P. 1
72_Iskolai mentálhigiéné_Hallgatói segédanyag

72_Iskolai mentálhigiéné_Hallgatói segédanyag

|Views: 2,415|Likes:
Published by mirisztina

More info:

Published by: mirisztina on Mar 19, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

04/09/2015

pdf

text

original

_________________________________________________________________

Szociális és életviteli kompetenciák
_________________________________________________________________

Oktatási programcsomag a pedagógusképzés számára 10. modul: ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ

HALLGATÓI SEGÉDANYAG

A modul szerzői: Dr. Bóta Margit Vidáné dr. Nagy Emese

HEFOP 3.3.2.

10. modul: Iskolai mentálhigiéné

Modul: Iskolai mentálhigiéné Tartalomjegyzék
ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A MODODULRÓL.......................................3 A MODUL KOMPETENCIATÉRKÉPE.........................................................4 HALLGATÓI SEGÉDANYAG.........................................................................5 I. TEMATIKUS EGYSÉG AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ ELMÉLETI ALAPJAI.......................6 II. TEMATIKUS EGYSÉG PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉJE.................................................17 III. TEMATIKUS EGYSÉG A PEDAGÓGIAI MUNKÁN KÍVÜLI MUNKA AZ ISKOLÁBAN........45 IV.TEMATIKUS EGYSÉG HALLGATÓI GYAKORLATOK (terepmunka)......................................56 V. TEMATIKUS EGYSÉG A KURZUS ZÁRÁSA ..................................................................................62 IRODALOM..................................................................................................68 MELLÉKLETEK..........................................................................................72

2

HEFOP 3.3.2.

10. modul: Iskolai mentálhigiéné

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK A MODULRÓL A modul alapparaméterei:
Heti óraszám: 2 Kreditszám: 2 Kurzuszárás: gyakorlati jegy Hallgató létszám: 20 fő Célcsoport: óvodapedagógus képzés, tanító- és tanárképzés, valamint szociálpedagógus képzés pszichológia tantárgyaként

A kurzus célja:
1. Egyfelől megmutatni, hogy a pszichológiai ismeretek hogyan segíthetik a
pedagógusokat mindennapi iskolai munkájuk során, illetve hogy ennek révén hogyan biztosítható az iskolában dolgozók (tanárok, tanulók) lelki egészsége. Tudás, ismeret közlése, szemlélet elsajátítása az iskolai mentálhigiéné mint interdiszciplináris tudomány területéből. 2. Másfelől előre jelezni azokat a mentálhigiénés problémákat, amelyekkel a pályán lévő tanároknak szembe kell nézniük oktató-nevelő munkájuk során, és hogy azok megoldásában hogyan támaszkodhatnak elméleti ismereteikre, hogyan alkalmazhatják azt a gyakorlatban, valamint hogyan és mikor vehetik igénybe más szakemberek, illetve intézmények segítségét. Az ismeretek alkalmazása, gyakorlati felhasználása. 3. A hallgatókat segíteni abban, hogy az iskolában a pedagógiai tevékenység pedagógiai és pszichológiai vonatkozásait, valamint a kurzus során szerzett mentálhigiénés ismereteit integrálja, új szemléletet alakítson ki a kurzus során és mindezt az iskolában és az azon kívüli intézményben elvégzendő feladatok, gyakorlatok során alkalmazni tudja. Az ismeret, tudás, attitűd valós helyzetben történő alkalmazása, kipróbálása, jártasság szerzése, készség kialakítása.

Az iskolai mentálhigiéné tematikája (15 hétre bontva): Tematikus egységek:
I. Az iskolai mentálhigiéné elméleti alapjai (1 hét, 2 óra) Bevezetés, ismerkedés (1 óra) Elméleti alapok (1 óra) A mentálhigiéné a tudományok rendszerében, a mentálhigiéné története Az iskola helye a humán szolgáltatások rendszerében A mentálhigiénés prevenció fogalma és formái Az iskolai konzultáció fogalma és formái II. A pedagógusok mentálhigiénéje (4 hét, 8 óra) A tanári stressz és kezelési módjai (2 óra) A tanári kiégés, kiváltó tényezői, folyamata, prevenciója és intervenciója (4 óra) A tanári konfliktus, formái és megoldási módjai (1 óra) Önsegítés, önsegítő csoportok, társas támasz (1 óra) III. A pedagógiai munkán kívüli munka az iskolában (4 hét, 8 óra) Az iskolapszichológus feladata és szerepkörei (1 óra) Szociális munka az iskolában (1 óra) Az iskolai gyermekvédelem (6 óra) IV. Hallgatói gyakorlatok (2x4 óra=8 óra terepmunka)

3

ismereteire és tudására építve átfogóan megtervezni. egészségügyi és szociális intézményekkel kialakítani a 4 . kutatási eljárásait megismerni • pedagógiai munkájának pszichológiai-mentálhigiénés elemeit. az • szakterületének az egészség védelmével és fejlesztésével való összefüggéseit felismerni és ezzel a saját és a tanulók egészségfejlesztését elősegíteni fejleszteni • a saját (mint leendő tanár) és a tanulók testi-lelki-szellemi egészségét • lélektani szempontból egészséges és hatékony tanítási-tanulási környezetet kialakítani/megteremteni • szakmai együttműködést és hatékony kommunikációt társszervezetekkel. mechanizmusát és lefolyását tudatosan. modul: Iskolai mentálhigiéné Gyakorlat iskolában (4 óra) Gyakorlat egyéb mentálhigiénés intézményben (4 óra) V.3. A kurzus zárása (4 óra) Beszámoló a gyakorlatokról az órán szóban és beadandó dolgozatként írásban is A hallgatói teljesítmény értékelése A hallgatónak az iskolai gyakorlat során tanúsított viselkedése. a tudományterületek szemléletmódját.2. fogalomrendszereit. 10. majd tapasztalatait reflektív módon elemezni és értékelni elsajátított tudás alkalmazásához szükséges készségeket kialakítani • pszichológiai-mentálhigiénés és pedagógiai tudását a gyakorlatba átültetni.HEFOP 3. hozzáállása A hallgató írásbeli beszámolójának értékelése A hallgató érdemjegyének megállapítása Szakirodalom: lásd az anyag végén A MODUL KOMPETENCIATÉRKÉPE A hallgató képes legyen: • a pszichológia és mentálhigiéné tudományos fogalmait.

-megbeszélés. -tájékoztatás -hallgatói Elméleti bevezetés ütemezés -elméleti áttekintő előadás segédanyag Elméleti alapok Szakirodalmi ismeret -vázlat készítése II. toll (4 óra) gyakorlatokról. értékelése értékelése 5 . TEMATIKUS EGYSÉG: Az iskolai mentálhigiéné elméleti alapjai (2 óra) Órák Téma Segédanyagok Ismerkedés.hallgatói a féléves munka Saját teljesítmény segédanyag összegzése. társas szolgáló eszközök élmény) támasz megismerése. 10. TEMATIKUS EGYSÉG: A pedagógusok mentálhigiénéje A tanári stressz és Szakirodalmi ismeret -elméleti áttekintő előadás -füzet (8 óra) kezelési módjai Stressz. fólia iskolában problémamegoldásban -megbeszélés -film Az iskolai Más szakemberekkel -tapasztalatcsere gyermekvédelem (pszichológus. TEMATIKUS EGYSÉG: A pedagógiai munkán kívüli munka az iskolában Az iskolapszichológus Szakirodalmi ismeret -elméleti áttekintő előadás -hallgatói (8 óra) feladata és szerepkörei Erőforrások felismerése -vázlat készítése segédanyag Szociális munka az és felhasználása a -esetbemutatások -írásvetítő. Információgyűjtés bemutatkozás -flipchart. önsegítő mérésére. -gyakorlati példák segédanyag A tanári konfliktus és pszichológiai -csoportvita -írásvetítő. megküzdés. TEMATIKUS EGYSÉG: A kurzus zárása Beszámoló a Önmonitorozás.HEFOP 3. felvétele. -a tanultak ellenőrzése .2. modul: Iskolai mentálhigiéné Hallgatói segédanyag A modul alapvető didaktikai elemei Kialakítandó Javasolt módszer kompetenciák I. TEMATIKUS EGYSÉG: Hallgatói gyakorlatok ( terepmunka) Terepmunka iskolában Az ismeretek gyakorlati -önálló munka iskolában -a vizsgált (4 óra) alkalmazása (pedagógussal vagy problémának Jártasság szerzése a tanulóval) megfelelő gyakorlatban az órán sokszorosított megismert eszközök anyag felhasználásával Terepmunka iskolán Szakmai-gyakorlati -önálló munka iskolán -a vizsgált (4 óra) kívül ismeret kívüli mentálhigiénés problémának Kapcsolati készség és intézményben megfelelő kooperatív munka más sokszorosított szakemberekkel anyagok Jártasság szerzése a gyakorlatban az órán megismert eszközök felhasználásával V.3.írólap. -demonstráció szociálpedagógus) való lehetséges együttműködés IV. fólia tudnivalók a kurzusról. fólia megoldási módjai immunkompetencia -tesztek használata Önsegítés. -vázlat készítése -hallgatói A tanári kiégés kiégés. kiértékelése III. önreflexió. vizsgálatára -esetbemutatás (saját csoportok. Önprezentálás -beszélgetés: csoport előtti -írásvetítő. megvitatás . filctoll követelmények Munkatervezés. társas támasz.

2. az elsődleges megelőzés. Mit várnak a hallgatók a kurzustól 4. modul: Iskolai mentálhigiéné 1-2. bemutatkozás). 10.3.HEFOP 3. megismertetni a kurzus követelményeit. mi van a hallgatók fejében a kurzusról (mit várnak ettől a kurzustól?). az oktató elvárásait 2. óra Elméleti alapok A mentálhigiéné a tudományok rendszerében. valamint a konzultáció módszerének fogalma. Elméleti bevezetés 2. megteremteni a közös munka személyi feltételeit (ismerkedés. ÓRA I.2. a mentálhigiéné története Az iskola helye a humán szolgáltatások rendszerében A mentálhigiénés prevenció fogalma és formái Az iskolai konzultáció fogalma és formái 6 . 3. Tudnivalók a kurzusról. TEMATIKUS EGYSÉG AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ ELMÉLETI ALAPJAI (összesen 2 óra) Célok: 1. íróeszköz Téma: 1. Ismerkedés. óra: 1. fontossága és ennek szemléleti kialakítása Eszközök: írásvetítő/projektor papír. a kurzus tartalmáról (miről is fognak tanulni?) 3. mozgósítani a hallgatók meglévő elméleti tudását és ehhez újabb ismeretek adása 4.

és arról írásos formában beszámolót készíteni (és természetesen röviden a csoport előtt szóban is ismertetni kell eredményeit. szituációs játék. o önálló munka egyénileg. a segédanyag végén található gyakorlatok közül egyet-egyet kiválasztani. kooperatív. aktív. Természetesen ekkor is folyamatos a segítségadás a kurzusvezető tanár részéről. tapasztalatait) A 2 utóbbihoz segítséget ill. Ismerkedés Bemutatkozás a csoport előtt Röviden minden hallgatónak lehetősége van az önbemutatásra fél percben (név. Tudnivalók a kurzusról A modul alapparaméterei: Heti óraszám: 2 Kreditszám: 2 Kurzuszárás: gyakorlati jegy. ÓRA 1. konstruktív hozzáállás és munkavégzés az órákon 2.3. A gyakorlatot 4-4. o csoportos megvitatás (esetmegbeszélés) o vita párban. csoportban o tapasztalatok egymás közötti megosztása.2. modul: Iskolai mentálhigiéné 1. azaz a kurzus utolsó harmadában mennek „terepre”.HEFOP 3. o kooperatív munka párban. szerepjáték A kurzus követelményei. egy adott. honnan jött. 10. és ami még belefér a bemutatkozásba) 2. tehát összesen 8 órában kell elvégeznie a hallgatóknak. 7 . Alkalmazott munkaformák: A tematika feldolgozása kiscsoportos szemináriumi/gyakorlati keretben (optimálisan 20 fő): o előadás. csoportban o helyzetgyakorlat. amire épül az órán elvégzendő gyakorlat 3. szak. a tematikában szereplő témakörből otthoni készüléssel az órán rövid önálló szóbeli beszámolót kell tartani tantermi keretek között. amelyet csak a megfelelő elméleti bevezetés és az órán történő gyakorlati felkészítés után teljesíthetnek. szempontrendszert kapnak. évfolyam. a hallgatói teljesítményértékelés módja: A gyakorlati jegy megszerzéséhez a hallgatónak a következőket kell teljesítenie: 1.

.... gyakorlatok.. modul: Iskolai mentálhigiéné 3... amit itt kapsz a tanárszakodhoz? Jelöld be 1-től 10-ig! . életközelinek azt a pszichológiai képzést... Elolvasnál-e egy olyan tájékoztatót......................... hogy milyen tantárgyat veszel fel? (húzz alá egyet!) Igen..................... 8 ........ Mennyire tartod hasznosíthatónak. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5.......... ami a pszichológia oktatásán belül a választható kurzusokról rövid leírást ad (tematika.....Szeretnél-e tanár lenni? (húzz alá egyet!) Igen...... Mit várnak a hallgatók a kurzustól? KÉRDŐÍV Név: Szak: Életkor: 1...................... követelmények)...... feltétlenül Még nem tudom eldönteni Nem 2........HEFOP 3. Miért pont ezt a kurzust választottad? ....... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3....... Fontos szerepet tölt-e be a pszichológia a Te mindennapi életedben? Miért? Jelöld be 1-től 10-ig! .... 10... feltétlenül Nem AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ kurzusra vonatkozóan 1...............Fontosnak tartod-e a pszichológiát a tanításban? Miért? Jelöld be 1-től 10-ig! ...... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6......... Volt-e elképzelésed arról........... és ez alapján döntenéd el....3.........................Fontosnak tartod-e a pszichológiát a mindennapi életben? Miért? Jelöld be 1-től 10-ig! ...... 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.....................2... 2...................... hogy mit fogsz tanulni ennek a tárgynak a keretén belül? ..

− A lelki egészségvédelem fogalma a mindennapi életben számos területen használatos kifejezés. modul: Iskolai mentálhigiéné 4. Végül is a fogalom jellegéből. hogy hogyan. társas környezetünkön. testünk karbantartásától. − Ha össze akarnánk sűríteni egy nagy központi kérdésbe ezt a problémát. hogy ki mit emel ki.2. az eléggé változatos képet mutat. sokrétűségéből adódik. a családé vagy különböző szervezeteké? − Mennyiben az iskoláé? − Mit tehet ennek biztosításában az iskola? − Még számos kérdést tehetnénk fel a lelki egészségvédelem kapcsán. életformánktól? − Hol kell és mikor kell elkezdeni a lelki egészség megteremtését és védelmét? Már egészen a bölcsődében és még a lelki betegség kialakulása előtt vagy elég felnőtt korban a már megbetegedett egyént gyógyítani? − Kiknek a feladata ez? Az egyéné. 10. akkor úgy fogalmaznánk. Elméleti bevezetés − Mit jelent a mentálhigiéné vagyis a lelki egészség? − Mit teszünk és mi mindent tehetünk lelki egészségünk érdekében? − Milyen egészségesnek lenni? − Mennyire múlik ez rajtunk. amelyek valójában a jelenség/probléma gyakorlati oldalára vonatkoznak.HEFOP 3. illetve kik és mik befolyásolják ezt? 9 . de hogy ki mit ért ezen. életkörülményeinken. társadalmi berendezkedésünkön? − Milyen alapvető dolgok szükségesek a lelki egészség megteremtéséhez? Gazdasági vagy szemléletbeli? − Mennyire függ lelki egészségünk táplálkozási szokásainktól. miként lehet megszerezni/megteremteni majd pedig megőrizni lelki egészségünket. és ki mit tart fontosnak.3.

embercsoportok mozgósítására irányul”. életforma kialakítását. szervezetek. hanem „. a lelki folyamatok kóros elváltozásának megelőzésére törekvő orvostudományi ág”. modul: Iskolai mentálhigiéné 2. Az ezzel foglalkozó tudományterület a mentálhigiéné (gör. amelyben a személy számára adottak az optimális testi. 1994). A mentálhigiéné célja: minél több ember számára lehetővé tenni az optimális intellektuális és érzelmi fejlődést. valamint hozzá tud járulni saját közösségéhez” (WHO meghatározás). pszichiátriai. amely intézmények. ÓRA 1. eredményesen és gyümölcsözően képes dolgozni. illetve társadalmi gyakorlat.1 Mint láthatjuk mindez az orvostudomány feladatkörébe tartozott. spektruma a genetikus higiénétől a pszichiátriai geriátriáig terjed. még a 70-es években is. amely a pszichés működészavarok megelőzési lehetőségeire és az egészséges lélektani folyamatok és személyközi kölcsönhatások fejlesztésére vonatkozik. hogy megállapítsa és biztosítsa az egyén és a társadalom harmonikus igényeinek megfelelően az idegrendszer biológiai. interdiszciplináris megközelítésmód.).. miközben belső harmóniában.és elméletrendszer. jelentősége A mentális egészség fogalma: „A jólét olyan foka. önmagával és környezetével egyensúlyban él” (Bagdy. már nemcsak az orvostudomány része és feladata.) vagy mentálhigiénia (lat. A mentálhigiéné vagy lelki egészségvédelem szó szerint a lélek egészségének védelmét. lelki. küzdőképes személyiséget.2. Napjainkban a mentálhigiéné már nemcsak egészségügyi. megőrzését jelenti. hanem több tudományé és az egész társadalomé. a mentálhigiéné története A mentálhigiéné jelentése. társas fejlődés feltételei. azaz olyan egészséges életmód. A mentálhigiénés prevenció fogalma és formái Az iskolai konzultáció fogalma és formái Részletesen A mentálhigiéné a tudományok rendszerében.”2 Jelenleg a mentálhigiéné fogalmát sokkal jobban kibővítve és sokkal szélesebb területen értjük. szociális működésének optimális feltételeit. 10. Az idegen szavak és kifejezések szótárában a következőket olvashatjuk: „mentálhigiéné: lelki egészségtan. amely alkalmassá teszi az embert társadalmi feladatainak maradéktalan teljesítésére. meg tud küzdeni az élet mindennapos nehézségeivel.HEFOP 3. melyen az egyén megvalósítja képességeit.3. Tudományos és gyakorlati törekvés arra. ezt bizonyítja a következő meghatározás is: „A mentálhigiéné az egyén és környezete pszichés egyensúlyának feltételeit vizsgálja.3 10 .. fenntartani egy olyan teherbíró. gyógyító tevékenység. a testi-lelki és szociális kibontakozást. Elméleti alapok Vázlat A mentálhigiéné a tudományok rendszerében A lelki egészségvédelem története Az iskolai lelki egészségvédelem kialakulása Paradigmaváltás és szemléletváltás A mentálhigiéné napjainkban Az iskola helye a humán szolgáltatások rendszerében.szemlélet.

Ezt a szellemet leginkább a rómaiak korában elterjedt közmondások fejezik ki: „Mens sana in corpore sano” (Ép testben ép lélek) vagy a „Nosce te ipsum” (Ismerd meg önmagadat).Szinte minden szakma képviselőjének. majd később a felvilágosodás gondolkodásmódja létrehozta a modern orvostudomány alapjait (Vesalius. vezetőjének mentálhigiénés szemlélettel és kultúrával kell végeznie munkáját”. Epidaurus) a jövendőmondáson kívül a testi és lelki bajok gyógyításával is foglalkoztak az ott szolgálatot teljesítő papok. az iskolapszichológia továbbfejlesztett. Sajnálatos módon a modern társadalom a maga előnyei mellett annyi pszichés zavart és megbetegedést is magával hozott. mégcsak nem is szűkíthető le általában orvosi feladattá. 10. 1975). azaz kiemelte. és ebben egészen a XIX. A világon sok helyütt létrejönnek a mentálhigiénés ligák. . az ismert jóshelyeken. századtól a technika fejlődésével megállíthatatlanul számos területre „törik szét” az orvostudomány. Leonardo). A mentálhigiéné innen kapja interdiszciplináris jellegét. centrális szerepét.. modul: Iskolai mentálhigiéné A definícióból látható.2. Ilyen módon született meg az iskolai intervenció elmélete és annak három sarkalatos pontja: 1. századig nem kapott különösebb hangsúlyt a lelki bajok elkülönítése és gondozása (legalább is hivatalosan nem).. mint diszciplina. és így válik az ideg. aholis 1944-ben olyan iskolakongresszust rendeztek. hogy az iskolás gyerekek magatartászavarain nagy hatékonysággal lehetett változtatni az anyai attitűd terápiás megváltoztatásával. Az egyik legnagyobb felismerés az volt. majd egyesítette az orvostudomány.. hogy „ma már nyilvánvaló. növelni kell a gyermek viselkedésével szemben érzett felelősséget 2.. A középkor szellemét felváltó reneszánsz és humanista szemlélet. hogy a mentálhigiéné nem lehet csupán egy szakma. de természetesen tudatában vagyunk annak is. hogy ez a képzési forma csupán egy lehetőség (és még nem biztosíték) arra. a pszichológia.3.”7 Mindez elsősorban az USA-ra vonatkozik.4 Ehhez a szemlélethez csatlakozunk mi magunk is. a szociológia..és elmeorvoslás részéve a lelki bajok kezelése a XX. így tölti be összekötő. mindenféle lelki betegség gyógyulása a helyes istenszeretetben keresendő. hogy a gyerekre hatással lehetünk 3. hogy leendő tanárainkban a mentálhigiénés gondolkodás és szemlélet legalább csírájában meglegyen. 11 .HEFOP 3. A középkorban sajátos módon kettéválik a testi és lelki betegségek gyógyítása: az előbbieket antik könyvekből tanult udvari orvosok és természeti tapasztalatokra építő népi gyógyászok végzik. és a negyvenes-ötvenes években sikerült önálló arculatot nyernie. ahol az iskolai mentálhigiénére vonatkozó szakmai tapasztalatokat vitatták meg. amikor alapszinten megpróbálunk ismereteket átadni a tanárképzés során. növelni kell a szocializációs aktivitások számát. a pedagógia ide vonatkozó elméleti megfontolásait és gyakorlati tapasztalatait. a pszichiátria ügye. a társadalomtudományok és az egészségtudományok iskolára vonatkozó ismereteit és módszereit egységbe foglaló változata. Az iskolai lelki egészségvédelem kialakulása Az iskolai mentálhigiéné. A XIX. Magyarországon a pszichiátria ismerte fel ennek jelentőségét és szükségességét (Várady. míg a lelki egészség a teológia keretein belül marad. jósdákban (Delphoi. századra. hogy az egészségvédelemmel foglalkozó tudományterület elméleti alapjai különböző tudományok szintéziséből jött létre. fokozni kell azt a bizonyosságérzést. A lelki egészségvédelem története A lelki egészségvédelem igénye és története egészen biztosan visszanyúlik az ókorig.

hiszen amíg az előbbinél konzultációs. hogy része legyen a pedagógusságnak (mint szakmának) . egyetem utáni képzésekig. amelyek hatással voltak a mentálhigiéné önállóvá válására? A számos esemény közül csak néhányat emelünk ki. a Rosenthal és Jacobson (1968) által végzett vizsgálatokból ismert Pygmalioneffektust. vagy a karitatív alapon létrehozott intézményekre. Mindezek következtében számos ember képződött. Összefoglalóan a nonmedikális pozitív mentálhigiénében egy adott problémáról. a mentálhigiénés előadásoktól. modul: Iskolai mentálhigiéné Még mindig Amerikánál maradva. elsősorban a magánvállalkozásban létrehozott mentálhigiénés intézményekben (gondolhatunk itt a profitorientált. amelyben a tünetek fölöslegessé válnak” 8. kultúrájához. és nem pedig betegségről. ha olyan körülményeket sikerül teremteni a gyermek számára. 1963-ban az akkori elnök aláírásával politikailag és gazdaságilag is megerősödik a közösségi mentálhigiéné országos hálózatának kiépítése. Csak jelzésszerűen. míg a „humanisztikus pszichológus a fejlődés zavaraiként felfogott problémákról feltételezi. állapotról beszélünk. továbbképzésektől elkezdve a tanfolyamokon át az egyetemi ill. amelyekben az iskola szervezetéhez.leginkább szemléleti és gyakorlati szempontból. és az ok megszüntetésével gondolja kiiktatni a zavart” 8. egyházak által fenntartott segélyszolgálatokra). Ennek megfelelően különbözik a segítségadás modellje is. képződik ki „mentálhigénikus szakemberré”. akiknek a tudása. zavarról. ezért az egészségvédelmi szolgáltatásokat ill.HEFOP 3. hogy a lineáris oksági modellt felváltotta a kölcsönhatási modell. 12 . intervenciós. A mentálhigiéné napjainkban A '90-es években a lelki egészségvédelemmel foglalkozó segítő szakmák és segítő foglalkozásúak száma megnőtt. növekedéselméleti szemlélet) került előtérbe. hogy „maguktól” elmúlnak. kauzális megközelítésnél. Paradigmaváltás és szemléletváltás Milyen paradigmaváltások zajlottak le a második világháborút követően. amely szerint a mentálhigiéné „nem önálló szakma. Mindezek eredményeképpen jöttek létre a gyakorlatban az edukatív típusú programok. és még mindig nem kifejezetten az iskolára vonatkozóan.3. A mentálhigiénés szakemberképzés országosan és nagyon különböző szinteken indult be. edukatív és kompetencia modellekben gondolkodunk. akkor az orvosi modellel dolgozó szakember megkeresi a baj okát . Murrell(1973) rendszerközi akkomodáció és pszichoszociális összhang fogalmainak bevezetését. 1994). családsegítőkre. diagnózisról. de minden szakmának része lehet mint mentálhigiénés többlettudás az emberi tényezőről. terápiában). „maszek” pszichoterápiás rendelőkre. vagyis a pedagógiai mentálhigiéné területén a „ráhatásokban” és „nevelt személyiségben” való gondolkodás helyett a humanisztikus pszichológiai gondolkodás (ún. helyzetről. Így „ha valami baj van a gyermek magatartásában. ugyanez Magyarországon 1995-ben történt meg (lásd előbb). addig az utóbbinál gyógyító modellben (kezelésben. a lelki egészségvédelemmel foglalkozó intézmények működését valamilyen módon szabályozni kell. vagy Jahoda (1955) pozitív mentálhigiéné fogalmát. hogy a klasszikus orvosi (medicinális) modellt felváltotta a nonmedikális szemlélet. kompetenciája. Így született meg elsőként a Klinikai Pszichológia Szakmai Kollégiumának állásfoglalása (Bagdy. sajátosságaihoz is jobban igazodó programok láttak napvilágot. A mentálhigiéné szemléletében és gyakorlatában nagy áttörést jelentett az. szakmai felfogása meglehetősen változatos képet mutat. Ez tehát azt jelenti. így Gordon (1950) egészséggradiens fogalmát.2. Caplan (1974) mentálhigiénés konzultáció módszerét. tanácsadási (counselling). mint a klasszikus medicinális. 10. azaz a redszergondolkodási modell.”5 Ilyen módon lehet és kell.

segítője. közülük a pszichológusokat és pedagógusokat lehet megtalálni az iskolai mentálhigiéné vonatkozásában. motorja. Az „igazi” mentálhigiénikus szakember-képzés jelenleg posztgraduális formában zajlik az országban több egyetemen. A mentálhigiéné mai képéhez. de minden mentálhigiénikus szakembernek ismernie kell a megelőzés különböző szintjeit is (tehát nem csak a primer prevenciót. főleg azok megelőzési lehetőségeivel foglalkozik.. hogy október 10-ét ma már Magyarországon is a lelki egészség világnapjaként tartják számon. Az emberi változást célként kitűző szervezeteket humán szolgáltató szervezetnek nevezzük.önismeretfejlesztés. pszichiáterek. hanem szervezője. különböző pszichés és pszichiátriai megbetegedések megelőzése .HEFOP 3. Ezt jelzi az is. papok tevékenykednek. modellnyújtás az iskolában a pedagógus részéről). Ez nem egy a lelki egészségvédelemmel foglalkozó szervezetek közül. akiknek ismereteket „szolgáltat” (edukatív funkció) és másodlagos funkcióként személyiséget formál. század a maga modernizációjával alaposan meg is teremtette ennek szükségét/szükségességét. közösségi és az adott kultúra szociális szerkezete által meghatározott hatások. 13 . nevezetesen szociokulturális erőforrás. hogy az iskolákban mentálhigiénés prevencióként előadásokat hallhatnak a tanulók a különböző szenvedélybetegségekről (dohányzás. Emberekkel (tanulókkal) foglalkozik. Az iskola nem csak edukációs és szocializációs rendszer. 1 szemeszterben a hozzá kapcsolódó 8 órás terepgyakorlattal) 1994 óta folyamatosan. tehát semelyik korosztály nem marad ki a mentálhigiénés ellátásból. hogy az iskoláskor és az iskolához kapcsolódó problémákkal ill.6 Ennek eredménye például az. vagy továbbképzés formájában a pedagógusok önismereti élményeket vagy elméleti tudást kaphatnak az iskolára vonatkozó mentálhigiénéről. főiskolán is (így a Debreceni Egyetemen például 1990 óta). szociálpedagógusok.működéséhez anyagi erőforrásokat is teremtettünk”. hogy 1995-ben „útjára indult a Mentálhigiénés Programiroda.2. graduális képzésben pedig szabadon választható formában a tanárszakos egyetemi hallgatók is szerezhetnek ilyen jellegű ismereteket (heti 2 órában. Tehát több ponton indult el a lelki egészségvédelem. megfelelő értékközvetítés.és teszi mindezt a fogantatás pillanatától a halálig. ami szerencsére az iskolákba is begyűrűzött. modul: Iskolai mentálhigiéné Továbbá a mentálhigiéné többféle problémával kíván foglalkozni. A mentálhigiénés tevékenységet folytató emberek munkája alapvetően az egészségnevelés. palettáján sokféle szín megtalálható . készségfejlesztést lehetne megemlíteni az iskolában folyó mentálhigiénés szolgáltatás keretében. valóságos mozgalommá nőtte ki magát. pszichológusok. A lelki egészséggondozás során számos módszer használható. pedagógusok. Az iskolai mentálhigiéné attól is iskolai. A segítő foglalkozást végzők köre elég széles. 10. alkohol. sőt központja lesz az ezen a területen tevékenykedő valamennyi szakmai és civil kezdeményezésnek. ezek közül leginkább a szűrést. konfliktuskezelés. állapotához feltétlenül hozzátartozik az a tény is.3. bizonyos szakmákból eleve következik a segíteni akarás. hanem a szekunder és tercier prevenciót is). reszocializál). hanem mentálhigiénés erőforrás is. tehát egyfajta önszelekció megy végbe. egészséggondozás különböző szocializációs színtereken (pl. tanácsadást. drog). melyben döntők a lakóhelyi. szociológusok. Mindehhez a Népjóléti Minisztériumtól jó hátszelet is kapott és a XX.. Az iskola helye a humán szolgáltatások rendszerében Az iskola humán szolgáltató szervezet. . így ezen a területen leggyakrabban orvosok. viselkedést módosít (szocializál.

