P. 1
Muller-Peter-Joskonyv-Muller-Peter-Joskonyv

Muller-Peter-Joskonyv-Muller-Peter-Joskonyv

5.0

|Views: 1,661|Likes:
Published by palicska

More info:

Published by: palicska on Apr 04, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/11/2014

pdf

text

original

MÜLLER PÉTER

Jóskönyv
JI-KING mindennapi használatra

© Müller Péter, 2001 Szerkesztette Müller Péter Sziámi Kiadja a Doctor Herz Bt., 2001 Felelős kiadó a Doctor Herz Bt. igazgatója Olvasószerkesztő Kovács Mária Műszaki szerkesztő Császár András A borítót tervezte Bohus Károly Tördelte az Art-is Kft., Szentendre Nyomta és kötötte a Reálszisztéma Dabasi Nyomda Rt. Felelős vezető: Mádi Lajos vezérigazgató Megjelent 27,6 (A/5) ív terjedelemben ISBN 963 0080 49 4

Köszönöm Kósa Gábor munkáját és tanácsát, Deseő László és D. Nyikos Mária magas inspirációit, Beöthy Mihály, Pressing Lajos gondolataik Hua Csing Ni és Huang mestereknek, hogy rávezettek az ősi képjelek üzeneteire. Köszönöm Rudolf Ritsemának, Stephen Karchernek és a jungi szellemben működő Eranos Alapítványnak a segítséget. Köszönöm fiamnak, Müller Péter Sziáminak, aki, mint oly sokszor az életben, ennek a műnek a létrehozásában is alkotótársam volt. Meg kellene köszönnöm szellemi Mesteremnek is nemcsak azt, hogy évtizedek óta nevel a Jiking szellemében, de azt is, hogy alkalmassá tett arra az együttműködésre, amelyből ez a Jóskönyv született. Ő azonban az ilyen szavakra azt mondja: „Magadnak köszönd!” Müller Péter

I. SEGÍTŐ SZELLEMEK
Gondolatok a Jóskönyvről 1. Bevezetés
Ezt a Jóskönyvet magamnak írtam. Ez az én kutatási naplóm. Az lenne a jó, ha Te írnád tovább. Több mint húsz esztendeje tanulmányozom a Ji-kinget, a világ talán legrégibb jóskönyvét, amely a hagyomány szerint természetfeletti forrásból eredt azzal a céllal, hogy az embert élni segítse és a sorsába beavassa. Az ősi Kínában - éppúgy, mint a mi őskeresztény világunkban a hangsúly a szent szellemekkel (kínaiul: sen) való kapcsolaton volt, akik gyógyítottak, tanítottak és prófétáltak. A prófétálás persze nem jövendőmondást jelentett, hanem minden esetben azt, hogy a látó megmondta az embernek, hogyan éljen, mi az, ami „áldott”, s mi az, ami „átkos”; vagy más szavakkal: mi az, ami „rossz”, s mi az, ami „jó” jövendőt érlel. Innen ered a mi nagyon pontos „jóslás” szavunk. Megmondja, mi az, ami számunkra „jó lesz”. Nos, régóta keresem, mi az, ami „jó lesz”, nem általában, hanem a mindennapi életem legkisebb kérdéseiben is. Több mint húsz esztendeje „jósolok” a Ji-kingből, tanácsot kérek tőle magamnak, barátaimnak s mindazoknak, akik sorsuk problémáival hozzám fordulnak. Egy idő után fölfedeztem ugyanis, hogy ez a könyv sokkal mélyebbre és messzebbre lát, mint én. Számtalanszor előfordult, hogy ha valaki bajával hozzám fordult, azt mondtam: „Nekem már lenne valamiféle tanácsom, de kérdezzük meg először a kínai szentkönyvet!” Minden esetben kiderült, hogy a könyv válasza volt a helyes. Maga a Ji-king - a Változások Szentkönyve - nem több, mint pár ezer kínai írásjel. Mindegyik jel sűrű szimbólum. Ezeket segítettek megfejteni valaha azok a bölcs pap-médiumok, akik magasrendű szellemiségekkel álltak kapcsolatban. Ez a kapcsolat a mai napig nem szűnt meg. Erről meggyőződtem. Ez a könyv meditációim, tanulmányaim, de mindenekelőtt szellemi Mesteremmel való közös munkálkodásom eredménye. Ezért ha ilyen felkiáltójeles parancsokat találsz benne, hogy „Állj meg!... Érik a beteljesedés, de ne siettesd!... Türelem!... Elérkezett a tett pillanata!...”, tudd, hogy ezt mind nekem kiáltotta valamikor a Hang, ha sorsomról vagy mások sorsáról faggattam. Ez a Hang természetesen nemcsak Tanítómesterem, de az én „jobbik énem” hangja is, aki ihletett pillanataiban maga is rálát az életemre, s meg tudja ítélni, mi az, ami az adott helyzetben üdvös lépés számomra, s mi az, amitől feltétlenül óvakodnom kell. Ezt el kellett mondanom mindjárt a könyv elején. -2-

Ahogy Carl Gustav Jung a Ji-kinghez írt gyönyörű előszavában mondja: „Aki ezt a könyvet használja, segítő szellemet kap, s a könyv maga is úgy veselkedik, mint egy bölcs mester, akihez az ember tanácsért fordulhat.” Hozzá kell szoknunk ahhoz a gondolathoz, hogy az ősi hagyományban tudás és hallás öszszefüggött. Nem az volt bölcs, akinek a „feje teli volt tudással”, hanem az, aki ezenfelül még kapcsolatban állt a természetfeletti, isteni világgal is. A „Bölcs” (leng) írásképe egy nagy fület s egy kis szájat ábrázol: bölcs az, akinek „füle van a hallásra”, ahogy Jézus mondja. A Ji-king ezt a „fület” fejleszti ki bennünk. Tudás azonban szükséges. Ahhoz, hogy a Ji titkaihoz hozzáférjek, rengeteg könyvet kellett elolvasnom. Több ezer esztendeje minden történelmi korszak - ahogy a föld rétegeiben minden geológiai és csillagászati esemény - rajta hagyta nyomait az ősi szimbólumokon. Minden kor nemcsak a jeleket, önmagát is meg akarta fejteni általuk, s így könyvtárakra duzzadt a Ji-kinghez írt különféle kommentárok és magyarázatok gyűjteménye. Időben tehát egyre mélyebbre s mélyebbre ereszkedtem - végül minden esetben meg kellett kísérelnem átélni az ősi kínai jósjelek üzenetét: vajon mire gondolhatott egy sámán, ha ezt vagy amazt a piktogrammot látta? Csodálatos időutazás volt ez, miközben egyetlen pillanatig sem felejtettem el, hogy az ősi kincseket, amelyekre rábukkantam, itt és most, nekünk kell hasznosítanunk. Te is találkozol majd a könyvben elvétve egy-egy kínai szóval, kifejezéssel. Azért éreztem fontosnak, hogy ezekkel megismertesselek, mert a kínai szavak többjelentésűek, nem lehet őket egyetlen magyar szóval visszaadni. A saját magamon végzett kísérletek és a másokkal való közös munka sok-sok tapasztalathoz vezettek. Élményeimet, meditációimat összegyűjtöttem; szinte valamennyi jósjel mögött a magam és mások személyes történetei, megélt sorshelyzetei húzódnak meg. Végül már nem volt szükség könyvekre: saját jegyzeteimből dolgozhattam. Így született meg ez a Jóskönyv, amelyet most a kezedbe adok. Nem befejezett mű - nem is lehet befejezni -, de hatvanöt esztendős kora után semmit se tartson már magánál egy író. Használni legjobban úgy tudod ezt a művet, ha saját tapasztalataidat is hozzáírod. Így lesz ez a Jóskönyv idővel nemcsak az enyém, hanem a tiéd is...

2. A Sors Könyve
A Ji-king az egyetlen könyv, amellyel beszélgetni lehet. Kérdezni lehet tőle - s ő válaszol, mint egy élő mester. A kérdés pedig százezerféle lehet, mégis mindig egy: „Itt és most ez a gondom. Mitévő legyek?” A Ji a sorsbeavatás könyve. Mai nyelven szólva „interaktív” könyv - ősi kínai fogalmak szerint „segítő szellem”, aki vezet, tanácsol, óvatosságra int és utat mutat. Ez az út minden esetben a „Tao” útja - a mi fogalmaink szerint Isten akaratának követése. A könyv feladata, hogy bölccsé tegye azt, aki rendszeresen fordul hozzá. Nem általános tanítással, hanem éppen azzal tesz bölcsebbé, hogy az élet legkisebb gondjához is tanácsot ad; megmutatva, hogy a hétköznapi eseményeket milyen rejtett, sorsszerű erők működtetik, és hogyan kell azokat értelmesen megoldani. Aki hosszabb ideje kapcsolatban áll vele, kifejezetten úgy érzi, mintha nem is könyvet olvasna, hanem egy bölcs mesterrel beszélgetne. Nem véletlenül írták valaha: „Bár nincs tanítód, úgy fordulj hozzá, mint a szüleidhez.” Ezt a mondatot viszonylag későn, 2500 évvel ezelőtt jegyezték le, amikor a világ válságba került - ahogy a 18. jósjel mondja: „A fény elsötétedett.” Ebben a korban a hiteles tanítók szerepét átvették a könyvek. Mivel a Ji-king elsősorban jóskönyv, már ezen a mondaton is megdöbbenhetsz: nem azt írja, hogy „ha nincs tanítód”, hanem azt, hogy „bár nincs tanítód...” vagyis a bölcsek, akik belenéztek valaha az eljövendő korok varázslatos -3-

és nem játssza el a hiteles tanító vagy tévedhetetlen guru szerepét. mert a tudás mesterről tanítványra szállt. mesterek és tanítványok eleven láncolatában nem bízott már: a Szent Szellem segítségét ígérte nekünk. Nem hallunk. túl boldogtalan.amitől az ősi hagyományok őrzői mindig is óvakodtak -. Bukás történt. Ezt a könyvet nekünk írták. a szent tudást földi emberek hordozták.. A bölcs mondatok s jósigék mögül egyszer csak kinéz ránk egy nagyon ismerős arc. túl racionális. élővé pedig a magas szellemvilággal való kapcsolat tette. de egy katasztrofális . mert nem önmagától szól. mint az igazság megismerése. hogy a „fényes isteneknek segítsenek”. Azt mondja: „Ha nem vagy még igaz ember. s mi ennek az egész életnek a mélységes értelme! Ki az. aki oly mértékben. belelát a szívedbe. Nemcsak az ember szorul ugyanis segítségre. amely erre a kapcsolatra alkalmassá tette. értelme úgyse nyilvánul meg előtted.időgömbjébe. az „eljövendő dolgokról” való tudás éppoly fontos. s megkérdezheted. túl egoista emberi faj a földön . hogy „bár tudja. de képtelenek rá. Úgy működött. És a Ji-king bölcsei tudták. Egy beavatott sámán. túl istentelen. mert megsüketültünk. vu-csu) vagy éppenséggel maga a médiumi képességgel rendelkező szent király tartotta a kapcsolatot a természetfeletti világ isteni rendjével. „Még sok mindent kellene mondanom nektek. Valaha nem így volt.azért alkották meg. hogy segítsenek nekünk. hogyan kell élni. az Igazság Szelleme. Mint süllyedő hajók kapitányai kiadták a parancsot: „Itt a csónak és lapát .a Változások Szentkönyvét .vagy legalábbis kellene. hogy a jósigéket leírják. Az „Igazság szellemével”. amelyről minden hagyomány tud. mitévő légy?! Ki az. amiket hall. szellemi szemünk megvakult. s ekkor a bölcsek úgy vélték: itt az idő. ahogy egy keresztény papnak ma is működnie kell . mi könyvekből tanuljuk meg. alázatát és lelki képességét. hogy „tűkör által homályosan lát”.melyhez mi is tartozunk. aki mentes lenne ezektől a tulajdonságoktól. vagy ahogy a kínaiak nevezték: „fényes istenekkel”. túl hazug.” A keresztény hagyománynak az a része. s megjelent a túl okos. nem volt szükség könyvekre. hús-vér tanítónk. és az eljövendő dolgokat kijelenti nektek. nekik is! Sorstársunk szól az emberiségnek ebből az egyik legrégibb könyvéből. éppúgy a szellemi világgal való kapcsolaton alapszik. hogy ez így lesz. hajótörötteknek.és sorsszerű . pontosan tudták.” Igen. annál pontosabban tudja magáról. hirtelen kimondja: „A könyv alkotóinak sok gondjuk és bánatuk volt. túl önző. hogy nekünk nem lesz már élő. mégis a rosszat cselekszi”. Attól sem fél . hogy válaszát el is fogadod? Senki. akiknek feladata az. Amíg ez a kapcsolat élt. „szent szellemekkel” (sen) való kapcsolatból. pap-médium (vu. hanem a szent szellemek is. de most nem tudjátok elviselni: amikor azonban eljön Ő. mi a jó. elvezet titeket a teljes igazságra. akihez oda tudsz ma menni. mert ismeri önmagát. Jézus sohasem ígért eleven tanítókat.fordulat következtében megrendült bennünk valami. irányunkat elvesztettük. Nincs olyan ember közöttünk . Sőt minél „tisztultabb” valaki. isteni lényünk tudattalan mélységbe zuhant. mint a Ji-king. ami működik még és hiteles. s hánykolódunk az egyre veszedelmesebb tengeren. Az igazságot. amelyben a jóslás.a szenteket is beleértve -..mostantól fogva evezzetek egyedül!” A Ji-kinget . A zuhanó ember látásával együtt elvesztette a tisztaságát. A fény azonban elsötétedett. hanem azokat mondja. hogy a szent titkokat profán kezekbe adja. A tudás személyes átadásában. s eleven embereknek adták tovább élőszóval. s mint aki nem tudja már magába fojtani panaszát.” -4- . akiktől meg lehetett kérdezni mindent. A Ji-king természetfeletti forrásból ered. túl magányos.

igyekeztem átélni nemcsak a szavak. hanem önmagáról: arról. Egyegy ősi piktogram önmagában is sok mindent üzen. S ez romjaiban a mai napig is így van még. hogy Ember. Ha egyáltalán időről lehet beszélni. Hol értjük az üzenetet. mint a görög Zeusz. Ha valaki zuhan.„Ég előtti” . amit önző énje. végül. Hol? A Földön? A szellemvilágban? Vagy az emberek lelkében? Pontosan nem tudni .de a Ji nem téved soha. amit valaha hittek!” . a racionalizmus. aki lehozta az égből a tüzet. (Erről részletesen írok a továbbiakban. a mitikus emlékű szent király alkotásának tartják. hogy elvetemült tréfát űztek vele. az egész kínai léttaktikára jellemző eset. hogy a könyv: tévedhetetlen. F. Bár az utolsó időkben sokaknak ez is sikerül. A Ji-king eredete legendák ködébe vész. de sokkal inkább két lelki minőséget jelöl. Fu hszi eredetileg „isten” volt. mert ez nem két emberfajtát. aki ne tudná.ahol jelenleg mi is tartunk. Ehhez ugyanis nem Istenről kellene megfeledkeznie. Az én apukám.de akik a fenti mondatot írták. és más. több mint ötezer évvel ezelőtt élt. S egyetlen. hanem jóval többet: isteneknek kijáró tisztelettel! Az ősi Kínában a család szellemi család volt. mert isten volt! Vagyis a fenti mondat azt jelenti. először materialista és racionalista lesz. ma már tudjuk jól. Az utolsó időkben csődbe ment a materializmus. Amikor például azt idéztem: „Úgy fordulj hozzá. Fu hszi történetében azonban van valami roppant tanulságos. nem teljesen.ugyanott. az ősi hitvilágot el akarják pusztítani. Őseredeti . még a legsüllyedtebb állapotban sem. akinek „füle van a hallásra” . hogy „bátran beszéljen vissza az apjának”. a szónak abban az értelmében. tévedhet . Amikor Yan professzor egyik kisebbrendűségi érzéssel küszködő kínai tanítványának azt tanácsolta kaliforniai pszichológusa.ez nem azt jelenti. hogy egy értelmetlen kalózhadjárattal a mindenséget kirabolja.Két ember van: az egyik. félreértett szón az egész félreértése.. hogy más az. akinek nincs. -5- . A hanyatlás mindig gyűlölettel indul: a szellemit. a rohadás utolsó fázisában . de már nincs mit tenni: a világ zuhan. a fiú kihátrált a rendelőből. azok „apukája” nem tévedhetett.” Néha egyetlen szó megértésén áll az egész jósjel megértése. s hazáig rohant. Ahol csak tudtam. mert „gyermeki” tudatoddal nem tudod megfejteni tanácsát . az anya a Befogadó. szakrális közösség. sem nem materialista. ha egy civilizáció hanyatlani kezd. már semmilyen: sem nem idealista.változatát Fu-hszinak. s nem csupán annyi.) Mindkét „ember” bennünk van: hol hallunk. hol nem. s utána belehulljon az örök elmúlás sírgödrébe. Az egyik. aki teljesen „süket” lenne. ahol Prométheusz és Zeusz és Jupiter és Seth és Wotan s talán Ábrahám. abban a hiszemben. amerikai-kínai biokémikus figyelmeztetett: a kínai lélek ismerete nélkül nem lehet lefordítani ezt a könyvet. Nincs ember. amit az Isten akar. Tudjuk. de az írásjelek jelentéseit is. sem nem vallásos. bármennyire tisztelem is. aki a könyv üzenetét megérti.. hogy a szcientifizmus és minden „izmus” megmérgezi az emberi életet. „Képtárai vagytok mindannak. mint a szüleidhez” . Nincs ember. Éppen Konfuciusz mondta: „Minden a szavak helyes használatán múlik. hogy „nagy tisztelettel”. istene nincsen. vagy még inkább Prométheusz. ahol az apa a Teremtő. már nincsenek eszményei. a másik. s a pénzen kívül semmilyen működő eszménye. Te tévedhetsz. s ne ismerné az ihlet. hol nem. ha csak másodpercekre is. hogy az életének magasztos feladata van.mondta rólunk Nietzsche. s ne sejtené ilyenkor. a testvérek pedig a hierarchia egy-egy méltóságát testesítették meg. aki nem.a másik. Yan. az inspiráció vagy akár a lélekjelenlét rövid időre átsuhanó pillanatait. de azt hiszem. J.

Így aztán Fu-hszi is. a mai napig is ismeretes Ji-kinget. hogy a szent tudást a mindennapi emberek számára használhatóvá tegye. s egy új. kétezer évvel a magyar honfoglalás előtt. hogy isteneiket nem voltak hajlandók elárulni. Mondják. megrajzolták a „hiteles” arcképét. a Ji-king is megúszta a totális pusztulást. mert meghajlik. Mindezt azért írom múlt időben. magától a Jóskönyvtől kért taktikai tanácsot. A jóskönyvet önmagára alkalmazta. hatalomszomja és könyörtelensége a „mi” Sztálinunkéhoz volt hasonló.a másik az emberi hülyeség. A mű keletkezésének történetét azért mesélem el. őrültnek tettette magát. magának a kínai kultúrának a megteremtését is. Úgy bújtatták el a szent titkokat a „tudományos” címszó alá. Ezekből a titkos jelekből született a tanizmus. akinek részegessége. mely megdöntötte a félelmetes zsarnok uralmát. s még azt is följegyezték talán. lakáskultúra (feng shui). Ez már „sötét kor” volt. a Csou Jit a hagyomány szerint Ven király s később fia. mert a könyv lényegéhez tartozik. Ezért mielőtt hozzáfogott volna az előszó megírásához. Arra tanít. rendíthetetlen dolog van a világon: az egyik az isteni Igazság . Azt is pontosan kitalálták. hogy a tudományos világ megvetését váltja ki ezáltal.azt mondták: „Ha a vakok nem látnak. hol és mikor uralkodott. a konfucianizmus.csodálatos taktikával . A Ji-king börtönben született. -6- . hogy megússza a kínzásokat s kivégzését. szertartás. a bölcs utánaengedés művészete. Minden helyzetben kikérte tanácsát. orvoslás. mivel az volt a szándéka. Azt a választ kapta. mert attól tartott.. A ravasz kínai bölcsek azonban azt mondták.akiknek taktikája mindvégig az elképesztő hajlékonyság volt . Ven. egészen a földig. mert érzékeltetni akarom azt a léttaktikát.kiszabadulni a börtönből. s ami később szinte valamennyi távol-keleti harcművészet alapvető stratégiája lett. milyen köpenyt s hányas cipőt hordott. morál. politikai és mezőgazdasági célokra hasznosították. A kínai bölcsek azonban . A görög és római kultúra legjobbjai beleroppantak abba. ha kell. és letette az alapjait egy olyan új birodalomnak. mert a kollégái kiközösíthetik. s ha elmúlik a tél. ahogy ma a holisztikus bölcsesség elrejtőzik a „természetgyógyászat” kifejezés mögé. Attól még nád marad. amelyet a Jóskönyv legtöbb jele alkalmaz. Ven király túllépett Fu-hszi „Ég előtti rendjén”. A Ji-kingről pedig azt „hazudták”. maga Ven király is ebben a szellemben élt. borzalmas körülmények között. de egyúttal népének ezeresztendős virágkorát. amelyhez hosszú előszót is írt. hogy legyen nagyon óvatos. mert ma már nemcsak Kína. a Ji-kinget pedig társadalmi. melyet többször el akartak égetni. hanem közönséges földi király. sőt magával a Ji-kinggel is. Kezdetben a Legge-. tudomány. Ven király a zsarnok Csou Hszin fogságában élt. „Ég utáni rendet” alkotott. a kínai művészet. újra magasba lendül! Nos. bölcselet.) Mint látod. politika. vallás. az egész világ azon az úton halad. valamennyi harcművészet és főleg a hétköznapi élet rendje.hogy az időpontot is érzékeltessem: kb. Mindezt azért mesélem el. melyet a jóskönyv „bajnak”. Jung egész életében óvatosan rejtette misztikus és spirituális élményeit. „megszégyenülésnek” nevez. hogy szervezzen hadsereget.Ez történt valaha Fu-hszival is. hogyan kell bölcsen élni. amely sokáig a Ji-king szellemében élt és virágzott. majd rábírta harcra született fiát. hogy tudományos szakkönyv. később a máig is legjobb. hasznát lehet venni a gyógyításnál. elmondjuk nekik az igazságot tapogatva is!” S lehozták Fu-hszit s az ősi mitológiát a földre. A legenda szerint falra firkálta azokat a Jin és Jang jósvonalakat. (Jung harminc éven át használta a Ji-kinget. Richard Wilhelm-féle fordítást alkalmazta. két maradandó. Csou hercege írta le végső formában . vagy ahogy a kínaiak nevezik. hogy Fu-hszi nem isten volt. Ez pedig a megőrizve megváltozás. Így tudott . melyet egy magas nádszállal jelképeznek: azért nem törik meg a hó súlyos terhe alatt. társadalmi rend.. amelyek később nemcsak Csou Hszin bukását jelentették.

Út. amelyen nincs megállás. Amit mi „anyagnak” nevezünk. Nemcsak testedbe. nem egyéb. kivé.hogy megvalósítod-e vagy sem. hogy lelked mélyén sejted. „A szív derűjét minden körülmények között megőrizni . BAJ. Változás. nagy-nagy küzdelemmel elérünk valamit. mert csak az első irányt ismered: pedig életedet nem csupán múltbeli tapasztalataid irányítják. szenvedünk. Nos. Nyugalom”. s félünk. hogy a Változások Könyve mert a nyugati nyelvekből hiányzik a nyelv e sűrűsége. csak az összeállt káprázatot. csakis változás! Nincs az életnek egyetlen olyan százbilliomod másodperce sem. mert ez -7- .de hogy mi és ki „áramlik”. átalakulásban. ha nincs.” A Ji-king nem híve a szemlehunyáson alapuló „pozitív gondolkodásnak”. bele kell bújni a lelkébe. hogy „Változás”. amikor valami úgy lenne. KÖNNYŰSÉG. Gond. Magát a szüntelen áramlást nevezzük Életnek . Nyugalom Ahhoz. hanem egész lényedbe bele van írva a sorsod . a King azt jelenti: „törvénykönyv”. halálra vagyunk ítélve.Az orákulumok között ez a legrosszabb: amikor valaki tudja. mivé kell lenned. ha van. GOND ÉS NYUGALOM KÖNYVE. szenvedünk. s nem is alaptalanul. nehogy elveszítsük. Ez roppant élvezetes feladat: át kell élned néhány ősi szó jelentését. Egyszerre mind az öt! A világon mindenütt úgy fordítják. hogy használni tudd a Jóskönyvet. hogy mi volt valaha. s így lehet beteljesíteni a Földön mindent. mintha szilárdan és tömören lenne. hogy nincs más. Könnyűség. „kánon”. hogy „minden változik”.lennie. szemed nem látja a forgást. mert képtelen leállni. A kínai nem azt mondja. mégis csinálja. arról nem tudunk beszélni. az teremthet békét magában. hogy tette bajhoz vezet. mert a „mi” és a „ki” is folyamatos átváltozásban.s közben a gondolat elővigyázatos éberségét megtartani: így lehet megkülönböztetni üdvöt és bajt. áll és van és meg lehet tapogatni. hogy mivé kell . Baj. S a jövőd a jeleneden át húz magához . Nem hátat fordítani . hanem az is. Tudatunk csak az állóképeket érzékeli. szüntelen áramlás. hanem a jövendő is potenciálisan „benne van”: mindenbe s mindenkibe „bele van írva” nemcsak az. hanem azt. Pedig az élet: mozgókép. „Az óvatos ritkán téved!” 3. Ebbe a csodálatos folyamatba lát bele a Ji . hogy a szemünk előtt úgy tűnik. s egy kicsit a bölcs kínai Mester fejével kell gondolkodnod.a múltaddal együtt.vagy kellene! . A Ji jelentése: „Változás. Itt tartunk most. a változásban az ember örökké fenyegetve érzi magát. Gond. Itt is be vagy csapva. mint nálunk a Biblia. ami nehéz. ami máris porrá omlik a kezünkben. Út és Élet és Valóság: Egy! Ezen az Úton látszólag két irány van: a múltad a jeleneden át a jövőd felé tol téged. Pedig nincs! A hinduk azt mondják: ahogy egy sebesen megpörgetett tűzcsóvát tömör gyűrűnek érzékelsz. Félünk. hanem az is. mint szüntelen Tánc: olyan villámgyors örvénylés. rajtad múlik. Baj. s ha a miénk lesz. Sejtjeink szaporodnak s folyamatosan pusztulnak.ezért mondják. hogy valami a miénk legyen. úgy látod az anyagvilágot is sűrűnek. Csakhogy a változásoktól félünk! Ahogy megszületünk. A pontos cím: A VÁLTOZÁS. amelyről azt hiszed. hogy közben ne változna. Ven király arra tanít: csak aki tudatában van a veszélynek. Hogyan jön ez össze? Haladjunk sorban. Könnyűség. s ezért alkalmas a jóslásra.szembenézni kell a veszedelemmel! Aki nem ezt teszi: „megszégyenül”. Azon a helyen áll a kínai hagyományban. örvényben van. és afelé törekszel! Egy magban nemcsak a múlt.

semmihez nem ragaszkodik . félrerántod a kormányt. sikertelenségnek megvan a mélységes oka és értelme. de Ő nem . változik ugyan. És ezért roppant vigyáz arra. Nem küszködik az elmúlás ellen. Szellemed éberségével. Ez a baj. Semmitől nem fél.s ezért nincs is félnivalója. „ihletett”. Ezért a Ji azt jelenti. ráncigál és csapkod. mi úgy hívjuk. A mi nyelvünkön: „Belenyugszik Isten akaratába. nyugodt. Aggódik. Néha úgy hívjuk. nem is fél tőle: a dolgokat és eseményeket könnyen veszi. éntelen cselekvés. nem könyököl. elveszítse lebegését. Nagy baj. az „előbb-utóbb mindenem és mindenkim elvész” bizonyossága. Ezért a Ji: változás. Most is. „inspirált” cselekvés. Baj az.minden apró cselekvése könnyű! És ez a lényeg. Azt a cselekvést.nem más. hanem sodrásirányban él. nyúlkál. de mivel szellemi szemekkel néz. hogy tuda-8- . Könnyedén. megfagyjon. szétválaszthatatlanul. Jézus azt tanácsolja: „Legyetek átmenők!” Aki ilyen tudattal él. hirtelen rádobod a kabátodat a lángoló gázpalackra. mert ez teljesen szellemi. okoskodik. hogy a rend legyőzhetetlen. hogy „lélekjelenlét”. És jön még a negyedik. Ez a gond. a te tudatoddal.mondja a kínai. a tűzvész.tudatát állandóan folyékony állapotban tartja. Önzetlenül. akit szeretek. miről van szó.” Más szóval a sorsát éli. hogy minden zűrnek. „A Rend a rendetlenség végösszege” . amikor jön az árvíz. hogy az élet nem szilárd. s élete: könnyű. A sötétség a fényt. Szorong. szellemi éberségeddel vagy vakságoddal. az egészségemmel? Hányan fognak lenézni. Mivel a változás örök: a baj és gond is örök. Egótlanul. A halál az életet. szabadságát . látja. megvetni. nehogy egyetlen pillanatra is megmerevedjen. gyűlölni emiatt a Jóskönyv miatt? Ránézek arra. azzal. nem azonosul velük. a mulandóság és változás és meghalás világában nem jól érzi magát! És fél. gondokkal.. Baj és gond. amit Rendnek és maradandónak véltünk. egyszerre. Ez a Teremtés drámája. mert minden őt segíti. Nemcsak az élete . s lelki szemeim előtt már látom a ravatalán. hanem folyékony és szüntelen áramlásban van. Egy-egy másodpercre tudjuk csak átélni. hogy „baj” és „gond”. Lazán. ravasz és zsarnoki ereje van: nem engedi magát hatalmából kitúrni! De egyetlen jó pillanat is elég. amikor elkapod egy rohanó kisgyerek karját az út szélén anélkül.egyszóval amikor betör a káosz valamibe. s a végén a Rend összeáll. küszködik. És sajnos ez a változás miatt van. baj és gond. hogy halhatatlan . A Jit olyankor használja a kínai nyelv. amikor valami hirtelen összeroppan. Aki ezzel a tudattal él. ravaszkodik. s a mi egónknak görcsös. hogy tudjuk. Együtt a három. ami azt is jelenti. ahogy ezt a könyvet írom. akar. Amikor vészhelyzetben nyugodtan. a család vagy a társadalom összeomlik . mint a mulandóság iszonya. Állandóan jelen van. látja azt is. A te lelkeddel.itt. bukásnak. s ezért számára minden könnyű. bajnak.csakis a szabadságához. hogyan kell ezt az aggodalmakkal. A könyv csodája. velem. de ebben mindannyian nyakig benne vagyunk: a mi drámánk is.hogy a világ. konok. Vajon sikerül-e megírnom? Sikerül-e befejeznem? (Bármikor meghalhatok!) Sikerül-e kiadnom? Megérted-e? Mi lesz a családommal. Ez a legdöntőbb: hogyan vedd ezt az egészet „könynyen”! Ez már veled foglalkozik. Baj. mert nem tapad beléjük. az ember. Látja a káosz és a rend szüntelen küzdelmét. amelybe bele vagy vetve. Gond. aki tudja. Mivel Szellemünk (sen) időtlen és örökkévaló .. amiről a Ji beszél. Mit jelent ez? Röviden ennyit: éntelenül. bajokkal teli változást bölcsen megélni. hogy a káosz örökké fenyegeti a rendet. A Ji negyedik értelme: „könnyűség”. s nem gázol örökösen az ár ellen.

A Jóskönyv az ilyen tettre azt mondja. ez most. hanem a legbensőbb valód cselekedett. 4. s elindul a spirituális fejlődésnek azon a nehéz. Erről a Jósjelek kifejtésénél többször szólok még. ami azt jelenti. hogy az a javadra váljon. Jóslás és jövendőmondás A Ji-king nem jövendőt mond. Ezt a munkát úgy hívják. csak érzed a közeledő veszélyt: ez mind-mind. Ji . jóslat szavakban. Ha a harcos gondolata megáll. Aztán újra szétválik benső és külső. Elhagynak a szellemek. amellyel küzdelmeit az ember a világdrámában megvívja. hogy bármit is tettél volna. ilyenkor nem te. az Inspiráció. melyeknek bölcselete és gyakorlata teljes egészében a Ji-Kingen alapszik. a lélekjelenlét tartósítása hatalmas munkával jár. ami azt jelenti. s amit tett. De a lényeg: a lebegés. hogy szinte nem is érezted. Egyébként ugyanezt a „Ta Je”-t művelik a távol-keleti harcművészetek is.amíg cselekedtél.” S mivel a megnyilvánuló sors folyamatáról szól. hanem a lehetőségek sokféle változata. hogy ami lesz. az „segítő szellemet” kap. Nem állóképekben.a jóslat pedig azt. a szárnyalás. Már itt elmondom: a mesterek célja. hogy „Úristen. Minden változik. ami a gondok s bajok fölé emeli. de gyönyörűséges útján. mert lebénul ott. mi a Jó. hogy „Ta Je”. Jó legyen . olyan könnyű volt. mert esetleg nem is látod. ősidők óta jóslásra használják. a Szent Szellem sugallatára tette. A szabadság. hogy benső és külső világod egy pillanatra végre összhangba került. Mit csinálj. mert számára ez nem „egyszerre”. mint egy bonyolult politikai vagy magánéleti harc. hogy mit tégy. Csak utólag visszanézve tűnik a helyzet nehéznek. amely a te számodra állni látszik. A Jós megmondja. hogy „Nagy Vállalkozás”. melyik úton indulj el és hogyan járj rajta.akkor a kard fejbe is vágja! Gyakorlatilag azért. mert roppant érzékletesen mutatják azt a léttaktikát. ihletett állapotban minden sodródik és folyik. ahol bölccsé válik. A kettő között döntő különbség van.tosan felmérnéd. A test test elleni küzdelme sokkal érzékletesebben tükrözi a szellemi stratégiát. -9- .megmondja. Az Ihlet. hogy a jövendőd. s átlátja saját életének s az egész világdrámának a lenyűgöző értelmét. A régies kifejezés még pontosabb: a Javas „javasol” . az jó legyen. A jövendőmondó azt mondja meg. és ami még fontosabb: a Szent Szellem együttműködött veled! Mi ilyenkor azt mondjuk: „Veled van az Isten. a gond és a bizonytalanság. hanem. mit teszel. Ebben a lebegő. szabad. Egyre hosszabb és hosszabb ideig éli át azt a szabad lélektudatot..és ne rossz. szüntelenül átváltozik: ha valaki megáll.a gondolat is. ahol lelke megdermedt. annak vége. melyekkel elháríthatná a bajt. Ez az. hanem jósol. Ji-king azt jelenti: „A Változások. Aki a Ji-Kinget beépíti mindennapi életébe. hogy a harcosok tudatát folyamatos áramlásban. jósol. suhan . Ezért választottam a „Jóskönyv” címet: ez tükrözi legjobban a Ji-king szellemét. javas. mondjuk a feléje suhanó kard látványára megállítja azt a gondolatát. az áramlással való hajózás. hogy „fu”. a beavatott harcos számára számtalan változás sorozata: ezért tud „egyszerre” megküzdeni hat vagy nyolc emberrel is. A magyar nyelv páratlan bölcsessége rejlik a jós. s jön a baj.” Csakhogy ez néhány pillanatig tart. folyamatos változásokban gondolkodik. változásban tartsák. bonyolultnak és bajosnak . Gondok s a felszabadult Könnyűség Szentkönyve. fejbe vág!” . hogy mi lesz veled . Az ősi szemlélet azt mondja. amit csak szüntelen meditációval s gyakorlattal lehet elsajátítani. s kihagyja azokat a lehetőségeket. mint egy „Karate Kid”. Az a három másodperc.könnyű és ihletett tett.. Bajok.

Ugyanígy állították választás elé népüket a zsidó próféták: sohasem „jövendöltek”.Jóslat az. ahol választani kellett az isteni Önvaló s az emberi ego akarata között. s azt mondja: „Ne az én akaratom legyen meg. Mielőtt Jézus döntött. mert akkor felelősséget kell vállalni mindazért. mert egy IDEGEN KÉZ elénk tette. Az egyik a Sors . a teremtés képességét is. sőt embertelenné . ami történik vele. a kereszthalál. babonás. hogy mint egy hipnotikus állapotban lévő lény azt éld. ostoba és hiteltelen vadhajtása. amit választott s végigjárt. amit tanítványainak többször is megjósolt . hogy a megnyilvánuló eseményeket előre is pontosan lehet már látni.. akaratunkkal.a Golgota útja. Ugyanakkor azzal se áltasd magad. a görögöknél figyelmeztet. Minden más: determinált. Semmilyen hatalom nem rendelkezik fölötted. Mi csak azt ismerjük. még két jövendő állt előtte! Két út. A jelen. Felejtsd el a „szabad akarat” s „eleve elrendelés” terméketlen vitáját. Az egyik a szenvedés. bujkálásnak . a kínaiaknál szelíden javasolja. isteni lény! Ezt azért nem szereti tudomásul venni. Nem bűvölt el sem Isten. s ebből a te szerepedet nem lehet kihagyni. mohó és sötét jövendőt érlelő kicsinyke életedet. alakul. melyet zsarnoki rendezőként kiosztott rád. formálódik. Atyám!” Két út állt előtte. Jézus döntött: Sorsának útját választotta.”. Ha valamit elérünk. A jövendő ugyanis nincs „készen”! Ritka eset. Az utak forgalmát szigorú rend és törvény irányítja: de hogy melyik utat választod. s odaadta néki legmagasztosabb tulajdonát. hanem a tiéd. akkor ez a mitikus história istentelenné válik. ahol a jós (vagy próféta) bele tud még nyúlni az életedbe! A zsidóknál fenyeget. A Ji-king lényege az evangéliumi mondat. amit ő akar.a túlélésnek az útja.amit jövőnk elénk hoz. Választhatott volna másképp is? Természetesen igen! De még mennyire! Ettől igaz ez a történet! Ha az Atya nem adja meg fiának a szabadságot. Az ember sorsteremtő. de főleg a mélytudatunkba elrejtett „életképzeletünkkel” formáljuk önmagunkat valakivé.egy könyörtelen zsarnok és egy tehetetlen rabszolga rémdrámájává. a menekülésnek.10 - . saját lelkét lehelte belé. Az ember: a Teremtő gyermeke. Krisztus lelkében zajlik. hitünkkel. Vágyainkkal. hanem főleg belül. mert akaratod „szabad”! Egyetlen ponton vagy szabad: a választásban. de a „fehér” mágiádat alkalmazd . sem világ.. a másik a kicsinyke jólét írtja. hogy kire hallgatsz magadban. mert te szülöd. mindig „jósoltak”! . Egy ilyen Atyát nem lehetne szeretni.a másik a kicsinyke élet útja. s ne az önző. Ráadásul Jézus azt mondja máshol: „Én és az Atya egyek vagyunk!. azt sokféle jó és rossz teremtő erőnkkel mi magunk idéztük meg. Mindannyian részt veszünk önmagunk és világunk megteremtésében. Belőle való. s egy ilyen fiút sem lehetne követni. amit minden nagy tradicionális kultúra és vallás alkalmazott valaha. s azt a szerepet játszd. s a „teremtő” varázshatalmával szüljük meg önmagunkat és jövendőnket. alakítod és irányítod a folyamatot. hogy itt azt csinálhatsz. A jövő örökké születőben van. a sorsfeladat vállalásának útja. hogy ne a „fekete”. amikor Jézus jövőt választ. Pedig ez minden jóslásnak és prófétálásnak a lényege. vagyis ez a dráma nemcsak az „én” és „Ő” között. hanem azért. A jövendőmondás pedig ennek lezüllött. nem azért van. mert ezt az utat választottuk . Valamennyien „mágusok” vagyunk: megálmodjuk magunkat s életünket. mert nem járta végig. A másik utat csak sejtjük. a Most az. Utat választhatsz. tévhitünkkel. az attól függ. hogy a láthatatlanban már úgy összeállt valami. amit akarsz.vagyis a sorsodat éld. de nagyon ismerős: az ego rémületének és halálfélelmének. Vagy ahogy a kínaiak mondják: Az egyik a Nagy Élet.

hanem mindig készülőben van. hogy Müller Péter legyek. új álmaink.Legszebb példája ennek Mózes halála előtti csodálatos próféciája: „Nézd . hogy mitévők legyünk.” Évezredeken keresztül olvasták „szorongó szívvel” ezt a jóslatot. s nem érzed életedet sohasem biztonságban.Elmenjek.11 - . nem menni (a) város? Vagyis az eldöntendő kérdés így néz ki: .. amelyen tehetetlenül robogunk egy kikerülhetetlen cél felé -. mert a Ji és a nyelv közös szellemi gyökérből született. Az „áldott” változatban feltűnik egy boldog nép látomása.” Felszólítja népét.Én menni. hogy kire hallgasson magában. „idegen népek közé.de a „valóság” soha nem lesz olyan. a halált és a kárhozatot. mert szó szerint beteljesült. senki más. megtört szemet s erőtlen lelket ad neked. hogy „Elmenjek-e a városba?”. A sámán. Éppen azért. Áldott lesz kosarad és sütőteknőd. teremtő folyamat. Jóslatot akkor kér az ember. a „vu”. melyet néked ad. amit magával hozott.mélyen-mélyen eltemetve a tudatunk alatt -. éjjel-nappal rettegsz.. mert saját isteni lelkem teremtménye ő. a delphoi jósda ugyanúgy működik. sorsot. Mindenki egy sajátos élettervet hoz magával. Életünk drámájának megalkotása még a szellemi világban kezdődik. ez az a pont. mert az önteremtés és sorsformálás állandóan működik! Amit szellemként megálmodtunk. a kínai nyelv is hordozza magában. s megáld az Úr azon a földön. hogy Sorsa és „élete” konfliktusba került. Jövőnk nincs „készen” . csakhogy a muzsikus rögtönöz! Ilyenkor az alapmelódia és a rögtönzés között egyre fájdalmasabb lesz a feszültség . csak én tudom eljátszani.. ahol érdemes megkérdezni a Sors Könyvét. ha „gond van a szívében”. lelkünk végtelen gazdagságából teremtünk jellemet. melyeken nem tudunk módosítani -. Van ugyan egy kotta . melyek közül mi magunk választunk. hanem sokadmagával készít.” Itt most nem akarok beszélni arról. Például azt. mert ez belőlem következett. mi a jó és mi a rossz jövő. s döntenie kell. „Áldott leszel a városban és áldott a mezőn. de szerzője is élete drámájának.mondja -. sok inkarnáció jó és rossz tapasztalataiból. „Az ember nemcsak szereplője. mit érlel az áldott. többféle lehetséges jövőnk van. azt földi emberként megvalósítjuk . Azt. mert az Úr szorongó szívet. Lelked előtt mint valami fonálon úgy függ életed. Más szóval: mit jelent. pontosan azért. mint az álom. hogy sorsunk megalkotásának folyamata már jóval a születésünk előtt megkezdődik. nem egy „túlvilági rendező” találta ki. sok-sok múltbeli tapasztalat alapján. mert az élet eleven. mint Mózes: a döntő választás előtt álló embernek megmondja. Megmondja. ha kétségei vannak. Ezzel az élettervvel valóban teremtettünk magunknak egy áthághatatlan keretet . A jövő nincs készen. A jövő ugyanis sok tekintetben nyitott. ahol nem élhetsz nyugodtan. a Taót követi.életünk nem egyirányú sínpálya. a kínai így nem tudja megkérdezni. s mit az átkozott jövendő. Azt kérdi: . hanem én magam. ne menjek a városba? .ezt hívja a lélektan „problémának” -.vannak „karmák”. És ez a „szerep” fed is engem. ma szemed elé tártam az életet és az üdvösséget.” Az „átkozott” verzióban megjelenik a zsidóság teljes szétszóratásának képe az egész világon.. mert az élet: csapatjáték. azzal az „élettervvel” együtt. ami azt jelenti. eljövendő próbatételeket magunknak. hogy válasszon! S döbbenetes költői erővel elmondja. melyet nem egyedin. vagy ha a saját hülye feje után megy. de ezt is magunk csináljuk saját magunkból. A választás előtt még két „forgatókönyv” létezett: egy „áldott” és egy „átkozott” verzió. de a szabad választás folyamata itt mégsem zárult le teljesen. Ezt a „nyitott jövendőt” nemcsak a Ji-king. ha az isteni utat.Vo csü pu csü tao sou tu? Szó szerinti fordítása: . új vágyaink és félelmeink új és új szálakat szőnek a valóság szőttesébe. amiről más könyveimben írtam.

A rossz lépésnek ez a „karmikus” következménye.hogy „mit lépjek?” . Annál inkább tud jósolni. mondjuk.bábukból és kockákból áll. A modern fizika ezt úgy nevezi.de azt igen. és segít. . amiben éppen vagy. szigorú törvényei vannak! Az egyik a dharma törvénye. a te fekete szemedről. hogy a mérkőzésnek. A bábuk lényed különböző erőit jelképezik.találták ki őseink a sakkot. hogy nem szeretek beléd. s olyasmit lépsz. hogy mi a gondod! A könyv soha nem fog dönteni helyetted! Választani mindig neked kell. látni fogod majd. De nem mindegy.. de.Egyszerre mindkét lehetőség benne van. mint ha „nem megyek” a fekete szemednek! Az egyik: szerelem. azt jelenti. Én választok sorsot. melynek „neki kellett volna mennem”. ne menjek. Erre a kérdésre . Ezt azért bocsátom előre. Vagy élek egy rossz házasságban. A Ji-king ilyen mesteri szemmel ismeri föl azt a külső-benső erőhelyzetet. Ráadásul a sakkjátszma oly módon is döbbenetes sűrűséggel jelképezi azt a drámát. de az „élet küzdőterén” lévő valamennyi figurára nézve! Egyet lépsz a futóval. Világtörvény. ami azt jelenti. éppen olyan. egy „világhelyzet”.Jin és Jang . hogy a sokféle virtuális jövendőből én egyet megvalósítok ugyan. Mégpedig nemcsak egy. hogy „Sok világ teória”. amit nem lehet áthágni. mely rajtad kívül van. vagy fenyeget. egy külső erőhelyzet. (Nem lehet akárhová lépni. Ez nem csupán játék. mert ha a gyakorlati részhez érünk. mint minden egyéni és világdrámának. Itt ugyanis . Ez azt jelenti. Mint a magyar nótában: „Nekimenjek. Annál inkább tudja. hogy itt is van egy „állás”. hogy az „élet mezején” kikerülhetetlen Rend uralkodik. a fekete szemednek?” Ha „nekimegyek”. és meg tudja ítélni belőlük a változásokat: egy-egy drámai helyzet lehetséges végkimenetelét. néha csak nyolc lépés után . ahány jósjel a Ji-kingben: 64. mintha a sakkpartiban egy nagymester súgására hallgatnál. s ha megfogadod tanácsát.) A másik: a karma törvénye. gyerek .. különféle valóságszinteken. elmegyek egyedül Kanadába favágónak. ami „bajhoz”. az egy másféle jövőt jelent. Néha azonnal. de azért a többi „jövendő” is ott lappang potenciálisan a nem anyagi síkon: például elmegyek Kanadába. Most jön a lényeg. Mert belelát a láthatatlan erővonalakba. hogy a másikról lemondtam. hanem beavatós is: egész életünk jelképesen benne van.a másik. de minden lépésednek sorsszerű következménye van. hová lépjél velük .minden mindennel összefügg! Az én sorsom a te sorsoddal és a mi sorsunkkal és az ő sorsukkal. annál messzebbre lát. hogy „Mitévő legyek?”. Minden lépéseddel mindenki „életét” megváltoztatod. Mindenki szabadon választhat. ami azt jelenti. vagy rövidlátó egód tudatlan ösztönzésére hallgatsz. De ha az egyiket választom.mint az életben . nem veszlek feleségül. Senki nem mondja meg. most mégis mint külvilág áll eléd. mert ezt az utat választottam.de ha nem tud sakkozni. leütik a bábuját. Miné1 jobban tud sakkozni valaki. hogy bábuiddal ugyan „szabadon” lépkedhetsz. „megszégyenüléshez” vezet. bár csak az egyiket kérdeztem. amelyet hétköznapi életedben játszol.12 - . és most már nem is mehetek: magányos lettem. házasélet. de közben örökké rólad álmodok. Oda lép. Benne vagy a szituációban. meg kell fogalmaznod. ahová akar . s átrendeztél egy egész „erőrendszert” s vele valamennyi bábu sorsát. hogy a Ji-kingtől nem lehet csak annyit kérdezni. hogy éber lélekkel választasz-e. de sajnos nem mentem. hogy melyik lépésből mi lesz. rosszkedvűen bámulom a fekete szemedet s közben azon tűnődöm: miért nem mentem inkább Kanadába favágónak? Mindig minden van: sok világ együtt. s pontosan annyi „sorsmező” van rajta. Fekete és fehér .csakhogy ezt a nyolcadik lépést a mesteri szem előre látja. A tábla: az élet mezeje. melynek létrehozásában te is közreműködtél ugyan.

s meg vannak számolva a napjai. mert nem látunk benne semmit. annak számára részletes bibliográfiát közlök az utolsó fejezet végén. hogy ez az egész pénzre. A kör száma: Egy. a Ji-kingből ha nem is Isten. megtalálnád ebben az időtlen szentkönyvben. emberibbé tegye. .azaz tudatlanságunk miatt elvész a bennünk lévő isteni. amikor én magam sem értem még igazán. * A kínai képekben gondolkodik. annál szebben játszunk. Ez oly mértékben igaz. ha tudományában valóban elmélyül. Mindezt csak azért mondom el. akik legalább ezt a „igazságot” ismerik. eszmének. Ma már a fizika: metafizika. hogy az életet jobbá. Az Ősvalóság olyan. Egy iránytűt is használhatunk anélkül. a pénzcsinálás mesterei. morálnak az élethez semmi köze nincs már. értelmesebbé. bankra. igazságnak. annál van ma a „Bölcsek Köve”. hogy működésének elméletét ismernénk. nem tud már elvont.) Amikor könnyen próbálok beszélni a nehézről. s „Isten gondolatát” képben meséli el. aki nem valamiféle részterületet kutat.” Nos. 5. amiben az emberiség ősi hagyománya s a legmodernebb tudományos elméletek nagyjából egyetértenek. Egy elméleti fizikus. Minél bölcsebbek vagyunk. De még azokra sem hallgatnak. Pedig ebben az ürességben ott rejlik az egész mindenség. Ez ma az egyetlen érvényes filozófia. Az emberiség zömét egyetlen működő „igazság” érdekelné: hogyan lehet minél hamarabb minél több pénzt szerezni! Aki ezt tudja. akaratlanul is taoista lesz. Ma. inkább a „lelkéről” szeretnék beszélni. gazdaságra felépített világrend a vulkán tetején táncol. Mi azt mondjuk. de a teremtés művének alapvető gondolatait megismerhetjük.mégis ebből pattan majd elő minden és mindenki. az eszeveszett rohanás és szellemi elborulás korában az igazságról való tudás kevesek passziója lett. mint a bűvész cilindere: üres . hogy „meghal az uralkodó” . ami azt jelenti. hogy ezzel a felismeréssel nem megyünk már semmire: ha valaki egy meredek lejtőn tehetetlenül zuhan lefelé.13 - . hanem az Egésznek a titkait keresi. Késő. arról mindig egyszerűen tudtam beszélni. mert a következőkben olyasmiről lesz szó. Ezt már sok évtizede minden olyan jelentős elme tudja. És annál győztesebben. (Akit könyvem mélyebb kutatásokra ösztönöz. filozófiai kérdésekkel foglalkozni. „üres”.Életünk művészet. hogyha a legmodernebb tudományos kutatások eredményeinek filozófiai hátterét keresnéd. Van egy kör. s egyszerűen a bonyolultról. Bonyolult magyarázatokra rendszerint akkor van szükségem. Isten gondolatai Mivel ezt a Jóskönyvet mindennapi használatra írtam. Valaha az igazságot azért keresték. Más kérdés. magam előtt vizsgázok: ami valóban az enyém. mint az elméletéről. Ez az Ősvalóság. ők tudják ugyanis legjobban. Elkerüljük a „sakk-mattot”. Albert Einstein azt mondta egyszer: „Szeretném megismerni Isten gondolatait. amiről beszélek.

ez a Jang. Szinte hihetetlen. akár harminckét táblán is vakszimultánt játszani. melyek egymással játszanak. hogy ennek a végtelenül gazdag kozmikus bűvészmutatványnak ilyen egyszerű trükkje van. mint dulakodó ikrek az anyaméhben. egy picike kis fekete Jinnel terhes. elindul a tánc. ezért változunk. Ha a Jóskönyvet megkérdezed. váltakoznak. minden örömben van üröm. csupán annyit mond. hogy egy sakkmester . így lüktet agyunk s kétfajta vérkörünk. az élet szüntelenül rezeg és hullámzik. mint a tóba dobott emlékpénz. Ehhez tudnod kell. amíg az Őskezdet bennünket álmodik. S a fekete Jinben is szunnyad egy picinyke fehér Jang-csíra.Az isteni bűvészet akkor indul. Ezért tud fejben.” Karinthy Frigyes a teremtés titkát így meséli el: „Azt álmodtam. analógiásan vagy digitálisan: így ver a szívünk. mert a Nagy Isteni Kör átöleli az egészet: benne viaskodnak. születünk. a 0 és az 1 játékából állt elő. szeretni-gyűlölni.egyik a másik nélkül nincs. ami volt. ölel és taszít. Egy dinamikus erőmintát mutat. A kör egyik fele fehér . olyasfélét.ahogy Maróczy Géza elmondta . elektromos és mágneses. A másik fele fekete . és amíg föl nem ébred. s a legboldogtalanabb pillanataink legmélyén. hogy az egész Mindenség a Jin és Jang drámájából áll elő! Minden! Én is. a sötét és világos őserő nem hasította végérvényesen ketté a képet. Mint látod. A polaritás drámáját mindenhol tapasztaljuk. hím és nőstény. hogyan működünk. ezért szeretkezünk. forgatja a spirált .ez a Jin. pozitív és negatív. háborúzni. s ebben a páros táncban az egész mozgásba lendül. atommag és atomhéj. s szemlélet kérdése. a két „macska”. ez a csodálatos működés két információ.s létrejön a polaritás s vele az örökös és szüntelen Változás. Pedig ez az igazság. A kiegészülés vágya hajt minket a „másik pólushoz”. milyen lépések vezethetnek a parti előnyös kimeneteléhez. jók és rosszak. ezért leszünk szerelmesek. s ezen alapszik a Ji-king. gyávák és bátrak. csillog valami aranyszínű öröm. a Nagy Őskezdetnek a szimbóluma. Elképesztő. A Ji-king ilyen erőmintákat mutat. hogy két macska voltam s játszottam egymással.a Tai Csínak. megpördül a kettő. kifelé pörögni s befelé húzódni. ezért vannak fényes és sötét életkorszakaink . amelyen ezeket a sorokat írom. Sötét és világos. sokasodni kezd. hanem minden esetben a szemmel nem látható dinamikus erőmintákat érzékeli. Nem beszélve a számítógépemről. a fehér Jang nem egészen fehér. mint amilyet egy mesteri szem lát a sakkparti fekete és fehér bábuinak állása mögött.összefogva a Nagy Mindent Átölelő Őskörrel . vonzás és taszítás. . mindaddig. így lélegzünk ki és be. Ebből az állásból messzire lehet látni.” Pontosan ez történik itt is. A Nagy Őskezdet álmában a Jin és a Jang. S mint látod. gyengék és erősek. Mi azt mondjuk erre: „mindannyian az Istenben vagyunk. s melynek képernyőjén az imént a Föld másik oldaláról érkezett üzenet. megbékülni. e két őserő drámájából születik. van és lesz. Meg lehet ítélni. Nap és bolygók. Ezeknek a kis pontocskáknak később nagy jelentőségük lesz! A kettő együtt . hogyan áll éppen Jin és Jang drámája. forognak. amikor az Egyből valamiféle meghasonlás kiváltja a Kettőt és a két fél elkezdi egymást vonzani-taszítani. eltaszítani s mégis vonzani.14 - . vagyunk hűségesek és hűtlenek. öregszünk és halunk. él és múlik el és születik újjá minden. Bennünk is polaritás van.nem bábukat lát maga előtt.

hogy itt és most mi a teendőd. láthatatlan ősminták tükröződései. hanem azt. A 64-es szám az ősszámítógépek megtervezésénél is nagy szerepet kapott Neumann János munkájában. Lehet benső vagy külső probléma. hogy közös szellemi gyökérből erednek. s lelkünket érzékennyé tesszük. hogy a természeti világon túl létezik egy természetfeletti világ – ami ott megnyilvánulatlan őserő. Mit jelent ez? A „bűvészmutatvány” csodáját. amelyek sorsodat irányítják. Itt most csak annyit: az analógiák végtelen sorából mindig a problémád választja ki a választ! A szívedben rejlő KÉRDÉS vonzza magához a feleletet. amely a választ magához húzza. lénnyé. Hogy mire vonatkozik a könyv válasza. s itt rápillanthatsz azokra az Erőkre. Ebben a 64 isteni „gondolatban” az egész teremtés benne van.Jin és Jang. hogy ami fönt két láthatatlan Erő . ott keletkezik erőörvény. idea. Lehet. Valaha itt segített a Szent Szellem s a mesteri szó: lefordította a könyv általános válaszát a te nyelvedre: megmondta. az itt lent. analógia van! Erről bővebben írok majd a könyv használatáról szóló fejezetben. arra neked kell ráérezni. 1 és 0 információ pillanatnyi viszonyhelyzetét. hogy rólad szól. . a Ji-kinggel való beszélgetések során egyre többször fog bevillanni az inspiráció jól ismert. megoldandó problémát. A sokféle megnyilvánulás között összefüggés. Amiket a világban látunk és amik történnek velünk. Ahol a sorsodban gondot érzel. hivatás. pozitív és negatív. A Minta fönt van s láthatatlan. 64 . milyen jövendővel terhes a jelen pillanata.az esetek nagy részében azonban úgy tapasztaltam. szerelem. harc . s ebben minden benne van! Ebből kell leolvasni. Az egész földi „Nintendo” játék mögött csupán két „információ” van. Nemrégiben jöttek rá kínai és európai biokémikusok. Az analógia nem azt jelenti. egyszerre. hogy a genetikus kódokat alkotó aminosavak rendszerében is mindössze 64 alapminta létezik. sokféle szinten számtalan formává. történetté válhat. s ez a „színtér” lehet kizárólag a saját benső lelki világod. hogy a környezetedről. Amit létrehoz. Meggyőződésem. hogyan viszonyulsz másokhoz. hogy ma. és százmillió variációja van. egészség. mert közös Apjuk. minta. család. Az „élet titkának” nevezett kettős spirál is a Jin-Jang őselven alapul. arról. hogy ha vegyileg előállítunk egy szert. 64 Isteni Minta. hogy bizonyos földi dolgok „hasonlítanak” egymáshoz. Az analógiás gondolkodás lényege. azt. hogy rímelnek egymásra.15 - .mint a sakktábla kockáinak száma. a magány korában sem veszítettük el ezt a segítséget. s a szellemi világban mind rájuk hasonlítanak. itt van. Saját benső és külső világod „morfogenetikus” mezejével. vagy éppen fordítva: mások hogyan viszonyulnak majd hozzád. ha megnyilvánul. * 64 jósjel van. az hasonló hatást vált ki az emberi szervezetben. látható. A biokémiai képletek és a Ji-king jósjelei analógiában vannak egymással olyannyira. Ma sem vagyunk egyedül! Aki a Ji-kinget odaadó szívvel s nyílt értelemmel használja: „segítő szellemet” kap. borzongató „Aha!”élménye. s ha kellő önismerettel rendelkezünk. Ahhoz. hogy mindkettő. hogy egy jóslatot megérts. Ez a Ji-king lényege. Anyjuk van. Barátság. mint a neki megfelelő jósjel. s lehet csupán a külvilág .abból itt lent százmillióféle dolog és esemény lehet. lehet. s főleg hogyan kell azt üdvösen kibontani. s egy-egy erőmintából számtalan sok játék nyilvánulhat meg. Összeköt a láthatatlan világgal. Azért érezzük közöttük a hasonlóságot. analógiás érzékenységre van szükség.sorsod sokfajta színterén játszódhat a dráma.

Ilyenkor elmondtam: ahhoz. Nincs több.a Hangoltság.másrészt pedig az egész jósjel két különféle ősjelből tevődik össze. A Ji-king erre tanít . nem kell több. Ha előrelapozol s belepillantasz magába a „Jóskönyvbe”. egy másikba lépsz bele . ami mondjuk egy bonyolult szerelmi kapcsolatban vagy még inkább egy problematikus lelki helyzetben ravaszul elbújik. hogy megismerd azt a léttaktikát. nincs átmenet. minidrámákat .dörzsöli. Az első „felvonás” az. Sokkal fontosabb. feszül. legbölcsebben csinálni. melyet a Tryptophan kivált: kitűnő antidepresszáns szer.s amikor elér egy mennyiségi határhoz. A „több” a lélekben van: . vagy hernyó.ezeket úgy lehet fölfogni. melyet harcművészek számára dolgoztak ki. Én azért szeretek beszélni a nyílt küzdelmek taktikáiról. a „Benső Fül”-nek az alázatos figyelme. amelyben minden létrejön. csak a küzdelem. A Ji-kignnél is ez az elsődleges. A minták egymásba alakulnak. Sokan kérdezték tőlem például azt. mint a felvonásokon belüli jeleneteket. Vagy értelmesebben: mit kell tenni ahhoz. melyeket az egyes Jósjelek . hogy harmóniában éljünk. bölcsességre van szükségünk. S mindegyiknek van egy optimális harci stratégiája. hogy valamit a legszebben. vagy báb . hogy minden jósjel 6 Jin vagy Jang vonalból épül fel . hogy a Zene Géniuszával kapcsolatba kerüljön. dúsul.63. Megismerni azokat az alapvető szellemi és életművészeti titkokat. 64 drámai helyzete. hogy minden véget új létciklus követ: mert a változás örök és semminek Sincs „vége” soha: az ember. amikor már azt hitte. Az Élet művészete Ahhoz.Például a Tryptophan nevű antidepresszáns képlete azonos alakú a 35. felvonásban minden „Beteljesül”. . aztán a gyakorlatát. nincs „mutáció”. mint ezeknek a Jósjeleknek (mintáknak) az egymásba alakuló végtelen sorozata! 6. jósjellel. A „Pa Kua Csuan” nem egyéb. ez a „Teremtő” nyitánya.nincs köztes állapot. az Odaadás tisztasága. Az utolsó előtti . gyakorlás. vége. részint azt látod. a másikká alakul át.szőrt a bélhez . Egész életed nem más. amelyeket egyenként három Jin vagy Jang erő alkot. amelynek neve: Haladás (Kibontakozás). mellyel meghallja s átéli a Géniusz üzenetét. És főleg a mérhetetlen sok koncentráció. A világdrámának 64 felvonása van.s most elmondom néhány olyan lényeges alapelvét.„Isten gondolatai” . legjobban. Vagy lepke vagy. mert itt sokkal érthetőbben és látványosabban jelenik meg az a koreográfia. hogyan kell szellemet idézni. A Jósjeleket hexagramoknak nevezi az irodalom. A következő fejezetnek azért adom „Az Élet művészete” címet. Esetleg annyit még. hogy valaki a Szent Szellemmel kapcsolatba kerüljön. mert 6 Jin-Jang erőből állnak. mert szánromra a „művészet” azt_jelenti. Gyakorlatilag ennyi elég is. amit ez az ősi könyv kínál.a 64 „isteni drámának” a stratégiája. A legutolsó felvonásban pedig kiderül. Ez a 64 jósjel a világdrámának 64 felvonása. alakul .kínálnak. A hexagramokat alkotó két ősjelet pedig trigramoknak. amellyel a Jóskönyv mindennapi használata során találkozni fogsz. Ha az egyik helyzetből kilépsz. azonnal egy másik mintává változik. kezdődik minden elölről. hogy a vonót előtte alaposan begyantázza.közötte nincs más. S ha az egyik megváltozik. Egy-egy minta (jósjel) belül forr. a világ legnagyobb hegedűművésze sem tesz többet. mert 3 Jin-Jang vonalból állnak. mint hogy a vonót a húrhoz .16 - . Keleten a háborút is „művészetnek” nevezik. A jósjel üzenete pontosan megfelel annak az élettani hatásnak. Amit lényeges tudni: csak ez a 64 létdráma létezik! 64 archetípus. a Tudás. meditáció. Én nem használom ezeket a kifejezéseket. mint a 64 jósjelnek . Először mindig a szellemét kell megismerni valaminek.

lépj a tettek mezejére. Nyomás és elengedés együtt:ez a haladás titka! Erő és lágyság a harmonikus emberben egyszerre működik. türelmes. maradj csöndben. . gyenge. szorongó és kiszolgáltatott. érlelő. hogy ellenfele hibát vét. előremegy és centrifugálisan szétterjed. Ha haladni akarsz. hol fordítva. passzív. mintha valaki nem vállalja a vezetést. akar. Ha a Jin „túlhabzik”. konok.” Számunkra ez . Azt tanácsolja. mikor melyik az üdvös. gátlástalan. szilárd vonás: ▬▬▬▬▬ A Jin befogad. Jin-embereket: „Olyanok.a legnehezebb. amely arra érdemes. cselekedj. miközben az egyik pedált nyomod. Harcban a Jiné a második szándék. és elmulasztod a lépést a sorsdöntő pillanatban.17 - . Beleavatkozol csendben érlelődő folyamatokba. Ahogy anyám nevezte az ilyen túl gyenge. összevissza lépkedünk a „sakktáblán”. Nincs nagyobb baj. hogy irányítsák. durva. hogy éppen egy Jang korszak előtt állsz. az önakarat érvényesítése. pozitív. gyáva. hol az egyik van kívül s a másik belül. óva int attól.hogy bármennyire is hangsúlyos az egyik. hanem „életrontók” vagyunk. akarj vagy irányíts. hogy várj. vársz. félős.bármilyen természetesnek tűnik is . Ráadásul azt a hibát is elkövetjük. mert felborulsz. magába ölel. A Jin jele lágy. de főleg erő: az időnek is vannak Jang korszakai. Vagy te vezetsz a táncban. vezet. amikor éppen tenned kellene. de ha a Jóskönyv „bölcs szellemével” kapcsolatba lépsz. amikor hallgatni. Bruce Lee azt mondta: „Ha biciklivel indulsz valahová. a másikat fel kell engedned. hogy a helyes dolgot mindig a megfelelő időben teszi.1. öntelt. s ha valamit képtelenek vagyunk átélni.” Ha a Jóskönyv „segítő szelleme” azt látja. vagy éppenséggel kövess egy olyan akaratot. beszélsz. aktivitásra bíztat majd. A Jang vezet a táncban. döbbenten tapasztalod majd. s a támadásban „túl akarja”magát. önfejű. vagy téged vezetnek. A kung-fu mestere. amit a Jang akar. aktív. és szétdúlja a táncot.. Mindig az időszerűség dönti el. hogy vezessék a táncban. hogy Jin korszak előtt állsz. a lerohanás. Ha a Jang „túlhabzik”. A Jin a védekezés zsenije. hogy nem érezzük a két őserő egységét. várakozó . Ha a Jóskönyv „segítő szelleme” azt látja. a támadás. mintha nem is lennének. soha sincs a másiktól „külön” .. holott vezetnie kellene . akaratos. Nyüzsögsz. teremt.vagy nem hagyja magát vezetni. Két őserő van: Jang és Jin. akarattalan. az éppen ez: az ellentétek csodálatos egysége. önakaratával a másik lábára gázol. hogy kezdeményezz. hagyja. Ahogy anyám nevezte az ilyen túl erős. irányít. meghatároz. anyagias. Jang embereket: „Nagyon vannak.. agresszív lesz. A Nőiség szerepe a világban. megszakított vonás: ▬▬ ▬▬ Mindez látszólag természetes. vonulj vissza. s nem lehet az egyiket a másik nélkül élni. elfogad. s titka. hogy lépten-nyomon összekutyulod a két erőt.. Odaadó. Harcban a Jangé az első szándék.létrehozza. s mivel hiányzik a bölcsességünk. Mi nem „életművészek”. A mi tudatunkban a világ darabokra van törve. nem nyomhatod le mindkét pedált egyszerre. A Jang kezdeményez. vállalkozz.” Ez nemcsak tulajdonság.a kettő ugyanannak az Egynek a két fele. tehetetlen. amikor várni. lusta lesz. s nyugtalanságodnak éppen ez a fő oka. A Hím szerepe ez a világban. mindig csak hátrál és válaszol: abból él. vagy ahogy a kínai mondja: „Kelj át a Nagy Vízen!” A Jang jele egyetlen zárt.

hogy idegenül élünk egy ellenséges világban. A baj az. A jó hajós a legnagyobb viharban is tudja. azon igyekszik. lelkével. még akkor sem. Ami történik veled. s igyekszik helytállni a halálos veszedelemben is. hogy külön-külön önmagukban is átváltoznak. 3. Az ilyen szemléletnek nem csupán „morális”. Ezt azért fontos tudni. A Jang szét akar terjedni . akkor az Istennél.csak akkor.s ha benső ereje túllép egy határt. mint egy ellenséggel. szétszakad. s Jinné válik. s eltanácsolják azokat a tanítványokat.a világgal való egység élményről nincsenek valódi tapasztalataink. sem életére törni.. Hogy benne vagy a Taóban. vagy képmutató hazugságokban. akivel néha keservesen birkózik. ha már elkerülhetetlen. hogy az élet nem ellened. hanem érted van. még akkor sem.mégsem tekinti ellenségének! A tenger a jó hajós lételeme. S ha nem ott. összerándul.de nem tanácsos sem becsületére. de praktikus oka is van: gyűlölettel nem lehet győzni! A jó harcos egységben él az ellenfelével . tudja. Legalábbis nagyon ritkák. emeletes hullámokon dobálja hajóját. akik agresszívek. a gyűlölet és az a rögeszme uralja. A Ji-king pedig harmóniát akar teremteni. s ez a konok ellenségeskedés egész kultúránkat minden vonalon jellemzi.a gyönyörűséges egységélmény csak könyveinkben él. „Állj ellen a gonosznak”. vagy. s ha az mégis elvész. történelmünket a diszharmónia. Ezért az „élet művészének” azt a korszerűtlen .sorsszerű.. Nemcsak mi. Minden helyzetben a harmónia fönntartására törekszik.. hogy benne van a sorsában -. A mi valóságos létélményünk az. ha mások annak tekintik ők. hogy egymással birkóznak.előre számít rá. ami még jobb megoldás: el kell pusztítani. mert az övé: egy vele! Ezért sohasem átkozza a vihart . „Szeressétek ellenségeiteket”. szerelme.de igaz . mint a jó tengerész: bármilyen háborgó és veszélyes is a tenger. stb. hogy a másikat vagy erőszakkal kell meggyőzni. hanem mint saját testével. Ez egyébként a harcművészet alapszabálya. az „ming” . és a másik emberben csakis a levágandó idegent látják.tanácsot adja. mert a mi lelki szerkezetünkbe ez a „taoista” felfogás egyáltalán nem épült bele. dühöng és el akarja nyelni .. „A szelídek öröklik a Földet. a megoldás kulcsa az ő kezében van. a Jin-Jang erők kiegyensúlyozásával történik. Ezért tudja legyőzni. ha a világ annak tekinti őt! Éljen úgy. Nem szívesen támad . A szétszakadt egyházak több mint ezer esztendeje engesztelhetetlen gyűlöletben élnek.18 - .2. Keresd mindig a harmóniát! Akit a Ji-king vezet. s Janggá válik. De utána már nem! A szamuráj békés . ezért is könyörületes hozzá az utolsó pillanatig. hanem az. Hitvese. de sohasem úgy.. Óvakodj a túlzástól! A két őserőnek a titka nem csupán az.” Ennek a békés magatartásnak az a bizonyosság az alapja.. Ezzel a tudattal nem lehet harmonikusan élni. őseink sem értették már a harmónia nyelvét . amely hazudni tudja csak a szeretetet.azért ismeri gondolatait. hogy ebből semmi nem valósult meg. Lényegében ez a krisztusi tanács is: „Szeresd felebarátodat önmagadként”. Nekünk a szeretetről . s ez az ellentétek. mindenével! Nem tudna nélküle élni. És fordítva: a Jin össze akar húzódni .s ha benső feszültsége túllép egy határt. De sohasem gyűlöli a tengert! Az „élet művésze” senkit sem tekint „ellenségének”. mint magzat az anyaméhben. hogy ne tekintse ellenségének a világot. sohasem keresi a konfliktusokat. istene. Mindenkit együttérzésre nevelnek. . hogy azonnal visszaszerezze.

Lényegében ez a karma törvénye. tolószékhez.s fordítva: a kis fehér hízni kezd a fekete méhében. kemény katonát. s ha ez is túlzottá válik. Viszont aki nem jön el a „telekhatárig”. Inkább megelégszik a kevesebbel. Az átcsapás nemcsak bukást okoz. „Beteljesülés” jósjele óva int a túlörömtől. a túl nőies nő agresszív. az magányos maradhat! Minden középen jó. vagy mankókhoz: innen kezdve át kell élnie a türelmet s a kiszolgáltatottságot. nem akarja „túlbirtokolni” a másik lényt . És a másokkal való kapcsolatokban is . hogy ne essünk át a ló túloldalára. átbillent megint a bosszúvággyal teli gőg oldalára.) Nehéz elérni. Jóllakás előtt tolja el a tálat. passzív életet fölkavarhatja. Az 55.ez az alapja minden tartós kapcsolatnak.akár a legszenvedélyesebb szerelmében is . hanem új és új inkarnációk fényes és árnyékos partjain zajlik. Nem gázol át. halált is.Az átváltozásnak az a törvénye. s egyben figyelmezteti a kérdezőt: ne legyen szomorú. Egy „túl Jang” életet gyakran „Jin” élet követ. uralkodó hisztériát tanúsítani. kezdjen új dologba.mert abban a pillanatban lezuhan! A teli Hold máris sötétedik. hogy a jelenségek egy bizonyos fokon túl önmaguk ellentétébe csapnak át. amikor látszólag már mindent elért. alkoholista lesz. Az élet művésze sohasem a végletek. váltson célt. Inkább megáll. megint csak egy új „Jang” élet tudja kiegyenlíteni. (Hamvas Béla ezt J. működése sokszor nem egy életen belül. 4.kihozza belőle a féltékeny. hogy „enantiodrómia”. s egy látszólag jelentéktelen helyzetben összeroppan. (Ha emlékszel még a Tai Csí képére: a kis fekete pontocska elkezd hízni a fehérben. s ne keseregjen a mulandóságon. A gyáva ember szorult helyzetében hirtelen kitör. akarat. de gyakran betegséget. sikere csúcsán összeomlik. mindig a közép felé tájolódik. gyermeteg szerelmest. elveszti a csatát. s a Vakmerőség démonává válik. Mert akit bárminek a nevében „túlbirtokolnak”. terjed s elborítja. A túlszáguldó életét ágyhoz köti. míg a másik is odaér. s ha ebben túlhabzik a megalázottság keserve.) A túl férfias férfi elkezd feminin tulajdonságokat mutatni. Aki idáig „túlnyerte” magát. Őrizd a Középpontodat! Az írásjel. Inkább kiegyezik. s bevárja. hanem mindegyikben külön-külön is zajlik. Ez Buddha és Lao-Ce stratégiájának lényege. Vagyis olyan állapot. mint hogy háborúzzon. saját lényének „telekhatáránál”. mely állandóan visszatér a Ji-kingben. Pedig az élet művészetének ez a célja: középen maradni. Ugyanakkor a túl lassú. önállóságra. amíg majdnem teljesen eluralja . Böhme után úgy hívja: „inqualieren”. az előbb-utóbb föllázad. tönkremegy. (Például egy túl gőgös. a következő: (Csung) . S a déli nap is. lázadásra készteti. Othellót egy vacak zsebkendővel .19 - . mely megáll egy icipicivel a csúcs előtt! Nem csap át! Nem lép föl egészen a csúcsra . hatalmaskodó életet kiszolgáltatott szolgasors követhet. Jung pedig úgy. szerelem vagy munka beteljesülésének jelképe a Ji-kingben a „majdnem teli Hold”. Egy vágy.. éppen akkor.. válásra. hogy innen már csak lefelé visz az útja. mint hogy túllépjen. rettegő.megáll félúton. mint hogy tönkretegye magát a sokkal.) Vagyis a dráma nemcsak a Jin és Jang között. a rendíthetetlen hős váratlanul sírógörcsöt kap. Így teszi tönkre Jágó a haláltól sem rettegő.

akinek látását nem homályosíthatja el sem a „hím”. idő és kapaszkodás.. s amit tesz. mindig van lehetőséged arra. minden problémádnak. az önmagára talált.. mindenféle érzelmi elfogultság nélkül.pontosan a kettő között van -. helyes és pontos. szédület. melyet meg lehet oldani a férfi. bárhogy dúl benned és körülötted a vihar. Azt hisszük. Az ilyen kapcsolatok rendszerint csak ágyban jók. ért. amíg meg nem találta nemcsak szemével a céltábla. mert nincs belebonyolódva a drámába. A Csung azt üzeni a Jóskönyvben. Nem így van. ha mindkettőjükben szóhoz jut az „ember” is. és el lehet dönteni.. itt még nyugalom van. Kína úgy nevezi magát. Ez ilyen fontos szó: egy egész nép titkát jelöli. ami kínaiul embert jelent!) A Férfi és nő között a „közép” az „Ember”. Közepe van a lelkednek.olcsó olajnyomatokon erre mutat a nyugodt Jézus. hanem az Ember szemével is. A „Szív” jelképét mindenki félreérti. Itt nincs Jin és Jang. nyugalom és némaság.. innen mindent jól lehet látni még. Tartós párkapcsolat csakis akkor jöhet létre. Csaknem személytelenül. hogy egy áttekinthetetlenül bonyolult élethelyzetben mi a legjobb megoldás.. s a maguk módján mindkettőjüknek „igaza” lehet. szentimentális érzület. a legpontosabb. ami valóban van. de a nő igazsága szerint is. Mintha nem is én lennék. Benső mosoly című könyvemben sokat írtam erről. A keresztény misztikában ez a „Szív nyugalma” . jóakaratú. Ez azonban nem így van. mint ahogy a szeretetről is azt hisszük. sőt bemutattam azt a meditációs gyakorlatot is. mely bármilyen bajban elvezethet a középpontod nyugalmába. Bármilyen csatába keveredtél. Így külön azt jelenti: Közép.20 - . mert akkor kapcsolatuk nemcsak „ráncigálós” lesz. hogy az valamiféle meleg. de figyelmének összpontosításával a saját lelke közepét is. együtt. Mindennek van „közepe”. és elnyeléssel fenyeget. Azt látja. Mert rá lehet nézni mindkettőjüknek ugyanarra a kérdésre nem a férfi és nem a nő. itt laknak a tiszta érzelmek. Ekkor ugyanis a legnyugodtabb. bárhogy forgat az örvény. hanem valamilyen formában embertelen is. mert más szemmel nézik a világot. A két „igazság” nem ugyanaz. ahol csend van. ott sem sokáig. az lát. Úgy hívják: „Csung”. Aki megtalálta lelke közepét. Mintha nem is résztvevője. ahonnan áttekintheted az egész kavargó zűrzavart. a „Csung” nyugalmába. a legbiztosabb. Ez a hurrikán „szíve”.Gyakran látod kínai boltok és éttermek homlokzatán. Jelképesen szólva: itt lakik az „Isten”. hogy a „Közép Birodalma”. És ez a megoldás! (Jin és Jang között a Zsen. Itt nincs Jin és nincs Jang . Lelkem közepéből magamra is rá tudok pillantani. Mondok egy egyszerű példát: férfi és nő között sokféle feszültség lehet. hogy visszahúzódj a „Közép”-be. tud. s ezért itt nincs még forgás. Egy másik jellel együtt: (Kuo) ugyanis azt jelenti: Kína vagy „kínai”. miközben körülötte őrjöng s csapkod a szélvihar. Aki a „Szívével lát”. csak szemtanúja lennék életemnek.. Mintha nem is velem történne az egész. tisztán lát! Az Egészet látja. . hogy találd meg Középpontodat. sem a „női” látásmód. Innen ered minden: az ürességből. Egy céllövő nem süti el addig a fegyverét. testednek.

azt. Az ilyen embert bensője vezérli. az inspiráció hangja. Ősi időkben a csün-ce „nemest” jelentett. Percemberke. hogy nincs magunkra rálátásunk valóban percemberkék vagyunk. mert bennem . Ez nemcsak a „másvilággal” van így.. elvárása. hite.” Ez sem pontos. mit jelent. csakis az ő érdeke fontos. kiről van szó: valódi. akinek a Ji-king üzen. Szó szerinti fordítása félrevezető.a lényeg. a másikat.” Mindannyiunkban él. mert rokon vele. A „hsziao zsen” szó szerinti értelme: Kis ember. Én a Jóskönyvemben azt a buddhista fordítását használom. hanem arra. mert fél a szenvedéstől s a haláltól... Ő az. téveszméje. fensőbbrendűt. „tömegembert”. aki úgy éli át mulandó földi életét.szoktuk mondani valakiről. hogy Isten gyermeke. magának él. húzódj a „Közép”-be. mert maga is szellem. mert szellemi származását nem felejtette el. Aki tudatában van annak. sem a „magasrendű”. Sem a „fensőbbrendű”. A sugallatot csakis az Igaz Ember hallja.” Ez ma mulatságosan hangzik. 5. mert „egymásban benne vagyunk”: magunkban ismerjük fel mindazt. Minden jó pillanatodban Ő szólal meg benned. hogy tudjuk. A másik a „csün-ce”. „Van egy jobbik énje is”. mert füle van hozzá. Én úgy fordítottam: „Igaz Ember. Ő a lélekjelenlét. divatja. Ő az. és nem is hallgat rájuk. ami legközelebb áll a szó eredeti jelentéséhez: „Ember.. aki azt hiszi. az csak még inkább azt bizonyítja. s teremtsd meg egyensúlyodat. akit a görögök „arisztokratának” neveztek. Van egy énünk. aki időnként meghallja a Szent Szellem (a sen) üzenetét.. Ő az. s aki érti is az üzenetet. A „hsziao zsen” az ego. amit mások mondanak nekünk. mert szinte teljes egészében társadalmának terméke: korának összes ostoba szokása.” Szellemi ember. nincs Isten. A Ji-king jobbik énünket úgy hívja: „csün-ce”. hogy ő az Ég gyermeke. csak egyszer él. A lényeg. hogy tudja. az ihlet. ezért jelentése az volt: „Isten fia. Tömegembert azért. Kire hallgatsz magadban? Hányszor mondjuk: „Tudtam. aki tudja. ne lépj. hogy közben fölfelé néz. S hogy ezt nem látjuk. aki tudja. kiválasztottat. mert azt jelenti: „A Főnök fia. nincs halhatatlanság. Mára ez a kaszt lezüllött. s van egy. de nem tudja. Magasról származó. Mindkettőt ismered magadban. mert valaha „közönséges embert” is jelentett. és állandóan szorong. mi jó. sem a „nemes lelkű” nem fedi egészen . „jobbik” énünkről. fényes szellem. hogy van halhatatlanság.Vigyázz. hogy tudd. s magunk is azok vagyunk. aki csak azt hiszi. mert feldőlsz vagy feldöntenek! Mielőtt cselekszel. nemcsak azért. Hamvas Béla a csün-cét „ébernek”nevezné. hogy „hsziao zsen”. kibillentél. s az anyagi világon túl nem lát s nem is óhajt látni. „alacsonyrendű embert”. nincs szellem. és univerzális törvény. hanem azért is. de nem hallgattam magamra!” Természetesen ilyenkor is „magunkra” hallgattunk. Sokféleképpen fordítják. és a szó hiteltelenné vált. hülyítése kimutatható rajta. hogy mindenki a vele rokon erővel és értelemmel „rezeg” együtt. de valaha a „Főnök” Istent jelképezte a Földön. aki rendszerint csak a „rosszabbik énjét” mutatja. s könnyen ráhangolódik. csak nem arra a „magunkra”. aki nem érti a Ji-king bölcseit. aki tudta. manapság szinte korlátlan hatalommal uralkodik sorsunk felett: a fel nem nőtt emberkék korát éljük. mert megrezdítenek bennünk valami azonos húrt.. tisztán lát és semmiféle káprázatnak és hazugságnak nem dől be. de a földivel is: azért értjük meg egymást. Azért értem és érzem a másik embert. tudja. aki „rosszul tudta”. aki még nem nőtt fel. a tudatlant pedig úgy.21 - . magának gyűjt.

s ha ez létrejön. a világ megtermékenyül . Forrása azonban fönt van. mert bennem is él elrejtett nőiség. mert én is hiú. mit akarok mondani. mindig csak a bennünk lévő angyalit tudják megszólítani. A sors ugyanis nemcsak a te sorsod. megtorpan . s nem a saját egónkban. értelmetlen a kérdés: „Ezt most Ő mondta vagy én mondtam?” A Szent Szellem (sen) az Igaz Ember (csün-ce) szellemisége is. hogy ki mondta s honnan hallottad. mert bennem vagy. földi. s ne rontsd el azzal.ha nincs: nem jön létre semmi! Amikor azt olvasod egy jósjelnél. A kínai ezt „felhők gyülekezéséhez” hasonlítja: van egy állapot. mint hiúság. s az esemény földi síkon létrejön. s nem a fejünkbe tölcséren át betöltött.a pont. s ráfogtad. te. hogy az egészből nem lesz semmi. az ilyen inspirációra azt mondja. Azért érted a mondataimat. ha súgnak. amikor már nincs visszatérés: muszáj. hogy minden ember tudja meg: »Én vagyok a szerző!« olyan ember gondolata. hogy egy esemény létrejöjjön. hogy meglegyen. . Azért értem Jézust. egyél. Nemi aktusban az ejakulációt úgy mondják: „A felhők kiadják csapadékterhüket. amikor „lecsapódik az eső”. mert bennem is van valami „jézusi”. aki még nem nőtt fel”. egybeesésekre van szükség. hogy a benned lévő „Igaz Ember” ezt hogyan élje meg. Életednek egy drámai fejezete. A kérdés: „Kire hallgatsz magadban” 6. ha „az az ember irányít. azt jelenti. nagyravágyás. ő.” A lényeg: Minden egyes jósjel egy sorshelyzet. mi. lényegesebb egybeesés: az égi. hogyan várakozz: igyál. nem adták tervedre áldásukat”. mert a vetélés lehetősége mindig fönnáll. ahol nem érzed. mely nem hisz a természetfeletti világban. A Jóskönyv minden egyes alkalommal megüzeni. bosszú vagy hatalomszomj. élvezd a jelened. Még ekkor sem egészen bizonyosan. Férfi létemre azért értem a nőket.22 - . Ez a Nagy Egybeesés! Ha van. amikor valami már megjövendölhető. Mikor? A Jóskönyv gyakran tanácsolja a türelmet. de sok mindenkié. Buddha azt mondta: „Azt kívánni. hanem cikcakkban szövődik. Tudnod kell. szellemi ideának egybe kell esnie a befogadó. Az ilyen terv nem sikerülhet. másoknak is meg kell érniük rá. ott mi nem vagyunk egymásban. bosszúvágyó és hatalomszomjas vagyok. visszatér. De gyakran figyelmeztet: bajba jutsz. Ez tulajdonképpen a jóslat: megmondja. anyagi formával. Van azonban egy másik. csak saját magadat. de az idő ilyenkor már „változással” terhes: ez az a pillanat. s percenként lesed a pénzes postást.van. amikor hirtelen mégis megvalósul valami.már úgy néz ki. Eltér. idegen információ. hogy a „szellemek nem működnek veled. Angyalok. meglódul. A magas sugalmazás minden esetben összerezgés. s ahhoz. ezért a materialista szemlélet. mert a Szent Szellemmel való kapcsolat minden esetben a saját szellemünkkel való kapcsolatot is jelenti. mindegy. s ezért nem is jöhet létre a megértés áramköre. Ezt csak azért említem. És amikor én. hogy a sors sohasem egyenes vonalban. Nemcsak neked. s én benned vagyok . s én őbenne: azért rezonálok sajnos minden negatív hatásra is. amit hallottál. mert ha igaz. Még azt is elmondja. Beteljesülés. ti és ők megértek rá: létrejön a várt esemény. hogy türelmetlenül rázod a térdedet. mi a „jó”. Ez törvény.” Ez a „point of no return” . aki még nem nőtt fel. hogy ez „tulajdonképpen csakis a te fejedben játszódott le! Nem hallottál semmiféle »szent szellemet«.ahol nem értesz. amikor a vihar már bizonyosra vehető. Ilyenkor minden egybeesik. hogy kívülről hallottad!” Ezen nem érdemes vitatkozni. ami a sorsodban nincs benne! Igyekezeted meddő. hogy valami olyasmit akarsz kiforszírozni az élettől.

Megvan az ideje a megkeresésnek. és megvan az ideje a gyógyításnak. voltak napok. „Az én időm még nincs Itt” . Megvan az ideje a születésnek. hogy „mit s hogyan” lépj. évek. volt „tervező idő” és „végrehajtó idő”. Volt naptár.. Ha a Jóskönyvvel beszélsz. „bomlasztó idő”. hogy nincs olyan szorgalom. mert szép és igaz.ami azt is jelenti: „küldetés”. ha nem kéne adót vagy számlákat fizetnie. A Biblia is erre tanít: „Mindennek megszabott ideje van. az ősi hagyományban élő embernek nem mondott volna semmit. és megvan az ideje az elvesztésnek. s ha megnézed a „si” írásjelét. mágikus erő vagy bármiféle csodaváró lelki gyakorlat. hogy az „Ihlet és a Bölcsesség Idején”. Ma sem mondana semmit egy normális pásztornak vagy földművesnek. hanem azt. Megvan az ideje a megőrzésnek. az időszerűséget. Megvan az ideje a sírásnak. megérti a Ji-king egyik legmélyebb gondolatát . Ha itt nincs rá igény. onnan hiába adják. hit. ami a sorsomban nincs benne! Épp elég „hit” kell ahhoz. hogy a mag milyen talajra hullik. Volt azonban „lappangó idő”. Nem tudjuk „mikor” írták a Prédikátor Könyvének ezeket a csodálatos sorait. Hogy „milyen” cselekvés aktuális. hogy a sorsomat meg tudjam oldani . Megvan az ideje az ültetésnek. hiába biztatják gúnyosan: mert ez a sorsa! A „sors” kínaiul „ming” . minden dolognak az ég alatt. Egybeesés az. Sorsából még az Isten sem lép ki . és megvan az ideje az ültetvény kitépésének. ami az „idő szellemének” megfelel. Erről szól a jézusi példázat: nem mindegy. naptári évben. . és megvan az ideje a nevetésnek. és megvan az ideje a meghalásnak. és mindez a 2002.de kilépni belőle nem lehet. megmondja. hogy Szent Idő. Miféle tett. Ha nincs földi befogadókészség: a nász elmarad. Az időnek ugyanis a „szelleme” volt a fontos. amely felett nincsen hatalmam. és megvan az ideje az eldobásnak. amely elől nem lehet meglógni.de az adatok senkit sem érdekeltek. hogy jövő hónap 23-án. Alkalmas idő. mert az olyan síkon teremtődött meg. Megvan az ideje a rombolásnak. Az Idő az ősi felfogásban nem számokat jelent. Megvan az ideje az ölésnek..azt jelenti: „időszerű”. a csodálatos gyógyító nem jön le a keresztről. Ezért is hiányoznak a régmúltból a „hiteles dátumok”. akarat. mi az időszerű. volt óra is .mondja Jézus tanítványainak. „érlelő idő”. egy templomot s egy napot ábrázol. Ha valakiben ez világossá vált. mely olyasmit idézhetne elő. s a láthatatlan idea formát ölt. hanem minőséget! Az.Krisztus. Élni az „idő szelleme” szerint. amikor az égi megtermékenyíti a földit.s minden időben más és más az idők követelménye.. hogy „mikor”. milyen magatartás az. „beteljesülő idő”. A természetben mindennek ideje van. nyárnak. S ez így folytatódik tovább.. melynek eredeti jelentése az volt. de bizonyos. és megvan az ideje az ékítésnek. taktika.a Jóskönyv egyik alapszava . De ezt csak zárójelben említem.23 - . Ez elsősorban nem azt jelenti. A kínai „Si” . Ideje tavasznak. Valamennyiünknek van egy „küldetése”. éjjel fél tizenegy órakor...amit egyébként minden földműves tud! -. ősznek és télnek .Életem egyik legfontosabb tapasztalata.

