P. 1
tételek

tételek

|Views: 1,172|Likes:
Published by Qvik

More info:

Published by: Qvik on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

Informatikus közgazdász szak

2005

„A” TÉTELEK
INFORMATIKAI BLOKK

-2-

1) A

FÉLVEZETŐ

TECHNOLÓGIA ÉS AZ

MIT

JELENTETT

AZ

SZÁMÍTÓGÉPEK SZEMPONTJÁBÓL

INFORMATIKA

FEJLŐDÉSE MÉRET, BELSŐ

(MEGBÍZHATÓSÁG, A

ÁR,

TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL)?

SZÁMÍTÓGÉPEK

FELÉPÍTÉSE, A NEUMANN ELVEK. AZ INFORMÁCIÓ ÉS AZ ADAT FOGALMA. SZÁMRENDSZEREK, KÓDOLÁS.

FÉLVEZETŐ TECHNOLÓGIA:
A korszerű számítógépek lényegét alkotó félvezető eszközök, integrált áramkörök fejlődésének története fél évszázadra nyúlik vissza, a 20. század klasszikus sikertörténete ez. Ezen a sikereken egyaránt osztoznak fizikusok, matematikusok, vegyészek, kutatómérnökök, technológusok, valamint más szakemberek is. A félvezető eszközök konstrukciójának, gyártási technológiájának és alkalmazásának fejlődése a II. világháborút követő időszakban minden korábbi lehetőséget felülmúlt és a fejlett ipari országok példátlan anyagi és szellemi tőke-koncentrációval az ipari társadalomból az ezredfordulóra az információs társadalomba vezeti át. Ez e fejlődés elképzelhetetlen a korszerű elektronika és a számítógép nélkül. 1943: az angolok elkészítették a COLOSSUS elektronikus célszámítógépet 1946: megépítik elektroncsövekből az ENIAC-ot (Electronic Numerical Integrator and Computer) nagytömegű számítások gyors elvégzéséhez, a II. világháború nagytömegű ballisztikai számításaihoz. (18.000 elektroncső, 10.000 kondenzátor, 70.000 ellenállás, 6.000 kapcsoló. 30m hosszú, 3m széles, 1m magas. 800kW/h) a matematikai számításokhoz szükséges műveletsorozatot és adatokat elektronikusan tárolta, így az aritmetikai számításokat automatikusan végezte. Ennek tapasztalatait elemezve fogalmazta meg Neumann az elveket. 1949: Neumann javaslatára megépítették az EDVAC-ot (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), funkcionális felépítése megfelel a mai számítógépnek.

-3-

1960-as évek: a számítástechnika alapjainak kidolgozása. Az emberi nyelvhez közel álló, magas szintű programnyelvek kidolgozása, a gépek sorozatgyártása, széleskörű alkalmazása. A számítógépek gyors elterjedésének okai: az egyre növekvő műveletvégző képesség a szellemi munka termelékenységét jelentősen fokozza a számítógép képes a konkrét feladathoz tartozó műveletsorozatokat hosszú időn keresztül tárolni, majd ismételten végrehajtani. 1959: felfedezik az integrált áramkört az egyszerű germánium-tűs tranzisztor és a szilícium egykristályból készített eszközök után. A félvezető eszközök atomfizikai, kristályfizikai elveken alapuló konstrukciójának és az előállítási technológiának gyors és interaktív fejlődése lehetővé tette az áramköri elemek összeintegrálását, vagyis az integrált áramkör (IC) elkészítését és az integráltsági fok fokozatos növekedését. Ezzel az egy piciny szilícium egykristály-darabban, a „chip”-ben elhelyezett alkatrészeknek (tranzisztor, dióda, ellenállás) a száma nagyságrendekkel növelhetővé vált. Így nagy kapacitású, gyors és fajlagosan egyre olcsóbb tárolók és memóriaáramkörök kerültek a felhasználók kezébe. 1969: megszületett az első mikroprocesszor. A mikroprocesszor olyan nagy integráltságú félvezető eszköz, amely egy digitális számítógép központi egységének a feladatait végzi el: dekódolja az utasításokat, vezérli a műveletek elvégzéséhez szükséges belső adatforgalmat és a csatlakozó perifériális egységek tevékenységét. A mikroprocesszor minden logikai kifejezéssel leírható kombinációs és szekvenciális műveletsor elvégzésére alkalmas. Az adatok mozgatása a mikroprocesszor és a környezete között buszrendszeren (sín) keresztül történik. Önmagában nem használható eszköz, ki kell egészíteni különböző funkcionális egységekkel. Önálló működésre alkalmas rendszerek = mikroszámítógépek. 1997: kibocsátják a PENTIUM II-t, ami egy szilíciumlapkán elhelyezve 7,5 millió tranzisztorból épül fel.

-4-

A SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE: 1) KÖZPONTI EGYSÉG CPU = Central Process Unit. 2) PERIFÉRIÁK A perifériák a számítógépnek adatbevitelre. valamint az eredményt tárolja. azaz a címek. illetve adatkivitelre vagy átmeneti külső adatés programtárolására szolgáló egységei. vezérlőinformációk átvitelét. Ezek tipikusan perifériavezérlő egységeken keresztül kapcsolódnak a központi egység rendszerbuszához. melynek fontosabb fajtái: BELSŐ BUSZ: a mikroprocesszoron belüli részegységeket köti össze MEMÓRIABUSZ: a processzort köti össze a tárral I /O vagy RENDSZERBUSZ: a mikroszámítógép processzorát a be/kiviteli egységekkel kapcsolja össze A mikroszámítógép processzorát és főtárolóját a sínrendszerrel együtt a számítógép alaplapján szokták elhelyezni. a mikroszámítógép busz vagy sínrendszere biztosítja. A leggyakoribb típusai: Beviteli perifériák: Billentyűzet Egér Fényceruza Optikai letapogató (SCANNER) Kiviteli perifériák: Monitor (DISPLAY) Nyomtató -5- . későbbi felhasználás céljából Mikroprocesszor: a memóriából kapott adatokon a programnak megfelelő logikai és számítási műveleteket elvégzi Kimeneti egység: ezen keresztül jut el az eredmény a felhasználóhoz A funkcionális egységek közötti kommunikációs kapcsolatokat. adatok. A busz egy vezetékrendszer. Minden számítógépnek 4 alapvető funkcionális egysége van: Bemeneti egység: az adatok és a program bevitelét biztosítja Főtár (memória): a műveletek elvégzéséhez szükséges adatokat és programokat.

sorszámmal ellátott) memóriarekeszekben helyezkednek el. Ezután már a számítógép tárolójában lévő program irányítja a gépet: Beolvassa az adatokat Elvégzi a műveleteket. azaz a programnak. mely a kettes (bináris) számrendszer alkalmazásával működik: a kettes számrendszer két számjegyéhez (0 -6- . Önálló adat be/kiviteli egység. amely képes az összes fontosabb aritmetikai és matematikai logikai művelet végrehajtására A számítógép rendelkezik egy belső tárolóval.Rajzoló Akusztikus kiviteli eszközök Adattárolásra és bevitelre / kivitelre is használt perifériák: Mágneslemezes tár (merevlemez – WINCHESTER. hajlékonylemez – FLOPPY) Mágnesszalagos tár (STREAMER) Optikai lemezes tár (CD-ROM. ehhez tárolja a részeredményeket A címezhetőség elve: az utasítások és az adatok ugyanolyan módom megcímzett (címmel. DVD-ROM. vezérlő és művelet-végrehajtó egység: a tárolt programokkal működő számítógép elvi felépítése funkcionálisan megfelel a ma használatos számítógépeknek: Az adatok bevitelére és megjelenítésére önálló egységek szolgálnak A gép tartalmaz egy vezérlőegységet. azaz nincsen külön hely az utasításoknak és az adatoknak. mely a tárolt program alapján irányítja a teljes gép működését A gépnek része egy önálló műveletvégző egység. ahol az aktuálisan szükséges programok és adatok tárolhatók Teljesen elektronikus gép. DVD-RAM) A NEUMANN ELVEK (5): A számítógép felépítésének és működésének 5 elve Neumann János szerint: A tárolt program elve: az elvégzendő műveleteket először be kell vinni a számítógép tárolójába. azután a gép vezérlését át kell adni ennek a műveletsornak.

és1) jól hozzárendelhetők kétállapotú jelenségek (pl. hang. a hétköznapi életben ekkor beszélünk adatról. amivel korábban nem rendelkeztünk. van/nincs áram egy ponton. A soros utasítás-végrehajtás elve: a számítógép az utasításokat szigorúan egymás után. azokra reagálni kívánunk. INFORMÁCIÓ ÉS ADAT: INFORMÁCIÓ: Ha a környezetünkben zajló eseményeket befolyásolni akarjuk. melyek viszont logikai áramkörökkel modellezhetőek. információ az ember számára csak értelmezésével nyerhet. Bináris számrendszer: mindent a 0és az 1 segítségével lehet felírni. A kettes számrendszerben megadott számokat vagy sorosan -7- . szag stb. de ez is csak azt jelenti. ADAT: a közlemények meghatározott ideig rögzített formában is létezhetnek (például újságban kinyomtatva. Ha a közleménynek van olyan tartalma. akkor a közlemény számunkra információt hordoz. meg kell ismernünk azokat. mint a párhuzamos. karaktersorozatok. hogy az utasítások végrehajtása a műveleti sor egy másik pontján folytatódik. mágnesezett vagy nem egy pont). amelynek révén olyan ismereteket szereztünk. de kevesebb eszköz kell hozzá. Ezek az ismeretek hírek vagy közlemények formájában jutnak el hozzánk. vagy számítógép memóriájában tárolva). Ettől eltérés logikailag csak egy állapotjelző tartalmának vizsgálata alapján lehetséges.) által érzékeljük. az aritmetikai műveletek visszavezethetők a kétértékű (igaz/hamis) matematikai logika műveleteire. sorban hajtja végre (CONTROL FLOW). és a hozzájuk tartozó helyi értékek szorzatainak összege adja. A valós szám értékét az egyes számjegypozíciókon álló számjegyek. Az adat a közleménynek csak a formai oldalát jelenti. A soros adatfeldolgozás lassúbb. A közleményeket mindig valamilyen hordozó közeg (fény. SZÁMRENDSZEREK ÉS KÓDOLÁS: SZÁMRENDSZEREK: Decimális számrendszer: helyi értékes.

Egy hexadecimális számjegy 4 bináris számjeggyel ábrázolható. -. b. hogy helyigényük ne legyen túlzott mértékű. Ez tehát egy áttérés egy jelkészletről és egy ezzel összefüggő szabályrendszerről (a kettők együtt kódrendszernek nevezzük)egy másik jelkészletre és szabályrendszerre. z) számjegy (0. 1. Az adatokat a különböző adathordozókon olyan formában célszerű rögzíteni.impulzussorozatokkal. 7. c. 8. Hexadecimális számrendszer: karakterei a 0. de a leggyakoribb az írott vagy nyomtatott szöveg. B. Ezt többek között az adatok kódolásával érhetjük el. ? …) Csak számjegyekből álló karaktersorozat: numerikus. E. C. 5. 6. a mindkét típust vegyesen tartalmazó: alfanumerikus. 4. … y. hogy az adatok kódolás előtti és utáni formája között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés legyen. 3. B. 1. 2. Ez lehet: kis és nagybetű (A. Az egyes hírekben és közleményekben levő adatok formai átalakítását kódolásnak nevezzük. Decimális-bináris átalakítás Bináris-decimális átalakítás KÓDOLÁS: Az adatok megjelenési formája sokféle. D. … 9) különleges jelek (+. 9. -8- . A. Itt általában követelmény. 2. vagy párhuzamosan az egyes helyi értékeknek megfelelő impulzusokkal lehet reprezentálni. és minél kevesebb hibát kövessünk el rögzítéskor. F. csak betűkből álló: alfabetikus. melynek egységeleme a karakter. C …a. Ezen túlmenően az adatok számítógépes feldolgozásához az ember által megszokott formátumú tízes számrendszerű számokat és karaktersorozatokat is át kell alakítani a számítógép működésének megfelelő 0 és 1-ből álló jelsorozattá.

ahol a nyomtatott áramköri kártyás egységek közül a legnagyobb és legfontosabb az alaplap (MAIN / MOTHER BOARD).0 MHz. utasítássorozatokat. 1Mbyte CACHE: 35. hogy az események a programnak megfelelő sorrendben és időben következzenek be. a gépi kódú programok használják fel adattárolásra. LPT port. Biztosítja. hangkártya…) ÁRA: ASUS. AZ ÁRARÁNY ALAKULÁSA. a CPU-n belül értelmezi az utasításokat és végrehajtásuk céljából összehangoltan vezérli a gép többi egységének működését úgy. P4 processzorhoz.2) EGY MAI MODERN IBM PC FELÉPÍTÉSE ÉS ÁRA. amely a digitális számítógép központi egységének (CPU) a feladatait végzi. Feladata végrehajtani azokat a feladatokat. hogy a megfelelő adatok a megfelelő időben a megfelelő helyen rendelkezésre álljanak. rendszer. A CPU-n belül találhatóak a regiszterek. BOOLE-algebrai műveletek.- -9- . amelyeket gépi kódú program formájában írunk elő neki. írható-olvasható tárolók. műveletvégzésre.000. ezek egy-egy szám tárolására alkalmas memóriarekeszek. bitsorozatok léptetése Vezérlőegység: Control Unit (CU). Központi egység. komplementer-képzés. IBM PC RÉSZEI ÉS ÁRA Moduláris felépítésű.és általánostípusúak Aritmetikai és logikai egység: számítási és logikai műveleteket végez: bináris összeadás.000. és minden mást itt kell csatlakoztatni (USB.- 1) Mikroprocesszor (CENTRAL PROCESSING UNIT. A SZOFTVEREK KÖLTSÉGVONZATA ÉS A SZOTVERKALÓZKODÁS. vagy memóriacímzésre. P4P800 DELUX. de ez a chip önállóan semmit sem tud csinálni. 22. SHAREWARE ÉS FREEWARE PROGRAMOK. ÁRA: PENTIUM 4. Ezen helyezkedik el a mikroprocesszor. 3. A CPU az alaplapon belül önállóan cserélhető egység. 3 alapvető funkcionális blokkja: Regiszterek: gyors működésű. CPU): A mikroprocesszor olyan nagy bonyolultságú félvezető eszköz. A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS.

és innen futtatja. bármely rekesz tartalma azonos idő alatt kérdezhető le. de ezt a monitor-vezérlőkártyán lévő ROM tartalmazza. olvasáskor a CPU a címsínen keresztül kiadja a kívánt rekesz sorszámát. majd operációs rendszert keres a háttértáron. átadja vezérlést. majd addig vár. A dinamikus kevesebb alkatrészből áll. két típusa a statikus és a dinamikus. Operatív tár. felépítése miatt viszont állandóan frissíteni kell. ÁRA: 512Mb DDR (P4-es típusba). A ROM tartalma: Egy gépi kódú program. Mérete néhány tíz kilobájt. melyet a felhasználói programok meghívhatnak. amelyet a gép bekapcsoláskor végre hajt. az EXTENDED DATA OUTPUT DRAM és az SYNCHRONOUS DRAM. ezen kívül más kártyák is tartalmazhatnak ROM memóriát. bekapcsoláskor az „üres” számítógép innen veszi az indításhoz szükséges adatokat. Tartalma szintén bájtonként érhető el. azaz bármilyen felhasználói program elindításakor a programot a számírógép betölti a RAM-ba. a DUAL IN-LINE MEMORY MODULE. Ezek biztosítják a legalapvetőbb kommunikációt a hardver egységekkel. A statikus egy bitjét több áramköri elemmel tudjuk eltárolni ezért ez drágább. tartalma bájtonként érhető el. Ha megtalálta. Ezért nevezik ROM BIOS-nak is (Basic Input Output System) A monitoron megjelenő karakterek alakleírása. Paritásvédelemmel védik. Tartalma nem módosítható. Változatai a SINGLE IN-LINE MEMORY MODULE.000.2) ROM: Csak olvasható memória. a benne tárolt információt ki tudjuk nyerni. különben hibaüzenet. Az alaplap része. ami járulékos áramkörök kiépítését teszi szükségessé. Létezik még EPROM. felhasználhatnak. változtatható meg. A ROMBIOS az alaplapon található. Több tíz gépi kódú program. Ez azt jelenti.10 - . 3) RAM: Véletlen elérésű memória. Ez a rövid program egy öntesztet végez (POWER ON SELF TEST). Elérési ideje kisebb a ROM-énál. hiba esetén a rendszer leállítja a gép működését. így a számítógép bekapcsolásakor is rendelkezésre áll. míg az adatsínen megjelenik az adott sorszámú rekeszben található bájt tartalma (ez az elérési idő). de megváltoztatni nem.- . hogy pl. 12.

vagy hajlékonylemeznél.4) Gyorsítótár (CACHE): A RAM-ba történő írás-olvasás az SRAM egységekből álló.-ig . A tárolás egysége rajta a „fájl”. 25. DVD (Digital Versatile Disc): kapacitása még nagyobb. Létezik többször írható lemez. mint a merev.. Tartalma úgyis állandóan változik. Processzoron belül van. Az adatok felülírása itt nem olyan egyszerű. Pl.- 6) Hajlékonylemez (FLOPPY DISC): A meghajtóban cserélhető a lemez. ÁRA: meghajtó 1700. Hátránya a kis kapacitás. gyors elérésű gyorsító-táron keresztül történik. azaz állomány. az olvasófej nem ér hozzá a lemezhez. az alaplaphoz egy kábellel csatlakozik. Így a RAM elérése bizonyos esetekben gyorsabb./10db 7) Optikai lemezek (COMPACT DISC): Az adatok tárolása digitális módon történik. ami rögzített. íráskor a mentés a cache-be kerül. A merevlemez egy nagy kapacitású háttértár. átviteli sebessége kisebb. újraíró is. törölni. ezért a felhasználni kívánt programok mentésére kell a háttértár. Ezeket lehet betölteni.000. másolni. áthelyezni. az adatok itt is fájlokban helyezkednek el.000. WINCHESTER): A RAM tartalmát kikapcsoláskor elveszíti. és a számítógép kevésbé leterhelt időszakában történik meg a tényleges mentés. ellentétben a merevlemezzel.11 - . ÁRA: 160GB. Elérési ideje nagyobb a merevlemezénél. SAMSUNG. néhány 100kB-os..-tól 25. az olvasás belülről kifelé történik. elérési ideje nagyobb. illetve CD-író. lemez 600. HDCD (High Denisty CD): dupla réteg esetén nagyon sokat tud tárolni. ÁRA: CD / DVD meghajtó író/olvasó: 5000. Ezen helyezkedik el az operációs rendszer. 5) Merevlemez (HARD / FIXED DISC..

.12 - . Az így kapott feszültség egyenletes és zavarmentes. és CD minőségű sztereót lejátszani.000.8) Hangkártya Segítségével lehet hanganyagot felvenni. szünetmentes tápegység (UNINTERRUPTED PS) A gép egységei törpefeszültségen működnek. 2. Ez egy akkumulátort tartalmaz. Házzal együtt 5 – 6. . milyen háttértárak vannak a gépen). standby üzemmódban. Mozgó alkatrésze a hűtőventillátor. UPS-t főleg szervergépeknél használnak. A CMOS RAM és az óra energiaellátását egy kis akkumulátor látta el. Létezik a gép házába szerelhető. hogy a UPS-szel védett eszköz észre sem veszi. 200 W-os kapcsolóüzemű tápegység a hálózati feszültséget alakítja át.000. majd egyenirányítják. tárolja a gép hardver felépítésének legfontosabb adatait (pl. mely a hálózati feszültség bizonyos szint alá csökkenésekor átvált az akkumulátorra olyan gyorsan.000Ft 10) Tápegység (POWER SUPPLY). és fordítva. ÁRA: akkor szükséges. és tartalmazza a gép belső óráját. A kb. valamint egy figyelő áramkört. ha nincsen az alaplapra integrálva. ÁRA: általában a ház tartalmazza.-től 1-2 millió Ft-ig (professzionális stúdió-kártya) 9) Modem MODulátor és DEModulátor.000. ma már gombelem. és kívülről rácsatlakoztatható változata is. ÁRA: 2 – 3. régi AT-ssel 220V kapcsolva).(ATX-es.-tól 11) CMOS RAM és az akkumulátor Ez egy 64 vagy 128 bájtos memória az alaplapon. szűrik és stabilizálják. A modem a telefonvonal analóg jelét alakítja át a gép számára értelmezhető digitális jellé. Szünetmentes tápegység: 17.

SZOTVERKALÓZKODÁS. OFFICE) Ügyviteli rendszerek (COBRA) Tervező rendszerek (CAD) Programfejlesztést támogató rendszerek (TURBO PASCAL. OEM vagy az SLP. ÁRARÁNYOK Szoftver: a számítógépet működtető programok összessége. Az illegális szoftverkereskedelem ellen a nagy szoftvergyártók létrehozták a BSA-t (BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE). terjesztői és felhasználói ellen. TURBO: a régebbi alaplapok kétfajta sebességgel tudtak működni. Az ATX-es ház az operációs rendszerből való kilépés után magától kikapcsol. Szoftverkalózkodás: A számítástechnikai programok legálisan elég drágák. SELECT. Ha tehát egy irodába szeretnénk tíz gépre megvásárolni például egy szövegszerkesztő programot. hardverigényeik igen eltérőek. amely harcol az illegális másolatok készítői. körülbelül azonos részből tevődik össze: adathordozó / dokumentáció / szerzői díj (licenc). amelyeket a gép vásárlásakor figyelembe kell venni. . egy licenc akár több millió Ft-ba is kerülhet. valószínűleg megússzuk a dolgot négyszeres árból is (10 db licenc + 1db lemezkészlet + 1db dokumentáció).13 - . RESET: hidegindításra. az illegális beszerzést elősegíti a CD-író készülékek árának drasztikus csökkenése.: a gép sebessége SZOFTVEREK KÖLTSÉGVONZATA.12) Egyéb kapcsolók POWER: ki / bekapcsolásra. táblázat. Fajtái: Operációs rendszerek (WINDOWS) Irodai szoftvercsomag (szövegszerkesztő. LED: 199 / HI / LO stb. nem feltétlenül kell a listaár tízszeresével számolni. például a Microsoft esetén a MOLP. A szoftverek költségvonzata: Egy program ára három. FREEWARE. SHAREWARE.és adatbázis-kezelő. víruskereső) A beszerezhető felhasználói szoftverek száma megfelelően nagy. Léteznek még ennél kedvezőbb konstrukciók is. JAVA) Számítógép-hálózattal kapcsolatos szoftverek (INTERNET EXPLORER) Segédprogramok (tömörítő.

installált példány gyakran csökkenti a szoftver árát. FREEWARE programok: (PUBLIC DOMAIN. esetleg külön vásárolható kiegészítő modulok shareware változatai is. A vásárolt szoftver esetén különösen fontos meggyőződnünk arról. A shareware szoftverek valamilyen szabályozott módon használhatók fel és terjeszthetők. értékét is – növeli. a csökkentett kezelhető adatmennyiség vagy funkció. illetve a Linux operációs rendszer is. és az F-PROT vírusirtó. igaz. hangolási lehetőségei. hogy közelíthetők-e egymáshoz. amikor éppen ellenkező a hatás. és egyre nő a szoftvertermékek súlya. A freeeware programokkal óvatosan kell bánni. A “gyári” szoftver szinte biztosan nem pontosan olyan. referenciákkal rendelkező változat (óvakodjunk az 1. Szabadon terjeszthető programot jelent. mivel a vírusok terjedésének kiváló eszközei. A sok eladott. külön kell beszerezni őket.SHAREWARE programok: Ezek nem részei az operációs rendszernek. szabadon terjeszthető és felhasználható. és éppen a sok tapasztalat alapján íródott szoftver villantja fel az igazi megoldást. mint amilyet mi szeretnénk. azonban az is megfontolandó. alaposan tesztelt. szabadon felhasználható programot jelent) Készítője minden jogról lemondott. kicsi. . A licenc köteles programokat is gyakran kísérik shareware tömörítőprogramok. gyakorlott kezelőink is nagyobb eséllyel csábulnak el más cégekhez. Leggyakoribb az időkorlátozás. de néha nagyon hasznos segédprogram. de lehetnek olyan esetek is. sőt gyakran programozható is. Árarányok: ma a számítógépek árának egyre kisebb részét jelenti a hardver. és azt. igazi céljuk a kedvcsinálás a drága teljes változat megvásárlásához. hogy hátha a mi elképzeléseink voltak hibásak. Például egy szakértői rendszer árát – igaz. A freeware programok szabadon használhatók. ha több installálás eredményeként több ismeretanyag kerül bele. tetszőlegesen módosíthatók. könnyebben találhatunk használatában jártas kezelőket.14 - . a Pegasus Mail. Szinte kivétel nélkül a szoftvernek is vannak beállítási. A legismertebb shareware programok közül való a PKZIP tömörítő. Meg kell vizsgálni az igényünk és a szolgáltatások közötti különbséget. azonban ebbe a kategóriába tartozik a Novell rendszerekben általánosan használt elektronikus levelező rendszer. Az ilyen programok többsége egyszerű. utána dönteni kell a vásárlásról.0-s verzióktól!). Bizonyos ideig – általában egy hónapig – szabadon kipróbálható a program. A szélesebb körű elterjedés miatt a szoftver értő felhasználóinak köre is bővebb. hogy a szállítótól vagy gyártótól kapunk-e megfelelő támogatást az üzemeltetés közben előforduló problémák megoldásához. A kereskedelemben kapható szoftver általában már több helyen kipróbált.

általában néhány ezer bájt. aktív lesz. vírusírtó programokra: NORTON ANTIVIRUS F-SECURE PANDA ANTIVIRUS NOD32 KASPERSKY PC-CILLIN . trükköket. Probléma esetén azonnal jelez. hálózatot. a vírus közben észrevétlenül megfertőzi a merevlemezt. HARDVERES VÍRUSFIGYELÉS: a számítógép figyelmeztet. azaz tönkreteszi a háttértár fájljait. A polimorf vírusok a terjedés során belső szerkezetüket állandóan változtatják. vagy ha vírusos lemezről boot-olunk. az egyes rendszerekben található kiskapukat. Általában ASSEMBLY nyelven írják. pl. akik a számítógép felépítéséről. hajlékonylemezt. ismerik az ún. felismerésük így még nehezebb. Közben esetleg időnként kiír egy-egy üzenetet. és utána továbbadja a vezérlést az elindított programnak. mérete így nagyon rövid. Víruskereső és irtó programok: ÁLLANDÓ VÍRUSFIGYELÉS: a program beépül az operációs rendszerbe. A számítógépvírus tehát mesterséges. hogy elindítunk egy fertőzött programot (azaz valójában a vírust indítjuk el). ha egy program valami szokatlant tesz. TERJEDÉS: hosszú ideig nem vesszük észre. előbb megvizsgál. Példák víruskereső ill. Ekkor végigvizsgálja a teljes merevlemezt. és bármilyen fájlt vagy (hajlékonylemezen) boot szektort. az operációs rendszerről és az ASSEMBLY nyelvről az átlagosnál jóval többet tudnak. amelyhez bármilyen célból fordulunk. felfedi kilétét. nem publikált programhívásokat. A többsége rombol. Beül a memóriába. Mindkét esetben a vírusra kerül a vezérlés. a belső óra állása vagy valamilyen más jel alapján úgy dönt. pl. amihez hozzáfér. A fertőzés lépései: FERTŐZÉS: a vírusfertőzés történhet úgy. az operációs rendszert és minden fájlt. Kaphatunk vírust „hivatalos” helyen vásárolt program esetén is.VÍRUSOK A számítógépvírusokat olyan programozók készítik. havonta. ESETENKÉNTI VÍRUSKERESÉS: a számítógépes programot a felhasználó bizonyos időközönként futtatja.15 - . egyes vírusok a hardvert is visszavonhatatlanul károsítják. hogy eleget terjedt. ROMBOLÁS: miután a vírus saját számlálója. vagy új program beérkezése esetén floppyt vagy CD-t vizsgáltatja meg.

mivel az egyes feladatokat leíró kártyakötegek utasításait egymás után sorban hajtotta végre a számítógép. WINDOWS 3. Ezt BATCH-feldolgozásnak nevezzük. algoritmusokra optimalizált programozási nyelv a FORTRAN. A felhasználó a számára biztosított gépidőben szemtől szembe kerül a komputerrel. SPOOLING rendszer: a CPU és a perifériák közötti sebesség különbség áthidalására egy olyan gyors átmeneti tároló szolgálhat. Multiprogramozás: a munkafolyamatok párhuzamosítására.16 - . az operátorok és a lassú. ÉS A HOLTPONTKEZELÉS STRATÉGIÁI) OPERÁCIÓS RENDSZEREK 1) AZ OPERÁCIÓS RENDSZEREK FEJLŐDÉSE: 1940: az első elektronikus számítógépeknek nem volt operációs rendszerük 1950: az első magas szintű. és a kimenő adatok gyors rögzítésére és megőrzésére is alkalmas egészen addig. amíg a lassú kimeneti eszközök azok feldolgozására készen nem állnak. amely a futó program által beolvasandó adatokból annyit tárol. FELÉPÍTÉSE. Az operátor több felhasználó munkáit összegyűjtötte. ERŐFORRÁSKEZELÉS. azt csinál vele. Ez az eszköz a gyors mágneslemez volt. azaz amit tud (open shop) Szakképzett operátor alkalmazása a kezelők profizmusának növelésére és a műveletek közötti átfedés csökkentésére. 1960: a programok közvetlen futtásának folyamatából már kimaradtak a felhasználók. és a gép számára legkedvezőbb sorrendnek megfelelően futtatta őket. amit akar. HOLTPONT – DEADLOCOK. PÉLDÁK.1 / 95 / 98 / 2000 / Millenium Edition / 2001 / XP .3) AZ OPERÁCIÓS RENDSZER FELADATA. ÁLLOMÁNYKEZELÉS (KIÉHEZTETÉS – STARVATION. mechanikus perifériák. amennyit csak lehetséges. ÜTEMEZÉS. VIRTUÁLIS MEMÓRIA-KEZELÉS.

Erre szolgálnak a programok által kiadott rendszerhívások. hogy nem közvetlenül használhatják a perifériákat. MEGSZAKÍTÁS KEZELÉS (INTERRUPT HANDING): alkalmas kell. a monitor. amely a felhasználói folyamatok között elosztja az erőforrásokat. OPERÁCIÓS RENDSZER – FELHASZNÁLÓI SZEMLÉLET: a folyamatok egy olyan csoportja. hogy azok lehetőleg észre se vegyék azt. amely a felhasználói alkalmazások és a hardverek közé ékelődve „eltakarja” az alkalmazások elől a hardver különbözőségét és számukra egységes „ virtuális” gépként viselkedik. mint kezelői felület mellett kialakultak a vezérlőprogram által ellátandó alapfunkciók.2) AZ OPERÁCIÓS RENDSZER FOGALMA: A többféle periféria megjelenése. . melyekre a rendszermag válaszokat küldhet. Ez a szoftver az operációs rendszer. egységes kezelői felületet kell biztosítani. megfelelő ellátására. RENDSZERHÍVÁS / VÁLASZ (SYSTEM CALL / REPLY): az operációs rendszer magjának ki kell szolgálnia a felhasználói alkalmazások (programok) erőforrások iránti igényeit úgy. illetve a szoftver oldalról nézve a következő feladatokat kell ellátniuk: ESZKÖZKEZELŐK (DEVICE DRIVER): a felhasználói programok elől el kell fedniük a perifériák különbözőségét. A kezelői felület. OPERÁCIÓS RENDSZER – ERŐFORRÁS SZEMLÉLET: a folyamatok egy olyan csoportja. melyeket összefoglaló néven rendszermagnak nevezünk.17 - . legyen a perifériák felől érkező kiszolgálási igények fogadására. mely megkíméli a felhasználókat a hardver-kezelés nehézségeitől és kellemesebb alkalmazói környezetet biztosít. Másképp: szükség van a szoftverek egy olyan csoportjára. valamint a több feladat egyidejű kezelése minőségi változásokat követelt meg a számítógép működését vezérlő programtól. 3) AZ OPERÁCIÓS RENDSZER FELADATAI Az operációs rendszereknek a hardver. a burok (SHELL) és a mag (KERNEL) együttese alkotja az operációs rendszert (OPERATING SYSTEM).

Az operációs rendszer tehát a szoftverek és a hardver közé ékelődik be. a külön megalkotott megszakítás vezérlő dönti el annak alapján. tulajdonságaiktól független olyan elektronikával kell ellátni. ha kiszolgálásra van szükségük. melynek segítségével a felhasználó közölni tudja a rendszermaggal kívánságait. illetve annak állapotáról információt szerezhet. FELHASZNÁLÓI FELÜLET (USER INTERFACE): a parancsnyelveket feldolgozó monitor utódja. A kiszolgáló rutin az esetek többségében a hardvert kell. „Alul” hardver. hogy vezérelje. hogy kikapcsoláskor is megmaradjon a programkód.ERŐFORRÁSKEZELÉS (RESOURCE MANAGEMENT): az egyes eszközök közös használatából származó konfliktusokat meg kell előznie.18 - . majd burok (SHELL). ha minden periféria ugyanolyan lenne o Klasszikus perifériák: szükség van az operációs rendszertől független lemezkezelésre. . Azt. A rendszermag alsó (hardver) felülete: Az I/O eszközök megszakításkéréssel jelzik. Az operációs rendszer két része a burok – ami a felhasználók felé közvetlen kapcsolatot biztosít – és a mag. Egyszerűbb lenne. MEMÓRIAKEZELÉS (MEMORY MANAGEMENT): gazdálkodnia kell a memóriával. Ezeket a rutinokat az alaplapon olyan formában kell megvalósítani. és az operációs rendszerben se tegyenek kárt. hogy melyik rutin a megfelelő. „Középen” rendszermag (KERNEL). 4) AZ OPERÁCIÓS RENDSZEREK FELÉPÍTÉSE „Felül” felhasználói alkalmazások. CD olvasókat belső felépítésüktől. a processzor pedig elindítja az operációs rendszer megfelelő rutinját. o Egységes hardver felület: a merevlemezeket. illetve vezérelnie kell a munkák közötti átkapcsolási folyamatot. hogy a kérést reprezentáló jel melyik vezetéken érkezett. fel kell osztania azt a munkák között úgy. fejlettebb változata. ami a többi egység felé egyformán viselkedik. PROCESSZOR ÜTEMEZÉS (CPU SCHEDULING): az operációs rendszerek ütemező funkciójának a várakozó munkák között valamilyen stratégia alapján el kell osztani a processzor idejét. vagy bekövetkezésük esetén fel kell oldania. hogy azok egymást se zavarhassák. ÁLLOMÁNY ÉS LEMEZKEZELÉS (FILE AND DISC MANAGEMENT): rendet kell tartania a hosszabb távra megőrzendő állományok között.

19 - . Itt egy kiszolgálás-kérésre adott válasz egy szigorúan meghatározott időn belül meg kell. Ezt a szoftver eredetű megszakítást rendszerhívásnak nevezzük. melynek paramétere határozza meg a kiszolgáló rutin címét. A rendszermag felső (szoftver) felülete: Itt is egy megszakításkezelésről van szó. szabványos felületet mutat az I/O eszköz felé. amely lehetővé teszi. hogy a felhasználó közölhesse óhajait a számítógéppel FELHASZNÁLÓI felhasználókat ADMINISZTRÁCIÓ: kell. illetve átmeneti tárolókat létesíteni az eszközök különböző sebességét kiegyenlítendő. Az eszközök ehhez a felülethez történő illesztését biztosító programocskát a hardvergyártó hivatott szállítani.o Eszközmeghajtók a gyártótól: az operációs rendszer egy egységes. UNIX operációs rendszer . így az operációs felvetődnek rendszernek a a adminisztrálnia felhasználói jogosultsággal kapcsolatos biztonsági kérdések. a rendelkezésre álló erőforrások „igazságos” és hatékony elosztása. A közvetlen perifériakezelő funkciókon felül gazdálkodni kell a processzor idővel. itt történik az egyes kiszolgálás kérések koordinálása. de a közvetítője nem egy vezeték. hogy érkezzen. A rendszermag „magja”: A rendszermag közvetít a hardver és a felhasználói szoftver között. hanem egy speciális gépi kódú utasítás (INT). ami az idő felosztását végzi (time sharing) FELHASZNÁLÓI FELÜLET: a kötegelt rendszerekben használt parancsnyelvet ki kellett váltania egy olyan parancsértelmezőnek (commander interpreter). o Intelligens perifériák: olyan interfészt kell készíteni. 5) OPERÁCIÓS RENDSZEREK (PÉLDÁK) Interaktív rendszerek: az interaktivitás hatása az operációs rendszerekre: VÁLASZIDŐ: az operációs rendszernek elfogadható válaszidővel kellett reagálnia a felhasználói beavatkozásokra (másodpercek a napok helyett) IDŐOSZTÁS: a perifériák között megjelenik az óra. készenléti sorokat kell fenntartani azon folyamatok számára. REAL-TIME rendszer: az interaktív egy speciális esete. amelyek épp várakoznak. a memóriával. amely az operációs rendszer által feltett kérdésekre értelmes válaszokat tud adni.

azaz elindul. Tegyük fel. Attól függően. A főütemező működésére az operációs rendszer időléptékével mérve viszonylag ritkán van szükség. amíg be nem fejeződik. az ütemezők több szintjét definiálhatjuk: FŐÜTEMEZŐ (HIGH-LEVEL SCHEDULER): vagy más néven magas szintű ütemező. ahol a felhasználói programok futás előtt egy tetszőleges elérésű háttértárra kerülnek. amely a futni készülő programokhoz Folyamatleíró Blokk rendel (PROCESS CONTROL BLOCK = PCB). Egy folyamat elindításától befejezéséig folyamatosan igényli a processzor közreműködését. és átadja futtatás céljából a processzornak. Rendszerünkben több folyamat is fut. Az ütemezés során a folyamatok állapota változik meg. Legfőbb követelménye a gyorsaság. Az idővel való gazdálkodást ütemezésnek (SCHEDULING) nevezzük. Innen az operációs rendszer egy folyamata (az ALACSONY SZINTŰ ÜTEMEZŐ = RÖVID TÁVÚ ÜTEMEZŐ = SHORT-TERM SCHEDULER = LOW LEVEL SCHEDULER = DISZPÉCSER) kiveszi. A főütemező választja ki a háttértárolón levő programok közül azt. hogy milyen állapotok között történik váltás.20 - . hogy az operatív tárban lévő. ami a folyamat futásához szükséges. hogy melyik program kerülhet a memóriába. A folyamat addig futhat. elkezdődhet a végrehajtása. melynek minden eleme egy adatból és egy mutatóból áll. ezért a precíz működés érdekében pontos időzítésre van szükség. azaz folyamattá válhat.ÜTEMEZÉS (FOLYAMAT ÉS PROCESSSZOR-KEZELÉS) A folyamatok minden utasítását a processzor hajtja végre. azaz tegye lehetővé az azokban található utasítások végrehajtását. Várakozási sorok vannak: ez egy lista. azaz válhat folyamattá. Az operációs rendszernek rendelkeznie kell egy olyan komponenssel. A PCB minden információt tartalmaz. vagy az operációs rendszer el nem veszi tőle a lehetőséget. az a futásra kész programok sorába kerül. és azt betölti a memóriába. Mikor a főütemező elvégezte feladatát és létrehozta az új folyamatot. kiszolgálásra váró folyamatok számára biztosítsa a processzor használatának jogát. ezért ezt hosszú-távú (LONG-TERM) ütemezőnek is nevezik. és az operációs rendszer fenntartja magának a jogot. . hogy olyan számítógéppel dolgozunk. amelyik az operációs rendszer közvetlenebb felügyelete alá kerülhet. Az alacsony szintű ütemezés célja tehát.

kis egységekre osztjuk. Az operatív memóriában hozzunk létre minden folyamathoz egy laptáblát. A megoldás a lapozási technika olyan módosítása.Nagyobb rendszereknél indokolt egy olyan mechanizmus megvalósítása. Azt kell a laptáblákban nyilván tartani. A lokalitás elve szerint. és ha a normális működés zavarait észleli. amely minden sorában a lap operatív tárbeli kezdőcíme mellett tartalmazzon még egy olyan vezérlés jellegű bitet is. és futásuk a helyzet jobbra fordulása után bármikor folytatható. nagy valószínűséggel hosszú ideig ennek a pontnak egy szűk környezetében fogunk maradni. Felosztjuk a rendelkezésre álló operatív memória területet egyforma és viszonylag kisméretű egységekre. A KÖZÉPTÁVÚ ÜTEMEZŐ (más néven KÖZBENSŐ SZINTŰ ÜTEMEZŐ. Így ugyanakkora memóriában több program fér el. Laphiba: ha a lap nincs az operatív tárban. ehhez nagy memória kell. de folyamatok maradnak. sokat kell betölteni. hogy a folyamataink különböző méretű memóriát igényelnek. azaz MEDIUM-TERM SCHEDULER) ilyenkor beavatkozik. Így nem kell. vagy a prioritási szintek időszakos változtatásával helyreállítja a hatékony működés feltételeit. . csak egy kis részét kell a háttértárra menteni. beavatkozik. amely azt mutatja. Ugyanez igaz a felfüggesztésre is: nem az egész kódot. ha egy program adott pontján vagyunk. hanem elég. és hol helyezkednek el az egyes részek. Ezzel a műveletek felgyorsulnak. hogy akkora összefüggő szabad memóriaterület legyen. hogy az adott lap bent van-e az operatív tárban. Valamint induláshoz elég csak az induló utasítás egy kis környezete. hogy hol kezdődnek. Pl. hogy a folyamataink folytonosan helyezkedjenek el a memóriában. hogy sok folyamat futhasson. vagy nincs. A felfüggesztett (suspended) folyamatok időlegesen kiszállnak az erőforrásokért folyó versenyből. ezért lemondunk arról. amennyit a folyamat igényel. hogy a teljes programkódot a memóriában tartsuk. ún. VIRTUÁLIS MEMÓRIAKEZELÉS Ahhoz. milyen hosszúak. ha összességében van ennyi hely.21 - . mely folyamatosan figyeli a rendszer terhelését. nem pedig az összes: ezt nevezzük virtuális tárkezelésnek. hogy a lapoknak egyszerre csak egy részhalmaza van bent az operatív memóriában. A lapozási technika: nem tudunk rajta változtatni. ha túl sok folyamat kerül futásra kész állapotba. Az operatív és a virtuális memóriát is egyforma. és egyes folyamatok felfüggesztésével. azt be kell tölteni a háttértárról. lapokra. így nincs rá szükség.

hogy melyik folyamat következik. nyomtató) erőforrás. ami megelőzi. szövegszerkesztő) illetve operációs rendszer által létrehozott (pl. . adatállományok. akkor nem megszakítható (pl. akkor ez a kiéheztetés. a többi addig várakozik. hogy egy folyamat háttérbe szorul. Azaz a számítógép (rendszer) erőforrásainak (a futó folyamatok igényei alapján történő) hatékony. amely az erőforrások elosztásáért és lefoglalásáért felelős. gazdaságos elosztásáért. fájl leíró táblák. Létezik időben megosztható (SHARABLE) és a rendelkezésre bocsátott idő elteltével megszakítható erőforrás (pl. nyomtató) és a szoftver erőforrások (pl. processzor. és ha már egyszer használatba vettük. illetve az erőforrások használatáért vívott versenyhelyzetek kezeléséért. pl. memória) illetve nem megosztható. lemez adatblokkok) erőforrások.ERŐFORRÁSKEZELÉS Holtpontkezelési stratégiák) (Kiéheztetés – Starvation / Holtpont . Kiéheztetés: Ha egy folyamat – az erőforrás kezelő stratégiája miatt – beláthatatlan ideig nem jut erőforráshoz. Más csoportosítás szerint „hagyományos” (az operációs rendszer nélkül is léteznek. Erőforrás-kezelés: Erőforrás-kezelő = RESOURCE MANAGER a rendszermag azon része. Azaz bizonyos folyamatok használják az erőforrásokat. adatbázisok).Deadlock / Erőforrásokon belül vannak hardver erőforrások (pl. A gráf a folyamatok (körök) és erőforrások (téglalapok) viszonyát mutatja. nyomtató. memória.22 - . Foglalási gráf: Az erőforrás foglalási gráf (RESOURCE ALLOCATION GRAPH) szemléletes segédeszköz az erőforrás igényeinek és a foglaltságok állapotának ábrázolására. Ha egy folyamat erőforrást igényel: az adott körből téglalapba mutató nyíllal jelöljük. közösen használt programok. Így előfordulhat. az erőforrások felszabadulása után az erőforrás kezelő valamilyen algoritmus alapján dönt arról. processzor. mert mindig akad egy másik.

azaz kölcsönös kizárás van a rendszerben b) Az erőforrásokra várakozó folyamatok várakozás közben lefoglalva tartanak erőforrásokat c) Vannak olyan erőforrások. hogy erőforrás-pazarló. ami csak egy ugyancsak várakozó folyamat tudna előidézni. Itt az erőforrás osztályaihoz egy-egy növekvő sorszámot rendelünk úgy. többé nem kell várnia. Ha egy folyamatnak egy osztályon belül több EGYIDEJŰ TELJESÜLÉSE SZÜKSÉGES!!! (Pl. Holtpontkezelő stratégiák: A holtpont megelőzése kevesebb veszteséggel jár.23 - . azaz erőszakkal nem elvehető („nem rabolható”) erőforrások d) Az erőforrásokra várakozó folyamatok körkörösen egymásra várnak. mint a már meglévő holtpont megszüntetése. A holtpont kialakulásához a következők vezethetnek: a) Vannak olyan erőforrások. amelyek nem preemptívek. hogy a folyamatok csak egy lépésben (célszerűen induláskor) foglalhatják le az összes szükséges erőforrást. HOGY A RENDSZERBEN HOLTPONT KIALAKULJON. Előnye. hogy gyors. a folyamat várakozni kényszerül. RANGSOR SZERINTI FOGLALÁS (HIERARCHICAL ALLOCATION): Ez a ciklikus várakozást küszöböli ki. amelyik még egyetleneggyel sem rendelkezik. E NÉGY FELTÉTEL autóval) Megelőző stratégiák: EGYETLEN FOGLALÁSI LEHETŐSÉG (ONE-SHOT ALLOCATION): A várakozás közbeni erőforrás lekötést tiltja meg azáltal. Azaz a folyamatok körkörösen egymásra várakoznak. hogy a leggyakrabban használt erőforrások kapják a legkisebb sorszámokat. vagyis a rendszerben ciklikus várakozás van. A módszer lényege. Ha valamelyik erőforrás hiányzik. ha nincs. ha van szabad erőforrás. akkor a folyamat várakozó listára kerül. mert ha már megszerezte az összes forrást. melyek nem megoszthatók: egyszerre csak egy folyamat használhatja őket. Hátránya. ha nincs rá szükségük. kielégítjük. AHHOZ. DE: ha több folyamat egy olyan erőforrás felszabadulására vár. útkereszteződés 4 .Holtpont: Egyszerűen. hurok jelenik meg. hogy csak az a folyamat foglalhat erőforrást. így a gráfban a nyilak mentén körbejárható zárt görbe. mert úgy is foglalnak forrást. akkor holtpont alakul ki.

ÁLLOMÁNYKEZELÉS Állomány = fájl. amely szerint az összes folyamat erőforrásigénye kielégíthető. A BANKÁR ALGORITMUS (BANKER’S ALGORITHM): Bankár. ha létezik legalább egy olyan sorozat. biztonságos állapotban tartja. majd meg kell szüntetni. hogy a különböző erőforrásokból egyszerre maximálisan hányat fognak igényelni.24 - .erőforrásra van szüksége. mint a már birtokolt erőforrások sorszáma. akkor a rendszer biztonságos állapotban maradna-e. hogy fenn áll-e még a holtpont. mert a lehető legtöbb „kölcsönt” szeretné nyújtani a csődbe jutás veszélye nélkül. hanem válasszunk ki egyet. szüntessük meg. másrészt futtassuk ezt viszonylag ritkán periodikusan. hogy ha az igényt teljesítené. Le kell futtatni a holtpont-detektáló algoritmust: egyrészt minden olyan esetben. Ekkor egy folyamat csak olyan osztályból igényelhet erőforrást. akkor fel kell számolnunk. Azaz soha ne elégítsünk ki egy igényt. Úgy kerüli el a holtpont kialakulásának lehetőségét. A rendszer holtpontból való felélesztésére nem feltétlenül kell az összes holtpontban levő folyamatot megszüntetni. Képesnek kell lenni rá. majd vizsgáljuk meg. Ha igen. megtalálásához. és ezt az operációs rendszernek – egy rendszerhívás által – be is jelentik. hogy a rendszert mindig ún. teljesíti. azokat csak egyszerre igényelheti. Egy választott név segítségével együttesen kezelhetők. hogy észrevegyük azt. ha az nem biztonságos állapotot eredményez! Az algoritmus csak akkor működik. amikor egy erőforrásigényt nem tudunk azonnal kielégíteni. ha igen. . ha a folyamatok indulásukkor tudják. A lemezeken tárolt adatok csoportjai: ♦ Ideiglenes állományok: az operációs rendszer saját működésének támogatására ♦ Felhasználói állományok: klasszikus fájlok ♦ Adminisztratív állományok: az operációs rendszer számára szükségesek a felhasználók által létrehozott állományok kezeléséhez. folytassuk tovább ezt a műveletsort. A beérkezett erőforrásigény teljesítése előtt az erőforrás kezelő kiszámolja. együttesen hivatkozunk rájuk a név segítségével. tehát nem tudtuk azt megelőzni. melynek sorszáma magasabb. Holtpont felszámolása: ha a holtpont már kialakult. Egy állapotot akkor tekintünk biztonságosnak.

melyek kizárólag a fájl elhelyezkedésére vonatkozó információkban kell. ahol a gyökér katalógustól kezdve az összes közbülső katalógus nevének felsorolása után jutunk el a fájlhoz. csak olvasható. UNIX: a név legfeljebb 255 karakter. A hosszú névből rövidet generál úgy. kétszintű („mátrix”. hogy a fájl akárhol előfordulhasson. katalógus. egyenértékű fájl. Abszolút hivatkozás: a fájlmegadás azon módszere. adatcsere = pipe) Hozzáférési jogok Fizikai elhelyezkedés Közvetett hivatkozások: Merev láncolás (hard link): két vagy több független. sorok és oszlopok). ponttal elválasztva. Előnye az adatállományok tömörítése. majd max. a név hossza. rejtett. adminisztratív célokat szolgáló állomány. tetszőleges számú. hogy megegyezzenek. szerkezete függ az aktuális operációs rendszertől. Katalógusok (directory): Olyan speciális. vagy fájlkezelő. A fájlneveket alkotó karakterek halmaza. az állomány-. általában fastruktúra.25 - . a hosszú legfeljebb 250 karakter. A rövid név 8+3 karakter. 3 karakter. Létezik egyszintű (soros. MS-DOS: 2 komponensből áll. kiindulása a gyökérkönyvtár). Lágy láncolás (soft link): a fizikai cím helyett a hivatkozott fájl nevét tartalmazza. amely a fájlokkal kapcsolatos műveleteket végzi. szimbolikus hivatkozás = link. A fájlok jellemzői: Az utolsó módosítás időpontja A fájl mérete A fájl tulajdonosa Attribútumok (archiválandó. Az első 1-8 karakter. A fájlkezelő az a folyamat. hogy eltávolítja a szóközöket. nagyon lassú). és több szintű (hierarchikus. Itt van különbség kicsi és nagy betűk között. majd az első 6 karakter után ~ jelet és egy sorszámot rak. rendszer. .A rendszermag azon része. lehetővé téve azt. nincs különbség kicsi és nagy betűk között. mely a nevekből a logikai blokkszámokat kialakítva a felhasználói folyamatok kéréseit az eszközvezérlőnek továbbítja. amely a lemezen levő fájlok adatainak listáját tartalmazza. WINDOWS95: kettős elnevezésrendszert használ. ASCII tábla karakterei. majd pont. az össze s többi eltérhet.

ahány blokk a lemezen.26 - . A katalógus tartalmazza a fájlhoz tartozó kicsi tábla címét. hogy megpróbálja kiválasztani a lehető legjobb elhelyezési módot a későbbi hozzáférés lehetősége érdekében a fájl adatai között. Ennek egyik módja a foglaltsági tábla használata. mint egy blokk mérete. Sűrűn kell használni. az összes többi adatot a fájl elhelyezési tábla (FILE ALLOCATION TABLE – FAT) tartalmazza. A táblázatnak ugyanannyi eleme van. Hozzáférési jogosultságok Olvasás (Read – R) Írás (Write – W) Létrehozás (Create – C) Végrehajtás (eXecute – E) Törlés (Erase – E) Jellemzők módosítása (Modify – M) Hozzáférés módosítása (Access control – A) Fájlok elhelyezkedése: Az elkészítendő fájl mérete általában nagyobb. ezért a memóriában kell tartani. a kicsi tábla pedig a fájl blokkjainak a címét. hogy a gyökér katalógus helyett az aktuális katalógus a kiindulópont. Indextábla alkalmazása: egy óriási táblázat helyett sok kicsi. a katalógusban tárolja a visszakereséshez szükséges információ. Az információ gyorsan elérhető. Az operációs rendszer feladata. Folytonos kiosztás: A legelső alkalmas (FIRST FIT) / A legjobban illeszkedik (BEST FIT) / A legrosszabbul illeszkedik (WORST FIT) Láncolt elhelyezés: a katalógusban csak a fájl kezdő blokkjának címét kell megadni. és minden rekesz tartalma a fájl következő blokkjára mutató sorszám. Műveletek állományokkal.Relatív hivatkozás: fájlmegadás úgy. ha van következő blokk – 0 különben. katalógusokkal: Állomány létrehozása Katalógus létrehozása Keresés katalógusban .

Állomány megnyitása Írás Olvasás Hozzáfűzés Írás / olvasás Adatok értelmezése Bináris: a beolvasott bájtok megfelelnek a fájlban tároltaknak Szöveg: az olvasás a fájl vége karakternél leáll Az elérés módja Sorrendi (szekvenciális): az aktuális pozíciót tartalmazó mutató az adatik írásával / olvasásával automatikusan nő Tetszőleges (random): az írás / olvasás helyét meghatározó mutatót a program állítja Pozicionálás állományokban: a mutató helyének beállítása Írás / olvasás Állomány kezelése Állomány. az elsődleges merevlemez a C: nevet viseli. A DOS hagyományokon alapuló operációs rendszerekben az elsődleges hajlékony lemez meghajtó az A:. a hálózati meghajtók az F: .27 - . katalógus törlése Kötetek (Meghajtó / VOLUME / DRIVE): A háttértárat az operációs rendszer általában logikai kötetekként kezeli. Z: tartományt kapták. . Az angol abc 26 betűjét használják egy kettősponttal megtoldva..

hogy a közös csatornán egyszerre csak egy kapcsolat használja.28 - . Ezeket a gépeket kommunikációs alhálózatok kötik össze. FORGALOMIRÁNYÍTÁS. PROTOKOLL. ehhez létezik az átvitelvezérlés: CSMA/CD (CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS / COLLISION DETECTION): minden állomás folyamatosan figyeli az átvivő közeget. azaz a külön-külön meglévő erőforrások megosztását. hosztoknak (gazdagép) nevezzük. adatok közös használatát. ÉS AZ INTERNET MŰSZAKI VONATKOZÁSAI (TCP/IP LEGFONTOSABB IP CÍMEK ALKALMAZÁSAI FELÉPÍTÉSE. ELŐNYEI SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. illetve a közös csatornát használó. és a kapcsolóelemekből. azaz az üzenettovábbítás. Az alhálózat két fajtája a két pont közötti. Meg kell oldani. Az alhálózatok általában két. Azokat a számítógépeket. ELŐNYEI. hanem véletlenszerű idő múlva. BÖNGÉSZŐPROGRAM) HÁLÓZAT FOGALMA. AZ ISOOSI AJÁNLÁS. azaz az adatszóró (broadcasting). itt helyezkednek el az adatbázisok. jól szétválasztható részből állnak: az átvitelt biztosító vonalakból (= csatorna) / trönk). perifériák. melyek feladata a hosztok közötti kommunikáció megvalósítása. . LEVELZÉS. a vezérjelet (TOKEN) körbeadják. A hálózat előnyei: Lehetővé teszi a berendezések. Azaz ezek az erőforrások a felhasználók fizikai helyétől függetlenül bárki számára elérhetők. programok. TOKEN PASSING: logikai gyűrű mentén helyezkednek el az állomások. akkor ad. amelyeket egy rendszerben összekötünk. hogy nem azonnal ad tisztaság esetén. Itt futnak a felhasználói programok. Az ütközést úgy küszöböli ki.4) A SZÁMÍTÓGÉPHÁLÓZAT FOGALMA. és ha tiszta.

A kialakított rendszer nagyobb megbízhatóságú működést eredményez. pl. Az OSI modell felépítése: ALKALMAZÁSI RÉTEG (7) (alkalmazásfüggő) MEGJELENÍTÉSI RÉTEG (6) (alkalmazásfüggő) EGYÜTTMŰKÖDÉSI RÉTEG (5) (alkalmazásfüggő) SZÁLLÍTÁSI RÉTEG (4) (alkalmazásfüggő) HÁLÓZATI RÉTEG (3) (hálózatfüggő) ADATKAPCSOLATI RÉTEG (2) (hálózatfüggő) FIZIKAI RÉTEG (1) (hálózatfüggő) Az OSI az OPEN SYSTEM INTERCONNECT – azaz a nyílt rendszerek összekapcsolása – kifejezésből van. Az eddigi előnyök anyagi oldalról nézve költségmegtakarítással járnak. az ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION) kidolgozott egy olyan modell-ajánlást (NEM SZABVÁNYT!!!). További cél a skálázhatóság.A rendszerben lévő eszközök teljesítményének egyenletesebb megosztására is lehetőséget biztosít. hogy a rendszer használói egymásnak üzeneteket. Személyek közötti kommunikáció. hálózati videózás. Lehetővé válik adatbázisok elérése. az adatbázis sok pontról történő bővítése. a benne lévő adatok felhasználása. Illetve kommunikációs rendszer tervezésekor követnek. Interaktív szórakoztatás. leveleket vagy egyéb információt tudnak küldeni. AZ ISO – OSI AJÁNLÁS A számítógép-hálózatok rétegezett struktúrájú modell segítségével írhatóak le. Ez azt jelenti.29 - . hogy újabb processzorokat adunk a rendszerhez. Az eszközöket kevesebb példányban kell megvásárolni. A hét réteg kialakításánál a következő elveket vették figyelembe: . A hálózati rendszert kommunikációs közegként használhatjuk. Most a számítástechnika fejlődése ebbe az irányba mutat. A fontosabb programok és adatok a rendszer több számítógépének lemezegységén is tárolódhatnak. (fürtözési technika) Hozzáférés távoli információkhoz. azaz a teljesítmény növelése fokozatosan úgy. így az egyik példány megsemmisülésével sem történik helyreállíthatatlan károsodás. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. amelyet ma már minden hálózati.