egyházi szolgáltatások. eszközök és szabályok alkotta hálót jelent mindenki számára. hiszen tapasztalati és gazdasági szempontból is bizonyossá vált. A mentálhigiénés prevenció fogalma és formái A lelki egészségvédelem szemléleti és gyakorlati fejlődésével egyre inkább azok a kérdések kerültek előtérbe. amelyek a megelőzés lehetőségeit járták körül. hogy a különböző lelki megbetegedések ki sem alakuljanak. magánorvosok. stb). A humán intézmények 3 típusa (Bower): 10. egészséges életmód. de még az ún. amelyek egészségvesztést (viselkedési zavarok. egyház. 2. végrehajtó intézmények). míg a szekunder és tercier prevenció már elsősorban különféle társadalmi. tanácsadó intézmények és számos egyéb szakmai és civil szervezet. kortárscsoport. Másodlagos csoport: az ebbe a típusba tartozó intézmények az átmeneti humán zavarokkal. egészségkultúrát közvetítő szervezetek. amelyek az általános egészséget elősegítik és ezáltal növelik a megbetegítő tényezőkkel szembeni ellenállást (pl. mint az. A primer prevenció minden szocializációs színtéren kívánatosnak mondható (így a családtól elkezdve a munkahelyig. jelenti egyrészt azokat a tevékenységeket és kompetenciákat. Az elsődleges megelőzésen túl természetesen foglalkozik a másodlagos és harmadlagos megelőzéssel is. Az iskola mentálhigiénéje egy kisebb részterülete a mentálhigiénének. vagyis hogy mit tehetünk. Elsődleges csoport: az ebbe a típusba tartozó intézmények a társadalom valamennyi tagját érintik. pszichológus. depresszió. a célok azonosak. gyerekotthonok. komoly életproblémákkal. Az iskolában folyó lelki egészségvédelem célja tehát nem más. amely értékek. 3. asszertivitás. javító-nevelő intézetek. elmegyógyintézetek. Itt és most pedig az elsődleges megelőzés azoknak a tényezőknek a megszüntetésére törekszik. szülők. Harmadlagos csoport: a totális intézmények prototípusai tartoznak ide (börtönök. öngyilkosság).3. Telkes. konfliktusmegoldó készség. milyen körülményeket teremtsünk. „kisegítő személyzet” is) jól érezze 14 . a módszerek az iskola sajátos voltához igazodnak. hogy csakis ez lehet üdvözítő megoldás hosszú távon. rekreáló. ahol a testi (szervi) megbetegedések kialakulásának elkerülésére vonatkoznak ezek a kérdések. A lakosságnak csak bizonyos rétegeit érintik. Az elsődleges megelőzés egyik nagyon fontos terepe az iskola. 2. Ide tarozik: a család. korrekciós iskolák. Az elsődleges megelőzés szemlélete az orvostudományból jön. ügyvédek. pedagógus. gazdasági és igazgatási intézmények. valamint kórházak. célok. 1990). 1989. logopédus. illetve hozzájárulnak ezek kifejlődéséhez. nehezen és speciális módszerekkel megoldható nehézségekkel foglalkozó intézmények tartoznak (egészségügyi intézmények. az eszközök.HEFOP 3. drogambulancia. másrészt jelenti specifikus betegségek megelőzését (szenvedélybetegségek. szomszédság. hogy az iskola minden „dolgozója” (igazgató. megküzdési stratégiák kialakítása. iskola. diák. helyi fogdák). Gyakorlata kettős: 1. egészen a társadalommal bezárólag). így az előbbi esetben a lelki zavarok és megbetegedések korai felismerésével (szűrővizsgálatok) és kezelésével. tanácsadók. betegségek) okoznak. igazságügyi és szociális szervek.2. szociálpedagógus. egészségügyi intézmények „fennhatósága” alá tartozik (így családsegítő. Így tűzte zászlajára a mentálhigiéné az elsődleges megelőzést (primer prevenció). valamint az utóbbinál a betegségekből fakadó károsodások csökkentésével illetve megszüntetésével (Gerevich. modul: Iskolai mentálhigiéné 1.

dinamikája. beállítottsága. így az egyik célja az. ennek lépései a következők: o az inadekvát viselkedés meghatározása o az inkompatibilis viselkedés meghatározása o az inakvát viselkedés előtörténéseinek elemzése o az inadekvát viselkedést következetesen követő események elemzése o az adekvát viselkedést következetesen megelőző események elemzése 15 . A konzultáns segít a konzulens szakmai problémáinak megoldásában. a másik cél az. hogy a humán szolgáltatás (az iskola) működésében felmerülő problémák szakmailag megfelelő megoldásban részesüljenek. légköre is. modul: Iskolai mentálhigiéné magát. sok-sok minden befolyásolja. amelyek egy-egy lehetőséget jelentenek a lelki egészségvédelem szempontjából.3. Az iskolai konzultáció fogalma és formái Az iskolapszichológusok egyik legfontosabb szakmai és mentálhigiénés fegyvere a konzultáció módszere. amelynek ABC megközelítését Goodwin (1975) dolgozta ki. így például az iskola berendezése (az épülettől a tantermig). 7 lépésből áll: o a probléma meghatározása és tisztázása o a problémamegoldás ellen és mellett küzdő erők elemzése o az alternatív stratégiák végiggondolása o az alternatívák értékelése és a legmegfelelőbb alternatíva kiválasztása o a konzulens és konzultáns felelősségének a meghatározása o a kiválasztott stratégia végrehajtása o az akció hatékonyságának az értékelése (és újabb ciklus indítása. az iskolában folyó tanítási program. A kurzus során sorra kerülnek mindezek a területek. a kapcsolatok egészségesen alakuljanak. A konzultáció többcélú. a tanulók személyisége. módszerei és készségei) biztosítva legyen abból a célból. de nem vállalja át a felelősséget (ebben különbözik a pszichoterápiától. azaz öröm (betegségmentes) legyen a munka az iskolában mindenki számára. hogy segítse a konzulenst (a tanárt) a kellő mértékű aktivizálódásban a konzultáció folyamán. azaz a konzultáns és egy/több személy. szemlélete. ahol a szupervízor felelősséget vállal a problémák megoldásáért). akik érdekeltek bizonyos közvetlen emberi segítségadásban. szelleme. Az iskolai konzultációnak három fő modellje van: 1. A konzultáció egy kollaboratív (együttdolgozó) problémamegoldás a mentálhigiénés szakember. elégedett legyen. A konzultáns (a pszichológus) azért felel. viselkedési konzultáció (elméleti gyökerei Skinner operáns és Bandura szociális tanuláselméletéhez nyúlnak vissza). problémamegoldó konzultáció (amely a konzulens problémájának magas színvonalú megoldására irányul). azaz konzulens között. a tanárok. A konzultáció önkéntes és a kölcsönös bizalomra épül az információk hitelességére vonatkozóan.HEFOP 3.2. vagyis beletartozik az egész iskola struktúrája. ha arra szükség van) 2. 10. továbbá a konzultáció középpontjában kizárólag szakmai problémák állnak (ebben is eltér a pszichoterápiától). Mindennek több tényezője van. hogy a hasonló problémák megoldására képessé váljon. hogy a konzulens (a tanár) mentálhigiénés továbbképzése (szemlélete.

diszfunkciók megvilágítása és orvoslása o kliensközpontú esetkonzultáció. hogy a programtervezésben és lebonyolításában jelentkező szakmai problémákat jól oldja meg Az elméleti anyaghoz kapcsolódó gyakorlatok • a hallgatók által hozott iskolai példákon/problémákon keresztül gyakorolni a prevenció típusait: besorolni azokat az elsődleges. amikoris a mentálhigiénés program adminisztrációjában keletkező problémákkal foglalkoznak o tanárközpontú adminisztaratív konzultáció. modul: Iskolai mentálhigiéné o az adekvát viselkedést következetesen követő események elemzése o az adekvát viselkedés gyakoribbá válását megelőző események számbavétele o az adekvát viselkedés gyakoribbá válásának a következményei o a vészjelzés megtervezése o az inadekvát viselkedés ritkulását követő események tervezése o az utánkövető és korrigáló feladatok alkalmazása 3. amely során a konzulenst segítik abban.2.HEFOP 3. 10. amelyeknek a megoldása még az iskola kompetenciakörébe tartoznak konkrét iskolai példákon keresztül • gyakorolni a problémamegoldó konzultáció és a viselkedési konzultáció lépéseit 16 . másodlagos (és harmadlagos) prevenció kategóriáiba és kiemelni belőlük azokat. hanem az eset jellemzőin van a hangsúly o programközpontú adminisztratív konzultáció.3. amiben nem a konzulens szakmai hibáin. amelyben a konzultáns feladata a konzulens szakmai működésében rejlő hibák. mentálhigiénés konzultáció Caplan (1970) 4 típusát dolgozta ki: o tanárközpontú esetkonzultáció.

formái és megoldási módjai (1 óra) 10. de bármikor bekövetkezhet 3. óra.3. de ennek használata legfeljebb a szakirodalomba vonult be. bennünket megterhelő stresszt distressznek. nyomást. A hétköznapi életben használt stressz szó többnyire a nem kívánatos. modul: Iskolai mentálhigiéné 3-10. feszültség jelentéssel bír. egyénfüggők. kényszert jelent. társas támasz (1 óra) 3-4. A stresszt Selye az élet velejárójának tekintette. erő. Stresszorok azok a tényezők. 17 . aki stressz elméletével és stresszel kapcsolatos kutatásaival szerzett ismertséget világszerte. TEMATIKUS EGYSÉG PEDAGÓGUSOK MENTÁLHIGIÉNÉJE (összesen 8 óra) Téma: 3-4. Ezzel a feszültséggel bizonyos határon belül képesek vagyunk szembenézni és megküzdeni. ÓRA II. kellemtelen. 10. Lazarus elméletében a stressz 3 fajtája: 1. kiváltó tényezői. óra: Önsegítés. folyamata. Ártalom: ami már bekövetkezett és pszichológiai sérülést jelent (pl. óra: A tanári konfliktus. mely az angolban nyomás. ÓRA A tanári stressz és kezelési módjai Az óra elméleti tartalma (amire építünk): A stressz „A stressz az életünk sava-borsa” . Kihívás: ami megoldandó nehézség és megoldható. Ezt a „hasznos” stresszt eustressznek (eu görögül az igazit jelenti) nevezte. A stressz szó az egyénre irányuló erőt. fontos személy elvesztése) 2. óra: A tanári stressz és kezelési módjai (2 óra) 5-8. bennünket megterhelő stresszt jelenti.2. önsegítő csoportok. így a stressz szó terjedt el. de ezek a határok igen változatosak. tehát a distresszt.írta Selye János (1907-1982) Kanadába elszármazott hazánk fia a harmincas években. prevenciója és intervenciója (4 óra) 9. azaz fizikai és lelki egészségünket veszélyeztetik. melynek hatására feszültség jön létre. melyek a stresszválaszt kiválthatják. és közhasználatnak örvend. A stressz szó is tőle származik. míg a káros.HEFOP 3. A tanári kiégés. sőt kívánatosnak. mivel erőforrásainkat mozgósítani tudjuk. és miután ez a kifejezés egyetlen magyar szóval nem adható vissza. Fenyegetés: ami még nem következett be.

a lép vöröstest-kibocsátása megnő (aktívabb oxigénszállítás). A mellékvese velőállománya adrenalint bocsát a véráramba. 2. A stressz mint válasz: a számunkra megterhelő helyzetekben adott intenzív fiziológiai (élettani) és pszichológiai reakció. csak egy 18 . az általuk kiváltott „biológiai stressz” mégis azonos. ami több létfontosságú szerv működését készteti azonnali produkcióra. melyeknek birtokában a stresszkeltőnek értékelt helyzeteket és az azokhoz fűződő vagy azok által kiváltott érzelmeket kezeljük. Az előbbit Selye a következőképpen fogalmazta meg: „a test aspecifikus válasza valamely igénybevételre”. azonos biokémiai változások alakulnak ki (vészreakció). vérzés során. amely meghaladja. Így vannak mindenki számára stresszkeltő helyzetek (pl. − valamint munkaalkalmazásunk feltételei. hogy különböző stresszkeltő eseményre a szervezetben ugyanaz az állapot jön létre. amik fájdalomcsillapítóként szolgálhatnak esetleges sérülés. Azaz a stresszt előidéző okok (a stresszorok) noha eltérőek. legyen miből erő a lábunkban). sőt túlterheli a személy erőforrásait. − munkánkkal összefüggő kapcsolatrendszerünk.2. Azaz megküzdésnek azokat a kognitív és viselkedéses stratégiákat nevezzük. A stresszorok megjelenése a szervezet stresszreakcióját. Selye elmélete (a stressz mint válasz) szerint tehát: a stressz az alkalmazkodás általános tünetegyüttese. hogy tud-e mit kezdeni vele a személy. és vannak olyan helyzetek. melynek hatására a hipotalamusz segítségével a vegetatív idegrendszer (szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszer) és a mellékvese (belső állománya) aktiválódik. és az élettani válaszok összességét Általános Adaptációs Szindrómának (General Adaptation Syndrome=GAS) nevezte el (erről részletesen később). az izomfeszültség. vészreakcióját idézi elő. közlekedési dugó. 3. modul: Iskolai mentálhigiéné A stressz témakörében 3 alapfelfogás létezik: 1. csontvelő fehérjetermelésével pedig a fertőzésekkel szembeni védekezés nő meg. el tudja-e hárítani. A stressz mint inger: olyan eseményt vagy körülményt jelent. A személy-környezet interakciójában a stresszkiváltó értéket a kognitív kiértékelés és a megküzdő viselkedés (coping) határozza meg. A stressz mint tranzakció: olyan kapcsolat az egyén és környezete között. A stressz igazából egy válasz. valamint mellélvese velőállományának működését serkentő hormon (ACTH) révén). − munkakörülményeink. sorban állás hivatalban). Mindezek az intézkedések szervezetünk részéről a vészhelyzetekhez való alkalmazkodást. A máj többlet-cukrot „ad” az izmok működéséhez (ha el kell menekülni. katasztrófa. amely negatív hatással van a személyre. a szívritmus. a veszély elhárítását szolgálják: felkészítenek a harcra avagy a menekülésre (vagy ahogy ezt angolul mondják: fight or flight. Munkahelyi stressz esetén ennek 4 fő alapforrása lehet: − elvégzendő munkánk tartalma. A nem specifikus válasz azt jelenti. a nyálelválasztás. amik nem mindenki számára azok (pl. a vérnyomás. Alarm (riasztás vagy vész reakció) szakasz: a stresszorral való találkozás után üzenet megy az idegrendszerbe (agyba). a szervezet nem specifikus (aspecifikus) válasza az igénybevételre. A szervezet védekező reakciójaként csökken az emésztés. és ha annak minősül.HEFOP 3.3. A stresszreakció 3 szakaszból áll: 1. valamint endorfinok szabadulnak fel. akkor a következő kérdés az. A kognitív kiértékelés az adott helyzet veszélyes voltának eldöntését jelenti. 10. gyógyíthatatlan betegség). van-e mindehhez eszköze. intenzívebb lesz az anyagcsere (az agyalapi mirigy pajzsmirigyserkentő hormonja (TSH).

Stressz mint válaszegyüttes: o viselkedéses o kognitív és o érzelmi komponensből előálló pszichológiai reakció. Tartós stresszhatásra mindez már nem érvényes. hiszen azonnali. kognitív képességek deficites működése. Kimerülés szakasza: ha a stresszhelyzet rövid. a szervezet tehát ezzel készül fel a későbbi. veszélyek leküzdésére adott válaszreakció. akár el is pusztulhat). gyász. A gyakori. rendkívüli erőt ad (pl. szív) károsodhatnak. A stressz normális esetben akut (hirtelen. modul: Iskolai mentálhigiéné betű a különbség. 2. erősebb és váratlan stressz elviselésére. 3. és teljesítményünk hirtelen lecsökken (ha újra alarm jelenik meg. elidegenedés. A válás. amit magamról sohasem gondoltam). mint ahogy szintén ismertek a stressz okozta alvászavarok is.3. a légzőrendszer és az immunrendszer működésében sajátos válaszok figyelhetők meg. Összefoglalva: Az ingerre adott stresszválaszok tehát lehetnek fiziológiai válaszok és/vagy pszichológiai válaszok. De az intenzív és hosszú idejű stressz (pl. nyugtalansággal jár. Tartós stressz esetén az immunrendszer működését gátló hatása is egyre jobban ismert (pl. konfliktusok elhúzódó feszültségtartalmuk miatt csökkentik az immunrendszer védelmi funkcióját (új tudomány született ennek tanulmányozására: a pszicho-neuro-immunológia: pszichés folyamatok és immunreakciók idegrendszeri-hormonális folyamatai közötti összefüggések leírása és alkalmazott egészségpszichológiája). szerepkonfliktusok. fáradtság. vagy akkorát ütöttem a kezére. megoldatlan lelki problémák) szorongással. motiválatlanság. nem is hittem volna. 10. A tartós stressz több úton „rongálja” egészségünket és ezzel betegség(ek) kialakulásához vezet(het): − Közvetlen út/hatás: a szimpatikus idegrendszer állandó izgalma miatt erek (szívkoszorúér). Ellenállás (rezisztencia) szakasza (coping): az adott stresszorral szemben nő a szervezet ellenállása és az élettani folyamatok visszatérnek normális állapotukba. de ellentétes dolgokat jelöl). tanulás. így gyulladások.2. a vegetatív idegrendszer. emlékezet. akkor teljesítőképességünk felső határa után tartalékaink kimerülnek. 19 . − Közvetett út: az immunrendszer legyengítése. menális folyamatok lassulása. érdektelenség. depresszióban tartósan lecsökken a T-sejtek (immunválaszban szerepet játszó fehérvérsejtek) száma. szervezetünk alkalmazkodik a megnövekedett igénybevételhez. hogy így tudok futni. fertőzések alakulhatnak ki. csökken a környezet iránti érdeklődés. a keringési rendszer. társas izoláció. az endokrin rendszer. közönyösség. a szervezet nem tud mit mozgósítani.Ez a riasztás egy pillanat alatt történik. váratlanul fellépő) események.HEFOP 3. egyéb életesemények. belső szervek (pl. Fiziológiai válaszok: a központi és perifériás idegrendszer. Ha a stresszhatás hosszabb idejű. Pszichológiai válaszok: kimerülés. munkaképesség csökkenése. kis mértékű stressz hatására nő stressztolerancia. az izomrendszer. amely a szervezet túlélési válasza.

2. serkentőleg a dolgozóra 2. összevonás. coping mechanizmusokat indít be. ha mégsem úgy alakulnak a dolgok. támogatása. a munkavállaló hatékonyságát csökkenti o A stresszorok eredete alapján: 1. 3. ellenséges. sőt rohannak. így bizonyos személyiségjegyek védenek (pl. pl. törtető.) − szervezeti folyamatok (centralizált döntéshozatal: egyirányú (csak lefelé irányuló) ellenőrzés). belső feszültség. így munkavezetési nehézségeket okozhatnak) 2. ha valaki alapvetően türelmetlen. zaj. amik szembekerülhetnek egymással és stresszt okozhatnak) − pszichoterror (mobbing angol kifejezést is használják erre): finom lélektani „hadművelet” a másik ember „kikészítésére” (hosszabb időn keresztül inzultusoknak. vezetők részéről).HEFOP 3. A stresszre való érzékenység fokozottabb: − magas elvárások önmagukkal és másokkal szemben − csak a saját ötleteik lehetnek jók (ezért nekik kell. szorongás jellemzi őket 20 . macerálásoknak. molesztálásoknak van kitéve az illető kollegák. versengő. a dolgozók személyisége Személyiségünk minden szituációban meghatároz bennünket. gyengíthetnek a stresszel a szemben (pl. és csak ők tudják megcsinálni!) − önmagukat hibáztatják. modul: Iskolai mentálhigiéné Jellemzője: hatására az arousal szint megemelkedik.3. munkahelyen (szervezeten) kívüli 2. − a munkavégzés feltételei (a zavaró munkakörülmények pl. eszközök hiánya elvonja a figyelmet. több intézmény egy gazdasági egységet képez. Pozitív stressz: konstruktívan. óraszám növekedés. A munkahelyi stresszorok további tipizálási lehetőségei o A stresszorok által kifejtett hatás alapján: 1. ahogy van) vagy éppen ellenkezőleg. Autokratikus vezető jelentős stressz lehet a dolgozóknak. ahogy megálmodták − mindig sietnek. mikro szintű szervezeti stresszorok (a kollegákkal való kapcsolatból származnak). 10. segítsége) − interperszonális (vagy csoporton belüli) konfliktusok − szerepkonfliktusok (egyszerre több szerepet tölthetünk be. ami (ha tartós és intenzív). zsúfoltság. munkahelyen (szervezeten) belüli 2. átlakítás: pl. 1. egy passzív beállítottságú embert nem gyötri teljesítménykényszer. ami fakadhat: − a csoport összetartásának hiányából (nem érezzük egy csapatnak a munkatársakat) − a társas támasz hiányából (fontos lenne a kollega megértése. Negatív stressz: destruktív.2. „nem tud kikapcsolni”). makro szintű szervezeti stresszorok − adminisztratív stratégiák és utasítások (munkaidő változása. és minden szereppel szemben vannak elvárások. zaklatásoknak. hogy utolérjék magukat (de ez nem sikerül) − egyre több munkát vállalnak − izgalom. úgy van minden jól. létszámleépítés) − szervezeti struktúra és tervezés (centralizálás.

Megkülönböztetnek adaptív. A stresszel való megküzdés kifejezésére a „Coping” elnevezés terjedt el a pszichológiában. relaxáció. amik alapján ítéletet hozunk. A coping olyan mechanizmus. 10. hogy a körülmények megváltoztathatók. − nemi különbségek: a nők nagyobb eséllyel kerülnek szerepkonfliktusba (egyszerre dolgozó és családigazgató) − de akár a hangulatunk is (a jó hangulat véd a stressz ellen is: nem tűnnek olyan nyomasztónak a dolgok). akkor ezt átvihetjük másik szituációra. úgy gondolja. pedig a problémára adott belső. hogy ki mit él meg stresszkeltőnek. vagyis a dologról való gondolkodás. a helyzetre vonatkozó szubjektív megítélés. humor. amely által a stressz mérsékelhető. ez komoly feszültségforrás lehet) − énhatékonyság (önmagunk felé irányuló bizalom. ami hosszú távon egészségkárosító (Kulcsár. úgynevezett kognitív műveletekkel. így vannak „nyugodtabb” és „idegesebb” típusú emberek. az utóbbi. 21 . azaz pozitív és sikertelen. modul: Iskolai mentálhigiéné Kognitív kiértékelés szerepe Egyénfüggő. képes megküzdeni a helyzettel) − múltbeli tapasztalatok (tanulás révén. amit olyan tényezők határoznak meg. A megküzdés (coping) széleskörű kutatását Lazarus és munkatársai kezdeményezték a 70es években.HEFOP 3. Ha az egyén úgy találja. Az ingerértékelés és a stresszel való megküzdés folyamatában Lazarus azt hangsúlyozta. mint: − az idegrendszer érzékenysége (veleszületett aktivitási szint. míg a nyugati kultúrában a demokratikus vezetés számít értékesnek. azaz negatív copingot. akkor az úgynevezett feladatorientált. stratégiát alakít ki és használ. hogy milyen eszközök állnak rendelkezésre az egyén számára. Pozitív copingnak tekinthető például a sportolás. edzettebbek is leszünk) − kulturális hátterünk). Konstruktív megoldást érhet el aktív fizikai. Létezik tehát a stressz világában is küszöbérték. így ha sok ilyen élményünk van. hogy a stresszorra adott válasz attól függ. Minden helyzet más és más magatartásmódot kíván. értékeinket. aktív stratégiát alkalmazza. Az előző magára a stresszt okozó problémára irányul. Hiszen ez az. ami a cselekedet irányát elsőként befolyásolni fogja. 1998). problémaközpontú. hogy a szervezet milyen mértékben minősíti azt veszélyesnek. de ami a legmeghatározóbb az első szintű stressz-kiértékelés.3.2. mint egyfajta kognitív helyzetminősítés. sírás. Negatív coping például az alkoholfogyasztás. így ha nagy eltérés van. 1998). a keleti ember természete könnyebben elfogadja az autoritást a munkahelyen. nevetés. Két nagy kategóriát különböztettek meg a problémahelyzetekkel való konfrontációra adott válaszképpen: problémafókuszú és emóciófókuszú megküzdést. Az ember a stresszel való küzdelem során sokféle taktikát. Stressz és megküzdés A stresszreakciót két tényező határozza meg: az egyén szubjektív értékelése a fenyegetés mértékéről. illetve az. kívánatosnak. amely a tudatos átgondolástól a megtervezett cselekedetig terjedhet. az előbbiek nagyobb védettséget élveznek a stresszel szemben) − családi háttér (ez adja meggyőződéseinket. hogy befolyásolni tudjuk a dolgok alakulását. vagy szellemi fegyverek bevetésével. így ha ez valakinél magas. ha egy szituációban sikeresen tudtunk megküzdeni. dohányzás. a külső helyzet módosítható vagy az ártalom leküzdhető. emocionális választ szabályozza (Kulcsár.

társas támogatás és személyes segítséget vesz igénybe (univerzális coping) Ezek a megküzdési módok nagyon gyakoriak. szinte természetesen alkalmazzuk a mindennapokban. információt gyűjt 9. vagyis a kellemetlen érzés csillapítása és a stressz átformálása válik a fő feladattá. 10. a lényegre összpontosít 5. pl. pozitív kimenetelű a katarzissal történő feszültségoldás (feszültségek újraélése. ha tehetetlennek éljük meg a helyzetünket. az előző időnként indulatos. kivár. küzd a saját álláspontjáért 10. A megküzdés során módosíthatjuk. Ekkor javarészt viselkedéses eszközöket „dobunk be”. pozitív újrafogalmazás (kognitív coping) 7. s csak akkor lép. ha az egyén az érzéseit eltitkolja. barátainkhoz fordulunk segítségért (érzelmi támogatás). személyre irányuló coping lehetőségekkel élhet: 1. apró lépésekben halad előre 4. de ha a problémák megoldásának „királyi útjává” válik. Ha a személy úgy véli. szintén pozitív a közvetlen érzelemkifejezés 6. vagy más színbe öltöztetjük a problémát.2. leplezi. eszköz segítségét használja a probléma megoldásához 6. vagy intenzíven sportolunk. lereagálása) 5. intellektuális képességünktől és önkontrollunktól.HEFOP 3. munkahely-változtatás). alternatív megoldásokat dolgozunk ki és mérlegeljük azok előnyeit és hátrányait. Ezeket a megküzdési módokat érzelemközpontú vagy személyre irányuló coping stratégiának nevezzük. Megtehetjük azt is. Pozitív hatású stresszkezelő. a személyes nehézségeken való szellemi felülemelkedés (kognitív coping) 22 . Az egyén alapvetően a következő érzelemközpontú. de ez az út nem mentes a valóság torzításától (elhárító mechanizmusok). 2. Érzelemközpontú megküzdés Ennek során a stresszor által kiváltott szorongató érzelmeket szeretnénk enyhíteni. Akkor folyamodunk ehhez a módhoz. így nem kaphat segítséget. agresszív viselkedésbe torkollik 3. pl. új dolgok megtanulása. hogy melyik volna a legelőnyösebb a lehetséges lépések közül 7. szintén negatív kimenetelű. feszültségcsökkentő technika. Problémaközpontú megküzdés Ha meghatároztuk a problémát. A problémaközpontú megküzdés során az alábbi lehetőségek állnak az egyén rendelkezésére: 1. modul: Iskolai mentálhigiéné 1. akkor elemzést kíván 3. érzelmek szabad kinyilvánítása a másik ember toleranciájához igazodva 2. hogy a körülmények lehetetlenné teszik a fent említett „fegyverek” bevetését. személyiségzavar állhat elő. úgy érzi nincs mit tenni. mérlegel. ha túl bonyolult a probléma. igényszint módosítása). akkor a belső helyzet változtatására kényszerül. ha a helyzet megérett rá 8. Ennek sikere függ korábbi tapasztalatainktól.3. a legegyszerűbb megoldás az azonnali cselekvés 2. dühöngünk. magunkat az adott helyzetben. Átmeneti megoldásnak jó lehet. megértést 4. hogy nem foglalkozunk a problémával. megváltoztathatjuk környezetünket (kifelé irányuló. de önmagunkat is (befelé irányuló. majd kiválasztjuk a számunkra legjobbnak tűnőt.

23 . esetleg ha rossz megoldást választ: ivásba. de hosszú távon nem hatásosak. érzelemközpontú stratégiák háttérbe szorításával. főleg magában keresi a hibát (ha kitartóbb lettem volna. céltudatosabb cselekvés megtanulása). o eltolás: a kellemetlen és így bennünket megterhelő érzést egy kevésbé fontos helyzetre. amikor az eseményeket befolyásolhatatlannak érzi. o Az egyén szintjén: problémaközpontú megküzdési módok megtanításával (pl. ami szinte nem is lehetséges vagy olyan kis esélye van. barátok).2. hogy stressz esetén a szervezet energia egyensúlya megbomlik. Ilyenkor az egyén „rágódik” a problémán vagy elfoglalja magát valamely más. o Szervezeti szinten: a munkakörnyezet javításával (amit ha lehetőség van rá. hogy engem bocsátanak el a munkahelyről!) o projekció: saját. o Testedzés: a stressz hatására előálló káros melléktermékeket lebontja o Akupunktúra: ősi keleti módszer. Elhárító mechanizmusok: védik testi-lelki egyensúlyunkat a bennünk keletkező indulatokkal. kérdőívek). tényeket. mégis elutasítjuk (nem hiszem el. ösztönkitörésekkel szemben. modul: Iskolai mentálhigiéné Gyakran elterelő stratégiákat alkalmaz az egyén olyan helyzetekben. akár depresszióba csaphat át. A leggyakoribb elhárító mechanizmusok: o elfojtás: egyszerűen nem vesszük tudomásul a dolgokat. kifelé nem vállalható vágyainkat. melyek rövid idő alatt megkönnyebbüléshez juttathatnak bennünket.HEFOP 3. száguldozásba vagy mások piszkálásába menekül. mely arra a feltevésre épít. mert azok érzelemkiváltó hatása túl nagy (el sem jut a tudatáig. családtagok. o Az egyén és munkakörnyezet szintjén: a kettő közti illeszkedés javításával. o Ezen a szinten nagyon segítő hatású lehet a társas támasz keresése (mások elérhetősége problémák esetén: munkatársak. nem kellene nekem dolgozni) o introjekció: az egyén lelkiismeretes a munkájában. További módok: A munkahelyi stressz csökkentése több szinten történhet: o Az egyén és/vagy a munkahelyi szervezet szintjén. meditálás. akkor az úgy is megakadályozható. a dolgozók igényeihez igazított plusz szolgáltatásokkal. o Relaxációs módszerek alkalmazása. szigorú stílusát). tanácsadói munkával. nem kéne itt dolgoznom). hogy létszámleépítés van a munkahelyen) o tagadás: ekkor egy dolog már megtörtént. megfontolni. egyezkedés. o azonosulás az agresszorral: olyanná válunk. ugyanis olyan mértékű változásokról álmodozunk. kedvelt tevékenységgel. mint akitől félünk (átvesszük a főnök túlkontrolláló. indulatainkat másvalakinek tulajdonítjuk (ha a férjem többet dolgozna. o fantáziálás: valójában menekülés. ha éppen az ellenkezőjét emeljük ki. de ez a megfelelőhelyre adott tűszúrással (az energiaáramlás befolyásolásával) visszaállítható.3. megelőznek vizsgálatok. dologra toljuk el (nem megy el valakinek a temetésére a sok munka miatt). o reakcióképzés: ha valami elfogadhatatlan. meg tudtam volna csinálni). 10. amivel persze ellentmondásosak lehetünk (panaszkodunk az unalmas munkára. Pillanatnyilag talán feszültségcsökkentők. hogy nyugodtan rászolgálunk az álomvilágban élő címkére (ha nyernék a lottón. személyre. mégis sok időt töltünk el vele). önkontroll. hogyan érdemes a dolgokat átgondolni. tesztek.

