P. 1
diszkret matematika 1

diszkret matematika 1

|Views: 2,308|Likes:
Published by Magyari Gábor

More info:

Published by: Magyari Gábor on Feb 28, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/02/2012

pdf

text

original

Sections

 • Bevezetés
 • Halmazelmélet; relációk, függvények
 • 1. Halmazelméleti alapfogalmak
 • 2. Relációk
 • 3. Függvények
 • 1. Valós számok
 • 2. Természetes számok, egész számok, racionális számok
 • 3. Komplex számok
 • 4. Algebrai stuktúrák
 • 5. Számosságok
 • 6. Kombinatorikai alapfogalmak
 • 1. Vektorterek
 • 2. Lineáris függőség, bázis, dimenzió
 • 3. Alterek direkt összege
 • 4. Faktortér
 • 1. Mátrixok
 • 2. Determináns
 • 3. Mátrix rangja
 • 4. Lineáris egyenletrendszerek
 • Lineáris leképezések
 • 1. Vektorterek lineáris leképezései
 • 2. Bázis- és koordinátatranszformáció
 • 3. Lineáris transzformációk

Bácsó Sándor

Diszkrét Matematika I.
mobiDIÁK könyvtár
Bácsó Sándor
Diszkrét Matematika I.
mobiDIÁK könyvtár
SOROZATSZERKESZTŐ
Fazekas István
Bácsó Sándor
Diszkrét Matematika I.
egyetemi jegyzet
mobiDIÁK könyvtár
Debreceni Egyetem Informatikai Intézet
Lektor
Fazekas István
Copyright c ( Bácsó Sándor, 2003
Copyright c ( elektronikus közlés mobiDIÁK könyvtár, 2003
mobiDIÁK könyvtár
Debreceni Egyetem
Informatikai Intézet
4010 Debrecen, Pf. 12
http://mobidiak.unideb.hu
A mű egyéni tanulmányozás céljára szabadon letölthető. Minden egyéb fel-
használás csak a szerző előzetes írásbeli engedélyével történhet.
A mű a A mobiDIÁK önszervező mobil portál (IKTA, OMFB-00373/2003)
és a GNU Iterátor, a legújabb generációs portál szoftver (ITEM, 50/2003)
projektek keretében készült.
Tartalomjegyzék
Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
1. Halmazelmélet; relációk, függvények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
1. Halmazelméleti alapfogalmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2. Relációk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
3. Függvények . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
2. Számfogalmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1. Valós számok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
2. Természetes számok, egész számok, racionális számok . . . . . . . . . . . 23
3. Komplex számok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4. Algebrai stuktúrák . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
5. Számosságok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
6. Kombinatorikai alapfogalmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
3. Vektorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
1. Vektorterek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
2. Lineáris függőség, bázis, dimenzió . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
3. Alterek direkt összege . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4. Faktortér . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
4. Mátrixok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
1. Mátrixok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
2. Determináns . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
3. Mátrix rangja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
4. Lineáris egyenletrendszerek . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
5. Lineáris leképezések . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
1. Vektorterek lineáris leképezései . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
2. Bázis- és koordinátatranszformáció . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
3. Lineáris transzformációk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
7
8 TARTALOMJEGYZÉK
Irodalomjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115
Bevezetés
Ez a jegyzet programtervező matematikus hallgatók számára készült a
"Diszkrét matematika" című tantárgy előadásai alapján. Az első rész az
első szemeszterben elsajátítandó anyagot tartalmazza.
A jegyzet anyaga erősen támaszkodik a középiskolában elsajátított matem-
atikai tanulmányokra. A jegyzet első két fejezete előkészítő részei a nem
metrikus lineáris matematikai ismereteknek (a metrikus lineáris algebrai
fejezeteket a jegyzet második része tartalmazza). Itt csak a legfontosabb
fogalmakat és állításokat adjuk meg, több esetben bizonyítás nélkül. Az
irodalomjegyzékben található munkákban a bizonyítások is megismerhetők.
A jegyzet lényeges részei a harmadik, a negyedik és ötödik fejezetben
találhatók. Itt tisztázzuk a vektorterekhez, mátrixokhoz, determinánsokhoz,
lineáris egyenletrendszerekhez és lineáris leképezésekhez tartozó alapvető is-
mereteket teljes részletességgel.
Remélhetőleg a jegyzet eléri célját azzal, hogy használható ismereteket
nyújt a további tanulmányokhoz. A jegyzethez példatár is készül, amellyel
együtt alkot ez a munka egységes egészet.
A szerző köszönetet mond Fazekas István egyetemi docensnek az igen lelki-
ismeretes lektorálásért, nélkülözhetetlen tanácsaiért, továbbá Orosz Ágotá-
nak és Kaiser Zoltánnak a jegyzet gondos előállításáért.
9
1. fejezet
Halmazelmélet; relációk, függvények
1. Halmazelméleti alapfogalmak
Ebben a fejezetben alapfogalomként használjuk a halmaz, elem és az eleme
szavakat, az alábbi jelölések mellett. Halmaz: A, B, C, . . . vagy A
1
, A
2
, A
3
, . . . ;
elem: a, b, c, . . . vagy a
1
, a
2
, a
3
, . . . ; a eleme A-nak: a ∈ A ; a nem eleme A-
nak: a / ∈ A. Halmazt megadhatunk elemeinek felsorolásával: A = ¦a, b, . . . ¦;
illetve valamilyen kitüntető tulajdonsággal: A = ¦a [ T(a)¦. Ez utóbbi
azt jelenti, hogy az A halmaz elemei azon a elemek lesznek, amelyek ren-
delkeznek a T tulajdonsággal. Például: A = ¦x [ x ∈ R, x
2
> 0¦.
1.1. Definíció. Azt a halmazt, amelynek egyetlen eleme sincs, üres hal-
maznak nevezzük. Jele: ∅.
1.2. Definíció. Az A és a B halmazok egyenlőek, ha elemeik megegyeznek,
azaz
A = B ⇐⇒ (∀x ∈ A ⇒x ∈ B) és (∀x ∈ B ⇒ x ∈ A).
Jele: A = B.
1.3. Definíció. Az A halmaz részhalmaza a B halmaznak, ha
∀x ∈ A ⇒x ∈ B.
Jele: A ⊂ B. A valódi részhalmaza B-nek, ha A ⊂ B és A = B.
1.4. Tétel. A = B ⇐⇒ A ⊂ B és B ⊂ A.
Bizonyítás. Az 1.2. és az 1.3. definíciók alapján nyilvánvaló.
1.5. Tétel. Csak egy üres halmaz létezik.
Bizonyítás. Indirekt tegyük fel, hogy A és B is üres halmazok. Ekkor A ⊂ B
és B ⊂ A teljesül, így az 1.4. tétel miatt A = B.
1.6. Definíció. Halmazrendszernek nevezzük az olyan nem üres halmazt,
melynek elemei halmazok.
11
12 1. HALMAZELMÉLET; RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK
1.7. Definíció. Egy A halmaz összes részhalmazaiból álló halmazt az A
hatványhalmazának nevezzük. Jele: 2
A
illetve P(A).
1.8. Példa. Az A = ¦x, y¦ halmaz hatványhalmaza:
2
A
=
¸
∅, ¦x¦, ¦y¦, ¦x, y¦
¸
.
1.9. Definíció. Legyen I = ∅ indexhalmaz, és ∀i ∈ I esetén adott egy A
i
halmaz. Ekkor ¦A
i
[ i ∈ I¦ indexelt halmazrendszer (vagy I-vel indexelt
halmazrendszer).
1.10. Definíció. Műveletek halmazok között:
1. A és B halmazok uniója: A∪ B = ¦x [ x ∈ A vagy x ∈ B¦;
2. A és B halmazok metszete: A∩ B = ¦x [ x ∈ A és x ∈ B¦;
3. A és B halmazok különbsége: A` B = ¦x [ x ∈ A és x / ∈ B¦.
4. Az S = ¦A
i
[ i ∈ I¦ halmazrendszer uniója:
¸
S =
¸
i∈I
A
i
= ¦x [ ∃A
i
: A
i
∈ S, x ∈ A
i
¦;
5. S = ¦A
i
[ i ∈ I¦ halmazrendszer metszete:
¸
S =
¸
i∈I
A
i
= ¦x [ ∀A
i
∈ S esetén x ∈ A
i
¦.
PSfrag replacements
A
A
A
A
B
B
B
B
A∪ B A∩ B
A\ B A ⊂ B
1.11. Definíció. Legyen X egy halmaz és A ⊂ X. Ekkor az A halmaz X-re
vonatkozó komplementerén az X ` A halmazt értjük. Jele: A vagy A
c
.
1.12. Tétel. Legyen X adott halmaz és A, B ⊂ X. Ekkor
1. A = B ⇐⇒ A = B;
2. A ⊂ B ⇐⇒ B ⊂ A;
1. HALMAZELMÉLETI ALAPFOGALMAK 13
3. A = A.
Bizonyítás. 1. Tegyük fel, hogy A = B. Ekkor
x ∈ A ⇐⇒ x / ∈ A ⇐⇒ x / ∈ B ⇐⇒ x ∈ B,
tehát A és B elemei megegyeznek, így A = B.
Fordítva, ha A = B , akkor
x ∈ A ⇐⇒ x / ∈ A ⇐⇒ x / ∈ B ⇐⇒ x ∈ B,
tehát A = B .
2. Tegyük fel, hogy A ⊂ B. Ekkor
x ∈ B ⇐⇒ x / ∈ B ⇒x / ∈ A ⇐⇒ x ∈ A,
tehát B elemei A-nek is elemei, azaz B ⊂ A.
Fordítva, ha B ⊂ A , akkor
x ∈ A ⇐⇒ x / ∈ A ⇒x / ∈ B ⇐⇒ x ∈ B,
tehát A ⊂ B.
3. x ∈ A ⇐⇒ x / ∈ A ⇐⇒ x ∈ A , tehát A = A.

1.13. Tétel. Legyen X adott halmaz és A, B, C ⊂ X. Ekkor
1. A ∪ B = B ∪ A és A ∩ B = B ∩ A, azaz a metszet- és az unióképzés
kommutatív;
2. (A∪B) ∪C = A∪(B∪C) és (A∩B) ∩C = A∩(B∩C), azaz a metszet-
és az unióképzés asszociatív;
3. A∪ (B ∩ C) = (A∪ B) ∩ (A∪ C) és A∩ (B ∪ C) = (A∩ B) ∪ (A∩ C),
azaz teljesül a disztributivitás;
4. A∪A = A és A∩A = A, azaz a metszet- és az unióképzés idempotens;
5. A∪ ∅ = A és A∩ ∅ = ∅;
6. A∪ X = X és A ∩ X = A;
7. ∅ = X és X = ∅;
8. A∪ A = X és A∩ A = ∅;
9. A∪ B = A ⇐⇒ B ⊂ A;
10. A ∩ B = A ⇐⇒ A ⊂ B.
Bizonyítás. Csak a 3. állítást igazoljuk, a többi bizonyítás hasonlóan végez-
hető. x ∈ A ∪ (B ∩ C) ⇐⇒ x ∈ A vagy x ∈ (B ∩ C) ⇐⇒ x ∈ A vagy
(x ∈ B és x ∈ C) ⇐⇒ (x ∈ A vagy x ∈ B) és (x ∈ A vagy x ∈ C) ⇐⇒
x ∈ (A ∪ B) és (A ∪ C) ⇐⇒ x ∈ (A∪ B) ∩ (A ∪ C).
14 1. HALMAZELMÉLET; RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK
1.14. Tétel (de Morgan-féle azonosságok). Legyen X adott halmaz, és
A, B ⊂ X. Ekkor
(A∪ B) = A ∩ B és (A ∩ B) = A ∪ B.
Bizonyítás. x ∈ (A ∪ B) ⇐⇒ x / ∈ (A∪ B) ⇐⇒ x / ∈ A és x / ∈ B ⇐⇒ x ∈
A és x ∈ B ⇐⇒ x ∈ A ∩ B.
PSfrag replacements
A A B B
A∪ B A∩ B
Hasonlóan igazolható a második állítás is.
2. Relációk
2.1. Definíció. Legyenek A és B tetszőleges halmazok. Rendezett elempár
alatt az (a, b) szimbólumot értjük, ahol a ∈ A és b ∈ B. Két rendezett
elempár egyenlőségét az alábbi módon definiáljuk:
(a, b) = (c, d) ⇐⇒ a = c és b = d.
2.2. Definíció. Az A és a B halmazok Descartes-féle szorzatán az
AB = ¦(a, b) [ a ∈ A, b ∈ B¦
halmazt értjük.
2.3. Tétel. Legyenek A, B és C tetszőleges halmazok. Ekkor
1. AB = ∅ ⇐⇒ A = ∅ vagy B = ∅;
2. (A ∪ B) C = (A C) ∪ (B C);
3. A(B ∪ C) = (A B) ∪ (AC);
4. (A ∩ B) C = (A C) ∩ (B C);
5. A(B ∩ C) = (A B) ∩ (AC);
6. (A ` B) C = (A C) ` (B C);
7. A(B ` C) = (A B) ` (A C);
8. B ⊂ C ⇒A B ⊂ A C;
9. AB = B A ⇐⇒ A = B.
2. RELÁCIÓK 15
Bizonyítás. A második állítást igazoljuk:
2. (x, y) ∈ (A∪B)C ⇐⇒ x ∈ (A∪B) és y ∈ C ⇐⇒ (x ∈ A vagy x ∈ B)
és y ∈ C ⇐⇒ (x ∈ A és y ∈ C) vagy (x ∈ B és y ∈ C) ⇐⇒ (x, y) ∈
(A C) ∪ (B C).
-
6
C
A B
AC B C

2.4. Definíció. Legyenek A és B halmazok. Ekkor F ⊂ AB-t az A és B
halmazok közötti (binér) relációnak nevezzük. Jele: aFb, ahol a ∈ A és b ∈
B vagy b = F(a), azaz az F reláció mellett az a elem képe b.
2.5. Definíció. Az F ⊂ AB reláció értelmezési tartománya:
D
F
˙ =¦x [ x ∈ A, ∃y ∈ B, (x, y) ∈ F¦;
értékkészlete:
R
F
˙ =¦y [ y ∈ B, ∃x ∈ A, (x, y) ∈ F¦.
2.6. Definíció. Ha D
F
= A, akkor F az A-nak B-be történő leképezése;
ha R
F
= B, akkor F egy A-ból B-re történő leképezés;
ha D
F
= A és R
F
= B, akkor F az A-nak B-re történő leképezése.
2.7. Definíció. Ha F ⊂ AB, C ⊂ A, akkor az F reláció mellett C képe:
F(C) ˙ =¦y [ y ∈ B, ∃x ∈ C, (x, y) ∈ F¦.
2.8. Definíció. Legyen F ⊂ A B reláció és C ⊂ D
F
, ekkor az F reláció
C-re való leszűkítése:
F

C
= ¦(x, y) [ (x, y) ∈ F, x ∈ C¦.
indexF

C
16 1. HALMAZELMÉLET; RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK
2.9. Definíció. Legyen F ⊂ A B reláció. Ekkor F inverze:
F
−1
˙ =¦(y, x) [ (y, x) ∈ B A, (x, y) ∈ F¦.
2.10. Következmény. Legyen F ⊂ AB reláció. Ekkor:
1. D
F
−1 = R
F
;
2. R
F
−1 = D
F
;
3. (F
−1
)
−1
= F.
2.11. Definíció. Legyenek A, B és C halmazok. Ekkor az F ⊂ AB és a
G ⊂ B C relációk kompozíciója vagy összetétele a G◦ F ⊂ AC reláció:
G◦ F ˙ =¦(x, z) [ x ∈ A, z ∈ C, ∃y ∈ B, (x, y) ∈ F, (y, z) ∈ G ¦.
2.12. Következmény. Legyenek A, B, C és D halmazok, és F ⊂ A
B, G ⊂ B C, H ⊂ C D relációk. Ekkor
1. (G◦ F)
−1
= F
−1
◦ G
−1
;
2. (F ◦ G) ◦ H = F ◦ (G◦ H).
2.13. Definíció. Legyen A egy halmaz. Az R ⊂ A A relációt rendezési
relációnak nevezzük, ha ∀x, y, z ∈ A esetén teljesülnek az alábbi tulajdon-
ságok:
1. xRx, azaz reflexív;
2. (xRy és yRx) ⇒x = y, azaz antiszimmetrikus;
3. (xRy és yRz) ⇒xRz, azaz tranzitív;
4. xRy és yRx közül legalább az egyik fennáll, azaz teljes.
Ekkor az (A, R) párt rendezett halmaznak nevezzük, és a rendezési reláció
jele: ≤ . Ha x ≤ y és x = y, akkor x < y-t írunk. Az x ≤ y illetve x < y
kifejezésekre használatos az y ≥ x, illetve y > x jelölés is.
Ha csak az 1.,2.,3. tulajdonság teljesül a relációra, akkor parciális rendezésről
vagy féligrendezésről beszélünk.
2.14. Példa. Az x ≤ y reláció [0, 1] [0, 1]-en és ennek inverze (az átló
mindkét relációhoz hozzátartozik):
0
1
1 0
1
1
x ≤ y x ≤ y inverze
2.15. Definíció. Legyen (A, R) rendezett halmaz.
2. RELÁCIÓK 17
1. Egy B ⊂ A halmazt felülről korlátosnak nevezünk, ha ∃a ∈ A úgy, hogy
∀b ∈ B esetén b ≤ a, és ekkor az a elemet a B halmaz felső korlátjának
nevezzük.
2. Egy B ⊂ A halmazt alulról korlátosnak nevezünk, ha ∃a ∈ A úgy, hogy
∀b ∈ B esetén b ≥ a, és ekkor az a elemet a B halmaz alsó korlátjának
nevezzük.
3. Egy B ⊂ A halmazt korlátosnak nevezünk, ha alulról és felülről is kor-
látos.
2.16. Definíció. 1. Egy B ⊂ A halmaz pontos felső korlátja egy olyan
a ∈ A felső korlát, amelynél kisebb felső korlátja a B-nek nincsen. Jele:
a = supB (szuprémum).
2. Egy B ⊂ A halmaz pontos alsó korlátja egy olyan a ∈ A alsó korlát,
amelynél nagyobb alsó korlátja a B-nek nincsen. Jele: a = inf B (infi-
mum).
2.17. Definíció. Egy rendezett halmazt teljesnek nevezünk, ha bármely
nem üres felülről korlátos részhalmazának létezik pontos felső korlátja.
A matematika vizsgán az egymással (közelítőleg) azonos tudású diákok
kapnak azonos jegyet. Így a diákokat öt osztályba soroljuk: 1-es, 2-es, . . . ,
5-ös tudású diákok. Ezen osztályozás alapja az ekvivalens (azonos) tudás.
2.18. Definíció. Legyen A egy halmaz. Az R ⊂ AA relációt ekvivalencia
relációnak nevezzük, ha ∀x, y, z ∈ A esetén teljesülnek az alábbi tulajdon-
ságok:
1. xRx, azaz reflexív;
2. xRy →yRx, szimmetrikus;
3. xRy és yRz →xRz, tranzitív.
Jele: a ∼ b. Ekkor azt is mondjuk, hogy a ekvivalens b-vel.
2.19. Példa. Z
+
-on (azaz a pozitív egész számok halmazán) értelmezett
aRb ˙ ⇐⇒ 5

a − b reláció ekvivalencia reláció. (5

a − b jelentése: 5 osztója
a − b-nek.) Azok a pozitív egész számok lesznek ekvivalensek egymással,
amelyek 5-tel osztva ugyanazt a maradékot adják.
2.20. Definíció. Legyen H = ∅ halmaz. Az S halmazrendszert H egy osz-
tályozásának nevezzük, ha S elemei páronként diszjunktak, és egyesítésük
H. Azaz ∀A, B ∈ S, esetén A, B ⊂ H, A ∩ B = ∅ vagy A = B; továbbá
¸
S = H.
2.21. Tétel. Ha S egy osztályozás H-n, akkor H-n megadható egy S-hez
tartozó ekvivalencia reláció. Ha H-n adott egy ekvivalencia reláció, akkor
az indukál egy osztályozást H-n.
18 1. HALMAZELMÉLET; RELÁCIÓK, FÜGGVÉNYEK
2.22. Példa. A 2.19. példában szereplő ekvivalancia reláció által indukált
osztályozás esetén (egy osztályba kerülnek az egymással ekvivalens elemek)
öt különböző osztályt kapunk. Ha pedig Z
+
-on azt az osztályozást adjuk
meg, amelynél azonos osztályba kerülnek azok az elemek, amelyek 5-tel
osztva ugyanazt a maradékot adják, és két elem akkor és csak akkor áll
relációban egymással, ha egy osztályba tartoznak, akkor megkapjuk a fenti
ekvivalencia relációt.
3. Függvények
A függvény fogalmát úgy alakítjuk ki, hogy ne lehessen "többértékű" füg-
gvényről beszélni.
3.1. Definíció. Az f ⊂ A B relációt függvénynek nevezzük, ha bármely
a ∈ A esetén egyértelműen létezik olyan b ∈ B, melyre (a, b) ∈ f.
Jelölés: f : A → B, b = f(a).
Ekkor a függvény értelmezési tartománya: A, értékkészlete: B, a függvény
képhalmaza: f(A) = ¦b [ b ∈ B, ∃a ∈ A : (a, b) ∈ f¦.
3.2. Megjegyzés. Minden függvény reláció, de nem minden reláció függ-
vény.
3.3. Definíció. Az f : A →B függvény invertálható, ha f
−1
: f(A) → A is
függvény. Ekkor f
−1
-et az f inverzfüggvényének nevezzük. Az invertálható
függvényeket kölcsönösen egyértelműnek nevezzük.
3.4. Tétel. Az f : A → B függvény akkor és csak akkor invertálható, ha
bármely a
1
, a
2
∈ A; a
1
= a
2
esetén f(a
1
) = f(a
2
).
Másképpen: ∀a
1
, a
2
∈ A : f(a
1
) = f(a
2
) ⇐⇒ a
1
= a
2
.
Bizonyítás. (a) Tegyük fel, hogy f invertálható, vagyis az f
−1
reláció füg-
gvény. Ha a
1
, a
2
∈ A, akkor (a
1
, f(a
1
)) ∈ f és (a
2
, f(a
2
)) ∈ f, így
(f(a
1
), a
1
) ∈ f
−1
, (f(a
2
), a
2
) ∈ f
−1
. Ha f(a
1
) = f(a
2
) teljesül, akkor
a
1
= f
−1
(f(a
1
)) = f
−1
(f(a
2
)) = a
2
, mivel az f
−1
függvény egyértelműen
rendeli hozzá az elemekhez a képüket.
(b) Most tegyük fel, hogy ∀a
1
, a
2
∈ A : f(a
1
) = f(a
2
) ⇐⇒ a
1
= a
2
, és
f
−1
nem függvény, azaz létezik f(a) ∈ f(A) úgy, hogy (f(a), a
1
) ∈ f
−1
,
(f(a), a
2
) ∈ f
−1
és a
1
= a
2
. Ez nyilván ellentmondás, hiszen f(a
1
) =
f(a) = f(a
2
) miatt a
1
= a
2
.

3.5. Példa. A K = ¦(x, y) [ x
2
+ y
2
= 1¦ ⊂ [−1, 1] [−1, 1] reláció nem
függvény, hisz pl. (0, 1) valamint (0, −1) is hozzá tartozik.
3. FÜGGVÉNYEK 19
Viszont az F = ¦(x, y) [ y =

1 −x
2
¦ ⊂ [−1, 1] [0, 1] reláció függvény.
Ez a függvény nem invertálható. Viszont megszorítása [0, 1]-re már invertál-
ható (és inverze önmaga).
(Csak megjegyezzük, hogy az eredeti K mint reláció inverze önmaga.)
3.6. Definíció. Legyenek f : A →B és g : B →C függvények. Ekkor a
g ◦ f ⊂ A C relációt összetett függvénynek nevezzük, f a belső függvény,
g a külső függvény.
3.7. Tétel. Legyenek f : A → B és g : B → C függvények. Ekkor az g ◦ f
reláció is függvény. Jelölés: (g ◦ f)(x) = g(f(x)).
Bizonyítás. Ha (x, z) ∈ (g ◦ f), akkor definíció szerint létezik olyan y ∈ B,
melyre (x, y) ∈ f és (y, z) ∈ g. Mivel f függvény, így y = f(x) egyértelműen
létezik, és ehhez az egyértelműen létező y-hoz egyértelműen tartozik z =
g(y) = g(f(x)), mert g is függvény. Eszerint bármely x ∈ A esetén egyér-
telműen létezik z ∈ C úgy, hogy z = (g ◦ f)(x), azaz (x, z) ∈ (g ◦ f), tehát
g ◦ f is függvény.
3.8. Definíció. Legyen f : A →B függvény. Ekkor
1. f injektív, ha bármely x, y ∈ A és x = y esetén f(x) = f(y), azaz a
függvény invertálható;
2. f szürjektív, ha f(A) = B;
3. f bijektív, ha injektív és szürjektív.
3.9. Definíció. Az A halmaz identikus függvénye: id
A
: A →A
id
A
(x) = x ∀x ∈ A.
3.10. Definíció. Az A és B halmazok ekvivalensek egymással, ha létezik a
halmazok között bijektív függvény: ∃f : A →B bijektív.
3.11. Definíció. Legyen A tetszőleges halmaz. Ekkor az f : A A → A
függvényt (binér) műveletnek nevezzük.
3.12. Definíció. Elemi függvényeknek nevezzük az alábbi négy (a valós szá-
mok halmazából a valós számok halmazába képező) függvényből:
1. f(x) = c konstans függvény;
2. f(x) = x identikus függvény;
3. f(x) = a
x
, a > 0 hatványfüggvény;
4. f(x) = sin x
összeadással, szorzással, kivonással, osztással, összetettfüggvény-képzéssel és
invertálással előállítható függvényeket.
2. fejezet
Számfogalmak
1. Valós számok
1.1. Definíció. Legyen adott egy R halmaz, és legyen rajta értelmezve két
művelet:
f
1
: RR →R, f
1
(x, y) = x +y, ∀x, y ∈ R;
f
2
: RR →R, f
2
(x, y) = x y, ∀x, y ∈ R.
Azt mondjuk, hogy (R, +, ) test, ha teljesíti az alábbi tulajdonságokat, az
úgynevezett testaxiómákat:
1. kommutativitás
x +y = y +x ∀x, y ∈ R,
x y = y x ∀x, y ∈ R,
2. asszociativitás
(x +y) +z = x + (y +z) ∀x, y, z ∈ R,
(x y) z = x (y z) ∀x, y, z ∈ R,
3. disztributivitás
x (y +z) = x y +x z ∀x, y, z ∈ R,
4. létezik zéruselem (vagy nullelem), jele: 0,
∃0 ∈ R : x + 0 = x ∀x ∈ R,
5. létezik additív inverz
∀x ∈ R esetén ∃(−x) ∈ R : x + (−x) = 0,
6. létezik egységelem, jele: 1,
∃1 ∈ R, 1 = 0 : x 1 = x ∀x ∈ R,
7. létezik multiplikatív inverz
∀x ∈ R, x = 0 esetén ∃(x
−1
) ∈ R : x (x
−1
) = 1.
21
22 2. SZÁMFOGALMAK
1.2. Definíció. Legyen adva az R testen egy ≤ rendezési reláció:
≤ ⊂ R R. Azt mondjuk, hogy (R, +, , ≤) rendezett test, ha teljesül az
alábbi két tulajdonság:
1. ha x, y ∈ R és x ≤ y, akkor x +z ≤ y +z ∀z ∈ R,
2. ha x, y ∈ R és x ≥ 0, y ≥ 0, akkor x y ≥ 0.
1.3. Definíció. Az (R, +, , ≤) rendezett test teljes, ha bármely felülről ko-
rlátos nemüres részhalmazának létezik pontos felső korlátja.
1.4. Definíció. Valós számok halmazának nevezünk egy teljes rendezett
testet. Jele: R.
1.5. Tétel. R-ben az egységelem és a nullelem egyértelműen létezik.
Bizonyítás. Indirekt tegyük fel, hogy két nullelem létezik: 0
1
és 0
2
. Ekkor
0
1
= 0
1
+ 0
2
= 0
2
+ 0
1
= 0
2
.
1.6. Megjegyzés. Mivel R-ben az összeadás és a szorzás ugyanazokkal a
műveleti tulajdonságokkal rendelkezik (úgynevezett Abel-csoportot alkot-
nak), így az additív tulajdonságokra vonatkozó bizonyítások multiplikatív
esetben hasonlóan végezhetők. Az összeadás helyét a szorzás, a nullelem
helyét az egységelem veszi át.
1.7. Tétel. Egyszerűsítési szabály.
1. Ha x, y, z ∈ R, x +y = x +z, akkor y = z.
2. Ha x, y, z ∈ R, x = 0, xy = xz, akkor y = z.
Bizonyítás. Az 1. állítást igazoljuk: y = y +0 = y +(x +(−x)) = (y +x) +
(−x) = (x+y) +(−x) = (x+z) +(−x) = (z +x) +(−x) = z +(x+(−x)) =
z + 0 = z.
1.8. Tétel. Minden R-beli elemnek egyértelműen létezik additív inverze, és
minden nem nulla valós számnak egyértelműen létezik multiplikatív inverze.
Bizonyítás. A multiplikatív esetet igazoljuk. Indirekt tegyük fel, hogy az x
nem nulla valós számnak két inverze van, azaz x x
−1
1
= 1 és x x
−1
2
= 1.
Ekkor x x
−1
1
= x x
−1
2
, így az egyszerűsítési szabály miatt x
−1
1
= x
−1
2
.
1.9. Tétel. Kivonási és osztási szabály.
1. Bármely x, y ∈ Resetén egyértelműen létezik z
1
∈ R, amelyre x = y+z
1
.
z
1
jele: x −y.
2. Bármely x, y ∈ R, y = 0 esetén egyértelműen létezik z
2
∈ R, amelyre
x = yz
2
. Ekkor z
2
-re az
x
y
jelölést használjuk.
Bizonyítás. Az 1. állításnál legyen z
1
= x + (−y).
2. TERMÉSZETES SZÁMOK, EGÉSZ SZÁMOK, RACIONÁLIS SZÁMOK 23
(a) Mivel y +z
1
= y +x + (−y) = (y + (−y)) +x = 0 +x = x, így létezik
x −y.
(b) Ha z
1
és z
2
esetén is teljesül, hogy y + z
1
= x = y + z
2
, akkor az
egyszerűsítési szabály miatt z
1
= z
2
, tehát x −y egyértelműen létezik.

1.10. Tétel. Bármely x ∈ R esetén −(−x) = x, és ha x = 0, (x
−1
)
−1
= x.
(−x) jele: −x és x
−1
jele:
1
x
.
Bizonyítás. Az additív inverz tulajdonsága miatt (−x) + x = 0 és (−x) +
(−(−x)) = 0, így az egyszerűsítési szabály miatt x = −(−x).
1.11. Tétel. Legyen x, y ∈ R. Ekkor xy = 0 ⇐⇒ x = 0 vagy y = 0.
Bizonyítás. (a) Tegyük fel, hogy x = 0. Ekkor
xy = 0 + 0y = 0y = (0 + 0)y = 0y + 0y,
és az egyszerűsítési szabály miatt 0 = 0y.
(b) Most indirekt tegyük fel, hogy x = 0, y = 0, de xy = 0. Mivel nem nulla
számoknak létezik multiplikatív inverzük, így az (a) részben bizonyított
állítás felhasználásával:
0 = (xy)
....
0
y
−1
x
−1
= x(yy
−1
)
. .. .
1
x
−1
= xx
−1
= 1,
az ellentmondás oka az x, y = 0 feltétel.

2. Természetes számok, egész számok, racionális
számok
2.1. Definíció. Az N ⊂ Rhalmazt a természetes számok halmazának nevez-
zük, ha rendelkezik a következő tulajdonságokkal:
1. 1 ∈ N,
2. ∀n ∈ N =⇒n + 1 ∈ N,
3. ∀n ∈ N, n −1 ∈ N ⇐⇒ n = 1,
4. teljes indukció elve: ha M ⊂ N olyan, hogy
1 ∈ M,
m ∈ M =⇒m+ 1 ∈ M,
akkor M = N .
2.2. Tétel. A természetes számok halmaza rendelkezik a következő két tu-
lajdonsággal:
24 2. SZÁMFOGALMAK
1. N ⊂ R felülről nem korlátos ,
2. archimedeszi tulajdonság: ∀x ∈ R, x ≥ 0 és ∀y ∈ R esetén ∃n ∈ N :
y < nx.
2.3. Megjegyzés. Az archimedeszi tulajdonság az 1. állítás következménye.
Eszerint létezik n ∈ N :
x
y
< n, amiből y < nx.
2.4. Definíció. Azokat a valós számokat, amelyek előállnak két természetes
szám különbségeként, egész számoknak nevezzük:
Z ˙ =¦x [ x ∈ R, ∃m, n ∈ N : x = m−n¦.
2.5. Definíció. Legyen x ∈ R és n ∈ N. Ekkor
1. x
1
˙ =x,
2. x
n
˙ =x
n−1
x, ha n = 1,
3. x
−n
˙ =
1
x
n
, ha x = 0,
4. x
0
˙ =1, ha x = 0.
2.6. Definíció. Azokat a valós számokat, amelyek előállnak két egész szám
hányadosaként, racionális számoknak nevezzük:
Q˙ =

x [ x ∈ R, ∃p, q ∈ Z, q = 0 : x =
p
q

2.7. Definíció. Az R` Q halmaz elemeit irracionális számoknak nevezzük.
2.8. Megjegyzés. 1. Q test, hiszen könnyen látható, hogy a racionális
számok összege, szorzata, additív inverze és multiplikatív inverze is
racionális szám.
2. R ` Q nem üres halmaz, azaz létezik olyan valós szám, amely nem
racionális szám. Ha például a

2 racionális szám lenne, akkor léteznének
olyan p és q egész számok, melyekre

2 =
p
q
, ahol p és q legnagyobb közös osztója 1.
Ekkor 2q
2
= p
2
lenne, így q osztója volna p-nek, ami ellentmond annak,
hogy p és q relatív prímek.
2.9. Definíció. Bevezetjük az alábbi elnevezéseket:
1. R
+
˙ =¦x [ x ∈ R, x > 0¦: pozitív valós számok halmaza,
2. ¦x [ x ∈ R, x ≥ 0¦: nem negatív számok halmaza,
3. R

˙ =¦x [ x ∈ R, x < 0 ¦: negatív valós számok halmaza,
4. ¦x [ x ∈ R, x ≤ 0¦: nem pozitív valós számok halmaza.
2. TERMÉSZETES SZÁMOK, EGÉSZ SZÁMOK, RACIONÁLIS SZÁMOK 25
2.10. Definíció. Legyen x ∈ R. Ekkor x abszolút értékét az alábbi módon
definiáljuk:
[x[ =

x ha x ≥ 0,
−x ha x < 0.
2.11. Tétel. Az abszolút érték tulajdonságai: x, y ∈ R esetén
1. [ −x[ = [x[,
2. [xy[ = [x[[y[,
3.

x
y

=
[x[
[y[
4. [x +y[ ≤ [x[ +[y[,
5. [[x[ −[y[[ ≤ [x −y[.
2.12. Definíció. Legyen x, y ∈ R. A d(x, y) = [x −y[ valós számot az x és
az y számok távolságának nevezzük. A d : RR →R függvényt metrikának
nevezzük R-en.
2.13. Tétel. Ad metrika rendelkezik a következő tulajdonságokkal. Bármely
x, y, z ∈ R esetén:
1. d(x, y) ≥ 0,
d(x, y) = 0 ⇐⇒ x = y, (nem negativitás);
2. d(x, y) = d(y, x), (szimmetria);
3. d(x, y) ≤ d(x, z) +d(z, y), (háromszög-egyenlőtlenség).
2.14. Megjegyzés. Az a, b végpontú intervallumokra a következő jelöléseket
vezetjük be:
1. ]a, b[= ¦x [ x ∈ R, a < x < b¦,
2. ]a, b] = ¦x [ x ∈ R, a < x ≤ b¦,
3. [a, b[= ¦x [ x ∈ R, a ≤ x < b¦,
4. [a, b] = ¦x [ x ∈ R, a ≤ x ≤ b¦,
2.15. Definíció. Az a ∈ R szám δ > 0 sugarú nyílt gömbkörnyezetén az
alábbi halmazt értjük:
k(a, δ) = ¦x [ x ∈ R, d(a, x) < δ¦.
2.16. Definíció. Az ¦[a
i
, b
i
]¦ ⊂ R, i ∈ N, indexelt halmazrendszert egymásba
skatulyázott intervallumrendszernek nevezzük, ha a
i
≤ a
i+1
, b
i+1
≤ b
i
∀i ∈
N (azaz [a
i+1
, b
i+1
] ⊂ [a
i
, b
i
] ∀i ∈ N).
26 2. SZÁMFOGALMAK
2.17. Tétel (Cantor-féle metszettétel). Legyen ¦[a
i
, b
i
]¦ ⊂ R, i ∈ N
egymásba skatulyázott zárt intervallumrendszer. Ekkor

¸
i=1
[a
i
, b
i
] = ∅.
2.18. Definíció. A H ⊂ R halmaz mindenütt sűrű R-ben, ha ∀x, y ∈ R,
x = y, x < y esetén létezik h ∈ H, melyre x < h < y .
2.19. Megjegyzés. A racionális számok, valamint az irracionális számok
halmaza mindenütt sűrű R- ben.
2.20. Tétel. Bármely x ∈ R, x ≥ 0 és n ∈ N esetén egyértelműen létezik
y ∈ R és y ≥ 0, melyre y
n
= x.
2.21. Definíció. Legyen x ∈ R, x ≥ 0 és n ∈ N. Azt az egyértelműen
létező y ∈ R nem negatív számot, melyre y
n
= x teljesül, az x valós szám
n-edik gyökének nevezzük. Jele:
n

x = y vagy x
1
n
= y.
2.22. Definíció. Legyen n ∈ N páratlan és x ∈ R tetszőleges. Ha x < 0,
akkor
n

x = x
1
n
˙ =−
n

−x.
2.23. Definíció. Legyen x ∈ R, r ∈ Q és r =
m
n
, m ∈ Z, n ∈ N. Ekkor
x
r
˙ =
n

x
m
, ha ez az előbbiek alapján értelmezhető.
2.24. Definíció. Ha S ⊂ R felülről nem korlátos, akkor supS ˙ =∞ és ha
S ⊂ R alulról nem korlátos, akkor inf S ˙ =−∞. Ha ezzel a két szimbólummal
kibővítjük a valós számok halmazát, akkor az így kapott halmazt bővített
valós számok halmazának nevezzük:
R
b
= R∪ ¦∞¦ ∪ ¦−∞¦.
2.25. Megjegyzés. R
b
nem test.
3. Komplex számok
3.1. Definíció. Tekintsük a valós számokból képzett (a, b) számpárok hal-
mazát. Ezen a halmazon értelmezzük a szorzás és az összeadás műveletét az
alábbi módon:
(a, b) + (c, d) ˙ =(a +c, b +d),
(a, b)(c, d) ˙ =(ac −bd, bc +ad).
A valós számpárok halmazát ezen két művelettel ellátva (C, +, )-ral jelöljük
3. KOMPLEX SZÁMOK 27
és elemeit komplex számoknak nevezzük. Ha z ∈ C és z = (a, b), akkor
a Re(z) ˙ =a számot a komplex szám valós részének nevezzük, és Im(z) ˙ =b a
komplex szám képzetes (imaginárius) része.
3.2. Következmény. Két komplex szám akkor és csak akkor egyenlő, ha a
valós és a képzetes részük is megegyezik, vagyis
(a, b) = (c, d) ⇐⇒ a = c, b = d.
3.3. Tétel. C test.
Bizonyítás. 1. Additív tulajdonságok: ∀(a, b), (c, d), (e, f) ∈ C esetén
(a) (a, b) + (c, d) = (a +c, b +d) = (c, d) + (a, b), kommutativitás,
(b)

(a, b) + (c, d)

+ (e, f) = (a +c +e, b +d +f) = (a, b) +

(c, d) +
(e, f)

, asszociativitás,
(c) (a, b) + (0, 0) = (a, b), létezik nullelem,
(d) (a, b) + (−a, −b) = (0, 0), létezik additív inverz.
2. Multiplikatív tulajdonságok: ∀(a, b), (c, d), (e, f) ∈ C esetén
(a) (a, b)(c, d) = (ac −bd, bc +ad) = (c, d)(a, b), kommutativitás,
(b)

(a, b)(c, d)

(e, f) =

(ac − bd)e − (bc + ad)f, (ac − bd)f + (bc +
ad)e

= (a, b)

(c, d)(e, f)

, asszociativitás,
(c) (a, b)(1, 0) = (a, b), létezik egységelem,
(d) ha (a, b) = (0, 0), akkor (a, b)

a
a
2
+b
2
,
−b
a
2
+b
2

= (1, 0), létezik
multiplikatív inverz.
3. Disztributivitás: ∀(a, b), (c, d), (e, f) ∈ C esetén

(a, b) + (c, d)

(e, f) = (a +c, b +d)(e, f) =

(a +c)e −(b +d)f, (a +c)f + (b +d)e

= (a, b)(e, f) + (c, d)(e, f).

3.4. Megjegyzés. A valós számok tekinthetők úgy, mint 0 képzetes részű
komplex számok, hiszen a Φ : R → C, a → (a, 0) leképezés injektív. Ez
a leképezés egy beágyazása R-nek C-be. Könnyen meggyőződhetünk arról,
hogy a komplex számokra definiált műveletek az (a, 0) alakú számokon az
eredeti (valós számokon értelmezett) összeadást illetve szorzást adják.
Ezen megjegyzés alapján az (a, 0) alakú komplex számot gyakran csak
a-val jelöljük (a ∈ R). Speciálisan a (0, 0) nullelemet 0-val.
3.5. Definíció. Az i = (0, 1) komplex számot képzetes egységnek nevezzük.
3.6. Tétel. i
2
= −1
Bizonyítás. (0, 1)(0, 1) = (0 −1, 0 + 0) = (−1, 0).
28 2. SZÁMFOGALMAK
3.7. Tétel. Minden (a, b) komplex szám megadható az a +ib algebrai írás-
módban.
Bizonyítás. A kétféle megadás egyenértékű, hiszen
a +ib = (a, 0) + (0, 1)(b, 0) = (a, b).
3.8. Definíció. Egy z ∈ C , z = a +ib szám konjugáltja: z ˙ =a −ib.
3.9. Megjegyzés. z = a+ib-re zz = a
2
+b
2
. Ez alapján a z-vel való osztás
a konjugálttal történő bővítéssel végezhető el. Pl. w = c + id jelöléssel (ha
z = 0)
wz
−1
=
w
z
=
wz
zz
=
wz
a
2
+b
2
. . .
a formális számolás.
3.10. Tétel. A konjugálás tulajdonságai. Minden z, w ∈ C esetén
1. z +w = z +w,
2. zw = z w,
3. z +z = 2Re(z),
4. z −z = 2iIm(z),
5. zz ≥ 0 ; zz = 0 ⇐⇒ z = 0.
3.11. Definíció. Egy z ∈ C szám abszolút értékén a [z[ =

zz nem negatív
valós számot értjük. Ekkor [z[ =

a
2
+b
2
.
3.12. Tétel. Az abszolút érték tulajdonságai:
1. 0 ≤ [z[
és [z[ = 0 ⇐⇒ z = 0,
2. [z[ = [z[,
3. [zw[ = [z[[w[,
4. [Re(z)[ ≤ [z[,
5. [Im(z)[ ≤ [z[,
6. [z +w[ ≤ [z[ +[w[.
Bizonyítás. Az 1-5. állítások nyilvánvalóak. A háromszög-egyenlőtlenség
(azaz 6.) bizonyítása:
[z+w[
2
= (z+w)(z +w) = (z+w)(z+w) = zz+zw+wz+ww = [z[
2
+[w[
2
+
zw +wz = [z[
2
+[w[
2
+ 2Re(zw) ≤ [z[
2
+[w[
2
+ 2[z[[w[ = ([z[ +[w[)
2
.
3.13. Megjegyzés. A komplex számok halmaza és az Euklideszi sík pontjai
között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létezik: a z = a + bi komplex
számnak a sík (a, b) pontját (vektorát) feleltetjük meg. Ekkor a komplex
számok összeadása éppen a megfelelő vektorok összeadását jelenti. Továbbá
3. KOMPLEX SZÁMOK 29
z abszolút értéke éppen az (a, b) vektor hossza.
-
6
*
Re
Im
z=(a,b)
a
b
1
i
φ
a = [z[ cos φ
b = [z[ sin φ
z = a +ib = [z[(cos φ +i sin φ)
Látható, hogy egy komplex számot egyértelműen meghatároz a hossza (ab-
szolút értéke) és a valós tengellyel bezárt szöge. Az így kapott, úgynevezett
trigonometrikus alak igen hasznos a hatványozás és a gyökvonás szempont-
jából.
3.14. Definíció. Egy z ∈ C szám trigonometrikus alakjának nevezzük a
z = [z[(cos φ+i sin φ) alakot, ahol φ a z argumentuma, azaz a valós tengellyel
bezárt szöge.
3.15. Következmény. 1. Ha z ∈ C, z = a+ib = [z[(cos φ+i sin φ), akkor
φ = arccos(a/[z[) = arcsin(b/[z[).
2. Ha z = [z[(cos φ +i sin φ) és w = [w[(cos ψ +i sin ψ), akkor
z = w ⇐⇒ [z[ = [w[ és φ = ψ + 2kπ, k ∈ Z.
3.16. Tétel. Műveletek trigonometrikus alakú komplex számokkal:
1. z
1
z
2
= [z
1
[(cos φ
1
+i sinφ
1
)[z
2
[(cos φ
2
+i sin φ
2
) = [z
1
[[z
2
[(cos(φ
1

2
)+
i sin(φ
1

2
));
2.
z
1
z
2
=
[z
1
[(cos φ
1
+i sin φ
1
)
[z
2
[(cos φ
2
+i sin φ
2
)
=
[z
1
[
[z
2
[
(cos(φ
1
−φ
2
) +i sin(φ
1
−φ
2
)),
ha z
2
= 0;
3. z
n
=

[z[(cos φ +i sin φ)

n
= [z[
n
(cos(nφ) +i sin(nφ));
4.
1
z
=
1
[z[(cos φ +i sin φ)
=
1
[z[
(cos(−φ) +i sin(−φ)), ha z = 0.
Bizonyítás. Az 1. állítás bizonyítása:
z
1
z
2
= [z
1
[[z
2
[(cos φ
1
cos φ
2
−sin φ
1
sin φ
2
+i(sin φ
1
cos φ
2
+ cos φ
1
sinφ
2
) =
[z
1
[[z
2
[(cos(φ
1

2
)+i sin(φ
1

2
)) a trigonometrikus függvényekre vonatkozó
30 2. SZÁMFOGALMAK
addíciós képletek alapján.
A többi állítás ennek következménye, hiszen
z
1
z
= 1 = (cos 0

+i sin 0

) alapján adódik a 4. képlet;
z
1
z
2
= z
1
1
z
2
alapján a 2. összefüggés;
z
n
= z z z miatt pedig 3.
3.17. Példa. Az i
2
= −1 egyenlőség bizonyítása trigonometrikus alakban:
ii = (cos
π
2
+i sin
π
2
)(cos
π
2
+i sin
π
2
) = (cos π +i sin π) = −1.
3.18. Definíció. Egy z ∈ C szám n-edik gyökének nevezzük a w ∈ C szá-
mot, ha w
n
= z.
3.19. Példa. Az 1 komplex szám n-edik gyökeit n-edik egységgyököknek
nevezzük. Ha például z = [z[(cos φ + i sin φ) harmadik egységgyök, akkor
z
3
= 1, azaz
z
3
= [z[
3
(cos(3φ) +i sin(3φ)) = (cos 0

+i sin 0

).
Ezek szerint [z[ = 1 és 3φ = 0

+ 2kπ, k ∈ Z. Három különböző megoldás
van, k = 0, 1, 2 esetén az alábbi gyökök adódnak:
-
6
-
/
o
z
2
z
3
z
1
z
1
= cos 0

+i sin 0

,
z
2
= cos
0

+ 2π
3
+i sin
0

+ 2π
3
,
z
3
= cos
0

+ 4π
3
+i sin
0

+ 4π
3
.
Az n-edik egységgyökök a komplex számsíkon egy origó középpontú szabá-
lyos n-szög csúcsaiban helyezkednek el. Egy z = 0 komplex számnak n darab
n-edik gyöke van.
3.20. Tétel. Egy z ∈ C, z = 0, z = [z[(cos φ+i sinφ) komplex szám n-edik
gyökei:
w
1,2,...,n
=
n

[z[

cos
φ + 2kπ
n
+i sin
φ + 2kπ
n

,
ahol k = 0, 1, . . . , n −1.
3.21. Megjegyzés. Ismert, hogy az ax
2
+ bx + c = 0 alakú valós együtt-
hatós másodfokú egyenletnek negatív diszkrimináns esetén nincsenek valós
megoldásai. A komplex számok halmazán azonban mindig megoldható az
4. ALGEBRAI STUKTÚRÁK 31
egyenlet, hiszen a negatív számoknak is van két komplex gyökük, így alkal-
mazható a megoldóképlet.
Például az x
2
+ 2x + 3 = 0 egyenlet megoldásai:
x
1,2
=
−2 +

−8
2
= −1 +

2

−1 = −1 ±i

2,
hiszen a −1 négyzetgyökei az i és a −i. Elmondható tehát, hogy mindig
léteznek x
1
, x
2
∈ C komplex számok úgy, hogy
ax
2
+bx +c = a(x −x
1
)(x −x
2
).
Ekkor a fenti egyenlet két megoldása x
1
és x
2
.
Általánosabban, minden a
n
x
n
+ + a
1
x + a
0
n-edfokú polinom esetén
léteznek x
1
, . . . , x
n
komplex számok úgy, hogy
a
n
x
n
+ +a
1
x +a
0
= a
n
(x −x
1
) (x −x
n
).
Tehát minden n-edfokú polinomnak létezik n darab gyöke (nem feltétlenül
különbözőek).
Legyenek az a
n
x
n
+ +a
1
x+a
0
= 0 egyenlet együtthatói valós számok.
Ekkor ha egy komplex szám megoldása az egyenletnek, akkor a szám kon-
jugáltja is megoldás, hiszen az egyenlet mindkét oldalának konjugáltját véve
a
n
x
n
+ +a
1
x+a
0
= 0 adódik, mivel valós szám konjugáltja önmaga. En-
nek következménye, hogy páratlan fokszámú valós együtthatós polinomnak
mindig létezik legalább egy valós gyöke.
4. Algebrai stuktúrák
Csak kétváltozós (azaz binér) műveletekkel fogunk dolgozni. (Valójában
léteznek tetszőleges n-változós műveletek is (n = 0, 1, 2, . . . ).)
4.1. Definíció. Algebrai struktúrán egy, legalább egy művelettel ellátott S
halmazt értünk. Ha a halmaz az összeadás műveletével van ellátva, akkor
(S, +)-t additív struktúrának nevezzük, ha a halmaz a szorzás műveletével
van ellátva, akkor azt mondjuk, hogy (S, ) egy multiplikatív struktúra.
4.2. Definíció. Bevezetjük az alábbi jelöléseket:
T
1
: kommutativitás,
T
2
: asszociativitás,
T
3
: létezik neutrális elem (összeadás esetén nullelem, szorzásnál egységelem),
T
4
: létezik inverz,
T
5
: nullosztómentesség (∀x, y ∈ S : xy = 0 ⇐⇒ x = 0 vagy y = 0),
T
6
: disztributivitás.
32 2. SZÁMFOGALMAK
Vannak egyműveletes struktúrák (félcsoport, csoport, Abel-csoport), és két-
műveletes struktúrák (gyűrű, integritástartomány, test). A különböző alge-
brai struktúrákat az alábbi táblázatokban foglaljuk össze:
egyműveletes struktúrák
név definiáló tulajdonságok példák
félcsoport T
2
(N, ), (N, +)
csoport T
2
, T
3
, T
4
(Q` ¦0¦, ), (Z, +)
Abel-csoport T
1
, T
2
, T
3
, T
4
(Q` ¦0¦, ), (Z, +)
kétműveletes struktúrák, (S, +, )
név definiáló tulajdonságok példák
gyűrű (S, +) Abel-csoport, (S, ) félcsoport, T
6
(Z, +, )
integritástartomány (S, +, ) gyűrű, (S, ) : T
1
, T
3
, T
5
(Z, +, )
test (S, +), (S ` ¦0¦, ) Abel-csoport, T
6
Q, R, C
A testaxiómák pontos leírását lásd az 1. szakaszban. A táblázatban az
(S ` ¦0¦, ) jelölés csak arra utal, hogy a 0-elemnek nincs multipikatív in-
verze.
Későbbi tanulmányokban hasznos még a következő két algebrai struktúra.
Legyen H egy legalább kételemű halmaz, és legyen H-n értelmezve az unió
(∪), a metszet (∩) és a komplementer (

) képzés.
4.3. Definíció. A (H, ∪, ∩) algebrai struktúrát hálónak nevezzük, ha
1. (H, ∪) kommutatív félcsoport,
2. (H, ∩) kommutatív félcsoport,
3. érvényesek az úgynevezett elnyelési törvények, azaz
a, b ∈ H =⇒ a ∩ (a ∪ b) = a; a ∪ (a ∩ b) = a.
4.4. Definíció. A (H, ∪, ∩) hálót Boole-algebrának nevezzük, ha tartal-
mazza a zéruselemet (∅), tartalmazza az egységelemet (H), és érvényes az
∪, ∩ műveletekre a disztributivitás, és H minden elemének létezik komple-
mentere.
4.5. Példa. Boole-algebra egy A halmaz üres részhalmazainak (2
A
vagy
P(A)) hálója, ahol a zéruselem az üres halmaz, az egységelem pedig maga
az A, továbbá ∀X ⊂ A-ra X ⊂ A.
5. Számosságok
A hétköznapi életben, amikor egy (véges) halmaz elemeit megszámoljuk,
akkor 1 −1 értelmű leképezést létesítünk az illető halmaz és az ¦1, 2, . . . , n¦
5. SZÁMOSSÁGOK 33
halmaz között (ahol n valamely természetes szám). Azt pedig, hogy két hal-
maz elemei száma egyenlő, eldönthetjük úgy is, ha elemeiket párba rakjuk.
A pontos matematikai fogalmak a következők.
5.1. Definíció. Az A és a B halmazok egyenlő számosságúak, ha létezik
közöttük bijektív leképezés. Jele: A ∼ B.
5.2. Definíció. Az A halmaz számossága nagyobb, mint a B halmaz szá-
mossága, ha számosságuk nem egyenlő, és létezik olyan C halmaz, melynek
számossága egyenlő B számosságával és C ⊂ A .
5.3. Definíció. Az A halmaz véges, más szóval véges számosságú, ha A = ∅
vagy létezik n ∈ N úgy, hogy A ∼ ¦1, 2, . . . , n¦.
5.4. Definíció. Az A halmaz végtelen más szóval végtelen számosságú ha
nem véges.
5.5. Definíció. Az A halmaz megszámlálhatóan végtelen, ha A ∼ N. Ennek
a számosságnak a jele: ℵ
0
. (Az ℵ (alef) betű a héber ábécé első betűje, ezt
a jelölést G. Cantor vezette be.)
5.6. Definíció. A A halmaz megszámlálható, ha véges vagy megszámlál-
hatóan végtelen.
5.7. Tétel. Ha az ¦A
i
[ i ∈ I, I = ∅¦ indexelt halmazrendszer olyan,
hogy minden i esetén A
i
megszámlálhatóan végtelen, és I megszámlálhatóan
végtelen, akkor
¸
i∈I
A
i
is megszámlálhatóan végtelen.
5.8. Tétel. A racionális számok számossága megszámlálhatóan végtelen.
Bizonyítás. Legyen A
n
=

m
n
[ m ∈ Z
¸
, n ∈ N, ekkor Q =

¸
n=1
A
n
, tehát
az 5.7. tétel miatt megszámlálhatóan végtelen, hiszen A
n
bármely n esetén
megszámlálhatóan végtelen.
5.9. Tétel. A valós számok számossága nagyobb, mint a racionális számok
számossága.
Bizonyítás. Indirekt tegyük fel, hogy R megszámlálható. Ekkor a [0, 1] zárt
intervallum is megszámlálható, azaz létezik kölcsönösen egyértelmű megfelel-
tetés N és [0, 1] elemei között. írjuk fel a megfeleltetés sorrendjében a [0, 1]
elemeit tizedestört alakban:
1 →0, a
11
a
12
a
13
. . .
2 →0, a
21
a
22
a
23
. . .
3 →0, a
31
a
32
a
33
. . .
34 2. SZÁMFOGALMAK
.
.
.
Itt a
11
, a
12
, . . . számjegyeket jelölnek, a véges tizedestörteket végtelen sok
nullával egészítjük ki. A feltevés szerint [0, 1] valamennyi eleme fel van
sorolva. Legyen
b
i
=

5, ha a
ii
= 5,
4, ha a
ii
= 5,
és tekintsük a b = 0, b
1
b
2
b
3
. . . számot. Ez a szám nincs benne a fenti
felsorolásban, mivel mindegyiktől különböző. Ez ellentmondás, így R nem
megszámlálható. Ebből következik az állítás.
5.10. Definíció. A valós számok, illetve a vele ekvivalens halmazok szá-
mosságát kontinuum számosságnak nevezzük. Jele: c
5.11. Következmény. Az irracionális számok számossága kontinuum.
5.12. Definíció. Azokat a komplex számokat, amelyek előállnak valamely
a
n
x
n
+a
n−1
x
n−1
+ +a
1
x +a
0
= 0, a
i
∈ Z, a
n
= 0, n ∈ N,
n-edfokú egész együtthatós algebrai egyenlet gyökeként, algebrai számoknak
nevezzük.
5.13. Példa. Minden racionális szám algebrai szám, hiszen gyöke egy első-
fokú egész együtthatós algebrai egyenletnek;
pl.
3
5
megoldása az 5x −3 = 0 egyenletnek.
5.14. Tétel. Egy n-ed fokú egész együtthatós algebrai egyenletnek legfel-
jebb n darab gyöke van C-ben.
5.15. Tétel. Az algebrai számok halmaza bővebb, mint a racionális számok
halmaza.
Bizonyítás. Minden racionális szám algebrai szám, de van olyan algebrai
szám amely nem racionális. Például
n

p
q
gyöke a qx
n
−p = 0 egyenletnek,
de általában nem racionális (lásd

2).
5.16. Tétel. Nem minden komplex szám algebrai.
Bizonyítás. Elegendő belátni, hogy megszámlálható sok algebrai szám van,
hiszen a komplex számok számossága kontinuum. Az algebrai számok az
a
n
x
n
+a
n−1
x
n−1
+ +a
1
x +a
0
, a
i
∈ Z, a
n
= 0, n ∈ N,
6. KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK 35
egyenlet gyökei. Legyen
h = [a
n
[ +[a
n−1
[ +. . . [a
0
[ +n, n ∈ N.
Minden h-hoz csak véges sok algebrai egyenlet tartozik, és minden algebrai
egyenletnek csak véges sok gyöke van. Mivel megszámlálható sok véges
elemszámú halmaz uniója is megszámlálható, így
¦algebrai számok} =
¸
h∈N
¦z ∈ C [ a
n
z
n
+ +a
1
z +a
0
= 0 és [a
n
[ + +[a
0
[ +n = h¦
megszámlálható halmaz.
5.17. Definíció. A nem algebrai számokat transzcendens számoknak nevez-
zük.
5.18. Megjegyzés. Léteznek transzcendens számok, ilyen például a π és e.
6. Kombinatorikai alapfogalmak
6.1. Definíció. Ismétlés nélküli permutációnak nevezzük n darab különböző
elem egy rögzített sorrendjét. Jelölés: felsoroljuk az n darab elemet, és alá
írjuk őket a permutáció sorrendjében, például

1 2 3
2 3 1

.
6.2. Tétel. Az összes lehetséges permutációk száma n különböző elem es-
etén: P
n
= n!. (Az f(n) = n! = 1 2 3 n (n ∈ N) előírással értelmezett
függvényt faktoriális függvénynek nevezzük, ahol 0! = 1, 1! = 1, 2! = 2,
3! = 6, . . . , 10! = 3628800, . . . .)
Bizonyítás. Az elemek száma szerinti teljes indukciót alkalmazunk, n = 1
esetén nyilván igaz, egy elemnek egy sorrendje van: P
1
= 1! = 1. Tegyük
fel, hogy n-re igaz, azaz P
n
= n!, Ezt felhasználva bizonyítsuk be, hogy
ekkor n + 1-re is igaz a tétel. Ha adott n elem egy rögzített sorrendje,
(a
1
, a
2
, . . . , a
n
), akkor az n+1-edik elem elhelyezésére az alábbi lehetőségek
adódnak:
(, a
1
, a
2
, . . . , a
n
), (a
1
, , a
2
, . . . , a
n
), . . . , (a
1
, a
2
, . . . , a
n
, ),
összesen n + 1 darab. Mivel az indukciós feltevés szerint n elem permutá-
cióinak száma n!, így P
n+1
= (n + 1)P
n
= (n + 1)n! = (n + 1)!.
36 2. SZÁMFOGALMAK
6.3. Példa. Egy kártyapakli megkeverése a 32 lap egy permutációja, és
32! ≈ 2, 63 10
35
számú különböző sorrend létezik.
6.4. Definíció. Ismétléses permutációnak nevezzük n elem egy rögzített
sorrendjét, ha az n darab elem közül l
1
, l
2
, . . . , l
k
darab rendre egyenlő.
Ekkor l
1
+l
2
+ +l
k
= n, például:
3 . . . 3
. .. .
l
1
4 . . . 4
. .. .
l
2
... 6 . . . 6
. .. .
l
k
.
6.5. Tétel. Legyen n elem közül l
1
, l
2
, . . . , l
k
darab rendre egyforma. Ekkor
ezen elemek összes lehetséges ismétléses permutációinak száma:
P
n;l
1
,...,l
k
=
n!
l
1
! l
k
!
.
Bizonyítás. Ha tekintjük az elemek ismétlés nélküli permutációit, akkor ezek
között több egyforma is szerepel, mivel az azonos elemeket egymás között
cserélgetve a permutáció nem változik. Például az l
1
darab egyforma elem
egymás közti permutációinak száma l
1
!,. . . , az l
k
darab egyforma elem ese-
tén pedig l
k
!. Ha ezek szorzatával elosztjuk az ismétlés nélüli permutációk
számát, megkapjuk az isméléses permutációk számát:
n!
l
1
! l
k
!
.
6.6. Példa. Ha úgy keverünk össze egy kártyapaklit, hogy csak a színeket
vesszük figyelembe, akkor négyféle lap lesz (piros, zöld, tök, makk), és min-
degyikből 8 darab van a pakliban. Ez a 32 lap egy ismétléses permutációja,
és az összes különböző sorrend száma: P
n;8,8,8,8
=
32!
8!8!8!8!
6.7. Definíció. Tekintsünk n darab különböző elemet, ezekből kiválasztva
k darab rendezett elemet, az n elem egy k-adosztályú ismétlés nélküli vari-
ációját kapjuk.
6.8. Tétel. Az összes lehetséges ismétlés nélküli k-adosztályú variációk száma
n különböző elem esetén:
V
k
n
= n(n −1) . . . (n −(k −1)) =
n!
(n −k)!
.
Bizonyítás. A bizonyítást rögzített n mellett k szerinti teljes indukcióval
végezzük, k = 1 esetén n darab elemből 1-et kell kiválasztanunk, ezt n-
féleképpen tehetjük meg, tehát: V
1
n
= n. Most tegyük fel, hogy k-ra igaz az
6. KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK 37
állítás, és bizonyítsunk k + 1-re. Ha kiválasztunk k darab elemet, a k + 1-
edik elem kiválasztására már csak n − k lehetőség adódik, tehát V
k+1
n
=
(n −k)V
k
n
.
A definíciók alapján a permutáció a variáció speciális esete: P
n
= V
n
n
6.9. Példa. Ha egy futóversenyen 10 ember áll rajthoz, akkor az első három
helyezett a 10 ember egy 3-adosztályú ismétlés nélküli variációja, és összesen
V
3
10
= 10 9 8 féleképpen állhatnak fel a dobogóra a versenyzők.
6.10. Definíció. Ha n darab különböző elemből úgy választunk ki k darabot,
hogy egy elemet többször is választhatunk és a sorrend számít, akkor az n
elem egy k-adosztályú ismétléses variációját kapjuk.
6.11. Tétel. Az összes lehetséges k-adosztályú ismétléses variációk száma
n különböző elem esetén:
V
k
n,ism
= n
k
.
Bizonyítás. A k darab hely mindegyikére n lehetőség közül választhatunk,
tehát V
k
n,ism
= n n = n
k
.
6.12. Példa. A totó-szelvény kitöltése 3 darab elem (13+1)-edosztályú is-
métléses variációja, összesen V
14
3
= 3
14
−féleképpen tölthetjük ki.
6.13. Definíció. Ha n elemből kiválasztunk k darabot úgy, hogy a sorrend
nem számít, akkor az n elem k-adosztályú ismétlés nélküli kombinációját
kapjuk.
6.14. Tétel. Az összes lehetséges k-adosztályú ismétlés nélküli kombináció
n elem esetén:
C
k
n
=
n!
k!(n −k)!
=

n
k

.
Az

n
k

számokat binomiális együtthatóknak nevezzük,

n
k

-t "n alatt a
k"-nak mondjuk.
Bizonyítás. Az n elem ismétlés nélküli k-adosztályú variációi között k! számú
van, melyekben ugyanazok az elemek szerepelnek, csak más sorrendben.
Ezek mind ugyanazt a kombinációt állítják elő, tehát:
C
k
n
=
V
k
n
k!
=

n
k

.

