P. 1
tételek

tételek

|Views: 1,168|Likes:
Published by Qvik

More info:

Published by: Qvik on Feb 22, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/11/2012

pdf

text

original

ZÁRÓVIZSGA TÉTELEK

Informatikus közgazdász szak

2005

„A” TÉTELEK
INFORMATIKAI BLOKK

-2-

1) A

FÉLVEZETŐ

TECHNOLÓGIA ÉS AZ

MIT

JELENTETT

AZ

SZÁMÍTÓGÉPEK SZEMPONTJÁBÓL

INFORMATIKA

FEJLŐDÉSE MÉRET, BELSŐ

(MEGBÍZHATÓSÁG, A

ÁR,

TELJESÍTMÉNYFELVÉTEL)?

SZÁMÍTÓGÉPEK

FELÉPÍTÉSE, A NEUMANN ELVEK. AZ INFORMÁCIÓ ÉS AZ ADAT FOGALMA. SZÁMRENDSZEREK, KÓDOLÁS.

FÉLVEZETŐ TECHNOLÓGIA:
A korszerű számítógépek lényegét alkotó félvezető eszközök, integrált áramkörök fejlődésének története fél évszázadra nyúlik vissza, a 20. század klasszikus sikertörténete ez. Ezen a sikereken egyaránt osztoznak fizikusok, matematikusok, vegyészek, kutatómérnökök, technológusok, valamint más szakemberek is. A félvezető eszközök konstrukciójának, gyártási technológiájának és alkalmazásának fejlődése a II. világháborút követő időszakban minden korábbi lehetőséget felülmúlt és a fejlett ipari országok példátlan anyagi és szellemi tőke-koncentrációval az ipari társadalomból az ezredfordulóra az információs társadalomba vezeti át. Ez e fejlődés elképzelhetetlen a korszerű elektronika és a számítógép nélkül. 1943: az angolok elkészítették a COLOSSUS elektronikus célszámítógépet 1946: megépítik elektroncsövekből az ENIAC-ot (Electronic Numerical Integrator and Computer) nagytömegű számítások gyors elvégzéséhez, a II. világháború nagytömegű ballisztikai számításaihoz. (18.000 elektroncső, 10.000 kondenzátor, 70.000 ellenállás, 6.000 kapcsoló. 30m hosszú, 3m széles, 1m magas. 800kW/h) a matematikai számításokhoz szükséges műveletsorozatot és adatokat elektronikusan tárolta, így az aritmetikai számításokat automatikusan végezte. Ennek tapasztalatait elemezve fogalmazta meg Neumann az elveket. 1949: Neumann javaslatára megépítették az EDVAC-ot (Electronic Discrete Variable Automatic Computer), funkcionális felépítése megfelel a mai számítógépnek.

-3-

1960-as évek: a számítástechnika alapjainak kidolgozása. Az emberi nyelvhez közel álló, magas szintű programnyelvek kidolgozása, a gépek sorozatgyártása, széleskörű alkalmazása. A számítógépek gyors elterjedésének okai: az egyre növekvő műveletvégző képesség a szellemi munka termelékenységét jelentősen fokozza a számítógép képes a konkrét feladathoz tartozó műveletsorozatokat hosszú időn keresztül tárolni, majd ismételten végrehajtani. 1959: felfedezik az integrált áramkört az egyszerű germánium-tűs tranzisztor és a szilícium egykristályból készített eszközök után. A félvezető eszközök atomfizikai, kristályfizikai elveken alapuló konstrukciójának és az előállítási technológiának gyors és interaktív fejlődése lehetővé tette az áramköri elemek összeintegrálását, vagyis az integrált áramkör (IC) elkészítését és az integráltsági fok fokozatos növekedését. Ezzel az egy piciny szilícium egykristály-darabban, a „chip”-ben elhelyezett alkatrészeknek (tranzisztor, dióda, ellenállás) a száma nagyságrendekkel növelhetővé vált. Így nagy kapacitású, gyors és fajlagosan egyre olcsóbb tárolók és memóriaáramkörök kerültek a felhasználók kezébe. 1969: megszületett az első mikroprocesszor. A mikroprocesszor olyan nagy integráltságú félvezető eszköz, amely egy digitális számítógép központi egységének a feladatait végzi el: dekódolja az utasításokat, vezérli a műveletek elvégzéséhez szükséges belső adatforgalmat és a csatlakozó perifériális egységek tevékenységét. A mikroprocesszor minden logikai kifejezéssel leírható kombinációs és szekvenciális műveletsor elvégzésére alkalmas. Az adatok mozgatása a mikroprocesszor és a környezete között buszrendszeren (sín) keresztül történik. Önmagában nem használható eszköz, ki kell egészíteni különböző funkcionális egységekkel. Önálló működésre alkalmas rendszerek = mikroszámítógépek. 1997: kibocsátják a PENTIUM II-t, ami egy szilíciumlapkán elhelyezve 7,5 millió tranzisztorból épül fel.

-4-

Ezek tipikusan perifériavezérlő egységeken keresztül kapcsolódnak a központi egység rendszerbuszához.A SZÁMÍTÓGÉPEK BELSŐ FELÉPÍTÉSE: 1) KÖZPONTI EGYSÉG CPU = Central Process Unit. a mikroszámítógép busz vagy sínrendszere biztosítja. A busz egy vezetékrendszer. A leggyakoribb típusai: Beviteli perifériák: Billentyűzet Egér Fényceruza Optikai letapogató (SCANNER) Kiviteli perifériák: Monitor (DISPLAY) Nyomtató -5- . 2) PERIFÉRIÁK A perifériák a számítógépnek adatbevitelre. vezérlőinformációk átvitelét. adatok. azaz a címek. Minden számítógépnek 4 alapvető funkcionális egysége van: Bemeneti egység: az adatok és a program bevitelét biztosítja Főtár (memória): a műveletek elvégzéséhez szükséges adatokat és programokat. illetve adatkivitelre vagy átmeneti külső adatés programtárolására szolgáló egységei. melynek fontosabb fajtái: BELSŐ BUSZ: a mikroprocesszoron belüli részegységeket köti össze MEMÓRIABUSZ: a processzort köti össze a tárral I /O vagy RENDSZERBUSZ: a mikroszámítógép processzorát a be/kiviteli egységekkel kapcsolja össze A mikroszámítógép processzorát és főtárolóját a sínrendszerrel együtt a számítógép alaplapján szokták elhelyezni. későbbi felhasználás céljából Mikroprocesszor: a memóriából kapott adatokon a programnak megfelelő logikai és számítási műveleteket elvégzi Kimeneti egység: ezen keresztül jut el az eredmény a felhasználóhoz A funkcionális egységek közötti kommunikációs kapcsolatokat. valamint az eredményt tárolja.

Ezután már a számítógép tárolójában lévő program irányítja a gépet: Beolvassa az adatokat Elvégzi a műveleteket. DVD-RAM) A NEUMANN ELVEK (5): A számítógép felépítésének és működésének 5 elve Neumann János szerint: A tárolt program elve: az elvégzendő műveleteket először be kell vinni a számítógép tárolójába. amely képes az összes fontosabb aritmetikai és matematikai logikai művelet végrehajtására A számítógép rendelkezik egy belső tárolóval. vezérlő és művelet-végrehajtó egység: a tárolt programokkal működő számítógép elvi felépítése funkcionálisan megfelel a ma használatos számítógépeknek: Az adatok bevitelére és megjelenítésére önálló egységek szolgálnak A gép tartalmaz egy vezérlőegységet. azaz nincsen külön hely az utasításoknak és az adatoknak. Önálló adat be/kiviteli egység. hajlékonylemez – FLOPPY) Mágnesszalagos tár (STREAMER) Optikai lemezes tár (CD-ROM. mely a kettes (bináris) számrendszer alkalmazásával működik: a kettes számrendszer két számjegyéhez (0 -6- . ehhez tárolja a részeredményeket A címezhetőség elve: az utasítások és az adatok ugyanolyan módom megcímzett (címmel. DVD-ROM. azután a gép vezérlését át kell adni ennek a műveletsornak.Rajzoló Akusztikus kiviteli eszközök Adattárolásra és bevitelre / kivitelre is használt perifériák: Mágneslemezes tár (merevlemez – WINCHESTER. azaz a programnak. ahol az aktuálisan szükséges programok és adatok tárolhatók Teljesen elektronikus gép. sorszámmal ellátott) memóriarekeszekben helyezkednek el. mely a tárolt program alapján irányítja a teljes gép működését A gépnek része egy önálló műveletvégző egység.

melyek viszont logikai áramkörökkel modellezhetőek. mágnesezett vagy nem egy pont). Ezek az ismeretek hírek vagy közlemények formájában jutnak el hozzánk. sorban hajtja végre (CONTROL FLOW).és1) jól hozzárendelhetők kétállapotú jelenségek (pl. mint a párhuzamos. Ettől eltérés logikailag csak egy állapotjelző tartalmának vizsgálata alapján lehetséges. de kevesebb eszköz kell hozzá. A közleményeket mindig valamilyen hordozó közeg (fény. de ez is csak azt jelenti. amelynek révén olyan ismereteket szereztünk. Az adat a közleménynek csak a formai oldalát jelenti. és a hozzájuk tartozó helyi értékek szorzatainak összege adja. információ az ember számára csak értelmezésével nyerhet. akkor a közlemény számunkra információt hordoz. van/nincs áram egy ponton. meg kell ismernünk azokat. INFORMÁCIÓ ÉS ADAT: INFORMÁCIÓ: Ha a környezetünkben zajló eseményeket befolyásolni akarjuk. a hétköznapi életben ekkor beszélünk adatról. A kettes számrendszerben megadott számokat vagy sorosan -7- . az aritmetikai műveletek visszavezethetők a kétértékű (igaz/hamis) matematikai logika műveleteire.) által érzékeljük. A soros adatfeldolgozás lassúbb. vagy számítógép memóriájában tárolva). ADAT: a közlemények meghatározott ideig rögzített formában is létezhetnek (például újságban kinyomtatva. A soros utasítás-végrehajtás elve: a számítógép az utasításokat szigorúan egymás után. hogy az utasítások végrehajtása a műveleti sor egy másik pontján folytatódik. karaktersorozatok. SZÁMRENDSZEREK ÉS KÓDOLÁS: SZÁMRENDSZEREK: Decimális számrendszer: helyi értékes. Bináris számrendszer: mindent a 0és az 1 segítségével lehet felírni. A valós szám értékét az egyes számjegypozíciókon álló számjegyek. szag stb. azokra reagálni kívánunk. hang. amivel korábban nem rendelkeztünk. Ha a közleménynek van olyan tartalma.

Ezen túlmenően az adatok számítógépes feldolgozásához az ember által megszokott formátumú tízes számrendszerű számokat és karaktersorozatokat is át kell alakítani a számítógép működésének megfelelő 0 és 1-ből álló jelsorozattá. … 9) különleges jelek (+. Ez lehet: kis és nagybetű (A. Ez tehát egy áttérés egy jelkészletről és egy ezzel összefüggő szabályrendszerről (a kettők együtt kódrendszernek nevezzük)egy másik jelkészletre és szabályrendszerre. D. 7. -. 4. -8- . 1. 6. hogy helyigényük ne legyen túlzott mértékű. hogy az adatok kódolás előtti és utáni formája között kölcsönösen egyértelmű megfeleltetés legyen. B. Az adatokat a különböző adathordozókon olyan formában célszerű rögzíteni. F. csak betűkből álló: alfabetikus. 5. C …a. … y. Az egyes hírekben és közleményekben levő adatok formai átalakítását kódolásnak nevezzük. de a leggyakoribb az írott vagy nyomtatott szöveg. vagy párhuzamosan az egyes helyi értékeknek megfelelő impulzusokkal lehet reprezentálni. 3. c. C. E. és minél kevesebb hibát kövessünk el rögzítéskor.impulzussorozatokkal. Itt általában követelmény. Hexadecimális számrendszer: karakterei a 0. z) számjegy (0. 2. A. B. 2. melynek egységeleme a karakter. 1. 9. a mindkét típust vegyesen tartalmazó: alfanumerikus. ? …) Csak számjegyekből álló karaktersorozat: numerikus. 8. b. Decimális-bináris átalakítás Bináris-decimális átalakítás KÓDOLÁS: Az adatok megjelenési formája sokféle. Egy hexadecimális számjegy 4 bináris számjeggyel ábrázolható. Ezt többek között az adatok kódolásával érhetjük el.

a gépi kódú programok használják fel adattárolásra. 1Mbyte CACHE: 35. 3 alapvető funkcionális blokkja: Regiszterek: gyors működésű. 3. A CPU az alaplapon belül önállóan cserélhető egység. írható-olvasható tárolók. CPU): A mikroprocesszor olyan nagy bonyolultságú félvezető eszköz. ezek egy-egy szám tárolására alkalmas memóriarekeszek. Központi egység. 22. műveletvégzésre.2) EGY MAI MODERN IBM PC FELÉPÍTÉSE ÉS ÁRA. Feladata végrehajtani azokat a feladatokat. BOOLE-algebrai műveletek. P4 processzorhoz. utasítássorozatokat. A SZÁMÍTÓGÉPES VÍRUS. Ezen helyezkedik el a mikroprocesszor. rendszer. Biztosítja. hangkártya…) ÁRA: ASUS.0 MHz. LPT port. ahol a nyomtatott áramköri kártyás egységek közül a legnagyobb és legfontosabb az alaplap (MAIN / MOTHER BOARD).000.- -9- . amelyeket gépi kódú program formájában írunk elő neki.000.- 1) Mikroprocesszor (CENTRAL PROCESSING UNIT. A SZOFTVEREK KÖLTSÉGVONZATA ÉS A SZOTVERKALÓZKODÁS. a CPU-n belül értelmezi az utasításokat és végrehajtásuk céljából összehangoltan vezérli a gép többi egységének működését úgy. hogy az események a programnak megfelelő sorrendben és időben következzenek be. A CPU-n belül találhatóak a regiszterek. hogy a megfelelő adatok a megfelelő időben a megfelelő helyen rendelkezésre álljanak. és minden mást itt kell csatlakoztatni (USB. de ez a chip önállóan semmit sem tud csinálni. amely a digitális számítógép központi egységének (CPU) a feladatait végzi. bitsorozatok léptetése Vezérlőegység: Control Unit (CU). AZ ÁRARÁNY ALAKULÁSA. P4P800 DELUX. komplementer-képzés.és általánostípusúak Aritmetikai és logikai egység: számítási és logikai műveleteket végez: bináris összeadás. ÁRA: PENTIUM 4. SHAREWARE ÉS FREEWARE PROGRAMOK. vagy memóriacímzésre. IBM PC RÉSZEI ÉS ÁRA Moduláris felépítésű.

a benne tárolt információt ki tudjuk nyerni. Ez a rövid program egy öntesztet végez (POWER ON SELF TEST). hogy pl. ami járulékos áramkörök kiépítését teszi szükségessé. Elérési ideje kisebb a ROM-énál.2) ROM: Csak olvasható memória. de megváltoztatni nem. majd operációs rendszert keres a háttértáron.000. változtatható meg. bármely rekesz tartalma azonos idő alatt kérdezhető le. amelyet a gép bekapcsoláskor végre hajt. Ezek biztosítják a legalapvetőbb kommunikációt a hardver egységekkel. A dinamikus kevesebb alkatrészből áll. ÁRA: 512Mb DDR (P4-es típusba). bekapcsoláskor az „üres” számítógép innen veszi az indításhoz szükséges adatokat. Ez azt jelenti. Ha megtalálta. A ROMBIOS az alaplapon található. 3) RAM: Véletlen elérésű memória. Az alaplap része. Paritásvédelemmel védik. két típusa a statikus és a dinamikus. tartalma bájtonként érhető el. A ROM tartalma: Egy gépi kódú program. így a számítógép bekapcsolásakor is rendelkezésre áll. átadja vezérlést. A statikus egy bitjét több áramköri elemmel tudjuk eltárolni ezért ez drágább. ezen kívül más kártyák is tartalmazhatnak ROM memóriát. különben hibaüzenet. Több tíz gépi kódú program. Tartalma szintén bájtonként érhető el. Tartalma nem módosítható. azaz bármilyen felhasználói program elindításakor a programot a számírógép betölti a RAM-ba. olvasáskor a CPU a címsínen keresztül kiadja a kívánt rekesz sorszámát. Operatív tár. majd addig vár. Mérete néhány tíz kilobájt. melyet a felhasználói programok meghívhatnak. 12. Változatai a SINGLE IN-LINE MEMORY MODULE.- . az EXTENDED DATA OUTPUT DRAM és az SYNCHRONOUS DRAM. Ezért nevezik ROM BIOS-nak is (Basic Input Output System) A monitoron megjelenő karakterek alakleírása. hiba esetén a rendszer leállítja a gép működését. felhasználhatnak. a DUAL IN-LINE MEMORY MODULE. Létezik még EPROM. de ezt a monitor-vezérlőkártyán lévő ROM tartalmazza. míg az adatsínen megjelenik az adott sorszámú rekeszben található bájt tartalma (ez az elérési idő). és innen futtatja.10 - . felépítése miatt viszont állandóan frissíteni kell.

Ezeket lehet betölteni.000. Így a RAM elérése bizonyos esetekben gyorsabb. Hátránya a kis kapacitás. gyors elérésű gyorsító-táron keresztül történik. Ezen helyezkedik el az operációs rendszer. A merevlemez egy nagy kapacitású háttértár. és a számítógép kevésbé leterhelt időszakában történik meg a tényleges mentés. az adatok itt is fájlokban helyezkednek el. ÁRA: CD / DVD meghajtó író/olvasó: 5000.000. ÁRA: 160GB. azaz állomány.vagy hajlékonylemeznél.4) Gyorsítótár (CACHE): A RAM-ba történő írás-olvasás az SRAM egységekből álló. ezért a felhasználni kívánt programok mentésére kell a háttértár. Tartalma úgyis állandóan változik. 5) Merevlemez (HARD / FIXED DISC. Processzoron belül van.11 - . íráskor a mentés a cache-be kerül. az olvasófej nem ér hozzá a lemezhez. az alaplaphoz egy kábellel csatlakozik.. törölni. A tárolás egysége rajta a „fájl”./10db 7) Optikai lemezek (COMPACT DISC): Az adatok tárolása digitális módon történik. lemez 600. elérési ideje nagyobb. 25. DVD (Digital Versatile Disc): kapacitása még nagyobb. illetve CD-író.-ig . átviteli sebessége kisebb. újraíró is.. az olvasás belülről kifelé történik. Létezik többször írható lemez. másolni.-tól 25. Elérési ideje nagyobb a merevlemezénél. ÁRA: meghajtó 1700. SAMSUNG. WINCHESTER): A RAM tartalmát kikapcsoláskor elveszíti. HDCD (High Denisty CD): dupla réteg esetén nagyon sokat tud tárolni. áthelyezni.. ellentétben a merevlemezzel. Pl. mint a merev. néhány 100kB-os. Az adatok felülírása itt nem olyan egyszerű. ami rögzített.- 6) Hajlékonylemez (FLOPPY DISC): A meghajtóban cserélhető a lemez.

200 W-os kapcsolóüzemű tápegység a hálózati feszültséget alakítja át.000Ft 10) Tápegység (POWER SUPPLY). Szünetmentes tápegység: 17. és tartalmazza a gép belső óráját.12 - . milyen háttértárak vannak a gépen).000. mely a hálózati feszültség bizonyos szint alá csökkenésekor átvált az akkumulátorra olyan gyorsan. Ez egy akkumulátort tartalmaz. és kívülről rácsatlakoztatható változata is. régi AT-ssel 220V kapcsolva). Mozgó alkatrésze a hűtőventillátor. és fordítva. ha nincsen az alaplapra integrálva. Házzal együtt 5 – 6.000.000. standby üzemmódban. ÁRA: 2 – 3. szűrik és stabilizálják. ÁRA: akkor szükséges. és CD minőségű sztereót lejátszani. szünetmentes tápegység (UNINTERRUPTED PS) A gép egységei törpefeszültségen működnek. A CMOS RAM és az óra energiaellátását egy kis akkumulátor látta el. valamint egy figyelő áramkört. Létezik a gép házába szerelhető.8) Hangkártya Segítségével lehet hanganyagot felvenni. majd egyenirányítják. Az így kapott feszültség egyenletes és zavarmentes. .. ma már gombelem.-től 1-2 millió Ft-ig (professzionális stúdió-kártya) 9) Modem MODulátor és DEModulátor. tárolja a gép hardver felépítésének legfontosabb adatait (pl. UPS-t főleg szervergépeknél használnak. 2. hogy a UPS-szel védett eszköz észre sem veszi. A modem a telefonvonal analóg jelét alakítja át a gép számára értelmezhető digitális jellé. A kb. ÁRA: általában a ház tartalmazza.(ATX-es.-tól 11) CMOS RAM és az akkumulátor Ez egy 64 vagy 128 bájtos memória az alaplapon.

Az ATX-es ház az operációs rendszerből való kilépés után magától kikapcsol. Szoftverkalózkodás: A számítástechnikai programok legálisan elég drágák. az illegális beszerzést elősegíti a CD-író készülékek árának drasztikus csökkenése. .és adatbázis-kezelő. TURBO: a régebbi alaplapok kétfajta sebességgel tudtak működni. LED: 199 / HI / LO stb. egy licenc akár több millió Ft-ba is kerülhet. Ha tehát egy irodába szeretnénk tíz gépre megvásárolni például egy szövegszerkesztő programot. terjesztői és felhasználói ellen. amelyeket a gép vásárlásakor figyelembe kell venni. Fajtái: Operációs rendszerek (WINDOWS) Irodai szoftvercsomag (szövegszerkesztő. SHAREWARE. valószínűleg megússzuk a dolgot négyszeres árból is (10 db licenc + 1db lemezkészlet + 1db dokumentáció).: a gép sebessége SZOFTVEREK KÖLTSÉGVONZATA. A szoftverek költségvonzata: Egy program ára három. amely harcol az illegális másolatok készítői. OEM vagy az SLP. SZOTVERKALÓZKODÁS.13 - . OFFICE) Ügyviteli rendszerek (COBRA) Tervező rendszerek (CAD) Programfejlesztést támogató rendszerek (TURBO PASCAL. RESET: hidegindításra. például a Microsoft esetén a MOLP. táblázat. víruskereső) A beszerezhető felhasználói szoftverek száma megfelelően nagy. Az illegális szoftverkereskedelem ellen a nagy szoftvergyártók létrehozták a BSA-t (BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE). hardverigényeik igen eltérőek.12) Egyéb kapcsolók POWER: ki / bekapcsolásra. Léteznek még ennél kedvezőbb konstrukciók is. FREEWARE. nem feltétlenül kell a listaár tízszeresével számolni. ÁRARÁNYOK Szoftver: a számítógépet működtető programok összessége. JAVA) Számítógép-hálózattal kapcsolatos szoftverek (INTERNET EXPLORER) Segédprogramok (tömörítő. SELECT. körülbelül azonos részből tevődik össze: adathordozó / dokumentáció / szerzői díj (licenc).

0-s verzióktól!). és az F-PROT vírusirtó. A legismertebb shareware programok közül való a PKZIP tömörítő. Bizonyos ideig – általában egy hónapig – szabadon kipróbálható a program. hogy hátha a mi elképzeléseink voltak hibásak.SHAREWARE programok: Ezek nem részei az operációs rendszernek. alaposan tesztelt. illetve a Linux operációs rendszer is. ha több installálás eredményeként több ismeretanyag kerül bele. A kereskedelemben kapható szoftver általában már több helyen kipróbált. A freeware programok szabadon használhatók. mivel a vírusok terjedésének kiváló eszközei. azonban ebbe a kategóriába tartozik a Novell rendszerekben általánosan használt elektronikus levelező rendszer. A szélesebb körű elterjedés miatt a szoftver értő felhasználóinak köre is bővebb. A licenc köteles programokat is gyakran kísérik shareware tömörítőprogramok. igaz. sőt gyakran programozható is. A shareware szoftverek valamilyen szabályozott módon használhatók fel és terjeszthetők. A “gyári” szoftver szinte biztosan nem pontosan olyan. A vásárolt szoftver esetén különösen fontos meggyőződnünk arról. a Pegasus Mail. de lehetnek olyan esetek is. hogy közelíthetők-e egymáshoz. és azt. szabadon felhasználható programot jelent) Készítője minden jogról lemondott. mint amilyet mi szeretnénk. de néha nagyon hasznos segédprogram. Árarányok: ma a számítógépek árának egyre kisebb részét jelenti a hardver. külön kell beszerezni őket. a csökkentett kezelhető adatmennyiség vagy funkció. könnyebben találhatunk használatában jártas kezelőket. Szinte kivétel nélkül a szoftvernek is vannak beállítási. gyakorlott kezelőink is nagyobb eséllyel csábulnak el más cégekhez. FREEWARE programok: (PUBLIC DOMAIN. azonban az is megfontolandó. tetszőlegesen módosíthatók. hogy a szállítótól vagy gyártótól kapunk-e megfelelő támogatást az üzemeltetés közben előforduló problémák megoldásához. installált példány gyakran csökkenti a szoftver árát. amikor éppen ellenkező a hatás. utána dönteni kell a vásárlásról. és egyre nő a szoftvertermékek súlya. szabadon terjeszthető és felhasználható. Leggyakoribb az időkorlátozás. hangolási lehetőségei. kicsi. Az ilyen programok többsége egyszerű. . Szabadon terjeszthető programot jelent. és éppen a sok tapasztalat alapján íródott szoftver villantja fel az igazi megoldást. Például egy szakértői rendszer árát – igaz. A freeeware programokkal óvatosan kell bánni. A sok eladott. Meg kell vizsgálni az igényünk és a szolgáltatások közötti különbséget. esetleg külön vásárolható kiegészítő modulok shareware változatai is. referenciákkal rendelkező változat (óvakodjunk az 1. értékét is – növeli. igazi céljuk a kedvcsinálás a drága teljes változat megvásárlásához.14 - .

vagy új program beérkezése esetén floppyt vagy CD-t vizsgáltatja meg. HARDVERES VÍRUSFIGYELÉS: a számítógép figyelmeztet. általában néhány ezer bájt.VÍRUSOK A számítógépvírusokat olyan programozók készítik. ismerik az ún. ROMBOLÁS: miután a vírus saját számlálója. trükköket. mérete így nagyon rövid. ESETENKÉNTI VÍRUSKERESÉS: a számítógépes programot a felhasználó bizonyos időközönként futtatja. Probléma esetén azonnal jelez. Mindkét esetben a vírusra kerül a vezérlés. amelyhez bármilyen célból fordulunk. vagy ha vírusos lemezről boot-olunk. ha egy program valami szokatlant tesz.15 - . hálózatot. nem publikált programhívásokat. Beül a memóriába. amihez hozzáfér. TERJEDÉS: hosszú ideig nem vesszük észre. havonta. és utána továbbadja a vezérlést az elindított programnak. A többsége rombol. és bármilyen fájlt vagy (hajlékonylemezen) boot szektort. felfedi kilétét. vírusírtó programokra: NORTON ANTIVIRUS F-SECURE PANDA ANTIVIRUS NOD32 KASPERSKY PC-CILLIN . A számítógépvírus tehát mesterséges. a belső óra állása vagy valamilyen más jel alapján úgy dönt. Általában ASSEMBLY nyelven írják. Víruskereső és irtó programok: ÁLLANDÓ VÍRUSFIGYELÉS: a program beépül az operációs rendszerbe. az operációs rendszerről és az ASSEMBLY nyelvről az átlagosnál jóval többet tudnak. felismerésük így még nehezebb. egyes vírusok a hardvert is visszavonhatatlanul károsítják. A polimorf vírusok a terjedés során belső szerkezetüket állandóan változtatják. az egyes rendszerekben található kiskapukat. Közben esetleg időnként kiír egy-egy üzenetet. hogy elindítunk egy fertőzött programot (azaz valójában a vírust indítjuk el). azaz tönkreteszi a háttértár fájljait. pl. A fertőzés lépései: FERTŐZÉS: a vírusfertőzés történhet úgy. hogy eleget terjedt. Ekkor végigvizsgálja a teljes merevlemezt. a vírus közben észrevétlenül megfertőzi a merevlemezt. akik a számítógép felépítéséről. pl. hajlékonylemezt. Kaphatunk vírust „hivatalos” helyen vásárolt program esetén is. Példák víruskereső ill. előbb megvizsgál. aktív lesz. az operációs rendszert és minden fájlt.

PÉLDÁK. azt csinál vele. Ezt BATCH-feldolgozásnak nevezzük. Az operátor több felhasználó munkáit összegyűjtötte. mechanikus perifériák. amíg a lassú kimeneti eszközök azok feldolgozására készen nem állnak. FELÉPÍTÉSE. amely a futó program által beolvasandó adatokból annyit tárol. és a gép számára legkedvezőbb sorrendnek megfelelően futtatta őket.1 / 95 / 98 / 2000 / Millenium Edition / 2001 / XP . és a kimenő adatok gyors rögzítésére és megőrzésére is alkalmas egészen addig. mivel az egyes feladatokat leíró kártyakötegek utasításait egymás után sorban hajtotta végre a számítógép. HOLTPONT – DEADLOCOK. ÉS A HOLTPONTKEZELÉS STRATÉGIÁI) OPERÁCIÓS RENDSZEREK 1) AZ OPERÁCIÓS RENDSZEREK FEJLŐDÉSE: 1940: az első elektronikus számítógépeknek nem volt operációs rendszerük 1950: az első magas szintű. VIRTUÁLIS MEMÓRIA-KEZELÉS. ÜTEMEZÉS. Ez az eszköz a gyors mágneslemez volt. amit akar. 1960: a programok közvetlen futtásának folyamatából már kimaradtak a felhasználók.16 - . az operátorok és a lassú. SPOOLING rendszer: a CPU és a perifériák közötti sebesség különbség áthidalására egy olyan gyors átmeneti tároló szolgálhat. azaz amit tud (open shop) Szakképzett operátor alkalmazása a kezelők profizmusának növelésére és a műveletek közötti átfedés csökkentésére. WINDOWS 3.3) AZ OPERÁCIÓS RENDSZER FELADATA. ERŐFORRÁSKEZELÉS. amennyit csak lehetséges. Multiprogramozás: a munkafolyamatok párhuzamosítására. ÁLLOMÁNYKEZELÉS (KIÉHEZTETÉS – STARVATION. A felhasználó a számára biztosított gépidőben szemtől szembe kerül a komputerrel. algoritmusokra optimalizált programozási nyelv a FORTRAN.

egységes kezelői felületet kell biztosítani. OPERÁCIÓS RENDSZER – FELHASZNÁLÓI SZEMLÉLET: a folyamatok egy olyan csoportja. . a burok (SHELL) és a mag (KERNEL) együttese alkotja az operációs rendszert (OPERATING SYSTEM). amely a felhasználói folyamatok között elosztja az erőforrásokat. RENDSZERHÍVÁS / VÁLASZ (SYSTEM CALL / REPLY): az operációs rendszer magjának ki kell szolgálnia a felhasználói alkalmazások (programok) erőforrások iránti igényeit úgy. A kezelői felület.2) AZ OPERÁCIÓS RENDSZER FOGALMA: A többféle periféria megjelenése. megfelelő ellátására. MEGSZAKÍTÁS KEZELÉS (INTERRUPT HANDING): alkalmas kell. amely a felhasználói alkalmazások és a hardverek közé ékelődve „eltakarja” az alkalmazások elől a hardver különbözőségét és számukra egységes „ virtuális” gépként viselkedik. mint kezelői felület mellett kialakultak a vezérlőprogram által ellátandó alapfunkciók. Másképp: szükség van a szoftverek egy olyan csoportjára. OPERÁCIÓS RENDSZER – ERŐFORRÁS SZEMLÉLET: a folyamatok egy olyan csoportja. a monitor. hogy nem közvetlenül használhatják a perifériákat. mely megkíméli a felhasználókat a hardver-kezelés nehézségeitől és kellemesebb alkalmazói környezetet biztosít. illetve a szoftver oldalról nézve a következő feladatokat kell ellátniuk: ESZKÖZKEZELŐK (DEVICE DRIVER): a felhasználói programok elől el kell fedniük a perifériák különbözőségét. Ez a szoftver az operációs rendszer.17 - . legyen a perifériák felől érkező kiszolgálási igények fogadására. 3) AZ OPERÁCIÓS RENDSZER FELADATAI Az operációs rendszereknek a hardver. hogy azok lehetőleg észre se vegyék azt. melyeket összefoglaló néven rendszermagnak nevezünk. melyekre a rendszermag válaszokat küldhet. valamint a több feladat egyidejű kezelése minőségi változásokat követelt meg a számítógép működését vezérlő programtól. Erre szolgálnak a programok által kiadott rendszerhívások.

. Az operációs rendszer két része a burok – ami a felhasználók felé közvetlen kapcsolatot biztosít – és a mag. CD olvasókat belső felépítésüktől. „Alul” hardver. Azt. hogy melyik rutin a megfelelő. hogy kikapcsoláskor is megmaradjon a programkód. o Egységes hardver felület: a merevlemezeket. ha minden periféria ugyanolyan lenne o Klasszikus perifériák: szükség van az operációs rendszertől független lemezkezelésre. a külön megalkotott megszakítás vezérlő dönti el annak alapján. hogy vezérelje. MEMÓRIAKEZELÉS (MEMORY MANAGEMENT): gazdálkodnia kell a memóriával. A rendszermag alsó (hardver) felülete: Az I/O eszközök megszakításkéréssel jelzik. A kiszolgáló rutin az esetek többségében a hardvert kell. majd burok (SHELL). FELHASZNÁLÓI FELÜLET (USER INTERFACE): a parancsnyelveket feldolgozó monitor utódja. ÁLLOMÁNY ÉS LEMEZKEZELÉS (FILE AND DISC MANAGEMENT): rendet kell tartania a hosszabb távra megőrzendő állományok között. ha kiszolgálásra van szükségük.18 - . a processzor pedig elindítja az operációs rendszer megfelelő rutinját. hogy a kérést reprezentáló jel melyik vezetéken érkezett. Az operációs rendszer tehát a szoftverek és a hardver közé ékelődik be. melynek segítségével a felhasználó közölni tudja a rendszermaggal kívánságait. illetve annak állapotáról információt szerezhet. fejlettebb változata. tulajdonságaiktól független olyan elektronikával kell ellátni. hogy azok egymást se zavarhassák. fel kell osztania azt a munkák között úgy. ami a többi egység felé egyformán viselkedik. Egyszerűbb lenne. illetve vezérelnie kell a munkák közötti átkapcsolási folyamatot. Ezeket a rutinokat az alaplapon olyan formában kell megvalósítani. 4) AZ OPERÁCIÓS RENDSZEREK FELÉPÍTÉSE „Felül” felhasználói alkalmazások. vagy bekövetkezésük esetén fel kell oldania. PROCESSZOR ÜTEMEZÉS (CPU SCHEDULING): az operációs rendszerek ütemező funkciójának a várakozó munkák között valamilyen stratégia alapján el kell osztani a processzor idejét.ERŐFORRÁSKEZELÉS (RESOURCE MANAGEMENT): az egyes eszközök közös használatából származó konfliktusokat meg kell előznie. és az operációs rendszerben se tegyenek kárt. „Középen” rendszermag (KERNEL).

REAL-TIME rendszer: az interaktív egy speciális esete. hogy érkezzen.19 - . hanem egy speciális gépi kódú utasítás (INT). Ezt a szoftver eredetű megszakítást rendszerhívásnak nevezzük. Itt egy kiszolgálás-kérésre adott válasz egy szigorúan meghatározott időn belül meg kell. amely lehetővé teszi. a memóriával. hogy a felhasználó közölhesse óhajait a számítógéppel FELHASZNÁLÓI felhasználókat ADMINISZTRÁCIÓ: kell. A rendszermag „magja”: A rendszermag közvetít a hardver és a felhasználói szoftver között. melynek paramétere határozza meg a kiszolgáló rutin címét. amelyek épp várakoznak. szabványos felületet mutat az I/O eszköz felé. amely az operációs rendszer által feltett kérdésekre értelmes válaszokat tud adni. a rendelkezésre álló erőforrások „igazságos” és hatékony elosztása. UNIX operációs rendszer . A rendszermag felső (szoftver) felülete: Itt is egy megszakításkezelésről van szó. de a közvetítője nem egy vezeték. A közvetlen perifériakezelő funkciókon felül gazdálkodni kell a processzor idővel. itt történik az egyes kiszolgálás kérések koordinálása. 5) OPERÁCIÓS RENDSZEREK (PÉLDÁK) Interaktív rendszerek: az interaktivitás hatása az operációs rendszerekre: VÁLASZIDŐ: az operációs rendszernek elfogadható válaszidővel kellett reagálnia a felhasználói beavatkozásokra (másodpercek a napok helyett) IDŐOSZTÁS: a perifériák között megjelenik az óra. készenléti sorokat kell fenntartani azon folyamatok számára. így az operációs felvetődnek rendszernek a a adminisztrálnia felhasználói jogosultsággal kapcsolatos biztonsági kérdések. Az eszközök ehhez a felülethez történő illesztését biztosító programocskát a hardvergyártó hivatott szállítani. o Intelligens perifériák: olyan interfészt kell készíteni. ami az idő felosztását végzi (time sharing) FELHASZNÁLÓI FELÜLET: a kötegelt rendszerekben használt parancsnyelvet ki kellett váltania egy olyan parancsértelmezőnek (commander interpreter).o Eszközmeghajtók a gyártótól: az operációs rendszer egy egységes. illetve átmeneti tárolókat létesíteni az eszközök különböző sebességét kiegyenlítendő.

az a futásra kész programok sorába kerül. azaz folyamattá válhat. azaz elindul. Az operációs rendszernek rendelkeznie kell egy olyan komponenssel. Az ütemezés során a folyamatok állapota változik meg. az ütemezők több szintjét definiálhatjuk: FŐÜTEMEZŐ (HIGH-LEVEL SCHEDULER): vagy más néven magas szintű ütemező. Az alacsony szintű ütemezés célja tehát. amely a futni készülő programokhoz Folyamatleíró Blokk rendel (PROCESS CONTROL BLOCK = PCB). és az operációs rendszer fenntartja magának a jogot.20 - . Várakozási sorok vannak: ez egy lista. Innen az operációs rendszer egy folyamata (az ALACSONY SZINTŰ ÜTEMEZŐ = RÖVID TÁVÚ ÜTEMEZŐ = SHORT-TERM SCHEDULER = LOW LEVEL SCHEDULER = DISZPÉCSER) kiveszi. és átadja futtatás céljából a processzornak. hogy melyik program kerülhet a memóriába. ami a folyamat futásához szükséges. hogy olyan számítógéppel dolgozunk. ezért ezt hosszú-távú (LONG-TERM) ütemezőnek is nevezik. Legfőbb követelménye a gyorsaság.ÜTEMEZÉS (FOLYAMAT ÉS PROCESSSZOR-KEZELÉS) A folyamatok minden utasítását a processzor hajtja végre. azaz tegye lehetővé az azokban található utasítások végrehajtását. Az idővel való gazdálkodást ütemezésnek (SCHEDULING) nevezzük. ezért a precíz működés érdekében pontos időzítésre van szükség. és azt betölti a memóriába. . elkezdődhet a végrehajtása. Mikor a főütemező elvégezte feladatát és létrehozta az új folyamatot. melynek minden eleme egy adatból és egy mutatóból áll. A főütemező választja ki a háttértárolón levő programok közül azt. Rendszerünkben több folyamat is fut. kiszolgálásra váró folyamatok számára biztosítsa a processzor használatának jogát. azaz válhat folyamattá. Tegyük fel. ahol a felhasználói programok futás előtt egy tetszőleges elérésű háttértárra kerülnek. hogy az operatív tárban lévő. amelyik az operációs rendszer közvetlenebb felügyelete alá kerülhet. Egy folyamat elindításától befejezéséig folyamatosan igényli a processzor közreműködését. A főütemező működésére az operációs rendszer időléptékével mérve viszonylag ritkán van szükség. vagy az operációs rendszer el nem veszi tőle a lehetőséget. A folyamat addig futhat. A PCB minden információt tartalmaz. amíg be nem fejeződik. hogy milyen állapotok között történik váltás. Attól függően.

amennyit a folyamat igényel. és ha a normális működés zavarait észleli. ha egy program adott pontján vagyunk. de folyamatok maradnak. vagy nincs. csak egy kis részét kell a háttértárra menteni. VIRTUÁLIS MEMÓRIAKEZELÉS Ahhoz. kis egységekre osztjuk. így nincs rá szükség. azt be kell tölteni a háttértárról. ezért lemondunk arról. amely azt mutatja. ha túl sok folyamat kerül futásra kész állapotba. hogy az adott lap bent van-e az operatív tárban. Pl. A megoldás a lapozási technika olyan módosítása. azaz MEDIUM-TERM SCHEDULER) ilyenkor beavatkozik. Így nem kell. . ehhez nagy memória kell. milyen hosszúak. hogy a lapoknak egyszerre csak egy részhalmaza van bent az operatív memóriában. hogy a folyamataink különböző méretű memóriát igényelnek. Ugyanez igaz a felfüggesztésre is: nem az egész kódot. hogy a folyamataink folytonosan helyezkedjenek el a memóriában. Valamint induláshoz elég csak az induló utasítás egy kis környezete. sokat kell betölteni. ún. Ezzel a műveletek felgyorsulnak. Így ugyanakkora memóriában több program fér el. hogy a teljes programkódot a memóriában tartsuk. A lokalitás elve szerint. Laphiba: ha a lap nincs az operatív tárban. amely minden sorában a lap operatív tárbeli kezdőcíme mellett tartalmazzon még egy olyan vezérlés jellegű bitet is. A felfüggesztett (suspended) folyamatok időlegesen kiszállnak az erőforrásokért folyó versenyből. hanem elég.Nagyobb rendszereknél indokolt egy olyan mechanizmus megvalósítása.21 - . Azt kell a laptáblákban nyilván tartani. és futásuk a helyzet jobbra fordulása után bármikor folytatható. mely folyamatosan figyeli a rendszer terhelését. Az operatív és a virtuális memóriát is egyforma. A lapozási technika: nem tudunk rajta változtatni. beavatkozik. nagy valószínűséggel hosszú ideig ennek a pontnak egy szűk környezetében fogunk maradni. ha összességében van ennyi hely. Az operatív memóriában hozzunk létre minden folyamathoz egy laptáblát. lapokra. és egyes folyamatok felfüggesztésével. A KÖZÉPTÁVÚ ÜTEMEZŐ (más néven KÖZBENSŐ SZINTŰ ÜTEMEZŐ. hogy hol kezdődnek. hogy akkora összefüggő szabad memóriaterület legyen. nem pedig az összes: ezt nevezzük virtuális tárkezelésnek. és hol helyezkednek el az egyes részek. Felosztjuk a rendelkezésre álló operatív memória területet egyforma és viszonylag kisméretű egységekre. hogy sok folyamat futhasson. vagy a prioritási szintek időszakos változtatásával helyreállítja a hatékony működés feltételeit.

Foglalási gráf: Az erőforrás foglalási gráf (RESOURCE ALLOCATION GRAPH) szemléletes segédeszköz az erőforrás igényeinek és a foglaltságok állapotának ábrázolására. gazdaságos elosztásáért. hogy egy folyamat háttérbe szorul. nyomtató. memória) illetve nem megosztható. Így előfordulhat. pl. nyomtató) és a szoftver erőforrások (pl. amely az erőforrások elosztásáért és lefoglalásáért felelős.ERŐFORRÁSKEZELÉS Holtpontkezelési stratégiák) (Kiéheztetés – Starvation / Holtpont . Erőforrás-kezelés: Erőforrás-kezelő = RESOURCE MANAGER a rendszermag azon része. ami megelőzi. A gráf a folyamatok (körök) és erőforrások (téglalapok) viszonyát mutatja. lemez adatblokkok) erőforrások. hogy melyik folyamat következik. a többi addig várakozik. akkor nem megszakítható (pl. nyomtató) erőforrás. akkor ez a kiéheztetés. memória. és ha már egyszer használatba vettük. processzor. Ha egy folyamat erőforrást igényel: az adott körből téglalapba mutató nyíllal jelöljük. fájl leíró táblák. Kiéheztetés: Ha egy folyamat – az erőforrás kezelő stratégiája miatt – beláthatatlan ideig nem jut erőforráshoz. Azaz a számítógép (rendszer) erőforrásainak (a futó folyamatok igényei alapján történő) hatékony. Létezik időben megosztható (SHARABLE) és a rendelkezésre bocsátott idő elteltével megszakítható erőforrás (pl.Deadlock / Erőforrásokon belül vannak hardver erőforrások (pl. közösen használt programok. illetve az erőforrások használatáért vívott versenyhelyzetek kezeléséért. Azaz bizonyos folyamatok használják az erőforrásokat. szövegszerkesztő) illetve operációs rendszer által létrehozott (pl. mert mindig akad egy másik. Más csoportosítás szerint „hagyományos” (az operációs rendszer nélkül is léteznek. . adatállományok. az erőforrások felszabadulása után az erőforrás kezelő valamilyen algoritmus alapján dönt arról. adatbázisok). processzor.22 - .

