P. 1
Sooky_Andrea_-_Az_iraselemzes_titkai

Sooky_Andrea_-_Az_iraselemzes_titkai

|Views: 80|Likes:
Published by ragyogvar

More info:

Published by: ragyogvar on Apr 07, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/26/2013

pdf

text

original

Grafológia - íráselemzés

?

Tartalom TARTALOM ...................................................................................................................................... 0 GRAFOLÓGIA – ÍRÁSELEMZÉS ................................................................................................... 1 1. A KISBETŰK .............................................................................................................................. 1 2. A NAGYBETŰK .................................................................................................................... 3 3. A HUROK .................................................................................................................................. 6 4. AZ ÁTHÚZÁSOK ...................................................................................................................... 13 5. AZ ÉKEZETEK ......................................................................................................................... 19 6. BETŰKAPCSOLÁSOK ............................................................................................................... 24 7. KEZDŐ - ÉS VÉGVONALAK ...................................................................................................... 35 8. NYOMÁS ÉS NYOMATÉK ......................................................................................................... 42 9. DŐLÉS..................................................................................................................................... 49 10. AZ ÍRÁS NAGYSÁGA ............................................................................................................. 58 11. AZ OVÁLOK .......................................................................................................................... 67 12. A „ GY” BETŰ ........................................................................................................................ 74 13. AZ ALÁÍRÁS .......................................................................................................................... 80 14. SZÁMMISZTIKA .................................................................................................................... 87 15. FORMANÍVÓ ......................................................................................................................... 92 16. ANTISZOCIÁLIS VISELKEDÉS.............................................................................................. 106

Tartalom

Grafológia

Grafológia – íráselemzés 1. A kisbetűk Mielõtt részletesen megismerkedünk a kisbetûk jelentéstartalmával tudnunk kell, hogy minden különleges betûmegoldást, egyedi betûmódosulatot az általános iskolában tanult sztenderd formákhoz viszonyítunk, ezekhez az alapbetûkhöz vezetjük vissza õket. A kisbetû a sztenderd szerint vagy csak a középzónában foglal helyet, mint pl. az a, e, i, o, u, c, n, m, r, s, z x, v, betûk, vagy két, esetleg három zónát is elfoglalhat. Középzónás kisbetûink közül -grafológiai szempontból- kiemelkedõ jelentõségûek az a, o, és m betûk. Kétzónás kisbetûinket ha megfigyeljük észrevehetjük, hogy lehetnek közép-, és felsõzónásak, mint pl. a b, d, h, k, l, t betûk; vagy közép-, és alsózónásak, mint pl. a g, j, p, q és az y betûk. Egyetlen olyan kisbetûnk van, amelyik mindhárom zónát elfoglalja, ez az f betû. Milyen jelentéstartalommal bírnak a kisbetûk? Az „a” a legteljesebb Én-kép betûnk. Megtudhatjuk belõle, hogy írója milyennek, és mekkorának érzi magát. Bezárkózik-e a külvilág elõl, vagy nyit egy kis rést, amelyen keresztül a világ történései eljuthatnak hozzá. Megmutatja az írót, mint gyakorlati embert, elárulja a munkához való viszonyát. Egészséges személyiségû, jó közérzetû ember általában kerek, horpadásmentes "a" betûket ír. A szûk, összenyomott "a" betû a szorongatottság, a szorongás jele. A „b” a szerzés, a bekebelezés, a birtoklás betûje. Következtethetünk belõle írójának az anyagi javakhoz való viszonyára, a megszerzés módjára, néha még táplálkozással kapcsolatos szokásaira is. A „c” a család betûje, egyben félovál is, tehát az Én-kép fele. Humorérzékre utaló jelet is találhatunk benne, amennyiben írója megduplázza a betû ívének felsõ részét. A „d” a család, valamint a szellemi kihívások betûje. A családon belül az apa-anya viszonyába nyújt bepillantást. Megmutatja, hogy írója kedveli-e a szellemi kihívásokat, rendelkezik-e ezen a területen az átlagosnál több szellemi élménnyel. Az „e” szellemi önértékelésünk betûje. Azt mutatja meg, hogy írója tisztában van-e szellemi értékeivel, nem becsüli-e túl, vagy éppen alul önmagát ezen a területen. A nárcizmusra utaló jeleket is ebben a betûben találhatjuk meg. Az „f” az érzelmek betûje, amely mindkét nemnél a férfiszerepet jelzi. A férfiaknál a férfiasságot, a nõknél az ehhez való viszonyt mutatja. A „g” a szexualitás betûje. Megmutatja írójának vágyait, törekvéseit, élménykészségét. Minél kisebb hurkot rajzolunk ebben a betûben, annál kisebb az igényünk ezen a területen. A „gy” a párkapcsolat vizsgálati helye, ahol a "g" az író személy maga; az "y" pedig a párja, partnere. E két betû egymáshoz viszonyított nagysága, távolsága, valamint kötöttségük, vagy éppen kötetlenségük árulja el a kapcsolat minõségét. A „h” betû a házat, az otthont, a családi tûzhelyet, a tûzhely körül ülõket szimbolizálja. Az „i” a legteljesebb Én, az író személy "érték mértéke", azaz a személy önértékelését mutatja meg. A „j” az író anyagi javakhoz való hozzáállását jelzi, valamint megmutatja, hogy az illetõ mennyire tudja megvalósítani vágyait. A „k” a munka, a kreativitás, és a kivitelezés betûje. Megmutatja, hogy írója a munkavégzés terén a tervezõ, vagy inkább a kivitelezõ típushoz tartozik-e. Az „l” az ismeretek, a tudás betûje, amely szellemiségünket, ismereteinket jelöli. Megmutatja, hogy van-e igényünk az ismeretek megszerzésére, és van-e élményünk a szellemi szféra területén. Jelzi ismereteink szélességét, mélységét, biztonságát.

1

Grafológia

Pedagógus betûnek is nevezik, mert jelzéseket ad arról, hogy írója képes-e tudását másoknak átadni. Utal arra is, hogy a megszerzett tudást a személy hogyan tudja a hétköznapokban alkalmazni, kamatoztatni. Az „ly” a szellemi harmónia betûje. A gy–hez hasonlóan az ly is társas kapcsolatra utaló kettõs betû. Ez utóbbi azonban a partnerek szellemi kapcsolatát jelzi. Az „l” mindig az író személyt, az „y” a partnert szimbolizálja. Az „m” és az „n” a társasági kapcsolatok, a szociabilitás betûi. Abból, hogy írója árkádosan, vagy füzéresen írja, következtethetünk a közösség felé való nyitottságára, vagy az ettõl való elzárkózására. A három törzsvonal az én-te-õk viszony szimbóluma. A törzsvonalak egymástól való távolsága egyenesen arányos azzal a távolsággal, - vagy közelséggel -melyet partnerünk, illetve a közösség iránt érzünk. Az „o” az „a” mellett a második Én-kép betûnk. A teljességet, a mások számára érzékelhetõ Én-t jelképezi. Az önértékelés betûje, melyben a jó közérzet is tükrözõdik. Harmónia-érzés esetén telt, pszichés sérülések elõfordulásakor viszont formátlan, törött, horpadt vagy szöges lehet. A „p” a nõiesség betûje. Férfiaknál az ehhez való viszonyt, nõknél saját nemük elfogadását jelzi. Az „r” a karrier, az egyensúly, a siker betûje. Megmutatja írójának karrier utáni vágyát, esetleg ennek hiányát. Az „s” a szerzés betûje, mely az anyagi javak megszerzése terén kialakított szokásait árulja el író személynek. Az „sz” a munkatársi kapcsolat betûje. Az író (s) munkatársához (z) fûzõdõ munkakapcsolatára enged következtetni. Megmutatja, hogy hatékonyan tudnak-e egymással dolgozni, vagy mindketten a saját útjukat járják. Utal arra is, hogy kapcsolatukban melyikük a domináns fél. A „t” betû áthúzása a vezetést, a vezetettséget, a dominanciaigényt, az akaraterõt szimbolizálja. A „z” a harmónia betûje. Megmutatja írójának harmónia utáni igényét, valamint azt, hogy képes-e ezt megteremteni önmaga és a külvilág között. A felsorolásból kimaradt betûket a grafológiai vizsgálat során külön nem vizsgáljuk.

2

Grafológia

2. A NAGYBETŰK Mielõtt elkezdenénk részletesen elemezni a nagybetûket tudnunk kell, hogy minden különleges betûmegoldást, egyedi betûmódosulatot az általános iskolában tanult sztenderd formákhoz viszonyítunk, ezekhez az alapbetûkhöz vezetjük vissza õket. A nagybetû a sztenderd szerint a felsõ és a középzónában foglal helyet, nem lépi túl a kétzónás nagyságot. Három kivételünk van ez alól, a G, az Y, és a J betû. Ha a nagybetû mérete meghaladja a normálisnak elfogadott két zónát, akkor írója büszke, bátor, túlzott önbizalommal rendelkezõ személy. Alacsony formanívójú, negatív írásban viszont beképzeltséget, túlzott önértékelést jelent. A középsõ zónánál alig nagyobb, a kétzónás nagyságot meg sem közelítõ, középzónába süppedõ nagybetû önbizalomhiányra, kisebbrendûségi érzésre, a saját személyiség lealacsonyítására, lenézésére enged következtetni. Ha a betûméret után a betûformát is vizsgáljuk, találkozhatunk nyomtatott nagybetûk használatával - a tanult írott nagybetûk használata helyett. Ez a jel olvasottságra, mûveltségre utal. Érdekes és egyedi betûkialakítás, amikor az író a kisbetût felnagyítja nagybetûvé. Ez a megoldás intelligenciáról, jó logikáról árulkodik, mint minden más leegyszerûsítés; ezen kívül tükrözheti írójának mûvészi hajlamát, mûvészetek iránti fogékonyságát. Mesterkélt írásokban mûvészieskedést jelez. Ha az egyébként kötött írásban a nagy kezdõbetû külön, leszakadva áll, ez elszigeteltségre, távolságtartásra, magányra, zárkózottságra utal; de jelölheti a saját személyiség kiemelését is. Némely írásban a nagy kezdõbetûk szétszakadásával is találkozhatunk. Ez a betûkialakítás színészkedésre, képmutatásra, gyakori, esetenként szélsõséges hangulatváltozásokra utal. Ha az írásban fellelhetõ egyéb jelek alátámasztják, akkor akár hisztériás hajlamú személyiségre is utalhat a szétszakadó kezdõbetû. A továbbiakban vizsgáljuk meg az egyes nagybetûk és azok különféle módosulatainak jelentését. A betû: Az otthont, a családot szimbolizálja. A betû két szára jelentheti az apát és az anyát, a köztük lévõ vízszintes vonal pedig kettejük viszonyát, a család összetartását mutatja meg. Ha az áthúzás nem metszi mind a két szárat, akkor írója valószínûleg csonka családból származik. Régimódi családra utal Bodroghy Funkcionális grafológiája szerint a lekerekített, boltívben végzõdõ A betû, a hegyesen végzõdõ, sátorra emlékeztetõ betû pedig vidámságra, felszabadult családi légkörre enged következtetni. A felül nyitott, egymást el nem érõ szárakkal írt betû erõs kötõdést mutat a gyerekkori család felé. Az A betû áthúzása magassága - ugyan úgy, mint a kis t betû áthúzásának magassága - a vezetõszerep és az uralkodás fontosságára, hatalmi igényekre vonatkozik. Alacsonyra rajzolt középvonal alárendeltséget, kisebbségi érzést, alázatot; magasra rajzolt középvonal hatalomvágyat, büszkeséget, fölényességet jelent. A nagy A betû két szára – az intuitív grafológusok szerint - a lábakat is szimbolizálja, minden betegség, ami a lábakkal kapcsolatos megjelenik ebben a nagybetûben. Itt ismerhetjük fel a boka és térdsérülésre, sántításra, izom és izületi megbetegedésekre utaló jeleket. B betû: Ez a betû a birtoklás betûje. Magasan a betû felett induló függõleges kezdõvonal kezdeményezõkészségre, vállalkozó szellemre utal. A betegségjegyeket kutató grafológusok szerint ez a betû szimbolizálja az epét és a veséket, ezeknek a szerveknek a megbetegedéseit, mûködési zavarait õk a nagy B betû erre utaló írásmódosulataiból veszik észre. Epe vagy vesebetegségre utaló jel a B betû alsó hasában képzett plusz hurok.

3

Grafológia

C betû: A család betûje, az ölelõ kart szimbolizálja. Ez a kar lehet nagy, kerek ilyenkor védelmet nyújtó, kényelmes, nyugodt családot mutat; de lehet szöges, összepréselt, deformált is. Fölülrõl induló, határozott függõleges kezdõvonallal képzett C betû leleményességet mutat. D betû: A hosszú kezdõvonallal induló betû szintén vállalkozó szellemre enged következtetni. Nyomtatott nagybetû használata írott nagybetû helyett ebben az esetben is olvasottságot, mûveltséget, mûvészi és tudományos érzéket jelöl. A betegségjegyeket kutató grafológusok szerint a nagy D betû szintén a veséket és az epét szimbolizálja. A betû hasának alsó részén megjelenõ plusz hurok - szerintük - e szervek megbetegedéseit jelezhetik. E betû: A szeretet betûje. A nagy E betû mutathatja meg, hogy mennyire érezzük a minket körülvevõ szeretetet, mennyire igényeljük azt, vagy mennyire igényelnénk többet. F betû: Az érzelem betûje. Írott nagy F betû helyett a nyomtatott forma használata kultúráltságot, mûveltséget, mûvészi beállítottságot jelent. Ha a két vízszintes áthúzás nem egyenes, hanem hullámvonalra emlékeztet, akkor ez a jel fejlett humorérzékkel rendelkezõ íróra utal. G betû: A szexualitás, az ösztönök betûje, de az ezekre vonatkozó információkat a kis g betû vizsgálatából nyerjük. H betû: Ez a betû az otthont, a családot, a családi tûzhelyet szimbolizálja. A nagy H betûben megjelenõ plusz hurkok szeretethiányra, érzelemszegénységre utaló jelek. A nyomtatott forma használata mûveltséget, olvasottságot jelez. I betû: Angol nyelvterületen van nagy jelentõsége, itt a legteljesebb énkép betû, a gerincoszlopot szimbolizálja. Ebben a betûben nyilvánul meg leginkább az önmagunkról alkotott kép. A nagy I betûbõl következtethetünk az önmagunkkal szembeni elégedettségre vagy elégedetlenségre. Ehhez azonban nem elég egyedül erre a betûre figyelni; meg kell vizsgálni a nagy I betû viszonyát a szöveg többi részével. Harmóniára, önmagunk elfogadására, elégedettségre utal, ha a nagy kezdõbetû sem a dõlésszöge, sem a mérete, sem a nyomatéka esetleg díszített vagy díszítetlensége miatt nem lóg ki a környezetébõl. Ha a nagy I betû mérete meghaladja a többi nagy kezdõbetû méretét, akkor írója önzõ, hiú, csak saját magára képes igazán figyelni, elhanyagolható mértékben, vagy egyáltalán nem érdekli Õt a többi ember. Akik az I betût a többi nagy kezdõbetû átlagos méreténél kisebbre írják alacsony önbecsüléssel rendelkeznek; kevesebbnek, alsóbbrendûnek érzik magukat a többiekkel szemben. A nagy I betûben megjelenõ hurok figyelmet követelõ, bonyolult egyéniséget mutat. Az ilyen ember rengeteget beszél saját magáról, és azt szereti, ha mások is beszélnek róla. J betû: Amíg a kis j betû az élet jó dolgainak megélését mutatja, addig a nagy J a panasz betûje. Ennek a nagybetûnek a grafológiában nincs különösebb szerepe, ritkán vizsgáljuk meg külön. K betû: A munka betûje, de jelentheti a szexuális élet társadalmi visszatükrözõdését is. A kivitelezés és kreativitás arányát inkább a ki s k betûben vizsgálhatjuk. Gyakran figyelhetünk meg hurkosan írt K betût. Középzónás plusz hurokkal írt nagy kezdõbetû az elért eredményeire, sikereire büszke embert mutat. L betû: A nagy L betû a pénzt, az anyagi javakat szimbolizálja. Az intuitív grafológusok szerint nagy L betû felsõ hurka a fejet, az alatta lévõ szár pedig a nyakat, a gerincoszlopot szimbolizálja. Ezeken a területeken bekövetkezõ sérülések, törések az L betû megfelelõ részében pöttyök, megszakadások vagy megbicsaklások alakjában jelennek meg. M betû: Úgy, mint a kisbetûben itt is az én-te-õk kapcsolatot jelenti. Az elsõ függõleges vonal az írót jelképezi, a második a hozzá nagyon közel álló személyeket, a harmadik függõleges

4

Az elsõ függõleges szár itt is az „én” jelképe. valamint az ékezetek U betûvé módosulása alkoholizmusra utaló jel lehet. dominanciaigényt. lényeglátó képességet mutat. inkább csak átvett. amit elvárunk magunktól. akaraterõt. saját magunk elfogadását mutatja. jó logikát. V betû: Szintén a befogadás betûje. Akkor vagyunk teljesen elégedettek. de utalhat túlzott ellenõrzésre is. 5 . hogy hogyan viszonyulunk az életünkben hirtelen fellépõ váratlan fordulatokhoz. R betû: A karrier betûje. a nagy Y-t tehát nem tudjuk értelmezni. A túldíszített R sokkal inkább a külsûségekre figyelõ.Grafológia pedig a vele kapcsolatban álló nagyobb közösséget. idegen szavakban fordul elõ. a második egyenes pedig a saját személyhez közel állók „te” szimbóluma. gyengédség utáni vágyra utalnak. A szépen megformált Z betû jó kapcsolatot mutat a munkatársakkal. A pénzt. Nyomtatott nagybetû használata egyben a leegyszerûsítés jele is. tehát intelligenciát. A munkatársat. Az áthúzott Z betû a pontosság és a precizitás jele. éppen ezért a váratlan helyzeteket szimbolizálja. milyenek szeretnénk lenni. kispohár szimbólum. X: Ritka betû a magyar nyelvben. irodalmi és tudományos érdeklõdést jelent. T betû: Jelentése megegyezik a kisbetû jelentésével. a hiányérzet ugyanis arra a betûre. A betû egyes változatai. önértékelésünket. O betû: A magyar nyelvben az I helyett inkább az O betû számít énkép betûnek. az ilyen embert szeretik a munkahelyén. itt a társat. szélessége pedig az eddig ezekbõl a célokból megvalósítottakat jelzi. amiben szimbólum megjelent. Y: Önálló betûként a magyar nyelvben nem fordul elõ. Ez az un. vezetõi képességeket mutat. Önálló jelentése nem ismert. U betû: A befogadás betûje. Egyes írásokban szókimondást. a fõnököt szimbolizálja. A grafológiában a nagy P betûnek különleges jelentése nincsen. A betû magassága megmutatja. A kis y azonban páros betûk második tagja. Megmutatja. ha az O betû magassága megegyezik a szélességével. S betû: A szerzés betûje. most is mûveltséget. N betû: Szintén a szociális kapcsolatokat mutatja. ha ezt az írás reszketegsége vagy más gyakran elõforduló jelek is alátámasztják. hogy mennyi is az. az önkifejezés betûje. az anyagi javakat szimbolizálja. Z betû: A harmónia. Grafológiai elemzéskor azonban a kis s betût vizsgáljuk elsõsorban. a partnert szimbolizálja. Ebben az esetben meg kell vizsgálni a módosult betû eredeti jelentését. A nagy R betûben megjelenõ plusz hurkok szeretetigényre. hiú ember írásában jelenik meg. hiányjel-szimbólum. esetleg egész szóra vonatkozik. mint a Q betûnél a váratlan helyzetekre adott reakciót vizsgálhatjuk. nagyszájúságot is jelezhet. más betûk azonban gyakran módosulhatnak V betûvé. P betû: A nõi nemet szimbolizálja. Q betû: Nagyon ritka betû a magyar nyelvben. Ennél a betûnél is inkább a kisbetûs alakot vizsgáljuk. Nyomtatott M betû használata gyakori. vagy még nem ismert. Itt is.

A hurok Huroknak nevezzük azt a többnyire csepp formájú területet. ha létrejött a metszéspont. hogy írója képes-e a megszerzett élményt a mindennapi életben hasznosítani. Tulajdonképpen bekötési pont nélkül nem is beszélhetünk hurokról. míg az alsó hurokszárak bekötési pontjának az alsó zóna és közép zóna határát jelölte meg. az élmény átélésének. g. A közép zónában megjelenõ többlethurkok elzárt. a hurok nem záródik be. j és y betûkben képezünk.Grafológia 3. Mi a szerepe a hurokszárnak? Az élmény utáni igényt a hurokszár mutatja meg. A hurok alsó. élménykészséget nem. f. Bekötési pont nélkül csak élményigényt állapíthatunk meg. b. hogy az egyén számára mennyire fontosak a szellemi értékek. illetve kötõvonalnak. Az alsó zónában található hurkok az egyén tudattalanja által befolyásolt élményeket tükrözi. annak a közép zónához viszonyított elhelyezkedése megmutatja. illetve a biológiai élményekre. hogy legyen bekötési pontja a huroknak. Mit nevezünk alulkötött és felülkötött huroknak? Bekötöttség szempontjából megkülönböztetünk alulkötött és felülkötött hurkokat. A sztenderd írás a felsõ hurokszárak bekötési pontjának a felsõ zóna és közép zóna határát. feldolgozásának képességére. Ha a vonalak nem keresztezik egymást. h. megmutatja-e a külvilágnak annak tartalmát. A felsõ zónában elhelyezkedõ hurkok fejezik ki azt. Amennyiben létrejött a metszéspont. 6 . feldolgozatlan negatív élményeket jelentenek. A hurok elemzésébõl következtetni tudunk az író élmény utáni igényére. Az élmény csak akkor tökéletes. Egyes betegségekre is következtethetünk belõlük. akkor nincs beteljesülés. Ha hosszú a hurokszár. Mi az a bekötési pont? Nagyon fontos. Mit mutat meg a hurokterület? A hurokterület nagysága mutatja az élmény nagyságát. akkor az egyén törekszik az élmények megszerzésére. Ezeket hurokterületnek nevezzük. A szár egyenesen arányos az élmény utáni törekvés nagyságával. Az egyén élménykészsége egyenesen arányos a bezárt hurokterület nagyságával. tehát rendelkezik élményigénnyel. Mi olvasható ki a hurkokból? A hurok jelentése a grafológiában: az egyén élménykészségének megmutatkozási helye. vagy felsõ zónában való elhelyezkedése utal a szellemi. élményt. mert nem jön létre elzárt terület. metszéspontjukat bekötési pontnak nevezzük. valamint az élmény kifejezésére. melyet a k. l. A hurokterületet létrehozó vonalakat törzs.

7 . Más megerõsítõ jellel együtt jelentheti az átadni tudás.és közép zóna határától lejjebb történõ bekötés) azt jelzi. Felülkötött felsõ hurokszárak Felsõ hurokszárak alulkötöttsége (közép zónába csúszó metszéspont) azt jelzi. Alulkötött felsõ hurokszárak Alsó hurokszárak alulkötöttsége (alsó. nem tudja a mindennapi életben hasznosítani. hogy az egyén a megszerzett tudást alkalmazni is tudja a hétköznapokban. azt magánügyként kezeli. hogy az egyén nem kíván beszélni biológiai élményeirõl. a tanítás képességét is.Grafológia A sztenderd írás Felsõ hurokszárak felülkötöttsége (a felsõ zóna és közép zóna határa fölött) azt jelenti. hogy az egyén a megszerzett tudását elzárja.

szublimáló hurkot .sovány hurkot . Ez mindig élményszegénységet jelent az aktuális területen. ha a hurokterület nem jön létre abból az okból kifolyólag. Ennek jelentése: az egyénnek élményigénye van. hogy két vonal van. ha a hurok szélessége a sztenderd szerinti 1-1. Felhozza azokat a mindennapokba.tapadó hurkot . Alsó hurokszárak felülkötöttsége A hurokterület nagysága alapján megkülönböztetünk: .5 mm alatt marad.Grafológia Alsó hurokszárak alulkötöttsége Az alsó hurokszárak felülkötése (közép zónába való felkerülése) azt jelzi. szívesen beszél róluk. mert írója a törzsvonalat és a kötõvonalat egymásra írta. csak egymásra vannak írva. titkolózást is. 8 . biológiai élményeit.hiányzó hurkot Sovány hurokról akkor beszélünk. hogy az egyén nem titkolja vágyait. de valamilyen oknál fogva nem tudatosodik benne az élmény. Sovány hurkok Tapadó hurokról akkor beszélünk. Jelenthet leplezést. Hangsúlyozzuk ki.