Lazarus-Folkman megküzdés kérdőív: saját coping felmérése teszttel) • • 24 .2. tapasztalatok megosztása: soroljanak fel az iskola világához tartozó stresszorokat saját iskolai élményeik alapján. azok megismerése (lásd az anyag végén a Mellékletekben: stresszor leltár. súlyosnak ítélt stressz okozta szomatikus tünettől szenved A legsúlyosabb feszültségforrásként értékelték: o az anyagi megbecsülés hiánya o a túlterhelés o a hiányos munkafeltételek o a tanulók közönye Hallgatói gyakorlatok: • csoportos megvitatás. modul: Iskolai mentálhigiéné Tanári stressz konkrét vizsgálat alapján (Horváth-Szabó Katalin. saját élmény. 1990): o a pedagógusok 30 %-a komoly és intenzív feszültségeket él át az iskolában o csupán 30%-a tekinthető egészségesnek o 10% szenved neurózisban o 14% kifejezetten hajlamos neurózisra o stresszhelyzetet követő szorongás. nyomott hangulat 40%-nál jellemző o 29%-uk mérsékelt erősségű szomatikus panaszról számolt be o vizsgáltak 24%-a több.3. 10.HEFOP 3. tesztek kipróbálása. és azokat jellemezzék illetve kategorizálják az elhangzott elméleti ismeretekre építve kiscsoportos munka (a stresszkezelés gyakorlása): az összegyűjtött stresszorokat elosztjuk a csoportok között és a megküzdő stratégiák közül ki kell választaniuk egy-egy megoldást egy-egy stresszhelyzethez rendelten és indokolniuk is kell választásukat vizsgálati eszközök használata.

A kiégés tehát az ember testi-lelki egészségét erősen veszélyeztető állapot. hogy a gyerekekkel kiegyensúlyozott. az egészségszociológiai adatok egészen megdöbbentőek: az orvosok öngyilkossági veszélyeztetettsége az össznépességhez képest kétszer-háromszor akkora. és természetesen ismernünk kell a folyamat természetét. és félünk a másik ember sértődöttségétől. ehhez viszont ismernünk kell azokat a tényezőket (környezeti. modul: Iskolai mentálhigiéné 5-8. amelynek „stációi”. vagy ha fel is ismerjük. aminek „értéke” évi 300 millió dollár (betegség. Az USA-ban 550 millió munkanapot becsülnek. akik a társadalom fizikai és pszichés jóllétén munkálkodnak nap mint nap (pl. mert „kiégni a munkában” veszélyes állapot. minél hamarabb „beavatkozunk”. hanem a szociális környezetre nézve is („megfertőzni” a többieket). noha a jelenség (a szindróma) ennél sokkal régibb keletű. Mindez komoly anyagi veszteség: pl. sőt gazdasági szempontból is (akár az adott munkahely. pont azokat. és nem csak az egyénre nézve (betegállomány. ha nem is tudunk róla. munkaképtelenség). stádiumai vannak. lezajlását. mint saját kimerültségünket észre venni. hogy változtassunk az állapotunkon. Valamint problematikus. prevenciója és intervenciója Az óra elméleti tartalma (amire építünk): A kiégéssel foglalkozni indokolt. A társadalom pedig elvárja. kiváltó tényezői. ugyanakkor problematikus is. Pedig a kiégés nem egy pillanat. amely különösen a segítő foglalkozású személyeket sújtja. Nagy-Britanniában 40 millió munkanap „megy kárba” a munkastressz miatt. Vagy ha netalán mások kiégettségét vesszük észre. hanem hosszú folyamat. baleset). melyek kiválthatják és elindíthatják a folyamatot. A „modern ember” színre lépésével biztosan megteremtődött. akkor a kiégés a pedagógiai munka színvonalát. és mint egy fizikai betegségnél. hatékonyságát is csökkenti.HEFOP 3. A pedagógusok által végzett munka minősége közvetlenül ugyan az iskoláskorú gyerekekre van hatással. annál nagyobb esélyünk van a gyógyulásra. egészséges pedagógusok foglalkozzanak. A legnagyobb esélyt viszont mégis azzal teremtjük meg mind magunk. nem könnyű mit kezdeni vele. 10. Ha mégis beismernénk. gyakran nincs eszközünk. de globálisan egy egész felnövekvő generáció életére. Vagy pl. 25 . ha megelőzzük az egész folyamat beindulását (primer prevenció). az egészséges állapot visszaszerzésére. ami sokszor mégis könnyebb feladat. testilelki egészsége. folyamata. mind mások számára. mivel az egyén önvédelmi mechanizmusai révén nem könnyen kerül felismerésre a kiégettség. a folyamat visszafordítására. ÓRA A tanári kiégés. Indokolt. közvetetten pedig az egész társadalomra is. ezért gyakran jobb.2.3. Ha betekintünk az iskola világába. akár a társadalom szempontjából). ehhez viszont szükséges a nevelők hiteles önismerete. ami pedig hosszú évek alatt kritikus állapotot eredményezhet a társadalom pszichés és erkölcsi magatartásában. nem tudjuk a formáját a közlésnek. személyiségbeli tényezők). A kiégés témaköre a tudományos életben és a szakirodalomban csak a hetvenes évek végén kezdett el egyre nagyobb teret nyerni. az EU-ban az ezzel kapcsolatos költségek 20 milliárd eurót is kitehetnek évente. a másik ember ügyeibe való beavatkozástól. Ebben is a megelőzés a legköltségkímélőbb (1 dollár prevenció 5 dollár megspórolásával jár becslések szerint. ép személyisége.

teljes öröm. mindenképpen több tényező együttes hatásáról van szó. éghetetlen anyagból építkezünk. emocionális. A kiégést tehát minden. Krízisintervenciós ellátásban. ha eleve meg sem gyullad a ház. A téma tárgyalásakor igyekszünk a burnout szindróma fordításaként a kiégés jelensége. a kiégettség veszélyét. szinte csak düh és bosszúság forrása. stb. motiváció-vesztett állapot. laikus segítőknél is. célok és ideálok elvesztésével jár. 10. Így a burning out fejezi ki a kiégés folyamatát. hogy hogyan lehet ezt elkerülni.a prevenció különböző szintjei). hogy ezen eszközök birtokában elkerüljük a veszélyt. akkor beindul az égés folyamata. Természetesen egy ház kiégése sem egy pillanat. még ha annak is tűnik. mentális kimerülés állapota. humánsegítő csoportoknál. üzletkötőknél. egészségügyi intézmények dolgozóinál figyelt fel a burnout szindrómára. Kellenek hozzá kiváltó tényezők (gyújthatónak kell lennie a ház anyagának és kell hozzá valamilyen tűzszerszám. vagy füstérzékelőt. amikor leég. pedagógusoknál. egy ház). elfáradás kifejezéseket használjuk. ami jelen esetben a primer prevenciót jelenti) és a helyreállítás is gyorsabban zajlik és nagyobb sikerrel. a burned out pedig a „végállapotot”. Ha mindezek megvannak. kiégettség kifejezéseket használni (noha ekvivalensnek tekintjük ezeket az angol kifejezéssel). Ha a ház égési folyamatába minél hamarabb vetjük be az égést megakadályozó tényezőket (pl. Az alábbi meghatározásokból látható lesz. hogy a kiégés hátterében nem lineáris okság húzódik meg.2. pejoratív értelmű és megbélyegző (stigmatizáló). nem is standard tényezők kumulatív hatásáról van szó. emberi kapcsolattal telített munka esetén előfordulhat. hanem a környezeti. Abban viszont egységesek. de ez talán nem minden esetben lesz maradéktalan. tűzjelző készüléket szerelünk be. illetve másokra vonatkozó negatív attitűdök jellemeznek”. Freudenberger 1974-es cikkében elsőként használta a burnout fogalmát a segítő foglalkozású embereknél megfigyelhető viselkedés leírására. és kell. vagy a tűzoltóságot riasztjuk . melynek során a kiégettséget indukáló tényezőket. hogy valami kiég (pl. A legsikeresebbek és leggazdaságosabbak mégis akkor vagyunk. hogy a jelenséget nem lehet egyetlen okkal magyarázni.és munkaképtelenséggel bezárulva (mély depresszióba torkollva). menedzsereknél. de ehhez tudnunk kell azt. nincsenek tervek. A kiégés jelensége A kiégés tünetegyüttesének tudományos igényű kutatása viszonylag fiatalnak számít. Ez utóbbi esetben a munkahely már semmi örömöt nem jelent. modul: Iskolai mentálhigiéné A kiégés fogalma A kiégés fogalma és ennek használata gyakran averzív hatású. Ha pedig tudjuk. annál nagyobb részt menthetünk meg belőle (vagy ha ügyesek vagyunk. akár az egészet. Elfogyott a lelkesedés. is. csak idegesítő tényezők vannak. és ha nem avatkozunk be. intrapszichés és interperszonális tényezők interakciójának bizonyos mintázatairól. amik viszont mégsem ugyanazt jelentik. emocionális megterhelések. munkára. Freudenberger a következőképpen definiálta: „A kiégés szindróma krónikus. aki meggyújtja a tüzet). ezért időnként a kimerülés. multifaktoriális okokról beszélhetünk. mint a „teljes kiégettség” állapota. s melyet a saját személyre. Ezek alapján a vizsgálatok egyre inkább a személy és a környezet (tárgyi és személyes környezet) közötti illeszkedést állítják az akadémikus kutatás középpontjába. Teljes belefáradás a munkába. akkor esélyünk van rá. így pl. Az szinte bizonyos. de leírta egyéb humán szolgáltatásban dolgozóknál. porig éghet a ház és porig is fog égni (teljesen ki is égünk). vezetőknél. A burn out igeként azt jelenti. a köztük lévő és feltételezhető ok-okozati összefüggéseket igyekeznek feltárni. Röviden az egyén fizikai és lelki erőforrásainak kiapadásaként határozza meg a kiégést.HEFOP 3. hogy mely tényezőt tartják leginkább hangsúlyosnak és befolyásolónak a tünetcsoport létrejöttében. kiégés tünetegyüttese. ún. jogászoknál. Eltérnek a szerzők abban. 26 .3. mely a reménytelenség és inkompetencia érzésével. a teljes kiégettség állapotát. hogy vannak fókuszkülönbségek a kiégés meghatározásában. stresszek nyomán fellépő fizikai. minden és mindenki idegesít.

a kimerülés szakasza (a kiégés). Ebben az állapotban a személy cinikusan és személytelenül észleli a többi embert. állandó. melyben kialakulhat a megfelelő rezisztencia. Az egyén percepciójától függően a stresszelő események valódi stresszé válnak. de eltúlzottak az önmagukkal és másokkal kapcsolatos elvárásaik. Maslach és Pines megfogalmazásában a kiégés az érdeklődés elvesztése azon személyek iránt. és a belső elégedetlenség érzését tartja hangsúlyosnak a kiégés kialakulásában. hogy a kiégés az altruizmusnak nem szükségszerű utóhatása. kialakul az ellenállás szakasza (2. melynek során a szervezet ellenálló képessége a normális alá süllyed (erről részletesebben később). ha az empátiás kapacitás mint személyiségfunkció kimerül. „A tapasztalatok szerint azok tartoznak a kiégési szindróma szempontjából a legveszélyeztetettebb csoportba. és az ellenállóképesség a normális szint fölé emelkedik. az empátiás kapacitás kimerülése. Gulielmi és Tatrow szerint a kiégés megfeleltethető a Selye-féle a generális adaptációs szindróma (GAS) harmadik. Az ellenállás időtartama pedig a veleszületett alkalmazkodóképességtől és a stresszorok erősségétől függ. fázis). a deperszonalizáció (a többi ember és problémáik távolítása) és a személyes sikerek észlelésének csökkenése jelentkezik. kifáradást jelenti a pszichikus erőforrások elapadásának érzésével. kimerülési szakaszának. nélkülözhetetlenek.3. lazítani. érzelmeket megmozgató helyzetbe kerülnek a másik személlyel. mivel az empátia e funkciók (érett személyiségfunkciók) egyik eleme. akkor bekövetkezik az utolsó fázis. Kulcsár Zsuzsa szerint a kiégés emocionális kimerültség. az alkalmazkodó készség jóval a normális szint alatt van. viszonyulásbeli letöréssel. Ilyenkor a szervezet nagy energiaráfordítással küzd a stresszor ellen. Ha nem sikerül a stresszort elhárítani. de azon foglalkozást űző személyek vannak leginkább kitéve a kiégésnek. érzelmi. viszonzást nem elváró segítő viselkedés) és a kiégés kapcsolatára vonatkozóan pedig azt írja. a hivatás gyakorlása közben tapasztalt stressz lehetséges kimeneteleként értelmezi a jelenséget.HEFOP 3. amikor a kiégettségi szindrómát speciális egészségügyi kockázatként határozták meg. A kiégés definícióinak egy része stresszreakcióként. valamint sikertelenül birkózik meg azokkal. empátiája és megértése vész el. Maslach és Jackson az egyik legelfogadottabb definíciót alkotta meg. az érzelmi kimerültség. megküzdési stratégiáitól függ. modul: Iskolai mentálhigiéné Összefoglalva: valójában tehát minden foglalkozásnál előfordulhat a burnout szindróma. az empátiásról a nem empátiás kognícióra való átváltás. melyben három tünet. másokra odafigyelést igénylő. melyből egyenesen következik a deperszonalizáció. Akkor jön tehát létre kiégés. akik igen tudatosak. ha a személy nem megfelelően méri fel a munkakörülményeket és az abból eredő stresszorokat. Bagdy és Telkes meghatározásában „a kiégettségi jelenség a foglalkozási megterhelések. melynek eredményeként a szakember kliense vagy páciense iránti pozitív érzelmei. 27 . érdeklődésvesztéssel”. energikusak. intenzív. Az empátiás kapacitás kimerülése a magasabb rendű személyiségfunkciók hanyatlásával társul. mikor kell egy kicsit megállni. testi. illetve olyan érzelmi kimerülés. akik nem tudják. és csak akkor áll elő. mely akkor. hanem lehetséges következménye. és így súlyos stresszt él át munkája során. sikeresek. melyek kimenetele erősen a személy erőforrásaitól. 10. adaptációs energiája azonban véges és kimeríthető.2. fázis). Az altruizmus (önzetlen. Ha a stresszor túl hosszú ideig áll fenn. akik munkájuk során hosszú. Az alarm-reakció jelei látszólag eltűnnek. stresszek következtében alattomosan kifejlődő kimerülést. és a szervezet elhasználja az energiatartalékait. A szervezet alkalmazkodóképessége. akikkel munkánk során kapcsolatba kerülünk. Stresszhatásra a szervezet alarmreakcióval válaszol (1. Jellegzetes fizikai változásokkal jár. A burnout definíciók másik csoportja a szubjektum oldaláról közelít.

. cinizmus. csökken szakmai érdeklődésük. kiábrándultság-érzés. 10.2. fáradtság. Pszichoszomatikus tünetek: tenziós fejfájás. keringési zavarok. akkor sem). alvászavar. Kliensekkel (diákokkal) és munkatársakkal szembeni negatív beállítottság. indulatkezelési zavarokkal. 2. 3. hogy ebben a diagnosztizálásban a személy megélésének oldaláról történik a tünetek leírása): A kiégés területei: 1. levertséggel járhat együtt. tehetetlenségérzéssel. A kiégés fizikai. 28 . . Deperszonalizáció: cinikus beállítódás és negatív érzések a kollégák. depresszív állapot kapcsolódhat. koncentrációs és memória problémák jelenhetnek meg. üresség. magas vérnyomás. közömbösség. Igyekeznek minél kevesebb időt munkával tölteni. csökkent szexuális érdeklődés. sokat hiányoznak munkahelyükről. a nyak és a vállöv izmainak fájdalma.Érzelmi tünetek: reményvesztettséggel. tehetetlenség megélése. a kiégés egyik legismertebb definíciója (Maslach és Jackson) három jellemző tünettel. Általában nehezen vagy egyáltalán nem kérnek segítséget. szociális visszahúzódás. fokozottá válik a betegségekre és a balesetekre való hajlam. A kiégés tünetei Mint korábban már ismertettük. valamint gyakran tűznek ki irreális célokat a munkahelyen és otthon egyaránt. Jellemző az alacsony önértékelés.HEFOP 3. kifejezett testsúlyváltozás (hízás. szociális.3. Csökken az immunitás. levertség. szemrehányó magatartás. elhatalmasodó cinizmus. modul: Iskolai mentálhigiéné A testi-lelki kiégésre hajlamos emberek kényszeresen törekszenek a tökéletességre (perfekcionizmus). Érzelmi kimerültség: krónikus kimerültség.Viselkedéses tünetek: Gyakori és kontrollálhatatlan agresszió és dühkitörés. személyes érzés. hiányérzet az elismerések és visszajelzések szűkössége miatt. pszichés és viselkedéses területen is megragadható: . melyhez személytelenség-érzés. hárító. társadalmi és társas kapcsolatok beszűkülése. Az interperszonális kapcsolatokban eltűnik a humanizmus: kevesebb emóció. saját hatékonyság hiányának megélése jellemzi. empátia. szorongással. csökkenése. dehumanizálva. Személyes sikerek észlelésének csökkenése: sikertelenség.és alkoholabúzus). intellektuális. személyes kapcsolataikra is kihatnak. kimerültség. visszajelzést (még ha rászorulnának. diffúz testi panaszok. érzelmi hullámzással. inkompetencia-érzés és erősen negatív attitűd önmagával.Fizikai tünetek: energiacsökkenés. fogyás). melyek tovább rontják az egészségi állapotot. A munkával kapcsolatos kötelezettségek elhanyagolása. averzív magatartás. a kliensek iránt. bűntudat. érzelmi. 3 területen jelentkező tünettel definiálja a kiégést. deperszonalizálva éli meg.Mentális tünetek: kognitív. a munkával és általában az élettel kapcsolatban. rögeszmésséggel. Káros szenvedélyek megjelenése (drog. irritábilitás. növekvő megbetegedési hajlam. majd saját magát is elszemélytelenedve. intellektuális téren a szellemi érdeklődés csökkenése. alvászavarok (insomnia) jelentkezhetnek. Először másokat. A kedvezőtlen változások magánéletükre. melynek alapján a kiégés diagnosztizálható (látnunk kell. munka korlátozása a legszükségesebb tevékenységekre. .

mely magában hordozza a kliensekkel . Már a képzés során figyelmet kellene szentelni a megelőzésre különböző tréningek formájában. érzelmi. Edelwich és Brodsky (1980) ciklikus modellje szerint az egy cikluson belüli főbb állomások a következők: 1. Intervenció: minden olyan beavatkozás ide sorolható. saját hatékonysága. 2. Kiégés fázisai 1. A személy kerüli a kihívásokat. mint közvetlen. 5. 4.való túlazonosulás veszélyét. A második fázisban hajszoltságot él meg. rövid-távú érzelmi reakciót az izgatottságra.diákokkal . 10. mivel a munka szükséges a túléléshez. Frusztráltság: megkérdőjeleződik a hivatás értéke. képzések.. az elnyomott energiák felhasználása. miközben a realitásokkal szembesül 3. Az apátia fázisában új. „Az első fázisban az egyén a stressz állapotába kerül az erőforrások és a követelmények kiegyensúlyozatlansága miatt. másnak is tulajdoníthatók. A kiégés különböző fázisaiban más-más hangsúlyok adódnak az intervencióban (a folyamatba való beavatkozásban) Természetesen a legkedvezőbb lenne már az első fázisban beavatkozni. A frusztráció periódusában a pozitívumok láttatása. annak bármelyik szakaszán. 1. hogy a kiégés kialakulása krónikus folyamat (tehát nem egy hirtelen és váratlan esemény. 2. reális célok keresését. és noha a kezdeti megnyilvánulási formák enyhék és fokozatosan mélyülnek. Lelkesedés: nagy reményekkel.stagnálás.apátia. hiába ez a frusztráció forrása. akár intézményes szinten. de ezt a legnehezebb megvalósítani. de akadályoztatás nélkül súlyossá válhatnak. De: a tünetek korán tetten érhetők. ami megtöri a kialakult ciklust. A harmadik fázisban az egyén védekezésként megváltoztatja a munkával szembeni hozzáállását és viselkedését” (Herr. feszültségre és fáradtságra.3. Cherniss koncepciójában a kiégés három fázisból álló folyamat. amire nem lehetett számítani. fizikai és viselkedésbeli problémák keletkezhetnek.kiégettség Beavatkozási lehetőségek Realitáshoz közelítés Tréningek Megláttatni a pozitívumokat. A következő irányelvek és formák vannak a beavatkozásban: A lelkesedés fázisában a realitásra kerül a súlypont. modul: Iskolai mentálhigiéné A kiégés kialakulási folyamata Általában elmondható. kihívások kerülése 5. 1992). reális célok keresése változtatás Kiégés kialakulásának folyamata Edelwich-Brodsky alapján 29 . energiával. mivel egyre nehezebbé válik a segítségnyújtás. 3. reális involvációt céloz a beavatkozás.2. tréningek kerülnek előtérbe.lelkesedés irreális elvárásokkal társulva 2. akár individuális. mert ekkor a „jelek” még képlékenyek. Apátia: jellegzetes védekezésről van szó.frusztráltság: megkérdőjeleződik a saját hatékonyság 4. irreális elvárásokkal jellemezhető szakasz.HEFOP 3. lehetőségét Új. csak a legszükségesebb időt tölti a munkahelyén. 3. Stagnálás: megtörténik a realitásokkal való szembesülés. A stagnálás állapotában a mozgósítás. a változtatás lehetősége fontos.

Szaporodó konfliktusok a kollégákkal. hogy az egészséges bizonyítási igényből már kényszer lett. A foglalkozással való elégedettség fokozatos megszűnése. 10. kényszerré válik a bizonyítás. 4. Úgy érzi. nem pedig hirtelen megjelenő bajról (mint már többször hangsúlyoztuk). lépcsőt különböztet meg a kiégéshez vezető úton: nincsenek éles határok. 1994): 1. emésztési zavarok. csak ő tudja a legjobban megtartani az összefoglaló órát. nem kell minden reggel tökéletesen rendben hagyni a lakást.2. 2. 5. így még szorgalmasabbnak kell lennie. Fokozott erőfeszítés: a saját idealizálás kényszeres kiszolgálása egyre több feladatot jelent az egyén számára és mivel fél a kontrollvesztéstől. nem kell minden tanítási órának tökéletesen sikerülni. hisz belefér az értékes és szerethető ember képébe az is. émelygés. rosszul dolgozik. és önmagunk idealizálása is elkerülhetetlenné válik (kompetensnek lenni a munkában. A kiégési spirál végállapotát a teljes apátia és a belső erőforrások mozgósításának képtelensége. kiváló házastárs. másrészt a depresszió és az apátia állandósulásából áll. hogy jó tanárnak érezhessük magunkat). Egyre gyakrabban ébred az ember azzal az érzéssel. ezért az iskola vezetőinek figyelemmel kell kísérniük a foglalkozási stressz következményeit. gyerekekkel. migrén. Egyre gyakrabban jelentkezik fejfájás. Mi segít? Annak a felismerése segíthet. ha a kitűzött ideáltól éppen eltérünk. hogy „ma legszívesebben nem mennék be dolgozni”.).HEFOP 3. és másra sem bízhatja az elvégzendő feladatokat (pl. Nem kell mindig ragaszkodni a tökéletes. Gyorsuló spirál. és gondoskodniuk kell arról. mindig megértő és segítőkész kollega lenni a munkahelyen. hátfájás. Fokozott érzékenység. magunknak megteremtett ideálokhoz (pl. hogy a munka elvesztette korábbi izgalmát és élvezetét. érdemes végignézni a korai tüneteket és ezek spirálját (Bagdy és Telkes. valamint élethelyzettől és személy(iség)től függően a fázisok eltérő intenzitással jelentkezhetnek. A totális kiégés állapotában a terápiás beavatkozás igen nehéz. hogy önmagunkat és képességeinket bizonyítjuk. A munkahelyi feladatok teljesítésével kapcsolatos zavarok. nem tudja maradéktalanul megvalósítani tökéletes önmagát. Kisebb egészségügyi panaszok szaporodása. 6. megfázások. ingerlékenység a munkahelyen. 2. hogy a veszélyeztetett kollégák a kiégési spirál korai stádiumában segítséget kapjanak. szaporodnak a konfliktusok. modul: Iskolai mentálhigiéné A kiégettség tünetei változatosak. majd visszahúzódás a társas kapcsolatoktól. Ráébred. amit a környezet is elismeréssel jutalmaz. hogy már nem lesz ura a helyzetnek. Csökkenő önbizalom és önértékelés. A bizonyítani akarástól a bizonyítási kényszerig: minden embernél egészséges igény. még több erőbedobásra 30 . stb. csak ő mehet érte az óvodába a gyerekért. Ha viszont az adottságok minden áron való igazolásba csapnak át. melynek két szála egyrészt a rosszabbodó munkateljesítményekből. ebből következően valóban csökken a munka színvonala. és miután hosszú folyamatról van szó. hogy jó háziasszonynak érezhessük magunkat. ha időnként és kicsit eltérünk a tökéletestől. alvási zavarok. hányinger. a külső követelményeknek való megfelelés elégtelensége jellemzi.3. csak ő tudja a legfinomabban elkészíteni a vacsorát). 1. előtérbe helyezzük. A testi és érzelmi tünetek további fokozódása az előzőkét pontban leírt problémák okozta feszültségek nyomán. Vagyis el kell tudnunk magunkat fogadni akkor is. 3. imádnivaló szülő lenni a családban. Hézser 12 fokozatot.

inkább dolgozik. mivel mindent a jelenben kell megtenni. 3.2. de ezzel megváltozik értékrendje is. elfoglaltságok számba vétele. a család idegesíti. kollegák intéseinek komolyan vétele (kezdetben nagy a hárítás.HEFOP 3. a helyes. feladja (holott ezek a kapcsolatok adhatnák neki a „mentőövet”). Ha ezt a villogó lámpát hagyjuk meglátni saját életünkben. mondván. hátráltatja. teljesíteni ma kell. saját egészségért aggódik. Ha egyedülálló és partneri kapcsolatot kezd. Itt pedig elkezdődik az ördögi kör: ezeket is kiiktatja az életéből. hogy a kollega milyen kitartó és célratörő. ha a feladatok egy részét delegálja. Elfelejti. Ebben az esetben csak az segíthet. Ami segíthet: a jelen és a korábbi értékrend őszinte áttekintése és összevetése. gyógyszer. konfliktusok elfojtása: az egyén észleli kiegyensúlyozatlanságát. drog abúzus). és minden fontosabbá válik számára önmagánál (saját emberi szükségleteinek. de ehhez az kell. hisz a legfontosabb a feladatoknak való minél tökéletesebb megfelelés. milyen volt korábban élete. de mindezeket titkolja a külvilág elől. hogy mások irigykednek rá). így legtöbbször hazaviszik a munkát. hogy mi vezetett régebben kikapcsolódáshoz. igényeinek kiiktatása).3. van remény arra. hogy több ideje maradjon arra. mások aggodalmaskodó viselkedésére megközelíthetetlenné válik („lepereg” róla vagy meg sem hallja. hogy átalussza vagy végigsportolja a hétvégét (ez is túlteljesítési kényszer). baráti kapcsolatait hanyagolja. de ha sokan és sokszor mondják neki. ami a legfontosabb neki). amikbe beiktatjuk az önjutalmazó. A közvetlen emberi kapcsolatok deformálódnak. ezzel is spórolni fog. illetve nem gondolkozik azon. vagy azt gondolja. Értékrend megváltozása: ha nem sikeres az intervenció (beavatkozás). Időérzékelése beszűkül a jelenre. hogy „lemondjunk” saját tökéletességünkről. barátok. Külső figyelmeztetésre. csak az ablakon kidobott idő. ami belső konfliktushoz vezet. akkor tervezni kell heti programot. ennyi ember csak nem tévedhet akkorát). és a család is elégedett. hogy valami nagyon nem jól van. eltűnik a múlt és a jövő. akkor a személy „hozzászokik” ahhoz. hogy milyen lehetne. ami viszont a tartós és valamit adható emberi kapcsolatok természetével ellentétes. 31 . Mivel az intrapszichés konfliktus sokáig nem tarható fenn (nagy a feszültségereje). és amit ma meg lehet csinálni. modul: Iskolai mentálhigiéné van szüksége. majd mérlegelése. hogy jobban kellene vigyáznia egészségére. az ad hoc szélsőséges reakciók helyett (2 nap alvás vagy sport) a passzív és aktív pihenést napokra és rendszeresen be kell osztani. saját igényeit szorítja háttérbe. illetve ha a belátás már megvan. Ezen túlmenően. ami a privát élet elégedettségét adta. 10. Ezen a környezet is elhűlhet. Személyes igények. Fáradtság. nem éri el a hőn áhított kipihentség állapotát sem. így ez is kérész életű lesz (és a későbbiekben már ebbe sem fog kapaszkodni a kudarc miatt. Természetesen ez két ellentétes irány (titokban vigyázni magamra. hogy belátja. de fenn is tartani az omnipotens képet magamról). Ha ez is megvan. és káros szenvedélyek is felüthetik a fejüket (alkohol. 5. Ami segíthet: családtagok. A személyes igények elhanyagolása: lassan eltűnik minden. Kimerültségének jeleire kétségbeesésében reagálhat úgy. napokra lebontva. Mi segíthet? Annak felismerése. azt holnap már nem lehet pótolni. komorság. humorvesztés jelenik meg. hogy lemond saját emberi szükségleteiről. érzi. hogy utolérje magát. mivel kifelé még mindig szeretne megfelelni az önmagáról másokban kialakított képnek. örömhöz. másra bízza. 4. mert nem segít. egészséges életformához vezető út lépéseinek kialakítása. akkor lehet gondolkodni azon. A tevékenységek. de miután nem jó az „adagolás”. azt azonnal és intenzíven teszi (nincs neki ideje az időt pocsékolni fölösleges dolgokra). sorrendjének felállítása. „endorfin” tevékenységeket.