2) ADATKAPCSOLATI RÉTEG (DATA LINK LAYER): Feladata az adatok megbízható továbbítása az adó és a fogadó között üzenetszórásos vagy pont-pont kapcsolattal. hogy milyen legyen egy bit átvitelének időtartama. stb. hogy a különböző feladatok ne kerüljenek feleslegesen egy rétegbe 1) FIZIKAI RÉTEG (PHYSICAL LAYER): Ezen a rétegen zajlik a tényleges fizikai kommunikáció. az átvitelt igazoló nyugtakeretet (ACKNOWLEDGEMENT FRAME) véve. ezeket sorrendhelyesen továbbítja. Az információhordozó közeg lehet fénykábel. meg kell itt határozni.• • • Minden réteg feladata jól definiált legyen. elektromos vezetéken levő feszültség értéke. Biteket juttat a kommunikációs csatornára oly módon. Kétirányú adatátviteli csatorna esetén felmerül a szimmetria kérdése. tördeli. 3) HÁLÓZATI RÉTEG (NETWORK LAYER): Ez a kommunikáció alhálózatok működését vezérli. feszültség változásának iránya. stb. Ekkor az átviendő adatokat (melyek bitcsoportokba vannak kódolva) adatkeretekké (DATA FRAME) alakítja. ezeket feldolgozza. hogy a teljes üzenet csomagjai milyen útvonalon jussanak el a rendeltetési helyükre Csomagonként változó.30 - . ezért feladat a bizonyos szempontból optimális útvonal kiválasztása (ROUTING). milyen legyen az alkalmazott csatlakozó fizikai. Nagyobb hálózatok esetén a széttördelt üzenetrészeknek a vevőtől a célba juttatása több útvonalon lehetséges. és ez a nemzetközileg elfogadott szabványok figyelembevételével történjen A rétegek közötti információcsere minimalizálásával kell a rétegek határait megállapítani Elegendő számú réteget kell definiálni. Erre több megoldás van: • • • A rendszer kialakításakor alakítjuk ki az útvonalakat A kommunikáció kezdetén döntünk arról. a kétirányú kapcsolta egyszerre történjen-e. majd a vevő által visszaküldött. ellátja kiegészítő információkkal. a hálózat vonalainak terhelését figyelembe vevő alternatív útvonalválasztás lehetősége . A fizikai közeg és az információ tényleges megjelenési formája igen változó: pl. egy vagy kétirányú kapcsolat kerüljön-e kialakításra. hogy az adó oldali bitet a vevő is helyesen értelmezze. mechanikai kialakítása. rádióhullám.

amelyek kezelését a megjelenítési réteg végzi. az átvitt adatok titkosítása. ezért itt kell a hálózati felhasználói kapcsolatok megoldásait megvalósítani. funkcionális) elemek. hanem neveket. absztrakt adatstruktúrát kell kialakítani. Sok termináltípust használnak a hálózati kapcsolatban – amelyek kisebb-nagyobb mértékben egymástól eltérnek –. Ez azt biztosítja. Ezek midig két szomszédos réteg között találhatók. Lényegében a két réteg közötti kommunikáció ténylegesen ezeken a pontokon keresztül valósul meg. és a programokat úgy írják meg. a vezérlőinformációból . A legtöbb alkalmazói program nem csupán egy bitfolyamot. bejelentkezés egy távoli operációs rendszerbe. RÉTEGEK KÖZÖTTI SZOLGÁLATOK: Minden rétegben vannak aktív. E réteg további vonatkozásai: adattömörítés. hogy hosszú átvitt adatfolyam átvitele alatt bekövetkező hiba esetén elegendő az utolsó ellenőrzési ponttól ismételni az elveszett adatokat.31 - . dátumokat. A különböző típusú terminálok kezelését ezek után egy kis programrész végzi. Az IDU két részből. amelyek a rétegtől várt funkciókat megvalósítják. Feladata még az átvitt adatfolyamokba szinkronizációs ellenőrzési pontok beiktatása. pl. A rétegek közötti kommunikáció ún. Az adatokat szükség esetén kisebb darabokra vágja. SAP-ján (SERVICE ACCESS POINT) keresztül érhetők el. átadja a hálózati rétegnek. Fontos része a címzés kezelése. szolgálatok segítségével valósul meg. 7) ALKALMAZÁSI RÉTEG (APPLICATION LAYER): Ez kapcsolódik legszorosabban a felhasználóhoz. valamint különböző hálózatok (heterogén) összekapcsolódását is. forrás-cél összeköttetések létrehozása a névadási mechanizmus felhasználásával. Általában az N+1 rétegbeli entitás (= funkcionális elem) kapcsolati adatelemet (= IDU) küld a SAP-on keresztül az N rétegben levő entitásnak. Egységes. 5) EGYÜTTMÜKÖDÉSI RÉTEG (SESSION LAYER): Más néven viszonyréteg. Ezeket általában adatstruktúrákban ábrázolja. működő (ún. ezért egy hálózati virtuális terminált definiálnak.Itt kell megoldani a túl sok csomag hálózatban való tartózkodása okozta torlódás problémáját. szöveget küld. A különböző gépek felhasználói viszonyt létesítenek egymással. hogy ezt tudja kezelni. 6) MEGJELENÍTÉSI RÉTEG (PRESENTATION LAYER) Feladata az adatok egységes kezelése. 4) SZÁLLÍTÁSI RÉTEG (TRANSPORT LEVEL): Feladata a hosztok közötti átvitel megvalósítása. A szolgálatok a rétegek ki/bemeneti pontján ún. több üzenetfolyam egy csatornára nyalábolása.

Azaz amilyen sorrendben küldjük az információkat. a vevő pontosan ilyen sorrendben kapja meg. • Összeköttetés-mentes: A kapcsolat a közegen átviendő adatcsomagok segítségével valósul meg. A megbízhatatlan nevezzük / összeköttetés-mentes A megbízható szolgálatot DATAGRAM-nak szolgálatot összeköttetés-mentes NYUGTÁZOTT DATAGRAM-nak nevezzük. és az információátvitel sorrendjét szigorúan az adó határozza meg. A folyamat a kapcsolat felépítése. Hálózati kapcsolatnál az egyik gép k-ik rétege a másik gép ugyanilyen szintű rétegével kommunikál. SPDU (S = Session) és APDU (A = Application) néven hivatkoznak.(= ICI) és az adatelemből (= SDU) áll. IP CÍMEK FELÉPÍTÉSE. A szállítási.32 - . AZ INTERNET MŰSZAKI VONATKOZÁSAI ÉS FONTOS ALKALMAZÁSAI (TCP / IP PROTOKOLL. Egy adott kapcsolatnál (kommunikációnál) használt szabályok és megállapodások összességét protokollnak nevezzük. használata. vagy más néven szintekbe (LEVEL) szervezik. BÖNGÉSZÉS) A mai modern számítógép-hálózatok tervezését strukturális módszerrel végzik. Ilyenkor elképzelhető. viszony és alkalmazási protokoll adategységekre (PDU-kra) rendre TPDU (T = Transport). A kommunikációt biztosító szolgálatoknak alapvetően két különböző típusa lehetséges: • Összeköttetés alapú: Az összeköttetés alapú szolgálatok esetén közvetlen kapcsolat van a felek között. Az ICI csak az interfész megfelelő működéséhez szükséges. a levélkézbesítő rendszer működéséhez hasonlító módon. hogy a részekre bontott információt a vevő nem az adó által küldött sorrendben kapja meg. LEVELEZÉS. a tényleges információt az SDU hordozza. FORGALOMIRÁNYÍTÁS. A szomszédos rétegek között egy réteginterfész húzódik. Az információ ilyenkor az adó és a vevő között a vevő címét is tartalmazó információrészek (csomagok) segítségével kerül átvitelre. majd bontása. amely az alsóbb réteg . azaz a hálózat egyes egymásra illeszkedő részeit téregekbe (LAYER). amelyik mindegyike az előzőre épül.

a hálózatok hálózata. Majd az Arpanet Internetté vált. A rétegek és rétegprotokollok tartalmát nevezzük hálózati architektúrának. HÁLÓZAT ELÉRÉSI (NETWORK INTERFACE): az OSI modell két alsó szintjének felel meg. Ezért egy új szállítási protokollt. (TELNET. Ez a réteg végzi a csomagok útvonalának kijelölését a hálózatok között. a TCP-t vezették be. SATNET. HÁLÓZATOK KÖZÖTTI (INTERNERT): az OSI modell hálózati rétegének felel meg. amivel együtt fejlesztették az IP-t is. azaz az Internet Vezérlőüzenet Protokoll. azaz a továbbítást szabályozó eljárás. „a hálózatok hálózata”. DNS) HOSZT-HOSZT RÉTEG(TRANSPORT): az OSI modell szállítási hálózati rétegének felel meg. A létesített és fennálló kapcsolat fenntartását biztosítja. Az Internet kisebb kiterjedésű számítógépes hálózatok (LAN-ok) összekapcsolásából álló globális számítógépes rendszer. és alapvetően az OSI modell két rétegének a funkcióját valósítja meg: a hálózati és szállítási rétegét. a másik a USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP). Két rétegprotokollból áll: az egyik a TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP). LAN. csomagkapcsolt rádió) A TCP / IP PROTOKOLL: 1) AZ INTERNET SZÁLLÍTÁSI RÉTEGE: A TCP Az Internet kisebb kiterjedésű számítógépes hálózatok (LAN-ok. LOCAL AREA NETWORK) összekapcsolásából álló globális számítógépes rendszer. (ARPANET. és azokat maximum . és ez biztosítja a kapcsolatot a csomópontok között.33 - . Nem követi az OSI 7 rétegű felépítését. SMTP. A hálózati modell összesen 4 rétegből áll (felülről lefelé): ALKALMAZÁSI SZINT (APPLICATION): itt vannak a felhasználó és a hálózati kapcsolatot biztosító programok. FTP. Ennek a rétegnek protokollja az Internet Protokoll (IP). A TCP a kapcsolatban levő gépeken futó folyamatok kommunikációját biztosítja. A tényleges hálózati kapcsolatot biztosító TCP/IP protokollt UNIX operációs rendszerhez fejlesztették ki.által a felsőnek nyújtott elemi műveleteket és szolgálatokat határozza meg. azaz az összeköttetés-mentes szállítási protokoll. a végpontok közötti átvitel megbízhatósága csökkent. Fogadja a tetszőleges hosszúságú üzeneteket a felhasználói folyamattól. Az Arpanetben kezdetben az NCP (NETWORK CONTROL PROTOCOL) kielégítően működött. A rétegben előforduló események és hibák jelzésére szolgál az INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP).

hogy az információátvitel milyen módon történjen: STREAM ORIENTATION: az átvitt adat bitsorozat. majd az összeg egyes komplemensét veszi Sürgősségi mutató Opciók Adat Az alkalmazások a TCP protokoll szolgáltatásait megválaszthatják. ACK. RST. adatátvitel során nyugtázni kell BUFFERED TRANSFER: a protokoll úgy tördeli az adatot. a protokoll semmit sem tud a rekordról FULL DUPLEX CONNECTION: a kapcsoltra úgy tekinthetünk. 8 bitre ki kell egészíteni VIRTUAL CIRCUIT CONNECTION: duplex átvitel előtt erőforrásokat kell allokálni mind a két oldalon. ez az OPCIÓK mező változó hossza miatt kell Hat jelzőbit (URG. ha kell.64 kbájtos darabokra vágja szét. lehetséges. nem tételkezünk fel semmilyen struktúrát. EOM. hogy a beérkezett adat pont rekordhatáron érkezett meg. A sorszámtartomány 32 bit széles. hogy helyes sorrendben rakja azokat össze az eredeti üzenetté. vagyis azt. ahogy neki megfelel. A TCP csomag részei: Forrásport / rendeltetési port: az összeköttetések végpontjait azonosítják Sorszám Ráültetett nyugta Fejrész hossz: kijelöli. a kapcsolatot mindkét oldalon meg kell nyitni. de sorrendhelyesen adja át a másik oldali alkalmazásnak UNSTRUCTURED STREAM: nem lehetünk biztosak abban. illetve. mintha két. hogy hány bájtot lehet még elküldeni Ellenőrző összeg: 16 bites szavanként az adatokat összegzi. A TCP feladata az. Ezekhez fejlécet fűz. egymástól független ellentétes irányú csatornánk lenne. Minden TCP által elküldött bájtnak saját sorszáma van. hogy a TCP fejrész hány 32 bites szót tartalmaz. hogy időzítéseket kezelve szükség szerint újraadja őket. SYN. FIN) Ablak: megadja. majd ezeket a darabokat egymástól független datagramokként küldi el.34 - . de a másik irányba még áramlanak adatok (PIGGYBACKING) . hogy az egyik irányt már lezártuk.

hogy a datagram a különféle szállítási folyamatok közül melyikhez tartozik. amelyek a forráshoszttól a cél-hosztig kerülnek továbbításra. Teljes hosszúság: a teljes datagaram hossza Azonosítás DF / MF / datagramdarabeltolás Élettartam: TTL (TIME TO LIVE). hogy a hosztok. Az IP csomag részei: Verzió IHL Szolgálat típus: lehetővé teszi a hoszt számára. hogy kijelölje az alhálózattól kívánt szolgálat típusát. ott a szállítási réteg ismét összerakja az üzenetét. IMP-k hogyan dolgozzák fel az IP csomagokat. hogy az . Opciók:ez a mező alkalmazható biztonsági. hibajelentési. valamint néhány további fontos szabályt.35 - . másodpercben. mikor kell csomagot eldobni. ami biztosítja a két végállomás közötti megbízható összeköttetést. Protokoll: kijelöli. forrás általi forgalomirányítási. amelyek meghatározzák. mikor és hogy kell hibajelzéseket generálni. A hálózati réteg megbízhatatlan összeköttetés-mentes szolgálatot biztosít.2) AZ INTERNET HÁLÓZATI RÉTEGE: AZ IP A protokoll összeköttetés-mentes. hibakeresési. így az összes megbízhatósági mechanizmust a szállítási rétegben kell megvalósítani. annak pontos formáját. Az IP működése: a szállítási réteg az alkalmazásoktól kapott üzeneteket maximum 64kbájtos datagramokra tördeli. Az IP definiálja az adatátvitel legkisebb egységét. időpont-megjelölési és egyéb információs célokra. esetleg több hálózaton keresztül. A szállított csomagok a datagramok. Általában TCP. A datagram két része a fejrész és a szövegrész. Fejrész ellenőrző összege Forráscím / Célcím: hálózaton belüli hoszt címet adja meg. az útválasztást. amikor az összes datagram elérte a célgépet. amelyek az útjuk során esetleg még kisebb darabokra lesznek felvágva. de van más is. Különféle sebességek és megbízhatósági fokok különböző kombinációi között lehet választani. IP fejrész IP csomagok tördelése (= FREGMENTÁCIÓ): a datagramokat a különféle hálózati csomópontokon történő átvitel során esetleg kisebb darabokra kell szétbontani azért.

A hoszt címrészbe egyeseket írva az összes hosztnak el lehet üldeni az üzenetet (BROADCAST). A cím hossza: 32bit. hogy a nagy hálózatokban levő sok gépet is meg lehessen címezni. hogy egy számítógépünk egy másik hálózaton levő gépet el tudja érni. a bájtok decimális megfelelőjével írni: (0. Az Internetben a rétegeknek megvan az egyedi azonosítója a címzéshez: RÉTEG CÍMZÉSI MÓDSZER Alkalmazási réteg – hoszt neve portja Internet réteg – IP cím Hálózat elérési réteg – fizikai cím Az Internet használata során két. IP CÍMEK FELÉPÍTÉSE A címzésnek hierarchikusnak kell lennie. amely tudja azt. amelynek lejártakor a fragmenteket eldobja. Ha a hoszt címrésze 0. időzítő felhasználásával.255) A címzéseknél a hálózat és hoszt címének szétválasztására címmaszkokat (NETMASK) használnak.0 – 255. Bizonyos címtartományok nem használhatóak. a helyi hálózatunkban kell lennie egy alapértelmezés szerinti átjárónak (DEFAULT GATEWAY). hogy a külső hálózatoknak szóló csomagokat hova kell küldeni. az az aktuális hálózatot jelöli. egymástól akár sok ezer km-re levő számítógép között alakul ki kapcsolat.. és ezen belül gépek (hosztok). Nyilvánvalóan azért minden egyes gépet azonosíthatóvá. A hálózatok közötti kapcsolatot az útválasztók (ROUTER) biztosítják. A fregmentált IP csomagok egyesítése (REASSEMBLY) – csak a végponton történik meg. ezért új címzést akarnak bevezetni.0.255. A címet két részre kell bontani: egy hálózatot azonosító.0. Öt különböző formátum használható: 0 / HÁLÓZAT (7) / HOSZT (24) – „A” 1 / 0 / HÁLÓZAT (14) / HOSZT (16) – „B” 1 / 1 / 0 / HÁLÓZAT (21) / HOSZT (8) – „C” 1 / 1 / 1 / 0 / TÖBBSZÖRÖS CÍM (28) – „D” 1 / 1 / 1 / 1 / FENNTARTVA (RESERVED) (28) – „E” A cím 4 bájtját szokásos közéjük pontot írva.255. Alkalmazásakor bitenkénti ÉS műveletet végezve az IP cím és a cím-maszk között. azaz vannak hálózatok.36 - . és ezen belül egy.adatkapcsolati rétegekben levő keretekben elférjen. Az Internetnél ma is címhiány van. a gépet azonosító címre. a hálózati cím leválasztására. címezhetővé . Ahhoz. ezt két részre kell osztani úgy.

az INTERNIC (Internet Network Information Center) végzi. akkor a forgalomirányító táblák kicserélésével előálló forgalom már olyan nagy volt. FORGALOMIRÁNYÍTÁS Az Arpanet eredetileg az elosztott forgalomirányítási algoritmust használta. Az összetartozó IP címeket és hoszt címeket a hosztgép először a helyi címtáblázatban keresi. Az IP cím helyetti karakterlánc neve FQDN (Fully Qualified Domain Name).37 - . Az információ köröztetéséhez az IMP-k az elárasztásos algoritmust használják. Egy internetszolgáltató számítógépén elhelyezett postaládát használunk. Amikor a hálózathoz újabb gép csatlakozik. Ez egyrészt néhány csomag tartós hurokba kerülését okozta. szabályos időközönként frissített sokszor hatalmas címtáblázatot kezeli. a névszolgáltatóhoz fordul. Ha a keresés eredménytelen. ezért az utak konzisztensek és kevés hurok alakul ki. Az Internet szolgáltatásai: LEVELEZÉS: lényegében nem igényel hálózati kapcsolatot. A címben szereplő részeket hierarchikusan felosztott földrajzi területek alapján határozzák meg. Ezért a megváltoztatott jelenlegi algoritmusban minden egyes IMP belsőleg fenntart egy adatbázist. amely az egyes vonalakon való késleltetéseket tartalmazza. E mérések eredményét egy aktuális sorszámmal ellátva minden IMP megkapja. Mivel minden egyes IMP a legrövidebb út algoritmust ugyanarra az adatbázisra alapozva futtatja. egy 4 tagból álló azonosító számot kap. Elsődlegesen az IP címzés. mely az Internet gépeinek adatait tartalmazó. hogy akadályozta a normál forgalmat is. A címtartományok kiosztását az Internet központi adminisztrációja. UNIX-ot futtató géppel modemen keresztül kapcsolódunk a szolgáltató gépére és a leveleket egy menetben fel-. Ennek tartalmát modemes kapcsolaton keresztül kezeljük. a hosztgép az Internet valamelyik speciális szolgáltató-gépéhez. A forgalom és a topológia változásaihoz való alkalmazkodás érdekében minden IMP 10 másodperces átlagolási idővel méri vonalain a késleltetést. Erre az adatbázisra alapozva minden IMP kiszámolja a közte és az összes többi IMP között legrövidebb utat. Másodlagosan pedig az azonosító DOMAIN nevek rendszere. másrészt nem használt alternatív utakat. .kell tenni. UUCP (UNIX TO UNIX COPY): protokoll segítségével. A számítás mértékéül a késleltetést használja. Erre két egymással egyenértékű módszer létezik. illetve letöltjük. Mikor a hálózat nagyméretűvé növekedett.

A levelek címrésze határozza meg annak a gépnek az internet címét. folyamatos hálózati kapcsolattal rendelkező számítógépen futó program.subdomain_név. válasz az adott levélre. A levelezőprogramok funkciói: levél küldése közvetlenül vagy listán szereplő címzetteknek. A kapott levél fejlécében szerepel: az állomások neve.- SHELL-számla nyitása: terminálként bejelentkezünk a szolgáltató gépére. - - LEVELEZÉS Egy levelezőprogram (MAIL) segítségével szöveges állományt küldhetünk az Internet bármely felhasználójának. és a címrész alapján a gépre küldött leveleket egy olyan lista segítségével kézbesíti. Egy ilyen levél egy. Lényeges megkülönböztetni a hálózati Internet címeket a levélcímektől. akik kapták / a levél elküldésének dátuma / a feladó / a címzett / azonosító a levél útjának követésére / hogy hova menjen a válasz (ha nem az eredeti címre. A felhasználók ennek a programnak küldik a leveleiket. beköthetjük helyi hálózatunkat az Internetbe. hanem képek és hangok küldésére is. Az kell a levelezéshez. a címzettet és a feladót és néhány kiegészítő információt tartalmazó fejlécből. törlése. kapott levelek tartalomjegyzékszerű kilistázása. . levelező és kommunikációs Internet-alkalmazást futtathatunk Ha van rá lehetőség. amelyen a levelezés kiszolgáló program fut. és a tartalom törzsből áll. levél tárolása. majd onnan kerül elküldésre az egyes csoporttagoknak. olvasása és tényleges elküldése időben szétválik. Lehetőség van nemcsak szöveg. TCP/IP-t és az Internet-segédprogramokat telepítünk a hálózaton. A levelek küldését / fogadását ténylegesen egy. Levelezési listák esetében a csoport tagjai levelezésen keresztül állnak kapcsolatban egymással. és arról böngésszük a hálózatot. A tagok egy központi helyre küldik a leveleiket. levél továbbküldése.ország(intézmény)azonosító Ha csak levelezni szeretnénk. majd a LAN-t valamilyen hálózati kapcsolattal routeren keresztül rácsatlakoztatjuk az Internetre. hanem megadva egy másikat). a vonal átviteli sebességének nem kell nagynak lennie. illetve ettől kapják. amely a gépen a levelezésbe bevont felhasználókat azonosítja. SLIP vagy PPP számlát nyitunk: amelyen keresztül gyakorlatilag minden böngésző.domain_név. a MAIL-SERVER végzi. szabványos címe legyen: felhasználói_név@gépnév. hogy mindenkinek egyedi. Ez a szolgáltatás off-line jellegű: a levél írása.38 - .

. A kiszolgáló nem figyeli az egymás után beérkező igényeket. vagyis a kapcsolat csak az adatátvitel idejére jön létre. amely ebben az esetben az ügyfél (kliens). Explorer) által küldött kérésnek megfelelően elküldi a kért információt az adott gépre. könyvtárban való keresés egy adott könyv címe alapján. mindet új keresésként kezeli akkor is. WWW: ez általános ügyfél-kiszolgáló hálózati koncepcióra épül. amely a felhasználók gépein futó böngésző programok (Netscape.BÖNGÉSZÉS GOPHER: hierarchikus keresésre. illetve találhatók az ún. rajzok (ahol a kurzor mutató kézre változik). Az információszolgáltató gépeken egy WWW kiszolgálóprogram (WEB SZERVER) fut.39 - . ha esetleg azonos helyről érkezett. linkek (hivatkozások). HOMEPAGE: a honlapokon olvashatók különféle információk. Minden információkérés és az arra adott válasz független a többitől. melyek általában aláhúzott szövegek. Pl.

40 - . amortizáció. új feladat ellátása) 2. megrendelt fejlesztés. EGY FELADAT AZ EGYES ELKÉSZÍTÉSI LÉPÉSEK KÖLTSÉGVONZATA. személyi feltételek) 5. fejlesztés. a programozás. majd a gépi szintű egzaktság. másolás (másolt programok. szoftverkörnyezet (a feladat behatárolása. Költségek tervezése (a befektetési hely kiválasztása. előzményei. garancia. Előkészítés. PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK GAZDASÁGI MEGFONTOLÁSAI (LICENC: TELJES VERZIÓ / UPGRADE. költségcsökkentés. az elemzés. áthidaló megoldások) VAGY??? 1) A feladat pontos megfogalmazása (input / output adatok) 2) A feladathoz tudás és egyéb igények alapján hardver (gép) és szoftver (operációs rendszer és programozási nyelv) kiválasztása . SERVICE A PACK. együttműködő fejlesztés. igazodás a már meglévő rendszerekhez. beszerzési és üzemeltetési költségek. SZOFTVERMEGBÍZHATÓSÁG) FELADATA ÉS JOGKÖRE ALKALMAZÁSFEJLESZTÉSI FELADAT ELKÉSZÍTÉSI LÉPÉSEI Az alkalmazásfejlesztés vázlata röviden: a feladat. hardver és szoftver feltételek. vásárlás.5) EGY KISEBB ALKALMAZÉSFEJLESZTÉSI LÉPÉSEINEK ISMERTETÉSE. Felvetődik az igény (korszerűsítés. saját fejlesztés. a rendelkezésre álló pénzösszeg) 3. Árak tervezése (felhasználói program kedvezményei. a tervezés. 1. karbantartás. BSA MONIPÓLIUM. vásárlás. nyelve) 4.

bevizsgáljuk. eljárásokat nem célszerű alkalmazni. mely a programfejlesztést és a hardver és szoftver konfigurációs egységek szintjén végrehajtott integráci8ót foglalja magába Az üzembeállítás során hajtjuk végre a rendszerszintű integrációt. algoritmusokat. az új rendszer üzembeállítása. fogalmi és logikai szintű modelleket használva tervezzük meg A rendszertervezés során az eljárásokat. kivitelezése. a működés felülvizsgálata által képzett tevékenységi kört az informatikai rendszer életciklusának nevezzük Kis informatikai rendszerek fejlesztése során külön e célra létesített szervezetet. tesztelése 6) A részek összeillesztése 7) Futtatható állapot összeállítása 8) Tesztelés. azaz teszteljük a rendszert végleges működési környezetében A fejlesztés tervezése. karbantartás. adatszerkezeteket már a hardver. A .3) A probléma számítógépes jellegű megfogalmazása 4) A nagy feladat részekre bontása 5) Az egyes részek megírása. Ezek általában 1-3 fejlesztő által kidolgozott programrendszerek.41 - . szoftver környezet figyelembe vételével alakítjuk ki (technológiai szint) A kivitelezés a fejlesztésnek az ún. implementációs szintje. hibakeresés és javítás 9) Finomítások 10) Védelem beépítése (másolás és módosítás ellen) 11) Ismételt tesztelés 12) Dokumentáció elkészítése (felhasználói kézikönyv) 13) Telepítés (installálás) 14) A felhasználók betanítása 15) Szervizelés. garancia 16) Továbbfejlesztés VAGY??? Alkalmazásfejlesztés lépései: A rendszerelemzés során a megvalósítandó rendszert koncepcionális szinten.

A közepes nagyságú informatikai rendszerfejlesztéseket a 4 munkafázisban például az objektumorientált módszertant alkalmazva eredményesen lehet végrehajtani.a dokumentáció-készítés a harmadik 90%. Ez azonban elkerülhető: lásd SSADM) Az ár előre kalkulálható. Meg kell vizsgálni a cég megbízhatóságát. melyekre kötelezettséget vállalt. testre szabott. Az olyan nagyméretű rendszerfejlesztési feladatokat. Sajnos sok esetben elmarad. ha a készítő cég megszűnik? Az egyedileg készült programok optimálisak az adott feladat . Az előző mondat második felén van a hangsúly. (Régi szoftveres mondás.42 - . a hagyományos szervezeti formákban általában nem lehet végrehajtani. ezek projekt szervezet létrehozását igénylik. már csak a maradék 90%-ot kell megcsinálni . a rendszerdokumentációnak leginkább csak a felhasználói oldalon van jelentősége. azonban sok esetben rakódnak rá további költségek az utólagos kívánságok miatt. módosítható-e a program? Mi lesz. ha a fejlesztési feladat egyszeri. A LÉPÉSEK KÖLTSÉGVONZATA 1)) Megrendelltt ffejjlleszttés 1 Megrende e esz és Megrendelt fejlesztés alatt azt a formát értjük. ami olykor az első pillanatban nem is tűnik fel.tervezési és kivitelezési szakasz sokszor összemosódik.ideális esetben . A vállalkozó csak azt fogja elkészíteni. Kérdés. vagy hiányos a szoftver-írók által kevéssé kedvelt dokumentáció. amit leírunk neki. nem ismétlődő. Főleg.pontosan az általunk adott specifikációt követi. Minden további módosítás további pénzbe kerül. Manapság az életben maradás érdekében sajnos sok cég (és sok ember) túlvállalja magát. amelyek • • • bonyolultsága. nem képes ellátni azokat a feladatokat. hogy később bővíthető-e. hogy miután a program 90%-a készen van. amikor egy általunk megbízott cég vagy személy készíti el programunkat az általunk adott specifikáció alapján. A megrendelt fejlesztés az alábbiakkal jellemezhető: A program . komplexitása egy szintet meghalad igen szerteágazó szakértelmet igényel ahol a különböző munkafázisokban eltérő mennyiségű és minőségű munkaerőre van szükség.

hiszen az író ismeri a helyi viszonyokat.de ez esetben valószínűleg eredeti munkakörét nem tudja ellátni -. ha a kulcsember megválik a cégtől ? 3)) “Együttttműködő” ffejjlleszttés 3 “Együ működő” e esz és A programfejlesztés egy speciális esete a . A garancia megoldott. kezdődhet a folyamat elölről. ha a referenciák nélküli kezdő szoftvercég minimális pénzért.ellátására. A belső megoldásnak hátrányai is lehetnek. azonban éppen ezért speciális eljárásokat alkalmaznak.“együttműködő” fejlesztésnek nevezett változat. Gondoljunk például arra az esetre. A kezdeti stádiummal általában nincs is baj.jobb híján . 2)) Sajjátt ffejjlleszttés 2 Sa á e esz és Sok vezető esik abba a hibába. oktatással sem lesz különösebb gond. Lelkes saját emberünk időközben vagy felnőtt a feladathoz .széles körű tapasztalatok híján – egysíkú lehet. A saját fejlesztésű program tehát: Látszólag a legolcsóbb megoldás. A megrendelő és programfejlesztő ilyenkor közös kockázatot vállal. illetve aki vállalja tudatosan vállalja-e. Az alkalmazotton bármikor számon kérhető a munka elvégzése. De mi történik. hogy például az elkészített és a maga nemében optimális program működjön hálózati környezetben is. és . amikor egy saját fejlesztésű. Kérdés az is. mert emberünket. hogy . Csak látszólag azonban. amelyek gyökeres átdolgozására lehet szükség egy-egy módosításkor. vagy akár ingyen elvállal valamilyen munkát egy nagy megrendelőnek. mint amennyi idő alatt a belső ember megtanulja a programozás csínját-bínját. hogy van-e erre a célra alkalmas ember. testre szabott program születik valószínűleg. Bizonyos esetekben a saját fejlesztésnek nincs alternatívája. vagy grafikus operációs rendszer alatt és így tovább. hogy különösebb körültekintés nélkül megbízza egy ügyes számítógépes ember hírében álló beosztottját egy program vagy programrendszer elkészítésével. a problémák ott szoktak kezdődni. nem túl egyszerű mérőműszerhez kell szoftvert fejleszteni. Akkor kerülhet sor efféle konstrukcióra. azonban kiköti. természetesen csak munkajogilag. vagy csak belekényszerül? Optimális. éppen ezért a bevezetésével. Ilyenkor egy külső vállalkozónak is jó esetben annyi időbe telhet a megoldandó feladat megértése. vagy embereinket elvonja eddigi feladataiktól. mikor olyan igények támadnak. Lehetőség szerint ragaszkodjunk a forrásnyelvi változat átadásához is. vagy csődöt jelent.43 - . A nem professzionális programozó a megoldási módokban .mivel egy kész program kódba már nem szívesen nyúl bele senki.

és referenciaként használhatja a megrendelőt. a kiegészítéseket nem tartalmazó. Amikor már van eladható változat. például adatbázis kezelőt is tartalmaz. ha sokat vásárolnak tőle. Az ilyen együttműködés keretében készült munka gyakran befejezetlen marad. és szép lassan elpártolhat. a közös cél megszűnik. de kétségtelen előnyei vannak: A fejlesztő és megrendelő között a kapcsolat igen szoros. ha a megrendelő olyan speciális dolgokat kezd kérni. igen részletesen dokumentált. a készítő mindig jelen van. SZOFTVERMEGBÍZHATÓSÁG) A legnagyobb tételben vásárolt programok az irodai szoftver csomagok közül kerülnek ki. de nem von el embereket korábbi munkájuktól. Kedvező esetben mindkét fél sokat tanulhat a másiktól. A harmadik variáció a fejlesztők számára készült. A szoftvernek létezik professzionális kiadása (professional edition). kedvezmények és előzmények nélkül.később az elkészült rendszert másnak eladhatja. A módosítások rugalmasan kezelhetők. Következő példánkban egy ilyen program különböző változatait. EGY PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK (LICENC: TELJES PACK. Egyik fél szempontjából sem veszélytelen vállalkozás. érdeke a jó kapcsolat. ha a sok példányt oktatásra használják. szinte olyan. beszerzési lehetőségeit tanulmányozhatjuk – kár is lenne tagadni. SERVICE MONOPÓLIUM. Ennek azonban lehetnek hátulütői. mintha belső fejlesztés lenne. GAZDASÁGI VERZIÓ / MEGFONTOLÁSAI UPGRADE. . A referenciaként választott verzió. hiszen a ma diákjai a holnap potenciális vásárlói lesznek.a Microsoft Office 97 példáján. amely az alapelemeken kívül valami extrát. eredeti angol nyelvű változat kapta a 100 %-os értéket. azt pedig különösen támogatja. a fejlesztő mielőbb pénzhez szeretne jutni. segédprogramokkal alaposan felszerelt csomag (developer’s edition). illetve a tanulókat támogató konstrukciókkal. Ezeknek az elveknek megfelelően találkozunk a nagybani vásárlást. mindenki számára megvásárolható. a számonkérésnek ebben a konstrukcióban pedig nincs helye. hiszen az egyes kifejezések alapján úgyis mindenki kitalálná . Minden cég szereti. amit a fejlesztő cég későbbi eladásai során már nem tud alkalmazni.44 - .

Néha azonban. ha a menük. Míg a kedvezmények nélküli változatban a két nyelvi verzió ára azonos. sem adathordozó nem jár hozza. de a felhasználói kapcsolatok számának ismerete híján nehéz a szervert optimalizálni. Hálózati szoftver A Windows NT esetén a szerver program ára kevés munkaállomás licenct tartalmazott (szélsőséges esetben egyet sem).45 - . nagy mennyiségű adatot szeretnénk feldolgozni.12 # dec.12)..MLP (Microsoft Licence Pack) Lényege. vagy kisebb csomagokban lehetett pótlólagosan megvásárolni. Magyar. olykor furcsa. hogy mikor készül éppen az órájára. Ez a kikötés gyakran okoz fejtörést a jóhiszemű felhasználóknak. Az eladó ezzel a változattal a nagy tételű. kevesebb anyagigényű rendelést támogatja. MLP EDU Az előző két lehetőség kombinációja. súgók is anyanyelvünkön szólnak hozzánk. ha a rendszerben olyan szoftver is fut. ha tudja. Így. Az ilyen szoftverrel felszerelt gépek általában csak az adott program oktatására használhatók. hiszen egy szövegszerkesztőnél hallatlan előny a jó helyesírás ellenőrző. és nagyon nehezen észrevehető hibákhoz vezethet. azonban sem dokumentáció. ha például egy tizedespontot alkalmazó mérőrendszerből érkező. és mikor foglalkozik egyéb . hogy magyar. melynek nincs magyar változata. Az ára viszont magáért beszél. SELECT Egy olyan speciális konstrukció. Még nagyobb gondot.természetesen az oktatáshoz kötődő adminisztrációval. és az sem hátrány. A rendszer rugalmas.. EDU (Educational) Az oktatás számára adott kedvezményt jelölik így. azaz nagy tételben vásárolt oktatási célú szoftver esetén alkalmazható. kevert nyelvű üzeneteket is kaphatunk. dátumként értelmezi (12. sőt hibát is okozhat a tizedespont és tizedesvessző helytelen alkalmazása. A kiválasztott szoftver a megrendelés pillanatától jogosan használható. ez komoly. melyet először a felsőoktatásban alkalmazott a Microsoft. hogy egy bizonyos mennyiség fölött általában fölösleges minden példányhoz külön dokumentáció és adathordozó. A magyar nyelvű Excel a ponttal elválasztott számokat. Az IntranetWare alapvetően sok licencet foglalt . az egyéb tevékenység tilos. hiszen egy tanár esetén nehéz eldönteni. ez zavaró is lehet. Az MLP csak egy adott rendelési küszöb felett alkalmazható. vagy nem magyar? A válasz nagyon sok esetben egyértelműen az. ezeket akár egyesével. majd kiterjesztette a közoktatás többi területeire is. olyankor. a közoktatásban erősen preferált a magyar változat.

Korlátozottan de a downgrade-t is alkalmazzák. Ekkor a szoftver előző változatait is legálisan használhatja a licence birtokosa. Ez nyilván olcsóbb mintha megvásárolnánk minden hardvert. így nem kell megvenni a teljes új verziót. hogy pénzbe kerülnek. és mi jogtalan szoftverhasználatnak. de ha már az áraknál tartunk.Business Software Alliance) . LICENC: egy adathordozó megvásárlása mellett csak jogokat vásárol az ember több munkaállomás használatához. biztonsági másolat készíthető.A szoftverről csak egyetlen. át kell adni az eredeti telepítő lemezt. hogy mi minősül jogos. Jellegüktől függetlenül közös tulajdonságuk. update) ekkor kedvezmény olyan esetben alkalmazható. Licenc köteles szoftver a “komoly” programok jó része.A program csak egyetlen gépen futtatható. ha a szoftver egy gép memóriájában vagy merevlemezén található. Néha. Magasabb verzióra való lépéshez adják ki. Futtatásnak minősül az is. a kézikönyvet (esetleg ennek első oldalát). Pl. Ezt gyakran igazolni is kell.magában. Fontosak itt a gazdasági számítások. . így kevésbé rugalmas. különösen hálózati környezetben elég nehéz eldönteni. tehát valószínűleg nem ez lesz az alapvető döntési szempont. Az alábbi két pontot csaknem minden szoftver gyártó feltételként szabja: . illetve a licence szerződést. megéri-e vagy inkább a piacon már létező terméket vásároljuk meg. azaz hogy mennyibe kerül a fejlesztés. A jogos és jogtalan felhasználást a vásárláskor kötött. A két rendszer szolgáltatásai alapvetően különbözőek. általában a program lemezeket (vagy CD-t) tartalmazó boríték felbontásával megpecsételt licenc-szerződés szabályozza. ilyenkor érdemes alaposan tanulmányozni a szerződést. de jól optimalizálható hálózati szoftvert eredményezett. érdemes . néha nagyon sok pénzbe. vagy segítséget kérni a megfelelő szakemberektől (mint például a “szoftver rendőrségnek” becézett BSA . a Microsoft választása esetén 279 pénzegységet kell költenünk. TELJES VERZIÓ: ami upgrade-elhető UPGRADE: (frissítés / version upgrade. ha a felhasználó már rendelkezik a szoftver egy előző változatával. Végül is mindketten ugyanarra tartanak.46 - .különösebb kommentár nélkül – egy nagyságrendi összehasonlítást végezni: Egy 250 felhasználós hálózatra a Novell választása esetén 290. de más-más háttérrel. A Microsoft az egyenrangú hálózatoktól indult. elég ez a változat az áttéréshez. a Novell a kliensszerver megoldások híve. Competitive Upgrade esetén . a WINDOWS2000-ről a WINDOWS XP-re.

és akár pillanatonként módosuló véletlen tényezőktől (elhasználódás mértéke. hanem a használat módja: milyen gyakorisággal lépünk be a hibás programrészbe. A szoftverek megbízhatóságának statisztikai jellegét tehát nem a szoftver belső tulajdonságai adják. a hibás programrész viszont mindig hibásan. ekkor a felhasználót egy más termék használatáról szándékozik a cég átcsábítani a kitüntetett programra. A felhasználót a teljes rendszer hibátlan működése érdekli. így a többi szoftvergyártó is rákényszerül a MS-tal való kooperálásra. és – az adathordozók hibáitól eltekintve – időben állandóak. SERVICE PACK: egy program kiadása után az esetleges hibák javítására adják ki. A hardver és a szoftver megbízhatóságának különbségei: . A hibátlan programrész mindig hibátlanul működik. MONOPÓLIUM: a gépek 80-90%-án MS szoftverek futnak. környezeti hatások) függ. Ezzel ellentétben a szoftverek példányai azonosak.47 - .versenyeztető frissítésről beszélünk. gyakran nem is tud különbséget tenni a hardver és a szoftver hibája között. ha majdnem mindenki ezt használja SZOFTVERMEGBÍZHATÓSÁG: a hardvereszközök működőképessége egyedileg változik.

megállapításokból. Nincs elhasználódás. akkor a másik is. A hiba lehet az elhasználódás vagy más. A hibák általában nem jelezhetők előre az A rendszer komponenseinek egyes programlépésekre vonatkozó megbízhatósága olyan törvényeket követ. ha a párhuzamos ágakban eltérő szerzők által készített eltérő programok vannak. energiával kapcsolatos jelenség következménye. Nincsenek korai figyelmeztető jelek. Akkor történik. A programhibák amelyek a komponenseket ért terhelés és véletlenszerűen szóródva helyezkednek el. A BSA a világ szoftver.és Internet-iparágát képviselő szervezet. csakis a hibakeresésbe fektetett munkával. A megbízhatóság elméletileg megjósolható A megbízhatóság semmilyen fizikai a tervezés és a használat alapján. ha a párhuzamos programrészek azonosak: amennyiben az egyik hibás. amely a kormányzatok és a fogyasztók érdekeit is szem előtt tartja szerte a világon. megbízhatóságot. A BSA FELADATA ÉS JOGKÖRE Az illegális szoftverkereskedelem ellen a nagy szoftvergyártók létrehozták a BSA-t (BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE). Feladatának tekinti. más tényezők alapján bizonyos mértékig és bármelyik utasítás lehet hibás. a gyártás. A megbízhatóság környezeti tényezőktől is A környezeti tényezők nem érintik a függ. HARDVER A hiba oka egyaránt lehet a tervezés. A megbízhatóság függhet bejáratási vagy A megbízhatóság nem változik a a működési elhasználódási jelenségektől. A megbízhatóság gyakran növelhető A megbízhatóság nem növelhető tartalékegységek alkalmazásával. legfeljebb az adathordozón keresztül. amikor hibás programrészbe lépünk. A tartalékolás csak akkor segít. folyamat alapján nem jósolható.Az egyetlen javítási lehetőség az áttervezés (újraprogramozás). eltelt működési (vagy tárolási) időtől. tartalékegységek alkalmazásával. Javítással növelhető a megbízhatóság. terjesztői és felhasználói ellen. mert a tervezés emberi tényezőitől függ. amely harcol az illegális másolatok készítői.48 - . a használat és a karbantartás. megjósolhatók. idővel. Hasznos elemzési módszerek: kritikus részegységek kiválasztása. Ennek gyakran vannak korai figyelmeztető jelei. Pareto-elemzés. SZOFTVER A hiba oka majdnem mindig a tervezés. A meghibásodás valószínűsége függ az A meghibásodás nem függ így az időtől. hogy felvilágosítsa a számítógép felhasználókat a szoftverekkel .

49 - . Jogérvényesítés: A BSA világszerte körülbelül 65 forródrótot üzemeltet. egységes iparági álláspontot alakítsanak ki az elektronikus kereskedelem.kapcsolatos szerzői jogokról. A BSA jogérvényesítő programja fontos szerepet játszott abban. befejeződött az illegális szoftverek jogsértő értékesítése számos internetes aukciós oldalon és . illetve illegális szoftvermásolatokat készítenek. a kereskedelem korlátainak lebontásáért. Állami célkitűzések: A BSA mindig síkra szállt a szellemi alkotások intenzívebb védelméért. ahol illegális szoftverfelhasználás gyanúja merült fel. a nemzetközi kereskedelem. abból a célból. az Internet-szabályozás és kapcsolódó irányelvek kidolgozásának előmozdításáéért.és a világszerte megtalálható képviseletei . a titkosítási technológiák szabad alkalmazásáért. támogassa az innovációt elősegítő állami célkitűzéseket. mint 65 országban segíti elő a szoftveripar folyamatos növekedését és a szerzői. A BSA hatékonyan alkalmazza jogérvényesítő programját. A BSA alapvető célja az. hogy a vállalatok a cégen belüli illegális szoftverhasználatot komoly felelősségi kérdésnek tekintsék és tegyék meg a szükséges lépéseket a teljes jogtisztaság eléréséhez. hogy az illegális szoftverfelhasználás milyen következményeket von maga után. A szerzői jogsértések büntetőjogi következményeinek következetes érvényesítése érdekében a BSA szorosan együttműködik a nyomozóhatóságokkal és büntetőeljárásokat és polgári peres eljárásokat indít az olyan szoftver-viszonteladók és gazdasági társaságok ellen. az állami célkitűzések támogatásával és jogérvényesítő programjával több.felvilágosító kampányaival. és itt lehet bejelenteni egyes olyan eseteket. több száz büntetőeljárás indult szoftverekkel kapcsolatos szerzői jog megsértésének alapos gyanúja miatt. hogy lehetővé tegye a szoftveriparág tartós sikerét. Itt lehet információt kapni az illegális szoftverhasználatról. hogy egyrészt növelje a szerzői joggal kapcsolatos jogi háttér tudásszintjét. az export ellenőrzések és az esetlegesen felmerülő műszaki jellegű problémák területén.és szomszédos jogok tiszteletben tartatását A BSA tevekénysége során információs anyagokat és eszközöket készít és juttat el a szoftverfelhasználóknak és viszonteladóknak azzal a céllal. A tagvállalatok vezetői szorosan együttműködnek annak érdekében. harmadrészt bemutassa a közvéleménynek. hogy a szervezetek döntéshozóit megismertesse az illegális szoftverhasználat jogi és pénzügyi következményeivel. kiterjessze a kereskedelmi lehetőségeket és harcoljon az illegális szoftverhasználat ellen. illegális szoftverekkel kereskedő webhelyeket zártak be. A BSA . melyek illegális szoftvereket használnak. másrészt elősegítse a jogtiszta szoftverek használatát. a szellemi alkotások védelme. hogy több ezer szervezet legalizálta szoftvereit.

50 - . és számos illegális CD-t foglaltak le. támogatására fordítja. A kártérítési megállapodásokból befolyó pénzt a szervezet a felvilágosító és jogérvényesítő programjainak .szoftver-kiskereskedőnél.

hasznosításának törvényszerűségével foglalkozó tudományágat. Rendszer bármi lehet. melyek az információ előállítását.51 - . Az informatikusnak mindig a teljes szervezet a rendszer. A rendszerszervező számára mindig a vállalat a rendszer. A rendszer tagolásának feltétele a rendszer egészként való ismerete. Segítségével bármely rendszer egészének információs állapotát leírhatjuk. működtetésének. A rendszer csak környezetben létezik.6) ÉRTELMEZZE RENDSZEREK INFORMÁCIÓS ALATT? AZ INFORMÁCIÓS ÉS INFORMATIKAI MIT ÉRTÜNK KÖZTI KÜLÖNBSÉGET! RENDSZERFEJLESZTÉSI KI. Az információk és feldolgozásuk egy rendszert alkotnak. amit én meghatározok. tartalmazza az informatikai eszközök és az információk rendszerbe integrálását. A fogalmi meghatározások keretein belül a rendszer határait szabadon választhatom meg. MI A ÉLETCIKLUS FEJTSE RENDSZERFEJLESZTÉSI A FEJELSZTÉSI MÓDSZERTAN SZEREPE ÉLETCIKLUSBAN! HATÁROZZA MEG AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FÁZISAIT! RENDSZER: a legáltalánosabb módszertani kategória. szakmát. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA: magába foglalja mindazon módszereket és eszközöket. azaz a kapcsolatot és a feldolgozási módozatokat az információ forrása és végső felhasználása között. A rendszer megismerésének előfeltétele a rendszer határainak kijelölése. feldolgozását és továbbítását szolgálják. INFORMATIKA: az információs rendszerek fejlesztésének. ha a szakmai ismérveket ezzel nem sértem. . A rendszerrészek adott rendszeren belül általában nem függetlenek egymástól.

vagy feladatait hagyományos nyilvántartások alapján végzi. Az adatfeldolgozó rendszer mindazon módszerek. Ha feltételezzük. A vállalatok manapság kész. számítástechnikai. folyamatok. . Minden szervezetnek létezik információs és adatfeldolgozó rendszere. irodatechnikai eszközök). eljárások. továbbít és megsemmisít. Ennek során a vállalaton belüli adatokra és információs folyamatokra gyakorolunk hatást. akkor az információs rendszernek mindig része az adatfeldolgozó rendszer. ilyen minden vállalatnak van. Az információs rendszerek alapvető elemcsoportjai: az adatok. hogy a vállalaton belüli üzleti tevékenységet az információtechnológia eszköztárának a felhasználásával támogassuk.52 - . Az információrendszer a vállalaton belüli állandó. mellyel a szervezet adatot fogad. mint az informatikát. mellyel a szervezet tevékenységéhez információt állít elő. Ebben a számítástechnika csak eszköz. hogy a szervezet céljaival és feladataival. A zárt technológiai rendben történő rendszerfejlesztést támogató rendszereket nevezzük módszertanoknak. A rendszerek mérnöki előállításának technológiáját nevezzük rendszerfejlesztésnek. Ez nem minden vállalatnál található. tárol. feldolgoz és továbbít. az információtechnológiát problémamegoldó módszerként alkalmazni. Minden információs rendszer célja a felhasználó munkájának a segítése. komplex rendszereket vásárolnak. Tehát a rendszerfejlesztés során információrendszer-fejlesztést is végrehajtunk. befogad. összes információt jelenti. vagy outsourcing-ot alkalmaznak. Minden rendszerfejlesztési feladat megoldása során arra törekszünk. rögzít. Viszont az információs rendszer a vállalaton belül az informatikailag támogatott információáramlást és kezelést jelenti.Rendszerekben gondolkodni. tárol. a rendszer határfelületei (input /output és feldolgozás / adatbázis interfész). feldolgoz. problémához rendszerszemléletben közelíteni annyit tesz. hogy a szervezet alkalmaz-e információtechnológiai eszközöket (hírközlő. kommunikációs. valamint humán erőforrásaival teljes mértékben összhangban van a kialakított adatfeldolgozó rendszer. folyamatok és eszközök szervezett együttese. INFORMÁCIÓS RENDSZER RENDSZER / INFORMATIKAI Az információs rendszer mindazon módszerek. eljárások és eszközök szervezett együttese. technika. függetlenül attól. média. Legfontosabb része a visszakereső jellegű feldolgozás.

53 - . erőforrások) – Információs társadalom elvárásai (pl. elérhetőség) – Jogi.Az információs rendszer különleges jellemzői: Rendkívüli mértékben összetett Létrehozás több személy tevékenységén alapuló folyamat A rá vonatkozó ismeretek konvención alapulnak Mindig közvetlenül személyes ismeretekhez fűződnek Az információs rendszer szervezett együttese: az adatoknak. információknak a velük kapcsolatos információs eseményeknek a rajtuk végrehajtott információs tevékenységeknek az előzőekkel kapcsolatos erőforrásoknak az információk felhasználóinak a fentieket szabályozó szabványoknak és eljárásoknak. Maga az információ is része a valóságnak. előírások) Kettős rendszernézet: Létezik eszerint egy valós és egy információs rendszer. Ebben a valóság elsődleges. A valós rendszer és a hozzá kapcsolódó információs rendszer két egymásba fonódó rendszer. a róla szóló ismeret másodlagos momentumnak tekinthető. bevételnövelés – Versenyben maradás Gyors döntéstámogatás – Megfelelő (releváns) adatok – A megfelelő helyen – A megfelelő időben Gyors alkalmazkodás a változó feltételekhez – Technikai/technológiai fejlődés (telematika) – Piaci viszonyok változása (kereslet. szabályozási változások (adó. A valós rendszerben folyó eseményekről az események által kezelt dolgok . Az információs rendszerek alapvető céljai Hatékonyság növelése – Költségcsökkentés.

tehát ilyen módon felhasznált és átalakított logikai kép) Az informatikai rendszer: Informatikai rendszerek problémái Kívánatos életciklus: 5-8 év Gyakorlatban: 1-3 év • Fejlesztés 1-2 év + Bevezetés 1-2 év = 2-4 év !!! • Mire elkészül és használatba vesszük. A valós és az információs rendszer között van átfedés. technológia. Itt már három rendszer található.54 - . erőforrás szükséglet . az információs és az eszközrendszer. Ez a nézet ma már elavultnak számít. elavul! • Folyamatos fejlesztésre kell felkészülni! Problémák: • Nem látható előre a sikeresség • Nincs kialakult piac (az új szolgáltatásokra mennyire lesz kereslet?) • Változó feltételek (jog. az eszközrendszer pedig mindkettőt támogatja.áramlásáról szerzett adatok kerülnek az információs rendszerbe. gazdaság) • Nem becsülhető idő. kompromisszumokat tartalmazó fogalmi képe) / FIZIKAI SZINT (adott környezet konkrét fizikai adottságaira alkalmazott. Az információs rendszer vetületei: Adatvetület (az ismeretek elrendezése stabil / viszonylagosan objektív / a rendszer többi tényezőjétől független) Feldolgozás-vetület (magába foglalja a tevékenységet és az eseményt / stabil és szubjektív / nem független a rendszer többi részétől / az adathoz képest többszörös lehet) Környezeti vetület (szubjektív / eszközök objektívek) Az információs rendszer szintjei: FOGALMI SZINT (a valóságnak a kompromisszumoktól mentes képe) / LOGIKAI SZINT (adott környezet korlátjainak megfelelően átalakított. Összetett rendszernézet: Ez a mai elképzelésnek megfelelő nézet. a valós.

A diagram egy rendszerfejlesztési eszköz. az idő múlásával megjelennek újabb hardver és szoftver újdonságok.55 - . Ahol az interfész két funkcionális egység összekapcsolhatóságát és együttműködését biztosító előírások összessége. elölről kezdődik a ciklus Életciklus-modell: adatbázis – interfész – kivitelezés – interfész – felhasználó. . amelyen keresztül az adatok átvitele az igényelt illesztés biztosításával történik. Pl. de ebből mindössze egyet választanak.RENDSZERFEJLESZTÉSI ÉLETCIKLUS Rendszerfejlesztés során a szoftveradottságokból kötöttségek. végül Teljesen új alapokra kell helyezni az adott információs rendszert Új fejlesztési projektet kell indítani. amelyeket a számítástechnikai eszközök adottságaival együtt kell figyelembe venni. A rendszer életciklusa: Egy rendszer teljes életútjának áttekintése az ötlet megszületésétől a használatból való kivonásig: Új probléma megjelenése / Megvalósíthatósági vizsgálat / Rendszerelemzés / Rendszertervezés / Tervezés kivitelezése / Termék bevezetése A projekt bevezetése Féléves éles üzemelés után a tapasztalatok kiértékelése Tanulság levonása A rendszer folyamatos karbantartása A valóságos élet követelményeihez igazodó módosítások elvégzése: az információs rendszereknek követniük kell a változásokat. GANN diagram esetén a vízszintes tengelyen az időrendi beosztást. korlátok jelentkeznek. Az interfész két rendszer közötti képzelt felületnek az a része. Több megvalósíthatósági tanulmányt is létre lehet hozni. a függőlegesen pedig a projekt tevékenységeket vesszük fel. Ehhez a rendszer-paraméterezést a rendszerszakértők végzik. Egy rendszert vagy magunk fejlesztünk. vagy vásárolunk kész rendszert (DOBOZRENDSZER). de akkor ezt a már meglévő vállalatba kell integrálni.

Az egész munka sokkal áttekinthetőbbé válik. A rendszerfejlesztés során . Az SSADM az informatikai rendszer fejlesztésének tervezését fedi le a projektindítástól a fizikai (információtechnológiai) tervek elkészítéséig. pontosabban tervezhető és irányítható ezáltal. módszertanok és eszközök (CASE) átfogják vagy megkísérlik lefedni a szoftverfejlesztés részfolyamatainak összességét. A módszertanokban használt módszereket technikának nevezzük. Ezek létrehozását követően a hozzájuk illeszkedő rendszerrészekkel folytatódik a fejlesztés. azaz a rendszerfejlesztés filozófiáját is képviselik. A PRINCE a projektirányításban az informatikai rendszer fejlesztésének teljes életciklusában alkalmazható. esetenként meghatározzák a termékek és dokumentációjuk tartalmát. folyamatmodellezés. Pl. A módszertanok a folyamatokban alkalmazható módszerekre adnak meg eljárásokat. szerkezetét és formai felépítését. és emellett általában egy szemléletet. A módszerek egységes rendszere. teszt és integrációs szakaszokra bontását. A strukturált rendszerfejlesztési modellekhez (életciklus és vízesés modell) meghatározott strukturált rendszerfejlesztési módszertanok is kapcsolódnak. A modellek a rendszerfejlesztési projektek tevékenységeire. Ez a szoftver-előállítás folyamatát szabályozza és szorosan kötőik a PRINCE nevű projektirányítási módszertanhoz. implementációs (programfejlesztés).és költségtúllépések valószínűségét A modellek. egymással összefüggő. vagy annak egy részét.A RENDSZERFEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN SZE- REPE A FEJELSZTÉSI ÉLETCIKLUSBAN A rendszerfejlesztési módszertan: A módszertan egymással összefüggő feladatok megoldásának. Azaz az ilyen módszertanok először csak a legfontosabb rendszerelemekre hajtják végre a fejlesztési folyamatnak a rendszerelemzési. folyamataira és termékeinek tartalmára fogalmaznak meg szabályokat. Ennek tipikus képviselője az SSADM strukturált rendszerfejlesztési módszertan. sőt egymásra épülő módszerét jelenti.56 - . Így csökkenteni lehet a pontatlan tervezésből eredő későbbi határidő. dialógustervezés. Objektumorientált módszertanok: a rendszer-architektúra egyes elemeinek az újrafelhasználhatósága érdekében a rendszerfejlesztés iteratív és inkrementális jellegét hangsúlyozzák. adatmodellezés. tervezési.

1. Elemzés Tervezés – adatok. AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FÁZISAI! A rendszerfejlesztés fázisai . oktatás – Rendszer telepítése – Adatkonverziók – Átadás. eljárások. dialógus. program. Elemzés Tervezés Kivitelezés – Menü. tesztelés – Felhasználók képzése.3.4. Elemzés – célok. Kódolás – Tesztelési terv. kiegészítés) adunk hozzá. próbaüzem Működtetés A rendszerfejlesztés fázisai .tehát nem egymástól független rendszerrészeket alakítunk ki. Elemzés Tervezés Kivitelezés Működtetés .57 - . hanem a már meglévőhöz mindig valamilyen inkrementumot (többlet. jelentések rögzítése – információáramlás tervezése – modell megtervezése (funkcionális. I/O tervek.2. elvárások meghatározása – az alaptevékenység vizsgálata – a tervezési fázis előkészítése – a technikai feltételek elemzése – fejlesztési környezet kiválasztása Tervezés Kivitelezés Működtetés A rendszerfejlesztés fázisai . szerkezeti) – működési környezet meghatározása – kommunikációs hálózat tervezése és telepítése – fejlesztési környezet biztosítása Kivitelezés Működtetés A rendszerfejlesztés fázisai .

minőségbiztosítás – Megbízhatósági és költség elemzések – Felhasználói visszajelzések – Rendszer módosítása. pl. SSADM. RUP) • Eszközök (technikák.. vízesés.58 - . UML. korszerűsítése – . pl. – Használat megszüntetése A rendszerfejlesztés tényezői Absztrakciós szintek: • Filozófia (megközelítés. felhasználók bevonása Projekt szemlélet . pl. CASE. OO) • Modellek (időrend.– Folyamatos ellenőrzés. fizikai tervezés – modularitás. Rational Rose) A rendszerfejlesztés fő elvei: Részekre bontás – fokozatos. CMM) • Módszertanok (eljárásrend. pl. strukturált. többszörös felhasználhatóság – dokumentálás („öndokumentálás”) – szabványos elemek felhasználása Kapcsolat a felhasználóval – ergonómiai szempontok – közös nyelv. iteratív előrehaladás – a feladathoz/fázishoz leginkább illeszkedő eszköz – minden fázisnak önálló eredménye legyen – minőségbiztosítás. ellenőrzés a döntési pontoknál – logikai vs..

nagy hangsúlyt kap a minőség KÜLÖNBSÉG A RENDSZERTERVEZÉSI MÓDSZERTAN ÉS MÓDSZER KÖZÖTT A módszer egy jól körülhatárolt feladat megoldásának az eszköze A módszertan zárt technológiai rendben történő rendszerfejlesztést támogató rendszer. Előző tétel! A MÓDSZERTAN HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI / HÁTRÁNYAI A módszertan használatának előnyei: Az előállítandó terméktípusok a módszertanban előre meghatározottak. és ami fontos. ennek során információrendszer-fejlesztést is végrehajtunk. hogy a határozott minőségi követelményeknek kell megfelelniük.7) FEJTSE KI. A rendszerfejlesztés a rendszerek mérnöki előállításának technológiája. MI A RENDSZERFEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN SZEREPE ELŐNYEI A FEJLESZTÉSI / ÉLETCIKLUSBAN! A A MIK AZ HÁTRÁNYAI MI MÓDSZERTAN KÜLÖNBSÉG A HASZNÁLATÁNAK? RENDSZERSZERVEZÉSI MÓDSZERTAN ÉS A MÓDSZER KÖZÖTT? MIT TUD A „CASE” ESZKÖZÖKRŐL? A RENDSZERFEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN SZE- REPE A FEJELSZTÉSI ÉLETCIKLUSBAN LSD. A módszertan egymással összefüggő feladatok .59 - .

Jellemzőik: mindig egy határozott módszertanra épülnek önmagukban nem módszertanok . segítik az egyes fejlesztési tevékenységeket. de önmagában nem módszertanok. azaz számítógéppel támogatott szoftver technológia. Különbség a módszertan és a módszer között: A módszer egy jól körülhatárolt feladat megoldásának eszköze A módszertan az egymással összefüggő feladatok megoldásának egymással összefüggő. egymásra épülő módszere A módszertan fogalma tágabb. ORACLE. és költségtúllépések valószínűségét. pontosabban tervezhető és irányítható általa. naprakészebb fejlesztési adatbázis. Így csökkenteni lehet a pontatlan tervezésből eredő későbbi határidő-. melyek megkönnyítik. szerkezetét és formai felépítését. a rendszer objektum orientált. A CASE eszközök jelentősen megkönnyítik az adatbázis kezelést. A módszertan fogalma tágabb. SQL-t vagy más fejlett lekérdező rendszert használ. FLORA). szabványos kereteket adnak az eredmények dokumentálásához. A CASE eszközöket nevezzük számítógéppel segített rendszertervezésnek (pl.60 - . melyeket terminálról töltenek be. A rendszerszervezésben az időtényezőt lehet a CASE eszközök használatával csökkenteni: gyorsabb dokumentáció. COMPUTER AIDED SOFTWARE ENGINEERING. Az egész munka sokkal áttekinthetőbbé válik.megoldásának egymással összefüggő. amelyen az elemző programok futnak. Azaz a módszerek egységes rendszere. egymásra épülő módszere. programgenerátort alkalmaz. Elsődleges feladata az összehangolás. A CASE eszközök használata módszertant követel meg. a módszerek egységes rendszereként kezeljük A „CASE” ESZKÖZÖK A CASE eszközök (TOOL) olyan programcsomagok. A CASE eszköz egy termék. a módszerek egységes rendszereként értelmezzük A módszertanok a folyamatokban alkalmazható módszerekre adnak meg eljárásokat. Tárgyuk a teljes információs rendszer. esetenként meghatározzák a termékek és dokumentációjuk tartalmát. A nagygép a CASE-zel kétoldalúan kommunikál. Letöltéssel kerül a mikrogépre. A módszertanokban használt módszereket technikáknak nevezzük. van benne egy szakértői rendszer vagy mesterséges intelligencia. MAGIC. Szótárban tárolja az előzetesen elemzett tervezési információkat.

