P. 1
Földrajzi Fogalmak

Földrajzi Fogalmak

|Views: 1,545|Likes:
Published by Evelin Patkó

More info:

Published by: Evelin Patkó on May 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2012

pdf

text

original

A vizsgakövetelményekhez kapcsolódó általános és egyedi fogalmak (szerkesztés alatt: eddig ezzel a kifejezéssel palástoltam, hogy a munka áll; jelentem

, újra nekiálltam, bár a hiányzó címszavakat még nem pótoltam, de a régieket elkezdtem átnézni, amelyek már megfelelnek elvárásaimnak, azok másfél centivel beljebb találhatók, a jelenlegi arány: 82/1112)
1, Térképészet A térképi ábrázolás, középszint Térképvázlat: Vázlatosan lerajzolt térkép. A földfelszín egyes elemeit oldal vagy felülnézetben jelekkel, nem méretarányosan kicsinyítve, nem egyenletes generalizálással (általánosítással) ábrázolja. Térkép: A földfelszín egyezményes jelekkel történő, arányosan kicsinyített síkbeli ábrázolása. (Térképet készíthetünk más égitestről is.) Földgömb: A Föld kicsinyített mása, gömb alakú térkép. Vetület: A térképen ábrázolt térségek megközelítőleg egy-egy gömbfelület részei. Ezt a felületet síkba (vagy síkra teríthető) felületre vetítjük ki. Típusai: henger-, sík-, kúpvetület. Világvetület: több vetülettípust egyesít, az egész Földet próbálja minél kevesebb torzítással ábrázolni. Méretarány: A térképi kicsinyítés mértékét kifejező viszonyszám. Az 1:30000-es méretarány, például azt jelenti, hogy a térképen 1 cm távolság a valóságban 30000 cmnek felel meg. Vonalas aránymérték: A térkép méretarányában szerkesztett hosszmérték kilométerbeosztással, segítségével könnyen - számítás nélkül - meg lehet állapítani, hogy a térképen mért távolság a valóságban hány kilométernek felel meg. Topográfiai térkép: Helyszínrajzi térkép. Nagyfelbontású, kis területet bemutató térképtípus. Például: várostérkép. Földrajzi térkép: Általános térkép. Kisfelbontású, nagy területet bemutató térképtípus. Például: Európa domborzata. Tematikus térkép: Szaktérkép. Speciális természet- és társadalomföldrajzi jelenségek térbeli eloszlását mutatja be. Például: népsűrűség, vallás… Atlasz: Térképgyűjtemény. Egyedi térképek könyv formában összekötött vagy lazán következő, összefogott, de egységet alkotó sorozata. Két fő jellemzőjük: a feldolgozás, a technikai megoldás egységessége és az ábrázolt témára vonatkozó teljesség. Az atlaszok csoportosíthatók az ábrázolt terület szerint (világ, nemzeti, regionális, csillagászati), tartalom szerint (földrajzi, történelmi, politikai, gazdasági, technikai stb.), a felhasználás célja szerint (általános, tudományos, oktatási, katonai, turisztikai stb.). Az elnevezés Gerhardus Mercator 1585-ben kiadott földrajzi térképkötetéről ered, amelynek címlapján a Földet tartó mitológiai Atlasz volt látható. Kis-, közepes-, nagy méretarányú térkép: A kicsinyítés mértéke szerint megkülönböztethetünk nagy (1:500 - 1:10000), közepes (1: 10000 - 1:200000) és kis (<1:200000) méretarányú térképeket. Szintvonalas domborzatábrázolás: A domborzatábrázolás egyik formája. A térképen azonos magassági pontokat összekötő vonal segítségével állapíthatjuk meg egy adott terület magasságát vagy mélységét. Színfokozatos domborzatábrázolás: A domborzatábrázolás egyik formája. A térképen az azonos magassági vagy mélységi kategóriába eső területek ugyanolyan színűek. Árnyékolásos domborzatábrázolás: A domborzatábrázolás egyik formája. Kiegészítő szerepe van. Emelt szint

Sík-, henger-, kúpvetület: Különböző vetületi típusok. Attól függ, hogy a Föld gömbi felületét mire vetítem ki. Területtartó és szögtartó vetület: Valamely háromdimenziós térség kétdimenziós (síkbeli) ábrázolása torzulással jár. A torzulás szempontjából lehet egy térkép területtartó (szögek torzulnak), szögtartó (terület torzul). Síkrajz: A felszín természetes és mesterséges elemeit ábrázolja a domborzat kivételével. Például: növényzet, vízhálózat, kőolajvezeték Domborzatrajz: A domborzati formák ábrázolása (három formája is van). Névrajz: Térképi nevek, számok. Különböző szín és betűtípus használata jellemző. Domborzati alapelemek: Lejtőszög: A lejtő a felszínnek a vízszinteshez képest ferdén elhelyezkedő sík felülete. A vízszintessel bezárt szöge a lejtőszög, ami megadja a lejtő meredekségét. A lejtőszög a lejtővonal és a lejtőalap által bezárt szög, aminek tangense egyenlő a lejtőmagasság és a lejtőalap hányadosával. A lejtők meredekségét szokás megadni százalékban is, amit a lejtőmagasság és a lejtőalap hányadosának százzal történő beszorzása után kapunk. (Tehát a 100% és a 45 fok ugyanakkora meredekséget jelent.) Mágneses deklináció: Mágneses elhajlás. A mágneses iránytű által mutatott északi pólus és a földrajzi északi pólus közti szögeltérés. A deklináció értéke keleti irányban pozitív. A szögeltérés oka, hogy a földrajzi pólusok nem esnek egybe a mágneses sarkokkal. Az elhajlás értéke a földrajzi helytől függ. (Budapesten körülbelül +2,8 fok, a mágneses és a földrajzi északi pólus közti szakaszon 180 fok.) A deklináció értéke ugyanazon a helyen időben a mágneses pólusok vándorlása miatt változik. Tevékenységek a térképen és a térképpel, középszint Tényleges és viszonylagos földrajzi fekvés: Tényleges földrajzi fekvés megadható a földrajzi fokhálózat segítségével. Egy terület viszonylagos fekvését valamihez képest határozzuk meg: óceántól való távolság, a környező hegyekhez képest. Tengerszint feletti magasság: A tenger szintjétől számított magasság. Tengerenként más lehet. Magassági szám: Tengerszint feletti magasság értéke. Abszolút és relatív magasság: Az abszolút magasságot a tengerszinthez képest adjuk meg, a relatív magasságot valami máshoz viszonyítva, egy hegy, az út, a település legmélyebb pontja. Látóhatár (horizont): „Ameddig a szem ellát”, ahol a föld és az ég összeér. (Valójában a látóhatár és a horizont nem ugyanaz. A horizont a megfigyelési hely vízszintes síkja, a látóhatár a Föld testéhez húzott érintőkúp érintési köre.) Keresztmetszet: A földfelszínnek szerkesztéssel előállított képe. Egy tárgy síkbeli keresztülvágásának a következménye. Gyakoriak a földtani keresztmetszetek. Tömbszelvény: Geológiai, geomorfológiai jelenségek szemléltetésére alkalmas eszköz. (pl.: Cholnoky rajza a deflációs mélyedésről az elsős tankönyvben) Földrajzi fokhálózat: A Földet átszövő hosszúsági és szélességi körök hálózata. Kelet-nyugati irányban 360 fok (a Föld középpontjából, az Egyenlítő síkjában mérve), észak-déli irányban 180 fok (a Föld középpontjából, Greenwich síkjából mérve). Szélességi kör: A Föld széltében való felosztása. A szélességi körök egymással párhuzamosak, de különböző hosszúságúak. Hosszúsági kör (délkör, meridián): A Föld hosszában való felosztása. A hosszúsági körök ugyanolyan hosszúak, a két sarkon találkozik az összes kör. Egy adott körön a helyi idő megegyezik, vagyis egyszerre delel a Nap. Helymeghatározás: Adott eszközökkel (térkép, iránytű), viszonyítással, természet (Nap állása) segítségével való helybeazonosítás.

Távolságmérés és meghatározás: Északi-, déli-, keleti-, nyugati félgömb: A Föld területi felosztása az Egyenlítő mentén északi és déli félgömbre, Greenwich mentén keleti és nyugati félgömbre. Jelkulcs: Jelmagyarázat: minden térkép oldalán, alján megtalálható a térképen használt egységesített jelzések magyarázata. Kilométer-hálózat: Az alap a km és ennek a segítségével van jelölve a vonalas aránymérték. Keresőhálózat: A földrajzi fokhálózat térképen jelölt főbb körei közti sávokat az ABC betűivel illetve számokkal látják el, ezzel könnyítik a térképi keresést. Az atlaszok végén található helynévmutatóban a földrajzi helyek mellé odaírják az oldalszámot és a betű-szám kombinációt: például Vác 6D2. Tájolás: megfelelő eszközök segítségével való behatárolás Fő- és mellékvilágtájak: A fő világtájak: Észak, Kelet, Dél és Nyugat, ezeket felezik a mellékégtájak: ÉK, DK, DNy, ÉNy (további felezéssel kapjuk a másodrendű mellékégtájakat például ÉÉK). Csillagászati és földrajzi északi irány: csillagokkal való behatárolás sarkcsillag Emelt szint Álláspont-meghatározás: Hátrametszéssel valósítható meg. Beállok egy ismeretlen földfelszíni pontra és megmérem három ismert pont irányát, távolságát, akkor megkapom álláspontom helyét. Területszámítás: Területszámításra ritkán kerül sor a térkép alapján, de lehet próbálkozni. Szabályos alakzatot kell gyártani, annak ki tudjuk számítani a területét, viszont ritka a szabályos alakzat a térképen. (Egy-két mesterséges határtól eltekintve.) Példa egy téglalappal. A térképem 1:40000 méretarányú, a téglalap oldalai 2 és 6 cm hosszúak. A téglalap területét kiszámíthatjuk úgy, hogy a 2 és 6 cm-t átváltjuk km-be: 0,8 és 2,4 km, majd összeszorozva megkapjuk a végeredményt: 1,92 km2. (Ha a 2 és 6 cm összeszorzásával kezdjük, akkor a méretarány négyzetével kell megszorozni a kapott eredményt. Jelen esetben 12 cm2 * 400002 = 19200000000 cm2 = 1,92 km2. Az első mód kevésbé veszélyes.) Metszetszerkesztés: szerkesztési forma adott forma félbevágása Az űrtérképezés, középszint Űrszonda: Űrben lévő kutatóeszköz. Távérzékelés: A műholdfelvételek kiértékelésén alapuló kutatási módszer. A területhasznosítás érdekében magasból nézni a földet. Hamisszínes felvétel: A műholdak letapogatják a felszínt, felfogják a Föld felszínéről érkező sugárzást. A különböző hullámhosszú sugarakhoz más és más színeket társítanak. A legerősebb a növényzet sugárzása: élénkvörös, sötét a sugárzást elnyelő vízfelszín. Légi felvétel: A levegőben hagyományos eszközökkel készített felvétel (repülőről vagy űrhajóból). Műholdfelvétel: Az űrben készített felvétel, ami a Föld felszínéről érkező sugárzást ábrázolja. Továbbítja a földi fogadóállomások felé, tehát rögtön feldolgozható és használható adtaokhoz lehet hozzájutni. Emelt szint Űrkutatás: Műholdak segítségével a kozmikus környezet felfedezése. Felbontóképesség: Megadja, hogy milyen éles képet tud készíteni az eszköz és a képen milyen méretű felszíni elemek különíthetők el. Az 1. témakörhöz tartozó egyedi fogalmak, középszint Egyenlítő: Nevezetes szélességi kör, 0°. A Földet forgástengelyére merőlegesen és középpontján áthaladva két egyenlő részre (északi és déli félteke) osztó sík és a

Emelt szint Landsat: Amerikai műhold. Déli-sark: A Föld forgástengelyének Antarktiszon lévő felszíni döféspontja. Tejútrendszer. Itt fél évig tart a nappal és fél évig az éjszaka. hogy naptávolságuk tekintélyes (> 5 CsE). gázból állnak.5°-án (66° 33’). valójában egy pont. A Nap látszólagos évi járása során a nyári napfordulókor (amikor delelési magassága 90 fok) innen tér vissza az Egyenlítő felé. illetve nem kel fel a Nap (a téli és a nyári napforduló idején).1 és 152. a kör a Ráktérítő nevet kapta. Emiatt itt húzódik a szoláris mérsékelt és hideg övezet határa. A Jupiter.földfelszín metszésvonala. szilárd kőzetburokkal rendelkeznek. Spot: Francia műhold. izzó gázgömb.5°-án (66° 33’). viszonylag kis tömegük nagy sűrűséggel (> 3 g/cm3) párosul. az Uránusz és a Neptunusz tartoznak ebbe a kategóriába. ezért keringési idejük rövid.6 millió km.9 g/cm3).7-1.) Kőzetbolygó (Föld-típusú): A bolygók egyik típusa. (Például a Föld. (Ez megközelítőleg 1013 km. sűrűségük kicsi (0. 2. Hossza 40076 km. A megállapítások egy részének viszonylagossága a Jupiter-típusú bolygókkal való összevetésnek tudható be. az északi szélesség 90°. (A FöldNap távolság 147. hogy a Naphoz viszonylag közel vannak (< 2 CsE). Északi-sark: A Föld forgástengelyének Jeges-tengerben lévő felszíni döféspontja. Eumetsat: Európai meteorológiai műhold. saját tengelye körül forgó. a Szaturnusz. Déli sarkkör: Nevezetes szélességi kör a déli szélesség 66. Ez a szoláris forró és mérsékelt övezet határa. „Nevezetes szélességi kör”. „Nevezetes szélességi kör”. de nagy átmérőjük . A Merkur.5°-án (23° 27’). ami 149. a kör a Baktérítő nevet kapta. Mivel ekkor a Nap a Bak csillagképben tartózkodik. Kozmikus környezetünk A Naprendszer kialakulása. a Vénusz. Északi sarkkör: Nevezetes szélességi kör az északi szélesség 66. ahol az év egy napján nem nyugszik le. A fény egy év alatt megtett útja. a déli szélesség 90°. Értékét a Földnek a Naptól mért közepes távolsága adja meg. középszint Kozmikus környezet: A Földet körülvevő világegyetem.1 millió km között változik az év folyamán. ahol az év egy napján nem nyugszik le. keringési sebességük magas. Ez a szoláris forró és mérsékelt övezet határa. A földi Egyenlítő síkjának az éggömbbel alkotott metszésvonala az égi Egyenlítő. Ráktérítő: Nevezetes szélességi kör az északi szélesség 23. keringési sebességük kicsi. Gázbolygó (Jupiter-típusú): A bolygók másik típusa. valójában egy pont. a Föld és a Mars tartoznak ebbe a kategóriába. Mivel ekkor a Nap a Rák csillagképben tartózkodik. Közös jellemzőik.) Fényév: Kozmikus távolságegység.) Csillag: Fénykibocsátó égitest. Bolygó: Valamely csillag körül keringő. Közös jellemzőik. Emiatt itt húzódik a szoláris mérsékelt és hideg övezet határa.5°-án (23° 27’).) Csillagászati egység (CsE): A naprendszerben használatos távolságegység. holdban szegények. A Nap látszólagos évi járása során a téli napfordulókor (amikor delelési magassága 90 fok) innen tér vissza az Egyenlítő felé. ezért keringési idejük nagy. univerzum. felépítése és helye a világegyetemben. vagyis 10 billió km. Baktérítő: Nevezetes szélességi kör a déli szélesség 23. illetve nem kel fel a Nap (a nyári és a téli napforduló idején). Itt fél évig tart a nappal és fél évig az éjszaka. (Naprendszer. önálló fénnyel nem rendelkező égitest.

a Naprendszer ennek középpontjától 30000 fényévre helyezkedik el. e két tényező a csóva anyagát a Nappal ellentétes irányba fújja. A mag jégbe ágyazott apró meteordarabok tömegéből áll. Galaxis: Tejútrendszer. Átmérője 100000 fényév. Gyűrűrendszer: Holdként is felfoghatjuk egymás után következő rétegek kör vagy ellipszis alakú pár méter vastag réteg. Napközéppontú (heliocentrikus) világkép: A világ felépítéséről alkotott kép. Az üstökös három fő részből áll. Az üstökösök valószínűleg a Naprendszer határvidékén fekvő övezetből származnak. A bolygómozgások közös vonása. de vannak olyanok is. amiben a Naprendszer található. századig tekintették érvényesnek. Bolygóközi anyag: Ritka anyag a bolygók közti teret tölti ki. aminek anyagát az elpárolgott jég és a kiáramló por adja. Első törvénye azt mondja ki. valamint pályáik csak kis szöget zárnak be egymással. aminek 76 év a periódusideje). Második törvénye szerint a területi sebesség állandó. Az üstökös minden Napnál tett látogatása alkalmával veszít anyagából.miatt tömegük nagyságrenddel haladja meg a belső bolygókét. Az ő munkáját fejlesztették tovább Galilei és Kepler. Üstökös: Kisebb égitest. mint pályáik fél nagytengelyeinek köbei (ha a bolygópálya fél nagytengelyének hosszát aval. az ég leggyorsabban és legfeltűnőbben változó objektumai közé tartozik. ahol már a szomszédos csillagok gravitációja is érvényesül. számos holdjuk mellett gyűrűvel is rendelkeznek. Az a galaxis. Átmérője nagyságrendileg 10 km. ilyenkor magja apró meteorok sokaságára hullik szét. hogy minden bolygó olyan ellipszispályán kering. amit akár 1 CsE-nyire is megközelítenek (például Halley-üstökös. Végül a csóva az üstökből kisodródó gáz. . átlagos hossza 10-20 millió km. Tömege csaknem teljesen a magban összpontosul. hogy csak a Naprendszer központja) a Föld pedig és a többi bolygók körülötte keringenek. Emelt szint Földközéppontú (geocentrikus) világkép: A világ felépítéséről alkotott kép. A Nap felé haladó üstökös szembe találja magát a Napból áradó fénynyomással és napszéllel. A mag párolgása a Naphoz közeledve indul meg. ami akár felbomlását is okozhatja. A csóva sűrűsége igen kicsi (1-10 molekula/cm3). A harmadik törvényben azt fogalmazza meg. hogy a bolygók Nap körüli keringési idejének négyzetei úgy aránylanak egymáshoz. Az elmélet kidolgozója Ptolemaiosz volt. Meteorit: Amennyiben a meteor képes áthatolni a légkörön és becsapódik. Anyaga elsősorban kő és vas. akkor a3/T2 = konstans). másik két tagjának időlegesen látható anyaga is a magból származik. ami a középpontba a Földet helyezte. amelynek egyik gyújtópontjában a Nap áll. a többi bolygó. az erők játéka egy-egy keringő tömeget a Naprendszer belseje felé lendíthet pályájáról. ami szerint a világegyetem középpontjában a Nap áll (a XX. Hold: Bolygó körül keringő kisebb égitest. a csillagok és a Nap pedig a Föld körül mozognak. Bolygók mozgástörvényei: A bolygók a Kepler által felfedezett törvények szerint mozognak. amelyek nem térnek vissza (hiperbola pálya). Az üstökösök egy része elnyújtott ellipszispályán kering a Nap körül. században lett egyértelmű. Saját fénnyel nem rendelkezik. Meteor: Kisebb égitest porszemtől a több kilométer átmérőjűig. a XVI.és porrészecskékből áll. Az elmélet újkori megalkotója Kopernikusz volt. hogy egy irányba forognak (a Vénuszt és az Uránuszt leszámítva) és keringenek. a keringési periódust T-vel jelöljük. elsősorban gázokból (hidrogén) áll. Így jön létre a magot beburkoló üstök. tehát a bolygótól a Naphoz húzott sugár egyenlő idők alatt egyenlő területeket súrol. akkor meteoritnak nevezzük és anyagát kőzetnek tekintjük.

A napfoltok keletkezése tapasztalati törvényszerűségeket mutatnak: megfigyelhető egy 11. A Föld mágneses terébe jutva ez okozza sarki fény jelenségét. korona (még kisebb sűrűségű rész. miközben megnövekszik a Nap rádió-.2 éves napfoltciklus. Napfolt: Nap felszínén (fotoszféra) 1000 fokkal alacsonyabb hőmérsékletű terület. egy neutron van az atommagjában) egy hélium keletkezik . 1 hónap). A holdfázisok ciklusa 29 és egyharmad nap. így a Holdra nem jut fény. A Nap légkörének gömbhéjai: fotoszféra (ezt látjuk szabad szemmel. Részecskék is távozhatnak a Napból (elektron. már aki belenéz. a napfoltok száma is e ciklusnak megfelelően változik (van amikor nagy területet borítanak be. a Föld és a Nap egy egyenesbe kerül és a középen álló Föld elállja a Nap fényének az útját. majd egyre közelebb a Nap egyenlítőjéhez. innen érkezik a fény. Emelt szint Plazma: Az elektromos áramot jól vezető folyadékok és gázok. mint a Hold. középszint Nap gömbhéjai: A Nap belsejének gömbhéjai: centrális mag (itt történik a magfúzió. röntgensugárzási zóna (a centrális mag energiáját röntgensugárzás formájában közvetíti a külső tartományok felé). folyamatosan megy át a bolygóközi anyagba. napfoltok lehetnek rajta). Napkitörés: A kromoszféra hirtelen és rövid ideig (20-100 perc) tartó kifényesedése a napfoltok közelében. aminek elején az északi és déli szélesség 30 és 45 foka körül keletkeznek a foltok. ha a Föld. Utolsó negyedkor ismét derékszög lesz a Holdnál. hidrogén héliummá alakul). A foltok csoportokba tömörülhetnek (100000 km. a Mars és a Jupiter pályája között mintegy 100000 darab található belőlük. Alakjuk felülről nézve spirális. amikor a Hold. élettartamuk 1 hét. Iuno. ami a Nappal megegyező vastagságú. Holdfogyatkozás: Akkor jön létre. A részecskesugárzás az alapja a sarki fény jelenségének. Össztömegük egy Mars nagyságú égitestet adna. A teljes holdfogyatkozás 100 percig tart. ekkor a Föld-Hold-Nap rendszer Holdnál lévő szöge 90 fok. konvektív zóna (az energiatovábbítás itt áramlással valósul meg). Első negyedkor egy félkör látható a Holdból. aminek során két hidrogénből (egy proton. ekkor a Föld közelebb van a Naphoz. Teliholdig a Hold növekszik (dagad: D). van amikor jóval kisebbet). Holdfázisok: A Földről megfigyelhető fényváltozások. A csillagok száma benne 10-100 milliárd lehet. napkitörések láthatók bennük a napfoltok körül).és ultraibolya sugárzása. átmérőjük maximum 1000 kilométerig terjed. Teliholdkor látszik a Hold egésze. Ceres. ami még látható napfogyatkozáskor). oldalról nézve két tányér egymásba fordítva. mint a Föld. Sarki fény: A Nap részecskesugárzása révén a Föld mágneses terébe elektronok érkeznek. ekkor a Hold közelebb van a Naphoz. Számuk egymilliárd. a Hold. proton). Oka a mágnesességben keresendő. addig tart. Újholdkor csak egy vékony sarló forma látható. Napfogyatkozás: Akkor jön létre. A teljes napfogyatkozás 6-8 percig tart. Az elektronok a mágneses pólus körül érik el a Föld légkörét és gerjesztik a gázatomokat. Felfedezésük 1800 óta kezdődött. Termonukleáris folyamat: A Napban belsejében (centrális mag) lejátszódó folyamat. Napszél: A Napból származó elektronok és protonok fénysebesség közeli áramlása. Átlagos nagyságuk 10000 km. gázmolekulákat. Kisbolygó: Bolygótól kisebb égitest. A változások oka a Hold Föld körüli keringése és ezáltal a Nap-Föld-Hold rendszer elhelyezkedésének változásai. kromoszféra (10000 km vastag. újholdig a Hold csökken (C). Pallas. Vesta… A Nap és kísérői. csak teljes napfogyatkozáskor figyelhető meg. Valószínűleg a Jupiter zavaró hatása miatt nem állhatott össze egy égitestté anyaguk.Extragalaxis: A Galaxison kívüli galaxisok neve. és a Nap egy egyenesbe kerül és a középen álló Hold eltakarja a Napot. 400 km vastag. röntgen. ami mágneses erővonalaknak köszönheti létrejöttét.

Kráter: Szilárd anyagokból álló bolygók vagy holdak felszínén meteor-becsapódás hatására kialakult mélyedés. A Föld 30 km/s sebességgel mozog a pályán. Fucnuditatis. Látszólagos és valós mozgás: A Nap naponta megfigyelhető kelet-nyugati mozgása látszólagos. ez másodpercenként 6x1011 kg = 600 millió tonna hidrogént emészt fel. hogy egy nap alatt a Föld közel 1 fokot elmozdul Nap körüli pályáján. Állatokról. fiatalabb és alacsonyabb tengerek (mare). mert az évet nem tudták pontosan a Nap körüli keringés időtartamával . (A közel négy percnyi eltérés abból fakad. Hossza 365 nap 5 óra 48 perc 46 másodperc. oka a Föld nyugatról keletre történő forgása. dél.) Napszakok: A nap felosztása. Nap: Időtartam. A Föld és mozgásai. dél keresztje. ami mindenhol merőleges a nehézségi erő irányára és megegyezik a tengerszinttel. A Hold felénk eső részén a tengerek aránya 30%. ami alatt a Föld egy egész fordulatot tesz saját tengelye körül. Serenitatis. Év: Időtartam. Holdtenger: A Hold felszínén két fő morfológiai szint különíthető el: az idősebb. az Egyenlítőn 1670 km/h). a Hold és a nagyobb bolygók az ekliptika mentén mozognak. éjszaka Napi és évi időszámítás: Az idő mérésére minden periodikusan változó folyamat alkalmas. oroszlán. (A föld alakjának fizikai meghatározása. vízöntő. Nektár-tenger… persze neveik latinul vannak megadva: Tranquillitatis. rák. Így mindenféle korrekcióra került sor a történelem során. szűz.és közben energia szabadul fel.) A tengerek olyan meteor-becsapódás nyomán jöttek létre. ikrek. napi időszámítás alapja. emberekről. függ a Nap állásától: hajnal. bika.) A Földön e keringés és a tengelyferdeség az oka az évszakok váltakozásának. nyilas.86x1026 J. (Napközel: perihélium. mérleg. Ez a nappalok és éjszakák váltakozásának oka. Csillagkép: A csillagoknak csoportosítása a könnyebb áttekintés végett. A bolygók égbolton megfigyelhető mozgása is látszólagos. ez a keringésből és a tengelyferdeségből fakad.) Tengely körüli forgás: A Föld forog a saját tengelye körül. Orion… Csillagrendszer: Extragalaxis. A Nap tömege azonban 2x1030 kg. amit a Nap az év folyamán végez (nyáron magasabb. A forgás kerületi sebessége szélességi körönként más (a sarkokon 0. mindegyik 30 fok szélességű (kos. amelyiknek egyik gyújtópontjában a Nap áll. Derültség-. időtartama 24 óra. halak). ezt már régen 12 jegyre osztották. télen alacsonyabb a napsugarak beesési szöge). 5800 fok a hőmérséklete. Nectaris. Időtartama 365 nap 5 óra 48 perc és 46 másodperc. 400 km vastag. (Másodpercenként az energia mennyisége 3. vagyis 5 milliárd év alatt a Napnak csak 5%-a alakult át. amelyek áttörték a Hold szárazföldi kérgét és bazaltvulkanizmust okoztak. este. a forgás szögsebessége mindenütt ugyanannyi (360 fok/24 óra = 15 fok/óra) Nap körüli keringés: A Naprendszer égitestei olyan ellipszis pályán keringenek a Nap körül. Termékenység-. hiszen a szintén mozgó Földről látjuk. Kromoszféra: A Nap légkörének része.) Fotoszféra: A Nap légkörének része. Kisebbek: kis és nagy medve (Göncölszekér). reggel. Állatöv (zodiákus): a Nap. kis és nagy kutya. világosabb és magasabb szárazföldek (terra) és a sötétebb. Pályájuk hurkokkal tűzdelt görbe. hogy az idő mérésére alkalmas periodikus égi események nem egymás egész számú többszörösei. Hossza 23 óra 56 perc 4 másodperc. (Nyugalom-. a másik oldalon 3%. A legmegfelelőbb a Föld tengely körüli forgásával és a Nap körüli keringésével mérni. Látszólagos az a mozgás is. aminek hossza 939 millió km. naptávol: afélium. középszint Földalak (geoid): Szintfelület. bak. mitológiai személyekről kapták nevüket. ami alatt a Föld végigjárja a Nap körüli ellipszispályát. Naptári év: A naptárkészítés alapproblémája. skorpió.

amit Julius Caesar vezetett be Kr. e. Ha nem lenne tengelyferdeség minden nap napéjegyenlőség lenne. 1592. vagyis ott a helyi idő még csak 10 óra 44 perc. ez 11 perc 14 másodperccel tér el a valóságostól. ami a százzal osztható években megszüntette a szökőévet. 0 fok) csak 19x4 = 76 perc múlva fog delelni.) után viszont a nappalok rövidülni kezdenek. A tavasz március 21-én. az Egyenlítőnél kitágul a Föld. Helyi idő: A Nap állásából számított idő. 1604… A naptár által mért év hossza 365 nap 5 óra 49 perc 12 másodperc. Például ha Vácon (k. Emelt szint Forgási ellipszoid: A Föld alakjának matematikai meghatározása. 19 fok) éppen delel a Nap. A Nap körüli keringés és a tengelyferdeség okozza a Földön az évszakok váltakozását. A nappalok és az éjszakák hossza a Földön az év két napján (március 21-én és szeptember 23-án) mindenütt ugyanakkor. mint a többi év. amelyek 366 naposak. a nyár június 22-én. méghozzá egy órával.) A szökőnapot februárba iktatják be. A tengelykörüli forgás eredményeképpen a sarkoknál egy picit belapul. Az időzónákat azonban sokszor országok határaihoz igazították. Időzóna: Elméletileg a Földet 24 időzónára osztották és a zónák ez alapján 15 fok szélességűek lettek. 46-ban. hogy az ország két fele között ne legyen eltérés (például Magyarországon átmegy a k. Időzónákat hoztak létre. 1800-ba. h. (A déli féltekén fordított a helyzet. kivéve a négyszázzal is osztható években.) Téli. (Általában a néggyel osztható évek. A téli napforduló (december 22. mert oszthatók ugyan néggyel. négyévenként (néggyel osztható években) 366 napos. Azért vezették be a helyi idő helyett. ahol csak körülbelül 15 fokonként kell állítani az órát. 1600 év alatt 13 napot késett. A zóna közepén húzódó hosszúsági kör helyi idejét tették meg az egész zóna zónaidejének. ha az ellipszis nagytengelyének és kistengelyének különbségét elosztjuk a nagytengellyel: 1/300 (vagyis alig tér el a gömbtől. egy nagyobb területen legyen ugyanannyi az idő.) Csillagászati évszakok: A fenti jeles napokhoz köthetők a csillagászati évszakok határa. 12 óra. Ha egy adott helyen a nap éppen a legmagasabban (zeniten) áll. 22. A mi naptárunk közvetlen előzménye a julianusi naptár. hogy ne kelljen hosszúsági körönként állítani az órát.5 fokánál húzták meg határait és 15 fokokat hozzáadva a többi zóna helyét is kijelölték.összeegyeztetni. 2000-ben viszont ismét volt.) után a nappalok hossza növekedni kezd. A helyi idő egy hosszúsági fokon megegyezik. A hosszúsági körök közt fokonként négy perc a delelési különbség. az év eszerint 365 napos. Zenit: A Nap delelési pontja. ami elméletileg az időzóna határa lenne. (A naptár által mért év hossza 365 nap 6 óra. vagyis egy nappal hosszabbak. a tél december 22-én kezdődik. Természetesen minden egyéb néggyel osztható évben megmaradtak a szökőévek: 1586. akkor ott dél van. Zónaidő: Egységesített idő.) Szökőév: A julianusi és a Gergely-féle naptár szerint azok az évek. 1700-ban. (Az Egyenlítőn állandóan napéjegyenlőség van.5 fokos szöget zár be. Az első zónát Greenwichből mérték fel. ami csak 26 másodperccel tér el a valóságostól. a keleti és a nyugati hosszúság 7. Tavaszi és őszi napéjegyenlőség: Jeles csillagászati napok.5 fok. akkor kapjuk meg. ez csak 3000 év múlva jelent egy nap késést. A lapultság mértéke kicsi.) A XIII. így szökőévben csak 1 nappal rövidebb. Gergely által 1582-ben bevezetett naptárat használjuk ma. akkor Londonban (Greenwich. Tengelyferdeség: A Föld tengelye az ekliptikával (a Nap körüli keringés síkjával) 66. 1596. nyári napforduló: Jeles csillagászati napok. de a határt kitolták a magyar-román határra). de százzal is és négyszázzal már nem. (1600-ban volt szökőév. az ősz szeptember 23-án. . összehasonlításképpen a Föld keringési ellipszisének lapultsága: 1/30). h. az a hónap ugyanis 28 napjával kilóg a 30 és 31 napos hónapok közül. nyári napforduló (június 22. A zónák közti időbeli különbség egy óra. 1900-ban nem.

