P. 1
Zsidei B.-A méhészkedés 12 hónapja (pdf)

Zsidei B.-A méhészkedés 12 hónapja (pdf)

5.0

|Views: 31,877|Likes:
Published by vajkember

More info:

Published by: vajkember on Mar 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/09/2015

pdf

text

original

A gondos gazdák már ősszel elvégezték a fák selejtezését, felmérték, meg
tervezték, hogy hová milyen fát ültetnek. Az iskolákban, gazdaságokban,
községi, városi szinten fásítási mozgalmak indulnak november végéig, a
fagyig. A méhészeknek is aktívan részt kell venni ezekben a hasznos meg
mozdulásokban. Társadalmi érdek is, hogy környezetünkben, határaink
ban minél több hasznos fa zöldelljen. A fás vidékek levegője tisztább,
egészségesebb. Kertünket, házunk táját, utcánkat szebbé, otthonosabbá
teszik a susogó levelű fák. A munkából hazatért ember egyik Öröme, pi¬
hentetője a ligetes utca, a fás kert.

A méhészeknek létfontosságú kérdés a nektárt, virágport adó fák ülteté
se, amik főhordás előtt és után biztosítják a méhlegelőt. Ügyes szervezés-j
sel egy-egy település méhészei lakóhelyük környékét 10 év alatt olyan hor-i
dásos területté tudják varázsolni, ahol a méhek tavasztól őszig legelész

hetnek.

Hová, milyen fát ültessünk? Foghíjas útszegélyek, kopár utak, dűlők
mentén kiváló hófogó a társítva ültetett nyár és olajfűz. Az egyik korai vi-j
rágport, méhszurkot, a másik nyári hordást biztosít. Ezek ültetéséhez a vál
lalatok nagy segítséget szoktak adni.
Az elhagyott faluszélek, bozótos zugok, ugarok is meghálálják, ha keze
lésbe vesszük őket, és kellő tisztogatás után a talajnak megfelelő fákat ülte
tünk az addig rossz képet mutató területekre. Ártereken, ahol a vízügy szí-|
vesén támogatja az ésszerű fásítási mozgalmat, a fűzfafélék és egyéb, nyir-J
kos talajt bíró és kedvelő fák rohamosan fejlődnek. Fájuk hasznosítható;
virágaik bŐ hordást biztosítanak még árasztott állapotban is. A méhészekre]
hárul az a feladat is, hogy vegyes elosztásban, korai és kései virágzású fűz-*
faféléket javasoljanak, hogy a virágzás eltolódjék. A hosszú, egyenletes vi-j
rágzás kedvez a családok fejlődésének.

A fásítás legfőbb területe sok embernek rendelkezésére áll. Ez a kert.
Ma már sokunknak van hétvégi telke, ahol a dolgos hét után megpihe-;
nünk, kikapcsolódunk. A megújulásokat segíti elő, hogy a kertben nem*
csak szalonnasütő, sziklaágyás, egyéb kiképzett térség van, hanem jószeré-!
vei gyümölcsfa is. Ritka örömeink közé tartozik, ha gyermekeink, uno
káink a saját telepítésű fán szedik meg kosárkáikat, ingderekukat az ízletes
termésből. Ösi szépségek szele csapja meg a kertben szorgoskodó embert^
amikor egy-egy érett gyümölcsöt levesz, elfogyaszt, vagy éppen másnak kí
nál a saját fáról. Csak ne feledjük, hogy mindig a talajnak megfelelő fát ül
tessünk!

166

A gyümölcs, a fűz és a nyár mellett ne idegenkedjünk az aki
sétől sem. Érdemes a korai virágzású tuját is ültetni díszcserjéken!
A juharok közül kedvelt a fürtös és a zöld. Könnyen kosarazhatni

-

géltől estig szedegetik a szorgos méhek.
Dombos, hegyes vidékek legkorábbi virágzású cserjéje a mogyoró 11
sonlóan gazdag virágport nyújt a szil, a hárs, az éger, a bálvány fa és n h döben lévő, hosszú virágzású japán akác is.
A szükséges csemetéket beszerezhetjük a lerakatokban, ismcríWtklrtl
is, de anyagi nehézségek esetén kérjünk a szövetkezetektől anyagi és v i
vezési támogatást. Ne feledjük a csemetékéi megvédeni a vad rágásaiul.
ha ilyen is lenne - a megtévedt rongálóktól! Természetesen, nemcsak rtd
vemberben lehet ültetni, de megkezdeni igen, és folytatni, amíg időnk 11
gedi és helyünk is van hozzá.
Még ebben a hónapban rendszerezzük feljegyzéseinket, tapasztalatain
kat, hogy majd a decemberi számadáskor kéznél legyen minden, hiszen
akkor látjuk tisztán, mennyire volt érdemes méhészkedni - tervszerűen!

167

DECEMBER

Dolgos esztendő végéré értünk. A méhesben már csak az ellenőrzés mun
kája vár ránk, ami egy méhésznek nem is munka, hanem felüdülés, hiszen
hetente csendesen végigsétál kedvelt méhei előtt. Megfigyeli a kijárókat,
keresi a rendellenességeket, beavatkozik, ha kell. A januárban olvasott
hallgatócsővel meghallgatja méhei szunnyadó zöngéjét, ami az egyik leg
szebb muzsika a fülnek.

A raktárban sincs már sok dolgunk. Rendet teszünk a betelelés, a viasz
főzés után, szellőzésről gondoskodunk. A felesleges, kimaradt családtaka
rókat rendeznünk kell. Nem jó az a módszer, amikor a méhész begyömö¬
szöli a takarókat egy üres ládába. Tavaszig megdohosodik, megpenésze
dik. Száraz helyen, lazán rakva tároljuk a párnákat, papírokat - átválogatás
után. Ha tavaszra váltó garnitúrát tervezünk, akkor most megkezdhetjük a
gyűjtést, a barkácsolást.
Lassan hó lepi be a kaptárakat, amit nem szabad eltávolitanunk, csak
majd a szilveszter körüli kiröpüléseknél, ahogyan ezt a januári tennivalók
nál olvashattuk.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->