- rendszerkövetelmények.61 - . projekttervezés / MIDDLE CASE rendszerelemzés. tervezés / LOWER CASE egyszerűbb rendszerspecifikációk . tervezési specifikációk grafikus létrehozása és karbantartása információk és keresztreferenciák elemzése prototipizálás és szimuláció kódgenerálás és dokumentálás szabványosítás kapcsolat létesítése külső adatbázisokkal és szótárakkal adatok és információk tárolása és visszakeresése Csoportosításuk: integráltság alapján: CASE eszköz legalább 1 fázist támogat / CASE felszerelés 1 egész életciklusbeli fázist támogat / CASE munkapad az egész életciklust lefedi életciklusbeli elhelyezkedés alapján: UPPER CASE stratégiai tervezés.

képfeldolgozás (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION = OCR). AZ RENDSZEREK. ADATKAPCSOLATOK). telekommunikációs hálózaton keresztül. ADATMODELL MEGALKOTÁSA INTEGRÁLT IRODAI RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA. LÉTEZŐ RENDSZEREK Az automatizált iroda alapelemei: a számítógépes környezet (számítógép hálózat. telefax. szerver. kifejlesztésének) a módszertanok. papír alapú dokumentumok tárolása archiválás: üzemszerű / kényszerű iratkészítés . ami biztosítja a kliens/szerver alapú alkalmazások futtatását) a szoftvereszközök (keretrendszer a hálózatban. telefonos kapcsolat.8) INTEGRÁLT LÉTEZŐ IRODAI RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA. LÉPÉSEI. adatrögzítés. tevékenységhez szükséges programok használatának. telefonos és WAN hálózati kapcsolat. lemezes adatbevitel. WORKFLOW MANAGEMENT) Az automatizált irodai funkciók: ügyiratbevitel: ügyfélterminál. EDI számítógépes iktatás irattárolás. FOLYAMATOK ÜGYVITELI (TEVÉKENYSÉGEK.62 - . amely lehetőséget ad információáramlásnak. (pl. ÚJRASZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATOK VEZÉRLÉSI MEGVALÓSÍTÁSA SORREND. kártyás rendszerek. dokumentumkezelő rendszerek: hagyományos / szabadszöveges adatbázis-kezelő rendszerek.

amely az integráció jegyeit hordozza . kártyát igénylő. kommunikációs csatornákra. jóváhagyó. szoftverekre. Irodai rendszerek fejlődése: 1) GENERÁCIÓ (számítógépek nélküli): Felhasználói felület: papír és írógép Rendszerstruktúra: nincsenek kapcsolódási pontok Irattárolás: papír alapú Kommunikáció: alapvetően szóban Csoporteszközök: nincs Ügymenetkezelés: hagyományos.nehezített 3) GENERÁCIÓ (számítógépek hálózatba kapcsolása): Felhasználói felület: szabadon választható irodai programok. adatsértetlenség. szállítmányozási. véglegesítő aláírás elektronikus levelezés elektronikus adatcsere (EDI): kereskedelmi. adminisztrációs. Biztonsági szolgálatai: rejtjelezés. közjegyzői hitelesítés egyéni és csoport-naptárak ügymenetkezelés (WORKFLOW): az algoritmizált és egyedi ügymenetek vezérelt végrehajtása védelmi rendszer: környezeti elemekre. adattitkosítás. hozzáférésellenőrzés. számítástechnikai eszközökre. digitális aláírás. adatokra. hitelességcsere. forgalom helykitöltés.elektronikus aláírás: titkos és nyilvános kulcsokat tartalmazó. az átjárhatóság látszólag megoldott Rendszerstruktúra: egyedi szoftverekből felépített egyedi rendszer. gazdasági. államigazgatási dokumentumok szabványokon alapuló elektronikus (papír nélküli) cseréje. digitalizált aláírás / láttamozó. iratokra. forgalomirányítás. pénzügyi.63 - . kézi továbbítás 2) GENERÁCIÓ (számítógépek megjelenése): Felhasználói felület: mindenhol azonos irodai programok az átjárhatóság érdekében Rendszerstruktúra: egyedi szoftverek kapcsolódási pontok nélkül Irattárolás: többségében még papír alapú Kommunikáció: alapvetően még szóban Csoporteszközök: továbbra sincs Ügymenetkezelés: hagyományos. irodai személyzetre.

megjelenik a papír alapú iratok elektronikus tárolása Kommunikáció: részben elektronikus Csoporteszközök: csoportnaptárak megjelenése Ügymenetkezelés: adhoc jelleggel elektronikus továbbításon alapuló ügyiratmenet 4) GENERÁCIÓ (egyedi helyett teljes megoldás): Felhasználói felület: előírt felhasználói felületek Rendszerstruktúra: kliens / szerver architektúra Irattárolás: a hagyományos elektronikus tárolást kiváltják a dokumentumkezelő rendszerek Kommunikáció: főleg elektronikus. modulárisak. csoportnaptárak DOKUMENTUM.ÉS ADATKEZELŐ RENDSZEREK Irattárolás. nemzetközi és szabványos Csoporteszközök: csoporteszközök kiterjesztése Ügymenetkezelés: workflow 5) GENERÁCIÓ(új technikai lehetőségek): Felhasználói felület: szabadon választható. adatbázis-kezelés WORKFLOW RENDSZER Ügymenetvezérlés. eseménykövetés.64 - . ezek a modulok: IRODAI PROGRAMOK Office programok. naplózás . amely képes minden típusú irat kezelésére és feldolgozására Kommunikáció: nemzetközi szabványon alapul. internet hozzáférés. tetszőleges operációs rendszerben Rendszerstruktúra: modulrendszerű struktúra belső szabványosítással. telefax. archiválás.Irattárolás: főleg elektronikus. elektronikus levelezés. egyedi fejlesztésű programok GROUPWARE ESZKÖZÖK Hálózat. integrál minden kommunikációs lehetőséget Csoporteszközök: az eszközök integrációja és elérhetősége kitágul Ügymenetkezelés: bárhonnan elérhető workflow Integrált irodai rendszerek: Több alrendszerből épülnek fel. EDI. kliens/szerver architektúrában Irattárolás: bárhonnan elérhető dokumentumkezelő rendszer. iktatás.

erőforrások megosztása. szervergépek. és ehhez szinte korlát nélkül bárhonnan hozzáférhetünk. adatbázis-kezelő. komponensei: MAIL (levelezőrendszer) / DIRECTORY (telefonkönyv) / CONVERSION AND BROWSING (szövegszerkesztő állomány-konvertálás) / FILLING AND RETRIEVAL (legfrissebb . programok a szerveren találhatóak. táblázatkezelő. adatbiztonság. háttértárak. WINDOWS 95: kibővített kommunikációs lehetőségek INTEGRÁLT IRODAI RENDSZEREK: BULL OFFICE TEAM: UNIX platformon működik. nyomtatók. alkalmazói programok.65 - . táblázatkezelő. ábrák elkészítése) PRISMA OFFICE (szövegszerkesztő. telefonbeszélgetés monitoron keresztül) stb. kommunikációs lehetőségek (pl. lehetővé teszi a csoportmunkát is. Az elvárt architektúrális jellegzetességek: Rendszerkapacitás / modularitás (rendszerépítés lépésenkénti bevezetése)/ szabványos interfészek (modulok egymáshoz illeszthetőségére) / bővíthetőség. táblázatkezelő. adatvédelem 3) Az irodai rendszer kialakításának hardvereszköz igénye Személyi számítógépek (PC-k). helyi és nemzetközi hálózatok Létező rendszerek: ELSŐ PROGRAMOK: FRAMEWORK (szövegszerkesztő. adatbázis-kezelő.Elvárások egy integrált rendszerrel szemben: 1) Az irodai rendszer architektúrális felépítés Kliens / szerver architektúra: közös adatok. képes a modem kezelésére) OFFICEPROGRAMOK CSOPRTMUNKA TÁMOGATÁS: WINDOWS 3.1 WINDOWS FOR WORKGROUPS: kibővített WINDOWS program. rugalmasság / közös munkavégzés 2) Az alkalmazni kívánt szoftvereszközök Operációs rendszerek / fejlesztői eszközök / relációs adatbázis-kezelés / szöveges adatbázis-kezelés. hálózati felügyelet. Szolgáltatások: megosztható dokumentum-hozzáférés. adatbázis-kezelő. scannerek. grafikák. ezek összekapcsolása)) MICROSOFT WORKS (szövegszerkesztő.

rendszertechnikai alternatívák kidolgozása. LOTUS NOTES: kliens/szerver felépítésű. teljes fejlesztő eszközkészlet. megvalósítási tervezet. internet-kapcsolat. és RUNTIME kliens futtató környezet. biztonsági rendszer. beépített elektronikus levelezés. működési elemzés A jelenlegi rendszer átvilágítása Fejlődési lehetőségek feltárása: a jövő elképzelése.66 - . a fejlesztések költségeinek becslése.adatok. a lehetséges alkalmazások meghatározása Forgatókönyvek kidolgozása A megvalósíthatóság vizsgálata: célok és követelmények pontos meghatározása. rendszerfelügyelet. Elérendő célok . módszertani javaslatok. moduljai: MAIL / CALENDAR (rejtjelezéshez) IMB FLOWMARK: objektumorientált rendszer. moduljai: csoportos iratkezelés / elektronikus levelezés / munkafolyamat szervezése / eseménykezelés / védelem és hozzáférési jogok / fejlesztési lehetőségek / LNXIMAGE képfeldolgozó és archiváló rendszer / archiváló rendszer / hálózati fax / csoportnaptár / iktatórendszer ICL TEAMWARE: office kliens/szerver alapú rendszer. modellező rendszer. a lehetőségek feltárása. ügymenetkezelés. az iroda folyamatainak elemzése. Két modulja: BUILDTIME kliens fejlesztő. kliens/szerver koncepció. nem kielégítő Az informatikai stratégia vizsgálata vagy kialakítása Felkészülés Szervezeti. reprikációs technológia. tulajdonságai: dokumentum-nyilvántartás és keresés. papír alapú dokumentumok kezelése (idő és erőforrás menedzsment eszköz) / LIBRARY (on-line dokumentumkezelő) / FORUM (hirdetőtábla rendszer)/ ASSISTANT / CRIPTO FOLYAMATOK ÚJRASZERVEZÉSÉNEK LÉPÉSEI Az átalakítás igénye: ha a rendszer elavult. grafikus felhasználói felület. fájlok) / INFORMATION SHARING / FLOWPATH (ügyviteli munkafolyamat egységesítés)/ FAX ÉS TELEX / IMAGEWORKS / EDIWORKS (teljes kereskedelmi és adminisztratív tevékenység elektronikusan) DIGITAL LINKWORKS: objektumorientált alkalmazás.

Elemzési technikák ♦ Dokumentumelemzés ♦ Interjú: részei az előkészítés. amely korlátozott időtartamra. majd ♦ A vizsgálati egységek kiválasztása ♦ Az ♦ Az adatfelvételi eredmények eljárások kiválasztása a és maga az adatfelvétel kiértékelése. értékelés. lezárás). A projekt létrehozása: a projekt olyan szerveződés. ♦ Kérdőív ♦ Megfigyelés ♦ Mérés Szervezetelemzés: először a szervezetet kell globálisan megismerni. maga az interjú (azaz megnyitó szakasz.lehetnek a hatékonyságnövekedés / a minőségi követelmények javulása / magas színvonalú technológia bevezetése / gazdaságos üzemeltethetőség / a felhasználók megnyerése. az átvevő / felhasználó / kivitelező A rendszer részletes elemzése: az iroda egész struktúrájának. meghatározott. A projekt résztvevői: a szervezet vezetősége részéről kinevezett felelős / fejlesztési koordinátor / rendszerszervező / rendszertervező / felhasználói képviselő. nem ciklikusan ismétlődő fejlesztési feladatra. szervezeti struktúra felrajzolása Iratkezelés az irodában Az ügyviteli folyamatok leírása ♦ Az összes ügymenet feltárása ♦ Szükséges-e az adott ügymenet ♦ Az egyes ügytípusok automatizálhatóak-e ♦ A jól automatizálható ügymenetek összegyűjtése .67 - . törzsrész. az információrendszer összetevőinek (azaz a következőknek) a feltérképezése: folyamatok vagy feldolgozások / adatok / interfészek vagy felületek. annak elvégzésére jött létre.

a folyamatok. Közvetlen bevezetés . Logikai adatmodell készítése: célja az irodában használt adatok pontos. egyértelmű leírása. de adatokat szolgáltatnak). A rendszer fizikai tervének elkészítése A rendszer kivitelezése Az elkészült rendszer bevezetése Párhuzamos bevezetés Átlapolt bevezetés: akkor használható. Folyamatmodellezés: az adatfolyam-diagram legfontosabb alkotórészei a külső entitások (akik a rendszeren kívülről. amely megmutatja a folyamatokat. tárolását úgy. az adatokat. hogy nem vesszük figyelembe a konkrét számítógépes kivitelezést. modellezése. ez nem foglalkozik a fizikai megvalósítással. az adatfolyamok. kapcsolódnak meghatározása tevékenységhez alapfunkciók ♦ A tevékenységhez kapcsolódó iratok forrását és áramlását meg kell határozni Adatelemzés A logikai terv elkészítése: a logikai terv a hagyományos iroda olyan leképezése. Először mindig ezt készítjük el. az adattárolók. azok áramlását.♦ Ügymeneteken meghatározása ♦ Az ♦ A egyes belül alapvető ügyviteli tevékenységek eszközeinek az irodai tevékenységek hogyan kivitelezőjének. ha a rendszer elkülöníthető modulokra bontható.68 - .

Az ügyvitelszervezés feladata az iroda szervezetének. hordozzák a folyamatok (ügymenetek) végrehajtásához kellő információkat. valamint meghatározni az irodában felmerülő ügyeket. és azok végrehajtásának rendjét. Egy szervezetben több szabály is készülhet. raktározásának. mivel ezek tárolják. rendszerezését és selejtezhetőség szempontjából történő válogatását. Az ügyvitelszervezés feladatai tehát: a szervezeti rend kialakítása / az irodai folyamatok szabályozása / az iratkezelés kialakítása / törvényességi védelem / ellenőrzés. használatra bocsátását. Az ügyintézés szervezett és szabályozott rendszerét ügyvitelnek nevezzük. Az ügyvitel rögzíti az ügyek bonyolításához. archiválásának. elintézéséhez szükséges érdemi tevékenységek (1) tennivalók (tevékenységek (1) ) végrehajtási módját és sorrendjét. melyet meg kell szervezni és szabályozni kell. Az ügyintézés e dokumentumokra támaszkodó irodai tevékenység. Az irodában minden ügyet rögzíteni kell. Az irat. hatásköri modelljének kialakítása. nyilvántartását. segédletekkel való ellátását.69 - . Valamint belső ellenőrzési rend kialakításáról kell gondoskodni. visszakeresésének módját.és ügykezelést egyrészt a törvényi előírások. Mindezeket úgy kell elvégezni. Az iratkezelés az irat készítését.ÜGYVITELI FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSA SORREND.és ügykezelést meghatározó leírások a SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat). iktatás Az ügyintézéssel összefüggő feladatok . de az irat. ill. másrészt a szervezetnél kialakított szabályzatok szerint kell végezni. (TEVÉKENYSÉGEK. Az iratokkal kapcsolatos tevékenységek az iratkezelés. valamint az iratkezelési szabályzat. szabályozni. szakszerű és biztonságos megőrzését. Az iratkezelési szabályzat részei: Az iratkezelés szervezete Irattári terv Beérkező iratok kezelése Kimenő levelek kezelése Iratnyilvántartás. A legtöbb irat az irodában előforduló ügyek kísérő dokumentuma. selejtezését illetve levéltárba adását jelenti. ADATKAPCSOLATOK) VEZÉRLÉSI Az iroda technológiájának meghatározó elemei az iratok. amely hosszú távon biztosítja a megfogalmazott előírások betartását. hogy a vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tegyen. Minden iratról meg kell határozni a kezelésének.

ellenőrzőszámos Ügyintézéssel összefüggő feladatok Kimenő iratok kezelése Különleges iratok kezelése: szigorú számadású bizonylat Minősített megsemmisítése iratok kezelése: őrzése. folyósorszámos vagy kronologikus iktatási rendszer Az iratok tárolása: kézi vagy operatív. visszavétele. együttes nyilvántartási. Rögzíteni kell a tevékenységek vezérlési sorrendjét. a tételmegnevezést. valamint azt. lépések: Szervezetfelépítés-modell Hatásköri modell Ügyviteli folyamatok modellje Vezérllésii sorrend (2) : az ügyviteli folyamatok leírásakor a rendszer Vezér és sorrend (2) állapotainak időbeli sorrendjét kell meghatározni.70 - . hogy az adott tevékenységet milyen feltételek fennállása esetén követheti a soron következő. Ügymenetek. decentralizált. Beérkező iratok kezelése: küldemény fogadása. központi raktár vagy archívum Az iratok mozgásának nyomon követése: átadó-átvevő könyves.Irattári elhelyezés Az iratok selejtezése Az ügyviteli folyamatok közé tartozik még: Az iratkezelés rendje Az iratkezelés szervezete: központosított. Lehet szervezeti vagy funkcionális felépítést követő. a kötelező megőrzési időt és a nem selejtezhető irat levéltárba adásának időpontját tartalmazza. továbbítása. átadása. nyilvántartásos dossziés vagy tematikus. postabontás. alapszámos. érkeztetés Az iktatás: alszámos. tombola. vagy vegyes rendszerű Az irattári terv: ami az irattári tételszámot. Az egyes . A WORKFLOW módszertan által javasolt szakaszok.

Ez igazából a folyamat logikai menetének grafikus szemléltetése. lényegi felépítését írja le a zavaró technikai részletek megjelenítése nélkül. a redundáns elemektől mentes modellt építünk fel. . Készítése során fel kell tárni a rendszer entitásait (a rendszer számára lényegi dolog. amelyről információt kell tárolnunk és azonosítanunk). hanem az iroda általános. amely nem foglalkozik fizikai adatszervezésekkel. Segítséget nyújt a körvonalazódó rendszer áttekintésére és a folyamatok működésének követésére. rögzítésével. és erre kell adatkapcso atok (3) felépítenünk a folyamat-adatbázist.71 - . Tevékenységek integrálása Dokumentáció AZ ADATMODELL MEGALKOTÁSA A helyzetelemzés végrehajtása után rendelkezésünkre áll mindazon információ. jellemzőjét). Tevékenységek kiosztás Adatáramlási modell Adatmodell: meg kell tervezni az egész rendszer adatmodelljét. és a köztük fennálló asszociációt). amelyet több folyamat is használ. adatok ábrázolásával. nagy mennyiségű adatok halmazából lépésről lépésre egy precízen kialakított. Az információrendszerek egyik meghatározó eleme az adat. azok attribútumait (az entitások valamilyen tulajdonságát. amely lehetővé teszi az új rendszer tervének elkészítését. A tervezés során az összegyűjtött információk alapján el kell készítenünk a hagyományos irodát tükröző logikai modellt. egyértelmű. Az entitásokat téglalappal. amely az összes lehetséges végrehajtást tartalmazza. Ez a modell az eddig összegyűjtött nagytömegű adat logikai felépítésére alkalmas. amely azokat a közös adatokat tartalmazza. és az entitások közötti kapcsolatokat (két entitás összerendelését. Az adatelemzés során rendezetlen. egyértelmű leírása. ezért az adatok modellezésének minősége döntő jelentőségű lehet az egész rendszer működése szempontjából.tevékenységek sorrendjét a folyamat logikája határozza meg. Az adatmodellezés célja az irodában használt adatok pontos. (adatkapcsollatok (3) ). a kapcsolatot ezek összekötésével jelöljük. ellenőrzésére. A tervezés során először mindig a logikai adatmodellt készítjük el.

AZ ELEMZÉSI FÁZIS MÓDSZEREI. A WORKFLOW MANAGEMENT (ügyviteli folyamatirányítás / ügymenet-irányítás / ügyvitelfolyamat menedzser) az irodai rendszerek elemzésére. strukturált módszertan. amely a folyamatorientált tervezést részesíti előnyben. Az iroda vizsgálatakor és modellezésekor leszűkítjük a kört részekre. . ellenőrizhetővé. automatikusan kezelik az ügyhaladást. tervezésére. dokumentálására kidolgozott átfogó. a munkafolyamatok résztvevőinek összekapcsolására és megfelelő információtechnológiai eszközök és alkalmazások integrálására. ÜGYMENETEK MEGHATÁROZÁSA. és ezen haladunk végig: VÁLLALAT IRODA FOLYAMAT RÉSZFOLYAMAT TEVÉKENYSÉG.72 - . HATÁSKÖRI MODELL. egyben realizálható is. valamint lényegesen olcsóbb és gyorsabb a bevezetésük egy új információrendszer elkészítéséhez képest. és segítségével a logikai modell fizikai modellé alakítható. A WORKFLOW MANAGEMENT kettős feladata: egyrészt egy irodára specifikált rendszerszervezési módszertan. A A WORKFLOW SZERVEZT. amellyel a teljes iroda. amely közvetlen kapcsolatot teremt a fejlesztő és az iroda keretrendszere között. vagy irodán belüli folyamatok logikai modelljét alkothatjuk meg másrészt egy olyan CASE-eszköz. AZ ÜGYVITELI FOLYMATOK MODELLEZÉSE AZ IRODAI RENDSZEREK MODELLEZÉSE A WORKFLOW MANAGEMENT ALKALMAZÁSÁVAL A WORKFLOW rendszerek rögzítik az ügymeneteket.9) AZ IRODAI RENDSZEREK MODELLEZÉSE MANAGEMENT ALKALMAZÁSÁVAL. MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK. átláthatóbbá teszik az irodai folyamatokat. A WORKFLOW vagy munkafolyamat-automatizálási rendszer egy munkafolyamat-vezérlő program révén alkalmas modellezett eljárások értelmezésére.

A módszertan által javasolt lépések, szakaszok:
(1) SZERVEZETIFELÉPÍTÉS-MODELL: meg kell határozni az iroda szervezeti felépítését. Pontosan definiálni kell a szervezeti egységeket, azok egymáshoz való viszonyát, kapcsolatát (2) SZEMÉLYZETI ÉS HATÁSKÖRI MODELL: a szervezeti modellre épül, amely meghatározza az ügyintéző helyét a szervezetben. Így kiderül, kik a vezetők, kik az alárendeltek, milyen feladatköröket töltenek be. (3) ÜGYVITELI FOLYMATOK MODELLJE: definiálni kell a folyamatokat, majd jól körülírt tevékenységekre kell bontani őket. Az egyes tevékenységekkel kapcsolatban meg kell határozni: mi a tevékenység célja / hogyan kell azt végrehajtani / mikor kell lebonyolítani / milyen feltételekre és adatokra van szükség a tevékenység lebonyolításához / milyen kimenő adatokat kell szolgáltatni / honnan kapjuk és hová kell küldenünk az adatokat. (4) VEZÉRLÉSI SORREND: a rendszer állapotainak időbeli sorrendjét kell meghatározni. Rögzíteni kell a tevékenységek vezérlési sorrendjét, és azt, hogy az adott tevékenységet milyen feltételek fennállása esetén követheti soron a következő. Az egyes tevékenységek sorrendjét a folyamat logikája határozza meg. (5) TEVÉKENYSÉGEK KIOSZTÁSA: a tevékenységeket hozzá kell rendelni a szervezeti egységekhez, és a végrehajtásért felelős személyekhez. (6) ADATÁRAMLÁSI MODELL: a tevékenységvégzéshez adatok, információk kellenek, ezért van egy feldolgozási folyamat is. Az adat származhat kívülről, vagy folyamaton belüli adat-transzformációból. (7) ADATMODELL: azokat a közös adatokat tartalmazza, amelyet több folyamat is használ (8) TEVÉKENYSÉGEK INTEGRÁLÁSA: létre kell hozni vagy integrálni kell a már meglévő programokat, melyek megvalósítják azokat a tevékenységeket, melyek meghatározott eljárások, algoritmusok alapján valósulnak meg. (9) DOKUMENTÁCIÓ

- 73 -

A

SZERVEZET,

HATÁSKÖRI

MODELL,

ÜGYMENETEK MEGHATÁROZÁSA
SZERVEZET
A szervezeti struktúra rögzítésével definiálva vannak a hatáskörök, a helyettesítések, és átlátható az egész irodai rendszer. A feladatok nem személyekhez, hanem posztokhoz vannak kötve. Feladat az iroda elemzése során feltárt szervezeti struktúrát a modul követelményeinek megfelelően leírnunk. A legtöbb integrált irodai rendszerben csak strukturált szervezeteket lehet ábrázolni, ami gond lehet. Megoldása, ha más szervezettípusok esetén annak csak egyes részeit képezzük le, nem jelenítünk meg a folyamat szempontjából nem kiemelkedő jelentőségű kapcsolatot. Vagy a szervezetet szétválasztjuk olyan részekre, melyek már strukturálisan ábrázolhatók.

HATÁSKÖRI MODELL
A szervezeti struktúra szerves része a személyek és a posztok közötti kapcsolatok pontos meghatározása, illetve a személyekhez kapcsolódó hatáskörök pontos megnevezése. A szervezeteken belül a személyi kapcsolatok alapvetően strukturáltak, de a szervezeti hierarchián kívül is léteznek munkakapcsolatok. Így a szervezet személyi kapcsolatainak rendszere legtöbbször hálós felépítésű. A hatásköri modell grafikus ábrázolása általában kimarad a szervezeti modellezés eszköztárából, mivel a workflow modulok a posztokhoz rendelt kapcsolatok meghatározásával rögzítik a hierarchiát. Egy személy vagy poszt definiálásánál meg kell adni: a személy szervezetben elfoglalt helyét, személyi adatokat, munkaköri leírást, mely szervezeti egységhez tartozik, mely személyek tartoznak hozzá, kik helyettesíthetik stb.

ÜGYMENETEK
Az ügyintézés előre meghatározott iratfajtákat magába foglaló, ismert végeredményű, szabályozott eljárások végrehajtása, koordinálása és ellenőrzése. Az egyes ügyek intézésének menete az ügyintézési lépésekből, ügyintézési mozzanatokból áll, amelyeknek az ügymenetkezelés határozza meg a folyamatát. Az ügyekhez kapcsolódó ügyirat-kezelési tevékenységek iratai alkotják az ügyintézés dokumentációját. Másképp: az ügymenetkezelés az eljárásoknak, kapcsolatoknak az ügyintézők és vezetők munkájának megszervezése és megtervezése. Egy irodában általában sokféle ügymenet fordul elő. Minden egyes - 74 -

ügymenetnél célszerű és ajánlott a teljes ügyviteli folyamat (ügymenet) dokumentálása. Az ügymenetek leírásának nincsenek általánosítható módszerei. Az ügymenetek olyan speciális folyamatoknak tekinthetők, amelyek irodai környezetben zajlanak. Az információrendszerek szervezésekor a folyamatok ábrázolására többféle technikát alkalmaznak. Ezeket vagy azok kissé átalakított változatát használják az ügymenetek leírásakor is. Az alábbi információkat kell összegyűjteni annak érdekében, hogy az egyes ügymeneteket pontosan le tudjuk írni: Az ügytípus meghatározása Az ügyindítás feltétele, lehetőségei Az ügy lezajlásához szükséges iratok Ügyviteli lépések Az ügymenet logikai végrehajtása Az egyes ügyviteli lépések mely személyekhez kapcsolódnak Milyen adatok és információk szükségesek az egyes lépésekhez, és őket honnan kapjuk meg. Ennyi információt egy ábrában szinte lehetetlen elhelyezni úgy, hogy áttekinthető maradjon, ezért két részre kell bontani az ügymenet dokumentálását. Egyrészt az ügymenet logikai lezajlására, ahol csak a leglényegesebb információkat jelenítjük meg. Másrészt az ügyviteli lépések pontos leírására, amely minden részletet tartalmaz. Az egyes technikák:

TEVÉKENYSÉGMÁTRIX: sorokból, oszlopokból álló táblázat, mely a
rendszer elemeinek kapcsolatait szemlélteti. A mátrixból kiolvasható a végrehajtás sorrendje, azaz a lépések, a tevékenységek megnevezése, végrehajtója, és a tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok. Pl. sorokban a tevékenységek szerepelnek (szerződés visszautasítása, a munka elkészítése stb.), az oszlopokban azok „végrehajtói” (ügyintéző, pénztáros, megbízott stb.)

FOLYAMATÁBRA: szabványosított jelölési rendszerrel képes a lépések
vezérlési sorrendjét ábrázolni. Könnyen áttekinthető képet nyújt a folyamatokról, de nem alkalmas a teljes ügymenet dokumentálására, mert az összes adat szerepeltetése átláthatatlanná tenné. AZ elemek négyzetek, rombuszok, körök az ábrában.

ERŐFORRÁS-FOLYAMATDIAGRAM: az előző két módszer változatos
keveréke, amely képes egyszerre szemléltetni a vezérlési folyamatot és rendszerelemeinek kapcsolatát. Tehát a két módszer előnyeit egyesíti, mivel jól

- 75 -

áttekinthető és követhető a folyamat logikai menete, leolvasható az ábráról, hogy melyik tevékenységet ki hajtja végre.

AZ

ELEMZÉSI

FÁZIS

MÓDSZEREI,

MUNKÁT

SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
A rendszer elemzése a helyzetfelméréssel kezdődik, amely tulajdonképpen információgyűjtést jelent. Fel kell deríteni az iroda felépítését, céljait, be kell határolni a fejleszteni kívánt területet, specifikálni kell a megoldandó problémát, végül ellenőrizni kell az összegyűjtött információk helyességét. A helyzetelemzés során tehát fel kell térképezni az iroda egész struktúráját, az információrendszer összetevőit; ezek a következők: Folyamatok vagy feldolgozások, melyek az adatok feldolgozásának rendszerét, vagyis az iroda ügyviteli tevékenységét írják le. Adatok, melyek az egész irodai rendszer kiindulási nyersanyagát és termékét képezik (input, output, tárolt adatok) Interfészek vagy felületek, amelyek elsősorban a rendszer, vagyis a számítógép az emberrel való közvetlen kapcsolatát írják le.

Az elemzés, annak módszerei:
Az elemzés célja a vizsgált objektum jelenlegi környezetének, tényleges helyzetének megismerése és az igények feltárása. A tényleges helyzetet úgy kaphatjuk meg pontosan, ha ugyanazon adatot, eredményt különböző módszerekkel mérjük fel, és az azonos eredmények körvonalazzák a valóságot. Az elemzés során alkalmazott technikák az adatok, információk megszerzésének, összegyűjtésének és rögzítésének módját írják le. Technikái:

Dokumentumelemzés: az iroda tevékenységét érintő hivatalos leírások,
szabályzatok összegyűjtését és a szükséges adatok kigyűjtését jelenti. Akkor eredményes, ha a leírások tükrözik is a valós helyzetet. Előnye, hogy nem igényel személyes jelenlétet, a dokumentumokon keresztül megismerhetjük a vállalat működését. Hátránya, hogy a leírások sokszor nem tükrözik a valóságot.

Interjú: a leggyakrabban használt módszer helyzetfelmérésre, amelyet más
elemzési módszerekkel szerzett információk ellenőrzésére (meg kell határozni az elérendő célt, az alanyok listáját), kiegészítésére használunk. Részei az előkészítés, maga az interjú (azaz megnyitó szakasz = kapcsolatteremtés, törzsrész = tényleges

- 76 -

A kérdések legyenek egyszerűek. A folyamatok ne legyenek túl bonyolultak. Nincs egységes jelrendszere.adatgyűjtés.77 - . az ügyviteli folyamat kiindulási pontja. hogy objektív és pontos adatokat kapunk. mi az ügymenet. Az ügymenetek leírásához az alábbi elemeket kell meghatározni: A folyamatokat alkotó tevékenységeket A tevékenységek közötti vezérlési kapcsolatokat A tevékenységek közötti adatfolyamot (LÁSD előző tétel: tevékenységek. Közlekedési jelzőlámpa: az ügymenet kezdete. egyértelműen megfogalmazottak. vagyis meghatározni. ha más információforrás nem áll rendelkezésre. hátránya az eszköz. Mérés: statisztikai jellegű megfigyelés. Előnye. milyen adatok szükségesek a végrehajtáshoz. beszámoló készítése).és időigényesség AZ ÜGYVITELI FOLYMATOK MODELLEZÉSE Ebben a lépésben az irodában működő ügyviteli folyamatokat kell modellezni. legyenek átláthatóak. Interjú után / előtt használhatjuk a problémás részek feltárására. lezárás = összefoglalás) és értékelés (jegyzet kiegészítése. . hogy milyen tevékenységek találhatók a folyamatban. Lényege a mennyiségi adatok összegyűjtése. Minden ügyindítás erről a pontról indul. honnan érhetők el az adatok. vezérlési sorrend. amely a tevékenységek egyes jellemzőinek számszerűsítő eljárása. Akkor használatos. Kérdőív: sok embertől viszonylag rövid idő alatt szerezhetünk információt. hátránya az eszköz. Előnye az objektivitás.és időigényesség. pontosításra szorul. vagy a más módszerekkel megszerzett információ kiegészítésre. Megfigyelés: azaz az iroda egyes folyamatainak nyomon követése. adatkapcsolatok) A folyamatot szimbolizáló hálót a WORKFLOW modul építőelemeiből állíthatjuk össze. megfelelő típusúak (nyílt / zárt). hogyan indul az ügymenet és hol a végpontja. ésszerűek. így a WORKFLOW moduloktól függően más és más jeleket használnak a folyamat ábrázolására. hogyan követik egymást. tartalmilag és sorrendileg helyesek.

a lezajlás mindig valamilyen eseménytől függ vagy a folyamatot indító adatoktól. . egy-egy sarkánál egy pipa és egy „x”: feltételes elágazás. Rombusz alakú tábla. az ügyviteli folyamat egy elemét megvalósító tevékenység. Ezeken kívül tartalmazhat más lépéseket is. A vonal színével különböztetik meg a kapcsolat típusát. benne kérdőjel. amelyet a rendszerbe integrált program vagy makró automatikusan végrehajt emberi beavatkozás nélkül. Irat: tevékenység. de az elv hasonló minden rendszerben. amely lehet a tevékenységet ellátó ügyintéző munkáját vezérlő szoftvertermék. de lehet egy olyan lépés is. amit nem tudunk előre tervezni. Vonal (szaggatott. környezetből érkező információ. A legtöbb ügymenet nem szekvenciális. ezért várni kell rá. Homokóra: várakozás külső egységre. A logikai feltételtől függően az IGAZ vagy a HAMIS ágon folytatódik a folyamat. folytonos): tevékenységek közötti kapcsolatok.78 - . Egy folyamatnak lehet több végpontja is.STOP tábla: az ügyment vége a folyamat utolsó lépését követően.

költség-. és erőforrás keretek között. valamint . tehát típus megoldások sem szervezeti. A projekt (2) karakterisztikus jellemzői a feladat „egyszeri”. tehát valamennyi érintett funkcionális szakterület munkájának összehangolását. több tudományszakos) problémakezelést. mind pedig az idő-. nem ismétlődő volta. meghatározott minőségi és teljesítménykövetelmények mellett. adott idő-. a feladat „összetettsége”. költségés erőforrásigények vonatkozásában egyaránt. „identifikálása”: mind a célok illetve teljesítménykritériumok.79 - . vonatkozásban nem alkalmazhatók. lehetőleg minimális „vagyonelem” (illetve erőforrás) felhasználásával elfogadható kockázati szintek mellett. koordinálását. komplexitása: ezért igénylik az ilyen projektek az interdiszciplináris (tudományközi. egyedisége: minden projekt új és különböző problémákat hoz. innovációs rendszer) létrehozatalára irányuló tevékenység / illetve egymással összefüggő tevékenységsor. sem módszertani. és valamilyen egyértelműen definiált „termék” (létesítmény. sem informatikai stb. szolgáltatás.10) MI A PROJEKT? MILYEN MIT ÉRTÜNK PROJEKTIRÁNYÍTÁSON? ESZKÖZÖK PROJEKTTERVEZÉSI PROJEKTIRÁNYÍTÁST LÉTEZNEK? TÁMOGATÓ SZOFTVEREK HASZÁLATA PROJEKT A projekt (1) konkrét célok és eredmények érdekében. továbbá a feladat egyértelmű azonosíthatósága.

irányítási és ellenőrzési munkák összehangolás a projektirányítás minden szintjén és fázisában a projekt céljainak. Feladatcsoportok: a projekt teljesítési feltételeinek biztosítása a tervezési – szervezési . Projektciklusok: Koncepciós fázis / definíciós fázis (pontos műszaki specifikálás. A projekt fogalmát kiterjesztjük minden olyan (műszaki.80 - . költség és teljesítmény értékek rendelhetők. irányítását nevezzük PM-nek. tartalmának és terveinek megfelelő teljesítés folyamatos biztosítása a folyamatos helyzet vagy állapot értékelések alapján lehetséges előrejelzések és szükséges döntések megalapozása és a projektirányítás megfelelő szintjére való továbbítása a jelentősebb állapotváltozások felismerése és a tervváltozatok revíziója. amelyhez egy világosan definiált cél (illetve célrendszer). Illetve a projekt környezetétől – mindenekelőtt más projektektől – való elhatárolhatósága.a feladat körülhatárolhatósága és lehatárolhatósága: azaz a „projekthatároknak”. tőke.) feladatra. a problémafeltárás.és erőforrásigények meghatározása)/ tervelési fázis (műszaki és kiviteli tervek. szervezési stb. valamint idő-. az implementálás fázisáig. illetve koncepcióalkotás fázisától egészen a megvalósítás. gazdasági. amely magába foglalja a projekt egész életciklusát. költség. változásmenedzsment a projektirányítás során a projekt befejezésének előkészítése . szervezését. idő-.a projekt terjedelmének egyértelmű megadása. Az ilyen projektek vezetését. és erőforrás-allokáció)/ operációs fázis (a rendszer működtetése)/ divesztálási fázis (a források divesztációja / átvitele más projektekre) Feladatcsoportok: Projekt definiálása / megvalósíthatósági tanulmány elkészítése / hatékony szervezet és kommunikációs rendszer kialakítása / tendereztetési eljárások / tervezési munkák és beszerzések / munkalebontás és kódolás / a projekt indítása / kivitelezési munkafolyamatok / költségmenedzsment / a projekt befejezése PROJEKTIRÁNYÍTÁS A projektmenedzsment (PM) egy komplex folyamat (projekt) egészét átfogó és eredményességét segítő integrált vezetési-irányítási rendszer.

A projekt célszerű szerződés-stratégiájának meghatározása már megteremti az alapot a tendereztetési folyamatok indításához. Ez a WBStáblázatban feltüntetett tevékenységkapcsolatok vizuálisan. kivitelezők. A kritikus út és a tartalékidők elemzése: a kritikus út a várható befejezés időpontját adja meg. A tenderdokumentációk megfogalmazása és az előminősítések elvégzése után megtörténhet az ajánlati kiírás a tervezők. A hálón a legkorábbi és legkésőbbi időpontokat.PROJEKTTERVEZÉSI ESZKÖZÖK A projekt egyértelmű meghatározása után kiadható a megbízás a projekttervek kidolgozására. Sávos (időarányos) naptári ütemterv (azaz GANTT-diagram): tartalmazza azokat a többletinformációkat. majd a döntés után a szerződéskötések következnek a szerződés típusának megfelelő és a pénzügyi elszámolási móddal összhangban lévő formában. melynek gyökere a projekt definíciója és levelei a munkacsomagok. amely a közvetlenül megelőző tevékenységeket is bemutatva a logikai diagram fontos tervezési segédlete. A tevékenységek becsült időtartamai. amelyek „sorrendben” való végrehajtása biztosítja a projekt kitűzött céljainak az elérését. A projekt WBS. A WBS-diagram egy olyan fagráfként értelmezhető. amely a tevékenységek ötletszerűen felsorolt „halmazából”.81 - . beszállítók illetve más vállalkozók felé. valamint kiszámolt kritikus úton lévő tevékenységek: különböző időbecslések és időszámítások vannak az alkalmazott hálótervezési módszertől függően. A pályázatok értékelése. valamint a kettő különbségét (tartalékidő) is feltüntetik. áttekinthető. a megfelelő technológiailogikai és időbeli kapcsolatok szerint rendezve készül el. így könnyen és gyorsan . A projekt megvalósítás organizációs terveinek kidolgozása után az alábbi dokumentumok állnak rendelkezésünkre: A tevékenység vagy a „munkacsomag” hierarchia diagramja (WBS: WORK BREAKDOWN STRUCTURE): a munkacsomagok azok az elemi egységek. A projekt hálódiagramja: logikai háló vagy precedencia-diagram. Ez egy strukturált tevékenységlista.táblája. amelyeket csakis a hálós ütemtervek alapján történő számításokkal kaphatunk.

az előrehaladások nyomon követését. de eltérő céllal. a tervezett költségeket. A program a projekt mind az öt fázisában használható. elemzésre. A program alkalmas tervezésre. A szokásos telepítés egy web-kiszolgálóból. A tervezési-előkészítési munkának fontos részét képezi még a kockázatelemzés és a kommunikációs terv elkészítése is! A tervlezárás és döntés eredményeként egyértelműen kell megjeleníteni és dokumentálni a projekt teljesítésének időtartamát. Ez a szoftver teszi lehetővé a projektvezetők számára az erőforrások rendelkezésre állásának felmérését. a kockázatok megosztását. PROJECT 2000 és PROJECT CENTRAL Az MS-PROJECT két irányban nyújtott utakat a magasabb kategóriájú szoftverek felé. ami az ezutáni. vagy projektjegyzőkönyvbe kerül. A böngészőn keresztül lehetővé teszi a szervezet minden . Hozzáadott kiegészítő szoftverekkel alkalmas a csoportmunka összehangolására is. nyomon követésre és bizonyos mértékig támogatja a dokumentumkezelést is. A befejezett tervezési-előkészítési fázis eredményeként elfogadott projektterv az összes eddigi dokumentummal együtt a projekt dossziéba. legalább egy PROJEKT 2000-ből (projektvezető / projektgazda számára). másrészt munkacsoportos kiegészítője a PROJECT CENTRAL révén kísérletet tett a projekttagok bevonására a projekt folyamatába. Egyrészt számított mezői segítségével lehetővé tette magasabb szintű tervezési és elemzési feladatok megvalósítását. az erőforrások időbeni rendelkezésre állását és felelőseit. A CENTRAL biztosítja a projektek résztvevői közötti kommunikációt a projektirányítás minden szintjén. illetve használatban lévő projektirányítási szoftverek döntő többsége ma Magyarországon az MS-PROJECT különféle változataiból kerül ki. Az MS-PROJECT az OFFICE csomagnál megszokott kezelőfelülettel rendelkezik. PROKEJTIRÁNYÍTÁST TÁMOGATÓ SZOFTVEREK MS-PROJECT Az eladott. és nem minden folyamatra kiterjedően. a megvalósítási fázis alapját képezi. és tetszőleges számú MS PCENTRAL felhasználói ügyfélből áll.Az organizációs tervdokumentáció részei még az erőforrás-terhelési diagramok / a költségterv / a tevékenység-felelős hozzárendelési mátrix.82 - . valamint ez elérendő eredményeket. Multiprojekt üzemmódjával hathatós segítséget nyújthat a vezetés számára.

időbeosztásukat a projektben és azon kívül is Erőforrás-vezetők és csapatvezetők: lehetőséget biztosít nekik a program a feladatkiosztásra Felsővezetők / érdekeltek: számukra tömör információhalmazt elő tud állítani a program. és a projekt tervezőjével folytatott kétirányú kommunikációban való részvételt. erőforrás. MS-P 2000 legfőbb funkciói: Csoportosítás Adatmegjelölés szimbólumokkal Testreszabható WBS kódok alkalmazása Egyéni vázlatkódok definiálása Háromféle naptártípus (projekt alap-. modellezett / keretés számlanyilvántartás) Multiprojekt üzemmód Erőforrás-kezelés Költségek változása az idő és a munkatípus függvényében Elemzés és tervezés hármas időbecsléssel Elemzés és adatábrázolás EXCEL-ben Projektváltozatok. ábrázolása Határidők kezelése Nyomon követés . A CENTRAL előnyei: Projektvezetők: bevonják a munkacsoport minden tagját a projekt folyamatába Csapattagok: nyomon követhetik saját feladataikat.és tevékenységnaptár) Kétféle erőforrástípus (munkát végző / anyagi jellegű) Kétféle költségkezelés (hagyományos.dolgozója számára a legfrissebb projektinformációk megtekintését. megvalósulási esetek kezelése.83 - .

11) GAZDASÁGI ADATOK ELEMZÉSE ÉS ÁBRÁZOLÁSA. Egyváltozós célérték-keresés: a „Mi lenne. hogy miként hat két változó értékének megváltozása egy függvényre (képletre).84 - . SÍKBELI OSZLOP. ha…” típusú eszközöknek nevezett parancskészlet részét képezi. Pl. KÖR. Arra keressük a választ. amíg az azon alapuló képlet eredménye el nem éri a kívánt értéket (ha egyáltalán létezik megoldás). X-Y ILLETVE PEREC DIAGRAMOT? GAZDASÁGI ÁBRÁZOLÁSA ADATOK ELEMZÉSE ÉS Egyváltozós adattábla: a „Mi lenne. Segítségével meghatározhatjuk azt a bementi értéket. Kétváltozós adattábla: a „Mi lenne. Pl. Segítségével arra keressük a választ. A legtöbb mátrix-műveletet tömbművelettel valósították meg az EXCEL-ben. MIKOR MILYEN HASZNÁLATOSAK HASZNÁL: TÉRBELI OSZLOP. SZALAG. ha…” típusú eszközöknek nevezett parancskészlet részét képezi. A célérték-keresés során az EXCEL egy adott cella értékét addig módosítja. ha…” típusú eszközöknek nevezett parancskészlet részét képezi. amely egy képlet (függvény) kívánt eredményét hozza. hogy miként hat egy változó értékének magváltozása egy vagy több függvényre (képletre). hogyan hat egy kölcsön törlesztő-részleteire a kamatláb és a futamidő megváltozása. hogyan hat egy kölcsön törlesztő-részleteire a kamatláb megváltozása. TERÜLET. Lineáris egyenletrendszerek: a lineáris egyenletrendszerek mátrix-műveletekkel kezelhetők. TRANSZPONÁLÁS MÁTRIXOK SZORZATA INVERZ-MÁTRIX (négyzetes) SZORZATÖSSZEG . FONTOSABB AZ EXCELBEN? DIAGRAMTÍPUSOK ELEMEZZE.

Azaz x = A ^ ( . A BREAK-EVENPOINT az a termék-kibocsátási mennyiség. valamint a jobb oldalból. . mellyel összesítő jelentéseket készíthetünk. Eredmény jelentés: felsorolja acélcellát és a módosuló cellákat eredeti és végső értékeikkel. minimalizálja.Az egyenletrendszerek megoldása: egy A * x = b formájú egyenletrendszer az A együttható-mátrixból (technikai mátrix). Ezt haszonküszöbnek. ahol az összbevétel és az összköltség megegyezik. LORENZ-görbe: általában a népesség jövedelem-eloszlásának példáján szokták szemléltetni. alsó és felső határaikkal és célértékeikkel együtt. A végeredmény egy szépen formázott táblázat. hogy a kisebb ismérv érték X %-hoz az egész ismérv értékösszegének Z %-a tartozik. nyereségküszöbnek is nevezik. Esetvizsgáló: olyan parancs. mennyire érzékeny a megoldás kis változtatásokra. és a feltételekre vonatozó információkkal Érzékenység jelentés: információt ad arról.1 ) * b. Az Esetvizsgáló által megvalósított funkciót szokták Forgatókönyvnek nevezni. vagy egy adott értékre állítani Korlátozó feltételek: a változókra nézve adnak meg különféle korlátokat A SOLVER a döntési változók függvényében a célfüggvényt maximalizálja. Határok jelentés: felsorolj a célcellát és a módosuló cellákat elfogadható értékeikkel. mindegyiket a munkafüzet külön lapján helyezi el. A SOLVER meghatározott típusú jelentéseket készít. SOLVER: a mindennapi életben gyakoriak az optimalizálási feladatok. Pl. üzleti hasznot számolhatunk.85 - . Azt mutatja. azaz a b vektorból és az x megoldásvektorból állnak. adott értékre állítja be. A görbe a koncentrációt jól ábrázolja. Az optimalizálási modell három összetevőből áll: Döntési változók: a döntést hozók befolyásolni tudják Célfüggvény: a döntési változók függvénye. BREAK-EVEN analízis: a nyereségtervezés egyik eszköze. amely különböző eseteket jelenít meg. korlátozó feltételeikkel. ezt szeretnénk maximalizálni. különböző változó feltételek függvényében.

A diagramok munkalapjainkon beágyazott objektumként szerepelnek. de önmagukban is lehetnek saját diagram típusú lapjukon. DIAGRAMOK Térbeli oszlop-diagram Értékeket hasonlít össze kategóriák. Területdiagram Kiemeli egy időbeni változás nagyságát. Típusok: OSZLOP / SÁV / GRAFIKON / PONT (XY) / TERÜLET / KÖR / PEREC / SUGÁR / FELÜLET / BUBORÉK / ÁRFOLYAM / HENGER / KÚP / PIRAMIS. Ezek beépített diagramok. mindig egyetlen adatsort tartalmaz. Bemutatja az értékek relatív fontosságát. de vannak felhasználó által készített. Síkbeli oszlop-diagram Az adott időszak alatt bekövetkezett változásokat szemlélteti. Ez tulajdonképpen 4 egymást követő párbeszédablak. Grafikont a diagram varázsló segítségével készíthetünk. az értékek függőlegesen helyezkednek el. A kategóriák vízszintesen. A halmozott oszlopdiagramok az egyedi elemek egészhez való viszonyát mutatják. . és akkor hasznos. Szalagdiagram Vonal térhatással időbeli vagy kategóriánként vett trendet jelenít meg.FONTOSABB DIAGRAM-TÍPUSOK Munkánkat az EXCEL-ben (hacsak nem adatbázis-jellegű) szinte mindig diagramkészítéssel kell befejeznünk. adatsorok mentén. mivel az ábrázolt értékek összegét is megjeleníti. így a hangsúly az időbeli változáson van.86 - . ha egy lényeges elemet szeretnénk kiemelni. ezzel szemléletesebbé téve azt. A grafikonokkal grafikus módon ábrázoljuk adatainkat. A két tengely mentén elhelyezkedő adatpontokat hasonlítja össze. illetve az elemek összehasonlítására szolgál. Kördiagram A részeknek az egészhez való viszonyát vagy arányát szemlélteti.

minden gyűrűje egy-egy adatsort. . egyenetlen eloszlású adatok ábrázolására is alkalmas. de ez több adatsort is tartalmazhat. X-Y koordináta-párokat jelenít meg egyetlen pontsorozatként . Perecdiagram A kördiagramhoz hasonlóan a részeknek az egészhez való viszonyát vagy arányát szemlélteti.87 - .X-Y-diagram Érték-párokat hasonlít össze.

cellák tartalma (32. abszolút és vegyes címzése. Ez .000 karakteres szöveg. az adatok egy adott részhalmazának megtekintése. egyúttal beszúr egy diagram típusú lapot is. ezzel azt jóval áttekinthetőbbé tesszük. kimutatásban végezhető számítások. Az EXCEL beszúr egy munkalapot. a kívánt részletek megjelenítése. cellák kitöltése. MATEMATIKAI ÉS LOGIKAI FÜGGVÉNYEK KÖRÉBŐL! HOGYAN TÁMOGTJA AZ EXCEL A GAZDASÁGI ADATOK FELDOLGOZÁSÁT? Az alábbi eszközökkel támogatja az EXCEL a gazdasági adatok feldolgozását: Függvények Diagramokkal Táblázatok Táblázat. cellák relatív. KÜLSŐ ADATOK IMPORTJA: Az EXCEL adatbázis-kezelésének egyik gyengéje a kezelhető rekordok és a mezők viszonylag kis száma. melynek segítségével adatbázis-táblából EXCEL táblázatot generálhatunk. Ezért adatbázist kezelni nem az EXCEL-lel kell. ezen készíti el a kimutatás alapján készült diagramot. De ha a mérete kellően kicsi. cellák adatainak szerkesztése. szám.12) HOGYAN TÁMOGTJA AZ EXCEL A BE GAZDASÁGI AZ EXCEL ADATOK FELDOLGOZÁSÁT? KATEGÓRIÁIT! BE NÉHÁNY MUTASSA PÉLDÁN FÜGGVÉNY MUTASSON KERESZTÜL FÜGGVÉNY-ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGET A PÉNZÜGYI. erre helyezi a kimutatást.88 - . egyúttal a mezőkön számításokat is végezhetünk. Aztán a kimutatás táblázat tovább formázható a következő műveletekkel: mezők hozzáadása és törlése. akkor hasznos lenne a továbbiakban is az EXCEL-lel dolgozni. az elrendezés megváltoztatása. dátum és idő) Adatbázis-kezelési lehetőségek KIMUTATÁS: Ez egy parancs.

ezt kapcsoljuk be) / Intervallum (mozgóátlagolásba bevont adatok száma) / Kimeneti tartomány (az eredménytartomány bal felső sarkának hivatkozása) / Diagramkimenet / Standard hibák (akkor kapcsoljuk be. Beállításai: Bemeneti tartomány / Feliratok / Kimeneti tartomány / Új munkalapra / Új munkafüzetbe / Pareto (rendezett hisztogram) (ha az adatokat csökkenő gyakorisági sorrendben szeretnénk látni. Vele ODBC adatforrásokat adhatunk meg. A mozgóátlagolás nem más. egy munkalap (WORKSHEET). Van benne lekérdezésvarázsló is.lehetséges. mivel egy bővítménykezelő valósítja meg. de egy objektum maga az EXCEL is . Ebben a programban lehetőség van a DDE (DYNAMIC DATA EXCHANGE) – a WINDOWS alapú programok közötti adatcserét lehetővé tevő szabványos protokoll – használatára is. MOZGÓÁTLAG: Mozgóátlagolással olyan részleteket tudhatunk meg a trendről. a hisztogramon pedig egy külön vonallal jelzi azokat) / Diagramkimenet Az EXCEL programozása Az EXCEL minden alkotóelemét egy-egy objektum alkotja. a parancs nem standard része az EXCEL parancskészletének. mivel az EXCEL képes megnyitni (és azon munkát végezni) adatbáziskezelőkben készült állományokat. egy saját felhasználói felülettel rendelkező program. HISZTOGRAM: Ezzel a módszerrel egy cellatartomány adatai és az adatkategóriák szerint egyenkénti és halmozott gyakoriságok számolhatók ki.89 - . kapcsoljuk be)/ Halmozott százalék (ha bekapcsoljuk. és visszakereshetjük az adatokat. A legkisebb elemszám három. A csomag által kínált módszerek az Eszközök menü Adatelemzés parancsán keresztül érhetők el. A párbeszédpanel beállításai: Bemeneti tartomány (elemezni kívánt munkalap-tartomány) / Feliratok (ha a bemeneti tartomány első sorában vagy oszlopában felirat van. az eredménytáblában az EXCEL egy oszlopot készít a halmozott százalékos értékeknek. Majd az import adatokból kimutatás is készíthető! Elemző eszközök Analitikus eszközkészlet Ez az EXCEL programban az ANALYSIS TOOLPAK csomag. amelyek az adatok átlagolásával nem derülnének ki. Mindezt a QUERY program segítségével: ez az EXCEL-nek része. ha eredménytábla egyik oszlopában meg akarjuk jeleníteni a hibákat. adott környezetében található elemek átlaga. mint az idősor egy adott elemének. Objektum egy munkafüzet (WORKBOOK).

Tulajdonság pl. ezért a több példányban előforduló azonos típusú objektumok gyűjteményt alkotnak (Collection). LOGIKA PÉNZÜGY A pénzügyi függvények nagyon sokrétűek.(Application). A kategóriában megtalálhatjuk a hitelnyújtás. a WORKSHEET neve. mind a gyűjtemények tulajdonságokkal (Properties) és metódusokkal (Method) rendelkeznek.90 - . a cella magassága és szélessége. a WORKBOOK szerzője. Pl. Az EXCEL programozásakor ezen objektumokat kell kezelnünk.ÉS IDŐ FÜGGVÉNYEK DDE ÉS KÜLSŐ FÜGGVÉNYEK INFORMÁCIÓS FÜGGVÉNYEK KERESŐ ÉS HIVATKOZÁSI FÜGGVÉNYEK LOGIKAI FÜGGVÉNYEK MATEMATIKAI ÉS TRIGONOMETRIAI FÜGGVÉNYEK MÉRNÖKI FÜGGVÉNYEK PÉNZÜGYI FÜGGVÉNYEK STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK SZÖVEGFÜGGVÉNYEK A többit lásd a következő tételben! FÜGGVÉNY-ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK: PÉNZÜGY. MATEMATIKA. Mind az objektumok. az értékpapír ügyletekkel kapcsolatos függvényeket egyaránt. AZ EXCEL FÜGGVÉNY-KATEGÓRIÁI ADATBÁZIS ÉS LISTAKEZELŐ FÜGGVÉNYEK DÁTUM. Mivel egyszerre akár több munkafüzet is nyitva lehet. a beruházás.: .

ráta. Szintaxisa: AMORDEGRC(be_ár. ahol: . mint a tárgyi eszköz beszerzési értékének és selejtezési értékének a különbsége (a tárgyi eszközök élettartamának a végéig). jövőérték.A RÉSZLET FÜGGVÉNY: A függvény segítségével kiszámolhatjuk egy kölcsön törlesztő-részleteit. Szintaxisa: RÉSZLET(ráta. mai_érték. típus) Számítsuk ki egy 10 évre felvett. ahol: be_ár: a tárgyi eszköz beszerzési ára be_dátum: beszerzésének dátuma első_időszak: az első időszak végének dátuma maradvány: maradványértéke (leselejtezéskori érték) időszak: a könyvelési időszak ráta: amortizációs kulcs (1 / tárgyi eszköz élettartama) alap: a napok kiszámításának módszere (következő tétel. alap). maradvány. időszak. részlet. hogy a francia könyvviteli rendszer szerint kiszámítja egy állóeszköz lineáris értékcsökkenését az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan. időszakok. első_időszak. A függvény z értékcsökkenést addig számolja. Azaz megadja a törlesztőrész és a kamat összegét egy adott időszakra.9% kamatozású kölcsön havi törlesztőrészleteit. Szintaxisa: MÉ(ráta. jövőbeli_érték. időszakok_száma. Például a pénzt hitelező számára a kölcsön összege a kölcsönadott pénz mai értéke.91 - .66% ??? AMORDEGRC Feladata.90% 0. ha a törlesztések a hónap elején történnek! Így az éves kamatlábat 12-vel kell osztani! Kölcsön Futamidő Éves kamat Havi kamat Havi törlesztés 3. típus). amíg az értékcsökkenések összegzett értéke nagyobb. évi 7. A könyvelési időszak alatt vásárolt eszközök esetében arányos értékcsökkenést vesz figyelembe.000Ft 120 hónap 7. pénzügyi függvények) MÉ Feladata egy befektetés mai értékét (azaz az összesített jövőbeli törlesztések jelenlegi értékét) számítja ki.000. be_dátum.

Havi értéke = éves kamat % / 12 Időszakok: a fizetési időszakok összes száma. Az ANNUITÁS – azaz adott időn át tartó.92 - . periodikusan kapott (vagy adott) pénzösszegek sorozata – számításához használhatók még a CUMIPMT. A program a munkalap minden egyes újraszámolásakor új véletlen számokat állít elő. helyette törtkitevőjű hatványt. 0 – fizetés az időszak végén. valamint ezek kombinációit egyenleteknek is szokták nevezni. tömb_y): két tömb megfelelő (azonos indexű) elemei négyzetének összegét összegzi. -. CUMPRINC. azaz a két tömb skaláris szorzatát számítja ki. . Havi törlesztésnél év*12 Részlet: a rendszeres állandó kifizetések összege. Ezekben a kifizetett összegek negatív értékkel. Matematikai műveleti jelek az EXCEL-ben a +. (Csak a tőke. A százalékszámítást is matematikai műveletnek tekinthetjük. *. /. a kapott összegek pozitív értékkel fordulnak elő. Ha a és b közötti valós számot szeretnénk előállítani. logikai értéket tartalmazó és üres cellákat nem vesz figyelembe. A műveletek sorrendisége meghatározott.Ráta: az időszakonkénti kamatláb. vagy a GYÖK (SQRT) nevű függvényt használhatjuk. ^.: VÉL(): egy egyenletes eloszlású véletlen számot ad eredményül. hivatkozása. A gyökvonásnak nincs műveleti jele. Pl. Amiről nem szabad megfeledkezni. MATEMATIKA A függvényeket és a képleteket. A függvény az argumentumban előforduló szöveget. FV. a tömb_y pedig a második (szám. PPMT függvények is. 1 – fizetés az időszak kezdetén. A függvény csak az egészérték részt veszi figyelembe. akkor a szintaxisa: VÉL()*(b-a)+a SZUMX2MEGY2(tömb_x. a résztörlesztések esedékessége. A tömb_x a feldolgozandó értékek első.és kamattörlesztés összege az egyéb költségek nélkül) Jövőérték: a jövőbeli érték vagy az utolsó részlet kifizetése után elérni kívánt összeg Típus: egész szám. hogy a képletek összeállításánál a precedencia vagy más néven prioritás elve a döntő. de a 0 értékű cellákkal számol. FVSCHEDULE. azonos összegű. logikai érték vagy szöveg formájú szám elemeket tartalmazó) tömbje vagy tartománya.