Ez egy két fényévnyi sugarú gömb. hogy ne csaljunk. az északi féltekén a nyári. Tömege 2x1030 kg (a Föld tömegének 330000-szerese).4 millió km (a Föld átmérőjének 110-szerese). Ez lesz a dátumválasztó vonal (a 180 hosszúsági kör táján. ahol a Nap gravitációs ereje hat. A legmagasabb érték 90 fok. Budapest a Baktérítőtől 71 fokra fekszik. Nagyságát az észlelés helyének földrajzi szélessége. akkor az időzónák határait átlépve állítani kell az óránkat. attól függően. hozzá kell adni valahol egy napot az óránkhoz. Tömege 7x1025 kg (a Föld tömegének nyolcvanadrésze). Budapesten június 22-én a delelési magasság 66 fok (ekkor a Ráktérítőn 90 fok. hogy a sarkvidéki teleken a fel nem kelő Nap delelési magassága negatív értékeket vesz fel). mint a valódi. Egy csillagrendszer az egymilliárdból. Viszont a Föld megkerülése esetén veszíthetünk. Hold: A Föld körül keringő égitest.5=42. A 2. de egyenletesen mozog az égi egyenlítőn: fiktív egyenlítői közép-Nap. átlagos távolsága a Földtől 384000 km.5 fok (90-47. mi is. 90-71=19). centrális hőmérséklete 15 millió fok. de az előbbiekből következik. átmérője 3476 km (a Föld átmérőjének 30%-a).4 g/cm3. sűrűsége 1. illetve az aktuális évszak szabja meg (90φ+δ). A valódi Naphoz képest hol siet. ám így ugyanakkorra érünk vissza kiindulási helyünkre pedig közben eltelt 24 óra (ennyi zóna van ugyanis). Ha keletre indulunk. legnagyobb holdja.5 fokán található. Ezért olyan Napot vezetnek be. akkor viszont egy napot ki kell vonnunk az óránkból. A maximum és a minimum közti értékeket évente két nap mérhetjük (ha elfogadjuk. ami ugyanannyi idő alatt „jár körbe”. Dátumválasztó vonal: Ha a hosszúsági körökre merőleges mozgást végzünk. (Ha nyugat felé vesszük utunkat dacolunk a Föld forgásával. hogy milyen irányba mentünk. hogy a valódi napok hossza nem azonos. témakörhöz tartozó egyedi fogalmak.Ekliptika: A Föld keringési pályasíkja.) Gondolatkísérlet: ha nyugatra indultunk és minden zónát egy óra alatt tettünk meg (valami gyors repülő segítségével). a déli féltekén a téli napfordulón a legnagyobb. Budapest az északi szélesség 47. Belsejében másodpercenként 600 millió tonna hidrogén alakul át héliummá.3 g/cm3. Adatai alapján közepes méretűnek mondható. A valódi Nap két egymást követő delelése közti időt valódi napnak nevezzük. A világidő a Föld egész területén mindig ugyanannyi. 90-24=66). sűrűsége 3. A Naprendszer 6. míg a Föld megtesz egy kört. Ez már egyenletesen mozog. kikerüli a szárazföldeket a vonal). Ebben van a Naprendszer. vagy nyerhetünk egy napot. Naprendszer: Tejútrendszer azon része. Értéke naponta változik. Így a Nap az ekliptikán az év folyamán nem egyenletes szögsebességgel megy körbe. Közép napidő: A valódi Nap látszólagos mozgása nem egyenletes. felszíni hőmérséklete 5500 fok. Tehát. a tavaszi és az őszi napéjegyenlőség idején 42. a Ráktérítőtől 24 fokra. Nap: Naprendszer középpontjában lévő csillag. tehát ez lesz az időmérés alapja. ami csak a trópusi övezetben lehetséges. hol késik. középszint Világegyetem: Univerzum. Tejútrendszer: Galaxis. ha viszont keletre indulunk. Delelési magasság: A földfelszínre érkező delelő Nap sugara és a felszín által bezárt szög. hogy a Föld ellipszispályán kering. akkor minden zónahatáron egy órát vissza kellett állítani. . de visszafelé. december 22-én a delelési magasság 19 fok (ekkor a Baktérítőn 90 fok. átmérője 1. Ez abból fakad. Napév: Világidő: Greenwich (0 hosszúsági kör) helyi ideje.86*1026 J energiafölszabadulással jár. a pólusokhoz közeliek kisebb szögsebességgel forognak).5). naptávolban lassabban. napközelben gyorsabban. forgási periódusa 26 és 34 nap között van (az egyenlítőhöz közeli tartományok nagyobb. akkor utunk alatt megteszünk egy plusz fordulatot. ez 3.

A bolygón élet alakult ki. ez éghajlatváltozásra utal. A legnagyobbak felfedezőjük után a Galilei holdak: Ganymedes (a legnagyobb a Naprendszerben. Átmérője 11-szerese. nagyobb a Merkúrnál). 40-szer olyan messze van a Naptól mint a Föld. a légnyomás a földi érték 200ad része. a térfogata kisebb. Egy holdja van (Charon). a Naphoz legközelebb található. A hőmérséklet igen szélsőséges (+430 és -190 fok közötti. A bolygók pályáját körnek gondolta. A közepes naptávolsága 150 millió km. nem sínylődött börtönben.2 g/cm3).) 7 nagy és kétszáznál több kisebb csillagból áll. Amelyek csak valamivel kisebbek. Retrográd (fordított) forgásirányú. széndioxid alkotja. Nagysága alapján Föld típusú. Forgástengelye majdnem a pályasíkban fekszik (tehát „gurul”). a hőmérséklet a felszínen 400 fok feletti. sem az erők eredőjének kiszámítását. légköre nincs. sem pedig az ingaórát. a legnagyobb a Naprendszerben. Sarkcsillag: Irányt meghatározó csillag. Tömege 6x1027. A Földhöz képest átmérője harmada. Emelt szint Ptolemaiosz: Ókori gondolkodó. a legnagyobb a Titán. tömege 15-szörös. Sok holdja van. új gondolatai miatt 1600-ban megégették. G. Szépen látható gyűrűrendszere van. hogy „… és mégis mozog a Föld”. tömege tizenhatoda. nem ejtett súlyokat a mélybe a pisai ferde torony tetejéről. Folyóvízi erózió nyomai láthatók. Légköre a földinél 70-szer sűrűbb. Ötször olyan messze van a Naptól mint a Föld. (Göncölszekér vagy Nagy Medve. és nem igazolta a kopernikuszi rendszer helytállóságát. tömege 317szerese a földinek. mint a Plútó. attól függően. Nem fedezte fel a tehetetlenség törvényét. Sok holdja van. Adatairól nincsenek pontos információk. Kráterek borítják felszínét. vulkánok (Mons Olympos 25000 méter magas) borítják. Ez a leglapultabb és a legkisebb sűrűségű (0. Deimos). Föld: A Naptól számított harmadik bolygó. s olyan cselekedetek. Legnagyobb holdja a Triton. művében tette közzé halála évében.6 g/cm3). távolsága alapján Jupiter típusú bolygó. Átmérője a Földhöz képest 9szeres. Átmérője fele. Tízszer olyan messze van a Naptól mint a Föld. a geocentrikus világkép atyja. sűrűsége 5. Számos Plútón túli bolygó létezik. Galilei nem fedezte fel sem a távcsövet. hogy süt-e a Nap). sem a hőmérőt. mint az Uránuszé). és egyáltalán: nem volt a tudomány mártírja. A Naptól 30-szor olyan messze van mint a Föld. a legnagyobb a sűrűsége (5. sem a napfoltokat. Egy holdja van. Azt hirdette. Jupiter: Gázbolygó. sem a mikroszkópot. Egy szikrányival sem járult hozzá az elméleti csillagászat fejlődéséhez. a heliocentrikus világkép atyja.Merkur: Föld típusú bolygó. hogy a Nap is csak egy a számos csillag közül. Átmérője és tömege csak kicsit marad el a Földétől. Vénusz: Föld típusú bolygó. Légköre elsősorban széndioxidot tartalmaz. Callisto. tömege tizede a földinek. Átmérője a Földéhez képest 3-szoros. Nagyságban az Uránusz áll hozzá legközelebb (a tömege nagyobb. Galilei: >E kiemelkedő zseni hírnevének fő tartóoszlopai azok a találmányok. Szaturnusz: A második legnagyobb bolygó a Naprendszerben. Nem volt része az inkvizíció kínzásaiban. Majdnem hússzor olyan messze van a Naptól mint a Föld. Amit valóban tett: . Io. tömege 95-szörös. ebből számolási hibák következtek. Két kicsi holdja van (Phobos. Elméletét Az égi pályák körforgásairól c. de általában kicsik. Hőmérséklete általában jóval 0 fok alatt van. melyeket nem fedezett fel. Sok holdja van. Neptunusz: Gázbolygó. melyeket nem ő hajtott végre.5 g/cm3.7 g/cm3) bolygó. Bruno: Csillagász. kénsavas eső jellemző. csillagász. Kopernikusz: Lengyel származású pap. Mars: Föld típusú bolygó. A felszínét kráterek. Uránusz: Gázbolygó. 1543-ban. A gázbolygók közül ez a legsűrűbb (2. Europa. Nagy-Göncöl: Csillagkép. nem mondta azt. átmérője 12756 km. Plútó: A Naprendszer utolsó bolygója.

E. Az előidőben négy hegységképződés ment végbe. N. Az ásványok kialakulásával. Tétele szerint két test közt vonzóerő van.1 A kőzetburok Földtörténet. hogy ásatási árokból kerül elő. Földtörténeti időegységek (ős-. árok). fossa. A kontinensek az idő végén egy szárazföldben egyesültek. Az élet elterjedt az óceánokban. Aldrin: A második ember a Holdon. az Apolló 11 utasa. Az új rendszerben a százzal osztható években megszüntette a szökőévet. kivéve a négyszázzal oszthatókban. e. Ekkor jött létre az ózonpajzs és léphetett ki az élet a szárazföldre. elő-. Kőzettan: (Petrográfia) A kőzetek kialakulásával. 100 milliárd csillag alkotja. melynek egyik gyújtópontjában a Nap van.ősmaradványok) vagy földtani (új kőzet tömeges megjelenése) eseményekhez köthetők. A bolygók mozgástörvényeit ő állította fel. ez az időszak volt a dinoszauruszok virágkora (bár a végén – sok más élőlénnyel együtt – kihaltak. Gergely-naptár: A XIII. -ae f. 46-ban bevezetett naptár. ami365 napos évet és négyévente szökőévet vezetett be. Armstrong: Az első ember a Holdon (1969). Elsődleges őslégkör kozmikus gázokból állhatott (hidrogén. Az első életnyomok.és Pacifikus-). a klasszikus fizika megteremtője. Kialakul a kontinensek mai elhelyezkedése. A végére jégkorszak és az ember megjelenése jellemző. A jó minőségű feketekőszenek a karbon időszakban keletkeztek. a mi csillagrendszerünk. szerkezetével. hélium). Androméda-köd: A Tejútrendszerrel szomszédos galaxis. ezek elillantak. felépítésével foglalkozó tudomány. A határok általában nevezetes biológiai (kihalás.< (Arthur Koestler) Kepler: Prágában élő csillagász. A növényvilágban a nyitvatermők uralkodtak. Az óidőben két hegységképződés zajlott le (Kaledóniai. Galaktika (Galaxis): Tejútrendszer. Gergely által 1582-ben bevezetett naptár kijavította Caesar naptárának hibáit (az ugyanis évente 11 percet késett és 1600 év alatt a késés már 13 napot tett ki). Az idő végén a fajok fele kipusztult (ez jelöli ki a határt). Ez volt az a nélkülözhetetlen kiegészítés. Az újidőben két ma is tartó hegységképződés jellemző (Eurázsiai. a szárazföldön a hüllők jutottak uralomra. ez jelöli ki az idő határát 67 millió évvel ezelőtt). mely hídul szolgált Kepler törvényei és Newton univerzuma között. ezek alkotják hozzáforrva a szárazföldi kéreghez az ősmasszívumokat. az Apolló 11 utasa. A Föld történetének a tagolását az üledékes kőzetekben lévő ősmaradványok segítségével valósították meg. Az idő kezdetét az első ősmaradványok fennmaradása jelöli ki 590 millió évvel ezelőtt. időszak. 3. Mivel a történelem a kor elnevezést lefoglalta. új fajok megjelenése .) Newton: Angol fizikus a gravitáció felismerője. a földtörténetben a nagyobb egységeket időnek nevezzük. Ez az erő tartja össze a bolygókat és a Napot. közép. fordítottan arányos a testek közti távolság négyzetével. történetével foglalkozó tudomány. Földtörténeti időegységek (idő. A középidőben nyugodt üledékképződés volt jellemző.létrehozta a dinamika modern tudományát. ami egyenesen arányos a testek tömegének szorzatával. (A bolygók olyan ellipszispályán mozognak. Ősmaradvány: Az egykori élőlények fennmaradása megkövült formában. Az emlősök és a zárvatermők uralkodnak. Fosszília (ez az elnevezés arra utal.és Variszkuszi-). az őslégkör és a földkéreg. Juliánus-naptár: A Julius Caesar által Kr. ó-. Ásványtan: (Mineralógia) A földtanból kivált tudomány. középszint Földtan (geológia): A Föld anyagi összetételével. Gagarin: Ő volt az első ember az űrben (1961). felépítésével foglalkozó tudomány.és újidő): Az ősidőben jött létre az ősóceán. Az óidőben létrejött összkontinens szétesésnek indult. kor): A Föld történetének időbeli tagolása. Őslégkör: Az ősidőben lévő légkör. Másodlagos őslégkör a vulkáni tevékenység hatására jött .

Jelenkor (holocén): A tízezer éve kezdődött kor valójában a jégkorszak egyik interglaciálisa. ezüst. hiszen a sugarak hatására szét is esik. Ősóceán: A Föld fokozatos lehűlése miatt az őslégkörben lévő vízgőz kicsapódott és a felszín mélyedései vízzel teltek meg. Az Afrikai-. Skócia hegyei. ebből keletkezett az ősóceán. annál idősebb) illetve az ősmaradványok vannak . Fülöp-szigetek. Belső-Ázsia hegyei. Pamír. Elburz. 400 millió évvel ezelőtt) hegységképződés. a negyedidőszak pedig az eljegesedésről és az ember elterjedéséről. A Föld átlaghőmérséklete jelentősen csökkent. hol visszahúzódtak (interglaciális). harmadidőszaki hegységképződés (már a középidőben elkezdődött). Pacifikus-hegységképződés: Újidő. Emelt szint Viszonylagos (relatív) és tényleges (abszolút) kormeghatározás: A relatív kormeghatározás megmondja egy kőzetről. Appalache déli része. A Pacifikus-lemez és a környező lemezek ütközése által létrejött körívszerű hegységrendszer (tűzgyűrűnek is hívják a vulkanizmus miatt). Általában feketekőszénben gazdagok. Hozzá tartozik a Skandináv-hegység. Balkanidák. Francia-. Kelet-Grönland hegyei. Ebben a rétegek települése (minél lejjebb van. Dinaridák. Ibéria hegyei. A talaj közelében is keletkezik ózon a nitrogénoxiddal vagy szénhidrogénekkel terhelt levegőbe napsugárzás hatására. Ózon: Háromatomos oxigénmolekula. Andok (Nazca-lemez). Pennine.létre. ami az akkori szárazföldeket egy kontinensben egyesítette (Pangea = Összföld). Rodope. Karakorum. Kaukázus. ezért nehézfémekben gazdagok lehetnek. Appenninek. az Indonéz-szigetvilág hegyei (Szumátra és Jáva). 300 millió évvel ezelőtt) hegységképződés.és előideji hegységek maradványaiból állnak. az Appalache északi része. Általában energiahordozókban és ásványkincsekben szegények (két szárazföldi lemez találkozott).5 millió évvel ezelőtt kezdődött. Urál. hogy fiatalabb. Jégkor (pleisztocén): A negyedidőszak első kora. Pireneusok. Hellenidák. Szárazföldi lemezek találkozása miatt ásványkincsekben szegény (kivétel a Kárpátok). Sierra Nevada. Zagrosz. A lehűlés következtében a légköri vízgőz kicsapódott. vagy idősebb-e egy másikhoz képest. Alpok. Így jött létre az ősóceán. harmadidőszaki hegységképződés (már a középidőben elkezdődött). Az ózonpajzs a sztratoszférában jött létre. Himalája. ami a Nap ultraibolya sugarainak hatására jön létre kétatomos oxigénmolekulából (egy kétatomos molekula felbomlik és az egyik atom egy molekulával háromatomos molekulát alkot). Donyec-hátság. Maradványai az egész Földön megtalálhatók: Európa középhegységei (Német-. Cseh masszívum. Japán. mérgező anyag. Harmad. Ardennek. Kelet-Szibéria hegyei. viszont ekkor jelent meg az ember. elsősorban nitrogénből és széndioxidból állt. A harmadidőszak a nagy hegységképződésekről nevezetes (Eurázsiai. ma is tart. a sarkokon jégsapkák keletkeztek és hol előrenyomultak (glaciális). Kaledóniai-hegységképződés: Óidei (szilur-devon. Variszkuszi-hegységképződés: Óidei (karbon. réz). Kamcsatka-félsziget. Eurázsiai-hegységképződés: Újidő. Sierra Madre (Kókusz-lemez). ma is tart. 2. Lengyel-). az Indoausztráliai-lemez és az Eurázsiai-lemez találkozásánál emelkedett ki.és Pacifikus-). Ez a lemezek mozgása miatt területében teljesen más volt az óceánok mai elhelyezkedéséhez képest. Kordillerák (Sziklás-hegység). Új-Guinea. a jég visszahúzódott a sarkok közelébe. Az ózon nem stabil anyag. Kárpátok. A hozzá tartozó hegyek a következők: Új-Zéland. Ősmasszívum: A Föld legősibb kéregdarabjaiból és a hozzájuk forrt ős.és negyedidőszak: Az újidő részei 65 millió évtől napjainkig tart. Hindukus. Nagy-Vízválasztóhegység. ami Ős-Európát és Ős-Észak-Amerikát csatolta egybe. Hozzá tartoznak nyugatról kelet felé haladva az alábbi hegységek: Atlasz. Sokszor teljesen lepusztultak. A vulkanizmus miatt általában ásványkincsekben gazdagok (arany. Ám ezen folyamatok közben elnyeli a Nap földi életet károsító sugarait.

Az ős. (A kőzet keletkezésekor a benne lévő radioaktív ásvány elkezd sugározni. Például Európa önálló kontinens volt az óidőben. Nevét egy oroszországi kormányzóságról kapta. Ekkor kezdődött a Kaledóniai-hegységrendszer kiemelkedése. Nevét egy Walesben élt kelta törzsről kapta. A korábbi hegységképződés lepusztulásából keletkezett jellegzetes kőzete a vörös homokkő.) Mágneses deklináció: L. akkor visszafelé kiszámíthatjuk. hogy a mágneses pólusok mozognak. amely nagy területen és nagy mennyiségben található meg. Ordovícium: Az óidő 500-440 millió évig tartó időszaka. Perm: Az óidő utolsó időszaka. Őskontinens: A mai kontinensek ősei. és tudjuk az egykori élőlényről. A tényleges kormeghatározás megmondja egy kőzetről. Ekkora esett a Kaledóniai-hegységképződés fő fázisa. Elterjednek a rovarok és kétéltűek.és zöldmoszatok jóvoltából létrejött az ózonpajzs. Térképészet. és ismerjük a kőzetben most megtalálható radioaktív anyag. Paleomágnesesség: A földkérget alkotó kőzetekben kialakult és visszamaradt mágnesezettség. Ekkora tehető a Variszkuszi-hegységképződés fő fázisa. A páfrányok és halak időszakaként ismert. Na jó: nyugodt üledékképződés folyik. Ebben a kőzetekben található radioaktív anyagok bomlása van segítségül. Nevét a három részre oszthatóságáról kapta. Az újidőben elszakadt Észak-Amerikától.segítségül (ha két. ekkortól vannak ősmaradványok. A vörös. A kutatások eredményeképpen tudjuk. Megjelentek az ősmadarak. Nevét az ekkor keletkezett kőszénről kapta. ami megteremtette az élet szárazföldi elterjedésének feltételeit. viszont a kapcsolat Ázsia felé megmaradt. A világszerte végzett mérések alapján különböző korú kőzetekre vonatkozó adatbázisokat állítottak össze. nem ölel fel hosszú időt. sőt fel is cserélődhetnek.) Vezérkövület: Olyan ősmaradvány. akár egymástól távol levő kőzetben ugyanaz az ősmaradvány található. aminek ismeretében a mágneses tér története időben rögzíthetővé válik. A tengerben ekkor élték virágkorukat minden idők legtermetesebb ízeltlábúi. Nevét a svájci Jura hegységről kapta. A paleomágnesesség alapja. Nevét Wales északi részének római kori elnevezéséről kapta. a szilurban találkozott Észak-Amerika ősével és csak ezután Ős-Ázsiával. hogy hány éves. 590-500 millió évig tartott. hogy a vulkáni. Jura: A középidő középső időszaka. egyben a kőzetlemezek mozgására. akkor a két kőzet egykorú). illetve az üledékes kőzetek képződésekor a bennük esetlegesen előforduló mágnesezhető ásványok az aktuális mágneses tér irányába rendeződnek és rögzítődnek. Karbon: Az óidő egyik időszaka. Radiometrikus úton meghatározható a kőzetek tényleges kora.és előidőt együtt prekambriumnak (kambrium előtti kor) is szokták nevezni. a három méteres őscsáprágósok. Kambrium: Az óidő első időszaka. A vezérkövületek jól használhatók kormeghatározásra. Eközben megjelentek az első szárazföldi növények. (Így adható meg az utolsó pólusátfordulás 780000 évvel ezelőtt időpontja is. megjelenése és eltűnése pontosan rögzíthető. Nevét egy angol grófságról kapta. Nevét egy Walesben élt kelta törzsről kapta. Megkezdődött az összkontinens feldarabolódása. emelt szint. . Az időszak végén a fajok fele kipusztult. hogy más rétegekben nem fordul elő. aminek következtében egy nem sugárzó anyaggá alakul át. illetve a nem sugárzó anyag mennyiségét. Ekkor jelentek meg a szilárd vázas élőlények. mikor is keletkezett a kőzet. melyek segítségével következtetni lehet az egykori mágneses tér irányára és nagyságára. Az időszak végén a déli félteke javát elfoglaló Gondwana részben eljegesedett. Triász: A középidő első időszaka. Nem történik semmi. Ha ismerjük az anyag felezési idejét – mennyi idő alatt csökken a súlya a felére –. Devon: Az óidő egyik időszaka. Szilur: Az óidő 440-405 millió évig tartó időszaka.

felszínközeli rétegeire terjed ki. de egybefüggő gömbhéja. középszint Gömbhéj: A Föld felépítésére jellemző rétegződési egység. Kárpátok kialakulása. Oligocén: Himalája kialakulása. Átlagos sűrűsége nagyjából 3 g/cm3. szárazföldekkel megszakított. A Föld felszínén három nagy gömbhéj határán mozgunk. A hőmérséklet ennél kisebb mértékben emelkedik tovább a Föld belseje felé haladva (az asztenoszférában már így is 3000 fok a hőmérséklet. Földkéreg: A Föld legkülső. A jég sarkokra való visszahúzódási időszaka. Belső hő: A Föld belsejében radioaktív anyagok bomlásából fakadó hő. kőzetekből álló gömbhéja. van ahol 8. A földi víz legnagyobb része a világtengerben található. Levegőburok (atmoszféra): A Föld legkülső. amit a földkéreg és a földköpeny legfelső. A szárazföldek alatt 30-40 kilométer vastag és két részből áll: egy szilikátokban gazdagabb gránitos és egy fémekben .Kréta: A középidő utolsó időszaka. A görög előtagok a hasonlóság mértékét mutatják be: eo = egyáltalán nem. az óceánok alatt 50-100 kilométer. plio = többé. szilárd kőzetekből álló gömbhéja. A befelé haladva növekvő sűrűségű gömbhéjakat a Föld forgása és a nehézségi erő hozta létre. félig-meddig. Biológiai evolúció: Élőlények egyedfejlődése. illetve a sarkvidéki jégsapkákban. pleiszto = leginkább. Geotermikus gradiens: A kőzetburokban egységnyi mélységnövekedésre jutó hőmérsékletemelkedés. szilárd része együttesen alkot. egy kevéssé (lásd oligarchia = kevesek uralma). Átlagos értéke 100 méterenként 3 fok. Másutt csak 1 fok. Sűrűsége távolodva a Föld felszínétől folyamatosan csökken. Glaciális: A jégkorszak egyik időszaki típusa. az időszak végén ismét nagy kihalás következett be – többek között a dinoszauruszok kipusztulásával. de a Föld belseje is gömbhéjas szerkezetű. a Föld belsejében 45000 fok lehet).és Dél-Amerika találkozása. A vízburok sűrűsége 1 g/cm3 körüli. A mágneses erővonalak a pólusokban egy pontban futnak össze. Vízburok (hidroszféra): A Föld vízből álló. a víz. ehhez képest elenyésző a folyók és a tavak vízmennyisége. Nevét az ekkor keletkezett mészkőfajtáról kapta. holo = teljesen. Hegységképződés. Bioszféra: Az élővilág lakóhelye a Földön. laza. Talajburok: (Pedoszféra) A földfelszín legfelső. Geoszférák. Folytatódott a feldarabolódás. csaknem kizárólag gázok alkotta gömbhéja. oligo = alig. a légkör alsó részére és a kőzetburok felszínére. többnyire folyékony halmazállapotú. Számottevő víz van a felszín alatt. mio = valamennyire. Magyarországon ez 5 fok. Miocén: Alpok. Pliocén: Észak. ezért mágneses erőtér veszi körül.és talajburok egészére.és a kőzetburok találkozásánál. Létrejöttének oka a Föld külső magjában lévő fémolvadékok áramlása lehet. A jég sarkokról való előrenyomulási időszaka. Több ezer kilométer vastagságú burok. Kőzetburok (litoszféra): A Föld legkülső. illetve a mélytengeri árkok mentén kőzetlemezekre tagolódik. (Vagyis további gömbhéjakra osztható. A kőzetburok az óceáni hátságok. Eocén: Az újidő korainak elnevezése egy csigafaj mai külső megjelenésének és az újidő különböző koraiban megfigyelhető külsőnek összehasonlításából ered. szilárd. termékeny rétege. a fiatal lánchegységek. Interglaciális: A jégkorszak másik időszaki típusa. a levegő-. amely a víz. Földmágnesesség: A Föld lényegében egy gömbmágnes.) Vastagsága kontinentális területeken 150-200 kilométer. A pleisztocénban körülbelül tízszer fordult elő.

ott a nagyobb sűrűségű óceáni lemez a másik alá bukik és – többek között – a lemezek futásával párhuzamos. Belső mag: A Föld legbelső gömbhéja. több részből álló gömbhéja.) . A belső magtól a Lehmann felület választja el. Földköpeny: A Föld egyik. nagyobb sűrűségű anyagokból áll. bazalt borítja. amit a belső hő különbségei tartanak mozgásban. Az óceánok alatt csak 7-11 kilométer vastag. az asztenoszféra anyaga ugyanis itt folyamatos feláramlásban van. a sűrűségük 2. sűrűsége 3. Hozzáforr a lemez pereméhez. e réteg magmaáramlásai mozgatják a kőzetlemezeket. (Akkréciós = gyarapodó lemezszegély. A legfelső része szilárd kőzetekből áll és a kéreggel együtt ez alkotja a kőzetburkot. Utána egy 200 kilométer vastag képlékeny réteg következik. az Iráni-. Sűrűsége eléri a 13 g/cm3 értéket. nikkel). Asztenoszféra (lágy köpeny): A földköpeny része. A szárazföldi lemez kérge kétosztatú (felül gránitos. mozgásfolyamatai okozzák a lemezek ütközését. világméretű szerkezeti árok. Kontinensvándorlás: A lemeztektonikai elmélet őse. Kis-ázsiai-lemez csak szárazföldi kéreggel rendelkezik). óceáni és vegyes kőzetlemezek. Hasadékvölgy: Az óceánok hátságában húzódó. aminek tetejét vékonyan kiömlési kőzet. Arab-. Kókusz-lemez csak óceáni. hosszúkás mélytengeri árok keletkezik. 4900-5150 km mélyen kezdődik. páros. A magmaáramlások az óceánközépi hátságok és a kőzetlemezek vándorlásának közvetlen okai. Külső mag: A Föld egyik gömbhéja. itt termelődik a Föld belső hője. ahol az asztenoszféra anyagának fölszálló ága elvékonyítja. Óceáni hátság: Távolodó óceáni lemezek határán létrejövő. A kőzetlemezeket felépítésük alapján három csoportba sorolhatjuk.) Közepén hasadékvölgy található.3 g/cm3. Ismét szilárd. vagy óceáni és szárazföldi lemez ütközik egymással. Tulajdonképpen hegység. Ez 40-50 kilométer vastag. Mélytengeri síkság: Az óceánok 4000 és 5000 méter körüli mélységű nagy kiterjedésű medencéi. Óceáni és szárazföldi kőzetlemez: A kőzetlemezek a kőzetburok önállóan mozgó. szilárd nehézfémek alkotják (vas. Hátságok és szárazföldek (mélytengeri árkok) határolják. Mélységük 6000 és 11000 méter között változik. (Első hirdetője Wegener volt. 150-250 km mélyen található. Lemeztektonika. vagyis itt születik az óceáni lemez. bár tisztán óceáni vagy szárazföldi lemezek csak a kisebbek között találhatók (a Fülöp-. nikkel). az asztenoszféra (lágy köpeny). A legmélyebb a Mariana-árok: 11034 méter. ez a bazalttakaró az óceáni hátság. A földköpenytől a Mohorovicic felület választja el.gazdagabb gabbrós rétegből. A külső magtól a Gutenberg-Wiechert felület választja el.7 illetve 3 g/cm3. A maradék rész egészen 2900 kilométerig a Föld belsejébe a merev köpeny. Távolodó óceáni lemezek határán jön létre. az óceáni lemez kérge csupán bazaltos. Nazca-.) Mélytengeri árok: Ahol óceáni és óceáni. ezek mozgása következtében jött létre a Föld mágneses tere. miszerint a kontinensek mozognak. A Föld kőzetburka jelenleg hét nagy és több kisebb kőzetlemezre tagolódik. Magmaáramlás: Az asztenoszférában zajló anyagátrendező folyamat. itt csak a gabbrós réteg van meg. Hőmérséklete meghaladja az 1200 °C-ot. ami a földköpeny felső vagy a földkéreg alsó zónáiban keletkezik. Karib-. Képlékeny nehézfémek alkotják (vas. Rajta keresztül magma áramlik az óceánfenékre. majd átszakítja a kőzetburkot. (Felszínre is bukkanhat: Izland. középszint Magma: Olvadt kőzetanyag. ami állandó bazaltos vulkáni működés terepe. szárazföldi. Itt termelődik a Föld belső hője. merev egységei. Olvadt kőzetből áll. tenger alatti felszínforma. nem szabályos gömb alakú. alul bazaltos réteg). Általában 1000-2000 méterrel a környező óceáni medencék fölé emelkedik.

és a Dél-amerikai-lemez). mint például az egykori Vörös-tenger helyén. Vulkáni utóműködés: A tűzhányók kitörését követő vulkáni jelenségek összefoglaló neve. . Például Old Faithfull (Öreg Hűséges) a Yellowstone nemzeti parkban. ezért kis szemcsékből álló kiömlési kőzet jön létre: riolit. gázok a viszkózus („nyúlós”) láva mellett nem jutnak a felszínre és felhalmozódnak a mélyben az robbanáshoz vezethet. andezit. melyen keresztül a magma a mélyből (a magmakamrából) a kráter felé közlekedik. Jelenleg a Pacifikus. A felszínen gyorsan hűl le a láva. A lemezek típusát figyelembe véve ütközés háromféleképpen képzelhető el: óceáni óceánival (például a Csendes-óceáni. aminek következtében a vulkán teteje lerepül és kaldéra képződik. Mélységi magmatizmus: Ha a magmás anyagnak nincs ereje elérni és áttörni a felszínt. ami Afrikában még ma is szárazföldön folytatódik a Keletafrikai-árokrendszerben). Vulkáni szigetív: Két óceáni lemez találkozásakor a nagyobb sűrűségű alábukik. A vulkán szája. Érc: Olyan kőzet vagy ásvány. a felszínre kerülve azonban kicsapódik és víz formájában visszahull. Vulkáni hamu: Porszerű anyag. Felszíni vulkánosság: Ha a magmás anyag eléri a felszínt. Az óceáni lemezek a hátságok mentén távolodnak egymástól. mely vulkáni működés következtében kerül a levegőbe. (Például Hawaii. Pajzsvulkán: Az alacsony szilikáttartalmú. gabbró. gyakoriak a földrengések. mint a fémes részek). fokozatosan lehűl és nagy kristályokból álló mélységi magmás kőzet keletkezik: gránit. A mélyben lévő forró kőzetek (magmakamra) felforralják az oda bekerülő vizet. ott a nagyobb sűrűségű óceáni lemez a másik alá bukik. Az alábukással párhuzamosan mélytengeri árok és hegység is képződik. óceáni szárazföldivel (például a Nazca. Párnaláva: Az óceán mélyén kiömlő láva jellegzetes formája. ezért kitör a föld alatti üregből.és az Eurázsiai-lemez határán). Kráter: A kürtő felszínre nyíló végződése.Alábukás: (Szubdukció) Ahol óceáni és óceáni. diorit. Robbanásos vulkán: (Explóziós vulkán) Ha a vulkáni gőzök. a forrás miatt térfogata megnő. szárazföldi szárazföldivel (például az Indoausztráliai. Távolodó-. gyorsan folyó bazalt által létrehozott alacsony lejtésű vulkán. a fém belőle gazdaságosan kinyerhető. Gejzír: A vulkáni utóműködés egyik formája. például Atlanti-hátság (hasadékvölgyek kialakulhatnak szárazföldek belsejében is. A beolvadt kőzetlemezek anyagából származik az itteni (savanyú vagy semleges) vulkanizmus alapanyaga. beolvad és anyaga felfelé mozogva a keletkező vulkánok alapanyaga lesz (andezit. Egymáshoz képest a lemezek háromféleképpen képesek mozogni. kénes kigőzölgés). akkor megreked a mélyben. Beolvadás: Az alábukó óceáni kőzetlemez a mélyben a magas hőmérséklet miatt megolvad (a szilikátos összetevő nagyobb arányban.és az Észak-amerikai-lemez határán. Láva: Felszínre törő magma.és a Fülöp-szigeti-lemez határán a Mariana-szigetek. széndioxid. Például a Pacifikus. magas szilikáttartalmú andezit és riolit által létrehozott nagyobb meredekségű vulkántípus. vagy óceáni és szárazföldi lemez ütközik egymással. Kaliforniában a Szent-András velő mentén látható. A folyamat újra és újra lejátszódik. A két lemez határán ívszerűen követik egymás az óceánból kinövő vulkánok. Kürtő: A tűzhányó azon kéményszerű része. A leülepedett vulkáni hamu a tufakőzetek fontos alkotóeleme. Mauna Loa. Elcsúszó lemezmozgás ritkábban figyelhető meg. riolit).és tufakőzetek egymást rétegszerűen váltogatják. bazalt. elcsúszó lemezmozgás: Az asztenoszféra magmaáramlásai miatt mozognak a Földön a kőzetlemezek. akkor felszíni vulkánosságról beszélünk. közeledő (ütköző)-.) Rétegvulkán: A közepes.és az Indoausztráliai-lemez határán). gejzír. amelyben a láva. Az alábukó kőzetlemez a mélyben megolvad és belőle származik a vulkanizmus anyaga. Ez lehet gázszivárgás (vízgőz. ami a kőzetburok átlagánál nagyobb arányban tartalmaz valamilyen fémet.

szűkülő óceáni medencék. Hegységképződés típusai: Két kontinentális lemez ütközésekor (gyűrődés és üledékes kőzetek jellemzőek. ezt hátságnak hívjuk. Nehéz-. Medence: Vetődési forma. Vetődés: Szilárd kőzetanyagok elmozdulása törésvonal mentén függőleges illetve vízszintes irányba oldalirányú nyomóerők hatására. vulkanizmus és üledékek gyűrődése jellemző) keletkeznek hegységek. nemesfémek: arany. savanyú. gabbró). Lépcsővidék: Vetődés által formált lépcsős felszín. vas…. ezért és a rájuk nehezedő víztömegek súlya miatt képlékenyek. ha pedig a két érték között van. ezüst. Telér: Valamilyen kőzet repedéshálózatába benyomult és ott vulkáni kőzetté merevedett magma. szerkezetátalakító részfolyamata. akkor semlegesnek nevezzük (andezit. A feszültég a lemezek törésében oldódhat fel. akkor bázisosnak nevezzük (bazalt.Földrengés: A kőzetlemezekben mozgásuk miatt jelentős feszültségek halmozódnak fel. akkor a törésvonalat vetősíknak nevezzük. ez rengés idéz elő. Utórengés: Kisebb rengés a nagy erejű földrengés után. ha meghaladja a 65%-ot. Rengésközpont (epicentrum): A rengésfészek merőleges felszíni vetülete. Hegységrendszer: Egy hegységképződési idő során képződött hegységek összessége. diorit). A köztük lévő kőzetanyag vízszintes kiterjedése szükségszerűen csökken. Az óceáni medencékben és mélytengeri árkokban jórészt szárazföldi lepusztulástermékek ülepednek le. Gyűrődés: A hegységképződés egyik. A vetődés alapegysége. gyűrt hegységeknek nevezzük. vulkáni szigetív keletkezik). A gyűrődés fő színterei az összeütköző kőzetlemezek határán kialakult mélytengeri árkok. Rög: Vetősíkok által közrefogott kőzettömeg. Vetődések. króm. gránit). A gyűrődés alapegysége. Árok: Párhuzamos vetősíkok mentén bezökkent kőzettömb. nincs sem alábukás.) Bázisos-. Az ilyen üledékrétegek víztartalma nagy. amelyek uralkodóan gyűrt szerkezetű elemekből állnak. (Könnyűfém: alumínium. színesfémek: ón. Így oldalirányú nyomás hatására redőkbe gyűrődnek. illetve a magmát átjáró forró vizes oldatok által elszállított majd lerakott ásványegyüttes. titán. függőleges kiterjedése viszont megnő. Ha a SiO2 tartalom a kőzetben nem éri el az 52%-os. Ha ez megtörténik. akkor savanyúnak (riolit. Kisebb károkkal is jár.és semleges vulkáni kőzet: A magmás kőzeteket szilikáttartalmuk alapján három csoportba soroljuk. . réz. a hátságok Földünk leghosszabb hegységei. ami hullám formájában tovaterjed egészen a felszínig. cink. Vetősík: Az oldalirányú nyomóerők hatására a szilárd kőzet megtörik. Szerkezeti mozgások: Lemezmozgások. Emelt szint Térrövidülés: Az ütköző lemezek között a tér egyre kisebb lesz. Rengésfészek (hipocentrum): A földrengés mélységbeli kipattanási helye. sem vulkanizmus). Két óceáni lemez távolodásakor is létrejön hegység. Törésvonal: Lásd vetősík. ólom. valamint a közeledő szárazföldi lemezek közrezárta. Redő: Gyűrt forma. a létrejövő törésvonal mentén a kőzettestek elmozdulhatnak. gyűrődések keletkeznek. Azokat a hegységeket.és nemesfémérc: Nehézfémek (sűrűségük 5 g/cm3 feletti): nikkel. valamint egy óceáni és egy kontinentális lemez ütközésekor (az óceáni alábukik. két óceáni lemez ütközésekor (az egyik alábukik a másiknak. Sasbérc: Párhuzamos vetősíkok mentén kiemelkedett kőzettömb. Szeizmográf: Földrengés erősségének mérésére szolgáló eszköz. színes. platina.