A tapadó hurkokkal ellentétben itt a hurokszárak nem egymáson haladnak. Mivel hurok nem jön létre. ha akár csak egy hurok is van. Belsõ ok lehet az egyén élménykészségének a hiánya. 9 . vagy balra tendálhatnak. Külsõ ok lehet pl. és a „g” betûkben Szublimáló hurok esetében sem jön létre hurokterület. Fels? zónában jobbra irányult hurokszárak a megszerzett szellemi élmények továbbadásának képességét jelzik.Grafológia Tapadó hurokszárak az „f. Jelentése: az így író ember az alsó zóna energiáit a munkára fordítja. írójuk nem zárja el tudását mások elõl. Ha egyetlen hurok sincs az egész írásban. a lehetõség hiánya. hanem „v” betût formálva jobbra kötõdnek a középzónába. A vonal hossza jelzi az élményre törekvést. vagy belsõ ok miatt. akkor belsõ. sõt örömet jelent számára ezek átadása (bekötési pontot is vizsgálni kell!). a mindennapi életbe szublimálja. Irányultságuk alapján a hurokszárak jobbra. akkor külsõ ok akadályozza az élményszerzést. az élmény igényének nagyságát. hiányzó hurkok A térszimbolika segítségével értelmezhetjük a hurokszárak irányultságát. hogy az élmény nem következik be valamilyen külsõ. szublimáló alsó hurokszár a g betûben Hiányzó hurok: egyetlen pálcikaszerû vonal jelzi a hurok helyét. arra következtethetünk.” a „j”. a megfelelõ életkörülmények hiánya.

ösztönéletében önzõ egyént sejtetnek.csomósak . aki csak a saját élményének megszerzésére törekszik.odaadását jelzik.Grafológia Jobbra irányuló hurkok a felsõ zónában Alsó zónában megjelenõ jobbra irányult hurkok írójuk egocentrikusságától való mentességét. hajlamos mások szellemi eredményeit sajátjaként feltüntetni. Balra irányuló alsózónás hurkok A hurokterületek alakjuk szerint lehetnek: .szögesek . míg az alsó hurkok szögesedésébõl az anyagi javak erõszakos megszerzésére. Balra irányuló hurkok a felsõzónában Alsó zónában balra irányult hurkok egocentrikus. valamint a biológiai élmények saját akarata szerinti történésére következtethetünk.hurkosan hurkoltak . én. Jobbra irányuló alsózónás hurkok Felsõ zónában balra irányult hurkok írója elzárja szellemi tudását mások elõl.felpuffadtak (luftballon-szerûek) A szöges hurokszárak az adott zónában az akaratot jelzik.girlandosak .többszörösen bezártak . Anyagiasságot is jelent. A felsõ hurokszárak szögesedése kritikusságot. melyet az élményszerzésre való törekvés közben másokkal szemben érvényesít. makacsságot jelez.árkádosak . 10 . amennyiben az írás többi részén is találunk erre utaló jeleket.

A bezártságon kívül jelzi azt is. Csomók megjelenése a felsõzónában Az alsó hurokszárakon található csomósodások az alsó végtagok keringési betegségére hívják fel a figyelmet. Többszörösen bezárt hurok Csomós hurok: a hurokszárakon nagyítóval felfedezhetõ pontok. Betegségjegyeket kutató grafológusok szerint a felsõ hurokszárakon megjelenõ csomósodások – helyüktõl függõen – fejfájásra. Ezt a grafológia az élmény túlzott átéléseként értékeli mindkét zónában. esetleg apró vérömleny meglétére utalnak. hogy írója valamit eltitkol a világ elõl. gyõzõdjünk meg arról. extrém gondolkodást jelöl. mely elvont. Csomók az alsó hurkokban Mielõtt betegségjegyeknek minõsítjük a hurokszárakon lévõ csomókat. ez a biológiai élményektõl való elzárkózást jelzi. amely az adott területen negatív élmények következményeként jön létre. azaz a gátlások akadályozzák az élmény zavartalanságát.Grafológia Szögek az alsózónás Árkádok az alsózónás Kétféle irányultságú hurok egy hurokban hurkokban szóban Árkádos hurokkal az alsó zónában találkozhatunk. A csomók. 11 . Girlandos hurok a felsõ zónában jelenhet meg. kisebb hurok is keletkezik. Girlandos hurkok Többszörösen bezárt hurok erõs elzárkózásra utal. magas vérnyomásra. melyeket korábbi negatív élmények okoznak. hogy nem a golyóstoll hibájából keletkeztek-e a pöttyök! Hurkos hurok: a hurok képzése közben egy fölösleges.

légvárakat épít. felfokozott képzelõerõt jelez. a fizikai erõ tiszteletét. álomvilágban él.Grafológia Hurkos hurok Felpuffadt. de ezen kívül jelenthetik írójuk természet iránti szeretetét. valamint a sport iránti vonzalmát is. Idõsebbek írásában a személyiség fejlõdésének egy korábbi idõpontban való megrekedését jelzi. Utalhat arra is. hogy írója sokat fantáziál. luftballon-szerû hurkok megjelenése a felsõzónában: a kamaszkor természetes velejárója. Luftballon -szerû hurok Az alsó zónában megjelenõ extra nagyságú hurkok általában az erõs nemi ösztön jelei. Extrahurkok megjelenése Extrahurkok megjelenése Extrahurkok megjelenése 12 .

csak betûrész? Az ember olyan jelentõs jellemvonásáról közöl híreket. Kimerült emberek írásában gyakran megfigyelhetõ a hiányzó áthúzás. Alacsony áthúzásról akkor beszélünk. Hiányzó „t” áthúzás: Ha következetesen nincs áthúzás a „t” betûn. Hiányzó áthúzás az „élet” szóban Ha van egyáltalán áthúzás. 1 tollvonásnyival. és gyenge. a másokon való felülkerekedési vágy mértéke. magát sem képes irányítani. határozatlan. Azt jelzi. hogy az illetõ rendkívül önállótlan. Az alacsony áthúzást tovább pontosíthatjuk a könnyebb felismerhetõség végett úgy. a vezetõi képességek. ha egyáltalán áthúzzuk a törzsvonalat. az akarat. Mit tudhatunk meg egy ilyen semmiségbõl. Nagyon alacsony áthúzás 13 . és ezek jelentését. akkor megkülönböztethetünk alul áthúzott és felül áthúzott „t” betût. ami ráadásul nem is betû. ha a sztenderd által megadott hely alatt húzza át valaki ezeket a betûket. Az áthúzások Áthúzások alatt a latin betûs írásokban elsõsorban a „t” betû áthúzását értjük. mint pl. Ha az áthúzás az alsó harmadban van. Vegyük sorba a lehetõségeket. Hol kellene áthúzni a „t” betût? Az iskolai sztenderd szerint a közép zóna és a felsõ zóna határa fölött kb. Így tanultuk az iskolában Hol szoktuk áthúzni? A legváltozatosabb helyeken. hogy szórakozott. nemhogy másokat. Nagymértékben alulbecsüli saját képességeit. Az akarati gyengeség mellett ez jelenthet fizikai gyengeséget is.Grafológia 4. akkor megállapíthatjuk az illetõrõl. hogy a közép zónát képzeletben harmadoljuk. mert ez a betû adja a legnagyobb lehetõséget az áthúzások számtalan variációjára. szüksége van arra. azt a grafológia negatívan értékeli. hogy irányítsák. lebecsül másokat.

aki hatalom után sóvárog. elég akaratos is. annak képzeletbeli felezõvonala és a zóna felsõ határa közé esõ áthúzások még mindig a sztenderd alatt maradnak. vizsgáljuk meg azok hosszát is! Megint az iskolában tanultakat kell felidéznünk. annyira. amely a sztenderd által meghatározott hely fölött kerül a törzsvonalra. Repülõ áthúzás Mit tegyünk. ha ellent mondanak neki. Írója már nem annyira önállótlan. ha az nem metszi a törzsvonalat. idealista. meg kell számolni a szövegben található „t” betûket és ez alapján kell meghatároznunk. amikor az író a felsõ zóna közepe táján húzza át „t” betût. Aki az iskolában tanultak szerint húzza át „t” betûjét. soha nem ad mások véleményére. Természetesen a középzóna nagysága alatt most a saját írásban használt középzóna magasságot értjük. hogy a felsõ zónában maradnak-e. Önbizalomnak nincsen híján. hogy az a felsõ zóna tetején metszi a törzsvonalat. ha írásmintánkon különféle magasságú „t” áthúzást találunk? Akkor nincs mit tenni. fölényes. de kisebb vezetõi feladatokat rá lehet bízni. 14 . büszke. Az ennyire magas áthúzás jelentése az. magasnak minõsítünk. Uralkodni vágyó. melyik fajta áthúzás a leginkább jellemzõ az írásra. de már jeleznek némi akaratot. Ha meghatároztuk a „t” betûk áthúzásának magasságát. Az ilyen repülõ áthúzásokat alkalmazó ember elszakad a realitástól. A felsõ zóna tetejénél áthúzott t betû Ennél magasabbra már csak akkor teheti valaki az áthúzást. A magas áthúzások jelentése között is teszünk különbséget attól függõen. nagy benne a felülkerekedni akarás. Ezért repülõ áthúzásnak is szokták nevezni. hogy írója nagyon elégedett önmagával. Minden olyan áthúzást. Vegyük azt a példát. hanem lebeg. Nem kifejezetten vezetõ típus. annak átlagos az önértékelése és az akarata. mint aki az alsó harmadba csúsztatja le áthúzását. emiatt gyakran konfliktushelyzetbe kerül. aki mindig a maga feje után megy. A felsõ zóna közepénél kitett áthúzás Van. vagy elhagyják azt. Nem szereti. mely szerint az áthúzás hosszának a középzóna nagyságával kell megegyezni. szinte repül fölötte.Grafológia Még mindig a közép zónában maradva. aki ennél is magasabbra helyezi áthúzását a „t” betûn.

Sztenderd méretû áthúzás 2. hogy írója szeretne vezetõi posztot betölteni. ambíciót jelez. hogy a törzsvonalhoz viszonyítva vízszintes irányban hol helyezkedik el az áthúzás. A túl hosszú áthúzás olyan embert takar. Rövid áthúzás 7. kis vezetési igényt jelez. Hosszú áthúzás erõs nyomatékkal 5. Az ilyen ember az átélt kudarcokért nem másban keresi a hibát.Grafológia Mit jelent a megfelelõ méretû áthúzás? Ha az áthúzás hossza középzónányi. mint azt képességei indokolnák. Az így író embert ritkán ragadják el érzelmei. Ha szimmetrikusan találjuk a „t” betû szárán. hanem saját magát okolja. Rövid áthúzás erõs nyomatékkal Mit jelent a hosszú áthúzás? A hosszú „t” áthúzás mindig energiát. erõs akaratot jelent. Ez félénkséget. élénkséget. még az elõtt befejezõdik. A törzsvonaltól balra csúszott áthúzás azt jelzi. akinek ambíciója jóval nagyobb. de jelzi azt is. rövid áthúzás gyenge nyomatékkal 8. az akaratgyengeséget. nem mindig tettrekész. de vékony is. Ha áthúzása nemcsak rövid. hogy írója óvatos. 1. aki tisztában van saját értékeivel. Olyan ember. határozottságot. Mit jelent a t áthúzás vízszintes helyzete? Figyeljük meg. Az erõs nyomatékú hosszú áthúzás erõs akaratot. Ha gyenge a nyomatéka. akkor az kiegyensúlyozottságra. Mire utal a rövid áthúzás? A rövid áthúzás önuralmat takar. bizonytalanságot. néha agresszivitást is mutat. helyesen ítéli meg saját magát. 15 . kicsit halogató. akkor az gyenge akaratra utal. Túl hosszú áthúzás 4. bizonytalanságot. lassú elhatározást jelent. Hosszú áthúzás 3. Hosszú áthúzás gyenge nyomatékkal 6. elodázó típus. Ugyanez a rövid áthúzás erõs nyomatékkal már koncentrált figyelmet. tehát Én-értékelése megfelelõ. határozatlanságot. Találkozhatunk olyan balra csúszott áthúzással is. amely nem éri el a törzsvonalakat. akkor írója kiegyensúlyozott. Ezen kívül jelzi még a lassúbb írástempót is. kontrollált akaratra utal.

Ha sápadt. akkor másokon nagyon szeretne uralkodni. Vízszintes áthúzás 2. Balra csúszott áthúzás 3. vagy lefelé tartó. Felfelé tartó áthúzást választ a törekvõ. Jobbra csúszott áthúzás. könyvébõl való 1. gyors gondolkozást. Ha annyira siet az áthúzás. felfelé tartó „t” áthúzást. Ha kihegyezi a gyenge. ha meghatározzuk irányát és alakiságát. hogy már mindent elárult nekünk ez a kis vonal! Ennél is több információt rejt magában. ambiciózus. erõtlen az áthúzás. Magasan repülõ. lendületes személy sajátja. Felfelé tartó áthúzás erõsebb nyomatékkal 5. Jobbra csúszott áthúzás 5. Szimmetrikus elhelyezkedés 2. Felfelé tartó áthúzás 4. hogy nem is metszi a törzsvonalat. aki nagylelkû. akkor szolgalelkû emberrel állunk szemben. elõresietõ áthúzás az elõrelátó. békés természetû. Ne gondoljuk azt. akkor írójának irreális vezetési késztetése van.Grafológia Az ábra Gulyás: Mai Magyar Grafológia (1995)c. mely nem metszi a törzsvonalat 4. ha megjegyzéseket tesz másra. Milyen iránya lehet az áthúzásnak? Az áthúzás iránya szerint lehet vízszintes. Vízszintes áthúzással az ír. Ha a repülõ áthúzás csúszik jobbra. felfelé. kiegyensúlyozott. akkor kisebbségi érzését csak úgy tudja elviselni. vállalkozó kedvû személy. könyvébõl való 1. Balra csúszott áthúzás. aki nyugodt. jobbra kitett áthúzás Jobbra csúszott. Ez akkor vonatkozik rá. amely nem metszi a törzsvonalat 6. Ha vízszintes áthúzását a törzsvonal tetejére helyezi. ha felfelé tartó áthúzása erõs nyomatékú vonallal készült. aki csodálja a nála különbeket. gyors munkavégzést is jelent. akkor a fentieken kívül még bátorságot. Vízszintes áthúzás a szár tetején 3. Az ábra Gulyás: Mai Magyar Grafológia (1995)c. Lefelé tartó áthúzás 16 .

majd a vonal átmetszi a törzsvonalat és továbbhalad. Pesszimizmusra csak akkor gyanakodjunk. Ezt túlbiztosítási jelként értékeljük. lehangolt embernél is elõfordulhat a lefelé tartó áthúzás. boncolgató hajlammal bíró ember sajátja.Grafológia Lefelé haladó áthúzás az elemzõ. Idõsebb emberek alulhurkolt „t” áthúzást tanultak. mások lekezelését mutatja. ha biztosan tudjuk. Rossz hangulatú. Gyengébb minõségû írásban gõgösséget. tulajdonosa óvatos. Magas helyzetû alulhurkolt t áthúzás Hogyan értékeljük az alulhurkolt áthúzásokat. lefelé tartó sorirány. Alulhurkolt t áthúzások Beszélhetünk-e alacsony. Az ilyen ember mindig megerõsítésre vár a többektõl. feljebb áthúzás. Az ilyen „t” betû egy 1-es számhoz hasonlít. gyenge nyomás. amely kijelöli a kötelezõ metszéspontot. melynek törzsvonala jobbrakanyarodás nélkül egyenesen halad a közép zóna alsó határáig. hogy írója számára nem ezt írta elõ a szabványírás? Akkor egy gyorsasági jelnek is vehetjük azt. Azaz alul hurok. Ott egy hirtelen balra-. Ritkán. pl. felül áthúzott t betû 17 . vagy magas áthúzásról alul hurkolt „t” esetében? Természetesen igen. ha egyéb grafológiai jelek is megerõsítik azt. elõvigyázatos. Ha a közép zónát harmadoljuk. Hogyan értékeljük az alul hurkolt áthúzásokat? Íráselemzés elõtt mindig meg kell kérdeznünk az író korát azért. Alul hurkolt. az alsó harmad határán van az optimális áthúzás helye. az ettõl feljebb lévõket magas áthúzásnak értékeljük. hogy valaki mindkét formát felsorakoztatja egy „t” betû egyetlen törzsvonalára. hiszen itt is van egy iskolai sztenderd. hogy könnyebben meghatározhassuk az Õ iskolai sztenderdjét. körültekintõ. letört végvonalak. stb. Az ettõl lejjebb lévõ hurkos áthúzásokat alacsonyaknak. amely az írás tempóját nem akadályozza a toll felemelésével. majd ismét jobbraforduló mozdulattal elõbb egy hurok képzõdik. de elõfordul.

Horog. még elképzeléseit is titokban tartja mások elõtt. míg a domborúé elutasítja azokat. Ha a horog vagy kampó az áthúzás végén van. kampó az áthúzás elején azt jelzi. Az ábra Gulyás: Mai Magyar Grafológia (1995)c. kampó az áthúzás elején 5. Hullámos áthúzás 4. A homorú áthúzás tulajdonosa elfogadja mások érveit. kritikáját. sõt még önmagán is képes nevetni. domború. A hullámos „t” áthúzás írója nem panaszkodhat humorérzékére. akkor jövõbeli elképzeléseihez ragaszkodik makacsul. makacs. vagy hegyes alakzat megfigyelhetõ-e. görcsösen kapaszkodik múltbéli tapasztalataiba. horgos. hullámos. Domború áthúzás 2. hogy gazdája önfejû. könyvébõl való 1. kampó az áthúzás végén A hegyben végzõdõ áthúzás többnyire csipkelõdõ. kampós. A horog. 18 . hogy a vonalon homorú. Homorú áthúzás 3.Grafológia Milyen alakú lehet az áthúzás? Az áthúzás alakiságának vizsgálatakor azt kell figyelnünk. Horog. kritikus természetet takar. gúnyolódó. sõt ezek megvalósítása érdekében egy kis agressziótól sem riad vissza.

alakjukat is meg kell figyelnünk. hanyag lusta. utána cselekszik. Pontosan kitett ékezetek Az elmaradó ékezetek gondolkodásbeli lassúságot. gyors gondolkodást. jó önkontrollt és alaposságot jeleznek. 19 . valamint megmutatják írójuk precizitásának mértékét is. annak részei. A felsõ zónában. valamint méretüket. az elõresietõek a betûtengelytõl jobbra. figyelmességet. Hiányzó ékezetek a „j” és „á” betûrõl Horizontális helyzetük szerint hányfélék lehetnek az ékezetek? Lehetnek pontosan kitettek. A gyors írástempó egyik jele. A pontosan kitett ékezetek pontosságot. precízséget. nemtörõdöm ember írásában találkozunk. A pontosan kitett ékezetek a betûtengely vonalában. a folyamatos kontrollt jelzik. gondolkodásbeli realitást. Ezen kívül segítenek az írástempó megítélésénél. ha hiányzik az ékezet? Hiányzó ékezetekkel a feledékeny. Jelent az is valamit. Az ékezetek Az ékezetek a betûhöz tartoznak. a szellemi szférában helyezkednek el a sztenderd szerint. Írója elõbb cselekszik. Elmaradó ékezet Az elõresietõ ékezetek az elõrelátó. az elmaradóak a betûtengelytõl balra helyezkednek el. elõbb gondolkodik. Az így író ember gondolatai a cselekedetei elõtt járnak. utána gondolja végig azt.Grafológia 5. Mit kell vizsgálnunk az ékezeteknél? Az ékezetek vizsgálatánál a betûhöz viszonyított vertikális /függõleges/ és horizontális /vízszintes/ helyzetüket. aki nem kontrollálja a cselekedeteit. a kontroll késését jelentik. elõresietõek és elmaradóak. ezért elsõsorban az író gondolkodására és önkontrolljára következtethetünk elhelyezkedésükbõl.

ábrándozásra hajlamos. illúziómentes életszemléletet mutat. tárgyilagosságot. Az önmagával elégedetlen ember 20 .Grafológia Elõresietõ ékezetek Vertikális helyzetük alapján milyenek lehetnek az ékezetek? Az ékezeteket vertikális. A sztenderd írás szerint az ékezetek kezdõpontjának helye a felsõ zóna felsõ határán van. eseményekre felülrõl való rálátás képessége. amely még nem éri el a középzónát. Az ékezet sztenderd szerinti hosszúsága tehát félzónányi. A magasan kitett ékezetek széles látókörre és jó áttekintõképességre is utalnak. Alacsonyan kitett ékezet Ha az ékezet belevág a hozzá tartozó betûbe. elérhetetlen vágyakat dédelgetõ ember. Erõs nyomással párosulva jelentõs akaraterõt jelez. és lefelé a felsõ zóna közepéig kell tartania. Ha az ékezet elhagyja a felsõ zónát. azaz függõleges elhelyezkedésük szerint is vizsgáljuk. akkor írója lelkesedõ. az annak a jele. Írójukból hiányzik az áttekintõképesség. Magasan kitett ékezetek Alacsonyan kitett ékezet. valamint a dolgokra. hogy az illetõ nem tud összhangot teremteni az elmélet és a gyakorlat között.