>. alap): egy tetszőleges pozitív szám adott alapú logaritmusát számítja ki.93 - . Összetett vizsgálatok számára legfeljebb hét IF függvényt ágyazhatunk egymásba. …): feladata az argumentumában megadott számok legkisebb közös többszörösének kiszámítása. ezt az értéket adja a függvény eredményül. A függvénnyel megkereshetjük a legkisebb közös többszöröst. LOG(szám. amely az átalakított római szám típusát a klasszikustól az egyszerűsített formátumig több alakban adja meg. igazérték. Nincs argumentuma. vissza. Az EXCEL figyelmen kívül hagyja a tömb.vagy hivatkozásargumentumokban szereplő szöveget vagy üres cellákat. Pl. ha a szám a pontosság többszöröse. A logikai értéket adó argumentum kiértékelését használjuk fel a függvény kimenetének szabályozására. pontosság): egy adott számot előjelétől függetlenül a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére (abszolút értékben) felfelé kerekít. A logikai műveleti jelek a következők: =. helyette alkalmazhatjuk a függvénnyel egyenértékű HAMIS szó cellába gépelését is. logikai30): eredménye IGAZ. LCM(szám1. <. Azaz a logikai vizsgálatok utáni döntéshozás. HA(feltétel. mely a különböző nevezőjű törtek összeadásához szükséges. Ehhez az argumentumba visszük be a nevezőket. A logikai egyenletekben logikai függvényeket és logikai jeleket használunk. vagy ezt a parancsot hajtja végre. RÓMAI(szám.PLAFON(szám. ha minden argumentuma igaz. …. forma): egy arab számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül. erre szolgálnak a logikai függvények. <=. és a döntések függvényében műveletek végzése. hamisérték): egy logikai feltételtől függően más és más kimenetet eredményez. Igazérték / hamisérték: a feltétel vizsgálata után. szám2.: ÉS(logikai1. <>. A forma 0 és 4 közötti egész szám vagy logikai érték. logikai2. HAMIS értéket ad. HAMIS(): a HAMIS logikai értéket adja eredményül. >=. LOGIKA A napi életben számításaink eredményei gyakran függhetnek vizsgálatok eredményeitől. ha bármely argumentuma hamis. Kerekítés nem történik. . ha annak eredménye igaz / hamis.

vagy hivatkozás-argumentumokban szereplő szöveget vagy üres cellákat. VAGY(logikai1. Nincs argumentuma.94 - . Az EXCEL figyelmen kívül hagyja a tömb. logikai2. . 2>3). A logikai egy logikai érték vagy kifejezés (pl. NEM(logikai): az argumentumként adott érték ellentettjét adja vissza. …. akkor eredményül IGAZ logikai értéket ad. logikai30): ha bármelyik argumentuma igaz.IGAZ(): az IGAZ logikai értéket adja eredményül. helyette alkalmazhatjuk a függvénnyel egyenértékű IGAZ szó cellába gépelését is.

A képlet olyan egyenlet. ugyanazon munkafüzet más lapjain lévő cellákra vagy más munkafüzet lapjain levő cellákra. A táblázatokat sorok és oszlopok építik fel. ADATBÁZIS ÉS A MATEMATIKAI FÜGGVÉNYEKET FELHASZNÁLÁSI SZEMPONTBÓL BEMUTATÁSÁVAL! EGY-EGY TIPIKUS PÉLDA EXCEL FÜGGVÉNYEK GAZDASÁGI ADATOK FELDOLGOZÁSÁNÁL A munkalapokon lévő adatok elemzéséhez. PÉNZÜGYI. mint összeadás. munkalap. melyek együttesen alkotják a munkafüzetet. Ezeket az állomány. A képlet egy = jellel kezdődik. számításokhoz használjuk fel a képleteket. az oszlopok betűvel: A – IV. értékek egyesítése. A sorok számmal jelöltek: 1 – 65536. hogy egy-egy meghatározott értékre vagy táblázattartományra hivatkozzunk. ezek kereszteződésében állnak a cellák. ezek az egyenletek a munkalap értékeivel olyan műveleteket hajtanak végre. melyből mintegy 320 darab létezik. Az EXCEL képletei ilyen szabályokban megfogalmazott sorrend szerint számolnak ki értékeket. stb. oszlop és cellaneveket felhasználjuk a képletekben. és minden munkalap egyedi nevet kaphat. A képletekben felhasználhatjuk az EXCEL beépített függvényeit is. Egy munkafüzetet önálló névvel egyetlen fájlban tárolunk. A szintaxis egy programnyelv elemeinek felhasználási sorrendjének. Az EXCEL munkalapok HTML formában is elmenthetők. amely munkalapon lévő adatokat elemez. az elemek típusainak képzésére vonatkozó szabályok összessége. szorzás. . összehasonlítás. használ fel számításokhoz.95 - . majd a kiszámolandó kifejezés jön. Az EXCEL az adatokat táblázatokban tárolja.13) GAZDASÁGI ADATOK FELDOLGOZÁSAKOR MIKOR ÉS CÉLSZERŰ EXCEL FÜGGVÉNYT KATEGÓRIÁK ALKALMAZNI? LÉTEZNEK? MIÉRT MILYEN FÜGGVÉNY JELLEMEZZE A STATISZTIKAI. a képletek hivatkozhatnak ugyanazon munkalap más celláira.

A függvények olyan.és munkakörnyezetről. Ha egy függvény argumentuma egy másik függvény. Ezen kívül még állandó. cellahivatkozás. ÉV. tömb. MA. de ekkor az adott argumentum számára érvényes értéket kell előállítania. képlet vagy más függvény is. Egyik csoportja a lekérdező . amelyek végrehajthatnak egyszerű vagy összetett számításokat. általunk adott értékek szintaxisnak nevezett meghatározott sorrendje szerint. A csatolni kívánt adatokat tartalmazó programnak támogatnia kell a dinamikus adatcserét.ÉS IDŐ FÜGGVÉNYEK Ezekkel a függvényekkel a képletekben előforduló dátumokat és időpontokat dolgozhatjuk fel. A függvény argumentuma lehet szám. A függvény szintaxisa a függvény nevével kezdődik. szerkesztésénél a képletpaletta segítségét vehetjük igénybe. ezek a függvények. erre ikont is használhatunk gyakorisága miatt. a DDE-t. hibaérték. Függvényt tartalmazó képlet készítésénél vagy utólagos módosításánál. DÁTUM.96 - . A munkalapok leggyakoribb függvénye a cellatartományokat összegző SZUM függvény. Újdonság az EXCEL97-ben a képletpaletta alkalmazása. szöveg. akkor ezt nevezzük egymásba-ágyazásnak. A képletekben szereplő függvényeket a képletet kezdő egyenlőségjel és az operátorok mögé írhatjuk. A képletekben hét szint mélységig ágyazhatunk egymásba függvényeket. majd zárójelben következik az argumentuma.A MICROSOFT EXCEL sok beépített képlettel rendelkezik. az EXCEL fejlesztői által matematikai szabályokat alkalmazva előre meghatározott képletek. DDE ÉS KÜLSŐ FÜGGVÉNYEK A DDE (DYNAMIC DATA EXCHANGE) a WINDOWS alapú programok közötti adatcseréhez létrehozott protokoll. valamint a cellák tartalmáról. FÜGGVÉNYKATEGÓRIÁK ADATBÁZIS ÉS LISTAKEZELŐ FÜGGVÉNYEK Lásd lejjebb! DÁTUM. amelyek számításokat hajtanak végre argumentumoknak nevezett. Pl. A függvény kiértékelése után az eredményt kapjuk vissza. formátumáról nyújtanak adatokat. logikai érték. A függvényeket felhasználási területeik szerint csoportosították az EXCEL-ben. INFORMÁCIÓS FÜGGVÉNYEK Az információs függvények rendszer.

MATEMATIKAI ÉS TRIGONOMETRIAI FÜGGVÉNYEK Lásd lejjebb! MÉRNÖKI FÜGGVÉNYEK PÉNZÜGYI FÜGGVÉNYEK Lásd lejjebb! STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK Lásd lejjebb! SZÖVEGFÜGGVÉNYEK A szöveges (karakterlánc) változókon és állandókon végeznek műveleteket. két lehetséges kimenetet adó. CSÚCSOSSÁG(szám1. KERESŐ ÉS HIVATKOZÁSI FÜGGVÉNYEK Ezeket mátrix függvényeknek nevezik. szám2. VAGY stb. DARAB(érték1. …): megszámolja. ha a cella eleget tett valamilyen feltételnek. …): argumentumainak átlagát.…): egy adathalmaz eloszlásfüggvényének a normális eloszláshoz viszonyított csúcsosságát (pozitív értékek) vagy laposságát (negatív értékek) számítja ki. HA. tömböknek vagy hivatkozásnak kell lenniük. LOGIKAI FÜGGVÉNYEK Ezek az argumentumok kiértékelésétől függő. hogy az argumentumban megadott feltétel teljesül-e.97 - . Például: ÁTLAG(szám1. ÉS. illetve egy cellára való hivatkozást keresünk. Pl. Ezekkel a logikai függvényekkel ellenőrizhetjük. hogy argumentumai között hány szám található . Legfeljebb 30 szám adható meg. és ezekkel írhatjuk le az összetett feltételeket. a cellák tartalmáról. érték2. FKERES függvény.függvények. HAMIS. Pl. számtani közepét adja. ha értékeket keresünk listában vagy táblázatban. Ezeket alkalmazhatjuk. A FÜGGYVÉNYEK FELHASZNÁLÁSA Statisztikai függvények A függvények argumentumainak számoknak vagy számot tartalmazó neveknek. amelyek akkor adnak vissza IGAZ értéket. NEM. logikai értéket adnak vissza. hivatkozásáról nyújtanak adatokat. szám2.

: BMR(érték. hogy argumentumlistájában hány nem üres érték található HARM. Az adatbázis függvények általános szintaxisa.KÖZÉP(szám1. mező.DARAB2(érték1. alap): kiszámítja egy értékpapír leszámítolási rátáját. azaz 12 darab 30 napos hónap 1: tényleges / tényleges 2: Tényleges / 360 3: Tényleges / 365 4: Európai 30 / 360 A nem egész kódszámot a függvény minden esetben egész számra csonkolja. lejárat. visszaváltás. Ez a napok kiszámítási módját jelző kódszám a következők szerint: 0: Amerikai 30 / 360.98 - . DISC(kiegyenlítés. ahol: ADATBÁZIS: az adatbázist alkotó cellatartomány. ár. Adatbázis függvények Az EXCEL-nek 13 adatbázis-kezelő munkalapfüggvénye van. …): argumentumainak harmonikus átlagát (a számok reciprok értékei számtani közepének reciprokát) számítja ki Pénzügyi függvények Segítségükkel igen sokrétű számítást végezhetünk többek között értékpapírok jövedelmének. vagyis az alkalmazandó nyelvi – parancsmegadási szabályok formája: Dfüggvény(adatbázis. Több pénzügyi függvény is alkalmazza az ALAP argumentumot. kamatozásának. szám2. A tartomány sorai az adatbázis rekordjai. Pl. …): megszámolja. Az adatbázis-kezelő munkalapfüggvények három – a munkalaptartományokra vonatkozó argumentumot tartalmaznak: adatbázist. kritérium). periodikusan jelentkező pozitívbevételeken keresztül elért kamatláb) adja eredményül. eszközök értékcsökkenésének meghatározására. kijelöléssel illetve beírással adjuk meg. becslés): adott pénzáramlás-számsor (CASH FLOW) belső megtérülési rátáját ( = egy negatív értékkel adott befektetés révén előálló. mezőt és kritériumot. tört_nevező): tizedes törtté alakít át egy közönséges törtként megadott számot. Az első rekord fölé írjuk be az oszlopok hivatkozási nevét jelentő mezőfejlécet. megtérülésének. DOLLARDE(tört_érték. . érték2. vagy folyamatos tartományhoz rendelt névvel.

MIN: visszaadja a kiválasztott adatbáziselemek közül a legkisebb értéket.ÁTLAG: kiszámolja az adatbázisban a mező argumentummal megadott oszlop azon értékeinek átlagát. Megadható cellahivatkozásként. de legalább egy cellahivatkozást kell tartalmaznia.VESZ: egy kimutatásban tárolt adatokat ad vissza.DARAB: megszámolja. vagy a tartományhoz rendelt névvel. hogy az adatbázisban az adott feltételeknek megfelelő rekordokban hány darab szám van egy adott oszlopban AB. AB.VAR2: a feltételeknek megfelelő sokaság adott mezőinek varianciáját számolja KIMUTATÁSADATOT. akkor hibaértéket kapunk. Az argumentumban szövegként megadva idézőjelek között áll. hogy az adatbázis csak minta AB.SZORZAT: a feltételeknek megfelelő adatbázisrekordok adott mezőinek szorzatát számolja ki AB.MAX: visszaadja a kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobbat AB. számként megadva az oszlop (a kijelölt tartományon belüli) sorszámát írjuk be.MEZŐ: egy adatbázisból egy olyan mezőt ad vissza. A függvényt a kimutatás egy összegző-adatának visszakeresésére használhatjuk feltéve. amely megfelel a megadott kritériumoknak.VAR: a feltételeknek megfelelő adatbázisrekordok adott mezőinek varianciáját számolja ki AB. Teljes oszloppal végzett művelethez a kritériumtartományban egy üres sort szúrunk be a mezőnevek alá. .SZÓRÁS: becslést ad a kiválasztott adatbáziselemek (ingadozására jellemző) szórásnégyzetére úgy. hogy az összegző-adat látható a kimutatásban. melyek teljesítik a kritériumot AB.99 - . amelyek teljesítik a kritériumot AB. Ha több ilyen van. AB.DARAB2: megszámolja az adatbázisban a mező argumentummal megadott oszlop azon nem üres celláinak számát. A függvények: AB. KRITÉRIUM: az adatbázishoz tartozó szűrőfeltételeket megadó cellatartomány.SZUM: a feltételeknek megfelelő adatbázisrekordok adott mezőinek összegét számolja ki AB.SZÓRÁS2: a szórást a teljes sokaság alapján számolja AB.MEZŐ: a számolásba vont adatoszlop azonosító neve. Az egyes sorokban szereplő feltételek egymással logikai ÉS kapcsolatban vannak.

ELŐJEL(szám): egy szám előjelétől függően eredménye 1. ha nem elérhető. E két függvény a negatív számoknál ad eltérő eredményt. ha nem elérhető. hatvány): egy szám adott kitevőjű hatványát adja INT(szám): egy számot lefele kerekít a legközelebbi egészre INVERZ. a 0 felé kerekít. …): két vagy több egész szám legnagyobb közös (maradék nélküli) osztóját adja eredményül. akkor telepíteni kell az ANALYSIS TOOLPAK beépülőt. hogy a cellákba bevitt értékekkel olyan műveleteket végezzünk. hány_jegy): egy számot mindig felfelé. hány_jegy): egy számot mindig lefelé. Ha az eredményül kapott radián-értékeket fokra akarjuk átszámítani.LE(szám. A matematikai függvények: ABS(szám): egy szám abszolút (előjel nélküli) értékét adja eredményül CSONK(szám. feltétel): összeszámolja egy tartományban a megadott feltételeknek eleget tevő nem üres cellákat. Ellentétben az INT() függvénnyel. akkor szorozzuk meg az eredményt 180 / PI() értékkel. Ellenkező esetben pedig PI() / 180-nal szorozzunk. illetve –1. GYÖK(szám): egy pozitív szám pozitív négyzetgyökét adja HATVÁNY(szám. vagy hívjuk a FOK() függvényt. vagy hívjuk a RADIÁN() függvényt. szám2.MÁTRIX(tömb): egy mátrixként kezelt tömb inverz mátrixát adja KEREK. ha a szám negatív FACTDOUBLE(szám): egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül.FEL(szám. . FAKT(szám): az argumentumban adott szám faktoriálisát számítja ki FOK(szög): radiánban megadott argumentumot fokká számít át GCD(szám1. 0.Matematikai függvények Az EXCEL alkalmas arra. hány_jegy): egy számot a törtrészt elhagyva egésszé csonkít. ez nem kerekít. ha a szám értéke 0. amelyek matematikai és trigonometrikus függvényeket használnak.100 - . DARABTELI(tartomány. akkor telepíteni kell az ATP-et. a 0-tól távolabbra kerekít KEREK. ha a szám pozitív. Stb.

Ezeket a legkülönbözőbb számításokhoz használhatjuk fel. Az EXCEL a táblázatokat a munkalapon tárolja. rendezésére. így matematikai és statisztikai feldolgozások is végezhetőek. könnyen . akár úgy is. azonos szerkezetű (!) adatokat akarunk tárolni.14) GAZDASÁGI CÉLSZERŰ ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS MI SORÁN MIKOR A MIKOR TÁBLÁZATKEZELŐT HASZNÁLNI? ÉS ADATBÁZIS-KEZELŐT TÁBLÁZATKEZELÉS LÉNYEGE. Az adatok kezelését több mint 300 függvény támogatja. ANNAK MILYEN TIPIKUS ALKALMAZÁSAI VANNAK? MILYEN LEHETŐSÉG VAN AZ EXCELBEN LÉTREHOZOTT ADATBÁZIS MÁS ADATBÁZIS-KEZELŐVEL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁRA? MIKOR TÁBLÁZATKEZELŐ ÉS MIKOR ADATBÁZISKEZELŐ? TÁBLÁZATKEZELŐ: Az EXCEL programot nagytömegű adatok táblázatos formában történő feldolgozására tervezték. rendezni. illetve meghatározott műveleteket végezni velük. A cellatartalom maximális hossza 32. lekérdezni. ADATBÁZISKEZELŐ: akkor használjuk. hogy az egyes cellákba vitt alapadatok megváltoztatását automatikusan kövesse az eredmények kiszámítása. Az adatbázisok általában soronként szervezettek. a műveleteik is sorokra (rekordokra) hatnak. A táblázatkezelési munka legalapvetőbb része a szövegbevitel. hogy az adatbázis-parancsok előtt cellatartományt nem kell adnunk. keresésére szolgálnak. Tehát az adatbázis-táblázatok nagytömegű adatok tárolására. majd kiértékelése. ha nagy mennyiségű. melynek metszéspontjaiban találhatóak a cellák.000 karakter. A táblázat oszlopokból és sorokból álló alakzat. FONTOS. illetve a táblázat celláinak feltöltése értékekkel. Adatbázis például egy árjegyzék. A táblázatkezelés: az EXCEL maga egy táblázatkezelő rendszer. egy telefonkönyv. de a kurzort valamelyik adatbázis mezőbe kell vinnünk! Az EXCEL hatékonyan támogatja az adatbázis kezelését.101 - .

azaz Részösszeg függvényeket szúr be a rekordok közé. felhasználhatjuk a más formátumban (pl. akkor lehetőségünk van ezen adatok listáját elkészíteni. törlés. Űrlap (FORM parancs) Az EXCEL űrlap parancsa adatainkat jól olvasható űrlapszerű formában tárja elénk a parancs ugyanakkor biztosítja a rekordok karbantartását (javítás. Az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos alapfogalmak: MEZŐ: egy-egy oszlop MEZŐNÉV: egy oszlop legfelső sorában levő nevek KRITÉRIUMOK: vizsgálati feltételek. Lehetséges több rendezési kulcs megadása. DBASE) tárolt adatokat is. Szűrés Filter paranccsal lehetséges megoldani. Sorba-rendezés A rendezés történhet valamilyen szöveg alapján (ABC szerint növekvő vagy csökkenő). új rekordok felvétele). melyek alapján az adatbázisban rekordokat keresünk. Érvényesítés (VALIDATION) Ha nagyszámú adatot kívánunk bevinni egy oszlopba. illetve az Irányított szűrővel (kritériumtartomány elkészítésével) is. egy számérték alapján (növekvő vagy csökkenő). Vázlat készítése . Ez elvégezhető az AutoSzűrővel (listanyilak segítségével). Itt használhatóak a „?” és a „*” karakterek. Az űrlap paranccsal keresni is lehetséges kritérium alapján. amelyben az adatokat érvényesíteni akarjuk. valamint közvetlenül férhetünk hozzá külső adatbázisokhoz. és a beviendő adatok köre előre meghatározott. Az adatbázis sorait kompletten felcseréli az EXCEL az ablakokban levő mezőnév szerint. sőt saját rendezési sorrend is felállítható. Van lehetőség több oszlopos szűrésre is.építhetünk fel adatbázisokat a táblázatok felhasználásával. Részösszegek parancs Az adatbázis rekordjaiból csoportonként részösszegeket képez. Miután elkészítettük az engedélyezett adatok listáját. A rendezés ikonokkal is elvégezhető. vagy amelyek alapján annak rekordjait sorba rendezzük SZŰRÉS: egy listából a rekordok egy csoportjának valamilyen kritériumok alapján történő megjelenítése SORBARENDEZÉS: a rekordok sorba állítása valamilyen szempontok szerint.102 - . jelöljük ki azt a tartományt. Az érvényesítés parancsot kiadva a hibás bevitelnél jelez.

. vagy egyszerűbb nyilvántartási feladataink vannak. TIPIKUS ALKALMAZÁSAI A cellákba írt számokkal matematikai műveleteket végezhetünk. különféle szempontok szerint sorba rendezhetjük. A számok megváltoztatása az eredményt azonnal módosítja Gyakran használt számolási eljárások felírása helyett függvényeket alkalmazhatunk Adatainkból egyszerű eszközök segítségével grafikonokat készíthetünk Adatnyilvántartásokat valósíthatunk meg.Függvények SZUMHA DARABTELI Adatbázis-függvények: AB. stb.103 - . valamint kimutatásokat készíthetünk Számításainkat elemezhetjük. TÁBLÁZATKEZELÉS LÉNYEGE. gyakran ismétlődő számításokat kell elvégeznünk.SZUM. A nyilvántartott adatokat egyszerű eszközökkel kezelhetjük. több változatot megvizsgálhatunk Az EXCEL négy különböző típusú műveleti jelet különböztet meg: számtani / összehasonlítási / szöveges / hivatkozási operátori A képletekben gyakran előforduló számításokat az EXCEL beépített munkalapfüggvényeivel gyorsan végrehajthatjuk A táblázatkezelők használatánál a számításokon van a hangsúly. feltételektől függően válogathatunk közöttük. kiterjedtebb vagy bonyolult. akkor célszerű alkalmazni. amikor nagyobb adatmennyiséggel dolgozunk.

a műveletek is a sorokra hatnak. . hogy új adatokat adjunk hozzá.EXCELBEN SA LÉTREHOZOTT ADATBÁZIS MÁS ADATBÁZISKEZELŐVEL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁ- A táblázat egy blokkját. milyen mezőbeállításokat használjunk. Ehhez a FILE menüpont Külső adatok átvétele (külső lekérdezés) menüpont Importálás almenüjét válasszuk! Egy EXCEL táblázat importálásakor meg kell adni. mint adatbázist definiálhatjuk. adatbázis-kezelést végzünk. vagy az adatokat átrendezzük. Adatbázis-kezelés: valahányszor egy adatbázishoz fordulunk. mik alkotják az oszlopfejléceket. jelentéseket. hová történjen az importálás.104 - . mi legyen az elsődleges kulcs. lekérdezéseket készítsünk. meglévő adatokat módosítsunk. mi legyen a létrejövő tábla neve. Az adatbázisok általában soronként rendezettek. Keresés a VKERES() és az FKERS() függvényekkel lehetséges. hogy mely munkalapról történjen az adatok importálása. Lehetőségünk van meglévő adatok feldolgozására az ACCESS-ben.

A kreativitás szempontjából megfelelő csoportösszetétel meghatározása A szellemi képességek mozaik modelljén alapuló ún. szisztematikus munkát igénylő fázisokban lesz eredményes. Így fantáziagazdagsága főleg az alkotómunka olyan fázisaiban való közreműködést teszi eredményessé.105 - . CSOPORTMUNKA SZERVEZÉSE A csoportmunka megszervezése és irányítása a kreativitás fokozása érdekében A gondolkodás két fő fajtáj a vertikális és a laterális. Az értékelés és kimunkálás (elaboráció) fázisában viszont a vertikális módnak megfelelő eljárásokat kell preferálni. integrált kreativitáselmélet felfogása szerint többféle alkotóképesség létezik attól függően. Az ötletgyűjtő fázisban 4-10 fő. . Elsődleges kreativitás: az ezzel rendelkező személy eredményesen tudja alkalmazni a regresszió-képességet. CSOPORTMUNKÁT TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK. A vertikális gondolkodás fő jellemzője. amikor nagyszámú ötlet felkutatása a cél. Így megkülönböztethetünk egymástól elődleges-.15) KORSZERŰ CSOPORTMUNKA SZERVEZÉSE. szelektív módon elválasztva a helyest a helytelentől. hogy az algoritmikus gondolkodáshoz hasonlóan szinte lépésről-lépésre halad. illetve harmadlagos kreativitási típust. Másodlagos kreativitás: az ezzel rendelkező személy a módszeres. azaz az ún. A laterális gondolkodás ezzel szemben a heurisztikus gondolkodáshoz hasonlóan ugrásszerűen keresi az eredményt. másodlagos-. nem lekorlátozódott a gondolkodásmódja. új és új kérdéseket tár fel. vagy ez egy elég zárt eljárás. Az alkotófolyamat azon fázisában. hogy az egyes mentális faktorok milyen arányban és milyen intenzitással vannak jelen. az információgyűjtő szakaszoknál viszont a 15-20 fő az elfogadható csoportlétszám. kézenfekvő a laterális módnak megfelelő módszerek előnyben részesítése. semmit sem tekint irrelevánsnak. amelyre az ötletgyűjtés a jellemző (intuitív. ötletember).

. A csoport tagjai legyenek függetlenek: abban az értelemben is. képzettség és szakterület szempontjából sem. A csoportnak a kreativitási potenciál típusa szempontjából történő megfelelő összeállítása elsődleges fontosságú. kimunkáló) szakaszokban. A megfelelő csoportstruktúra kialakítása Általános irányelvek: A csoport legyen reprezentatív: nem szabad a csoportot egyoldalúan összeállítani. belső energiatartalékai bőségesen vannak. A függetlenség feltétele: az eltérő vélemények.106 - . A csoportmunka vezetőjének kiválasztása A csoportmunka vezetőjével szemben támasztott követelmények közül a legfontosabb három szükséges készség illetve képesség: Regulációs készség: a személyiség önirányítását és a felmerülő konfliktusok megoldására való képességet biztosítja. munkájuk hatékonysága és eredményessége. realizáló) fázisaiban tudja képességeit legjobban hasznosítani. mivel alapvetően ettől függ az egyén és a csoport teljesítőképessége. arra is késznek kell lenni. Harmadlagos kreativitás: fejlett realitás-érzéke van. Az eredményes team-munkának a csoport tagjaival szemben támasztott lélektani feltételei: A kommunikáció feltétele: a team-tagoknak állandóan érintkezésben kell lenniük. impulzív alkat. hogy ne legyenek kitéve jelentékeny ellentétes irányú befolyásolásnak. hogy mások véleményét és javaslatát legalább megfontoljuk lehetőleg pedig a probléma megoldásaként vagy részmegoldásként vegyük figyelembe.„elaborációs” (kidolgozó. és kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást Az elfogadás feltétele: nem elég mások meghallgatása. Az algoritmikus. A csoportmunkában ezen a funkción múlik a vezető pszichés tartása és az aktivitás etikai irányítása. jó menedzser típus. kauzális és szekvenciális gondolkodás jellemző rá. A csoport legyen megfelelő nagyságú: hogy az esetleges későbbi kiesések után is kielégítse összetételében a reprezentativitás követelményeit. érvek bővítik a változatokat és növelik a kedvező eredmény valószínűségét. Az alkotófolyamat implementációs (megvalósító.

Szervezőkészség: kiterjed az előkészítés személyi és technikai feltételeinek biztosításától a probléma kiválasztásának és éles megfogalmazásának feladatán keresztül a csoportmunka irányításáig. sablonosak.Empátia vagy beleélés képessége: fontos. a telefon. és a véleményeket azután valamilyen statisztikai módszerrel aggregálják. A számítástechnikai eszközökön alapuló csoportmunkát támogató munkaeszközök többé-kevésbé a hagyományos eszközöket modellezik. munka elvégzésére szerveződött. és az ezt támogató munkaeszközök a csoportmunkát támogató munkaeszközök. stabilizáló viselkedési formát biztosíthat a vezető számára. akkor beszélünk csoportmunkáról. mivel ez a helyzetnek megfelelő információkezelést. Itt nagy hangsúlyt kell helyezni a megfelelő feltételek megteremtésére. a feladat elvégzéséhez szükséges. amíg a munkát elvégzik. értékelést. CSOPORTMUNKÁT TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK Amikor több ember munkáját koordináljuk. A csoportmunkát támogató munkaeszközök a team-munka hatékonyságnövelését célozza meg. sokszor különböző képzettségű munkatársak együttese arra az időre. amelyek a résztvevőket proaktív viselkedésre kényszerítik. A csoportmunka jellegének (alapformájának) kialakítása és az alkalmazni kívánt módszer megválasztása A csoportmunka megszervezésének két. integráltan.107 - . elvégzésükben több személy működik közre. Pl. Interaktív módszereken belül létezik: közvetlen interaktív módszer / közvetetten interaktív DELPHI-módszer / nominális csoportmódszer (NCM). ahol egy „kettes” csoport munkája folyik koordináltan. egymástól lényegi jellemzőkben elhatárolható alapformája: Statisztizált csoport: tagjai egymástól függetlenül nyilvánítanak véleményt. kommunikáció alapvető jellegét határozza meg. vagyis a résztvevőkkel való kapcsolat. tipikusan ismétlődnek és elintézésükben. kiegyensúlyozó. A team általában valamilyen feladat. Interaktív csoport: tagjaik között közvetlen vagy közvetett kölcsönhatások (interakciók) vannak. Ekkor lépnek . tevékenységüket integráljuk. Sok irodában a feladatok jellegükben azonosak. eredményeinek értékeléséig.

A kommunikáció egyrészt az adatok eljuttatását jelentik. betanuláson és működtetésen múlik. a szabályok kötöttek. Belső kommunikáció: a csoport tagjai állandó kapcsolatban állnak egymással. és a kötött szabályoknak megfelelő munkatevékenységet vezetnek be. amikor vagy a csoportmunka szoftver saját beépített eszközével. A munkafolyamatok szintjén: a munkafolyamatok előre meghatározottak. visszakeresésük is így történhet. de még sok ideig kell számolni a papír jelenlétével. merev szabályok nélkül használható eszközöket nyújt. tehát levelező eszközökkel juttatunk célba küldeményeket. és épít a résztvevők közötti kommunikációra. a szervezet hatékonyságát növelik. másrészt az információ megosztását és hozzáférhető tételét. de a küldemények nem egy személyhez vagy felhasználóhoz rendelt . egységei közötti kommunikációra koncentrál. majordomo).előtérbe azok az alkalmazások. A rendszerek az ismétlődő. vagy bármilyen más IT eszközzel elektronikusan előállított anyagot eljuttatunk a címzettnek. de fő feladatuknak az együttműködést tartják. vezérlését tekintik fő feladatuknak. tehát elektronikus és papír alapú. kötöttségek. Csoportmunka feladatok: Csoportban. tehát az anyagi-szellemi elhatározáson. A csoportmunka szintjén: a középpontban a csoport tagjai közötti kommunikáció áll.108 - . Külső kommunikáció: ez jelenleg vegyes. tárolásuk. ami nem mindig ugyanolyan jellegű. eszközként használják a folyamatok koordinálását. amelyek a munkafolyamatot irányítják. Feldolgozásuk is történhet automatikusan. tipikus folyamatok zökkenőmentes végrehajtásának elősegítését. Ez csak a beruházásokon. ez elektronikus kommunikáción alapulhat. Címzett lehet egy személy vagy felhasználó postaládája / több személy vagy csoport postaládája / egy lista kiszolgáló (listserv. A csoportmunka-szoftverek koordinálják ugyan az egyes tevékenységeket. HIRDETŐTÁBLA: hasonlít a levelezéshez. amelyben a csoport illetve a folyamat részei. Azaz a munkafolyamat-irányítás az automatizációval és a kommunikációval kapcsolható össze . addig a külső nem mindig. Nagy erőfeszítéseket tesznek az elektronikus irány felé tolódás érdekében. míg a csoportmunkaeszközök a koordinációval és az adatmegosztással. Amíg a belső kommunikáció megoldható csoportmunka kezelő szoftverek segítségével. cél a csoportmunka hatékonyságának növelése. A különböző csoportmunka feladatok: LEVELEZÉS: olyan üzenetkezelés. Az irodai folyamatokat ilyenkor előre meghatározott munkafolyamatokra bontják. illetve csoportmunkában létezik belső és külső kommunikáció. továbbításuk. A dokumentumokat teljes egészében szellemi úton állíthatjuk elő.

LOTUS DOMINO DESIGNER: teljes körű fejlesztői környezetet nyújt kliens és szerver oldalon.postafiókba jutnak el. ciklikusan ismétlődő események előjegyzésére. igazi képességeit azonban hálózati környezetben használhatjuk ki. egy elektronikus hirdetőtáblára (BULLETIN BOARD). a felhasználók saját levél adatbázissal rendelkeznek. amely egyben egy dokumentum adatbázis kezelő (objektumorientált adatbázis-kezelő rendszer. Ez egy ügyfél (kliens) oldali szoftver. funkciói fokozatosan bővülnek. amely az elektronikus levelezés mellett a naptárakba történő csoportos bejegyzéseket. Tagjai a MAIL (ügymenetkezelés.és könyvtárszolgáltatások) / APPLICATION (előző plusz egyedi alkalmazások) / ENTERPRISE (előző plusz fürtözés) / ADVANCED ENTERPRISE (előző plusz IBM AS/400 rendszer felhasználói támogatás) szerver. Főleg több személy közös idejének a menedzselésére. tehát egy komplett csoportmunka alkalmazási rendszert támogat. ahol azt közzéteszik. vagyis a jogosult letöltheti onnan a saját számítógépére. önmagában használva is igen sokoldalú szolgáltatást nyújt. Pl. egyik piacvezető csoportmunka szoftver. az információ alapja egy tervezhető űrlap alapú dokumentum. a dokumentumok közzétételét. Kiszolgálói oldalon az EXCHANGE SERVER üzenetküldő rendszer áll. csoportos határidő és naptárkezelés. BBS – BULLETIN BOARD SYSTEM. Alkotórészei: LOTUS NOTES: ez egy Internet kliens. strukturálatlan adathalmaz osztott hozzáférésének biztosítása. . illetve a hagyományos relációs adatbázis-kezelők nem elégítenek ki. csoportos naptár és határidő ütemező.109 - . melynek mezői tetszőleges információtartalommal rendelkezhetnek). a szövegek előállításához belső vagy külső szövegszerkesztő használható). DOKUMENTUMKEZELÉS: lényege a nagy tömegű. levelező (ez az adatbázis funkcionalitására épül. IDŐEGYEZTETÉS: az előjegyzési naptárfunkció automatikus időpont-egyeztetéssel és lefoglalással. LOTUS DOMINO: ez egy szerver-család. de bizonyos értelemben diktálja a fejlődés irányát. amely alakítható. hanem publikus helyre. 1990 óta létezik a program. Csoportmunka-szoftverek: piacvezető termék a csoportmunka szoftverek között. amit hálózati operációs rendszerek könyvtárszolgáltatásai. vitafórum. dokumentum. továbbá WEB böngésző.

). EXCHANGE SERVER: ez egy üzenetküldő rendszer. a szöveges információ előállítása. a szerver 4 fő. mindent az aktív szerepet játszó ügyfélalkalmazások végeznek el. egységes kezelői felületet biztosít a felhasználó számára. Szolgáltatásai LEVELEZÉS: a levél írása űrlap kitöltését jelenti. és a címzett ügyfél program kiolvashatja a hozzá rendelt könyvtárból a neki szóló üzenetet. ami egy megosztott. Egyik feladat. az aktivitásuk magas. és minden telephely legalább egy – de akár több – kiszolgáló számítógépet tartalmaz. A konkrét postai hozzáféréseket a kiszolgáló gépen futó programok végzik. A fájlszerveren helyezkedik el a Postahivatal. Az ügyfél gépén futó programok kérelmeket küldenek a kiszolgáló felé távoli eljáráshívások formájában. Mindent az ügyfelek csinálnak. Az OUTLOOK összefogja a csoportmunka feladatokat. az ügyfelek felé írási és olvasási joggal rendelkező könyvtárállomány.ügyfél oldalán az OUTLOOK 97 / 98 / 2000 asztali információkezelő rendszer áll. és egysége felhasználói felületet biztosít a csoportmunka feladatok ellátására. melyet a szervezetben el lehet érni. Vannak nyilvános mappák (amik jogosultságokkal felruházott gyűjtőhelyek) és vannak globális címlisták (az összes olyan nem rejtett címzett objektumnak a listája. az egyes csoportmunka-feladatok egymással összhangban együttműködve zajlanak. A rendszer biztonságosabb. használhatunk sablonokat is. A kiszolgálónak különleges szerepe nincs. a rendszer jobban méretezhető. Általában nem támogatja a többszervezetes felépítést. ahol a küldő ügyfél program elhelyezheti az üzenetet a címzetthez rendelt könyvtárban. . csökken a hálózati forgalom. A szervezetek telephelyek összessége.és sok kiegészítő komponensből áll.110 - . nagy a hálózat leterhelése. A kliensek számára biztosított hozzáférési jogok miatt csak alacsony biztonsági szintet valósítanak meg. mely kétféle technikával működhet: Fájlmegosztáson alapuló technika: egy passzív fájlkiszolgálón keresztül történik az üzenetküldés. Ügyfél-kiszolgáló szerepmegosztáson alapuló technika: a feladatok megoszlanak az ügyfél és a kiszolgáló programok között. Az erőforrásokat két szintre osztja: szervezetre (ORGANIZATION) és telephelyre (SITE).

eseményeket tárolunk benne. KAPCSOLAT NÉLKÜLI MAPPÁK HASZNÁLATA . felhívni telefonon.NAPTÁR HASZNÁLAT CSOPORTOSAN: ez az időbeosztás eszköze. feladatot kijelölni. kezelésére. megnézni a WEB lapját. FELADATOK: a feladatkezelés a tennivalókat foglalja össze táblázatos formában.111 - . Mód van feladat létrehozására. üzenetet küldeni. Egy mappastruktúra. de egy csoport idejét is össze lehet vele hangolni. határidőt egyeztetni. WORD levelet írni valakinek. NÉVJEGYALBUM: ez egy elektronikus címjegyzék. kiszignálására. TEVÉKENYSÉGEK NAPLÓZÁSA: a napló a rendszer dokumentumkezelője. melyben levelek és válaszlevelek postázására van lehetőség. FELJEGYZÉSEK KÉSZÍTÉSE: a feljegyzés dátumát és idejét automatikusan rögzíti. Lehet egyéni előjegyzési naptár is. NYILVÁNOS MAPPÁK HASZNÁLATA: a hirdetőtábla szerepét játsszák. Itt is űrlapokon keresztül történik az adatátvitel. Itt is űrlapokat kell kitölteni. melynek segítségével név szerint lehet tárolni és visszakeresi az adatokat.

„B” TÉTELEK GAZDASÁGTAN MENEDZSMENT BLOKK .112 - .

valamint azokat a legfontosabb utakat. állandó irányítás és felügyelet nélkül is működő szervezet létrehozása. . Csak annak a vállalkozásnak van esélye a talpon maradásra. a célok megvalósulásához szükséges erőforrásokat. valamint a saját vállalkozásunkról szerzett eddigi ismereteink. a vállalkozás egész tevékenységét felölelő tervkoncepciót értünk. hanem a vállalkozás igyekszik aktívan alakítani is környezetét. Stratégián egy hosszú távú. amelyik általában felkészül a változásokra. MUTASSA BE A STRATÉGIAI VALAMINT A POZÍCIÓELEMZÉS MÓDSZEREIT. A vállalati stratégia a piaci szereplők jövőbeni akcióira való tudatos felkészülés.1) ISMERTESSE A VÁLLALATI STRATÉGIA LÉNYEGÉT ÉS ESZKÖZEIT! ISMERTESSE AZ EGYES VÁLLALATI STRATÉGIATÍPUSOKAT ÉS TÉRJEN KI A VÁLLALATI STRATÉGIAKÉSZÍTÉS JELENTŐSÉGÉRE A VÁLLALALTOK ÉLETÉBEN. amelyeket a számára előnyös környezet kialakítása érdekében hajt végre. A vállalati stratégia lényege: olyan összehangolt. ahogy a vállalkozás ezeket a célokat meg kívánja valósítani. amelyek meghatározzák a vállalkozás főbb törekvéseit. akcióira való előzetes felkészülés a stratégia legbelső magja. annak szereplőiről. módokat és eszközöket. hosszú távú célkitűzéseit. Kiindulópontja pedig a piacról. amely egyszerre képes a környezethez való rugalmas alkalmazkodásra és a környezetnek a vállalkozás céljainak megfelelő alakítására. az előzetes döntések olyan rendszerét.113 - . rugalmasan és gyorsan képes alkalmazkodni azokhoz. célorientált. A stratégia tartalmazza azokat az akciókat is. A vállalkozás stratégiája nem csak az alkalmazkodásból áll. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁT! A VÁLLALATI STRATÉGIA LÉNYEGE ÉS ESZKÖZEI A stratégia a görög „SZTRATÉGOSZ” (hadvezér) szóból származik. A többi piaci szereplő jövőbeni lépéseire.

A stratégiakészítés a gazdasági bukás elkerülésének. információkat gyűjt a létrejött folyamatokról. és végrehajtja a szükséges korrekciókat. meghatározza az elérni kívánt állapothoz szükséges akciótervet A stratégia megvalósítása: a stratégiai tervben foglaltak végrehajtása a stratégiai vezetés közvetlen ellenőrzése alatt A visszacsatolás és az ellenőrzés: az elért állapotot folyamatosan ellenőrizni kell. A stratégiai vezetés feladatainak területei: A stratégiakésztés: elkészül a stratégiai terv. amely összehangoltan és célorientáltan működik VÁLLALATI STRATÉGIATÍPUSOK VÉDEKEZŐ JELLEGŰ STRATÉGIÁK Közös vállalat létrehozása: két vagy több cég közös célok érdekében önálló vállalkozást hoz létre Szűkítési program: a vállalat meglévő eszközeinek és költségeinek csökkentésével megfordítja a hanyatló eladást és a nyereséget . környezetéről.114 - . ami tartalmazza a vállalkozás egységes rendbe foglalt jövőképét magáról. A stratégiai vezetés a vállalkozásnál felmerülő stratégiai feladatok végrehajtására szolgál. A korszerű vállalkozás folyamatosan megújítja stratégiáját. Nem az operatív működés. közvetlen beleszólás nélkül is hatékonyan működő szervezetet hozzon létre. A stratégia szükségszerűen átfogja az egész vállalkozást. A vezetés folyamatosan adatokat. a kockázat csökkentésének a legfontosabb eszköze. új stratégiát kell kidolgozni.A stratégia fő eszközei: Rugalmas vállalati struktúra Megfelelő tartalékok Több lábon állás (diverzifikált termelés) A stratégia az egész vállalkozás működésének koordinálására szolgál. hanem a hosszú távú folyamatok irányítása a feladata. Ha ez nem elég. szemlélete alapvetően jövőorientált. hogy olyan önműködő. A stratégiát a vállalkozás legfelső vezetése készíti el. ezért valamennyi funkcionális egység közvetlenül részt vesz a vállalati stratégia kialakításában. ez összetett és folyamatos munkát igényel. A stratégiai vezetés lényege.

Megkülönböztető: másoktól való megkülönböztetés. hogy a vásárlók nem hajlandóak megfizetni a különleges minőséget Összpontosító: néhány piaci szegmensre koncentrál. Hátránya.115 - . szolgáltatásai. hogy nem fordítanak kellő figyelmet a marketingmunkára annak magas NÖVEKEDÉSI STRATÉGIÁK Külső növekedési stratégiák a terjeszkedés iránya szerint: Vertikális terjeszkedés: az ellátási lánc másik láncszemében működő vállalkozást kezd támogatni a cég Horizontális terjeszkedés: a másik cég kárára próbál növekedni Diagonális terjeszkedés: a vállalkozás egy új üzletágba lép be Ezekhez az akciók: a stratégiai szövetségek kialakítása / közös vállalatok létrehozása / a vállalatfelvásárlások. Tevékenységi körre koncentráló stratégiák: Célportfoliót kijelölő stratégiák: jelenlegi tevékenységi kör megtartása / Szűkítése / Bővítése Pozicionáló stratégiák: Szükségletalapú pozicionálás (alapja egy bizonyos ügyfélcsoport minden. költségminimalizálás vagy megkülönböztetés révén próbál meg versenyelőnyre szert tenni. egy meghatározott divízióját. Hátránya. és kivonul bizonyos üzletágakból Összeolvadás és egyesülés: két vállalat egyesíti eszközeit és kultúráját ÁLTALÁNOS VERSENYSTRATÉGIÁK Költségminimalizáló: költsége miatt. egyesülések Belső növekedési stratégiák: ebben az esetben a növekedés forrásai a vállalat belső termékei. s abban a szegmensben igyekszik kiemelkedő lenni a versenytársakhoz viszonyított alacsony költség. képességei és folyamatai lehetnek. és kivonul bizonyos üzletágakból Felszámolás: a vállalat meghatározott részének minden vagyontárgyát eladja. vagy majdnem minden igényének a kielégítése) / Választékalapú pozicionálás (egy meghatározott termékcsoportra vagy szolgáltatásra pozícionálja a vállalkozást) .Tőkekivonás: a vállalat eladja az eszközeinek egy részét.

de jobban” szemlélet Az üzlet eladása A passzív stabilitási stratégia: fenn akarják tartani a jelenlegi állapotot A STRATÉGIAKÉSZÍTÉS JELENTŐSÉGE A stratégiakészítésben a vállalkozás egésze segíti az elsőszámú vezetőt. akár az adott pozíció feladása árán is. Stratégiai integráció (Stratégiai szövetségek kötése olyan vállalatokkal. Kivonulás (megszüntetés. Megtartás (az elért stratégiai pozíció fenntartása különösebb változtatások nélkül). ekkor horizontális stratégiai szövetségről van szó. Aratás (lefölözés. vagy új piacra hatol be. Új üzleti egység létrehozása (Ennek a vállalkozás egészébe való beillesztése). az üzleti egység megszűnése). A stratégiai tervezés alapját ezek az egységek jelentik. alapja a marketingstratégia). a meglévő piacokon elért pozíciók további bővítése). Fejlesztés (építés.116 - . a piaci pozíció feladása. Itt a . amelyek alapanyagul szolgálnak a vállaltvezetés számára a stratégiakészítéshez. VISSZAVONULÁSI STRATÉGIÁK Megnyirbáló stratégia: „kevesebbet. A különböző stratégiai alternatívák kidolgozása és az ezek közötti választás: Új piacon való megjelenés (A vállalkozás új termékkel jelentkezik. akik ugyanazon a piacon működnek. A vállalat alapvető szervezeti egységei a stratégiai üzleti egységek. a fejőstehenekre jellemző). A stratégiakészítés szintjei tehát: Vállalatvezetés (a stratégia elkészítése. stratégiai vezetés) Stratégiai üzleti egységek (a stratégiai tervezés alapegységei) Funkcionális egységek (a stratégiai információk szolgáltatói) A stratégiakészítés menete: Stratégiai pozícióelemzés (lásd alább) A stratégiai célok kitűzése: Belépés (új piacok meghódítása. főleg a BCG mátrix kérdőjel tartományában levőknek). A felső szinten történik ezen egységek stratégiájának összefésülése. az elért piaci pozíció előnyeinek maximális kihasználása.CSÖKKENTÉSI. A funkcionális területek is elkészítik a maguk stratégiai elképzeléseiket.

Az üzleti egység megszüntetése (Piacról való kivonulás az üzleti egység eladásával. Ezek közül három: SWOT – elemzés Ez a módszer egy táblázatba foglalja a pozícióelemzés adatait. a versenytársakkal szembeni versenyelőny növelése. vagy üzleti egységek összevonásával). A vállalkozásra vonatkozó ismérveket belső tényezőknek. A pozícióelemzés során a vizsgálódásunk kétirányú. más üzleti egységbe való beolvasztásával. negatív oldalai a gyengeségeket. A piaci környezet pozitív jellemzői a vállalkozás számára lehetőségeket . A belső tényezők közül a vállalkozás pozitívan értékelhető oldalai adják az erősségeket. KÜLSŐ TÉNYEZŐK: a vállalkozás által csak közvetve befolyásolható piaci viszonyok tulajdonságai. Ésszerűsítés (Racionalizálás. MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA A stratégiakészítési folyamatban a helyzetelemzést nevezzük stratégiai pozícióelemzésnek. a vállalkozás piaci környezetét leíró ismérveket külső tényezőknek nevezzük. A stratégia végrehajtásának megtervezése: ebben a szakaszban tervezik meg a stratégia végrehajtásának feladatait személy szerint és időbeni bontásban. azaz a stratégiai célok elérése érdekében a vállalkozás tevékenységében fellelhető tartalékok feltárása. áttekinthetően struktúrában hajtsuk végre. a felesleges kapacitások leépítése.117 - . BELSŐ TÉNYEZŐK: a vállalkozástól közvetlenül függő ismérvek. mivel egyrészt a vállalkozást magát értékeljük. a tapasztalatok kölcsönös cseréje. hogy a pozícióelemzést logikailag rendszerezetten. másrészt pedig annak piaci környezetét. ezek segítenek abban. ha a szövetséget kötő vállalkozások a termelési folyamat különböző szakaszaiban működnek).közös piaci tevékenység összehangolása a cél. A pozícióelemzésnek sok kidolgozott eszköze van. Vertikális stratégiai szövetség pedig. magának a vállalkozásnak a tulajdonságai. a költségek csökkentése). A STRATÉGIAI POZÍCIÓELEMZÉS MÓDSZEREI.

a további piaci térnyerés. a piac. a bővülő piac igényeihez való igazodás lehet a megfelelő stratégia. a másikba pedig az alacsony növekedési ütemű. A mátrix alkalmazója maga dönt arról. a másik egy külső tényező. A piaci versenyelőny kiaknázása. a . de a növekedési ütem alacsony. ahol jelen van. Az így elkészített koordinátarendszerbe helyezzük el a tényleges adatok alapján értékelt stratégiai üzleti egységeket. A stratégiai pozícióelemzést két kiemelt tényező vizsgálatára alapozza: az egyik egy belső tényező. annak a piacnak a növekedési üteme (ez helyezkedik el a függőleges tengelyen). visszaeső piacok. A másikban a piacon alárendelt helyzetben levő üzleti egységek. a piaci vetélytársak fokozott figyelemmel kísérése szerepelhet stratégiai célkitűzésként. Ezeknél a piaci részesedés növelése az elsőrendű feladat. a vállalkozás piaci részesedése (ez helyezkedik el a vízszintes tengelyen). a versenyelőnyök erősítése. A mátrix 4 egysége 4 kategóriát jelent: SZTÁROK(CSILLAGOK) FEJŐSTEHENEK (magas) KÉRDŐJELEK DÖGLÖTT KUTYÁK (alacsony) (magas) (alacsony) Sztárok (csillagok): piaci részesedése nagy. de a részesedés alacsony. illetve alárendelt helyzetet mi határozhatjuk meg. gyorsan bővül. Az általunk megadott koordinátákkal 4 részre osztjuk a mátrixot. hogy hol húzza meg a határt a kétféle piac között. Kérdőjelek: a piaci növekedési ütem magas. a BOSTON CONSULTING GROUP-ról kapta a nevét.nyújtanak. amit nagyban megkönnyít a bővülő piac. A meglévő pozíció tartása. Vízszintesen az egyik részben a piacon uralkodó.118 - . Vállalati szinten Stratégiai üzleti egység szintjén BCG – mátrix Ez a módszer kifejlesztőjéről. Az uralkodó. Az egyes stratégiai üzleti egységeket e két tényező segítségével helyezik el a mátrixban. Fejőstehenek: a piaci részesedés magas. előnyös helyzetben levő üzleti egységek kerülnek. fejlődő piacok. vagy éppen stagnáló. Azaz STRENGTHS – WEAKNESSES – OPPORTUNITIES – THREATS. Függőlegesen az egyik tartományba tartoznak a magas növekedési ütemű. ahol a vállalkozás jelen van. negatív jellemzői fenyegetéseket jelentenek.

alacsony növekedési ütemmel bíró piacon jelen levő üzleti egységek tartoznak ide.növekvő vásárlóerő.119 - . a vásárlók megnyerése érdekében pedig intenzív piacbefolyásolásra irányul majd. minél kisebb) A piacra való belépés korlátai (ez annál magasabb osztályzatot kap. alapja a tényezőcsoportok értékelésére készített táblázat. Döglött kutyák: alacsony piaci részesedésű. minél nehezebb az új szereplők belépése a piacra. Belső tényezők lehetnek például: Az üzleti egység relatív piaci részesedése (a BCG mátrix kiemelt belső tényezője) Az üzleti egység és termékeinek ismertség. és más csoportosításban is Az általános technológia színvonala stb. a vásárlóerő nagysága A piaci verseny intenzitása (ez annál magasabb osztályzatot kap. A GENERAL-ELECTRIC – MCKINSEY portfolió-elemzési mátrix Ez a módszer tényezőcsoportokkal dolgozik. A mátrix lényege. bevezetettsége A technológiai színvonal A munkatársak felkészültsége. A külső tényezők ebben a rendszerben a piac vonzerejét határozzák meg. jogbiztonság. Elkülöníti a belső tényezőket. A stratégiakészítő maga határozza meg a figyelembe veendő külső és belső tényezőket. a szakmai színvonal A pénzügyi helyzet. amennyiben a vállalkozás már jelen van a piacon) A munkaerő-piaci helyzet A gazdasági stabilitás. A stratégiai célkitűzés a termelés bővítésére. Külső tényezők lehetnek például: A piaci növekedés üteme (a BCG mátrix kiemelt külső tényezője) A piac mérete. A stratégiai célkitűzés jellemzően a maradék piaci lehetőségek kiaknázása után a piacról való kivonulás. amelyek az üzleti egység versenyképességét határozzák meg. a tőkeellátottság A minőségbiztosítás színvonala Az innovációs lánc színvonala stb. . közbiztonság minősége az adott piacon (ezek természetesen vehetők külön-külön.

annál magasabb osztályzatot adunk neki. Az összegzésként kapott számokkal. A pozícióelemző mátrixok közös sajátossága. mindegyiket 1 – 5 – ig értékeljük. a függőleges tengelyen pedig az üzleti egység versenyképességét meghatározó értéket (azaz a belső tényezők értékét. de meríthet az idevágó irodalomból is. . A relatív súlyozás következtében a tényezőértékelés összege 1 és 5 közé eshet. hogy előkészítik a stratégiai célok kitűzéseit. ahol a vízszintes tengelyen jelöljük a piac vonzerejét (azaz a külső tényezők által megadott értéket. ami lentről felfelé szintén nő). Minél kedvezőbben értékeljük az adott tényezőt. hogy legyen.120 - .A táblázatban külön oszlopába vesszük a külső és a belső tényezőket. A mátrix minden egyes tartománya tartalmazhat konkrét utalásokat a követendő stratégiára. ahol a súlyok összege 1 kell.33-ként lesz. mint koordinátákkal helyezhetjük el az üzleti egységet a portfolió mátrixban. ezeket a stratégiákat maga a készítő is meghatározhatja. Tehát az 1 és 5 közé eső számokat kell 3 részre osztani. ami balról jobbra szintén csökken). mégis megkerülhetetlenek a vállalkozás stratégiájának megalkotásakor. a stratégiaalkotás tényleges folyamatát. azaz a skálázás 1. Ezután a relatív súlyozás következik. Ez a mátrix a BCG mátrixszal szemben (ami 2 X 2–es volt) 3 X 3-as. A mátrix egy sajátos koordináta-rendszer. Bár szerepük előkészítő jellegű. Aztán minden tényezőnél a súlyt szorozzuk az adott osztályzattal. majd az így kapott szorzatokat összeadjuk külön-külön a belső és külső tényezőknél.

a beszerzési logisztikai rendszerrel) a termeléshez szükséges állóeszközök biztosításáról a termeléshez szükséges munkaerő biztosításáról az értékesítés igényeinek megfelelő mennyiségű és összetételű output előállításáról (főleg a logisztikai. az értékesítési logisztikai rendszerrel) az egész termelési és forgalmi folyamatra kiterjedő minőségbiztosításról. a vállalkozás más funkcionális területeivel (marketing. innováció) történő összehangolásával a termelésmenedzsment foglalkozik.2) MUTASSA BE A TERMELÉSMENEDZSMENT HELYÉT ÉS SZEREPÉT ISMERTESSE. ÁLL A KAPCSOLATBAN TERMELÉSI STRATÉGIA A VÁLLALATI STRATÉGIA MÁS TERÜLETEIVEL? A TERMELÉSMENEDZSMENT HELYE ÉS SZEREPE A VÁLLALATI GAZDÁLKODÁSBAN A termelésmenedzsment feladatai A vállalati tevékenység lényegében az inputoknak outputtá (termék vagy szolgáltatás) történő átalakításából áll. Ennek az átalakító (transzformációs) tevékenységnek a megszervezésével. új eljárások lényegét. a termékmixet. A termelőfolyamatnak a vállalat más funkcionális területeivel való összehangolása: a termelésmenedzsment a marketinggel összhangban alakítja ki a vállalkozás termékstruktúráját. feladatköre három részből áll: A vállalati termelőfolyamat megszervezése: a termelőfolyamat folyamatosságának fenntartása érdekében a termelésmenedzsment gondoskodik: a szükséges inputok megfelelő ütemű beszerzésének és a termelési igényeinek megfelelő kiszolgálása megszervezéséről (főleg a logisztikai. A termelésmenedzsment koordinálja az egyes gazdálkodási területek tevékenységét is.121 - . Az innovációs menedzsment bocsátja a termelésmenedzsment rendelkezésére az új termékek. A . A VÁLLALATI MILYEN GAZDÁLKODÁSBAN.

karbantartására megfelelően képzett munkaerő álljon rendelkezésre. acél-. oktatás. szállítás. hogy az állóeszközök kezelésére. energia-. a természet kincseinek közvetlen kiaknázása Szekunder szektor: feldolgozóipar. kultúra. húsfeldolgozó-ipar). A termelési folyamatok fajtái A termelés szektoriális jellege: Primer szektor: mezőgazdaság és bányászat. háztartási elektronikai. honvédelem. egészségügy. papíripa))/ Másodlagos feldolgozóipar: fogyasztási cikkeket állít elő (jármű-. idegenforgalom. Megszervezi a szállítási. ügyelve arra. Az egyes gazdálkodási területek tevékenységének koordinálása: a termelési és forgalmi folyamatban a termelésmenedzsment koordinálja az egyes gazdálkodási funkcionális területek költség-hatékony működését. az új termék tömeges előállításának megszervezése. termelő és nem termelő. Gondoskodik arról. hogy az előbbi költségleszorító készletezése a nagy értékű állóeszközök kihasználatlanságához vagy károsodásához vezessen. hogy a megfelelő munkaerő hiánya ne akadályozza az anyagáramlást.122 - .konzerv-. . A szolgáltatás: mindig személyes jellegű. dolgokra és személyekre irányuló. piacosítható és nem piacosítható. Elsődleges feldolgozóipar: a primer szektor termékeit alakítja át (vegy-.termelésmenedzsment feladata a gyakorlatba való átültetés. a nyújtása és fogyasztása időben egybe esik. egyéni és kollektív jellegű. kevésbé exportálható és importálható. a munkaerő-gazdálkodást a forgóeszköz-gazdálkodással. Meg akarja akadályozni. művelődés. Tercier szektor: szolgáltatások. közbiztonság. nem szállítható. pénzügyi rendszer. a munkaerő-gazdálkodást az állóeszköz-gazdálkodással. nyújtása helyhez kötött. rakodási. raktározási kapacitásnak megfelelő munkaerő biztosítását. A szolgáltatás lehet anyagi és nem anyagi jellegű. tárolható. Kereskedelem. valamilyen személyes jelenlétet igényel. Ennek keretében összehangolja: a forgóeszköz-gazdálkodást az állóeszköz-gazdálkodással.

a munkások így begyakorlottak lesznek az adott munkaszakaszban Csoportos gyártás: az előző továbbfejlesztése. A gyártási rendszer jellege szerint Műhelyben történő gyártás: a munkamegosztás minimális. Műhelyrendszerű gyártás: a munkafolyamatokat részekre bontják. Összetett terméket előállító termelés: ezekből a termékekből sokféle készül. a különféle termékek közösen elvégezhető gyártási szakaszait vonja össze egy műhelybe. a gépeket csoportosítják. számítógéppel vezérelt gyártósorokra telepítik Projektrendszerű gyártás . maximális munkamegosztás Számítógéppel integrált gyártás: a termelési feladatok közvetlen végrehajtását automatizált. sokoldalúan képzett munkaerő. speciális igényre. Pl. só. vagy szabványosított tömegcikket előállító termelés: a termelésmenedzsmentnek itt a termelés folyamatosságára. az egységes minőség biztosítására kell helyeznie a hangsúlyt. cukor. gyufa. a gyártási idő lerövidül.A termelés az előállított termék jellege szerint Egynemű. csökkenek a költségek Folyamatrendszerű gyártás: a specializált gépeket a technológiai folyamat sorrendjében helyezik el. Sorozatgyártás: termék és választék iránti nagy igény. minden műhelyben egy-egy szakaszt végeznek. technológiai megoldhatóság.123 - . van munkamegosztás. A termelés tömegszerűsége Tömeggyártás: egyszerű termékek. Egyedi gyártás: nagy értékű. hátránya a nagy tőkebefektetés. egy személy állítja elő az egész terméket. a költségek lefaragására. nagy mennyiség állandó és nagy igény mellett.