Hőmérsékletük elérheti a 2000 fokot. amelyekben üledékek halmozódnak fel. A legpusztítóbb rengések a long vagy L-hullámnak tudhatók be. ha sík felszínen ömlik ki. melynek kipattanási helye a tengerbe esik. Szolfatára: Vulkáni utóműködési forma.) Földrengéshullám: A földrengés hullámmozgásként terjed tovább a rengésfészekből induló longitudinális és tranzverzális hullámok révén. Vulkáni törmelékes kőzet: Robbanásos kitörések során keletkeznek a fröccsenő lávából. Vízgőzből álló kigőzölgés 200-900 fokos. a palócok csevicének nevezik. ami a nyílt vízen nagy hullámhosszú és kis hullámmagasságú. Tufa. Kőzet: A kőzetek rendszerint többféle ásványból állnak. Széndioxid 100 fok alatti kigőzölgése. Álló-. középszint Ásvány: A kőzetburok egynemű. akár több csatornán keresztül. akár gyűrődés. Ha a mofetta széndioxidja felszín alatti vizekben oldódik. ahol a köpenyből feláramló magma lyukat éget a kőzetburokba. kristályrácsban helyezkednek el. a megvastagodott kőzetburok egy része belesüpped az asztenoszférába. Hegységképződési szakaszok: Üledék-felhalmozódás. lassan lehűlő vulkanikus kőzet. mivel a kőzetekben a hullám mozgási irányára merőleges változásokat hoz létre. Kéntartalmú gázok 200-400 fokos kigőzölgése. vulkáni porból. tágulás). más néven antiklinális. egyetlen kémiai képlettel leírható szervetlen alkotórésze. Üledékgyűjtő medence. Geoszinklinális: Az óceánok belső lemezhatároktól távoli területei. (A székelyek borvíznek. tektogenezis (ennek során a litoszféra megvastagszik. Tengerrengés: Olyan földrengés. Kráter. Savanyúvíz: Vulkáni utóműködési forma. Mélységi magmás kőzet: Nagy kristályos. áttolt redő: Gyűrődési formák. Fumarola: Vulkáni utóműködési forma. a tektogenezis a formák kialakulását jelenti). az orogenezis kiemelkedést jelent). Redőboltozat: Gyűrődési forma. Vulkáni kiömlési kőzet: Kis kristályos. A második hullám (szekunder. akár vetődés hatására végbemehet a megvastagodás. fekvő-. Kristály: Az ásványok atomjai szabályos térbeli rendben. amely nem éri el a földfelszínt.és kaldérakúpos tűzhányó: A tűzhányó végződés szerinti típusai. tehát a kőzetekben a hullám mozgási irányával párhuzamos változásokat hoz létre (sűrűsödés. ásványok. Például: Dekkán. Etiópmagasföld. más néven szinklinális. Redőteknő: Gyűrődési forma. Forrópontos vulkán: Ott jön létre. a vulkán csonka kúp alakot vesz fel. P) longitudinális vagy hosszanti. egy része kiemelkedik. Magyarországon a Medves fennsík. akkor savanyúvízforrásként fakad a felszínre. Kőzetek. A kristályos szerkezet az ásványok jellegzetes tulajdonsága. Kaldéra robbanás útján képződik. az arány körülbelül 80-20%. Ezek felületi hullámok. S) transzverzális vagy keresztirányú. Mofetta: Vulkáni utóműködési forma. . orogenezis (ennek során a hegység kiemelkedik. Ez akár árhullámot is előidézhet a tengeren (szeizmikus árhullám = cunami).Bazaltfennsík: A jól folyó alacsony szilikáttartalmú bazaltláva terjedelmes takarókat hozhat létre. Általában lemezek belső területein fordulnak elő. ilyen forró pontok vannak Hawaii szigetén. a part közelében azonban csökkenő hullámhosszú és növekvő (akár több tíz méter nagyságú) hullámmagasságú hullám. gyorsan lehűlő felszíni vulkanikus kőzet. A leggyorsabb hullám (primer. létrejöttük az oldalirányú nyomóerők erejének különbségéből fakad. amelyek a felszínen (és a gömbhéjak határain) jönnek létre az ide kijutó P és S hullámok interferenciájaként (összeadódik a hullámok ereje). ferde-.

nevét az Andokról kapta. homokkő. szállítás üledékgyűjtőbe. Mississippi-alföld). barnakőszén a Borsodi és Nógrádi szénmedencékben. Agyag: Két század mm-nél kisebb szemcsékből álló törmelékes üledékes kőzet. finomított változatait üzemanyagként használjuk. a Dunántúli-középhegység. Állóvizek alján oxigénszegény környezetben képződik elhalt növények és állatok bomlásával. de 2007-ben Oroszország beérte. amely lepusztulás terméke. folyékony éghető üledék. Magyarországon a Bükk. Ez utóbbi teszi ki az összes szén felét. lignit. a Maros-Körös köze. Magyarországon a Hajdúság. SiO2. igaz a földgázt kevésbé üzemanyagként. barnakőszén. Magyarországon a Visegrádi-hegységben. tömörödés. a Mecsek és a Villányi-hegység áll ebből a kőzetből. széntartalmuk. Lösz: Pár ezred mm-es szemcsékből álló törmelékes üledékes kőzet. mészkő (korall. breccsa. ami az alumíniumgyártás alapanyaga. Perzsa-öböl. a Naszály. Északi-tenger). Földgáz: Szénhidrogén. Létrejötte: erózió. Ajka. A legnagyobb termelő a ’90-es évek eleje óta Szaúd-Arábia volt. Oroszlány és Dorog környékén. Homokkő: Homokból tömörödés és cementálódás útján létrejött törmelékes üledékes kőzet. Leginkább feltöltött tengeröblök helyén keletkezett alföldek (Mezopotámia. szulfátok. Magyarországon az Alföldön bányásszák elsősorban Algyő körül. a Börzsönyben és a Mátrában található meg. . konglomerátum. antracit. szürke színű. A Föld legnagyobb termelője 2007-ben 600 milliárd m3 feletti értékkel Oroszország volt. inkább fűtésre használjuk. jó termőtalaj alakult ki rajta. agyag. Száraz és hideg éghajlaton jött létre. Magyarországon a Velencei-hegységben található. gáznemű éghető üledék. Andezit: Közepes szilikáttartalmú. A különbség a szemcseméretben van. feketekőszén. színük. Lösz. akkor mindkét ország 490 millió tonna olajat hozott felszínre. Bauxit: Különféle kőzetek málladékából keletkezett kőzet. Kősó: Kloridok csoportjába tartozó vegyi üledékes kőzet. NaCl. A kőolajhoz hasonló módon jött létre. Maximum 2 mm-es szemcsékből áll. Például: magnetit. Vegyi üledékes kőzet: Üledékes kőzetek egyik fajtája. tengeraljzatok (Mexikói-öböl. kloridok. lelőhelyeik megközelítőleg ugyanott találhatók és felhasználási területeik is nagy átfedést mutatnak. táblás vidékek (Préri-tábla. Gránit: Magas szilikáttartalmú. limonit. Kvarc: Legfontosabb ásványok egyike. hematit. kőolaj. Kőszén. Karbonátok. Fenyőfő. Halimba) Vasérc: Magas vastartalmú kőzet. Szerves üledékes kőzet: Üledékes kőzetek egyik fajtája. Laterit (trópusi) és karsztbauxit (mészkőhegységekben előforduló) a két fő formája. Képződésük kora. Sókőzetek. (30-60%) Belőle a vas gazdaságosan kitermelhető. a nagykunság. Homok: Üledék. a vegyipar nyersanyagként használja (műanyagok. Kőszénfajták: Tőzeg. kis szemcséből álló vulkáni kiömlési kőzet. Magyarországon feketekőszén található a Mecsekben. Mészkő: A karbonátok csoportjába tartozó vegyi üledékes kőzet.Törmelékes üledékes kőzet: Üledékes kőzetek egyik fajtája. világos színű. csiga. fűtőértékük eltérő. gyógyszerek). cementálódás. A kőolajból hőerőműben villamos energiát állítanak elő. Bácska és a Mezőföld területén található. Lignitet bányásznak Bükkábrány és Visonta mellett. Mélységi magmás párja a diorit. Kőolaj: Szénhidrogén. élőlények maradványaiból halmozódott fel. kagyló). Magyarországon a Dunántúli-középhegységben található. Oldatból kicsapódással jönnek létre. (Gánt. CaCO3. Létrejöhet szerves úton is: mészvázas élőlények elpusztulása nyomán. Kiömlési párja a riolit. nagy szemcsékből álló mélységi magmás kőzet. Kelet-európai-síkság) üledékrétegeiben fordul elő. tengerpartok.

sötét színű. Ha a külső erők hatására az érc áthalmozódik (folyószállítás). Óceáni hátság: Óceán közepén lévő felboltozódás. a közepén hasadékvölgy fut. Mariana-árok (11034).Bazalt: Alacsony szilikáttartalmú. 8000-11000 méter mélyek. ha óceáni lemez szárazföldi lemeznek ütközik). Elsődlegesen magmás úton keletkeznek ércek. Röghegység: Az óidőben keletkeztek. Éles csipkés gerincek jellemzőek az Eurázsiai. gyűrődéssel. átalakult) körforgásszerűen alakulnak át egymásba. ezért koptató munkájuknak még nem látszik legömbölyítő hatása. amelyek a legősibb kéregmagokat és az előidei hegységek maradványait jelentik. bomba. formáikat a gyűrődésnek köszönhetik. A medencékhez képest 1000-2000 méterrel magasabban van. és fémet állít elő belőle. itt is találhatók gyűrt formák. Elsősorban vetődések alakították felszínüket (rög) és a külső erők. Tonga-. Üledékes érc: Másodlagos úton létrejött érc. ahol a lemezek távolodnak egymástól. Palás kőzetek: Jellegzetes metamorf kőzet. A Variszkuszi. Mélytengeri árok: Óceánokban keletkezik lemezek ütközésekor. Süllyedékterület: Tengerek vagy tavi medencék. középszint Ősföld: A földfelszín legősibb része. Fedett ősmasszívum: Az ősföldre különböző korú (ó-. beolvadás miatt magmás kőzetté lehetnek. Az újidőben jöttek létre. Táblás vidék: Nagy területű. A hegység gazdag színes-. riolit-. nagy nyomás és hő hatására pedig átalakult kőzetté. amelyeknek hosszú koptató munkája miatt a röghegységek formái lankásak. Ásványi nyersanyag: Természeti erőforrás. Agyagpala. Riolit: Magas szilikáttartalmú. Anyaguk szerint: andezit-. óceáni lemez alábukásakor. bazalttufa. Aleut-. . kis szemcsékből álló vulkáni kiömlési kőzet. majdnem vízszintesen rétegzett tengeri üledékes kőzetekből álló síkvidék. Márvány: Mészkőből nagy nyomás és hőmérséklet hatására átalakult kőzet. Szemcsemérettől függő formái: hamu. és nemesércekben. Például a Balti-pajzs. Erózióval mindegyikből üledék lesz. amik feltöltésével keletkeztek a síkságok. közép. világos színű. csillámpala… Emelt szint Kőzetanyag-körforgás: Az egyes kőzetcsoportok (magmás. vetődéssel egyáltalán nem. salak. Például az Orosz-tábla Fedetlen ősmasszívumok: Az ősföld teljes egészében a földfelszínen található. Mélységi magmás párja a gránit. Gyűrthegység: Párhuzamos vonulatokból álló hegységfajta. Észak-Atlanti-hátság. akkor az üledékes kőzetek keletkezésének folyamatán megy keresztül az érc. vagy alig zavart. ha alábukás van (elsősorban. üledékes. A külső erőknek még kevés idő állt rendelkezésére. Mindegyikből mindegyik kialakulhat. Nagyszerkezeti egységek. Tufák: Robbanásos vulkáni törmelékekből keletkeznek. Mélységi magmás párja a gabbró. de vulkáni kúpok is. amelyet az ember feldolgoz. kis szemcsékből álló vulkáni kiömlési kőzet. abból tömörödés és cementálódás hatására üledékes kőzet. 590 millió éve létrejött részei a szárazföldeknek. Óceáni medence: Átlagosan 4000 méter mélyen lévő nagy kiterjedésű sík terület. Magyarországon a Tapolcai-medencében (Badacsony…) és Salgótarján környékén található meg.és a Pacifikus-hegységrendszer tagjaira. Magyarországon a Zempléni hegységben található meg tömegesen.és újidei) elsősorban üledékes kőzetek rakódtak. Filippínó-árok. Japán-. Vulkanikus hegység: Akkor jön létre. Nagy nyomás hatására jöttek létre.és a Kaledóniai-hegységrendszerek tagjai sorolhatók ide. Lánchegységeknek is nevezzük őket. Mentén láva tör a felszínre (bazalt) az asztenoszférából.

Amazonas-medence. vulkánosság) együtt játszódnak le. Felhalmozódás: A külső erők hatására a belső erők által létrehozott mélyedések feltöltődnek.és kőzetformáló hatásoknak összefoglaló neve. amelyben csak fizikai folyamatok vesznek részt. az óceáni hátságok képződése. Szállítás közben akár osztályozzák is a szállított anyagot szemcseméret szerint (a jég nem). Közös jellemzőik a válogató lepusztítás (a puhább kőzeteket jobban pusztulnak) és a hordalékkal történő pusztítás (korrázió). Finn-tóvidék. a hegységképződés (és részfolyamatai: gyűrődés. A külső erők kiváltója a napsugárzás (és a nehézségi erő). nagytestű állatok tiprása. A belső erők által létrehozott kiemelkedéseket és mélyedéseket a külső erők elegyengetni törekednek. melynek tengerszint feletti magassága 0 és 200 méter közötti. Mállás: A kőzetek pusztulásának az a módja. Kanadai-pajzs területe. a tengervíz. Az aprózódás legfőbb oka a gyors térfogatváltozást előidéző nagy napi hőingadozás (hőaprózódás) és a kőzetek repedéseibe behatoló víz gyakori fagyásaolvadása (fagyaprózódás). a szárazföldek és tengerek lassú szintingadozásai. középszint Aprózódás: A kőzetek pusztulásának az a módja. alatta mélyföld. Eredményeképpen a kőzetek megrepedeznek és mind apróbb darabokra hasadoznak. Román-alföld. melynek során víz és vízben oldott savak hatására a kőzetet vegyi (kémiai) változások érik. A külső erők a Föld felszínét kívülről formáló hatások összefoglaló neve.Feltöltött síkság: A folyók által feltöltött síkságfajta. Orinoco-alföld. Szállítás: Hordalékszállítás. Elsősorban a jég hoz létre ilyen felszínt. Közéjük tartozik az aprózódás. A belső erők azoknak a felszín. Pó-síkság. gyűrődés. Mélyföld: A tenger szintje alatt fekvő síkság. Aprózódást okozhatnak még az üregásó emlősök. a mélyedéseket feltöltik. Lepusztult síkság: A külső erők által lepusztított síkságfajta. Ilyenek a vulkánosság. Az aprózódás és a mállás előkészíti a kőzeteket a talajképződésre és a külső erők általi további pusztításra. a mállás. Mértéke a víz és a vízben oldott savak mennyiségén kívül a hőmérséklettől is függ. külső erők végzik. a szél. amelyeket az asztenoszféra magmaáramlásai és az általuk mozgatott kőzetlemezek egymástól való távolodása. A szállítás az üledékes kőzet kialakulásának egyik állomása. a legmélyebb a Holt-tenger partvidéke. Alföld. illetve ütközése okoz. Külső és belső erők: A földfelszínt formáló erők összessége. a kiemelkedéseket pusztítják. A legterjedelmesebb a Kaszpimélyföld. Emelt szint Töréses gyűrthegység: Olyan hegység. szerkezete összetett. Felszínformálódás. Alföld: Olyan síkság. A tökéletes síkságokon (a feltöltött általában ilyen) négyzetkilométerenként a magasságkülönbség 10-20 méter. Általában tökéletlen síkság. Fennsík: 200 méter feletti sík terület. . amelynél a hegységképző folyamatok (vetődés. ami a kőzet szerkezetének bomlásához vezet. vetődés). a jég és a lejtős tömegmozgás. a csapadék. a földrengés. vagyis a négyzetkilométerenkénti magasságkülönbség 20-50 méter is lehet. fölötte fennsík. a folyóvíz. Az aprózódás és a mállás előkészíti a kőzeteket a talajképződésre és a külső erők általi további pusztításra. a fásszárú növények gyökerei. Az egyes kőzetalkotó ásványoknak eltérő lehet a hő hatására bekövetkező tágulása. ezért az egyenlítői övben hat a legerősebben. Lepusztulás: A külső erők hatására a belső erők által létrehozott kiemelkedések lealacsonyodnak. törés. A síkságokon a lejtés nem haladja meg 100 méteren a 60 cm-t. Középidei üledékkel borított terület újidei kiemelkedése során a gyűrthegységben számos törésvonal is kialakulhat. 0 és 200 méter között a síkságot alföldnek hívjuk.

Hágó: Hegygerinc lepusztulással lealacsonyított. elgátlódással hozhatnak létre medencéket. Hátság: Lapos. ellenállóbb kőzetsapkával védett felszíndarab. Medence: Általában zárt. jelentéktelenebb lehordódás révén önálló kiemelkedéssé különül. illetve kémiai mállásról írnak a szakkönyvek. A lánchegységjelleg leginkább az újidei hegységrendszerek (Eurázsiai. Tanúhegy: Környékéhez képest kemény. A legismertebbek a Gibraltári-szoros és a Boszporusz. A belső erők szerkezeti völgyeket hozhatnak létre (redőteknő. Szent György-hegy). Völgy: Egyik végén nyitott felszíni mélyedés. kráterek. külső erők karsztosodás útján. a talajok kialakulásában nagy jelentősége van azoknak a folyamatoknak. a külső erők sokszor ezeket a tektonikusan előre jelzett völgyeket alakítják át folyóvölggyé. jégár általi kivájással. kaldérák. A magyar nevezéktanban a túlnyomórészt fizikai folyamatok hatására bekövetkező kőzetbontást aprózódásnak. amelyen valamilyen út visz keresztül. megbomlik eredeti szerkezetük. Beltengerek szűk érintkezési kapuját is így nevezzük. Belső erőkhöz köthetők a szerkezeti medencék. hogy a kőzetek megbontásában a fizikai vagy a kémiai folyamatoknak van-e meghatározó szerepük. esetleg megfiatalodásukkor újra szembetűnővé válhat. mint a szélbarázdák és a deráziós völgyek. A mállásnak több típusa is van. Lánchegység: Hosszú. bár azok a belső erőktől függetlenül is kialakulhatnak. a lemezszegélyekkel párhuzamosan jön létre. nem túl magasra (200-500 m) kiemelkedő felszínforma. Aszerint. Közép. A Kárpátok nevezetes szorosai a Vöröstoronyi-szoros (Olt). szerkezeti árok. bár idősebb hegységrendszerek tagjaiban is jól megőrződhet. Többnyire lapos tetőszintje puhább kőzetekből álló szomszédságának egykori magasságáról tanúskodik. illetve kémiai összetételük. Számunkra az Északkeleti-Kárpátokban 841 méter magasan található Vereckei-hágó a legnevezetesebb. Nagyságuk szélsőséges méretek közt ingadozik (a dolinától az óceáni medencékig). Szigligeti-várhegy. a kémiai változásokkal jellemezhető kőzetbontást mállásnak nevezzük. Belső és külső erők is létrehozhatják.és magashegység: Hegység (rög vagy lánc). zárt vége a völgyfő. kerek vagy szabálytalan alakú mélyedés. amelyek hatására a kőzetek kisebb darabokra esnek szét. egymással nagyjából párhuzamos lejtő fogja közre. nyeregszerű része. fizikai. szélkifúvással. egymással többnyire párhuzamos hegyvonulatokból. amely a kőzetminőséghez igazodva a válogató lepusztulás következtében lassúbb. Belső és külső erők is létrehozhatják. Két. Kazán-szoros (Duna). általában síksági környezetéből többnyire szelíd lejtőkkel. együtt formálhatják. a vetődéssel létrejött medencék.Dombság: 200-500 méter magasságig terjedő lejtős felszínforma. Felső. Az oldásos mállás eredményeképpen a kőzet oldatba kerül. Tiszta vízben is jól oldódik a . módosul ásványos. hegyvonulatok közti völgy). Az angol és német szakirodalom ezeket a folyamatokat összefoglaló néven mállásnak jelöli. amelynek tengerszint feletti magassága meghaladja az 500 illetve az 1500 métert. gleccservölggyé. hosszanti völgyekből álló hegység. Szoros: Hegygerinc folyóvízi erózióval lealacsonyított és áttört része. Ilyenek például a Tapolcai-medence bazaltsapkás tanúhegyei (Badacsony. A hegységképződés folyamán általában a kőzetlemezek ütközési szegélyén. Pacifikus) tagjainak sajátja. A lealacsonyodás oka elsősorban a hegy két oldalán található völgyfők hátravágódása. amelyet minden oldalról magasabb térszínek vesznek körül. együtt formálhatják. amelyen valamilyen út visz keresztül. Számos hátság található a Keleteurópai-síkság területén. Emelt szint Kémiai és biológiai mállás: A földfelszín formálásában.

A karbonátos kőzetek oldódásához szénsavas vízre van szükség. Japán) és Amerikában (Sziklás-hegység. példa rá az abráziós partfal. az Indoausztráliai. Francia-. Lejtős tömegmozgás (csuszamlás. Az élőlények légzése folyamán keletkező nagy mennyiségű szén-dioxid alapvetően meghatározza a talajnedvesség oldóképességét. Energiahordozókban és ásványkincsekben szegény (kivétel a Kárpátok). Német-. Nagy esőzések hatására ezek löszszakadékká fejlődhetnek. így jönnek létre a löszmélyutak. belső-ázsiai hegységek. Hindukus. . Pamír.kősó. az éjszaka megfagyott víz még rögzíti a letört kőzetdarabokat a hegy tömegéhez. Skandináv-hegység. Himalája. Az oxidáció következtében oxigén épül be az ásványok szerkezetébe. ahol évszakosan (magashegységekben napszakosan) a megfagyott talajréteg felett egy vékony olvadt réteg keletkezik. középszint Pacifikus-hegységrendszer: Csendes-óceán peremvidékén az újidőben kialakult hegységrendszer. Periodikus omlás. hogy a növények által előállított szerves savak (amelyek a tápanyagfelvételt szolgálják) bontják a kőzeteket. Variszkuszi-hegységrendszer: Az óidőben (karbon) kialakult hegységrendszer. A 3. Hidrolízis folyamán bizonyos ásványalkotó elemek kicserélődnek hidrogénre (ennek előfeltétele a kőzet vízfelvétele). A folyamat neve: szuffózió. a keletkező szénsavas víz különösen a karsztosodás intenzitásában játszik meghatározó szerepet. Ezután a Földön a szárazföldek egy kontinensbe tömörültek (Pangea). Eurázsiai. Az omlás is a lejtős tömegmozgások kategóriájába tartozik. Ez a csúszópálya létrejöhet homogén kőzetben a folyamattal egy időben (szingenetikus). Részei: Appalache északi része. Olyan helyeken jön létre. alig a mészkő. Löszforma: A lösz a kőzetre jellemző speciális lepusztulási formákat mutat (mint a mészkő és a karsztosodás).1 témakörhöz tartozó egyedi fogalmak. Azon lejtős területeken figyelhető meg. Érchegység. suvadás. Észak-amerikai (szárazföldi). Alpok. ennek oka a kőzet szerkezete. Eurázsiai-hegységrendszer: Az Afrikai-. Skócia. ez a suvadás. ez a mállási forma szintén jellemző a szilikátokra a bennük lévő vas oxidációja miatt. Kárpátok. de különböző kőzetekből álló lejtőn is (preformált). Donyec-hátság. (Például a fagyaprózódás hozhat létre ilyen omlást. ilyen módon elsősorban a szilikátos kőzetek mállanak. Az anyaghiány miatt üregek. Nagy-Vízválasztó-hegység. Ardennek. Gazdag színes. Energiahordozókban és ásványkincsekben szegény. A biológiai mállás leggyakoribb módja. Tundrára jellemző elsősorban. Cholnoky Jenő Erdélyben a szingenetikus csuszamlásokra alkalmazta a magyar tudományos irodalomban az ottani népi elnevezést erre a formára. a hegy omlása.) Talajfolyás: Lejtős tömegmozgás. Csuszamlás esetén egy ferde elhelyezkedésű átnedvesedett rétegen (csúszópálya) hirtelen megindul lefelé a nedves réteg felett lévő lejtőrész. berogyások keletkezhetnek. sokszor ércekben (Urál. Tagjai: Atlasz. Lengyel-középhegység. ezt karsztos oldódásnak nevezzük. Gazdag feketekőszénben. A löszben lefolyó víz kimossa a legfinomabb szemcsetartományt. ami megtelik vízzel és elindul lefelé a lejtőn. Részei megtalálhatók Ázsiában (Kamcsatka. Kaukázus. de a finom kőzetpergés is omlás. az olvadáskor lepotyognak.és az Eurázsiai-kőzetlemezek ütközése során létrejött újidei hegységrendszer. KeletGrönland. Kaledóniai-hegységrendszer: Az óidőben (szilur) kialakult hegységrendszer. Pireneusok. közepesen a gipsz. a kálisó.és nemesfémek érceiben. Urál. ahol a lepusztulásra előkészített kőzetek elveszítik állékonyságukat és a gravitáció hatására mélyebbre kerülnek. Részei: Appalache déli része. Nazca (óceáni). Dél-amerikai. de nappal. A karsztformákat egyre több kutató biológiai produktumnak tekinti. Érchegység) is. Andok). Az ütköző lemezek: Csendes-óceáni. Ez a folyamat emberi behatásra felgyorsulhat. omlás): A nehézségi erő hatására bekövetkező felszínformáló tevékenység.

(Igaz nem a kontinensek mozognak. Másodlagos őslégkör a vulkáni működés megindulása után jött létre. Számos bizonyítékot gyűjtött (földrészek egymásba illeszthetősége. Ionoszféra: A termoszféra másik neve.9%). ami a káros UV sugarakat elnyeli. N2. középszint Légkör: Atmoszféra. He-ból. gyorsan elillant. H2O.03%). A fotoszintézis során oxigén került a légkörbe. és a nemesgázok: Ar (0. ami az ózonpajzs jelentős vékonyodását vonta maga után. A lehűlés miatt kicsapódó vízgőzből jöttek létre az első óceánok. Termoszféra: A légkör 80 és 800 km között található rétege. mert tele van ionokkal és töltésekkel. hiszen saját korában nem fogadták el elméletét. Ő dolgozta ki a kontinensvándorlás elméletét. . Ózonréteg: A sztratoszférában 20-30 km magasságban kialakult háromatomos oxigénmolekulából álló réteg. a napsugárzás hatására főként ionos formában. hanem lemezek. Tropopauza: A troposzféra és a sztratoszféra határa. H2S. Alfred: Német meteorológus volt. N2 (78%). Több tízezer km vastag. CO. Állandógázok: Arányuk a légkörben nem változik. Mivel a levegő fölmelegedése a földfelszín felől történik. hőmérséklete a tengerszint feletti magassággal általában csökken. H2. H2Sból és vízgőzből álló légkör. NO2. amely elnyeli a Nap káros sugarait (a 0.29 mikrométer alattiakat).Emelt szint Wegener. Sztratoszféra: A troposzférát követő légréteg. Gondwana: Az óidő elején (kambrium) már létező nagy szárazföld. Exoszféra: A légkör 800-tól 2000 km-ig tartó rétege. aminek hátán utaznak a kontinensek. Itt játszódnak le az időjárási jelenségek. H2-ból. A Föld legkülső. míg abból a Földet körülvevő mai légkör kialakult. amelyek nem tartoznak a levegő szerkezetébe. Erősen változó gázok: Arányuk a légkörben pár órán. Emelt szint Őslégkör: Elsődleges őslégkör: Kozmikus gázokból. 10-12 km vastag része. viszont a mozgások okával adós maradt. Kr. Alkotóelemei: CO2.2 A levegőburok Szerkezete. Vendéganyagok: Azok az anyagok. e dinamikus egyensúlyba avatkozott be az ember környezetszennyezése révén. SO2. anyaga oxigén. NH3-ból. NH3. 3. CO2 (0. Antarktisz. Igen ritka. Emiatt a sztratoszférában a hőmérséklet felfelé haladva 0 fokig nő. Európa és Ázsia őse egy szárazföldben egyesült az óidő végén. Madagaszkár és Arábia őse. Troposzféra: A légkör legalsó. A műholdak megjelenése előtt a nagy távolságra való rádiózást e réteg biztosította a hullámok ferde szögben való visszaverése révén. Anyaga hélium és hidrogén. CH4-ból. hatásukra folyamatosan születik és bomlik. Itt jön létre a sarki fény. A lemeztektonika elmélete végül igazat adott neki. Felfelé haladva a hőmérséklet csökken +15-ről -50 fokra. A légkör tömegének negyedét tartalmazza a 12 és 50 km között elhelyezkedő réteg. O3. Dél-Amerika. abban pedig megszületett az élet. a légkör tömegének háromnegyedét tartalmazza. hőmérséklete 1000 fok. O2 (21%). Ne. kőzettani egyezések…). CH4. Laurázsia: Észak-Amerika. Itt található az ózonpajzs. Afrika. Kialakulását a Nap sugarainak köszönheti. Xe.) Pangea: Az óidő végére (perm) a Föld összes szárazföldje egyetlen hatalmas őskontinensben egyesült. a széndioxid a mésztartalmú kőzetekbe épült be. amiben megtalálható volt Ausztrália. Változó gázok: Arányuk a légkörben pár év alatt megváltozhat. He. sűrűsége kicsi. csaknem kizárólag gázokból álló gömbhéja. napon belül megváltozhat. H2O. átmenetet képez a bolygóközi anyagba. Mai légkör: A másodlagos őslégkör számos alakuláson ment át. India.

medencealjzatokra alig jut napsugárzás. Leggyakrabban a talajközeli néhány száz méter vastagságú légrétegben fordul elő. amikor a hőmérséklet a magassággal nem csökken. A nehéz hideg levegő megülheti a völgyek. A függőleges légmozgások hiánya miatt ilyenkor a nagyvárosok. ezért elsősorban hóval borított területek fölött derült téli éjszakákon jön létre. a felszín anyaga és jellege (albedo). középszint Besugárzás: A napsugárzásnak a Föld légkörét elérő hányada. hanem . Az üvegházhatást az ember a túlzott CO2 kibocsátással az utóbbi időben képes volt fokozni. A napsugarak másik része (50%) a Föld felszínén nyelődik el és hővé alakul. Hőmérséklet napi járása: A hőmérséklet értéke a nap folyamán változik. a felhőborítottság). Napi hőingás: A leghidegebb és a legmelegebb hőmérséklet különbsége egy nap során.bizonyos határig . Felmelegedés és lehűlés: A besugárzás és kisugárzás mértékéből fakad a felszín és a levegő hőmérsékletének változása. Visszaverődés: A napsugarak 30%-a visszaverődik a légkörről (felhők) és a Föld felszínéről az űrbe. Hőelnyelődés: A napsugarak egy része (20%) elnyelődik a légkörben (például az ózon révén) és közvetlenül melegíti azt. Abszolút hőingás: Valamely terület valaha mért legalacsonyabb és legmagasabb hőmérséklete közötti különbség.) A jelenség rendszerint ködképződéssel jár. az erdő 10-20%-ban. valamint Kelet-Szibériában tapasztalhatók. aminek az oka a Föld Nap körüli keringése és a tengelyferdeség. 13 és 19 órakor).növekszik. Oka a tengely körüli forgás. bár vannak befolyásoló tényezők: a napsugarak lejtőszöge (a Föld gömb alakja miatt szélességi körönként más). A friss hó 80%-ban.Sztratopauza: A sztratoszféra és a mezoszféra határa. Üvegházhatás: A földfelszín által kibocsátott hosszúhullámú sugarakat a levegő vízgőz-. Míg a hegytetők. Izoterma: Azonos hőmérsékletű pontokat összekötő vonal a térképen. Mezopauza: A mezoszféra és a termoszféra határa. Napi középhőmérséklet: Egy nap során mért hőmérsékleti értékek számtani közepe. Hőmérséklet évi járása: A hőmérséklet az év folyamán is változik. Évi középhőmérséklet: Egy év havi középhőmérsékleteinek számtani közepe. Magyarországon napi négy mérést végeznek (1. a legalacsonyabbat pedig napfelkeltekor. hegyhátak a napsugárzás hatására fölmelegednek. Folyamatos (ellentétben a besugárzással). Kisugárzás: A Föld felszínéről történő sugárzás (hőleadás) a légkörön keresztül a világűrbe. a hideg levegő megszállta völgytalpakra. ipartelepek levegőjében a . a többi a légkörben szóródik. medencék alját. Felmelegedés. bár ez kevés lenne a levegő felmelegedéséhez. a sugárzás időtartama (befolyásolja a tengelyferdeség. A legmagasabb értéket delelés után mérhetjük. Albedo-hatás: A földfelszín napsugárzás-visszaverő képessége. ami a légkört alulról melegíti fel. Kialakulásának oka az erős talajmenti lehűlés. Havi középhőmérséklet: Egy hónap napi középhőmérsékleteinek számtani közepe. visszaverődik. és CO2 tartalma hővé alakítja és visszasugározza a Földre. csak mértéke változik. Ennek egy része eléri a földfelszínt (direkt sugárzás). (Szélsőséges eseteik az Antarktisz és Grönland jégtakaróval borított felszíne fölött. a víz 10% alatt veri vissza a Nap sugarait. Ezzel 35 fokkal növeli a Föld átlaghőmérsékletét (-20 helyett +15 fok). Évi közepes hőingás: A legalacsonyabb (általában január) és legmagasabb (általában július) havi középhőmérsékletek különbsége. elnyelődik. Emelt szint Fordított hőrétegződés: Olyan időjárási helyzet. 7.