éppen abból lesz a baj. hogy „nem cselekvés”. Magasabb értelemben azonban ihletett tettet jelent. Maradandó művek mind így születnek. az „angyalok” küldik. amelyben éppen benne van. Az élet művészete abból áll. látod. ami azóta lett. határozott aktivitást. folytattad az udvarlást Sárának még sokáig. a türelmet. Olyan cselekvést.. hogy utána még sok „munka” van rajtuk. Ezért nem tudunk bánni magunkkal. Hagyd a mágust cselekedni! A Ji-king bölcsei nem hívei az erőszakos cselekedetnek.. akkor is előtérbe táncol. tudod.a „Főnök fiát” -. „Ha nem csinálok semmit. . zene vagy éppenséggel egy jó házasság. idejében jött segítség. hogy nélküle megbukunk. Az apálytól megrémülünk. perel. vén korunkban ifjúságot. s könnyen megfeledkezik arról.. s ezt nem volt nehéz megtenni. amikor egy helyzet hamar megoldódik. mai emberek ritkán érezzük az idő minőségét. rád nevetett. de lényegüket az álmok. sohasem tudtam megállapítani. vitatkozik. amit elmondtam. egy gyógyító pillanat. Van. az újgazdagok részeg riadalmával: félünk. Ha voltál már ilyen állapotban. támad. Ne felejtsd el. mint egy tengerészeknek szóló meteorológiai jelentés. mint az erőteljes.. Még egy fontos dolog. bátor tett. Hányszor volt olyan. hogy valami pontosan „mikor következik be” vagy „meddig” tart. A Jóskönyv bölcsei meg azt súgják. könyökölök: baj lesz!” Ezt súgja az egónk. Az ego mindenáron főszerepre tör. hogy jön zátony s a hajótörés. vitatkozok. Ha csak olvasgatod a Jóskönyvet. hogy nem kellett küszködnöd. Árral úszni s a láthatatlan szeleket befogni. sokszor tapasztaltam. passzív. Hányszor döbbenünk rá. annál erőszakosabb.. hogy az ember semmiféle helyzetben nem veszti el „jobbik énjét” . 7.. mennyivel többször tanácsolják a kivárást. ha nem intézkedek.. hogy valaki holnapra várta. Lehet. s nem valamiféle hivatal kötelező határidői. és mégis. te kivitted utána. semmi sem sikerül. Minél egoistább valaki. hogy Sárának udvaroltál.. trehány. s kamaszkorunkban öregedni szeretnénk. egy időben kimondott jó szó. ha életünk szőttesét emlékezetben visszafejtjük. töprengened: az ihlet vezette a kezedet. S mivel a mi egónk roppant túlfejlett. mikor semmi szükség rá. s utána visszamentél. Ősszava a Vu-vei . van. szobor. Szinte „magától”ment. hogy véletlennek tűnő. Legyen az a mű kép. s mindig azt az időt oldja meg s abban érzi jól magát. támadok.. hogy ez a szemlélet teremtette meg a világ egyik legcsodálatosabb kultúráját. ott is erőszakosak vagyunk..amit általában úgy fordítottak. hasznos előérzet vagy éppenséggel olyan jelentéktelennek tűnő perc.a. hanem a szellemed inspirál. amelyet nem az egód akar. könyököl. ha az ego intézkedik. mi. mit kell.24 - . s elhiteti velünk.. hogy az egybeesések nem jönnek létre . hogy „nem erőszakos cselekvés”.Ez lényegében olyan. perelek. ahol nem is vélnénk.. amikor lassan. Ősszel tavaszt akarunk és virágzást. Azt jelenti: szőrmentén haladni. Tudtad. Éppen amiatt. Az ember hajlamos ebből valamiféle lusta. valójában azt is jelenti. s van olyan is.. küzdök. ránéztél. s nem tudjuk helyesen kormányozni életünket. de Juci ottfelejtette a táskáját. köldöknéző magatartást kiolvasni.jósjel ígérete hosszú-hosszú időre elhalasztódik vagy elvetél. a nem beleavatkozást. mely egész életünket megváltoztatja. a felvillanó tiszta pillanatok. s a dagályban fejvesztve habzsolni kezdjük a futó örömöket. mohón. átsuhanó kis ihletett pillanatokból állt elő minden. akkor fordult meg minden! Ez volt a „vu-vei”. s csak másfél év múlva érkezett el hozzá! Ne feledd: a sors hálóját eleven lelkek szövik.. Szélirányhoz fordítani a vitorlákat. jogos önvédelem.

csak léttervek. Nem tudjuk. megtanulja ezt a „megérzést”. az persze csak távoli cél.” Ez az idézet Szün-ce A háború művészete című könyvéből való. csodás működését. még csodálkoznak is: miért adta fel ez az ostoba. hiszen nem is áll olyan rosszul. Két sakkozó ül egymással szemben. kellő pillanatokban előidézni. mi sorshelyzetünk rejtett üzenete. ha megszállja az ihlet: kedden este nyolc órakor játszania kell. amikor még dönteni lehet: világra hozzam-e vagy sem? A mágus ott befolyásolja a dolgokat. . Amiről itt szó van. Ideák. az válik valóvá. hogy így a nyolcadik lépés után elvész a Vezére. mert ha rendszeresen utánajár „ösztönös megérzéseinek”. mert csíra állapotukban pillanthatja meg az eseményeket. s a parti teljesen reménytelenné válik. hogy előre tudjuk. lehetőleg jól. roppant lefokozott állapotban ezt úgy mondjuk: a megvalósítás az információ szintjén dől el. A mágus a „kódokat”. egy komputer is fantasztikus varázsládának tűnik. hanem valami magasabb „látásról” van szó. Ahol még nem is energiák. Születésük előtt. A kibernetika vagy akár a genetika „információi” meg sem közelítik az emberi szellem mágikus. S mivel minden „látható valóság” a láthatatlanból ered. mint ahogy lépne. Van azonban egy „tudatosabb” változata. az „információkat” mérlegeli: amit lelkének centrumába táplál. Manapság. ha lépett már. Azért tettem idézőjelbe a szót. s ezt oldjuk meg. ahol még képlékenyek. még mielőtt elkezdte volna. Nem azután. ha valaki jól használja. Azt mondjuk rá: „ösztönösen megéreztem”. hogy győzni fog. Allan Watts. Utólag ez úgy néz ki. a nagy orientalista látott olyan küzdelmet Kínában. abban a reményben. amikor az egyik harcos úgy zuhant vesztesen a földre. Ez az éberebb tudás. hogy a másik még hozzá sem ért. s minden természeti a természetfelettiből.Ilyenkor mintha „súgna valaki”.25 - . Egy hegedűs nem engedheti meg magának. A mágikus cselekvésnek az a titka. mert itt nem hétköznapi tudatról. gondolati szinten vannak. lélekből és szellemből születik. hogy az ember előbb lát. Ugyanez „kínaiul” így hangzik: „A jó hadvezér megnyerte a csatát. a mágikus cselekvés titka. hanem még előtte: a könyv ugyanis. Ha nem tudod. A fehér bábukat mozgató azt mondja: . Ha valaki sokat használja a Jóskönyvet. hogy csírájában meglátod azt.Huszár F6! És a másik föladja. Valójában ezt teszi minden előadóművész. A rossz hadvezér küzd. ha valaki ebben a szellemi világban lát. hogy akkor adjon koncertet. mi az üdvös. Úgy hívják: bölcsesség. (Mindez csak távoli hasonlat. De ezt csak azok látják. lényegében ezt tanulja meg. milyen „információk” működtetik. és olyan ihletetten. amellyel többek között magának a kibernetikának s a genetikának a titkait is megfejtette!) Hogy néz ki ez a gyakorlatban? Úgy. s az életben kivétel nélkül minden gondolatból. mert látja. Ahol még csak. mint a varázslat. akik a láthatatlant látják! Akik nem látják a láthatatlant. éppen arra való. ezt az inspirált állapotot máskor is. Szellemével győzött. mintha ott és akkor születne a mű! Vagyis az „inspiráció” tudatosan is előidézhető. sokáig. az egyben előre is lát. a „csírákat”. Lélektanilag ezt így mondják: tudattalan tartalmak tudatossá tétele. hogy a dolgokból mi lesz.

Jósjelek ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 1 Teremtő 2 Befogadó 3 Kezdeti nehézségek ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 4 Éretlenség 5 Várakozás 6 Viszály 7 Sereg 8 Összetartás ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 9 A kicsi összegyűjtése ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ 10 Óvatos haladás ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 11 Virágzás 12 Megrekedés 13 Emberi közösség ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ 14 Nagy aratás 15 Szerénység 16 Lelkesedés ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ 17 Követés 18 Munkálkodás az elromlotton ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 19 Közeledés 20 Tisztánlátás 21 Szembesülés 22 Megszépítés 23 Felbomlás 24 Visszatérés ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 25 Spontán cselekvés ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 26 Nagy erő összegyűjtése ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 27 Táplálás 28 A nagy túllépése ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ 29 A nehézség legyőzése ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ 30 Megvilágosodás ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 31 Összehangolódás ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 32 Kitartás ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 33 Visszavonulás ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 34 Nagy hatóerő 35 Haladás 36 A fény elsötétedése ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 37 Az ember családja ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 38 Ellentét 39 Nehézség 40 Megoldás ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 41 Csökkentés ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 42 Gyarapítás ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 43 Eltávolítás ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 44 Érintkezés ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 45 A gyülekezés ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 46 Feltörekvés ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ 47 Levertség ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 48 Kút ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ .26 - .

▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 49 Megújulás 50 Áldozati edény ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ 51 Gerjesztő 52 Nyugalom 53 Fokozatos fejlődés ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 54 Férjhez menő lány ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ 55 Bőség 56 Átutazó ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬▬▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ 57 Ráhatás 58 Másokkal megosztott öröm 59 Feloldás 60 Korlátozás 61 A középpont igazsága 62 A kicsi előnye 63 64 Beteljesedés Befejezés (átkelés) után (átkelés) előtt .27 - .

Amint látod. abban a pillanatban az egész Jósjel és az általa kifejezett állapot is megváltozik. hogy itt gyökeresen más élethelyzet alakult ki: mintha késő őszi nyugalomból friss tavaszba léptél volna át.valójában erőket jelképeznek. hogy „Isten gondolatai” . Richard Wilhelm és Lai kínai mester magyarázó módszerét átvéve. Ha egyetlen vonás megváltozik. nemcsak a jelen. Jang erőt ábrázolnak) . Ezek őrzik az állapotukat. ahol mintegy „felrobban”a jelenlegi ál. lelki problémákat. megoldandó sorsfeladatokat jelentenek. mint a genetikus kódok szerkezetei. amelyben az erők egyensúlyban vannak: nem változik. Maradnak. látod. és egy megszakított.roppant nagy energiával töltött teremtésminták. Amikor egy folyamatos Jang vonás pozitív töltése erejének túltelítettségéhez ér: átcsap az ellentétébe. A pozitív Jang jele tehát: ▬▬▬▬▬ A negatív Jin jele pedig: ▬▬ ▬▬ A Jóskönyv ezeket „vonásoknak” nevezi . Átalakulni. Befogadó és a 24. A Jósjelek titka Alapvető ismeretek a Jóskönyv használatához Az előző oldalon látható a 64 Jósjel. Jin erőt ábrázolnak). Jin erő pozitív Jang erővé válik -.a negatív. A többi vonás. Az átalakulás az egyes vonások jellegétől függ. speciális élethelyzeteket. HOGYAN JÓSOLJUNK? Gyakorlati tanácsok a Jóskönyv használatához 1. A világban végbemenő minden folyamat kifejezései. negatív. számú Jósjelet. Ez az átváltozás az egész Jóskönyv lényege .ezért is nevezik „A Változások Könyvének”. s ha majd kikeresed a Jóskönyvből a 2. Így néz ki: ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ Ha a legalsó vonás megváltozik . Életünkre lefordítva. ezek külső-benső drámákat. ezek a vonások vagy folyamatosak (pozitív. És mind a 6 vonás.vagy megszakítottak (negatív. csakis a változó vonásokra vonatkozó részt olvasd el: ezek azok a sorshelyzetek. Visszatérés jelének elemzését. Ezekre mondtam. nem kell valamennyi vonásnak megváltoznia: egyetlen erő „átcsapásával” az egész alaphelyzet megváltozott. a benne feldúsuló energiák által képes megváltozni. Ennek a jelnek a neve: Befogadó. s egy másik állapottá alakul át! ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ Ez már a 24. mint az elektromosságban a pozitív és a negatív. És fordítva: a túltelített negatív energiák a megszakított Jin-vonalat pozitív Janggá változtatják át. minden egyes Jósjel 6 vonásból áll. Jin vonássá válik. akkor a Jósjellel kifejezett állapot is megváltozik.28 - . Ezért szokták azt mondani. a Visszatérés (Újjászületés) Jósjele. hogy ha majd a Jósjelek kifejtéséhez érsz. Minden Jósjel 6 vonásból áll. s egy másik állapottá és Jósjellé alakul át. jel. Amint látod. nézzük például a 2.II. ahogy ez a fenti példában is történt. a jövő is bennük rejlik. Sűrűek és dinamikusak.

A változás következtében tehát ez történt: ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ────────────► ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬ ▬▬▬▬▬ A Befogadó a Visszatérés (Újjászületés) állapotába váltott át. mert az első negatív (Jin) pozitív (Jang) vonallá változott. Ezek a „túl”-erők alkotják majd az átváltozó vonásokat. „üdvöt” hoz . hogy levelet kapsz Amerikából. Ez a könyv lényege: minden sorshelyzetnek van egy speciális feladata. s válj annak alakító. * Mint látod. Lehet pálcikákkal. a feladat is. csakis a jóslat általános stratégiai tanácsait. az első helyen lévő 6-os jelentése igen fontos.s a változó negatívban „túl kevés” a páros szám. s átváltozik egy másikká. Nyugalomban vannak.lapot. amelyet jól is meg lehet oldani. mint várod. A sors független tőled. „hogyan ismerd fel sorsodat. lehet pénzérmékkel .a lényeg. A Jósjelet az erők. alulról fölfelé építik. Azt. Itt ad a könyv felbecsülhetetlen értékű tanácsot: a szélirány megváltozásával hogyan állítsd vitorláidat! Mi a leghelyesebb cselekvés? Mi a jó magatartás? S mi a rossz? A helyes cselekvés „szerencsét”. hogy a jóslásnak számmisztikai alapja van. nyugvó pozitív (Jang) vonás száma: 7 A maradó. Ha felismered a folyamatok csíráit. Wilhelm azt mondja: ha egy kártyavető azt jövendöli. formáló urává”. mert ez fordítja meg az egész állapotot! Ugyanakkor a változatlan vonalakat nem kell figyelembe venni. az egyes Jósjelek a változó vonások által képesek egymásba átalakulni: így változik az élet. mivel a keletkező dolgokat még könnyű formálni . a következő fejezetben részletesen elmondom.ha már kibontakoztak és sűrű „valósággá” fagytak. a feladat s a különféle helyzetek kihívása. ott a vonások maradnak. Ha most megnézed az előbbi példát. Ahol azonban a pozitív vagy negatív erők nem túlsúlyosak. elvesztetted a hatalmadat felettük. ahol „fordul a kocka”. Vagyis a Jóskönyv „Vonások” része csakis a változó vonások dinamikájával foglalkozik. Ezek azok a helyzetek. Ezek pedig a következők: Az átváltozó pozitív (Jang) vonás száma: 9 Az átváltozó negatív (Jin) vonás száma: 6 A maradó. hatni tudsz a jövőbeli eseményekre. hogy a Jósjelet milyen technikával alkotom meg. s ezért ennek az olcsó jövendőmondásnak nincs erkölcsi jelentősége! A Változások Könyve azonban arra nevel. de rosszul is. nem tehetsz mást. mert a változó pozitívban „túl sok” a páratlan . A változással azonban a helyzet is. nem változnak át. hogy a levél megérkezik-e vagy sem. . a sors.29 - . nyugvó negatív (Jin) vonás száma: 8 Nem nehéz megjegyezni. a taktika is változik. s az ebből adódó számértékeket meg kell tanulni. a Befogadó jósjele a fenti számtörvény alapján így jött létre: 8 az utolsó helyen ▬▬ ▬▬ 8 az ötödik helyen ▬▬ ▬▬ 8 a negyedik helyen ▬▬ ▬▬ 8 a harmadik helyen ▬▬ ▬▬ 8 a második helyen ▬▬ ▬▬ 6 az első helyen (!!!) ▬▬ ▬▬ Ha majd a Jósjel üzenetét megfejted.a helytelen cselekvés „bajt” és „megszégyenülést”. mint a földből felnövekvő növényt a sejtek.

Függ az ember minőségétől és lelkiállapotától. akármilyen pénzérme szükséges. a három pénzérmét összerázod a markodban és kidobod. hol van a határa a tudattalannak? * Én a következő fejezetben a pénzérmékkel való jóslást mutatom be. hogy az ősi kínai gondolat megfelelésben van a mai genetikával. Az Írás (Jin) számértéke: 2. Ha most. változásait. a 6.ezért ajánlatos őket tisztán. annak számmisztikai okai vannak.hat számot egymás után -. amelyek titokzatos módon fejezik ki a mikroés makrokozmosz mozgásait. Jele egy zárt vonal: ▬▬▬▬▬ Ez tehát az első két lehetőség.30 - . De ki tudja. Hogy ez miért van így. a 7 és a 8 erőterében. Elmondják. nyugodt állapotban s összeszedetten kell kérdezni. 7 és 6 számokat. merre irányulnak a cselekvéseid által előidézett mozgások. hogy mikor vagy a 9. a kapott számértékeket összeadva négy variációhoz juthatsz: Első variáció: Fej (3) + Fej (3) + Írás (2) = 8 Második variáció: Fej (3) + Írás (2) + Írás (2) = 7 A 8-as a „fiatal” Jin őserőnek a száma. Buddha azt mondta: a lényeges dolgokat ajánlatos sokszor elismételni. hogy ilyenkor a tudattalanoddal kerülsz kapcsolatba. ha mindhárom pénzérme azonos oldalára hullik. s ezek mutatják a változás irányával a jövőbeli tendenciákat is. hogy az ember az életét és a sorsát igenis magasztos. ahol a női kromoszómák párosak. Jele egy középen nyitott vonal: ▬▬ ▬▬ A 7-es a „fiatal” Jang őserőnek a száma. A pénzérme Fej oldala a Jang. ezek alkotják meg a Jósjelet. hogy a jóslás alatt megnyilvánuló magasabb erők befogadására alkalmas légy.nem egyformán működik mindenkiben. szent dolognak kell hogy tartsa. S a pénzérmék is hasonlóan működnek . hogyan cselekedj helyesen.vagy selyemzacskóban tartani. Ha pedig változó (9 vagy 6) vonásokat is kaptunk. A Jósjelek megalkotása A jóslás gyakorlati része roppant egyszerű.mondja Wilhelm . ahogy maga a jóslás is szent foglalatosság. Lényege azonban az. A pénzérme Írás oldala a Jin. Ezek mondják majd el. Van azonban még két lehetőség. Az Fej (Jang) számértéke: 3. új állapotot kifejező jelet. Tehát számokat mutatnak majd . sorsodat érintő kérdésed van: meg kell alkotnod a Jósjeledet. a Címer pedig a Fej oldala. Ehhez három darab. Először is meg kell alkotnunk a Jósjelet. A könyv megkérdezésének képessége . A hagyomány szerint a pálcikák ilyenkor „kozmikus erők” vezetékei.A Jósjelek és a mozgó vonások erők jelképei. Ez a fejezet ilyen „lényeges dolog” 2. s általuk hogyan építjük meg a 6 vonásból álló Jósjelet. Lehet három 1 forintos is. kis dobozban vagy egy erre a célra szolgáló bársony. Bármilyen. Harmadik variáció: Fej (3) + Fej (3) + Fej (3) = 9 . amelynek kommentárjaiban az ősi tapasztalatokon alapuló szövegek s a változó vonások ítéletei elmondják. hogy alkotjuk meg a jövő horizontján felbukkanó. az 1 az Írás. Jung úgy magyarázza. hogy ezek szent tárgyak. Tiszta. amit itt elmondtam: hogyan kapjuk meg a 9. a férfi kromoszómák pedig minden esetben páratlanok. Maga a jóslás pálcikákkal vagy pénzérmékkel történik. A szónak itt most abban a ma is elfogadható értelmében. 8. de azt most már tudod. amibe most nem akarok belemélyedni. mint a „fej vagy írás” játékban. A lényeg.

bábban addig gyűlnek. önmaga ellentétébe csap át. hogy előbb-utóbb összerándul.. dobás: Fej (3) + Fej (3) + Fej (3) = 9 ▬▬X▬▬ (5. hatodik vonalat.. Ennyi az. s Jangból átváltozik Jinné. a 9-es. azonnal elmondom. mint a lepkénél: a változó vonalak mennyiségi túlerejéből a kezdeti jósjel. Hat számadatot kaptam.. de mivel előbb-utóbb szétfeszül s átcsap az ellentétévé. dobás: Fej (3) + Írás (2) + Írás (2) = 7 ▬▬▬▬▬ (1. kérem a „segítő szellemem” tanácsát. hogyan. s így tovább. s lesz belőle egy fiatal Jang: ▬▬O▬▬ = ▬▬▬▬▬ Így lesz a Jangból Jin . Kezdetben ez is Jang vonalat alkot. s elvégeztem a Jósjel megalkotását. Csak az értő szem veszi észre. ▬▬O▬▬ Ezt hívjuk „öreg Jin”-nek: s ez lesz a másik változó vonás. dobás: Fej (3) + Írás (2) + Fej (3) = 8 ▬▬ ▬▬ (3. szinte szétreped az ellentét nélküli. hogy minden MENNYISÉGI változás eljut egy olyan kritikus pontig.de a „mennyiségi” változás idején ez nem látszott. vonás) 2. így lesz a „fiúból” „lány”. a felső. az első dobás alkotja a legalsó. Mindegyik vonás lehet változatlan vagy változó vonás is.szívemben azzal a gonddal. egy kis jelet rajzolunk a közepébe: itt fog majd kettészakadni. ▬▬X▬▬ Ezt hívjuk „öreg Jang”-nak: ez lesz a változó vonás.. ami az élet s az örök változás titka: MINDENNEK MEG KELL TAPASZTALNIA ÖNMAGA ELLENTÉTÉT! És ami szintén lényeges. Ismételjük át. Így lesz a Jinből Jang .. Tenyerembe veszem az érméket . első vonást. És sorban. Egy kis jelet rajzolunk a közepébe: itt fog összetapadni eggyé.a kérdésre összepontosított lélekkel . A három érmét . vonás) . a jóslás további folyamatát! Egy Jósjel 6. Hogy mi volt a kérdésem. az az a törvény.s a Jinből Jang.. a második a másodikat. Pontosan úgy. s amiről az előző fejezetben is beszéltem.. Mivel a Jósjel alulról fölfelé építkezik. s ezáltal az egyik jósjel egy másik jósjellé alakul majd át. Később elmondom.a „lányból” „fiú”. s lesz belőle egy másik jósjel: a lepke a hernyó „jövője”. hogy idővel az erő önmaga ellentétébe csap át: az öreg Jangot szétrepeszti a fékezetlen centrifugális erő. vonás) 3. dobás: Írás (2) + Írás (2) + Fej (3) = 7 ▬▬▬▬▬ (6. fékezetlen és „túl erős”. vonás) 1. Egy hernyóban. amikor MINŐSÉGI változásba csap át. És egy Jangban annyira felgyűlik a „jangság”. följegyeztem őket. s lesz belőle egy fiatal Jin: ▬▬X▬▬ = ▬▬ ▬▬ És az öreg Jint összerántja a fékezetlen centripetális erő. a hatodik dobás a legfelső. amelyet a táblázat segítségével kikeresünk majd a könyvből. Most pedig mutatok egy példát. Jang energiától. Ezt érlelte magában .31 - . vonás) 4. mit érlel a sors. Minden egyes dobással egy-egy vonást alkotunk. éppen fordítva: össze akar húzódni.Negyedik variáció: Írás (2) + Írás (2) + Írás (2) = 6 Mint látod. amennyit a jóslás „technikájáról” tudni kell.hatszor egymás után kell kidobni. amit írás közben most nagyon erősen érzek. hogy Jinné válik. hirtelen átalakul. dobás: Fej (3) + Fej (3) + Írás (2) = 8 ▬▬ ▬▬ (4.. míg hirtelen lepkévé válik. dobás: Fej (3) + Írás (2) + Fej (3) = 8 ▬▬ ▬▬ (2. vonás) 5. Ezt följegyezzük.. mint a hernyó. A másik esetben a 6-os. Ez az. alulról fölfelé): 6. erre koncentrálok. Olyan sok benne az önmagába vonzó Jin erő. alulról fölfelé építkező vonásból áll. hatszor egymás után kidobom íróasztalomra az érméket: (Itt most abbahagytam az írást. immár részletesen. szaporodnak a sejtek. A „Változás” azt jelenti.) Íme az eredmény (sorban. A hatodik dobás után félretesszük az érméket: ott áll előttünk a Jósjel.

hogyan tanítsam meg legjobban. Ezt üzeni most nekem a Jóskönyv.” gyarapítsam a tudásodat . hogy „gyarapítsam” a tudásodat.téged pedig. De ez már a kifejtés titka.csupán a példa kedvéért . vagyis a túlfeszült öreg Jang az 5. vonás helyén. látni fogod. s átváltozik egy Jin vonássá. A Jóskönyvvel ugyanis nem lehet „játszani”. ami e mögött a jel mögött áll.hasznosabb lenne nemcsak egy. (Olvasd majd el a 42. lehetőleg egy túlhabzó Jin vonást . hogy minél egyszerűbben.) Természetesen. asszimiláld a gondolatot. amit olvasol. Ha majd a jósjelek megfejtésének titkaihoz érünk. amit kidobtam. akkor az egész Jósjel is átváltozik! Egy új Jósjel lesz belőle! A régi „gyökér” jelből egy új „rügy” jel alakul. a „cél. megelőzve minden magyarázatot. érthetőbben és „fogyaszthatóbban. Efelé változik az Alapjel. legegyszerűbben a Ji-king használatát. Mint látod. „tápláljalak” tiszta tudással. akkor ez összerándult volna egy Jang vonallá. A Jósjelek azt üzenik nekem. és a Táplálás titkát akarta elmondani! Ezt tartotta fontosnak! Ezt azért mondom el itt. Jang vonás változik benne. „kísérletezgetni” mert itt minden esetben eleven bölcsességgel találkozol! S mivel én . Ez az új lesz az „Irányjel”. ha egy második változót is dobtam volna . még akkor sem. aki jelenleg. az írás pillanatában még csak a lelkemben élsz) arra ösztönöz. ha a magyarázat szempontjából hasznos lett volna. hanem éppen a változásban van! Ha ugyanis most az egyetlen változó.azzal a gonddal küszködöm. ami lényeges. Jósjel: JI – GYARAPÍTÁS A 42. akik nem azt mondják. építsd be magadba. Szerettem volna a példa miatt még egy változó vonást dobni. te pedig. hanem azt.most már elárulhatom utólag . világosan. hogy előreszaladtam.két változással . elképzelt Olvasómat (azt. (Jungnak a Ji-king szabályosan bemutatkozott. hogy ezzel a könyvvel úgy kell beszélgetni. de két-három változót is bemutatni. ahogy azt a Richard Wilhelm-féle fordításhoz írt előszavában derűs ámulattal elmeséli. Neve: „Gyarapítás”.de sajnos nem sikerült. vagy bölcsek állnának mögötte. s mindazt. Az én dolgom valóban az. jósjelet!) A titok azonban nem itt.a következő Jósjelet kapom (azaz kaptam volna): . a „távlat”. de kínálta a „ziccer”: nem dobhattam ugyanis még egy változó vonást. a Jóskönyv most erre a kérdésemre válaszolt! Csalni pedig nem szabad. ha magadévá teszed. Csakis akkor lesz a tiéd. mint test a táplálékot. mint egy élő emberrel! Mintha valóban bölcs. hogy emészd meg azt a szellemi táplálékot. amit hallani akarsz. jósjelet kaptam. mert szólt hozzánk a Jóskönyv. mert hozzá kell szoknunk ahhoz a gondolathoz. s most már . mint én.32 - . De sajnos nem dobtam mást . változik A Gyarapítás jele tehát átváltozott a Táplálás jelévé.a könyv ugyanis jobban tudja a gondomra a választ. az 5. ha most . hogy beszéljek tisztán.például egy 6-ost a 4. „Hernyóból” egy „Lepke”. Elnézést. vonal helyén „szétpattan”. még akkor sem. hogy ez a változás nekem azt üzeni. kedves Olvasóm. egyszerűen azért.42. ami Jungot is meglepte. ami felé haladunk”.

sorrendben alulról fölfelé emelkedve. 3. Ha a vonások átváltoznak. S így. hogy az Alapjelet hogyan oldjuk meg! Kilépünk-e belőle vagy sem. egy új Jósjelet is kapunk! Ezt az új jelet nevezzük majd IRÁNYJELNEK. CSAKIS AZ ALAPJEL ÜZENETÉT OLVASSUK EL! Ez sem jelent „mozdulatlanságot”. a három összeadva 7 vagy 8 .. HOGY VIGYÁZZ. Ezt hívom ALAPJELNEK. Bármelyik vonás változhat. vagy FIGYELMEZTETÉS. mert úgy ítélték a Ji-king láthatatlan bölcsei. benső mozgásban van . Elég az egészet megnézni.Pa Kua Előttünk van hát a Jósjel: az alulról fölfelé építkező hat Jin vagy Jang vonás. Lehet. DE NEM KIKERÜLHETETLENÜL! Függ attól. Mielőtt a könyv végén lévő táblázatból kikeressük. Ezt jelentette volna a 21. JI . kíméletlen. Az Irányjelnél már nem szükséges elolvasni a hat vonás jelentését. „harapni” magunkat a témán. Ezeket a vonásokat VÁLTOZÓ VONÁSOKNAK nevezzük.GYARAPÍTÁS változik 21.tehát különös figyelemmel kell tanulmányozni! S végül az Irányjel (rügyjel) általános tanácsait is.. mert ez az.mindenesetre azt jelenti. mert egy-egy jósjel önmagában is forrásban. Talán. ezek az ATVÁLTOZÓ VONÁSOK nagy hangsúlyt kapnak a kifejtésnél: gyakran a legfontosabb üzenetet hordozzák. ami a jövő lehetséges irányát. Minden dobásnak számértéke van: a Fej 3.. és a 9-es JANG-ból JIN. A kínaiak „rügyjelnek” hívják. keserves. mint a „Táplálásban”. ott a vonás megváltozik: a 6-os JIN-ből JANG lesz. hogy érthetően magyarázok. Néha mind a hat is. Minden dobás a Jósjel egy-egy vonalát alkotja meg. (A kínaiak „gyökérjelnek” hívják. Ha csupán 7-est és 8-ast dobunk: egyetlen jósjelet kapunk.) A JÓSJELEKET A KÖNYVBEN LÉVŐ TÁBLÁZAT SEGÍTSÉGÉVEL KERESSÜK KI. hanem azt. A Jósjel Világ-dráma két felvonásban és hat jelenetben·. tendenciáját mutatja. s ez bizony már nem azt jelentené.) Ha azonban 6-os és 9-es is előfordul. HOGY GYERE!. hogy az események ebbe az irányba haladnak. hogy ebben az erőtérben történnek majd a mozgások. még valami fontos dolgot kell tudnunk a Jósjelek „kódszerkezetéről”.vagy ezeket . SI HO . az összképét látni s tudni. az Írás 2.. . 6 vagy 9. lényegre törő elszántsággal. jósjel. a Szembesülés (Átharapás). melyik jelről van szó. át kell rágni. nagy munkával. HA NINCS VÁLTOZÓ. Ha azonban változók vannak. hogy „torkunkon akadt a falat”. De nem ezt a feladatot kaptuk! Könnyebbet.SZEMBESÜLÉS (ÁTHARAPÁS) Ezt az új jelet kaptuk volna. Akkor foglaljuk össze még egyszer: a Jósjelet úgy kell megalkotni.33 - . hogy a három pénzérmét hatszor egymás után kidobjuk.42. melyek a Jósjel kifejtésénél fontos szerepet kapnak.s ha mindhárom pénzérme azonos oldalra hullik. NE GYERE ERRE! Minden rajtunk múlik. hogy az újat meg kell emészteni. Tőlünk függ! Ezért az Irányjel lehet: ÍGÉRET. Ezt .

A „Gyarapítás” például felpezsdítő tettel indul (1. hanem Bánk bán vészterhes. Mivel ezekben az Univerzum minden titka benne van. A 42. Állítólag volt idő. Minden Jósjel két ilyen „ősegységből” épül fel. kulcsszava a „Legyen!”. vonás). ural. Hogy a Jósjelben miért éppen hat vonás . Röviden azért elmondom jelentésüket.így fejeződik be. hiszen a drámaírók is az életet akarják tükrözni. szilárd. Ez a (jó és rossz) bonyodalom. Valóban hasonlít a színpadi drámákhoz: mindegyiknek van egy alapvető témája. Egy boldog operettben is halálosan összeveszhetnek a szereplők. egyrészt azért. mert nem tudtad vagy nem akartad megoldani azt. A Jósjelek azonban nemcsak hat vonásból. A legenda szerint ezeket rajzolta fel Ven király börtöne falára. hogy bár ez a téma itt lezárult. mert sokszor látod majd. már csak azért is.van. melyet életünkben gyakran tapasztalunk: az események váratlan jó és rossz fordulatot vehetnek. Minden Jósjelnek van három alsó és három felső vonása. jel például a „Gyarapítás”-ról szól. melyekből a mű összeáll. s már nem a napfényes Luxemburg grófját játszod. története. Az első (legalsó) vonás a dráma előjátéka .a világdrámának egy különös szakasza.hat drámai jelenet . ha a Jang szétpattan. vagy a Jin összerándul. s egy véres tragédiában is vannak felemelő. .A hat vonás mindegyike egy-egy sorsfázis. negyedik és ötödik vonás a küzdelem különböző stációiról szól. cselekvése kitartó. vonás). később babonás emberek védő amulettként is használták. Ez valóban hasonlít a színművekhez. Nyolc ilyen óriási dinamikus energiaminta . A második. hasznosul” benne. mert én ezt a Jóskönyvet nem tudományos kutatóknak. hogy a végén ne boruljanak egymás nyakába: nincs szökés a történetből. s ilyenkor eltér az útirány. arra csak annyit tudok felelni: pontosan azért. hogy egy reményteljes jósjelben valamelyik vonásban felbukkanhat az összeomlás veszélye is. és mégis „büntetéssel” zárul: önzés miatt a fejedre koppinthatnak (6. . kiterjed. családban az Apa. tesz. Mindegyikről egy külön könyvet lehetne írni. Ez a változások misztériuma. Ez lehet anyagi s szellemi jó is. s fordítva: egy sötét jósjelből is győztesen lehet kijönni. komor történetét. amiért Isten a világot hat nap alatt teremtette. A nagy különbség csak ott van. erősödik. konfliktusa. és sejteti.Jelképe az Ég. hanem két részből is állnak! Drámák hat „jelenetben” és két felvonásban. A hat vonás: hat drámai jelenet. Ime a nyolc Pa Kua: Csien AZ ALKOTÓ Teremtő szellem. Ez a három vonás az Ősegység. mert ezek alapján lehet majd kikeresni a Jósjelek kifejtését a könyv végén lévő táblázatból. ha éppenséggel egy ígéretes vonása változik át. boldog pillanatok. Meg lehet szökni a drámából.34 - . más téma indul majd belőle. Itt most nincs szükség részletes kifejtésre. Egy operettben nem tudnak úgy összeveszni a szereplők.azonnal kilépsz a témából. Ezek a „Pa Kuá”-k. Minden jósjel „Isten gondolata” . Az utolsó (legfelső) vonás a dráma utójátéka .mivel három vonásból állnak.így indul a játék. s egy új témába lehet átlépni. Akar. másrészt pedig legfontosabb jelentéseiket beleépítettem a Jósjelek magyarázatába. Valami „növekedik. Országban a király. hanem mindennapi használatra szántam. Ezek a Teremtés kozmikus szellemi energia blokkjai.ő az „információ”. megtermékenyít . amit mondjuk a második „jelenetben” lévő jósvonás javasolt . harmadik.„Pa Kua” van. vagy ahogy mi mondjuk: „trigramok” . Ez a „téma” benne van a jósjel nevében is. Alkotó energia. Ezt azért is fontos tudni. amikor még csakis ezekből a háromvonalas ősegységekből jósoltak. De a Ji-kingben igen! Itt. nem véletlenül. hogy a Jóskönyvben ilyen pillanatokban lehetőség van a változásra. új.

amikor fölszikrázik a létesülni akaró erő. Lelkesítő szavak. kikerül és sodor. ugyanakkor nem tudatos!) Li A TŰZ A tűz szelleme. Az a szelíd erőszak. (A tudás is analizál s szintetizál. A tudat. mindent táplál s szolgál. mely érleli a dolgokat. Kan A SZAKADÉKOS (VÍZ) Szakadékban rohanó folyóvíz. veszélyeket. Nyurgalom. A „derű” a kínai bölcselet egyik alapszava. tapadónak is nevezik. mely mindennek formát ad s megszüli. Energia. Jelképe a Föld. törekvések befejezése. Ez a nyolc trigram vagy „Kua” alkotja a Jósjeleket.befogadja s életté formálja az „információt”. barátságos. old. minőségét és örök változását belelátta.valójában az életadó rizsföldek vize ez. Nyitott. érthetővé teszi. (Ezért jelent „veszélyt” az ősi kínai szemléletben: mert hatalmas őserő. Szun A SZÉL (FA) A szél szelleme a finom behatolás. ciklikus formában. Jó érzés. így aztán nemcsak szétválaszt. a tudás hatalma. melyekkel szembesülni kell. hasznos kapcsolatok. Csen A GERJESZTŐ (DÖRGÉS) A mindent elindító pillanat. világosságot. elkezd. vagy a láthatatlan szél áthat s mozgat mindent. fölkavar. Aláveti magát az Akaratnak. mely indít. melybe az ősi tudás a megnyilvánuló Univerzum minden energiáját. A létrehozó.Kun A BEFOGADÓ A befogadó „anyag”. mely akadályokat. Finom. vidám szellem. Gazdagító . befejezettség. s a lángelme az Univerzális Intelligenciától. kockázatos. Ha ezt elfelejti: kilobban. Olyan szellemiség. megoldandó problémákat állít eléd. Így néz ki: . Tui A TÓ (DERŰS ) A tó szelleme. a fényt láthatóvá. Az értelem fénye. derűs. észrevétlen formálás. mert függ attól. Az anyaméh. meleget ad. Ken A HEGY A hegy szelleme.) Azon túl: a láng függ a kanóctól. tavasz-erő. Veszedelmes.35 - . Fényt. Ösztönös. Odaadó az Akaratnak . nagy elkezdő. Mennydörgés és villámlás. megállás. áthatás. Tehetetlenség és szilárdság: a mozgások. mely fölrázza a téli álmát alvó természetet! Dinamikus. inspiráló beszéd. Univerzális iránytű ez. társaságok. családban az Anya. Végső formája a láthatatlan akaratnak. A kifejezés ereje. A legenda szerint ezt rajzolta föl Ven király börtöne falára. amellyel a gyökér utat talál a sűrű földben. ami adja. Országban a királyné. de ellenállhatatlan erő. de össze is tart. tudattalan erő. Határ.

hogy „nehéz” és „bonyolult”. TÁPLÁLÁS Magától értetődően. GYARAPÍTÁS DÖRGÉS Vagyis alul a „Dörgés” s felül a Fa (Szél) alkotja a 42. Ha emlékszel még. A kutatók azonban azt mondják: a 6 vonásból álló 64 jósjelet már a legősibb időkben is ismerték. ha több változó vonal van.. természetesen. Egyes állítások szerint volt idő. Egy alsó s egy felső Kua. Sőt valaha pusztán a Jinből és a Jangból. Ennyit kell tudni a jóslás gyakorlati „technikájáról”. . Fa (Szél) Dörgés 42. nem is igaz. hogy minden magától alakuljon!” Ma ezt úgy neveznék: 1 és 0 „információ”. a következőt látjuk: FA (SZÉL) 42. JI. (Az alsó Kua a függőleges . ezt a fejezetet bizonyára így kezdtem volna: „A legnehezebb.” De a Ji bölcsei azt mondják: ami nem „könnyű” és „egyszerű”. Így lett a felső Kuából Fa (Szél) helyett Hegy. s ezáltal. legbonyolultabb feladat a jósjelek megfejtése. a végső Jósjel is. vonás változott.Hogyan figyeljünk? .. Így kell majd kikeresni a könyv végén lévő táblázatból.A Jósjelet tehát két ilyen „Kua” alkotja. Így változott át az egész hatvonalas Gyarapítás jósjele is a 27. A Jósjelek megfejtése Hogyan kérdezzünk? . Egy Jang vonásból lett Jin vonás. amely az imént üzent nekünk. Táplálás jelévé. több helyen változnak a Kuák. esetünkben az 5.) Például ha most újra szemügyre vesszük a „Gyarapítás” jósjelét. Ez ilyen egyszerű.Mit üzen a jóslat? Ha a bölcsek nem elleneznék a két szót. amikor csupán a 8 Kuából jósoltak. Gyarapítás jósjelét. A Jang azt üzente: „Igen! Cselekedj!” A Jin azt üzente: „Nem! Ne tégy semmit! Hagyd.a felső Kua a vízszintes sorban van: a két sor metszéspontján [mint a sakktáblán az F6 vagy B4] megtaláljuk a jósjelet.36 - . 4. GYARAPÍTÁS változik maradt Hegy Dörgés 27. Megpróbálom tehát könnyen és egyszerűen elmondani. amelyet 6 dobással alkottunk.

s utána nyisd ki a szívedet.) Az én sokéves tapasztalatom azonban egészen más! Az én tapasztalatom. sorsszerű. hogy te magad a lehető legpontosabban. hangosan a problémádat. Válaszként . s főleg azt nem tudom. A problémád olyan. sok gyötrelmet okozó furcsa szerelemben. Nem csak a bölcseknek . mint valami isteni meteorológiát: mire számíthatok. Ez pedig a következőket üzeni: . mi az. mint te. hanem jósol . Hogyan kérdezzünk? Először elmondom. De mivel a Ji-king nem jövendőt mond. mi legyen!.csak megvilágítja az útirányt. a lényegig lemeztelenítve fogalmazd meg a gondodat! Éleszd föl a problémád „tüzét”! Minél őszintébb. ha akarod. mi fáj. ami számodra valóban lényeges! „Ha valaki helyesen tudna kérdezni . Kérdezze ezt: „Bölcs Mesterek! Itt állok ezzel a fura. Odavonzza a segítő tekintetet. annál jobban látják a magasból.vagy legalábbis annak tűnő -. Ehhez az kell.” Ebből indulj ki. Azt se tudom. minél tisztábban látod a Nagy Kérdőjelet. s annál jobban érted majd a választ is! Mondok egy példát.. s adjatok tanácsot!” Ezek után csak a lényeget mesélem. s aztán.mondják az ősi bölcsek -. akkor a választ is tudná. mi az. amellyel segítséget kér a magasból. hogy mi az én személyes tapasztalatom. Nincs „nagy ügy” és „kis ügy”. ebben tehát lehet valami igazság. nézd meg jól.37 - . mi akadályoz.. mit olvastam erről. Kérdezhette volna: Elváljak-e a férjemtől? Vagy azt: Szakítsak-e a szerelmemmel? Esetleg ezt: Mi a kilátása ennek a szerelmi kapcsolatnak? Vagy ezt: Vessek-e véget neki? Vagy: Gyötrődjek benne tovább? De én azt tanácsoltam. a KÚT jelét kapta. A szellemi világ jobban látja. mint a hajótörött tüze. a jövődet formálhatod -.a 48.magadnak is! Gondold át. s adjatok nékem tanácsot!” Ez a jó kérdés. A kettő ugyanis nem teljesen egyezik! A könyvek azt írják.sok változóval . hogy a Ji-king bölcsei nagyon is jól látják a problémádat! Tudják. mi van a szívedben! Tudják. Nem lehet például ilyesmiket kérdezni: „Elváljak a férjemtől vagy sem?” „Elvállaljam az új állást vagy sem?” „Elutazzak vagy sem?” Eldöntendő kérdésnek csakis az egyik lehetőségét lehet megkérdezni: „Elváljak a férjemtől?” Vagy:”Maradjak a férjem mellett?” A könyv nem dönt helyettünk . Egy férjes asszony évek óta élt egy reménytelen . amiről úgy érzed. ha kell. mintegy fénycsóvát vetve előre: mi következne abból.. Nem lenne szüksége a tanácsunkra. pontosabb és könyörtelenebb vagy magaddal. s arra is felelnek! Ezért helyes kérdés csak egy van: „Bölcs Mesterek! Itt állok ezzel és ezzel a gonddal a szívemben! Látjátok! Ítéljétek meg helyzetemet. hol torpantál meg. ne ilyesmiket kérdezzen. A valódi tüzet jól látják az égiek. gyötrelmes szerelmemmel. hogy fogalmazd meg magadnak. az. ha valamelyik irányba elindulok? (Még az ősi jóscsontokon is ilyen kérdések vannak. Fontos.azaz olyan tanácsot ad. nem lehet a döntést a könyvre bízni. amellyel. mitévő legyek! Látjátok! Ítéljétek meg a helyzetemet. Nem tudom. ami valóban égető.. Jósjelet.1. mindent meg lehet kérdezni a Jóskönyvtől. Így is használják a mai napig. ha erre indulnánk? S aztán meg lehet kérdezni a másik lehetőséget is: mit rejt a másik út? Így írja szinte valamennyi Ji-king szakkönyv. ő szeret-e vagy nem szeret.

Ez az emberi lélek legmagasabb rendű aktusa. Hogyan figyeljünk? Mit üzen a jóslat? Tapasztalatom. feleletet. hogy megismerhesse anyósát.„Az ember megváltoztathatja városát. egyetlen egyszer . saját. „aki még nem nőtt fel” . Kitűnő zongoraművész és karmester barátom azt kérdezte egyszer: miért van az. nagyon nem tetszett neki. Paul Bruntont és Mme Blavatsky tanításait.képtelen volt elfogadni. „kútja” . ha eltörik a korsó: baj!” Vagyis ez az asszony önmagát.ő maga volt a lényeg! Más emberré is vált ebben a katartikus élményben. Általa ismerte meg Ramana Maharishit. Más emberré vált néhány esztendő leforgása alatt. nagyon is „stimmelt” a jóslat. de benső lényünk . ahonnan önmagadat mint idegent láthatod. A meditáció lényege az. sem a szerető . ez nem lehet igaz. a jóslatot mindenképpen félreolvasod. mint a magamét. Természetesen a szerelem nem „realizálódott”.amikor önmagának kért tanácsot. ápolni. amit Lev Tolsztoj így mond: „Felemelkedni arra a magasságra. Az a bölcs és mélyen látó asszony. Érzékenyebbé.a többinél nem. mint amilyen. hogy „vele” vagy „nélküle”. ha rövid a merítőkötél. Ezért az olyan kérdések. nem is az volt a lényege.soha. első férjével azért kellett neki sorsszerűen találkoznia. a „kis ember”. az igazságot . . s azt mondod. Ez volt ennek a szerelemnek a sorsában betöltött szerepe! Semmi más. csak az öreg bármilyen bölcs volt is .marad! Azt kell ezután gondozni. aki beavatta őt a teozófia rejtelmeibe. (Tolnay Klári azt mondta. a keleti hagyomány spirituális titkait.mondta nevetve. És ezért nyilván nem is jól kérdezett. mind a „menjek?” kérdés teljesen félrevezető lett volna. Ma már látjuk. hogy mind a „maradjak?”. Utólag visszanézve látod. Sem a férj. hogy fölébreszsze! Igazi valójához térítse. Azt mondta. „Anyósom miatt mentem férjhez” .38 - . Gyakran csupán a katalizátor szerepét töltjük be egymás életében. Jönnek. Állítólag Konfuciusz is így volt ezzel. de nem változtathatja meg a Kutat. vagy éppenséggel túlságosan megijedsz. Ahogy egy „gurut” sem értünk meg néha: a Jóskönyv szavai is terméketlen talajra hullhatnak.Hamvas szavával .„nem alkalmazod magadra”. Akár sóvárgás hajt. A Sors néha ravaszul szövi hálóját. A jóslatot csak az Igaz Ember érti meg. de a többi kérdésére sohasem? Íme a válaszom: azért. milyen szerepet vállalunk egymás életében. a lényegre nem adhatnak. akit rajongva szerettem!”) Nem lehet tudni. igen szükséges dolog. hogy mások orákulumait sokkal jobban fejtem. Mélyebbé . hogy „realizálódjon”. hanem az. hogy a lelket fölkavaró nagy élményben és szenvedésben magunkra találunk! Szerelmek jönnek. hogy legelső kérdésére mindig döbbenetesen találó és bölcs választ adott számára a Jóskönyv. A figyelmeztetést nem hallod meg. akit később a nagy színésznőben megismertünk. ebből a különös találkozásból született. bölcsebbé. akár félelem: tévedni fogsz. mennek de a Kút marad! Ha alja iszapos lesz. s amit kapott. Többek között ezért is kell a jóslást meditációval kezdeni. 2. valódibbá.a választ sem érti néha. lesz-e belőle valami vagy sem. Magamra nincs rálátásom. mennek. hogy menjek-e vagy maradjak. mélyebb valóságát találta meg ebben a katartikus szerelemben! Egy megrendítő szerelmi élménynek néha nem az a lényege.ahogy a „kút”. . Egónk nemcsak kérdezni nem tud . Sorsában ez a szerelem nem arra volt jó. Én is gyakran voltam így. hanem arra. helyzetedet rózsásabbnak ítéled.” Ha ez nem történik meg. egyszer tévedett a Ji-king.életünk forrása. India szentjét. mert a legelső kérdésnél kinyitotta a szívét .Erre csak utólag jöttem rá! Ő volt az én első gurum.

hogy „Üdv!” mert hallgatsz mestered szavára. hogy „Baj felé mész. zűrzavaros helyzetekben. Van olyan akadály. az is előnyössé válhat. A Jóskönyv azt is látja. mert törekvéseid nem időszerűek. A csi azt jelenti. ha az egészet végigolvassuk.39 - . mely nem a te műved: a sors állította eléd.Vonások . nem halljuk a jó tanácsot. hogy fontos. gondod és bánatod elmúlik”. amit a folyamatról tudni kell. Más a helyzet azonban. amiről ilyenkor úgy éreztem. és robogunk előre. Ha leírtam egy értelmezést. Ilyenkor ezek a vonalak változnak . másnap reggel újraolvastam és további reflexiókat fűztem hozzá. hogy „Nem ismered föl hibádat s ha igen. nem hibázol. S ami eddig hátráltatott. mindent.és az Irányjel általános üzenetét. Süketek vagyunk. Anyám úgy nevezte: „Megy a hülye feje után!” 5. . s ne akarj most mindenáron cselekedni. S aztán meditálni a válaszon. A hui vang pedig. mert ez a győzelmünk kulcsa! Aki nem lát rá hibájára. Olvasd el a Jósjel nevét. Az ALAPJELBŐL egy másik IRÁNYJEL lesz! Ilyenkor el kell olvasni: . javítani sem tud rajta. még több gázt adunk. inkább önzésünkhöz menekülünk. de segítenek megérteni az új Irányjel drámáját. térj észhez!”A hui. hogy „Mivel fölismerted s megváltoztattad hibáidat.s egy új jósjelet kapsz. nem csupán a tartalmi kivonatát. Az ilyen örvényes. egyetlen lendületből született. A vu ju li azt tanácsolja. hogy nem dobtál változó vonásokat. . hogy „Fölismered a múlt hibáit s megbánod őket”. A lin. a Gondolatokkal. amikor egyensúlyunk felbillen. Néhányat felsorolok. A jóslatba nem szólnak bele. ilyenkor zsarnokibb az egónk. Az egyes jósjelek értelmezése általában meditációban. hogy merjünk bátran önmagunk ellen gondolkozni. Ilyenkor csakis Alapjelet alkottál. Én Junggal értek egyet: érdemes elolvasni a vonásokat is. s ha mégis. mint az Istenhez. Ezeket minden egyes Jósjelben a „Gondolatok” címszó alatt találod.az Alapjelben megváltozó vonás vagy vonások üzeneteit. Ezt hívják a görögök hübrisznek. állandóan újra és újra elköveti. az általános leírást és a Gondolatokat. ha egy vagy több vonás változik! Ott. ne tűzz ki semmiféle célt. ahol 6-ost vagy 9-est dobtál. mint máskor. Nagy tragédiákban így viselkednek a hősök. mert megismétlem a jósjeleknél. el kell viselned. ahelyett hogy megfordulnánk. csak figyelmeztetések: vannak élethelyzetek. mert nyitott vagy”. A jóslatnál azonban a vonásokat nem kell ilyenkor figyelembe venni! Ennyi a feladat. kijavítod”.az Alapjel általános üzenetét. . hogy „Szerencsés leszel. amelyekben konokabbak vagyunk. Az Irányjel vonásait már nem kell figyelembe venni! (Bár itt is tanácsos elolvasni őket. A vonások végén lévő kínai jósszavak erről is beszélnek.A könyv arra tanít.Irányjel Hogyan olvassuk tehát a Jósjeleket? Két lehetőség van. mennyire vagy konok. s ezért megszégyenülhetsz”. Csakis 7-et és 8-at. Nem végső ítéletek ezek. nem teszed jóvá. a kínai írásjel szimbolikus jelentését. de valamiért mégis kimaradt. A vu csiu azt jelenti.” A hsziung.) Ennyi. A heng: „Áldozat árán sikert érhetsz el. hiszen egyik sem változik. a li. hogy „Sorsod útján jársz. A vu pu li pedig azt jelenti: minden előnyös. de szükségtelen megtanulnod. Az egyik. a Gondolatokkal. A legtöbb szerző azt mondja: a vonásokat ilyenkor nem kell elolvasni. hiszen egy könyvet is jobban értünk. Hogyan olvassuk a Jósjeleket? Alakjel . Egy zsákutcában. s végül vesztes marad.

hogy az Irányjel így nem a 27. Az 5.) Saját tapasztalatom a következő: A folyamat.és beállhat a minőségi változás. a sötét Alapjelen túl . Ez az új világ. mely az eseményekben s Hamlet lelkében eddig csak lappangva. Baj!” 2. Ezek a vonások: kulcsjelenetek a drámában. egy rezsim összeomlásáig tartott. legegyszerűbben a Ji-king használatát?”. Ezek késztetések. a 42. „Hogyan tanítsam meg legjobban. figyelmeztetést. Az Alapjel ugyanaz marad: „Gyarapítani akarlak!” (Olvasd majd el a Jóskönyvből. „Mitévő legyek?”. s kétely gyötör. A 42. Lehetőséget. de nem mindig! Ilyenkor az Irányjel figyelmeztet: használd ki életed szélárnyékos korszakát. Ezt az előbb nagyjából megfejtettük. Vagy: tarts ki a bajban. vonás üzenetét.. vonal változik? 42. Hűtlen.Az ALAPJEL hordozza azt az archetipikus drámai helyzetet. mi mindent rejt még ez a jel. az „Irányjel”. vonal változott.) Ezután elolvassuk a változó 6. amelyben úszol. hiszen ez végig ott bujkált a küzdelmei mögött. ügyes lavírozással a vihart is elkerülhetem. Az Irányjel a jövő illatát hozza felénk.40 - . ha megfogadom a Ji-king tanácsát. ingatag szíved az oka. hanem a 3. Témája az egész jóslatot meghatározza. és háborúból békesség. A VÁLTOZÓ VONÁS vagy VONÁSOK azok a túlérett helyzetek. Táplálás. mint az időjárásnál. békésebb idő jön. Az én tapasztalatom erről: „Olyan helyzetben vagy.. s egy új rendszer veszi kezdetét a romokon. Én magam. Fény és árnyék követheti egymást. Gyarapítás 6. (Egy drámatörténeti példával: Hamlet „Alapjele”. hogy ideér a vihar. GYARAPÍTÁS 3.. s fordítva: borús jósjelből is kiragyoghat a napsütés.de nem tudott róla. Békéből háború lehet. ha ebbe az irányba haladsz. melyben kérdéseddel benne vagy! Ez a döntő. Így alakul ki az IRÁNYJEL. Az IRÁNYJEL jelenti az eshetőséget. amely felé az események tartanak . hanem a 6.ezt fejezi ki a 'csi' (büntetés) írásképe. Ezek a folyó „örvényei” vagy sodró szakaszai. így jutottunk el a 27.. hogy az Alapjelből kilépj. ahol az erők átbillenhetnek . fény elsötétedése” volt. s nem adsz. amelyek arra késztetnek. de a lehetősége fönnáll. Gyarapítás Alapjelét kaptam. Az ősi kínai szöveg: „Egyáltalán nem gyarapítasz. Ha Hamlet királyfi megkérdezte volna a Ji-kinget. Önzésed elszigetel a világtól. Az Irányjel elmondhatja: Mi lesz? Mi lehet? Mitől kell tartani? Mi felé kell haladni? Mi közeledik? Mivel kell számolni? Mit kell elkerülni? Az Irányjelet a műholdtérképek időjóslataihoz lehet hasonlítani: nem biztos.az ő igazi drámája . Készülj a viharzónára. Ez a folyó. melyek közelednek. ha úgy dobtam volna. KEZDETI NEHÉZSÉGEK Látod. irányt. Hitre lenne szükséged. Ez föltehetően a 36.vagy éppen fordítva: eseményeket. Csak sejtette vagy érezte . 'fejedre koppinthatnak' .” . Kitáguló életszakaszt beszűkülő. amikor adnod kéne. ígéretet..sok változóval bizonyára . hogy nem az 5.nagybátyjának megöléséig. annyit tehetek. De mi van akkor. roppant életszerű. a szélcsöndes vizeket. a Kezdeti Nehézségek lenne. vonása a következőket mondja: 1. Az események azonban itt nem értek véget. Megérkezik Fortinbras. Ezzel a Jövővel volt terhes a jelene! Ezt érlelték küzdelmei! Ezt tükrözte volna az Irányjele. és kivívod az emberek ellenszenvét. Ha így folytatod. mint a jó vitorlás a tengeren: kereshetem a Nap útját. Túlhabzó erők vagy túl gyenge pontok. őrizd a hitedet. Táplálás Irányjeléhez. nem tart sokáig.a fortinbrasi jövőről is jóslatot kapott volna. Bizonyára emlékszel még: arra a kérdésemre. Talán még büntetnek is. „Napfényes” jel viharossá változhat. „kódoltan” élt. apályos sorshelyzet követhet. Most bemutatom ezt az ismerős példánkon.. „A .

Van. Sakkozók úgy. akár a legtávolabbról is. Katonák nyelvén: „hadállás”. hanem mindazoké. hogy . s gyökeresen változtat a tervén. Ez a mondat akkor válik lényegessé. Ha csakis Alapjelet kaptam (változó nélküli vonalakat dobtam). úgy nem vagyunk mi sem elszigetelt. s megírtam újra. magányos lények a világban.. kilazítom önzésem abroncsát. hogy a helyzet változatlan. körülbelül úgy. amikor „megúszható”. Ha ezt a változó vonást s Irányjelet kapom. akivel e kérdésben sorsom van. aki a kérdésemmel. melyben nemcsak én vagyok benne.más szóval: igyekezz az Alapjelben maradni. hogy egyetlen sejtből egy egész sejtrendszer. hogy egyetlen Jósjelből egész „külvilágod” megismerhető. hogy elölről kell kezdeni az egészet. figyelmeztetés.. a sorsomra kérdeztem. Egy-egy Jósjelnek hatalmas dinamikája van. nagy önvizsgálatra késztetett volna! Lehet.csak előrejelzés. ha sötét. más ihlettel!) Nem is szólva a változó 6. Ezek roppant dinamikus erőterek. csak akkor. Beszéltem már a Ji-king és a genetika rokonságáról. Drámaírók ezt úgy hívják: „szituáció” vagy „drámai helyzet”. másképp. Mindkettő archetípusokkal dolgozik. lehetőség. vonásról. Azaz pontosabban: figyelmeztetést! Mert ha elfogadom és feldolgozom ennek a vonásnak szigorú ítéletét.. Összetéptem az elkészült színdarabomat.41 - . melyik Jelben született a gyermekünk: ilyenkor egy egész élet feladata benne van akár egyetlen jósjelben is! 64 kozmikus Ősminta van: ezekben végtelenül sok a teendő. azt jelenti. Kezdeti nehézségek jósjele egyáltalán nem jelent kudarcot. Önmagában a 3. tanács.. akiknek a sorsa. két dolgot jelenthet: 1. Sorsodat ilyenkor belül ugyanaz az archetípus működteti. Készülj rá. ami a mai ember tudatszínvonalán roppant nehezen érthető: hogy sorsomban mások is benne vannak! Magamnak kérek jóslatot.. nem azt jelentette. Problémám áramköre ez. de kapcsolatban van. hogy kérdésem most ebben az erőtérben mozog.Mindez a 3. de mindenki. amikor egy mű a befejezéshez közeledik. mint aki megbukott az iskolában. mint kívül. 2. és elölről kell kezdenie az egészet. ha bármilyen távolról is. ha fölteszed a nagy kérdést: . Próbáld elkerülni . (Ilyenkor érdemes elolvasni a mozdulatlan vonásokat: mi minden feszül egy állni látszó helyzetben!) Bármit kérdeztem. sőt még unokáinak génjei is fölismerhetők . Ezen a ponton kellett megértenem azt az ősi gondolatot. Lelkünkből nemcsak a saját történetünk olvasható ki. Kezdeti nehézség Irányjele felé sodort volna! Ha elolvasod ennek az Irányjelnek általános üzeneteit. szervezet. Az Irányjel. Ha csak egy ilyen jelet alkotok. amely itt a lelkemről. ha ezt egy könyv megírása után kapja egy író. hozzáállásomról mondott volna nagyon nehezen megemészthető. súlyos kritikát. benne lesz a jóslatban. összefügg a miénkkel. hanem mindenki. egyértelmű a kudarccal! S azzal. Ezért van az. (Voltam már így. hogy elkerülhetném a „Kezdeti nehézség” Irányjelének veszélyeit! Nem sorsszerű az Irányjel „iránya” . mint amikor valaki egy jó tanácsot megfogad. s visszaszerzem a műbe vetett hitemet. kezdeti nehézségekkel küszködni akkor.s ezért van az. A Jósjelek megfejtéséhez elmondom néhány fontos tapasztalatomat. hogy egy ideig abbahagytam volna az írást. Gondold el: születése pillanatában is meg lehet kérdezni a Ji-kinget. ember. látod: olyan helyzetbe kerültem volna.állás”. Ahogy egy ember egyetlen parányi sejtjének kódrendszerében az egész ember és valamenynyi sejtjének ismerős jellege benne van. amelyek változó vonalak nélkül is forrnak és mozognak. lehet.

mégpedig úgy. Tudatod fénye elmerült a homályban. „Mások a hülyék. mint az „Emberi család” vagy a „Közösség az emberekkel” is tükrözhetik saját lelkem állapotát. a lelkemben játszódik. hogy a vétkes társadalmat forradalommal felforgatom. hiszen bennünk is van „király” .42 - . s csak másodszor mint sorstanácsadást. A kettő mindig összefügg.. csak magát a mindenkire vonatkozó ősdrámai helyzetet tárja eléd. s ezért nincs olyan helyzet. szorongásaidról . Ha nem látod az okát. Először mint lélektani. magán dolgozik.mégis keresd először úgy a megfejtést. olyan fa termése is lehet. De ha magad is sötét maradsz.„Most bennem van a hiba. Konfuciusz .ugyanezt társadalmi. A Jósjel második üzenete már életismeretedet gazdagítja: megmutatja életed többi szereplőit is. ellenséges és sok tekintetben ártalmas külvilágot fest köréd .„A világ vétkes. félelmeidről. a gonoszok. hogyan taktikázz egy sötét élethelyzet sötét eszközei ellen. lelkiállapotodról. amit ma megeszünk. Ha lelkem erői rendben vannak. s rosszul ítéled meg a helyzetedet! A Jósjel első üzenete önismeretednek szól! S ha magadban már tisztáztad a helyzetet. A hagyomány azt mondja: a lélek önmaga útján jár. tudod. A 36. * Ide tartozik egy fontos kérdés: a Jósjeleknek sokféle jelentése lehet. amelyben éppen vagy. Ha jóslatot kapsz. benső háborúságaidról. a bűnösök. fordulj kifelé! Ha már belül nem vagy „elsötétedve”. a rosszak! Én csak áldozat vagyok! Körülményeim áldozata!” A régi korok másra neveltek. külvilágodat s a helyzetet. melyet gyermekkorunkban vagy előző életeinkben ültettünk. vagy másokban?” Vagy más szavakkal: . amelyben élek.ahogy azt számtalanszor tapasztaltuk. Ha már belül fényes vagy. jobb lesz a társadalom. érzelmeidről. mivel a „család”és a „közösség” a lelkem különféle erőinek hű tükre lehet. hogy te nem látsz tisztán! Benned sötétedett el a fény! Borúsan látsz. A világ „megváltása” az ősi kínai szemlélet szerint nem ott kezdődik. hogy ez a te lelkedről. hitvány ember: az másokban!”. nem is adhat. Ajánlatos tehát a Jósjelet először „magunkra alkalmazni”. amiért ne lenne felelős. akkor nemcsak az ellenerők természetét nem ismered föl.ez a „Fen. magán javít. „külső” családom is rendben lesz. „Fény elsötétedése”például egy sötét. hanem ott. hogy idővel kifejleszted magadban a jelképek megfejtésének képességét. füstös szemüvegen át. jobb lesz a családom. Még az olyan jelek. vagy én?” A Jóskönyv erre a nagy-nagy kérdésre nem ad feleletet. Nincs fordított út! Mocskos lélekkel nem lehet a világot tisztába tenni . Ha jobb ember leszek. de vak késztetéseiddel nem is tudsz majd helyesen küzdeni ellenük. „Amit az Igaz Ember keres. Hogyan fejtsük ezt meg? A mai ember önkéntelenül és magától értetődően a világot hibáztatja. a gyümölcs. ha jobb lesz a családom. Én néhányat leírtam. De ezt is le kell néha fordítani lelkünk nyelvére. de a többit magadnak kell kitalálnod. tudatod és tudattalanod viszonyáról. a vétkesek. amelyben te is. Az Igaz Ember elsősorban magát hibáztatja. először is magadban keress! Fogd föl először a Jósjel tanácsát úgy. aki még nem nőtt fel”) viszonyáról szól. az benne van . politikai képekkel tükrözi. és értsd meg világodat.Fensőbbrendű Éned („Igaz Ember”) és egód („az ember.mondja Konfuciusz. Az emberek viszonya hozzánk gyakorta sorsszerű. amelyben élsz.amit a közönséges. Így például minden Jósjelnek van egy lélektani olvasata. mások is benne lehetnek.és a Richard Wilhelm-féle Ji-king . Ez egyébként a harcművészet főparancsolata. gondolataidról. keresd a múltban vagy a régmúltban. Az egész bennem. hogy először önmagamat gyökeresen megváltoztatom. nézz kifelé.

sőbbrendű Énünk” -. melyek csak évek múlva teljesedhetnek. Először saját tudatalatti világodból. hogy csak másfél év múlva bukkant fel a Jósjel üzenete. Az „anyák vétke”pedig Jin hibát jelenthet: gyengeségnek.. Néhány vonás az „apák vétkéről”s az „anyák vétkéről”beszél. A jósjel legelső olvasata. Remélem. hanem „messze előttünk” van még. bennünk is vannak olyan lelkierők. Amikor egy Jóslatot kapok. hogy azonnal megértem. Csak a Ji-king bölcsei látták. vagy mások. melyek tudatod felszíne alatt élnek: egyszóval a mélytenger üzen. megihletnek majd a néha bájosan humoros. hogy a megjósolt helyzet időben messze volt még tőlem. hogy vihar közeledik! Ilyenkor az igazság nemcsak „mélyen bennünk”. Lelkünk mélyéről néha olyan események is kiolvashatók. puhaságnak. te rontottad el. fel kell ismerned a rontás okát. hogy a helyzet mostanában „férgesedett meg”. Sok esetben viszont az igazság mélyen eltemetve hevert bennem. Tudattalanunkban mások is benne vannak: mert . előre. Sokat tűnődtem.egyszóval: a társadalom is hű tükre a lelkünknek. „Munkálkodás az elromlotton”egy olyan helyzetet ír le. Ilyenkor azonban az is lehetett. hogy „teherbe estem egy vágytól”. Az „apák vétke” itt Jang vétket jelent: hatalommal. amikor az esemény már bekövetkezett. Megszólalnak és értelmes hangot kapnak azok a sejtelmeid vagy érzéseid. Három helyről szól hozzád. miért van ez így? Az első esetben. erővel. s a tanács tudatossá vált bennem. s ezt éreztem. Szinte bennem lappangott már a megoldás! Volt úgy.. UTÓSZÓ Hogyan készüljünk a Jóslásra?·. Van úgy. csupán azt kell eldönteni: én vétettem-e vagy mások? Vagy mindannyian.A véletlenről A Ji-king szent könyv: tanácsai a sorsába vetett ember szellemi fejlődését segítik. mely el van rontva.. Lógott a vihar lába. Sejtettem!. Nem tudtam. bennünk is van rend vagy anarchia .43 - . már belátható közelségben volt!. nem is óhajtottam tudni róla. sajnos. Erőszakosságot. a jóslat átszakította a hártyát. amelyek a „királyt” szolgálják vagy éppenséggel megbuktatják. De leggyakrabban az történt. Mondok egy példát. hogy csak erről! Lehet.. De sokértelműségéhez hozzá kell szokni. s el sem tudtam képzelni. Az ilyen jóslatnál hiányzik az „Aha!”-élmény. mert már majdnem tudatos volt bennem az üzenet. Itt és most semmi jele sem volt még! Tűzött a nap. hogy csak hetek múlva döbbentem rá. hogy az esemény. akik a Ji-kinget álomfejtéshez hasonlítják. Meditálok a válaszon. A 18. hogy az esemény a jövőmből lassan araszol felém.. néha magasztosan költői kínai jelképek. azt hiszem. Ilyenkor nem kell visszamenni a gyermekkorig. Én ezzel nem értek egyet: a Ji sokkal konkrétabb... Már csak egy vékony hártya fedte a tudattalanomban rejlő felismerést.. Ezt hívom „konok elfojtásnak”. hogy helyrehozd. amelyre a jósjel utalt. autoritással történt visszaélést. s ahhoz. hosszan „forgatom a szívemben”. s helyre kell hozni. önző szeretetnek a hibáit. hogy ez a jól ismert gyermekkori traumákról szól.. ahol a te „mélytengeredet” szinte lehetetlen elválasztani mások vagy az egész mélytengeri világtól. azért. mit akarnak üzenni a bölcsek! És gyakran előfordult. erőtlenségnek. gyávaságnak. Vannak. De nem biztos.Miért pont így esik le a pénz s nem úgy? . együtt? Ez csak egy példa.

mint vadász a lesen. csakis te ülsz előttem. hogy tisztán. Nagyon fontos. reménység.ennek a könyvnek a megírásában is elmondhatatlanul sokat segített -. Van egy nagy füzetem. Én így készülök hozzá: A három pénzérmét külön dobozban tartom. néha csak egy-két szóval. szellemi zavartól mentesen kaphassam meg az üzenetet. (Lényegében az. melyet le kell még fordítanod a Jóskönyvből életed időszerű gondjaira.) Meggyújtok egy füstölőt.persze csak általános formában -. a markomban melengetem az érméket. Nincs benne semmi vágy. Erre nem volt példa. (Meditatív állapotban kérdezni is jobban tudok.nevezd. Mindehhez az kell. Nem magát a kérést . hogy meditatív állapotban fogj a jósláshoz. Főleg. Előfordul.) Minden dobás eredményét följegyzem a füzetbe. hetek múlva villant föl bennem a valódi üzenet. de a Jósjelet sohasem fejti meg helyettem. szívesen korrigál is . A tárgyakban benne marad használójuk „lelke”. Belső hallást jelent. „belülről tanítva”. az „Igaz Ember”. aki erre a földi életre vállalkozott. Mint az álomban. És megszólal segítő szellemed vagy „őrző angyalod” . Majd fölírom a füzetbe a kérdésemet. és a szertartás előtt mindig megmosom őket. hogy neked jósolok. bizonyára nem is lesz. ahogy akarod -. a „Tanú” szemléletének megteremtése.) Van egy kis vörös bársonyterítőm. az Irányjelet is. A tenger felszíne még csak a te „magántengered”. amit a Benső mosoly című könyvemben leírtam: ez a „Figyelőnek”.. de a feleséged vagy a gyermeked sorsa is felbukkan a jóslatban. (Látók az ilyen tárgyakba tapadt lelkületről sok mindent tudnak mondani!) Itt nemcsak a mosás a lényeg. Majd az lesz rajta. mert gyakran az előrejelzések csak két-három év múlva válnak „valóra”. ők is benne lehetnek. elképzelés. s nem résztvevője. Ha tudom. hogy más úton kérdeztem meg szellemi Mesteremet: sikerült-e a megfejtésem. hogy „vegyék át rezgésemet”. de a tenger mélye már mindenkivel közös. sem kudarcát nem szabad elvenni senkitől.. Utána Mesterem segítségét kérem. hogy csak napok. S erre . csak ne úgy legyen!” örvénye. érzelmi köd. gondolat. Intuitív állapotba kell hoznod magadat. Mintha mással történne az egész. sokáig.. Volt úgy. Ezért van az. s valaha hosszú szertartások előzték meg a használatát. aki ezúttal nem sejtelmeket küld számodra. olvasd a Jósjelet. S nem zavarja semmiféle elvárás. Ez a meditáció. „Intuíció”azt jelenti. Majd kikeresem a könyvben az Alapjelet. ti is.rövid szüneteket tartva hatszor egymás után kidobom az érméket. s ha változó vonások vannak. (Ez a Jóskönyv. ami felbukkan. Minden megfejtés egy kis önmagunkra ébredés. a „jaj.) A meditáció végén először is védelmet kérek. hanem tudatosan is felfogható információt . . tömören. hogy a neked szóló jóslatban mi is. minden másfajta. Ő szívesen segít. félelem.. Megszólal továbbá valódi „Én”-ed.sorsunkat egymásban élve. Üres. sok ilyen füzet összegyűjtött jegyzeteiből készült. Volt úgy. melyet kezedben tartasz. Ez fontos. a Ji-king szent könyv. hogy egyik se essen le az asztalról! (Elgurult érmékről és megismételt dobásokról rossz tapasztalataim vannak. melynek sem diadalát. hogy a tudatod üres.) Következik a meditáció. Úgy figyelj. mert akkor nincs haladás. amelyen nincs még felvétel.csupán a problémát: pontosan. közösen csináljuk. Ne feledd. s érzékeny állapotban próbáld „lehallgatni” üzenetét. amelyben gyűjtöm s elemzem a jóslatokat. mint egy fényképlemez. Az igazi figyelem titka. ehhez csend kell s főként figyelem. Ez előttem fekszik már. Utána megfejtem a Jóslatot. ha más használta előzőleg.44 - . csak úgy legyen” és a „jaj. Úgy olvasd a jóslatot. mintha csak szemtanúja lennél most életednek. Felfedezés. Néha mások jövőjét is megálmodjuk.

hogy manapság ezt az egész. ha belénk ütközik. Egy rúdhoz csak akkor van közünk. Nagy. Az igazán nagy tudósok jól ismerik az ima jelentőségét. mely mindent áthat. csillagok. hanem éppen fordítva: mi. Van. kattogó. amelyeket születési horoszkópom jelzett. ereje. hogy semmi sem egy velünk. Ami rajtunk „kívül” van. . hogy egy benső konfliktus hogyan szomatizálódik agyvérzéssé. bokája . És végül a megválaszolhatatlan nagy kérdés: miért éppen így vagy úgy esnek az asztalra a pénzérmék? Jung a szinkronicitás nagy elméletével felelt erre. olyan. Én a saját tapasztalatomat mondom el. testrészekre hat . mechanikus törvények irányítanak s ő ennek a forgó. hanem minden ízében Tudatos világ. Semmi sincs „külön”. sőt benne van! Az atomoknak is van szerény értelmük. a lényeg az. növények és állatok lesznek.. csakis a combomat és a csípőmet tudták megsebezni.ereje ránk sugárzik és „hat”.okozza többek között azt. melyben minden mindennel összefügg! Nem ok-okozati alapon. A pénzérmék nem eshetnek másképp. van.nekem a combom és a csípőm.hogy mi. hegyek. önhitt és buta emberek egy abszolút Intelligens világnak nem „lakói”.. A „különváltság tudata” . Számára a mindenség egy gépezet. s nemhogy az összefüggéseket nem érzi. önmagát szülő és pusztító masinának az egyik teljesen különálló. hogy a pénzérmék másképp essenek. egy energia-törvényt. De ez a tudomány szegénysége. amikor számtalan golyót lőttek rám. vagy . De ha megkérdeznéd a régmúlt valamelyik médiumát. okos emberek egy oktalan Univerzum lakói vagyunk. érzékenységük. hogy egy balesetnek is pszichés okai lehetnek. öntudatlan gépezet.A Jóskönyv használata előtti rítust éppúgy nem szabad üres „misztikának” tekinteni. hogy én éljek.ez már egy fokkal finomabb gondolat . akinek a feje. annyi köze sincs hozzá. Ezzel szemben az ősi szemlélet azt mondja: a Mindenség nem értelmetlenül kattogó. hanem elválaszthatatlan részei vagyunk. Nem baj. amit gondolunk . s csak akkor van közünk bármihez is. szívrohammá. amelyből kristályok. ha beleverjük a fejünket. mint ahogy esniük kell. de minden ellen él. ők is követnek valamit: egy gondolatot. De azt már nehéz elfogadni. mindentől külön élünk. fájóan érzékeny darabja. s ebben mindhárom benne van. Ami láthatatlan. Lassan már kezdik elfogadni betegségeink lelki eredetét: bizonyítható. egyedül van.mert kívülről ered. emlékük.kérdi a lefokozott tudatú ember. mintha csak látvány lenne. oktalan. mint az imádságot. egy mintát. amelyet öntudatlan. térde. melyik testrésze sérthető.45 - . Másik univerzumhoz tartozik. szelleme. Egy születési horoszkópból megállapítható. Azokat a pontokat... s hogy ez is bizonyos szervekre. az a felfoghatatlan Bölcsesség irányító mintája.. ő azt felelné: ha a Szent Szellem jelen van a jóslásnál. Kívül és belül a mai ember számára két teljesen külön világ! Abban a tévhitben élünk. Az imádságnak sincs „tudományos” értelme. nem az imáé. A testbe szorult embernek senkihez sincs köze. elfogadják. amelyet egy Tökéletes Intelligencia teremtett.. ha valaki erőszakosan sérül.ahogy a régiek nevezik . mindenben benne van és mindennel szétválaszthatatlanul egy! Az igazság nem az. Nem tőlünk független díszletben élünk . mint egy szállodához. akinek a szeme. Ahhoz pedig mi közünk van? . ha mások meghalnak. mechanikusnak vélt földi életet gond nélkül megsemmisíti az ember: úgy érzi. hanem eredendően és szétválaszthatatlanul.hanem egyek vagyunk vele. magas vérnyomássá. nem engedi. mert mindez az emberen belül játszódik le. archaikus korok az analógiák tanával. gyomorfekéllyé. 1956-ban.

valódi. a teremtés képességével is. Lao-ce azt mondja: „A leghosszabb út is egyetlen lépéssel kezdődik. de soha ne feledd: a sorsodat faggatod. melyet meg kell fejtened. hanem az isteni igazság működik. Az igazság kibírja a kételyt .ez az alapvető válasz kérdésedre -. Hiszen a „véletlen”olyan esemény. hanem hogy méltó vagy méltatlan. Mint egy rejtjeles üzenetet. inkább a kutató kételyével. A sok mondat közül a kérdésed szívja majd magához a csakis neked szóló feleletet. a másik a „p’eng” Úgy érezték. Égető kérdésedet próbáld belehelyezni a Jósjel erőterébe. Nem könnyű megszokni. mint a csodavárók vakhitével fordulj hozzá. akaratban. gondolatban . A mi „véletlen” szavunkat két kínai szóval is megpróbálták visszaadni szótáraikban. s vannak különféle fontos stratégiai tanácsai. Talán még annyit: ha beszélgetsz a könyvvel. mint egy számodra írt személyes üzenetet. Nem az a fontos. hogy kérdésed „kicsi” vagy „nagy”. ami nem igaz.” Jó utat kívánok. „azonosság”. Vakhit csak olyasmihez kell . ezeket találod még: „társítás”. Ez nemcsak a tisztán Szellemit.. leginkább ez a két szó fedi azt. mások sorsa s a pénzérmék sorsa: összefügg...46 - . Olvasd el többször a választ úgy. Minden könyvnek van lelke: ha Hamvast. Én igyekeztem érzékeltetni. És most elindulhatsz az úton. „összekötés”.. az összetartozik minőségben. erőben. „egyesülés”. Ezek történnek akkor..lélekben. Ez a kínai „véletlen” De a magyar nyelv is őrzi az ősi bölcsességet. melyeknek a kínaiban nincs is igazán megfelelőjük.. A láthatatlant összekötöd a láthatóval. Csien TEREMTŐ (Képjel: A Nap éltető ereje felszárítja a párát.) Hat Jang vonal (az Ég kua. III. Akár mindennap is használhatod. ha kidobod a pénzérméket.sőt fölfedezése igényli is. Itt most Mestereddel.. s ami él. Az Univerzális „Minden Egy!” törvénye. „összefüggés”. Amikor azt mondjuk: a „Teremtő Isten” az embert saját képére teremtette. sorsod. „őrangyaloddal”. melyen a Ji vezet majd tovább. Egyelőre ennyi az. József Attilával. „barbár nyugatiak” a „véletlen” fogalma alatt értünk. Lelked. Kérdezz tőle. azaz trigram megkettőződése) alkotja a Csien jósjelét. JÓSJELEK 1. Tolsztojjal beszélsz. néha lassú folyamat. hogy minden Jósjelnek van egy főtémája . . Vannak olyan „materialista” szavaink. sorsban. amelyeket dőlt vagy vastag betűkkel emeltem ki a szövegből.. Olyan történés.. amely mindent létrehoz.. hogy megajándékozta saját legmagasztosabb tulajdonságával. „összekapcsolás”. mely messze messze meghaladja az emberi „vélekedés”igazságait. hogy a holt betűk mögött nagyon is eleven szellem él.. Úgy is mondhatnánk: a „véletlenben” nem. amit mi. Az egyik az „ou”. De ha őseredeti szótári jelentéseiket olvasod. törvényben. akkor Hamvassal. az azt is jelenti. Még hasonlót is nehezen találtak rájuk. amennyi elmondható. „összepárosítás”. Ahogy ezt a modern káosz-elmélet kezdi sejteni már. benső éneddel találkozhatsz..Mert minden él. az emberi. melyet nem véltél volna. de a legnagyobb Erőt is jelképezi. József Attilát vagy Tolsztojt olvasol. Az ismerkedés néha gyors.de ahhoz nagyon -. A földből kibújnak a hajtások.

” Ez egy mágikus formula. hogy „magasztos siker. ami a láthatatlan ideából látható valóságot formál. Így is fordíthatnám: „Nézz vissza a Szent Eredetre! (jüan). amikor egy ondósejt becsapódik a passzívan várakozó petesejtbe.vagy ahogy ma mondják: „információját” . amellyel nemzetünk elhunyt nagyjait tiszteljük. Ha Jézus Kínában születik. hogy a teremtésnek át kell menni a „kezdet” (jüan) a „beérés” (heng) és az „aratás” (li) fázisán. s lehetséges. gondolatainkkal. önmaga hasznára. Nem tudjuk. Művét nemcsak elindítja. s innen kezdve az Idő őt szolgálja: létrehozza azt. a „Mennyek országával” állandó kapcsolatban van. hogy az eljövendő lény milyen nemű legyen) .(közöttük azt is. aki érti a jóslatot! (csen). Ezért is mondja a jósjelhez fűzött vélemény: „Teremtő (Csien): jüan. mohó. Hozzád szólok. amíg a gyermek szemével néztem őket. li. testünkkel. s üdvös csakis az a teremtés lehet. Az Idő a Teremtőnek dolgozik. „Áldozatoddal szenteld meg teremtésedet! (heng).Valamennyien „teremtünk”! Szellemünkkel. Még a biológiai folyamatnál is a legdöntőbb az információ. Ha ezt a jelet dobod. Az ősi időkben magának a királyi jóslatnak a négy szent szava volt. teremtővé válsz! Ma úgy mondjuk: „kreatív”. hanem a tiéd legyen meg. amikor szellemünk megtermékenyíti a világot. hanem azt is. kitartás”. általad fog láthatóvá válni. hanem véghez is viszi. szuverén méltóságot mindketten visszanyerték. hogy az „Éggel”. mintha az ember ezzel az adománnyal önző módon visszaél. A hagyományban ez istentisztelet volt! Apukám és anyukám csak addig voltak azok. Az ember áldássá s átokká változtathatja a földet: az önző. s ez még inkább így van. s így bontakozik ki a jóslat „üdvös” (csen) jelentése. Megvalósítod. s a bennünk lappangó „kép” valóvá lesz! Csien az. mivel egész életében a folytonos teremtés állapotában volt. A Teremtő jelképe az Égen lebegő Sárkány. Akadály nem téríthet el. Ez esetben nemcsak azt jelenti. Nem egyszer akar. hogy egy-egy földi szerep levetése után milyen szellemi méltóságunk lesz odaát. Tiéd lesz az üdv jutalma! (li). A Teremtő kitartó. ha a másik már elköltözött. a jövő a tiéd! Ami láthatatlan. hanem sokáig akar. köntösén a Sárkány jelképét viselte volna.47 - . A teremtésnél nincs magasztosabb adomány . a benned lakó Magasrendű Szellemhez. Még halála előtt is azt mondta: „Ne az én akaratom. istentelen teremtés úgy akarja kimarkolni a részét.s ezért légy kitartó. hanem Isten dicsőségére hoz létre. hogy haláluk után ezt a magas.” Ami a számunkra fontos belőle: áldozat nélkül nincs eredmény. átadja számtalan parancsát . lelkünkkel. amit teremtett. szavainkkal. A Bölcsnek s a Királynak a szimbóluma: azt jelenti. Valójában isteni lelkek. Ha már a magasabb gondolatoknál tartunk: az ősöknek szóló tisztelet nem azonos azzal a kegyelettel. A Teremtő elsősorban szellemi. vágyainkkal .elsősorban hitünkkel! Csien az. Azzal sem.s nincs nagyobb vétek. A megvalósító Erő. hogy az Egészet magára rántja. A Teremtő másodsorban a legtisztább energia. . amellyel mi adózunk manapság a halottainknak. Atyám!” Ennek a jósjelnek ez a kulcsmondata. csen. Nem hamar . heng. A hívőnek ma is az istenit kellene tisztelnie embertársaiban. amelyet az ember nem önzésből.

jó dolgokat akard.de nem hiba. hogy várjuk: csinálja meg az Isten nélkülünk.hanem szüntelen éberséggel szolgál. s ezért. a „nagy ember” mindazokat jelentheti. ami történik. Az ilyen ember se nem áll félre. hogy az ember gyereket csinál. a hitetlenség. Ezért nem alszol éjjel. Itt azonban még nem ilyen! Még beleszól az ambíció. az összes többit megzavarja az ego: a Sárkány vagy gyenge lesz.hatalmától megrészegült. áldozatot hoz és szerény.48 - . A teremtő folyamat elindult. A másik. nyugodtan alszik. a mi egónk olyan görcsös. Ez azt jelenti.univerzális energiát is mozgósít. aki összpontosít a célra. De mivel „kezdő” teremtő vagy. Vagy te vagy még éretlen. hogy az egónk félreáll. 3. Sajnos. hogy a teremtés előtt „Isten szelleme lebegett a vizek felett”. sőt hiperaktív időt jelenthet. s haláláig felelősséget vállal érte. Este szorong. hogy titokban nem bízunk Istenben. Jóslatban aktív. se nem „segít” . vagy a külső feltételek azok. de nem teremt még! Időszerűtlen lenne. a meghatározó. Kulcsszavai: Könnyen! Lazán! Szeretettel! Önzetlenül! Kitartóan! Vonások 1. akik műved beteljesítéséhez konkrét segítséget adnak. vigyázz! Isten első teremtő szava az volt: „Legyen világosság!” Csak a fényes.A teremtő ember az erőt nemcsak önmagából veszi . hogy ezt a csodálatos spontaneitást mi nem ismerjük. Ebben rejlik a nagysága. A „nagy ember” (ta zsen) elsősorban benned van. Konfuciusz szerint az igazi Teremtés: könnyű. vonása a változó. Ha ezt öszszeveted a Csien kínai írásjelével. hogy a teremtő nap itt már magasra hágott. A teremtés nem azzal fejeződik be. ahol lehet.ami legnagyobb baj . A „nem cselekvés” titkát a keleti harcművészetek őrzik. vagy éppen túl engedékeny? Kezded már ismerni az üdvös tett művészetét. föl is neveli. A Teremtő jelében ezt tanuljuk meg! Így a „vu vei”-vel élni csak az tud. amelyben te vagy a létrehozó. Ő a „jobbik éned”. . a „nem cselekvés”. hanem a megvalósulás folyamatában végestelen végig. vagy . Nemcsak akkor. utána két dolgot teszünk. Az egyik. E vonásban a Sárkány még elmerülten él a víz alatt! Nem jött még el az ideje! Ott van. hogyan tud az Univerzális. Sokszor a „nagy ember” példaképet jelent. Elmerült sárkány. Ne cselekedj! A Bibliából tudod. Valamit elsiettem? Nem tettem meg? Erőszakos voltam. Ez a teljesen „éntelen” akció. A Magasrendű egész napon át teremt. Várj! Semmiféle ösztönzésre ne hallgass! Még nem látsz tisztán! 2. s mindazt. De egód még bele-beleszól. Ha azt mondjuk: „Legyen meg az Isten akarata!”. akinél a jósjel 5. vagy túl agresszív. hanem azzal. Hosszú folyamatra készülj! Gondolatok A Teremtő taktikája a vu vei. Aki „Isten akaratát teljesíti”. hol erőszakosan „besegítünk” neki. hogy később a karjára veszi. Baj . hol finoman. teremt. akit követned kell. Az ügyeidben te vagy a Jang. Másokat is inspirálsz. üdvös. a türelmetlenség. Ami gondolataidban s képzeletedben él: megvalósul.mi zsebre dugott kézzel félreállunk. isteni erők eszközévé lenni. A rossz is. egy magasabb Akarat általunk s velünk hajtja végre. s fölszárítja a vizeket. amikor valamit elindítasz. ami legbelülről ered. Ihletett és spontán. egyedül! Elvégre az Ő akarata . Kívánatos látni a nagy embert. A „mező” a megnyilvánulás jelképe: az „Élet mezeje”. Már látod a Sárkányt a mezőn. látod. melyek a tanítványt beavatják.

Tárd ki a szárnyaidat! Építs. Zavaros. Úgy hívják. önmagadon dolgozol. Az Égnél nincs magasabb. „zansin”. máshoz is foghatsz most. hogy mindez megvalósuljon. kell az anyaöl odaadása. a Természet. indulatnak egyetlen rezdülését nem viszi át magával. s ne ő! Az őslázadást (és a szellembukást is!) ez az ambíció okozta! ÉN!!!!!. a Földanya. Nem baj. az anyaméh türelmes formáló ereje. ÉN!!!!!!. akkor a világon.és a „területnek”. de még egy marok földben is az Anya művét látod: ezt csinálta abból. A te akciód azonban még nem tiszta. Véghez is viheted a tervedet. az Anya. tolla is van: ha akar. Nincs ember. Sitty! . teremts . a növényekben. li.megélheted a valóra válás örömét. hogy azonnal tökéletes csendbe. és továbblépsz. A jósjel ítélete éppoly „szerencsés”. „akarom”. 2. Különben nem élne itt.49 - . A karmester a szívedben van. A követés a jel lényege: „Ő informál. A dúltságnak.” (Mint amikor vezetnek a táncban!) . a „legyen!” állapotában van.” A ló a Föld szimbóluma. Az Égihez kell a Földi! Bárhová nézel a földön. aki előbb-utóbb ne fizetne meg keservesen ezért az éngörcsért. A csődör is! A „kanca” itt azért szerepel.. hogy ha egy csődör megindul. hogy szökdécsel a mélység fölött. kövekben. Megbánás. Több benne még az akarat. az Idő negyedik dimenziójában . Ismerjük ezt a vonást! A tanítványok is ezt kérdezték: „Ki a mennyben a legnagyobb?” A hatalomtól megszédülünk.ahhoz. Nemcsak a politikában. hogy merre mégy. az odaadás ereje. közöttünk. Beteljesítés! 6. Ha jobbra mégy. ne akarj! Laza lelki tartás ezt üzeni ez a vonás.de a megvalósuláshoz kell egy központi akarat. heng. amelyben testté alakul a mag. ha balra mégy. mert ősi tapasztalat.A tett utáni nyugalmat egyébként harcművészek is tanulják. A madárnak lába is van. de még egy beszélgetésnél is fontos.. térré formálta. Itt még minden a „gondolom”. Játssz csak. csen . Föld . Te is válaszúton állsz. a minden gondolattól mentes éber figyelem állapotába lép. fákban. hogy érvényesítsem a hatalmamat! Hogy én legyek fönt. amit az Égi Atya akart: megvalósította. félelemnek. Könnyű kézzel könnyű megragadni a megfelelő pillanatot! 5. Kun BEFOGADÓ (Képjel. A Kun a Föld. 4. hogy a harcos egy életveszélyes akció után úgy vágja el az előző pillanat emlékeinek fonalát. ha akar. Előnyös látni a nagy embert. És nincs ember. kell hozzá a hűség ereje. A rokon lelkek vonzása döntő . Lehet.. formává a gondolat.. sziklákban. Az Ég a láthatatlan ideák helye.de mindezt egy kanca odaadó kitartásával éri el. Ez azt jelenti. ha ezt fölismered. az alkalmazkodás ereje. s én megteszem. az összes kanca követi. mint az előzőé: „Befogadó (Kun): jüan. hegyekben. A kottából most lesz zene: minősége a karmester kezében van. jár. Aki följebb akar jutni: lezuhan. És ami szintén lényeges: több terhet tud viselni. Nem hiba! A vonást a „szökdécsel” (jüe) írásjele fejti meg. Alakká. repül. mint a csődör. a „térnek” a jele) Hat Jin vonás (azaz két „Föld” kua. A sárkány az égre száll.És szívébe visszatér a béke. aki mentes lenne ettől a nagybetűs ÉNGÖRCStől. trigram) alkotja e jelet. Szíved majd eldönti. A hatalmaskodó sárkány túl magasra száll. mint a hit.