A másik oldal a vállalkozás termelési lehetőségei. TERMELÉSI ÉS INNOVÁCIÓS stratégia. fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket (ez a termelésmenedzsment önálló területe). EMBERI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI. LOGISZTIKAI stratégia. a forgóeszközök biztosítására vonatkozó terveket (ez a logisztikai stratégia) A minőségbiztosítás kialakítására. A vállalat termelését két oldal egyidejű figyelembevételével kell kialakítani. A termelési stratégia legfontosabb feladata a két oldal igényeinek összehangolása. cseréjére vonatkozó terveket (ez a beruházási stratégia) A termelés igényeinek megfelelő munkaerő-állomány kialakítására vonatkozó terveket (ez az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiája) Az anyagáramlás megszervezésére. A kettő közül a marketingmenedzsmenté a kezdeményező szerep. Fejlesztésében az innovációs menedzsment szerepe a meghatározó. A termelésmenedzsment a termelési költségek ismeretében közli a piaci igény kielégítésének vállalati költségeit. szorosan kapcsolódik az a marketingstratégiához. logisztikai stratégia). Az egyik oldal a piaci igény.A TERMELÉSI STRATÉGIA KAPCSOLATA A VÁLLALATI STRATÉGIA MÁS TERÜLETEIVEL A termelési stratégia tartalmazza a vállalkozás alaptevékenységére vonatkozó fontosabb elképzeléseket. Ezek alapján lehet dönteni arról.és forgóeszköz állomány határolja be. A hosszú-távú fejlesztés alapjait a beruházási stratégia fekteti le. emberi erőforrás-gazdálkodási. Az egységes az vállalati stratégia része. innovációs stratégiához. A piacgazdaságban csak és kizárólag olyan termékeket érdemes vállalkozási keretek között termelni.124 - . még alatta a BERUHÁZÁSI. Tehát képletesen legfelül helyezkedik el a VÁLLALATI stratégia (pénzügyi stratégia). Ezt az adott állóeszköz-. amire fizetőképes piaci kereslet mutatkozik. Az egyes funkcionális gazdálkodási területek feltárják a . valamint tartalmazza egyes gazdálkodási stratégiákat (beruházási. hogy az adott piaci igény gazdaságosan kielégíthető-e a vállalat részéről. A vállalat termelési stratégiája tartalmazza: A termékszerkezetet (marketingstratégiából kiindulva) A gyártási rendszer fejlesztésére vonatkozó terveket (az innovációs stratégiára építve) Az állóeszközök bővítésére. alatta levő szinten a MARKETING. amit a marketingmenedzsment közvetít a termelésmenedzsment számára. munkaerő.

ami viszont ne azonos a vezető szereppel.125 - . hogy a termelésmenedzsmentnek központi szerepe van a vállalati működésben. Mindezekből jól kitűnik. .termelésben lévő tartalékokat. Az innovációs menedzsment kidolgozza a lehetséges fejlesztési lehetőségeket.

AZ INNOVÁCIÓ TERÜLETEI J. Az innovációs tevékenység a vállalkozás bármelyik területén megjelenhet. Mai fogalmaink szerint a termékmixet újítja meg ebben az esetben az innovációs tevékenység. Az innováció a változások véghezvitelének az eszköze is. SCHUMPETER (1883 – 1950) dolgozta ki az innováció fogalmát.126 - . ELŐNYEIT AZ INNOVÁCIÓ JELENTŐSÉGE A VÁLLALATOK ÉLETÉBEN Minden élő szervezetnél nagy jelentősége van a megújulás képességének. Az innovációs tevékenység szerinte a következő területeket érintheti: A termékeket. Az innováció a vállalkozás megújulásának folyamata. előremutató változásoknak a kidolgozása. Az innovációs menedzsment feladata az egész vállalkozásra kiterjedően a fejlesztéseknek. Ez közvetlenül érinti a termelési folyamatot.3) ISMERTESSE AZ INNOVÁCIÓ JELENTŐSÉGÉT A VÁLLALATOK ÉLETÉBEN! MUTASSA BE AZ INNOVÁCIÓ EGYES TERÜLETEIT. A termelési eljárást. a fogyasztó számára még ismeretlen termék. ezért a marketingtevékenységgel szoros összhangban kell végezni ennek a területnek a fejlesztését. azaz a technológiát. így részét képezi a változásmenedzsment is. RÉSZLETEZZE MUTASSA AZOK A BE TERMÉKAZ EGYES ÉS INNOVÁCIÓ INNOVÁCIÓS HÁTRÁNYAIT! FOLYAMATÁT! STRATÉGIÁKAT. Gyakran erre a területre leszűkítve értelmezik és tárgyalják az innovációt. Különösen igaz ez a piaci versenyben részt vevő vállalkozásokra. ezért itt e termelésmenedzsmenttel és az állóeszköz-gazdálkodással kell a . vagy ismert termék új változatának formájában. A.

Közvetlen célja azonban más és más lehet. A termékfejlesztés gyakorlati szakaszai: . a találmány. Ezt röviden imitációnak nevezik. eddig nem ismert elhelyezési lehetőségek megnyitása formájában. Közvetlen célként jelenhet meg a költségek csökkentése is. divizionális szervezet). Ez ismét a marketingmenedzsment feladatkörét közvetlenül érintő terület. Jellemzően ilyen célt követ az új technológia bevezetése. Leggyakrabban a fogyasztói igények kielégítése jelenik meg közvetlen célként. A vállalakozás vezetői itt közvetlenül innovációs tevékenységet folytatnak. ezért azzal együttműködve kell ellátni. így megvalósítása csak a vállalati stratégiába beépítve képzelhető el. marketing kutatóbázis) létrehozásával. Új szervezet létrehozásával közvetlenül és átfogóan követik a profitmaximalizáló alapcélt.127 - . azért ezt a feladatot a beszerzési logisztikával összehangoltan kell végezni. ahol az igényeket magasabb szinten elégítik ki. valamint az új értékesítési piacok meghódításával. Ez közvetlenül érinti az egész vállalkozás működését. amelyet már tömegesen lehet termelni. Az új értékesítési piacokat. amelyet röviden invenciónak nevezünk. A műszakiak számára ez az innovációs tevékenység igazi terepe. Végpontja pedig a piacra bevezetett. Hosszú az út az ötlettől a piacképes termékig. A beszerzési piacokat. valamint az új (olcsóbb) beszerzési piacok feltárása. új szervezeti forma (pl. A szervezetet. a szabadalom. eddig ismeretlen új beszerzési források feltárása formájában. piacképes termék. Az innovációs sohasem lehet öncélú. Ez a logisztikai rendszer egyik kiemelt területe. illetve új szervezeti egység (pl. Valamennyi innovációs terület a vállalkozás alapvető céljának szolgálatában működik. Ez a marketingmunka egyik legfontosabb része. ahol új fogyasztók igényeit elégítik ki.fejlesztést összehangolni. A TERMÉKINNOVÁCIÓ FOLYAMATA Az innováció alapja az ötlet. Ez történhet az új termék segítségével. ennek a folyamatnak az összefoglaló neve az innováció.

újat. Az innovációs tevékenység a stratégiai tevékenység magva.1. minőségellenőrzést. szakasz: piaci bevezetés: értékesítési lánc kialakítása. a megújulás. szakasz: termelés: a 2. elvégzik a piaci bevezetéshez szükséges méréseket. 2. szakasz: első piaci tesztelés: a termék pontos paramétereinek ismeretében annak felmérése. megfelelő árstratégia. AZ INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁK. A többi terület stratégiájához az újat. marketing-kommunikációs mix. az előremutatót az innováció nyújtja. beszerzik a szükséges eszközöket. 3. mintegy meglapozva azokat. szakasz: ötletgyűjtés: alapja a fogyasztói igények kielégítése. Elkészítik a termék tényleges előállításához szükséges terveket. Fel kell mérni. Az innovációs stratégia kidolgozása során az alábbi lépések szükségesek: . Általában kérdőíves felmérésekkel. 7. teszt eredményeit felhasználva a tényleges gyártás. Az innováció ugyanis a jövőre irányultság. a fejlődés hordozója. Elkészül a prototípus. szakasz: második piaci tesztelés: e fogyasztó már ténylegesen kipróbálhatja. Bevezetés időpontjáról dönteni kell. 4. jöhet ez a lépés. AZOK ELŐNYEI / HÁTRÁNYAI Az innovációs stratégia a vállalati stratégia legfontosabb része. hogy van-e megfelelő piaci igény rá. tömegméretekben. jobb minőségűt. milyen terméket igényel a fogyasztó: olcsóbbat. anyagi alapjainak megteremtője. 5. vagy ezek kombinációját. nyilatkozhat róla. lényege. szakasz: terméktervezés: a termék valamennyi pontos paraméterét megtervezik. még lehet rajta módosítani. 6. szakasz: termékfejlesztés: ha az első teszt pozitív.128 - .

az innovációs eredmények lényegének elsajátítása a munkatársak részéről A vállalat szervezetének az innováció adaptálására való alkalmassá tételében segíthet az ún. látható stratégiáját: ez a piac horizontális elemzése. A technikailag lehetséges racionális összehangolást termékek esetén az értékelemzés segíti. annál nehezebben lehet az újdonságok gyors befogadására alkalmassá tenni. de még rugalmas vállalkozások járnak az élen. A belső környezet adaptációs képességét az innováció eredményei szempontjából az alábbiak szerint fejleszthetjük: A vállalti szervezeti rendszer átgondolt kialakítása. jelentősebb erőforrásokkal rendelkező. valamint az innováció eredményének befogadására. Így az innovációban inkább a közepes méretű.A külső innovációs környezet elemzése A külső környezet elemzésekor meg kell vizsgálni a piacon levő termékek helyzetét. logikus felépítésére A munkatársak állandó továbbképzése. Ismerni kell a szállítók fejlesztési eredményeit. Minél nagyobb a vállalat. különösen ügyelve a rendszer áttekinthetőségére.129 - . mivel ez jelentősen befolyásolja a vállalkozás innovációs lehetőségeit: ez a piac vertikális elemzése. A vállalkozás szervezetének. Az lánc a vállalati tevékenységrendszernek az innováció szempontjai szerint történő megszervezését jelenti. innovációs eredményekre vonatkozó komplex költséghaszonelemzés. innovációs lánc kialakítása a vállalkozáson belül. adaptálására. A korszerű innovációs stratégia nem hagyhatja figyelmen kívül az innovációnak a természeti környezetre gyakorolt hatását. technológiai szintjét. végzi el a technikailag lehetséges és a piacon racionális összehangolását. Egyúttal fel kell tárni a versenytársak innovációs eredményeit. Ez az egy termékre orientált. új iránti fogékonyságát. A piaci . hogy a termék technikailag lehetséges funkciói és fajtái közül melyik felel meg a piaci racionalitás követelményeinek. innovációs szintjét. mint az innovációs belső környezetének elemzése A vállalkozás szervezetének alkalmasnak kell lennie az innovációs eredmények elérésére. Elemezni kell a fogyasztók igényeit. aminek során vizsgálják. A külső környezetből nyert információk alapján ismeri meg a vállalkozás az innovációs lehetőségeket. Fel kell tárni az állami gazdaságpolitika által biztosított innovációs támogatásokat. A kisebb vállalkozások viszont gyakran nem rendelkeznek a magas szintű innovációhoz szükséges erőforrásokkal.

a kisebb fejlesztési lépéseket támogatja. Az innovációs tevékenységet a folyamatos környezetfigyelés alapján leszűrhető trendek elemzése.viszonyokból indul ki. amit állandó és széleskörű innovációs kutatótevékenység alapoz meg. és az ezek alapján kidolgozott fejlesztések jellemzik. főleg a termék-innováció területére adaptálható. a vállalkozásnál felmerült fejlesztési ötletek összegyűjtése. és oda is tér vissza. Fő célja a megfontolt és biztonságos fejlődés biztosítása. amelyik gondoskodik a célok megvalósításához szükséges fejlesztésekről. Az egyes innovációs lépések kidolgozása: Ötletgyűjtés: az ötleteket ösztönző rendszer kialakítása. Elemző stratégia: a piaci elemzésekből és a vállalati struktúra vizsgálatából leszűrt és meglévő eredményekből indul ki. A vállalkozás állandó kutató-fejlesztő részleget tart fenn. Megőrző (védő) stratégia: a vállalkozás pozíciói megtartásának célja vezérli. ennek eredményeinek összegzése és a teendő válaszlépések jellemzik. Alkalmazkodó (reagáló) stratégia: innovációs lépéseit a környezet változásaihoz igazítja. Innovációs politikáját ezért a környezet állandó figyelése. Jellemzi a nagy horderejű. extrapolálása. A választható stratégiai irányok lehetnek: Kutató stratégia: a vállalkozás célja a folyamatos megújulás. ha erre a piaci verseny kifejezetten rákényszeríti. Csak akkor fejleszt. a technológia átfogó megújítása. Ez a stratégia kerüli a nagy technológiai ugrásokat. Az alapvető innovációs irány meghatározása Az innovációs pozícióelemzés után jöhet az általános célkitűzés. messzire mutató fejlesztések. változtatások bevezetése. A lánc: MARKETING (piacfelmérés) KUTATÁS-FEJLESZTÉS (a piaci igényeket BERUHÁZÁS (termelőTERMELÉS (ezt a hatékonyan kielégítő termék műszaki kialakítása) berendezések. technológiák a gyakorlati megvalósításhoz) termelésmenedzsment koordinálja) ÉRTÉKESÍTÉS (marketing feladatköre). az ötletek elemzése és az ígéretesek kiválasztása .130 - . az innovációs stratégia irányainak meghatározása. Ez az aktív megelőző alkalmazkodás stratégiája. igazodása utólagos.

az innováció előnyös oldalainak kidomborítása. az ötletek nagy vonalakban történő kidolgozása. Az innovációból szármató konkrét előnyök eloszlásának bemutatása Az konkrét feltételek megteremtése ahhoz. felvilágosítás. nem képesek a gyors változtatásokra. a tesztelés eredményeképpen a megvalósítandó innovációs lépések kiválasztása Megvalósítás: stratégiai döntések meghozása (hol. hogy az innováció bevezetésre kerüljön . Itt az adott funkcionális területtel együttműködve kell megtenni a szükséges lépéseket. a megvalósítható tervezetek kiválasztása Fejlesztés: a megvalósítható tervezetek részletes kidolgozása.Tervezés: az ígéretes ötletek pontos megfogalmazása. lakókörnyezet. fogyasztók. A belső környezet adottságait figyelembe véve meg kell tervezni az innováció adaptálását a meglévő vállalati struktúrába. mikor és milyen konkrét eszközökkel történjen az innováció eredményének a gyakorlatba történő átültetése) Az innováció gyakorlatba való átültetésének részletes akcióterve (változás-menedzsment) Biztosítani kell.131 - . a tesztelésre alkalmas fejlesztések kiválasztása Tesztelés: a megvalósítandó fejlesztések szűkebb körben történő kipróbálása a bevezetés kockázatainak mérséklése érdekében. A külső környezetet is fel kell készíteni az új befogadására. A nagy szervezetek lelassulnak. hogy a vállalat belső és külső környezete is alkalmas legyen az innováció befogadására. állami szervek tájékoztatása. Ezek lehetnek: A partnerek. Ezért a nagyobb vállalkozásoknál kiemelt szerepe van az innováció gyakorlatba történő átültetésénél a változásmenedzsmentnek.

szakbankok (NEM = kereskedelmi bank). a hitelintézetnél levő számlákról előbb fel kell venni a pénzt. AZ EGYSZINTŰ BANKRENDSZER 1948-tól kialakul az egyszintű bankrendszer. AZ AKTÍV ÉS PASSZÍV BANKÜGYLETEKET. osztályának tekinthető. A szakbankok a központi bank egy-egy szakosított részének. hogy a bank hitelműveleteivel képes pénzt teremteni. A PÉNZFORGALOM FORMÁIT! A BANKRENDSZER MŰKÖDÉSE A mai bankrendszer alapjai a középkori itáliai városállamokban alakult ki. amely alapvetően betét. az ún.132 - . mert nem volt tiltás semmire. Az MNB a magyar köztársaság jegybankja.és hitelügyleteket. A német bankrendszer univerzális bankrendszer volt. A banknál levő számlákról azonnal lehet fizetést teljesíteni. A bank és a hitelintézet különbségei: Bank: olyan üzleti vállalkozás. a hitelintézet pedig nem. és csak utána. A legjelentősebb bank Angliában alakult ki. A bankok (hitelintézetek) a kereskedelmi banki tevékenységen kívül egyre szélesebb körben a befektetési banki tevékenységet is végzik. . A kereskedelmi bank és az egyéb hitelintézet közötti legfontosabb eltérés. majd 1469-ben megalakult a Bank of England. Az MNB mellett szakbankként működik a Beruházási Bank. valamint pénzforgalmi szolgáltatásokat végeznek. a Külkereskedelmi Bank és az Országos Takarékpénztár (ezt 1949-ben hozták létre). Az egyszintű bankrendszer fajtái: Monobankrendszer: a jegybank az egyetlen bank a gazdaságban A központi bank mellett léteznek egyéb bankok. A Magyar Nemzeti Bankot 1924-ben hozták létre 30 millió aranykorona alaptőkével részvénytársasági formában.4) ISMERTESSE A BANKRENDSZER MŰKÖDÉSÉT. jelenlegi alaptőkéje 10milliárd Ft.

módosítására Jegybanktanács: az MNB éves monetáris politikai irányelveiről határoz . a fizetési forgalom lebonyolítása (az állam bankja funkció) Vállalatoknak és szövetkezeteknek hitelnyújtás A forint belső és külső értékállandóságának őrzése A külföldi valuta. Általános Értékforgalmi Bank Rt. majd rossz minősítésű hiteleiket átválthatták 20 éves lejáratú államkötvényekre (bankkonszolidáció). közületek. januárjától állt fel az új MNB és az ettől intézményesen leválasztott bankok új rendszere. A kétszintű bankrendszer kialakításakor 5 kereskedelmi bank alakult: Magyar Hitelbank Rt. illetve előírta a hitelintézetek működésének biztonságát szolgáló intézkedéseket. Az MNB szervezetei: Közgyűlés: alapszabály megállapítására. Majd 1997. Majd 1991-ben pénzintézeti törvényt fogadtak el. állami vállalatok és szövetkezetek számláinak vezetése.133 - . januárjában életbe lépett az 1996-os hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény. januárjában létrehozták a Budapesti Hitelbankot. elhatárolta az egyes hitelintézetek tevékenységi körét. Budapest Bank Rt. Országos kereskedelmi és Hitelbank Rt. A bankok kezdetben alultőkésítettek voltak. A magyar bankrendszer az angolszász mintát véve alapul specializált bankrendszer lett.és devizagazdálkodás A KÉTSZINTŰ BANKRENDSZER 1985. szabályozta az Állami Bankfelügyelet tevékenységét. finanszírozása Takarékpénztár: feladata a lakossági üzletág kezelése Külkereskedelmi Bank: az állami külkereskedelem lebonyolításához Az MNB funkciói itt: Bankjegykibocsátás (emisszió) Az állami költségvetés. mely meghatározta a pénzügyi szolgáltatásokat. amely meghatározta a hitelintézeti tevékenységet.Az egyszintű bankrendszer szakbankjai: Beruházási Bank: feladata az állami beruházások pénzügytechnikai szervezése. 1987. a pénzügyi intézményeket. illetve azok tevékenységi körét. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. valamint az MNB-n belül két hiteltagozatot.

134 - . deviza és aranykészleteket 6. az inflációellenes küzdelemnek. A FORINT ÉRTÉKÁLLANDÓSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA: a forint belső stabilitása azt jelenti. konzultációkat folytat a pénzügyminisztériummal. hitelt nyújt az állami költségvetés számára 3. lebonyolítja fizetéseit. A bankszféra hitelezi a gazdálkodó szektort. A „KORMÁNY (ÁLLAM) BANKJA” FUNKCIÓ: vezeti az állami költségvetés számláit. KÉSZPÉNZKIBOCSÁTÁS: csak a bakjegyek kibocsátása. illetve végrehajtásában. Refinanszírozási hitel: a jegybank által a hitelintézetek számára nyújtott hitel. A külső stabilitás a forint árfolyamának változatlan szinten tartását jelenti. mert az érmeverés a kincstár jogosultsága 2. a kereskedelmi bankok működését befolyásolhatja 4. Ezen hitel mennyiségének szabályozásával az MNB képes a bankrendszer likviditását . A ”BANKOK BANKJA” FUNKCIÓ: a kereskedelmi bankokkal tartja közvetlenül a kapcsolatot. GAZDASÁGPOLITIKAI TANÁCSADÓ FUNKCIÓ: a központi bank köteles az adott ország kormányával együttműködni a gazdaságpolitika kidolgozásában. 1995. Ennek keretében az MNB véleményezi a kormány gazdaságpolitikáját. hogy a MNB a „hivatalos felelőse„ az infláció alakulásának. A központi bank monetáris irányításának eszközei: 1.Igazgatóság: segíti az elnököt munkájában Felügyelő-bizottság: az MNB ellenőrző szerve Az MNB az országgyűlés alá rendelt szerv. a jegybank pedig refinanszírozza a bankszférát. A REFINANSZÍROZÁSI VOLUMEN SZABÁLYOZÁSA: a refinanszírozási hitelek nagyságának szabályozásával a központi bank befolyásolni tudja a hitelintézetek műveleteit. KÜLGAZDASÁGI FELADATOK: gyűjti a valuta-. illetve bemutatja az MNB éves monetáris politikai irányelveit. Az MNB feladatai: 1. Az MNB elnöke évente beszámol az országgyűlésnek. márciusától csúszó leértékelésű árfolyamrendszer volt 5.

6. KAMATLÁBPOLITIKA: ez a viszontleszámítolási kamatláb változását foglalja magába. Ennek ellenkezője is lehetséges. a befektetési szolgáltatási. Ha a központi bank emeli a tartalékrátát. amit a központi bank számít fel a kereskedelmi bankok számára folyósított hitelek után. hogy a forgalomban levő pénztömeget és hitelállományt szabályozza. akkor megnő a kereskedelmi bankok refinanszírozási kamatköltsége. A KÖTELEZŐ TARTALÉKRÁTA RENDSZERE: ez a jegybanki pénzállomány és a kereskedelmi banki betétállomány arányát írja elő. Ez a hitelkereslet csökkenését. emelés esetén a hitelmennyiség emelésére kíván hatni (hitelbővítés = expanzív monetáris politika). Ez az a kamatláb. amely önálló költségvetési szervként működik.135 - . ezáltal a forgalomban levő pénztömeg csökkenését okozza. Célja a pénzügyi szolgáltatási. az elszámolóházi tevékenységet végző . 3. 4. 2.szabályozni: a keret szűkítésével a gazdálkodó szférának nyújtott hitelek mennyiségét csökkenteni kívánja a jegybank (hitelszűkítés = restriktív monetáris politika). ezért ők az ügyfeleknek nyújtott hitelek kamatlábát megemelik. Ha a jegybank emeli ezt a kamatlábat. Ennek is naponta kell megfelelni. ha elad. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A pénzügyminiszter felügyelete alatt működő országos hatáskörű államigazgatási szerv. NYÍLTPIACI MŰVELETEK RENDSZERE: a központi bank értékpapírokat forgat azzal a céllal. így a pénzmultiplikátor (= újonnan keletkezett kereskedelmi banki pénzmennyiség és a jegybankpénzmennyiség hányadosa) csökken. Amikor a központi bank értékpapírt vásárol. 5. ÁRFOLYAMPOLITIKA: ezt a jegybank és a kormány közösen határozza meg. A hitelintézetek kötelesek a kötelező tartalék-előírásoknak naponta megfelelni. NAPI LIKVIDITÁSI TARTALÉK: a bankok korrigált mérlegfőösszegük 5 százalékának megfelelő összeget likvid eszközökben kötelesek tartani. a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási. hogy csökkentsék betéteik növekedési ütemét. Ellenkező esetben a multiplikátor nő. a forgalomban levő pénzmennyiség nőni fog. csökken. arra készteti a kereskedelmi bankokat. azaz KÖTELEZŐ TARTALÉKRÁTA = JEGYBANKPÉNZ / BETÉTÁLLOMÁNY.

a piaci viszonyok átláthatóságának elősegítése. Ezek a pénzügyi szolgáltatásokon kívül csak kiegészítő pénzügyi szolgáltatást. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: Pénzváltási tevékenység / Bankügynöki tevékenység / elszámolás-forgalmi ügylet / pénzfeldolgozás. Pénzügyi intézmény: pénzügyi vállalkozás vagy hitelintézet lehet. Legfelső fóruma a testületi ülés. Magyar Bankszövetség A kereskedelmi bankok szakmai érdekképviseleti szervezete. illetve befektetési alap letéti ügylet / Értékpapír forgalomba-hozatali ügylet / Saját számlára vagy bizományosként történő adásvételi tevékenység / Értékpapír letéti ügylet / Faktoring ügylet / Pénzügyi lízing / Fejlesztési terv megvalósításával kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás / hitelképesség vizsgálatával kapcsolatos szolgáltatások / széfügylet. amelyek legalább 500millió Ft alaptőkével rendelkeznek és elfogadják a Magyar Bankszövetség alapszabályzatát. Tagjai lehetnek azok a hitelintézetek. és a külföldi hitelintézetek Magyarországon működő fiókjainak és képviseleteinek felügyeletére és versenyfelügyeletére terjed ki. legalább 2milliárd Ft alaptőkével) / szakosított hitelintézet (teljes körű engedélyt nem kaphat. befektetői szolgáltatást végezhet. mivel a betétesek védelmét szolgálja. valamint aranykereskedelmi ügyletet és részvénykönyvvezetést. Pénzügyi vállalkozás: egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végezhet. a betétek befagyása esetén bizonyos fokú kártalanítás. Az OBA hitelintézetenként és betétesenként 1 millió Ft összeghatárig biztosítja a névre szóló betéteket. A kétszintű bankrendszer alsó szintje: Az 1996-os törvény meghatározza a pénzügyi szolgáltatásokat: Betétgyűjtés / Hitelnyújtás / Bankszámla ügylet / Garancia ügylet / Bankletéti. de nem láthat el kiegészítő pénzügyi szolgáltatást.136 - . részvénytársaság lehet) / szövetkezeti . Feladata a betétek befagyását megelőző intézkedések meghozatala. árutőzsde ügynöki.és tőkepiaci szervezetek (tőzsdék) működésének segítése. Hitelintézet: betétet gyűjt és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat végez. biztosítás ügynöki. Lehet bank (hitelintézeti tevékenységek teljes körére jogosult. ezen szervezetek ügyfelei érdekeinek védelme.szervezetek. Legalább 20millió Ft jegyzett tőkével alapítható. valamint pénz. Országos Betétbiztosítási Alap Minden hitelintézet köteles csatlakozni. Hatásköre a belföldi hitelintézetek.

egy később beérkező forrást előz meg . mérleg szerinti eredmény. Az aktív ügyletek döntő többségét a bank nem saját forrásból. deviza kereskedelmi tevékenységet. HITELEK (MAGÁN. nem kell kérelmezni midig. nem vállalhat kezességet. Átlag alattiak (11-30%). alárendelt kölcsöntőke) tőke elemekből áll. tőketartalék. automatikusan leemelhető Rulírozó hitel: a hitelkeret összege hosszútávon át fennáll. saját belátása szerint bármikor felveheti a hitelt egészében vagy részösszegekben. Céltartalék a minősített kintlévőségek után Hitelminősítés: problémamentes (0%). hanem az ügyfelek által befizetett betétekből származó forrásokból teljesíti. hogy visszatörleszti kamatokkal együtt. indoklás nélkül felvehető. garanciát.hitelintézet (nem végezhet valuta-. Bankhitel esetén a bank a hitelszerződéssel arra vállal kötelezettséget. Rossz (71-100%). és kötelezettséget vállal. AZ AKÍTV BANKÜGYLETEK Az aktív bankügyletek során az üzleti bankok. általános tartalék) és járulékos (értékelési tartalék. partnereiknek engedik át. Tőkemegfelelési mutató A szavatoló-tőke és a kockázattal korrigált mérleg-főösszeg hányadosa. eredménytartalék. Kétes (31-70%). A szavatoló-tőke alapvető (jegyzett tőke befizetett része. hogy hitelkeretet tart fenn jutalék ellenében. Bankkölcsön esetén a kölcsönszerződés alapján az ügyfél meghatározott összeget felvesz a bankjától. automatikusan.ÉS VÁLLALKOZÁSI) Létezik közvetlen és közvetett hitelnyújtás. 100millió Ft alaptőke). Meghatározott időn belül az adós automatikusan. többször rövidtávokra lehívható Eseti hitel: minden esetben külön kell kérvényezni.137 - . gondos hitelképességvizsgálat Áthidaló hitel: ez is eseti. Külön figyelendő (0-10%). VÁLLALKOZÁSI HITELEZÉS Rövid lejáratú Hitelnyújtás nyitott hitelkerettel: egyszeri döntéssel. források által szerzett pénzeszközeinek jelentős részét ügyfeleiknek.

Létezik egyszerű (sortartással) és készfizető (a jogosult a kötelezettel és az összes adóssal szemben léphet egyszerre) Garancia: a bank kötelezettséget vállal arra. hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít. maga fog helyette a jogosultnak fizetni. ami a címzett aláírásakor lesz érvényes. állami. a jogosult a zálogtárgy értékesítésével juthat követeléséhez Kezesség: a kezes szerződésben arra vállal kötelezettséget. hogy az összeget meghatározott időpontban és megjelölt helyen fizesse ki. A váltó birtokosa felhasználhatja fizetőeszközként. és hogy mennyire kockázatos a váltó birtoklása. Nemzeti Bank által támogatott beruházás LAKOSSÁGI HITELEZÉS Létezik itt is rulíozó. A bank a váltó diszkontárának megállapításakor megvizsgálja. Lehet készpénz. lekötött deviza vagy forintbetét Zálogjog: dologi biztosíték.138 - . A saját váltónál a kibocsátó arra kötelezi magát. vagy kereskedelmi banknál leszámítolhatja a határidő lejárata előtt. A HITELEZÉS BIZTOSÍTÉKRENDSZERE Óvadék: dologi biztosíték nem teljesítés vagy szerződésserű teljesítés estén. hogy a kötelezett teljesítésének elmaradása esetén meghatározott összeghatárig a fizetési határidőn belül a kedvezményezettnek fizetést fog teljesíteni. Kezességet legtöbbször a bank vállal. van fogyasztási-. A váltókezességet avizálásnak nevezik. amely egy későbbi időpontban esedékes fizetést testesít meg. VÁLTÓLESZÁMÍTOLÁS A váltó olyan forgatható értékpapír. hogy az összeget meghatározott időpontban és megjelölt helyen kifizeti. Az idegen váltó kibocsátója egy másik személyt szólít fel. . banki értékpapír.Középtávú Forgóeszköz-hitelezés Beruházási hitelek Hosszútávú: főleg beruházási hitelek: exportfejlesztő / világbank vagy más nemzetközi szervezet által támogatott beruházás / adott állam. A váltó forgatói teljes felelősséget viselnek a hitel visszafizetéséért. lakás hitel. hogy milyen hosszú időtáv múlva esedékes a kötelezettség.

fizesse ki a megállapodott összeget. így ez a forma drágább. nyílt eladásról beszélünk. karbantartást. Futamideje általában rövidebb. A bank a semleges fél. Finanszírozási lízing: a lízingbeadó szerepe befejeződik az eszköz bérbeadásával.139 - . hogy a bérleti díj költségként számolható el. neki van joga megindítani a fizetést. Két fajtája a finanszírozási (pénzügyi) és a működési (operatív). hiszen másképp nem kapja meg az árut (zárt eladás). a pénz és az áru kicserélésének technikai részét lebonyolítja. hogy hány százalékkal magasabb a váltó névértéke a vásárlási árfolyamnál. Az eszköz továbbra is az ő tulajdona marad. A diszkontárfolyam által szolgáltatott hozamot. FAKTORÁLÁS Ez egy kereskedelmi számlákba foglalt pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése. azaz a váltó hozamának a bank az általa leszámítolt. A lízingbevevő számolja el az amortizációt. A váltó viszontleszámítolásánál alkalmazott kamatlábat re-diszkontlábnak nevezzük. mely bankári biztosítékkal nem fedezett. viszontleszámítolhatja egy másik bankkal (általában a jegybankkal). ha az áru megérkezett hozzá. aki az adásvétel. hogy a vevő fizetni fog. nevezzük diszkontlábnak. A lízing futamidejének lejártával egy szimbolikusan alacsony összegért (maradványérték) a lízingbevevő meg is veheti a tárgyat. már a tulajdonában levő váltókat továbbadhatja. de az azzal kapcsolatos javítási. LÍZING Ezek az ügyletek termelőeszközök bérbeadásán alapszanak. KÖVETELÉS MEGVÁSÁRLÁS A bank a vállalatoknak jövőbeni pénz helyett jelenbeli pénzeket nyújt. Előnye. Így a működéssel kapcsolatos szolgáltatások többségét is a lízingbeadó vállalja magára. Működési lízing: a bérbeadó különböző szolgáltatásokat is vállal a bérbe adott eszközzel kapcsolatban: javítást. A vevő kezdeményezi a fizetést azzal. ha az árut fizetés előtt is megkaphatja. karbantartási tevékenységeket a bérbevevőnek kell ellátnia. Szereplői: . Maga az áru biztosíték arra. Inkasszó esetén az eladó az aktív fél. hogy utasítja a bankot. a lejárat után az eszköz a lízingbeadó tulajdonában marad.A váltón szereplő érték a névérték.

aki megbízza a faktorbankot követelésének behajtásával. Ez sokkal kockázatosabb. Általában a külkereskedelmi. A vevő: különösebb szerepe a faktorálásnál közvetlenül nincs.Az áruügyletek eladója: azaz a faktoring szolgáltatás vevője. mint a faktorálás. FORFETÍROZÁS A „FORFAIT” szó bizonyos dolgokról való lemondást jelent. majd a szerződésben meghatározott időben beszedi a vételárat a vevőtől. vagy faktornak nevezik. hogy a négy lehetséges szolgáltatásból (Kintlévőségek behajtása / Követelések nyilvántartása / Vevő cégkockázatának átvállalása / Finanszírozás) minimum kettőt átvállal. a faktorszerződést a faktorbankkal A kereskedelmi szerződésben foglaltak szerint az eladó teljesít a vevővel szemben A vevő igazolja az eladó teljesítését. és a banknak nincsen visszakövetelési lehetősége. lejárati. áruszállítás. export-import fedezésére szokták használni. Faktorálás menete: Az áruügylet eladója megkérdezi a faktorálással foglalkozó bankot. A faktorálásból származó költségeket teljesen neki kell állnia. Arra vállal kötelezettséget. vagy megvásárlásával. A forfetírozás során a nemfizetés kockázatát teljesen a forfetőr (bank) vállalja magára. ha az a szerződéssel összhangban van. a költségeket az eladó állja. Az eladó az igazolást és az ügylettel kapcsolatos egyéb okmányokat megküldi a faktorbanknak A faktorbank a követelést megvásárolja diszkontáron. A faktorbank: aki a faktorálást nyújtja. Az ügylet közép. majd a költségek levonása után a fennmaradó vételárat kifizeti az eladónak A faktorbank értesíti a vevőt a faktorálásról. ügynöki faktorálás. . hogy az áruügylet vevőjével kötött szerződésből fakadó követelést hajlandó-e megvenni lejárat előtt A faktorbank kedvező válasza esetén az eladó megköti a kereskedelmi szerződést a vevővel. Létezik csendes.illetve hosszúlejáratú követeléssorozatok visszkereset nélküli megvásárlását jelenti diszkont áron. finanszírozási. Két lényeges kitétele: a követelés egészét megvásárolja a bank.140 - . Faktorálásnál a követelés megvásárlóját faktorháznak.

függetlenül attól. Sokfajta csoportosítása létezik: Rendelkezési jogosultság szerint: Bemutatóra szóló Névre szóló Betét kezelési-nyilvántartási formája szerint Könyves betét (takarékbetét) Számlabetét Betét pénzneme szerint: Hazai fizetőeszközben Külföldi valutában-devizában Futamidő szerint Rövid (1 évnél rövidebb) Közép (1 évtől 3-5 évig) Hosszú (3-5 évnél hosszabb) Kamatozás módja szerint Fix (előre meghatározott) Változó (referencia kamatlábhoz kötve) Változtatható Betétek lejárata szerint Látra szóló (megkötés nélküli rendelkezés kamatveszteség nélkül) Felmondásos (egy bizonyos idő elteltével) Határidős (meghatározott időre) . melyek a források mértékét és összetételét módosítják. kötelezettségeket fejeznek ki.141 - . hogy tartozásokat.A PASSZÍV BANKÜGYLETEK Azok a műveletek passzívak. hozam vagy kamatfizetés ellenében elfogadott idegen pénzt. BETÉTEK Betétgyűjtésen értjük. visszafizetési kötelezettség mellet.

Ellentétben a betétgyűjtéssel itt saját ügyfélkörön kívül eső pénzforrásokat is meg lehet célozni. Devizafedezet mellett nyújtott hitel: az üzleti bank devizabetétje erejéig hazai valutában hitelt vesz fel. és ezt a jegybanktól próbálják meg pótolni. BANKKÖZI PIACON TÖRTÉNŐ HITELFELVÉTEL Az üzleti bankok forráshiány esetén nemcsak a központi bankhoz fordulhatnak. hanem egymáshoz is. . TŐKEEMELÉS Mivel a bankok Rt. refinanszírozási hitelnek nevezzük. A jegyzett tőke emelésének fajtái: ú részvény kibocsátása névérték felett / alatt / már kibocsátott részvény névértékének felemelése. meghatározott keretösszeg erejéig. Passzív repo: a jegybanknál jegybankképes értékpapírért cserébe a bankok helyeznek el „betétet” előre meghatározott kamatra. Fedezet nélküli hitelek Értékpap fedezet melletti lombardhitel Aktív repo: az üzleti bank jegybankképes értékpapírokat meghatározott árfolyamon elad a jegybanknak egy későbbi időpontra. formájában működnek.ÉRTÉKPAPÍR KIBOCSÁTÁS A bank saját értékpapírjainak kibocsátása a forrásgyűjtés egyre terjedő módját jelenti. Nincs időkorlátjuk ezeknek a hiteleknek. közép és hosszú lejáratú. néhány napos futamidőre. JEGYBANKTÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK A hitelintézeteknek amennyiben rövid vagy hosszú távú forráshiánya keletkezik. Van rövid. ezért a tőkeemelés új részvények kibocsátását és elhelyezését jelenti.142 - . a magas hitelkamatok miatt főleg likviditási problémák esetén alkalmazzák. Váltó viszontleszámítolás: a jegybank a bankok által korábban leszámítolt váltókat megvásárolja. magasabb áron történő egyidejű visszavásárlásával.

Csoportos: ha a jogosult számlatulajdonos az azonos jogcímen benyújtott beszedési megbízást kötegelve adja át. POS főbb típusai: FULL ON-LINE: a kibocsátó minden egyes tranzakciót ellenőriz. vagy csak a kereskedelmit) / VINKULÁLT (a vevő csak a beszedvény összegének kifizetése ellenében szerzi meg az áru feletti rendelkezés jogát) inkasszó. 1000Ft-ra kerekítve. valamennyi információt azonnal felküld a bank számítógépes központjába SEMI ON-LINE: a kibocsátó bank hagyja jóvá az összes kártyatranzakciót. Pénzforgalmi betétkönyv: a hitelintézeti számlatulajdonos a postán vehet fel ezzel készpénzt.143 - .A PÉNZFORGALOM FORMÁI Készpénz ki. Egyéb készpénz nélküli fizetési formák Átutalás: ez a fizetésre kötelezett kezdeményezésére teljesített átírás. Készpénzfelvételi utalvány: ezzel készpénzt lehet felvenni a számláról. A megállapodást visszamondani a bankbál csak mindkét fél írásos engedélyével lehet. A csekkfüzet készpénzkímélő megoldás Átutalási postautalvány: pénz a számlára postán keresztül is befizethető. PIN) van díj. helyettesítő eszköz. a kötelezettnek nincs lehetősége kifogást emelni. hogy esedékessé vált követelését az adóstól szedje be. vásárlás esetén nincsen. Ez a mód feltételezi a partnerek közötti bizalmat. Elszámolási utalvány: Bankkártya: készpénzkímélő. Határidős: csak a Magyar Államkincstárnál számlával rendelkező kötelezett terhére lehet benyújtani. Készpénzfelvételnél (ATM. Beszedési megbízás (inkasszó): a jogosult kezdeményezésére teljesített átírás. Nemzetközi forgalomban létezik SIMA (a megbízó a fizetési okmányok mellé nem csatolja a kereskedelmi okmányokat) / OKMÁNYOS (csatolja mellé. melynek során a hitelintézetek fizetés céljából pénzösszegeket vezetnek át egyik bankszámláról a másikra. nincs értékhatára Azonnali: a hitelintézet azonnal teljesíti a fizetést. A jogosult megbízza bankját. csak a nap végén jut fel a központba .és befizetési módok Fizetési csekk: a fizetést megelőzi a számlatulajdonos és a számlavezető bank közötti csekkszerződés megkötése.

Négy szereplője a csekk kibocsátója. váltóelfogadásra. titkosan kezelt összeghatár. ami alatt az elfogadóhelynek nem szükséges felhatalmazást kérnie a kártyás tranzakcióhoz Nemzetközi kártyarendszerek: VISA INTERNACIONAL. hogy számára fizetést teljesít. a csekk-kezes. Lehet fizetési. AMERICAN EXPRESS. hogy a kártya birtokosának van-e elegendő fedezete a művelet végrehajtásához. Okmányos meghitelezés (akkreditív): ezt a nemzetközi bizalmatlanság hozta létre. utazási csekk. Fizetési ígéretet jelent: a bank (ún. Csekk: a csekk kibocsátója utasítja a bankját.és elfogadóbankja ugyanaz. biztosítja a megfelelő összegű fedezetet . nyitó bank) a vevőtől kapott megbízás alapján arra kötelezi magát az eladóval szemben. És bemutatóra szóló. A kártya lehet dombornyomott. FLOOR LIMIT: kereskedőknek meghatározott. elszámoló. átírási. AUTORIZÁCIÓ: egyes tranzakcióknál előírható engedélyezés. negociálásra. A bankkártya 4 szereplője: Kártyakibocsátó: bank. JCB INTERNACIONAL. a felhasználó Kártyaelfogadó: kereskedelmi vagy szolgáltató szervezet Elfogadóbank: a kártyatranzakcióval kapcsolatos adatokat fogadja Kártyatípusok: Használatkor terheléses / Halasztott fizetésű (terheléses és klasszikus hitelkártya/ Előre fizetett. a címzett vagy a csekk kifizetője. keresztezett.144 - . EUROCARD / MASTERCARD. optikailag leolvasható. a kereskedővel szerződött bank által meghatározott tranzakciók kötelesek ON US tranzakció: a kártya kibocsátó. mely megegyezik a kártya tulajdonosával Kártyabirtokos: minden esetben természetes személy. Szerelői: Eladó (exportőr): akinek a megfelelő okmányok benyújtása után a bank fizet Vevő (importőr): akkreditívet nyit.FULL OFF-LINE: a bank számítógép központja és az elfogadó terminál között semmilyen kapcsolta nincs SEMI OFF-LINE: csak egyes. hogy a csekkben megjelölt összeget számlaköveteléséből fizesse ki a címzett a csekk bemutatójának. chip. Ez szólhat azonnali fizetésre. a csekk birtokosa. DINERS CLUB INTERNACIONAL. amelynek során egyértelművé válik. AIR PLUS. mágnes-csíkos. Létezik névre.

amely egy számítógépes technikát alkalmazó országos elszámolási rendszer. REALTIME: nincs egynapos várakozási idő. kötegelt fájlban küldi el a központjába. Követelményei: Azonos idejű tranzakció-kezelés Azonos idejű pozícióvezetés Azonos napi elszámolás az MNB-nél Több millió tranzakciónak megfelelő kapacitás Semlegesség (azonos szolgáltatás minden szereplőnek) Függetlenség (belső önállóság) Átláthatóság A BZSR (Bankközi ZSÍRÓ Rendszer) résztvevői a hitelintézetek. szolgáltatója és működtetője a BZSR-nek. gyors és biztonságos fizetési forgalom létrehozására törekedtek. A GIRO rendszerben a szolgáltatások két szintjét különböztetjük meg: GIROPIAC üzenetközvetítő szolgáltatás. az MNB. és a saját forgalmukat növelhessék. valamint a GIRO Elszámolási Rt. pénzforgalmi tevékenységet végző intézmények. amely során a hálózat szabad formátumú üzenetek továbbítását végzi tartalmi ellenőrzés nélkül GIRONET értéknövelt üzenetközvetítő szolgáltatás. majd elszámolás. Kötegelt vagy real-time feldolgozás: KÖTEGELT: a küldő bankfiók időszakonként (naponta) összegyűjti a feldolgozandó tranzakciós utasításokat. továbbítás tartalmi ellenőrzéssel GIRO rendszer tervezésekor 3 kérdést kell vizsgálni: Egypontos vagy többpontos csatlakozás Bruttó vagy nettó elszámolás: NETTÓ: jóváírás csak az üzleti nap végén. BRUTTÓ: fizetési fedezetvizsgálat. Ennek a célnak a megvalósítására hozták létre a GIRO rendszert. és azokat egyszer. a tranzakció azonnal végrehajtódik. A GIRO technikai háttér kiépítésére és működésére létrehozták a GIRO Elszámolási Rt. majd onnan a GIRO központba kerül. hogy visszaszoríthassák a készpénzfizetést. majd a bank értesíti az eladót a nyitásról Az eladó bankja A GIRO rendszer A hitelintézetek a korszerű.Nyitó bank: a vevő nála nyitja meg az akkreditívet és rendelkezésére bocsátja a megadott összeget.145 - .-t. . A GIRO Rt.

.146 - . de nagy tömegű tranzakcióktól. hogy a nagy összegű tranzakciók elkülönüljenek a kisösszegű.VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer): célja.

alatta. ÉS ÉRTÉKELÉSÜK LEHETSÉGES JELENÉRTÉK. cserébe jövőbeni pénzeket vagy árukat. amely tulajdonosának előre rögzített.147 - . Lehet névre és bemutatóra szóló. Azaz jelenbeli megtakarítás cseréje jövőbeni megtakarításokra. számlán szereplő összeg vagy elektronikus jel. Kibocsátási ár névértéken. a részesedést biztosítóknál osztalékot kap. BELSŐ MEGTÉRÜLÉS) AZ ÉRTÉKPAPÍROK FAJTÁI Az értékpapír valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő okirat. Tulajdonosa pénzre vagy árura tart a jövőben igényt. Csoportosításuk: Az értékpapírokban foglalt jog alapján: Tulajdonosi jogviszony / Hitelezői jogviszony Forgatás alapján: Névre szóló / Bemutatóra szóló Tőzsde alapján: Tőzsdeképes / nem tőzsdeképes Lejárat szerint: Rövid / Közép / Hosszú-lejáratú Kamat szerint: Nem kamatozó / Fix / Változó kamatot fizető Kibocsátás módja szerint: Nyíltkörű / Zártkörű Az értékpapírok fajtái: KÖTVÉNYEK: fix kamatozású értékpapír. és addig az esedékes kamatokat fizeti. azaz jövőbeni pénzre vagy árura szóló jogot ad el. hogy az előre meghatározott időpontban a kötvény névértékének megfelelő összeget visszafizeti. A kibocsátó arra kötelezi magát. Az értékpapírra. állandó nagyságú nominális – a névértékre vonatkoztatott kamatlábnak megfelelő – kamatot hoz. Kétféle pénzkövetelést jelent: a kölcsönkapott pénzösszeg törlesztése és a kamatok kifizetése. ANNUITÁS.5) MUTASSA BE AZ ÉRTÉKPAPÍROK OSZTÁLYOZÁSI SZEMPONTJAI ALAPJÁN AZ ÉRTÉKPAPÍROK FAJTÁIT. (KAMATSZÁMÍTÁS. Az értékpapírok adásvételénél van elsődleges (az első vásárló az értékpapírt a kibocsátótól veszi meg) és másodlagos (egy meglevő tulajdonos egy következőnek adja el) forgalom. . vagy felette. A jelenben nem költi el a pénzét. MÓDOZATAIT JÖVŐÉRTÉK. mint befektetésre fizetett nyereséget kétféle formában kaphatja meg tulajdonosa: pénzkövetelésre jogosító papíroknál kamatot. ÖRÖKJÁRADÉK.

közös megegyezéssel döntési lehetősége van: az adós a kötvényt vagy annak egy részét visszafizetheti. illetve a kibocsátók szerint: ÁLLAMKÖLCSÖN KÖTVÉNY: kincstár által felvett nagyobb pénzkölcsönökről szóló adósságlevelek. ekkor a kibocsátó visszafizetési felárat köteles fizetni. a visszafizetés viszont a névértéken. így a hitelező nem kap kamatot. tizedik és tizennegyedik évben. . A kibocsátási árfolyamot diszkontálással számolják ki. Ez a kötvényforma olyan vállalatok pótlólagos tőkeszerzési lehetősége. A tulajdonos meghatározott határidőn belül vállalhat. Kamatlába általában alacsonyabb. Vagy a hitelező a befektetését visszakövetelheti.ANNUITÁS: állandó összegű kifizetés ÖRÖKJÁRADÉK: lejárat nélküli annuitás ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY: a rögzített kamatozás meghagyása mellett bizonyos előjogokat biztosít tulajdonosának. NYITOTT KÖTVÉNY: általában hosszú (18 éves) lejáratú és a végén egy összegben törlesztendő kötvénykonstrukció. hogy a kibocsátó társaság részvényét meghatározott időn belül. de a hozamuk alacsonyabb. árfolyama viszont magasabb a normál kötvényeknél. A kibocsátás néha a névérték alatt történik. A változó kamatozású kötvény kamatlábát a lebegő árfolyamhoz kötik (LIBOR) Kibocsátás célja. a futamidő végén egy összegben történik. előre meghatározott árfolyamon megvásárolhatja. tehát nincs adóztatható kamatjövedelem. s így később a törlesztéskor pénzét visszakapja. kamatait az adókból fedezik. Ezek biztonságos befektetési papírok. A kibocsátott kötvények által szerzett kölcsöntőkét a vállalkozás sikere esetén rész-végtőkévé alakítják OPCIÓS KÖTVÉNY: tulajdonosa számára rendszeresen. amelyek új termékekkel szeretnének a piacon megjelenni. előre meghatározott időpontban. de annak gyártásához nem rendelkeznem elegendő pénzzel. A futamidő alatt mindkét félnek három.148 - . rendszerint a hetedik. vagy megtartja. ezen felül biztosítja a jogot. a rögzített kamatlábnak megfelelő éves kamatot hoz. kötelezvényeket állampapíroknak nevezzük. KAMATSZELVÉNY NÉLKÜLI KÖTVÉNY: a kibocsátó elvileg nem fizet. hogy vagy beváltja kötvényeit névértéken a vállalat eredményére.

Forgatását két tényező teszi lehetővé: egyrészt anonimek. 2 év lejárat) KÖZRAKTÁRJEGY: forgatható értékpapír. 3. akkor ennek a kölcsönnek a fejében valamely hitelintézet bocsát ki állandó kamatozású adósságlevelet. amely egy áru feletti tulajdonjogot testesít meg. Ez két részből tevődik . PÉNZTÁRJEGY: fix kamatozású. 6 hónap vagy 1. KOMMUNÁLIS KÖTVÉNY: ha valamely városnak alapvetően kommunális célra nyújtottak kölcsönt. és a közraktárban elhelyezett áruról állítanak ki. visszafizetésük garantált.ZÁLOGLEVÉL: speciális kötvénytípus: olyan állandó kamatozású értékpapír. azaz bemutatóra szóló papírok. így ezek a kötvények a gazdálkodó szervek közötti közvetlen tőkeáramlás formáivá váltak. KINCSTÁRI VÁLTÓ: 1 évnél rövidebb lejárattal bocsátják ki. Ezek kockázatmentes papírok. Az állampapírok kibocsátásának oka az állami pénzhiány. 2.149 - . 1. A kötvény hitelezője a lakosság.vagy 100 ezer forintos névérték. másrészt a lekötési idejük és a kibocsátási címletük általában csak pár lehetőséget enged meg (pl. azaz a költségvetési deficit fedezése. amelynek biztosítéka jelzáloggal lekötött ingatlan. forgatható értékpapírok ezek. Magyarországon jelenleg 3 éves futamidővel BANKI ÉRTÉKPAPÍROK: bankok által kibocsátott. 5-. kamatát a kibocsátó határozza meg TAKARÉKLEVÉL: rövid. 10-. bemutatóra szóló LETÉTI JEGY: névre vagy bemutatóra szóló. 3 – 6 – 9 hónapos lejárattal ÁLLAMKÖTVÉNY: 1 évnél hosszabb lejáratú állampapírok. 50. fix címletű. célja az átmeneti pénzhiány fedezése KINCSTÁRJEGY: Magyarországon az 1 évnél rövidebb futamidejű állampapírok neve. éven belüli lejáratú követelések TAKARÉKSZELVÉNY és TAKARÉKJEGY: hosszú-távú megtakarítás. ÁLLAMPAPÍROK: az állam által kibocsátott értékpapírokra csak a hitelviszony vonatkozhat. VÁLLALATOK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT KÖTVÉNY: a bank az ilyen kötvények kibocsátásánál már eleve csak a közvetítést vagy a közreműködést vállalja.

és cserébe különböző jogokat szerez. A részvényest megillető jogok: . Vásárlója örökre átengedi pénzét a részvényt kibocsátó vállalatnak. A vállalat az értékpapírt nem váltja vissza. Az osztalék az aktuális árfolyam százalékában kifejezve a tényleges osztalékráta. A részvény ezért jóval kockázatosabb forma a vásárlója szempontjából. mint amilyen áron annak idején vették.össze: az árujegyből (CEDULE) és a zálogjegyből (WARRANT). A részvényeseknek árfolyamnyeresége és vesztesége is keletkezik a részvény adásvételével. amely így igazolja a hitel visszafizetését. Részvénymegosztásnál egy nagyobb címlet helyett több kisebbet. A részvény névértéke mutatja. Értéke és lejárata megegyezik a hitelintézet által nyújtott jelzáloghitellel KERESKEDELMI VÁLTÓ: a váltók az áruforgalom lebonyolításának nélkülözhetetlen eszközei: az átmeneti fizetési nehézségekkel küzdő vállalatok fizetési ígérete. A közraktárból csak a két rész együttesével lehet az árut kivinni. azaz váltó ellenében kapnak áruban vagy pénzben hitelt.és zálogjegy együtt és külön-külön is átruházható. árfolyamnyereséget. csak egy új tulajdonosnak eladva tudja pénzzé tenni. ZÁLOGLEVÉL: hitelintézet által kibocsátott. ingatlannal fedezett jelzáloghitelek finanszírozására kibocsátott értékpapír. ellenkező esetben árfolyamveszteséget kell elkönyvelniük. Az árujegy az áru feletti rendelkezési jogot jelenti. hogy a vállalat alaptőkéjéből hány százalékot jelent az illető papír. Létezik névre és bemutatóra szóló részvény is. A részvények esetleges megsemmisítésével csökkentik a vállalat alaptőkéjét. A részvény különböző tulajdonosi jogokat biztosít gazdájának: a részvényes részesedik a vállalat eredményéből. hogy egyezzen egymással.150 - . azaz osztalékot fizetnek neki a vállalat adó utáni eredményéből. Ha magasabb áron tudják eladni részvényeiket. tehát nem egyedül a kapott osztalék jelenti a nyereséget. RÉSZVÉNY: a részvény tulajdonosi részesedést igazoló okirat. A részvényre jutó osztalékot a névérték százalékában tüntetik fel a hivatalos anyagokban: ez a névleges osztalékráta. Azonos részvények névértéke meg kell. A zálogjegy hitel fedezeteként a közraktárban elhelyezett árura zálogjogot biztosít. A részvények kibocsátási árfolyama nem lehet a névértéknél alacsonyabb. Részvénykibocsátásnál a vállalat alaptőkéjét növelik meg a kibocsátott részvények névértékével. Az áru. részvényösszevonásnál több kisebb helyett egy nagyobbat kapnak a tulajdonosok. A részvény kibocsátása az ettől általában eltérő kibocsátási árfolyamon történik.

vagyis a befektetések hozamából a befektetési jegy tulajdonosok a tulajdonukban levő papírok arányában osztoznak. TÖRZSRÉSZVÉNY: közönséges részvény ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY: tulajdonosának más jogokat biztosít. Tulajdonosa azonban az osztalékfizetésnél elsőbbséget élvez. Az alapok nyereségéből. Szavazni tehát a vállalat életének alakításában nem lehet részt venni. minimális kockázatvállalással forgatják. de legalábbis a névértéken köteles eladni részvényét.vagy különösen fontos esetekben (2 / 3-os) többség kell. hanem az úgynevezett befektetési alapokból való tulajdonosi részesedést igazolják. mint a közönséges részvényeké DOLGOZÓI RÉSZVÉNY: a vállalat csak akkor bocsáthat ki ilyet. Ha a dolgozó tehát meghal. akár ingyenesen is BEFEKTETÉSI JEGY: nem vállalatokból. hogy azt a vállalat bármilyen alacsony áron kibocsáthatja. a vállalatnak egy minimum árfolyamon. ügyeinek döntéséhez általában egyszerű (51%) . hanem csak másodlagos forgalomban lehet értékesíteni. Ennek kisebb a kockázata. Előnye az alapoknak. Ezek befektetési jegyei adott időszakra szólnak. nyíltvégű alapok befektetési jegyeit az alap bármikor visszavásárolja.Osztalékjog Likvidációs hányadra jog: a részvénest tulajdonosi jog illeti meg a vállalat esetleges felszámolása esetén is. vagy másodlagos forgalomban értékesíti. Csak a vállalat dolgozói és nyugdíjasai tarthatnak ilyen részvényt. Előnye. A vállalat felszámolható vagyonából a részesedésének megfelelő tulajdonhányadra tarthat igényt Elővételi jogok: a vállalat későbbi részvénykibocsátásánál vásárlási elsőbbséget élvezhet Szavazati jog: a részvényesek közgyűlésén a részvényei számának megfelelő számú szavazattal rendelkezik. ha alaptőkéjén felül tartaléktőkével is rendelkezik. Általában ezeket nálunk 3 évre hozzák létre.151 - . A befektetési alapok egy része zárt végű. . hogy a kisbefektetők pénzét hozzáértő szakemberek. A határozatlan időre szóló. vagy más vállalathoz kerül át. és ezekez a lejárat előtt az alap nem vásárolja vissza. Az rt.

amelyet időegységnek tekintek. ha eredeti jogon kárpótolt ÉRTÉKELÉSÜK MATSZÁMÍTÁS. hogy minden korábbi időszakban kapott kamat újra befektetésre kerül.KÁRPÓTLÁSI JEGY: kibocsátása az államosítás során kárt szenvedett magyar állampolgárok részére történt az Országos Kárpótlási és Kártérítési Hivatal által. r = egy periódusra jutó érvényes piaci kamatláb. így a lekötés időtartama alatt vagyonunk lineárisan nő. JÖVŐÉRTÉK Kamatszámítás során mindig jövőértéket (FV – FUTURE VALUE) számítunk. és ez a következő időszakban többletkamatot eredményez. Azaz FV = PV * (1 + r)^n. ahol 1 + r = kamattényező. Mivel a korábbi periódusokra kifizetett kamat nem kerül újra befektetésre. JÖVŐÉRTÉK. jelenérték / r = éves kamatláb) FV = PV + kamat Kamat = PV * r. ÖRÖKJÁRADÉK. Ha nincs megjelölve. akkor 1 év. Törtidőszaki kamatszámításnál egyszerű és kamatos kamatozású periódusok egymásutánjai következnek. LEHETSÉGES MÓDOZATAI (KAAN- JELENÉRTÉK. A kamatláb érvényességi időtartama az az időtartam. Kamatos kamatozás azt jelenti. amilyen . Így a lekötés időtartama alatt pénzünk exponenciálisan nő. ahol n = a periódusok száma. (PV PRESENT VALUE. elvileg több célra használható: Életjáradékot biztosíthat Állami tulajdonban levő részvények és üzletrészek megvásárlására fordítható Kereskedelmi bankok elfogadják E-hitelnél önrészként Egyes kiskereskedelmi boltokban fizetésként elfogadják Eredeti kárpótolt számára földterület megvásárlására fordítható Önkormányzati lakás bérlője megvásárolhatja a lakást. azaz valamilyen mai pénzösszeg későbbi időpontban esedékes értékét határozzuk meg. A kamatozási perióduson pedig azt az időszakot értjük.152 - . BELSŐ MEGTÉRÜLÉS) KAMATSZÁMÍTÁS. Itt FV = PV (1 + r * n). Ez nem klasszikus értelemben vett értékpapír. Egyszerű kamatozás esetén minden periódusban csak a kezdő befektetés (tőke) kamatozik. tehát FV = PV + PV * r = PV * (1 + r). A kamattényező azt fejezi ki. NUITÁS. hogy egy kamatozási periódus alatt a jelenbeli pénz hányszorosára növekszik.