Melegfront után a hőmérséklet magasabb lesz. Mivel könnyebb annál. Ennek átlagos tengerszinti értéke 1013 hPa. Napállandó: A földi légkör külső határára másodpercenként 1. Mérsékelt övezeti ciklon: Alacsony nyomású légköri képződmény. a belsejében felszáll.) Kialakulhat a talajtól távolabbi magasabb légrétegekben is. mint a másikat. Ennek felületegységre számított értéke a napállandó (1370 W/m2). Ez 70-100 km széles csapadékzónából heves esőzést okoz. (A déli féltekén az óramutató járásával megegyező a mozgása. Gyakori a hőmérsékleti inverzió az olyan tengerpartokon. Homokfodor: Felszínforma. hiszen egy ciklonban egymást követik. Észak-Amerikában a kaliforniai partokon és Délnyugat-Afrika partjain tapasztalhatjuk. a napfénytartam a földrajzi szélességtől független. Nevét arról az égtájról kapja. Napfénytartam: Az az idő. Melegfront: A meleg levegő a hideg levegő felé áramlik a ciklonban. ha a hideg levegő fölé melegebb érkezik (például egy melegfront alkalmával). Eltérítő erő: A Föld tengely körüli forgásából származó erő: Coriolis-erő. a belsejében leszáll. közben lehűl és a benne lévő vízgőz kicsapódik. a levegő lehűl és a benne lévő vízgőz kicsapódik. ahol hideg tengeráramlások haladnak a part mentén és alulról állandóan hűtik a levegőt. Ennek nagysága az adott hely felhőzet. Izobár: Azonos légnyomású pontokat összekötő vonalak a térképen.szennyezőanyagok koncentrációja megnövekedhet. ameddig valamely hely közvetlen napsugárzásban részesül. spirálisan. melyben a levegő az északi féltekén a Coriolis-erő miatt az óramutató járásával megegyezően. kifelé mozog. Mivel nehezebb nála. A magas légnyomás felől az alacsony légnyomás felé fúj.és csapadékviszonyainak függvénye. lehűl és csapadékot hoz. Az északi féltekén a mozgó légtömegeket jobbra. felsiklik rá. Lejtőkitettség: A lejtő egyik oldalát a Nap nagyobb szögben tudja megvilágítani. A társadalom szempontjából az évnek földművelésre. Tenyészidőszak: A természetes növénytakaró szempontjából az évnek az a része. mint korábban volt. középszint Légnyomás: A légtömeg a gravitációs erő miatt nyomja a Föld felszínét. derűs és tiszta idő várható (anticiklon). Hidegfront után hideg. Hőösszeg: Tenyészidőszak napi középhőmérsékleteinek az összege. Értékét a napsütéses órák számának évi összegével szokták megadni. spirálisan. . illetve valamely évelő növény számára életfolyamatainak végzésére alkalmas. felemelkedésre készteti. Ciklonok közelében illetve hideg felszínek hatására jön létre. Minthogy a lehetséges napsütéses órák összege elvileg a Föld minden pontján éppen fél év. amely valamely egyéves virágos növény számára a csírázástól termése beéréséig tart. Szél: A Föld felszínével párhuzamos légáramlási rendszer. a déli féltekén balra téríti el. Hazánkban április 1-jétől október 1-jéig tart. de sokszor várható egy hidegfront is. Hideg és meleg levegő találkozásánál illetve a troposzféra felső részében nagy sebességgel fújó futóáramlások örvényeiből keletkezik. a szél hozza létre homokos területen. Frontátvonulás: A front áthalad a földfelszínén.) Hidegfront: A hideg levegő a meleg levegő felé áramlik a ciklonban. mint a sík területre. illetve egyes haszonnövények termesztésére alkalmas szakasza.) Mérsékelt övezeti anticiklon: Magas nyomású légköri képződmény.37 kJ energia érkezik a Napból. befelé mozog. ahonnan fúj. Az északi féltekén a déli lejtő egy négyzetméterére nagyobb energia jut. csapadékot ezért nem hoz. A levegő mozgása. (A déli féltekén az óramutató járásával ellentétes a mozgása. melyben a levegő az északi féltekén a Coriolis-erő miatt az óramutató járásával ellentétesen. Ez 300-400 km széles csapadékzónából csendes esőt eredményez. A hőmérséklet és a légnyomás között fordított arányosság van. (Legjellemzőbb példáit Dél-Amerikában Észak-Chile és Peru partvidékén. az északi lejtőre kisebb energia jut.

Sarki szelek: Sarkvidékeken uralkodó szélrendszer. dűnéket hoz létre. mivel a trópusi meleg és a sarki hideg levegő a szárazföld felett találkozhat. Hőmérsékleti (termikus) egyenlítő: A Föld legmelegebb pontjait összekötő vonal. Trópusi ciklon: Rendkívül alacsony nyomású központ körül kialakuló. Januárban az északkelti passzát átlépve az Egyenlítőt a déli féltekén balra térül és útját északnyugati monszunszélként folytatja. Helyi szelek: Olyan szelek. Oka a szárazföld és az óceán eltérő felmelegedésében keresendő. míg el nem éri a hőmérsékleti egyenlítőt. mert a szél a nagyobb homokszemcséket nem emeli fél méternél magasabbra. Nyugati szelek: A 30. a déli féltekén délkeleti sarki szélnek nevezzük. ezért innen fúj a szél az óceán felé. a trópusi és a sarki levegő között. a mérsékelt és a hideg övezet légtömegei egymással kapcsolatot tartanak és ki is cserélődnek. Így a front záródik. ahol nincs növénytakaró. Általános légkörzés: A troposzféra egészét átfogó légmozgások rendszere. Éghajlatot befolyásoló szerepe elsősorban Ázsia keleti partvidékén alakult ki (Kína). Kőgomba: A szélmarás alacsonyabban erősebb. A sark felől a sarkkör felé fúj a szél. Ezek a szelek magukkal ragadják a felszín légtömegeit is. Júliusban a délkeleti passzátszél átlépve az Egyenlítőt az északi féltekén a Coriolis-erő miatt jobbra térül és útját délnyugati monszunszélként folytatja. Mérsékelt övezeti monszun: A kontinensek keleti peremén kialakult szélrendszer. A passzát szél leszálló ága a térítők környékén éri el a felszínt. ezért a szél az óceán felől fúj és csapadékot szállít a szárazföld felé. szélességi körök között uralkodó szélrendszer. de szubtrópusi monszunként megtalálható Európa kivételével minden kontinensen. Amerikában hurrikán a nevük. ahol forrós. Passzát: A trópusi övezetben uralkodó szélrendszer. így a kő alja jobban kopik és gombaformát vehet fel. Parti szél: a tenger (tó) és a szárazföld fajhőjének különbsége miatt kialakuló. Észak-Amerikára jellemző szél. Nyáron a szárazföld jobban felmelegszik. a déli féltekén délkeleti passzátszél fúj (a Coriolis-erő miatt). Az északi féltekén északkeleti. ami júliusban az északi féltekén. az északi féltekén északkeleti. Éghajlatot befolyásoló szerepe elsősorban Indiában alakult ki. Ázsiában tájfun.Szélbarázda: Félig kötött homokterületen a szélkifújás barázdákat vág a homokba ott. nyugati szél. Homokbucka: Ahol a szél sebessége lecsökken. passzát szélrendszer. Forró övezeti monszun: A passzátszelek a hőmérsékleti egyenlítő felé fújnak. A passzát szelek tehát átlépik az Egyenlítőt. Tornádó: Pusztító hatású. de legerősebben pont itt. nappal a lassabban felmelegedő . Az Egyenlítő körül jönnek létre és parabola alakú pályán mozognak. monszun szélrendszer. száraz. nappal és éjszaka ellentétesen fújó szél. és a 60. amely révén a forró. ezért a mérsékelt övezetben mindenütt nyugati szelek uralkodnak. A meleg levegőt a hideg kizárja a földfelszínről. Szélrendszer: A nagy földi légkörzés alrendszerei: sarkvidéki szélrendszer. januárban a déli féltekén található. hőmérsékletés légnyomás-viszonyai miatt viszonylag kis területen. Emelt szint Okklúziós front: A gyorsabban mozgó hidegfront utoléri a melegfrontot a ciklonban. A legmagasabb hőmérsékletű és egyben legalacsonyabb légnyomású terület felé fújnak. Télen a szárazföld jobban lehűl. csapadékot nem szállít. A kontinens északdéli nyitottsága miatt jönnek létre. rendszeresen és hasonló módon lépnek föl. ahol találkoznak (Egyenlítő környéke) és a levegő feláramlik (a passzát felszálló ága). tölcsér alakú. ott lerakja a homokszemeket és dombokat. derűs időt okoz. Monszun szélrendszer: Az évszakonként ellentétes irányból fújó szelek. Trópusi területekre jellemző. amelyek egy terület sajátos domborzati adottságai. orkánerősségű széllel pörgő képződmények. lehűl és csapadék képződik. A troposzféra felső részében mindenütt nyugati szelek fújnak.

Szilárd levegőrészecske (por. Lefúvódást jelent. akkor a szél hideget hoz (bóra a Dinári-hegységben). szélcsendes időben). Emelt szint Fátyol. ha kisebb mértékben. Csapadékképződés: Amikor a magasba emelkedő levegőből a kicsapódott vízgőz (vízcsepp. Talajmenti csapadékfajták: Harmat (0 fok felett). Ezt a hőmérsékletet a levegő hűlés útján érheti el. Eső a nagy vastagságú felhőkből hullik. Ha a térségben a hőmérséklet lefelé haladva ennél nagyobb mértékben nő.tenger felől fúj. Lebegő csapadék. Deflációs tanúhegy: A keményebb kőzetet a szél lassabban koptatja. (Enélkül nem képződne csapadék. dér (0 fok alatt. . majd a másik oldalon lebuknak. gomoly (cumulus) esőfelhő: A felhőket alakjuk szerint e három csoportra osztjuk. szitálás. amin a vízgőz kiválása megindulhat. Sugárzási köd: a hideg felszín lehűti a felette lévő levegőt és annak vízgőztartalma kicsapódik. Hegy-völgyi szél: elsősorban a déli lejfőn jön létre.(cirrus)-. közben tényleges vízgőztartalma nem változik. éjjel viszont a hegyoldal jobban lehűlhet. jégdara. hó.) Aszály: Hosszú (legalább 2-3 hét). meleg levegő érkezik és vízgőztartalma kicsapódik belőle a hideg miatt. forró. Viszonylagos vízgtőztartalom: Megadja. akkor beszélünk ködről. Szélmarás: A széllel szállított homokszem koptatja a felszíni kőzeteket. ezért onnan légmozgás indul meg a lejtő felé (völgyi szél). telítetté válik. mint a környék síkja. Ha a látótávolság 1000 méter alatti. hogy egy köbméter levegőben a maximális vízgőztartalomhoz képest (ez a hőmérséklettől függ. éjjel a gyorsabban lehűlő szárazföld felől. Csapadéktérkép: Havi vagy évi csapadékmennyiség térképi ábrázolása. hogy egy köbméter levegőben hány gramm vízgőz van. ezért az kiemelkedik a puhább. akkor onnan fúj a szél a völgybe (hegyi szél). hózápor. piszok). lealacsonyodott térségből. (Az egyenlő csapadékmennyiségű pontokat összekötő vonal az izohiéta. amin a levegő relatív vízgőztartalma 100%. (%) Harmatpont: Az a hőmérséklet. Telítettség: Amikor a levegő hőmérséklete eléri a harmatpontot. csapadék nélküli időszak egy adott területen. ónos eső. ami nappal gyorsabban felmelegedhet. Defláció: A szél felszínformáló képessége. Barkán: Sarló alakú homokbuckák. Kondenzációs mag: Csíra. zivatar a cumulonimbusból. csendes eső a nimbostratusból. Túltelítettség: Amikor a levegőben több a vízgőz. A szelet egy nagyobb hegység emelkedésre készteti.) Áramlási és sugárzási köd: Áramlási köd: egy hideg terület fölé vízgőzben gazdag. zivatar. Esőcseppekből és jégkristályokból áll. közben önmaga is kopik. (Afelett pára. A hőmérsékletük 100 méterenként 1 fokkal nő. középszint Tényleges vízgőztartalom: Megadja. Ekkor megindulhat a vízgőztartalom kicsapódása. annál több vízgőz lehet a levegőben) mennyi vízgőz van. Főn: Helyi szél. havas eső. Felhő: Napsugarak útjába álló légköri képződmény. jégeső.) Hulló csapadékfajták: Eső. szeles időben). ónos szitálás. Köd: Talaj közeli felhő. réteg (stratus)-. záporeső. Futóáramlás: A mérsékelt övezetben a nagy magasságban (troposzféra felső részében) fújó erős szelek. hódara. Csapadékképződés. zúzmara (0 fok alatt. akkor a szél meleget hoz (főn az Alpokban). amelyek szélárnyékos oldala meredekebb. Szabad légtérben alacsonyan a vízgőz kicsapódásakor keletkezik. mint amennyi elfér benne. minél nagyobb a hőmérséklet. jégkristály) enged a gravitációnak és a föld felé veszi útját. Felhőképződés: Vízgőz kicsapódásakor a szabad légtérben a magasban felhő képződik.

légnyomás. a természetes növényzetet. az éghajlati elemekhez statisztikai átlagszámítások eredményeit használjuk fel (évi. mely a sztratoszférában található ózonrétegre is káros hatással vannak. a NO2-ból így salétromsav. Felszíni leöblítés: Lejtős felszínen a csapadék által okozott erózió. Vonalas erózió: A felszín pusztulása egy vonal mentén történik. hőmérséklet. a növényzet. ciklonok. NagyVízválasztó-hegység. Éghajlat: A légkör fizikai tulajdonságainak és folyamatainak egy adott helyen hosszabb időszak (rendszerint néhány évtized) során a környezettel és egymással is kölcsönhatásban álló rendszere. Emelt szint Emisszió: Légszennyező anyagok kibocsátása idegen szóval. Szmog: Füstköd.: domboldalak). Ez történhet csapadék útján vagy száraz ülepedéssel. A felszín mindenütt egyenlő mértékben pusztul. Éghajlatváltozás: Adott terület éghajlata megváltozik. SO2. amelynek két oldalán két különböző éghajlat található. Elsősorban folyók okozzák. Időjárási és éghajlati elemek: Napsugárzás. folyamatait tanulmányozó tudomány. Időjárás: A légkör fizikai tulajdonságainak és folyamatainak egy adott helyen rövidebb időszak (néhány óra. Például elsivatagosodás. néhány nap) során a környezettel és egymással is kölcsönhatásban álló rendszere. frontok). Andok… Globális felmelegedés: A Föld átlaghőmérséklete az üvegházhatás miatt növekszik. közben a szennyező anyag reakcióba léphet a légkör alkotóelemeivel. hőmérséklet. szél. Kibocsátóik: közlekedés. kénes sav képződhet. Himalája. havi középhőmérséklet. erőművek (szén. . nedvességtartalom: Az időjárási elemek egyedi mérésekből származó adatok (most hány fok van. a domborzat. Éghajlattal foglalkozó tudomány. károsítják a talajt. Eltér a vidék éghajlatától (makroklíma).Izohiéta: Az egyenlő csapadékmennyiségű pontokat összekötő vonal. eljegesedés. ipar. Éghajlattan: Klimatológia. mekkora a szélerősség…). korom. ólom. Ózonréteg-elvékonyodás: Bizonyos hajtógázok (freon = triklór-fluor-metán = CFCl3). bontják az ózont. középszint Idő: A légkör fizikai tulajdonságainak és folyamatainak egy adott helyen. Szélcsendes időben fordul elő. adott időpillanatban a környezettel és egymással is kölcsönhatásban álló rendszere. a Dinári-hegység a nedves kontinentális és a mediterrán éghajlatú területeket választja el egymástól. szél. Savas ülepedés: A savas esők által a szennyeződés a felszínre kerül. csapadékmennyiség). O3. kőolaj égetése). a SO2-ból kénsav. Légszennyező anyagok: CO2. Imisszió: A szennyeződés visszajutása a földfelszínre. Transzmisszió: A levegőbe jutott anyagokat a szél továbbszállítja. de jég és szél is szerepet játszhat a lineáris erózióban. Időjárás és éghajlat. CO. anticiklonok. épületek befolyásolhatják az éghajlati elemeket. a kőzet. Például a Balkán-hegység. Időjárási térkép: Adott helyen az időjárási elemek pillanatnyi helyzetét és változásait bemutató térkép (légnyomás. A légkör jelenségeit. A Skandináv-hegység óceáni és tajga éghajlatot. Ezek csapadékkal visszajutnak a földfelszínre. Éghajlat választó hegység: Hegység. NO2. Mikroklíma: Kisebb területek felszínközeli éghajlata (pl. Európában a történelem folyamán megfigyelhetünk éghajlat-ingadozásokat: kis jégkorszak (1400-1700). füst. csapadék. Savas eső: A légkörbe jutó szennyező anyagok némelyike reakcióba lép a légkörben található vízgőzzel. A levegőbe jutott szennyező anyagok egészségre káros felszaporodása. Meteorológia: Légkörtan.

kisebb kiterjedésű. Hudson-. Ez a nedves kontinentális éghajlat jellemzője: a legtöbb csapadék nyár elején hull.2 témakörhöz tartozó egyedi fogalmak. 3. állandó sótartalmú (33-38 ezrelék) víz. Mexikói-. műszaki kérdéseivel foglalkozó tudomány. Vízburok: Hidroszféra. Az óceán. Szervác. szerkezetileg a szárazföldhöz tartozó.). Párolgás útján jut a levegőbe az óceánból és a szárazföldről. Azori-anticiklon: Európa (és hazánk) éghajlatát egész évben befolyásoló magas nyomású légköri képződmény az Azori-szigetek felett (a 30. Legnagyobb mennyiségben a kőzetburok mélyedéseit tölti ki (világtenger).) Tenger: Az óceánoktól szigetekkel. ami betüremkedik a szárazföldbe. Atlanti. Emelt szint Coriolis-erő: A Föld tengely körüli forgásából származó eltérítő erő. Medárd nap: A népi megfigyelések szerint. szélességi kör táján az anticiklonok állandó magas légnyomású övezetet hoznak létre).és Indiai-óceán. középszint „Fagyosszentek”: Pongrác. ami valamely anyag tömegegységének 1 Celsius-fokkal való felmelegítéséhez szükséges. középszint Hidrológia: A vízburok fizikai. kémiai. Botteni-öböl.3 A vízburok Világtenger. mint a szárazföldnek. Tengerszoros: Tengereket összekötő szűk átjáró. benne áramlásrendszer nem fejlődött ki. önálló medencével rendelkező. de megtalálható a kőzetburokban és szilárd halmazállapotban a sarkokon és magashegységekben is. Óceán: Több 10 millió négyzetkilométer kiterjedésű. A Föld vízből álló gömbhéja. Vénasszonyok nyara: A népi megfigyelések szerint szeptember végén és október elején meleg. A víznek nagyobb a fajhője. nem minden esetben önálló medencéjű. amiben önálló áramlásrendszer jött létre.A 3. ami a mozgó légtömegeket az északi féltekén jobbra. csak átalakul. A légkör esetén ez a csapadék és a párolgás. Vízkörforgás: A víz a napsugárzás hatására állandó halmazállapot-változáson megy keresztül. Fajhő: Az a hőmennyiség. . A folyók révén jut el az a vízmennyiség az óceánokba. Öböl: Tenger. sekély vízzel (200 méternél nem mélyebb) borított szegélye. Balti-tenger. ami Szibéria felett az erős téli lehűlés miatt jön létre. a déli féltekén balra téríti. mint az. akkor a rá következő 40 napon esni fog. Bonifác. eltérő sótartalmú (1-41 ezrelék) víztömeg. A szárazföld és az óceán esetén a lefolyás egyenlíti ki az óceánok nagyobb párolgási veszteségét. A népi megfigyeléseknek bizonyos esetekben utólagos tudományos bizonyítéka is van. Szárazföldi talapzat (self): A földrészeknek domborzatilag a tengerhez. (Csendes-. d mindegyik szereplő nyeresége és vesztesége egyensúlyban van. amennyit a szelek az óceánok fölül gőz formájában a szárazföldek fölé hoztak. ha Medárd napján (június 8-án) esik az eső. onnan kicsapódás útján jut vissza. Május közepén (12-14) a népi megfigyelések szerint hűvösebb idő köszönt hazánkra. Világtenger: Föld felszínének 71%-át egymással közvetlen kapcsolatban lévő tengerek és óceánok borítják. Ide sorolható még Orbán is (május 25. a szárazföld és a légkör között állandó mozgásban van a víz. Vízháztartás: A víz nem vész el. ezért lassabban melegszik fel és lassabban hűl le. félszigetekkel és tengerszorosokkal elválasztott. Szibériai-anticiklon: Európa (és hazánk) éghajlatát télen befolyásoló magas nyomású légköri képződmény. nyárias idő van. Északi-. nagy átlagmélységű (4000 méter).

Tölcsértorkolat: Folyótorkolat típusa. a meleg tengeráramlás pedig melegebb vizet szállít az alacsonyabb vízhőmérsékletű területre. (Turzás. Benguela-. mintha ténylegesen mozogna vízszintesen a tenger. Kontinentális lejtő: A szárazföldi lemez elvégződése. és meleg tengeráramlás: A tengervíz tartósan egy irányba haladó mozgása. Európa: Görögország. ami a folyó hordalékát folyamatosan kiszivattyúzza a torkolatból. Hűtő-fűtő hatás: A tengervíz lassabban melegszik fel és hűl le a fajhője. amely földrajzi szélessége szerint várható lenne. 10%-a szulfát. ami 25 fokos területre. MgCl2: 10. Labrador-áramlat. ahol a partra kifutó és a partról visszaérkező hullámok találkoznak. . öböl bont meg. A Hold tömegvonzási erejének és a FöldHold rendszer közös tömegközéppont körüli forgásából fakadó centrifugális erőnek hatására a tengervíz a ható erő irányába elmozdul. negatív anomáliát hidegáramlatok. parttal párhuzamos hordalékgát. A vízrészecskék körpályát írnak le. Ennek a sónak majdnem 90%-a klorid (NaCl: 78%. Emelt szint Beltenger: Olyan tenger.) Tagolt part: Az a tengerpart. Hideg az a tengeráramlás. Földközi-tenger: Két kontinens között elterülő tenger. egyre kiédesedő víz. (Abráziós torony. amit nem bontanak meg szigetek.) Turzás: Tengervíz fölé magasodó. Dagály: A tengervíz szintjének 12 óránként való emelkedése. ami igen zárt és csak szűk szoroson keresztül van kapcsolata az óceánnal. amit az állandó szelek alakítanak ki (nyugati-.terasz. Egy óceánparti településen tehát 12 óránként követik egymást a dagályok. . Átlagosan az óceánok literenként 35 gramm sót tartalmaznak. Tengerjárás: A tengervíz egyik mozgásformája. ezért a folyó hordalékát nem tudja elszállítani. Létrejöttének oka: a befogadó óceánon nagy az apály és dagály közti különbség. ahol a folyó tölcsérszerű öbölben folyik a tengerbe.) Hidegáramlat: Humboldt-. bár az ember úgy látja. ezért nyáron hűti. Lagúna: A part és a lidó közötti sekély. Peremtenger: Az óceánokhoz széles kapukkal kapcsolódó tengerfajta. Brazíliai-. passzát. (Így létezik 10 fokos melegáramlat is. Pozitív anomáliát melegáramlatok. pedig csak le-föl mozog egy helyben. Általában a tengeráramlatok okozzák. télen fűti a szomszédos szárazföldeket. ahol a folyó több kisebb ágra szakad és úgy ömlik a tengerbe. amit a tengervíz a partról beszállított hordalékból épít fel általában ott. Az óceánok mélysége itt hirtelen 200 méterről 4000 méterre nő. ami számos sziget. mint az ottani vízhőmérséklet. Pusztuló part: Meredek partokon a hullámok hordalékuk segítségével a sziklafalat folyamatosan bontják le. melegáramlat: Golf-. és 17 fokos hidegáramlat.mozgásformája. Hideg-. anomáliáról beszélünk. Hullámzás: A tengervíz egyik . öblök. Agulhas-áramlat. lidó. Deltatorkolat: Folyótorkolat típusa. ami hidegebb vizet szállít egy területre.9%). Afrika. félszigetek. Épülő part: Sekély partokon a tengervíz építő munkát végez. ha 5 fokos területre viszi a vizet. Apály: A tengervíz szintjének a 12 óránként való csökkenése. Idővel feltöltődhet. Norvégia… Tagolatlan part: Egyenesen futó tengerpart.és sarki szelek).elsősorban szél hatására megfigyelhető . Létrejöttének oka: a befogadó tengeren kicsi az apály és dagály közti különbség.Sótartalom: Tengervíz egyik kémiai tulajdonsága. Pozitív és negatív hőmérsékleti anomália: Ha egy terület évi középhőmérséklete eltér attól az értéktől. Ez a Földön egyszerre két dagályt és két apályt okoz. félsziget.

Vakár: Gyenge dagály. mélyedéseket hoz létre. Elgátolt medence: Külső és belső erők is létrehozhatnak ilyen típusú tómedencét: láva. tengerek. de használják a cunamira is. turzás. Tó: A szárazföldek felszíni mélyedéseiben összegyülemlő. amikor a Hold és a Nap tömegvonzása lerontja egymás erejét. (Van egy süllyedési zóna a Norvég. Ez első és utolsó negyedkor jellemző. folyóvíz).és a Barents-tenger környékén. . lápok. Ez újholdkor és holdtöltekor jellemző. Abrázió: A tengervíz felszínformáló képessége. Akkor jön létre. A gleccser elolvadása után a víz a végmoréna mögött felhalmozódva tavat képezhet. Morotva-tó: A folyó árvízkor átvághatja kanyarulatát. tavak. Fertő: A tavak pusztulásának egyik állomása. Lehetnek bennük áramlások (tengeráramlás). Láp: A tavak pusztulásának újabb állomása. elolvadása után a süllyedékekben a víz összegyűlve tavat képez (Kanada. gyorsan pusztulnak. amikor a víztükör felületén több a növénnyel borított rész. Fehér-tó. mocsarak összefoglaló neve. Szélvájta tó: Ha a felszínen a szél szabadon garázdálkodhat (sivatag. Holtág. ezért a hullám átbukik magán és kifut a partra. Hullámmorajlás: Sekély parton a tengervíz molekulái nem képesek tartani a körpályájukat. amikor a Hold és a Nap tömegvonzása erősíti egymást. nagy mélységű tavak típusa. Jégvájta tó: A jégkorszaki jég hordalékával felszántotta a felszínt. Ezzel párhuzamosan van egy áramlásrendszer az óceánok mélyén is. Tavak. tektonikus árokban kialakult hosszúkás. Mocsár: A tavak pusztulásának következő állomása. Moréna által elgátolt tó: A gleccser hordalékát lerakva lezárja a maga vájta U alakú völgyet. Sok látható a Duna és a Tisza mentén. földrengés okozta hegyomlás (belső erő). a Kaszpi-tenger és az Aral-tó tartozik ebbe a csoportba.) Szökőár: Nagy dagály. a másik felén a sarkok felől hideg áramlatok figyelhetők meg. Többnyire összeköttetésben vannak egymással (szoros. Hullámtörés: Mélyvizű partnál a hullámhegy nekiütközik a partnak és felcsap rá magasra. Finnország). amikor a Nap-Hold-Föld rendszer 180 fokot zár be. karsztos folyamatok (külső erők) is kimélyíthetnek tó medencét. morotva. a kontinensek egyik peremén az Egyenlítő felől meleg. jég. ami lefűződve patkó alakú tavat alkot. kaldéra (belső erő). Vihardagály: Amikor a viharos szelek felerősítik a dagályhullámot. Tektonikus eredetűek a medence jellegű süllyedékterületek is. Mesterségesen is létrehozható (folyószabályozáskor). középszint Állóvíz: A földkéreg felszíni mélyedéseiben felgyülemlő vizek.Tengeri vízkörzés: A tengeráramlatok az óceánok felszínén szállítanak vizet. mert beleütköznek a tengerfenékbe. amikor a tó alján már mindenütt növény borítja. A gleccservölgyben a mélyedésekben egész füzért alkothatnak a tavak (Skandináv-hegység). lejtős tömegmozgás. amikor alig van már nyílt víztükör. félsivatag). Éghajlatváltozás esetén ezek a mélyedések tómedencék szerepét tölthetik be. moréna.és a Tanganyika-tó. Ilyen a Bajkál tó. a Malawi. mesterséges tavak. Kimélyített medence: Külső és belső erők is létrehozhatnak ilyen típusú tómedencét: tektonikus árok. mint a víz.) Tektonikus eredetű tó: Lemezhatáron. Igazából helytelenül. amikor a Nap-Hold-Föld rendszer Földnél lévő szöge 90 fok. nyílt vízfelületű állóvíz. Akkor jön létre. szerkezeti süllyedék. szél. Gleccsertó: A gleccser hordalékával völgyét sok helyen túlmélyítette. ami bonyolult módon jön létre és kapcsolódik a felszíni áramlatokhoz. (Alpok: Garda-tó.