38 2. SZÁMFOGALMAK
A kombináció az ismétléses permutáció speciális esete: C
k
n
= P
n;k,n−k
.
Ez nemcsak abból vezethető le, hogy mindkettő

n
k

-val egyenlő, hanem a
definícióból is. Ugyanis C
k
n
n elemből k darab kiválasztásainak a száma. A
kiválasztást úgy végezzük el, hogy a felsorakoztatott n elemből k darabot
1-essel, n −k darabot pedig 0-val jelölünk meg. Ez pedig P
n;k,n−k
-féleképp
tehető meg.
6.15. Definíció. Ha n elemből úgy választunk ki k darabot, hogy a sorrend
nem számít és egy elemet többször is választhatunk, akkor n elem egy k-
adosztályú ismétléses kombinációját kapjuk.
6.16. Tétel. Az összes lehetséges k-adosztályú ismétléses kombinációk száma
n elem esetén:
C
k
n,ism
=

n +k −1
k

.
Bizonyítás. Megmutatjuk, hogy n elem k-adosztályú ismétéses kombinációi-
nak halmaza és n+k −1 elem k-adosztályú ismétlés nélküli kombinációinak
a halmaza között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létezik, azaz
C
k
n,ism
= C
k
n+k−1
.
Legyen az n elem az ¦1, 2, . . . , n¦ halmaz, és legyen ennek egy k-adosztályú
ismétléses kombinációja az ¦a
1
, a
2
, . . . , a
k
¦ halmaz. Rendezzük ezeket az
elemeket növekvő sorrendbe, természetesen lehetnek köztük egyenlőek: 1 ≤
a
1
≤ a
2
≤ a
3
≤ ≤ a
k
≤ n. Adjunk most az elemekhez különbözö
számokat úgy, hogy azután már ne legyenek közöttük egyenlőek: 1 ≤ a
1
<
a
2
+1 < a
3
+2 < < a
k
+(k−1) ≤ n+k−1. Ez már az ¦1, 2, 3, . . . , n, . . . n+
k − 1¦ halmaz elemeinek egy ismétlés nélküli kombinációja. Minden ilyen
ismétlés nélküli kombinációhoz tartozik n elem egy ismétléses kombinációja,
következésképpen a megfeleltetés kölcsönösen egyértelmű. (Például ha n = 6
és k = 4, akkor n+k−1 = 9 és az ¦1, 4, 5, 9¦ ismétlés nélküli kombinációnak
az ismétléses megfelelője az ¦1, 4 − 1, 5 − 2, 9 − 3¦ = ¦1, 3, 3, 6¦.) Tehát
C
k
n,ism
= C
k
n+k−1
=

n+k−1
k

.
6.17. Példa. Ha ötféle csokoládét lehet kapni a boltban, és mi 10 darabot
veszünk, akkor ez az 5 csokoládé 10-edosztályú ismétléses kombinációja, és
összesen C
10
5,ism
=

5+10−1
10

-féleképpen választhatunk.
6.18. Példa. Az A, B betűkből és a 0, 1 számokból hány "betű, betű,szám,
szám" típusú rendszámtábla készíthető? Három tipikus megoldási módszert
ismertetünk.
6. KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK 39
(a) Kitöltjük az üres
1. 2. 3. 4.
táblázatot. A kitöltési lehetőségek:
2-féle 2-féle 2-féle 2-féle
A végeredmény ezek szorzata: 2
4
.
(b) Felbontjuk a kitöltést két ismert fázisra: 2 betűből 2 helyre V
2
2,ism
,
továbbá 2 számból 2 helyre V
2
2,ism
féleképp tehetünk. Ezek szorzata a
végeredmény: 2
2
2
2
= 2
4
.
(c) Fa gráfot készítünk a lehetséges esetek felsorolására. Ez jól magyarázza
a fenti két megoldásban azt, hogy miért kellett összeszorozni az esetek
számítását. (Fa gráf segítségével könnyen igazolhatók a V
k
n
és V
k
n,ism
képletek is.)
0 1
0
0 1
1
A
0 1
0
0 1
1
B
A
0 1
0
0 1
1
A
0 1
0
0 1
1
B
B
Ezen gráf "lefelé haladó útjai" és a rendszámok között kölcsönösen
egyértelmű leképezés van. Az ilyen esetek száma pedig 2 2 2 2 = 2
4
.
A binomiális együtthatók tulajdonságai:
1.

n
k

=

n
n −k

, ha 0 ≤ k ≤ n.
2.

n + 1
k + 1

=

n
k

+

n
k + 1

, ha 0 ≤ k ≤ n.
Ezen képlet belátható például az "esetek szétválasztásával." n+1 elem-
ből k+1 darabot úgy választunk ki, hogy vagy az első n-ből k darabot és
még az n+1-ediket, vagy az első n-ből k +1 darabot, de az n+1-ediket
nem. Így C
k+1
n+1
= C
k
n
+C
k+1
n
.
3.

n + 1
k + 1

=

n
k

+

n −1
k

+ +

k + 1
k

+

k
k

, ha 0 ≤ k ≤ n.
Ez a megfelelő képletből indukcióval adódik.
40 2. SZÁMFOGALMAK
4.

n + 1
k + 1

=
(n + 1)n(n −1) (n −k + 1)
(k + 1)k(k −1) 1
=
n + 1
k + 1

n
k

, ha 0 ≤ k ≤ n.
Ezt a képletet használhatjuk a binomiális együtthatók rekurzív kiszá-
mítására is (hiszen az n! gyors növekedése miatt a definíció szerinti
közvetlen kiszámítás nem célszerű).
6.19. Tétel (Polinomiális tétel). legyen a
1
, . . . , a
k
∈ R és n ∈ N . Ekkor
(a
1
+ +a
k
)
n
=
¸
s
1
+···+s
k
=n

n!
s
1
! . . . s
k
!

a
s
1
1
a
s
2
2
. . . a
s
k
k
.
Az összegzés azon nem negatív egész s
1
, . . . , s
k
számokra terjed ki, amelyek
összege n.
Bizonyítás. Mivel
(a
1
+ +a
k
)
n
= (a
1
+ +a
k
)(a
1
+ +a
k
)... (a
1
+ +a
k
)
. .. .
n darab
,
és minden tagot minden taggal szoroznunk kell, ezért a szorzat egy tagja
a
s
1
1
a
s
2
2
. . . a
s
k
k
alakú lesz, ahol s
1
+ + s
k
= n. Az a
1
elemet s
1
-szer

n
s
1

-
féleképpen lehet kiválaszatni az n darab zárójelből, ezután az a
2
elmet s
2
-
ször már csak (n − s
1
) darab zárójelből választhatjuk, összesen

n−s
1
s
2

−fé-
leképpen,. . . , az a
k
elemet s
k
-szor (n − s
1
− − s
k−1
) darab zárójel-
ből

n−s
1
−···−s
k−1
s
k

−féleképpen választhatjuk ki. Tehát az a
s
1
1
a
s
2
2
. . . a
s
k
k
tag
együtthatója a szorzatban:

n
s
1

n −s
1
s
2

...

n −s
1
− −s
k−1
s
k

=
n!
s
1
!(n −s
1
)!
(n −s
1
)!
(n −s
1
−s
2
)!s
2
!
...
(n −s
1
− −s
k−1
)!
(n −s
1
− −s
k
)!
. .. .
0!=1
s
k
!
=
n!
s
1
! . . . s
k
!
.

6.20. Tétel (Binomiális tétel). legyen a, b ∈ R . Ekkor
(a +b)
n
=
n
¸
s=0

n
s

a
n−s
b
s
=

n
0

a
n
+

n
1

a
n−1
b +... +

n
n

b
n
.
Bizonyítás. A tétel a polinomiális tétel speciális esete k = 2-re.
6.21. Példa. A binomiális tétel alapján:

n
0

+

n
1

+... +

n
n

= (1 + 1)
n
= 2
n
,
6. KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK 41

n
0

n
1

+... + (−1)
n

n
n

= (1 −1)
n
= 0.
Pascal-háromszög. Az (a + b)
n
kifejezésben szereplő együtthatókat n =
0, 1, 2, . . . esetén egymás alá elhelyezzük.
n=0

0
0

n=1

1
0

1
1

n=2

2
0

2
1

2
2

n=3

3
0

3
1

3
2

3
3

n=4

4
0

4
1

4
2

4
3

4
4

Az

n+1
k+1

=

n
k

+

n
k+1

képlet alapján látható, hogy abban, az ún. Pascal-
háromszögben szereplő értékek a közvetlenül felettük szereplő két érték ösz-
szegeként kaphatók meg. Ez is mutatja, hogy

n
k

, 0 ≤ k ≤ n, pozitív egész.
A Pascal-háromszögben szereplő számok:
1
1 1
1 2 1
1 3 3 1
1 4 6 4 1
3. fejezet
Vektorok
1. Vektorterek
1.1. Definíció. A V nem üres halmazt vektortérnek nevezzük a T test felett,
ha értelmezve van rajta egy + : V V → V összeadás, és egy T V → V
skalárszorzás, amelyek teljesítik az alábbi tulajdonságokat:
1. (V, +) Abel-csoport,
2. ∀x, y ∈ V és ∀α, β ∈ T esetén:
(a) α(x +y) = αx +αy,
(b) (α +β)x = αx +βx,
(c) α(βx) = (αβ)x,
(d) 1x = x.
V elemeit vektoroknak nevezzük, a V Abel-csoport 0 neutrális elemét pedig
nullvektornak. T elemeit skalároknak mondjuk.
1.2. Példa. R vektortér önmaga felett. Az összeadás a szokásos R-beli
összeadás, a skalárszorzás a szokásos R-beli szorzás.
1.3. Példa. A valós számok R halmazának önmagával vett Descartes-féle
szorzata, amelyet a rendezett számpárok terének nevezünk, vektortér Rfelett.
A számpárok
R
2
= RR = ¦(a
1
, a
2
) [ a
1
∈ R, a
2
∈ R¦
halmazán az összeadást és a skalárszorzást a következőképpen definiáljuk:
(a
1
, a
2
) + (b
1
, b
2
)
.
= (a
1
+b
1
, a
2
+b
2
),
λ(a
1
, a
2
)
.
= (λa
1
, λa
2
).
1.4. Példa. A valós számok R halmazának önmagával vett n-szeres Descar-
tes-féle szorzata, amelyet a szám n-esek terének nevezünk, vektortér R felett.
A szám n-esek
R
n
= RR R
. .. .
n-szer
= ¦(a
1
, . . . , a
n
) [ a
i
∈ R, i = 1, . . . , n¦
halmazán az összeadást és a skalárszorzást a következőképpen definiáljuk:
43
44 3. VEKTOROK
(a
1
, . . . , a
n
) + (b
1
, . . . , b
n
)
.
= (a
1
+b
1
, . . . , a
n
+b
n
),
λ(a
1
, . . . , a
n
)
.
= (λa
1
, . . . , λa
n
).
1.5. Példa. Szabad vektorok tere.
Tekintsük a geometriai tér irányított szakaszait: X = ¦
−−→
AB, . . . ,
−−→
UU, . . . ¦,
ahol
−−→
UU hossza 0, iránya tetszőleges. Legyen Y = ¦P
0
, P
1
, . . . ¦ a párhuzamos
eltolások halmaza. Tekintsük az f : X →Y, f(
−−→
AB) = P
AB
leképezést, ahol
P
AB
az a párhuzamos eltolás, ami az A-hoz a B pontot rendeli. Ez egy
szürjekív leképezés, de nem injektív. Ha ekvivalensnek tekintjük azokat az
irányított szakaszokat, amelyekhez az f leképezés ugyanazt a párhuzamos
eltolást rendeli, egy ekvivalencia relációt kapunk, ami létrehoz egy osztá-
lyozást. Az osztályokat szabad vektoroknak nevezzük, és a 0, a, b, ∈ V
jelölést használjuk. Egy
−−→
AB irányított szakaszt az a ∈ V szabad vektor
konkrét reprezentánsának nevezünk, ha
−−→
AB ∈ a.
Szabad vektorok összeadását a konkrét reprezentánsaik segítségével definiál-
hatjuk: ha a, b ∈ V és
−−→
AB ∈ a,
−−→
BC ∈ b , akkor a + b az a szabadvektor,
amely tartalmazza
−→
AC-t.

:
j
A
B
C
−−→
AB ∈ a
−−→
BC ∈ b
−→
AC ∈ a +b
Egy a ∈ V szabadvektor normáján egy konkrét reprezentánsának a hosszát
értjük, jele: | a |. A norma nemnegatív: | a |≥ 0, és | a |= 0 akkor és
csak akkor, ha a = 0.
A norma segítségével definiálhatjuk a szabadvektorok skalárral való szor-
zását. Ha α ∈ R, a ∈ V akkor az αa ∈ V szabadvektor teljesíti az alábbi
tulajdonságokat:
1. | αa |= [α[ | a |,
2. α > 0 esetén αa egy konkrét reprezentánsa egyirányú a egy konkrét
reprezentánsával,
3. α < 0 esetén αa egy konkrét reprezentánsa ellentétes irányú a egy
konkrét reprezentánsával,
4. α = 0 vagy a = 0 esetén αa = 0.
A szabad vektorok V halmaza az így bevezetett szorzásra és összeadásra
nézve vektorteret alkot a valós számok teste felett.
1. VEKTORTEREK 45
1.6. Példa. A legfeljebb n-edfokú valós együtthatós polinomok
{
n
= ¦a
n
x
n
+a
n−1
x
n−1
+ +a
1
x +a
0
[ a
i
∈ R, i = 1, . . . , n¦
halmaza vektortér R felett az alábbi műveletekkel:
(a
n
x
n
+a
n−1
x
n−1
+ +a
1
x+a
0
) +(b
n
x
n
+b
n−1
x
n−1
+ +b
1
x+b
0
)
.
=

(a
n
+b
n
)x
n
+ (a
n−1
+b
n−1
)x
n−1
+ + (a
1
+b
1
)x + (a
0
+b
0
)

,
λ(a
n
x
n
+ +a
1
x +a
0
)
.
=

(λa
n
)x
n
+ + (λa
1
)x + (λa
0
)

.
1.7. Példa. Az a ¦0¦ halmaz, amely csak a nullvektort tartalmazza, mindig
vektortér, és triviális vektortérnek nevezzük. (Az összeadás 0 + 0 = 0, a
skalárszorzás α0 = 0, ∀α ∈ T, szerint értelmezett.)
1.8. Példa. A zárt intervallumon értelmezett függvények
F = ¦f [ f : [a, b] →R¦
tere vektorteret alkot a függvények pontonkénti összeadására és skalárszor-
zására nézve.
1.9. Példa. C vektortér önmaga felett. C vektortér R felett is. (De R nem
vektortér C felett a szokásos C beli műveleteket tekintve.)
1.10. Tétel. Vektortérben a nullvektor egyértelműen létezik.
Bizonyítás. A tétel következménye annak, hogy Abel-csoport neutrális eleme
egyértelmű, a bizonyítást lásd az előző fejezet 1.5. tételénél.
1.11. Tétel. Legyen V vektortér a T test felett, α, β ∈ T és a, b ∈ V.
Ekkor
1. 0a = 0,
2. (−1)a = −a,
3. α0 = 0,
4. αa = 0 =⇒α = 0 vagy a = 0.
Bizonyítás. 1. Mivel 0a+a = 0a+1a = (0+1)a = 1a = a, így 0a+a = a,
és az egyszerűsítési szabály miatt 0a = 0.
2. a + (−1)a = 1a + (−1)a = (1 + (−1))a = 0, ezért (−1)a az a vektor
additív inverze.
3. α0 = α(0 + 0) = α0 +α0, innen α0 = 0.
4. Indirekt tegyük fel, hogy sem α = 0, sem a = 0, de αa = 0. Ha α = 0,
akkor (α)
−1
αa = (α)
−1
0, vagyis a = 0, ami ellentmondás.

1.12. Definíció. A (V, T) vektortér W részhalmazát a V alterének nevez-
zük, ha W önmagában is vektortér, azaz ∀a, b ∈ W és ∀α ∈ T esetén
46 3. VEKTOROK
a + b ∈ W, αa ∈ W, tehát W zárt a vektorok összeadására és tetszőleges
skalárral való szorzásra.
1.13. Megjegyzés. A ¦0¦ ⊂ V és a V ⊂ V altereket triviális altereknek,
illetve nem valódi altereknek nevezzük.
1.14. Példa. A szám n-esek terében a W = ¦(a, 0, . . . , 0) [ a ∈ R¦ halmaz
altér.
1.15. Példa. R
2
-ben V
α
= ¦(x, αx) [ x ∈ R¦, ahol α ∈ R tetszőleges,
de rögzített elem, altér. Könnyen belátható, hogy R
2
-ben a ¦0¦ és az R
2
altereken kívül csupán ilyen típusú alterek léteznek. V
α
azonosítható a sík
origón átmenő, α meredekségű egyeneseivel.
-
6
αx
x
1.16. Tétel. Legyen U ⊂ V, W ⊂ V altér a V vektortérben. Ekkor U ∩ W
és U +W = ¦u +w [ u ∈ U, w ∈ W¦ is altér.
Bizonyítás. 1. U ∩ W nem lehet üres halmaz, a 0 vektort biztosan tartal-
mazza. Ha x, y ∈ U ∩ W, akkor x, y ∈ U és x, y ∈ W. Mivel U és W
alterek, zártak a vektortér műveletekre nézve, így x+y ∈ U és x+y ∈ W,
ezért x +y ∈ U ∩ W. Hasonlóan λx ∈ U és λx ∈ W miatt λx ∈ U ∩ W.
2. Ha x, y ∈ U + W, akkor létezik u
1
, u
2
∈ U és w
1
, w
2
∈ W úgy, hogy
x = u
1
+w
1
és y = u
2
+w
2
. Ekkor
x +y = (u
1
+w
1
) + (u
2
+w
2
) = (u
1
+u
2
)
. .. .
∈U
+(w
1
+w
2
)
. .. .
∈W

2. LINEÁRIS FÜGGŐSÉG, BÁZIS, DIMENZIÓ 47
2. Lineáris függőség, bázis, dimenzió
2.1. Definíció. Adott a V vektortér a T test felett, a
1
, . . . , a
k
∈ V és
legyenek α
1
, . . . , α
k
∈ T. Ekkor az α
1
a
1
+ α
2
a
2
+ + α
k
a
k
vektort az
a
1
, . . . , a
k
vektorok lineáris kombinációjának nevezzük.
A nullvektor tetszőleges a
1
, . . . , a
k
vektorokból előáll ún. triviális lineáris
kombinációként: 0 = 0a
1
+ + 0a
k
.
2.2. Tétel (A lineáris kombináció tranzitivitása). Legyen V egy vek-
tortér. Ha a c ∈ V vektor lineárisan kombinálható az a
1
, . . . , a
k
vektorok
segítségével, és minden a
i
(i = 1, . . . , k) vektor lineárisan kombinálható a
b
1
, . . . , b
l
vektorokból, akkor a c vektor is előállítható a b
1
, . . . , b
l
vektorok
lineáris kombinációjaként.
Bizonyítás. Ha c =
k
¸
i=1
λ
i
a
i
és a
i
=
l
¸
j=1
µ
ij
b
j
i = 1, . . . , k, akkor
c =
k
¸
i=1
λ
i
a
i
=
k
¸
i=1
λ
i

¸
l
¸
j=1
µ
ij
b
j
¸

=
l
¸
j=1

k
¸
i=1
λ
i
µ
ij

b
j
.
Tehát előállítottuk c-t a b
1
, . . . , b
l
vektorok lineáris kombinációjaként.
2.3. Tétel. A V vektortér tetszőleges a
1
, . . . , a
k
vektorainak összes lineáris
kombinációja alteret alkot V -ben. Ezt az alteret az a
1
, . . . , a
k
vektorrendszer
által generált altérnek, vagy az ¦a
1
, . . . , a
k
¦ halmaz (lineáris) lezártjának
hívjuk. Jele: L(a
1
, . . . , a
k
).
Bizonyítás. L(a
1
, . . . , a
k
) zárt az összeadásra:

1
a
1
+ +α
k
a
k
) +(β
1
a
1
+ +β
k
a
k
) = (α
1

1
)a
1
+ +(α
k

k
)a
k
,
és zárt a skalárszorzásra:
λ(α
1
a
1
+ +α
k
a
k
) = (λα
1
)a
1
+ + (λα
k
)a
k
.

2.4. Példa. R
2
-ben a (0, 1) vektor általt generált altérben ezen vektor skalár-
szorosai vannak, vagyis az y tengely. Az e
1
= (0, 1) és e
2
= (1, 0) vektorok
lineáris kombinációjaként azonban minden R
2
-beli vektor előáll, például
(3, 2) = 3e
1
+ 2e
2
, így L(e
1
, e
2
) = R
2
.
2.5. Definíció. Legyen V vektortér. Az a
1
, . . . , a
k
∈ V vektorrendszert
1. generátorrendszernek nevezzük, ha V minden eleme legalább egyfélekép-
pen lineárisan kombinálható belőlük,
48 3. VEKTOROK
2. lineárisan független vektorrendszernek nevezzük, ha V minden eleme
legfeljebb egyféleképpen előállítható a lineáris kombinációjukként,
3. bázisnak nevezzük, ha V minden eleme pontosan egyféleképpen kom-
binálható belőlük.
2.6. Példa. R
2
-ben e
1
= (0, 1) és e
2
= (1, 0) bázis, hisz tetszőleges u =
(u
1
, u
2
) vektor u = u
1
e
1
+u
2
e
2
lineáris kombinációként előállítható, és ez az
előállítás egyértelmű.
2.7. Definíció. Ha a V vektortérben a
1
, . . . , a
k
bázis, és a előállítása ebben
a bázisban a = λ
1
a
1
+ +λ
k
a
k
, akkor a (λ
1
, . . . , λ
k
) szám k-ast az a vektor
a
1
, . . . , a
k
bázisra vonatkozó koordinátáinak nevezzük.
2.8. Definíció. Egy vektorteret végesen generáltnak nevezünk, ha létezik
véges sok elemből álló generátorrendszere.
2.9. Megjegyzés. Egy vektorrendszert lineárisan függőnek nevezünk, ha
nem lineárisan független.
2.10. Tétel. Egy a
1
, . . . , a
k
∈ V vektorrendszer akkor és csak akkor lineárisan
függő, ha belőlük a zérusvektor nem triviális lineáris kombinációval is előál-
lítható, azaz léteznek α
1
, . . . , α
k
nem mind nulla skalárok úgy, hogy 0 =
α
1
a
1
+ +α
k
a
k
.
Bizonyítás. 1. Ha a
1
, . . . , a
k
∈ V lineárisan függő vektorrendszer, akkor
létezik olyan x vektor, amit legalább kétféleképpen lehet kikombinálni
belőlük. Ekkor
x = α
1
a
1
+ +α
k
a
k
, x = β
1
a
1
+ +β
k
a
k
,
és létezik i ∈ ¦1, . . . , k¦, melyre α
i
= β
i
. A két egyenlőséget kivonva
egymásból a nullvektor egy nem triviális lineáris kombinációját kapjuk:
0 = (α
1
−β
1
)a
1
+ + (α
k
−β
k
)a
k
,
ahol (α
i
−β
i
) = 0.
2. Ha a nullvektornak van nem triviális előállítása, akkor kétféleképpen is
felírható lineáris kombinációként:
0 = α
1
a
1
+ +α
k
a
k
, ∃i : α
i
= 0,
0 = 0a
1
+ + 0a
k
,
így a vektorrendszer lineárisan függő.

2. LINEÁRIS FÜGGŐSÉG, BÁZIS, DIMENZIÓ 49
2.11. Következmény. Egy a
1
, . . . , a
k
∈ V vektorrendszer akkor és csak
akkor lineárisan független, ha belőlük a zérusvektor csak triviális lineáris
kombinációként állítható elő, azaz ha 0 = α
1
a
1
+ + α
k
a
k
, akkor α
1
=
= α
k
= 0.
Bizonyítás. Az állítás az előző tétellel ekvivalens.
2.12. Következmény. A nullvektor önmagában függő rendszert alkot. Tet-
szőleges, a nullvektortól különböző vektor önmagában független rendszert
alkot.
2.13. Következmény. Ha egy vektorrendszer tartalmazza a zérusvektort,
akkor lineárisan függő.
2.14. Tétel. Legyen V egy vektortér. Az alábbi állítások ekvivalensek:
1. a
1
, . . . , a
k
∈ V bázis,
2. lineárisan független generátorrendszer,
3. maximális lineárisan független vektorrendszer (egy vektort hozzávéve,
már nem lineárisan függetlenek),
4. minimális generátorrendszer (egy vektort elvéve, már nem generátor-
rendszer).
Bizonyítás. Közvetlenül adódik a definíciókból, hogy a második állítás akkor
és csak akkor teljesül, ha a
1
, . . . , a
k
bázis. Belátjuk, hogy az elsőből következik
a harmadik, a harmadikból a negyedik, a negyedikből pedig az első.
(a) 1. =⇒3. Ha az a
1
, . . . , a
k
bázist kibővítjük egy a ∈ V vektorral, akkor
az így kapott a
1
, . . . , a
k
, a vektorrendszer lineárisan függő lesz, mert az a
vektort kétféleképpen is elő lehet állítani belőlük lineáris kombinációval.
Egyrészt léteznek olyan α
1
, . . . , α
k
skalárok, melyekre
a = α
1
a
1
+ +α
k
a
k
,
mivel a
1
, . . . , a
k
bázis volt, másrészt
a = 0a
1
+. . . 0a
k
+ 1a.
(b) 3. =⇒ 4. Ha a
1
, . . . , a
k
maximális lineárisan független vektorrendszer,
akkor generátorrendszer is egyben. Ugyanis ha létezne a ∈ V vektor,
amit nem lehet kikombinálni belőlük, akkor ezt a vektort hozzávéve,
a vektorrendszer lineárisan független maradna, ami ellentmondana a
maximalitásnak. Tehát tegyük fel indirekt, hogy létezik a ∈ V úgy,
hogy nem kombinálható ki az a
1
, . . . , a
k
vektorokból, de a
1
, . . . , a
k
, a
lineárisan függő. Ekkor a 2.10. tétel miatt a 0 vektor előállítható belőlük
nem triviális lineáris kombinációként:
0 = λ
1
a
1
+ +λ
k
a
k

k+1
a ∃i : λ
i
= 0.
50 3. VEKTOROK
Ebben az előállításban λ
k+1
= 0, mert ellenkező esetben létezne a 0
vektornak nem triviális előállítása az a
1
, . . . , a
k
vektorok lineáris kom-
binációjaként, ami ellentmond annak, hogy lineárisan függetlenek. így
az a vektor kifejezhető a
1
, . . . , a
k
lineáris kombinációjaként:
a = −
λ
1
λ
k+1
a
1
− −
λ
k
λ
k+1
a
k
,
ami ellentmond az indirekt feltevésnek.
A minimalitás a lineáris függetlenség következménye. Ha például
az a
k
vektort elhagyjuk, akkor a
1
, . . . , a
k−1
vektorok nem alkothatnak
generátorrendszert, mert a
k
-t nem lehet kikombinálni belőlük.
(c) 4. =⇒1. Tegyük fel, hogy a
1
, . . . , a
k
minimális generátorrendszer. Ah-
hoz, hogy belássuk, hogy bázis, meg kell mutatni, hogy minden vek-
tor csak egyféleképpen kombinálható belőlük. Indirekt tegyük fel, hogy
létezik a ∈ V úgy, hogy a kétféleképpen is felírható az a
1
, . . . , a
k
vek-
torrendszer lineáris kombinációjaként:
a = λ
1
a
1
+ +λ
k
a
k
, a = µ
1
a
1
+ +µ
k
a
k
,
ahol létezik i, 1 ≤ i ≤ k, amire λ
i
= µ
i
. Kivonva a két egyenlőséget
egymásból:
0 = (λ
1
−µ
1
)a
1
+ + (λ
i
−µ
i
)
. .. .
=0
a
i
+ + (λ
k
−µ
k
)a
k
,
ami azt jelenti, hogy a
i
kifejezhető az a
1
, . . . , a
i−1
, a
i+1
, . . . , a
k
vektorok
lineáris kombinációjaként. Így ez a vektorrendszer, ami csak (k − 1)
elemből áll, szintén generátorrendszer a 2.2. tétel miatt, ami ellentmond
a
1
, . . . , a
k
minimalitásának.

2.15. Tétel. Az a
1
, . . . , a
k
vektorrendszer akkor és csak akkor lineárisan
függő, ha valamely vektora lineárisan kombinálható a többiből.
Bizonyítás. 1. Ha a
1
= λ
2
a
2
+ +λ
k
a
k
, akkor
0 = −1a
1

2
a
2
+ +λ
k
a
k
,
így a 0-nak van a triviálison kívül még egy előállítása, ami azt jelenti,
hogy a vektorrendszer függő.
2. Ha a rendszer lineárisan függő, akkor a nullvektor felírható lineáris kom-
binációjukként: 0 = λ
1
a
1
+ +λ
k
a
k
, és a skalárok között van nemnulla.
2. LINEÁRIS FÜGGŐSÉG, BÁZIS, DIMENZIÓ 51
Tegyük fel, hogy λ
1
= 0. Ekkor a
1
kifejezhető a többi lineáris kombiná-
ciójaként:
a
1
= −
λ
2
λ
1
a
2
− −
λ
k
λ
1
a
k
.

2.16. Következmény. Egy legalább kételemű vektorrendszer akkor és csak
akkor lineárisan függő, ha valamelyik vektora kikombinálható az azt mege-
lőzőekből, vagy valamelyik tagja a nullvektor.
2.17. Tétel (Kicserélési tétel). Egy k darab vektorból álló vektorrendsz-
errel generált vektortér minden lineárisan független vektorrendszere legfel-
jebb k darab vektort tartalmaz.
Bizonyítás. Legyen a
1
, . . . , a
k
generátorrendszer V -ben, és b
1
, . . . , b
l
lineári-
san független vektorrendszer. Ekkor b
i
= 0 i = 1, . . . l.
A b
l
, a
1
, . . . , a
k
vektorrendszer nem lehet minimális generátorrendszer, így
lineárisan függő. Ekkor létezik i, 1 ≤ i ≤ k, amelyre a
i
kikombinálható az őt
megelőző vektorokból, ezért ha eltávolítjuk a vektorrendszerből, az továbbra
is generátorrendszer marad.
Hasonlóan a b
l−1
, b
l
, a
1
, . . . , ˇ a
i
, . . . , a
k
nem minimális generátorrendszer ( ˇ a
i
azt jelenti, hogy az a
i
hiányzik), így lineárisan függő vektorrendszer. Ekkor
létezik j, 1 ≤ j ≤ k, melyre a
j
kikombinálható az előtte állókból (b
2
nem
kombinálható b
1
-ből, mert lineárisan függetlenek). Ha a
j
-t eltávolítjuk, a
megmaradó vektorok továbbra is generátorrendszert alkotnak.
Ezután a b
l−2
, b
l−1
, b
l
, a
1
, . . . , ˇ a
i
, . . . , ˇ a
j
, . . . , a
k
vektorrendszert tekintjük,
ami lineárisan függő generátorrendszer. Ekkor van olyan tagja, amely az
előzőek lineáris kombinációja, és ez nem lehet valamelyik b
l−m
, m ∈ ¦0, 1, 2¦,
mert a b
1
, . . . , b
l
vektorrendszer lineárisan független.
Az eljárást ugyanígy folytatjuk. A vektorok cserélgetése véges sok lépésben
véget ér, és mindig a
1
, . . . , a
k
vektorrendszerbeli elemet cserélünk b
1
, . . . , b
l
-
beli vektorra, így ez előbbi nem fogyhat el hamarabb, a végén a b
1
, . . . , b
l
,
a
j
1
, . . . , a
j
k−l
vektorrendszert kapjuk, ahol 1 ≤ j
1
, . . . , ≤ j
k−l
≤ n (ha k = l,
akkor természetesen b
1
, . . . , b
l
adódik).
2.18. Következmény. Egy k darab vektorból álló vektorrendszer által ge-
nerált vektortérben minden k + 1 tagú vektorrendszer lineárisan függő.
2.19. Tétel. Egy k darab vektor által generált vektortérben létezik legfel-
jebb k darab vektort tartalmazó bázis. Ebben a vektortérben minden bázis
egyenlő számosságú.
52 3. VEKTOROK
Bizonyítás. 1. Ha a
1
, . . . , a
k
generátorrendszer V -ben, és van benne nul-
lvektor, akkor azt elhagyhatjuk. Ha a
1
, . . . , a
k
lineárisan független,
akkor bázis. Ha lineárisan függő, akkor léteznek olyan elemek, ame-
lyek kikombinálhatóak a többiből. Ezeket az elemeket elhagyva, véges
sok lépésben egy lineárisan független vektorrendszert kapunk, azaz egy
bázist.
2. Ha a
1
, . . . , a
k
és b
1
, . . . , b
l
is bázis V -ben, akkor a
1
, . . . , a
k
generátor-
rendszer, b
1
, . . . , b
l
lineárisan független vektorrendszer, így a 2.17. tétel
miatt l ≤ k. Fordítva: b
1
, . . . , b
l
generátorrendszer, a
1
, . . . , a
k
lineárisan
független, így k ≤ l, tehát k = l.

2.20. Definíció. Egy vektortér bázisainak közös számosságát a vektortér
dimenziójának nevezzük.
2.21. Definíció. Egy vektorrendszer által generált altér dimenzióját a vek-
torrendszer rangjának nevezzük: rg(a
1
, . . . , a
k
)= dimL(a
1
, . . . , a
k
).
2.22. Példa. A szám n-esek R
n
terében az alábbi vektorrendszer bázis:
e
1
=

¸
¸
¸
¸
¸
¸
1
0
0
.
.
.
0
¸

, e
2
=

¸
¸
¸
¸
¸
¸
0
1
0
.
.
.
0
¸

, ..., e
n
=

¸
¸
¸
¸
¸
¸
0
0
0
.
.
.
1
¸

.
Tehát R
n
n-dimenziós, és ebben a bázisban egy elem előállítása:

¸
¸
¸
¸
α
1
α
2
.
.
.
α
n
¸

= α
1

¸
¸
¸
¸
1
0
.
.
.
0
¸

+... +α
n

¸
¸
¸
¸
0
0
.
.
.
1
¸

.
Ezt a bázist R
n
kanonikus vagy természetes bázisának nevezzük.
2.23. Példa. A legfeljebb n-ed fokú polinomok vektorterében bázis az
1, x, x
2
, . . . , x
n
vektorrendszer, így ez a vektortér (n + 1)-dimenziós.
2.24. Következmény. Ha V egy vektortér, W ⊂ V altér és dimW =
dimV , akkor W = V.
2.25. Tétel. Legyen V egy n-dimenziós vektortér, a
1
, . . . , a
k
∈ V lineárisan
független vektorrendszer, k < n. Ekkor léteznek a
k+1
, . . . , a
n
∈ V vektorok
úgy, hogy a
1
, . . . , a
n
bázis V -ben.
3. ALTEREK DIREKT ÖSSZEGE 53
Bizonyítás. Mivel k < n, ezért a
1
, . . . a
k
nem bázis, tehát nem maximális
lineárisan független vektorrendszer. Ekkor létezik a
k+1
∈ V úgy, hogy
a
1
, . . . , a
k
, a
k+1
lineárisan függetlenek. Ha ez maximális lineárisan független
vektorrendszer, azaz k + 1 = n, akkor megkaptunk egy bázist, ha nem
maximális, akkor pedig létezik a
k+2
∈ V úgy, hogy a
1
, . . . , a
k+2
lineárisan
függetlenek. Hasonlóan folytatva az eljárást, véges sok lépésben eljutunk
egy a
1
, . . . , a
n
bázishoz.
2.26. Következmény. Egy n-dimenziós vektortér minden altere legfeljebb
n-dimenziós.
2.27. Tétel. Legyen V
1
, V
2
a V vektortér két altere. Ekkor
dim(V
1
∩ V
2
) + dim(V
1
+V
2
) = dimV
1
+ dimV
2
.
Bizonyítás. Ha V
1
∩ V
2
bázisa a
1
, . . . , a
k
, akkor ez kipótolható a 2.25. tétel
miatt úgy, hogy a
1
, . . . , a
k
, b
1
, . . . , b
l
bázisa V
1
-nek, és kipótolható úgy, hogy
a
1
, . . . , a
k
, c
1
, . . . , c
m
pedig bázis V
2
-ben. Ekkor V
1
+V
2
egy lehetséges bázisa:
a
1
, . . . , a
k
, b
1
, . . . , b
l
, c
1
, . . . , c
m
.
Másrészt vektorrendszer lineárisan független, hiszen ha például a b
i
vektort
elő lehetne állítani az a
1
, . . . , a
k
, c
1
, . . . , c
m
vektorok segítségével, akkor b
i

V
1
∩ V
2
teljesülne, ami ellentmondás.
3. Alterek direkt összege
3.1. Definíció. Azt mondjuk, hogy a V vektortér a V
1
, . . . , V
k
altereinek
direkt összege, ha minden a ∈ V vektor előáll pontosan egyféleképpen a
1
+
+a
k
alakban, ahol a
1
∈ V
1
, . . . , a
k
∈ V
k
. Jele: V = V
1
⊕ ⊕V
k
.
3.2. Tétel. A V vektortér akkor és csak akkor áll elő bizonyos altereinek
direkt összegeként, ha azon alterek tetszőleges bázisainak egyesítése a V
vektortér egy bázisát adja.
Bizonyítás. 1. Tegyük fel, hogy V = V
1
⊕ ⊕V
k
és
V
1
dimenziója n
1
, bázisa (e
1
) = (e
11
, . . . , e
1n
1
),
.
.
.
V
k
dimenziója n
k
, bázisa (e
k
) = (e
k1
, . . . , e
kn
k
).
(a) Ekkor az ((e
1
), . . . , (e
k
)) = (e
11
, . . . , e
kn
k
) generátorrendszere V -
nek, mivel ∀x ∈ V : x = x
1
+ +x
k
, x
1
∈ V
1
, . . . , x
k
∈ V
k
esetén
léteznek α
11
, . . . , α
1n
1
, . . . , α
kn
k
skalárok úgy, hogy:
x
1
= α
11
e
11
+ +α
1n
1
e
1n
1
,
54 3. VEKTOROK
.
.
.
x
k
= α
k1
e
k1
+ +α
kn
k
e
kn
k
,
így x = α
11
e
11
+ +α
kn
k
e
kn
k
.
(b) Az e
11
, . . . , e
kn
k
vektorrendszer lineárisan független. Legyen ugya-
nis
β
11
e
11
+ +β
1n
1
e
1n
1
. .. .
y
1
+... +β
k1
e
k1
+ +β
kn
k
e
kn
k
. .. .
y
k
= 0
a nullvektor egy előállítása. Mivel itt y
1
∈ V
1
, . . . , y
k
∈ V
k
, a
direkt összeg definíciója miatt az
y
1
+ +y
k
= 0
előállítás egyértelmű. Mivel 0 ∈ V
i
(i = 1, . . . , k), így a
0 + + 0 = 0
egy másik előállítás. Azaz y
i
= 0 minden i = 1, . . . , k esetén.
Azonban (e
i
) bázisa V
i
-nek, ezért a
β
i1
e
i1
+ +β
in
i
e
in
i
= y
1
= 0
előállításban az együtthatók nullák.
2. Tegyük fel, hogy a V
1
, . . . , V
k
alterek bázisainak (e) = (e
11
, . . . , e
kn
k
)
egyesítése bázisa V -nek. Belátandó, hogy minden x ∈ V vektort pon-
tosan egyféleképpen lehet előállítani x
1
+ + x
k
alakban, ahol x
1

V
1
, . . . , x
k
∈ V
k
. Az (e) bázisban x pontosan egyféleképpen állítható elő
lineáris kombinációként:
x = α
11
e
11
+ +α
1n
1
e
1n
1
. .. .
x
1
∈V
1
+... +α
k1
e
k1
+ +α
kn
k
e
kn
k
. .. .
x
k
∈V
k
.
Ebből azonnal adódik, hogy létezik előállítás: x = x
1
+ + x
k
. Most
indirekt tegyük fel, hogy létezik egy ettől különböző felírása is x-nek:
x = y
1
+ + y
k
, ahol y
i
∈ V
i
, i = 1, . . . , k. Léteznek β
i1
, . . . , β
in
i
skalárok, amelyekre y
i
= β
i1
e
i1
+ +β
in
i
e
in
i
. Ekkor
x = β
11
e
11
+ +β
1n
1
e
1n
1
. .. .
y
1
∈V
1
+ ... +β
k1
e
k1
+ +β
kn
k
e
kn
k
. .. .
y
k
∈V
k
,
ami az előállítás egyértelműsége miatt csak akkor lehetséges, ha α
11
=
β
11
, . . . , α
kn
k
= β
kn
k
, amiből x
1
= y
1
, . . . , x
k
= y
k
.

3.3. Következmény. Ha V = V
1
⊕ ⊕V
k
, akkor dimV = dimV
1
+ +
dimV
k
.
3. ALTEREK DIREKT ÖSSZEGE 55
3.4. Következmény. Egy V vektortér akkor és csak akkor n-dimenziós, ha
előáll n darab 1-dimenziós alterének direkt összegeként.
Bizonyítás. 1. Ha V = V
1
⊕ ⊕V
n
és dimV
i
= 1, i = 1, . . . , n, akkor V
valóban n-dimenziós a 3.2. tétel miatt.
2. Ha a V vektortér n-dimenziós és (e
1
, . . . , e
n
) egy bázisa, akkor
V = L(e
1
) ⊕ ⊕L(e
n
).

3.5. Tétel. V = A⊕B akkor és csak akkor, ha A+B = V és A∩B = ¦0¦.
Bizonyítás. 1. Tegyük fel, hogy V = A ⊕B.
(a) Mivel A, B ⊂ V, így A +B ⊂ V. Másrészt A⊕ B = V miatt V ⊂
A+B. A kétirányú tartalmazás következtében pedig A+B = V.
(b) Legyen x ∈ A∩B. Mivel x ∈ V és V = A⊕B, ezért x egyértelműen
előáll x = a +b alakban, ahol a ∈ A és b ∈ B. Viszont
x = 0
....
∈A
+ x
....
∈B
= x
....
∈A
+ 0
....
∈B
,
ami az egyértelműség miatt csak akkor lehetséges, ha x = 0, tehát
az A és a B alterek metszete csak a nullvektort tartalmazza.
2. Ha A ∩ B = ¦0¦ és A + B = V, akkor az utóbbi miatt bármely x ∈ V
esetén létezik a ∈ A és b ∈ B úgy, hogy x = a + b. Indirekt tegyük fel,
hogy az előállítás nem egyértelmű: x = a + b = a

+ b

, ahol a

∈ A és
b

∈ B. Ekkor
0 = (a +b) −(a

+b

) = (a −a

) + (b −b

),
amiből (a −a

)
. .. .
∈A
= (b

−b)
. .. .
∈B
, ami A ∩ B = ¦0¦ miatt azt jelenti, hogy
a = a

és b = b

.

3.6. Tétel. Ha V vektortér és A ⊂ V altér, akkor létezik B ⊂ V altér úgy,
hogy A ⊕B = V.
Bizonyítás. Ha dimA = k, dimV = n és e
1
, . . . , e
k
bázisa A-nak, akkor ez a
vektorrendszer kiegészíthető úgy, hogy e
1
, . . . , e
k
, . . . , e
n
bázis V -ben. Ekkor
a B = L(e
k+1
, . . . , e
n
) altérre a 3.2. tétel miatt teljesül, hogy A⊕B = V.
3.7. Példa. R
3
= V
1
⊕ V
2
, ahol V
1
= ¦(a, 0, 0) [ a ∈ R¦, V
2
= ¦(0, b, c) [
b, c ∈ R¦.
56 3. VEKTOROK
4. Faktortér
4.1. Definíció. Legyen H ⊂ V altér és x ∈ V tetszőleges, rögzített vektor.
Az
x +H = ¦x +h [ h ∈ H¦
halmazt H irányterű lineáris sokaságnak nevezzük, az x vektort a lineáris
sokaság reprezentáns vektorának nevezzük.
4.2. Megjegyzés. Lineáris sokaság egyértelműen meghatározza irányterét.
Lineáris sokaság bármely eleme (és csakis az) reprezentánsa.
Bizonyítás. Ha egy lineáris sokaság L = x +H alakú, akkor x = x + 0 ∈ L,
azaz a reprezentáns L-beli. Legyen most L = y + K egy másik előállítás,
ahol K altér. Ekkor y = y + 0 ∈ x +H = L miatt egyrészt y ∈ L, másrészt
y = x + h
y
alakú (h
y
∈ H). Az x + H = L = x + h
y
+ K egyenlőségből
adódik H = K.
4.3. Példa. A síkban egy origón átmenő egyenes altér, ennek eltoltjai, az
általános helyzetű egyenesek lineáris sokaságok:
6
-

:
:
O
r
v
r
0
P
0
P
−−→
OP =
−−→
OP
0
+
−−→
P
0
P,
r = r
0
+tv, t ∈ R.
H = L(v),
r ∈ r
0
+H,
Tehát az egyenes irányvektoros egyenlete: r = r
0
+ tv , t ∈ R egy olyan
1-dimenziós lineáris sokaságot határoz meg, melynek iránytere L(v), egy
reprezentánsa pedig r
0
.
4.4. Példa. A térben egy origón átmenő sík altér, az általános helyzetű
síkok lineáris sokaságok:
4. FAKTORTÉR 57
6
-

W
W

:
:
z
O
r
v
1
r
0
P
0
P
v
2
−−→
OP =
−−→
OP
0
+
−−→
P
0
P,
r = r
0
+αv
1
+βv
2
, α, β ∈ R.
H = L(v
1
, v
2
),
r ∈ r
0
+H,
Tehát ha az iránytér H = L(v
1
, v
2
), akkor az r
0
+ H lineáris sokaság egy
eleme r = r
0
+αv
1
+βv
2
alakú.
4.5. Definíció. Lineáris sokaság dimenzióján irányterének dimenzióját ért-
jük.
4.6. Definíció. Legyen V vektortér, H ⊂ V altér. Az x + H és y + H
lineáris sokaságok összegét és skalárszorosát az alábbi módon definiáljuk:
(x +H) + (y +H) = (x +y) +H,
α(x +H) = αx +H, α ∈ T.
4.7. Következmény. Lineáris sokaságok összege és skalárszorosa nem függ
a reprezentánsok megválasztásától.
Bizonyítás. 1. Ha x
1
+H = x
2
+H és y
1
+H = y
2
+H, akkor x
2
∈ x
1
+H
és y
2
∈ y
1
+H. Ekkor x
2
+y
2
∈ (x
1
+y
1
) +H, így (x
2
+H) +(y
2
+H) =
(x
1
+H) + (y
1
+H).
2. Ha x +H = y +H, akkor y ∈ x +H. Ezért αy ∈ α(x + H) = αx +H,
így αy +H = αx +H.

4.8. Tétel. A H ⊂ V altérhez tartozó lineáris sokaságok ¦x + H [ x ∈ V ¦
halmaza a 4.6. definícióban definiált műveletekre nézve vektorteret alkot.
Ezt a vektorteret a H altérhez tartozó faktortérnek nevezzük. Jele: V/H.
Bizonyítás. 1. Belátandó, hogy a lineáris sokaságok halmaza a bevezetett
összeadásra nézve Abel-csoport.
58 3. VEKTOROK
(a) (x +H) + (y +H) = (x +y) +H = (y +H) + (x +H),
(b)

(x + H) + (y + H)

+ (z + H) = (x + y + H) + (z + H) =
(x+y+z)+H = (x+H)+(y+z+H) = (x+H)+

(y+H)+(z+H)

,
(c) zéruselem: (x +H) + (0 +H) = x +H,
(d) additív inverz: (x +H) + (−x +H) = 0 +H.
2. A skalárszorzás tulajdonságai:
(a) α

(x +H) + (y +H)

= α(x +y + H) = α(x +y) +H = (αx +
αy) +H = α(x +H) +α(y +H),
(b) (α +β)(x +H) = (α +β)x +H = (αx +βx) +H = α(x +H) +
β(x +H),
(c) αβ(x +H) = (αβx +H) = α(βx +H),
(d) 1(x +H) = x +H.

4.9. Tétel. A V vektortér H altere szerinti faktortér dimenziója:
dim

V/H

= dimV −dimH.
Bizonyítás. Ha e
1
, . . . , e
n
bázisa V -nek, e
1
, . . . , e
k
bázisa H-nak, akkor
(e
k+1
+ H), . . . , (e
n
+ H) bázisa V/H-nak. Ugyanis ez egyrészt generátor-
rendszer, mert ha x +H ∈ V/H, akkor
x = α
1
e
1
+ +α
k
e
k
. .. .
∈H

k+1
e
k+1
+ +α
n
e
n
,
tehát
x +H = α
k+1
(e
k+1
+H) + +α
n
(e
n
+H).
Másrész lineárisan független, hiszen ha
β
k+1
(e
k+1
+H) + +β
n
(e
n
+H) = 0 +H,
akkor β
k+1
e
k+1
+ +β
n
e
n
= 0, ami csak akkor lehetséges ha, β
k+1
= =
β
n
= 0, mert e
k+1
, . . . , e
n
lineárisan független vektorrendszer volt.
4.10. Példa. R
2
-ben legyen H = ¦(a, 0) [ a ∈ R¦. H altér. A H irányterű
L = (x
1
, x
2
) +H lineáris sokaság nem függ x
1
-től, tehát (0, x
2
) +H alakba
írható.
4. FAKTORTÉR 59
-
6
*
6
0
(x
1
, x
2
) (0, x
2
)
H
L
Látható, hogy a H irányterű lineáris sokaságok a vízszintes egyenesek.
Másrészt minden lineáris sokaságnak a (0, x
2
) alakú (az ilyen alakúak között
egyértelmű) reprezentánsát választva az is világos, hogy az R
2
/H faktortér
beazonosítható a ¦(0, x
2
) [ x
2
∈ R¦ vektortérrel (azaz a "függőleges tengel-
lyel").
4. fejezet
Mátrixok
1. Mátrixok
1.1. Definíció. Legyen k, n ∈ N, a
ij
∈ T, i = 1, . . . , k, j = 1, . . . , n. Ha
az a
ij
számokat k sorban és n oszlopban rendezzük el, akkor az így kapott
számtáblázatot k n típusú mátrixnak nevezzük:

¸
¸
¸
¸
a
11
a
12
. . . a
1n
a
21
a
22
. . . a
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
k1
a
k2
. . . a
kn
¸

.
A mátrixokra az alábbi jelöléseket használjuk: A, B, ..; (a
ij
), (b
ij
), . . . , ahol i
a sorindex, j az oszlopindex. Az A mátrix egy általános elemét a
ij
-vel vagy
(A)
ij
-vel jelöljük. A k n típusú mátrixok halmazát M
k×n
-nel jelöljük.
Az 1 n típusú mátrixokat sorvektoroknak, a k 1 típusúakat pedig
oszlopvektoroknak mondjuk. Két mátrixot egyenlőnek nevezünk, ha méreteik
és a megfelelő helyen álló elemeik egyenlőek.
1.2. Definíció. Az olyan mátrixot, amelynek minden eleme 0, zérusmátrix-
nak nevezzük.
1.3. Definíció. Az (a
i1
, . . . , a
in
) ∈ T
n
vektort a mátrix i-edik sorának vagy
sorvektorának nevezzük, az

¸
¸
a
1j
.
.
.
a
kj
¸

∈ T
k
vektort pedig a j-edik oszlopának
vagy oszlopvektorának nevezzük. Ezen két vektor "metszetében" áll az a
ij
elem.
1.4. Megjegyzés. Egy skalár is tekinthető egy 1 1 típusú mátrixnak.
1.5. Definíció. Az n n típusú mátrixokat négyzetes vagy kvadratikus
mátrixoknak nevezzük. Az a
11
, . . . , a
nn
elemeket a főátló vagy fődiagonális
elemeinek nevezzük, az a
1n
, . . . , a
n1
elemeket pedig a mellékátló elemeinek
61
62 4. MÁTRIXOK
nevezzük:

¸
¸
¸
¸
a
11
a
1n
a
22
.
.
.
a
n1
a
nn
¸

.
1.6. Definíció. Tekintsük az M
k×n
halmazt, és legyen A = (a
ij
), B =
(b
ij
) ∈ M
k×n
. Ezen a halmazon értelmezzük az összeadást és a skalárszorzást
az alábbi módon:
1. A+B ˙ =(a
ij
+b
ij
) ∈ M
k×n
:

¸
¸
¸
¸
a
11
. . . a
1n
a
21
. . . a
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
k1
. . . a
kn
¸

+

¸
¸
¸
¸
b
11
. . . b
1n
b
21
. . . b
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
b
k1
. . . b
kn
¸

=

¸
¸
¸
¸
a
11
+b
11
. . . a
1n
+b
1n
a
21
+b
21
. . . a
2n
+b
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
k1
+b
k1
. . . a
kn
+b
kn
¸

,
2. αA = (αa
ij
) ∈ M
k×n
, ahol α ∈ T :
α

¸
¸
¸
¸
a
11
a
12
. . . a
1n
a
21
a
22
. . . a
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
k1
a
k2
. . . a
kn
¸

=

¸
¸
¸
¸
αa
11
αa
12
. . . αa
1n
αa
21
αa
22
. . . αa
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
αa
k1
αa
k2
. . . αa
kn
¸

.
1.7. Tétel. A k n típusú mátrixok halmaza az előbb bevezetett össze-
adásra és szorzásra nézve vektortér a T test felett.
Bizonyítás. Az M
k×n
halmaz zárt a műveletekre, hiszen ilyen típusú mátrixok
összege is M
k×n
típusú. Mivel a műveleteket tagonként végezzük, és T vek-
tortér T felett, így ezek a tulajdonságok a mátrixokra is teljesülnek.
Az alábbi levezetésben ( ) a mátrix "zárójele", míg a csoportosítást a [ ]
szögletes zárójelek mutatják.
1. (a) (a
ij
) + (b
ij
) = (a
ij
+b
ij
) = (b
ij
+a
ij
) = (b
ij
) + (a
ij
),
(b)

(a
ij
) + (b
ij
)

+ (c
ij
) = (a
ij
+b
ij
+c
ij
) = (a
ij
) +

(b
ij
) + (c
ij
)

,
(c) nullelem: (a
ij
) + (0) = (a
ij
),
(d) additív inverz: (a
ij
) + (−a
ij
) = (0).
2. (a) [α + β](a
ij
) =

[α + β]a
ij

= (αa
ij
+ βa
ij
) = (αa
ij
) + (βa
ij
) =
α(a
ij
) +β(a
ij
),
(b) α

(a
ij
) + (b
ij
)

= α(a
ij
+ b
ij
) =

α[a
ij
+ b
ij
]

= (αa
ij
+ αb
ij
) =
(αa
ij
) + (αb
ij
) = α(a
ij
) +α(b
ij
),
(c) [αβ](a
ij
) = (αβa
ij
) = α(βa
ij
),
1. MÁTRIXOK 63
(d) 1(a
ij
) = (a
ij
).