Vékony ékezetekkel a hûvös. hiányzó hosszú ékezet ékezetek a „j” és „á” betûkön Mi az a bekötött ékezet? Bekötött ékezetek: a grafológia mindig pozitívan értékeli a gyors írásnál gyakran elõforduló kapcsolódásokat az ékezet és az utána álló betû között. Vastag vonalszélességû ékezet Mire utal az ékezetek hossza? Az ékezetek hosszúságuk alapján is jelentéssel bírnak. vastaggal a szenvedélyes emberek írnak. sõt az antiszociális személyiségproblémával küszködõk is így írnak. Eredeti észjárásra. Oválba vágó ékezetek Milyen szempont szerint vizsgáljuk még az ékezeteket? Az ékezeteket vonalszélességük alapján két csoportba oszthatjuk: vékony és vastag vonalszélességû ékezetekre. Rövid ékezet az „i” betûn. Bekötött ékezet a „lényeg „szóban Bekötött ékezet a „jól” és az „együtt” szóban Milyen alakúak lehetnek az ékezetek? 21 .Grafológia írásában is gyakran megtaláljuk az oválba vágó ékezeteket. tartózkodó. A hosszú ékezet hosszú ideig tartó kontrollt. jó kombinációs készségre. míg a rövid ékezet rövid kontrollt jelez. elõrelátó gondolkodásra utal. ötletességre.

humorérzékre utal. gyakorlatiasságot. az ötletesség. Homorú ékezet az érdeklõdés. hullámos. horgos ékezet makacsságot. önfejûséget takar. külön szellemi világot jelöl. titkolózást. de felnõtt írásokban .ha az írás más jellemzõi is erre utalnak . domború. a kíváncsiság. 22 .Grafológia Az ékezetek alakisága: A sztenderd szerint az ékezetek egyenes vonalúak. Az így író embereknek többnyire fejlett a verbális képességük. szöges. a nyitottság. Domború ékezet Szöges. Homorú ékezet Domború ékezet józanságot.hazugságjelnek értékeljük. védekezést és elzárkózást is jelent. A két pont helyett vízszintes vonallá alakult ékezet a gyors írás jele. mértékletességet. a szellemi befogadás jele. Ezen kívül találkozunk homorú. bizalmatlanságot. vidámságra. és függõleges irányúak. Pontok helyett vízszintes vonallá módosult ékezetek A karika alakú ékezet titoktartást. A kamaszírásokban ne ítéljük meg negatívan. kampós és karika alakú ékezetekkel is. Szöges ékezet Hullámos ékezet rugalmas gondolkodásra.

vagy „h”-betûre emlékezetõ vonal: ötletességet. antiszociális személyiségû emberek írásvizsgálatánál tapasztaltam. hogy szívesen használják ezt az ékezettípust.Grafológia Az ékezet néha a 4-es számra. vagy egyáltalán nem elfogadó. Alulról felfelé kitett ékezetek. Jól látható az õ és á betû feletti pont. de nagyítóval felismerhetjük az alulról felfelé kitett ékezeteket. gyakran agresszív ember írásában találkozhatunk ezekkel a fordított irányú ékezetekkel. Az öntörvényû. amennyiben ezt más jel is megerõsíti. mások szabályait nehezen. attól távolodva halad a felsõ zóna felé. zsenialitást jelöl. Ilyenkor az író a betû felõl kezdi húzni a vonalat. Kis „h” betûre. vagy 4-es számra emlékeztetõ ékezetek Nagyon nehéz észrevenni. amely a toll kezdõpontját jelzi 23 . Az aszociális.

mert az írást készítõ ember a legkevésbé figyel betûkötési módjára. ugyanúgy meglátjuk ezt írásukon is. Fonalas ductus 5. közvetlen emberek. mert ezek mutatják meg. vagy közösséghez. Ha a kötõvonalak nyitottnak. mindenki a saját igénye és belsõ késztetése alapján próbál beilleszkedni a társadalomba. kiközösítés elbizonytalaníthatja. az nem tudatos. A másik emberrel való kapcsolatteremtési. a szûkebb – tágabb baráti. Amire nem figyel. a végvonalakban és az irányultságban is. gátolhatja a következõ kapcsolatépítési kísérleténél. Keressünk bizonyítékot az írás más részeiben is a feltételezett tulajdonságra. Nem marad elõttünk rejtve az akaratos.Grafológia 6. barátságosnak mutatnak valakit. õ nem akar. ismerõsi kapcsolatait. vagy nem tud a másik keze után nyúlni. jelképes értelemben õk a „kezek” Mit olvashatunk még ki ezekbõl a kötõvonalakból? Az egyedüllétet. Betűkapcsolások Az írásvizsgálat egyik legfontosabb eleme a betûk kapcsolódási módjának vizsgálata. erõszakos ember sem. hogyan illeszkednek be az egyes betûk a szavakba. Mik azok a kötõvonalak? A kötõvonalak biztosítják a kapcsolatot a betûk törzsvonalai. a magányosságot. képmutatásból csatlakoznak a másik emberhez. meg tudják ölelni a másikat. jegyezzük meg. ki tudják nyújtani a kezüket a másik felé. vagy girlandos ductus 3. hogy bármennyire fontos információt is tartalmaznak ezek a vonalak az írójukra nézve. hogy azt irányítani. hogy érzelmeik nem szívbõl fakadnak. Árkádos. Nagyon fontos megnéznünk. hogyan fogadja õt a közösség. Kígyó ductus 24 . Hiába van mellette a másik ember. tehát természetes megnyilatkozása énjének. Mit jelent maga a betû a grafológiában? A betû mindig magát az író embert jelenti. Füzéres. Szöges ductus 4. nem befolyásolt. Meg tudják fogni a másik ember kezét. A grafológia azért tulajdonít nagy jelentõséget ennek. Nem mindegy az egyén számára sem. kapcsolattartási mód egyénenként változó. aki darabos mozdulatokkal ragadja meg a másikat. Ahogy megérezzük a velük való találkozáskor azt. Tehát az egyes betûket tekintjük magának az író embernek. A grafológusok öt fõ vonalkapcsolási módot különböztetnek meg. a szavak pedig a környezetét. vagy boltíves ductus 2. akkor az erre utaló jeleket meg fogjuk találni még például az oválokban. valamint két betû között is. Õk a barátságos. akik csak kényszerbõl. mindig más jelekkel együtt szabad csak értelmeznünk. amikor a kezek leengedve maradnak. Miel?tt részletesebben megismerkedünk a kötési módokkal. Általában az emberek a két kezükkel is ki tudják fejezni érzelmeik egy részét. érdekbõl. mert egy esetleges elutasítás. Ugyanezzel a két kézzel ugyanilyen mozdulatokat képesek azok is létrehozni. nyitott. hogyan tud maga az ember is beilleszkedni a környezetébe. ezek a következõk: 1. befolyásolni próbálja.

hegyének lekerekítésében. Az "l" és "k" betûk felsõ hurokrésze helyett. Az árkád Mi jut eszünkbe.Grafológia 1. Írástanuláskor az árkádos kötési módot tanítják az iskolában. 25 . hogy írója fékezi magát. eleinte távolságtartó. Mégsem rögzül az írni tanuló gyerekekben olyan mélyen. Az ilyen ember a környezetére megjelenésével. Ezek a boltívek hatalmas terhelést képesek elviselni. amely arra is utal. A tanult formával ellentétben az árkádosan író ember ide szög helyett boltívet rajzol. mert amikor már nem kötelezõ a tanult sztenderd szerinti írás. mindenki a saját belsõ énjének megfelelõ módon változtatja meg azt.és záróárkáddal. amikor az árkád szót halljuk? A legtöbben az építészetben használt boltívekre gondolunk. valamint a "t" áthúzásoknál is keletkezhet boltív. hogy olyan helyre is boltívet tesz.. Általában az "m" és "n" esetenként az "u" betû kezdõvonalában fedezhetjük fel. amelyek a szavak elején. vagy a szó közben lévõ ”i" és "j" betûk kezdõvonalában. A kezdõárkád egyfajta fékezõ vonal. fellépésével szeretne kedvezõ hatást tenni. ahová a normaírás egyébként nem. vagy végén képzõdnek. Árkád az „i” betûben Árkád az elsõ „k” betûben A kezdõárkád írójának célja mindig a hatáskeltés. Ezen kívül találkozhatunk még kezdõ. csak késõbb oldódik fel. Könnyen felismerhetjük az árkádot még a szó elején. Gyakran elõforduló jel még az ékezetekben kialakított árkád. Hol keressük az árkádokat? A legkönnyebben az „m” és „n” betûkben találhatjuk meg: Árkádok az „m” és „n” betûkben Az így író személyre jellemzõ. Amikor a két pontot kis kupola helyettesíti.

ha árkádmódosulásait is figyelembe vesszük. Rendkívül jó teherbíró képességgel rendelkeznek. a szûk. szeretik az önmutogatást Lapos árkád A fonatos árkáddal íróknak jó a logikájuk. hogy árkád és árkád között különbség lehet. tartózkodóak.Grafológia Kezdõárkád A záróárkád többnyire a füzéresen írt szóvégi "m" és "n”. egy bizonyos határnál nem engednek senkit közelebb magukhoz. különcök. ezért elzárkózik elõle. nagy bennük a szereplésvágy. és a szöges árkádot. alkalmazkodóak. kötelességtudóak. a lapos. a fonatos. A normál árkádon kívül megkülönböztetjük a támasztott. hiúak. lepleznek valamit. megfigyelhetjük. Szûk árkád A lapos árkáddal írók makacsok. Ezek írójáról a fentieken kívül még több tulajdonságot is megállapíthatunk. Ezt a formát a grafológia negatívan ítéli meg. õszintétlenek. elzárkózóak. nehezebben barátkoznak. esetleg "i" betûknél figyelhetõ meg. Nem akarja véleményét nyíltan vállalni. amely egyaránt jelenthet fizikai és lelki teherbírást is. Ha több árkádos írást összehasonlítunk. fegyelmezetlenek. ahol a füzér utolsó íve boltívbe fordul át. A szûk árkádot választók pontosak. Záróárkád az „a” betûben Mi jellemzõ az árkádosan írókra? Zárkózottak. szoronganak. egyfajta kétszínûséget. mint a valós tartalom. többségüknek fontosabb a látszat. a valós én elrejtését és ellenkezõ formában való feltüntetését jelenti. mindenkivel szemben óvatosak és gyanakvóak. Fonatos árkád 26 .

Füzéres írás Mi jellemzi a füzéresen írókat? Elsõsorban érzelmi beállítottságúak. kissé behajlított tenyérhez hasonlíthatjuk. vagy más néven girlandot egy kehelyhez. Írójára általában mindannak az ellentéte igaz. bizalommal fordulnak az emberek felé. segítõkészek. A füzéresen író ember a „h” betûjébe hullámvonal helyett „u” szerû girlandot rajzol. akik támaszt keresnek. fejlett az empátia érzékük. Hol keressük a füzért? Els?sorban az „m” és „n” betûkben. engedékenyek. Kevés szeretetet tudnak adni. de önállótlanok. sok többletenergiával rendelkeznek. Az árkáddal pontosan ellentétes mozdulatsorral rajzolható meg. kedvesek. A füzéresen írókra általánosságban jellemzõ tulajdonságokon kívül még több információt kaphatunk a füzérfajták meghatározásával. gyors mozdulattal lehet létrehozni. A füzér A füzért. a széthúzódó lágy. néha kegyetlenek. de nézzük meg a „h” és az „A” betûkben is. 27 . Mivel a girlandot könnyed. a mélynyergû. A normál füzéren kívül találkozhatunk még a szûk. nyitottak a világ dolgai iránt.Grafológia A szöges árkáddal írók általában kérlelhetetlenek. vagy egy felfelé nyitott. sajnálatot nem éreznek senki iránt. zárkózottak. Szöges árkád A támasztott árkáddal írók betartják a társadalom által elõírt normákat. részvétet. Többnyire félénkek és szerények. sok bennük a belsõ feszültség. és a feszes füzérrel. hogy az így írók könnyedek. rosszindulatúak is lehetnek. amit az árkáddal író emberrõl állapítottunk meg. Füzér és füzér között is van különbség. Támasztott árkád 2. mások helyzetébe nem tudják magukat beleélni. barátkozó természetûek. már következtethetünk is arra. Rendkívül energikusak. esetleg szöges.

a hangulatok uralják ezeket az embereket. konfliktuskerülõk. Ennek megállapításához természetesen más írásjegyeket is meg kell vizsgálni. alkalmazkodás. erõs akaratúak. 28 . de el is várnak. a lágyság eltûnik girlandjaikból. céltudatosság. Amennyit érzelmileg nyújtanak valakinek. Fonatos füzér Fonatos füzér A mélynyergû füzérrel írók általában túlérzékenyek. önzõek. széthúzódó füzér A feszes füzérrel írókat a jó felfogóképesség. aránytalanul feszes füzér szorongó. sebezhetõek. neurotikus. sok bennük a feszültség. Ellenben a nagyon szûk. széthúzódó füzérrel íróknál a girland íve ellágyul. befolyásolhatók. Lágy. önállótlanok. A lágy. lusták. Szûk füzér Szûk füzér A fonatos füzérrel írók csak színlelik a nyíltságot. Ez gátoltságot jelent a másik emberhez való közeledésben. határozottak. mindent a lelkükre vesznek. érzékenyek. szeretik a feltûnést. hiszteroid alkatra is utalhat. Az érzelmek. Akaratgyengék. megbocsátók. Adnak. hiúak. békülékenyek. tudják magukat fékezni és irányítani. számítóak. de lehetnek szeszélyesek és kiszámíthatatlanok is. mindent magukra vonatkoztatnak. de nem hajlamosak szélsõségekre. Hajlamosak érzelmeik elfojtására. annyit vissza is igényelnek. a közeledés és a jó szociabilitás jellemzi. elveszti tartását.Grafológia A szûk füzérrel írók fékezik írás közben mozdulatukat.

a saját maga állította akadályok leküzdése miatt. valamint ezek a betûk egy széles füzérrel kapcsolódnak egymáshoz. Írójának jóval több energiájába kerül az írás létrehozása. Füzér a szavakon belül 3. hogy barátságos. a "h" betû íves részében. a "k" masnijában. sarkokat? Elsõsorban itt is az "m" és "n" betûkben. a "b" "v" betûk alsó íves részében. minden körülmények között megfelelni vágyó emberre utaló jel. az oválokban. Szóvégi füzér Füzér a szavakon belül: ha egy szóban két betû közötti távolság sokkal nagyobb az írásra egyébként jellemzõ betûtávolságnál. irányt változtat. pl. gördülékeny haladás helyett a lökésszerû elõrejutás a jellemzõ. alkalmazkodó. A toll egy-egy szög képzésekor mindig megtorpan. az elõrehaladást a papíron. ezáltal könnyû.Grafológia Feszes füzér A szavak elején és végén megjelenõ füzéreket a grafológia negatívan ítéli meg. a szeretetet csak színlelõ ember sajátja. de megtalálhatóak szinte mindenütt az írásban. A szög Az árkádos és füzéres kötési módot választók ívekkel oldják meg a mozgást. 29 . A folyamatos. Ezzel ellentétben a szöges. és az ékezetekben is. az alsó és felsõ hurkokban. Az ilyen ember semmiképpen sem lehet simulékony. Mindkettõ a kedvességet. akadálytalan. csak ezután haladhat tovább. ahová egyébként ívet kellene rajzolni. aki rájött arra. gördülékeny haladást érnek el. Hol keressük a szögeket. közvetlen viselkedéssel jobban el tudja érni célját. sarkos írás nem jelent akadálytalan elõrejutást. akkor ez egy mindenkor.

Támadóak. nagyon önállóak. a világhoz. vagy a tompább szögek jellemzõbbek-e az írásra. akkor azt minden valószínûség szerint olyan ember írta. esetleg indulatos. Ezzel szemben a ritmus nélküli. aki képes akaratával szabályozni érzelmeit. mert nincs határozott alakja. könyörtelenségre. süllyedések egymás utáni váltakozása. nem elnézõek. hogy kihasználják õt. vagy csak fekete lehet valami. Ha árkádos írásban látjuk a zárószögeket. az emelkedések. Szabályos. konfliktusokat keresõ emberre vall. hogy a hegyes szúrós. így védekezik az ellen. Leggyakrabban aszociális személyiségek írásában találkozhatunk ezzel a formával. inkább a jellegtelenség. A szavak. akkor írója keménységet. vagy mondatok végén jelentkezõ zárószögek elutasító magatartást. A tompább szögekkel íróknál csökken a negatív tendencia. Ezzel palástolja gyengeségét. ritmusos írásban pozitívan ítéljük meg a szöges kötésmóddal író embert. ellentétben állnak környezetükkel. aki keménységet erõltet magára. A túlzott szögesedés egoizmusra. érzelmes ember nem ír szöges. Ha szöges írással találkozunk. ezért próbál a külvilág felé egy kis akaraterõt mutatni. A fonal A fonal a puhaságot. addig a fonalasságnál nincs határozott forma. a szöget a sarkosságáról. szívósak. Biztosak lehetünk benne. az elnagyoltság a feltûnõ. határozottságot szeretne mutatni. igazságszeretõk. erõszakos viselkedést jelezhetnek. annál erõsebben jelentkeznek írójukban a negatív tulajdonságok. nem barátkozó típusúak. 4. kevésbé "szúrósak". 30 . szögletes írással. szabálytalan írás csökönyös. aki megijed saját érzelmi túlfûtöttségétõl. nincs erõ a mozdulatban. akkor ez olyan emberre vall. hogy puha lelkû. darabosságáról ismerhetjük fel. Míg az árkádot és a füzért az ívelésérõl. mert felelõsségvállaló. amely létrehozza. Nehezen engednek közel magukhoz bárkit is. Mások hibáit viszont mindig észreveszik. az erõtlenséget szimbolizálja. az alaktalanságot. hajlíthatatlanok. gyakran erõszakosak. Feladataikat mindig ellátják. Számukra csak fehér. akaratosak. jobban közelednek a társasághoz. a képlékenységet. megbízhatóak. uralkodni vágynak. merevek. bizonyos esetekben brutalitásra is utalhat. engedékenységétõl. kötelességtudóak. Szöges írás Szögek a szó elején: ha csak a szavak vagy mondatok elején találunk szögeket. Minden eddig ismertetett formával ellentétes.Grafológia Szögesedés a „b” betûkben Mi jellemzi a szögesen írókat? Energikusak. mindig meg kell néznünk. a kompromisszumokat nem kedvelik. esetenként nem áll távol tõle a brutalitás sem. Hiányzik az eddigi kötésmódokban megszokott ritmus. Minél hegyesebbek a szögek. Ha füzéres írásban találkozunk zárószögekkel.

Nem tartja a maga számára kötelezõnek a társadalom szabályait. a formaságokat. kapkodást tükröz. nyugtalan. A szóvégi fonalasság megjelenhet árkádos és füzéres írásban is. Mindkettõnél úgy értelmezzük. A kígyó ductus. nem határozottak. ideges. de semmi sem köti le igazán. pszichológusok és színészek írásában. irányváltoztatásra kényszerítjük. valamint azt is jelzi. inkább alkalmazkodást mutat. Minden érdekli. mert mindig a pillanatnyi lelkiállapotuk alapján cselekszenek. esetenként egyenes vonalakat. Türelmetlenségük azonban meggátolja õket abban. Ha kígyóvonalat 31 . Ha le akarunk rajzolni egy sort árkádot vagy egy sor füzért. A fonalasan írók jellemzõ tulajdonságai: Az így író emberek nem állhatatosak. elvei. mindig a pillanat dönti el alkalmazkodik-e a helyzethez. csapong. akadályok között ügyesen elsikló mozgását idézi fel. A toll akadálytalanul halad a papíron. együttérzõek. vagy szembeszegül vele. hogy elmélyüljenek egy témában. Mintha menekülne írója a mozgás elõl. gyakran más és más szemszögbõl képes nézni a dolgokat. hogy az egyes árkád. Határozatlanságuk. hogy írója képes más helyzetébe beleélni magát. 5. A tiszta fonalas írást olvashatatlanságukról könnyen felismerhetjük. Túlérzékenységük és empátiájuk miatt könnyen rá tudnak hangolódni másokra. Hol keressük a fonalasodást? Legkönnyebben itt is az „m” és „n” betûkben érhetõ tetten az így író ember. A hullámhegyek és hullámvölgyek szabályosak. Érzékenysége miatt nehezen viseli el a kritikát. nem készteti semmi megállásra. Rendkívül türelmetlenek. mindig rohan. Leginkább a sinus görbére emlékeztetõ vonal a kígyó hullámzó. sietséget. Az egész írás bizonytalanságot. ezeket többnyire figyelmen kívül hagyják. Tiszta fonalas írással ritkán találkozhatunk. képesek több dologgal is foglalkozni egyszerre. ill. Ha csak teheti. Empátiáról. Nem szeretik a szabályokat. de többnyire az egész íráskép alaktalansága. füzérelemek után tollunkat mindig megállítjuk. könnyen megsértõdik. nyughatatlanok. ezért hiányzik belõlük a harmónia. Gyakrabban figyelhetjük meg pedagógusok. Túlérzékenyek. elfonalasodott. érzékenységük miatt könnyen kihasználhatóvá válhatnak. A kettõs ívelés az árkád és a füzér összeolvadása egy hullámvonalba. bizonytalanok. olvashatatlan betûket. nem szilárd jellemûek. Nehezen viselik el a kritikát. minél elõbb be akarja fejezni az elkezdett mozdulatot. a nyugodtság és a higgadtság. Intuitívak és alkalmazkodóak. hogy írója szorult helyzetekbõl mindig talál kiutat. vagy kettõsívelés Korábban a grafológia nem különítette el a fonalas kötési módtól. nagyjából azonos kilengést mutatnak felfelé és lefelé is. visszautasítja azt. azt vesszük észre. Legtöbbször kiszámíthatatlanok. Fonalas írás Szó eleji és szóközti fonalasság: írója rapszodikus. segítõkészek. átérzik mások problémáit. hisztérikus. megformálatlansága és nem utolsósorban nehezen olvashatósága tükrözi a fonalas írásmódot. Jó diplomáciai érzéket is jelöl.Grafológia Mit találunk helyette? Nyugtalan remegéseket. vagy alkoholista személyekre utal. ezek többsége neurotikus. nem nyilvánít véleményt. nem kitartó. együttérzõ képességrõl árulkodik. Rendkívül türelmetlen. Mivel nincsenek határozott elképzelései. rossz az önismeretük.

Grafológia rajzolunk. rendkívül fegyelmezettek. Mások szeretnének lenni. jó formaérzékkel rendelkeznek. hogy a ravaszság. színes egyéniségek. a lazaságra. kettõs ívelés A kettõs íveléssel írók jellemzõ tulajdonságai: minden helyzethez és körülményhez könnyedén alkalmazkodnak. hogy a toll elõbb egy darabig felfelé. többnyire csak mesterkélt írásokban fordul elõ. Sokoldalúak. rendkívül fejlett diplomáciai érzékkel rendelkeznek. Kettõs ívelés Az öt fõ kötési mód és ezek kevert változatai mellett találkozhatunk még a Sacre-coeur. megjátszottak. Viselkedésük ugyanolyan irányított. finomkodóak. Ez a fajta írás lassú. a képmutatás. Mit jelent az összeolvadó szárú ductus /Sacre-coeur/? Rendkívül ritka kötési mód. Gyakran jellemzi õket a színlelés. képesek a dolgokat több oldalról. Ez a vonalkapcsolás természetellenes. Egymással ellentétes. Árkád. Az így író ember a köt?vonalakat úgy rajzolja. sokféle szemszögbõl átlátni. megállásra. nem kényszerülünk megtorpanásra. és a kötetlen betûkapcsolási módokkal is. természetellenes. Könnyen összetéveszthetõ a szöges ductussal. vagy lefelé a törzsvonalon halad. sokoldalúak. El?fordulhat azonban. Az összeolvadó szárú ductussal írók jellemzõ tulajdonságai: kapcsolódásuk a világhoz mesterkélt. 32 . Az így író emberek számára többféle igazság is létezik. kerülik az összeütközéseket. A formák mesterkéltek. folyamatos vonallal haladhatunk tovább. füzér. merev. modoros. elkerülik azokat. Nem képesek a közvetlenségre. rafináltság szélhámosság jele az írásban. mint mozdulataik. mint amilyenek valójában. ellentmondó tulajdonságokkal rendelkeznek. melynek nevét egy francia grafológus. Crepieux-Jamin adta. és csak ezután kapcsolódik a következõ betûhöz. Nehézkesek. az akadályok között ügyesen lavíroznak.

Ekkor a betûk listaszerûen sorakoznak egymás után. mint az egyébként is így író emberek. Fontos megtudnunk. kanyarodásait a papíron. és miután hozzászoktak. leengedett karokkal kapcsolódás nélkül sorakoznak. Ezeken a szakterületeken dolgozók a mûszaki rajzok elõírási követelményei miatt használják a szkript írást. Kötetlen írás Mit tegyünk. Hogy elfogadja-e a külvilág közeledését. A hurok nélküli kötetlen írással. szavait. a világ felé. semmilyen kapcsolatba sem lépnek egymással. akkor olyan emberrel állunk szemben. ha az alsó és felsõ zónákban bõven találunk hurkokat. társtalanság érzését sugalló kötetlen írás negatív megítélését enyhíti. margóinak vizsgálatából deríthetjük ki. õ az. végvonalaiból. A kötés nélküli írást lassan lehet csak létrehozni. próbáljuk mutatóujjunkkal követve a levegõbe írni az elõttünk fekvõ írás betûit. a levegõbe írták. és felemelésre kell kényszeríteni a tollat. mivel az egyes betûelemek után megállásra. ezt „m” és „n” betûinek képzésébõl. Kövessük ezt a módszert. Amennyiben a szkript írásban máshol nem találunk magányosságra. hogy a táblára felrajzolt betû vonalát a tanulók az ujjukkal követve. negatív kötésnek. magányos embert takar. Az írás. építész. ha nem tudjuk megállapítani a kötési módot? Bizonyos korosztályokat még úgy tanítottak meg írni. Ezt az írást a grafológia szkript írásnak is nevezi. aki önmaga társaságával tökéletesen megelégszik. akik csodálják õt. lendületét. Õk sokkal gyorsabban írnak szkript írással. de sûrû sortávolsággal írónak szüksége van az emberekre. nem szeret emberek között lenni.Grafológia Összeolvadó szárú ductus Ez a két minta Románné: Ki vagy? C. A magányosság. a mozgás lendülete ilyenkor megszakad. hogy írója nem mûszaki végzettségû gépész. vagy nem mûszaki rajzoló-e. Hamarosan érezni fogjuk az író mozdulatait. a következõ betût ismét kezdeti energiával kell indítani. aki nem tesz lépéseket a társaság. Kezüket nem nyújtják a másik felé. Ennek megállapításánál figyelembe kell vennünk még a sortávolságokat és a margók szélességét is. amelyek írójának élményeire utal. Így már 33 . A hurkok nélküli szkript írás sivár. könyvében jelent meg A kötetlenség A kötetlenséget is felfoghatjuk egyfajta kötési módnak. megtorpanásait. mint közönségre. Kapcsolatot nem létesít velük. csak szerepel elõttük. mindig ezzel a formával írnak. aki jó mûszaki érzékkel rendelkezik. Mire következtethetünk ebbõl? Az így író ember hasonlóképpen viselkedik kapcsolataiban. társaságkerülésre utaló jeleket.