(Nagy-Vízválasztó-hegység) Fő. illetve időszakos vízfolyásokat. hogy mennyi víz van a medrében (mekkora a vízgyűjtő terület). (Ritka. értékét centiméterben adják meg. aminek a világtengerrel még közvetett kapcsolata sincs. egyenlítői éghajlat) és ingadozó vízjárású folyókat. Eutrofizáció: A tavak növénnyel való feltöltődése. Vízválasztó: A vízgyűjtő területeket egymástól elválasztó vonal. hogy mennyi hordalékot képes szállítani a szállítható hordalék mennyiségéhez képest.) Folyóvizek. Árvíz: Medréből kilépő nagyvíz. Krátertó: A vulkáni kráterekben összegyűlő állóvizet krátertónak nevezzük. Lefolyásos és lefolyástalan terület: Lefolyásos az a terület. Megkapjuk. Maradványtó: Egykori tengerek bezáródásával visszamaradt állóvíz. A jég elolvadása után e mélyedésben összegyűlő vizet tengerszemnek nevezzük. Gyorsan elpusztulhatnak akár növényi. Vízjárás: A vízállás és a vízhozam sokévi szabályos.és mellékfolyó: Egy vízgyűjtő területen a vízhálózat különböző rangú folyókból épül fel. Feltöltődő (alsó) szakaszjelleg: Ahol a folyó több hordalékot rak le. ezt kaldératónak nevezzük. A mederből kilépő nagyvíz az árvíz. Kaldérató: A vulkán tetejének lerobbanása után visszamaradt mélyedésben is összegyűlhet a víz. Ilyen tó a Kaszpi-tenger és az Aral-tó. Mértékegysége m3/s. zátonyokat. közepes. ahonnan a felszíni vizek elérik a világtengert. ha beszorozzuk a keresztmetszet területét a folyó sebességével. láp.) Függ attól is. óceáni. hogy milyen a meder meredeksége. akár folyóvízi hordalékkal való feltöltés következtében. középszint Vízgyűjtő terület: A földfelszín azon része. a tengerekkel való közvetlen kapcsolta megszűnt. Ilyen belső lefolyású területen folyik a Volga is a Kaszpi-tengerbe. Feltöltődés: A tavak átmeneti képződmények a Föld felszínén. annál gyorsabb. Vízhozam: A folyó adott keresztmetszetén egységnyi idő alatt átfolyó víz mennyisége. szigeteket építő folyókra jellemző. Vízmércével mérik. éghajlattól függő váltakozása. a bele torkolló kisebbeket mellékfolyónak hívjuk. annál több hordalékot képes szállítani a folyó. ezek az általában sík területeke a poljék. (Minél meredekebb. Például: Szent Anna tó a Hargitában. mert a vízmércét nem a mederfenékre helyezték. Minél több víz van a mederben. Emelt szint Tengerszem: A gleccserek kiindulási pontja a hegység oldalába mélyül. Általában a folyók alsó folyásánál jellemző.és nagyvizet. (Állomásai: fertő. . (Értéke lehet negatív is. A folyó munkavégző képessége: Attól függ. Ez pedig attól függ.) Dolinató: A karsztos oldódás által létrehozott mélyedés ritka esetben tómedenceként funkcionálhat. ahonnan egy vízfolyás összegyűjti a felszíni vizeket.) Poljetó: A mészkőhegységekben a felszínen néhol más kőzet is előfordul. A legnagyobbat főfolyónak.Mesterséges tó: Ember által létrehozott tó. Vízállás: A víz magassága a mederben. Nasszer-tó). annál több hordalékot szállít. Megkülönböztetünk egyenletes (hegyvidéki. ahol a felszíni mélyedésben összegyűlő vizet poljetónak nevezzük. mocsár. mint amennyit szállít. Lefolyástalan (vagy belső lefolyású) az a terület. Ez a sík területen lassan haladó. Kialakítását folyóvizek felduzzasztásával valósítják meg (Tisza-tó. hogy a Nicaragua-tó is. A folyószabályozáskor levágott folyókanyarulatok is mesterséges tavaknak tekinthetők. (Lehet. Általában a hegységek gerincén fut végig. Száraz területekre jellemző.) A nagyság alapján megkülönböztethetünk kis-. mert a víz általában befolyik a hegység belsejébe.

a folyó két ágra szakadva kerüli meg. a Dunán például a Dunakanyarban. ami reakcióba lép a mészkővel (karsztos oldódás). savas. Ezért ezeket az elnevezésekkel óvatosan kell bánni. A lecsökkent esésű. Kanyon: A szurdok spanyol elnevezése. Például: Csallóköz. így negatív és pozitív formák jönnek létre. brómos. Szurdok: Nagy esésű vízfolyások kemény. Gyógyvíz: Gyógyhatású ásványvíz. Artézi víz: A vízzáró réteg átfúrása után felszínre kerülő rétegvíz. ellenálló kőzetbe vágott. hogy nem „szabályos” rendben következnek a szakaszjellegek. (Lehet jódos. a kanyar egyik oldalán pusztítja.) Hordalék: Valamilyen külső erő által a keletkezési helyéről elszállított kőzet vagy talajtörmelék. élővilág is megtelepedett rajta. Forrás: A felszín alatti vizek felszínre bukkanásának helye. Felszín alatti vizek. V-keresztmetszetű völgy: A bevágódó szakaszjellegű folyó által létrehozott felszínforma. meredek. Rétegvíz: Két vízzáró réteg közti víztartó rétegben lévő víz. Résvíz: A kőzetek repedéseiben található víz. A mészkőhegységek repedéseiben található víz. ami nagy kiterjedésű. Általában a folyó középső szakaszára jellemző. kénes. középszint Felszín alatti víz: A szárazföld felszíne alatt a talajban és a kőzetekben felgyülemlő vizek összessége. Belvíz: A talaj szintje fölé emelkedő talajvíz. a szemcsék közötti teret csak részben kitöltő. . Általában a folyó felső szakaszára jellemző. ahol a vízzáró réteg metszi a földfelszínt. Hordalékkúp: A folyóvízi hordalék legyező alakú felhalmozódása. amelyen valamilyen út visz keresztül. de a Kazán-szorosban is pusztítja a medrét. az első vízzáró réteg felett található felszín alatti víz. mint amennyit tovább szállít. vasas. mint amennyit tovább szállít. Emelt szint Szoros: Hegygerinc folyóvízi erózióval lealacsonyított és áttört része. Főleg emelkedésben lévő térszíneken alakult ki. nem túl mélyről is magas hőmérsékletű víz törhet fel). a másik oldalán építi a partot. Karsztvíz: A résvizek csoportjába tartozó felszín alatti víz.Oldalazó (közép) szakaszjelleg: Ahol a folyó körülbelül annyi hordalékot rak le. vagy kicsivel az fölé emelkedik. kavics. akadályozza a hajózást. Ásványvíz: Oldott ásványi anyagot tartalmazó felszín alatti víz. Talajnedvesség: A talajszemcséket hártyaszerűen borító. mély. Zátony: A feltöltő szakaszjellegű folyó által lerakott hordalékból létrehozott felszínforma. szűk. Bevágódó (felső) szakaszjelleg: Ahol a folyó kevesebb hordalékot rak le. (Hosszabb folyók esetén előfordul. Sziget: A feltöltő szakaszjellegű folyó által lerakott hordalékból létrehozott felszínforma. A mészkő oldatba kerül (kalciumhidrokarbonát). hegységből kilépő folyók építik. Karsztformák: A karsztvíz által létrehozott felszínformák. A karsztvíz szénsavat tartalmaz. A folyóvíz által szállított hordalék különböző szemcsenagyságú: iszap. ami a vízszint közelébe. A folyó itt pusztítja a medrét. mert hazánkban magas a geotermikus gradiens. homok.) Hévíz: 20 foknál melegebb forrásvíz (Magyarországon gyakori. Talajvíz: A talajszemcsék közti teret teljesen kitöltő. majd kiválik. A folyó kanyarogva halad (meanderez). esetenként függőleges oldalú völgye. a gravitációs erőnek ellenálló felszín alatti víz. pedig ezek már egyáltalán nem a felső szakaszán vannak a folyónak.

az állapot romlások elkerülése vagy visszafordítása. Létrejöhet oldódással és barlangi termek beszakadásával. Kialakításában az oldódáson túl a karsztvíz által szállított hordalék eróziójának van nagy szerepe.Víznyelő: Tölcsérszerű karsztos forma. Általában bővizű. hűtés szükséges. amelyet a vízfolyás magas vízállása idején rendszeresen. A barlangokban a karsztvízből rázkódás hatására kiváló mészkőből jön létre. ami utal a mezőgazdasági hasznosítás lehetőségére. a csápok száma 6-10. Víznyelőn keresztül érkezhet meg a barlangba (búvópatak) és bővizű karsztforrásként ér újra a felszínre. illetve megszüntetése. Céljai: a vízkészletek mennyiségének és jó minőségének fenntartása vagy javítása. a felszín alatt futó patak. amelynek oldalfalaiból vízszintes irányba lyukacsos csövek nyúlnak a vízadó rétegbe. A Duna mentén számos ilyen látható. A csapadékvizek által a mészkőbe vájt hosszúkás mélyedések. Felszínét folyóvízi hordalék borítja. Cseppkő: Pozitív karsztforma. középszint Folyószabályozás: Mederkotrás: Árvízvédelmi gát: Ártér: A vízfolyások medrét két oldalról kísérő. Vízgazdálkodás. Csápos kút: Függőleges akna. az év nagy részében vízmentes terület. ahol nincs a felszínen mészkő. Ármentesített terület: Víztározó: Vízlépcső: Belvízvédelem: Ivóvíz: Ipari víz: Vízforgatás: Azokon a területeken. A kút általában 15-20 méter mély. Dolina (töbör): Kerek alakú karsztos forma. Lehet álló. vagy megengedhető valamely befogadóba való vezetése. fizikai és kémiai. ami a felszíni vizet (állandó vagy időszakos patak) a mélybe (barlangba) vezeti. Artois tartományban készítették el. a vizet többször is felhasználják. innen a neve.és tengerhajózás: Halászat: Tengeri erőforrások: . Felszíni karsztforma. szemben a lepusztított mészkőfelszínekkel. Olyan területeken jön létre. Artézi kút: A nyomás alatt álló rétegvizet feltáró kút. Polje: Mészkőhegységekben megfigyelhető felszínforma. hogy benne egy ember állva elfér.) Vízszennyező források: Vízvédelem: A környezetvédelem egyik részterülete. Barlang: A mészkőhegységek belsejében létrejövő akár terem nagyságú üregek. (Biológiai. Mezőt jelent. Az első ilyet Franciaországban. Barlangi patak: A barlangban. A csapadékvizet a mélybe vezeti. függő és oszlop. Belvízi. Magassága akkora. Vízenergia: Öntözés: Szennyvíztisztítás: A szennyvizet szennyező anyagok eltávolítása. az erre alkalmas eljárások összessége. hosszuk 30-60 méter. Előtte tisztítás. melynek eredményeként a víz vagy újra felhasználható. Karrmező: Magyar népi elnevezése ördögszántás. Karsztforrás: A karsztvíz felszínre bukkanási helye. ahol a vízszükséglet meghaladja a készleteket. évente egyszer vagy többször elönt.

Fjord: Hosszú. hordalékot (moréna) szállít magával. hátak magasodhatnak ki. Emelt szint Jégképződés: A jég hóból képződik a tartós hóhatár felett.) Magashegységi jég: Az állandóan hóval borított területek a sarkok mellett ma a magashegységekre korlátozódnak. . középszint Hóhatár: Az a tengerszint feletti magasság. egyenetlenül csiszolja le.8 g/cm3 között változik. Morénasíkság: A jég által letarolt. a kisebb-nagyobb mélyedések a jég elolvadása után tómedenceként funkcionál. Észak-Amerikában főleg Alaszka hegyeit borítja jég. A tartós hóhatár felett egész évben megmarad a hó. akkor 45 millió km2-t. Onnan indul. A hegy oldalába mélyül. Ilyen a Mazuri-. Grönlandon.9 g/cm3 sűrűségű jég lesz. a Hindukus. Belföldi jégtakaró: Nagyobb területet elborító. A jég elolvadása után a területet a tenger vette birtokba. A sarkok közelében a hóhatár 0 méter. U-alakú völgy: A gleccser által létrehozott felszínforma. Az északi féltekén a lejtőkitettség miatt az északi oldalon alacsonyabban. Számos gleccser található e magashegységekben. mint ami nyáron elolvad. sarkvidéki szigeteken. Jég és munkája. általában több száz vagy több ezer méter vastag jég. Morénasánc: A jégtakaró (vagy gleccser) által szállított hordalék felhalmozódása a jégtakaró végén. hordalékával a jég megkarcolja a felszíni kőzeteket. Meleg főnszél idézi elő leggyakrabban. A gleccser mélyítő munkája hozta létre a jégkorszak idején.5-0. keskeny. Firn (csonthó): A hó és jég közötti fázis. A kárfülkéből indul. Gleccserpatak: A gleccserből táplálkozó. majd 0. Felülete egyenletes síkság. A jégkorszak idején jóval nagyobb területet borított jég. Tökéletlen síkságot hoz létre. a déli oldalon magasabb van a hóhatár (az Alpokban 2800 és 3200 méter a két érték). ami felett hó található.vízmennyiség esetleg vízhozam. Tóhátság: A jég által egyenetlenre csiszolt felszínből kisebb halmok. annak olvadékvizeit elszállító vízfolyás. itt megy végbe a hó jéggé való átalakulása. az Egyenlítőn 5000 méter. Vagyis több hó hullik télen. Európában az Alpok. (Ma 15. Jégcsiszolta felszín: A jég a maga súlyával és a szállított hordalékával felszántja a felszínt.1 g/cm3 sűrűségű hóból előbb csonthó. ahol a gleccser véget ér. Vásott szikla: A jég felszínformáló tevékenysége hozza létre. Évszakosan változik. A jégár elérve a tengerszintet tovább haladt mélyítve medrét. Ualakú völgyet váj. Kárfülke: A gleccser által létrehozott negatív forma. Lavina: A hó gyors mozgása meredek lejtőkön. Ázsiában a Pamír.és kémiai szennyvíztisztítás: Vízkészlet: Egy meghatározott időpontban és térrészben lévő . azon rovátkákat ejt. innen indul ki a gleccser. hordalékaival borított felszín. meredek falú öböl.vagy az akkor onnan kivehető . biológiai. ezzel sűrűsége növekszik. Ma ilyet találunk az Antarktiszon. DélAmerikában az Andok csúcsai vannak eljegesedve. A hó naponta megolvad és megfagy. Gleccser: Jégfolyam. az Andokban a legmagasabb 6500 méterrel. a Karakorum és a Himalája. mély. A tartós hóhatár fölött kialakuló több éves jég a lejtőn a gravitáció hatására lassan lefelé mozog. Pomorzei-tóhátság is. közöttük tavak találhatók. meredek sziklafalak veszik körül. A jég elolvadása után itt is kialakulhat tó. a firn sűrűsége 0. A 0.Emelt szint Közműolló: Nitrátosodás: Mechanikai-. Afrikában a Kilimandzsáró.

E természetes pusztulással nagyjából lépést tart a talajképződés üteme. idő.4 A talaj Talaj: A földkéreg legfelső. Az északi sark felől hideg vizet szállít a Labrador-félsziget mellett. a benne megtelepedő baktériumok és gombák lebontják az elhalt élőlényeket. A 3. ahol . Nevét kiindulási helyéről. akár el is pusztulhat. Ez együtt alkotja a talajt. a Mexikói-öbölről kapta (Gulf = öböl). amit baktériumok és gombák állítanak elő elhalt élőlények lebontása révén. A mezőgazdasági termelésbe bevont területeken törvényszerű a talaj időszakonkénti védtelensége (betakarítás után. amiből humusz képződik. A kiváló német geográfusról. művelésével végső esetben fel kell hagyni. Különösen a nagy csapadékú lejtős területek veszélyeztetettek ilyen szempontból. A növényeket vízzel és tápanyaggal látja el. A talajképződés folyamán a kőzetből aprózódás és mállás hatására kőzetmálladék lesz.Ősfolyamvölgy: A jégtakaró előterében a jégtakaróból kifutó bővizű patakok egy nagy folyóban.és a Lengyel-síkságon még ma is jól látható. vagy megszűnik. A talaj élő és élettelen részrendszerek működési egysége. az Elba. Labrador-áramlás: Hideg tengeráramlás az Atlanti-óceánban. Vándorkő: A jég által szállított nagyméretű kőszikla.3 témakörhöz tartozó egyedi fogalmak. A tényezők legfontosabbika az éghajlat. Alexander Humboldtról kapta a nevét. A szárazföldek felszínére hulló csapadék egy része a talajfelszínen lefolyik. Kuro-shio-áramlás: Meleg tengeráramlat a Csendes-óceánban.) Humusz: A talaj nagy molekulákból álló. Nevét az általa szállított sötét (kuro). meleg vízről kapta. Amerika északnyugati partjait fűti. ami meghatározza a növényzet földfelszíni eloszlását. A víz okozta talajpusztulás a talajerózió. kőzet. Képződési helyétől igen messze is elkerülhet. a Visztula. termékeny rétege. valamint a szél a már kialakult talajrétegeket elhordhatja. a bennük lejátszódó folyamatoknak véget vethet. Észak-atlanti-áramlás: A Golf-áramlás elnevezése az északi szélesség 45. A sark felől indul és Ázsia keleti partjait hűti. Talajképződés: Számos tényező (éghajlat. egyben oka a talajok zonalitásának is. az Odera. Sok esetben az erózióval együtt jelentkezik. A hőmérsékleten és csapadékmennyiségen keresztül befolyással van az aprózódás és mállás intenzitására. 3. az abiotikus alrendszer folyamatai például az aprózódás. E folyamvölgy a Germán. Perui áramlásnak is hívják. A szél okozta talajpusztulás a defláció. a Weser egy-egy darabon benne fut. A növénytelen vagy csak részlegesen fedett talajon felgyorsulhat az erózió. fokától északra. (Biotikus alrendszer folyamatai például: mikroorganizmusok szervesanyag-átalakító tevékenysége. Oja-shio-áramlás: Hideg tengeráramlat a Csendes-óceánban. az élőlények kőzetbontó tevékenysége. domborzat. sötét színű. A jéghegyeket egészen New Yorkig is elviheti. hiszen a szél csak ott tudja a talajszemcséket magával ragadni. a növények számára tápanyagokat raktározó szerves anyaga. középszint Golf-áramlás: Meleg tengeráramlat az Atlanti-óceánban. Humboldt-áramlás: Hideg tengeráramlat a Csendes-óceánban Dél-Amerika partjai mellett. ősfolyamban egyesültek. élővilág. Ennek következtében a talaj elvékonyodhat. Talajpusztulás: A víz. vízben nehezen oldódó. ember) által meghatározott bonyolult folyamat. vetés idején). A Norvég-tenger területén az áramlat vize a mélybe bukik és az óceán fenekén hideg vizet szállít. a vízforgalom. laza. amivel párhuzamosan termőképessége csökken. de a természetes növényzettel borított területeken ez a lefolyó víz kevés talajrészecskét visz magával (természetes erózió).

gyümölcsös esetén érdemes kialakítani a tereplépcsőket).) Trópusi vörösföldek: Zonális talajok. A lejtőmeredekség csökkentése nagy területen nagy anyagmozgatást igényelne. . Humusztartalma magas. C szint): A biológiai aktivitás és a humusztartalom (szín) alapján lehet a talajban szinteket elkülöníteni. Nedves és száraz kontinentális területek határán jellemző. ez a legsötétebb. szikes talajoknak nevezzük. ennek mállott anyagából jön létre a talaj. a trópusi esőerdők és monszunerdők talajai a trópusi sárgaföldek mellett. a szilikátok (kovasav. (Ha a talaj felső szintjében halmozódik fel a só. talajművelés. Talajvédelem: A talajpusztulás elleni védekezés. A defláció elleni védekezés egyik módja az uralkodó szélirányra merőleges fasorok. melyeknek valamelyik szintjében sók halmozódnak fel. nyír-. kisebb a biológiai aktivitása. juharfából áll. akkor szoloncsákról. félig száraz éghajlatra jellemzőek. Trópusi vörösföld előfordul még az erdős szavannák területén is. viszont a lejtőket alakíthatjuk. ezért nem kivitelezhető. A talaj humusztartalma kicsi (az elhalt növények gyors ásványosodása miatt). ha mélyebben szolonyecről beszélünk.) Szikes talajok: Az olyan talajokat. Ez adja a talajok vörös színét.) E talajok elsősorban száraz. SiO2) nagy része oldatba kerülve a mélybe szállítódik. talajpusztulás). itt van a legtöbb humusz. ahol a természetes növényzet tölgy-. ebben az esetben a veszélyeztetett időszakban holt növényi részekkel (szalma. Kiindulási pontja a talajpusztulást kiváltó és befolyásoló tényezők ismerete. Meg lehet védeni a talajt takarással is. B. Mindezek mellett elengedhetetlen. sőt alapvetőbb a helyes talajművelés. ez a legjobb minőségű termőtalaj. A „B szint” az előző szint alatt található. vagyis feketeföld). mert a só felhalmozódása nem kötődik konkrét éghajlathoz. vasban (Fe2O3) gazdag. (Elsősorban a Kelet-európai síkságon és a Nyugat-szibériai alföld déli részén. A talajerózió esetében a kiváltó tényezők közül a csapadékmennyiséget nem befolyásolhatjuk.) A szikes talajok termőképessége általában rossz. Nagy hajlásszögű lejtőn teraszok kiépítésével csökkenthető az erózió (szőlő. amelyek a víz visszatartására és elvezetésére is jók. a túl nagy meredekségű lejtők erdősítése. Talajlevegő: A talaj szemcséi között található levegő. amit nem foglal el a víz. mogyoró-. mégsem soroljuk a szikeseket a zonális talajok közé.nincs növényzet. míg az alumíniumban (Al2O3). Az „A szint” a talaj legfelső szintje. de rövidebbé tehetjük a lejtőt a rá merőleges sánccal vagy árokkal. földúthálózat. (A talaj pórusterének azt a részét. Talajerózió: A talajpusztulás víz okozta formája (l. Barna erdőtalaj: A mérsékelt övezet lombos erdeinek zonális talaja. Óceáni és nedves kontinentális területekre jellemző. Mezőségi talaj: A mérsékelt övezeti sztyeppek zonális talaja (más néven csernozjom. A sok csapadék következtében kilúgzódik a talaj. A „C szint” az anyakőzet. Ott jellemző. bár leginkább a homoktalajokat veszélyezteti és lejtő sem szükséges hozzá. ligetek telepítése. illetve kisebb meredekség esetén legeltetés szántóföldi művelés helyett. szárrészek) borítjuk a talajt. Szürke erdőtalaj: A mérsékelt övezetben a sztyepp és a lombos erdők közti terület zonális talaja. Emelt szint Anyakőzet: A talaj C szintje. kisebb a humusztartalma és világosabb. itt a legnagyobb a talaj biológiai aktivitása. melynek elemei közül a legfontosabbak: szintvonalakkal párhuzamos telekkijelölés. (Intrazonális talaj. A termőképesség csökkentésén túl a szél a mozgó homok ütő hatásával is károsíthatja a növényzetet. levegő tölti ki. nehezebben oldható részek a feltalajban maradnak. Talajszintek (A. Termőképessége jó.

ahol csapadék esetén összegyűlhet némi víz. Bár a sivatagban előforduló rövid életciklusú növényeknek elég egy zápor és kicsíráznak. ami tömör. [Az intrazonális és azonális kifejezések néha szinonimaként használatosak.] Tundratalaj: A hideg övezet tundra övének zonális talaja. A talaj csekély vastagságú. oldalon azonálisnak. Rendzina: Olyan azonális talaj. Egyezzünk meg abban. de vastagsága. Talajképző folyamataik közül fontos a tőzegesedés. nem lesz belőle humusz. hogy az erdőirtások hatására a lejtők az erózió áldozataivá váltak. ahol a csapadék mennyisége viszonylag (a párolgáshoz képest) nagy és a víz sokszor a felszínen áll (a trópusi esőerdőkben. lejtőhordalék-talaj a hegyek lábánál). oldalon intrazonálisnak mondja. földművelésre nem alkalmas. rossz termőképességű. virágzanak. a mészkőnek is. vagy közeli talajvíz) játszott nagy szerepet. Laterit: A trópusi esőerdők és monszunerdők zonális talajai a trópusi vörösföldek (latosolok). akkor a talajt zonálisnak nevezzük. márga). a 318. hogy a sivatagokban általában nincs talaj. Humusztartalma minimális. Színében hasonlít a csernozjomra. amelynek málladékában kevés a szilikátos anyag (mészkő. Intrazonális talaj.Zonális és azonális talaj: A legfontosabb talajképző folyamatok. ahol ma is folyik a terra rossa képződése. benne szintek nem alakultak ki. ha levegőt kap. termőképessége közepes. Az intrazonális talajokban a helyi talajképző folyamatok és tényezők (például az alapkőzet a rendzina esetén. a tajgán). melyek bármely zónában előfordulhatnak (például öntéstalaj a folyók mentén. a tundrán. Réti talaj: Az olyan talajokat. Humusz nincs benne. (Mégis zonális talaj. a létrejövő anyagot lateritnek nevezzük. meghatározott övekhez kötődnek. Az éghajlat mellett kialakulásában szerepe volt a talajképző kőzetnek. dolomit. Terra rossa: A csapadékosabb mediterrán területek egyik zonális talaja. több zónában is előfordulhat.és alumíniumoxidok válnak ki. zuzmók) kevés szerves anyagot produkál. termőképessége nem éri el azét. humusz nélkül legfeljebb kőzetmálladékról beszélhetünk. mivel a természetes növényzet (mohák. melyeknek keletkezésében az időszakos túlnedvesedés (időszakos vízborítás. aminek során a feltalajban vas. az éghajlat és a növényzet. Stefanovits Pál Talajtan című könyvében a szikes talajokat a 195. Ezen talajok meghatározó talajképződési folyamata a deszilikátosodáslateritesedés. A mélyedésekben. bár humusztartalma magas. talaj is kialakulhat: vékony. Általában sekély termőrétegű és köves. (A tőzeg azonban felhalmozódik. A nyers ásványi talaj (yermosol) vagy a futóhomok (arenosol) talajnak titulálása szerintem túlzás.) Színe vörös (vasoxidban gazdag). szénsavas meszet tartalmazó kőzeten jött létre. csak. termést hoznak. láptalajoknak nevezzük. Sivatagi talajok: A forró és mérsékelt övezet sivatagjainak zonális talajai. Leggyakrabban a mérsékelt övezetben találkozhatunk réti talajjal. a talaj anyaga a völgyekben gyűlt össze. a talajvíz a szikesek esetén) egyenrangúak a zonális folyamatokkal és tényezőkkel. sós talaj. . főleg ott. réti talajoknak hívjuk. mert más övezetben nem található meg. Láptalaj: Az olyan talajokat. Ha ezek szabják meg a talajfejlődés irányát.) A láptalaj intrazonális talaj. hogyan lenne lehetséges ez valamiféle talaj nélkül? Mi a helyzet a sivatagi szikes talajokkal? Még ott is előfordulhatnak sótűrő növények. vagy hatásuk uralkodóvá válik azokkal szemben. nem talajról. levegőtlen viszonyok között bomlik el. Specialitását növeli. Az azonális talajokban olyan talajképződési folyamatok dominálnak. mivel a vízi növényzet a víz alatt. vagy az év nagyobb részében víz alatt állnak. melyek állandó vízborítás alatt képződnek.

vagyis nincs olyan nap. övezetes megjelenését nevezzük így. A 3. Három övezetet különíthetünk el: forró (ahol az év legalább egy napján 90 fokban delel a Nap. A nyugati szelek uralma alatt áll (egyes részein hatnak a szomszédos passzát illetve sarki szelek). Ennek oka lehet a talajképző kőzet tulajdonsága. de minden nap felkel és minden nap lenyugszik a Nap). hogy a talaj felső szintjében felhalmozódjon a só. A földrajzi övezetesség. a domborzati viszonyok.4 témakörhöz tartozó egyedi fogalmak. a szélrendszerek és a tengeráramlások. a sarkkörtől a sarkig) és a mérsékelt övezet (a kettő között. Például Dél-Ázsiában a monszun vidék. (Például a forró övezeten belül a szavanna öv. Természetföldrajzi övezetesség: Az éghajlat. Hideg. amelyeknek képződésében a biológiai folyamatok feltételei csak kismértékben vagy rövid ideig adottak.Váztalajok: Olyan talajok. Szoláris és valós éghajlati övezet: A szoláris éghajlati övezetek kialakításánál csak a napsugarak hajlásszögét vesszük alapul. ezeket területeknek nevezzük. Az évi középhőmérséklet 20 fok felett van. a felszínformáló erők együttes. foka között található. félsivatagi területeken a szikesedés feltétele a könnyen málló.) Vidék: Az övezeteken belül az övek mellett vidékeket is elkülöníthetünk. hideg (ahol az év egy napján nem kel fel és az év egy napján nem nyugszik le a Nap. Azt ugyanis módosítják a szárazföldek és óceánok szabálytalan elhelyezkedése. Ezt másodlagos szikesedésnek nevezzük. Emberi tevékenység is okozhat szikesedést. A csapadék az Egyenlítőtől távolodva csökken. a sziklás hegyi talajok. Terület: Néhány öv további kisebb részekre bontható. szélességi körök közt található. a talaj. A passzát szél uralma alatt áll. A csapadékeloszlás alapján három övre és egy vidékre oszthatjuk. és 65. mint az előzőekben ismertetett övezeteké. könnyen oldódó sók képződésére alkalmas kőzetek felszíni jelenléte. ugyanez figyelhető meg a tengerszint feletti magasság növekedésénél is (a hegységben felfelé haladva szintén csökken a hőmérséklet). vízerózió).) Vízszintes és függőleges természetföldrajzi övezetesség: Az Egyenlítőtől távolodva követik egymást az övezetek a Föld felszínén (követve a napsugarak beesési szögének csökkenését). Ezek határai legtöbbször párhuzamosan futnak a szélességi körökkel. (Hideg. Öv: Az övezeteken belül egymástól kisebb-nagyobb mértékben eltérő öveket különíthetünk el. mérsékelt és forró övezetet különítünk el. a természetes növényzet. a két térítő között). aminek lényege a vízben oldódó sók felhalmozódása a talajban. emelt szint Dokucsájev: 4. amikor derékszögben delelne a Nap. Itt elegendő a mállás ahhoz. Övezetesség: A gömb alakú Földön számos éghajlati elem és más természetföldrajzi tényező is övszerűen helyezkedik el. Rendszeres öntözés hatására a megemelkedő talajvízből a párolgás után visszamaradhat a só. Övezet: A legnagyobb kategória az övezetességen belül. Sivatagi. A valós éghajlati övezetek határai mások. A mérsékelt övezet száraz területein a magasan álló talajvíz párolgása miatt növekszik a talaj sótartalma. Mérsékelt övezet: Körülbelül a 30. Szikesedés: A szikesedés intrazonális talajképződési folyamat. középszint Éghajlat: Egy adott hely időjárásának hosszabb időszak alatt megfigyelhető szabályszerű rendszere. az állatvilág. vagy a felszín állandó változása (defláció. ezek azonban csak egy-egy térségre jellemzők. Forró övezet: Az északi és déli szélesség 30. A váztalajok közé tartoznak a sivatagi talajok. Az évi közepes hőingás kisebb a napi hőingásnál. Az évi . mérsékelt és forró övezetek különíthetők el alapvetően. Ennek oka a Nap sugárzásában keresendő.

füves. talaja sivatagi váztalaj vagy nincs. ami forró. Szavanna éghajlat: Az évi középhőmérséklet 23-27 fok. ami csapadékot illetve szárazságot hoz. száraz évszakot eredményez. szélességi kör között található. Két évszak alakult ki: esős (forró) és száraz (forró). az évi közepes hőingás 3-10 fok.középhőmérséklet 0 és 20 fok között van. szélességi kör között található. mind a hideg mérsékelt övben. hűvös száraz. Négy évszak alakult ki ebben az övezetben. csapadékos nyár. Kínában és Japánban. mindennapos esők öve. nyáron mállás. hűvös. DélAfrikában. Hideg övezet: A 65. Természetes növényzete esőerdő. talaja vörösföld. az évi közepes hőingás 10-15 fok. Három évszak jellemző: forró. Természetes növényzete szavanna (fás. Mérsékelt övezeti monszun a kontinensek keleti peremén jött létre mind a meleg. A 20 és 30. Szubtrópusinak is mondják. A hőmérséklet alapján három övre oszthatjuk. A 0 és 10. és 90. Egyenlítői öv: A forró övezet része. télen aprózódás. Monszun terület: A monszun szél uralma alatt álló terület. Elnevezése az Afrika és Európa közötti Földközi-tengerről kapta. ahol nyáron a szelek az óceán felől fújnak és csapadékot szállítanak. A csapadék kevés és hó formájában érkezik. Az évi közepes hőingás az óceántól távolodva nő. szélességi kör között. Az aprózódás az uralkodó. Brazíliában.és sárgaföld. majmok jellemzők. Az Egyenlítőtől távolodva csökken az esős évszak hossza 9-10 hónapról 2-3 hónapra. száraz tavasz. növekszik a száraz évszak hossza. Átmeneti öv: A forró övezet része. ahol sajátos . Mediterrán terület: A kontinensek nyugati partján jött létre. az aprózódásé növekszik. Térítői öv: A forró övezet része. részt). A 10 és 20. A passzát szelek felszálló ága jellemzi. ami a 90 fokos deleléshez köthető). Ez a Földön megtalálható Floridában. A passzát szelek leszálló ága jellemzi. száraz tél. a csapadék csökken. csapadék ritkán hull. 1000-1500 milliméter év csapadék. A meleg mérsékelt övben szubtrópusi monszun a neve. A csapadék eloszlása alapján két területet különítünk el. állatvilágára rovarok. A mállás az uralkodó. madarak. forró. tüskés). A hőmérséklet alapján két övre oszthatjuk. talaja trópusi vörösföld. Évszaktól függően a passzát szelek felszálló illetve leszálló ága jellemző. mivel a trópusok alatt találhatók a 30 és a 45. szélességi körök közt található. Az Egyenlítőtől távolodva a mállás szerepe csökken. állatvilágára növényevő patások és ragadozó nagymacskák jellemzők. Trópusi monszun területen az évi középhőmérséklet 20 fok felett van. Az évi középhőmérséklet 0 fok alatt van. Mérsékelt övezeti monszun éghajlat: A mérsékelt övezetben a kontinensek keleti peremén jött létre. A mérsékelt övezet része a meleg mérsékelt öv (valószínűleg erre próbálnak itt rákérdezni). Trópusi sivatagi éghajlat: Az évi középhőmérséklet 20-28 fok. Meleg mérsékelt öv: A mérsékelt övezet része. az évi közepes hőingás 2-3 fok. mind a valódi. A kontinensek peremén jött létre. az évi csapadékmennyiség 300-2000 milliméter. Létezik trópusi és mérsékelt övezeti monszun (lásd a levegő mozgása c. Kelet-Ausztráliában. az évi csapadékmennyiség 300 milliméter alatt van. Csak egy évszak alakult ki: csapadékos. A szubtrópusi monszun éghajlatra jellemző az 525 fok közötti évi közepes hőingás. az évi csapadékmennyiség 2000-3000 milliméter (márciusi és szeptemberi csapadékmaximum figyelhető meg. Két évszak alakult ki: forró száraz. vörös. Növényzete. félsivatagi. szélességi kör között található. forró nyár. Egyenlítői éghajlat: Az évi középhőmérséklet 25-27 fok. Az évi középhőmérséklet 10 és 20 fok között van. az évi csapadékmennyiség 1500 milliméter felett (Cherrapunji-ban évi 11000 milliméter). Itt nyáron a passzát szelek leszálló ága érvényesül. feketeföld. állatvilága szárazságtűrő fajokból áll vagy nincs. télen a szárazföld felől fújnak és szárazságot hoznak. A sarki szelek uralma alatt áll. babérlombú erdők. télen a nyugati szelek csapadékot hoznak.