1.8. Tétel. Az M
k×n
vektortér kn-dimenziós, egy lehetséges bázisa:

¸
¸
¸
¸
1 0 . . . 0
0 0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . 0
¸

,

¸
¸
¸
¸
0 1 . . . 0
0 0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . 0
¸

, ...,

¸
¸
¸
¸
0 0 . . . 0
0 0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . 1
¸

.
Bizonyítás. A megadott mátrixok nyilván generátorrendszert alkotnak. To-
vábbá lineárisan függetlenek, hiszen
α
1

¸
¸
1 0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . 0
¸

+... +α
kn

¸
¸
0 0 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . 1
¸

=

¸
¸
α
1
. . . α
n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
α
(k−1)n+1
. . . α
kn
¸

csak akkor lehet egyenlő a zérusmátrixszal, ha α
1
= = α
kn
= 0.
1.9. Definíció. Az (a
ij
) ∈ M
k×n
mátrix transzponáltja az (a
ji
) ∈ M
n×k
mátrix. Jele: A
T
1.10. Példa. Legyen A =

1 2 3
4 5 6

. Ekkor A
T
=

¸
1 4
2 5
3 6
¸

.
1.11. Definíció. Egy A ∈ M
n×n
kvadratikus mátrixot szimmetrikusnak
nevezünk, ha A = A
T
, és ferdeszimmmetrikusnak, ha A = −A
T
.
1.12. Példa. Az

¸
1 2 3
2 4 5
3 5 7
¸

mártix szimmetrikus, a

¸
0 −1 2
1 0 −4
−2 4 0
¸

pedig
ferdeszimmetrikus mátrix.
1.13. Következmény. (A +B)
T
= A
T
+B
T
, (λA)
T
= λA
T
.
Bizonyítás. A bizonyítást most is a mátrix általános elemével végezzük.
Belátjuk, hogy a baloldali mátrix i-edik sorának j-edik eleme megegyezik
a jobboldali mátrix i-edik sorának j-edik elemével.
1. (A +B)
T
ij
= (A +B)
ji
= A
ji
+B
ji
= A
T
ij
+B
T
ij
= (A
T
+B
T
)
ij
,
2. (αA)
T
ij
= (αA)
ji
= αA
ji
= αA
T
ij
.

64 4. MÁTRIXOK
1.14. Definíció. Legyen A ∈ M
k×n
és B ∈ M
n×m
. Az A és B mátrixok
szorzatának azt a k m típusú mátrixot nevezzük, melynek i-edik sorának
j-edik eleme
(AB)
ij
= a
i1
b
1j
+ +a
in
b
nj
=
n
¸
l=1
a
il
b
lj
.
Ezt a szorzást sor-oszlop kompozíciós szorzásnak nevezzük, mivel az (AB)
ij
elem kiszámításához az A mátrix i-edik sorát szorozzuk a B mátrix j-edik
oszlopával úgy, hogy a megfelelő tagok szorzatait összeadjuk:

¸
a
i1
a
i2
. . . a
in
¸

¸
¸
¸
¸
b
1j
b
2j
.
.
.
b
nj
¸

=

¸
¸
¸
¸
(AB)
ij
=
n
¸
l=1
a
il
b
lj
¸

1.15. Megjegyzés. A mátrixok szorzása nem kommutatív, általában össze
sem szorozhatóak fordított sorrendben.
1.16. Példa.

1 1
1 0

1 0
1 1

=

2 1
1 0

,

1 0
1 1

1 1
1 0

=

1 1
2 1

mu-
tatja, hogy AB és BA is létezik és a méretük is egyenlő, de AB nem egyenlő
BA-val.
1.17. Definíció. Az E ∈ M
n×n
kvadratikus mátrixot n-edrendű egység-
mátrixnak nevezzük, ahol
E =

¸
¸
¸
¸
1 0 . . . 0
0 1 . . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . 1
¸

.
Az egységmátrixra teljesül, hogy AE = EA = A bármely A ∈ M
n×n
mátrix
esetén. Használatos még az egységmátrixra a (δ
ij
) jelölés, amit Kronecker-
deltának nevezünk:
δ
ij
=

1, ha i = j,
0, ha i = j.
1.18. Megjegyzés. Ha A négyzetes mátrix, akkor képezhetők az A
2
= AA,
A
3
= A
2
A, . . . mátrixok, és A
0
˙ =E.
1.19. Tétel. Ha A ∈ M
k×n
, B, C ∈ M
n×m
, továbbá D ∈ M
m×l,
akkor
teljesülnek az alábbi egyenlőségek:
1. A[B +C] = AB +AC,
1. MÁTRIXOK 65
2. A[BD] = [AB]D,
3. A[αB] = α[AB].
Bizonyítás. A bizonyítást általános elemmel végezzük:
1.

A[B +C]

ij
=
n
¸
r=1
a
ir
(B +C)
rj
=
n
¸
r=1
a
ir
[b
rj
+c
rj
] =
n
¸
r=1
a
ir
b
rj
+
n
¸
r=1
a
ir
c
rj
= (AB)
ij
+ (AC)
ij
= (AB +AC)
ij
,
2.

A[BD]

ij
=
n
¸
r=1
a
ir
(BD)
rj
=
n
¸
r=1
a
ir
¸
m
¸
s=1
b
rs
d
sj
¸
=
m
¸
s=1
¸
n
¸
r=1
a
ir
b
rs
¸
d
sj
=
m
¸
s=1
(AB)
is
d
sj
=

[AB]D

ij
,
3.

A[αB]

ij
=
n
¸
r=1
a
ir
(αB)
rj
=
n
¸
r=1
a
ir
[αb
rj
] = α
n
¸
r=1
a
ir
b
rj
=

α[AB]

ij
.

1.20. Következmény. Ha A ∈ M
n×n
négyzetes mátrix, akkor A
k+l
=
A
k
A
l
.
1.21. Tétel. Legyenek A, B összeszorozható mátrixok. Ekkor
(AB)
T
= B
T
A
T
.
Bizonyítás. Ha A ∈ M
k×n
, B ∈ M
n×m
, akkor (AB)
T
és B
T
A
T
is m k
típúsú lesz, és

[AB]
T

ij
= (AB)
ji
=
n
¸
r=1
a
jr
b
ri
=
n
¸
r=1
(A
T
)
rj
(B
T
)
ir
=
n
¸
r=1
(B
T
)
ir
(A
T
)
rj
=
(B
T
A
T
)
ij
.
1.22. Definíció. Legyen A ∈ M
n×n
kvadratikus mátrix. Ha létezik olyan
B ∈ M
n×n
mátrix, melyre AB = BA = E , ahol E az n n típúsú egység-
mátrix, akkor A-t invertálható mátrixnak, és B-t az A mátrix inverzének
nevezzük. Jele: A
−1
.
1.23. Tétel. Ha az A ∈ M
n×n
mátrixnak létezik inverze, akkor az egyértelmű.
Bizonyítás. Tegyük fel, hogy B
1
, B
2
∈ M
n×n
inverzei A-nak. Ekkor
AB
1
= B
1
A = E = AB
2
= B
2
A,
66 4. MÁTRIXOK
ha beszorozzuk az első egyenlőséget B
2
-vel:
(B
2
A)
. .. .
E
B
1
= B
2
(B
1
A)
. .. .
E
,
akkor azt kapjuk, hogy B
1
= B
2
.
1.24. Tétel. Ha az A
1
, . . . , A
k
∈ M
n×n
mátrixok invertálhatóak, akkor a
szorzatuknak is létezik inverze, és
(A
1
A
2
. . . A
k
)
−1
= A
−1
k
. . . A
−1
2
A
−1
1
.
Bizonyítás. Belátjuk, hogy mindkét irányból szorozva őket egységmátrixot
kapunk:
1. (A
−1
k
. . . A
−1
2
A
−1
1
)(A
1
A
2
. . . A
k
) = A
−1
k
. . . A
−1
2
(A
−1
1
A
1
)
. .. .
E
A
2
. . . A
k
=
A
−1
k
. . . (A
−1
2
A
2
)
. .. .
E
. . . A
k
= = E,
2. (A
1
A
2
. . . A
k
)(A
−1
k
. . . A
−1
2
A
−1
1
) = A
1
A
2
. . . (A
k
A
−1
k
)
. .. .
E
. . . A
−1
2
A
−1
1
= =
E.

1.25. Tétel. Invertálható mátrixok esetén az inverzképzés és a transzponálás
sorrendje felcserélhető: (A
T
)
−1
= (A
−1
)
T
.
Bizonyítás. Belátandó, hogy A
T
inverze (A
−1
)
T
:
A
T
(A
−1
)
T
= (A
−1
A)
T
= E
T
= E,
(A
−1
)
T
A
T
= (AA
−1
)
T
= E
T
= E.

Rögzített n ∈ N esetén az nn típusú mátrixok gyűrűt alkotnak (mátrix-
gyűrű). Ez a gyűrű egységelemes, E az egységelem. De nem kommutatív, és
nem nullosztómentes. Valóban, két nem nulla mátrix szorzata lehet nulla:

1 0
1 0

0 0
1 1

=

0 0
0 0

.
Az alábbiakban a Gauss-féle eliminációt ismertetjük. Ennek segítségével
meghatározhatjuk egy mátrix inverzét, és a későbbiekben lineáris egyenle-
trendszerek megoldására is használjuk.
1.26. Definíció. Az alábbi mátrixátalakításokat (műveleteket) elemi sor
(oszlop) átalakításoknak nevezzük:
1. MÁTRIXOK 67
1. egy mátrix sorának (oszlopának) skalárszorosát hozzáadjuk egy másik
sorához (oszlopához),
2. egy mátrix két tetszőleges sorát (oszlopát) felcseréljük,
3. egy mátrix sorát (oszlopát) zérustól különböző skalárral megszorozzuk.
1.27. Definíció. Két mátrixot sorekvivalensnek (oszlopekvivalensnek) ne-
vezünk, ha egyik a másikból véges sok elemi sor átalakítással (oszlop áta-
lakítással) előállítható.
1.28. Következmény. Ha B mátrix az A mátrixból véges sok sor (oszlop)
átalakítással megkapható, akkor léteznek olyan sor (oszlop) átalakítások,
amelyek segítségével B-ből A-t kapjuk.
1.29. Definíció. Mátrix egy sorának vezető eleme a sor első zérustól külön-
böző eleme.
1.30. Definíció. Egy mátrixot lépcsős mátrixnak nevezünk, ha teljesíti az
alábbi tulajdonságokat:
1. a mátrixban a zérustól különböző elemeket tartalmazó sorok megelőzik
a csupa nulla sorokat,
2. ha a mátrixban van két olyan sor, ami tartalmaz zérustól különböző
elemet, akkor a másodikban a vezető elem oszlopindexe nagyobb vagy
egyenlő, mint az elsőben.
1.31. Példa. Az A =

¸
¸
¸
1 1 1 3 4 5 5
0 0 2 3 5 8 3
0 0 1 3 4 3 4
0 0 0 0 0 0 0
¸

mátrix lépcsős alakú.
1.32. Definíció. Egy mátrixot trapéz alakúnak nevezünk, ha lépcsős alakú
és az egymás alatt álló sorokban a vezető elemek oszlopindexeinek különb-
sége 1.
1.33. Példa. A B =

¸
¸
¸
1 2 3 4
0 1 2 3
0 0 1 2
0 0 0 0
¸

mátrix trapéz alakú.
1.34. Definíció. Az A ∈ M
n×n
mátrixot háromszög alakúnak vagy felső
triangulárisnak nevezzük, ha i > j esetén a
ij
= 0, továbbá a főátlóban
csupa nem nulla elem áll.
1.35. Példa. A C =

¸
1 3 5
0 2 3
0 0 2
¸

mátrix felső trianguláris.
68 4. MÁTRIXOK
1.36. Tétel. Minden négyzetes mátrix sorekvivalens (oszlopekvivalens is)
egy lépcsős mátrixszal.
Bizonyítás. A lépcsős alakra hozás algoritmusát Gauss-féle eliminációnak
nevezzük.
1. Megkeressük a legkisebb oszlopindexű vezető elemet tartalmazó sort,
és sorcserével az első sorba tesszük. Tegyük fel, hogy az első sor első
eleme nem nulla, ekkor az i-edik sorhoz hozzáadjuk az első sor


a
i1
a
11

-
szeresét, i = 2, . . . , n. Ekkor a mátrix az alábbi alakú lesz:

¸
¸
¸
¸
a
11
a
12
. . . a
1n
0 a
22
. . . a
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 a
n2
. . . a
nn
¸

.
2. Ha a
22
= 0, akkor az alatta lévő elemeket kinullázzuk, azaz az alatta
lévő sorokhoz hozzáadjuk a 2. sor


a
j2
a
22

-szeresét, j = 3, . . . , n.
Ekkor a mátrix:

¸
¸
¸
¸
¸
¸
a
11
a
12
. . . a
1n
0 a
22
. . . a
2n
0 0 . . . ˇ a
3n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 0 . . . ˇ a
nn
¸

.
3. Hasonlóan folytatva az eljárást, véges sok lépésben lépcsős alakú mátrixot
kapunk.

1.37. Definíció. Elemi mátrixoknak nevezzük az n-edrendű egységmátrixból
egy elemi sor (oszlop) transzformációval előállítható mátrixot. Az elemi
mátrixoknak három típusát különböztetjük meg aszerint, hogy milyen elemi
átalakítással kaptuk az egységmátrixból:
1. sorcserével:

¸
0 1 0
1 0 0
0 0 1
¸

,
2. sor szorozva skalárral:

¸
3 0 0
0 1 0
0 0 1
¸

,
1. MÁTRIXOK 69
3. sorhoz hozzáadva másik sor skalárszorosát:

¸
1 0 0
2 1 0
0 0 1
¸

.
1.38. Tétel. Amilyen elemi átalakításokkal keletkezik az E egységmátrixból
az ε elemi mátrix, ugyanolyan elemi átalakításokkal keletkezik az A-ból az
εA mátrix.
1.39. Megjegyzés. A tételt nem bizonyítjuk, de példákon keresztül jól lát-
ható, hogy az elemi átalakítások ekvivalensek a megfelelő elemi mátrixokkal
való szorzással:
1.

¸
0 1 0
1 0 0
0 0 1
¸

¸
1 2 3
2 3 4
4 5 6
¸

=

¸
2 3 4
1 2 3
4 5 6
¸

,
2.

¸
3 0 0
0 1 0
0 0 1
¸

¸
1 2 3
2 3 4
4 5 6
¸

=

¸
3 6 9
2 3 4
4 5 6
¸

,
3.

¸
1 0 0
2 1 0
0 0 1
¸

¸
1 2 3
2 3 4
4 5 6
¸

=

¸
1 2 3
4 7 10
4 5 6
¸

.
1.40. Következmény. A Gauss-elimináció elvégezhető elemi mátrixokkal
balról való szorzásokkal, vagyis minden négyzetes mátrix elemi mátrixokkal
balról szorozva lépcsős mátrixszá alakítható.
1.41. Tétel. Minden elemi mátrix invertálható, és inverze is elemi mátrix.
1.42. Megjegyzés. Ismét példákon keresztül szemléltetjük az állítást:
1. típus: az ilyen mátrixnak önmaga az inverze, így visszafordítja a sor-
rendet:

¸
0 1 0
1 0 0
0 0 1
¸

¸
0 1 0
1 0 0
0 0 1
¸

=

¸
1 0 0
0 1 0
0 0 1
¸

.
2. típus: ha a sor α-szorosa az eredetinek, akkor az inverzben ezt a sort
(1/α)-val kell szorozni:

¸
3 0 0
0 1 0
0 0 1
¸

¸
1/3 0 0
0 1 0
0 0 1
¸

=

¸
1 0 0
0 1 0
0 0 1
¸

.
3. típus: Ha az E-ből úgy kaptuk az elemi mátrixot, hogy egy sor λ-
szorosát hozzáadtuk egy másik sorhoz, akkor inverzmátrixban ki kell
vonni belőle:
70 4. MÁTRIXOK

¸
1 0 0
2 1 0
0 0 1
¸

¸
1 0 0
−2 1 0
0 0 1
¸

=

¸
1 0 0
0 1 0
0 0 1
¸

.
1.43. Tétel. Az A mátrix akkor és csak akkor invertálható, ha a vele sorek-
vivalens mátrixok is azok, azaz ha B = ε
k
ε
1
A is invertálható, ahol
ε
1
, . . . , ε
k
elemi mátrixok.
Bizonyítás. 1. Tegyük fel, hogy A-nak létezik inverze. Ha B = ε
k
ε
1
A,
akkor B invertálható, mert az (A
−1
ε
−1
1
ε
−1
k−1
ε
−1
k
) mátrix az inverze:
(A
−1
ε
−1
1
ε
−1
k−1
ε
−1
k
)(ε
k
. .. .
E
ε
1
A) = E.
2. Tegyük fel, hogy B = ε
k
ε
1
A , és B-nek létezik inverze. Ekkor A =
ε
−1
1
ε
−1
k
B, így A invertálható, és az inverze B
−1
ε
k
ε
1
.

1.44. Tétel. Egy kvadratikus mátrix akkor és csak akkor invertálható, ha
sorekvivalens az egységmátrixszal.
Bizonyítás. 1. Ha A = ε
k
. . . ε
1
E, akkor az előző tétel miatt A invertál-
ható, mert az egységmátrixnak van inverze, mégpedig önmaga. Ekkor
A inverze: Eε
−1
1
. . . ε
−1
k
.
2. Ha Ainvertálható, akkor Gauss-eliminációval háromszög alakra hozható.
Ugyanis ha trapéz alakot kapnánk, akkor lenne benne csupa nulla sor.
Az olyan mátrixok, amik tartalmaznak csupa nulla sorokat, nem in-
vertálhatóak, hiszen ha C i-edik sora 0, akkor tetszőleges D-vel szorozva:
CD =

¸
c
11
. . . c
1n
0 . . . 0
c
n1
. . . c
nn
¸

¸
d
11
. . . d
1n
0 . . . 0
d
n1
. . . d
nn
¸

=

¸
e
11
. . . e
1n
0 . . . 0
e
n1
. . . e
nn
¸

= E.
A kapott háromszög alakú mátrixban skalárszorzással elérhetjük, hogy a
főátlóban csak 1-esek álljanak. Ezeknek az egyeseknek a segítségével ki-
nullázhatjuk a felettük álló elemeket, így megkapjuk az egységmátrixot.

1.45. Következmény. Ha egy A mátrix invertálható, akkor A és A
−1
is
felírható elemi mátrixok szorzataként.
Bizonyítás. Ha A invertálható, akkor A = ε
k
. . . ε
1
E. Ebből
E = ε
−1
1
. . . ε
−1
k
. .. .
A
−1
A, tehát A
−1
is elemi mátrixok szorzata.
2. DETERMINÁNS 71
1.46. Következmény. Gauss-féle szimultán elimináció. Ha az A ∈ M
n×n
átalakítható az egységmátrixszá, akkor ugyanezen átalakításokkal E-ből A
−1
-
et kapjuk.
Bizonyítás. Ha E = ε
k
. . . ε
1
. .. .
A
−1
A, akkor ε
k
. . . ε
1
E = A
−1
.
1.47. Példa. Legyen A =

¸
1 0 1
2 1 1
1 2 0
¸

. Számítsuk ki A inverzét elemi sorá-
talakítások segítségével úgy, hogy az A mátrixon végrehajtott átalakításokat
szimultán módon végrehajtjuk az egységmátrixon is az 1.46. következmény
szerint:
A =

¸
1 0 1
2 1 1
1 2 0

1 0 0
0 1 0
0 0 1
¸

¸
1 0 1
0 1 −1
0 2 −1

1 0 0
−2 1 0
−1 0 1
¸

¸
1 0 1
0 1 −1
0 0 1

1 0 0
−2 1 0
3 −2 1
¸

¸
1 0 0
0 1 0
0 0 1

−2 2 −1
1 −1 1
3 −2 1
¸

,
tehát A
−1
=

¸
−2 2 −1
1 −1 1
3 −2 1
¸

.
2. Determináns
A determinánsok alapvető szerepet játszanak a lineáris egyenletrendszerek
vizsgálatában.
2.1. Definíció. Az (1, . . . , n) elemek egy permutációjában az inverziók szá-
mának nevezzük az I számot, ami azt jelöli, hogy hány szomszédos elem
cseréjével állítható elő a permutáció az (1, . . . , n)-ből.
2.2. Definíció. Az A ∈ M
n×n
mátrix minden sorából és oszlopából vá-
lasszunk ki pontosan egy elemet, tehát összesen n darab elemet. Az első
oszlopból kiválasztott elemet jelölje a
i
1
1
,. . . , az n-edik oszlopból kiválasz-
tott elemet pedig a
inn
. Ezt az n darab számot összesen n!-féleképpen lehet
kiválasztani, mert ennyi a sorindexek (azaz az (1, . . . , n) számok) összes
lehetséges permutációinak száma. Az A mátrix determinánsának az alábbi
72 4. MÁTRIXOK
számot nevezzük:
det A =
¸
(i
1
,...,in)∈Pn
(−1)
I
a
i
1
1
. . . a
inn
,
ahol I az

1 . . . n
i
1
. . . i
n

permutációban az inverziók száma. Az összegzés
az (1, . . . , n) elemek összes (i
1
, . . . , i
n
) permutációjára kiterjed. A determi-
nánsra használatos még az [A[ és a [a
1
, . . . , a
n
[ jelölés is, ahol a
i
a mátrix
i-edik oszlop vektorát jelöli.
2.3. Példa. 1. Kétszer kettes mátrixok determinánsa:

a
11
a
12
a
21
a
22

= a
11
a
22
−a
21
a
12
,
azaz a főátlóban lévő elemek szorzatából kivonjuk a mellékátlóbeliek
szorzatát.
2. Háromszor hármas mátrixok determinánsa:

a
11
a
12
a
13
a
21
a
22
a
23
a
31
a
32
a
33

=
a
11
a
22
a
33
+ a
31
a
12
a
23
+ a
21
a
32
a
13
− a
31
a
22
a
13
− a
21
a
12
a
33
− a
11
a
32
a
23
.
A 3 3-as esetben is a "főátló irányúak" szorzatainak és a "mellékátló
irányúak" szorzatainak a különbsége a determináns.
abra
Megjegyezzük, hogy ilyen egyszerű számolási szabály a magasabbrendű
determinánsokra nem létezik.
2.4. Tétel. Legyen A ∈ M
n×n
. Ekkor a determináns rendelkezik az alábbi
tulajdonságokkal:
1. [A[ = [A
T
[;
2. ha A tartalmaz csupa 0 sort, akkor [A[ = 0;
3. sor vagy oszlopcsere esetén a determináns előjelet vált:
[a
1
, . . . , a
i
, . . . , a
j
, . . . , a
n
[ = −[a
1
, . . . , a
j
, . . . , a
i
, . . . , a
n
[;
4. ha két sor vagy két oszlop megegyezik, akkor a determináns nulla:
[a
1
, . . . , a, . . . , a, .., a
n
[ = 0;
5. ha egy sort skalárral szorzok, a skalár kiemelhető:
[a
1
, . . . , λa
i
, . . . , a
n
[ = λ[a
1
, . . . , a
n
[;
2. DETERMINÁNS 73
6. ha két sor vagy oszlop lineárisan függő, akkor a determináns nulla:
[a
1
, . . . , a
i
, . . . , λa
i
, .., a
n
[ = 0;
7. ha egy oszlopvektort (sorvektort) két vektor összegére bontjuk, akkor a
determináns is szétbontható:
[a
1
, . . . , a
i
+a
i
, . . . , a
n
[ = [a
1
, . . . , a
n
[ +[a
1
, . . . , a
i
, . . . , a
n
[;
8. a determináns értéke nem változik, ha egy sor- (vagy oszlop)vektorának
skalárszorosát hozzáadjuk egy másik sorához (vagy oszlopához):
[a
1
, . . . , a
i
, . . . , a
j
, .., a
n
[ = [a
1
, . . . , a
i
, . . . , a
j
+λa
i
, .., a
n
[;
9. trianguláris mátrix determinánsa a főátlóban álló elemek szorzata;
10. ha egy mátrix sor vagy oszlopvektorai lineárisan függőek, akkor a de-
terminánsa nulla;
11. ha det A = 0, akkor A oszlopvektorai lineárisan függetlenek.
Bizonyítás. 1. A transzponált mátrixban ugyanazok az elemek vannak,
mint az eredetiben, a belőlük képzett szorzatok is ugyanazok. Ha az
eredeti determinánsban egy tag a
i
1
1
. . . a
inn
alakú, akkor a transzponált
mátrix determinánsában: a
1i
1
. . . a
nin
alakú lesz. Ahány elemcsere szük-
séges az (i
1
, . . . , i
n
) elemekből az (1, . . . , n) sorrend eléréséhez, ugyanan-
nyi elemcserével fog kialakulni az (1, . . . , n)-ből a sorindexek tényleges
sorrendje, ez éppen az (i
1
, . . . , i
n
) permutációban az inverziók száma.
Tehát a szorzatok előjele sem változik.
Ennek a tulajdoságnak köszönhető, hogy azok az állítások, melyek
sorokra vonatkoznak, oszlopokra is teljesülnek, és fordítva.
2. Mivel a determináns minden tagjában szerepel nulla, így a tagok összege
is nulla.
3. Sorcserénél minden tagban a sorindexek közül kettő fel van cserélve, így
az inveziók száma minden tagban páratlan számmal nő vagy csökken
(két elem cseréje mindig páratlan sok szomszédos elem cseréjével helyet-
tesíthető). Ezért minden tag előjelet vált, tehát a determináns is előjelet
vált.
4. Ha a mátrixban két sor megegyezik, akkor ezt a két sort megcserélve
a mátrix nem változik, de az előző tulajdonság miatt a determináns
előjelet vált. Ez csak akkor lehet igaz, ha a determináns nulla.
5. Ha egy sort skalárral szorzunk, a determináns minden tagja pontosan
egyszer lesz megszorozva ezzel a skalárral, így maga a determináns is.
6. Ha két oszlop lineárisan függő, akkor:
[a
1
, . . . , a
i
, . . . , λa
i
, .., a
n
[ = λ[a
1
, . . . , a
i
, . . . , a
i
, .., a
n
[ = λ0 = 0.
74 4. MÁTRIXOK
7. Ha az i. oszlopvektor két vektor összegére bomlik, akkor a determináns
minden tagjában pontosan egy összeadás szerepel, így:
[a
1
, . . . , (a
i
+a
i
), . . . , a
n
[ =
¸
(j
1
,...,jn)∈Pn
(−1)
I
a
j
1
1
. . . (a
j
i
i
+a
j
i
i
) . . . a
jnn
=
¸
(j
1
,...,jn)∈Pn
(−1)
I
a
j
1
1
. . . a
j
i
i
. . . a
jnn
+
¸
(j
1
,...,jn)∈Pn
(−1)
I
a
j
1
1
. . . a
j
i
i
. . . a
jnn
=
[a
1
, . . . , a
i
, . . . , a
n
[ +[a
1
, . . . , a
i
, . . . a
n
[.
8. Az előző tulajdonságok alapján:
[a
1
, .., a
i
, .., a
j
+λa
i
, .., a
n
[ = [a
1
, .., a
i
, .., a
j
, .., a
n
[ +[a
1
, .., a
i
, .., λa
i
, .., a
n
[ =
[a
1
, .., a
i
, .., a
j
, .., a
n
[ +λ[a
1
, .., a
i
, .., a
i
, .., a
n
[
. .. .
0
= [a
1
, .., a
i
, .., a
j
, .., a
n
[ = [A[.
9. Trianguláris mátrix determinánsában csak egyetlen tagban nem szerepel
nulla, ez éppen az átlós elemek szorzata, pozitív előjellel.
10. Ha egy mátrix oszlopai lineárisan függőek, akkor létezik olyan oszlop,
ami a többi lineáris kombinációja. Tegyük fel, hogy ez az utolsó oszlop
(ez oszlopcserével elérhető), ekkor:
[a
1
, . . . , λ
1
a
1
+ +λ
n−1
a
n−1
[ = [a
1
, . . . , λ
1
a
1
[ + +[a
1
, . . . , λ
n−1
a
n−1
[ =
λ
1
[a
1
, . . . , a
1
[
. .. .
0
+ +λ
n−1
[a
1
, . . . , a
n−1
, a
n−1
[
. .. .
0
= 0.
11. A 10. tulajdonság kontrapozíciója.

A determináns fogalmát másképpen is meg lehet fogalmazni. A következő
definícióban a determinánst, mint bizonyos tulajdonságokkal rendelkező füg-
gvényt fogjuk meghatározni, utána belátjuk, hogy a két definíció ekvivalens.
2.5. Definíció. Legyen A ∈ M
n×n
, A = (a
1
, . . . , a
n
). Determináns füg-
gvénynek nevezzük a det : M
n×n
→ R leképezést, ha rendelkezik az alábbi
tulajdonságokkal:
1. oszlopvektoraiban additív:
det(a
1
+a
1
, . . . , a
n
) = det(a
1
, . . . , a
n
) + det(a
1
, . . . , a
n
),
2. oszlopvektoraiban homogén: det(λa
1
, . . . , a
n
) = λdet(a
1
, . . . , a
n
),
3. alternáló tulajdonságú (más szóval antiszimmetrikus):
det(a
1
, . . . , a
i
, . . . , a
j
, . . . a
n
) = −det(a
1
, . . . , a
j
, . . . , a
i
, . . . , a
n
),
4. az egységmátrix determinánsa 1: det(e
1
, . . . , e
n
) = 1,
ahol e
1
= (1, 0, . . . , 0)
T
; . . . ; e
n
= (0, . . . , 0, 1)
T
.
2. DETERMINÁNS 75
2.6. Tétel. A determinánsra adott 2.2. és 2.5. definíciók ekvivalensek.
Bizonyítás. 1. Az első definícióból bebizonyított tulajdonságok között sze-
repelnek a második definíció követelményei.
2. A mátrix oszlopvektorai R
n
-beli vektorok, előállíthatók a természetes
bázis lineáris kombinációiként:

¸
¸
a
1i
.
.
.
a
ni
¸

= a
1i

¸
¸
1
.
.
.
0
¸

+ +a
ni

¸
¸
0
.
.
.
1
¸

,
vagyis a
i
=
n
¸
j=1
a
ji
e
j
. Ekkor használva a 2.5. definícióbeli tulajdonsá-
gokat:
det A = det(a
1
, . . . , a
n
) = det

n
¸
j
1
=1
a
j
1
1
e
j
1
, . . . ,
n
¸
jn=1
a
jnn
e
jn

=
¸
(j
1
,...,jn)∈Pn
a
j
1
1
. . . a
jnn
det(e
j
1
, . . . , e
jn
).
Mivel (e
j
1
, . . . , e
jn
) az (e
1
, . . . , e
n
)-ből oszlopcserékkel állítható elő, még-
pedig annyival, amennyi a (j
1
, . . . , j
n
) permutációban az inverziók száma.
Tehát az alternáló tulajdonság miatt:
det(e
j
1
, . . . , e
jn
) = (−1)
I
det(e
1
, . . . , e
n
)
. .. .
1
,
így megkaptuk a 2.2. definícióbeli determináns előállítást.

2.7. Megjegyzés. Természetesen a determináns 2.4. tételbeli tulajdonsá-
gai bebizonyíthatóak a 2.5. definíció alapján is. Például a 2. tulajdonság:
det(0, . . . , a
n
) = det(00, . . . , a
n
) = 0 det(0, . . . , a
n
) = 0.
2.8. Tétel. Ha egy mátrix oszlopvektorai lineárisan függetlenek, akkor a
determinánsa nem nulla.
Bizonyítás. Ha az oszlopvektorok lineárisan függetlenek, akkor bázist alkot-
nak, és lineáris kombinációjukként felírhatóak a természetes bázis elemei.
Ekkor
1 = det E = det(e
1
, . . . , e
n
) = det(
n
¸
i
1
=1
λ
i
1
1
a
i
1
, . . . ,
n
¸
in=1
λ
inn
a
in
) =
76 4. MÁTRIXOK
¸
(i
1
,..,in)∈Pn
λ
i
1
1
..λ
inn
det(a
i
1
, .., a
in
) =
¸
(i
1
,..,in)∈Pn
(−1)
I
λ
i
1
1
..λ
inn
det(a
1
, .., a
n
).
Ha det(a
1
, . . . , a
n
) nulla lenne, akkor az egész kifejezés nulla lenne.
2.9. Tétel (Determinánsok szorzás tétele). Mátrixok szorzatának de-
terminánsa egyenlő a tényező mátrixok determinánsának szorzatával:
[AB[ = [A[[B[
.
Bizonyítás. Legyen AB = C = (c
ij
) = (c
1
, . . . , c
n
). Mivel c
lj
=
n
¸
i=1
a
li
b
ij
,
ezért c
j
=
n
¸
i=1
a
i
b
ij
. Ekkor
det(c
1
, . . . , c
n
) = det

n
¸
i
1
=1
a
i
1
b
i
1
1
, . . . ,
n
¸
in=1
a
in
b
inn

=
¸
(i
1
,..,in)∈Pn
b
i
1
1
..b
inn
det(a
i
1
, .., a
in
) =
¸
(i
1
,..,in)∈Pn
(−1)
I
b
i
1
1
..b
inn
det(a
1
, .., a
n
)
. .. .
|A|
=
¸
(i
1
,...,in)∈Pn
(−1)
I
b
i
1
1
. . . b
inn
. .. .
|B|
[A[ = [B[[A[.

2.10. Tétel. Négyzetes mátrix akkor és csak akkor invertálható, ha deter-
minánsa nem nulla.
Bizonyítás. 1. Tegyük fel, hogy A invertálható. Ekkor AA
−1
= E . Mivel
[E[ = 0, a determinánsok szorzástétele alapján [A[[A
−1
[ = [E[ = 0, így
[A[ = 0 és [A
−1
[ = 0.
2. Ha A determinánsa nem nulla, akkor oszlopai lineárisan függetlenek,
így bázist alkotnak. Ebben a bázisban felírva az e
1
, . . . , e
n
vektorokat
(a természetes bázis vektorait), azt kapjuk, hogy e
j
=
n
¸
i=1
b
ij
a
i
, vagyis
e
lj
=
n
¸
i=1
b
ij
a
li
. Ez azt jelenti, hogy E = BA , ahol B a b
ij
számokból
alkotott mátrix, amely kielégíti az inverzmátrix definícióját, tehát A
invertálható.
2. DETERMINÁNS 77

2.11. Definíció. Legyen A ∈ M
n×n
, n ≥ 2 és 1 ≤ k ≤ n. Jelöljünk ki a
mátrixban k darab sort (i
1
, . . . , i
k
), és k darab oszlopot (j
1
, . . . , j
k
). Ezen
oszlopok és sorok metszéspontjában álló elemek egy k k tipúsú mátrixot
alkotnak, és ennek a mátrixnak a determinánsát az eredeti mátrix k-adrendű
aldeterminánsának nevezzzük és az [A
k
[ jelölést használjuk rá. A mátrix
azon elemei amelyek nem tartoznak a kijelölt sorokhoz, illetve oszlopokhoz,
egy (n − k) (n − k) típusú mátrixot alkotnak, amit a k-adrendű aldeter-
minánshoz tartozó adjungált aldeterminánsnak nevezünk.
2.12. Megjegyzés. Egy A ∈ M
n×n
mátrixnak

n
k

n
k

darab különböző k-
adrendű aldeterminánsa van, és ugyanennyi az (n − k) (n − k) típusúak
száma.
2.13. Definíció. Egy A ∈ M
n×n
mátrix [A
k
[ aldeterminánsához tartozó
adjungált algebrai aldeterminánsnak nevezzük az [A
k
[

= (−1)
I+J
[A
n−k
[
előjellel ellátott adjungált aldeterminánst. Itt I = i
1
+ +i
k
, vagyis az [A
k
[
aldeterminánshoz kiválasztott sorok indexeinek összege, és J = j
1
+ +j
k
ahol j
1
, . . . , j
k
az [A
k
[ aldeterminánsban az oszlopok indexeit jelöli.
2.14. Megjegyzés. Egy A ∈ M
n×n
mátrix esetén ha [A
k
[

= (−1)
I+J
[A
n−k
[,
akkor [A
n−k
[

= (−1)
T
[A
k
[, és T-ben éppen azoknak a sor és oszlopindex-
eknek az összege szerepel, amelyek nincsenek I +J-ben, tehát
T = 2(1 + +n)
. .. .
összes sor és oszlopindex összege
−(I +J) = n(n −1)
. .. .
páros
−(I +J),
így T paritása megegyezik I +J paritásával, [A
n−k
[

és [A
k
[

előjele mege-
gyezik.
2.15. Tétel (Laplace-féle kifejtési tétel). Az A ∈ M
n×n
mátrixban jelöl-
jünk ki k darab oszlopot (vagy sort), és tekintsük az összes olyan k-adrendű
aldeterminánst, amelyekben pontosan ezek az oszlopok (sorok) szerepelnek.
Jelölje ezeket az aldeterminánsokat [K
k
1
[, . . . , [K
k
r
[ és a hozzájuk tartozó al-
gebrai adjungált aldeterminánsokat pedig [K
k
1
[

, . . . , [K
k
r
[

. Ekkor
[A[ = [K
k
1
[[K
k
1
[

+ +[K
k
r
[[K
k
r
[

.
2.16. Lemma. Tekintsünk egy k-adrendű aldeterminánst ([K
k
[) és a hozzá
tartozó adjungált algebrai aldeterminánst ([K
k
[

). Ekkor a [K
k
[ és [K
k
[

aldeterminánsok egy-egy tetszőlegesen kiválasztott tagjának a szorzata tagja
lesz [A[-nak.
78 4. MÁTRIXOK
Bizonyítás. (Lemma)
1. Tegyük fel, hogy K az első k darab sorhoz és az első k darab oszlophoz
tartozó aldetermináns. Ekkor
[K
k
[ =
¸
(l
1
,...,l
k
)∈P
k
(−1)
L
a
l
1
1
. . . a
l
k
k
,
[K
k
[

=
¸
(m
k+1
,...,mn)∈P
n−k
(−1)
M
a
m
k+1
k+1
. . . a
mnn
,
mert az adjungált aldeterminánsban a sor és oszlopindexek éppen a k +
1, . . . , n számok. Két tetszőlegesen választott tag szorzata:
(−1)
L
a
l
1
1
. . . a
l
k
k
(−1)
M
a
m
k+1
k+1
. . . a
mnn
=
= (−1)
M+L
a
l
1
1
. . . a
l
k
k
a
m
k+1
k+1
. . . a
mnn
. .. .
n darab tényező szorzata
.
L + M éppen az (l
1
, . . . , l
k
, m
k+1
, . . . , m
n
) permutációban az inverziók
száma, mert az első k darab sorindex és a második n−k darab sorindex
nem állhat inverzióban egymással: 1 ≤ l
i
≤ k < k + 1 ≤ m
k+j
≤ n,
tehát l
i
< m
k+j
(két elem akkor áll inverzióban egymással, ha a nagyobb
megelőzi a kisebbet a permutációban). Tehát ez a tag szerepel az A
mátrix determinánsában.
2. Most tetszőleges k darab sor és oszlop esetén vizsgáljuk a két tag szorza-
tát. Legyen az aldetermináns [K

k
[. Ekkor sor és oszlopcserékkel el lehet
érni, hogy az i
1
, . . . , i
k
sorhoz és a j
1
, . . . , j
k
oszlophoz tartozó aldeter-
mináns az első k darab sorba és oszlopba kerüljön. Minden ilyen csere
előjelváltással jár, hiszen maguk az aldeterminánsok nem változnak, de
a sorindexek és oszlopindexek összege eggyel csökken. Ahhoz, hogy az
i
1
-edik sor az első sorba kerüljön i
1
− 1 szomszédos sor cseréréje van
szükség. Hasonlóan ahhoz, hogy az i
k
-adik sor a k-adik sorba kerüljön,
i
k
−k darab szomszédos sort kell megcserélni. Összesen tehát
i
1
+ +i
k
+j
1
+ +j
k
−2(1 + 2 + +k)
. .. .
páros
darab sorcsere és oszlopcsere szükséges, és az adjungált algebrai alde-
termináns [K

k
[

) előjele (−1)
I+J
lesz, tehát annyi, amennyi eredetileg
volt. így az első pontban leírtak alapján az [K

k
[[K

k
[

-beli szorzatok is
szerepelnek a determinánsban.

2. DETERMINÁNS 79
Bizonyítás. (Laplace tétel) A lemma alapján tudjuk, hogy a [K
k
1
[[K
k
1
[

+
+ [K
k
r
[[K
k
r
[

kifejezés valamennyi tagja szerepel A determinánsában. Az
világos, hogy a [K
k
1
[[K
k
1
[

+ +[K
k
r
[[K
k
r
[

-ben szereplő tagok különböznek.
Belátjuk, hogy ez éppen annyi tagot jelent, amennyiből [A[ áll (ez n! darab
tag). A k darab oszlop rögzítése után a k darab sort

n
k

-féleképpen választ-
hatjuk ki. Egy [K
k
i
[[K
k
i
[

szorzatban pedig k!(n −k)! darab tag van (hiszen
egy k k típusú determinánsnak k! darab tagja van), így összesen

n
k

k!(n −k)! = n!
darab tag van, ami valóban a determináns összes tagját jelenti.
2.17. Megjegyzés. A Laplace tétel leggyakrabban használt speciális esete
az egy sor vagy egy oszlop szerinti kifejtés, amikor az aldeterminánsok 1 1
típusúak, az adjungált algebrai aldeterminánsok pedig (n − 1) (n − 1)
típusúak.
2.18. Példa. Egy 4 4 típusú mátrix determinánsát valamely oszlopa sz-
erinti kifejtéssel 4 darab 33 típusú determináns kiszámítására vezethetjük
vissza. Az első oszlop szerint kifejtve:

1 0 1 2
2 2 3 4
0 1 2 3
3 1 1 1

= 1(−1)
1+1

2 3 4
1 2 3
1 1 1

+ 2(−1)
2+1

0 1 2
1 2 3
1 1 1

+
0(−1)
3+1

0 1 2
2 3 4
1 1 1

+ 3(−1)
4+1

0 1 2
2 3 4
1 2 3

.
2.19. Tétel (Ferde kifejtési tétel). Ha az A ∈ M
n×n
mátrixot kifejtjük
egy oszlopa (sora) szerint úgy, hogy egy másik oszlop (sor) elemeihez tartozó
adjungált algebrai aldeterminánsokat használjuk, akkor az eredmény nulla
lesz:
a
1j
[A
n−1
1k
[

+ +a
nj
[A
n−1
nk
[

= 0,
ahol [A
n−1
ik
[

az a
ik
elemhez tartozó adjungált algebrai aldetermináns, és
k = j.
Bizonyítás. Vegyük észre, hogy az
a
1j
[A
n−1
1k
[

+ +a
nj
[A
n−1
nk
[

80 4. MÁTRIXOK
kifejezés nem más, mint annak a mátrixnak a k-adik oszlop szerinti kifejtése,
amelynek a j-edik és a k-adik oszlopa megegyezik, így ez a determináns
nulla.
2.20. Tétel. Egy A ∈ M
n×n
mátrix B inverzének (ha létezik) b
ij
elemét
kiszámíthatjuk az alábbi módon:
b
ij
=
1
[A[
[A
n−1
ji
[

,
ahol [A
n−1
ji
[

az a
ji
elemhez tartozó adjungált algebrai aldetermináns, vagy
másképpen a transzponált mátrix (A
T
)
ij
eleméhez tartozó adjungált algebrai
aldetermináns.
Bizonyítás. Az állítás egyszerű számítással adódik.
(AB)
ij
=
n
¸
k=1
a
ik
(B)
kj
=
1
[A[
n
¸
k=1
a
ik
[A
n−1
jk
[

,
ami éppen a ferde kifejtési tétel sorokra vonatkozó változata miatt i = j
esetén nulla. Ha pedig i = j, akkor
n
¸
k=1
a
ik
[A
n−1
ik
[

= [A[,
mert ez éppen A-nak az i-edik sora szerinti kifejtése. Tehát
(AB)
ij
=
1
[A[
n
¸
k=1
a
ik
[A
n−1
jk
[

= δ
ij
= (E)
ij
.

2.21. Példa. Legyen A =

a b
c d

. Ekkor [A[ = ad − cb, [A
11
[

= d,
[A
12
[

= −c, [A
21
[

= −b, [A
22
[

= a, így A
−1
=
1
ad −bc

d −b
−c a

.
3. Mátrix rangja
3.1. Megjegyzés. Az előző fejezet 2.21. definíciója szerint egy (a
1
, . . . , a
n
)
vektorrendszer rangján az általa generált altér dimenzióját értjük:
rg(a
1
, . . . , a
n
) = dimL(a
1
, . . . , a
n
),
3. MÁTRIX RANGJA 81
ami tulajdonképpen a benne szereplő lineárisan független vektorok maxi-
mális száma.
3.2. Tétel. Az (a
1
, . . . , a
n
) vektorrendszer rangját nem változtatják meg az
alábbi átalakítások (úgynevezett ranginvariás átalakítások):
1. vektor szorzása λ = 0 skalárral,
2. egy vektor skalárszorosának hozzáadása egy másik vektorhoz,
3. vektorok felcserélése,
4. olyan vektor elhagyása, amely lineárisan kombinálható a többiből.
Bizonyítás. Definíció alapján könnyen belátható.
3.3. Definíció. Legyen A egy n k típusú mátrix. A mátrix sorvektorai
által alkotott vektorrendszer rangját a mátrix rangjának nevezzük.
3.4. Megjegyzés. A zérusmátrix rangja nulla, az n-edrendű egységmátrix
rangja n.
3.5. Tétel. Az A ∈ M
n×k
mátrix rangja egyenlő egy maximális rendű,
zérustól különböző aldeterminánsának a rendjével.
Bizonyítás. Az A = (a
ij
) ∈ M
n×k
mátrix egy maximális rendű, el nem tűnő
aldeterminánsának rendje legyen r, értéke [A
r
[ = D
0
, azaz az (r+1)-edrendű
aldeterminánsok mind nullával egyenlőek. Természetesen r ≤ min(n, k).
1. Először megmutatjuk, hogy ha tekintjük az [A
r
[ aldeterminánsban sze-
replő sorokat, akkor ezek lineárisan függetlenek. Tegyük fel, hogy [A
r
[
sorai és oszlopai az első r darab sorban, illetve r darab oszlopban vannak,
ez sor- és oszlopcserékkel mindig elérhető:
B =

¸
¸
¸
¸
b
1
= (a
11
, a
12
, . . . , a
1r
)
b
2
= (a
21
, a
22
, . . . , a
2r
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
b
r
= (a
r1
, a
r2
, . . . , a
rr
)
¸

.
Mivel det B = 0, ezért (b
1
, . . . , b
r
) lineárisan független vektorrendszer,
tehát
(3.1) λ
1

¸
¸
a
11
.
.
.
a
1r
¸

. .. .
b

1
+ +λ
r

¸
¸
a
r1
.
.
.
a
rr
¸

. .. .
b

r
=

¸
¸
0
.
.
.
0
¸

. .. .
0
esetén λ
1
= = λ
r
= 0.
82 4. MÁTRIXOK
Most tekintsük az A mátrix első r darab sorát:

¸
¸
¸
¸
a
1
= (a
11
, a
12
, . . . , a
1k
)
a
2
= (a
21
, a
22
, . . . , a
2k
)
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
r
= (a
r1
, a
r2
, . . . , a
rk
)
¸

,
és vizsgáljuk meg, hogy lineárisan függetlenek-e. Mivel a
λ
1

¸
¸
a
11
.
.
.
a
1k
¸

. .. .
a

1
+ +λ
r

¸
¸
a
r1
.
.
.
a
rk
¸

. .. .
a

r
=

¸
¸
0
.
.
.
0
¸

. .. .
0
egyenletrendszer első r darab egyenlete megegyezik a (3.1) egyenletrend-
szerrel amely csak nulla együtthatók esetén tejesül így szükségképpen
λ
1
= = λ
r
= 0. Ez azt jelenti, hogy (a
1
, . . . , a
r
) lineárisan független
vektorrendszer.
2. Be kell még látni, hogy (a
1
, . . . , a
r
) maximális lineárisan független vek-
torrendszer, azaz az A mátrixnak nem lehet több lineárisan független
sora. Ha r = n akkor az állítás nyilvánvaló, ha r < n akkor legyen
m, j ∈ N olyan, hogy r < m ≤ n, 1 ≤ j ≤ k és tekintsük az alábbi
(r + 1)-edrendű determinánst:
D
mj
=

a
11
. . . a
1r
a
1j
.
.
. . . .
.
.
.
.
.
.
a
r1
. . . a
rr
a
rj
a
m1
. . . a
mr
a
mj

.
Természetesen ez a determináns nulla:
(a) Ha j ≤ r, akkor a determinánsban van két egyforma oszlop, így
az nulla.
(b) Ha j > r, akkor ez egy (r + 1)-ed rendű aldeterminánsa A-
nak. Mivel feltettük, hogy [A
r
[ maximális rendű el nem tűnő
aldetermináns, így D
mj
= 0.
Ha most kifejtjük az utolsó oszlop szerint a D
mj
determinánst:
D
mj
= a
1j
[A
n−1
1j
[

+... +a
mj
[A
n−1
mj
[

. .. .
Ar=0
= 0,
3. MÁTRIX RANGJA 83
akkor
a
mj
=
−1
[A
r
[
(a
1j
[A
n−1
1j
[

) −....
1
[A
r
[
(a
rj
[A
n−1
rj
[

).
Tehát a
mj
minden j ∈ ¦1, . . . , k¦ esetén ilyen alakba írható, ugyanezekkel
az együtthatókkal, mert [A
n−1
ij
[

˙ =[A
n−1
i
[

(i = 1, . . . , r) valójában nem
függ j-től, ezért
−[A
n−1
1
[

[A
r
[

¸
¸
a
11
.
.
.
a
1k
¸

. .. .
a

1
+ +
−[A
n−1
r
[

[A
r
[

¸
¸
a
r1
.
.
.
a
rk
¸

. .. .
a

r
=

¸
¸
a
m1
.
.
.
a
mk
¸

. .. .
a

m
.
Ekkor a
m
lineárisan kombinálható az (a
1
, . . . , a
r
) vektorokból, így ezek
maximális lineárisan független sorvektorrendszert alkotnak az A mát-
rixban, azaz A rangja r.

3.6. Következmény. Mátrix rangja egyenlő transzponáltjának a rangjával,
azaz oszloprendszerének rangjával.
3.7. Következmény. A mátrix rangja Gauss-eliminációval meghatározható:
lépcsős alakra hozzuk, és a nem nulla sorok száma adja a mátrix rangját.
Ez abból következik, hogy egyrészt a Gauss-elimináció nem változtatja
meg a mátrix rangját, másrészt egy lépcsős alakú mátrix rangja nyilván-
valóan a nem nulla sorainak számával egyenő.
3.8. Példa. Meghatározzuk az alábbi 3 3-as mátrix rangját.
rg

¸
1 2 3
2 3 4
4 7 10
¸

= rg

¸
1 2 3
0 −1 −2
0 −1 −2
¸

= rg

¸
1 2 3
0 −1 −2
0 0 0
¸

= 2
a Gauss-eliminációt használva.
Az aldeterminánsokat használva is megoldjuk a feladatot.