Mindkettõ ívelt mozgással. irányuk ellentétes. Ez a ductus alakjától lehet mindig hûvös és elzárkózó. 34 . kiszámítható. amelyben a szögesség és a fonalasság keveredik egymással.Grafológia könnyebben megállapíthatjuk a ductus milyenségét is. nagyjából azonos energiamennyiséggel hozható létre. kötõdése mindig egyforma. ez azt jelenti. kiegyensúlyozatlanságra. domináns kötési módja. sokszínû. amikor valaki egyenlõ arányban használja a boltíves és füzéres kötési módot. hogy az írásban hány „m” és „n” betû van. Elõfordulhat. /bár a girland könnyebben létrehozható/ addig a fonalszög ellentétpárnál inkább a mozgásirány azonossága. Míg az árkád-girland tükörképe egymásnak. hogy nincs az írónak uralkodó. ha kevert. hogy ezekbõl hányat milyen kötési móddal írtak. Ilyenkor nem tehetünk mást. hogy közel azonos értékeket kapunk. akinek jelleme nem túl szilárd. a világhoz való kapcsolata. Különösen igaz ez olyankor. vagy kíméletlen érvényesülni akarás által vezérelt. vegyes ductust találunk? Általában ezzel fogunk találkozni. Valószínûleg ezért nem találkozhatunk olyan vegyes ductussal. mint megszámoljuk. Mit tegyünk. jelleme állandó. Az emberekhez. Vegyes ductust alkothatnak: árkád és szög girland és szög árkád és girland Találkozhatunk-e tiszta ductussal? Nagyon ritkán. vagy csak pozitív tulajdonságai. de a mozgás iránya és a jelentéstartalom is ellentétes egymással. vagy mindig csak füzéres ductussal sem. de a befektetett energia hatalmas különbsége a jellemzõ. de elõfordulhat. barátságos és közvetlen. Ezután megszámoljuk. következetlen személlyel állunk szemben. Az így író ember viselkedése mindig egyforma. ugyanúgy nem írhat mindig csak árkádos. de a létrehozó mozgás energiájában nagy különbség nincs. Ekkor instabil. Az ösztönökbeli ellentmondásokra. mert ahogy egy embernek nem lehetnek csak negatív. belsõ feszültségekre következtethetünk ebbõl.

bizonytalankodik. amelyek önmagukban nem értékelhetõek. Az ezekre utaló jelzéseket mind megtaláljuk a szavak elején lévõ kezdõvonalakban. vagy gyengítik. aki energiát gyûjt. hozzálátnak. aki hosszasan tépelõdik elõtte. Van. Az írás.és végvonalak Az eddigiekben megismerkedhettünk a ductus. akik rögtön belefognak. a „t” betû áthúzásai. ugyanúgy az írás fõdominánsait is kísérik a mellékdominánsok. az arányosság. a hosszú kezdõvonal az impulzivitás jele. Ilyen mellékdominánsok az írásban a kezdõ-. rögtön a tárgyra tér. Sok kezdõvonalat találunk az élénk. A mellékdominánsok segítségével íráselemzésünket gazdagabbá. míg alacsonyabb formanívónál a lendület hiányát. Michon abbé francia grafológus. a feladatokhoz látó ember kezdeti lendületét mutatják. Klages elvetette a jelgrafológiát. és végvonalak. Van. amelyek az írás fõdominánsai. amellyel a fõdominánsokban található jelzéseket erõsítik. Jelentéstartalommal bírnak akkor is. fegyelmezettnek minõsítjük az illetõt. és ezáltal a személyiség lényege nem ismerhetõ fel csupán a mellékdominánsok értelmezésével. nehéz helyzetfelismerésre utal. és vannak olyanok is. akit a grafológia atyjaként is emlegetnek. Õ az összkép vizsgálatával az íráselemzés lényegét ismerte fel. vállalkozókedvû. és akkor is. akár szellemi. a szabályosság. Jó formanívójú írásban lényeglátónak. ilyenek a kezdõ-. a sebesség fogalmával. Mire utal a hiányzó kezdõvonal? A kezdõvonalak hiánya arra utal. Mit mutatnak meg a kezdõvonalak? A kezdõvonalak a munkához. csak kiegészítik azt. a tenniakarási vágy hiányát állapíthatjuk meg. amelyek magát a fõmozgás lényegét nem befolyásolják. és végvonalak is. szenvedélyes természetû emberek írásában. Kezdő. Az alacsonyabb formanívójú írásban tétovaságra.Grafológia 7. árnyaltabbá tehetjük. mozgássorozatnak. Nagyon fontos jelentéstartalmat hordoznak. Ahogyan a fõmozgásoknak vannak kísérõ mozdulatai. szinte fejest ugranak a feladatba. hogy írója nem körülményeskedik. az ékezetek. ha hiányoznak belõle. Ezeket mellékdominánsoknak nevezzük. Vannak az írásnak olyan rendszerelemei. A jelgrafológia azonban csak a kevésbé fontos tulajdonságok felfedezésére alkalmas. ha szerepelnek az írásban. az írás mellékdominánsaiból próbálta összeállítani a személyiségképet. Már többször neveztük az írást egy mozdulatsornak. Mindenki másként kezd a munkájához. 35 . Többszáz jelbõl álló jelrendszert dolgozott ki. melynek létrejöttében a kéz hajlító és feszít?izmai egyaránt részt vesznek. Hiányzó kezdõvonalak Mire következtethetünk a rövid. és mire a hosszú kezdõvonalból? A rövid kezdõvonal a határozottság. akár ösztöneredetû energiát.

az energiát jelzik. kissé ferde hajlásszögû kezdõvonal írójának belsõ feszültségét jelzi. hogy az író személy honnan. Közép zónából induló girlandos kezdõvonal Alsó zónából induló girlandos kezdõvonal Az alsó zónából induló egyenes kezdõvonal ellentmondó. akik gyakran elõre megéreznek bizonyos dolgokat. Ezek az emberek többnyire ingerlékenyek. Ez arra utal.Grafológia Rövid kezdõvonalak Mivel a kezdõvonalak a lendületet. hogy írója gyenge ítélõképességgel rendelkezik. Az alsó zónából induló. Alsó zónából induló egyenes vonalú kezdõvonal Az alsó zónából induló girlandos kezdõvonal olyan emberre utal. Alsó zónából induló kezdõvonalak Ritkán ugyan. Mit jelez az alsó zónából induló kezdõvonal? Az iskolai sztenderd szerint az alsó zónában nincs kezdõvonal. érzékenyek. akinek intuitív képessége az átlagosnál fejlettebb. hogy a szavak közben is találunk az alsó zónába lenyúló kezdõvonalakat. Õk azok. ellenkezni szeretõ embert takar. fontos a térszimbolika segítségével megvizsgálnunk. de elõfordulhat. amely a tudatalatti tartalomban rejlõ indulatokból ered. egyenes vonalú. melyik zónából meríti energiáit. mégis gyakran találkozunk ilyen írásokkal. 36 .

és mindig a lustaság. Felsõ zónából induló girlandos kezdõvonal A balról induló. felülrõl várja a jót.amely hasonlít a kezdõárkádhoz. feltûnõen hosszú kezdõvonal mindig az énhez. Elefántormány a kezdõvonalban Fels? zónából induló girlandos kezdõvonallal író embernek jóindulatúak az elõítéletei. Balról induló. de eredési pontjuk más zónában van – kihangsúlyozott elszigetelõdést jelöl. a múlthoz való visszanyúlást jelöli.Grafológia Szóközben elõforduló kezdõvonal Az árkádosan. . elefántormány-szerûen induló kezdõvonal. az idõhúzás jele. feltûnõen hosszú kezdõvonal 37 .

hogy helyreálljon a mozgás egyensúlya. A közép zónában elhelyezkedve a saját érdekeit fontolgató személyiséget mutatja meg. energiáiból nem használ fel. feszült. hogy a munkafolyamat végén megmaradó többletenergiát miképpen vezeti le az író. Lendületes végvonalak Rövid végvonalakat ír az. nem teljesen kiélt cselekvõösztön. 38 . hogy nincs fölösleges. Hiányzó végvonalak És mire utal a meglévõ végvonal? A hosszú. levezetésre váró energia. Az alsó zónában a hosszú kezdõvonal az anyagi. lendületes végvonalakat író ember állandóan tettre kész. egyszerû. fölösleges lendületet vezetik le azért. amennyi szükséges az adott tevékenységhez. Normál. A végvonalak Míg a kezdõvonalak a cselekvéshez szükséges lendületet jelzik. addig a végvonalak megmutatják. az a tudálékosság jele.Grafológia Ha a feltûnõen hosszú kezdõvonal a felsõ zónában van. Mire utal a hiányzó végvonal? A végvonal hiánya azt jelenti. ösztönbeli megfontolásokat. fegyelmezett embert mutat. aki kíméli az erejét. szûk írásban zsugoriságot. késztetéseket jelzi. Hosszú kezdõvonalakkal együtt gesztikulációt jelent. valamint alulfoglalkoztatottság jellemzi. szûkmarkúságot jelent. Ezek a többnyire elrántásokból keletkezõ vonalak a fel nem használt. csak annyit. Apró. kötött írásnál lényeglátó.

fáradtságot. de a bunkószerûen vastagok gorombaságot. durvaságot. 39 . kritizáló embert mutatnak. aki csipkelõdõ szavaival árt a másiknak. Alapvonal alá hajló végvonal A balsodrású visszakanyarodó végvonalat önzésgörbének is nevezi a grafológia. kimerültséget. aki fél az õszinte megnyilatkozásoktól. akinek mindig maga felé hajlik a keze. brutalitást jelentenek. Visszakanyarodó végvonal A megvastagított végvonalak határozottságot. akár árkádosak. Egoizmust jelez. és olyan embert. Hegyes végvonalak gúnyolódó.Grafológia Rövid végvonalak Az alapvonal alá hajló végvonalak akár girlandosak. lefelé tartó soriránnyal pesszimizmust is jelölhet. Hegyes végvonal Pontban végzõdõ végvonallal az óvatos és gyáva ember ír.

Ferdén elrántott végvonal Horgos. Horgos végvonal Spirálisan becsavarodó végvonalak öntetszelgést. õszintétlenséget jelölnek. támadó.Grafológia Pontban végzõdõ végvonal A magasra felrántott végvonalak ambíciót. kampós végvonalak önfejûséget. 40 . merész. Magasra felrántott végvonalak A ferdén elrántott végvonal olyan emberre jellemzõ. makacsságot takarnak. aki szeret küzdeni. dicséret utáni vágyat jelölnek.

taktikázást jelentenek. lehet barátságos. lehet elhárító. Ebbõl következtetni tudunk a kifejezõ mozdulatra.Grafológia Becsavarodó végvonal Fonalas végvonalak ravaszságot. amely lehet segélykérõ. Elfonalasodó végvonal A vízszintesen elrántott végvonalak külsõ megjelenésükben azonosnak tûnnek. de lehet támadó mozdulat is a külvilág felé. ráérezhetünk dinamikájukra. de ha útjukat ujjunkkal a levegõben követjük. Írója feltehetõen jó üzleti érzékkel is rendelkezik. Vízszintesen elrántott végvonal 41 .

Az szinte elképzelhetetlen. ahogy az író nyomja a papírra a ceruzát. s egy papírhengerre egy rögzíti nem csak a nyomás erősségét. A ceruzában lévő grafit belső vége egy légkamrával érintkezik. többirányú mozgást végez. Felmerül a kérdés. s nem vesszük figyelembe legfölső eredeti példányt. Arról már beszéltünk. könnyen megállapítható. az egyén belső energiáit mutatja. A fenti módszer arra jó. példányon még jól látszik az írás. Részben igazuk is lehet. hogy magunk kísérletezgessünk. amivel írójuk rendelkezik. mellyel az írás létrejött. sokkal inkább a kéz izomfeszültségétől. és 5. Természetesen ezt a módszert sem mindig tudjuk alkalmazni. példányon látható jól az írás. az életerőt. illetve a ceruza felemelkedésének helyét és idejét is. mekkora az a nyomóerő. hogy a vonal. melyet valamilyen íróeszközzel egy bizonyos felületre hozunk létre. szó. azt az is bizonyítja. de eközben le és felfelé tartó vonalakat hoz létre íróeszközünk. s törvényszerűen. s így alakul ki a leírt jel. Az így kifejtett erő tulajdonképpen az akarat jelzője. mégpedig a következő: Ha előre beindigózott finomabb. Van viszont az írás-nyomás mérésének egy másik egyszerűbb módja is.Grafológia 8. hogy a nyomás nem annyira az izomerő nagyágától függ. A Román – Bálint féle “grafodin” viszonylag egyszerű szerkezet. a nyomás közepes erősségű -ha még a 6. hogy normál körülmények között ilyen méréseket végezzünk. hogy nem más. úgy a nyomás erőssége gyenge -ha a 4. akkor erős nyomásról beszélünk. Egy óraszerkezetet is tartalmaz a mérőeszköz. 42 . amelyre aszerint gyakorol kisebb vagy nagyobb nyomást. illetve mérhetőek voltak. melyből legalább hét réteget helyezünk egymás fölé. hanem az írás sebességét. Ha meg tudjuk ítélni a nyomást. s erről kell véleményt mondanunk. amikor ez a kérdés felmerül. mint egy folyamatos vonal. A fenti számok a másolatokra vonatkoznak. Az írás mélységét valamilyen erő hozza létre. s Románné ennek nyomán megállapította. kisebb mértékben visszafelé is kanyarodik . példányon is olvasható . Ezt is meg lehet ítélni? Gondolom. miközben kanyarogva halad. Ezzel a szerkezettel igen sok kísérletet végeztek. szöveg. és 3. Hogy ez milyen fontos lehet az író személy megítélésével kapcsolatban. Ezek pedig a következők: -Mekkora nyomóerőt fejtet ki a személy írás közben ? -Milyen a vonal minősége? -Egyenletes-e a nyomaték az egész szövegen belül. mi a helyzet a nyomatékkal. vagy vannak ingadozások? A nyomóerő illetve a nyomás megítélésének nehézségei és lehetséges mókszerei: Az írásról már megállapítottuk. Az így kapott minták mind tapasztalatokhoz juttatnak bennünket . ami mögött pedig az indulatok és az érzelmek húzódnak meg. lehetőleg ún. Az írás közben az íróeszköz a térben mozog. többen kétkedve gondolnak erre. s kell is néznünk. -Amennyiben a 2. Az eddig vizsgált írásjegyek viszonylag könnyen megítélhetőek. Nyomás és nyomaték A nyomaték vizsgálatánál három fő dolgot vizsgálhatunk. a nyomással. hanem három dimenziós kiterjedésű. Az előbb említett szerkezetet csak mint tényt és érdekességet említettem. hogy korábban többen is foglalkoztak azzal. A vonal alapvető haladási iránya balról jobbra történik. hiszen gyakran már egy kész írás kerül a kezünkbe. akkor tehát ezekre is tudunk következtetni. Az írás befejezése után a papírokat szétszedve megnézzük hány példányon látszik még olvashatóan az írás. A nyomás mérésére egy szerkezetet is alkottak. ugyanis írásunknak mélysége is van. Ha belegondolunk azonban ez a mozgás sem kettő. átütő géppapírra írunk. hogyan is mérhetnénk a nyomóerőt.

Grafológia s bizonyos fokú rutint szerezhetünk abban. Ha lehetséges . de nem csak ettől. A 4-15-szörös nagyítástól várhatunk jó eredményt. Van egy harmadik módszer is a nyomás megítélésére. hogy ugyanaz az íróeszköz különböző emberek kezében különböző minőségű vonalat hozhat létre. vékonyabb vonalat kapunk. minden körülmények között végrehajtható vizsgálati módszer. hogy bármikor elővehetjük. itt most csak pár szót erről. mert puhább. amik szabad szemmel elkerülnék figyelmünket. Ez talán a legegyszerűbb. hogy milyen íróeszközzel hozták létre az írást. s fordítsuk meg a lapot. Bár íróeszközeink jellegzetes vonalat képesek létrehozni. Vegyük kezünkbe az írásmintát. azt azonban könnyen kipróbálhatjuk. sok ember szívesen választ magának íróeszközt. Minél merőlegesebben helyezkedik az íróeszköz a felületre. hogy a nyomaték gyenge. Ebben az esetben ügyelnünk kell arra. hasonlóan kevés ellenállást vált ki a filctoll is. könnyen siklik az írófelületen. biztosak lehetünk abban. hanem esetlegesen olyan jelenségeket is észrevehetünk. hanem attól is. hogy hozzávetőleges pontossággal meg tudjuk ítélni a nyomáserősséget. illetve. hogy jó minőségű legyen a fénymásolat. annál élesebb. Amennyiben semmit nem tapasztalunk. Előnye viszont az. Tapogassuk meg a lapot. Az íróeszköz és papírválasztás és emögött rejlő jelentéstartalmak vizsgálata is említésre érdemes téma lehetne. Vannak akik előnyben részesítik a ceruzát. mint a toll. Figyelembe kell vennünk azonban azt is. hogy milyen a papír minősége. hogy fénymásolóval többszörös nagyítást készítünk. tartósan vizsgálhatjuk. átnyomódott-e a papír. A vonal minősége A vonal minőségét leginkább nagyítóval esetleg kis teljesítményű mikroszkóppal vizsgálhatjuk. Nézzük meg. hogy látható e a másik oldalon kidomborodás. s nem csak a vonal minőségét szemlélhetjük. 43 . És itt már az írás egy másfajta tulajdonságát vizsgálhatjuk. s ne módosíthassa az eredményt annak az esetleges hibája. hogy hogyan tartjuk az íróeszközt. Mitől függ ez? Egyrészt a nyomóerőtől. Ha szemmel is kitapintható az írásnyom és látható is erősebb nyomatékról van szó. Ezt persze úgy is elérhetjük. érezzük –e kezünkkel a nyomatékot.

Az alapvető különbség mégis látható 19. A vonal festékszemcsékből áll. éles írás A nyomaték helye A nyomaték íráson belüli változása az írásképből a nagyítás szemrevételezésével is megállapítható. hogy a vonal széle nagyító alatt nézve egyenetlen Az éles írásnál vonal széle egyenletes. Általában a lefelé haladó törzsvonalakon árnyékolások. ha a nagyítást szemlélve azt tapasztaljuk. Mit látunk. Természetesen nem lehet olyan egyenes. Természetes ritmusú írásnál a nyomatéka egy betűn belül is váltakozik bizonyos határok között. láthatunk a nagyított írást szemlélve? A vonal minőségét tanulmányozhatjuk így. a felfelé haladókon hajszálvonalak keletkeznek. mit jelentenek a fenti kifejezések! Mázolt az írás. Mit is jelent a vonal minősége? Írás közben a vonalat íróeszközzel hozzuk létre. Ha a hajszálvonalak és árnyékvonalak egyenletesen 44 . s az így létrehozott vonal minősége alapján az írás lehet: -mázolt és éles Nézzük. mintha vonalzóval húzták volna. s ezeknek a szemcséknek az eloszlása .Grafológia A fenti képek egyazon írás különböző mértékben való felnagyítását szemlélhetjük.

e két tulajdonság együttes vizsgálata adhat valamiféle értelmezési lehetőséget. egyes esetekben pedig egyenetlenül helyezkednek el benne. hogy a vonalak minősége különböző. akkor élesnek tekinthetjük az írást. Bizonyos esetekben a festékszemcsék teljesen kitöltik a vonalat . árnyékolások Árnyékolások és hajszálvonalak Ha az írás nagyításban nézzük.Grafológia váltakoznak. A festékszemcsék kitöltik a vonalat A festékszemcsék egyenetlen elhelyezkedése A nyomaték és mázoltság vizsgálatát együtt értékeljük. Aszerint . azt is megállapíthatjuk. érdekes megfigyeléseket tehetünk. Ezek a következők: 45 . s ez jól felismerhető. hogy az íróeszköz által létrehozott vonalban a festékszemcsék eloszlása milyen.

a konkrét ténykedések igen fontosak a számára. Ha ez szabálytalan írásban jelenik meg. . de ez egyáltalán nem harsány. -A középső zónában megjelenő erőteljes nyomatékkal író ember szívós. akinél az ösztönök erősebbek. Gondoljunk vissza a zónaelméletre. hogy az így író ember számára az ösztönök. hogy meg is kapja ezeket. Erős önfegyelme egészen az aszketizmusig elmehet. míg a felfelé menő vonalak vékonyabbak. hogy igen egyoldalú. s igyekszik életét úgy irányítani. A nyomaték vizsgálatának egy harmadik fontos területe annak megfigyelése Hogyan oszlik el a nyomaték egy íráson belül? A nyomaték eloszlása Azt már említettük. Áthelyezett nyomaték 46 . Nem hagyja magát az árral sodortatni. aki számára a realitás a legfontosabb. Az ész és az akarat nagyon fontos a számára. kicsapongó típusú. Nagy nyomatékú mázolt írás Az ilyen ember szereti a kényelmet. akkor hirtelen haragú. ki nemigen uralkodik magán. Ha ez szabálytalan írásban jelenik meg. Az ilyen ember nagy hangsúlyt fektet a gyakorlatra. Az átlagosnál nagyobb energiákkal rendelkezik. Lobbanékony emberrel van dolgunk. Igényli az erőteljes ingereket. hogy önfejű. Ha így ír valaki. passzivitás jellemzi az így író embert. Jelen van nála az életigenlés. nem ernyed le. de át tudja adni magát a benyomásoknak. az anyagiak a legfontosabbak. Ezek a következők: Ha a nyomaték az írásnak valamelyik részén jellemzően valamelyik zónában jelenik meg erőteljesebben. Szeret természetközelben lenni. de megvan a képessége arra. hogy szabályos írásnál a nagyobb nyomaték a lefelé menő vonalakra esik. stabil ember.Amennyiben a nyomaték a felső zónában erőteljesebb. passzív egyén. Lehet nagyfokú önfegyelemmel rendelkező személy. A legritkább esetben fordul elő. hogy egy írás teljesen egyenletes nyomatékkal íródik. Ha szabálytalan írásban találkozunk ilyen írással. illetve arra. mint a hagyományok tisztelete. nincsenek benne igazán nagy hajtóerők. Kis nyomatékú éles írás Érzékenység. Ettől azonban nagyon sokféleképp eltérhetünk . akkor ez az illető szellemi irányulásaira hívja fel a figyelmet. makacs és harcias. Szívós a munkában és az élet más területein is. Kis nyomatékú mázolt írás Nincs nagy dinamika az így író emberben. mindig megtalálja a számára örömet okozó magatartást.Amennyiben a nyomaték erősödése főleg az alsó zónára esik. kevésbé érdeklődő. kitartó. hogy az őt ért élményeket befogadja. . de előfordulhat.Grafológia Nagy nyomatékú éles írás Az így író ember kitartó. s ezt igen gyakran vitákban vezeti le. akkor ő egy kiegyenlített energiájú ember. akkor feltételezhetjük. Őt igazából leginkább a kézzel fogható valóság érdekli. az élvezeteket. Előfordulhat. Érzékeny. milyen jelentések kapcsolhatók a zónákhoz! . Az ettől való eltérésnek szintén sok variációs lehetősége van.

Érdemes megnézni. de sok más ok is. ahol nem kellene. A nyomaték alkalomszerű megnagyobbodása Az a fajta nyomatéknövekedés. Az ilyen ember megjátssza az érzelmeket. Gondoljunk csak rá. szeretné. méretváltozás…. mint pl. kitűnő szavakat tabuszavaknak nevezzük. milyen jelentéseket hordoz. ellenállást. lelki zavar tünete lehet. De Freud szerint a megnövekedett nyomaték épp arra irányítja a figyelmet.Grafológia Akkor beszélünk áthelyezett nyomatékról. jobban odafigyelünk rá. Az így író ember viselkedése nem természetes. változó dőlésszög. amikor a lefelé haladó vonalak helyett a kötővonalak íródnak erőteljesebb nyomatékkal. Ezek a szavak kiemelkednek a szövegből. hogy írás közben nagyobb nyomóerővel írjuk le azt a szót. 47 . hiszen az író ott fejt ki erőt. Ez lehet pozitív vagy negatív hatás eredménye is. rendszertelenül fellépő nyomatékváltozás / pulzáló nyomaték / A belső kiegyensúlyozatlanság. Nem elsősorban nagyságuknál fogva. inkább azt mondhatjuk./ Amennyiben ilyen szavakat látunk oda kell rá figyelni. ami indokolatlanul. A feltűnés okai között szerepelhet a nyomaték változása. érzéseket és az erőkifejtést is. egyes helyeken váratlanul jelenhet meg. hibás írás. A szövegből valamilyen okból kiemelkedő. ami számunkra is információ értékű lehet. mint ahogy a vonal képzése sem az. A nagyobb nyomatékkal írt szavak hátterében valószínűleg érzelmi indulati okot találunk. ha az erős embert látnák mások benne. Indokolatlanul. ha valami nagyon fontos. hogy valami miatt odavonzzák a szemünket. milyen összefüggésbe hozható ez az író személlyel. Van benne némi erőmutogatás. mely szavakban találkozunk vele. Alakoskodik. színlel. amit az egyén el akar rejteni. javítás. abba több energiát fektetünk. s előfordulhat.