Azaz a folyamatok körkörösen egymásra várakoznak. AHHOZ. amelyik még egyetleneggyel sem rendelkezik. hogy a leggyakrabban használt erőforrások kapják a legkisebb sorszámokat. A holtpont kialakulásához a következők vezethetnek: a) Vannak olyan erőforrások. így a gráfban a nyilak mentén körbejárható zárt görbe.23 - . akkor holtpont alakul ki. Ha egy folyamatnak egy osztályon belül több EGYIDEJŰ TELJESÜLÉSE SZÜKSÉGES!!! (Pl. hogy erőforrás-pazarló. A módszer lényege. vagyis a rendszerben ciklikus várakozás van. ami csak egy ugyancsak várakozó folyamat tudna előidézni. útkereszteződés 4 . többé nem kell várnia. azaz erőszakkal nem elvehető („nem rabolható”) erőforrások d) Az erőforrásokra várakozó folyamatok körkörösen egymásra várnak. a folyamat várakozni kényszerül. DE: ha több folyamat egy olyan erőforrás felszabadulására vár. Előnye. HOGY A RENDSZERBEN HOLTPONT KIALAKULJON. ha van szabad erőforrás. E NÉGY FELTÉTEL autóval) Megelőző stratégiák: EGYETLEN FOGLALÁSI LEHETŐSÉG (ONE-SHOT ALLOCATION): A várakozás közbeni erőforrás lekötést tiltja meg azáltal. amelyek nem preemptívek. akkor a folyamat várakozó listára kerül. Ha valamelyik erőforrás hiányzik. mert úgy is foglalnak forrást. Itt az erőforrás osztályaihoz egy-egy növekvő sorszámot rendelünk úgy. Hátránya. hogy a folyamatok csak egy lépésben (célszerűen induláskor) foglalhatják le az összes szükséges erőforrást. RANGSOR SZERINTI FOGLALÁS (HIERARCHICAL ALLOCATION): Ez a ciklikus várakozást küszöböli ki. hurok jelenik meg. melyek nem megoszthatók: egyszerre csak egy folyamat használhatja őket. mint a már meglévő holtpont megszüntetése. hogy csak az a folyamat foglalhat erőforrást. kielégítjük. ha nincs rá szükségük. azaz kölcsönös kizárás van a rendszerben b) Az erőforrásokra várakozó folyamatok várakozás közben lefoglalva tartanak erőforrásokat c) Vannak olyan erőforrások. mert ha már megszerezte az összes forrást. ha nincs. Holtpontkezelő stratégiák: A holtpont megelőzése kevesebb veszteséggel jár.Holtpont: Egyszerűen. hogy gyors.

akkor a rendszer biztonságos állapotban maradna-e.24 - . Le kell futtatni a holtpont-detektáló algoritmust: egyrészt minden olyan esetben. Ha igen. amikor egy erőforrásigényt nem tudunk azonnal kielégíteni. A BANKÁR ALGORITMUS (BANKER’S ALGORITHM): Bankár. Holtpont felszámolása: ha a holtpont már kialakult. ha igen. hogy a különböző erőforrásokból egyszerre maximálisan hányat fognak igényelni. biztonságos állapotban tartja. Azaz soha ne elégítsünk ki egy igényt. A beérkezett erőforrásigény teljesítése előtt az erőforrás kezelő kiszámolja. Ekkor egy folyamat csak olyan osztályból igényelhet erőforrást. melynek sorszáma magasabb. együttesen hivatkozunk rájuk a név segítségével. folytassuk tovább ezt a műveletsort. Úgy kerüli el a holtpont kialakulásának lehetőségét. tehát nem tudtuk azt megelőzni. azokat csak egyszerre igényelheti. majd meg kell szüntetni. akkor fel kell számolnunk. hanem válasszunk ki egyet. mint a már birtokolt erőforrások sorszáma. és ezt az operációs rendszernek – egy rendszerhívás által – be is jelentik. A rendszer holtpontból való felélesztésére nem feltétlenül kell az összes holtpontban levő folyamatot megszüntetni. ÁLLOMÁNYKEZELÉS Állomány = fájl.erőforrásra van szüksége. A lemezeken tárolt adatok csoportjai: ♦ Ideiglenes állományok: az operációs rendszer saját működésének támogatására ♦ Felhasználói állományok: klasszikus fájlok ♦ Adminisztratív állományok: az operációs rendszer számára szükségesek a felhasználók által létrehozott állományok kezeléséhez. Képesnek kell lenni rá. hogy ha az igényt teljesítené. ha a folyamatok indulásukkor tudják. mert a lehető legtöbb „kölcsönt” szeretné nyújtani a csődbe jutás veszélye nélkül. ha létezik legalább egy olyan sorozat. szüntessük meg. majd vizsgáljuk meg. ha az nem biztonságos állapotot eredményez! Az algoritmus csak akkor működik. hogy fenn áll-e még a holtpont. hogy a rendszert mindig ún. teljesíti. másrészt futtassuk ezt viszonylag ritkán periodikusan. . Egy állapotot akkor tekintünk biztonságosnak. amely szerint az összes folyamat erőforrásigénye kielégíthető. Egy választott név segítségével együttesen kezelhetők. megtalálásához. hogy észrevegyük azt.

egyenértékű fájl. ahol a gyökér katalógustól kezdve az összes közbülső katalógus nevének felsorolása után jutunk el a fájlhoz. Előnye az adatállományok tömörítése. rejtett. A hosszú névből rövidet generál úgy. a név hossza. majd max. ASCII tábla karakterei. rendszer. Lágy láncolás (soft link): a fizikai cím helyett a hivatkozott fájl nevét tartalmazza. Abszolút hivatkozás: a fájlmegadás azon módszere. Katalógusok (directory): Olyan speciális. kiindulása a gyökérkönyvtár). MS-DOS: 2 komponensből áll. lehetővé téve azt. amely a lemezen levő fájlok adatainak listáját tartalmazza. a hosszú legfeljebb 250 karakter. tetszőleges számú.A rendszermag azon része. Létezik egyszintű (soros. mely a nevekből a logikai blokkszámokat kialakítva a felhasználói folyamatok kéréseit az eszközvezérlőnek továbbítja. vagy fájlkezelő. melyek kizárólag a fájl elhelyezkedésére vonatkozó információkban kell. szerkezete függ az aktuális operációs rendszertől. UNIX: a név legfeljebb 255 karakter. csak olvasható. hogy megegyezzenek. az állomány-. adminisztratív célokat szolgáló állomány. A rövid név 8+3 karakter.25 - . A fájlkezelő az a folyamat. az össze s többi eltérhet. ponttal elválasztva. hogy a fájl akárhol előfordulhasson. Az első 1-8 karakter. sorok és oszlopok). 3 karakter. kétszintű („mátrix”. nincs különbség kicsi és nagy betűk között. szimbolikus hivatkozás = link. . A fájlneveket alkotó karakterek halmaza. amely a fájlokkal kapcsolatos műveleteket végzi. és több szintű (hierarchikus. WINDOWS95: kettős elnevezésrendszert használ. A fájlok jellemzői: Az utolsó módosítás időpontja A fájl mérete A fájl tulajdonosa Attribútumok (archiválandó. adatcsere = pipe) Hozzáférési jogok Fizikai elhelyezkedés Közvetett hivatkozások: Merev láncolás (hard link): két vagy több független. nagyon lassú). katalógus. majd az első 6 karakter után ~ jelet és egy sorszámot rak. hogy eltávolítja a szóközöket. Itt van különbség kicsi és nagy betűk között. majd pont. általában fastruktúra.

katalógusokkal: Állomány létrehozása Katalógus létrehozása Keresés katalógusban . hogy megpróbálja kiválasztani a lehető legjobb elhelyezési módot a későbbi hozzáférés lehetősége érdekében a fájl adatai között.26 - . hogy a gyökér katalógus helyett az aktuális katalógus a kiindulópont. Sűrűn kell használni. a katalógusban tárolja a visszakereséshez szükséges információ. mint egy blokk mérete. Az operációs rendszer feladata. ezért a memóriában kell tartani. Indextábla alkalmazása: egy óriási táblázat helyett sok kicsi. A katalógus tartalmazza a fájlhoz tartozó kicsi tábla címét. és minden rekesz tartalma a fájl következő blokkjára mutató sorszám. Hozzáférési jogosultságok Olvasás (Read – R) Írás (Write – W) Létrehozás (Create – C) Végrehajtás (eXecute – E) Törlés (Erase – E) Jellemzők módosítása (Modify – M) Hozzáférés módosítása (Access control – A) Fájlok elhelyezkedése: Az elkészítendő fájl mérete általában nagyobb. ha van következő blokk – 0 különben. Folytonos kiosztás: A legelső alkalmas (FIRST FIT) / A legjobban illeszkedik (BEST FIT) / A legrosszabbul illeszkedik (WORST FIT) Láncolt elhelyezés: a katalógusban csak a fájl kezdő blokkjának címét kell megadni. Műveletek állományokkal. az összes többi adatot a fájl elhelyezési tábla (FILE ALLOCATION TABLE – FAT) tartalmazza. Ennek egyik módja a foglaltsági tábla használata. Az információ gyorsan elérhető.Relatív hivatkozás: fájlmegadás úgy. A táblázatnak ugyanannyi eleme van. ahány blokk a lemezen. a kicsi tábla pedig a fájl blokkjainak a címét.

27 - . . Az angol abc 26 betűjét használják egy kettősponttal megtoldva. Z: tartományt kapták. katalógus törlése Kötetek (Meghajtó / VOLUME / DRIVE): A háttértárat az operációs rendszer általában logikai kötetekként kezeli. a hálózati meghajtók az F: .Állomány megnyitása Írás Olvasás Hozzáfűzés Írás / olvasás Adatok értelmezése Bináris: a beolvasott bájtok megfelelnek a fájlban tároltaknak Szöveg: az olvasás a fájl vége karakternél leáll Az elérés módja Sorrendi (szekvenciális): az aktuális pozíciót tartalmazó mutató az adatik írásával / olvasásával automatikusan nő Tetszőleges (random): az írás / olvasás helyét meghatározó mutatót a program állítja Pozicionálás állományokban: a mutató helyének beállítása Írás / olvasás Állomány kezelése Állomány. A DOS hagyományokon alapuló operációs rendszerekben az elsődleges hajlékony lemez meghajtó az A:.. az elsődleges merevlemez a C: nevet viseli.

ELŐNYEI SZÁMÍTÓGÉP-HÁLÓZATOK alatt az egymással kapcsolatban lévő önálló számítógépek rendszerét értjük. Itt futnak a felhasználói programok. Ezeket a gépeket kommunikációs alhálózatok kötik össze. a vezérjelet (TOKEN) körbeadják. Azaz ezek az erőforrások a felhasználók fizikai helyétől függetlenül bárki számára elérhetők. ehhez létezik az átvitelvezérlés: CSMA/CD (CARRIER SENSE MULTIPLE ACCESS / COLLISION DETECTION): minden állomás folyamatosan figyeli az átvivő közeget. hogy a közös csatornán egyszerre csak egy kapcsolat használja.4) A SZÁMÍTÓGÉPHÁLÓZAT FOGALMA. hosztoknak (gazdagép) nevezzük. programok. akkor ad. Meg kell oldani. perifériák.28 - . ELŐNYEI. amelyeket egy rendszerben összekötünk. BÖNGÉSZŐPROGRAM) HÁLÓZAT FOGALMA. Az alhálózat két fajtája a két pont közötti. jól szétválasztható részből állnak: az átvitelt biztosító vonalakból (= csatorna) / trönk). azaz az adatszóró (broadcasting). LEVELZÉS. adatok közös használatát. illetve a közös csatornát használó. TOKEN PASSING: logikai gyűrű mentén helyezkednek el az állomások. és ha tiszta. melyek feladata a hosztok közötti kommunikáció megvalósítása. itt helyezkednek el az adatbázisok. A hálózat előnyei: Lehetővé teszi a berendezések. azaz a külön-külön meglévő erőforrások megosztását. ÉS AZ INTERNET MŰSZAKI VONATKOZÁSAI (TCP/IP LEGFONTOSABB IP CÍMEK ALKALMAZÁSAI FELÉPÍTÉSE. azaz az üzenettovábbítás. . Az ütközést úgy küszöböli ki. AZ ISOOSI AJÁNLÁS. hanem véletlenszerű idő múlva. FORGALOMIRÁNYÍTÁS. PROTOKOLL. hogy nem azonnal ad tisztaság esetén. és a kapcsolóelemekből. Az alhálózatok általában két. Azokat a számítógépeket.

(fürtözési technika) Hozzáférés távoli információkhoz. A Nemzetközi Szabványügyi Szervezet. amelyet ma már minden hálózati. hogy újabb processzorokat adunk a rendszerhez. A hálózati rendszert kommunikációs közegként használhatjuk. hálózati videózás. hogy a rendszer használói egymásnak üzeneteket. Lehetővé válik adatbázisok elérése. További cél a skálázhatóság. A kialakított rendszer nagyobb megbízhatóságú működést eredményez. Személyek közötti kommunikáció. Az OSI modell felépítése: ALKALMAZÁSI RÉTEG (7) (alkalmazásfüggő) MEGJELENÍTÉSI RÉTEG (6) (alkalmazásfüggő) EGYÜTTMŰKÖDÉSI RÉTEG (5) (alkalmazásfüggő) SZÁLLÍTÁSI RÉTEG (4) (alkalmazásfüggő) HÁLÓZATI RÉTEG (3) (hálózatfüggő) ADATKAPCSOLATI RÉTEG (2) (hálózatfüggő) FIZIKAI RÉTEG (1) (hálózatfüggő) Az OSI az OPEN SYSTEM INTERCONNECT – azaz a nyílt rendszerek összekapcsolása – kifejezésből van. Az eszközöket kevesebb példányban kell megvásárolni.29 - . pl. Most a számítástechnika fejlődése ebbe az irányba mutat. Illetve kommunikációs rendszer tervezésekor követnek. Az eddigi előnyök anyagi oldalról nézve költségmegtakarítással járnak.A rendszerben lévő eszközök teljesítményének egyenletesebb megosztására is lehetőséget biztosít. a benne lévő adatok felhasználása. az adatbázis sok pontról történő bővítése. A hét réteg kialakításánál a következő elveket vették figyelembe: . A fontosabb programok és adatok a rendszer több számítógépének lemezegységén is tárolódhatnak. azaz a teljesítmény növelése fokozatosan úgy. leveleket vagy egyéb információt tudnak küldeni. így az egyik példány megsemmisülésével sem történik helyreállíthatatlan károsodás. Ez azt jelenti. AZ ISO – OSI AJÁNLÁS A számítógép-hálózatok rétegezett struktúrájú modell segítségével írhatóak le. az ISO (INTERNATIONAL STANDARD ORGANIZATION) kidolgozott egy olyan modell-ajánlást (NEM SZABVÁNYT!!!). Interaktív szórakoztatás.

3) HÁLÓZATI RÉTEG (NETWORK LAYER): Ez a kommunikáció alhálózatok működését vezérli. tördeli.30 - . az átvitelt igazoló nyugtakeretet (ACKNOWLEDGEMENT FRAME) véve. Kétirányú adatátviteli csatorna esetén felmerül a szimmetria kérdése. hogy a teljes üzenet csomagjai milyen útvonalon jussanak el a rendeltetési helyükre Csomagonként változó. Nagyobb hálózatok esetén a széttördelt üzenetrészeknek a vevőtől a célba juttatása több útvonalon lehetséges. Biteket juttat a kommunikációs csatornára oly módon. ezért feladat a bizonyos szempontból optimális útvonal kiválasztása (ROUTING). Erre több megoldás van: • • • A rendszer kialakításakor alakítjuk ki az útvonalakat A kommunikáció kezdetén döntünk arról. elektromos vezetéken levő feszültség értéke. meg kell itt határozni. hogy milyen legyen egy bit átvitelének időtartama. stb. hogy a különböző feladatok ne kerüljenek feleslegesen egy rétegbe 1) FIZIKAI RÉTEG (PHYSICAL LAYER): Ezen a rétegen zajlik a tényleges fizikai kommunikáció. hogy az adó oldali bitet a vevő is helyesen értelmezze. a hálózat vonalainak terhelését figyelembe vevő alternatív útvonalválasztás lehetősége . a kétirányú kapcsolta egyszerre történjen-e. Ekkor az átviendő adatokat (melyek bitcsoportokba vannak kódolva) adatkeretekké (DATA FRAME) alakítja. majd a vevő által visszaküldött. és ez a nemzetközileg elfogadott szabványok figyelembevételével történjen A rétegek közötti információcsere minimalizálásával kell a rétegek határait megállapítani Elegendő számú réteget kell definiálni. ezeket sorrendhelyesen továbbítja. mechanikai kialakítása. stb. egy vagy kétirányú kapcsolat kerüljön-e kialakításra. feszültség változásának iránya.• • • Minden réteg feladata jól definiált legyen. A fizikai közeg és az információ tényleges megjelenési formája igen változó: pl. ezeket feldolgozza. rádióhullám. ellátja kiegészítő információkkal. milyen legyen az alkalmazott csatlakozó fizikai. 2) ADATKAPCSOLATI RÉTEG (DATA LINK LAYER): Feladata az adatok megbízható továbbítása az adó és a fogadó között üzenetszórásos vagy pont-pont kapcsolattal. Az információhordozó közeg lehet fénykábel.

funkcionális) elemek. 6) MEGJELENÍTÉSI RÉTEG (PRESENTATION LAYER) Feladata az adatok egységes kezelése. Sok termináltípust használnak a hálózati kapcsolatban – amelyek kisebb-nagyobb mértékben egymástól eltérnek –. amelyek a rétegtől várt funkciókat megvalósítják. Lényegében a két réteg közötti kommunikáció ténylegesen ezeken a pontokon keresztül valósul meg. ezért itt kell a hálózati felhasználói kapcsolatok megoldásait megvalósítani. Az IDU két részből. absztrakt adatstruktúrát kell kialakítani. Az adatokat szükség esetén kisebb darabokra vágja. A különböző típusú terminálok kezelését ezek után egy kis programrész végzi. RÉTEGEK KÖZÖTTI SZOLGÁLATOK: Minden rétegben vannak aktív. Fontos része a címzés kezelése. amelyek kezelését a megjelenítési réteg végzi. pl. átadja a hálózati rétegnek. több üzenetfolyam egy csatornára nyalábolása. és a programokat úgy írják meg. A legtöbb alkalmazói program nem csupán egy bitfolyamot. ezért egy hálózati virtuális terminált definiálnak. hanem neveket. szöveget küld. a vezérlőinformációból . 7) ALKALMAZÁSI RÉTEG (APPLICATION LAYER): Ez kapcsolódik legszorosabban a felhasználóhoz. 4) SZÁLLÍTÁSI RÉTEG (TRANSPORT LEVEL): Feladata a hosztok közötti átvitel megvalósítása. forrás-cél összeköttetések létrehozása a névadási mechanizmus felhasználásával. A rétegek közötti kommunikáció ún. Ez azt biztosítja. hogy hosszú átvitt adatfolyam átvitele alatt bekövetkező hiba esetén elegendő az utolsó ellenőrzési ponttól ismételni az elveszett adatokat. Általában az N+1 rétegbeli entitás (= funkcionális elem) kapcsolati adatelemet (= IDU) küld a SAP-on keresztül az N rétegben levő entitásnak.Itt kell megoldani a túl sok csomag hálózatban való tartózkodása okozta torlódás problémáját. hogy ezt tudja kezelni. Egységes. A különböző gépek felhasználói viszonyt létesítenek egymással. Feladata még az átvitt adatfolyamokba szinkronizációs ellenőrzési pontok beiktatása. szolgálatok segítségével valósul meg. valamint különböző hálózatok (heterogén) összekapcsolódását is. dátumokat. Ezek midig két szomszédos réteg között találhatók. E réteg további vonatkozásai: adattömörítés. bejelentkezés egy távoli operációs rendszerbe. működő (ún.31 - . Ezeket általában adatstruktúrákban ábrázolja. A szolgálatok a rétegek ki/bemeneti pontján ún. 5) EGYÜTTMÜKÖDÉSI RÉTEG (SESSION LAYER): Más néven viszonyréteg. SAP-ján (SERVICE ACCESS POINT) keresztül érhetők el. az átvitt adatok titkosítása.

viszony és alkalmazási protokoll adategységekre (PDU-kra) rendre TPDU (T = Transport). • Összeköttetés-mentes: A kapcsolat a közegen átviendő adatcsomagok segítségével valósul meg. a tényleges információt az SDU hordozza. SPDU (S = Session) és APDU (A = Application) néven hivatkoznak.32 - . Hálózati kapcsolatnál az egyik gép k-ik rétege a másik gép ugyanilyen szintű rétegével kommunikál. Az információ ilyenkor az adó és a vevő között a vevő címét is tartalmazó információrészek (csomagok) segítségével kerül átvitelre. a vevő pontosan ilyen sorrendben kapja meg. A szomszédos rétegek között egy réteginterfész húzódik.(= ICI) és az adatelemből (= SDU) áll. a levélkézbesítő rendszer működéséhez hasonlító módon. A folyamat a kapcsolat felépítése. A megbízhatatlan nevezzük / összeköttetés-mentes A megbízható szolgálatot DATAGRAM-nak szolgálatot összeköttetés-mentes NYUGTÁZOTT DATAGRAM-nak nevezzük. AZ INTERNET MŰSZAKI VONATKOZÁSAI ÉS FONTOS ALKALMAZÁSAI (TCP / IP PROTOKOLL. A kommunikációt biztosító szolgálatoknak alapvetően két különböző típusa lehetséges: • Összeköttetés alapú: Az összeköttetés alapú szolgálatok esetén közvetlen kapcsolat van a felek között. LEVELEZÉS. majd bontása. használata. Egy adott kapcsolatnál (kommunikációnál) használt szabályok és megállapodások összességét protokollnak nevezzük. A szállítási. Az ICI csak az interfész megfelelő működéséhez szükséges. amely az alsóbb réteg . Ilyenkor elképzelhető. és az információátvitel sorrendjét szigorúan az adó határozza meg. azaz a hálózat egyes egymásra illeszkedő részeit téregekbe (LAYER). FORGALOMIRÁNYÍTÁS. BÖNGÉSZÉS) A mai modern számítógép-hálózatok tervezését strukturális módszerrel végzik. vagy más néven szintekbe (LEVEL) szervezik. amelyik mindegyike az előzőre épül. hogy a részekre bontott információt a vevő nem az adó által küldött sorrendben kapja meg. Azaz amilyen sorrendben küldjük az információkat. IP CÍMEK FELÉPÍTÉSE.

HÁLÓZAT ELÉRÉSI (NETWORK INTERFACE): az OSI modell két alsó szintjének felel meg. Fogadja a tetszőleges hosszúságú üzeneteket a felhasználói folyamattól. és ez biztosítja a kapcsolatot a csomópontok között. A létesített és fennálló kapcsolat fenntartását biztosítja. Az Arpanetben kezdetben az NCP (NETWORK CONTROL PROTOCOL) kielégítően működött. LOCAL AREA NETWORK) összekapcsolásából álló globális számítógépes rendszer. Majd az Arpanet Internetté vált. Nem követi az OSI 7 rétegű felépítését. (TELNET. (ARPANET. Ezért egy új szállítási protokollt. azaz az Internet Vezérlőüzenet Protokoll. „a hálózatok hálózata”. Ennek a rétegnek protokollja az Internet Protokoll (IP). FTP. csomagkapcsolt rádió) A TCP / IP PROTOKOLL: 1) AZ INTERNET SZÁLLÍTÁSI RÉTEGE: A TCP Az Internet kisebb kiterjedésű számítógépes hálózatok (LAN-ok. SMTP. DNS) HOSZT-HOSZT RÉTEG(TRANSPORT): az OSI modell szállítási hálózati rétegének felel meg.33 - . LAN. SATNET. a végpontok közötti átvitel megbízhatósága csökkent.által a felsőnek nyújtott elemi műveleteket és szolgálatokat határozza meg. a másik a USER DATAGRAM PROTOCOL (UDP). a TCP-t vezették be. HÁLÓZATOK KÖZÖTTI (INTERNERT): az OSI modell hálózati rétegének felel meg. a hálózatok hálózata. A tényleges hálózati kapcsolatot biztosító TCP/IP protokollt UNIX operációs rendszerhez fejlesztették ki. azaz az összeköttetés-mentes szállítási protokoll. azaz a továbbítást szabályozó eljárás. Az Internet kisebb kiterjedésű számítógépes hálózatok (LAN-ok) összekapcsolásából álló globális számítógépes rendszer. és azokat maximum . és alapvetően az OSI modell két rétegének a funkcióját valósítja meg: a hálózati és szállítási rétegét. Két rétegprotokollból áll: az egyik a TRANSMISSION CONTROL PROTOCOL (TCP). A hálózati modell összesen 4 rétegből áll (felülről lefelé): ALKALMAZÁSI SZINT (APPLICATION): itt vannak a felhasználó és a hálózati kapcsolatot biztosító programok. amivel együtt fejlesztették az IP-t is. A rétegek és rétegprotokollok tartalmát nevezzük hálózati architektúrának. A rétegben előforduló események és hibák jelzésére szolgál az INTERNET CONTROL MESSAGE PROTOCOL (ICMP). Ez a réteg végzi a csomagok útvonalának kijelölését a hálózatok között. A TCP a kapcsolatban levő gépeken futó folyamatok kommunikációját biztosítja.

Minden TCP által elküldött bájtnak saját sorszáma van. ACK. A TCP csomag részei: Forrásport / rendeltetési port: az összeköttetések végpontjait azonosítják Sorszám Ráültetett nyugta Fejrész hossz: kijelöli. A TCP feladata az.34 - . vagyis azt. 8 bitre ki kell egészíteni VIRTUAL CIRCUIT CONNECTION: duplex átvitel előtt erőforrásokat kell allokálni mind a két oldalon. hogy a beérkezett adat pont rekordhatáron érkezett meg. mintha két.64 kbájtos darabokra vágja szét. a kapcsolatot mindkét oldalon meg kell nyitni. egymástól független ellentétes irányú csatornánk lenne. EOM. de a másik irányba még áramlanak adatok (PIGGYBACKING) . adatátvitel során nyugtázni kell BUFFERED TRANSFER: a protokoll úgy tördeli az adatot. majd az összeg egyes komplemensét veszi Sürgősségi mutató Opciók Adat Az alkalmazások a TCP protokoll szolgáltatásait megválaszthatják. hogy időzítéseket kezelve szükség szerint újraadja őket. A sorszámtartomány 32 bit széles. illetve. hogy helyes sorrendben rakja azokat össze az eredeti üzenetté. a protokoll semmit sem tud a rekordról FULL DUPLEX CONNECTION: a kapcsoltra úgy tekinthetünk. ahogy neki megfelel. ez az OPCIÓK mező változó hossza miatt kell Hat jelzőbit (URG. hogy az információátvitel milyen módon történjen: STREAM ORIENTATION: az átvitt adat bitsorozat. nem tételkezünk fel semmilyen struktúrát. RST. FIN) Ablak: megadja. majd ezeket a darabokat egymástól független datagramokként küldi el. de sorrendhelyesen adja át a másik oldali alkalmazásnak UNSTRUCTURED STREAM: nem lehetünk biztosak abban. ha kell. lehetséges. SYN. hogy a TCP fejrész hány 32 bites szót tartalmaz. hogy hány bájtot lehet még elküldeni Ellenőrző összeg: 16 bites szavanként az adatokat összegzi. Ezekhez fejlécet fűz. hogy az egyik irányt már lezártuk.

ott a szállítási réteg ismét összerakja az üzenetét. ami biztosítja a két végállomás közötti megbízható összeköttetést. Az IP működése: a szállítási réteg az alkalmazásoktól kapott üzeneteket maximum 64kbájtos datagramokra tördeli. valamint néhány további fontos szabályt. A hálózati réteg megbízhatatlan összeköttetés-mentes szolgálatot biztosít. Az IP csomag részei: Verzió IHL Szolgálat típus: lehetővé teszi a hoszt számára. A datagram két része a fejrész és a szövegrész. amelyek a forráshoszttól a cél-hosztig kerülnek továbbításra. mikor és hogy kell hibajelzéseket generálni. Különféle sebességek és megbízhatósági fokok különböző kombinációi között lehet választani. Protokoll: kijelöli. A szállított csomagok a datagramok. az útválasztást. annak pontos formáját. Általában TCP.2) AZ INTERNET HÁLÓZATI RÉTEGE: AZ IP A protokoll összeköttetés-mentes. hogy a datagram a különféle szállítási folyamatok közül melyikhez tartozik. hibajelentési. esetleg több hálózaton keresztül.35 - . hogy a hosztok. amikor az összes datagram elérte a célgépet. amelyek meghatározzák. hibakeresési. de van más is. Teljes hosszúság: a teljes datagaram hossza Azonosítás DF / MF / datagramdarabeltolás Élettartam: TTL (TIME TO LIVE). Opciók:ez a mező alkalmazható biztonsági. hogy az . IP fejrész IP csomagok tördelése (= FREGMENTÁCIÓ): a datagramokat a különféle hálózati csomópontokon történő átvitel során esetleg kisebb darabokra kell szétbontani azért. hogy kijelölje az alhálózattól kívánt szolgálat típusát. mikor kell csomagot eldobni. amelyek az útjuk során esetleg még kisebb darabokra lesznek felvágva. Fejrész ellenőrző összege Forráscím / Célcím: hálózaton belüli hoszt címet adja meg. időpont-megjelölési és egyéb információs célokra. másodpercben. Az IP definiálja az adatátvitel legkisebb egységét. forrás általi forgalomirányítási. így az összes megbízhatósági mechanizmust a szállítási rétegben kell megvalósítani. IMP-k hogyan dolgozzák fel az IP csomagokat.

0. A hoszt címrészbe egyeseket írva az összes hosztnak el lehet üldeni az üzenetet (BROADCAST). Alkalmazásakor bitenkénti ÉS műveletet végezve az IP cím és a cím-maszk között.255) A címzéseknél a hálózat és hoszt címének szétválasztására címmaszkokat (NETMASK) használnak.0 – 255. azaz vannak hálózatok. ezt két részre kell osztani úgy. Öt különböző formátum használható: 0 / HÁLÓZAT (7) / HOSZT (24) – „A” 1 / 0 / HÁLÓZAT (14) / HOSZT (16) – „B” 1 / 1 / 0 / HÁLÓZAT (21) / HOSZT (8) – „C” 1 / 1 / 1 / 0 / TÖBBSZÖRÖS CÍM (28) – „D” 1 / 1 / 1 / 1 / FENNTARTVA (RESERVED) (28) – „E” A cím 4 bájtját szokásos közéjük pontot írva. a bájtok decimális megfelelőjével írni: (0. Az Internetben a rétegeknek megvan az egyedi azonosítója a címzéshez: RÉTEG CÍMZÉSI MÓDSZER Alkalmazási réteg – hoszt neve portja Internet réteg – IP cím Hálózat elérési réteg – fizikai cím Az Internet használata során két. Ha a hoszt címrésze 0. Ahhoz. az az aktuális hálózatot jelöli. IP CÍMEK FELÉPÍTÉSE A címzésnek hierarchikusnak kell lennie.0. Nyilvánvalóan azért minden egyes gépet azonosíthatóvá. ezért új címzést akarnak bevezetni.adatkapcsolati rétegekben levő keretekben elférjen. hogy a nagy hálózatokban levő sok gépet is meg lehessen címezni.36 - .255. Bizonyos címtartományok nem használhatóak. időzítő felhasználásával. A címet két részre kell bontani: egy hálózatot azonosító. A fregmentált IP csomagok egyesítése (REASSEMBLY) – csak a végponton történik meg. Az Internetnél ma is címhiány van. a hálózati cím leválasztására. egymástól akár sok ezer km-re levő számítógép között alakul ki kapcsolat. amelynek lejártakor a fragmenteket eldobja.. a helyi hálózatunkban kell lennie egy alapértelmezés szerinti átjárónak (DEFAULT GATEWAY). hogy egy számítógépünk egy másik hálózaton levő gépet el tudja érni. amely tudja azt. hogy a külső hálózatoknak szóló csomagokat hova kell küldeni. címezhetővé . A hálózatok közötti kapcsolatot az útválasztók (ROUTER) biztosítják. és ezen belül egy.255. és ezen belül gépek (hosztok). a gépet azonosító címre. A cím hossza: 32bit.

akkor a forgalomirányító táblák kicserélésével előálló forgalom már olyan nagy volt. A címben szereplő részeket hierarchikusan felosztott földrajzi területek alapján határozzák meg. Ezért a megváltoztatott jelenlegi algoritmusban minden egyes IMP belsőleg fenntart egy adatbázist. Erre két egymással egyenértékű módszer létezik. FORGALOMIRÁNYÍTÁS Az Arpanet eredetileg az elosztott forgalomirányítási algoritmust használta. A számítás mértékéül a késleltetést használja. Egy internetszolgáltató számítógépén elhelyezett postaládát használunk. szabályos időközönként frissített sokszor hatalmas címtáblázatot kezeli. E mérések eredményét egy aktuális sorszámmal ellátva minden IMP megkapja. Elsődlegesen az IP címzés. amely az egyes vonalakon való késleltetéseket tartalmazza. Az Internet szolgáltatásai: LEVELEZÉS: lényegében nem igényel hálózati kapcsolatot. Az összetartozó IP címeket és hoszt címeket a hosztgép először a helyi címtáblázatban keresi. mely az Internet gépeinek adatait tartalmazó. Ha a keresés eredménytelen.37 - . Az IP cím helyetti karakterlánc neve FQDN (Fully Qualified Domain Name). ezért az utak konzisztensek és kevés hurok alakul ki. egy 4 tagból álló azonosító számot kap. Ennek tartalmát modemes kapcsolaton keresztül kezeljük. hogy akadályozta a normál forgalmat is. Másodlagosan pedig az azonosító DOMAIN nevek rendszere. Erre az adatbázisra alapozva minden IMP kiszámolja a közte és az összes többi IMP között legrövidebb utat. Ez egyrészt néhány csomag tartós hurokba kerülését okozta. az INTERNIC (Internet Network Information Center) végzi. a hosztgép az Internet valamelyik speciális szolgáltató-gépéhez. . A forgalom és a topológia változásaihoz való alkalmazkodás érdekében minden IMP 10 másodperces átlagolási idővel méri vonalain a késleltetést. másrészt nem használt alternatív utakat. UNIX-ot futtató géppel modemen keresztül kapcsolódunk a szolgáltató gépére és a leveleket egy menetben fel-. a névszolgáltatóhoz fordul.kell tenni. A címtartományok kiosztását az Internet központi adminisztrációja. Amikor a hálózathoz újabb gép csatlakozik. UUCP (UNIX TO UNIX COPY): protokoll segítségével. Mivel minden egyes IMP a legrövidebb út algoritmust ugyanarra az adatbázisra alapozva futtatja. Mikor a hálózat nagyméretűvé növekedett. Az információ köröztetéséhez az IMP-k az elárasztásos algoritmust használják. illetve letöltjük.

domain_név.- SHELL-számla nyitása: terminálként bejelentkezünk a szolgáltató gépére. a MAIL-SERVER végzi. TCP/IP-t és az Internet-segédprogramokat telepítünk a hálózaton.subdomain_név. . SLIP vagy PPP számlát nyitunk: amelyen keresztül gyakorlatilag minden böngésző. Ez a szolgáltatás off-line jellegű: a levél írása. amelyen a levelezés kiszolgáló program fut. majd a LAN-t valamilyen hálózati kapcsolattal routeren keresztül rácsatlakoztatjuk az Internetre. a címzettet és a feladót és néhány kiegészítő információt tartalmazó fejlécből. beköthetjük helyi hálózatunkat az Internetbe. folyamatos hálózati kapcsolattal rendelkező számítógépen futó program. A levelek küldését / fogadását ténylegesen egy. szabványos címe legyen: felhasználói_név@gépnév.38 - . Lehetőség van nemcsak szöveg. hanem képek és hangok küldésére is. válasz az adott levélre. illetve ettől kapják. A felhasználók ennek a programnak küldik a leveleiket. majd onnan kerül elküldésre az egyes csoporttagoknak.ország(intézmény)azonosító Ha csak levelezni szeretnénk. hanem megadva egy másikat). Levelezési listák esetében a csoport tagjai levelezésen keresztül állnak kapcsolatban egymással. törlése. Az kell a levelezéshez. olvasása és tényleges elküldése időben szétválik. a vonal átviteli sebességének nem kell nagynak lennie. levél továbbküldése. levelező és kommunikációs Internet-alkalmazást futtathatunk Ha van rá lehetőség. akik kapták / a levél elküldésének dátuma / a feladó / a címzett / azonosító a levél útjának követésére / hogy hova menjen a válasz (ha nem az eredeti címre. A tagok egy központi helyre küldik a leveleiket. és arról böngésszük a hálózatot. amely a gépen a levelezésbe bevont felhasználókat azonosítja. A levelezőprogramok funkciói: levél küldése közvetlenül vagy listán szereplő címzetteknek. és a tartalom törzsből áll. Egy ilyen levél egy. A levelek címrésze határozza meg annak a gépnek az internet címét. - - LEVELEZÉS Egy levelezőprogram (MAIL) segítségével szöveges állományt küldhetünk az Internet bármely felhasználójának. A kapott levél fejlécében szerepel: az állomások neve. hogy mindenkinek egyedi. és a címrész alapján a gépre küldött leveleket egy olyan lista segítségével kézbesíti. levél tárolása. Lényeges megkülönböztetni a hálózati Internet címeket a levélcímektől. kapott levelek tartalomjegyzékszerű kilistázása.

BÖNGÉSZÉS GOPHER: hierarchikus keresésre. . rajzok (ahol a kurzor mutató kézre változik).39 - . A kiszolgáló nem figyeli az egymás után beérkező igényeket. WWW: ez általános ügyfél-kiszolgáló hálózati koncepcióra épül. Minden információkérés és az arra adott válasz független a többitől. ha esetleg azonos helyről érkezett. illetve találhatók az ún. Az információszolgáltató gépeken egy WWW kiszolgálóprogram (WEB SZERVER) fut. linkek (hivatkozások). Pl. amely ebben az esetben az ügyfél (kliens). amely a felhasználók gépein futó böngésző programok (Netscape. Explorer) által küldött kérésnek megfelelően elküldi a kért információt az adott gépre. mindet új keresésként kezeli akkor is. HOMEPAGE: a honlapokon olvashatók különféle információk. könyvtárban való keresés egy adott könyv címe alapján. vagyis a kapcsolat csak az adatátvitel idejére jön létre. melyek általában aláhúzott szövegek.

BSA MONIPÓLIUM.5) EGY KISEBB ALKALMAZÉSFEJLESZTÉSI LÉPÉSEINEK ISMERTETÉSE. SZOFTVERMEGBÍZHATÓSÁG) FELADATA ÉS JOGKÖRE ALKALMAZÁSFEJLESZTÉSI FELADAT ELKÉSZÍTÉSI LÉPÉSEI Az alkalmazásfejlesztés vázlata röviden: a feladat. Előkészítés. vásárlás. új feladat ellátása) 2. EGY FELADAT AZ EGYES ELKÉSZÍTÉSI LÉPÉSEK KÖLTSÉGVONZATA. Felvetődik az igény (korszerűsítés. a rendelkezésre álló pénzösszeg) 3. szoftverkörnyezet (a feladat behatárolása. amortizáció. 1. hardver és szoftver feltételek. igazodás a már meglévő rendszerekhez. nyelve) 4. PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK GAZDASÁGI MEGFONTOLÁSAI (LICENC: TELJES VERZIÓ / UPGRADE. az elemzés. karbantartás. másolás (másolt programok. majd a gépi szintű egzaktság. SERVICE A PACK. Költségek tervezése (a befektetési hely kiválasztása. Árak tervezése (felhasználói program kedvezményei. beszerzési és üzemeltetési költségek. személyi feltételek) 5. a programozás. áthidaló megoldások) VAGY??? 1) A feladat pontos megfogalmazása (input / output adatok) 2) A feladathoz tudás és egyéb igények alapján hardver (gép) és szoftver (operációs rendszer és programozási nyelv) kiválasztása . a tervezés. megrendelt fejlesztés. garancia. fejlesztés.40 - . költségcsökkentés. előzményei. együttműködő fejlesztés. vásárlás. saját fejlesztés.

adatszerkezeteket már a hardver. szoftver környezet figyelembe vételével alakítjuk ki (technológiai szint) A kivitelezés a fejlesztésnek az ún. implementációs szintje. garancia 16) Továbbfejlesztés VAGY??? Alkalmazásfejlesztés lépései: A rendszerelemzés során a megvalósítandó rendszert koncepcionális szinten. tesztelése 6) A részek összeillesztése 7) Futtatható állapot összeállítása 8) Tesztelés. a működés felülvizsgálata által képzett tevékenységi kört az informatikai rendszer életciklusának nevezzük Kis informatikai rendszerek fejlesztése során külön e célra létesített szervezetet.3) A probléma számítógépes jellegű megfogalmazása 4) A nagy feladat részekre bontása 5) Az egyes részek megírása. fogalmi és logikai szintű modelleket használva tervezzük meg A rendszertervezés során az eljárásokat. A . az új rendszer üzembeállítása.41 - . eljárásokat nem célszerű alkalmazni. mely a programfejlesztést és a hardver és szoftver konfigurációs egységek szintjén végrehajtott integráci8ót foglalja magába Az üzembeállítás során hajtjuk végre a rendszerszintű integrációt. Ezek általában 1-3 fejlesztő által kidolgozott programrendszerek. algoritmusokat. azaz teszteljük a rendszert végleges működési környezetében A fejlesztés tervezése. kivitelezése. bevizsgáljuk. karbantartás. hibakeresés és javítás 9) Finomítások 10) Védelem beépítése (másolás és módosítás ellen) 11) Ismételt tesztelés 12) Dokumentáció elkészítése (felhasználói kézikönyv) 13) Telepítés (installálás) 14) A felhasználók betanítása 15) Szervizelés.

Sajnos sok esetben elmarad. Minden további módosítás további pénzbe kerül. a rendszerdokumentációnak leginkább csak a felhasználói oldalon van jelentősége. A vállalkozó csak azt fogja elkészíteni. hogy később bővíthető-e.tervezési és kivitelezési szakasz sokszor összemosódik. Az olyan nagyméretű rendszerfejlesztési feladatokat. komplexitása egy szintet meghalad igen szerteágazó szakértelmet igényel ahol a különböző munkafázisokban eltérő mennyiségű és minőségű munkaerőre van szükség. nem ismétlődő. ami olykor az első pillanatban nem is tűnik fel. amikor egy általunk megbízott cég vagy személy készíti el programunkat az általunk adott specifikáció alapján. Manapság az életben maradás érdekében sajnos sok cég (és sok ember) túlvállalja magát. ezek projekt szervezet létrehozását igénylik. ha a fejlesztési feladat egyszeri. ha a készítő cég megszűnik? Az egyedileg készült programok optimálisak az adott feladat . testre szabott. módosítható-e a program? Mi lesz. (Régi szoftveres mondás. amelyek • • • bonyolultsága.42 - .ideális esetben .pontosan az általunk adott specifikációt követi. Az előző mondat második felén van a hangsúly. Meg kell vizsgálni a cég megbízhatóságát. már csak a maradék 90%-ot kell megcsinálni .a dokumentáció-készítés a harmadik 90%. azonban sok esetben rakódnak rá további költségek az utólagos kívánságok miatt. Főleg. nem képes ellátni azokat a feladatokat. Ez azonban elkerülhető: lásd SSADM) Az ár előre kalkulálható. vagy hiányos a szoftver-írók által kevéssé kedvelt dokumentáció. Kérdés. melyekre kötelezettséget vállalt. hogy miután a program 90%-a készen van. a hagyományos szervezeti formákban általában nem lehet végrehajtani. amit leírunk neki. A LÉPÉSEK KÖLTSÉGVONZATA 1)) Megrendelltt ffejjlleszttés 1 Megrende e esz és Megrendelt fejlesztés alatt azt a formát értjük. A közepes nagyságú informatikai rendszerfejlesztéseket a 4 munkafázisban például az objektumorientált módszertant alkalmazva eredményesen lehet végrehajtani. A megrendelt fejlesztés az alábbiakkal jellemezhető: A program .

De mi történik. 2)) Sajjátt ffejjlleszttés 2 Sa á e esz és Sok vezető esik abba a hibába. hogy .“együttműködő” fejlesztésnek nevezett változat. A saját fejlesztésű program tehát: Látszólag a legolcsóbb megoldás. amelyek gyökeres átdolgozására lehet szükség egy-egy módosításkor. Lelkes saját emberünk időközben vagy felnőtt a feladathoz . Akkor kerülhet sor efféle konstrukcióra. amikor egy saját fejlesztésű.jobb híján . hogy van-e erre a célra alkalmas ember. a problémák ott szoktak kezdődni. ha a kulcsember megválik a cégtől ? 3)) “Együttttműködő” ffejjlleszttés 3 “Együ működő” e esz és A programfejlesztés egy speciális esete a . vagy csődöt jelent. mikor olyan igények támadnak. Ilyenkor egy külső vállalkozónak is jó esetben annyi időbe telhet a megoldandó feladat megértése. Csak látszólag azonban. illetve aki vállalja tudatosan vállalja-e. A kezdeti stádiummal általában nincs is baj. és . A garancia megoldott. Kérdés az is. A megrendelő és programfejlesztő ilyenkor közös kockázatot vállal.43 - . hogy különösebb körültekintés nélkül megbízza egy ügyes számítógépes ember hírében álló beosztottját egy program vagy programrendszer elkészítésével. A belső megoldásnak hátrányai is lehetnek. Gondoljunk például arra az esetre. vagy embereinket elvonja eddigi feladataiktól.de ez esetben valószínűleg eredeti munkakörét nem tudja ellátni -. hogy például az elkészített és a maga nemében optimális program működjön hálózati környezetben is. vagy grafikus operációs rendszer alatt és így tovább. ha a referenciák nélküli kezdő szoftvercég minimális pénzért.széles körű tapasztalatok híján – egysíkú lehet. A nem professzionális programozó a megoldási módokban . éppen ezért a bevezetésével. nem túl egyszerű mérőműszerhez kell szoftvert fejleszteni. mint amennyi idő alatt a belső ember megtanulja a programozás csínját-bínját. mert emberünket. vagy csak belekényszerül? Optimális. Bizonyos esetekben a saját fejlesztésnek nincs alternatívája. azonban éppen ezért speciális eljárásokat alkalmaznak. kezdődhet a folyamat elölről.mivel egy kész program kódba már nem szívesen nyúl bele senki. Az alkalmazotton bármikor számon kérhető a munka elvégzése. azonban kiköti. testre szabott program születik valószínűleg. természetesen csak munkajogilag. Lehetőség szerint ragaszkodjunk a forrásnyelvi változat átadásához is. vagy akár ingyen elvállal valamilyen munkát egy nagy megrendelőnek.ellátására. hiszen az író ismeri a helyi viszonyokat. oktatással sem lesz különösebb gond.

hiszen a ma diákjai a holnap potenciális vásárlói lesznek. Egyik fél szempontjából sem veszélytelen vállalkozás. Amikor már van eladható változat. SZOFTVERMEGBÍZHATÓSÁG) A legnagyobb tételben vásárolt programok az irodai szoftver csomagok közül kerülnek ki. kedvezmények és előzmények nélkül. de kétségtelen előnyei vannak: A fejlesztő és megrendelő között a kapcsolat igen szoros. segédprogramokkal alaposan felszerelt csomag (developer’s edition). szinte olyan. illetve a tanulókat támogató konstrukciókkal. A referenciaként választott verzió. például adatbázis kezelőt is tartalmaz.a Microsoft Office 97 példáján. SERVICE MONOPÓLIUM. Következő példánkban egy ilyen program különböző változatait. mindenki számára megvásárolható. ha sokat vásárolnak tőle.44 - . Ennek azonban lehetnek hátulütői. Ezeknek az elveknek megfelelően találkozunk a nagybani vásárlást. ha a megrendelő olyan speciális dolgokat kezd kérni. azt pedig különösen támogatja. beszerzési lehetőségeit tanulmányozhatjuk – kár is lenne tagadni. eredeti angol nyelvű változat kapta a 100 %-os értéket. GAZDASÁGI VERZIÓ / MEGFONTOLÁSAI UPGRADE. a kiegészítéseket nem tartalmazó. és szép lassan elpártolhat. a számonkérésnek ebben a konstrukcióban pedig nincs helye. Az ilyen együttműködés keretében készült munka gyakran befejezetlen marad. érdeke a jó kapcsolat. EGY PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK (LICENC: TELJES PACK. de nem von el embereket korábbi munkájuktól. mintha belső fejlesztés lenne. amely az alapelemeken kívül valami extrát. A módosítások rugalmasan kezelhetők. amit a fejlesztő cég későbbi eladásai során már nem tud alkalmazni. Kedvező esetben mindkét fél sokat tanulhat a másiktól. hiszen az egyes kifejezések alapján úgyis mindenki kitalálná . Minden cég szereti. . a készítő mindig jelen van. ha a sok példányt oktatásra használják. a fejlesztő mielőbb pénzhez szeretne jutni. igen részletesen dokumentált. és referenciaként használhatja a megrendelőt. a közös cél megszűnik. A szoftvernek létezik professzionális kiadása (professional edition).később az elkészült rendszert másnak eladhatja. A harmadik variáció a fejlesztők számára készült.

MLP (Microsoft Licence Pack) Lényege. A magyar nyelvű Excel a ponttal elválasztott számokat. Az eladó ezzel a változattal a nagy tételű. nagy mennyiségű adatot szeretnénk feldolgozni. ha tudja. Az IntranetWare alapvetően sok licencet foglalt . dátumként értelmezi (12. SELECT Egy olyan speciális konstrukció. melynek nincs magyar változata. Még nagyobb gondot. majd kiterjesztette a közoktatás többi területeire is. vagy kisebb csomagokban lehetett pótlólagosan megvásárolni. ha a rendszerben olyan szoftver is fut. Míg a kedvezmények nélküli változatban a két nyelvi verzió ára azonos. és az sem hátrány. kevesebb anyagigényű rendelést támogatja. a közoktatásban erősen preferált a magyar változat. A rendszer rugalmas. Néha azonban. vagy nem magyar? A válasz nagyon sok esetben egyértelműen az.45 - . sőt hibát is okozhat a tizedespont és tizedesvessző helytelen alkalmazása. ha például egy tizedespontot alkalmazó mérőrendszerből érkező.12 # dec. azaz nagy tételben vásárolt oktatási célú szoftver esetén alkalmazható. olyankor. hogy egy bizonyos mennyiség fölött általában fölösleges minden példányhoz külön dokumentáció és adathordozó. hogy magyar. hogy mikor készül éppen az órájára. Az ára viszont magáért beszél. Az MLP csak egy adott rendelési küszöb felett alkalmazható. ez zavaró is lehet. azonban sem dokumentáció. Így. Magyar.természetesen az oktatáshoz kötődő adminisztrációval.12). hiszen egy szövegszerkesztőnél hallatlan előny a jó helyesírás ellenőrző. és nagyon nehezen észrevehető hibákhoz vezethet. MLP EDU Az előző két lehetőség kombinációja. Hálózati szoftver A Windows NT esetén a szerver program ára kevés munkaállomás licenct tartalmazott (szélsőséges esetben egyet sem). olykor furcsa. ez komoly. súgók is anyanyelvünkön szólnak hozzánk. kevert nyelvű üzeneteket is kaphatunk. az egyéb tevékenység tilos. EDU (Educational) Az oktatás számára adott kedvezményt jelölik így. hiszen egy tanár esetén nehéz eldönteni. és mikor foglalkozik egyéb . Ez a kikötés gyakran okoz fejtörést a jóhiszemű felhasználóknak. sem adathordozó nem jár hozza. melyet először a felsőoktatásban alkalmazott a Microsoft. Az ilyen szoftverrel felszerelt gépek általában csak az adott program oktatására használhatók. ha a menük.. ezeket akár egyesével. A kiválasztott szoftver a megrendelés pillanatától jogosan használható.. de a felhasználói kapcsolatok számának ismerete híján nehéz a szervert optimalizálni.