1 2 3
2 3 4
4 7 10

= (1310+244+327)−(334+2210+147) = 104−104 = 0,
azonban

1 2
2 3

= 1 3 −2 2 = 1 = 0.
84 4. MÁTRIXOK
4. Lineáris egyenletrendszerek
4.1. Definíció. Legyen A = (a
ij
) ∈ M
k×n
, b
i
∈ T (i = 1, . . . , k), ahol a T
az R vagy a C számtestek valamelyikét jelöli. Lineáris egyenletrendszernek
nevezzük a következő egyenletrendszert:
(4.2)
a
11
x
1
+ ... +a
1n
x
n
= b
1
.
.
.
.
.
.
a
k1
x
1
+ ... +a
kn
x
n
= b
k
Az x
1
, . . . , x
n
szimbólumokat ismeretleneknek nevezzük. Ha bevezetjük az
alábbi jelöléseket:
a
1
=

¸
¸
a
11
.
.
.
a
k1
¸

, ..., a
n
=

¸
¸
a
1n
.
.
.
a
kn
¸

, b =

¸
¸
b
1
.
.
.
b
k
¸

,
akkor az egyenletrendszert vektoriális alakba írhatjuk:
a
1
x
1
+... + a
n
x
n
= b.
Az egyenletrendszer mátrixos alakja:
Ax = b, ahol x =

¸
¸
x
1
.
.
.
x
n
¸

.
Ekkor A-t az egyenletrendszer alapmátrixának nevezzük, az
(A[b) =

¸
¸
a
11
. . . a
1n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
k1
. . . a
kn

b
1
.
.
.
b
k
¸

mátrix pedig az egyenletrendszer kibővített mátrixa.
4.2. Definíció. A c = c
1
, . . . , c
n
szám n-est a (4.2) egyenletrendszer megol-
dásának nevezzük, ha x
1
, . . . , x
n
helyébe írva igaz egyenlőségeket kapunk,
azaz a szám n-es kielégíti a lineáris egyenletrendszert.
Ha egy lineáris egyenletrendszernek létezik megoldása, akkor megoldhat-
ónak nevezzük, ha nem létezik megoldása, akkor pedig ellentmondásosnak.
Ha az egyenletrendszernek pontosan egy megoldása van, akkor határozottnak
nevezzük, ha végtelen sok akkor határozatlannak.
4.3. Definíció. Az Ax = b lineáris egyenletrendszert homogénnek nevezzük,
ha b = 0, ellenkező esetben pedig inhomogénnek.
4. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 85
4.4. Megjegyzés. Egy lineáris egyenletrendszer vizsgálatánál az első kérdés
az, hogy létezik-e megoldása vagy sem (megoldható vagy ellentmondásos), a
második kérdés pedig az, hogy hogyan lehet megtalálni az összes megoldást.
A következőkben megadunk egy eljárást, amellyel meghatározhatjuk ezeket
a megoldásokat
4.5. Definíció. Két lineáris egyenletrendszert ekvivalensnek nevezünk, ha
a megoldáshalmazuk megegyezik.
4.6. Tétel. Az alábbi átalakítások a (4.2) lineáris egyenletrendszer ekvi-
valens átalakításai, tehát nem változtatják meg a megoldáshalmazát:
1. két egyenlete felcserélése,
2. egy egyenlet szorzása zérustól különböző konstanssal,
3. egy egyenlet konstansszorosának hozzáadása egy másik egyenlethez.
Bizonyítás. 1. Nyilvánvaló.
2. Ha c megoldása az i-edik egyenletnek akkor a
λ(a
i1
x
1
+ +a
in
x
n
) = λb
i
, λ = 0,
egyenletnek is megoldása, és fordítva.
3. Ha a j-edik egyenlethez adjuk hozzá az i-edik λ-szorosát, és c kielégíti
az eredeti egyenletrendszert, akkor az új egyenletrendszer j-edik egyenletét
is kielégíti:
(λa
i1
+a
j1
)x
1
+ + (λa
in
+a
jn
)x
n
=
= λ(a
i1
x
1
+ +a
in
x
n
)
. .. .
λb
i
+(a
j1
x
1
+ +a
jn
x
n
)
. .. .
b
j
= λb
i
+b
j
.
Mivel a többi egyenlet változatlan marad, c megoldása lesz az új egyen-
letrendszernek is. Megfordítva, ha c megoldása az új egyenletrendszernek,
akkor a j-edik kivételével minden egyenlete megegyezik az eredetivel, és
λb
i
+b
j
= (λa
i1
+a
j1
)x
1
+ + (λa
in
+a
jn
)x
n
=
= λ(a
i1
x
1
+ +a
in
x
n
)
. .. .
λb
i
+(a
j1
x
1
+ +a
jn
x
n
)
miatt (a
j1
x
1
+ +a
jn
x
n
) = b
j
, tehát az eredeti egyenletrendszer valamen-
nyi egyenletét kielégíti.
4.7. Tétel. Ha egy lineáris egyenletrendszer kibővített mátrixa sorekvi-
valens egy másik lineáris egyenletrendszer kibővített mátrixszával, akkor a
két lineáris egyenletrendszer ekvivalens.
86 4. MÁTRIXOK
Bizonyítás. Ha két mátrix sorekvivalens, akkor egyik a másikból elemi mát-
rixokkal való szorzásokkal megkapható. Legyen az egyenletrendszer Ax = b
és ε elemi mátrixok szorzata. Ekkor (A[b) sorekvivalens (εA[εb)-vel, és a
hozzájuk tartozó egyenletrendszerek:
Ax = b
(εA)x = εb.
Látható, hogy a két egyenletrendszernek ugyanazok a megoldásai, hiszen ha
Ac = b akkor
(ε A)c
....
b
= εb,
és fordítva, ha (εA)c = εb teljesül, akkor ε
−1
-el szorozva Ac = b adódik (ε
invertálható az 1.41. tétel miatt).
4.8. Tétel. Ha egy lineáris egyenletrendszer kibővített mátrixa lépcsős mát-
rix, akkor az egyenletrendszer akkor és csak akkor oldható meg, ha nincs
olyan sora, amelynek csak az utolsó eleme nem nulla.
Bizonyítás. 1. Ha van olyan sor a kibővített mátrixban, amelynek csak
az utolsó eleme nem nulla, akkor az egyenletrendszer természetesen ellent-
mondásos.
2. Ha az egyenletrendszer mátrixa lépcsős alakú, akkor véges sok áta-
lakítással (oszlopcserékkel) trapéz alakra hozható:
a
11
x
1
+ a
12
x
2
+ . . . +a
1l
x
l
+ . . . +a
1n
x
n
= b
1
0 + a
22
x
2
+ . . . +a
2l
x
l
+ . . . +a
2n
x
n
= b
2
. . . . . .
0 + 0 + . . . +a
ll
x
l
+ . . . +a
ln
x
n
= b
l
0 + 0 + . . . + 0 + . . . + 0 = 0
. . . . . .
0 + 0 + . . . + 0 + . . . + 0 = 0
,
ahol a
11
= 0, . . . , a
ll
= 0. Ilyenkor az x
n
, . . . , x
l+1
ismeretleneknek tet-
szőleges értéket adhatunk, ezek függvényében x
l
meghatározható, ezután
x
n
, . . . , x
l+1
, x
l
segítségével x
l−1
kifejezhető és így tovább. Tehát legyen
x
n
= t
n
, . . . , x
l+1
= t
l+1
, ahol t
n
, . . . , t
l+1
∈ T tetszőleges. Ekkor
x
l
=
b
l
a
ll

a
ll+1
a
ll
t
l+1
− −
a
ln
a
ll
t
n
,
x
l−1
=
b
l−1
a
l−1l−1

a
l−1l
a
l−1l−1
x
l
− −
a
l−1n
a
l−1l−1
t
n
,
4. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 87
.
.
.
végül x
1
kifejezhető t
n
, . . . , t
l+1
, x
l
, . . . , x
n
függvényében.
4.9. Megjegyzés. Mivel Gauss-eliminációval minden lineáris egyenletrend-
szer kibővített mátrixa lépcsős alakra hozható, három esetet különböztet-
hetünk meg.
1. Ha a lépcsős alakú kibővített mátrixban van olyan sor amelyben csak
az utolsó elem nem nulla, akkor nincs megoldás, az egyenletrendszer ellent-
mondásos.
2. Ha az alapmátrix háromszög alakra hozható (n n-es egyenletrend-
szer esetén), akkor az egyenletrendszerben nincsenek szabadon választható
paraméterek. Ekkor az x
1
, . . . , x
n
ismeretlenek értéke egyértelmű, pontosan
egy megoldás van.
3. Ha a kibővített mátrix lépcsős alakjában nincs olyan sor, amelynek csak
az utolsó eleme nem nulla, és az alapmátrix nem háromszög alakú, akkor
az egyenletrendszerben vannak olyan ismeretlenek, amelyeknek tetszőleges
értéket adhatunk. Ekkor végtelen sok megoldás létezik, az egyenletrendszer
határozatlan.
4.10. Példa. 1. Az előző megjegyzés első esete áll fenn, ha az elimináció
után például az alábbi egyenletrendszert kapjuk:
x
1
+x
2
+x
3
= 3
0 = 2
Ekkor az egyenletrendszer ellentmondásos.
2. A második eset áll fenn, ha az elimináció után az alábbi egyenletrend-
szert kapjuk:
x
1
+x
2
+x
3
= 3
x
2
+x
3
= 2
x
3
= 1
Ekkor x
3
= 1-et a második egyenletbe behelyettesítve x
2
= 1 adódik,
melyeket az első egyenletbe behelyettesítve az x
1
= 1 eredményt kapjuk.
Tehát a megoldás egyértelmű.
3. A harmadik esetet kapjuk, ha például:
x
1
+x
2
+x
3
= 3
x
2
+x
3
= 2
Ekkor az egyenletrendszer határozatlan, x
3
tetszőlegesen megválasztható,
x
2
és x
1
ennek függvényében adható meg. Legyen tehát x
3
= t, t ∈ T
88 4. MÁTRIXOK
tetszőleges. Ekkor x
2
= 2 −t és x
1
= 3 −x
2
−x
3
= 1, azaz

¸
x
1
x
2
x
3
¸

=

¸
0
−1
1
¸

t +

¸
1
2
0
¸

.
4.11. Tétel (Kronecker-Capelli-tétel). Az Ax = b lineáris egyenletrend-
szer akkor és csak akkor megoldható, ha az alapmátrix rangja megegyezik
a kibővített mátrix rangjával, azaz rg(a
1
, . . . , a
n
) = rg(a
1
, . . . , a
n
, b) vagy
másképpen rg(A) = rg(A[b).
Bizonyítás. 1. Tegyük fel, hogy a lineáris egyenletrendszer megoldható, azaz
létezik (c
1
, . . . , c
n
) úgy, hogy a
1
c
1
+ +a
n
c
n
= b. Ekkor b ∈ L(a
1
, . . . , a
n
),
tehát L(a
1
, . . . , a
n
) = L(a
1
, . . . , a
n
, b), így rg(a
1
, . . . , a
n
) = rg(a
1
, . . . , a
n
, b).
2. Ha rg(a
1
, . . . , a
n
) = rg(a
1
, . . . , a
n
, b), akkor definíció szerint
dimL(a
1
, . . . , a
n
. .. .
n db
) = dimL(a
1
, . . . , a
n
, b
. .. .
n + 1 db
),
de ez L(a
1
, . . . , a
n
) ⊂ L(a
1
, . . . , a
n
, b) miatt csak akkor lehetséges, ha
L(a
1
, . . . , a
n
) = L(a
1
, . . . , a
n
, b). Ekkor b ∈ L(a
1
, . . . , a
n
), tehát b lineárisan
kombinálható az a
1
, . . . , a
n
vektorokból, így léteznek olyan c
1
, . . . , c
n
számok,
hogy b = a
1
c
1
+ + a
n
c
n
, ami azt jelenti, hogy a c
1
, . . . , c
n
szám n-es
megoldása a lineáris egyenletrendszernek.
4.12. Megjegyzés. Az Ax = 0 homogén lineáris egyenletrendszernek a 0
mindig megoldása.
Ha A ∈ M
n×n
és A invertálható, akkor x = A
−1
0 miatt csak a nullvektor
lesz megoldása az egyenletrendszernek. Ha A nem invertálható, akkor alap-
mátrixát nem lehet háromszög alakra hozni, így a 4.9. megjegyzésben leírtak
alapján lesz nem triviális megoldása is. Ez akkor és csak akkor teljesül, ha
[A[ = 0.
Általában, ha A ∈ M
k×n
, akkor Ax = 0-nak akkor és csak akkor van nem
triviális megoldása, ha A oszlopai lineárisan függőek, azaz rg(A) < n.
4.13. Tétel (Cramer-szabály). Egy Ax = b, n ismeretlenes n darab
egyenletből álló lineáris egyenletrendszernek akkor és csak akkor van pon-
tosan egy megoldása, ha az alapmátrix determinánsa nem nulla. Ekkor az
egyetlen (x
1
, . . . , x
n
) megoldást az
x
i
=
d
i
[A[
(i = 1, . . . , n)
4. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 89
alakban kapjuk, ahol d
i
azt az nn-es mátrixhoz tarozó determinánst jelöli,
amelyet úgy kapunk, hogy az alapmátrix i-edik oszlopát kicseréljük a b osz-
loppal.
Bizonyítás. 1. Ha Ax = b egyértelműen megoldható, akkor a 4.9. megjegy-
zés miatt mátrixa háromszög alakra hozható, tehát sor- és oszlopvektorai
lineárisan függetlenek, így [A[ = 0.
2. Ha [A[ = 0, akkor A invertálható, és A
−1
-gyel szorozva az Ax = b
egyenletrendszert, azt kapjuk, hogy x = A
−1
b, és ez a felírás egyértelmű.
Tehát
x
i
=
n
¸
j=1
(A)
ji
[A[
b
j
=
1
[A[
n
¸
j=1
(A)
ji
b
j
=
d
i
[A[
,
mert
n
¸
j=1
(A)
ji
b
j
éppen annak a determinánsnak az i-edik oszlop szerinti ki-
fejtése, amelyben az i-edik oszlop helyén a b oszlopvektor szerepel.
4.14. Példa. Az alábbi egyenletrendszert Cramer-szabállyal is megoldhatjuk,
hiszen az alapmátrix determinánsa nem nem nulla:
2x
1
+x
2
= 4
x
1
+x
2
= 3
Ekkor
x
1
=

4 1
3 1

2 1
1 1

= 1 és x
2
=

2 4
1 3

2 1
1 1

= 2.
4.15. Tétel. Lineráris egyenletrendszer megoldáshalmazának geometriai in-
terpretációja.
1. Az Ax = 0, A ∈ M
k×n
homogén lineáris egyenletrendszer megoldáshal-
maza alteret alkot T
n
-ben, melynek dimenziója n −rg(A).
2. Az Ax = b, A ∈ M
k×n
inhomogén lineáris egyenletrendszer megoldásai
lineáris sokaságot alkotnak T
n
-ben, melynek iránytere megegyezik az Ax = 0
homogén lineáris egyenletrendszer megoldáshalmazával.
Bizonyítás. 1. Legyen az Ax = 0 homogén lineáris egyenletrendszernek x
1
és x
2
megoldása és λ, µ ∈ T tetszőleges. Belátandó, hogy λx
1
+ µx
2
is
megoldás. Mivel
A(λx
1
+µx
2
) = λ(Ax
1
)
. .. .
0
+µ(Ax
2
)
. .. .
0
= 0,
90 4. MÁTRIXOK
így a megoldások halmaza zárt a lineáris kombináció képzésre nézve, tehát
altér.
2. Legyen az Ax = b lineáris egyenletrendszernek y
1
, y
2
megoldása. Ekkor
Ay
1
= b és Ay
2
= b, így
A(y
1
−y
2
) = Ay
1
−Ay
2
= b −b = 0.
Ez azt jelenti, hogy az y
1
− y
2
vektor benne van az Ax = 0 homogén
lineáris egyenletrendszer H megoldás alterében, így y
1
∈ y
2
+H. Természete-
sen minden y megoldásvektorra y ∈ y
2
+ H teljesül, vagyis az inhomogén
lineáris egyenletrendszer megoldásai egy H irányterű lineáris sokaság elemei.
Továbbá, ezen lineáris sokaság minden eleme megoldása az egyenletrendsz-
ernek: ha y ∈ y
2
+H, akkor y = y
2
+h, ahol h ∈ H, így
A(y) = A(y
2
+h) = Ay
2
+ Ah
....
0
= Ay
2
= b.
3. Most megmutatjuk, hogy az Ax = 0 homogén lineáris egyenletrendszer
megoldásaltere (n−rg(A))-dimenziós. Ehhez megadunk egy megoldásokból
álló lineárisan független rendszert, amely generálja ezt az alteret. A 4.8. té-
tel bizonyításában leírtak alapján, ha tekintjük az egyenletrendszer lépcsős
alakját, akkor abban az x
l+1
, . . . , x
n
ismeretleneknek tetszőleges értéket ad-
hatunk. Itt a lépcsős alakban l darab nem nulla sor szerepel, tehát l = rg(A).
Ha úgy választjuk meg az x
l+1
, . . . , x
n
értékeket, hogy az egyik 1-el egyenlő,
a többi nullával, akkor az így kapott
u
1
= ( x
11
, x
12
, . . . , x
1l
, 1, 0, . . . , 0),
u
2
= ( x
21
, x
22
, . . . , x
2l
, 0, 1, . . . , 0),
.
.
.
u
n−l
= ( x
(n−l)1
, x
(n−l)2
, . . . , x
(n−l)l
, 0, 0, . . . , 1)
megoldásvektorok lineárisan függetlenek. Vegyük észre, hogy minden megol-
dás előáll ezen vektorok lineáris kombinációjaként, hiszen például az x
l+1
=
α
l+1
, . . . , x
n
= α
n
értékekhez tartozó u megoldásvektor szükségképpen u =
α
l+1
u
1
+ + α
n
u
n−l
alakban áll elő. (Hiszen az utolsó n − l koordináta
rögzítése után a megoldás egyértelmű.) Tehát az u
n−l
, . . . , u
n
vektorok gen-
erálják a megoldásalteret, és a vektorrendszer rangja n −l = n −rg(A), így
az általuk generált altér is (n −rg(A))-dimenziós.
A fenti tétel és a bizonyítása alapján adódik a következő. Ha Ax = b
megoldható, akkor "általános megoldása"
x = x
0
+h,
4. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 91
ahol x
0
egy (partikuláris) megoldás, h pedig a megfelelő homogén egyenlet-
rendszer "általános megoldása".
4.16. Megjegyzés. T
n
minden H alteréhez létezik olyan homogén lineáris
egyenletrendszer, amelynek megoldáshalmaza a H altér.
4.17. Példa. Az
ax +by = c,
lineáris egyenlet(rendszer)nek b = 0 esetén y =
c
b

a
b
x a megoldása. Ez egy
L egyenes R
2
-ben:
-
6
6
0
c
b
L
H
Ez előáll mint a

0,
c
b

vektor (azaz az egyenlet egy partikuláris megoldása)
és a homogén egyenlet megoldását jelentő H =

x, −
a
b
x

x ∈ R
¸
altér
(azaz egyenes) összege.
5. fejezet
Lineáris leképezések
1. Vektorterek lineáris leképezései
1.1. Definíció. Legyen V
1
, V
2
vektortér a T test felett (itt T vagy az R vagy
a C számtestet jelöli). A ϕ : V
1
−→ V
2
leképezést lineárisnak nevezzük, ha
bármely x, y ∈ V
1
és tetszőleges λ ∈ T esetén teljesül, hogy
1. ϕ(x +y) = ϕ(x) +ϕ(y), azaz a leképezés additív,
2. ϕ(λx) = λϕ(x), vagyis a leképezés homogén.
1.2. Megjegyzés. Az 1. és 2. tulajdonságot helyettesíti az alábbi tulaj-
donság:
3. ϕ(λx +µy) = λϕ(x) +µϕ(y) ∀x, y ∈ V
1
, ∀λ, µ ∈ T,
tehát 1. és 2. akkor és csak akkor teljesül, ha 3. fennáll.
1.3. Definíció. Egy ϕ : V
1
−→ V
2
lineáris leképezést izomorfizmusnak
nevezünk, ha bijektív. Ilyenkor azt mondjuk, hogy V
1
és V
2
izomorf vek-
torterek. Jele: V
1

= V
2
.
1.4. Példa. 1. A ϕ : V −→ V, ϕ(x) = x identikus leképzés lineáris és
bijektív, tehát izomorfizmus.
2. Az O : V
1
−→¦0¦, O(x) = 0 leképezés lineáris.
3. Ha A ∈ M
k×n
, akkor a ϕ : R
n
−→ R
k
, ϕ(x) = Ax leképezés lineáris.
Valóban,

¸
¸
a
11
. . . a
1n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
k1
. . . a
kn
¸

¸
¸
x
1
.
.
.
x
n
¸

=

¸
¸
¸
a
1i
x
i
.
.
.
¸
a
ki
x
i
¸

,
így
ϕ(x +y) = A(x +y) =

¸
¸
¸
a
1i
(x
i
+y
i
)
.
.
.
¸
a
ki
(x
i
+y
i
)
¸

=

¸
¸
¸
a
1i
x
i
+
¸
a
1i
y
i
.
.
.
¸
a
ki
x
i
+
¸
a
ki
y
i
¸

=
93
94 5. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK

¸
¸
¸
a
1i
x
i
.
.
.
¸
a
ki
x
i
¸

+

¸
¸
¸
a
1i
y
i
.
.
.
¸
a
ki
y
i
¸

= Ax +Ay = ϕx +ϕy,
tehát ϕ additív. Hasonlón igazolható a homogenitás.
4. Legyen (a) = (a
1
, . . . , a
n
) bázis a V vektortéren, (e) = (e
1
, . . . , e
n
) a
kanonikus bázis R
n
-ben, és legyen az x vektor előállítása ebben a bázisban
x = x
1
a
1
+ +x
n
a
n
. Ekkor a
(1.3) κ : V −→R
n
, κ(x) = x
1
e
1
+ +x
n
e
n
= (x
1
, . . . , x
n
)
leképezést koordinátaleképezésnek nevezzük.
5. R
n
-ben az origóra tükrözés, origón átmenő egyenesre tükrözés, illetve
az origó körüli forgatás lineáris leképezések.
6. A szabad vektorok terében a pont körüli forgatás, pontra tükrözés és a
tengelyes tükrözés lineáris leképezések.
1.5. Tétel. A ϕ : V
1
−→ V
2
lineáris leképezés a V
1
zérusvektorát a V
2
zérusvektorába viszi át:
ϕ( 0
....
∈V
1
) = 0
....
∈V
2
.
Bizonyítás. Mivel ϕ(0) = ϕ(0+0) = ϕ(0)+ϕ(0) = 2ϕ(0), így ϕ(0)-t kivonva
mindkét oldalból ϕ(0) = 0 adódik.
1.6. Tétel (Lineáris leképezések első alaptétele). Legyen ϕ : V
1
−→V
2
lineáris leképezés és (a
1
, . . . , a
n
) bázis V
1
-ben. Ha a ψ : V
1
−→ V
2
lineáris
leképezés olyan, hogy ϕ(a
i
) = ψ(a
i
) (i = 1, . . . , n), akkor ϕ ≡ ψ, azaz
ϕ(x) = ψ(x) bármely x ∈ V
1
esetén.
Bizonyítás. Ha ϕ és ψ a bázisvektorokon megegyezik, és az x ∈ V
1
vektor
előállítása ebben a bázisban x = x
1
a
1
+ +x
n
a
n
, akkor
ϕ(x) = ϕ(x
1
a
1
+ +x
n
a
n
) = x
1
ϕ(a
1
) + +x
n
ϕ(a
n
) =
x
1
ψ(a
1
) + +x
n
ψ(a
n
) = ψ(x
1
a
1
+ +x
n
a
n
) = ψ(x),
tehát ϕ és ψ azonosak.
1.7. Tétel (Lineáris leképezések második alaptétele). Ha (a
1
, . . . , a
n
)
bázis V
1
-ben és (u
1
, . . . , u
n
) tetszőleges vektorrendszer V
2
-ben, akkor egyér-
telműen létezik olyan ϕ : V
1
−→V
2
lineáris leképezés, melyre
ϕ(a
i
) = u
i
(i = 1, . . . , n).
1. VEKTORTEREK LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEI 95
Bizonyítás. Legyen x ∈ V
1
tetszőleges, x = x
1
a
1
+ +x
n
a
n
és definiáljuk
a ϕ : V
1
−→V
2
leképezést az x vektoron a következőképpen:
ϕ(x) ˙ =x
1
u
1
+ +x
n
u
n
.
Belátjuk, hogy ϕ lineáris.
Ha y = y
1
a
1
+ +y
n
a
n
és λ, µ ∈ T, akkor
ϕ(λx +µy) = ϕ

λ
n
¸
i=1
x
i
a
i

n
¸
i=1
y
i
a
i

= ϕ

n
¸
i=1
(λx
i
+µy
i
)a
i

˙ =
n
¸
i=1
(λx
i
+µy
i
)u
i
= λ
n
¸
i=1
x
i
u
i

n
¸
i=1
y
i
u
i
= λϕ(x) +µϕ(y),
tehát teljesül az 1.2. megjegyzésben szereplő 3. tulajdonság.
1.8. Tétel. Legyen V
1
és V
2
véges dimenziós vektortér a T test felett. A
V
1
és a V
2
vektorterek akkor és csak akkor izomorfak, ha dimenziójuk meg-
egyezik, azaz V
1

= V
2
⇐⇒ dimV
1
= dimV
2
.
Bizonyítás. 1. Tegyük fel, hogy V
1

= V
2
, ekkor létezik közöttük ϕ : V
1
−→
V
2
izomorf leképezés. Megmutatjuk, hogy ha (a) = (a
1
, . . . , a
n
) bázis V
1
-
ben, akkor ϕ((a
1
), . . . , ϕ(a
n
)) bázis V
2
-ben, azaz V
2
dimenziója szintén
n.
(a) Lineárisan függetlenek. Ha λ
1
, . . . , λ
n
∈ T és
0 = λ
1
ϕ(a
1
) + +λ
n
ϕ(a
n
) = ϕ(λ
1
a
1
+ +λ
n
a
n
. .. .
a
),
akkor ϕ(a) = 0 = ϕ(0) , így ϕ injektivitása miatt a = 0. Mivel az (a)
bázisban a nullvektor előállítása egyértelmű, ezért λ
1
= = λ
n
= 0,
tehát a (ϕ(a
1
), . . . , ϕ(a
n
)) vektorokból a nullvektor csak triviális lineáris
kombinációként állítható elő.
(b) Generátorrendszer. Legyen b ∈ V
2
tetszőleges. Ekkor ϕ szürjektivitása
miatt létezik olyan a ∈ V
1
, hogy ϕ(a) = b, és legyen a = λ
1
a
1
+ +λ
n
a
n
az a vektor felírása az (a) bázisban. Mivel
b = ϕ(a) = ϕ(λ
1
a
1
+ +λ
n
a
n
) = λ
1
ϕ(a
1
) + +λ
n
ϕ(a
n
),
így (ϕ(a
1
), . . . , ϕ(a
n
)) valóban generátorrendszer.
2. Tegyük fel, hogy dimV
1
= dimV
2
, és legyen (a) = (a
1
, . . . , a
n
) bázis
V
1
-ben, (b) = (b
1
, . . . , b
n
) pedig bázis V
2
-ben. Ha az a vektor előállítása
az (a) bázisban a = λ
1
a
1
+ + λ
n
a
n
, akkor definiáljuk a ϕ : V
1
−→ V
2
leképezést úgy, hogy
ϕ(a) = ϕ(λ
1
a
1
+ +λ
n
a
n
) = λ
1
b
1
+ +λ
n
b
n
.
96 5. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK
Megmutatjuk, hogy ϕ izomorfizmus.
(a) Lineáris. Az előző tétel bizonyításában szereplő módszerrel: Legyen
x = x
1
a
1
+ +x
n
a
n
és y = y
1
a
1
+ +y
n
a
n
. Ekkor
ϕ(λx +µy) = ϕ

λ
n
¸
i=1
x
i
a
i

n
¸
i=1
y
i
a
i

= ϕ

n
¸
i=1
(λx
i
+µy
i
)a
i

=
n
¸
i=1
(λx
i
+µy
i
)u
i
= λ
n
¸
i=1
x
i
u
i

n
¸
i=1
y
i
u
i
= λϕ(x) +µϕ(y).
(b) Injektív. Legyen x = x
1
a
1
+ + x
n
a
n
, y = y
1
a
1
+ + y
n
a
n
, és
indirekt tegyük fel, hogy ϕ(x) = ϕ(y), de x = y. Ekkor
0 = ϕ(x) −ϕ(y) =
n
¸
i=1
x
i
b
i

n
¸
i=1
y
i
b
i
=
n
¸
i=1
(x
i
−y
i
)b
i
,
tehát x
i
− y
i
= 0 (i = 1, . . . , n) mert a (b) bázisban a nullvektort csak
egyféleképpen lehet lineáris kombinációként előállítani. Innen x
i
= y
i
(i =
1, . . . , n) miatt x = y .
(c) Szürjektív. Ha b ∈ V
2
felírása a (b) bázisban b = λ
1
b
1
+ + λ
n
b
n
,
akkor b éppen annk az a ∈ V
1
vektornak a ϕ általi képe, amelynek előállítása
az (a) bázisban: a = λ
1
a
1
+ +λ
n
a
n
.
1.9. Következmény. A κ : V
1
−→R
n
koordinátaleképezés (1.3) izomorfiz-
mus, tehát minden R fölötti n-dimenziós vektortér izomorf R
n
-el.
1.10. Megjegyzés. Az 1.8. tétel és az 1.9. következmény jelentőssége ab-
ban áll, hogy így a vektorterekben történő számolások R
n
-ben elvégezhetők,
és teljesen mindegy számunkra, hogy a vektor milyen geometriai vagy alge-
brai objektum. Bázis rögzítése után a vektorokat egyértelműen jellemzik a
koordinátáik, és ez a megfeleltetés a koordináta n-esek és a vektorok között
művelettartó.
1.11. Definíció. Legyenek V
1
, V
2
véges dimenziós T feletti vektorterek és
ϕ : V
1
−→V
2
lineáris leképezés. A
Kerϕ = ¦v ∈ V
1
[ ϕ(v) = 0¦
halmazt a leképezés magterének vagy nullterének nevezzük.
1.12. Tétel. A ϕ : V
1
−→V
2
lineáris leképezés Kerϕ ⊂ V
1
magtere altér.
Bizonyítás. 1. Kerϕ zárt az összeadásra nézve. Legyen x, y ∈ Kerϕ, azaz
ϕ(x) = ϕ(y) = 0 . Ekkor
ϕ(x +y) = ϕ(x) +ϕ(y) = 0 + 0 = 0,
1. VEKTORTEREK LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEI 97
tehát (x +y) ∈ Kerϕ.
2. Kerϕ zárt a skalárszorzásra nézve. Legyen x ∈ Kerϕ és λ ∈ T. Ekkor
ϕ(λx) = λϕ(x) = λ0 = 0,
így λx ∈ Kerϕ.
1.13. Definíció. A ϕ : V
1
−→V
2
lineáris leképezés képtere a
ϕ(V
1
) = ¦y ∈ V
2
[ ∃x ∈ V
1
: ϕ(x) = y¦
halmaz.
1.14. Tétel. A ϕ : V
1
−→V
2
lineáris leképezés ϕ(V
1
) képtere altér.
Bizonyítás. 1. ϕ(V
1
) zárt az összeadásra nézve. Legyen y
1
, y
2
∈ ϕ(V
1
).
Ekkor létezik x
1
, x
2
∈ V
1
úgy, hogy ϕ(x
1
) = y
1
, ϕ(x
2
) = y
2
, így
y
1
+y
2
= ϕ(x
1
) +ϕ(x
2
) = ϕ(x
1
+x
2
. .. .
∈V
1
) ∈ ϕ(V
1
).
2. ϕ(V
1
) zárt a skalárszorzásra nézve. Legyen λ ∈ T és y ∈ ϕ(V
1
). Ekkor
létezik x ∈ V
1
úgy, hogy ϕ(x) = y, ezért
λy = λϕ(x) = ϕ( λx
....
∈V
1
) ∈ ϕ(V
1
).

1.15. Definíció. A ϕ : V
1
−→ V
2
lineáris leképezés magterének dimenz-
ióját a leképezés defektusának nevezzük, a képterének dimenzióját pedig a
leképezés rangjának nevezzük. Jele: dimKerϕ = defϕ, dimϕ(V
1
) = rgϕ.
1.16. Tétel. A ϕ : V
1
−→ V
2
lineáris leképezés akkor és csak akkor injektív,
ha Kerϕ = ¦0¦.
Bizonyítás. 1. Tegyük fel, hogy ϕ injektív és a ∈ Kerϕ , azaz ϕ(a) = 0.
Mivel ϕ(0) = 0, így ϕ(a) = ϕ(0), ami ϕ injektivitása miatt csak akkor
lehetséges, ha a = 0. Ekkor ϕ magtere csak a nullvektort tartalmazza.
2. Indirekt tegyük fel, hogy Kerϕ = ¦0¦, de ϕ nem injektív, azaz létezik
x, y ∈ V
1
úgy, hogy x = y, de ϕ(x) = ϕ(y). Ekkor
0 = ϕ(x) −ϕ(y) = ϕ(x −y),
azaz (x − y) ∈ Kerϕ = ¦0¦, tehát x − y = 0 miatt x = y adódik, ami
ellentmondás.
98 5. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK
1.17. Tétel (Homomorfia tétel). Legyenek V
1
, V
2
véges dimenziós vek-
torterek a T test felett. Ekkor
V
1
/Kerϕ

= ϕ(V
1
),
azaz V
1
-nek a ϕ nulltere szerinti faktortere izomorf ϕ képterével.
Bizonyítás. Legyen Φ : V
1
/Kerϕ −→ ϕ(V
1
), Φ(x + Kerϕ) ˙ =ϕ(x). Belátjuk,
hogy ez a Φ leképezés izomorfizmus.
1. Lineáris. Ha x, y ∈ V
1
, λ, µ ∈ T, akkor
Φ(λ(x + Kerϕ) +µ(y + Kerϕ)) = Φ((λx + Kerϕ) + (µy + Kerϕ)) =
Φ((λx +µy) + Kerϕ) = ϕ(λx +µy) =
λϕ(x) +µϕ(y) = λΦ(x + Kerϕ) +µΦ(y + Kerϕ).
2. Injektív. Az 1.16. tétel alapján elegendő belátni, hogy KerΦ = ¦0 +
Kerϕ¦. Ha x + Kerϕ ∈ KerΦ , akkor
0 = Φ(x + Kerϕ) = ϕ(x),
tehát x ∈ Kerϕ. Ekkor x + Kerϕ = 0 + Kerϕ.
3. Szürjektív. Ha y ∈ ϕ(V
1
), akkor létezik x ∈ V
1
úgy, hogy ϕ(x) = y.
Ekkor a V
1
/Kerϕ faktortér x+Kerϕ elemének a Φ általi képe: Φ(x+Kerϕ) =
ϕ(x) = y.
1.18. Következmény (Nullitás és rangtétel). Legyenek V
1
, V
2
véges di-
menziós vektorterek a T test felett és ϕ : V
1
−→V
2
lineáris leképezés. Ekkor
dimV
1
= dimKerϕ + dimϕ(V
1
),
vagyis dimV
1
= defϕ + rgϕ.
Bizonyítás. A homomorfia tétel szerint V
1
/Kerϕ

= ϕ(V
1
), tehát dimenz-
iójuk megegyezik: dim(V
1
/Kerϕ) = dimϕ(V
1
). A harmadik fejezetbeli, fak-
torterek dimenziójára vonatkozó 4.9. tétel szerint dim(V
1
/Kerϕ) = dimV
1

dimKerϕ, innen
dimV
1
= dim(V
1
/kerϕ) + dimKerϕ = dimϕ(V
1
) + dimKerϕ.

2. Bázis- és koordinátatranszformáció
Vektorokkal tényleges számításokat a koordináták felhasználásával szok-
tunk végezni. Gyakran a kiinduló ("régi") bázis helyett egy másik ("új")
2. BÁZIS- ÉS KOORDINÁTATRANSZFORMÁCIÓ 99
bázis használata a célszerű. A "régi" bázisban kifejezve az "új" bázis ele-
meit, kapjuk a bázistranszformáció S mátrixát. Ha most egy vektor "új"
koordinátáit akarjuk meghatározni, akkor a "régiek" oszlopvektorát S
−1
-gyel
kell szorozni. Ennek levezetése ezen szakasz célja.
2.1. Definíció. Legyen V egy n-dimenziós vektortér, (a) = (a
1
, . . . , a
n
) és
(b) = (b
1
, . . . , b
n
) pedig két bázis V -ben. Ezen két bázis közötti bázistransz-
formáció mátrixa az az S = (s
ij
) ∈ M
n×n
mátrix, amelynek j-edik oszlopa
tartalmazza a b
j
vektor koordinátáit az (a) bázisban. Tehát, ha
s
11
a
1
+ ... +s
n1
a
n
= b
1
.
.
.
.
.
.
s
1n
a
1
+ ... +s
nn
a
n
= b
n
, akkor S =

¸
¸
s
11
. . . s
1n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
s
n1
. . . s
nn
¸

,
azaz b
j
=
n
¸
i=1
s
ij
a
i
(j = 1, . . . , n). Jele: (a)
S
−→(b).
2.2. Tétel. Legyen (a) = (a
1
, . . . , a
n
) és (b) = (b
1
, . . . , b
n
) bázis a V vek-
tortéren, az (a) −→(b) bázistranszformáció mátrixa S. Ekkor S invertálható
mátrix, és a (b) −→(a) bázistranszformáció mátrixa S
−1
.
Bizonyítás. Legyen (b)
T
−→(a), így b
j
=
n
¸
i=1
s
ij
a
i
és a
i
=
n
¸
k=1
t
ki
b
k
. Ekkor
egyrészt
b
j
=
n
¸
i=1
s
ij
a
i
=
n
¸
i=1
s
ij

n
¸
k=1
t
ki
b
k

=
n
¸
i=1
n
¸
k=1
s
ij
t
ki
b
k
=
n
¸
k=1
n
¸
i=1
t
ki
s
ij
. .. .
(TS)
kj
b
k
=
n
¸
k=1
(TS)
kj
b
k
,
másrészt
b
j
=
n
¸
k=1
δ
kj
b
k
=
n
¸
k=1
(E)
kj
b
k
,
ami minden j = 1, . . . , n estén teljesül. A báziselőállítás egyértelműsége
miatt ez csak akkor lehetséges, ha TS = E, vagyis S invertálható és inverze
T.
100 5. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK
2.3. Tétel. Legyenek (a) = (a
1
, . . . , a
n
) és (b) = (b
1
, . . . , b
n
) bázisok a
V vektortéren és S a bázistranszformáció mátrixa: (a)
S
−→ (b). Ha x ∈ V
felírása az (a) bázisban x = x
1
a
1
+ + x
n
a
n
és a (b) bázisban x =
x
1
b
1
+ + x
n
b
n
, továbbá X és X jelöli az x vektor (a)-ra, illetve (b)-re
vonatkozó koordinátáinak oszlopvektorát:
X =

¸
¸
x
1
.
.
.
x
n
¸

, X =

¸
¸
x
1
.
.
.
x
n
¸

,
akkor
X = S
−1
X.
Bizonyítás. Felírjuk az x vektort kétféleképpen az (a) bázisban: egyrészt
x =
n
¸
i=1
x
i
a
i
, másrészt
x =
n
¸
j=1
x
j
b
j
=
n
¸
j=1
x
j

n
¸
i=1
s
ij
a
i
. .. .
b
j

=
n
¸
i=1

¸
n
¸
j=1
s
ij
x
j
¸

a
i
.
Mivel a megfelelő koordinátákanak meg kell egyezniük, azt kapjuk, hogy
x
i
=
n
¸
j=i
s
ij
x
j
(i = 1, . . . , n), tehát X = SX, illetve X = S
−1
X.
2.4. Definíció. Ha (a) és (b) bázisok a V vektortéren, és a bázistranszfor-
máció mátrixa, azaz S : (a)
S
−→ (b), akkor az S
−1
mátrixot az (a) és (b)
bázisokhoz tartozó koordinátatranszformáció mátrixának nevezzük.
2.5. Példa. Legyen R
2
-ben a
1
=

cos β
sin β

, a
2
=

−sin β
cos β

a "régi" bázis,
és b
1
=

1
0

, b
2
=

0
1

az "új" bázis.
3. LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK 101
-
6
6

*
K
-
b
1
b
2
x
a
1
a
2
β
α
Ekkor a bázistranszformáció mátrixa úgy kapható, hogy a "régi" bázisban
kifejezzük az "új" bázis tagjait:
S =

cos β sin β
−sin β cos β

.
A koordinátatranszformáció mátrixát pedig (azonkívül, hogy a 2.3. tétel
miatt éppen S
−1
) úgy kapjuk, hogy az "új" bázisban fejezzük ki a "régi"
bázistagjait:
a
1
= cos βb
1
+ sinβb
2
, a
2
= −sinβb
1
+ cos βb
2
,
tehát
S
−1
=

cos β −sinβ
sinβ cos β

.
Ha az x vektor a "régi" bázisban x = cos αa
1
+ sinαa
2
alakú, akkor az
"új" (azaz a "természetes") bázisban x = cos(α+β)b
1
+sin(α+β)b
2
alakú.
Használva a koordinátatranszformáció S
−1
mátrixát

cos(α +β)
sin(α +β)

=

cos β −sin β
sin β cos β

cos α
sin α

adódik. A szorzást elvégezve, az ismert addíciós képletekhez jutunk.
3. Lineáris transzformációk
3.1. Definíció. Legyen V egy véges dimenziós vektortér a T test felett.
A ϕ : V −→ V lineáris leképezést lineáris transzformációnak vagy lineáris
operátornak nevezzük. A V vektortéren értelmezett lineáris transzformációk
halmazát τ
V
-vel jelöljük.
102 5. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK
3.2. Definíció. Legyen (a) = (a
1
, . . . , a
n
) a V vektortér bázisa. A ϕ :
V −→ V lineáris transzformáció mátrixa az (a) bázisra vonatkozóan az az
A ∈ M
n×n
mátrix, amelynek j-edik oszlopában a ϕ(a
j
) vektor (a) bázisbeli
koordinátái állnak. Tehát ha ϕ(a
j
) =
¸
n
i=1
a
ij
a
i
(j = 1, . . . , n), azaz
a
11
a
1
+ ... +a
n1
a
n
= ϕ(a
1
)
.
.
.
.
.
.
a
1n
a
1
+ ... +a
nn
a
n
= ϕ(a
n
)
, akkor A =

¸
¸
a
11
. . . a
1n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
n1
. . . a
nn
¸

.
3.3. Tétel. Legyen (a) = (a
1
, . . . , a
n
) bázis a V vektortéren és ϕ : V −→V
lineáris transzformáció, melynek mátrixa A. Ha x = x
1
a
1
+ + x
n
a
n
és
ϕ(x) = x

1
a
1
+ +x

n
a
n
, továbbá X és X

jelöli x illetve ϕ(x) koordinátáit
az (a) bázisra vonatkozóan:
X =

¸
¸
x
1
.
.
.
x
n
¸

, X

=

¸
¸
x

1
.
.
.
x

n
¸

,
akkor
X

= AX.
Bizonyítás. Felírjuk a ϕ(x) vektort az (a) báziban kétféleképpen: egyrészt
ϕ(x) =
n
¸
i=1
x

i
a
i
, másrészt
ϕ(x) = ϕ

¸
n
¸
j=1
x
j
a
j
¸

=
n
¸
j=1
x
j
ϕ(a
j
) =
n
¸
j=1
x
j

n
¸
i=1
a
ij
a
i

=
n
¸
i=1

¸
n
¸
j=1
a
ij
x
j
¸

a
i
.
A megfelelő koordinátákat egyenlővé téve: x

i
=
n
¸
j=1
a
ij
x
j
(i = 1, . . . , n),
tehát X

= AX.
3.4. Példa. Legyen ϕ : R
3
→R
3
az a leképezés, ami minden vektorhoz hoz-
zárendeli annak merőleges vetületét az [x,y] síkra, azaz ϕ(x, y, z) = (x, y, 0).
Ekkor ϕ mátrixa a természetes bázisra vonatkozóan
A =

¸
1 0 0
0 1 0
0 0 0
¸

,
3. LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK 103
ez a mátrix tartalmazza oszlopaiban a bázisvektorok képét.
3.5. Tétel. Bázistranszformáció és lineáris transzformáció közötti kapcso-
lat. Legyenek (a) = (a
1
, . . . , a
n
) és (b) = (b
1
, . . . , b
n
) bázisok a V vek-
tortéren, a bázistranszformáció mátrixa pedig S : (a)
S
−→ (b). Legyen
ϕ : V −→ V lineáris transzformáció, melynek az (a) bázisra vonatkozó
mátrixa A, a (b) bázisra vonatkozó mátrixa pedig B. Ekkor
B = S
−1
AS.
Bizonyítás. Felírjuk a ϕ(b
j
) vektort kétféleképpen az (a) bázisban: egyrészt
ϕ(b
j
) =
n
¸
i=1
b
ij
b
i
=
n
¸
i=1
b
ij

n
¸
k=1
s
ki
a
k

=
n
¸
k=1

n
¸
i=1
s
ki
b
ij

. .. .
(SB)
kj
a
k
,
másrészt
ϕ(b
j
) = ϕ

n
¸
i=1
s
ij
a
i

=
n
¸
i=1
s
ij
ϕ(a
i
) =
n
¸
i=1
s
ij

n
¸
k=1
a
ki
a
k

=
n
¸
k=1

n
¸
i=1
a
ki
s
ij

. .. .
(AS)
kj
a
k
.
Mivel ez minden j = 1, . . . , n esetén teljesül, így SB = AS, vagyis B =
S
−1
AS.
3.6. Példa. Ha a 3.4. példában szereplő leképezés mátrixára vagyunk ki-
váncsiak az

¸
1
0
1
¸

,

¸
0
1
1
¸

,

¸
1
1
1
¸

bázisra vonatkozóan, akkor az alábbi
módon számíthatjuk ki:
S
−1
AS =

¸
0 −1 1
−1 0 1
1 1 −1
¸

¸
1 0 0
0 1 0
0 0 0
¸

¸
1 0 1
0 1 1
1 1 1
¸

=

¸
0 −1 −1
−1 0 −1
1 1 2
¸

.
3.7. Definíció. Az A, B ∈ M
n×n
mátrixokat hasonlónak nevezzük, ha létezik
olyan C ∈ M
n×n
reguláris ([C[ = 0) mátrix, amelyre B = C
−1
AC.
3.8. Következmény. Hasonló mátrixok determinánsa és rangja megegyezik.
104 5. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK
Bizonyítás. 1. A determinánsok szorzástételét alkalmazva:
[B[ = [C
−1
AC[ = [C
−1
[[A[[C[ = [ C
−1
C
. .. .
E
[[A[ = [A[.
2. A rangra vonatkozó állítás annak a következménye, hogy egy reg-
uláris mátrixszal való szorzás nem változtatja meg egy mátrix rangját. Ha
A = (a
1
, . . . , a
n
), ahol a
i
itt az A mátrix i-edik oszlopvektorát jelöli, akkor
CA = (Ca
1
, . . . , Ca
n
). Így ha A oszlopvektorai lineárisan függők, akkor CA
oszlopai is azok:
α
1
a
1
+ +α
n
a
n
= 0
C·/
=⇒ α
1
Ca
1
+ +α
n
Ca
n
= 0
és megfordítva, ha CA oszlopai függők, akkor A oszlopai is azok:
α
1
Ca
1
+ +α
n
Ca
n
= 0
C
−1
·/
=⇒ α
1
a
1
+ +α
n
a
n
= 0.

3.9. Következmény. Az M
n×n
halmazon a mátrixok hasonlósága ekviva-
lencia reláció (tehát indukál egy osztályozást, az egymással hasonló mátrixok
azonos osztályba kerülnek).
Bizonyítás. Jelölje A ∼ B azt, hogy az A mátrix hasonló a B mátrixhoz.
1. Reflexív. A ∼ A, mivel A = E
−1
AE.
2. Szimmetrikus. Ha A ∼ B, akkor létezik C úgy, hogy B = C
−1
AC.
Ekkor A = (C
−1
)
−1
BC
−1
, tehát B ∼ A .
3. Tranzitív. Ha A ∼ B és B ∼ D, akkor léteznek C, S mátrixok úgy,
hogy B = C
−1
AC és D = S
−1
BS. Ekkor
D = S
−1
BS = S
−1
(C
−1
AC)S = (S
−1
C
−1
)A(CS) = (CS)
−1
A(CS),
tehát A ∼ D.
3.10. Definíció. A ϕ : V −→V lineáris transzformációt automorfizmusnak
nevezzük, ha bijektív (vagyis izomorfizmus).
3.11. Tétel. A ϕ : V −→ V lineáris transzformáció akkor és csak akkor
automorfizmus, ha mátrixa tetszőleges bázisban reguláris.
Bizonyítás. Az 1.18. következmény szerint dimV = dimKerϕ + dimϕ(V ),
így ϕ(V ) = V akkor és csak akkor teljesül, ha dimKerϕ = 0, ami az 1.16.
tétel alapján azzal ekvivalens, hogy ϕ injektív. Tehát ϕ pontosan akkor
injektív, ha szürjektív. Ekkor
ϕ bijektív ⇐⇒ ϕ(V ) = V ⇐⇒ rgϕ = n.
3. LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK 105
Viszont egy lineáris transzformáció rangja pontosan akkor lesz n, ha már-
tixának rangja n, vagyis reguláris. (ϕ(x) = y azt jelenti, hogy Ax = y,
és pontosan akkor létezik minden y ∈ V esetén ilyen x, ha A invertálható:
x = A
−1
y.)
3.12. Tétel. Ha ϕ : V −→ V automorfizmus, akkor ϕ
−1
is automorfizmus,
és ha ϕ mátrixa A, akkor ϕ
−1
mátrixa A
−1
.
Bizonyítás. Ha ϕ automorfizmus akkor bijektív, ezért invertálható, és in-
verze szintén bijektív. Jelölje ϕ
−1
mátrixát B. Mivel ϕϕ
−1
= Id, ezért
AB = E, tehát B = A
−1
.
3.13. Tétel. Ha ϕ : V −→ V lineáris operátor, akkor az alábbi állítások
ekvivalensek:
1. ϕ automorfizmus,
2. ϕ injektív,
3. ϕ szürjektív,
4. Kerϕ = ¦0¦,
5. ϕ(V ) = V,
6. rgϕ = n,
7. ϕ mátrixa reguláris (tetszőleges bázisban).
Bizonyítás. A tétel a 3.11. tétel bizonyításban leírtaknak a következménye.

3.14. Definíció. Legyen V egy véges dimenziós vektortér. AV -n értelmezett
lineáris transzformációk τ
V
halmazán bevezetjük az alábbi műveleteket: ha
ϕ, ψ ∈τ
V
és λ ∈ T, akkor bármely x ∈ V esetén
1. (ϕ +ψ)(x) ˙ =ϕ(x) +ψ(x),
2. (λϕ)(x) ˙ =λϕ(x),
3. (ϕ ◦ ψ)(x) ˙ =ϕ(ψ(x)).
3.15. Tétel. Egy V véges dimenziós vektortér összes lineáris operátorainak
τ
V
halmaza az összeadásra és a skalárszorzásra nézve vektorteret alkot.
Bizonyítás. A 3.3. tételbenben leírtak alapján minden lineáris transzformá-
ció mátrixszával való szorzásként hat (rögzített bázisban) és minden (nn)-
es mátrixszal való szorzás lineáris transzformáció, így a lineáris operátorok
reprezentálhatók a mátrixukkal. A τ
V
-beli műveletek pedig a megfelelő
mátrixműveleteket jelentik: ha ϕ, ψ ∈τ
V
mátrixa A illetve B, akkor
1. (ϕ +ψ)(x) = ϕ(x) +ψ(x) = Ax +Bx = (A+B)x,
2. (λϕ)(x) = λϕ(x) = (λA)x.
106 5. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK
Mivel az (n n)-es mátrixok halmaza a mátrixok összeadására illetve
skalárszorzására nézve vektortér, ezért a lineáris transzformációk is teljesítik
a vektortéraxiómákat.
3.16. Megjegyzés. A V n-dimenziós vektortér lineáris transzformációinak
vektortere n
2
-dimenziós, mivel az M
n×n
vektortér n
2
-dimenziós volt.
3.17. Definíció. Egy ϕ : V −→V lineáris operátort (illetve mátrixát) diag-
onalizálhatónak nevezünk, ha létezik olyan bázis V -ben, amelyre vonatkozó-
an ϕ mátrixa diagonális.
3.18. Következmény. Egy mátrix diagonalizálható, ha hasonló egy diago-
nális mátrixhoz.
Bizonyítás. A 3.5. tétel szerint egy lineáris transzformáció különboző bá-
zisokra vonatkozó mátrixai hasonlóak.
3.19. Definíció. A 0 = x ∈ V vektor a ϕ : V −→ V lineáris operátor
sajátvektora, ha létezik λ ∈ T úgy, hogy ϕ(x) = λx. Ekkor a λ ∈ T számot
az x sajátvektorhoz tartozó sajátértéknek nevezzük.
3.20. Definíció. A H ⊂ V alteret a ϕ : V −→V lineáris oprátor invariáns
alterének nevezzük, ha ϕ(H) ⊂ H , azaz bármely h ∈ H esetén ϕ(h) ∈ H.
3.21. Példa. 1. A V és a ¦0¦ triviális alterek mindig invariánsak.
2. Kerϕ invariáns altér, mert ha x ∈ Kerϕ , akkor ϕ(x) = 0 ∈ Kerϕ.
3. ϕ(V ) invariáns altér, mert ha y ∈ ϕ(V ) ⊂ V, akkor ϕ(y) ∈ ϕ(V ).
4. Egy x sajátvektor által generált altér invariáns, mert ha H = ¦µx [
µ ∈ T¦ és az x-hez tartozó sajátérték λ, akkor
ϕ( µx
....
∈H
) = µϕ(x) = µλ
....
∈T
x ∈ H.
5. R
2
-ben az origó körüli forgatásnak illetve a két dimenziós szabad vek-
torok terében a pont körüli forgatásnak nincs sajátvektora, és nincs nem
triviális invariáns altér.
6. A λ-nyújtásnál (ϕ(x) = λx) minden vektor a λ sajátértékhez tartozó
sajátvektor, és minden altér invariáns.
3.22. Tétel. A ϕ : V −→ V lineáris oprátor mátrixa akkor és csak akkor
diagonalizálható, ha V -ban létezik ϕ sajátvektoraiból álló bázis.
3. LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK 107
Bizonyítás. 1. Ha ϕ mátrixa diagonális az (a) = (a
1
, . . . , a
n
) bázisban,
azaz
A =

¸
¸
¸
¸
λ
1
0 . . . 0
0 λ
2
. . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
. 0
0 0 . . . λ
n
¸

,
akkor ϕ(a
i
) koordinátái az (a) bázira vonatkozóan éppen az A mátrix i-edik
oszlopában szereplő számok. Ekkor
ϕ(a
i
) = 0a
1
+ +λ
i
a
i
+ + 0a
n
= λ
i
a
i
,
tehát a
i
sajátvektora a ϕ lekepezésnek (a λ
i
sajátértékkel) minden (i =
1, . . . , n) esetén, így (a) sajátvektorokból álló bázis.
2. Ha (a) = (a
1
, . . . , a
n
) sajátvektorokból álló bázis, és a megfelelő
sajátértékek λ
1
, . . . , λ
n
, akkor belátjuk, hogy az (a) bázisra vonatkozóan
ϕ mátrixa diagonális. Mivel ϕ(a
j
) = λ
j
a
j
, ezért ϕ(a
j
) koordinátái az (a)
bázisban (0, . . . , λ
j
, . . . , 0), és ϕ mátrixa a bizonyítás első részében szereplő
A mátrixszal egyezik meg.
3.23. Tétel. Ha a ϕ : V −→V lineáris leképezésnek λ sajátértéke, akkor a
λ-hoz tartozó sajátvektorok
L
λ
= ¦x ∈ V [ ϕ(x) = λx ¦
halmaza (kiegészítve a nullvektorral) invariáns alteret alkot.
Bizonyítás. 1. L
λ
altér. Ha x, y ∈ L
λ
és α, µ ∈ T, akkor
ϕ(αx +µy) = αϕ(x) +µϕ(y) = αλx +µλy = λ(αx +µy),
tehát (αx +µy) is sajátvektor.
2. L
λ
invariáns altér. Ha x ∈ L
λ
, akkor ϕ(x) szintén sajátvektor:
ϕ(ϕ(x)) = ϕ(λx) = λϕ(x).

3.24. Definíció. Legyen λ a ϕ : V −→ V lineáris transzformáció sajátértéke.
A L
λ
altér dimenzióját a λ sajátérték geometriai multiplicitásának nevezzük.
3.25. Tétel. A ϕ : V −→V lineáris transzformáció különböző sajátértékei-
hez tartozó sajátvektorai lineárisan függetlenek.
Bizonyítás. A bizonyítást a különböző sajátértékek száma szerinti teljes in-
dukcióval végezzük.
n = 1 esetén igaz az állítás, hiszen egy sajátértékhez tartozó sajátvektor
lineáris független, mivel nem lehet nullvektor.
108 5. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK
Tegyük fel, hogy n-re igaz a tétel: λ
1
, . . . , λ
n
különboző sajátértékek és
x
1
, . . . , x
n
hozzájuk tartozó lineárisan független sajátvektorok. Vegyünk
most egy λ
n+1
sajátértéket, amely különbözik az előzőektől és legyen x
n+1
egy hozzá tartozó sajátvektor. Belátjuk, hogy (x
1
, . . . , x
n
, x
n+1
) lineárisan
független vektorendszer. Ha
α
1
x
1
+ +α
n
x
n

n+1
x
n+1
= 0,
akkor
ϕ(α
1
x
1
+ +α
n
x
n

n+1
x
n+1
) = α
1
ϕ(x
1
)+ +α
n
ϕ(x
n
)+α
n+1
ϕ(x
n+1
) = 0.
Felhasználva, hogy x
1
, . . . , x
n+1
sajátvektorok:
α
1
λ
1
x
1
+ +α
n
λ
n
x
n

n+1
λ
n+1
x
n+1
= 0
adódik. Ha az első egyenlőséget megszorozzuk λ
n+1
-el és kivonjuk belőle az
utolsó egyenletet, akkor

n+1
−λ
1
)
. .. .
=0
α
1
x
1
+ + (λ
n+1
−λ
n
)
. .. .
=0
α
n
x
n
+ (λ
n+1
−λ
n+1
)
. .. .
=0
α
n+1
x
n+1
= 0,
vagyis

n+1
−λ
1
)
. .. .
=0
α
1
x
1
+ + (λ
n+1
−λ
n
)
. .. .
=0
α
n
x
n
= 0.
Mivel a feltevés szerint x
1
, . . . , x
n
lineárisan független vektorok, így α
1
=
= α
n
= 0. Ekkor az első egyenletből α
n+1
x
n+1
= 0 marad, amiből
x
n+1
= 0 miatt α
n+1
= 0 . Tehát az x
1
, . . . , x
n+1
vektorokból a nullvaktor
csak triviális lineáris kombinációként állíható elő, így lineárisan függetlenek.

3.26. Következmény. Egy n-dimenziós vektortéren értelmezett lineáris op-
erátornak legfeljebb n darab különböző sajátértéke lehet.
3.27. Következmény. Ha egy n-dimenziós vektortéren értelmezett lineáris
operátornak pontosan n darab különböző sajátértéke van, akkor létezik
a vektortéren sajátvektorokból álló bázis, ebben a bázisban az operátor
mátrixa diagonális és a főátlóban a megfelelő sajátértékek szerepelnek.
3.28. Definíció. Egy ϕ : V −→ V lineáris operátor karakterisztikus egyen-
lete:
det(A −λE) = 0,
ahol A lineáris operátor mátrixa, és a det(A−λE) λ-ra vonatkozó polinomot
a ϕ karakterisztikus polinomjának nevezzük.
3. LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK 109
3.29. Tétel. A ϕ : V −→V lineáris operátor sajátértékei a karakterisztikus
egyenlet megoldásai a T testben.
Bizonyítás. A λ ∈ T szám akkor és csak akkor sajátértéke a ϕ-nek, ha létezik
x ∈ V úgy, hogy ϕ(x) = λx, és jelölje X az x vektor koordinátáiból képzett
vektort. Ekkor
AX = E(λX) ⇐⇒ AX −λEX = 0 ⇐⇒
(A −λE)X = 0.
Ez egy n egyenletből álló n ismeretlenes homogén lineáris egyenletrendszer:

¸
¸
¸
¸
a
11
−λ a
12
. . . a
1n
a
21
a
22
−λ . . . a
2n
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
a
n1
a
n2
. . . a
nn
−λ
¸

¸
¸
¸
¸
x
1
x
2
.
.
.
x
n
¸

=

¸
¸
¸
¸
0
0
.
.
.
0
¸

,
amelynek pontosan akkor van a zérusvektortól különböző megoldása, ha az
alapmátrix determinánsa nulla. Tehát λ akkor és csak akkor sajátértéke
ϕ-nek, ha det(A−λE) = 0.
3.30. Megjegyzés. A ϕ : V −→ V lineáris operátor karakterisztikus egyen-
lete egy n-edfokú egyenlet, amelynek megoldásai a ϕ sajátértékei. Egy λ
sajátértékhez tartozó sajátvektorokat az (A − λE)X = 0 homogén lineáris
egyenletrendszer megoldásával tudjuk meghatározni. (Ennek az egyenle-
trendszernek a megoldástere éppen az L
λ
altér, melynek a zérusvektor kivé-
telével minden vektora sajátvektor.)
3.31. Tétel. A ϕ : V −→ V lineáris operátor karakterisztikus polinomja
nem függ a bázis választásától.
Bizonyítás. A 3.5. tétel alapján egy lineáris operátor különböző bázisokban
felírt mátrixai hasonlóak, tehát azt kell belátnunk, hogy hasonló mátrixok
hoztartozó karakterisztikus polinomok megegyeznek. Legyen ϕ mátrixa az
(a) bázisra vonatkozóan A, a (b) bázisra vonatkozóan B és a bázistranszfor-
máció mátrixa S : (a)
S
−→(b). Ekkor B = S
−1
AS, és
det(B −λE) = det(S
−1
AS −λE) = det(S
−1
AS −λS
−1
ES) =
det

(S
−1
)(A −λE)(S)

= det (S
−1
S)
. .. .
E
det(A −λE) = det(A −λE).