A lefelé menő vonalak a szokásosnál is erőteljesebbek.Grafológia A nyomaték változása egy –egy apróbb elemben: Kezdővonalban Az ilyen ember fellépésével erőt akar mutatni. kitart a munkában. 48 . vastagabbak Nagyon kemény. hogy elveszítse erejét. Végvonalban Ez is egyfajta erőmutogatást jelent. Gyengeségeit nem vállalja fel. mint amekkorával valójában rendelkezik. minden körülmények között meg akarja tartani a látszatot. majd az erő idő előtti elfogyását jelenti. Energiáit összpontosítja. Határozott fellépésre törekszik. s úgy gondolja az első benyomás nagyon fontos. szívós emberről van szó. sugározni mások felé. Amennyiben ez a fokozott nyomaték nem tart ki az egész törzsvonal hosszában. nem engedi. Kifelé nagyobb erőt szeretne mutatni az így író ember. sokat is ad erre. lelkiekben is erős . akkor ez inkább nekibuzdulást.

hogy az íróeszközt kissé jobbra meg kell döntenünk ahhoz. s ez után következhet az értelmezés. Ezért az enyhén jobbra dőlt írást még normálisnak fogadjuk el. hogy a természetes írásnál nem mindig tudjuk azt az álló írást produkálni. a dőlés mértéke 50-68 fokos volt. hogy a manapság az iskolák választhatnak a különböző írástanítási módszerek között. azt mondjuk. hogy a dőlés azt jelenti. Ezt a fajta írást lehet látni Talán többen is tudják. Miért fontos ez? Ha tudjuk. akkor mit is az a dőlés. hogy a betűk szárai. ha tudjuk. mikor és milyen módszerrel tanult írni. azt is tudni. Az elemzés előtt nem árt. A dőlés megítélésénél kezdetben is több kérdés merülhet fel. kell. mit értünk dőlésen. eltér a tanulttól. Az 1906 és 1948 közötti időszakban általános volt az úgynevezett kalligrafikus szépírás tanítása. Az írás természetes lendülete és az a tény. s hogyan tudjuk megállapítani annak mértékét! 49 . hány éves az illető.Grafológia 9. milyen változatai vannak. Nézzük. a mintától. ami napjainkig általánosan használt. Az tehát egyértelmű. hogy jól lássuk mit írunk le indokolják. amit az iskolában tanultunk. s ezek között a dőlt betűs írástanítás lehetősége is megtalálható. Ha a szár nem így áll. Dőlés Mit nevezünk a grafológiában dőlésnek? Az iskolák nagy részében ma álló betűs írást tanítanak. illetve még mindig a leggyakrabban tanított írásmód. hogy a betű valamilyen irányba eldől. Így egy pár év múlva nem lesz elég az életkort megkérdezni. valamely irányba eldől. Az első lépés tehát annak megítélése. az illető milyen módszerrel tanult írni. A dőlés mértékének megítélését azonban befolyásolja az a tény. 1950-től általánosan bevezették az iskolákban az úgynevezett “c”-s kötésű egyszerűsített álló írást. az író személy korát. következtetni tudunk arra is . ami azt jelenti. más néven törzsvonalai az alapvonalra merőlegesek vagyis azon állnak. hogy írás közben balról jobb felé haladunk. A betűket ekkor kötelező volt jobb irányba dönteni.

szögeket méricskélni. 50 . A grafológiával foglalkozó könyvek nagy része fokokban adja meg a dőlés mértékét. m. Ahhoz. hogy keressen szögmérőt. j. s így nem biztos. hogy a szabályos képzésben meglévő betűelemek teljesen vagy részben eltűnnek. f. mint az eredeti írás / vonalak sorát kapjuk.Grafológia Elvileg az e betű kivételével valamennyi betűnek megállapítható a dőlésszöge. sem arra bíztatni. 17 tengely Az összbenyomás mindig pozitívabb az írással kapcsolatban. Mi az a törzsvonal ? Az a betűrész. Az írás során sok betű annyira módosul. r. Ennek megítélésére van azonban egy sokkal könnyebb módszer is. hogy a betű legfelső és legalsó pontját kötjük össze. u. Senkit nem szeretnék most fokokkal ijesztgetni. és kezdjen el dőlést. hogy legyen. s így kapjuk meg a tengelyt. módosulnak. amiben szinte nem is találnánk törzsvonalat. Ilyen elemek vannak a következő betűkben: p b. y. t. / javasolt ezt más színű íróeszközzel tenni. a gyakorlatban ez nem ilyen könnyű. mintha össze-vissza keresztezik egymást. meg kell hosszabbítanunk a betűknek a törzsvonalát. ez a betűrész nem tartalmaz hurkot és más görbe vonalat. amely írás közben lefelé halad. 17 törzsvonal Ha ezeket a vonalakat meghosszabbítjuk. ha ezek a vonalak szépen egymás mellett állnak. melyek vagy szép szabályos rendben sorakoznak egymás mellett vagy esetleg nagy összevisszaságot alkotnak. d. Leegyszerűsítve azt mondhatjuk. s a norma szerint egyenes kell. hogy a dőlést megállapíthassuk. s akad olyan írás is. Mi ilyenkor a teendő? Ilyenkor tengelyt keresünk. Persze mindenki tudja. hogy felismerhetők. hogy a szabályostól sok írás eltér.

Grafológia Annak szemléltetésére. hogy távolságot tart. aki 1. hogy tőle jobbra egy másik ember van. / ez az irány a közösség iránya könnyen értelmezhetjük a testtartását. Erősen jobbra dőlt. hogy a dőlésszög az. Mérsékelten jobbra dőlt 3. hogy a vízszintes vonal a szó. 51 . könnyen meg tudjuk ítélni. határozott testtartásán nem változtat. teljesen meghajol 5. hogy pontos képet kapunk róla inkább távolabb szeretne lenni tőle. Álló 2./vagy talán a másiktól picit hátrahajol. még jobban kihúzza magát. hogy a dőlés milyen változatai lehetségesek álljon itt egy ábra. Erősen balra dőlt A dőlés jelentésének értelmezése szintén egyszerű képekkel kifejezve mindenki számára egyszerű és kézenfekvő lehet. elfordul Az itt felsorolt viselkedésformákat többnyire érzelmeink irányítják./ teljesen hátrahőköl ha szólnak. hogy szinte odahajol. Ha feltételezzük. biztosabb. Bizonyos távolságból jobban megnézhetjük a másikat.fekvő 5./ esetleg szinte orra esik a másik előtt. Enyhén balra dőlt 6./ odafordulása oly mértékű. mint közel kerülni hozzá 6. / odafordul a másikhoz. Mit gondolunk arról az emberről. mely csoportba sorolható. Ha ezt az ábrát átlátszó papírra másoljuk. visszariad. s ráfektetjük az írásra. illetve a betű alapvonalára kerüljön. /a másikkal való beszélgetés során egyenesen tartja magát. amiből az érzelmekre illetve az ember akaratára tudunk következtetni. Képzeljük el. egyre közelebb akar kerülni 4. Jobbra dőlt 4.dőlésszög minta / Ügyeljünk arra. közelednek hozzá. Balra dőlt 7. Tehát ha és függőleges vonalak metszéspontjába kerüljön a mérni kívánt vonal! / Az írás fajtái a dőlésszög alapján: 1. 2. hangsúlyozza. tehát azt mondhatjuk. valószínűleg érdeklődéssel teszi ezt 3. hogy az adott írás milyen dőlésszögű. 18. melyen már meghosszabbítottuk a betűk törzsvonalait. hogy a fenti vonal maga az ember.

Nehezen megközelíthető. már megint találkozunk vele! Térszimbolika a dőlésszög variációinak értelmezésében Biztosan mindenki emlékszik rá. de lehet egyfajta közönyösség is a hátterében. álló írás 19 álló írás Az értelem uralkodik az érzelmek felett. tartózkodás pedig sokkal inkább óvatosságra vall. figyelemmel. Jobb és bal irányok. Eben az esetben meg kell keresni. de hűséges típus Tudatosan igyekszik érzelmeit visszafogni. akkor ezt jobb vagy bal irányba teszi. értelmezések. s a vonalak többsége valamilyen rend szerint közel egy irányba mutat. a térszimbolika Hiszen erről már beszéltünk. s sokkal inkább akarati elem. ami együtt jár a megfontoltsággal. de ez annyira fontos eleme a grafológiának. ellenőriz. hogy az előttünk lévő írás törzsvonalait meghosszabbítottuk. nem árt az ismétlés. érzelemszegénységből. hogy úgy érzem.Grafológia Amitől valaki a másik felé fordul. nem befolyásolható. az az odafordulás. Az ilyen embert leginkább az akarata irányítja. amit az érzelmeink irányítanak Az ellenkező reakció. de esetlegesen meggyőzhető arról. Táplálkozhat ez belső gátlásból. Nézzük hát még egyszer mit is jelentenek a vízszintes irányok! Bal oldal Jobb oldal én – ego közösség – mások zárkózottság nyitottság anya apa múlt jövő a régi minden új Tételezzük fel. Mi jut erről az Ön eszébe? Hát persze. Ha az írás az egyenestől elmozdul. ha nem neki van igaza. hiszen az írásjegyek értelmezésénél még sokszor elő fog kerülni. előrehajlik. értelmezésül itt állnak a hozzájuk kapcsolható jelentések. az elfordulás. 52 . megvan a képessége. Az egyenestől való eltérés mértéke határozza meg azt is. hogy a fent megjelölt irányok melyikébe tartozik írásunk. s azt is mondtam. Ebben az esetben tehát az ész uralkodik. fegyelmezetten tud viselkedni a legváratlanabb helyzetben is úrrá tud lenni magán Lehet az ilyen emberben egy bizonyos mértékű önelégültség is. hogy más álláspontját elfogadja. És tessék. hogy fontos lesz megjegyezni. azt. hogy hogyan értelmezzük az ehhez kapcsolható jelentéseket.

akaratát a mások akaratának. lendületes. aki. érzelembefolyásoltsága miatt pedig akaratgyenge. akinek érzelmi és akarati élete egyensúlyban van semerre nem lendül ki élesen a mérleg nyelve. aki képes magát. Képes mély érzelmekre és őszinte szeretetre. Fekvő írás 53 . tempós írás egyik jellemzője Dinamikus érzelmi beállítottságú ember írása. Ő az. nem fontolgat közben. rögtön segít. Az így író ember kiegyensúlyozott. még ha ezer más dolga lenne is. a feltétel nélküli szolgálatok Az érzelmi túlfűtöttség miatt az akarat kevésbé szabályozott. nem ragadtatja el magát könnyen. Gyakran lelkes közösségi ember. Vél és eredményorientált. Lehet kapkodó. érdekeinek alávetni. Jellemző rá az önátadás. hogy sikerorientáltsága az átlagosnál erősebb Erősen jobbra dőlt írás 21 erősen jobbra Az érzelmek uralják az így író embert. Időnként előfordulhat. ha kérik. s meggondolatlan. nem mérlegel.Grafológia mérsékelten jobbra dőlő írás A gyors.

a családhoz. 54 . Ez a fajta írás egyáltalán nem természetes. Balra dőlt írásra általában jellemző. s egyre inkább önmaga lesz fontos maga számára. Mérsékelten balra dőlt írás 22. csak úgy tud létezni. az anyához való kötődés. s magát a mások akaratának teljesen alávetve él. ami főleg az őt uraló belső szorongásból fakad. hogy van benne tartás. Viselkedésükben sok az elutasítás. hogy minél inkább balra dől az írás. arra az önkontroll teljes hiánya jellemző. Ha valaki így ír. Nem szívesen kezdenek új dolgokba. Az ilyen ember szinte képtelen az önálló életvitelre. mérsékelten balra Bizonyos fokú távolságtartás. Enyhén balra dőlő írás esetén az egyenestől alig tér el a törzsvonalak szára. Másoktól elhatárolódni szeretne. a másoktól való elhatárolódás igénye az ami a legfontosabb az így író embernek.Grafológia Igen ritkán találkozhatunk ilyen írással. hogy igazi közösségi emberek lennének. Az ilyen egyént – a dőlés fokának mértékétől függően – önző. másoktól. Az így író személy elfordul a világtól. annál nagyobb lesz az akarat győzelme az érzelmek felett. önállótlanságát nem mutatja mások előtt. Erős bennük a múlthoz. nem mondható rájuk. magának való személynek tartják társai 5. sokszor magával szemben is. a megszokotthoz ragaszkodnak. Belső gyengeségét nem akarja felvállalni. ha őt irányítják. Erre az emberre mondják. bár mérsékelt balra dőléssel elfogadják ugyan társaikat. Az ilyen emberben van némi bizalmatlanság. kétkedés. a hagyományokhoz.

a tervezés. Az érzelmek fontos szerepet játszik a döntések meghozatalakor is. A múltba való visszatekintés. Okozhatják ezt az elfordulást . A dőlésszög értelmezésénél bizonyos különleges eseteket figyelembe kell venni. s a képmutatók. A dőlésszög esetében is sokféle variációs lehetőség van még az említetteken kívül. színészkedő. Azokra az esetekre vonatkoznak az értelmezések. csupán bizonyos életkori sajátosságokkal függ össze. s a dőlést ellentétesen kell értelmezni. A névtelen levelek írói is sokkal inkább balra döntik betűiket. Kamaszoknál időlegesen előfordulhat ez a jelenség. a céltudatosság. Mint láttuk már korábban más grafológiai jegyek megítélésénél is. akik sértett önérzettel meg nem értettségről panaszkodnak. az irányok / jobb és bal / megfordulnak. Amennyiben ez nem állandósul. magába zárkózást pszichés sérülések is. a haladás igénye Ilyen írású emberek között gyakran találunk olyat. ingadozó dőlés a dőlésszög szabályos változása: -az írás dőlésszöge egyre inkább jobb felé hajlik -az írás dőlésszöge egyre inkább bal felé hajlik 55 . fennállhat az a helyzet. az oda való menekülés a teljes bezárkózáshoz vezet. s az ettől való eltérés mértékét kell figyelembe venni az értékeléskor amennyiben az író személy balkezes. nem kell semmi rosszra gondolni.Grafológia Így írnak az őszintétlen. hogy az ilyen személy szintén döntésképtelen lesz. de ez náluk még gyakran változik. amikor egy íráson belül a betűk többsége azonos irányú dőlésszöggel rendelkezik. Ezek pedig a következők. mint a normál írásukban. pózoló emberek is. Az ilyem emberből hiányzik a jövőbe tekintés. Hazugság esetén szintén balra dől az írás. Erős benne a gátoltság az emberi kapcsolatok megteremtése akadályokba ütközik. Ezek voltak tehát az alaphelyzetek. Ezek a következők lehetnek. illetve döntéseinek első számú szempontja saját érdekeinek érvényesítése mások teljes figyelmen kívül hagyásával. Erősen balra dőlt írás 23 erősen balra Az akarat igen fontos elem az ilyen ember életének. állónak tekintjük a tanult mintát. ha az illető dőlt írással tanult meg írni. bizony sok variációs lehetőséget tud produkálni az ember írás közben. s mivel ez itt szinte teljes mértékben hiányzik.

a stabilitás. szinte bántja a szemünket. hogyan reagáljon különböző helyzetekben. Kezdetben még sikerül a visszafogottságot megteremteni. de ez hosszú távon sajnos nem sikerül neki. lendületes kezdés jellemzi őt.Grafológia Vegyük sorra ezeket! Az ingadozó dőlés 24. szeretne uralkodni magán. amennyiben az írásképre kezdetben inkább a jobbra dőlés jellemző. hogy az érzelmei elragadják. ha mások megfontolt . hogy érzelmei teljesen magukkal ragadják. megállapodatlanság jele. meggondoltabb lesz. Bizonytalan emberrel van dolgunk. könnyen és bátran kezd minden újba. inkább érzelmi alapon hozza. Az odaadó. aki könnyen beleveti magát az élet sűrűjébe. ha jó benyomást kelthetne társaiban. ingadozó dőlés Az ingadozás megítélésénél is figyelembe kell venni. hogy mit tegyen. A dőlésszög szabályos változása: -Ennek egyik fajtája. Tudja. 25 egyre jobbra Az az ember. hogy milyen mértékű az ingadozás. olyan emberrel van dolgunk. abból hiányzik az állandóság. gondolatait egyre inkább a realitás felé tereli 56 . mérés nélkül is szembetűnő. Tudatosan fékezi magát az ilyen ember. Szeretné. Amennyiben ez szemmel láthatóan. s ez fokozottan bal felé dől majd. Döntéseit is többnyire nem megfontoltan. szeretné. de érzelmei elragadják. majd egyre visszafogottabb. aki maga sem tudja néha. amikor a szöveg. s nem hagyja. Enyhe eltérés még normálisnak mondható. Aki így ír. stabil embernek látnák őt. a mondat vagy a szó elején még álló írás egyre inkább jobbra dől. már oda kell figyelni rá feltűnő Az ingadozó dőlés a kiforratlanság. aki így ír. s ennek eredményeképp cselekedeteit . Az idő előrehaladtával lendülete megtörik.

57 . hogy melyik tartományból melyikbe halad az írás dőlésszöge.Grafológia 26. egyre inkább balra dőlő írás Az említett esetek értékelésénél mindig figyelembe kell venni. a változás. illetve azt is. hogy milyen mértékű az eltérés.

Az előző fejezetben már találkoztunk a hármas vonalközbe írt ABC. amik nem ennyire egyértelműen szembetűnők? Az írás nagyságának megítélésénél / mint sok más jegy felismerésénél / nagyon fontos szempont. mint a nőké.nem árt néhányszor megmérnünk a betűk méretét. Ezek a méretek a betű magasságát adják meg. A felnőtt írások vizsgálatakor azt állapították meg. Vannak írások. az a és o betűk képzésekor szabályos kört írunk le. Egy-egy betűrész tehát 4 mm magas lehet. A gyakorlás során finomodnak a mozdulatok. A férfiak írása általában jellemzően kisebb. . a szabályos betűformáláshoz. az hogy mihez hasonlítunk. egyre gördülékenyebbé válik az írás. hogy a középzónás betűk alsó pontjait összekötjük. Azt mondtuk. amik különösen nagy vagy esetleg ellenkezőleg nagyon apró betűkkel íródnak. amikor még bizonytalanabbak vagyunk . Amennyiben nem ilyen vonalazású papírra írunk. tehát. Második osztályban ez a távolság 1 cm-re csökken. az alapvonal alakja. hogy kerek betűink. iránya változhat. Tehát a milliméteres pontosságot nem kell minden esetben szentírásnak venni. Az írás nagysága Amikor egy írásra ránézünk. Az iskolában kezdetben a gyerekek nagyobb. ne mérjünk.5mm-es írásra. hogy ettől az átlagtól több okból is eltérhet valaki. hát foghatunk egy vonalzót. majd egyre kisebb betűvel tanulnak írni. hogy nagy vagy kisbetűs írással van dolgunk. Mit tartunk normál írásméretnek? Az elsős füzetben a három vonal távolsága 1. tehát részenként már csak kb. A betűk ezen ülnek. Felmerül a kérdés: Mennyire kell vagy lehet ezt pontosan mérni.nem is mindig fontos. s mérjük meg a középzónás betűk magasságát. A férfiírásnál normál értéknek számít a 2. hogy a grafológia mindig a tanulttól való eltérést vizsgálja.vel ---alapvonal--9. mint pl. töpörödöttek. Ezek még normál méretűeknek tekinthetők. Azt is érdemes figyelembe venni.Grafológia 10.3 mm-es írás. Minden harmadik vonal vastagabb. Ha bizonytalanok vagyunk benne. 3. hogy a betűk nagy teret foglalnak el. hogy mindenki a tanultak szerint formálja betűit. de néha –főleg kezdetben. fontos annak megítélése. hogy . hogy mekkorák.5 mm. Ez tehát amit tanulunk. hogy az átlagos betűméret a középzónás betűk magasságát mérve kb. s egyéni módon alakítják írásukat. ezeknek a betűknek a magassága megegyezik a szélességével.2 cm. Hogyan mérhetünk? 58 . Ezt ilyenkor úgy kapjuk meg. Ha egyértelműen látjuk. Milliméterben mérni persze nem könnyű dolog . A többi betű képzésekor is a magassághoz arányítható a betű szélessége.bár a tanító nénik megkövetelik. Azt is tudjuk. Az első osztályos füzet még sok segítséget ad az írás tanulásához.mégis ettől egyre hamarabb eltérnek a gyerekek. hogy a szemünk hozzászokjon ennek megítéléséhez. illetve innen lendülnek felfelé vagy lefelé. 3-3. mit mérünk. míg a nőknél ugyanezt mondhatjuk a 3-3. illetve az ettől való eltérést megítélni. Azt is tudjuk.3 mm jut.5. Ez az írás alapvonala. Az írás egyéniesedése ma már egyre hamarabb elkezdődik. ezek megítélése nem okoz gondot. vagy egészen picik. De mi a helyzet azokkal.

hogy emberünknek össze kell húznia magát. s az a normál méretűnél nagyobb. nagybetűs írás Ha megállapítottunk. Az alábbi minták nagy és kisbetűs írásokat mutatnak. hogy ez normál. hogy a középzónás betűk alsó pontjait összekötjük. 11. akik bizonytalanok. és az írásra fektetett vonalzóval két vonal közti függőleges távolságot megmérjük. s a későbbiekben ehhez viszonyít egyéb írásokat. Az átlagosnál nagyobb betűvel író emberre jellemző az én-kitágítás. akkor következik a dolog izgalmasabb része. akkor azt is mondhatnám az írásban benne van alkotója. Ő az az ember. Sőt inkább az ellenkezőjét. ha mindenki saját írását megméri. aki nem fél másoktól. Hol mérjünk? Ha már mindenképp a mérésre adtuk a fejünket. azaz azonos vele. akkor fontos. s valóban szélsőséges. az elején. vajon milyen következtetést tudunk levonni ebből? Semmiképpen sem azt. ismételjük ezt meg a szövegben több helyen. annak értelmezése.Grafológia A mérés legegyszerűbben úgy történhet. milyen alapvető értelmezési lehetőségei vannak a betűméretnek! Igazából. hogy az írás általában véve nagy vagy kisbetűs. A grafológia szimbólumai igen egyszerűek. úgy mint ebben az esetben is. Senki kedvét nem szeretném szegni a méricskéléssel. hogy mit is jelent ez. Ezzel ellentétben az apró betűvel író emberre inkább az én-beszűkítés jellemző. Tegyük ezt egy soron belül több helyen. ha az írás megmutatja. mindenki számára könnyen felismerhető példák. hogy ne csak egy helyen mérjünk. A későbbi megítélésben segíthet az. s sokszor józan ésszel is kikövetkeztethetőek a jelentések. Ez 59 . Így megkapjuk az adott zóna átlagos méretét. nagy vagy éppen kisbetűs írás. Ha a betű én vagyok. illetve azok számára. A másolatok eredeti méretben készültek. s segítséget szeretnének kapni. határozott fellépéssel rendelkezik. Nézzük. a mért eredményeket pedig átlagoljuk. hogy milyen tulajdonságokkal rendelkezik írójuk. megállapítja. ez igazából kezdetben lehet fontos. majd a felső pontjait is. közepén és a végén is. nincsenek kisebbrendűségi érzései.

ha azonban ezt mások rovására teszi. lelkesedő. mindenképp valami összbenyomás alakul ki bennünk. az nem mondható rossz tulajdonságnak.Grafológia alatt az előzővel ellentétes vonásokat érthetünk. Talán soknak is tűnik a felsorolás. Hogy melyik értelmezés lesz itt a helytálló. hogy szeretné magát kiemelni. Igen gazdag és árnyalatos tárházát kaptuk a nagy és kis betűs írás értelmezésének. Ha csak valaki meg akarja mutatni önmagát. s mindenkit lehengerel. optimista. aki általában véve nagy betűkkel ír? Mindenképp jellemző rá. minden áron azt akarja elérni. Az alábbi táblázat az említett két csoport jellemző tulajdonságait tartalmazzák. hogy figyeljenek rá. de ha alaposan megvizsgáljuk a két oszlopban egymás mellé állított tulajdonságjegyeket. szerényebb és visszafogottabb. jól tűri a külső nyomást nem roppan össze a terhek alatt. saját jelentőségét hangsúlyozza. hatalmi törekvés Nagy gesztusok. Nem szeretne szürke kis egér lenni. kicsinyesség Statikusság Kis körök kedvelés Óvatosság Szűk látókör Félénkség Tárgyilagosság Az én háttérbe szorítása Aprólékosság Magánykedvelés Elővigyázatosság Bizonytalankodás Tétovázás Magamutogatási ösztön hiánya Önlekicsinylés Mai magyar… 147.o. akkor tudjuk megmondani. kevésbé határozott fellépésű. az itt fellelhető tulajdonságok árnyaltságát. Az ilyen ember gyakran vállalkozó szellemű. ha megvizsgáljuk például a nyomatékot illetve kötésmódot. bizony azt nem sokan kedvelik. Összefoglalva tehát Mi jellemzi azt az embert. nagyon szemléletesen fejezik ki. A felsorolt tulajdonságok persze előfordulhatnak pozitív vagy negatív értelemben is. a középpontba kerüljön. elnyom maga körül. térigény Lelkesedni tudás Vállalkozó kedv Magabiztosság Nagyvonalúság Dinamika Szereplési vágy Könnyelműségre való hajlam Távlatok belátása Despotizmus Elfogultság Az én központosítása Elnagyolás Reprezentáció Elvakultság Fokozott cselekvőképesség Nagy tettek Tetszeni vágyás Öntúlértékelés Én – beszűkítés /Apró betűs írásnál/ Szerénység Önleértékelés Visszahúzódás Kisigényűség Mértékletesség Megfontoltság Kishitűség Önbizalomvesztés Precizitás. aki inkább visszahúzódó. Én – kitágítás /Nagybetűs írásnál/ Önérzet Büszkeség Érvényesülni akarás Uralmi. Ezekkel majd a későbbi fejezetekben fogunk 60 .

hogy az író a szöveg. minden körülmények között stabilan egyformán tudna írni. 12. Milyen jelentéstartalmakat társíthatunk a kisbetűs íráshoz? Az így író ember az előzővel ellentétben inkább meghúzódik csendesen. s akaratát alá tudja vetni a másokénak. s így mennyire segítségre szorul. hogy a legritkább esetben fordul elő. Előfordul. a mondat elejét. hogy aki ezt írta. nem akar kitűnni. A legkönnyebb dolgunk lenne. Amennyiben az apró betűs írás teljesen beszűkül. mindenképpen határozott fellépésre törekszik. Ha az írás egyenletes nagyságot mutat. ami szintén a kezdeti kiemelést erősítheti. milyen kicsi is valójában ő. első betűjét nagyobb betűkkel írja. hogy az írás általában véve nagybetűs vagy kisbetűs Az írás lehet még kezdeti hangsúlyozású szóvégek felé csökkenő szóvégek felé növekvő szó közben változó méretű A fent felsorolt eseteket vizsgáljuk most meg kicsit részletesebben. Ezek az egyének igen szerények. hogy írója alulértékeli magát. Azt hiszem mindenki tudja. / Sok “nagy emberünk” . kiemelkedni. 61 . szeretné saját jelentőségét hangsúlyozni. s gyakran kevésbé megingathatóak. hogy az írás egy része kiemeltebb. ha a szavak eleje valamivel hangsúlyosabb.Grafológia találkozni. aki írásával is hangsúlyozni szeretné. Ilyenkor beszélünk az írás méretében megjelenő hangsúlyozásáról . Kezdeti hangsúlyozás Ebben az esetben arra lehet következtetni. érzékeny személy. valami okból figyelemfelkeltőbb. de ezt hosszú távon nem tudja megvalósítani. A szóvégek felé csökkenő írásról akkor beszélünk. hangsúlyosabb. A kezdeti hangsúlyozás azt jelenti. nagyobb betűkkel indul. mindenképp arra gondolhatunk. mint a nagy betűvel írók. sérülékeny. Nagy benne az alkalmazkodóképesség. hogy valaki mindig. tudósok is apró betűkkel írnak. Méret tekintetében tehát igen változatos képet tudunk produkálni. DE! A méret megítélése nem ilyen egyszerű. de kisebbekkel fejeződik be. Az írás hangsúlyozása Mi az amit hangsúlyozhatunk? Azon kívül. gondolhatunk arra. esetleg az olvashatatlanságig csökken a mérete. / Az ilyen emberek általában meggondoltak. stabilabbak. ha az írások végig változatlanul nagy vagy kisbetűs írások lennének. ehhez társulhat még nagyobb nyomaték is. hogy erős önfegyelemmel rendelkező emberrel van dolgunk.