Jézus is az volt: mindenben követte az Atya akaratát.és belélegzünk. hinni. üdvös eredményt rontottam el. lehetőséget. tűrni és munkálkodni kellett volna. Sajnos. Ahogy ki. ami örökösen szétrombolta bennem az üdvös eredményeket. A Kun jósjele azt tanácsolja: ne menj a saját fejed után! Inkább az intuíciódra hallgass. Nem értem. úgy éreztem.és elrontjuk. s aztán beteljesedik. mert a sötét korban a nemek méltósága és jellege reménytelenül öszszekeveredett: nincsenek igazi nők. hogy először összezavarodik. Ha visszanézek. ha ő akar irányítani. Tanítványainak azonban Teremtője volt. Az egész folyamatot akkor rontod el..” Az odaadás ennek a jósjelnek a lényege. táplál. úgy van életünknek Teremtő és Befogadó fázisa is.nemünktől függetlenül. mi történik. Isten egy . döbbenten látom. „reális” folyamatokra! Vesd meg lábadat a földön! Gondolatok Az „Örök női” a legmélyebb szimbólum. A végén azonban megtudod.A Kun valóra váltja azt. amit a Csien akart. Valamennyien Teremtők-Befogadók vagyunk . Józan. hogy az érlelődés láthatatlan folyamatába türelmetlenül beleavatkoztam.nem azért.. valamennyien Befogadók vagyunk . Kiragadtam az életemet Isten kezéből. A teremtés nem a te dolgod . elemibb folyamatok vezetik. a dallamot és magát a muzsikát a zenész hozza létre. Bízz az ihletedben! Minél odaadóbb vagy. Hit és szorgalom és várakozás helyett „kezünkbe vesszük a sorsunkat” . s elkezded magadat vezetni. „Sorspánik”-nak neveztem azt az érzést. Abban. Ha imádkozunk. „Hím” és „női” szerepek és létfázisok folyamatosan váltakoznak. azt képzeled. annál eredményesebb. .50 - . ha arról.de ha megnyilvánul: kettő. Létrehozza a bőséget. hol a másik szerepet játsszuk. ahogy nincsenek igazi férfiak sem. csupán azzal. függetlenül attól. titokzatosabb. s az én kezemben a legrosszabb kézbe került . Ennek a jósjelnek a lényege. Nem érted. a folyamat csődöt mond: A szépség eltorzul. Kövesd a csillagodat. ma nem értjük. Ha tudatlanságodat tudásnak véled. amiről nem tudom pontosan.a hangot. hogy követi a néma akaratot. Közösségi életünkben is hol az egyik. jó szándékot. Amikor csak várni. A karmester csak int . Az érlelődést a tudásnál sokkal mélyebb. Oda kell adnom magamat valaminek . növel. hanem azért. Szívós. ösztönösebb. hogy nem történik semmi! Nekem kell kezembe vennem az életemet!. amit nem tudsz. Ne törj az élre! Ne akarj irányítani! Légy türelmes! Egyszerű. Valamennyien ezt tesszük. a szépséget. hogy önfejűségem miatt mennyi szellemi segítséget. bőség helyett rákos burjánzás indul. hogy micsoda. mert ismerem. amit nem tudtál: mert megszülöd. hogy a gondolatot valóra váltja. s ez bizonytalanná tesz.a létrehozás igen! A megvalósítás. mert bízom benne! „A magasrendű itt úgy halad. Ha elveszti alázatát. mint az eszedre. megsokszoroz. hogy apák vagyunk vagy anyák.mint amikor a hívóból túlságosan hamar kikapjuk a fotópapírt: nem volt rajta kép. hogy tudod. az eredmények elvetélnek. hogy valami olyasmit kell követnem. Teremtő és Befogadó. Nem tudatosult még bennem. Figyelj a kézzel fogható. A Kun mérhetetlen ereje az odaadó követésben van. tönkrement. azzal. mint minden igazi Mester.

Nem baj. Maradj hűséges „kanca”! Kövesd a szívedet . Hatalmi küzdelem. A „sárga” a föld s a „Közép” színe.a Befogadóé a Négyzet: ezt jelképezi a kerek kínai pénzérmék közepén a négyzet formájú lyuk. „Emberektől dicsőséget nem veszek” mondta Jézus. „A nemes lelkű tágas lénye hordozza az összes lényeket. amelyben át ne alakulnának. „pontosan és szépen” . önkéntelenül.ne az eszedet. Itt tanulunk meg figyelni másokra. álférfiassággal átvenni a hatalmat ott. A „dér” még csak kétely . Ez így van jól. hanem a beteljesítésre! Ne törődj a hiúságoddal! Felejtsd el. s mégis mindent beteljesít. Most csak dolgozni kell. megérteni sokféle embert . Ismerős helyzet: a legtöbb válóper. Magasztos üdv.a kemény jég már konok hitetlenség: Kétely az. amit a fenti Csuang-ce idézet olvasásakor érzel: „Hagyni. Az eredmény érik. hanem „dicsőségre”. mit szólnak hozzád az emberek! Ne érdekeljen az elismerés! Királyt szolgálsz . Bekötött zsák. hogy minden magától alakuljon? Nem lesz ebből baj? Nem kéne kezembe venni sorsom irányítását?” Ezekből az átsurranó. a kivárás és a csöndes munkálkodás. Légy továbbra is diszkrét és taktikus. 4. Dérre lép. Föllázad. Ez minden jó anya vonása. Magától. Ezt most rejtve viseled. Se ne ütközz. Harci művészetben ez azt jelenti. élre akar törni. hogy a Kun jelében küzdő harcos félelemből vagy agreszszivitásból föladja lágy harcmodorát: Jangot Janggal akar legyőzni.nem közönséges embereket! Ez Hamvas Béla vonása: nem sikerre tört. Vonások 1. mert ha a gondolat valósággá „fagy”. hogy jó felé sodródsz. s nincs olyan pillanat. mint a vágtató ló: nincs mozdulat.jókat és rosszakat egyaránt. Az ő fogalmai szerint ez a mélyen belülről s felülről jövő elismerést jelenti. jön kemény jég. amely ne hozna változást.tégy úgy. a sodrás röpíti csónakodat. mint a sündisznó. s a rejtett szépség megnyilvánul! Ha király ügyét szolgálod. aki gyermeket szült a világra. S a bizalmad.” Csuang-ce mondta: „A dolgok élete olyan. se ne add föl . 6. s a passzivitásod (Jin) még gyengeség. Minden oldala egyenes és nagy. de emberi kapcsolataimat is összezavarom. Sárga alsóköntös. Jól alakulnak a dolgok . A bokszolók ezt egyszerűen úgy mondják: „Ne állj le verekedni!” . álokossággal. ahol az alázat lenne üdvös. A hiúsággal nemcsak magamat. Nem az eveződ. Vérük fekete és sárga. Nincs hiba. Hogy mit kell tenned? Hagyd mindig. erőszakkal. Ez történik most.értékes a termése. A szerencsés folyamatok is rejtve alakulnak. ha nem értékelnek. 3. Kitöréshez (Jang) hiányzik az erőd. nem is tudnak róla. Csípd el őket korán. Nem gyakorol. Egyelőre kerülj minden összeütközést.ha jól éljük meg . Légy kitartó.a jutalom a jövőben van. A Teremtő szimbóluma a Kör . A Kun jósjelnek . bizalmatlan gondolatokból születik a baj.Ez ennek a jósjelnek a legnagyobb veszélye: mestert játszani tanítvány helyett. 5. s felborul a rend. Sárkányok küzdenek a réten. Az egó megelégeli a „második helyet”. túlzott akarattal. A valódi tett jutalma önmagában és Istennél van. Nincs dicséret. s leverik. Étékeidet nem mutatod. A kör négyszögesítése: az eszme valóra válása. természetesen. hogy minden magától alakuljon!” Ez a Befogadó titka. 2.maguktól. befogadni. ostoba. bukott forradalom és sikertelen lázadás képe.51 - . ne a győzelemre törj. amelyben mindkét fél vesztes lesz. már késő lesz.

3. s nem akkor. a sarjadzás. A teremtésnek is ez a legnehezebb pillanata: a káoszból rendet formálni. hogy ez egy próbatétel. tapasztalatlan is. A bölcsek ezt biztatónak látják. hogy csírázás. amit gyerekek írtak valaha új füzetük első oldalára: „Isten nevében kezdem el. Ha érett lennék.52 - . akik jártasak már a „csírázás” küzdelmes folyamatában! Hallgass a jó tanácsokra. Azt is mondja. a gondolat. s főleg ha szétszórt vagy. s erre a jósjelre is rámondják a mágikus formulát: jüan. így valósít meg nagy dolgokat. a tettek és sorsok genetikus ősképei: hatni itt lehet könnyedén. Gondolatban még könnyen megváltoztathatom egy szobor tervét . Az Igaz Ember rendet teremt. A helyzet nehéz. s a gondolatból eleven lényeket. Nemcsak gyenge. amelyek új minőséget szülnek a világra. A csírázás. A bölcsnek minden könnyű . ha megriadsz a nehézségektől.) Az evvel rokon kínai kép (a Lun) azt mutatja. csak lassan és küzdelmesen tudom lefaragni róla a fölösleget. ha önsajnáló módon gyengének véled magad.” Minden üdvös tett áldozatból született. Élj fölfelé! Gondolj a járni tanuló kisbabára: ezerszer elesik. növekedés. hogy amikor belekezdesz valamibe. egy új terv vagy egy új létforma elkezdése nagyon nehéz.” „Az óriási fa cérnavékony gyökérből fakad. emlékezz arra. azt ugyanezek gyengítik és összemorzsolják. Most kezdődik valami. nehézségek. de föláll újra s újra. Gondolj a súlyos.) Minden kezdet nehéz.az akadály. a szellemi ideák. mert egyelőre még éretlen vagyok a megoldására. küzdelmek erősítik. s átengeded magad a zűrzavarnak. Csun KEZDETI NEHÉZSÉGEK (Csírázás) (Képjel: Egy zsenge fűszál küzdelmesen kibújik a föld alól. Aki fölfelé él. a kicsin keresztül a nagyot. a zűrzavarból harmóniát. li. sűrű föld s a fiatal kis sarj drámájára. Itt vannak a csírák.ami azt jelenti. heng. A hagyomány szilárd alapjára támaszkodik . hogy a bölcs számára nem létezik nehézség. virágzás után beérik a törekvések édes gyümölcse. kemény. hogy „hisz a Rendben”. mert átmegy mind a négy fázison. Gondolatok A Dörgés fölött a Víz . S kérj tapasztalt segítőket. azt a bajok.ez a taoizmus alapja. („Rendíthetetlen” azt jelenti.de később. ha eszméim már anyagba dermedtek. valójában mágikus tudás: minden látható eredete a láthatatlanban van. ezért a bölcs sohasem a naggyá lett dolgokra hat. hanem küzdj meg a jeleneddel. gondok. megüti magát. Nehéz azért. . A világ dolgai a könnyűvel kezdődnek. A kezdet azért nehéz. tudnám. mert nagy ellenállást kell legyőznöd. hogy ez a folyamat hosszú lesz. csen! Itt annyit jelent. hogy a Nagy Ember a sok szálat fonallá sodorja. Erejét a keserves küzdelmekben szerzi meg. a mennyiségi folyamat sok apró küzdelme. Itt is fontos az összegyűjtés. amikor a megvalósulás küzdelmes folyamata már beindult. „A bölcs a könnyűn keresztül teljesíti be a nehezet. s a végén tud járni! A jósjel azt tanácsolja: ne a távoli céljaiddal foglalkozz. Mint a sejtes növekedésben. hogy rendíthetetlen hite van. a szülés. s fogadd el a segítséget! A jósjel biztató.s vágyképek. Aki lefelé él. Azt is jelenti. S főleg azt. A rend itt ezt is jelenti: a sok kicsi egyetlen nagy egységgé áll össze. Az üdvös eredmény csak akkor marad el.” Amiről itt szó van.

csupán „természetfeletti” képességeikkel tartották maguktól távol az ellenfelet. Bár mozdulatlan. Ezért nehéz a helytállás. ami számunkra ne lenne üdvös?” A Csun gondjai nemcsak abból adódnak. mely a földből kibújó fűszálat mutatja: a gyökere sokkal hosszabb. jól bevált stratégiám nem működik már . hogy minden anyagi a szellemi tükröződése. s erődet a hagyományból. mint a felszínre törő zsenge szálacska. annak itt. A csodák is. Jelentése a következő: kezdeti nehézségek közepette a szellemi és fizikai gyökerekhez való ragaszkodás mérhetetlen segítséget jelent. A Csunban erőt kell gyűjteni! Türelemre van szükség. A Csun jósjelben azonban arról van szó. mielőtt elrugaszkodsz. mert csak a nálad „alacsonyabban” állók segítségével tudod a csatádat megvívni. Vonások 1. A népi és vallásos gyökerekből óriási erőt kap az ember. A kitartás helyén (cü) a „helyben maradás” szava áll. akkor ugyan mivé is formálhatna minket. kívánatos kitartani. S mennek a mai napig is. A segítőtársak (csien) helyén pedig ez: „szegények. amely alatt én összeroskadok . a fém pedig ugrándozni kezd. hogy úgy alakuljon.53 - .mondja Csuang-ce . s főleg kellően alázatos. hogy ezt a szent tudást megszerezzem.A Ji-king alapeszméje a könnyű és az egyszerű . El kell fogadni a segítséget. A mély gyökerekben. Túl kaotikus. vagy nem kellően értékelt képességeit. nehéz és ismeretlen a helyzet ahhoz. „Az a győztes hadsereg. Kívánatos segítőtársakat találni.akkor a Nagy Fémöntő feltétlenül alkalmatlan fémnek ítéli majd.megolvasztja a fémet. hogy ez a bölcs képesség elveszett (vagy még nincs meg!). Ha megnézed a jósjel írásképét. És még valami: ne akard rákényszeríteni a jövőre saját elképzeléseidet. mert önmagamat kell alkalmassá tenni rá.hanem én.de Ő éppen azáltal lett bölcs és erős. hogy nem bízom eléggé Isten akaratában. hogy talpadat szilárdan vesd meg a földön. mint a kőoszlop. hogy aki megőrzi magában azt a tudást. lenézettek. akik kard nélkül. ösz. hogy elhiggyem: mögötte egy Abszolút jóakarat áll! „Ne féljetek!”. hogy a megnyilvánuló világ a megnyilvánulatlanból ered. A „helyben maradás” nem azt jelenti.én vagyok gyenge. s ezért most lassan és gyötrelmesen kell felküzdenem magamat ahhoz.Mondja Lao-ce. ahol a régi. hogy itt valami új életciklus indul. mint a Nagy Fémöntőt. hogy a Csun jelében számtalan keserves kudarc és biztató győzelem tapasztalata ráébresztette a saját erejére.ami azt jelenti.” És ehhez még hozzáteszi: „Ha a világot úgy fogjuk fel. Az új stabilitása s ereje a mélyben van! A hagyományban. A mélyebb tanács a kínai jelképek megfejtéséből ered: a kőoszlop (pa huan) sírkövet jelent. hanem azt. Hagyd. hanem saját lényednek eddig nem ismert. tudattalanod kincsestárából merítsd. mint hatalmas olvasztókemencét. Ide tartoznak a csodálatos evangéliumi gyógyulások: ezek mind könnyen mentek és egyszerűen. A vonal felszínes tanácsa: a kezdeti nehézség ne riasszon meg. Nem a feladat nehéz . A mágia azt jelenti. a sűrű anyagvilágban minden könnyű és egyszerű. fejedelmi kard legyen!« . Légy szilárd és állhatatos. ahogy a maga természete szerint alakulni akar. És nem a világ kaotikus . hogy valaminek a szellemi Magjára hatni. s valaha nem sorolták a csodák közé a megközelíthetetlen öreg mestereket. amelyik sohasem harcolt” . aláértékeltek”. Rejtett tudást. és azt kiáltja: »Énbelőlem pedig díszes. hogy most ne vállalkozz.mondja tanítványainak a vízen járó Jézus. Amiből minden lesz. s az alkotó-átalakítót (Tao) pedig úgy. A bölcs csupán a kisujja hegyével fölemelné a súlyt.hanem főleg abból. „Ha a Nagy Fémöntő . A „segítőtársak” pedig nemcsak más embert vagy embereket jelentenek.

bizalmatlanság . s egy másik kínai kép szerint csupán a csinek vezetnek.elillan. Minden segítőleg hat. ha a folyamat nagyon nehéz. 4. s nehéz. ha Tamásként megtapintja. egyre sűrűbb erdőben gázolsz. Ne engedd. Inkább várni kell. . A cél fölvillant. hanem meg kell oldani. Növekedne.nem valódi értékeid szerint méltányolnak. Mint aki körbe-körbe lovagol. önmagam lebecsülése. beborít valamit. amiről nem is tudtunk! Bátorság. eltéved az erdőben. de nem haladsz. kiábrándító tapasztalat. 2. mielőtt kezét odaadná.de kérő. Továbbmenve megszégyenülne.mint a szarvas a sűrű erdőben . Akivel találkozik.Bírod te . amíg a megoldás elérkezik. hogy ez sokáig tartson! „Nem megy! Túl nehéz! Túl keserves! Nem bírom tovább!” Ez a holtpont gondolata. akire rávetüljön. Lovagolsz. Nehéz helyzetben mindenkiben ellenséget gyanítok: félelmemet s kudarcomat másokra vetítem. esetleg gőg vagy büszkeség. Akkor . máris itt van . meggondolatlanul. . Néha rádöbbenünk . A „holtponton” tényleg meghal valami: vagy a hit. Akiben a hit hal meg: föladja. Minden törekvésnek. merészség. Még sok a közöny. Érd be kevéssel! 6. Nem csak neked . de képtelen rá. nem haramia . Siettetni nem szabad. Második tanács: a helyzetből nem menekülni kell. Azt hitted. annak ajánlatát nem szabad elfogadni. Meng Víz a Hegységben. Ez sok minden lehet: hitetlenség. Első tanács: saját gyengeségem okozza a nehézségeimet. vicsorog. vagy a hitetlenség. csak a türelmetlen ösztön hajt. Állj meg! Fújd ki magad! Csendesítsd le a türelmetlen rikoltozást! Minden időben érkezik . de eléréséhez éretlen vagy még. Véres könnyek hullanak.kivéve. Aki csak menekvést kínál. minden küzdelemnek van egy holtpontja. amikor úgy érezzük: nem megy tovább. „Nem bírom! .lihegi. Akiben a hitetlenség: folytatja tovább.pedig még messze van. hanem benső gátlásról van szó. A lány inkább egy teljes időcikluson át várakozik. Aki szarvast üldöz. A helyzet állni látszik.) . Sorsom kívül-belül érik. végül föladja. előítéletek. Nézz magadba: Miért nem hiszel? Fejtsd meg! Győzd le! És cselekedj! 5. amely elrejt. Nem éberség. melyek a nehéz helyzetben felszabadulnak. Bennük gyanítom bajaim okát. reményvesztés. csak nem akarod!” Nagyon nehéz helyzetet csakis a titkos többleteinkkel oldhatunk meg. még akkor sem. s megnyeri a csatát! Ne feledd a hászid mesét: a rabbi kocsija megrekedt a sárban. Itt nem külső akadályról. ha sietettjük. Húzza. vonszolja a tanítványa.szorult helyzetben -. az „azonnal akarom!”vaksága. A hitetlen ember akkor sem hiszi a csodát. hogy elfogadjam a segítséget.54 - ÉRETLENSÉG (Képjel: Zsenge kúszónövény. ezek a szelídítetlen vad madarak. mi minden lakott bennünk. erő. A cél eltűnt. szívósság. Körbe-körbe lovagol (megtorpan).a körülményeknek is meg kell érniük. erei majd megpattannak.mondja a rabbi -. nagy kitartás: baj. Benső értékeidet a külvilág még nem értékeli. Óvd az olajat! Kis kitartás üdvös.tönerőket. Törekedj egyesülésre! Menni üdvös. A Nagy Ember inkább megáll egy lélegzetvételnyi időre. Ne másokat hibáztass! 3. ösztönös tudás. 4. Fényedet hiába osztanád szét: nincs.

Mégpedig gyógyíthatatlan. A gyerek tanítását úgy hívták: „ki meng”. A helyzet egyetlen valóságos veszélyt rejt magában: ha azt hiszed. gőgös és megközelíthetetlen. melyet nevelni kell még.” A „homály” (tu) a tudatlanság homálya. Tapasztalatlan. Cselekedni korai még. Mivel a tudás benned rejlik. Így kell ehhez a Jóskönyvhöz is fordulni: nyitott. ártatlan lélekkel. de van. Ilyen beteg az. többször kér jóslatot. szeszélynek. hogy nehéz és szorongató. A tanulatlan gyermeket úgy hívták: „tong meng”. „Meng” ennek a jósjelnek a neve pedig azt.A helyzet zűrzavaros. Olyan feladatod van. sikeresen. hogy megtorpansz előtte . De ha kétszer-háromszor kérdez: homályban marad.a homály fedőjét fokozatosan lehúzni: ez a nevelés misztériuma. mert nem is keresi bajának okát. A rejtett mindentudást kell „felfedni” . Éretlen. újabb és újabb válaszokat követel. A megoldás kulcsa: a megértés. amit nem ismersz még. meg is oldod. Tudatlan. hogy láss! Hogy tanulj meg látni. Vonások . a tudást nem kívülről kapja az ember. aki örökké csak kérdez. Akit azonban a tudatlanság homálya borít. A homályban nincs jó tanács. Tapogatva halad a homályban s hibát hibára halmoz. „eltakarva”.mert nem is akarja. Tapasztalt emberek útmutatását. hogyan lehet megszerezni a tudás hatalmát. az „Aha! Hiszen sejtettem!” élménye. az beteg. valahol mélyen. Az első jósjellel felvilágosítom. Bármit kérdeztél is. hogy felfedni azt. amelyben járatlan vagy még. Az egyik ártatlan.55 - . amihez nincs még tapasztalatod. föl kell hogy villanjon benned. A tudás az embert sorsának urává teszi . Ha megismered. vagy mást reméltél volna! Ha nyitott vagy. Lehet. Lehet. amelyhez föl kell nőnöd. A Véleményben a Ji-king mintha magáról szólna: „Éretlen ifjú sikeres lehet. tanácsot. ifjú népet. Az értés az érést is jelenti: megÉRni és megÉRteni ugyanaz. ijesztőnek tűnik. ami azt jelenti.a megoldások kulcsát a kezébe adja. hogy tudja. Ez most a feladatod. A könyv csak két-három kérdésről beszél. de ebben igen! Itt van benned a „vakfolt”! Sikered titka. holott nem érted! A jósjel a tanulás folyamatáról. míg megérted. „Tong” azt jelenti: gyermek. hogy tud. tiszta. De csakis azért. (A „Meng”szóból ered a „Mongol”.de mindez csak addig tart. mivel azt hiszi a szerencsétlen. lehet. az első válasz meg kell hogy érintsen! Még akkor is. mint gyermek az élethez. hogy nem tud.az éretlen ifjú keres Engem. Lao-ce azt mondja. zűrzavarnak. amit a tanítványnak tudnia kell. mélyen. a mester és a tanítvány helyes magatartásáról szól. Ha nem . Nem én keresem őt . mert nem érted! Olyasmit kell megoldanod. hogy először nagynak. aki nem elégszik meg a pontos mesteri tanáccsal. hogy érted. s mégis azt hiszi. Ezt az elrejtett. Gondolatok Az ősi Kínában úgy tartották. A másik vak. A feladat új: éretlen vagy még hozzá. ha kellemetlen. hogy az élet sok más kérdésében nem. hanem benne rejlik. ami el van rejtve benne. ki van szolgáltatva a bajnak.) Kétfajta nem tudás van. a válasz most az: először értsd meg a problémádat. hogy „elrejtve”. civilizálatlan népet jelent. Légy tanítvány! Az első. Arról. Lehet.elrontod. eltakart tudást fejezi ki a jósjel írásképe is. s utána megoldhatod! Kérj segítséget. s a feleletet sohasem érti . gyermeki. A tudattalant tudatossá tenni. ha valaki nem tud. Különben nem tud segíteni! A Meng jósjele egy olyan kérdésedre válaszol most.

Nevelni akar . De a Dalok Könyvében már azt jelenti: vonzó. Visszatartani a törvénytelen erőszakot: üdvös.de az erőszak nem! Agresszióval nem lehet megoldani a konfliktust.nem bántani. Ha már elkövettük. Ne tűrd. Ne hallgass a szirénhangjaidra! S ha környezeted vagy mások erre csábítanak: légy tartózkodó. Így oldd meg a kérdésedet! Tudod. A szigor szükséges most . mit tégy. hanem a tanítóról szól. Ez a vonal nem a tanítványról.ahogy tanácstalan szülők mondják. Az „ártatlan elme” a harcművészetekben a nyitottságot. zavaró gondolat. hogy nem tudja még.s meg is kapod a szellemi segítséget. mit cselekszenek. ha másokat neveljük. nem hallgat a mesteri szóra. Most már magadat neveled. mi az . Türelemmel. Megütni az éretlent. elveszíti önmagát. Uram. se akkor. mert nem tudják. bosszúval vagy haraggal tovább fokozzuk! Ugyanez vonatkozik mások „vétkére” is. Ha most az élet nevel. De béklyók nem kellenek. az inspirálhatóságot jelenti. megértéssel. Isten csak a valódi hívőt tudja megsegíteni . értelmetlen kaloda. Az éretlen neveléséhez kell a fegyelem. Üdvös.ami ugyanaz .de óvja. A fiú a ház ura lett. Soha ne kövesd azt. De ide tartozik a szolgalelkűség hibája is. A bajt önmagad vagy mások éretlensége okozza. eréllyel. Az igazi erő: megértő. s környezetedet. (Rendszerint mindkettő!) Csakis erélyesen lehet már megszüntetni. tudja. Ez az utolsó figyelmeztetés: Nem úgy van.56 - . az nyitott a tudásra. Megszégyenülés. tudd.csin . ha erős férfit lát. azt csakis a fájdalmas ütközések nevelik.mert az nyitott rá. Konfuciusz azt mondta: „A legjobb tanító nem a szó. holott nem tudja: megszégyenül. megkísérthető: a hatalom. ami jó nekem! Te tudod.hogyan bánjunk embertársaink gyarlóságaival. a szigor csak rabság. azt. Kiváltani a törvénytelen erőszakot: baj. szelídséggel. táplálja s fejleszti is az öntudatlan kis lényt. A „fiú” (ce) az. Tartózkodj a telhetetlen nőtől. Így folytatni: megszégyenülés. aki.másik jelentése: fém és arany. csak fokozni a bajt. hogy a kemény próbatételek hasznodra válnak! De csakis akkor. hanem a példakép. félelem. A nyitottság azt jelenti: „Add meg Uram. a pénz és a siker illúziójával. Aki tudja. 3. Az Éretlent bölcsen elviselni: üdvös. ne tetézzük még azzal is. Az „elviselni” (pao) írásképe egy magzatot mutat az anyaméhben. (Az „erős” . akit gyengeségből követsz. Aki nevelhetetlen.majd én is megtudom!” Kérdésed megoldásához ez a lelki tartás a kulcs.” . aki ráadásul néha még bele is rúg. A bölcs tudja. Ifjú éretlenség. ahogy gondolod! 5. Aki éretlen . Az „élet pofonjai” . amely nemcsak eltűri . Fegyelem nélkül nincs fejlődés. A mai világ hamis eszmények rabságában akarja tartani az embereket! Egyetlen lépést se menj tovább! Ez nem a te utad. „Bocsáss meg nékik. hogy az igazán jó a vétek megelőzése. aki már felnőtt bennünk.mivel nincs még önérzete -. ha üdvös céljaid vannak. Korlátolt éretlenség.1. hogyan bánjunk önmagunk éretlenségével s . hogy indulattal. 6. De a szigornak is határa van. Még gondolatban sem. Ezt ma már nemigen tudjuk se akkor. Felnőttél a feladat megoldására. vezethető vagy . Nincs benne előítélet. Ha nincsenek. ha magunkat. Arról. Feleséget venni: üdvös. Öntudatod fejlődik. Az nevelhető. Aki azt hiszi.) 4.” 2.

a „Kell!” feszít . az a többi ember története is! A karmák össze vannak kötve: ahhoz. A kép azt mondja róla: eszik. Vagyis boldogan élvezi a jelen pillanatait. gondolatok. Nem függ a jövőtől! A hit kulcsmondata: „Jól tudja a ti mennyei Atyátok. A Hszü jele erről szól: én magamban megteszek mindent . A Szükség erős. néha a többiek. mert sugárzik rólad: a lélek láthatatlan energia-szintjén össze vagyunk kötve. Ezeket nem lehet leplezni. s ő még éretlen a teljesítésére: menekülni fog előlünk. csupa vidám dologgal foglalkozik. mágikus esőcsináló szertartás) A kép olyan helyzetet ábrázol.s a beteljesülést rábízom az Univerzális Gondviselés hatalmára. A nagy társasjátékban mi csak a saját szerepünket éljük. elrontod az egészet! Rámenősséggel a sorsot nem lehet megerőszakolni. hogy itt egyszerre működik a feszültség s a visszatartás. iszik. Aki üldözi a beteljesülést.” Mi nem tudjuk. megkapjuk idejében. amelyek csak benned dúlnak . Ez azt jelenti. ha az éhség és szomjúság türelmetlenné tesz: elrontom az egészet. mégpedig vidáman. Mint minden problémából. Figyeld meg: amíg valamit nagyon akarsz. A türelem titka pedig az.57 - . hogy én magam mindent megteszek. Ami a miénk. ami erőmből telik . Mert ha nagyon akarom. mire van szükségetek. Valamit ki lehet „forszírozni” . amit úgy hívunk: egybeesés. nem kapod meg! Sőt.s felül a víz jele akadályt állít a beteljesülés elé. Jól várakozni csak hittel lehet. „aki még nem nőtt fel”: türelmetlen. Hogy ez mikor jön el. Ha valakire . Néha mi maradunk le. s képtelenek vagyunk megérteni. s ilyenkor várni kell. hogy valami beteljesedjen. hanem közösségi folyamat. „Add meg. pusztán az állandó akaratoddal hátráltatod vagy elrontod az érés folyamatát. hogy megkapták azt. még nem értek meg a feltételei. Amit nem kapunk meg. Megvágyom . amit foggal-körömmel kiharcoltak.A megbocsátás nem jelenti a szigor hiányát! 5.de a teljesítés már nem az én gondom. Itt nemcsak azokról a tettekről van szó. Gondolatok Sorsunk nem magányos. Hszü VÁRAKOZÁS (Képjel: Ősi. amelyeket valóban meglépsz. Gondviselés. mert a beteljesülést rábízta az isteni gondviselésre. Akadályok vannak előtte. Ha türelmetlen vagy. Várnod kell! A kivárás titka: a türelem. Ez nem könnyű. csakis isteni szemmel lehet látni: a Nagy Rendező szemével. az esőt!” Az Igaz Ember azonban derűsen várakozik. kierőszakoltak maguknak! (Addig rágja az egér a falat mondja Mikszáth Kálmán -.s elengedem. amikor esőre lenne szükség . remények. Az ember. Nem néz sóváran és kielégületlenül az égre.de a sűrű fellegek még csak gyülekeznek.de nem éri meg. az elől menekülnek az éretlenek.vágyak. hanem azokról is. akinek mindenki fontos.de késik a beteljesülés. mert alul a három Jang nagyon akar . amíg áteszi magát a macskához!) . hanem az Istené. mert csakis az „Örökkévaló Most” a hazája. Így fordítja a magyar a bibliai „providencia” (előrelátás) szót. hogy ami velünk történik. az „Igaz Ember” kétség és remény fölött él. ebből is csak fölfelé lehet kilépni: igazi valód. minden szereplőnek meg kell érnie rá. s mindenkiben látja az érlelődő folyamatokat. Tényleg nem tudjuk! Utólag visszanézve sokan tapasztalták: életüket az tette tönkre. Uram.akár csak gondolatban is kivetítjük vágyainkat. nem a miénk. mert késik az a pillanat.

Várakozás az iszapban. nem tud örülni annak. csak vagdalkozni. légy nyugodt és szilárd. de figyelmeztető. A lyuk az a téveszme. s főleg benső örömöt. hirtelen történik valami. A végén üdvre fordul. hogy bosszúsan fogadod . Így vár a bölcs. 4. s akkor a végén beteljesülés. De még inkább: a száj a világba kiált . Tiszteld őket. Ha majd visszanézel. az „esőcsinálás” is így működött. A vér sötét indulatot.. Lehet. nem teljesedett. Várakozás étel. döbbenten tapasztalod. hogy az első pillanatban nem is kell. Aki hitetlen. Végső elkeseredésében az ember önmaga és mások ellenségévé válik. Most nem szabad cselekedni. Aki rosszul várakozik. Iszap az illúzió. Közeledésre bátorítja a rablókat. Várakozni a réten. ami van.s mellette a meghasonlás képe. ital mellett. Iszap a kétség. Vonások 1. s ennek nincs értelme. 5. A jelen öröme eltünteti lelkéből a hiányjeleket.) A tanács nem harcra. Így nem tudsz küzdeni. De ezek csak erőtlen szavak. A helyzet nem végleges. az aggodalom. Bármi jön. Kijutni a lyukból. Kicsiny szavak. óhaját. hogy minden és mindenki ellened van. Szung VISZÁLY (Képjel: Peres száj és nyilvánosság. Most erőt gyűjtesz. Amit vártál. sokfelé figyel. az a nagy ugrás kezdete. üdv vár. Nyugtalan benső hangok gyötörnek. olyan meglepően és kiábrándítóan más.vagyis ajánlatos ilyenkor egyensúlyunkat megteremteni: lényünk Közepére figyelni.a teljes csőd állapotában . Álmai csak annak teljesednek. mert nem látsz tisztán. Hallgass a szívedre! 3. Még nincs itt.58 - . (A vonás az anyagi moháság veszélyét is jelentheti. Gödörbe jut. Mint egy színpadi „deus ex machina”. 2. Más. amire vársz .de most nem is hiányzik. Ekkor kezdett esni. 6. Aki ilyesmiben él: megreked.) . A „vér” kínai szimbólumában ez is benne rejlik. Várakozni a homokon. a vágyálom. Élvezve a Nagy Most adományát. a hitetlenség. S ami most kevésnek: az a soknak a magja. Kétely. a talajtalanság. Ami visszalépésnek tűnik. hanem a helyzetből való azonnali kikeveredésre biztat. Az is lehet. Ne menj elé.Mint minden mágia. dalolt. bizonytalanság. reménységét felküldte a láthatatlan szellemvilágba . hogy kicsinyes környezete bírálja. Vágyát. Három váratlan vendég érkezik.mégis lesz valami. Ezt hívták a „vágy eleresztésének”. hogy még köszönni is elfelejtesz neki. Kívánatos a tartósnál maradni. Most érted meg a tanácsot: „Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől!” 6. Várakozás vérben. Üdvös kitartani. hogy a közösség imádkozott a sámánnal az esőért.s utána az egészről megfeledkezett! Vidáman táncolt. Minden hiába. Valamire már majdnem megértél. Lehet. S ekkor . mint amit elképzeltél..Nem ezt kértem! Nem ezért imádkoztam! Ne feledd: a Sors útjai cikcakkosak. És ezt mások kihasználhatják. hogy életednek legnagyobb eseményei milyen szánalmasan jelentéktelen csírákból indultak. Az egyik kommentár azt mondja: „csung cseng” . Vétlen vagy a helyzetben. amire vágytál s akartál. gyűlöletet jelent. Ne aggodalmaskodj a holnap felől. aki a jelenben is megtalálja magát. élvezte az életét. Becsüld meg!. amelynek nincs realitása.

Az örvényből is úgy tudsz megszabadulni. de lelkiállapota is. emelkedj a Határtalanságba!! A viszályt elsősorban a saját fejedben kell megoldani. A Jósjel azt mondja: a legrosszabb. középponti tengelyén . A japán budo („harcművészet”) szó első szótagjának (bu) jelentése: „megállítani a rombolás fegyvereit. Ha te „együtt vagy önmagaddal”. ha csapkodva odaúszol. Az ego lényege: mindennel és mindenkivel vitába szállni. Nem kívánatos átkelni a Nagy Vízen.minden ellentmondás egymásba hatol és eggyé lesz. Drámai. vélemény..” Ne a saját igazságodat keresd. A viszály az ego lételeme. A belháború.akár nyersz.csakis baj vár rád.mondja a bölcs .” A helyzet vitás. nem is. s örökössé teszed a viszálykodást. Nincs olyan hit. „Aki vitatkozik . Akarjuk is. Gondolatok A Ji-king azt tanácsolja. vagy éppen most mégy bele. Minden Egy és összetartozik. Ennyi egy szamuráj hitvallása. Valódi viszály csak egyetlen van: az önmagunkkal való meghasonlás. a külső viszályt már könnyű rendezni. amiért az életét is odaadja: a viszálytalanság! Ezt az eszményt először önmagában valósítja meg.” Így tanítja Uesiba mester. az nem lát mélyre. Ha a szavak vitatkozni próbálnak. aki örökli a földet” .ahogy Jézus tanítja. Ez a tanács távol esik a mi szemléletünktől. Várd ki a jobb időket s légy kész a kiegyezésre. filozófia. ahol a legvadabbul kavarog a víz. Légy igaz.” Amikor félelmemben vakmerő vagyok. Az egónak a viszálya a Fensőbbrendű Énnel. „A tett halála az okoskodás. ne menj bele a viszályba. A kétség. s lekúszol mozdulatlan. ha a viszályt agresszióval akarod megoldani. Látni a Nagy Embert: kívánatos. Amikor hisszük is. mert félek. Ez a mai ember alaphelyzete: a tudat s a tudattalan közötti viszály. ha orrod befogva szépen lebuksz. párt. S ha már belekerültél. felekezet. A Ji-king azt mondja: Csung! Térj vissza a Középpontodba! Ott nincs viszály és kétség csak Egység van. mert túlságosan sok az ellentmondás. A Ji-king a következőket mondja. Most semmit se kezdj. Vagy benne vagy már.nemcsak vallása. A kínai megveti a vitát. mert a végén . nem több. A viszálytalanság . Amikor fél szívvel teszünk valamit. Viszály csak azokban van.és úgy fulladsz meg. Amikor lelkem mélyén nem értek egyet magammal. Amikor vakhitből vagdalkozom. mint egy per. gyáva meghátrálásnak tartjuk. akik megtámadják! . Egyetlen eszménye.. s ezért magyarázatot kíván. akár vesztesz . érdek. amelyben kétségbeesett kéjjel fürdik. És óvakodj „végigvinni a csatádat”. Kimondjuk és megbánjuk. aki azt mondja: a budo lényege a harmónia és a szeretet. nem érnek el semmit!” Vitával még soha ember el nem intézett semmit! „A tao révén . minél hamarabb gyere ki belőle. Ő az a „szelíd. Végigvinni: kudarc.59 - . amiért ő kardot rántana. nem is. s nem merem kinyitni a szemem. vallás. Ne légy a helyzettől döbbent! Középpontba térni: üdvös. politika.„Viszály.mondja Csuang-ce -. amelyben ellentétes nézetek (érdekek) csapnak össze. hogy nincs igazam.benső béke . s nem tudok elszámolni véres áldozataimmal.

Nem szabad azonnal „ugrani”. hanem az emberek lelkében volt. amíg ki nem lépsz belőle! Erre tanít a Szung jósjele. A szövegben előforduló cuan képjel egy patkányt mutat.mielőtt a megvalósítás útjára lépne . ne saját műre törekedj! . amíg győzöl vagy vesztesz.ennyi történik ilyenkor. Az éber szellemiség . lehet. csupán mentálisan. A viszályt. ne is nézz utána. mire szerződsz és hogyan! Vizsgáld meg „igazadat”. de üdvös vége lesz. Éppen a lényeget. hogy fejetlenül küzdenél. évezredeken át: nyilvánvaló. amely visszabújik a lyukába. s minél előbb helyreállítsa a harmóniát. de csakis azért. s menekülj vissza erős városodba! Néped és a sok száz otthon így marad mentes a bajtól. kard által vész el!”Jézus egységben (szeretetben) élt az emberekkel. aki . hogy úgy dönt. mely mindjárt a Jelképben azt mondja: „Az Igaz Ember.vagyis a viszály nem Jézusban.” Így lehet megelőzni a viszályt. felhívta a figyelmét a karma törvényére: „Aki kardot ragad. nem szabad megérlelni! A Szung óvatosságra int: fontold meg. Ha netán királyt szolgálsz.csupán arra valók. Ha viszályba kergető. oda kell fordítani a másik orcánkat is. mint a vérbosszúk. amikor a Bölcs dönt bennünk.Hamvas szavaival: „fedőelméletek” . mielőtt belekezdene valami újba. A helyzet nemcsak a túlerő veszélyére utal.Ilyenkor a szamuráj előhúzza kardját. konok „igazság”. hogy egy szóval megoldható. Vonások 1. Győzni a viszályban nem lehet. hogy mások viszályát rövidre zárja. izgága. hogy nem ellenállni kell a gonosznak. 2. hogy a „Nekem van igazam!” rögeszmés indulatába belezuhanjon.és menj tovább! Kis kellemetlenséget ne növelj viszállyá! Lehet. kikkel társulsz.előre látja egy-egy lépés valamennyi következményét. Ne tedd tartóssá az ügyet. megmentve ezzel önmagát és övéit. tudd.60 - . A viszály nem addig tart. Jó döntés az. Ellenfelei saját viszályuknak lesznek áldozatai . hogy van ennél bölcsebb igazságod is. képzeletében megidézi. Kis szóváltás (bírálat) . Táplálkozz a régi hagyomány erényeiből! Veszély. Ha már viszályban vagy. Gondolatban végigjátssza a partit. Nem tudod a viszályt uralni. hogy ellenségünket szeretni kell. hanem lényed Középpontjától várd a megoldást. s van a mai napig is! Képtelenek vagyunk átélni.az egész mesét. ne egódtól. de arra is. s nem több. s ezért később nem éri meglepetés. hogy az ügy nem rád tartozik. s ha megütnek. felszínre hozza rejtett ellentmondásait. Az emberek nem éltek egységben vele . Hagyd eliramlani. Térj vissza magadhoz (cuan). hanem addig. ha csírájában van. mit tervezel. A hitviták értelmetlenek. Az „elvek” . és bele sem fog az egészbe. nem akart senkit legyőzni. a szeretet szellemét sértik.mint a jó sakkozó . amit végig kéne csinálnia. A hitviták épp olyan végtelenek. hogy saját viszálya föleméssze. csak felülemelkedni rajta. s amikor Péter kardot rántott. De lehet az is. Jézus is így működött. Soha senkivel nem vitatkozott („te mondád!”). hanem hagyni. 3. ez nem az ő partija. (Gőg? Indulat? Hamis önérzet?) A kínai Patkány a bölcs alkalmazkodást és értelmet jelképezi. hogy az igazság egyik oldalon sincs. hogy eltakarják a viszály eredeti okát: az érdekek ellentétét. nem hadakozott.

Ne akarj győzni. benső „kapitányodra”. amelynek meg kell felelned! Hozd rendbe magad! . Talán bőrövvel is kitüntetnek. szervezett erőkkel s jó taktikával lehet. várakozás vagy békesség. Csakis az ego uralmától megszabadult ember képes az igazság harmóniáját helyreállítani. de a háborút végül elveszti. A helyzet kulcsa most nem a kitörés. hogy ne kényszerből kövessék. agresszivitás. hogy önmagát szeretetté vagy tiszteltté tudja tenni. A veszélyt az jelenti. hogy ez ellen tiltakozol. A vezér egyedül erősebb. de utána sorozatosan megszégyenül. s ezt másokkal is láttatni tudja. Hajnalig háromszor is letépik rólad. Valódi sorsod most nem a háborúság. hogy mi a döntés: küzdés. sok akarat. Ne légy „gőgős sárkány” . Másodszor: erőre van szükség. Hívő ember ezt úgy mondja: Istenre bízom a döntést. A Tao bölcse azt mondja: lényed közepében (Csung) már látod s teszed azt. Aki konokul végigviszi az esztelen küzdelmet. Ehhez hozzátartozik a megértés. A cél lelkesít. hogy látja a jövőbeli célt. A jel néha csak arra szólít fel: szedd össze magad! Ilyenkor a „sokaság” lelkünk sokféle hangját jelenti. pillanatnyi diadalt arat. amit kell. A jósjel erről szól: kihívás előtt állsz. látó lényedre van most szükséged. önfejűség. a fejünkben lévő zűrzavart. ha van miért. vonásának: a szolgálat a fontos. s a „küzdök az igazamért!” . 6. az. Harmadszor: bölcsességre van szükség. hanem a békesség oldalán van.A vonásnak sokféle értelmezése van. Küzdeni csak akkor tudunk. mint egész serege: belőle merítik az energiát mások is. Amit meg kell tagadnod: türelmetlenség. Ne bonyolódj viszályba! Fordulj meg a sorsod irányába! Béke s önmegtagadás nyit utat számodra. De sokkal gyakrabban azt üzeni: kihívás előtt állsz. S a küzdelmet győztesen megvívni csakis összeszedett lélekkel. mert a kihívásnak nem tudunk megfelelni. Ez a cél. érzés. mint a 2. gondolat . Lényege. El is érheted. rajtunk kívül vagy mindkét helyen. akkor se. késztetés. Hasonlóképpen: a világdrámában a csőcselék nem tud csatát nyerni. hanem a meglévő megbecsülése. Mert minden küzdelem áldozatokkal jár. sokféle vágy. Az élet: küzdelem. A vonás nem szól arról. Aki sorsa ellen küzd. A zűrzavar lehet bennünk. hogy emberei szívét s a küzdelem titkát minden helyzetben ismerje. Viszály őelőtte: magasztos üdv. s áldozatot csakis olyan célért tudunk hozni. a mesebeli bikát semmiféle vörös posztóval nem lehetett döfésre ingerelni.) 5.mert győzelmed kéje rövid ideig tart. mert az aréna illatos virágait szagolgatta. aki kellő eréllyel renddé szervezi a diszharmóniát. aki kitartással s eréllyel életedet megszervezi. 4. de a megszégyenülés karmikus terheit hosszan hurcolod majd.61 - . amelynek értelmét előre látjuk. Erős. lehet. 7. A régi hagyományok lényege. Si SEREG (Képjel: Sokaság gyülekezik a középpont köré) Rendet kell teremteni a zűrzavarból.önáltató gondolata. Mik a jó vezér tulajdonságai? Először is. hogy átmeneti csatákat nyer. Kun jósjel 3. csakis a jól szervezett sereg. nem az egyéni elismerés! Ha önállósítani akarod magad: viszályt szülsz. ha gyengébb az ellenfél! Ha mások hívnak ki: ne vedd fel a kesztyűt! (Ferdinándot. hogy Istené a hatalom és a dicsőség.kell egy karmester. Rendet azért. Közönséges ember úgy: döntsön a pártatlan bíró. Sok hang.

de lehetőséged van rá! Gondolatok Füst Milán azt mondja: „A lélek: gyülekezet. még egy üzleti vagy politikai tárgyalásnál is fontos a ritmusérzék. hanem a „kapitány” jele: „Isten után az első” . csakis békés parasztok. .mint minden harcban . de ha megtámadják. erélyes. Itt egyszerűen az egész jósjel alapjelentéséről van szó. s önmagunkkal nem vagyunk tisztában. csak egyértelmű. aki hisz. mert azt mondták: ahol militáris sereg van. ha kell. ha nincs közös cél s közös hit az érdemes célban. Ez nem a „király”. Ha azt mondod: „tudom”. mert most elindul valami. Ha az egyik pillanatban hiszel. hogy jót akar. Az igazi vezér: békés. Ez ennek a jósjelnek a másik üzenete. s a hajón lévő minden ember ügyét. aki ódzkodik a csatától. s a tett nem lehet másmilyen. Nincs rend. aki tud. az széthullik. mint „zenei ritmust”: ősi időkben zenei indulókkal kísérték a hadmozdulatokat. nincs hiba. Üdv. Szétfolysz. Hívd elő magadban a „kapitányt”! Ő az. Sorsfeladat megoldásáról van szó. hogy egyszerre sokfélét akarunk. de ez ellen tiltakoznak a kínai tudósok. ott háború is lesz. Ő is szolgál. akiket pillanatok alatt sereggé lehetett szervezni.62 - . De hadsereget nem tartottak. De bármiféle harcban. Sem türelmetlenül. Ha nincs rend. Feladat előtt állsz. „Akarat . ahogy manapság mondják: „funkcionális egységre van szükséged”. A zene magasabb rendű egységet teremt. Sokan a „lü” (rend) írásjelet úgy is értik. majd . És hallgatnak rá.ahogy egy könyv címe nevezi a hajó kapitányát. A feladatban lévő veszélyt az jelenti.A Si jelét „Hadseregnek” is fordítják. Szigora értő és mértéket ismerő. Csakis olyan célt tudunk elérni.kollektív erőre van szükség. de közben a kudarctól is tartasz. Először önmagunkat.ha ez a feladatunk: másokat is össze kell fognunk. Vonások 1. A keleti harci művészetekben a mozdulatok: ritmikusak. hogy ami zenétlen. s közben kételkedsz: hibásan lépsz. amit mindenki akar. mert sikerült mindenkivel megértetnie (megéreztetnie). balszerencse fenyeget. megértő. Az ősi Kínában nem voltak reguláris seregek. Ehhez. Vállalkozásodnak nem tudsz megfelelni. Kitartásra van szükséged. hogy erőink szétszórtak. Messzire vezető gondolat. Legyőznek.megbuksz. amelyet szétszórtan nem tudsz megoldani.a Ji-kingben semmi sem „biztos”. Itt pedig . A király három sorsjutalmat ad. Ha bízol a győzelemben. a másikban nem: a hitetlenség kioltja a hit erejét. A „vezért”. mint a közös elvek. A Sereg vezérének helyén van a szíve. vagy ha a zsarnokságot meg kellett dönteni. veszíteni fogsz. E jósjel azonban azt mondja: Üdv! Hibátlan! Vagyis látja benned a „karmestert”.” Ez azt is jelenti. A győzelem nem biztos . és minden kezdet: döntő. 2. A jósjelben egyetlen „erős” vonás van: a 2. mert tőled függ -. hanem a hajót. annál nagyobb szükség van rá.mondja Nietzsche .egy akaratot sokáig akarni!” Kire hallgatsz magadban? Ki a legfontosabb benned? Követed-e magadat? Tudatos vagy féltudatos késztetéseidet alárendeled-e az élettervednek? Ha nem . ha kell. A Si jósjele a kétség veszélyéről s az egység győzelméről szól. Ebben a jósjelben cselekedni kell. Olyan élethelyzet előtt állsz. verhetetlen. s a küzdelmeknek rejtélyes ütemeik vannak. Igazi vezér az. A seregnek rendben kell felvonulnia. Igazságos háborút két esetben vívtak: önvédelemből. Nem önmagát. Minél viharosabb a tenger.

) Az Ítélet így szól: „Az összetartás üdvös. Azt jelenti. sőt. agressziódra. Nem hiba. Azért használom ezt az olcsó hasonlatot. A Sereg visszavonul. ahogy egy jó sebész operál: lát. Visszavonulni nem vereség. A megvalósulás fázisa. akkor is. nehogy a győzelemben bukj el. mennyire sikerült az egész jósjel tanácsát megvalósítani. A sikerbe több ügy bukott bele. tud. Vigyázni kell. erős. 4. hogy elszabadulnak az alacsony késztetések. Beteljesítő. Kevés ember van.63 - . 6.”) Egyedül nem megy. tiszta. körülnéz és vizsgálódik. Az idősebb fiú vezesse a sereget . A jósjelben alul van a Föld s felül a Víz. Üdvös eredmény. Békében könnyű az egót elnémítani. A legtöbb párt és jó ügy akkor kezd rohadni. Baj. Ebben a vonásban dől el. akikkel össze tudsz hangolódni. akit a hatalom nem ront meg. „Összehasonlít. és nem lehet megfékezni. Van-e benned hit s kitartás. Pánik és kapkodás csak bajt szül. A „három” számtalant jelent. hogy „helyén van a szíve”. (Gondolj a bikára s a matador mozdulatára: hiába jön a dühödt bika!) 5. A Nagy Vezér beteljesíti a sorsot. 3.vagy nem! Az igazi parancs: pontos és szűkszavú. akikkel az élet – sokszor veszedelmesen hullámzó – tengerén biztonságosan tudsz hajózni. ha vezérednek nincs helyén a szíve. sorsszerű és áldásos. Ha jön az ellenfél. A képzetlen harcos ellenben elveszti a fejét. s aki nyert csata után is megőrzi szerénységét.Kissé szabadon fordítottam úgy. Ennek a jósjelnek ez a feladata. ha jól megy sorod? 8. Aki későn csatlakozna: annak baj. Vizsgáld meg újra a jóslatot. Bölcs dolog most nem ütközni. Meg kell találni azokat. Másodszor pedig: a biztonságos hajózás feltétele nemcsak az odaadó legénység. a mértéket s nyugalmat: üdvös. Pi ÖSSZETARTÁS (A képjelnek két értelmezése van. Minden szó számít . Megfogni kívánatos. Kire hallgatsz magadban. Küzdelemben megőrizni a tiszta fejet. De drámai helyzetben előtör. melyen hajózni nem veszélytelen: a víz mély. Baj! Vereség vár. A szívükben nyugtalanok minden oldalról gyülekeznek. Vigyázz a szavaidra! Nincs benned hiba. Az ember társakat keres. Térj ki előle. ha győz. mint egy táncban. Közönséges embert alkalmazni nem szabad.nincs már hezitálás. mindenkire kijutót. Ne hagyd magad harcra kényszeríteni. Ha nincs vezéred. Nem időszerű. A képzett harcos úgy küzd. Jó karmester intéseit követni a zenészeknek is jó. hanem a bölcs. megfontoltan. vonása. hogy a KÖZÉP-ből cselekszik. de nehéz feladat. Az ilyen cselekvés önzetlen. bajban is kitartó Kapitány. ha félelmeidre. ítél s nem remeg a keze. mert kétszeresen is érvényes. Vad a mezőn. mint a vereségbe. Az egyik: ketten. Várost. múltbéli ösztönös késztetéseidre hallgatsz: baj! Fejetlen akciónak vereség lehet a vége. sokat. Ha igen: hibátlan. A Sereg netán hullákat szállít a kocsin. Jó sors. Ilyenkor félő. otthont alapít. Vagy igen . talán egy eljövendő győzelem első lépése. rossz emlékeidre. ha nem a jósjel tanácsát követed. (Ez a jel 5.” . ösztönerők. A másik:valaki megáll.az ifjabb hullákat szállít: ebben kitartónak lenni baj! A küzdelem forgataga. összetartanak.

összetartás és megbízhatóság . S fordítva: beteg „közösségben” képességeink lefokozódnak. amelyet ne robbantana szét az érdek vagy az indulat. nem tudják. hogy egyetlen közös eszméjük sincs és valójában szívből utálják egymást. A Pi eredetileg faluközösséget jelentett. hogy nem tárgyként csapódunk össze egymással. holnap megbánja. A forradalmárok jellegzetes sorsa ez a forradalmak után. majd gyűlöl. megbecsülés. Az összetartás üdvös. mert hiányzik a saját centruma. Gondolatok Korszerűtlen dolgot kér tőlünk ez a jósjel. harmonizáljunk másokkal. csakhogy a sokhoz nem tudnak mások tartósan viszonyulni. te igyekezz olyan. lelkileg rokon társakat találni. mert mi közösség-képtelenek vagyunk. terv vagy lelki kapcsolat hozott össze. ne legyünk embertelenek. Manapság nagy ritkaság. Egyik pillanatban vonz. ambíció. hangulat uralja. Kevés a harmonikus család. Ilyenkor még azok is „összetartanak”. de nem tudjuk megteremteni. hogy a levezetetlen indulatok energiáit kifelé fordítják: másokat gyűlölnek. Egy karmester. aki irányít. de testben. találhatnak meg mások is.ha nincs. köréd gyűlnek. Ahogy a lélektan mondja: saját kohéziójuk érdekében ellenség-képet gyártanak. Emberek vagyunk. s bármennyire is képtelenek vagyunk normális közösséget teremteni s fenntartani .meg kell próbálni. hogy valaki álljon a középpontban. a jó csapatszellem. indulat. azonnal egymás torkának ugranak. a másikban taszít. akiket nemcsak a vonzás-taszítás.s VALAKI benned. szerényebb módon: legyünk szolidárisak. szellemben találkozunk: minden kapcsolat. hanem valami központi „rendező” hozott össze. Elsősorban tehát magaddal kell „összetartanod”. mert a benső harmóniának erős a vonzereje. akiknek semmi közük egymáshoz: ha kiderül. ki az. hogy valódi és tartós közösséget teremtsen. szerethetnek meg mások is. akkor embertelen! A Ji-king azt kéri. Közösség sokféle lehet. lélekben. fogjunk össze. Az összehangolódásnak ideje van. Egy kapitány a hajón . Hamvas azt mondja: igazi közösségben képességeink felfokozódnak. még a kifejezetten anyagi. mai emberektől. Csak ha magadat szereted. Csak ha magadat megtaláltad. Talán alkalmassá válsz rá.Minden társulás feltétele. ma megbánt. ahol a szomszédok ne irigyelnék vagy gyűlölnék egymást. Egy király. s nincs ki ellen harcolni tovább. s holnapután újra megbánt. mert „egyedül nem megy”! A jósjel sokat kíván tőlünk. akihez viszonyulni lehet. Az összetartozás most mégis alakulóban van. Ma alig találsz olyan környéket nálunk. aki éppen hatalmon van bennünk: a Szépség vagy a Szörnyeteg? Van-e centrumod? Ha van. A gyengétől ösztönösen menekül mindenki. Mások gyűlölete a legjobb ragasztó: a fenyegetettség érzete erősíti a csordaszellemet. de amikor a lőporfüst elszáll. Minden napon és minden órában más szeszély. Pártok és szekták csak úgy tudnak ideig-óráig fönnmaradni. s ez azt jelenti. amelyet valamiféle közös sors.64 - . Vágyódunk rá. Vállvetve harcoltak a közös ellenséggel. most szeret. Ha nincs. mert ha közelednek hozzánk. s akihez lelked összes erői viszonyulni tudnak. Másokkal már könnyebb. A Pi ősi faluközösséget jelent. egymásra néznek és rádöbbennek. Azt hogy szeressük egymást. Az erőshöz szívesen csatlakoznak. tisztesség. A mai ember azért alkalmatlan arra. Mint egy koncertnél: a későn jövőket már nem engedik be. Nem a szó jézusi értelmében. vágy. Sokan vannak bennünk. aki erős. . De bármennyire beteg is a világ. hogy nincs ellenség. De lehet bármiféle kollektíva. üzleti társulás is lelki kapcsolat! Az érdek szintje fölött kell hogy legyen: morál.

Nincs hiba.nem kell (nem is lehet!) erőszakolni. hogy megőrzi saját egyéniségét. Még üdvösebb. önáltatások. Semmiféle befolyás (rábeszélés. hogy tartozni akarok valahová. Az összetartás megnyilvánul. meg kell tisztítani. mert hatalma van. ahová úgy tartozik mindenki. A benső kapcsolat minden érdeknél.) nem helyes. ha a lelkek előbb megtisztulnak. Nem hozzád méltókkal tartasz össze. 4. amelyben elveszíted a fejed. Ez érvényes egy népre. hogy a másikat nem látod tisztán: az illúziódat összetévesztetted a valósággal. lelki „ráhatás”. Ősi értelme szerint az ilyen egyesülést a magas szellemvilág is támogatja. Mélyebb szövetség csakis úgy jöhet létre. Ez nagy energiákat vonz magához. Így jön létre az igazi közösség. Egy kapcsolatban azt. valódi emberségünk fölismerésétől várja az összetartás erejét. Csak aki önként jön. Az összetartás itt a közösség vezetőjével van. mert önmagát önként adhatja. „Őszinte.65 - .mondja Nietzsche -. felszínes érzelemnél fontosabb. s várd ki. csábítás. menjél tovább!” Így gondolkozik közösségének tagjairól a jó vezető. Minden olyan jó kapcsolatra. Üdv! Kitartás! Valódi társulás magától jön létre . térítés stb. Ez még a fizikai világban is így van: mielőtt összeillesztesz valamit. az tartozik hozzád. hogy a sofőr. Szinte túlcsordul tőle az agyagedény. másokra vetített vágyképek vagy rémképek . ahová az ember azért tartozik. nem tud vezetni! Ha te vagy a sofőr: állj le! Ha mások: szállj ki azonnal! Lélektanilag ez olyan helyzetet jelent. Nem azért. igaz” (jou fu) azt jelenti. hűséget jelent. A kapcsolatot közös szellemiség szövi. hogy a vagyon és hatalom vesztével elvesznek a „jó barátok” is. Rádöbbensz. Hamvas Béla úgy mondaná: az igazi közösség a szabadság jegyében áll. Az igény. 3. Veszély! Ehhez nem kell magyarázat: fej nélkül még egy csorda is szétszéled. Vadászaton a király csak három oldalról enged hajtani. ha ez ember mindenki előtt vállalja. fej nélkül. fenyegetés. . amíg elérkeznek a hozzád méltók! A jó kapcsolat az embert értékesebbé teszi. félelmek. ambíciók. A város lakóit nem kell engedelmességre figyelmeztetni. Ha nem: szakadj el. hanem mert emberileg értékes. egy házasságra még egy focicsapatra is. vonal „intim” hitet jelentett. Üdv. 2.egyszóval a való helyzet fel nem ismerése a „fejetlenség”. Összetartás. egy vallásra. „Fejetlenül” menekül. Kívül is keresd az összetartást! Üdv! Kitartás! Ha a 2. 6. nem a te közösséged! Ha köztük kell maradnod: légy tartózkodó. ez itt a nyilvános megvallást. Az így összetákolt kapcsolatban megmaradni nem lehet.Ez a jósjel nem külső háborúságtól. Gyakori tapasztalat manapság. Ez ugyanis nem múlik el. ígéret. néha méltatlan helyzetbe kever. aki mellett ülsz. hogy nincsenek hátsó gondolatok: a szívünkkel is látjuk egymást. A szellemvilág tiltja az erőszakos ráhatást. Te ne légy szolgalelkű! A hűség igazi jele az. Az összetartás belülről ered. Illúziók. Aki nem ide tartozik: menjen el. Az Őszinte és az Igaz összetart. mert nem visz sehová. Ez a középpont vonzása. Az életben a legmaradandóbb a hit és a kitartás. A rossz kapcsolat lehúzza. Vonások 1. 5. ahogy közeleg a beteljesülés. Ez nem a te színvonalad. hanem a benső méltóságtól. Ez a sokszólamú harmónia titka. ha előre szalad. de elengedi a vadat. egy barátságra. A hit „hívséget”. „Ha nem tudsz szeretni . különben nem fog a ragasztó.

Bár a késztetés megvan hozzá. szerényen és alázatosan lehet haladni.de mindezt még meg kell szelídítened. Ezen csak kis léptekkel. Hogyan is lenne ez hiba? Üdv! Amikor valami nem úgy alakul. a „Mindent azonnal akarok!”. mert még nem egyensúlyosak.de nem oly közel. hogy az élet irányítását kezünkbe vegyük. amely a folyó iszapjából gyűlt össze. az a nagyot nem érdemli.Az analógia. az atomok. a növények és az állatok. Nyers még az erőd. az akarat. hogy nincsen „nagy és kicsi” . ahogy szeretnéd. a bibliai „keskeny út”. Mózes jele. ahogy egónk szeretné. a teremtő vágy . fokozatos kibontakozás a Hsziao Hszü lényege. Visszatérés a saját utadra. Csak a nagyravágyó képzeli. Gondolatok „Ki a kicsit nem becsüli. Légy szelíd. önzők. szellemi .minden nagy! Az életben nincsenek elhanyagolható mozzanatok. hogy a nehezebb út a miénk. Ezt tudják a csillagok. nagyravágyók: most még csak rontani tudnak a helyzeten. ez ennek a jelnek a feladata. A cél már előtted lebeg . Tanács: Óvakodj erőd alkalmazásától. és főleg rossz karmákat gyűjteni az „Akarom!” türelmetlen mohóságával. Az is.mondja a bölcs. formai is lényeges! Haladj lépésről lépésre! Taktikád lágy legyen. Belesimulni a Taóba . S tudta. Először magadnak s a körülményeidnek kell alkalmassá válni rá.) A „Hszü” összegyűjtést. azonnali késztetést érzünk. E jelben még nincs bizalmad abban. ne kemény! A messzi cél bizonyossága ne tegyen vakmerővé! Ez az előkészület ideje. A nagy Jang erőket azért kell visszafogni. mint Isten legnagyobb és legcsodálatosabb adományát. Becsüld meg a kicsit! Tanuld meg: nemcsak a benső. Ez visz az isteni boldogság felé. Ez a lassú érés. amelyet az élet bármelyik területére alkalmazhatsz most: Centrum nélkül minden szétszóródik a semmibe. Vonások 1.hanem a külső. az ambíció. aki elvezette népét a Kánaánig. a lépésről lépésre való menetelben nincs. hogy ez így van jól. . Saját utunk.hanem azt mondod: „Inkább elveszem!” Ez a jel a nagy előkészületeké s a nagy előkészítőké.” A tanítvány egyetlen tál rizst úgy köszön meg. Látszólag jelentéktelen részletekből. hiúk. Amit szelídíteni kell. az a nagyravágyás. megszelídítést jelent. Mielőtt a teremtő erők formát öltenek. Az Érett Lélek tudja. A test sejtjei is tudják ha nem rákosak. s főleg túl önös. hogy „Isten adja” . A helyzet megoldásának alapja: igyekezz rátalálni a centrumra! 9. vagy még inkább: hisztéria! Tanulj alázatot! A „Hszü” másik jelentése: összegyűjtés. Hsziao Hszü A KICSI ÖSSZEGYŰJTÉSE (Képjel: A Kicsiny . Ebbe a folyamatba nem szabad türelmetlenül beleavatkozni. Szorgalomból.és a termékeny Föld. „A legnagyobb út is egy lépéssel indul” . még gőgösek. isteni fázisán. mert az most úgyis csak agresszió és durvaság lenne. Sok kicsiből lesz a sok. De itt még halljuk a szívünk hangját is: még tudjuk.Isten akaratába -. átmennek a sejtről sejtre növekedés lassú. alkalmazkodó! Hajt a lendület. Meg kell érni mindenre. de ő maga már nem mehetett be oda. hogy Élet és Dicsőség csak a csúcson van. óvatos.66 - .

vagy túlbecsültük önmagunk erejét. hogy egymásért élünk. Az erény összegyűlt. Ősi jelentése „egységélmény”: a tudatos és a tudattalan. kiábrándító esemény. Az őskeresztény hagyomány ezt nevezi „hitnek”. A „kicsi összegyűjtése” itt megosztást jelent. Ez minden akadályt legyőz. Ha az asszony makacsul folytatja: baj. Az igazság lényében eloszlik a sötétség: aki bízik. abban megbíznak. hogyan viselkedjen az erőssel. Együtt.nem. Ritka pillanat. A lét nem monodráma.„Ne erre! Arra!” Ez lehet benső hang is. amikor nemcsak mi. „Tigris farkára lép Nem harap. a hatalmassal szemben. s hozd helyre! Ha nem. 6. A hold majdnem teli. 10. s főleg azt. amely legyőzi a kísértést. hogy a szellemvilág bizalmát kiérdemelted. Az eső megered s eláll. Aki a győzelem pillanatában megfeledkezik a szerénységről. Azt jelenti: nyitva vagy az Igazra. mint amennyit nem megérdemel -. Semmi sem a tiéd. Az üdvös cselekvés titka: önismeret és életismeret. Lü ÓVATOS HALADÁS (Képjel: Valaki cipőben óvatos lépteket tesz) Sorsod útján haladsz. de mások is ráébrednek. Ne tetézd a hibát újabb hibával: ne vidd haza az elkeseredésedet. hogy valaki többet és nagyobbat akar . Ha a nemes lelkű tovább folytatja: balszerencse.csak miénk. nem saját magunknak.ráadásul az egész jósjelben egyetlen Jin vonal van -. akkor azt is elveszíted. Félelem és aggodalom csak addig tart. A „viselkedés”. s visszatér az útra. hogy őszinte s igaz vagy. hátsó gondolat nem árnyékol le: segíthető. önáltatás.ez az első lépés. Társat vagy társakat találni a sötét világban: a legnagyobb kegyelem. A jou fu itt kiterjed másokra. Szűnik a félelem s az aggodalom. minthogy a kísértés a sorsunkban felbukkanna. igaz. s aki a kapottnál sokkal többet remél. 3. mások példája. Alábecsültük a külső akadályt. senkire se vetítsd ki hibádat! Önmagadra se! Ha valamit elvétettél. s tettre alkalmas vagy. Üdv csak az együttműködésben van. 5. vagyis itt a gyengének szól a tanács. Üdv! Akit Isten szeret: pórázon tartja. amelyben az ember magasabb céljai felé „lépkedett”. Lépésről lépésre beteljesítesz valamit. a „magatartás” döntő . Önzés. A póráz sok minden lehet: akadály.bár a passzív magyar szavak helyett szívesebben használnám az „önirányítós” kifejezést. Ráadásul a kudarc élménye nem önvizsgálatra. De hogyan? A jósjelben a gyenge Tó Kua fölött az erős Alkotó áll . Itt ez hiányzik. Az első két szó (kínaiul jou fu) nem csak azt jelenti. A férfi és az asszony nem tekint egymásra. fogadd el a sorsodat! 4. A kocsi küllői kiesnek. hogy nincs enyém .67 - . . Néha előbb kapjuk ezt és a megelőző vonást. amennyi a számára üdvös. amit eddig kaptál. Ha többre vágysz. annál. Egymás kezét fogva. Mi a kísértés? Ebben a jósjelben az. Légy hálás és elégedett. az elveszíti önmagát. de önvádra vagy indulatos vádaskodásra késztet. Őszinte. Visszarántják. Nincs hiba. a külső és a belső egységét. fejtsd meg az okát.2. Gazdag vagy társakban. hanem közös. Add oda magad . Az eredmény megszületett. „Lü” valaha egy pár cipőt jelentett. A kicsiny összegyűlt. Őszinte és igaz. Egymásnak élünk. intő jel . amíg okai sötétben vannak. hanem társasjáték. a jel szelídítő ereje pedig ezúttal arra nevel.

hogy mi dolgod a másikkal! Sértés. ha nem tudod. Harcművészetben azt tanácsolná mestered. A világ rendjét csak ideig-óráig lehet földúlni: van egy öntisztuló törvénye.a „tigris farkára lépsz. hanem az. amelyen a csillagok keringenek az égen . hogy valakire nem azért nézek föl. akkor . hiúságot is sérthetsz most . s tán maga sem tud róla. Mintha áram alatti rendszerben dolgoznál.ez csak formaság és áludvariasság -. teremtő energiákról van szó. hogy a saját „udvarom” határáig sem megyek el.. mert társadalmilag magasabban áll. Nem azt.mert nem magasabb értékeket képviselsz. . hogy te is karriert akarsz csinálni. hogy tőled félnivalója van. tekintélyt. trónbitorlókkal . és ne éreztesd ellenfeleddel. az a pálya. vagy több pénze van. Korai lenne. sőt gőgöt. Manapság is törvény. hogy a kerítéstől meghatározott távolságon belül nem szabad fákat ültetni. hogy kiben mi lakik. hajlékony. hanem pöffeteg egódat.ott van a saját útját járó ember öröme.a Ji-king szerint . . önérzetet. s ez csúnya karmát vonz magához. Ez azt jelentette.ne félj. szellemét. amely tiszteletet érdemelne). aki benne rejlik. beképzeltséget. Légy óvatos. Elsősorban magát becsüli az ember: nem attól függ a viselkedésem. A titka pedig nem az. amelynek közepében lakik. mibe nyúlsz bele. mert emberi szellemi értékét többre tartom. tudatosítanod kell. amely mélybe rántja a felkapaszkodókat. tisztelem a másik ember társadalmi s emberi rangját. hogy mindenkinek van egy „udvara”. hogy a kiszabott határokat betartom . Ezért tanácsos fölismerned nemcsak azt.Tiszteld az embert!” . játékos mozgásodat .” Ebből a jósjelből született az „udvariasság” ma már sajnos alig ismert fogalma. hanem attól. hanem azt. félnivalód éppen akkor van. Jól közelíteni valakihez nemcsak azt jelenti. csak nem a nemes. Követni valakit csak ebből a szemléletből szabad! Feltéve. s megharap” . Ma nincs udvariasság. A minőségek világában valódi Rangok vannak. amelybe nem gázolok bele. s nemcsak azért nem. hogy mások mit érdemelnek. hanem azért sem. mindez csak úgy érhető el.ezek is „tigrisek”. Őrizd meg laza. tisztelettudó. ha az „udvariasság” határait átléped. kioktatás. Az ősi szemlélet szerint minden emberi lénynek van egy „udvara”. nem akarok a tigris „farkára lépni”. Sok érzékenységet. Tapintatos vagyok. hanem a vérszomjas fajtából. csak arcunkra kényszerített mosoly. ha több akarsz lenni s értékesebb. hogy játsszál. hanem azt is. bántás. hogy tisztelem az udvar közepén élő ember lényét. megalázás . mint a magamét. hogy helyzeted nem veszélytelen. mert félek tőle. amivé tette magát (manapság alig van olyan „érdemünk”. A Lü mellékjelentései között ott van a „beteljesítés”. Az égi rend is így működik. nem akarok a helyére ülni. Az udvariasság alapja: önismeret. hogy mi az én normám. hogy nem gázolok az ő birtokára.mindezt akaratlanul is elkövetheted. hanem óvatosságot jelent. tapintatos. A veszély tudata nem félelmet. A másik ember tisztelete: a benne lakó Isten tisztelete. mint ha karrierista felettesed észreveszi. a „boldogság”. nem akarom kitúrni. ha bánni tudsz a nagy feszültséggel. Ma a világ teli van karrieristákkal. Ritka az a benső meggyőződés.pusztán elővigyázatlanságból. hanem azért. mert itt nagy. Sőt.68 - . nincs veszélyesebb.Siker. Ha csak karriert akarsz csinálni. de azt is. Gondolatok A jósjel azért int óvatosságra. mert tisztelem.mondja Gorkij darabjában egy részeges csőlakó.

hanem. de ne élj vele! Lágyan. A jósjel sikert ígér. Vonások 1. ha elődeid útját követted. 5. mindent jobban tudtok . Belül már erős vagy.és ráléptek a »tigris farkára«! Ha tigris akarsz lenni. . elfelejteni a régit.69 - . nem erővel kell megoldanod. ami eddig csak érlelődött. mit kockáztatsz. „Tigrissé” leszel magad is. hogy jó úton jársz. Haladj lépésről lépésre. Kis lépések jó irányba. Éppen akkor! 6. Ma a közönséges ember kétségbeesett igyekezettel akarja lerázni magáról a múltat. Most már láthatod azt. hanem a bátor tett pillanata. s ezért nem az a fontos. Nem baj. mivel állsz szemben. A tigris farkára lépsz. sántán is járhatsz. S láss sokkal tisztábban! Más az emelkedés. mintegy visszatér az áldás. mint egy katona. sem a körülményeidet: ne ütközz! Gyűjts inkább erőt. zavaros erői: saját utadat járod. Fél szemmel is láthatsz. s megharap. Itt már tiszta a szem s az ész: tudod. A vonal mai jelentése talán ez: a fát a gyümölcseiről. ne hagyd el a járt utat. hívságoknak. Se későn. mit! Egyetlen dolgod: a pontos időzítés. Sima. A jósjel helyes taktikáját alkalmazva egyre erősebb leszel. A helyzet beteljesedést ígér. Menj tovább a középúton. ha visszatérsz. A gyenge legyőzi az erőset. az odaadás a tudni vágyás és a gyermeki derű. s mit akarsz elérni. Kitartás. mintha nem élnél benne: nem hatnak rád a társadalom sötét. Ha benne élsz is a világban. Nincs hiba. Ez már nem a vakmerő. eredményes. 4. hanem lépj a nyomomba. rosszul is mérted föl a helyzetet: ebből csak elkeseredett küzdelem lehet. tűrd mások „rossz természetét”. Szemléld haladásodat. (Egyszer azt kértem szellemi Mesteremtől: „Üzenj nékem valamit!” Ezt a jósjelet küldte. aki nagy vezérért harcol. veszély tudatában. A helyzet nehéz. megtagadni az ősit . 2. Gyenge is vagy. mint gyenge ember a hatalmas tigrist. Védekezel. Baj! Úgy küzdesz. Tigris farkára lépsz. Ritka manapság a jó tanítvány. amely valaha elődeidre szállt. Jelentése: „Így kövess engem. engedékenyen arathatsz győzelmet.Követő taktikát kell alkalmaznod: az ügyesnek ez az egyetlen esélye az erősebbel szemben. Azt képzelitek. Egyszerűen haladsz. s más az elbizakodott törtetés. derűsen. de már tudod. Nincs benned nagyravágyás. mekkorát lépsz. hanem megértéssel. Kövessél!”) A Jósjel azt üzeni: légy óvatos. védekezel. s hogy mások mit szólnak hozzá. melyek fölösleges bonyodalmakat okoznának. Benső lényed vezérel. (A vonal eredeti jelentése más.s valami egészen újat kezdeni. nyugtalanság. 3. bölcsen. változó vonalak nélkül. végül üdvhöz jutsz. Ez a felfelé vezető ösvény. elégedetlenség. embert a tetteiről ismerni meg. A magányosnak üdvöt hoz a kitartás. Magasztos üdv. se korán. Határozott lépés. ha egyedül. Itt tenni kell! Tudod. A tigris legyőzésének módja: a szelídítés. Ha ezen jársz. Az Igaz Ember az Ősök Útján halad. Nem engedsz kísértéseknek. egyenes úton haladsz. Nem látod sem magadat. Hiányzik a respektus. ne próbálj átgázolni rajtam.

a jó közérzet. s ezért a vonások mindarra figyelmeztetnek. a béke. Tai VIRÁGZÁS (Harmónia) (Képjel: Ember úszik az Örök Változás folyamában. az élet minden területén megjelennek az áldás jelei: a bőség. odaadásnak.Csak a vallásos ember érzi . Áldás akkor van bárkin. Harmónia az. halványodik és egyre üresebb formává merevedik. A harmonikus személyiség puszta jelenléte is tisztít. Gondolatok . Ebben a vonásban a régi ember azt a biztatást látta. a jólét. Tai azt jelenti. felserken. A harmóniának varázshatalma van. hogy most „együtt vagy magaddal”. Tudattalanod a tudatoddal. „Kuo tai .még a vér is gyorsabban száguld az ereiben. Az ősi Kínában a virágzás a jólét és a csendes béke nyugalmát jelentette. Lehet. gyógyít és teremt.könnyű ebben az erőtérben ellustulni! -. Az is lehet.sőt. egyetlen karcsapással is hatalmas távolságot szelünk át. hanem a virágzó cseresznyefák jólétét.ming an!” . amikor tetteinket segíti az isteni Erő. annál valódibb hitet lát. nem történik semmi. az nem új. magának is. azt nekem is. megfiatalodik. S amit ezért jutalmul kap. s minden mulandó.így szól a sok ezer éves közmondás. hanem az isteni bőség szüntelen áradásának az eredménye. Ilyenkor nem küzdünk a „sodrással”. valósággal elrepül mellettünk a part. Nem követel. enged. ilyenkor még az embervilág sem ellenséges.” A „jólét” itt persze nem a mai elrákosodott dúsgazdagságot jelentette. Egód fokozatosan puhul.70 - . amit az Univerzális Szellem akar. az eredmény. mert semmi sem az övé: minden a Taóhoz tartozik. Mint a sebes folyóban. Amikor az ember a „Tao” hullámain úszik. mindenkinek akarja egyszerre.ha érzi még! -. hogy a harmónián is dolgozni kell! A békét meg kell óvni .s azóta csak hűl. Üdv! Siker!” A mai ember a tavaszi virágzás idején megrészegedik. hogy megkapd végre azt. hagyja. hogy új szövetségeseket találsz. a teste is. Első örömödben art hiszed. Ez nem az egyéni mohóság. A természetben ez a virágzás ideje. A kicsi elmegy.s mivel emberek vagyunk. a siker sem az övé. hogy valami új indul életedben. hanem belesimulunk. együtt úszunk vele. amit valóban megérdemelsz. nem sóvárog. hogy nem lett méltatlan nagy elődeihez. „Ha az országban jólét van. A Tao sodrásirányában is „úszni” kell. hogy ez az ember nem magának akar! Pontosabban: amit akar. hátrább szorul. mert erőnk összegződik a folyó erejével. vibráló öröm és mohóság borítja el . Nemcsak belül.) Lassan minden kivirágzik. rendez. igazságnak és transzcendenciának az ereje Krisztus idején még százezer fokos . a nagy jön.) 11. hanem valami ősi: a beteljesülés minden spirál-körön újra visszatér. a teljesedés. kívül is serkentő körülményekkel találkozol. azt akarja. hogy minél mélyebb múltba néz. a harmónia állapotát újra és újra meg kell teremtenünk. Harmóniában a Taóval. „Virágzás. ő is. Benső harmóniád emberi kapcsolataidban is visszatükröződik. hogy „maguktól” teljesednek a terveid . amikor harmóniába jut Isten akaratával. az emberek békések. a lelke is. A megragadottságnak. a szellemi világ . Érzem. Amikor a Teremtő és a Befogadó harmóniába kerülnek egymással. s a virágok is a Tao gyümölcseit érlelik.

A liliom szépsége mögött az örök isteni lét munkája és áldása van. amellyel . Mai sportolók ilyenkor azt a szegényes. Vállalkozni üdvös.. kemény és szürke munkában kezdi elveszíteni a hitét. Tudd. népszerűség. milliárdok. szelídülne az önzés. hogyan osztod be hited s erőd. S mintha körülötted is halkulna a zűrzavar. a nevető csecsemő. Becsüld meg. azt sem a siker részeg öröme. Tudd. A Tai békességet jelent! Ahogy Jézus mondta: a mezők liliomával Salamon király legnagyobb gazdagsága sem tud versenyezni. legtöbb. házak. hogy életünk szép korszaka volt. De kelj át a Nagy Folyón. Van.egyszerű és tiszta lelkű emberek borították a házukat. Az igazi boldogság az. hogy a Tai állapotában lényegesen erősebbek. Társakat találsz. A vonás ahhoz az emberhez szól. Iránytűid ne a vágy. aki megy. s társak nélkül maradsz. hanem a Közép tekintete.A Tai az egyik legígéretesebb jósjel. Minden síkságot lejtő követ. nem csak nekünk fúj. de igaz kifejezést használják. hanem az a sűrű fű. Nem mindegy. hogy se agresszió. hogy „formában” vannak. akkor se. a tiszta víz. ha tudjuk. a sorsát élő ember nyugalma. A boldogág: természetes. amikor észre sem vesszük. a nagyravágyás legyenek. Oszlik a sötétség. nyaralók.. bizonyossága vezessen. Célod távol van. Minden elmenetelt visszatérés. s új társak szegődnek hozzád. hogy az. Univerzális erők médiumaivá válnak. és odaadja. Ez most nem a befelé fordulás.. autók.a mi zsúptetőnkhöz hasonlóan . mint máskor. Tiéd a dicsőség. A Tai azt jelenti kínaiul: „több. van. Vonások 1. aki a robotos. hogy távoli célodat elérd. s a hasonló gondolkodású emberek felismerik egymást a derengésben. ha a Közép vezet. akkor is.s csak évek múlva emlékszünk vissza. „Lelki szárazságnak” is nevezik ezt a korszakot. hogy jelenlegi helyzetedből ki akarsz menekülni. a szép táj. Törekvéseidet a cél vonzása irányítsa. Ez a tett pillanata! El kell indulni. egy szelíd. Aki keserves munkában is állhatatos: hibátlan. Salamon gazdagsága merev: halálra ítélt emberek mulandó alkotása. az ambíció. jó szándékú mosoly. Menj csak tovább. Ha kihúzol egy fűszálat. Ne aggódj: segít a látható s a láthatatlan világ.71 - . hanem a tett ideje. Ne éreztesd. Harcművészek egyértelműen azt állítják. ha messzi a cél. de úgy. szeretők stb. ne az. siker. a hanyatlásban is áldás van! Akit a Közép vezet. Ezt természetesen ki kell használni. amivel most rendelkezel: mindenkié! A szelet akkor használjuk ki bölcsen. 3. mintha nem történne semmi . tetted ne halogasd. 2. sem a bukás keserve nem tudja eltántorítani. se görcsös akarás ne törje össze a harmóniát. mint az egészség. aki marad. a következő „taktikai” utasítást kaptad. hogy ez törvényszerű fázisa minden beteljesülésnek! Apály a dagály előtt. s ahhoz. a hasonlók is jönnek vele. A mai tébolyult világban a fölingerelt és kielégíthetetlen ember számára a „boldogság. Sorsod útján sokan lemaradnak. Ne őrizz magadban keserű ítéleteket. amire szükséged van. az agresszió. hogy méltatlannak tartod a partot.” Ennél több nincs! Isten szeret. ha nehéz! Áldás van törekvéseden.. olyan. . Hited ne veszítsd. Gyakran mégis úgy éljük meg. A „mao” nem közönséges fűszál. ha az emberek most szebbik arcukat mutatják feléd. jólét” fogalmaihoz nagyzenekari tombolás és plakátszerű élethelyzetek tapadnak: milliók. segítség kísér. Viseld el a műveletlent. amelyet most elhagysz.

a „Beteljesítő”. mint hinnéd! Bízz magadban s a szellemi segítségben! Ami késik. Alapvető. Fogadd el.72 - . A helyzet képe: „Megrekedés . kozmikus erejét. A Pi a pangó terméketlen. szellem nélkül tenyészik.csak őrizd meg magad.a nagy ember helye lent van. Ji császár férjhez adja lányát.4. Kövesd a példát. Nem figyelmeztetés. . E jelben nemcsak a taoizmus. hogy egy leszorításból úgy lehet könnyebben kijönni. ne tiltakozz. oszd meg. sorsszerű. A fészkéből kiröppenő madár képe ez. diszharmonikus NEM. lányát rangon alul adta férjhez. Repdes. amely még nem mer szabadon szárnyalni. aki azt mondja: túl álmodozó vagy. Ma nincsenek szerények. Csak a hitványnak s a rossznak van most itt az ideje. megállnak és rohadni kezdenek. aki ezt: ne kérkedj. Harcművészek azt mondják. ha gyenge vagy még. Áldás és magasztos üdv. Ezért nem ismerjük az alázat valódi. az értékesek lent. 12. Ide vonulj vissza. a Tai ellentéte. Manapság nem értik. Ez most nem a nemes tervek megvalósításának ideje. harmonikus IGEN. Ne lázadj. Van. Ez a motívum visszatér az 54. s vágyad teljesül! Aki lent van.és jönnek a kicsik. mert ezzel csak növeled a bajt. 6. mely sérthetetlen. amid van. Én ezt látom benne: „erősebb vagy. hogy mindenki megvesztegethető.embertelenség miatt. A Tai a virágzó. nemes és jó. s adja meg neki a férjnek kijáró tiszteletet. termékeny. hogy most ez a sorsod. Ilyenkor a dolgok megrekednek. hanem lazán kicsúszik belőle. repdes. Továbbmenni megszégyenülés.” Ne tégy most semmit . ha a harcos nem „nekifeszül”. hogy nézzen föl urára. Kövesd szíved vágyát! A vonásnak számos értelmezése van. de megparancsolta.Ég és Föld .eltávolodnak egymástól. vonásában. s az alázat rendszerint képmutató szerepjátszás. amíg a vihar elvonul. Van. maradj a realitás talaján. fölkerül . A hitványak vannak felül. mely Kína aranykorát megteremtette. Ji császár. A nagyok mennek . mindennek. Saját városodban hirdesd ki parancsod: ami történik. ami sötétben. hogy sorszerű! Saját „városod” lelkednek az a benső része. hogy a szerénység nem csupán tetszetős magatartás. nem múlik!” 5. A két kua . amikor az alacsonyrendűek rémuralma teljessé válik: a sok rossz között még viszonylag az a jó. de a krisztusi bölcsesség lényege is benne van.tudd. Ebből a bölcs szerénységből s alázatból született az a dinasztia. Kibillenthetetlen. Az Igaz Embernek próbatétel. jósjel 5. Pi MEGREKEDÉS (Diszharmónia) (Képjel: Egy száj azt mondja: „Nem!”) A Pi az előző jósjel. A város fala visszahullik az árokba. Megbuktathatatlan. ami üdvös. Ilyenkor semmi sem megy. Van. hanem a lehető legnagyobb felhajtó erő! Legyőzhetetlen. Nincs szükség seregre. A baj sokféle lehet . Még nem gazdag: majd felebarátjával együtt. aki azt: támaszkodj társaidra. Történelmileg ez az a helyzet.

s te ott maradsz mocskosan. gonosz. a megvesztegetéstől. Az ördögnek kellene eladnod a lelkedet. aljas. Ha lehet. A lényeg: az emberségnek nem szabad megsérülni. Addig ezt a kínai közmondást ismételgesd: „Pi zsi Tai lai!” „Szerencsétlenségből jön az áldás. Mitől? A hited elvesztésétől. olyanokkal keress kapcsolatot. hogy mivé lesz a világ. A hagyomány a lényeg alapján ítél. hanem az. boldogtalanul. Mert a sötétség elmúlik . Vonások 1. a lezülléstől.73 - . Nem szabad megszokni s nem szabad túlságosan alkalmazkodni hozzá. „eszme”. Az eszmékkel ritkán van baj. akik rosszul szolgálják azokat. ha ezt nem teheted. Negatív időszakokban is akadnak társak. A Pi-nek nincs morálja. Bizonyára sorsszerű. nem az számít. s várd ki a jobb időket. Ha teheted. Fogd meg a kezüket! Jövőt érlelő találkozások ezek . s vele jönnek a hasonló szálak is. ne vegyél részt semmiben. A jósjel ahhoz ad tanácsot. Vagy „szektának”. ha a rossz emberek uralják. „tan” hívének vallod magad. a túlélés érdekében kénytelenek vagyunk a helyzettel előbb-utóbb megalkudni. Üdvöt s sikert hoz az állhatatosság. Mások is óvják magukat s várják a jobb napokat. akik szintén emberségük megőrzésére rendezkedtek be . Inkább várj. mert a kínai „fei zsen”-nek. de a rossz fajtából: maffia. a lealacsonyodástól. s főleg attól. Megrekedésből jön a Virágzás. A helyzet most nem az emberségnek kedvez.egyelőre még a „kulisszák” mögött. hazug s akadályozó. Ha most érvényesülni akarsz. „vallás”. hogy ezt az állapotot hogyan viseld el. terveid. Óvatosan. A színen még másik játék folyik. Kérdés. amíg a légkör megváltozik. mert ha a korszak hosszabb ideig tart.Egyetlen feladatod most nem álmaid. Kihúz egy fűszálat. hogy utólag megvesd magad.” Gondolatok A Pi ideje semmiféle megvalósulásnak nem kedvez. a megvehetőségtől. legalább a lelkedet ne add semmihez. hogy megóvd magad. Hamvas Béla egész élete ennek a jósjelnek nehéz és sikeres megoldását tükrözi. Így mondom. az erőd elvesztésétől. .és a fennálló világ „rendjével” semmiféle közösséget nem vállalnak. ha ő képviseli. milyen fokig. Ilyenkor „pártnak” nevezik. A légkör kísértő. milyen „izmus”. Azzal is számolnak. később nagyon megbánod. Harcművészek ilyenkor kerülik az ütközetet. A jósjel meg akar kímélni a sikertelen ütközésektől. Az emberekkel van baj. Ez ugyanis csak érdekközösség lenne. Várd ki. vesztesen. Terveidet csendben érleld tovább. Ha az ember nem „jó”. hogy a „szellemtől elhagyott” ellenfél aljas és alattomos eszközökhöz nyúl. hogy milyen ember vagy? Jó vagy rossz? Sötét vagy világos? A Pi idején a sötétség uralkodik. a legszentebb eszme is megrohad. és a „pi”-nek is ez a jelentése: „rossz. Az elmúlt évszázad bőséges példákat mutatott arra. Válasza radikális: ne végy benne részt! Várj! Őrizd magad! Nehéz ezt manapság megtartani. elképzeléseid megvalósítása. boldogtalan”. hanem az.