3.32. Tétel. Minden C feletti vektortér és minden páratlan dimenziós R
feletti vektortér lineáris operátorának van sajátértéke.
110 5. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK
Bizonyítás. 1. Az algebra alaptétele kimondja, hogy minden C feletti n-
edfokú egyenletnek van gyöke, így az operátor karakterisztikus egyenlete
megoldható.
2. Ha egy n-edfokú egyenletnek a z komplex szám gyöke, akkor z is gyöke.
Ha n páratlan, akkor az n darab gyöke között kell hogy legyen olyan, amelyre
z = z, vagyis valós megoldás is létezik.
3.33. Definíció. Egy ϕ : V −→ V lineáris operátor λ sajátértékének alge-
brai multiplicitásán azt a számot értjük, ahányszoros gyöke λ a karakter-
isztikus egyenletnek.
3.34. Példa. Ha a karakterisztikus egyenlet (λ−2)
2
(λ +1) = 0, akkor két
sajátértéke van az operátornak, a λ
1
= 2 sajátérték algebrai multiplicitása
2, míg a λ
2
= −1 sajátérték algebrai multiplicitása 1.
3.35. Definíció. Egy ϕ : V −→V lineáris operátor spektruma a sajátértékei-
nek olyan sorozata, amelyben minden sajátérték annyiszor szerepel, amennyi
az algebrai multiplicitása.
3.36. Példa. A 3.34. példa esetén a spektrum: 2, 2, −1.
3.37. Definíció. Legyen V egy n-dimenziós vektortér. A ϕ : V −→ V
lineári s operátor spekruma teljes, ha pontosan n tagból áll.
3.38. Következmény. Komplex számtest feletti vektortéren értelmezett li-
neáris operátor spektruma mindig teljes.
3.39. Tétel. Legyen λ egy sajátértéke a ϕ : V −→ V lineária transzfor-
mációnak. Ekkor λ geometriai multiplicitása kisebb vagy egyenlő mint az
algebrai multiplicitása.
Bizonyítás. Ha λ
0
geometriai multiplicitása dimL
λ
0
= k, akkor L
λ
0
egy
k dimenziós invariáns altér. Ennek az altérnek egy x
1
, . . . , x
k
sajátvek-
torokból álló bázisát kiegészithetjük V egy bázisává, és ebben a bázisban ϕ
mátrixa illetve a karakterisztikus polinom:
A =

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
λ
0
0 . . . 0 . . .
0 λ
0
. . . 0 . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . .
0 0 . . . λ
0
. . .
0 0 0 0 . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . .
0 0 . . . 0 . . .
¸

, P(λ) =

λ
0
−λ 0 . . . 0 . . .
0 λ
0
−λ . . . 0 . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . .
0 0 . . . λ
0
−λ . . .
0 0 0 0 . . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
. . . .
0 0 . . . 0 . . .

.
Tehát P(λ) = (λ
0
−λ)
k
P

(λ), így λ algebrai multiplicitása legalább k.
3. LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK 111
3.40. Következmény. Egy C feletti vektortéren értelmezett lineáris operá-
tor akkor és csak akkor diagonalizálható, ha minden sajátértékének algebrai
multiplicitása megegyezik a geometriai multiplicitásával.
3.41. Következmény. Egy R feletti vektortéren értelmezett lineáris op-
erátor akkor és csak akkor diagonalizálható, ha spektruma teljes és min-
den sajátértékének algebrai multiplicitása megegyezik a geometriai multi-
plicitásával.
3.42. Tétel (Jordan-féle normál alak). Minden C feletti vektortéren
értelmezett lineáris transzformációhoz létezik olyan bázis, amelyben az op-
erátor mátrixa az alábbi, (úgynevezett Jordan-féle tömbökből álló) Jordan-
féle normál alakú:

¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
¸
λ
1
0 . . . 0
1 λ
1
. . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 . . . 1 λ
1
.
.
.
λ
k
0 . . . 0
1 λ
k
. . . 0
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
0 . . . 1 λ
k
¸

.
Irodalomjegyzék
[1] Bélteky Károly: Analitikus geometria és lineáris algebra : I. éves
nappali tanárszakos, matematikus és matematikus levelező hallgatók
részére, Budapest, Tankönyvkiadó (1989).
[2] Fuchs László: Bevezetés az algebrába és a számelméletbe, Budapest,
Tankönyvkiadó (1990).
[3] Gaál István, Kozma László: Lineáris algebra, Debrecen, Kossuth
Egyetemi K. (2002).
[4] Halmos Pál: Véges dimenziós vektorterek, Budapest, Müszaki Könyvki-
adó (1984).
[5] Kovács Zoltán: Geometria : az euklidészi geometria metrikus
megalapozása, Debrecen, Kossuth Egyetemi K. (2002).
[6] Szendrei Ágnes: Diszkrét matematika : logika, algebra, kombinatorika,
Szeged, Polygon (1994).
113
Tárgymutató
⊂, 11
∅, 11
V
k
n,ism
, 37
(a)
S
−→(b), 99
A
T
, 63
A
−1
, 65
|A|, 72
C
k
n
, 37
C
k
n,ism
, 38
det A, 72
DF , 15
dimL, 52
Im(z), 27
inf, 17
Ker, 96
L(a
1
, . . . , a
k
), 47
Pn, 35
P
n;l
1
,...,l
k
, 36
RF , 15
Re(z), 27
R
2
, 43
R
n
, 43
R+, 24
R−, 24
R
b
, 26
rg, 52, 80
sup, 17
τV , 101
V1

= V2, 93
V/H, 57
V
k
n
, 36
z, 28
Abel-csoport, 32
abszolút érték, 28
additív inverz, 21
additív leképezés, 93
adjungált aldetermináns, 77
adjungált algebrai aldetermináns, 77
alapmátrix, 84, 88
aldetermináns, 77
algebrai struktúra, 31
algebrai számok, 34
alsó korlát, 17
altér, 45
alulról korlátosság, 17
antiszimmetria, 16
archimedeszi tulajdonság, 24
argumentum, 29
asszociativitás, 13, 21
automorfizmus, 104
bázis, 48, 49
bázistranszformáció, 99
bijektivitás, 19, 93
binomiális együtthatók, 37
Binomiális tétel, 40
Cantor-féle metszettétel, 26
Cramer-szabály, 88
csoport, 32
de Morgan, 14
Descartes-féle szorzat, 14
determináns, 71
Determinánsok szorzás tétele, 76
dimenzió, 52
115
116 TÁRGYMUTATÓ
direkt összeg, 53
disztributivitás, 21
egész számok, 24
egyenletrendszer megoldása, 84
egymásba skatulyázott intervallumrend-
szer, 25
egységmátrix, 64
ekvivalencia reláció, 17
ekvivalens egyenletrendszer, 85
elem, 11
elemi átalakítások, 66
elemi függvény, 19
ellentmondásos egyenletrendszer, 84
értelmezési tartomány, 15
értékkészlet, 15
függvény, 18
félcsoport, 32
főátló, 61
fődiagonális, 61
faktortér, 57
felülről korlátosság, 17
felső korlát, 17
Ferde kifejtési téte, 79
ferdeszimmmetrikus mátrix, 63
gömbkörnyezet, 25
Gauss-elimináció, 66, 68, 87
generált altér, 47
generátorrendszer, 47, 49
gyűrű, 32
háromszög alak, 67
halmaz, 11
halmaz ekvivalencia, 19
hasonló mátrixok, 103
határozatlan egyenletrendszer, 84
határozott egyenletrendszer, 84
hatványhalmaz, 12
homogén egyenletrendszer, 84
homogén leképezés, 93
Homomorfia tétel, 98
idempotencia, 13
infimum, 17
inhomogén egyenletrendszer, 84
injektivitás, 19
integritástartomány, 32
invertálható mátrix, 65
invertálhatóság, 18
inverz, 16
inverzió, 71
irracionális számok, 24
ismétlés nélküli kombináció, 37
ismétlés nélküli permutáció, 35
ismétlés nélküli variáció, 36
ismétléses kombináció, 38
ismétléses permutáció, 36
ismétléses variáció, 37
izomorfizmus, 93
különbség, 12
kép, 15
képtér, 97
képzetes rész, 27
kibővített mátrix, 84, 88
kicserélési tétel, 51
kommutativitás, 13, 21
komplementer, 12
komplex szám, 27
kompozíció, 16
konjugált, 28
kontinuum számosság, 34
koordináta, 48
koordinátaleképezés, 94
koordinátatranszformáció, 100
korlátosság, 17
Kronecker-Capelli-tétel, 88
Kronecker-delta, 64
kvadratikus mátrix, 61
létezik egységelem, 21
Laplace-féle kifejtési tétel, 77
leképezés defektusa, 97
leképezés rangja, 97
leszűkítés, 15
lineáris egyenletrendszer, 84
lineáris kombináció, 47
lineáris leképezés, 93
lineáris operátor, 101
lineáris sokaság, 56
lineáris transzformáció, 101
lineárisan függőség, 48
lineárisan függetlenség, 48
TÁRGYMUTATÓ 117
mátrix, 61
mátrix rangja, 81
mátrix inverzének, 65
mátrix transzponáltja, 63
mátrixok szorzata, 64
művelet, 19
magtér, 96
megoldható egyenletrendszer, 84
megszámlálható halmaz, 33
megszámlálhatóan végtelen halmaz, 33
mellékátló, 61
metrika, 25
metszet, 12
mindenütt sűrű, 26
multiplikatív inverz, 21
n-edik egységgyök, 30
n-edik gyök, 26, 30
négyzetes mátrix, 61
neutrális elem, 31
Nullitás és rangtétel, 98
nullosztómentesség, 31
nulltér, 96
nullvektor, 43
oszlopekvivalencia, 67
oszlopvektor, 61
osztályozás, 17
összetett függvény, 19
parciális rendezés, 16
Pascal-háromszög, 41
polinom, 45
Polinomiális tétel, 40
pontos alsó korlát, 17
pontos felső korlát, 17
részhalmaz, 11
racionális számok, 24, 33
reflexivitás, 16
reláció, 15
rendezés, 16
rendezett test, 22
skalár, 43
sor-oszlop kompozíciós szorzásnak, 64
sorekvivalencia, 67
sorvektor, 61
szürjektivitás, 19
számosság, 33
szabad vektorok tere, 44
szimmetrikus mátrix, 63
szuprémum, 17
távolság, 25
teljes indukció elve, 23
teljes rendezett test, 22
teljesség, 16, 17
természetes bázis, 52
természetes számok, 23
test, 21, 32
transzcendens számok, 35
transzformáció mátrixa, 102
tranzitivitás, 16
trianguláris, 67
trigonometrikus alak, 29
unió, 12
üres halmaz, 11
véges halmaz, 33
végesen generált vektorrendszer, 48
végtelen halmaz, 33
valós rész, 27
valós számok, 22
vektor, 43
vektorrendszer rangja, 52, 80
zéruselem, 21
zérusmátrix, 61

Bácsó Sándor

Diszkrét Matematika I.

mobiDIÁK könyvtár SOROZATSZERKESZTŐ Fazekas István .

egyetemi jegyzet mobiDIÁK könyvtár Debreceni Egyetem Informatikai Intézet .Bácsó Sándor Diszkrét Matematika I.

.hu A mű egyéni tanulmányozás céljára szabadon letölthető.unideb. Minden egyéb felhasználás csak a szerző előzetes írásbeli engedélyével történhet. A mű a A mobiDIÁK önszervező mobil portál (IKTA. 50/2003) projektek keretében készült. a legújabb generációs portál szoftver (ITEM. 12 http://mobidiak. 2003 mobiDIÁK könyvtár Debreceni Egyetem Informatikai Intézet 4010 Debrecen. OMFB-00373/2003) és a GNU Iterátor. 2003 Copyright c elektronikus közlés mobiDIÁK könyvtár. Pf.Lektor Fazekas István Copyright c Bácsó Sándor.

. . . . . . 4. . . . . . . . . . . Determináns . . . . . . 93 1. . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . Lineáris függőség. . . Mátrixok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 11 11 14 18 21 21 23 26 31 32 35 43 43 47 53 56 61 61 71 80 84 5. . . . . . . racionális számok . . . . . . Számosságok . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . Algebrai stuktúrák . . . . . . . . . . . . . . . . függvények . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . relációk. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . Függvények . . . . . . . . . . 93 2. . . . . egész számok. . . . . . . . . . . . . Faktortér . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bázis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Halmazelméleti alapfogalmak . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Természetes számok. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .és koordinátatranszformáció . . . 2. . . . . . . . . . . . Alterek direkt összege . . . . . . 1. . Vektorterek lineáris leképezései . . . . . . . . . 3. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Kombinatorikai alapfogalmak . . . . . . . Lineáris leképezések . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . 1. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Lineáris egyenletrendszerek . . . . . . . . . . . . . . Mátrix rangja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . dimenzió . . . . Halmazelmélet. . . . . . . . . . . 6. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101 7 . . . . Valós számok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. . . . . . . . 2. . . . . . . . 5. . . Vektorok . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Vektorterek . . . . . Lineáris transzformációk . . . 98 3. . 4. . . . . . Számfogalmak . . . . . . . . Komplex számok . bázis. . . . . . . . . . . Mátrixok . . .Tartalomjegyzék Bevezetés . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Relációk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

.8 TARTALOMJEGYZÉK Irodalomjegyzék . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 . . . . 113 Tárgymutató . . . . . . . . . . . . . .

A jegyzethez példatár is készül. 9 . hogy használható ismereteket nyújt a további tanulmányokhoz. determinánsokhoz. Az irodalomjegyzékben található munkákban a bizonyítások is megismerhetők. nélkülözhetetlen tanácsaiért. Az első rész az első szemeszterben elsajátítandó anyagot tartalmazza. A jegyzet lényeges részei a harmadik. A jegyzet első két fejezete előkészítő részei a nem metrikus lineáris matematikai ismereteknek (a metrikus lineáris algebrai fejezeteket a jegyzet második része tartalmazza). több esetben bizonyítás nélkül. amellyel együtt alkot ez a munka egységes egészet. A szerző köszönetet mond Fazekas István egyetemi docensnek az igen lelkiismeretes lektorálásért. mátrixokhoz. a negyedik és ötödik fejezetben találhatók. továbbá Orosz Ágotának és Kaiser Zoltánnak a jegyzet gondos előállításáért. Remélhetőleg a jegyzet eléri célját azzal. Itt tisztázzuk a vektorterekhez. Itt csak a legfontosabb fogalmakat és állításokat adjuk meg.Bevezetés Ez a jegyzet programtervező matematikus hallgatók számára készült a "Diszkrét matematika" című tantárgy előadásai alapján. A jegyzet anyaga erősen támaszkodik a középiskolában elsajátított matematikai tanulmányokra. lineáris egyenletrendszerekhez és lineáris leképezésekhez tartozó alapvető ismereteket teljes részletességgel.

.

. hogy az A halmaz elemei azon a elemek lesznek. Csak egy üres halmaz létezik.4. Ez utóbbi azt jelenti. Definíció. . 11 ∀x ∈ A ⇒ x ∈ B. 1. Bizonyítás. . . A2 . . b. hogy A és B is üres halmazok. 1. 1. és az 1. amelyek rendelkeznek a T tulajdonsággal. 1. üres halmaznak nevezzük.3. Bizonyítás. . A valódi részhalmaza B-nek. ha Jele: A ⊂ B. . Halmazelméleti alapfogalmak Ebben a fejezetben alapfogalomként használjuk a halmaz. }. Ekkor A ⊂ B és B ⊂ A teljesül.2. függvények 1. 1. .2. b. Definíció. definíciók alapján nyilvánvaló. Az 1. elem: a. amelynek egyetlen eleme sincs. . fejezet Halmazelmélet. . ha A ⊂ B és A = B. melynek elemei halmazok. Halmaz: A. A3 . x 2 > 0}. vagy A 1 . így az 1.1. Tétel. Definíció. relációk.5.3.1. Halmazrendszernek nevezzük az olyan nem üres halmazt. .4.6. Tétel. Definíció. azaz A = B ⇐⇒ (∀x ∈ A ⇒ x ∈ B) és (∀x ∈ B ⇒ x ∈ A). Halmazt megadhatunk elemeinek felsorolásával: A = {a. vagy a1 . . Azt a halmazt. . c. elem és az eleme szavakat. . Jele: ∅. Az A és a B halmazok egyenlőek. / illetve valamilyen kitüntető tulajdonsággal: A = {a | T (a)}. a2 . a nem eleme Anak: a ∈ A. a3 . Például: A = {x | x ∈ R. Jele: A = B. 1. Az A halmaz részhalmaza a B halmaznak. a eleme A-nak: a ∈ A . C. tétel miatt A = B. A = B ⇐⇒ A ⊂ B és B ⊂ A. az alábbi jelölések mellett. B. . Indirekt tegyük fel. . . ha elemeik megegyeznek. .

y} . Ekkor {Ai | i ∈ I} indexelt halmazrendszer (vagy I-vel indexelt halmazrendszer). y} halmaz hatványhalmaza: 1. A és B halmazok uniója: A ∪ B = {x | x ∈ A vagy x ∈ B}. S = {Ai | i ∈ I} halmazrendszer metszete: S= i∈I Ai = {x | ∀Ai ∈ S esetén x ∈ Ai }. Jele: 2 A illetve P (A). Egy A halmaz összes részhalmazaiból álló halmazt az A hatványhalmazának nevezzük. / 4. RELÁCIÓK. Definíció. {x. A B A∪B A A∩B B PSfrag replacements A A\B B A A⊂B B 1. Tétel. FÜGGVÉNYEK 1.12 1. Az A = {x. A és B halmazok metszete: A ∩ B = {x | x ∈ A és x ∈ B}.9. 2.7. 3. Ekkor az A halmaz X-re vonatkozó komplementerén az X \ A halmazt értjük. Legyen X adott halmaz és A. Definíció. Definíció. A és B halmazok különbsége: A \ B = {x | x ∈ A és x ∈ B}. . HALMAZELMÉLET. B ⊂ X. A ⊂ B ⇐⇒ B ⊂ A. 5. 1.8.12. {x}. A = B ⇐⇒ A = B. Műveletek halmazok között: 1. Legyen X egy halmaz és A ⊂ X. Ai = {x | ∃Ai : Ai ∈ S. és ∀i ∈ I esetén adott egy A i halmaz.10. Példa. 1. x ∈ Ai }.11. Legyen I = ∅ indexhalmaz. 1. Ekkor 1. {y}. Definíció. Az S = {Ai | i ∈ I} halmazrendszer uniója: S= i∈I 2A = ∅. Jele: A vagy A c . 2.

hogy A ⊂ B. hogy A = B. (A ∪ B) ∪ C = A ∪ (B ∪ C) és (A ∩ B) ∩ C = A ∩ (B ∩ C). 7. Ekkor 1. A ∪ A = A és A ∩ A = A. akkor x ∈ A ⇐⇒ x ∈ A ⇒ x ∈ B ⇐⇒ x ∈ B. A ∪ B = A ⇐⇒ B ⊂ A. így A = B. 4. / / tehát A = B . / / tehát A és B elemei megegyeznek. C ⊂ X. azaz a metszet. ∅ = X és X = ∅. 10. Tegyük fel. azaz a metszetés az unióképzés asszociatív. 2. x ∈ A ∪ (B ∩ C) ⇐⇒ x ∈ A vagy x ∈ (B ∩ C) ⇐⇒ x ∈ A vagy (x ∈ B és x ∈ C) ⇐⇒ (x ∈ A vagy x ∈ B) és (x ∈ A vagy x ∈ C) ⇐⇒ x ∈ (A ∪ B) és (A ∪ C) ⇐⇒ x ∈ (A ∪ B) ∩ (A ∪ C). Fordítva. Ekkor x ∈ A ⇐⇒ x ∈ A ⇐⇒ x ∈ B ⇐⇒ x ∈ B. Tegyük fel. Ekkor x ∈ B ⇐⇒ x ∈ B ⇒ x ∈ A ⇐⇒ x ∈ A. / 3. Bizonyítás. 8. tehát A = A.és az unióképzés kommutatív. Legyen X adott halmaz és A. HALMAZELMÉLETI ALAPFOGALMAK 13 3. Csak a 3. 6. 2. A ∪ A = X és A ∩ A = ∅. B. A ∪ B = B ∪ A és A ∩ B = B ∩ A. akkor x ∈ A ⇐⇒ x ∈ A ⇐⇒ x ∈ B ⇐⇒ x ∈ B.13. Bizonyítás. Tétel.1. 1. x ∈ A ⇐⇒ x ∈ A ⇐⇒ x ∈ A . azaz teljesül a disztributivitás.és az unióképzés idempotens. azaz B ⊂ A. / / tehát B elemei A-nek is elemei. 3. / / tehát A ⊂ B. A ∪ ∅ = A és A ∩ ∅ = ∅. A ∩ B = A ⇐⇒ A ⊂ B. 1. ha A = B . a többi bizonyítás hasonlóan végezhető. A ∪ X = X és A ∩ X = A. állítást igazoljuk. A ∪ (B ∩ C) = (A ∪ B) ∩ (A ∪ C) és A ∩ (B ∪ C) = (A ∩ B) ∪ (A ∩ C). Fordítva. . 5. 9. ha B ⊂ A . azaz a metszet. A = A.

és A. Bizonyítás. 2. Az A és a B halmazok Descartes-féle szorzatán az halmazt értjük. A × (B \ C) = (A × B) \ (A × C). FÜGGVÉNYEK 1. Legyenek A. b ∈ B} 2. d) ⇐⇒ a = c és b = d. Két rendezett elempár egyenlőségét az alábbi módon definiáljuk: (a. 4. A × B = ∅ ⇐⇒ A = ∅ vagy B = ∅. (A \ B) × C = (A × C) \ (B × C). Definíció. b) | a ∈ A. Legyen X adott halmaz. 8. Relációk 2. 7. Definíció.3. (A ∩ B) × C = (A × C) ∩ (B × C). Ekkor 1. Tétel (de Morgan-féle azonosságok). A × (B ∪ C) = (A × B) ∪ (A × C). 6.1. A × B = B × A ⇐⇒ A = B. Tétel. x ∈ (A ∪ B) ⇐⇒ x ∈ (A ∪ B) ⇐⇒ x ∈ A és x ∈ B ⇐⇒ x ∈ / / / A és x ∈ B ⇐⇒ x ∈ A ∩ B. A × B = {(a. B ⊂ X.14 1. B ⊂ C ⇒ A × B ⊂ A × C. 9. A × (B ∩ C) = (A × B) ∩ (A × C). Legyenek A és B tetszőleges halmazok. B és C tetszőleges halmazok. ahol a ∈ A és b ∈ B. PSfrag replacements A B A B A∪B A∩B Hasonlóan igazolható a második állítás is. Ekkor (A ∪ B) = A ∩ B és (A ∩ B) = A ∪ B. 2.14. RELÁCIÓK. . b) szimbólumot értjük. 5. Rendezett elempár alatt az (a. 3. b) = (c.2. HALMAZELMÉLET. 2. (A ∪ B) × C = (A × C) ∪ (B × C).

C ⊂ A. x ∈ C}. Definíció. y) ∈ F }. y) ∈ F }. ahol a ∈ A és b ∈ B vagy b = F (a). y) ∈ (A × C) ∪ (B × C). ˙ 2. Definíció. ˙ 2. Definíció. ekkor az F reláció C-re való leszűkítése: F indexF C C = {(x. y) ∈ F }. Definíció. Ekkor F ⊂ A × B-t az A és B halmazok közötti (binér) relációnak nevezzük. Az F ⊂ A × B reláció értelmezési tartománya: ˙ DF ={x | x ∈ A. Definíció. ha RF = B. ha DF = A és RF = B.6. 2. ∃x ∈ A. akkor F az A-nak B-be történő leképezése.7. y) ∈ (A∪B)×C ⇐⇒ x ∈ (A∪B) és y ∈ C ⇐⇒ (x ∈ A vagy x ∈ B) és y ∈ C ⇐⇒ (x ∈ A és y ∈ C) vagy (x ∈ B és y ∈ C) ⇐⇒ (x. ∃x ∈ C. azaz az F reláció mellett az a elem képe b. (x. A második állítást igazoljuk: 2. Ha DF = A. Legyen F ⊂ A × B reláció és C ⊂ D F . ∃y ∈ B. y) | (x. akkor az F reláció mellett C képe: F (C)={y | y ∈ B. akkor F egy A-ból B-re történő leképezés. akkor F az A-nak B-re történő leképezése. .5. (x. 6 C A×C B×C - A B 2. értékkészlete: RF ={y | y ∈ B. Jele: aF b. Legyenek A és B halmazok.8.2. y) ∈ F.4. (x. Ha F ⊂ A × B. RELÁCIÓK 15 Bizonyítás. 2. (x.

z ∈ C. Következmény. akkor parciális rendezésről vagy féligrendezésről beszélünk. és F ⊂ A × B. ˙ 2. azaz reflexív.9.13. azaz antiszimmetrikus.10. Ha x ≤ y és x = y. y. 1] × [0. DF −1 = RF . B. 2. azaz teljes. 2. (F ◦ G) ◦ H = F ◦ (G ◦ H). R) rendezett halmaz.11. és a rendezési reláció jele: ≤ . azaz tranzitív. Legyen A egy halmaz. Ha csak az 1.3.. ha ∀x. (xRy és yRx) ⇒ x = y. Ekkor az (A. 3. x) | (y. G ◦ F ={(x. xRy és yRx közül legalább az egyik fennáll. z) | x ∈ A. y) ∈ F }. Az x ≤ y illetve x < y kifejezésekre használatos az y ≥ x. Ekkor: 1. z) ∈ G }.15. . x) ∈ B × A.. akkor x < y-t írunk. G ⊂ B × C. Legyenek A. Definíció. F −1 ={(y. 2. 4. Definíció.12. Ekkor 1. RF −1 = DF . Ekkor F inverze: 2. (x. Legyen F ⊂ A × B reláció. ∃y ∈ B. (y. (G ◦ F )−1 = F −1 ◦ G−1 . 1]-en és ennek inverze (az átló mindkét relációhoz hozzátartozik): 1 1 0 x≤y 1 0 1 x ≤ y inverze 2.16 1. Az x ≤ y reláció [0. (F −1 )−1 = F. H ⊂ C × D relációk. (xRy és yRz) ⇒ xRz. Ekkor az F ⊂ A × B és a G ⊂ B × C relációk kompozíciója vagy összetétele a G ◦ F ⊂ A × C reláció: 2. Következmény. z ∈ A esetén teljesülnek az alábbi tulajdonságok: 1. FÜGGVÉNYEK 2. HALMAZELMÉLET. RELÁCIÓK. xRx.14. 3.2. C és D halmazok. 2. R) párt rendezett halmaznak nevezzük. Legyenek A. y) ∈ F. Definíció. Legyen (A. ˙ 2. Az R ⊂ A × A relációt rendezési relációnak nevezzük. Példa. Definíció. Legyen F ⊂ A × B reláció. (x. B és C halmazok. tulajdonság teljesül a relációra. illetve y > x jelölés is.

tranzitív. Így a diákokat öt osztályba soroljuk: 1-es. amelynél kisebb felső korlátja a B-nek nincsen. Tétel. . 2.20. Definíció. és ekkor az a elemet a B halmaz alsó korlátjának nevezzük. Definíció.18. . . ha alulról és felülről is korlátos. Definíció. 2-es. 2.19.21. továbbá S = H. xRx. 2. amelyek 5-tel osztva ugyanazt a maradékot adják. Egy B ⊂ A halmazt korlátosnak nevezünk. A matematika vizsgán az egymással (közelítőleg) azonos tudású diákok kapnak azonos jegyet. hogy ∀b ∈ B esetén b ≥ a. Egy B ⊂ A halmazt alulról korlátosnak nevezünk.17. ha S elemei páronként diszjunktak. hogy a ekvivalens b-vel. Egy B ⊂ A halmazt felülről korlátosnak nevezünk.) Azok a pozitív egész számok lesznek ekvivalensek egymással. xRy és yRz → xRz.16.2. Legyen H = ∅ halmaz. 5-ös tudású diákok. Legyen A egy halmaz. ha bármely nem üres felülről korlátos részhalmazának létezik pontos felső korlátja. RELÁCIÓK 17 1. ha ∃a ∈ A úgy. Ekkor azt is mondjuk. 2. 2. 3. Jele: a = sup B (szuprémum). ha ∀x. . Egy B ⊂ A halmaz pontos alsó korlátja egy olyan a ∈ A alsó korlát. Jele: a ∼ b. ha ∃a ∈ A úgy. és egyesítésük H. szimmetrikus. 2. y. akkor az indukál egy osztályozást H-n. Egy rendezett halmazt teljesnek nevezünk. Az R ⊂ A × A relációt ekvivalencia relációnak nevezzük. 2. Példa. akkor H-n megadható egy S-hez tartozó ekvivalencia reláció. xRy → yRx. hogy ∀b ∈ B esetén b ≤ a. 3. Ezen osztályozás alapja az ekvivalens (azonos) tudás. (5 a − b jelentése: 5 osztója ˙ a − b-nek. esetén A. azaz reflexív. 1. Azaz ∀A. amelynél nagyobb alsó korlátja a B-nek nincsen. Egy B ⊂ A halmaz pontos felső korlátja egy olyan a ∈ A felső korlát. B ∈ S. z ∈ A esetén teljesülnek az alábbi tulajdonságok: 1. és ekkor az a elemet a B halmaz felső korlátjának nevezzük. Ha S egy osztályozás H-n. Az S halmazrendszert H egy osztályozásának nevezzük. Z+ -on (azaz a pozitív egész számok halmazán) értelmezett aRb ⇐⇒ 5 a − b reláció ekvivalencia reláció. Definíció. Jele: a = inf B (infimum). B ⊂ H. 2. A ∩ B = ∅ vagy A = B. Ha H-n adott egy ekvivalencia reláció. . 2.

3. Definíció. melyre (a. b) ∈ f }. hisz pl. Minden függvény reláció. b) ∈ f.4. a2 ) ∈ f −1 és a1 = a2 . ha f −1 : f (A) → A is függvény. 3. és f −1 nem függvény. Bizonyítás. (0. a2 ∈ A : f (a1 ) = f (a2 ) ⇐⇒ a1 = a2 . de nem minden reláció függvény. és két elem akkor és csak akkor áll relációban egymással. 1] reláció nem függvény.3. vagyis az f −1 reláció függvény. RELÁCIÓK. Az f : A → B függvény invertálható. így (f (a1 ). . Függvények A függvény fogalmát úgy alakítjuk ki.22.18 1. a függvény képhalmaza: f (A) = {b | b ∈ B. hogy ne lehessen "többértékű" függvényről beszélni. Megjegyzés. Jelölés: f : A → B. a2 ∈ A. Az invertálható függvényeket kölcsönösen egyértelműnek nevezzük. 3. akkor megkapjuk a fenti ekvivalencia relációt. Definíció. 1] × [−1. A 2. f (a1 )) ∈ f és (a2 . (f (a2 ). −1) is hozzá tartozik. HALMAZELMÉLET. hiszen f (a 1 ) = f (a) = f (a2 ) miatt a1 = a2 . Ha a1 . Ekkor a függvény értelmezési tartománya: A. y) | x2 + y 2 = 1} ⊂ [−1. amelyek 5-tel osztva ugyanazt a maradékot adják. Másképpen: ∀a1 . a2 ∈ A : f (a1 ) = f (a2 ) ⇐⇒ a1 = a2 . 3. értékkészlete: B. (f (a). A K = {(x. mivel az f −1 függvény egyértelműen rendeli hozzá az elemekhez a képüket. ha egy osztályba tartoznak. b = f (a). amelynél azonos osztályba kerülnek azok az elemek. 3. a 1 ) ∈ f −1 .1. Az f ⊂ A × B relációt függvénynek nevezzük. (a) Tegyük fel. példában szereplő ekvivalancia reláció által indukált osztályozás esetén (egy osztályba kerülnek az egymással ekvivalens elemek) öt különböző osztályt kapunk.2. ha bármely a ∈ A esetén egyértelműen létezik olyan b ∈ B. Tétel. akkor a1 = f −1 (f (a1 )) = f −1 (f (a2 )) = a2 .5. (b) Most tegyük fel. 1) valamint (0. azaz létezik f (a) ∈ f (A) úgy. f (a2 )) ∈ f. Példa. akkor (a1 . ∃a ∈ A : (a. hogy (f (a). a2 ∈ A. Ha f (a1 ) = f (a2 ) teljesül. Példa. Ekkor f −1 -et az f inverzfüggvényének nevezzük. ha bármely a1 . hogy f invertálható. a1 ) ∈ f −1 . 3. a1 = a2 esetén f (a1 ) = f (a2 ).19. Az f : A → B függvény akkor és csak akkor invertálható. FÜGGVÉNYEK 2. Ez nyilván ellentmondás. Ha pedig Z + -on azt az osztályozást adjuk meg. a2 ) ∈ f −1 . hogy ∀a1 .

Bizonyítás. z) ∈ (g ◦ f ). kivonással. ha f (A) = B. 1] × [0. 3. y ∈ A és x = y esetén f (x) = f (y). Ekkor 1. Az A és B halmazok ekvivalensek egymással. Ekkor a g ◦ f ⊂ A × C relációt összetett függvénynek nevezzük. 1]-re már invertálható (és inverze önmaga). f injektív. a > 0 hatványfüggvény. f a belső függvény. f szürjektív. osztással. y) | y = 1 − x2 } ⊂ [−1. összetettfüggvény-képzéssel és invertálással előállítható függvényeket.12. Ha (x. 4.8. akkor definíció szerint létezik olyan y ∈ B. tehát g ◦ f is függvény. f (x) = ax . f (x) = c konstans függvény. Elemi függvényeknek nevezzük az alábbi négy (a valós számok halmazából a valós számok halmazába képező) függvényből: 1. Legyenek f : A → B és g : B → C függvények. 1] reláció függvény. Definíció. melyre (x. 3. mert g is függvény. f bijektív. ha létezik a halmazok között bijektív függvény: ∃f : A → B bijektív. Definíció. 2. Ekkor az g ◦ f reláció is függvény. 3. Ez a függvény nem invertálható. Definíció. így y = f (x) egyértelműen létezik. Legyenek f : A → B és g : B → C függvények. 3. y) ∈ f és (y. Definíció. ha injektív és szürjektív. azaz a függvény invertálható. hogy az eredeti K mint reláció inverze önmaga. és ehhez az egyértelműen létező y-hoz egyértelműen tartozik z = g(y) = g(f (x)).7. Definíció.3. azaz (x. Az A halmaz identikus függvénye: id A : A → A idA (x) = x ∀x ∈ A.9. 3. z) ∈ g. Ekkor az f : A × A → A függvényt (binér) műveletnek nevezzük. 3. Jelölés: (g ◦ f )(x) = g(f (x)).6.11. hogy z = (g ◦ f )(x). FÜGGVÉNYEK 19 √ Viszont az F = {(x.10. ha bármely x. Legyen f : A → B függvény.) 3. Viszont megszorítása [0. z) ∈ (g ◦ f ). . g a külső függvény. Mivel f függvény. 3. (Csak megjegyezzük. f (x) = x identikus függvény. Legyen A tetszőleges halmaz. Tétel. 3. Definíció. f (x) = sin x összeadással. Eszerint bármely x ∈ A esetén egyértelműen létezik z ∈ C úgy. szorzással. 2.

.

y ∈ R. y ∈ R. 1 = 0 : x · 1 = x ∀x ∈ R.2. az úgynevezett testaxiómákat: 1. y. jele: 0. és legyen rajta értelmezve két művelet: f1 : R × R → R. kommutativitás x+y =y+x 2. ∀x. y) = x + y. létezik additív inverz ∃0 ∈ R : x + 0 = x x · (y + z) = x · y + x · z ∀x ∈ R. f1 (x. ∃1 ∈ R. y ∈ R. f2 : R × R → R. ∀x ∈ R esetén ∃(−x) ∈ R : x + (−x) = 0. 6. ∀x. ·) test. 7. x = 0 esetén ∃(x−1 ) ∈ R : x · (x−1 ) = 1. Definíció. y. f2 (x. +. z ∈ R. disztributivitás (x · y) · z = x · (y · z) 4. y ∈ R. jele: 1. fejezet Számfogalmak 1. Azt mondjuk. létezik egységelem.1. Legyen adott egy R halmaz. ∀x. ha teljesíti az alábbi tulajdonságokat. z ∈ R. létezik multiplikatív inverz ∀x ∈ R. ∀x. 21 . hogy (R. y. y) = x · y. ∀x. Valós számok 1. z ∈ R. asszociativitás x·y =y·x ∀x. ∀x. 5. létezik zéruselem (vagy nullelem). (x + y) + z = x + (y + z) 3.

akkor x · y ≥ 0. x = 0. Kivonási és osztási szabály. y. ha teljesül az alábbi két tulajdonság: 1. 1. ha x. x + y = x + z. így az additív tulajdonságokra vonatkozó bizonyítások multiplikatív esetben hasonlóan végezhetők. hogy (R. a nullelem helyét az egységelem veszi át. z ∈ R. SZÁMFOGALMAK 1. y Bizonyítás. y ∈ R esetén egyértelműen létezik z 1 ∈ R. y ∈ R. Egyszerűsítési szabály. Tétel. 1. Definíció. Mivel R-ben az összeadás és a szorzás ugyanazokkal a műveleti tulajdonságokkal rendelkezik (úgynevezett Abel-csoportot alkotnak). 1 2 Ekkor x · x−1 = x · x−1 . 1. Bármely x. 1. Valós számok halmazának nevezünk egy teljes rendezett testet. y. 2.2. ha x. Indirekt tegyük fel. Jele: R.8. y ∈ R és x ≤ y.4. Megjegyzés. ha bármely felülről korlátos nemüres részhalmazának létezik pontos felső korlátja.22 2. hogy két nullelem létezik: 0 1 és 02 .6. 2. R-ben az egységelem és a nullelem egyértelműen létezik.7. 1. Tétel. Indirekt tegyük fel. A multiplikatív esetet igazoljuk. állítást igazoljuk: y = y + 0 = y + (x + (−x)) = (y + x) + (−x) = (x + y) + (−x) = (x + z) + (−x) = (z + x) + (−x) = z + (x + (−x)) = z + 0 = z. y ∈ R és x ≥ 0. Bármely x. Legyen adva az R testen egy ≤ rendezési reláció: ≤ ⊂ R × R. +. z ∈ R. ≤) rendezett test. . Definíció. Az összeadás helyét a szorzás. Ha x.9. Bizonyítás. 1 2 1 2 1.5. Ekkor z2 -re az x jelölést használjuk. azaz x · x −1 = 1 és x · x−1 = 1. Ha x. Azt mondjuk. akkor y = z. így az egyszerűsítési szabály miatt x −1 = x−1 . ·. akkor x + z ≤ y + z ∀z ∈ R. Bizonyítás. Az 1. állításnál legyen z 1 = x + (−y). Az (R. és minden nem nulla valós számnak egyértelműen létezik multiplikatív inverze. Bizonyítás.3. Definíció. xy = xz. Az 1. akkor y = z. y ≥ 0. Minden R-beli elemnek egyértelműen létezik additív inverze. 1. Ekkor 01 = 0 1 + 0 2 = 0 2 + 0 1 = 0 2 . 1. 2. +. ≤) rendezett test teljes. 1. amelyre x = y+z1 . amelyre x = yz2 . Tétel. ·. Tétel. y = 0 esetén egyértelműen létezik z 2 ∈ R. z1 jele: x − y. hogy az x nem nulla valós számnak két inverze van.

TERMÉSZETES SZÁMOK. Legyen x. ∀n ∈ N =⇒ n + 1 ∈ N. 2. (a) Tegyük fel. és ha x = 0. egész számok. tehát x − y egyértelműen létezik. A természetes számok halmaza rendelkezik a következő két tulajdonsággal: . 2. (b) Ha z1 és z2 esetén is teljesül. 4. EGÉSZ SZÁMOK. racionális számok 2. Tétel. hogy x = 0. Bármely x ∈ R esetén −(−x) = x. ha rendelkezik a következő tulajdonságokkal: 1. és az egyszerűsítési szabály miatt 0 = 0y. m ∈ M =⇒ m + 1 ∈ M. Bizonyítás. y = 0 feltétel. így az egyszerűsítési szabály miatt x = −(−x). 0 1 az ellentmondás oka az x. 1 ∈ N. (x −1 )−1 = x. RACIONÁLIS SZÁMOK 23 (a) Mivel y + z1 = y + x + (−y) = (y + (−y)) + x = 0 + x = x.2. xy = 0 + 0y = 0y = (0 + 0)y = 0y + 0y.11. Tétel. de xy = 0. hogy x = 0. 1. Definíció. akkor M = N . n − 1 ∈ N ⇐⇒ n = 1. Mivel nem nulla számoknak létezik multiplikatív inverzük.10. Ekkor xy = 0 ⇐⇒ x = 0 vagy y = 0. így az (a) részben bizonyított állítás felhasználásával: 0 = (xy) y −1 x−1 = x (yy −1 ) x−1 = xx−1 = 1. Tétel. 3.1. ∀n ∈ N. Ekkor 1. hogy y + z1 = x = y + z2 . Természetes számok. így létezik x − y.2. y = 0. y ∈ R. teljes indukció elve: ha M ⊂ N olyan. (b) Most indirekt tegyük fel. Az additív inverz tulajdonsága miatt (−x) + x = 0 és (−x) + (−(−x)) = 0. hogy 1 ∈ M. 1 (−x) jele: −x és x−1 jele: x . akkor az egyszerűsítési szabály miatt z1 = z2 . Bizonyítás. 2. Az N ⊂ R halmazt a természetes számok halmazának nevezzük.

˙ ˙ 2. Azokat a valós számokat. ahol p és q legnagyobb közös osztója 1. akkor léteznének olyan p és q egész számok. q = 0 : x = ˙ p q 2. ami ellentmond annak. N ⊂ R felülről nem korlátos . x Eszerint létezik n ∈ N : < n.3. x−n = n . így q osztója volna p-nek. állítás következménye. Bevezetjük az alábbi elnevezéseket: 1. n ∈ N : x = m − n}. y 2. {x | x ∈ R. azaz létezik olyan valós szám. Azokat a valós számokat.4. xn =xn−1 x. Legyen x ∈ R és n ∈ N. 4. x1 =x. x ≤ 0}: nem pozitív valós számok halmaza. R \ Q nem üres halmaz. Q test. Definíció. hiszen könnyen látható. 1 3. ˙ 2.5. szorzata. ha x = 0. Definíció. x ≥ 0}: nem negatív számok halmaza. x < 0 }: negatív valós számok halmaza. ha n = 1. {x | x ∈ R. ˙ x 4. R− ={x | x ∈ R. Megjegyzés. additív inverze és multiplikatív inverze is racionális szám.6. Ekkor 1.9. Definíció.7. R+ ={x | x ∈ R. 2. amely nem √ racionális szám. SZÁMFOGALMAK 1. ˙ 3. Az R \ Q halmaz elemeit irracionális számoknak nevezzük. Megjegyzés. racionális számoknak nevezzük: Q= x | x ∈ R. 2. ˙ 2. q ∈ Z. melyekre √ p 2 = . . 2. x > 0}: pozitív valós számok halmaza. Az archimedeszi tulajdonság az 1. ha x = 0. hogy p és q relatív prímek. amiből y < nx. x ≥ 0 és ∀y ∈ R esetén ∃n ∈ N : y < nx. archimedeszi tulajdonság: ∀x ∈ R. ∃m. amelyek előállnak két természetes szám különbségeként. x0 =1. q Ekkor 2q 2 = p2 lenne. 2. hogy a racionális számok összege. ∃p.8. egész számoknak nevezzük: Z={x | x ∈ R. 1. 2. ˙ 2. Definíció. Ha például a 2 racionális szám lenne. Definíció.24 2. amelyek előállnak két egész szám hányadosaként.

TERMÉSZETES SZÁMOK. d(a. d(x. [a. |x| x 3. y. y) ≤ d(x. Az a ∈ R szám δ > 0 sugarú nyílt gömbkörnyezetén az alábbi halmazt értjük: k(a. y ∈ R esetén 1. 2. 3. a < x ≤ b}. −x ha x < 0. 2. Bármely x. b] = {x | x ∈ R. A d metrika rendelkezik a következő tulajdonságokkal. Az {[ai . |xy| = |x||y|.13. b] = {x | x ∈ R. | − x| = |x|. Legyen x. Tétel. ha a i ≤ ai+1 . (szimmetria). 2. Ekkor x abszolút értékét az alábbi módon definiáljuk: |x| = x ha x ≥ 0. EGÉSZ SZÁMOK. d(x. z ∈ R esetén: 1. A d : R × R → R függvényt metrikának nevezzük R-en. d(x. (nem negativitás). δ) = {x | x ∈ R. b[= {x | x ∈ R. bi ]} ⊂ R. y) = |x − y| valós számot az x és az y számok távolságának nevezzük. . a ≤ x < b}. ||x| − |y|| ≤ |x − y|. b[= {x | x ∈ R.11. A d(x. = y |y| 4.12. a ≤ x ≤ b}. Tétel. |x + y| ≤ |x| + |y|. d(x. bi+1 ] ⊂ [ai . y). a < x < b}. Az a. 2. 3. [a. y) ≥ 0. Legyen x ∈ R. ]a. 5. indexelt halmazrendszert egymásba skatulyázott intervallumrendszernek nevezzük. Definíció. Definíció. z) + d(z. 2. y) = 0 ⇐⇒ x = y. i ∈ N. 2. x) < δ}. 2. Definíció. bi ] ∀i ∈ N). bi+1 ≤ bi ∀i ∈ N (azaz [ai+1 . ]a.14. b végpontú intervallumokra a következő jelöléseket vezetjük be: 1.2. y) = d(y.15. RACIONÁLIS SZÁMOK 25 2. 2. 4.16. (háromszög-egyenlőtlenség). Megjegyzés. Definíció. Az abszolút érték tulajdonságai: x.10. y ∈ R. x). 2.

Bármely x ∈ R. n ∈ N. ˙ m 2. d)=(a + c. Ezen a halmazon értelmezzük a szorzás és az összeadás műveletét az alábbi módon: (a.26 2.18. Azt az egyértelműen létező y ∈ R nem negatív számot. i ∈ N egymásba skatulyázott zárt intervallumrendszer. r ∈ Q és r = .1.20. Ekkor ∞ i=1 [ai . melyre y n = x. A H ⊂ R halmaz mindenütt sűrű R-ben. bc + ad). b) + (c. 2. akkor az így kapott halmazt bővített valós számok halmazának nevezzük: Rb = R ∪ {∞} ∪ {−∞}. A racionális számok. Tétel (Cantor-féle metszettétel). ·)-ral jelöljük . +. Ha ezzel a két szimbólummal ˙ kibővítjük a valós számok halmazát. Tekintsük a valós számokból képzett (a. b) számpárok halmazát.25. ˙ (a. melyre y n = x teljesül. akkor inf S = − ∞. x < y esetén létezik h ∈ H. m ∈ Z. √ √ 1 akkor n x = x n = − n −x. Megjegyzés. Definíció. y ∈ R. Komplex számok 3. x = y.ben. d)=(ac − bd. b + d). bi ] = ∅. Definíció. Rb nem test. valamint az irracionális számok halmaza mindenütt sűrű R. b)(c. 2. 2. az x valós szám √ 1 n-edik gyökének nevezzük.23. 2. ha ez az előbbiek alapján értelmezhető. Ekkor n √ xr = n xm . Legyen n ∈ N páratlan és x ∈ R tetszőleges. ˙ A valós számpárok halmazát ezen két művelettel ellátva (C. Definíció. ˙ 2.19. 2.22. Definíció. Tétel. bi ]} ⊂ R. Megjegyzés.21. melyre x < h < y . Ha S ⊂ R felülről nem korlátos. Jele: n x = y vagy x n = y. x ≥ 0 és n ∈ N esetén egyértelműen létezik y ∈ R és y ≥ 0. Legyen x ∈ R. Definíció. akkor sup S =∞ és ha ˙ S ⊂ R alulról nem korlátos. 3. Ha x < 0. SZÁMFOGALMAK 2.24. ha ∀x. x ≥ 0 és n ∈ N.17. 2. Legyen x ∈ R. Definíció. Legyen {[a i .

Tétel. b). 2. Multiplikatív tulajdonságok: ∀(a. = (1. akkor a Re(z)=a számot a komplex szám valós részének nevezzük. Additív tulajdonságok: ∀(a. Tétel. b) + (c. és Im(z)=b a ˙ ˙ komplex szám képzetes (imaginárius) része. Következmény. (c. Speciálisan a (0. b) (c. b).3. b + d) = (c. d) ⇐⇒ a = c. létezik 2 + b 2 a2 + b 2 a multiplikatív inverz. 0).4. b)(e. 3. d) = (a + c. (b) (a. mint 0 képzetes részű komplex számok. f ) = (ac − bd)e − (bc + ad)f. d) (e. létezik egységelem. C test. b). 0) nullelemet 0-val. (e. f ) . d) = (ac − bd. b) = (c. asszociativitás. d) + (e. 0) = (a. b + d)(e. (d) (a. b) + (−a. KOMPLEX SZÁMOK 27 és elemeit komplex számoknak nevezzük. b + d + f ) = (a. A valós számok tekinthetők úgy. 0 + 0) = (−1. f ) ∈ C esetén (a) (a. 0) leképezés injektív. (b) (a. f ) ∈ C esetén (a. 1) = (0 − 1. Könnyen meggyőződhetünk arról. bc + ad) = (c. f ) ∈ C esetén (a) (a. b) + (c. hiszen a Φ : R → C. akkor (a. 0). . létezik nullelem. kommutativitás. d) + (a. d). asszociativitás. f ) . b). (a. f ) = (a + c)e − (b + d)f.2. létezik additív inverz. vagyis 3. a −b (d) ha (a. 0). b)(c. d)(e. 0) = (a. 1. Ez a leképezés egy beágyazása R-nek C-be. (0. 1) komplex számot képzetes egységnek nevezzük. kommutativitás. −b) = (0. d)(e. Megjegyzés.6. (c. f ) + (c. (a + c)f + (b + d)e = (a. Az i = (0. Disztributivitás: ∀(a. b). Definíció. d). b). Két komplex szám akkor és csak akkor egyenlő. (c. Bizonyítás. hogy a komplex számokra definiált műveletek az (a. b). (ac − bd)f + (bc + ad)e = (a. (e. 3. b)(c. b) + (c. 1)(0. b) + (c. ha a valós és a képzetes részük is megegyezik. f ).3. 3. 3. i2 = −1 Bizonyítás. 3. b) + (0. d). b) = (0. Ha z ∈ C és z = (a. (c) (a. b). f ) = (a + c + e. 0) alakú komplex számot gyakran csak a-val jelöljük (a ∈ R). b = d. b) . 0). d) (e. a → (a. b)(1. 0) alakú számokon az eredeti (valós számokon értelmezett) összeadást illetve szorzást adják. f ) = (a + c. d)(a.5. Ezen megjegyzés alapján az (a. (c) (a. d) + (e. (e.

11. 4. 3. 4. |Re(z)| ≤ |z|. w ∈ C esetén 1. z zz a + b2 a formális számolás. b) pontját (vektorát) feleltetjük meg. 3. z − z = 2iIm(z). 2. Minden z. b) komplex szám megadható az a + ib algebrai írásmódban.28 2. Tétel. z + z = 2Re(z). 3. ˙ 3. 5.12. 3. Definíció. hiszen a + ib = (a. |z| = |z|. Megjegyzés. Az abszolút érték tulajdonságai: 1. SZÁMFOGALMAK 3. Továbbá . zz = 0 ⇐⇒ z = 0.9. w = c + id jelöléssel (ha z = 0) w wz wz wz −1 = = = 2 . zw = z · w. Egy z ∈ C szám abszolút értékén a |z| = zz nem negatív √ valós számot értjük. Tétel. 5. 3.8. Definíció.13.) bizonyítása: |z+w|2 = (z+w)(z + w) = (z+w)(z+w) = zz+zw+wz+ww = |z| 2 +|w|2 + zw + wz = |z|2 + |w|2 + 2Re(zw) ≤ |z|2 + |w|2 + 2|z||w| = (|z| + |w|)2 . 0 ≤ |z| és |z| = 0 ⇐⇒ z = 0. Az 1-5. 0) = (a. Megjegyzés. A háromszög-egyenlőtlenség (azaz 6. A komplex számok halmaza és az Euklideszi sík pontjai között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létezik: a z = a + bi komplex számnak a sík (a.. Pl. Egy z ∈ C . Bizonyítás. A kétféle megadás egyenértékű. |z + w| ≤ |z| + |w|. 1)(b. b). |zw| = |z||w|. zz ≥ 0 . Ez alapján a z-vel való osztás a konjugálttal történő bővítéssel végezhető el. Tétel. Bizonyítás. 3.10. z = a + ib szám konjugáltja: z =a − ib.. 0) + (0. Ekkor a komplex számok összeadása éppen a megfelelő vektorok összeadását jelenti. Ekkor |z| = a2 + b2 .7. |Im(z)| ≤ |z|. A konjugálás tulajdonságai. 6. Minden (a. 2. z + w = z + w. állítások nyilvánvalóak. z = a + ib-re zz = a2 + b2 . √ 3.

1. z2 |z2 |(cos φ2 + i sin φ2 ) |z2 | ha z2 = 0. úgynevezett trigonometrikus alak igen hasznos a hatványozás és a gyökvonás szempontjából. Az 1. = = (cos(φ1 − φ2 ) + i sin(φ1 − φ2 )). 1 1 1 4. z1 z2 = |z1 |(cos φ1 +i sin φ1 )|z2 |(cos φ2 +i sin φ2 ) = |z1 ||z2 |(cos(φ1 +φ2 )+ i sin(φ1 + φ2 )). Definíció. Ha z = |z|(cos φ + i sin φ) és w = |w|(cos ψ + i sin ψ).14. KOMPLEX SZÁMOK 29 z abszolút értéke éppen az (a.16. Műveletek trigonometrikus alakú komplex számokkal: 1. hogy egy komplex számot egyértelműen meghatároz a hossza (abszolút értéke) és a valós tengellyel bezárt szöge. Im 6 a z=(a. z = a+ib = |z|(cos φ+i sin φ). 2. b) vektor hossza. ahol φ a z argumentuma. ha z = 0. z n = |z|(cos φ + i sin φ) = |z|n (cos(nφ) + i sin(nφ)). azaz a valós tengellyel bezárt szöge.3. Egy z ∈ C szám trigonometrikus alakjának nevezzük a z = |z|(cos φ+i sin φ) alakot. z1 |z1 |(cos φ1 + i sin φ1 ) |z1 | 2. z |z|(cos φ + i sin φ) |z| z = w ⇐⇒ |z| = |w| és φ = ψ + 2kπ. = = (cos(−φ) + i sin(−φ)). 3. Következmény. akkor 3.15. k ∈ Z. 3. akkor φ = arccos(a/|z|) = arcsin(b/|z|). állítás bizonyítása: z1 z2 = |z1 ||z2 |(cos φ1 cos φ2 − sin φ1 sin φ2 + i(sin φ1 cos φ2 + cos φ1 sin φ2 ) = |z1 ||z2 |(cos(φ1 +φ2 )+i sin(φ1 +φ2 )) a trigonometrikus függvényekre vonatkozó . Bizonyítás. Az így kapott. Ha z ∈ C. n 3. Tétel.b) * a = |z| cos φ b = |z| sin φ z = a + ib = |z|(cos φ + i sin φ) - i 1 b φ Re Látható.

Megjegyzés. Egy z ∈ C szám n-edik gyökének nevezzük a w ∈ C számot. z z1 1 = z1 alapján a 2. k ∈ Z. Definíció. Példa. Tétel. Az 1 komplex szám n-edik gyökeit n-edik egységgyököknek nevezzük. n n ahol k = 0.20. Egy z = 0 komplex számnak n darab n-edik gyöke van. 3. .17. 3. Egy z ∈ C. 3 3 0◦ + 4π 0◦ + 4π z3 = cos + i sin .n = n |z| cos + i sin . képlet. 3 3 z2 = cos 0◦ 0◦ z2 o / - - z3 z1 Az n-edik egységgyökök a komplex számsíkon egy origó középpontú szabályos n-szög csúcsaiban helyezkednek el. akkor z 3 = 1. 2 esetén az alábbi gyökök adódnak: 6 z 3 = |z|3 (cos(3φ) + i sin(3φ)) = (cos 0◦ + i sin 0◦ ). azaz Ezek szerint |z| = 1 és 3φ = 0◦ + 2kπ. SZÁMFOGALMAK addíciós képletek alapján. n − 1.21... összefüggés. hogy az ax 2 + bx + c = 0 alakú valós együtthatós másodfokú egyenletnek negatív diszkrimináns esetén nincsenek valós megoldásai. 3. z1 = cos 0◦ + i sin 0◦ .30 2. Az i2 = −1 egyenlőség bizonyítása trigonometrikus alakban: π π π π ii = (cos + i sin )(cos + i sin ) = (cos π + i sin π) = −1. A komplex számok halmazán azonban mindig megoldható az . k = 0. 1. 1.2. Példa. 3. Ismert. . .19. z = 0. ha wn = z.18. Ha például z = |z|(cos φ + i sin φ) harmadik egységgyök. hiszen 1 z = 1 = (cos 0◦ + i sin 0◦ ) alapján adódik a 4. Három különböző megoldás van. + 2π + 2π + i sin . z2 z2 z n = z · z · · · · · z miatt pedig 3.. A többi állítás ennek következménye. z = |z|(cos φ + i sin φ) komplex szám n-edik gyökei: φ + 2kπ φ + 2kπ w1. .. 2 2 2 2 3.

Definíció. szorzásnál egységelem). .) 4. an xn + · · · + a1 x + a0 = an (x − x1 ) · · · · · (x − xn ). Algebrai stuktúrák Csak kétváltozós (azaz binér) műveletekkel fogunk dolgozni. ALGEBRAI STUKTÚRÁK 31 egyenlet. minden an xn + · · · + a1 x + a0 n-edfokú polinom esetén léteznek x1 . . hiszen az egyenlet mindkét oldalának konjugáltját véve an xn + · · · + a1 x + a0 = 0 adódik.4. ax2 + bx + c = a(x − x1 )(x − x2 ). 4. Bevezetjük az alábbi jelöléseket: T1 : kommutativitás. . T6 : disztributivitás. T4 : létezik inverz. Algebrai struktúrán egy. . . ·) egy multiplikatív struktúra.2.1. Általánosabban. hogy (S. hogy Ekkor a fenti egyenlet két megoldása x 1 és x2 . Ennek következménye. xn komplex számok úgy. hogy páratlan fokszámú valós együtthatós polinomnak mindig létezik legalább egy valós gyöke. . mivel valós szám konjugáltja önmaga. x1. T2 : asszociativitás. . . Ha a halmaz az összeadás műveletével van ellátva. ha a halmaz a szorzás műveletével van ellátva. hogy mindig léteznek x1 . ). Legyenek az an xn + · · · + a1 x + a0 = 0 egyenlet együtthatói valós számok. 1. y ∈ S : xy = 0 ⇐⇒ x = 0 vagy y = 0). Definíció. Ekkor ha egy komplex szám megoldása az egyenletnek. 2. Például az x2 + 2x + 3 = 0 egyenlet megoldásai: √ √ √ √ −2 + −8 = −1 + 2 −1 = −1 ± i 2. Elmondható tehát. 4. x2 ∈ C komplex számok úgy. akkor a szám konjugáltja is megoldás. akkor (S. akkor azt mondjuk.2 = 2 hiszen a −1 négyzetgyökei az i és a −i. hogy Tehát minden n-edfokú polinomnak létezik n darab gyöke (nem feltétlenül különbözőek). +)-t additív struktúrának nevezzük. legalább egy művelettel ellátott S halmazt értünk. (Valójában léteznek tetszőleges n-változós műveletek is (n = 0. hiszen a negatív számoknak is van két komplex gyökük. T5 : nullosztómentesség (∀x. T3 : létezik neutrális elem (összeadás esetén nullelem. így alkalmazható a megoldóképlet.

