P. 1
Zsidei B.-A méhészkedés 12 hónapja (pdf)

Zsidei B.-A méhészkedés 12 hónapja (pdf)

5.0

|Views: 32,064|Likes:
Published by vajkember

More info:

Published by: vajkember on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2015

pdf

text

original

Mind az év végi számvetés, mind az új évad gondos tervezése szükséges az
eredményes méhészkedéshez. Mi szükséges az éves tervhez? Ismerje a
méhész az állomány állapotát: elegendő-e a lépkészlet, milyen korúak az
építmények, sok-e a selejtes lép? Milyen minőségű, elegendő-e a téli ele
ség, méhvel tömöttek-e a léputcák, ki tud-e fejlődni a méhcsalád főhordá-
sig, milyen teljesítményű és korú az anya, egészségesek-e a családok? Meg
van-e minden eszköz a termeléshez, jó helyen van-e a méhes?
Tervezőmunkánk során számoljunk az új körülményekkel, lehetősé
gekkel. Gondoljunk mindjárt az egyre változó méhlegelőkre, a fogyatkozó
akácerdők teherbírására. Csak a biztos területeket vegyük számításba! Sok
függ attól is, milyen kapcsolatban állunk a helybéli és vándortanyai mező
gazdasági szakemberekkel, vezetőkkel.
Vessünk számot, hogy mennyire telik anyagi erőnkből. Mennyi pénzt
tudunk ez évben befektetni anélkül, hogy háztartásunk megbánná. Készít
sünk leltárt! Nyissunk füzetünkbe rovatot az anyagoknak, eszközöknek.
Értéküket is állapítsuk meg reálisan, hogy a termelési tervben a mérce

171

24. kép: A kert sarkában meghúzódó, szerény méhesnek is nagy jelentősége van a helyi megpor-
zásban! Különösen, ha a nagy méhesek már táblás legelőkre vándoroltak a taluból
(Fotó: Földi Jánosné, Jászdózsa)

meghaladja majd a beruházott tőke kamatait, az értékcsökkenést és a vár
ható befektetésre kerülő munkánk középmagas díját is! Már néhány csa
Iádnál is megéri a tervezés!
Amikor a méztermelés tervét állítjuk össze, ne csak állományunk teher
bírását, de a legelőjét is vegyük számításba (24. kép). Tervezzük meg a kö
rülbelül szükséges anyákat. A férőhelyek figyelembevételével kalkulál
junk, hány családdal szaporítunk a jövő évben. Nagyobb állománynál ez
könnyű, de magunk túlterhelése éppen itt szokott jelentkezni. Ne feledjük:
a sok, apró, kölyökcsalád nem ér annyit, mint a feleannyi törzscsalád. Pró
háljunk több termelési ágat is művelni. Vállalkozzunk eleinte kicsiben, ne
hagyjuk figyelmen kívül az esetleges károkat sem. A kiadási és bevételi terv
különbsége a várható haszon. Tervezésünknél maradjunk a valóság tala
ján. Csak annyi munkát ütemezzünk be, amennyit nagyobb megterhelés
nélkül el tudunk végezni, mert a fárasztó robot elveszi a munka szépségét,
megbontja a manapság laza kötésű méhészcsaiádok egységét, munkaked
vét, anyagi egyensúlyát. Minden méhészeti munkában keressük a jót, az
igazat, a szépet, környezetünkben pedig a békességet.

Ajánlott szakirodalom

limhá Edit: Vannai István magyar méhei keil|e I h Bfi1

on, l'WK

Hdthó Edit: Népi méhészkedcs a Jászságban I lobrw 011 l'MK
Benedek. P. - Manninger S. - Virányi S.: Mc«poi/ilN mi t.t\fí méhekkel. Budapest,

1974

Cicairicis, G.: A méhészkedés gyakorlatú Hudflpwt, l'"'"
Cserényi P: Emlékeztető. Méhészet, 1988 l 13 Huri i. luw
Deák Gábor: Emlékeztető. Méhészei I 12 HudiDHl HMN
Csaba Gy. - Koltai L. -Szakoktól I. RemoUé I '

/ A inéhhctegségek

megelőzése és gyógyítása. BudapMt, \*>H*>
Ilalmágyi L. - Keresztesi B. szerk.:
A imMilrurin lln>t>i|» •!
Horváth Jenő: Termelési módszel méheshnlhatl HlllUpi il l,J

Hl

Jand, J. - Vittek, J.: A méhpenipii ii-inn li .. - . i. II

IWsony, 1969

Józsa Gy.: Viaszváros. Budapest, L984
Nyárády A.: A méhlegelö növényei Huk >i IVAl
Oeser, G. - A.: Anyanevelés a nu-hevethi'ii llm!«|iMl |U '
Örösi Pál Z.: Kis méhészkönyv, Budapi ll I9Í '
örösi Pál Z. Méhek között. Budapest, I9M
Szabó K.: Akácmézterme lésünk lóko/iUa vamliirMtMl Nudapi I I'Í'M
Szabó K.: Akácméztermelés. Budapoit, I1