politika ügyei iránt. 10. energiahiány. modul: Iskolai mentálhigiéné 6. a másoktól kapott figyelmet. szuicid veszély jellemzi. Mi az. 10. de csak egy ideig. Ami lassan tényleg így is van. örömtelen és kifejezett teher. mintha nem is róla lenne szó. tudatosítása. ami a teljesítményen kívül esik (teljes fixálódás a feladatvégzésre). lehangoltság. a másoktól kapott gondoskodás és kritika helyén kezelése. Nincs már veszélyérzete. feltölteni az ember. mivel efemer hatásúak (nem gyógyír hosszú távon). ha sikerül az ilyen embert megbeszéltetni az állapotáról. a belső pirosan villogó alarm lámpa megszűnt. Ebben a szakaszban tehát már nem csak a külvilággal való kapcsolata hiányzik. vagy az érzelmei is távolításra kerülnek. Gyakran ezért kezdő lépésként az segíthet. egy esetleges diagnosztizált betegsége iránt is közönyös marad. nem tud jelen lenni azokban (még ha fizikailag ott is van. hogy nem szeretik. 9. Magatartás. önértékelő képességét. fogyókúrázni vagy mértéktelenül enni. figyelmességet. az elmagányosodástól való félelem. mintha azt egy idegen személy érezné). vagy paradox módon bohóckodásban nyilvánulhat meg (mindenből viccet csinál. kétségbeesés. úgy neki is szüksége van emberi kapcsolatokra. de a nagy és kétségbeesett igyekezet csak pillanatokig tartó dolgokra futja (mint pl. 8. Ekkor már csak szaksegítség (pszichiáter. Ezek. radikális változások bukkanhatnak fel: elkezd dohányozni. amit ő úgy él meg. akkor esélyünk van arra. gondolatában nem). Szélsőségek.2. Deperszonalizációs jelenségek: a másoktól való elidegenedésen kívül elveszíti önérzékelő. Időnként felötlik benne a totális kiszállás vágya. vagy külsejét teljesen elhanyagolja avagy éppen piperkőccé válik. az élet értelmetlen. hisz őt úgysem szereti senki. Informális társas kapcsolatai megszűnnek. az elkerülhetetlen családi beszélgetések nyomasztó teherré válnak. inni. lelkében. az üresség élményével. és csak az önként vállalt munkatúlterhelés marad.és viselkedésváltozás: minden külső véleményt támadó kritikaként él meg. az emberi kapcsolatokból kinyerhető tájékozódási képességet és reményt is elveszíti az ilyen ember. Egyre kisebb eséllyel segíthetünk. ha az eltagadott valóság kimondásra kerül (ami a lélek védekezése miatt nagyon nehéz). de érdemi párbeszéd nem jön létre).és érzelemcserék elmaradnak. mert tudjuk. A fellépő problémák tagadása: beavatkozás nélkül a veszélyeztetett számára lassan minden megszűnik. játssza a jó fejet. márpedig az ilyen embert egy idő után vagy elkerüljük vagy nem vesszük komolyan. ami segíthet (ne)? A szélsőséges változások felismerése. Belső üresség: a korábbi deperszonalizáció együtt jár a kiürülés. futó kalandok). mint az előző szakaszban már csak a szakszerű hivatalos ellátás segíthet.HEFOP 3. hisz vagy agresszív vagy mindent elüt egy poénnal. hanem saját magával is (pl. szeretetet nem képes észre venni. hogy ahogy mindenki másnak. majd ha ezt a múlttal is sikerül összevetetni vele. Két rossz közül (üresség érzése avagy szorongásélmény) ez utóbbiba még mindig megfoghatóbban kapaszkodhat. csalódással járnak és a szorongás tovább emelkedik. hogy a változtatás igénye is felsejlik benne. Visszahúzódás: mivel a másokkal való eszme. Ez a beszűkülés a környező világgal való kapcsolat megszakadásával jár. reménytelen. saját teste is idegenné válik. 11. ami agresszióban (mindenki hülye. izoláció alakul ki a társadalom. gyógyszer. 7. De mindez hosszú intervenciós feladat és (sajnos) jó esély van a visszaesésre. ha belátná. de ez csak azután lehetséges.3. ezért nem is érdemes vitát nyitni). hogy a szorongás is elviselhetetlen hosszú távon. pszichológus) jöhet szóba. intolerancia. vagy félre érti. Állandósulnak 32 . A túlterheltségen kellene csökkenteni. Segíthetne. amely űrt ösztönösen megpróbálja kitölteni. Itt ugyanúgy. Depresszió: kimerültség. beismerése. És tényleg rá is szolgál erre.

12. mint kedvezőtlen jegyet. Fásultság: a kiégés szimptómáihoz hasonló. Speciálisan tanárokra vonatkozóan. A kiégés megjelenése sohasem magyarázható egy vagy több személyiségvonással. A negatív életesemények. Nem bír felkelni az ágyból. Leragadás: a munkahelyi szervezeti ranglétrán való előrejutás akadályoztatott. akár életveszélyes állapot alakulhat ki (szomatikus. és az ebben a betegségben gyakran megjelenő öngyilkossági gondolatoktól is szenved. súlyát. 1978. Ebben az állapotban hosszú kórházi kezelés és még hosszabb utógondozás válik szükségessé. Harrison. vagy munkája nem jelent elegendő kihívást. 1994). inaktiválódnak. amelytől csak egy hajszálra van az élet végessége. a depresszió tovább erősödik. elkerülő viselkedés o privát szféra elhanyagolása o pályaválasztásban a saját élet megoldatlan problémái miatti választás 33 .HEFOP 3. majd fásultsággal védekeznek. A kiégésre hajlamosító személyiségjegyek: o erős személyes involtság o túlzott elköteleződés o nagyfokú empátia o tökéletesség. Segíteni már csak a gyors szakorvosi és pszichoterápiás ellátás segíthet.3. amik a kiégéshez hasonló tüneteket eredményezhet. Ez az egyre kisebb körpályát leíró spirálnak a végpontja. Képességei kihasználatlanok. vagy éppen ellenkezőleg. amelyek sebezhetővé. amivel hamar telítődnek. A kutatások azt is feltárták. az autokrata vezetői stílust emelik ki. sem a szóban forgó foglalkozás vagy munkahelyi környezet néhány sajátosságával. Telítődés: elsősorban bürokratikus munkát végzőknél alakul ki. Stagnálás: a kezdeti kitörő lelkesedés utáni „leülést” jelenti.. hogy vannak az egyénen belül is olyan tényezők. A munkához kapcsolódó állapotok és a kiégés különbségei: Berozsdásodás: az egyén nem tudja munkahelyén kihasználni képességeit. a magánéleti válságok hatásai gyengítik a személy stresszel szembeni ellenálló képességét. Személyiségtényezők Adott foglalkozás veszélyetető vonásait nem lehet kizárólagosan felelőssé tenni a kiégettség megjelenéséért. akkor súlyos. ami érzelmi nyomással jár. 1974. és ezáltal erősítik a kiégésre való hajlamot. szubjektív fontosságát jelentősen meghatározza az. akiknek mások ügyeibe való rendszeres beavatkozás a dolguk. pszichés és pszichiátriai megbetegedések). A munkahelyi megterhelések hatását. in Bagdy és Telkes. hogy a munka mekkora helyet foglal el az egyén értékrendjében (Bagdy és Telkes. Teljes kiégettség: ha az előbbi szakaszban sem került sor a folyamat megszakítására. 1994). A probléma tehát az illeszkedés az egyén képességei és személyiségvonásai és az adott munka követelményei között (French et al.2. 10. mert a lényeg mindig e tényezők egymáshoz való kapcsolódásában rejlik. modul: Iskolai mentálhigiéné az alvási problémák és a fáradtság is. az átlagosnál ellenállóbbá teszik a személyiséget a munkahelyi stresszekkel szemben. de eredetük különböző (és a fásultság egyszerűbben orvosolható). perfekcionizmus o irreális elvárások o szorongásosság o veszteségekkel szembeni nagyobb érzékenység o depresszióra való hajlamosság o konfliktusban megadó.

o életközépi válsággal való egybeesés 10.HEFOP 3.2. modul: Iskolai mentálhigiéné 34 .3.

így minden olyan körülmény. 1994).2. pontosabban másik felnőtt jelenléte nélkül végzi a munkáját. nincsenek definiálva azok a módszerek. esemény. Igen erős protektív faktor még a kreativitás is. hogy a célok sokrétűek. Munkájuk erős érzelmi megterheléssel. pedagógiai és pszichológiai szakismeretet igényel. hogy a célokat milyen hatékonysággal teljesíti a pedagógus. melyek a kiégés szempontjából általánosan veszélyeztetetté teszik ezt a hivatást. ezért a sikerélmény öröme sem gyakori. amelyekkel a kitűzött célok elérhetők. o Emellett a tanári munka magányos foglalkozás. ami a pedagógus mentális egészségének romlását idézi elő. modul: Iskolai mentálhigiéné Munkahelyi és intézményi okok: alacsony jövedelem kevés juttatás. ugyanakkor egzakt mérési módszerek híján nehezen lehet meghatározni. nagy része szakmai kontroll. a visszajelzés is kevés. A pedagógiai kérdésekkel foglalkozó szakirodalom tanulmányozásakor feltűnő.lelki egészséget éppen úgy. fokozott figyelemigénnyel jár. és ezért kevésbé vannak kitéve a kiégés veszélyének. o Nagy bizonytalanság fakad abból. vagyis. A nevelői munka nem csak magas szintű szakmai felkészültséget. negatív hatással lesz a diákok közérzetére. A pedagógus szakma veszélyeztetettsége és a pedagógus kiégettségét kiváltó tényezők Miért fontos ez a téma az iskola világában? A gyermekek iskolai közérzetét. mert jobban fenn tudják tartani sikerélményeik észlelését. veszélyes munkakör minimális védelemet nyújtó feltételekkel túlterheltség sok adminisztratív feladat karrierlehetőség hiánya Találtak olyan jellemzőket is. o A kiégettség alapvető feltétele teljesül: a tanárok hosszú és intenzív interakcióba kerülnek más emberekkel.3. 1994). iskolai teljesítményére is. nagy felelősség.HEFOP 3. személyiségük. folyóiratokban olvasott tanulmányok pedig alig fordíthatók át a gyakorlatba (Bagdy. hogy e tudomány döntő mértékben követelmény elvű. o Ehhez járul a tanítás technológiai leírásának hiánya. a szándékok és célok megfogalmazása. Érdemes sorra venni a tanári munka azon jellegzetességeit. extravertált típusú pedagógusok a leginkább ellenállóak a stresszel szemben. A tanári munka izolációjának következménye. segítséget ritkán kérnek. 35 . hanem ép személyiséget és testi . a nevelés céljainak részletes taglalása és vitatása közben azonban alig esik szó a megfogalmazódott célok elérésének hogyanjáról. o Mivel munkájuk során nem számíthatnak gyors és látványos eredményekre. hogy viszonylag alacsony szintű az együttműködés a pedagógusok között. személyiségfejlődésére. A pedagógus a nap legnagyobb részében egyedül. a könyvekben. teljesítményük alakulását döntő módon meghatározza a pedagógus. Az e feladatok megoldásához szükséges tudással nem vértezték fel tanulmányai során. A gyakorló nevelő szinte semmilyen eligazítást nem kap a munkája során felmerülő hétköznapi nevelési feladatok megoldásában. melyek védőfaktorként léphetnek be a burnout kialakulásának folyamatába. 10. támogatás nélkül zajlik. a problémákról gyakran hallgatnak. Az erős én-képpel rendelkező. amely jelentős élettani és érzelmi terhelést jelent (Bagdy és Telkes.

hogy az iskolával. 1999) fiatal. A túlterheltség és az idői korlátok komoly feszültségforrásokat jelentenek a pedagógusok számára.tachicardia. mivel ekkor ébred rá a kezdő pedagógus. akik zsúfolt osztálytermekben problematikus diákanyaggal dolgoznak. modul: Iskolai mentálhigiéné o A tanári munka egy oldalról tehát önállóságot igényel. a szakmai elkötelezettség. A vizsgált nevelők csupán 30%-a tekinthető egészségesnek. melyek a tanári stressz elterjedtségét mutatják. hanem az is. vérnyomás emelkedés. Ezek után nem meglepőek azok a vizsgálati eredmények. 1991). 10. tökéletesebbnek kell lennie az átlagembernél (Gordon). o Guglielmi és Tatrow (in Petróczi. továbbá kicsi a beleszólásuk az iskola ügyeibe. Véleménye szerint ezek a fiatal pedagógusok szükségszerűen kétségbeesett és reménytelen helyzetbe kerülnek. hogy azok a tanárok.3. mind a szakirodalomban meglehetősen szigorú elvárások fogalmazódnak meg a pedagógusokkal szemben. melyek legtöbbször az ideális tanárképnek való megfelelés kudarcából fakad. a társadalom a tanár belső sajátosságaival és személyiségével kapcsolatosan is normatívákat ír elő. hogy a legkedvezőbb fejlődéshez. nagyon magas mércével és önelvárásokkal. 2000). amit a tanítás során ténylegesen tapasztal. amelynek lehetetlen megfelelni (Ungárné.HEFOP 3. o Ugyanakkor mind a közvéleményben. a kapott kép olyan idealisztikus lesz.szenved. fejfájás. ugyanakkor van kontrolljuk a munkájuk felett. a hiányos 36 . A nevelőnek az a dolga. a jó emberismeret. szigorúan meghatározott keretek közé szorítja. hogy gyakran rengeteg elméleti tudással a fejükben. 1978). Jó esetben a tananyag átadására képezték ki őket. 10% szenved neurózisban. gyomorégés . Attitűdjeit nem csak az befolyásolja. megértőbbnek. 14% kifejezetten hajlamos neurózisra. ugyanakkor a korlátozottan rendelkezésre álló idő egy részét kénytelenek adminisztratív feladatokkal. papírmunkával tölteni (Bagdy. rejtett lehetőségek felszabadításához és felelős vezetéséhez teremtsen jó kapcsolati klímát (Bagdy. hogy a tanítás ideális és reális világa közt mekkora a különbség. amit a tapasztalt kollégáktól hall (Tóth. kezdő pedagógusokat vizsgálva megállapítja. a kooperatív attitűd és a tolerancia. A stresszhelyzetet követő szorongás.2. Személyes veszélyeztető tényezők közé kell sorolni a szerepkonfliktusokat is. Ha az irodalomban kívánatosként megjelenő tulajdonságokat összegezve felvázoljuk az ’ideális pedagógus’ személyiségét. és alig van lehetőségük arra. értékekben való következetesség. és ebből számos kudarcélményük fakad.) vizsgálatukban megállapították.próbál megfelelni az ideális modellnek. 1999. melyeket a legsúlyosabb feszültségforrásként értékeltek: az anyagi megbecsülés hiánya. nagyobb tudásúnak. 1996). jelentős alkalmazkodásra kényszeríti a tanárokat. Kevés az idő az órákra való felkészülésre. ami komoly frusztrációhoz vezet. de kevés gyakorlati kompetenciával rendelkeznek. nagyobb kockázatnak vannak kitéve a stresszel kapcsolatos megbetegedések terén. A négy fő probléma. a saját normákban. A vizsgáltak 24%-a több. szemben azokkal. A pedagóguspályával kapcsolatos kutatásokban a leggyakrabban előforduló elvárások közé tartozik a felelősségérzet. o Szagun (in: Petróczi. osztállyal kapcsolatos döntéseket befolyásolják. ami azonban nem ritkán háttérbe szorul a sok fegyelmezési és egyéb teendő mögött. Igen sok tanár . Ezt a folyamatot „realitás-sokk”-nak szokták hívni. A Jó Tanárnak jobbnak. nyomott hangulat 40%-nál jellemző. másfelől viszont túlszabályozott életrendet teremt. Egy hazai vizsgálatban Horváth-Szabó Katalin (1990) megállapította. súlyosnak ítélt stressz okozta szomatikus tünettől . a meglévő. Ördögi körbe kerülnek a magas elméleti kiképzés és elvárás mellett a gyakorlati inkompetencia miatt. 29%-uk mérsékelt erősségű szomatikus panaszról számolt be.fiatalok és idősek egyaránt . a túlterhelés. hogy a pedagógusok 30 %-a komoly és intenzív feszültségeket él át az iskolában. akiknek magas követelményeknek kell eleget tenniük.

1999). Figyelemreméltó. amelyek pontosságot. önnön jobbik énjét. o a munkafegyelem. A főbb stresszorok . Ugyanakkor a stabil háttér.HEFOP 3. o a tanulók tiszteletlen magatartása. o a munkatársak közötti együtt nem működés. hogy a kirakatban. azonban ezzel nem csak a pedagógiai hatékonyságuk szenved csorbát. szigorúságban. az őket leginkább érintő stresszorokat. másokra való odafigyelést igényelnek. amely a tanártól tökéletességet vár el. ami az események. minél kíméletlenebbül zsákmányolja ki saját erőit a „jó pedagógus”-önkép elérésének törekvésében. a biztonságteremtés képessége. o a sok adminisztráció. sem a továbbképzés. a megértő magatartás. akik saját bevallásuk szerint nem éreznek feszültséget a mások számára komoly gondot jelentő események átélése során. sőt az egyén is csak komoly megküzdő stratégia birtokában képes kezelni” (Petróczi.ha lehet így fogalmazni . o a jelzésre nem reagáló vezetés. 1994). a kiégés létrejöttében szerepet játszó tényezők jelenlétét vizsgálták. o az őszinteség hiánya. Ez a viselkedésváltozás kifejeződhet az érdeklődés csökkenésében. hogy a negatív hatású stresszélmény megváltoztatja a pedagógusok viselkedését. annál veszélyeztetettebb a pszichikai. A másik véglet . türelmet. normarendszerét felettes én-jét képviselje”. agresszivitása. mint például a gyerekek további sorsa iránti felelősség. a munkával való elégedetlenség fokozódásában. „ideges” tünetek és a kiégés kialakulására” (Bagdy. Stresszélmények után az emberek kevésbé hatékonyak olyan feladatokban. o a gyerekekért érzett nagy felelősség. hogy „a stressz igen nagy százalékban külső tényezőkből ered. hogy a pedagógusok 46%-a. „Minél tökéletesebb akar lenni a tanár. a szociális támogatás felvértezik a személyt a munkahelyi stresszel való megküzdésre. a kifejezett disszimulációs tendencia miatt. Egy 1998-1999-es vizsgálatban Petróczi Erzsébet és munkatársai a pedagógusok közérzetét. Eredményeik azt mutatják. jelenségek negatívabb 37 . hogy a pedagógusok azonosulnak a közvéleményben meggyökeresedett pedagógusképpel. a gyerekek előtt. o a döntésekbe való beleszólás korlátozott lehetőségei. a jó apai és anyai képességek megléte (Bagdy. de legalább ennyire saját közérzetük is. 1996). o a társadalmi elismerés hiánya. és ami nem engedi vállalni az esendőséget. amit egy bizonyos ponton túl már nem képes kompenzálni sem az alapképzés. Az eszményítő elvárásrendszerbe beletartozik az atmoszféra.az a 30%. A vizsgálatot végzők ezt azzal magyarázzák.3.hasonlóan a többi kutatáshoz o az anyagi megbecsülés hiánya. Hankiss Elemér (1974) szerint: „a tanároktól azt várja el a társadalom. a magas fokú intelligencia. o az intézmény vezetése részéről az ötletek megvalósulásának. o a tárgyi feltételek hiánya.2. 10. modul: Iskolai mentálhigiéné munkafeltételek és a tanulók közönye. cinizmusban. A sorozatos stresszélmények okozta kimerültség és lehangoltság sajátos depresszív élménymóddal járhat együtt. a tájékoztatásnak a hiánya. Sok pedagógus igyekszik ehhez az elváráshoz igazodni. értékelhetetlenül töltötte ki a tesztet. Fontos kutatási eredmény az iskolai légkör és a nevelői hatékonyság szempontjából is. A közöny valószínűleg a stresszel szembeni védekezésként alakul ki bennük.

kevesebbet dicsérnek. hanem a tanulmányi teljesítményre is bizonyított (HorváthSzabó. és kevesebb interakcióba bocsátkoznak a diákokkal. A kiégett pedagógus nem képes a tanulók kívánságaira. megbecsülésének hiánya o alacsony fizetés-alacsony életszínvonal o túlórák vállalása o ranglétrán való feljebb jutás hiánya (munkaközösség-vezetői megbízás. in Figula. amit akar. ig. a diákok is átveszik tanáraik magatartásmódját. és többet szidjon. 2001).. hogy kevesebbet dicsérjen. igazgató o siker bizonytalansága o kevés pozitív visszajelzés o látszatautonómia (a tanár a tanterem ajtaja mögött azt csinál. hogy az ilyen tanárok a tanórán kevesebb információt közölnek. kimerült pedagógus hajlamos arra. értékek kerülnek szembe egymással. ahogyan a tanár kapcsolatba lép a diákkal. Ennek hosszabb távú következményeként pedig növekszik tanítványaik között a viselkedési és tanulási problémák száma. 10. ahogyan a konfliktushelyzeteket kezeli. A konfliktusok sorozata hozzátartozik az emberi együttéléshez. de: állandó irányítást kap az iskolától. egyszóval tárgyként kezeli a gyerekeket. Vagyis a lehangolt. humán szakos tanárnők vizsgálata: o kirakat-élet o ne a gyerekek előtt o fegyelmezzük agyon magunkat o kötelező szürkeség o tekintély o permanens önelégületlenség o nem munka szerint jutalmazzák őket o még a szamárlétra is jobb Külső okok: o a pedagóguspálya társadalmi elismertségének. A kiégett tanárok munkaminőségének alakulását vizsgálva egy vizsgálat kimutatta. Ha ez a helyzet előáll. melynek során igények. h. hogy gyakran kerül konfliktushelyzetbe. szülőtől és a társadalomtól) A kiégett tanár személyiségjellemzői: 38 . vágyak. a személytelen kapcsolatot fenntartó. 1990).3. kiégett tanártól egy lényegesen alacsonyabb szintű szociális magatartást. A tanári stresszt vizsgáló kutatások során mindenképpen előkerül a konfliktusok problémája. mely az érintetteket érzelmileg. A szidás túlsúlyának negatív hatása nemcsak a közérzetre. Szekszárdi definíciója szerint a konfliktus olyan ütközés. szükségleteire és érdeklődésére figyelni.HEFOP 3. befolyásolja a tanuló személyiségének fejlődését. az önértékelésre. kevésbé nyitottak a tanulók ötletei iránt. hiszen az a mód. A pedagóguspálya kiégésre hajlamosító speciális tényezői: Hankiss (Kritika. modul: Iskolai mentálhigiéné színezetű értékelését válthatja ki. 1990). értelmileg és pszichikailag megterheli (Becker. az ezekben szerepet játszó tényezőkkel. illetve egy felszínesebb szociális kapcsolatrendszert tanulnak el (Horváth-Szabó. Számos elmélet és kutatás foglalkozik a pedagógusok konfliktusaival. képtelen rugalmasságot tanúsítani. a pedagógus foglalkozásának jellegéből pedig következik. szám) középiskolai tanárok. konfliktuskezelő módszereivel. 1974/1.2. szándékok.

10. hogy az attitűdöket a kiégett segítő viszi magával. melyek során tudatosítják a tanárokban a stressz okozta egyéni tüneteket. kutatómunkában. Fekete (1991) a képzések. az egy főre jutó kliensek . 3. illetve csoportos segítségnyújtás formájában történhetnek. egyéni.adminisztrációban. A tanárok autonómiájának biztosítása. A burnout megelőzésének. szabotálják a munkát. A dolgozó bevonása a döntésekbe. illetve a gyerek személyiségének károsítását. a hivatásról. pl. Emellett persze kétségtelen a prevenció azon előnye. tapasztalatok szerint hatásosnak bizonyultak a burnout csökkentése szempontjából: 1. 39 . támogató munkahelyi kapcsolati hálók szükségessége mellett hangsúlyozza a személyes motivációk. 2. Petróczi Erzsébet és munkatársai ezek mellett kívánatosnak tartják még: o az egzisztenciális helyzet javítását. pályafejlődésükben való előrehaladás támogatása. hogy számottevő károktól és sérülésektől kíméli meg a tanárokat és környezetüket. o A diákok az ellenállás és megalázottság érzése mellett negatív szociális viszonyulást sajátítanak el a pedagógustól mint modelltől. tréningek. átképzési kínálattal. 5. kívánságaira. modul: Iskolai mentálhigiéné o A pedagóguspályán erősen befolyásolóak. 7. hogy a pedagógusoknak ne kelljen az iskolán kívül töltött időt pénzkereséssel tölteniük.2. Bagdy és Telkes összefoglalták azokat a szervezeti intézkedéseket. Formalizált tanácsadó szolgáltatás a pedagógusok számára. o foglalkozási alternatívák nyitását a pedagógusok részére. A megelőző illetve utólagosan beavatkozó módszerek hatékonyságvizsgálataiból. Szükség esetén jobb megoldásnak tarják. mint a stresszmenedzsment jegyében zajló preventív munka. Forgórendszer kialakítása a munkamegosztásban. csökkentésének. leküzdésének lehetőségei A kiégettség kedvezőtlen hatásainak kiküszöbölésére két módszer kínálkozik: a prevenció és az intervenció. valamint a leküzdésükre alkalmas módszereket. a módszerek szervezeti változtatások. amely „pihenőidőt” biztosít a pedagógusnak.3. a reális kép kialakítását önmagáról. a gyógyulási arányok összehasonlításából Firth és Sapiro (in Herr. Társas támogató rendszerek megerősítése a munkahelyen szervezeti szinten (pl. hiszen így a kiégés új ciklusa indulhat el. tudatosítását.egy pedagógusra jutó gyerekek. o A tanár fölöslegesnek érzi magát és munkáját. a saját mentálhigiéné ápolását. más területeken . 1992) azt a következtetést vonták le. az őket közvetlenül érintő kérdésekben. Nem megoldás a pálya elhagyása úgy. Nem áll rugalmasan a helyzetekhez. a munka óraszámának csökkentése. 4. akár intervencióról legyen szó. melyek hazai és külföldi vizsgálatok.számának csökkentése.HEFOP 3. amennyiben szükségét érzi a pedagógus. hogy idejük maradjon a regenerálódásra. kiképzésben biztosítva számukra feladatokat. Oktatási programok. hogy a kiégést követő kezelés hatékonyabb. osztálylétszám . egy autoriter vezetésű tanár a tanulókból ellenállást válthat ki. munkaközösségek hatékonyabbá tétele). o az idő előtti nyugdíjba vonulás lehetőségének biztosítását. o a kiégett pedagógus tárgyként kezeli a gyereket: nem reagál igényeire. Akár prevencióról. mint a saját. attitűdök tisztázását. Arányok csökkentése: a kliensekkel töltött direkt kontaktusok arányának redukálása. 6.

Hármas célt tűztek maguk elé: 1. 4. a feszültségek elfojtása. illetve a személyes szakmai támogató kapcsolatok ápolására való tudatos törekvés. hobbik aktív kialakítása. a kompenzáció különböző formái. megfelelő coping stratégiák elsajátíttatásával. másrészt a pozitív érzelmi kapcsolat kognitív szinten megerősít saját önképünkben. Munkán kívüli érdeklődések. hogy a résztvevő megtanulhassa a lelki egészségmegőrzés. Bagdy és Telkes a következő egyéni módszereket javasolják: 1. mellyel a személy jelzi. 6. Ehhez fontos azonosítani a pozitív. idő. Pozitívnak értékeli a szociális támogatás kérését is. elfoglaltságok. cselekvést halogató. tanács. a stresszorokkal való megküzdési eszközrendszer gyarapítása. próbálkozásokat kereső és tettekkel válaszoló küzdő stílus. információ. Fontos lenne. az önvád és mások hibáztatása. 40 . vagy egyéb csoportok hatékony védelmi eszközök a stressz ellen. pozitív coping stratégiák kialakítása. végül a gyakorlati segítséget -anyagi. A tapasztalatok szerint az ilyen célra szervezett önsegítő. amely pozitív hatással van az egyénre. stresszel való megküzdési hatékonyságot erősítő módszerek természetesen történhetnek csoportos formában is.3. A társas támogatás olyan kapcsolatrendszert jelent. 2. Előnyösnek tartja a kognitív copingot is. többek által tapasztalt. a későbbiekben pedig a pedagógusképzésbe és a továbbképzés kereteibe kívánják beilleszteni a programot. tehát a burnout lehetséges okainak egy részét szűntetik meg. 1995). Egészségesebb életstílus kialakítása.HEFOP 3. kiváró.szemléletet. 10. valamint a probléma tagadása. aktív küzdelemre orientált. Megbeszélés hasonló helyzetű személyekkel. modul: Iskolai mentálhigiéné o az oktatási intézmény mentálhigiénés szempontból való szervezeti átvilágítását. Hazánkban Bagdy Emőke és munkatársai modellértékű tanfolyamot szerveztek önkéntes pedagógusok részvételével. problémaközpontú.primér prevenciós. ha a cselekvési lehetőségek átgondolását. melyek a másik irányból közelítik meg a problémát: a tanárt próbálják meg ellenállóbbá tenni a stresszel és a kiégéssel szemben. 3. Az egyén felől közelítő. Irreális elvárások és normák módosítása. Bagdy Emőke szerint kedvező megküzdési mód a cselekvő. illetve negatív hatású coping módszereket. a program adjon a pedagógusnak mentálhigiénés . Egyrészt az érzelmi megnyilvánulásból pszichés nyereséget kapunk. az egészség megőrzésére irányuló . és a szükséges változtatások végrehajtását. Így azonosítani tudnák saját stratégiáikat. A személyes támogató hálózat megerősítése. és tudatosan változtathatnak rajta. családi élet és a munkahelyi problémák szétválasztására. 2. az önszabályozás alapvető pszichoszomatikus preventív módszerét. fantáziálásba menekülő állapot. ’normál’ stresszreakciókat a rendellenes mértékűnek tekinthető egyéni reakcióktól. amelynek során el lehet különíteni a foglalkozással járó. vagy a problémahelyzeten való szellemi felülemelkedést foglalja magába. gyakorlati célú legyen. 5. Kedvezőtlen viszont a passzív. stresszkezelő képesség fejlesztése.is ad (Pikó. az autogén tréninget. o Ezek a felsorolt módszerek az iskola optimális szervezeti működésének irányába hatnak. csökkentik. 3. Alkalmazkodási stratégiák kialakítása az otthoni. Vannak más programok. hogy képes problémáit másokkal megosztani. ha a tanárok tisztában lennének a potenciális stresszfaktorokkal és a lehetséges megküzdési módszerekkel.2.

kevésbé lesznek kiégettek. mert ezek pozitív hatása nem csak a pedagógusokat. hogy új. keressen fel szakembert Interperszonális szinten: o Közös rendezvények (tanári összejövetelek. sőt a pedagógus saját munkájával kapcsolatos elégedettsége pedig magasabb szintű o Kávézó-teázó kialakítása a tanároknak o Stagnálás fázisában: a szakmai légkör javulását segíthetik a továbbképzések.3.HEFOP 3. saját iskolai életükből példák. Iskolai szervezeti klíma teszt) 41 . az intenzív feszültségek csökkentése. hanem az egész társadalmat. illetve nevezzék meg a kiváltó tényezőket (munkahelyi és személyi) a kiégettségi állapot létrejöttében. A tanári stressz. tapasztalatok megosztása a jelzett • • témakörben: soroljanak föl tanári kiégésre utaló tüneteket. akik azt tapasztalják.és problémahelyzetekhez való viszonyulást. közös kirándulások) javítják a kapcsolatot a vezetőkkel. saját élmény. hogy a relaxációra épülő tréning kedvezően befolyásolja a stressz. a megoldáskeresési szükségletet és a kognitív küzdelmi készséget. tanár-diák meccsek) o Pályakezdőknél: ne alakítsanak ki irreális elvárásokat sem magukkal. tapasztalatok. növeli az autonómiát. tréningek+pozitív megerősítések a tanulóktól. tesztek kipróbálása. reális célokat találjon+rábeszélni. sem a gyerekekkel szemben a kezdeti (lelkesedőÍ) fázisban Hallgatói gyakorlatok: • csoportos megvitatás. hogy a főnökük nem tekintélyelvű. azok megismerése (lásd az anyag végén a Mellékletekben: MBI=Maslach kiégés kérdőíve. sorolják be valamelyik szerző(k) által alkotott elméletbe. kollegiálisan viselkedik és bevonja őket a döntésekbe. mint akik ennek ellenkezőjét (autokratikus vezetés) tapasztalják a főnökre vonatkozóan o Komplex tanítási módszerek használata alacsonyabb szintű stresszel és kiégéssel jár. kollegákkal o Gyerekekkel való közös programok szervezése (kirándulás. PISI=Pszichológiai immunkompetencia kérdőív. valamint vegyék számba az intervenció lehetőségét (ehhez felhasználható az oktató által előre elkészített munkalap) vizsgálati eszközök használata. Prevenciós és intervenciós lehetőségek: Intézményi szinten o Állami iskolákban az igazgató vezetési stílusa: azok a tanárok. hanem támogató. modul: Iskolai mentálhigiéné A tanfolyam eredményei azt mutatták. emlélekek említése kicsoportos munka: egy-egy csoport 3 konkrét kiégettségi állapotot írjon le a tünetekkel. 10.2. legfőképpen pedig a felnövekvő generációt érinti. a pedagógusok stressztűrő képességének növelése azért is kiemelkedő fontosságú. fordított nap. kollegáktól o Frusztráció fázisában: ha vegyesen kap a pedagógus könnyebben kezelhető és nehezebb osztályokat o Apátia fázisában: segíteni a kollégát.