·) gyűrű. 2. R. és legyen H-n értelmezve az unió (∪). ·). A különböző algebrai struktúrákat az alábbi táblázatokban foglaljuk össze: egyműveletes struktúrák név definiáló tulajdonságok példák félcsoport T2 (N. hogy a 0-elemnek nincs multipikatív inverze. azaz a. ·) integritástartomány (S. (Z. T3 . amikor egy (véges) halmaz elemeit megszámoljuk. ∩ műveletekre a disztributivitás. +. . test). (S. 5. T5 (Z. C A testaxiómák pontos leírását lásd az 1. (Z. T2 . 2. érvényesek az úgynevezett elnyelési törvények. A (H. (N.4. Definíció. b ∈ H =⇒ a ∩ (a ∪ b) = a. 4. n} . Legyen H egy legalább kételemű halmaz. Későbbi tanulmányokban hasznos még a következő két algebrai struktúra.32 2. ·) : T 1 . és kétműveletes struktúrák (gyűrű. (S \ {0}. ∩) hálót Boole-algebrának nevezzük.3. az egységelem pedig maga az A. +) Abel-csoport T 1 . Példa. +. ·). és H minden elemének létezik komplementere. A (H. T 6 Q. továbbá ∀X ⊂ A-ra X ⊂ A. 4. Számosságok A hétköznapi életben. Definíció. ∩) algebrai struktúrát hálónak nevezzük. 3. (S. szakaszban. (S. Abel-csoport). csoport. +). ·) jelölés csak arra utal. T3 . . ·) test (S. T4 (Q \ {0}. T 6 (Z. SZÁMFOGALMAK Vannak egyműveletes struktúrák (félcsoport. +) Abel-csoport. ha tartalmazza a zéruselemet (∅). ∪. ·). . +. T3 . integritástartomány. ahol a zéruselem az üres halmaz.5. +. ·) félcsoport. ·) név definiáló tulajdonságok példák gyűrű (S. (H. Boole-algebra egy A halmaz üres részhalmazainak (2 A vagy P (A)) hálója. tartalmazza az egységelemet (H). T4 (Q \ {0}. ∪) kommutatív félcsoport. ·) Abel-csoport. 4. . ∩) kommutatív félcsoport. +) csoport T 2 . ∪. +) kétműveletes struktúrák. a ∪ (a ∩ b) = a. akkor 1 − 1 értelmű leképezést létesítünk az illető halmaz és az {1. a metszet (∩) és a komplementer ( − ) képzés. (H. ha 1. és érvényes az ∪. A táblázatban az (S \ {0}.

A A halmaz megszámlálható. (Az ℵ (alef) betű a héber ábécé első betűje. 5. 5. hogy két halmaz elemei száma egyenlő. mint a racionális számok számossága. A valós számok számossága nagyobb. Definíció. eldönthetjük úgy is. ha elemeiket párba rakjuk. . a11 a12 a13 . A pontos matematikai fogalmak a következők.8. Definíció. 3 → 0. Az A halmaz végtelen más szóval végtelen számosságú ha nem véges. 1] zárt intervallum is megszámlálható.5. Az A halmaz véges. hogy R megszámlálható. ha véges vagy megszámlálhatóan végtelen. Ha az {Ai | i ∈ I. Tétel. Azt pedig. . . 5. . Tétel. n}. 1] elemei között. írjuk fel a megfeleltetés sorrendjében a [0. i∈I 5. ha A = ∅ vagy létezik n ∈ N úgy.1. tétel miatt megszámlálhatóan végtelen. Bizonyítás. 2. ezt a jelölést G. 5. . 5. ekkor Q = n n=1 az 5.5. Jele: A ∼ B. Indirekt tegyük fel.6.9. . akkor Ai is megszámlálhatóan végtelen.3. n ∈ N. ha létezik közöttük bijektív leképezés. Bizonyítás. a31 a32 a33 . ha A ∼ N. Definíció. Ennek a számosságnak a jele: ℵ0 . a21 a22 a23 . azaz létezik kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés N és [0.7. hiszen A n bármely n esetén megszámlálhatóan végtelen. hogy minden i esetén Ai megszámlálhatóan végtelen.7. 5. más szóval véges számosságú. és I megszámlálhatóan végtelen.) 5. 2 → 0. . 5. ha számosságuk nem egyenlő. mint a B halmaz számossága. melynek számossága egyenlő B számosságával és C ⊂ A . I = ∅} indexelt halmazrendszer olyan. Definíció. . . Az A halmaz számossága nagyobb. Legyen An = ∞ m An . Definíció. hogy A ∼ {1. . Az A halmaz megszámlálhatóan végtelen. Tétel. SZÁMOSSÁGOK 33 halmaz között (ahol n valamely természetes szám). . Ekkor a [0. tehát | m ∈ Z .4. 1] elemeit tizedestört alakban: 1 → 0. és létezik olyan C halmaz. A racionális számok számossága megszámlálhatóan végtelen. Definíció. Cantor vezette be.2. Az A és a B halmazok egyenlő számosságúak.

A valós számok. 5. an = 0. Itt a11 . Például n q √ de általában nem racionális (lásd 2). an = 0. Az algebrai számok halmaza bővebb. Legyen bi = 5. Tétel.34 2. Egy n-ed fokú egész együtthatós algebrai egyenletnek legfeljebb n darab gyöke van C-ben. ha aii = 5.16. Minden racionális szám algebrai szám. szám amely nem racionális. . Bizonyítás. n ∈ N. Azokat a komplex számokat. . ha aii = 5.13. ai ∈ Z. illetve a vele ekvivalens halmazok számosságát kontinuum számosságnak nevezzük.10. 5. 5. Tétel. mint a racionális számok halmaza. Az irracionális számok számossága kontinuum. b1 b2 b3 . . 5. megoldása az 5x − 3 = 0 egyenletnek. és tekintsük a b = 0. Minden racionális szám algebrai szám. 5. így R nem megszámlálható. Jele: c 5. . de van olyan algebrai p gyöke a qxn − p = 0 egyenletnek. mivel mindegyiktől különböző.12. algebrai számoknak nevezzük. számjegyeket jelölnek. hiszen gyöke egy elsőfokú egész együtthatós algebrai egyenletnek. 4. . n ∈ N. Bizonyítás.14.15. amelyek előállnak valamely an xn + an−1 xn−1 + · · · + a1 x + a0 = 0. Nem minden komplex szám algebrai. Következmény. ai ∈ Z. 3 pl. A feltevés szerint [0.11. . 1] valamennyi eleme fel van sorolva. . Definíció. Elegendő belátni. Ez ellentmondás. Példa. Tétel. . hiszen a komplex számok számossága kontinuum. hogy megszámlálható sok algebrai szám van. n-edfokú egész együtthatós algebrai egyenlet gyökeként. Az algebrai számok az an xn + an−1 xn−1 + · · · + a1 x + a0 . a véges tizedestörteket végtelen sok nullával egészítjük ki. SZÁMFOGALMAK . számot. a12 . Definíció. Ebből következik az állítás. 5 5. Ez a szám nincs benne a fenti felsorolásban.

A nem algebrai számokat transzcendens számoknak nevezzük. Tegyük fel. hogy ekkor n + 1-re is igaz a tétel. . . . . és alá írjuk őket a permutáció sorrendjében. így {algebrai számok} = h∈N h = |an | + |an−1 | + . Definíció.2. an ). 6. Ha adott n elem egy rögzített sorrendje. Léteznek transzcendens számok. (a1 . Ezt felhasználva bizonyítsuk be. a1 .) Bizonyítás. azaz Pn = n!. 5. a2 . akkor az n + 1-edik elem elhelyezésére az alábbi lehetőségek adódnak: ( . . {z ∈ C | an z n + · · · + a1 z + a0 = 0 és |an | + · · · + |a0 | + n = h} megszámlálható halmaz. . (Az f (n) = n! = 1 · 2 · 3 · · · n (n ∈ N) előírással értelmezett függvényt faktoriális függvénynek nevezzük. a2 . . . Kombinatorikai alapfogalmak 6. hogy n-re igaz.17. . n ∈ N. a2 . . Tétel. egy elemnek egy sorrendje van: P 1 = 1! = 1. . . . KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK 35 egyenlet gyökei. n = 1 esetén nyilván igaz. . . 10! = 3628800. . .1. . ilyen például a π és e. így Pn+1 = (n + 1)Pn = (n + 1)n! = (n + 1)!. például 1 2 3 . . (a1 . an ). an . . . . . . an ). (a1 . a2 . Definíció. és minden algebrai egyenletnek csak véges sok gyöke van. ). Az elemek száma szerinti teljes indukciót alkalmazunk.18. Megjegyzés. Mivel az indukciós feltevés szerint n elem permutációinak száma n!. összesen n + 1 darab. .6. . |a0 | + n. . 2! = 2. Legyen Minden h-hoz csak véges sok algebrai egyenlet tartozik. 1! = 1. ahol 0! = 1. . 5. Ismétlés nélküli permutációnak nevezzük n darab különböző elem egy rögzített sorrendjét. . . 2 3 1 6. Mivel megszámlálható sok véges elemszámú halmaz uniója is megszámlálható. Jelölés: felsoroljuk az n darab elemet. Az összes lehetséges permutációk száma n különböző elem esetén: Pn = n!. . . 3! = 6.

mivel az azonos elemeket egymás között cserélgetve a permutáció nem változik. az lk darab egyforma elem esetén pedig lk !. l1 l2 lk 6. Ez a 32 lap egy ismétléses permutációja. Az összes lehetséges ismétlés nélküli k-adosztályú variációk száma n különböző elem esetén: n! k Vn = n(n − 1) . és 32! ≈ 2.. Ismétléses permutációnak nevezzük n elem egy rögzített sorrendjét. . makk). 6.lk = n! . l1 ! · · · · · l k ! Bizonyítás. tehát: Vn = n. Legyen n elem közül l1 .7. . megkapjuk az isméléses permutációk számát: . k = 1 esetén n darab elemből 1-et kell kiválasztanunk. . hogy csak a színeket vesszük figyelembe. ezekből kiválasztva k darab rendezett elemet. Tétel. 6 .. . Ha ezek szorzatával elosztjuk az ismétlés nélüli permutációk n! számát. .8. Definíció. (n − k)! Bizonyítás. lk darab rendre egyenlő. 3 4 . Példa. .4. . Ekkor ezen elemek összes lehetséges ismétléses permutációinak száma: Pn. az n elem egy k-adosztályú ismétlés nélküli variációját kapjuk.. . . 32! és az összes különböző sorrend száma: P n. akkor négyféle lap lesz (piros. 63 · 1035 számú különböző sorrend létezik. lk darab rendre egyforma.8. Tekintsünk n darab különböző elemet. Ha tekintjük az elemek ismétlés nélküli permutációit. l2 . Egy kártyapakli megkeverése a 32 lap egy permutációja. . ezt n1 féleképpen tehetjük meg. A bizonyítást rögzített n mellett k szerinti teljes indukcióval végezzük. hogy k-ra igaz az . . . Tétel. akkor ezek között több egyforma is szerepel. Most tegyük fel. 6. Ha úgy keverünk össze egy kártyapaklit. . ha az n darab elem közül l 1 . . l1 ! · · · · · l k ! 6. tök.5.l1 . Definíció. Ekkor l1 + l2 + · · · + lk = n. zöld. . és mindegyikből 8 darab van a pakliban.8.36 2. 4 ..3. Példa..8 = 8!8!8!8! 6. (n − (k − 1)) = . 6 . Például az l 1 darab egyforma elem egymás közti permutációinak száma l 1 !.. .6.. .8. . l2 . SZÁMFOGALMAK 6. . például: 3 .

Definíció. hogy a sorrend nem számít. Tétel. melyekben ugyanazok az elemek szerepelnek.6. 6. Tétel. 6. csak más sorrendben.ism = n · · · · · n = nk . Definíció. k tehát Vn. Az összes lehetséges k-adosztályú ismétléses variációk száma n különböző elem esetén: k Vn. Ha n darab különböző elemből úgy választunk ki k darabot. Az n -t "n alatt a k Bizonyítás.9. 6. Példa.12. Ha kiválasztunk k darab elemet. és összesen 3 V10 = 10 · 9 · 8 féleképpen állhatnak fel a dobogóra a versenyzők.10. Az n elem ismétlés nélküli k-adosztályú variációi között k! számú van. akkor az első három helyezett a 10 ember egy 3-adosztályú ismétlés nélküli variációja. Ha egy futóversenyen 10 ember áll rajthoz. összesen V314 = 314 −féleképpen tölthetjük ki. akkor az n elem k-adosztályú ismétlés nélküli kombinációját kapjuk. Ezek mind ugyanazt a kombinációt állítják elő. tehát V n k. és bizonyítsunk k + 1-re.11.ism = nk . Példa. a k + 1k+1 = edik elem kiválasztására már csak n − k lehetőség adódik.13. k!(n − k)! k n számokat binomiális együtthatóknak nevezzük. KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK 37 állítás. akkor az n elem egy k-adosztályú ismétléses variációját kapjuk. k k"-nak mondjuk. 6. 6. Ha n elemből kiválasztunk k darabot úgy. Bizonyítás. k . Az összes lehetséges k-adosztályú ismétlés nélküli kombináció n elem esetén: n! n k Cn = = . tehát: k Cn = k Vn = k! n . A k darab hely mindegyikére n lehetőség közül választhatunk. A totó-szelvény kitöltése 3 darab elem (13+1)-edosztályú ismétléses variációja.14. (n − k)Vn n A definíciók alapján a permutáció a variáció speciális esete: P n = Vn 6. hogy egy elemet többször is választhatunk és a sorrend számít.

ism = . .18. hogy a sorrend nem számít és egy elemet többször is választhatunk. 6. Legyen az n elem az {1. k Bizonyítás. 3.16. 1 számokból hány "betű. 3. Példa. . . . . n − k darabot pedig 0-val jelölünk meg.n−k -féleképp tehető meg.15.) Tehát k k Cn.szám. . n Ez nemcsak abból vezethető le. 5.17. A kiválasztást úgy végezzük el. 3. Tétel. és mi 10 darabot veszünk.n−k . B betűkből és a 0. és legyen ennek egy k-adosztályú ismétléses kombinációja az {a1 . természetesen lehetnek köztük egyenlőek: 1 ≤ a1 ≤ a2 ≤ a3 ≤ · · · ≤ ak ≤ n. SZÁMFOGALMAK k A kombináció az ismétléses permutáció speciális esete: C n = Pn. 5 − 2. 9 − 3} = {1. . Definíció. . . Megmutatjuk. hogy azután már ne legyenek közöttük egyenlőek: 1 ≤ a 1 < a2 +1 < a3 +2 < · · · < ak +(k−1) ≤ n+k−1.ism = Cn+k−1 = n+k−1 . . Ha ötféle csokoládét lehet kapni a boltban. Ugyanis Cn n elemből k darab kiválasztásainak a száma. n. Minden ilyen ismétlés nélküli kombinációhoz tartozik n elem egy ismétléses kombinációja. és 10 összesen C5.k. n+ k − 1} halmaz elemeinek egy ismétlés nélküli kombinációja. betű. 6}. Adjunk most az elemekhez különbözö számokat úgy. a2 . Ez pedig P n. hogy n elem k-adosztályú ismétéses kombinációinak halmaza és n + k − 1 elem k-adosztályú ismétlés nélküli kombinációinak a halmaza között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés létezik. 9} ismétlés nélküli kombinációnak az ismétléses megfelelője az {1. következésképpen a megfeleltetés kölcsönösen egyértelmű. .ism = Cn+k−1 . Az A. 2. k 6.38 2. hanem a k definícióból is. 6. Az összes lehetséges k-adosztályú ismétléses kombinációk száma n elem esetén: n+k−1 k Cn. akkor n + k − 1 = 9 és az {1. (Például ha n = 6 és k = 4. azaz k k Cn. 10 6. szám" típusú rendszámtábla készíthető? Három tipikus megoldási módszert ismertetünk. . akkor ez az 5 csokoládé 10-edosztályú ismétléses kombinációja. Rendezzük ezeket az elemeket növekvő sorrendbe. akkor n elem egy kadosztályú ismétléses kombinációját kapjuk. . hogy mindkettő k -val egyenlő. . Ha n elemből úgy választunk ki k darabot. 4. 2.k. 4 − 1. hogy a felsorakoztatott n elemből k darabot 1-essel. n} halmaz. Ez már az {1.ism = 5+10−1 -féleképpen választhatunk. . . ak } halmaz. Példa.

k+1 k k+1 Ezen képlet belátható például az "esetek szétválasztásával. hogy vagy az első n-ből k darabot és még az n + 1-ediket. végeredmény: 2 (c) Fa gráfot készítünk a lehetséges esetek felsorolására. 2. ha 0 ≤ k ≤ n. Így Cn+1 = Cn + Cn . 2 továbbá 2 számból 2 helyre V2. Az ilyen esetek száma pedig 2 · 2 · 2 · 2 = 2 4 . Ez jól magyarázza a fenti két megoldásban azt. de az n + 1-ediket k+1 k k+1 nem. . 3. k+1 k k k k Ez a megfelelő képletből indukcióval adódik. vagy az első n-ből k + 1 darabot.) A A 0 0 1 0 1 1 0 0 1 0 B 1 1 0 0 1 0 A 1 1 0 0 1 0 B B 1 1 Ezen gráf "lefelé haladó útjai" és a rendszámok között kölcsönösen egyértelmű leképezés van. táblázatot. 4. KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK 39 (a) Kitöltjük az üres 1. (Fa gráf segítségével könnyen igazolhatók a V n és Vn. A kitöltési lehetőségek: 2-féle 2-féle 2-féle 2-féle A végeredmény ezek szorzata: 24 . ha 0 ≤ k ≤ n. = + . hogy miért kellett összeszorozni az esetek k k számítását. 1.6. A binomiális együtthatók tulajdonságai: n n = . k n−k n+1 n n 2." n + 1 elemből k+1 darabot úgy választunk ki.ism féleképp tehetünk. Ezek szorzata a 2 · 22 = 24 . ha 0 ≤ k ≤ n. = + + ··· + + .ism képletek is.ism . n+1 n n−1 k+1 k 3. 2 (b) Felbontjuk a kitöltést két ismert fázisra: 2 betűből 2 helyre V 2.

Ekkor 4. Bizonyítás. ezután az a 2 elmet s2 ször már csak (n − s1 ) darab zárójelből választhatjuk. . ask alakú lesz. legyen a 1 . Az a1 elemet s1 -szer s1 1 2 k féleképpen lehet kiválaszatni az n darab zárójelből. . a sk . b ∈ R . 6. ak ∈ R és n ∈ N . 6. . (a1 + · · · + ak ).. . . s1 !(n − s1 )! (n − s1 − s2 )!s2 ! (n − s1 − · · · − sk )! sk ! s1 ! . Tétel (Binomiális tétel). A binomiális tétel alapján: n n n + + . s k ! 0!=1 6.. + b . ..20. · = . + 0 1 n = (1 + 1)n = 2n . Példa. az ak elemet sk -szor (n − s1 − · · · − sk−1 ) darab zárójelből n−s1 −···−sk−1 −féleképpen választhatjuk ki. .19.40 2. . .. . . . .. 0 1 n Bizonyítás. n! (n − s1 )! (n − s1 − · · · − sk−1 )! n! · . sk számokra terjed ki. (a1 + · · · + ak )n = s1 +···+sk =n n! s1 ! . Tehát az a s1 as2 . amelyek összege n. s2 n − s1 − · · · − sk−1 sk = (a1 + · · · + ak )n = (a1 + · · · + ak )(a1 + · · · + ak ).. . . s k ! a s1 a s2 . . . ha 0 ≤ k ≤ n. Ekkor n (a + b) = s=0 n n n−s s a b = s n n n n−1 n n a + a b + . . összesen n−s1 −fés2 leképpen. ezért a szorzat egy tagja n as1 as2 .. ask tag 1 2 k sk együtthatója a szorzatban: n s1 n − s1 ..21. Tétel (Polinomiális tétel). . A tétel a polinomiális tétel speciális esete k = 2-re. SZÁMFOGALMAK n+1 (n + 1)n(n − 1) · · · (n − k + 1) n+1 n = = . . legyen a. ahol s1 + · · · + sk = n. k+1 (k + 1)k(k − 1) · · · 1 k+1 k Ezt a képletet használhatjuk a binomiális együtthatók rekurzív kiszámítására is (hiszen az n! gyors növekedése miatt a definíció szerinti közvetlen kiszámítás nem célszerű). 1 2 k Az összegzés azon nem negatív egész s 1 . ... Mivel n darab és minden tagot minden taggal szoroznunk kell.. .

k A Pascal-háromszögben szereplő számok: 1 1 1 1 1 4 3 6 2 3 4 1 1 1 1 . esetén egymás alá elhelyezzük. + (−1)n 0 1 n = (1 − 1)n = 0.. 2. az ún. 1. hogy n . KOMBINATORIKAI ALAPFOGALMAK 41 n n n − + . . . pozitív egész.. Ez is mutatja.6. Az (a + b)n kifejezésben szereplő együtthatókat n = 0. hogy abban. n=0 n=1 n=2 n=3 n=4 4 0 n k+1 3 0 2 0 4 1 1 0 3 1 0 0 2 1 4 2 1 1 3 2 2 2 4 3 3 3 4 4 képlet alapján látható. 0 ≤ k ≤ n. PascalAz n+1 = n + k+1 k háromszögben szereplő értékek a közvetlenül felettük szereplő két érték öszszegeként kaphatók meg. . Pascal-háromszög.

.

A valós számok R halmazának önmagával vett Descartes-féle szorzata. V elemeit vektoroknak nevezzük.4. A V nem üres halmazt vektortérnek nevezzük a T test felett. b2 ) = (a1 + b1 . λ(a1 . vektortér R felett. a skalárszorzás a szokásos R-beli szorzás. . vektortér R felett. +) Abel-csoport. . és egy T × V → V skalárszorzás. a V Abel-csoport 0 neutrális elemét pedig nullvektornak. (b) (α + β)x = αx + βx. n} . Példa. 1. 2. . fejezet Vektorok 1. (d) 1x = x. Példa. ∀x. 1.3. a2 ) | a1 ∈ R. . λa2 ). Példa. amelyet a szám n-esek terének nevezünk. Vektorterek 1. . amelyet a rendezett számpárok terének nevezünk. amelyek teljesítik az alábbi tulajdonságokat: 1. . i = 1. . . (c) α(βx) = (αβ)x. a2 ) + (b1 . an ) | ai ∈ R. a2 ∈ R} Rn = R × R × · · · × R = {(a1 .2. . Az összeadás a szokásos R-beli összeadás. ha értelmezve van rajta egy + : V × V → V összeadás. A valós számok R halmazának önmagával vett n-szeres Descartes-féle szorzata. Definíció. y ∈ V és ∀α. a2 ) = (λa1 . A számpárok halmazán az összeadást és a skalárszorzást a következőképpen definiáljuk: . 1. β ∈ T esetén: (a) α(x + y) = αx + αy. (V.1. a2 + b2 ). (a1 . A szám n-esek n-szer halmazán az összeadást és a skalárszorzást a következőképpen definiáljuk: 43 R2 = R × R = {(a1 . T elemeit skalároknak mondjuk.3. R vektortér önmaga felett.

BC ∈ b . A norma segítségével definiálhatjuk a szabadvektorok skalárral való szorzását. jele: a . bn ) = (a1 + b1 . α > 0 esetén αa egy konkrét reprezentánsa egyirányú a egy konkrét reprezentánsával. λan ). α < 0 esetén αa egy konkrét reprezentánsa ellentétes irányú a egy konkrét reprezentánsával. λ(a1 . Az osztályokat szabad vektoroknak nevezzük. . b. (a1 . . an ) + (b1 . . P1 . Legyen Y = {P 0 . ha AB ∈ a. Példa. . . .5. ami az A-hoz a B pontot rendeli. . . Egy AB irányított szakaszt az a ∈ V szabad vektor − − → konkrét reprezentánsának nevezünk. . }. . } a párhuzamos − − → eltolások halmaza. α = 0 vagy a = 0 esetén αa = 0. Ha ekvivalensnek tekintjük azokat az irányított szakaszokat. ha a = 0. A szabad vektorok V halmaza az így bevezetett szorzásra és összeadásra nézve vektorteret alkot a valós számok teste felett. U U . . an ) = (λa1 . a. és a 0. iránya tetszőleges. A norma nemnegatív: a ≥ 0. b ∈ V és AB ∈ a. αa = |α| a . . . . . 4. Szabad vektorok tere. an + bn ). VEKTOROK . . 1. . . a ∈ V akkor az αa ∈ V szabadvektor teljesíti az alábbi tulajdonságokat: 1. −→ − ahol U U hossza 0. egy ekvivalencia relációt kapunk. akkor a + b az a szabadvektor. . . . ahol PAB az a párhuzamos eltolás. . . . . . · · · ∈ V − − → jelölést használjuk. − − → −→ − Tekintsük a geometriai tér irányított szakaszait: X = { AB. − − → B AB ∈ a −→ − BC ∈ b j C : − → AC ∈ a + b A Egy a ∈ V szabadvektor normáján egy konkrét reprezentánsának a hosszát értjük. ami létrehoz egy osztályozást.44 3. . . Tekintsük az f : X → Y. − → amely tartalmazza AC-t. amelyekhez az f leképezés ugyanazt a párhuzamos eltolást rendeli. . Szabad vektorok összeadását a konkrét reprezentánsaik segítségével definiál− − → −→ − hatjuk: ha a. és a = 0 akkor és csak akkor. 3. Ez egy szürjekív leképezés. . Ha α ∈ R. . . de nem injektív. f ( AB) = PAB leképezést. 2.

vagyis a = 0.) 1. A (V. de αa = 0. Definíció. α. 1. innen α0 = 0. akkor (α)−1 αa = (α)−1 0. hogy Abel-csoport neutrális eleme egyértelmű. 4. α0 = 0. Tétel. α0 = α(0 + 0) = α0 + α0. C vektortér önmaga felett.8.7. Indirekt tegyük fel. 3.6. b ∈ W és ∀α ∈ T esetén . a + (−1)a = 1a + (−1)a = (1 + (−1))a = 0. β ∈ T és a. Példa. T) vektortér W részhalmazát a V alterének nevezzük. (an xn + an−1 xn−1 + · · · + a1 x + a0 ) + (bn xn + bn−1 xn−1 + · · · + b1 x + b0 ) = (an + bn )xn + (an−1 + bn−1 )xn−1 + · · · + (a1 + b1 )x + (a0 + b0 ) . (−1)a = −a. Példa. 1. 2. így 0a + a = a. ha W önmagában is vektortér. . λ(an xn + · · · + a1 x + a0 ) = (λan )xn + · · · + (λa1 )x + (λa0 ) . . 1. sem a = 0. azaz ∀a. és az egyszerűsítési szabály miatt 0a = 0. szerint értelmezett.12. . 1. C vektortér R felett is.10. 1. mindig vektortér. . i = 1. Legyen V vektortér a T test felett. Bizonyítás.1. (De R nem vektortér C felett a szokásos C beli műveleteket tekintve. 0a = 0. VEKTORTEREK 45 1. Példa. a bizonyítást lásd az előző fejezet 1. hogy sem α = 0. amely csak a nullvektort tartalmazza. tételénél.11. Példa. b ∈ V. Mivel 0a + a = 0a + 1a = (0 + 1)a = 1a = a. A zárt intervallumon értelmezett függvények F = {f | f : [a. 3. . a skalárszorzás α0 = 0. A tétel következménye annak.9. ami ellentmondás. Vektortérben a nullvektor egyértelműen létezik. Az a {0} halmaz.5. 4. Tétel. Ekkor 1. ∀α ∈ T. αa = 0 =⇒ α = 0 vagy a = 0.) 1. (Az összeadás 0 + 0 = 0. Bizonyítás. ezért (−1)a az a vektor additív inverze. n} tere vektorteret alkot a függvények pontonkénti összeadására és skalárszorzására nézve. b] → R} Pn = {an xn + an−1 xn−1 + · · · + a1 x + a0 | ai ∈ R. A legfeljebb n-edfokú valós együtthatós polinomok halmaza vektortér R felett az alábbi műveletekkel: . és triviális vektortérnek nevezzük. 2. Ha α = 0.

de rögzített elem. A {0} ⊂ V és a V ⊂ V altereket triviális altereknek. Ekkor U ∩ W és U + W = {u + w | u ∈ U. VEKTOROK a + b ∈ W. ahol α ∈ R tetszőleges. . w ∈ W } is altér. y ∈ U + W.14. altér. így x+y ∈ U és x+y ∈ W. .13. αa ∈ W. akkor x.46 3. illetve nem valódi altereknek nevezzük. Mivel U és W alterek.15. 0) | a ∈ R} halmaz altér. . Hasonlóan λx ∈ U és λx ∈ W miatt λx ∈ U ∩ W. y ∈ U és x. . V α azonosítható a sík origón átmenő.16. u2 ∈ U és w 1 . Példa. 0. 2. αx) | x ∈ R}. A szám n-esek terében a W = {(a. tehát W zárt a vektorok összeadására és tetszőleges skalárral való szorzásra. Ha x. akkor létezik u1 . a 0 vektort biztosan tartalmazza. 1. Megjegyzés. R2 -ben Vα = {(x. w 2 ∈ W úgy. W ⊂ V altér a V vektortérben. 1. Ekkor x + y = (u1 + w1 ) + (u2 + w 2 ) = (u1 + u2 ) + (w1 + w2 ) ∈U ∈W . 1. ezért x + y ∈ U ∩ W. Ha x. hogy R 2 -ben a {0} és az R2 altereken kívül csupán ilyen típusú alterek léteznek. Bizonyítás. y ∈ U ∩ W. zártak a vektortér műveletekre nézve. hogy x = u1 + w1 és y = u2 + w 2 . 1. α meredekségű egyeneseivel. Példa. 6 αx x - 1. Könnyen belátható. Tétel. U ∩ W nem lehet üres halmaz. y ∈ W. Legyen U ⊂ V.

ak ∈ V vektorrendszert 1. Adott a V vektortér a T test felett. ak vektorainak összes lineáris kombinációja alteret alkot V -ben. . .1. L(a1 .2. . . . 2. . Definíció. vagy az {a1 .3. ha V minden eleme legalább egyféleképpen lineárisan kombinálható belőlük. Az e1 = (0. . . BÁZIS. például (3.4. . . Ha c = i=1 k λi ai és ai = j=1 k µij bj i = 1. . . bázis. . . . ak ) zárt az összeadásra: λi   l j=1 µij bj  = λi µij i=1 bj . .5. 1) és e2 = (1. 2. triviális lineáris kombinációként: 0 = 0a 1 + · · · + 0ak . DIMENZIÓ 47 2. . Ha a c ∈ V vektor lineárisan kombinálható az a1 . ak vektorok lineáris kombinációjának nevezzük. Jele: L(a1 . . . . . . 1) vektor általt generált altérben ezen vektor skalárszorosai vannak. . . 2. . . . . Tétel. akkor a c vektor is előállítható a b1 . e2 ) = R2 . Az a1 . . . . . ak vektorok segítségével. . Lineáris függőség. . . Bizonyítás. . . . R2 -ben a (0. . . . LINEÁRIS FÜGGŐSÉG. Legyen V egy vektortér. bl vektorok lineáris kombinációjaként. és zárt a skalárszorzásra: λ(α1 a1 + · · · + αk ak ) = (λα1 )a1 + · · · + (λαk )ak . . Példa. dimenzió 2. k) vektor lineárisan kombinálható a b1 . ak ∈ V és legyenek α1 . bl vektorokból. A V vektortér tetszőleges a1 . 2) = 3e1 + 2e2 . ak ). A nullvektor tetszőleges a1 . . k. ak } halmaz (lineáris) lezártjának hívjuk. . . Ekkor az α1 a1 + α2 a2 + · · · + αk ak vektort az a1 . vagyis az y tengely. . . . . . így L(e1 . akkor  l j=1 k c= i=1 λi ai = i=1 Tehát előállítottuk c-t a b1 . . ak vektorrendszer által generált altérnek. . Definíció. Legyen V vektortér. és minden ai (i = 1. a1 . Tétel (A lineáris kombináció tranzitivitása). ak vektorokból előáll ún. . . 2. . . . . . k l Bizonyítás. . bl vektorok lineáris kombinációjaként. . . αk ∈ T. . .2. 0) vektorok lineáris kombinációjaként azonban minden R 2 -beli vektor előáll. . generátorrendszernek nevezzük. (α1 a1 + · · · + αk ak ) + (β1 a1 + · · · + βk ak ) = (α1 + β1 )a1 + · · · + (αk + βk )ak . Ezt az alteret az a1 .

. Definíció. amit legalább kétféleképpen lehet kikombinálni belőlük. . ak bázisra vonatkozó koordinátáinak nevezzük. ak ∈ V lineárisan függő vektorrendszer. 2. Példa. . . 0) bázis. . 2. . . . . ak ∈ V vektorrendszer akkor és csak akkor lineárisan függő. azaz léteznek α1 . hogy 0 = α1 a1 + · · · + αk ak . .7. Definíció. . Egy a1 . 1. 2. . Ha a nullvektornak van nem triviális előállítása. Egy vektorrendszert lineárisan függőnek nevezünk. hisz tetszőleges u = (u1 . u2 ) vektor u = u1 e1 + u2 e2 lineáris kombinációként előállítható. . akkor a (λ1 . 2. 0 = 0a1 + · · · + 0ak . ahol (αi − βi ) = 0. Bizonyítás. . így a vektorrendszer lineárisan függő. x = β1 a1 + · · · + βk ak . . . melyre αi = βi . 1) és e2 = (1.10. VEKTOROK 2. ha nem lineárisan független. . Ekkor x = α1 a1 + · · · + αk ak . .8. Tétel. ha belőlük a zérusvektor nem triviális lineáris kombinációval is előállítható. 2. 3. bázisnak nevezzük. R2 -ben e1 = (0. . és létezik i ∈ {1. . ∃i : αi = 0. ha V minden eleme legfeljebb egyféleképpen előállítható a lineáris kombinációjukként.6. ak bázis. . . akkor kétféleképpen is felírható lineáris kombinációként: 0 = α1 a1 + · · · + αk ak . ha létezik véges sok elemből álló generátorrendszere. Egy vektorteret végesen generáltnak nevezünk. akkor létezik olyan x vektor. Megjegyzés. A két egyenlőséget kivonva egymásból a nullvektor egy nem triviális lineáris kombinációját kapjuk: 0 = (α1 − β1 )a1 + · · · + (αk − βk )ak . Ha a1 . ha V minden eleme pontosan egyféleképpen kombinálható belőlük. k}. λk ) szám k-ast az a vektor a1 . . Ha a V vektortérben a1 . . .48 3. . 2. . . αk nem mind nulla skalárok úgy. .9. és ez az előállítás egyértelmű. és a előállítása ebben a bázisban a = λ1 a1 +· · · +λk ak . lineárisan független vektorrendszernek nevezzük.

. akkor az így kapott a1 .12. már nem generátorrendszer). . =⇒ 4. (b) 3. . DIMENZIÓ 49 2. . . . ak bázist kibővítjük egy a ∈ V vektorral. hogy létezik a ∈ V úgy. Egy a1 .14. hogy a második állítás akkor és csak akkor teljesül. . Következmény. 2.10. Tehát tegyük fel indirekt. αk skalárok. . .2. akkor α1 = · · · = αk = 0. akkor ezt a vektort hozzávéve. . a lineárisan függő. Ugyanis ha létezne a ∈ V vektor. 2. Az alábbi állítások ekvivalensek: 1. ak . .11. Ha az a1 . ak ∈ V vektorrendszer akkor és csak akkor lineárisan független. . (a) 1. =⇒ 3. Az állítás az előző tétellel ekvivalens. . a = 0a1 + . a vektorrendszer lineárisan független maradna. tétel miatt a 0 vektor előállítható belőlük nem triviális lineáris kombinációként: 0 = λ1 a1 + · · · + λk ak + λk+1 a ∃i : λi = 0. . ak vektorokból. . 4. . hogy nem kombinálható ki az a1 . másrészt a = α1 a1 + · · · + αk ak . a nullvektortól különböző vektor önmagában független rendszert alkot. maximális lineárisan független vektorrendszer (egy vektort hozzávéve. . a harmadikból a negyedik. Legyen V egy vektortér. ak bázis. A nullvektor önmagában függő rendszert alkot. de a1 . . 2. . .13. Belátjuk. Egyrészt léteznek olyan α1 . . . Következmény. ha belőlük a zérusvektor csak triviális lineáris kombinációként állítható elő. . ami ellentmondana a maximalitásnak. . ak . . . akkor lineárisan függő. . . hogy az elsőből következik a harmadik. akkor generátorrendszer is egyben. ak ∈ V bázis. a vektorrendszer lineárisan függő lesz. . Ha a1 . Ha egy vektorrendszer tartalmazza a zérusvektort. minimális generátorrendszer (egy vektort elvéve. a negyedikből pedig az első. Bizonyítás. melyekre mivel a1 . . Ekkor a 2. . . Tétel. 3. . ak bázis volt. . azaz ha 0 = α 1 a1 + · · · + αk ak . a1 . Bizonyítás. Közvetlenül adódik a definíciókból. mert az a vektort kétféleképpen is elő lehet állítani belőlük lineáris kombinációval. . 2. . Következmény. lineárisan független generátorrendszer. BÁZIS. már nem lineárisan függetlenek). amit nem lehet kikombinálni belőlük. . ha a1 . Tetszőleges. . . . LINEÁRIS FÜGGŐSÉG. ak maximális lineárisan független vektorrendszer. . . 0ak + 1a. .

így az a vektor kifejezhető a1 . . ak vektorrendszer lineáris kombinációjaként: a = λ1 a1 + · · · + λk ak . . . A minimalitás a lineáris függetlenség következménye.50 3. . ami csak (k − 1) elemből áll. . . . hogy a1 . . . ak vektorok lineáris kombinációjaként. Bizonyítás. ak vektorrendszer akkor és csak akkor lineárisan függő. Ha például az ak vektort elhagyjuk. akkor 0 = −1a1 + λ2 a2 + · · · + λk ak . ak minimális generátorrendszer. ak lineáris kombinációjaként: a=− λ1 λk a1 − · · · − a . ha valamely vektora lineárisan kombinálható a többiből. ami azt jelenti. . hogy belássuk. ak minimalitásának. (c) 4. ami ellentmond annak. . . hogy bázis. =0 ami azt jelenti. . a = µ1 a1 + · · · + µk ak . 2. Ha a rendszer lineárisan függő. . . . . . . hogy a kétféleképpen is felírható az a1 . . . 1 ≤ i ≤ k. Kivonva a két egyenlőséget egymásból: 0 = (λ1 − µ1 )a1 + · · · + (λi − µi ) ai + · · · + (λk − µk )ak . így a 0-nak van a triviálison kívül még egy előállítása. λk+1 λk+1 k ami ellentmond az indirekt feltevésnek. Így ez a vektorrendszer. mert ellenkező esetben létezne a 0 vektornak nem triviális előállítása az a1 . =⇒ 1. . .15. . és a skalárok között van nemnulla. akkor a nullvektor felírható lineáris kombinációjukként: 0 = λ1 a1 +· · ·+λk ak . ai+1 . hogy minden vektor csak egyféleképpen kombinálható belőlük. . ak vektorok lineáris kombinációjaként. . . . ai−1 .2. 1. . . ami ellentmond a1 . 2. Ha a1 = λ2 a2 + · · · + λk ak . ahol létezik i. hogy ai kifejezhető az a1 . . . . VEKTOROK Ebben az előállításban λk+1 = 0. Ahhoz. . amire λi = µi . meg kell mutatni. Tegyük fel. ak−1 vektorok nem alkothatnak generátorrendszert. hogy lineárisan függetlenek. hogy létezik a ∈ V úgy. . Tétel. mert ak -t nem lehet kikombinálni belőlük. akkor a1 . hogy a vektorrendszer függő. Indirekt tegyük fel. . Az a1 . . szintén generátorrendszer a 2. tétel miatt.

2}. .2. 1 ≤ i ≤ k. bl beli vektorra. . . a1 . 1 ≤ j ≤ k. . DIMENZIÓ 51 Tegyük fel. ai . 2. Tétel. . . . Ezután a bl−2 . a megmaradó vektorok továbbra is generátorrendszert alkotnak. . A vektorok cserélgetése véges sok lépésben véget ér. . . Következmény. . Egy k darab vektor által generált vektortérben létezik legfeljebb k darab vektort tartalmazó bázis. . így ez előbbi nem fogyhat el hamarabb. hogy λ1 = 0. 2. . ak nem minimális generátorrendszer (ai ˇ ˇ azt jelenti. amelyre ai kikombinálható az őt megelőző vektorokból. hogy az ai hiányzik). . Ekkor bi = 0 i = 1. . ak vektorrendszerbeli elemet cserélünk b1 . . és mindig a1 . . . és ez nem lehet valamelyik bl−m . a1 . bl vektorrendszer lineárisan független. . Legyen a1 . . . mert lineárisan függetlenek). ≤ jk−l ≤ n (ha k = l. . . BÁZIS. vagy valamelyik tagja a nullvektor. bl−1 . . ahol 1 ≤ j1 .18. melyre aj kikombinálható az előtte állókból (b2 nem kombinálható b1 -ből. . . mert a b1 . . λ1 λ1 k 2. aj . LINEÁRIS FÜGGŐSÉG. ak vektorrendszert tekintjük.17. . . az továbbra is generátorrendszer marad. . . . bl . ˇ ˇ ami lineárisan függő generátorrendszer. ai . . Ekkor létezik j. 2.19. Egy k darab vektorból álló vektorrendszer által generált vektortérben minden k + 1 tagú vektorrendszer lineárisan függő. bl . így lineárisan függő. akkor természetesen b1 . . ak generátorrendszer V -ben. Ekkor a1 kifejezhető a többi lineáris kombinációjaként: λ2 λk a1 = − a2 − · · · − a . . . A bl . bl . Ebben a vektortérben minden bázis egyenlő számosságú. Bizonyítás. l. . Egy k darab vektorból álló vektorrendszerrel generált vektortér minden lineárisan független vektorrendszere legfeljebb k darab vektort tartalmaz. Következmény. . . . bl adódik). így lineárisan függő vektorrendszer. . 1. Egy legalább kételemű vektorrendszer akkor és csak akkor lineárisan függő. . . ak vektorrendszer nem lehet minimális generátorrendszer. és b1 . . . . Hasonlóan a bl−1 . ha valamelyik vektora kikombinálható az azt megelőzőekből. . . Ha aj -t eltávolítjuk. . Ekkor létezik i. . . a1 . .16. bl lineárisan független vektorrendszer. . a végén a b1 . Tétel (Kicserélési tétel). m ∈ {0. . . . . ezért ha eltávolítjuk a vektorrendszerből. . aj1 . Ekkor van olyan tagja. . amely az előzőek lineáris kombinációja. ajk−l vektorrendszert kapjuk. . . . . Az eljárást ugyanígy folytatjuk. .

bl is bázis V -ben. ak generátorrendszer. a1 . 2. . xn vektorrendszer. Egy vektorrendszer által generált altér dimenzióját a vektorrendszer rangjának nevezzük: rg(a1 . a 1 . 2. 2. akkor W = V. . ...52 3. . . VEKTOROK Bizonyítás. . . . akkor bázis. és ebben a bázisban egy elem előállítása:       α1 1 0  α2  0 0        . . . . . Ha a1 . A legfeljebb n-ed fokú polinomok vektorterében bázis az 1. 2. . . . Egy vektortér bázisainak közös számosságát a vektortér dimenziójának nevezzük. . . . . . bl generátorrendszer.24. . akkor azt elhagyhatjuk. . . 2. x2 . . . véges sok lépésben egy lineárisan független vektorrendszert kapunk. . . 0 0 1 Tehát Rn n-dimenziós. . . . . . ak lineárisan független. . . + αn  . akkor léteznek olyan elemek. . . . e2 = 0 . Legyen V egy n-dimenziós vektortér. Példa.17. ak )= dim L(a1 . Ezeket az elemeket elhagyva. . bl lineárisan független vektorrendszer. ak ∈ V lineárisan független vektorrendszer. Ha a1 .. 1. . 2. A szám n-esek Rn terében az alábbi vektorrendszer bázis:       1 0 0 0 1 0             e1 = 0 . így k ≤ l. így a 2. . . akkor a1 . . így ez a vektortér (n + 1)-dimenziós. ak ). an ∈ V vektorok úgy. . x. W ⊂ V altér és dim W = dim V . αn 0 1 n Ezt a bázist R kanonikus vagy természetes bázisának nevezzük..  + . . . . . . . hogy a1 . . tehát k = l.  = α1  . Következmény. . Definíció. 2. amelyek kikombinálhatóak a többiből.21. Tétel.. an bázis V -ben. Példa. en = 0 . Fordítva: b1 . . ak és b1 .  . . . .23. b1 . .  . Ha lineárisan függő. . . . . . .20. Definíció. és van benne nullvektor. . . . Ha a1 . k < n. . azaz egy bázist. . Ha V egy vektortér. Ekkor léteznek ak+1 .  .22. .25. . . ak generátorrendszer V -ben. . tétel miatt l ≤ k. ak lineárisan független.

tehát nem maximális lineárisan független vektorrendszer. . hogy a V vektortér a V 1 . Egy n-dimenziós vektortér minden altere legfeljebb n-dimenziós. . 2. Alterek direkt összege 3. Hasonlóan folytatva az eljárást. Vk dimenziója nk . . Vk altereinek direkt összege. c1 . . Azt mondjuk. . . bl . és kipótolható úgy. Tétel. . . . . . α1n1 . . hiszen ha például a b i vektort elő lehetne állítani az a1 . . ak+2 lineárisan függetlenek. . . 2. . . . . . . b1 . . . (a) Ekkor az ((e1 ). Másrészt vektorrendszer lineárisan független. hogy a1 . . . xk ∈ Vk esetén léteznek α11 . .1. . . Ekkor létezik ak+1 ∈ V úgy. Ekkor Bizonyítás. . . . 1. . . . . . . . . . mivel ∀x ∈ V : x = x1 +· · · +xk . Tegyük fel. bázisa (e1 ) = (e11 . . Bizonyítás. . . . Legyen V1 . . . ezért a1 . . hogy a1 . ak+1 lineárisan függetlenek. bl bázisa V1 -nek. . . . Mivel k < n. . . (ek )) = (e11 . . x1 ∈ V1 . akkor megkaptunk egy bázist. Ekkor V1 +V2 egy lehetséges bázisa: a1 . c1 . e1n1 ). ak . . b1 . azaz k + 1 = n. ak . . ha azon alterek tetszőleges bázisainak egyesítése a V vektortér egy bázisát adja. akkor ez kipótolható a 2. cm pedig bázis V2 -ben. . véges sok lépésben eljutunk egy a1 . ahol a1 ∈ V1 . . hogy: x1 = α11 e11 + · · · + α1n1 e1n1 . αknk skalárok úgy. . . Jele: V = V1 ⊕ · · · ⊕ Vk . Definíció. . tétel miatt úgy. ak ∈ Vk . c1 . ak . . .25. Következmény.3. . . . .2. dim(V1 ∩ V2 ) + dim(V1 + V2 ) = dim V1 + dim V2 . . . hogy a1 . cm . . eknk ) generátorrendszere V nek. cm vektorok segítségével. . . hogy V = V 1 ⊕ · · · ⊕ Vk és V1 dimenziója n1 . . A V vektortér akkor és csak akkor áll elő bizonyos altereinek direkt összegeként. V2 a V vektortér két altere. akkor bi ∈ V1 ∩ V2 teljesülne. . . ami ellentmondás. .27. ak . ak nem bázis. hogy a1 . ak . . . 3. an bázishoz. . akkor pedig létezik ak+2 ∈ V úgy. eknk ). bázisa (ek ) = (ek1 . . . ha nem maximális. . . Tétel. . Ha ez maximális lineárisan független vektorrendszer. ha minden a ∈ V vektor előáll pontosan egyféleképpen a1 + · · · + ak alakban. 3. . . . .26. . Ha V1 ∩ V2 bázisa a1 . . . . ak . ALTEREK DIREKT ÖSSZEGE 53 Bizonyítás. . . . .

54 3.. VEKTOROK (b) . . Ekkor x = β11 e11 + · · · + β1n1 e1n1 + . . .. Belátandó. . k. . k esetén. . . amiből x1 = y 1 . . . . . . . Vk alterek bázisainak (e) = (e 11 . 2. .3. . . . . x1 ∈V1 xk ∈Vk βi1 ei1 + · · · + βini eini = y 1 = 0 Ebből azonnal adódik. Azaz y i = 0 minden i = 1. . 3. ahol x1 ∈ V1 . ahol yi ∈ Vi . y k ∈ Vk . + αk1 ek1 + · · · + αknk eknk . Legyen ugyanis β11 e11 + · · · + β1n1 e1n1 +. . . k). a direkt összeg definíciója miatt az előállítás egyértelmű. így x = α11 e11 + · · · + αknk eknk . + βk1 ek1 + · · · + βknk eknk . ha α 11 = β11 . . Következmény. Azonban (ei ) bázisa Vi -nek. . eknk ) egyesítése bázisa V -nek. ezért a 0 + ··· + 0 = 0 y1 + · · · + y k = 0 y1 yk előállításban az együtthatók nullák. . . . hogy létezik egy ettől különböző felírása is x-nek: x = y1 + · · · + y k . Az (e) bázisban x pontosan egyféleképpen állítható elő lineáris kombinációként: x = α11 e11 + · · · + α1n1 e1n1 +. xk = y k ... . hogy minden x ∈ V vektort pontosan egyféleképpen lehet előállítani x1 + · · · + xk alakban. y 1 ∈V1 y k ∈Vk ami az előállítás egyértelműsége miatt csak akkor lehetséges. . . . Tegyük fel. Ha V = V1 ⊕ · · · ⊕ Vk . Mivel itt y 1 ∈ V1 . . xk ∈ Vk . Az e11 . . hogy a V1 . . . . .. . . . . . Mivel 0 ∈ Vi (i = 1. amelyekre y i = βi1 ei1 + · · · + βini eini . Léteznek βi1 . + βk1 ek1 + · · · + βknk eknk = 0 a nullvektor egy előállítása. βini skalárok. i = 1. így a egy másik előállítás.. . . . αknk = βknk . . xk = αk1 ek1 + · · · + αknk eknk . eknk vektorrendszer lineárisan független. Most indirekt tegyük fel. hogy létezik előállítás: x = x1 + · · · + xk . . . akkor dim V = dim V1 + · · · + dim Vk .

hogy az előállítás nem egyértelmű: x = a + b = a + b . . . ha A + B = V és A ∩ B = {0}. . hogy x = a + b. . Bizonyítás. en ) egy bázisa. 3. Példa. R3 = V1 ⊕ V2 . hogy e1 . ha előáll n darab 1-dimenziós alterének direkt összegeként. Következmény. ek .6.5.7. . c) | b. A kétirányú tartalmazás következtében pedig A + B = V. Tétel. Tegyük fel. Másrészt A ⊕ B = V miatt V ⊂ A + B. ahol a ∈ A és b ∈ B. hogy V = A ⊕ B.4. Ha V = V1 ⊕ · · · ⊕ Vn és dim Vi = 1. c ∈ R}. Ekkor amiből (a − a ) = (b − b). Ekkor a B = L(ek+1 . dim V = n és e1 . . . 2. ahol a ∈ A és b ∈ B. Viszont x= 0 + x = x + 0 . akkor V valóban n-dimenziós a 3. . Ha V vektortér és A ⊂ V altér. tehát az A és a B alterek metszete csak a nullvektort tartalmazza. . . 1. V2 = {(0. . . . akkor az utóbbi miatt bármely x ∈ V esetén létezik a ∈ A és b ∈ B úgy. . B ⊂ V. ami A ∩ B = {0} miatt azt jelenti. . (a) Mivel A. akkor ez a vektorrendszer kiegészíthető úgy. Ha a V vektortér n-dimenziós és (e 1 . en ) altérre a 3. . hogy A⊕B = V. 0. Mivel x ∈ V és V = A⊕B. n.3. . ∈A ∈B 0 = (a + b) − (a + b ) = (a − a ) + (b − b ). Indirekt tegyük fel. akkor létezik B ⊂ V altér úgy.2. tétel miatt teljesül. Bizonyítás. ek bázisa A-nak.2. 3. hogy a = a és b = b . hogy A ⊕ B = V. . Tétel. 1. akkor V = L(e1 ) ⊕ · · · ⊕ L(en ). b. tétel miatt. 0) | a ∈ R}. . i = 1. ahol V1 = {(a. Bizonyítás. így A + B ⊂ V. ha x = 0. V = A ⊕ B akkor és csak akkor. en bázis V -ben. . Egy V vektortér akkor és csak akkor n-dimenziós. ALTEREK DIREKT ÖSSZEGE 55 3. Ha dim A = k. 2. 3. Ha A ∩ B = {0} és A + B = V. . . (b) Legyen x ∈ A∩B. ezért x egyértelműen előáll x = a + b alakban. . ∈A ∈B ∈A ∈B ami az egyértelműség miatt csak akkor lehetséges. . .

4. − − → −→ −→ − − OP = OP0 + P0 P .2. r = r 0 + tv. Faktortér 4. Legyen H ⊂ V altér és x ∈ V tetszőleges. Az x + H = L = x + hy + K egyenlőségből adódik H = K. 4. A térben egy origón átmenő sík altér. Példa. akkor x = x + 0 ∈ L. t ∈ R egy olyan 1-dimenziós lineáris sokaságot határoz meg. Bizonyítás. az általános helyzetű egyenesek lineáris sokaságok: 6 H = L(v). ennek eltoltjai. Definíció. t ∈ R. 4. másrészt y = x + hy alakú (hy ∈ H). ahol K altér. Az x + H = {x + h | h ∈ H} halmazt H irányterű lineáris sokaságnak nevezzük.56 3. Megjegyzés. az x vektort a lineáris sokaság reprezentáns vektorának nevezzük. VEKTOROK 4. Ekkor y = y + 0 ∈ x + H = L miatt egyrészt y ∈ L. Lineáris sokaság egyértelműen meghatározza irányterét.4. azaz a reprezentáns L-beli. Legyen most L = y + K egy másik előállítás.3. az általános helyzetű síkok lineáris sokaságok: r0 : P0 : P r v - . Ha egy lineáris sokaság L = x + H alakú. Példa. O Tehát az egyenes irányvektoros egyenlete: r = r 0 + tv . rögzített vektor. egy reprezentánsa pedig r 0 . r ∈ r0 + H.1. Lineáris sokaság bármely eleme (és csakis az) reprezentánsa. A síkban egy origón átmenő egyenes altér. melynek iránytere L(v).

r = r0 + αv 1 + βv 2 .4. Következmény. H ⊂ V altér. hogy a lineáris sokaságok halmaza a bevezetett összeadásra nézve Abel-csoport. α. 1.6. Ha x + H = y + H. v 2 ).6. Ezt a vektorteret a H altérhez tartozó faktortérnek nevezzük.7. Jele: V /H. Ekkor x2 + y2 ∈ (x1 + y1 ) + H. definícióban definiált műveletekre nézve vektorteret alkot. így αy + H = αx + H. Tétel. FAKTORTÉR 57 H = L(v 1 . β ∈ R. α(x + H) = αx + H. Lineáris sokaságok összege és skalárszorosa nem függ a reprezentánsok megválasztásától. Definíció. O 6 P0 W zP : r0 r : v1 - W v2 Tehát ha az iránytér H = L(v 1 . akkor y ∈ x + H. A H ⊂ V altérhez tartozó lineáris sokaságok {x + H | x ∈ V } halmaza a 4. Belátandó. r ∈ r0 + H. Legyen V vektortér. Bizonyítás. 4. akkor x2 ∈ x1 + H és y 2 ∈ y 1 + H. v 2 ). 4. α ∈ T. Lineáris sokaság dimenzióján irányterének dimenzióját értjük. 2.5. Ezért αy ∈ α(x + H) = αx + H. akkor az r 0 + H lineáris sokaság egy eleme r = r0 + αv 1 + βv 2 alakú. Ha x1 + H = x2 + H és y 1 + H = y 2 + H. 4. 1.8. Bizonyítás. − − → −→ −→ − − OP = OP0 + P0 P . 4. Definíció. így (x2 + H) + (y2 + H) = (x1 + H) + (y 1 + H). . Az x + H és y + H lineáris sokaságok összegét és skalárszorosát az alábbi módon definiáljuk: (x + H) + (y + H) = (x + y) + H.

. (d) 1(x + H) = x + H.58 3. . (x + H) + (y + H) + (z + H) = (x + y + H) + (z + H) = (x+y+z)+H = (x+H)+(y+z+H) = (x+H)+ (y+H)+(z+H) . mert ek+1 . . . . . . . (c) zéruselem: (x + H) + (0 + H) = x + H. βk+1 = · · · = βn = 0. 0) | a ∈ R}. H altér. (b) (α + β)(x + H) = (α + β)x + H = (αx + βx) + H = α(x + H) + β(x + H). en lineárisan független vektorrendszer volt. R2 -ben legyen H = {(a. hiszen ha βk+1 (ek+1 + H) + · · · + βn (en + H) = 0 + H.10. A V vektortér H altere szerinti faktortér dimenziója: dim V /H = dim V − dim H. akkor x = α1 e1 + · · · + αk ek +αk+1 ek+1 + · · · + αn en . Tétel. Másrész lineárisan független. 4. Példa. . A H irányterű L = (x1 . . ∈H tehát x + H = αk+1 (ek+1 + H) + · · · + αn (en + H). VEKTOROK (a) (b) (x + H) + (y + H) = (x + y) + H = (y + H) + (x + H). . x2 ) + H alakba írható. Bizonyítás. Ha e1 . akkor βk+1 ek+1 + · · · + βn en = 0. tehát (0. 4. (d) additív inverz: (x + H) + (−x + H) = 0 + H. x2 ) + H lineáris sokaság nem függ x1 -től. e1 . akkor (ek+1 + H). ami csak akkor lehetséges ha. .9. Ugyanis ez egyrészt generátorrendszer. . . en bázisa V -nek. . (en + H) bázisa V /H-nak. . (c) αβ(x + H) = (αβx + H) = α(βx + H). . ek bázisa H-nak. 2. mert ha x + H ∈ V /H. A skalárszorzás tulajdonságai: (a) α (x + H) + (y + H) = α(x + y + H) = α(x + y) + H = (αx + αy) + H = α(x + H) + α(y + H).