Ha túl nagy a méretkülönbség az első és utolsó betűk között előfordulhat. reálisan felméri a lehetőségeit. Amennyiben ez a növekedés az egész sorra jellemző. Kiépíti maga körül a biztonságot. Amennyiben ez a csökkenő tendencia az egész sorra vagy szövegre vonatkozik. nagy ambíciói vannak. fél a jövőtől. szinte olvashatatlanok lesznek arra is gondolhatunk. elképzeléseit megvalósítsa. Amennyiben az utolsó betűk egészen aprók. Kellő önkontrollal rendelkezik azonban. Az ilyen ember gyakran képtelen arra. hogy az így író ember egyre stabilabb életvezetésre lesz képes. biztonságra való törekvéssel. hogy elvesztheti önkontrollját. hogy írójuk annyira felszabadul. hogy teljesen magába roskad. Kudarcot vall. ha az írás méretében kis mértékű ingadozást találunk. A kezdeti óvatossággal. elutasít másokat. magabiztosabb lesz. néha bizalmatlan. kezdetben a lendület nem hiányzik belőle. fegyelmezett magatartással megteremti önmagában a stabilitást. 10. írójuk nagy lendülettel indul. 62 . feltételezhetjük. hogy írójában megvan a határozott fellépés. hogy terveit. önbizalmát elveszti. meggondoltabb lesz. sem arra. de ezeket nem tudja megvalósítani. óvatos. lelkesedése. növekvő alakiság Azt mindenképp természetesnek kell tartanunk. 14. képtelen lesz az önfegyelemre. nem akar kapcsolatot teremteni. hogy a problémákat kellően át tudja tekinteni. Kezdetben óvatos. Egyre visszafogottabb. néha még bizalmatlan is lehet. megfontolt. s megteremti a kibontakozás biztos alapjait. hogy saját képességeit reálisan értékelje. ami fékezőleg hat rá. csökkenő alakiság A szóvégek felé növekvő írásban viszont pont ennek ellenkezőjét figyelhetjük meg. hogy mekkora a méretváltozás a kezdetektől a sor végéig. Az így író ember először visszafogottabb. Valószínűleg képtelen arra. erős benne a kapcsolatteremtési vágy. de ez szép lassan oldódik nála. majd később egyre oldottabb. Mindezt persze annak viszonylatában kell értelmezni.Grafológia Az ilyen írásról azt mondhatjuk. önbizalma csökken.

15 időnkénti betűnagyobbodás A középzónás betűk alap és fedővonalát meghúzva egészen feltűnővé válik a középzónás betűk időnkénti megnagyobbodása. A betű formálásának tanulásakor pontos mintát kapunk. A nagyság mérésénél eddig azt néztük meg. Gondoljunk például a csaknem kerek “ o” betűre. körülményeivel. Egy–egy indokolatlanul megnövekedett betű megjelenése azt mutatja. hogy az írójuk önérzete néha fellobban. amikor szembetűnően nagy méretingadozásokkal találkozunk egy íráson belül? Az ilyen írás általában nem kelt bennünk jó benyomást. többnyire elégedetlen a sorsával. -amennyiben ezt szabályosan akarjuk leírni . amit már a emlékeztetőül megmutattam.a magassága megegyezik a szélességével. Semmiképp nem lehet kiegyensúlyozott ember. illetve azok egymáshoz viszonyított méretében milyen variációk fordulhatnak elő.Grafológia Mi van azonban akkor. Könnyen azt hihetné az ember. hogy ki akar törni az egyhangúságból. 63 . hogy a nagyság vizsgálatánál szinte minden variációs lehetőséget kimerítettünk. hogy a betűk általában mekkorák. de nem igazán sikerül neki. pedig ez egyáltalán nem így van. de nem igazán tud ezen tartósan változtatni. melynek formálásakor. Azt gyaníthatjuk.

Normál esetben – mint ezt már említettük . Ellenkező esetben. Valószínűleg egy lendületes. hogy a betű szélessége kisebb. ha a betűképzést nézzük. az emberektől. gondolhatunk arra. hogy kellően fegyelmezett legyen. gátolja. felfelé és lefelé lendülő vonalak hangsúlyosabbak. s az igénye erős is erre. fél a jövőtől. mint a magassága. Szűk írás esetében az előrehaladást valami gátolja. hogy önkontrollja igen kicsi. Széles írás esetén a gátló erő. körültekintő és érdeklődő is. 64 . az éntől a közösség felé. A múltból a jövőbe. Az így író ember cselekedeteire fokozottan jellemző az önkontroll. 16 b széles írás A fenti írásnál jól látszik. o. elképzelhető.az írás iránya balról jobbra halad. Ekkor beszélünk szűk írásról. Az így író ember tudatosan fékezi magát. szélessége jóval nagyobb. tettre kész emberrel van dolgunk. hogy az írás egyéniesedésével ez már ritkán sikerül ilyen szabályosra. hogy írójuk teljesen passzív egyén. s az előrehaladást valami erő akadályozza. Ezek értelmezésénél szintén a térszimbolikára kell gondolnunk. mint nagy tömegben. amikor a betű magassága a kisebb. Általában nehéz a bizalmába férkőzni. Két féle alapvető eltérést tapasztalhatunk . mint a magassága. Inkább magába zárkózik . mely az előrehaladást visszafogná nem működik. Ha a betűk belső mérete zavaróan szűk. Amennyiben a betű szélessége jóval nagyobb. mint a magassága. Igényli az emberi kapcsolatokat. a változástól. hogy a kerek betűk / a. aki nem tud a múlttól elszakadni. sőt inkább sürgeti azt. céltudatos. jellemzően nem társasági ember. széles az írás. aki aktív. nem akadálytalan ez a mozgás. Kevés a fékező erő benne ahhoz. a haladástól.Grafológia Csakhogy azt is tudjuk. kisebb társaságban inkább képes a feloldódásra. Nem fél a jövőtől. Előfordulhat.

és a betűk így állnak távol egymástól. olyan emberrel. indulatait igyekszik megfékezni. inkább tartózkodó. fokozott távolságtartási igénye van. másodlagosan szűk írás Ez az önuralomra törekvés jellemző jegye. akkor ez az ember igyekszik úgy viselkedni. hogy nem igazán társas lény. Arról. sokszor bizalmatlan az ilyen ember. hogy a betűk hogyan kapcsolódhatnak egymáshoz a ˇ”Betűkapcsolások. vagy nem akar közel kerülni másokhoz. Ezen kívül. de nagy távolságot tartanak a betűk között. /ezt a grafológiakönyvek a másodlagos szélesség fogalommal jelölik/ Másodlagos szélesség – hosszú kötővonalak Az így író emberről feltételezzük. Most azt nézzük. De ezzel még mindig nem merítettük ki a nagyság fogalmát. A közeledés azonban problémás. A betűk méretétől függetlenül a kötővonalak lehetnek egészen rövidek. Beszéltünk a betűk nagyságáról. s eközben másokra sincs igazán tekintettel. Érzelmeit véleményét nem akarja kinyilvánítani. hanem a magaság és szélesség összehasonlítását. hogy milyen távol kerülnek a betűk egymástól. azt is nézhetjük. Rövid kötővonalak. hanem attól is. Vagy nem tud. nem is keresi a kapcsolatokat. azaz a ductus” című fejezetben olvashatnak részletesebben. hogy mások elfogadják. Amennyiben a kötővonalak mérete nagyobb. Nem annyira közlékeny. Amennyiben ezek a kötővonalak megvannak. szintén széles írásról beszélünk. Óvatos és elővigyázatos. mit a betűé. 65 . hogy a betűk milyen távol állnak egymástól. Igazán túlzott esetben gátlástalansággal találkozhatunk. Az ilyen írás a másodlagosan szűk írás. ezt valami gátolja. Ha hiányoznak a kötővonalak. hogy az írás szélessége nem csak a betűk szélességétől függ. ezáltal a betűk egészen közel kerülnek egymáshoz.Grafológia Meggondolatlan cselekedetei lehetnek. aki képes mindent megtenni céljai elérése érdekében. ami nem csak az abszolút nagyságát jelenti.

magával törődik. 66 .Grafológia Ez lehet a fegyelmezés és önmérséklés jellemzője. de gondolhatunk arra is. hogy az ilyen embernek csak önmaga fontos. önmarcangolás. Jellemző lehet rá a tépelődés. az előrehaladástól való félelem.

örökös aggodalmaskodásra következtethetünk. Hogyan vizsgáljuk az oválokat? Kezdjük elõször is a méretükkel. kiolvasható belõlük. ami írójukkal a hétköznapokban történik. Miért pont így nevezik a betûk kerek részét? Ha megfigyeljük ezeket a betûrészeket. nagyfokú gátlásosságra. túlterheltségérõl. közérzetérõl. és a kevésbé fejlett személyiségû felnõttek írásában találjuk õket kerek. szûk oválnak nevezzük. Az oválok A középzónában elhelyezkedõ kerek betûket a grafológiában ováloknak nevezzük. vagy nagyobb a sztenderdnél? Az oválok magassága azt mutatja meg. munkájához való viszonyáról. megjelenik bennük. valamint a befelé kanyarodó „b” betû hasa is. ambiciózus embert mutat. esetleges szorongásairól. Nézzük meg. azaz mekkorának érzi magát. Az egyéniség kialakulásával. általában csak a gyerekek. melyeknek magassága nagyobb. Szûk oválok Szûk oválok 67 . melyik irányban? Szélességében. a mindennapok zónájában foglalnak helyet. Ezért minden. bõbeszédûségérõl vagy éppen zárkózottságáról. Ha túl szûknek tartjuk az oválokat. vagy a magasságában változik meg? Kisebb lett. mint a szélessége. Az oválok a középzónában. hogy ebbõl mennyit sikerült megvalósítania. a fejlettebb személyiség megjelenésével ovális alakzatok keletkeznek az írásban. Ha igen. A megfelelõ magasságú.Grafológia 11. hogy az egyén mekkorának tartja magát. eltér-e az iskolában tanított 3 mm-es nagyságtól. Ezen kívül az oválok magukon hordozzák számtalan betegség jeleit is. innen ered elnevezésük is. Jelzéseket kapunk a személy önértékelésérõl. akkor erõs zárkózottságra. Szélessége pedig azt árulja el. visszahúzódást jelez. vagy éppen alulfoglalkoztatottságáról. aki könnyen teremt kapcsolatot embertársaival. iskolásszerûeknek. Mit tartunk szûk oválnak? Azokat az oválokat. Ezek megjelenése szorongást. önmagát helyesen értékelõ. Ide tartoznak az „a” és „o” betûn kívül a „d” és „g” betûk kerek részei. Az így író embereket feszélyezettségük gátolja a könnyed kapcsolatteremtésben. és ezzel arányosan széles ovál kiegyensúlyozott.

aki rendkívül elégedett önmagával. mert labilis az önértékelése. érzelmi világa kiegyensúlyozatlan. Mikor nevezünk egy ovált nyitottnak? Az „a” és „o” betûket énkép-betûknek is nevezik. de szélességét tekintve aránytalanra sikeredett. Azt jelzik. gyakran felületes. hogy képtelen azt átugrani. esetleg tolakodó is lehet. Az az ember. megbízhatatlan. aki kapcsolatot akar tartani a külvilággal. inkább fekvõ ellipszisre emlékeztetõ oválokat. Felpuffadt oválok Felpuffadt oválok Mi van olyankor. azaz a megfelelõ magasságú. ezért lázadozik az önérzete.Grafológia Mit tartunk széles oválnak? A szûk ovál ellentétét. mindig nyitva hagyja oválját. szeretne környezetére nagy hatást gyakorolni. hogy a grafológust bosszantsa. Kritikai érzéke –fõleg önmaga irányában – fejletlen. Szimbolikus értelemben a körön belül helyezkedik el az Én. a képessége megvan hozzá.–azért ír valaki. Saját maga számára olyan magasra helyezte a lécet. nézzük meg nyitottságukat. Az akaraterõ az. kívül pedig a külvilág. hogy írójuk nem elégedett önmagával. vagy zártságukat is. Ezt Õ is tudja magáról. hogy az információk ezen a nyitott kapun 68 . ha nem felpuffadtak. Változó oválok Változó oválok Ha megállapítottuk az oválok nagyságát. Széles oválok Széles oválok Mit nevezünk felpuffadt oválnak? Az írásban itt-ott elõforduló. jelentõsen megnagyobbodott oválokat nevezzük így. Így az ír. de nem is egyenletesek az oválok? Változó méretû oválokkal –azon kívül. kiszámíthatatlan személyiség. ami hiányzik írójából a cél eléréséhez. gátlástalan.

Jobbra a jövõ. Aki erre kíváncsi. akik leleményesen próbálják a szabálykövetõ embert mímelni. akkor írójára ne bízzuk titkainkat. Ha az ovál nyitottsága nagyobb. õk azok. Ha azonban 69 . az jobbra nyitja meg oválját. Amennyiben a saját ügyeik megoldására keresik a vészkijáratot. úgy a baloldalon nyitottak az oválok. az balra nyitja az énkép-betûit. a külvilág van. azt szintén az oválon kihagyott rész – a rés – nagysága jelzi. akkor az 1 és 2 óra között kissé nyitott ovál a nyílt.Grafológia zavartalanul áramolhassanak oda-vissza. akik az oldalán hagyják nyitva énkép-betûiket. információit innen szeretné beáramoltatni. Aki a múltnak és saját Egójának szentel nagyobb figyelmet. információkat befogadó embert mutatja. önmagát vállaló. miközben megtalálják a kibúvókat. Ha egy óra számlapja segítségével határozzuk meg az oválok nyitottságát. hogy melyik oldalon nyitott az ovál? A térszimbolika segítségével megfejthetjük a jobbra nyitott és a balra nyitott oválok jelentését. Nyitott oválok Nyitott oválok Lényeges az. vagy a 9 óránál található nyílások a kiskapuk keresõit leplezik le. mert szereti azokat kifecsegni. A 3. 10 és 11 óra között nyitott oválok Vannak. Hogy errõl a témáról mennyit árulnak el a másiknak. 1 és 2 óra között nyitott ovál A 10 és 11 óra között nyitott oválok tulajdonosai leginkább önmagukról szeretnek beszélni.

Ha girlandos írásban látunk gondosan bezárt oválokat. Felül nyitott oválok Alul. akik nem nyitnak rést énkép-betûiken.Grafológia a közösségért teszik ezt. a jobboldalon találjuk a nyílást. zárt oválokkal írnak. visszahúzódó emberek. 9 óránál nyitott oválok Találkozhatunk még felül-. Õk a zárkózott. az ösztönvilág. a tudás áramlik az oválokba. hazugságjelnek minõsíti. Így írnak a vallásos emberek is. valaminek a takargatását. és alul nyitott oválokkal is. Alul nyitott oválok Mit tartunk a zárt oválokról? Vannak. Zárt oválok 70 . a tudattalan felé nyitott oválokat negatívan ítéli meg a grafológia. ez titkolózást. Felülrõl mindig a szellemiség. õszintétlenséget jelent.

Az oválokban megjelenõ többlethurkok fokozott érzékenységet. szeretetigényt jelölnek.Grafológia Találkozunk becsavart oválokkal is. Bizonyos betegségekre. Szögesedés az oválokban Többlethurkok az oválokban Elfonalasodott ovál Elfonalasodott oválok az aláírásban Nézzük meg az oválok dõlését is! A térszimbolika alapján könnyen megállapíthatjuk. egyes szívbetegségek. ez védekezést. pl. asztma stb. allergiák. kritikus. hogy írója számára melyik irány a kedvesebb: a közösség. melyek légszomjjal járnak. nagy önfegyelemmel rendelkezõ ember sajátja. következtethetünk az oválokban található többlethurkokból. vagy saját Egója. A fonalas oválok önbizalomhiányra. 71 . Többszörösen becsavart oválok A szöges ovál az akaratos. erõs bezárkózást jelez. esetleg hadaró beszédre engednek következtetni.

feladatokkal még bõven terhelhetõ ember „a” betûje: A teherbíróképessége határán lévõ. akik inkább otthon vívnak ki maguknak tekintélyt. a magánéletükben. hogy azok. „o”-nál nagyobb „a” betû Mit jelentenek az „a”-nál nagyobb „o” betûk? Akik viszont az „o” betûjüket kerekítik nagyobbra. õk azok.Grafológia Balra dõlõ oválok Jobbra dõlõ oválok Mit fejez ki a munka betûje? Az oválok közül kiemelt szerepe van az „a” betûnek. nem törõdnek annyira a külvilág róluk alkotott véleményével. 72 . mint a munka betûjének. tovább már nem terhelhetõ ember „a” betûje: Mit jelentenek az „o”-nál nagyobb „a” betûk? Érdekes megfigyelés. Az alul foglalkoztatott. sokat adnak mások véleményére. fontos számukra a róluk kialakított kép. vagy az ovál magassága fölé kerülõ betûszár mutatja írójának terhelhetõségét. mint otthon. akik írásukban a két énkép betû közül rendszeresen és következetesen nagyobbra rajzolják az „a” betût. Az ovál magassága alatt maradó. a munkahelyükön már ritkábban. Õk általában a munkahelyükön tekintélyesebb emberek.

Grafológia „a”-nál nagyobb „o” betû 73 .

annak készségét. Ezekkel a vizsgálatokkal a pszichológus a vizsgált személy ösztönvilágát. az éntudatunkat. És mit mutat a hurokrész? Mint általában a hurkok: az élmény igényét. esetleg elmaradását. Maradjunk még a középzónában. A „gy” jellegzetesen magyar kettõs betû. valamint hurokrészre bontjuk. 74 . hogy annak „g” felõli szára kisebb. hogy párjának vannak ugyan sikerei. Fogalmazhatunk úgy is. hogy Õ kevesebbet ér partnerénél. a partner. és nézzük meg a fejrészeket. önmagát sokkal többre értékeli. A „gy” betű A grafológiában a „gy” betû majdnem annyi információval szolgál az illetõ ösztönvilágáról. az tudja. hogy a szexuális énképünket. és szexuális komfortérzetünket tükrözi.Grafológia 12. Aki úgy írja „g”-je mellé az „y”-t. vagy a maga számára is ismeretlen hajlamait hozza felszínre. az énérzetünket mutatja a szexualitásban. Mit tudunk meg az „y” vizsgálatából? Az „y” az Én -– Te viszonyban a Te. akkor az író felnéz társára. aki mellett kicsinek. azaz a társ szimbóluma. a legrejtettebb. Hogyan kezdjünk a „gy” betû vizsgálatához? El?ször maradjunk a középzónában. de Õ ezzel szemben nem sokra tartja. mert az „y”-nak további mondanivalója is lehet. Vizsgálatakor fej-. beteljesedését. vagy a barát is. és mindkettõt értelmezzük. melyek akár még Õt magát is meglephetik. Melyik a nagyobb? Ha a „g” feje a nagyobb. Ha viszont az „y” feje sikeredett nagyobbra. akkor az író lenézi társát. féltve õrzött. mint a pszichológiában a mélypszichológiai vizsgálatok. Mit mutat meg a „g” fejrésze? A fejrész a középzónában helyezkedik el. melynek elsõ tagját a grafológia a szexualitás betûjének nevezi. feldolgozását. Ez a társ lehet a házastárs. sõt jelentéktelennek is érezheti magát. amennyiben jelentõs ez a méretbeli különbség. mint az ellentétes oldalon lévõ. értékeli a közösség. Úgy érzi. A „gy” betû értelmezésével is kaphatunk olyan információkat az egyénrõl.

amilye van. hogy társával kapcsolatos véleményével a környezete nem ért egyet.Grafológia És ha ez fordítva van? Az „y” bal szára akkor hosszabb. 75 . A „g” úgy érzi. azaz maga az író sokkal többre értékeli párját. ha a „g”. és a hurok legmélyebb pontja közötti távolságban fejezõdik ki az egyén szexuális törekvésének nagysága. A középzóna alsó pontja. mint amennyire a külvilág teszi azt. amikor az „y”-nak hiányzik a feje? Nézzük meg akkor azt. akkor kettejük között szellemi kapcsolatról nem beszélhetünk. Ha csak hurokrésszel rendelkezik. csak az „y” által nyújtott biológiai szükségletekre korlátozódik kapcsolatuk. Hogyan értékeljük kapcsolatukat akkor. Õ is tisztában van vele. Mit tudhatunk meg a hurokból? Elõször nézzük meg a hurokszár nagyságát.

nem beszél róla.Grafológia Könnyedén megállapíthatjuk a két „g” betû szárának összehasonlításából. Ez utóbbi folytatóinál találhatunk még egyéb titkolódzásra. Mit jelent ez? Ez a téma tabu a számára. Most nézzük meg a bekötési pont jelentõségét a „g” betû esetében is! Alulkötött „g” esetében a metszéspont az alsózónában marad. vagy a titkos viszony. a prüdéria. Ennek általában két jellemzõ oka lehet. de ez nem párosul megfelelõ mértékû élménykészséggel. Akinek igényeihez mérten arányos élménye is van az „a”. Írója elzárja. megélni? Ugyan „b”-nek nagyobb az igénye. A hurkosságról szóló fejezetben beszéltünk a bekötési pont fontosságáról. õszintétlenségre utaló jeleket is az írásban. aki megfelelõ módon képes az élményt befogadni. Alulkötött hurok A középzónába magasan bekötött „g” hurok tulajdonosainak viszont állandó témája a képzelt. nem hozza fel a az élményt és az ezzel kapcsolatos eseményt a hétköznapok világába. jelentésérõl. hogy melyikük írójának nagyobb a szexuális vágya. És ezen az ábrán melyiküknek nagyobb az élmény utáni igénye? Kettejük közül melyik az. 76 . melyikük törekszik jobban az élmény megszerzésére: Természetesen a „b” a helyes válasz. vagy valós szerelmi élmények megtárgyalása.