5. 6. S az „ember” képe. az „együtt” időszaka. Tung Zsen EMBERI KÖZÖSSÉG (Képjel: Száj egy házban. Csak a közönséges emberek útja nyitott .s ezért állandóan ismétli azokat. az ősi tanítás azt mondja: minden valódi közösség alapja az Istennel való közösség. Ez a szótlan egyetértés jele. ha tanulságait megőrizzük magunkban. A „hsziu” (szégyen. „Emberi közösség a szabadban: siker. átcsap az ellentétébe. . sereg. A sorsfeladat közös. hogy megtapasztaljuk a titkait. a közösséget. s legyőzésének külső-benső taktikáját. sem közösségi tragédiáiból nem tanul . hanem arra is. A diszharmónia ideje lassan elmúlik.az Igaz Ember előtt akadály van. mint amikor valaki a kertjét gondozza. város. Csakis az a siker tartós. A közönséges ember sem egyéni. nem hibázik: A (sors) gondos művelése sugárzó beteljesüléshez vezet. Aki sorsát teljesíti. Nem egynapos munka. Magyarul egy falu „lélekszámáról” beszélünk .74 - . párt. hogy minden mulandó! Önmagát eperághoz köti. úgy mások felett se törj pálcát! 4. amit kapsz. bűntudat) azt jelenti.ami a változás előjele. 13. megbánás. aki szívéből cselekszik és a sors akaratát teljesíti. Viselni a szégyent. Vakság és gátlástalanság után ez némi „megszeppenést”jelent .) Ez most a „másokkal”. vallás. Viseld magadban rejtve. hogy a kérdésed benned vagy másokban már lassan megérett odáig. Az Igaz Ember a siker pillanatában a legóvatosabb.2. A diszharmónia ellentétébe fordul! Múlik a megrekedés .kínaiul a „szájak” számáról. A baj nemcsak arra való. mert megbánod. Ne lépj. a bizonytalanság és a kétség okait. A „művelés” (csou) olyasmit jelent. amelyet bölcsen fogadunk. Ahogy a veszteség nem töri le . Gondold át újra s tisztázd magadban a zavar. A „pao” itt is benső „viselést” jelent: nem tartozik senkire. Innen a közösség eszméje.a győzelem sem vakítja el azt. De bármiféle „egység” jön létre a „sokféleségben”.jön az öröm! Virágzás indul. Várj! A gyors „sikert” hagyd a közönségeseknek! Ez még az ő idejük. Ahogyan magad. 3. hogy a hiba fölismerhető. közös vállalkozás. A benső és a külső egybeesik: a méltót segítik. S még valami: minden átélt nehézségnek csak akkor van értelme. Igaz Embernek üdv! Nem felejti. egyesület stb. tető alatt. család. Siker! A „viseld magadban” (kínai „pao” jel) anyaméhben rejlő magzatot mutat.” Sokféle emberi közösség van: nép. Üdvös átkelni a Nagy Vízen. titokban az üdvös jövendő. hogy amikor valami eléri a csúcspontját. Így rejlik s érlelődik benned csendesen. Az eperág (sang) a benső béke és nyugalom szimbóluma. Az idők nem kedveznek a megosztott érzéseknek. Jung ismerte föl és alkalmazta gyógyításaiban azt az ősi gondolatot. Pangásból a virágzásba átmenni: folyamat. hogy kikeveredjünk belőle. Üdvös az Igaz Ember kitartása. A tett elérkezett. s ehhez meg kell teremteni az egységet.

Akinek nincs célja: széthullik. ahol egymás erejét megsokszorozzátok.. Harmonikusan. egy „mindenki mindenkiért” hit . Mindig van a másik emberben valami. Ha nincs közös szellemiség. Az Igaz Ember természetük szerint osztályozza a népeket s megkülönbözteti a lényeket. mindent „tudatosan”! A lélek erőit a fölismert életcélok összefogják. hisztérikusabb az ember. hogy koncert után utálják egymást . lelkileg vagy eszmeileg rokon. fel kell ismerni. s az egység újra megteremthető. ott gazdagok. Lehet. amelyet ha megérintünk. különleges talentumát. Nem véletlen. mindenkinek van: legfeljebb nem tud róla. Lényegében minden igazi közösségnek szeretet alapja van . önzésünk leszelídül. Az állati csordát összetartja az ösztön. ami szerethető. indulatosabb. addig együtt kell hogy legyenek. lezüllik. egy csodafa. E jelben ingerlékenyebb. Ez lesz az a pont. szépségét. Népek a hitvilágukkal együtt születnek. De életcélja mindig.s éppen ezért! .s ha ez nincsen. A Zenét szeretik .nagyra nő. egyedi. ami hasonló vagy ugyanolyan. egy közös cél. mint a mágnes.még egy jó zenekarban is szeretni kell egymást a zenészeknek. jellegét. amíg játszanak.de amíg „benne vannak” a zenében. ha a zenész megteremti vele a közösséget. Egy fán nincs két egyforma levél. a közösség kiszárad.” Vagyis az Egység másik titka: a Sokféleség. akkor az egész önmagától széthullik. összeránt bennünket a széthúzásból. „Ha ketten összegyűltök az Én nevemben: veletek vagyok!” Ez ennek a jósjelnek a misztikus. A harmónia megteremtésének első titka: rá kell érezni. ott erősek leszünk. hogy a közös hit a legerősebb összetartó erő. Nem begyúrni mindenkit egy közös masszába (ahogy azt a kommunizmus képzelte). ami bennetek közös. „vízszintesen” nem tudunk egymással tartósan megegyezni. erőtök összegződik. ahol egymásra rezonáltok. s újra visszatér az „együtt” békéje. A lélektani cél: benső egységünk megteremtése. s ez lesz az. gyűlöletünk eloszlik. s a zene bennük van. nem jön létre igazi közösség. akik az élet más területén talán nem is tudnának szót érteni egymással.75 - . A jó zenekar közös „istene” a muzsika. Össze kell jönnötök egymással. Semmit se „ösztönösen”. krisztusi értelme. mégis . s a legmerészebb vállalkozásotok is eredményes lesz.Ha fönt nincs közös igazodási pontunk. ahová diszharmónia vagy a kezdődő széthúzás esetén vissza lehet menekülni.és ezzel együtt tizenegy teljesen különféle jellemű és készségű ember. Ahol egyformák vagyunk. Ez még egy jó futballcsapatra is jellemző: van egy közös csapatszellem. de az emberek közösségét csakis a Szellem tartja öszsze . S ha a hitviláguk ereje gyengül. Az érdekkapcsolatok romlékonyak s rövid életűek. A sok Jang erőt csakis az önismeret fénye tudja megszervezni. A másik titok az így hangzik: „Ég együtt a Tűzzel: ez az emberi közösség képe. ahol sokfélék. hanem megőrizni mindenkinek a saját arcát. Mi az. méltóságát. mint a szerelmesek. elkorcsosul. s istenükkel a kapcsolatot elveszítik. mi az.egymásban is. hogy sorsfeladatodat másokkal együtt kell megoldanod! (Közös életcél. Gondolatok . legalábbis addig. s végül eltűnik a történelemből. mint viharban egy biztos szigetre: minden valódi közösségben van egy szilárd centrum.) Talán ezt mások is érzik. Ez a jósjel azt üzeni. Ha ez sikerül. Ez a Szeretet-pont. s ha ehhez visszatalálunk. képességét. alul. feldúlja a gátlástalan önzés.. zenésztársaival is harmóniába kerül.

hogy valódi. Az. s akit (vagy amit) szeretni tudok benne. hogy a bárki részéről föltámadó egoizmus nem dúlja szét az egységet.mondja Hamvas Béla . mint Shakespeare hősei. még nem következik. akik más körülmények között ellenségek is lehettek volna. Társulás a kapun kívül. Ehhez azonban gyenge . Az emberben lévő titáni Én minden módot megragad. s ezért előbb-utóbb megszégyenülnek. Ez az első feltétele annak. ahol az egónak már semmiféle érdeke. a ravaszkodás próbálja megdönteni az erős vezetőt. Most mégis ez a feladatod. hogy igazi közősségi létre alkalmatlanok vagyunk. hogy társakra találj. Ilyenkor rendszerint mindenki veszít.viszont hosszú időre megosztja az egységet. ami a „darwini állatember” ösztöne: elvenni másoktól. családi érdekszövetséget jelent. sem „világnézetek”. 3. hogy itt közös dologról van szó. hogy ehhez joga van mert neki van igaza. Nincs hiba. S minden emberi lényben azt. ha azon a ponton társulnak egymással. Társulás (cung) klán szellemmel. Gyakran úgy. Kérdésedre a válasz: együttműködni másokkal! Fölismerni. A „cung” eredetileg törzsi. hogy az emberek „szabadban” találkoznak. De jelentheti azt is. hogy a közösséget megbontsa. Vonások 1. Olyan feladatról. Csakis akkor. az az. hogy nekem.feltéve. Az ilyen „közösségek” mögött mindig az önérdek munkál. hanem az a mohóság.” Ezt mindennap tapasztaljuk. „tanok” vagy hiedelmek hozzák össze az embereket. akihez közöm van. amelyről nemcsak nekem. a Taót jelenti.. azt jelenti. faji. Abból. amelyről itt szó van. hogy két ember azonos vallású. mert a helyzet ígéretes . hogy itt sorsközösségről van szó. Fegyverét bozótba rejti. Magas dombra mászik. túl van minden csoportérdeken. nekünk legyen! Az egoizmus itt frakciót alakít s megbontja a közösséget. de legfőképpen mégis az. Az ilyen „klánok” mindig mások ellen élnek. Sikert kínál. tartós kapcsolatban tudnak élni egymással.. sem vallásos hovatartozások nem játszanak szerepet. A kommentárok nyugalomra intenek. Egónk oly mértékig túlfejlett. az ilyen csoportokat nem a Szellem (a Tao) vezeti. És gyakran meg is haltak egymás mellett. sem előítéletek.76 - . amikor olyanok fogták meg egymás kezét. hogy az ego (az önzés. aki a meghasonlást előidézte. (Rómeó és Júlia története arról szól.„A mai ember . Nem lázadni! . Ki kell lépned zárt világodból. hogy igenis bele kell vágni. Nvitni kell. Pártpolitikában ismerős helyzet: a bizalmatlanság. 2. de másoknak is számot kell adni: közös a cél. a nyitottság és az odaadás hiánya) milyen mértékben akadályozza a harmonikus együttműködést. Az az „emberi közösség”. hogy itt sem érdekek. s azt. És még valami. hogy bizonyos doktrínák.) Amit a „Tung Zsen”-ben fel kell ismernünk. hogy egy közösségre teljesen képtelen világban hogyan jön létre két ember között valódi sorsközösség. a frakcióteremtés. Az egyes vonások arról szólnak. Az ilyen nem szükségképpen szerelmi történet! A háború és az 56-os magyar szabadságharc idején számos esetet tapasztaltam. „meggyőződése” nem működik. Az Isten itt nem református vagy zsidó „istent”. A jósjel biztató. hanem az Örök Egyet. Megszégyenülés. Nincs igaza! Ahogy egy emberi lélek. a különállás. Egymás sorsával is el kell most számolnunk. bátran. úgy egy közösség is meg tud hasonlani önmagával. Bármit hazudnak is. Három évig nem emelkedik fel. hogy önmagának is azt hazudja.a közösségre nem érett meg.

nagy „birtoklás”. először sírnak. De el kell fogadni. Titka pedig. lenni” . hogy NAGY ARATÁS. ha sikered lesz. olyan képjel. Minden kapcsolatunk csak bizonyos „síkokon” működik. s ez lehetőség a harmónia megteremtésére. Ez a vonás azt mondja: harcolj. s azokon nem lép túl. csak árnyéka a valódinak. mindenki tudja. de nincs már háborúság. felül a Tűz értelmes fénye: a hatalmas erő itt tudatosan. Alul az Ég ereje. Az öröm azt a felismerést jelenti. sem ravaszkodás nem dúlja föl az egységet. hogy te magad érett légy! Ha érett vagy. Talán tiszteletben tartja mások határait is . Nincs megbánás. Úgy látja. ahogy a sereg katonáit is összehozza a keserves küzdelem s a győzelem öröme. s van is hozzá elegendő energiád. 6.. hol vannak a határai. és öszszetekerednek az ember belei. hogy hogyan érd el a célodat. A földön semmi sem tökéletes. Sem agresszió. „Tűz az Égen A Nagy Aratás képe. tudod. tudod. Így teljesíti be az Ég dicső akaratát. mert érdemes! Még akkor is. valóra válása mindannak. Most bőséggel kapsz . hogy semmi sem a tiéd. hogy „aratás”.77 - . Nagy tettek. nem csupán az ő érdeme. Nem baj.de ősi értelemben azzal a figyelmeztető jelentéssel is bír: „Ne szálljon a fejedbe a vagyon s a dicsőség . Az igazi harmóniáért meg kell küzdeni. A „rossz” („vu”). s segíti a jót. mert túlzabálta magát. A megpróbáltatásokra szükség van. amely nem az egyetemes szeretet alapján áll. Ez is ilyen. 14. ha néha kétségbeesel. Közösség a réten. amelyen görcs van a szívben. s bár mindent megtesz érte.) Ez a nagy aratás ideje. nagy eredmények.a Holdat nem lehet megfogni!” A . Utólag jövünk rá: sorsszerűek. nem részegedik meg. 5. s el is éri azt. Vigyázz. nagy energiák. Akik összetartoznak. amire vágytál .de a legfontosabb. amely meg akarja fogni a Holdat. bőség. Sok népmese tipikus története: nagy megpróbáltatások után a fiú s a lány egymáséi lesznek. hogy az ember alázattal fogadja. Jó szerencse! A sikertelen lázadás után ez most a megbékélés lehetősége. Bizonyos önvédelemre s a másik önvédelmének elismerésére még egy eszményi közösségben is szükség van.” A beteljesülés (siker) az önismeret pillanata. mert megcsúnyulhatsz! Óvakodj a mohóságtól! Az Ég megérleli azt. Fölmászik a magas városfalra. Ez a nagy siker jele. A földi életed sem.Jou” azt is jelenti.4. de nem tud támadni.s ez nagy dolog. Válaszfalak vannak még közöttünk. hogy „összetartozunk”. Ta Jou NAGY ARATÁS (Képjel: A „Nagy” jele. összeszedetten tör célja felé. ami beérett. Az Igaz Ember tudja. A jósjel nem ad tanácsot arra vonatkozólag. Minden olyan „közösség”. Valami mindig hiányzik: a lelkünk mélyére süllyedt „aranykor”. Az Igaz Ember legyőzi a rosszat. majd nevetnek. Ta Jou pedig azt. s mellette egy kéz. birtokolni. hogy az áldás az égből jön.fogadd alázattal! . amit itt le kell győzni. Manapság a „Jou” azt jelenti: „bírni. ha álmai valóra válnak.

A másik tanács: tartsd a lelkedet lazán. de ne fejetlenül! Ha bármihez hozzájuttat most a sorsod. megfeledkezel az önvédelemről. sikert elérsz.78 - . Ne élj vissza a hatalmaddal (peng). és ne veszítsd el a tisztánlátásodat! Gondolatok Amikor az ember tudja. a lazaságról. mint a magyar: most tehetsz másokért. Itt szellemi kincsekről van szó. s az agresszió csapdájába zuhansz. hogy túl erősnek érzed magad. 5. De ártani a valódi nagynak nem tudnak .de ne válj indulatossá! Törj a célod felé. akikkel sorsod van. megoldod! . Engedd. Ilyen lehet a hűséges társ. Nincs hiba. A közönséges ember nem tudja megakadályozni. Indulj .ez a kicsinyek. Nincs kapcsolata az ártalmassal. A herceg az Ég Fiának ajánlja fel. Benső igazságod s méltóságod hat az emberekre. Ha számítasz a nehézségekre. a „nekem van igazam!” győzni akarásából fakadnak. Az. Nincs hiba. Nincs hiba.ami azt jelenti. hogy magad se lépj túl a „közép”-en: ha túl barátságos. S mivel ezt tudod. hanem a legnagyobb Erő megnyilvánulása! A vonás másik tanácsa: ne kívánj túl sokat! Az már másoké. gőgből. semmiféle rosszakarat nem tud a beteljesülés útjába állni. Ez a „beleesés az akcióba” . Vonások 1. Sokat viszel. Nagy Kocsival vidd! Menj a kijelölt célod felé. lényed alapvető szelídségéről. 2. s ne engedd. eredményt. Ami jót. hogy mások is ragyogjanak! Aki valóban erős: tisztán lát.csak ott. Itt olyan késztetésekről van szó. elveszted méltóságodat. de a győzelem szempontjából roppant előnytelen emberi tulajdonság (ahogy azt manapság vélik). gyakran. hanem az áldást. 4. A „peng” képjel azt mutatja. s messze mész. Győzelmet ígér.Légy nyugodt.majd ha jön. Kínai kommentárok még azt is mondják.s ezt érzik azok. Ha felkészül a nehéz. hogy bármikor készen állj a hirtelen fordulatokra! Semmire se készülj előre . ahol még ő is „kicsi”. Nagy vállalkozás kezdete. vétket követ el: elsősorban önmaga ellen. hibátlan is marad. a megbízható barátok vagy a tudás. tudd. hogy törekvésedet bármi eltéríthesse útjáról! A nagyot le akarják húzni . Legnagyobb. keserves munkára. Ne hallgass senkire. ennek nemcsak te. mindenkiért! Aki zsebre teszi a szerencsét. beteljesíti. mit kell tennie. ahogy manapság mondják: „lenyúlja”. a féltehetségek ösztönös szándéka. Vannak olyan értékeink. nem a tied . a saját bukását készíti elő. akinek adatik. sikeres leszel. túlerőből. s nincsenek önző hátsó szándékaid. amelyekből egy életen át élünk.biztos vesztés. a szerénység pedig a valódi nagyságé. aki nem tesz”. „a tehetős. s nem ad. A tisztánlátás a szerénység alapja. 3. hogy „tehetős” lettél! A kínai is pontosan úgy gondolja. Harcművészetben ez a Nagy Akció. feltéve. ha nem „esel bele” . hogy valaki túl hangosan veri a dobját. visszatérő hibám.Istené. A feladat nagy. de az ügy is kárát vallhatja. És a tartalékolás hasznáról. Hogy jól értsd: a szerénység nem csupán egy vonzó. „Középpontodból” sugárzol. amelyek hiúságból. a szellemvilág támogat . amit megszereztünk. hogy a siker pillanatában mindig telhetetlenné váltam! EI is vették tőlem. s van is ereje hozzá: mindazt. Üdv! A vonás sikert ígér. amit idáig érlelt. túl közvetlen vagy.

miközben mosta Péter poros lábait . oly mértékben kezd sugározni lelkének rejtett atomereje. Nem tudta még elképzelni sem. hogy a valódi király előtte térdel. felmagasztaltatik” . s ez nyilvánul meg „külső” életében. mert be akarja kasszírozni nemcsak a pénzt. Bármit kérdeztél.ez a kereszténységnek. ki meri jelenteni. alázatoskodás. Áldás van rajtad és munkádon. s mint egy földi Császár. hogy aki valóban szerény. aki valóban vagyok. a Főpap. A gátlástalan önzés előszeretettel jelenik meg a szerénység pózában (farizeizmus). hogy te maradj csak szépen alázatos. tiszteletteljes. Itt most azt jelenti.kérdezte Jézustól a megdöbbent Péter. . „Aki megalázza magát. Amit manapság látsz: álszerénység. a taoizmusnak s magának a Ji-kingnek is alaptanítása. Amilyen mértékben fölszámolja magában valaki az ego uralmát. Mi ezt gyakran hajlamosak vagyunk földi életünk gyümölcsérlelő korszakaira érteni. a sikert és az elismerést – de még a szenteknek s a „jó embereknek” kijáró isteni dicsőséget is. Amit nem tudunk a valódi alázatról. hogy éntelenné válj. az ő poros lábait mossa. hogy ő Isten Fia. A harcművészetben az éntelen ember a szó szoros értelmében legyőzhetetlen! Nemcsak azért. nem tudta volna az emberiség történelmét gyökeresen megfordítani . „Te mosod meg az én lábamat?!” . de azért is. sőt régen se nagyon értették. éntelen. egyenlően. Ha Jézus csak egy kicsit is gőgös lett volna. Légy hálás mindenért! 15. Csien SZERÉNYSÉG (Képjel: Egy száj . A pöffeteg.Bár. jósjelhez. az Isten „fönt” van. pedig többet jelent: védőpajzsot a sötét világ sötét erőivel szemben! Ennek a vonásnak értelme akkor tárulna fel előttünk.tudta.és ma már senki sem beszélne róla. Jelentése: az ember igazságosan mérlegeli benső dolgait. ha elhivatott.79 - . de később majd megérted. mert tisztán lát. a Teremtőhöz. olyan legyen. hogy „egész népemet fogom tanítani”. Nem értette. hozzá kell tennem. a Mester. alázatos.„Amit én teszek. azt hirdeti. sőt ki is mondta. A mai ember ezt nem érti.s egy kéz. hogy műveit beleírta az emberiség kultúrájának történetébe. nem tartja fontosnak. Feladatod most az. aki nemcsak a világot. isteni lény. hogy a neve fennmaradjon. Az Ég védelme alatt állsz. hiú és hatalomszomjas ego ravasz színjátéka.”) A „Csien” neve csak hangzásban hasonlít az 1. Miközben zsebre teszi a hatalmas vagyont. Az éntelenség (alázat) mágikus aktus. aki az Egész erejével él. „Tiszta szívből szól a száj. A Csien jelében valódi éntelenségről van szó! Itt az ember pontosan tisztában van a saját értékeivel! Krisztus . és saját ruhájának kötőjével törölgeti. ha látnánk a láthatatlan világ csodálatos munkáját. Azt hitte. a hatalmat. képmutatás. s intuíciója vezérli. de önmagát is becsapja. . de szemérmetlen képmutatásnak is tartjuk. mint a legkisebb”. előzékeny. azt most még nem érted. hogy szerény. amely gabonaszálakat egyesít s választ szét.És Jézus azt válaszolta neki: . az a következő. neked azt mondja: a szegénység erény! Miközben a fejedre lép.” Péter a pöffeteg egóról vette a Nagyság mintáját. Ez a gondolat nemcsak hogy idegen tőlünk. hogy „aki a legnagyobb közöttetek.6. megközelíthetetlen pompában ragyog.„Soha!”. Üdv és nagy szerencse. szerénységgel tudod megoldani. s hogy rá a legnagyobb dicsőség vár! A szerényt az álszerénytől a hiteles önismeret különbözteti meg: egy szerény művész. Annak mutatom magam. S utána még föl is kiáltott: . és annak fényével világít. kezdettől fogva. mert „saját akkumulátora” helyett a Mindenség atomenergiája működteti. lesz egy magányos kis emberkéből kozmikus hatalmú.

de nem tűröd. s akiért örökösen aggódott.A jósjel azt tanácsolja: maradj lent. ha a siker fényébe belevakul.80 - . divatos „világsztár” beszámolt arról. Ráadásul a lánya sohasem fogadta meg tanácsait.” Ha szerény vagy. ahol mindezekből semmi sincs. Az Igaz Ember csökkenti. szüntesd meg szeretetedben az önzésedet. a vesztéstől nem félsz. Sok hírneves és túl ünnepelt. ha bátran kiállsz a rád bízott Ügyért. a hatalomvágy és az önzés . Sikere a méhben érett meg . de nem a tiéd. erőből.s ha nem vigyáz. hogy kizsákmányoljanak.a másik oldalon a megalázottság. A szerénység a legnagyobb eredmények szülőanyja. „éntelenül”. Keleten karmának hívják. és növeli azt. Mérlegeli a dolgokat.ne légy se szolgalelkű. életismerettel és a szüntelen „mérlegelés” jógájával. alázatosan. és elveszíti a szerénységét. hanem akkor. csakis méltóság. tudod a választ: amikor itt az ideje! Mondok egy példát: Egy anya azt kérdezte. szabadság és az isteni egység érzete. hanem Istené. szorgalmasan: fényes jövőt érlelhetsz így a csöndben. de nem úgy. Mérlegelés azt jelenti. A Ji-king válasza a „Szerénység” jósjele volt . Ha szerény vagy.ha lent vagy. Ha nem magadnak akarod: megkapod! Mikor? Ha valóban szerény vagy. mindenedet odaadod . hogyan viszonyuljon a lányához. ne ünnepeltesd magad. szolgalelkűség és a reménytelen kifosztottság. mindig lépj hátra s lefelé . láss mélységes értelmet a szolgálatban. Alázatát végső soron mindenki az Éden kertjében veszítette el. Az erőtlennek erőt adsz . Ismerd és becsüld saját értékeidet . ami túl kevés. Ez nem erkölcsi kérdés. hanem a lét dinamikájának sorsszerű működése. A megfejtés: Légy a lányoddal „éntelen”. hanem a magvetés ideje! A gond ott van. mert küzdelmes élete volt. a szótlan. Az alázat pontosan KÖZÉPEN van. A bölcs azt mondja: „Hegy a Földben: Ez a szerénység képe. ne aggódj miatta. Ezt csak nagy munkával tudod elérni: önismerettel. hanem úgy. Szolgálsz. lelkileg és művészileg is tönkremegy. tehetetlenségből . Ez most nem az aratás. hogy nem tudjuk.s ezért a legnehezebb dolog megérteni. Gondolatok A jósjel azt üzeni kérdésedre: dolgozz csak szerényen. és föl fogsz emelkedni! Ha fönt vagy. A legnagyobb dolgok mind lent. A szó össze van hazudva . Alázatosnak (éntelennek) senki sem születik. gyengeségből. hagyd menni őt a saját útján! Te szülted. s kiegyenlíti őket. hogy értékeit élete szerény és szorgalmas időszakának köszönheti. Nem akkor vagy alázatos. hogy az egyik oldalon van a pöffeteg gőg. és a győzelem nem részegít. mint egy szolga. a mélyben. Kivéve. se önmagad igazságtalan bírája! és ne várj senkitől elismerést. ha hagyod magad megalázni.hanem bátorságból.” Nem tudnak ugyanis olyasmit adni.az erőszakosat letöröd. Ha mégis kapsz: köszönd meg és annyi! „Emberektől dicsőséget nem veszek. otthagyta. ahol az Örök Élet Fája s boldogsága volt . mi a valódi szerénység. Minden dicséret: üres. ha Istentől ered . tetted jutalmával nem törődsz: maga a tett az örömöd. alázatos odaadásban születnek. a csöndben. akit nagyon szeretett. ami túl sok. tehetségből. Ha kell. ne féltsd. .de ez a dicséret belülről szól. mint egy király: nem gyávaságból.meg kell tisztítani. ami nekik sincs.változó vonalak nélkül.

tedd másokkal együtt.és menj tovább. Üdvös hadjáratot indítani s a győzelem után rendet teremteni a fővárosban! .81 - . Valósággal kinőttek a szárnyai. „éntelenül” .. Ha egyedül kevés vagy. 4. nem magának akarja. Itt a hamis és a valódi alázatról van szó .elengedő szeretettel! (Az anya megfogadta a tanácsot. mert valójában gyenge és fél. hatalmas tettekre képes. a nehéz is könnyűnek fog tűnni. Megmutatkozó szerénység. szépen. A „ming” (megnyilatkozás) kukorékolást. Termékeny időszak. a küzdelem s a fegyelmezés ideje. Ha megőrzöd éntelenségedet. hogy saját sorsfeladatuk teljesítéséhez nyújt nekik segítséget. 2. a lány sorsa is megváltozott.Isten előtt nem. amit Isten oltárára leteszel.de ne az „Enyém vagy!” rabságban tartó fojtogató ölelésével. menj tovább éntelen. Mondd ki. A vonás vallásos értelme.Bízd rá! Szeresd . Az állhatatosság üdvös! A szív bőségéből szol a száj. hanem magáért a Cselekvésért cselekszik: boldog. Az éntelen azonban. 5. segíteni fognak. jól és jó helyről. csiripelést is jelent. Ha csupán az önérvényesítés szándéka mozgat. Az Igaz Ember a legnehezebb feladatát is alázattal teljesíti. Megnyilatkozó szerénység.” Aki a Tao folyamában úszik. mert érzik.ilyenkor az Igazság Kardja ragyog a markában. És ez sugárzik róla. ha megkapod. A belőled sugárzó erők másokat is mozgósítanak. mert célhoz érsz! Ha Igaz Ember vagy. A vonás második jelentése arra az önzetlen magatartása utal. ha gyengének érzed magad. És válaszolnak rá! 3. Gyűjts erőt. ami az Igaz Embert irányítja: amit akar. hanem „szerényen”. Megnyilatkozó szerénység. Semmi sem akadályozza a haladást. gondolataid vagy kimondott szavaid üzenetére. szíved gondolatának! A szerénység „kukorékolása” hangzik a legmesszebbre. csak tedd a dolgod „pontosan. amellyel a madarak messzi távolból is hívják és felismerik egymást. hogy imádságod meghallgatásra talál: jót kérsz. bármibe is fogtál. az előtt nincs akadály . várj még. Ez most a cselekvés. A jóslat csak a benned élő Igaz Emberre érvényes. Ha várni kell. hanem a hódítás! Néha az alázatos is háborúzik . hogy környezeted visszajelez érzéseid. másra számíthatsz. s nem száll a fejébe a dicsőség. Vonások 1. köszönd meg Istennek .. mert cselekedned kell! Kérdésed megoldása tőled függ! Nőj föl a feladathoz! 6. A helyzet kedvező. vagy legyőzi azt. Üdv! A vonás első jelentése: bármilyen nehéz és súlyos is a feladatod: hajtsd végre. Az Igaz Ember szerénysége is szerény. ezért állnak mellé mások. Hétköznapi értelme pedig annyi.mert a Tao vagy kikerüli. Az éntelenség az embert „láthatatlanná” teheti .de tettei megmutatkoznak. Az igazán „éntelen” ember nem az Eredményért. Ezért nem türelmetlen. aki nem magáért cselekszik.mert a helyzetet csakis a valódi alázattal lehet megoldani: ez pedig most nem a behódolás. S ettől nemcsak kettőjük kapcsolata. tiszta hittel! Akadályok csak az egónk előtt tornyosulnak . veszteségre. Ezért segítik. A veszélyes Nagy Vízen is átkel! Üdv! Ne nézz jutalomra.) A Csien végső értelme: az a tiéd. Bármiben vagy. ahogy a csillag megy az égen. Semmi sem akadályozhat! Az álszerény nem mer. amit akarsz! Adj hangot érzéseidnek. hogy teheti.

Van. mint csődöket. aki így: Előrelátás. A zene. mindkét nézet igaz. kiábrándító eseményeket. ahol önismerettel s önfegyelemmel le kell törnöd egód uralmát. mint a második vonásnál. A közös öröm. hogy seregeid fölvonulhassanak! Készülj a táncra! Gyűjts erőt s tudást.82 - . túláradó érzések erejéről van szó. a reménytelenség. hogy vidám mutatványaikkal örömöt adjanak az embereknek. És ezért éppúgy szülhet nagy műveket. botrányokat. megéljük az „együtt” örömét. Felelőtlenné. Lélektani értelemben itt az összerezgő. Ez az Öröm születése. Ami hiányzik ilyenkor: az előrelátás. a józan „én” szorongva figyelő görcse. Ezért tanácsolja a Jü: hívj segítőket. Harcművészetben ez a végső győzelem előtti nagy összefogottság pillanata. A csata még nincs megnyerve. megfontolatlanul.ilyenkor lehullik rólad a félelem.mindegy. „szent őrületben” születnek. a tánc és a színház csodája. Lelkesedésből bárminek odadobhatjuk magunkat. ha látnánk a láthatatlan világ csodálatos munkáját. Lelkesedésből született a Kilencedik Szimfónia és sok nemes célú forradalom . s lelkesítesz. Önfeledtség.északon azonban táncolni tanították őket.Itt.) Jön a tavasz! A Föld alól Villám tör fel . félelmünk. Minden öröm „felszabadult” öröm . (Állítólag Vu király kedvelte az elefánttáncot. Tudd. S úgy tűnik: minden lehetséges! Nagy tettek és művek ilyen inspirált állapotban. Lelkessé válsz. Jól tudják ezt a diktátorok. az ész nyugalma. akik odaadásra vágynak.” Ezért figyelmeztet a Lelkesedés jele a Józan Előrelátásra. A Jü két értelmét állítólag az elefánt képe adja. hogy amikor fölpezsdül az élet. A felpezsdülő érzelmek ugyanis nagy dolgokat szülnek. hogy minek s kinek adod oda magad! Nagy dolog a lelkesedés. lebegünk. Légy hálás mindenért! 16.az odaadás végre megszüli a rég várt felszabadulást. Kilépünk magányunk páncéljából. A Jü jelentéséről megoszlik a kínai bölcsek véleménye. mint az angyal: „Megszabadítalak a félelmeidtől. közös sikereket. hogy jelet adjon társainak: eljött a nagy tett pillanata! A rend nem jön helyre. Jü LELKESEDÉS (Előrelátás) (Képjel: Egy kinyújtott kéz valamit ad s egy táncoló elefánt. s ezért hatni akarnak. mit tégy a sötét világ sötét erőivel szemben! Ennek a vonásnak az értelme akkor tárulna fel előttünk. hogy öszszehoz bennünket. De lehet kívül is! Valamiért tettre van szükség. eredményes tetteket. de könnyelművé is. hogy a jó és az üdvös megnyilvánuljon. A fej. Huang mester szerint az ősi Kína déli részén az elefántokat súlyos terhek hordozására nevelték . egymást erősítő energiák. Az éntelenség ihlete megsúgja.) Úgy vélem. az eksztázis összeköti az embereket egymással és a láthatatlan világgal. Van. Az ördög itt ugyanazt kínálja. amelyekért vakon lelkesedtek. és beteljesítem az álmaidat. a reklámszakemberek.és milliók váltak gyilkossá és áldozták föl életüket téveszmékért.és ne művelj szédült ostobaságokat! . A muzsika nemcsak boldoggá tehet. a sötétség nem múlik el magától: meg kell küzdeni érte! A „főváros” (ji kuo) lehet a saját lelked is. aki így érti: Lelkesedés. közös erőfeszítésre. Gondoskodás. küldtek embereket és meneteltek maguk is a pusztulásba olyan indulók szavára. eloszlik gondunk. Öröm. a sikerszomjas művészek és politikusok. „keresztes hadjáratra”. Csak egyvalami hiányzik belőle: a bölcsesség. készen állj a tettre . Felkészülés. megint „kukorékol” a kakas. Hogy ezt most „hátralépve” vagy „előrelépve” fejezed-e be .

amelyek az embereket egyébként mereven elválasztják. Baj. Nem a szemeddel. Itt azonban még nyugodt vagy . Csakis az volt megengedett. tudod. s ne légy esztelen részeg. van egy csöndes. káosz. hogy az élet nemcsak izzasztó. a felpezsdülés.s ezért döntésed helyes lesz. valami új. hogy a másik lelkében mi történik. a láz. s önfeledten ünnepeltek őseikkel. Mielőtt elkapna az indulat. A csiripelő madár képe (ming) itt a dicsekvést. ön-elveszítés. Még mielőtt elkapna a hév. Vagy ami ugyanaz: fölszabadulsz a halandóság nyomása alól. Vagy téged vonz mások lelkesedése. A kitartás üdvös.föl kell készülnöd! Hogy fölfelé repülj. Ebben a jelben azonban ott kísért még a hebehurgyaság veszélye. bizakodva. amire régen vársz. amely megtörte az univerzális harmóniát. keserves vándorlás. Jön az öröm. ahol még dönthetsz: belemenjek vagy sem! Ha már belementél: késő. részegség. A lelkesültség gyönyörű pillanatára . Lefelé nem! Mert az: fejetlenség. Ilyenkor azt érzed. Sziklaszilárdan. aki lelkesít. felfogású. inkább csak a lelkeddel. A lelkesedés titka az. vagy bármiféle érzelem. hogy Kínában akkoriban még szent volt a zene. Tilos volt olyan zenét játszani. összhang vár-e. az ego erőszakos híradását. mely nem érzékeli. a lelkesedés. hogy nagy színházhoz nagy közönség kell . sejtve. Az önreklámozást. A harci művészetekben cél az abszolút spontán akció. Különböző jellemű. Itt mondja ki Konfuciusz a jóskönyv egyik alapmondatát: „A csírák ismerete isteni képesség!” A láthatatlan szellemi magból megítélhető a jövendő. de biztató. a rábeszélést jelképezi. hogy valami megfontolatlan. És szigorúan kötött. Amikor a tigris odacsap a mancsával. Helyén van a szíved. hogy ez repülés lenne-e vagy zuhanás. vagy a belőled fakadó lelkes örömre rezonálnak a többiek . És a felszabadulás lehetősége: amikor lehullik rólad a gond és a hétköznapok szorongató bilincse. Ehhez ismernie kell az emberek lappangó érzéseit.ahogy a kertésznek a tavaszra . Vonások 1. Mi lelkesít? Hogy lehullik rólad a félelem és a szorongás. érezve. Gondolatok A jósjel óvatosságra int. hogy a lángjában elégnek a határok. Tudod. még nem spontán és önfeledt. meditatív pillanat. mert az energiák összeadódnak.És ezért mondja a bölcs. Jó vezető az. Az önfeledt tett. ha lelkesít valami. üres. műveltségű.83 - . hanem repülés is! De hová? Igen. . hogy a Jü jelében az ősi királyok zenével dicsőítették Istent. korú és szokásrendszerű emberek lelkében rezdülnek meg ilyenkor a közös húrok. 2. még mielőtt véget érne a nap. Ehhez tudni kell. Olyan ráhatást. szagolva: Ott a part! Érzem az illatát! Minden lelkesültségben ott van a boldog jövő ígérete. Attól. vagy szédült zűrzavar. Csiripelő lelkesedés.sokszor tényleg csak egy pillanatig! . Ilyenkor megpillantod a biztató jövőt.ez a Jü tanítása. ami fölfelé mutatott! Mert lelkesedni csakis pozitív irányba szabad: fölfelé. ez a másik titok.ilyenkor minden könnyebben megy. Alapvető igazság az.

Ne aggasszon. Te lelkesedsz. Betegség. s köréd gyűlnek azok. Mindig lent van. Táncolj?. annál sikeresebb. A lelkesedés forrása. nem végzetes. ilyesmit csak taktikából hazudnak a farizeusok. téveszme. A helyzet nyomasztó. tudni nagyságunkról s kicsinek lenni annyi. benső hit kell hogy vezessen. Mondta is. Az igazi lelkesedés nem ismer lehetetlent. 5.vagy semmilyenbe. A Követés „magasztos sikere” a kitartó szolgálatban van. szégyenbe fulladt életek! Az igazi nagyság alulról fölfelé hat. Nem tudod. Most nem a lelkesedés. Az örömteli szolgálatban.egyszóval nem a valóság talaján álló lelkesedés. öntetszelgő mutatvány. Ne másoktól várd a boldogságodat: benned rejlik! Az ész unalmas józanságát ne téveszd össze a bölcsességgel! A bölcsek szeretnek táncolni és önfeledten kacagni. hanem szánalmas. Önáltatás helyett éld végre a saját sorsodat! Könnyű vagy nehéz. Azt hisszük. Ez az éntelenség mágiája. hogy kevésnek érzed az erődet. nem számít! Utólag meglátod majd: ez vezet a valódi örömhöz. Úgy hívják: beteljesülés.84 - . Vegyük észre végre: ezek mind bukott. Szui KÖVETÉS (Alkalmazkodás) (Képjel: Egymást követő lábnyomok. nem bírod tovább. Térj vissza a saját utadra. ostoba. 4. az nem művészet lesz. elfáradtál. hogy mindez képmutatás. Itt hiányzik a magabiztosság. jó lesz-e vagy rossz.” Manapság. s másokat is lelkesítesz. A halogatást megbánod. mint birtokolni a Völgy Hatalmát. akik hasonlóan éreznek. hanem a mély. 3.) 6. Nagyot érsz el. Jézus Krisztus megmosta tanítványainak lábát. A zenész követi a karmestert. s följebb néz.. aki elhiszi. Meddig mész tovább? A „sötét” (ming) lehet ábránd. Ne táncolj?.) A Gerjesztő a szelíd s vidám Tó alatt: kövesd a csillagodat! Ha késztetést érzel arra. Az igazi nagyság és a hatásos szellemi cselekvés titka. Mint a hosszútávfutókat. A táncot te irányítod. a zeneszerző követi az ihletét. A Szellemi Ember így uralkodik. ne kételkedj! Váratlanul társakra találsz. a karmester követi a zeneszerzőt. hogy nem „magától” cselekszik: így tett csodákat.ez ennek a jelnek a paradoxona. Sötét lelkesedés. Tarts ki. .. mint az Akaraterő . hatalmasabb. tévhit . Így vélik a diktátorok. Huang mester egy királyi menetet. minél följebb kapaszkodik valaki az emberhegy tetején.ez jusson eszedbe. Ha bármelyik ponton fordítva működik.így lett Uralkodó. semmibe hullt. s mindig követ valakit vagy valamit. és százszor erősebb. hatásosabb. a mérhetetlen gőg és egoizmus korában azt hisszük. Jézus határozottan kijelentette. mások ostromlókat látnak egymás után felfelé hatolni egy vár oldalán. Kétkedő lelkesedés bánatot okoz.. „Az igazi Uralkodó: szolgál” . Úgy véljük. minél püffedtebb az ego. Lao-ce azt mondja: „Tudni erőnkről s gyengének lenni. az ihlet követi az isteni szépséget és harmóniát.. amikor úgy érzed.Vagy boldogító táncba mész . 17. A forrás a szíved. Ne add fel! Tarts ki! (A Hit tízszer erősebb. s alkalmazkodj az idő követelményeihez. mint a Lelkesedés. hogy szolgálni jött . Embert próbáló. hogy saját fejed után menj: ne tedd! Maradj nyugodtan.

Ha nem ezt éled. hogy a hajós a széljárásnak megfelelően folyamatosan állít a vitorláján.de légy gyanakvó. hanem „cikcakkban” működik. az álmaidat . mi az időszerű. Elő. aki a teremtésben békává. Kövesd a célodat . mert nem vagy különb náluk. A szellemit!” Néha ezt egyszerűen csak így mondjuk: „Hallgass a jobbik énedre!” Aki ezt megteszi. Az. A békesség titka: sorsunk útjának „követése”. mert rossz lelkiismeretünket. hogy te tudsz mindent a legjobban. s ha nem vagy önfejű.s alkalmazkodj a jó szelekhez! Gondolatok Mindannyiunkban két akarat van. Úgy is hívják: sors. annak lényében megszűnik minden feszültség. mindent képesek vagyunk azonnal újrakezdeni. nem jelenti azt. Karrierista az. hogy semmihez sem ragaszkodunk görcsösen. fűszállá. Fent elpukkad. aki átmászik mások fején egyre följebb s följebb. A nyugtalan szem. A Szui azt mondja: „Kövesd magadban a Magasrendűt! Az istenit. A karrierista ezt nem érti. s elrejtette legnagyobb titkát. hangyává. levéllé. szüntelen benső küzdelem. ne húzzon vissza a múlt! S ami ugyanez: légy alkalmazkodó. A két akarat kivétel nélkül mindenkiben állandó összeütközésben van. kövesd! S hogy ez sikerült-e. hogy az igazi teremtői hatás alulról fölfelé és belülről kifelé történik. Kérdésedre a jósjel azt mondja: sorsod útján jársz. hanem azért. feszültségünk. ezért bukik el.A követés tehát azt jelenti: Kövesd eszményedet! Kövesd magadban a többet! Kövesd az ihletedet. s a végén saját semmiségével szembesül. Ezért mondja a bölcs: „A Szellemi Ember alkonyatkor megnyugszik s pihen. mint megnyugodni” . átérzed azt is. Megérzed. hol tartanak életükkel az emberek. Aki a sors útján jár: nyugodt. A Szui jelében fokozottan figyelj az új idők szavára. az önmagát csapja be. visszajelzi a nyugalmad vagy a nyugtalanságod. hol és mikor lehet őket megszólítani. Az egyik azt mondja: „Egyszer élsz! Használd ki gyorsan!” A másik azt mondja: „Szellemi lény vagy. zaklatottságunk. dúlt leszel. ami üdvös és jó!” Akit a vak önakarat hajt. Ez nyugtalanságunk. de követve irányíthatod az eseményeket. E jelben jövünk rá. Akit Igazi Valója. Ha valaki azt mondja. bamba borjúvá. a másik a Fensőbbrendű Én akarata. hogy másoknak mi a jó. „Egyszerű” emberekkel nem azért kell „egyszerűen” beszélni. Az eredet: az isteni középpont. sokféle lelki és testi betegségünk alapvető oka. Aki az „én-akarat” útján: zaklatott. A zaklatottság biztos jele annak. egyszóval Mindenné tudott válni. s ez azt jelenti. Átéli a nyugalom semmihez sem fogható élményét. mi az üdvös szélirány. sem pihenni. Tudd. hogy sorsunk nem egyenes vonalban. A karrierista életének szánalmas végjátékát rendszerint nem látjuk. ki lesz a győztes. és mégis nyugtalan.mondja Lao-ce. zaklatott lélegzet s a sokfelé figyelő türelmetlen elme arról tanúskodik.” Mi nem tudunk sem nyugodni. az a sorsát. Megnyugodni semmi másban nem lehet. mi az. mert nagylelkűen leereszkedsz közéjük. Az egyik az ego. hogy itt viadal folyik. Nem „parancsolva”. csakis Isten akaratában. Légy fölfelé nyitott! Új idők jönnek. Ezért kell alkalmazkodnunk a hirtelen fordulatokhoz. ami éppen a „levegőben” van. benső vitánkat és félelmeinket még egy magányos szigetre is magunkkal visszük. hogy céljáról levette a tekintetét. Ennek az alkalmazkodásnak pedig az a titka. amikor azt gondolod. az az életét éli. „hisz”. boldogtalanságunk.85 - . s nem tudni még. Ne tartsd magad többnek Istennél. kapkodó kéz. hogy a legkisebb stresszel érheted el a legnagyobb eredményeket. hogy az ember nem adta át magát ennek az akaratnak. örök úton jársz! Tedd azt. „Az eredethez visszatérni annyi. mert útját csak a sikeres felívelésig követjük.

hogy „ez az életem”! Nem! Nyílj ki mások felé! Új lehetőségek. az ember. Ne a jót akard. hogy villámsebesen „fordíts a vitorládon”.elhagyja a kisgyereket. Az időszerűhöz.együtt az Egésszel! És nem a csőlátás! Harcművészetben a nyerni akarás kétségbeesett vágya görcsössé teszi a küzdőt. Ez a „jou fu” . a kiszolgáltatott. hanem bent. Harcművésznél ez a „követő” taktika. A magasabb minőség miatt itt elhagyom az alacsonyabbat. Valahol mindannyian „mesterek” vagyunk. alkalmassá kell válnom rá. az önös. rögeszme. vele együtt folytatja. s vegyülj el másokkal! Jó eredménye lesz. s tanácsával segít azokon. hanem mozgását átveszi. s a végén kibillenti egyensúlyából. 2. de csakis így ér magasra: sorstervét így teljesítheti. elvárásoktól.élete végéig nem szakad el az anyja szoknyájától. aki nyitottabb. s ez nemcsak társadalmi. 5. Abszolút értelemben ez a bölcsre utal. El kell szakadni a régi megszokásoktól. megtalálja. A „jou fu” belesimulást jelent. Vonások 1. örökké kapni akar. s ha nem szabadul meg eszelős vágyától. amit keres! Üdvös az állhatatosság! Az előbbi helyzet fordítottja. a belesimulás útját a Taóban. Üdv! A művész. Nem nő fel. 4. Ez a vonás erről a gondról szól. akik felnéznek rád s példakép vagy. Ellenfelének nem ellenáll. Szakadj el hivatalodtól (társadalmi helyzetedtől). a vesztébe rohan. Ahhoz. Bensőnknek a külső követelményekhez s a magas szellemvilág sugallatához. a riadt. A jó követése kiválóvá tesz. túl okos terv vagy csontos megszokás nem gátol abban. hanem a legjobbat! Megkaphatod. Követsz valamit. Ez az érdek nélküli segítő. A vonás hétköznapi jelentése: vedd észre. hogy elérjem célomat. de lelki tanács is. A jót kell követni! Igazi. Nem a jobbik. ha kell. Királyi áldozat a Nyugati Hegységben. Ha így tesz. A mai lélektan szerint az emberek többsége jelképes értelemben . belesimul. A „férfi” a felnőtt. tanácsadó.elveszíti a férfit. De viszszajön. Hogy lenne ez hiba?! Néha mint az elvakult vadász a prédáját.s bajba kerülünk. Ha képes vagy rá.ítélet. hogy felelős vagy másokért. Másoktól függ. A kisfiúhoz ragaszkodik . aki vezérlő csillagát követi: boldog lesz. Az küzd eredményesebben. aki már felülemelkedett a világ zűrzavarán. Alkalmazkodást az élet áramlásához.86 - . Saját csapdánkba zuhanunk. Lelassul. a tanítvány. 6. Valami indul. a gyerme. A sorsteremtő. Utad szabad! Lépj ki otthonod ajtaján. Most ez a folyamat zajlik. bátorság kell hozzá s kitartás. A vonal „hatalomváltást” üzen. Főleg attól a tévhittől. s értelmed világossá válik. csakis vágyaink irányába . Ahelyett. ha másoknak nem. A könnyebbik utat követed. csak előre. Baj. isteni lényünk. A férfihez ragaszkodik . Adni nem tud. aki mesterét. hanem a rosszabbik „énedre” hallgatsz. Az Igaz Ember egységben él önmagával és a világgal. eredményes leszel. figyelme beszűkül. új tervek és emberek felé! Szemléleted elavult. S egyetlen pillanatig sem szabad. Ragaszkodásra lel. Kövesd a „jou fu”. Aki szabadabb. Az erős. ha így folytatod. sodródsz. gyakran nem kint. mániásan üldözzük célunkat. nem nézünk körül. „Rossz társaságba ne keveredj!” . Vannak. erős természetünket. hogy megragadd. az éretlen. pozícióktól. Nem könnyű. Másokhoz. Hagyd abba az önsajnálatot! 3. Az ember küzdelmesen növekszik. akik becsülik és követik. aki ihletét. a szívben. s ez még megköti. hogy felnőnél. A „gyerek” a gyenge.mondja egy kommentár.

egy beteg társadalom is „beteggé” teszi a lelket: riadtan alkalmazkodunk a lét feltételeihez. Megfontoltság az új megszületése előtt .Felül Hegy. s most tehetetlen. de mint alkímiai folyamat: kikerülhetetlen. Meg lehet. Lehet. igazi lényét elnyomták. (Nagyanyám sok ével élt tovább családunk . A második „megfontolásra” pedig azért. bezápult. amíg az ember „benne van”. férges. Addig kellemetlen. Bajom oka nem sorsszerű . Neki már nem is kellene élnie . a múltból eredő nyomasztó emlékeket. hogyan válnak a tiszta és védtelen gyermeki lélekre ráfényképezett hatások később jellemmé. rothadó helyzet . mert a romlott régi és a tiszta új szétválasztását nem lehet hebehurgyán elvégezni. a felbomlás a születő újnak az előfeltétele. s a tiéd is. Ez is lehetséges. hogy a baj csírája benned van. hogy másokért él. őket is megváltom. Nem biztos. Megélni rossz. És nemcsak a szülői ház. Jóslatban az „elromlott” lehet baráti kapcsolat. új vállalkozások. mert a múlt beleépült a lényébe. és meg is kell szabadulni tőle! Nemcsak magam miatt. A rohadásnak egyébként az ezotériában nincs olyan undort keltő hatása. Amit itt és most megváltoztatsz. mások miatt van.hanem a nyomasztó emlékét. Nem részben.ugyanakkor biztató. hanem . Ehhez azonban az első öt vonás nagy munkáját el kell végezni. hogy a helyzetet reménytelennek véled . De . bölcs figyelmet igényel. Találd meg a bajok okát. Új tavasz előtt állsz. s ne ítélkezz fölöttük. (Alul Szél . Az elrohadt magból bújik ki a csíra. szabadságát belefojtották. Ez a jelen mágiája. mint múltunk egyéb emlékei: a lélektan szinte teljes egészében ezekkel a „férgekkel” foglalkozik. Az ember néha rádöbben. s nem tudja még leválasztani magáról. S aztán a tetterős. messzi távlatok: vesd le magadról a bénító múlt terheit! A helyes stratégia: fölismerni az eddig elrejtett „férgeket”. Az ember rossz helyzethez alkalmazkodott. s megszabadítom őket a szellemvilágban már lehazudhatatlan bűntudattól.elsősorban anyám miatt. Könyvtárnyi irodalma van annak.ne siettesd az átalakulást. Ne tegyen reményvesztetté. Ku MUNKÁLKODÁS AZ ELROMLOTTON (Képjel: Férgek a szent edényben) Megállt.és megfontoltság az új megszületése után! Az elsőre azért van szükség.keinknek.87 - . s ha azok embertelenek. hogy marad még.szüleim miatt is! Ha magamat megváltom.valamilyen mélységes oknál fogva: mégis összefügg veled. lelki gubanc. és bénító súllyal nehezedik rá. hogy mások drámája most a tiéd. mint az érzéki világban: minden újjászületés feltétele. Nem magát a megtörtént eseményt .) 18. Mások „elromlásával” légy türelmes: adj időt számukra. hanem teljesen. jó fordulata előtt állsz . Ez a „csírák” elégetése. Sorsod alapvető. Gondolatok . A szülők vétke a gyermekekben folytatódik. A rohadás.emberi hiba következménye. mert az új csíra még kíméletet.a Ji-king bölcsessége szerint . lelkesítő akció. mi is azzá válunk többé-kevésbé. beléd ivódott mérgek forrását . A múlt átírható. amíg régi énje együtt él régi és bomlasztó emlékeivel. bezápult terv. életterv. házasság. az a múltat is megváltoztatja. biztató jövő csírái rejlenek benned. Jákob lajtorjáján mindig állnak egy fokkal lejjebb is: ezek csakis a te lenyújtod kezedet fogva kapaszkodhatnak följebb.és szabadulj meg tőlük.) A gyermekkori traumák éppúgy idetartoznak.az.ha sikerül az „alkímiai folyamat”.

kapcsolataink. tehetetlenül. sehová sem vezet. amit az apa elrontott. Néha sértő is lehet. amely nemcsak jóvá. Le kell vetned magadról a múlt ártó igézetét! Indulni csak tiszta lappal lehet. Bátor szembesüléssel javítható. amelyben nehéz „felnőtté” válni. s ne rabja sorsodnak. Konok kitartás nem helyes. ha önmagunkat is tisztán látjuk benne. engedékenység okozta a korrupciót. hogy így legyen. tapasztaltál. Aki erre ráébred: szabad lesz. Együtt élni a „nem jó”-val gyáván. A Ji-king szerint szüleinknek-őseinknek nemcsak áldozatai. azt tehetetlenül vonszolja a múltja: életét lelki s testi „feltételes reflexei” irányítják. szabadulj meg tőle. kissé agresszív taktikát. Gyengeséged. akivé lenni akarsz. Minden. A Ku jósjelének üzenete: téli pangás után a tavasz korszaka. Vonások 1. Ha fölismerted. Nem nagy hiba. Szellemünk hazája fönt van. Ez vonatkozik nemcsak lelkünk.mivel . ha eljött annak az ideje. Ha eseményre kértél jóslatot: találd meg először a probléma szívét. konokságod s tehetetlenséged miatt ne örökíts tovább „betegítő géneket”. a Keménység túlzása vagy éppen hiánya okozta. a fészekből. Helyrehozni azt. amit az apa elrontott. Helyrehozni azt. Mint Jézus vagy az őskereszténység apostolai tanították: Vessétek le a régi embert.ha vétettek bármiben is. Helyrehozni azt. hogy túlságosan az anyagba tapadtunk. Eltűrni.nem látsz még tisztán. Igaz fiúnak az ősei is makulátlanok lesznek. Egy helyzetet akkor látunk tisztán. A sérülést tágabb értelemben a Hatalom. apáink társadalmától örököltünk. gyengeség az eredménye: olyan helyzet. A lista százféle lehet: mindenki maga tudja. Környezetedet inkább lelkesítsd. Függés. amit tervezel. Igazi valónk nem az anyagi természetből ered. Veszély. amit akarsz. A szándék jó. 4. Tágabb értelemben ide tartozik az is. amit az „anya” ronthat el. amit az apa elrontott. sorshelyzeteink megújulására is. A folytatás megszégyenüléshez vezet. 3. Találd meg a Közép útját. Ura légy. vissza egészen az ősrobbanásig: MOST VAN. mi az a rossz örökség. Föl kell számolnod a korrupciót. de kifejezetten szerencséssé is tehető. a végén üdv. hogy megszüljétek az Újat! A jóslatokban itt egy olyan bezápult. hanem folyamatosan kell. rossz helyzetről van szó. amelyet apánktól. 2. amit az anya rontott el. Aki nem ébred rá. Munkálkodni az elrontotton nem hirtelen. Ne menj tovább . ki kell röppenni a szabad égre. s ezért bátorítja. de életünk. A szeretet. amit valaha éltél. amelytől meg kell szabadulnia. az erő és a lendület túl sok. minden eljövendő eszményed egészen az üdvözülésig: MOST VAN! A MOST: ablak az örökkévalósághoz. Amikor valaki „hagyta”. És amire vágysz. Itt arról a mintáról van szó.88 - . a bénító érzelmeket. de a jóakarat végül feledteti a türelmetlen. Kis megbánás. bénult állapotokat. lelkesíti egész környezetét. mint vádold. kiszolgáltatottan.A jelen: mágikus idő. ebben és százezer elmúlt életedben. hanem főképp megmentői vagyunk . a gondoskodás. a Szigor. önállótlanság. sorsrontó gondolatokat! A tavasz „felrázza” az álmos. a védelem túlzása vagy éppen hiánya az. hogy nem jó. Itt a túl puhaság. (Sajnos manapság . Az Igaz Ember biztató tavasz hírnökét látja a rohadás előjelében.

aki magasan áll. A nyolcadik hónapban jöhet a baj. Valami jelentős érlelődik . A siker bent van! . benső békédet. Magasabb céljai vannak. politikai és gazdasági célokon. Nincs ereje még. De amikor eléri. 6. Nemcsak mint pap vagy szerzetes. hogy a jósjelben a Jang erők emelkednek fölfelé . tanító. hanem a valódi. aki szereti. Gőgös lesz. hogy mindez nem lesz az övé. A felemelkedés. mint az angyalok és mesterek. A Bölcs a következőket tanácsolja: érik a beteljesedés. beképzelt.és csökken a sötét Jin ereje. lehetőséghez jut .az emberek zöme tehetetlenül ismétli szülei hibáit. Innen kezdve nem az a kérdésem. képességhez. amiért kaptad: elveszíted a szabadságodat.s ugyanakkor. hogy a kezdeti sikerek a fejedbe szálljanak. Jövőkép is kell.” A „nyolcadik hónap” itt a tavasz utáni őszt jelenti. A szellemi. költő. de mint apa. S főleg ne engedd. akik naggyá teszik tanítványaikat. Nem a „nagy”. A virágzás utáni hervadást.89 - . öszszes zsebét teli akarja tömni. Előmozdító az állhatatosság. A „közeledés” itt alulról fölfelé és fölülről lefelé történik: valaki lentről fölemelkedik. ha jó és rossz fölött állsz. a beteljesedés ideje közeledik. Most valószínűleg kapni fogsz. egyre világosabbá válik. Se szerencse.hanem az. Ne ess ebbe a hibába! Isten ad . részint fentről ered.) 5. minderről könnyen elfeledkezik. Akkor jársz helyes úton .valami új.középen -.kevesen ébrednek önmagukra . mohó. munkás. anya. amit az apa elrontott. A biztatás itt részint másoktól. Támogatja.) Jó idők közelednek. Lin KÖZELEDÉS (Képjel: Egy vezető irányítja a sokaságot. Az emelkedés utáni hanyatlást. szorgalmas. „A Közeledésnek magasztos sikere van. Látod. neveli. és ettől a félelemtől el is veszít mindent. Retteg. elégedetlen. hatalomhoz. de segítséget kap. túl korán följutni a csúcsra. hogy mit mond az Isten. de ne siettesd! Ne akarj türelmetlenül. Nem szolgál királyokat és hercegeket. Az ego még többet akar. de ha beletapadsz az ajándékba. mit szól a tetteimhez az apám. a kordivatot s a technikát a „vétkek” folytatódnak tovább. se balszerencse ne szédítsen meg. A sikert az ember alázatos.és elvesz. 19. paraszt vagy éppenséggel gazdasági ember. mint a jó tanítók. De nem elég. mint aki csak egyszer szüretelhet. mint a jó vezető. fölemeli az alatta állókat. elveszíted azt. A „valódi Ember” céljai túl vannak az éppen fennálló társadalmi. Az ember biztatásra talál. A valódi Ember Istent szolgálja. Ne válj külvilág-függővé. Amit kapsz: tekintsd ajándéknak. odaadó munkával éri el. Társadalmilag is inkább csak a jelmezt váltjuk. aki a költő szerint „belülről vezérel”. aki segít neki kibontania magát a téli tetszhalálból. együtt érzőn leereszkedik. E vonásban ébredezik benned az Örök Ember. környezetem vagy az egész világ . A múlt hibáit felismerni a jelenben nem kis dolog. akik fáradhatatlanul segítenek. anyám. több erőhöz. Minden kis újjászülető rügyecskének „tündére” van. naggyá teszi az alatta lévőket. Helyrehozni.

amikor elfogadtam másokat olyanoknak. Még ha fájdalmas is. Vonások 1. nem kérdés. kapcsolat. hogyan segítsd az eredmény kibontakozását . Toleranciája nem ismer határokat: nagy az Isten állatkertje. A beteljesülés akadálya a tudatlanság s az összeférhetetlenség. mit kell tenned.Gondolatok A bölcs azt mondja: „Az Igaz Ember gondolkodni tanít. Hagyják beérni. hogyan válj a beérő helyzet urává.s kivétel nélkül mindenki. de szeretetre méltó s az ő védelme alatt áll! Ezt a mondást gyakran hordozzák tárcájukban azok a vezetők. Nincs hiba. hanem megértettem őket! Óriási különbség valakit elviselni vagy mélyen megérteni. s menj tovább! Messzebb van az igazi cél! 4. s tudóvá teszed környezetedet . Ha bánatos vagy emiatt: nem hiba! Kívül édes . Aki megérti a másságot: bölcs.” Így kell másokhoz közeledni.s utána tanítod őket! (Óvakodj a szeretet nélküli tanítástól! Az csak agitáció . s másságát megszeretni! Harcművészek ebben a jósjelben a győzelem lehetőségét pillantják meg. hogy csupán eltűrtem. előnyösnek. A növekvő jó lehetőségbe nem szédülnek bele. Nemcsak érezni.még a halála pillanatában is. „édesnek” látszik is. Ha valaki a Sorsát éli. de a helyzet biztató. kimeríthetetlenül. Találkozás közeledik. Találkozás közeledik. a 31. annak sok síkja van: együttműködés. most jön a jó. miért! (Néha. jósjel: „összehangolódás”. hogy jövőd fájának milyen ágai-bogai lesznek. 3. szereted s óvod őket (sokszor a saját hülyeségüktől!). Kiteljesedés közeledik. Üdv. védőszárnyaid alá kerül. társulás. Érleld és érlelődj.belül keserű. bárki és bármilyen. s aztán jöhet a rosszabb periódus. Nem magadért teszed.) Ami érik. Ne ragadj bele a közeledő helyzetbe. hideg fejjel. Először megszereted . és jó érzéseik tudássá nemesednek. Semmilyen irány nem előnyös. Az Igaz Ember jele benned. mi a „kedvező” vagy a „kedvezőtlen” . önmagammal. Jó és rossz jön-megy az életben. Élj vele bátran. a szellemvilággal való jó kapcsolat. Üdvös kitartani. 2. de ami változatlan és örök. Tudod. (Ez a „Hszien”.a felső három pedig arról. egymásra lel. lehetőség érik.mert sorsunk megcsinálásánál nincs üdvösebb. s tedd is meg.ami pedig ártalmas!) Amikor az emberek érzik. kivárják a legjobb lehetőséget! S utána nem vesznek bele a győztesek mámorába! (Sokszor rontottam el ígéretes helyzetet a túl korai lelkesedésemmel!) A vonások közül az alsó három arról szól. benne minden lény más. hogy az Igaz Ember mindenből tanul. Légy nyitott önmagad s mások felé! . kitartóan. hogy megérted. s szüntelenül tanít . Inspiráló hatás. Ezért fokozottan vigyáznak az időszerűségre! A közelgő diadaltól nem kapnak vérszemet. Az Igaz Ember mindenkit védelmez s elfogad. Minden előnyös. Figyelj: csúcspont közeledik. amilyenek: kivirágzott körülöttem az élet! Itt nem „toleranciáról” volt szó! Nem arról. hogy tudni akarsz. de tudás is kell. Édes közeledik. Ami összevaló. Még nem látod át.90 - . akkor szívesen tanulnak majd tőled. Nagy eredményekhez nemcsak „pozitív” érzés. tudni is kell. A kettő összefügg. bármilyen jónak. leplezd le a kísértést. akik virágzóvá tették vállalkuzásaikat. mit.

látnod kell az igazi perspektívát. aki igaz úton (a szent szellemek útján) jár. Tudja. de itt az ideje. 6. Feladatod: láss tisztán.5.” Hogy „lásd” a jósjel mindennapi üzenetét. A „jó vezetőt” munkatársairól. pontosan látnod kell mit. akivel beszélsz? Miről szól ez a történet? Mit akarsz valójában és miért?! Melyik az igazi utad. személytelenül. A Nagy Vezetőhöz illő. Mielőtt egyetlen lépést is tennél.” A szerzetesek éneklés és a szent szövegek olvasása közben egy fából készült Halat ütöttek. Kuan TISZTÁNLÁTÁS (Figyelem) (Képjel: Egy madár néz „madártávlatból”. s melyik a hamis? Pillants rá mindenre úgy. vágyaink.erre figyelmeztet a jósjel -. Figyelem az életemet. akit nem érzelmei. hol vannak az ösvények. A varázsló varázshatalma másokért van.nézz úgy. Mielőtt egyetlen lépést tennél.91 - . Nagylelkű közeledés. Figyelem a gondolataimat. hogy tudod. mi a helyes s a helytelen . milyen is ez az egész valójában! Ki vagy te? Ki az. Bölcs az. Ezt az utat Sorsnak hívják. Önzésünk. mint figyelni a külső-benső hangot. beosztottjairól lehet megismerni.” „A meditáció . Nem azonosulsz semmivel: csak látod.ez az éberség jelképe. Ezért sohasem veszti el. Nézed. legyen az szellemi. És most jön a jósjel mindennapi jelentése: a tisztánlátás azt jelenti. Oszd meg másokkal. Siker. mielőtt áldozatot hozol! Tisztelettel tekintenek arra.látod a következményt.tanította . Nemcsak egójukat. elvárásaink.így indulhatsz el új úton. Hibátlan. hanem lényének tisztánlátó Közepe vezeti. amit már kinőttél . ahol figyelem a Taót. ritmikusan. Figyelem a lélegzetemet. lásd meg a Valóságot! Nézd meg. önáltatásaink „szemüvegén”. Lásd önmagadat. de főleg hazugságaink. Mosd meg a kezed. ahogy valóban van .s a Látás ősi szimbóluma) Mielőtt cselekszel. A sors ura csak az lehet. félelmeink. s ezt már nem csak magadért teszed! Beteljesülés. Figyelem a lelkemet. Buddha reinkarnációját (Avalokitcshvara) úgy hívták: KUAN JIN. hol az akadályok. mint magasról egy tájat. lelki vagy anyagi érték. És hogy felelsz azokért. reményeink. fölismered sorsod .” Jelentése: „Hely. hanem éberséged vezet majd. Ilyenkor bármit teszünk: igazságos. mit lépj. Látod. előítélet-mentesen. A taoista Templomot úgy hívják: „TAO KUAN. gátlásaink.semmi egyéb. miért teszel. Bölcs közeledés. hogy végre lásd! „Tisztánlátás. ami már méltatlan hozzád. mintha most látnád először! Így szabadulhatsz meg attól. mert látod. Mindig valamilyen „szemüvegen” át nézünk. Most juthatsz el oda. Figyelem az energiák áramlását. aki tudja. A halnak mindig nyitva a szeme! Mindig LÁT . Végre megérted az embereket. amit kapsz. mintha Isten szemével látnál. másokat és sorsod alakulását így. mit tégy. Tudod. Azt jelenti: „FIGYELI A HANGOT. mint utazásod térképét. Üdv. hogy nem vagy belekeveredve a világba. de lényük isteni szívét és sorsukat is látod. amelyen már nem káprázatod. meg kell hogy értsd spirituális jelentését. akiket az élet „alád” rendelt. szubjektív előítéleteink. nem csupán értelmi „információi”. csakis a FIGYELEM. kiben bízik: s arra rábízza a közös ügyek intézését. Még nem látod .” A taoista meditáció titka semmi más. mi a sorsa. Most meg kell szabadulni mindezektől. Ezt ne feledd! 20.

hogy őt is látják! Más is lehet olyan emberismerő. Nemcsak nem mutatja a vágyait és a félelmét. ami nem azt jelenti. ha támad. akitől nem kellene félnie. s máris föléd kerekedhet az. Az egyik befogadó-értő . S ez a mondat már átvezet a harcművészethez: a győzelemhez vezető út első lépése: kiismerni ellenfelemet és stratégiáját. nem látsz tisztán. hogy a póker-arc nem ér semmit! Csak a „póker-lélek” . Az ego nem azt látja. ha az egódat lecsendesíted. Ez a félelem nélküli..92 - . „Belülről” néz. de rejtélyes hatással van a környezetére is. érzik rajtad a félelmet. félelmektől. a gödör felett hidat lát. szüntelenül a figyelem állapotában van. Emberismerete téves megítélések sorozata: fél attól.ami azt jelenti. Az ego tekintete szétszórt. az ösvény. Ennyi a feladatod. hogy „éhes vagy a nyereségre”. A figyelem: egótlan. Mintha mással történne az egész. Nem lehet elbújni előle. ha nem én lennék a helyzetben. nem veszi észre a kígyót a lábai alatt. mint te.. de roppant erős is. talán mert „látja”. szabadabb s a tisztábban látó van fölényben! Ez a jósjel arra tanít. Utána léphetsz! Erre biztat ez a jósjel. aki előtte áll. mit cselekszem!” A tisztánlátó ember nemcsak jó úton jár.rejtett összefüggéseit.a másik kiáradóteremtő látás. zaklatott. ha nagyon akarsz nyerni.) Kérdésedre a válasz: nézd meg jól! Mintha nem is rólad lenne szó. ha őt támadják. nem tudtam. ahová szeme vetíti. s nem tart attól. ha nem velem történne. Aki lát. Mivel nem valóságos emberekkel kerül kapcsolatba. hogy nem látsz jól! S nem is tudod. Az aktív látás legszebb formája: a tanítás. vágyaktól. Később kiderül. Bármilyen veszélyes helyzetbe keveredik. hogy nemcsak passzív. mert a remény és a szorongás eleve eltorzítja a hiteles képet. És még egy fontos dolog. hanem hogy egész másképp van: nem ott a lépcső. átható tekintet ereje. idealizált képével vagy karikatúrájával. . előítéletével. Bárkire néz: látja a gyengéit is. téveszméktől zavart. azt nem befolyásolhatja a győzelem reménye vagy a vereségtől való szorongása. A jó harcos akkor is tisztán lát. az nem fél látni. Tisztánlátás nélkül még egy üzleti tárgyalást sem lehet eredményesen lebonyolítani. s nem olyan fontos neki a nyerés. ambícióktól. A tanítás nem egyéb.bizonyára ezért ábrázolják egy háromszögben lévő nyitott Szemmel. s mivel a csúcsra bámul. hogy az ember belül is semleges. ami van. Valódi és érvényes képet föltehetően csak az Isten lát . hanem a róluk való elképzelésével. És természetesen önmagamat is: a jó harcos kendőzetlenül látja saját hibáit s erényeit.. Nem gyengíti semmiféle önző érzelem vagy gondolat. Személytelen. Ha látsz. Gondolatok Az igazi Figyelem akkor jön létre. egész viszonyrendszere hamis: nem annak beszél. aki ártalmas. és akkor is. s a nyitott szemű meditációról is. amit látni akar. mint neked! Mindig a lazább. hogy azt mondod majd: „Bocsáss meg. de tényleg szabad azoktól. hogy nem létezik. A látás titka. mint másokban: ha félsz. Uram. Aki lát. de aktív is. Aki valóban lát. aki nem fél annyira. tudja. s innentől kezdve nem fordulhat elő. Akkor is így látnám. látják rajtad. hogy ez káprázat. mint te! A benned lévő titkok éppúgy eldughatatlanok. mint láttatás. képessé válsz mások szemét is felnyitni. s ez a tekintet nemcsak tiszta. (Benső mosoly című könyvemben sokat írok a figyelemről. hanem azt.

s az uralkodóknak tanácsot adtak. Nyisd ki a szemed! 2. mert az apánk mondja. Érik a tisztánlátásod.s csak a jóhoz csatlakoztak. Eddig nem láttam. mert akkor nem a „város lesz fényes”. Lehet. és meg kell szerezned a tisztánlátásodat.) Sorsod útja nem ez! Sorsod útja az éberség! Föl kell nőnöd. te is szűken látsz. Látom.már fojtogatóvá válik. Próbáld más szemmel nézni a gondodat. A város fényét (a közösség érdekét) figyelni. Kilesni az ajtónyíláson. kívülről. Ha egyszerű emberek ösztönösen követik a jónak vélt utat. (Gyermeki látás. hogy rápillantsak az életemre.Igaz Embernél szégyen. vagy a fennálló társadalmi szokások így követelik. hogy nincs igazad! 3. Később a szűklátókörűség . megszállta egy rossz szellem vagy egyszerűen csak részeg. hogy mit szül életem. segíts. mielőtt cselekszel. egy felnőtt férfi számára már démoni: nem az a Taója. ahol segíteni tudtak. kibontakozzon-e vagy sem. Nem érted mások lelkét. rövid távra . Ami egy anyánál üdvös. Figyelve. Megvizsgálták alaposan a közösséget.mintha egy regényt olvasnék.s ha ezt végre megértem. Most még választhatsz. de teljesebben is látsz. Az alacsony éberségi színvonal csak azoknál megengedhető. Valaha a bölcsek tartományról tartományra vándoroltak. Most meg kell figyelnem. amikor érzéseink kötnek egy-egy valláshoz anélkül.s ha ez kell nekik. Itt szűklátókörűségről van szó. hogy lényem milyen hatást váltott ki az emberekből. Semmiféle kísértés ne csábítson . akiknek sorsfeladata is szűk. A megnyilvánulás határán vagy. Azt hittem. személytelenül. s nem láttam. Ahol üdvös célt szolgálhattak. gondolatait. s főleg azt. hanem te leszel sötét. mintha mindez mással történne . Nemigen érted a helyzetedet. hogy a király vendége légy. Most itt a pillanat. hogy mit szül az életünk. Figyelj! 5. amikor valamit elfogadunk helyesnek. Értékeid értékessé tehetnek másokat . ami családja érdekében szükséges. A külvilág: tükör.93 - . mint engem. hogy milyen hatásokat váltasz ki az emberekből. Ez dönti el. s el tudod dönteni. A „CSOU” azt jelenti: démon. hogy sok mindent én váltok ki belőlük. ne csatlakozz. nem fogom fölöslegesen hibáztatni magamat. Az Igaz Embernek üdv! Nem látok magamra. Szemléleted még szűk. ők „olyanok”. hogy nemcsak önzésed szemüvegén át. Figyeld.csakis a valódi lehetőség. a feladatot. s lelki fejlettségük sem magas. nem hiba. Ez azt jelenti. hogyan működik az egész . Figyelem. mert „belülről” nézem. A legjobb önismeret: megpillanthatod mások szemében magadat is! Azonfelül: kezded felismerni egy-egy esemény csíráját. mi vezetett idáig. elfogadható-e. amelynek a hősét ugyanúgy hívják. Ahogy egy anya is csak annyit lát és ért meg a világból. Kezded látni. .túlságosan önmagad körül forogsz.Vonások 1.amelynek oka mindig az önérdek! . érzéseit. gyermekien „tudatlan”. Asszony számára előnyös. eldöntjük. éretlen. Ez a tanács: nyisd ki jobban a szemed. hogy értenénk tanait. Figyelj! 4. mire akarnak használni. hogy ez most a visszavonulás vagy az előrelépés időszaka-e.csakis a saját érdekeidet veszed figyelembe. De csak ott fogadták el a megbízást. De ha mást akarnak tőled. Közönséges embernél nem hiba . a Vezető célját és szívét . Gyermeki látás.

rálátásra azért van szükséged. hogy régóta tartó rossz közérzetedet egyetlen rossz fog okozza .. Előnyös az igazságszolgáltatás. ha drámát írok. rossz érzést és szorongást okoz . hanem az egészet. „önismereti” rápillantásnak nem az a legnagyobb jelentősége.A másik jel: mozog az állkapocs föl le. ami a torkodon akadt”! Vagyis el kell jutnod a gondolat és a tett egységéhez. Kérdésedre a felelet: Figyelj. szomorúságot.és keményen.. „Szembesülés-átharapás: siker. Minden figurámat átélem.. A karmák összefüggenek s egymásba hurkolódnak.) Az igazság pillanata! Szembesülnöd kell a baj okával.mégis egyetlen gócból ered! Ez a góc rejtve van. Si Ho SZEMBESÜLÉS (Átharapás) (Képjel: Egy száj és isteni jóslat: az ember megtudja végre a rejtett igazságot. A feladat második része akarati. hogy mit akarnak egymástól. Az ilyen mély. Ez a személytelen figyelem. A sors szőttesét látja ilyenkor az író. hogy „Ez az!”. Amikor megtaláltad. Kíméletlen önismeret. Mélyen-mélyen elrejtve. s mire vezet az egész közös játék.amely talán nem is fáj -. Ha ezt végrehajtod. Ahogy hosszadalmas vizsgálatok kiderítik. hogy a lelkedet. megrágás. s látni fogja. életedet mérgező sokféle bajod egyetlen gyökér-okra vezethető vissza. ha látsz már. sokféle gondot. ostobaságukban. hanem egy útrendszer. amely a hazugság rétegein keresztül leás a mélyen elrejtett okig. mert nem látod még tisztán az utadat! De azt már sejted. Sokfelé sugárzik. Erre az emelkedett szemléletre. látod. szellemi funkció: meg kell ismerned valamit. Rá kell bukkanni. mit szül az élet. Átharapás. ahol nem tudok. lelkem rejtett tulajdonságait. úgy derül ki. mint edényen a fedő. Mert a „Látó” tanácsol s vezet is. sikert jósol a Si Ho jele. Ezt az állapotot akkor élem át. S nem fogsz vakon lépni. . hanem hogy megismerem azt. mi történik vele. akikkel közös sorsa van. hogy ez nemcsak a „te utad”. hogy megismerem testem. mintha egy kicsit „isten” szemével nézném: megértem az összefüggéseket. De nem csak az író! Bárki ránézhet így az életre. benne vagyok szenvedélyükben. Itt már nemcsak magamat látom. föl kell ismerni . Aki mindezt Látja bennem. s nehéz rátalálni. átélem az érzéseiket . (Per)” Egy mai pszichoterapeuta számára ismerős Si Ho jósjele. intellektuális. ahol tudok. hanem közös vállalkozás. 6. . és meg kell szüntetned! Minden problémának van egy „gyökere”. Megismerem a Látót! Innen kezdve kezemben van a változás kulcsa. s elfogadom magamat (és a sorsomat) ott. Sorsunk nem egyéni. s mindazokkal. határozottan meg kell szüntetni! Magától nem múlik el soha! A feladat tehát kettős. Ha valaki nemcsak önérdekét keresi. hanem másokét is: élete gyökeresen megváltozhat. Figyelni. ne lépj még! Csak akkor. 21.Mert javítok ott. cselekvő funkció: „szét kell harapnod azt.. Az Igaz Ember hibátlan. határozottan le kell számolni vele! A feladat első része értelmi.94 - .de ugyanakkor felülről is látom őket.

Egyre mélyebb rétegeket . mert a baj gócát nem szabad megkímélni. amely az állatot leterítette. amikor valaki „nem tudja. hogy a bajt okozó vétek nem itt-ott a külső körülményekben vagy saját. amire csakis a katarzis forrpontján képes az ember . és beteggé teszi egész lényedet. A Jognak világosnak és érthetőnek . (Nem kegyetlenség .. A Ji-king nem mondja meg. félelem. hogy olyan értelmi és akarati helyzetben vagy végre. . másokat kell szembesíteni az igazsággal. hol van a könyörület. A „nyílhegy”' lehet múltbeli élmény. előrelátó. hogy mindezt megfejtheted s meg is oldhatod! Gondolatok Előfordul. mintha egy elejtett vad húsát rágnánk. sokféle önbecsapáson kell „átrágnod” magad .. vétek. Ehhez ugyanis olyasmi kell. s hol az ítélet pontos határa. Az ősi igazságszolgáltatás ezen a jelen alapszik. az éppen ennek a jósjelnek a drámája: a szembesülés. aki saját démonai legyőzésekor megtapasztalta. mi a „vétek”. Az ember a lelke legmélyén boldog. Minden büntetés az emberért van. van még egy Legmélyebb Igazság. A második: megtalálni a büntetés arányát. meg is szüntetheted. amit nem mersz és nem akarsz bevallani magadnak! Nézz a szemébe: mitől félsz legjobban? S ha már látod. Látni kell pontosan.hazugságrétegeket . A drámatörténetben ez az a pillanat. Ki kell húzni. isteni. rohadó foggal nem lehet „kíméletesen” bánni! Ki kell húzni. bölcs.kíméletlenség!) Egy meggyűlt. amikor ítélni kell! Az Ítélet lehet tisztánlátó.. amire legkevésbé gondolunk: nem merünk gondolni rá! Az ember nem véletlenül „dugja el” tudata alá vétkeit s megemészthetetlen sérelmeit ugyanis fél tőlük! Nem mer a „szemükbe nézni”! Ha valamit egész életünkben el akarunk kerülni. Ahhoz. ha valóban felismered. jó szándékú. csak azt. se túlságosan kemény. De csakis a legmélyén! Néhány szinttel följebb ott a „nyílhegy”. reinkarnációs trauma. eredendően jó és romolhatatlan Szellemiség. csak egy nem lehet: kíméletes nem lehet. „puha húsában van”. Van pillanat.. gyermeki sérelem. még érzéketlen. ami titokban szúr és mérgez. Ebben a jelben erélyre van szükség . A Tudás és az Erő egységén. igazságos. hogy az akadály. Rádöbben ugyanis arra.ez a Kíméletlenség. hogy a Végső Okra ráharapj.. önelfelejtés..95 - . Az első feladat: a tisztánlátás. Nem magunkat. bűntudat. amelyet „át kell harapni” kívül van.harapunk széjjel. mások aljassága vagy elvetemültsége. szeretethiány. mit cselekszik”. a szívében! Ez a jósjel azt üzeni neked: itt van végre az Igazság pillanata! Nézz oda. amikor behatol ellenfele „középpontjába” . A „vétkes” lelke mélyén isteni szikra él.az Ítéletnek (büntetésnek) határozottnak és szigorúnak kell lennie. hanem mint egy mérgezett nyílhegy.személyes. A lényeg: az emberrel szembeni kímélet s a vétekkel szembeni kíméletlenség. A „vétek” egy a sötétséggel való azonosulás. amikor Oidipusz megvakítja magát.. Bajaink végső oka az. földolgozatlan iszony. rendíthetetlennek vélt erőterébe.az Ok ugyanis mélyen fekszik.. amíg végül rábukkanunk arra a bronz vagy arany nyílhegyre.Azt mondja az ősi hasonlat: a baj okáig úgy jutunk el. s nem ellene.erre csak az képes. hogy az ne legyen se túl puha. mi az. Harcművésznél ez az „iru” pillanata. ahová eddig nem mertél nézni! Ne elégedj meg az igazsággal! Van egy mélyebb igazság is! Sőt.

96 - . de a közösségi élet legfontosabb törvénye is: a szép. amely nem szeretet-alapokra épül. de győztes csatára. másrészt azért. Befogják kalodába. . Egy fémnyilat talál benne. s nem jól tudod. Hiányzik az erőd s a bátorságod. A nevelésnek (és önnevelésnek) ősi szabálya. Arany nyilat talál. szárított húsba harap.s készülj nehéz. fel kell nőnöd a feladathoz. s kezdve a primitív népektől egészen a magas civilizációkig megoldandó kérdés: hogyan jelenünk meg a világban? Milyen a külsőnk? Hogyan hatunk egymásra? A jósjel drámája a benső tartalom és a külső forma (vagy látszat) között feszül: lehet valami szép és üres.s virágok) A képjel a szépségnek. A Pi drámája. Ne hallgass senkire. 4. harmonikus nemcsak „hat”. ecsettel és kedvességgel megnyerni. „Szépítés. hogy a régi. illedelmes. kis büntetés. Az.aki hagyná tovább mérgezni a helyzetet. Siker! Kövesd utadat. hogy benső.Vonások 1. hogy a „szebbik arcunkat” mutatjuk. Az út nyitva áll előtted. se nem hall. 22. hogy a látszat és a valóság ritkán fedi egymást. a fülei is eltűnnek. ha kifesti magát. Baj! Se nem lát. aki megszégyenül benned. Nem hiba.egyszóval a külsőnek a jele. a viselkedésnek. kemény küzdelem „arany” diadalt ígér. nem tud gyökeret verni. rossz szokásrendszert nem lehet pillanatok alatt felszámolni. kövesd a Közép ínját. hogy a túlságos szigor nem olyan baj. hogy leküzd. sok bajtól megóvhatod magad. amit tudsz! Ha rádöbbensz. Kis vétek. de vissza is hat ránk: minden nő tudja. Száradt. Hosszú. Mert nem akar látni s hallani. Lágy húsba harap. Ahhoz.de megéri. Azért itt rosszul ítélünk meg valakit: ajánlatos korrigálni. Csak annyi. belül is megváltozik. mint a szigor hiánya. Régóta romló. semleges tisztánlátásodat . valóságos lényünket elrejtsük minden olyan közösségben. mérget talál benne. a külső maszk. A Kicsi megszégyenül. amit egyrészt azért viselünk. Szilárdnak maradni nehézségek közepette: hibátlan. Egy rózsa természetesen szép . Jóslat: kemény küzdelem üdvös. a megjelenésnek. hogy a külvilág elfogadjon bennünket. amiben valaki túl szigorú. a Jin . A „Kicsi”. porcogós húsra harap. Cipői kalodába zárva. s benne lábujjai. A csata nem lesz könnyű s rövid . hogy megszüntesd. Nem hiba. A rossz (negatív) a gyökerénél a legerősebb. 2. 6. orra eltűnik. 3. Száraz húsra harap. 5. ugyanakkor külsőleg taszító. nemcsak hazugság. akik semmiből sem tanulnak. amit látsz. Régi. az esztétikának . Ne légy konok! Nem jól látod.egy ember nem! Ehhez még kell. A jelkép azt is üzeni. Lélektanilag ide tartozik a jungi „persona”. vagy tartalmas. hogy „adjon magára”. Ez olyan helyzet. a formának. rohadó kérdésről van szó. hogy „ne így tovább”! Ha kezdetben elcsíped a bajt. hogy széppé tegye magát. Pi MEGSZÉPÍTÉS (Képjel: Díszes kagylópénzek . de csak kis dolgokban!” Nagy csatákat nem lehet bájjal. Ne tartozz azok közé. Nem hiba.