TELJES VERZIÓ: ami upgrade-elhető UPGRADE: (frissítés / version upgrade. A Microsoft az egyenrangú hálózatoktól indult. a Microsoft választása esetén 279 pénzegységet kell költenünk. a kézikönyvet (esetleg ennek első oldalát). a Novell a kliensszerver megoldások híve. LICENC: egy adathordozó megvásárlása mellett csak jogokat vásárol az ember több munkaállomás használatához. a WINDOWS2000-ről a WINDOWS XP-re. általában a program lemezeket (vagy CD-t) tartalmazó boríték felbontásával megpecsételt licenc-szerződés szabályozza. és mi jogtalan szoftverhasználatnak. Ekkor a szoftver előző változatait is legálisan használhatja a licence birtokosa. A két rendszer szolgáltatásai alapvetően különbözőek. Az alábbi két pontot csaknem minden szoftver gyártó feltételként szabja: . különösen hálózati környezetben elég nehéz eldönteni. de ha már az áraknál tartunk. Végül is mindketten ugyanarra tartanak.Business Software Alliance) . ha a szoftver egy gép memóriájában vagy merevlemezén található. tehát valószínűleg nem ez lesz az alapvető döntési szempont.különösebb kommentár nélkül – egy nagyságrendi összehasonlítást végezni: Egy 250 felhasználós hálózatra a Novell választása esetén 290.A program csak egyetlen gépen futtatható.A szoftverről csak egyetlen. Magasabb verzióra való lépéshez adják ki. A jogos és jogtalan felhasználást a vásárláskor kötött. így nem kell megvenni a teljes új verziót.magában. megéri-e vagy inkább a piacon már létező terméket vásároljuk meg. azaz hogy mennyibe kerül a fejlesztés. hogy mi minősül jogos. . illetve a licence szerződést. de más-más háttérrel. Néha. elég ez a változat az áttéréshez. át kell adni az eredeti telepítő lemezt. de jól optimalizálható hálózati szoftvert eredményezett. Fontosak itt a gazdasági számítások. ilyenkor érdemes alaposan tanulmányozni a szerződést. Competitive Upgrade esetén . vagy segítséget kérni a megfelelő szakemberektől (mint például a “szoftver rendőrségnek” becézett BSA . Jellegüktől függetlenül közös tulajdonságuk. ha a felhasználó már rendelkezik a szoftver egy előző változatával.46 - . Ez nyilván olcsóbb mintha megvásárolnánk minden hardvert. érdemes . Korlátozottan de a downgrade-t is alkalmazzák. Licenc köteles szoftver a “komoly” programok jó része. hogy pénzbe kerülnek. így kevésbé rugalmas. Ezt gyakran igazolni is kell. néha nagyon sok pénzbe. Futtatásnak minősül az is. biztonsági másolat készíthető. Pl. update) ekkor kedvezmény olyan esetben alkalmazható.

a hibás programrész viszont mindig hibásan. ekkor a felhasználót egy más termék használatáról szándékozik a cég átcsábítani a kitüntetett programra. hanem a használat módja: milyen gyakorisággal lépünk be a hibás programrészbe. A hibátlan programrész mindig hibátlanul működik. SERVICE PACK: egy program kiadása után az esetleges hibák javítására adják ki.versenyeztető frissítésről beszélünk. MONOPÓLIUM: a gépek 80-90%-án MS szoftverek futnak. környezeti hatások) függ. A felhasználót a teljes rendszer hibátlan működése érdekli. és akár pillanatonként módosuló véletlen tényezőktől (elhasználódás mértéke. ha majdnem mindenki ezt használja SZOFTVERMEGBÍZHATÓSÁG: a hardvereszközök működőképessége egyedileg változik. így a többi szoftvergyártó is rákényszerül a MS-tal való kooperálásra. és – az adathordozók hibáitól eltekintve – időben állandóak. gyakran nem is tud különbséget tenni a hardver és a szoftver hibája között.47 - . A szoftverek megbízhatóságának statisztikai jellegét tehát nem a szoftver belső tulajdonságai adják. A hardver és a szoftver megbízhatóságának különbségei: . Ezzel ellentétben a szoftverek példányai azonosak.

A megbízhatóság gyakran növelhető A megbízhatóság nem növelhető tartalékegységek alkalmazásával. csakis a hibakeresésbe fektetett munkával. amely harcol az illegális másolatok készítői. megállapításokból. megjósolhatók. ha a párhuzamos ágakban eltérő szerzők által készített eltérő programok vannak. Pareto-elemzés. Akkor történik. HARDVER A hiba oka egyaránt lehet a tervezés. terjesztői és felhasználói ellen. A megbízhatóság elméletileg megjósolható A megbízhatóság semmilyen fizikai a tervezés és a használat alapján. a használat és a karbantartás. amikor hibás programrészbe lépünk. A hibák általában nem jelezhetők előre az A rendszer komponenseinek egyes programlépésekre vonatkozó megbízhatósága olyan törvényeket követ. A BSA FELADATA ÉS JOGKÖRE Az illegális szoftverkereskedelem ellen a nagy szoftvergyártók létrehozták a BSA-t (BUSINESS SOFTWARE ALLIANCE). Ennek gyakran vannak korai figyelmeztető jelei. A tartalékolás csak akkor segít. Feladatának tekinti. A hiba lehet az elhasználódás vagy más. akkor a másik is. eltelt működési (vagy tárolási) időtől. hogy felvilágosítsa a számítógép felhasználókat a szoftverekkel . A megbízhatóság függhet bejáratási vagy A megbízhatóság nem változik a a működési elhasználódási jelenségektől. A programhibák amelyek a komponenseket ért terhelés és véletlenszerűen szóródva helyezkednek el. a gyártás.és Internet-iparágát képviselő szervezet. tartalékegységek alkalmazásával. mert a tervezés emberi tényezőitől függ. ha a párhuzamos programrészek azonosak: amennyiben az egyik hibás.Az egyetlen javítási lehetőség az áttervezés (újraprogramozás). energiával kapcsolatos jelenség következménye. A meghibásodás valószínűsége függ az A meghibásodás nem függ így az időtől. megbízhatóságot. Javítással növelhető a megbízhatóság. amely a kormányzatok és a fogyasztók érdekeit is szem előtt tartja szerte a világon. Nincsenek korai figyelmeztető jelek. más tényezők alapján bizonyos mértékig és bármelyik utasítás lehet hibás.48 - . A BSA a világ szoftver. Nincs elhasználódás. A megbízhatóság környezeti tényezőktől is A környezeti tényezők nem érintik a függ. idővel. Hasznos elemzési módszerek: kritikus részegységek kiválasztása. SZOFTVER A hiba oka majdnem mindig a tervezés. legfeljebb az adathordozón keresztül. folyamat alapján nem jósolható.

ahol illegális szoftverfelhasználás gyanúja merült fel. befejeződött az illegális szoftverek jogsértő értékesítése számos internetes aukciós oldalon és . illetve illegális szoftvermásolatokat készítenek. hogy a szervezetek döntéshozóit megismertesse az illegális szoftverhasználat jogi és pénzügyi következményeivel. hogy a vállalatok a cégen belüli illegális szoftverhasználatot komoly felelősségi kérdésnek tekintsék és tegyék meg a szükséges lépéseket a teljes jogtisztaság eléréséhez.és a világszerte megtalálható képviseletei . A BSA . az export ellenőrzések és az esetlegesen felmerülő műszaki jellegű problémák területén. abból a célból. Állami célkitűzések: A BSA mindig síkra szállt a szellemi alkotások intenzívebb védelméért. a titkosítási technológiák szabad alkalmazásáért. másrészt elősegítse a jogtiszta szoftverek használatát. A BSA hatékonyan alkalmazza jogérvényesítő programját. hogy egyrészt növelje a szerzői joggal kapcsolatos jogi háttér tudásszintjét. illegális szoftverekkel kereskedő webhelyeket zártak be. Jogérvényesítés: A BSA világszerte körülbelül 65 forródrótot üzemeltet.felvilágosító kampányaival. támogassa az innovációt elősegítő állami célkitűzéseket. az Internet-szabályozás és kapcsolódó irányelvek kidolgozásának előmozdításáéért. hogy több ezer szervezet legalizálta szoftvereit. több száz büntetőeljárás indult szoftverekkel kapcsolatos szerzői jog megsértésének alapos gyanúja miatt. hogy az illegális szoftverfelhasználás milyen következményeket von maga után. hogy lehetővé tegye a szoftveriparág tartós sikerét. harmadrészt bemutassa a közvéleménynek.kapcsolatos szerzői jogokról. és itt lehet bejelenteni egyes olyan eseteket.49 - . A BSA jogérvényesítő programja fontos szerepet játszott abban. A szerzői jogsértések büntetőjogi következményeinek következetes érvényesítése érdekében a BSA szorosan együttműködik a nyomozóhatóságokkal és büntetőeljárásokat és polgári peres eljárásokat indít az olyan szoftver-viszonteladók és gazdasági társaságok ellen. Itt lehet információt kapni az illegális szoftverhasználatról. a nemzetközi kereskedelem. mint 65 országban segíti elő a szoftveripar folyamatos növekedését és a szerzői. A tagvállalatok vezetői szorosan együttműködnek annak érdekében. az állami célkitűzések támogatásával és jogérvényesítő programjával több. a kereskedelem korlátainak lebontásáért. A BSA alapvető célja az. a szellemi alkotások védelme. egységes iparági álláspontot alakítsanak ki az elektronikus kereskedelem.és szomszédos jogok tiszteletben tartatását A BSA tevekénysége során információs anyagokat és eszközöket készít és juttat el a szoftverfelhasználóknak és viszonteladóknak azzal a céllal. melyek illegális szoftvereket használnak. kiterjessze a kereskedelmi lehetőségeket és harcoljon az illegális szoftverhasználat ellen.

50 - . és számos illegális CD-t foglaltak le. A kártérítési megállapodásokból befolyó pénzt a szervezet a felvilágosító és jogérvényesítő programjainak . támogatására fordítja.szoftver-kiskereskedőnél.

feldolgozását és továbbítását szolgálják. A rendszer csak környezetben létezik. szakmát. Az információk és feldolgozásuk egy rendszert alkotnak. hasznosításának törvényszerűségével foglalkozó tudományágat.51 - . tartalmazza az informatikai eszközök és az információk rendszerbe integrálását. A rendszerszervező számára mindig a vállalat a rendszer. A fogalmi meghatározások keretein belül a rendszer határait szabadon választhatom meg. A rendszer megismerésének előfeltétele a rendszer határainak kijelölése. Segítségével bármely rendszer egészének információs állapotát leírhatjuk. INFORMATIKA: az információs rendszerek fejlesztésének. Rendszer bármi lehet. működtetésének. azaz a kapcsolatot és a feldolgozási módozatokat az információ forrása és végső felhasználása között.6) ÉRTELMEZZE RENDSZEREK INFORMÁCIÓS ALATT? AZ INFORMÁCIÓS ÉS INFORMATIKAI MIT ÉRTÜNK KÖZTI KÜLÖNBSÉGET! RENDSZERFEJLESZTÉSI KI. A rendszer tagolásának feltétele a rendszer egészként való ismerete. melyek az információ előállítását. amit én meghatározok. MI A ÉLETCIKLUS FEJTSE RENDSZERFEJLESZTÉSI A FEJELSZTÉSI MÓDSZERTAN SZEREPE ÉLETCIKLUSBAN! HATÁROZZA MEG AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FÁZISAIT! RENDSZER: a legáltalánosabb módszertani kategória. INFORMÁCIÓTECHNOLÓGIA: magába foglalja mindazon módszereket és eszközöket. . ha a szakmai ismérveket ezzel nem sértem. Az informatikusnak mindig a teljes szervezet a rendszer. A rendszerrészek adott rendszeren belül általában nem függetlenek egymástól.

Minden rendszerfejlesztési feladat megoldása során arra törekszünk. mellyel a szervezet adatot fogad. Ez nem minden vállalatnál található. vagy feladatait hagyományos nyilvántartások alapján végzi. feldolgoz. Az adatfeldolgozó rendszer mindazon módszerek. A rendszerek mérnöki előállításának technológiáját nevezzük rendszerfejlesztésnek. média. Viszont az információs rendszer a vállalaton belül az informatikailag támogatott információáramlást és kezelést jelenti. rögzít. INFORMÁCIÓS RENDSZER RENDSZER / INFORMATIKAI Az információs rendszer mindazon módszerek. kommunikációs. függetlenül attól. Ha feltételezzük. A vállalatok manapság kész. eljárások és eszközök szervezett együttese. tárol. Ebben a számítástechnika csak eszköz. vagy outsourcing-ot alkalmaznak. hogy a vállalaton belüli üzleti tevékenységet az információtechnológia eszköztárának a felhasználásával támogassuk. folyamatok és eszközök szervezett együttese. irodatechnikai eszközök). a rendszer határfelületei (input /output és feldolgozás / adatbázis interfész). valamint humán erőforrásaival teljes mértékben összhangban van a kialakított adatfeldolgozó rendszer. problémához rendszerszemléletben közelíteni annyit tesz. összes információt jelenti. Ennek során a vállalaton belüli adatokra és információs folyamatokra gyakorolunk hatást. mellyel a szervezet tevékenységéhez információt állít elő. Minden információs rendszer célja a felhasználó munkájának a segítése. tárol. mint az informatikát. továbbít és megsemmisít. Minden szervezetnek létezik információs és adatfeldolgozó rendszere. befogad. számítástechnikai. Legfontosabb része a visszakereső jellegű feldolgozás. komplex rendszereket vásárolnak. technika. Az információrendszer a vállalaton belüli állandó.Rendszerekben gondolkodni. az információtechnológiát problémamegoldó módszerként alkalmazni. . A zárt technológiai rendben történő rendszerfejlesztést támogató rendszereket nevezzük módszertanoknak. folyamatok. Tehát a rendszerfejlesztés során információrendszer-fejlesztést is végrehajtunk. feldolgoz és továbbít.52 - . Az információs rendszerek alapvető elemcsoportjai: az adatok. hogy a szervezet céljaival és feladataival. ilyen minden vállalatnak van. akkor az információs rendszernek mindig része az adatfeldolgozó rendszer. eljárások. hogy a szervezet alkalmaz-e információtechnológiai eszközöket (hírközlő.

53 - . Maga az információ is része a valóságnak. információknak a velük kapcsolatos információs eseményeknek a rajtuk végrehajtott információs tevékenységeknek az előzőekkel kapcsolatos erőforrásoknak az információk felhasználóinak a fentieket szabályozó szabványoknak és eljárásoknak. a róla szóló ismeret másodlagos momentumnak tekinthető. A valós rendszerben folyó eseményekről az események által kezelt dolgok . A valós rendszer és a hozzá kapcsolódó információs rendszer két egymásba fonódó rendszer. erőforrások) – Információs társadalom elvárásai (pl. szabályozási változások (adó.Az információs rendszer különleges jellemzői: Rendkívüli mértékben összetett Létrehozás több személy tevékenységén alapuló folyamat A rá vonatkozó ismeretek konvención alapulnak Mindig közvetlenül személyes ismeretekhez fűződnek Az információs rendszer szervezett együttese: az adatoknak. elérhetőség) – Jogi. Ebben a valóság elsődleges. előírások) Kettős rendszernézet: Létezik eszerint egy valós és egy információs rendszer. bevételnövelés – Versenyben maradás Gyors döntéstámogatás – Megfelelő (releváns) adatok – A megfelelő helyen – A megfelelő időben Gyors alkalmazkodás a változó feltételekhez – Technikai/technológiai fejlődés (telematika) – Piaci viszonyok változása (kereslet. Az információs rendszerek alapvető céljai Hatékonyság növelése – Költségcsökkentés.

Összetett rendszernézet: Ez a mai elképzelésnek megfelelő nézet. elavul! • Folyamatos fejlesztésre kell felkészülni! Problémák: • Nem látható előre a sikeresség • Nincs kialakult piac (az új szolgáltatásokra mennyire lesz kereslet?) • Változó feltételek (jog. technológia. a valós. erőforrás szükséglet . A valós és az információs rendszer között van átfedés. az eszközrendszer pedig mindkettőt támogatja. Ez a nézet ma már elavultnak számít. kompromisszumokat tartalmazó fogalmi képe) / FIZIKAI SZINT (adott környezet konkrét fizikai adottságaira alkalmazott.áramlásáról szerzett adatok kerülnek az információs rendszerbe. az információs és az eszközrendszer. gazdaság) • Nem becsülhető idő. tehát ilyen módon felhasznált és átalakított logikai kép) Az informatikai rendszer: Informatikai rendszerek problémái Kívánatos életciklus: 5-8 év Gyakorlatban: 1-3 év • Fejlesztés 1-2 év + Bevezetés 1-2 év = 2-4 év !!! • Mire elkészül és használatba vesszük. Az információs rendszer vetületei: Adatvetület (az ismeretek elrendezése stabil / viszonylagosan objektív / a rendszer többi tényezőjétől független) Feldolgozás-vetület (magába foglalja a tevékenységet és az eseményt / stabil és szubjektív / nem független a rendszer többi részétől / az adathoz képest többszörös lehet) Környezeti vetület (szubjektív / eszközök objektívek) Az információs rendszer szintjei: FOGALMI SZINT (a valóságnak a kompromisszumoktól mentes képe) / LOGIKAI SZINT (adott környezet korlátjainak megfelelően átalakított.54 - . Itt már három rendszer található.

vagy vásárolunk kész rendszert (DOBOZRENDSZER). elölről kezdődik a ciklus Életciklus-modell: adatbázis – interfész – kivitelezés – interfész – felhasználó. Az interfész két rendszer közötti képzelt felületnek az a része. amelyeket a számítástechnikai eszközök adottságaival együtt kell figyelembe venni. végül Teljesen új alapokra kell helyezni az adott információs rendszert Új fejlesztési projektet kell indítani. amelyen keresztül az adatok átvitele az igényelt illesztés biztosításával történik. Több megvalósíthatósági tanulmányt is létre lehet hozni. korlátok jelentkeznek. GANN diagram esetén a vízszintes tengelyen az időrendi beosztást.55 - . de akkor ezt a már meglévő vállalatba kell integrálni. de ebből mindössze egyet választanak. Pl. Egy rendszert vagy magunk fejlesztünk. . a függőlegesen pedig a projekt tevékenységeket vesszük fel. Ehhez a rendszer-paraméterezést a rendszerszakértők végzik. A rendszer életciklusa: Egy rendszer teljes életútjának áttekintése az ötlet megszületésétől a használatból való kivonásig: Új probléma megjelenése / Megvalósíthatósági vizsgálat / Rendszerelemzés / Rendszertervezés / Tervezés kivitelezése / Termék bevezetése A projekt bevezetése Féléves éles üzemelés után a tapasztalatok kiértékelése Tanulság levonása A rendszer folyamatos karbantartása A valóságos élet követelményeihez igazodó módosítások elvégzése: az információs rendszereknek követniük kell a változásokat.RENDSZERFEJLESZTÉSI ÉLETCIKLUS Rendszerfejlesztés során a szoftveradottságokból kötöttségek. Ahol az interfész két funkcionális egység összekapcsolhatóságát és együttműködését biztosító előírások összessége. az idő múlásával megjelennek újabb hardver és szoftver újdonságok. A diagram egy rendszerfejlesztési eszköz.

A strukturált rendszerfejlesztési modellekhez (életciklus és vízesés modell) meghatározott strukturált rendszerfejlesztési módszertanok is kapcsolódnak. Az SSADM az informatikai rendszer fejlesztésének tervezését fedi le a projektindítástól a fizikai (információtechnológiai) tervek elkészítéséig. A módszertanok a folyamatokban alkalmazható módszerekre adnak meg eljárásokat. tervezési. Ezek létrehozását követően a hozzájuk illeszkedő rendszerrészekkel folytatódik a fejlesztés. adatmodellezés. A módszerek egységes rendszere. Azaz az ilyen módszertanok először csak a legfontosabb rendszerelemekre hajtják végre a fejlesztési folyamatnak a rendszerelemzési. folyamataira és termékeinek tartalmára fogalmaznak meg szabályokat. Ennek tipikus képviselője az SSADM strukturált rendszerfejlesztési módszertan. Így csökkenteni lehet a pontatlan tervezésből eredő későbbi határidő. A PRINCE a projektirányításban az informatikai rendszer fejlesztésének teljes életciklusában alkalmazható. esetenként meghatározzák a termékek és dokumentációjuk tartalmát. A rendszerfejlesztés során .A RENDSZERFEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN SZE- REPE A FEJELSZTÉSI ÉLETCIKLUSBAN A rendszerfejlesztési módszertan: A módszertan egymással összefüggő feladatok megoldásának. egymással összefüggő. A módszertanokban használt módszereket technikának nevezzük. sőt egymásra épülő módszerét jelenti. módszertanok és eszközök (CASE) átfogják vagy megkísérlik lefedni a szoftverfejlesztés részfolyamatainak összességét. és emellett általában egy szemléletet. teszt és integrációs szakaszokra bontását. Ez a szoftver-előállítás folyamatát szabályozza és szorosan kötőik a PRINCE nevű projektirányítási módszertanhoz. Az egész munka sokkal áttekinthetőbbé válik. vagy annak egy részét.és költségtúllépések valószínűségét A modellek. Pl. azaz a rendszerfejlesztés filozófiáját is képviselik. folyamatmodellezés. pontosabban tervezhető és irányítható ezáltal.56 - . implementációs (programfejlesztés). szerkezetét és formai felépítését. A modellek a rendszerfejlesztési projektek tevékenységeire. dialógustervezés. Objektumorientált módszertanok: a rendszer-architektúra egyes elemeinek az újrafelhasználhatósága érdekében a rendszerfejlesztés iteratív és inkrementális jellegét hangsúlyozzák.

Kódolás – Tesztelési terv. program. jelentések rögzítése – információáramlás tervezése – modell megtervezése (funkcionális.4. eljárások.tehát nem egymástól független rendszerrészeket alakítunk ki. Elemzés Tervezés Kivitelezés – Menü. dialógus.57 - . hanem a már meglévőhöz mindig valamilyen inkrementumot (többlet. Elemzés Tervezés Kivitelezés Működtetés . Elemzés Tervezés – adatok. oktatás – Rendszer telepítése – Adatkonverziók – Átadás. kiegészítés) adunk hozzá.2. tesztelés – Felhasználók képzése. Elemzés – célok. szerkezeti) – működési környezet meghatározása – kommunikációs hálózat tervezése és telepítése – fejlesztési környezet biztosítása Kivitelezés Működtetés A rendszerfejlesztés fázisai .1. próbaüzem Működtetés A rendszerfejlesztés fázisai . AZ INFORMATIKAI RENDSZEREK FEJLESZTÉSÉNEK FÁZISAI! A rendszerfejlesztés fázisai .3. elvárások meghatározása – az alaptevékenység vizsgálata – a tervezési fázis előkészítése – a technikai feltételek elemzése – fejlesztési környezet kiválasztása Tervezés Kivitelezés Működtetés A rendszerfejlesztés fázisai . I/O tervek.

SSADM. ellenőrzés a döntési pontoknál – logikai vs. RUP) • Eszközök (technikák. felhasználók bevonása Projekt szemlélet . pl. iteratív előrehaladás – a feladathoz/fázishoz leginkább illeszkedő eszköz – minden fázisnak önálló eredménye legyen – minőségbiztosítás. pl. korszerűsítése – . Rational Rose) A rendszerfejlesztés fő elvei: Részekre bontás – fokozatos. többszörös felhasználhatóság – dokumentálás („öndokumentálás”) – szabványos elemek felhasználása Kapcsolat a felhasználóval – ergonómiai szempontok – közös nyelv. vízesés. UML. CASE. strukturált.58 - .. – Használat megszüntetése A rendszerfejlesztés tényezői Absztrakciós szintek: • Filozófia (megközelítés. fizikai tervezés – modularitás. pl.– Folyamatos ellenőrzés.. CMM) • Módszertanok (eljárásrend. pl. OO) • Modellek (időrend. minőségbiztosítás – Megbízhatósági és költség elemzések – Felhasználói visszajelzések – Rendszer módosítása.

MI A RENDSZERFEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN SZEREPE ELŐNYEI A FEJLESZTÉSI / ÉLETCIKLUSBAN! A A MIK AZ HÁTRÁNYAI MI MÓDSZERTAN KÜLÖNBSÉG A HASZNÁLATÁNAK? RENDSZERSZERVEZÉSI MÓDSZERTAN ÉS A MÓDSZER KÖZÖTT? MIT TUD A „CASE” ESZKÖZÖKRŐL? A RENDSZERFEJLESZTÉSI MÓDSZERTAN SZE- REPE A FEJELSZTÉSI ÉLETCIKLUSBAN LSD. A módszertan egymással összefüggő feladatok .7) FEJTSE KI. ennek során információrendszer-fejlesztést is végrehajtunk. és ami fontos. hogy a határozott minőségi követelményeknek kell megfelelniük. Előző tétel! A MÓDSZERTAN HASZNÁLATÁNAK ELŐNYEI / HÁTRÁNYAI A módszertan használatának előnyei: Az előállítandó terméktípusok a módszertanban előre meghatározottak. A rendszerfejlesztés a rendszerek mérnöki előállításának technológiája.59 - . nagy hangsúlyt kap a minőség KÜLÖNBSÉG A RENDSZERTERVEZÉSI MÓDSZERTAN ÉS MÓDSZER KÖZÖTT A módszer egy jól körülhatárolt feladat megoldásának az eszköze A módszertan zárt technológiai rendben történő rendszerfejlesztést támogató rendszer.

A CASE eszköz egy termék. egymásra épülő módszere A módszertan fogalma tágabb. A CASE eszközöket nevezzük számítógéppel segített rendszertervezésnek (pl. Tárgyuk a teljes információs rendszer. FLORA).megoldásának egymással összefüggő. COMPUTER AIDED SOFTWARE ENGINEERING. esetenként meghatározzák a termékek és dokumentációjuk tartalmát. Az egész munka sokkal áttekinthetőbbé válik. és költségtúllépések valószínűségét. ORACLE. azaz számítógéppel támogatott szoftver technológia. Azaz a módszerek egységes rendszere. a módszerek egységes rendszereként értelmezzük A módszertanok a folyamatokban alkalmazható módszerekre adnak meg eljárásokat. A CASE eszközök használata módszertant követel meg. Különbség a módszertan és a módszer között: A módszer egy jól körülhatárolt feladat megoldásának eszköze A módszertan az egymással összefüggő feladatok megoldásának egymással összefüggő. Elsődleges feladata az összehangolás.60 - . melyeket terminálról töltenek be. Szótárban tárolja az előzetesen elemzett tervezési információkat. SQL-t vagy más fejlett lekérdező rendszert használ. A CASE eszközök jelentősen megkönnyítik az adatbázis kezelést. a módszerek egységes rendszereként kezeljük A „CASE” ESZKÖZÖK A CASE eszközök (TOOL) olyan programcsomagok. pontosabban tervezhető és irányítható általa. naprakészebb fejlesztési adatbázis. programgenerátort alkalmaz. A módszertan fogalma tágabb. MAGIC. amelyen az elemző programok futnak. A nagygép a CASE-zel kétoldalúan kommunikál. Jellemzőik: mindig egy határozott módszertanra épülnek önmagukban nem módszertanok . segítik az egyes fejlesztési tevékenységeket. Letöltéssel kerül a mikrogépre. szerkezetét és formai felépítését. a rendszer objektum orientált. A módszertanokban használt módszereket technikáknak nevezzük. egymásra épülő módszere. melyek megkönnyítik. szabványos kereteket adnak az eredmények dokumentálásához. Így csökkenteni lehet a pontatlan tervezésből eredő későbbi határidő-. van benne egy szakértői rendszer vagy mesterséges intelligencia. A rendszerszervezésben az időtényezőt lehet a CASE eszközök használatával csökkenteni: gyorsabb dokumentáció. de önmagában nem módszertanok.

tervezés / LOWER CASE egyszerűbb rendszerspecifikációk . tervezési specifikációk grafikus létrehozása és karbantartása információk és keresztreferenciák elemzése prototipizálás és szimuláció kódgenerálás és dokumentálás szabványosítás kapcsolat létesítése külső adatbázisokkal és szótárakkal adatok és információk tárolása és visszakeresése Csoportosításuk: integráltság alapján: CASE eszköz legalább 1 fázist támogat / CASE felszerelés 1 egész életciklusbeli fázist támogat / CASE munkapad az egész életciklust lefedi életciklusbeli elhelyezkedés alapján: UPPER CASE stratégiai tervezés. projekttervezés / MIDDLE CASE rendszerelemzés.61 - .- rendszerkövetelmények.

adatrögzítés. LÉPÉSEI. AZ RENDSZEREK. szerver. kártyás rendszerek. képfeldolgozás (OPTICAL CHARACTER RECOGNITION = OCR).8) INTEGRÁLT LÉTEZŐ IRODAI RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA. dokumentumkezelő rendszerek: hagyományos / szabadszöveges adatbázis-kezelő rendszerek. FOLYAMATOK ÜGYVITELI (TEVÉKENYSÉGEK. kifejlesztésének) a módszertanok. telefonos kapcsolat. LÉTEZŐ RENDSZEREK Az automatizált iroda alapelemei: a számítógépes környezet (számítógép hálózat. ami biztosítja a kliens/szerver alapú alkalmazások futtatását) a szoftvereszközök (keretrendszer a hálózatban. lemezes adatbevitel. WORKFLOW MANAGEMENT) Az automatizált irodai funkciók: ügyiratbevitel: ügyfélterminál. ÚJRASZERVEZÉSÉNEK FOLYAMATOK VEZÉRLÉSI MEGVALÓSÍTÁSA SORREND. telekommunikációs hálózaton keresztül. EDI számítógépes iktatás irattárolás. (pl. telefax.62 - . amely lehetőséget ad információáramlásnak. papír alapú dokumentumok tárolása archiválás: üzemszerű / kényszerű iratkészítés . ADATKAPCSOLATOK). ADATMODELL MEGALKOTÁSA INTEGRÁLT IRODAI RENDSZEREK KIALAKÍTÁSA. telefonos és WAN hálózati kapcsolat. tevékenységhez szükséges programok használatának.

szállítmányozási. pénzügyi. digitális aláírás. közjegyzői hitelesítés egyéni és csoport-naptárak ügymenetkezelés (WORKFLOW): az algoritmizált és egyedi ügymenetek vezérelt végrehajtása védelmi rendszer: környezeti elemekre.elektronikus aláírás: titkos és nyilvános kulcsokat tartalmazó. digitalizált aláírás / láttamozó. szoftverekre. jóváhagyó. államigazgatási dokumentumok szabványokon alapuló elektronikus (papír nélküli) cseréje. iratokra.63 - . irodai személyzetre. adatokra. az átjárhatóság látszólag megoldott Rendszerstruktúra: egyedi szoftverekből felépített egyedi rendszer.nehezített 3) GENERÁCIÓ (számítógépek hálózatba kapcsolása): Felhasználói felület: szabadon választható irodai programok. gazdasági. amely az integráció jegyeit hordozza . kommunikációs csatornákra. adattitkosítás. adatsértetlenség. hitelességcsere. kártyát igénylő. véglegesítő aláírás elektronikus levelezés elektronikus adatcsere (EDI): kereskedelmi. számítástechnikai eszközökre. forgalom helykitöltés. kézi továbbítás 2) GENERÁCIÓ (számítógépek megjelenése): Felhasználói felület: mindenhol azonos irodai programok az átjárhatóság érdekében Rendszerstruktúra: egyedi szoftverek kapcsolódási pontok nélkül Irattárolás: többségében még papír alapú Kommunikáció: alapvetően még szóban Csoporteszközök: továbbra sincs Ügymenetkezelés: hagyományos. hozzáférésellenőrzés. forgalomirányítás. Irodai rendszerek fejlődése: 1) GENERÁCIÓ (számítógépek nélküli): Felhasználói felület: papír és írógép Rendszerstruktúra: nincsenek kapcsolódási pontok Irattárolás: papír alapú Kommunikáció: alapvetően szóban Csoporteszközök: nincs Ügymenetkezelés: hagyományos. Biztonsági szolgálatai: rejtjelezés. adminisztrációs.

nemzetközi és szabványos Csoporteszközök: csoporteszközök kiterjesztése Ügymenetkezelés: workflow 5) GENERÁCIÓ(új technikai lehetőségek): Felhasználói felület: szabadon választható. telefax.ÉS ADATKEZELŐ RENDSZEREK Irattárolás. internet hozzáférés. amely képes minden típusú irat kezelésére és feldolgozására Kommunikáció: nemzetközi szabványon alapul. adatbázis-kezelés WORKFLOW RENDSZER Ügymenetvezérlés. megjelenik a papír alapú iratok elektronikus tárolása Kommunikáció: részben elektronikus Csoporteszközök: csoportnaptárak megjelenése Ügymenetkezelés: adhoc jelleggel elektronikus továbbításon alapuló ügyiratmenet 4) GENERÁCIÓ (egyedi helyett teljes megoldás): Felhasználói felület: előírt felhasználói felületek Rendszerstruktúra: kliens / szerver architektúra Irattárolás: a hagyományos elektronikus tárolást kiváltják a dokumentumkezelő rendszerek Kommunikáció: főleg elektronikus. tetszőleges operációs rendszerben Rendszerstruktúra: modulrendszerű struktúra belső szabványosítással. kliens/szerver architektúrában Irattárolás: bárhonnan elérhető dokumentumkezelő rendszer. iktatás. modulárisak. naplózás . egyedi fejlesztésű programok GROUPWARE ESZKÖZÖK Hálózat. archiválás.64 - . csoportnaptárak DOKUMENTUM. integrál minden kommunikációs lehetőséget Csoporteszközök: az eszközök integrációja és elérhetősége kitágul Ügymenetkezelés: bárhonnan elérhető workflow Integrált irodai rendszerek: Több alrendszerből épülnek fel. eseménykövetés. EDI. elektronikus levelezés.Irattárolás: főleg elektronikus. ezek a modulok: IRODAI PROGRAMOK Office programok.

Szolgáltatások: megosztható dokumentum-hozzáférés. képes a modem kezelésére) OFFICEPROGRAMOK CSOPRTMUNKA TÁMOGATÁS: WINDOWS 3. hálózati felügyelet. Az elvárt architektúrális jellegzetességek: Rendszerkapacitás / modularitás (rendszerépítés lépésenkénti bevezetése)/ szabványos interfészek (modulok egymáshoz illeszthetőségére) / bővíthetőség. ezek összekapcsolása)) MICROSOFT WORKS (szövegszerkesztő.1 WINDOWS FOR WORKGROUPS: kibővített WINDOWS program. WINDOWS 95: kibővített kommunikációs lehetőségek INTEGRÁLT IRODAI RENDSZEREK: BULL OFFICE TEAM: UNIX platformon működik. programok a szerveren találhatóak. erőforrások megosztása. adatbázis-kezelő.65 - . nyomtatók. háttértárak. helyi és nemzetközi hálózatok Létező rendszerek: ELSŐ PROGRAMOK: FRAMEWORK (szövegszerkesztő. komponensei: MAIL (levelezőrendszer) / DIRECTORY (telefonkönyv) / CONVERSION AND BROWSING (szövegszerkesztő állomány-konvertálás) / FILLING AND RETRIEVAL (legfrissebb . lehetővé teszi a csoportmunkát is. adatbázis-kezelő. táblázatkezelő. telefonbeszélgetés monitoron keresztül) stb. adatbiztonság. szervergépek. rugalmasság / közös munkavégzés 2) Az alkalmazni kívánt szoftvereszközök Operációs rendszerek / fejlesztői eszközök / relációs adatbázis-kezelés / szöveges adatbázis-kezelés. scannerek. adatvédelem 3) Az irodai rendszer kialakításának hardvereszköz igénye Személyi számítógépek (PC-k). ábrák elkészítése) PRISMA OFFICE (szövegszerkesztő. kommunikációs lehetőségek (pl. grafikák. adatbázis-kezelő. táblázatkezelő. és ehhez szinte korlát nélkül bárhonnan hozzáférhetünk. táblázatkezelő. alkalmazói programok.Elvárások egy integrált rendszerrel szemben: 1) Az irodai rendszer architektúrális felépítés Kliens / szerver architektúra: közös adatok.

biztonsági rendszer. papír alapú dokumentumok kezelése (idő és erőforrás menedzsment eszköz) / LIBRARY (on-line dokumentumkezelő) / FORUM (hirdetőtábla rendszer)/ ASSISTANT / CRIPTO FOLYAMATOK ÚJRASZERVEZÉSÉNEK LÉPÉSEI Az átalakítás igénye: ha a rendszer elavult. rendszertechnikai alternatívák kidolgozása. megvalósítási tervezet. fájlok) / INFORMATION SHARING / FLOWPATH (ügyviteli munkafolyamat egységesítés)/ FAX ÉS TELEX / IMAGEWORKS / EDIWORKS (teljes kereskedelmi és adminisztratív tevékenység elektronikusan) DIGITAL LINKWORKS: objektumorientált alkalmazás. Elérendő célok . nem kielégítő Az informatikai stratégia vizsgálata vagy kialakítása Felkészülés Szervezeti. grafikus felhasználói felület. a fejlesztések költségeinek becslése. kliens/szerver koncepció. rendszerfelügyelet. reprikációs technológia. tulajdonságai: dokumentum-nyilvántartás és keresés. modellező rendszer. teljes fejlesztő eszközkészlet. Két modulja: BUILDTIME kliens fejlesztő. a lehetséges alkalmazások meghatározása Forgatókönyvek kidolgozása A megvalósíthatóság vizsgálata: célok és követelmények pontos meghatározása. és RUNTIME kliens futtató környezet. módszertani javaslatok.adatok. működési elemzés A jelenlegi rendszer átvilágítása Fejlődési lehetőségek feltárása: a jövő elképzelése. moduljai: csoportos iratkezelés / elektronikus levelezés / munkafolyamat szervezése / eseménykezelés / védelem és hozzáférési jogok / fejlesztési lehetőségek / LNXIMAGE képfeldolgozó és archiváló rendszer / archiváló rendszer / hálózati fax / csoportnaptár / iktatórendszer ICL TEAMWARE: office kliens/szerver alapú rendszer. a lehetőségek feltárása. az iroda folyamatainak elemzése. beépített elektronikus levelezés.66 - . LOTUS NOTES: kliens/szerver felépítésű. internet-kapcsolat. ügymenetkezelés. moduljai: MAIL / CALENDAR (rejtjelezéshez) IMB FLOWMARK: objektumorientált rendszer.

♦ Kérdőív ♦ Megfigyelés ♦ Mérés Szervezetelemzés: először a szervezetet kell globálisan megismerni. meghatározott. törzsrész. maga az interjú (azaz megnyitó szakasz. nem ciklikusan ismétlődő fejlesztési feladatra. értékelés. A projekt létrehozása: a projekt olyan szerveződés. szervezeti struktúra felrajzolása Iratkezelés az irodában Az ügyviteli folyamatok leírása ♦ Az összes ügymenet feltárása ♦ Szükséges-e az adott ügymenet ♦ Az egyes ügytípusok automatizálhatóak-e ♦ A jól automatizálható ügymenetek összegyűjtése .67 - . az információrendszer összetevőinek (azaz a következőknek) a feltérképezése: folyamatok vagy feldolgozások / adatok / interfészek vagy felületek. Elemzési technikák ♦ Dokumentumelemzés ♦ Interjú: részei az előkészítés. az átvevő / felhasználó / kivitelező A rendszer részletes elemzése: az iroda egész struktúrájának. annak elvégzésére jött létre.lehetnek a hatékonyságnövekedés / a minőségi követelmények javulása / magas színvonalú technológia bevezetése / gazdaságos üzemeltethetőség / a felhasználók megnyerése. A projekt résztvevői: a szervezet vezetősége részéről kinevezett felelős / fejlesztési koordinátor / rendszerszervező / rendszertervező / felhasználói képviselő. lezárás). majd ♦ A vizsgálati egységek kiválasztása ♦ Az ♦ Az adatfelvételi eredmények eljárások kiválasztása a és maga az adatfelvétel kiértékelése. amely korlátozott időtartamra.

hogy nem vesszük figyelembe a konkrét számítógépes kivitelezést. az adatokat. Folyamatmodellezés: az adatfolyam-diagram legfontosabb alkotórészei a külső entitások (akik a rendszeren kívülről. ez nem foglalkozik a fizikai megvalósítással. A rendszer fizikai tervének elkészítése A rendszer kivitelezése Az elkészült rendszer bevezetése Párhuzamos bevezetés Átlapolt bevezetés: akkor használható. az adattárolók.68 - . a folyamatok. de adatokat szolgáltatnak).♦ Ügymeneteken meghatározása ♦ Az ♦ A egyes belül alapvető ügyviteli tevékenységek eszközeinek az irodai tevékenységek hogyan kivitelezőjének. amely megmutatja a folyamatokat. ha a rendszer elkülöníthető modulokra bontható. az adatfolyamok. Először mindig ezt készítjük el. Közvetlen bevezetés . azok áramlását. tárolását úgy. egyértelmű leírása. modellezése. kapcsolódnak meghatározása tevékenységhez alapfunkciók ♦ A tevékenységhez kapcsolódó iratok forrását és áramlását meg kell határozni Adatelemzés A logikai terv elkészítése: a logikai terv a hagyományos iroda olyan leképezése. Logikai adatmodell készítése: célja az irodában használt adatok pontos.

Minden iratról meg kell határozni a kezelésének. Az irat.és ügykezelést egyrészt a törvényi előírások. Az ügyvitelszervezés feladata az iroda szervezetének. A legtöbb irat az irodában előforduló ügyek kísérő dokumentuma. amely hosszú távon biztosítja a megfogalmazott előírások betartását. ADATKAPCSOLATOK) VEZÉRLÉSI Az iroda technológiájának meghatározó elemei az iratok. hordozzák a folyamatok (ügymenetek) végrehajtásához kellő információkat. rendszerezését és selejtezhetőség szempontjából történő válogatását. használatra bocsátását. hogy a vonatkozó törvényi előírásoknak eleget tegyen.69 - . de az irat. Az iratkezelés az irat készítését. Az ügyvitel rögzíti az ügyek bonyolításához.ÜGYVITELI FOLYAMATOK MEGVALÓSÍTÁSA SORREND. Az ügyintézés e dokumentumokra támaszkodó irodai tevékenység. Az ügyintézés szervezett és szabályozott rendszerét ügyvitelnek nevezzük. Az iratkezelési szabályzat részei: Az iratkezelés szervezete Irattári terv Beérkező iratok kezelése Kimenő levelek kezelése Iratnyilvántartás. melyet meg kell szervezni és szabályozni kell. szakszerű és biztonságos megőrzését. Mindezeket úgy kell elvégezni. iktatás Az ügyintézéssel összefüggő feladatok . (TEVÉKENYSÉGEK. Valamint belső ellenőrzési rend kialakításáról kell gondoskodni. valamint meghatározni az irodában felmerülő ügyeket. segédletekkel való ellátását. ill. hatásköri modelljének kialakítása. nyilvántartását. Az irodában minden ügyet rögzíteni kell. selejtezését illetve levéltárba adását jelenti. Az iratokkal kapcsolatos tevékenységek az iratkezelés. másrészt a szervezetnél kialakított szabályzatok szerint kell végezni. elintézéséhez szükséges érdemi tevékenységek (1) tennivalók (tevékenységek (1) ) végrehajtási módját és sorrendjét. szabályozni. valamint az iratkezelési szabályzat. Egy szervezetben több szabály is készülhet. és azok végrehajtásának rendjét. Az ügyvitelszervezés feladatai tehát: a szervezeti rend kialakítása / az irodai folyamatok szabályozása / az iratkezelés kialakítása / törvényességi védelem / ellenőrzés. mivel ezek tárolják. raktározásának. archiválásának. visszakeresésének módját.és ügykezelést meghatározó leírások a SZMSZ (Szervezeti és Működési Szabályzat).

a kötelező megőrzési időt és a nem selejtezhető irat levéltárba adásának időpontját tartalmazza. valamint azt. Beérkező iratok kezelése: küldemény fogadása. Az egyes . érkeztetés Az iktatás: alszámos. nyilvántartásos dossziés vagy tematikus. Lehet szervezeti vagy funkcionális felépítést követő. vagy vegyes rendszerű Az irattári terv: ami az irattári tételszámot. decentralizált. átadása. a tételmegnevezést. A WORKFLOW módszertan által javasolt szakaszok. tombola. hogy az adott tevékenységet milyen feltételek fennállása esetén követheti a soron következő. folyósorszámos vagy kronologikus iktatási rendszer Az iratok tárolása: kézi vagy operatív.Irattári elhelyezés Az iratok selejtezése Az ügyviteli folyamatok közé tartozik még: Az iratkezelés rendje Az iratkezelés szervezete: központosított. alapszámos. központi raktár vagy archívum Az iratok mozgásának nyomon követése: átadó-átvevő könyves. továbbítása. Rögzíteni kell a tevékenységek vezérlési sorrendjét. postabontás. ellenőrzőszámos Ügyintézéssel összefüggő feladatok Kimenő iratok kezelése Különleges iratok kezelése: szigorú számadású bizonylat Minősített megsemmisítése iratok kezelése: őrzése.70 - . visszavétele. együttes nyilvántartási. lépések: Szervezetfelépítés-modell Hatásköri modell Ügyviteli folyamatok modellje Vezérllésii sorrend (2) : az ügyviteli folyamatok leírásakor a rendszer Vezér és sorrend (2) állapotainak időbeli sorrendjét kell meghatározni. Ügymenetek.

egyértelmű leírása. Készítése során fel kell tárni a rendszer entitásait (a rendszer számára lényegi dolog. lényegi felépítését írja le a zavaró technikai részletek megjelenítése nélkül. és a köztük fennálló asszociációt). adatok ábrázolásával. és erre kell adatkapcso atok (3) felépítenünk a folyamat-adatbázist. a redundáns elemektől mentes modellt építünk fel. (adatkapcsollatok (3) ). A tervezés során először mindig a logikai adatmodellt készítjük el. Tevékenységek kiosztás Adatáramlási modell Adatmodell: meg kell tervezni az egész rendszer adatmodelljét. hanem az iroda általános. . és az entitások közötti kapcsolatokat (két entitás összerendelését. egyértelmű. rögzítésével. Segítséget nyújt a körvonalazódó rendszer áttekintésére és a folyamatok működésének követésére.tevékenységek sorrendjét a folyamat logikája határozza meg. amelyről információt kell tárolnunk és azonosítanunk). Az adatmodellezés célja az irodában használt adatok pontos. Az entitásokat téglalappal. azok attribútumait (az entitások valamilyen tulajdonságát. ezért az adatok modellezésének minősége döntő jelentőségű lehet az egész rendszer működése szempontjából. Az információrendszerek egyik meghatározó eleme az adat. amely nem foglalkozik fizikai adatszervezésekkel. ellenőrzésére. Az adatelemzés során rendezetlen. a kapcsolatot ezek összekötésével jelöljük. nagy mennyiségű adatok halmazából lépésről lépésre egy precízen kialakított. Tevékenységek integrálása Dokumentáció AZ ADATMODELL MEGALKOTÁSA A helyzetelemzés végrehajtása után rendelkezésünkre áll mindazon információ. amely az összes lehetséges végrehajtást tartalmazza. A tervezés során az összegyűjtött információk alapján el kell készítenünk a hagyományos irodát tükröző logikai modellt. amely azokat a közös adatokat tartalmazza. amely lehetővé teszi az új rendszer tervének elkészítését. jellemzőjét). Ez a modell az eddig összegyűjtött nagytömegű adat logikai felépítésére alkalmas.71 - . Ez igazából a folyamat logikai menetének grafikus szemléltetése. amelyet több folyamat is használ.

automatikusan kezelik az ügyhaladást. a munkafolyamatok résztvevőinek összekapcsolására és megfelelő információtechnológiai eszközök és alkalmazások integrálására. MUNKÁT SEGÍTŐ ESZKÖZÖK.9) AZ IRODAI RENDSZEREK MODELLEZÉSE MANAGEMENT ALKALMAZÁSÁVAL. tervezésére. AZ ELEMZÉSI FÁZIS MÓDSZEREI. és segítségével a logikai modell fizikai modellé alakítható. A A WORKFLOW SZERVEZT. vagy irodán belüli folyamatok logikai modelljét alkothatjuk meg másrészt egy olyan CASE-eszköz. A WORKFLOW vagy munkafolyamat-automatizálási rendszer egy munkafolyamat-vezérlő program révén alkalmas modellezett eljárások értelmezésére. ellenőrizhetővé. dokumentálására kidolgozott átfogó. amellyel a teljes iroda.72 - . HATÁSKÖRI MODELL. és ezen haladunk végig: VÁLLALAT IRODA FOLYAMAT RÉSZFOLYAMAT TEVÉKENYSÉG. . amely a folyamatorientált tervezést részesíti előnyben. A WORKFLOW MANAGEMENT kettős feladata: egyrészt egy irodára specifikált rendszerszervezési módszertan. Az iroda vizsgálatakor és modellezésekor leszűkítjük a kört részekre. amely közvetlen kapcsolatot teremt a fejlesztő és az iroda keretrendszere között. átláthatóbbá teszik az irodai folyamatokat. ÜGYMENETEK MEGHATÁROZÁSA. A WORKFLOW MANAGEMENT (ügyviteli folyamatirányítás / ügymenet-irányítás / ügyvitelfolyamat menedzser) az irodai rendszerek elemzésére. egyben realizálható is. strukturált módszertan. valamint lényegesen olcsóbb és gyorsabb a bevezetésük egy új információrendszer elkészítéséhez képest. AZ ÜGYVITELI FOLYMATOK MODELLEZÉSE AZ IRODAI RENDSZEREK MODELLEZÉSE A WORKFLOW MANAGEMENT ALKALMAZÁSÁVAL A WORKFLOW rendszerek rögzítik az ügymeneteket.