153 - . ahol n az évek száma. vagy a ténylegesen fizetendő kamatot mutatja. ami azt fejezi ki. Adott kamatláb mellett a jövőérték nagysága a kamatfizetés gyakoriságától függ. Azaz a jövőbeni pénzértékek jelen időpontra vonatkozó értékének meghatározását jelenti. ami annuitás-táblázatból is kikereshető. a ténylegesen megkeresett hozamot. Kiszámítása: PV(a) = C * (1 / r – 1 / r * (1 + r)^n). ezért a pénzügyi döntéseknél ez tekinthető relevánsnak. Ilyen a lejárat nélküli kötvény. ahol (1 / (1 + r))-t diszkonttényezőnek nevezzük. akkor annuitásról (évjáradék) beszélünk. PV = FV / (1 + r)^n. Kiszámítása: PV = C / r. Minél gyakoribb a kamatfizetés. ÖRÖKJÁRADÉK Olyan pénzáramlás. . hanem évente azonos összegű járadékot fizet. hanem meghatározott periódusból állnak. ahol C a fix összegű járadéktag. és annál nagyobb az effektív kamatláb (hozamráta). NETTÓ JELENÉRTÉK NPV = -C(0) + ∑(t=1 n) C(t) / (1 + r)^n. hogy a jelenérték hányszorosa valamely jövőbeni időpontban esedékes egységnyi pénzösszegnek. Ha a kamatozási periódus egy évnél rövidebb. Az effektív kamatláb ellentétben a tényleges kamatlábbal. ahol C: évenkénti járadék r: kamatláb n: évek száma 1 / r – 1 / r * (1 + r)^n: annuitás-tényező. m pedig az éven belüli periódusok száma. Azaz a befektetés jelenértékéből kivonjuk az induló tőke összegét. Tehát ez olyan pénzáramlási sorozat. amely meghatározott számú tagból áll és a tagok értéke megegyezik. annál nagyobb a befektetés jövőbeni értéke.időszakonként a kamatot tőkésítik. mind a jövőérték-számításnál módosítani kell az eddig használt képleteket: FV = PV * (1 + r / m)^m*n. mind a jelenérték. JELENÉRTÉK A jövőben esedékes pénzösszeg mai egyenértékét jelenti. ami nem fizet kamatot. ahol NPV = NET PRESENT VALUE C(0): induló tőke összege C(t): t-dik pénzáramlás. vagy kifizetik. tehát nincsen lejáratuk. amelynek járadéktagjai azonos értékűek és végtelen tagból áll.) ANNUITÁS Ha a járadéktagok nem lejárat nélküliek.

azaz NPV = 0-t keressük. melyre NPV = 0 lesz. Amennyiben a befektetett tőke és a hozamok felváltva követik egymást.Ha a járadéktagok nem azonosak. A belső kamatláb számításának hiányosságai: csak a jövedelmezőséget vizsgálja. befektetés tömegszerűségére nincs tekintettel. Azaz képletben megadva olyan r kamatlábat. akkor több belső kamatlábat is kaphatunk. tehát 0 = . Kiszámítása: PV = C / r – g. amely mellett a hozamok diszkontált összege megegyezik az egyszeri ráfordítások együttes jelenértékével. ahol IRR = INTERNAL RATE OF RETURN.C(0) + ∑(t=1 n) C(t) / (1 + IRR)^n. a beruházás. akkor növekvő tagú örökjáradékról beszélhetünk. ahol g a járadékok éves növekedési üteme. Valamint egyértelmű belső kamatláb akkor számítható. BELSŐ MEGTÉRÜLÉS A belső megtérülési ráta (más néven belső kamatláb) az a kamatláb. ha egyszeri ráfordítás után hozamok következnek. tehát többszöri előjelváltás történik.154 - . . tehát az előjel csak egyszer változik. hanem állandó mértékben növekednek periódusonként.

DISZTIBÚCIÓS FUNKCIÓ Elosztási funkció. Ezek a közfeladatok az ország külső és belső védelme. Az elosztási politika eszközei: . az államigazgatás. A magánjavak piaca olyan esetekben képes hatékonyan működni. amelyeket a gazdaság többi szereplői nem. A FISKÁLIS POLITIKA ESZKÖZEI? ISMERTESSE A AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIT. A mai fejlett piacgazdaságokban az államháztartási kiadások részaránya a GDP-hez képest 35 – 60%-os sávon belül mozog. Ugyanakkor a piac nem képes minden gazdasági probléma megoldására. Az állam allokációs funkciója: a közjavak biztosítását jelenti. akár annak állami előállítása. A termelők az így kinyilvánított preferenciák alapján igyekeznek a legkeresettebb termékek előállításával maximális nyereséget elérni. ha a nem fizető fogyasztó kizárható az adott jószág igénybevételéből. A modern állam legfontosabb gazdasági funkciói: ALLOKÁCIÓS FUNKCIÓ A fogyasztók egymással versengenek a számukra kívánatos javakért. így az állam ma már a gazdaság legjelentősebb jövedelemtulajdonosává vált.155 - . KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI OLDALÁNAK SZERKEZETÉT. Hatékony működését ugyanis az externáliák zavarják. a piaci struktúra szabályozása. vagy csak aránytalanul nagyobb erőfeszítéssel tudnának megoldani.6) MELYEK AZ ÁLLAM GAZDASÁGI FUNKCIÓI. az igazságszolgáltatás. melynek meghatározó tényezője állami beavatkozás hiányában a termelési tényezők birtoklásán és hatékony felhasználásán alapuló jövedelemelosztás. Az állami feladatok bővülése kiváltotta a bevételek növekedését is. akár a piacon történő állami megrendelése útján. AZ ÁLLAM GAZDASÁGI FUNKCIÓI Az államnak a köz érdekében olyan politikai és gazdasági feladatokat kell ellátnia.

hogy a magas foglalkoztatásra. szükség van hozzá az állami gazdaságpolitikára. Létezik elsődleges és másodlagos piacuk. az árstabilitás mérhető fokára. de jellemzően inkább fordítottan aszimmetrikus Az elsősorban magas jövedelműek által vásárolt termékek erőteljes adóztatása: az elsősorban alacsony jövedelműek által fogyasztott javakra adott támogatásokkal kombinálva Kettős követelménye az elosztásnak. Ezen célok elérése nem megy automatikusan. az igénybevétel legalábbis szimmetrikus. STABILIZÁCIÓS FUNKCIÓ A fiskális politikát úgy kell alakítani.156 - . A költségvetési politika a pénzügyi politika szerves része.Adótranszfer: mely a magas jövedelműek progresszív adóztatását az alacsony jövedelműek közvetlen támogatásával kapcsolja össze Progresszív jövedelemadókból finanszírozott közszolgáltatások: a finanszírozás aszimmetrikus. Zártkörű kibocsátásuk esetén egy előre meghatározott befektetői körnek . A fiskális politika legfontosabb eszközei: Az adók: itt a befizetésre kötelezett semmilyen közvetlen ellenszolgáltatásra sem formálhat igényt a befizetésért cserébe. jelenleg maximum 10 éves lejárattal kerül forgalomba. Ezek standardizált papírok. hogy az elosztásnak a haszonáldozat minimalizálására. Fix és változó kamatozású lehet. államkötvények és kincstárjegyek adásvétele): Államkötvényből létezik magyar / konszolidációs / elkülönített alapok kötvényei / társadalombiztosítási / egyéb. futamidejük 1 évnél hosszabb. ugyanakkor az ellentmondó gazdaságpolitikai célkitűzések közti egyensúlyozásra kell törekednie. mert saját eszközrendszerrel és saját intézményrendszerrel. Ezek nélkül a gazdaság jelentős ingadozások felé tartana. Támogatások A költségvetés finanszírozási igényeinek piaci eszközökkel való kielégítése (Pl. A FISKÁLIS POLITIKA ESZKÖZEI A pénzügyi politikának két ágát különböztetjük meg: a fiskális és a monetáris politikát. de viszonylagos önállósággal bír. valamint saját célrendszerrel rendelkezik. a fizetési mérleg egyensúlyára és az érzékelhető gazdasági növekedésre is tekintettel kell lennie.

A kincstári takarékkötvény hároméves futamidejű. fix kamatot fizet. ekkor széles körben adható. Névérték alatti árfolyamon értékesítik. a vevők egyszerre teszik meg az ajánlatukat. Az államkötvény jellemzőit. folyamatosan volt vásárolható. A központi állami beruházások finanszírozása A társadalmi közös fogyasztás pénzellátásának rendszere A költségvetés általában deficites. ezt a hiányt azzal fedezik. Egységes.000 és 100. . segélyek.000 forintos címletekben. egy éves vagy egy évnél rövidebb lejáratú. Az államháztartás bevételeit csoportosíthatjuk. lejárata a vásárlástól számított egy év. Aukciónál az értékpapír eladását előre bejelentik. 1 évnél rövidebb lejáratú állampapír. a kibocsátás tervezett összegét a nyilvános ajánlattételben hirdetik meg. A lakossági kincstárjegy belföldi magánszemélyeknek szól. a törlesztés egy összegben van a futamidő végén.ajánlják fel megvételre. így a kibocsátás mindenképp sikeres lesz. Nyilvános kibocsátás esetén aukció vagy jegyzés útján bármely befektető hozzájuthat. 10. és a visszafizetést későbbre halasztják. így: Adójellegű bevételek Nem adójellegű bevételek Az állami vagyonhoz kapcsolódó bevételek Adományok. vehető. A kamatozó kincstárjegy csak deviza-belföldiek által vásárolható. Névértéken. A kincstári takarékjegy bemutatóra szóló. A konzorcium garantálja. egyéb bevételek. Jegyzés esetén a papírok forgalomba hozatalára és a jegyzés lefolytatására az értékpapírt forgalmazó cégek részvételével jegyzésgarantáló és értékesítő konzorcium alakul. hogy állampapír-kibocsátások révén hitelt vesznek fel a gazdasági többi szereplőjétől. majd lejáratkor a névértéknek megfelelő összeget fizetik vissza. lépcsős kamatozású. hogy a befektetők által le nem jegyzett értékpapírok mennyiségét saját számlára átveszi.157 - . A diszkont kincstárjegy bemutatóra szóló.

: A lakásállomány kezelése Az épített és természetes környezet védelme Közreműködés a helyi energiaellátásban és a helyi foglalkoztatási problémák megoldásában A kulturális. De más feladatokról is gondoskodhatnak. másrészt helyi infrastruktúra.158 - . Kiadás-orientált modell.és adóztatási politikájuk révén befolyásolják településük gazdaságának fejlődését. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK Kettős gazdasági funkciót látnak el: egyrészt közösségi feladatokat szerveznek és finanszíroznak. Kötelezően ellátandó feladataik: Az alapfokú oktatás Az egészségügyi és szociális alapellátás A helyi közutak és köztemetők fenntartása Az egészséges ivóvízről való gondoskodás.AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREI Magyarországon az államháztartás négy fő alrendszere: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS Lásd alább. az egyes funkciók arányait központilag határozzák meg. bevétel-orientált modell.) és az önkormányzati modell (a szűk körű állami feladatokon kívül a közösségi funkciókat az önkormányzatok látják el. pl. s központilag teremtik meg ezek forrását. valamint az etnikai kisebbségek támogatása Az önkormányzatok finanszírozásának módjai: pénzbevételeket a következő tényezők határozzák meg: Az országban megtermelt összes jövedelem Az eredeti jövedelemtulajdonosokat terhelő központi és helyi jövedelemelvonás mértéke A centralizált jövedelem elosztásának aránya a központi költségvetés és a helyi költségvetések között Finanszírozásuk két módja a központosított modell (a közösségi feladatokat az állam magára vállalja. Az állam a . tudományos és művészeti tevékenységek. felülről határozzák meg az önkormányzat feladatait.

és díjbevételek. gyakran a családtagokra is kiterjed. vagy megtarthat. hogy a társadalom egyes tagjai bizonyos események bekövetkezésekor jövedelmi helyzetük miatt elhanyagolnák önmagukat. hitelfelvétel (önkormányzati kötvények közép és hosszú távra) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A társadalombiztosítás széles rétegeket érintő intézményes biztosítás.forrásteremtésben és a források felhasználásában a legszélesebb körű jogosítványokkal ruházza fel az önkormányzatokat). hanem tőkejellegű bevételei is vannak. amely a szolgáltatások széles skáláját nyújtja. vállalkozási bevételek) / Kötvénykibocsátás. Szolgáltatásai a járulékot fizetőkre. amelynek eszköze a biztosítási díj. térségek. A TB-nek nemcsak folyó. A biztosítás általános értelemben azonos kockázatnak kitett természetes vagy jogi személyek önkéntes vagy kényszertársulása. hanem a csődbe jutott vállalatoknál a be nem fizetett munkáltatói járulék ellenében hozzájuthat épületekhez. bizonytalan. a kármegosztás. szándékosság nélküli. a helyi adókat kiegészíti) / Normatív támogatás (a központi költségvetés által a helyi önkormányzatok számára kötelezően előírt) / Céltámogatás (az állam által preferált és a több települést kiszolgáló. Megállapításának rendszerei: felosztó-kirovó (a biztosítási év alatt befolyt járulékbevételeket a nyugdíjszabályok szerint szétosztják a biztosítottak között. nagy költségigényű feladtok finanszírozását segíti) / Kiegyenlítő támogatás (elmaradott települések. A kötelező biztosítás alapgondolata. ennek megtérítése. amely lehet önkéntes vagy kötelező. nincsenek mindig arányban egymással. Jellemzői a veszélyhelyzet. telkekhez és egyéb eszközökhöz. amely a jövedelemmel arányos. azaz a mindenkori aktív . / Egyéb saját bevételek (működési-. amely jövőbeli. A TB minden országban kiegészül a magánbiztosítással. Létezik természetbeni ellátás is. a TB önkormányzati jellegű. régiók megsegítésére). ár. amelyeket értékesíthet. kár. jogszabályi előíráson alapul. a veszélyhelyzet miatt bekövetkező hátrány. Főbb szolgáltatásai: Öregségi-rokkantsági nyugdíj: alapja a munkában eltöltött utolsó év vagy évek jö9vedelmének nagysága. A TB egy pénzügyi alap. mint az egyéni. illetve ennek kockázata. illetve a beszámítható munkaévek száma. Bevételei a munkáltatók és a munkavállalók által befizetett járulék. Nincs szigorú egyensúly a biztosítási díj és a kockázat között. A TB törvényi rendelkezésen. ahol a bekövetkező károk egy előre megállapított összegű hozzájárulás útján egyetemes szétosztásra kerülnek. Nemcsak a pénzügyi bevételekkel rendelkezik. A bevételek típusai: Adóbevételek / Állami támogatás (központilag meghatározottak. valamint az intézményes biztosítás olcsóbb. mely elkülönül a központi költségvetéstől.159 - .

anyaság. függetlenek. amelyek általában a TB és a szociális gondoskodás körébe tartoznak. és a rábízott vagyonnal gazdálkodik. Ez lehet kötött rendszerű (minden városban és községben van saját fix fizetésű orvos. Célja az előrelátó öngondoskodás olyan élethelyzetekben. gyermeknevelés és taníttatás kapcsolatában). szolidárisak (a pénztártagok egységes elvek alapján meghatározott tagdíjat fizetnek). az inaktívak nyugdíját az aktívak hitelezik meg) / várományfedezeti (a dolgozó egy meghatározott ideig köteles teljesíteni a befizetést. melyek (1998-as évben): Útalap Vízügyi alap Munkaerő-piaci alap Nemzeti kulturális alap . amelyből és amelynek kamataiból fizeti a rendszer a nyugdíjat) / tőkefedezeti (az előző kettő kombinációja. Anyasági-gyermekgondozási segély: feltétele a munkaviszony és a járulékfizetés. aki a TB szolgálatában áll). egészségpénztár (vállalhatják az egészségügyi alapellátáson és szakellátáson belüli és azon felüli kiegészítő ellátások szervezését és finanszírozását). és meghatározzák a nyugdíjfolyósítás éveinek számát). A pénztár jogi személy. keresőképtelenség. Munkanélküli segély: csak meghatározott ideig jár. zárt a gazdálkodási elvük (csak az alapszabályzatban meghatározott szolgáltatásokat nyújtják). önsegélyező pénztár (anyagi támogatást biztosít a munkanélküliség.160 - . ELKÜLÖNÍTETT (CÉL-) ALAPOK Decentralizált alapok. kölcsönösek (a pénztártagok közösen teremtik meg a szolgáltatások fedezetét). önkéntesek.dolgozók járulékai képezik a nyugdíjak fedezetét. Önkéntes pénztárak: ezek önkéntesen szerveződő. független szolidaritási elven alapuló nonprofit szervezetek. szabad orvosválasztáson alapuló (a beteg maga választja meg az orvosát). Ezek önkormányzati működésűek. Egészségügyi biztosítás: kiterjed a betegséggel összefüggő (orvosi-kórházi) gyógyításra. A pénztár lehet nyugdíjpénztár (célja az idős korra való anyagi felkészülés). a bérek nagyságához kapcsolódik. az átlagos munkában tölthető évek számából indulnak ki. esetleges gyógyszerek térítésére és a táppénz folyósítására. a pénztártagok tagbefizetéseit kezeli. nagyságát szociálpolitikai szempontok befolyásolják. vagy vegyes (vannak szerződéses orvosok és a TB is rendelkezik intézményekkel).

ifjúság-. állami funkcióiból adódó tételeit tartalmazza GFS-rendszerű. illetve megvalósíthat konkrét közösségi célokat. . elmaradott térségek fejlesztése).és kamattételeket tartalmazza. vállalatok egy meghatározott konkrét célhoz könnyebben hozzájárulnak. azaz a tőke. másodlagos egyenleg: az elsődleges egyenleg és a kamattételek összege Folyó (teljes) egyenleg: minden tételt magába foglaló kategória. (pl.161 - . az áttekinthetőség bonyolulttá válik A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ÉS KIADÁSI OLADALÁNAK SZERKEZETE A központi költségvetés bevételeit és kiadásait és ezek egyenlegét logikailag három csoportba sorolhatjuk: Elsődleges egyenleg: a központi költségvetés valódi. mint a globális állami feladatokhoz A pénzeszközöket rugalmasan használják fel és demokratikus döntéseket hoznak Hátrányuk: A parlament csak bizonyos időszakonként vizsgálja felül azokat A költségvetési.Központi környezetvédelmi alap Központi nukleáris pénzügyi alap Az állam egy előre meghatározott konkrét (gazdasági vagy közösségi) célra a költségvetéstől elkülönített pénzalapot (célalapot) hozhat létre. valamint hitelfelvételekből származó bevételek. Az alap elláthat gazdasági feladatokat (pl. környezetvédelem). Előnyük: Az alapok a költségvetéssel szemben bizonyos önállósággal rendelkeznek Az állampolgárok. A tőketételek két fajtája: vagyonértékesítésből származó bevételek. közösségi funkciók ellátása függetlenné válik a gazdasági helyzettől Nem lehet biztosítani az államháztartás összes bevételének prioritás szerinti forráselosztását Az ellenőrzés. Meg kell határozni annak bevételi forrásait.

A központi költségvetés bevételei: Adó és adójellegű bevételek (90%) Nem adójellegű bevételek Tőkejellegű bevételek Egyoldalú (viszonzatlan) tételek (központi költségvetésbe befizetett adományok.162 - . segélyek juttatások összege) A többi alrendszer központi költségvetésbe fizetett tételei A központi költségvetés kiadásai: A központi költségvetési szervek kiadásai Állami felhalmozások Gazdálkodó szervezetek támogatása Állami adósságszolgálat Önálló társadalombiztosítási kiadások Az önkormányzatok és a társadalombiztosítási alrendszerek támogatása Egyéb kiadások .

lehet változatlan (proporcionális). azt másra nem. Létezi átlagadókulcs (az adóalap egészére vetítve az adómérték annak hány százalékát teszi ki) és határadókulcs (az adóalap utolsó. vagy csak közvetetten tudja hárítani. ADÓTÁRGY: az a jogviszony vagy gazdasági esemény. csökkenő . direkt) adók esetében az adó jelentette közgazdasági terhet közvetlenül az adóalany viseli.163 - . pénzben mérhető mennyiség. illetve – kivetéses adózásnál – aki terhére a fizetési kötelezettséget az adóhatóság előírja. törvényben előírt. hogy az adózó mekkora összeget köteles befizetni. legmagasabb egységére mekkora adóteher jut). ADÓALAP: az adó tárgyához szorosan kapcsolódó. amely az adóalaphoz a törvény szerinti adómértéket rendeli hozzá. kényszer jellegű befizetési kötelezettség. azaz az állam mekkora adóbevétellel számolhat. Közvetlen (egyenes. Közvetett adónál az adóalany és az adó közgazdasági terheit viselő személye különválik. ADÓMÉRTÉK: azt mutatja meg.7) MELYEK AZ ADÓRENDSZERRREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK? LÉNYEGÉT! ISMERTESSE ADÓZÁSI A SZJA TÖRVÉNY A MILYEN ÉRVÉNYESÜL TÁRSASÁGOK KÖRÉBEN? ADÓRENDSZERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK ADÓ: olyan. ADÓKULCS: az a függvény. amelyért a befizetőnek semmilyen közvetlen ellenszolgáltatásra való joga sem keletkezik. növekvő (progresszív). aki – önadózásnál – az adó kiszámításáról és befizetéséről gondoskodik. állammal szembeni. ADÓALANY: az a természetes vagy jogi személy. a határadókulcs (degresszív). melynek alapján a törvény adófizetési kötelezettséget keletkeztet. Főleg pénzben. de lehet naturáliákban is.

Követelmények az adórendszerrel szemben: IGAZSÁGOSSÁG, MÉLTÁNYOSSÁG Abszolút módon lehetetlen a megvalósítása, de legalább parciálisan érvényesíteni kell. A közgazdaságtan az adóztatás területére a méltányosság két ismérvét tartja kezelhetőnek, a haszonelvűséget, és a közteherviselő-képességet. HASZONELVŰSÉG Azt jelenti, hogy egy adórendszer akkor méltányos, ha az adóterheket az adófizetők olyan arányban viselik, ahogyan a közkiadásokból részesednek. Ez két feltételt sért: egyrészt az állam redisztribúcióját, ami nem egyeztethető össze a haszonelvűséggel. Másrészt a globális fedezet elvét, amely szerint az államháztartás egy-egy alrendszerén belül mérlegek készítésének nincs általános közgazdasági értelmezhetősége. KÖZTEHERVISELŐ-KÉPESSÉG Azaz az egyenlő haszonáldozat elve, ami kimondja, hogy mindenkinek teherviselő-képessége arányában kell kivennie a részét a közkiadások finanszírozásából. Ez az elv képzi a progresszív adózatás gyakorlatának alapját. Ugyanis minél alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik valaki, annál nagyobb részét költi fogyasztásra, ezen belül is alapvető létszükségleti cikkekre. Minél magasabb viszont a jövedelem általában, annál nagyobb a lehetséges fogyasztási kombinációk száma és a közöttük való választás szabadsága. Annál valószínűbb továbbá, hogy a jövedelem mind nagyobb része fogyasztás helyett megtakarításra fog kerülni. Azaz az azonos összegű jövedelem adóként való befizetése nagyobb haszonáldozatot jelent a kizárólag létszükségleti cikkek vásárlására elegendő szintből, mint abból, amiből már némi luxuscikk finanszírozására is futja. HATÉKONYSÁG A hatékonyság azt jelenti, hogy a közkiadások finanszírozásához szükséges bevételeket a gazdasági növekedés ütemének lehetséges minimális csökkentése mellett kell beszedni. Az adóztatás nyilvánvalóan szűkíti a gazdasági növekedéshez rendelkezésre álló forrásokat. SEMLEGESSÉG Az adórendszer akkor teljesíti a semlegesség feltételét, ha a piacgazdaság működésének lehető legkisebb zavarát eredményezi. Szigorú értelemben ez a feltétel akkor teljesül, ha a piaci szereplők egymáshoz viszonyított pozíciója egyáltalán nem változik az adóztatás következtében.

- 164 -

EGYÉRTELMŰSÉG Mind az adózó, mind az adóhatóság szempontjából fontos követelmény, hogy valamennyi, a gazdaságban előforduló gazdasági szituáció esetében megállapítható legyen, hogy áll-e fenn valamely adótárgyat megvalósító jogviszony, illetve ha igen, akkor hogyan lehet az adóalapot és az adómértéket meghatározni. Ennek ráadásul a törvény szövegéből kell egyértelműen levezethetőnek lennie, mert az adóhatóság állásfoglalása az adózó által nem feltétlenül akceptálandó. EGYSZERŰSÉG Főleg a nagyszámú adóalanyra vonatkozó adószabályok esetében okoz gondot, ha a törvény megfogalmazásai a köznyelvhez szokott ember számára nehezen érthetőek, megnehezítve ezáltal saját helyzetének az adószabályokhoz képesti beazonosítását. ALACSONY ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK Az alacsony adminisztratív költség követelménye elsősorban relatívan értelmezendő. Tehát alapvetően egységnyi adóbevételre kell a lehető legkevesebb adminisztratív ráfordítást megcélozni. Az adminisztratív költségek értelmezésénél fontos, hogy nemcsak az adóhivatal működésének ráfordításai, hanem az adóalany által a bevallás és befizetés teljesítése érdekében vállalat költségek is ebbe a fogalomkörbe tartoznak. STABILITÁS Az adórendszer jelentős változása nagyarányú áru- és tőkepiaci mozgásokat indíthat el, kiszámíthatatlansága pedig a rövid távú döntések irányába tolja el a gazdasági szereplők viselkedését. Ezért fontos feltétel, hogy az adórendszerben alapvetően alkalmazott megoldások hosszútávon stabilak legyenek, és a szükségszerűen érvényesített preferenciaváltozások is lehetőleg legalább egy kormányzati ciklusra szóljanak. RUGALMASSÁG Miután a gazdasági teljesítmények és közszolgáltatások iránti igény, mid összegében, mind szerkezetében folytonosan változik, ezeknek a változásoknak a hatásait az adórendszernek is követnie kell. Méghozzá lehetőleg oly módon, hogy a középtávon várható változások kezelésére hivatott eszközöket előre, kiszámítható módon kell a rendszerbe építeni, és csak végszükség, vagy előre nem tervezhető gazdasági-társadalmi fordulat kezelésére szabad az adórendszer alapjait változtatni. Így lehet elérni, hogy az adórendszer egyszerre legyen képes megfelelni a látszólag ellentmondó stabilitási és rugalmassági követelményeknek.

- 165 -

AZ SZJA TÖRVÉNY LÉNYEGE
A törvény mindenekelőtt a magánszemélyek alkotmányos kötelezettségeként definiálja az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevételek biztosítása érdekében tett jövedelmi hozzájárulásokat – kiemelve az arányosság és a méltányosság elvét. Alapszabályként a magánszemély minden jövedelme adóköteles, ettől eltérő szabályt csak törvény állapíthat meg. Az adót naptári évenként, az összes jövedelem alapján kell megállapítani, ugyanakkor az adóbevételek folyamatossága érdekében adóelőleget kell fizetni. Az SZJA a lakossági jövedelmek szabályozásának átfogó eszköze, melynek tulajdonságai: ÁLTALÁNOS: a magánszemély az összes jövedelme után köteles adózni, figyelembe véve az adómentes lehetőségeket KÖZVETLEN: az adó közvetlenül kapcsolódik a jövedelemhez, és az adó alanya, valamint az adóteher viselője megegyezik SZEMÉLYI JELLEGŰSÉG: az adó alanya a bevételt szerző magánszemély A törvény hatálya a magánszemélyre, annak jövedelmére, és az e jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki, meghatározott esetekben a kifizetőre is. A törvény különbséget tesz belföldi és külföldi illetőségű magánszemély között. Előbbit belföldről és külföldről származó jövedelme után adókötelezettség terheli. Utóbbi természetesen csak a Magyarországon megszerzett jövedelmére vonatkozik. A jövedelemre és az adókötelezettségre vonatkozó általános szabályok A jövedelem a magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel egésze, vagy a törvényben elismert költségekkel csökkentett része, vagy annak meghatározott hányada. A bevétel valamely tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen kapott vagyoni érték. Költségnek csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő szabályszerűen igazolt kiadás minősül. A magányszemélynek bevételeit és költségeit forintban kell figyelembe vennie. Az adómentes bevételek köre: Szociális ellátáshoz kapcsolódó juttatások Egyes szolgáltatások köre (főleg közhasznú) Egyes tevékenységekhez kapcsolódó bevételek (pl. falusi turizmus) Költségtérítés jellegű bevételek Kockázatok viselése köréhez kapcsolódó tételek Természetbeni juttatások

- 166 -

Lakáshoz kapcsolódó adómentes bevételek Egyéb adómentes bevételek Vállalkozásból való vagyonkivonás, ha az adózott jövedelemből került befektetésre Kapott hitel, kölcsön Visszatérített adó, adóelőleg, ha azt korábban költségként nem érvényesítették A magánszemély javára történő magánnyugdíj-pénztárba való befizetés Hatóság által elengedett köztartozás Nem számítanak költségnek azok a kiadások, melyek a magánszemély személyes illetve családi szükségleteinek kielégítése érdekében merülnek fel. Léteznek alapnyilvántartások (pénztárkönyv vagy naplófőkönyv / bevételi és költségnyilvántartás / bevételi nyilvántartás) és részletező nyilvántartások. Az adó megállapítása, bevallása és megfizetése A magánszemély az adóévben megszerzett jövedelméből összevont adóalapot képez, és ezután jövedelemsávonként növekvő adómérték szerint adózik. Nem kell bevallani az ingó vagyonértékből szármató 200ezer forintnál kisebb mértékű jövedelmeket. Magánszemélynek nem kell adóbevallást adnia, amennyiben csak nyugdíja van. Az adózás módjának fő szabálya az önadózás, azaz a magánszemély az adóalapját és az adóját megállapítja, bevallását benyújtja, az adóját megfizeti. A magánszemély adóbevallását helyettesítheti munkáltatójának tett nyilatkozata, melynek alapján a munkáltató megállapítja az összevont adóalapot és annak adóját, majd befizeti azt. Akkor helyettesítheti az adóbevallást a magánszemély munkáltatónak tett nyilatkozata, ha a munkaviszonyból származó jövedelmén kívül más bevétele nincs. Az adóhatóság legfeljebb 12 hónap részletfizetést engedélyezhet. Ha az adóelőleg meghaladja a fizetendő adó összegét, úgy azt a magánszemélynek visszatérítik. Az adózás szempontjából megkülönböztetett jövedelem-szerkezet 1) Összevonásra kerülő jövedelmek i) önálló tevékenységből származó jövedelmek ii) nem önálló tevékenységből származó jövedelmek iii) egyéb jövedelem 2) Külön adózó jövedelmek i) vállalkozásból származó jövedelem ii) vagyonátruházásból származó jövedelem iii) tőkejövedelmek iv) természetbeni juttatások és más engedmények

- 167 -

a bér kifizetője . melynek révén a magánszemély bevételhez jut. a bérbeadó. hogy egyéni vállalkozó vagy őstermelő. szolgáltatás befolyt ellenértéke / szállításért. kötbér. a jogszabályi rendelkezések szerint ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó. késedelmi kamat / felvett támogatás / tárgyi eszköz ellenszolgáltatás nélküli átruházása. Ha a magánszemély igazolja. Az adóelőleget a munkáltató.vegyes jövedelmek Az összevont adóalap megállapítása Az önálló tevékenység minden olyan tevékenység. Az önálló tevékenységből származó jellemzően előforduló legfontosabb bevételek: értékesített termék. csomagolásért külön felszámított összeg / üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékesítéséért kapott ellenérték / kapott kamat. valamint az adóelőlegekkel biztosított. áru. A számított adót csökkentő tételek adójóváírás (az adóévben megszerzett jövedelem. Az adójóváírás csak akkor vehető figyelembe. de maximálva van. A kifizetőnek az általa összevont adóalapot képező jövedelemből 40% adóelőleget kell levonnia. ne évente egyszer szedje be azokat. ha az éves összes jövedelem az adótábla legmagasabb kulcsú sávjának kezdő összegét nem haladta meg) a nyugdíjjárulék és a magán-nyugdíjpénztári tagdíj engedménye adókedvezmények (tandíjkedvezmény / lakáscélú kedvezmény / tevékenységi kedvezmény) személyi és családi kedvezmény közcélú adomány biztosítások kedvezménye befektetési adóhitel Az adóelőleg fizetése Az adóteher időbeli elosztása megkönnyíti az adózónak az adóteher viselését. Ezek: jellemzően előforduló költségek / igazolás nélkül elszámolható költségek / értékcsökkenési leírás elszámolása / járművek költségei / költségként figyelembe nem vehető kiadások. A nyugdíjból sem kell adóelőleget levonni. valahány százaléka. Az önálló tevékenységgel szemben számolható el a tevékenység folytatása érdekében ténylegesen felmerült költségek. a mezőgazdasági őstermelő. legfeljebb a tevékenység bevételének mértékéig. hogy hány forint. akkor nem kell adóelőleget levonnia a kifizetőnek. a könyvvizsgáló tevékenysége.168 - . hogy az állam a folyamatosan felmerülő kiadásaira relatív folyamatos bevételekkel rendelkezzen. az adóelőleg megfizetése a vállalkozó illetve az őstermelő feladata lesz.

169 - . az ily módon kialakult vállalkozói adóalap után a vállalkozói SZJA mértéke 18% (2000. kozmetikus.IX. hogy más személy közreműködését nem veszi igénybe. valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknak fizetett támogatások. . ha fodrász.is megállapíthatja. kiemelkedően közhasznú szervezeteknek. fix kulcs szerint. az alkalmazottak bére és közterhei. Az egyéni vállalkozó bevételéből alapesetben 40%. Az összevont adóalapba nem tartozó bevételi csoportok Két bevételi csoport tartozik ide: ingó és ingatlan vagyontárgyból származó. A költségek 3 típusa: a megszerzéssel kapcsolatos költségek / az értéknövelő beruházások költségei / átruházással kapcsolatos kiadások. egyéb kötelező juttatások.). legfeljebb a jövedelem 20%-ig. személyszállító vagy fizető-vendéglátó tevékenységet folytat úgy. Egyes költségek igazolás nélkül is elszámolhatók a jogszabályban meghatározott normák alapján. Elszámolható költségek A legfontosabb általánosan előforduló költségek az anyag.és árubeszerzés. vállalkozói kivét. mint az SZJA összevontan adózó jövedelmeinek adómértéke. vagy vagyoni jog értékesítéséből származó bevételnek a különböző költségek levonása után megmaradó része. bérleti és közműdíj. A vállalkozói SZJA Az adóalap a tevékenység bevétele és a bevétel elérése érdekében felmerült költségek különbségeként alakul ki. azaz nem progresszíven adóznak. A tételes átalányadózás Erre akkor van lehetőség. Ezek a jövedelem teljes nagyságától függetlenül. hivatali. üzleti utazás költsége. valamint az egyéb bevételek. törvényben meghatározott tevékenységek folytatása esetén 80% vélelmezett költséghányadot vonhat le. A jövedelmet csökkentik a közhasznú. A vagyonátruházás Az adó alapja az ingó vagy ingatlan vagyontárgy. Az összevont adóalapba nem tartozó jövedelmek adókulcsa jellemzően kisebb. ebből további kedvezmények vonhatók le. Ekkor a munkáltatónak a havonta kifizetett munkaviszonyból származó rendszeres jövedelem 12-szerese után számított adó egy tizenketted részét kell adóelőlegként levonnia. Saját tulajdonú tárgyi eszköz után átalányban számolható el az értékcsökkenés. Az átalányadózás Egyéni vállalkozók és mezőgazdasági kistermelők számára csak meghatározott tevékenységek esetén.

Hírközlési. a számviteli törvényben előírtak az irányadóak. Közlekedési. Vízügyi Taralék Gazdálkodási Kht. osztalék. TÁRSASÁGOK ADÓZÁSA Nem minősül a társaság adó alanyának: MNB Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó. hogy nem terjesztheti ki az adókötelezettséget e törvény rendelkezésein túl. a vállalkozási szférában maradó jövedelem általános kedvezményezésén van. A társasági és osztalékadó alanya: . A hangsúly a semleges adózási környezeten. Jogszabályban meghatározott közszolgálati műsorszolgálatok Pártok MTI Rt. Általános rendelkezések Alapelvek: a gazdasági tevékenységből származó jövedelmet terhelő társasági és osztalékadó kötelezettségnek e törvény szerint kell eleget tenni az adókötelezettséget befolyásoló – csökkentő – tételek alkalmazhatóságát annak kell bizonyítania.170 - . az ezekből származó adókedvezménnyel egy esetben lehet élni ha egy nemzetközi szerződés e törvény hatálya alá eső tételre eltérő rendelkezést ír elő. mert az korábban keletkezett.Tőkejövedelmek Kamat. a fdogva tartottak foglalkoztatását végző gazdasági társaság Tartalék Gazdálkodási Kht. a vállalkozásból kivont jövedelem. ráfordítás figyelembevételét. Az adótörvény egyoldalúan utal a számviteli törvényre. árfolyamnyereség. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. a társasági adótörvény szorosan kapcsolódik a számviteli törvényhez. akinek az érdekében áll ha a törvény többféle jogcíme írja elő a költség. akkor a nemzetközi szerződés az irányadó azzal a megkötéssel. cégautó-adó. így minden olyan esetben. ahol az adótörvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz. stb.

Sémája: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye +. A társasági adóalap meghatározása A társasági adó alapja az adózás előtti eredmény. amelyen az alapítást szabályozó jogszabály szerint létrejön a társaság. amire az adókötelezettség kiterjed.Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozói eredmény +. vagy az a nap.Adóalapot csökkentő tételek + Adóalapot növelő tételek ADÓALAP . vagy az az időszak. társadalmi szervezet. forintban kell elkészíteni. sem egyszerűsített mérleget. akkor a könyvviteli zárlat alapján megállapított összeg. sem eredmény-levezetést nem köteles készíteni.Az eredményt részben növelő. külföldi vállalkozó cégnyilvántartásba nem vett telephelyén végzett vállalkozási tevékenység esetén a telephely létrejöttét eredményező első jognyilatkozat megtételének napja. ha az adózó sem (egyszerűsített éves) beszámolót.Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Az adózás előtti eredmény kettős könyvvitelű adózó esetén az eredmény-kimutatásban kimutatott összeg.gazdasági társaság és egyesülés szövetkezet ügyvédi iroda Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete (MRO) Közhasznú társaság Alapítvány. egyszeres könyvvitelt vezetőnél a pénzforgalmi nyilvántartás alapján kimutatott eredmény. A társasági adóbevallást magyar nyelven. egyház Kockázati tőkealap Adóév: naptári év.Adózás előtti eredmény +. részben csökkentő tételek . Az adókötelezettség kezdete a társasági szerződés közokiratba-foglalásának napja.171 - . közalapítvány. köztestület. Az adóalap megállapítása: +.

Adómentesség Közösségi tevékenységet végző szervezeteknek. melyeket belföldi magánszemély vagy külföldi vállalkozó belföldi telephelye fizetett ki. a belföldön végzett előadói. Az adó megállapítása A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 18%-a (2000. kivéve a külföldön tevékenységet végzők esetében. közalapítványokat. Sajátos adóalanyként kezeli az adótörvény az alapítványokat. az értékcsökkenési leírás (az eszköz teljes bekerülési értéke elszámolható az adóalapban). a jogdíj. Ilyen bevételek a nyújtott hitel kamata. termőföld és erdőértékesítésből származó bevételek.Az adóalapot csökkentő jogcímek Többek között adományok.). de nem haladhatja meg az adóévben elért összes bevétel 10%-át Közfeladatok. az egyházakat. pl. juttatások miatti bevételek után nem kell adót fizetni . térítés nélküli átadások. művészeti és sporttevékenységért. behajthatatlan követelés hitelezési veszteségből. rájuk speciális kedvezmények vonatkoznak. ha a bevétel legfeljebb 10millió forint. a lakásszövetkezeteket. akkor a kapcsolt vállalkozások kölcsönös megállapodás vagy az adóhatóság alapján az adózás előtti eredményt módosíthatják a két árszint különbségének eredményre gyakorolt hatásával. a köztestületeket.IX. bemutatóért járó díj Az adózó jogutód nélküli megszűnésének hatása az adóalapra: jogutód nélküli megszűnésnek minősül. értékcsökkenési leírással. mint az azonos körülmények közötti piaci ár. támogatások. ott 3%-a. a kötvény kamata. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakat.172 - . Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosításai: amennyiben kapcsolt vállalkozások között bármely üzleti szerződésben magasabb vagy alacsonyabb árat alkalmaznak. vagy székhelyét külföldre teszi. értékvesztéssel kapcsolatban. Az adóalapot növelő jogcímek Felsorolásszerűen nagyon sok kitétele van a növelő tételeknek. Egyedi adóalap-megállapítási szabályok Külföldi szervezet adóalapja: a jövedelemszerzés helye alapján belföldről származónak minősül azon bevételek összessége. ha az adózó bármely ok miatt kikerül a törvény hatálya alól.

ha a kiegészítő tevékenységből adódó bevétel nem haladja meg az összes bevétel 20%-át Nem kell adót fizetni a kockázati tőketársaságnak. vagy átalakulással jött létre. . akkor az előző évben fizetett adó működési naptári napjai alapján ennek egész évre számított összege.173 - . előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata utáni kedvezmény Az adókedvezmények igénybevételének szabályai: 100%-os adókedvezményre jogosult adózó maximum a társasági adó mértékéig veheti igénybe a kedvezményt. A fizetendő adó tehát: Számított társasági adó .Külföldön megfizetett adó Fizetendő társasági adó Itt is adóelőleget kell fizetni. határidő stb. intézményi szervezet. Ha az adózó az egész év során változatlan formában működött. De ezek a társaságok utólag kötelesek megfizetni a megelőző évek adóját is Adókedvezmények Beruházási kedvezmény: sok feltétel teljesülése esetén. Osztalékadó esetében a kapott osztalék után az osztalékban részesülő 20% mértékű osztalékadót köteles fizetni. és az azt követő hat évben. Ha az adózó jogelőd nélküli.Adókedvezmények . Minden más kedvezmény a csökkentett adóalap maximum 70%-ig érvényesíthető. Térségi adókedvezmények: kiemelt térségben lévő székhellyel rendelkezőknek Kis. azaz valamennyi belföldi illetőségű társaság. beruházás összege. Mentes az osztalékfizetés alól a belföldi illetőségű osztalékban részesülő. Külföldön tevékenységet végző nem vehet igénybe adókedvezményt. pl. valamint a kockázati tőkealapnak a nyilvántartásba vétel évében.és középvállalatok adókedvezménye: tárgyi eszközök beszerzéséhez.A kölcsönös biztosító pénztáraknak nem kell adót fizetni. akkor az adó az előző évi fizetendő adó összege.

a vezető és a beosztott részéről egyaránt racionális és logikus gondolkozást feltételezve igyekszik megfogalmazni a legfontosabb vezetési elveket és szabályokat. képzését és fejlesztését tudományos alapon kell végezni Kooperálni kell a munkásokkal annak érdekében. amelyben a munkások 8 különböző szakterületet képviselő művezetőnek voltak alárendelve. és egy olyan rendszerrel kísérletezett. többek között TAYLOR. hierarchikusan tagolt szervezeti felépítésben gondolkodik. hogy ha a körülmények adottak. TAYLOR meg volt győződve arról. De ezzel nem jutott nagy sikerre. célszerűségére helyezi. URWICK listáján 10 általános vezetési irányelv szerepel. akiket pénzzel kell ösztönözni arra. hogy a szabályokat betartsák. FAYOL listáján 14.174 - . minden feladathoz szakszerű módon ki lehet találni az elvégzéséhez szükséges legjobb módszert. pontos méréseket kell végezni. TAYLOR a vezetői feladatokat funkciókra bontotta. A munkafolyamatokat kisebb lépésekre kell bontani. Az általuk kifejlesztett módszereket „tudományos vezetés”-nek is szokták nevezni. A vezetői munka irányelvei TAYLOR szerint a következők: Minden ember munkájához tudományos alapossággal kell közelíteni A munkások kiválasztását. rávilágít a vezetéshez szükséges technikai feltételekre. FAYOL és URWICK munkájának köszönhetően. mérnöki módon formális rendszerekben.8) MILYEN SZERVEZÉSISMER? ÉS MI VEZETÉSELMÉLETI JELLEMZŐ A MAI IRÁNYZATOKAT VEZETÉS-ELMÉLETI IRÁNYZATOKRA? 1) KLASSZIKUS ISKOLA KLASSZIKUS IS KOLA A hangsúlyt a vezetői munka praktikus voltára. A 20. FAYOL néhány elve: . század elején alakult ki. a kidolgozott legjobb módszert szabályok formájában kell rögzíteni. és hatékonyan dolgozzanak. hogy a munkát az előírt módon végezzék Az irányítói és a végrehajtói munkát szét kell választani egymástól. amiket aztán be kell tartatni a munkásokkal.

. Szabályok rendszere: a működés hatékonysága és személytelensége ezek segítségével biztosítható. emberek és csoportok viselkedése befolyásolásaként tárgyalja. aki nézeteivel rendet és ésszerűséget próbált teremteni a társadalmi életben.175 - . a vezetőket és a vezetetteket el kell választani egymástól. a vezetőnek megfelelő szankciókkal kell élnie a megsértőivel szemben c) Az irányítás egységessége: egy beosztott csak egyetlen főnöktől kaphat utasításokat d) Az egyéni érdek alárendelése az általános érdeknek: első helyen áll a teljes szervezet. ehhez ad módszereket. A szervezetben világos hatásköri szinteket kell megkülönbözetni. A klasszikus iskolához szokták sorolni a bürokrácia elméletét is. Az ő és mások munkálkodása nyomán a bürokrácia szó negatív jelentése folyamatosan finomult. pl. WEBER. 2) EMBERI KAPCSOLATOK ISKOLÁJA 2) EMBERI KAPCSOLATOK ISKOLÁJA A figyelmet a munkavégzés emberi tényezőire irányítja. a vállalatot társadalmi rendszerként fogja fel. amit tudósok dolgoztak ki. a mértéke helyzettől függően változhat g) Kezdeményezés: a kezdeményező képesség a szervezet erejének jele: bátorítani és fejleszteni kell Ezeket az elméleteket nem fogadták mindenütt egyöntetű lelkesedéssel. és nagy vonalakban a következőben foglalható össze: Specializáció: a szervezeteken belül munkaköröket kell kialakítani.a) Munkamegosztás: ezt a legnagyobb hatékonyságra való törekedéssel kell megoldani b) Fegyelem: a hatékonyság nélkülözhetetlen feltétele. A szabályok ismerete minden munkakör betöltésének fontos feltétele Személytelenség: a hatásköröket és a jogköröket meghatározott szabályokhoz igazodva kell kialakítani. az egyéni érdek csak ezután következhet e) A személyzet díjazása: a díjazásnak a munkaadó és a munkavállaló számára egyaránt kielégítőnek kell lennie. amelyben emberek és csoportok bonyolult formális és informális kapcsolatokba lépnek egymással. annak intézményeiben. és azokkal ugyanilyen rögzített szabályok szerint lehet élni. a vezetést elsősorban emberek irányításaként. igazságos módon hatékony munkavégzésre kell ösztönöznie f) Centralizáció: valamennyi centralizációra minden szervezetben szükség van. amelyekben az emberek gond nélkül kicserélődhetnek Hierarchia: az irányítókat és a végrehajtókat.

önbizalom. hanem azért is pl. rend 3) Szeretet: tartozni valakihez. elismerés: önbecsülés és ások általi megbecsülés. elfogadást nyerni. Az emberek nem csak azért vállalnak munkát. van viszont stabilitás. A legfontosabb gondolata. Ezek a tudományos alapossággal MAYO szervezett kísérletek azt bizonyították. az egyéni és a társas szükségletekre való nagyobb odafigyeléssel is növelhető. célok elérése. hogy milyen sebességgel kell dolgozni. Az iskola egy későbbi képviselője MASLOW az emberi szükségleteket osztályozza: MASLOW 1) Fiziológiai szükségletek: étel. emberibb szervezet kialakításával. megaláztatás. fenyegetés. a dolgozók ösztönzése. amivé szeretnénk. függetlenség és szabadság. részt venni egy csoport életében. mit jelent a normális viselkedés. hogy a szervezésben és a vezetésben nagyon fontos szerepe van az emberi kapcsolatoknak. az emberek és csoportok közötti kommunikáció. értékrendjüket. nemi élet 2) Biztonság: nincs fájdalom. hogy pénzt keressenek. elvárásaikat.176 - . és igyekeznek ezeket tagjaikkal szemben érvényesíteni. presztízs. az rosszul járhat. erő. ital. amivé képesek vagyunk . melynek vezetői közül leginkább MAYO nevét emlegetik. azzá válni. hogy a termelékenység humánusabb. Az egyes emberek érzik ezeket a követelményeket. tekintély 5) Önmegvalósítás: a saját magunkról alkotott kép megvalósítása.. viselkedési mintáikat. Minden csoportban kialakul valamilyen általános elképzelés arról. hogy: valamilyen csoporthoz akarnak tartozni kommunikálni akarnak más emberekkel használni akarnak valamilyen ügynek erkölcsi parancsoknak engedelmeskednek biztonságot akarnak irányítani akarnak másokat ki akarnak tűnni valamivel. A munkacsoportok kifejlesztik saját szokásaikat. Ez az iskola sok új gondolattal járult hozzá a vezetés olyan elemeihez. A formális szervezet mellett megjelenik az informális. az informális szerveződéseknek.A 20-as évek végén alakult ki Amerikában. a csoportoknak. lakás. szeretetet adni és kapni 4) Kiválás. az emberekre. a munkakörök megtervezése. azaz a csoport nyomását. elismerést szeretnének kapni. mint a csoportok kezelése. aminek nagyobb az ereje a pénzügyi ösztönzésnél. különböző helyzetekben hogyan kell cselekedni. aki ezeket megszegi. a személyes viselkedés. a híres HAWTHORNE-i kísérletek nyomán.

alrendszere. nincsenek ambícióik.Ha egy alacsonyabb szintű szükséglet kielégül. Eszerint megkülönböztet 2 elméletet: „X elmélet”: az emberek általában lusták. ismerje el eredményeiket 3) RENDSZERELMÉLETI ISKOLA 3) RENDSZERELMÉLETI ISKOLA A szervezetet olyan rendszerként fogja fel. Az elsőbe azok a dolgok tartoznak (higiéniai tényezők). ha látják a célt. és érthető meg: a környezet és a szervezet kölcsönhatásban vannak egymással. Itt főleg a munkakörülményekről. nem szeretnek dolgozni. egyre növekvő bonyolultságú szintjét azonosította. sokféle dologra képesek. ezért állandóan a sarkukban kell járni. együtt kell őket vizsgálni. MCGREGOR szerint egy vezető annak megfelelően viselkedik beosztottjaival.177 - . korlátokat és lehetőségeket jelentenek egymás számára. amely egymáshoz szorosan kapcsolódó technikai és társadalmi elemekből áll. A második tényező azok a dolgok. Az általános rendszerelméletből kiindulva BOULDING a rendszerek 9. bízzon bennük. és megfordítva is. MCGREGOR hogy milyen nézeteket vall az emberek természetéről és viselkedéséről. Ez az iskola a szervezet technikai oldalára koncentrál szemben a szociális oldallal (2. szeretnek jó eredményeket elérni. hogy érdekes. akkor az megszűnik erős ösztönző erőnek lenni. aki az iskola egyik alapítója. ami nagyobb rendszerek szerves része. HERZBERG új motivációs elmélettel jelentkezett: szerinte a motivációt és a HERZBERG munkahelyi elégedettséget két tényezőcsoport befolyásolja. amelyek hiánya elégedetlenséget okoz a dolgozók körében. Az elméleti alapok a biológia tudományából származnak. A szervezet csak a környezet feltételeivel együtt vizsgálható. meg tudják szervezni a saját munkájukat. A vezetőknek ezt meg kell érteniük. egyes alapvető szükségletek kielégítéséről van szó. képességeiknek megfelelő feladatokat adjon nekik.). ide főleg a MASLOW-féle magasabb szintű szükségletek tartoznak. amelyekről még ma sem tudunk eleget. . Az emberi szervezetek a legbonyolultabbak közé tartoznak. A vezetőnek mindkét oldalt látnia kell: tudatában kell lennie. ember és technika elképzelhetetlenek egymás nélkül. nem vállalnak felelősséget. ellenőrizni kell őket „Y elmélet”: az emberek szívesen dolgoznak. a szervezet egy nyílt rendszer. Ide LUDWIG VON BERTALANFFY neve kapcsolódik. a technikai és a szociális oldal szerves egészet alkot. amelyek különleges teljesítményekre sarkalják az embert. itt a vezető dolga. hogy a technikai változásoknak emberi vonatkozásai vannak. megérteni és kezelni.

természetes dolognak tekinti a szervezetek életében. technikák sikerességét egy sor szituációs tényező befolyásolja. A kontingencia-elmélet kulcsszava a DIFFERENCIÁLÓDÁS: különböző helyzetek különböző megoldásokat kívánnak. a rendelkezésre álló információkban sok a bizonytalanság. Nemzeti vonatkozás: a vezetésnek az általános szabályai mellett fontos. általános receptek nem léteznek. Az egyéneknek megvannak a maguk céljai. Az egyik legvitatottabb kérdés a racionális gondolkodásé és a döntéshozatalé. Az iskola HA – AKKOR összefüggésekben gondolkodik. a döntés pedig általában összetett szervezetben születik meg. milyen kultúrában használják őket. Lehet. tervezési módszer. Annak tehát. oktatási rendszer / vallás / az ország vagy régió . LORSCH. ezen belül a munkahelyüket. amelyekben döntési pontok vannak. módszerek. mert ott mások a feltételek. Az egyén céljai és a célok érdekében megtervezett és végrehajtott cselekedetei attól függnek. aki meg akarja érteni a szervezet viselkedését és a vezetők szerepét.és módszerkészlete folyamatosan gazdagodik. 5) EGYÉB MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK 5) EGYÉB MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK Döntéselmélet: Vannak olyan tudósok. Az iskola képviselői WOODWARD. hogy melyik országban. ettől függhet a sikeressége. Ebben az értelmezésben a vezető döntéshozó személy. akik a szervezetek viselkedését az egyének szempontjából vizsgálták. hogyan értelmezi a szituációt. STALKER. de mindeközben azt is számításba kell venni. hogy bizonyos fajta szervezeti felépítés. Az alkalmazható struktúrák. Tehát választás előtt gondosan elemezni kell a szituációt. a maguk módján értelmezik az őket körülvevő világot. az adott szituációban jó eredményt tud elérni. személyes vezetési stílus valahol kifejezetten sikeresnek bizonyul. A vezető feladata az.178 - . A nemzeti kultúrák fontosabb összetevői: adott népre.4) A KONTINGENCIA-ELMÉLET ISKOLÁJA 4) A KONTINGENCIA-ELMÉLET ISKOLÁJA A szervezésnek és a vezetésnek nincs egyetlen legjobb módja. hogy a célok között konfliktusok lehetnek. a célok elérése érdekében ésszerű döntési módszereket használhat. BURNS. akinek céljai vannak. LAWRENCE. hogy ebből a készletből azokat válassza ki. a döntések megszületésének módját kell vizsgálnia. A szervezés és vezetés eszköz. szemléletmódok. hogy az egyén miként látja. másutt viszont totális kudarcot vall. amelyekkel az adott helyzetben. akik a szervezetet nyitott információ-feldolgozó hálózatnak tartják. beállítódások / képzési. Társadalmi cselekvés: nézetrendszerét olyan szociológusok alakították ki. a siker az alkalmazkodáson múlik. A valóságban működő szervezetek viselkedésében és a vezetői döntéshozatalban racionális és irracionális vonásokat egyaránt találhatunk. népcsoportra jellemző értékek. Az irányzat a konfliktust normális.

a döntések decentralizáltan születnek.179 - . valami mást kell helyette találni. a közös értékekre tevődik át. jogrendszere. Ha nincsenek részletre kiterjedő utasítások. szervez. ciklusidő. partnereknek való kiadása. felülvizsgál. BENCHMARKING: magunk csináljuk. ellenőrit. utasít. a direkt irányításnak fontos szerepe van. az egyszerű beosztottak fontos döntéseket hoznak meg. másolás) A hierarchikus irányítási szintek száma csökken. A felelősség nő. a küldetéstudatra. hogy szinte bárki versenyezhet bárkivel. akkor az integrációban a hangsúly a mindenki által elfogadott jövőlépre. fejlesztés. a határoknak. Új vállalatvezetői típus kialakítása: tanulási képesség / csapatmunka / változásmenedzsment / folyamatszemlélet / nemzetköziség / modern technika / leadership (a menedzser tervez. . Az új szervezeti kép a tudásalapú szervezet. tehát hogy mit éltek át az elmúlt időkben. 6) A MAI IRÁNYZATOK JERLLEMZŐI 6) A MAI IRÁNYZATOK JERLLEMZŐI A globalizálódás azt jelenti. a vezető nem dönt. az ígéretes piacokat bármikor ellephetik az agresszív új belépők. egyre több érintett félnek valamiféle társadalmi felelősséget kell felvállalnia. hanem arról gondoskodik. értékeket ad. kiszervezése (könyvelés. REENGINEERING: ezek a programok általában egy vagy több teljesítménymutató (nyereség. A vezetői szerepek átalakulnak. vagy másoktól vegyük át? OUTSOURCING: a korábban vállalton belül végzett tevékenységek külső vállalkozóknak. a távolságoknak nincs jelentősége. irányat. Ahol vertikális és horizontális munkamegosztás erős. az idő is összezsugorodik. hogy a beosztottai a feladatokat önállóan és eredményesen lássák el. társadalmi intézményei / az emberek történelmi tapasztalatai. etikus módon kell viselkedniük. A munkamegosztás horizontális volta (végrehajtási folyamatok lépéseit más-más emberekhez rendeljük hozzá) gyenge. kultúrát teremt. minőség. a „leader” vonzó jövőképet állít az emberek elé.gazdasági rendszere. vertikálisan ugyanez a helyzet: a végrehajtásban sok irányítási elem is beépül. ha ez az összhangteremtő eszköz kiesik. Nemcsak a tér. termelékenység) jelentős mértékű javítását célozzák meg. lapos struktúrák jönnek létre. utasít.

szabályzatok. ebből határozott centralizálási törekvés következik. aki néhány embert – kezdetben főleg rokonokat. Az érdekeltség közvetlen benne. stb. A piaci-üzletági jellegű csoportképzés is megjelenhet. értékesítés. A közvetlen érdekeltség. sokszor azonos végzettségű embereket egy csoportba vonják össze. fejlesztés. folyamatábrák. amelyekben az alá. pénzügyek. azok közös forrásokból gazdálkodnak. Ezeknél az alapvető munkamegosztási szempont a funkció: az egyes egységek szakterületekkel (termelés. néhány fős vállalkozások tipikus szervezeti formája. Nincsenek állandósult szerepek. Válság. a szervezeti ábra fa jellegű és viszonylag stabil. Az sem mellékes. A kisvállalkozás motorja a tulajdonos kisvállalkozó. valamint az egyes feladatkörök ellátásához szükséges speciális szakértelem teszik szükségessé. a tapasztalatok .180 - . közös lesz az irányításuk és az adminisztrációjuk. ismerősöket – vesz maga mellé. mindezek megkönnyítik az információáramlást.) foglalkoznak.és fölérendeltségi viszonyok egyértelműek: egy embernek illetve egy csoportnak egy főnöke van. az áttekinthetőség és az organikus jelleg az egyszerű szervezeteknek figyelemre méltó rugalmasságot és innovációs képességet ad. LINEÁRIS / FUNKCIONÁLIS SZERVEZET Lineárisnak az olyan szervezeteket nevezzük. közös szobába ültetik őket. tervezés. funkciók. jelentősebb átalakítások idején előfordulhat. Funkcionális szervezet kialakítását a növekvő méretek. de csak az alacsonyabb vezetési szinteken. hogy nagyobb szervezetek is az egyszerű szervezetek jegyeit veszik fel. ELŐNYEI A hasonló munkát végző. hogy az oktatási rendszer alapvetően funkcionális szemléletű.9) MELYEK A GYAKRABBAN FORMÁK? ELŐFORDULÓ BE VÁLLALATI AZ EGYES SZERVEZETI MUTASSA SZERVEZETI FORMÁK ELŐNYEIT ÉS HÁTRÁNYAIT! EGYSZERŰ SZERVEZET Ez a kisebb. és az állami gazdaságirányításban is sok funkcionális elem van. Piacgazdaságokban a vállalatok jelentős hányada kisvállalkozásként kezdi az életpályáját: a bejegyzett vállalatok döntő többsége kisvállalkozás. de ez az állapot nem lehet tartós. Az egyszerű szervezet organikus jellegű.