HEFOP 3.3.2.

10. modul: Iskolai mentálhigiéné

9. ÓRA
A tanári konfliktus, formái és megoldási módjai
Az óra elméleti tartalma:
Számos elmélet és kutatás foglalkozik a pedagógusok konfliktusaival, konfliktuskezelő módszereivel, az ezekben szerepet játszó tényezőkkel, hiszen az a mód, ahogyan a tanár kapcsolatba lép a diákkal, ahogyan a konfliktushelyzeteket kezeli, befolyásolja a tanuló személyiségének fejlődését is. Az intra- és interperszonális konfliktusok befolyásolják az iskolában folyó munka hangulatát, minőségét, ezért foglalkoznunk kell ezzel a témakörrel is. A konfliktus (Becker, 1981): a pedagógusi foglalkozás közben jelentkező összeütközésként, nehézségként értelmezi, amely az érintetteket érzelmileg, lelkileg és értelmileg is megterheli. Gordon meghatározása (1989): értékek és szándékok összeütközéseként írja le az iskola sajátos szociális mezőjében. „A konfliktusban harcokra és összeütközésekre kerül sor két vagy több ember között olyankor, amikor viselkedésük akadályozza egyikük vagy másikuk igényeinek érvényesítését, illetve amikor az értékrendjük különböző.” Szekszárdiné definíciója (1993): olyan ütközés, melynek során igények, szándékok, vágyak, értékek kerülnek szembe egymással, a pedagógus foglalkozásának jellegéből pedig következik, hogy gyakran kerül konfliktushelyzetbe. Konfliktusok típusai Szekszárdiné (1993) alapján: o pedagógusok közötti konfliktus

o szakmai konfliktus (iskolai tevékenységhez kapcsolódó)
o személyes konfliktus o pedagógus és szülő közötti konfliktus o pedagógus és tanuló közötti konfliktus o tanulók közötti konfliktus A pedagógiai munkában megjelenő konfliktusokat az érzelmi érintettség és jelentőség szempontjából is tipizálhatjuk (Becker, 1981, in: Brezsnyánszky, 1994), amelynek minősítését az adja, hogy milyen tartó megterheléssel járnak és milyen befolyást gyakorolnak a felekre: o látszat konfliktusok o mellékes konfliktusok o központi jelentőségű konfliktusok o extrém konfliktusok Becker további felosztást megkülönböztetünk: tesz a konfliktus kívánatossága alapján is, így

o kívánatos kofliktusokat és o nem kívánatos konfliktusokat

42

HEFOP 3.3.2.

10. modul: Iskolai mentálhigiéné

Óvári (1987) konfliktusgyűjteményében a tanári konfliktusok: 1. a konfliktusok bonyolultsága, nehézsége szerint

o mindennapos, gyakori konfliktusok, amelyeket jó emberi hozzáállással, megfelelő
tanári magatartáskultúrával sikeresen meg lehet oldani

o bonyolultabb helyzetekből adódó konfliktusok, amelyekkel az a pedagógus tud
sikerrel megküzdeni, akinek megfelelő pedagógiai beállítottsága, pedagógiai és pszichológiai képzettsége van és ezt felhasználva képes cselekedni és együttműködni másokkal

o még bonyolultabb konfliktusok, amelyek a fentieken túl azt is igénylik, hogy a
pedagógus jártas legyen az emberi konfliktusok megoldásában

o iskolai keretek között szinte megoldhatatlan konfliktusok, amelyeknek a megoldása
többnyire iskolán kívüli erőktől függ, így csak nagy erőfeszítéssel és leleménnyel lehet valamiféle megoldást találni, de a konfliktust teljesen feloldani nem o iskolai keretek között megoldhatatlan konfliktusok 2. a tanári munka melyik területén történik az összeütközés  konfliktusok nevelési helyzetekben o tanári magatartáskultúrában o a műveltséganyag közvetítése során o a nevelőmunkában a tanórán és az óraközi szünetekben o a tanórai fegyelem területén o a tanulók szüleivel o az igazgatóval  konfliktusok kollégákkal, az iskola szellemével, szokásaival  konfliktusok az elvárásokkal és a megbecsültséggel (a középszinttel) A konfliktusok kezelése és megoldása Gordon (1989) konfliktusmegoldási menete lényegében a problémamegoldások általános sémája: 1. a probléma (konfliktus) meghatározása 2. a lehetséges megoldások keresése 3. a megoldások értékelése 4. 4.a döntéshozatal: a legjobb megoldás kiválasztása 5. a döntés végrehajtási módjának meghatározása 6. a megoldás sikerességének utólagos értékelése Hogyan növelhető a konfliktuskezelés hatékonysága? Melyek azok a fejleszthető készségek, amelyek a különböző konfliktusmegoldási technikákban szerephez juthatnak? o a verbális és nem verbális kommunikáció tudatosabbá és célzottabbá tétele a kódolás és dekódolás területén

43

HEFOP 3.3.2.
o az értő figyelem o az aktív hallgatás o az eredményes közlések o a parafrázis, az újrafogalmazás

10. modul: Iskolai mentálhigiéné

o a mediátorok (közvetítők) semleges hozzáállása, ítéletmentes stílusa Miért van szükség mindezek ismeretére? Azért, mert „ezek átgondolása, a másokkal megtörtént pedagógiai szituációkba önmagunk beleképzelése, megoldás keresése bizonyos nevelői attitűdöket erősíthet, tanári magatartáskultúrát fejleszthet. Mások ütközéseit, ha hasonlóak is a magunkéihoz, világosabb, okosabb fejjel gondoljuk végig.” (Óvári, 1987, 28.o.).

Hallgatói gyakorlatok:
• kiscsoportos munka: minden csoport 3 saját élményt, tapasztalatot ír le az iskolai konfliktusokkal kapcsolatban és jellemezi, leírja azokat kategorizációs rendszerbe sorolva, majd röviden az egész csoport előtt is elhangzik és a „legnépszerűbb” konfliktust kiválasztják, megszavazzák helyzetgyakorlat: a hallgatók által megszavazott konfliktust szituációs játékká formálják, játékon keresztül megoldják, majd ennek a játéknak a rövid reflexiója

44

HEFOP 3.anyagi. idő . hogy a társas támogató rendszer (család. pozitív megerősítéseket lehet kapni o közös. megléte és mozgósítása Caplan (1974) természetes szupportív (támogató) rendszerek típusai 1. Egyrészt az érzelmi megnyilvánulásból pszichés nyereséget kapunk. század második felében jutottak el arra a szintre. Hallgatói gyakorlatok: • • csoportos megvitatás: saját élmény. amelyeknek szerepük van a szociális depriváció. Azóta számos pszichofiziológiai vizsgálat igazolja. A társas támogatás olyan kapcsolatrendszert jelent.3. ÓRA Önsegítés. szomszédok) igen fontos szerepet töltenek be a stresszel és betegségekkel való megküzdésben. A társas kapcsolatok egészségre gyakorolt jótékony hatásai már régóta ismeretesek. tapasztalatok megosztása a társas támaszról személyes példákon keresztül vizsgálati eszközök használata. a témacentrikus csoport (közös problémákkal foglalkozik) 2. kreatív problémamegoldó folyamatban való részvétel o a saját viselkedésmódok megváltoztatása és saját sikereinkről való beszámolás lehetősége Az egyén felől közelítő. barátok. a tagsági csoport (a szervezés szempontja a hasonló munkaterület) Pozitív hatásai: o a nem vagyok egyedül érzése o biztatást lehet kapni a tapasztaltabb tanároktól o az elfogadó környezet. mégis az empirikus kutatások csak a 20. vagy egyéb csoportok hatékony védelmi eszközök a stressz ellen.is ad. modul: Iskolai mentálhigiéné 10. illetve a magány immunrendszerre gyakorolt hatásainak ellensúlyozásában. a szomszédsági (lakóhelyi. A tapasztalatok szerint az ilyen célra szervezett önsegítő. hogy a társas interakciók alatt a szervezetben olyan biokémiai folyamatok zajlanak. stresszel való megküzdési hatékonyságot erősítő módszerek természetesen történhetnek csoportos formában is. baráti) közösség Az önsegítő csoport 2 típusa 1. amely pozitív hatással van az egyénre.2. 10. orvosok. a primer csoport (a család) 2. hogy tudományos módszerekkel is igazolják a kapcsolatot. információ. tesztek kipróbálása. a „közösségi kapuőrök” (pedagógusok. amelyben konstruktív kritikát. önsegítő csoportok Az óra elméleti tartalma. azok megismerése (lásd az anyag végén a Mellékletekben: ISEL=Társas támogatottság kérdőív) 45 . tanács. amire építünk: Az önsegítő-támogató csoportok fogalma. lelkészek) csoportja 3. A ’70-es évektől egyre több tanulmány igazolja. másrészt a pozitív érzelmi kapcsolat kognitív szinten megerősít saját önképünkben. végül gyakorlati segítséget .

amelyeknek megoldására igénybe vennék iskolapszichológus segítségét 46 . Tehetséggondozás 5. a pszichológus a gyerekek védelmezője 2. Szociális munka az iskolában (1 óra) 3. Az iskolai gyermekvédelem (6 óra) 11. ÓRA III. a pszichológus a gyermekkísérő az iskolában 3. Óralátogatások 3. TEMATIKUS EGYSÉG A PEDAGÓGIAI MUNKÁN KÍVÜLI MUNKA AZ ISKOLÁBAN (összesen 8 óra) Eszközök: írásvetítő/projektor papír. a pszichológusra ráruházhatják az orvos szerepét 5. Együttműködés a szülőkkel nem kívánatos szerepkörei: 1.2. Munkakapcsolat a pedagógusokkal 6. téves szerepeiről csoportos munka: írjanak konkrét problémás pedagógiai helyzeteket. amire építünk: Az iskolapszichológus feladata: 1. Közvetlen foglalkozás a tanulókkal 4.HEFOP 3. Az iskolapszichológus feladata és szerepkörei (1 óra) 2. vizsgálatok az iskolában 2. az iskolapszichológus „felhasználhatóságáról”.3. Pszichológiai tárgyú felmérések. íróeszköz Téma: 1. a pszichológus a pedagógus szerepébe kerülhet 4. ÓRA Az iskolapszichológus feladatai és szerepkörei Az óra elméleti tartalma. 10. modul: Iskolai mentálhigiéné 11-18. a pszichológus lehet vezetői szerepkörben Hallgatói gyakorlatok: • • saját élmények megosztása az iskolapszichológussal való találkozásról.

2. szomszédsági viszonyairól o együttműködik a tanárokkal a tanuló szükségleteinek megállapításában és az adott tanulót segítő stratégiák kialakításában o összeilleszti a tanuló és a család sajátos szükségleteit az iskola illetve a helyi közösség megfelelő szolgáltatásaival. ÓRA Szociális munka az iskolában Az óra elméleti tartalma. lakókörnyezetéről.3. csavargás Az iskolai szociális munkások tevékenysége 1.HEFOP 3. szegénysége o gyakori érzelmi problémák (esetleg öngyilkossági kísérletek) o alacsony önértékelés o iskolakerülés. szolgálata o segít a családnak megérteni gyermekük tanulási szükségleteit és az iskolában elérhető forrásokat o segít a tanulóknak leküzdeni az iskolalátogatás és az iskolai teljesítmény útjában álló gátakat o segíti az iskola és a család közötti kommunikációt o ösztönzi a szülőket az iskolai tevékenységekben való részvételre o a problémás szituációkba való korai beavatkozással könnyíti a konfliktusok megoldását és megelőzi újabbak kialakulását o szülői támogatást szerez művelődési programokhoz o egyéni és csoportos tanácsadást végez szülőknek és tanulóknak o információkat nyújt családoknak a rendelkezésre álló és szükséges lakóhelyi erőforrásokról o közvetít a család és iskola között: segít megértetni a szülőkkel az iskola céljait és eljárásmódjait. és megszervezi ezek igénybevételét o összeköt és koordinál az iskola és a lakóközösség intézményei között o konfliktus esetén közvetít az iskola és a szülők illetve a tanuló között o kutatást vezet és beszámolókat készít 3. drog. amelyekkel legyőzhetők a tanulás útjában álló akadályok 2. modul: Iskolai mentálhigiéné 12. Iskolai és lakóközösségi körülmények számbavétele 47 . és viszont is: megértetni a család körülményeit az iskolával o felajánlja a szülőknek és az oktatóknak olyan technikák megtanítását.vagy alkoholfüggőség) o szétbomlott családi helyzet o szülők munkanélkülisége. 10. amire építünk: Akikre az iskolában dolgozó szociális munkások figyelmi fókusza irányul: o veszélyeztetett lakókörnyezet (bántalmazás. a szülők és a tanulók segítése. A tantestülettel való együttműködés o az iskolai szociális munkás részt vesz a tanulókkal kapcsolatos tantestületi értekezleteken o beszél a tanárokkal a gyermek életkörülményeiről.

10. s ha nem. nemkívánatos következményeire. Az egyes ember és a szűkebb. akkor mik lehetnek az okok. főleg arra. 3. ismereteket közvetít. akik a jövőben emberi források lesznek önmaguk és mások szociális problémáinak kezeléséhez és megoldásához. tágabb környezete számára is legfontosabb nyereség. A gyerek számára biztonságot. zavaraira. pszichoszociális fejlődéséről átfogó felmérés elkészítése o javaslatot tesz az áthelyezésre o megelőzi a tanuló nemkívánatos megbélyegzését azoknak a társadalmi. amelyek jobban igazodnak a bajban lévő tanulók szükségleteihez o képviseli az iskolát azokban a bizottságokban és hatóságokban. a prevenció és a fejlesztő tevékenység eredményeképp megerősödött személyiségek kerülnek ki az iskolából. hogy a beavatkozások. 4.HEFOP 3. képességeket. értékeket fejleszt Tanulást irányít. azaz hozzászoktatja az iskolát. gazdasági és kulturális tényezőknek a bemutatásával. szemléletét és elvárásait. az együttműködők között közvetít Reszocializációt. olyanok.2. hogy milyen egészségügyi és humán szolgáltatásokat irányozzon elő o segít a lakóközösségnek azoknak a forrásoknak a létrehozásában és fejlesztésében. minősít A szociális szakember A bajban lévő embert segíti a vele kimunkált stratégia alapján A bajok elkerülése végett készségeket fejleszt A szükséges erőforrásokról instruál. teljesítményt értékel. Preventív jelleggel felhívja az iskola figyelmét működésének várható. Speciális oktatás megszervezése o a tanulási problémákkal küszködő gyerek számára szükséges speciális képzés felé irányítása (átirányítása) o a gyermek családjáról. a tanulót pedig ahhoz. szeretetet. modul: Iskolai mentálhigiéné o információkat nyújt és javaslatot tesz a lakóközösségnek. küzdelemvállalása összhangban van-e a tanárok elvárásaival. amelyben hatékony pedagógiai munka folyhat. elfogadást nyújtó légkör kialakítása. szerepekre készít fel Eredményt. etikai kódex alapján dolgozik Az iskolai szociális munka prevenciós lehetőségei 1. rehabilitációt segít A kliens érdekében (másokkal szemben) kontrollál Szakmai.3. hogy nyúljon a gyerek után. instruál Társadalmi poziciókra. amelyek iskolás korú gyermekeket szolgálnak o nyílt kommunikációt tart fenn az iskola és a lakóközösség intézményei között 4. hogy nyújtsa ki a kezét az iskola felé. A szülők által is elfogadott iskolai szociális munka jótékonyan befolyásolja a szülők iskolával kapcsolatos gondolkodását. 2. 48 . melyek káros hatással lehetnek a gyerek tanulmányi előmenetelére Az alapvető különbség a pedagógus és a szociális szakember tevékenysége között (Budai alapján): A pedagógus Meghatározott tervek (tanterv) szerint dolgozik Tudást. Érzékenyebbé teszi az iskolát a gyerek szükségleteinek kielégítésére. hogy a gyerekek tevékenysége.

modul: Iskolai mentálhigiéné Hallgatói gyakorlatok: • • előre kiadott. résznél lehet megtalálni) csoportos megvitatás. 10. esetbemutatások: saját élmény. handout-okat készítenek a röviden összefogott kis elméleti anyagokból. tapasztalatok megosztása saját példákon keresztül 49 .2. otthon feldolgozásra került hallgatói beszámolókkal (a hallgatók rövid vázlatokat.HEFOP 3. aminek vázlatát az óra elméleti tartalma c.3.

13-14. A különböző történelmi korok.gazdasági.szociális és kulturális környezet komplex hatását. szabályozása. gazdasági. Gyakorlással a környezeti hatások többszempontú helyzetfeltáró elemzésének képessége. gazdasági változások. meghatározó és szabályozó társadalmi. gyermekjóléti szolgálat. Figyelemre méltó a gyermekvédelem és a mentálhigiéné kapcsolódási pontjai a hazai tudománytörténeti feltárásokban. hatások o hátrányos helyzet. ÓRA Az iskolai gyermekvédelem MENTÁLHIGIÉNÉS SZEMLÉLETŰ GYERMEKVÉDELEM A gyermekek védelme az emberi lét kezdetétől fogva ösztönösen olyan emberi magatartás. megoldását. modul: Iskolai mentálhigiéné 13-18. a kultúra és a tudományok fejlődésének eredményeként a különböző régiókban. szociális és kulturális környezet hatása és kezelésének lehetőségei a gyermekvédelmi rendszerben Az óra célja: Ismerjék meg a hallgatók a gyermekvédelmi tevékenységet befolyásoló. szervezésében és irányításában. veszélyhelyzetben lévők megsegítése. jelzőrendszer o szükségletek. melynek célja az elesettek. E folyamatra feltétlenül pozitív hatással volt a XIX. demonstráció o információk kicserélése o szakiradolom felhasználása o esetelemzés csoportban 50 . politikai események. Elsajátítandó fogalmak: o gyermekvédelem. FI-TO-MA A feldolgozás során alkalmazható módszerek: o megbeszélés. 10. kreativitás a gyermekvédelmi munka tervezésében. a személyiségre károsan ható események feldolgozását. a XXI. század kihívásainak megfelelően komplex módon értelmezik a gyermek /fiatalkorú/ szükségleteinek folyamatos kielégítését és az esetenként vagy tartósan akadályozó. gyermekvédelmi szakellátás.3.2. különösen a pszichológia. Napjainkban a két terület szuverenitását megőrizve. ÓRA A tanulók mentális létét befolyásoló társadalmi. országokban eltérő mélységgel és elkötelezettséggel folyt a gyermekvédelem elméletének és gyakorlatának tudatos átformálása. Rugalmasság. a medicinális területek és a pedagógia kapcsolatában. szociálisan inadaptált. a leggyakrabban gondozásra szoruló csoportok jellemzőit. Fejlesztendő kompetenciák: Az iskolai mentálhigiénés prevenciót segítő tudatos tevékenységhez alapozó gyermekvédelmi ismeretek. veszélyeztetettség. Megbízható tudást a gondoskodásra szoruló népességcsoportról.HEFOP 3. századtól az interdiszciplinaritás felerősödése.

a szociális háló o az oktatás tartalmi. gyermeknevelési bizonytalansága. gazdasági változásokat kísérő negatív jelenségek: .a veszélyeztetett helyzetűvé váló gyerekek számának növekedése . szabályok/ o a szórakozási szokások átstrukturálódása o a művelődés lehetőségeinek kiszélesedése bűnözés. következményei o az átalakuló egészségügy ellátás átalakulása. modul: Iskolai mentálhigiéné Az óra elméleti tartalma. színvonala: hozzáférhetőség. folyamatosság o a szociálpolitikai rendszer átstrukturálódása: a leszakadó rétegek támogató rendszere. a leszakadó rétegek szociális. szabályozása 1. valamint a 2003. módszertani megújítása A társadalom erőteljes polarizációja.életvezetési /pozitív és negatív/ minták .a deviáns jelenségek érzékelhető felerősödése: alkohol. erkölcs.2.HEFOP 3.problémakezelési nehézségek o A média tömeghatása: . esetlegessége. egészségügyi és mentális problémái. öngyilkosság . Társadalmi. évi módosítása . a gyermekvédelemi tevékenység gyakorlatát befolyásoló hatások elemzése: o a társadalom gazdasági fejlettségi szintje.gazdasági. amire építünk: I. drog. csoportosítása: tágabb értelemben vett. Társadalmi tömegjelenségek o Az átalakuló társadalmi. erkölcsileg elbizonytalanodott rétegekre. amelyben a gyermekvédelem funkcionál. rendszeresség.szociális és kulturális berendezkedési modell. II. minden gyermekre és fiatalra kiterjedő gondoskodás szűkebb értelemben vett. a kultúra és a média pozitív és negatív hatásai az értékzavarral küzdő. a nehéz élethelyzetben lévő gyermek és fiatalkorúak gondozása 2. A családok.kapcsolattartási viselkedési panelek /viszonyok. A gyermekvédelem értelmezési kerete. a gyermekek életkörülményeit.gyermekek védelmének új rendszere 51 . A gyermekek védelmének rendszere „A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról” szóló 1997. a piacgazdaság hatása a társadalmi átrétegződésre o foglalkozáspolitika: iskolázottsági mutatók és a munkanélküliség jelenségének összefüggései.a törvény alapelvei .3. agresszivitás.Társadalom és gyermekvédelem 1. évi törvény. A hagyományok. A gyermekvédelem fogalmának értelmezése Az időrendben egymást követő és egymás mellett létező felfogások meghatározó jegyeinek elemző feldolgozása. A feldolgozás során alkalmazható eszközök: o szakirdalom o projektor o sokszorosított instrukciós lap o feladatlap 10.

jogképesség. Fejlesztendő kompetenciák: A tanulók intellektuális. esélyegyenlőség. A gyermekvédelmi gondoskodásra leggyakrabban rászoruló népességcsoportok 1.és hanganyag 52 . ellenérvek gyűjtése /egyéni. Elsajátítandó fogalmak: - Gyermeki jog. védelembevétel/. kialakulásához vezető tényezők. érdekvédelem Gyermekvédelmi felelős A feldolgozás során alkalmazható módszerek: Megbeszélés. Beteg gyermek és fiatalok 4. filctoll. modul: Iskolai mentálhigiéné A preventív gyermekvédelem szakmai megerősödése a közoktatásban és a szociális szférában a szakellátás szintjei.HEFOP 3. vita Fogalmi térkép készítése Érvek. Fogyatékos gyerekek és fiatalok 5.3. ÓRA Az óvodai és iskolai gyermekvédelem elmélete és gyakorlata Az óra célja: Ismerjék meg a hallgatók a közoktatási intézményekben folyó gyermekvédelmi munka jogi hátterét. Szociálisan inadaptált gyermekek és fiatalok 7. következményei a gyermeknél. demonstráció. családba fogadás. projektor.2. feladatai A törvény életbe lépése után átalakult és létrejött új intézmények feladatai a gyermekvédelmi gondoskodásban /Gyermekjóléti Szolgálat. cselekvőképesség. tárgyi. felügyelet. a segítés lehetséges formái és módjai. csoport/ Projektmódszer Esetelemzés A feldolgozás során alkalmazható eszközök: Szakirodalom. Deviáns viselkedésű gyermekek és fiatalok 8. helyettes szülő. FI-MO-TA tünetcsoport Az egyes tünetcsoport jellemzői. csomagolópapír. Erkölcsi elkötelezettség a rászorulókkal szemben. fólia. eszközeit és hatékonyságát. 10. személyi feltételeit. kép. Együttműködés. érdekérvényesítés a segítő szervezetekkel a rászorulók érdekében. Veszélyeztetett gyerekek és fiatalok 3. Jelzőrendszer Prevenció. Hátrányos helyzetű gyerekek és fiatalok 2. 15-16. érzelmi és szociális állapotának problémaérzékeny felismerése és az aktuális problémák kezelésének képessége. Nehezen nevelhető gyermekek és fiatalok 6.

Gyermeki jogok 1991. 10. A gyermekek speciális csoportjának védelme A családból kiemelt gyerek különleges védelme és segítése Megfelelő egészségügyi ellátásban való részesülés Fogyatékos gyermekek joga a különleges gondozáshoz.HEFOP 3.Óvó-védő funkció.Egészségpolitika intézkedések 53 . minden megkülönböztetés nélkül A gyermek számára mindenben a legkedvezőbb lehetőséget kell biztosítani Kiemelt területek 1. modul: Iskolai mentálhigiéné Az óra elméleti tartalma. tanár/ . érdekvédelmi feladatok .Esélyegyenlőség biztosítása . a gyermekek jogairól szóló egyezmény hátterének társadalmi. melyek a negatív. Alapelvekről A gyermek mindenek felett álló érdeke Jogok biztosítása.3.Kapcsolattartás segítő intézményekkel . többoldalú információhoz jutás /gyermek. kapcsolataiban teljesítményében jelennek meg. Ezekben az intézményekben érzékelhetőek először azok a tünetek. pedagógiai. erkölcsi ismerete és felelősségteljes érvényesítése.2. durvaságtól. Óvodai. szülő. segítéshez Kisebbséghez tartozók jogainak védelme 3. iskolai gyermekvédelem Problémamegelőző gyermekvédelem: probléma –gyermek –család –iskola összefüggésében A problémamegelőző gyermekvédelem egyik legfontosabb jelző intézménye: az óvoda és az iskola.-ben a magyar jogrendszer részévé vált. A gyermekek speciális védelme a családban és a társadalomban A család védelme Megvédi a gyermeket az elhanyagolástól. vagy fel nem dolgozott társadalmi. kortárs. pedagógiai eszközökkel/ a gyermek megsegítése saját családjában /családban tartás/ A prevenció feladatai az iskolában: Közvetlen. Az óvoda és iskola. erőszaktól Oktatáshoz való jog Véleménynyilvánítás szabadsága Bűncselekményt elkövető fiatalkorúak büntetésének szabályozása 2. s okozhatnak időszakos vagy tartós állapotváltozást. családi hatások következményeiként a gyermek viselkedésében. amire építünk: I. A gyermekek védelme speciális helyzetekben II. mint a prevenció első szintje A prevenció lényege: a család segítése /szociális.

Az intézmény nevelőtestületének szakmai felkészültsége a jelentkező kezdődő magatartás.A tanulókkal kapcsolatos feladatai . C.A szülők körében végzett feladatai .HEFOP 3.A tanári közösségben végzett feladatai . Az iskola pedagógiai programja és a deviáns karrier kiszűrésére és megelőzésére . kapcsolatzavar kezelésére B. Fejlesztő. Igénynek megfelelő szabadidős programok F. Professzionális segítő szakember alkalmazása G.2. felzárkóztató csoportok szervezése D Tehetséggondozás E. pedagógiai feladat/ Feladatai: .3.Önálló feladatai TITOKTARTÁSI KÖTELEZETTSÉG! A gyermekvédelmi munka iskolai gyakorlata A. modul: Iskolai mentálhigiéné A gyermekvédelmi felelős /szociális munka. Mentális gondozás 54 . teljesítmény. 10.

szimuláció o esetelemzés o projektmunka A feldolgozás során alkalmazható eszközök: Tulajdonságkártya. Elsajátítandó fogalmak: pszichopátia.3. kezelésének iskolai lehetősége. A deviáns. csomagolópapír. mentális zavarok. döntéshozatal. A deviancia fogalma. modul: Iskolai mentálhigiéné 17-18. módszertani ismeretek alkalmazása a tanulók egyéni szükségletei szerint. drog.a személyiségzavarok átfogó kategóriája o deviancia . alkohol.és ifjúkori deviáns viselkedés Az óra célja: A társadalmi normáktól eltérő. deviancia A deviáns tulajdonság átlagtól eltérő mértéke A deviancia fogalmának tágabb és szűkebb értelmezése Beilleszkedési zavarok Nemkívánatos jelenségek: bűnözés. főbb jellemzőinek szakirodalmi feldolgozása: Deviáns. környezeti okainak. attitűdökben és viselkedésben megnyilvánuló deviancia tüneteinek. 10.óvoda.2. segítés. környezeti tényezői. deviáns o szinonimák: antiszociális magatartás. filctoll Az óra elméleti tartalma. video anyag.HEFOP 3. problémakártya. szociopátia o ártalom. hatása életkoronként Szocializációs szintek és tényezői: elsődleges szintér.család másodlagos szintér. Fejlesztendő kompetenciák: Adaptálni képes elméleti. A deviancia gyökerei gyermekkorban A szocializáció folyamata – mint az egyén és a társas környezet viszonya A szocializáció szerepe. sokszorosított instrukciós lap. s az együttélést megnehezítő. ÓRA A gyermek. deviancia fogalmának. iskola – a kortárscsoportok hatása nő 55 . kép. problémamegodás keresés döntésfa o szituációs játékok. szakirodalom. gyökerei 1. öngyilkosság 2. ártalomforrás o kötődés o drog. amire építünk: I. hátterének megismerése. A problémák kezelése során felelősségteljes empatikus támogatás. önsegítés A feldolgozás során alkalmazható módszerek: o megbeszélés. függés o segítő kapcsolat.