L Látható. x2 ) 6 * (x1 . x2 ) H 0 . x 2 ) alakú (az ilyen alakúak között egyértelmű) reprezentánsát választva az is világos. hogy a H irányterű lineáris sokaságok a vízszintes egyenesek. hogy az R 2 /H faktortér beazonosítható a {(0.4. . FAKTORTÉR 59 6 (0. Másrészt minden lineáris sokaságnak a (0. x2 ) | x2 ∈ R} vektortérrel (azaz a "függőleges tengellyel").

.

. . . 1.2. Mátrixok 1. a2n     . akn A mátrixokra az alábbi jelöléseket használjuk: A. Az a11 . . . .4. . . ann elemeket a főátló vagy fődiagonális elemeinek nevezzük. j = 1. a k × 1 típusúakat pedig oszlopvektoroknak mondjuk. (a ij ). Az n × n típusú mátrixokat négyzetes vagy kvadratikus mátrixoknak nevezzük. . zérusmátrixnak nevezzük.  ∈ Tk vektort pedig a j-edik oszlopának . . akkor az így kapott számtáblázatot k × n típusú mátrixnak nevezzük:   a11 a12 . B. . n ∈ N. . 1. A k × n típusú mátrixok halmazát M k×n -nel jelöljük.3. . Az 1 × n típusú mátrixokat sorvektoroknak. .in )  Tn vektort a mátrix i-edik sorának vagy a ∈ a1j  . . Ezen két vektor "metszetében" áll az a ij elem. . . . akj vagy oszlopvektorának nevezzük. Definíció. Az olyan mátrixot. Definíció. (bij ). 1. Két mátrixot egyenlőnek nevezünk. Legyen k. . . fejezet Mátrixok 1.  sorvektorának nevezzük. . .5.. a1n a21 a22 . ahol i a sorindex. .   . . .. az a1n . Egy skalár is tekinthető egy 1 × 1 típusú mátrixnak. ak1 ak2 . . i = 1. ha méreteik és a megfelelő helyen álló elemeik egyenlőek. . . . Ha az aij számokat k sorban és n oszlopban rendezzük el. k. Definíció.1. az  . . . j az oszlopindex. aij ∈ T. Az A mátrix egy általános elemét a ij -vel vagy (A)ij -vel jelöljük. . an1 elemeket pedig a mellékátló elemeinek 61 .4. n. . Megjegyzés.. . Definíció. Az (ai1 . 1. . . . . . . . amelynek minden eleme 0.

Ezen a halmazon értelmezzük az összeadást és a skalárszorzást az alábbi módon: 1. ahol α ∈ T :   a1n αa11 a2n  αa21   . . . . .. ak1 ak2 . . .  αak1 αakn 1. . a1n 1. . . αA = (αaij ) ∈ Mk×n . . Tétel.. + .  α . . Bizonyítás.6. . a1n + b1n a11 . nullelem: (aij ) + (0) = (aij ). .. . . . akn  αa1n αa2n   . [αβ](aij ) = (αβaij ) = α(βaij ). . (a) (aij ) + (bij ) = (aij + bij ) = (bij + aij ) = (bij ) + (aij ).. . . . . . . (a) (b) (c) (aij ) + (bij ) + (cij ) = (aij + bij + cij ) = (aij ) + (bij ) + (cij ) . . így ezek a tulajdonságok a mátrixokra is teljesülnek. . a2n  b21 . ak1 .  . . αa12 . .   . . . . . a1n a21 . hiszen ilyen típusú mátrixok összege is Mk×n típusú. A k × n típusú mátrixok halmaza az előbb bevezetett összeadásra és szorzásra nézve vektortér a T test felett. . .62 4. . .. Definíció. .7. . = (αaij + βaij ) = (αaij ) + (βaij ) = α (aij ) + (bij ) = α(aij + bij ) = α[aij + bij ] = (αaij + αbij ) = (αaij ) + (αbij ) = α(aij ) + α(bij ).   . míg a csoportosítást a [ ] szögletes zárójelek mutatják. . b1n a11 + b11 . . . αa22 .  a11 a12 . = . .   . Az Mk×n halmaz zárt a műveletekre. additív inverz: (aij ) + (−aij ) = (0). akn + bkn 2. . . akn bk1 . (b) (c) (d) 2. = . . . . B = (bij ) ∈ Mk×n .. . . . .   a22    an1  ann   . és T vektortér T felett. bkn ak1 + bk1 . . . A + B =(aij + bij ) ∈ Mk×n : ˙       b11 . . Az alábbi levezetésben ( ) a mátrix "zárójele". . a21 a22 . Tekintsük az Mk×n halmazt. . . . Mivel a műveleteket tagonként végezzük. . . és legyen A = (aij ). αak2 . [α + β](aij ) = [α + β]aij α(aij ) + β(aij ). . . .   . . . . 1. . . a2n + b2n        .  . MÁTRIXOK nevezzük:  a11 . b2n   a21 + b21 .

.. .. 0 kn-dimenziós. ij ij 2. 1.. 1. (λA)T = λAT . . . . . . . Tétel. csak akkor lehet egyenlő a zérusmátrixszal... α(k−1)n+1 . . Belátjuk. bázisa:  0 0  . (A + B)T = (A + B)ji = Aji + Bji = AT + Bij = (AT + B T )ij . . . . .. . ij ij . . ha A = −A T . . 0 0   .. . .. .9.12. . Példa..  α1  .. .13. .. .. . αkn 0 0 . hiszen       α1 . . αn 1 0 . . . egy lehetséges   1 . . . és ferdeszimmmetrikusnak.. . 0 . . . ... . 6 Az Mk×n vektortér   0 . Legyen A = . . . .. .1.  1 0  .  . A bizonyítást most is a mátrix általános elemével végezzük.11. 1. . 0 . .. . . (A + B)T = AT + B T . Definíció. 1 az (aji ) ∈ Mn×k  4 5 . + αkn  . (αA)T = (αA)ji = αAji = αAT .  =  .. a  1 3 5 7 −2 4 0 ferdeszimmetrikus mátrix. 1 1... Definíció. . . 0 0 0 . .. ...  . . .. Bizonyítás. 0 0 0 .     1 2 3 0 −1 2 0 −4 pedig 1. . .. . Ekkor AT = 2 4 5 6 3 Bizonyítás. .. Példa. .8.  . Az 2 4 5 mártix szimmetrikus. 0 0 0 .. T 1. .10.. .. . . . . Következmény. 0 0 . . 0 0 . Az (aij ) ∈ Mk×n mátrix transzponáltja mátrix. ha A = AT . 0 0 . ha α 1 = · · · = αkn = 0. . . . .  . Továbbá lineárisan függetlenek. A megadott mátrixok nyilván generátorrendszert alkotnak. Egy A ∈ Mn×n kvadratikus mátrixot szimmetrikusnak nevezünk. . 0 0 0 . MÁTRIXOK 63 (d) 1(aij ) = (aij ). Jele: AT  1 1 2 3 1. hogy a baloldali mátrix i-edik sorának j-edik eleme megegyezik a jobboldali mátrix i-edik sorának j-edik elemével. .  + . 0   . . 0 0 0 .

 . . 0 0 . . . . . Ha A ∈ Mk×n . Ha A négyzetes mátrix. A[B + C] = AB + AC. = mu1 0 1 1 1 0 1 1 1 0 2 1 tatja. ˙ 1. .64 4. 0 0 1 . amit Kroneckerdeltának nevezünk: 1. és A0 =E. 0   E = . hogy a megfelelő tagok szorzatait összeadjuk:     b1j   n     b2j   (AB) =  ai1 ai2 . Megjegyzés. melynek i-edik sorának j-edik eleme n (AB)ij = ai1 b1j + · · · + ain bnj = ail blj . továbbá D ∈ Mm×l.14. 1. . Tétel. bnj l=1 1. Legyen A ∈ Mk×n és B ∈ Mn×m . Az A és B mátrixok szorzatának azt a k × m típusú mátrixot nevezzük. Példa. Megjegyzés. mivel az (AB) ij elem kiszámításához az A mátrix i-edik sorát szorozzuk a B mátrix j-edik oszlopával úgy. A3 = A2 A. . δij = 0.. A mátrixok szorzása nem kommutatív. Definíció. 1. ail blj =   .17.15. mátrixok. ij     .. .19. ha i = j. akkor teljesülnek az alábbi egyenlőségek: 1. 1.. ain   . Definíció. . Használatos még az egységmátrixra a (δ ij ) jelölés. . . akkor képezhetők az A 2 = AA. 1 1 1 0 2 1 1 0 1 1 1 1 = .. B. . de AB nem egyenlő BA-val.18.. általában össze sem szorozhatóak fordított sorrendben. Az egységmátrixra teljesül. l=1 Ezt a szorzást sor-oszlop kompozíciós szorzásnak nevezzük. Az E ∈ Mn×n kvadratikus mátrixot n-edrendű egységmátrixnak nevezzük. MÁTRIXOK 1. .16. . ha i = j. hogy AE = EA = A bármely A ∈ M n×n mátrix esetén. hogy AB és BA is létezik és a méretük is egyenlő. ahol   1 0 . . . 1 . C ∈ Mn×m .

A[BD] m s=1 n r=1 = r=1 air (BD)rj = m s=1 r=1 air s=1 brs dsj = . Tegyük fel. B összeszorozható mátrixok. Ha A ∈ Mk×n . Bizonyítás. Definíció. air brj = α[AB] r=1 air brs dsj = n ij (AB)is dsj = [AB]D n ij n 3. 1.1. 1. A[BD] = [AB]D. Következmény. Legyen A ∈ Mn×n kvadratikus mátrix. Ekkor (AB)T = B T AT . 3.21. Ha A ∈ Mn×n négyzetes mátrix. Ha az A ∈ Mn×n mátrixnak létezik inverze. Bizonyítás. A bizonyítást általános elemmel végezzük: n n n 1. Ekkor AB1 = B1 A = E = AB2 = B2 A. A[B + C] n r=1 ij = r=1 air (B + C)rj = r=1 air [brj + crj ] = r=1 air brj + air crj = (AB)ij + (AC)ij = (AB + AC)ij . Tétel. n ij n m 2.23. melyre AB = BA = E . A[αB] = α[AB]. hogy B1 . MÁTRIXOK 65 2. Bizonyítás. akkor Ak+l = Ak Al . Jele: A−1 .22. Legyenek A. 1. B2 ∈ Mn×n inverzei A-nak. és B-t az A mátrix inverzének nevezzük.20. és n n n [AB] T ij = (AB)ji = r=1 ajr bri = r=1 (A )rj (B )ir = r=1 T T (B T )ir (AT )rj = (B T AT )ij . Ha létezik olyan B ∈ Mn×n mátrix. 1. akkor az egyértelmű. A[αB] = r=1 air (αB)rj = r=1 air [αbrj ] = α ij . . Tétel. akkor (AB)T és B T AT is m × k típúsú lesz. ahol E az n × n típúsú egységmátrix. akkor A-t invertálható mátrixnak. B ∈ Mn×m .

Tétel. . Ak )−1 = A−1 . . Bizonyítás. MÁTRIXOK ha beszorozzuk az első egyenlőséget B 2 -vel: (B2 A) B1 = B2 (B1 A). két nem nulla mátrix szorzata lehet nulla: 1 0 1 0 0 0 1 1 = 0 0 . . Ak ∈ Mn×n mátrixok invertálhatóak. . A−1 A−1 )(A1 A2 . . 0 0 Az alábbiakban a Gauss-féle eliminációt ismertetjük. A−1 A−1 . A−1 (A−1 A1 ) A2 . . E E akkor azt kapjuk. .24. . (Ak A−1 ) . . . . (A1 A2 . Definíció. .66 4. . De nem kommutatív. A−1 A−1 = · · · = 2 1 2 1 k k E. akkor a szorzatuknak is létezik inverze. Valóban. . A−1 A−1 ) = A1 A2 . . . . Tétel. 1. és nem nullosztómentes. Belátandó. . hogy AT inverze (A−1 )T : AT (A−1 )T = (A−1 A)T = E T = E. . és a későbbiekben lineáris egyenletrendszerek megoldására is használjuk. E 1. Ennek segítségével meghatározhatjuk egy mátrix inverzét. . . Ha az A1 . Ak = 2 1 2 1 k k A−1 . 2 k E E 2. (A−1 . . . . . Ak ) = A−1 . Az alábbi mátrixátalakításokat (műveleteket) elemi sor (oszlop) átalakításoknak nevezzük: . Ez a gyűrű egységelemes. (A−1 )T AT = (AA−1 )T = E T = E.25.26. . Ak )(A−1 . és (A1 A2 . 2 1 k Bizonyítás. Invertálható mátrixok esetén az inverzképzés és a transzponálás sorrendje felcserélhető: (AT )−1 = (A−1 )T . Belátjuk. 1. Ak = · · · = E. (A−1 A2 ) . hogy mindkét irányból szorozva őket egységmátrixot kapunk: 1. . Rögzített n ∈ N esetén az n × n típusú mátrixok gyűrűt alkotnak (mátrixgyűrű). E az egységelem. . hogy B1 = B2 .

Az A =  0 0 1 3 4 3 4 mátrix lépcsős alakú. Definíció. ha teljesíti az alábbi tulajdonságokat: 1.35.28. Egy mátrixot trapéz alakúnak nevezünk.1. 1. Definíció. Egy mátrixot lépcsős mátrixnak nevezünk. 2. 1. Példa. Mátrix egy sorának vezető eleme a sor első zérustól különböző eleme. A C = 0 2 3 mátrix felső trianguláris. Következmény.32. Példa. MÁTRIXOK 67 1. 2. ha egyik a másikból véges sok elemi sor átalakítással (oszlop átalakítással) előállítható. akkor léteznek olyan sor (oszlop) átalakítások. 0 0 2 . egy mátrix sorát (oszlopát) zérustól különböző skalárral megszorozzuk. Definíció. egy mátrix két tetszőleges sorát (oszlopát) felcseréljük. Két mátrixot sorekvivalensnek (oszlopekvivalensnek) nevezünk. a mátrixban a zérustól különböző elemeket tartalmazó sorok megelőzik a csupa nulla sorokat. mint az elsőben. Definíció. ha a mátrixban van két olyan sor.33. 3.   1 2 3 4 0 1 2 3   1. ami tartalmaz zérustól különböző elemet. egy mátrix sorának (oszlopának) skalárszorosát hozzáadjuk egy másik sorához (oszlopához).31.29. amelyek segítségével B-ből A-t kapjuk.   1 3 5 1. 0 0 0 0 0 0 0 1. ha lépcsős alakú és az egymás alatt álló sorokban a vezető elemek oszlopindexeinek különbsége 1. 0 0 0 0 1. Ha B mátrix az A mátrixból véges sok sor (oszlop) átalakítással megkapható. akkor a másodikban a vezető elem oszlopindexe nagyobb vagy egyenlő. Példa. ha i > j esetén a ij = 0. továbbá a főátlóban csupa nem nulla elem áll.   1 1 1 3 4 5 5 0 0 2 3 5 8 3   1.27.30. Definíció. A B =  0 0 1 2 mátrix trapéz alakú. 1. 1.34. Az A ∈ Mn×n mátrixot háromszög alakúnak vagy felső triangulárisnak nevezzük.

sorcserével: 1 0 0 . a2n     0 0 . Az elemi mátrixoknak három típusát különböztetjük meg aszerint. . ekkor az i-edik sorhoz hozzáadjuk az első sor − a11 szeresét. ann ˇ 3. . n. Ekkor a mátrix az alábbi alakú lesz:   a11 a12 . .36.68 4. . . Minden négyzetes mátrix sorekvivalens (oszlopekvivalens is) egy lépcsős mátrixszal. MÁTRIXOK 1. a2n     . . . a1n  0 a22 . Tegyük fel. . .. 1. n. . . Tétel.. sor szorozva skalárral: 0 1 0 . i = 2. .   . a3n  .37. ann 2. . hogy milyen elemi átalakítással kaptuk az egységmátrixból:   0 1 0 1. . Ha a22 = 0. Bizonyítás. . Megkeressük a legkisebb oszlopindexű vezető elemet tartalmazó sort. .  . 0 an2 . . és sorcserével az első sorba tesszük. akkor az alatta lévő elemeket kinullázzuk. . azaz az alatta aj2 lévő sorokhoz hozzáadjuk a 2. Definíció. . sor − -szeresét. 0 0 . . A lépcsős alakra hozás algoritmusát Gauss-féle eliminációnak nevezzük. . a1n  0 a22 . . . Elemi mátrixoknak nevezzük az n-edrendű egységmátrixból egy elemi sor (oszlop) transzformációval előállítható mátrixot. . . 0 0 1   3 0 0 2. . 0 0 1 .   . . . . . a  22  a11 a12 . . . Hasonlóan folytatva az eljárást. j = 3. . 1. ˇ  Ekkor a mátrix:  . . . . . . véges sok lépésben lépcsős alakú mátrixot kapunk. . . hogy az első sor első ai1 eleme nem nulla.

Minden elemi mátrix invertálható. akkor az inverzben ezt a sort szorozni: (1/α)-val kell       1 0 0 3 0 0 1/3 0 0 0 1 0  0 1 0 = 0 1 0 .38. 1 0 0 2 3 4 = 1 2 3 . 1. típus: Ha az E-ből úgy kaptuk az elemi mátrixot. így visszafordítja a sorrendet:      1 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 = 0 1 0 . típus: az ilyen mátrixnak önmaga az inverze. 2 1 0 2 3 4 = 4 7 10 .1. sorhoz hozzáadva másik sor skalárszorosát: 2 1 0 . 0 0 1 0 0 1 0 0 1 2. típus: ha a sor α-szorosa az eredetinek. MÁTRIXOK 69 1. Megjegyzés. 0 0 1   1.40. Ismét példákon keresztül szemléltetjük az állítást: 1. Amilyen elemi átalakításokkal keletkezik az E egységmátrixból az ε elemi mátrix. 0 0 1 4 5 6 4 5 6      1 0 0 1 2 3 1 2 3 3. és inverze is elemi mátrix. Tétel. 0 0 1 4 5 6 4 5 6      3 0 0 1 2 3 3 6 9 2. A Gauss-elimináció elvégezhető elemi mátrixokkal balról való szorzásokkal.39. 0 0 1 0 0 1 0 0 1 3. akkor inverzmátrixban ki kell vonni belőle: . hogy egy sor λszorosát hozzáadtuk egy másik sorhoz. vagyis minden négyzetes mátrix elemi mátrixokkal balról szorozva lépcsős mátrixszá alakítható. de példákon keresztül jól látható. Következmény.42. Tétel. ugyanolyan elemi átalakításokkal keletkezik az A-ból az εA mátrix. 0 1 0 2 3 4 = 2 3 4 . 0 0 1 4 5 6 4 5 6 1 0 0 3.41. 1. hogy az elemi átalakítások ekvivalensek a megfelelő elemi mátrixokkal való szorzással:      0 1 0 1 2 3 2 3 4 1. 1. Megjegyzés. A tételt nem bizonyítjuk.

dnn en1 . ε1 E. Ha A invertálható. εk elemi mátrixok. Ezeknek az egyeseknek a segítségével kinullázhatjuk a felettük álló elemeket. enn A kapott háromszög alakú mátrixban skalárszorzással elérhetjük. . ahol ε1 . 1. Ebből E = ε−1 . e1n 0  0 . azaz ha B = ε k · · · ε1 A is invertálható. . akkor Gauss-eliminációval háromszög alakra hozható. ha sorekvivalens az egységmátrixszal. . Ha B = ε k · · · ε1 A. . . Tétel. . . . . hiszen ha C i-edik sora 0.43. Egy kvadratikus mátrix akkor és csak akkor invertálható. nem invertálhatóak. cn1 . . akkor A és A −1 is felírható elemi mátrixok szorzataként. c1n d11 ..70 4. . Következmény. ε−1 A. . . Ha A = εk .. . . . Bizonyítás. Ha A invertálható. 0  = E. . 1. ha a vele sorekvivalens mátrixok is azok. 1 k A−1 . 1 k 1. . 1 k−1 k E    1 0 0 1 0 0 1 0 0 2 1 0 −2 1 0 = 0 1 0 . Tegyük fel. Tétel. tehát A−1 is elemi mátrixok szorzata. 0  =  0 .45. . 1 k 2. .44. ε−1 . Ekkor A = ε−1 · · · ε−1 B. akkor az előző tétel miatt A invertálható. 1. akkor tetszőleges D-vel szorozva:      c11 . . . Ekkor A inverze: Eε−1 . cnn dn1 . Ugyanis ha trapéz alakot kapnánk. . Ha egy A mátrix invertálható. akkor lenne benne csupa nulla sor. 0 0 1 0 0 1 0 0 1  2. akkor B invertálható. Bizonyítás. amik tartalmaznak csupa nulla sorokat. d1n e11 . és B-nek létezik inverze. . Bizonyítás. hogy A-nak létezik inverze. mégpedig önmaga. így A invertálható. így megkapjuk az egységmátrixot. Az olyan mátrixok. MÁTRIXOK  1. Tegyük fel. ε1 E. hogy B = εk · · · ε1 A . CD =  0 .. mert az (A−1 ε−1 · · · ε−1 ε−1 ) mátrix az inverze: 1 k−1 k (A−1 ε−1 · · · ε−1 ε−1 )(εk · · · ε1 A) = E. Az A mátrix akkor és csak akkor invertálható.. . és az inverze B −1 εk · · · ε1 . akkor A = ε k . hogy a főátlóban csak 1-esek álljanak. . mert az egységmátrixnak van inverze.

Számítsuk ki A inverzét elemi sorá1 2 0 talakítások segítségével úgy. A−1  1 0 1 1.2. Determináns A determinánsok alapvető szerepet játszanak a lineáris egyenletrendszerek vizsgálatában. Legyen A = 2 1 1.. Következmény. Ha az A ∈ M n×n átalakítható az egységmátrixszá. . 0 0 1 3 −2 1 0 0 1 3 −2 1   −2 2 −1 tehát A−1 =  1 −1 1  . Bizonyítás.2. Az (1. akkor ugyanezen átalakításokkal E-ből A −1 et kapjuk. hogy hány szomszédos elem cseréjével állítható elő a permutáció az (1. tehát összesen n darab elemet.47. 2. . . . Definíció. . .46. n) számok) összes lehetséges permutációinak száma. hogy az A mátrixon végrehajtott átalakításokat szimultán módon végrehajtjuk az egységmátrixon is az 1. Az első oszlopból kiválasztott elemet jelölje a i1 1 . . . mert ennyi a sorindexek (azaz az (1. . Az A mátrix determinánsának az alábbi . . Az A ∈ Mn×n mátrix minden sorából és oszlopából válasszunk ki pontosan egy elemet. n)-ből. . Ezt az n darab számot összesen n!-féleképpen lehet kiválasztani. akkor εk . Gauss-féle szimultán elimináció.46. . 3 −2 1  2. . . ami azt jelöli. ε1 A. . . Ha E = εk . 2. Példa. DETERMINÁNS 71 1. következmény szerint:     1 0 11 0 0 1 0 1 1 0 0 A = 2 1 1 0 1 0 ∼ 0 1 −1 −2 1 0 ∼ 1 2 00 0 1 0 2 −1 −1 0 1     1 0 1 1 0 0 1 0 0 −2 2 −1 0 1 −1 −2 1 0 ∼ 0 1 0 1 −1 1  . n) elemek egy permutációjában az inverziók számának nevezzük az I számot. Definíció. . az n-edik oszlopból kiválasztott elemet pedig ain n .1. . ε1 E = A−1 . .

abra Megjegyezzük. Példa.in )∈Pn (−1)I ai1 1 . Tétel. . . . . sor vagy oszlopcsere esetén a determináns előjelet vált: 4. . . . . Az összegzés i1 . . . . . . . akkor a determináns nulla: 5. . . Kétszer kettes mátrixok determinánsa: a11 a12 = a11 a22 − a21 a12 . ha A tartalmaz csupa 0 sort. an | jelölés is.. akkor |A| = 0. Legyen A ∈ Mn×n . ai .4. A 3 × 3-as esetben is a "főátló irányúak" szorzatainak és a "mellékátló irányúak" szorzatainak a különbsége a determináns. . . in ) permutációjára kiterjed. . aj . Ekkor a determináns rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal: 1. MÁTRIXOK számot nevezzük: det A = (i1 ... ai . . . .. |a1 . . . . 1 . . . . . A determinánsra használatos még az |A| és a |a1 . . 2. ahol ai a mátrix i-edik oszlop vektorát jelöli. 2. . . aj . n) elemek összes (i1 . . i n az (1. ahol I az 2.72 4. 3. . . 2. an |. . . |a1 . ha két sor vagy két oszlop megegyezik. . an | = λ|a1 .. ain n . . .. an |. λai . . . a skalár kiemelhető: |a1 . . |A| = |AT |.3. . . . .. a21 a22 azaz a főátlóban lévő elemek szorzatából kivonjuk a mellékátlóbeliek szorzatát. hogy ilyen egyszerű számolási szabály a magasabbrendű determinánsokra nem létezik. ha egy sort skalárral szorzok.. . . an | = −|a1 . . an | = 0. . . . . . Háromszor hármas mátrixok determinánsa: a11 a12 a13 a21 a22 a23 = a31 a32 a33 a11 a22 a33 + a31 a12 a23 + a21 a32 a13 − a31 a22 a13 − a21 a12 a33 − a11 a32 a23 . 1. . n permutációban az inverziók száma. a. . . . . a. . .

. ez éppen az (i1 . . . . a determináns értéke nem változik. . ai . λai . ain n alakú. . . . . . an | = |a1 . . . .. . aj . Ha a mátrixban két sor megegyezik. 4. ha egy mátrix sor vagy oszlopvektorai lineárisan függőek. . . anin alakú lesz.. 6. . .2. . an | = λ0 = 0. . . . így maga a determináns is. λai . . akkor a determináns is szétbontható: 8. Ha az eredeti determinánsban egy tag ai1 1 . trianguláris mátrix determinánsa a főátlóban álló elemek szorzata. 3. így az inveziók száma minden tagban páratlan számmal nő vagy csökken (két elem cseréje mindig páratlan sok szomszédos elem cseréjével helyettesíthető). ai . 2. . ha egy oszlopvektort (sorvektort) két vektor összegére bontjuk.(vagy oszlop)vektorának skalárszorosát hozzáadjuk egy másik sorához (vagy oszlopához): 9. . . Mivel a determináns minden tagjában szerepel nulla. Ha két oszlop lineárisan függő.. n) sorrend eléréséhez. . . .. an |. akkor ezt a két sort megcserélve a mátrix nem változik. . . . . akkor: |a1 . ha det A = 0. . . . ha a determináns nulla. akkor a transzponált mátrix determinánsában: a1i1 . .. hogy azok az állítások. oszlopokra is teljesülnek. . ha két sor vagy oszlop lineárisan függő. |a1 . . . . . . akkor a determinánsa nulla. ugyanannyi elemcserével fog kialakulni az (1. in ) permutációban az inverziók száma. . . DETERMINÁNS 73 6. ai . tehát a determináns is előjelet vált. . . . . Sorcserénél minden tagban a sorindexek közül kettő fel van cserélve. . . . . |a1 . . . . . a determináns minden tagja pontosan egyszer lesz megszorozva ezzel a skalárral. Ennek a tulajdoságnak köszönhető. . . 11. . 10.. 1. Ezért minden tag előjelet vált. .. így a tagok összege is nulla. aj + λai . an | + |a1 . . . Tehát a szorzatok előjele sem változik. . . ai + ai . ai . 5. mint az eredetiben. .. an | = |a1 . . . ai . . . an |. Ahány elemcsere szükséges az (i1 . . . . . . Ha egy sort skalárral szorzunk. akkor A oszlopvektorai lineárisan függetlenek. . . . . an | = 0. in ) elemekből az (1. ai . an | = λ|a1 . . |a1 . és fordítva. . a belőlük képzett szorzatok is ugyanazok. akkor a determináns nulla: 7. . . melyek sorokra vonatkoznak. . n)-ből a sorindexek tényleges sorrendje. . de az előző tulajdonság miatt a determináns előjelet vált. Bizonyítás. . Ez csak akkor lehet igaz. ai .. A transzponált mátrixban ugyanazok az elemek vannak. ha egy sor. .

. . λn−1 an−1 | = λ1 |a1 . an ) = det(a1 . Trianguláris mátrix determinánsában csak egyetlen tagban nem szerepel nulla. 3. . . . . . . aji i . Determináns függvénynek nevezzük a det : Mn×n → R leképezést. . . . aj . λai . 10. . oszlopvektoraiban additív: det(a1 + a1 . pozitív előjellel. ai . (ai + ai ). . an | + |a1 . ahol e1 = (1. . . . . . . . aj . utána belátjuk. . . . . . . . Tegyük fel. . λ1 a1 + · · · + λn−1 an−1 | = |a1 . . . an ). . . . . 0)T . oszlopvektoraiban homogén: det(λa1 . . . . . akkor a determináns minden tagjában pontosan egy összeadás szerepel. . akkor létezik olyan oszlop. .. 1)T . 8. an | + λ |a1 . . az egységmátrix determinánsa 1: det(e 1 .. . ha rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal: 1. . aj . . .. . an | = |a1 . 2. Az előző tulajdonságok alapján: |a1 .. aji i . . ajn n + (j1 . . . ai . 0.. .. .... .... λ1 a1 | + · · · + |a1 .74 4. . Ha az i. an ). aj . .. . . ai . . .. . . ai .. . .. ai . . .. . en = (0. . ekkor: |a1 . . . . mint bizonyos tulajdonságokkal rendelkező függvényt fogjuk meghatározni. . ami a többi lineáris kombinációja.. MÁTRIXOK 7. . . ai . . aj + λai . an−1 . hogy a két definíció ekvivalens. 2. . ajn n = (j1 . an ). an |.. ..jn )∈Pn (−1)I aj1 1 . ai . . . . an−1 | = 0. .. an | = |a1 . ... an ). . ai . . . . . alternáló tulajdonságú (más szóval antiszimmetrikus): 4. . . . 0.. . . an ) = − det(a1 . hogy ez az utolsó oszlop (ez oszlopcserével elérhető). . . . ..jn )∈Pn (j1 . an ) + det(a1 . . . ... így: |a1 . an | = (−1)I aj1 1 . . . . ajn n = |a1 . ez éppen az átlós elemek szorzata.. an | = |a1 . A következő definícióban a determinánst... . . an ) = λ det(a1 . ... .. an | + |a1 . A = (a1 . . . 0 9. an | = |A|.. ai . . .. . Definíció. . .. . .5.. ai . . A determináns fogalmát másképpen is meg lehet fogalmazni. . .. .. A 10. . . aj . (aji i + aji i ) . . . . . oszlopvektor két vektor összegére bomlik. . .. . .. Legyen A ∈ Mn×n . tulajdonság kontrapozíciója. .. en ) = 1.jn )∈Pn (−1)I aj1 1 .. Ha egy mátrix oszlopai lineárisan függőek. . ai . ... . . . . a1 | + · · · + λn−1 |a1 . .. 0 0 11.. det(a1 . . . .

előállíthatók a természetes bázis lineáris kombinációiként:       a1i 1 0  . an ) = 0 det(0. . .jn )∈Pn Mivel (ej1 . .5. Bizonyítás.4. és 2.7. . . amennyi a (j1 . . . . . . . . mégpedig annyival. . . . en )-ből oszlopcserékkel állítható elő. .8. en ) = det( i1 =1 λi1 1 ai1 . ajn n det(ej1 . . . DETERMINÁNS 75 2. definícióbeli tulajdonsán n det A = det(a1 . in =1 λin n ain ) = . . . . Tétel. .2. an ) = 0. .5. an ) = det(00. .  . A determinánsra adott 2. definíció alapján is. .. en ). . . Természetesen a determináns 2. 2. Tehát az alternáló tulajdonság miatt: det(ej1 . . 1. Ha az oszlopvektorok lineárisan függetlenek. Az első definícióból bebizonyított tulajdonságok között szerepelnek a második definíció követelményei. ani 0 1 n vagyis ai = gokat: j=1 aji ej . . . (j1 . ejn ) = (−1)I det(e1 . . definícióbeli determináns előállítást. ejn ) az (e1 . definíciók ekvivalensek. Ekkor n n 1 = det E = det(e1 . . . 2. . . 1 így megkaptuk a 2. . . . . A mátrix oszlopvektorai Rn -beli vektorok. 2.  + · · · + ani  .. tulajdonság: det(0.. .2. akkor a determinánsa nem nulla. tételbeli tulajdonságai bebizonyíthatóak a 2. .  . . . .. . .  .5.  = a1i  . . jn ) permutációban az inverziók száma. . Ha egy mátrix oszlopvektorai lineárisan függetlenek. jn =1 ajn n ejn = aj1 1 . .2. ejn ). Bizonyítás. Megjegyzés. és lineáris kombinációjukként felírhatóak a természetes bázis elemei. . . . . an ) = det j1 =1 aj1 1 ej1 . . . akkor bázist alkotnak. Például a 2. Ekkor használva a 2.6. . . . Tétel.

. .9.λin n det(a1 . ha determinánsa nem nulla. Ekkor n n det(c1 ...... |B| I 2.in )∈Pn (i1 . Ha det(a1 . akkor oszlopai lineárisan függetlenek.. hogy e j = n i=1 bij ai . ... in =1 ain bin n = bi1 1 . ..in )∈Pn (−1)I bi1 1 . a determinánsok szorzástétele alapján |A||A −1 | = |E| = 0.λin n det(ai1 . MÁTRIXOK λi1 1 . hogy A invertálható. . Ha A determinánsa nem nulla. Tétel (Determinánsok szorzás tétele). Bizonyítás.. így bázist alkotnak.. Legyen AB = C = (cij ) = (c1 . . akkor az egész kifejezés nulla lenne. an )... tehát A invertálható... Tétel. . . Tegyük fel.. hogy E = BA . . Mivel |E| = 0.bin n det(ai1 .. . 2.in )∈Pn (−1) bi1 1 .in )∈Pn (−1)I λi1 1 . en vektorokat n (a természetes bázis vektorait). Mivel clj = n i=1 ali bij .10. ezért cj = i=1 ai bij .in )∈Pn (i1 . . ahol B a b ij számokból alkotott mátrix. Ekkor AA −1 = E . amely kielégíti az inverzmátrix definícióját. an ) nulla lenne. ain ) = (i1 . azt kapjuk.. .. bin n |A| = |B||A|.. cn ) = det i1 =1 ai1 bi1 1 . . Ebben a bázisban felírva az e1 . .. . vagyis elj = i=1 bij ali . 1. . .. ... |AB| = |A||B| n Bizonyítás. Ez azt jelenti. . ... . cn ).76 4. Négyzetes mátrix akkor és csak akkor invertálható.. Mátrixok szorzatának determinánsa egyenlő a tényező mátrixok determinánsának szorzatával: . .. .bin n det(a1 . . . ain ) = (i1 . . an ) |A| = (i1 . 2. így |A| = 0 és |A−1 | = 0. .

Egy A ∈ Mn×n mátrixnak n n darab különböző kk k adrendű aldeterminánsa van. . Legyen A ∈ Mn×n . vagyis az |Ak | aldeterminánshoz kiválasztott sorok indexeinek összege. amit a k-adrendű aldeterminánshoz tartozó adjungált aldeterminánsnak nevezünk. .14. és tekintsük az összes olyan k-adrendű aldeterminánst. . és ugyanennyi az (n − k) × (n − k) típusúak száma.2. 2. és ennek a mátrixnak a determinánsát az eredeti mátrix k-adrendű aldeterminánsának nevezzzük és az |A k | jelölést használjuk rá. 2. . . . . |Kk |∗ . . Az A ∈ M n×n mátrixban jelöljünk ki k darab oszlopot (vagy sort). Itt I = i 1 +· · ·+ik . . jk az |Ak | aldeterminánsban az oszlopok indexeit jelöli. Ekkor a |Kk | és |Kk |∗ aldeterminánsok egy-egy tetszőlegesen kiválasztott tagjának a szorzata tagja lesz |A|-nak. akkor |An−k |∗ = (−1)T |Ak |. . ik ). Egy A ∈ Mn×n mátrix |Ak | aldeterminánsához tartozó adjungált algebrai aldeterminánsnak nevezzük az |A k |∗ = (−1)I+J |An−k | előjellel ellátott adjungált aldeterminánst. jk ). |Kk | és a hozzájuk tartozó algebrai adjungált aldeterminánsokat pedig |K k |∗ . . Ekkor 1 r 1 r |A| = |Kk ||Kk | + · · · + |Kk ||Kk | . Ezen oszlopok és sorok metszéspontjában álló elemek egy k × k tipúsú mátrixot alkotnak. . Jelöljünk ki a mátrixban k darab sort (i1 . Definíció.16. és T -ben éppen azoknak a sor és oszlopindexeknek az összege szerepel.15. és k darab oszlopot (j1 . A mátrix azon elemei amelyek nem tartoznak a kijelölt sorokhoz. Jelölje ezeket az aldeterminánsokat |K k |. illetve oszlopokhoz. Megjegyzés. .12. amelyek nincsenek I + J-ben. . páros |∗ és |Ak |∗ előjele mege- így T paritása megegyezik I + J paritásával. n ≥ 2 és 1 ≤ k ≤ n.13. . 2. Megjegyzés.11. 2. DETERMINÁNS 77 2. amelyekben pontosan ezek az oszlopok (sorok) szerepelnek. egy (n − k) × (n − k) típusú mátrixot alkotnak. Tekintsünk egy k-adrendű aldeterminánst (|K k |) és a hozzá tartozó adjungált algebrai aldeterminánst (|K k |∗ ). |A n−k gyezik. . Definíció. . Egy A ∈ Mn×n mátrix esetén ha |Ak |∗ = (−1)I+J |An−k |. . . . . 1 1 r r ∗ ∗ 2. Lemma. és J = j 1 + · · · + jk ahol j1 . tehát T = összes sor és oszlopindex összege 2(1 + · · · + n) −(I + J) = n(n − 1) −(I + J). Tétel (Laplace-féle kifejtési tétel).

. alk k amk+1 k+1 . mk+1 . így az első pontban leírtak alapján az |K k ||Kk |∗ -beli szorzatok is szerepelnek a determinánsban.lk )∈Pk (−1)M amk+1 k+1 . . Minden ilyen csere előjelváltással jár.. . . . . . . és az adjungált algebrai aldetermináns |Kk |∗ ) előjele (−1)I+J lesz. n darab tényező szorzata L + M éppen az (l1 . hogy az ik -adik sor a k-adik sorba kerüljön.. amn n . 2..78 4.. Ekkor sor és oszlopcserékkel el lehet érni. alk k . Legyen az aldetermináns |Kk |. . . . hogy az i1 . . Ekkor |Kk | = |Kk |∗ = (−1)L al1 1 . Két tetszőlegesen választott tag szorzata: (−1)L al1 1 . amn n . . . . . mert az első k darab sorindex és a második n − k darab sorindex nem állhat inverzióban egymással: 1 ≤ l i ≤ k < k + 1 ≤ mk+j ≤ n. Tegyük fel.. n számok. . amn n = = (−1)M +L al1 1 . ik sorhoz és a j1 . tehát annyi. . . (Lemma) 1.. lk . . jk oszlophoz tartozó aldetermináns az első k darab sorba és oszlopba kerüljön. Ahhoz. . . ha a nagyobb megelőzi a kisebbet a permutációban).mn )∈Pn−k mert az adjungált aldeterminánsban a sor és oszlopindexek éppen a k + 1. . Tehát ez a tag szerepel az A mátrix determinánsában. de a sorindexek és oszlopindexek összege eggyel csökken. Most tetszőleges k darab sor és oszlop esetén vizsgáljuk a két tag szorzatát. amennyi eredetileg volt. . (mk+1 . Összesen tehát i1 + · · · + ik + j1 + · · · + jk − 2(1 + 2 + · · · + k) páros darab sorcsere és oszlopcsere szükséges. . Hasonlóan ahhoz. . tehát li < mk+j (két elem akkor áll inverzióban egymással. .. . hogy az i1 -edik sor az első sorba kerüljön i1 − 1 szomszédos sor cseréréje van szükség. (l1 . hogy K az első k darab sorhoz és az első k darab oszlophoz tartozó aldetermináns. . alk k (−1)M amk+1 k+1 . hiszen maguk az aldeterminánsok nem változnak. ik − k darab szomszédos sort kell megcserélni.. MÁTRIXOK Bizonyítás. mn ) permutációban az inverziók száma. . . . .

és k = j. Ha az A ∈ M n×n mátrixot kifejtjük egy oszlopa (sora) szerint úgy. hogy ez éppen annyi tagot jelent. A Laplace tétel leggyakrabban használt speciális esete az egy sor vagy egy oszlop szerinti kifejtés. ami valóban a determináns összes tagját jelenti. hogy az a1j |An−1 |∗ + · · · + anj |An−1 |∗ 1k nk . egy k × k típusú determinánsnak k! darab tagja van). 2. hogy egy másik oszlop (sor) elemeihez tartozó adjungált algebrai aldeterminánsokat használjuk.17. (Laplace tétel) A lemma alapján tudjuk. amikor az aldeterminánsok 1 × 1 típusúak. hogy a |K k ||Kk |∗ + 1 1 n k!(n − k)! = n! k darab tag van. Tétel (Ferde kifejtési tétel). DETERMINÁNS 79 · · · + |Kk ||Kk |∗ kifejezés valamennyi tagja szerepel A determinánsában. Példa. hogy a |Kk ||Kk |∗ + · · · + |Kk ||Kk |∗ -ben szereplő tagok különböznek. Megjegyzés. így összesen Belátjuk. Vegyük észre.18. Az első oszlop szerint kifejtve: 1 2 0 3 0 2 1 1 1 3 2 1 2 2 3 4 0 1 2 4 1+1 1 2 3 + 2(−1)2+1 1 2 3 + = 1(−1) 3 1 1 1 1 1 1 1 0 1 2 0 1 2 0(−1)3+1 2 3 4 + 3(−1)4+1 2 3 4 . az adjungált algebrai aldeterminánsok pedig (n − 1) × (n − 1) típusúak. A k darab oszlop rögzítése után a k darab sort n -féleképpen választk hatjuk ki. ik Bizonyítás. amennyiből |A| áll (ez n! darab tag).2. 1 1 1 1 2 3 2. Egy 4 × 4 típusú mátrix determinánsát valamely oszlopa szerinti kifejtéssel 4 darab 3 × 3 típusú determináns kiszámítására vezethetjük vissza. 2. Az r r 1 1 r r Bizonyítás.19. 1k nk ahol |An−1 |∗ az aik elemhez tartozó adjungált algebrai aldetermináns. akkor az eredmény nulla lesz: a1j |An−1 |∗ + · · · + anj |An−1 |∗ = 0. Egy |Kk ||Kk |∗ szorzatban pedig k!(n − k)! darab tag van (hiszen i i világos.

Legyen A = a b . Mátrix rangja 3. an ) vektorrendszer rangján az általa generált altér dimenzióját értjük: rg(a1 . |A11 |∗ = d.21. ad − bc −c a 3. . definíciója szerint egy (a1 . MÁTRIXOK kifejezés nem más.80 4. Ekkor |A| = ad − cb. an ). vagy ji másképpen a transzponált mátrix (A T )ij eleméhez tartozó adjungált algebrai aldetermináns. . . Tétel.21. . mint annak a mátrixnak a k-adik oszlop szerinti kifejtése. Példa.20. . . Bizonyítás. ik mert ez éppen A-nak az i-edik sora szerinti kifejtése. . jk ami éppen a ferde kifejtési tétel sorokra vonatkozó változata miatt i = j esetén nulla. . . c d 1 d −b |A12 |∗ = −c. an ) = dim L(a1 . . amelynek a j-edik és a k-adik oszlopa megegyezik. . 2. . jk 2. akkor n k=1 aik |An−1 |∗ = |A|. |A21 |∗ = −b. |A22 |∗ = a. Megjegyzés. Ha pedig i = j. így A−1 = . így ez a determináns nulla. n n k=1 (AB)ij = k=1 aik (B)kj = 1 |A| aik |An−1 |∗ . Az állítás egyszerű számítással adódik. Az előző fejezet 2. Tehát (AB)ij = 1 |A| n k=1 aik |An−1 |∗ = δij = (E)ij .1. Egy A ∈ Mn×n mátrix B inverzének (ha létezik) bij elemét kiszámíthatjuk az alábbi módon: bij = 1 |An−1 |∗ . . |A| ji ahol |An−1 |∗ az aji elemhez tartozó adjungált algebrai aldetermináns.

3. vektor szorzása λ = 0 skalárral. Természetesen r ≤ min(n. . . . .. olyan vektor elhagyása. illetve r darab oszlopban vannak. .  . . Megjegyzés. a1r b1 (3. akkor ezek lineárisan függetlenek. Az A ∈ Mn×k mátrix rangja egyenlő egy maximális rendű. 3. a1r ) b = (a21 . Bizonyítás. . . A mátrix sorvektorai által alkotott vektorrendszer rangját a mátrix rangjának nevezzük. tehát       a11 ar1 0  . . Tétel.és oszlopcserékkel mindig elérhető:   b1 = (a11 . a22 . an ) vektorrendszer rangját nem változtatják meg az alábbi átalakítások (úgynevezett ranginvariás átalakítások): 1. . Az (a1 .  + · · · + λr  .5. . . . 3.1) esetén arr br 0 0 λ1 = · · · = λr = 0.   . egy vektor skalárszorosának hozzáadása egy másik vektorhoz. Definíció alapján könnyen belátható. az n-edrendű egységmátrix rangja n. . . . . . ar2 . . Először megmutatjuk. Bizonyítás. Legyen A egy n × k típusú mátrix.  . . k). 1.2. . . . . A zérusmátrix rangja nulla. MÁTRIX RANGJA 81 ami tulajdonképpen a benne szereplő lineárisan független vektorok maximális száma. a2r )  2  B= . . a12 . 3. . . amely lineárisan kombinálható a többiből. Definíció.3. Tétel. 3. ez sor. arr ) Mivel det B = 0. el nem tűnő aldeterminánsának rendje legyen r.  =  . 4. . . . . .   . . br = (ar1 . br ) lineárisan független vektorrendszer. Az A = (aij ) ∈ Mn×k mátrix egy maximális rendű. azaz az (r+1)-edrendű aldeterminánsok mind nullával egyenlőek. hogy |A r | sorai és oszlopai az első r darab sorban. . Tegyük fel. hogy ha tekintjük az |A r | aldeterminánsban szereplő sorokat. értéke |A r | = D0 . . . λ1  .3. ezért (b 1 .4. vektorok felcserélése. 2. zérustól különböző aldeterminánsának a rendjével.

Ez azt jelenti. . ar ) maximális lineárisan független vektorrendszer. hogy (a1 . hogy r < m ≤ n. 1j mj Ar =0 . ar1 .  . azaz az A mátrixnak nem lehet több lineárisan független sora. ark ) és vizsgáljuk meg. . a1j .  =  . . . . a1r .  + · · · + λ r  . Ha r = n akkor az állítás nyilvánvaló. . hogy |Ar | maximális rendű el nem tűnő aldetermináns. am1 . Dmj = . .82 4. a22 . MÁTRIXOK Most tekintsük az A mátrix első r darab sorát:   a1 = (a11 . . j ∈ N olyan. . . .1) egyenletrendszerrel amely csak nulla együtthatók esetén tejesül így szükségképpen λ1 = · · · = λr = 0. . így az nulla. a1k ark 0 a1 ar 0 egyenletrendszer első r darab egyenlete megegyezik a (3. . Mivel feltettük. . . 1 ≤ j ≤ k és tekintsük az alábbi (r + 1)-edrendű determinánst: a11 . . ar = (ar1 . . . így Dmj = 0. . . . λ1  . . Ha most kifejtjük az utolsó oszlop szerint a D mj determinánst: Dmj = a1j |An−1 |∗ + . . 2. . . a1k ) a = (a21 . . . a2k )  2   . . .   .. (b) Ha j > r.  . a12 .. akkor ez egy (r + 1)-ed rendű aldeterminánsa Anak. . Mivel a       a11 ar1 0  . .. Természetesen ez a determináns nulla: (a) Ha j ≤ r. . .. arr arj amr amj . . . . . hogy lineárisan függetlenek-e. + amj |An−1 |∗ = 0. ..   . ar2 . ha r < n akkor legyen m. . ar ) lineárisan független vektorrendszer. hogy (a1 . . .. akkor a determinánsban van két egyforma oszlop. . . . . .. Be kell még látni.

.  r  .. A mátrix rangja Gauss-eliminációval meghatározható: lépcsős alakra hozzuk. . Az aldeterminánsokat használva is megoldjuk a feladatot. ugyanezekkel az együtthatókkal. 1 2 3 2 3 4 = (1·3·10+2·4·4+3·2·7)−(3·3·4+2·2·10+1·4·7) = 104−104 = 0.   .3. másrészt egy lépcsős alakú mátrix rangja nyilvánvalóan a nem nulla sorainak számával egyenő. azaz A rangja r.   . így ezek maximális lineárisan független sorvektorrendszert alkotnak az A mátrixban. 3. . . 3. Meghatározzuk az alábbi 3 × 3-as mátrix rangját. |Ar | |Ar | 1j rj |Ar |       a11 am1 −|An−1 |∗ ar1  .  =  .8. Következmény. +··· +  . k} esetén ilyen alakba írható. . 4 7 10 azonban 1 2 = 1 · 3 − 2 · 2 = 1 = 0. hogy egyrészt a Gauss-elimináció nem változtatja meg a mátrix rangját.. . Példa. Mátrix rangja egyenlő transzponáltjának a rangjával. 3. mert |An−1 |∗ =|An−1 |∗ (i = 1.6. MÁTRIX RANGJA 83 akkor amj = Tehát amj minden j ∈ {1. . . Következmény.7. . .. 2 3 . . ar ) vektorokból. (arj |An−1 |∗ ).       1 2 3 1 2 3 1 2 3 rg 2 3 4  = rg 0 −1 −2 = rg 0 −1 −2 = 2 4 7 10 0 −1 −2 0 0 0 a Gauss-eliminációt használva. . . Ez abból következik. r) valójában nem ˙ függ j-től. . . és a nem nulla sorok száma adja a mátrix rangját. . |Ar | a1k ark amk a1 ar am Ekkor am lineárisan kombinálható az (a1 . azaz oszloprendszerének rangjával. ezért −|An−1 |∗ 1 ij i −1 1 (a1j |An−1 |∗ ) − .

84

4. MÁTRIXOK

4. Lineáris egyenletrendszerek
4.1. Definíció. Legyen A = (aij ) ∈ Mk×n , bi ∈ T (i = 1, . . . , k), ahol a T az R vagy a C számtestek valamelyikét jelöli. Lineáris egyenletrendszernek nevezzük a következő egyenletrendszert: (4.2) a11 x1 + ... +a1n xn = b1 . . . . . . ak1 x1 + ... +akn xn = bk

Az x1 , . . . , xn szimbólumokat ismeretleneknek nevezzük. Ha bevezetjük az alábbi jelöléseket:       a11 a1n b1  .   .  . a1 =  .  , ..., an =  .  , b =  .  , . . . ak1 akn bk akkor az egyenletrendszert vektoriális alakba írhatjuk: a1 x1 + ... + an xn = b. Az egyenletrendszer mátrixos alakja: Ax = b,  x1 .  ahol x =  .  . . xn 

mátrix pedig az egyenletrendszer kibővített mátrixa.

Ekkor A-t az egyenletrendszer alapmátrixának nevezzük, az   a11 . . . a1n b1  . . . .. . . (A|b) =  . . . . . ak1 . . . akn bk

4.2. Definíció. A c = c1 , . . . , cn szám n-est a (4.2) egyenletrendszer megoldásának nevezzük, ha x1 , . . . , xn helyébe írva igaz egyenlőségeket kapunk, azaz a szám n-es kielégíti a lineáris egyenletrendszert. Ha egy lineáris egyenletrendszernek létezik megoldása, akkor megoldhatónak nevezzük, ha nem létezik megoldása, akkor pedig ellentmondásosnak. Ha az egyenletrendszernek pontosan egy megoldása van, akkor határozottnak nevezzük, ha végtelen sok akkor határozatlannak. 4.3. Definíció. Az Ax = b lineáris egyenletrendszert homogénnek nevezzük, ha b = 0, ellenkező esetben pedig inhomogénnek.

4. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK

85

4.4. Megjegyzés. Egy lineáris egyenletrendszer vizsgálatánál az első kérdés az, hogy létezik-e megoldása vagy sem (megoldható vagy ellentmondásos), a második kérdés pedig az, hogy hogyan lehet megtalálni az összes megoldást. A következőkben megadunk egy eljárást, amellyel meghatározhatjuk ezeket a megoldásokat 4.5. Definíció. Két lineáris egyenletrendszert ekvivalensnek nevezünk, ha a megoldáshalmazuk megegyezik. 4.6. Tétel. Az alábbi átalakítások a (4.2) lineáris egyenletrendszer ekvivalens átalakításai, tehát nem változtatják meg a megoldáshalmazát: 1. két egyenlete felcserélése, 2. egy egyenlet szorzása zérustól különböző konstanssal, 3. egy egyenlet konstansszorosának hozzáadása egy másik egyenlethez. Bizonyítás. 1. Nyilvánvaló. 2. Ha c megoldása az i-edik egyenletnek akkor a λ(ai1 x1 + · · · + ain xn ) = λbi , λ = 0,

egyenletnek is megoldása, és fordítva. 3. Ha a j-edik egyenlethez adjuk hozzá az i-edik λ-szorosát, és c kielégíti az eredeti egyenletrendszert, akkor az új egyenletrendszer j-edik egyenletét is kielégíti: (λai1 + aj1 )x1 + · · · + (λain + ajn )xn = = λ(ai1 x1 + · · · + ain xn ) + (aj1 x1 + · · · + ajn xn ) = λbi + bj .
λbi bj

Mivel a többi egyenlet változatlan marad, c megoldása lesz az új egyenletrendszernek is. Megfordítva, ha c megoldása az új egyenletrendszernek, akkor a j-edik kivételével minden egyenlete megegyezik az eredetivel, és λbi + bj = (λai1 + aj1 )x1 + · · · + (λain + ajn )xn = = λ(ai1 x1 + · · · + ain xn ) +(aj1 x1 + · · · + ajn xn )
λbi

miatt (aj1 x1 + · · · + ajn xn ) = bj , tehát az eredeti egyenletrendszer valamennyi egyenletét kielégíti. 4.7. Tétel. Ha egy lineáris egyenletrendszer kibővített mátrixa sorekvivalens egy másik lineáris egyenletrendszer kibővített mátrixszával, akkor a két lineáris egyenletrendszer ekvivalens.

86

4. MÁTRIXOK

Bizonyítás. Ha két mátrix sorekvivalens, akkor egyik a másikból elemi mátrixokkal való szorzásokkal megkapható. Legyen az egyenletrendszer Ax = b és ε elemi mátrixok szorzata. Ekkor (A|b) sorekvivalens (εA|εb)-vel, és a hozzájuk tartozó egyenletrendszerek: Ax = b (εA)x = εb. Látható, hogy a két egyenletrendszernek ugyanazok a megoldásai, hiszen ha Ac = b akkor (ε A)c = εb,
b

és fordítva, ha (εA)c = εb teljesül, akkor ε −1 -el szorozva Ac = b adódik (ε invertálható az 1.41. tétel miatt). 4.8. Tétel. Ha egy lineáris egyenletrendszer kibővített mátrixa lépcsős mátrix, akkor az egyenletrendszer akkor és csak akkor oldható meg, ha nincs olyan sora, amelynek csak az utolsó eleme nem nulla. Bizonyítás. 1. Ha van olyan sor a kibővített mátrixban, amelynek csak az utolsó eleme nem nulla, akkor az egyenletrendszer természetesen ellentmondásos. 2. Ha az egyenletrendszer mátrixa lépcsős alakú, akkor véges sok átalakítással (oszlopcserékkel) trapéz alakra hozható: a11 x1 + a12 x2 + . . . 0 + a22 x2 + . . . ... 0 + 0 + ... 0 + 0 + ... ... 0 + 0 + ... +a1l xl + . . . +a2l xl + . . . ... +all xl + . . . + 0 + ... ... + 0 + ... +a1n xn = b1 +a2n xn = b2 +aln xn = + 0 = + 0 = bl , 0 0

ahol a11 = 0, . . . , all = 0. Ilyenkor az xn , . . . , xl+1 ismeretleneknek tetszőleges értéket adhatunk, ezek függvényében x l meghatározható, ezután xn , . . . , xl+1 , xl segítségével xl−1 kifejezhető és így tovább. Tehát legyen xn = tn , . . . , xl+1 = tl+1 , ahol tn , . . . , tl+1 ∈ T tetszőleges. Ekkor xl = xl−1 = bl all+1 aln − tl+1 − · · · − tn , all all all −

bl−1 al−1l−1

al−1l al−1n xl − · · · − tn , al−1l−1 al−1l−1

10. . . 2. pontosan egy megoldás van. 1. ha az elimináció után az alábbi egyenletrendszert kapjuk: x1 + x 2 + x 3 = 3 x2 + x 3 = 2 x3 = 1 Ekkor x3 = 1-et a második egyenletbe behelyettesítve x 2 = 1 adódik. . Tehát a megoldás egyértelmű. 4. xn ismeretlenek értéke egyértelmű. xl . végül x1 kifejezhető tn . LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 87 . 4. az egyenletrendszer ellentmondásos. Ekkor az x1 . ha például: x1 + x 2 + x 3 = 3 x2 + x 3 = 2 Ekkor az egyenletrendszer határozatlan. . . Legyen tehát x 3 = t. amelynek csak az utolsó eleme nem nulla. ha az elimináció után például az alábbi egyenletrendszert kapjuk: x1 + x 2 + x 3 = 3 0 = 2 Ekkor az egyenletrendszer ellentmondásos. . A harmadik esetet kapjuk. Az előző megjegyzés első esete áll fenn. Ha a kibővített mátrix lépcsős alakjában nincs olyan sor. és az alapmátrix nem háromszög alakú. Megjegyzés. . Ha a lépcsős alakú kibővített mátrixban van olyan sor amelyben csak az utolsó elem nem nulla. x2 és x1 ennek függvényében adható meg. akkor az egyenletrendszerben vannak olyan ismeretlenek. melyeket az első egyenletbe behelyettesítve az x 1 = 1 eredményt kapjuk. 3. Ekkor végtelen sok megoldás létezik. amelyeknek tetszőleges értéket adhatunk. . három esetet különböztethetünk meg. t ∈ T . 1. akkor az egyenletrendszerben nincsenek szabadon választható paraméterek. . akkor nincs megoldás. Mivel Gauss-eliminációval minden lineáris egyenletrendszer kibővített mátrixa lépcsős alakra hozható. xn függvényében. Példa. A második eset áll fenn. 3. Ha az alapmátrix háromszög alakra hozható (n × n-es egyenletrendszer esetén). tl+1 . 2. x 3 tetszőlegesen megválasztható. az egyenletrendszer határozatlan. . . .4. . .9.