Nem kötõdik párjához. de mindkettõjük számára elviselhetõ még a kapcsolat: Itt már kedvezõtlenebb helyzetben van a „g”. harmonikus kapcsolatban élõ párokra jellemzõ. vagy normál betûtávolságra írt „y” a kiegyensúlyozott. A „g-y” betûk legalább annyiféle variációban írhatóak le. rossz a szexuális kapcsolat is köztük. és nézzük meg összekapcsolási variációit! A „g”-vel összekapcsolt közeli. azaz maga az író. ágytól elváltak szólással. ahányféle kapcsolat létezhet két ember között. Nézzük röviden a legjellegzetesebbeket: Ez egy olyan kapcsolat. aki távolra tolja ugyan magától párját. Õ jól érzi magát. akik kölcsönösen odafigyelnek a másikra: A „g”-vel ugyan összekapcsolt. de a normál betûtávolságnál távolabbra helyezett „y” már problémát mutat a párkapcsolatban. azaz az írót . E két betûrész elszakadása egymástól viszont már olyan kapcsolatra utal. melyben a társ bekebelezi a „g”-t. Ám ezt az „y” nem veszi észre. melyet a magyar nyelv rendkívül árnyaltan fejez ki az asztaltól.Grafológia Felülkötött hurok De térjünk vissza a „gy” betûhöz. teljesen ráfonódik társára: 77 .

Partnere írásában tudjuk csak megfigyelni. Bizonyos esetekben találhatunk homoszexualitásra utaló jelzéseket a középzónás betûkben is. Ez feltételezhetõen attól is függ. vagy teljes mértékben elfogadja azt. Mit értünk zavaró hatású alsózóna alatt? Az ott elhelyezkedõ hurokképzések deformációit. hogy a valóságos helyzetet látjuk. nem rajzol fejet az „y”-nak. önmaga elõtt is szégyenkezik. Ezek többnyire képi szimbólumok formájában jelennek ott meg. érzékelt helyzetet ismerhetjük meg. Kimutatható-e a homoszexualitás az írásból? Vannak bizonyos jelek az írásban melyek utalhatnak erre. úgy nem fogjuk írásából egyértelmûen látni másságát. túlméretezettségét és a „g” betû hurokrészének a többi alsózónás hurokhoz viszonyított eltéréseit. hogy az illetõ bûnnek éli-e meg saját homoszexualitását. akkor ezek a jegyek megjelennek írásában is. A „gy” betûben mindig az író által gondolt. kiegyensúlyozott kapcsolatban élnek –„g” szerint: Ne felejtsük el. de a sokéves tapasztalattal rendelkezõ grafológusok szerint sem lehet a homoszexualitást egyértelmûen megállapítani. aki az egyik írásban a „y” volt. 78 . a másikban már a „g” helyén áll. és békében él önmagával. ahol mindkettõjük számára megfelelõ. Amennyiben teljes értékû embernek érzi magát.Grafológia Mirõl szólhat ez a kapcsolat? A „g” nem tekinti szellemi partnernek társát. és egy zavaró hatású alsózónával együtt már utalhatnak a homoszexualitásra. Az ösztönszférába helyezi le párját. Ha viszont rejtegeti különbözõségét. hogy ugyanarról a kapcsolatról hogyan vélekedik a másik fél. állandó bûntudatban él. egyáltalán nem biztos.

Ne felejtsük el. még ha találunk is az írásában erre utaló jeleket! 79 .Grafológia Képi szimbólumok az „m” és „D” betûkben Mindig nagyon vigyázzunk a homoszexualitás feltételezésével. mert elõfordulhat az is. és azokat csak utánozza. hogy az illetõ látta valakinél az erre utaló betûalakzatokat. hogy nincs jogunk senkire sem rásütni ezt a bélyeget.

Az aláírást. Egész jogéletünk a sajátkezû aláírás fogalmán alapul. A régebbi idõkben aláírásuk helyett az írástudatlan emberek három keresztet tettek . Függõleges. Vezeték és keresztnevünk saját énünk kivetülése.irányban kétféle elhelyezést különböztethetünk meg: szövegtömbhöz közeli.ha szeretjük azt. Aláírásunkban viszont korábban jelentkeznek az iskolai sablontól eltérõ. Az aláírást mindig a szövegtömbhöz hasonlítjuk. akik hisznek a grafológiában. mint a nevüket. de a napocska. Ennek oka feltehetõen az. mégsem szokták a grafológusok csak az aláírás alapján felállítani a személyiségképet. Ha az írás készítõje alig hagy távolságot a szövegtömb és az aláírás között. egyfajta védettség igényt is jelölhet. hogy a nevünk az. hogy mutassák meg nekik a „Szilvi betût” vagy az „Andris betût”. A saját névtõl jobban magukénak érzik munkájukat. . tiltakozásának. melyben annak tudatos és tudattalan része egyaránt nyomot hagy. Az aláírás Vannak emberek. az óvodai jelek mellé. ha nem . erõs kötõdését a közösséghez. hogy nevünkhöz . vagy labda képével mégsem azonosulnak. Elõször az aláírás térbeli elhelyezését nézzük meg függõleges és vízszintes irányban egyaránt. ezzel hitelesítve azok tartalmát. egyéni vonások. hogy a leírtakkal teljes mértékben azonosul.különös kapcsolat fûz bennünket. elfogadják mint tudományt és vannak. mint a személy egyetértésének. vagy kötelezettségvállalásának teljes jogú képviselõjét azonban mindenki elfogadja.Grafológia 13.vertikális . egyetért vele. létra. Írástömbhöz közeli aláírás Írástömbtõl távolra helyezett aláírás 80 . azt inkább folyóírásunk tükrözi. Aláírásunk kevésbé változékony mint írásunk. Ebben az életkorban már kérik a szülõktõl. Az óvodába járó gyerekek hamar megtanulják ugyan az ott használatos jeleket. Kisgyermekkorunkban megtanultuk. ez azt jelenti. annak ellenére. nyomtatott betûkkel.tanúk elõtt -az okmányokra. Jelentheti még az egyén önállóságát. ami megkülönböztet minket a többiektõl. A bennünk végbement változások mégsem itt jelentkeznek azonnal. Az aláírás rengeteg információt hordoz tulajdonosáról. Monogramjuk után hamarosan a teljes nevüket is le tudják írni nagy. azonosságtudatunkat adja. hogy az aláírásában áll az ember a legközvetlenebb kapcsolatban önmagával. nem érzik annyira a sajátjuknak. és szövegtömbtõl távoli aláírást. akik megmosolyogják azt. melyet szívesen vésnek rá rajzaikra.

Pesszimizmust. egyben kiegyensúlyozottságot jelent. az félelmet.elhelyezése is sok mindent elárul írójáról. elszigetelõdést. és egy jobb oldali 7cm-es oszlopot. Feltûnõen nagy távolság esetén jelezhet klausztrofóbiát. Az iskolában tanult sablon szerint az utolsó sor és az alsó lapszél megfelezett távolsága az aláírás ideális helye. Kapnánk egy baloldali. a bezártságtól való ideges félelmet is. Ha az aláírás elhelyezése ettõl balra tér el. betartását. Középre helyezett aláírás 81 . A normál. depressziót. azzal nem ért egyet. egészséges személyiségû emberek a jobboldali oszlopba helyezik aláírásukat. az emberek felé. egy középsõ. középre. akkor elhatárolja magát a fent leírtaktól. ha három egyenl?õ szélességû sávra osztanánk. vagy a bal oldali oszlopban van. krízishelyzetet is jelezhet a balra tolódott aláírás. Megkülönböztetünk jobb oldalra. Egy 21cm széles A/4-es lapot. körülbelül a középsõ. amely a térszimbolika alapján orientációt jelez a külvilág és a jövõ felé. amely a normák követését. Jelenthet még függetlenségre való törekvést. Szabályos helyen lévõ aláírás Az aláírás vízszintes –horizontális .Grafológia Ha távolra helyezi az aláírását a szövegtömbtõl. mert telítve van negatív élménnyel. Az író nem mer közeledni a külvilág. az egyes sávok 7-7cm szélesség?ek lennének. szorongást jelez. valamint bal oldalra helyezett aláírást.

az elsõ 7cm-es oszlopban elhelyezett aláírás neurotikus személyre utal. segítségre szorul. önállótlan. Bezárkózik a külvilág. fáradt és letört ember.Grafológia A bal margónál. saját egyéniségének túlzott hangsúlyozását. illetve olvashatatlansága megmutatja írójának felel?sségvállalását. Az olvasható aláírás felelõsségvállalást. mert akár önmaga ellen irányuló cselekedetre is képes. aki fél. A felfelé tartó aláírás lendületes. 82 . önmaga vállalására utal. energikus. Ennek megítélésénél azonban vegyük figyelembe az írásban jelenlévõ más hasonló jelentésû utalásokat is. az emberek elõl. természetes viselkedést. nem egyértelmû kommunikációra való törekvést. a szabályok be nem tartását. teljesen a múlt felé fordul. balra helyezett aláírás balra helyezett aláírás Az aláírások vízszintes. becsületességet. Az olvashatatlan aláírás egyfajta rejtõzködést. ambiciózus. szorong. valamint udvariatlanságot jelent. nyíltságát. lefelé tartó aláírás Az aláírás olvashatósága. mert a számítógépes levelezés elterjedésével az üzleti levelezésben a bal oldalra helyezett aláírást egyre többen alkalmazzák. illetve függõleges elhelyezése után vizsgáljuk meg azok sorirányát. Krízishelyzetben van. kedvetlen. A lefelé tartó aláírás írójában kevés az energia. egyértelmû kommunikációra való törekvést jelöl. passzív. jövõorientált személyre utal.

hogy a két név között feltûnõen nagy a távolság. A következõ három minta A. könyvébõl való aláhúzás az aláírásban A bekeretezett név elszigetelõdést. hogy a személyt a hivatalos szerep. különállóvá válik a „né”. nagyobb betûkbõl áll. akkor az író személy az apával. pontot tesz a végére. Arra is utal. 83 . Azt is jelzi. Ezeket a jeleket paráfnak nevezi a grafológia. esetleg fölötte húz egy vonalat. hiúságot. elsõsorban terveinek. hogy asszony státust értek el. gyakran válást. büszkeséget jelent. az a kapcsolatban szakadást. de az is elõfordulhat. hogy azok a nõk. feladatainak megvalósítása foglalkoztatja. Abban az esetben. Minden paráf egyfajta önkiemelést jelent. hogy az illetõ a magánéletben tud inkább kibontakozni. énértékelési problémákat jelez. bekarikázza. akik asszonynevüket használják. hogy valaki a nevét aláhúzza.Grafológia olvashatatlan aláírás Gyakran elõfordul. Az így aláíró védelmet keres a külvilág elõl. A kiemeltebb keresztnév egocentrikusságot. Amikor a férj keresztnevérõl leválik. bezártságot mutat. Az aláhúzott név mindig énkiemelést. mint férjük vezeték. amikor a vezetéknév a nagyobb. a férfiszereppel. önmaga személyének fontosságát. hogy a vezeték és keresztnév írása között különbség van. akik büszkék arra. Érdekes megfigyelés. a „né” szócskát jóval nagyobb bet?vel írják. Lüke Az aláírás grafológiája c. bizonytalanságot. Gyakori jelenség. esetleg özvegységet jelöl. egy belsõ védett világot jelent. bekeretezi. hogy férjhez mentek. a „né” végzõdésben jelzik férjükhöz való kötõdésüket.és keresztnevét. a névadó családdal azonosul. Valamelyik jobban kiemelt. A bekarikázott név egy védõburkot. nyomatékosítást. leszakadó „né” leszakadó „né” Azoknál a n?knél.

vagy mûtétre utaló áthúzás a kezdõbetûben Végvári Valéria 1970-óta a betegségjegyeket kutatta az írásban. Ez azt jelenti. A pont jelezhet még óvatosságot.Az aláírás dõlésszöge megegyezik-e a szövegtömb dõlésszögével .Az aláírás betûformái megegyeznek-e a szövegtömbben használt betûformákkal . melyben egyébként nem lenne. Így ír alá az az ember.Az aláírás kötöttsége azonos-e a szövegtömb kötöttségével Miért fontos ezeket megvizsgálnunk? 84 . Megfigyelései alapján. akár cselekedeteirõl. A vezeték. átélt tragikus eseményt jelent. név fölött húzott vonal A díszített kezdõbetû az aláírásban önszeretetet.Grafológia Pontot tesz a név után.Az aláírás betûi azonosak-e a szövegtömb betûinek méretével . aki határozott. Az aláírást mindig a szövegtömbbel együtt értelmezzük. Õ a név kezdõ nagybetûjében található áthúzást mûtéti jelnek értelmezte. mégis áthúzás jelenik meg. pont az aláírás után A név fölött húzott vízszintes vonal mindig valaminek az eltakarását. aki nem szeretné. hogy egy írás elemzésekor az aláírást összehasonlítjuk a szövegtömbbel az alábbi szempontok alapján: . ha megtudnának bármit is akár szándékairól. a nagyobb mûtéteken átesett emberek húzzák át nevük kezdõbetûjét. bizalmatlanságot is. nem szereti az ellenvetéseket. Túldíszítés esetén nárcizmust jelent. valaminek a lezárására törekszik.vagy keresztnév kezdõbetûjében. elkendõzését jelenti.Az aláírás kötési módja azonos-e a szövegtömb domináns kötési módjával . önhittséget mutat. átélt tragikus esemény.

automatikussá válik az írás. hogy a szebbik oldalát mutassa. Ebben a kézjegyben egy balra forduló. magas önértékelést. olyat. A szövegtömb közepe felé gyengül a kontroll. kicsit változik az írás. mint amilyen valójában. kiegyensúlyozatlanságra utaló jel. itt mutatja meg leginkább legbensõbb énjét.egy-egy ostor. Szövegtömb a hozzá tartozó a szövegtömbnél jóval nagyobb eltérõ kötöttség aláírással: aláírás Az aláírás és a szövegtömb betûinek dõlésszögbeli eltérését negatívan értékeli a grafológia. elõrehulló haj. A szembeötlõen nagyobb aláírás érvényesülési vágyat.Grafológia Az ember az aláírásában áll a legközelebb önmagához. Az aláírás és a szövegtömb közepén alkalmazott írás normál esetben azonos. félénkséget. Jól felismerhetõek az orr és a száj.ritkán találkozhatunk képi szimbólumokkal. A szöveg elején. önmagát elrejteni vágyó személyt takar. alárendeltséget jelent. de nem ítéljük meg negatívan. kontroll alatt tartja önmagát. A gyakorlatlan szemû íráselemzõ ezeket nehezen ismeri fel. Aláírásokban. elõrehajló fejû profilrajzot láthatunk. aki a nyilvánosság elõtt másnak mutatja magát. 85 . Folyóírásunkban viszonylag gyakran találhatóak képi szimbólumok. ritkán látható jelképeket tartalmaznak. A képi szimbólumok leggyakoribb megjelenési formái a szívvé alakult oválok. szignókban azonban . A szövegtömb vége felé ismét mûködésbe lép a kontroll. valamint a számjegyekké módosult betûk. A kisebb aláírás mindig kisebbrendûségi érzést. melyek különleges. a madár-jelek. Az alábbiakban olyan aláírásokkal ismerkedhetünk meg. Azonos a dõlésszög és a betû kötöttsége. A bet?nagyság is többnyire megegyezõ. becsvágyat jelent. amikor még odafigyel az írásra. vagy kardjeltõl eltekintve. szorongást. A grafológusok ezért szívesebben választják vizsgálatra az írásminta középen elhelyezkedõ részét. A szövegtömbben is mutat egyfajta képet önmagáról. Az aláírás és a szövegtömb eltérése általában alakoskodó. Ez mindig ingatagságra. vigyáz. szilárd belsõ norma hiányára. ha az aláírás betûi kicsit nagyobbak. A szemet eltakarja a homloknál kezdõdõ. . Az aláírásában mutatja meg valódi énjét. valamint a nyaki rész vonalai. megmutatkozik az író valódi énje.

célratörõ. A név tulajdonosának kedvenc idõtöltése a vitorlázás. egy alig hullámzó víztükör felszínét fedezhetjük fel. Nem fontos számára a titulus. valamint a múltból érkezõ tapasztalatok szükségességérõl árulkodik. melyben a vezeték és utónév is egy-egy képi szimbólumot rejt. az állandó koncentrációra utal. hogy egybeírja vezeték. Figyeljük meg az arc erõs felsõ nyitottságát! Írója nem zárja el vonallal a fejtetõnél látható széles. munkavégzésében lendületes. Az ezzel járó csend. ez abból látszik. vezetõ beosztású férfi aláírása. esetleg vallásosságra is utalhat. Igazi grafológus-csemege. Nem tudja különválasztani magánéletét a munkájától. A következõ aláírás egy mûszaki pályán dolgozó. nyitott sávot. hogy mindkét jelkép a nevek kezdõ nagybetûiben található. Külön érdekesség. Tulajdonosa egyetlen. A vezetéknév elsõ "E" betûjében. A keresztnév nyomtatott "A" betûje egy vízen sikló vitorláshajót ábrázol.) ezt nem is találjuk meg aláírásában. 86 . nyugalom és természetközelség utáni vágy jelenik meg aláírásának képi szimbólumaiban. amely nagyfokú szellemi érdeklõdésre. folyamatos vonallal rajzolja meg profilját.Grafológia Ez a szimbólum a nagyfokú figyelemre. (Dr.és keresztnevét. szellemiek iránti befogadóképességre. amely a felismerhetetlenségig szimbólummá vált. határozott.

erõs akarat. domináns személyiségre is. magányra. erkölcs száma. optimista természetet és személyes vonzerõt jelez. rugalmasságra. képzelõerõt. belsõ nyugtalanságra. vezetõ típusú. a magabiztosság és az energia száma. Az 1-es szám megjelenése a j betûkben 2-es szám: Az élet anyagi oldalát jelzi. ami elsõ helyen. sorsot és a végzetet jelöli. optimizmust. kiközösítettségre is. Az elszántság. egyéni megoldásokban. vonzó egyéniséget. Néha csak 87 . büszke és önérzetes egyént jelöl. A 2-es szám megjelenése a „z” betûkben 3-as szám: Belátás. A szám gyakori megjelenése rokonszenves. õ képvisel mindent. A z betû 2-es számmá válása az anyagiasságon kívül szókimondásra. kiszámíthatatlanságra. kirekesztettségre. törvényes rend. Gyakori megjelenése az írásban kezdeményezõ. és a hatalom szimbóluma. hitet. haladó gondolkodást. boldog érzelmi életet. befolyásolhatóság gyakori hangulatváltozásokra és megbízhatatlanságra. alkalmazkodóképességet. felszínességre. esetleg agresszivitás. különleges betûmódosulatokban találkozhatunk vele. vallást. Jelenthet ésszerû gondolkodást. Az elõzõekkel ellentétben ennek a számnak nincs jellemzõ elõfordulási helye egyik betûben sem. de jelentheti a vezetõ szerep vágyát és utalhat uralkodó. titkolózásra. Utalhat határozatlanságra. Utalhat sokoldalúságra. nagyvonalúságra. magasan áll. erõs akaratra és cselekvési energiára utaló jel. ingadozásra. Számmisztika 1-es szám: Az akarat.Grafológia 14. de utalhat egyedülmaradásra. lelkiséget. bölcsesség. Mûvészi hajlamot. Az 1-es szám legtöbbször az m és j betûkben jelenik meg.

intuitív felfogóképességet. tett és munka száma. Cselekvés. Utalhat a tervek megvalósulására is. A 4-es szám a jellemerõ szimbóluma. vonzódást misztikumok felé. új gondolatok iránti nyitottságra is. erõt. A szám gyakori ismétlõdése elszántságra.Grafológia az írott szöveg 90 vagy 180 fokos elforgatásával találjuk meg ezt a számot. segítés. ez a szimbólum magasabb fokú értelmet. mágikus befolyásoltságot. átlagon felüli akaraterõre és cselekvési energiára utaló jel. A 3-as szám megjelenése az „s” betûkben 4-es szám: Megbízhatóságot. a figyelem összpontosítását mutatja. 88 . bölcsességet jelöl. ha 180 fokkal elfordítjuk a lapot A 4-es szám megjelenése az ékezetekben 5-ös szám: Vallás. vezetõi készséget. Utalhat még az új eszmék. Ebben az írásban minden „h” és „n” betûben felfedezhetjük a 4-es számot. gyógyítás száma. Az írásban általában ékezetek módosulnak 4-essé. alaposságot. Jelölhet okkult tudományok iránti érdeklõdést.

Grafológia Az 5-ös szám az érintkezéssel. botránnyal és szélhámossággal. megközelíthetetlenségre. a vonzalom. a szerelem. A 6-os szám megjelenése a „b” és „E” betûkben 7-es szám: Határtalanság. A 6-os szám gyakori ismétlõdése otthonszeretetre. hûségre. naivitásra. felszínességét. ekkor mértéktelen táplálkozást is jelent. összeköttetéssel és a kapcsolatokkal függ össze. Ezt a számot hozzák összefüggésbe a hamisítással. temperamentumot. titkolózásra. de jelenthet nagy 89 . optimizmusát. jó emlékezõtehetséget. diplomáciai készségét. fejlett üzleti érzéket jelöl. visszahúzódásra. A szám gyakori megjelenése az írásban pesszimizmusra. fejlett szépérzékre utal. Leggyakrabban a b betûben jelenik meg. középszerûség megvetésére. a szépség száma. szerelmi életre. kiváló beszéd és íráskészséget. zárkózottságra utal. a tökéletesség. szellemi frissességet. Kifinomult mûvészi érzéket és kulturális igényeket jelenthet. Az 5-ös szám megjelenése az „r” betûkben 6-os szám: A szeretet. de jelölhet önlegyõzést. hagyománytiszteletre. A szám gyakori megjelenése mozgékonyságot. de utalhat a változatosság vagy a változás vágyára is. gyõzelmet. Ugyanakkor viszont az alsózónában található. spiritualitás és misztikumok iránti vonzalmat és érzékfeletti fogékonyságot is. befejezetlenség. a gondoskodás. A 7-es szám kapcsolatban áll az érzékfeletti világgal. Jelezheti írója igazságszeretetét. magányra. vagy ezek vágyára. színészi tehetséget. Ez a szám leggyakrabban a b vagy az r betûkben jelenik meg. káosz és okkult tudományok száma. 6-os számra emlékeztetõ hurok inkább ínyenc típusú embert jelöl. segítõkészségre. csalással. Utalhat családi. a harmónia.

anyagiasságot. bátorságra. amely rombolásra és építésre egyaránt felhasználható. boldogságra. Jelenthet helyes megérzéseket. f. elszántság és küzdõképesség számának is szokták nevezni. A 8-as egy önmagából kiszabadulni képtelen vonal. a legváltozatosabb formákban és betûkben. Egyfelõl utalhat nyugalomra. A 9-es szám utalhat erõs személyiségre. Fegyelmezettséget. megértés és megbocsátás hiányára utal. határozottságra. de a kitörésre. A 8-as szimbólum minden esetben a jelenlegi közegbõl vagy élethelyzetbõl való kitörési vágyat. iszonyú erõk mozgósítására képes. tökéletességre. katasztrófa. kegyetlenség. a végzetet szimbolizálja. Túláradó indulatokra. természetfeletti erõkkel bíró egyént mutat. különleges élményeket. bánat. tetterõre. függetlenséget és önállóságot. d. fejlett hatodik érzéket. sikerorientáltságot mutat. érzelemvezéreltséget. szegénység. erõszakosság. szókimondást és másokat könnyen befolyásoló képességet jelent. De felfedezhetünk fektetett 8-asokat is az írásban. se vége. Ilyenkor nagyszájúságot. s. birtoklási vágyra. A fektetett 8-as a végtelenséget. Ez a szám jelenik meg a legtöbbször. Találkozhatunk 8-assal a b. akaraterõre. másrészrõl viszont erõs indulatok. békességre. Leggyakrabban a 7-es szám az áthúzott z betûben jelenik meg. A 9-es szám a g betûben jelenik meg legtöbbször. g. törekvések. Nyomor. hatalomvágyat. együttérzést. változtatásra való képtelenséget jelöli. A szám gyakori megjelenése rendkívüli energiával. aki elsöprõ energiák. merevséget. végzet száma. A 8-as szám megjelenése az alsózónás hurkokkal 9-es szám: Ez a szám kettõs jelentéstartalommal bír. A 8-as számnak nincs se eleje. ly betûkben és az l felsõ hurkában. önimádatra. gátló hatások. gyakorlatiasságot. 90 . ez egy olyan pálya. A 7-es szám megjelenése a „z” betûkben 8-as szám: Az akadályok. Mértéktelen cselekvési energiát jelöl. türelem.Grafológia képzelõerõt. amin belül szabadon lehet mozogni. de kikerülni belõle képtelenség.

mint minden más áthúzott betû vagy szó (esetleg egész aláírás) önsanyargatásra. ellentétes erõk összetûzését. A nagy O betûk vizsgálatakor találkozhatunk olyanokkal. Az írásban viszont minden ovál ( a. õ betû ) a nullára emlékeztet. o. önpusztításra. Ez a jel is. ó. á. ö. 91 . a saját személyiség megsemmisítésére utal. amelyek áthúzott nullára emlékeztetnek. válságokat. pontosan ezért nem tekintjük ezt a számot szimbólumnak. katasztrófák által végbemenõ változásokat.Grafológia A 9-es szám megjelenése a „g” betûkben 0 : Ez a szám képviseli a gyökeres átalakulásokat.