Szárazföldi terület: A valódi mérsékelt öv része. eloszlása egyenetlen. A Földön előfordul még Kaliforniában. itt a legnagyobb az abszolút hőingás: 113 fok) . Óceáni éghajlat: Az évi közepes hőingás 7-15 fok. talaja podzol. Dél-Afrikában és Nyugat-Ausztráliában ilyen terület. távol az óceántól alakult ki (Ázsiában). A mállás készíti elő a kőzeteket a lepusztulásra. ám ezek ereje kelet felé egyre gyengébb. Az aprózódás uralkodó. természetes növényzete lombhullató erdő. az USA és Kanada nyugati partjainak egy része és Chile egy része. télen a mállás hatékony. Ide tartozik Nyugat-Európa partvidéke. vagyis az óceántól függ. A szárazföldek legbelső. tele zord. Nyara forró.éghajlat jellemző. Az évi középhőmérséklet 0-15 fok. Észak-Amerika). A szárazföldek belsejében. A nyár rövid. ÉszakAmerika középső része. Mediterrán éghajlat: Az évi közepes hőingás 15-20 fok.-10 fok. tele hideg/zord. az évi csapadékmennyiség 500-800 milliméter. Nyáron az aprózódás. az átmeneti évszakok villanásszerűek. tele hideg. vagy az óceántól magas hegyekkel elzárva (Észak-Amerika). Óceáni terület: A valódi mérsékelt öv része. az évi csapadékmennyiség 300 milliméter alatt van. Utóbbi kettő területen hegységek állják útját a nyugati szeleknek. legzártabb részein alakult ki (Sonora-sivatag. ezért ott az óceáni hatás kis területre korlátozódik. Turánialföld. Összefüggő öv a 60. talaja sivatagi váztalaj vagy nincs. talaja barna erdőtalaj. Nedves kontinentális éghajlat: Az évi közepes hőingás 15-25 fok. A nyugati szelek által szállított ciklonok határozzák meg éghajlatát. az évi csapadékmennyiség 200-700 milliméter. hanem nyugat-keleti. természetes növényzete füves puszta (sztyepp. talaja barna erdőtalaj és terra rossa. az évi csapadékmennyiség 300-500 milliméter. Az óceántól távolodva kevesebb csapadék. az évi közepes hőingás 20-70 fok (itt a legnagyobb). A természetföldrajzi tényezők változása ebben az övben nem észak-déli (Egyenlítőtől függő). természetes növényzete lombhullató erdő. (Ojmjakonban mérték az Antarktiszon kívül leghidegebbet -78 fokot. Hideg mérsékelt öv: A mérsékelt övezet része. Góbi-sivatag. talaja barna erdőtalaj. viszonylag meleg (a mi májusunknak felel meg). pampa. Nyara hűvös. természetes növényzete fenyőerdő (a szárazföld belsejében lombhullató fajok). tele enyhe. Tarim-medence Ázsiában) Mérsékelt övezeti sivatagi éghajlat: Az évi közepes hőingás 25-50 fok. Ide tartozik Európa középső és keleti része. talaja fekete mezőségi talaj. Valódi mérsékelt öv: A mérsékelt övezet része. Az aprózódás szerepe már túlszárnyalja a mállásét. Eltérést (pozitív hőmérsékleti anomáliát) a meleg tengeráramlatok okozhatnak. az évi csapadékmennyiség 800-2000 milliméter. Száraz kontinentális éghajlat: Az évi közepes hőingás 25-45 fok. Egy szélességi körön általában megegyezik ennek értéke. préri). nyár eleji csapadékmaximum jellemző. A kontinensek nyugati partján jött létre. A meleg mérsékelt övtől eltérően átnyúlik az egész kontinensen (Eurázsia. Nyara meleg/forró. Nyara meleg. Chilében. Tajga éghajlat: Az évi középhőmérséklet 0. szélességi kör táján. A fagyaprózódás uralkodó. természetes növényzete szárazságtűrő fajokból áll vagy nincs. eloszlása egyenletes. nyár eleji csapadékmaximum jellemző (gyakori az aszály). Mérsékelten szárazföldi terület: A valódi mérsékelt öv része. Nagy-medence Észak-Amerikában. A hőingás és a csapadékmennyiség alapján négy területet különítünk el. az évi csapadékmennyiség 400-1000 milliméter. nyár eleji csapadékmaximum jellemző. A mállás és az aprózódás szerepe kezd kiegyenlítődni. Oroszországban és Kanadában jellemző. nagyobb hőingás jellemzi. a tél 6-9 hónapos és zord. Szélsőségesen szárazföldi terület: A valódi mérsékelt öv része. természetes növényzete keménylombú erdő. A kontinensek keleti peremén létrejövő kontinentális monszun terület is ide sorolható.

zuzmókból áll illetve kisebb cserjékből (törpenyír. Sziklahavas: A hegyekben a havasi legelő felett található övezet. a bükk. Erdős és füves puszta: A száraz kontinentális terület természetes növényzete. itt-ott még előfordulhatnak fák (akáciák. eloszlása egyenetlen. Esőerdő (trópusi esőerdő): Az egyenlítői öv természetes növényzete. Fajgazdag. „Örök fagy”: A hegyekben a tartós hóhatár feletti részt állandóan hó borítja. a ciprusfélék.) Tundra: A tundra éghajlat természetes növényzete. kaktuszok jellemzők illetve majomkenyérfa. Télen hó borítja. Kanadában és Oroszországban a Jeges-tenger környékén található. a kőris. a hárs. kúszónövények és fán lakó növények jellemzik. aminek már nincs talaja (csak itt-ott) és természetes növényzete.Sarkköri öv: A hideg övezet része. a tüskés szavannán bozótok. Mohákból. az évi közepes hőingás 10-45 fok. (E fölött még lehetnek fák. A szárazföld belseje felé haladva. az évi közepes hőingás 25-55 fok. Ezen határok egyike az erdőhatár. Lomboserdő: Az óceáni és a nedves kontinentális terület természetes növényzete. Szavanna: Az átmeneti öv természetes növényzete. Ide tartozik a paratölgy. az araukáriák (Dél-Amerika). a tölgy.) Havasi legelő: A hegyekben az erdőhatár felett található övezet. ami a zárt erdők felső határa. A tajgához közelebb erdős tundra jellemző (nyír és fenyvesek). Sarkvidéki öv: A hideg övezet része. természetes növényzete és talaja nincs. A fák bőrszerű leveleiket télen nem hullatják le. aminek természetes növényzete a fű. télen hó borítja. Két évszak van. [Erdős szavanna (örökzöld). Dél-Amerikában pampa. Ázsiában sztyepp a neve a füves pusztának. hűvös (a mi márciusunknak felel meg). a mandulafenyő.-55 fok. a gyertyán.) Babérlombú erdő: A szubtrópusi monszun terület természetes növényzete. Tundra éghajlat: Az évi középhőmérséklet 0. a tuja. A sarkok körül található: Antarktisz és Grönland tartozik ide. törpecserjék alkotják.) Erdőhatár: A hegységben felfelé haladva az egyes övezetek határai jó kirajzolódnak. ahol sok csapadék hullik. (E növényzetet sokfelé kiirtották. Ez a nedves szavannának felel meg. illetve egy-két jéggel borított sziget. Télen leveleiket lehullatják. az évi csapadékmennyiség 200-300 milliméter. Mezőgazdasági szempontból állattenyésztésre használható. természetes növényzetét mohák.-25 fok. Itt több hó hullik télen.] Monszunerdő (dzsungel): A trópusi monszun terület természetes növényzete. az örökzöld fajokat (luc. Fenyőerdő alkotja. az óceán közelében nyír is előfordul. füves szavanna (elefántfű). a libanoni cédrus. eukaliptusz). a juhar. törpefenyő). (ÉszakAmerikában préri. (A szó spanyol eredetű és füves pusztát jelent – ám a szavanna nemcsak füves részből áll!) Az Egyenlítőtől távolodva egyre alacsonyodik. Az óceántól távolodva az egyre kevesebb csapadék már képtelen zárt erdőt eltartani. Ide tartozik a liliomfa. a zord tél. Tajga: A hideg mérsékelt öv természetes növényzete. helyére örökzöld cserje lépett. talaja tundratalaj. erdei) felváltják a lombhullató fajok (vörös). a citrusfélék. A nyár 2-3 hónapos. alacsonyfüvű változatok). az évi csapadékmennyiség 200 milliméter körüli. nyár eleji csapadékmaximum jellemző. Ezen övezetek határait befolyásolja a hegység földrajzi . Itáliában macchia a neve. ahogy a tél egyre hidegebb. (Sötét és világos tajga. Keménylombú erdő: A mediterrán terület természetes növényzete. A fagyaprózódás uralkodó. zuzmók. A fű magassága is csökken a csapadékkal párhuzamosan (magasfüvű. Örökzöld. Állandóan fagyos éghajlat: Az évi középhőmérséklet -10. több lombkoronaszintből áll. amiknek felső határa a fahatár. Ide tartozik a nyír. a tél 9-10 hónapos és zord. Egy évszak van. mint amennyi nyáron elolvad.

a második szakaszban a halálozási arányszám csökkenni kezd.) Macchia: Másodlagos. örökzöld cserje a mediterrán térségben. annál több övezet különül el rajta.és településföldrajz Népességföldrajz. Erdős-.: Nílus) mentén van élet. Legszembetűnőbb a sivatagi éghajlaton. Vizsgálja a népességszám alakulását.: Skandináv hegység. Nedves és száraz szavanna: Az erdős és füves szavanna másik elnevezése. füves szavanna: A szavanna növényzete változik az Egyenlítőtől való távolság függvényében. csak 1-2 éghajlati területet különíthetünk el) illetve a lejtőkitettség (az északi féltekén a déli lejtőn magasabban húzódnak a határok). Egy ország népessége természetes szaporodás esetén is fogyhat. természetes fogyásról beszélünk. Az első szakaszban mind a kettő értéke magas (40 ezrelék körüli). ahol csak a folyó (pl. a negyedik szakaszban mindkét arányszám alacsony . a népesség összetételét (nem. Elöregedő és fiatalodó társadalom: A korösszetétel alapján mondhatunk egy társadalmat elöregedőnek vagy fiatalnak. Népességfogyás: Ha a születési és a halálozási arányszám közül az utóbbi nagyobb. középszint Népességföldrajz: A társadalomföldrajz egyik ága. A népesség számát. a születési arányszám viszont változatlanul magas. a magasabb szélességeken lévő hegyek esetén. Tőzegmohaláp: Ahol pangó víz alakul ki. pl. Sztyepp: A mérsékelt övezeti füves puszta elnevezése Ázsiában. A csapadékmennyiség és a csapadékos hónapok száma szerint különíthetők el. Népesedési szakasz: A születési és a halálozási arányszámok értéke alapján négy népesedési szakasz különíthető el. ha javulnak az életkörülmények (nincs éhezés. Ha az elhalt növényi sejtek vizet vesznek fel. 5. (1000 milliméterig nedves szavanna. ha többen vándorlási mérlegének negatívuma nagyobb. de nem bomlanak le. mint a természetes szaporodás értéke.) Népességrobbanás: A népesség rendkívül gyors ütemű gyarapodása. szerint) Demográfia: Népességtudomány. de megkezdődik a születési arányszám csökkenése is. Pampa: A mérsékelt övezeti füves puszta elnevezése Dél-Amerikában. Préri: A mérsékelt övezeti füves puszta elnevezése Észak-Amerikában. a harmadik szakaszban folytatódik a halálozási arányszám csökkenése. állapotát. (Szoros a kapcsolata a népességföldrajzzal. a mélyben lévő részei elhalnak. vallás stb. ott vízkedvelő mohanövények telepednek meg.: Andok. a születési magas marad. mint a halálozási arány. A kiirtott keménylombú erdő helyén nőtt ki. vagy kevésbé csökken. pl. Emelt szint Galériaerdő: A folyókat övező erdő neve általánosságban. a népesség térbeli eloszlását. kor. Tajgán és tundrán gyakori. A népesség jellemzőinek időbeli és térbeli változásaival foglalkozik. a növények átlagmagassága csökken. a láp közepe kidudorodik (dagadóláp). Egyre szárazságtűrőbb fajok jelennek meg. 650-1000 milliméter száraz szavanna és még ezután következik a tüskés szavanna.szélessége és magassága (minél alacsonyabb földrajzi szélességen van egy magas hegy. Mértékegysége ezrelék. Fahatár: A hegyekben az a határ. ameddig fák találhatóak. orvostudomány fejlődik) és ezért csökken a halálozási arányszám. Akkor valósul meg. hanem tőzegesedni kezdenek. illetve ezek változását statisztikai adatok segítségével vizsgáló tudomány. cserjés-. Népesség. Ki is törhet. Természetes szaporulat: A születési és a halálozási arányszám különbsége (ezek megadják egy országban az ezer főre jutó születések és halálozások számát). A tőzegmoha (Sphagnum) hosszirányban növekszik. összetételét. mozgásának szabályszerűségeit.

A hívők száma és elterjedtsége alapján van öt világvallás és több száz kisebb. francia. sötét haj. negrid. Emelt szint Nagyrassz: Lásd emberfajta. Akklimatizáció: Nyelvcsalád: Egy nyelvtörzsön belül a rokon nyelveket nyelvcsaládokba soroljuk. . erős testszőrzet. mongolid-. eszkimók). Japán). ahol a népsűrűség igen magas. Már alig élnek. Népességkoncentráció: Olyan terület. A negrid jellemzői a sötét bőrszín. A négy nagyrassz: europid. mongolid és ausztralid. öt vagy tízéves korcsoportokban. Emberfajta: Az egységes emberi fajon belül – biológiai. Korea. a mezőgazdaságban csak 2-3%). Kialakulásukban a földrajzi elkülönülés és a természeti környezethez való alkalmazkodás játszotta a döntő szerepet. Belső vándorlás: A vándorlás a népesség térbeli mozgása. Világvallás a kereszténység. az alacsony termet és a szemhéjakat fedő mongolredő. arab. Kor. sötét haj. sőt a születési arányszám a halálozási alá eshet. Bal oldalon a férfiak. Elterjedése: Európa. jobb oldalon a nők adatait ábrázolják egy. Születéskor várható átlagos élettartam: Az újonnan született csecsemőknek a születés időpontjában várható átlagos élettartama. Az ausztralidok jellemzői a hosszúkás fej. Europid-. Banglades). Nyugat-Európában és az Észak-atlanti partvidéken. a második és a harmadik szakaszban nő. Az első két szakaszra a piramis alak jellemző.szinten stagnál (10 ezrelék körül). széles orr. Korfa: A népesség nem és kor szerinti összetételéről tájékoztató ábra. itt-ott a tengerparton. Dél-Ázsiában (India. A legváltozatosabb és a legnépesebb emberfajta. vékony szálú haj. A mongolidra jellemző a sárgásbarna bőrszín. Az írás. A Szaharától délre élnek elsősorban.és szemszín. a harmadikra a harang. Népsűrűség: Valamely földrajzi egység egy négyzetkilométerére jutó átlagos népesség száma. Pakisztán. Alakja attól függ. a gyarmatosítás révén Amerika. Eredetileg Ázsiában élnek. India. kínai. a kínai univerzizmus és a buddhizmus. Világvallás: A vallás közös hit valami emberfelettiben. A földrajzi távolság szerint lehet országok közötti (akár kontinensek közötti is) és országon belüli. önálló egyház. hogy az aktív keresők hogyan oszlanak meg a gazdaság három fő szektora között. (Ez nyilván összefügg a terület népességeltartó erejével. 100 Fő/km2 felett csak 2%. a hinduizmus. Világnyelv: Az ENSZ hivatalos nyelvei: angol. az olvasás és a számtani alapműveletek ismeretének hiánya a népesség tanköteles koron túli (általában 10 év feletti) csoportjában. a negyedikre a méhkas. ausztralid emberfajta: Az europidra jellemző a fehér bőr. a rabszolga-kereskedelem révén jutottak el Amerikába. így a népességszám csökkenhet. göndör haj. A foglalkozási szerkezet megadja.) Kisebb népességkoncentráció jött létre Jáva szigetén. Az elhalálozottak átlagéletkorából számítható ki. negrid-.és foglalkozási szerkezet: A korszerkezet megadja. Az első és a negyedik szakaszban a népességszám nem változik. orosz. Manapság ezek összekeveredtek. Ez utóbbi a belső vándorlás. de a szárazföldek 78%-án 1 fő/km2 alatt van a népsűrűség. Közel-Kelet. A Föld népsűrűsége 40 fő/km2.és bőrszín. amelyet úgy kapunk meg. széles ajak. a Nílus völgyében. barnásfekete. ha elosztjuk az adott térség népességszámát a térség területével. testi jegyek alapján – megkülönböztethetők rendszertani alcsoportok. de a Bering-szoroson keresztül ők népesítették be Amerikát (indiánok. Nagy népességkoncentráció alakult ki Kelet-Ázsiában (Kína. az iszlám. Analfabétizmus: Írástudatlanság. a fogyó társadalmakra a koporsó. hogy a népesedési ciklus mely szakaszában van az adott ország. Észak-Afrika. spanyol. A foglalkozási szerkezet tájékoztat minket a gazdaság fejlettségéről (fejlett országokban a tercier szektorban dolgozik az aktív keresők közel 70%-a. hogy a társadalom hogyan oszlik meg az egyes korcsoportok között (erről tájékoztat minket a korfa).

Nemzeti azonosságtudat (identitás): Keresztény. Elterjedt ÉszakAfrikában. de havi is. cseh. villám. de Kínát és Japánt is áthatotta e vallás. Az emberiség majdnem fele indoeurópai nyelven beszél. Leggyakrabban a lakóhely és a munkahely között történik. A finnugor nyelvcsaládon belül a legtöbben a magyar nyelvet beszélik. Egy. akkor interkontinentális vándorlásról beszélünk. Két nyelvcsaládja van a finnugor és a szamojéd. bolgár). szerb. Oroszország). akkor az ember eljuthat a nirvánába. ha egy vagy több nemzeti kisebbsége van. Vendégmunkás: Az ideiglenes jellegű. Az indoeurópai nyelvtörzs nyelvcsaládja a germán (angol. Nem feltétlenül rendelkezik önálló állammal. hisz a halál utáni paradicsomi életben. de onnan kiszorult: Tibet. 25 millióan). növény. szabad akaraton alapuló nemzetközi vándorlás legáltalánosabb formája. A mohamedán vallás (helyesen muzulmán. spanyol. Gyakoriságát tekintve lehet napi. flamand). csillagok. eső. fehérorosz. A rosszabb körülmények között élő ember (otthon sokszor . Oka az életkörülmények nemzetközi különbségeiben és a munkaerő mozgásának szabadságában rejlik. ír. heti. portugál. ukrán. ez utóbbi az ingázás. ha kontinensek határait is átlépi. Etnikum: Görög eredetű szó. Délkelet-Ázsia buddhista. az újlatin (francia. hanem nyelvtörzs. wales-i) és az indoiráni. A buddhizmus filozofikus vallás. az összetartozás tudatával. de végül – ha az isteneknek tetsző életet élt – eljuthat az örök megnyugvásba. szent könyvei a Védák. ide tartozik még a finn. Közép-Ázsiában. akkor nemzetközi vándorlásnak mondjuk. Vendégmunkások és bevándorlók révén egyre bonyolódik a helyzet. muszlim vagy iszlám) egyistenhívő. buddhista vallás: Világvallások. illetve kisebb csoportok. Lásd nemzetiség. olasz. Elterjedt Európában. Az ingázást okozhatja a tanulás is. Keveréknépek: Nagyrasszok közötti keveredésből létrejött népek Őslakos (bennszülött): Természeti vallás: A vallásos hit középpontjában természeti jelenségek. valamint közös nyelvvel és kultúrával rendelkező népcsoport. svéd. Indiából indult a vallás. (Nap. Síva a pusztító). Amerikában. horvát. a vágyakról való lemondást hirdeti. norvég. Számos állam igen tarka etnikai képet mutat (Kína. Ingázás: A vándorlásnak állandóság szerint két formáját különböztethetjük meg: állandó és ideiglenes.és lakóhelyének térbeli szétválása. Sok államban kisebbséget alkotnak. Észak-Amerikában az angol és a francia. szlovák. Indonéziában. Ha nincs nemzeti kisebbsége egynemzetiségű vagy nemzetállam (ez elég ritka).és interkontinentális vándorlás: A vándorlás földrajzi távolság szerint átlépheti az országhatárokat. kő) Indoeurópai nyelvcsalád: Az indoeurópai nem nyelvcsalád. szent könyve a Biblia. Hold. holland. A legközelebbi rokon nyelveken (manysi és hanti) már alig beszélnek. a halál utáni feltámadást és örök életet hirdet. Uráli nyelvcsalád: Az uráli sem nyelvcsalád. a Nirvánába). román). Latin-Amerikában a spanyol és a portugál nyelv terjedt el. akkor többnemzetiségű. az észt és a lapp nyelv is. Nemzetközi. lengyel. s nem jár együtt tartós megtelepedéssel. hanem nyelvtörzs. tárgyak. Oka a lakosság munka. élőlények állnak. Nemzetiség: Történelmileg kialakult. dán. A kereszténység egyistenhívő. A hindu vallás többistenhívő (főistenek: Brahma a teremtő. mohamedán. Kevesen beszélik (kb. a reinkarnációt vallja (halál után más testben születik újjá az ember: lélekvándorlás. India. Ez elsősorban az iparosodásból vezethető le. ha ez sikerül. valamint közös nyelvvel és kultúrával rendelkező államalkotó népcsoport. a szláv (orosz. Visnu a fenntartó. valamilyen állat. Elterjedt Indiában. a kelta (skót. Nemzet: Történelmileg kialakult. német.Alrassz: A nagyrasszok keveredésével jöttek létre. hindu.és többnemzetiségű állam: Egy állam a nemzeti kisebbségeinek számától függően egyvagy többnemzetiségű. szent könyve a Korán. amelyek nem sorolhatók be a nagyrasszok közé. az összetartozás tudatával. a Közel-Keleten.

XIX. munkaerőt fogadnak be NyugatEurópa országai.és gazdasági célú épületekből. vallási. század második fele. Tanya: A szórványtelepülések egyik típusa. külső megjelenésére nézve laza. Létrejöttük a munkamegosztásnak köszönhető. Kelet-Európa. általában visszaköltöznek a menekültek. e. emeletes beépítésű. Az angolszász országokban így hívják a tanyát. város). (Alföld. Manapság munkaerőt bocsát ki Törökország. farm). Mezőgazdasági céllal jött létre. amelyek nem vesznek részt az anyagi javak közvetlen előállításában. mivel a lakóhely és a megművelendő föld egymástól messze volt. Állandóan lakott település. A szabályos alaprajzú falvak tervszerű telepítés eredményeképpen jöttek létre. a bennük lakók aránya csak 1-2% volt az össznépességből. A városi lakosság az iparban és a szolgáltató szférában dolgozik. központi funkciókkal rendelkező. Szórványtelepülés: A településeket a lakóépületek száma szerint két csoportba oszthatjuk. valamint a hozzájuk tartozó egyéb építményekből (út. magas szinten szakosodott földbirtokok. Csoportos település: A lakóépületek száma szerint a több házból álló településeket csoportos településeknek hívjuk (falu. Saját népességükön kívül vonzáskörzetük lakosságát is ellátják szolgáltatásokkal. a közlekedés pedig igen lassú. Az első városok Kr. Külső megjelenésére nézve sűrű. háború. etnikai szempontból hátrányos megkülönböztetés. 6000 körül jöttek létre és bár fontos szerepet töltöttek be.) áll. amely lakó. Város: A csoportos település egyik típusa. Szabálytalan alaprajzú (halmaz)-. úti-. ahol a telkek szabadon jöttek létre és aprózódtak.munkanélküli) külföldre megy dolgozni (fejlett országba. Falu: A csoportos település egyik típusa. Oka lehet természeti katasztrófa. köztisztaság). amiket már hazai munkaerő nem végez el: építőipar. de nélkülözhetetlenek a termelésben és a lakosság mindennapi szükségleteinek kielégítésében. Általában mezőgazdasági jellegű település. politikai üldözés. híd. 10000 évvel ezelőtt az ember falvakat alapítva telepedett le és az ipari forradalomig az emberek 98%-a faluban élt. Ha megszűnik a vándorlást kiváltó ok. A neolit forradalom idején. India. Ma a Föld népességének fele városban él. Az útifalu út mellett jött létre. kiemelt közigazgatási jogállású tagjai. Észak-Afrika. Menekült: A vándorlás nem szabad akaratból történő formája a kényszervándorlás. A mai farmok inkább mezőgazdasági árutermeléssel foglalkozó. mely a várossal szemben nem rendelkezik központi funkciókkal. itt a főút mellett vannak a házak és a telkek szalagszerűek. az egyik az egy-két házból álló magános vagy szórványtelepülés (tanya. Infrastruktúra: A társadalom és a gazdaság zavartalan működéséhez szükséges létesítmények. földszintes beépítésű. közigazgatási szempontból a településhálózat legalacsonyabb rangú egysége. . épületek és hálózatok összessége. középszint Település: A népesség által ideiglenesen vagy állandóan lakott hely. ilyen a sakktábla alaprajzú falu. Bevándorló: Illegális munkavállalás: Településföldrajz. tér stb. A településhálózat nagyobb népességű. az óriásfalué 10000 fő feletti. ma ez az arány 50%. egymással párhuzamos futásúak.) Farm: A szórványtelepülések egyik típusa. ezért ideiglenesen kiköltöztek a föld mellé a mezőgazdasági munkálatok idejére. Kína. Apró és óriásfalu: Méret szerint a falvakat több csoportba sorolhatjuk. ez később sok esetben állandó lakhellyé változott. A halmazfalu hosszú történeti fejlődés eredményeként jött létre. Az aprófalu népessége 100 és 500 fő közötti. ahol vannak olyan munkák. szabályos alaprajzú falu: Az alaprajz szerint a falvakat szintén több csoportba sorolhatjuk.

(Szuburbanizáció: kertvárosba költöznek. a policentrikus agglomeráció többközpontú (Ruhr-vidék). nagy lakótelepek és kertvárosi hangulatot árasztó részek felváltva találhatók itt. Az első a városrobbanás. A tágabb belváros része. London. Józsefváros) és egyéb nagy térigényű helyek találhatók itt: pályaudvar. amiket az ide költöző szlovák parasztok (tirpákok) létesítettek. Végül nyomornegyed kialakulásához vezethet a folyamat. reurbanizáció: visszaköltöznek a városba. temető. hogy a központtól távolodva az csökken. Belső munkahelyöv (city): A nagyvárosok belső szerkezetével és társadalmi jelenségeivel foglalkozó tudomány a városökológia. orvos. Nevét a Nap körül keringő bolygókról kapta. A falvak csak alapfunkciókkal rendelkeznek (iskola. laktanya. lakókörnyezet leromlása (főleg a központi részeken). zsúfoltság. az urbanizációs első szakaszában jött létre. Több városszerkezeti modellt is kidolgoztak kutatók. Eszerint az övek koncentrikus körök módjára követik egymást. A bokortanya (tanyák közel egymáshoz) átmenet a csoportos települések felé. Urbanizációs ártalmak: Infrastruktúra elöregedése. amikor hirtelen megnőtt a városok száma. Alvóváros: Egy nagyváros vonzáskörzetéhez tartozó település. A Határ útig tart. [Monocentrikus agglomeráció központjában egy város van (Párizs. bankok. romló közbiztonság. környezetszennyezés. Budapesten ez többé-kevésbé megfigyelhető. szórt tanya: A tanyák típusai. amivel saját lakosságukon kívül a környéket is ellátják (középiskola. Az urbanizáció következtében egyre több ember él városban és egyre több ember él a városi életmódnak megfelelően (nemcsak városban). A sortanyák tervszerű telepítés eredményeképpen . egy vagy több nagyvárosból és a körülötte lévő településekből áll. a központi várost tehermentesítő új város. melynek során csökkennek a város és falu közti különbségek. Emelt szint Bokor-.) Bolygóváros: Az agglomerációban tervszerűen kialakított. A Kiskörútig tart. Külső munkahelyöv: Gyárak (Angyalföld. Európában és Észak-Amerikában a belső lakóhelyövre igaz ez. megyeszékhely). luxusüzletek. Ferencváros. több lakóépület jellemzi. A Nyírségben jöttek létre tanyabokrok. Belső lakóhelyöv: A Kis. a tanyák még ezekkel sem. raktárak. zaj. ha a város nem tesz ellene semmit. Több szakasza is van. Vannak városok. A települések között szoros gazdasági és szolgáltatási kapcsolatok vannak. A kifejezés a latin urbs (város) szóból származik. biztosítók. minisztériumok.és a Nagykörút között. Kőbánya. a fejlődő országokban viszont a városok peremén jöttek létre nyomornegyedek. haza csak aludni jár. ahol az épületállomány rendkívüli mértékben leromlott állapotban van. Számos ipari munkahely és szolgáltatás költözik ide. Külső lakóöv: A korábbi elővárosok a főváros részeivé lettek. az aktív keresők jelentős része a központba jár dolgozni (ingázik). Kevesebb munkahely. közös fejlesztési tervet igényelnek.Településhalmaz (agglomeráció): Az agglomerálódás (sűrűsödés) eredménye. ezek egyike a koncentrikus modell. melynek során nő a városok és a városban élők száma és aránya. amelyek több központi funkcióval is rendelkeznek (főváros. Urbanizáció: A városfejlődés átfogó fogalma (városodás és városiasodás). A legbelső részt magas színvonalú szolgáltatások: irodaházak. ahová sokan beköltöztek – munkát remélve – a falvakból. Budapest). Központi szerepkör: A településeket csoportosíthatjuk központi funkciók szerint is. tőzsde. ahol helyi munkalehetőségek alig vannak. dezurbanizációs: falvakba költöznek. kórház.] Városodás: Az urbanizáció hatására fellépő mennyiségi változás. bevásárlóközpont. sor-. bíróság). Általában a telekárak szerint vizsgálódtak és azt találták. bolt). hotelek jellemzik. Központi funkciókkal a városok bírnak. elterjed a városi életmód. Városiasodás: Az urbanizáció hatására fellépő minőségi változás. Nyomornegyed: Elsősorban a város azon részei.

Rotterdam. a felszín természetestől eltérő sajátosságaiban (nagyobb lefolyás. irodák és egyéb szolgáltatásokkal ellátott város(rész). Leiden. A városnak általában magasabb a hőmérséklete. Ez a szuburbanizáció. például a Ruhr-vidék: Dortmund. a környezetszennyezés. A zsidóüldözések idején sok városban kényszerrel mesterséges gettókba tömörítették a zsidókat. A falu ekkor már városias életmódot biztosít. Hagyományos úton (a tanya címszónál leírt módon) jöttek létre a szórt tanyák. Gyöngyös és Vác még ma is vásárvárosnak mondható. Hága. Óriásváros (megalopolisz): Tízmillió főnél népesebb város. Általában a város iparral vagy szolgáltatással foglalkozik. az infrastruktúra fejlesztése. amely a koncentrikus körökön túl a tehetősek lakhelyeit vizsgálva talált a körökre merőleges övezeteket is. a hőtermelésben keresendők. vagy Tokió körül). Mezőváros: A városokat a munkamegosztásban betöltött szerep alapján csoportosíthatjuk. de jellegét továbbra is megőrzi). Ilyen Hollandiában a patkóváros (Randstad) is: Amszterdam. Városklíma: Helyi klíma (eltér a környező nagy terület éghajlatától). ám előbbiek kitüntetett gazdasági és politikai funkcióiról nevezetesek (New York. de a valóság általában nem szimmetrikus. Gettó: A városban a lakóhelyi szegregáció (elkülönülés) végeredménye.újabban alakultak utak mellett. Ekkor a városból falura költöznek az emberek az urbanizációs ártalmak miatt. Ellenvárosodás: Az urbanizáció egyik állomása: dezurbanizáció. mégis a mezőváros gazdasági jellegét tekintve mezőgazdasággal foglalkozó város. de Magyarországon is van rá példa az Alföldön: Túrkeve. Kunszentmárton. laza beépítésű. A gettó olasz elnevezés. Ennek okát is az urbanizációs ártalmakban és az infrastruktúra fejlődésében kereshetjük. Falusias utcakép. Vásárváros: Gazdasági jelleg szerint a vásárváros szolgáltató funkciót (eladás) tölt be. illetve a jó közlekedés az adott falu és város közt. Szöul). Körgyűrűs-övezetes városszerkezet: A városökológia egyik városszerkezeti modellje. Nagy kihívást jelent a zsúfoltság. Napjainkban tágabb értelmet kapott: erősen hanyatló városrész. Amúgy az óriásváros megapolis. Utrecht. mint környezetének (városi hősziget). Buenos Aires). Okai a városi levegő nagyobb szennyezettségében. Calcutta. Duisburg. Például az USA nagyvárosaiban a színesbőrűek gettói. kicsi albedó). Kertváros: A nagyváros tehermentesítésére létrehozott. Jellemző Dél-Európában. amikor az emberek tömegesen költöznek a város peremterületeire illetve a várost körülvevő településekre. Elővárosodás: Az urbanizáció azon állomása. de ez a legfontosabb. Essen. Sokközpontú agglomeráció: Az agglomeráció azon típusa. A kiköltözésben szerepet játszott a távmunka megjelenése. Bochum. Innen a zsidók által lakott városrészek elnevezése. A világ változó társadalmi-gazdasági képe Világgazdaság. a központi funkciók részleges hiánya jellemzi. Fejlett és fejlődő országokban egyaránt megtalálhatók. Tokió. Egyéb funkciója is lehet. (Ez ugyan megbontja koncentrikus modell szabályosságát. Magyarországon az Északi-középhegység és az Alföld határán jött létre történelmileg egy vásárvonal. Üzletek. ahol egy etnikum tagjai a többiektől térbelileg elkülönülve élnek. amelyiknek központjában több. Düsseldorf.) Slum: A nagyvárosi nyomornegyed angol elnevezése. ahol a termelők kicserélték portékáikat. 6. de nyugodtabb formában. parkokban gazdag előváros (idővel a nagyváros részévé válhat. középszint . egyenlő nagyságú város található. Velencében a zsidó városnegyedre használták. megalopolis több nagyváros összenövéséből jön létre (például: New York és Baltimore között. Budapesten Józsefváros mutat hasonló folyamatokat. utóbbiakat a kaotikus növekedésről és a nyomornegyedek terjeszkedéséről ismerjük meg (Mexikóváros.