A módszertan által javasolt lépések, szakaszok:
(1) SZERVEZETIFELÉPÍTÉS-MODELL: meg kell határozni az iroda szervezeti felépítését. Pontosan definiálni kell a szervezeti egységeket, azok egymáshoz való viszonyát, kapcsolatát (2) SZEMÉLYZETI ÉS HATÁSKÖRI MODELL: a szervezeti modellre épül, amely meghatározza az ügyintéző helyét a szervezetben. Így kiderül, kik a vezetők, kik az alárendeltek, milyen feladatköröket töltenek be. (3) ÜGYVITELI FOLYMATOK MODELLJE: definiálni kell a folyamatokat, majd jól körülírt tevékenységekre kell bontani őket. Az egyes tevékenységekkel kapcsolatban meg kell határozni: mi a tevékenység célja / hogyan kell azt végrehajtani / mikor kell lebonyolítani / milyen feltételekre és adatokra van szükség a tevékenység lebonyolításához / milyen kimenő adatokat kell szolgáltatni / honnan kapjuk és hová kell küldenünk az adatokat. (4) VEZÉRLÉSI SORREND: a rendszer állapotainak időbeli sorrendjét kell meghatározni. Rögzíteni kell a tevékenységek vezérlési sorrendjét, és azt, hogy az adott tevékenységet milyen feltételek fennállása esetén követheti soron a következő. Az egyes tevékenységek sorrendjét a folyamat logikája határozza meg. (5) TEVÉKENYSÉGEK KIOSZTÁSA: a tevékenységeket hozzá kell rendelni a szervezeti egységekhez, és a végrehajtásért felelős személyekhez. (6) ADATÁRAMLÁSI MODELL: a tevékenységvégzéshez adatok, információk kellenek, ezért van egy feldolgozási folyamat is. Az adat származhat kívülről, vagy folyamaton belüli adat-transzformációból. (7) ADATMODELL: azokat a közös adatokat tartalmazza, amelyet több folyamat is használ (8) TEVÉKENYSÉGEK INTEGRÁLÁSA: létre kell hozni vagy integrálni kell a már meglévő programokat, melyek megvalósítják azokat a tevékenységeket, melyek meghatározott eljárások, algoritmusok alapján valósulnak meg. (9) DOKUMENTÁCIÓ

- 73 -

A

SZERVEZET,

HATÁSKÖRI

MODELL,

ÜGYMENETEK MEGHATÁROZÁSA
SZERVEZET
A szervezeti struktúra rögzítésével definiálva vannak a hatáskörök, a helyettesítések, és átlátható az egész irodai rendszer. A feladatok nem személyekhez, hanem posztokhoz vannak kötve. Feladat az iroda elemzése során feltárt szervezeti struktúrát a modul követelményeinek megfelelően leírnunk. A legtöbb integrált irodai rendszerben csak strukturált szervezeteket lehet ábrázolni, ami gond lehet. Megoldása, ha más szervezettípusok esetén annak csak egyes részeit képezzük le, nem jelenítünk meg a folyamat szempontjából nem kiemelkedő jelentőségű kapcsolatot. Vagy a szervezetet szétválasztjuk olyan részekre, melyek már strukturálisan ábrázolhatók.

HATÁSKÖRI MODELL
A szervezeti struktúra szerves része a személyek és a posztok közötti kapcsolatok pontos meghatározása, illetve a személyekhez kapcsolódó hatáskörök pontos megnevezése. A szervezeteken belül a személyi kapcsolatok alapvetően strukturáltak, de a szervezeti hierarchián kívül is léteznek munkakapcsolatok. Így a szervezet személyi kapcsolatainak rendszere legtöbbször hálós felépítésű. A hatásköri modell grafikus ábrázolása általában kimarad a szervezeti modellezés eszköztárából, mivel a workflow modulok a posztokhoz rendelt kapcsolatok meghatározásával rögzítik a hierarchiát. Egy személy vagy poszt definiálásánál meg kell adni: a személy szervezetben elfoglalt helyét, személyi adatokat, munkaköri leírást, mely szervezeti egységhez tartozik, mely személyek tartoznak hozzá, kik helyettesíthetik stb.

ÜGYMENETEK
Az ügyintézés előre meghatározott iratfajtákat magába foglaló, ismert végeredményű, szabályozott eljárások végrehajtása, koordinálása és ellenőrzése. Az egyes ügyek intézésének menete az ügyintézési lépésekből, ügyintézési mozzanatokból áll, amelyeknek az ügymenetkezelés határozza meg a folyamatát. Az ügyekhez kapcsolódó ügyirat-kezelési tevékenységek iratai alkotják az ügyintézés dokumentációját. Másképp: az ügymenetkezelés az eljárásoknak, kapcsolatoknak az ügyintézők és vezetők munkájának megszervezése és megtervezése. Egy irodában általában sokféle ügymenet fordul elő. Minden egyes - 74 -

ügymenetnél célszerű és ajánlott a teljes ügyviteli folyamat (ügymenet) dokumentálása. Az ügymenetek leírásának nincsenek általánosítható módszerei. Az ügymenetek olyan speciális folyamatoknak tekinthetők, amelyek irodai környezetben zajlanak. Az információrendszerek szervezésekor a folyamatok ábrázolására többféle technikát alkalmaznak. Ezeket vagy azok kissé átalakított változatát használják az ügymenetek leírásakor is. Az alábbi információkat kell összegyűjteni annak érdekében, hogy az egyes ügymeneteket pontosan le tudjuk írni: Az ügytípus meghatározása Az ügyindítás feltétele, lehetőségei Az ügy lezajlásához szükséges iratok Ügyviteli lépések Az ügymenet logikai végrehajtása Az egyes ügyviteli lépések mely személyekhez kapcsolódnak Milyen adatok és információk szükségesek az egyes lépésekhez, és őket honnan kapjuk meg. Ennyi információt egy ábrában szinte lehetetlen elhelyezni úgy, hogy áttekinthető maradjon, ezért két részre kell bontani az ügymenet dokumentálását. Egyrészt az ügymenet logikai lezajlására, ahol csak a leglényegesebb információkat jelenítjük meg. Másrészt az ügyviteli lépések pontos leírására, amely minden részletet tartalmaz. Az egyes technikák:

TEVÉKENYSÉGMÁTRIX: sorokból, oszlopokból álló táblázat, mely a
rendszer elemeinek kapcsolatait szemlélteti. A mátrixból kiolvasható a végrehajtás sorrendje, azaz a lépések, a tevékenységek megnevezése, végrehajtója, és a tevékenységhez kapcsolódó dokumentumok. Pl. sorokban a tevékenységek szerepelnek (szerződés visszautasítása, a munka elkészítése stb.), az oszlopokban azok „végrehajtói” (ügyintéző, pénztáros, megbízott stb.)

FOLYAMATÁBRA: szabványosított jelölési rendszerrel képes a lépések
vezérlési sorrendjét ábrázolni. Könnyen áttekinthető képet nyújt a folyamatokról, de nem alkalmas a teljes ügymenet dokumentálására, mert az összes adat szerepeltetése átláthatatlanná tenné. AZ elemek négyzetek, rombuszok, körök az ábrában.

ERŐFORRÁS-FOLYAMATDIAGRAM: az előző két módszer változatos
keveréke, amely képes egyszerre szemléltetni a vezérlési folyamatot és rendszerelemeinek kapcsolatát. Tehát a két módszer előnyeit egyesíti, mivel jól

- 75 -

áttekinthető és követhető a folyamat logikai menete, leolvasható az ábráról, hogy melyik tevékenységet ki hajtja végre.

AZ

ELEMZÉSI

FÁZIS

MÓDSZEREI,

MUNKÁT

SEGÍTŐ ESZKÖZÖK
A rendszer elemzése a helyzetfelméréssel kezdődik, amely tulajdonképpen információgyűjtést jelent. Fel kell deríteni az iroda felépítését, céljait, be kell határolni a fejleszteni kívánt területet, specifikálni kell a megoldandó problémát, végül ellenőrizni kell az összegyűjtött információk helyességét. A helyzetelemzés során tehát fel kell térképezni az iroda egész struktúráját, az információrendszer összetevőit; ezek a következők: Folyamatok vagy feldolgozások, melyek az adatok feldolgozásának rendszerét, vagyis az iroda ügyviteli tevékenységét írják le. Adatok, melyek az egész irodai rendszer kiindulási nyersanyagát és termékét képezik (input, output, tárolt adatok) Interfészek vagy felületek, amelyek elsősorban a rendszer, vagyis a számítógép az emberrel való közvetlen kapcsolatát írják le.

Az elemzés, annak módszerei:
Az elemzés célja a vizsgált objektum jelenlegi környezetének, tényleges helyzetének megismerése és az igények feltárása. A tényleges helyzetet úgy kaphatjuk meg pontosan, ha ugyanazon adatot, eredményt különböző módszerekkel mérjük fel, és az azonos eredmények körvonalazzák a valóságot. Az elemzés során alkalmazott technikák az adatok, információk megszerzésének, összegyűjtésének és rögzítésének módját írják le. Technikái:

Dokumentumelemzés: az iroda tevékenységét érintő hivatalos leírások,
szabályzatok összegyűjtését és a szükséges adatok kigyűjtését jelenti. Akkor eredményes, ha a leírások tükrözik is a valós helyzetet. Előnye, hogy nem igényel személyes jelenlétet, a dokumentumokon keresztül megismerhetjük a vállalat működését. Hátránya, hogy a leírások sokszor nem tükrözik a valóságot.

Interjú: a leggyakrabban használt módszer helyzetfelmérésre, amelyet más
elemzési módszerekkel szerzett információk ellenőrzésére (meg kell határozni az elérendő célt, az alanyok listáját), kiegészítésére használunk. Részei az előkészítés, maga az interjú (azaz megnyitó szakasz = kapcsolatteremtés, törzsrész = tényleges

- 76 -

Interjú után / előtt használhatjuk a problémás részek feltárására. beszámoló készítése). hátránya az eszköz. Minden ügyindítás erről a pontról indul. A kérdések legyenek egyszerűek. hogy objektív és pontos adatokat kapunk.és időigényesség AZ ÜGYVITELI FOLYMATOK MODELLEZÉSE Ebben a lépésben az irodában működő ügyviteli folyamatokat kell modellezni. A folyamatok ne legyenek túl bonyolultak. Akkor használatos. vagy a más módszerekkel megszerzett információ kiegészítésre. ésszerűek. Kérdőív: sok embertől viszonylag rövid idő alatt szerezhetünk információt. lezárás = összefoglalás) és értékelés (jegyzet kiegészítése. hogy milyen tevékenységek találhatók a folyamatban. adatkapcsolatok) A folyamatot szimbolizáló hálót a WORKFLOW modul építőelemeiből állíthatjuk össze. ha más információforrás nem áll rendelkezésre. egyértelműen megfogalmazottak. hogyan követik egymást. Nincs egységes jelrendszere.77 - . az ügyviteli folyamat kiindulási pontja. legyenek átláthatóak. Az ügymenetek leírásához az alábbi elemeket kell meghatározni: A folyamatokat alkotó tevékenységeket A tevékenységek közötti vezérlési kapcsolatokat A tevékenységek közötti adatfolyamot (LÁSD előző tétel: tevékenységek. vagyis meghatározni. így a WORKFLOW moduloktól függően más és más jeleket használnak a folyamat ábrázolására. megfelelő típusúak (nyílt / zárt). Megfigyelés: azaz az iroda egyes folyamatainak nyomon követése. tartalmilag és sorrendileg helyesek. Mérés: statisztikai jellegű megfigyelés. honnan érhetők el az adatok.adatgyűjtés. Lényege a mennyiségi adatok összegyűjtése. milyen adatok szükségesek a végrehajtáshoz.és időigényesség. pontosításra szorul. . hátránya az eszköz. Előnye. mi az ügymenet. Közlekedési jelzőlámpa: az ügymenet kezdete. vezérlési sorrend. Előnye az objektivitás. amely a tevékenységek egyes jellemzőinek számszerűsítő eljárása. hogyan indul az ügymenet és hol a végpontja.

amit nem tudunk előre tervezni. de az elv hasonló minden rendszerben.78 - . de lehet egy olyan lépés is. amely lehet a tevékenységet ellátó ügyintéző munkáját vezérlő szoftvertermék. . Egy folyamatnak lehet több végpontja is. környezetből érkező információ. amelyet a rendszerbe integrált program vagy makró automatikusan végrehajt emberi beavatkozás nélkül. egy-egy sarkánál egy pipa és egy „x”: feltételes elágazás. Irat: tevékenység. Rombusz alakú tábla. Homokóra: várakozás külső egységre. ezért várni kell rá. a lezajlás mindig valamilyen eseménytől függ vagy a folyamatot indító adatoktól. Vonal (szaggatott. A vonal színével különböztetik meg a kapcsolat típusát. A logikai feltételtől függően az IGAZ vagy a HAMIS ágon folytatódik a folyamat. Ezeken kívül tartalmazhat más lépéseket is. az ügyviteli folyamat egy elemét megvalósító tevékenység. folytonos): tevékenységek közötti kapcsolatok. benne kérdőjel.STOP tábla: az ügyment vége a folyamat utolsó lépését követően. A legtöbb ügymenet nem szekvenciális.

79 - . szolgáltatás. sem informatikai stb. tehát valamennyi érintett funkcionális szakterület munkájának összehangolását. és valamilyen egyértelműen definiált „termék” (létesítmény.10) MI A PROJEKT? MILYEN MIT ÉRTÜNK PROJEKTIRÁNYÍTÁSON? ESZKÖZÖK PROJEKTTERVEZÉSI PROJEKTIRÁNYÍTÁST LÉTEZNEK? TÁMOGATÓ SZOFTVEREK HASZÁLATA PROJEKT A projekt (1) konkrét célok és eredmények érdekében. „identifikálása”: mind a célok illetve teljesítménykritériumok. A projekt (2) karakterisztikus jellemzői a feladat „egyszeri”. költség-. és erőforrás keretek között. vonatkozásban nem alkalmazhatók. lehetőleg minimális „vagyonelem” (illetve erőforrás) felhasználásával elfogadható kockázati szintek mellett. mind pedig az idő-. meghatározott minőségi és teljesítménykövetelmények mellett. koordinálását. tehát típus megoldások sem szervezeti. sem módszertani. több tudományszakos) problémakezelést. komplexitása: ezért igénylik az ilyen projektek az interdiszciplináris (tudományközi. nem ismétlődő volta. továbbá a feladat egyértelmű azonosíthatósága. valamint . költségés erőforrásigények vonatkozásában egyaránt. a feladat „összetettsége”. adott idő-. innovációs rendszer) létrehozatalára irányuló tevékenység / illetve egymással összefüggő tevékenységsor. egyedisége: minden projekt új és különböző problémákat hoz.

szervezését. amelyhez egy világosan definiált cél (illetve célrendszer). A projekt fogalmát kiterjesztjük minden olyan (műszaki.80 - . idő-. költség. tőke. irányítását nevezzük PM-nek. Illetve a projekt környezetétől – mindenekelőtt más projektektől – való elhatárolhatósága.) feladatra.irányítási és ellenőrzési munkák összehangolás a projektirányítás minden szintjén és fázisában a projekt céljainak. Az ilyen projektek vezetését. illetve koncepcióalkotás fázisától egészen a megvalósítás. változásmenedzsment a projektirányítás során a projekt befejezésének előkészítése . költség és teljesítmény értékek rendelhetők. valamint idő-. és erőforrás-allokáció)/ operációs fázis (a rendszer működtetése)/ divesztálási fázis (a források divesztációja / átvitele más projektekre) Feladatcsoportok: Projekt definiálása / megvalósíthatósági tanulmány elkészítése / hatékony szervezet és kommunikációs rendszer kialakítása / tendereztetési eljárások / tervezési munkák és beszerzések / munkalebontás és kódolás / a projekt indítása / kivitelezési munkafolyamatok / költségmenedzsment / a projekt befejezése PROJEKTIRÁNYÍTÁS A projektmenedzsment (PM) egy komplex folyamat (projekt) egészét átfogó és eredményességét segítő integrált vezetési-irányítási rendszer. gazdasági.a feladat körülhatárolhatósága és lehatárolhatósága: azaz a „projekthatároknak”. az implementálás fázisáig. szervezési stb. tartalmának és terveinek megfelelő teljesítés folyamatos biztosítása a folyamatos helyzet vagy állapot értékelések alapján lehetséges előrejelzések és szükséges döntések megalapozása és a projektirányítás megfelelő szintjére való továbbítása a jelentősebb állapotváltozások felismerése és a tervváltozatok revíziója. amely magába foglalja a projekt egész életciklusát. a problémafeltárás. Projektciklusok: Koncepciós fázis / definíciós fázis (pontos műszaki specifikálás. Feladatcsoportok: a projekt teljesítési feltételeinek biztosítása a tervezési – szervezési .és erőforrásigények meghatározása)/ tervelési fázis (műszaki és kiviteli tervek.a projekt terjedelmének egyértelmű megadása.

A projekt hálódiagramja: logikai háló vagy precedencia-diagram. A kritikus út és a tartalékidők elemzése: a kritikus út a várható befejezés időpontját adja meg. így könnyen és gyorsan . a megfelelő technológiailogikai és időbeli kapcsolatok szerint rendezve készül el. A tevékenységek becsült időtartamai. Ez a WBStáblázatban feltüntetett tevékenységkapcsolatok vizuálisan. valamint kiszámolt kritikus úton lévő tevékenységek: különböző időbecslések és időszámítások vannak az alkalmazott hálótervezési módszertől függően. A projekt megvalósítás organizációs terveinek kidolgozása után az alábbi dokumentumok állnak rendelkezésünkre: A tevékenység vagy a „munkacsomag” hierarchia diagramja (WBS: WORK BREAKDOWN STRUCTURE): a munkacsomagok azok az elemi egységek. amely a közvetlenül megelőző tevékenységeket is bemutatva a logikai diagram fontos tervezési segédlete.81 - . kivitelezők. Ez egy strukturált tevékenységlista. A WBS-diagram egy olyan fagráfként értelmezhető. A tenderdokumentációk megfogalmazása és az előminősítések elvégzése után megtörténhet az ajánlati kiírás a tervezők. amelyeket csakis a hálós ütemtervek alapján történő számításokkal kaphatunk. A projekt célszerű szerződés-stratégiájának meghatározása már megteremti az alapot a tendereztetési folyamatok indításához. valamint a kettő különbségét (tartalékidő) is feltüntetik.táblája. majd a döntés után a szerződéskötések következnek a szerződés típusának megfelelő és a pénzügyi elszámolási móddal összhangban lévő formában. melynek gyökere a projekt definíciója és levelei a munkacsomagok. amelyek „sorrendben” való végrehajtása biztosítja a projekt kitűzött céljainak az elérését. beszállítók illetve más vállalkozók felé. Sávos (időarányos) naptári ütemterv (azaz GANTT-diagram): tartalmazza azokat a többletinformációkat. A projekt WBS. áttekinthető.PROJEKTTERVEZÉSI ESZKÖZÖK A projekt egyértelmű meghatározása után kiadható a megbízás a projekttervek kidolgozására. A pályázatok értékelése. amely a tevékenységek ötletszerűen felsorolt „halmazából”. A hálón a legkorábbi és legkésőbbi időpontokat.

valamint ez elérendő eredményeket. és nem minden folyamatra kiterjedően. A szokásos telepítés egy web-kiszolgálóból. A befejezett tervezési-előkészítési fázis eredményeként elfogadott projektterv az összes eddigi dokumentummal együtt a projekt dossziéba. nyomon követésre és bizonyos mértékig támogatja a dokumentumkezelést is. A CENTRAL biztosítja a projektek résztvevői közötti kommunikációt a projektirányítás minden szintjén. másrészt munkacsoportos kiegészítője a PROJECT CENTRAL révén kísérletet tett a projekttagok bevonására a projekt folyamatába. PROJECT 2000 és PROJECT CENTRAL Az MS-PROJECT két irányban nyújtott utakat a magasabb kategóriájú szoftverek felé. illetve használatban lévő projektirányítási szoftverek döntő többsége ma Magyarországon az MS-PROJECT különféle változataiból kerül ki. az erőforrások időbeni rendelkezésre állását és felelőseit. de eltérő céllal. és tetszőleges számú MS PCENTRAL felhasználói ügyfélből áll. PROKEJTIRÁNYÍTÁST TÁMOGATÓ SZOFTVEREK MS-PROJECT Az eladott. A tervezési-előkészítési munkának fontos részét képezi még a kockázatelemzés és a kommunikációs terv elkészítése is! A tervlezárás és döntés eredményeként egyértelműen kell megjeleníteni és dokumentálni a projekt teljesítésének időtartamát. Egyrészt számított mezői segítségével lehetővé tette magasabb szintű tervezési és elemzési feladatok megvalósítását. elemzésre. legalább egy PROJEKT 2000-ből (projektvezető / projektgazda számára). a kockázatok megosztását.Az organizációs tervdokumentáció részei még az erőforrás-terhelési diagramok / a költségterv / a tevékenység-felelős hozzárendelési mátrix. A program alkalmas tervezésre. Az MS-PROJECT az OFFICE csomagnál megszokott kezelőfelülettel rendelkezik. A böngészőn keresztül lehetővé teszi a szervezet minden . A program a projekt mind az öt fázisában használható.82 - . ami az ezutáni. Multiprojekt üzemmódjával hathatós segítséget nyújthat a vezetés számára. Ez a szoftver teszi lehetővé a projektvezetők számára az erőforrások rendelkezésre állásának felmérését. vagy projektjegyzőkönyvbe kerül. az előrehaladások nyomon követését. Hozzáadott kiegészítő szoftverekkel alkalmas a csoportmunka összehangolására is. a tervezett költségeket. a megvalósítási fázis alapját képezi.

83 - . A CENTRAL előnyei: Projektvezetők: bevonják a munkacsoport minden tagját a projekt folyamatába Csapattagok: nyomon követhetik saját feladataikat. modellezett / keretés számlanyilvántartás) Multiprojekt üzemmód Erőforrás-kezelés Költségek változása az idő és a munkatípus függvényében Elemzés és tervezés hármas időbecsléssel Elemzés és adatábrázolás EXCEL-ben Projektváltozatok. időbeosztásukat a projektben és azon kívül is Erőforrás-vezetők és csapatvezetők: lehetőséget biztosít nekik a program a feladatkiosztásra Felsővezetők / érdekeltek: számukra tömör információhalmazt elő tud állítani a program. és a projekt tervezőjével folytatott kétirányú kommunikációban való részvételt. erőforrás. megvalósulási esetek kezelése.és tevékenységnaptár) Kétféle erőforrástípus (munkát végző / anyagi jellegű) Kétféle költségkezelés (hagyományos.dolgozója számára a legfrissebb projektinformációk megtekintését. ábrázolása Határidők kezelése Nyomon követés . MS-P 2000 legfőbb funkciói: Csoportosítás Adatmegjelölés szimbólumokkal Testreszabható WBS kódok alkalmazása Egyéni vázlatkódok definiálása Háromféle naptártípus (projekt alap-.

Segítségével meghatározhatjuk azt a bementi értéket. ha…” típusú eszközöknek nevezett parancskészlet részét képezi. amely egy képlet (függvény) kívánt eredményét hozza.84 - . Arra keressük a választ. SÍKBELI OSZLOP. Egyváltozós célérték-keresés: a „Mi lenne. A legtöbb mátrix-műveletet tömbművelettel valósították meg az EXCEL-ben. FONTOSABB AZ EXCELBEN? DIAGRAMTÍPUSOK ELEMEZZE. TRANSZPONÁLÁS MÁTRIXOK SZORZATA INVERZ-MÁTRIX (négyzetes) SZORZATÖSSZEG . hogy miként hat egy változó értékének magváltozása egy vagy több függvényre (képletre). Kétváltozós adattábla: a „Mi lenne. Pl. hogyan hat egy kölcsön törlesztő-részleteire a kamatláb megváltozása. A célérték-keresés során az EXCEL egy adott cella értékét addig módosítja. amíg az azon alapuló képlet eredménye el nem éri a kívánt értéket (ha egyáltalán létezik megoldás). ha…” típusú eszközöknek nevezett parancskészlet részét képezi. ha…” típusú eszközöknek nevezett parancskészlet részét képezi. MIKOR MILYEN HASZNÁLATOSAK HASZNÁL: TÉRBELI OSZLOP. Pl. hogyan hat egy kölcsön törlesztő-részleteire a kamatláb és a futamidő megváltozása. KÖR.11) GAZDASÁGI ADATOK ELEMZÉSE ÉS ÁBRÁZOLÁSA. SZALAG. X-Y ILLETVE PEREC DIAGRAMOT? GAZDASÁGI ÁBRÁZOLÁSA ADATOK ELEMZÉSE ÉS Egyváltozós adattábla: a „Mi lenne. Segítségével arra keressük a választ. hogy miként hat két változó értékének megváltozása egy függvényre (képletre). Lineáris egyenletrendszerek: a lineáris egyenletrendszerek mátrix-műveletekkel kezelhetők. TERÜLET.

BREAK-EVEN analízis: a nyereségtervezés egyik eszköze. Az optimalizálási modell három összetevőből áll: Döntési változók: a döntést hozók befolyásolni tudják Célfüggvény: a döntési változók függvénye. Pl. Határok jelentés: felsorolj a célcellát és a módosuló cellákat elfogadható értékeikkel. Azt mutatja. Azaz x = A ^ ( . hogy a kisebb ismérv érték X %-hoz az egész ismérv értékösszegének Z %-a tartozik. valamint a jobb oldalból. A végeredmény egy szépen formázott táblázat. üzleti hasznot számolhatunk. SOLVER: a mindennapi életben gyakoriak az optimalizálási feladatok. Az Esetvizsgáló által megvalósított funkciót szokták Forgatókönyvnek nevezni. vagy egy adott értékre állítani Korlátozó feltételek: a változókra nézve adnak meg különféle korlátokat A SOLVER a döntési változók függvényében a célfüggvényt maximalizálja. különböző változó feltételek függvényében. ahol az összbevétel és az összköltség megegyezik. mennyire érzékeny a megoldás kis változtatásokra. azaz a b vektorból és az x megoldásvektorból állnak. LORENZ-görbe: általában a népesség jövedelem-eloszlásának példáján szokták szemléltetni.1 ) * b. adott értékre állítja be. és a feltételekre vonatozó információkkal Érzékenység jelentés: információt ad arról. Eredmény jelentés: felsorolja acélcellát és a módosuló cellákat eredeti és végső értékeikkel. ezt szeretnénk maximalizálni. . alsó és felső határaikkal és célértékeikkel együtt. minimalizálja. nyereségküszöbnek is nevezik.Az egyenletrendszerek megoldása: egy A * x = b formájú egyenletrendszer az A együttható-mátrixból (technikai mátrix). korlátozó feltételeikkel. mellyel összesítő jelentéseket készíthetünk. A BREAK-EVENPOINT az a termék-kibocsátási mennyiség. A görbe a koncentrációt jól ábrázolja. A SOLVER meghatározott típusú jelentéseket készít.85 - . Ezt haszonküszöbnek. mindegyiket a munkafüzet külön lapján helyezi el. amely különböző eseteket jelenít meg. Esetvizsgáló: olyan parancs.

Bemutatja az értékek relatív fontosságát. A két tengely mentén elhelyezkedő adatpontokat hasonlítja össze. mindig egyetlen adatsort tartalmaz. ezzel szemléletesebbé téve azt.FONTOSABB DIAGRAM-TÍPUSOK Munkánkat az EXCEL-ben (hacsak nem adatbázis-jellegű) szinte mindig diagramkészítéssel kell befejeznünk. az értékek függőlegesen helyezkednek el. A halmozott oszlopdiagramok az egyedi elemek egészhez való viszonyát mutatják. ha egy lényeges elemet szeretnénk kiemelni.86 - . Ezek beépített diagramok. és akkor hasznos. Kördiagram A részeknek az egészhez való viszonyát vagy arányát szemlélteti. Ez tulajdonképpen 4 egymást követő párbeszédablak. A grafikonokkal grafikus módon ábrázoljuk adatainkat. DIAGRAMOK Térbeli oszlop-diagram Értékeket hasonlít össze kategóriák. de vannak felhasználó által készített. Grafikont a diagram varázsló segítségével készíthetünk. Szalagdiagram Vonal térhatással időbeli vagy kategóriánként vett trendet jelenít meg. így a hangsúly az időbeli változáson van. Síkbeli oszlop-diagram Az adott időszak alatt bekövetkezett változásokat szemlélteti. A diagramok munkalapjainkon beágyazott objektumként szerepelnek. adatsorok mentén. illetve az elemek összehasonlítására szolgál. Típusok: OSZLOP / SÁV / GRAFIKON / PONT (XY) / TERÜLET / KÖR / PEREC / SUGÁR / FELÜLET / BUBORÉK / ÁRFOLYAM / HENGER / KÚP / PIRAMIS. mivel az ábrázolt értékek összegét is megjeleníti. . A kategóriák vízszintesen. Területdiagram Kiemeli egy időbeni változás nagyságát. de önmagukban is lehetnek saját diagram típusú lapjukon.

de ez több adatsort is tartalmazhat.87 - . . egyenetlen eloszlású adatok ábrázolására is alkalmas. minden gyűrűje egy-egy adatsort. Perecdiagram A kördiagramhoz hasonlóan a részeknek az egészhez való viszonyát vagy arányát szemlélteti. X-Y koordináta-párokat jelenít meg egyetlen pontsorozatként .X-Y-diagram Érték-párokat hasonlít össze.

De ha a mérete kellően kicsi. melynek segítségével adatbázis-táblából EXCEL táblázatot generálhatunk. MATEMATIKAI ÉS LOGIKAI FÜGGVÉNYEK KÖRÉBŐL! HOGYAN TÁMOGTJA AZ EXCEL A GAZDASÁGI ADATOK FELDOLGOZÁSÁT? Az alábbi eszközökkel támogatja az EXCEL a gazdasági adatok feldolgozását: Függvények Diagramokkal Táblázatok Táblázat. az elrendezés megváltoztatása. kimutatásban végezhető számítások. Ez . cellák adatainak szerkesztése. egyúttal beszúr egy diagram típusú lapot is. Az EXCEL beszúr egy munkalapot. dátum és idő) Adatbázis-kezelési lehetőségek KIMUTATÁS: Ez egy parancs. cellák kitöltése. cellák relatív.000 karakteres szöveg. az adatok egy adott részhalmazának megtekintése.88 - . ezen készíti el a kimutatás alapján készült diagramot. KÜLSŐ ADATOK IMPORTJA: Az EXCEL adatbázis-kezelésének egyik gyengéje a kezelhető rekordok és a mezők viszonylag kis száma. abszolút és vegyes címzése. cellák tartalma (32. akkor hasznos lenne a továbbiakban is az EXCEL-lel dolgozni. szám. a kívánt részletek megjelenítése. erre helyezi a kimutatást. Aztán a kimutatás táblázat tovább formázható a következő műveletekkel: mezők hozzáadása és törlése.12) HOGYAN TÁMOGTJA AZ EXCEL A BE GAZDASÁGI AZ EXCEL ADATOK FELDOLGOZÁSÁT? KATEGÓRIÁIT! BE NÉHÁNY MUTASSA PÉLDÁN FÜGGVÉNY MUTASSON KERESZTÜL FÜGGVÉNY-ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGET A PÉNZÜGYI. Ezért adatbázist kezelni nem az EXCEL-lel kell. ezzel azt jóval áttekinthetőbbé tesszük. egyúttal a mezőkön számításokat is végezhetünk.

A legkisebb elemszám három. A csomag által kínált módszerek az Eszközök menü Adatelemzés parancsán keresztül érhetők el. Objektum egy munkafüzet (WORKBOOK). mint az idősor egy adott elemének. Van benne lekérdezésvarázsló is. ezt kapcsoljuk be) / Intervallum (mozgóátlagolásba bevont adatok száma) / Kimeneti tartomány (az eredménytartomány bal felső sarkának hivatkozása) / Diagramkimenet / Standard hibák (akkor kapcsoljuk be. Ebben a programban lehetőség van a DDE (DYNAMIC DATA EXCHANGE) – a WINDOWS alapú programok közötti adatcserét lehetővé tevő szabványos protokoll – használatára is. mivel az EXCEL képes megnyitni (és azon munkát végezni) adatbáziskezelőkben készült állományokat. mivel egy bővítménykezelő valósítja meg. amelyek az adatok átlagolásával nem derülnének ki. A mozgóátlagolás nem más.lehetséges. HISZTOGRAM: Ezzel a módszerrel egy cellatartomány adatai és az adatkategóriák szerint egyenkénti és halmozott gyakoriságok számolhatók ki. MOZGÓÁTLAG: Mozgóátlagolással olyan részleteket tudhatunk meg a trendről. a hisztogramon pedig egy külön vonallal jelzi azokat) / Diagramkimenet Az EXCEL programozása Az EXCEL minden alkotóelemét egy-egy objektum alkotja. Majd az import adatokból kimutatás is készíthető! Elemző eszközök Analitikus eszközkészlet Ez az EXCEL programban az ANALYSIS TOOLPAK csomag. egy saját felhasználói felülettel rendelkező program. a parancs nem standard része az EXCEL parancskészletének. de egy objektum maga az EXCEL is .89 - . A párbeszédpanel beállításai: Bemeneti tartomány (elemezni kívánt munkalap-tartomány) / Feliratok (ha a bemeneti tartomány első sorában vagy oszlopában felirat van. egy munkalap (WORKSHEET). kapcsoljuk be)/ Halmozott százalék (ha bekapcsoljuk. Vele ODBC adatforrásokat adhatunk meg. ha eredménytábla egyik oszlopában meg akarjuk jeleníteni a hibákat. és visszakereshetjük az adatokat. adott környezetében található elemek átlaga. Beállításai: Bemeneti tartomány / Feliratok / Kimeneti tartomány / Új munkalapra / Új munkafüzetbe / Pareto (rendezett hisztogram) (ha az adatokat csökkenő gyakorisági sorrendben szeretnénk látni. az eredménytáblában az EXCEL egy oszlopot készít a halmozott százalékos értékeknek. Mindezt a QUERY program segítségével: ez az EXCEL-nek része.

a WORKBOOK szerzője. Mind az objektumok.: . mind a gyűjtemények tulajdonságokkal (Properties) és metódusokkal (Method) rendelkeznek. a cella magassága és szélessége. Tulajdonság pl. ezért a több példányban előforduló azonos típusú objektumok gyűjteményt alkotnak (Collection). A kategóriában megtalálhatjuk a hitelnyújtás.90 - .(Application). a beruházás. Pl. a WORKSHEET neve. Az EXCEL programozásakor ezen objektumokat kell kezelnünk. az értékpapír ügyletekkel kapcsolatos függvényeket egyaránt. AZ EXCEL FÜGGVÉNY-KATEGÓRIÁI ADATBÁZIS ÉS LISTAKEZELŐ FÜGGVÉNYEK DÁTUM. MATEMATIKA. LOGIKA PÉNZÜGY A pénzügyi függvények nagyon sokrétűek. Mivel egyszerre akár több munkafüzet is nyitva lehet.ÉS IDŐ FÜGGVÉNYEK DDE ÉS KÜLSŐ FÜGGVÉNYEK INFORMÁCIÓS FÜGGVÉNYEK KERESŐ ÉS HIVATKOZÁSI FÜGGVÉNYEK LOGIKAI FÜGGVÉNYEK MATEMATIKAI ÉS TRIGONOMETRIAI FÜGGVÉNYEK MÉRNÖKI FÜGGVÉNYEK PÉNZÜGYI FÜGGVÉNYEK STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK SZÖVEGFÜGGVÉNYEK A többit lásd a következő tételben! FÜGGVÉNY-ALKALMAZÁSI LEHETŐSÉGEK: PÉNZÜGY.

Szintaxisa: RÉSZLET(ráta. évi 7.90% 0.000. ha a törlesztések a hónap elején történnek! Így az éves kamatlábat 12-vel kell osztani! Kölcsön Futamidő Éves kamat Havi kamat Havi törlesztés 3. időszakok_száma. első_időszak. hogy a francia könyvviteli rendszer szerint kiszámítja egy állóeszköz lineáris értékcsökkenését az egyes könyvelési időszakokra vonatkozóan. ráta. maradvány. amíg az értékcsökkenések összegzett értéke nagyobb.66% ??? AMORDEGRC Feladata. Szintaxisa: AMORDEGRC(be_ár. időszak. Azaz megadja a törlesztőrész és a kamat összegét egy adott időszakra.9% kamatozású kölcsön havi törlesztőrészleteit.91 - . ahol: . jövőbeli_érték. pénzügyi függvények) MÉ Feladata egy befektetés mai értékét (azaz az összesített jövőbeli törlesztések jelenlegi értékét) számítja ki. részlet.000Ft 120 hónap 7. típus). jövőérték. be_dátum. A függvény z értékcsökkenést addig számolja. mai_érték. A könyvelési időszak alatt vásárolt eszközök esetében arányos értékcsökkenést vesz figyelembe. típus) Számítsuk ki egy 10 évre felvett. alap).A RÉSZLET FÜGGVÉNY: A függvény segítségével kiszámolhatjuk egy kölcsön törlesztő-részleteit. időszakok. Szintaxisa: MÉ(ráta. mint a tárgyi eszköz beszerzési értékének és selejtezési értékének a különbsége (a tárgyi eszközök élettartamának a végéig). Például a pénzt hitelező számára a kölcsön összege a kölcsönadott pénz mai értéke. ahol: be_ár: a tárgyi eszköz beszerzési ára be_dátum: beszerzésének dátuma első_időszak: az első időszak végének dátuma maradvány: maradványértéke (leselejtezéskori érték) időszak: a könyvelési időszak ráta: amortizációs kulcs (1 / tárgyi eszköz élettartama) alap: a napok kiszámításának módszere (következő tétel.

A függvény csak az egészérték részt veszi figyelembe. azonos összegű. a kapott összegek pozitív értékkel fordulnak elő. Havi értéke = éves kamat % / 12 Időszakok: a fizetési időszakok összes száma. *. a résztörlesztések esedékessége. logikai érték vagy szöveg formájú szám elemeket tartalmazó) tömbje vagy tartománya. tömb_y): két tömb megfelelő (azonos indexű) elemei négyzetének összegét összegzi. logikai értéket tartalmazó és üres cellákat nem vesz figyelembe. A százalékszámítást is matematikai műveletnek tekinthetjük. azaz a két tömb skaláris szorzatát számítja ki. (Csak a tőke. Ha a és b közötti valós számot szeretnénk előállítani. a tömb_y pedig a második (szám. helyette törtkitevőjű hatványt. valamint ezek kombinációit egyenleteknek is szokták nevezni.Ráta: az időszakonkénti kamatláb. vagy a GYÖK (SQRT) nevű függvényt használhatjuk. FVSCHEDULE. de a 0 értékű cellákkal számol. A gyökvonásnak nincs műveleti jele.: VÉL(): egy egyenletes eloszlású véletlen számot ad eredményül. A program a munkalap minden egyes újraszámolásakor új véletlen számokat állít elő.92 - . Matematikai műveleti jelek az EXCEL-ben a +. CUMPRINC. A függvény az argumentumban előforduló szöveget. FV. /. hivatkozása. 1 – fizetés az időszak kezdetén. Amiről nem szabad megfeledkezni. -. A műveletek sorrendisége meghatározott. Az ANNUITÁS – azaz adott időn át tartó. . hogy a képletek összeállításánál a precedencia vagy más néven prioritás elve a döntő. MATEMATIKA A függvényeket és a képleteket. Ezekben a kifizetett összegek negatív értékkel. A tömb_x a feldolgozandó értékek első.és kamattörlesztés összege az egyéb költségek nélkül) Jövőérték: a jövőbeli érték vagy az utolsó részlet kifizetése után elérni kívánt összeg Típus: egész szám. 0 – fizetés az időszak végén. Havi törlesztésnél év*12 Részlet: a rendszeres állandó kifizetések összege. PPMT függvények is. ^. akkor a szintaxisa: VÉL()*(b-a)+a SZUMX2MEGY2(tömb_x. periodikusan kapott (vagy adott) pénzösszegek sorozata – számításához használhatók még a CUMIPMT. Pl.

ezt az értéket adja a függvény eredményül. szám2. <=. helyette alkalmazhatjuk a függvénnyel egyenértékű HAMIS szó cellába gépelését is. Az EXCEL figyelmen kívül hagyja a tömb. Összetett vizsgálatok számára legfeljebb hét IF függvényt ágyazhatunk egymásba. >. Igazérték / hamisérték: a feltétel vizsgálata után. A logikai egyenletekben logikai függvényeket és logikai jeleket használunk. HAMIS(): a HAMIS logikai értéket adja eredményül. HAMIS értéket ad. LOG(szám. alap): egy tetszőleges pozitív szám adott alapú logaritmusát számítja ki. Pl. ha minden argumentuma igaz.vagy hivatkozásargumentumokban szereplő szöveget vagy üres cellákat. vissza. ha bármely argumentuma hamis. A logikai értéket adó argumentum kiértékelését használjuk fel a függvény kimenetének szabályozására. Kerekítés nem történik. ha annak eredménye igaz / hamis. HA(feltétel. A függvénnyel megkereshetjük a legkisebb közös többszöröst. logikai30): eredménye IGAZ. erre szolgálnak a logikai függvények. ha a szám a pontosság többszöröse. amely az átalakított római szám típusát a klasszikustól az egyszerűsített formátumig több alakban adja meg. logikai2. <. igazérték. Ehhez az argumentumba visszük be a nevezőket. …. A forma 0 és 4 közötti egész szám vagy logikai érték.93 - . LCM(szám1. <>. A logikai műveleti jelek a következők: =. forma): egy arab számot római számokkal kifejezve szövegként ad eredményül. és a döntések függvényében műveletek végzése.PLAFON(szám. pontosság): egy adott számot előjelétől függetlenül a legközelebbi egészre vagy a pontosságként megadott érték legközelebb eső többszörösére (abszolút értékben) felfelé kerekít. mely a különböző nevezőjű törtek összeadásához szükséges. >=. Nincs argumentuma. LOGIKA A napi életben számításaink eredményei gyakran függhetnek vizsgálatok eredményeitől. hamisérték): egy logikai feltételtől függően más és más kimenetet eredményez. vagy ezt a parancsot hajtja végre.: ÉS(logikai1. RÓMAI(szám. . …): feladata az argumentumában megadott számok legkisebb közös többszörösének kiszámítása. Azaz a logikai vizsgálatok utáni döntéshozás.

Nincs argumentuma.94 - .IGAZ(): az IGAZ logikai értéket adja eredményül. logikai30): ha bármelyik argumentuma igaz. 2>3). A logikai egy logikai érték vagy kifejezés (pl. NEM(logikai): az argumentumként adott érték ellentettjét adja vissza. VAGY(logikai1. .vagy hivatkozás-argumentumokban szereplő szöveget vagy üres cellákat. …. akkor eredményül IGAZ logikai értéket ad. logikai2. helyette alkalmazhatjuk a függvénnyel egyenértékű IGAZ szó cellába gépelését is. Az EXCEL figyelmen kívül hagyja a tömb.

A képlet olyan egyenlet. Az EXCEL az adatokat táblázatokban tárolja. ezek az egyenletek a munkalap értékeivel olyan műveleteket hajtanak végre. munkalap. az elemek típusainak képzésére vonatkozó szabályok összessége. számításokhoz használjuk fel a képleteket. és minden munkalap egyedi nevet kaphat. Egy munkafüzetet önálló névvel egyetlen fájlban tárolunk. A képletekben felhasználhatjuk az EXCEL beépített függvényeit is. melyek együttesen alkotják a munkafüzetet. ADATBÁZIS ÉS A MATEMATIKAI FÜGGVÉNYEKET FELHASZNÁLÁSI SZEMPONTBÓL BEMUTATÁSÁVAL! EGY-EGY TIPIKUS PÉLDA EXCEL FÜGGVÉNYEK GAZDASÁGI ADATOK FELDOLGOZÁSÁNÁL A munkalapokon lévő adatok elemzéséhez. értékek egyesítése. hogy egy-egy meghatározott értékre vagy táblázattartományra hivatkozzunk. oszlop és cellaneveket felhasználjuk a képletekben. stb. az oszlopok betűvel: A – IV. ezek kereszteződésében állnak a cellák. mint összeadás. melyből mintegy 320 darab létezik. A sorok számmal jelöltek: 1 – 65536. Az EXCEL munkalapok HTML formában is elmenthetők. majd a kiszámolandó kifejezés jön. PÉNZÜGYI. .13) GAZDASÁGI ADATOK FELDOLGOZÁSAKOR MIKOR ÉS CÉLSZERŰ EXCEL FÜGGVÉNYT KATEGÓRIÁK ALKALMAZNI? LÉTEZNEK? MIÉRT MILYEN FÜGGVÉNY JELLEMEZZE A STATISZTIKAI. amely munkalapon lévő adatokat elemez. ugyanazon munkafüzet más lapjain lévő cellákra vagy más munkafüzet lapjain levő cellákra. A táblázatokat sorok és oszlopok építik fel. A szintaxis egy programnyelv elemeinek felhasználási sorrendjének.95 - . Ezeket az állomány. A képlet egy = jellel kezdődik. összehasonlítás. használ fel számításokhoz. a képletek hivatkozhatnak ugyanazon munkalap más celláira. szorzás. Az EXCEL képletei ilyen szabályokban megfogalmazott sorrend szerint számolnak ki értékeket.

96 - . az EXCEL fejlesztői által matematikai szabályokat alkalmazva előre meghatározott képletek. képlet vagy más függvény is. A függvény argumentuma lehet szám. A képletekben hét szint mélységig ágyazhatunk egymásba függvényeket. A csatolni kívánt adatokat tartalmazó programnak támogatnia kell a dinamikus adatcserét. szöveg. A függvény kiértékelése után az eredményt kapjuk vissza. általunk adott értékek szintaxisnak nevezett meghatározott sorrendje szerint. Egyik csoportja a lekérdező . amelyek végrehajthatnak egyszerű vagy összetett számításokat. INFORMÁCIÓS FÜGGVÉNYEK Az információs függvények rendszer. szerkesztésénél a képletpaletta segítségét vehetjük igénybe. erre ikont is használhatunk gyakorisága miatt.A MICROSOFT EXCEL sok beépített képlettel rendelkezik. hibaérték. Újdonság az EXCEL97-ben a képletpaletta alkalmazása. tömb. majd zárójelben következik az argumentuma. cellahivatkozás. A képletekben szereplő függvényeket a képletet kezdő egyenlőségjel és az operátorok mögé írhatjuk. de ekkor az adott argumentum számára érvényes értéket kell előállítania. A munkalapok leggyakoribb függvénye a cellatartományokat összegző SZUM függvény. formátumáról nyújtanak adatokat. a DDE-t. A függvények olyan. akkor ezt nevezzük egymásba-ágyazásnak. FÜGGVÉNYKATEGÓRIÁK ADATBÁZIS ÉS LISTAKEZELŐ FÜGGVÉNYEK Lásd lejjebb! DÁTUM. logikai érték. ÉV. valamint a cellák tartalmáról. MA. amelyek számításokat hajtanak végre argumentumoknak nevezett. Függvényt tartalmazó képlet készítésénél vagy utólagos módosításánál.és munkakörnyezetről. Pl. A függvény szintaxisa a függvény nevével kezdődik. DDE ÉS KÜLSŐ FÜGGVÉNYEK A DDE (DYNAMIC DATA EXCHANGE) a WINDOWS alapú programok közötti adatcseréhez létrehozott protokoll. Ezen kívül még állandó. ezek a függvények. A függvényeket felhasználási területeik szerint csoportosították az EXCEL-ben. Ha egy függvény argumentuma egy másik függvény.ÉS IDŐ FÜGGVÉNYEK Ezekkel a függvényekkel a képletekben előforduló dátumokat és időpontokat dolgozhatjuk fel. DÁTUM.

a cellák tartalmáról. VAGY stb. …): argumentumainak átlagát. CSÚCSOSSÁG(szám1. FKERES függvény. MATEMATIKAI ÉS TRIGONOMETRIAI FÜGGVÉNYEK Lásd lejjebb! MÉRNÖKI FÜGGVÉNYEK PÉNZÜGYI FÜGGVÉNYEK Lásd lejjebb! STATISZTIKAI FÜGGVÉNYEK Lásd lejjebb! SZÖVEGFÜGGVÉNYEK A szöveges (karakterlánc) változókon és állandókon végeznek műveleteket. …): megszámolja. Legfeljebb 30 szám adható meg. amelyek akkor adnak vissza IGAZ értéket. Például: ÁTLAG(szám1. illetve egy cellára való hivatkozást keresünk.97 - . két lehetséges kimenetet adó. Pl. számtani közepét adja. ha értékeket keresünk listában vagy táblázatban.függvények. HAMIS. Pl.…): egy adathalmaz eloszlásfüggvényének a normális eloszláshoz viszonyított csúcsosságát (pozitív értékek) vagy laposságát (negatív értékek) számítja ki. és ezekkel írhatjuk le az összetett feltételeket. NEM. logikai értéket adnak vissza. A FÜGGYVÉNYEK FELHASZNÁLÁSA Statisztikai függvények A függvények argumentumainak számoknak vagy számot tartalmazó neveknek. ÉS. hivatkozásáról nyújtanak adatokat. ha a cella eleget tett valamilyen feltételnek. Ezeket alkalmazhatjuk. hogy az argumentumban megadott feltétel teljesül-e. HA. Ezekkel a logikai függvényekkel ellenőrizhetjük. DARAB(érték1. hogy argumentumai között hány szám található . LOGIKAI FÜGGVÉNYEK Ezek az argumentumok kiértékelésétől függő. szám2. érték2. KERESŐ ÉS HIVATKOZÁSI FÜGGVÉNYEK Ezeket mátrix függvényeknek nevezik. tömböknek vagy hivatkozásnak kell lenniük. szám2.

azaz 12 darab 30 napos hónap 1: tényleges / tényleges 2: Tényleges / 360 3: Tényleges / 365 4: Európai 30 / 360 A nem egész kódszámot a függvény minden esetben egész számra csonkolja. mező. vagyis az alkalmazandó nyelvi – parancsmegadási szabályok formája: Dfüggvény(adatbázis. …): megszámolja. . becslés): adott pénzáramlás-számsor (CASH FLOW) belső megtérülési rátáját ( = egy negatív értékkel adott befektetés révén előálló. …): argumentumainak harmonikus átlagát (a számok reciprok értékei számtani közepének reciprokát) számítja ki Pénzügyi függvények Segítségükkel igen sokrétű számítást végezhetünk többek között értékpapírok jövedelmének. DISC(kiegyenlítés. Adatbázis függvények Az EXCEL-nek 13 adatbázis-kezelő munkalapfüggvénye van. Ez a napok kiszámítási módját jelző kódszám a következők szerint: 0: Amerikai 30 / 360. kijelöléssel illetve beírással adjuk meg. ár.: BMR(érték. Az első rekord fölé írjuk be az oszlopok hivatkozási nevét jelentő mezőfejlécet. kritérium). periodikusan jelentkező pozitívbevételeken keresztül elért kamatláb) adja eredményül. vagy folyamatos tartományhoz rendelt névvel.98 - . A tartomány sorai az adatbázis rekordjai. ahol: ADATBÁZIS: az adatbázist alkotó cellatartomány. Pl.KÖZÉP(szám1. kamatozásának. alap): kiszámítja egy értékpapír leszámítolási rátáját. Több pénzügyi függvény is alkalmazza az ALAP argumentumot. lejárat. tört_nevező): tizedes törtté alakít át egy közönséges törtként megadott számot. szám2. DOLLARDE(tört_érték. eszközök értékcsökkenésének meghatározására. megtérülésének. érték2. Az adatbázis függvények általános szintaxisa. mezőt és kritériumot. Az adatbázis-kezelő munkalapfüggvények három – a munkalaptartományokra vonatkozó argumentumot tartalmaznak: adatbázist.DARAB2(érték1. visszaváltás. hogy argumentumlistájában hány nem üres érték található HARM.