97 - . a civilizáció mai napig tartó. a gyökeres megújhodás akarata. etikettet. azt is tanácsolja. a madarak szép tollazata és a ragadozók festői bundája: az isteni természet egész látványos világa. ahogy megfogsz egy teáscsészét. Ez alatt a jelmez alatt a színész lelke „átváltozik”. amikor a szép igaz is. néha olyan lenyűgöző „bűbájjal”. amikor leveti egész életén át hordott konfekcióingét. Tedd széppé. A hagyomány szerint Konfuciusz is elpirult.de a Tao bölcseihez képest működése felszínes volt. mint tudja: ezen alapszik minden kultúra. hogy törekedj a szépségre. csak a közelbe. amikor egy alapvető kérdésére ezt a jósjelet kapta a szellemektől. ahol tartós. A külső is szent! Szent az arcod. mert nem bizonyos abban. harmonikussá magadat s körülményeidet. amikor egymásra mosolygunk (vagy valódi érzéseinket mosoly mögé rejtjük!). (A báj „bűbáj” is: varázslat!) A művész is gyakran a szépséggel hat. Azt üzenték: bár megteremtette a kínai életrendet. legyen őszinte a mosolyod! A mai ember akkor éli át a jósjel pozitív jelentését. Nagyanyám a halála előtt mindenkit kiküldött a szobából. a harmonikus is hatóképes. Szent.. Nem volt igazán mély. emblémás farmergatyáját.. a közösségi események: de tudd.ami a teremtő Isten legelső álma s színes köpenye. Ez a jósjel azért is biztat kis lépésekre s óv a nagyoktól. hanem légy valódi és igaz. Ennek a jósjelnek nem a távlat a lényege. Pi az esztétika és a vallásos külsőségek jele. ahogy eszel.. minden kellemes visszahatás ellenére illúziók működnek benned.. Ami „isteni”.De a kicsiket igen! A szép. hogy nem is keressük mögötte a mélyebb igazságot. megjelenés. hogy nem vagy a látszatok. Ritka pillanat. a nevetésed. hogy hitelesen látod a dolgokat. a varázsos Látszat jele . A jósjel. társadalmi és politikai szabályokat. a vonzó és esztétikus külső tükröződésre. a kapcsolatok. de megfontolásra intene a bölcs. a pap is a miseruháját .. hogy ne csak tetszeni akarj. Értelmed fénye nem világít messzire. de nem sugárzik a csillagokig. de azért amennyire lehetséges. a vallásos és közösségi élet minden külsősége. tiszta szépség jele.a keleti színházművészetben a jelmez felöltése hosszadalmas külön szertartás. majd szépen megfésülködött. Ez a Pi. mint a Hegy lábánál lángoló tűz: meleg fényével megszépíti a hegy oldalát. illúziók rabja! Nem biztos.. annak öltözködni kell! Egy indián is fölveszi a tolldíszét. Idealista vagy. Pi az. hanem az „itt és most” gyönyörűsége. a csomagolás. inkább érzi az ember.. Annak nem most van az ideje. morált. A jósjel erőterében például gyönyörű szerelem bontakozhat is. Nem lényegtelenek a találkozások. trikóját. mert hiányzik belőle a dráma. a mosolyod. ha egy életre szóló házasságot vagy válópert terveznél most. viselkedés. s fölveszi az ünneplőjét. a kedves. ahogy köszönsz. öltözködés. a káprázat. . s mint ilyen örömöt is okoz .de küzdelemre nem alkalmas.. Ez a példa az élet minden területére érvényes. a reklám. hiányzik belőle a mélyreható Igazság ereje! Hinduknál ez a „maja”. Gondolatok A Pi a nyugodt. Hogy mit jelent. miközben óv a látszatoktól s arra int.. esztétikus törvényeit . mélyreható és reális eredményt szeretnél elérni. a tekinteted.

amelyet el is érhetsz: ne engedd. 3. mint a „kocsi”. nem annyira kényelmes. a szív valódisága legyőzi a szégyenkezést.) A szakáll itt a „látszat” szimbóluma: akár saját. hogy azt gondolják. Az igazat! A vonás üzenete a figyelmeztetés ellenére biztató: emelkedést jósol. mint amiben eddig éltél. Igaz. És mégis: az igazi benső érték. Leszáll a kocsiról. bensőséges szó. 2. Saját erejében bízik. nem ellenségek . elmerül benne. a jó sors. „A jó mondat olyan. Vannak értéktelen „értékek”. ahová az ember. Itt nem az számít. . s megérint a kép! De ne legyen rajta se kantár. értékes világ nyílik ki előtted. az idővel beérik. Növekvő szakállát szépíti. kicsiny. de végül mégis üdv. Ahol szépség van. Keresd a valóságos tartalmat. gyanakodva fogadja az ismeretlen újat. 4. A valóságoddal. gyönyörűséges part felé. kinek látszol. mint az. amit vélek. a kényelem. Életünk szélcsöndes időszaka. az üres csillogás és egyáltalán a gondtalanság: nagy kísértés. Fehér szépítés. A vonás mély jelentése: a dombtető kertje az Ősök Sírja. akár mások arcán van. Járd a saját utadat. 5. Valódit akarsz . fontosabb. Ez a vonás azt üzeni: a lényeddel hatsz. Nem akarja többnek mutatni magát. Így vagy a legszebb. Látszatéletben a lélek megfagy . A szerénység s a magunkhoz való hűség messzebbre visz. A „magasba repítő fehér ló” gyönyörűséges szimbólum. és a sajátunkká válik. mint ami. akár a helyzeten. mint egy eskü: nem lehet megváltozatni” . s elfelejtette „selymét” kifehéríteni. Szégyenkezel.kérők. új. gyalogol. mint bármiféle külsőséges siker. hogy ki vagy.s meg is kaphatod. Szépíti. felszínes társaságok. élte során vacakokat gyűjtött. ott bölcs egyszerűségnek is lennie kell. Új körülmények. Légy hű önmagadhoz! A legszebb: a legegyszerűbb. Fehér ló repít a magasba. A vonás figyelmeztet: aki megszokta a régit. hogy díszes. Üres örömök.Vonások 1. divatnak. Hogy magamról mit gondolok. A valódi hegyi beszédhez képest minden templomi szertartás: színház. amit értéknek vél. Ne kerülj mások véleményének. se dísz. Egyetlen jó barát. Az ember azonban szegényen érkezik. és minden prédikáció: költőieskedés. Nem „puritán”. A kitartás messze visz. A kép azt mondja: veszélyes vízben úszol. amelyet külsőségei alapján ítélünk meg. Jézus és az Evangélium: egyszerű. lélektelen kapcsolatok. Szépség a dombtető kertjében. mint a szellemvilágba. Nem kell rátenni semmit. Festetlen selyemcsomagod szegényes. Bensőségesebb s boldogabb. 6. külső körülményeidnek a hatása alá. Az út nyitva. (Nem is biztos. szeretetteli pillanat többet ér. hogy mások mit gondolnak rólam. Mindenki azt kapja. Amit kívül megidézünk. lelkének csakis valódi értékeit viheti.így szól Hamvas Béla. de vizes köpenyed lehúzzon.98 - . Értékrended változóban van. hanem az. hanem egyszerű.inkább vállald a nehezebb valóságot. Akik érkeznek. Nem fordítom le a jelentését: képzeld el. Lábujjait szépíti. és lobogó sörénye is legyen tiszta hófehér.

s elfeledkezel arról.csak előre! Az ember. Az a „szellem”. Halhatatlan lelkünk nehezen fogadja el a halandóságot. . Átlépni. nem felidézni: Semmit se tenni!” Ezt tanácsolja a Ji-king is: „Sehová se kívánatos most menni!” A „romlás” fokozatosan történt. mert beletapadtál a múló és felbomló anyagba. a régit le kell zárni.99 - . Hagyd. Mi a teendő? Hagyni kell! A jósjelben a sok sötét Jin kiszorítja a világos Jangot. kitörni. ne félj: ami túlhaladott. Nemcsak környezeted . A képjel azért mutatja a favágást és a gallyazást. Ne keseregj. de lejárt az ideje.hogy újat ültess majd a helyére. minden emberi kapcsolatnak. se ellene semmit! Fejtsd le a helyzetről a látszatok „héját”. nem tudsz szárnyalni. kapkodni. aki nem óhajtja már a régi szerepet játszani. Ez az elöregedés. formák.ne bízz most senkiben. Valami felbomlik benned-körülötted. mert azt üzeni. mert azonosult azzal. hogy helyet adjon az újnak.mert elfelejtette halhatatlanságát s mindenhatóságát. hogy a múlton nem rágódni kell. hogy ez már nem az! Hiányzik belőle az. lélek nélkül vegetál. amelyre fölépíted az újat! Ne nézz vissza . sőt ki kell vágni. Ahhoz. s le kell gallyazni . Rágódsz a múlton. hanem le kell zárni! Gyűjts energiát! Teremts erős alapot. „aki még nem nőtt fel”. legallyazza s megfosztja kérgétől. A korhadt fát nem érdemes gondozni. Po FELBOMLÁS (Szétforgácsolás) (Képjel: Egy éles szerszám kivágja a fát. Kérdésedre a válasz: egy lezáródó ciklus végén vagy. se nem hasznos. tépd le magadról a régi. hogy lesz új. Az ilyen ember fél a régi elveszítésétől. mert nem szabad. se nem jó már. Sei Shin. vágynak megszokásnak. szellemi erők felett. hogy újat kezdj. A „földbe esett magnak el kell halni.te is változol! Benned is meghal s újjászületik valaki. amely egykor létrehozta az egészet. Ne tégy se érte. Felbomlanak megszokások. hogy ez a folyamat magától megtörténjen. hogy ez a nyomasztó vég az újjászületés feltétele.s a felbomlásból születik az új. Lehet. Azt hagyni kell elmúlni. beletapadt mindabba. a kard mestere azt mondja: „Az Elengedés Tudománya: hagyni. Ez a rossz „öregedés”. előítéletnek eljön az éjszakája.) A természetben körforgás van: születik. kapcsolatok. amit szépnek. kivirul s felbomlik minden .23. de az is. Ilyenkor a gondolataid teli vannak anyagi félelmekkel. A jósjel gyakorlati tanácsa: most semmit se tégy! Várd ki a folyamat végét! Gondolatok Itt most a sötét. túlélt jelmezt . Ilyenkor nem szabad félni. beidegződésnek. hanem tovább haladni. már csak halványan pislákol: az anyag tehetetlenül. törekvésnek. ami mulandó . Egy régi struktúra leomlik azért. Jön a tél. nincs erőd. Gyönyörű kerted ilyenkor riasztó képet mutat. amiért valaha belementél. pedig itt erről van szó. megőrizve tűnni hagyni. Elmúlik nemcsak a rossz. amihez hozzászokott. túlélt élethelyzetek. az se nem szép. Egyszer csak rájössz. Nem a te hibád . hogy eddig jó volt. Nem hiszi. hasznosnak. földi gondokkal. Szenved. Nem veszni hagyni. tiltakozni. jónak tartottál. Szinte észrevétlenül. hogy gyümölcsöt teremjen”. anyagi erők győznek a világos. Nem felejteni. szorongással.ez a törvény.

Tűrni kell! 5. puha kenyér lesz. Észrevétlenül romlik. Halrajként vezeti a királynő udvarhölgyeit a királyhoz. Jövőjüket várták: s az nem a halál volt. hogy helyzetedet egyedül kell megoldanod . kozmikus méretekben ez az Utolsó Ítélet szimbóluma. nincs ereje hozzá . Romlás után a felépülés öröme. s ettől nem hallja a magas szellemvilág biztató hangjait sem. 2. Más nem támogat most: de nem is kell. (Ilyenkor tanulod az önállóságot . szüntesd meg. csak tudd: ami eddig biztonságos volt. s most elindul. Az ágy keretei korhadnak. hogy sorsának következő feladatát teljesítse. Ne támadóan.az újjászületés új alapja lesz ez!) Ne add át magad semmiféle negatív gondolatnak. változtatni nem tud. megtalálta benső istenét. aki a bajban nem ébredt föl. hogy a jó elnyeri jutalmát s a rossz a büntetését.ott marad a romokon. Ez az. önvalóját. Amiről itt szó van. Amikor a régi élet keretei megszűnőben vannak.) 4. öntudatlanul rohan tovább. Át kell élni a katarzist. Minden átváltozásnak van egy olyan kikerülhetetlen állapota.ne akard folytatni. és ismétel. mint a bukott diák. S nem is lesz többé már . Itt nem erkölcsi minősítésről van szó. Ébredj föl! Ne bízz abban. A felbomlás folyamata már nem a körülményeidet érinti: énközelbe ért.a Ji-king bölcsei pedig az istenihez való közeledést. mely magasabb körbe röpíti majd. Az Igaz Emberért kocsi érkezik. s húsodhoz ér. Az ilyen csak a bajokon kesereg. Rossz az. hogy a trágyás földből búza nő. de benne maradt a mókuskerékben. Ha nem veszed észre: baj! Az ágy a nyugalom helyét jelképezi. A Jin bomlasztó eleme alázatossá fordul.előkapott valahonnan egy újat s vidáman felkiáltott: „Nem baj! Van másik!” Vonások 1. Forgácsold szét.nem számíthatsz segítségre. Baj. Lépj ki belőle. Az Igaz Ember kocsit kap . amelyen egyébként gyönyörűen játszott . A hal a bőség jele. már nem az. amikor fáj. 3. Az ágy lába korhad. Vedd észre! Számolj azzal. és a búzából. hanem kihátrálva. támogat.a közönséges ember kunyhója összeomlik. Még ne tégy semmit.100 - . mint egy rossz fog. Mert ami elmúlt. szabadabb. ami méltatlanná vált. Minden üdvös! Katarzis utáni fordulat. Ezért tisztelték valaha Kínában „istenként” az öregeket. nem sajnálták. ami ellened volt. hallhatod lelked mélyéről a támogató helyeslést. Népmesék vége. az ember szorong. de az előtte lévő napokban még az ágyasait is „halrajként” sorban a királyhoz vezeti. s a fény örömének szolgájává válik. amihez már nincs igazi közöd: hagyd ott. Az érett gyümölcsöt még nem ették meg. arról minden nép tud. A sötétség hirtelen kivilágosodik. amit gyakran elfelejtünk. nem lett több. amely nem fáj még. Ágyad forgácsolod. amikor . ha megőrlik és megsütik. Amikor letépődik az. nem hiba! Amit túlnőttél.Az Igaz Ember azonban most kezdi írni sorsának új fejezetét Itt két eltérő szemlélet ütközik: a mai ember az öregedésben a felbomlást látja . ami odanőtt. Ez a folyamat csúcspontja. (Figyelj! Ha elcsöndesülsz. ezek olyan öregek is voltak! Vidámak! Felszabadultak! Derűlátók! Sokat mosolyogtak. Jó az. A vonás pedig azt a telihold előtti pillanatot jelöli. Igaz. aki a bajban fölébredt. 6. hanem új Élet! Emlékeztetlek nagy zenebohócunk felejthetetlen mondatára: amikor elvették trombitáját -. s a sivárság a bőség ígéretével kecsegtet. Ha nem veszed észre: baj! Itt a régi társakkal is gond van.nemcsak a királynő adja oda magát a királynak. .ősi udvari szokás szerint . fényesebb. hogy magától megjavul. hogy minden balszerencsében ott rejlik a szerencse eleme. ismétel.

Egyetlen pillanatig mindenkinek volt már ilyen élménye . Visszatér a tavasz.. régi. Lábadozik. csendre van még szüksége. mert minden körbe-körbe forog. mert kudarcaiból lesz hajtóanyag. új lehetőségek érkeznek. de nem ugyanaz a tavasz. Erős késztetést érzel a cselekvéshez. amíg önmaga az anyaságra. hogy nehéz életkorszakában valamiféle reménység villan föl. lábadozol. mint amikor egy asszony áldott állapotba kerül. mint a bolygók a nap körül: minden visszatér .. de várj! A lelkesültség még nem Erő . Ez az inspiráció. dolgozd fel múltad emlékeit. megromlott kapcsolataid újjászületnek. Hetedik a visszatérés napja. amely később sorsodat átformálja. és előbb-utóbb az ereje is. Hogy nincs halál! Hogy örökkévaló szellem vagyok! Akiben ez nem tudatosul. Ehhez nyugalom kell. Előnyös ha van úti célod!” Ez a téli napforduló: a legmélyebb sötétségben megszületik a fény.De ez történik minden „felbomlásban”: a szellem felszabadul és fölszárnyal .. Fordul a sors. visszatérsz a saját utadra.de nem ugyanoda. Gondolatok Mi minden történhet a „Visszatérés” erőterében? Néhányat fölsorolok: biztató ígéret. az életkedve.tragédiái érlelik naggyá. Hibátlan.csak a „hetedik nap”. a hetedik „ütem” lesz majd a Tett pillanata. hogy válaszd az életet! A gyümölcsben eljövendő létciklusod magjai rejtőznek. amelynek jelentőségét észre sem veszed. amikor a legszívesebben kitörnél. Társak jönnek. Az új idők hajnalán föl kell dolgozni a múltat és meg kell erősödni a jövőhöz. mert ahol eltörtél. Feltör s belehatol akadály nélkül.. ami itt visszatérhet? Az „én vagyok!” örömteli létélménye. akkor gyermekkorában. ott leszel legyőzhetetlen.101 - . Nem tudatosul benned. és magzata a méhében „megérik”. Új tervek. derűlátó leszel. és jól figyelj. de az is lehet. ott leszel erős. hogy valami olyasmi történik veled. vereségeiből diadal . Valójában visszatér.. segítséget kapsz. észrevétlen inspiráció vagy ötlet. A helyzet hasonló ahhoz. Fu VISSZATÉRÉS (Újraszületés) (Képjel: Lépések visszatérnek az útra) „Visszatérés. Siker. régi terved újraéled. békére. S vissza-visszatér a hite. bármilyen sötét volt is. az is megél azért annyit ilyenkor. pedig most még erre van szükséged: csírázó hitednek meg kell erősödnie. Ez a vonás arra figyelmezet. A levegő lassan megtelik a biztató Jövő illatával. Kezd múlni a baj. és te sem vagy ugyanaz. új társak. hogy most indul valami sorszerű! A lényeg: a nyugalom! . Tudja.ha máskor nem. ahol vesztettél.mégis sok hónapos nyugalomra. Gyűjts erőt. új kapcsolatok kezdete. és egyetlen fűszál vagy élmény sem ugyanaz! Mi az. Nehéz csöndben maradni olyankor. Az Igaz Ember nem menekül a múltjától.az anyag a mélybe hull és feloszlik. hogy sorsa gyökeresen megváltozott . 24. felgyógyulsz.

így lesz jól. bajból. Most végre szembenézel saját hibáiddal. pedig erre van most szükség! Harcművészetben ez az az állapot. Érzi a késztetést. 3. (A belenyugvás nem beletörődés! Nem „beletörünk”. Nem szabad azonnal kitámadni! Átlendültünk a mélyponton. Nincs nagyobb dolog. ahogy a kínai mondja. hazugság nélkül bátran indulok! Magamat legyőzöm. de rossz irányból: vágyai. hogy belenyugodni Isten akaratába.nyugodtan. Visszatérés . elvakultságot jelent. a lehetőséget. mint eddig. amíg feljutunk a csúcsra: addig erőt kell még gyűjteni! Kis lehetőség ígérete miatt nem szabad a Nagy Lehetőséget föláldozni! Ez ennek a jósjelnek hétköznapi tanácsa is. hogy utad másfelé vezet. a rosszat jónak. mégis megóv a felelőtlen lépésektől. A szikra még nem lobogó láng csak lehet belőle. (Egy-egy jó kezdő pillanattal hosszan tartó gondot lehet megelőzni. Ha egy-egy negatív gondolatot felvillanásának pillanatában elcsípsz. és szűnik az erőtlenség. Vonások 1. akik más okból. másfajta érdekből vettek minket körül. Azért jó lenne. Szívedre. sorsomat megcsinálom: itt az ideje! „Én vagyok az élet mestere. a kártékonyt hasznosnak látja.! És nem hagyom lelkemen. Baj . Amikor a kimerültségből. Saját útján halad. A közönséges ember káprázatát. gyakran. A „Tun” („őszintén”) képjele olyan harcost ábrázol.egyedül. Baj.őszintén.de nem hiba! Jól ismert állapot ingadozni jó és rossz. aki a jót rossznak. mint ha bensőd vezérlő szavára hallgatsz. nem gyökerezik meg benned. mert az a Jóakarat. Visszatérés . Nem kellemes.. életemen elburjánzani a gyomot. amikor átlendülünk a holtponton. vesztésből átbillenünk mindezek ellentétébe: felcsillan a remény. nem válik „valóvá”! Ez az önismeretnek és az „önuralomnak” a kulcsa: Látom! Felismerem az okát! Megszüntetem. hogy a hitet föl kell nevelni. hogy elindulj az úton. s kilépsz régi környezetedből. Nincs sok megbánnivaló. hit és kétely. amikor lelkünk tavaszi impulzust kap. Legyen meg.. Üdv! „Nyugodtan” azt jelenti. Elszáll. Önáltatás. Akkor is. reménység és borúlátás között. Visszatérés . 5. Visszatérés . nagy vereséget szenvednek csapataid.” 6.önbecsapással. nem tud gyökeret ereszteni. Spirituális tanítása pedig az.) 2. Visszatérés .mielőtt messze menne. Lehet. vak ambíciói mozgatják. s végre van már bátorságod és erőd is. Külső-belső szerencsétlenség. Visszatérés. s bajt hozol országod urára. Jobban értjük őket. a „Hsziu” egy olyan embert mutat. Ha így vonulsz csatába. s eltökélten leszámolsz velük. Az „önbecsapás” („mi”) illúziót. néha el kell hagynunk azokat. s fölismerjük sorsszerű szerepüket az életünkben. Amikor „sorsunk” kiált s követjük hívó szavát. Nincs megbánás. Nagy szerencse. Nem tudsz kétfelé menni! 4. Ha így folytatod. aki nagyvonalúan támad s védekezik. hanem „belesimulunk” a Nagy Akaratba. Ne lépj! Nem látod a következményeit! Ne csapd be magad! . Ez a „Nyugalom” jele.) Ilyenkor más szemüvegen át nézzük az embereket is.102 - . kísértései. aki kényelmesen nekidől egy erős fának.Nehéz nyugalomban maradni. A kínai képjel. tíz évig nem kezdhetsz újat. „Középpontodra” (fu). de meg kell várni. ha nehéz próbák elé állítanak minket. Új élet előtt állsz. ha végre döntenél.

mert elrontod! Ezt tanácsolja a Vu Vang jósjele. előítéleteidtől. hogy „spontán”. Aki önző módon előre-hátra sandít.szinte önmagától. amikor ihletetten ír! És nem amikor különféle elméleteket követ. De csak akkor. Élj a jelenben! Itt és most! Ne várd a jövőt.103 - . s a jó szél röpít.Egy egész életturnust ronthatsz most el. hogy mit hoz a jövő. „hamis”. s rájössz. . „csaló”. mint az önmagáról megfeledkezett ember.„hiányzik tetteiből az Ég akarata s áldása”. hogy minden magától alakuljon! Ne avatkozz bele. és ezért aratásod is szánalmas lesz.felül a Menny Akarata. ne nyomasszon a múlt: bízz Isten akaratában! Keresztényeknél ez az a pillanat. hogy „hazug”. Költők legszebb verseiket ihletetten írják. Ne nézz a jövőbe! Élj itt és most! A jósjel olyan dinamikus helyzetet jelöl. „Vu” pedig azt jelenti. az éngörcstől . amelyet elvesztettél. hogy nem szabad örökösen kavarni. „sóvárgó”. aki egóját követi. Az ilyen költemények szinte maguktól születnek. Ez nem azt jelenti. Az ihletett művész és a bátor szamuráj éppúgy „egótlanul” cselekszik. Ha ebben az állapotban meg tudod tartani magad: „magasztos sikered” lesz. múltad rossz beidegződéseitől. benső hangodat kövesd! Ehhez meg kell szabadulnod mindattól. De sajnos. hogy az az Egész! Ezekből a teljes odaadással megoldott jelen percekből áll majd össze a jövendőd . azt a nyitottságot. hogy kövesd szellemedet. mert a „Szent Szellem megmondja.Konfuciusz szerint. amikor nem kell töprengened. ha önfeledten cselekszel. vagy kínkeservvel szüli költeményeit. Minden költő akkor találja meg a saját hangját. nyüzsögni. amikor a szellemünket kell követni. az ambíciótól. hanem azt. (Alul a Dörgés .) A jósjel parancsa: szabadulj meg egód rémuralmától! Cselekedj szabadon. A Vang képe egy olyan nőt ábrázol. „nyugtalan”. Ha ésszel. annak . Szabadság azonban csak felfelé van! Ez a jósjel azt sugallja. hogy mindezek „nélkül”. hogy inspiráltan cselekedj. szorong s reménykedik. ami szorongó egód műve: félelmeidtől. aki állati agresszióját követi vagy „fejveszetten” menekül. balszerencsés leszel! Az ember akkor tesz legtöbbet jövőjéért. Meg kell szabadulnod a rossz szokástól. Ne nyúlj az alma után. ha nem várod! Ha tovább tekered elméd szorongó-sóvárgó imamalmát. mint szabad és szellemi. Saját valódi természetedet csakis akkor pillanthatod meg.ha úgy éli meg a jelen pillanatot. hajtani. mit kell szólnod és tenned!” Nem kell fogalmazni. és színvonala leesik. Gondolatok Hagyd. hogy légy teljesen passzív. aki elindult valamiféle csábítás után. Ha valaki megszabadul az ego kontrolljától. ambícióval. ez félreérthető. ha nem is gondol rá . tervezni és főleg aggodalmaskodni. „ostoba”. és a szüntelen sóvárgástól. Ha előre sandítasz. Vu Vang SPONTÁN CSELEKVÉS (Képjelek: „Vang” azt jelenti.) Csakis az igazi. ha „magadra” hallgatsz. önfeledten! Ilyen cselekvésre mondjuk. tette éppúgy lehet állati és ösztönös. törekedni: a sors sodrása hajt. „önmagába bonyolódott”. Ehhez azonban vissza kell szerezned előítéletektől és gátlásoktól mentes természetes gyermeki állapotodat. És még valami. gátlásaidtól. figyelmedet s erődet ellopod a jelentől: gondatlanul vetsz.meg kell találnod igazi lényed hangját. bármilyen fényesnek látszik is. számítgatással beleavatkoznak: a mű eltorzul. 25. ami nem a te valódi szellemi célod. Meg kell szabadulnod mindattól. Engedd el magad.

azt most néhány mozdulattal megoldja. Az emberi ne rontsa el az istenit. Spontán cselekvés. Másrészt azért. De ha „városlakó” vagy. Arra a kérdésre. s erőt merít belőle. Ha rossz: túllépsz rajta vagy megoldod. hogy azt gondolja: „Ez még jó lesz valamire!”. mert a konok fejed után mentél. ne használj orvosságot. új terv. Ha jó: örülni fogsz neki. Nem esik kétségbe. Maradj nyugton. hány jól alakuló dolgot rontottál el életedben. Aki önfeledt (spontán). és kiszabadul belőled az ihlet! Ha szállni akarsz. 6. s hamar elhárítja. Ha igen: hozd helyre. hogy így lesz. Igaz valód elveszíthetetlen. hogy egy elkötött tehén a vándornak nyereség. Amit máskor évekig bogoz vagy végleg összegabalyít. hogy törvénytelenül bukkant föl a semmiből jött. az még a balszerencsét is könnyen veszi. Lehet. a városlakónak veszteség. Az ősi Kínában a „gyógyulás” „örömöt” is jelentett.104 - . amelyben vétlen vagy. Ha szántás közben nem gondolsz az aratásra. sőt. Aki önfeledten (spontánul) él. de mintha még a végét is előre látnánk. Vonások 1. A spontán tett üdvös. hogy az ügy megoldja magát! Ha nem ezt teszed. sok váratlan esemény bukkan föl az életedben. és siránkozol a veszteségen. Ha olyan betegség sújt. beletapadsz a bajba. Részint azért. (Milyen pontos a magyar szó: véletlen az. csak saját erőforrásodra. csupán azért. mert türelmetlen. ne akarj gyorsan meggazdagodni! 3. új ismeretség. a Vu Vang negatív feleletet ad: azt mondja: meg kell szabadulnod a „hazug”. Ami indul. biztató.egód ellenőrzése alatt . váratlan eseményekkel. (Sok „betegség” ilyen!) Vizsgáld meg. akkor érdemes vállalkoznod valamire. Ha nem: hagyd. meggyógyul magától. 2.senki nem tudja elvenni tőled. A mesterséges ne rontsa el a természetest. Ha a jósjel tanácsát követed. „méricskélő”.) A váratlanra nem kell készülnöd. Vannak olyan első „megérzéseink”. Várj! . jutalomra. hibátlan marad. Ha tudnád. vétkes vagy-e. Meg nem érdemelt balszerencse. az tényleg nem „vár” semmit: a jelenben él.nem mersz önmagad lenni. Ha benső Napod szüntelenül világít: nincs okod aggodalomra! Senkire se hallgass. mert aki önfeledt. lehet. Haladj csak! A „szív” első rezdülései jót súgnak. Ne sandíts a jövőre. „sóvárgó” énedtől. Aki állhatatos. új ügyekkel. amit te rontottál el. Ha az „ihletedre” hallgatsz.mondja Vivekananda. a homokzsákot kell kidobni. „Légy hű önmagadhoz!” 5. ha irtás során nem foglalkozol a mező hasznosításával. csak azt. véletlen fordulatokkal. most nem csinálsz semmit. Feledkezz bele abba. megölhetetlen . mert valóban ismeretlen dolgokkal találkozol. amit nem „véltünk” előre! Ez nem azt jelenti. amelyekben nemcsak egy út kezdetét. hogyan legyek ihletett. eredményre. tovább rontod. mohó és számítgató énedre hallgattál: megdöbbennél! Angyalok munkáját tetted tönkre. Ez lehet új cél. 4.Ilyenkor vagy igazán önmagad! Egyébként . Csak azt hozd helyre. Semmi sem előmozdító. amit csinálsz. annak sorsmegoldó képessége szinte határtalan. „Az ember igazi természete isteni és erős!” . hogy mi nem gondoltuk. Minden lépés hibás.

koncentrálni. „aki még nem nőtt fel”. Az igazi feladatra kell összpontosítani. amíg a dolgok megérnek. felhalmozni. s lefordítja saját korának nyelvére. Innen tudja. Kitartás. mi az üdvös cselekvés. és mégsem megy. amelyre azt mondjuk: „lélekjelenlét”. egyszerű emberekben is fölsejlik ennek a „spontán cselekvésnek” a titka. amikor apja szellemétől megtudja.magától megtörténik! Ezt a titkot tudja. mert tudja. hogy csak parancsod éljen. mint a forrás. Feszítik.és termékeny. hogy minden lelki érték és üdvös esemény korlátok között érlelődik! Ha valami még nem megy. hogy fölöslegesre nem szabad elpazarolni. Korai cselekvés kapkodáshoz. „Az Igaz Ember ősi hagyományok titkát kutatja. Az út nyitott előtted. Türelem. Gondolatok A mai tudomány akkor szembesült ezzel a kérdéssel. Az.túl eddigi határaidon. fekete föld. A taoista misztika szerint ez a „spirituális embrió” érlelődésének kora. egyedül!” . aki a Ta Csu jelének üzenetét megfejti. Az Igaz Ember tudja.) 26. az erők elfecsérléséhez vezet.kiáltja Hamlet királyfi. amellyel a harcosnak állandóan rendelkeznie kell. úgy feszülnek most benned jövődet teremtő energiák. Legfeljebb nem tudjuk hosszan kitartani azokat. s megtapasztaljuk. Ebben a jelben az égi erők a hegy mélyében szunnyadnak. Mint egy villanás. A tettet meg kell érlelni. kik vagyunk . A szelídítetlen erők égetnek. de nem jó. mi a sorsának a feladata. Sokszor tapasztaljuk. ha az alkalmazáshoz a feltételek megértek.) A teremtő energiák lassacskán gyülekeznek . sem a körülmények nem értek meg rá. hogy valamit szívósan erőszakolunk. hogy nincs itt még az ideje. Itt azonban föltehetően még bennünk. S egyszerre amikor nem is akarjuk . A nagy akció előtti létfázis ez: összegyűjteni. Üdvös időszak. mit akarunk . mert ez a jósjel azt az alapvető lelki tartást írja le. Ha megértél: indulhatsz! Erőt gyűjteni azt is jelenti. a visszatartott erőt megérlelni. Tágabb körbe . nem feszül újra s újra neki. Legnagyobb veszély: a türelmetlenség. hogy milyen hatásosan és „magától” működik ilyenkor minden. Mint egy sugallat! Mint egy olyan pillanat. Jól teszed. Sem ő.a „Nagy” jele .ez a két kua alkotja a jósjelet. ha kitörnek.kívül még nem történik semmi! Ebben a várakozásban érik az ember .s érlelődnek üdvös tervei is. . megszelídíteni . ha kilépsz megszokott környezetedből.de kívül még nem tudjuk megvalósítani. igen sok munka kell hozzá. Belül már tudjuk. amikor az atomenergia békés fölhasználásának a lehetőségét kereste.és feltör majd. a korlátokat börtönnek tartja. Nehéz elérni.105 - .(Megjegyzés: harcművészeti taktikáról azért nem írtam. Mindannyiunknak vannak intuitív élményei. Várni s érlelődni! A megérett gyümölcs magától lehull.” A Hegyben Égi erők rejlenek . „Emlékezetem lapjáról letörlök minden léha jegyzetet. Belül már sejtjük. Ahogy egy terhes asszonyt feszíti az új élet. Nehéz kivárni. De bevillan. Ta Csu NAGY ERŐ ÖSSZEGYŰJTÉSE (Képjel: Egy hatalmas Ember kiterjesztett karokkal . amely a folyó felgyűlt iszapjából keletkezett.élni azonban az ilyen nagy erőkkel csak akkor lehet.

aki akadályoz. bátran! Most már sejted. Ne lépj! Most olyan erők késztetnek tettre. Először csak „érteni” kezdünk valamit . hogy mi már készen vagyunk . hová visz az út. A körülmények még nem értek meg: várj. Más szóval: művelje. Az akadályok itt azokat az ismételt próbatételeket jelentik. Az akadályok ismételt legyőzése nevel s tesz valóban erőteljessé. azt mondta. amelyeknek gyümölcse nem jó. Azt mondja: kövesd a zárt kocsit. Most már tudod: győzni fogsz. amelyek az okost bölccsé. hogy önmagát s a természetet megszelídítse. aki látványosan szelíd ember.lehet. Herélt disznó agyara. a napenergiát. amit itt követsz. Erőd már összegyűlt. Karámban a fiatal bika.de nem „ismeri”. vad energiáit megművelte. Nem mehetsz még tovább. Még nem a tiéd.Ne zavarjon. Egy bizonyos: az idő nekünk dolgozik. aki látja. ha őrzöd a célodat. A vadság embertelen s nem ismerünk olyan „Nagy Embert”. „Jó Ló” az. Nagy üdv. Az atomerőt. hogy ő még csak „érti” . A thai elvetemült ember. S azt. A jó lovak egymást követik. 4. de nekünk még érnünk kell. S ezért hűségesen követi a még nem ismert. Kilazul a kocsikerék. szent és nagy művész: szelíd volt. Bizalom az isteni segítségben s bizalom a saját képességedben. de „felhalmozást” is jelent. Bár e célod még távol van. Az értelemé. az út is nyitva előtted . eredeti természetét megtagadva rémülten próbál maga is farkassá válni. az értőt megismerővé teszik. és méltóságába beolvasztotta. csak sejtett célját. Még titok.az elindulásra még várnod kell. ne gyűlöld . A Ta Csu jelében nemcsak a szelídség erejét tanuljuk. Lao-ce. 5. még egy „zárt kocsiban” robog előtted. Üdvös. Most már hittel tanulod a Kivárás Művészetét. Polyák Imre világ. . minden bölcs. aki értelmes: tudja. Üdv. Amikor a Ta Csu jelén meditáltam. a vadállatokat. Bizalom az eredmények kulcsa. ahol az ember ősi. Vagy fordítva: a világ már vár. hogy agresszív embernek soha nem volt esélye vele szemben. csak gyáva. Ki kell várni.106 - . A szelídség ott jelenik meg. hogy itt rablók és farkasok uralkodnak. Nagy ellenfelei mindig hozzá hasonló „szelídek” voltak. megfékezte. A Csu nemcsak „megfékezést”. Kívánatos lemondani. Veszély. A „ló” (ma) a szellemi energia jelképe. amíg szunnyadó energiáink eljutnak a „kritikus tömeg” állapotába. amíg a feltételek megérnek. de állandóan lebegjen a szemed előtt. aki ne lett volna szelíd: Jézus. A nehézségek pedig a jellem próbái. hogy akaratlanul is miattad teszi! Lásd mindenben s mindenkiben a sors eszközét. S ez az érzés örömmel tölt el.a szelíd ember. Mert gyenge. A szelídségről keveset tud.külvilágunk még nem. ha szelíddé válik. 2. mert ők öröklik a földet!” A „Nagy Ember” . hogyan kell várakoznunk. A cél. a földet. Vonások 1. 3. Lehet. Szelíd csak az oroszlán lehet. a növényeket meg kell „szelídíteni”. A keleti harci művészetekben a tanítvány akkor lesz mesterré. De azért kövesd.s aztán megismerjük. Néha másokra kell várni. mert összetéveszti a gyámoltalansággal.és olimpiai bajnok birkózónk. Buddha. hogy akadályokat állít eléd. néha magunkra. de azt is. Az ember alapvető küldetése. A nehézségek közepette tarts ki. Tudnod kell: a szelídség a legnagyobb erő! A nyúl nem szelíd. hogy környezeted nem ért meg. „Boldogok a szelídek. Még rejti a jövő.a Ta . A szelídség legyőzhetetlen.

A keresztény szimbolikában ez a „mindennapi kenyér”. amelyről Jézus azt mondja: „Én vagyok az élet kenyere!” Aki életét nemesebbé. hogy mit s miért imaginálsz! Sokféle ősi jóg-rendszer van. boldogtalan lesz! . az lesz a tiéd. Megérkeztél . A jósjel szerint a táplálkozás nemcsak fenntart és növel. vagy egyszerűen csak a nemesebb élet elérésének módját ezért hasonlították régen a Táplálkozáshoz. Nem az isteni adományokban. aki birtokjogot formálna benne.a lényeg azonban. mint a táplálkozásnál.Csak akkor értél meg az ég adományaira. a barátságot. Ugyanis nincs „énje”. Beteljesedés. A szellem beérett. ahogy szeretnéd. materiális részét tartjuk fontosnak. mint fizikai testedet. az ismétlésen van! A „megtérést”. a lelket. úgy kell naponta táplálni a lelkedet. Amit hittel képzelsz. Ha nem úgy alakulnak dolgaid. egy tervet. A bölcs tudja. amiket magadban némán és másuknak hangosan kimondasz. Ji TÁPLÁLÁS (Képjel: Nyitott száj .de már tudod. Merre vezet az ég útja? Tao: az örökös haladás. a hagyományban azonban első és meghatározó volt a szellemi táplálék. Meg kell figyelned. egy vállalkozást. ahol Jézus saját testét és vérét adja tanítványainak: ezt egyétek. valóra válik! A jósjelhez fűződő vélemény azt mondja: Figyeld a szádat! Az eredetét nézd mindennek. szabad. a láthatatlan dolgokat éppúgy energiák növelik vagy sorvasztják. Ha az Igaz Ember varázsol s erővel. amit gondol. amit eszik. bizakodással tölt el. amivé mágikus hite-képzelete alapján varázsolja magát!” A Ji jósjele arról a varázslatos anyagcseréről szól. változtatni kell gondolkodási mintáidon. amellyel a teremtő „képet” cserélni lehet . Ahogy naponta többször eszel. „Az ember azzá lesz. amelyben élsz. „Az ember azzá lesz. amellyel önmagunkat és környezetünket formáljuk. mert szüntelen. Bölcs az. a hitedet. mert megélted: az út végtelen. A „disznó” (si) a szerencse és a gazdagság szimbóluma. s előbb-utóbb okod is lesz rá. ha minden önzést kiirtottál magadból. 6. de eldönti életünk színvonalát is.mert tudja. az nemes és szép gondolatokat vesz magához. ezt igyátok! Csak amit megeszel s megemésztesz. Ezért az Igaz Ember óvatos a szavaival . előbb-utóbb erős leszel. ki varázsol benned s mivel! Ha a „Félő” varázsol. s dolgoz föl lelkében. Üdv. a külső-benső akadályok elhárultak. s okod lesz a bizakodásra! Nagy hatalma van a szavaknak! Azoknak. szabadsággal. hogy bármit kap a sorstól: nem az övé. a rendszerességen. Ma ennek csak a durva. akinek szíve mindig teli van hálával.ez most sorsteremtő kérdés. Mindenért. hanem az „imaginációról”.s mellette a „ji” hangot jelentő ősi jel: egy ember feje) Figyelj arra. Itt a gyökerekig kell leásni.” De legfőképpen a hitek és a tévhitek táplálnak: „Az ember azzá lesz.” Ezen túl táplálnak a jó és a rossz érzések. rendszeres. nincs. aki naponta boldogtalan gondolatokat „eszik”. szebbé akarja tenni. vagy éppenséggel a közösséget. mivel „táplálod” magad s másokat! A „táplálást” itt a legszélesebb értelemben kell venni: táplálni lehet a testet. Figyeld. 27. Az erők megszelídültek. ami a szádon bemegy s kimegy. Nem csupán futó gondolatokról van szó. a szellemet. hanem a kiteljesedésben van az igazi gyönyörűség. a „felébredést”. gondolatok. mindennapi. hogy teremt velük! „Mivel táplálod magad s másokat?” . az az Utolsó Vacsora misztériumában él. alakítjuk s fenntartjuk. Aki Isten közelébe akar jutni. s magának az ennivalónak a megszentelése. Testünket táplálkozással beteggé és egészségessé lehet tenni. félni fogsz.107 - .

A fecsegés sikertelenséget. amivel etetnek! Egyél erőt s bizakodást! Igyál halhatatlanságot! A „mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma” nem csupán azt jelenti. sajnálod magadat. hegy urai vagy rabjai vagyunk az anyagnak. sorsdöntő most. gondolataival „beletáplál”. s ezen túl félelmet. annak szellemi előzménye van! Ha mélyen magadba nyelsz egy mérgezett téveszmét. lent a domb oldalán. hogy mivel táplálod magadat. hogy ne feledkezzünk meg arról. hogy halhatatlan vagy! 2. és tehetetlen vagy. bosszúvágyat. azonnal találj vissza nyugalmadhoz! Lefordítva hétköznapi élethelyzetre: bármilyen mozgalmas.108 - . Tágabb értelemben a Jihez tartozik szükségleteink kielégítése. hogy kik vagyunk s hová tartozunk! Harci taktikában a legfontosabb tanácsot akkor érted meg.a másik a mozdulatlanság nyugalma. s a szó minden értelmében rosszul táplálkozunk. depressziót eszünk naponta. Aki ezt nem tudja. hanem elsősorban azt. De mint mindent. feszült vagy drámai szituációba keveredsz.mindennapos élményért. Megfeledkeztél arról. érzéseivel. s ha egy-egy pillanatra elveszíted. mesterséges anyagokon hizlalt műállatokat fogyasztunk. megemészthetetlen mennyiségben. az a körülmények fogságába kerül. hogy a levegőből is boldogabban lehet élni. Irigyled mások jó sorsát. Megfeledkeztél szent teknősbékádról (ling kui). nyugtalanságot. őrizd meg benső nyugalmadat! Ha késztetést érzel arra. ott van a szívetek is!”) Azonfelül: bármi történik velünk. aki levegőből él boldogan és beláthatatlanul hosszú ideig. amit mások lelkébe szavaival. Minden kimondott szavad teremt! A megfontolt szó sikert. keresd meg magadban a „ling kuit”. céltalanságot. s arra is figyelmeztet. másokat. anyagi javak. vagy „mi vagyunk a pénzé”. . hogy miénk a pénz. elronthatod az életedet. hogy enni kérünk. vagy csak nagyon keveset. A Ji ma azt üzeni: élj korod ellen! Ne edd meg.felül a Hegy nyugalma. szorongást. Vegyi konyhán élünk. hogy az „Én vagyok!” bennünk van. majd a hagyomány szellemét megtagadva. bajba kerül. Tápláld magadat s másokat is Nyugalommal! Vonások 1. mint dollárszázmilliókból . körülményeid hatalmában élsz. Minden belül dől el. („Ahol a kincsetek van. az élet áldozata vagy. Fönt keres táplálékot.belül Nyugalom! Mindig őrizd. Azt hiszed. gyűlöletet.A jósjel vonásai arról szólnak. inkább ne beszélj. Gondolatok Korunk zuhan. ezt is a szellemi viszonyulásunk határozza meg: nem mindegy. és hogy mivel táplál a világ téged! Az ember felel azért. Az egyik: elementáris késztetés a kitörésre . hogy teremtő vagy! Sorsod varázslója! Most úgy érzed. s mi őbenne! Istenélményért imádkozunk . ha a jósjel szerkezetét nézed: alul Dörgés . s most lebiggyedt szájal bámulsz rám! Baj! A „ling kui” olyan mágikus teknősbéka. és varázsold át a sorsodat! A vonás energiahiányt jelenthet.ha tudod. A taktika pedig: mozgásodat állandóan „táplálja” a nyugalom! Kívül erőteljes mozgás . Ha folytatja. haragot. hogy belemerülnél az önsajnálat mocsarába. pénz stb. hogy „túllihegd” a dolgokat. Ébredj föl! Ahelyett.

számot kell most vetned magaddal. élvezetektől.de az új még nem jött létre. hisz épp önmagadat kell harmóniába hoznod. amelyben a nagy. A hagyomány szelleme azt üzeni: az ember igazi természete isteni és erős! Ne tagadd meg. Fent keres táplálékot. Hibátlan. ne bánatosan.. Rossz irányban keresed a boldogságodat.) 5. A régi hiedelmeid nem működnek.mint a mesebeli próbatételeket .egyedül kell megoldanod. mert akkor ügyeskedésre szorulsz.. Nem valódi táplálékon élsz. 28. kitárt karokkal . vállalkozásra erőtlen vagy. Ne nézz vissza menj a jövőd felé! Bátorság. Itt nem maradhatsz! Mai nyelven szólva: nagy a stressz. Vagy fölfelé . A külső-benső események biztató jövővel terhesek .és egy ház. amikor megfeledkezel a Taóról. A jósjel egy olyan energiastruktúrát mutat. nagy munkába s hosszú időbe. társaságtól. a körülötted élők vagy fölötted állók jóindulatától. hanem ha van egy úti célja! Kövesd a célodat! Gondolatok . 3.. Ta Kuo A NAGY TÚLLÉPÉSE (Képjel: „Nagy” Ember. Itt nem önös tervről van szó másokat is „táplál”. az idők sem kedvezőek. A krízis sorsunknak az a pillanata. A bölcsek azt mondják: szorult helyzetéből az ember nem akkor kerül ki jól.) Minden nagy dolog születését krízisek előzik meg. 4. Nem valódi táplálék: függni sikertől. Ne kelj át a Nagy Vízen! Önálló lépésre. De óvatosan. de sorsfordító! Épp ezért szükség van a látásra s az óvatosságra. karmikus kötés. Letérés az útról. amikor a régi már nem tartható .. s azt mondod: egyszer élek!.nem tartanak ki sokáig. megszokás. éles szemekkel figyel. s ezért nem tudsz magadról gondoskodni. Mások segítségére számíthatsz. Még hiányzik a kellő erőd. Vagy a külső világ nyomása túl nagy.. Figyelj. mit üzen a bensőd! Az inspiráció előfeltétele az összpontosított figyelem.109 - . kreatív energiáknak nincs még támasztékuk . szenvedélyektől. Másoktól függsz. A vonás függetlenségre biztat. A jósjel biztat: áldást hozhat. Arra éhes. külső elvárásoktól. Tíz évig így ne cselekedj. Hogy ebből visszazuhansz-e a túlélt. méltatlan gondolatoktól.ugyanakkor a föladás és a visszaesés is fenyeget. Üdv! Mint egy prédájára éhes tigris. mert ha megszokássá válik. Állj meg. A táplálás forrása. arra vár. Maradj a jó szolgálatában. vagy belül kell visszanyerni hitedet. keres. Maradni üdvös. pillanatnyi érdekektől. s az új hited még csak születőben van. tarthatatlan állapotba. amelynek tartógerendáira túl nagy súly nehezedik. Most senki sem segít. vagy előrelendülsz. Utadat most egyedül kell megtenned: menj rajta derűsen. az új felé: az rajtad áll.) A bölcs azonban „ura a csillagoknak”! A feladat nem könnyű.Gyengének véled magad. (A „tigris prédája” az igazság. Ne tápláld magad hamis ambíciókkal! 6. de szándékod önzetlen s segítséget kapsz. A krízist .. erődet . A veszély tudata üdvös! Kelj át a Nagy Vízen! A veszély a múltból ered. divatoktól. ha menekül. rebbenetlen szemmel. (Emlék. ha a terved végrehajtod. mások elismerésétől. Tovább menni: baj. jelképesen „tíz évbe” kerül a változtatás.vagy lefelé.

nem sietve. de nincs hiba. amíg segítségre szorulunk. de nem dicséretes. fehér sást fektetni alá. Vonások 1. hanem az éberség fönntartásáról. Kiszáradt fűzfa kivirágzik. Ha meginog: szerény. ha társak nélkül maradunk s földi ambícióink nem teljesednek! Csakis ezzel a hittel nem szorong s nem depressziós az ember. Ez éppúgy lehet a megtisztító katarzis. Ne feledkezz meg sem a látható.de nem vakmerő! Légy óvatos. Nem hiba. Itt nemcsak a háláról van szó. ha harmónia van közöttük. A túlsúlyos Jang erők most nem jó impulzusokat adnak: agresszíven. Ez lehet gyógyulás. hogy a látszólag túlélt helyzetben még élet van. biztos kézzel. 6. utánaengedésre. Egy szamuráj úgy mondaná: ha kikerülsz a veszélyből. . Ha megkaptuk a segítséget. Hibátlan. az ember színes álmokat sző ahelyett. ne válj figyelmetlenné! 5. hogy velünk van az Isten akkor is. hanem nyugalomra. szorongást. Átmeneti öröm a túlélt helyzetben. A mestergerenda túlhajlik. gőgjét is visszanyeri. Csak addig vagyunk alázatosak. Bízz magadban! A krízis rendkívüli időt jelene. A jelkép azt sugallja. Felszínes megoldás. Veszélyes. mint kételyt. Titka az. mint az öntudatlan bajba kerülés helyzete. sietve. A helyzetet nem lehet hirtelen megoldani. hogy nem tudod. hanem óvatos kihátrálásra. csak lépésről lépésre. Az ego hálátlan. hogy még a végletes dolgok is termékenyek lehetnek. A lélekjelenlét az az állapot. 4. de pánik nélkül. Egy biztos: rendkívüli idők „nagy embert” követelnek. A hősies cselekvés önfeláldozó . könnyen „elszemtelenedünk”. ha megerősödik. A fának már alig él a gyökere . A mestergerendát megerősítik. Az. ha operál: tisztán. Így cselekszik a sebész. hogy megélné katarzisát. A krízisen nem változtat. „Az Igaz Ember nem fél az egyedülléttől. elborítja a fejedet. türelemre. Baj! A helyzet nem tartható és nem javítható.110 - .” Ez a „hősiesség” lelki alapja.A diszharmónia oka itt a Jang túlsúlya. milyen mély a víz. Erőszakkal nem mész semmire. A helyzet rendkívüli. Hol a krízis? Belül? Másokkal való kapcsolatodban? A kérdésed dönti el. s azt üzeni. görcsösen és elkapkodva nem lehet a helyzetet megoldani. Ebből a léthelyzetből ki kell lépni. Tiszta. Ha átkelsz a vízen. vagy egy sorshelyzet kihívását. Nem pánikra. konokul. 2. Kiszáradt fa új ágat ereszt. Minden kívánatos! Megújulás. figyelmesen. sem a láthatatlan világ segítségéről. félelmet. állhatatosságra. Hősiességet.de lehet benső lényünk megifjodása is. amikor az ember egy összeomló házból kihozza a legfontosabb értékeit. nyugodt szível. elővigyázatos. körültekintő. Fogadd szerényen a sors adományát! 3.az idős asszony terméketlen -. bizonytalanságot. Idős asszony fiatal férjet szerez. ami mást sugall: illúzió. egy kapcsolat újraébredése . a külvilág nyugtalanító nyomását. Vallásos emberek úgy mondják: minden az Isten dicsőségéért történik. Nem kitámadásra van szükséged. Minden. Úgy hívjuk: illúzió. Most lélekjelenlétre van szükséged. A diszharmóniát megélheted úgy. főleg az önmagadon tett erőszakkal nem. Üdv! Ha többet akar: megszégyenül. S nem szomorú. csalódást. ha lemond a világról. Idős férfi fiatal asszonyt kap.

és feltartóztathatatlanul hömpölyög a végtelen Tengerbe. (A kínai „szurdok” vagy „verem” [Kan] „sírgödröt” is jelenthet. aki még nem nőtt fel”. Nehézség lehet az olyan élethelyzet. sikerrel jársz. elborítottak olyan vágyak. Nem legyőzni kell az akadályt . hanem átfolyik rajta. legyőzlek!” A borúlátás. a „negatív” energiák garázdálkodása valóban veszélyes. Az ego merev. A jó taktika a következő: 1.s egy mély szurdok. Légy bátor . A többit bármikor föladhatod! Ez a „víz” legyőzhetetlen stratégiája. amit belül nem tudtál megoldani. Törik. Sohasem szabad elveszíteni a benső bizonyosságot a végső győzelemben.ami még rosszabb .abban van. Ez nem jellemhiba .. hanem az egész háború megnyerésében keresd. ezt őrizd szüntelenül. A történelemben ez a merész hőstettek pillanata. A helyzetet sem elfogadni.nem is tudod. Tovább kell menni! A folyó nem áll le vitatkozni az útját álló sziklával. A gond is idővel állt elő .rossz taktikával próbál küzdeni. Önérzetedet sohasem a kis csaták diadalában. Ezért mindent legyőz. megretten. s miközben mindenhez alkalmazkodik. A krízis állapota már nem folytatható. beszorul.És mint minden nem tudás: veszélyes.111 - . mert akiben elfullad az isteni „ÉN VAGYOK!” létélménye.” Az Igaz Ember a nehézséget legyőzendő sorsfeladatnak tartja. s derűsen rohan a tenger felé. s föloldja azt: önmaga nem változik. vagy . az hajlékony. csakis a Víz bölcs taktikájával.) A Kan mégis biztató jósjel! Azt mondja: „Ismétlődő nehézség. mert forrásuk öntudatlan mélységekben van. Eléd áll kívülről. A Víznek nincs „formája”. hogy nem vagy a sorsod ura. átfolyik rajta. szüntelenül.. amelyben víz folyik. Kan A NEHÉZSÉG LEGYŐZÉSE (Képjel: Föld . az a halálösztön fogságába kerül. . Egészen kicsit.hanem bölcsesség. A folyó a Tengerre gondol. Ha igaz vagy és üdv rejlik a szívedben.magadban. megtorpan s föladja a csatát.csakis idővel lehet legyőzni. de nem tudsz változtatni. amelyeket képtelen vagy lebirkózni.megélni egy helyzet tarthatatlanságát. honnan erednek. teljes mélységig átélni valamit: az igazi átváltozás lehetőségét jelentheti. Le kell győzni. Mi lehet „nehézség”? Belül a hit elvesztése. kedved szegi. amely ebben a jósjelben kétszer is megismétlődik. mert nem működik a varázshatalmad. Így kell a nehézséget legyőzni. hogy a nehézség „ismétlődik”.vagy ahogy kínai szövegek nevezik. A nehézség . Félelmeid. A „veszélyt” itt az jelenti. Tudd. az életedben -. Egy életproblémán rendszeresen dolgozni kell! Mindennap csak egy kicsit kell győzni. hogy a Jang két Jin fogságába került. De akit benső lénye irányít. S mégis . Görcsös és konok. csak lényege. mint te. alkalmazkodó. megijeszt. laza. szinte észrevehetetlenül. hogy tehetetlen lettél. szüntelen „edzéssel” lehet legyőzni. akkor bármit teszel. Ez a „Víz (Veszély)” trigramja. Nemcsak arról van szó. semmi sem sikerül. Az „ember.. minden keményet kikerül. amely karmikus és visszatérő.) A helyzet nehéz. hogy mi a fontos . aggodalmaid erősek . sem lázadó türelmetlenséggel legyőzni pedig nem lehet. hogy a szellem az anyag fogságába került. s „nem veszi föl a kesztyűt”.de ne vakmerő! 29. ami lényegében a következő: szüntelenül áramlik. hogy csakis az újra és újra megismételt. és azt súgja némán: „Erősebb vagyok.hanem túljutni rajta. 2. hanem arról is. Tenni kell valamit. Másfajta életet szeretnél élni. Az egyéni életben a szembesülésé. szenvedélyek vagy sötét gondolatok. a „veszély” .

maga az ősteremtés. hogy a test: „én vagyok”. föllazulni . hogy ez gátolta vagy „lehangolta” volna . Állj! 2.ebbe még az is belefér. sziklákon.Ez a kitartás döntő .112 - . ha elfeledkezel. Idővel. Légy Víz! Szeretettel. A „veszély”. ha túlontúl „beleragadsz”. A nagy még várat magára. hogy erőt már érzel hozzá. Mindent bajaimnak köszönhetek! Gondolatok A bennem lévő isteni szellem legyőzhetetlen. se a félelem. bajjal. sőt az is. Légy óvatos. ha ebbe beleveszel. s az árvizet.és legyőzhetetlen. Kis kételyből lesz a kétkedés. aki mindent megold. A kínaiak szerint az anyagba szállás univerzális törvény: a Víz a teremtés egyik ősjele! Nem az a veszély. Aki az életben benne is van. ha néha úgy érzed. S nincs olyan nehéz út.azt hiszi. hanem az. ha mással nem. Csak kis dolgok elérésére szabad törekedni.. Lélektanilag az ösztönvilág tudattalan tartományát jelenti ez a jósjel. hanem meg kell oldani! Ha látod. jellemé válnak. nem megy. De a Víz legyőzhetetlen ellenfél. halandó. hogy sokáig vissza-vissza huppansz. Ismételt nehézség. A szellem anyagba zuhanása azt jelenti.ha elvétett tetteinket. félelmeimmel. Nem baj. Sorolhatnám még. Veszélyes (kockázatos) nehézség. de a csalóka remény és a reszkető elvárás sem a „tiéd”! „Belü1 szabad vagyok!” . azt jelenti... különben a verem vermébe esel! . elölről kell kezdeni mindent. hogy zsákutca. kis elgyengülésekből lesz a Gyengeség . Nehézség nehézség után.a Víz jó. meg nem is. de a túl korai akció csak kudarchoz vezethet. hogy erről megfeledkeztem! Azonosultam a testem bajaival. dögtetemeken. Állj meg. miféle elsüllyedt vasak. amelyen ne tudna győztesen végigáramlani. anélkül. hogy itt bármi is a tiéd . gyengeségemmel. Balszerencse.. a Taóról. hogy bármivel „azonosult” volna! Életed minden problémájával így kell szembesülnöd! Nem leállni! Nem beleépíteni semmiféle külső-benső akadályt lelkedbe! Ne engedd. Vonások 1. A nehézséghez nem hozzászokni kell. amiről ez a jósjel beszél. vágyaimmal. A helyzet még éretlen a nehézség legyőzésére.. megtisztulni. vagy ahogy mi mondjuk: az Istenről. vízözönt legyőzni nem lehet.. hogy azonosul az anyaggal! Elfelejti halhatatlanságát. hogy van benned Valaki. magunkban. ne kockáztass. fatönkök és karmos ágak fölött és között száguldott végig. hogy anyagi sorsot élsz a földön.ez a Víz titka. A nehézségek tanítanak meg arra. Azonosul a félelemmel... hogy a víz valaha miféle köveken.. gondolatainkat ismételgetni kezdjük.se a fájdalom. Minden reménytelen!” gondolata. a nehézségek legyőzésével lett az enyém. konok elméleteimmel . Verem a veremben. borúlátásommal. Ezért szeretünk vízben lubickolni. akinek ez nem nehéz.s csak kis dolgokban. érzelmi „örvényeimmel”. elégedj meg szerény célokkal. Lehet. Ha ránézel egy kiszáradt Folyómederre. Ami bennem értékes..anélkül. Akaratodat csak a türelmes „víz” taktikával érvényesítsd . kudarcaimmal. Még egy patakot is csak küzdelmesen lehet terelgetni. hogy eluraljon az a tudat. 3. fájdalommal .fogva tart a „Nekem semmi sem sikerül. lágysággal teli . s azt hiszi. s a lelket simogatja. A jellem pedig sorssá. mert isteni és szabad. döbbenten látod. se a baj. és a mulandóság az élete. nem szabad továbbmenni. A Víz a legnagyobb áldás .

Bajban a Bölcs a tanítványa segítségére siet. Most megérted és megoldod. A fényben megszűnik a félelem. hogy túllépj a gondon. Most megértheted sorsodat. hogy minden magától . Minden csak addig nyomaszt. A fény sohasem önfény! A gyertya lángját a sűrű fagygyú táplálja s a láthatatlan levegő élteti. s a múlt démonai nem kísértenek többé. csak hogy kivárod az időt . Az ész rövidlátó. Az Igaz Ember bölcs. azt most fokozatosan átlátod. Az Igaz Ember egy „tehén alázatával s odaadásával” él: hűséges a föld adományaihoz. Kellő rálátás és perspektíva nélkül semmiféle helyzetet nem lehet megoldani. kívülről mint sors áll elénk. hozzá egy korsó bor az ablakon át benyújtva. a sors fog ráébreszteni a vétkedre. melegítesz s világítasz. Három év: a hosszú idő jelképe. Amit eddig öntudatlanul tettél. Szemeid kinyílnak: látóvá válsz. életed értelmét.” Aki azt hiszi. A bölcsnek minden gondja megoldódik. megérted . a tudás az övé: nem tud semmit.Bár késztetést érzel. legföljebb okos. Fogadd el a jó tanácsot! A jó tanács ilyenkor egyszerű és praktikus. Fonott kötéllel megkötözve küldik a bíróság (Igazság) tüskés fákkal szegélyezett falai közé. Várj. 5. Három évig nem jut semmire. amit belül nem oldunk meg. Nincs hiba. Az „ember. s ezért most nem csinálhatsz mást.és megismered. s figyelmét a magas szellemvilág felé fordítja: „Az ember semmit sem vehet. amíg sötét. áldozati tál. aki elvesztette az útját. mágikus tűzmadár) Föleszmélsz. 6. mert kivétel nélkül minden gond a megismerés hiányából ered.) A Li legnagyobb buktatója a hiúság. „Most már látom!” Az ész és az értelem között döntő különbség van. ragyogást jelent. hogy bizonyos téveszméik és káprázataik eloszoljanak. Új események határához érkeztél. . Így jár.a (legkisebb ellenállás) természetes útján alakuljon. Az értelem: lát. És másoknak is időt kell adni. ha nem a mennyből adatott neki. aki nem nőtt fel”. Miközben kívül éled. A Liben fölragyogsz. Csak a pereméig. kapcsolataidat: mint amikor fölkel a nap. 30. mert csakugyan azokat a régi erőket tudod működtetni.) Most ráébredsz. A Li tüzet. Lazíts a „veremben”! 4. (Az erdő is addig félelmetes. mint százkötetnyi okos elmélet. belül el kell távolodnod a gondtól . öntudatra ébredsz. Ha türelmetlen vagy és előbb akarod. Li MEGVILÁGOSODÁS (Tűz) (Képjel: Egy sárga. s eloszlatja a homályt. Hagyd. Nemcsak magadnak . Hibátlan eredmény.fentről jön a segítség.mert eddig nem jól láttad. A verem nem tölthető túlcsordulásig. Lelkedet benső fényed világítja át. amíg nem értjük. meg is látod. Két gondolat: A nehézségek megoldásának útja az áldozat. csak feszült leszel és nyugtalan. A nehézség. hogy mihamarabb megoldd a helyzetet: ne ezt tedd! Várj! Lazíts! A hatásos tetthez nem látsz még tisztán. Pohár. Térj vissza azonnal. Egyetlen pontos szó többet ér. (Véget vet az érzelmek zűrzavarának. Ez most a türelemnek és nem a nagy tetteknek az ideje.akármilyen nehéz is a helyzet. fel kell ismerni. milyen is valójában . Ha figyelsz. amelyek a bajt előidézték. ha megérik az ideje.mint ablakon át a fény . értelemet nyer a szenvedés.113 - . Minden csak akkor történhet meg.másoknak is. s „az igazság szabaddá tesz”. mert ha magadtól nem eszmélsz rá.rá kell látnod. Itt . minden fénybe kerül s értelmes kontúrt kap.

Sárga fény. a játék végén együtt hal meg vele. hogy idővel majd megismeri. aki oly mértékben átéli szerepét. A megkülönböztetés az önismeret útja. Ha azt hiszed. Gondolatok Az Ég. Összetévesztette magát velük. magányos emberek. hogy játszik: maszkja rásült az arcára. A valódi megismerés: önismeret. amelyek valamennyi jósjelben benne rejlenek. mulandó testével. a Ji arra figyelmeztet. s meghajol nemcsak leendő mestere. eléget. hogy szellemünk „azonosult” a dolgokkal. Mert ez a mi sötét korunk nem szereti a világosságot. A közönséges ember zaklatott lelkülettel indul. A jósjel azt üzeni: világíts. Elindulás. „Ez mind én voltam egykor” . hogy az igazság súgását meghalljad. s ez a megelőlegezett respektus a biztosítéka. később már káosszá nő. Fellángolsz. Te nem ilyen vagy! 2.Az élet drámájába beleveszett. Aki a Li jelében született. Ezek a „tűzmadarak” gyakran lesznek manapság szelíd. Felragyog az. és mi az.mondja Füst Milán. aki játszik. Halhatatlan lelkünk halandó szerepeket vállal a világ színpadán . Az ihletett lépés a legbölcsebb lépés. Az önzetlen tudást úgy hívják: szeretet. Az önismeret nem passzív tudást. A Li fényében ez az azonosulás megszűnik. Látjuk is manapság. ami összetartozik. gondjaidat te magad teremtetted. Az első lépés: döntő. Ha egy kezdő harcos belép a gyakorlóterembe. hogy ez a melegség még a halála után is árad. A tanítvány még nem ismeri a mesterét. a Föld. a fényt te is csak kaptad. Az ember a gondolataival teremt. aki magát megismeri . Most nemcsak azt tudod. Egyrészt mert elég erős vagy. Minden a jó kezdeten múlik. mint egy színész. Azonosult az egóval. A tervek csírája. Önzetlen tudással a világot meg lehet menteni. ami nem. s azt hiszi. hamar ellobbansz. magadból. üdvös és sikerül. Magasztos üdv. másrészt mert átláttad a sorsát. de tudd. magadba. és olyan kitartó.A Li „meggykülönböztetést”. összeszedi gondolatait. a Víz és a Tűz: időtlen ősjelek. Elhagyott cipőiből is. hogy mint mindenki. és senkit sem tisztel. A lelki összeszedettség. Maradj alázatos. Alaptulajdonságok. hogy az a hatalmadba kerül! Ezért ennél az ősjelnél legdöntőbb az alázat. Déli napod ragyog. de a terem előtt is. az lesz belőle. mit teszel. és még sok más egyébbel. Önző tudással a világot tönkre lehet tenni. A fényben nyilvánvaló. múltjával. A „csing” pedig nemcsak „tiszteletet”. hanem mágikus teremtőképességet jelent. A közép lelked teremtő centrumának. Amit elindítasz. Megtisztulás és tisztelet. s urává lesz a sok szerepnek. Ami innen indul. s ő maga is mesterré válik. mi az. sorsfeladatként a megismerést és a hiúság legyőzését kapta. és a kapcsolataidat elégeted. és urává válik a játéknak. A ősi hagyományok szerint szenvedéseink oka.bölcs. Ha önfényedben élsz. A tisztelet a megismerés előlege. Bármit kérdezel. az író. s ahogy elindítod. Ami kezdetben még csak parányi zavar.a Li jelében a játékos rádöbben magára. de „csodálatot” is jelent. Megértél arra. de azt is. hogy már nem tudja. A Tűz a „teremtő világosság” jele. A sárga a „Közép” színe. a tiéd. a tisztánlátásnak a helye.okos. indulataival. csak tiszteli. Vonások (A világosodás stádiumai) 1. Nincs hiba. s csakis te magad tudod megoldani. Az út nyitva áll előtted. hogy ki vagy. A kínai azt mondja: Aki másokat ismer . hogy kétségedet. A bölcs alázatos tudása melegséget áraszt. „elkülönülést” is jelent. .114 - . Megismerni valamit azt jelenti.

. képességeidben. Például: hiúság. Hszien ÖSSZEHANGOLÓDÁS (Képjel: Kettétört tányér két darabja összeillik. Ez itt a valódi katarzis.a démonokat futni hagyja. Figyelmeztetés ez a jel: ne gyönyörködj talentumodban. A vonások az összehangolódás különféle fázisairól. ahelyett hogy dobolnál s énekelnél. Rohan. mi a baj .az hazudik! Türelem! 5. Az uralkodó megfegyelmezi a lázadókat. megbocsátani. hogy a bennünk lévő bármiféle „gonosz” a láthatatlan világ valamennyi hasonló „gonoszságát” magához vonzza. álmaid vannak. 31. eldobják. Az élmény a felébredéshez hasonló. A megszabadulás taktikája: határozott erővel megszüntetni a baj okát . az könynyen válhat kalandor politikus félisteni ambícióinak szánalmas eszközévé. Csak a fejet öli meg . Az Igaz Ember titka: a nyitottság. Kitartásra biztat. Álkatarzis ez . Napnyugtakor. Aki azt mondja benned: „Sietnem kell!” . és leragadt a sárba.Letenni a kardot. Ez sokszor egyetlen szóval megnevezhető. amely a másik lényét kizárja vagy elítéli.mert egyek voltak. de szabadíts meg a Gonosztól” . Nincs benne előítélet.és pontosan cselekszik. Elfelejtetted. az egész életet megmérgezi. „rossz kísértés”. Ez lehetetlen. Könnyei patakokban omlanak. Lelkünk ura tudja. hanem az álmodó is: mások lettünk! 6. hogy minden kudarcnak mélységes és üdvös okai voltak.s Üdv! Szerencse! A 3. nem vagy többé kísérthető. kiég. Ezt most határozottan kiirtja . s fölösleges szenvedést nem okoz.mert semmi sem a tiéd. „rossz szellem”. elhamvad. Látjuk. Az ego hatalma megtörik . Lelkünk ura tudja.ne add át magad neki! 4. Az agresszív ember körül fürtökben lógnak a kiéletlen agresszivitás „kísértetei”. Azt mondja: addig élek. mint egy gyulladt fog a testet. Magunk voltunk sorsunk beteljesedésének akadályai. nehézségeiről szólnak. hogy halhatatlan vagy! Ha hinnél: dobolnál s énekelnél. Szalmaláng. Ehhez társak kellenek. ellenérzés. Nemcsak a nyomasztó álom múlt el. Lelkünk ura megoldja a gondot. Nem esik a túlzás bűnébe. hamar kiég. A hiú ember a világ minden hiúságának médiumává válik. Üdvös jóslat. Látja. lángoló elmédben . Hibátlan. mert egónk ragaszkodik hozzá. szomorúan gyászol .s utána elengedni. ellenkezés. hogy saját szíve üres (Hszü). Akiben nincs alázat. Igazi társ a házastárs. hanem közös vállalkozás.115 - . a Nap nemcsak lenyugszik. S akinek lelke mélyén a nagyravágyás elfojtott tüze ég. s békét teremteni. öregkorodon siránkozol.) Találkozás. A „csou”azt jelenti „démon”. A mulandóság csapdája. nekimegy. gyakran tapasztalja.ez ennek a vonásnak a titka. vagy olyanok. de lehetnek barátok. tudnád. Ha a „gonoszt” megszünteted. „Ne vígy minket kísértésbe. s elszakad az isteni „áramforrástól”. A társulás ideje. Aki tisztán lát. S ez. egyívású emberek. Aki önfényében izzik. de másnap újra fölkel! Rossz hangulatunkat nehéz legyőzni. hogy a legbonyolultabb problémának is egyetlen oka van. amíg sajnálom magamat! Terméketlen szomorúság. rokon lelkek. hogy mindennek egyetlen gyökere van. Baj. munkatársak. siettetni akarja a sorsot.ez fájdalmas. bajtársak. önvédelem.s minden rendbe jön. . akikkel közös terveid. A sors nem magányos. Ha hinnél. Lényed halandó része megriadt. Itt az ember megtisztul és szívet cserél.mégpedig úgy. vonal az álkatarzis.3. A másikat befogadja . Valódi énünk viszont felébred bennünk: ez boldogító. Semmi olyan gondolat s érzés.

érzéseddel az egész mindenséget befolyásolod. A harmadik: a kitartás . vagy nincs is otthon. s emlékezetünket vesztve. Szerelme önszeretet lesz. Kína több ezer éve ismeri: puszta gondolatoddal. tudattalan hangunkat . mert önvédelmünk állandó hárításban él. A kettő összefügg: aki önmagával nincs „egységben”.összegyűjtésben. magam gyártotta kép Rólad . hogy a szeretet nehezen megszerzett állapotát nem engedem sem a magam. Ezért romlékony manapság a párkapcsolat. szétszórásban művészek vagyunk .” Ez nem csak a házasságra vonatkozik.Gondolatok Hszien azt is jelenti. ez összevaló!” Szétválásban. Egy-egy kapcsolatnak természetesen különféle mélységei lehetnek. amilyen vagy.mert ez a „hívó-üzenő Jel”! Az „összehangolódás” először is az önmagunkkal való harmóniát jelenti. Ez menjem adásba . a földi világba az egység félbetört darabjait. Onnan hoztuk magunkkal ide. Hívó és taszító jeleket. a barátság . szebb melódiára. ha egónk félreáll. elidegenedett ember nemcsak önmagától. vakon tapogatva próbáljuk összeilleszteni a cserepeket. gyűlöletet. A Hszien azt mondja. minden zavarunk szétsugárzik. Egy párkapcsolat nem akkor születik. az igazi társulások előfeltételeit már az „Ég”-ben. érzésekre hallgatva. Azt_jelenti: üres vagyok. A lélek láthatatlan világában minden előbb történik! Ezért kell ismerni önmagunkat! Kihallani a benső. Amit a mai elmélet „pillangó-effektusnak” nevez. hogy lelkünk folyamatos adásban van.anélkül. Hangoltnak kell lennünk a bennünk lévő önzetlen. szagra. másokat sem bír ki: „nem fér össze” senkivel. a pénztárgép mögött ülő áruházi alkalmazottal nincs. automata üzemmódra állított ember a legnagyobb tévedésben van. Ez a „hszü”. Hszien a szeretet villanásait jelenti. Nincs bennem előítélet.anélkül. ember ne válassza szét. vélemény. hogy minden kapcsolat: lelki kapcsolat! A mai. az a számára kedveset is előbb-utóbb eszköznek fogja tekinteni. hogy hass rám .és nem akkor megy tönkre. Ez nehéz. hogy befolyást gyakorolnál rám. A jel 6 vonása közül egyik sem maradéktalanul boldogító. az összetartozás élményét. a természetfeletti világban megteremtettük. a titkos megvetést és undort is! A legtöbb hatás: visszahatás! Vizsgáld meg. de megtermékenyíthető. A második: amit másokból befogadok. amikor először meglátjuk egymást . társulásban ostobák és szerencsétlenek. Az ember nem volt és sohasem lesz magányos. barátsága önzés. sem a külvilág démonaitól szétdúlni! Az adásnál tudni kell. Az első: amit magamból adok. hogy „lelki kapcsolata” csak a szeretőjével van. a másik hiányától is szenved. Minden harmóniánk. A mai. Az összehangolódásnak három titka van. Életének csak másokkal együtt van értelme. gőgöt. amikor azt hiszi. hogy „egység”. hogy „Jé. a lelkes örömet.olyannak látlak s fogadlak el. Ennek a jelnek a titkát a jézusi tanács mondja ki: „Amit az Isten összekötött. valójában mi sugárzik belőled! Másokat befogadni pedig még nehezebb. hogy a hatásod alá kerülnék. Az elidegenedett embernek meg kell tanulnia szeretni.de még a közös célokért való törekvést is előbb-utóbb szétdúlja az önzés. a külvilág mindent vesz: a bizonytalanságot. de aki akár csak egyetlen embert is tárgynak és eszköznek tekint. „együtt”.de tudd. a házasság.116 - . Szívemben megjelenik lényednek hű tükörképe . Akarva-akaratlanul állandó jeleket adunk ki magunkból. Üres. lenézést. A Ji-king azt üzeni. Meg kell tanulnia az összehangolódás művészetét. Befogadni csak akkor tudunk valakit. . amikor már „kívül” is ellehetetlenül.vagyis az. sejtésre. ölelése önkielégítés. indulatot. Engedem.

de élethalálharcban a szamurájok is: tökéletesen átérzik a másik szándékát . Az a különbség az ösztönös és az önfeledt cselekvés között. s mi sem hatunk rájuk. nem magyaráz. csak a bizonyosságod. ha befolyásolják! Te sem! Az igazi összehangolódás csak akkor jön létre. belém jöhetsz . nem kerülnek a rabságába. hogy üres lelkesedés.Ez nagy misztérium. Nincs ok megbánásra. Kívül derű . Késztetés „szájal”. Várj .de uralkodni nem tudsz fölöttem. Nem hisz a szavakban. egy zenekar. Még nem bízod Istenre az ügyet. Vonások (Ebben a jósjelben az Összehangolódásra való késztetés különféle szinteken jelenik meg) 1. önös periódusok is legyenek.s önkéntelenül reagál rá.csak a másik lénye és a tettei.szintetizálni soha. hogy az összehangolódásban ilyen száraz. Késztetés a „combokban”. Más az indulatainkra. s mások mit akarnak tőled. ha mindenki szakad! 5. Aki szeret. „arccal”. S a másikba is. hogy a lényével hat.főleg mentálisan. A valódi összehangoltságot csak önzetlenség és őszinteség szülhet. A késztetés a „szívből” indul . Lehet. hárman. Figyelj! 2. A bölcs keveset beszél. a levegőt csépeli. Magad is beleavatkozol .de ez „objektív tudás” -. vagy csupán az életed útjára csal. hogy mások is ezt teszik veled. hanem erőből engedtem. A Hszien jelében a felső Derű alatt a Hegy Szilárdsága áll. „állal”. Ne akarj hatni másokra .mert a szavak üresek. logikával. s nehéz elhinni. Mint aki még nem bízik a zenében számolod is tánc közben a lépéseidet. Soha senkit még szavak nem győztek meg .117 - .mint a naprendszer bolygói s a kozmosz minden csillaga. Az intellektus nem pótolja a lélek teljességét. Maradj.de a szív még ingadozik. Várni kell. egy társulás . mert tudja. Most már jó ínon jársz. tízen vagy százan. 6. Valami görcs van a késztetésben. ne menj utána! A késztetés erős . Itt még sok önös erő kavarog: vágy. megszégyenülsz. mint illúziót.az önfeledt: lát! Nem elég. Elkerülhetetlen. indulat. hogy az ösztönös vak . Pusztán szavakkal nem lehet összehangolódni .kegyelmi pillanatban egy nép is. Várj. egy család. hogy nemcsak a szeretők működnek így. Késztetés a nyakban. Éppúgy jelenthet valós ígéretet. hamis vonzalom. mint egy eleven idegvégződés. Ha lépsz. Mégis. Késztetés a „lábszárban”.de ne fuss utána. hogy bennem élj! Ha tökéletes az összehangoltság. Késztetés a „Nagy lábujjakban” Öntudatlan késztetés. Konokság. él a kapcsolat. De minden biztató jel ellenére elméd még ingadozik. Senki sem szereti. ha „érzed” a késztetést. hogy ez most a Sorsod. amíg a légkör kitisztul. Nem hiányzik más. Aki csak észérvekkel. De emiatt tudatos szándékkal még befolyásolni is akarod a társakkal (társsal) való kapcsolatodat. 3. mert nem gyengeségből. Ilyenkor nemigen hatnak ránk mások. így működünk. Elindulni korai még! 4. . hamis ígéret. A kínai hagyományban a „szív” a gondolatok székhelye.és ne engedd. Odaadom magam. mit akarsz másoktól. Ketten.belül erő s nyugalom. és más a sorsunk útját járni. hogy mások hassanak rád. beszéddel akarja megteremteni az összhangot. amíg jobban megismered. Ilyenkor együtt vagyunk s külön is . Nem tudni még. Mindenki érzi a másik gondolatát . a vágyainkra hallgatni. A megbánás szűnik.és nézz magadba. önbecsapás. Gondolkozz. Lehet. Így él egységben egy házaspár. Rációval csak analizálni lehet . Üdvös jóslat.

Kívánatos az állhatatosság. Ha a hűség nem változik. csakis örökös Változás . hogyan kell hosszan-hosszan kitartanod.minden sejtem. de most is csak „én vagyok”. hazám és az emberiség történelme. Amit szeret? Amit vállalt? Amiért élni érdemes? Kérdésedben a hűség drámája rejlik. Tudd. mert ott van a. hogy az Út. szenvedélyek jönnek-mennek . amely a szeretet hiányából fakad. A szeretet helyett beszél. akkor az „elmúlás-születés” váltakozása értelmet és irányt kap. A „Változások Könyve” azt tanítja.. mint a jó hajóskapitány: nem hat rá vihar. Kívánatos tudni.Jöhet jó és rossz. aki sokat beszél. vágyak. mi is változtunk a feleségemmel. Se holnap.. a tartósságról.. hogy bizonyos élethelyzetekben nem is érdemes kitartani. merre megy az ember. Bármi történik. Az önmaga odaadása. még az éghajlat is megváltozott. Ebben élek.a középpontnak . A kitartás azért nehéz. ha egy szível. maradj rajta. Azt. Életút. arról. hogy „én vagyok”.csak a Cél! Ezt csakis akkor tudja megcsinálni. ha meg van győződve róla. otthonom. apa. rendszerint az önszeretet foglya.. Mihez hűséges az ember? Amihez érdemes hűségesnek maradnia. ha megmarad a „szív”. Terméketlen kísérlet. Lelkünkben érzések. amikor az ember beszéddel akarja kitölteni az űrt. hogy minden változik. A „Heng” az eszményi házasság jele. A zaklatatott ego azt hiszi. semmi áron. Ha változót is kaptál.” Az Igaz Ember ebben a jelben nem engedi hatni magára a változással járó kísértéseket. hanem önmagunkat megújító szüntelen mozgásról. hogy miközben minden meghal. ha egységben van önmagával. most már nagyapa . Gondolatok Nem mozdulatlanságról van szó. sőt nincs is más. egy csónakban evezünk!” Ez a kínai mondás valószínűleg a „Heng” jeléből eredt. gondterhelt férfi. Az elidegenedés biztos jele. A tartósság titka.Az. az egyes vonalak már az eltérítő kísértésekről szólnak.nem pótolják a lényeget. állandóan újra is születik. már gyermekkoromban átéltem. Azóta sok minden tapadt hozzá. vagy éppenséggel arról.ez a jel a maradandóságról szól. hullámverés. a Tartósság unalmas. Voltam benne szerelmes kamasz. amin halad: jófelé visz. micsoda? Nehéz megmondani. amelyek elsuhannak. mert az az „Égben” köttetett. A jósjel üzenete: jó úton haladsz.s mégis valahol ugyanazok maradunk. Pedig ez a legnagyobb kaland! .. se holnapután . éberségét nem veszíti el szélcsöndben sem. s az is maradok.tarts ki.) . A középpont nem változik. Olyan. nem vonzzák . 32. lassan fél évszázada. tartsd az útirányt! Ne térj le. nagyon sokáig. mert minden pillanatban mások vagyunk. akkor üdvös a kitartás! Pontosabban: üdvös megtanulni. a partok. tartsd az irányt! A bölcsek azt mondják: „Siker. csak a lényegünk nem.nem szabad változni. agysejtem. hogy a Szívnek . barátom. Sejtjeink cserélődnek. lényünk nem.118 - . csak a házasságunk nem változott. körülményem. Ez a sorsod útja. hogy a szavak csak jeladásra valók . Ha változó nélküli jósjelet kaptál. Heng KITARTÁS (Tartósság) (Képjel: Egy szív és egy csónak két part között. és a másik befogadása helyett fecseg. Minden változik.

6. Folytasd csak így tovább. ami az enyém. hogy mindig izguljak valamiért. hosszabb távon súlyos veszteség. Itt kitartásod módját kell megválasztanod. A „csen” itt nyugtalanságot. Hallgass legbensőbb hangodra. Gondold át. de élvezi is. Ez a vonás azt mondja: baj. Itt a veszély a konokság. amely a zűrzavar mögött csendesen szól: „Ne erre! . 5. a tartósság titka a folyamatos megújulás! Őrizni semmi mást nem kell. Ami az egóban tartós. szorongása. sodródó leszel. izgalmat. bűntudata lesz. az önfejűség. fölkavart állapotot jelent. Az eseményeknek nem ura. remegést. csak a célt! A tartósság az Örökkévalóság sejtelme a mulandóságban.mondja Jézus.119 - . A képjel egy remegő kezet ábrázol. Jó úton is lehet rosszul járni.Az egónak ugyanis örökös szenzáció kell. ha ez a sorsa nehéz. Nem tud kitartani sorsának (taójának) útján. vállalásod) útján. Ha valaki sokat aggódik. Lehet. Fejest ugrani a tartósságba: baj! Ne tűzz ki célt! Most nem időszerű. Ha kap is valamit. Aki viszont a „szívéből” él. a „mindent jobban tudok”. mert ilyenkor „róla van szó”.akkor is. mert erre készültél régóta már. Eljön az ideje. az újat. Jóslat: megszégyenülés. a keménység. Tarts ki sorsod (taód.mondja a bölcs. hogy valami új előtt állsz! Ha ezt az újat nemcsak mohóságod. hogy baj lesz.Add át magad nekem s kövess! Hallgass másokra s légy alkalmazkodó. semmit sem nyersz. ha a nyugtalanság állandósul. Tartós eredményt csak hoszszú munkával lehet elérni. nagyravágyása.) „Boldog családoknak nincs története” . Ennek gyökere a hitetlenség.mondja az író. pánikja irányít. de szíved is óhajtja. hajszolja az állandó fordulatokat. Hosszú távon futsz . Amit az ember nem sorsának útján kap. amikor a gyökér hirtelen akar mélyre hatolni. Ahogy manapság mondják: ez nem a te játszmád. Sorsod útja nem erre vezet. az erőszakosság és törtetés. az akarnokság. erényed. de áldozata. Hajlamos vagyok rá. Itt hiába vagy kitartó. A „csün” (fejest ugrani) másik jelentése. ha a külvilág hatása alá kerülsz s elveszted benső ösvényedet. bátran menj bele. Menj tovább. hogy nem sikerül. hogy nem kapom meg. Ha egód félelme. hogy vágyad irreális. jellemmé válik. s erről már nehéz leszokni. Már csak az alázatod hiányzik. Szűnik a megbánás. nem igényli a szenzációt.Arra!” 4. Lehet. Örökös félelem. 3. mire vállalkoztál! 2. ha valaki a sorsát éli . Ha „férfi” (Jang) módjára: zárva az út. nem hajszolja a változást. „Ne aggodalmaskodjatok a holnap felől!” . a divatokat.ne akard az első száz méteren megnyerni. Nincs vadmadár a mezőn. mert ami tartós benne. aggodalmaskodóvá válik. Maradj a „közép” útján. . Hagyd magad vezetni! . Az ego ugyanis a szorongástól nemcsak szenved. Külső körülmények még nem igazolják vissza benső erődet. ha az egónak ez a tulajdonsága kéjes szokássá. Vonások 1. az a rossz közérzete s örökös zaklatottsága. az a jó közérzet és benső nyugalma. a másikat. . (Ez a lelkiállapot jelzi vissza. Ha „asszony” (Jin) módjára jársz rajta: nyitva az út. Kitartásod már megvan. Baj.

Ennek lélektani titka az.nincs konfliktus. Egy matador. a válasz az. hogy vissza kell vonulnod és felkészülni olyan időkre.. egy sportbajnok.) Ez a számunkra kissé mulatságos képjel azt üzeni: egy lépést se tovább! Vonulj vissza. Az idő nem neked dolgozik: ha magot vetsz. nem kel ki. Aki „nem akar”. hanem az idők jelének bölcs felismerését. Gondolatok A „Tun” még azt is jelenti: „elrejtőzni.a szemtanúja lenni. homályban maradni. Kutuzov orosz tábornok a „Tun” jósjelének zseniális alkalmazásával roppantotta össze a legyőzhetetlennek vélt Napóleont. magába szállás vagy meditáció nélkül. hanem . A visszavonulás nem feladást jelent.rövid ideig . Olyan hatásos lehet.. és folyamatosan kibontakozik minden akcióból. Nem elég. és el kell szakadni tőle. vond ki belőlük lelki energiáidat! Mentesítsd magad a feszültségektől azáltal.annál nagyobb erőt gyűjtesz az előretöréshez. egy malac és egy kéz: valaki visszavonulás közben malacot áldoz. Először is föl kell ismerned. Ilyesmi történik egy Zen-kolostorban éppúgy. és ha te nem „állsz oda” . és lecsendesítve külső-benső küzdelmeim lármáját. hogy egy gyenge versenyző még a világbajnok győzelmét is meg tudja akadályozni. amikor helyzeted kedvezőre fordul. láthatatlanná válni”. ha nem akarsz meggyőzni senkit. Ezt hívják meditációnak. Ne küzdj a dagály ellen. Befelé. ha kívül nem ütközöl .120 - . egy valódi művész ma is éppen úgy „visszavonul” életének drámai pillanata előtt. „Visszavonulás. hogy a győzelemre most nincs esélyed. hogy nem szállsz harcba a gonosszal. kihajózni nem tudsz az apály miatt. hogy ebben az átmenetileg vesztesnek tűnő helyzetben ne ess pánikba! Minél „szakszerűbben” hátrálsz . ha passzív marad. mint bármiféle igazi vallásos rendben: az emberek időnként „visszavonulnak”. és megpróbálok sorsomnak nem résztvevője.az ütközés lehetőségét is kerülnöd kell! Tudatosan és megfontoltan hátra kell lépned.” Bármit kérdeztél. ha megtorpansz. . hogy amibe bele vagy bonyolódva. sőt hátrálj. Amíg az ember ismerte az élet lelki és spirituális titkait. Ma úgy mondjuk: „Kivonom magam a forgalomból. Nehéz taktika. hogy például a birkózásban új szabályokat kellett hozni. ha nem vitatkozol. eltűnni. mire odaér.33. hogy rendezzék soraikat. Konfliktushoz két ember kell.nem elég. mert világossá vált. mint a régi idők bármelyik hadvezére vagy királya. Tun VISSZAVONULÁS (Képjel: Megtorpanó láb. ha nem ütközöl . azzal nem lehet mit kezdeni. mintha nem is hozzád tartoznának! Légy közömbös! Ne azonosulj a lelkiállapotaiddal! Mintha kívülről és felülről néznéd magad .” Visszavonulok a hátországomba. abból ki kell kászálódnod. Visszavonulok a világtól. fordulok. Előnyös jóslat a Kicsinynek. kevesen tudják végrehajtani. kilépek az örvényből. Nem elég.belül is vissza kell vonulni! Válj le ügyeidről. és áldozd fel különféle „földi” ambícióidat: ez lesz sikered titka. Siker.. vissza is kell vonulnod. az ellenség erősebb és lendületben van . A feladat. hanem kitérsz előle.mintha nem is veled történne ez az egész. ha jön! Ott se légy. Ez egyébként egy harcművészeti trükk. nem elég. soha jelentős cselekvés nem indulhatott imádság. Valamit nagyon akartál? Ne akard! Valamire vágytál? Valamitől féltél? Valami nagyon kellett volna? Tépd le magadról ezeket az érzéseket.

Egy üzleti tárgyalásnál például nem elég. tárgyilagosan megszemléli. Még egy „Napóleontól” sem kell félni. Zavarodott visszavonulás. sereghajtóként. (Kutuzov „visszavonulása” teli volt ilyen pillanatokkal. hol a külső helyzetük. Most ellenséges élethelyzetbe került. akkor a „Nagy Hatalom” jelévé válik! Ez a létfázis tehát nem a végső feladást. tiszta tekintettel!” S még egy fontos tanács. Aki viszszahúzódik semleges. Visszavonulás. Szolgák és ágyasok segíthetnek a helyzeten. mennyire fontos neked a győzelem” . Ha ezt a jósjelet kapod. mert ő „olyan”. „rosszakaratú”. ha azzal a Lényeg menthető.121 - . ha fenyegető. Ehhez persze nem elég a külső . Semmi sem tudja elszakítani. hanem visszalépve a külső-benső bonyodalmakból. Mintha nem is rólad lenne szó. hol tartanak belül.így mondja a Bölcs . előbb kellett volna. 3. „betegség'' „sérelem” „sérülés” . amit hibásan értékeltem. pánikból menekültek. és rendszerint elkéstek: ilyenkor kénytelenek voltak az ellenséges francia katonákkal cimborálni. hogy a világ hasznára válj! Ilyenkor. Mindent csak hátrálással. ajánlatos . és ennek ismeretében mi az üdvös út. fontos. visszavonulás is kell! Valódi . hogy elmenekülj.” A „visszavonulás” ugyanis nem gyengeségből. Elkéstél a visszavonulással. se belső helyzeteknek ne add át magad.a „veszély” (li) pedig „fenyegető”. Sok mindenhez ragaszkodott és elkésett. Olyan ez. nem tudhatod: azért van-e. és ezt tanácsos néha környezeted tudomására hozni. 2. Amíg „benne van a képben”. A visszavonulás taktikájánál . amelyet csakis kompromisszumokkal lehet valamennyire enyhíteni. félelem nélküli elkerülésével tudsz megoldani. amikor figyelmeztetett: „Állj meg! Nem jól látod! Lépj hátra és nézd. bölcs középpontjába: védelem alatt áll. Most már benne vagy egy helyzetben. nyugodt. Vonások 1. „ellenséges”. hol kell rajta javítania még.inkább félelmet keltő szigorral. amikor nem vettem észre.amint azt a vonásokban is látod majd döntő kérdés a „hogyan” és a „mikor”. A „Tun” jósjelét rendszerint akkor kaptam. Ne mozdulj most semmilyen irányba. a nyílt ütközés nyugodt. amelyet követni kell. vagy azért-e. üres és semleges. A „baj” (csi) lehet „gyűlölet”. hanem erőből történik. Veszélyes. amikor visszavonulsz. mint amikor egy festő „hátralép” a képétől. és elvonul feletted a baj. amikor nem bölcs erőből vonultak vissza.. vagy annak tűnik. nem mozdulsz.. semmiféle külső agressziótól nem szabad megijedned. megnézik nyugodtan. még akkor sem. Itt olyan gubancos helyzetről van szó.hanem rá kell venni magadat. mert te váltottad ki belőle. részint magad is tisztábban látsz. nem látja! Ha konfliktusod van valakivel. Baj és veszély. Se külső. s máris közelebb léptél a jó megállapodáshoz..benső. Maradj passzív. hogy kívül-belül belebonyolódtam valamibe.„a közönséges embereket távol tartanod magadtól. részint pedig magára hagyod a másikat saját örvényeivel. legjobb. hanem a győzelem előkészítését jelenti. hanem gyengeségből. meg újra. Már-már léptem volna. . ha „nem mutatod ki. Ha „visszavonulsz”. és távolról. Nem haraggal s ítélkezően . A „Visszavonulás” jósjele. amikor valaki nem tudta végrehajtani a valódi. Mókásan szólva: tettesd halottnak magad. Meditálni sem azért kell. jól időzített visszavonulást.) A kínai gondolkodás nem helyteleníti a kompromisszumot. hogy tényleg ne legyen olyan nagyon. ha ellentétébe fordul. hanem azért. Sárga ökörbőr szorosan tartja.és nem képmutató. ha nyugodtan maradsz.Nem csupán „Isten segítségét kérik”.

Hatalmunkkal mindannyian visszaélünk.. hogy visszaélsz a hatalmaddal.és ezért az a veszély fenyeget. megjelenik a bizonyosság. Boldog (dicső) visszavonulás. A kitartás üdvös. ha ideges. akár nem. A közönséges ember képtelen visszavonulni. Ez később az intellektuális kaszt jele lett.s ráadásul lehet. derűsek lesznek. bármit tehet: előbb-utóbb minden előnyére válik. Semmi sem köt. „A kúti békát fogva tartja saját gödre” . Ha derűs vagy. Minden előnyös! Szabad vagy! És amikor az ember (kívül-belül!) szabad. A jósjel azt tanácsolja. Lehet életerő. Isten mindenhol jelen van. Vigyázz. Lépj ki a helyzetből vita nélkül . barátian oldódj el a helyzetedtől .. mindenki nyugtalan lesz körülötted és zaklatott . amely hat és inspirál. megszokott életéhez hozzá van tapadva.122 - . vackaihoz. erőid rohamosan gyűlnek. ha nem irányítja őket megfontoltság. Légy eltökélt s szándékodban tántoríthatatlan.) Gyűlik az erő.mondja Csuang-ci a közönséges emberről.A kompromisszum jobb. és ha ez nem tudatosul benned. Erőd is van hozzá. az téves vágy és téves gondolat.isteni és erős. hogy nem hagyod ott teljesen. Az Igaz Embernek üdvös.” „Az ember igazi természete .mert erős a hatásod. Régi világát vidáman hagyja el. 4. Jó. Belül vonulsz vissza.nem kell érvelned. ha szorongó. a közönséges embernek baj.” Akár tudatában vagy. mindenesetre olyan benső erő. Ta Csuang NAGY HATÓERŐ (Képjel: Nagy Ember . s könnyen talál otthont az újban. Az Igaz Ember azonban szabad. Ez az Ős-vétkünk.. Önzetlen (szeretetteljes) visszavonulás. s kellő eréllyel tudsz „kibonyolódni” a helyzetből. szinte magától megoldható minden.mondja a bölcs . Amikor eloszlanak a kételyek. Az Igaz Ember a végtelenben kóborol: ott van hazája. hogy amit teszel. azt te váltod ki az emberekből.. és ez sugárzik rólad. de átmeneti kis bajokat meg lehet oldani vele. Érzi a környezeted is. hogy könnyedén. szellemi erő. s megvalósulásra törnek . Ezentúl nem függsz a külső körülményektől. Több vonás a kitörő kecskebak szimbólumával figyelmeztet. . Itt most erről van szó. bizonygatnod. 34. nyugalom és alázat. vágyaihoz. az helyes és természetes. Lehet. s egyre nagyobb hatalomhoz juttat. hogy a dúsuló energiák nincsenek egyensúlyban. „A Nagy Hatóerő előnyös jósjel. Gyűlnek teremtő erőid. csupán a „lelkedet” vonod ki belőle.de eltökélten! (Kifelé lehetsz „lágy” . ahol Ő van.. amit teszel! 6. mert hatással vagy mindenkire. Sok a Jang és kevés a Jin . hogy a felgyülemlő erők. Árvízben jobban ragaszkodik a lábosaihoz. tapintatod is . Jó lélektani pillanatban könnyedén. Most barátságosan.érik a tett! -.de befelé nem! Vigyázz!) 5. Nem szabad.és fegyver s egy erős szolgáló. mint a semmi. mint az életéhez. Nagy cél elérésére alkalmatlan. Kiváló visszavonulás. szorongók. nem fogod fölismerni. Ami gyengeség benne. komoly károkat okozhatnak. hogy céljaid is megváltoztak.. hogy amit tapasztalsz. a gond csak ott van. lelki erő. Itt a „visszavonulás” valójában befejeződik.