és viselkedészavarból adódó konfliktusok neurotikus vagy antiszociális fejlődésirány generalizálása Környezeti tényezők szerepe az érzelmi zavarok kialakulásában társadalmi tényezők elsivárosodott érzelmi élet érték-és normaválság életvezetési problémák érzelmi kielégítetlenség kötődési hiány védettség hiánya társas igény kielégítetlensége a család kedvezőtlen hatásai II. Leggyakoribb formái: o Csavargás: beteges csavargás. bosszú csavargás o Bűnözés: lopás.2. A segítő kapcsolat ismertető jegyei Rogers tapasztalatai alapján 4. az ártó. szintjei 2.szociális ártalmak teljesítmény. 10. hogy a rászorulók lelki gondjait.HEFOP 3. a kapcsolatok esetlegessége. A segítő kapcsolat formái: • laikus segítő • szakismerettel rendelkező segítő 3. erőszak o A drogfogyasztás előzményei és kockázati tényezői o Antiszociális csoportba kerülés o Gyermek és fiatalkori öngyilkosság III. magatartási. • segítő beszélgetés • tanácsadás • konzultáció • önsegítés 56 . de önmagában hordozza annak lehetőségét is. A gyermek és fiatalkori deviáns magatartás megnyilvánulási formái A lelki kielégítetlenség. o o o o o o o o o harmadlagos szintér – széles társadalmi tér Szocializációs zavarok megzavart érzelmi fejlődés Hatások és ártalmak a deviáns viselkedés kialakulásában bio-pszicho. a gyermekkel való napi kapcsolatban természetes módon nyilvánul meg.3. modul: Iskolai mentálhigiéné 3. gyakran ingerszegény környezet hatására felgyülemlett agresszióra adott válaszok a személyiség aktuális állapotának jelzései. kalandkereső csavargás. tanulási nehézségeit. Segítő kapcsolat A pedagógiai jellegű segítő munka. A segítés célja. betörés. A segítés formái. 1. szociális problémáit sajátos eszközeivel segít megoldani.

hogy az iskola egy nagyon fontos mentálhigiénés intézmény. Azaz a leendő tanárokban ki kell alakulni egy olyan hozzáállásnak. harmadlagos mentálhigiénés prevenciónál legfontosabb. Itt valójában arról van szó.HEFOP 3. ÓRA IV.3. a humán szolgáltatások egyik színtere. hogy a gyereket és a problémáját nem önmagában. hanem egy vagy több rendszeren belül (osztály. hogy itt elsősorban primer prevencióról van szó.2. és ezek bevonásával kell megpróbálni segítséget adni. Ezen belül is hangsúlyozni. Fontos tehát a kompetencia-határok ismerete és betartása. A másodlagos. stb. Téma: 1. Az iskolai mentálhigiéné mint gyakorlat vonatkozásában: 1. elszigetelten kell megérteni. Annak a szemléletnek a kialakítása illetve tudatosítása. vagyis arra. kapcsolatba kerüljön vele. család. hiszen a következő szinteken az iskolának már ki kell adnia a kezéből a gyereket és sajnos/szerencsére a felelősséget is. hogy hogyan biztosítható mindez. A közösség mentálhigiénéje szintén nagyon fontos. a tanárok mint közösség mentálhigiénéjéről is beszélni kell. 10. milyen tényezők játszanak ebben szerepet. Gyakorlat iskolában (4 óra) 2. hogy a pedagógus ismerje a mentálhigiénés társintézményeket. azok elérhetési és funkcionális lehetőségeit. modul: Iskolai mentálhigiéné 19-26. hogy tegyen valamit nemcsak saját maga.). Gyakorlat iskolán kívüli mentálhigiénés intézményben (4 óra) 57 . és mint ilyen igen is alkalmas a mentálhigiénés prevencióra. hogy ő maga tehet és kell is. hanem a diákok. 2. Mindezekhez kapcsolódóan felhívni a figyelmet a rendszerszemléletre. hanem a tanulók lelki egészségéért is.TEMATIKUS EGYSÉG HALLGATÓI GYAKORLATOK (összesen 8 óra terepmunka) Célok: Az iskolai mentálhigiéné mint szemlélet vonatkozásában: 1. illetve tudniuk kell. hiszen már csak ily módon tudja „orvosolni” a bajokat. 2. hogy a mentálhigiénés gondozásban meg kell keresni a közösségi erőforrásokat és azok segítségével „gyógyítani”. Sajnos erre már nem mindig van mód és akkor át kell lépni az iskola kereteit. és lehetőség szerint folyamatosan tartson kapcsolatot. hiszen nemcsak az egyes ember. iskola.

Ez egy mindennapi gyakorlat. kikhez. A tanulók mentálhigiénéje A/ A mentálhigiénés prevenció területén belül: magatartászavarok.HEFOP 3. Ennek a „terepgyakorlatnak” az az előnye. milyen más mentálhigiénés intézményhez fordulhat. mivel gyakran a régi iskolájukba mennek vissza a hallgatók.2. A pedagógusok mentálhigiénéje 3. középiskolában el lehet végezni. hol kereshetők a gyökerei o a tanuló hozzávetőleges helye az osztályközösségben o az osztálytársak hozzáállása a tanulóhoz illetve annak problémájához o a tanuló-tanár viszonyának megfigyelése o mentálhigiénés prevenció szükséges-e. de pontosan ellenkező haladási iránnyal (ott a más mentálhigiénés intézménytől jutunk az iskola felé.-es gyakorlati feladattal (lásd később). tehát szükséges ismernie azok létét és működését is. Mentálhigiénés szempontból is előnyös.3. lehetőleg a probléma minél koraibb szakaszában. Közösségi menátlhigiéné 1. Ennek a gyakorlatnak itt van kapcsolódási pontja a II. és hogy kell. Ha pedig már túlhaladja az ő illetve az iskola kompetencia-határát (iskolapszichológus. hogy milyen jellegű tanulói problémákkal kell majd megküzdenie tanári pályája során. beilleszkedési nehézségek című gyakorlat Ennél a feladatnál a hallgatónak fel kell vennie a kapcsolatot egy osztályfőnökkel és a feladat a következő: o kiválasztani egy problémás gyereket az osztályfőnök javaslatára o előzetes adatgyűjtés erről a tanulóról (konzultáció az osztályfőnökkel) o tájékozódni családi körülményeiről o a tanuló megfigyelése 1 szaktárgyi és 1 osztályfőnöki órán a felsorolt szempontok szerint: o milyen jellegű a probléma. 10. modul: Iskolai mentálhigiéné 19-22. hogy a hallgató „mintha tanár lenne” helyzetben megtapasztalja. 58 . ahol szívesen fogadják őket mint régi tanítványokat. akkor kihez. és a hallgatók általános érdeklődése mellett is kivitelezhetők. lásd a II.-es feladatot). hogy foglalkozzon vele. mentálhigiénikus segítség-adási lehetőségét). Gyakorlat iskolában (4 óra) VÁLASZTHATÓ GYAKORLATI FELADATOK (ezekből 1-et kell választani) Tematikusan: 1. amelyet bármely általános ill. A tanulók mentálhigiénéje 2. milyen szinten o tervet készíteni a segítségadás lehetőségeiről. szociális munkás. ÓRA I.

59 . diák-szülő konfliktusról van-e szó o a konfliktus/ok más szempont szerint történő besorolása is o ezek milyen arányban jelentkeznek. amit a közös órán a többi hallgatónak is „közkinccsé” tehetünk.HEFOP 3. A csoport kialakítása is szervezést. a Mellékletekben találhatjuk meg). rajta keresztül előzetes képet szerezni az osztályról o ki kell alakítania adott osztályközösségen belül egy „mentálhigiénés” kiscsoportot önkéntes jelentkezés alapján o beszélgetés után szituációs játékok segítségével megjeleníteni. Az eredmények feldolgozása után a beavatkozási lehetőségeken is érdemes gondolkodhatunk: hogyan tehetjük jobbá. ezen túlmenően pedig természetesen szükség van tanulói iskolai klíma/közérzet kérdőíves vizsgálatára (ennek a felhasználható kérdőívnek az anyagát /Hogyan érzik magukat a gyerekek az iskolában?/ a segédanyag végén. egy adott osztály vizsgálatával. osztályában. diák-tanár. nehézsége viszont az. előkészületeket. Ez a gyakorlat tehát épít(het) az előző gyakorlat eredményére. a pszichológia iránt kifejezetten érdeklődő hallgatók választják. majd pedig megállapítani az alábbiakat: o diák-diák. mi az. hogy a hallgatótól nagyfokú felkészülést. időt nem kímélő. D/ A tanulók mentálhigiénéje a humanisztikus iskolákban Az ezt a gyakorlatot választó hallgatónak össze kell hasonlítania egy hagyományos állami iskolában meglévő tanulói közérzetet a humanisztikus pszichológiai szemlélettel megalakult iskola tanulói közérzetével. hogy általában csak általános iskola 8. ami eddig is jó volt. ezért ezt a gyakorlatot csak az „ügybuzgó”. mik az okai.2. majd pedig „ventilláltatni” a felvetődő és aktuális konfliktusokat. modul: Iskolai mentálhigiéné Ebben a gyakorlatban a hallgatónak a következő feladatai vannak: o felvenni a kapcsolatot bármely iskola osztályfőnökével. További nehézsége még az. feszültségeket o tapasztalatok megbeszélése a tanulókkal és konszenzus esetén az osztályfőnökkel a teljes diszkréció megtartása mellett o Érdemes és érdekes megfigyelni a felmerülő konfliktusok jellegét és arról rekonstruált jegyzőkönyvet készíteni. kedvezőbbé a tanulói közérzetet. Ehhez meg kell figyelni az adott osztályt szaktárgyi órákon. jártasságot. társas rátermettséget kíván. vagy középiskolában végezhető el. Nagy előnye. hogyan lehetne megoldani azokat. amit meg kell őriznünk. hogy nagyon izgalmas gyakorlat.3. C/ A tanulók mentálhigiénéje: hogyan érzik magukat a gyerekek az iskolában? Ennek felmérése lehetséges a Mellékletekben megtalálható Hogyan érzik magukat a gyerekek az iskolában? című teszt felmérésével. B/ A tanulók mentálhigiénéje: tanulói konfliktusok 10. időt igényel.

pályája közepén lévő és nyugdíj előtt álló pedagógusok mindennapi nehézségeivel kell megismerkedniük. mit a tanuló. igazi primer prevenció lehet a tanárjelölt számára. Mindehhez előre el kell készíteniük az interjú vezérfonalát.HEFOP 3.a tananyaggal . nagyon érdekes munkában van része. amelyek általánosak. A közös elvárások tisztázásával illetve összehangolásával értékes támpontokat lehet nyerni az iskola mentálhigiénéjére vonatkozóan. (b.és egyáltalán bármi mással kapcsolatban.3. hogy a problémák közül melyek azok. I/ Az iskolapszichológus mentálhigiénés tevékenysége J/ Az iskola mentálhigiénés programjának tanulmányozása K/ Az iskolai gyermekvédelmi felelős munkájának tanulmányozása 60 . interjúk segítségével felmérik a tanárok stresszorait. vagyis mit vár el a pedagógus. Az iskola mint közösség mentálhigiénéje H/ Ki mit vár az iskolától? Ebben a gyakorlatban a hallgató számára a központi kérdés az. pályája közepén lévő és nyugdíj előtt álló pedagógusok összehasonlító mentálhigiénéje „hagyományos” iskolában Ennek során pályakezdő (1-2 éve tanító). Annak a hallgatónak. aki ezt a gyakorlatot választja. G/ Pedagógusok mentálhigiénéje : Iskolai szervezeti klíma teszt (ennek anyagát lásd a Melléklletekben) 3. vagyis azzal. tanáraival és szüleikkel) való kapcsolat segítségével. és mit a szülő. vagyis ebben a gyakorlatban. amelyek azok. Mindezekből a leendő tanár (tehát a hallgató) sokat profitálhat. amelyek: (a. hogy mi okoz nekik problémát: . Fontos felmérni. 10. Ehhez felhasználható az egyéni interjú módszere vagy a stresszor leltár. Ennek eredményeit egyetemi tanórai keretben nagyon izgalmas és hasznos összevetni az előző gyakorlatot („hagyományos” iskolában dolgozó pedagógusok) választó hallgatók eredményeivel.2.a kollégákkal . modul: Iskolai mentálhigiéné 2.a tanulókkal . hogy ki mit vár el az iskolától. amihez szaktanári segítséget kapnak. F/ Pedagógusok mentálhigiénéje a humanisztikus iskolákban Alternatívakét a fentebbi gyakorlatot ilyen típusú iskolában is elvégezhetik a hallgatók.) az adott iskola jellegéből fakadnak. Pedagógusok mentálhigiénéje E/ Pályakezdő. amit a Mellékletekben találhatunk meg.) és melyek azok. de elég komoly szervezőkészséget és kapcsolatteremtési készséget is megkíván. az előbbiekhez hasonlóan. Ennek kell utánajárnia a tanárjelöltnek egy adott osztállyal (azok tanulóival.

Gyakorlat iskolán kívüli mentálhigiénés intézményben (4 óra) Cél: 1. akit az iskola. hogy a hallgató lássa meg azt.3. vagy akár ő maga majd küldeni fog. Ezen mentálhigiénés intézmények munkájába való bekapcsolódás nem jelent nagyobb nehézséget szervezési szempontból sem. Az iskolában elvégezhető gyakorlatokhoz: o adatok. hogy csak ennek keretében belül van lehetősége a hallgatónak a másik oldalról (tehát nem az iskola oldaláról) látni a problémás tanulót. Általános támpontok a külső gyakorlatokról elkészítendő írásbeli beszámolóhoz: I. akkor hová lehet küldeni a gyereket. ÓRA II. hogy mikor. hogy ha a problémák már túlnőtték az iskola határait. hogyan és miért került oda o részt venni (lehetőség szerint) a kiválasztott tanuló és a „segítő szakember” közötti beszélgetésen o alaposabban tanulmányozni a kiválasztott szakember munkakörét. milyen más intézményben tudják felvállalni és megfelelően kezelni a gyerek problémáját 2. bekapcsolódni egyéb jellegű munkáiba is Általában vonzó a feladat a hallgatók számára.HEFOP 3. amelynek van az iskolához kapcsolódó profilja és tanár szakosokat fogadó készsége A feladat a következő: o mentálhigiénés szakemberrel kapcsolatot felvenni o a kiválasztott mentálhigiénés intézménnyel való megismerkedés. hogy meg kell látnia a kapcsolódási pontokat ebből a mentálhigiénés intézményből az iskolához A gyakorlatot a következő mentálhigiénés intézményekben lehet elvégezni: o Nevelési Tanácsadó o Drogambulancia o Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat o Gyermek.2. modul: Iskolai mentálhigiéné 23-26.és Ifjúságvédő Intézet o bármely civil szervezet. ha tanár lesz. a pedagógus küld. és feltétlen előny. vagyis „fogadhatja vagy foglalkozhat” a mentálhigiénés szakemberhez társultan olyan tanulóval. annak felépítése és működése o az adott mentálhigiénés intézményben kiválasztani (lehetőség szerint) egy általánosvagy középiskolás tanulót és leírni. 10. információk leírása a tanuló/tanár problémájáról o a probléma „súlyossági fokának” megállapítása o a mentálhigiénés prevenció szintjének megállapítása o az iskolán belül kik érintettek a probléma megoldásában 61 . További nagy előnye a gyakorlatnak az. hogy a hallgató sokféle ilyen jellegű intézmény közül választhat (legalább is itt Debrecenben).

Az iskolán kívüli (más mentálhigiénés intézményben elvégzendő) gyakorlatokhoz: o a mentálhigiénés intézmény bemutatása (felépítés. elképzelés elkészítése a segítségadás lehetőségéről II. azaz nem akar pedagógus lenni. vagyis akkor. 10. Mindez persze már a mai társadalom értékközvetítésének problémakörét is érinti.2. amikor már egyébként is küszöbön van a gyakorló tanítás. családi háttere) o a mentálhigiénés intézmény kapcsolata az iskolával (kooperációs lehetőségek) o a mentálhigiénés prevenció szintjének megállapítása o az adott szakember munkájának.3. modul: Iskolai mentálhigiéné o szükséges-e más mentálhigiénés intézmény bevonása o az iskola struktúrájának leírása mentálhigiénés szempontból o a hallgató saját megfigyelései. szubjektív érzései is o lehetőségek leírása. terv. de még jó lehet valamire a tanári diploma. segítségének leírása o terv készítése a segítségnyújtásról A tanárképzéshez kapcsolódóan szerencsés ezeket a gyakorlatokat legalább negyedéves hallgatókkal elvégeztetni (MA képzésben). 62 . Meglehetősen színvonaltalanná válik a gyakorlat megvalósítása alulmotiváltság esetén. ha a hallgató valójában csak racionális alapon kapcsolódik a tanárképzéshez.HEFOP 3. működés) o az adott tanuló bemutatása (problémája. illetve a leendő pálya elkezdése.

A hallgatói teljesítmény értékelése. kritikai megjegyzésük nem befolyásolja az érdemjegyüket. valamint átadják a külső gyakorlatvezetők által kitöltött zárt borítékot. Az elméleti ismeretek rövid írásbeli számonkérése 4. A hallgatónak a külső gyakorlat során tanúsított viselkedése. Ezt követően ki-ki néhány mondatban megfogalmazza a gyakorlati munkára vonatkozó tapasztalatait is. tapasztalataikat. modul: Iskolai mentálhigiéné 27-30. lásd a KÉRDŐÍV-et alább). számonkérés 1. B. 10. véleményüket írásban is megfogalmazzák. hogy a kurzussal kapcsolatos élményeiket. A hallgató érdemjegyének megállapítása A. mely a gyakorlaton tanúsított hozzáállásukat tartalmazza. visszajelzések mérlegelése alapján a modul hatékonyságát a jövőben még tovább tudjuk növelni. az alább következő kérdőívet is kitöltetjük (10 perc). hogy az eredmények biztosan és objektíven is összemérhetőek legyenek. 63 . véleményük. hogy mi és hogyan változott meg a kurzus végére. Annak érdekében. hogy tapasztalataik. és megnézzük.HEFOP 3. A hallgató írásbeli beszámolójának értékelése (a kurzust vezető oktató értékelése alapján) 3. A félév értékelése a tanuló oldaláról: Iskolai mentálhigiéné – Mit kaptam a kurzustól? A hallgatók lehetőséget kapnak arra (10-15 percben). Beszámoló a gyakorlatokról szóban és írásbeli dolgozatként is B.3. Írják rá a nevüket és egyben biztosítjuk őket arról. az oktató összeszedi. ÓRA V. Amikor végeztek. hogy az észrevételek. TEMATIKUS EGYSÉG A KURZUS ZÁRÁSA (összesen 4 óra) A.2. Majd elővesszük az első órán általuk kitöltött rövid kérdőívet is. hozzáállása (a külső gyakorlatvezető értékelése alapján) 2. A félév értékelése a tanuló oldaláról (Mit kaptam a kurzustól?) C. Beszámoló a gyakorlatokról az órán szóban és írásbeli dolgozatként Ennek során a hallgatók beadják értékelésre az elkészült írásbeli beszámolóikat. majd röviden megbeszéljük az oktatott tárgy tanulságait. Ennek legfontosabb célja.

feltétlenül Még nem tudom eldönteni Nem ---------------------------------- 10.Szeretnél-e most tanár lenni? (húzz alá egyet!) Igen. Mennyire hasznosnak találod a tantárgyhoz kapcsolódó gyakorlatot? ---------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. és ez alapján döntenéd el. akár formailag? 64 . ami a pszichológia oktatásán belül a választható kurzusokról rövid leírást ad (tematika. hogy milyen tantárgyat veszel fel? Igen. akár tartalmilag. modul: Iskolai mentálhigiéné 2.Fontosnak tartod-e a pszichológiát a tanításban? ---------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.követelmények). Volt-e elképzelésed arról.3.Elolvasnál-e egy olyan tájékoztatót. életközelinek azt a pszichológiai képzést. Mennyire tartod hasznosíthatónak. Mit csinálnál másképpen. Miért pont ezt a kurzust választottad? 2. feltétlenül Nem AZ ISKOLAI MENTÁLHIGIÉNÉ kurzusra vonatkozóan 1. mit változtatnál meg.2. Fontosnak tartod-e a pszichológiát a mindennapi életben? ---------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 3. használhatónak tartod-e azt. amit itt kapsz a tanárszakodhoz? ---------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6. gyakorlatok. tanultál? ---------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4. Fontos szerepet tölt-e be a pszichológia a Te mindennapi életedben? ---------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5. hogy mi mindent fogsz tanulni ennek a tárgynak a keretén belül? 3. amit itt hallottál. KÉRDŐÍV Név: Szak: Életkor: 1. Hasznosnak.HEFOP 3.

vagy amit fontosnak tartanál ennek a tantárgynak a keretén belül? 65 . Így a kurzus befejeztével fontosnak tartod-e a mentálhigiénét? ---------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9. Neked. szemléleted.2. személy szerint. gondolkodásod) ? 8.HEFOP 3. ami kimaradt. Változott-e benned valami (ismereted. A kurzus vezetésével mennyire vagy elégedett? ---------------------------------1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. mit adott ez a kurzus? 10. Van-e olyan téma. modul: Iskolai mentálhigiéné 7.3. 6.

____________________ aláírás 66 .3. 7. Jó kapcsolatot alakított ki a tanulókkal/tanárokkal/ szakemberekkel. A gyakorlatvezető szakember tanácsait megfogadta. az adott korosztálynak megfelelően fejezte ki magát.HEFOP 3. ruházata a pedagógus szerepnek megfelelő volt. A váratlanul fellépő helyzetekben is feltatálta magát. A hallgatói teljesítmény értékelése. A HALLGATÓNAK A KÜLSŐ /ISKOLAI ÉS AZ ADOTT MENTÁLHIGIÉNÉS INTÉZMÉNYI/ GYAKORLAT SORÁN TANÚSÍTOTT VISELKEDÉSE. Érdeklődést tanúsított az intézmény mentálhigiénés tevékenysége iránt 8. 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 2. 11. 12. A rendelkezésre álló időt jól osztotta be. számonkérés 1. A gyakorlat elvégzéséhez szükséges vizsgálati anyagokat előkészítette 1 és hiánytalanul magával hozta 3. lényegre törőek voltak. 10. 13. Érdekelte a feladat 5. Megjelenése. 9.2. HOZZÁÁLLÁSA (A KÜLSŐ GYAKORLATVEZETŐ tölti ki) 1. azok szerint járt el 14. A gyakorlatvezetővel való kapcsolatfelvétel megfelelő módon történt. Tisztában volt a feladatával. A megbeszélt időpontokban pontosan érkezett. Vizsgálatának eredményét megbeszélte a gyakorlatvezető szakemberrel 15. Összbenyomás (általános tetszés) a hallgató hozzáállásáról ÖSSZPONTSZÁM Maximális pontszám: 75 pont 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ____________________ dátum P. 4. Világosan. modul: Iskolai mentálhigiéné C. érthetően. Vizsgálata során instrukciói tömörek. 6. H. 10.

A hallgató érdeklődése. következtetések szakszerűek. Az adatok feldolgozása megfelelő mélységű. modul: Iskolai mentálhigiéné 2. zökkenőmentes. A HALLGATÓ ÍRÁSBELI BESZÁMOLÓJÁNAK ÉRTÉKELÉSE (A KURZUST VEZETŐ OKTATÓ tölti ki) 1. helytállóak. észlelhető.HEFOP 3. 2. ÖSSZPONTSZÁM Maximális pontszám: 50 pont Megjegyzések: ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ ___________________________________________________________________________ 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 67 . 7. 5. A külalak tetszetős. 10. 10. körülményeire vonatkozó összes lényeges 1 adatot tartalmazza. 9. A megfogalmazás igényes. Az értelmezések.2. jól olvasható. 4. bevonódása érezhető. 6. A vizsgálatok során kapott összes lényeges adatot tartalmazza. 8. 3. A vizsgálatok helyszínére. szakszerű. áttekinthető. Valamennyi felhasznált irodalom szerepel az irodalomjegyzékben.3. A szerkezet világos. A stílus gördülékeny.

a külső gyakorlat alatt tanúsított hozzáállás (attitűd) és a rövid elméleti ismereteket számon kérő zárthelyi alapján fogják megkapni. A HALLGATÓ ÉRDEMJEGYÉNEK MEGÁLLAPÍTÁSA Az érdemjegyet az írásos beszámolók. nem teljesítette A hallgató érdemjegye: ______________________ 68 . 10. A hallgató pontszámai: Ismeret Attitűd Produktum Összesen Átszámítás érdemjegyre: 176 – 197 151 – 175: 131 – 150 101 – 130: 0 – 100 jeles (5) jó (4) közepes (3) elégséges (2) elégtelen (1). ill. modul: Iskolai mentálhigiéné 3. amelynek maximális pontszáma 72 pont 4.2.3. amelynek törzsanyagát a Hallgatói segédanyagban megtalálható elméleti anyagok képezik.HEFOP 3. Az írásbeli dolgozat: 14 kérdésből áll. AZ ELMÉLETI ISMERETEK RÖVID ÍRÁSBELI SZÁMONKÉRÉSE A kérdések a legalapvetőbb elméleti ismeretek számonkéréséből áll.

20. Debrecen. Bugán Antal: Az iskolapszichológiai hálózat szerepe a nevelőmunka segítésében. Bagdy Emőke (1991): A hivatásra nevelés. 22. Debrecen. Porkolábné Balogh Katalin – Szitó Imre (1998): Az iskolapszichológia néhány alapkérdése. 1999. 2. 13. Budapest. Kossuth Egyetem Kiadó. T. Budapest. Debrecen. rehabilitálás). Tankönyvkiadó.Cseh-Szombathy: A deviáns viselkedés szociológiája. 10. Budapest. 86-93. 15. Gerevich József (szerk.: Balogh László – Szatmáriné Balogh Mária – Tóth László). Animula./7-8. B. in: Iskolakultúra. 6. 12. Szépirodalmi Könyvkiadó.Telkes József: Személyiségfejlesztő módszerek az iskolában. SubRosa Kiadó. 1983. 29-44. 11. 10. 2002. Gutkin. Pécs. 9. J.): Iskolai mentálhigiéné. Veressné Gönczi Ibolya: A gyermekvédelem pedagógiája. (1998): Az iskolai konzultáció elmélete és technikái. 69 . Budapest. Gondolatok a testi és lelki egészségmegőrzés szemszögéből.. Tankönyvkiadó. Strauszné Simonyi Erzsébet: Gyermek-és ifjúságvédelem. 1994. old. In: Iskolakultúra. Budapest. 2002. Bagdy E. in: Pszichológiai szöveggyűjtemény (tanárszakos hallgatóknak). Debrecen. Volentics Anna: Gyermekvédelem és reszocializáció. Buda Béla: Mentálhigiéné (Tanulmánygyűjtemény).): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből II. Siklós László: Gyermekek veszélyben. Andorka . 1994/7. Budapest. OKKER. modul: Iskolai mentálhigiéné IRODALOM Kötelező irodalom: 5. Buda Béla: Pedagógus – iskola – egészség. In: Balogh László – Tóth László (szerk.évi XXXI. Comenius Bt. Törvény a gyerekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról. 14. Budapest. Veczkó József: A gyermekvédelem pszichológiai és pedagógiai alapjai. 1990. Budapest.): Fejezetek a pedagógiai pszichológia köréből II.HEFOP 3. In: Új Pedagógiai Szemle. 1994.): Közösségi mentálhigiéné. 19. 93-98.3. Szöveggyűjtemény. – Curtis. 4. Asztmann Anna: Serdülő fiatalok egészséget befolyásoló magatartása. 1998. 18. Molnár László (szerk. Nemzeti Tankönyvkiadó. Tankönyvkiadó. 1997/39. (Szerk. Bagdy Emőke (szerkesztette): Mentálhigiéné. Bábosik István: A spontán kirekesztődés mint iskolai ártalom. 7. Bagdy Emőke .): Társadali felelősség – Gyermekvédelem. 21. Animula. 41-46. Budapest. 1999. Debrecen.2. In: Jelentés a magyar gyerekek helyzetéről 1991. felismerés. In: Balogh László és Tóth László (szerk. 16. Gondolat. Kossuth Egyetemi Kiadó. Gondolat. 3. 8. szám Ajánlott irodalom: 1. Budapest. 1989. Takách Gáspár: A drog (megelőzés. Bóta Margit (szerk. Magyar Közlöny. 17.: Családi szocializáció és személyiségzavarok. 1991. Budapest.1994. 2002. Kossuth Egyetemi Kiadó. 1993/7-8. M. 1986. 1997. 1997. 1986.