Az operatív problémák elkezdenek a hierarchiában felfelé áramlani. sít. Így gyakorlati megoldás az. ahol minden fontos funkciónak van gazdája. HÁTRÁNYAI A funkcionális egységeken vállalati folyamatok futnak keresztül. funkcionális szemszögből látják a cég ügyeit. ki miben illetékes. pontosabban csak a legfelső szinten van ott. hogy a vonalbeli döntések és hatáskörök egy része átvándorol a törzskari egységekhez. a motiválást. Az alternatívákat általában egyfelől a funkciók. A szervezet funkcionális egységeinek funkcionális céljai vannak. amit egyébként is igényel a nagyobb méretű vállalkozás. ahol már nem az operatív ügyekkel. milyen alapon történjen. az új belépők felkészítését. és mivel a szálak csak legfelül futnak össze. De akkor mindenben az illetékes vonalbeli főnököknek kellene intézkedni. A mátrix szervezetekben a kétféle tagolási szempont azonos . illetve az ügyfél-kiszolgálási folyamatnak viszont nincs. akkor helyettesíteni tudják a magasabb szintű vezetőket. Ha jók a szabályok. hogy a munkamegosztás (személyek és részlegek feladatkörének elhatárolása)milyen legyen. a szálak csak a legfelső szinten futnak össze. Olyan szervezet ez. hanem stratégiai kérdésekkel kellene foglalkozni. A lineáris kapcsolatok egyszerűek: világos. Másik hátránya a könnyen kialakuló funkcionális válság. hogy az operatív szint rátelepszik a stratégiára: nincs idő és mód stratégiai kérdésekkel foglalkozni. vagy éppen a szabályok betartását ellenőrzik. hatékonyaknak. MÁTRIX SZERVEZET A vállalatok egyik alapvető szervezési problémája annak eldöntése.181 - . ami viszont lelassítja a folyamatokat. A funkcionális szervezeteknél az előbbi. ami egy nagyobb cégnél óriási megterheléssel jár. hogy ki kinek van alárendelve. a divizionális szervezeteknél az utóbbi a fő tagolási szempont. nehézkessé teszi a döntéshozatalt. Ha a szolgálati utat komolyan vesszük. hogy a törzskari egységek ne adhassanak utasítást a vonalbelieknek. melyeket nehéz koordinálni. A funkciók közötti koordinációt a lineáris hierarchiának kell biztosítania: a főnököknek és a főnökök főnökeinek. akik főfoglalkozásban szabályoznak. a csúcsvezetők azt érzik. A magasabb lineáris vezetési szinteket megterhelő koordinációs igény miatt a funkcionális szervezetek hajlamosak a centralizálódásra.kicserélését. a funkciójukhoz kapcsolódó érdekek mozgatják őket. A tiszta szervezési logika azt kívánná. Sok gondot okoz a vonal és a törzskar szétválasztása. szervezetteknek kell lenniük. A szabályozás esetén megjelennek azok a törzskari emberek. Az operatív döntési és koordinációs problémák ellen funkcionális rendszerben többnyire szabályozással védekeznek. melyeknek gyorsaknak. az ügyfélnek. a helyettesítést. másfelől a termékek vagy üzletágak jelentik.

feladatuk a cégszintű ügyek (pl. egy-egy meghatározott munkára. egyéb szempontokból az emberek a szakmai csoportjukhoz kötődnek. a szervezet egy része tehát megmarad lineárisnak. könyvelés. A projekt végrehajtása során a projektvezetés az erősebb kapocs. azaz a szervezet nem lineáris. többnyire egymástól függetlenül. SZAKÉRTŐI SZERVEZET Itt a cég alaptevékenységét önállóan dolgozó. A termékigazgatói rendszer kettős alárendeltséget teremt. A szakértő diagnosztizálja az ügyfél problémáját. Az ügyfelekkel kialakított kapcsolatok gyakran fontosabbak. DINAMIKUS MÁTRIXOK: Az úgynevezett projektszervezet. lezárulnak. Az utóbbiaknak gyakran saját kisebb törzskara is van. Úgy épül fel a mátrix. A projektszervezet legfontosabb erőssége az innovációs képesség: az új feladatok végrehajtását a merev hierarchia. egy-egy speciális területre szakosodott szakértők. a termékigazgatók pedig egy-egy termékért vagy üzletágért felelősek. fejlesztés. szakértőkből és segítő személyzetből álló csoportok végzik. Ekkor a funkcionális egységek (terelés. a késedelmekre. pénzügyek) ellátása. viszont a feladat jellegétől függően vegyes összetételű munkacsoportokat hoznak létre projektvezetők irányítása alatt. és ahhoz valamilyen bonyolult. A konfliktus a mátrix-szervezet normális állapota. ahol kedvelik és jól tűrik ezeket. mint a szakértői csoportok közötti kapcsolatok. Ezek tipikus változatában a vállalat szakemberei szakmák szerint vannak állandó csoportokba beosztva. STABIL MÁTRIXOK: Leggyakoribb megjelenési formája a termékigazgatói rendszer. de ez nem feltétlenül szükséges. Ezért az emberek egy részének „két főnöke van”. értékesítés) egy-egy funkció ellátásáért.182 - . hogy a sorokban a funkciók. a szakértők munkájának . akcióra. a megcsontosodott kapcsolatok és szabályok nem akadályozzák. ami azonban játszhat kifejezetten pozitív szerepet is: felhívják a figyelmet a döntések ellentmondásaira. Így csak olyan cégeknél ajánlható. a szervezet a változó feladatoknak megfelelően szinte állandó mozgásban van. végrehajtják őket. A mátrixokba nem szoktak minden tevékenységet és minden szervezeti egységet bevonni. de előre kidolgozott „standard” megoldást rendel hozzá. A projektvezetői feladatkör sajátos szakmai tudás és vezetői képességek meglétét feltételezi. vagy kisebb. A szakértői magon kívül általában törzskari szervezeti egységek is vannak. a termékigazgatói rendszer egy kísérlet a funkcionális rendszereknél fellépő koordinációs problémára. az oszlopokban a termékek jelennek meg. a projektek megszületnek. a veszteségforrásokra. tervezés.vezetési szinten jelenik meg. ami konfliktusokat idéz elő a szervezetben.

A divizionális forma elterjedtsége és a vállalat mérete között van összefüggés. de nem egyértelmű: döntő szempont az üzletágak szétválaszthatósága. Mivel a szakértők függetlensége miatt különösebb belső koordinációra nincs szükség. a pénzügyi teljesítmény kiemelkedő jelentőségű. A tulajdonosok érdekeit képviselő vállalati csúcsvezetés alapvető feladata az. meghatározott terméket állít elő. kevés irányítási szinttel. de jól elhatárolható területen) és melyek számára a befektetések megtérülése igen fontos. a szélességi tagoltság igen nagy lehet. A szakértői szervezetek általában lineáris-funkcionális háttérszervezettel kombinálva jelennek meg. stratégiai jellegűek. viszonylagos függetlensége. kiszolgálja ezt a piacot. A divíziók bevételeit és kiadásait egymástól elhatárolva mutatják ki. úgy működik. ELŐNYE A stabilizálás képessége: innovációs feladatok megjelenése esetén ez a struktúra rendszerint túl tagoltnak bizonyul.183 - . Ez teremti meg az elszámolási alapot nyereségközpontként való működtetésükhöz. az egyensúly megteremtése nehéz vezetői feladat. vállalatirányítási funkciókkal és központosított szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. van hozzá piaca. A divíziók a rendszer alapegységei. vagy meghatározott szolgáltatást nyújt egy adott piaci terület számára. Ezek a döntések hosszú távra szólnak. azaz lapos szervezeti hierarchia jöhet létre. A legtisztább esetben egy-egy divízió valamilyen termék / piac kombinációt fed le. mint egy kisebb vállalkozás a nagyvállalaton belül. egymástól jól elválasztható üzletágban tevékenykednek (vagy egy üzletágban. ami nagyfokú önállósággal párosul. Van tehát saját terméke. amelyekbe a vállalat tőkét fektet be nyereség reményében. A kétféle struktúra egymás mellett élése számtalan konfliktus forrása. A divíziókat összefogó vállalati központ stratégiai kérdésekkel. A divízió nyereségéért annak vezetője és dolgozói felelősek. Elméletileg divízió szervezhető minden olyan üzletágból. a fontosabb innovációk sokszor a szervezeten kívül születnek meg. . hogy felmérje az egyes divíziók jövedelemtermelő képességét. DIVIZIONÁLIS SZERVEZET Ilyen rendszerben általában olyan vállalatok működnek. amelyek: több. és ennek alapján befektetési döntéseket hozzon.szolgáltatásokkal való támogatása.

ami a teljes rendszert kezelhetőbbé. hogy a vállalat nyeresége / vesztesége honnan. kiugrási lehetőséget kívánó középvezetőknek Adott esetekben a divíziók – önálló egységek lévén – viszonylag könnyen leválaszthatók a vállalatról. ezért világosabban látszik. milyen üzletágakból. mely piaci szegmensből származik. A divizionális rendszer ezek számát csökkenti. A divíziók organikusabb. gyorsabb. Bizonyos nagyságú belső összefonódásokat a rendszer kibír: az egymással kapcsolatban álló egységeket nem kell feltétlenül összevonni. azzal direkt módon kommunikál. függőségi viszony van az egyes részlegek között. elválasztja egymástól a stratégiai és az operatív ügyeket. ha a divíziókat gazdasági társaságok formájában szervezzük meg. A HOLDING STRUKTÚRÁK Ezeket akkor kapjuk. Ezek a rendszerek igen bonyolultak is lehetnek. Ekkor egy anyavállalathoz tulajdonosi szálon több társaság kacsolódik. szabályaik és eljárásaik tekintetében saját alkörnyezetükhöz alkalmazkodjanak. HÁTRÁNYOK Létrehozása és működése nem könnyű feladat. hogy az egyes üzletágak üzletpolitikájuk. növekedési. belső felépítésük. amely operatív szinten koordinálja kiszolgálásukat Kiszélesedik a vállalatnak a piaccal közvetlenül érintkező. rugalmasabb vállalkozásokként tevékenykedhetnek Az ügyfelek / ügyfélcsoportok a divíziókban megtalálhatják a „gazdájukat”. a rendszer könnyen bővíthető is új üzletágakkal A funkcionális rendszerekben sok kölcsönös kapcsolta. illetve a nyereségért való felelősség decentralizálható A divíziók megfelelő terepet nyújthatnak a vállalkozó kedvű. Többféle változata (melyek kombinálhatók is egymással): . önállóságot.ELŐNYÖK Megkönnyíti a több üzletágban tevékenykedő nagyvállalat irányítását. vagy nem kell okvetlenül áttérni funkcionális rendszerre. azt az egységet. működési rendjük. attól közvetlenül függő frontvonala Decentralizáltságának köszönhetően a rendszer lehetővé teszi. az esetleges változásokat könnyebbé teszi.184 - . A divíziók nyereségközpontokként tevékenykednek. és ennek alapján megalapozottabb tőkeelosztási döntéseket lehet hozni A nyereségközpontok révén a tőke megtérüléséért. A problémát a kapcsolatokat rendező belső piac megfelelő kialakításával lehet megoldani.

logisztikai. amihez a legjobban értenek.185 - . tervek alapján vezet. ami lehetővé teszi. hogy az egyes funkciókkal más-más cégek foglalkoznak. Egy jól megszervezett virtuális vállalat a külső szemlélő számára egységes szervezetnek tűnik. pénzügyi és egyéb rendszereiket. a vállalati informatikai alkalmazások fejlődése. A szövetségek és ezen vállaltok terjedésének fontos feltétele és mozgatórugója az információs technológia. a társaságokat pénzügyi eszközökkel irányítja Stratégiai holding: az anyavállalat stratégiai elképzelések. ügyfelei gyakran nem is tudják. Ez lényegében független cégek hálózata: tagjai azzal foglalkoznak. összekapcsoljál a tervezési. virtuális (vagy moduláris) vállalat az alternatívája. VIRTUÁLIS VÁLLALAT A nagy. amire alapvető képességeik alapján leginkább alkalmasak. hogy egymástól távol levő cégek széles frontokon. stratégiai akciókat kezdeményez Szolgáltató holding: az anyavállalat gazdaságossági és egyéb megfontolásokból szolgáltatásokat nyújt a társaságoknak. minden tevékenységet maga végző vállalatnak ma az ún. integrált önellátó. .Pénzügyi holding: az anyavállalat csak pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. nagy sávszélességen kommunikáljanak egymással.

Így például termék bármilyen szolgáltatás. például a szellemi termékek (pl. egy szabadalmaztatott eljárás. csomagolás. kibocsátása. javítással.) A szolgáltatás fogalma. a fogyasztó igényeit hivatott kielégíteni. státusz szimbólum. Abszttrraktt sziintt: ez a terméket a fogyasztó szempontjából vizsgálja Absz ak sz n B. kiegészítő szolgáltatások) C. karbantartással. osztályozása A termék fizikai. Az információ külön fogalomnak számít. amelyek személyekre. csoportokra és/vagy tárgyakra irányulnak. Kiiegészülltt tterrmék sziinttjje: a kereslettel áll kapcsolatban (imázs. esztétikai és szimbolikus tulajdonságok összessége. A termék szintjei: A. jellemzői A szolgáltatás emberi és/vagy technikai erőfeszítések olyan eredménye. garantált minőséggel. szín. magukba foglalnak egy cselekvési és egy teljesítési aktust és/vagy folyamatot. az orvos betegség megelőző és gyógyító. ami lekerül a futószalagról. Vannak paraméterei. az információ) A termékek hagyományos felosztása: fogyasztási cikkek és beruházási javak. Termékcsoportok: Anyagi jellegű termékek Szolgáltatások Nem anyagi jellegű termékek. amely a vevő. Ez a fogalom mára már kibővült: a termék a vállalat.186 - . vagy bármilyen szervezet bármilyen értékesítésre vagy elosztásra. az oktatási intézmény oktató. terjesztésre szánt outputja. garancia kiterjesztése stb. A fogyasztó számára a terméket elérhetővé kell tenni: megfelelő étékesítési feltételekkel. minősége. maga az eredmény egy „megfoghatatlan” termék. a múzeum művelődést elősegítő tevékenysége. . a banki folyószámla. Tárrgyiiasulltt tterrmék:: ekkor a termék konkrét formát ölt (fizikai tulajdonsági vannak. Tá gy asu e mék megjelenési formája. A gyártó számára a termék csak egy tárgy. K egészü e mék sz n e üzembe helyezés. az önkormányzati építési tanácsadás.10) MELYEK A VÁLLALKOZÁSOK JELLEGŰ TERMÉK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLATÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB BELSŐ ÉS KÜLSŐ TÉNYEZŐK? A termék fogalma.

a szolgáltatástól elválaszthatatlan Heterogenitás. amely o a piacon fizikai valóságában megjelenik. úgy lesz a termék-maximum – szolgáltatás-minimumból szolgáltatás-maximum – termék-minimum / a megfoghatóságból megfoghatatlanság / a mérhetőségből és fizikai paraméterekből bizalmi. A kínálat az az árutömeg. Ezzel a 4P 7P-re bővül: PRODUCT (termék) PRICE (ár) PLACE (disztribúció) PROMOTION (kommunikáció) PEOPLE (emberi tényező) PHYSICAL EVIDENCE (tárgyi bizonyíték) PROCESS (folyamat) A szolgáltatás jellemzői: A kézzelfoghatóság hiánya. Piaci egyensúly akkor áll fenn. ha a kínálat éppen megfelel a keresletnek. vagy . az ár és a jövedelem.187 - . azaz a vevő és a szolgáltató személye is jelentős. azaz a szolgáltatás nyújtása és a „termék” elfogyasztása egy időre esik A személyfüggőség. illetve azok cserekapcsolatainak rendszere. hiszen maga az aktus. Ez nagyon ritka és rövid állapot. hit és attitűdelemek szerepe.amely fizikai értelemben nem birtokolható. azaz a szolgáltatás minősége sohasem lehet kétszer ugyanolyan A szolgáltatás minőségét meghatározó tényezők: személyes tényezők / a vevő kényelmi szempontjai / bizalmi szempontok / etikai szempontok. A kínálat A piac a tényleges és potenciális eladók és vevők. vagy folyamat és a teljesítés ténye a termék. a megfoghatatlanság Az egyidejűség. melyek legfőbb tényezői a kereslet. a kínálat. Termék szolgáltatás átmenete: Ahogy haladunk a terméktől a szolgáltatás irányába.

piackutatás) / MUNKAERŐ / SZOLGÁLTATÁS / JOGOSULTSÁGOK (használati. A vállalat a termékkínálatának kialakítása során az alábbiakat mérlegeli: meglévő termékeit kínálj a jövőben is a már kialakult vevőkör számára meglévő termékeivel piacbővítést. . információ. amely az adott termékcsaláddal kapcsolatos konkrét „cselekvési taktikát” jelöli meg. A termékkínálat kialakítása A termékpolitika egy adott időszakra vonatkozóan a stratégiában meghatározott értékesítési. termelési és fejlesztési pozíciók elérésére szolgáló elvek és tevékenységek rendszere. potenciálisan jelen van. Termékvonal. melyek kapcsolódnak egymáshoz. hálózatbővítéssel a termékstruktúra változatlanul hagyása mellett a vállalat növeli kínálatát új termék piacra hozatalával termékstruktúra bővítés új termék megjelenésével. választéka a hozzájuk rendelhető mennyiségi értékekkel együtt. pl. A termékkínálat az egy vállalat által kínált termékek és szolgáltatások összessége. Ez lehet: FIZIKAI TÁRGY / NYERSANYAG / ENERGIA / ELVONT TERMÉK (szoftver. ha a termékstratégia megvalósítása során a vállalat növeli a gyártmánycsalád tagjainak a számát. tudományos eredmény.o virtuális (látszólagos. Tágabban értelmezve a vállalat termelési profilját szélesítheti. A termékek egymáshoz való kapcsolata lehet: a termékek kiegészítik egymást és együtt használják azokat a vonal gyes egyedeit ugyanannak a vevőcsoportnak értékesítik a viszonteladó specializálódott a vállalati termékek bizonyos csoportjára eltérő árú (értékű) termékeket értékesít a vállalt. A termékszerkezet a piacon forgalomba hozott termékek és termékvonalak összessége. de azok rendszert alkotnak. lehetséges. lehetővé téve az egyes fogyasztórétegek szükségleteinek megfelelő kínálat létrehozatalát. lehetőségként létező) jelenléte érzékelhető.188 - . ötlet. ha a vállalat olyan termékeket állít elő. Az áru a piacon a kínálat (vagy a kereslet) tárgya. DIVERZIFIKÁCIÓ. szakértői vélemény. új termék piacra dobása nélkül. bérleti jog) / ÉRTÉKPAPÍR / GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÜZLETRÉSZE / KIEGÉSZÍTŐ TŐKE / TERMÉSZETI KINCS / A FÖLD. piackiaknázást céloz meg piacfejlesztés történik termékfejlesztés.

márkahűség. A szegmentálás a piac megismerését célzó és azt homogén részekre osztó eljárás. lakásviszony. Szelektív specializáció (T-P mátrixban néhány négyzet) V.A kínálatdifferenciálás tervezése PIACSZEGMENTÁCIÓ A piac mérete egy adott termékből. foglalkozási viszony Pszichológiai és pszichográfiai tényezők: életstílus. A piaci szegmensek kiválasztása: I. vagy szolgáltatásból megfigyelhető felvevőképesség mérőszáma. régió. vonzáskörzet Társadalmi-demográfiai tényezők: életkor. míg a szegmentumokon belüli különbség a lehető legkisebb legyen! A piaci szegmens a piac egyedi keresleti sajátosságokat mutató csoportja. Piacspecializáció (T-P mátrixban egy P oszlop) IV. Három mutatószáma a piacpotenciál (elvileg lehetséges értékesítési mennyiség) > a piacvolumen (a megvalósuló értékesítés összege adott idő alatt) > a piacrészesedés (a piaci összértékesítés egy vállalatra jutó hányada). motiváció. vallás. vagyon. A szegmentálás folyamán először meghatározzuk a vizsgálandó piacot. nem képzettség.189 - . image-hűség. fogyasztási volumen. személyiségvonások A termékkel kapcsolatos magatartási tényezők: árérzékenység. Termék és piackoncentráció (T-P mátrixban 1 négyzet) II. Termékspecializáció (T-P mátrixban egy T sor) III. kultúráltság Gazdasági tényezők: jövedelem. majd a szegmentálás alapjául szolgáló ismérveket határozzuk meg. A szegmentumok közötti eltérés a lehető legnagyobb legyen. előítélet. A szegmentumok főbb tulajdonságai: a homogenitás / a jó azonosíthatóság / az elkülöníthetőség / a mérhetőség / a megfelelő méret / a megközelíthetőség. elérhetőség / az időbeli stabilitás. tájegység. Teljes piaci lefedés (T-P mátrix minden eleme) . A fogyasztói piac szegmentálása például a következők alapján lehetséges: Földrajzi tényezők: éghajlat.

A

VIZSGÁLT

PIACI

SZEGMENTUMOK

ÉRTÉKELÉSE,

A

CÉLPIAC

KIVÁLASZTÁSA
A célpiac kiválasztása nem más, mint a vállalat stratégiai céljai alapján meghatározott, a vállalat számára lényeges kritériumok, tulajdonságok, sajátosságok szempontjából homogén piacrészek meghatározása és pontos azonosítása. Az értékelés során több tényezőt is figyelembe kell venni: - A SZEGMENTUM PIACI VONZEREJÉT (méret, növekedés, időbelis stabilitás, biztonság) - A VÁLLALAT CÉLJAIT A SZEGMENTUMOK VONATKOZÁSÁBAN - A VÁLLALAT LEHETŐSÉGEIT (adottságok, fejlesztések) - A VÁLLALATI SZEGMENS-CÉL ELÉRÉSÉNEK ESÉLYÉT ÉS VÁRHATÓ GAZDASÁGI HATÁSAIT - TÁRSADALMI-KÖRNYEZETI TÉNYEZŐKET, AMELYEK KOCKÁZAT NÖVELŐ TÉNYEZŐK LEHETNEK

POZICIONÁLÁS
A pozicionálás a vállalati kínálat és imázs tervezésének folyamata, egy adott piacon, egy adott termék versenytársaihoz való viszonyának meghatározása, és ennek a vevőkben való tudatosítása. Célja, hogy a vállalat megkülönböztetett versenypozíciót foglaljon el a vásárlók tudatában. Pozícionálni lehet tulajdonságok alapján, előny alapján, a felhasználás sajátosságai alapján, a versenytárshoz viszonyítva, termékkategóriák szerint, a termék kiemelkedő értéke alapján.

MARKETING-MIX KIALAKÍTÁS
A marketing-mix a marketingeszközök különböző piaci helyzetekben alkalmazott kombinációja, amelyeket a vállalat a piacon adott időszak alatt céljai elérésére alkalmaz. Elemei a 4P: termékpolitika, Árpolitika, disztribúciós politika és kommunikációs politika. A kínálatot illeszteni kell a fejlesztéspolitikához, a belső szervezethez, a vevői igényekhez és az áregyezkedéshez.

- 190 -

A kínálat KÜLSŐ tényezői:
- Mit kíván a piac (a felhasználó és fogyasztó igényeinek a kielégítése, az ipari trendekbe az informatika beépülése) - KIT / HOGYAN / MILYEN MÓDON / MIVEL akarok kielégíteni - Fontos, hogy a vállalatról mindenkiben egységes kép alakuljon ki

A kínálat BELSŐ tényezői:
- Az előzőeket le kell képezni a szervezetbe - Az informatikának mind a fejlesztésben, mind a kommunikációban fontos szerepe van - Reklám, PR, CI, IMAGE fontos szerepe - Itt az a fontos, hogy a vevőkről mindenki fejében azonos kép alakuljon ki.

- 191 -

11)

MILYEN

SZEREPET

TÖLTENEK

BE

AZ

ÁRAK

A

MARKETINGBEN?
A marketingmix a marketingeszközök különböző piaci helyzetekben alkalmazott

kombinációja, amelyeket a vállalat a piacon adott időszak alatt céljai elérésére alkalmaz. Elemei a 4P: PRODUCT / termékpolitika – PRICE / árpolitika – PLACE / disztribúciós politika – PROMOTION / kommunikációs politika.

AZ ÁR, AZ ÁRPOLITIKA
Az ár egy termék, illetve szolgáltatás tulajdonjogának vagy használatának megszerzéséért ár kért / kifizetett pénzmennyiség. Árként funkcionálhat a díj, honorárium, illeték is. A vállalati árpolliitiika magába foglalja a hosszabb távú árpolitikai célok megfogalmazását, a árpo t ka hosszabb távon is alkalmazandó stratégiát, az árstruktúra kialakítását, az árképzési elveket és módszereket, az ártaktikai elveket és az érvényesített árak ellenőrzését. Az árstratégiia a vállalat adottságainak, lehetőségeinek és gazdasági környezetének, árstratég a valamint a potenciális kockázat elemzése alapján határozza meg a vállalati célok elérését leginkább szolgáló ármagatartás legfontosabb irányelveit, szoros összefüggésben a marketingstratégia egyéb elemeivel. Az ártaktiika az operatív kereskedelmi munka része, az árstratégia irányelveinek konkrét, ártakt ka rövidebb időszakra történő alkalmazása. A vállalat árpolitikai céljai sokrétűek lehetnek. A célok kapcsolódhatnak a nyereséghez, a forgalomhoz, a versenytársakhoz, de szolgálhat sajátos marketingcélokat is.

AZ ÁRAK VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA
A KERESLET ÁRRUGALMASSÁGA A kereslet volumene függ az alkalmazott áraktól. De az árváltozások során két tényezőre is ügyelni kell: az egyik az árváltozások gyakoriságával, a másik várható hatásukkal kapcsolatos. Tudni kell, miként viselkedik a vevő az árváltozások esetén! Ezek az árváltozások ne legyenek túlzottak, mert az megzavarja a vevőket. A kereslet és az árak kapcsolatát az árrugalmassági együttható fejezi ki, értéke az árváltozás hatására bekövetkező várható keresletváltozás irányára és mértékére enged következtetni.

- 192 -

Árrugalmasság = E = a kereslet volumenének %-os változása / az ár %-os változása = ∆Q / ∆P Jellemzői: E<1 E>1 E=1 a kereslet rugalmatlan (alapvető élelmiszerek) a kereslet rugalmas (fogyasztási cikkek) a kereslet rugalmassága egységnyi.

Minél inkább alapvető szükségletről van szó, a kereslet annál rugalmatlanabb a termék iránt. Egy termék árának változása a rokon- vagy helyettesítő termékek forgalmára is hat. A keresztrugalmasság azt mutatja meg, hogy az A termék árának 1 %-os változása miként változtatja meg a B (helyettesítő) termék keresletét. A helyettesíthetőséget befolyásolhatja, hogy a fogyasztónak elegendő információ áll-e a rendelkezésére. A KERESLET JÖVEDELEMRUGALMASSÁGA A kereslet jövedelemrugalmassága azt mutatja, hogy az adott termék kereslete miként reagál a fogyasztók jövedelmének változására. Jövedelemrugalmasság = E(j) = a kereslet volumenének %-os változása / a fogyasztók jövedelmének %-os változása = ∆Q / ∆Y. AZ ÁRÉRZÉKENYSÉG Az árérzékenység a vevőknek az árakhoz való viszonyát írja le. Az őt befolyásoló tényezőknél a vizsgálat tárgya egy adott időpontban egy cég, illetve egy termék, vagy szolgáltatás. Az árérzékenységet befolyásoló tényezők nem, vagy csak nehezen formalizálhatók. Azok a tényezők, amelyek leginkább hatnak a fogyasztók árelfogadására: A minőség és az ár összefüggése A termék egyedi tulajdonsága A helyettesíthetőség Az előnyök Az összehasonlítás bonyolultsága Az áruvásárlás abszolút nagysága A kiegészítő kiadások igénye Az ár kedvezményekkel történő csökkentésének lehetősége Várakozások ÁRPSZICHOLÓGIA Csupa kilences számjegyre végződő árak Kiárusításnál „RÉGI ÁR” – „ÚJ ÁR” feliratok

- 193 -

végkiárusítás) Dömpingár (indokolatlanul alacsony) / Bevezető ár ÁRKÉPZÉS A MARKETINGSZEMLÉLETŰ ÁRKÉPZÉS Az árak legfőbb szabályozója a piac és a gazdasági verseny. aminek az ára a szokásosnál alacsonyabb) Árleszállítás (szezonvégi kiárusítás. Ezek: A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény Az előállítás költségei. Négy domináns tényező van. Az egész vállalati marketingpolitikával összefüggő stratégiai kérdés. szavatosság lejárata előtt adott kedvezmény. sem veszteség nem képződik. A fedezeti pont nagysága. de a piaci célok az elsődlegesek. divatjamúlt termékek. A vállalat számára a költségek az árdöntések mozgásterének alsó korlátját.Presztízsfogyasztás Becsalogató árak (mindig van az üzletben egy olyan termék.194 - . a költségek. Ezek párhuzamosan is érvényesülhetnek. ami az árak alsó határát szabja meg A vevők árelfogadása. A piaci viszonyok között működő vállalatnál azonban a költségek sohasem lehetnek az árdöntések kizárólagos meghatározói. A költségek (változó és fix) egyszerű elemzési módja a fedezeti elemzés. Az árszínvonal meghatározása egyidejűleg a minőségi színvonal megválasztását is jelenti. ami az árak felső határát szabja meg A vállalat kockázata Marketingszemléletű árképzésnél a piac a fogyasztók igényeiből indul ki és figyelembe veszi a vállalat árpolitikai céljait. . erkölcsileg elavult. sem nyereség. Ez az árak. az értékesített mennyiség és a nyereség közötti összefüggést vizsgálja. Az ár itt a fajlagos változó költségek és a fajlagos fedezet összege. A belső vállalati tényezők csak másodlagos szerepet játszanak. Az árképzés a piaci és gazdaságossági célok érvényesítését jellemzi. FEDEZETI ELEMZÉS A helyes árdöntéshez szükséges a költségek ismerete. amelyek a vállalat árdöntései mozgásterét határolják. túlzottan nagy készletek kiárusítása. amely mellett a képződő fedezet éppen megegyezik a fix költségekkel. a vevők árelfogadási hajlandósága pedig az árdöntések mozgásterének felső korlátját jelentik. A fedezeti mennyiség mellett az árbevétel megegyezik a költségekkel. hogy a vállalat termékeinek árszintjével a piac mely minőségi és árszegmenseit veszi célba. A fedezet pedig az egységnyi termékre jutó fix költségeket és a nyereséget foglalja magába.

hogy az érték valódi értelmét a termék által a vevőnek nyújtott hasznosság és az azért fizetett ár közötti egyensúlyt jelenti. hogy figyelmen kívül hagyja a versenytársak árait / a kereslet alakulását / felülárazza a termékeket a kedvezőtlen piaci helyzetben / leárazza a termékeket. kisebb változtatások alapján. amely során a termékre. ahol az összes költséghez KÖLTSÉGALAPÚ ÁRKÉPZÉS adják hozzá a nyereséget. növekvő a kereslet. Az értékalapú árképzés abból indul ki. de mindenképp minimális nyereséget tartalmaz Lefölözéses árstratégia: a rokon. Lényegesen kisebb a kockázata. Az árkövető vállalat mindig tartja a relatív árkülönbséget. A versenytársak árain alapuló árképzés első lépése annak meghatározása. Főleg termelővállalatok alkalmazzák. A módszer hiányossága. hogy kit tekint a vállalat versenytársnak. ha kedvező a helyzet.195 - . befolyásoló szempontokat is. Ez az ár átmenetileg alacsonyabb is lehet a ráfordításoknál. Bizonyos esetekben teljesítményalapú árképzés is lehetséges.vagy helyettesítő termékek árához viszonyítva magas induló árat határoz meg a vállalat. Ezáltal képes jelentős extraprofitot realizálni. Mindig a vevő szemszögéből értékel. hanem eladó és vevő közti sajátos kapcsolatról van szó (pl. a költségek viszonylag állandóak. A keresletet itt PIACVEZÉRELT ÁRKÉPZÉS tágan értelmezik: nem csupán az eladható mennyiséget veszi figyelembe. A fedezeti hányad minél magasabb. PIACVEZÉRELT ÁRKÉPZÉS : logikája éppen a fordítottja az előzőnek. Új termékek piaci bevezetése során gyakran kétféle árat alkalmaznak a vállalatok az életgörbe piaci bevezetése szakaszában: Behatolásos árstratégia: a felmerült költségek alapján számítható árhoz képest alacsonyabb árral jelennek meg a piacon. bizományosi szerződés) ÁRDIFFERENCIÁLÁS Az árdifferenciálás olyan vállalati árpolitikai döntés. a fix költségekből mennyi jut az egyes termékre. Ekkor nem adás-vételről. annál inkább volumen-érzékeny egy tevékenység. itt egy vetítési alapot állapítanak meg. Az időszak általános költségeit különböző módokon lehet szétosztani az időszak alatt előállított termékek között. ÁRKÉPZÉSI MÓDSZEREK KÖLTSÉGALAPÚ ÁRKÉPZÉS : ez a hagyományos módszer. mert mindig egy már megtett piaci lépés után következik a követő vállalat döntése. vagy a termék eltérő feltételek közötti értékesítése esetén különböző . hanem a keresletet kialakító. nem szerepel keresleti korlát.De felmerül még itt néhány kérdés: rendelkezésre áll-e elég kapacitás.

távolságkülönbség / a fogyasztás vagy megrendelés ideje / a fogyasztás intenzitása. Az összes értékesített terméken realizált árrés összege az ún. deviza vagy áru. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK ÁRAI A NAGYKERESKEDELMI ÉS A KISKERESKEDELMI ÁR Az értékesítési rendszer kiindulópontját a termelők. Automatikus árrés-politika esetén a termelői ár befolyásolja a fogyasztói árat.vevőknek különböző árakat állapítanak meg. hogy visszavezesse a saját exportárait. Ez fedezi a működési költségeket és a nyereséget. azaz az árrés. amely a nagy. A KERESKEDELEMNEK NYÚJTOTT ÁRENGEDMÉNYEK ÉS KEDVEZMÉNYEK A termelő részéről a kereslet befolyásolása jelentős mértékben a kereskedelmen keresztül történhet. gyakorisága / a vevő típusa. A fizetési eszköz valuta. A kereskedelmi partnerek megnyerése és ösztönzése leginkább az alábbi eszközökkel történhet: Mennyiségi árengedmények / Szezonális árengedmények / promóciós árkedvezmény / Fizetési időponthoz kötött árkedvezmények. INCOTEMRS ajánlások. Szállítási és fizetési feltételeket kell meghatározni. az okmányos inkasszó és a nyitva-szállítás. mennyisége. EXPORTÁRAK Az exportőr az exportpiacon érvényesíthető árból kell. . jellemzői. Ilyen a fogyasztás helye / a földrajzi távolság. Ezzel szemben az árdiszkrimináció. ha a terméket mindennemű tulajdonság és az értékesítési feltételek változatlansága mellett eltérő áron értékesítik a különböző vevőknek. A kereskedelem érdekeltsége az eladási és a beszerzési ár közötti különbség. Autonóm árrés-politika esetén a termelő eladási árra gyakorolt hatása kisebb. árrés-tömeg. jogszabálygyűjtemény. közbülső lépés a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi funkciót ellátó vállalatok. végső pontját a fogyasztók jelentik.196 - . A nemzetközi gyakorlatban az árrés alapját a nettó eladási ár képezi.és kiskereskedelmi árrésből tevődik össze. Leggyakoribb az akkreditív. Az árdifferenciálás különböző elvek feltételek alapján történhet.

Így valósul meg az értékesítési folyamat. hogy továbbértékesítse a végső fogyasztónak. végső pontja a fogyasztó vagy felhasználó. informatikai és szervezeti összetevői. levegőben) és nem fizikai termékek (szellemi javak. A viszonteladók áthidalják a termelő és a vevő közötti különbségeket. a közbülsők a közvetítők. A termelő termel. szolgáltatások) vesznek részt. kombináltan. időbeli és mennyiségi különbségek Minőségbeli különbségek Egyéb adottságok Az értékesítési láncban a termék a piaci szereplők minden típusát érinti. vízen. vezetéken. pénzügyi. A különbségek és adottságok. hogy továbbértékesítse. amelyek indokolják a viszonteladók működését: Térbeli. A folyamatban fizikai (szállítása közúton. a kiskereskedő vásárol. A disztribúció funkciói: Az üzletkötéssel kapcsolatos funkciók: Megrendelés Tárgyalás. a pénz mozgása / az információáramlás. Az értékesítési folyamat mozgásai és változásai: a termék mozgása / az áru tulajdonjogának változása / az áru ellenértéke. Az értékesítési rendszer kiindulópontja a termelő. a viszonteladók. a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi funkciókat ellátók. a nagykereskedő vásárol. vasúton. adottságokat.197 - . tárgyi.12) MELYEK AZ ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZER MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐI? AZ ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZER FOGALMA ÉS JELLEMZŐI Az értékesítési rendszer a terméknek / szolgáltatásnak a termelőtől / szolgáltatótól a fogyasztóig / felhasználóig történő eljuttatását végző – a vállalaton belüli és az e célra a folyamatba bevont vállalaton kívüli – szervezetek személyi. valamint az általuk ellátott funkciók. kísérlet a végleges megállapodásra Az árrés megválasztása Visszaigazolás Az eladás és a vásárlás lebonyolítása Az elosztási csatornák kialakítása Kockázatviselés .

A fogyasztási cikkek esetében minden lehetséges csatorna-változat előfordul (termelő – nagykereskedő – ügynök – kiskereskedő – fogyasztó). összeszerelés Csomagolás Raktározás Készletgazdálkodás Választék kialakítása Szállítási mód Az áruforgalmat segítő. AZ ÉRTÉKESÍTÉS INTENZITÁSA Az értékesítés intenzitását az eladási helyek gyakorisága (sűrűsége) fejezi ki. amelyek abban a folyamatban vesznek részt. az üzleteknek a száma. helyi reklámok Információk szerzése a vevők számár a termék kiválasztásához Kapcsolatteremtés és fenntartás a vevővel Az áru eladási utáni szolgáltatások ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK Az értékesítési folyamatba bevont közvetítők értékesítési csatornát alkotnak. Célja a minél nagyobb piaci részesedés elérése . különböző szintjei lehetnek: Intenzív értékesítés: ekkor a termék számos. Beruházási javaknál inkább a közvetlen értékesítés a jellemző. Az eladási láncban sok kis. amelynek végső eredményeként a termék vagy a szolgáltatás felhasználásra. Többcsatornás értékesítési rendszernél a vállalat egy időben több forgalmazási csatornát vesz igénybe egy vagy több piaci szegmens elérésére. ahol a termék megvásárolható.198 - . Az értékesítési csatorna azoknak az önálló szervezeteknek a csoportja.és nagykereskedő működik együtt. piacbefolyásolás.Logisztika jellegű funkciók: Összevárás. nem szakosodott üzletben jelenik meg. illetve fogyasztásra rendelkezésre áll. A gyártó általi forgalomba-hozatal többféleképpen lehetséges: átadja a terméket a nagykereskedőnek VAGY elhelyezi közvetlenül a kiskereskedelmi egységben VAGY értékesíti a saját boltjában. kiegészítő funkciók: Fizetési kondíciók megállapítása Promóció. keresletösztönzés.

piaci információk. majd ezek kisebb egységekre osztása Raktározás. a légkörre. ritkaságok. Kevésszámú eladóhelyet kíván meg. mindig termékre. útvonal-optimalizálás miatt Finanszírozási rendszerük (hitel) kedvező pénzügyi helyzetet teremt a vevőknél Kockázatviselési politikájukkal tehermentesítik a beszállítókat Értékesítéseik széles kapcsolati rendszerre támaszkodnak Kétirányú információáramlás: beszállítók felé a vevői. vevők felé a várható trendek információi Forgalomszervezési és üzletépítési tanácsokat adhatnak a kiskereskedőknek. Ennek a kategóriának a tőkeigénye magas.és kiskereskedelem eltérő jegyei: A nagykereskedelmi tranzakciók nagyobb volumenűek. egyedi tervezésű vagy kivitelezésű művészeti tárgyak számára. NAGYKERESKEDELEM A nagykereskedelem azoknak a személyeknek és intézményeknek a termék vagy szolgáltatásértékesítési tevékenysége.199 - . márkára szakosodottak. A nagy. az üzlet helyének kiválasztására Az egyes országok kormányai jogi és adózási szempontból megkülönbözteti őket A nagykereskedelem területén ellátott fontosabb funkciók: Beszerzés és a választék kialakítása a fogyasztói igények alapján Választék kialakítása: beszerzés nagy szériákban. A verseny alapja ezeknél a termékeknél a minőség. annak állandósága. így a vevők készletezési költségeinek csökkentése Szállítási tevékenység. A termékek piaci versenye a minőségen. A nagykereskedelmi szervezetek főbb típusai: Az áru-nagykereskedők önálló vállalkozások.Szelektív értékesítési mód: a termék szaküzletekben jelenik meg. ezek az üzletek különleges kialakításúak. a márkanéven alapszik. akik viszonteladóknak (kiskereskedőknek. Az eladó magas képzettségű. Exkluzív értékesítés: az egészen kiemelkedő minőségű termékek. ez korlátozott számú eladóhelyet jelent. vagy intézményi. a forgalmazott árut tulajdonukba veszik . de a végső fogyasztók részére történő értékesítésük nem jelentős. ritkaságon. szélesebb üzleti területet fednek le A nagykereskedelmi szervezetek kevesebb figyelmet fordítanak a promócióra. motivált. ami gazdaságosabb a tételek nagysága. más nagykereskedőknek). illetve üzleti felhasználóknak értékesítenek.

maga az eladás mozzanata (vevő tájékoztatása. a termék bemutatása.Az ügynökségek és brókerek közvetítők. másrészt beszerzési irodák Egyéb. a fogyasztó személyes fogyasztását. készletcsökkentés a kereslet hanyatlása esetén. A kiskereskedelmi bolt (üzlet) olyan üzleti vállalkozás. főleg tranzakciós feladatokat látnak el A termelők és a kiskereskedők saját nagykereskedelmi szervei. a kialakítása a megfelelő termékválasztéknak Árazási feladatok A forgalomnak megfelelő készlet-szabályozás Felkészülés a forgalomnövekedésre. vagy a szolgáltatás közvetlen. reklamációk A visszaváltható göngyölege átvételének lebonyolítása Vevői reklamáció esetén hibás áru kicserélése A KISKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG CSOPORTOSÍTÁSA Árusítás szempontjából léteznek kényelmi termékek.200 - . . egyes területekre szakosodott nagykereskedők KISKERESKEDELEM A KISKERESKEDELEM FOGALMA A kiskereskedelem azokat az értékesítési tevékenységeket foglalja magába. Ezt a kiskereskedő bonyolítja le. A KISKERESKEDELEM FELADATAI A prognosztizálható keresletnek megfelelő rendelések feladása Az áru fogadása és tárolása Az értékesítés. becsomagolása) Az áru elhelyezése az eladótérben. Ennek ellentéte a SHOPPING GOODS. ajánlása. Bár a kiskereskedő az értékesítési láncban a nagykereskedő és a fogyasztó / felhasználó között áll. amelynek forgalma döntően a kiskereskedelemből származik. információgyűjtés a vásárlói észrevételekről. melyeknél a vevő nem számít jelentős minőségi és árkülönbségekre. amelyeket a vásárló számos üzlet kínálatának összehasonlításával vesz meg. amelyek az áru. tehát nem üzleti célú felhasználását szolgálják. ezért igyekszik azokat közvetlen környezetében beszerezni. ezek olyan termékek. ezek egyrészt értékesítő egységek. az értékesítési lánc bármely tagja végezhet kiskereskedelmi tevékenységet.

kevés szolgáltatás Üzletlánc: kiskereskedők önkéntes társulása.201 - . szerényebb környezet.000m^2). formával és választékkal Szupermarket: nagyméretű (több mint 1.000m^2). szerény árrés. nagy választék Áruház: több termékvonal Diszkontáruház: alacsony árszint. vagy egy nagyobb kereskedelmi egység egy részlegét üzemelteti a bérlő Szövetkezeti rendszerű: kiskereskedelem esetében a tulajdonosok száma nagy. az üzemeltetés részben a tulajdonosok. alacsony üzemeltetési költség. különböző helyeken. élelmiszer és más termékcsoportok . ami lehet: Hagyományos közvetlen személyes kiszolgálás Önkiszolgálás Fél-önkiszolgálás Automaták útján való forgalmazás Levélben. főleg élelmiszer és háztartási eszköz Hipermarket: még nagyobb (több mint 10. egyre növekvő területe Az üzlet típusa: Bolti kiskereskedelem Élelmiszerüzlet Szaküzlet: kevés árucsoport. telefonon vagy interneten keresztül történő rendelés A tulajdonlás típusa: Független: a tulajdonos egyetlen bolt üzemeltetését látja el önmaga.Az árusítás módja: tulajdonképpen a kényelem és a kiválogatás (a kockázat mérséklése érdekében) lehetőségének tényezői formálják (differenciálják) az árusítás módszereit. részben alkalmazottak végzik Franchise rendszerű: az értékesítési rendszer fejlődésének jellegzetes. azonos névvel. önkiszolgálás. önkiszolgáló terület. vagy néhány alkalmazottal Lánctípusú: a tulajdonos több üzlet felügyeletét látja el Bérlet: az üzletet. bő választék.

vagy utcán.202 - . a piaci környezet határozza meg. javítás-karbantartás. turizmus. milyen választékot tartson. több száz kiskereskedelmi egységet is tartalmazhat Nem bolti kiskereskedelem: Középpontjában a vevő kényelme áll. A kiskereskedelmi üzlet jellemzőinek. vagy kevésbé vonzó belső kerületekben. hogy milyen üzletpolitikát valósítson meg. késztermékek meghatározott időben. A disztribútorok újabb disztribútorokat vonnak be. miként épüljön ki az értékesítési csatorna. milyen szintjeit érdemes létrehozni. vásárlásra és szórakozásra. nagy épületrendszerben. távközlés. akik a vevőknek otthonukban adják el termékeiket. a szolgáltató. a rendelések felvételét. meghatározott helyre és feltételek között történő eljuttatását. szerény üzlet-kialakítás). vízi-. semmiféle extra szolgáltatás. a lakosság részére végzett teherfuvarozás. valamint az ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó információáramlást és feldolgozást. milyen legyen a mérete. TV és rádió műsorszórása. A kereskedelmi egység üzletpolitikája: kis haszon – nagy forgalom (jelentős hirdetési támogatottság. alkatrészek. nyilvántartása. városi-. a készletek tárolását. Katalógus-áruház (csomagküldő kereskedelem) Automaták és önkiszolgáló gépek: épületen belül. alacsony bérleti díjak mellett. csomagolását. hova települjön az üzlet. a város külső kerületeiben. jellegének kialakítása során a főbb vizsgálandó tényezők: Választék kialakítása / A szolgáltatások színvonala / Az üzlet arculata / Az üzlet elhelyezése / Vonzáskörzet PIACI LOGISZTIKA A PIACI LOGISZTIKA FOGALMA ÉS CÉLJA A piaci logisztika magába foglalja az anyagok. AZ ÜZLET KIALAKÍTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE A termék és a szolgáltatás jellege. a beérkező áruk fogadását és küldését. .Bevásárlóközpont: autóval könnyen elérhető. vagy nagy haszon – kis forgalom (magas színvonalú eladói tevékenység. belvárosban. vendéglátó-ipari szolgáltatások. bevásárló központokban) lehetséges általában. légi-. az igénybevétel módja. vasúti személyszállítás). Közvetlen értékesítés: ügynökön keresztül Multi – level – marketing: a vállalat független üzletembereket szervez be termékei elosztására. A KISKERESKEDELEM SAJÁTOS TERÜLETEI Ilyen a személyszállítás (távolsági autóbusz.

és eszközigényes feladat. kereskedelmi. biztonság.203 - . Ilyen JUST IN TIME (JIT) termelésszervezési mód. Fontos a jármű útvonalának megtervezése. közlekedési adatok. átláthatóbbá tételével. hivatalos ügyiratok papírmentes. A költségeket saját fuvareszköz esetén azok kihasználtsága határozza meg. a könnyű és gyors hozzáférhetőség biztosítása korszerű épületet. Sok esetben a termelés és a fogyasztás folyamatos. A készletezés feladata. költségszint. közúti. számítógépi alkalmazások közti. A logisztikai feladatok automatizálását segíti a CRP (CONTINUOUS REPLENISHMENT PROGRAM). hogy a termék biztonságosan. okmányok. A szállítás módjai vízi. dokumentumok. időben. Elsősorban a már gyártott termékek olyan összetételének a kialakítása a cél. vezetékes. Az áru védelme. A PIACI LOGISZTIKA INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A vállalat eredményessége nagymértékben javítható az üzleti folyamatok gyorsításával. összekötő kapocs a termelés és az értékesítés között. A SZÁLLÍTÁS A termelő és az értékesítő abban érdekelt. KÉSZLETEZÉS ÉS A VÁLASZTÉK KIALAKÍTÁSA A raktározási funkció ellátása tér. Az elektronikus adatcsere (EDI = ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) igazgatási. a fölösleges papírmunka felszámolásával. a versenyképesség feltételét. az értékesítésben. A készletek biztosítják a kereslet és kínálat közötti időbeli eltérések áthidalását. redundáns adminisztratív folyamatelemek kiiktatásával. nemzetközi szabványok szerinti elektronikus . a szervezést hatékonyabban támogató informatikai bázis megteremtése révén. A készletgazdálkodás hatással van a beszerzésre és az értékesítésre. a vevő megelégedettségét elnyerve érkezzen rendeltetési helyére. A gyors reagálású QUICK RESPONSE (QR) vevőkiszolgálás az elektronikus kereskedelem és annak logisztikai támogatásának bázisán jöhet létre. A beszerzésben. A fuvarköltség számításának alapja a szállítási módok szerint differenciált díjszabás.RAKTÁROZÁS. légi. A szállítások szolgáltatás-szintjét meghatározó tényezők: megbízható. A választék kialakítása termelői és kereskedői feladat is. a felesleges. a szállításban. optimalizálása járattervező szoftver segítségével lehetséges. amely megfelel a vevői igényeknek. rövid szállítási határidők. de időbeli intenzitásuk eltérő. vasúti. hogy kiegyenlítse az eltéréseket. de ugyanakkor jövedelmező gazdálkodást biztosít az eladó számára is. berendezéseket és rakodógépeket igényel. flexibilitás. a pénzügyi folyamatokban főleg az informatika teremti meg a hatékonyságnövelés. a termelésben. Ez a just – in – time stratégia megvalósítása esetén irányítja a készletezés folyamatát és a felhasználástól függő automatikus feltöltést tesz lehetővé. illetve kombinált fuvarozás.

váműrlapok. kiszállítási terv. Az UN-EDIFACT szabványok és irányelvek gyűjteménye. árkatalógus. visszaigazolások. amely az áruk és szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatos strukturált adatoknak az egymástól független számítógépes informatikai rendszerek közötti elektronikus cseréje. vámáru-nyilatkozat. Gyakran használt üzenettípusok: pályázati kiírás. adóügyi dokumentumok. bankátutalások. Az érintett dokumentumok lehetnek megrendelések. átutalási megbízás. . szállítmányozási és fuvartarifa információ. szállítólevelek. rendelés-visszaigazolás. szerződéskötés.cseréjét jelenti. számlák.204 - .

13)

MELYEK A MARKETING INFORMÁCIÓS-RENDSZER

ÉS A MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ FŐBB JELLEMZŐI?

MARKETING-INFORMÁCIÓS RENDSZER
A marketing információs rendszer jellemzői
Az információs rendszer a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalat – környezet tranzakcióira (az ügyletek lebonyolítására) vonatkozó információk koordinált és folyamatos beszerzését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek valamint a funkciók ellátását lehetővé tevő hardver- és szoftvereszközök összessége. Ez akkor marketing információs rendszer, ha Összhangban van a vállalat marketing stratégiai céljaival, és megfelelő információkat szolgáltat a vállalatvezetésnek a stratégiai célok megvalósulásáról Marketing alapú, vagyis ha adatbázisa magába foglalja a marketing feladatok ellátásához szükséges külső és belső információkat Marketing szemléletű, azaz ha az információk jellege és a feldolgozás általi csoportosítása, az információbázis biztosítja a vállalat teljes tevékenységének marketing meghatározottságát Marketing célú, ha kimenet-orientált, vagyis a piaci szükséglet-kielégítésből levezetett szervezetműködést támogatja (azaz a szervezet felépítését, a szervezetelemek egymás közötti kapcsolatát, a folyamatelemek egymásra épülését) Az információs rendszer fő összetevői: Az ember – a döntések előkészítője és a döntéshozó Az információ – belső és külső információk A hardver és szoftver eszközök, szervezési megoldások

A marketinginformációk főbb csoportjai
A marketing információs rendszer (MIR) stratégiai célok elérését szolgáló, ahhoz információbázist teremtő széleskörű adatgyűjtő, számos információforrásra épülő, gyors és hatékony adatfeldolgozást lehetővé tevő szolgáltatás. Információbázisában az üzleti célú - 205 -

információk mindkét csoportja megjelenik: egyrészt a piac szereplőivel, azok termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információk, másrészt a piacon érvényesülő, versenyt befolyásoló közvetett hatások információi. Megjelenési helyüket tekintve belső és külső információs csoportokba sorolhatók. KÜLSŐ INFORMÁCIÓK I) Tudományos-műszaki eredmények információi Ezek egyre szélesedő köre érhető el az interneten, hazai és külföldi nagy könyvtárak katalógusai, lexikonok, kézikönyvek, folyóiratok, nemzetközi adatbázisok. További források a nemzetközi szabványok (ISO), európai szabványok (EN) és a magyar szabványok (MSZ). II) A fogyasztóra, vevőre vonatkozó információk Fogyasztói réteg és területi vizsgálatok adatai, piaci célcsoportok megkülönböztető adatai, az értékesítés jövőbeni lehetőségei irányukba Vevőnkénti információk, legrészletesebb állandó és időről-időre változó adatok A fogyasztó, a vevő magatartásának adatai III) A versenytársakra vonatkozó információk Kik a piac szereplői? Milyen termékekkel és szolgáltatásokkal vannak jelen? Ezeknek mik a jellemzői? Mik az áraik? Milyen értékesítési csatornákat vesznek igénybe? Meg kell ismerni stratégiájuk fő összetevőit. Információkat kell szerezni fejlesztési törekvéseikről. Ismerni kell a versenytársak erős és gyenge pontjait (tradíciók, hagyományok, image, profit, likviditási helyzet stb.) Meg kell érteni üzletfilozófiájukat, marketingtevékenységük főbb jellemzőit. IV) A gazdasági, jogi, politikai, kulturális környezetre vonatkozó információk Ezek az információk vonatkoznak politikai, gazdaságpolitikai környezetre (feszültségek, kereskedelempolitika, vámpolitika) / jogi környezetre (törvények, előírások, korlátozások) / gazdasági környezetre (árpolitika, vásárlóerő, életszínvonal konkurencia) / kulturális – társadalmi – szociális környezetre (iskolázottság, vallási előírások, családszerkezet) / földrajzi, klimatikus környezetre (népsűrűség, éghajlati viszonyok, szállítási távolság). BELSŐ INFORMÁCIÓK I) A termékek és szolgáltatások információi A kínálattal és a versenytársak vizsgálata során nyert információkkal függ össze. Itt jelennek meg a termékek, szolgáltatások piacképességének vizsgálata során nyert információk.

- 206 -

II) Termék-előállítás és szolgáltatások technológiájának információi A termék-előállítás folyamatának jellemzői jelennek meg, és a szolgáltatásjellemzők. Valamint az új technológiák és termelési eljárások bevezetése III) A termékszerkezet vizsgálatának információi Arányváltozások, súlypontképzések információi, a termékösszetétel és annak változása. IV) A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó információk Például a különféle kereskedelmi formák, típusok, partnerek, szállítási és fizetési kondíciók, reklamációk stb. V) Értékesítési csatorna információk Saját és közvetítő csatornák adatai itt találhatók, valamint a fejlesztésükre vonatkozó információk, az ügynökhálózat. VI) Az ár- és jövedelmezőségvizsgálatok információi Két alcsoportja: az árak és a költségek adatbázisa. A saját termékek és szolgáltatások ár- és árszínvonal vizsgálata összefügg egyrészt a konkurens cégek árvizsgálatával, a piacon érvényesülő általános árszínvonal vizsgálattal; a fogyasztói magatartás vizsgálattal stb. A költség-információs adatbázis esetén információt kapunk a termékek és szolgáltatások önköltségéről, összetételéről, az állandó és változó költségekről stb. VII) Értékesítést elősegítő eszközök, tényezők információi Többek között itt jelenik meg a reklám, image, PR, márka, eladásösztönzés különböző alkalmazott formája. VIII) A kommunikációra vonatkozó információk Fő összetevői a média, kommunikációs költségek, kampányok gyakorisága stb.

MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ
A marketingmix negyedik P-je. A kommunikáció minden olyan folyamat, amelyben információ továbbítása történik, függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben, vagy a jelek milyen rendszerében, kódjában fejeződik ki. A kommunikáció résztvevői az üzenet kibocsátója, a közlő, valamint a befogadó. A közlés tartalma, értelme a hír, üzenet. Az adó ezt jellé alakítja, amely az információközlő csatornán jut a befogadóhoz. Az adó működése gyakran a kódolási folyamatot is magába foglalja. A vevő végzi a dekódolást. Fontos, hogy az üzenetek kölcsönösen egyértelműek legyenek. Diszkrét jelek esetén digitális kódolásról, folytonos jelek esetén analóg kódolásról beszélünk. A csatornát szennyezheti zaj is.

- 207 -

A marketingkommunikáció a vállalati kommunikáció része, amely biztosítja a marketingfunkciókhoz kapcsolódó információk többirányú, hatékony továbbítását. Új területként az infokommunikációs marketing jött létre. A marketingkommunikáció 4 meghatározó területe a reklám, az értékesítés-ösztönzés, a személyes eladás és a PR (PUBLIC RELATIONS). A marketingkommunikáció fő kérdése, hogy mi legyen az üzenet tartalma, majd meg kell határozni a célközönséget, aztán el kell dönteni, hogy milyen pozíciót akar a cég elfoglalni a piacon. Az elérni kívánt hatástól függően kétféle kommunikációs stratégia közül lehet választani: TOLÓ (PUSH) stratégiánál a piacbefolyásolás a vállalattól indul ki és a hatás láncolat következő lépcsőjére hat, végül eljut a fogyasztóhoz. HÚZÓ (PULL) stratégia esetén a termelő közvetlenül a fogyasztóra hat, és a hatás a láncban visszafele érvényesül. A marketingkommunikáció hatásmechanizmusainak modelljei: egyrészt az AIDA modell: ATTENTION (figyelemfelkeltés) – INTEREST (érdeklődés) – DESIRE (vágy) –

ACTION (tett). Másrészt a hatáshierarchia modell a piac (vásárló) marketingkommunikáció
hat szintjét különíti el. Ezek a figyelemfelkeltés, megismerés, megkedvelés, előnyben részesítés (preferencia), elkötelezettség, vásárlás.