""1

Szabó K.: A méhész műhelyében lliulapi i IY
Vicze E.: Az alacsonykeretcs rukodnkapliti Ihulip I11
Zsidei B.: Méhanyanevelós. Budapi I11

1/3

Tartalomjegyzék

JANUÁR

A méhek téli ellenségei ..
A méhek nyugalma
A méhek a téli fészekben ,
Ellenőrzési munkák
A méhanya télen
A méhcsaládok téli pusztuW 1
Méheink a teleitetőben ..
A téli kiröpülés
A gyógylepény készítése. In «
11

FEBRUÁR

Műhelymunkák
A kaptárépités
Füstölőanyagaink
Az anyarendelés
Kihordás a telelőből ..
Az itató

A lepényezés

MÁRCIUS

A törzslapok
A futó vizsgálat
A vadon kelt anya .
Kora tavaszi méhlegcUÜ
A szállódeszka
Tavaszi virágporpóiLr.
Atkairtás tavasszal

Az atkairtás eredmértytltO|i i" ' li III li ll >
A Füstölőkről
A füstölés módja ..
Kaptárfütés árammal .

Az első tavaszi nagy vizsgálat

46

A tavaszi kaptárcserék

47

Az egészségügyi minta küldése

50

A méhek hasmenése

51

Gyógyszerek alkalmazása a méhesben

53

A méhek tavaszi serkentése

55

Emberegészségügy a méhesben

55

Méhesünk és a szomszédok

57

A méhek eladása, vásárlása

58

ÁPRILIS

59

A fészek bővítés

60

A kizápult fiasítás

60

Tavaszi építtetés

61!

A virágporgyűjtés

62

Vándorlás füzesekbe

62

Növényvédelmi értesítések kérése

64

Méhek a gyümölcsösben

65

A bérmegporzás

66

A virágportermelés

67

Méhek a repcetáblán

68

A műlép beszerzése

72

A tavaszi álanyásság

73

A viaszmolyról

74

A tömlős költésrothadás

76

A méhlopásokról

77

MÁJUS

80

A vándortanya keresése

80

A családok felkészítése akácra

81

A májusi vész

83

A költésmeszesedés

841

Egy héttel akácnyílás előtt

85

Vándorlási előkészületek

89

A szállítás

90|

Munka a vándortanyán

92

A vándortanya elhagyása

92

A pergetés

931

A rajzás

951

Anyagondok akác után

98

Az anyával való bánásmód

100

176

JÚNIUS

102

A második akácon

102

A családok megosztása

103

A tartalék családokról

104

A csendes anyaváltás

105

A méhanyák tárolása

106

Szállított anyák fogadása

107

Az anyásítás

109

A méhcsalád fészke akác után

110

MéhlegelÖk akác után

111

Az édesharmat

112

Jó méz - rossz méz

113

A méhek sokoldalú hasznosítása

115

A lépes méz termelése

116

A méhpempő termeléséről

117

Méhészeti szakkörök júniusi munkája

118

JÚLIUS

120

A méhanyák jelölése

121

MéhlegelÖk júliusban

122

Méhek a lucernásban

123

Egyéb nyári méhlegelők

125

A nyári serkentésről

126

Méheink és a nyári szúnyogirtás

127

A rablásról

129

Darazsak a méhesben

130

AUGUSZTUS

132

Hazatérés a vándortanyáról

134

A hereűzés

135

Méhkasok átszabása

135

A méhek kábítása

'38

Pókok a méhesben

139

Tisztaságot, rendet a méhesben!

140

A nyúlós költésrothadás

142

A méhszurokról

144

SZEPTEMBER

145

A kései etetés

146

Atúletetés

'47

12

177

Szeptemberi kezelés

147

A méhcsaládok takaróanyagai

148

A méhtetűről

149]

OKTÓBER

15 ll

A téli fészek

1511

A fészektakarás

1531

Takarás vándorkocsikban

154'

Egyéb méhlakások rendezése

154

Betelelési megállapítások

156

Lépselejtezés

157

Raktározási munkák

158,

NOVEMBER

1601

A zárthelyi teleltetés

1601

Műhelymunkák

163J

A viaszolvasztás

1631

A viaszderítés

1651

Mézelő fák ültetése

166 i

DECEMBER

16W

A közösségi élet

168j

Az önképzés

1691

Az éves tervezés

1711

AJÁNLOTT SZAKIRODALOM

173

178

Mezőgazdasági Könyvkiadó Vállalat
Felelős kiadú dr. Gallyas Csaba igazgató
89.3204 Szekszárdi Nyomda
Felelős vezető Benizs Sándor
Felelős szerkesztő dr. Fehér Erika
Műszaki vezető Csákvári Attila
Műszaki szerkesztő Kovács Gábor
A fedél Mészáros László munkája

Nyomásra engedélyezve 1989. december 18-án
Megjelent 11,25 (A/5) iv terjedelemben

Mg 4607-f-9091

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->