Halász Gábor: Adalékok az iskola környezetének és légkörének vizsgálatához. ifjúság. 2. Springer Hungarica Kiadó Kft. 1992. 6. Gondolat. 1989. 70 . NASW Silver Spring. 7-8. 3. 1974. J. 1993/3. Cox. Vol. 19. – Greenglass. gyermek. Hankiss Elemér (1974): A pedagóguspálya foglalkozási ártalmairól. 1. In: Család. 20. 353-362. 1993..: Stress in schools: an organizational perspective. Magyarországi Református Egyház Kálvin János Kiadója. Budai István: A szociális és a pedagógus szakma határán. Pszichofitness-Kacagás. 1981. gyermek.: It may be lonely at the top but it's less stressful: psychological burnout in public schools. 33. 1991. Budapest. 22. 11. Burke.2.. 10. Tankönyvkiadó. 1994/5. 86-88. In: Encyclopedia of Social Work. old.és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézete. Herr. 2001/1. Boot. R. Budai István: Gyermekvédelem az iskolában és/vagy iskolai szociális munka. amelynek fő oka a kudarctól való félelem). 1997. 13. In: Iskolakultúra 1995/6-7.és serdülőkorban. 32. Hézser Gábor: Miért? Rendszerelmélet és lelkigondozás gyakorlata. Figula Erika: A pedagógusok konfliktuskezelésében szerepet játszó tényezők. In: Szociológia. Budapest. In: Esély. In: Pedagógiai Szemle.HEFOP 3. Animula Kiadó. ifjúság.: School Social Work. 1978.. Budai István: A szociális és a pedagógus szakma határán. Gödöllő./ VI. In: Módszertani Közlemények 1993. 23. szám 29. In: Jelentés a magyar gyerekek helyzetéről 1991. E. Budapest. J.E. 1991. in: Alkalmazott Pszichológia. 615-623. 15. 1988/3. 327-342. Maryland.3. Budapesest. 18th ed. 1993/3-4. Edelwich. 4. lazítás. 12. Bagdy Emőke (1996): Relaxációra épülő mentálhigiénés és pszichoszomatikus prevenció. 25. Gondolat. 1990. 30-31. 31. 119-131. 8. évf. Harrison. Biszterszky Elemér: Alkotó embereket kívánunk nevelni. 581-588.. Gordon. modul: Iskolai mentálhigiéné 5. Akadémiai Kiadó.. : A tanári hatékonyság fejlesztése. A T. illetve tanár-tanuló konfliktusai. Buda Béla: A pedagógia dilemmája.T. 1986. Hárdi István: A lélek egészségvédelme. E. T. 7. Békési Ágnes: A család pedagógiája avagy a pedagógia családképe. 1988. Faludi Szilárd: Montessori-pedagógia. 64. 3-7. 3.. in: Psychiatria Hungarica.. 49. 116-119. Kritika.. Bp. Gödöllő. Vol. (Stratégiák gyerekeknek és tanároknak azon kudarcok elkerülésére. 26.: Kiégés. 18. Dögei Ilona: Tizenévesek iskolai. 17-29 o. N. Budapest. Hárdi István: A lélek egészségvédelme. Dewey. pp. In: Esély.. 5-12. J. In: Psychological Reports. Holt. Fekete Sándor: Segítőfoglalkozásúak kockázatai: Helfer-szindróma és burnout jelenség. 10. In: Köznevelés. 538-545. 39-55 old. 1997. B. S. L. Gádor Anna: Személyközpontú szemlélet. 14. 1993/3.. A./2. Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdaság. 2. In: Család. In: Iskolakultúra.és Társadalomtudományi Kar Tanárképző Intézete. Bang-Ruth: A segítő kapcsolat. 30. in: Új Pedagógiai Szemle. 9. 1992. Cox. – Brodsky.: A nevelés jellege és folyamata. 33. 1991/7-8. 1980. R. 119-131. in: A munkaközvetítés és a pszichés terhelés – a burn-out jelenség. T. 28. J. Gádoros Júlia: Mentálhigiénés problémák gyermek. 1987. Springer Hungarica Kiadó Kft. Tankönyvkiadó. I. 1996. 1996. Budapest. 29-44. No. S.: Iskolai kudarcok. In: Work and Stress. 21. 16. 24. Háber Judit: Pedagógusok és iskola. Bagdy Emőke (1997). 33. módszer. sz. Constin. : A kiégés fogalma. Gödöllői Agrártudományi Egyetem Gazdaság. 17. 27. kocogás. in: A munkaközvetítés és a pszichés terhelés – a burn-out jelenség.

Bp. In: Esély 1993/1. : Bóta Margit. 1991. Lelkes Éva: Én így tanítok. 46. 59. 41. Budapest. 2. Budapest. Mit vár a tanuló az iskolától? In: Iskolakultúra. D. 3. Budapest. 1. (Kutatás közben sorozat) 38. 1991. 1992. 1994. pályakövetelményei. Maecenas Könyvek. Mándoki Rózsa . 5-11. 42. 1987. Stressz ellen nőknek. Kovács Valéria: „Az volt a közös bennünk.Asztmann Anna: Intelmek az iskolapadból: Önépítési – önpusztítási vázlat tizenévesekről. A tanári stressz és következményei. 35. 50. 1981. Horváth-Szabó Katalin: A tanári stressz és következményei. kötet.HEFOP 3. 98-111. A. OKI. Bp. Debrecen. 110 No. Lewis. 45. modul: Iskolai mentálhigiéné 34. 18. In: Education. 35. 1994/11. Horváth-Szabó Katalin: Konfliktus megoldó stratégiáink. (1999). Kulcsár Zsuzsanna: Egészségpszichológia. 48. Pszichológia nevelőknek sorozat. Kerezsi Klára: A gyermek -és fiatalkorúak bűnözése és a gyermekkorú sértettek Magyarországon. Tankönyvkiadó. sz. Új Pedagógiai Szemle. 52. 47. 2000. Budapest. Pályakezdő tanárok konfliktusgyűjteménye. sz. Huston. Vol. Budapest. 44. In: Pedagógiai Műhely.. Novella Könyvkiadó Kft. 43. örömteli életet. 39. Pályakezdő tanárok konfliktusgyűjteménye. Akadémiai Kiadó. Debreceni Egyetem. 37. 53-55. Huston. In: Education. OKKER. 1998. 49. Budapest. Szerk. 1 70-78. Járó Katalin – Ormai Vera: A pedagógus irányítási stílusa és a beilleszkedési nehézségek. in: Új Pedagógiai Szemle. Szolnok. Pro Pannónia Kiadói Alapítvány. 14-19.. 10. Krista. 1 70-78. Vol. 51. OKI. Kreativitás a nevelésben. 58. 11-23. Kósáné Ormai Vera: A pedagógus és a nehezen nevelhető (szociálisan inadaptált) gyermek. Markham. Horváth-Szabó Katalin. (1998).2. In: A neveléslélektani kutatások aktuális kérdései. 55. In: Egészségnevelés. Pál Tamás: Spontán szocializációs kísérletek az iskola világában. Szociológiai Tanszék. Magyari Beck István: A pedagóguspálya jellege. 1969. szerk.1994. J. 78. 71 . Kézdi Balázs /szerk:/ Iskolai mentálhigiéné Tanulmányok. Palotay Ferencné: A Waldorf szisztéma emberarcú pedagógiája. 3-9. 57. In: Fejlesztő pedagógia.: Kürti Jarmila. (1997). Akadémiai Kiadó. U. 54. 53. Budapest. 1989. 1990/1. 2002. II.. Akadémiai Kiadó. 1993. Óvári Ágnes: Első ütközetek. Kériné Sós Júlia: Tanárok élete és munkája. évf. old. 1991. In: Pedagógiai Szemle. Hogyan küzdjük le és éljünk nyugodt. Eötvös Kiadó. Kézirat. Stressz. 11-12. old. Stresszkontroll egy percben. OKI. 110 No. Kalauz a gyermekvédelmi feladatok ellátásához a közoktatásban és a szociális ellátásban. Óvári Ágnes: Első ütközetek. Budapest. 40.3. 1987. Kósáné Ormai Vera: Beilleszkedési nehézségek és az iskola. 119-125. 28-32. Magyar Könyvklub. 1993.: Teacher burnout and effectiveness: a case study. Budapest. 1990. Horváth-Szabó Katalin: Konfliktusok az iskolában. in: Iskolai mentálhigiéné. hogy valahogyan mindannyian kilógtunk”. 77.: Teacher burnout and effectiveness: a case study. 56. „Pszichológia a gyakorlatban” sorozatban 40. OKKER. J. Budapest. Bp. 36.

Selye János (1969): Életünk és a stressz. 72 . Selye János: Stressz distressz nélkül. Akadémiai Kiadó. A. Várady Géza: A mentálhigiéné szervezeti kérdéseiről. 127-140. 77. No. In: Educational Research Quarterly. Akadémiai Kiadó. 65. old. – Zager. A. 71. 1993/9.2. 1986-1987. 78. 1987. 6. Popper Péter: A kriminális személyiségzavar kialakulása. 6.: The teacher burnout scale. Bp. 80. kinek fészek című könyv ismertetése. 82. Új Pedagógiai Szemle. In: Educational Research Quarterly. S. A. 1986-1987. 67. Pogány Mária: „Neveletlenek nevelnek neveletleneket”. In: Új Pedagógiai Szemle. (Korszerű nevelés sorozat) 75. No. Szekszárdi Ferencné: Konfliktusok az osztályban. Petróczi Erzsébet: A kiégés jelensége pedagógusoknál. J. J. Vol. 1993. Szekszárdi Ferencné: Gyerekek – tanítók – szülők. 95-107. Vol. – Zager. 59-67. 1987. Vol. – Zager. 1978. sz. Seidman. 68. 1999/3. 1976. 81-93. Budapest. 1. J. Szabó Sándor – Boda Krisztina: Az aszociális viselkedéssel összefüggő tényezők serdülőkorban.: Teacher stress workshops. (Szerk. 1988. 1970. In: Work and Stress.: Illyés Sándor) Tankönyvkiadó.. 81. 128-134. 7-8. 26-33. Vég Katalin: A Burattino – egy új típusú iskola és családsegítő hálózat fejlesztési alternatívája. Tankönyvkiadó. 79.HEFOP 3. 1. J. 328-333. In: Új Pedagógiai Szemle. MPSZ 1975/3. 10.. Pedellus Tankönyvkiadó. Magyar Pszichológiai Szemle. 32-45. In: Budapesti Nevelő. Szitó Imre: A gyermekvédelemben dolgozó pszichológus problémái. Ungárné Komoly Judit: A tanító személyiségének pedagógiai-pszichológiai vizsgálata. No. – Zager. 1992/6. Budapest. Wéber Péter: „Na ilyen iskolába én is szívesen járnék. 76. 1993/9. 1994/2. Budapest. 17-26. 62. 84. Tóth László (2000): Pszichológia a tanításban. 44. Winkler Márta: Kinek kaloda. Ruskó György: Az angyalföldi mentálhigiénés hálózat kialakításának körülményei és kezdeti tapasztalatai. In: Educatio. Szentirmai László: Pedagógusok életmódjáról. Magyar Pszichológiai Szemle. Szitó Imre: A gyermekvédelemben dolgozó pszichológus problémái. Veczkó József: A gyermekvédelem pedagógiai és pszichológiai alapjai. in: Új Pedagógiai Szemle. Budapest. modul: Iskolai mentálhigiéné 60. 73. Tankönyvkiadó. Vidovszky Gábor: Sikerül-e az iskolát humanizálni? In: Új Pedagógiai Szemle. 11. Budapest. 328-333. Szekszárdi Júlia: Konfliktus és pedagógia. 85-87. Budapest. Veszélyeztetettség és iskola. in: Magyar Pszichológiai Szemle. A. 11. Tankönyvkiadó. old. 1983. 1984/4. IFA-MKM-BFT.: Teacher stress workshops. 1990. 1. 64.3. Budapest. 1992. 72. 1992. In: Work and Stress. MEDICOMP XVI. 26-33. Budapest. 1993. 329-333. 85-87. No. S. S. Akadémiai Kiadó. (Korszerű nevelés sorozat) 74. 288-297. 61. 1994/1. 85. 70.. 63.” In: Iskolakultúra 1995/6-7. Seidman. 1984/4. 66.: The teacher burnout scale. 69. Seidman. 1992. Szekszárdi Ferencné: Konfliktusok az osztályban. In: Új Pedagógiai Szemle.. 1992. 87. Vol. 1. 83. Seidman. ősz. S. Szekszárdi Ferencné: A pedagógiai gyakorlat jellegzetes konfliktusai. Akadémiai Kiadó. Debrecen. 1994/11. 86.

A.2. 220-222. 10. 62. P.3. 1988.: The Health professions stress inventory.HEFOP 3. In: Psychological Reports. modul: Iskolai mentálhigiéné 88. Wolfgang. 73 .

modul: Iskolai mentálhigiéné MELLÉKLETEK 74 .2. 10.HEFOP 3.3.

. modul: Iskolai mentálhigiéné 1.... Legmagasabb iskolai végzettsége: 1.. gimnázium 3....HEFOP 3... főiskolai 3. általános iskola 2. város 2. éppen „úton vagyok” 9.2.. ahol Ön dolgozik: 1.... Az Ön életkora: ……………... nem Miért?.... megbecsülést? 75 .... igen 2..éve 5... 8. Az Ön neme: 1.... számú melléklet A vizsgálat témája: A tanári stressz A kérdőív kitöltése önkéntes és (a helyzettől függően név nélküli)! Együttműködését előre köszönöm! KÉRDŐÍV 1. Gondolkodott már a pálya elhagyásán? 1.. Az Ön munkahelyének típusa: 1......... igen 2. 10...férfi 3. Közvetlen kollégáitól kap elismerést.. község 7.. középiskolai 2.... egyetemi 4.. Főállásán túl vállal-e mellékállást? 1....3. szakképző intézmény 6...... Hány éve dolgozik pedagógusként?. A település jellege.. nem 3.év 2...........nő 2..

5. hogy mennyiben jelentenek megterhelést az Ön számára! Kérem. 10. 2. ünnepséget a tanulók rongálása a szülők közömbössége a szülők elégedetlensége az iskolával szülői elvárásoknak való megfelelés anyagi elismerés hiánya (alacsony fizetés) a tanítást zavaró diák viselkedési problémák az osztályban szülői értekezlet tartása helyhiány egyéni beszélgetésre szülői fogadóóra tartása év végi jegyről való döntés értekezleteken való kötelező részvétel gyakori és hosszú értekezletek értekezletek pontatlan kezdése tanárok magas óraszáma a kollégák panasza az osztályra a tanuló nem készít házi feladatot konfliktusok a kollégákkal konfliktus a diákkal konfliktus a szülőkkel az iskolai kiszolgáló helyiségek piszkossága az épület. 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 magas osztálylétszám a tanulók közömbössége. hogy értékelje a következő tényezőket aszerint. többnyire nem megterhelő 3. Jelölés magyarázata: 1. Válaszoljon úgy. minden kérdésre válaszoljon.2. többnyire igen megterhelő 4. hogy az Önt legpontosabban jellemző képet tükrözzék válaszai. egyáltalán nem megterhelő 2. 4.3. mozilátogatás az osztállyal megszervezni az osztálykirándulást megszervezni egy iskolai rendezvényt. 3. modul: Iskolai mentálhigiéné STRESSZOR LELTÁR Kérem.HEFOP 3. nagyon megterhelő 1. nincsenek helyes vagy helytelen megoldások. motiválatlansága zaj a tanáriban a diákok hangoskodása a vezető óralátogatása kolléga óralátogatása bemutató óra tartása együtt lenni a tanulókkal az osztálykiránduláson színház-. tanterem állaga 76 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 .

nem veszi elő felszerelését tanári ügyelet a tanári állás bizonytalansága a nagy felelősség magas elvárás a vezetőségtől tantárgyi programok írása családlátogatás felkészülés a tanítási órára (idő és segítség hiánya) túlterheltség sok tanórán kívüli elfoglaltság kevés hely. 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 10. modul: Iskolai mentálhigiéné 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 jutalomosztás az elvégzett munkáról a visszajelzés hiánya Információáramlás bizonytalansága új dolgok.2. követelmények bevezetése a tanulók viselkedési problémái a diákok tanórai fegyelmezése a diákok késése a tanítási óráról diákok versenyeztetése sok adminisztrációs munka a tanári munkához járulékosan kapcsolódó feladatok (pl.pénzbeszedés) a tanári kreativitás lehetőségének kis mértéke a tanári munka hatékonyságának fokmérője az osztályátlag tantestület összetartása korai kezdés a tanuló nem hozza el. zsúfoltság a tanáriban rossz hangulat a tanáriban tantestületen belüli klikkesedés segítség hiánya a pedagógiai munkában ingázás az iskola épületei között szaktantermek hiánya 77 .3.HEFOP 3.

a diákok hangoskodása 8. konfliktusok a kollégákkal 46. a tanuló nem hozza el. megszervezni egy iskolai rendezvényt. a tanári munkához járulékosan kapcsolódó feladatok (pl: pénzbeszedés) 78 . magas elvárás a vezetőségtől 61. gyakori és hosszú értekezletek 25. a tanuló nem készít házi feladatot 30. a diákok tanórai fegyelmezése 41. bemutató óra tartása 10. értekezleteken való kötelező részvétel 24. a tanulók közömbössége. a tantestület összetartása 59. értekezletek pontatlan kezdése 34. a tanítást zavaró diák 18. együtt lenni a tanulókkal az osztálykiránduláson 9. a tanulók rongálása 17.HEFOP 3. új dolgok követelmények bevezetése 39. az elvégzett munkáról a visszajelzés hiánya 36. 10. a diákok késése tanítási óráról 48. a vezető óralátogatása23. megszervezni az osztálykirándulást 11. viselkedési problémák az osztályban 28. sok adminisztrációs munka 52. ünnepséget 16. szülői értekezlet tartása 21. konfliktus a diákkal 38. jutalomosztás 35. kollégák panasza az osztályra 29. segítség hiánya a pedagógiai munkában D/ Tanári munkával kapcsolatos állítások: 1. anyagi elismerés hiánya (alacsony fizetés) 19. információáramlás bizonytalansága 42. tanárok magas óraszáma 37. kolléga óralátogatása 7. év végi jegyről való döntés 27. nem veszi elő felszerelését B/ Tantestülettel kapcsolatos állítások: 3. zaj a tanáriban 22.tantestületen belüli klikkesedés C/ Vezetőséggel kapcsolatos állítások: 5. a diákok versenyeztetése 43. rossz hangulat a tanáriban 60. színház-. modul: Iskolai mentálhigiéné Az itemek dimenziókba rendezése A/ Diákokkal kapcsolatos állítások: 2.3. magas osztálylétszám 6. mozilátogatás az osztállyal 12. szülői fogadóóra tartása 26.2. a tanulók viselkedési problémái 40. motiválatlansága 4.

a tanári kreativitás lehetőségének kis mértéke 45.HEFOP 3. az épület. helyhiány egyéni beszélgetésre 32. tantárgyi programok írása 55. sok tanórán kívüli elfoglaltság E/ Szülőkkel kapcsolatos állítások: 13. családlátogatás F/ Fizikai környezettel kapcsolatos állítások: 20. korai kezdés 58.3. az iskolai kiszolgáló helyiségek piszkossága 33. zsúfoltság a tanáriban 62. szülői elvárásoknak való megfelelés 31.2. 10. szaktantermek hiánya 79 . ingázás az iskola épületei között 63. tanterem állaga 47. a szülők elégedetlensége az iskolával 15. modul: Iskolai mentálhigiéné 44. konfliktus a szülőkkel 54. felkészülés a tanítási órára (idő és segítség hiánya) 56. a szülők közömbössége 14. kevés hely. tanári ügyelet 50. túlterheltség 57. a tanári állás bizonytalansága 51. a tanári munka hatékonyságának fokmérője az osztályátlag 49. a nagy felelősség 53.

Imádkoztam. Tudtam. Engedtem. Gondoltam. Elfogadtam mások együttérzését és megértését. hogy mit fogok mondani. Valami olyasmibe fogtam. (1980) rövidített változata/ Forrás: Kopp Mária. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 80 .HEFOP 3. Budapest. élje bele magát az akkori lelkiállapotába. A helyzet valamilyen kreatív. A megbírkózás egyéni és társadalmi stratégiái. amiről tudtam. megpróbáltam pihenni vagy szabadságra mentem. ivással. Több különböző megoldást találtam a problémára. hogy mások megtudják. vagy valami nagyon kockázatosba fogtam. hogy jobban megértsem. de legalább csináltam valamit. dohányzással. Skrabski Árpád: Alkalmazott magatartástudomány. Lazarus. hogy az Önt legpontosabban jellemző képet tükrözzék válaszai. milyen nehéz helyzetbe kerültem. mit kell tennem. Átgondoltam. Corvinus Kiadó. Magamat okoltam és hibáztattam. jó értelembe véve. Más emberként kerültem ki a helyzetből.3. Kérjük. és karikázza be a megfelelő számot.2. vagy egyezkedtem. vagy rokontól kértem tanácsot. Igyekeztem megszabadulni a problémától egyidőre. Kifejeztem haragomat a probléma előidézői felé. miközben próbál megbírkózni a helyzettel. Azt kívántam. modul: Iskolai mentálhigiéné 2. Valahogy szabadjára engedtem érzéseimet. gondosan olvassa el az egyes állításokat és jelölje meg válaszát az alábbiak szerint: 4: az állítás teljes mértékben jellemző Önre 3: az állítás majdnem jellemzi Önt 2: az állítás egy kicsit jellemző Önre 1: az állítás egyáltalán nem jellemző Önre Kérem minden kérdésre válaszoljon. Egy általam nagyra tartott baráttól. Evéssel. nincsenek helyes vagy helytelen megoldások. így megkétszereztem erőfeszítésemet a siker érdekében. Válaszoljon úgy. nyugtatók vagy gyógyszerek szedésével próbáltam segíteni magamon. 10. Igyekeztem a dolgokat a másik személy szempontjából nézni. számú melléklet MEGKÜZDÉSI MÓDOK KÉRDŐÍV /Folkman. hogy valami jó származzon a dologból. Nem akartam. amikor az adott esemény bekövetkezett. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Megpróbáltam elemezni a problémát. alkotói tevékenységre ösztönzött. Emlékezzen vissza egy ilyen helyzetre. Nehéz helyzetben az ember sok mindent tehet és gondolhat. vagy tenni az ügyben. hogy bárcsak megváltozna a helyzet. hogy nem fog beválni. minden rosszban van valami jó is. Egy lapra tettem fel mindent. próbáltam derűsen felfogni a dolgokat. 1995. Másokon vezettem le feszültségemet.

9. Céltudatos cselekvés 8. 4. 13. Visszahúzódás 15. 20 Tételek 81 . Érzelmi egyensúly keresése 10. Érzelmi idíttatású cselekvés 6.3. 21. 16 4. 3. 14 6. 19. Alkalmazkodás 2. 18 Érzelemközpontú megküzdés 3. 22 2. modul: Iskolai mentálhigiéné MEGKÜZDÉSI MÓDOK Problémaközpontú megküzdés 1. Segítségkérés 7. 5 5. 11 7. 12. Problémaelemzés 1. 10.2. 17.HEFOP 3.

Ha beteg lennék és szükségem lenne valakire. nehéz lenne valakit találnom. mint a legtöbb ember 5. szinte senki sem akadna. 7. 25. 16. mint én. nehéz lenne ilyen személyt találni. nem ugyanazok a dolgok érdeklik. Segítséget különböző emberektől kaphatunk. 14. lenne valaki. Az ismerőseim közül senki sem szervezne nekem névnapi bulit.3. Ha segítségre lenne szükségem költözéskor. nagyra becsül engem. találnék valakit. Rendszeresen találkozom vagy beszélek családtagjaimmal vagy barátaimmal. Ha pár napra elutaznék. aki eljön velem. 18. A legtöbb embert. 1. 11. hogy nincs senki. hogyan kezelem a problémáimat. akihez tanácsért fordulhatnék házi feladatommal kapcsolatos problémámmal. Az érdekelne. A legtöbb ember. Ha autóval lerobbannék és 20 km-re lennék a várostól. 17. 12. Úgy érzem. Elégedett vagyok az életemmel. hogy a barátaim úgy érzik.HEFOP 3. lenne valaki. Ha el akarnék utazni egy napra (pl. aki értem jön. aki megtenné nekem. A legtöbb barátom sikeresebben tud változtatni az életén. 19. akivel titkos aggodalmaimat és félelmeimet megoszthatnám.2. 10. 20. 8. akiket fel tudok hívni. Ha egy fontos levelet sürgősen még záróra előtt postára kellene adnom. 13. 10. 4. Van olyan ember. 21. hogy együtt csináljunk valamit. Ritkán hívnak mások. 6. Az emberek általában nem nagyon bíznak bennem. aki elkísér az orvoshoz. fel tudnék hívni valakit. Van valaki. 15. akit ismerek. 23. Ha magányosnak érzem magam. de valami megakadályozna ebben. hogy beszélhessünk. 2. Senki sincs. akihez fordulhatok. hogy van valaki. aki velem jön. akihez bizalommal fordulnék tanácsért szexuális problémáimmal. vannak emberek. Azt hiszem. aki segít nekem a házi feladatomban 22. kirándulni) nehézséget jelentene találnom valakit. aki megfelelő visszajelzést tud adni arról. A legtöbb barátom érdekesebb. aki segítene. aki büszke a teljesítményemre. Van. nem nagyon tudnék segíteni a problémáik megoldásában. aki gondját viselné a háziállatomnak 3. hogy este moziba megyek. akit ismerek. Ha személyes problémáim miatt tanácsra van szükségem. 24. Ha beteg lennék. mint én. hogy milyen helyzetben segítenek ÖNNEK/NEKED mások. tudom. 9. mint igen nem igen igen igen igen nem nem nem nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem 82 . Ha egy péntek délután elhatározom. számú melléklet ISEL Társas támogatottság kérdőív Ezek a kérdések a segítségről szólnak. modul: Iskolai mentálhigiéné 3.

akihez tanácsért fordulhatnék pályaválasztással kapcsolatban. 4. akitől kölcsön kérhetnék. van valaki. mint a legtöbb ember. Több olyan ember van.HEFOP 3. 25. 7. modul: Iskolai mentálhigiéné 26. 39. 9. Ha családi válság adódna. Csak nagyon kevés olyan ember van. könnyen találnék valakit. hogy lépést tartsak a barátaimmal. kevés barátom tudna használható tanácsot adni. 29. volna valaki. 11. akit felhívhatnék. akivel lehet a problémákról beszélni Észlel-e a válaszadó olyan embereket a környezetében. aki korán reggel kikísér az állomásra. 21. 37 (1=0) (0=1) Társas támogatás kérdőív dimenziói Környezetben található-e valaki. 40. 30. Ugyanolyan jól tudom intézni a dolgaimat. 38. hogy a baráti körömben a periférián állok. 35. 32. 33. aki velem tartana. igen igen igen igen igen igen igen igen igen igen nem nem nem nem nem nem nem nem nem nem igen nem igen nem igen nem igen nem igen nem ISEL Rekódolni 5. számú melléklet 83 . akinek a tanácsában megbízom. 37. hogy csomagot küldjön. Ha valamilyen okból börtönbe kerülnék. 34. Nehezen találnék valakit. 31. aki segítene kezelni pénzügyeimet.2. 34. Nehézséget okoz. Úgy érzem. 30. 28. 36. Ha ebédelni szeretnék valakivel. Nincs senki. 27. 33. akik különböző tevékenységeiben társai lehetnek Kézzel fogható segítség Önértékelés Összesített mutató SUP5 + SUP11 + SUP16 + SUP23 + SUP24 + SUP28 + SUP30 + SUP35 + SUP37 + SUP40 SUP1 + SUP8 + SUP9 + SUP14 + SUP17 + SUP20+ SUP25 + SUP27 + SUP29 + SUP34 SUP2 + SUP6 + SUP10 + SUP13 + SUP19 + SUP21 + SUP26 + SUP33 + SUP38 + SUP39 SUP3 + SUP4 + SUP7 + SUP12 + SUP15 + SUP18 + SUP22 + SUP31 + SUP32 + SUP36 SUP1 + SUP2 + SUP3 + SUP4 + SUP5 + SUP6 + SUP7 + SUP8 + SUP9 + SUP10 + SUP11 + SUP12 + SUP13 + SUP14 + SUP15 + SUP16 + SUP17 + SUP18 + SUP19 + SUP20 + SUP21 + SUP22 + SUP23 + SUP24 + SUP25 + SUP26 + SUP27 + SUP28 + SUP29 + SUP30 + SUP31 + SUP32 + SUP33 + SUP34 + SUP35 + SUP36 + SUP37 + SUP38 + SUP39 + SUP40.3. Van legalább egy ember. 10. 18. mint a legtöbb ember. hogy pár órára kölcsönadja az autóját. akit megkérhetnék. akiben megbízom. 26. 36. engem. hogy segít a problémáim megoldásában. 8. Van valaki. 15. Nincs senki. 12. 20. 6. 35. 13. Közelebb állok a barátaimhoz. akivel szívesen vagyok együtt. Ha sürgősen 5000 Ft-ra lenne szükségem.

Nagyon érdekes dolgot végzek ebben a munkában. Úgy érzem. Úgy érzem. Könnyen meg tudom érteni. Fáradtnak érzem magam reggel. Úgy érzem. hogy emberekkel dolgozom. Túl sok stresszt okoz számomra az. 14. a munkanap végére elhasználódom. Jókedvűnek és vidámnak érzem magam a klienseimmel végzett 18. amióta ezt a 10. 15. 13. 19. munkámon keresztül. 7. és szembe kell 3. Úgy érzem. hogy klienseim életét pozitívan befolyásolom a 9. néznem egy újabb nappal a munkában. személytelen tárgyak lennének. 8. 10. A munkámtól fusztráltnak érzem magam.3. hogy a munkámból érzelmileg kikapcsoltam magam 2.2. előzőnél nem alig jobban észrevehető 3 4 5 6 Az előzőnél jobban Gyakoriság 7 Igen erős(en) Erősség Az Az előzőnél Közepes(en) előzőnél jobban jobban 1. Sokkal érzéketlenebbé váltam az emberek iránt.HEFOP 3. munka után. hogy mi történik néhány kliensemmel. 16. hogy erőim végén tartok. klienseimmel. nagyon energikusnak érzem magam. 12. 11. Úgy érzem. dolgokkal (eseményekkel) kapcsolatban. munkát végzem. hogy a klienseim hogyan éreznek a 4. számomra. 84 . amikor felkelek. hogy ez a munka érzelmileg megkeményített. Emberekkel dolgozni mindennap valódi igénybevételt jelent 6. Kiégettnek érzem magam a munkám miatt. Nem törődöm igazán azzal. néhány kliensemmel úgy viselkedem. 20. Úgy érzem túlságosan keményen dolgozom a munkámban. Klienseim problémáit nagyon hatékonyan oldom meg. mintha 5. modul: Iskolai mentálhigiéné MBI (Maslach Burnout Inventory) Maslach-féle Kiégés Kérdőív Milyen gyakran? 0 1 Néhányszor egy évben Soha vagy kevesebbszer 2 Egyszer egy hónapban 3 Néhányszor egy hónapban 4 Egyszer egy héten 5 Néhányszor egy héten 6 Minden nap Milyen erősen? 0 1 2 Nagyon Az Egyáltalán gyengén. Képes vagyok igazán könnyed atmoszférát teremteni a 17. Aggódom.