REKLÁMKOMMUNIKÁCIÓ
A reklám a kommunikáció, ezen belül is a tömegkommunikáció speciális fajtája. A reklámkommunikációs modell: az adó a reklámozó cég, a címzett mindenki, aki a reklámot olvassa, látja, hallgatja. A reklám céljai között szerepelhet egyszeri vásárlásra ösztönzés, márka-hű fogyasztói réteg kialakítása, bolthűség erősítése, információközlés új termék megjelenéséről, új szolgáltatás indításáról, vagy adott eseményekről. Másképp: a reklám fizetett, személytelen, termékeket, szolgáltatásokat, ötleteket, szervezeteket és embereket széles hatókörű médiákon keresztül elérő kommunikáció. Az eladótól a vevő felé irányuló információ-kibocsátás annak érdekében, hogy az a vásárló attitűdjét és magatartását befolyásolja. A reklámüzenet befogadásának lépcsői: A figyelem irányítása / Az érdeklődés felkeltése / Tájékoztatás / Asszociáció keltése / Meggyőzés / Vásárlás. A reklámmal szemben támasztott követelmények: Érzékelhetőség A figyelem felkeltése (különleges eszközök, újdonság, szokatlanság, színek, hangok) Asszociáció keltése Az emlékezetben való megmaradás (ismétlés, érzelmi hatás, humor) A vásárlási szándék felkeltése - 208 -

A direct mail levélpostai küldeményként továbbított levélreklám. reklámügynökség feladatainak meghatározása Költségvetés készítése A reklámeszközök: Nyomtatott médiumok: a napilapok a legnagyobb példányszámban előállított eszközök. de nem szelektív. óriásplakát) Elhelyezési időtartam.A reklámkampányok keretében kidolgozásra kerülő reklámok két fő csoportja a termékek. hangot. INFO TOUCH (számítógépes információs rendszer. a reklámügynökség. majd az így elért többletbevételt viszonyítják a teljes reklám ráfordításához. cégtáblák. A reklámhatás a reklám tudatosulásának szintje a fogyasztóban. A reklámtervezés főbb feladatai: Reklámcélok kitűzése (új termék bevezetése. Sugárzott médiumok: a rádió szelektív. életmód) A kívánatos változás meghatározása (piaci részesedés növelése 5%-kal) A reklám tartalmának meghatározása (stílus) Reklámhordozók meghatározása (TV. A hetilap és folyóirat szelektívebb módszer. ismétlések gyakorisága Saját szervezet. a direktmarketing egyik eszköze. de olcsóbb. félrevezető. óriásplakátok. A szaklapok olvasói érhetők el a legnagyobb biztonsággal. új értékesítési területek) Célcsoport kijelölése (korcsoport. erkölcsi alapokon nyugvó szakmai szabályozás. szakértőket.209 - . A reklámhatékonyság az eredmény és a ráfordítás hányadosa. többek között: egészségre káros termékek. valamint a média. nem ellenőrizhető a célcsoportja. illetve a cégreklám.és képmagnó szalagok. félelmet tápláló. vagyis a vásárlás szintjét jelzi. hogy a feltételezett tendenciához viszonyítva milyen forgalomnövekedést biztosított a reklám. CD-ROM. A TV egyesíti a képet. Elektronikus médiumok: hang. szükséges a gyakori ismétlés. cégeket. nemek. A piacon betartandó szabályok két csoportja a jogszabályi előírások. CALL CENTER (ügyfélkapcsolat-tartás céljára) Kihelyezett médiumok: hirdetőoszlop. eseményeket. telemarketing (telefonon hoznak kapcsolatba egymástól távol élő üzletembereket. valamint az etikai. digitális térképes tájékoztatás). A reklámpiac elsődleges szereplői az üzenet kibocsátója.és reklámhordozó tulajdonosok. helyszíneket). A reklám-eredmény a reklám hatására történt cselekvést. . Etikai kérdések merülnek fel ugyanis a reklámok esetében. szolgáltatások reklámja. Ez utóbbinál azt vizsgálják. plakátok.

kiárusítás A fogyasztó tájékoztatása: árubemutató. különleges megvilágítás Anyagi ösztönzés: kupon. illetve a kereskedelemre. betanítás. plakátok. meghozatala érekében. árubemutatók. KIÁLLÍTÁS Nagyközönség számára Árucsoportjai fogyasztási cikkek Kiállítók a kereskedők Látogatók a végfogyasztók Sokféle árucsoportot mutatnak be Jelentős minőségbeli különbségek Árusítás is történik VÁSÁR Szakemberek számára Árucsoportjai beruházási javak Kiállítók a gyártók Látogatók a továbbfelhasználók Kevesebb az árucsoportok száma Termékek magas minőségi színvonalúak Üzletkötés a jellemző SZEMÉLYES ELADÁS Ez kétirányú kommunikációt jelent eladó és vevő között egyének vagy szervezetek vásárlási döntéseinek elősegítése. részletakció A vásárok és kiállítások a marketingkommunikáció több funkcióját betöltő intézményi. Szerepük: vásárlásösztönzési / reklámfunkciót / PR funkció is betöltenek. Kóstolók. fizetési kedvezmény. előadás. Az ösztönzést alkalmazni kívánónál az alábbi feladatok ellátása szükséges: A cél egyértelmű meghatározása / Az eszközök kiválasztása / a program kidolgozása / az időzített program levezetése / a program lezajlása utáni értékelés. döntéshozatalát meggyorsító eszközök összessége. A személyes eladás: a forgalom növelési célján. erősítő. verseny. azaz az eladás helyszínén alkalmazott eszközök. tombola. elfogadtatása. képzés POS-POP eszközök alkalmazása: POS = POINT OF SALE. hamisítása stb. termék másolása. megvesztegetés határát súroló reklámok. Többségük rövidtávon hat. igénykeltés) . árengedmény.tényeket elhallgató. szaktanácsadás. A vásárlásösztönzés különböző. a döntésre képtelen gyermekek megcélzása. kirakatok. nyereményjáték. mint legfontosabb célon túl az informálás (a termék tulajdonságainak megismertetése. minták. fényképek.210 - . VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS Az ösztönzés hathat a fogyasztóra. A vásárlásösztönzés főbb csoportjai: Akciók szervezése: díj. a vevő vásárlási szándékát felkeltő. közízlést sértő.

valamint a vállalat és tágabb környezete között megértés. beszállítók. üzemeltetéssel. és ezzel üzleti tevékenységét.a meggyőzés (a versenytársak termékeitől eltérő előnyös sajátosságok kiemelése. A vállalat a PR tevékenyégével kedvező társadalmi és politikai környezetet hoz létre és tart fenn a vállalaton belül és a vállalat kapcsolatrendszerében. a vezetés funkcióinak integráns részét képező szemléletmód az ehhez kapcsolódó tervszerű. elfogadást. működtetése. Feladatai ebből vezethetők le: a vállalaton belüli kommunikációs kapcsolatok fejlesztése a vállalata és környezete közötti kommunikációs kapcsolat kiépítése. hogy a vállalaton belül a vállalat és a vele szoros kapcsolatban állók (vevők. amelyektől a vállalat küldetésének teljesítése függ. PR A PUBLIC RELATIONS célja összhang és pozitív viselkedés elérése és fenntartása a vevők és olyan társadalmi csoportosulások körében. bizonytalanságok leküzdése) a vevőhöz a termék kiszállítása. kivitelezése a vállalat és környezete közötti kommunikációs programok értékelése A PR fogalma 3 strukturális elemet foglal magába: Célcsoport képzés / A kommunikáció érvényesülése / A vezetési – szervezési feladatok megvalósulása. használattal kapcsolatos tanácsok adása. A személyes eladás szervezése történhet: Földrajzi területek szerint / Termékorientáltan / Vevőtípusok szerint. a működés többirányú elemzése a vállalat és környezete közötti kommunikációs programok kezdeményezése. igényeinek megismerése folyamatos kapcsolattartás. Célja a szervezeteken belüli. annak eredményességét hosszú távra megalapozza. folyamatos tevékenység általános magatartásforma. A PR a tulajdonos. az újravásárlás lehetőségének kihasználása. támogatást. olyan tervszerű és folyamatos kommunikációs tevékenységsorozat. A PR kapcsolatszervezés. amelynek az a célja. beállítása. elfogadás jöjjön létre. üzleti partnerek). . hogy a vállalat külső és belső kapcsolatainál megértést. bizalmat szerezzen. tervezése. amely arra irányul. a szervezetek és a környezetek közötti – kölcsönös előnyökön alapuló – kommunikációs kapcsolatok céltudatos alakítása.211 - . potenciális vevők. bizalom. a vevő véleményének.

a földrajzi elhelyezkedés. A fogyasztók közötti kapcsolat legfontosabb eszköze a produktum . főbb területei: Ügyfelekkel (vevők.212 - . szolgáltatások piacának karaktere. VÁLLALATI BELSŐ PR Ez a szervezet vezetése és a munkatársak közötti. Megkülönböztetünk vállalati belső és külső PR-t. az ügyekhez való viszonyuk. megmutat. a cég internetes arculata. jellemző vonása. a vevőkkel kialakított kapcsolatok. Az arculat kettős: egyrészt közlést tartalmaz. egyének közötti kapcsolatok munkaerő toborzás és beillesztés A vállalatazonosító jegyek (CORPORATE IDENTITY) arra hivatottak. Pl. másrész az arculat megjelenít. a külső és belső szakmai kör A kialakított stílusjegyek az arculat bevésődését segítik Az átgondolt arculatépítés az emberi értékekből képes sokat hasznosítani Fontos az elektronikus kommunikáció. a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyétől és attól. A megvalósuló PR funkció súlya.A PR nem általában fordul a környezethez. hogy belső szellemi értékeket a külvilág számára megjelenítsenek. szállítók) tartott kapcsolat. a vállalati vezetők viselkedése. Az arculatépítés vállalati specifikus jegyein túl általános jellemzők is felismerhetők: A vállalkozás jellege. Főbb területei: vezetői információs rendszer és menedzsment kommunikáció szervezeti egységek közötti kommunikáció alkalmazottak belső tájékoztatása személyes. valamint a vállalat egyes szervezeti egységei közötti kommunikációs kapcsolatok szervezését foglalja magába. A különböző célcsoportok számára szóló üzeneteket célszerű személyre szabottan. szerepe és az adott szervezet tevékenységében tartalmi jegyei nagymértékben függnek a szervezet alapfunkciójától. a webdesignű A KÜLSŐ PR Magába foglalja a vállalat teljes külső kommunikációs kapcsolatrendszerét. a szakmai kapcsolatrendszer. egymással szemben tanúsított magatartása. szervezet-specifikusan megfogalmazni. hanem üzleti szerepe van. hogy milyen a termékek. tevékenysége. célrendszere meghatározó Az arculatteremtés célrendszerét befolyásolhatja a méret Fontos lehet a szakmai környezet. Az arculatteremtés nem öncélú tevékenység. differenciált tartalommal és eszközökkel keresi azt meg. hanem a közönség meghatározott csoportjához fordul.

a felügyeleti funkciókat ellátó szervekkel kialakult kapcsolat Szakmai területen belüli szövetségek. támogat eseményeket azzal a szándékkal. Lényeges eleme. felsőoktatási intézmények elérése. a márkanév fokozott megismerése. amikor egy vállalat pénzt. a vállalat iránti bizalom erősödése. hatékony.A pénzintézetek együttműködése A befektetők pozitív megítélése a vállalatról Az irányító. illetve szociális célokra személyeknek. a tömegkommunikációs eszközök és munkatársaik A leggyakrabban alkalmazott PR eszközök: Publikációk / Események (új termékekre ezzel hívják fel a figyelmet) / Hírek közreadása / Beszédek / Közszolgálati szereplések / Honlap az Interneten SZPONZORÁLÁS. a vevő megelégedettségét is elnyerő kínálati piacot teremtsen. A macentúra ellenérték. Az 5M modell: MISSION: az üzenettovábbítási célok meghatározása MESSAGE: maga az üzenet MEDIA: az üzenettovábbító eszköz(rendszer)-ek megválasztása MONEY: költségek. és a vevő számára legkedvezőbb kiválasztására. Ezek a célok lehetnek a vállalat ismertségének fokozása. informálása Társadalmi érdekcsoportok. különböző kutatóhelyek. AZ INTERNET ÉS A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ Az ONLINE MARKETING képes arra. hogy a szponzorált ellenszolgáltatásával segítse a szponzorálót céljai elérésében. hogy a földrajzi tér információs térré alakul. egyéb dologi eszközöket vagy szolgáltatást nyújt sport. pénzügyi ráfordítások MEASUREMENT: az elvárt hatás. A kereslet és kínálat világméretű találkozása lehetőséget teremt az ajánlatok egy időpontban történő összevetésére. civil szervezetek A sajtó.213 - . az üzenet tudatosulása . MACENTÚRA A szponzorálás magába foglalja mindazon tevékenységeket. kulturális. hogy a begyűjtött és feldolgozott információ. az az alapján irányított és lezajló folyamatok. ellenszolgáltatás nélkül nyújtott támogatás. vagy szervezeteknek. a vevő sokrétű tájékoztatása révén és az interaktivitás lehetőségének felhasználásával kiskockázatú.

valamennyi vásárló differenciált információ igénye egyszerre elégül ki Az érdeklődő nagyfokú szabadságot kap A kapcsolati rendszer lehetővé teszi a pszichológiai korlátok lebontását Az online marketing esetén az egyének tömege érhető el Elmosódnak bizonyos határvonalak sok hagyományos kategória között. kényelmes használatot biztosít Interaktív együttműködést valósít meg a látogatóval Jelentősen nőhet a régi ügyfelek elégedettsége. elérhetősége.és a hagyományos marketing főbb különbségei: Az online marketing alapvetően más technikára épül A számítógép lehetővé teszi az eladó és a vevő közötti kommunikációt. Az online marketing alkalmazásának előnyei Csökkenthetők az értékesítés. az információ mennyisége nincs korlátozva Az érdeklődő online módon adatokat nyerhet a hirdető webről. Segítségével hírek. űrlapokat. hirdetés vagy katalógus? Az online marketing átalakítja a szervezet belső irányítási folyamatát A WEBHELY A kezdőlap színei. részletes. az értékesítési szervezet működtetésének költségei Forgalomnövekedés Kockázatmérséklés azáltal. az interaktivitást. az elosztás. meteorológiai előrejelzések. mivel új kommunikációs csatorna is létrejön . gyorsan betölthető legyen. mélyreható. tartalmazzon konkrét információkat. árfolyamok jeleníthetők meg. weblaptérképet. grafikái fontosak. hogy az új termékek / szolgáltatások virtuális bemutatók révén tesztelhetők Az eladó – vevő kapcsolat felülete kiszélesedik Könnyű. pl. WAP WIRELESS APPLICATION PROTOCOL. menetrendek. az ügyfelek igényét állítsa a középpontba. a vevőszolgálat. legyen informatív.214 - . azaz internet-hozzáférés mobiltelefonon keresztül. stílusa világos. amit beépíthet saját adatbázisába Sajátos szegmentálás jön létre. pontosan megtervezett. rövid oldalakat tartalmazzon.Az online. Jelenjen meg a lapion a cég arculata.

érdeklődő. márkanépszerűsítést. Az 5I mindegyikében megjelenik a vevő. vásárlásösztönzést és bizonyos esetekben a vásárlás lehetőségének megteremtését is. a potenciális vevő. hűségakciók. támogató) a szervezetbe. Az internetes reklám: Ez a hagyományos reklám és a direkt marketing találkozásából jött létre és azok határmezsgyéjén helyezkedik el. ingyenes áruminták. online versenyek és játékok. Magába foglalja az elektronikus információ-cserét (információ-szolgáltatást és az információ visszacsatolását). virtuális kuponok.Hozzáférhetőbbé és biztonságosabbá válnak a beszállítói kapcsolatokhoz szükséges információk Olcsóbbá válik az információ-szolgáltatás Az elektronikus levelezést reklámeszközként is felfogható A marketingkommunikáció fő jellemtőinek 5I-je: INTERACTION (interaktivitás) / INFORMATION (maximális választási szabadságfok) / INTEGRATION (összehangolt vállalati tevékenységsorozat) / INTEREST (érdeklődési körnek megfelelő aktuális információk) / INDIVIDUALITY (személyre szabott).215 - . a nyomon követhetőség. valamint az interaktivitás. Előnyei a pozícionálhatóság. . ezért virtuálisan beviszi az ügyfelet (vevő. Az internet PR alkalmazása Nemcsak a terméket. a biztos célba érés és rugalmasság. hanem a vevő bizalmának elnyerése érdekében engedi látni a szervezet cél.és eszközrendszerét. Direkt marketing Szalaghirdetések. Szolgáltatást mutatják be.

A kontrolling a vállalkozás irányításának egyik kiemelt alrendszere. A kontrolling koordinálja (felvállalja) a tervezést. szolgáltató. kereskedelmi. értékelése. A kontrolling a vezetés alrendszere. amelynek segítségével célorientáltan.14) ISMERTESSE A KONTROLLING SZEREPÉT A SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGI RENDSZERÉBEN! MILYEN FUNKCIÓKAT FELADATOKAT SZEMÉLYZETI. A kontrolling a vállalkozás egésze szempontjából fontos folyamatok. állapotok együttes. amely a tervezést. költségvetési vállalkozás hatékony belső irányításának alapja. LÁT EL.216 - . az ellenőrzést. nyereséget tudjon realizálni. tevékenységek. rendszerszemléletű szemmel tartása. valamint az ezekhez kapcsolódó információszolgáltatást. profitot. INFORMATIKAI TÁMOGATÁST IGÉNYELNEK? MELYEK A KONTROLLING FŐ TEVÉKENYSÉGEI. az ellenőrzést. hogy kimenetei haladják meg bemeneteit. A vállalkozással – mint rendszerrel – szemben alapvető követelmény. A kontrollingot a vezetés eszközeként tartjuk számon. . A TO CONTROL angol szó eredeti jelentése irányítani. hogy a vezetés dinamikus összhangot tudjon teremteni a szervezet környezete. valamint az információellátást koordinálja. azaz többletterméket. amely elősegíti azt. pénzügyi. S SZEREPEKET EZEK ÉS VÁLLAL MILYEN SZERVEZETI. hogy a vezetés alkalmazkodni tudjon a környezet dinamikus változásaihoz. vezérelni. MÓDSZERTANI TERÜLETEI? RÖVIDEN JELLEMEZZE EZEKET! A KONTROLLING SZEREPE A SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGI RENDSZERÉBEN Egy termelő. Olyan eszköz tehát a vezetés számára. ami egyben a vállalkozás fennmaradásának is fontos feltétele. szabályozni. stratégiája és struktúrája (belső működése) között. a környezeti változások folyamatos figyelésével és megértésével tudja a vállalkozást irányítani. így legyen képes vagyonát (tőkéjét) gyarapítani. MILYEN FEL. komplex.

EZEK SZEMÉLYZETI. INFORMATIKAI TÁMOGTÁSA A kontrolling funkció az alábbi feladatok ellátását. FUNKCIÓK ELLÁTÁSA. tömörített adatokat a vállalkozás gazdálkodási. meghatározva azok különböző szintű önköltségét. ahol azok ténylegesen felmerültek. kialakított költséghelyi költségeket megfelelő vetítési alapokkal. ráfordítást ott kell megtervezni. a terv-tény adatok összevetését. Így különböző fedezeti lépcsőkben megtervezhető a vállalkozás egységeinek és egészének eredménye is. azok koordinálását öleli fel: Tervezés Könyvvezetés Beszámoló rendszer . költség-centrikus eleme. hogy a kontroling rendszer csak egy felelősség és döntés-centrikus belső irányítási rendszerben működhet hatékonyan. az elérések elemzését. mely egyrészt információkat befogad és használ. gazdasági helyzetéről. amely a megfelelő beszámoltatási rendszer alapján kap szelektált. kimutatni. kulcsokkal kalkulált formában átterheljük a költségeket viselő termékekre. majd később elszámolni. amely az irányítás (vezetés) funkciói közül a tervezést (operatív és stratégiai). időbeni beavatkozási. A tervezés első lépéseként megtervezett. ellenőrzés mellett azokat támogatva a kontrolling harmadik fő funkciója az információs rendszerek működtetése. ezen feladatok koordinálását saját szervezettel és információs rendszerrel látja el. SZEREPEK ÉS FELADATOK FELVÁLLALÁSA. hogy a működés tényadatainak „on-line” számbavételével elősegítse a gazdasági folyamatok eltérésének elemzési. másrészt információszolgáltatást végez. ugyanis minden költséget. SZERVEZETI. A kontrolling szemlélet és módszer elsősorban a tervezésnél nyilvánul meg.217 - . Az információszolgáltatás egyik célállomása a társaság felső vezetése. A tervezés. ellenőrzését végzi. A kontrolling információgyűjtési funkciójának alapja a hagyományos pénzügyi számvitelhez kapcsolódó vezetésorientált számvitel adatai. A kontrolling másik fő funkciója az ellenőrzés. visszacsatolási teendőit. Ezekből következik. míg a másik fő fogadó az operatív vezetés.A kontrolling helye és funkciói a vállalkozások belső irányítási rendszerében A kontrolling a vállalkozások belső irányítási rendszerének (alrendszerének) egyik kiemelt.

Az üzemi (vállalati) teljesítmény leegyszerűsítve a a kontrolling szemléletének fókuszában a költségek. munkafolyamatai: felülről lefelé (top-down) / alulról felfelé (bottom-up) / ellenáramú (a kettő kombinációja). amely konkrét terhelési viszonyok között elsőként okoz problémát. A stratégiai és az operatív kontrolling is ugyanazt a módszertant alkalmazza. információtermelés a felső-vezetés részére Nemzetgazdasági vizsgálatok és jelentések készítése Vagyonvédelmi és vagyonbiztosítási feladatok A kontrolling gondolkodásmódjának 4 kritériuma: Célorientáltság: a kontrolling tevékenység egyik fontos kiindulópontja a folyamatos célképzés. amennyiben befolyásolni képes a jövőbeni feladatokkal való megbirkózást. A tervezés területei: teljesítmények / költségek / eredmény / pénzügy tervezése. és amely feloldása nélkül nem lehetséges további bővülés. szolgáltatások előállítása képzi. csak a vizsgált időszak tér el egymástól.Elemzési. ráfordítások tervezése. A legelterjedtebb a gyakorlatban az ellenáramú tervezés. a múlt azonban csak annyiban lesz számunkra fontos és érdekes. a terv / tény ellenőrzés és az információkezelés. pl. amely a vállalkozás teljesítményének. ezek csak didaktikailag választhatók el egymástól. értékelési rendszer Koordináció és belső ellenőrzés Beszámoló jelentések. termékek. A TERVEZÉS A tervezési rendszer három fő eleme: a tervezési munkafolyamatok / területek / időhorizont. Szűk keresztmetszet orientáltság: a szűk keresztmetszet tudja a legdrasztikusabban lerontani egy vállalat hatékonyságát. A kontrolling elsősorban a költség és eredménytervezést végzi. Jövőorientáltság: azaz a jövőre irányított gondolkodásmód. A teljesítmény tervezése: a teljesítmények alapját általában a naturáliák teljesítése. hiszen a vezetésnek itt a legnagyobb a változtatási . A tervezés időhorizontjai: hosszú távú (3 – 5 év) stratégiai / éves operatív kontrolling. A tervezés formái. Költségtudatosság: szabadságfoka. elemzése áll. Szűk keresztmetszet a vállalkozás azon gyenge pontja.218 - . a teljesítmény mérésének. értékelésének is alapja. Tehát a kontrolling fő funkciói a tervezés.

segéd és igazgatási költséghelyekre. Az eltéréselemzés folyamán a terv / tény összefüggéseiről kapott információkat döntés-előkészítés és intézkedés céljából egyrészt rendszerezni kell. valamint az eltérések elemzésével megfelelő döntés-előkészítő anyagok. Felmerülési helyük alapján költséghelyek és termékek költségeiről beszélhetünk. hogy a költségeket viselő termékek várható költségeit meghatározzák. az elszámolásnál azonban a mindenkori ténykihasználtsághoz igazodnak. eltérésfüggvények használata. Az üzemi teljesítmény tervezéséhez szükségünk van az értékesítendő teljesítményegységek számára és azok értékesítési árára. beszámolók készítése a felső. illetve az elszámolás módja szerint (merev és rugalmas tervköltség kalkuláció).következő elemekből áll: . másrészt időben el kell juttatni azokra a vezetési irányítási pontokra. költségnemekre. valamint a vállalkozás egészére. A függvényt elemezve értelmezhető árkülönbség és mennyiségi különbség. valamint fix és változóra.219 - . Az eltérés-elemzési függvénynél a költségeket egy meghatározott kihasználtsági fokon rögzítik. A tervkalkulációs eljárások száma nagy. A kontrollingot támogató vezetői számvitel költségtervezésének. Eredménytervezés: a kalkulációs sémák első lépéseként megtervezett önköltség adatok. termék önköltségére. döntéseket hozzák. Költségtervezés: a költségeket feloszthatjuk közvetlen (egyedi) és közvetett (általános) költségekre. ahol a megfelelő intézkedéseket. Az eltéréselemzés feladatának lépései: Tényadatok gyűjtése / A terv és tényadatok összevetése / Az eltérések elemzése. A TERV / TÉNY ELLENŐRZÉS Azaz a terv / tény kapcsolat koordinálása. valamint a tervezett árbevétel ismeretében az árbevételből kiindulva felülről lefelé módszerrel a költségadatok levonásával megkaphatjuk a vállalkozás eredményét. Ehhez a kihasználtsághoz tartozó tervköltségeket tekintik a tényleges kihasználtság előirányzott (vagy indokolt) költségeinek. A költséghelyeket jellegük alapján tovább bonthatjuk: fő. .nettó árbevétel + .saját termelésű készletek állományváltozása. A tervkalkulációs módszereket csoportosíthatjuk az elszámolás volumene szerint (teljes és részköltség kalkuláció). Ezek szorzata adja lényegében a teljesítményt. illetve a középvezetés felé. Az eltérések mutatószámai: A szűk keresztmetszet egységére jutó fedezet / Biztonsági együtthatók / Vevőorientált mutatók / Szállító orientált mutatók / Munkaerőre vonatkozó mutatószámok. tervkalkulációjának célja. Eltérések táblázatos kimutatása esetén az vonatkozhat költséghelyi adatokra. a tervszámok megvalósulásának ellenőrzése.

a központot és a divíziókat.). A kontrolling információ kezelési. A kontrolling apparátus az egyetlen kapocs. hozzáférési sebessége. A rendszer számítástechnikai támogatása: alapvetően két típusú szoftver. termelésirányítás. minőségi előírások). termeléskövetés) szerzi be. technológiai adatbázis. tárgyi eszköz analitika. illetve komoly mértékben támogatta a kontrolling költség és eredménytervezését. hagyományos adatbázisokban. stratégiai fejlesztési célok. valamint az alatta levő szintekről (anyag-. Hátrányuk volt a kezelés nehézsége. naprakész. A kontrolling újszerű.AZ INFORMÁCIÓKEZELÉS Az előző két funkciót a vállalkozás hagyományos számviteli. Az ORACLE adatbázis egy megfelelő interfészen keresztül veszi át a konvertáló programok által összegyűjtött adatokat az információs rendszer különböző hierarchikus szintjein funkcionáló modulokból (anyaggazdálkodás. amely információs oldalról összeköti a felső vezetést. a szerver gép kapacitása. termelésirányítás. a vezetésorientált számvitel tudja hatékonyan támogatni. Információt egyrészt felülről (tervezési irányelvek). a hardver eszközök. Az információs tevékenység tekintetében a kotrollingnak a legfelső vezetés alá kell tartoznia. kalkulációs rendszer. pl. ezek főleg külföldi eredetűek voltak. Információszolgáltatást mind felfelé.220 - . másrészt a vele egy sorban levő információs moduloktól (pénzügy – számvitel. pénzügy – számvitel. bér-. NOVELL hálózati szoftverek POWER PC-s. mind a saját szintjére és az alatta lévő szintek felé egyaránt biztosít. MS – DOS. kereskedelem stb. bér. ORACLE adatbázison működő UNIX-os. főkönyvi könyvelés. WINDOWS NT-s környezetű szoftverek A számítástechnikai háttér fejlettségének és anyagi lehetőségeinek függvényében hazánkban először PC-hálózatos szoftvereket kezdtek alkalmazni. Ezeknek a moduloknak az adatai lehetnek PC-s szervereken. gyors információ igényeit csak egy új típusú elszámolási. mint törzskari döntés-előkészítő apparátusnak. technológiai adatbázis adatbevitelének függvényében) előállította a kontrolling terv / tény eltérések adatait. A kontrolling szoftver PC-hálózaton több lokális vagy hálózati rendszer információit folyamatosan gyűjtve (konvertáló programok segítségével állandóan frissíteni kellett az aktuális állományokat) napra készen az egyes rendszerek (anyag. kereskedelem. központilag szervezett adatbázisokon. Az . üzemgazdasági információs rendszereivel képtelenség érdemben megvalósítani. illetve a hozzá kapcsolódó hardver környezet terjedt el: PC-s. előremutató. információ szolgáltatási funkciójának fő irányai az információgyűjtés és az információszolgáltatás.

JELLEMZŐI Módszertani területei: ÁRBEVÉTEL-KONTROLLING: árbevételek tervezési módszerei: A tervezés a kereslet feltételezett szerkezete alapján történik. és az azok jelentőségét kifejező súlyokat tartalmazza. azokon túl naplókat és mentési állományokat. mind a portfolió egészére alkalmazandó stratégiánkat. A KONTROLLING FŐ TEVÉKENYSÉGEI. Ha a költségfüggvényekhez hasonlóan definiáljuk a bevételi függvényeket. Minden objektum szigorúan egy adatbázishoz tartozik. illetve az ár / piaci részesedés összefüggések közvetlen becslése.ORACLE adatbázis a szabványos SQL utasításokat használó relációs adatbázis a legelterjedtebb. mint grafikus ábrázolási technika: arra épül. eltéréselemzés. a tervezés és a terv / tény ellenőrzés. másrészt az árbevételi függvény a bevételre ható tényezők pénzben kifejezett értékeit. a definíciók csak saját adatbázisunkon belül érvényesek. kiindulópontja az árbevételek tervezése. a közöttük lévő függvénykapcsolat meghatározása. MÓDSZERTANI TERÜLETEI. amelyek síkbeli (térbeli) elhelyezkedése alapján határozhatjuk meg mind az egyes elemekre. Az árbevételeket olyan alkotóelemekre bontják. hogy két (esetleg három) tényező alapján egy (esetleg két) dimenziós mátrixot (koordináta rendszert) rajzolunk fel. ennek két lehetősége van: egyrészt úgy képzünk költségfüggvényt. A tényezők által meghatározott koordináta-rendszerbe helyezzük el a vizsgált portfolióelemeket. hogy a bevétel egyes alkotóelemei egymástól jól elkülöníthetőek és kimutathatóak. melyek meghatározott marketing műveletekkel alakíthatóak. Az adatbázis egységbe fogja saját tárolási területeit. hogy a kínálat költsége az egyes tényezők értékben kifejezett költségének az összegzéséből adódik. Portfolió-módszer. Az ORACLE adatbázison működik a kontrolling rendszer két funkciója. erre két elméleti lehetőség van: egyrészt a fogyasztói magatartás prognosztizálása a keresleti függvénnyel.221 - . Az árbevétel fastruktúrájának módszere arra épít. Az .. másrészt az ár / mennyiség.

hanem továbbértékesített árukészlettel is).KÖLTSÉG-KONTROLLING: a költségek az összekötő kapcsot képezik a gazdálkodó szervezet és a piac között. bérköltség (személyi jellegű ráfordítás). jellegüknél fogva olyanok. egyéb költségek Elszámolhatóság szerint: direkt költség (kizárólag egy konkrét költségviselőhöz rendelhető hozzá). a tevékenységi volumen változására a vizsgált időszakban változatlan) Az adott döntési helyzettel való kapcsolatuk szerint: releváns és irreleváns költségek Elkerülhető és elkerülhetetlen költségek Elsüllyedt költség (SUNK COAST): amelyek valamely múltbeli döntés eredményei. Progresszív: a tevékenység mennyisége növekedésének hatására az egységre jutó költség is nő. értékcsökkenési leírás. időköltség (amelyek nem képezik részét a készletek értékelésének.222 - . állandó (fix. amelyről lemondunk azzal. indirekt költség (nem rendelhető hozzá kizárólagosan. jövedelmet jelenti. A költség a gazdálkodó szervezet tevékenységéhez szükséges élő. Lineáris: a tevékenység egységére eső költség változatlan. amelyben meghatározzák. hogy egy bizonyos lehetséges variánssal szemben egy másik mellett döntünk EREDMÉNY-KONTROLLING: a költségkalkulációs eljárások tartoznak ide (lásd következő tétel) . és semmilyen jövőbeni döntés nem képes azokat megváltoztatni Lehetőség költség (OPPORTUNITY COST): az elveszett vagy feláldozott lehetőséget. Keletkezésük szerint: termékköltség (nemcsak a saját termék előállításával kapcsolatos. A költségszámítás az a folyamat. legfeljebb a felmerülés helye határozható meg) Termelési költségek csoportosítása: a költségviselők leggyakrabban az előállított termékek. A költségek csoportosítása: Költségnemek szerint: anyagköltség. degresszív: volumennövekedés hatására az egységköltség csökken).és holtmunka felhasználások pénzben kifejezett összege. amelyek nem vesznek részt a termelésben) A tevékenység volumenéhez való viszonyuk szerint: változó (a tevékenység volumenével valamilyen arányban változik. hogy a gazdálkodó szervezet által kifejtett tevékenység értékben kifejezve mennyibe kerül a tevékenységet végző szempontjából.

hogy a nem azonnali pénzmozgással járó eredmény-kimutatás tételeket azonnal korrigálják azokkal a mérlegtétel változásokkal. A mérleg az adott szervezet által vagy az adott tevékenység érdekében hasznosított vagyon részletezése és csoportosítása megjelenési forma (eszköz) és eredet (forrás) szerint. amelyek biztosan nem jártak semmifajta pénzmozgással. de kevésbé informatív jellegű. ahol az adott nem pénzbeli esemény szintén változást jelentett. pénzmozgásokból álló eredmény-kimutatás összeállítására törekszenek. a fizetőképesség folyamatos fenntartása A jövőre vonatkozó mérlegek és eredmény-kimutatások elkészítésével a pénzügyi és számviteli funkciók összekapcsolása A költségvetés-készítés révén az erőforrások teljesítményekhez rendelése Pénzügyi mutatószámok képzése A pénzügyi tervezésben kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a CASH FLOW tervezésnek és elemzésnek. hogy az időszakban milyen és mekkora értékű befektetéseket és beruházásokat eszközöltek a szervezetnél. rossz. mekkora mértékben járulnak hozzá az időszak működésének. Bármely számviteli beszámolórendszer általában három. Direkt CF esetén egy részletes.223 - . eredmény-kimutatás. finanszírozási: milyen források. illetve befektetéseinek finanszírozásához. A korrigált eredmény a bruttó CF. CF). A CF az adott időszak pénzbevételeit és pénzkiadásait veti egybe. Először azokkal a tételekkel. majd korrigálunk. vagy a projekt során milyen hosszabb élettartamú eszközök létesültek. ha negatív.PÉNZÜGYI-KONTROLLING: a pénzügyi kontrollingnak a következőkben kell segítséget nyújtania: A likviditás. egymással szorosan összefüggő kimutatásból áll (mérleg. a végeredménye az időszak során tapasztalt pénzeszköz növekedés vagy csökkenés. Ez azt jelenti. Az eredménykimutatás sorait átvesszük korrekciók nélkül egy az egyben. . A pénzügyi kontrolling egyéb eszközei a pénzügyi háló. Az eredmény-kimutatás az egy adott időszakban elért bevételek és ráfordítások összegét illetve különbségét mutatja. Indirekt CF könnyebben összeállítható. a működő-tőke elemzés és a pénzügyi terv. Főbb részei: működési (operatív): a tulajdonképpeni pénzforgalmi kimutatás. befektetési: arra ad választ.

amelyeknél a beruházásnak az eredményre és / vagy CF-ra való hatását mérjük. STATIKUS eljárások: ezek nem. A beruházásokra általában jellemző: Jelenben történő pénzráfordítás révén jövőbeni bevételt várunk el Jelentős kockázatot tartalmaznak Kihatásuk közép – hosszú távú Jelentős pénzügyi és szellemi erőforrásokat igényelnek Műszaki – gazdasági folyamat A beruházások alapvetően a globális stratégián belül a fejlesztési stratégiához kötődnek. az előző módszer kibővítését jelenti úgy. általában egy periódusra vonatkoznak. A beruházási döntések megalapozását pénzügyi oldalról a beruházás – gazdaságossági számítások különböző módszerei segítik elő. ami azt jelenti. számviteli megtérülési ráta. A beruházások konkrét megvalósítása a vállalati (vagy akár önkormányzati) erőforrás-biztosítás és erőforrás-elosztás keretében valósul meg. annál nagyobb a kockázat. Az egyes alternatívák jövedelmezőségét vizsgáljuk. ami alatt egy projektbe az eredetileg befektetett összeg visszatérül. egymást kiegészítő mérőszámok alkalmasak. Ilyenek lehetnek a projekt időigénye.224 - . azt az időtartamot vizsgálja. A beruházás pénzügyileg a tárgyi eszközök bővítésébe történő befektetés. hogy a hozamok és ráfordítások értékelésénél nem közömbös. célja a költség szempontjából legkedvezőbb alternatíva kiválasztása. Nyereség-összehasonlító számítás: nyereségelemzés.BERUHÁZÁS. DINAMIKUS eljárások (életciklus-orientált): időpreferenciát alkalmaznak. a számításhoz a jelenlegi költség és teljesítményadatokat használják. a költségek és keretek betartása. Típusai: Költség-összehasonlító számítás: költségelemzés. a z adott részcélok elérése és a projekt személyi költségei. Minél hosszabb idő alatt térül meg.ÉS PROJEKT-KONTROLLING: a gazdasági hatékonyság mérésére leginkább az alternatív. Megtérülési idő számítása: PP. és a beruházási alternatívák elvárt éves eredményét is összehasonlítja. szervezését tekintve tárgyi eszköz – létesítési projekt. A jövedelmezőséget az elérhető nyereség és a lekötött tőke hányadosaként értelmezi. Ezek az eljárások lehetnek statikusak és dinamikusak. hogy a kalkulált bevételeket is figyelembe veszi. . vagy csak korlátozottan veszik figyelembe a beruházásokkal kapcsolatos időtényezőt. Jövedelmezőségi számítás: ARR. a beruházás hozamának mérése.

amivel a CF-t diszkontálni kell ahhoz. . hogy bizonyos kimutatásbeli adatokat meghatározott módon elosztunk és / vagy összeszorzunk egymással. Típusai: Nettó jelenérték módszer: NPV. A beruházás teljes élettartamát figyelembe veszi. elemzi. értékre hozhatók. A beruházás és / vagy befektetés – pénzügyi szempontból – akkor elfogadható. pl. a mutatószámok használata arra épül. MUTATÓSZÁM-MENEDZSMENT: arra keresi a választ. prognosztizált adatokat tartalmaz. BALANCED SCORECARD). hogy az NPV nulla legyen. mint a jövőben. Nyereségességi index: VI. STARTÉGIAI KONTROLLING: a stratégiai tervezést és annak az egyes időintervallumokban való időarányos megvalósulását ellenőrzi. pl. tervezést jelent.. s az azonos módon képzett mutatókat összevetjük. és a nem kizárólag értékben dimenzionált mutatószám-rendszerek (a pénzügyi mutatókon túl más gazdálkodási tényezők számszerűsítését is elvégzik. de a nem lezárt jövőbe mutat. A jövőbeni pénzek jelenértékre történő átszámításával / diszkontálásával)a különböző időhorizontok miatt a különböző értékű pénzek egységes szintre.hogy mikor merül fel egy ráfordítás. amely összefoglaló jellegű. illetve mikor realizálódik egy bevétel.225 - . ha az index nagyobb 1-nél. az a kamatláb. DU-PONT rendszer). ugyanaz az összeg a jelenben többet ér – a befektetési lehetőség és a kockázatmentesség miatt. hogy milyen módon lehet kialakítani egy olyan kontrolling eszközt. a jövőbeni CF-k jelenértékeinek összege elosztva az eredeti beruházás értékével. lényeget megragadó elemzésekkel támogatja a controllert és a vezetést. stagnáló. A stratégia lényegét tekintve háromféle lehet: dinamikusan előretörő. visszafejlesztő. Lényegében hosszú távú előrelátást. amely ugyan a jelenben folyik. Ezek két nagy csoportja a pénzügyi-mutatószám rendszerek (jellegzetesen valamely csúcsmutató köré csoportosítottak. Belső megtérülési ráta: IRR.

költség: az a költségszámítási eljárást. hogy csak a teljes költség mutatja meg. Valamint használatával nem állapítható meg a nyereségességhez szükséges minimális termékvolumen (fedezeti pont). amelyek az értékelés alapjául szolgáló költségek meghatározáshoz a közvetett költségek valamely körét figyelmen kívül . hogy mennyibe kerül valaminek az előállítása.226 - . TELJES ÉS RÉSZKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS TELJES . MELYEK HASZNÁLATUK ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI? HAGYOMÁNYOS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI ELJÁRÁSOK Ezeknek a módszereknek az időtávja jellemzően egy év vagy még rövidebb időszak. amely az értékesítés alapjául szolgáló költség meghatározásánál az adott időszaki összes termelési költséget figyelembe veszi. A vállalkozás teljes tervezett önköltségét valamilyen önkényesen meghatározott pótlékoló kulcs szerint szétosztják a termékekre. amelyek a legjobb pénzügyi eredményt adják. Ezen a rövid távon néhány input mennyisége növelhető. RÉSZ . A módszert a kontrolling nem használja. hogy a módszer önkényesen osztja fel a fix és általános költségeket az egyes kalkulációs egységekre. a szolgáltatások nyújtás. Termék eredménye = Termék ára – Termékre jutó önköltségi hányad Mellette szól. Legnagyobb hátránya. Egy vállalkozásnál az összes felmerült költség végső soron a termék-előállítás. a termelés mennyisége változásának függvényében. az értéktermelés érdekében történő felhasználás.költség: mindazok a költségszámítási eljárások.és termékpolitikát is befolyásolja. Így ez az eljárás egymástól eltérő eredményekhez vezethet. Ezek a módszerek tehát adott kapacitások mellett azt az optimális termelési szintet vagy eljárást keresik. célja a rendelkezésre álló kapacitások optimális kihasználása. amelynek minden elemére fedezetet kell. Így az önkényesen megválasztott pótlékkulcs közvetett módon az ár. és nem veszi figyelembe a kapacitások kihasználtságát sem.15) ISMERTESSE ÉS HASONLÍTSA SORÁN ÖSSZE A KONTORLLING TEVÉKENYSÉGEK HASZNÁLT KÖLTSÉGKALKULÁCIÓS MÓDSZEREKET ÉS MECHANIZMUSOKAT! MI EZEKNEK A MÓDSZEREKNEK A LÉNYEGE. másoké nem. amely alatt a vállalkozás nem képes erőforrásait bővíteni. hogy nyújtson az eladási ár.

hogy hogyan reagálnak a termelés és / vagy értékesítés volumenében bekövetkezett változásra (azaz fix és változó költségek). ott nyereség termelődik. árbevétel – változó költségek TERMÉKEGYSÉG FEDEZETE = egységár – termékegységre jutó változó költségek FEDEZETI PONT = az árbevételi függvény és az összköltségfüggvény metszéspontja. ÁRBEVÉTEL 2. a költségviselőkre történő szétosztásukban mindig szerepet játszik a becslésből eredő pontatlanság. A FEDEZETI POTHOZ TARTOZÓ TERMÉKMENNYISÉG = fix költségek / termékegység fedezete A fedezetszámításhoz szükség van a költségek vizsgálatára aszerint. FEDEZETI KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS Más néven költség-volumen profit elemzésnek nevezzük. sem veszteség nem keletkezik. Ennél a pontnál a megtermelt mennyiség árbevétele = az összköltséggel. több lépcsőben és ha kell. Az a kérdés. Mellette szól. Egy vállalkozásnak mind az állandó. a fix költségeket egy összegben számoljuk el az eredménnyel szemben. A fennmaradó általános költségeket egy összegben. FEDEZETI ÖSSZEG (1. FIX KÖLTSÉG 5. tehát sem nyereség. Ahol a bevétel nagyobb.227 - . hogy a termék árbevételéből mekkora összeg fedezi a fix költségeket és az elérni kívánt eredményt. Nem használ fix és proporcionális felosztást. mint amennyi előnye van. VÁLTOZÓ KÖLTSÉG 3.hagyják. minél távolabb esik a szóban forgó közvetett költség elem a közvetlen termelési folyamattól. Mivel a közvetett költségeket jellegüknél fogva tudjuk egyértelműen költségviselőkhöz rendelni. Az ötsoros séma: 1. A fedezet azt mutatja meg. hogy hol van ez a pont. – 4. hogy nyereséges legyen.) 4. mint a fix plusz változó költségek értéke. mind a változó költségeire fedezetet kell teremtenie ahhoz. EREDMÉNY (3. így fedezetet sem számol. hogy csak a változó költségeket termeljük a termékekre. A termékre csak a ténylegesen annak előállítására fordított költségeket tervezi. – 2. A pontatlanság annál nagyobb mértékű. termékcsoportokra és a vállalkozás egészére osztja fel. hogy közvetett költségeknek az értékelés alapjául szolgáló költségek közé számítása sokszor több problémát okoz.) . Lényege. A fedezetszámítás a változó és fix költségek szétválasztásán alapuló módszer. Kifejezések: FEDEZETI ÖSSZEG = nyereség + fix költségek.

fedezeti pontnak (BREAK-EVEN POINT) nevezzük. ha annak eredményeként a korábbihoz képest jobb helyzetbe kerülünk. . s nem is mindig a fontosabb oldala jól számszerűsíthető. Azt az értékesített mennyiséget (szolgáltatási egységet). azaz Fedezeti nyereségpont = (Állandó költségek + Nyereség) / (Egységár + Egységre jutó változó költségek) Optimális termelési program összeállítása: A fedezeti számítás jól alkalmazható eszköz a gyártmány-karakterisztikák (a fedezeti összegből készült mutatószámok alapján összeállított termékrangsor) készítésére. hatékonyabb működést tudunk elérni. Ha ezt az elvárt nyereséggel kiegészítjük. vagy kívánatosabb a beszerzés igénybevétele. hogy a menedzseri döntéseknek csak az egyik. HATÁRKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS Egy feladatot vagy tevékenységet akkor célszerű elvégezni. tisztában kell lennie azzal. VAGY a tevékenység határhozamából (azaz a változás költségéből. Tehát Fedezeti pont = Állandó költségek / Egységár – Egységre jutó változó költségek. akkor a nyereségcél elérése érdekében szükséges értékesítési mennyiséget kapjuk. amelynél az összes árbevétel éppen fedezi az összes költséget. hogy a saját gyártás a célszerűbb-e. A jobb helyzetbe kerülés elbírálása többféleképpen történhet: a tevékenység átlagos hozamából (költségből. vagyis az eredmény 0. A karakterisztika összeállítása: A termék fedezeti összegének összeállítása A termékek fedezeti összegéből rangsorolási mutatókat kell képezni A rangsorolási mutatók alapján összeállítjuk a termékrangsort és meghozzuk a döntésünket Saját gyártás vagy beszerzés: A beszerzési árnak és a saját előállítás összköltségének az összehasonlítása alapján nem lehet egyértelműen megválaszolni azt a kérdést. A gyártmány-karakterisztikák készítésének célja az optimális termelési (szolgáltatási) és értékesítési program meghatározása. aki vezetői döntéseket előkészítő kalkulációkat készít. Relatív fedezet: egységnyi fedezet / egységnyi szűk keresztmetszet.228 - .A fedezetszámítás egyik célja a fedezeti pont meghatározása. Szűk keresztmetszet esetén az erőforrások allokációja jelent megoldandó feladatot. nyereségből). Minden egyes döntés mennyiségi tényezők meghatározott csoportjának a függvényében alakul. kvantitatív faktor. Ugyanakkor mindenkinek.

amely még nem érte el az optimális költségszintet.229 - . hogy valamely tevékenységet – ha lehetséges – addig kell kiterjeszteni. a termelőeszközökhöz vagy az elhasznált anyagi javakhoz való kapcsolódás. vagyis tartalék van benne.nyereségéből). a reagálási mód és időhorizont szerinti gyűjtés (a költség az idő. a rétegköltség (a rétegtermelés miatt keletkező többletköltség). Alapfogalmak a rétegtermelés (adott tevékenységi szinthez képest további. amíg egy egységnyi ráfordításra (költségre) számítva valamennyien azonos határhozamot adnak. Azaz több termék esetén azon termék mennyiségét célszerű növelni. s ezáltal nagyobb mértékben járul hozzá az összvállalati nyereséghez. vagyis az a költség. azaz a rétegtermelés önköltsége). amelyet egy termékegység gyártása illetve értékesítése járulékosan okoz. . amely akkor takarítható meg. amíg határhozama pozitív. határköltségszámításnak nevezzük. amely kimondja. A határelemzés két alaptétele: A tevékenységek optimális szintjének tétele. A kalkulációs egységek megfelelő hierarchiáját kell kialakítani. pótlólagos mennyiség). Ezt a gondolkodásmódot marginálisnak. erre néhány lehetőség: Termékhierarchia: termék – termékcsoport – összes termék Értékesítési hierarchia: megrendelési tételek – megrendelések – vevők – vevőcsoportok – értékesítési relációk – összforgalom Termelési hierarchia: költséghelyek – részlegek – üzemek – gyáregységek – gyárak – termelés és egyéb funkciók – teljes szervezet Idődimenzió hierarchiája: egyetlen műszaktól – több éves periódusig A RIEBEL-FÉLE módszer a költségeket igen sokféle szempont szerint gyűjti és csoportosítja. az intenzitás vagy a mennyiségváltozásra reagál). ha lemondunk a termékegység gyártásáról illetve értékesítéséről. A FEDEZETSZÁMÍTÁSI MÓDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A továbbfejlesztés egyik lehetséges irányát a fedezetszámítás mélységi bővítése jelenti az egyfokozatú fedezetköltség-számítástól a többlépcsős fedezetszámítás felé. hogy az optimális eredmények elérése érdekében a tevékenységeket – ha lehetséges – addig kell növelni. a határköltség (a rétegtermelés egységére eső rétegköltség. Az egyedi költség olyan. Szerepet kaphat a költséghelyek és költségnemek szerinti csoportosítás. amely azt mondja ki. A rétegköltség kétféle előjellel is értelmezhető: költségtöbbletként a termelés növelésekor és költséghiányként annak csökkenésekor. A módszer legfontosabb továbbfejlesztése a RIEBEL-FÉLE relatív egyedi költségek és egyedi bevételek számítási rendszere. határelemzésnek. A tevékenységek viszonylagos szintjének tétele.

ahol előre megtervezik. hogy a tervezett és tényköltségek és árbevételek eltérését a különböző meghatározó összetevőkre bontja. ami az alapadatok kontírozásakor és rögzítésekor igen jelentős munkaráfordítást igényel. amelyet már a terv szerint sem akarunk felhasználni . Ez tovább bontható: Tervezett mennyiségi eltérés (tervezett passzív költség): a standard költség és a tervezett termelés tervezett kapacitás lekötésének standard költségének különbözete. amelyre a standard költségeket használni kívánják költségeltérés a tényleges költség és a standard költségek eltérése. STANDARD KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS A standard költségszámítás olyan módszer. Egy ilyen nyilvántartásban nincs szükség utólagos felosztásokra. amely rugalmas kiértékelési lehetőségekkel rendelkezik. A módszer hátránya. ún. s az ezzel járó általánosításokra.Mindezek alapján egy nagyon részletes adatbázisra. termék előállításhoz szükséges munkaráfordítás órában) standard költség az a költség. amelyek kétségbevonhatatlan és megváltoztathatatlan természeti törvényen vagy tényeken alapulnak. hogy ebben a szisztémában nagyon sok a kalkulációs egység. amely valamely termék előállítására jellemző (pl. ami a piaci árak változásának és a beszerzés hatékonyságának a számszerűsítésére szolgál Mennyiségi eltérés: a tényleges termelés tényleges erőforrás-felhasználásának tervezett áron számított költsége és a tervezett termelés tényleges erőforrás. A gyakorlati alkalmazás informatikai alapjai a relációs adatbázisok létrejöttével megteremtődtek. hogy a termék egységének előállítása során milyen költséggel kell számolni. A módszer legfontosabb jellegzetessége.230 - . A standard költségszámításban: standard alatt egy előre megállapított mérhető egységet (teljesítmény-. egyéb költségeit figyelembe véve. ami azon kapacitás passzív költséghatásait tükrözi. becslésekre. alapadat szintű költségszámításra van szükség. amely a standardokra meghatározott működési feltételek mellett várhatóan felmerülnek – a műszaki specifikációk alapján azon időszak anyagárait.felhasználásának tervezett áron számított értékének különbözete. Ilyen összetevők: Ráfordítási eltérés: a tényleges termelés tényleges költsége és a tényleges termelés tényleges erőforrás-felhasználásának tervezett áron számított költségének különbözete. A standard egy fizikai tényező. munkabéreit. művelet-egység) értenek.

ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK SZEREPÉNEK MEGVÁLTOZÁSA A fejlett tőkés országokban az általános költségek aránya a hatvanas évek elején jellemző 30%-ról napjainkra 60 – 65%-ra emelkedett. mellék. Az értékelemzési eljárás a funkciók csoportosításából indul ki. vagyis az erőforrásfelhasználás hatékonyságának mérőszáma STRATÉGIAI KÖLTSÉGMENEDZSMENT A vezetői számvitel egészének egyik legfontosabb fejlődési trendje. azokat korszerű technika segítségével alakították-e ki. szervezetek. ezek ellátásának alacsony hatékonysága. s ez megakadályozza a tudatos költséggazdálkodás kialakítását az általános költségek területén. Tárgya lehet bármely anyagi és szellemi termék. elemzésének. s ez a fejlődési tendencia Magyarországra is jellemző volt. Abból a felismerésből indul ki. termelési eszközök. A módszer alapvető célja. az általános költségek megtervezésének. tervezett és felesleges funkciók. hogy az operatív költségszámítás fokozatosan stratégiai jellegű költséggazdálkodássá fejlődött és fejlődik. vagyis a gyártmányokon és szolgáltatásokon kívül eljárások.231 - . Ebben sok tényező játszott szerepet. többek között az ügyviteli feladatok volumenének állandó emelkedése. a termelés és ügyvitel kis mértékű automatizáltsága. hogy a költségvetés meghatározása során sok vállalati területre jellemző az előző időszakra jóváhagyott költségkeret megtartásának a szándéka. hogy az általános költségek csökkentését azok tervezésének az . amely a ténylegesen jelentkezett kapacitás-kihasználatlanság hatásait tükrözi Intenzitási eltérés: a tervezett termelés tényleges erőforrás-felhasználása tervezett áron számított költsége és a terv szerinti költségek különbözete. koncepciók funkcióinak és költségeinek az elemzésére.vagy alfunkciók / Tényleges. hogy a termék valamennyi funkciójára szükség van-e. ZBB. ellenőrzésének módszertanának összetettsége és nehéz kezelhetősége a közvetlen költségekhez képest. és az elérhető árból fedezni lehet-e az előállítás költségeit. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEKET CSÖKKENTŐ MÓDSZEREK Az értékelemzés: azt vizsgálja. A Nulla-bázisú költségtervezés: azaz ZERO BASE BUDGETING. értékelésére vagy újonnan történő kialakításra is alkalmas. amelyek lehetnek Használati funkciók / Fő-.Tényleges mennyiségi eltérés (tényleges termelés melletti passzív költség): a standard költség és a tényleges termelés tényleges kapacitás lekötésének standard szinten számított költségének a különbözete.

amelyek közvetlenül nem rendelhetők hozzá a költségviselőkhöz. sokkal inkább a stratégiai célok jobb teljesítése. Jól alkalmazható az általános igazgatás. de változó teljesítményt nyújtó tevékenységi körök. Az AWA módszer: ez az adminisztráció felülvizsgálatát helyezi előtérbe. ami az általános költségek egy-egy csoportjának a lehető legnagyobb mértékű csökkentése. a központi irányítás területén.232 - . Ezért a költségfelosztási technikák mindig magukba foglalnak egy bizonytalansági tényezőt. hogy noha olyan erőforrások felhasználását mérik.elvégzendő teljesítményekhez való hozzákapcsolásával érje el. az összes lehetséges érdekelt bevonásával. Ehhez valamennyi tevékenységet újra kell értékelni. mérési kérdés. hogy részben annak költségeit csökkentse. ahol a mérések helyett feltételezések. Fő célja nem is az általános költségek minden áron való csökkentése. Felosztásuk dilemmája az. A GWA a szolgáltatást nyújtók és az azt fogadók kapcsolatának vizsgálatára helyezi a súlyt. GWA) célja. Az elemzési. becslések alapján határozzuk meg az elfogyasztott erőforrások mennyiségét. szervezetek költség-vizsgálatánál. szemléletes módszer. részben annak teljesítményét növelje változatlan költségek mellett. hogy a vizsgált terület eredményeinek költségeit és azok hasznosságát szisztematikus és kreatív eljárással ítélje meg. Ez egy jól strukturált. tervezési folyamat 9 lépcsőből áll. A módszer jól használható a jelentős általános költséget okozó. annak zömét szakcsoportok végzik. Az eljárás rövid idő alatt képes megmozgatni az egész középszintű menedzsmentet a cél elérése érdekében. ahol sok párhuzamos tevékenység folyik. értéküknek az egyes költségviselőkre történő felosztása azonban valamilyen szinten mégsem elkerülhető. amelyek fogyásának mérése közvetlenül nem kapcsolható a költségviselők fizikai folyamataihoz. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSI TECHNIKÁI Közvetlen költségek: pontosan megállapítható a termék vagy szolgáltatás előállításához felhasznált erőforrások fizikai mennyisége. s kigyomlálja a „haszontalan” munkát és ennek költségeit. Közvetett (általános) költségek: olyan erőforrások értékét foglalják magukba. Azaz a költségfelosztás egyik alapkérdése informatikai jellegű. továbbá külső szolgáltatások költségeinek csökkentésére. mintha a vállalatot nulláról újra felépítenék. Viszonylag nagy időigénye miatt kevésbé használható rövid távú költségmegtakarítások elérésére és nem alkalmazható akut válságszituációkban. melynek során egyszerű elemzési módszereket alkalmaz. Az általános költségek elemzése: (GEMEINKOSTENWERTANANALYSE. amely rövid és hosszú távon egyaránt jól használható. Munkaigénye viszonylag kisebb. .

ezért az egyes termékekre. Ezután valamilyen vetítési alap (közvetlen munkabér. az azokaz okozó tevékenységek szerinti költséggyűjtő helyekre gyűjtik . valamint a stratégiai döntések meglapozása. Ezek a vetítési alapok mennyiségorientáltak. melynek képlete: Felosztandó általános költség Felosztás alapjául szolgáló erőforrás Vannak olyan költségek. hogy a költségeket nem a termék vagy szolgáltatás okozza. és nem tükrözik a termékek valóságos erőforrás-felhasználását. ABC módszer. Ha ismerjük mind a felosztásra kerülő költségeket. a hagyományos kalkuláció szerint a termékeket terhelő közvetlen költségeket azok felmerülése pillanatában elszámolják. majd a költségeket ráterhelhetjük (feloszthatjuk) a költségközpontokra az alábbi képlet alapján: Átterhelt (felosztott) költség: Költségfelosztási ráta * Felhasznált erőforrás A felosztás alapjául szolgáló erőforrást mindig valamilyen folyamat jellegű mutatóval mérjük. hogy megfelelően hosszú távon a legtöbb költség változóvá tehető. közvetlen munkaóra. melyek nem rendelhetők hozzá közvetlenül valamilyen költségközponthoz. amely a termék. a gyártással kapcsolatos általános költségeket pedig a felmerülésük helyén összegyűjtik. ezeket arányosítással terheljük a megfelelő költséghelyre. akkor kiszámíthatjuk a költségfelosztási ráta értékét. Az ABC alapgondolata egyrészt az. másrészt az.233 - . Célja az általános költségeknek a valóságos viszonyoknak leginkább megfelelő. hanem az a tevékenység. okozati elv alapján történő felosztása. Az eljárás szakaszai: Az általános költségeket. szolgáltatás előállításához és / vagy értékesítéséhez szükséges. Folyamata négy-lépcsős: Általános költségek termelő és szolgáltató költséghelyenkénti megállapítása Szolgáltató költséghelyek költségeinek felosztása a termelő költséghelyekre Költséghelyi költségfelosztási ráták számítása Általános költségviselőkre terhelése TEVÉKENYSÉG ALAPÚ KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ Azaz ACTIVITY BASED COSTING. mind a felosztás alapjául szolgáló erőforrás mennyiségét. a hatékony költséggazdálkodás (költségmenedzsment) megvalósítása. gépóra) arányában szétosztják a költségeket igénybe vevő termékek között. melyet felosztási alapnak vagy költségokozónak (COST-DRIVER) nevezünk.HAGYOMÁNYOS KÖLTSÉGFELOSZTÁSI TECHNIKÁK Alapja az általános költségfelosztási ráta. szolgáltatási ágakra racionálisan felosztható.

Középpontjában a versenyképesség fokozása áll.Majd az előállított termékek és a költséggyűjtő helyek közti kapcsolat kerül meghatározásra. Ennek során különösen jól használható eszköz a benchmarking.234 - . a költséggazdálkodáson túlmutató eszközök igénybevételével. külső versenytársakkal való összehasonlítással vizsgálja. a piac igényeihez leginkább alkalmazkodni képes vállalkozások költséghatékonyságának a fenntartását jelenti. a vállalaton belüli teljesítmények (folyamatok) állandóan ismétlődő értékelésének igényével lép fel. vagyis a vetítési alap segítségével kerülnek az általános költségek felosztásra. . adaptálási lehetőségeinek felderítését jelenti.. ami más vállalkozások hasonló jellegű folyamatainak a részletes vizsgálatát. A STRATÉGIAI KÖLTSÉGMENEDZSMENT ÚJABB TECHNIKÁI A célköltség-menedzsment (TARGET COSTING) olyan marketingszempontú költségkalkulációt jelent. de ezek mellett más marketingtényezőket is megvizsgálhat. A komplexitás-kontrolling olyan módszertant jelent. A stratégiai folyamatmenedzsment a vállalaton belüli szolgáltatások versenyképességét piaci dimenziókban. Amely a legdinamikusabban fejlőd. annak továbbgondolásával. Alapfeltételezése a piacon meglévő árverseny. Az ABC eljárás a költségeknek négy hierarchikusan egymásra épülő szintjét tételezi fel. ezek: Egység = UNIT Sorozat = BATCH Termék = PRODUCT Üzem-fenntartás = FACILITY-SUSTAINING. A folyamatmenedzsment a folyamatok költségeit felosztó módszerből fejlődött ki. illetve a termelés oldaláról ezt követő költségverseny. amelynek segítségével a vállalkozás termékeire és azok egyes részelemeire is felső árhatárokat képes kijelölni.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->