AB.SZORZAT: a feltételeknek megfelelő adatbázisrekordok adott mezőinek szorzatát számolja ki AB.VAR2: a feltételeknek megfelelő sokaság adott mezőinek varianciáját számolja KIMUTATÁSADATOT. hogy az adatbázis csak minta AB. melyek teljesítik a kritériumot AB.MEZŐ: egy adatbázisból egy olyan mezőt ad vissza. A függvények: AB. vagy a tartományhoz rendelt névvel.MIN: visszaadja a kiválasztott adatbáziselemek közül a legkisebb értéket.SZÓRÁS2: a szórást a teljes sokaság alapján számolja AB. hogy az összegző-adat látható a kimutatásban. számként megadva az oszlop (a kijelölt tartományon belüli) sorszámát írjuk be. amelyek teljesítik a kritériumot AB.ÁTLAG: kiszámolja az adatbázisban a mező argumentummal megadott oszlop azon értékeinek átlagát. Az argumentumban szövegként megadva idézőjelek között áll.MEZŐ: a számolásba vont adatoszlop azonosító neve.99 - .SZÓRÁS: becslést ad a kiválasztott adatbáziselemek (ingadozására jellemző) szórásnégyzetére úgy. . Teljes oszloppal végzett művelethez a kritériumtartományban egy üres sort szúrunk be a mezőnevek alá. Ha több ilyen van.DARAB2: megszámolja az adatbázisban a mező argumentummal megadott oszlop azon nem üres celláinak számát. hogy az adatbázisban az adott feltételeknek megfelelő rekordokban hány darab szám van egy adott oszlopban AB. akkor hibaértéket kapunk. AB. KRITÉRIUM: az adatbázishoz tartozó szűrőfeltételeket megadó cellatartomány.DARAB: megszámolja.VAR: a feltételeknek megfelelő adatbázisrekordok adott mezőinek varianciáját számolja ki AB.VESZ: egy kimutatásban tárolt adatokat ad vissza. A függvényt a kimutatás egy összegző-adatának visszakeresésére használhatjuk feltéve.SZUM: a feltételeknek megfelelő adatbázisrekordok adott mezőinek összegét számolja ki AB. Megadható cellahivatkozásként. amely megfelel a megadott kritériumoknak.MAX: visszaadja a kiválasztott adatbáziselemek közül a legnagyobbat AB. Az egyes sorokban szereplő feltételek egymással logikai ÉS kapcsolatban vannak. de legalább egy cellahivatkozást kell tartalmaznia.

akkor telepíteni kell az ATP-et. 0. ha a szám pozitív. GYÖK(szám): egy pozitív szám pozitív négyzetgyökét adja HATVÁNY(szám. akkor szorozzuk meg az eredményt 180 / PI() értékkel. ha a szám értéke 0. vagy hívjuk a RADIÁN() függvényt. feltétel): összeszámolja egy tartományban a megadott feltételeknek eleget tevő nem üres cellákat. A matematikai függvények: ABS(szám): egy szám abszolút (előjel nélküli) értékét adja eredményül CSONK(szám.FEL(szám.Matematikai függvények Az EXCEL alkalmas arra. szám2. E két függvény a negatív számoknál ad eltérő eredményt.MÁTRIX(tömb): egy mátrixként kezelt tömb inverz mátrixát adja KEREK. DARABTELI(tartomány. vagy hívjuk a FOK() függvényt.LE(szám. amelyek matematikai és trigonometrikus függvényeket használnak. hány_jegy): egy számot mindig felfelé. a 0-tól távolabbra kerekít KEREK. …): két vagy több egész szám legnagyobb közös (maradék nélküli) osztóját adja eredményül. ha a szám negatív FACTDOUBLE(szám): egy szám dupla faktoriálisát adja eredményül. ez nem kerekít. hány_jegy): egy számot a törtrészt elhagyva egésszé csonkít.100 - . ELŐJEL(szám): egy szám előjelétől függően eredménye 1. illetve –1. Ellenkező esetben pedig PI() / 180-nal szorozzunk. FAKT(szám): az argumentumban adott szám faktoriálisát számítja ki FOK(szög): radiánban megadott argumentumot fokká számít át GCD(szám1. hatvány): egy szám adott kitevőjű hatványát adja INT(szám): egy számot lefele kerekít a legközelebbi egészre INVERZ. Ellentétben az INT() függvénnyel. akkor telepíteni kell az ANALYSIS TOOLPAK beépülőt. hogy a cellákba bevitt értékekkel olyan műveleteket végezzünk. Ha az eredményül kapott radián-értékeket fokra akarjuk átszámítani. Stb. . ha nem elérhető. a 0 felé kerekít. hány_jegy): egy számot mindig lefelé. ha nem elérhető.

FONTOS. illetve a táblázat celláinak feltöltése értékekkel. Ezeket a legkülönbözőbb számításokhoz használhatjuk fel. hogy az adatbázis-parancsok előtt cellatartományt nem kell adnunk. A táblázatkezelési munka legalapvetőbb része a szövegbevitel. ANNAK MILYEN TIPIKUS ALKALMAZÁSAI VANNAK? MILYEN LEHETŐSÉG VAN AZ EXCELBEN LÉTREHOZOTT ADATBÁZIS MÁS ADATBÁZIS-KEZELŐVEL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁSÁRA? MIKOR TÁBLÁZATKEZELŐ ÉS MIKOR ADATBÁZISKEZELŐ? TÁBLÁZATKEZELŐ: Az EXCEL programot nagytömegű adatok táblázatos formában történő feldolgozására tervezték.14) GAZDASÁGI CÉLSZERŰ ADATOK FELDOLGOZÁSA ÉS MI SORÁN MIKOR A MIKOR TÁBLÁZATKEZELŐT HASZNÁLNI? ÉS ADATBÁZIS-KEZELŐT TÁBLÁZATKEZELÉS LÉNYEGE. illetve meghatározott műveleteket végezni velük. a műveleteik is sorokra (rekordokra) hatnak. Az adatbázisok általában soronként szervezettek. akár úgy is. A táblázat oszlopokból és sorokból álló alakzat. Tehát az adatbázis-táblázatok nagytömegű adatok tárolására. melynek metszéspontjaiban találhatóak a cellák. hogy az egyes cellákba vitt alapadatok megváltoztatását automatikusan kövesse az eredmények kiszámítása. de a kurzort valamelyik adatbázis mezőbe kell vinnünk! Az EXCEL hatékonyan támogatja az adatbázis kezelését. könnyen . így matematikai és statisztikai feldolgozások is végezhetőek.000 karakter. azonos szerkezetű (!) adatokat akarunk tárolni. Az EXCEL a táblázatokat a munkalapon tárolja.101 - . majd kiértékelése. Az adatok kezelését több mint 300 függvény támogatja. Adatbázis például egy árjegyzék. ha nagy mennyiségű. rendezésére. rendezni. A cellatartalom maximális hossza 32. egy telefonkönyv. ADATBÁZISKEZELŐ: akkor használjuk. lekérdezni. keresésére szolgálnak. A táblázatkezelés: az EXCEL maga egy táblázatkezelő rendszer.

jelöljük ki azt a tartományt. A rendezés ikonokkal is elvégezhető. Részösszegek parancs Az adatbázis rekordjaiból csoportonként részösszegeket képez. felhasználhatjuk a más formátumban (pl. egy számérték alapján (növekvő vagy csökkenő). illetve az Irányított szűrővel (kritériumtartomány elkészítésével) is. törlés. Van lehetőség több oszlopos szűrésre is. azaz Részösszeg függvényeket szúr be a rekordok közé. Az adatbázis sorait kompletten felcseréli az EXCEL az ablakokban levő mezőnév szerint. DBASE) tárolt adatokat is. amelyben az adatokat érvényesíteni akarjuk. melyek alapján az adatbázisban rekordokat keresünk. Érvényesítés (VALIDATION) Ha nagyszámú adatot kívánunk bevinni egy oszlopba. új rekordok felvétele). akkor lehetőségünk van ezen adatok listáját elkészíteni. és a beviendő adatok köre előre meghatározott. Miután elkészítettük az engedélyezett adatok listáját. Ez elvégezhető az AutoSzűrővel (listanyilak segítségével). Sorba-rendezés A rendezés történhet valamilyen szöveg alapján (ABC szerint növekvő vagy csökkenő). Lehetséges több rendezési kulcs megadása.építhetünk fel adatbázisokat a táblázatok felhasználásával. Vázlat készítése . sőt saját rendezési sorrend is felállítható. Itt használhatóak a „?” és a „*” karakterek. Az űrlap paranccsal keresni is lehetséges kritérium alapján. vagy amelyek alapján annak rekordjait sorba rendezzük SZŰRÉS: egy listából a rekordok egy csoportjának valamilyen kritériumok alapján történő megjelenítése SORBARENDEZÉS: a rekordok sorba állítása valamilyen szempontok szerint. Űrlap (FORM parancs) Az EXCEL űrlap parancsa adatainkat jól olvasható űrlapszerű formában tárja elénk a parancs ugyanakkor biztosítja a rekordok karbantartását (javítás. Az adatbázis-kezeléssel kapcsolatos alapfogalmak: MEZŐ: egy-egy oszlop MEZŐNÉV: egy oszlop legfelső sorában levő nevek KRITÉRIUMOK: vizsgálati feltételek. valamint közvetlenül férhetünk hozzá külső adatbázisokhoz.102 - . Szűrés Filter paranccsal lehetséges megoldani. Az érvényesítés parancsot kiadva a hibás bevitelnél jelez.

TIPIKUS ALKALMAZÁSAI A cellákba írt számokkal matematikai műveleteket végezhetünk. A számok megváltoztatása az eredményt azonnal módosítja Gyakran használt számolási eljárások felírása helyett függvényeket alkalmazhatunk Adatainkból egyszerű eszközök segítségével grafikonokat készíthetünk Adatnyilvántartásokat valósíthatunk meg. amikor nagyobb adatmennyiséggel dolgozunk.SZUM. vagy egyszerűbb nyilvántartási feladataink vannak. több változatot megvizsgálhatunk Az EXCEL négy különböző típusú műveleti jelet különböztet meg: számtani / összehasonlítási / szöveges / hivatkozási operátori A képletekben gyakran előforduló számításokat az EXCEL beépített munkalapfüggvényeivel gyorsan végrehajthatjuk A táblázatkezelők használatánál a számításokon van a hangsúly. valamint kimutatásokat készíthetünk Számításainkat elemezhetjük.Függvények SZUMHA DARABTELI Adatbázis-függvények: AB. akkor célszerű alkalmazni. feltételektől függően válogathatunk közöttük. TÁBLÁZATKEZELÉS LÉNYEGE. . különféle szempontok szerint sorba rendezhetjük. A nyilvántartott adatokat egyszerű eszközökkel kezelhetjük. stb.103 - . kiterjedtebb vagy bonyolult. gyakran ismétlődő számításokat kell elvégeznünk.

a műveletek is a sorokra hatnak. hogy mely munkalapról történjen az adatok importálása.EXCELBEN SA LÉTREHOZOTT ADATBÁZIS MÁS ADATBÁZISKEZELŐVEL TÖRTÉNŐ FELHASZNÁLÁ- A táblázat egy blokkját. Keresés a VKERES() és az FKERS() függvényekkel lehetséges. Adatbázis-kezelés: valahányszor egy adatbázishoz fordulunk. mik alkotják az oszlopfejléceket. hogy új adatokat adjunk hozzá. Az adatbázisok általában soronként rendezettek. jelentéseket. mint adatbázist definiálhatjuk. lekérdezéseket készítsünk. meglévő adatokat módosítsunk. . mi legyen a létrejövő tábla neve. hová történjen az importálás. Lehetőségünk van meglévő adatok feldolgozására az ACCESS-ben. Ehhez a FILE menüpont Külső adatok átvétele (külső lekérdezés) menüpont Importálás almenüjét válasszuk! Egy EXCEL táblázat importálásakor meg kell adni. vagy az adatokat átrendezzük.104 - . mi legyen az elsődleges kulcs. adatbázis-kezelést végzünk. milyen mezőbeállításokat használjunk.

szisztematikus munkát igénylő fázisokban lesz eredményes. szelektív módon elválasztva a helyest a helytelentől. azaz az ún. A vertikális gondolkodás fő jellemzője. Másodlagos kreativitás: az ezzel rendelkező személy a módszeres. nem lekorlátozódott a gondolkodásmódja. Az alkotófolyamat azon fázisában. . hogy az algoritmikus gondolkodáshoz hasonlóan szinte lépésről-lépésre halad. hogy az egyes mentális faktorok milyen arányban és milyen intenzitással vannak jelen. másodlagos-. kézenfekvő a laterális módnak megfelelő módszerek előnyben részesítése.105 - . amikor nagyszámú ötlet felkutatása a cél.15) KORSZERŰ CSOPORTMUNKA SZERVEZÉSE. A kreativitás szempontjából megfelelő csoportösszetétel meghatározása A szellemi képességek mozaik modelljén alapuló ún. ötletember). Így fantáziagazdagsága főleg az alkotómunka olyan fázisaiban való közreműködést teszi eredményessé. Elsődleges kreativitás: az ezzel rendelkező személy eredményesen tudja alkalmazni a regresszió-képességet. illetve harmadlagos kreativitási típust. Így megkülönböztethetünk egymástól elődleges-. az információgyűjtő szakaszoknál viszont a 15-20 fő az elfogadható csoportlétszám. amelyre az ötletgyűjtés a jellemző (intuitív. CSOPORTMUNKA SZERVEZÉSE A csoportmunka megszervezése és irányítása a kreativitás fokozása érdekében A gondolkodás két fő fajtáj a vertikális és a laterális. Az ötletgyűjtő fázisban 4-10 fő. A laterális gondolkodás ezzel szemben a heurisztikus gondolkodáshoz hasonlóan ugrásszerűen keresi az eredményt. CSOPORTMUNKÁT TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK. vagy ez egy elég zárt eljárás. integrált kreativitáselmélet felfogása szerint többféle alkotóképesség létezik attól függően. semmit sem tekint irrelevánsnak. új és új kérdéseket tár fel. Az értékelés és kimunkálás (elaboráció) fázisában viszont a vertikális módnak megfelelő eljárásokat kell preferálni.

A csoport tagjai legyenek függetlenek: abban az értelemben is. munkájuk hatékonysága és eredményessége. Az algoritmikus. A csoportmunkában ezen a funkción múlik a vezető pszichés tartása és az aktivitás etikai irányítása. Az eredményes team-munkának a csoport tagjaival szemben támasztott lélektani feltételei: A kommunikáció feltétele: a team-tagoknak állandóan érintkezésben kell lenniük. A megfelelő csoportstruktúra kialakítása Általános irányelvek: A csoport legyen reprezentatív: nem szabad a csoportot egyoldalúan összeállítani. képzettség és szakterület szempontjából sem. A függetlenség feltétele: az eltérő vélemények. Harmadlagos kreativitás: fejlett realitás-érzéke van. jó menedzser típus. belső energiatartalékai bőségesen vannak. érvek bővítik a változatokat és növelik a kedvező eredmény valószínűségét. Az alkotófolyamat implementációs (megvalósító. A csoportnak a kreativitási potenciál típusa szempontjából történő megfelelő összeállítása elsődleges fontosságú. hogy ne legyenek kitéve jelentékeny ellentétes irányú befolyásolásnak. hogy mások véleményét és javaslatát legalább megfontoljuk lehetőleg pedig a probléma megoldásaként vagy részmegoldásként vegyük figyelembe. kimunkáló) szakaszokban. A csoport legyen megfelelő nagyságú: hogy az esetleges későbbi kiesések után is kielégítse összetételében a reprezentativitás követelményeit. és kölcsönösen tájékoztatniuk kell egymást Az elfogadás feltétele: nem elég mások meghallgatása. A csoportmunka vezetőjének kiválasztása A csoportmunka vezetőjével szemben támasztott követelmények közül a legfontosabb három szükséges készség illetve képesség: Regulációs készség: a személyiség önirányítását és a felmerülő konfliktusok megoldására való képességet biztosítja.106 - . realizáló) fázisaiban tudja képességeit legjobban hasznosítani.„elaborációs” (kidolgozó. impulzív alkat. arra is késznek kell lenni. . kauzális és szekvenciális gondolkodás jellemző rá. mivel alapvetően ettől függ az egyén és a csoport teljesítőképessége.

tevékenységüket integráljuk. munka elvégzésére szerveződött. A csoportmunka jellegének (alapformájának) kialakítása és az alkalmazni kívánt módszer megválasztása A csoportmunka megszervezésének két. A csoportmunkát támogató munkaeszközök a team-munka hatékonyságnövelését célozza meg. Itt nagy hangsúlyt kell helyezni a megfelelő feltételek megteremtésére. kommunikáció alapvető jellegét határozza meg. sablonosak. értékelést. elvégzésükben több személy működik közre. sokszor különböző képzettségű munkatársak együttese arra az időre. amíg a munkát elvégzik. Sok irodában a feladatok jellegükben azonosak. ahol egy „kettes” csoport munkája folyik koordináltan. Ekkor lépnek . mivel ez a helyzetnek megfelelő információkezelést. egymástól lényegi jellemzőkben elhatárolható alapformája: Statisztizált csoport: tagjai egymástól függetlenül nyilvánítanak véleményt. A számítástechnikai eszközökön alapuló csoportmunkát támogató munkaeszközök többé-kevésbé a hagyományos eszközöket modellezik. Interaktív módszereken belül létezik: közvetlen interaktív módszer / közvetetten interaktív DELPHI-módszer / nominális csoportmódszer (NCM). a feladat elvégzéséhez szükséges. eredményeinek értékeléséig. akkor beszélünk csoportmunkáról. stabilizáló viselkedési formát biztosíthat a vezető számára. A team általában valamilyen feladat. amelyek a résztvevőket proaktív viselkedésre kényszerítik. a telefon. és a véleményeket azután valamilyen statisztikai módszerrel aggregálják. integráltan.Empátia vagy beleélés képessége: fontos. Szervezőkészség: kiterjed az előkészítés személyi és technikai feltételeinek biztosításától a probléma kiválasztásának és éles megfogalmazásának feladatán keresztül a csoportmunka irányításáig. CSOPORTMUNKÁT TÁMOGATÓ ESZKÖZÖK Amikor több ember munkáját koordináljuk.107 - . tipikusan ismétlődnek és elintézésükben. kiegyensúlyozó. Pl. vagyis a résztvevőkkel való kapcsolat. Interaktív csoport: tagjaik között közvetlen vagy közvetett kölcsönhatások (interakciók) vannak. és az ezt támogató munkaeszközök a csoportmunkát támogató munkaeszközök.

és épít a résztvevők közötti kommunikációra. vezérlését tekintik fő feladatuknak. amelyben a csoport illetve a folyamat részei. Azaz a munkafolyamat-irányítás az automatizációval és a kommunikációval kapcsolható össze . de még sok ideig kell számolni a papír jelenlétével. tehát elektronikus és papír alapú. Külső kommunikáció: ez jelenleg vegyes. a szabályok kötöttek. cél a csoportmunka hatékonyságának növelése. amikor vagy a csoportmunka szoftver saját beépített eszközével. A csoportmunka szintjén: a középpontban a csoport tagjai közötti kommunikáció áll. amelyek a munkafolyamatot irányítják. A kommunikáció egyrészt az adatok eljuttatását jelentik. A munkafolyamatok szintjén: a munkafolyamatok előre meghatározottak. a szervezet hatékonyságát növelik. addig a külső nem mindig. majordomo). tipikus folyamatok zökkenőmentes végrehajtásának elősegítését. Az irodai folyamatokat ilyenkor előre meghatározott munkafolyamatokra bontják. ez elektronikus kommunikáción alapulhat. tehát az anyagi-szellemi elhatározáson. A rendszerek az ismétlődő. vagy bármilyen más IT eszközzel elektronikusan előállított anyagot eljuttatunk a címzettnek. kötöttségek. merev szabályok nélkül használható eszközöket nyújt. Belső kommunikáció: a csoport tagjai állandó kapcsolatban állnak egymással. A különböző csoportmunka feladatok: LEVELEZÉS: olyan üzenetkezelés.108 - . visszakeresésük is így történhet. míg a csoportmunkaeszközök a koordinációval és az adatmegosztással. de a küldemények nem egy személyhez vagy felhasználóhoz rendelt . továbbításuk. Amíg a belső kommunikáció megoldható csoportmunka kezelő szoftverek segítségével. Feldolgozásuk is történhet automatikusan. betanuláson és működtetésen múlik. másrészt az információ megosztását és hozzáférhető tételét.előtérbe azok az alkalmazások. ami nem mindig ugyanolyan jellegű. de fő feladatuknak az együttműködést tartják. A dokumentumokat teljes egészében szellemi úton állíthatjuk elő. tehát levelező eszközökkel juttatunk célba küldeményeket. HIRDETŐTÁBLA: hasonlít a levelezéshez. tárolásuk. illetve csoportmunkában létezik belső és külső kommunikáció. Nagy erőfeszítéseket tesznek az elektronikus irány felé tolódás érdekében. eszközként használják a folyamatok koordinálását. egységei közötti kommunikációra koncentrál. A csoportmunka-szoftverek koordinálják ugyan az egyes tevékenységeket. Ez csak a beruházásokon. és a kötött szabályoknak megfelelő munkatevékenységet vezetnek be. Csoportmunka feladatok: Csoportban. Címzett lehet egy személy vagy felhasználó postaládája / több személy vagy csoport postaládája / egy lista kiszolgáló (listserv.

funkciói fokozatosan bővülnek.109 - . illetve a hagyományos relációs adatbázis-kezelők nem elégítenek ki. melynek mezői tetszőleges információtartalommal rendelkezhetnek). a dokumentumok közzétételét. ahol azt közzéteszik. Csoportmunka-szoftverek: piacvezető termék a csoportmunka szoftverek között. strukturálatlan adathalmaz osztott hozzáférésének biztosítása. a felhasználók saját levél adatbázissal rendelkeznek. amit hálózati operációs rendszerek könyvtárszolgáltatásai.postafiókba jutnak el. az információ alapja egy tervezhető űrlap alapú dokumentum. dokumentum. Ez egy ügyfél (kliens) oldali szoftver. 1990 óta létezik a program.és könyvtárszolgáltatások) / APPLICATION (előző plusz egyedi alkalmazások) / ENTERPRISE (előző plusz fürtözés) / ADVANCED ENTERPRISE (előző plusz IBM AS/400 rendszer felhasználói támogatás) szerver. vagyis a jogosult letöltheti onnan a saját számítógépére. tehát egy komplett csoportmunka alkalmazási rendszert támogat. LOTUS DOMINO: ez egy szerver-család. ciklikusan ismétlődő események előjegyzésére. hanem publikus helyre. Kiszolgálói oldalon az EXCHANGE SERVER üzenetküldő rendszer áll. amely alakítható. a szövegek előállításához belső vagy külső szövegszerkesztő használható). csoportos naptár és határidő ütemező. . Főleg több személy közös idejének a menedzselésére. LOTUS DOMINO DESIGNER: teljes körű fejlesztői környezetet nyújt kliens és szerver oldalon. levelező (ez az adatbázis funkcionalitására épül. BBS – BULLETIN BOARD SYSTEM. továbbá WEB böngésző. egy elektronikus hirdetőtáblára (BULLETIN BOARD). csoportos határidő és naptárkezelés. de bizonyos értelemben diktálja a fejlődés irányát. Tagjai a MAIL (ügymenetkezelés. amely egyben egy dokumentum adatbázis kezelő (objektumorientált adatbázis-kezelő rendszer. IDŐEGYEZTETÉS: az előjegyzési naptárfunkció automatikus időpont-egyeztetéssel és lefoglalással. amely az elektronikus levelezés mellett a naptárakba történő csoportos bejegyzéseket. önmagában használva is igen sokoldalú szolgáltatást nyújt. Alkotórészei: LOTUS NOTES: ez egy Internet kliens. vitafórum. igazi képességeit azonban hálózati környezetben használhatjuk ki. egyik piacvezető csoportmunka szoftver. Pl. DOKUMENTUMKEZELÉS: lényege a nagy tömegű.

). Mindent az ügyfelek csinálnak. A fájlszerveren helyezkedik el a Postahivatal. A rendszer biztonságosabb. az egyes csoportmunka-feladatok egymással összhangban együttműködve zajlanak. Az ügyfél gépén futó programok kérelmeket küldenek a kiszolgáló felé távoli eljáráshívások formájában. A szervezetek telephelyek összessége. Az erőforrásokat két szintre osztja: szervezetre (ORGANIZATION) és telephelyre (SITE). EXCHANGE SERVER: ez egy üzenetküldő rendszer. és egysége felhasználói felületet biztosít a csoportmunka feladatok ellátására. A konkrét postai hozzáféréseket a kiszolgáló gépen futó programok végzik. Az OUTLOOK összefogja a csoportmunka feladatokat. Szolgáltatásai LEVELEZÉS: a levél írása űrlap kitöltését jelenti. ami egy megosztott. Ügyfél-kiszolgáló szerepmegosztáson alapuló technika: a feladatok megoszlanak az ügyfél és a kiszolgáló programok között. egységes kezelői felületet biztosít a felhasználó számára. mely kétféle technikával működhet: Fájlmegosztáson alapuló technika: egy passzív fájlkiszolgálón keresztül történik az üzenetküldés. ahol a küldő ügyfél program elhelyezheti az üzenetet a címzetthez rendelt könyvtárban. csökken a hálózati forgalom.110 - . A kliensek számára biztosított hozzáférési jogok miatt csak alacsony biztonsági szintet valósítanak meg. nagy a hálózat leterhelése. az ügyfelek felé írási és olvasási joggal rendelkező könyvtárállomány. Vannak nyilvános mappák (amik jogosultságokkal felruházott gyűjtőhelyek) és vannak globális címlisták (az összes olyan nem rejtett címzett objektumnak a listája.ügyfél oldalán az OUTLOOK 97 / 98 / 2000 asztali információkezelő rendszer áll. A kiszolgálónak különleges szerepe nincs. a szerver 4 fő.és sok kiegészítő komponensből áll. a szöveges információ előállítása. . használhatunk sablonokat is. Általában nem támogatja a többszervezetes felépítést. és a címzett ügyfél program kiolvashatja a hozzá rendelt könyvtárból a neki szóló üzenetet. és minden telephely legalább egy – de akár több – kiszolgáló számítógépet tartalmaz. az aktivitásuk magas. mindent az aktív szerepet játszó ügyfélalkalmazások végeznek el. Egyik feladat. melyet a szervezetben el lehet érni. a rendszer jobban méretezhető.

üzenetet küldeni. FELADATOK: a feladatkezelés a tennivalókat foglalja össze táblázatos formában. Egy mappastruktúra. eseményeket tárolunk benne. melyben levelek és válaszlevelek postázására van lehetőség. FELJEGYZÉSEK KÉSZÍTÉSE: a feljegyzés dátumát és idejét automatikusan rögzíti.NAPTÁR HASZNÁLAT CSOPORTOSAN: ez az időbeosztás eszköze. Itt is űrlapokon keresztül történik az adatátvitel.111 - . KAPCSOLAT NÉLKÜLI MAPPÁK HASZNÁLATA . melynek segítségével név szerint lehet tárolni és visszakeresi az adatokat. Itt is űrlapokat kell kitölteni. feladatot kijelölni. de egy csoport idejét is össze lehet vele hangolni. kiszignálására. megnézni a WEB lapját. felhívni telefonon. WORD levelet írni valakinek. kezelésére. határidőt egyeztetni. Lehet egyéni előjegyzési naptár is. NYILVÁNOS MAPPÁK HASZNÁLATA: a hirdetőtábla szerepét játsszák. Mód van feladat létrehozására. TEVÉKENYSÉGEK NAPLÓZÁSA: a napló a rendszer dokumentumkezelője. NÉVJEGYALBUM: ez egy elektronikus címjegyzék.

„B” TÉTELEK GAZDASÁGTAN MENEDZSMENT BLOKK .112 - .

valamint a saját vállalkozásunkról szerzett eddigi ismereteink. a célok megvalósulásához szükséges erőforrásokat.1) ISMERTESSE A VÁLLALATI STRATÉGIA LÉNYEGÉT ÉS ESZKÖZEIT! ISMERTESSE AZ EGYES VÁLLALATI STRATÉGIATÍPUSOKAT ÉS TÉRJEN KI A VÁLLALATI STRATÉGIAKÉSZÍTÉS JELENTŐSÉGÉRE A VÁLLALALTOK ÉLETÉBEN. állandó irányítás és felügyelet nélkül is működő szervezet létrehozása. A vállalati stratégia a piaci szereplők jövőbeni akcióira való tudatos felkészülés. amelyik általában felkészül a változásokra. annak szereplőiről. módokat és eszközöket. amelyeket a számára előnyös környezet kialakítása érdekében hajt végre. hanem a vállalkozás igyekszik aktívan alakítani is környezetét. Csak annak a vállalkozásnak van esélye a talpon maradásra. akcióira való előzetes felkészülés a stratégia legbelső magja. hosszú távú célkitűzéseit. STRATÉGIA MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATÁT! A VÁLLALATI STRATÉGIA LÉNYEGE ÉS ESZKÖZEI A stratégia a görög „SZTRATÉGOSZ” (hadvezér) szóból származik. A stratégia tartalmazza azokat az akciókat is. MUTASSA BE A STRATÉGIAI VALAMINT A POZÍCIÓELEMZÉS MÓDSZEREIT. Stratégián egy hosszú távú. A többi piaci szereplő jövőbeni lépéseire. Kiindulópontja pedig a piacról. célorientált. az előzetes döntések olyan rendszerét. rugalmasan és gyorsan képes alkalmazkodni azokhoz. amely egyszerre képes a környezethez való rugalmas alkalmazkodásra és a környezetnek a vállalkozás céljainak megfelelő alakítására. A vállalati stratégia lényege: olyan összehangolt. amelyek meghatározzák a vállalkozás főbb törekvéseit. . a vállalkozás egész tevékenységét felölelő tervkoncepciót értünk. A vállalkozás stratégiája nem csak az alkalmazkodásból áll. ahogy a vállalkozás ezeket a célokat meg kívánja valósítani.113 - . valamint azokat a legfontosabb utakat.

ezért valamennyi funkcionális egység közvetlenül részt vesz a vállalati stratégia kialakításában. hogy olyan önműködő. A vezetés folyamatosan adatokat. A korszerű vállalkozás folyamatosan megújítja stratégiáját. A stratégiát a vállalkozás legfelső vezetése készíti el. szemlélete alapvetően jövőorientált. ami tartalmazza a vállalkozás egységes rendbe foglalt jövőképét magáról. a kockázat csökkentésének a legfontosabb eszköze.114 - . A stratégiai vezetés feladatainak területei: A stratégiakésztés: elkészül a stratégiai terv. hanem a hosszú távú folyamatok irányítása a feladata. Ha ez nem elég. ez összetett és folyamatos munkát igényel. meghatározza az elérni kívánt állapothoz szükséges akciótervet A stratégia megvalósítása: a stratégiai tervben foglaltak végrehajtása a stratégiai vezetés közvetlen ellenőrzése alatt A visszacsatolás és az ellenőrzés: az elért állapotot folyamatosan ellenőrizni kell. A stratégiai vezetés lényege. A stratégia szükségszerűen átfogja az egész vállalkozást. információkat gyűjt a létrejött folyamatokról. amely összehangoltan és célorientáltan működik VÁLLALATI STRATÉGIATÍPUSOK VÉDEKEZŐ JELLEGŰ STRATÉGIÁK Közös vállalat létrehozása: két vagy több cég közös célok érdekében önálló vállalkozást hoz létre Szűkítési program: a vállalat meglévő eszközeinek és költségeinek csökkentésével megfordítja a hanyatló eladást és a nyereséget . közvetlen beleszólás nélkül is hatékonyan működő szervezetet hozzon létre. és végrehajtja a szükséges korrekciókat. környezetéről. A stratégiai vezetés a vállalkozásnál felmerülő stratégiai feladatok végrehajtására szolgál.A stratégia fő eszközei: Rugalmas vállalati struktúra Megfelelő tartalékok Több lábon állás (diverzifikált termelés) A stratégia az egész vállalkozás működésének koordinálására szolgál. A stratégiakészítés a gazdasági bukás elkerülésének. Nem az operatív működés. új stratégiát kell kidolgozni.

egyesülések Belső növekedési stratégiák: ebben az esetben a növekedés forrásai a vállalat belső termékei. hogy nem fordítanak kellő figyelmet a marketingmunkára annak magas NÖVEKEDÉSI STRATÉGIÁK Külső növekedési stratégiák a terjeszkedés iránya szerint: Vertikális terjeszkedés: az ellátási lánc másik láncszemében működő vállalkozást kezd támogatni a cég Horizontális terjeszkedés: a másik cég kárára próbál növekedni Diagonális terjeszkedés: a vállalkozás egy új üzletágba lép be Ezekhez az akciók: a stratégiai szövetségek kialakítása / közös vállalatok létrehozása / a vállalatfelvásárlások. vagy majdnem minden igényének a kielégítése) / Választékalapú pozicionálás (egy meghatározott termékcsoportra vagy szolgáltatásra pozícionálja a vállalkozást) . és kivonul bizonyos üzletágakból Felszámolás: a vállalat meghatározott részének minden vagyontárgyát eladja. Hátránya. Tevékenységi körre koncentráló stratégiák: Célportfoliót kijelölő stratégiák: jelenlegi tevékenységi kör megtartása / Szűkítése / Bővítése Pozicionáló stratégiák: Szükségletalapú pozicionálás (alapja egy bizonyos ügyfélcsoport minden. költségminimalizálás vagy megkülönböztetés révén próbál meg versenyelőnyre szert tenni. s abban a szegmensben igyekszik kiemelkedő lenni a versenytársakhoz viszonyított alacsony költség.115 - . és kivonul bizonyos üzletágakból Összeolvadás és egyesülés: két vállalat egyesíti eszközeit és kultúráját ÁLTALÁNOS VERSENYSTRATÉGIÁK Költségminimalizáló: költsége miatt. Megkülönböztető: másoktól való megkülönböztetés. képességei és folyamatai lehetnek. Hátránya. egy meghatározott divízióját.Tőkekivonás: a vállalat eladja az eszközeinek egy részét. hogy a vásárlók nem hajlandóak megfizetni a különleges minőséget Összpontosító: néhány piaci szegmensre koncentrál. szolgáltatásai.

vagy új piacra hatol be. amelyek alapanyagul szolgálnak a vállaltvezetés számára a stratégiakészítéshez. VISSZAVONULÁSI STRATÉGIÁK Megnyirbáló stratégia: „kevesebbet. Megtartás (az elért stratégiai pozíció fenntartása különösebb változtatások nélkül). Aratás (lefölözés. az üzleti egység megszűnése). de jobban” szemlélet Az üzlet eladása A passzív stabilitási stratégia: fenn akarják tartani a jelenlegi állapotot A STRATÉGIAKÉSZÍTÉS JELENTŐSÉGE A stratégiakészítésben a vállalkozás egésze segíti az elsőszámú vezetőt. A stratégiakészítés szintjei tehát: Vállalatvezetés (a stratégia elkészítése.116 - . főleg a BCG mátrix kérdőjel tartományában levőknek). A vállalat alapvető szervezeti egységei a stratégiai üzleti egységek.CSÖKKENTÉSI. Kivonulás (megszüntetés. Fejlesztés (építés. A stratégiai tervezés alapját ezek az egységek jelentik. a meglévő piacokon elért pozíciók további bővítése). a fejőstehenekre jellemző). akik ugyanazon a piacon működnek. alapja a marketingstratégia). Új üzleti egység létrehozása (Ennek a vállalkozás egészébe való beillesztése). a piaci pozíció feladása. akár az adott pozíció feladása árán is. A különböző stratégiai alternatívák kidolgozása és az ezek közötti választás: Új piacon való megjelenés (A vállalkozás új termékkel jelentkezik. A funkcionális területek is elkészítik a maguk stratégiai elképzeléseiket. Stratégiai integráció (Stratégiai szövetségek kötése olyan vállalatokkal. ekkor horizontális stratégiai szövetségről van szó. Itt a . A felső szinten történik ezen egységek stratégiájának összefésülése. stratégiai vezetés) Stratégiai üzleti egységek (a stratégiai tervezés alapegységei) Funkcionális egységek (a stratégiai információk szolgáltatói) A stratégiakészítés menete: Stratégiai pozícióelemzés (lásd alább) A stratégiai célok kitűzése: Belépés (új piacok meghódítása. az elért piaci pozíció előnyeinek maximális kihasználása.

KÜLSŐ TÉNYEZŐK: a vállalkozás által csak közvetve befolyásolható piaci viszonyok tulajdonságai.117 - . A vállalkozásra vonatkozó ismérveket belső tényezőknek. Ezek közül három: SWOT – elemzés Ez a módszer egy táblázatba foglalja a pozícióelemzés adatait. más üzleti egységbe való beolvasztásával. A pozícióelemzés során a vizsgálódásunk kétirányú. A stratégia végrehajtásának megtervezése: ebben a szakaszban tervezik meg a stratégia végrehajtásának feladatait személy szerint és időbeni bontásban. A pozícióelemzésnek sok kidolgozott eszköze van. másrészt pedig annak piaci környezetét. a vállalkozás piaci környezetét leíró ismérveket külső tényezőknek nevezzük. áttekinthetően struktúrában hajtsuk végre. vagy üzleti egységek összevonásával). hogy a pozícióelemzést logikailag rendszerezetten. a költségek csökkentése). a felesleges kapacitások leépítése. ezek segítenek abban. A STRATÉGIAI POZÍCIÓELEMZÉS MÓDSZEREI. mivel egyrészt a vállalkozást magát értékeljük. a versenytársakkal szembeni versenyelőny növelése. A belső tényezők közül a vállalkozás pozitívan értékelhető oldalai adják az erősségeket.közös piaci tevékenység összehangolása a cél. ha a szövetséget kötő vállalkozások a termelési folyamat különböző szakaszaiban működnek). azaz a stratégiai célok elérése érdekében a vállalkozás tevékenységében fellelhető tartalékok feltárása. A piaci környezet pozitív jellemzői a vállalkozás számára lehetőségeket . Az üzleti egység megszüntetése (Piacról való kivonulás az üzleti egység eladásával. Vertikális stratégiai szövetség pedig. a tapasztalatok kölcsönös cseréje. magának a vállalkozásnak a tulajdonságai. Ésszerűsítés (Racionalizálás. negatív oldalai a gyengeségeket. BELSŐ TÉNYEZŐK: a vállalkozástól közvetlenül függő ismérvek. MEGVALÓSÍTÁSÁNAK FOLYAMATA A stratégiakészítési folyamatban a helyzetelemzést nevezzük stratégiai pozícióelemzésnek.

gyorsan bővül.118 - . hogy hol húzza meg a határt a kétféle piac között. fejlődő piacok. Kérdőjelek: a piaci növekedési ütem magas. Vízszintesen az egyik részben a piacon uralkodó. A mátrix 4 egysége 4 kategóriát jelent: SZTÁROK(CSILLAGOK) FEJŐSTEHENEK (magas) KÉRDŐJELEK DÖGLÖTT KUTYÁK (alacsony) (magas) (alacsony) Sztárok (csillagok): piaci részesedése nagy. előnyös helyzetben levő üzleti egységek kerülnek. Az uralkodó. a versenyelőnyök erősítése. Függőlegesen az egyik tartományba tartoznak a magas növekedési ütemű. vagy éppen stagnáló. annak a piacnak a növekedési üteme (ez helyezkedik el a függőleges tengelyen). negatív jellemzői fenyegetéseket jelentenek. Ezeknél a piaci részesedés növelése az elsőrendű feladat. a piaci vetélytársak fokozott figyelemmel kísérése szerepelhet stratégiai célkitűzésként. visszaeső piacok. Azaz STRENGTHS – WEAKNESSES – OPPORTUNITIES – THREATS. de a növekedési ütem alacsony. A másikban a piacon alárendelt helyzetben levő üzleti egységek. ahol jelen van. a további piaci térnyerés. ahol a vállalkozás jelen van. a BOSTON CONSULTING GROUP-ról kapta a nevét. a piac. a bővülő piac igényeihez való igazodás lehet a megfelelő stratégia. amit nagyban megkönnyít a bővülő piac. Az így elkészített koordinátarendszerbe helyezzük el a tényleges adatok alapján értékelt stratégiai üzleti egységeket. A stratégiai pozícióelemzést két kiemelt tényező vizsgálatára alapozza: az egyik egy belső tényező. Az általunk megadott koordinátákkal 4 részre osztjuk a mátrixot. a másikba pedig az alacsony növekedési ütemű. Fejőstehenek: a piaci részesedés magas. A meglévő pozíció tartása.nyújtanak. illetve alárendelt helyzetet mi határozhatjuk meg. Vállalati szinten Stratégiai üzleti egység szintjén BCG – mátrix Ez a módszer kifejlesztőjéről. Az egyes stratégiai üzleti egységeket e két tényező segítségével helyezik el a mátrixban. A piaci versenyelőny kiaknázása. A mátrix alkalmazója maga dönt arról. a másik egy külső tényező. a . a vállalkozás piaci részesedése (ez helyezkedik el a vízszintes tengelyen). de a részesedés alacsony.

amennyiben a vállalkozás már jelen van a piacon) A munkaerő-piaci helyzet A gazdasági stabilitás. és más csoportosításban is Az általános technológia színvonala stb. Döglött kutyák: alacsony piaci részesedésű. A GENERAL-ELECTRIC – MCKINSEY portfolió-elemzési mátrix Ez a módszer tényezőcsoportokkal dolgozik.119 - . bevezetettsége A technológiai színvonal A munkatársak felkészültsége. a vásárlók megnyerése érdekében pedig intenzív piacbefolyásolásra irányul majd. Belső tényezők lehetnek például: Az üzleti egység relatív piaci részesedése (a BCG mátrix kiemelt belső tényezője) Az üzleti egység és termékeinek ismertség. minél kisebb) A piacra való belépés korlátai (ez annál magasabb osztályzatot kap. amelyek az üzleti egység versenyképességét határozzák meg. a szakmai színvonal A pénzügyi helyzet. A stratégiai célkitűzés jellemzően a maradék piaci lehetőségek kiaknázása után a piacról való kivonulás. Elkülöníti a belső tényezőket. A stratégiai célkitűzés a termelés bővítésére.növekvő vásárlóerő. jogbiztonság. A stratégiakészítő maga határozza meg a figyelembe veendő külső és belső tényezőket. alapja a tényezőcsoportok értékelésére készített táblázat. . A mátrix lényege. a vásárlóerő nagysága A piaci verseny intenzitása (ez annál magasabb osztályzatot kap. a tőkeellátottság A minőségbiztosítás színvonala Az innovációs lánc színvonala stb. A külső tényezők ebben a rendszerben a piac vonzerejét határozzák meg. alacsony növekedési ütemmel bíró piacon jelen levő üzleti egységek tartoznak ide. minél nehezebb az új szereplők belépése a piacra. Külső tényezők lehetnek például: A piaci növekedés üteme (a BCG mátrix kiemelt külső tényezője) A piac mérete. közbiztonság minősége az adott piacon (ezek természetesen vehetők külön-külön.

azaz a skálázás 1. A relatív súlyozás következtében a tényezőértékelés összege 1 és 5 közé eshet. mindegyiket 1 – 5 – ig értékeljük. ezeket a stratégiákat maga a készítő is meghatározhatja. Ezután a relatív súlyozás következik. . Ez a mátrix a BCG mátrixszal szemben (ami 2 X 2–es volt) 3 X 3-as. A mátrix egy sajátos koordináta-rendszer. a stratégiaalkotás tényleges folyamatát. majd az így kapott szorzatokat összeadjuk külön-külön a belső és külső tényezőknél.120 - . hogy előkészítik a stratégiai célok kitűzéseit.33-ként lesz. mint koordinátákkal helyezhetjük el az üzleti egységet a portfolió mátrixban. Aztán minden tényezőnél a súlyt szorozzuk az adott osztályzattal. a függőleges tengelyen pedig az üzleti egység versenyképességét meghatározó értéket (azaz a belső tényezők értékét. annál magasabb osztályzatot adunk neki. Az összegzésként kapott számokkal. hogy legyen.A táblázatban külön oszlopába vesszük a külső és a belső tényezőket. mégis megkerülhetetlenek a vállalkozás stratégiájának megalkotásakor. A pozícióelemző mátrixok közös sajátossága. de meríthet az idevágó irodalomból is. ahol a súlyok összege 1 kell. ahol a vízszintes tengelyen jelöljük a piac vonzerejét (azaz a külső tényezők által megadott értéket. Minél kedvezőbben értékeljük az adott tényezőt. ami lentről felfelé szintén nő). Bár szerepük előkészítő jellegű. A mátrix minden egyes tartománya tartalmazhat konkrét utalásokat a követendő stratégiára. Tehát az 1 és 5 közé eső számokat kell 3 részre osztani. ami balról jobbra szintén csökken).