2. 21. 10.10. MBI (Maslach Burnout Inventory) Maslach-féle Kiégés Kérdőív Érzelmi kimerülés 1.7.HEFOP 3.klienseim engem hibáztatnak néhány problémájukmiatt.3. modul: Iskolai mentálhigiéné A munkámban az érzelmi problémákat nagyon nyugodtan oldom meg.21 A személyes hatékonyság tételei a fordítottak! MBI Elszemélytelenedés gyakorisága Elszemélytelenedés erőssége Személyes hatékonyság gyakorisága Személyes hatékonyság erőssége Érzelmi kimerülés gyakorisága Érzelmi kimerülés erőssége alacsony 5–ig 6–ig 40–ig 44–ig 17–ig 25–ig MBI Átlag közepes 6–11 7–14 39–34 43–37 18–29 26–39 magas 12–től 15–től 33–0 36–0 30–tól 40–től 85 . 22.19.17.11.9.15.18. Úgy érzem.13.22 Személyes hatékonyság 4.8.6.12.14.2.3.10.16.20 Deperszonalizáció 5.

az állítás teljes mértékben jellemző Önre 4 .az állítás egyáltalán nem jellemző Önre 1 Kérem minden kérdésre válaszoljon. ami az eszébe jut. mint a sorstól vagy a szerencsétlen körülményektől.az állítás egy kicsit jellemző Önre 2 . Biztos vagyok benne. gondosan olvassa el az egyes állításokat és jelölje meg válaszát az alábbiak szerint: . hogy másokkal együttműködve alakítsam. Még ha egy munka nehéz is vagy problémákba ütközöm. mikor valami fontos dologra koncentrálok. Válaszoljon úgy. hogy meg is tegyem. Gyakran tudom. Nyitott vagyok az életem változásaira.2. modul: Iskolai mentálhigiéné 5. ami velem történik. de általában nincs meg bennem a képesség arra. hogy fizikailag jelen vagyok. én értelemteli életet élek. ha valaki félbeszakít. amiért érdemes harcolnom. hogy sok dolog. amit az életben elértem. hogy életem különböző területein egyre sikeresebbé válok. az zavaros és nem is tudom.HEFOP 3. úgy hiszem ezek új és érdekes lehetőséget 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 86 . ahogy mennek. optimistának tartanak. Kérjük. ami velünk történik. hogy a körülöttem zajló dolgok többsége időben jóra fordul. Nem kedvelem a különösebben az új és váratlan helyzeteket. hogy vezető erő vagyok abban. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Akik ismernek. úgy érzem. amelyek az emberek jellemző tulajdonságait és életfelfogását írják le.3. Gyakran megesik. Gyakran vagyok ideges. hogy minden. Erős az önbecsülésem és vannak olyan értékeim. míg be nem fejezem. befolyásoljam és fejlesszem mindazt. ami velem történik jobban függ tőlem. nincsenek helyes vagy helytelen megoldások. számú melléklet PISI (Psychological Immun System Inventory) Pszichológiai immunrendszert mérő kérdőív Ez a kérdőív 80 állítást tartalmaz. Általában tudok találni olyasvalakit. hogy egyre kevésbé vagyok hatékony.az állítás majdnem jellemzi Önt 3 . Meg vagyok győződve arról. Olyan érzésem van. Elveszítem a nyugalmamat. Tapasztalataim szerint a siker a jó tervezés eredménye. Úgy érzem. 10.. Találékonyabb vagyok másoknál. ha szükségem van rá. Úgy gondolom. Akár a múltamat vizsgálom. akkor is tovább dolgozom. Olyan ember vagyok. mit kellene tennem. aki segít megoldani a problémáimat. akár a jövőmről elmélkedem. de gondolataim máshol járnak. Azt gondolom. Nagyon örülök magamnak és annak. aki azonnal kimondja. hogy az Önt legpontosabban jellemző képet tükrözzék válaszai. miért is mennek úgy a dolgok. Nagyon jól „olvasok” mások gondolataiban és indítékaiban.

Az utóbbi időben úgy érzem. teljesen meg vagyok győződve róla. Még apró problémák is szoktak aggasztani. Sikeresen el tudom érni a magam elé tűzött célokat. hogy amit el akartam érni. ami körülöttem történik. Ha a dolgok nem a terv szerint mennek. Függetlenül attól.HEFOP 3. az élet nehézségeivel való megküzdésben. a legtöbb esetben sikerült is. hogy sikeres legyen. nem esik nehezemre. és fenntartom a fejlődés lehetőségét. Még ha nyomás alatt állok is. Ha segítségre van szükségem. Mikor olyan helyzetben voltam. 10. amikor kétségbe vontam. Ritkán vagyok ingerült. Sok helyzet volt már. hogy volt valami problémám. Gyakran tudom. Mások szerint is jó problémamegoldó vagyok. Gyakran vannak olyan ötleteim.3. távol attól. Még ha nehéz helyzetbe kerülök is. Ritkán tapasztalom azt. megtaláltam a megfelelő embert. Jó érzésekkel gondolok a jövőre. Gyakran teszek meg dolgokat. hogy az értelmes és következetesen alakul. amelyekhez mások eredményesen tudnak kapcsolódni és továbbgondolkodásra készteti őket. Anélkül. modul: Iskolai mentálhigiéné 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 adnak nekem. adja az egyik legnagyobb erőt számomra. hogy végül minden jóra fordul. hogy bármi is értelmet adna mindennapjaimnak. hogy új és eredeti ötletekkel álljanak elő. hogy a sors vagy a szerencse megoldja a problémámat. tudok hallgatni érzéseimre. mint aki nagyon jól ítél meg másokat. úgy látom. hogy mint ember fejlődni tudok. amiket aztán megbánok. nem a szerencsés körülményeknek. még mielőtt megszólalnának. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 87 . A múlt évben személyiségem egyáltalán nem úgy változott. Gyakran jók a megsejtéseim arról. hogy mások mit gondolnak rólam. Az az érzés. A váratlan dolgokat az életemben úgy tekintem. amit eddig elértem. be is fejezem. ahogy szerettem volna. Úgy tekintem magam. Sosem bízom abban. még ha nem is ismerem jól őket. mint izgalmas kihívást. hogy másoktól kérjek támogatást. Gyakran veszem észre magamon. Könnyen válok türelmetlenné. hogy az indulat elragadna. mit fognak mondani az emberek. nagyon jól tudok alternatív megoldásokat találni egy problémára. Ha az életemet nézem. aki segített. akkor is. Ügyesen rá tudom venni az embereket arra. hamar feladom. Ha valamit elkezdek. hogy saját világomban vagyok. Könnyen felidegesít ha hibázom. nem tudok lépést tartani azzal. mint akinek komoly belső erőforrásai vannak ahhoz. ami körülöttem zajlik. A sikereimet kemény munkámnak köszönhetem. Általában keresem az új kihívásokat. én nagyon tisztelem magam azért.2. hogy hogyan gondolkodnak és éreznek az emberek. Úgy látom magam.

HEFOP 3.3.2.

10. modul: Iskolai mentálhigiéné
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

56 Jó vagyok az olyan munkában, ahol az új és eredeti ötletek kellenek. 57 Korábbi tapasztalataimból tudom, hogy a legtöbb dolgomban, amit csinálok, biztos vagyok. 58 Ismerőseim között sok olyan van , akire biztosan támaszkodhatom. 59 Csoporthelyzetben gyakran mondják azt az emberek, hogy serkentik őket a gondolataim. 60 Gyakran van olyan érzésem, hogy a világ csak úgy elmegy mellettem. 61 Ha a dolgok nem a terv szerint mennek, könnyen elmegy a kedvem attól, hogy folytassam őket. 62 Jellemző rám az, hogy először beszélek, aztán gondolkodok. 63 Érzékeny vagyok a kritikára. 64 Ha eldöntöttem valamit és az nem úgy megy , ahogy szeretném, dühös leszek. 65 Olyan ember vagyok, aki nagyon derűlátón tekint az életre. 66 A fontos dolgok többségét, amelyek velem történnek, előre látni és ellenőrizni tudom. 67 Úgy érzem, az életemből hiányoznak a világosan megfogalmazott célok. 68 Büszke vagyok magamra, mikor arra gondolok, milyen ember is lett belőlem. 69 Más emberek úgy tűnik változnak, magamról úgy érzem, körbe-körbe járok. 70 Még a váratlan helyzeteket is úgy veszem, hogy azok izgalmas kihívások számomra. 71 Gyakran fel tudom fedezni, milyen szerepet játszanak az emberek egy csoportban, még akkor is, ha ez előttük rejtve marad. 72 Szokatlanul nagy tehetségem van hozzá, hogy többféle megoldást találjak ha kell, ha problémákkal találkozom. 73 Ha megoldást látok egy problémára, biztos vagyok benne, hogy meg tudom tenni, amit kell. 74 Nem haboznék, hogy különböző embereket hívjak fel tanácsért valamilyen személyes problémám megoldása érdekében. 75 Csoportban dolgozva gyakran fontosak a gondolataim. 76 Gyakran zavarnak a múlttal és jövővel kapcsolatos gondolatok. 77 Gyakran kezdtem új terv megvalósításához, még mielőtt a korábbit befejeztem volna. 78 Bárcsak ne volnék ilyen hirtelen természetű. 79 Könnyen lehangol, ha kellemetlen dolgokkal találkozom. 80 Én nem vagyok az az ember, aki könnyen elveszíti a nyugalmát Pszichológiai immunredszer II. alkotó-végrehajtómobilizáló alrendszer

I. megközelítő-monitorozó alrendszer

III. önszabályozó alrendszer

88

HEFOP 3.3.2.
pozitív gondolkodás koherencia érzés kontroll érzés öntisztelet társas monitorozás képessége empátia kihívás és rugalmasság -

10. modul: Iskolai mentálhigiéné
leleményesség énhatékonyság érzés növekedésérzés szociális alkotóképesség társas mobilizálás képessége kitartás szinkonképesség impulzuskontroll érzelmi kontroll ingerlékenység, gátlás

I.

II. III.

A pszichológiai immunrendszer felépítése Megközelítő-monitorozó alrendszer: ennek révén a személyiség képes a kognitív apparátus olyan színvonalú működtetésére, amely által a helyzetek megértése, kontrollálása és a pozitív következmények lehetőségének felismerése valósulhat meg a kritikus helyzetekben. Az Alkotó-végrehajtó-mobilizáló alrendszer személyiségjegyei foglalják magukban azokat a módszereket, amelyekkel a személyiség elérheti célját, megváltoztatva saját vagy fizikai, illetve társas környezetét. Az önszabályozó alrendszert alkotó képességek bitzosítják a figyelmi és tudati működés feletti, valamint a sztesszhelyzetekben kialakuló érzelmi állapotok kontrollját, az önszabályozás hatékonyságát.

A 16 faktor a következő: 1. Pozitív gondolkodás A pozitív következmények elvárására és elővételezésére való hajlam. A magas pontértékű személy sikerorientált és tapasztalataiból építkezve optimista, nehezített alkalmazkodási feltételek esetén is. 2. Kontrollérzés A személy azon meggyőződését jelenti, hogy többnyire rajta múlik, mi fog történni azokban az élethelyzetekben, amikben részt vesz. A magas pontértékű személy aktív erőfeszítéseket tesz a kontroll megszerzésére és megtartására, és a számára új helyzetekben is kontollra készen viselkedik. 3. Koherencia érzés Az összefüggések megértésére, megérzésére való képesség; annak érzése, hogy a külső környezet változásai előre jelezhetők, és erőteljes hit abban, hogy a dolgok úgy alakulnak, ahogyan az észszerűen elvárható. A koherencia érzésnek három jó komponense van: a felfogóképesség (környezeti történések differenciált észlelése és elrendezése), a források kezelésének képessége (források felderítése és adekvát felhasználása) és az értelmesség (az élet értelmének érzése és értelemteli életcélok találása). A magas koherencia érzékkel bíró személy az élet nehéz pillanatait leküzdendő kihívásoknak tekinti ahelyett, hogy értelmetlen szenvedésként értékelné azokat; amikor konfliktussal találkozik, elkezdi keresni a helyzet értelmét, nem menekül el a megpróbáltatások elől. 4. Öntisztelet Önmagunk pozitív értékelésén túl egy aktív értékmegóvó, az önjutalmazásra is figyelmet fordító magatartás. A magas pontértékű személyek értékesnek ítélik önmagukat, kifejezésre juttatják jogos büszkeségüket, és mértéktartó figyelmet fordítanak önmaguk „gondozására”, megbecsülve és reálisan értékelve mindazt, amit létrehoztak. 5. Növekedésérzés

89

HEFOP 3.3.2.

10. modul: Iskolai mentálhigiéné

Saját fejlődésének folyamatosságát, önkiteljesedésének eredményeit reálisan szemlélve az egyén önmagát egy folyamatos megújulásra és növekedésre képes személyként definiálja. a sikeres önmegvalósítás elvárása motiválja a személyt arra, hogy minél többet asszimiláljon az új tapasztalatokból. 6. Rugalmasság A kihívások vállalása, a tevékenységekbe való belemerülés, az új iránti fogékonyság és nyitottság, valamint a változás és fejlődés igenlése jellemzi a magas pontértékű személyeket. Minden változásban a személyes fejlődés lehetőségeit keresik. 7. Empátia, társas monitorozás Annak mértékét mutatja, hogy a személy mennyire képes a társas környezet információit érzékenyen és szelektíven észlelni, valamint adekvátan felhasználni az aktuális és távlati célok megvalósítására. 8. Leleményesség A személyiség kreatív kapacitása tervek, alternatív megoldások, eredeti ötletek kimunkálására, a tanult ismeretek olyan átstrukturálására való képesség, hogy azok alkalmas forrásként szerepelhessenek a megküzdési folyamatban, az élet problémáinak a megoldására. A tanult leleményesség a jég hátán való megélés művészete. 9. Énhatékonyság Az egyénnek az a szilárd meggyőződése, hogy képes azokat a viselkedéseket végrehajtani, amelyekkel az általa kitűzött célt megvalósíthatja. 10. Társas mobilizálás képessége Ennek birtokában az egyén sikeres mások irányításában, képes kiaknázni mindazt, ami másokban rejlik; el tudja érni, hogy támogassák a céljait megvalósításában. Eredményes a meggyőzésben és a kapcsolatteremtésben. 11. Szociális alkotóképesség Képesség a másokban szunnyadó rejtett képességek feltárására és hasznosítására az együttgondolkodás folyamatában. A magas pontértékű személyek csoportokat szervezve oldják meg az élet azon problémáit, amelyekhez nem elegendőek a személyes forrásaik. A szociális alkotóképesség magas szintjén az emberek tudományos iskolákat alapítanak, mozgalmakat vezényelnek, olyan társulásokat képesek létrehozni, amelyek önként követik és elfogadják azt a gondolkodási formát, távlati célt vagy tudományos programot, amit ők dolgoztak ki, vagy amit ők fontosnak ítélnek. 12. Szinkronképesség Az egyén azon kapacitása, hogy képes együtt vibrálni a környezeti változásokkal, ha erre elszánta magát. Képes pszichés energiáit maradéktalanul a szándéka szerinti tevékenységre koncentrálni. A figyelem és a tudati működés feletti kontroll képessége. 13. Kitartás képessége Az egyén akadályok keletkezése esetén is képes folytatni az elhatározott viselkedést, ebben a szükségletek elhalasztásának képessége is segíti őt. 14. Impulzivitás kontroll A viselkedés racionális kontroll és mentális programok által történő vezérlésre való képesség. A várható következmények elemzésével a kontextuálisan leghelyénvalóbb magatartás és kontrolláltsági fok megválasztására való képesség. 15. Érzelmi kontroll A kudarcok és fenyegetések keltette negatív emóciók uralásának konstruktív viselkedésbe való transzformálásának képessége. 16. Ingerlékenység gátlás A személy frusztrációkra adott reakcióit, az indulatok feletti kontrollmértékét, alkati érzékenységét és indulatvezetési módját jellemzi ez a skála.

90

4341 3. A.18.36.67 4.8718 15.76.5138 14.53.27.0078 13.5639 4.51. Osiris.28.19.53.3036 13.24.9844 3.65 2.6653 17.6241 15. O.22.33..75 12.21.7756 13.64.3121 3.69 6.9199 4.67.71 8.6.77.48. Budapest 91 .57.37.41. 10.78.3722 14.31.52.7855 12.3346 4.45.19. Kézirat.62. társas monitorozás Leleményesség Énhatékonyság Társas mobilizálás képessége Szociális alkotóképesség Szinkronképesség Kitartás képessége Impulzivitás kontroll Érzelmi kontroll Ingerlékenység gátlás N 1670 1669 1668 1670 1668 1668 1670 1668 1670 1671 1669 1670 1104 1668 1671 1667 Átlag 14.42.15.32.46.0558 14.78 15.12.17.3. Boross.32. Cs.56. társas monitorozás Leleményesség Énhatékonyság Társas mobilizálás képessége Szociális alkotóképesség Szinkronképesség Kitartás képessége Impulzivitás kontroll Érzelmi kontroll Ingerlékenység gátlás 1. Budapest.9507 4.60.26.3995 4.35.76 13.70 7.23. hogy mennyire érzi őket saját magára jellemzőnek: 1 egyáltalán nem jellemző 4 nagyon jellemző Fordított tételek: 5.8156 13.58.66 3.80 Pozitív gondolkodás Kontrollérzés Koherencia érzés Öntisztelet Növekedésérzés Rugalmasság Empátia.14.1468 3.47. A.79 Pozitív gondolkodás Kontrollérzés Koherencia érzés Öntisztelet Növekedésérzés Rugalmasság Empátia.0854 4.44. (1996): A megküzdés személyiség tényezői.9522 3.68 5. A Pszichológiai immunrendresz és mérésének módszere.20. modul: Iskolai mentálhigiéné Értékelés Az egyes állításokról négyfokú skálán kell eldöntenie a kitöltőnek aszerint.60.8234 4.(szerk): Pszichológiai olvasókönyv.37.54.63.61.79 16.39.9292 Szórás 4.73 10.45.62.29.59. (2004): A megküzdés és pszichológiai immunitás.2.9772 4.1616 3.74 11.25.49.0288 13.51.61.2132 6.77 14. Oláh.6701 13.16.5515 16.38.69.5485 Forrás: Oláh.46.43.9712 13.47.9.31.72 9.40.44.55.64.HEFOP 3.34.28.63.30.50. In: Pléh.

17. 10. 7. ugratják egymást az osztályban. hogy jó osztályzatot kapjak. hogy jó tanulmányi eredményt érjek el. 5. mit is kell csinálnom. modul: Iskolai mentálhigiéné 6.2. 14. 14. Nagyon érdekel. Gyakran dicsérnek a tanárok. a tanárok segítenek. Az osztályunk összetart. 26. 8. akik nem magyarázzák el. 23 6. Félek a feleléstől. 19 92 . 22. 4. számú melléklet HOGYAN ÉRZIK MAGUKAT A GYEREKEK AZ ISKOLÁBAN? (Szerkesztette: Kósáné Ormai Vera) Forrás: Kósáné Ormai Vera: A mi iskolánk. 8. 20. Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Igen Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Nem Fordított állítások: 3. hogy ebbe az iskolába járhatok. A tanulóknak fontos. 6. 21. olvasd el figyelmesen az alábbi állításokat és értékeld azokat igennel vagy nemmel az alapján. 9. 4. 11. 16. Az osztálytársaim becsülnek engem.3. hogy jellemző-e rád. 25. 17. Rosszul érzem magam az osztályban. Néhány tanárt nem kedvelek. akivel órán kívül is szoktam beszélgetni. 11. Ha nem értek meg valamit. Nem nagyon szeretek tanulni. 21. 16. Gondoltam már arra. 5. A gyerekek gyakran csúfolják.HEFOP 3. 22. 20. 14. 3. 19. 17. Az osztályban sok barátom van. 9. Ha nem tudok valamit megcsinálni. 18. 25. 1998. 23. A tanárokat érdekli a véleményem. 2. minden kérdésre őszintén válaszolj! 1. DIMENZIÓK Tanárokkal kapcsolatos kijelentések (n=8) Tanulási motivációt mérő állítások (n=8) Társakhoz fűződő kapcsolat (n=8) Iskolához fűződő viszony (n=2) Tételek 1. 13. megkérdezem a tanártól. hallgatnak rám. 15. 7. 24. Nincsenek helyes vagy helytelen megoldások! Kérlek. 5. 24 2. Osztálytársaim előtt bármiről nyugodtan beszélhetek. Gyakran unatkozom az órán. 25. 15. ha szükségem volna rá. A tanárok igyekeznek a jó tulajdonságaimat megismerni. Számíthatok osztálytársaimra. 10. vagy sem. 19. hogy elmegyek egy másik iskolába. 12. amit az iskolában tanulunk. Vannak tanárok. 21. Örülök. Mindig megcsinálom a házi feladatot. Van olyan tanárom. 12. A tanárok kedvesek velem. 26 3. 13. 16. 26. 10. Közoktatási Modernizációs Közalapítvány. 12. Kérlek. Nekem nem fontos. Sok veszekedés van az osztályban. 18.

így állít példát. A tantestületben vannak szembenálló csoportok. hogy mennyire jellemző a tantestületre. aki szívesebben tanítana másik iskolában. nehezen alakul ki közös álláspont. hogy az Ön legpontosabb megítélését. Az igazgató minden kérdésben saját álláspontját igyekszik érvényre juttatni. Kérem. Az igazgató érti a szakmáját. A tantestület igazi közösség. mindig jellemző 4: az állítás általában. A tantestület különböző pedagógiai kérdésekben általában egy véleményen van. A tanárok nem taníthatnak saját elképzeléseik szerint. MTA. Az igazgató bírálataiban igyekszik tapintatos maradni. Az iskolavezetés törődik azzal. értekezleteken sok az eredménytelen szócséplés. Válaszoljon úgy. véleményét tükrözzék vissza a válaszai. Kutatási beszámoló az iskolai szervezeti klíma vizsgálatáról.HEFOP 3. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 93 . Több olyan tanár is van. A fiatalabb és idősebb tanárok nem értik meg egymást. Az igazgató szobájába bárki bármilyen problémával nyugodtan bemehet. A tantestület jó munkaközösség. A tantestületi vitákon.2. Az igazgató maga is keményen dolgozik. Az iskolai vezetőség törődik a tanárok szakmai fejlődésével. ha az igazgató az osztályukba látogat. hogy a tantestület tagjai jól érezzék magukat. olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat és értékelje a felsorolt állításokat az alapján. Az igazgató távolságot tart kollégáival szemben. A tanárok egy része tart attól. A tanárok egy része tart az igazgatótól. Az igazgató nem ismeri a tanárok egymás közötti személyes kapcsolatait. modul: Iskolai mentálhigiéné 7. minden kérdésre válaszoljon. Az igazgató jó szervező. Jelölje meg válaszát az alábbiak szerint: 5: az állítás teljes mértékben. Az iskolán kívül a tanárok között megszűnik minden személyes kapcsolat. 1980. többnyire jellemző 3: az állítás többé-kevésbé jellemző 2: az állítás általában nem jellemző 1: az állítás egyáltalán nem jellemző Kérem. Az igazgató kezdeményezésre. klikkek. nincsenek helyes vagy helytelen megoldások. A tantestületet túl sok felesleges feladattal terhelik meg. 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 A tanári szoba barátságos légkörű. Az igazgató tájékozott munkatársai személyes problémáiról. számú melléklet ISKOLAI SZERVEZETI KLÍMA TESZT (Szerkesztette: Halász Gábor) Forrás: Halász Gábor: Az iskolai szervezet elemzése.3. új megoldások keresésére bíztatja a tantestületet. bírálatra.

29 Az igazgató gyakran nem elég tájékozott arról. 30 Az iskolavezetés nem fordít elég gondot az iskolában felmerülő problémák megoldására. 44 Az igazgató igyekszik elsimítani a tantestületen belül jelentkező kisebbnagyobb nézeteltéréseket. ha a tantestület valamelyik tagjának rossz kedve van. hogy mindenki a képességei legjavát nyújtsa. mint segíti az iskola munkáját. 40 A tanárok többsége lelkesedéssel végzi a munkáját. 28 Az igazgató különböző feladatok elvégzésére könnyen talál önként vállalkozót a tantestületben. 52 Feladatosztáskor az igazgató figyelembe veszi az egyes tanárok teherbírását.3. 34 Az iskolában túlságosan sok az óralátogatás. ami kollégáikkal az iskolán kívül történik. 56 Oktatási vagy nevelési problémák esetén a tantestület tagjai kikérik egymás véleményét. ha órát látogat. számíthat a kollégái segítségére. 38 Az igazgató megköveteli.2. 62 Az igazgató elvárja. amit maga sem tudna elvégezni. ha erre külön nem szólítják fel őket. még akkor is. 54 Az igazgató olyasmit is megkövetel. ha valahol nehézségek. hogy mindenről tájékoztassák. 36 A tantestület több tagját szoros érzelmi kötelék fűzi egymáshoz. 57 Az igazgató segítséget nyújt a tantestület tagjainak személyes emberi problémáik megoldásában. 60 Az igazgató döntései során ténylegesen figyelmbe veszi a tantestület javaslatait. 33 Az igazgató ismeri az iskolába járó gyerekek jelentős részét. 59 Ha valaki bajban van. modul: Iskolai mentálhigiéné 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 26 A tanárok szívesen ellátnak iskolai feladatokat munkaidőn túl is. 58 Az igazgató előre bejelenti. hogy a tantestület tagjai otthonukba is meghívják egymást. hogy a tantestület tagjai kérdés nélkül hajtsák végre az utasításait. 55 Az igazgató felfigyel arra. hogy mi történik az iskolában. 27 A tantestület tagjai között nincsenek személyes ellentétek. 35 Az igazgató elvárja a tantestülettől. 31 Az iskolai felszerelések nem felelnek meg az igényeknek. 37 Az iskolavezetés inkább akadályozza. 48 Előfordul. 46 A tantestület tagjait érdekli az is. 51 Az igazgató segítséget nyújt a tantestület tagjainak a felmerülő pedagógiai problémákkal kapcsolatban. 45 Az igazgató alig ismeri tanárait mint embereket.HEFOP 3. 53 A tantestület tagjai a nevelés területén megvalósíthatják egyéni elképzeléseiket. 10. 49 A tantestület részt szokott venni iskolán kívüli közös programokon. problémák vannak. 50 Közös feladatok esetén a tantestület jól együttműködik. 41 A tanárok személyes problémákkal nyugodtan fordulhatnak az igazgatóhoz. 39 Az iskolán és a tantestületen sokat formál az igazgató személyes hatása. 42 A tantestületben barátok között érzi magát az ember. akik komoly munkát végeznek. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 94 . ami az iskolában történik. 61 A tantestület tagjai meg szokták beszélni egymással magánéletük problémáit. 43 Az igazgató világosan és egyértelműen meghatározza a tantestület feladatait. 47 Az iskolavezetés elismeri azokat a pedagógusokat. 32 Az igazgató rögtön észreveszi.

64. 32. 24. demokratizmusa 3. Szabad önmegvalósítás Tételek 19. 12. 74. 15. 4. 47. 25. 38. 22. 71. merev és távolságtartó vezetéssel. 65 7. tanácsot kér a tantestülettől. 6. 54. amelyet meghatároz a vezetés személyes befolyása azzal a szervezettel. 72. 6. 31. A vezetés közvetlensége. 67. 35. rugalmas és közvetlen stílusú vezetés egy tekintélyelvű. 41. A tantestület tagjai megbeszélik egymással pedagógiai problémáikat. Személyes vezetői befolyás 4. 73 12. 33. Ha a tantestület együtt van. 66. 2.HEFOP 3. Az igazgató hamar rátalál a helyes megoldásra. 63. Az igazgató. 61 8. 51. 3. 1 2 3 4 1 2 3 4 Fordított tételek: 3. 75. 30. Az igazgató több megoldási javaslatot is figyelembe vesz döntései előtt. 75 A dimenziók jelentései: 1. 28. 10. 70. DIMENZIÓK (8) 1. 40. 74. hogy hatalom van a kezében. 15. jó hangulat uralkodik. 42. 21. 4. demokratizmusa Ebben a dimenzióban szemben áll egy demokratikusan irányító. 56. 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 10. 34. 58. 9. 62. 13. míg a másik esetben a szervezetet nem a vezető működteti. 22. ahol a vezetés személyes hatása jelentéktelen.2. 60. 50. 72. 23. hanem a működés tárgyszerű szabályozói és a szervezet „tehetetlensége”. 52. 16. 53. 37. 49. 18. 26. 45. 37. A tantestület tagjai között vannak nézeteltérések. A tantestület mint munkaközösség 6. 59. amely megköveteli a teljesítményt és az instrumentálisan hatékony szervezet kialakítására helyezi a hangsúlyt. 95 . 23. 55. 21. Az igazgató érezteti a tantestület tagjaival. 62. 10. 29. Azaz az első esetben a vezető személyes hatása dinamizálja a szervezeti működést. Az igazgató bátorítja az új megoldásokkal próbálkozó pedagógusokat. 68 1. A tantestület mint szociális csoport 7. 46. 69 3. 14. amely elhanyagolja az instrumentális feladatokat.3. 44. Figyelmesség 5. 14. 75 A tantestület tagjai korlátozva vannak oktatási és nevelési módszereik megválasztásában. 13. A teljesítmény kihangsúlyozása 2. A teljesítmény kihangsúlyozása Ebben a dimenzióban egymással szemben áll egy olyan vezetés. 64. 31. 29. Az igazgató elsők között van bent az iskolában és az utolsók között távozik. 57 2. 36. 30. 48. A tantestület leinti azokat a tagjait. 11. ha egyszer valamit elhatároz. 45. Személyes vezetői befolyás Ebben a dimenzióban szemben áll az a szervezet. makacsul kitart mellette. 20. 27. akik valamilyen problémára újszerű megoldást javasolnak. 39. 17. Bensőséges kapcsolatok 8. modul: Iskolai mentálhigiéné 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 Az igazgató mielőtt döntést hoz. 71 5. A problémás gyerekek nevelését a tanárok megbeszélik az igazgatóval. A vezetés közvetlensége. 18. 43. vagyis nem helyez hangsúlyt a feladat kitűzésére és a kitűzött feladatok végrehajtására. valamint a teljesítmény alapján értékeli a szervezet tagjait. szemben egy olyannal. 54.

7. amely ezt nem biztosítja. A tantestület mint munkaközösség Ebben a dimenzióban az instrumentálisan hatékony. Bensőséges kapcsolatok Itt a bensőséges és a szervezeten túlmutató kapcsolatok meglétével jellemezhető szervezet áll szemben egy olyannal. A tantestület mint szociális csoport Ebben a dimenzióban az egyik oldalon áll a jól funkcionáló szociális csoportot alkotó tantestület. instrumentális együttműködésre képtelen tantestülettel. Figyelmesség 10. 6.3. Szabad önmegvalósítás Ebben a dimenzióban szembe kerül egymással az a szervezet. modul: Iskolai mentálhigiéné A vezetés az egyik végponton a beosztottak szociális szükségleteiről tájékozott és azokat kiszolgáló. széthúzó tantestület van. a megfelelő munkakörülmények) és az. amely kielégíti a csoporttagok szociális szükségleteit. a másik póluson viszont azokról nem tájékozott vagy őket elhanyagoló vezetés. ahol a tagok között nincsenek bensőséges és a szervezet kereteit túllépő kapcsolatok. amely a tagjai számára biztosítja személyes kibontakozásuk lehetőségét (pl.2. együttműködésre képes tantestület áll szemben a közös feladatmegosztásra. 4. 5. 8. A másikon pedig a szociális szempontból diszfunkcionális.HEFOP 3. 96 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->