Csak az általa magasabbrendű népcsoportokba sorolható emberek képesek az írás természetes formáját. ahol az 1-es a legmagasabb. Öt értékhatárt. A 3-as a sablonos. akiknél az írás kevésbé természetes folyamat. az önérzetes és a büszke rokon fogalmak. Maga a formanívó elmélete Klages német grafológus nevéhez fűződik.nem sok a különbség. A 2-es és a 4-es az átmenet a sablonos és a legmagasabb. ügyetlenül formált egyénietlen írásokat. Ne kedvetlenedjünk el. azt Klages a formanívó elmélet alapján kívánta eldönteni. ha sokáig nem tudjuk megállapítani egy írás formanívóját. Formanívó A grafológia talán legkényesebb pontja. alacsonyabb kategóriába helyezi azt. Klages szerint minden tulajdonság pozitív és negatív módon fogható fel. Milyen legyen a magas formanívójú írás Klages szerint? Természetes Átélt Ritmusos Eredeti Leegyszerűsített Minél nagyobb fokban tér el egy írás a felsoroltaktól.Grafológia 15. az értelem kontrollja viszont lerántja. 92 . amely rengeteg vitát váltott ki. eredeti írásképet magasabb csoportba sorolta. és ki tudjuk majd szűrni a magasabb vagy alacsonyabb kategóriába sorolható írásokat. Klages szerint vannak az emberiségnek olyan alacsonyabb rendű népcsoportjai. sok gyakorlással. annál alacsonyabb besorolásba került. nehezen magyarázható és nehezen érthető része a formanívó. Hogy az adott írásra éppen melyik tulajdonság a jellemző. Szerinte a lélek ereje magasba repíti a formanívót. mint a mesterkélt. vagy ingatagságot is. az 5-ös a legalacsonyabb fokozat. Általában a természetes. rengeteg írás vizsgálatával rááll a szemünk. és vált ki mind a mai napig a grafológusok körében. gyors gondolkodást. kategóriát határozott meg Klages. illetve a sablonos és a legalacsonyabb nívójú írások között. a szerény és a gyáva. ezáltal önmagát adni. de jelenthet türelmetlenséget. Egy-egy írásjelnek is többféle jelentése lehet. Előbb – utóbb. melyek között -Klages szerint. A szívós és az erőszakos. életteli. így például a betű tengelyétől jobbra kitett ékezet jelenthet élénkséget. átlagos írások kategóriája.

melyik csoportba helyezi azt. 2. fiatalkori írását láthatjuk. ábra Klages besorolása alapján 2-es formanívójú írás 93 . besorolása nem egyszerű feladat. a grafológus szubjektív véleménye dönti el. Az írások megítélése.Grafológia Nézzük meg. hogyan sorolta be Klages az Írásmintákat! 1/A ábra Klages besorolása alapján 1-es formanívójú írás 1/B ábra Klages besorolása alapján 1-es formanívójú írás Az 1/B ábrán Klages saját.

Grafológia 3.ábra Klages besorolása alapján 3-as formanívójúírás 4. ábra Klages besorolása alapján 4-es formanívójú írás 94 .

Most ismerkedjünk meg egy másfajta módszerrel. amivel még e könyv olvasása előtt is akarva – akaratlanul megítéltünk egy elénk került írást. Klages kategóriái szerint értéktelen. hogy ez egy jó írás. aki ugyanazt az írásmintát ugyanúgy ítélné meg. Mit nézzünk meg először? Először is a tanult mintától való eltérést. Nincs ugyanis két olyan grafológus. számítógépen felnövekvő generációt ügyetlenebbül formált írásképük alapján. alacsony formanívója miatt. amelyik első látásra azt sugallta. Az egész elméletnek két gyenge pontja van: az egyik a szubjektív vélemény alapján történő besorolás. az intuíciókra való hagyatkozást. betűalakzatok másképpen való írásával. Ez alapján mondjuk azt. a zónaarányok. aki keveset ír. míg a ritkán tollat fogó ember írása nem automatikus. hogy ez egy nagyon jó. és tagoltsága Az írás szabályossága Az írás arányossága Az írás tempója. Leginkább az írás ritmusát szoktuk megérezni. az ékezetek formájának és helyének változtatásával. az iskolában ránk erőltetett írástól való menekülést érezzük meg egy grafikumban. A másik gyenge pont. Ezek alapján minden olyan ember. Nem nehéz kitalálni.Grafológia 5. Találkoztunk már olyannal is. vagy nagyon érdekes írás. sőt kifejezetten hiba a megítélésnél az. ezáltal nem átélt. sem magasabb fokon álló szellemiségről. nem leegyszerűsített és nem is ritmusos. saját maga teremtette azt meg formanívó elméletével. negatív érzéseket váltva ki belőlünk. ábra Klages besorolása alapján 5-ös formanívójú írás Klages. akkor nem beszélhetünk vele kapcsolatban sem egyéniségről. az áthúzások. egyszerűségén? 95 . hogy a valamilyen oknál fogva többet író ember írásképe átéltebb lesz a jobb beidegzettség miatt. Ő a formanívót az alábbiakból állapította meg: Az írás természetessége. amely Bendetz Móric magyar grafológus nevéhez fűződik. egy másikra azt mondjuk. Ha valaki nem tudja egy idő után a tanult iskolás írást átformálni akár a dőlésszög. hová sorolná a mai. Ez az egyediség. Hogyan állapítsuk meg az írás formanívóját? A formanívó megállapításánál használjuk azt a képességünket. amely azonos lehet a Klages féle “eredeti” kritériummal. aki elítélte a grafológiában a megérzést. hogy rossz írás. vagy a hurokképzések. sebessége Mit értünk az írás természetességén. a kapcsolási módok. egyszerűsége Az írás olvashatósága.

Vannak olyan nehéz fizikai munkát végzők. A tartalomra koncentrál. Mivel a gondolatai sebesebben haladnak.Grafológia A felnőtt ember alig figyel az írásművelet mozzanataira. ezért az írás tempóját fokozni próbálja azért. a fontoskodás. 96 . mint a toll a papíron. Gyors írás Természetesen nem mindenkire ez a jellemző. automatikus folyamattá vált nála az írás. akiknél nem nehéz feladat az írás. Nekik nem jelent könnyű feladatot az írás. vagy a sivár lelkivilág jele. a feltűnni vágyás. lassan. akiknek keze nehezen tud finomabb mozgást létrehozni. az írás túlzott díszítgetése. Gyakorlatlan kéz írása Sokaknál azonban. hogy ne maradjon el a gondolkodás gyorsasága mellett. amit papírra kíván vetni. és ugyanez a helyzet a ritkán íróknál is. nehézkesen formálják meg az egyes betűket. az alacsonyabb szellemi színvonal.

szépségre törekvő. kopár írással! Természetes és egyszerű írás 97 . eredeti betűformálást mutató. változatos. rideg. egyszerű írást a dísztelen. Ne tévesszük össze a természetes.Grafológia Díszített írás A természetes és egyszerű írás is lehet színes.

a soroknak nem szabad összeakadniuk. a szavak között távolságnak kell lenniük. egyszerű természetes írás Mit értünk az írás olvashatóságán. hogy az írás egy kommunikációs eszköz: nem elég leírni valamit. Margókat kell hagynia az írónak. figyelembe kell vennie. A jól olvashatóságon kívül áttekinthetőnek. rendezettnek kell lennie az írásképnek. és tagoltságán? Bármilyen gyorsan is ír valaki. a gondolati egységeket bekezdésekbe kell rendeznie. el is kell tudni olvasni azt. Tagolatlan írás 98 .Grafológia Szépségre törekvő.

és szembetűnik pl. élettelek. Ez a kis fokú ingadozás nem feltűnő. üresek.Grafológia Tagolt írás Mit értünk az írás szabályosságán? Akkor nevezünk egy írást szabályosnak. bizonyos fokú ingadozás látható a felsorolt írásjellemzőkben. nem idegesítő. amelyek nem ütemesek. ha az első sortól az utolsóig a betűnagyság. Ha ránézünk egy írásra. nem bántó. a betűszélesség. a nyomaték és a sorvezetés viszonylag állandónak mondható. a dőlésszög ingadozása. vagy egy-egy 99 . Azokban az írásokban. a dőlésirány.

vagy a fekete túlsúlyát) .a nyomaték egyenletes eloszlását Aránytalan írás 100 .Grafológia betű a többihez képest óriásira való rajzolása. méretei mindhárom zónában Ezen kívül arányosság szempontjából nézhetjük: . már nem beszélhetünk szabályos írásról. amit az írás ritmusának nevezünk. Az írás ritmusának alapelemei: A sorok távolsága Az egymást követő sorok szavainak száma A szavak közötti távolságok méretei A törzsvonalak hossza.a zónák egymáshoz viszonyított arányát .a betűk magasságának és szélességének arányát . Szabálytalan írás Mit értünk az írás arányosságán? Bendetz Móric szerint az arányosság függ a legjobban össze azzal.a beírt és a be nem írt felületek arányát (a fehér. A ritmus a grafológiában bizonyos jelcsoportok állandó.a margók és az írástömb arányát . ritmikus visszatérését jelenti.

Grafológia

Aránytalan és szabálytalan írás Mit értünk az írás tempóján, sebességén? Bendetz Móric szerint a formanívó megállapításánál a leglényegesebb körülmény az, hogy az írás gyorsan, vagy lassan jött-e létre. Az eddigi kritériumokat könnyebb megállapítani, mert az íráskép magán viseli a szabályosság, arányosság, természetesség és tagoltság jegyeit. Az írástempó megállapításánál az írásból kell visszakövetkeztetnünk az írómozgásra. Meg kell figyelnünk az író egyén lendületét. Nézzük meg, hogy a szó vége és a következő szó eleje közötti képzelt vonal a lehető legrövidebb és legegyszerűbb-e. Ha igen, akkor ez a gyorsaság, az élénk tempó jele. Ne csak a rögzített írásnyomokat figyeljük meg, hanem a kéz mozgását is a levegőben, amikor nem ért hozzá az írófelülethez. Kövessük nyomon a vonalakat, nézzük meg, hol szakad meg és hol kezdődik újra. Gondoljunk arra, hogy mi is ott szakítanánk meg az írást? Mi utalhat még egy írás gyorsaságára? Az írás kötöttsége. Ezalatt nem az iskolásan kötött írást értjük, hanem a gördülékeny írást, amelyben látjuk a levegőben megtett mozdulatot is, a lendületet, amely a szó végétől a következő szó elejéig helyezi a tollat. Gyorsaságot olvashatunk még ki a felfelé haladó sorirányból, az írás kötöttségéből, a jobbsodrásból, a jobbradőltségből, az ékezetek előresietéséből, következő betűbe való kötéséből. Természetesen a balra dőlő írás tempója is lehet gyors, ezt az útrövidítésekből, ligatúrákból, betűegyszerűrítésekből láthatjuk. Gyors írásra utal még a girlandos írásmód és az elvékonyodó nyílszerű végvonalak. Szintén sebesebb tempót árul el a tágabb írás, ami egyre szélesedik; a magasan kitett ékezetek; valamint a szélesedő bal oldali margó. A vonalak vékonyak, élesek, könnyedek. A nyomás közepes, vagy annál gyengébb, de nem erős.

101

Grafológia

Gyors írás

Gyors írás A lassú írás jegyeit is könnyen felismerhetjük a baloldali margó keskenyedéséből, lapszélhez való közeledéséből. Az ilyen írás ductusa árkádos, vagy szöges, sok benne a baltendenciás jel, nem annyira kötött, a toll többször is indokolatlanul felemelkedik a papírról. A szavak közötti képzeletbeli vonalak hosszabbak, az írás nehézkes, a vonalak durvák, vastagok, esetleg mázoltak is lehetnek. A nyomás többnyire erős, nem mindig egyenletes. Az írás szűk, az ékezetek pontosan e helyükön vannak.

102

Grafológia

Lassú írás A magas formanívójú írás többnyire gyors, de a túlzott gyorsaság is leránthatja a formanívót, mivel olvashatatlan, ritmustalan grafikumot eredményezhet. A lassúság egyébként nem zárja ki azt, hogy magasabb formanívóra értékeljük az adott írást. Hogyan állapíthatjuk meg a formanívót Bendetz Móric módszerével? Bendetz Móric szerint a formanívónak számos fokozata van, de ő is a Klages által felállított ötfokozatú skálát alkalmazta. Bendetz Móric 1930 körül kezdte grafológiai munkásságát. Három könyve jelent meg 1935, 1937, 1940-ben. Szerinte azért fontos megállapítani egy írás formanívóját, mert azonos grafológiai jegyek más-más lelki tartalmakat jelölnek a különböző fokozatba tartozó írásoknál. Ami az 1-es formanívónál erős akarat, céltudatosság, az a 2-esnél következetesség, számítás, érdekből való alkalmazkodás. Ugyan ez a 3-asnál önfejűség, szívósság, a 4-esnél elzárkózás, csökönyösség, az 5-ösnél dac, akadékosság lehet. A kezdő grafológusok számára kidolgozott egy eljárási módot a formanívó könnyebb megállapítására. A fokozatokat százalékminősítéssel helyettesítette. Így az 1-es formanívó 100%-os lenne 2-es formanívó 80%-os 3-as formanívó 60%-os 4-es formanívó 40%-os 5-ös formanívó 20%-os A formanívó megállapításának kritériumai tehát: 1. Az írás természetessége és egyszerűsége 2. Az írás olvashatósága és tagoltsága 3. Szabályosság 4. Arányosság 5. Az írás sebessége Előbb az egyes csoportoknál külön-külön megállapítjuk, hogy az adott írásra nézve hány százalékosak. Ezután az öt értéket összeadjuk és elosztjuk öttel. Végeredményül kapunk egy értéket, amely a százalékban kifejezett formanívót mutatja, pl. 80% = 2-es formanívó. Nézzük meg két példán keresztül az értékelés menetét!

103

Némely kezdőbetűnél a lendület megakad. nem eltúlzottak. sor “sz” 2. a nyomás nagyjából egyenletesen elosztott. 4. 3. 2. 90% 5. sor “k” 3. 4. 100% 3. Sebesség: Gyors tempójú írás.sor szíveskedjék szavában a j betű ékezete erősen balra lendül. sor j betűje. sor “elküldeni” szó d-e betűk kapcsolásában 3. elgondolkodóvá válik: 1. Az írás jól olvasható és tagolt. erős nyomással. túl hosszú mozdulattal kötődik az “é” betűbe. a felsőzóna magassága szintén ingadozó.Grafológia Az első példa: 1. sor “szelvényt” szó sz betűjében. sor “szíveskedjék” szó d-j betűk kapcsolódásában. Ez az írás természetes. ez fékezettséget jelöl. az ékezetek túl pontosan és alacsonyan vannak kitéve. Az írás tagoltsága 100% 3. sor “levélbélyeget” szó ly-ban. a sor és a szóközök normál méretűek. útrövidítéseket találhatunk az 1. de az írásfolyamat helyenként megakad: 1. gördülékeny. de szabályosnak sem mondható. kivéve 4. az egyes szavak között a levegőben megtett út a lehető legrövidebb: 3. sor csak – mellékelt . Az írás természetessége 80% 2. sor “m” 80%. indokolatlanul nem emeli fel a tollat az író. Arányosság 90% 5. 3. nehézkes. de az írás nagysága már váltakozik: az elküldeni szó sokkal kisebb a többinél. 2. Sebesség 80% 400% 400% : 5 = 80% 80% = 2-es formanívó 104 . mert az írás dőlésszögében láthatunk ingadozásokat. díszítéstől mentes. 50%. Arányosság: A betűk egymástól való távolsága nagyjából egyenletes. Nem szabálytalan. 80%-osnak minősíthetjük.sor “m” betűje lassú.sor “t”. egyszerűsítéseket. De vannak sebességcsökkenésre utaló jelek is. Összesítve: 1.boríték. Túlnyomórészt girlandos. Szabályosság 50% 4. A nyomás egyenletes.

100% 4. de szűk. világos. Ami miatt nem kaphat 100%-ot az a nyomáselosztás. de fedővonalas. Bendetz Móric többször hangsúlyozta. Ha 90. a középbetűk egyenletesen magasak. 105 . az ékezetek pontossága miatt ez egy fékezett tempójú írás.és sorközök egyformák. a túlságosan sok szög és árkád miatt nagyon fékezett. 2-es és 3-as közötti. hogy 1-es és 2-es közötti. 50 vagy 30%-os eredményt kapunk. 3-as és 4-es közötti. csomós. Nagyon jól tagolt. de egyszerűnek minősíthetjük.Grafológia Tehát az írás 2-es formanívójú. akkor az azt jelenti. Arányossága nagyon jó a betűméretek és a zónák egymáshoz viszonyított arányának tekintetében. 70. az ékezetek túl gondosan felrakottak. díszítés. mert: 100% = 1-es formanívó 80% = 2-es formanívó 60% = 3-as formanívó 40% = 4-es formanívó 20% = 5-ös formanívó. Szögletes. 60% 2. 50% 60 + 90 + 100 + 80 + 50 = 380 ezt elosztjuk 5-tel: 76% Tehát a 3-as formanívónál sokkal jobb. hogy ezt a módszert kifejezetten kezdő grafológusok számára dolgozta ki. szűk. A kilendülő vonalak hiányoznak. melyet később teljesen el lehet hagyni. ezért ha nem is annyira természetes. a szó. 90% 3. nem folyamatos. Teljesen szabályos. A második példa: 1. 80% 5. Az írás jobbra dől. de nem éri el a 2-est. túlzott kilendülés. 4-es és 5-ös közötti a formanívója. Ez a módszer gyorsan rászoktatja az embert az egyes formanívó-kritériumok pontosabb érzékelésére. Nincs benne semmi túlzás. Sok a csomósodás és a mázoltság. olvasható. árkádos.

nehezen nevelhetõségükkel hívja fel magára a figyelmet. Kis gyakorlattal bárki megtudhatja az alábbi teszt és egy írásminta alapján. megszakítanak minden kapcsolatot társaikkal. Széles. morális érzékük fejletlen. jómodorú fiatalokról van szó. Fehér felület túlsúlya /jellemzõbb a be nem írt felület / 2. barátok. büntetéssel nem lehet hatni rájuk. nem verekedtek. lelkiismeret furdalást. Lövöldözik egy gyorsétteremben. ismerõsök. akit késõbb utánozhat. az egyáltalán nem szereplõkre 0 pontot adjunk. vagy változó sortávolság változó szótávolsággal 5. akik eddig sosem mutattak agresszív viselkedést. vagy hiányzó baloldali margó 6. miszerint az antiszociális személyek alacsony reaktivitású vegetatív idegrendszerrel születtek. Aláírás középre. hogy idegrendszerüket a megfelelõ mûködési szintre állítsák. Nem kell többé szégyenkezniük. empátiára képtelenek. Egoisták. Viselkedésük feltételezhetõ oka az otthoni megváltozott körülményekre vezethetõ vissza. tanárok. keresik az izgalmakat. Hullámos sorok 3. Elgondolkodtató tény. Lehetõség van azonban arra. de elõfordulnak az írásban 1 pontot érnek. hogy ezek az emberek szeretik a borzongást. Egy részük agresszivitásukkal. nem drogoztak. Egyre több vizsgálat támasztja alá azt a hipotézist. jólnevelt. melynek kialakulása valószínûsíthetõen a gyerekkorra tehetõ. melyben teljes biztonságban érzi magát. Nem éreznek sajnálatot. hogy valódi érzelmi kapcsolatokra képtelenek. hogy az írás készítõje antiszociális viselkedésû-e. hogy egyre több az antiszociális fiatal. mert ezekben a közösségekben mások az értékek. hogy a grafológia segítségével idõben felismerjük a fiatalok körében már az aszociális viselkedésformát is. 1. akiknek eddig kifogástalanul viselkedõ fia. Feltehetõen ennek a szeretõ családnak a – napjainkban oly gyakori – szétesése az oka annak. és kifejezetten antiszociálissá válhatna. osztálytársaik elõtt a felbomlóban lévõ családot. Azok a grafológiai jegyek. aki normális. Szembetûnõ dõlésszög ingadozás 9. lánya. vagy baloldalra helyezve 4. hogy legyen legalább egy olyan személy. vagy gyilkosságra. bûntudatot. egy hírmûsor negatív szereplõjévé válik. Eszerint az alacsony agyi éberségi illetve aktivitási szint (arousal szint) is oka lehet annak. nem törtek-zúztak. ahol befogadják. Változatos sorirányok / egyik sor felfelé. Az antiszociális személyekre jellemzõ.Grafológia 16. Fontos. Hogyan jutottak mégis idáig? Az antiszociális viselkedés egyfajta személyiségzavar. másik lefelé halad / 106 . fejlõdésében meghatározóak a gyermekkori élmények. mások az elvárások is. Ugyanilyen fontos számára a szeretõ család. Mindenkinek az életében. A többször elõforduló jegyekre 2. szabálytisztelõ életmódot folytat. Erre azért van szükségük. Antiszociális viselkedés Sok az olyan szülõ. Szûk. akik hajlamosak másokon élõsködni. sõt megértik õket. mielõtt az rögzülne. szülõk semmi rosszat nem tudnak mondani az elkövetõrõl. A már kialakult antiszociális személyiségzavaron nehéz segíteni. kirabol egy postahivatalt. melyek elvétve ugyan. hogy a szomszédok. vagy hullámos jobboldali margó 8. példaképül állíthat maga elé. Negatív sortávolság. Szégyellik barátaik. akihez a kisgyermek érzelmileg szorosan kötõdik. Többnyire csendes. A többiek viszont észrevétlenek maradnak. anyagyilkosságra bujtogatja barátait. A hasonlóak társaságát keresve keverednek rossz társaságba. Hullámos baloldali margó 7.

Betûhasonulások / a=o. vagy balra dõlõ írás 12. v=u. Javítgatások az aláírásban 18. sorvezetés nem egyenes. Pacásodások. Álló. vagy ahhoz közeli ékezetek 11. r=v. áthúzásoknál megjelenõ nyomatékerõsödés / 23. aki tudja. pacás. Fejletlen. Aláírás nagyobb mint a szövegtömb. Kötetlen írás ragasztásokkal. Hiányzó aláírás 19. középzónába süppedõ felsõ zóna Értékelés: A kapott pontszámokat összeadjuk. z=t. Kis írásnagyság / apróbetûs írás / 13. vagy ellentétes azzal 17. és elosztjuk 52-vel. Ingadozó nyomaték / szavak elején. Középzónás betûk magasságváltakozása 21. hogy grafológus számára ír. Nem harmonikus íráskép / tagolatlan. 50%-os határig normál személyiség 50-60% között: problémás személyiség 60% felett: veszélyeztetett személyiség negatív sortávolság oválba vágó ékezetek középzónába süppedõ felsõzóna A grafológiai vizsgálatok nagy elõnye a többi vizsgálatokkal szemben. lassú írás szögesedéssel. elkent. aránytalan margók. végén. hogy az a személy sem képes az eredményt befolyásolni. ideges javítgatások. vagy szöges girland a ductus 14. satírozott e betûk megjelenése 15. 107 . javítgatott írás / 20.Grafológia 10. túlzott kerekítések. e=i. tremorok. ingadozó betûnagyság és betûszélesség. vagy helyenként elõforduló kötésekkel 16. Betûkihagyások. betûk megcserélése a szavakon belül / freudi elszólások / 25. Középzónás betûk szélességváltakozása 22. A Klages-féle formanívó hármas /iskolás/ fokozatától negatív irányban tér el az íráskép / 4-es. n=sz. ekkor egy százalékos értéket kapunk. / 26. k=h. vagy 5-ös formanívójú / 24. ékezeteknél. Oválba vágó. Az „m” és „n” betûknél szöges árkád. egyenetlen nyomaték.

Grafológia Forrás: http://www.hu/ 108 .grafonet.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->