A VÁLLALATI MILYEN GAZDÁLKODÁSBAN. a termékmixet. az értékesítési logisztikai rendszerrel) az egész termelési és forgalmi folyamatra kiterjedő minőségbiztosításról. feladatköre három részből áll: A vállalati termelőfolyamat megszervezése: a termelőfolyamat folyamatosságának fenntartása érdekében a termelésmenedzsment gondoskodik: a szükséges inputok megfelelő ütemű beszerzésének és a termelési igényeinek megfelelő kiszolgálása megszervezéséről (főleg a logisztikai.2) MUTASSA BE A TERMELÉSMENEDZSMENT HELYÉT ÉS SZEREPÉT ISMERTESSE. Az innovációs menedzsment bocsátja a termelésmenedzsment rendelkezésére az új termékek. innováció) történő összehangolásával a termelésmenedzsment foglalkozik. Ennek az átalakító (transzformációs) tevékenységnek a megszervezésével. ÁLL A KAPCSOLATBAN TERMELÉSI STRATÉGIA A VÁLLALATI STRATÉGIA MÁS TERÜLETEIVEL? A TERMELÉSMENEDZSMENT HELYE ÉS SZEREPE A VÁLLALATI GAZDÁLKODÁSBAN A termelésmenedzsment feladatai A vállalati tevékenység lényegében az inputoknak outputtá (termék vagy szolgáltatás) történő átalakításából áll.121 - . új eljárások lényegét. A termelésmenedzsment koordinálja az egyes gazdálkodási területek tevékenységét is. A . a vállalkozás más funkcionális területeivel (marketing. A termelőfolyamatnak a vállalat más funkcionális területeivel való összehangolása: a termelésmenedzsment a marketinggel összhangban alakítja ki a vállalkozás termékstruktúráját. a beszerzési logisztikai rendszerrel) a termeléshez szükséges állóeszközök biztosításáról a termeléshez szükséges munkaerő biztosításáról az értékesítés igényeinek megfelelő mennyiségű és összetételű output előállításáról (főleg a logisztikai.

kultúra. hogy az előbbi költségleszorító készletezése a nagy értékű állóeszközök kihasználatlanságához vagy károsodásához vezessen. acél-. a munkaerő-gazdálkodást a forgóeszköz-gazdálkodással. piacosítható és nem piacosítható. háztartási elektronikai. az új termék tömeges előállításának megszervezése. karbantartására megfelelően képzett munkaerő álljon rendelkezésre. dolgokra és személyekre irányuló. rakodási. raktározási kapacitásnak megfelelő munkaerő biztosítását. A termelési folyamatok fajtái A termelés szektoriális jellege: Primer szektor: mezőgazdaság és bányászat. egészségügy. .122 - . honvédelem.termelésmenedzsment feladata a gyakorlatba való átültetés. termelő és nem termelő. hogy az állóeszközök kezelésére. Megszervezi a szállítási. energia-. idegenforgalom. valamilyen személyes jelenlétet igényel. papíripa))/ Másodlagos feldolgozóipar: fogyasztási cikkeket állít elő (jármű-. ügyelve arra. kevésbé exportálható és importálható. a nyújtása és fogyasztása időben egybe esik. Elsődleges feldolgozóipar: a primer szektor termékeit alakítja át (vegy-. Ennek keretében összehangolja: a forgóeszköz-gazdálkodást az állóeszköz-gazdálkodással. oktatás. pénzügyi rendszer. Meg akarja akadályozni. szállítás. a munkaerő-gazdálkodást az állóeszköz-gazdálkodással. Tercier szektor: szolgáltatások. Az egyes gazdálkodási területek tevékenységének koordinálása: a termelési és forgalmi folyamatban a termelésmenedzsment koordinálja az egyes gazdálkodási funkcionális területek költség-hatékony működését. Kereskedelem. művelődés. tárolható. nem szállítható. egyéni és kollektív jellegű. Gondoskodik arról. A szolgáltatás lehet anyagi és nem anyagi jellegű. húsfeldolgozó-ipar). közbiztonság.konzerv-. nyújtása helyhez kötött. A szolgáltatás: mindig személyes jellegű. hogy a megfelelő munkaerő hiánya ne akadályozza az anyagáramlást. a természet kincseinek közvetlen kiaknázása Szekunder szektor: feldolgozóipar.

A termelés az előállított termék jellege szerint Egynemű. a munkások így begyakorlottak lesznek az adott munkaszakaszban Csoportos gyártás: az előző továbbfejlesztése. van munkamegosztás. Műhelyrendszerű gyártás: a munkafolyamatokat részekre bontják. maximális munkamegosztás Számítógéppel integrált gyártás: a termelési feladatok közvetlen végrehajtását automatizált. Sorozatgyártás: termék és választék iránti nagy igény. a gépeket csoportosítják. csökkenek a költségek Folyamatrendszerű gyártás: a specializált gépeket a technológiai folyamat sorrendjében helyezik el. cukor. számítógéppel vezérelt gyártósorokra telepítik Projektrendszerű gyártás . a különféle termékek közösen elvégezhető gyártási szakaszait vonja össze egy műhelybe. A termelés tömegszerűsége Tömeggyártás: egyszerű termékek. vagy szabványosított tömegcikket előállító termelés: a termelésmenedzsmentnek itt a termelés folyamatosságára. speciális igényre.123 - . a költségek lefaragására. a gyártási idő lerövidül. Pl. só. egy személy állítja elő az egész terméket. sokoldalúan képzett munkaerő. technológiai megoldhatóság. az egységes minőség biztosítására kell helyeznie a hangsúlyt. nagy mennyiség állandó és nagy igény mellett. minden műhelyben egy-egy szakaszt végeznek. Összetett terméket előállító termelés: ezekből a termékekből sokféle készül. A gyártási rendszer jellege szerint Műhelyben történő gyártás: a munkamegosztás minimális. gyufa. hátránya a nagy tőkebefektetés. Egyedi gyártás: nagy értékű.

munkaerő. cseréjére vonatkozó terveket (ez a beruházási stratégia) A termelés igényeinek megfelelő munkaerő-állomány kialakítására vonatkozó terveket (ez az emberi erőforrás-gazdálkodás stratégiája) Az anyagáramlás megszervezésére. Fejlesztésében az innovációs menedzsment szerepe a meghatározó. innovációs stratégiához. alatta levő szinten a MARKETING.124 - . A piacgazdaságban csak és kizárólag olyan termékeket érdemes vállalkozási keretek között termelni. a forgóeszközök biztosítására vonatkozó terveket (ez a logisztikai stratégia) A minőségbiztosítás kialakítására. Az egységes az vállalati stratégia része.A TERMELÉSI STRATÉGIA KAPCSOLATA A VÁLLALATI STRATÉGIA MÁS TERÜLETEIVEL A termelési stratégia tartalmazza a vállalkozás alaptevékenységére vonatkozó fontosabb elképzeléseket.és forgóeszköz állomány határolja be. amire fizetőképes piaci kereslet mutatkozik. A hosszú-távú fejlesztés alapjait a beruházási stratégia fekteti le. valamint tartalmazza egyes gazdálkodási stratégiákat (beruházási. A másik oldal a vállalkozás termelési lehetőségei. Ezek alapján lehet dönteni arról. A termelésmenedzsment a termelési költségek ismeretében közli a piaci igény kielégítésének vállalati költségeit. logisztikai stratégia). Tehát képletesen legfelül helyezkedik el a VÁLLALATI stratégia (pénzügyi stratégia). hogy az adott piaci igény gazdaságosan kielégíthető-e a vállalat részéről. Az egyik oldal a piaci igény. A vállalat termelését két oldal egyidejű figyelembevételével kell kialakítani. Az egyes funkcionális gazdálkodási területek feltárják a . Ezt az adott állóeszköz-. A kettő közül a marketingmenedzsmenté a kezdeményező szerep. még alatta a BERUHÁZÁSI. TERMELÉSI ÉS INNOVÁCIÓS stratégia. fejlesztésére vonatkozó elképzeléseket (ez a termelésmenedzsment önálló területe). LOGISZTIKAI stratégia. A vállalat termelési stratégiája tartalmazza: A termékszerkezetet (marketingstratégiából kiindulva) A gyártási rendszer fejlesztésére vonatkozó terveket (az innovációs stratégiára építve) Az állóeszközök bővítésére. amit a marketingmenedzsment közvetít a termelésmenedzsment számára. EMBERI ERŐFORRÁS-GAZDÁLKODÁSI. emberi erőforrás-gazdálkodási. A termelési stratégia legfontosabb feladata a két oldal igényeinek összehangolása. szorosan kapcsolódik az a marketingstratégiához.

Mindezekből jól kitűnik.termelésben lévő tartalékokat. hogy a termelésmenedzsmentnek központi szerepe van a vállalati működésben. . Az innovációs menedzsment kidolgozza a lehetséges fejlesztési lehetőségeket. ami viszont ne azonos a vezető szereppel.125 - .

Az innovációs menedzsment feladata az egész vállalkozásra kiterjedően a fejlesztéseknek. Gyakran erre a területre leszűkítve értelmezik és tárgyalják az innovációt. előremutató változásoknak a kidolgozása. A. Az innovációs tevékenység szerinte a következő területeket érintheti: A termékeket. RÉSZLETEZZE MUTASSA AZOK A BE TERMÉKAZ EGYES ÉS INNOVÁCIÓ INNOVÁCIÓS HÁTRÁNYAIT! FOLYAMATÁT! STRATÉGIÁKAT. Ez közvetlenül érinti a termelési folyamatot. a fogyasztó számára még ismeretlen termék. Az innovációs tevékenység a vállalkozás bármelyik területén megjelenhet. Különösen igaz ez a piaci versenyben részt vevő vállalkozásokra. ELŐNYEIT AZ INNOVÁCIÓ JELENTŐSÉGE A VÁLLALATOK ÉLETÉBEN Minden élő szervezetnél nagy jelentősége van a megújulás képességének. ezért a marketingtevékenységgel szoros összhangban kell végezni ennek a területnek a fejlesztését. így részét képezi a változásmenedzsment is. ezért itt e termelésmenedzsmenttel és az állóeszköz-gazdálkodással kell a . Az innováció a vállalkozás megújulásának folyamata. AZ INNOVÁCIÓ TERÜLETEI J. Mai fogalmaink szerint a termékmixet újítja meg ebben az esetben az innovációs tevékenység.3) ISMERTESSE AZ INNOVÁCIÓ JELENTŐSÉGÉT A VÁLLALATOK ÉLETÉBEN! MUTASSA BE AZ INNOVÁCIÓ EGYES TERÜLETEIT. azaz a technológiát. Az innováció a változások véghezvitelének az eszköze is. SCHUMPETER (1883 – 1950) dolgozta ki az innováció fogalmát. A termelési eljárást.126 - . vagy ismert termék új változatának formájában.

azért ezt a feladatot a beszerzési logisztikával összehangoltan kell végezni. Ez történhet az új termék segítségével. Leggyakrabban a fogyasztói igények kielégítése jelenik meg közvetlen célként. A beszerzési piacokat.fejlesztést összehangolni. A szervezetet. ezért azzal együttműködve kell ellátni. eddig nem ismert elhelyezési lehetőségek megnyitása formájában. amelyet röviden invenciónak nevezünk. a szabadalom. új szervezeti forma (pl. így megvalósítása csak a vállalati stratégiába beépítve képzelhető el.127 - . A termékfejlesztés gyakorlati szakaszai: . Végpontja pedig a piacra bevezetett. A műszakiak számára ez az innovációs tevékenység igazi terepe. Közvetlen célként jelenhet meg a költségek csökkentése is. eddig ismeretlen új beszerzési források feltárása formájában. Ez a logisztikai rendszer egyik kiemelt területe. valamint az új értékesítési piacok meghódításával. Új szervezet létrehozásával közvetlenül és átfogóan követik a profitmaximalizáló alapcélt. Közvetlen célja azonban más és más lehet. amelyet már tömegesen lehet termelni. Ez a marketingmunka egyik legfontosabb része. marketing kutatóbázis) létrehozásával. Az innovációs sohasem lehet öncélú. A vállalakozás vezetői itt közvetlenül innovációs tevékenységet folytatnak. piacképes termék. Ez ismét a marketingmenedzsment feladatkörét közvetlenül érintő terület. Ez közvetlenül érinti az egész vállalkozás működését. a találmány. Valamennyi innovációs terület a vállalkozás alapvető céljának szolgálatában működik. divizionális szervezet). Ezt röviden imitációnak nevezik. ahol új fogyasztók igényeit elégítik ki. Hosszú az út az ötlettől a piacképes termékig. ahol az igényeket magasabb szinten elégítik ki. illetve új szervezeti egység (pl. Az új értékesítési piacokat. ennek a folyamatnak az összefoglaló neve az innováció. valamint az új (olcsóbb) beszerzési piacok feltárása. Jellemzően ilyen célt követ az új technológia bevezetése. A TERMÉKINNOVÁCIÓ FOLYAMATA Az innováció alapja az ötlet.

lényege. mintegy meglapozva azokat. 6. szakasz: első piaci tesztelés: a termék pontos paramétereinek ismeretében annak felmérése. szakasz: ötletgyűjtés: alapja a fogyasztói igények kielégítése. Elkészül a prototípus. újat. Fel kell mérni. AZ INNOVÁCIÓS STRATÉGIÁK. nyilatkozhat róla. Az innovációs stratégia kidolgozása során az alábbi lépések szükségesek: . elvégzik a piaci bevezetéshez szükséges méréseket. Általában kérdőíves felmérésekkel. hogy van-e megfelelő piaci igény rá. jobb minőségűt. anyagi alapjainak megteremtője. 7.1. megfelelő árstratégia. Bevezetés időpontjáról dönteni kell. Az innovációs tevékenység a stratégiai tevékenység magva. az előremutatót az innováció nyújtja. a fejlődés hordozója. szakasz: terméktervezés: a termék valamennyi pontos paraméterét megtervezik. 3. teszt eredményeit felhasználva a tényleges gyártás. a megújulás. jöhet ez a lépés. szakasz: termékfejlesztés: ha az első teszt pozitív. 5. szakasz: második piaci tesztelés: e fogyasztó már ténylegesen kipróbálhatja. beszerzik a szükséges eszközöket. minőségellenőrzést. szakasz: termelés: a 2. A többi terület stratégiájához az újat. marketing-kommunikációs mix. Az innováció ugyanis a jövőre irányultság. Elkészítik a termék tényleges előállításához szükséges terveket. még lehet rajta módosítani. milyen terméket igényel a fogyasztó: olcsóbbat. AZOK ELŐNYEI / HÁTRÁNYAI Az innovációs stratégia a vállalati stratégia legfontosabb része. 4. tömegméretekben. vagy ezek kombinációját. 2. szakasz: piaci bevezetés: értékesítési lánc kialakítása.128 - .

A kisebb vállalkozások viszont gyakran nem rendelkeznek a magas szintű innovációhoz szükséges erőforrásokkal. új iránti fogékonyságát. különösen ügyelve a rendszer áttekinthetőségére. Minél nagyobb a vállalat. Az lánc a vállalati tevékenységrendszernek az innováció szempontjai szerint történő megszervezését jelenti. látható stratégiáját: ez a piac horizontális elemzése. Ez az egy termékre orientált.129 - . technológiai szintjét. Elemezni kell a fogyasztók igényeit. innovációs szintjét. de még rugalmas vállalkozások járnak az élen. A piaci . mivel ez jelentősen befolyásolja a vállalkozás innovációs lehetőségeit: ez a piac vertikális elemzése. innovációs eredményekre vonatkozó komplex költséghaszonelemzés. adaptálására. jelentősebb erőforrásokkal rendelkező. Fel kell tárni az állami gazdaságpolitika által biztosított innovációs támogatásokat. valamint az innováció eredményének befogadására. A vállalkozás szervezetének. A külső környezetből nyert információk alapján ismeri meg a vállalkozás az innovációs lehetőségeket. logikus felépítésére A munkatársak állandó továbbképzése. innovációs lánc kialakítása a vállalkozáson belül. Így az innovációban inkább a közepes méretű. A korszerű innovációs stratégia nem hagyhatja figyelmen kívül az innovációnak a természeti környezetre gyakorolt hatását. aminek során vizsgálják.A külső innovációs környezet elemzése A külső környezet elemzésekor meg kell vizsgálni a piacon levő termékek helyzetét. az innovációs eredmények lényegének elsajátítása a munkatársak részéről A vállalat szervezetének az innováció adaptálására való alkalmassá tételében segíthet az ún. Ismerni kell a szállítók fejlesztési eredményeit. A technikailag lehetséges racionális összehangolást termékek esetén az értékelemzés segíti. A belső környezet adaptációs képességét az innováció eredményei szempontjából az alábbiak szerint fejleszthetjük: A vállalti szervezeti rendszer átgondolt kialakítása. mint az innovációs belső környezetének elemzése A vállalkozás szervezetének alkalmasnak kell lennie az innovációs eredmények elérésére. annál nehezebben lehet az újdonságok gyors befogadására alkalmassá tenni. végzi el a technikailag lehetséges és a piacon racionális összehangolását. hogy a termék technikailag lehetséges funkciói és fajtái közül melyik felel meg a piaci racionalitás követelményeinek. Egyúttal fel kell tárni a versenytársak innovációs eredményeit.

ennek eredményeinek összegzése és a teendő válaszlépések jellemzik. és az ezek alapján kidolgozott fejlesztések jellemzik. A vállalkozás állandó kutató-fejlesztő részleget tart fenn. Jellemzi a nagy horderejű. A választható stratégiai irányok lehetnek: Kutató stratégia: a vállalkozás célja a folyamatos megújulás. Ez a stratégia kerüli a nagy technológiai ugrásokat. Az alapvető innovációs irány meghatározása Az innovációs pozícióelemzés után jöhet az általános célkitűzés. Csak akkor fejleszt. és oda is tér vissza. a kisebb fejlesztési lépéseket támogatja.viszonyokból indul ki. Megőrző (védő) stratégia: a vállalkozás pozíciói megtartásának célja vezérli. Az egyes innovációs lépések kidolgozása: Ötletgyűjtés: az ötleteket ösztönző rendszer kialakítása. igazodása utólagos. technológiák a gyakorlati megvalósításhoz) termelésmenedzsment koordinálja) ÉRTÉKESÍTÉS (marketing feladatköre). Az innovációs tevékenységet a folyamatos környezetfigyelés alapján leszűrhető trendek elemzése. a technológia átfogó megújítása. főleg a termék-innováció területére adaptálható. amit állandó és széleskörű innovációs kutatótevékenység alapoz meg. Innovációs politikáját ezért a környezet állandó figyelése. extrapolálása. ha erre a piaci verseny kifejezetten rákényszeríti. az ötletek elemzése és az ígéretesek kiválasztása . az innovációs stratégia irányainak meghatározása. amelyik gondoskodik a célok megvalósításához szükséges fejlesztésekről. változtatások bevezetése. a vállalkozásnál felmerült fejlesztési ötletek összegyűjtése. A lánc: MARKETING (piacfelmérés) KUTATÁS-FEJLESZTÉS (a piaci igényeket BERUHÁZÁS (termelőTERMELÉS (ezt a hatékonyan kielégítő termék műszaki kialakítása) berendezések. messzire mutató fejlesztések. Fő célja a megfontolt és biztonságos fejlődés biztosítása. Alkalmazkodó (reagáló) stratégia: innovációs lépéseit a környezet változásaihoz igazítja. Elemző stratégia: a piaci elemzésekből és a vállalati struktúra vizsgálatából leszűrt és meglévő eredményekből indul ki. Ez az aktív megelőző alkalmazkodás stratégiája.130 - .

A belső környezet adottságait figyelembe véve meg kell tervezni az innováció adaptálását a meglévő vállalati struktúrába. állami szervek tájékoztatása. a tesztelés eredményeképpen a megvalósítandó innovációs lépések kiválasztása Megvalósítás: stratégiai döntések meghozása (hol. fogyasztók. a tesztelésre alkalmas fejlesztések kiválasztása Tesztelés: a megvalósítandó fejlesztések szűkebb körben történő kipróbálása a bevezetés kockázatainak mérséklése érdekében. hogy a vállalat belső és külső környezete is alkalmas legyen az innováció befogadására. A nagy szervezetek lelassulnak. az ötletek nagy vonalakban történő kidolgozása.131 - . az innováció előnyös oldalainak kidomborítása. A külső környezetet is fel kell készíteni az új befogadására. Ezért a nagyobb vállalkozásoknál kiemelt szerepe van az innováció gyakorlatba történő átültetésénél a változásmenedzsmentnek. a megvalósítható tervezetek kiválasztása Fejlesztés: a megvalósítható tervezetek részletes kidolgozása. lakókörnyezet.Tervezés: az ígéretes ötletek pontos megfogalmazása. felvilágosítás. Az innovációból szármató konkrét előnyök eloszlásának bemutatása Az konkrét feltételek megteremtése ahhoz. nem képesek a gyors változtatásokra. Itt az adott funkcionális területtel együttműködve kell megtenni a szükséges lépéseket. mikor és milyen konkrét eszközökkel történjen az innováció eredményének a gyakorlatba történő átültetése) Az innováció gyakorlatba való átültetésének részletes akcióterve (változás-menedzsment) Biztosítani kell. hogy az innováció bevezetésre kerüljön . Ezek lehetnek: A partnerek.

osztályának tekinthető.4) ISMERTESSE A BANKRENDSZER MŰKÖDÉSÉT. A Magyar Nemzeti Bankot 1924-ben hozták létre 30 millió aranykorona alaptőkével részvénytársasági formában. A PÉNZFORGALOM FORMÁIT! A BANKRENDSZER MŰKÖDÉSE A mai bankrendszer alapjai a középkori itáliai városállamokban alakult ki. . szakbankok (NEM = kereskedelmi bank). A bank és a hitelintézet különbségei: Bank: olyan üzleti vállalkozás. AZ AKTÍV ÉS PASSZÍV BANKÜGYLETEKET. Az MNB mellett szakbankként működik a Beruházási Bank. AZ EGYSZINTŰ BANKRENDSZER 1948-tól kialakul az egyszintű bankrendszer. a hitelintézet pedig nem. majd 1469-ben megalakult a Bank of England. A legjelentősebb bank Angliában alakult ki. jelenlegi alaptőkéje 10milliárd Ft. amely alapvetően betét. valamint pénzforgalmi szolgáltatásokat végeznek. Az MNB a magyar köztársaság jegybankja. a Külkereskedelmi Bank és az Országos Takarékpénztár (ezt 1949-ben hozták létre). és csak utána. az ún. a hitelintézetnél levő számlákról előbb fel kell venni a pénzt.132 - . hogy a bank hitelműveleteivel képes pénzt teremteni. A német bankrendszer univerzális bankrendszer volt. Az egyszintű bankrendszer fajtái: Monobankrendszer: a jegybank az egyetlen bank a gazdaságban A központi bank mellett léteznek egyéb bankok. mert nem volt tiltás semmire. A bankok (hitelintézetek) a kereskedelmi banki tevékenységen kívül egyre szélesebb körben a befektetési banki tevékenységet is végzik. A banknál levő számlákról azonnal lehet fizetést teljesíteni. A kereskedelmi bank és az egyéb hitelintézet közötti legfontosabb eltérés.és hitelügyleteket. A szakbankok a központi bank egy-egy szakosított részének.

mely meghatározta a pénzügyi szolgáltatásokat. szabályozta az Állami Bankfelügyelet tevékenységét. Majd 1997. illetve előírta a hitelintézetek működésének biztonságát szolgáló intézkedéseket. a fizetési forgalom lebonyolítása (az állam bankja funkció) Vállalatoknak és szövetkezeteknek hitelnyújtás A forint belső és külső értékállandóságának őrzése A külföldi valuta. közületek. állami vállalatok és szövetkezetek számláinak vezetése. Általános Értékforgalmi Bank Rt. illetve azok tevékenységi körét.Az egyszintű bankrendszer szakbankjai: Beruházási Bank: feladata az állami beruházások pénzügytechnikai szervezése. Országos kereskedelmi és Hitelbank Rt. januárjától állt fel az új MNB és az ettől intézményesen leválasztott bankok új rendszere. A kétszintű bankrendszer kialakításakor 5 kereskedelmi bank alakult: Magyar Hitelbank Rt. januárjában létrehozták a Budapesti Hitelbankot. finanszírozása Takarékpénztár: feladata a lakossági üzletág kezelése Külkereskedelmi Bank: az állami külkereskedelem lebonyolításához Az MNB funkciói itt: Bankjegykibocsátás (emisszió) Az állami költségvetés. Magyar Külkereskedelmi Bank Rt. 1987. valamint az MNB-n belül két hiteltagozatot. elhatárolta az egyes hitelintézetek tevékenységi körét. Budapest Bank Rt. A bankok kezdetben alultőkésítettek voltak. módosítására Jegybanktanács: az MNB éves monetáris politikai irányelveiről határoz . Majd 1991-ben pénzintézeti törvényt fogadtak el. a pénzügyi intézményeket. amely meghatározta a hitelintézeti tevékenységet.133 - .és devizagazdálkodás A KÉTSZINTŰ BANKRENDSZER 1985. januárjában életbe lépett az 1996-os hitelintézetekről és pénzügyi vállalkozásokról szóló törvény. A magyar bankrendszer az angolszász mintát véve alapul specializált bankrendszer lett. Az MNB szervezetei: Közgyűlés: alapszabály megállapítására. majd rossz minősítésű hiteleiket átválthatták 20 éves lejáratú államkötvényekre (bankkonszolidáció).

Ezen hitel mennyiségének szabályozásával az MNB képes a bankrendszer likviditását . hitelt nyújt az állami költségvetés számára 3. Ennek keretében az MNB véleményezi a kormány gazdaságpolitikáját. A központi bank monetáris irányításának eszközei: 1. az inflációellenes küzdelemnek. Refinanszírozási hitel: a jegybank által a hitelintézetek számára nyújtott hitel. a jegybank pedig refinanszírozza a bankszférát. Az MNB feladatai: 1. A külső stabilitás a forint árfolyamának változatlan szinten tartását jelenti.134 - . hogy a MNB a „hivatalos felelőse„ az infláció alakulásának. KÉSZPÉNZKIBOCSÁTÁS: csak a bakjegyek kibocsátása. illetve végrehajtásában. GAZDASÁGPOLITIKAI TANÁCSADÓ FUNKCIÓ: a központi bank köteles az adott ország kormányával együttműködni a gazdaságpolitika kidolgozásában. A REFINANSZÍROZÁSI VOLUMEN SZABÁLYOZÁSA: a refinanszírozási hitelek nagyságának szabályozásával a központi bank befolyásolni tudja a hitelintézetek műveleteit. A „KORMÁNY (ÁLLAM) BANKJA” FUNKCIÓ: vezeti az állami költségvetés számláit. illetve bemutatja az MNB éves monetáris politikai irányelveit. A FORINT ÉRTÉKÁLLANDÓSÁGÁNAK BIZTOSÍTÁSA: a forint belső stabilitása azt jelenti. konzultációkat folytat a pénzügyminisztériummal. A ”BANKOK BANKJA” FUNKCIÓ: a kereskedelmi bankokkal tartja közvetlenül a kapcsolatot. deviza és aranykészleteket 6. márciusától csúszó leértékelésű árfolyamrendszer volt 5. Az MNB elnöke évente beszámol az országgyűlésnek. KÜLGAZDASÁGI FELADATOK: gyűjti a valuta-. a kereskedelmi bankok működését befolyásolhatja 4. lebonyolítja fizetéseit. A bankszféra hitelezi a gazdálkodó szektort. 1995.Igazgatóság: segíti az elnököt munkájában Felügyelő-bizottság: az MNB ellenőrző szerve Az MNB az országgyűlés alá rendelt szerv. mert az érmeverés a kincstár jogosultsága 2.

2.135 - . arra készteti a kereskedelmi bankokat. Amikor a központi bank értékpapírt vásárol. ha elad. Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete A pénzügyminiszter felügyelete alatt működő országos hatáskörű államigazgatási szerv. a befektetési szolgáltatási. ezáltal a forgalomban levő pénztömeg csökkenését okozza. KAMATLÁBPOLITIKA: ez a viszontleszámítolási kamatláb változását foglalja magába. a forgalomban levő pénzmennyiség nőni fog. csökken. ÁRFOLYAMPOLITIKA: ezt a jegybank és a kormány közösen határozza meg. akkor megnő a kereskedelmi bankok refinanszírozási kamatköltsége. hogy csökkentsék betéteik növekedési ütemét. 6. 5. hogy a forgalomban levő pénztömeget és hitelállományt szabályozza.szabályozni: a keret szűkítésével a gazdálkodó szférának nyújtott hitelek mennyiségét csökkenteni kívánja a jegybank (hitelszűkítés = restriktív monetáris politika). A KÖTELEZŐ TARTALÉKRÁTA RENDSZERE: ez a jegybanki pénzállomány és a kereskedelmi banki betétállomány arányát írja elő. Ez a hitelkereslet csökkenését. ezért ők az ügyfeleknek nyújtott hitelek kamatlábát megemelik. Ellenkező esetben a multiplikátor nő. emelés esetén a hitelmennyiség emelésére kíván hatni (hitelbővítés = expanzív monetáris politika). a kiegészítő pénzügyi szolgáltatási. 3. Ennek is naponta kell megfelelni. azaz KÖTELEZŐ TARTALÉKRÁTA = JEGYBANKPÉNZ / BETÉTÁLLOMÁNY. Ha a központi bank emeli a tartalékrátát. amely önálló költségvetési szervként működik. Ha a jegybank emeli ezt a kamatlábat. így a pénzmultiplikátor (= újonnan keletkezett kereskedelmi banki pénzmennyiség és a jegybankpénzmennyiség hányadosa) csökken. Ennek ellenkezője is lehetséges. Ez az a kamatláb. az elszámolóházi tevékenységet végző . 4. NYÍLTPIACI MŰVELETEK RENDSZERE: a központi bank értékpapírokat forgat azzal a céllal. NAPI LIKVIDITÁSI TARTALÉK: a bankok korrigált mérlegfőösszegük 5 százalékának megfelelő összeget likvid eszközökben kötelesek tartani. Célja a pénzügyi szolgáltatási. A hitelintézetek kötelesek a kötelező tartalék-előírásoknak naponta megfelelni. amit a központi bank számít fel a kereskedelmi bankok számára folyósított hitelek után.

Lehet bank (hitelintézeti tevékenységek teljes körére jogosult.136 - . és a külföldi hitelintézetek Magyarországon működő fiókjainak és képviseleteinek felügyeletére és versenyfelügyeletére terjed ki. Legalább 20millió Ft jegyzett tőkével alapítható. Tagjai lehetnek azok a hitelintézetek. árutőzsde ügynöki. a betétek befagyása esetén bizonyos fokú kártalanítás.és tőkepiaci szervezetek (tőzsdék) működésének segítése. Pénzügyi intézmény: pénzügyi vállalkozás vagy hitelintézet lehet. befektetői szolgáltatást végezhet. Hatásköre a belföldi hitelintézetek. A kétszintű bankrendszer alsó szintje: Az 1996-os törvény meghatározza a pénzügyi szolgáltatásokat: Betétgyűjtés / Hitelnyújtás / Bankszámla ügylet / Garancia ügylet / Bankletéti. mivel a betétesek védelmét szolgálja. ezen szervezetek ügyfelei érdekeinek védelme. Hitelintézet: betétet gyűjt és egyéb pénzügyi szolgáltatásokat végez. Feladata a betétek befagyását megelőző intézkedések meghozatala. Az OBA hitelintézetenként és betétesenként 1 millió Ft összeghatárig biztosítja a névre szóló betéteket. valamint pénz. Legfelső fóruma a testületi ülés. Ezek a pénzügyi szolgáltatásokon kívül csak kiegészítő pénzügyi szolgáltatást. Országos Betétbiztosítási Alap Minden hitelintézet köteles csatlakozni. amelyek legalább 500millió Ft alaptőkével rendelkeznek és elfogadják a Magyar Bankszövetség alapszabályzatát. Pénzügyi vállalkozás: egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végezhet. Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások: Pénzváltási tevékenység / Bankügynöki tevékenység / elszámolás-forgalmi ügylet / pénzfeldolgozás. valamint aranykereskedelmi ügyletet és részvénykönyvvezetést.szervezetek. de nem láthat el kiegészítő pénzügyi szolgáltatást. részvénytársaság lehet) / szövetkezeti . Magyar Bankszövetség A kereskedelmi bankok szakmai érdekképviseleti szervezete. illetve befektetési alap letéti ügylet / Értékpapír forgalomba-hozatali ügylet / Saját számlára vagy bizományosként történő adásvételi tevékenység / Értékpapír letéti ügylet / Faktoring ügylet / Pénzügyi lízing / Fejlesztési terv megvalósításával kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás / hitelképesség vizsgálatával kapcsolatos szolgáltatások / széfügylet. biztosítás ügynöki. a piaci viszonyok átláthatóságának elősegítése. legalább 2milliárd Ft alaptőkével) / szakosított hitelintézet (teljes körű engedélyt nem kaphat.

automatikusan leemelhető Rulírozó hitel: a hitelkeret összege hosszútávon át fennáll. tőketartalék. Rossz (71-100%). nem kell kérelmezni midig. Az aktív ügyletek döntő többségét a bank nem saját forrásból.ÉS VÁLLALKOZÁSI) Létezik közvetlen és közvetett hitelnyújtás. Tőkemegfelelési mutató A szavatoló-tőke és a kockázattal korrigált mérleg-főösszeg hányadosa. hanem az ügyfelek által befizetett betétekből származó forrásokból teljesíti. eredménytartalék. garanciát. deviza kereskedelmi tevékenységet. gondos hitelképességvizsgálat Áthidaló hitel: ez is eseti. hogy visszatörleszti kamatokkal együtt. alárendelt kölcsöntőke) tőke elemekből áll. HITELEK (MAGÁN. A szavatoló-tőke alapvető (jegyzett tőke befizetett része. többször rövidtávokra lehívható Eseti hitel: minden esetben külön kell kérvényezni.hitelintézet (nem végezhet valuta-. indoklás nélkül felvehető.137 - . AZ AKÍTV BANKÜGYLETEK Az aktív bankügyletek során az üzleti bankok. hogy hitelkeretet tart fenn jutalék ellenében. egy később beérkező forrást előz meg . mérleg szerinti eredmény. Kétes (31-70%). Céltartalék a minősített kintlévőségek után Hitelminősítés: problémamentes (0%). általános tartalék) és járulékos (értékelési tartalék. Átlag alattiak (11-30%). VÁLLALKOZÁSI HITELEZÉS Rövid lejáratú Hitelnyújtás nyitott hitelkerettel: egyszeri döntéssel. automatikusan. Külön figyelendő (0-10%). Bankkölcsön esetén a kölcsönszerződés alapján az ügyfél meghatározott összeget felvesz a bankjától. 100millió Ft alaptőke). és kötelezettséget vállal. nem vállalhat kezességet. Bankhitel esetén a bank a hitelszerződéssel arra vállal kötelezettséget. saját belátása szerint bármikor felveheti a hitelt egészében vagy részösszegekben. források által szerzett pénzeszközeinek jelentős részét ügyfeleiknek. partnereiknek engedik át. Meghatározott időn belül az adós automatikusan.

és hogy mennyire kockázatos a váltó birtoklása. Lehet készpénz. A váltó birtokosa felhasználhatja fizetőeszközként.138 - . Létezik egyszerű (sortartással) és készfizető (a jogosult a kötelezettel és az összes adóssal szemben léphet egyszerre) Garancia: a bank kötelezettséget vállal arra. A váltó forgatói teljes felelősséget viselnek a hitel visszafizetéséért. A bank a váltó diszkontárának megállapításakor megvizsgálja. lakás hitel. maga fog helyette a jogosultnak fizetni. hogy amennyiben a kötelezett nem teljesít. Az idegen váltó kibocsátója egy másik személyt szólít fel. amely egy későbbi időpontban esedékes fizetést testesít meg. A HITELEZÉS BIZTOSÍTÉKRENDSZERE Óvadék: dologi biztosíték nem teljesítés vagy szerződésserű teljesítés estén. . A saját váltónál a kibocsátó arra kötelezi magát. a jogosult a zálogtárgy értékesítésével juthat követeléséhez Kezesség: a kezes szerződésben arra vállal kötelezettséget. vagy kereskedelmi banknál leszámítolhatja a határidő lejárata előtt. VÁLTÓLESZÁMÍTOLÁS A váltó olyan forgatható értékpapír. A váltókezességet avizálásnak nevezik. hogy az összeget meghatározott időpontban és megjelölt helyen fizesse ki. állami.Középtávú Forgóeszköz-hitelezés Beruházási hitelek Hosszútávú: főleg beruházási hitelek: exportfejlesztő / világbank vagy más nemzetközi szervezet által támogatott beruházás / adott állam. banki értékpapír. Nemzeti Bank által támogatott beruházás LAKOSSÁGI HITELEZÉS Létezik itt is rulíozó. hogy az összeget meghatározott időpontban és megjelölt helyen kifizeti. hogy a kötelezett teljesítésének elmaradása esetén meghatározott összeghatárig a fizetési határidőn belül a kedvezményezettnek fizetést fog teljesíteni. hogy milyen hosszú időtáv múlva esedékes a kötelezettség. lekötött deviza vagy forintbetét Zálogjog: dologi biztosíték. Kezességet legtöbbször a bank vállal. van fogyasztási-. ami a címzett aláírásakor lesz érvényes.

hogy a vevő fizetni fog. azaz a váltó hozamának a bank az általa leszámítolt. Két fajtája a finanszírozási (pénzügyi) és a működési (operatív). Futamideje általában rövidebb. A váltó viszontleszámítolásánál alkalmazott kamatlábat re-diszkontlábnak nevezzük. Inkasszó esetén az eladó az aktív fél. Finanszírozási lízing: a lízingbeadó szerepe befejeződik az eszköz bérbeadásával.139 - . FAKTORÁLÁS Ez egy kereskedelmi számlákba foglalt pénzkövetelésre szóló jogosultság engedményezése. karbantartást. neki van joga megindítani a fizetést. mely bankári biztosítékkal nem fedezett. a pénz és az áru kicserélésének technikai részét lebonyolítja. Maga az áru biztosíték arra. nyílt eladásról beszélünk. A lízingbevevő számolja el az amortizációt. nevezzük diszkontlábnak. Szereplői: . hiszen másképp nem kapja meg az árut (zárt eladás). hogy a bérleti díj költségként számolható el. viszontleszámítolhatja egy másik bankkal (általában a jegybankkal). A lízing futamidejének lejártával egy szimbolikusan alacsony összegért (maradványérték) a lízingbevevő meg is veheti a tárgyat. A bank a semleges fél. fizesse ki a megállapodott összeget. ha az áru megérkezett hozzá. de az azzal kapcsolatos javítási. A vevő kezdeményezi a fizetést azzal. karbantartási tevékenységeket a bérbevevőnek kell ellátnia.A váltón szereplő érték a névérték. Az eszköz továbbra is az ő tulajdona marad. hogy utasítja a bankot. ha az árut fizetés előtt is megkaphatja. már a tulajdonában levő váltókat továbbadhatja. hogy hány százalékkal magasabb a váltó névértéke a vásárlási árfolyamnál. LÍZING Ezek az ügyletek termelőeszközök bérbeadásán alapszanak. A diszkontárfolyam által szolgáltatott hozamot. így ez a forma drágább. Így a működéssel kapcsolatos szolgáltatások többségét is a lízingbeadó vállalja magára. a lejárat után az eszköz a lízingbeadó tulajdonában marad. aki az adásvétel. KÖVETELÉS MEGVÁSÁRLÁS A bank a vállalatoknak jövőbeni pénz helyett jelenbeli pénzeket nyújt. Előnye. Működési lízing: a bérbeadó különböző szolgáltatásokat is vállal a bérbe adott eszközzel kapcsolatban: javítást.

finanszírozási. majd a költségek levonása után a fennmaradó vételárat kifizeti az eladónak A faktorbank értesíti a vevőt a faktorálásról. Az eladó az igazolást és az ügylettel kapcsolatos egyéb okmányokat megküldi a faktorbanknak A faktorbank a követelést megvásárolja diszkontáron. Arra vállal kötelezettséget. A faktorálásból származó költségeket teljesen neki kell állnia. és a banknak nincsen visszakövetelési lehetősége. aki megbízza a faktorbankot követelésének behajtásával. Létezik csendes.illetve hosszúlejáratú követeléssorozatok visszkereset nélküli megvásárlását jelenti diszkont áron. a faktorszerződést a faktorbankkal A kereskedelmi szerződésben foglaltak szerint az eladó teljesít a vevővel szemben A vevő igazolja az eladó teljesítését. ha az a szerződéssel összhangban van. FORFETÍROZÁS A „FORFAIT” szó bizonyos dolgokról való lemondást jelent. A faktorbank: aki a faktorálást nyújtja. export-import fedezésére szokták használni. hogy az áruügylet vevőjével kötött szerződésből fakadó követelést hajlandó-e megvenni lejárat előtt A faktorbank kedvező válasza esetén az eladó megköti a kereskedelmi szerződést a vevővel. ügynöki faktorálás. Általában a külkereskedelmi. . vagy faktornak nevezik. A forfetírozás során a nemfizetés kockázatát teljesen a forfetőr (bank) vállalja magára. Ez sokkal kockázatosabb. vagy megvásárlásával. Az ügylet közép. lejárati. a költségeket az eladó állja. majd a szerződésben meghatározott időben beszedi a vételárat a vevőtől. Faktorálás menete: Az áruügylet eladója megkérdezi a faktorálással foglalkozó bankot. Faktorálásnál a követelés megvásárlóját faktorháznak. hogy a négy lehetséges szolgáltatásból (Kintlévőségek behajtása / Követelések nyilvántartása / Vevő cégkockázatának átvállalása / Finanszírozás) minimum kettőt átvállal.Az áruügyletek eladója: azaz a faktoring szolgáltatás vevője. A vevő: különösebb szerepe a faktorálásnál közvetlenül nincs. áruszállítás. Két lényeges kitétele: a követelés egészét megvásárolja a bank.140 - . mint a faktorálás.

függetlenül attól. kötelezettségeket fejeznek ki. hozam vagy kamatfizetés ellenében elfogadott idegen pénzt. BETÉTEK Betétgyűjtésen értjük.A PASSZÍV BANKÜGYLETEK Azok a műveletek passzívak. Sokfajta csoportosítása létezik: Rendelkezési jogosultság szerint: Bemutatóra szóló Névre szóló Betét kezelési-nyilvántartási formája szerint Könyves betét (takarékbetét) Számlabetét Betét pénzneme szerint: Hazai fizetőeszközben Külföldi valutában-devizában Futamidő szerint Rövid (1 évnél rövidebb) Közép (1 évtől 3-5 évig) Hosszú (3-5 évnél hosszabb) Kamatozás módja szerint Fix (előre meghatározott) Változó (referencia kamatlábhoz kötve) Változtatható Betétek lejárata szerint Látra szóló (megkötés nélküli rendelkezés kamatveszteség nélkül) Felmondásos (egy bizonyos idő elteltével) Határidős (meghatározott időre) .141 - . melyek a források mértékét és összetételét módosítják. visszafizetési kötelezettség mellet. hogy tartozásokat.

magasabb áron történő egyidejű visszavásárlásával.142 - . TŐKEEMELÉS Mivel a bankok Rt. Passzív repo: a jegybanknál jegybankképes értékpapírért cserébe a bankok helyeznek el „betétet” előre meghatározott kamatra. közép és hosszú lejáratú. BANKKÖZI PIACON TÖRTÉNŐ HITELFELVÉTEL Az üzleti bankok forráshiány esetén nemcsak a központi bankhoz fordulhatnak. meghatározott keretösszeg erejéig. refinanszírozási hitelnek nevezzük. Ellentétben a betétgyűjtéssel itt saját ügyfélkörön kívül eső pénzforrásokat is meg lehet célozni. A jegyzett tőke emelésének fajtái: ú részvény kibocsátása névérték felett / alatt / már kibocsátott részvény névértékének felemelése. ezért a tőkeemelés új részvények kibocsátását és elhelyezését jelenti. a magas hitelkamatok miatt főleg likviditási problémák esetén alkalmazzák. és ezt a jegybanktól próbálják meg pótolni. JEGYBANKTÓL SZÁRMAZÓ FORRÁSOK A hitelintézeteknek amennyiben rövid vagy hosszú távú forráshiánya keletkezik. . formájában működnek. Nincs időkorlátjuk ezeknek a hiteleknek. Váltó viszontleszámítolás: a jegybank a bankok által korábban leszámítolt váltókat megvásárolja. hanem egymáshoz is.ÉRTÉKPAPÍR KIBOCSÁTÁS A bank saját értékpapírjainak kibocsátása a forrásgyűjtés egyre terjedő módját jelenti. Devizafedezet mellett nyújtott hitel: az üzleti bank devizabetétje erejéig hazai valutában hitelt vesz fel. Van rövid. néhány napos futamidőre. Fedezet nélküli hitelek Értékpap fedezet melletti lombardhitel Aktív repo: az üzleti bank jegybankképes értékpapírokat meghatározott árfolyamon elad a jegybanknak egy későbbi időpontra.

A csekkfüzet készpénzkímélő megoldás Átutalási postautalvány: pénz a számlára postán keresztül is befizethető. Nemzetközi forgalomban létezik SIMA (a megbízó a fizetési okmányok mellé nem csatolja a kereskedelmi okmányokat) / OKMÁNYOS (csatolja mellé. Ez a mód feltételezi a partnerek közötti bizalmat. Beszedési megbízás (inkasszó): a jogosult kezdeményezésére teljesített átírás. vagy csak a kereskedelmit) / VINKULÁLT (a vevő csak a beszedvény összegének kifizetése ellenében szerzi meg az áru feletti rendelkezés jogát) inkasszó. valamennyi információt azonnal felküld a bank számítógépes központjába SEMI ON-LINE: a kibocsátó bank hagyja jóvá az összes kártyatranzakciót. helyettesítő eszköz. csak a nap végén jut fel a központba .A PÉNZFORGALOM FORMÁI Készpénz ki. nincs értékhatára Azonnali: a hitelintézet azonnal teljesíti a fizetést. POS főbb típusai: FULL ON-LINE: a kibocsátó minden egyes tranzakciót ellenőriz. Egyéb készpénz nélküli fizetési formák Átutalás: ez a fizetésre kötelezett kezdeményezésére teljesített átírás. Pénzforgalmi betétkönyv: a hitelintézeti számlatulajdonos a postán vehet fel ezzel készpénzt. Készpénzfelvételnél (ATM. melynek során a hitelintézetek fizetés céljából pénzösszegeket vezetnek át egyik bankszámláról a másikra.143 - . Határidős: csak a Magyar Államkincstárnál számlával rendelkező kötelezett terhére lehet benyújtani. 1000Ft-ra kerekítve. Készpénzfelvételi utalvány: ezzel készpénzt lehet felvenni a számláról. vásárlás esetén nincsen. PIN) van díj. A jogosult megbízza bankját. hogy esedékessé vált követelését az adóstól szedje be.és befizetési módok Fizetési csekk: a fizetést megelőzi a számlatulajdonos és a számlavezető bank közötti csekkszerződés megkötése. a kötelezettnek nincs lehetősége kifogást emelni. Elszámolási utalvány: Bankkártya: készpénzkímélő. Csoportos: ha a jogosult számlatulajdonos az azonos jogcímen benyújtott beszedési megbízást kötegelve adja át. A megállapodást visszamondani a bankbál csak mindkét fél írásos engedélyével lehet.

EUROCARD / MASTERCARD. utazási csekk. chip.FULL OFF-LINE: a bank számítógép központja és az elfogadó terminál között semmilyen kapcsolta nincs SEMI OFF-LINE: csak egyes. a csekk birtokosa. váltóelfogadásra. mágnes-csíkos. átírási. hogy számára fizetést teljesít. AUTORIZÁCIÓ: egyes tranzakcióknál előírható engedélyezés. JCB INTERNACIONAL. a kereskedővel szerződött bank által meghatározott tranzakciók kötelesek ON US tranzakció: a kártya kibocsátó. nyitó bank) a vevőtől kapott megbízás alapján arra kötelezi magát az eladóval szemben.és elfogadóbankja ugyanaz. És bemutatóra szóló. negociálásra. A kártya lehet dombornyomott. a csekk-kezes. a címzett vagy a csekk kifizetője. Létezik névre. ami alatt az elfogadóhelynek nem szükséges felhatalmazást kérnie a kártyás tranzakcióhoz Nemzetközi kártyarendszerek: VISA INTERNACIONAL. DINERS CLUB INTERNACIONAL. a felhasználó Kártyaelfogadó: kereskedelmi vagy szolgáltató szervezet Elfogadóbank: a kártyatranzakcióval kapcsolatos adatokat fogadja Kártyatípusok: Használatkor terheléses / Halasztott fizetésű (terheléses és klasszikus hitelkártya/ Előre fizetett. elszámoló. Fizetési ígéretet jelent: a bank (ún. AMERICAN EXPRESS. optikailag leolvasható. hogy a kártya birtokosának van-e elegendő fedezete a művelet végrehajtásához. FLOOR LIMIT: kereskedőknek meghatározott. amelynek során egyértelművé válik. titkosan kezelt összeghatár. biztosítja a megfelelő összegű fedezetet . Négy szereplője a csekk kibocsátója. hogy a csekkben megjelölt összeget számlaköveteléséből fizesse ki a címzett a csekk bemutatójának. Ez szólhat azonnali fizetésre. Lehet fizetési. Okmányos meghitelezés (akkreditív): ezt a nemzetközi bizalmatlanság hozta létre. Csekk: a csekk kibocsátója utasítja a bankját. Szerelői: Eladó (exportőr): akinek a megfelelő okmányok benyújtása után a bank fizet Vevő (importőr): akkreditívet nyit. keresztezett. AIR PLUS. A bankkártya 4 szereplője: Kártyakibocsátó: bank. mely megegyezik a kártya tulajdonosával Kártyabirtokos: minden esetben természetes személy.144 - .

hogy visszaszoríthassák a készpénzfizetést. amely során a hálózat szabad formátumú üzenetek továbbítását végzi tartalmi ellenőrzés nélkül GIRONET értéknövelt üzenetközvetítő szolgáltatás. és a saját forgalmukat növelhessék. pénzforgalmi tevékenységet végző intézmények. A GIRO Rt. majd elszámolás. és azokat egyszer. szolgáltatója és működtetője a BZSR-nek. valamint a GIRO Elszámolási Rt. REALTIME: nincs egynapos várakozási idő. majd onnan a GIRO központba kerül. kötegelt fájlban küldi el a központjába.Nyitó bank: a vevő nála nyitja meg az akkreditívet és rendelkezésére bocsátja a megadott összeget. Ennek a célnak a megvalósítására hozták létre a GIRO rendszert. BRUTTÓ: fizetési fedezetvizsgálat. Kötegelt vagy real-time feldolgozás: KÖTEGELT: a küldő bankfiók időszakonként (naponta) összegyűjti a feldolgozandó tranzakciós utasításokat. majd a bank értesíti az eladót a nyitásról Az eladó bankja A GIRO rendszer A hitelintézetek a korszerű. az MNB.145 - . A GIRO technikai háttér kiépítésére és működésére létrehozták a GIRO Elszámolási Rt. gyors és biztonságos fizetési forgalom létrehozására törekedtek.-t. Követelményei: Azonos idejű tranzakció-kezelés Azonos idejű pozícióvezetés Azonos napi elszámolás az MNB-nél Több millió tranzakciónak megfelelő kapacitás Semlegesség (azonos szolgáltatás minden szereplőnek) Függetlenség (belső önállóság) Átláthatóság A BZSR (Bankközi ZSÍRÓ Rendszer) résztvevői a hitelintézetek. a tranzakció azonnal végrehajtódik. A GIRO rendszerben a szolgáltatások két szintjét különböztetjük meg: GIROPIAC üzenetközvetítő szolgáltatás. továbbítás tartalmi ellenőrzéssel GIRO rendszer tervezésekor 3 kérdést kell vizsgálni: Egypontos vagy többpontos csatlakozás Bruttó vagy nettó elszámolás: NETTÓ: jóváírás csak az üzleti nap végén. amely egy számítógépes technikát alkalmazó országos elszámolási rendszer. .

de nagy tömegű tranzakcióktól.146 - . hogy a nagy összegű tranzakciók elkülönüljenek a kisösszegű. .VIBER (Valós Idejű Bruttó Elszámolási Rendszer): célja.