(Gondolj Jézus hatalmára!) Erőszakos az. hogy minden gondolatával teremt. Az igazán erős ember szinte alig csinál valamit . Amikor nem erősek vagyunk. onnan kezdve ritkulnak: a csúcspont az a pillanat. vakmerő.a másik csak a szemével int. és nagy zűrzavart csinál . és rendben mennek a dolgok körülötte. Aki nem tudja. Erő (hatalom) a lábakban. nem tudják. Aki nincs tisztában erejével.s ebben lehet a legnagyobbat bukni. hogy észrevétlen. Külső-benső erők segítik. akar. És nem jön ki tapsra.szintén gyakori. amikor a felgyülemlett energiák tetté robbannak. Mert aki műveli: láthatatlan. Legyen meg . Odáig sűrűsödnek. a „türelmetlenség” és a másokkal szembeni felelőtlen erőszak (dominancia) veszélyére figyelmeztet. aki önmagát szolgálja . amely a hagyománynak nem felel meg. Terveid beérnek.leggyakoribb . hogy pontos és nyugodt.általad . ki tette és hogyan.123 - . erőszakos. türelmetlen. Vonások 1. hogy gyenge és kiszolgáltatott. hogy: „Az Igaz Ember nem lép olyan útra. kizsákmányolunk.Az egyik . Ez a nagyon ígéretes jósjel végig a „túlakarás”. Gondolatok Minden tettnek megvan az időszerűsége.mégis minden megvalósul körülötte.” Ez a hagyomány azt mondja: a Hatalom: szolgálat! Minél erősebb vagy. nyugodtan. hisztérikus. Élhetsz s visszaélhetsz vele. Összpontosítsd ezt az erőt! És valósítsd meg célodat. A jel biztató. könnyen lehet görcsös. Másik dimenzióból hat. Nincs „győztes” elnyomó! A másik . és azzal áltatja magát. Ez egyébként ennek a jósjelnek a harcművészeti tanácsa is: a csúcsponton kirobbanó tett jellemzője. amikor másokat elnyomunk. hogy észre sem veszik. Ez a Nagy Hatóerő. hogy a másikat elnyomja. összetákolt . Ehhez tudnod kell. az állandóan nyüzsög. és alig ér el eredményt. mert elfelejti isteni eredetét. Egy indiai bölcs azt mondta: egy rossz közlekedési rendőr kézzel-lábbal mutogat. Őrizd őszinteségedet (Jou fu). beavatkozik.vétek. Amit kiharcol magának. Cselekedni a legnagyobb hatásfokkal akkor lehet.az Isten akarata! A valódi Hatalom úgy működik. amikor saját erőnket nem ismerjük fel. gondolatával szolgál . de felelős vagy érte. türelmesen.még a lélegzetét is másokért veszi. annak nincs „énje” . Aki pedig legfelül van. önmaga ellen is vétkezik. hanem erőszakosak! Az erőszakos nemcsak mások. intézkedik. amikor erőid éppen a csúcsponton vannak. kapkodó.emberi vétek. Aki ezt nem éli meg.sok esetben kártékony is. Az isteni Mágia jele. Egyszer csak ott van.minden tettével. A jósjel rejtett üzenete a benned lévő Mágushoz szól: teremtésedet valóra válthatod. annál inkább felelős vagy másokért. Gyűjts még erőt! . Fizikában ez a robbanáspont. Továbbmenni: balszerencse. s ebbe mindketten belerokkannak. s egyben figyelmeztet: egy több száz lóerős versenyautó vezetőjének fokozott a felelőssége. Túl korai a helyzet az akcióhoz. de rejtett . hitvány. minél nagyobb hatalmad van. de végső soron a saját életét is tönkreteszi: Úgy uralkodik.

a kivirágzásnak. Lassan eloszlanak az akadályok. Szűnnek a gondok s a bánatok.) 3. az ego és az Én harmóniájával. hanem benső lényed vezérel. Haladj az áramlattal. se hátra. az a közönséges ember . akarod . Az Igaz Ember itt a „nem cselekvéssel” arat majd diadalt. 6. A kecskebak a sövénybe döf. (A hatásos tett titka. könnyedén forgatod vitorláidat. A jelek biztatók. akarod. Minél hatalmasabb valaki. Abba kell hagyni a hibás gondolati mágiát. Fénybe lépsz. Vagyis: veled vannak a jó szellemek. mert elfogy az erőd.csak bajt hoz és ellenségeket szül.legkevésbé a hatalom.nagyok a szemei. vágy és ambíció csak szorít a csomón. Az út nyitva előtted. Nincs megbánás. A „Jou fu” pedig nem „őszinteséget”. Nehéz munkával továbbjuthatsz. A bak a sövénybe döf. amelyen nem ül senki. Saját konokságod rabja lettél. De légy állhatatos. Ha megkapod is. Ha korán indulsz. Indulhatsz. 4. Az Igaz Ember hálót (ürességet) használ. nehéz karmát szül. ha arcodra süt a ragyogó napfény: . Buddha legszebb szobra egy trónust ábrázol. Amikor rádöbbenünk.és adj magadból másoknak. a prosperálásnak az időszaka. „Isten hálójának .A „Cseng” szó eredetileg nem továbbmenetelt vagy akciót jelentett. hogy semmi sem a miénk: megkapjuk. Indulhatsz. 5. nem magadnak kapod. Továbblépni nem lehet: minden feszülés. Se előre. A munka itt leépítést jelent. és könnyedén változik. a vágyódást vagy éppenséggel a gyakorlati nyüzsgést. Elhagyja bak-természetét. hogy az ember nem vész el benne: cselekvés közben is megőrzi hideg fejét. Aki törtet benned. Már nem vagy. semmi sem előmozdító. Aki megérdemli a hatalmat.. akarás. szabadulj meg rögeszméidtől . tisztánlátását. ha hatalmát már elérte. lágyan alkalmazkodsz. Állj meg. Az ego nemcsak akkor szül bajt. annál kevésbé használja hatalmát.) Ismételten akarod.s végül se továbbjutni. azon soha nem látszik. A kiragyogó napfényben erőt kapsz. a felnövekedésnek az időszaka. Légy üres. Tovább menni: baj. Már nem az egód. Fogadd magadba a szellemi erőket . Tudod a „víz”-taktikát: úgy győzöd le az ellenállást.és várd ki a jó időt.) Felkel a Napod. A közönséges ember visszaél hatalmával. a kibontakozásnak. siker nem teszi lelkessé. nincs fennakadás. Az állhatatosság üdvös.” Most ne tégy semmit. hanem a „jó szellemek támogatását” jelentette. amikor a dolgok kifényesednek. mégis minden fönnakad rajta. A sövény megnyílik. minden „napvilágra” kerül. Nehézség nem aggasztja. hamar kimerülsz. hanem „büntető expedíció” indítását.124 - . Semmi sem a tiéd . A kocsi tengelye láthatatlan. és minden kivilágosodik! A Csin a haladásnak. Amit hunyt szemmel átélsz. hogy türelmesen.szíved nyugalmát. egyensúlyát. Csin HALADÁS (Kibontakozás) (Képjel: A felkelő Nap fényében felröppennek a madarak. hanem már az odafelé vezető útja is csúnya. mégis nagy súlyokat elbír. A boldogulásnak. s megsérülnek a szarvai.konok és erőszakos. Mégpedig hűséggel. Biztató jóslat. 2. és magad is erősebbé válsz. (A hiba nem hosszú életű. de várd ki a tett idejét. se visszalépni nem tudsz. Nagy kocsi tengelyén nyugszik a hatalom.. 35. s őrizd meg végig a „középpontodat” .mondja a bölcs .

gyengeségeid. Nyisd ki a szemedet! Az ember akkor lesz tehetséges. ami ilyenkor fölragyog: benned van! Elborította a „külső sötétség”: mások véleménye. Most nemcsak látsz. ostobasága. amelyek a Haladás jelét nagyon nehézzé is tehetik. a föld jó. ilyenkor minden látható lesz: nemcsak a szép. a jósjel roppant kedvező egybeesésekről beszél. hanem befogadja. de nem baj. mint az a tévhit. és ha már fönt voltak. hogy te világítasz. de „világítasz” is. „Haladás.ez a „csin” élménye! Vágyak. Ezért téged is jobban látnak. aki méltányolja az igyekezetedet.ez a legfőbb óhajunk. ha befogadod a fényt. Azt mondod. hogy ebben a sorsfázisban a külvilág is segíthet! Ha nem kapsz változó vonalakat.a „fényemberek” mindig fölfelé néztek. Ez mind. Mindenki akkor a legeredményesebb. olyan állapotról. Hagyd megtörténni a jót! A másik titok. vidám. amióta élsz.” A „kang” azt is jelenti: „nyugodt. aki az egésszel együtt van! Istennel. rögeszmék. legalább most látod és tudod. hogy ebben a jelben a valódi természeted nyilvánul meg. a macska akkor nyer csatát. Minden jó. együtt. Jobban becsülnek. Ami eddig nehéz volt. Egyetlen nap három ízben (sokszor) is. a Taóval. A harmadik titok. Vonások . békés. Ezért lehetsz sikeres. örömteli”.125 - . A világosság az. és a fényt sem kell magadból csiholni. hogy mindenki ott lehet a legeredményesebb. A negyedik titok . és lelkesen dolgozhatsz magadon. még a vaksötétben is. korunk vaksága és gonoszsága. még följebb . látni. hétköznapi célok nem fontosak ilyenkor: érzed. az ég jó. amikor a világnak „bölcs uralkodója” van. ami valóban belőled jön: ennek bűvös hatalma van.. azt teszed.. rosszindulata.mert ilyenkor a láthatatlan világ segítsége is átragyog életeden. Ez az ihlet állapota. még Jézus Krisztus sem. A Nap. Az erejében bízó (kang) herceget megszámlálhatatlanul sok lóval ajándékozzák meg. a látható és a láthatatlan világgal! Az ilyen ember legyőzhetetlen. rejtett vétkeid. mert a Mennyben a legkisebb: a legnagyobb. ha saját természete szerint él.senki sem volt „legfölül”. most tiszta.ezt a jóslatot óvatosan fogadd! -. A siker: a gátlások legyőzéséből ered. ami eddig homályos.. Egyszerűen csak el kell fogadni. A nap magától kel föl. Erejében az bízik. Persze. akkor kezd hallani. nem kell fölcibálni az égre. Gondolatok Az ígéretes jósjel titka. hogy elfelejtesse veled: Isten lakik benned! Most fölvillan. hogy a Fény erősebb. ahol az élet a legtöbb akadályt állítja elé. szilárd. „Legyen világosság!” . mint a sötétség. ami a tiéd. És értékelnek. A fény: a sötétség legyőzéséből születik.. Ha valaki nem akadályozza. A sötétség nem más. most könnyű.. A fény belőled világít. Csak hol van ma ilyen? Bár biztosan van. a ronda is! Előtűnnek hibáid. ha éntelen lesz és elfogadó. ha a legmacskább. hogy fényes legyen: megvilágosodik. hogy az ember egója félreáll: a jó szellemi hatást nem előidézi. hogy élni jó. Ilyenkor többnek érzed magad. azon dolgozik ez a világ. Úgy is mondhatnám: rajtad keresztül .

Gazdagodás. hogy veszélyes .) 3. Erőd se lenne hozzá . annak „kívül” is minden sikerülhet . ahol a „túlnyomás” megbocsátható. A keresztények Mária-imádata e vonásban rejlik. Nyereség vagy veszteség nem érint többé. A hűség és kitartás azonban megoldást hoz. Tekintsd az akadályokat védelemnek. 36.bár nem ez a fontos neki. Az út nyitva áll. Légy „üres”. nem kapott még megbízatást. A sors nem magányos vállalkozás. Azt jelenti: még sűrű a sötétség. hogy énje átlátszó lett. (Magányosan halad. Nem kell mindennel egyedül küzdened.bár nem érezted.öntudatlanul. s méltatlan hozzánk. 5. (A vonzalom ugyanis .de nem hiba. mint a patkány. de helyesen. Főleg.de gátolva. Jóslat: az út mégis nyitva áll. Nem függsz külső dolgoktól. De ne menj tovább! Innen már lefelé visz az út. amit csak együtt tudtok megoldani.126 - . Aggódsz a jövő miatt. hogy ebbe a küzdelembe a patkány is. Halad.1. hogy valami Fensőbbhöz vonzódunk . A megbánásnak vége. fogadj el másokat! 4. Baj. Haladj tovább. ha vágyaid nem kötnek többé. Ne veszítsd el a hitedet! A sötétség itt a lélek sötétségét jelenti. önző patkánymorál: mindent magamnak. nyer-e vagy veszít! Ezért legyőzhetetlen. Aki ezt az állapotot eléri. Csak saját városodat (önmagadat) fegyelmezheted meg. s boldogságot ígér. Csak így tovább! 2. Sorsodat éled . s ez fájdalommal töltött el . a nagy Jin-erő vigyáz rád.de ne bánd. egyedül is! Légy te is nyitott. Közös bizalom (egyetértés). de félve.) A jósjel üzenetét az „üres” szó hordozza. Állj le!!! Erről a vonásról nincs mit beszélni: sötét világunk „haladása” ez.de nem tudunk közel kerülni hozzá. üres. magányosan botorkálsz. Haladás .) Nehéz. Haladsz. Egy sűrű láncokból szőtt védőpáncél áldás a királyi Anyától. Az erőszak sohasem üdvös. Ez most olyan feladat. azt az állapotot. az isteni élet ütemére dobog. Ellenfelét fogva tartja a nyereség szomja s a vesztéstől való rettegés . Nagy előny! A „nem érinti” (kínaiul „vu hszü”) . de jó irányban haladsz. Az ego gátlástalan mohósága bajt okoz. Leszel még sokkal erősebb is. nem lesz hiba. önzésedet kell megfékezni. amelyet a keresztény hagyomány „gonosznak” nevez. ha saját egódat. amely nem a miénk. szorongva és szomorúan. az út nyitva áll! Minden üdvödre válik. A jósjel azt is üzeni. hogy befogadd szellemed akaratát. a sikertelensédet megóvásnak. A megbánásnak vége. Akármi történik: egyformán. Semmi sem sikerül. Megbánás. Itt azonban olyan helyzetről van szó. Akkor vagy szabad. ahogyan a nyitott és üres háló befogja a halat. Az igazi harcosnak mindegy. Tudd. Elakadtál.egy olyan képet mutat. Jobb néha egyedül menni. ahol nem ver hevesebben a szív. Nem hallod még szellemed hangját. piciny a fényecskéd. A fontos. mint másokkal olyan úton. ami eredetileg „hálót” jelent. sötét idők.nem egyoldalú.ő pedig szabad. 6. bármilyen áron! A „baj” azt jelenti. nagyravágyásodat. . Ming Ji A FÉNY ELSÖTÉTEDÉSE (Kékjel: Egy barbár harcos nyilával a Napba-Holdba lő. Csatlakozz másokhoz. s hogy önmagával és a szellemi világgal egységben él. a világ is belepusztul. Haladás a szarvaiddal. szomorúan.

amelyet megváltoztatni nem lehet: értelmetlenség. Ha indulatokat váltasz ki: magasabb szintre kerültél. hanem rejtőzködni kell. mint az állatok világában: színeket váltanak. A Ming Ji barbár harcosa belelő a Napba: legyen sötétség! Erről a világról sokat tudnunk. Taishen Deshimaru zen mestertől megkérdezték: „Mit tanácsolsz annak a hős szamurájnak. hogy valódi lényükön semmit sem változtatnak! A „Változás”. amely a szellem. hogy a „barbár.” Korunk egész története a Ming Ji erőterében zajlik: ez a Vaskor. mert az a puszta létével „átvilágítja”. tisztaság. hazudozás.ez igaz! -. de úgy. az a „Kaméleon Szent Könyve”! S éppen ennek a „kaméleon” léttaktikának köszönheti létét. megvetnek és semmibe vesznek: alacsony fokon állsz. de gonosz is: mindent gyűlöl. Minden „trükk” megengedett. mert alkotói a Ming Ji jósjel tanácsát pontosan betartották. jóság. abból lesz a fényes jövendőd. Nem híve a mártírsorsnak. irigyel. Olyan erő. leleplezi hazugságait! Hogy mennyire valódi a spiritualitásod. Egyet fontos tudni: a sötétség nem azért utálja a fényt.” „A fény megsebesül. Ne add át magad a negatív gondolatoknak! Ilyen gondolat például nem az. A tanács lényegében a következő: Ne ütközz a világgal. Ha üldöznek: már büszke lehetsz magadra. mert a sötétség hatalmát legyőzni most nem tudod! Inkább őrizd a hitedet.mert van! -. hanem azért. Akkor már valaki vagy! A jósjel azt üzeni: nehéz korszakra készülj! Amit itt megérlelsz és megőrzöl magadban. s mindezt úgy teszik. mérgező lelki befolyások. belebutul. nemcsak tudatlan. . Ahogy a hinduk mondják. Meg sem kell szólalnod: pusztán attól. Ilyen időkben mindenki ki van téve annak a veszélynek. a szellemit. sárgák a sivatagban és zöldek az erdőben. amely kihívja maga ellen a „barbárok” rosszindulatát. belealjasodik a világba.éppen azért. az istenit. a tisztánlátás és az „emberség” ellen tör. fehérek a hóban. ami minőség. hogy eltüntesse azt a veszedelmes másságát. hogy a helyzet nehéz . azt az emberek rosszindulatából tudod lemérni. Nagy nehézségek közepette üdvös a kitartás. utál és sajnos gyűlöl is: a jósjel pontos fordítása: „A Fény megsebzése. ahogy a lába bírja!” Itt most nem menekülni. Belehülyül. aki megsebzi a fényt”. magasrendűség. nehogy „megtapossanak”! Ebből a jelből ered a „rejtőzködő bölcs” fogalma. a kuli-juga. belegonoszodik. Egyrészt azért. hanem az. a „Ji” írásjele egy kaméleont ábrázol. Spirituális embernek tudnia kell. Amit kezedben tartasz. mert csakis így tud érvényesülni.127 - . hogy elveszti önmagát. Nekimenni egy világnak. hogy többnek érez magánál. Kívülről inkább sötétség jön: rossz levegő. A hagyomány szerint ilyen sötét korban született meg a „Változások Könyve” . A munka nehéz. Isten azt mondta: legyen világosság. Kemény. másrészt azért. bölcsességedet. mert más „világnézetet” vall. Gyűlöli a nemeset.Hamvas Béla „létrontásnak” hívja. besimulnak a kövek közé. amelyből hiányzik a bölcsesség. Kívülről ne számíts segítségre. Ha csak lenéznek. mert benne vagyunk. amióta élünk. aki legyőzhetetlen túlerővel áll szemben?” A válasz: „Fusson. két kézzel kapaszkodj köpenyébe. visszhangtalan és kitartást igényel. hogy kívülről ne látszódjon semmi! A kínai hagyomány nem híve az olyan tettnek. és rejtsd el az emberek elől lelki értékeidet. hogy mindig így volt és így is marad! Nem igaz! Ne veszítsd el a hitedet! Őrizd reményedet! És tartsd kapcsolatodat igazi valóddal s őrzőangyaloddal .

és várd ki az időd!” Gondolatok Vigyázz. Ura megszólja ezért. ha megtéveszted a világot! (Krisna is ezt tette a háborúban .. Szün-Ce stratégiai könyve a ravaszságok gyűjteménye.úgysem tudnál.de elveszni benne nem szabad! Belül ne engedj jottányit se! Belül tudnod kell. világnézetek és a sötét korban sajnos a vallások között is nyers hatalmi háború folyik! Miközben azzal áltatják. bólints rá! Ne ütközz vele. „Azért nem törik össze a bambusz a hó súlyos terhe alatt. rosszindulatú és tudatlan. De az Igaz Ember halad tovább. ártalmatlannak. főleg a japánok. Ne félj másképp látni. Ezt az időszakot úgy kell átvészelned.Csi hercege őrültnek tettette magát. Ne tartsd gerinctelenségnek. Mondják. Ott vár a győzelmed. . Repülése közben elsötétedik (megsérül) a fénymadár. Erről szól a jósjel utolsó vonása!.kívül okos. Neked most nem győznöd kell . de célját nem adja fel. mert nem elvekről vagy elméletekről van szó. Lényege az ősi. ne zuhanj a zuhanással! A külvilágból most sem kaphatsz semmit. ügyes.) Ne tudják. romlott. éreznek és tudnak. mint a kígyó.. A magad sötétségével is el kell bánnod! Vonások 1. alkalmazkodó. Maradj a háttérben. „Maradj fölöslegesnek!” A jósjel tanácsa: „Legyetek ravaszok. mint a galambok!” Egyszerre mindkettő: ravasz is. Ven király is ezt tette a zsarnok Sin börtönében . ki vagy s mit akarsz! Belül fényes. tán még önmagukat is. mondd. tiszta is! A „Szent Háború művészete” minden trükköt engedélyez! A bölcs nem úgy „morális”. ostobának. a kulisszák mögött. hogy győzelmet arat felette. A szellemi önvédelem sok ezer éves munkája rejlik a „kifejezéstelen japán mosoly” mögött. három napig nem eszik. „Fény elsötétedése” Ven király jósjele.128 - .. Úgyis összeomlanak!. mosolyogva és szerepet játszva. hanem úgy. ne is sejtsék. tettetést.s rejtőzködve.. és kiismerhetetlen kígyó! Így készülj a jövőre. érezni és tudni. mert nincs esélyed rá -. nem itt. kínai közmondás: „Tao kuang Jang hui!” „Rejtsd el fényedet. hogy igaza van! Meggyőzni soha nem fogod. Valódi érzelmeid fölött bármiféle lárvát viselhetsz. És ami ennek következménye: hogy elborít a szorongás. trükköt. de közben rendíthetetlen lélekkel és kőkemény munkával megteremtette egy eljövendő nagyszerű kor szellemi alapjait. mert sötét. hogy ne sérüljön meg benned a Fény! Fontos: a jósjel lélektanilag (belül) azt jelentheti. becsapást és ravaszságot megengedett magának!) De vigyázz! A színjátékhoz jogod van .pedig ő megtestesült Isten volt! Minden cselt. hogy itt „elvekről van szó”! Szó sincs róla! Hadd győzzenek!. mint ahogy a körülötted élők látnak. hogy nem látsz tisztán. hogy kiegyeztél vele! Hogy tőled nem kell tartani! Kenyerét tőled ne féltse! Hülyeségével ne vitatkozz. (Kelet megvalósította ezt a tanácsot. mert egészen a földig hajlik. hogy kitárt mellel belerohan sötét ellenfelének kardjába. Másságodban van az igazad. Leereszti szárnyait. Mutathatod magad gyengének.” Ez a harcművészet legfontosabb titka.. tiszta galamb légy . hanem kivárni az idődet! És őrizni magadban a fényt! Rajtad senki ne találjon fogást: légy hajlékony.. hanem kivétel nélkül minden esetben barbár és könyörtelen létérdekekről! Ne dőlj be egyetlen izmusnak sem! Az eszmék. ravasz. ki vagy! Higgye a sötét. Ne is vegyenek észre. szelídnek. és szelídek. S az erőd is.

Kossuth. még ha fáj is . így nem hagyhatta el udvarát. üdv.csak ronthatsz vele.mert nem a miénk. és utána a Föld mélyébe zuhan.A vonás mögött az a történelmi pillanat áll. még ha rossz is. De végre felismerted a baj okát. A jóslat azt üzeni: maradnod kell. Rákóczi. Végy példát Csi hercegről. 6. ne add föl. 4. vagy esetleg a főnököd bírál. vagy sem! Ha nem: menj tovább! Változtass. mégse tanult belőle senki. . A fény elsötétedése a déli vadászaton. A fény elsötétedik. sötétség! Először fölkapaszkodik az égbe. A jósjel azt üzeni: döntő fordulat előtt állsz. Kérdésedre a válasz: bár szorongató a helyzet. Illúzió. ami már nem időszerű! 5. bátran! Nagy példákkal élve. érted. bénult megszokás. készülj csak tovább az idődre. Rejtsd el valódi gondolataidat s érzéseidet. Nem fény. Le kell vetni magadról. mint Csi herceg! Kívánatos kitartani! Csi herceg a zsarnok rokona volt. ez Bartók. A sötétség oka mindig káprázat. S megragadja (megpillantja) végre a megsérült fény szívét! Kimegy házának kapuján. amit a sötét világ „normálisnak” nevez. Elkapod a főkolompost. s vigyázz rá! 2. de a közeledő napfelkeltét is. amikor elmúlik majd a „napfogyatkozás”! Ne törődj azzal. A történelmi példa itt Ven király. fokozatosan lehet jóvá tenni. Behatol a bal hasüregbe. Először fölrepül az égre. amikor egy nemes gondolkodású herceg elrejtőzött a zsarnok elől. Rejtsd el fényedet. de ne feledd. nincsenek már illúzióid. Ezért bolondnak tettette magát. Benned valódi fény van! Vonulj vissza. és megment a bajból. se gyáva. A sötét világ fénye a pénz: akinek nincs. negatív érzések. Vu hercegét az uralkodás nagy tudományára és arra. se vágy. hogyan döntse meg a zsarnok uralmát és teremtsen emberséges rendet a világban. Most végre látsz! Látod a baj valódi okát. minden gátlástalan önző szenvedély megbukik. Vannak ösvények. mintha élőhalott volna. a megoldás nem egy pillanaton. Egyelőre még körülményeid áldozata vagy. A történelmi példa itt az. Erő és inspiráció. A „három napig nem eszik” azt jelenti. olyan. se félelem. tekintetedet nem árnyékolja be se remény. Belelátsz a probléma „szívébe”. Neumann és sok magyar emigráns sorsa. de Szentgyörgyi. A baj sem egyetlen pillanat miatt történt. „Nem látás”. amelyeket el kell hagynunk. Komoly bajok s nehézségek ne törjék meg hitedet: ezek most időszerűek. Számtalanszor tapasztaltuk. Döntsd el: menthető-e még a helyzet. de légy megfontolt és kitartó. A mai „barbárok” nem nyíllal. akik „kimentek házuk kapuján” és sohasem tértek vissza. felismered. bölcsen. ha megszólnak.de nem tekintette még győztesnek magát. sem tettel ne ütközz . hogy tartsd be a jósjel általános tanácsát: várd ki az idődet. Azoké. de nagy benső aktivitással. hanem pénzzel sebesítik meg a napot. Megsérül a bal combján. s a megszokottat. mert gondolkodásod eltér attól. és utána a pokolra zuhan. és később a nép megmentőjévé vált. Ha a vonás téged jellemez: állj le! Minden zsarnok. Tudod. hogy nem lehet valakit megvenni. Kiszabadulsz a bajból. s mégis lovagol tovább. csak lassan. 3. amikor Ven király végre kiszabadult hétéves rabságából . amelyek fölött nincs hatalmad. A jósjel túlélt gondolati minták. titokban. Manapság szokatlan. Megtanította fiát. aki a zsarnok börtönében megalkotta a Változások Szent Könyvét. Sem szóval. és a rabszolgák között vészelte át a nehéz időket. hogy nem vagy megvásárolható. Márai.129 - . előítéletek elhagyását is jelenti. Fontos. hanem a türelmes munkán múlik. De őrizd fényedet! A vonás látja már nemcsak sötét helyzetedet.

Minél jobb a lapjárásod, minél „menőbb” szériában vagy - annál mélyebb szakadék fenyeget. Ha tovább mész, belezuhansz. Ha a vonás a körülményeidet jellemzi, tudd, hogy a gondot okozó helyzet egyre elviselhetetlenebbé válik, és aztán mint egy kelés, kifakad, és az egész megoldódik. Tudd, hogy a sátáni elv akkor veszti el a csatát, amikor diadalának csúcspontjára ér, s mivel megállni nem tud, átbillen - s önmagával is meghasonlik. A jósjel egy szorongató időszak végét jelzi.

37. Csia Zsen

AZ EMBER CSALÁDJA

(Képjel: Az Ember jele - s az otthon idillikus képe: háztető alatt egy malac.) A család a legkisebb Egység - és mindennek az alapja. A „család” az ősi Kínában oly mértékben volt az egész emberi létezés mintája, hogy felfogásuk szerint még a halálon is túlmutatott: az elköltözöttek szellemcsaládja a földi családdal szoros kapcsolatban maradt. Ez a jósjel - jelképes értelemben - egy bensőséges és tartós közösség megteremtéséről szól: ez most a sorsfeladat. „Ha meg akarod javítani a világot – mondták -, először az államot kell megjavítani; ha az államot akarod megjavítani, először a családot kell, s ahhoz, hogy a családodat megjavítsd, először javítsd meg magadat!” Ez ennek a jósjelnek az első tanácsa: lelked erői „családtagok”, élj egységben önmagaddal. Aki önmagával rossz viszonyban él, az másokkal is rossz viszonyba kerül. Mindent önmagunkon kell kezdeni. Belülről kifelé: ez életünk és körülménycink megváltoztatásának egyetlen lehetséges iránya. Ezért mondja a kép: „Az Igaz Ember szavai a lényeget mondják, lénye pedig a változásban is hűséges és kitartó.” A családban ez az „Apa” szerepe. A jósjel neve azért nem csupán „család”, de az „Ember családja”, mert itt olyan közösségről van szó, amelyet nem pusztán ösztönök, érdekek vagy öntudatlan érzések terelnek össze, hanem a belátó Értelem is. Csak az emberi Értelem képes felismerni, hogy „Ezekkel sorsom van!” Vagyis abban a „család”-ban, amiről itt szó van, nem a vérségi és érzelmi kapcsolatok a döntők, hanem elsősorban az „isteni rend”, amit csakis a tudatos Ember képes megteremteni. Ebben a Mintában az apának, az anyának és a különböző nemű és korú gyermekeknek éppolyan helyük és minőségük van, mint a Naprendszerben a Napnak, a Holdnak és a bolygóknak. Nemcsak a Csia Zsen, de minden jóslel vonalai az alsó egyestől a legfelső hatosig megfelelnek a családtagoknak; az ősi kommentárokban úgy is szerepelnek, mint „idősebb fivér és fiatalabb nővér” stb. Én erről azért nem beszéltem, mert a mai olvasó már nem érzékeli, hogy a különféle családi szerepek milyen társadalmi és spirituális erőkkel állnak analógiában. A mai család oly mértékig zuhant széjjel, hogy még a legjobb esetben is csupán érzelmi vagy érdek-közösség. A legújabb időkben inkább tragédiák, botrányok, válások és gyötrelmek színhelye, mintsem a kozmikus rendnek az az idillikus tükörképe, amit valaha jelentett, s ami természetesen már csak „leesett” formában - a kínai családokban még ma is fellelhető. Ezért fontos, hogy az Apa szavai a lényeget mondják. Az apának tudnia kell, mi a jó és mi a rossz. Ezt a tudást nem kívülről, a társadalmi mintákból kapta - mert azok éppenséggel lehetnek romlottak, hazugok és alacsonyrendűek, ahogy ma azok is! -, hanem saját szívétől, önérzetétől és leszűrt élettapasztalatától. „Anyám kezéből édes volt az étel / Apám szájából szép volt az igaz” - mondja a költő. Erről van itt szó. Ami pedig a kitartást illeti, az azt jelenti, hogy az igazi nevelés nem a szigorú büntetés és a szerető engedékenység pofozó-simogató taktikáján múlik, hanem mindenekelőtt a példán! A - 130 -

mintán! Gyermekünkre elsősorban lényünkkel hatunk! Azzal, akik vagyunk! Amit mondunk, kevés. Egész lényünkkel nevelünk. Az Apa adja a család rendjét. Az Anya pedig az összetartó erejét. „Az asszonyi erény az üdvös!” - mondja a bölcs. Minden családot az anyák tartanak össze - nélkülük széthullik az egész. A „család” minden közösség alapja. Lelkünk önmagában is „család”; ha behunyjuk szemünket, érezzük azokat az erőket és azokat a tereket, melyek által önmagunk irányító „apja”, gondoskodó „anyja” vagyunk, és lelkünk gyülekezetében azokat a vágyakat, érzéseket, célokat, amelyeket jó vagy rossz „gyermekként” föl kell magunkban nevelnünk. Egy harmonikus ember benső világa: „eszményi család”. De hivatalban, boltban, gazdaságban, munkahelyen, műhelyben vagy bárhol, ahol még emberszabású élet van, megjelenik a „családdá” válás igénye, mert a minta az emberrel együtt született. (Az államélet vezetőjében még ma is ösztönösen „Papát” látunk - ez az, amivel a diktátorok gyalázatosan visszaélnek.) Minden olyan közösség, amely nem a család-mintára épül: embertelen. Ahogy embertelen egy multinacionális vállalat - ezt érzi mindenki, aki ilyennél dolgozik, bármennyi pénzt keres is. Kérdésedre a Csia Zsen a Család mintájával válaszol. Ez éppúgy lehet bensődre, mint valóban a családodra vagy bármiféle sorshelyzetre vonatkozó kérdés, amelyben megjelenhet a harmónia lehetősége éppúgy, mint a minta szétdúlása; egy idillikus emberi kapcsolat lehetőségeinek megvalósítása vagy felrúgása. Megmutatja, mi a harmóniához vezető út stratégiája - és mik azok az erők, amelyek ezt a harmóniát fenyegetik.

Gondolatok
Ha a világban sérelem ér, az egyetlen hely, ahová visszamenekülhetsz: az otthonod. A családod megóvhat. A tieid között biztonság van. Ezt sehol másutt nem érezheted. Gondold el: akárhány emberrel volt dolgod életedben, sírod körül rokonaid állnak majd mert ők tartoznak hozzád! Ezért a családi diszharmónia a legnagyobb próbatétel: akinek otthonában is zűrzavar van, nincs hol meghúzódnia - lényegében idegenek között él, számkivetésben. A jó család titka: a Meghittség és a Rend. A Meghittség azt jelenti, hogy érzed: ezekkel összetartozol, jóban-rosszban. Megoszthatod velük a gondjaidat. Együtt éreznek veled. Érintésnyi közelségben vannak. „Hozzátartozók” - mondja a magyar nyelv. A rend azt jelenti, hogyha bárki átlépi a meghittség határait, a helyzet pokollá változik! Ha ugyanis másvalaki túl közel, kerül hozzánk, legyen az bárki: apánk, férjünk, testvérünk vagy akár az anyánk: elviselhetetlen. Elnyomnak, elfojtanak, illetéktelenül beleavatkoznak a sorsunkba. Ha sok emberrel élsz együtt kis helyen (ezalatt azt értem, hogy lelkileg túl közel, érzelmi és egyéb rokon szálakkal összegabalyodva), óhatatlanul is megsérülhet benned az, aki csak Te vagy! A vonzalomból erőszak lehet, a szeretetből önzés, az apából zsarnok. Az anyából érzelmi fösvény, aki nem engedi felnőni magzatát, hogy örökké birtokolja; a gyerekből kitörhet a lázadó, aki apát-anyát lerúg magáról, vagy éppenséggel elfelejt felnőni, és vénségére is önállótlan, támasztékra szoruló lény marad. Ami a Nagy Társadalomban gyógyíthatatlan daganat, az a családban - mint egy rákos sejtben - már régen megjelent. A Csia Zsen jósjelét akkor kapod, ha rendezned kell külső-benső erőidet. Rendezni, hogy harmóniába kerülj magaddal, s azokkal, akikkel sorsod van. Harcművészetben azt a stratégiai feladatot jelenti, amikor rendezned kell a soraidat. Vagy azért, mert akcióra készülsz, vagy azért - és ez a gyakoribb -, mert olyan akció után vagy, amely szétzilált. Ez az erőgyűjtés, az összeszedettség megteremtése. Az „asszonyi erény” itt azért üdvös, mert belülről hat és elfogadó. A nyugati világban alig van már harmonikus család. - 131 -

A szerepek is szánalmasan összekeveredtek: anyák kénytelenek játszani férfiszerepeket, apák viselkednek úgy, mint a gyermekek, és a gyermekeket hamar beledobják a beteg társadalom karjaiba: nevelje tovább valami intézmény: óvoda, napközi, bölcsőde... Az ideális minta megszűnt, s ezért, ha itt azt tanácsolja a Ji-king, hogy „az asszonyi erény üdvös”, nem biztos, hogy ez manapság az anyában van, aki régóta rákényszerült, hogy az apa feladatát lássa el a családban. Jobb, ha itt a Jin-stratégiára gondolsz, amelynek főerénye az Elfogadás. Elfogadom a másikat olyannak, amilyen. Egyedül a tiszta Anyai Szeretet képes elfogadni valakit lényével, sorsával, jó és rossz tulajdonságaival, gyengeségeivel együtt. Nem köti feltételekhez a szeretetét: ez az erőszakmentes elfogadás az, ami a jó közösség feltétele, ahol sokféle sors és jellem él együtt, harmóniában. Jó anyának, ha hat gyereke van, mindegyikkel másképp beszél, mert tudja, hogy mindegyik más ember - már a pólyában is más volt mind a hat. A jó közösségnek feltétele a megértő szeretet. Soha nem szorít magához annyira, hogy a szabadságodat elveszítsd. Ez a mintája az „emberi” közösségnek. Az én és te, mi és ti kapcsolatának. De az első lépés nem másokon - rajtam múlik!

Vonások
1. Szilárd kötés a családban. Eloszlik a bánat. Amikor elkezdődik a közös élet - akár belekerülsz, akár beleszületsz, vagy éppenséggel te magad alakítod ki, a legelején tudni kell, mi itt a Rend! Mi az a Minta, ami érvényes. Kezdetben ez a tapasztalat belénk szervül, és később már magától működik. Ha azonban az alapok zavarosak, a széthullás később elkerülhetetlen. Most tisztázz mindent, és nem lesz okod bánatra. 2. Ne távoli célokat kövess! Maradj a középpontban, táplálj s gondoskodj. Az állhatatosság üdvös, szerencsés. Ez most nem a nagy ambíciók, hanem a kis szolgálatok ideje. Ez érlel szerencsés jövendőt. Másokkal légy türelmes, megértő. Ne akard őket „megváltani” - inkább gondoskodj róluk, érezzék a biztonságodat. Ismerd föl az éppen előtted lévő „kis ügyek” nagy jelentőségét. Még gondolatban is maradj másokkal és magaddal is türelmes. 3. A családban csak szigor, szidás. Megbánás - és mégis üdvös! De ha asszony és gyermek csak felelőtlenül kacag, a család széthullhat. A túlságos szigor jobb, mint a túlságos engedékenység. Itt olyan heves pillanatokról, kitörésekről, indulatokról van szó, amelyektől az sem mentes, aki a „család” rendjéért felelős. Ő is túllép a korlátain: túl kemény, esetleg indulattal teremt rendet. Még mindig jobb, mintha könnyelmű lenne. A túl engedékeny miliőben a közösségi élet megzápul, és benne mindenki saját szeszélyének, önzésének és szétszórtságának lesz az áldozata. 4. Ő a család gazdagsága! Nagy üdv! Itt a Jin-erényről van szó, amely jólétet teremt. Bölcs anyák körül mindenki biztonságban van. Nemcsak lelki, de földi értelemben is. 5. Királyként közeledik családjához. Ne félj! Jó szerencse. Itt a Jang-erényről van szó. A bölcs apáról, aki „szívével” lát, és akinek nem kell szigor ahhoz, hogy tekintélye legyen. Boldog az a közösség, amelynek ilyen feje van. (Ősi értelemben ez a vonás olyan férfit jelöl, aki közösségét a kozmikus rendhez tudta igazítani. A jézusi „Házban” Péternek jutott ez a szerep. Az ilyen „apa” nemcsak azt látja, hogy mi az, ami a családja tagjainak javára szolgál, hanem azt is, hogy mi tetszik ebből az Istennek. Más szóval: úgy vezeti a családját, hogy abban mindenki teljesít- 132 -

nem az „érem másik oldalát” -.hiszen mindenki más.nemcsak azt.önmagát még akkor sem hagyja lényétől megfosztani. Ebben az erőtérben mindenki önmagát keresi. Csak utána vizsgál másokat. Soha! . saját érdekeit akarja érvényesíteni. az éppen a szétszórás. hogy önmagadat elveszítsd! Attól nem válik harmonikussá a kettőnk közötti feszültség. Aki megtanulja. Kuj ELLENTÉT (Képjel: Szemek ellentétes irányba néznek. Itt olyan emberről van szó. akik valójában ők. konfliktus. Nem szabad olyan engedményeket tenned. amely a széthúzó bolygókat közös pályára vonja: szétrepülnének a semmiben. „Aki velem van: összegyűjt . Ez a szeretet ellentéte. „Se rokona. elidegenedés. Legjobban azok a tulajdonságok irritálnak másokban. vagy akár elveszti az életét. (Azért dugtuk el.133 - . a másik arcáról tükröződik vissza. a minden külön ízt és jelleget moslékként egybedaráló multinacionális törekvés ellen az Igaz Ember a végsőkig küzd . Az ilyen ember . mintha a párkapcsolati feszültséget úgy próbálnád megoldani. utálsz és lehazudsz. Az ősi bölcsesség egészen másra tanít. Ez a fejlődés útja. akit rájuk vetítesz! Amit magadban gyűlölsz. hogy te se legyél egészen férfi. „Az Igaz Ember minden egységben megőrzi a maga különbözőségét!” Az igazi egységet a sokféleség alkotja! Azok a „sátáni” egységtörekvések.hanem megoldást! A kompromisszum itt nem vezet sehova. Az Igaz Ember mindig szemben állt kora egyengondolkodásával. éli is a jót. Minden „másság” fontos. aki csakis te vagy. aki mindenkitől különbözik. Nemcsak mondja.bármiféle közös gond merül fel . s amit most megélsz.de egy irányba húz. Ilyenkor magadban is fölfedezheted azt.) 6. Ez éppolyan.aki ellenem: szétszór”. és másokat ezzel késztet változásra. akit el kell pusztítani. hanem ellenséget. csak óvatosan. 38. hanem megengedi a legváltozatosabb sorsok megélését is . virágzóvá teheti ezt az egyébként terméketlen és feszült helyzetet. bár régen ezt nem így értették. aki egységben van önmagával.először önvizsgálatot tart. A kérdés: hol vagyunk közösek? Mi az.hesse nemcsak a közösség. Mivel az ellenerő nagy. kezek elfordulnak egymástól. És megpillanthatod az emberekben is a „másságot” . amelyek az emberek egyéniségét be akarják gyúrni a közös masszába. s a nőd se legyen egészen nő két nemtelen lény talán jobban szót érthet egymással. ebben nem ismert „toleranciát”! Ne kompromisszumot keress . mert ha a sokféleség közös alapot és célt talál. S először önmagán változtat. Az őszinteség. ami minden idegenség dacára mégis összeköt bennünket? Ha nem lenne központi Erő. de saját élettervét is! Nem uniformizál. Ebben a nehéz helyzetben csak a kis lépések lehetnek hasznosak. nézeteltérés.mondja a költő. széthúzás. ha én önmagamat gyáván föladom. A Kuj a tolerancia iskolája. szétválás. de azt is. hogyan kell a veled ellentétes léterőkkel megtalálni a közös alapot. se ismerőse nem vagyok senkinek” . Magadon kell kezdeni. Lehet közös célnak vagy közös eszmének a hiánya is. Hiteles személy. Üdv és szerencse a vége. Ez a jó vezető. nagy dolgot szülhet! Mindenki megőrzi másságát . az élet minden színterén. mondja Jézus. kis léptékkel haladhatsz. Igazodni lehet hozzá. Mi az ellentétben nem poláris kiegészülést látunk . A kommunizmus. ha kiveti magából az egész társadalom.) A Kuj jelentései: ellentét. mert utáltuk!) Ez a jósjel arra tanít. Manapság a gyűlölet uralmának is nevezhetnénk ezt a léthelyzetet. idegenek a hagyománytól. a fasizmus. „Jou fu” másokra is benyomást gyakorol. amelyeket magunkban mélyen eldugtunk. saját elveit. s ezért összefogni senkivel sem óhajt.

Ami távolodik. mit gondol.. Lehet. mint ő csak hülyén. Mi a teendő? A jósjel azt tanácsolja: ne feszítsd a húrt! Próbáld beleélni magad nem mások „igazságába”. Nem tudod megoldani az ellentmondást. Szűnik a bánkódás. külön „univerzum”. Minden ember egy sajátos.” Ugye. Van azonban a szakadásnak egy olyan végpontja. Ne engedd „kiugratni” magad se ijesztéssel. Maradj kívül az ütőtávon. mit érez. sem a másikat nem ismered még anynyira. Nos. ahol még „rossz” vagy! Dolgozz magadon! . ez a jósjel a „kenyerem”. de ne bánd! Ami veszni látszik. de nem látják egymást. hogy te is egyedi teremtménye vagy az Istennek! Értsd meg a különbözőséget . Keresd benne az ismerős pontokat. rosszakarat. Ha lovad elvész. rögeszmés emberek hadakozása írja a tragédiák és komédiák történetét: minél önzőbbek a hősök. A Ji-king az utolsó pillanatig a harmóniát keresi. Hősei oly mértékben forognak önmaguk körül. tudom. csak valami mélyen fekvő közösség vagy távoli. életszerűbbek és egyetemesebbek is! A legjobb példák erre Shakespeare meséi. Azt képzeli. a másik ugyanúgy működik. „Semmi kívülről jövő nem fertőzheti meg az embert. Darabjaim minden egymásnak feszülő szereplője én vagyok. Vonások 1. hogy ne add át magad negatív érzéseidnek. csakis saját világa érvényes. a másik világát képtelen megérteni. A magam számára egyszer azt jegyeztem föl: „Minden színpadi szereplőben van valami őrület: maga körül forog.mert sem magadat. Értsd meg mások motívumait.de ne ütközz senkivel. Az összeütközést akkor is kerüld .legyőzni nem! Ha valaki végképp nem tartozik hozzánk. De közben maradj önmagad: ne veszítsd el azt a benső hitedet. félreértésre. Előbb vállalja a halált. De értsd meg a sajátodat is.de keresd mögötte mégis azt a pontot. Gondolatok Mint drámaírónak. azt hiszi. ellenkezésre.ne hadakozz! Ezt az ellentmondást csak feloldani lehet . visszatér magától. ahol nincs ellenállás. hogy megnyerd most a csatát. bosszúért lihegve. azonos cél. indulatra. Ez ugyanis a lélek fejlődésének a legtermékenyebb állapota. hogy mit akar.Tisztelni kell a másik másságát..és keresd a közöset. hogy legyen közös! . Kell. hanem világába. ha nincs közös. Ha rosszindulatú embereket látsz. amikor találkozása már nincs remény. Számíts ellenállásra. sőt rosszindulat hatásától . mi a szándékuk. annál véresebbek az események. akkor inkább engedd távozni . ne fuss utána. bennük vagyok. hogy nem tudsz kitérni méltatlan emberek elől. Ma ezt ritkán tapasztaljuk. átélem őket. (Ók ezt persze „igazságnak” vélik!) Samuel Beckett tömören így fejezi ki: „Az emberek: hülyék!” A kínai képjel ezt szimbolizálja: szemek néznek. ismered a jézusi mondást? A rossz csak ott hat rád.134 - .” A szembeforduló.akár egy pillanatig is . nincs ellenkezés. hogy még haláluk után is visszajönnek. közönyre . De tegyük hozzá: annál gazdagabbak. se indulattal. maradj hibátlan. ostobán.mondja a Jiking.a másik ember fejével gondolkodjon. elvetemülten. csak ami belőle jön ki. nem vész el. Ne vedd föl a kesztyűt! Egyetlen dolgod. visszatér. el kell engedni! Harcművészetben arra figyelmeztet: ne vedd át ellenfeled küzdőmodorát! Ne alkalmazkodj hozzá! Először ismerd ki lelkivilágát: tudd. mint hogy .

hogy az igazi . Az ellentét miatt magára maradva olyannak látja társát. Akivel ez megtörténik. S mégis: van remény a harmonikus befejezésre. Akivel összetartozol. ami már belül megszületett! 5. Csien NEHÉZSÉG (Képjel: Béna egy hideg házban) Ez nem a 3. aki a konfliktuson kívül áll. amely „uradhoz”vezet. A Csien arra tanít. eső esik. Veszély. Eloszlik a bánat. Önismeret is kell: benső harmónia és hit. Az ilyen találkozáshoz nem elég a sóvárgás. Teljes elidegenedés. Kölcsönös bizalom. Kocsidat visszahúzzák. A vonás váratlan találkozást jelenthet. A válság a széles úton van. Hallgass rá. más emberré válik. A „fu” lehet „valódi társ”. hanem törvényes kérő. hogy megújítsa magában a Tao hatalmát. 39. Az ellentétek idején van. amelyek életünk során sorsszerűen bukkannak fel.” Mit jelent ez? . Igazi happy end. Az Igaz Ember gyökeresen átrendezi benső lényét. Mintha saját húsunkat tépnénk le magunkról. hogy a harmóniához keserves küzdelem vezet. olyasfélét. ökreidet visszafogják.valaki. A beteljesülés az igazi önismereten (emberismereten) múlik.135 - . üdv fakad. amely nem törik össze a reménytelennek látszó küzdelmekben sem. A kép egyrészt a megbocsátásról szól. Itt olyan gondokról és akadályokról van szó. jósjel „kezdeti” nehézsége. mint egy piszkos disznót. Hibátlan. Találkozol uraddal a keskeny úton. amikor a sorsszerűség a véletlen álarcában bukkan eléd.) 4. ha valaki sebet ütött rajtad. Kívülről csak az jön. Menj oda és öleld át. Ilyenkor megtaláljuk egymásban azt. de a vége jó. 3. (Színpadi drámákban ezt nevezik „bonyodalomnak”. A helyzet nehéz. Megalázó.de nincs hiba. Embereid haját s orrát levágják. mintha a sors büntetne. amely minden új elindulását szükségszerűen kíséri. Odamegy. Az ellentét engesztelhetetlen.keskeny útra” rákényszerítenek: ez az önmagunkkal való találkozáshoz vezet. hogy az ember visszavonja kivetítéseit. Saját Ön-valód . Úgy tűnik. hogy ez a háború: testvérháború. Nem haramia ő. „férj”. aki erőt ad. Utólag jövünk rá. Akadály akadály hátán. Rossz kezdet. Tudja az üdvös megoldást. Válságban. amelyet másol: arcára vetítettünk. Az ellentétek megoldásához katarzis kell. Az első tanács: „Sziklás hegyen a veszélyes víz: a nehézség képe. meglesz a jutalmad. hanem az érett karma: próbatétel.vagy tanítód. 6. Felejtsd el. S kibukkan alóla a szeretetre méltó arc. Menj hozzá. keresztülharapja magát a húsán. Oka nem a kezdeti ellenállás. amelyet az ember tetteivel megidézett. „hű barát” . egy szekér ördögöt. Lényege. ami a másságban közös. Lear király sokat mesélhetne erről. tanácsadód. De mégis találkozik valódi társával (fu). másrészt pedig arról.. Együtt oldhatják meg a nehéz helyzetet. Először megfeszíti íját . aki valódi lényed üzenetét lefordítja számodra. Mélyebb értelme azonban a jézusi „keskeny út”. a konfliktusok nagy érdeme.de félreteszi. a helyzet megoldhatatlan.2. magára marad. hogyan birkózz a nehézséggel. Most tartozik hozzád igazán. gyűlöletben mi mindennek látjuk embertársunkat! Hány ellenséges vitában villan föl a gyilkos harag? Most lehull a lárva.

a „hara-légzés” segíti ebben). Amit az ember belül nem old meg. Nem azért. hogy ne is ébredj föl belőle! A harmadik tanács: „fordulj délnyugat felé. Nem csapkod tovább. s igyekszik visszatalálni önmagához (egy speciális légzési technika. kívül mint sors bukkan elé. Az első tanács: nézz befelé. érzelmi vagy tettleges támadás az Egész ellen. hanem önvizsgálatot tart. hogy „reménytelen”! Minden változik. hogy másképp gondolkodj. Sőt. hanem azt. és most arra akar rávenni. a kétségbeesés és a reménytelenség zűrzavarában lelked szilárd és nyugodt középpontját! A harcos ilyenkor megáll. amelyet tőlünk függetlenül.és kerüld az északnyugatot!” Azt jelenti: ne fuss tovább! Ne akard mindenáron legyőzni a nehézséget! Kerüld az elkeseredett küzdelmet! Ne feszítsd tovább a csomót! Lehet. ott a megoldás . Visszanyeri nyugalmát. ne riadj meg a már előállt külső helyzettől! Légy kitartó. Minden nekirohanás csak megsebzi újra. Megkerülhetetlen nehézségekkel . hogy hajlamos vagy a föladásra. kissé más is legyél. mert az akadály túlságosan kemény.ahelyett. A legnagyobb baj. amelyet nem szeretsz. csak épp a reménytelenség nem! Ki mondja ezt neked? Az a rossz varázsló. hanem azért. Nem túlzok. Hiába rontanál neki. hogy ez a te Műved. aki köréd bűvölte ezt az egész nehéz helyzetet. Életünk teli van akadályokkal. Megnézheted. ahol ne lenne karma-torlódás! Baj bajok hátán. mert nem időszerű! Várj! Vonulj vissza! Így találod meg a Közepet (Csung). hanem hogy több legyél! Szabad! A nehézségek és próbatételek a közönséges embert összeroppantják. hogy kiesett a „taóból”. Minden nehézség addig tart a présben. hogy rábízta volna magát ihletére! A baj oka. állandóan újra s újraépíted. Még tart a tél.136 - . hogy nem ront az akadálynak.Először is azt. Egy-egy betegség vagy életesemény nem egyéb. Az a szó. Vagy te . ott leszel a legerősebb! Ne halljam azt a szót. mint láthatóvá vált benső lélekprobléma. megfoghatod. hogy az idő megoldja a gondot. és ezért ha akadály tornyosul elé. hogy büntessen. valamiféle megátalkodott színpadmester tolna elénk minden a mi teremtményünk! Ezt hívják karmának. Már látja a nehézség okát: egocentrikus volt! Túlságosan akart! Kardját „én”-je irányította! Saját elképzelését erőltette . Az OKOT kell megszüntetni .de nem most. és gyűjts erőt! A bölcs szeme látja. Mások viszonyulása hozzánk: tükörkép is. Olyan „valódi” helyzet. Nincs ugyanis életünkben olyan külső akadály. amíg kisajtolja belőled az édes mustot. hogy bajban húzódj az Erős Hatalom védőszárnyai alá. akkor vagy maradék erejét összeszedve vakon nekiront .de jön a tavasz! Ennek az a feltétele. mert amíg nem ismered föl. de ebben a jósjelben nem erről van szó. A második tanács: ha sikerült megtalálnod bensődben a baj teremtő forrását. és változtass magadon. Nem azt mondja. amelyet úgy fordítottam. Régi jövendőmondók biztató távlatot látnak a nehéz helyzetben.és az benned van! Az akadály nem azért van. ami a lelkedben csak gondolati gubanc volt. Ébreszd föl magadban az alvó Mágust. . bele is ütközhetsz. hogy a sötét kor nem nyújt megoldást! Sokan a vallás vigaszához menekülnek. fagyos a föld . az Igaz Embert megerősítik és istenivé teszik. hogy te magad válj rendíthetetlenül Erős Hatalommá! Találd meg az örvényben a mozdulatlan tengelyt! Találd meg a félelem. Ne tedd! Ahol most gyengének véled magad. abból baj született. Megáll. hogy benső lényét „átrendezi” (fan) pontosan megfelel a keresztény „megtérés” (metanoia) fogalmának. A korlátok építésében neked is részed volt. Visszafordul a Tao-Isten felé.vagy föladja a küzdelmet.alig van élet manapság. aki szeretettel varázsol! Gondolatok A mai embernek nincs transzcendeciája.

mérd föl jobban magad s a helyzetet. Póztalan. mert a túllihegés az Istennek nem tetszik. Fölösleges törni a fejedet. Légy nyitott minden új számára. de nem a te karmád. Társakat hozhat az élet. Nem csak te változol. Legnagyobb nehézségekben jönnek a társak (barátok).) 3. hogy az éngörcs csomójában szenvedő. És ez azokra is sugárzik. akik közel vannak hozzád. Felszíni értelme pedig. s érezni erejét. hanem a megfontolás ideje. Kérdésedre a válasz: sem nekimenni. Csie . Megértél a változásra. és nem esik bele a túllelkesedés és a heroizmus szerepjátszó csapdájába. Több kommentár itt benső örömöt ígér. A nehézség egy magasabb ügy. hogy valóban segítő társakra talál. bízik már magasabb sugallatban.eszköz vagy a sors kezében. Ne küzdj.s ahol fal volt előtte. amely csomók kioldására szolgál. sem föladni! Megváltozni! Fölé emelkedni! Megoldani! Vonások 1. 40. Válj. Ha visszalép: megfordulás. A jósjel mély értelme. akikkel meg tudja és meg is kell beszélnie nehézségeit (a szónak hatalma van . 5. hanem a biztonság érzése. És ez az egész helyzetben fordulatot idézhet elő. Ezek a lehetőségek olyasmik. s nincs okod „befelé fordulni” . Az út nyitva. Itt a lehetőség. de ne mértéktelenül! (Így szerepel az egyik kommentárban: vu you.ez történik most.hanem. amilyen hamar csak lehet. Kívánatos látni a nagy embert. Ne menj neki az akadálynak.mert kimondani az ember csak azt képes. Nekimenni nehézség. bölcs tanácsban . esetleg mások szolgálatából adódik. hogy magadra találj.) . Nekimenni nehézség. Ez most nem a küzdelem. visszalépés szövetségeseket hoz. Meglesz a jutalma! 2. Nem is mérted föl bölcsen a helyzetet. 6. Mindenre meg kell érni . visszatalálni a Taóba! Gyorsan megfogni Isten kezét. amelyekről nem tudsz még. Nekimenni nehézség. Mások olyasvalakit. Nekimenni: nehézség. Ez a karma oldásának a stratégiája. „nagy embert” lát e vonásban. Wilhelm egy sorsát már megoldott. A nehézségek oldódnak. nem szerepelnek jelenlegi logikádban. Az öröm oka nem a győzelem. amennyi a dolga. Nyílt ütközetre azonban gyenge még. akiben lassan beérik a jósjel taktikája: kezd visszatalálni magához. Ne küzdj. maradj a helyeden. az akadályok elhárulnak. Az elfogadásban van az ereje. logikájának mókuskerekében tipródó ember ihletre talál .Ilyenkor legfőbb dolga nem a külső vagdalkozás . az akadály is. A helyzet nehéz. Olyanokra. Visszalépni: beérés. Fölvillan benne a Tao nyugalma és sorsmegoldó hatalma. lényét átformálta. s új megoldási lehetőséget. és nem okozója az akadálynak. Egyedül gyenge vagy. Cselekedj bátran.a kilátástalanság mélypontjáról a Tisztánlátás magaspontjára billen. Többet még a „királyért” sem. aki nem hagyja magára a világot: visszatér segíteni. Itt nem szabad meghátrálni.137 - Megoldás (Képjel: Egy ökörszarvból készölt kés. s várj. amit már tud!) és együttesen legyőzik az akadályt. várj! 4. Semmiképp nem a te személyes hibád. „Ne mértéktelenül!” A jó szolgálat értelmes és megfontolt. A király szolgálatában nehézség nehézséget követ. ott lassan út nyílik. hátralépni dicséret. praktikus és csakis annyit tesz.

„megkönnyebbülés”. lassan megszűnnek az életterhek. Itt azonban elérkezett a kilépés ideje. Egy egész életciklus fejeződik be . oldódnak a problémák . A jósjel azt mondja: „ha nincs hová menned. szabad szellemek vagyunk.kétféleképpen oldhatók meg: felejtéssel és megbocsátással. lehet nyomasztó sorsteher. aggodalmak. Ez a gubanc lehet lelki. Az azonosulás azt jelenti. téves gondolat. amelyben a nyomasztó gond szűnik. Ez az azonosulás hozza létre földi lényünket. Amíg a testemmel azonosnak érzem magam. szorongások múlnak . A gubanc megoldása legtöbb esetben elengedést jelent. ha van hová menned. nyugodj meg. nem érzem többé a fájdalmat sem. sőt érzéseinket s érzeteinket is. A múlt fojtogató gubancai pedig . akadályok. „Térj észhez. Igazi valónk eredeténél fogva szabad. fojtogató gond vagy múltbeli nyomás. . Görcsös kézzel szorítja magához a rosszat is. (Annak számára. és hol lehet azonnal átvágni. Ami megkötött bennünket.ezt tanácsolják a harc művészeinek. mert megértél végre arra. nyerd vissza egyensúlyodat!” .” A tanácsot még a kínai tudósok is sokféleképpen értelmezik. és onnantól kezdve úgy élem meg.azok után. és északkeleten hal meg. hogy itt egy csomót kell kioldani. Fel kell ismerni végre. A Csie jósjele a megkönnyebbülés. Olyan helyzetet jelent. személyiségünket. Az a létfázis. csak egy földi szerepem. félreértések. van itt egy rejtélyes tanács: „Előnyös a délnyugat. egy-egy nehéz és keserves akció után. új életkör megvalósítását kell kezdeményezni. Ha van jövőképed: rajta! Ha nincs: lépj vissza magadba. A kínai Képjel arra figyelmeztet. A hinduk ezt úgy hívják: adhjasza. hogy összetévesztem magamat azzal. és idetapad a földi világhoz. másik irányban a Hegy jele áll.mondja a Tenger Istene. Mégpedig azért. és hol oldódik magától. üdvös visszatérés. De az is lehet. mert idejük lejárt. nem előnyös az északkelet. indulj azonnal!” Nehéz korszakokban az ember kifordul önmagából. lehet testi. mintha én lennék. hogy problémáidat megold. s új akciót. „felszabadulás”.A Csie Jósjelet úgy is fordíthatnánk: „megszabadulás”. a szabad energiák áramlásának gátja. kilépést a méltatlan „gödörből”.egyrészt azért. „A kúti békát foga tartja saját gödre” . El kell engedni! Gondolatok Az emberi szellem akkor veszíti el a szabadságát. Nehézségek. „Legjobb gyógyszer bánat és sajgó seb ellen. hogy éppenséggel ki kell használni a felszabadult pillanatot. A „gubancok” megoldásához a bölcsességedre. Annyi bizonyos. az akadályok fokozatosan elhárulnak.138 - . Hol kell türelem. türelmedre és ügyességedre van szükség. hogy világosan felismertük és megneveztük őket! . téves érzés. A Csie jósjelében az ember rádöbben: azért nyomasztja valami. ha rá se gondolunk!” . amely idáig megkötözve tartott. amikor megérünk végre a szabadságra. Azt a pillatatot. hogy szellem. mert a béka ragaszkodik a gödréhez. mi okozza a gubancot.és egyben születik az új. A „gubanc” a múltból eredt. Egy „karma-kör” lejárt. fáj a fogam . aki nem én vagyok.mondja Goethe. és találd meg szíved nyugalmát. az a téves vágy. Az azonosulás megszüntetését. aki a Ji-king titkai után mélyebben érdeklődik. amikor azonosul a testével: innen kezdve elfelejti. mert ragaszkodik hozzá. egy gubancot. a feszültségek oldódásának időszaka. igazi valónkat. hogy valamennyien halhatatlan. Pál apostol azt mondja: „Az igazság szabadokká tesz benneteket!” Az igazság pedig az. A „visszatérés” itt Középpontunkat jelenti. hogy Ven király rendszerében egyik irányban a Befogadó. A kötelékek eloldását. Itt azonban nem csak erről van szó. amikor egy probléma végre megoldódik. Hol szorul még.de ha hipnózisban megszűnik az azonosulás. Az ősi kínai felfogás szerint az új Hold délnyugaton születik.a megoldás továbbmenést jelent. másrészt azért.

ez egy „születés előtti” fázis: ez a délnyugat. (A „mu” jele hüvelykujjat jelent. A róka a hazugság. Az új életbe semmiféle hazugságot. amellyel az ember erősen fog. Igazi valónk az. Valami már befejeződött . A gazdagsághoz. amikor lassan lecseng bennünk a régi. Jól célozni. Hibátlan.” Ne vállald túl magad! S őrizd meg tiszta emberségedet. mint a melódiát alkotó hangok közötti csönd. A világban a hatalomra jutott ártalmas ember. A megoldás itt már egyetlen végső mozdulat . magára vonja a rablókat. pontosan és időben lőni: ez a herceg feladata. Sárga nyilat kap. a hamisság. „Aki önmagát fölmagasztalja: megaláztatik. ez a csend. Ereszd el. Elejti. s a közönséges visszavonul. hanem azért. hogy elsősorban nem a negatívumok ellen kell küzdenünk. A vonás azt mondja: a hazugság taktikázhat. gyakran önmagad előtt is. se szomorúságot. A „semmi”fázisa. .Az átváltozásokban van egy olyan pillanat. A herceg egy magas falon levő héjára lő. hatalomhoz jutott kisember gőgje rossz karmát vonz magához. a sötétség eltűnik. Se nem Jang. aki kitartó erejével „Megold”. Erre mondja a jóskönyv. mozdulatlan.) A megbocsátás elbocsátást is jelent. Nos. Jó úton haladsz a megoldás felé. ami már túlhaladott. Istent nem lehet legyőzni. Mint a gyógyító műtét. A „gubanc” kibomlik. konok. Csakis igazsággal. vagy ami még érzékletesebb: mint a meditációban a légzésszünet. Aki terhet cipel. A „héja” meggyőzhetetlen. amikor az igazság fegyverét még rejtegetni kellett. Elengedni azt. A hazugságot legyőzni sem diplomáciával. A „héja” a lélekben a gőg. új kapcsolatokat .és az új még nem indult el. Látni már az alagút végét. a ravasz hízelgés jelképe. A Magasrendű az. és elszámolunk a múltunkkal. Vonások 1. Három rókát ejt el a mezőn. hanem a Pozitív Célt kell magunk előtt látnunk! Ha lelkünk „napja” felemelkedik. ez az üresség sem teljesen semleges! Kétféle lehet: az egyik az.szüless újjá! De a megszabadulás ne tegyen könnyelművé. mert nehezek. mint a gordiuszi csomó átvágása. se nem Jin. hogy ez az előnyös irány! Vagyis: készülj az újra! Új életedbe a régi gondokat és rossz emlékeket ne vidd át! Se bosszút. kemény. a nyíl a céltudatos tett jelképe. hogy a gőg mások szemében ellenszenvessé tesz. az önző ego jelképe.olyan. Külső sikerek nem oldják meg a benső problémákat! 4. Ő sorsunknak irányítója. ami semleges. Őszinteséggel. és igazi társra találsz. A sárga a közép. Letapadt emlékek. Itt nemcsak arról van szó. hogy helyet teremts az újnak! 5. az önáltatás. se a félelmeidet! Találd meg az új embereket. mégis kocsin utazik. Minden előnyös. Így mutatkozik meg az igaza. ami méltatlan. 2. mert te kapaszkodsz beléjük. Az öntévesztés bajjal jár. Olyan. sem „politikával” nem lehet. Ez egy „halál utáni” fázis. hogy „megfoghasd” a méltót. üres és passzív állapot. A belélegzés és kilélegzés közötti néma. A győzelem titka pedig az. önbecsapást nem szabad átvinni. Ez az északkelet! A másik: amikor felkészülünk már az új létrehozására. a tételek közötti szünet. aki bajt hoz a közösségre. hanem arról is. ahhoz.139 - . Ha folytatja: megszégyenül. 6. a leleplező igazság nem! Lejárt az az idő. hogy előbb-utóbb bajba jutok miatta. Bátran leplezd le saját „rókáidat” is! 3. Üdv. Ne ragaszkodj a múlthoz. Kitartás. megszokások súlya húz le . Engedd el őket. Szabadulj meg hüvelykujjadtól (mu). amin túlnőttél már.nem azért. aki problémáinkat megoldja.

riadt arcához emeli pisztolyának csövét. Nem feszülök odáig.még ha napi gondjaim vannak is .és birtokszomja.és nem vesszük észre. Szun CSÖKKENTÉS (Képjel: valamit tartó kéz . hogy minden növekedésnek csökkenés az előzménye.hogy az egész világot hatalmában tartsa. Majd Isten megadja. A Szun az ősi hagyomány lényege: legyen benned hely. hogy „nagyon kell!” az nem fog sikerülni. Itt ezt a „nagyon kell”-t kell föláldozni. Ez azt jelenti. A Ji-king azonban egységlátó. Sok az „akarom!”. ha tudod. Kinek jutna eszébe elképzelni egy Hitlert nem diadalának üvöltő csúcsán. hogy „nem elég” hanem lazulok addig. Észrevetted-e már. s azt mondom. a nem odaadás. amikor az ember odaadja magából a sok vágyát. a „kell!”. „e szellemben szegényeké” a Mennyek Országa. csak egy: ebből szövődik az egész életszőttes. hanem arról. ha utadnak van célja.” Az áldozat csak akkor üdvös. hogy „így is sok”! Annak örülök.viszonylag könnyen elérhető.elérhetetlen. Itt most túl sok a Jang.a szó testi. Azért lett az övé. sikerszomját. Kevesebbel is beérem. (Még az üzleti életben is köztudott. és utána sovány.annak. ha ez mások számára óriási dolog . de mondjuk akkor. hogy mindent akkor kaptál meg. „Az őszinte Csökkentés: magasztos üdvöt jelent. a folyó partján „csökkenni” kezd a víz. ha úgy látja jónak. hogy valamit befogadj. de itt arról van szó. mikor egy föld alatti bunkerben fejbe lövi nőjét. A Szun nem arról szól. ahol embermilliárdok éheznek. lelki és szellemi értelmében . az „ide nekem!” és az „enyém!” Ezeket kell csökkenteni. aki eléri. Úgy látszik.140 - . Mielőtt nagyot ugornál.elmondhatatlanul gazdag vagyok! Fölösleget teremtek magamban. mit áldozol. és ennek módja: az üresedés.és nem tartom magam pattanásig izgatott. amíg püffednek és valószínűtlen izzással fölragyognak . megérted az „áldozat taktikáját”. mert számára ez csaknem természetes. hogy a vége a felpuffadás és a törvényszerű zuhanás. Helyet kell csinálni valami lényegesnek. szinte beszívódik valahová.41. hogy „elviselem” az apályos korszakot. Mindezt hogyan tegyed? Két kis tálka elég az áldozathoz.kilenc tálka kellett a rítushoz -. Hibátlan. Ha jön egy nagy hajó. Ahhoz. egoizmusát . szomjas és elégedetlen állapotban azért. sok a keménység.hogy helyet csináljon magában valami többnek. és hogy a szálak egymással harmonizáljanak. Jin és Jang ugyanannak a szálnak a csillogó és a matt oldala. S leszel egyre teljesebb és harmonikusabb ember. A napóleoni sorsokat addig tartjuk irigységünk képterében. s kibukkan a sár és a kavicsos talaj. . Erről van itt szó. Nem kell.s egy áldozati edény) Az ellentétek egységéből következik. hogy kettő is elegendő. amim van . hogy tudatos apályt teremtek magamban! Körülnézek például a világban.) Ami „nagyon kell” . Az árnyék ma nem tartozik fényhez. A taoista bölcs tudatosan marad mindig hátul és alul . ha szándékod őszinte: amit föláldozol bennük. A dagályt megelőzi az apály. nem olyan nagyon nagy. Ma ezt másképp gondoljuk: hizlaljuk magunkat. kapaszkodunk . és mivel a boldog élet célja a harmónia: mindig az egész szőttes a fontos. és „aki megalázza magát: az fölmagasztaltatik”. hogy nincs két szál. Amennyivel csökkented egód súlyát. először üressé kell válnod. hogy ha valaki úgy kezel egy ügyet. annyival emelkedsz egyre magasabbra. konokság. ami (még?) nincs. már az ősi Kínában is voltak képmutató áldozatok . amikor már nem is nagyon kellett? Ami nem „nagyon kell” . S ha ezt a lelked mélyén is így gondolod. először hátrálnod kell. hogy kaphass! Így „a szelídek” öröklik a földet. az egód hatalom. Hasznos.a kipukkadás és sötétbe hullás már képen kívül zajlik: mintha nem is ugyanahhoz az élethez tartozna. Az út nyitva áll. Még akkor is. hogy .

hanem az erő megóvása: a mélységnek iszonyú felhajtó ereje van! Jézus. gazdagságtól és hatalomtól távol . Kérdésedre a válasz: az apály időszakában vagy! Ne ellene lépj. a tanítvány érezte.ez ugyanis a létezés minden síkján megjelenő törvény!) . Veszteségként éli meg. minden veszteség csapás. hanem valósággal magába nyeli. lelkében lent maradjon! Ez nem „szerénység”. Annak. hanem vele! Menj még hátrább. hogy „még mindig egy kicsivel többem van. amikor meghoztad a szorgalom.„Az Igaz Ember . fényesebb. Lao-ce „nevezetes névtelenségben” éltek. hanem arra. (Tudják ezt nemcsak a szentek. a türelem áldozatát. Az „erőtlenség” roppant erős lehet! A harcművészet szép példája egy tanítvány beszámolója arról.141 - . Csapkodni kezdenek tehetetlenül. mint ami éppen elég”. de a tőzsdeguruk is . hanem az Univerzum ereje ellen küzdene. hogy állandó önvizsgálatot tartva. a lemondás.” Önző énünk a Csökkentés korszakát nem szereti. ne arra gondolj. s átadni a kardját Fensőbbrendű Énüknek. Ez a Szun stratégiája. amikor az egónak félre kell állni. és mint egy „fekete lyuk”. mint bármiféle külső kudarctól. Azonkívül.mondja a bölcs . hogy helyét átvegye benned az Erős. Aki az Útra lépett: nagy-nagy ígéret és lehetőség. Ha ezt a gondolkodásmódot alkalmazod. a Segítő. „nem megy” élményeitől: védtelennek érezzük magunkat. Ha igazi értéket kutatsz az embervilágban. tisztább. mai emberek kétségbeesünk. Itt tehát Erőről van szó . mert külső vágyaik nem teljesülnek. hírnévtől. azt nem a sikeres lapjárásaid idején gyűjtötted össze. Ezen a számunkra „mesének” tűnő hétköznapi csodán alapszik minden igaz vallás és ezotéria. erősebb. mint Buddha. bölcsebb. ha bajba_jutnak. A tanítvány úgy érezte. Csapkodni nemcsak amiatt. mintha nem egy esendő vénember. az mindig lent van.és ha értékes ember felszínre vetődik. ha királyi családból származtak. szorongó szívvel. még akkor is. aki „Szun” taktikáját alkalmazta. és a helyzetünket reménytelennek. szinte alig tudunk róluk valami történelmileg hiteles tényt. Gondolatok Apályos sorshelyzetben mi. iszonyú szívóhatással szinte beszippantja valami nagy ürességbe s megsemmisíti. hogyan küzdött a nyolcvanesztendős Ueshiba aikidó mesterrel. Nekitámadt az öregembernek.nem is kevésről. Ez a jósjel arra tanít. A gyengéket. amitől TÖBB lettél. S ettől az egó jobban retteg. hanem elsősorban azért. hanem éppen akkor. hogy „nem lesz mit ennem”. Nézz vissza: ami értéket találsz magadban.féken tartja vágyait. áldozd fel önző éned minden félelmét és indulatát. aki letért az Útról. Egónk megriad a „nem sikerül”. hogy gyökeresen átformálták az emberiség történetét. reménytelenül. fogadj el segítséget. hogy a jövőben sokkal „többed” legyen. Ha szegény vagy. gondoskodik róla. Nem tudja. hogy nyereség. amikor székházat kap!” Igazi spirituális mesterek életük végéig szegények maradtak. mert ez az a pillanat. Ahogy az egyik Parkinson-törvény mondja: „Minden valódi mozgalom akkor hal meg. A tudatosan megélt apály szüli a dagály erejét. hogyan hasznosítsd az apály (a sikertelenség és látszólagos veszteség) periódusát valódi és maradandó eredmények eléréséhez. elragadja a pánik. nemcsak harmonikussá teszed magad. de megteremted az előfeltételét annak is. hogy Mestere nem visszatámad. s nem adja át magát az indulatainak.

Más Krisztusként lehajolni s megmosni a tanítványok lábát . de a sok előbb-utóbb polarizálódik: néhányan ehhez húznak. A gyerek már „harmadik” . elidegenedést .. Nincs hiba. Mint drámaíró sokszor tapasztaltam. eggyel csökken a számuk.s az örök dráma tart tovább. hogy a „szintézis” nem egyéb. A harcművész itt egy akció határát látja: sem beledőlni. A vonás azt súgja: háromból csökkenjetek kettőre . nem üdvös. Pároknak tudni kell: ez halálig tartó kettős tánc.és más szolgalelkűségből urak csizmáit pucolni. meg kell érteni a mély üzenetét. s megtalálni azt. amely túlzásból fakadt.vagy férfi. lenézést. s magához vonja az anya szeretetét. vagy bármiféle társadalmi helyzetre. mint egy új „tézis” csírája . Ez az egyik baj. Ugyanazt átviheted munkára. mások (si) sietve jönnek. ha felnő. hanem gyengeségből. Például a jó vezető tudja. Mielőtt e vonás hétköznapi jelentéséről beszélnék.egyedül pedig növekedjetek kettőre: így élhetitek meg saját sorsotokat. Üdvös jósjel. s hárman békében élnek ezentúl. hanem úgy. megtalálja társát.142 - . Őrizd a Középpontodat . Sem „túllihegni” nem szabad. akivel násztáncát majd maga is eljárja. Az nem úgy van. mert ott ragadunk. A kettő szerelme. 2. hogy gazdag vagy. Baj a túlzásba vitt szigor. ha felnövő gyermek nem lázad föl idejében a túlzott „majomszeretet” ellen. Nincs hiba. A másik. közéjük áll. félelemből. a feszültség föllazul. Ezt úgy érzed magadban. mert összetévesztjük a magányt az egyedülléttel. 5. Jézus azt mondja: „amikor a kettőt eggyé teszitek. s újra kialakul a Két Párt. Néha pedig azért. Megáll. Nagy üdv! . Itt a csökkentés helyes mértékéről van szó.ott helyes a mérték. Mindenkinek van társa. hogy minden jó jelenet: párbeszéd! Dialógus! Nagy dolgok mindig két ember között történnek! Ha már hárman. nagy örömre.azonnal átvarázsolod a környezetedet. és feladata nem a szülők közé ékelődni. Aki nem tartja meg. Tudd. azért adsz! 3. Megfontolni (megbeszélni) a Csökkentést. nem erődnek fölöslegéből adsz. hanem megtalálni a saját párját. ha jön egy gyerek. A si jele „üzenetet”. Aki egyedül megy. hibázik. Tíz pár teknőc-jóslat is csak növelheti! Semmi sem akadályozhatja. A Ji szerint a misztérium a Kettő.s a legkevésbé sincs egyedül! 4. ahol nem kellünk már. mentek majd be a királyságba!” A misztérium: a férfi és a nő. levegőt vesz és összeszedi magát. s nem mondhat ellen. gyakran véget vet férj és feleség szerelmi páros táncának. néhányan ahhoz. A gyereknek pedig. sem tovább hátrálni nem szabad. vagy nő -. Befejezni az ügyet (cselekvést) és gyorsan továbbmenni. Családban. már nem alázatos vagy. négyen. sokan vannak. félelmet. veszik. barátságra.Vonások 1. bensőd megváltozása titkos hívójeleket küld a világba. Ha ezt elveszíted. gyűlöletet. hanem alázatoskodó. Sok tönkrement házasságnak ez az oka. A férj pedig kiszorul. s akiknek szól. sem elfogadni olyan áldozatot. „küldöncöt” jelent. Zenében ez az „auftakt”. ki kell szakadni ebből. mennyit követelhet. mint méltóság. A „magányos szent” is valakivel beszél . Önmagad csökkentése nélkül is növelhetsz másokat. Például: anyák hajlamosak túlzásba vinni gyermekük szeretetét. s nem a Három. légy állhatatos. megvetést. Önbecsülés. Ha hárman vándorolnak együtt. hogy „tézis” „antitézis” és „szintézis” egy gyönyörű családot alkotnak. Gyakran azért nem lelünk társra. Ha eloszlatod magadban az előítéletet. Ha csökkented hibáid.

6. mi vár odaát. Most rádöbbenhetsz. Fogj bele.jó esetben önmaga előtt is. Ez most nem a befelé fordulás. az ilyenkor meghülyül a hatalomtól. Gazdag jövő ígéretét rejti. Minden üdvös és beteljesülhet. Üdvös az állhatatosság s ha utadnak célja van. mint a valóra válás korszakát. hogy a „jó” mások számára is üdvös .a „rossz” csakis neked hozhat hasznot. áldott állapot. Szolgáid vannak. Mások javáért. amit Jézus mond: „Az ember semmit sem vehet. ha nem a mennyből adatott neki!” A jó élettervet onnan tudod megkülönbözetni a rossz tervtől. Szükséged van ahhoz a bátorsághoz s önfeledt merészséghez. hogy bár nem tudod. az jó szelet kap és messzire jut. a külső-benső életenergiák feldúsulása. mert ilyenkor az addig rejtett jó és rossz tulajdonságok a felszínre kerülnek. amelyet csakis az ismeretlenbe való ugrással szerezhetsz meg. úti célod.” A jósjel mögött az egymást segítő és növelő erők harmóniája áll.ha élettervedet teljesíted. sikeres. amelyet követsz. kapcsolatok és tervek virágzóvá válhatnak. s hajlamos minden sikerét saját varázshatalmának betudni.ez most a Gyarapítás időszaka. De nem mondja meg. s hajtsd végre! Gondolatok A „Ji” megtermékenyített. Ez most az időszerű . Közhely. ha van célod. boldogságod elrendelés. azt se. Az „átkelés a Nagy Vízen” azt jelenti. ha hibája van: elhagyja. Ez a „jó szélirány”. mi vár odaát. Az előző jel a Csökkentés volt . hanem a cselekvő szolgálat ideje.Az ég áldását semmi sem akadályozhatja. az egoista pedig jó lapjárás esetén hajlamos lesz minden sikerét önmagának betudni. Csökkentés nélkül is gyarapodsz.” E jósjelnek végső oldása az. Higgy magadban s a Mesteredben! Mindennapi értelemben a jósjel vállalkozásra biztat.143 - . Munkatársaid most „élettársaid” is. de vágj neki bátran! A Mester tudja. „Gyarapítás. Akiben hatalomvágy bujkált. amit a közjóért teszel. Egyelőre csak egyetlen támaszod van: a hited. Használd ki a jó szelet! Legyen világos terved. Szerencséd. fejlődés. Ehhez sok segítséget is kaphatsz. Ezért mondja a Bölcs: „A Gyarapodás idején az Igaz Ember. Ezt a segítséget akkor kapod meg. mennyi erőd van! (A gyógyulás és felerősödés jele ez. Apály után a dagály. A Szél és a Gerjesztő (Dörgés) együttes munkája ez. Tervedet láthatatlan hatalmak is segítik. Hibátlan. 42. Üdvös. mint a sikertelen korszakaiban. ha sorsodat éled . Az ember sokkal jobban megismeri önmagát a „menő”. E jelben a gondok megoldódhatnak.s nem a magánélet szűk köre. hogy a „hatalomtól mindenki meghülyül”. Ezt úgy éled meg. .) A növekedés. Ji GYARAPÍTÁS (Képjel: Egy edény túlcsordul az anyagi és szellemi javaktól. Így van ez más kísértéssel is: jó lapjárás idején az ego is felpuffad. A láthatatlan világ segít. milyen veszélyes az út. ha jót lát: követi. termékenység és feldúsulás ideje.) Személyiséged is gazdagodik. de nincs otthonod. kibontakozás. Közösségi „karmát” szolgálsz. Ami most indul. Régóta vártad . A sikerben minden ember lelepleződik . mások sorsának megoldásához nyújtasz segítséget. Üdvös átkelni most a Nagy Vízen.most megérkezik. és add bele vállalkozásaidba minden erődet.

érzékeny a jóra! A sikerbe több ember bukott bele. nem azt nézed. ami mindenki érdeke. (Megszédülhetsz . és könyörületes vagy. Üdvös hasznossá tenni magad a főváros áthelyezésekor. és más diadalt aratni. akire lent is. Mindkettőt meg kell hogy értsd. A vonás ősi jelentése a médium szerepéről szól.144 - . amely nem saját erőfeszítésünk eredménye. Új születik. Lelkileg. akinek ihlete megmenti országát a bajtól. 6. hogy másokkal törődsz. Hűség és kitartás nagy szerencsét hoz. ingatag szíved az oka. (Nagy szerencse. amikor hosszú és nyomasztó idő után felvillan a győzelem lehetősége. Valaki feltehetően gyarapít! Tíz „peng” kagylót érő teknősbékát se utasíts vissza. ha „eltérsz az iránytól” . A Középpel tarts.) 3.ezt fejezi ki a „csi” képjele. Az időszak pedig roppant jelentős: hosszú ideig meghatározza a jövendőt. Még a sikertelen. emberileg gazdagítanak. Nincs hiba. Baj! Olyan helyzetben vagy. .) Igaz és önzetlen szív önmagában hordja jövőbeli jutalmát. szellemektől s Istentől.talán még büntetnek (csi) is! Hűtlen. „Kívülről” jön . 2. Harcművészetben a „Li” az a pillanat. jó. Itt olyan áldásról van szó. hogy önmagadat érzed gyengének. és szíved önzetlen. amikor nem tudod magadról. hogy „jó” vagy. Igaz vagy (jou fu). Előnyös elszánnod magad a felpezsdítő nagy tettre.de a diadalba előbb-utóbb belerokkan. Ha így folytatod. természetes. Ilyenkor „könyörületes” is vagy .a jóslat ősi értelme szerint embertől. hogy még kikerülhetetlen (karmikus) bajok is előnyödre válnak. s ezt a hercegnek pecséttel jelented. Egyáltalán nem gyarapítsz . A király a Menny Urának mutatja be áldozatát. Hitre lenne szükséged.ha a földi életbe belevakult egód átveszi az irányítást. Vegyél részt benne: szükség van rád! 5.mert nem ítélkezel. kövessen. Nagy üdv. hogy kapcsolatban állsz a jó szellemekkel.A segítséget akkor veszíted el. De főleg tapintatot. A győzelmet az ember megérdemli . a Középpel haladsz. 4.de nem szabad beleszédülni! Más győzni. „Önzetlen szív” pedig azt is jelenti. mert te hordozod az igazat. Vége a passzivitás idejének. nem minősítesz. balszerencsés ügyek is gyarapítanak! Semmi hiba. Légy óvatos! Egy rablóbanda is akkor züllik szét. amikor adnod kéne s nem adsz. mint a bukásba.légy szerény. Maradj hangolt. Ez gyarapodásod alapja: ezt ugyanis a látható s láthatatlan világ is értékeli. Szereped az olyan „közvetítő”. és kétely gyötör. mert árad belőled. Jou fu azt is jelenti. sem vezetett . és kivívod az emberek ellenszenvét. Akkor vagy jó. hogy őrizd a Közepet! Sem vezető nem vagy. Önzésed elszigetel a világtól. Akkoriban egy közelgő háború vagy természeti csapás elől az egész nép máshová vándorolt. hogy megérdemli-e vagy sem: adsz. nyitott. Nagy üdv. fent is hallgatnak. A Gyarapodás időszaka olyan erőteljes. Ilyenkor döntő. s ez a „benső gyarapodás” előbb-utóbb külső sorsodban is megnyilvánul. erősebbé tesznek. ez nyitottságot igényel. a „fejedre koppinthatnak” . vagy túl nagynak a feladatot. Ezt bátran és céltudatosan ki kell használni . Lehet. de bátran vágj bele! Lelkesen! Hittel! Jó erők segítségére számíthatsz. A kitartás azt jelenti. ha igaz vagy. amikor a zsákmányon osztozni kezd. Értesítsd a herceget a helyzetről. hogy jó szerencsében is maradj a földön .a kettő között állsz. Ne kérdezd: az út nyitva áll. Amikor jóságod önkéntelen.s ez nem jó. Vonások 1. ha a sors rád mosolyog.