Társadalmi környezet: Állam. tudását. tehát általában a tudásorientált. állattenyésztés. termelési rendszer (piacgazdaság). illetve ezek egy főre jutó része. víz. éghajlat. A gazdasági tevékenység egyik része a termelés és az elosztás (csere) mellett. Természeti környezet: Éghajlat. Olyan tevékenységet folytat. Primer szektor: Mezőgazdaság. Lehet kereső: nyugdíjas. Foglalkozási átrétegződés: Az aktív keresők ágazatok közötti mozgását nevezzük így. Közepes jövedelmű ország: Fejlődő ország. Kitermeli (bányászat) és feldolgozza (feldolgozóipar) a nyersanyagokat. a termelési tényezők átalakításával. Feladata: élelmiszerek termelése és egyes ipari nyersanyagok előállítása (bőr. az visszahat rá. Munkanélküli: Az a személy. Humán erőforrás: Erőforrás. talaj. halászat. Szekunder szektor: Ipar. Termelőerő: Az alkalmazott termelőeszközök és a működtetésüket tudásával. Eltartott: Az a személy. tapasztalataival biztosító ember együttesen alkotják a termelőerőt. ami valakinek vagy valaminek a körülményeiben változást okoz. a természeti erőforrások gazdagságától. A munkanélküliekkel együtt alkotják az aktív népességet. Gazdasági növekedés: Évről évre több terméket állítanak elő (mennyiségi növekedés). média…). Kvaterner szektor: A gazdaság „negyedik” szektora. Az aktív keresőkkel együtt alkotják az aktív népességet. Ugyanakkora energia befektetésével több termék előállítása. Ez az állapot lehet ideiglenes vagy tartós. a felsőoktatást.és vadgazdálkodás.: a tanulási. termelési eszközök fejlettsége (fejlett. . Természeti erőforrás: Termőföld. Az egy főre jutó GDP 20000 dollár és annál több. fogyasztási és beruházási céllal. Információs gazdaság. a félkész termékeket.Termelés: Az anyagi javak és szolgáltatások előállításának folyamata. víz. Az ember átalakítja a természetet. Termelékenység: Hatékonyabb termelés. Az egy főre jutó GDP pár ezer dollár. Részei: növénytermesztés. fizikai állapotát veszi figyelembe. Gazdasági ágazat (szektor): A gazdasági szerkezet azt tükrözi. Fogyasztás: Javak és szolgáltatások felhasználása. Nem anyagi jellegű. erdő. politikai berendezkedés. kőzetek. Magas jövedelmű ország: Fejlett ország. Mérésére a GDP vagy GNP használatos. hogy a javak és szolgáltatások előállításához mekkora arányban járulnak hozzá a fő gazdasági ágak (szektorok). tapasztalatát alkalmazkodó képességét. Inaktív. a tudományos kutatást és műszaki fejlesztést (K+F). gyapot…). Gazdasági fejlettség: Függ a nemzeti vagyontól. A foglalkoztatottak többsége diplomás. fejlődő ország) Földrajzi környezet: Természeti és társadalmi környezet. a munkaerő fejlettségétől. Az egy főre jutó GDP 10000 dollár körüli. Pl. akinek nincs munkája. feldolgozását és továbbítását végző tevékenységeket (szoftverkészítés. kismama illetve jövedelemmel nem rendelkező: kisgyerek. Tercier szektor: Szolgáltató szféra. GDP: Gross Domestic Product: bruttó hazai termék: az adott országban egy év alatt előállított új termékek és szolgáltatások összértéke. GNP: Gross National Product: bruttó nemzeti termék: GDP + a külföldön megtermelt jövedelem összege – a külföldiek által az országban megtermelt jövedelem. Aktív kereső: A ténylegesen munkát végző személy. ahová a tercier szektor ágazatai közül az információs és ismeretek tárolását. az egészségügyi. energiahordozók. a politikai-társadalmi viszonyok fejlettségétől. domborzat. ásványkincs. magas szintű szellemi tevékenységeket sorolják. mezőgazdasági termékeket. aki nem végez munkát. ami a munkavállalók képzettségét. „fehérgalléros” (szellemi) kereső. Alacsony jövedelmű ország: Fejlődő ország. az igazgatási. a jogi lehetőségek nyújtása.

az állami tulajdon magánkézbe adása. iskolázottsági szint… és minőségi mutatókat: szociális ellátás. Alacsony a születéskor várható élettartam. . Az ipari forradalom idején létrejövő világméretű munkamegosztás két pólusán az ipari termelést folytató európai gyarmattartó országok és a nyersanyagokat biztosító gyarmatok álltak. Három fő eleme: a kereslet. Autarchia. képzettebb munkaerő. egy adott ország határain belül található gazdasági tevékenységek és kapacitások összessége. (Akik nem bírják a versenyt. jövedelemszerzésre használhatják fel. tőkeáramlás). Életszínvonal: A népesség számára elérhető javak és szolgáltatások összessége egy adott országban. hiányos demokrácia. vagy mert jobb. Privatizáció: Magánosítás. duális gazdaság jellemző rájuk (hagyományos és modern szektor). versenyképes mert olcsóbb. fejlett piacgazdaság jellemző rájuk. Nemzetgazdaság: A nemzetállam része. az analfabetizmus. Piacgazdaság: Az a gazdasági rendszer. kiszolgáltatottak a fejlett országok transznacionális vállalatainak. csak már nem gyarmatoknak hívják őket. Mérésénél figyelembe vesznek mennyiségi mutatókat: GDP/fő. legjobban fejlődő gazdasági ágazatokban vezető szereppel rendelkeznek. a társadalombiztosítás felügyeletét nevezzük így. A termelés.) Ingatag politikai rendszer. A világpiac kialakulása és az eltérő természeti és humán erőforrású területek különböző szakosodása adja az alapját. Árrendszer: a verseny lehetőségét és a piac működését teszi lehetővé. azaz az egyének szabadon rendelkezhetnek felettük. a kínálat és az árak. mint annak eladási értéke. Versenyképesség: Előnyt jelenthet az olcsóbb munkaerő. Fejlett ország: A világgazdaság centrumaihoz tartozó országok. Irányító szerepük kiterjed a világ gazdasági rendszerére és a regionális integrációk szerveződésére. Kínálat: A piacon elérhető árucikkek sokasága.) Nemzetközi munkamegosztás: Különböző földrajzi régiók. (Harmadik világ. mely legfőbb intézménye a piac. magas a gyermekhalandóság. Állami tulajdon: A termelőeszközök állami tulajdonban vannak. a munkanélküliség kezelését. Kereslet: Közgazdasági szempontból bizonyos javak megszerzésére irányuló törekvés. Közösségi tulajdon: A termelőeszközök közösségi tulajdonban vannak (ősi népek. az elosztás és a fogyasztás világszinten szerveződik. A tőkésnek kevesebbe kerül az áru előállítása. A Keresletet egy-egy piacon a venni szándékozók összessége képviseli. eladhatják. Az értéktöbblet megjelenési formája. Szocialista berendezkedés. A jóléti állam nyújtja ezt a piacgazdaság veszteseinek. ami által a munkavégzés hatékonysága növekszik. kölcsönökre). vagy szolgáltatás ellenértéke. Magántulajdon: Piacgazdaságban a termelőeszközök többsége magántulajdonban van.Fejlődő ország: A legtöbb – a gyarmatok helyén felszabadult – állam tartozik ide. szabadidőtöltés… Világgazdaság: A nemzetgazdaságok és a köztük lévő bonyolult gazdasági kapcsolatrendszer (kereskedelem. indiánok). Piaci verseny: Az eladók közötti rivalizálás a vásárlók igényeinek kielégítésére. Szakosodás: A munkamegosztás alapja.) Nyereség (profit): A tőkések jövedelme. iskolázottság). Az első világ a fejlett nyugat kapitalista államai. Ma is létezik még ez a függés. örökölhetik. a második világ a szocialista országok voltak. Ez leginkább Fekete-Afrikára jellemző. országok között jön létre. Gazdasági rendszerváltás: Tervutasításos rendszerről piacgazdaságra való áttérés. Önellátó gazdaság: Gazdaság amely nem szorul segítségre (kereskedelemre. mert így az előállított termék kelendőbb a piacon. Stabil parlamenti demokrácia. Társadalmi egyenlőtlenség: Különbségek társadalmi rétegek között (vagyon. Ár: A termék. A legkorszerűbb. (Fizetőképes kereslet. Szociális háló: A különféle segélyezési programokat.

orvosi ellátás. 1970/80-as évekre jellemző tehát. Azóta energiatakarékossági . s ha ezek jóval meghaladták a piac igényeit. a világgazdaságra körülbelül 1880 és 1945 között volt jellemző. változó fogyasztói igények. Mivel ez volt a legfontosabb energiahordozó. Fő zászlóvivői a világ minden részén jelenlévő transznacionális vállalatok. Elkezdődött a jóléti vívmányok leépítése. így azok munka nélkül maradnak. Royal Dutch/Shell. A termelés. Globális világgazdaság: A mai világgazdaság. Manapság a transznacionális vállalatok nyomása alá került.: DaimlerChrysler. akkor eladhatatlanná váltak és túltermelési válság alakult ki. Már a XIX. Tömegáru termelés: Ipari forradalom és a gyáripar kialakulásának velejárója. amikor az ipari termékek tömeges fogyasztása még nem volt jellemző. Az anyavállalat egy országban van. Azt a folyamatot jelöli. A korszakváltás okai: kőolajár-robbanások. Ilyen a társadalom azóta is. Monopolkapitalizmus: A kapitalista fejlődés egyik állomása. majd 1979-ben újból megduplázódott. tercier. század első felére jellemző igazán. kvaterner nő. Jóléti állam: Szociális háló jellemzi (TB – nyugdíj. A világpiaci ár 1973-ban négyszeresre nőtt. Trösztök. Nagy iparvállalatok helyett kis. A hagyományos iparágak (bányászat. század termelőerői és civilizációja ugrásszerű fejlődésének alaptényezője. az ipari keresők száma csökken. A jóléti államok termelési költségei magasak a fenti juttatások miatt. (Multinacionális vállalat: több országban van az anyavállalat. országhatárokon átnyúlva végzi. fizetett szabadság. munkanélküli segély. Hozzájárult az emberi szükségletek egy minőségileg magasabb fokon való kielégítéséhez. a termelés szerkezeti átalakulásához s a termelt javak mennyiségi és minőségi emelkedéséhez.). konszernek. A termelést monopóliumok uralma jellemzi. Fordista termelés. A világ tudományos megismerésének (felvilágosodás) megszületéséből vezethető le. korporációk részesedése akkora egy adott termék előállításából. melynek során a piaci gazdaság az egész Földön általánossá válik. század második és a XX. nagy bevételekre tettek szert. Henry Ford autógyáros után) felváltja a dinamikus iparágakra és szolgáltatásokra épülő. arab országok elsősorban) összefogó OPEC jelentősen megemelte a kőolaj világpiaci árát. hogy befolyásolni tudják vele az árakat. A gazdaság motorja a tőke és technológia. Tudományos-technikai forradalom: A XX.) Túltermelési válság: A gyáripar kialakulásának köszönhetően az ipari termékeket tömegméretekben lehetett előállítani. Ez a XIX. új gazdasági rendszer (posztfordizmus). Transznacionális vállalat: (TNC: Transnational Corporation) Olyan nemzetközi nagyvállalat. az elosztás és a fogyasztás világszinten szerveződik. a termelés és eladás világméretekben szerveződik. fénykorát a második világháború után élte. Fogyasztói társadalom: A második világháború után jött létre. Szellemi keresők („fehérgalléros”) aránya nő a fizikai dolgozókéhoz („kékgalléros”) képest. Világpiac: A világgazdaság része. stb. textilipar…) válságágazatokká válnak. míg korábban a minél több nyersanyag volt. kohászat. Kőolajár-robbanás: 1973-ban az olajexportáló országok nagy részét (fejlődő. ezért a termelést „olcsóbb” országokba helyezik. mely tevékenységét összehangoltan. Világgazdasági korszakváltás: Az ipari tömegtermelést (fordizmus.Globalizáció: Jelentése: világméretűvé válás. amiket transznacionális vállalatok fognak össze. a leányvállalatok több országban. században kezdett kialakulni. pl. a nemzetközi kereskedelmi kapcsolatok lebonyolításának kerete és intézményrendszere. Tömeges méretű fogyasztás jellemzi.és középvállalkozások virágzanak. világméretekben.

kifelé pedig egységes vámokat alkalmaznak. Szabadkereskedelem: Ha semmilyen tényező (vám…) nem gátolja az áruk áramlását. adókedvezmény (adóvisszatérítés. amikor a tagállamok között szabadkereskedelem áll fenn. A belkereskedelem végzi az áruk és szolgáltatások forgalmazását egy országon belül. Külkereskedelmi nyitottság: Ha egy ország az össztermékéhez képest nagy mértékben exportál és importál. Formája lehet meghatározott pénzösszeg nyújtása. Itt a szabad kereskedelmen túl a tagok biztosítják a munkaerő. adómérséklés). számítástechnika. ahol minden vámot és egyéb. Negatív külkereskedelmi mérleg: Ha egy ország külkereskedelmében az import van túlsúlyban. például tojásért videó. Kereskedelmi áruszerkezet: A kereskedelemben résztvevő áruk megoszlása szektorok szerint. (Kvaterner szektor.intézkedések és világgazdasági korszakváltás ment végbe. amivel az állam a hazai termelést próbálja védeni az olcsóbb külföldi termékektől. NAFTA. beilleszkedés. média. Vám: Az import árura kiszabott adó. A protekcionista gazdaságpolitika leggyakoribb eszköze. Magyarország esetén ez 60% feletti. akkor beszélünk erről.és szolgáltatáscsere. Bár most ismét igen magas. azt külkereskedelmileg nyitottnak nevezzük. a szolgáltatások része. ez erős külkereskedelmi nyitottságot jelent. Integráció: Egységesülés. Ilyen például az EFTA. Kvóta: Az állam a hazai termelés védelmében behozatali tilalmi listát állít össze illetve korlátozza egyes termékekből a behozható mennyiséget. Földrajzi értelemben független államok önkéntes politikai és gazdasági összekapcsolódása nemzetek fölötti (szupranacionális) egységekbe. Enélkül ugyanis a támogatott versenyképtelen lenne. Közös piac: Regionális gazdasági integrálódás egy fejlődési szintje.) Árucsere: Kereskedelem. Nemzetközi kereskedelem: Termékek és szolgáltatások országok közti cseréje. az ipari tömegtermeléstől (modern kor) való megkülönböztetésképpen posztmodern kornak is nevezik. A munkamegosztás rendje szerint előállított termékek cseréje. kommunikáció áthatják az emberek életét. Vámunió: A regionális gazdasági integráció azon szintje. ezért csökkent a kőolaj ára. Ipar utáni (posztindusztriális) társadalom: A szolgáltatások felértékelődése miatt a globalizáció korát posztindusztriális. Olyan terület (több ország). Alapja a nemzetközi munkamegosztás. Ipari (indusztriális) társadalom: Ahol a legtöbb embert az ipar foglalkoztatja. Kivitelből (export) és behozatalból (import) áll. (Exportkoefficiens: export*100/GDP. Erre a szintre eddig csak az Európai Unió jutott el (1967-ben). A protekcionista gazdaságpolitika eszköze.) Pozitív külkereskedelmi mérleg: Ha egy ország külkereskedelmében az export van túlsúlyban. a részek egyesülése egy egésszé. Külkereskedelem: Országok közötti áru. Szabad kereskedelmi övezet: Regionális gazdasági integrálódás egy fejlődési szintje. a technológia és a tőke (termelési . Információs társadalom: Informatika. kedvezményes feltételekkel nyújtott hitel… Exportszubvencióval az állam a termék eladását segíti a világpiacon. ipar utáni kornak. A protekcionista gazdaságpolitika eszköze. pénz nélküli kereskedelem). Belkereskedelem: A kereskedelem áruk és szolgáltatások cseréjére szakosodott gazdasági ág. Kereskedelmi társulás: Kereskedelmi egyezmény kölcsönös előnyökért. Szó szerint az egyik áru ellenértékét a másik áru képezi (barter. a kereskedelmet korlátozó intézkedést megszűntettek. ASEAN. Támogatás (szubvenció): Termelők (elsősorban a mezőgazdasági termelők) pénzügyi támogatása.

tényezők) szabad áramlását is. Csak az Európai Unió jutott el erre a szintre, az Egységes Európai Okmányt (1987) követően. Gazdasági unió: Regionális gazdasági integrálódás egy fejlődési szintje. A tagok közös gazdaságpolitikát folytatnak, közös gazdasági szervezeteket működtetnek, közös valutát vezetnek be. Az Európai Unió 2002-ben jutott el erre a szintre, de a közös valutát számos ország nem vezette be. Regionális gazdasági integráció: Olyan nemzetgazdaságok felett álló, azok együttműködését előmozdító szervezetek, melyeket abból a célból hoztak létre, hogy javítsák a tagországok versenyképességét, lebontsák a piacgazdaság útjában álló, az országhatárok által előidézett akadályokat. Eurorégió: Az eurorégió olyan földrajzilag behatárolt terület, ahol határokon túlnyúló gazdasági, szociális, kulturális, környezetvédelmi vagy más jellegű együttműködés folyik két vagy több állam régiói, helyi önkormányzatai között. Egységes belső piac: Olyan belső határok nélküli térséget jelent, amelyen belül megvalósul az áruk, a személyek, a szolgáltatások, és a tőke szabad forgalma. Például egy nemzetgazdaság. Árukereskedelem: Ipari, mezőgazdasági termékek kereskedelme. Szolgáltatáskereskedelem: Szolgáltatások kereskedelme (pl. bank, biztosító) Regionális politika: Az EU egyik legfontosabb közös politikája, amely a régiók közötti különbségek mérséklését célozza. A regionális politika fontos eszközei a Strukturális Alapok, Kohéziós Alap. Támogatják azon régiókat, melyek az EU GDP/fő átlagának nem érik el a 75%-át, az ipari válsággal küszködő területeket. Felvevőpiac: Az a piac amely az eladásra szánt árut vagy szolgáltatást befogadja. Húzóágazat: Olyan ágazat, mely az összes többire hatással van, dinamizál. Ma például az elektronika. Szerkezetváltás: Más iparágra terelődik a hangsúly. Válságágazat: Bányászat, kohászat, textilipar (hagyományos iparágak). Megnőtt a nyersanyagok ára, megcsappant a kereslet irántuk. Kooperáció: Együttműködés, lehet országok, cégek és személyek közötti is. Emelt szint K+F tevékenység: Kutatás és fejlesztés. Extenzív gazdasági növekedés: A gazdaságban akkor extenzív egy növekedés, ha a növekedés eléréséhez külső, pótlólagos forrásokat vonnak be. Az extenzív növekedés mennyiségi, így együtt jár a foglalkoztatottak számának vagy a földterület nagyságának növekedésével. A mezőgazdaságban a külterjes gazdálkodást nevezzük így. Intenzív gazdasági növekedés: Az a gazdálkodási módszer, amelyben a termelés növelésének fő eszköze a már alkalmazott erőforrások jobb hasznosítása, a technika és a technológia fejlesztése, a dolgozók szakképzettségének növelése, az intenzív gazdálkodás munka jobb megszervezése. A mezőgazdaságban a belterjes gazdaságot nevezzük így. Életminőség: Tervutasításos gazdaság: A szocialista berendezkedésű államok gazdaságpolitikája. A termelést, fogyasztást és az árakat az állam szabta meg. A pénz szerepe másodlagos, torz gazdasági szerkezetet és lassuló gazdasági fejlődést eredményez. Direkt gazdasági irányítás: Gazdaságirányítási rendszer a szocializmusban. A piacgazdaságban az állam tevőleges beavatkozása a gazdasági életbe. Például vállalatok irányítása, segélyezése révén. Indirekt gazdasági irányítás: A gazdasági célokat az állam nem utasításokkal valósíttatja meg, hanem adópolitikával, árszabályozással, hitelpolitikával. Ezeken kívül a vállalatok önálló döntéseik alapján segítik a népgazdasági célok teljesítéseit.

Gazdasági liberalizmus: Az állam szerepének minimálisra csökkentése a gazdasági életben. Gazdasági szabadságjogok világméretű elterjesztése: a tőke, a munkaerő, az áruk szabad áramlása. Egyéni vállalkozás: Társas vállalkozás: Konjunktúra: A gazdasági életben ez elnevezésen a társadalmi, forgalmi és gazdasági viszonyoknak olyan alakulásait értjük, amelyek a termelés módosítása nélkül idéznek elő a meglevő gazdasági értékekben változást. Amikor p. valamely csekély forgalmú vidéket vasút által belevonnak a forgalom keretébe, akkor az illető helyek gazdasági javainál jelentékeny értékszaporodás következik be, jóllehet a világ javainak összege ezáltal nem szaporodott. Dekonjunktúra: a gazdasági életnek a termelés csökkenésével v. pangásával és gyenge üzletmenettel járó visszaesése. Recesszió: A bruttó nemzeti terméknek legalább két egymást követő negyedévben tapasztalható csökkenésével kialakult (gazdasági) helyzet. Gazdasági csökkenés. Globalizálódás: Világméretűvé válás. Vertikális vállalati és területi integráció: Egymásra épülő termelési struktúra, a transznacionális vállalatok keretén belül valósul meg elsősorban. A TNC-n belül a stratégiai döntéseket az anyavállalat hozza, például, hogy a leányvállalatokat hol hozzák létre, hol szüntessék meg. A vállalat a termelést részeire bontja és mindegyik részt oda telepíti, ahol a legjobban megéri. (Alapanyaggyártás, részegység gyártása, összeszerelés.) A TNC-n belül kereskedelem folyik. Gyakorlatilag az egyik leányvállalat a másiknak állít elő terméket. Kutatás és fejlesztés manapság már minden leányvállalatban folyik. Anya-és leányvállalat: Központi telep: anyavállalat, leányvállalat: máshol lévő telephely. Innováció: Újdonságok és újítások összefoglaló neve, melyek révén a gazdaság megújul. Ez lehet termék, eljárás, szervezési módszer, ismeret és tudás, ami a mindennapi munkavégzést hatékonyabbá teszi. Előállítását a K+F végzi, fontos szerepet játszik benne a kvaterner szektor. Centrumból terjed a periféria felé, ahogyan egyre több felhasználó ismeri meg és alkalmazza. Cserearányromlás: Egy ország külkereskedelmében az exporttermékek ára csökken, az importtermékek ára az előzőhöz képest nő. Deficit: Hiány, veszteség. Egy ország fizetési mérlegében a bevételeket meghaladó kiadási többlet (ennek része például a külkereskedelem). Az államháztartás deficitjéről akkor beszélünk, ha az állami költségvetés kiadásai meghaladják a bevételeket. Árudömping: Amikor egy vállalat vagy ország elárasztja a piacot olcsó árujával. Kivívva ezzel más vállalatok és ország haragját. Embargó: Politikai okokból egy vagy több ország ellen bevezetett kereskedelmi zárlat. Ezt nemzetközi szervezet rendelheti el (ENSZ). Például Dél-Afrika, Jugoszlávia, Irak esetében. Barter: Közvetlenül (pénz nélkül) terméket adnak el termékekért. Kedvezményes (preferenciális) övezet: A regionális gazdasági integrálódás első szintje, amikor a tagországok vámkedvezményeket nyújtanak egymásnak. Politikai unió: A regionális gazdasági integrálódás utolsó állomása, amikor a tagállamok politikai intézményei összefonódnak, a nemzetállamokat felváltja az egységes politikai szerveződés. Mezőgazdaság, középszint Mezőgazdaság: Őstermelés. A gazdaság azon ága, amely növényi és állati nyersanyagokat állít elő. Élelmiszereket és azokhoz való nyersanyagokat, illetve ipari nyersanyagokat jelent mindez. Két főágra, a földművelésre és állattenyésztésre oszlik, de hozzá sorolják az erdőgazdálkodást, halászatot és vadászatot is. Szerepe a GDP-ben a gazdasági fejlettség

mutatója. Aránya folyamatosan csökken, bár a Föld dolgozóinak felét foglalkoztatja, a Föld össztermékéből 30%-kal részesedik. A fejlődő országokban kiemelt szerepe van. Növénytermesztés: A mezőgazdaság egyik fő ága. A termesztett haszonnövényeket aszerint csoportosítjuk, hogy mire használjuk: gabonafélék, ipari növények, gyümölcsfélék, zöldségfélék, fűszernövények, takarmánynövények. Állattenyésztés: A mezőgazdaság másik fő ága. Gazdasági haszonállatok tartása és szaporítása, élelmiszer (hús, tej), ipari nyersanyagok (bőr, gyapjú) előállítása és igavonás céljából. Egységnyi területen jóval kevesebb táplálékot képes előállítani, ezért szerepe a fejlett országokban fontosabb. Formái: nomád pásztorkodás, havasi pásztorkodás (külterjes, legeltető, ez jellemző Amerikában és Ausztráliában is), istállózó állattenyésztés (belterjes, takarmányozó, főleg Európában jellemző). Erdő-, hal- és vadgazdálkodás: A mezőgazdaság részei. Az erdők telepítésével, fenntartásával és kitermelésével foglalkozik az erdőgazdálkodás, ami magában foglalja a vadgazdálkodást is. Az erdők fáját elsősorban tüzelésre használják, aztán a fa- és papíripar, az építőipar használja nyersanyagként. Veszélyt jelent a környezetre a túlzott fakitermelés (áradások, talajerózió, oxigéntermelés). Halak és más ehető állatok kifogásával foglalkozik a halászat. Különösen gazdag a halzsákmány a selftengerekben (halpad). Probléma a túlhalászás. Élelmiszergazdaság: A gazdaságnak a mezőgazdaságot, az élelmiszeripart, valamint az ilyen termékek szállítását, forgalmazását és értékesítését magába foglaló része. Agrárgazdaság: A mezőgazdasági termelés, a különböző mezőgazdasági nyersanyagokat feldolgozó iparágak (élelmiszeripar, textilipar…), valamint a feldolgozott termékek szállítását, forgalmazását végző szolgáltató ágazatok tartoznak bele. Bővebb fogalom, mint az élelmiszergazdaság, hiszen a gyapotfeldolgozás is része. Agrárország: Olyan ország, ahol a mezőgazdaságban foglalkoztatottak aránya magasabb, mint más szektoroké. Agrotechnika: A mezőgazdaságban használt gépek, vegyszerek valamint az alkalmazott mezőgazdasági eljárások együttes elnevezése. Külterjes (extenzív) gazdálkodás: A belterjes gazdálkodás ellentéte, a termés mennyiségét elsősorban újabb földterületek művelésbe vonásával, alacsony élőmunka- és költségráfordítással növeli. Jellemző a nagy területű, kis népsűrűségű országokra, ahol a birtokok több száz hektár nagyságúak. (Amerika, Ausztrália) Belterjes (intenzív) gazdálkodás: Olyan mezőgazdasági termelési mód, amelyet a területegységre jutó nagy költség- és munkaerő-ráfordítás, nagyfokú gépesítés és vegyszerezés, valamint az ebből következő magas terméshozam, nagy termelékenység jellemez. Nagy népsűrűségű, 10-50 hektár birtoknagyságú területekre jellemző. (Európa) Teraszos művelés: A kedvezőtlen domborzatú (meredek lejtő) területeken nagyjából a szintvonalakat követő lépcsőzetes felszínforma (terasz) kialakításával lehet termelőterülethez jutni. Hagyományos mezőgazdaság: A fejlődő országok kettős gazdasági szerkezettel rendelkeznek, ami hagyományos és modern szektorra tagolódik. A hagyományos mezőgazdaságban nem, vagy alig használnak gépeket, műtrágyát. Elsősorban önellátásra termelnek, alacsony a terméshozam, sokféle növényt termelnek. Égető-talajváltó gazdálkodás: A hagyományos mezőgazdaság egyik formája a trópusi övezetekben, az esőerdők irtványain. Trópusi gyökér- és gumós növényeket termelnek (manióka, édesburgonya, jamszgyökér). Egy területet rövid ideig művelnek, majd pihenni hagyják, újat égetnek fel. Hosszú évek múltán jutnak vissza újból ugyanarra a területre, ami azalatt ismét termékennyé vált. A nagy népességnövekedés miatt csökkent a pihentetésre fordított idő, ez a talajok leromlásához és éhínséghez vezet. Kapás földművelés: A talajváltó gazdálkodást így is hívják, mert a technikai felszerelés többnyire kapa. Sok az élőmunka.

ahol nem használnak öntözővizet. Kisparaszti gazdaság: Döntően önellátásra termelő. tejelő szarvasmarha-tenyésztés jellemző leginkább. többnyire igénytelen állatok kizárólag a természetes növénytakarót hasznosítják.Ázsia) találhatók. a termelés. növénytermesztéssel és állattenyésztéssel foglalkozó. cukornád. erdő: A földhasznosítás különböző formái. piacra termel.vagy állatfajta termesztésére. ez jellemzi Európa országainak többségét. gyümölcsös.és kukoricatermesztés. Övezetes növénytermesztés: Szakosodott. a szállítás. Kanadában a búza. Ugyanazt az egy-két növényt termesztik óriási területen. előnye. gyapot. kisebb-nagyobb földbirtokon. Az állatok nem vándorolnak. parlagon hagyják. takarmánytermesztést feltételez. nádas. Itt árasztásos rizstermesztéssel foglalkoznak. illetve tenyésztésére szakosodnak. hogy a talajnak ugyanazt az alkotóelemét használja fel folyamatosan. Az öntözés segítségével évente többszöri termést is be tudnak takarítani. a nomád pásztorkodás egy fajtája. rét és legelő. Száraz. néhány növényvagy állatfajta termesztésére. sokféle mezőgazdasági terményt előállító. Száraz művelés: A növénytermesztés azon formája. Nomád pásztorkodás: A hagyományos mezőgazdaság egyik formája.) Vegyes mezőgazdaság: A belterjes növénytermesztés és állattenyésztés összefonódása. Vándorló állattenyésztés: A természetes növénytakaró felélése után új legelőkre hajtják az állatokat. kert. jellemzően az adott város élelmiszerrel történő ellátását szolgálja.Ugarolás: A néhány évig tartó növénytermesztés után 2-3 évig pihentetik a földet. a rétet és legelőt . főleg a Föld száraz tájain elterjedt gazdálkodási mód (sivatagok. A gyarmatosítás hatására jött létre. Főbb terménye: datolya. Kínában (Délkelet. általában 1-2 növényt. Városellátó övezet: A városok köré települt. (Zöldség. a dohány. Árasztás: Leginkább a rizstermesztéshez használt öntözési módszer. (Elképzelhető.: az USA-ban.) Szántó. Fő terményei: kávé. Istállózó állattenyésztés: Az állattenyésztés fejlettebb formája. a földimogyoró termesztése is övezetesen jelenik meg az USA-ban). jellemzően családi kötelékben szervezett gazdaság. kakaó. illetve tenyésztésére szakosodott. Szakosodott mezőgazdaság: A mezőgazdasági üzemek – farmok – néhány növény. hátránya. a kertben zöldségféléket. banán… Monokultúra: Ültetvényes gazdálkodásra jellemző. Ültetvényes gazdálkodás: A fejlődő országok mezőgazdaságának modern szektora. Ez az alapja az ottani nagy népességkoncentrációnak. hogy a talaj visszanyerje termőképességét. vagy fúrt kutak biztosítják. Farmgazdaság: Speciális mezőgazdasági üzem. Ennek célja. hogy könnyebb a gépesítés. hogy a nyarat hegyi legelőkön töltik. a szója. A termőtalajt teljes egészében elárasztják vízzel. Az így tenyésztett. ahol a száraz évszakban öntöznek. A szántón gabonanövényeket termesztenek. félszáraz területekre jellemző. extenzív gazdálkodás jellemzi a hagyományos mezőgazdasági növénytermesztési övezeteket is (pl.és gyümölcstermesztés. állattenyésztéssel és mezőgazdasági növénytermesztéssel foglalkozó terület. félsivatagok a trópusi és mérsékelt övezetben és a tundra rénszarvastenyésztése is ide sorolható). Oázisgazdálkodás: A térítői övben és a szélsőségesen szárazföldi területeken az oázisokban folyik viszonylag belterjes növénytermesztés. ősszel leterelik őket a hegy lábánál lévő istállókba. Gépesített. az öntözéshez szükséges vizet a természetes források és az ásott. Öntözéses gazdálkodás: A hagyományos mezőgazdaság legbelterjesebb művelési módja. ezért kimeríti a földet. Legnagyobb területei Indiában. A csapadékhiányt öntözéssel pótolják. Elsősorban a trópusi övezetre jellemző. de a gyapot. az eladás összehangolása a jellemző. Szövetkezeti gazdálkodás: A kisparaszti gazdaságok kölcsönös segítségre építő önkéntes társulása.

Portugáliában Porto… Közös agrárpolitika: Az EU az 1960-as években egy közös protekcionista agrárpolitikát dolgozott ki mezőgazdasági termelőit védendő az olcsó tengerentúli importtól (USA. Sopron. Badacsony.) Latifundium: Eredetileg nagy kiterjedésű. manapság a termőföld művelés alóli kivonását is támogatják. a belső piac telítettsége esetén támogatják termékük világpiacon való eladását. A parasztság mezőgazdasági szövetkezetei fenntartják a föld magántulajdonát. Garantált felvásárlási árat biztosítanak a termelőknek. névleg közösségi tulajdon lép. ahol évszázados hagyományok alapján történik a szőlőművelés. de a földet használatra beviszik a termelőszövetkezetbe. hiszen ezek az országok a modern szektor által előállított trópusi növények exportjából jelentős bevételre tehetnek szert. a mégis olcsóbb Unión kívüli terméket vásárlónak be kell fizetnie a közös agrárkasszába. Villány. Ehhez a birtoktípushoz köthető a részes bérleti rendszer is (Latin-Amerikában peonrendszernek hívják). Ma is fennáll.: aratás. Történelmi borvidék: Olyan szőlő. az extenzív művelésű rétek és legelők 22%-ot. a kellően nem koordinált termelés túltermeléshez vezethet. vagy szolgáltató tevékenységet. Duális szerkezetű mezőgazdaság: A gazdaság hagyományos és modern szektorra oszlik. melynek során a birtokok száma csökken. a kisparaszti gazdaságok szövetkezetekbe tömörítése. összefüggő földbirtok az ókori római birodalomban. a népesség dinamikusan növekszik. tenyészidőszak: felmelegedés. amelyben a tagok önkéntes szövetkezés alapján végeznek termelő. hogy a megtermelt javak egy meghatározott százalékát köteles a tulajdonosnak átadni a földhasználat bérleti díjának ellenértékeként. Oka a gyarmatosítás. (Közben számosan éhen halnak. a feudális birtokviszonyok konzerválódtak. önálló elszámolással.) Kollektivizálás: A mezőgazdaság szocialista átszervezése. Jellemző Dél-Európában és LatinAmerikában. Birtokkoncentráció: Folyamat. kert. több ezer hektáros nagybirtok. gyümölcsös a szárazföldek 12%-át foglalja el. Részes bérleti rendszer: A bérlő megállapodást köt a földbirtok tulajdonosával. Jellemző az EU-ra. az erdők 30%-ot. így a mennyiségi korlátozás meghatározásával küszöbölhető ki. Szekszárd. A gazdálkodás kollektív módon folyik. (A szocialista állami gazdaságokat is így hívták. Hőösszeg: A tenyészidőszakban mért napi középhőmérsékletek összege. Németországban a Rajna völgye.) . a legelőn az állatok helyben fogyasztják eledelüket. Franciaországban Bordeaux. Eger. szüretelés. A magántulajdon helyére állami. Termelőszövetkezet: Kollektív nagyüzem. Idénymunkás: Az a mezőgazdasági bérmunkás.állattenyésztésre használják. Az Egyesült Államokban a XIX. A tőkés fejlődés megkésett. aki egy konkrét időszakhoz kötött munka elvégzésére kerül alkalmazásra. mert a hagyományos gazdaság területe visszaszorult. Termőkörzet: Egy adott növény termelésének területe.és bortermeléssel foglalkozó terület. Mennyiségi korlátozás: Az agrárpolitikai célok érvényre juttatásának egyik eszköze. Például: feles bérlet. A Földön az intenzív művelésű szántó. óriási. Magyarországon például Tokaj. a többi terméketlen vagy művelés alól kivont (beépített). századtól napjainkig a birtokok mérete átlagosan 60 hektárról 200 hektárra növekedett. Élelmiszer túltermelés: Egy bizonyos élelmiszerfajtából a szükségleteket jelentősen meghaladó mennyiség előállítása. Argentína. Állami gazdaság: Állami tulajdonban levő mezőgazdasági nagyüzem. Erre megy el ma is az Unió közös költségvetésének a fele (50 milliárd euro). mérete növekszik. mely különböző szabályozók bevezetésével. Kanada. emelt szint. Emelt szint Tenyészidőszak: L. (Pl. a rétet kaszálóként. A fejlődő országokra jellemző. Ausztrália).