A kibocsátó arra kötelezi magát. . azaz jövőbeni pénzre vagy árura szóló jogot ad el.5) MUTASSA BE AZ ÉRTÉKPAPÍROK OSZTÁLYOZÁSI SZEMPONTJAI ALAPJÁN AZ ÉRTÉKPAPÍROK FAJTÁIT. amely tulajdonosának előre rögzített. A jelenben nem költi el a pénzét. állandó nagyságú nominális – a névértékre vonatkoztatott kamatlábnak megfelelő – kamatot hoz. BELSŐ MEGTÉRÜLÉS) AZ ÉRTÉKPAPÍROK FAJTÁI Az értékpapír valamilyen vagyonnal kapcsolatos jogot megtestesítő okirat. (KAMATSZÁMÍTÁS. Kibocsátási ár névértéken. Kétféle pénzkövetelést jelent: a kölcsönkapott pénzösszeg törlesztése és a kamatok kifizetése. MÓDOZATAIT JÖVŐÉRTÉK. Az értékpapírok adásvételénél van elsődleges (az első vásárló az értékpapírt a kibocsátótól veszi meg) és másodlagos (egy meglevő tulajdonos egy következőnek adja el) forgalom. ÖRÖKJÁRADÉK. a részesedést biztosítóknál osztalékot kap. vagy felette. Azaz jelenbeli megtakarítás cseréje jövőbeni megtakarításokra. Lehet névre és bemutatóra szóló. és addig az esedékes kamatokat fizeti. Csoportosításuk: Az értékpapírokban foglalt jog alapján: Tulajdonosi jogviszony / Hitelezői jogviszony Forgatás alapján: Névre szóló / Bemutatóra szóló Tőzsde alapján: Tőzsdeképes / nem tőzsdeképes Lejárat szerint: Rövid / Közép / Hosszú-lejáratú Kamat szerint: Nem kamatozó / Fix / Változó kamatot fizető Kibocsátás módja szerint: Nyíltkörű / Zártkörű Az értékpapírok fajtái: KÖTVÉNYEK: fix kamatozású értékpapír. cserébe jövőbeni pénzeket vagy árukat. számlán szereplő összeg vagy elektronikus jel. mint befektetésre fizetett nyereséget kétféle formában kaphatja meg tulajdonosa: pénzkövetelésre jogosító papíroknál kamatot. hogy az előre meghatározott időpontban a kötvény névértékének megfelelő összeget visszafizeti.147 - . ANNUITÁS. Az értékpapírra. Tulajdonosa pénzre vagy árura tart a jövőben igényt. alatta. ÉS ÉRTÉKELÉSÜK LEHETSÉGES JELENÉRTÉK.

vagy megtartja. s így később a törlesztéskor pénzét visszakapja. hogy vagy beváltja kötvényeit névértéken a vállalat eredményére. a visszafizetés viszont a névértéken.148 - . árfolyama viszont magasabb a normál kötvényeknél.ANNUITÁS: állandó összegű kifizetés ÖRÖKJÁRADÉK: lejárat nélküli annuitás ÁTVÁLTHATÓ KÖTVÉNY: a rögzített kamatozás meghagyása mellett bizonyos előjogokat biztosít tulajdonosának. hogy a kibocsátó társaság részvényét meghatározott időn belül. ezen felül biztosítja a jogot. Vagy a hitelező a befektetését visszakövetelheti. . A változó kamatozású kötvény kamatlábát a lebegő árfolyamhoz kötik (LIBOR) Kibocsátás célja. Kamatlába általában alacsonyabb. illetve a kibocsátók szerint: ÁLLAMKÖLCSÖN KÖTVÉNY: kincstár által felvett nagyobb pénzkölcsönökről szóló adósságlevelek. A tulajdonos meghatározott határidőn belül vállalhat. de a hozamuk alacsonyabb. tizedik és tizennegyedik évben. közös megegyezéssel döntési lehetősége van: az adós a kötvényt vagy annak egy részét visszafizetheti. KAMATSZELVÉNY NÉLKÜLI KÖTVÉNY: a kibocsátó elvileg nem fizet. A kibocsátási árfolyamot diszkontálással számolják ki. a futamidő végén egy összegben történik. A futamidő alatt mindkét félnek három. Ez a kötvényforma olyan vállalatok pótlólagos tőkeszerzési lehetősége. de annak gyártásához nem rendelkeznem elegendő pénzzel. kamatait az adókból fedezik. amelyek új termékekkel szeretnének a piacon megjelenni. rendszerint a hetedik. kötelezvényeket állampapíroknak nevezzük. tehát nincs adóztatható kamatjövedelem. NYITOTT KÖTVÉNY: általában hosszú (18 éves) lejáratú és a végén egy összegben törlesztendő kötvénykonstrukció. a rögzített kamatlábnak megfelelő éves kamatot hoz. ekkor a kibocsátó visszafizetési felárat köteles fizetni. így a hitelező nem kap kamatot. előre meghatározott árfolyamon megvásárolhatja. A kibocsátott kötvények által szerzett kölcsöntőkét a vállalkozás sikere esetén rész-végtőkévé alakítják OPCIÓS KÖTVÉNY: tulajdonosa számára rendszeresen. Ezek biztonságos befektetési papírok. A kibocsátás néha a névérték alatt történik. előre meghatározott időpontban.

A kötvény hitelezője a lakosság. 2 év lejárat) KÖZRAKTÁRJEGY: forgatható értékpapír. és a közraktárban elhelyezett áruról állítanak ki. Forgatását két tényező teszi lehetővé: egyrészt anonimek. bemutatóra szóló LETÉTI JEGY: névre vagy bemutatóra szóló. célja az átmeneti pénzhiány fedezése KINCSTÁRJEGY: Magyarországon az 1 évnél rövidebb futamidejű állampapírok neve. 50. Magyarországon jelenleg 3 éves futamidővel BANKI ÉRTÉKPAPÍROK: bankok által kibocsátott. kamatát a kibocsátó határozza meg TAKARÉKLEVÉL: rövid. 3 – 6 – 9 hónapos lejárattal ÁLLAMKÖTVÉNY: 1 évnél hosszabb lejáratú állampapírok. Ezek kockázatmentes papírok. 3. Ez két részből tevődik . akkor ennek a kölcsönnek a fejében valamely hitelintézet bocsát ki állandó kamatozású adósságlevelet. 10-. PÉNZTÁRJEGY: fix kamatozású. másrészt a lekötési idejük és a kibocsátási címletük általában csak pár lehetőséget enged meg (pl. 2. ÁLLAMPAPÍROK: az állam által kibocsátott értékpapírokra csak a hitelviszony vonatkozhat. forgatható értékpapírok ezek. amely egy áru feletti tulajdonjogot testesít meg. visszafizetésük garantált. Az állampapírok kibocsátásának oka az állami pénzhiány. azaz bemutatóra szóló papírok. VÁLLALATOK ÁLTAL KIBOCSÁTOTT KÖTVÉNY: a bank az ilyen kötvények kibocsátásánál már eleve csak a közvetítést vagy a közreműködést vállalja. KOMMUNÁLIS KÖTVÉNY: ha valamely városnak alapvetően kommunális célra nyújtottak kölcsönt. 6 hónap vagy 1. amelynek biztosítéka jelzáloggal lekötött ingatlan.vagy 100 ezer forintos névérték. azaz a költségvetési deficit fedezése. fix címletű. 1. 5-. KINCSTÁRI VÁLTÓ: 1 évnél rövidebb lejárattal bocsátják ki.149 - . éven belüli lejáratú követelések TAKARÉKSZELVÉNY és TAKARÉKJEGY: hosszú-távú megtakarítás.ZÁLOGLEVÉL: speciális kötvénytípus: olyan állandó kamatozású értékpapír. így ezek a kötvények a gazdálkodó szervek közötti közvetlen tőkeáramlás formáivá váltak.

ingatlannal fedezett jelzáloghitelek finanszírozására kibocsátott értékpapír. hogy a vállalat alaptőkéjéből hány százalékot jelent az illető papír. A részvények kibocsátási árfolyama nem lehet a névértéknél alacsonyabb. A részvény különböző tulajdonosi jogokat biztosít gazdájának: a részvényes részesedik a vállalat eredményéből. azaz váltó ellenében kapnak áruban vagy pénzben hitelt. árfolyamnyereséget. ellenkező esetben árfolyamveszteséget kell elkönyvelniük. tehát nem egyedül a kapott osztalék jelenti a nyereséget. részvényösszevonásnál több kisebb helyett egy nagyobbat kapnak a tulajdonosok. A közraktárból csak a két rész együttesével lehet az árut kivinni. A részvény ezért jóval kockázatosabb forma a vásárlója szempontjából. mint amilyen áron annak idején vették. A részvény névértéke mutatja. Ha magasabb áron tudják eladni részvényeiket. A zálogjegy hitel fedezeteként a közraktárban elhelyezett árura zálogjogot biztosít.150 - . Részvénykibocsátásnál a vállalat alaptőkéjét növelik meg a kibocsátott részvények névértékével. csak egy új tulajdonosnak eladva tudja pénzzé tenni. A részvényre jutó osztalékot a névérték százalékában tüntetik fel a hivatalos anyagokban: ez a névleges osztalékráta. és cserébe különböző jogokat szerez.össze: az árujegyből (CEDULE) és a zálogjegyből (WARRANT).és zálogjegy együtt és külön-külön is átruházható. Vásárlója örökre átengedi pénzét a részvényt kibocsátó vállalatnak. A részvényest megillető jogok: . hogy egyezzen egymással. A vállalat az értékpapírt nem váltja vissza. Az árujegy az áru feletti rendelkezési jogot jelenti. azaz osztalékot fizetnek neki a vállalat adó utáni eredményéből. A részvények esetleges megsemmisítésével csökkentik a vállalat alaptőkéjét. Részvénymegosztásnál egy nagyobb címlet helyett több kisebbet. A részvény kibocsátása az ettől általában eltérő kibocsátási árfolyamon történik. Létezik névre és bemutatóra szóló részvény is. Az áru. Értéke és lejárata megegyezik a hitelintézet által nyújtott jelzáloghitellel KERESKEDELMI VÁLTÓ: a váltók az áruforgalom lebonyolításának nélkülözhetetlen eszközei: az átmeneti fizetési nehézségekkel küzdő vállalatok fizetési ígérete. amely így igazolja a hitel visszafizetését. Az osztalék az aktuális árfolyam százalékában kifejezve a tényleges osztalékráta. Azonos részvények névértéke meg kell. A részvényeseknek árfolyamnyeresége és vesztesége is keletkezik a részvény adásvételével. RÉSZVÉNY: a részvény tulajdonosi részesedést igazoló okirat. ZÁLOGLEVÉL: hitelintézet által kibocsátott.

hanem az úgynevezett befektetési alapokból való tulajdonosi részesedést igazolják. A vállalat felszámolható vagyonából a részesedésének megfelelő tulajdonhányadra tarthat igényt Elővételi jogok: a vállalat későbbi részvénykibocsátásánál vásárlási elsőbbséget élvezhet Szavazati jog: a részvényesek közgyűlésén a részvényei számának megfelelő számú szavazattal rendelkezik. . Csak a vállalat dolgozói és nyugdíjasai tarthatnak ilyen részvényt. ha alaptőkéjén felül tartaléktőkével is rendelkezik. vagy más vállalathoz kerül át. nyíltvégű alapok befektetési jegyeit az alap bármikor visszavásárolja. Ha a dolgozó tehát meghal. vagy másodlagos forgalomban értékesíti. Általában ezeket nálunk 3 évre hozzák létre.vagy különösen fontos esetekben (2 / 3-os) többség kell.Osztalékjog Likvidációs hányadra jog: a részvénest tulajdonosi jog illeti meg a vállalat esetleges felszámolása esetén is. TÖRZSRÉSZVÉNY: közönséges részvény ELSŐBBSÉGI RÉSZVÉNY: tulajdonosának más jogokat biztosít. Előnye az alapoknak. és ezekez a lejárat előtt az alap nem vásárolja vissza. Szavazni tehát a vállalat életének alakításában nem lehet részt venni. hogy a kisbefektetők pénzét hozzáértő szakemberek. Tulajdonosa azonban az osztalékfizetésnél elsőbbséget élvez. a vállalatnak egy minimum árfolyamon. minimális kockázatvállalással forgatják. mint a közönséges részvényeké DOLGOZÓI RÉSZVÉNY: a vállalat csak akkor bocsáthat ki ilyet. Előnye. hogy azt a vállalat bármilyen alacsony áron kibocsáthatja. Az rt. Az alapok nyereségéből. akár ingyenesen is BEFEKTETÉSI JEGY: nem vállalatokból. Ennek kisebb a kockázata. ügyeinek döntéséhez általában egyszerű (51%) .151 - . hanem csak másodlagos forgalomban lehet értékesíteni. de legalábbis a névértéken köteles eladni részvényét. Ezek befektetési jegyei adott időszakra szólnak. A befektetési alapok egy része zárt végű. A határozatlan időre szóló. vagyis a befektetések hozamából a befektetési jegy tulajdonosok a tulajdonukban levő papírok arányában osztoznak.

ÖRÖKJÁRADÉK. Itt FV = PV (1 + r * n). A kamattényező azt fejezi ki. Ha nincs megjelölve. hogy egy kamatozási periódus alatt a jelenbeli pénz hányszorosára növekszik. BELSŐ MEGTÉRÜLÉS) KAMATSZÁMÍTÁS.152 - . Így a lekötés időtartama alatt pénzünk exponenciálisan nő. Azaz FV = PV * (1 + r)^n. amilyen . NUITÁS. Egyszerű kamatozás esetén minden periódusban csak a kezdő befektetés (tőke) kamatozik. Ez nem klasszikus értelemben vett értékpapír. így a lekötés időtartama alatt vagyonunk lineárisan nő.KÁRPÓTLÁSI JEGY: kibocsátása az államosítás során kárt szenvedett magyar állampolgárok részére történt az Országos Kárpótlási és Kártérítési Hivatal által. és ez a következő időszakban többletkamatot eredményez. azaz valamilyen mai pénzösszeg későbbi időpontban esedékes értékét határozzuk meg. tehát FV = PV + PV * r = PV * (1 + r). elvileg több célra használható: Életjáradékot biztosíthat Állami tulajdonban levő részvények és üzletrészek megvásárlására fordítható Kereskedelmi bankok elfogadják E-hitelnél önrészként Egyes kiskereskedelmi boltokban fizetésként elfogadják Eredeti kárpótolt számára földterület megvásárlására fordítható Önkormányzati lakás bérlője megvásárolhatja a lakást. JÖVŐÉRTÉK Kamatszámítás során mindig jövőértéket (FV – FUTURE VALUE) számítunk. A kamatozási perióduson pedig azt az időszakot értjük. r = egy periódusra jutó érvényes piaci kamatláb. LEHETSÉGES MÓDOZATAI (KAAN- JELENÉRTÉK. hogy minden korábbi időszakban kapott kamat újra befektetésre kerül. (PV PRESENT VALUE. ahol n = a periódusok száma. JÖVŐÉRTÉK. akkor 1 év. ha eredeti jogon kárpótolt ÉRTÉKELÉSÜK MATSZÁMÍTÁS. amelyet időegységnek tekintek. Mivel a korábbi periódusokra kifizetett kamat nem kerül újra befektetésre. Kamatos kamatozás azt jelenti. Törtidőszaki kamatszámításnál egyszerű és kamatos kamatozású periódusok egymásutánjai következnek. ahol 1 + r = kamattényező. A kamatláb érvényességi időtartama az az időtartam. jelenérték / r = éves kamatláb) FV = PV + kamat Kamat = PV * r.

Minél gyakoribb a kamatfizetés. Tehát ez olyan pénzáramlási sorozat. Azaz a jövőbeni pénzértékek jelen időpontra vonatkozó értékének meghatározását jelenti. mind a jövőérték-számításnál módosítani kell az eddig használt képleteket: FV = PV * (1 + r / m)^m*n. Ha a kamatozási periódus egy évnél rövidebb. ahol C: évenkénti járadék r: kamatláb n: évek száma 1 / r – 1 / r * (1 + r)^n: annuitás-tényező. ami azt fejezi ki. ami annuitás-táblázatból is kikereshető. hanem évente azonos összegű járadékot fizet. amely meghatározott számú tagból áll és a tagok értéke megegyezik. . JELENÉRTÉK A jövőben esedékes pénzösszeg mai egyenértékét jelenti. ÖRÖKJÁRADÉK Olyan pénzáramlás. amelynek járadéktagjai azonos értékűek és végtelen tagból áll.153 - . ami nem fizet kamatot. a ténylegesen megkeresett hozamot. ahol C a fix összegű járadéktag. Ilyen a lejárat nélküli kötvény. vagy kifizetik. és annál nagyobb az effektív kamatláb (hozamráta). ahol (1 / (1 + r))-t diszkonttényezőnek nevezzük. Kiszámítása: PV = C / r. annál nagyobb a befektetés jövőbeni értéke. ahol NPV = NET PRESENT VALUE C(0): induló tőke összege C(t): t-dik pénzáramlás. ahol n az évek száma. Azaz a befektetés jelenértékéből kivonjuk az induló tőke összegét. NETTÓ JELENÉRTÉK NPV = -C(0) + ∑(t=1 n) C(t) / (1 + r)^n. hanem meghatározott periódusból állnak. tehát nincsen lejáratuk.időszakonként a kamatot tőkésítik. hogy a jelenérték hányszorosa valamely jövőbeni időpontban esedékes egységnyi pénzösszegnek.) ANNUITÁS Ha a járadéktagok nem lejárat nélküliek. mind a jelenérték. ezért a pénzügyi döntéseknél ez tekinthető relevánsnak. m pedig az éven belüli periódusok száma. vagy a ténylegesen fizetendő kamatot mutatja. Adott kamatláb mellett a jövőérték nagysága a kamatfizetés gyakoriságától függ. PV = FV / (1 + r)^n. Kiszámítása: PV(a) = C * (1 / r – 1 / r * (1 + r)^n). akkor annuitásról (évjáradék) beszélünk. Az effektív kamatláb ellentétben a tényleges kamatlábbal.

A belső kamatláb számításának hiányosságai: csak a jövedelmezőséget vizsgálja. akkor növekvő tagú örökjáradékról beszélhetünk.C(0) + ∑(t=1 n) C(t) / (1 + IRR)^n. a beruházás. tehát 0 = . tehát többszöri előjelváltás történik. tehát az előjel csak egyszer változik. Azaz képletben megadva olyan r kamatlábat. amely mellett a hozamok diszkontált összege megegyezik az egyszeri ráfordítások együttes jelenértékével. ahol IRR = INTERNAL RATE OF RETURN. azaz NPV = 0-t keressük. ha egyszeri ráfordítás után hozamok következnek. Valamint egyértelmű belső kamatláb akkor számítható.Ha a járadéktagok nem azonosak. Amennyiben a befektetett tőke és a hozamok felváltva követik egymást. hanem állandó mértékben növekednek periódusonként.154 - . melyre NPV = 0 lesz. ahol g a járadékok éves növekedési üteme. Kiszámítása: PV = C / r – g. . BELSŐ MEGTÉRÜLÉS A belső megtérülési ráta (más néven belső kamatláb) az a kamatláb. akkor több belső kamatlábat is kaphatunk. befektetés tömegszerűségére nincs tekintettel.

vagy csak aránytalanul nagyobb erőfeszítéssel tudnának megoldani. Ugyanakkor a piac nem képes minden gazdasági probléma megoldására. ha a nem fizető fogyasztó kizárható az adott jószág igénybevételéből. akár annak állami előállítása. melynek meghatározó tényezője állami beavatkozás hiányában a termelési tényezők birtoklásán és hatékony felhasználásán alapuló jövedelemelosztás. Az állami feladatok bővülése kiváltotta a bevételek növekedését is. A magánjavak piaca olyan esetekben képes hatékonyan működni. DISZTIBÚCIÓS FUNKCIÓ Elosztási funkció.155 - . A mai fejlett piacgazdaságokban az államháztartási kiadások részaránya a GDP-hez képest 35 – 60%-os sávon belül mozog. Az elosztási politika eszközei: . KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELEI ÉS KIADÁSAI OLDALÁNAK SZERKEZETÉT. akár a piacon történő állami megrendelése útján. Ezek a közfeladatok az ország külső és belső védelme. A termelők az így kinyilvánított preferenciák alapján igyekeznek a legkeresettebb termékek előállításával maximális nyereséget elérni.6) MELYEK AZ ÁLLAM GAZDASÁGI FUNKCIÓI. így az állam ma már a gazdaság legjelentősebb jövedelemtulajdonosává vált. amelyeket a gazdaság többi szereplői nem. az államigazgatás. a piaci struktúra szabályozása. A modern állam legfontosabb gazdasági funkciói: ALLOKÁCIÓS FUNKCIÓ A fogyasztók egymással versengenek a számukra kívánatos javakért. A FISKÁLIS POLITIKA ESZKÖZEI? ISMERTESSE A AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREIT. AZ ÁLLAM GAZDASÁGI FUNKCIÓI Az államnak a köz érdekében olyan politikai és gazdasági feladatokat kell ellátnia. Az állam allokációs funkciója: a közjavak biztosítását jelenti. Hatékony működését ugyanis az externáliák zavarják. az igazságszolgáltatás.

Létezik elsődleges és másodlagos piacuk. Támogatások A költségvetés finanszírozási igényeinek piaci eszközökkel való kielégítése (Pl. államkötvények és kincstárjegyek adásvétele): Államkötvényből létezik magyar / konszolidációs / elkülönített alapok kötvényei / társadalombiztosítási / egyéb. de viszonylagos önállósággal bír. Fix és változó kamatozású lehet. szükség van hozzá az állami gazdaságpolitikára. a fizetési mérleg egyensúlyára és az érzékelhető gazdasági növekedésre is tekintettel kell lennie. Ezen célok elérése nem megy automatikusan. de jellemzően inkább fordítottan aszimmetrikus Az elsősorban magas jövedelműek által vásárolt termékek erőteljes adóztatása: az elsősorban alacsony jövedelműek által fogyasztott javakra adott támogatásokkal kombinálva Kettős követelménye az elosztásnak.156 - .Adótranszfer: mely a magas jövedelműek progresszív adóztatását az alacsony jövedelműek közvetlen támogatásával kapcsolja össze Progresszív jövedelemadókból finanszírozott közszolgáltatások: a finanszírozás aszimmetrikus. A költségvetési politika a pénzügyi politika szerves része. valamint saját célrendszerrel rendelkezik. A fiskális politika legfontosabb eszközei: Az adók: itt a befizetésre kötelezett semmilyen közvetlen ellenszolgáltatásra sem formálhat igényt a befizetésért cserébe. Ezek nélkül a gazdaság jelentős ingadozások felé tartana. ugyanakkor az ellentmondó gazdaságpolitikai célkitűzések közti egyensúlyozásra kell törekednie. A FISKÁLIS POLITIKA ESZKÖZEI A pénzügyi politikának két ágát különböztetjük meg: a fiskális és a monetáris politikát. hogy az elosztásnak a haszonáldozat minimalizálására. Zártkörű kibocsátásuk esetén egy előre meghatározott befektetői körnek . az igénybevétel legalábbis szimmetrikus. hogy a magas foglalkoztatásra. futamidejük 1 évnél hosszabb. jelenleg maximum 10 éves lejárattal kerül forgalomba. Ezek standardizált papírok. STABILIZÁCIÓS FUNKCIÓ A fiskális politikát úgy kell alakítani. az árstabilitás mérhető fokára. mert saját eszközrendszerrel és saját intézményrendszerrel.

így a kibocsátás mindenképp sikeres lesz. Aukciónál az értékpapír eladását előre bejelentik. folyamatosan volt vásárolható. majd lejáratkor a névértéknek megfelelő összeget fizetik vissza.ajánlják fel megvételre. Nyilvános kibocsátás esetén aukció vagy jegyzés útján bármely befektető hozzájuthat. a törlesztés egy összegben van a futamidő végén. hogy állampapír-kibocsátások révén hitelt vesznek fel a gazdasági többi szereplőjétől. hogy a befektetők által le nem jegyzett értékpapírok mennyiségét saját számlára átveszi. a vevők egyszerre teszik meg az ajánlatukat. vehető. lejárata a vásárlástól számított egy év. Jegyzés esetén a papírok forgalomba hozatalára és a jegyzés lefolytatására az értékpapírt forgalmazó cégek részvételével jegyzésgarantáló és értékesítő konzorcium alakul.000 forintos címletekben. egy éves vagy egy évnél rövidebb lejáratú.157 - . egyéb bevételek. Egységes. segélyek. A kamatozó kincstárjegy csak deviza-belföldiek által vásárolható. így: Adójellegű bevételek Nem adójellegű bevételek Az állami vagyonhoz kapcsolódó bevételek Adományok. Névértéken. A kincstári takarékjegy bemutatóra szóló. A diszkont kincstárjegy bemutatóra szóló. ekkor széles körben adható. 1 évnél rövidebb lejáratú állampapír. 10. . és a visszafizetést későbbre halasztják. A konzorcium garantálja.000 és 100. A lakossági kincstárjegy belföldi magánszemélyeknek szól. lépcsős kamatozású. A központi állami beruházások finanszírozása A társadalmi közös fogyasztás pénzellátásának rendszere A költségvetés általában deficites. Az államkötvény jellemzőit. ezt a hiányt azzal fedezik. Névérték alatti árfolyamon értékesítik. Az államháztartás bevételeit csoportosíthatjuk. A kincstári takarékkötvény hároméves futamidejű. fix kamatot fizet. a kibocsátás tervezett összegét a nyilvános ajánlattételben hirdetik meg.

bevétel-orientált modell. valamint az etnikai kisebbségek támogatása Az önkormányzatok finanszírozásának módjai: pénzbevételeket a következő tényezők határozzák meg: Az országban megtermelt összes jövedelem Az eredeti jövedelemtulajdonosokat terhelő központi és helyi jövedelemelvonás mértéke A centralizált jövedelem elosztásának aránya a központi költségvetés és a helyi költségvetések között Finanszírozásuk két módja a központosított modell (a közösségi feladatokat az állam magára vállalja. tudományos és művészeti tevékenységek.158 - . s központilag teremtik meg ezek forrását. az egyes funkciók arányait központilag határozzák meg. felülről határozzák meg az önkormányzat feladatait. De más feladatokról is gondoskodhatnak. másrészt helyi infrastruktúra. Az állam a . pl.AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS ALRENDSZEREI Magyarországon az államháztartás négy fő alrendszere: KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS Lásd alább.) és az önkormányzati modell (a szűk körű állami feladatokon kívül a közösségi funkciókat az önkormányzatok látják el. Kiadás-orientált modell.és adóztatási politikájuk révén befolyásolják településük gazdaságának fejlődését.: A lakásállomány kezelése Az épített és természetes környezet védelme Közreműködés a helyi energiaellátásban és a helyi foglalkoztatási problémák megoldásában A kulturális. Kötelezően ellátandó feladataik: Az alapfokú oktatás Az egészségügyi és szociális alapellátás A helyi közutak és köztemetők fenntartása Az egészséges ivóvízről való gondoskodás. HELYI ÖNKORMÁNYZATOK Kettős gazdasági funkciót látnak el: egyrészt közösségi feladatokat szerveznek és finanszíroznak.

amely jövőbeli. Létezik természetbeni ellátás is. térségek. amely lehet önkéntes vagy kötelező. telkekhez és egyéb eszközökhöz. valamint az intézményes biztosítás olcsóbb.159 - . Bevételei a munkáltatók és a munkavállalók által befizetett járulék. gyakran a családtagokra is kiterjed. amelyeket értékesíthet. jogszabályi előíráson alapul. hogy a társadalom egyes tagjai bizonyos események bekövetkezésekor jövedelmi helyzetük miatt elhanyagolnák önmagukat. A biztosítás általános értelemben azonos kockázatnak kitett természetes vagy jogi személyek önkéntes vagy kényszertársulása. ennek megtérítése. szándékosság nélküli. A TB-nek nemcsak folyó. A TB törvényi rendelkezésen. a helyi adókat kiegészíti) / Normatív támogatás (a központi költségvetés által a helyi önkormányzatok számára kötelezően előírt) / Céltámogatás (az állam által preferált és a több települést kiszolgáló. mely elkülönül a központi költségvetéstől. A kötelező biztosítás alapgondolata. hanem a csődbe jutott vállalatoknál a be nem fizetett munkáltatói járulék ellenében hozzájuthat épületekhez. a veszélyhelyzet miatt bekövetkező hátrány. illetve a beszámítható munkaévek száma. Jellemzői a veszélyhelyzet. amely a szolgáltatások széles skáláját nyújtja. régiók megsegítésére). illetve ennek kockázata. A TB egy pénzügyi alap. mint az egyéni. amelynek eszköze a biztosítási díj. Megállapításának rendszerei: felosztó-kirovó (a biztosítási év alatt befolyt járulékbevételeket a nyugdíjszabályok szerint szétosztják a biztosítottak között. ahol a bekövetkező károk egy előre megállapított összegű hozzájárulás útján egyetemes szétosztásra kerülnek. Szolgáltatásai a járulékot fizetőkre. kár. amely a jövedelemmel arányos. Nincs szigorú egyensúly a biztosítási díj és a kockázat között. a kármegosztás. ár. vagy megtarthat.forrásteremtésben és a források felhasználásában a legszélesebb körű jogosítványokkal ruházza fel az önkormányzatokat).és díjbevételek. nagy költségigényű feladtok finanszírozását segíti) / Kiegyenlítő támogatás (elmaradott települések. / Egyéb saját bevételek (működési-. bizonytalan. A TB minden országban kiegészül a magánbiztosítással. vállalkozási bevételek) / Kötvénykibocsátás. Főbb szolgáltatásai: Öregségi-rokkantsági nyugdíj: alapja a munkában eltöltött utolsó év vagy évek jö9vedelmének nagysága. A bevételek típusai: Adóbevételek / Állami támogatás (központilag meghatározottak. nincsenek mindig arányban egymással. a TB önkormányzati jellegű. azaz a mindenkori aktív . Nemcsak a pénzügyi bevételekkel rendelkezik. hanem tőkejellegű bevételei is vannak. hitelfelvétel (önkormányzati kötvények közép és hosszú távra) TÁRSADALOMBIZTOSÍTÁS A társadalombiztosítás széles rétegeket érintő intézményes biztosítás.

kölcsönösek (a pénztártagok közösen teremtik meg a szolgáltatások fedezetét). és a rábízott vagyonnal gazdálkodik. a bérek nagyságához kapcsolódik. Ezek önkormányzati működésűek. független szolidaritási elven alapuló nonprofit szervezetek.dolgozók járulékai képezik a nyugdíjak fedezetét. melyek (1998-as évben): Útalap Vízügyi alap Munkaerő-piaci alap Nemzeti kulturális alap . amelyből és amelynek kamataiból fizeti a rendszer a nyugdíjat) / tőkefedezeti (az előző kettő kombinációja. esetleges gyógyszerek térítésére és a táppénz folyósítására. zárt a gazdálkodási elvük (csak az alapszabályzatban meghatározott szolgáltatásokat nyújtják). egészségpénztár (vállalhatják az egészségügyi alapellátáson és szakellátáson belüli és azon felüli kiegészítő ellátások szervezését és finanszírozását). önsegélyező pénztár (anyagi támogatást biztosít a munkanélküliség. Munkanélküli segély: csak meghatározott ideig jár. amelyek általában a TB és a szociális gondoskodás körébe tartoznak. gyermeknevelés és taníttatás kapcsolatában). Anyasági-gyermekgondozási segély: feltétele a munkaviszony és a járulékfizetés. szabad orvosválasztáson alapuló (a beteg maga választja meg az orvosát). függetlenek. Egészségügyi biztosítás: kiterjed a betegséggel összefüggő (orvosi-kórházi) gyógyításra. keresőképtelenség. és meghatározzák a nyugdíjfolyósítás éveinek számát). ELKÜLÖNÍTETT (CÉL-) ALAPOK Decentralizált alapok. a pénztártagok tagbefizetéseit kezeli.160 - . szolidárisak (a pénztártagok egységes elvek alapján meghatározott tagdíjat fizetnek). Önkéntes pénztárak: ezek önkéntesen szerveződő. önkéntesek. Ez lehet kötött rendszerű (minden városban és községben van saját fix fizetésű orvos. az átlagos munkában tölthető évek számából indulnak ki. vagy vegyes (vannak szerződéses orvosok és a TB is rendelkezik intézményekkel). nagyságát szociálpolitikai szempontok befolyásolják. aki a TB szolgálatában áll). A pénztár jogi személy. Célja az előrelátó öngondoskodás olyan élethelyzetekben. A pénztár lehet nyugdíjpénztár (célja az idős korra való anyagi felkészülés). anyaság. az inaktívak nyugdíját az aktívak hitelezik meg) / várományfedezeti (a dolgozó egy meghatározott ideig köteles teljesíteni a befizetést.

illetve megvalósíthat konkrét közösségi célokat. Az alap elláthat gazdasági feladatokat (pl. mint a globális állami feladatokhoz A pénzeszközöket rugalmasan használják fel és demokratikus döntéseket hoznak Hátrányuk: A parlament csak bizonyos időszakonként vizsgálja felül azokat A költségvetési. (pl. vállalatok egy meghatározott konkrét célhoz könnyebben hozzájárulnak. ifjúság-.és kamattételeket tartalmazza. Meg kell határozni annak bevételi forrásait. . másodlagos egyenleg: az elsődleges egyenleg és a kamattételek összege Folyó (teljes) egyenleg: minden tételt magába foglaló kategória. valamint hitelfelvételekből származó bevételek. közösségi funkciók ellátása függetlenné válik a gazdasági helyzettől Nem lehet biztosítani az államháztartás összes bevételének prioritás szerinti forráselosztását Az ellenőrzés. A tőketételek két fajtája: vagyonértékesítésből származó bevételek. az áttekinthetőség bonyolulttá válik A KÖZPONTI KÖLTSÉGVETÉS BEVÉTELI ÉS KIADÁSI OLADALÁNAK SZERKEZETE A központi költségvetés bevételeit és kiadásait és ezek egyenlegét logikailag három csoportba sorolhatjuk: Elsődleges egyenleg: a központi költségvetés valódi. állami funkcióiból adódó tételeit tartalmazza GFS-rendszerű. elmaradott térségek fejlesztése).Központi környezetvédelmi alap Központi nukleáris pénzügyi alap Az állam egy előre meghatározott konkrét (gazdasági vagy közösségi) célra a költségvetéstől elkülönített pénzalapot (célalapot) hozhat létre. azaz a tőke.161 - . Előnyük: Az alapok a költségvetéssel szemben bizonyos önállósággal rendelkeznek Az állampolgárok. környezetvédelem).

162 - .A központi költségvetés bevételei: Adó és adójellegű bevételek (90%) Nem adójellegű bevételek Tőkejellegű bevételek Egyoldalú (viszonzatlan) tételek (központi költségvetésbe befizetett adományok. segélyek juttatások összege) A többi alrendszer központi költségvetésbe fizetett tételei A központi költségvetés kiadásai: A központi költségvetési szervek kiadásai Állami felhalmozások Gazdálkodó szervezetek támogatása Állami adósságszolgálat Önálló társadalombiztosítási kiadások Az önkormányzatok és a társadalombiztosítási alrendszerek támogatása Egyéb kiadások .

azaz az állam mekkora adóbevétellel számolhat. Főleg pénzben. de lehet naturáliákban is. törvényben előírt. hogy az adózó mekkora összeget köteles befizetni. ADÓKULCS: az a függvény. a határadókulcs (degresszív). amely az adóalaphoz a törvény szerinti adómértéket rendeli hozzá. azt másra nem. aki – önadózásnál – az adó kiszámításáról és befizetéséről gondoskodik. legmagasabb egységére mekkora adóteher jut). Közvetett adónál az adóalany és az adó közgazdasági terheit viselő személye különválik. ADÓALAP: az adó tárgyához szorosan kapcsolódó. melynek alapján a törvény adófizetési kötelezettséget keletkeztet. direkt) adók esetében az adó jelentette közgazdasági terhet közvetlenül az adóalany viseli. ADÓALANY: az a természetes vagy jogi személy.7) MELYEK AZ ADÓRENDSZERRREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK? LÉNYEGÉT! ISMERTESSE ADÓZÁSI A SZJA TÖRVÉNY A MILYEN ÉRVÉNYESÜL TÁRSASÁGOK KÖRÉBEN? ADÓRENDSZERREL SZEMBEN TÁMASZTOTT KÖVETELMÉNYEK ADÓ: olyan. növekvő (progresszív). ADÓTÁRGY: az a jogviszony vagy gazdasági esemény. lehet változatlan (proporcionális). vagy csak közvetetten tudja hárítani. csökkenő . ADÓMÉRTÉK: azt mutatja meg. Közvetlen (egyenes.163 - . amelyért a befizetőnek semmilyen közvetlen ellenszolgáltatásra való joga sem keletkezik. kényszer jellegű befizetési kötelezettség. Létezi átlagadókulcs (az adóalap egészére vetítve az adómérték annak hány százalékát teszi ki) és határadókulcs (az adóalap utolsó. pénzben mérhető mennyiség. illetve – kivetéses adózásnál – aki terhére a fizetési kötelezettséget az adóhatóság előírja. állammal szembeni.

Követelmények az adórendszerrel szemben: IGAZSÁGOSSÁG, MÉLTÁNYOSSÁG Abszolút módon lehetetlen a megvalósítása, de legalább parciálisan érvényesíteni kell. A közgazdaságtan az adóztatás területére a méltányosság két ismérvét tartja kezelhetőnek, a haszonelvűséget, és a közteherviselő-képességet. HASZONELVŰSÉG Azt jelenti, hogy egy adórendszer akkor méltányos, ha az adóterheket az adófizetők olyan arányban viselik, ahogyan a közkiadásokból részesednek. Ez két feltételt sért: egyrészt az állam redisztribúcióját, ami nem egyeztethető össze a haszonelvűséggel. Másrészt a globális fedezet elvét, amely szerint az államháztartás egy-egy alrendszerén belül mérlegek készítésének nincs általános közgazdasági értelmezhetősége. KÖZTEHERVISELŐ-KÉPESSÉG Azaz az egyenlő haszonáldozat elve, ami kimondja, hogy mindenkinek teherviselő-képessége arányában kell kivennie a részét a közkiadások finanszírozásából. Ez az elv képzi a progresszív adózatás gyakorlatának alapját. Ugyanis minél alacsonyabb jövedelemmel rendelkezik valaki, annál nagyobb részét költi fogyasztásra, ezen belül is alapvető létszükségleti cikkekre. Minél magasabb viszont a jövedelem általában, annál nagyobb a lehetséges fogyasztási kombinációk száma és a közöttük való választás szabadsága. Annál valószínűbb továbbá, hogy a jövedelem mind nagyobb része fogyasztás helyett megtakarításra fog kerülni. Azaz az azonos összegű jövedelem adóként való befizetése nagyobb haszonáldozatot jelent a kizárólag létszükségleti cikkek vásárlására elegendő szintből, mint abból, amiből már némi luxuscikk finanszírozására is futja. HATÉKONYSÁG A hatékonyság azt jelenti, hogy a közkiadások finanszírozásához szükséges bevételeket a gazdasági növekedés ütemének lehetséges minimális csökkentése mellett kell beszedni. Az adóztatás nyilvánvalóan szűkíti a gazdasági növekedéshez rendelkezésre álló forrásokat. SEMLEGESSÉG Az adórendszer akkor teljesíti a semlegesség feltételét, ha a piacgazdaság működésének lehető legkisebb zavarát eredményezi. Szigorú értelemben ez a feltétel akkor teljesül, ha a piaci szereplők egymáshoz viszonyított pozíciója egyáltalán nem változik az adóztatás következtében.

- 164 -

EGYÉRTELMŰSÉG Mind az adózó, mind az adóhatóság szempontjából fontos követelmény, hogy valamennyi, a gazdaságban előforduló gazdasági szituáció esetében megállapítható legyen, hogy áll-e fenn valamely adótárgyat megvalósító jogviszony, illetve ha igen, akkor hogyan lehet az adóalapot és az adómértéket meghatározni. Ennek ráadásul a törvény szövegéből kell egyértelműen levezethetőnek lennie, mert az adóhatóság állásfoglalása az adózó által nem feltétlenül akceptálandó. EGYSZERŰSÉG Főleg a nagyszámú adóalanyra vonatkozó adószabályok esetében okoz gondot, ha a törvény megfogalmazásai a köznyelvhez szokott ember számára nehezen érthetőek, megnehezítve ezáltal saját helyzetének az adószabályokhoz képesti beazonosítását. ALACSONY ADMINISZTRATÍV KÖLTSÉGEK Az alacsony adminisztratív költség követelménye elsősorban relatívan értelmezendő. Tehát alapvetően egységnyi adóbevételre kell a lehető legkevesebb adminisztratív ráfordítást megcélozni. Az adminisztratív költségek értelmezésénél fontos, hogy nemcsak az adóhivatal működésének ráfordításai, hanem az adóalany által a bevallás és befizetés teljesítése érdekében vállalat költségek is ebbe a fogalomkörbe tartoznak. STABILITÁS Az adórendszer jelentős változása nagyarányú áru- és tőkepiaci mozgásokat indíthat el, kiszámíthatatlansága pedig a rövid távú döntések irányába tolja el a gazdasági szereplők viselkedését. Ezért fontos feltétel, hogy az adórendszerben alapvetően alkalmazott megoldások hosszútávon stabilak legyenek, és a szükségszerűen érvényesített preferenciaváltozások is lehetőleg legalább egy kormányzati ciklusra szóljanak. RUGALMASSÁG Miután a gazdasági teljesítmények és közszolgáltatások iránti igény, mid összegében, mind szerkezetében folytonosan változik, ezeknek a változásoknak a hatásait az adórendszernek is követnie kell. Méghozzá lehetőleg oly módon, hogy a középtávon várható változások kezelésére hivatott eszközöket előre, kiszámítható módon kell a rendszerbe építeni, és csak végszükség, vagy előre nem tervezhető gazdasági-társadalmi fordulat kezelésére szabad az adórendszer alapjait változtatni. Így lehet elérni, hogy az adórendszer egyszerre legyen képes megfelelni a látszólag ellentmondó stabilitási és rugalmassági követelményeknek.

- 165 -

AZ SZJA TÖRVÉNY LÉNYEGE
A törvény mindenekelőtt a magánszemélyek alkotmányos kötelezettségeként definiálja az állami feladatok ellátásához szükséges adóbevételek biztosítása érdekében tett jövedelmi hozzájárulásokat – kiemelve az arányosság és a méltányosság elvét. Alapszabályként a magánszemély minden jövedelme adóköteles, ettől eltérő szabályt csak törvény állapíthat meg. Az adót naptári évenként, az összes jövedelem alapján kell megállapítani, ugyanakkor az adóbevételek folyamatossága érdekében adóelőleget kell fizetni. Az SZJA a lakossági jövedelmek szabályozásának átfogó eszköze, melynek tulajdonságai: ÁLTALÁNOS: a magánszemély az összes jövedelme után köteles adózni, figyelembe véve az adómentes lehetőségeket KÖZVETLEN: az adó közvetlenül kapcsolódik a jövedelemhez, és az adó alanya, valamint az adóteher viselője megegyezik SZEMÉLYI JELLEGŰSÉG: az adó alanya a bevételt szerző magánszemély A törvény hatálya a magánszemélyre, annak jövedelmére, és az e jövedelemmel összefüggő adókötelezettségre terjed ki, meghatározott esetekben a kifizetőre is. A törvény különbséget tesz belföldi és külföldi illetőségű magánszemély között. Előbbit belföldről és külföldről származó jövedelme után adókötelezettség terheli. Utóbbi természetesen csak a Magyarországon megszerzett jövedelmére vonatkozik. A jövedelemre és az adókötelezettségre vonatkozó általános szabályok A jövedelem a magánszemély által az adóévben bármilyen címen és formában megszerzett bevétel egésze, vagy a törvényben elismert költségekkel csökkentett része, vagy annak meghatározott hányada. A bevétel valamely tevékenység ellenértékeként vagy más jogcímen kapott vagyoni érték. Költségnek csak a bevételszerző tevékenységgel közvetlenül összefüggő szabályszerűen igazolt kiadás minősül. A magányszemélynek bevételeit és költségeit forintban kell figyelembe vennie. Az adómentes bevételek köre: Szociális ellátáshoz kapcsolódó juttatások Egyes szolgáltatások köre (főleg közhasznú) Egyes tevékenységekhez kapcsolódó bevételek (pl. falusi turizmus) Költségtérítés jellegű bevételek Kockázatok viselése köréhez kapcsolódó tételek Természetbeni juttatások

- 166 -

Lakáshoz kapcsolódó adómentes bevételek Egyéb adómentes bevételek Vállalkozásból való vagyonkivonás, ha az adózott jövedelemből került befektetésre Kapott hitel, kölcsön Visszatérített adó, adóelőleg, ha azt korábban költségként nem érvényesítették A magánszemély javára történő magánnyugdíj-pénztárba való befizetés Hatóság által elengedett köztartozás Nem számítanak költségnek azok a kiadások, melyek a magánszemély személyes illetve családi szükségleteinek kielégítése érdekében merülnek fel. Léteznek alapnyilvántartások (pénztárkönyv vagy naplófőkönyv / bevételi és költségnyilvántartás / bevételi nyilvántartás) és részletező nyilvántartások. Az adó megállapítása, bevallása és megfizetése A magánszemély az adóévben megszerzett jövedelméből összevont adóalapot képez, és ezután jövedelemsávonként növekvő adómérték szerint adózik. Nem kell bevallani az ingó vagyonértékből szármató 200ezer forintnál kisebb mértékű jövedelmeket. Magánszemélynek nem kell adóbevallást adnia, amennyiben csak nyugdíja van. Az adózás módjának fő szabálya az önadózás, azaz a magánszemély az adóalapját és az adóját megállapítja, bevallását benyújtja, az adóját megfizeti. A magánszemély adóbevallását helyettesítheti munkáltatójának tett nyilatkozata, melynek alapján a munkáltató megállapítja az összevont adóalapot és annak adóját, majd befizeti azt. Akkor helyettesítheti az adóbevallást a magánszemély munkáltatónak tett nyilatkozata, ha a munkaviszonyból származó jövedelmén kívül más bevétele nincs. Az adóhatóság legfeljebb 12 hónap részletfizetést engedélyezhet. Ha az adóelőleg meghaladja a fizetendő adó összegét, úgy azt a magánszemélynek visszatérítik. Az adózás szempontjából megkülönböztetett jövedelem-szerkezet 1) Összevonásra kerülő jövedelmek i) önálló tevékenységből származó jövedelmek ii) nem önálló tevékenységből származó jövedelmek iii) egyéb jövedelem 2) Külön adózó jövedelmek i) vállalkozásból származó jövedelem ii) vagyonátruházásból származó jövedelem iii) tőkejövedelmek iv) természetbeni juttatások és más engedmények

- 167 -

az adóelőleg megfizetése a vállalkozó illetve az őstermelő feladata lesz. Az önálló tevékenységgel szemben számolható el a tevékenység folytatása érdekében ténylegesen felmerült költségek. hogy egyéni vállalkozó vagy őstermelő.168 - . hogy az állam a folyamatosan felmerülő kiadásaira relatív folyamatos bevételekkel rendelkezzen. hogy hány forint. A számított adót csökkentő tételek adójóváírás (az adóévben megszerzett jövedelem.vegyes jövedelmek Az összevont adóalap megállapítása Az önálló tevékenység minden olyan tevékenység. a könyvvizsgáló tevékenysége. a mezőgazdasági őstermelő. Ha a magánszemély igazolja. csomagolásért külön felszámított összeg / üzemi célt szolgáló tárgyi eszköz értékesítéséért kapott ellenérték / kapott kamat. a jogszabályi rendelkezések szerint ide tartozik különösen az egyéni vállalkozó. késedelmi kamat / felvett támogatás / tárgyi eszköz ellenszolgáltatás nélküli átruházása. A kifizetőnek az általa összevont adóalapot képező jövedelemből 40% adóelőleget kell levonnia. ha az éves összes jövedelem az adótábla legmagasabb kulcsú sávjának kezdő összegét nem haladta meg) a nyugdíjjárulék és a magán-nyugdíjpénztári tagdíj engedménye adókedvezmények (tandíjkedvezmény / lakáscélú kedvezmény / tevékenységi kedvezmény) személyi és családi kedvezmény közcélú adomány biztosítások kedvezménye befektetési adóhitel Az adóelőleg fizetése Az adóteher időbeli elosztása megkönnyíti az adózónak az adóteher viselését. Az adójóváírás csak akkor vehető figyelembe. valamint az adóelőlegekkel biztosított. A nyugdíjból sem kell adóelőleget levonni. de maximálva van. Az adóelőleget a munkáltató. Ezek: jellemzően előforduló költségek / igazolás nélkül elszámolható költségek / értékcsökkenési leírás elszámolása / járművek költségei / költségként figyelembe nem vehető kiadások. áru. ne évente egyszer szedje be azokat. akkor nem kell adóelőleget levonnia a kifizetőnek. a bér kifizetője . legfeljebb a tevékenység bevételének mértékéig. kötbér. a bérbeadó. melynek révén a magánszemély bevételhez jut. Az önálló tevékenységből származó jellemzően előforduló legfontosabb bevételek: értékesített termék. szolgáltatás befolyt ellenértéke / szállításért. valahány százaléka.