Lásd tisztán a sötét erőt . tapasztalat: tudod már! Mondd ki magadnak. és a győzelmedbe vetett rendíthetetlen hitet. ahogy egy sebész operál. A végső csata mindig a legkeservesebb. Elfordult a szenvedélytől.akár benned van. Külső-benső ellenségeinket gyakran mi tartjuk életben. ahol hibáink vannak! Gondolatok Itt már meg kell tudnod fogalmazni. Nyíltság! Ez a küzdelem. hogy agresszív légy! Ezzel csak átveszed a sötétség harcmodorát. és még a kétségtelen túlerődet is elveszítheted.már csak egyetlen sötét erő állja az útját. Egónk végveszélyben a leggörcsösebb: pánikban mindenre képes. Már nem kell hozzá lélektan. analízis. fáraszd ki. A jósjel . Ott vagyunk legyőzhetők. a legreménytelenebb. Megalkuvás nélkül! Határozott. A kínai tudja: nem akkor leszünk elszántak. Nem történt semmi. hanem úgy. hogy ez nem kell neki! Otthagyta. ha csikorogva összeszorított fogakkal rátámadunk a rosszra. az van. forradalom. hanem nyilvánosan zajlik. Inkább oszd meg erejét. akár a tisztázatlan élethelyzetedben. inkább türelmet. Erő. Nem is biztos.a kibontakozás mégsem könnyű. már nem rejtetten. Az elszántság náluk a bizonytalanság hiányát jelenti! Amikor az ember gyökeréig fölismeri a rosszat. mintha karddal rontanál az ellenségednek. Tudd a célodat. hogy elment mellette. Óvakodj attól. mondd ki Istennek és kérd a segítségét hozzá! Ne erőt kérj. csak rájött.változók nélkül . hogy saját indulata számolja föl. amelynek csak eszköze vagy. Mi tápláljuk erővel. Saját „rossztól” való megszabadulásról. Egy példa: sokan évekig küszködnek.olyan biztonsággal és az indulatoktól olyan mentesen.145 - . vagy ahogy a fogorvos eltávolít egy romlott fogat.elsősorban az önfejlődés kritikus pillanatát jelenti. (Mások egója is!) Az ilyen helyzetben a tai csi táncos harcmodorával könnyebben győzhetsz. hogy önkínzó módon szíven döfte magában a dohányzó embert. áttörés” szavak túlhangsúlyozása. A Kuai biztató tavaszjel . eltökéltség. de olyan egyértelműen. Ma már ezt a jelet nem használják. a nem cselekvés nyugalmát (amely minden győztes tett alapja!). Ostromban. hogy ütköznöd kell! Az ember húz egy árkot .ez a vonások drámájából is látszik. külső-benső háborúkban egyaránt. Eltökéltség. hogy csakis te győzhetsz . s hagyd. akár másokban. Ne nyúlj „fegyverhez”! Húzódj vissza semleges középpontodba. hogy legyőzzék magukban a dohányzás szenvedélyét. megszüntették. Kuai ELTÁVOLÍTÁS (Képjel: Egy kéz óvatosan elkülönít valamit. A sarokba szorított patkány a legveszedelmesebb. Volt idő. A bölcsek azt mondják: a megvilágosodás előtti utolsó pillanat a legsötétebb.a többit bízd a láthatatlan világ segítségére. Az ego önvédelme s a negatív erők elkeseredett és ravasz harcmódja ellen nehéz küzdeni. A jósjel óv az elkeseredett küzdelemtől! Ezért téves itt az „elszántság. Jön egy nap . addig fáj. amikor egy csatorna ásását jelentette. hát ebben a jósjelben működik a keleti harci művészet taktikája: „Ne állj ellen a Gonosznak!” Azzal ugyanis csak erősíted. mint amikor valakinek tüske ment az ujjába. és többé nem gyújtanak rá. Nem úgy.43. Többé nem adta át magát a sóvárságnak. amellyel az áradó folyó veszedelmes erejét ügyesen elterelték. tudd. Elterelte gondolatait. s tudja. míg ki nem húzza! Kétségeink megszűnnek! Nincs mese: ettől van a baj! Ezt kell legyőzni! Ha valahol. Régen sem volt az .) A jó és fényes feljövőben van . drámákban. mi a bajod.a Kuai napja -. kételytől és félelemtől mentes lélekkel oldd meg ezt a helyzetet . Nem sikerül. .s a víz pusztító erejét máris megszüntette: erről beszél a képjel.

amelyet végleg legyőzhetnénk. Ez bajhoz vezethet. Sem erő. amikor jónak” nevezték. Mérd föl.Herrigel. A műtét hiába sikerül. A helyzet éretlen még: korai kihívás csak árthat. Az ihlet is rendszerint akkor érkezik. Mocsári gyom magas fennsíkon. Meg kell állni. eltökélten. bosszúból. Korai lépés. . erőszakos késztetés. „Itt az idő. hogy amit egód rossznak vél.pedig éppen fordítva van! 5. sem az önvád hangjaira! 4. Baj. A „rossz”. hogy sokéves kudarc után az első nyilát akkor sikerült jól kilőnie. sem elkeseredés. amikor a művész vagy a tudós hosszú gyötrelem után föladja a keserves töprengést. a „negatív” magas helyen áll. Térj ki. sem valódi Énjének. ha az ember óvatlan. vagy hagyd ott a küzdelem színterét.146 - . de nem bízik benne. mint az ellenfelem. Nincs egyetlen negatív tulajdonságunk sem. Ezért semmi baj nem érhet. „A bölcs . felsőbb Énünk szemével. Az éberség hiánya maga a baj. és nem hatol a gyökerekig. Küzdj meg vele. hanem lényed tiszta s minden önös indulatától mentes „közepéből”. A felsőbb Én soha. A Magasrendű inkább kitér. beszámol arról. amire azonnal és félelem nélkül ne tudná a legjobb megoldást. Baj. Riadó és kiáltás. hogy az egészet végképp föladja. sem nyugtalanság. A harci művészetekben ez az akció lélektani pillanata! Nincs benne Sem kétség. csatát veszt.de várd ki az idődet! Ez nem most van. hogy a „nem cselekvés” a vesztés útja . Hatalom az előrelépő lábakban. Nem más. mégis előretör. csak az Isten” .mondja a kínai . amikor szólnak hozzá: a rossz magja újra kikelhet! . A rossz megszüntetése könnyűnek tűnik. Nem képes a helyzetet megoldani. 3. sem vakhit. ha nem eléggé steril. amikor eljön az ideje. Hallod . baja s bánata megszűnne.mondja Jézus. Vonások 1. vagy soha!” 6. Nincs figyelmeztetés. vádolják de nem hibázik. ha készültebb vagyok. és maradj magadra . Eltávolítani! Eltávolítani! Tarts középre! Nem hibázol. az is jó. izgulni csak az ego tud bennünk. A harcnak csak akkor szabad elébe mennem. Egész éjjel fegyverben. A konokság oka az ego vaksága s pánikja: aki csak magában bízik. az a valódi éntelenség. Baj. Hallja is a tanácsot. a „Legyen meg a te akaratod!” elérése. Combja sebes.” Örökké óvatos. Lefröcskölik. mert nem megy. azt semmi haj sem érheti. Ha odamegy: hibázik. most. Ha bárányként hagyná vezetni magát. sem ihletének hangját. ha valaki nem hallja.De fordítva? Állj meg! 2. De ne indulatból. a „közönséges”. Ez gyakran sorsváltást is jelenthet. Figyelj! Légy előrelátó! A magyar „óvatos” szó a „megóvás” titka is. új életébe a baj csíráját is magával viszi. hogy a „középpontból” látunk. Magányosan megy tovább. túl sokat akar. tiszta szemmel: mi történhet veled? Látod. Ne félj! Aki éber. Semmi olyan nem történhetik vele sem most. Amiről itt szó van. Túl hamar. sem a külső elvárás nem kényszeríthet tettre! A küzdelem akkor indul. esőbe kerül.kard élén él. sem görcsös akarat nem vezet most jóra. mert nem hallja sem mesterének. Félni. „Senki sem jó. és ne hallgass sem a vád. légy taktikus. sem a jövőben. Az éberség itt azt jelenti.de nem hiszel benne! Azt hiszed. aki Japánban az íjazás művészetét tanulta. Sem a benső. Inkább érjen vád. Erőszakos késztetés a pofacsontokban. félelemből. És semmi köze a félelemből való örökös figyeléshez. mint önelfelejtés. amikor arra gondolt. Ha az ember óvatlan.

hogy az ember nem elégszik meg azzal. hogy amit kapsz.mint egy megtermékenyítő ölelésnek. örülj a jónak. a lelkesítőt. S ez mindaddig így lesz. hogy ez a természeti élet gyökere és alapja. benső. a szerelmet.birtokolni akarja a jót. megtartani (csü) őt.4. A csábító. a vágy. párosodást. a hírnév. amíg nem uralta el az egész életedet! A jósjel felszínes jelentése: a látszólag ártalmatlan „női agresszió” veszélye. (Kölyökkorában a hiéna is bájos. ami érzéki és nem tart örökké . „Mi van ebben rossz?” A válasz: semmi.s menj tovább! . a szerencsét. a hirtelen becsapódót. De nem előnyös elvenni. Ezért kéj és üdv. mindazt. de ne válj rabjává. az erőt adót. Ennyit kell tudni. Ugyanakkor minden vonás figyelmeztet: ne ragadj bele! Ne akard megtartani! Sőt. jelent. a szerelem. ígéretesnek tűnő helyzeteket kezeld roppant elővigyázatosan. A szexualitásnak ősidők óta kettős üzenete van.” Jó az embernek.s a Kép azt mondja: „Érintkezés. örömmel . A hagyomány egyik része azt tanácsolja: üdvözöld. Azt hiszem. A nő erős.aztán tedd le az oltárra .147 - . Ha kapsz valamit. amit hall.. Kérdésedre az egyik válasz: üdvözöld életedben a váratlant. és azt kiáltja: Enyém vagy!!! Ebben a pillanatban ő esik fogságba. s elveszted a szárnyaidat. ez a jósjel azt üzeni. hogy a legnagyobb kísértés. A másik része pedig azt.nem üdvöt adnak. Kínai jósok váratlan. nem maradandó. földi öröm és lelki boldogság nemigen választható széjjel. amelyek . átsuhanó félelmet. „Kou” azt is jelenti: „Jó. hogy hatalomra tör. Ami történik: sorsszerű. Kou ÉRINTKEZÉS (Kísértés) (Képjel: Szexuális egyesülés) A jósjelben az „érintkezés” találkozást. Egyszerre halhatatlan és halandó. a reménykedés. találkozások. A kísértés észrevétlen. hogy addig szüntesd meg az ártatlannak tűnő vágyat a szívedben.jelképesen szólva . a sikert. Élvezheted az ételt. köszönd meg Istennek. termékeny pillanatok lehetnek ezek az „ölelések”. és mégis . behízelgő közeledés. egy érzelmi érintés. Az egyik. Gondolatok Az ember szellemi és földi lény. amely éppen csak fölvillan és belépni készül életedbe észre sem veszed. a siker. Elveszti uralmát a sorsa felett. élettel telít. előbb-utóbb a földhöz köt. Tudd. mert az ember az anyagvilág foglya marad. de ne tapadj hozzá. ez a kapcsolat jön-megy. és ha tartósan odaadod magad. futó eseményeket látnak e jelben. amely rejtett uralmi vágyat takar. markába akarja zárni . Élvezd az életet. Azt jelenti. mert csak azt éred el. Az öt Jang alá belép a Jin őserő . Az erósz őstörvénye a testhez köti. Örömet adó történések. csak kéjt. és ne akard maradandóvá tenni. egy ígéret. A másik. semmi többet: fogadd el Isten mulandó ajándékát. a ború előszelét is szüntesd meg csírájában! A jósjel arra is figyelmeztet: a kecsegtető. fedezd fel ártatlannak tűnő s élvezetes arca mögött a Nagy Kísértőt! A „kísértés” lehet egy személy. amíg vissza nem tér Istenhez. a hatalom rabszolgája.csak ne válj rabjává! A kínai „csü” írásjel egy fület s egy kezet ábrázol. s ő lesz a pénz. a sorsszerűt.. ami a lelkén átsuhan: meg akarja fogni.) Minden negatív gondolatot. Váratlan intenzív események. egy negatív gondolat. hogy az Egyetemes Teremtő Erő részévé válhatsz. hogy te magad is mulandóvá válsz. az italt. univerzális oka s célja van.” A jósjel üzenete persze jelképes és sokértelmű.

) Vonások 1. Ez a „terméketlen méh” képe. mert nincs romlékonyabb. ne menj tovább! Amikor belép valami az életünkbe . Mindezt most titokban kell érlelned! Ezekről ne tudjon senki más! („Ne fogadj vendégeket!”) 3. a „disznó” a kínai hagyományban nemcsak jólétet. hogy „elszakadt a néptől”.) Lélektani síkon azt tanácsolja a jósjel. Egy hasonlattal: az anyaméh bőséggel várandós. Vas féksaruval megfékezni! Az út nyitva áll. elkerüli a hibát. pedig nem lenne jó. Valami fontosat találsz a csendben. Vágy.Aki a sors bármiféle adományát megkísérli zsebre vágni: boldogtalan lesz. gyönyörű teremtmény. A „teremtés” mágikus folyamata rejtve készül.de sorsszerű. a hatás még gyenge. Fájó szívvel. mivel maga is „táplálásra” szorul. de nehezen. s azt mondod: de jó. Ezen változtatnod kell! (A kínai „Pao” azt jelenti: burok. mint egy „gyönyörű teremtmény”. Odaadó szelídséged áldást érlel. Ez még nem megosztható. Fűzfaágak takarják a sárgadinnyét. Ha megtalálja magában a Nagyot (nem hagyja pórázon vezetni magát). kinyílt előtte egy magasabb világ lehetősége. jár. Legnagyobb dolgokat az ember nem létrehozza.szerencsére .és „alacsonyrendű” tulajdonságaiddal együtt! Minden te vagy. gazdagságot jelképez. Combján nincs bőr. hanem méltatlanságot is. egy gondolat. Tedd csendben a dolgodat. hanem hagyja megérlelődni. az asszony forró szerelmet kapott. jó és rossz. 4. se a körülményeiden: hagyd.) 2. ha megtalálod magadban a „Nagyot”. Ne fogadj vendégeket. vágyvilágod. hogy így igaz. hogy fogadd el magadat. A magyarban is több értelme van a „disznó” szónak. eljegyezni valakit. ami . akik óvnak a helyzettől: minden földi vágyat és gondolatot időben kell „burokba” zárni . Rejtik (védik) szépségét (csang).egy érzés. aki húsz évvel fiatalabb férfibe volt szerelmes. Baj. aki vagy! Ösztönvilágod. (Ezt a jósjelet kapta egy asszony. Állj meg. felelősséget vállalni. alkotás vagy életed szép fejezete. azt a kérdésed dönti el. Ne tégy erőszakot se magadon. vagy nem is lehet. türelem. Sokat adtak egymásnak. egy vágy vagy éppenséggel valaki -. S mint a Menny ajándéka: öledbe hull. magas. mert a hal a bőségnek és . Politikusra ilyenkor azt mondják. Hogy ez mű. A „csang” jelentése: szépség. hogy nem tudsz elfogadni másokat. elnyomott sóvárgásod: minden te vagy! Aki nem veszi tudomásul a maga teljességét: kiszárad! 5. Nézz inkább magadba s fölfelé! Néha üdvösek a korlátaink és hasznosak a gyötrelmeink. Tudtommal szépen váltak el. jól komponált egész. Ez a vonás pozitív megfejtése. Az írásjel pedig egy anyaméhben rejlő magzatot mutat. De önös cél után menni: baj! Sovány disznó is rugdal a patáival. hogy minden magától alakuljon.mielőtt eluralná az életünket. A helyzet nem rejt bajt. Hal a burokban. A baj oka az. . Az önmagába zárt ember támogatók nélkül marad. Nincs hal a burokban. Baj. Vannak azonban. Nagy idők közelednek.148 - . Szenvedsz miatta. Találkozásuk rövid volt . Idővel rádöbbensz majd. Megrontja az önakarat.mivel párban úszik . de mindketten gazdagabban. a mozdulatlanságban: mi az? Ne hagyd el igazi utadat! Fékezd magad! (Ellentétben sok könyvvel. a fiú érett bölcsességet. A kísértést az első pillanatban kell legyőzni később már nagyon bajos.a szerelemnek és termékenységnek a jele is. hogy nem történt meg.nem tud kielégülni. pedig mennyit szenvedtem miatta! Most is rájöhetsz erre. ragyogás. ha beteljesülne.

az az erő. ahhoz csatlakoznak. aki „életét adta a barátaiért”. Nagy ügynél az áldozatkészség is nagy!) A jósjel a „gyülekezés” vezetőjét előrelátásra inti. Néha goromba az ember a tolakodókkal. Érintkezés szarvakkal. Kell egy központi cél. de ha előfordul. a Cujnak is sokféle analógiája van. ha a közös vállalkozást a Nagy Ember irányítja.) A „templom” és az „áldozat” ősi jelentése pedig az.de nem hiba. nem fontos. (Csak hogy lásd e jel végtelen távlatait is: a „Nagy áldozat” az.de csak akkor. hogy társakat kapj. Ez nem bölcs magatartás . Belül pedig akkor vagy kész. 45. nyilvánvaló a jel üzenete: . Először magamat kell „összeszednem”. nem lesz széthúzás. Attól függ. Néha előfordul hogy „megbántjuk” magunkban vagy másokban az alacsonyrendűt. hogy valami jelentősebb tettet hajtsunk végre. és megfeledkeznek a félelmükről is. Néha a bölcs is goromba. Cuj A GYÜLEKEZÉS (Összegyűjtés) (Kép: Sűrű fűcsomók . Aki belül nem kész. Csak aki belül kész. tudás. amit tenned kell. ha nem egyedül.három dolog. Érlelődés az igazi társulás vezetéséhez. lemondás. akikben már fölébredt. akiket semmi sem tart össze. csak a szolgálati szabályzat. mielőtt mások kezét megfogom. árulás. hitetlenség.közösségi értelemben pedig arra. aki köré gyűlnek. Éberségre. Kell egy központi akarat. (Ha nem. hogy mások mit szólnak hozzá. hogyan tartozzatok össze egymással. véletlenül összecsapódott emberek sokasága. S kell tudni áldozatot hozni a cél és az egység érdekében. Jézus is felborította a pénzváltók asztalát a templomban. A jósjel biztató . mit kérdeztél. hitet. Ahhoz. A valódi közösség alapja: az erős vezető. amely minden váratlan fordulatra fölkészült. hogy igazi közösség nem jöhet létre közös hitbeli alapok. A „másokkal együtt” alapja az „összeszedettség”.egy szolga összegyűjti) Aminek itt „gyülekeznie” kell. akiben megbíznak. közös célok s felülről. Kitartás. amikor eszméidet. Lehet mind a három is. A jósjel üzenete: nem tanácsos a kirobbanó indulat. Ha a fenti három pontot lefordítod mondjuk egy focicsapat működésére. különben nem jön össze semmi. Ahhoz. hanem másokkal együtt: erőt. ami miatt gyülekeznek. Gyűjts erőt! Hitet! Éberséget! Magabiztosságot! „A király templomához közeledik. és gyakori a szedett-vedett társulás. Ahogy ezt Jézus tette. Ahogy egy indulóra vidáman masíroznak. A nagy áldozat üdvöt hoz. Érlelődés az igazi társulásra. Manapság ezt nem így gondoljuk. hit.ha ráébredünk. hallgassunk azoknak a tanácsára. Kívánatos a célirányos elindulás. Gondolatok Mint minden jósjelnek. hogyan szedd össze magad . energia. amikor a „király” magát áldozza fel. Kívánatos látni a Nagy Embert. a szellemvilágból való megszenteltség nélkül. Lelki értelemben arra tanít. bizonyosságot kell gyűjtenünk. Szégyen és zűrzavar . s akit odaadóan s vidáman követnek. Ez sikert hoz.” A Nagy Ember mindannyiunkban él . aki magából bizonytalanságot áraszt.Mit jelent számodra a „Menny ajándéka”? 6. egyszerre. ezért ritka a jó közösség.bármelyik síkon . A lényeg .de nem is hiba. az másokat is elbizonytalanít. Mivel azt teszed. gondolataidat tetté is tudod váltani! A gyülekezés: érlelődés. Ha hallgatunk rá.149 - . Testi értelemben ez az erőgyűjtés ideje. nem hiba. alkalmassá kell válnod a feladatra. és főleg.

Demokratikus népszavazást Pilátus rendezett. „Az Igaz Ember megújítja fegyvereit (csu zsung). A gyülekezéshez hangoltság kell . hogy ki vagy! Tudd.” A kínai tanácsot (csu zsung) kétféleképpen lehet értelmezni. Az „ügy”-ben rejlik igazi. A lényeg: az éberség. a te centrumod lesz az igazodási pont. kis áldozat is üdvöt hoz. s Jézust halálra ítélte. mi a jó: tedd meg. amíg nem jelenik meg az Egység. Az igazi tanács: „Sem félni nem kell. Ha engedi. nem szükséges már nagy áldozat. Tudd. hogy mit akarsz! És hozz áldozatot érte! A gőg nem lehet a centrumban . hogy a jó vezető tudja. hogy az előre nem láthatóra felkészüljön.az „én” és az „enyém” helyett belép a „mi” és a „miénk”.A központi akarat az edzőé. Körülményeid csak saját zavarodat és kétségeidet tükrözik. A „húzzák” képjele (Jin) egy íj kifeszítését ábrázolja. mert lelke oly mértékben hajlékony s olyan gyorsan alkalmazkodik a legváratlanabb fordulatokhoz. sem megijedni . Önmagadban is először a centrum a fontos. társakra találsz. (Ezt szokták rendszerint lerúgni). hogy húzzák: üdvös. A vonás mélyebb elemzése olyan embert mutat. azt várják már. mint a saját érdeked.150 - . A helyzet bizonytalan mert az vagy még te is. Magyarul ezt úgy mondjuk: „Helyén van a szíve. ne tétovázz! És megszűnik a toporgás. már csak haszontalan toporgás. „jó csapatszellemről” beszélünk! (Ízlelgesd ezt a szót. és nevethetsz. mint megijedni” ostoba tanácsához. amelyek az „összegyülekezők” útjába állhatnak. Azonkívül minden csapatnak van egy vezéregyénisége. sohasem fél. Onnantól kezdve. Nem hiba. az neki teljesen természetes. Vagyis nem „demokratikusan”! Nem a sok keres egy „középpontot” . Nem lehet megijeszteni. rajta múlik.mert megszűntek a fenntartásaid -. Ihletére. A központi cél egyértelmű: nyerni kell! S aki nem tudja. Aki elindul. a másik Lao-ce taktikája. Ha már látod. Az ügy fontosabb. Ha mindez megvan.) Így működik minden jó „gyülekezés”.bármiféle ügyben -. s itt a nép Barabbást választotta. hogyan veszi a hullámokat. mert benne van az egész jósjel spirituális titka! Ma már sajnos csak a sportban ismerjük. hogy ami mások számára riadalmat kelt. „Újítsd meg fegyvereidet”. A jel elővigyázatra int. Semmit se bánj! Tovább menni: hibátlan. A kétség csak addig hasznos. Ha hívsz. Aki fél. hogy mi történik. hol gyülekezés. de nem teljesen. Nagy példa ez arra. s tartja-e az útirányt. soha jó focista nem lehet. hol zűrzavar van. Ha igaz vagy. . hogy ezért áldozatot kell hozni.csakis az alázat! És még valami. A lényeg. ha sok tudatlan dönt az egyetlen igaz sorsa felett. Aki éber. aki a közös taktikát eldönti. Nem látható akadályokra. Ez teremti meg az összetartozást. Ahogy elszánod magad az odaadásra . Ha a lélek nyílt. egy kézfogás. Rokon lelkek vonzzák egymást. inspirációjára hallgat.hanem Jézus választotta az apostolait. és az ilyent magából minden jó csapat kiveti. aki hagyja magát vezetni és nem a saját feje után megy.hanem éberen élni!” Így élnek az oroszlánok. 2. megfizethetetlen örömöd. Ha igaz vagy. hogy készen állj az előre nem láthatóra! „Ne a fegyverek használatára gondolj” . magához vonzza a bajt! Így élnek a majmok. Vonások 1. a valódi éned! S ha emberekkel társulsz .légy inkább éber (előrelátó). hogy minden közösség számtalan viharon mehet keresztül.hanem a „Középpont” vonzza maga köré a sokat. hogy készen állj a váratlanra! Az egyik Konfuciusz. aki a többieket irányítja. Nem az apostolok választották Jézust . A harcművészek mindkettőt használják.” Ennek semmi köze a „jobb félni.

” . 1 seng kb. de ez nem a te hibád. Ha vallásos vagy.. Ugye. amely külső is. ha felnövök hozzá: ha azzá válok. Lásd a Nagy Embert. csak ha közös a vezércsillaga. Seng FELTÖREKVÉS (Képjel: Erjesztett italok mércéje. Az ősi szöveg csak ennyit mond. Seng ma azt is jelenti. A másik ok: lehet.151 - . a tervek valóra válásának.valamiért élünk. mi ez. Ne aggódj (ne kételkedj). s nem csapatjátékos. hanem a célodat kövesd. s növekedni kezd. Nem fogadnak be. 1 liter) Ez a felnövekedésnek. Kérdésedre a jósjel ezt feleli: a siker az erőfeszítéseden múlik..3. Semmi sem kívánatos. az elképzelések megvalósításának ideje. hogy mások nem értékelnek még igazán. (Ez egy barátságra. Nagy üdv! Nincs hiba! Nyitva az út. Félreértenek. De az is lehet. Nem értékelnek. idővel kinyílik majd a szemük. Napról napra. 46. Nem hiba. Nemcsak élünk . így mondom: bármiféle közösségért felelsz. s a megbánás szűnik. Valamit meg kell csinálni. akár mások részéről fenntartások vannak. „Feltörekvés. folyamatosan. Van jós. amelyet csak úgy tudok teljesíteni. Ennek két oka lehet. 4. Könnyel. ki kell hozni magunkból. Élni csak fölfelé érdemes. Lehet. naponta kérdezd meg az Istent. Ne bánkódj olyasmin. házasságra is vonatkozik. magasra. hogy az mindenkinek jó lesz! Több ember együtt még nem közösség. Mindannyiunk életének van lényege. Néha nem fogadnak be. De nem vagy még igaz! Dolgozz magadon. jól csinálod-e. csak kis szégyen. A vonások pedig azt mutatják. nagy eredmény. megváltoznak. belső is egyszerre! Életterv. Sereg az. Az egyik: túl önös vagy. aki azt tanácsolja: várj. ahogy a „föld bensejéből” lassan kibukkan egy fácska. Emiatt szenvedsz. nyögéssel fizetsz. Még nem hallod!. és törekvésedet siker koronázza. Gyülekezés. Önző szándékok. Majd megváltoztatják. mégis célba érsz. Van. Ez nem hiba. Ha Istenhez hűséges vagy.mondják a bölcsek . aminek megváltoztatása nem rajtad múlik. Déli hadjárat üdvös. Néha egyedül kell menni. Tisztítsd meg magad! S akkor meghallod a magasabb sugallatot. hogy gyökeret eresszen a sűrű földbe. amikor valaki az ismeretlenség homályából feltör s ismertté válik. de ha hű vagy benső Vezetődhöz. tudod? 6. Ne erőszakold a megoldást . Ne a sokféle véleményre hallgass. óráról órára. hogy „felemelkedés”. Továbbmenni nem hiba. Előbb lettél „valaki”. aki azt: menj tovább.erőfeszítésre van szüksége. Gondok vannak az összetartozással: emiatt sóhajtozol. mint egy zen tanítványnak.) Azt kell követni! 5.a konyhába küldenek. Akár részedről. Száz kiló gyümölcsből néhány liter pálinka.bízd az időre. sejtről sejtre szorgalmasan munkálkodni kell. A gyülekezésben rangod van. szolgálni. A legfontosabb. hogy nem is ide tartozol. Hátsó gondolatok. Az ősi képjel jelentése mélyebb. sóhajjal. hogy rossz helyen zörgetsz. Nehéz meghatározni. Egy cél. „hivatali előmenetel”. akivé lennem kell! Ez történik a Sereg jelében. A „fának” . mert tudod. ahogy az esszencia lassan megtölti a mércét: cseppenként lepárolódik a lényeg. Ez esetben alázatot kell még tanulnod.mielőtt a közösség befogadná . s hogy magasra nőjön. s most utólag kell alkalmassá válnod rá. Azt mutatja. akit . sóhajtozás. az emberek véleménye másodlagos.

Elismertségről. hogy fukar vagy. virágokat. A jósjel mélyebb értelme a taoista jóga titkát rejti: az utat. 2. de akadálytalan felemelkedésről szól.. amelyet a magas szellemvilág is segít. aggódsz még.hogy ebből végül ház lesz. s jó irányba haladsz. s rájössz. hogy a Mindenható gyermeke. hanem azt. erős vagy! Sorsteremtő hatalmad van! Amikor elindulsz.. állatokat bűvölnek magukból. Összhang magaddal. Nincs készen. hogy élettervét realizálja. hanem éppen ellenkezőleg: mindig meg kell keresni a legkisebb ellenállás irányát.de lassan. hogy életének nagy tervét nem tudja realizálni. eléred!” Válaszd a hitedet! Minden csoda a tiéd lehet. Összhangban vagy mindazokkal. Mivel bensőd a külsővel harmóniában (fu) van.” Vonások 1. hogy egyre jobban megismered magad. Most készíted. Hited is ezt súgja. a legmerészebb álmaidat is megépítheted . kitartó szorgalom. Jó a szélirány. erősödni. Hibátlan. mert megjárta már. hogy „ne aggódj!”. s meglátják végre. A természetben ez másképp működik: a sejtek „hitét” ösztönnek nevezzük. . megvalósítják mindazt. lassan dúsulni. szellemi valódra rátalálsz. vagy előtte állsz. Hitetlen az az ember.de ahogy az élet először visszaigazol. Bíznak benned.amelyért az ember keményen dolgozik . Minden álom . Minden egyes téglánál látni kell a Házat! Ez a hit. Ehhez tanácsos a „Nagy Ember” segítsége. elgyengül. Ez az időszak. amikor a legjobbat tudod kihozni magadból. Erőfeszítéseidnek meglesz jutalmuk. és nem teljesülnek az álmai. A szívós munka itt nem erőszakot jelent. lassan „kinősz a föld alól”.A jósjel felszínes értelme a lassú. Öröm. aggodalmadat fölváltja a bizalom. mert nincs hited . mint a fa finom hajszálereinek vagy a szélfútta ágaknak: alkalmazkodni kell. Ahogy az apostol mondja: „A nem látható dolgok valósága. finoman behatolni. ahogy saját lényegedre. aki jól ismeri ezt az utat. megriad és azt mondja magában: „Jaj. a külvilággal. Minden tégla lerakásához türelem kell. és egyre riadtabban látja.de messze még a cél! Az egyik hang azt mondja benned: „Jaj. amellyel szaporítva-dúsítva fákat. „Feltörekvésed” egy üres városba visz. aki megfeledkezett arról. A „fu” pedig „összhangot” jelent. sosem érem el!” A másik hang azt mondja: „De igen.megvalósul. nem valósulnak meg az elképzelései. belenőni. áldozattá válik. 3. Most végre elindul valami . A helyzet egy mozgás jó kezdetét jelöli.de az embernél az ösztön kevés! Tudatos hit kell hozzá. A jósjel azért mondja. s főleg hit . a láthatatlan szellemvilággal. Talán külső. saját mágiájába. kis áldozatod is eredményt hoz. hogy ki vagy s mi rejlett benned.152 - . „Kis áldozat” nem azt jelenti. akiken akaratod megvalósítása múlik. s örökölte teremtője Varázshatalmát.nap mint nap közelebb érsz hozzá. Ez a folyamat zajlik éppen. „mindenhatóságába” vetett hit. nem tudom. Ebben a jósjelben fölriad az alvó Varázsló. most megvalósulhat. Igaz feltörekvés nagy üdvöt hoz. ami csupán a magok rejtett álmaiban élt . És amikor ez a hatalom sokáig csak lappangva él valakiben. Legyőzhetetlen varázshatalom. mert bízol magadban . semmi sem sikerül!” Uralma alól kicsúszik az élete. kikerülni. Téglánként. mert a folyamat lassú! Gondolatok Az aggodalom oka a hitetlenség. talán belső ok miatt. Benső törekvésed egyezik sorsod akaratával.és segítenek. „Ne félj!” azt jelenti: „Higgy magadban!” Az állhatatos munkának az is eredménye. hogy erőkben nem bővelkedsz még. Ami benned rejlik. Kövesd csillagodat .

Mást képzeltünk. (Elvész a gazdagság-bőség. A megvalósulásnak mindig van egy szakasza. Gyanúsan akadálytalan. Elbizonytalanodunk.s kinyílik. Nem hite. mert falak veszik körül. 47. (Életem első színházi sikerénél éltem meg ezt az élményt. amit „lát”. Álmaimhoz képest sivár volt a valóság. Akkor is. Ilyenkor megriadunk. hanem egója. amikor valami ismeretlenbe ütközünk. Ne töprengj. azonnal szét kell osztani! A mai ember zsebre vágja sikerét: így változtatja az áldást átokká és a világosságot sötétséggé.) A bölcsek ezt mondják: „A Tóban nincs Víz: ez a kimerültség képe.153 - . Manapság ezt úgy hívjuk: depresszió. Ennek eszmei alapja: az ember mindent az Égnek köszönhet. vagy nincsen. Bármit elérsz az életben. s ha valamit elér. zűrös. Mást akartunk. Teljesen üresnek éreztem magam! Azt hittem. és semmit sem tart meg magának .Előrehaladásod akadálytalan. Ennyi az egész? És ilyen?) A valóság: üres város. reménytelen . Egyrészt nem látod és nem láttad a rajtad kívüli segítő erőket másrészt a benned lévő minden energia és talentum is Istené. Én ezt tartom helyesnek: A „feltörekvés” alapja a hit: látom.így lesz minden az övé. Haladj a lépcsőkön. akarnoksága hiúsága vezeti. mohósága. Az út nyitva előtted. saját erőfeszítésednek köszönheted. Mint amikor valaki nyitott ajtót dönget .a sötét kor bukása után ezzel a szertartással indult Kína virágkora. sivár. zaklatott s egyáltalán nem boldogító. azonnal fölmerül a kérdés: van-e valami valós okod rá. Minden állni látszik. Az Igaz Ember „feltörekvése” végtelen: mindig tovább megy. 6. Így aztán az eredmény nem lesz megalapozott. Másra számítottunk. tedd le az oltárra s köszönd meg Istennek. Konfuciusi azt mondja: „A levertség (Kun) olyan helyzet.legalább is így érzed. Az Igaz Ember követi célját. Az út nyitva előtted. ahol az embernek nem szabadna levertnek lenni. menj tovább! Használd ki. Mintha semmi sem sikerülne. hogy lendületben vagy. Az élet nehéz. indulatai. Sötétben nem szabad továbbmenni. 5. nyomasztó.” . hanem önző lázálom. Üdv. ha úgy véled. Itt a hit meginog. A Csi-hegyen a győztes Ven király mutatja be áldozatát . a meg nem tanult leckék. hajlamosak vagyunk lelkesen előrerohanni: gyors sikerre szomjazunk. Szerezd vissza hitedet! Ne akarj többet. Haladj felfelé. Egyetlen lépcsőt ne hagy j ki! Amikor egy folyamat beindul és elkezd látványosan kibontakozni. azt magából vetíti ki: nem valóság. 4. Nincs hiba. ki nem művelt képességek. és helyette csalódást okozott. Ha elborít. Állj meg! Nincs tovább! Mai korunkban mindenki vakon rohan tovább. Ezért „elvész a bőség”. hogy ne rendüljön meg szilárd hited. az ember „megvakul” és sötétségben botorkál. Kun LEVERTSÉG (Kimerültség) (Képjel: Egy fa nem tud növekedni. sikertelen. s beteljesíti Sorsát. A király áldozatot mutat be a Csi hegyén. boldogít. Senki nem tud időben megállni. Később hiányozni fognak az átugrott szakaszok. mivé kell lennem. de „lépcsőről lépcsőre”. Feltörekvés sötétben.) A vonásnak sokféle megfejtése van. mint amennyit Isten ad. A hagyományban ez nem kérdés. Kívánatos.” A helyzet reménytelennek tűnik.

A jósjelben nem derül ki, hogy „valóban” súlyos, nehéz és sikertelen korszakot élsz-e - vagy csak te fogod föl annak! A kérdés megválaszolhatatlan, mert ez a te sorsod: ami neked nehéz, lehet, hogy másnak könnyű volna. Számodra bizonyára nehéz időszak, de egyet ne felejts: az Igaz Ember sohasem depressziós! Számára nem létezik olyan nyomasztó helyzet, hogy céljait föladja és sorsának feladatát ne oldja meg. Sőt, a nehéz próbákban kihívást lát. Kitűnő alkalmat, hogy jellemét erősítse. Az Igaz Ember lehet keserű, szomorú, bosszús is..., de hogy föladja? Valódi bajban egyébként senki sem depressziós! Háborúban, árvízben, az ember eszeveszetten harcol, olyan erők szabadulnak föl belőle, hogy maga is meglepődik; étlen-szomjan küzd, nem adja fel, robotol, olyan súlyokkal is elbír, amelyeket békében meg sem tud mozdítani. A Kun arra figyelmeztet, hogy szellemedet eluralta az anyagi. Talán elfáradtál, kimerültél. Energiáid elszivárogtak. Hitedet elveszítetted. Nem úgy sikerült, ahogy szeretted volna. A vereség nyomasztó élményével élsz. Manapság a depressziós embert pihentetik, analizálják, gyógyszerezik. Gyengéd figyelemmel veszik körül. Valaha éppen ellenkezőleg: kemény próbák alá vetették, s mint a sokkterápiánál, veszélyes helyzetbe hozták, hogy rádöbbenjen erejére. Az életenergia (csi) és a hit kölcsönviszonyban vannak: nagyhitű embernek mindig hatalmas energiái vannak. A kimerülésnek ritkán vannak fizikai okai (tudják ezt a sportolók!) - sokkal inkább a lélek fárad el, azzal, hogy föladja távoli célját, s belesüllyed a hétköznapok kilátástalanságába. Az energia hiánya mindig a Hit hiányából ered! A Hit visszaszerzéséhez pedig nem pátyolgatás kell, hanem halált megvető bátorság! A jósjel ítélete azt mondja: „Levertség. Siker. Kitartás. Az Igaz Ember hatása üdvös. Nem a te hibád! Bármit mondasz, nem hallgatnak rád.” Ilyenkor szavaidnak nincs hitele. Meg se hallgatnak. Nincs erő a szavaidban? Vagy ez „süket fülek” korszaka? Bármi a válasz, a lényeg, hogy hallgass! Ne akarj senkit se meggyőzni - kivéve önmagadat! A megoldás úgysem a külső - látszólag vesztes - ügyek intézésében van, hanem abban a könyörtelen bátorságban, amellyel föllépsz saját gyengeséged és nyavalygásod ellen! Ébredj rá, hogy Isten lelke lakik benned. Ez azt jelenti, hogy erősebb vagy a sorsodnál! Mindannyiunkban lakik egy halandó s egy halhatatlan én. A Kun jósjele figyelmeztet: ne engedd, hogy a halandó győzzön! Ne engedd, hogy lebeszéljen a harcról, a diadalról, a boldogságról! Ne tűrd, hogy elhitesse veled, hogy „nekem semmi sem sikerül, vesztes vagyok, az is maradok örökké”! Ne tűrd magadban a halál hangját! Az „embert, aki még nem nőtt fel” a nehézség földhöz csapja. Az Igaz Embert a nehéz korszak - mint az íjat - megfeszíti: minél jobban feszül, annál meszszebbre lő majd.

Gondolatok
Az alsó, Víz kuában a két sötét vonás közé szorult világos Jang vonás azt szimbolizálja, hogy a szellem az anyag börtönébe zuhant. Jelenleg ez az általános világhelyzet: ezért korunk depressziós. Ez nem csak első számú népbetegséget jelent, de köztudatot is, amellyel többé-kevésbé mindannyian élünk. Gyakran nem is lelki, hanem fizikai betegségekké válik, vagy egyszerűen csak nehezen viselhető, nyomott hangulattá, reménytelenséggé. Megszüntetni csakis „korszerűtlen” eszközökkel lehet: fel kell ébreszteni magunkban az istenit, a szellemit, a halhatatlanság tudatát, és nem szabad azonosulni azzal az általános korhangulattal, amely az embert a földbe veri, és mint anyagi lényt, halálra ítéli. Gyakran olyankor dobjuk ezt a jósjelet, amikor jó úton vagyunk ahhoz, hogy negatív lelkiállapotunk szomatikus betegséget idézzen elő. A Kun egyébként a szellem útjának kikerülhetetlen sorsállapota. Nem tévedésből kerültünk bele, hanem sorsszerűen! Előbb-utóbb ugyanis a bennünk lévő fénynek meg kell ütköznie a sötétséggel. A csata manapság azért sem könnyű, mert a közösségtől, amelyben élsz, nemigen kaphatsz támogatást. A közösség is depressziós, és nem tud magán segíteni. - 154 -

Itt tehát saját fényedre vagy utalva, amelyet éppen fojtogatsz magadban. Lehet, hogy a külső körülményeid kedvezőtlenek, de ne onnan várd a megoldást. A benned tetszhalottként lévő Teremtő Mágust kell sötét gondolataid és negatív érzéseid koporsójából feltámasztani. „Istenek vagytok!” - idézi Jézus a szent hagyományt. Ébredj magadra, mert csak valódi Lényed tudja átvarázsolni az életedet. Ha belül sikerül - kívül is sikerülni fog!

Vonások
1. Derekadat száraz ágak szorítják. Szomorú völgybe jutsz. Három évig senkit sem látsz. A depresszió - ha átadod magad - önmagát gerjeszti. Reménytelennek látod a helyzetedet, ez lebénít, nem teszel semmit, vagy eleve vesztésre játszol, s ettől valóban reménytelenné válik minden. Emeld ki magad ebből az ördögi körből, ha kell, a saját hajadnál fogva! 2. Levertség, étel-ital mellett. Magas rendbe tartozó, vörös övesek jönnek mindenfelől. Előnyös az áldozat. Felfelé törekedni bajt hozna. Nincs hiba. Néha „jól élünk”, mégis depressziósak vagyunk. Itt az elismerés hiányáról lehet szó, teljesületlen vágyakról, reményekről. Ami itt fölbukkan, magas rangot jelent, közösségi megbecsülést. De áldozatot kell hozni érte. Ha nem magadnak kéred: megkapod. Ez itt a különös helyzet. A valódi rangot jelentő „vörös öv” belül van, nem kívül. Ez a vonás spirituális segítséget is jelenthet. 3. Kő nyomaszt, tüskékbe-bogáncsokba kapaszkodsz. Bemész a házadba, de nem látod asszonyodat. Baj! A lehető legrosszabb, amit szorult helyzetben elkövethetünk, ha kapkodni kezdünk, fejjel megyünk a falnak, olyan eszközökhöz nyúlunk, amelyek csak megsebeznek, és még szorultabb helyzetbe hoznak. A fejetlen, hisztérikus ember otthonát is feldúlja: kudarcával megmérgezi magánéletét. Látszatbajból vagy jelentéktelen bajból nagyon Nagy Bajt lehet csinálni! Állj le! 4. Jön, de lassan, lassan, aranykocsiban is leverten. Megszégyenül, de végül céljához ér. Nyomott helyzeten úrrá lenni csakis energikusan lehet. Itt már elindult valami, de lassan, kényelmesen. „Aranykocsi” a kísértés, a gyengék jutalma, a „kis szerencse”, amellyel a bajból menekülő megvásárolható. Ne elégedj meg ezzel! Célod több és magasabban van! A jel egyébként arról is szólhat, hogy túlságosan lassan sietünk valaki segítségére. 5. Orrát, lábait levágják. A bíbor öves is szorongatja. Lassan mégiscsak közeledik az öröm. Mutass be áldozatot! A helyzet minden oldalról nehéz és nyomasztó. Sem alulról, sem társadalmilag, „felülről” nincs segítség, hogy a mi segítségünk késlekedik. Csakis az Égből! Amikor depressziónkkal küzdünk, elérkezünk a teljes reménytelenség állapotába - és ez a nagy fordulat pillanata. Amikor már minden elveszett, találjuk meg Isten kezét. Ez az önmagunkra ébredés nagy fordulata. A vonás arra figyelmeztet, hogy tartsd áldásnak a nehézségeket. A mélypont: fordulópont! 6. Indák szorongatnak. Bizonytalanul mozog s így szól: ha mozdulok, megbánom. Ha mégis elindul: üdv! Dobd el mankóidat, és járj! Hozzászoktál, nehéz lesz nélkülük - de vedd észre: nem kellenek már! Vannak még nehézségek - de ezekkel már megbirkózol! Vedd észre: erősebb vagy már, mint a körülményeid. Vess véget a szorongásnak, a bizonytalanságnak, az önsajnálatnak dobd le magadról, mint kinőtt, koszos ruhákat -, és küzdj!

- 155 -

48. Csing

KÚT

(Képjel: Nyolc részre osztott birtok, amelynek középső, kilencedik része: közös. Ősidőkben ezt a területet közösen kellett művelni: itt állt a kút.) A kút mélyén rejlik a tiszta forrás, az „Élet vize”, az örök érték és tudás, ami az embert emberré, a közösséget közösségé teszi. A jel azt üzeni: találj vissza lényed legmélyén rejlő emberségedhez. Találj vissza önmagadhoz és Istenedhez: ne feledkezz meg róla, ne engedd, hogy bármiféle külső-belső őrület következtében a „kút” beomoljon, bemocskolódjon. Aki az „élet vizét” issza, annak „örök élete” lesz akiben a forrás elhal, annak vége. A jósjel azt üzeni: ébredj magadra! És kérdésed mélyén keresd a lényeget! Ne elégedj meg semmiféle önáltatással, hazugsággal. A lényeg egyszerű és örök: Szeretet... Halhatatlanság... Boldogság... Az, hogy Isten szelleméből való szellem vagy... ez a lényeg. Ez van a kút legmélyén. Az élet vize nemcsak Tudást, de kimeríthetetlen energiát is jelent: aki ebből iszik, megifjodik. Kiapadt erői feltöltődnek, megújhodnak. Az élet vize: közös. Ami benned van, az rejlik másokban is. Lelkünk mélyén alapvetően egyek vagyunk, és ezért kivétel nélkül minden emberi közösség tartós boldogsága azon múlik: működik-e a „kút”, s isznak-e a vizéből vagy sem. Ha nem, a közösség megromlik és széthull, legyen az házasság, barátság, közös vállalkozás, egy nép, egy társadalom vagy egy emberi lélek. „Kút. Az ember megváltoztathatja városát, de nem változtathatja meg a Kutat. Jönnek és mennek, de a Kút Kút marad. Ha alja iszapos lesz, ha a merítőkötél rövid, ha eltörik a korsó: baj.” Itt az alkalom nemcsak ahhoz, hogy „megtaláld magad”, hogy mélyebb önismerettel fölfedezd valódi értékeidet és lehetőségeidet, hogy rádöbbenj végre: mi a vállalt sorsod a világban - de ahhoz is, hogy megtaláld mások kezét is, akikkel valóban közös sorsod van. Ebben a jósjelben nemcsak magunkat látjuk tisztábban, de másokat is. Egy kicsit „léleklátó” leszel, s ahogy magadban, másokban is megpillanthatod az értékeset. Azt, ami összeköt velük. Minden közösség szíve a Kút: ez minden kultúrának, társadalomnak, vallásnak a centruma. A legvadabb különbözőségek ellenére az emberek a Kútnál összegyűlnek, s egynek érzik magukat, mert itt bugyog Föl az a víz - az élet vize -, ami bennük közös. A Csing jósjele nemcsak gyönyörű, de fenyegető is: a kutat meg kell menteni, különben mindennek vége. Gyakorta akkor kapod ezt a jelet, ha a Kút veszélybe kerül! Ha átadod magad az éppen aktuális divatoknak, közhülyítéseknek, ha felszínesen érzel, gondolkodsz, ha elhallgat benned az inspiráció hangja, ha elural a kétely, a zűrzavar..., ha elengeded Isten kezét! Lelked legmélyén szólít meg ez a jel: ha „elér odáig a köteled”, és „nem törik össze a korsód”. Az igazi önismeretnek, tudásnak, lelki fejlődésnek, fizikai gyógyulásnak, megerősödésnek s a veled „egyívásúakkal” való találkozásnak éppúgy itt az ideje, mint annak, hogy fölfedezd s fölszámold a rontást, ami miatt mindez mégsem sikerülhetett! Szabadulj meg a méltatlantól!

Gondolatok
Az előítéletek különbözők - a lényeg egy. Sok vallás és bölcselet van - ami igaz bennük, az egy. Akiben a kút nem működik, az azt keresi, ami szétválaszt. Akiben a kút működik, az pedig azt, ami összegyűjt. Ha a kút tiszta vizéből ittál, rájössz, hogy minden ember a testvéred. Jézus önmagát „élő víznek” nevezi, és az Evangélium egyik csodálatosan szép jelentében éppen a kútnál találkozik egy - 156 -

más népből való, szarváriai asszonnyal, az egyetlennel, aki előtt fölfedi, hogy ő a Messiás, és aki belőle iszik, soha meg nem szomjazik. Manapság, a sötét korban gyalázatos állapotban vannak a kutak. Ezért nem találunk korunkra jobb szót, mint azt, hogy embertelen. Az emberségnek ugyanis népek, fajok és vallások fölött közös eszménye, közös törvénye, közös feladata, közös származása van! Időtlen. Herakleitosz, Buddha, Krisna, Lao-ce, Jézus nem „mennek ki a divatból” - sőt egyre korszerűbbek lesznek. Amikor a Ji-kingtől kérsz tanácsot, a „kútból” merítesz. Azt tanácsolja: nézz a kútba: önmagad mélyére! Senkitől sem kaphatsz most tanácsot, segítséget, mert a megoldás, az erő benned van! Ha „köteled elér a vízig”, ha „edényed nem törik össze”, megdöbbensz hogy mennyi mindent tudsz, és milyen legyőzhetetlen erő van lelked mélyén! Nem gondoltad volna. Saját erődnek s értékeidnek ez a váratlan felfedezése rádöbbenthet arra, hogy másokban is ezek rejlenek! És nem azt nézed az emberekben, ami taszít, hanem ami vonz - s ez egy új együttműködés alapja lehet. Ehhez a biztató fináléhoz azonban el kell jutni. A dráma a vonásokban van.

Vonások
1. Iszapos kút, senki nem iszik belőle. Elromlott, vén kúthoz madarak se jönnek. A jósjel két dologra figyelmeztet. Ami túlélt, ami idejét múlta, azt ott kell hagyni. Túl kell lépni gondon, bánaton, rossz tapasztalaton. Élet és érték: egy. Ha egy ember elveszti értékeit, előbb-utóbb már nem él, csak vegetál; „élő víz” helyett mocsarat iszik, s magára marad. Egy kultúra akkor hal meg, ha kútja kiszárad. Amikor a valódi érték nem érték többé, az élet megromlik, az ember magára marad. Ismerjük jól ezt az állapotot. Úgy hívjuk: értékválság s magányosság. Keresd a tiszta forrást! 2. A kút nyílásánál halat (fu) fog az ember. Korsója eltörik, s tartalma kifolyik. „Aho1 a kincsetek van, ott van a szívetek is.” Itt az értéktelenért föláldozod a valódi értéket. Pénzért, sikerért, jólétért, haszonért, futó örömökért eladod a lelkedet. Aki saját érdekei után rohan, elveszíti önmagát s az embereket is. A jelkép egy „mázlis horgászt” ábrázol, aki az Örök Élet Vizében snecikre vadászik. (A „fu” egy édesvízi halacska, aki párjával úszkál, szerelmeskedik - valóban olyan, mint a sneci.) Másokkal való kapcsolatodból is elillan (ha volt egyáltalán) a valódi tartalom. 3. A kút tiszta, de nem isznak belőle. Szívem fáj, hiszen lehetne meríteni belőle! Ha az uralkodó elméje fényes lenne, együtt élvezhetnénk a kút vizének áldását. Értékeidet nem ismerik föl. Pedig valódiak. Sötét korban az Uralkodó elméje is sötét: nem ismeri fel a különbséget áldás és átok között. Ilyenkor magára marad a tehetség, a jó szándék, bölcsesség, és a valódi szeretet is. Olyanok vannak hatalmon, akik számára mindez nem érték. „Fényes korokban - mondja Hamvas - az ember tehetsége: a nép áldása. Sötét korban önmaga tragédiája.” Vacak időkben vacak kell - az élet tiszta vizére senki sem tart igényt. A szép, a nemes, a halhatatlan, az isteni: nem időszerű. A vonás csak annyit mond: fáj a szíved ezért. Nem ad tanácsot, mit tégy. Egy vigasztalhat: az ostoba „uralkodók” jönnek-mennek, de a Kút marad. A tiszta víz: örök érték. Ha szeretsz valakit viszonzatlanul: szeresd tovább! Ha jó vagy valakihez, viszonzatlanul: légy jó továbbra is! Ha tehetséges vagy, s nem ismernek el: alkoss tovább! (Ezt példázza Jézus élete is: Ő volt a „világosság, aki a sötétben fénylik, de a sötétség nem fogadta be”.) A vonás benső, lélektani üzenete azonban más: - 157 -

Lelkedben ostoba, rossz „király” uralkodik! Nem tudsz benső értékeid szerint élni! Tudod a jót, mégis a rosszat cselekszed! Hiszel, de nem élsz hited szerint. Valóban gyötrelmes, ha valaki tudja, mi a valódi érték, s mégis hitvány életet él. Keresd meg valódi, fényes királyodat! Csak akkor lesz tiéd a „fu” - az égi áldás s a szellemi Erő. 4. A kutat kijavítják. Hibátlan. Most magadról van szó. Egyelőre ne a világgal törődj, csak magaddal. Biztató jövő áll előtted, de ehhez „rendbe kell hoznod” magad. Ez a benső fejlődés időszaka. Ne fájjon a szíved a késedelem miatt. Írd ki: „Átalakítás miatt: zárva!” 5. A kútban tiszta, hűvös, iható forrásvíz van. Adj hálát Istennek mindazért, amit kaptál, s amivé sikerült lenned. Hogy értékeidet becsülike, üdvödet elosztják-e, világosságod másoknak is fényt ad-e - más kérdés. A sötétségnek oka van. Örülj a fényednek. Alkalmas vagy arra, hogy használd, s hogy kövessenek. Hogy „követőid” alkalmasak-e, legyen az ő gondjuk! 6. A kútnak nincs teteje. Vize a peremén mindenkié. Magasztos üdv. Nagy beteljesülés. Minden jó. Az élet forrása nyitott és mindenkié. Ez a vonás azt is üzeni: mivel önmagunk hibáival szembesültünk, megértővé váltunk másokkal szemben is. Ezért nagyobb bizalommal közelednek hozzánk: senkit sem ítélünk el. Jóban, rosszban testvérek vagyunk. Jönnek a kúthoz. Gyógyulásnak, megértésnek, beteljesedésnek, viszonzott érzéseknek és jelentős felismeréseknek ideje közeleg. Beteljesedést ígér.

49. Ko

MEGÚJULÁS (Forradalom)
(Képjel: Egy levedlett - lenyúzott - bőr képe.)

„Megújulás. Eljön a napod, s külső-benső egységbe kerülsz. Alapvető siker. Megszűnik a bánkódás.” A kígyó megszabadul a bőrétől. A helyzet tarthatatlan. Csakis a gyökeres változás, a megújulás segít. Egy túlélt külső-benső helyzeten kell túljutnod. Valami, ami eddig védett s óvott, idejét múlttá vált - meg kell újulnod! Mielőtt a nap a zenitre jut, külső sorsod, benső állapotoddal harmóniába kerül. A megbánás s a gond szűnik (hui vang). A jósjel azt üzeni: forradalom előtt állsz! Az Igaz Ember az ilyen forradalmi, gyökeresen megújító életkorszakban fokozottan ügyel az időszerűségre. Sem korán, sem későn nem cselekszik. Az idők jeleire figyel. A jósjel bízik sikeredben.

Gondolatok
Megválni a régitől nehéz. Amihez hozzászoktál, rád nőtt, mint a bőr, amely sokáig védett, de egy idő után már szorító börtönöddé vált. Fájdalmas megválni tőle. De alatta már érik az új. Minden új először belül születik - új életciklus előtt állsz! A megújuláshoz két dologra van szükség: tetterős lépésre - és óvatos kivárásra. Késni baj, de még nagyobb baj, túl korán indulni. Jou fu. Egyrészt azt jelenti, hogy benső változása a külsővel összhangba kerül. De azt is, hogy a megújulás folyamatát a szellemvilág segíti. Ahogy születésekor az ember nincs magára hagyva, ahogy keltetésnél a tojásból kikelő új életet a tyúk melege érleli s vigyázza - úgy ügyelnek a láthatatlan világból ránk, különösen akkor, amikor „újjászületünk”. - 158 -

A Ko két trigramból áll. Tűz a Tó alatt. Két összeférhetetlen elem, együtt forrásban lévő állapotot jelöl. Ezt a jelet forradalomnak is nevezik, a magyar szó nagyon is találó. A jósjel vonásai ehhez a forradalomhoz adnak taktikát - megkülönböztetve a lázas lázadást a forrás forradalmától. „Forrni” valami csak akkor tud, ha eléri a „forrpontját” - a lázadáshoz elég a láz: indulat, elkeseredés, bosszú, gyűlölet, vakmerőség, az „ebből elegem van!” dühe. Mindkettőnek lehet valódi oka, mindkettő szolgálhat igaz ügyet - a különbség ott van, hogy a forradalom győz - a lázadás veszít! Veszít azért, mert tettét elvakultan indítja, nem látja át az erők valódi természetét - főleg azt nem látja, hogy nem kívül, kell letépni, hanem belül kell megújulni! A forradalom lényege nem az, hogy a külső helyzet tarthatatlan, hanem az, hogy az Új készen áll a születésre. A vedlés nem azt jelenti, hogy az állat valamit letép magáról - hanem azt, hogy alatta új bőr rejtőzik, mely ledobja a régit. Az „Ebből nekem elegem volt!” - a forradalomhoz kevés. Az is látnom kell, mit teremtek helyette. Az igazi forradalom nem ismeri sem a türelmetlenséget, sem az erőszakot. Csak a türelmet és erélyt. Az igazi forradalmat gondos benső-külső munka előzi meg. Átgondoltság, nyugalom, hit - és főleg tévedhetetlen ítélet. Látó, tiszta szem - ez a Tűz pozitív tulajdonsága - és Derű - ez a Tó erénye. Ven király szerint a forradalom természetes állapot. Minden állandóan újjászüli magát. Először mennyiségileg dúsul, tágul, növekszik, feszül s aztán átcsap egy másik, minőségi állapotba. Ezt a természeti folyamatot azonban az ember ritkán tudja végrehajtani. Az ember elodázhatja vagy elhamarkodhatja a cselekvést. Benne ragadhat a túléltben, az erjedtben, a rohadtban vagy - ha nem lát tisztán - túl korán „letépi magáról régi bőrét”, de új nincs még helyette. Amit elhagysz, az a múltad: a megszokások, jellemmé kövült érzések, vágyak, gondolkodásmódok. Nem szívesen válsz meg tőlük, mert hozzád nőnek. Úgy érzed: eltartanak, még ha rosszak is. Életösztönből is kapaszkodsz a régibe. Ráadásul az emberek így szoktak meg. Mit kezd véled az élettársad, ha „megújulsz”, holott ő a régihez szokott? A megújulás nem magánakció, hanem mindig és kivétel nélkül közösségi cselekedet! A lázadó csak a felforgatásig jut el: ki akar menekülni terhessé vált sorsából, s nem veszi figyelembe, hol tartanak mások az életükkel. Sok válást, menekülést, emigrációt szült a lázadás szelleme - utólag derült ki, hogy a lázadó magával hurcolta összes „kiforratlan” problémáját! A forradalmár felelősséget érez az emberi közösségért, amelyben él. S mivel az érzi az időszerűséget, tette eredményes lesz. Ami a legfontosabb: a megújulást először önmagán kezdi. Új világot csakis új ember teremthet. Ez az, amit az újkori történelmünk forradalmai rendre elmulasztottak. Először magadat kell megváltoztatni - s csak utána a „rendszert”. Ez vonatkozik az élethelyzeteinkre is. Az nem „megújulás”, ha valaki átrendezi a bútorait a lakásában. Sohasem a körülményeken kell kezdeni. A megújulás először mindig benső lépés. Isten felé. A beteljesedés felé. Szellemi értelemben ez a fejlődés útja. Megújulni sokszor kell életünk során. Benső késztetés ezt éppúgy elindíthatja, mint a külső körülmények kényszerítő ereje. De tudd: a külső tükörkép. Hiába töröd össze, ha nem tetszik az arcod. A jósjel radikális változtatást javasol - de „kínai” módon. Azaz: bölcsen, megfontoltan, ihletetten, derűsen.

Vonások
1. Sárga tehénbőrbe csavarják. Érlelődsz, s érlelődik a helyzet - mint magzat az anyaméhben. A késztetés erős - de ne tégy semmit. Ne avatkozz semmibe! Egyetlen teendőd: megérlelődni. - 159 -

Maradj a helyeden. mielőtt lépnél. és bajhoz vezetne. Minden alkotó csalódik művében . elszánhatod magad. félelmet. Ne indulj még! Túlkapásokhoz vezethet. még nem igazán az. Az idők jeleiből láthatod. A forradalom utáni állapot: a dolgok sohasem úgy sikerülnek. Akkor megérsz a tettre. önzést. Mit kell föláldoznod? Minden görcsöt. Megállni nagyobb művészet.mondja a vélemény. éretlen s erőtlen tettekhez. Érzi.2. ahogy álmainkban éltek. Továbbmenni már fanatizmus lenne. hogy az Egész vele van.úgy bontakozik ki a Megújulás látható eredménye. Háromszor is fontold meg. A kis ember. Benne folytatták azt a csodálatos alkímiát. Szűnik a megbánás. Siker” . egyetemesen is igaz. de ellenedre van! A Ting a kínai magaskultúra jelképe.környezetünk pedig nem cserélt lelket. hogy tisztánlátás. hogy megértél rá.160 - . 3. Tisztábban kell látnod. az embert istenivé tette. Ting ÁLDOZATI EDÉNY (Képjel: Szent áldozati edény képe) „Magasztos üdv. Egység a világgal s a szellemvilággal. 5. Így az út nyitva áll. ősi tárgya. Vigyázz. Minden áldás áldozatból születik. Ez a nagy tett pillanata. mit tégy. S az új magában rejti már egy következő megújulás csíráit. a barbárt kulturálttá. amely a földit égivé. ha tisztán látod. A valódi elszánás se nem túl óvatos. Éber tekinteted most nem a „lázadóé” hanem a józan „forradalmáré”. Ha az újjászületés már háromszor szóba került. hogy ami történik veled nem érted. mitévő legyen. 4. önáltatásból fakadó téves ítéletet. Mi magunk sem változtunk annyira . Isteni áldozatból. Amit tesz. Nincs hiba. Még el kell oszlatnod sokféle. Ez most a dolgod. Az Igaz Ember úgy újul meg. Ez a legősibb gondolat: a világ áldozatból született. El kell fogadnunk az emberi gyengeségeket. csak alkalmazkodott az új körülményekhez. A megújulás sorsszerű! Az út nyitva áll! A kétely eloszlik. aki jóslat nélkül is tudja. Itt már az Igaz Ember lép. Önmagunk gyengeségeit is! Minden eredmény: részeredmény. Az Igaz Ember elfogadja a kompromisszumokat. és nem a csalódással foglalkozni. Harcba szállni bajt hoz. Saját napodon megújulás! Harcba szállni üdvös. bizalmat kapsz. 50. Az áldás az ég válasza az áldozatra. Cselekedhetsz. bizonytalan. csak arcát változtatja. Továbbmenni: baj. szorongást s azt a rögeszmét. . És mások is látják majd. A Fa a Tűzben ég. még mielőtt jóslatot kérne. S ahogy vedlés után a tigris új bundáján megjelennek a csíkok . Te is csak áldozatból születhetsz újjá. régi megszokást. A helyzet is az. Az Igaz Ember úgy újul meg. Tettre alkalmas vagy. s mik lesznek a következményei. Kitartani veszélyes. 6. mint a tigris! Támogatja a magasabb világ. téveszmét. se nem vakmerő. az anyagit szellemivé. a „Főnök Fia”. mert amiről azt hiszed. Minden nagy család és dinasztia szent. Tetteid csak akkor lehetnek hatásosak. Elindulhat a forradalom. mint egy leopárd. aki még nem nőtt fel. mint elindulni.nem így képzelte.

s ezért vigyázz: mi az az eszme. hanem az égben van. se az embereket.mert akik építették. Előnyös a maradékot eltávolítani. vagy lehazudja. akinek. ami sorsod. Már tudod: csakis olyasmiért érdemes harcolni. negatív érzéstől. Ne engedd magadhoz a mérgezett nyilakat. az rejtette sorsod ajándékát. amelynek praxisa az agykontrollhoz hasonló. ami eddig soha. ha a vállalt sors irányába működik. Új korszak hajnala ébreszt . Az igazi kultúra az embert szellemivé teszi. művészet s kultúra alapja. A Ting jelében minőségi változás történik. rosszakaratot. A képzelet mágiája eltávolítja a méltatlant . Most fölismerheted s megszilárdíthatod a sorsodat.de ártani nem tudnak nekem. Egy nehéz sors áldott lehet és boldog . ki az az ember.s nincs azon. ami túlhaladott benned. amelynek áldását már megtapasztalod. most az újat kell megalapozni. Üdv. Ma ezt kevesen értik. nem csak a külvilágtól. mint New York . az égi származás emlékét ébren tartja benne . még akkor is. emberi viszonyaidat. súlyos karmát vonz magához. A Ting jelében benső érésen mész át.” Akinek edénye „teli” van. holott nem az! Dobd rá az önzésedet. nem a vágyak kielégítése . Valódi létélményünk nem a halál. Szókratész azt mondta: „Megölhetnek . A jelképek. amely a halál és a mulandó rögeszmék szolgálatában áll. Áldás pedig csak azon van. A kicsik a nagyot gyűlölik. gondolattól! Ne minősítsd se önmagad.hanem a szellemi értékek megvalósítása.egy könnyű élet boldogtalan. Aki ezt önös célra használja. archetípusok hatalma óriási! A Tingben elég a méltatlan. ami csak visszatart. a halhatatlanság tudatában éltek. Az áldozati edényben a nyers megfő. Tiszta lappal indulni azt jelenti. s hogy az elsődleges cél nem a létfönntartás eszeveszett küzdelme. félelmek és akadályok terhét ne vidd magaddal.s ugyanakkor imaginálja a méltó. . Hibátlan. s mi az a jövendő. ami csupán az életed. hanem a halhatatlanság. ha nehéz . kevesen tudják. és hazájuk „nem e világból” való.ne vidd át nyomasztó álmaidat. Vedd el ágyasodat. Társaimat ellenséges gondolatok gyötrik . Vonások 1. Az üzenet: élj fölfelé! A láthatatlan világ segít. érzéseidet. azt le akarják húzni.s értékesebbnek tartod életedet. Szabadulj meg minden rossz emléktől. Irigységet. saját benső hangjaitól is meg kell óvnia magát. Ez egyébként minden igaz vallás. aminek odaadod magad. A piramis tovább marad fönn. a méltó. hogy az is sikerülhet. amit idáig értéknek véltél. Az áldozati edény teli van értékkel.az álkultúra az ember isteni származásáról nem tud. Régi reflexek. Amit eddig talán méltatlannak véltél. tiszta jövendőt. embertelen is! Sátáni agykontroll.de ez nem ér el hozzám. megvetést. Ezután már könnyebben elfogadod azt. szokások. 2. amíg New Yorkot az időpánik s az anyagba tapadt rögeszme rémült nagyravágyása szülte. mert akaratlanul is saját kicsinységükre figyelmezteti őket. és megjelenik benne az új. Ami eddig gondot okozott most áldást hozhat. Az álkultúra nem csak istentelen. mert csak kevesekben ég az áldozati tűz. vacak és szorongással teli. A réginek minden fertőző emlékétől meg kell szabadulni! Most kell odaadóvá válni. A megújulás mágiája akkor üdvös.161 - . amin áldás van. Itt tudod átminősíteni gondolataidat. Az üdvös tett a világban ellenséges érzéseket vált ki. s lesz belőle kifinomult táplálék. Áldozati edény felfordult lábakkal. hogy ők maguk is szellemek. ami a Sorsod . Aki fölfelé kezd élni. ha fiút szül. Dobd rá az áldozat tüzére mindazt.Gyökerünk nem a földben. Gondolatok A jel az ősi kínai jóga titkos elemét rejti magában. A forradalmon már túl vagy.

de nincs igény rá.Hitetlenségtől. Ne aggasszon. Új értékek elismeréséhez új idő kell. 6. sem vihar meg nem ijeszthette . Az áldozat önmagában hordja jutalmát. Szívedből. amelytől először megijedünk. hogy ne aggasszanak a kezdeti kudarcok. De azt is. siker.ha belép a sorsba először ijedtséget szül. Végül üdv. Elismerést mindenki csakis lelke legmélyéről kaphat . Szilárd hittel cselekedni üdvös. válságtól. a földrengés. Lent és fönt. A tavaszünnep villámlással.s társuk a magasrendű szellemvilág. Minden előmozdító. 4. Megbánás.amikor a régi eresztékei hirtelen megrepednek és semmivé válnak . Meg kell érni rá. 51. félelmetes. Nagy üdv.s csak később ébredt föl. Gazdag lelkű emberek magányosak a világban . Az áldozati edény fogantyúja elváltozott. Az új értékek működni kezdenek. Új világ születése. Az áldozati edénynek lába eltörik. Szemünk homályhoz szokott. Minden újjászületésnek két fázisa van: egy megrázkódtató. félelemtől. Baj. dörgéssel kezdődik. Halálból visszatért emberek mondják. hogy kincseiddel egyedül maradsz. s rád találnak azok. Az áldozópap a színültig telt áldozati edényt olyan nyugalommal tartotta a magasba. balszerencse. megnemesedik.az ősi világban „megrendülést”. akik ebben segítenek. Csen GERJESZTŐ (Megrendítő) (Képjel: Égből zuhogó eső .egyetlen csepp sem csurgott ki belőle! . hogy nem tudja legyőzni! 3. hogy sötétség a fényt nem óhajtja befogadni. Hétköznapi értelemben arra biztat ez a vonás. bánat. Most élheted át a bölcs boldogságát. Tudd. A hamis „áldozat” azt jelenti. negatív gondolataitól. hogy igazi értékhez csakis megrendülés útján lehet jutni. túl hatalmas lép az életünkbe. „Emberektől dicsőséget nem veszek!” .162 - . bukás: jönnek-mennek. hogy az istenivel való találkozást megelőzi az istenfélelem ilyenkor valami túl fényes. a halálból ébredő új élet először riadalmat kelt. riasztó szakasz . Ma ez a képjel „időt” jelent . Tarts alapos önvizsgálatot. felemelő fázisa. Ne kövesd ezt az utat! A nagyravágyó súlyos kárt okoz önmagának s környezetének. Minden művész tudja. A tett akadályozott. A herceg étele kiloccsan. Az új már készen van.mondta Jézus. hogy saját egódat túlhizlaltad. 5. de egy új létciklus kezdete is. s bemocskolja az életet. A jósjel azt üzeni: ne félj a dörgéstől. Légy kitartó. Most belülről cselekedhetsz. A dermedésből. Saul ájultan leesett lováról. riasztó hírektől mindez az új élet előhírnöke! Mai korunk teljes egészében a Csen jelében áll.s egy örömteli. a riasztó hír mindez nemcsak valaminek a vége. öröm. Most a sorsodat csinálod.s egy áldott állapotát rejtő nő képe. Az áldozati edény fogantyúja nefrit. Az áldozati edénynek sárga aranyfogantyúja van. A bölcs boldogsága senkitől sem függ! Az élet nehézségein győztes mosollyal vándorol keresztül. Érik az időd. Sok a válság. s ez bukáshoz vezet. megrázkódtatás. valódi hittel teli ember körül az élet megszépül. vakító fényességétől. Mindenkit bemocskol. És minden hívő ember tudja.de jön. amikor az új színre lép. Pál. Valaha a tavaszünnepet szertatásokkal köszöntötték. „sokkhatás” termékeny inspiráció. amikor Krisztussal találkozott . lelked közepéből.vagy ami ugyanaz: Istentől. Az isteni . mint egy ÚJ EMBER. szerencse. hogy sem földrengés. szelíd erejét: nem függsz a külső körülményektől. A törtető önmagának is hazudja a „hitét”. hogy útjuk egy stációján megrémültek a szeretet hirtelen felvillanó. Félünk a szabadságtól. Az áldásos „eső” késik . Szerény.) A jósjel szavai még: mennydörgés. Minden újjászületés hírnöke a megrendülés.

jön-megy a baj. szorongások és negatív gondolatok uralnak: ne lépj! Az üdvös tetthez lelki nyugalom kell. Ebben a jósjelben éled át. ijedelmek. Felrázó.az idő neked dolgozik.163 - . s jelenedet gyötrik. Ne a nehézségekre . ha az első hangulati fázisban megrekedsz! Aki nem fél. Azt mondja: ha figyelmem a Középen van. amelyek álmaidban visszajárnak.mondta Jung. Üdvös tett csakis nyugalomból születhet. új vállalkozás. amit nagy veszteségként élsz meg. az az induló Új. Sok minden felszínre jön. Építsd meg házadat. A megrázkódtatás felkavarja a mocsarat. Ami riasztó ebben a jósjelben. A Megrázkódtatás újjászül. az hozza az áldást. Karmikus tartozást. Ami félelmet kelt. Talán maga a megrendülés . A „Megrendülés” most elmossa mindezeket . Az ember csak utólag tudja meg. ha! Üdv! Amitől félsz. Célozz nyugodtan! Ne kapkodd el a lövést! Lelked csendes középpontjából tudd azt. 5.de sok minden mást is. ha villámok csapkodnak körülötted. 4. Új terv. a vízen is járni tud. ez a benső bizonyosság ennek a jósjelnek a kulcsa. feloldatlan félelmeket. az válik előnyödre. szorongató múltbeli élményeket. Baj. Megrendüléssel jön a veszély (Li). akkor is.az hozza a szerencsédet. új szemlélet. Ami kívül . Bensődből cselekedj. Ne válj kicsinyes érzések rabjává. Tedd.s egy derűs. komplexusokat. Most nagyon erős a késztetés: cselekedned kell. s nem ér veszteség. sem a cselekvésre nem alkalmas még az idő. A „veszély” (Li) itt „múltadból kísértő szellemet” jelent. És látszólag váratlan. nyugtalanító és szorongást keltő . ez a nyugalom. amíg félelmek. Teremts szívedben békét! Nézd nyugodtan a vihart! Ne vedd át mások rezgéseit. Megrázkódtatás jön: jaj. Mássz föl a kilencedik dombra. s ne félj . ne fuss utána! Hét nap múlva megkapod. Vagyonod elvész. Ami megrendít .végre tisztábban láttad önmagad. Az új bömbölve születik. Ez most tudatosul benned. Ezek az érzelmi kísérői egy új életkorszakodnak. Az igazán nagy dolgok nem tudnak észrevétlenül belépni életünkbe. örömteli. 3. Ne légy körülményeid játékszere! Bensődet kövesd! Ennek a vonásnak a titkáról vall az az aikidó mester. Most energiák szabadulnak fel. Mozgásba lendülnek a dolgok. ha nyolcan nyolc irányból támadnak rá.Ez a lélekjelenlét. Ez a tudat vezessen! „Ha egy benső helyzetet nem tettünk tudatossá. hogy kívül két állapoton mész át: egy megrázó.a szívedre figyelj. oldott fázison. hogy „Sorsod kiált!” Ez a nagy élmények megrendítő hatása. Amit először bajnak ítéltél. 2. hogy roppant dinamikus. nem az időben élek. akit nem lehet legyőzni akkor sem. S ez új távlatokat nyit előtted. Erre törekedj. amit a Közép akar. kívül mint Sors jelenik meg” . Nem látsz tisztán. új életszakasz. Gondolatok Amikor valami indul: megrázó. A „Kilencedik domb” olyan hely. mint a robbanás. Vonások 1. mi jó neki. Amíg nem látsz tisztán. hogy egy új ciklus születik benned s körülötted. ahonnan magadat és sorsodat végre felülről látod s rájössz. de sem a megértésre. Megrendülés. jaj! Nevetés követi: ha.

) Mások pánikját ne vedd át. hogy te sem látsz még tisztán . Nyugalomban egy zsonglőr tizenhat tányért tart pörgésben . Erre van szükséged most: megállni és tiszta szemmel visszanézni valaminek a végén.) Valaminek a határához érkeztél. saját válságait könnyebben megoldja. más normák vonatkoznak már.innen már másik kör indul. Tanúként.nem különb vagy. Egy ciklus befejeződik. Ha most lép: bajt hoz. mert életünk tételekből áll. A Megítélés a meditáció lényegét fejezi ki: „Hátát nyugalomban tartja. vagy csodabogárnak néznek . A bölcs arra figyelmeztet. Az „ismétlés” alapvető gyarlóságunk. összes hibáinkat átvisszük az újba. és valami éppen induló újnak a határán. Társai megszólják. negatív gondolatait! Ne vedd át mindazok érzéseit. ha a Gerjesztő fölébreszt. hanem arra a magas fokú önismereti állapotra. Félelemből. csak a szomszédokét. Nem tapad személyes énjéhez. Számvetésre azért van szükség.164 - . Most derül ki. ami álmaidból. vágyaidból. hogy itt most lezárult egy tétel s új van születőben. félelmét. rálátva saját lényedre s tetteidre. ne alkalmazkodj hozzá. Ken NYUGALOM (Hegy) (Képjel: valakinek a szeme visszanéz. sokirányú baj. idáig tartott . s ezért nyugalmadat sem életed eseményei. A számvetéshez nyugalom kell. Légy nyugodt s tedd.ezért szólnak meg a többiek. Rád. mi az. A látvány pánikot szül. Ez a vonás a ma élőknek nyújt tanácsot: ne vedd át mások rögeszméit. Ez most a számvetés ideje. azt benső nyugalmam megállítja. Visszavonul benső udvarába. újra és újra házasodik s válik. hogy mi vezetett a jelenlegi helyzetig. hanem mert nincs még egyforma jövőképetek. nem az önzés miatt. „Az Igaz Ember ilyenkor megvizsgálja a szívét. De még nem érte el a baj a testét. amelybe a régiből csak a véled egyívásúak kerülhetnek át. Ugyanakkor tudd.járj a saját utadon. Nem a manapság divatos álomvilágba menekülő képzelgésre gondolok. s nem hagyja el a helyét. hogy mik voltak ennek a lecsengő tételnek a tanulságai. mintha Isten szemével látnál.mert a hibás „vírust” hurcolja magával. és sorban mindenre és mindenkire válaszolok. amikor valaki az egyetlen elhibázott párkapcsolatból is megtanulható tanulságot nem fogja föl. esztelenül rohan tovább.” . amit akarsz! Ne foglalkozz a félelmeiddel. Aki más sorsából tanul. 52. s ne igyekezz meggyőzni senkit. mint amik szerint eddig éltél . Amivel szembesülsz. inkább a tennivalóidra figyelj! 6.pánikban egyet is leejt. A megrendülést mindenki másképp éli meg.sorozatos. Pánikban az események felgyorsulnak . amikor úgy nézel magadra s az életedre. ugyanúgy. Ne törődj a rágalmakkal. az a realitás. akik belefagytak a jelenbe! A társadalom ma beteg. csak más. lebecsülnek.” A „ember. Várd meg a fényt. aki nem nőtt fel”. s vég nélkül ismételgetjük. belül ez nagyon is dinamikus és feszült állapot. mert megbetegít. Nincs hiba. Megrendülések egymás után. ugyanazért . (Lásd János apokalpiszisét. mozdulatlan békéjét. s ha nem tudatosítjuk magunkban egyrészt azt. „Idegen” lettél. nem látja az embereit. Másukkal való új társulást.nyugalomban lelassulnak. bizonytalanságból ne cselekedj. hogy a Ken jósjel csak kívül hordozza a Hegyek csöndes. Jó példák erre a sorozatos elválások. Ilyenkor nincs egység. Nem hiba. másrészt. Minden láthatatlan látható lesz s megszilárdul. törekvéseidből valóra vált. sem lelked tudattalan erői nem fogják megteremteni. Ezt neked kell létrehoznod! Az általunk teremtett nyugalmat úgy hívják: meditáció. Új élet gyakran új közösséget is jelent. ha megvetnek. s a legtöbb bajt okozza.

(„Meditációra legalkalmasabb hely: a piactér!”. „Legyek indulatos? Guruljak dühbe? Hagyjam magamat megtermékenyíteni különféle tervektől. bár rendkívül nehéz. ha „indulnál”. Légy itt és most! Ne légy se csalódott.Kérdésedre az általános válasz: állj meg! Nyugtasd meg szívedet! Vonulj „benső udvarodba”. mitévő légy. Nézz körül az életedben . Ami lesz: nincs. Az erőgyűjtés. se múltba ne kalandozz. amelyben össze tudod szedni magad. . ha nagy oka nincs. vágyad. hogy nagyon-nagyon hosszú idő. Ha most minden állni látszik: tekintsd áldásnak. próbáld meg belül: „menet közben” is elérhető benső nyugalom. Ebben egyébként pihenni is lehet. Ökölvívásban ilyen a „fogás”.s az is ritkán. Folyamatosan előnyös. vágyaktól mentes állapotból tudod megítélni. s csak a kezed. Ha egy pohár bort tartasz a kezedben. hogy az igazi elindulás nem az első.az adott helyzet lehetőségein belül. hogy nincs idő .ugyanígy. A Tai csi Csuan is olyan taktikát javasol („Vidd vissza a tigrist a hegyre”). Állókép. Minden csak Van. Ilyen pillanatokban az ember egójához menekül. Máskor eliramlik ez a pillanat: most megáll. Ez a vonás arra tanít. Mintha először látnád. hogy konok. mi lenne. Veszély. reményed. amely az ellenfelet blokkolt helyzetbe juttatja. Még józan szemmel látod. Mint Horatio a Hamletben: „. ha mások nem hagynak magukon segíteni. Az Örökkévalóság nem azt jelenti. 3. érzelmi és gondolati csíráktól?” A megfontolt ember mindig a legjobbat lépi . A szívet fojtogatja (hszün).amikor elindultál. és megnézed alaposan. Nem vezet jóra.senki más! Ne engedd. hanem az első előtti lépés. még hallgattak benned. erőszakos módon „kézbe vegye” a sorsát. ha egy külső kihívásra válaszolunk. Ha nem tudod leállítani kívül. szilárd. Nézd meg a kérdésedet . egész eseményláncot húz magával. most magad vagy önmagad dolga . Ebből a józan. Nézd magad a tükörben . még akkor is.. Gondolatok Se a jövőbe. hogy mit tegyen.. a bölcs megállítja. Lábszárai nyugalomban.. félelem és hitetlenség megtorpanásra késztetnek.csak szüntelen Jelen. A másik. Minden esemény belőlünk indul. Látod. minek adod oda magad. hogy bizony fájdalmas. 2. Nincs a világon nagyobb csoda. akaratod hajszoljon tovább! A Hegedűs a háztetőn című műben. mint a realitás. Vonások 1. A helyzeted magányos feladat. Erőltetett nyugalom csípőtájon. szorongásod. Kétely. még józan és dönteni tud. Ha mozog: állítsd le. s azt mondja neki: „Először üljünk le!” Ez ennek a jósjelnek a tanácsa. s keservesen elvetélni a rosszul sikerült ügyeket.ez az egyik tanács.fel nem indul.” Később már csak elfojtani lehet a fellobbant tüzeket. De csak akkor indulj. hogy jól látod. Lábaidban nyugalom. Mintha utoljára látnád. se reménykedő. Szíve nem vidám.ugyanígy. Tudomásul kell venni. Rajtad múlik. hogy mindenkit csak a saját tapasztalata érlel . csak egy pohár bor van. Menetközben bukkantak fel . hogy félelmed.ugyanígy. Harcművészetben olyan helyzetet teremts.mondta egy zen-mester. nem közös. hanem azt.165 - .) Ügyeidet most stabilizálni kell. ha jónak látod. Nincs hiba. Itt még nem született meg! A fej és a szív tiszta.. amikor a lelkünk még nem indult el. megpihenés általános célja is lehet a Ken jelének. Bízz abban. s újságolni kezdi a jó hírt. Ami volt: nincs. Nem tudja megmenteni követőjét. Kövesd csak odaadóan az utadat! . Ezért is szükséges a megfontolás. amikor a házasságszerző lihegve berobban. Ha már egy indulat megszületett. Itt még szabad vagy.

mit mondasz. A meditációt . hanem szabadulj meg tőle. hogy egyre mélyebben belenöveszti magát a föld sűrű. pillants rá. kiéletlen vágyak. A növekedés küzdelem . ahogy megálmodtam!” Magasra nőni csakis rendíthetetlen alapokon lehet. eléred. az a benső szilárdság. mint ahogy szeretnéd!” Két természeti hasonlat segít átélni a helyzetedet.” A beszéd: mágia. Végre látod.Az első vonalnál még dönthettél: tüzet gyújts-e vagy sem. Az ego még nem adta föl.szüntelenül alkalmazkodva a külső lehetőségekhez. 5. Csien FOKOZATOS FEJLŐDÉS (Képjel: Víz és vágás. végül beleömlött a tengerbe.s ha már látod. az belülről és alulról növekszik. szélesedett. ami nem. a két kua hasonlata: egy Fa nő a Hegy tetején.de nem az a célja. nem bánod meg. ne söpörd szőnyeg alá az üszkös parazsat. hogy ami a tiéd. mitől „fulladozol” . azért nem érdemes gyötörni magad. Akár magadról. És nem benső zavarból. hogy legyőzd a külvilágot. s ne is nézz utána. A másik. Ez a Csian folyó szimbóluma: forrása a Csou-királyságból. Figyeld. hanem hagyni létrejönni. Nem lázad. KözépKína hegyei közül eredt. a múlt kiéletlen vágyainak s teljesületlen reményeinek füstje fojtogat. rádöbben. A test (személyiség) nyugalma.166 - . majd szétterjed. Nagylelkű nyugalom. Nincs hiba. kanyarog. hogy nem vagyunk megfontoltak. A bizonyosság: „Úgy lesz. mint egy eskü: nem lehet megváltoztatni. hogy üdvét éli éppen. Semmilyen elfojtás nem helyes! A „fojtogatás” (hszün) szó „füstöt” is jelent. de most végre nem szól bele a játszmába. 4. s másik világot látnék magam körül . Amit ilyen szemlélettel teszel. Itt már lecsendesül a „szív”. Nézd meg. Nem akar már semmit. ambíciók. hogy nyugalomból szólni. A másik lényeges dolog: külső alkalmazkodókészség. és vonzza a jót.) Kérdésedre a válasz: „Halad. sötét rétegeibe! Amit látni. vizsgáld meg. s az ember minden kimondott szaváért felel. Az állkapocs nyugalma. Ami a növekedés folyamatát segíti. Itt már nagy lánggal lobog. . erre-arra csörgedezik. Szavaidnak rendje van s így nem lesz okod megbánásra. Az érzelmi stabilitás és az elme nyugalma szétárad. s megpróbálod elfojtani. Mennyi idő kell hozzá! Ráadásul külső szem csak a lombjait látja. mintha másik ember lennék. félelmek nem gyötörnek túlságosan. füstös szemüveget. sőt. Ha megnyugszom. Ilyenkor döbbenünk rá. Szavainkkal nemcsak „kifejezünk” valamit. ne dugd el magadban újra. de teremtünk is. duzzad. egyre duzzadt. s hatalmas. 53. Sokszor megbánunk valamit. szerepjátszásból. „A jó mondat .még az emberek is „mások” lesznek hirtelen. minden adomány. kételyből. akár másokról van „sötét” gondolatod: engedd feljönni. Mit jelent itt a megfontolás? Azt. Üdv! Egyetlen igazi nyugalom van: amikor az ember belenyugszik sorsába. ahogy egy vékony erecske elindul. Mindenhová belebújni.nem akarni kell. magába gyűjt más vizeket. Ilyenkor mintha levenném az orromon felejtett.mint a harmóniát . és ezért megkapja. hanem hogy kiteljesedj! A növekedés akadálya: a türelmetlenség.olyan. gyökereit nem! Pedig ez teszi a fát naggyá. átvágta magát hatalmas térségeken. amit kimondunk. s ki beszél belőled! 6. de jóval lassabban.írja Hamvas Béla . hömpölygő folyammá válik. erőssé. Mit jelent ez? Mindig a legkisebb ellenállást követni. de hagyd elmenni. fogást keresni hajlékonyan. szívósan . Az egyik.

Kifosztjuk egymást. A jósjel a beteljesülést a férjhez menő lánnyal szimbolizálja. hogy sorsod nem egyenes vonalban. Csak szóbeszéd.” Bármit kérdeztél.vagy ahogy manapság mondják: „meghülyül”. A „lélekmadár” elindult. többé nem párosodik már. Nincs hiba. haladásod döntő állomása volt! Nietzsche azt mondta: „Akarni = egy akaratot sokáig akarni. hogy hozzá kell nőnöd a feladathoz. megcsúnyul az ember . hogy fejlessze a közönségeset. hogy a vadlúd milyen sorsszerű stációkon jut át. a válaszban nemcsak a távoli beteljesülés lehetősége rejlik. Ebben a jósjelben tanulod meg. de ha ezt a lassú küzdelmet sietteted. Gondolatok Türelem. mert nem az övé. melynek célja. hogy kérdésed mögött nem futó vágy. akkor az egészből nem lesz semmi.s tudjuk. de céljától még messze van. de az is. Röptével érzékelteti az érlelődés. amit föl kell nevelned magadban. hogy a lelke mélyén egy pillanatig sem hiszi. Éretlen vagy még. mert sorszerű. mint amikor nagy gazdagság.” A Csien jósjel mélyebb értelme önmagad és mások lényének fejlesztését látja itt: „Az Igaz Ember szilárdan őrzi erkölcsi s szellemi erejét. hanem cikcakkban halad. Az egyes vonásokban pedig azt írja le.Idővel a gyökérzet a sziklát is szétrepeszti. szellemibb legyen.és nyomorúság! -. . A vadlúd a part felé húz. Lépésről lépésre. Ne akard erőszakosan kézbe venni sorsod irányítását. A lélek számára nincs nagyobb próbatétel . belefúrja lágy szálait a kemény kövekbe. Van egy rejtett érzése: bármikor jöhetnek s elvehetik tőle. mert pár nap a világ. nem azért. a helyzet néha teljesen reménytelennek látszik. Ez azt jelenti. mert tudjuk. „Ne aggodalmaskodj a holnap felől!” Maradandó értékek lassan gyűlnek össze. amikor semmi sem történik. nem szabad itt leragadni!” S utólag kiderül: amit mellékvágánynak hittél. Van. A fiatal fiú nehézséggel találkozik. azért rohanunk. hogy valahová elérjünk . Olyasmi. Ezt a nyugtalan mohóságot érzed modern életünk minden percében: rohanunk. Van nap. azonnal megkapd. hirtelen siker összenyomhatja az embert. Valaki azt kiáltja benned: „Az egészből nem lesz semmi! Gyerünk tovább. Fokozatosan. Dolgozz magadon türelmesen. hogy a váratlan teher alatt eltorzul a jellem. A „vadlúd” itt hófehér Lélek-madarat jelentett valaha. azt megérdemeld! És másokat se siettess! Vonások 1. hogy egyre tökéletesebb. Rohannál tovább. hanem valódi beteljesülés óhaja rejlik. „Felgyorsult életünk” mélylélektani oka a rossz lelkiismeret. mert belül nem nőtt hozzá. Csak zsebre vágta. hogy most. Ha belenézel egy ilyen hirtelen túlnyomástól felpüffedt emberbe. és visszakövetelnek mindent! A valódi beteljesüléshez tartós alapokra van szükség. amíg eléri a párját. hanem az érlelődés kihagyhatatlan állomása! Ilyenkor elveszted a hitedet. mert megzavarod az érés folyamatát! A korai. igazi társa van. hogy egész civilizációnk roppant ingatag és nem tart már sokáig. nagy siker vagy nagy hatalom váratlanul tör rá. Erről a vadlúdról azt tartották. Ha elveszíti. mi az a „boldog beteljesülés” -. Ahol minden „cik” és minden „cakk” nem zsákutca. az egész visszafejlődik. látod.mert cél már nincsen előttünk. hogy egyetlen. az alkalmassá válás lassú folyamatát. hogy amit vársz. Külső szem ebből csak annyit lát. a Vaskor embere nem tudja. a világot . hogy mindez az övé! Mintha lopta volna. amikor úgy tűnik. Itt sejtes növekedésről van szó.167 - . hogy sietni kell.