. an . an . így a 4. Ha A nem invertálható. hogy a lineáris egyenletrendszer megoldható. hogy b = a1 c1 + · · · + an cn . an ) ⊂ L(a1 . Ha A ∈ Mn×n és A invertálható. . azaz rg(A) < n. Egy Ax = b. n db n + 1 db de ez L(a1 . . akkor x = A−1 0 miatt csak a nullvektor lesz megoldása az egyenletrendszernek. . .88 4. hogy a c1 . 4. . . Ha rg(a1 . . azaz       x1 0 1 x2  = −1 t + 2 . . an ) = rg(a1 . an . ha A ∈ Mk×n . . an ). b). . . . . . . . . ami azt jelenti. cn szám n-es megoldása a lineáris egyenletrendszernek. akkor Ax = 0-nak akkor és csak akkor van nem triviális megoldása. . Bizonyítás. . cn számok. . Tétel (Kronecker-Capelli-tétel). . . . tehát b lineárisan kombinálható az a1 . . . . Ekkor az egyetlen (x1 . . ha |A| = 0. . . . . . b). . an .11. . MÁTRIXOK 4. . akkor alapmátrixát nem lehet háromszög alakra hozni. Ez akkor és csak akkor teljesül. an ) = rg(a1 . . b). . . ha az alapmátrix rangja megegyezik a kibővített mátrix rangjával. 4. .12. . b). . cn ) úgy. . . . . hogy a1 c1 + · · · + an cn = b. . an ) = rg(a1 . n) tetszőleges. . an ) = dim L(a1 . b) miatt csak akkor lehetséges. . .13. . b) vagy másképpen rg(A) = rg(A|b). így rg(a1 . . megjegyzésben leírtak alapján lesz nem triviális megoldása is. Megjegyzés. . an vektorokból. b). így léteznek olyan c1 . . . . azaz létezik (c1 . . . . . ha A oszlopai lineárisan függőek. . . . . 1. tehát L(a1 . . Tegyük fel. . Ekkor x2 = 2 − t és x1 = 3 − x2 − x3 = 1. . . Az Ax = 0 homogén lineáris egyenletrendszernek a 0 mindig megoldása. Az Ax = b lineáris egyenletrendszer akkor és csak akkor megoldható. akkor definíció szerint dim L(a1 . . n ismeretlenes n darab egyenletből álló lineáris egyenletrendszernek akkor és csak akkor van pontosan egy megoldása. ha az alapmátrix determinánsa nem nulla. . Általában. . . an . . azaz rg(a1 . . 1 0 x3 . . an .9. . an . . . ha L(a1 . . . 2. . Ekkor b ∈ L(a1 . an ) = L(a1 . an ). . Ekkor b ∈ L(a1 . Tétel (Cramer-szabály). . xn ) megoldást az xi = di |A| (i = 1. . . . . . an ) = L(a1 .

0 0 . Mivel A(λx1 + µx2 ) = λ (Ax1 ) +µ (Ax2 ) = 0. 2. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 89 alakban kapjuk.4. xi = |A| |A| |A| j=1 j=1 n mert j=1 (A)ji bj éppen annak a determinánsnak az i-edik oszlop szerinti ki- fejtése. akkor A invertálható. 4. és ez a felírás egyértelmű. hiszen az alapmátrix determinánsa nem nem nulla: 2x1 + x2 = 4 x1 + x 2 = 3 Ekkor 4 3 x1 = 2 1 1 2 4 1 1 3 = 1 és x2 = = 2. Legyen az Ax = 0 homogén lineáris egyenletrendszernek x1 és x2 megoldása és λ. így |A| = 0. Ha Ax = b egyértelműen megoldható. Tehát n n 1 di (A)ji bj = (A)ji bj = . µ ∈ T tetszőleges. 1. Az alábbi egyenletrendszert Cramer-szabállyal is megoldhatjuk. melynek iránytere megegyezik az Ax = 0 homogén lineáris egyenletrendszer megoldáshalmazával. hogy λx1 + µx2 is megoldás. hogy x = A −1 b. 2. Példa. akkor a 4. és A −1 -gyel szorozva az Ax = b egyenletrendszert. Ha |A| = 0. 1 2 1 1 1 1 4. Bizonyítás. Az Ax = 0.14. 1.15. ahol di azt az n×n-es mátrixhoz tarozó determinánst jelöli. tehát sor. 1. Tétel.és oszlopvektorai lineárisan függetlenek. Lineráris egyenletrendszer megoldáshalmazának geometriai interpretációja. megjegyzés miatt mátrixa háromszög alakra hozható. melynek dimenziója n − rg(A). Az Ax = b. azt kapjuk. Belátandó. hogy az alapmátrix i-edik oszlopát kicseréljük a b oszloppal. Bizonyítás. amelyet úgy kapunk.9. amelyben az i-edik oszlop helyén a b oszlopvektor szerepel. A ∈ Mk×n homogén lineáris egyenletrendszer megoldáshalmaza alteret alkot Tn -ben. A ∈ Mk×n inhomogén lineáris egyenletrendszer megoldásai lineáris sokaságot alkotnak T n -ben.

0. akkor "általános megoldása" x = x0 + h. . . . . tétel bizonyításában leírtak alapján. . ... 0). akkor y = y 2 + h. és a vektorrendszer rangja n − l = n − rg(A). így A(y 1 − y 2 ) = Ay 1 − Ay 2 = b − b = 0. . 0. x1l . hiszen például az x l+1 = αl+1 . . A 4. Ha úgy választjuk meg az xl+1 . Továbbá. . amely generálja ezt az alteret. . 2. . megoldásvektorok lineárisan függetlenek. Most megmutatjuk.. ha tekintjük az egyenletrendszer lépcsős alakját. . .90 4.) Tehát az un−l . tehát altér. x(n−l)2 . . 1) un−l = ( x(n−l)1 . A fenti tétel és a bizonyítása alapján adódik a következő. xn = αn értékekhez tartozó u megoldásvektor szükségképpen u = αl+1 u1 + · · · + αn un−l alakban áll elő. . Vegyük észre. . . . 1.. xn értékeket. . . . . 0. . x21 .. un vektorok generálják a megoldásalteret. Ekkor Ay 1 = b és Ay 2 = b. 0. így y 1 ∈ y 2 +H. x(n−l)l . . 0 3. xn ismeretleneknek tetszőleges értéket adhatunk. y 2 megoldása. akkor az így kapott u1 u2 = ( = ( . MÁTRIXOK így a megoldások halmaza zárt a lineáris kombináció képzésre nézve. x11 .. x12 . Természetesen minden y megoldásvektorra y ∈ y 2 + H teljesül. Ehhez megadunk egy megoldásokból álló lineárisan független rendszert. (Hiszen az utolsó n − l koordináta rögzítése után a megoldás egyértelmű. . . . hogy az egyik 1-el egyenlő. hogy minden megoldás előáll ezen vektorok lineáris kombinációjaként. . . . Ha Ax = b megoldható. Ez azt jelenti. . hogy az Ax = 0 homogén lineáris egyenletrendszer megoldásaltere (n − rg(A))-dimenziós. . ezen lineáris sokaság minden eleme megoldása az egyenletrendszernek: ha y ∈ y 2 + H. . . x22 . a többi nullával. így A(y) = A(y 2 + h) = Ay 2 + Ah = Ay 2 = b. . vagyis az inhomogén lineáris egyenletrendszer megoldásai egy H irányterű lineáris sokaság elemei. x2l . Legyen az Ax = b lineáris egyenletrendszernek y 1 . 1.8. akkor abban az xl+1 . . így az általuk generált altér is (n − rg(A))-dimenziós. 0). tehát l = rg(A). hogy az y 1 − y 2 vektor benne van az Ax = 0 homogén lineáris egyenletrendszer H megoldás alterében. Itt a lépcsős alakban l darab nem nulla sor szerepel. ahol h ∈ H. .

17. Az ax + by = c. LINEÁRIS EGYENLETRENDSZEREK 91 ahol x0 egy (partikuláris) megoldás. Ez előáll mint a 0. lineáris egyenlet(rendszer)nek b = 0 esetén y = L egyenes R2 -ben: 6 c a − x a megoldása.4. amelynek megoldáshalmaza a H altér. Ez egy b b L H c b 6 - 0 c vektor (azaz az egyenlet egy partikuláris megoldása) b a és a homogén egyenlet megoldását jelentő H = x. 4. Megjegyzés. Példa.16. Tn minden H alteréhez létezik olyan homogén lineáris egyenletrendszer. − x x ∈ R altér b (azaz egyenes) összege. 4. h pedig a megfelelő homogén egyenletrendszer "általános megoldása". .

.

Ha A ∈ Mk×n .5. Jele: V1 ∼ V2 . y ∈ V1 . . ϕ(x + y) = ϕ(x) + ϕ(y). ak1 .  . ϕ(x) = Ax leképezés lineáris. aki xi + a1i yi aki yi  aki (xi + yi )  = . Ilyenkor azt mondjuk. ha 3. a1n x1 a1i xi   . fennáll. Legyen V1 . . ϕ(x) = x identikus leképzés lineáris és bijektív. . hogy V 1 és V2 izomorf vektorterek. .. tehát izomorfizmus. vagyis a leképezés homogén. 2. Egy ϕ : V1 −→ V2 lineáris leképezést izomorfizmusnak nevezünk. 3.      a11 . hogy 1. . . = . .2. y ∈ V1 és tetszőleges λ ∈ T esetén teljesül. Definíció. fejezet Lineáris leképezések 1.  . akkor és csak akkor teljesül. és 2. . tulajdonságot helyettesíti az alábbi tulajdonság: 3. 1.3. O(x) = 0 leképezés lineáris. Az 1. . . .  =  . ha bijektív. V2 vektortér a T test felett (itt T vagy az R vagy a C számtestet jelöli). = 1. Az O : V1 −→ {0}. ϕ(λx + µy) = λϕ(x) + µϕ(y) ∀x.4. Példa. 1.   . ϕ(λx) = λϕ(x). A ϕ : V −→ V. 2. ha bármely x. µ ∈ T.  . akkor a ϕ : Rn −→ Rk . Megjegyzés. . . . . azaz a leképezés additív. A ϕ : V1 −→ V2 leképezést lineárisnak nevezzük. Vektorterek lineáris leképezései 1. ∀λ. Valóban. 1. tehát 1. akn xn aki xi így    a1i (xi + yi )   . és 2. . Definíció. 93  ϕ(x + y) = A(x + y) =  a1i xi + .1.

. 4. így ϕ(0)-t kivonva mindkét oldalból ϕ(0) = 0 adódik. aki yi Bizonyítás. Mivel ϕ(0) = ϕ(0+0) = ϕ(0)+ϕ(0) = 2ϕ(0). 5.94 5. an ) bázis V1 -ben. 6. . . Ha ϕ és ψ a bázisvektorokon megegyezik. . . Ha a ψ : V1 −→ V2 lineáris leképezés olyan. .3) κ : V −→ Rn . an ) bázis a V vektortéren. 1. és az x ∈ V 1 vektor előállítása ebben a bázisban x = x1 a1 + · · · + xn an . melyre ϕ(ai ) = ui (i = 1. . Tétel. . . Legyen ϕ : V 1 −→ V2 lineáris leképezés és (a 1 . akkor ϕ(x) = ϕ(x1 a1 + · · · + xn an ) = x1 ϕ(a1 ) + · · · + xn ϕ(an ) = tehát ϕ és ψ azonosak. . pontra tükrözés és a tengelyes tükrözés lineáris leképezések. (e) = (e 1 . + . . . és legyen az x vektor előállítása ebben a bázisban x = x1 a1 + · · · + xn an . . xn ) leképezést koordinátaleképezésnek nevezzük. . Bizonyítás. . an ) bázis V1 -ben és (u1 . . . . .5. illetve az origó körüli forgatás lineáris leképezések. A szabad vektorok terében a pont körüli forgatás. ∈V1 ∈V2  a1i xi   . Hasonlón igazolható a homogenitás. . . 1. hogy ϕ(a i ) = ψ(ai ) (i = 1. 1. origón átmenő egyenesre tükrözés. . akkor ϕ ≡ ψ. n). . Ekkor a (1. . Rn -ben az origóra tükrözés. un ) tetszőleges vektorrendszer V2 -ben. en ) a kanonikus bázis Rn -ben. Tétel (Lineáris leképezések második alaptétele). . . azaz ϕ(x) = ψ(x) bármely x ∈ V1 esetén. .   a1i yi  . Legyen (a) = (a1 . . . A ϕ : V1 −→ V2 lineáris leképezés a V1 zérusvektorát a V2 zérusvektorába viszi át: ϕ( 0 ) = 0 . LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK    aki xi tehát ϕ additív. Ha (a1 .6. . Tétel (Lineáris leképezések első alaptétele). akkor egyértelműen létezik olyan ϕ : V1 −→ V2 lineáris leképezés. . . . n). x1 ψ(a1 ) + · · · + xn ψ(an ) = ψ(x1 a1 + · · · + xn an ) = ψ(x). .  = Ax + Ay = ϕx + ϕy.7. κ(x) = x1 e1 + · · · + xn en = (x1 . . .

. akkor definiáljuk a ϕ : V1 −→ V2 leképezést úgy. Ha az a vektor előállítása az (a) bázisban a = λ1 a1 + · · · + λn an . tehát a (ϕ(a1 ). . . VEKTORTEREK LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEI 95 Bizonyítás. 1. . ϕ(a n )) bázis V2 -ben.1. (a) Lineárisan függetlenek. . a akkor ϕ(a) = 0 = ϕ(0) . ha dimenziójuk megegyezik. azaz V2 dimenziója szintén n. hogy ϕ lineáris. Tegyük fel. . ˙ n ϕ(λx + µy) = ϕ λ i=1 n xi ai + µ i=1 n yi ai n =ϕ i=1 (λxi + µyi )ai = ˙ (λxi + µyi )ui = λ i=1 i=1 xi ui + µ i=1 yi ui = λϕ(x) + µϕ(y). hogy ha (a) = (a 1 . . . Mivel így (ϕ(a1 ). hogy ϕ(a) = b. ezért λ 1 = · · · = λn = 0. Ekkor ϕ szürjektivitása miatt létezik olyan a ∈ V1 . . . . ekkor létezik közöttük ϕ : V1 −→ = V2 izomorf leképezés. λn ∈ T és 0 = λ1 ϕ(a1 ) + · · · + λn ϕ(an ) = ϕ(λ1 a1 + · · · + λn an ). tehát teljesül az 1. x = x1 a1 + · · · + xn an és definiáljuk a ϕ : V1 −→ V2 leképezést az x vektoron a következőképpen: Belátjuk. (b) = (b1 . tulajdonság.8. Ha λ1 . . Legyen x ∈ V1 tetszőleges. . .2. . 1. hogy dim V1 = dim V2 . Tegyük fel. . Ha y = y1 a1 + · · · + yn an és λ. . . akkor n n ϕ(x)=x1 u1 + · · · + xn un . (b) Generátorrendszer. . bn ) pedig bázis V2 -ben. . = Bizonyítás. azaz V1 ∼ V2 ⇐⇒ dim V1 = dim V2 . Mivel az (a) bázisban a nullvektor előállítása egyértelmű. . . hogy V1 ∼ V2 . µ ∈ T. Tétel. ϕ(an )) valóban generátorrendszer. ϕ(an )) vektorokból a nullvektor csak triviális lineáris kombinációként állítható elő. . és legyen a = λ1 a1 + · · · + λn an az a vektor felírása az (a) bázisban. . akkor ϕ((a1 ). . b = ϕ(a) = ϕ(λ1 a1 + · · · + λn an ) = λ1 ϕ(a1 ) + · · · + λn ϕ(an ). megjegyzésben szereplő 3. A V1 és a V2 vektorterek akkor és csak akkor izomorfak. Legyen b ∈ V2 tetszőleges. an ) bázis V1 -ben. an ) bázis V1 ben. és legyen (a) = (a1 . . . így ϕ injektivitása miatt a = 0. hogy ϕ(a) = ϕ(λ1 a1 + · · · + λn an ) = λ1 b1 + · · · + λn bn . . Legyen V1 és V2 véges dimenziós vektortér a T test felett. 2. . Megmutatjuk.

Kerϕ = {v ∈ V1 | ϕ(v) = 0} . Legyenek V1 . és indirekt tegyük fel. Bázis rögzítése után a vektorokat egyértelműen jellemzik a koordinátáik. hogy ϕ izomorfizmus. Kerϕ zárt az összeadásra nézve. (a) Lineáris.9. A ϕ : V1 −→ V2 lineáris leképezés Kerϕ ⊂ V1 magtere altér.11. következmény jelentőssége abban áll. 1. Ekkor n n n 0 = ϕ(x) − ϕ(y) = i=1 xi bi − yi bi = i=1 i=1 (xi − yi )bi . Legyen x = x1 a1 + · · · + xn an . 1. és ez a megfeleltetés a koordináta n-esek és a vektorok között művelettartó. Következmény. tehát minden R fölötti n-dimenziós vektortér izomorf R n -el. A halmazt a leképezés magterének vagy nullterének nevezzük. . Az 1. Az előző tétel bizonyításában szereplő módszerrel: Legyen x = x1 a1 + · · · + xn an és y = y1 a1 + · · · + yn an . Bizonyítás. Ekkor n n n ϕ(λx + µy) = ϕ λ i=1 n xi ai + µ i=1 n yi ai n =ϕ i=1 (λxi + µyi )ai = (λxi + µyi )ui = λ i=1 i=1 xi ui + µ i=1 yi ui = λϕ(x) + µϕ(y). V2 véges dimenziós T feletti vektorterek és ϕ : V1 −→ V2 lineáris leképezés.12. . . A κ : V1 −→ Rn koordinátaleképezés (1. de x = y. Innen x i = yi (i = 1. (b) Injektív. akkor b éppen annk az a ∈ V1 vektornak a ϕ általi képe. Megjegyzés. n) mert a (b) bázisban a nullvektort csak egyféleképpen lehet lineáris kombinációként előállítani. 1. y ∈ Kerϕ. (c) Szürjektív. és teljesen mindegy számunkra. . hogy ϕ(x) = ϕ(y). . n) miatt x = y .8. y = y1 a1 + · · · + yn an . amelynek előállítása az (a) bázisban: a = λ1 a1 + · · · + λn an . azaz ϕ(x) = ϕ(y) = 0 . LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK Megmutatjuk. hogy a vektor milyen geometriai vagy algebrai objektum. Tétel. tétel és az 1. Ha b ∈ V2 felírása a (b) bázisban b = λ1 b1 + · · · + λn bn . Legyen x. Definíció. .10.9.3) izomorfizmus. . hogy így a vektorterekben történő számolások R n -ben elvégezhetők.96 5. 1. tehát xi − yi = 0 (i = 1. 1. . Ekkor ϕ(x + y) = ϕ(x) + ϕ(y) = 0 + 0 = 0.

. Jele: dim Kerϕ = defϕ. VEKTORTEREK LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEI 97 tehát (x + y) ∈ Kerϕ. tehát x − y = 0 miatt x = y adódik. ha Kerϕ = {0}.13. 1. a képterének dimenzióját pedig a leképezés rangjának nevezzük. ϕ(x2 ) = y 2 . Ekkor létezik x ∈ V1 úgy. 1. Legyen λ ∈ T és y ∈ ϕ(V 1 ). x2 ∈ V1 úgy. azaz (x − y) ∈ Kerϕ = {0}. Indirekt tegyük fel. ami ellentmondás. Definíció.1. Legyen x ∈ Kerϕ és λ ∈ T.14. hogy x = y. A ϕ : V1 −→ V2 lineáris leképezés képtere a ϕ(V1 ) = {y ∈ V2 | ∃x ∈ V1 : ϕ(x) = y} halmaz. Tétel. hogy ϕ(x1 ) = y1 . de ϕ nem injektív. ∈V1 2. Legyen y 1 . 1. hogy Kerϕ = {0}. Tétel. Ekkor létezik x1 . A ϕ : V1 −→ V2 lineáris leképezés akkor és csak akkor injektív. 2. Mivel ϕ(0) = 0.16. dim ϕ(V 1 ) = rgϕ. 1. ϕ(V1 ) zárt a skalárszorzásra nézve. de ϕ(x) = ϕ(y). Bizonyítás. Tegyük fel. Ekkor ϕ(λx) = λϕ(x) = λ0 = 0. y ∈ V1 úgy. azaz létezik x. A ϕ : V1 −→ V2 lineáris leképezés ϕ(V1 ) képtere altér. A ϕ : V1 −→ V2 lineáris leképezés magterének dimenzióját a leképezés defektusának nevezzük. 2. ϕ(V1 ) zárt az összeadásra nézve. így λx ∈ Kerϕ. Definíció. azaz ϕ(a) = 0. Kerϕ zárt a skalárszorzásra nézve. ezért λy = λϕ(x) = ϕ( λx ) ∈ ϕ(V1 ). Ekkor 0 = ϕ(x) − ϕ(y) = ϕ(x − y). ami ϕ injektivitása miatt csak akkor lehetséges. így ϕ(a) = ϕ(0). y 2 ∈ ϕ(V1 ). így y 1 + y 2 = ϕ(x1 ) + ϕ(x2 ) = ϕ(x1 + x2 ) ∈ ϕ(V1 ). hogy ϕ injektív és a ∈ Kerϕ . hogy ϕ(x) = y.15. Ekkor ϕ magtere csak a nullvektort tartalmazza. 1. ha a = 0. ∈V1 1. Bizonyítás.

2. Φ(x + Kerϕ)=ϕ(x). Bázis. Lineáris. hogy ϕ(x) = y. Ha x + Kerϕ ∈ KerΦ . Legyenek V 1 . Ekkor V1 /Kerϕ ∼ ϕ(V1 ).9. vagyis dim V1 = defϕ + rgϕ. Ekkor a V1 /Kerϕ faktortér x+Kerϕ elemének a Φ általi képe: Φ(x+Kerϕ) = ϕ(x) = y. tétel szerint dim(V 1 /Kerϕ) = dim V1 − dim Kerϕ. tehát dimenz= iójuk megegyezik: dim(V1 /Kerϕ) = dim ϕ(V1 ). akkor Φ(λ(x + Kerϕ) + µ(y + Kerϕ)) = Φ((λx + Kerϕ) + (µy + Kerϕ)) = Φ((λx + µy) + Kerϕ) = ϕ(λx + µy) = λϕ(x) + µϕ(y) = λΦ(x + Kerϕ) + µΦ(y + Kerϕ). 1. A harmadik fejezetbeli. innen dim V1 = dim(V1 /kerϕ) + dim Kerϕ = dim ϕ(V1 ) + dim Kerϕ. Bizonyítás. faktorterek dimenziójára vonatkozó 4. Következmény (Nullitás és rangtétel). akkor 0 = Φ(x + Kerϕ) = ϕ(x). A homomorfia tétel szerint V 1 /Kerϕ ∼ ϕ(V1 ). tétel alapján elegendő belátni.18. akkor létezik x ∈ V1 úgy. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK 1. Ekkor dim V1 = dim Kerϕ + dim ϕ(V1 ). tehát x ∈ Kerϕ. Az 1. 3. ˙ hogy ez a Φ leképezés izomorfizmus. Ha x.és koordinátatranszformáció Vektorokkal tényleges számításokat a koordináták felhasználásával szoktunk végezni. V2 véges dimenziós vektorterek a T test felett és ϕ : V 1 −→ V2 lineáris leképezés. Bizonyítás. µ ∈ T. Ekkor x + Kerϕ = 0 + Kerϕ. Szürjektív.16. Legyen Φ : V1 /Kerϕ −→ ϕ(V1 ). Tétel (Homomorfia tétel).98 5. = azaz V1 -nek a ϕ nulltere szerinti faktortere izomorf ϕ képterével. Legyenek V 1 . hogy KerΦ = {0 + Kerϕ}. Ha y ∈ ϕ(V1 ). 2. y ∈ V1 .17. Injektív. Gyakran a kiinduló ("régi") bázis helyett egy másik ("új") . Belátjuk. 1. V2 véges dimenziós vektorterek a T test felett. λ.

Tétel. Legyen (b) −→ (a). . s1n a1 + . +sn1 an = b1 s11 . . . . .. A "régi" bázisban kifejezve az "új" bázis elemeit. . . . Ha most egy vektor "új" koordinátáit akarjuk meghatározni. . az (a) −→ (b) bázistranszformáció mátrixa S. . snn n azaz bj = i=1 sij ai (j = 1. 2.1. s1n . .. Bizonyítás. .. . akkor a "régiek" oszlopvektorát S −1 -gyel kell szorozni. . . . Ezen két bázis közötti bázistranszformáció mátrixa az az S = (sij ) ∈ Mn×n mátrix. .. . kapjuk a bázistranszformáció S mátrixát. an ) és (b) = (b1 . Legyen (a) = (a1 . (a) = (a 1 . ami minden j = 1. másrészt bj = n n δkj bk = k=1 k=1 (E)kj bk . Legyen V egy n-dimenziós vektortér. . . +snn an = bn sn1 . Definíció. ha   s11 a1 + . . . . . . amelynek j-edik oszlopa tartalmazza a bj vektor koordinátáit az (a) bázisban. Ekkor bj = i=1 sij ai = n i=1 n sij k=1 tki bk n = i=1 k=1 sij tki bk = tki sij bk = k=1 i=1 (T S)kj k=1 (T S)kj bk . A báziselőállítás egyértelműsége miatt ez csak akkor lehetséges. . Jele: (a) −→ (b). .ÉS KOORDINÁTATRANSZFORMÁCIÓ 99 bázis használata a célszerű. . . Tehát. an ) és (b) = (b1 . Ennek levezetése ezen szakasz célja.. . . . .2. .   . vagyis S invertálható és inverze T. bn ) pedig két bázis V -ben. . és a (b) −→ (a) bázistranszformáció mátrixa S −1 . bn ) bázis a V vektortéren. így bj = egyrészt n n n T n n sij ai és ai = i=1 n n k=1 tki bk . n estén teljesül. . S 2. . n). BÁZIS. . akkor S =  . ha T S = E. .2. . . . Ekkor S invertálható mátrix.

azaz S : (a) −→ (b). 2. . és a bázistranszformáció mátrixa. Legyen R2 -ben a1 = és b1 = 1 . .100 5. . akkor az S −1 mátrixot az (a) és (b) bázisokhoz tartozó koordinátatranszformáció mátrixának nevezzük. tehát X = SX. a2 = sin β − sin β cos β a "régi" bázis. . továbbá X és X jelöli az x vektor (a)-ra. . b2 = 0 0 1 cos β . Felírjuk az x vektort kétféleképpen az (a) bázisban: egyrészt n S   x1  . S az "új" bázis. illetve (b)-re vonatkozó koordinátáinak oszlopvektorát:  x1 .  X =  . xn  x= i=1 xi ai . . Példa. Mivel a megfelelő koordinátákanak meg kell egyezniük. . másrészt    n n n n n j=1 x= j=1 xj bj = j=1 xj i=1 sij ai bj = i=1 sij xj  ai . . . an ) és (b) = (b1 . Tétel.  X =  .4. . xn akkor X = S −1 X. Definíció.3. . Legyenek (a) = (a 1 . n). . . bn ) bázisok a V vektortéren és S a bázistranszformáció mátrixa: (a) −→ (b). . . . Ha (a) és (b) bázisok a V vektortéren. hogy n xi = j=i sij xj (i = 1. . 2. azt kapjuk. Bizonyítás. Ha x ∈ V felírása az (a) bázisban x = x1 a1 + · · · + xn an és a (b) bázisban x = x1 b1 + · · · + xn bn . illetve X = S −1 X.5. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK 2.

az ismert addíciós képletekhez jutunk. Legyen V egy véges dimenziós vektortér a T test felett. tehát S −1 = cos β − sin β . A szorzást elvégezve.1. Használva a koordinátatranszformáció S −1 mátrixát cos(α + β) sin(α + β) = cos β − sin β sin β cos β cos α sin α adódik. Definíció. Ha az x vektor a "régi" bázisban x = cos αa 1 + sin αa2 alakú. akkor az "új" (azaz a "természetes") bázisban x = cos(α + β)b 1 + sin(α + β)b2 alakú. 3. hogy a "régi" bázisban kifejezzük az "új" bázis tagjait: S= cos β sin β . . A V vektortéren értelmezett lineáris transzformációk halmazát τ V -vel jelöljük. hogy az "új" bázisban fejezzük ki a "régi" bázistagjait: a1 = cos βb1 + sin βb2 . − sin β cos β A koordinátatranszformáció mátrixát pedig (azonkívül. tétel miatt éppen S −1 ) úgy kapjuk. LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK 101 6 a2 K 6 x * a1 b2 α b1 β - - Ekkor a bázistranszformáció mátrixa úgy kapható.3. A ϕ : V −→ V lineáris leképezést lineáris transzformációnak vagy lineáris operátornak nevezzük. Lineáris transzformációk 3. hogy a 2.3. sin β cos β a2 = − sin βb1 + cos βb2 .

... a1n . Felírjuk a ϕ(x) vektort az (a) báziban kétféleképpen: egyrészt n 3.2. . +an1 an = ϕ(a1 ) a11 ..   .102 5. .  X =  . n). an ) a V vektortér bázisa. . +ann an = ϕ(an ) an1 . . . . . . . melynek mátrixa A. 0 0 0 . . . . . . . an ) bázis a V vektortéren és ϕ : V −→ V lineáris transzformáció.y] síkra. . . . y. akkor A =  . . Legyen (a) = (a 1 .. azaz i=1   a11 a1 + . A ϕ : V −→ V lineáris transzformáció mátrixa az (a) bázisra vonatkozóan az az A ∈ Mn×n mátrix.3. Ha x = x 1 a1 + · · · + xn an és ϕ(x) = x1 a1 + · · · + xn an . n).  n A megfelelő koordinátákat egyenlővé téve: x i = j=1 aij xj (i = 1. Példa. ann ϕ(x) = i=1 xi ai . Definíció.   . másrészt  n j=1 ϕ(x) = ϕ  n i=1   n xj aj  =  n n n xj ϕ(aj ) = j=1 j=1 xj i=1 aij ai = j=1 aij xj  ai . . Ekkor ϕ mátrixa a természetes bázisra vonatkozóan   1 0 0 A = 0 1 0 . y. amelynek j-edik oszlopában a ϕ(a j ) vektor (a) bázisbeli koordinátái állnak. . azaz ϕ(x. xn xn akkor X = AX. . 0).4. 3. z) = (x. a1n a1 + . . . . továbbá X és X jelöli x illetve ϕ(x) koordinátáit az (a) bázisra vonatkozóan:     x1 x1  . . ami minden vektorhoz hozzárendeli annak merőleges vetületét az [x. . . . Tehát ha ϕ(a j ) = n aij ai (j = 1. Legyen ϕ : R3 → R3 az a leképezés. Tétel. . . LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK 3. . Bizonyítás.. . Legyen (a) = (a1 . . . X =  . tehát X = AX. .

Legyen ϕ : V −→ V lineáris transzformáció. a (b) bázisra vonatkozó mátrixa pedig B.5. Legyenek (a) = (a1 . Az A. . amelyre B = C −1 AC. 3. Definíció.3. ha létezik olyan C ∈ Mn×n reguláris (|C| = 0) mátrix. B ∈ Mn×n mátrixokat hasonlónak nevezzük. Következmény. . 3. akkor az alábbi 1 1 1 módon számíthatjuk ki:       0 −1 1 1 0 0 1 0 1 0 −1 −1 1  0 1 0 0 1 1 = −1 0 −1 . vagyis B = S −1 AS. LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK 103 ez a mátrix tartalmazza oszlopaiban a bázisvektorok képét. an ) és (b) = (b1 .6. 3. n esetén teljesül. .4. . . Bizonyítás. Hasonló mátrixok determinánsa és rangja megegyezik. így SB = AS. . S −1 AS = −1 0 1 1 −1 0 0 0 1 1 1 1 1 2 3. Bázistranszformáció és lineáris transzformáció közötti kapcsolat. . . Felírjuk a ϕ(b j ) vektort kétféleképpen az (a) bázisban: egyrészt n n n n n S ϕ(bj ) = i=1 bij bi = i=1 bij k=1 ski ak = k=1 i=1 ski bij (SB)kj ak . bn ) bázisok a V vektortéren. . Ekkor B = S −1 AS. . 1 . másrészt n n n n ϕ(bj ) = ϕ n k=1 sij ai i=1 n = i=1 sij ϕ(ai ) = i=1 sij k=1 aki ak = aki sij i=1 (AS)kj ak . Tétel. Példa. melynek az (a) bázisra vonatkozó mátrixa A. 1 bázisra vonatkozóan. . Mivel ez minden j = 1. .   3. .8. példában  Ha a    szereplő leképezés mátrixára vagyunk ki1 0 1 váncsiak az 0 .7. a bázistranszformáció mátrixa pedig S : (a) −→ (b).

hogy ϕ injektív. ami az 1.9. 1. Ekkor D = S −1 BS = S −1 (C −1 AC)S = (S −1 C −1 )A(CS) = (CS)−1 A(CS). Tranzitív. Can ). az egymással hasonló mátrixok azonos osztályba kerülnek). Jelölje A ∼ B azt. 2. Reflexív. A ϕ : V −→ V lineáris transzformációt automorfizmusnak nevezzük. következmény szerint dim V = dim Kerϕ + dim ϕ(V ).10. 3. Ha A = (a1 . Tehát ϕ pontosan akkor injektív. Szimmetrikus. hogy egy reguláris mátrixszal való szorzás nem változtatja meg egy mátrix rangját. A rangra vonatkozó állítás annak a következménye. akkor léteznek C. Következmény. Ha A ∼ B és B ∼ D. akkor A oszlopai is azok: α1 Ca1 + · · · + αn Can = 0 =⇒ α1 a1 + · · · + αn an = 0.104 5. így ϕ(V ) = V akkor és csak akkor teljesül. ha mátrixa tetszőleges bázisban reguláris. tehát A ∼ D. . . S mátrixok úgy. Ha A ∼ B. 3. Bizonyítás. Az Mn×n halmazon a mátrixok hasonlósága ekvivalencia reláció (tehát indukál egy osztályozást. . akkor CA = (Ca1 . Így ha A oszlopvektorai lineárisan függők. an ). tétel alapján azzal ekvivalens. . . 3. hogy B = C −1 AC és D = S −1 BS. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK Bizonyítás. Definíció. mivel A = E −1 AE. A ∼ A.11. hogy az A mátrix hasonló a B mátrixhoz. . hogy B = C −1 AC. 1. A determinánsok szorzástételét alkalmazva: |B| = |C −1 AC| = |C −1 ||A||C| = | C −1 C ||A| = |A|. ha CA oszlopai függők. ahol ai itt az A mátrix i-edik oszlopvektorát jelöli. A ϕ : V −→ V lineáris transzformáció akkor és csak akkor automorfizmus. ha dim Kerϕ = 0. 3. ha bijektív (vagyis izomorfizmus). Ekkor ϕ bijektív ⇐⇒ ϕ(V ) = V ⇐⇒ rgϕ = n. Tétel. tehát B ∼ A . akkor létezik C úgy. Ekkor A = (C −1 )−1 BC −1 . .18. Az 1. . akkor CA oszlopai is azok: α1 a1 + · · · + αn an = 0 =⇒ α1 Ca1 + · · · + αn Can = 0 C −1 ·/ C·/ és megfordítva. ha szürjektív. . E 2.16. Bizonyítás.

12. LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK 105 Viszont egy lineáris transzformáció rangja pontosan akkor lesz n. (λϕ)(x)=λϕ(x).13. Egy V véges dimenziós vektortér összes lineáris operátorainak τ V halmaza az összeadásra és a skalárszorzásra nézve vektorteret alkot. ha A invertálható: x = A−1 y. 3. (ϕ + ψ)(x)=ϕ(x) + ψ(x). rgϕ = n. ha mártixának rangja n. ˙ 3. Bizonyítás. 3. és pontosan akkor létezik minden y ∈ V esetén ilyen x. 3. vagyis reguláris.3. Definíció.) 3. akkor 1. és ha ϕ mátrixa A. 5. ezért AB = E. ϕ mátrixa reguláris (tetszőleges bázisban). Kerϕ = {0}. ψ ∈τ V és λ ∈ T. Ha ϕ : V −→ V automorfizmus. 7. A V -n értelmezett lineáris transzformációk τ V halmazán bevezetjük az alábbi műveleteket: ha ϕ. . Bizonyítás. akkor ϕ −1 is automorfizmus. akkor ϕ−1 mátrixa A−1 . akkor az alábbi állítások ekvivalensek: 1. ϕ szürjektív. tételbenben leírtak alapján minden lineáris transzformáció mátrixszával való szorzásként hat (rögzített bázisban) és minden (n×n)es mátrixszal való szorzás lineáris transzformáció. ˙ 2.3. ϕ(V ) = V. A 3. ϕ injektív. Tétel. 2. Ha ϕ : V −→ V lineáris operátor. Jelölje ϕ−1 mátrixát B. ezért invertálható. Mivel ϕϕ−1 = Id. tehát B = A−1 . így a lineáris operátorok reprezentálhatók a mátrixukkal. ψ ∈τ V mátrixa A illetve B. Ha ϕ automorfizmus akkor bijektív. Tétel. (λϕ)(x) = λϕ(x) = (λA)x.11. ϕ automorfizmus. ˙ 3. 2. tétel bizonyításban leírtaknak a következménye. és inverze szintén bijektív. Bizonyítás. (ϕ + ψ)(x) = ϕ(x) + ψ(x) = Ax + Bx = (A + B)x. A tétel a 3. A τ V -beli műveletek pedig a megfelelő mátrixműveleteket jelentik: ha ϕ. Legyen V egy véges dimenziós vektortér. akkor bármely x ∈ V esetén 1. (ϕ(x) = y azt jelenti. (ϕ ◦ ψ)(x)=ϕ(ψ(x)).15. Tétel. hogy Ax = y. 6.14. 4.

A 0 = x ∈ V vektor a ϕ : V −→ V lineáris operátor sajátvektora. amelyre vonatkozóan ϕ mátrixa diagonális. R2 -ben az origó körüli forgatásnak illetve a két dimenziós szabad vektorok terében a pont körüli forgatásnak nincs sajátvektora. 3. 3. ∈H ∈T 5. azaz bármely h ∈ H esetén ϕ(h) ∈ H. Egy ϕ : V −→ V lineáris operátort (illetve mátrixát) diagonalizálhatónak nevezünk. 6. A 3.22. és nincs nem triviális invariáns altér. mert ha y ∈ ϕ(V ) ⊂ V. A λ-nyújtásnál (ϕ(x) = λx) minden vektor a λ sajátértékhez tartozó sajátvektor.21. 4. akkor ϕ( µx ) = µϕ(x) = µλ x ∈ H. ϕ(V ) invariáns altér. 3. A V n-dimenziós vektortér lineáris transzformációinak vektortere n2 -dimenziós. A H ⊂ V alteret a ϕ : V −→ V lineáris oprátor invariáns alterének nevezzük. tétel szerint egy lineáris transzformáció különboző bázisokra vonatkozó mátrixai hasonlóak. és minden altér invariáns. Bizonyítás. 1. Definíció. Definíció. ha létezik olyan bázis V -ben. 3. Ekkor a λ ∈ T számot az x sajátvektorhoz tartozó sajátértéknek nevezzük. ha V -ban létezik ϕ sajátvektoraiból álló bázis. ha ϕ(H) ⊂ H . Definíció. A V és a {0} triviális alterek mindig invariánsak. 2.16. hogy ϕ(x) = λx. mivel az Mn×n vektortér n2 -dimenziós volt. 3. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK Mivel az (n × n)-es mátrixok halmaza a mátrixok összeadására illetve skalárszorzására nézve vektortér. Példa. . akkor ϕ(y) ∈ ϕ(V ). 3. ha hasonló egy diagonális mátrixhoz.17. Egy mátrix diagonalizálható.5. Kerϕ invariáns altér. A ϕ : V −→ V lineáris oprátor mátrixa akkor és csak akkor diagonalizálható.19. 3. Egy x sajátvektor által generált altér invariáns.106 5.20. Következmény. 3. mert ha x ∈ Kerϕ . Megjegyzés.18. mert ha H = {µx | µ ∈ T} és az x-hez tartozó sajátérték λ. Tétel. ha létezik λ ∈ T úgy. ezért a lineáris transzformációk is teljesítik a vektortéraxiómákat. akkor ϕ(x) = 0 ∈ Kerϕ.

0 . . Ha ϕ mátrixa diagonális az (a) = (a 1 . . 3. . . . akkor ϕ(αx + µy) = αϕ(x) + µϕ(y) = αλx + µλy = λ(αx + µy). y ∈ Lλ és α. an ) bázisban. . . A bizonyítást a különböző sajátértékek száma szerinti teljes indukcióval végezzük. 0  0 λ2 . és a megfelelő sajátértékek λ1 . . λn akkor ϕ(ai ) koordinátái az (a) bázira vonatkozóan éppen az A mátrix i-edik oszlopában szereplő számok. . . Bizonyítás. n = 1 esetén igaz az állítás. így (a) sajátvektorokból álló bázis. . Bizonyítás. .24. . . . . . 0 0 . Ha x. Tétel. 3. hiszen egy sajátértékhez tartozó sajátvektor lineáris független. . hogy az (a) bázisra vonatkozóan ϕ mátrixa diagonális. . .. Lλ altér. azaz   λ1 0 . Legyen λ a ϕ : V −→ V lineáris transzformáció sajátértéke. Definíció. . LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK 107 Bizonyítás. Ha a ϕ : V −→ V lineáris leképezésnek λ sajátértéke. . akkor a λ-hoz tartozó sajátvektorok halmaza (kiegészítve a nullvektorral) invariáns alteret alkot. n) esetén. .23. .25.3. . 2. Ekkor tehát ai sajátvektora a ϕ lekepezésnek (a λi sajátértékkel) minden (i = 1. . . 2. 0). . Mivel ϕ(a j ) = λj aj . Lλ invariáns altér. Ha (a) = (a1 . . λn . Tétel. . 0    A= . 3. mivel nem lehet nullvektor. λj . 1. . . akkor belátjuk. . µ ∈ T. Ha x ∈ Lλ . és ϕ mátrixa a bizonyítás első részében szereplő A mátrixszal egyezik meg. Lλ = {x ∈ V | ϕ(x) = λx } ϕ(ai ) = 0a1 + · · · + λi ai + · · · + 0an = λi ai . . A ϕ : V −→ V lineáris transzformáció különböző sajátértékeihez tartozó sajátvektorai lineárisan függetlenek. 1. akkor ϕ(x) szintén sajátvektor: ϕ(ϕ(x)) = ϕ(λx) = λϕ(x). ezért ϕ(aj ) koordinátái az (a) bázisban (0. . an ) sajátvektorokból álló bázis. A Lλ altér dimenzióját a λ sajátérték geometriai multiplicitásának nevezzük. . tehát (αx + µy) is sajátvektor. . .

Következmény. . .26. . . xn+1 vektorokból a nullvaktor csak triviális lineáris kombinációként állíható elő. . ebben a bázisban az operátor mátrixa diagonális és a főátlóban a megfelelő sajátértékek szerepelnek. . Egy n-dimenziós vektortéren értelmezett lineáris operátornak legfeljebb n darab különböző sajátértéke lehet. . amely különbözik az előzőektől és legyen xn+1 egy hozzá tartozó sajátvektor. . Ha az első egyenlőséget megszorozzuk λ n+1 -el és kivonjuk belőle az utolsó egyenletet. ahol A lineáris operátor mátrixa. Ha akkor α1 x1 + · · · + αn xn + αn+1 xn+1 = 0. . . Ha egy n-dimenziós vektortéren értelmezett lineáris operátornak pontosan n darab különböző sajátértéke van. Definíció. amiből xn+1 = 0 miatt αn+1 = 0 . Felhasználva.108 5. akkor (λn+1 − λ1 ) α1 x1 + · · · + (λn+1 − λn ) αn xn + (λn+1 − λn+1 ) αn+1 xn+1 = 0. Tehát az x1 . . . λn különboző sajátértékek és x1 . . és a det(A−λE) λ-ra vonatkozó polinomot a ϕ karakterisztikus polinomjának nevezzük. így lineárisan függetlenek. . . . hogy x1 . hogy n-re igaz a tétel: λ 1 .27. xn lineárisan független vektorok. . Vegyünk most egy λn+1 sajátértéket. 3. akkor létezik a vektortéren sajátvektorokból álló bázis. hogy (x1 . xn+1 sajátvektorok: α1 λ1 x1 + · · · + αn λn xn + αn+1 λn+1 xn+1 = 0 adódik. Egy ϕ : V −→ V lineáris operátor karakterisztikus egyenlete: det(A − λE) = 0. Ekkor az első egyenletből αn+1 xn+1 = 0 marad. Következmény. . így α 1 = · · · = αn = 0. =0 =0 Mivel a feltevés szerint x1 . Belátjuk. . . 3. . . 3. =0 =0 =0 vagyis (λn+1 − λ1 ) α1 x1 + · · · + (λn+1 − λn ) αn xn = 0. xn hozzájuk tartozó lineárisan független sajátvektorok. xn+1 ) lineárisan független vektorendszer. ϕ(α1 x1 +· · ·+αn xn +αn+1 xn+1 ) = α1 ϕ(x1 )+· · ·+αn ϕ(xn )+αn+1 ϕ(xn+1 ) = 0. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK Tegyük fel. xn . . .28. .

. Megjegyzés.31. . Ekkor B = S −1 AS. LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK 109 3. a2n   x2  0       . és jelölje X az x vektor koordinátáiból képzett vektort.  = . Bizonyítás. .  . a1n x1 0  a21 a22 − λ . Ekkor AX = E(λX) (A − λE)X = 0. Tétel. tétel alapján egy lineáris operátor különböző bázisokban felírt mátrixai hasonlóak. Bizonyítás. a (b) bázisra vonatkozóan B és a bázistranszformáció mátrixa S : (a) −→ (b).32. .. ha az alapmátrix determinánsa nulla. ha det(A − λE) = 0. és S amelynek pontosan akkor van a zérusvektortól különböző megoldása. Tétel. .. A λ ∈ T szám akkor és csak akkor sajátértéke a ϕ-nek. . ha létezik x ∈ V úgy.3. amelynek megoldásai a ϕ sajátértékei. A ϕ : V −→ V lineáris operátor sajátértékei a karakterisztikus egyenlet megoldásai a T testben.5. Minden C feletti vektortér és minden páratlan dimenziós R feletti vektortér lineáris operátorának van sajátértéke. . det (S −1 )(A − λE)(S) = det (S −1 S) det(A − λE) = det(A − λE). tehát azt kell belátnunk. Ez egy n egyenletből álló n ismeretlenes homogén lineáris egyenletrendszer:      a11 − λ a12 .  . . . . E det(B − λE) = det(S −1 AS − λE) = det(S −1 AS − λS −1 ES) = 3. Tehát λ akkor és csak akkor sajátértéke ϕ-nek.. Legyen ϕ mátrixa az (a) bázisra vonatkozóan A. (Ennek az egyenletrendszernek a megoldástere éppen az L λ altér.29.30. . . . . A 3. an1 an2 .) 3. ann − λ xn 0 ⇐⇒ AX − λEX = 0 ⇐⇒ 3.   . A ϕ : V −→ V lineáris operátor karakterisztikus egyenlete egy n-edfokú egyenlet. A ϕ : V −→ V lineáris operátor karakterisztikus polinomja nem függ a bázis választásától. melynek a zérusvektor kivételével minden vektora sajátvektor. hogy hasonló mátrixok hoztartozó karakterisztikus polinomok megegyeznek.   . . Egy λ sajátértékhez tartozó sajátvektorokat az (A − λE)X = 0 homogén lineáris egyenletrendszer megoldásával tudjuk meghatározni. . Tétel. hogy ϕ(x) = λx. .

. 2... Példa.. példa esetén a spektrum: 2. . . . .. 0 . xk sajátvektorokból álló bázisát kiegészithetjük V egy bázisává. .. Legyen λ egy sajátértéke a ϕ : V −→ V lineária transzformációnak. .37. Definíció. . Legyen V egy n-dimenziós vektortér. LINEÁRIS LEKÉPEZÉSEK Bizonyítás.34. 3. 0 0 . . . . . Ha a karakterisztikus egyenlet (λ − 2) 2 (λ + 1) = 0. . . . . . 0 . A ϕ : V −→ V lineári s operátor spekruma teljes. .34. Definíció. amelyre z = z. .. hogy minden C feletti nedfokú egyenletnek van gyöke. . .  . −1. akkor az n darab gyöke között kell hogy legyen olyan. Ha n páratlan. . . Ekkor λ geometriai multiplicitása kisebb vagy egyenlő mint az algebrai multiplicitása. Az algebra alaptétele kimondja. . amennyi az algebrai multiplicitása. . 0 . . . . . 1. . .110 5. .. A =  0 0 . ahányszoros gyöke λ a karakterisztikus egyenletnek.. 0 0 . .. . . . 2. . 0 . . . így λ algebrai multiplicitása legalább k.. . P (λ) =   0 0 . .33. .  .. .36. . . . Definíció. . míg a λ2 = −1 sajátérték algebrai multiplicitása 1.. akkor z is gyöke. a λ1 = 2 sajátérték algebrai multiplicitása 2. Egy ϕ : V −→ V lineáris operátor spektruma a sajátértékeinek olyan sorozata. . . 3. . 3. . .. Ha egy n-edfokú egyenletnek a z komplex szám gyöke. λ0 . ... Ennek az altérnek egy x1 . . λ0 − λ . így az operátor karakterisztikus egyenlete megoldható. .. Komplex számtest feletti vektortéren értelmezett lineáris operátor spektruma mindig teljes. .  0 λ0 . 3. . . . . . . Tehát P (λ) = (λ0 − λ)k · P ∗ (λ). . . 0 ... akkor Lλ0 egy k dimenziós invariáns altér. és ebben a bázisban ϕ mátrixa illetve a karakterisztikus polinom:   λ0 0 . A 3. . 3. Következmény. . . ha pontosan n tagból áll. . Tétel. ..35. Egy ϕ : V −→ V lineáris operátor λ sajátértékének algebrai multiplicitásán azt a számot értjük. ..    0 0 .. . 3. Ha λ0 geometriai multiplicitása dim Lλ0 = k.39. akkor két sajátértéke van az operátornak. 3. Példa.. 0 0 .. . vagyis valós megoldás is létezik. λ0 − λ 0 . . . 0 0 0 0 . . amelyben minden sajátérték annyiszor szerepel.  0 λ0 − λ . Bizonyítás.38.. 0 . .

amelyben az operátor mátrixa az alábbi. Minden C feletti vektortéren értelmezett lineáris transzformációhoz létezik olyan bázis. . . ..  .    1 λ1  0 . . 0    1 λk .     λk 0 . . LINEÁRIS TRANSZFORMÁCIÓK 111 3.. .  . 0  . .. . .3. 0     . .  . 3. .    . . . 0  1 λ1 .40. Egy C feletti vektortéren értelmezett lineáris operátor akkor és csak akkor diagonalizálható. .  . Következmény.. ha minden sajátértékének algebrai multiplicitása megegyezik a geometriai multiplicitásával. (úgynevezett Jordan-féle tömbökből álló) Jordanféle normál alakú:   λ1 0 . .. .42.. . Tétel (Jordan-féle normál alak). 3. 0 . . Következmény.  . .. . . ha spektruma teljes és minden sajátértékének algebrai multiplicitása megegyezik a geometriai multiplicitásával. 1 λk ..41.. . Egy R feletti vektortéren értelmezett lineáris operátor akkor és csak akkor diagonalizálható. .

.

Kozma László: Lineáris algebra. Tankönyvkiadó (1989). Kossuth Egyetemi K. kombinatorika. Budapest. Szeged. [3] Gaál István. 113 . algebra. Debrecen. Kossuth Egyetemi K. Müszaki Könyvkiadó (1984). matematikus és matematikus levelező hallgatók részére. Budapest. Tankönyvkiadó (1990). Debrecen. [4] Halmos Pál: Véges dimenziós vektorterek. [5] Kovács Zoltán: Geometria : az euklidészi geometria metrikus megalapozása. Budapest. éves nappali tanárszakos. (2002). Polygon (1994). [6] Szendrei Ágnes: Diszkrét matematika : logika.Irodalomjegyzék [1] Bélteky Károly: Analitikus geometria és lineáris algebra : I. (2002). [2] Fuchs László: Bevezetés az algebrába és a számelméletbe.

Tárgymutató

⊂, 11 ∅, 11 k Vn,ism , 37 (a) −→ (b), 99 AT , 63 A−1 , 65 |A|, 72 k Cn , 37 k Cn,ism , 38 det A, 72 DF , 15 dim L, 52 Im(z), 27 inf, 17 Ker, 96 L(a1 , . . . , ak ), 47 Pn , 35 Pn;l1 ,...,lk , 36 RF , 15 Re(z), 27 R2 , 43 Rn , 43 R+ , 24 R− , 24 Rb , 26 rg, 52, 80 sup, 17 V , 101 V1 ∼ V2 , 93 = V /H, 57 k Vn , 36 z, 28
S

Abel-csoport, 32 abszolút érték, 28 additív inverz, 21 additív leképezés, 93 adjungált aldetermináns, 77 adjungált algebrai aldetermináns, 77 alapmátrix, 84, 88 aldetermináns, 77 algebrai struktúra, 31 algebrai számok, 34 alsó korlát, 17 altér, 45 alulról korlátosság, 17 antiszimmetria, 16 archimedeszi tulajdonság, 24 argumentum, 29 asszociativitás, 13, 21 automorfizmus, 104 bázis, 48, 49 bázistranszformáció, 99 bijektivitás, 19, 93 binomiális együtthatók, 37 Binomiális tétel, 40 Cantor-féle metszettétel, 26 Cramer-szabály, 88 csoport, 32 de Morgan, 14 Descartes-féle szorzat, 14 determináns, 71 Determinánsok szorzás tétele, 76 dimenzió, 52
115

τ

116

TÁRGYMUTATÓ

direkt összeg, 53 disztributivitás, 21 egész számok, 24 egyenletrendszer megoldása, 84 egymásba skatulyázott intervallumrendszer, 25 egységmátrix, 64 ekvivalencia reláció, 17 ekvivalens egyenletrendszer, 85 elem, 11 elemi átalakítások, 66 elemi függvény, 19 ellentmondásos egyenletrendszer, 84 értelmezési tartomány, 15 értékkészlet, 15 függvény, 18 félcsoport, 32 főátló, 61 fődiagonális, 61 faktortér, 57 felülről korlátosság, 17 felső korlát, 17 Ferde kifejtési téte, 79 ferdeszimmmetrikus mátrix, 63 gömbkörnyezet, 25 Gauss-elimináció, 66, 68, 87 generált altér, 47 generátorrendszer, 47, 49 gyűrű, 32 háromszög alak, 67 halmaz, 11 halmaz ekvivalencia, 19 hasonló mátrixok, 103 határozatlan egyenletrendszer, 84 határozott egyenletrendszer, 84 hatványhalmaz, 12 homogén egyenletrendszer, 84 homogén leképezés, 93 Homomorfia tétel, 98 idempotencia, 13 infimum, 17 inhomogén egyenletrendszer, 84 injektivitás, 19

integritástartomány, 32 invertálható mátrix, 65 invertálhatóság, 18 inverz, 16 inverzió, 71 irracionális számok, 24 ismétlés nélküli kombináció, 37 ismétlés nélküli permutáció, 35 ismétlés nélküli variáció, 36 ismétléses kombináció, 38 ismétléses permutáció, 36 ismétléses variáció, 37 izomorfizmus, 93 különbség, 12 kép, 15 képtér, 97 képzetes rész, 27 kibővített mátrix, 84, 88 kicserélési tétel, 51 kommutativitás, 13, 21 komplementer, 12 komplex szám, 27 kompozíció, 16 konjugált, 28 kontinuum számosság, 34 koordináta, 48 koordinátaleképezés, 94 koordinátatranszformáció, 100 korlátosság, 17 Kronecker-Capelli-tétel, 88 Kronecker-delta, 64 kvadratikus mátrix, 61 létezik egységelem, 21 Laplace-féle kifejtési tétel, 77 leképezés defektusa, 97 leképezés rangja, 97 leszűkítés, 15 lineáris egyenletrendszer, 84 lineáris kombináció, 47 lineáris leképezés, 93 lineáris operátor, 101 lineáris sokaság, 56 lineáris transzformáció, 101 lineárisan függőség, 48 lineárisan függetlenség, 48

31 nulltér. 25 metszet. 17 távolság. 64 sorekvivalencia. 30 n-edik gyök. 30 négyzetes mátrix. 12 mindenütt sűrű. 17 összetett függvény. 63 szuprémum. 19 parciális rendezés. 23 test. 22 teljesség. 52 természetes számok. 16 reláció. 96 nullvektor. 21 zérusmátrix. 43 vektorrendszer rangja. 16. 65 mátrix transzponáltja. 19 magtér. 11 racionális számok. 27 valós számok. 52. 63 mátrixok szorzata. 33 végesen generált vektorrendszer. 31 Nullitás és rangtétel. 21. 33 szabad vektorok tere. 32 transzcendens számok. 61 szürjektivitás. 21 n-edik egységgyök. 16 Pascal-háromszög. 35 transzformáció mátrixa. 61 . 17 természetes bázis. 19 számosság. 25 teljes indukció elve. 26 multiplikatív inverz. 16 rendezett test. 17 pontos felső korlát. 24. 61 osztályozás. 15 rendezés. 41 polinom. 84 megszámlálható halmaz.TÁRGYMUTATÓ 117 mátrix. 67 sorvektor. 67 oszlopvektor. 11 véges halmaz. 12 üres halmaz. 80 zéruselem. 33 reflexivitás. 22 skalár. 23 teljes rendezett test. 44 szimmetrikus mátrix. 48 végtelen halmaz. 43 sor-oszlop kompozíciós szorzásnak. 29 unió. 61 metrika. 33 mellékátló. 61 neutrális elem. 96 megoldható egyenletrendszer. 22 vektor. 33 megszámlálhatóan végtelen halmaz. 33 valós rész. 102 tranzitivitás. 40 pontos alsó korlát. 61 mátrix rangja. 45 Polinomiális tétel. 98 nullosztómentesség. 17 részhalmaz. 16 trianguláris. 64 művelet. 26. 81 mátrix inverzének. 43 oszlopekvivalencia. 67 trigonometrikus alak.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->