A vezető iparág (húzóágazat) kezdetben a textilipar volt. Fosszilis energiahordozóknak is mondják.Értékesítési szövetkezet: Árutermelő viszonyok között a piacra került termékek eladására létrehozott társulás. amelynek során a már egyszer felhasznált energiahordozóból újra energiát állítanak elő. szél-. lakó. A XVIII. (A volt szocialista országok energiapazarló gazdaságot örököltek. uránérc. Manapság a mikroelektronika a húzóágazat. Az ipar által előállított eszközök nagymértékű mezőgazdasági alkalmazására használhatjuk e kifejezést. középszint Energiagazdaság: Egy ország rendelkezésre álló energiakészletének. Megújuló energiahordozó: Nap-. többet és olcsóbban termeltek gépek segítségével. cél: az éhínség leküzdése. „Zöld forradalom”: A jó termőképességű új vetőmagok. aztán a gépgyártás és a vegyipar vette át szerepét. a modern technológia (gépek. Ipar. felszerelési tárgyak. (Például India. Az ipari forradalom hatására foglalkozási átrétegződés következett be. Elsődleges energiaforrás: Közvetlenül a természetből kinyerhető energiahordozók. Energiahordozó: Olyan természetes anyagok. akkor a különbözetet be kell fizetni közös mezőgazdasági alapba. majd a kohászat.: USA. Energia-újrahasznosítás: Az a folyamat. Kanada. haszonállat. jobbat. Alternatív energiahordozóknak is mondják. Iparszerű mezőgazdaság: A mezőgazdaság teljesen átalakult az ipari forradalom hatására: gépek. Ez az ipari forradalom óta jellemző.) Energiagazdaság. személyes használatában lévő föld. Ipari forradalom: Az ipari termelés technológiájának forradalmi jellegű átalakulása. vegyszerek. század második felében éreztette hatását. víz-. a népességnövekedés kényszerítette ki ezt a programot. földgáz (szénhidrogének). biotechnológia) bevezetése a fejlődő országok mezőgazdaságába. Energiaszerkezet: A rendelkezésre álló különböző energiahordozók felhasználásának aránya. táplálkozás. középszint Gyáripar: Az ipari termelés gépesített ipari nagyüzemekben folyik. hogy 1 dollár érték megtermeléséhez mennyi energiát használnak fel.és gazdasági épületek. Időről-időre újratermelődik. a fő iparág az élelmiszeripar volt. mely tükrözi az ország gazdasági fejlettségét. infrastruktúra…). kiaknázásának és felhasználásának összessége. Ezután gyorsabban.) Lefölözés: Ha az EU-ban valaki külföldről (pl. kőolaj. Ennek célja a külföldi mezőgazdasági termékek távoltartása Európától. ami nagyban hozzájárult a kőolajár-robbanás után a rendszer fenntartásához. Emelt szint Energiahatékonyság: Az energiafelhasználás racionális módja. Magyarországon a XIX. vagy atommag energiája viszonylag egyszerűen alakítható át hővé. országokra. illetve elektromos energiává. század végén Angliában kezdődött a gőzgép megalkotásával és széles körű alkalmazásával. Alternatív energiaforrás: A hagyományos energiahordozókat kiváltó energiaforrások. vegyszerek. ár-apály és bioenergia. Háztáji gazdaság: A szocialista országokban a termelőszövetkezeti tagok kiegészítő. Másodlagos energiaforrás: Az elsődleges energiahordozók átalakításából nyerhetők. (A vásárolt termék ára és a termékre megállapított zsilipár közötti különbséget. Kiszámítható az egyes iparágakra. Fogyó energiahordozó: Kőszén. általában megújuló energiahordozók. mert a Szovjetunióból szinte korlátlanul kaptak olcsón kőolajat. nemesítő eljárások jellemzik. illetve tulajdonában tartott gazdaság. az emberek tömegesen a városba költöztek . Megújulása több millió évet vesz igénybe. amelyeknek kémiai. amely az élet minden területét érintette (közlekedés. geotermikus energia. Ausztrália) olcsóbban vásárol.

édes-. Elektrotechnika: Műszaki tudomány. liszt…). a génsebészettel jelent meg. tej-. Alapanyagipar: További feldolgozást igénylő anyagokat és félkész termékeket állít elő. A hagyományos iparvidékek szinte kizárólag szénre vagy vasércre települtek. minden munkafolyamatot ugyanaz a munkás végez kézzel.(urbanizáció). Természeti tényezők: nyersanyag. . faipar. Ipari telepítő tényezők: Az ipart oda telepítik. Elektronika: A XX. majd idővel minden iparág megtelepült. Élelmiszeripar: Élelmiszerek és élvezeti cikkek előállítása mezőgazdasági nyersanyagokból. A forrás: USA. Ipartelepítési eszköz. A nehézipar részei: bányászat. stratégiai szempontok. infrastruktúrával ellátott terület. Kulcsiparág: Egy ország gazdaságában húzóágazat funkcióját betöltő iparág. A társadalmi munkamegosztás kialakulásával létrejött. ahol a gazdasági tevékenységre alkalmas épületek és a termelést kiszolgáló létesítmények egy része már készen várja befektetőket. döntően államilag összehangolt feladatát. polgárosodás ment végbe. A csúcstechnológiát a legnagyobb mértékben használó iparágakat ma kulcsiparágaknak mondjuk. Mikroelektronika: Az elektronika része. Részei: malom-. hús-. A termelékenység nő. dinamizálják az egész gazdaság működését. Manapság válságban vannak. dohány-. Kitermelőipar: Az energiahordozók és az ásványi anyagok bányászata. megváltozott életmódjuk. Kézműipar: Az ipar történeti fejlődésének egyik szakasza. Japán. egyedi termékeket előállító kezdetleges termelési forma. Csúcstechnológiát alkalmazó ipari város. domborzat. cipőipar. Japánban a területi különbségek megszűntetése érdekében indítottak el egy technopolisz-programot. fogyasztópiac. Közvetlen fogyasztásra szánt cikkeket gyárt. az integrált áramkörök (chip) széleskörű felhasználásán alapszik. Erősáramú (elektromos energia termelése és villamos gépek gyártása) és gyengeáramú (híradástechnika. söripar. vegyipar. gépipar. energiaipar. Csúcstechnológia: A termelésben a legújabb tudományos kutatási eredmények felhasználását megvalósító technológia. mely az elektromosság előállításával és felhasználásával foglalkozik. bor-. mely során az ipar a vezető gazdasági tevékenységgé válik. sütő-. Az ipari forradalom még ma is tart. növényolaj-. EU. berendezéseket és a fogyasztási cikkeket gyártja. konzerv-. A fejletlen iparú területeken hozzák létre ezen ipari központokat. században rohamos fejlődésnek indult korszerű iparág. Nehézipar: Az ipart az előállított termék jellege szerint három fő csoportba oszthatjuk: nehézipar. cukor-. Technopolisz: A tudomány városa. A (gyengeáramú) elektrotechnika része. Elektronok mesterséges előállításával. üdítőital-. bőripar. víz. segítségével minden elektromos eszközhöz memóriát és vezérlést rendelhetünk. Iparvidék: Az egyes nemzetgazdaságokon belül az ipari forradalom során alakultak ki. kohászat. papíripar. Emelt szint Ipari park: Kis és közepes méretű ipari illetve szolgáltató vállalatokat befogadó. Könnyűipar: Részei: textilipar. Iparosodás: Az a folyamat. képzettsége. Korunk ipari húzóágazata. energia. elektronika) elektrotechnikát különböztetünk meg. szesz-. Biotechnológia: Biológiai eljárások ipari méretű alkalmazása. könnyűipar és élelmiszeripar. amely a környezet védelme érdekében végzi. amelyek közvetlen fogyasztásra alkalmatlanok (bőr. acél. ahol a termelésből a legnagyobb haszon várható. Társadalmi tényezők: munkaerő ára. Feldolgozóipar: A termeléshez szükséges gépeket. éghajlat. tulajdonságaival és felhasználásával foglalkozik. nyomdaipar. Környezetvédelmi ipar: Iparág. tőke. építőanyag-ipar.

Áruszállítás: A megtermelt áruk tömeges szállítása.) Agyelszívás („brain drain”): Egy ország szellemi elitjének lassú elcsábítása egy másik országba. Intézményi infrastruktúra: Felöleli azokat a szabályokat. középszint Közlekedés: A közlekedés személyek. illetve az egyes építmények (pályaudvarok. Összeszerelő szerepkör: Az alkatrészekből a késztermék összeszerelését végző gyár. esetenként gyorsabb is. a kamionba már egyszer felpakolt árut nem kell újra átpakolni. Így ide tartoznak a gazdaságot. Infrastruktúra és szolgáltatás. Előnyei: a vasút olcsóbb. kihasználva a különböző szállítások előnyeit. nagyobb kutatási lehetőségek nyújtásával. amely a gyártásnak csak egy munkafolyamatát végzi. repülőterek. légi közlekedés. hivatalok épületei). az elektromos-. szervezett helyváltoztatása. jellemzően az előállítás helyétől a felhasználás helyéig. szakképzettségét. Hagyományos szállítási-közlekedési mód: Egy-egy szállítási mód (közúti. (USA) Exportösztönző iparpolitika: A gazdaságpolitikai jogszabályok összessége olyan helyzetet teremt (terméktámogatások. stb. Ezek az utak. munkakultúráját. a társadalom szervezettségét. melyek a gazdaság működésének kereteit szolgálják. (Mindegyik oda települt. Kombinált szállítási-közlekedési mód: Többféle szállítási-közlekedési mód kerül alkalmazásra az áruk szállításában. Anyagi infrastruktúra: Azokat a műszaki létesítményeket jelöli. közúti. amelynél a legfontosabb útvonalak (közút. illetve ezek rendszerét foglalja magába. magasabb fizetés.) kizárólagosan vesz részt a szállításban. azok előnyeivel és hátrányaival egyaránt. történhet közúton. vízés távközlési vezetékek. Tömegközlekedés: A személyszállítás tömeges igények kielégítésére szakosodott ága. légi és vízi úton.és vasúthálózata. Belvízi hajóút: Egy ország határain belüli folyók. Személyszállítás: Emberek helyváltoztatására szakosodott szolgáltatás. (Például: vasúti szállítással visznek nagyobb távolságokra áruval megrakott kamionokat. dolgok speciális technikai eszközök igénybevételével lebonyolított tömeges. rendszeres. amelyeket nem közvetlenül anyagi termelésre használnak. kórházak. légi) egy csomópontba (nagyváros) futnak be. a piacgazdaság működését és a társadalom életét szabályozó törvények és jogszabályok. Transzkontinentális útvonal: Olyan útvonal. valamint a hatályos tranzit illeték mértéke. nem szennyezi a környezetet. Egyközpontú (sugaras szerkezetű) hálózat: Olyan közlekedési hálózat. ahol a legjobban megéri. adókedvezmények. vasutak. TNC vállaltok sokszor dolgoznak helyi beszállítókkal. A TNCk számos olyan leányvállalattal bírnak. olaj-. Humán infrastruktúra: Az emberek tudását. . Az országok közlekedésének fejlettségét a közlekedési hálózat különböző mutatószámokkal jelzett nagysága mutatja (km/km2).). belvízi és tengeri hajózás. út. vasúton. Meghatározza az ország elhelyezkedése. stb. a célállomáson legördül a szerelvényről és azonnal a rendeltetési helyre szállítható az áru. tavak és csatornák hajózásra alkalmas szakaszai. iskolák. vasúti. nemzetközi vízi útjai. vámpolitika. Egy adott állam területén lévő vasúti.) Közlekedési hálózat: Az infrastruktúra része. vasút. amely a külföldi gazdaságokban keresett termékek előállítását és kivitelét szorgalmazza. Tranzithelyzet: Átmenő forgalom. Például Budapest.Beszállító: A késztermékhez szükséges alkatrész gyártását végző gazdasági társaság. valamint a csővezetéki szállítás összessége. termelési tapasztalatát. gáz-. iskolázottságát. amely egy földrészen (kontinens) teljes egészében keresztülvezet. távhő-.

a társaság tulajdonosává válik méghozzá a megvásárolt részvények értékének arányában. szórakozás) biztosító társadalmi szolágáltatásokról. szállás. sport.) Belföldi és nemzetközi turizmus: Idegenforgalmi körzet: Kulturális-. amelyet részvénytársaságok (rt) bocsátanak ki. bíróság. wellness). Konvertibilitás: Ha egy valuta szabadon átváltható egy másik ország pénzére. kommunikáció. amelyek a másik kettőbe nem férnek bele (pl. falusi turizmus: Emelt szint Távmunka: A munkavégzésnek azon formája. idegenforgalom.: szerviz. bankszámla). A rt. melynek eredményét a kommunikációs és információs technológiák alkalmazásával juttatja el munkaadójához (vagyis elsősorban szellemi munkáról van szó). Vannak egyéb szolgáltatások is. ezért a hírközlő szervek válogatnak. rendőrség. A folyószámlán lévő pénzzel a megbízott bank gazdálkodik. értékmegőrzésre. tűzoltóság. kereskedelem. Deviza: Minden valuta és valutára szóló követelés (csekk. Készpénz: A pénz egyik megjelenési formája: papírpénzek és fémpénzek összessége. aki részvényt vásárol. Értékpapír: Olyan okirat. amiért az állam kamatot fizet. Azok tartoznak ebbe a csoportba. Valutaárfolyam: Egy valuta ára más valutában kifejezve. középszint Pénz: Több funkcióval is bíró eszköz. katonaság. Állampapír: Az értékpapírok egy fajtája. Áruforgalmi (logisztikai) központ: Hírközlés: Idegenforgalom: A gazdasági szolgáltatások egyike. rádió. oktatás. Valuta: Idegen ország pénze. katasztrófavédelem) és az emberek életszínvonalát (egészségügy. ezáltal két dolog értékének összehasonlítására. Valójában minden szolgáltatás személyes. tőkéje részvényekben van. közlekedés. Tömegkommunikáció: Az információs gazdaság része. utalvány.Gazdasági és társadalmi szolgáltatás: A szolgáltatásokat aszerint csoportosíthatjuk. így is lehet vele fizetni átutalással. telefon. bank. őrzi azt és szerény kamatot biztosít a számlatulajdonosnak. öko-. amikor a munkavállaló nem a hagyományos munkahelyen. Számos formát ölt manapság: sajtó. értékmérésre. amit az állam bocsát ki (és vásárol vissza). (A közlekedés. Bankszámlapénz: A pénz másik megjelenési formája: a pénz folyószámlán van. Részvény: Az értékpapírok egy fajtája. hitellevél. hanem attól távol végzi el rendszeresen napi munkáját (nem feltétlenül otthon. Egy adó és több kapó között áramlik az információ. de az a leggyakoribb). kultúra. amelyek tulajdonosai meghatározott pénzbeli követelésekkel léphetnek fel az értékpapírokat kibocsátó szervezetekkel. akkor abból a részvények . megvásárlója tulajdonképpen hitelt biztosít az állam számára. gáz. A hírek elszaporodásával az ember képtelen mindet befogadni. nyereséges. Utazással és máshol-tartózkodással eltöltött idő. amelyeket egyéb. de automata vagy bank segítségével készpénzre váltható. tv. internet. gyógy-. konferencia-. a szállás. vagy személyes szolgáltatásoknak hívunk. társaságokkal szemben. Felhasználható vásárlásra (fizetési eszköz). akkor konvertibilis. szállítás. villany. a kereskedelem ötvözete. internet) avagy az állam hatékony működését (közigazgatás. Mára kifejezetten a népbutítás és -ámítás eszközévé vált. Ha a rt. Kereskedelmi szálláshely: Szolgáltatás-turizmus: A pénz világa. hogy a gazdaság hatékony működéséhez elengedhetetlen gazdasági szolgáltatásokról van szó (víz.

) Árfolyamváltozás: A valuták értéke egymáshoz képest ingadozik (a lebegő árfolyamrendszer miatt. elsősorban mezőgazdasági termékeké. Ha az exportált termékek átlagára nőtt és az importált termékeké csökkent. akkor a dollár elszámolású termékek (pl. A működőtőke-befektetések transznacionális vállalatokhoz köthetők. Költségvetési hiány: Az állami kiadások és bevételek közti különbség az előző javára. csak rajtuk keresztül vásárolhat az egyszerű földi halandó. hogy majd olcsóbban vehessék meg. Folyószámla: Folyószámla vezetése a bankok egyik szolgáltatása. Ez azt jelenti elsősorban. Az árutőzsde célja rendezett és stabil piac létrehozása a mezőgazdasági termékek számára. akkor a cserearány javult. vagy azért adják el. Pénztőke: A tőke leggyakoribb megjelenési formája.és árutőzsde: A tőzsde két típusa. Tőke: Olyan vagyon. Spekulánsok azért vesznek részvényt. hogy a régit törleszteni tudják: adósságcsapda). Az értéktőzsdén értékpapírok kereskedelme folyik. Hitel: Pénzügyi kölcsön. hanem engedélyt adnak a hitelezők későbbi visszafizetésre. amely külön ráfordítás nélkül is rendszeres hasznot hoz. Ekkor a forgalomban lévő pénz mennyisége nő (infló: felfúvódás) és meghaladja azt a mennyiséget. mert ott a termékek ára lecsökkent. Kötelezettséget vállalnak. rt. Az infláció során a pénz értéke csökken. aki képes bizonyítani. Az exportált és az importált termékek árváltozásait évről-évre megvizsgálják. és lehet értékpapír-befektetés (portfólió). (Az adósságot tehát nem engedik el. Cserearány: A külkereskedelemben használt fogalom. Kamat: A hitel ára. ami az áruk és szolgáltatások értéke. Ha a dollár árfolyama tartósan esik a forinthoz képest. Bármikor (nyitvatartási időben) létrehozható és megszüntethető. ahol az eladók és a vevők kapcsolatba lépnek. Ez lehet hitel. stb. A termékek árát a (fizetőképes) kereslet és a kínálat határozza meg. kőolaj) külföldről való megvásárlása könnyebbé válik. Érték. amelyet gazdálkodó társaságok (bank. Kötvény: Az értékpapírok egy fajtája. hogy befektetett pénze kamatot hoz. hogy egy cég egy külföldi cég által kibocsátott értékpapírokat vásárol. Nemzetközi tőkeáramlás: A tőke országhatárokat átlépő mozgása. Működőtőke-befektetés: A tőkeáramlás másik formája a direkt (közvetlenül a gazdaságban ható) vagy más néven működőtőke-befektetés. vagyis ugyanannyi eladott termékért többet .arányában osztalékot kapnak. hogy vissza tudja majd fizetni a felvett kölcsönt kamatokkal együtt. Vagyis nemcsak arra számít. Az árfolyamváltozásnak hatása van a külkereskedelemre. Fizetőképes kereslet: A piac általánosságban az a hely. Értékpapír-befektetés: A tőkeáramlás egyik formája a pénzügyi átutalás. A tőzsdén csak a tőzsdeügynök (bróker) adhat és vehet. Tőzsde: A piacok piaca: az itt eladásra kerülő értékpapírok. Erről a számláról az ügyfél tetszőleges számú átutalást végezhet. a valuták értékét is a piac határozza meg). Ebben az esetben egy cég külföldön a termelésbe fekteti be a pénzét és így a tulajdonosi jogokat közvetlenül gyakorolhatja. az árutőzsdén pedig árué. ezzel külföldön tőkét fektet be.) bocsátanak ki. hogy a kötvényen feltüntetett értéket a kamattal együtt meghatározott idő elteltével visszafizetik a kötvény tulajdonosának. hogy drágábban adhassák el. Ezt megteheti egy állam is. Az eladás viszont nehezebbé válik a dollárt használó piacon. Eladósodás: Amikor egy állam egyre növekvő hiteleket vesz fel a nemzetközi pénzpiacon (újabb hiteleket kell felvenni ahhoz. akik súlyosan eladósodtak. kevesebb forintot kell érte adni. hanem a termelés nyereségére is. termékek árát csak a kereslet és kínálat határozza meg. Hitelképesség: Hitelt csak az kaphat. akkor adóssága van. Átütemezés: Az adósság visszafizetésének megkönnyítése olyan államok számára. Adósság: Ha valaki hitelt vesz fel. Infláció: Az árak általános és tartós növekedése.

Papírpénz: A készpénz egyik formája. akkor több terméket kell eladnia. búza… leggyakrabban azonban valamilyen nemesfém arany vagy ezüst. az 1970-es évek óta hosszú lejáratú. 1978-ban indult el a vállalkozás 5 ország (Ausztria. Szlovákia. Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ): (United Nations) A legjelentősebb nemzetközi szervezet. az áru és a technológia áramlása. Az 1970-es évek óta feltételes hiteleket nyújt (a gazdaság neoliberális átalakítását kéri a pénzért cserébe) eladósodott országoknak. (Magyarország. Mivel tagjai jórészt csatlakoztak az EU-hoz. Területileg módosult. Rekonstrukciós. 1945-ben San Franciscoban alapították. Adóparadicsom: Emelt szint Árupénz: A pénz egyik megjelenési formája. infrastruktúra). Olaszország. Határozatai azonban csak ajánlások.és zöldmezős beruházás: Adósságválság: Rövid. most Közép-európai Kezdeményezésnek hívják. Intézményei nemzetek feletti hatáskörrel is bírnak. Németország. Worldbank) 1944-ben létrehozott bank. Tőzsdeindex: Az értéktőzsdék forgalmának mérésére szolgál az ott forgó vezető értékpapírok árfolyam-alakulásából számított átlagindex. Területén szabad a tőke. ha ugyanannyit akar valaki vásárolni külföldről. Bulgária és Szlovénia) Alpok-Adria Közösség: Határon átnyúló regionális együttműködés. Világbank: (International Bank for Reconstruction and Development: Nemzetközi Újjáépítési és Fejlesztési Bank. az ENSZ szakosított intézménye. Eredetileg a háború utáni Európa újjáépítése volt a célja. Ezen kívül hosszú megtérülési idejű befektetéseket finanszíroz célhitelekkel (pl. Románia. Csehország. hanem országrészek (régiók) közötti. a nemzetek egyenlősége. A XX. középszint Európai Unió: Regionális gazdasági integráció. század előtt elsősorban ilyen pénzt használtak az emberek. Bankjegy: Érme: A készpénz másik formája.és hosszú lejáratú adósság (hitel): Rögzített és változó kamatozású hitel: Külső és belső adósságállomány: Rögzített árfolyam: Monetáris világgazdaság: Feketepiac: „Láthatatlan jövedelem”: Off-shore cég: A 6. amelyek gazdasági szerkezetátalakítást szeretnének megvalósítani vagy súlyosan eladósodottak. Fordított esetben a cserearány romlik. Kárpátok Eurorégió: Nemzetközi Valutaalap (IMF): (International Monetary Fund) 1944-ben létrehozott bank. alapvető emberi és szabadságjogok biztosítása. Magyarország és Jugoszlávia) 14 határmenti régiója között. Jelenleg 25 tagállama van. nem kötelező . Számos tagállam közös pénzt használ (euró). a munkaerő. kedvezményes kamatozású hiteleket nyújt olyan országoknak. nem országok. az ENSZ szakosított intézménye. székhelye New York. Ez lehetett kagyló. marha. témakörhöz tartozó egyedi fogalmak. az árfolyamok stabilitásának biztosítása. neve is változott. Céljai: nemzetközi béke és biztonság. Közép-európai Szabadkereskedelmi Megállapodás (CEFTA): Regionális gazdasági integráció. akik máshonnan már nem számíthatnak pénzre.lehet vásárolni. Feladata a nemzetközi pénzügyi rendszer felügyelete. megszűnt. ebben az esetben. Lengyelország. Csaknem minden állam tagja.

Tanácsadó szerepe van gazdasági. Thaiföld. Mianmar. Vöröskereszt és Vörös Félhold Társaságok Szervezete: Európa Tanács: Politikai szervezet. Szingapúr. amelyik a szabadkereskedelem szintjén áll. 1971-ben Nigéria. Célja a vámok lebontása. Indonézia. Kőolaj-exportáló Országok Szervezete (OPEC): (Organization of the Petroleum Exporting Countries) Kőolajtermelő és -exportáló országok által 1960-ban. Nevelésügyi Tudományos és Kulturális Szervezet (UNESCO): (United Nations Educational. Világkereskedelmi Szervezet (WTO): (World Trade Organization) Az 1948-ban alapított GATT utódszervezete. új nevét 1995-ben kapta. Bagdadban létrehozott nemzetközi kartell. Bár Brüsszel a székhelye. de az amerikai dominanciát csak a vak nem látja. A szervezetet Irak. exportjának 50%-át adják. 1967-ben jött létre. Délkelet-ázsiai Nemzetek Szövetsége (ASEAN): (Association of South East Asian Nations) Regionális gazdasági integráció. gazdasági és szociális előrehaladása. Európai Szabadkereskedelmi Társulás (EFTA): Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet (OECD): (Organization of Economy Cooperation and Development) 1960-ban alapították. Székhelye Párizs. Szakosított intézményein keresztül a fejlődő országok gazdasági és szociális fejlődését próbálja előmozdítani. Célja: az európai államok közti együttműködés előmozdítása. A tagországok a Föld olajtermelésének 40. Fülöpszigetek. Ez a legfontosabb tőzsde a Földön. kereskedelmi és fejlesztési politikai kérdésekben. Ma a világbéke fenntartójának pózában tetszeleg. Később csatlakozott hozzá Vietnam.érvényűek. Laosz. Észak-atlanti Szerződés Szervezete (NATO): (North Atlantic Treaty Organization) Nemzetközi katonai szervezet. Kuvait. elsősorban a Szovjetuniótól. Scientific and Cultural Organization) Az ENSZ szakosított intézménye. Célja a nemzetközi tőkeáramlás teljes szabadságának megvalósítása. alapító tagjai Indonézia. illetve a termelési és exportkvóták előírását alkalmazzák. Céljai: az analfabétizmus felszámolása. Székhelye 1965 óta Bécs. A kartell célja a tagok termelési és exportpolitikájának összehangolása. Még az 1960-as években csatlakozott hozzájuk Algéria. végül 2007-ben Angola és Ecuador. Az index bonyolult számítások . Irán. Szaúd-Arábia és Venezuela alapították. Céljai: a járványos betegségek leküzdése. ahogy tette azt a kőolajár-robbanások idején is.) Dow Jones-index: A Wall Street-en található New York-i értéktőzsde (New York Stock Exchange) indexe. Katar. Eszközként az árak rögzítését. Emelt szint Észak-amerikai Szabadkereskedelmi Társulás (NAFTA): (North American Free Trade Agreement) Regionális gazdasági integráció. gyógyszerek és gyógyászati segédeszközök adományozása. 1949-ben jött létre azzal a céllal. Ez a cikk egy kissé elfogultra sikeredett. Kanada és Mexikó közötti megállapodás 1994-ben lépett életbe. egységesítése és ily módon az olajból származó nyereségük maximalizálása. 1949-ben hozták létre. Malajzia és Brunei. A Világörökség program keretében az egyetemes emberi kultúra értékeinek védelmét szervezi meg. hogy tagjait megvédje a külső támadástól. Egészségügyi Világszervezet (WHO): (World Health Organization) Az ENSZ szakosított intézménye. Ráadásul 1998ban mi is beleléptünk. a legfontosabb oltások általánossá tétele. közös örökség védelme. a kötelező alapfokú oktatás bevezetése. Líbia és az Egyesült Arab Emirátusok. Nem az EU része! (Az Európai Tanács az igen. A világtermelésben és a világexportban való magas részesedése miatt a szervezet képes befolyásolni a világpiaci árat.és ápolóképzés támogatása. orvos. A fejlett ipari országokat tömöríti (Magyarország is tagja). Az USA. Célja a vámok lebontása és a szabad verseny megteremtése.

emésztési. ők a világgazdaság eseményeinek elszenvedői. Egy. A felszívódás utáni fázisban kezd kialakulni és az utolsó táplálékfelvétel óta eltelt idővel arányosan. anyagcserezavarok. hasmenésre való fokozottabb hajlam. A globális válságproblémák földrajzi vonatkozásai. az anyagcsere sebességének megfelelően növekszik. hipotrófia. Ők a világgazdaság alakítói. pigmentszegény haj. középszint Természetes és mesterséges ökoszisztéma: Helyi. Amikor az igen tartós éhezés vége felé a zsírraktárak is felhasználódtak. kialakításakor csak bizonyos részvények árát és az utánuk való keresletet veszik figyelembe. vázizomzat-. amerikai közgazdász elmélete szerint a világgazdaság szerkezetét a centrum és a periféria modelljével lehet a legjobban leírni. amikor egyes szervei (elsősorban az idegrendszer) nem jutnak megfelelő mennyiségű és/vagy minőségű táplálékhoz. Társadalmi egyenlőtlenség: Világélelmezési válság: . kalória. glicerin). tápláléktűrő képesség csökkenése. Tünetei: zsírpárnaraktár eltűnése. Ebben a modellben a centrumországok a világgazdaság központját jelentik. hibás táplálkozás (fejlődő országok gyermekei). keringés-. a magas életszínvonal jellemzi őket. ezen országok próbálnak a centrumhoz felzárkózni. nem megfelelő gondozás. A periféria függő helyzetben lévő fejlődő országokat takar. és táplálékfelvétel nélkül hamarosan bekövetkezik a pusztulás. zsírok zsírsavai. fokozatosan emelkedő táplálékbevitel. középszint Gazdasági polarizáció: Világgazdasági pólus (erőtér): Centrum és periféria: Wallerstein. ráncos. Két típusa a megfelelő kalóriabevitel melletti fehérjehiány (kwashiorkor). a kutatás és fejlesztés. dekompozíció. a félperifériát. szervek működészavara. Wallerstein megkülönböztetett még egy köztes csoportot is.és többpólusú világgazdaság: Duális gazdasági szerkezet: „Banánköztársaság”: „Olaj-ország”: Tranzitország: Egyedi gazdasági szerepkör: 8. légzésromlás. rugalmatlan bőr. fertőzéssel szembeni fogékonyság. Fokozatai: atrófia. Idővel az anyagcsere sebessége csökken. országcsoportok és országok. A világgazdaságban különböző szerepet betöltő régiók. Éhségövezet: Alultápláltság: Nem megfelelő táplálékbevitel. a szervezet a saját belső tápanyagraktárait kezdi felhasználni (májglikogén.és fehérjehiány okozta (marasmus).eredménye. a táplálkozás bármely zavara. 7. ödéma. a fehérjék lebontása fokozódik. BUX-index: A Budapesti Értéktőzsde indexe. csecsemőmirigysorvadás. vitaminokban gazdag étkezés. krónikus szervi betegségek. a működőtőke. ellenálló képesség csökkenése. Terápia: kiváltó ok megszüntetése. felhasználási zavara következtében kialakuló elégtelen tápláltsági állapot. regionális és globális probléma: Túlnépesedés: A népesség elöregedése: Népességfogyás: Születésszabályozás: Éhezés: A szervezetnek olyan állapota. Okai lehetnek: elégtelen. a táplálék szükséges összetevőinek asszimilációs.

állatfajok) megóvására és fenntartására szolgáló terület. szervezett. és elsődleges rendeltetése a tájképi és természeti értékek megőrzése. A táji adottságok keretében többoldalú vizsgálatok alapján adja meg. tudományos alapokon nyugvó fenntartása. Természetvédelem: Olyan céltudatos. kulturális és természeti szempontból jól megkülönböztethető jelleget alakított ki. üdülés) mértékét kifejező mutató. a geográfia és az ökológia tudománya nyújt szakmai alapot. bányászati tevékenységéből fakadó káros következmények kiküszöbölése és megelőzése az élővilág és az ember károsodás nélküli fennmaradása érdekében. A védelem lehet egyszerű elzárás. közvetlenül a természeti értékek megőrzésére törekvő része. Környezetvédelem: Olyan céltudatos. E feladat ellátásához a geológia. minden fát géppel vagy kézzel kivágnak. szervezett. tájrészlete. A természetvédelmi terület vagy a védett természetvédelmi érték (például növényfajták. tájképi adottságokban gazdag nagyobb. illetve más társadalmi tevékenységre alkalmas. amelynek célja az ember ipari. amelyek az UNESCO MAB programja keretében nemzetközileg elismernek. intézményesített társadalmi tevékenység. A természetvédelem körébe tartozik az élővilág védelme és a tájvédelem. arborétumokra is. amelynek célja a természet élő és élettelen értékeinek feltárása. Tájvédelmi körzet: A védett természeti területek egyik típusa. de lehet a természeti érték fennmaradását biztosító folyamatok tervszerű munkával történő fenntartása. Tulajdonképpen a természetvédelem a környezetvédelem legkorábban meglévő. vagy a barlang és annak védetté nyilvánított felszíni területe. megőrzése.. mezőgazdasági. A természetvédelem kiterjedhet az ültetett parkokra. Környezetvédelmi törvény: . Bioszféra rezervátum: Olyan jellegzetes szárazföldi és tengerparti ökoszisztémák. ahol az ember és természet kölcsönhatása esztétikai. Az őserdők égetéssel történő megsemmisítése (talajváltó) Felégetés: Füves területek feltörése: Túllegeltetés: Elsivatagosodás: Környezetgazdálkodás: Nemzeti park: Természetvédelmi terület: A természetvédelmi védetté nyilvánítás területi kategóriája. A tájvédelmi körzet az ország jellegzetes természeti. kezelése. Fizetőképes kereslet: Energiaválság: Nyersanyaghiány: Globális felmelegedés: Elsavanyodás: Háborús és katasztrófaveszély: Népességvándorlás: Környezeti válság: Veszélyeztetett élőhely: Biológiai sokféleség csökkenése: Erdőirtás: Fakitermelési módszer. hogy a táj milyen létszámú népesség eltartására. általában összefüggő területe. termelés.Túlfogyasztás: Eltartóképesség: Adott területen a táj komplex hasznosításának (települési lehetőségek. intézményesített társadalmi tevékenység.

Székhelye Nairobi. Budapest. Műszaki. 3. középszint Az ENSZ Környezetvédelmi Programja: Az ENSZ Közgyűlésének 1972-ben. a. Budapest. Nemzeti Tankönyvkiadó. 2001. Budapest. 2007. Európa. Mezőgazda. Makovecz Benjamin. Élelmezési és Mezőgazdasági Szervezet (FAO): Ember és Bioszféra (MAB-program): (Man and the Biosphere) Természetvédelmi Világnap (WWF): Felhasznált irodalom Borsy Zoltán (szerk. illetve ártalmatlanítását elősegítő. Fejezetek az általános természetföldrajz köréből. Budapest.]. Budapest. 1993. Kis Károly: Általános geofizikai alapismeretek. azok biztonságát növelő. Ford. Nemzeti Tankönyvkiadó. kiad. Koestler. kiad.): Általános természetföldrajz. 4. hasznosítását. . 2002.Világörökség: A világörökség egyezményt az UNESCO közgyűlésén Párizsban 1972-ben fogadták el. Budapest. Stefanovits Pál: Talajtan. Emelt szint Túlhalászás: Mennyiségi és minőségi éhezés: A 8. a stockholmi konferencia után hozott határozata alapján létrejött szervezet. kémiai. tájképi és természeti értékek nemzetközi védelme. Hevesi Attila: Természetföldrajzi kislexikon. kiad. Kovács Zoltán: Társadalomföldrajzi kislexikon. 4. Célja a nemzetközi összefüggésben különösen számottevő épített és természetes. ELTE Eötvös Kiadó. PannonKlett. Fenntartható fejlesztés: Hulladékgazdálkodás: A hulladék begyűjtését. Gábris Gyula-Marik Miklós-Szabó József: Csillagászati földrajz. a környezetterhelést csökkentő tevékenység. [s. 1997. Budapest. biológiai tulajdonságainak megváltoztatásával jár. Nemzeti Tankönyvkiadó. Budapest. témakörhöz tartozó egyedi fogalmak. 1994. amely a hulladék fizikai. Péczely György: Éghajlattan. tárolását. 1992. Arthur: Alvajárók.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->