Talán egy üres ágra lel. Csak egy állomás. (Negatív gondolataidat küzdd le magadban!) 2. de „eredetet” „ősenergiát”. A férfi elvéti útját. A második teendő: nem továbbmenni. Az asszony három évig nem esik teherbe. 5. átmeneti sikerét. ha az irány hibás. A Nagy Úton pihenő. Hulló tollait szent rítushoz használják. ahová már elértél! Ez is szép. Ebbe a helyzetbe ugyanis vágyaid. A vadlúd lassan egy dombra száll. A Ji-king az üres „karriert” bajnak minősíti. alapvető „jót” jelent. Kui Mei FÉRJHEZ MENŐ LÁNY (Képjel: Lány és esküvői menet. S ez örömmel tölti el! Tudj örülni a kis sikereknek! Ne azt nézd. A „ji” nemcsak rítust. ami előmozdító” . hanem éned káprázatai irányították. a válasz: dicséret. s nem mérted fel sem mások benső szándékait. iszik s ünnepel. A „lélekmadár” eléri első. hogy minden igazit akkor kapunk meg. A kínai hagyomány ezt az aláren. látszólag jelentéktelen ügyről van szó -. 4. s nem tér vissza. sem az. Itt tehát nem világi „sikerről” van szó. aki türelmetlen. hálásan bármilyen is. Üres karrier az. Ne engedd. Nem ide vágytunk. Ilyen értelemben még arra is figyelmeztethet. tudnod kell a helyes arányt öndicséret s önbírálat. Főleg annak. A vadlúd lassan a sziklákhoz húz.mint a népmesékben . ha csak egy üres ág. tovább! 3. A próbatétel . A helyzetet most valahogy el kell viselned. milyen messze vagy még. amit vállaltál. kiszolgáltatott helyzetben vagy. amelyben a lány mint ágyas. hogy teljesítetted. ünnepel! Üdv.lehet külső akadály is: lényegében arról szól. de az örömbe beleveszni sem szabad. Üdv! Beteljesülés. mint „másodféleség” érkezik meg. A vadlúd az égre száll.akkor is. türelmesen. A vadlúd lassan a fákhoz vonul. Fejlődésünk során gyakran száraz „fennsíkra” jutunk. hogy „elrabolják” erődet! Kudarcok és próbatételek erősítik az igazi hitet! A vonás szembesít a magasztos cél s a nagyravágyás döntő különbségével. bénító gondolat ellen. Ha kérdésed szívedből eredt bármilyen. A „toll” és „rítus” ősi sámán szertartásra utal.s ugyanakkor mégis nehéz. A „három év” hosszabb időt jelent. Minden ábrándot kiábrándulás követ. sem saját méltóságod valódi parancsszavát. Ne zavarjon sem mások véleménye. hanem szellemi dicsőségről. Nincs földi s égi cél. Magas eszmény elérése. Csak Isten látja. „A vállalkozások bajt hoznak. ambícióid. hogy egyedül haladsz. illúzióid sodortak.Haladj. Harmadik teendő: védekezni minden gyengítő. hanem azt is. hogy manapság ezt nem is látja a világ. Az idő neked dolgozik.mondja az Ítélet. A legjobb erre gondolni. Üdv! 54. Az asszony terhes. Minden célunk: égi cél! A fejlődés „lent” indul. nem ezt akartuk.de valódi lényed ezt nagyon megszenvedi. Eszik. semmi sincs. Lehet. A fejlődés utolsó stádiuma a legbiztatóbb . hogy törtető céljaidat eléred ugyan . Itt nem csupán egy cél eléréséről. Baj! Kívánatos: rablók ellen védekezni. Örömtelenül nem lehet fejlődni. Vidáman. de nem szül. amikor alkalmassá válunk rá. S minden vágy beteljesülését csalódás. De ne tévedj: ez nem az út vége. De végül semmi sem tudja legyőzni! Siker! Utolsó próbatétel a beteljesedés előtt.) Alárendelt. elégedettség s elégedetlenség között. Ugyanakkor tudd: tovább kell menni! Ha magadat neveled. ami van . hogy várni kell rá. s elfogadni a helyzetet elégedetten. Nem hiba. de a sors beteljesüléséről van szó.168 - . Sikertelen helyzetben az első teendő: megvizsgálni az útirányt. Örülj annak. amikor az ego eladja a halhatatlan Lelket harminc ezüstpénzért. de „fönt” végződik. Tetteidet nem benső tisztánlátásod. 6. A vadlúd lassan a fennsíkra húz.

méltóság nélkül.de vállaltad. A valóra válás mindig csalódással jár. ne a káprázat. ne vetítsd beléjük saját elképzeléseidet . mértéktartással még tetteid is eredményesek lehetnek. kellő önfegyelemmel. Mindennek ára van. Ami a képzeletedben szép volt. De a méltóságunk megfizethetetlen. és nem olyan irányba. vagy benne vagy már a Jel erőtartományában. Kibújni belőle nem lehet.169 - .pedig ez az igazság. Ha szerényen elfogadod a másodhegedűs szerepét. Visszatérést önmagunkhoz. figyelmeztet: nem a tisztánlátásod irányít! Ha már léptél. mi a különbség a képzelet s a káprázat (illúzió) között.a képzelet s a káprázat hatalmai. Nem mások a hibások. Környezeted így vett meg. hol tartanak. Sánta. Mit lehet tenni? Tűrni? Elmenekülni? Kitámadni és jogainkat követelni? Passzívan tűrni egy megalázó helyzetet nem üdvös. Előre tudtad. Vagyis káprázatból! Illúzióból! Valamennyien „szerelem-gyerekek” vagyunk! Szebbnek képzeltek minket. S ha másokkal képzelsz el közös terveket. nemcsak a jót. ne csak a kisbabát lásd. Másodszor: vissza kell térned saját méltóságodhoz. Senki sem hallgat rád. mert rosszul mérted föl magad s mások külső-benső helyzetét. csak használják. ne csak a szülői örömöt. mint amilyenek lettünk. s pontosan annyira értékel.a főhősöket mások játsszák. hogyan őrzi meg valaki a méltóságát a lehető legméltatlanabb helyzetekben is. Sőt kihasználják. akik többé-kevésbé számot vetettek azzal. ha méltóságodat megőrzöd a méltatlan helyzetben. taktikát kínál a helyzet szerény elviselésére és harmóniád visszaszerzésére. de sorsterhet is. . Mint az összes Jósjelnél.delt. hogy ez az igazi szerepkörük . tekintélye. s nem a keserű magot. A helyzet nem eszményi . A Kui Mei a méltóság visszaszerzésének taktikájáról szól. addig a káprázat csakis a kedvezőt látja. Nagy epizódszínészek vonása ez. Sőt. A házasodó lány mint mellékfeleség. hanem a képzelet mágiájával élj: képzeld végig a beteljesülésnek nemcsak fényes. Ezért keserves a csalódás. de járni tud. A jézusi sorshelyzet tökéletes példája annak. ami tetszik neked.csak szerető. mégis vállaltad. hogy nem az. A szirénhangok félrevezetnek! Gondolatok Nem hallgatnak rád. Egyetlen. Fegyelmezett cselekvés üdvös. itt is lényeges: kérdésed egy jövőbeli lépésedre vonatkozik-e. De amíg a képzelet előre látja nemcsak a fényes. ha vágyódsz. Nem főfeleség . És az alázat nem azonos a megalázással.ezt még azelőtt kellett volna. Nincs méltósága. És még valamiről. hanem te! Miattad nem sikerült. Ehhez először is fel kell ismerned a „nem tetszik” helyzetben saját vágyaid teremtő hatalmát. de az árnyékos oldalát is. s néha bizony megalázó helyzetet az „ágyas” képével ábrázolta. de a vele járó rosszat is. A jelnek nagy tanulsága: csakis az igazi Énem hangját kell követnem. Az események nélküled alakulnak. biztonságban vagy. A Kui „megtérést”. mert ezt a helyzetet vágyad és sóvárgásod már megidézte. „visszatérést” is jelent. hogy mindezt te álmodtad . de árnyékos oldalait is! Ha gyerekre vágysz. amit tehetsz. Nehéz elfogadni. A kínai bölcsek realisták. Támadni és követelőzni pedig késő . Ezentúl. az édes felszínt. mit akarnak valóban önmagukkal s veled. az előbb-utóbb megvalósul.figyeld inkább. a valóságban sivár. amennyire magadat tartottad. Azt mondják: „a világ milliárdnyi lénye e jelben születik”. kiábrándító. Vonások 1. Ha még nem léptél. Világodat vágyaid teremtik . de az életre szóló felelősséget is. Most tanulod meg. De mégis: vagyunk. Mindkettőnek varázshatalma van: amit az ember képzel vagy „káprázik”. hogy gondolataid sorssá alakultak.

A férfi birkát áldoz. Ez az a pillanat. hitelesen.kell-e így egyáltalán? Kell-e így. Valóság és látszat között ugyanaz a különbség. Ilyenkor vagy azt mondod: nem erre vágytam! . Csak némasága súgja: várj! 4. 3. Ezt a kapcsolatot nem káprázat. mint a szolgálólányokéi. mert annak nincs valóságos alapja. aki azonban méltósággal és szerényen vállalja helyzetét. Egy félszemű. A beteljesülés azonban még nagyon messze van! 6. A „majdnem teli Hold” a befogadó Jin diadala . mit teszel. nem teljesül. De csak akkor. Például arra. csak másodfeleség lehet. Ji császár férjhez adja a lányát.A megalkuvás is üdvös lehet. A házasulandó lány halogatja az egybekelés időpontját. Feng BŐSÉG (Képjel: Bőségszaru. Történetileg egy nagy uralkodó dinasztia kezdetét írja le a fenti szöveg. Látja. Az illúzió s a vágyvilág káprázatai elvakították az egyik szemedet. Két erény uralja ezt a vonást: a szerény alázat s a bölcs előrelátás. hogy „most jött el az ideje”. önbecsülésed elveszítését? A fejember azt mondja: nem! A szívember azt mondja: igen! A bölcs hallgat: rád bízza a döntést. Ha nem ezt teszi. kivárja a megfelelő idejét. a valódit sohasem kapod már meg . 2. S ha így látod. A házasodó lány még várakozik. hogy a „fát is a gyümölcseiről ismerni meg”. a tervedet. Tisztázó magányra van szükséged. hanem hogy milyen szívvel teszed. Az ezeréves Csu-dinasztia . amikor a jó edző „időt kér”. hamisítványa? Megéri-e az áldozatot: a megalkuvást. Semmi sem előnyös. csak visszavonulhatsz saját bölcs középpontodba. Miért sietsz? S amit tenni akarsz. de nem folyik vér. Áldásos jövőt ígérő vonás.vagy magától is az öledbe hallik. Az igazi díszt nem látja szem. amelyet alulról tűz táplál. hogy lényünk centrumát megőrizzük. Amiről csak képzelegtél. S főleg azt az érzésedet. és ha a sors érdekében történik. Ki kell várni. sorvadni kezdene. Csírázó magokkal csordultig telt edény. Bármi történik velünk. hanem az. Árnyékban maradni üdvös. amíg beérik. Az érlelődés ideje alatt te is beérsz. a valódi töredéke. s a benső értékek mindenekfelett való tisztelete szüli. s mások is őszintébben mutatják meg valódi arcukat.) . A császár itt egy alárendeltjéhez adja a lányát. aki lát.Kína virágkora született ebből a magatartásból.170 - . hogy alá. összhangban van önbecsüléseddel? Vizsgáld meg alaposan a szívedet. most lépj hátra. bontakozz ki minden akcióból. mert itt az ideje. Néha nem csupán vágyaink sodornak méltatlan helyzetbe. Nem az a lényeg. A majdnem teli Hold üdvöt hoz. mert valóságos alapja van. ha a gyümölcsök megértek. Szellemi. Minden jónak s üdvösnek megvan a maga ideje. az események is.vagy fölérendelt helyzetbe kerülünke. A hercegnő ruhái nem olyan díszesek. mert belül van. hogy most semmit sem tehetsz. Sok mindenre rájöhetsz ezalatt. Ha idáig harcban álltál. Ne építs látszatokra! 55. De a másik: lát! Pontosan. mint a képzelet s képzelgés között. a körülményeidet. Nem él: ezt jelképezi a vértelen áldozat. Megjön a tisztánlátásod. ha tudatos. hanem józan belátás. Üres színjáték az egész. Az asszony kosara üres.a teli Hold már fogyni. Amit képzeltél: teljesül. Ha késik is. de türelmetlenségünk is. nem az a lényeg. De az ilyesmiért nem is kár. 5. A külsőséges kapcsolat terméketlen.

hogy egy magasabb spirálkörbe lépj. mint ami kívülről látszik: arcunk olyan. sorsteremtő Mágus. Az is. hogy ne vidd magaddal. amit az élet írt rá. mert tudja. milyen.171 - . reméltél. amelyre sok mindent ráexponáltál: most megnézheted. Az emberek nemigen tudnak új életet. Lelkében más képet őriz az ember magáról. Vonások . akartál: most itt van. A hívóból előjött a fénykép. mégis szomorúságot érez. gyávaságunkat is. hogy ezután már jön a lombhullás. A szellem útja: végtelen. Innen kezdve ne fölfelé törj . a tetőzés állapota. mint az előhívott kép: minden rajta van. Egy reménységed valóra vált. új társak. Ennek több oka van. Kulminál. Ráadásul a kész képen ott a világ is. „Ne légy szomorú! . ha leszedte a fájának termését? Először is azért. elrontottuk. Az önismeret kulcskérdése ez: mennyi a világ hibája s mennyi a magamé. „Ne légy szomorú!” . Napod delel. szebb. A bölcs a következő tanácsokat adja: ne tartsd meg magadnak. szellemibb! Ne azt folytasd. A hibával azért. Minden ítéletet elsősorban önmagunk felett hozunk. amelyben éltünk: sok ember élettervének kell egybeesnie ahhoz. akik bölcsen öregszenek. vagy éppen beteljesül. Csak a test útja véges.) Gondolatok Mindent akkor ítélhetsz meg. de amikor beteljesül.mondja a bölcs. hogy itt valami létrejöjjön. számot kell vetned a megélt kör hibáival. Tükörbe nézni mindig kockázatos dolog. ostobák voltunk. új karmakört kezdeni. vess számot mindazzal. eredményeivel. ha valóvá válik. Nézz körül. azt is. Másodszor. és örömtelibb. Ez nem életkor. S utána nézz tovább! Magasabbra! A bölcs tudja. hogy elkapkodtuk. Miért lenne szomorú az ember. a „középpontodból” nézed. amiről én. Amit hittél. Először is tudja. Másodszor látja. Mindent a gyümölcseiről ismerni meg. Ahhoz. s amikor valami sorsunkban beteljesül. hogy álmaihoz képest kevés a valóság! Álmaiban több volt. amit magunkban letagadtunk.A beteljesülés. amit elértél. (Jól tudják ezt mindazok. ha az egyik tétel befejeződik. egy karmacsíra megérett az aratásra új életkör indul. még élvezi is. Lépj följebb! Álmodj többet! Új tervek. Most itt van . ha tiszta szemmel. hogy életünk szimfóniája sok tételből áll. most kibontakozik. ügyetlenségünket. Mert azt mondja magában: „Ennyi az egész?” A bölcs számára ez a józan ítélet pillanata. s ezért nem esik kétségbe.de nem elég! Ez a jel a megvalósulás örömét s szomorúságát jelenti. A Feng a Tűz és a Dörgés kuákból áll: egyetlen villámlásban ragyog föl hirtelen az élet: itt vau. adj belőlük másoknak is! Tudd. Ez a Feng. amit nem láttál. s józan számvetést tartasz eredményeid fölött.hanem terjeszd ki eredményeidet. Az is. A Feng jelében vizsgázik a bennünk lakó. . nemcsak azt látjuk. hanem éberség kérdése. amit tudatosan akartunk. s ami érlelődött. amit tudattalanul műveltünk közben: az elkészült képre rávarázsoltuk a gyengeségünket. A jóval azért.mondja a bölcs. amit eddig: csak a mókus forog a saját kerekében. mert álmaihoz képest mindig sanyarú a valóság. Az ítélet arról is szól. de azt a sok mindent is. magasabb eszmék! A régit lezárni csak úgy lehet. amiről mások tehetnek. hogy mi az. hogy a Fejlődés spirálisan működik: egy kör most lezárul. mert rejtve volt még az időben: s menj tovább! De fölfelé! Minden spirálkör legyen tágabb. a csúcs után már lefelé visz az út. Mai világunkban ide tartozik a nyugdíjba menetel lelki problémája is. Sőt.Találd meg napodat lelked középpontjában!” Az ember várakozó örömmel kíséri vágyának kibontakozását. Az ember életműve az arcára van írva. hogy hited erősödjön. ha szépen játszotta. de mindjárt eltűnik! Minden sikert a mulandóság és a hiábavalóság érzete kísér. s mi az.

1. Találkozik rokon lelkű urával. Egy életcikluson át - hibátlan. Ha odamegy, megbecsülik. Valaki segít s tanít. Egy „életciklus” lehet rövid vagy hosszú időperiódus, amíg a dolgok megérnek. Valamire kinyílsz, vagy mások kinyílnak előtted. A „megbecsülés” gyakran nem evilági elismerést, hanem szellemvilági dicséretet jelent. Ez a „jól van!” semmihez sem hasonlítható élménye. 2. Függöny takarja a napot. Csak a sarkcsillag vezet. Továbbmenni kételyt s gyűlöletet szül. Hit vezessen! S a szellemvilág segítsége. Üdvös. Bár a dolgok nem alakulnak úgy, ahogy szeretnéd, ne veszítsd el a hitedet. A teljesülésnek vannak sötét fázisai, s az ellenerők oly nagyok lehetnek, hogy megrendül a hitünk. Pedig maga a hit az, ami teremt. És a láthatatlan világ segítsége. Nagy ambíciók elhomályosíthatják tisztánlátásodat. Az „Én akarom!” gyümölcsei keserűek. A hit gyümölcsei édesek. 3. Sötétség délben - napfogyatkozás. A szem káprázik. Jobb karja eltörik. Nem hibás. Ez most nem a cselekvés pillanata. Várni kell, amíg eljön az ideje. Úgy is magyarázzák: egy termékeny sokkos állapot ez; sok minden történik egyszerre, nem tudod még a helyére tenni. Akárhogy is: nem látsz még tisztán. Várj. 4. Függöny takarja a napot. Sötétben látni a csillagot. Találkozik (rejtett) rokonlelkű urával. Üdvös cselekedni. Még nem látsz tisztán, de múlik a sötétség. Lassan indulhatsz - külső-benső segítséget kapsz. Választ a „Hogyan tovább?” kérdésre. „Sötétség” a Bőség jelében éppúgy jelképezheti az oktalan csalódottságot, mint az elért eredményektől való megrészegedést. Esetleg belefáradást a küzdelmekbe. A „rokon lelkű úr” éppúgy jelenthet társat, bölcs tanácsadót, mint bensőnk tévedhetetlen hangját. „Rejtett” pedig azt jelenti, hogy amikor felbukkan életünkben, nem is sejtjük, hogy Ő az! Jelentéktelennek tűnik - mégis sokat ad. 5. Gyönyörű fény jön. Áldás. Megbecsülés. Siker. Életed szép új fejezete következik. Amikor megszületik bennünk a megismerés fénye, lényünk harmóniába kerül a teremtői akarattal. Ez másokat is vonz, egybeeséseket szül - az ilyen tetteken áldás van. Magánüdv nincs - csak közös. 6. Bőség a házában. Elfedi otthonát. Kiles az ajtón, de nem lát senkit. Magányos korszak. Baj! Baj, ha az ember magának él. Baj, ha bármiről azt véli, az övé. Baj, ha nem tudja eredményeit megosztani - baj, ha lelkét bezárja mások előtt, s még nagyobb baj, ha nem lát az égre és elfeledkezik szellemi hovatartozásáról. Az anyagi szemlélet: a lélek rabsága.

56. Lü

ÁTUTAZÓ
(Képjel: Emberek egy zászló köré gyűltek)

Átmeneti helyzeted az utaséhoz, a vendégéhez hasonlatos. Nem otthon vagy, hanem idegenben, távol a gyökereidtől. Sikerre csak kicsiny és nem jelentős dolgokban számíthatsz - itt semmi sem a tiéd s „véglegesen” nem is lesz. Jézus azt mondja: „Legyetek átmenők!” Ezt az egész földi életre érti: éljétek meg, hogy itt vagytok, de ne tekintsétek ide ítéltnek magatokat. Itt minden elmúlik! Nem a „ti országotok”. - 172 -

A kínai íráskép arra int: az emberek jönnek-mennek, nem hozzájuk, hanem a „zászlóhoz”, a szellemi gyökérhez kell hűnek maradnod! Ha elfogadod, hogy átutazó vagy, turista vagy vendég, helyzeted még kellemes is lehet. De mindig tudnod kell: ez nem a te világod, s az emberek idegenek. Mélyebb sorsod nincs velük. A helyzet rendszerint nem tart sokáig. Futó kaland is lehet tartalmas - de ha nem vagy elővigyázatos, elveszítheted a méltóságodat. A kép futó Tűz a Hegyen: gyorsan tovaterjed. Találkozás és elválás: ez itt az életed. Ne nézd véglegesnek az átmenetit! Tudd: idegenekben vagy, s ezért légy az emberekkel óvatos, tapintatos. Válaszd meg, hol s kik között időzöl. Tervezz rövid távra!

Gondolatok
Ezt a jelet fura módon mindig akkor dobtam, amikor valóban utaztam. Ez nem lényeges, csak jellemző a „külföldi” élményeimre. A lényeges, hogy Isten jön-e velem. Idegen világban az ember azonnal alkalmazkodni akar: otthont keres magának, letapad, megkísérel gyökeret verni - s közben megfeledkezik valódi hazájáról: a szellemvilágról. Szellemi embernek a földi világ sohasem lehet otthona! „A rókáknak van barlangjuk, az égi madaraknak fészkük - de az ember fiának nincs hová lehajtani a fejét!” Idegenségben csak akkor lehet tűrhetően, sőt viszonylag kellemesen élni, ha tudod, hová tartozol. Igazi honvágy csak egy van: az Istenhez való vágyódás. Minden más vágy csak káprázat, a vándor önbecsapása. Sem család, sem ország, sem nép, sem barát, sem szerető nem végleges az Úton. Mélyebb kapcsolatot csak olyanokkal élhetsz meg, akik a rokon lélek ismerős érzését keltik benned. Ezek az érzések valódi hazád rejtjeles üzeneteit hozzák. Most idegenben vagy. Dolgod, örömöd, munkád, sőt élvezeted is lehet itt - de nem tartós! S ha tartóssá akarod tenni, nagy hiba! Követek élik ezt: hazájukat képviselik egy idegen országban. Óvatosak. Jó emberismerők. Megválogatják mindennek a helyét s idejét. Kapcsolataik barátságosak - de nem mélyek s nem maradandóak. Helyzetüket világosan látják, de nem élezik ki a konfliktusokat. A szó mélyebb értelmében: társtalanok. E jelben tanulja meg az ember, hogy önmagában bízzon, saját fényében, mely mindenhol meleget ad. Ha ez az önfénye kialszik, megriad, mások függvényévé lesz, s a körülmények játékszerévé válik. Sok idegen él a világban s kevés ismerős. A Lü jósjel témái közé tartozik: a kaland, az új felfedezése, a hovatartozás érzése, az alkalmazkodás határai. A maradandó őrzése a mulandóságban. Vendégség. Gyors helyzetfelismerés. A Vándor gyakori szereplője a meséknek. Sorsa idegen földön, idegen szokások, törvények, s főleg idegen emberek között vezet át. Nem idevaló, nem ismeri az itt élők sorsát, lelkületét. Ezért ítéletei csakis futólagosak lehetnek. Nem tudja, milyen itt élni. A kínai Vándor kedélyesebb, mint a magyar emigráns: nem veszi tragikusan otthontalanságát. Tudja, hová tartozik - saját szívéhez -, s ezért az egész földi életét többé-kevésbé az Átutazó (Lü) lelkületével éli meg. A kulcsszó: Ne ragaszkodj semmihez! Csak a „zászlóhoz”!

Vonások
1. Biztonságát elveszíti, közönséges helyzetbe keveredik, s balszerencsét vonz magához. Nincs nagyobb baj, mintha valaki önmagáról megfeledkezik. Mikor azt képzeli, hogy nem Istentől, hanem a körülményektől függ. A külső bajt gyakran azért idézzük magunkra - tudattalanul -, hogy Istenhez visszataláljunk.

- 173 -

2. Az átutazó egy nyugalmas fogadóra talál. Biztonságban van a tulajdona. Ifjú szolgálóra talál. A jó vendégnek Isten ad átmeneti szállást. Ez biztonságot jelent s az értékek megóvását. Jó vendég az, aki nem felejti el, hogy minden, ami osztályrészéül jut: adomány. 3. Az átutazó fogadója leég. Elveszti ifjú szolgáját. Baj! Aki gőgjében sajátjaként éli meg azt, amit adományként kapott, megbánt másokat, önmagát, s méltatlanná válik a helyzethez. Hála helyett jogokat követelni: súlyos tévedés! 4. Az átutazó megszáll a fogadóban. Fejszéjét őrzi. Szíve nem vidám. A szorongásnak két oka van. A kisebbik, hogy az ember nincs egészen tisztában a körülményeivel - okkal, s gyakran ok nélkül is veszélyt sejt. A lényegesebb azonban, hogy Istenével a kapcsolata meglazul s biztonsága elvész. Nem hű a „zászlóhoz”. Az nem baj, ha valaki óvatos. De az igen, ha fél. A szorongás nem egyéb, mint a hitetlenség lélektani tünete! 5. Lelő egy fácánt. Egyetlen nyíllövéssel. Ez végül jó sorshoz juttatja. Szép terved sikerül. Néha az ember idegenben is otthonra talál s beteljesítheti a sorsát. Némely kommentárok itt magas támogatókról beszélnek. Földi értelemben az embernek mindig ott van a sorsa, ahol élettervét megvalósíthatja. Ahol azzá válhat, akivé végső soron válnia kell. 6. A madár leégeti a fészkét. Az átutazó először nevet, majd sír és panaszkodik. Könynyelműsége miatt tehenét elveszti. Baj. Futó örömökért nem szabad föláldozni az örökkévalóságot. Néha azt mondjuk: .,megfeledkeztünk magunkról.” Az ilyen önfelejtés nem veszélytelen. Mert közben tetteinknek következményei vannak. A tehén az alázat jelképe - a fészek a szellemhazáé. Ha éberséged elveszíted, pillanatnyi örömért nagy árat fizetsz. Nem szabad a „zászlóról” megfeledkezni! (A „könnyelműség” helyén a kínaiban itt a Ji szó áll. Ugyanaz, mint a Ji-king címében, ahol örökös változást jelent. Ez a vonás arra figyelmeztet, hogy minden változhat, csak a hűség nem. Aki jógázik, itt a „könnyelműség” helyett az elme „szétszórtságát” is értheti, a dekoncentráltságból eredő karmikus következményeket.)

57. Hszün

RÁHATÁS (Szél)

(Képjel: Dolgok valami alapon, bázison állnak, amely finoman, alulról „hat” rájuk.) „Ráhatás. Kis dolgokban siker. Kívánatos tudni célodat. Kívánatos látni a Nagy Embert.” Ez a jósjel kétféle hatásról szól. Ahogy te hatsz a világra, s ahogy a világ hat rád. Általában nem tudatosul bennünk, hogy „hatunk”, ahogy az sem, hogy mások „hatnak” ránk. A hatás ugyanis az életben a legfinomabb, legészrevehetetlenebb erő - csak akkor ismerjük fel, ha már megnyilvánult. Hatni úgy kell, mint a szél. Nietzsche azt mondja: „Ha két kézzel megrázol egy fát, meg se moccan. De a szél, a láthatatlan szél, tövestől csavarhatja ki.” Itt ilyen láthatatlan hatásról van szó. Érzéseink, gondolataink, vágyaink, lelki energiáink sugárzásról. Ha ezek egy irányba és sokáig hatnak, az ember szinte észrevétlenül befolyásolja környezetét, és előidézi a beteljesülést. A beteljesülés nem ebben a jelben történik. Itt még csak fújsz, mint a szél, finoman, áthatóan. Eloszlatod az ellenállást, észrevétlenül tereled, formálod, változtatod a merevnek tűnő körülményeket. A szél ereje nem nagy, csak akkor, ha sokáig, egy irányba fúj, s ha energiája összegződik. - 174 -

A sötét hatás kiszolgáltatottá.. Minden kis részlet fontos! A folyamat tisztít s megtisztít. ha valaki „erős befolyásoltság” hatására cselekszik. Vizsgálj meg minden „szelet”! A jó szél hadd röpítsen! Távolra! Vonások 1. Nagyon lassan! Fokozatosan. s ezért ebben a jósjelben meg kell kérdezned magad: „Milyen hatás alatt állok” Ez ugyanis nemcsak a tiszta bölcsek. odaadó. Ez lehet roppant hitvány. A szelíd erő azért hatásos.. a sors sodrásirányába simuló magatartás.. függővé. El kell oszlatni! Be kell nézni az „ágy alá”. Ismétlődő ráhatás. Haladás. még a földi igazságszolgáltatás szerint sem. változtass. s eloszlik erejük. részint negatív szellemi hatásokból ered. A tett halála az okoskodás. ha beszélsz: többnek érzed magad! Jézus . Kérdésedre a válasz: Hass! Szelíden. „hatás” szó a „Hatalom”-hoz vezet. Nem az iránnyal van a hiba. mellyel az ember „hatalomhoz” juthat. hass. és ne akard ledönteni. Megszégyenülés.„láthatatlanul”. hittel. Ne ütközz. gyengévé. a háttérből . Nagy tetthez gyenge vagy még .ne vidd döntésre a dolgokat.Céljaidhoz így közelíts. Eloszlik a zűrzavar. Gondolatok A magyar „hat”. A hatalom nem egyéb. érzéssel.„Istenek vagytok!” Ezt sugallja a jó tanács. Ebben a vonásban az egész jósjelben jelzett hiba megnyilvánulhat: ez a gyengeség. Csak lassan. inkább befolyásolj. Kulcsa pedig ez: A világos hatás szabaddá tesz! A sötét hatás rabszolgává! A világos hatás isteni teremtménnyé tesz. és finom sugallataival átrendezi a tudattalanunk világát is. Egy harcos kitartása üdvös. . Ez a bölcsek ereje. Tisztázni kell a dolgot! A rossz hatás részint a múltból. és ugyanakkor mindenhová elér. Beleérzéssel. Ide tartozik minden szuggesztió. hanem az eltökéltségeddel! Rajta hát! 2. Olyan finom energiát jelent.175 - .azt mondta az embereknek: . rendíthetetlen méltósággá. 3. Ne engedd magad befolyásolni! Ebben a jósjelben kell szétválasztani a világos és sötét hatást. A szelídség ereje. alulról. lépd át. A legkisebb ellenállás irányába haladj! Ne csatázz! Ne menj neki a falnak! Kerüld ki. bátorrá. a tudattalan. Ne hagyd magad még önmagadtól sem befolyásolni! Bölcs emberrel. Napvilágra kell hozni. erőssé.. Ne akarj gyors eredményt. hagyd ott az akadályt. alkalmazkodó. bebújik a sejtek közé. szívósan. Sok sámán és a régi dolgokra emlékező kell. hipnózis. propaganda. Előre vagy hátra? Kétség könnyen vezethet kétségbeeséshez. türelmesen. Behatás az ágy alatt. amely tartós eredményeket szül. visszavonulás. mint sok-sok összegeződött „hatás”. mert nem szül ellenállást.Dávid királyt idézve . rejtett helyekig. Nem mentség. Benned vagy másokban titkolt vagy tudattalan ártó motívumok működnek. Határozatlan vagy. senkivé. szinte észrevétlen. de a sötét „Hatalmak” hatása is lehet. aljas „hatás” is: tudják ezt jól mindazok. akik hatalomhoz akarnak jutni. Ilyenkor az ember bizonytalan. erőszakmentes. hogy éntelen. Üdv. finoman tereld a folyamatokat. Szelídség azt jelenti.

Add át magad az össztáncnak! Ne félj! A jósjel azért tanácsolja ezt. 58. Ne áss tovább a rejtett okok után.176 - . Derűs csak erős ember lehet. vagy védekezünk. aki senkitől sem fél. Jobbra fordul minden. ezt tapasztaltam birkózó. egyedül is. ahol emberek vidáman adnak-vesznek. Ne kutass tovább. Minden ember társas lény. A_jelkép azt mondja: . Nem jó kezdet is végződhet jól. egész közösségeket képes derűvel áthatni és lelkesíteni. nyitottságot. A kitartás üdvös.egy életre szólnak. lelki és fizikai síkon is eredményes lehetsz. gyakran halálukig.a vége jó lehet. Akárhogy indult . És tedd magad befogadóvá. Az út nyitva áll előtted. A vonás azt is üzenheti.és ritka a jó együttlét. Mindkét magyarázat az akaraterő gyengeségére utal. mert belül erősnek lát! Csakis a benső erőn és önbizalmon alapulhat az igazi vidámság. A bánat elmúlik. de kedveljenek. átvételét.„bénázás”. maga az erő tudata is derűssé tesz. Ne menj tovább! Nincs már kellő erőd. amelyet önérdekből kovácsoltál magadra. 5.) Hegy éreztessem. oda kell menni. A túlzott szelídség már gyengeség. Végre megengedheti magának azt a luxust. s élvezni kell azt. Boldogok lehetünk csukott szemmel. hanem ellenségnek. Ráhatás az ágy alatt.ahogy manapság mondják . mi ne lenne kívánatos. a nyitottság. Akik örömöt és derűt árasztanak. hogy másokkal együtt. Tui MÁSOKKAL MEGOSZTOTT ÖRÖM (Képjel: Egy ember nyitott szája. hogy ne tartsanak tőled. az emberek a hegyeket is megmozdítják. Ez a szeretetre méltó jó színészek titka. fent kezek mintha táncolnának. meg kell hallgatni. de még a piactér derűjét is. Cserét. Kételyeid eloszlanak. Beszél. adást-kapást.Kétszer elég megfontolni valamit. és fogadd be az embereket! Lépj ki magányod páncéljából. hogy igen jó barátok s élvezik az együttlétet. Inkább gyűjts erőt. ne félj. Nem vezet sehová. inspiráló gondolatok átadását. hogy kívül viszont lágy és befogadó legyen! Ez tehát az erős emberek derűje! Nincs félnivalójuk! Sőt. hogy meglátnak. és a félelmünket megosztani nem lehet. miután megérett: három nap. Nyisd ki a szívedet. Ez még a fizikailag erős emberekre is vonatkozik! Legtöbbet ők mosolyognak. nemcsak baráti együttlétek. és tapasztalatból tudom. az . s ahogy a szöveg mondja: „Nem félnek még a haláltól sem!” Ennek a jósjelnek témája: az öröm. Most végre ki lehet lépni ebből az ördögi körből. Magányba csak menekül. Aki pedig szellemileg erős. Ha még utána sem cselekszel. S ezzel csak növeled a zavart. Szellemi. az. Most ki kell lépni.hacsak későbbi karrier-csaták nem rontják el őket . dalol. Az ego a másik embert nem társnak tartja. Légy megfontolt az átmeneti időszakban. Szent fegyverét elveszti. De az örömöt meg akarjuk osztani! S ha ez sikerül. Ne siess és ne siettess! 6. milyen örömre gondol itt az ősi kínai ember: a képjel gyökere beszédet jelent. Az erő szabaddá és biztossá teszi. mint hibázz! 4. Semmi sincs. Lent lábak. a vidámság. Kitartás: baj. hogy zavarodban erőszakosan lépsz. Add oda magad. Enni-inni is együtt szeretnek az „öregfiúk”. Mielőtt megérik: három nap. Háromféle vadat ejt a mezőn. Az ego rémuralmának idején szívünk nem vidám. Sportbarátságok . hogy „együtt”! Ritka manapság az őszinte öröm . és ki merjenek nyílni előtted. az idő most nem alkalmas rá. másoktól tartunk. Szűnik a bánkódás. Állandó önvédelemben élünk: vagy támadunk. ki kell mondani. bokszoló barátaim között.

hogy „egyívású emberek”. A Tui a művészet jele is.hanem örömöt is! Úgy tesznek. a költő csak annyit tud nyögni: „Nagyon fáj. hogy nyílj ki végre az örömre! Hagyd magad örülni! De ugyanakkor légy éber: válaszd szét szíved örömét a hamis örömöktől! Ezt tanítják az egyes vonások. . boldog .177 - . hogy mások adnak-e. De ha attól függ az örömöd.„Az Igaz Ember baráti társaival ismételten újra s újra megbeszéli dolgait. Sem kétség. Vonások 1.. mint a madarak: vidáman csiripelnek. Pedig Jézus emberi története tragikus. bölcsen. gyász és sorscsapás örömbe csap át. Örömmel minden sikerülhet. Mélyebb forrásból ered. Az. És az örömöt éppúgy gyakorolni kell. Ahogy mondják: „jól vagy magaddal”. A nyitottság (fu) öröme. Csak isteni története örömteli. Üdv! Vége gondnak s bánatnak. az nem művészet. Őszinteséget is jelent. Csak az erős mer nyitni. öröm a saját erő érzetén alapszik. Ez az örömjóga. Légy forrása és inspirálója mások örömének. önfeledten.. A Ji-king azért szentkönyv. hogy nincs halál.. méltatlan társasában. Majd adnak! (Ilyenkor még ez sem fontos: aki „belül jól van magával”. mint a fogalmi gondolkozás. hogy ne válj függővé tőlük! Ebben a látszólagos ellentmondásban nagy bölcsesség rejlik. Amelyik nem ezt teszi. Nemcsak „információt” cserélnek . mert az nem valódi öröm. Amíg ez nem történik meg.. Örömet adni a legnagyobb öröm. ha a külső események nem adnának okot az örömre. Jó szerencse. A valódi örömben mindig ott van a szabadság illata. sem bizonytalanság nem zavarja meg. olyan állapotot. hogy az ember itt különbséget tesz alacsony. annak a külső események másodlagosak. Kérdésedre a jósjel azt üzeni: örömmel még a lehetetlen is sikerül! Gondolatok A jósjel arra biztat. Ez az. Örömben ugyanis lelkünk legmélye rezdül. amikor az ember összhangba kerül a látható és láthatatlan világgal. nem megy!” Örülj az életnek. Tiszta. szíve teli van örömmel. mint a táncot.) 2. Richard Wilhelm még azt is látja. amikor a világot megteremtette: azt kiáltotta a Biblia szerint: „Tov!” A zsidók a mai napig is azt mondják: Mázel tov! A „tov” a szív örömét jelenti: Légy vidám. hogy közös az örömük. Azért van „vége a gondnak”. Békés öröm. Mint a népmesékben: lehet a szabadság öröme. különben nem tudna énekelni. örömteli. Ez azt jelenti. amikor halál. Az ilyen emberekre mondja a magyar. hogy az öröm végső soron érzület és lelkiállapot: könnyen eredhet nemcsak isteni. Ez a megelégedettség öröme.jó élni! A jósjel azt a feladatot adja neked. Isten is ezt érezte. sötét forrásból is. Ezért nevezték el Jézus üzenetét „Örömhírnek”. Ez a „fu” öröme. Művészet akkor születik.. hogy amikor egy költő anyja haláláról énekel. gyermeki jó érzés . felszínes vidámságban. mert tudja.és magasrendű öröm között. mert az öröm forrása nem a mulandóban van.ennek még akkor is varázshatalma van. Mintha Isten tenyerén lennél. de csábító. Ugyanakkor figyelmeztet. italban. A művészet örömből születik és örömöt ad. a legnagyobb bajban leszel! Hiába vagy társas lény: az öröm forrása benned van! Ezért a valódi örömöt nem lehet kívül hajszolni: szórakozásban. Füst Milán kimutatja. mert nincs félnivalója.” Mit jelent ez? Hogy együtt örül velük. hogy nyílj ki az emberek felé. de lehet a Mézeskalács-ház megpillantásának csalóka öröme is.

Baj! A valódi öröm belülről jön.de nem mindenkivel. de véd is. jósjel neve is!) 6. fél szemmel a hasznot lesi. elidegenedéseknek. Az egónak is vannak „örömei” . Ahogy a részegség is az igazi önfeledtség helyett van. szórakozok. hogy magadat nem találod.de üdvös. Az ember örömében megfeledkezik az önvédelemről. A másik tanács gyökeres megújulást sugall. megpróbáljuk elnyomni.de ezek szánalmas örömök. (Ez egyébként a 23. Végső soron itt az ego páncéljáról van szó. emberi kapcsolatokban pedig az elválasztó érzelmeknek. másoknak. előítéletnek. ami az igazi helyett van. kis diszharmóniát (betegséget) lát. s ezért a felbomlás egyszerre történhet „fölfelé” és „lefelé”: fölfelé a határtalan szellem. Az első. A Jóskönyv nem fűz hozzá kommentárt.egészen a lemeztelenedésig (pao). a közönségessel. Veszély. nagyravágyása.3. értéktelen dicséretek.de ez nem történik meg. Meg kell végre szabadulnod múltad túlélt. Futó diadalok. fél. ha az ember hiúsága. Hamvas Béla azt mondja: „Szórakoztatással egész népeket lehet hülyévé tenni. félreértéseknek a feloldása. Szabadulj meg védőpáncélodtól. mint a náthát. akár még örülhetek is neki.csak akkor.leomlanak végre a szétválasztó falak. mindenben bajt. mert az ilyen „örömmel” önmagában nincs baj . Rosszkedvünket megpróbáljuk „levezetni”. Azt mondja. a köd eloszlik. Ismerős állapot: jól akarom érezni magam. a túlhaladott struktúrák felbomlanak . Nem tudom. . Ha nem „azonosulok” vele. Csábító öröm. Ide kell eljutni. nyomasztó emlékeitől .178 - . befagyott sorshelyzeteknek. fecsegek.ezek állnak még örömöd útjában. Tépd le magadró1 azt. hogy benső nyugtalanságomtól megszabaduljak . melyik a helyes. 5. s ezért ide-oda kóborolok. téveszmének. A vonáshoz kétféle tanács fűződik. Kiszámított öröm nem hoz nyugalmat. ez nehéz és veszélyes . „Csábító öröm” lehet abban is. pénzért kapott „érzelmek”. a test valamennyi leblokkolt életenergiájának és áramlásának. szétszórása) A jég feloldódik. 4. Ez a „közönséges ember” öröme. Kívülről jövő öröm. Itt tehát arról a bomlasztó veszélyről van szó.” Van olyan öröm. lefelé a kaotikus ösztönök felé. Az igazi öröm: önfeledt öröm! Itt az alkalom: felejtsd el magad! A bölcs e vonásban megoldható. Ha kívül keresed. mindenkiben ellenséget. hogy ne légy nyitott a sötéttel. komplexusnak. Az ego örökké kalkulál. Ide tartoznak „negatív” gondolataink. görcsnek. és vidám leszel. amely nemcsak elválaszt. amely az értéket fenyegeti.és a jég feltörése. a hízelgővel. örömünk közös ugyan . Védőpáncél az önvédelmi görcs. Talán azért. amelyet „jó szerencse” követhet. megszokásnak. átadni. ha az ember rabjává válik és hozzátapad. Ide tartozik minden gátlásnak. azt jelenti.minden hiába! A forrás belül van. elfelejteni . 59. ami már méltatlan hozzád! A különbség a „pao” (lemeztelenedés) szó értelmezésén múlik. árulót szimatol. Nyitottság . sikervágya pillanatnyilag kielégül. mert visszaél vele. Huan FELOLDÁS (Újraegyesülés) (Képjel: Víz . szorong.

Múlik a gond és a bánat. a sokat ismételt negatív gondolatok jellemé. menjenek . a távoli tenger is az övé lesz. és a tudat nem fölfelé tágul.mert megszüntetheted. Ne csak azt.ne is nézz utánuk! Ne azt keresd.Ezért írja a bölcs: „Feloldódás. 3.179 - ..tapasztalatok görcse. Erő s lelkesültség eredményt hoz. Ez a jövő nem a „külön”. A tett időszerű. mint egód kicsinyes vágyai.és győzd le! Taktikád nem lehet kemény. Tágulhat a horizontod. Segítsd ezt a folyamatot. Minden egyesülést megelőz a feloldódás. hanem ami összeköt. amelyben élsz. csakis lágy. hogy Istennek semmi sem lehetetlen! Kitágulnak a határaid. Feloldódás. a jövőd felé. aminek el kell oszlania? Mondd ki .. és negatív gondolataidat („nem sikerül”.. amelynek föl kell olvadni és folyóvá áradni! Főleg az egoizmus. Régi megszokások nem segítenek. önzés.” A jelképes magyarázat pedig így szól: „Szél fú a víz fölött.nézz előre. Ne nézd érdekeidet . erőszakmentes. Talán az embereket is. Robogj lovaddal. Az Ősi Királyok ilyenkor templomot emeltek. Mielőtt még kérdésed tárgya „lefagyna”. Siker.. hanem a földre ül. segíteni. Nem bánja meg. olyan. „Jég” az a tévhit. ami másoktól elválaszt. néhány jégdarab. hanem azt is. magány. hitetlenség: íme. Mi az. De csakis az „éntelen”.világod is. mint a víz. mint a szél. Most még lehet. mert eggyé válik vele. az istenit. Padját (támasztékát) elsodorja a víz. Vonások 1. 2. Templomához közeledik a király. „vesztes vagyok”. „senki sem szeret” stb. és áldozatot mutattak be az Istennek. nincs társam. Egy ősi kommentár azt mondja.. Amikor a jégcsepp folyóvá olvad. a vállalkozások. életté fagyott rendszere (a régi megunt program) rádöbbensz arra. Meglátjuk.) el kell hogy fújja a szélvihar: hadd. mielőtt a csomó görcsössé válna. Végre eljött a pillanat! Ami gátolt s elválasztott most megszűnik . sőt akadályoznak már.” Feloldódni fölfelé kell! A Szeretet felé! Az Egység felé! Az isteni teljesség felé! Valami magasabb eszmény felé.már-már ösztönné vált . de lefelé. és a kavargó ösztönvilág erői irányítják. a víz alkalmassá válik a hajózásra: eljött a lehetőségek. a távoli célok elérésének az ideje. nincs Istenem.. szorongásaidat . „mindenből baj lesz”. ami távoli: nincs lehetetlen! Gondolatok Valami oldódik. rosszkedv. nincs varázshatalmam sem. Dobd félre önzésedet.szolgáld a többet. újra szeretni kezdi az életét. Feloldja énjét. ami megfagyott benned. és szelíd. Gőg. siess és oldd meg. ami közös! Ha az ego páncélja szétomlik. Kívánatos átkelni a Nagy Vízen. gátlás. Körülötted?. Ilyenkor oldódik a szív keménysége. múltbeli . hanem az „együtt” története. A „jég” a szeretet hiánya. A cél távolibb és magasabb. hogy magam vagyok. S persze nemcsak te oldódhatsz .légy „önfeledt”! . félelem. Ehhez azonban ki kell bomlani az érzelmi gubancoknak.. kudarcélmény. Ne félj a szabadságtól. Amikor valaki eldobja mankóját és járni kezd. mint a részegség: a határait elveszített ember nem szárnyal. és aminek most föl kell oldódnia? Mi az a ködfüggöny. Érik a reményed. hogy amikor végre felolvad a jég. sodorja az oldódó jég „árvize” . Hadd menjen a régi. Feloldódás. előítélet. tévhit. szeretettel teli tett. Előnyös jósjel. Benned. ami közel van.

Verejtékét ontva. tulajdont is jelenthet.de a képzeletnek megvalósító hatalma van (például agykontroll és számos terápiás eljárás). éberen lehet lebonyolítani. Eltávozik. Csie KORLÁTOZÁS (Mérséklet) (Képjel: A bambusznádat tagoló merev „gyűrűK”) Fel kell lépned magadban a „határtalanul” kavargó érzésekkel. életerőt. 6. De még népnek. Ahol szabadabb vagyok . Félelmeink határtalanak. A vágyott hely nem rejthető el. szavakkal kifejezzük. Minden felbomlik (elönt az ár). A vonás azt üzeni. távoltartása. új és új életkörbe lépünk. Eloldja magát csapatától (nyájától). Feloldani mindazt. Abban a pillanatban. azokhoz én nem tartozom! 5. El is múlik. fájdalmat. (Ragyog. nagy parancsot ad.ahol valódibb a szeretet. sérelmek elfelejtése még gondolatban is ez az. Li mester pedig úgy olvassa: „csü”. amikor egy démonnak nevet adsz: elveszti hatalmát. ahonnan oldás-kötés történik.mondja Jézus. félelmekkel vagy bűntudattal szemben. ami szellemibb. Te vagy a király. Vérét (csüe) ontja. A magasabbért mindig ott kell hagyni az alacsonyabbat. megtartó ereje. A krízis csúcsán kicsapódik a testből a gyógyító verejték. múlik a szomorúság. Magasztos üdv! Eloldódik lent és fönt. Érdekek. ami bajt. Magasabb az. mitől is félünk valójában: a félelem elveszíti hatalmát. ahol sorsomhoz hűséges maradhatok. pénzt. amit csak úgy érhetsz el. ami bánatot jelent. mondd ki bátran.ez a jósjel arra biztat: fogalmazd meg. A régi múlóban. Találkozás a hegy csúcsán. az új szerveződik . Magasabb az. „Nem rejthető el a hegyre épített város” . Ahol azt élhetem. hogy minden felbomlásban ott rejlik a maradandó centrum. Szerintem értelme ez: minden olyan közösség. ahol áldozatot mutattak be. De ha megfogalmazzuk. aki valóban vagyok! Ahol ezt nem tehetem meg. ha az szeretet-közösség. (A „csüe” vért. sérülést okozhat . Mint a többi vonás. társadalomnak is csak akkor van maradandó. vágyakkal. csak a király trónusa szilárd. Érdemes! 4. Az álmodozás: határtalan. akikkel sorsunk van. hogy van valami célod. Amikor átalakulóban van életed. mert többre születtünk.ezt az átmenetet csak szilárdan. de az is. Mindannyian többre vágyunk.ami „rossz vért szülhet”. megbocsátás. amely az új egységet (egészséget) megteremti. Ha célodat pontosan megfogalmazod: eléred. pártszövetségek felbomlanak. Ha nem: „oldd el magad” tőle! A „hegy”(csiu).180 - . amely nem szereteten alapul: mulandó. S ahogy növekszünk. .A képzelet: pontos és behatárolt. Nem hiba. ha rá se gondolunk!” 60. hogy az ember nem bocsátkozik felesleges harcba. otthagyja a terepet. Nem hiba. fajnak. ez sem csupán magunkra vonatkozik . ami az embert szabaddá teszi! „Bánat és sajgó seb legjobb ellenszere. kell egy szilárd középpont. Ez esetben a vonás azt jelentheti: oszlik a bánat. eltávolítja az ártalmast. Vagyis itt fent van a valódi közösség centruma. ködös álmokkal. ha éngörcsödet föloldod. . Ezért az álmodozásból nem lesz semmi . öntsd szavakba. A taktika lehet a görcs feloldása. futó barátságok.) Feloldozás. valóban!) A vonásnak sokféle fordítása van. Lelkünkben sok minden „korlátlanul” kavarog .azokat is óvni kell.A jósjelnek ez a vonása azt sejteti.

.építs hasznos gátakat. „A Sas . önnevelés. önfegyelemmel. a napról napra való haladás. a reális határok megteremtése. de mi magunk is sajátos jellemmel.valami mértéktelent mértékre szabni.mondja a bölcs .nem lehet magára hagyni. sorssal születtünk. Ami nem így készül. Csak a párának nincs határa: a földre mint kerek esőcsepp vagy kemény jégdarabka hull. Egyszerre sok mindent szeretnénk. (Egy ízben irracionális félelmeimre mutatott rá ez a jósjel.de azt meg is teszi. vagy túlságosan sokat várunk el tőlük. az önfegyelem jó. Tudd. hogy elúszhatsz valamiben. Nagy kultúrák szabályozott folyamok partján jöttek létre . nem lehet tudni. a napok. ami erőnkből telik. hogy semmi érdemlegeset nem fogok csinálni. Valami ösztönös kavargást kell itt józan mederbe terelni . Isten is sejtenként. Csakis annyit követelj magadtól s másoktól. Ide tartozik minden vallásos aszkézis. Amit jóban. mire képes . Minden a „korlátozás” jelében jött létre: az évszakok. testtel. A beosztás. odaadó munkálkodással valósítasz meg. túl költekező.” Kérdésedre a jósjel azt javasolja: minden külső-belső káosz ellenszere: a korlátozás! Az önfegyelem. Mérséklet. Az életrend. Három napon belül eloszlottak mert eloszlattam.de az az egy az övé lesz! Mi pedig mindet szeretnénk. tíz ösvény is fölvezet rá. ahogy csillag megy az égen”. Ez roppant jó érzés volt: „árvíz” helyett termékeny folyóvá vált bennem valami. munkatárs. az önkínzás káros. de egyiken sem indulunk el. Megfogalmaztam.. mikor melyik érzés bukkan a felszínre. amennyi megvalósítható. pedig Mindenható. a takarékosság mind ide tartozik. élettárs. és öntudatlan része kaotikusan működik: minden külső hatást válogatás nélkül magába nyel. a józan mérték. hogy lelkünk elmondhatatlanul nagyobb. az órák.. Vágyódunk a hegycsúcsra... mint tenger a mérgező olajat.. A korlátozás a szellem uralma az anyag és az ösztönök felett.ami nem. különben árvíz fenyeget.A folyót mederbe terelni és gátat szabni neki: ez ennek a jósjelnek a tanácsa. jóga az. szorongások. Ne légy „túl”!. A lelket ugyanúgy művelni kell. hogy mi tartozik rád és mi nem! Ami rád tartozik: oldd meg .. az életrend. Keserű (túlságba vitt) korlátozás káros..) Gondolatok Tudd.181 - . keserűségek és félelmek úsznak benne. ambíciók. pontosan megfogalmazni a bajaimat jó. hogy az ember határt szab: nem enged meg magának (és másoknak sem!) mindent. Túl közvetlen. fecsegni róla: káros. az önfegyelem. hogy az ember felismeri a „korlátait”. Tudja. a gazdaságosság. A Kabbala azt mondja: „Isten világokká korlátozta magát. sok lemondással. Odáig mindent tegyél meg! Onnan túl semmit! . ráadásul formátlan vágyak. robotolni káros. és józan értelemmel gátat szabtam a félelmemnek. A jósjel arra figyelmeztet. arra mondd ki határozottan: semmi közöm hozzá! A „Csie” azt mondja. irreális álom marad csupán. Ebben a jelben valóra válásról van szó... a fösvénység káros. Önmagam túlbecsülése vagy lebecsülése azt jelenti. üzlettárs. hol van felelősséged határa. amelyet helyes mértékkel. ellenség) rosszul mérjük fel: alábecsüljük őket. A jósjel a megvalósítás kulcsát adja: légy reális! Csak az a terved valósul meg. dolgozni „pontosan és szépen. mit várhat magától.” Ez a bölcs középút gondolata: a beosztás jó.a gáttalanul hömpölygő vizek árvízzel fenyegetnek. túl szűkmarkú . „Korlátozás: siker. de semmit sem annyira. hogy akár csak egyért is megtennénk azt. bármilyen lemondás árán is. edzés. molekulánként építkezik. túl tartózkodó. Az pedig még nagyobb hiba! Embertársainkat (barát.csak egyetlen bárányt választ ki a nyájból!” Vagyis „korlátozza” határtalan mohóságát . mitől félek valójában. minden ember korlátok között élő végtelenség. mint a földet . rosszban követni kell. de egyik sem lesz a miénk! Az „önismeret” lényegében azt jelenti.

2. A kínai képjel azt üzeni. kívülről ránk zuhan. S ezt . „Ki a hibás ezért”? . hogy határt szab a káosznak. Kicsúszott kezünkből sorsunk irányítása. A bölcs számot vet a realitással . aki más. S főleg azt: mi bánt. azt teszed. „Édes” vagy boldog korlátozás az. keserű gondolataink rabjai vagyunk. Amit belül nem oldunk meg. Igazi tudós. rendezni életünket. Képtelenek vagyunk összeszedni lelki erőinket. Békés (nyugodt) korlátozás. A helyzet éretlen. Ismered a mértéket.mivel valami új kezdetét is jelölheti -. Előbb nem. Vonások 1. aki tudja. hogy ne engedd elszökni a gyülekező energiádat: érleld magadban. Az emberiség nagy szellemiségei önmaguk legszigorúbb bírálói voltak. okod lesz panaszra. mint aminek lennie kellene. amit körülményeid megengednek. Nem irányítja magát . kívülről.egyszóval: hibás. amikor a benső korlátozás eredményét valóra válthatod. Titokban.182 - . Ráadásul a „csiu” olyan embert jelent. De az önbírálatnak is korlátokat szabtak: ismerték a mértéket.örömöt okoz. amikor egy anya minden óráját föláldozza a kisgyermeke miatt. Az ilyen embert megbecsülik.kérdi a kínai. Vágyaink. nevelni magunkat. a hitványság korában is. Ez a vonás . Itt a pillanat. Általános Élettapasztalat egyébként. „Sui csiu” . hogy tettedet most nem a régi szokásrendszered irányítja. hogy a vékony bambusz erejét és magasságát a szálat elválasztó. Igazi jógi élvezi a jógát. ami Isten. Így élünk manapság: nem tudunk magunkkal bánni.a tett teljesen szabad! 3. később nem: MOST! Eljött az ideje.bármilyen nehéz és fárasztó is . elégedetlenség. Nagyok a külső akadályok . 4. Igazi pap élvezi Isten szolgálatát. szorongásaink. Ilyenkor „belül” kell készülnünk.ezért tud nagy dolgokat véghez vinni. érzéseink. Ha belülről nem sikerül. az élet fogja korlátozni. Ha nem mégy ki benső szobád ajtaján: nem hiba. Még ma. A teremtés rendje. Édes korlátozás üdvöt hoz. ezért rossz a közérzetünk. Fogalmazd meg.Találd meg a mértéket. A mágus titkos öröméről. ahhoz. hogy másokon és a világon változtasson. . 5. azt üzeni. először önmagán kell változtatni. Annyit akarsz. „korlátozó” gyűrűknek köszönheti. amennyit lehet. „Titok” itt azt jelenti. Ezért félünk és szorongunk. és ezért nincs benned feszültség. Édes korlátozás. Ha nem ismersz korlátokat. művész élvezi az egész életén át tartó munkálkodást.korai cselekedni még. annál hatásosabb a gyógyítás. Nem önmagát éli. Itt persze különös „élvezetről” van szó. az emberek és önmagam valódi szeretete miatt történik. Ha nem mégy udvarodon s kapudon kívül: baj! Most viszont lépni kell. ha valaki önmagát nem korlátozza.örömmel teszi. Kétszer nem jön el. Amikor a munka . Harcművészek ezt úgy mondják: „A nagy akció pillanatában a jó harcos teljesen szabad!” A korlátok csak a tettig vezetnek .Jó kérdés. hol van a szétsugárzó problémád góca! Minél pontosabb a diagnózis.most nem. Aki önmagán győzelmet arat: legyőzhetetlen.bármilyen nehéz is . És megbecsülést. Hasonló helyzetben például gátlásos voltál . Siker.

Delfin. Csak az a „korlátozás” (életrend. hogy szív. Ez a vonás azt mondja. mint téged!” A Csung azt is jelenti. Mikor vagy a középpontodban? Amikor nyugodt vagy. 6. Elvakult önzéssel és páratlan ravaszsággal magára csalta a reflektorfényeket. hanem önmagán dolgozik. Megérted az embereket. mi a Sors Terve veletek. minden rendbe jön. (Gyakran te sem tudod!) . hiúságtól. ami nemcsak az enyém . fegyelem) üdvös. azon áldás van. Rám hallgatnak . akár másokat kényszerítünk valamire. Hogy én őket nem leigázni akarom. hanem az Igazat keresem. Egy jó cipészmestert is becsülnek az inasai. A hurrikán „szívében” béke van. Ennek a békének szelídítő ereje van. Ezt érzik. hogy az önmagunkon való munkálkodás örömteli külső-belső eredményt hoz. látott.mialatt Igazi Valód csendben figyelt.benned nem! Tőled félnek . Keserű korlátozás. mi a válasz! Nem eszeddel. És „Fu”: egy fiókája fölött kotló madár lába. hogy önmagát megtanította. ha egód ezt nem így minősíti.. Amit középpontodból teszel. nem ösztönöddel . Még akkor is. Azzal hat és tanít.az övék is! Az a titkom. Nem érzelmes és önző. Akár magunkat. Ezt a magatartást a bölcsek a delfinnel szimbolizálják. és azt mondja: „Ha én irányítom dolgaidat. Belelátsz a dolgokba.a szíveddel! Bármit kérdeztél: lelked mélyén tudod az igazságot! „Én! Nekem! Enyém!” . Még akkor is. Ne légy túl szigorú sem magadhoz. hanem megértő és elengedő szeretet. „A Középpont Igazsága. a verseny előtti napon már nem kemény edzésre. Egyetlen nyugodt ember képes egy tömegverekedést megelőzni. Jó edzők tudják.abban a hamis tudatban éltél. ha „nem tudják. amikor a túl szigorú aszkézist abbahagyta. Sőt hogy most is folyamatosan tanulja még a mesterségét. Nemcsak sokra becsülöm. önzéstől mentesen. nemcsak a másokét. mit cselekszenek”..a Mozdulatlan Közép. megérted magadat. sem másokhoz. hogy lényed közepe ez az önző „én”. aki nem engem akar erőszakkal megváltani. jól tudod. Sok munka. A szívből szeretet sugárzik. Üdvös jóslat.” Most belülről láthatsz mindent.183 - . Üdvös! Kívánatos átkelni a Nagy Vízen. 61. Amit kényszerből csinálunk: bajt szül. Az igazi fegyelem naggyá és erőssé tesz . Megértesz másokat. Nem így van! Az ego csak bitorolja Igazi Valód helyét. Ha folytatod: baj.) Bármit kérdeztél. Főleg a mai dúlt világban. Múlik a bánkódás. A jósjel azt tanácsolja: lazíts. Csung Fu A KÖZÉPPONT IGAZSÁGA (Képjel: A „Cseng” ismerős jel . és fölfedezed. de nagy hatással is van rám egy olyan ember. de lazaságra. Buddha akkor érte el a megvilágosodást. lemondás és „korlátozás” van a munkája színvonala mögött.az erőszakos kényszer megnyomorít és lázadást szül. mely a szabadság jegyében áll. de ma is vannak még példaképek. Ennek varázshatalma van. derűre van szüksége a versenyzőknek. Gőgtől.rád nem! Bennem bíznak . kárt okoz. és akaratlanul belevon saját szerény és nagy munkával megteremtett személyiségének sugárzó erőterébe.Ha ritkán s távo1 a hírnév fényétől.tőlem nem! Én a te hibáidat is nagyon jól látom. A szív békéje. a főszereplő helyére tolakodott . és várakozott. Hol? Lényed mozdulatlan középpontjában! Most megszólal. hogy őket épp annyira szeretem.

Mit jelent? Képzeld el. rögeszméid alapján éled meg. Ezt sohasem érzékeljük. Mi fordítva élünk: nem azt mondjuk. A vakság előítéletet jelent.Hamvas szavával -. S egyszerre egy „csoda” folytán kilépsz magadból.De most felvillant éberséged szikrája. Ha belül változol.de életében először azt is észreveszi. megváltozik a „kívül” is! A másik szó. érdekeid. és nem azt tesszük. „éber”. hogy életed egy színdarab. amit gondolunk. Mindent benső mágnesed vonz magához . Mintha álomból ébrednél. amit mondasz. és a Szerző szemével kezded nézni az egészet! A Szerző szemével.184 - . hogy ő milyen hatást vált ki másokból. S végre ügyeidet nem vakon.benned is él. A hat vonás a „keltetés” könnyebb s nehezebb fázisairól szól. Az egész drámát saját éned. Gyakran anélkül. Aki innen lát .elvágjuk a torkát. Másokkal és a világgal. hanem látó módon intézed.úgy vonz. nem akarja a másikat sem elnyomni. Őszinteség azt jelenti. Gondolatok A Csung (Közép) minden metafizika alapja. hegy ezt mi váltottuk ki belőle! A Csungban rálátsz magadra. annak gondolatban . hogy hazudunk: arcpirulás nélkül mondjuk és gondoljuk például. hanem Isten szemével látnád a színjátékot. A Csung Fu jelében nemcsak másokkal. A vonzásnak ezt az ellenállhatatlan erejét szeretetnek hívjuk. és fölfedezed sorsod alakításának mágikus kulcsát: magadat kell átalakítani. Egy egész könyvet írtam róla. először magadban kell összhangot teremtened. sem manipulálni . Ha szeretetre vágysz: szeretned kell! Ha társra vágysz. hogy azt mondod. Képzeld el. amelyben te vagy a főszereplő. „Kína” nevének kezdő írásjele. S ezt érezni is fogod! Az ember néha beleborzong. Ráadásul még önmagunk előtt is olyan virtuóz módon hazudunk. nemcsak megismeri és megérti a másik embert . és aki minden szereplőjét mélységesen megérti és szereti! Hirtelen rádöbbennél a teljes valóságra.) Egy-egy pillanatig mindenki átélte már. amit mondunk. Az emberek ezt megérzik. ha sorsodon változtatni akarsz.tápláld! Most harmóniába kerülhetsz magaddal s másokkal is. Mintha nem a saját fejedből néznél ki. hogy mindenkit meghagy a maga szabadságában. ha megérzi hogy „felülről” dicséretet kap! Ez a tisztánlátás (Fu) most van születőben: mint egy új lény a tojásban. és azt csinálod. úgy rejlik még benned. Mintha eddig őrült lettél volna és most hirtelen észhez térnél. hogy bármi különöset csinálnál: lelked sugárzása ugyanis messzire hat: átvarázsolja a külvilágodat. amit gondolsz. szenvedélyeid. . állíts a „mágneseden”. de tartósan benne maradni csakis hosszú gyakorlatokkal lehet. (A szeretet nevében!) A Cseng Fu jelében összhangba kerülhetsz magaddal. hogy észre sem vesszük. ha ezzel a tisztánlátással formálnád át az egész életedet: egészen más mesét írnál! Ez a Csung! Aki saját szívéből látja a világot. Ne engedd kialudni . hogy élettársunk lehetetlenül viselkedik. S ha valaki jóindulatúan figyelmeztet bennünket. Azt mondjuk például. alkalmassá kell válnod a társulásra. Mindenkire rávetíted saját elfojtott érzésedet és gyűlölt tulajdonságaidat. Ezt hívják meditációnak. De magadon kell kezdeni! Ha külső harmóniára vágysz. anélkül hogy egy szikrányi szeretet lenne bennünk. de a szellemi világgal is harmóniába kerülhetsz. aki a történetet írta és mindenkiben . a Fu nemcsak „Igazságot”. (Benső mosoly II.ha másra vágysz. hanem „Őszinteséget” is jelent. és eszünkbe se jut. hogy ez nem kereszténység. Akiben ez a „benső mágnes” működni kezd. Ez most lehullhat rólad.és néha valóban is . saját „szemüvegeden” látsz mindenkit. Az ősi Keletnek és a valódi emberi életnek az alapja. hogy keresztények vagyunk.

nem lesz békéd. Az elővigyázat üdvös. Az Igazság (őszinteség) köt össze. Aki örökösen a világot vádolja. életed is megváltozik. Vonások 1. 4. sorsszerű. s fia válaszol. Saját „középpontodat” találd meg . hogy társtalan maradsz. ha te magad nem vagy Igaz: szavaid üresek. Aki megtalálta „középpontját”. hogy az egész hamarosan ránk zuhan. ha tiszták. Szerelmedet s harcodat egyaránt elveszíted. kevés . és ezt mások is felismerik majd. Nem jó a helyzeted. 6. Láss a „szíveddel”. A ló elvágtat a fogatból. S akkor ítéleted hibátlan lesz. ne másokon. Ellentétbe ütközik. igyuk meg együtt. Hiába tudsz az igazságról. bizonyos. A delfin az Egyetemes Szeretetnek. Hsziao Kuo . A kukorékolás az égig hatol. magánynyal és azzal a félelmetes gyanúval. ne másokat. a kínai hagyományban pedig a Nagy Szerencsének a jelképe. Szíved adásban van. ezt mások nem látják? 62. 3.mindig magad ura légy. és akinek szól. amit beszélsz. hol dalol. Ez természetes. zaklatottsággal.és ezt ne kívül keresd. Hogy ez mivel jár. hogy nem talált még magára. és a valódi szeretetet nem ismerjük. utadat jó szerencse kíséri. állandó adásban-vételben vannak. Az igazi egység magaddal. Valódi értéknek nem kell propaganda. az Összhangnak. meghallja s válaszol. Magadon dolgozz először. Ez lemondással is jár . mint a Kishercegben a Róka.és elhaladó lábnyomok) .de mi van belül? Azt hiszed. hogy ő másoktól függ. és lemaradnak érzéseink és cimboráink. Magadat változtasd meg. nagyravágyástól. hol abbahagyja. önáltatás. szemléletek és társak is elmaradnak. Ezt nem fertőzheti hazugság. Árnyékból hívja a daru. Ne félj.185 - A KICSI ELŐNYE (Mérséklet) (Képjel: Kicsi. Ha másokba bonyolódsz. ha mások irányítják. A jósjel azt üzeni: bátran vállalkozz. és megtalálod a veled „egyívásút”. ne prédikálj. Óvakodj a hiúságtól. hanem kívül másoktól függ örömöd s bánatod. mert nem magadtól függsz! Akár küzdesz. Sohase tedd más kezébe sorsodat! Ha a „középpont” nem benned van. Amit cselekszel. Nincs hiba! Ha csillagodat követed. Bármit kérdeztél.A Cseng Fu „korszerűtlen” jósjel.de ennek így kell lenni. A Cseng Fu az ellenkezőjét tanácsolja. A Hold majdnem tele. Rokon lelkek. és más közösséget teremt körénk. Van egy kupa jó finom borom. másokkal. Hol harci dobot ver. Harcművészetben ez a tele pillanata. Inkább magadon dolgozz. Szavaid fedik-e a valóságot? A csomagolás szép . Mi hazugságban élünk. Ahogy túlnövünk gyermek s kamaszkorunkon. úgy tisztuló szellemünk is tágabb világba vonz. 2. hogy az vagy. Minden az „adó” erején és tisztaságán múlik. Mások jönnek helyettük. Barát vagy ellenség: mindegy. Így folytatni baj! Önáltatás azt hinni. Hol könnyezik. sivársággal. Abban a tévképzetben él. akár szeretsz . Régi szokások. messzire sugárzik! Hívójele bejárja a világot. 5. nézz magadba. mindannyian jól tudjuk: szorongással. Hibátlan! Ez az egész jósjel „szíve”.

2. nagyokra nem szabad vállalkozni. Ne lépj tovább. az ősanyával találkozik. szűkmarkú. nincsenek elhanyagolható mozzanatok” . nehogy az akció korán robbanjon. Sok a gátlás. inkább. sohasem ambíciónkat. A jel dinamikus (Dörgés). Ez józan. hiú reménnyel. Hétköznapjaidat úgy éld. mindennapi dolgokat. csak szolgájával találkozik. ami van. önmagáról megfeledkezett madár üzeni: Nem jó a magasban! Lent jó! Nagy szerencse!” Ebben minden benne van. de nem szabad követned! A késztetés lehet légvár. Ez hoz szerencsét. Vonások 1. Főleg azt nem. Itt hiányzik a „középpont”. aki az Úton elindult. A kicsiny részleteken. látszólag jelentéktelen. előrelátásával cselekednél. Gondolatok A jel az előzőnek (A Középpont igazsága) épp az ellentéte. Még a „Szellemi Ember” sem tudja megtalálni. mert „eleged van már az egészből” .Az erők feszítenek.186 - . illúzió. Nem az ősapával. amely nincs még megalapozva. Érlelő. Tartsd szent feladatnak hétköznapi gondjaidat. veszélybe mégy! Baj! Az elvakultság nagy bajt okozhat. Becsüld. A mérséklet. A harcos ilyenkor önmagát fölkészíti . ami előtted van.ne cselekedj! Nem látod sem önmagadat.vagyis a késztetésed erős -. Jól tudja. mint a magvető: nem tudod. ami a hátad mögött történik. Nem hiba. „Sokat akar a szarka. de nem bírja a farka” . Ez csak rosszra vezetne.ha nem lépsz tovább. mint nagyvonalú. hanem mindig szükségleteinket elégíti ki. és gyakran túlzott óvatosságot. mint költekező. „Annak számára. egy-egy kicsiny magocskából milyenjövő csírázik majd ki. ő sem tehet mást. akár a földi síkról ered. Sem „igazad” tudatában. mint vakmerő. a gondos alapozás később aranyat ér majd. A helyzet átmeneti. mint jóval fölötte. sem azért. Kis dolgokat kell tenni. alázattal elfogadja: titkos segítséget kap. légy óvatos. A jósjel mérsékletre int. Kis dolgokat kell tenni. mint hiszed magad. . s nem kockáztatsz többet is. egy távoli terv vonzása. Kicsiny. mint sértő. ugyanakkor korlátozott (Hegy) . „A kicsi előnye. bajba jut. Az „Anyai segítség” akár a magas szellemvilágból. inkább túl tapintatos. nem a „Közép” megfontoltságával. Ha most lépnél. ugye? Ne hallgass a késztetésedre. Maradj a földön. A nagyravágyó madár képe végigkíséri a jósjelet. Inkább túl óvatos.ellenfelét pedig előkészíti a Tett pillanatára. ambíció. Még minden jóra fordulhat . Harcművészetben ez a nagy akció előkészítő szakasza. Állj le és nézz körül. A siker a kis dolgokban rejlik. mi kell nekünk. fokról fokra haladj. indulattal. minthogy a kisebbik „roszszat” választja: inkább kicsinyes. Ne a Napba bámulj: arra figyelj.mondja a magyar. Minden apró lépés előkészíti a nagyot. Huang mester azt mondja: inkább hajts most a megengedett sebesség alatt. sem a helyzetedet. 3. Téglánként rakd a házad. Lépésről lépésre. Nem az Uralkodóval. hirtelen indulat. Aki helyzetét. mint sorsfeladatot. Érted.mondja Hamvas Béla. Ha felröppen a madár. de a nagy tettek ideje még nem jött el. Kitartani kívánatos. türelmes munkát igényel. a visszafogottság. Most ezen kell dolgozni: az alapokon. amit éppen élsz. Szálló. hanem üres nagyravágyással. a diszharmónia nem vagy még olyan erős. mert így csak időt vesztesz.

most kiteljesedik.. Amire törekedtünk. „Beteljesedik.4. hogy „Most! Itt a helyzet! Tennem kell végre! Elegem volt ebből!”. Ilyenkor jönnek a bajok! A tiszta forradalom után jön a korrupt világ. Valami. Nincs törékenyebb egyensúly. 5. A kezdés (új lépés) előnyös! A befejezés: zűrzavaros. Sűrű felhők nyugaton. erő. Nagy tetthez nagy idő kell. Egy-egy kört le lehet futni.. új házunkba beköltözik a zűrzavar s a diszharmónia. ott ólálkodik körülötte a felbomlás. Ahogy Hamvas mondta s élte: a „nevezetes névtelenség”. A kör . Mitévők legyünk. egy munka. tetszik. mert valójában nem kör. A repülő madár elhagyja! Baj! Balszerencse s kár! A Hsziao Kuo jósjel üzenete: megelégedés a kicsivel. egyedül vagy. Üdvös jósjel.de ne akard az almafát! A hang. hanem spirál: máris indul a másik.mellyel most sorsod összeköt. különös társra találsz e sivár és néha feszült időkben. Ez még várat magára. ami eddig formálódott. a nagyravágyás repít a magasba. a boldog házasság elindul az unalom s tönkremenés útján. vagy éppen „beteljesedőben” van.” Ilyenkor teremtő erőink rövid ideig egyensúlyba kerülnek: Tűz-Víz nem harcolnak.látszólag . bármi. Ebben a helyzetben az ember a „kicsit” nem kompromisszumnak. nem tetszik: ilyen lett. de mivel hűséges vagy s türelmes.s mellette a „befejezés” képe: valaki éppen az étkezés befejezésénél tart. Elmegy mellette anélkül. hanem egymást segítik. alakult. Minden lefutja a maga küzdelmes körét. máris korhadni kezd. vagy szellemi segítség . aminek megteremtésén fáradoztunk. vagy vadászok hálójába kerül. Siker a kicsinyben van. ha egy karma-kört jól-rosszul lefutottunk? Erre ad tanácsot a Csi Csi. „Befejezés (átkelés) után. Itt azonban nem ez történik. Nem hiba.) Amit valamikor elindítottunk: megérkezett. A végtelen örvénylánc folytatódik tovább. Az alma. 6. Ez még nem az! Te sem vagy alkalmas rá..nem lehet semmit.mondják a kínai bölcsek .” A bölcs pedig hozzáteszi: ..bezárul. Itt születnek a nagy és igaz dolgok. De továbbmenni veszélyes. mint a „beteljesülés” pillanatnyi állapota. A MADÁR elég a napban. Ezt vedd tudomásul. A herceg lő. ahonnan már nincs visszaút. ami leesett a fáról. A társ lehet személy. hanem a benső mélység helye. és van egy pont. A barlang az „ismeretlenség homályát” jelenti. Úgy érzed. Ahogy létrejön.. de nem jön az eső. amelyet valaha elkezdtünk. mert az élet: végtelen. nem megy el mellette. Ne akarj többet. létrejött. az „entrópia”.bajba sodor. hogy találkozna vele. Találkozik vele.most nem időszerű.. egy társadalmi átalakulás. egy forradalom. és végül eljut valahová: ez lett belőle! Kikerült az öntőformából. sőt dicsőségnek fogja fel.187 - . a szétzüllés. Nem a ragyogás. a tiéd . különben bajba kerülsz. csakhogy ez nem végződik sehol. egy szerelem. Légy óvatos! Ne cselekedj! Maradj állhatatos! Örülj a kis eredménynek. 63. egy ház. A beképzeltség. Tanulj inkább múltad hibáiból. most láthatóvá válik: létrejön. Befejezni ugyanis . Az „eső” a beteljesülés jelképe. hanem eredménynek. Csi Csi BETELJESEDÉS (átkelés ) UTÁN (Képjel: Átkelés a folyón . s a barlangban találja el. amelyet építettünk. Egy kapcsolat.

de ez lesz szerelméből. és nem ott. Ha ezután nem indul egy „új kör”. hogy „no. ismét megszomjazik. magyarok számára a régóta óhajtott úgynevezett „rendszerváltás” és az utána következő. Templomaiból merevség és halálszag árad. de aki abból a vízből iszik. mondjuk a két ember nem indítja el az „anya” és „apa” új szerepkörét . „tökéletesítsd”. mert örök életre buzgó víz forrásává lesz benne!” Az ember „aki még nem nőtt fel”. újjászüli. ott tartja.nem azt jelenti.” Mit jelent ez? Először is azt. amelyet én adok neki. házasok és szerelmesek minden beteljesült élményének évgyűrűje!) Csiszold. A jósjel politikai analógiája a legismertebb. Az élet legtörékenyebb pillanata az. romlani kezd a tenyerében. ami létrejön. A tiéd lesz. Ebben a folyamatban semmi sincs végleg „befejezve”. hogy ami „megvan”. (Ha a fenti példát végigviszed: az aggkori boldogság alatt ott van a boldog szülők. és a szerelemből nem lesz mélyebb sorsközösség. ami a halálig összetartozó nagy ezüst. ha valamit elért. kultúrájából. ahol a dolgok létrejönnek. Az Igaz Ember: „Forrásember!” Jézus a kútnál azt mondja a szemáriai asszonynak: „Aki ebből a vízből iszik. „új kör” indul. az orgazmusban átélt egység visszahullik újra a külön-külön lét magányába. felkészül rá. örömtelen vénember. s megóvja magát tőle. Nagy dolgot nem tehet: a tett kijött már az öntőformájából. hanem azt.. apró munkával itt-ott még korrigálni tud rajta. Megőrizve újítani és újítással megőrizni. Számunkra. sőt föl is bomlik. ahol „befejeződnek”. mai napig tartó folyamat mutatja. Itt kell észnél lenni! S tudni. hanem valamiből valamivé folyamatosan „lesznek”! . hogy folyamatosan átvarázsolja. soha többé meg nem szomjazik. azt hiszi. Ezzel a bomlás folyamatát késleltetni lehet. és lesz belőlük két egymást bántó és maró. rohadni kezd. A házasság egy újabb „Csi Csi” állapot: „Beteljesülés”. most végre megvan!”. Ez lesz minden „rendszeréből”.„Az Igaz Ember gondol a bajra. intézményéből. amikor valami létrejön. testileg kívánsz valakit. hogy a régit elveti. A markában tartja. hogy újat hozzon létre. Ha azonban a kielégülés után elindul valami mélyebb lelki vonzalom is. finomítsd. Az Igaz Ember ezzel szemben tudja. az végül soha sincs meg. S mi lesz az új? Gondolatok A Csi Csi dinamikája kozmikus alaptörvény: minden. a feladat újra csak az: indul-e még valami új.újra mondom . A sorsközösség (szeretet) újabb „Csi Csi” állapot: „Beteljesülés”.. hogy a dolgok nem „vannak”. Fontosabb elkezdeni az újat! Ez szervesen nő ki az előzőből.a házasság zűrzavarba kerül s széthullik. és ott marad a két öreg. hogy a lét folyamatos megújulás! Minden nap és minden óra: megújulás! Az Igaz Ember ebben a végtelen folyamatban él: ezért marad örökké fiatal! Ez .188 - .vagy visszahullanak a magányba. mégis új. a kapcsolat tovább tart. Csak az állóképekben gondolkodó ego mondja. hogy javítgat még a helyzeten. de az új élet magvát máris érleli magában! Nagy titok ez. s ott megposhad. és lesz belőle először szerelem és talán házasság. Az ölelés csúcsa. De amikor felnőnek a gyerekek. Minden létkör végén el kell kezdeni az újat! A természet is így működik: még ki sem bontakozott teljesen a növény. Mondjuk. vallásából.és aranylakodalmas párkapcsolatok misztikus titka . de megakadályozni nem. Mondok egy érzékletes példát. a „Csi Csi” állapot: a „Beteljesülés”. történelmi korszakaiból. de nem sokat. moráljából. tudásából is: miután megszerezte végre. az van. Ha ezután már nem kell a másik. barátságából.

saját árnyékodat. a gyávát.189 - . szerény. aranyozott koporsóban. ami olyan kényelmes és drága volt?” Vonások 1. hogy küzdelmed során le kell győznöd magadban a kicsit. Légy óvatos! Csak ennyi . s a munka. Állj! Ne indulj túl korán! Ne hallgass se a belső ösztönzésekre. Ne légy mohó. és készülj föl rá. csinál rajta valamit. hosszú és fáradságos. S az ostoba férj. mint a nyugati szomszéd szerény áldozatán. Fékezi kerekeit. kitartás és hit kell a munkádhoz. Kár. Ne törekedj utána! Sorsod urai tudják. Ne végy példát az élelmes.s nem lesz semmi baj. Aki őszinte. Aki önmagához hű és sorsát éli. A temetés pompás és látványos. Három év alatt parancsa alá hajtja őket. „Hogy tudok ebből a helyzetből újjászületni?” „Hogyan tudom helyzetemet . amelyek az egész vállalkozást alááshatják. kitartó. És főleg szigor magad s mások alacsony erőivel szemben. hogy abban a pillanatban bűzleni. se dicsőségen nincs áldás . akarnok emberekről. A jósjel azt üzeni még: a cél nagyszerű. A keleti szomszéd ökröt áldoz. . A hitves elveszti hajdíszeit. vagy ez már valami újnak a kezdete? . A romlás biztos jele.újjávarázsolni?” Bölcs háziasszony otthona soha sincs „befejezve”! Mindig újít. kitalál. nyüzsgő. Ami tiéd. s a csónak lyukait tömheted velük. Nem hiba. hogy a tiéd. A Nagy Ős megfegyelmezi a lelkeket mindenhol. s nagy-nagy jutalom vár. de nincs rajta oly áldás. 4.a temetést a hiú és ostoba ember. odaadó. A te célod magasabb s értéked több! 3.Nem tudom. Egy biztos: erő. a hitetlent . 2. hogy beleszóljon az önérdek. Figyelmét az újjászületésre irányítja. őrizd a hitedet. és sír.bármilyen nagy munkám eredménye is az . Se pénzen.hét nap múlva megkapja.hanem az. amikor itt lesz az ideje. a hitetlenség. ami előtted áll. A jósjel az „átkelés” (vállalkozás) veszélyére figyelmeztet egy olyan pillanatban. A baj nem a jéghegy volt . 5. Hogy itt a beteljesülés utolsó fázisáról van-e szó. mert tudja. Légy erős. ha valami külsőségessé válik. a gyengét. aki valódi. Légy tiszta.külső csábításokra. sem a . aki a „Csi csi” misztériumát nem érti. de alkalmatlan társakkal nem lehet elérni. Ne engedd. A róka farka (az átkelésnél) vízbe ér.akkor. Ne keresse . Áldás azon van. amit akartál. Közönséges embereket nem szabad alkalmazni! A cél nagy.ha lélektelen. sárgulni kezd.Lelkének benső vetítőgépében nem állítja meg az élet filmjét egyetlen kockánál sem. és a jólét szenvedélye a mélységbe rántja az embert. aki csak az anyagban hisz. és most a megszilárdítás művét kell végrehajtani. Egész nap légy óvatos. hogy megfeledkeztek róla: a pompás ruha is rongy. amikor látszólag jól mennek a dolgok. A születés egyszerű s szegény. megkapod . hogy a Titanic kapitánya és az önhitt vállalkozók nem ismerték ezt a jelet: elkerülhették volna a bajt. s végül füstölve elég. amikor létrejött már. hogy a születést az Isten rendezi . még az egyszerű emberé is: egy elegáns hulla fekszik.talán biztatónak tűnő . a kényelem s a gyávaság. se hatalmon. Még egy királyé is: egy meztelen lény kibújik az anyaméhből. Jel: szép ruhák is ronggyá válnak. A különbség. azt kérdi: „Miért nem jó neked a régi. virágerdőben.

S most. A Nagy Akció az. hogy végre felvillan előtte végre valami lehetőség. erőre. ellentmondásos. mindig így fog menni. először is pontosan elemezned kell külső-benső körülményeidet. de arra sem gondolt. Egyre több. és a túlpartot vélte jóval közelebbnek. körültekintésre. s a Tűz párává oszlatja a Vizet). milyen messze is van a túlsó part! Elhamarkodottan nem szabad cselekedni! Nem vagy még elég erős a feladat súlyához.. vagyis a probléma nem „testhez álló”. hideg fejjel megvizsgálni. mert „farka belelóg a vízbe”. hogy előbb-utóbb minden átcsap az ellentétébe: sohasem olyan erős a vágy a Rendre. Sem az „Akarom!”. 64. nyugodt szívedre .190 - . minőségi változás előtti helyzetet mutat. A sok ismétlődő s látszólag terméketlen élmény után már elvesztette a türelmét. ha megelégeltük. mintha nem történne semmi! Csak gyűlnek. bárhová jutottál. aki átrohan a veszedelmes gázlón. ami még nem történt meg. Másodszor erőt kell gyűjtened. Akkor nem vétkezünk tovább. Mielőtt döntő lépésre szánnád el magad. hetven. A kard mesterei ezt a pillanatot hívják Nagy Akciónak.mindig víz marad.. nyolcvan fokra is .ha nem leszel megfontolatlan! A bölcs egy vakmerő rókakölyökről beszél. Törvény ugyanis. A mennyiségi időszakot úgy éljük meg. A nagy változás előtt az ember már roppant nyugtalan. . Ez a meggondolatlanság kedélyes kínai képe: a kis kamasz róka nemcsak a víz mélységével nem számolt. A feladat itt nem kevesebb. Vei Csi BEFEJEZÉS (átkelés) ELŐTT (Képjel: A Csi egy gázló sebes vizét ábrázolja. amikor önmagadat felkészíted a támadásra. mert vonz a harmónia. nem szabad támadni. A kis akció az. Inkább belehal. Újat kell kezdeni. Sok-sok mennyiségi változás után elérkezett a minőségi változás pillanata. Feje vízbe ér. Nem szabad beleragadni a régibe. veszély. mondja: „elég!” A Vei Csi egy nagy. Elhamarkodottságra pedig nemcsak azért vagy hajlamos. bármilyen eredményeid vannak: ne azonosulj vele! Tovább kell menni. hogy saját farka okozza a bajt. hanem azért is. Rajtad is múlik az ügy kimenetele. gyűlnek a dolgok. amikor már kitámadsz: szúrsz vagy vágsz. amikor már megelégeljük az áldatlan helyzetet.6. az nem elégelte meg. A róka nem szokott vízen járni. Ezt nem szabad! Éppen most nem szabad! Éppen most van szükség nyugalomra. Bármit értél el. nem teljesült. akkor szokunk le italról. Azt hitte. a Víz és a Tűz a lehető legdiszharmonikusabb feszültségben vannak (a Víz kioltja a Tüzet. Az üdvös tetthez két dologra van szükséged: erőre és a helyzet pontos felmérésére. sem az „Elegem volt!” kényszerére ne hallgass! Csakis a bölcs. mert jelenlegi helyzetedet már tarthatatlannak véled. Az út: végtelen. Gondolatok A Ji-king utolsó jele biztató. de ígéretes. a Vei pedig valamit.) Valami fontos előtt állsz. Van egy pont. Bár a két ősjel. Baj. megpróbál fejvesztetten kitörni.lelked józan s látó középpontjára. éppen most kell először hátrálni és energiát gyűjteni.. minthogy azt. Forrni csak száz fokon kezd. Erősödnöd kell. minthogy a káoszból a rendbe kell lépni. A vizet hevíthetem hatvan. Amíg belül nem vagy kész. Talán egy döntő sorsfordulat előtt. akkor nem hibázunk többet. hogy ösztönösen ugranál. mindig ugyanaz. és innen kezdve már gőzzé változik.. Vállalkozásod sikerrel járhat . Aki belehal egy szenvedélyébe. A helyzet nehéz. mint amikor a Rendetlenség elviselhetetlenné válik. s ahelyett. de nem jut el a túlsó partra. dohányzásról vagy bármiféle rossz tulajdonságunkról. mégis a harmónia ígérete rejlik a már-már tarthatatlan helyzetben.

a hit pedig azt.hanem minőségében más állapot. ünnepre. bár már teli a kocsi. Ez a keresztény „isteni akarat” teljesítése. hogy „hívség” vagyis hűségesnek maradni. Aki sorsának útját követi: ragyog. mint a „spiritusz”. Okod van az örömre. aki a lelke legmélyén nem hisz a győzelemben. A „ragyogás” pedig azt jelenti. hogy a hajnal pillanata előtt a legsötétebb az ég. kétségbeesésből. Még nézd meg a célodat lelked közepéből. Villámháborút csak az hirdet. Adomány s ünnep a nagyvárosban. mert veszteni fogsz. megszokások.az önelvesztés azonban rossz és káros. Üdvös jósjel. 5. Ezzel a biztató ígérettel zárul a Változások Szentkönyve. hogy egy akaratot sokáig akarni. A küzdelem önmagaddal folytatott. csakis erővel. a tudásod.191 - . hogy üdvös út. A jó szamuráj: könyörületes. Ez az út lehet könnyű vagy nehéz . Még várj. Az Igaz Ember fénye ragyog. Üdv. Átkelés előtt az erőszakosság csak bajt hozhat. Üdvös kitartani. önmagaddal. De előnyös átkelni a Nagy Vízen! A tett ideje elérkezett. Amikor a must borrá érik. embertársaiddal. de még szellemi támogatóiddal együtt is. De helytelen. Nem is látod át a helyzetedet. Most már megvan hozzá az erőd. Ez az élmény még előtted van. hogy nem tudod még! 2. . Ha szíved már nyugodt: lépj. ahonnan minden üdvös tett elindul. Üdvös jósjel. Ha dühből. Hatására az emberben is ez a folyamat történik: az önfeledtség jó és üdvös . A rossz akkor a legveszélyesebb. félelmek nem adják meg hamar magukat. inspirációd . szűnik a megbánás.s a győzelembe vetett hited is. Ez lehet győzelmed vagy annak előérzete. Semmi megbánás. hogyan cselekszel. határozott és megértő. hogy ez mások számára is láthatóvá válik. Helyes. Üdvös jósjel. Tudd. és ezt tudod. Vonások 1. valakiért vagy valamiért. a győzni akarás és a vesztéstől való rettegés között megtaláltad lényed centrumában azt a csendes középpontot. Kitartás! Tudd. a jó és rossz szellem elkülönül benne. A tett pillanata elérkezett.de ha az öröm a látását elhomályosítja s értelmét eltorzítja: akkor káros. mértéktelenül ördögi ital. 4. A megrázó erő legyőzi a démonok hazáját. s győzöl. Ez a vonal részint arra figyelmeztet. Ne hallgass a késztetéseidre. ha lerészegedsz. Az öröm mulandó . Az erő: nyugodt. gyűjts még erőt vagy társakat. másokkal. érzések. bosszúból. Erőszakosan nem lehet rendet teremteni. ugyanúgy az Úton járó ember önfeledt öröme szent . ha örömödben itallal (csiu) ünnepelsz. amíg jelet nem kapsz belülről . indulatból. Ha szíved még zaklatott. Nemcsak másokkal. (A csiu .vagy kívülről.a kínaiban is ugyanúgy jelent egyszerre italt s szellemet. akkor nagy bajba kerülhetsz. önmagával is. siker. „átkelhetsz a Nagy Vízen”.a Boldogság örök. Szégyen és zavar. Sorsod útján jársz. Megfékezi kerekeit. Ez a dicső „átkelés” káoszból a harmóniába. Várj az indulással.a lényeg. Nem vagy kész a tettre. 3. Nincs megbánás. hogy minden kis sikerélményt s apró örömöt igenis meg kell élned. három év alatt. A farka vízbe ér. ha vesztésre áll. A kitartás azt jelenti. ne lépj. ha a félelem és elszántság.Belü1 akkor vagy kész. 6. mert az öröm táplálja a lelkedet de ne téveszd össze az örömöt a Boldogsággal! A Boldogság nem az öröm legfelsőbb foka .a negatív gondolatok.) Ahogy a bor mértékkel szent. de nem mindegy. Hosszú harcra számíts . Meg is kell élned ezt az örömet. S ha gyenge vagy. A kitartás üdvözít.

Elememt Legge. Holland Murphy.: Man and his Symbols. L. Vermont Javary. teljes Ji-king könyv részletei). Richard: A Változások Könyve. Anthony Publishing Co.Ajánlott irodalom Bloefeld.P. Dutton Co. Édesvíz Kiadó Wing. a posztmodern elméleti fizika. John: I Ching: The Book of Changes.: pressing Lajos Jung C. annak ajánlom elsősorban a hiteles tai csi. Carol K. Kim Anh: Practical Guide the I Ching. Aki messzebb óhajt kalandozni. Stephen: How to Use the I Ching.és Újtestamentum gondolataival). R. a káoszelmélet és a genetikai kutatások összefüggéseit a Ji-king ősi gondolataival. Princeton University Press Jung C. kung-fu és aikido mesterek tanításait (magyarul a Budo-kiadványokban hozzáférhetőek). E.: Synchronicity: An Acasual Connecting Principle. Helmut: Eight lectures on the I Ching. Dolphin/Doubleday Magyar nyelven még ajánlatos megismerkedni Karátson Gábor mély és átélt tanulmányaival (melyek remélhetőleg egy hamarosan megjelenő. ford. Beöthy Mihály és Hetényi Ernő tömör kisjóskönyvével. Shambala Inc. Hua-Ching Ni: The Book of Changes. Parker Co. Cleary. Binkey Kok Publications. G. Doubleday Wilhelm. Princeton University Press Jung C. Kósa Gábor őstörténeti kutatásaival. Thomas: The Taoist I Ching. Havelte. Cyrille J. Princeton University Press Wilhelm. . Inner Traditions. G. James: I Ching. Sevenstar Inc. Huang. A Változások Könyve.: Understanding the I Ching. Schoenberger. Bollingen Series XIX. Bantam Book Lim. Martin: The I Ching and the Genetic Code.: Foreword to The I Ching or Book of Changes. Alfred: The Complete I Ching. Joseph: Secrets of the I Ching (A jósjelek összefüggése az Ó. Aurora Press Whincup.192 - . Princeton University Press Karcher. D.: Deseő László. Orient Press. a taoizmus irodalmát. The Richard Wilhelm Translation rendered. Anthony: A Guide to the I Ching. Gregory: Rediscovering the I Ching. ford. Shambala Inc. Ji-king.: The I Ching Workbook. Richard Wilhelm változat. G.

193 - ..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->