Az átalányadózás Egyéni vállalkozók és mezőgazdasági kistermelők számára csak meghatározott tevékenységek esetén. mint az SZJA összevontan adózó jövedelmeinek adómértéke. az ily módon kialakult vállalkozói adóalap után a vállalkozói SZJA mértéke 18% (2000. ebből további kedvezmények vonhatók le.IX. hivatali. személyszállító vagy fizető-vendéglátó tevékenységet folytat úgy. vagy vagyoni jog értékesítéséből származó bevételnek a különböző költségek levonása után megmaradó része. üzleti utazás költsége. Elszámolható költségek A legfontosabb általánosan előforduló költségek az anyag. kiemelkedően közhasznú szervezeteknek. hogy más személy közreműködését nem veszi igénybe. A vagyonátruházás Az adó alapja az ingó vagy ingatlan vagyontárgy. törvényben meghatározott tevékenységek folytatása esetén 80% vélelmezett költséghányadot vonhat le. Saját tulajdonú tárgyi eszköz után átalányban számolható el az értékcsökkenés. bérleti és közműdíj. ha fodrász. az alkalmazottak bére és közterhei. kozmetikus. A vállalkozói SZJA Az adóalap a tevékenység bevétele és a bevétel elérése érdekében felmerült költségek különbségeként alakul ki. A tételes átalányadózás Erre akkor van lehetőség. Ezek a jövedelem teljes nagyságától függetlenül. Ekkor a munkáltatónak a havonta kifizetett munkaviszonyból származó rendszeres jövedelem 12-szerese után számított adó egy tizenketted részét kell adóelőlegként levonnia. A jövedelmet csökkentik a közhasznú.is megállapíthatja. Az összevont adóalapba nem tartozó bevételi csoportok Két bevételi csoport tartozik ide: ingó és ingatlan vagyontárgyból származó. A költségek 3 típusa: a megszerzéssel kapcsolatos költségek / az értéknövelő beruházások költségei / átruházással kapcsolatos kiadások. legfeljebb a jövedelem 20%-ig. . valamint az önkéntes kölcsönös biztosító pénztáraknak fizetett támogatások. azaz nem progresszíven adóznak. Az egyéni vállalkozó bevételéből alapesetben 40%.).169 - . vállalkozói kivét.és árubeszerzés. Egyes költségek igazolás nélkül is elszámolhatók a jogszabályban meghatározott normák alapján. egyéb kötelező juttatások. fix kulcs szerint. Az összevont adóalapba nem tartozó jövedelmek adókulcsa jellemzően kisebb. valamint az egyéb bevételek.

akinek az érdekében áll ha a törvény többféle jogcíme írja elő a költség. Általános rendelkezések Alapelvek: a gazdasági tevékenységből származó jövedelmet terhelő társasági és osztalékadó kötelezettségnek e törvény szerint kell eleget tenni az adókötelezettséget befolyásoló – csökkentő – tételek alkalmazhatóságát annak kell bizonyítania. cégautó-adó. hogy nem terjesztheti ki az adókötelezettséget e törvény rendelkezésein túl. a társasági adótörvény szorosan kapcsolódik a számviteli törvényhez. A társasági és osztalékadó alanya: . az ezekből származó adókedvezménnyel egy esetben lehet élni ha egy nemzetközi szerződés e törvény hatálya alá eső tételre eltérő rendelkezést ír elő. Vízügyi Taralék Gazdálkodási Kht. árfolyamnyereség. ahol az adótörvény eltérő rendelkezést nem tartalmaz. stb. a számviteli törvényben előírtak az irányadóak. a vállalkozási szférában maradó jövedelem általános kedvezményezésén van. Közlekedési. mert az korábban keletkezett. akkor a nemzetközi szerződés az irányadó azzal a megkötéssel. a vállalkozásból kivont jövedelem.170 - . a fdogva tartottak foglalkoztatását végző gazdasági társaság Tartalék Gazdálkodási Kht. ráfordítás figyelembevételét. Jogszabályban meghatározott közszolgálati műsorszolgálatok Pártok MTI Rt. A hangsúly a semleges adózási környezeten. Állami Privatizációs és Vagyonkezelő Rt. osztalék. Hírközlési. így minden olyan esetben. TÁRSASÁGOK ADÓZÁSA Nem minősül a társaság adó alanyának: MNB Igazságügyi Minisztérium felügyelete alá tartozó.Tőkejövedelmek Kamat. Az adótörvény egyoldalúan utal a számviteli törvényre.

társadalmi szervezet.171 - . A társasági adóalap meghatározása A társasági adó alapja az adózás előtti eredmény. vagy az az időszak.Adóalapot csökkentő tételek + Adóalapot növelő tételek ADÓALAP .Az eredményt részben növelő. köztestület.Adózás előtti eredmény +. akkor a könyvviteli zárlat alapján megállapított összeg. ha az adózó sem (egyszerűsített éves) beszámolót. egyszeres könyvvitelt vezetőnél a pénzforgalmi nyilvántartás alapján kimutatott eredmény. amire az adókötelezettség kiterjed. amelyen az alapítást szabályozó jogszabály szerint létrejön a társaság. sem egyszerűsített mérleget. sem eredmény-levezetést nem köteles készíteni. közalapítvány. vagy az a nap. forintban kell elkészíteni. Az adóalap megállapítása: +.Rendkívüli eredmény Adózás előtti eredmény Az adózás előtti eredmény kettős könyvvitelű adózó esetén az eredmény-kimutatásban kimutatott összeg.Pénzügyi műveletek eredménye Szokásos vállalkozói eredmény +. egyház Kockázati tőkealap Adóév: naptári év. Az adókötelezettség kezdete a társasági szerződés közokiratba-foglalásának napja. külföldi vállalkozó cégnyilvántartásba nem vett telephelyén végzett vállalkozási tevékenység esetén a telephely létrejöttét eredményező első jognyilatkozat megtételének napja.gazdasági társaság és egyesülés szövetkezet ügyvédi iroda Munkavállalói Résztulajdonosi Program szervezete (MRO) Közhasznú társaság Alapítvány. A társasági adóbevallást magyar nyelven. részben csökkentő tételek . Sémája: Üzemi (üzleti) tevékenység eredménye +.

értékvesztéssel kapcsolatban. a belföldön végzett előadói. a kötvény kamata. a jogdíj. Az adóalapot növelő jogcímek Felsorolásszerűen nagyon sok kitétele van a növelő tételeknek. de nem haladhatja meg az adóévben elért összes bevétel 10%-át Közfeladatok. bemutatóért járó díj Az adózó jogutód nélküli megszűnésének hatása az adóalapra: jogutód nélküli megszűnésnek minősül. behajthatatlan követelés hitelezési veszteségből. akkor a kapcsolt vállalkozások kölcsönös megállapodás vagy az adóhatóság alapján az adózás előtti eredményt módosíthatják a két árszint különbségének eredményre gyakorolt hatásával. a köztestületeket. Egyedi adóalap-megállapítási szabályok Külföldi szervezet adóalapja: a jövedelemszerzés helye alapján belföldről származónak minősül azon bevételek összessége. Az adó megállapítása A társasági adó mértéke a pozitív adóalap 18%-a (2000. a lakásszövetkezeteket. kivéve a külföldön tevékenységet végzők esetében.IX. támogatások. mint az azonos körülmények közötti piaci ár. rájuk speciális kedvezmények vonatkoznak. Ilyen bevételek a nyújtott hitel kamata. az egyházakat. az önkéntes kölcsönös biztosító pénztárakat. művészeti és sporttevékenységért.Az adóalapot csökkentő jogcímek Többek között adományok. ha a bevétel legfeljebb 10millió forint. térítés nélküli átadások. vagy székhelyét külföldre teszi. melyeket belföldi magánszemély vagy külföldi vállalkozó belföldi telephelye fizetett ki. Kapcsolt vállalkozások között alkalmazott árak módosításai: amennyiben kapcsolt vállalkozások között bármely üzleti szerződésben magasabb vagy alacsonyabb árat alkalmaznak. ha az adózó bármely ok miatt kikerül a törvény hatálya alól. értékcsökkenési leírással. Sajátos adóalanyként kezeli az adótörvény az alapítványokat. termőföld és erdőértékesítésből származó bevételek.). az értékcsökkenési leírás (az eszköz teljes bekerülési értéke elszámolható az adóalapban). Adómentesség Közösségi tevékenységet végző szervezeteknek. közalapítványokat. juttatások miatti bevételek után nem kell adót fizetni .172 - . pl. ott 3%-a.

Mentes az osztalékfizetés alól a belföldi illetőségű osztalékban részesülő.Adókedvezmények . intézményi szervezet. Minden más kedvezmény a csökkentett adóalap maximum 70%-ig érvényesíthető. azaz valamennyi belföldi illetőségű társaság.Külföldön megfizetett adó Fizetendő társasági adó Itt is adóelőleget kell fizetni.A kölcsönös biztosító pénztáraknak nem kell adót fizetni. akkor az előző évben fizetett adó működési naptári napjai alapján ennek egész évre számított összege. ha a kiegészítő tevékenységből adódó bevétel nem haladja meg az összes bevétel 20%-át Nem kell adót fizetni a kockázati tőketársaságnak. Ha az adózó az egész év során változatlan formában működött. vagy átalakulással jött létre.173 - . Osztalékadó esetében a kapott osztalék után az osztalékban részesülő 20% mértékű osztalékadót köteles fizetni. akkor az adó az előző évi fizetendő adó összege. pl. Külföldön tevékenységet végző nem vehet igénybe adókedvezményt. valamint a kockázati tőkealapnak a nyilvántartásba vétel évében. beruházás összege. A fizetendő adó tehát: Számított társasági adó . Ha az adózó jogelőd nélküli. határidő stb. . előállításához pénzügyi intézménytől igénybe vett hitel kamata utáni kedvezmény Az adókedvezmények igénybevételének szabályai: 100%-os adókedvezményre jogosult adózó maximum a társasági adó mértékéig veheti igénybe a kedvezményt. Térségi adókedvezmények: kiemelt térségben lévő székhellyel rendelkezőknek Kis.és középvállalatok adókedvezménye: tárgyi eszközök beszerzéséhez. és az azt követő hat évben. De ezek a társaságok utólag kötelesek megfizetni a megelőző évek adóját is Adókedvezmények Beruházási kedvezmény: sok feltétel teljesülése esetén.

174 - . A 20. hogy a munkát az előírt módon végezzék Az irányítói és a végrehajtói munkát szét kell választani egymástól. amiket aztán be kell tartatni a munkásokkal. hierarchikusan tagolt szervezeti felépítésben gondolkodik. A vezetői munka irányelvei TAYLOR szerint a következők: Minden ember munkájához tudományos alapossággal kell közelíteni A munkások kiválasztását. De ezzel nem jutott nagy sikerre. hogy a szabályokat betartsák. célszerűségére helyezi. FAYOL néhány elve: . pontos méréseket kell végezni. többek között TAYLOR. A munkafolyamatokat kisebb lépésekre kell bontani. és hatékonyan dolgozzanak. Az általuk kifejlesztett módszereket „tudományos vezetés”-nek is szokták nevezni. hogy ha a körülmények adottak. a kidolgozott legjobb módszert szabályok formájában kell rögzíteni. amelyben a munkások 8 különböző szakterületet képviselő művezetőnek voltak alárendelve. képzését és fejlesztését tudományos alapon kell végezni Kooperálni kell a munkásokkal annak érdekében. FAYOL és URWICK munkájának köszönhetően.8) MILYEN SZERVEZÉSISMER? ÉS MI VEZETÉSELMÉLETI JELLEMZŐ A MAI IRÁNYZATOKAT VEZETÉS-ELMÉLETI IRÁNYZATOKRA? 1) KLASSZIKUS ISKOLA KLASSZIKUS IS KOLA A hangsúlyt a vezetői munka praktikus voltára. mérnöki módon formális rendszerekben. rávilágít a vezetéshez szükséges technikai feltételekre. URWICK listáján 10 általános vezetési irányelv szerepel. és egy olyan rendszerrel kísérletezett. FAYOL listáján 14. minden feladathoz szakszerű módon ki lehet találni az elvégzéséhez szükséges legjobb módszert. század elején alakult ki. akiket pénzzel kell ösztönözni arra. TAYLOR meg volt győződve arról. TAYLOR a vezetői feladatokat funkciókra bontotta. a vezető és a beosztott részéről egyaránt racionális és logikus gondolkozást feltételezve igyekszik megfogalmazni a legfontosabb vezetési elveket és szabályokat.

az egyéni érdek csak ezután következhet e) A személyzet díjazása: a díjazásnak a munkaadó és a munkavállaló számára egyaránt kielégítőnek kell lennie. A szervezetben világos hatásköri szinteket kell megkülönbözetni. a mértéke helyzettől függően változhat g) Kezdeményezés: a kezdeményező képesség a szervezet erejének jele: bátorítani és fejleszteni kell Ezeket az elméleteket nem fogadták mindenütt egyöntetű lelkesedéssel. amelyben emberek és csoportok bonyolult formális és informális kapcsolatokba lépnek egymással. a vezetőnek megfelelő szankciókkal kell élnie a megsértőivel szemben c) Az irányítás egységessége: egy beosztott csak egyetlen főnöktől kaphat utasításokat d) Az egyéni érdek alárendelése az általános érdeknek: első helyen áll a teljes szervezet. A klasszikus iskolához szokták sorolni a bürokrácia elméletét is. A szabályok ismerete minden munkakör betöltésének fontos feltétele Személytelenség: a hatásköröket és a jogköröket meghatározott szabályokhoz igazodva kell kialakítani. aki nézeteivel rendet és ésszerűséget próbált teremteni a társadalmi életben. Az ő és mások munkálkodása nyomán a bürokrácia szó negatív jelentése folyamatosan finomult. amit tudósok dolgoztak ki. igazságos módon hatékony munkavégzésre kell ösztönöznie f) Centralizáció: valamennyi centralizációra minden szervezetben szükség van. és nagy vonalakban a következőben foglalható össze: Specializáció: a szervezeteken belül munkaköröket kell kialakítani. pl. a vállalatot társadalmi rendszerként fogja fel.175 - . emberek és csoportok viselkedése befolyásolásaként tárgyalja. annak intézményeiben. ehhez ad módszereket. WEBER. Szabályok rendszere: a működés hatékonysága és személytelensége ezek segítségével biztosítható. amelyekben az emberek gond nélkül kicserélődhetnek Hierarchia: az irányítókat és a végrehajtókat. és azokkal ugyanilyen rögzített szabályok szerint lehet élni. a vezetést elsősorban emberek irányításaként. 2) EMBERI KAPCSOLATOK ISKOLÁJA 2) EMBERI KAPCSOLATOK ISKOLÁJA A figyelmet a munkavégzés emberi tényezőire irányítja.a) Munkamegosztás: ezt a legnagyobb hatékonyságra való törekedéssel kell megoldani b) Fegyelem: a hatékonyság nélkülözhetetlen feltétele. a vezetőket és a vezetetteket el kell választani egymástól. .

Az iskola egy későbbi képviselője MASLOW az emberi szükségleteket osztályozza: MASLOW 1) Fiziológiai szükségletek: étel. a személyes viselkedés. aminek nagyobb az ereje a pénzügyi ösztönzésnél. a munkakörök megtervezése. megaláztatás. emberibb szervezet kialakításával. nemi élet 2) Biztonság: nincs fájdalom. azzá válni. célok elérése.A 20-as évek végén alakult ki Amerikában. Minden csoportban kialakul valamilyen általános elképzelés arról.. különböző helyzetekben hogyan kell cselekedni. hanem azért is pl. A formális szervezet mellett megjelenik az informális. hogy a szervezésben és a vezetésben nagyon fontos szerepe van az emberi kapcsolatoknak. Az emberek nem csak azért vállalnak munkát. Az egyes emberek érzik ezeket a követelményeket. mit jelent a normális viselkedés. hogy a termelékenység humánusabb. lakás. elvárásaikat. azaz a csoport nyomását. az emberekre. elfogadást nyerni. szeretetet adni és kapni 4) Kiválás. az informális szerveződéseknek. A munkacsoportok kifejlesztik saját szokásaikat. és igyekeznek ezeket tagjaikkal szemben érvényesíteni. az egyéni és a társas szükségletekre való nagyobb odafigyeléssel is növelhető. a dolgozók ösztönzése. amivé képesek vagyunk . presztízs. rend 3) Szeretet: tartozni valakihez. értékrendjüket. önbizalom. hogy: valamilyen csoporthoz akarnak tartozni kommunikálni akarnak más emberekkel használni akarnak valamilyen ügynek erkölcsi parancsoknak engedelmeskednek biztonságot akarnak irányítani akarnak másokat ki akarnak tűnni valamivel.176 - . melynek vezetői közül leginkább MAYO nevét emlegetik. részt venni egy csoport életében. van viszont stabilitás. mint a csoportok kezelése. az emberek és csoportok közötti kommunikáció. a híres HAWTHORNE-i kísérletek nyomán. a csoportoknak. függetlenség és szabadság. Ezek a tudományos alapossággal MAYO szervezett kísérletek azt bizonyították. aki ezeket megszegi. hogy milyen sebességgel kell dolgozni. amivé szeretnénk. erő. elismerést szeretnének kapni. az rosszul járhat. A legfontosabb gondolata. viselkedési mintáikat. ital. hogy pénzt keressenek. Ez az iskola sok új gondolattal járult hozzá a vezetés olyan elemeihez. tekintély 5) Önmegvalósítás: a saját magunkról alkotott kép megvalósítása. elismerés: önbecsülés és ások általi megbecsülés. fenyegetés.

A második tényező azok a dolgok. Ez az iskola a szervezet technikai oldalára koncentrál szemben a szociális oldallal (2. nincsenek ambícióik. a szervezet egy nyílt rendszer. ismerje el eredményeiket 3) RENDSZERELMÉLETI ISKOLA 3) RENDSZERELMÉLETI ISKOLA A szervezetet olyan rendszerként fogja fel. nem szeretnek dolgozni. A szervezet csak a környezet feltételeivel együtt vizsgálható. . amelyek különleges teljesítményekre sarkalják az embert.). MCGREGOR hogy milyen nézeteket vall az emberek természetéről és viselkedéséről. együtt kell őket vizsgálni.Ha egy alacsonyabb szintű szükséglet kielégül. bízzon bennük. akkor az megszűnik erős ösztönző erőnek lenni. alrendszere. Ide LUDWIG VON BERTALANFFY neve kapcsolódik. amelyekről még ma sem tudunk eleget. A vezetőnek mindkét oldalt látnia kell: tudatában kell lennie. és érthető meg: a környezet és a szervezet kölcsönhatásban vannak egymással.177 - . ami nagyobb rendszerek szerves része. amelyek hiánya elégedetlenséget okoz a dolgozók körében. HERZBERG új motivációs elmélettel jelentkezett: szerinte a motivációt és a HERZBERG munkahelyi elégedettséget két tényezőcsoport befolyásolja. MCGREGOR szerint egy vezető annak megfelelően viselkedik beosztottjaival. sokféle dologra képesek. Az elméleti alapok a biológia tudományából származnak. megérteni és kezelni. Az emberi szervezetek a legbonyolultabbak közé tartoznak. Az általános rendszerelméletből kiindulva BOULDING a rendszerek 9. ha látják a célt. ide főleg a MASLOW-féle magasabb szintű szükségletek tartoznak. hogy érdekes. a technikai és a szociális oldal szerves egészet alkot. egyes alapvető szükségletek kielégítéséről van szó. hogy a technikai változásoknak emberi vonatkozásai vannak. és megfordítva is. Eszerint megkülönböztet 2 elméletet: „X elmélet”: az emberek általában lusták. ellenőrizni kell őket „Y elmélet”: az emberek szívesen dolgoznak. A vezetőknek ezt meg kell érteniük. ezért állandóan a sarkukban kell járni. amely egymáshoz szorosan kapcsolódó technikai és társadalmi elemekből áll. meg tudják szervezni a saját munkájukat. ember és technika elképzelhetetlenek egymás nélkül. nem vállalnak felelősséget. korlátokat és lehetőségeket jelentenek egymás számára. képességeiknek megfelelő feladatokat adjon nekik. Az elsőbe azok a dolgok tartoznak (higiéniai tényezők). szeretnek jó eredményeket elérni. egyre növekvő bonyolultságú szintjét azonosította. itt a vezető dolga. aki az iskola egyik alapítója. Itt főleg a munkakörülményekről.

Lehet. Az egyik legvitatottabb kérdés a racionális gondolkodásé és a döntéshozatalé. A vezető feladata az. Társadalmi cselekvés: nézetrendszerét olyan szociológusok alakították ki. mert ott mások a feltételek. Az egyéneknek megvannak a maguk céljai. a célok elérése érdekében ésszerű döntési módszereket használhat. Az alkalmazható struktúrák. általános receptek nem léteznek. Ebben az értelmezésben a vezető döntéshozó személy. Az iskola HA – AKKOR összefüggésekben gondolkodik. BURNS. Annak tehát. Nemzeti vonatkozás: a vezetésnek az általános szabályai mellett fontos. a siker az alkalmazkodáson múlik.4) A KONTINGENCIA-ELMÉLET ISKOLÁJA 4) A KONTINGENCIA-ELMÉLET ISKOLÁJA A szervezésnek és a vezetésnek nincs egyetlen legjobb módja. akik a szervezetek viselkedését az egyének szempontjából vizsgálták. ettől függhet a sikeressége. A szervezés és vezetés eszköz. személyes vezetési stílus valahol kifejezetten sikeresnek bizonyul.178 - . hogy ebből a készletből azokat válassza ki. ezen belül a munkahelyüket. Az irányzat a konfliktust normális. módszerek.és módszerkészlete folyamatosan gazdagodik. akinek céljai vannak. természetes dolognak tekinti a szervezetek életében. A valóságban működő szervezetek viselkedésében és a vezetői döntéshozatalban racionális és irracionális vonásokat egyaránt találhatunk. de mindeközben azt is számításba kell venni. hogy az egyén miként látja. hogy melyik országban. az adott szituációban jó eredményt tud elérni. amelyekben döntési pontok vannak. LORSCH. Az egyén céljai és a célok érdekében megtervezett és végrehajtott cselekedetei attól függnek. A nemzeti kultúrák fontosabb összetevői: adott népre. hogy a célok között konfliktusok lehetnek. a maguk módján értelmezik az őket körülvevő világot. a döntés pedig általában összetett szervezetben születik meg. hogyan értelmezi a szituációt. tervezési módszer. másutt viszont totális kudarcot vall. Az iskola képviselői WOODWARD. STALKER. a döntések megszületésének módját kell vizsgálnia. a rendelkezésre álló információkban sok a bizonytalanság. LAWRENCE. szemléletmódok. A kontingencia-elmélet kulcsszava a DIFFERENCIÁLÓDÁS: különböző helyzetek különböző megoldásokat kívánnak. oktatási rendszer / vallás / az ország vagy régió . 5) EGYÉB MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK 5) EGYÉB MEGKÖZELÍTÉSI MÓDOK Döntéselmélet: Vannak olyan tudósok. hogy bizonyos fajta szervezeti felépítés. amelyekkel az adott helyzetben. technikák sikerességét egy sor szituációs tényező befolyásolja. milyen kultúrában használják őket. Tehát választás előtt gondosan elemezni kell a szituációt. népcsoportra jellemző értékek. beállítódások / képzési. akik a szervezetet nyitott információ-feldolgozó hálózatnak tartják. aki meg akarja érteni a szervezet viselkedését és a vezetők szerepét.

fejlesztés. irányat. utasít. vagy másoktól vegyük át? OUTSOURCING: a korábban vállalton belül végzett tevékenységek külső vállalkozóknak. tehát hogy mit éltek át az elmúlt időkben. A vezetői szerepek átalakulnak. utasít.179 - . akkor az integrációban a hangsúly a mindenki által elfogadott jövőlépre. A felelősség nő. jogrendszere. a távolságoknak nincs jelentősége. értékeket ad. 6) A MAI IRÁNYZATOK JERLLEMZŐI 6) A MAI IRÁNYZATOK JERLLEMZŐI A globalizálódás azt jelenti. hogy a beosztottai a feladatokat önállóan és eredményesen lássák el. lapos struktúrák jönnek létre. társadalmi intézményei / az emberek történelmi tapasztalatai. . Új vállalatvezetői típus kialakítása: tanulási képesség / csapatmunka / változásmenedzsment / folyamatszemlélet / nemzetköziség / modern technika / leadership (a menedzser tervez.gazdasági rendszere. termelékenység) jelentős mértékű javítását célozzák meg. hogy szinte bárki versenyezhet bárkivel. Az új szervezeti kép a tudásalapú szervezet. Ahol vertikális és horizontális munkamegosztás erős. kiszervezése (könyvelés. partnereknek való kiadása. az idő is összezsugorodik. hanem arról gondoskodik. ellenőrit. a direkt irányításnak fontos szerepe van. a vezető nem dönt. A munkamegosztás horizontális volta (végrehajtási folyamatok lépéseit más-más emberekhez rendeljük hozzá) gyenge. az ígéretes piacokat bármikor ellephetik az agresszív új belépők. egyre több érintett félnek valamiféle társadalmi felelősséget kell felvállalnia. REENGINEERING: ezek a programok általában egy vagy több teljesítménymutató (nyereség. kultúrát teremt. a „leader” vonzó jövőképet állít az emberek elé. szervez. Nemcsak a tér. a döntések decentralizáltan születnek. valami mást kell helyette találni. másolás) A hierarchikus irányítási szintek száma csökken. a küldetéstudatra. minőség. Ha nincsenek részletre kiterjedő utasítások. etikus módon kell viselkedniük. ciklusidő. vertikálisan ugyanez a helyzet: a végrehajtásban sok irányítási elem is beépül. felülvizsgál. az egyszerű beosztottak fontos döntéseket hoznak meg. a határoknak. ha ez az összhangteremtő eszköz kiesik. a közös értékekre tevődik át. BENCHMARKING: magunk csináljuk.

az áttekinthetőség és az organikus jelleg az egyszerű szervezeteknek figyelemre méltó rugalmasságot és innovációs képességet ad. Piacgazdaságokban a vállalatok jelentős hányada kisvállalkozásként kezdi az életpályáját: a bejegyzett vállalatok döntő többsége kisvállalkozás. Az egyszerű szervezet organikus jellegű. Az érdekeltség közvetlen benne. értékesítés. hogy az oktatási rendszer alapvetően funkcionális szemléletű. stb. A kisvállalkozás motorja a tulajdonos kisvállalkozó. valamint az egyes feladatkörök ellátásához szükséges speciális szakértelem teszik szükségessé.180 - . LINEÁRIS / FUNKCIONÁLIS SZERVEZET Lineárisnak az olyan szervezeteket nevezzük. mindezek megkönnyítik az információáramlást. néhány fős vállalkozások tipikus szervezeti formája. ismerősöket – vesz maga mellé. Válság. fejlesztés.és fölérendeltségi viszonyok egyértelműek: egy embernek illetve egy csoportnak egy főnöke van. azok közös forrásokból gazdálkodnak. Nincsenek állandósult szerepek. amelyekben az alá. sokszor azonos végzettségű embereket egy csoportba vonják össze.9) MELYEK A GYAKRABBAN FORMÁK? ELŐFORDULÓ BE VÁLLALATI AZ EGYES SZERVEZETI MUTASSA SZERVEZETI FORMÁK ELŐNYEIT ÉS HÁTRÁNYAIT! EGYSZERŰ SZERVEZET Ez a kisebb. közös szobába ültetik őket. és az állami gazdaságirányításban is sok funkcionális elem van. tervezés. de csak az alacsonyabb vezetési szinteken. ELŐNYEI A hasonló munkát végző. szabályzatok. de ez az állapot nem lehet tartós. ebből határozott centralizálási törekvés következik. aki néhány embert – kezdetben főleg rokonokat. közös lesz az irányításuk és az adminisztrációjuk. hogy nagyobb szervezetek is az egyszerű szervezetek jegyeit veszik fel. Ezeknél az alapvető munkamegosztási szempont a funkció: az egyes egységek szakterületekkel (termelés. folyamatábrák. jelentősebb átalakítások idején előfordulhat. A közvetlen érdekeltség. A piaci-üzletági jellegű csoportképzés is megjelenhet.) foglalkoznak. funkciók. Funkcionális szervezet kialakítását a növekvő méretek. Az sem mellékes. a tapasztalatok . pénzügyek. a szervezeti ábra fa jellegű és viszonylag stabil.

A szabályozás esetén megjelennek azok a törzskari emberek. milyen alapon történjen. hanem stratégiai kérdésekkel kellene foglalkozni. Másik hátránya a könnyen kialakuló funkcionális válság. Ha a szolgálati utat komolyan vesszük. hogy a vonalbeli döntések és hatáskörök egy része átvándorol a törzskari egységekhez. a helyettesítést. nehézkessé teszi a döntéshozatalt. hogy ki kinek van alárendelve. és mivel a szálak csak legfelül futnak össze. Így gyakorlati megoldás az. amit egyébként is igényel a nagyobb méretű vállalkozás. ami viszont lelassítja a folyamatokat. A funkcionális szervezeteknél az előbbi. a funkciójukhoz kapcsolódó érdekek mozgatják őket. illetve az ügyfél-kiszolgálási folyamatnak viszont nincs. funkcionális szemszögből látják a cég ügyeit. ami egy nagyobb cégnél óriási megterheléssel jár. a csúcsvezetők azt érzik. ahol minden fontos funkciónak van gazdája. a szálak csak a legfelső szinten futnak össze. Az alternatívákat általában egyfelől a funkciók. melyeknek gyorsaknak. sít. hatékonyaknak.181 - . A lineáris kapcsolatok egyszerűek: világos. A tiszta szervezési logika azt kívánná. akik főfoglalkozásban szabályoznak. Az operatív döntési és koordinációs problémák ellen funkcionális rendszerben többnyire szabályozással védekeznek. a motiválást. A mátrix szervezetekben a kétféle tagolási szempont azonos . Az operatív problémák elkezdenek a hierarchiában felfelé áramlani. MÁTRIX SZERVEZET A vállalatok egyik alapvető szervezési problémája annak eldöntése. vagy éppen a szabályok betartását ellenőrzik. az új belépők felkészítését. A magasabb lineáris vezetési szinteket megterhelő koordinációs igény miatt a funkcionális szervezetek hajlamosak a centralizálódásra. Olyan szervezet ez. HÁTRÁNYAI A funkcionális egységeken vállalati folyamatok futnak keresztül. akkor helyettesíteni tudják a magasabb szintű vezetőket. a divizionális szervezeteknél az utóbbi a fő tagolási szempont. pontosabban csak a legfelső szinten van ott. A szervezet funkcionális egységeinek funkcionális céljai vannak. hogy a munkamegosztás (személyek és részlegek feladatkörének elhatárolása)milyen legyen. ahol már nem az operatív ügyekkel. másfelől a termékek vagy üzletágak jelentik. melyeket nehéz koordinálni. hogy a törzskari egységek ne adhassanak utasítást a vonalbelieknek. Sok gondot okoz a vonal és a törzskar szétválasztása. az ügyfélnek. szervezetteknek kell lenniük. hogy az operatív szint rátelepszik a stratégiára: nincs idő és mód stratégiai kérdésekkel foglalkozni.kicserélését. Ha jók a szabályok. A funkciók közötti koordinációt a lineáris hierarchiának kell biztosítania: a főnököknek és a főnökök főnökeinek. De akkor mindenben az illetékes vonalbeli főnököknek kellene intézkedni. ki miben illetékes.

egyéb szempontokból az emberek a szakmai csoportjukhoz kötődnek. egy-egy meghatározott munkára. Úgy épül fel a mátrix. tervezés. a termékigazgatók pedig egy-egy termékért vagy üzletágért felelősek. STABIL MÁTRIXOK: Leggyakoribb megjelenési formája a termékigazgatói rendszer. azaz a szervezet nem lineáris. hogy a sorokban a funkciók.182 - . fejlesztés. ami konfliktusokat idéz elő a szervezetben. A mátrixokba nem szoktak minden tevékenységet és minden szervezeti egységet bevonni. mint a szakértői csoportok közötti kapcsolatok. többnyire egymástól függetlenül. a szervezet a változó feladatoknak megfelelően szinte állandó mozgásban van. A projekt végrehajtása során a projektvezetés az erősebb kapocs. A termékigazgatói rendszer kettős alárendeltséget teremt. értékesítés) egy-egy funkció ellátásáért. viszont a feladat jellegétől függően vegyes összetételű munkacsoportokat hoznak létre projektvezetők irányítása alatt. végrehajtják őket. SZAKÉRTŐI SZERVEZET Itt a cég alaptevékenységét önállóan dolgozó. a késedelmekre. A szakértő diagnosztizálja az ügyfél problémáját. egy-egy speciális területre szakosodott szakértők. a termékigazgatói rendszer egy kísérlet a funkcionális rendszereknél fellépő koordinációs problémára.vezetési szinten jelenik meg. a szervezet egy része tehát megmarad lineárisnak. de ez nem feltétlenül szükséges. az oszlopokban a termékek jelennek meg. feladatuk a cégszintű ügyek (pl. a szakértők munkájának . Ezek tipikus változatában a vállalat szakemberei szakmák szerint vannak állandó csoportokba beosztva. a veszteségforrásokra. Ekkor a funkcionális egységek (terelés. Az utóbbiaknak gyakran saját kisebb törzskara is van. lezárulnak. szakértőkből és segítő személyzetből álló csoportok végzik. könyvelés. A projektvezetői feladatkör sajátos szakmai tudás és vezetői képességek meglétét feltételezi. a megcsontosodott kapcsolatok és szabályok nem akadályozzák. A konfliktus a mátrix-szervezet normális állapota. ami azonban játszhat kifejezetten pozitív szerepet is: felhívják a figyelmet a döntések ellentmondásaira. ahol kedvelik és jól tűrik ezeket. A projektszervezet legfontosabb erőssége az innovációs képesség: az új feladatok végrehajtását a merev hierarchia. Az ügyfelekkel kialakított kapcsolatok gyakran fontosabbak. a projektek megszületnek. vagy kisebb. DINAMIKUS MÁTRIXOK: Az úgynevezett projektszervezet. Így csak olyan cégeknél ajánlható. de előre kidolgozott „standard” megoldást rendel hozzá. A szakértői magon kívül általában törzskari szervezeti egységek is vannak. akcióra. Ezért az emberek egy részének „két főnöke van”. pénzügyek) ellátása. és ahhoz valamilyen bonyolult.

van hozzá piaca. azaz lapos szervezeti hierarchia jöhet létre. a pénzügyi teljesítmény kiemelkedő jelentőségű. de nem egyértelmű: döntő szempont az üzletágak szétválaszthatósága. stratégiai jellegűek. ELŐNYE A stabilizálás képessége: innovációs feladatok megjelenése esetén ez a struktúra rendszerint túl tagoltnak bizonyul. A divíziók a rendszer alapegységei.szolgáltatásokkal való támogatása. amelyek: több. Van tehát saját terméke. Ez teremti meg az elszámolási alapot nyereségközpontként való működtetésükhöz. hogy felmérje az egyes divíziók jövedelemtermelő képességét. A tulajdonosok érdekeit képviselő vállalati csúcsvezetés alapvető feladata az. a szélességi tagoltság igen nagy lehet. és ennek alapján befektetési döntéseket hozzon. az egyensúly megteremtése nehéz vezetői feladat. A kétféle struktúra egymás mellett élése számtalan konfliktus forrása. a fontosabb innovációk sokszor a szervezeten kívül születnek meg. amelyekbe a vállalat tőkét fektet be nyereség reményében. Mivel a szakértők függetlensége miatt különösebb belső koordinációra nincs szükség. Ezek a döntések hosszú távra szólnak. A divizionális forma elterjedtsége és a vállalat mérete között van összefüggés. egymástól jól elválasztható üzletágban tevékenykednek (vagy egy üzletágban. vállalatirányítási funkciókkal és központosított szolgáltatások nyújtásával foglalkozik. vagy meghatározott szolgáltatást nyújt egy adott piaci terület számára. A legtisztább esetben egy-egy divízió valamilyen termék / piac kombinációt fed le. A divíziókat összefogó vállalati központ stratégiai kérdésekkel. viszonylagos függetlensége. meghatározott terméket állít elő. Elméletileg divízió szervezhető minden olyan üzletágból. . kiszolgálja ezt a piacot. A divízió nyereségéért annak vezetője és dolgozói felelősek. A divíziók bevételeit és kiadásait egymástól elhatárolva mutatják ki. DIVIZIONÁLIS SZERVEZET Ilyen rendszerben általában olyan vállalatok működnek. ami nagyfokú önállósággal párosul. úgy működik. de jól elhatárolható területen) és melyek számára a befektetések megtérülése igen fontos. A szakértői szervezetek általában lineáris-funkcionális háttérszervezettel kombinálva jelennek meg. mint egy kisebb vállalkozás a nagyvállalaton belül. kevés irányítási szinttel.183 - .

szabályaik és eljárásaik tekintetében saját alkörnyezetükhöz alkalmazkodjanak. milyen üzletágakból. illetve a nyereségért való felelősség decentralizálható A divíziók megfelelő terepet nyújthatnak a vállalkozó kedvű. rugalmasabb vállalkozásokként tevékenykedhetnek Az ügyfelek / ügyfélcsoportok a divíziókban megtalálhatják a „gazdájukat”. növekedési. Ekkor egy anyavállalathoz tulajdonosi szálon több társaság kacsolódik. önállóságot. Többféle változata (melyek kombinálhatók is egymással): . A divíziók nyereségközpontokként tevékenykednek. ha a divíziókat gazdasági társaságok formájában szervezzük meg. Ezek a rendszerek igen bonyolultak is lehetnek. és ennek alapján megalapozottabb tőkeelosztási döntéseket lehet hozni A nyereségközpontok révén a tőke megtérüléséért. mely piaci szegmensből származik. gyorsabb. A HOLDING STRUKTÚRÁK Ezeket akkor kapjuk. az esetleges változásokat könnyebbé teszi. attól közvetlenül függő frontvonala Decentralizáltságának köszönhetően a rendszer lehetővé teszi. belső felépítésük. A divizionális rendszer ezek számát csökkenti. hogy a vállalat nyeresége / vesztesége honnan. működési rendjük. A problémát a kapcsolatokat rendező belső piac megfelelő kialakításával lehet megoldani. függőségi viszony van az egyes részlegek között. ezért világosabban látszik. hogy az egyes üzletágak üzletpolitikájuk.ELŐNYÖK Megkönnyíti a több üzletágban tevékenykedő nagyvállalat irányítását. vagy nem kell okvetlenül áttérni funkcionális rendszerre. azt az egységet. amely operatív szinten koordinálja kiszolgálásukat Kiszélesedik a vállalatnak a piaccal közvetlenül érintkező. azzal direkt módon kommunikál. HÁTRÁNYOK Létrehozása és működése nem könnyű feladat. a rendszer könnyen bővíthető is új üzletágakkal A funkcionális rendszerekben sok kölcsönös kapcsolta. kiugrási lehetőséget kívánó középvezetőknek Adott esetekben a divíziók – önálló egységek lévén – viszonylag könnyen leválaszthatók a vállalatról. A divíziók organikusabb.184 - . elválasztja egymástól a stratégiai és az operatív ügyeket. Bizonyos nagyságú belső összefonódásokat a rendszer kibír: az egymással kapcsolatban álló egységeket nem kell feltétlenül összevonni. ami a teljes rendszert kezelhetőbbé.

minden tevékenységet maga végző vállalatnak ma az ún. virtuális (vagy moduláris) vállalat az alternatívája. hogy az egyes funkciókkal más-más cégek foglalkoznak. Egy jól megszervezett virtuális vállalat a külső szemlélő számára egységes szervezetnek tűnik. hogy egymástól távol levő cégek széles frontokon. integrált önellátó. tervek alapján vezet. amire alapvető képességeik alapján leginkább alkalmasak. pénzügyi és egyéb rendszereiket. összekapcsoljál a tervezési. a társaságokat pénzügyi eszközökkel irányítja Stratégiai holding: az anyavállalat stratégiai elképzelések. ügyfelei gyakran nem is tudják. Ez lényegében független cégek hálózata: tagjai azzal foglalkoznak. A szövetségek és ezen vállaltok terjedésének fontos feltétele és mozgatórugója az információs technológia. . nagy sávszélességen kommunikáljanak egymással. ami lehetővé teszi.185 - . logisztikai. stratégiai akciókat kezdeményez Szolgáltató holding: az anyavállalat gazdaságossági és egyéb megfontolásokból szolgáltatásokat nyújt a társaságoknak. a vállalati informatikai alkalmazások fejlődése.Pénzügyi holding: az anyavállalat csak pénzügyi kérdésekkel foglalkozik. VIRTUÁLIS VÁLLALAT A nagy. amihez a legjobban értenek.

például a szellemi termékek (pl. jellemzői A szolgáltatás emberi és/vagy technikai erőfeszítések olyan eredménye. Az információ külön fogalomnak számít. egy szabadalmaztatott eljárás. osztályozása A termék fizikai. A termék szintjei: A. amelyek személyekre. a fogyasztó igényeit hivatott kielégíteni. Termékcsoportok: Anyagi jellegű termékek Szolgáltatások Nem anyagi jellegű termékek. kiegészítő szolgáltatások) C. terjesztésre szánt outputja. státusz szimbólum. Vannak paraméterei. az oktatási intézmény oktató. A fogyasztó számára a terméket elérhetővé kell tenni: megfelelő étékesítési feltételekkel. a múzeum művelődést elősegítő tevékenysége. Így például termék bármilyen szolgáltatás.) A szolgáltatás fogalma. a banki folyószámla. A gyártó számára a termék csak egy tárgy. csoportokra és/vagy tárgyakra irányulnak. . Tá gy asu e mék megjelenési formája. javítással.10) MELYEK A VÁLLALKOZÁSOK JELLEGŰ TERMÉK TERMÉK ÉS SZOLGÁLTATÁS KÍNÁLATÁT BEFOLYÁSOLÓ FŐBB BELSŐ ÉS KÜLSŐ TÉNYEZŐK? A termék fogalma. vagy bármilyen szervezet bármilyen értékesítésre vagy elosztásra. amely a vevő. az információ) A termékek hagyományos felosztása: fogyasztási cikkek és beruházási javak. K egészü e mék sz n e üzembe helyezés. csomagolás. esztétikai és szimbolikus tulajdonságok összessége. magukba foglalnak egy cselekvési és egy teljesítési aktust és/vagy folyamatot. Kiiegészülltt tterrmék sziinttjje: a kereslettel áll kapcsolatban (imázs. karbantartással. minősége. Tárrgyiiasulltt tterrmék:: ekkor a termék konkrét formát ölt (fizikai tulajdonsági vannak.186 - . kibocsátása. garantált minőséggel. maga az eredmény egy „megfoghatatlan” termék. garancia kiterjesztése stb. Ez a fogalom mára már kibővült: a termék a vállalat. Abszttrraktt sziintt: ez a terméket a fogyasztó szempontjából vizsgálja Absz ak sz n B. szín. ami lekerül a futószalagról. az önkormányzati építési tanácsadás. az orvos betegség megelőző és gyógyító.

Ezzel a 4P 7P-re bővül: PRODUCT (termék) PRICE (ár) PLACE (disztribúció) PROMOTION (kommunikáció) PEOPLE (emberi tényező) PHYSICAL EVIDENCE (tárgyi bizonyíték) PROCESS (folyamat) A szolgáltatás jellemzői: A kézzelfoghatóság hiánya.amely fizikai értelemben nem birtokolható. azaz a szolgáltatás nyújtása és a „termék” elfogyasztása egy időre esik A személyfüggőség. Termék szolgáltatás átmenete: Ahogy haladunk a terméktől a szolgáltatás irányába. az ár és a jövedelem. vagy . Ez nagyon ritka és rövid állapot. Piaci egyensúly akkor áll fenn. azaz a szolgáltatás minősége sohasem lehet kétszer ugyanolyan A szolgáltatás minőségét meghatározó tényezők: személyes tényezők / a vevő kényelmi szempontjai / bizalmi szempontok / etikai szempontok. úgy lesz a termék-maximum – szolgáltatás-minimumból szolgáltatás-maximum – termék-minimum / a megfoghatóságból megfoghatatlanság / a mérhetőségből és fizikai paraméterekből bizalmi. a kínálat. ha a kínálat éppen megfelel a keresletnek. illetve azok cserekapcsolatainak rendszere. hit és attitűdelemek szerepe. melyek legfőbb tényezői a kereslet. a szolgáltatástól elválaszthatatlan Heterogenitás. vagy folyamat és a teljesítés ténye a termék. azaz a vevő és a szolgáltató személye is jelentős. hiszen maga az aktus.187 - . a megfoghatatlanság Az egyidejűség. A kínálat A piac a tényleges és potenciális eladók és vevők. A kínálat az az árutömeg. amely o a piacon fizikai valóságában megjelenik.

pl. A termékszerkezet a piacon forgalomba hozott termékek és termékvonalak összessége. A termékek egymáshoz való kapcsolata lehet: a termékek kiegészítik egymást és együtt használják azokat a vonal gyes egyedeit ugyanannak a vevőcsoportnak értékesítik a viszonteladó specializálódott a vállalati termékek bizonyos csoportjára eltérő árú (értékű) termékeket értékesít a vállalt. lehetővé téve az egyes fogyasztórétegek szükségleteinek megfelelő kínálat létrehozatalát. DIVERZIFIKÁCIÓ.188 - . lehetőségként létező) jelenléte érzékelhető. Ez lehet: FIZIKAI TÁRGY / NYERSANYAG / ENERGIA / ELVONT TERMÉK (szoftver. . választéka a hozzájuk rendelhető mennyiségi értékekkel együtt. A termékkínálat kialakítása A termékpolitika egy adott időszakra vonatkozóan a stratégiában meghatározott értékesítési.o virtuális (látszólagos. új termék piacra dobása nélkül. A vállalat a termékkínálatának kialakítása során az alábbiakat mérlegeli: meglévő termékeit kínálj a jövőben is a már kialakult vevőkör számára meglévő termékeivel piacbővítést. hálózatbővítéssel a termékstruktúra változatlanul hagyása mellett a vállalat növeli kínálatát új termék piacra hozatalával termékstruktúra bővítés új termék megjelenésével. szakértői vélemény. lehetséges. bérleti jog) / ÉRTÉKPAPÍR / GAZDASÁGI TÁRSASÁG ÜZLETRÉSZE / KIEGÉSZÍTŐ TŐKE / TERMÉSZETI KINCS / A FÖLD. piackutatás) / MUNKAERŐ / SZOLGÁLTATÁS / JOGOSULTSÁGOK (használati. tudományos eredmény. Tágabban értelmezve a vállalat termelési profilját szélesítheti. melyek kapcsolódnak egymáshoz. potenciálisan jelen van. Az áru a piacon a kínálat (vagy a kereslet) tárgya. piackiaknázást céloz meg piacfejlesztés történik termékfejlesztés. amely az adott termékcsaláddal kapcsolatos konkrét „cselekvési taktikát” jelöli meg. termelési és fejlesztési pozíciók elérésére szolgáló elvek és tevékenységek rendszere. de azok rendszert alkotnak. A termékkínálat az egy vállalat által kínált termékek és szolgáltatások összessége. ha a termékstratégia megvalósítása során a vállalat növeli a gyártmánycsalád tagjainak a számát. Termékvonal. információ. ötlet. ha a vállalat olyan termékeket állít elő.

kultúráltság Gazdasági tényezők: jövedelem. nem képzettség. A fogyasztói piac szegmentálása például a következők alapján lehetséges: Földrajzi tényezők: éghajlat. Teljes piaci lefedés (T-P mátrix minden eleme) . Termék és piackoncentráció (T-P mátrixban 1 négyzet) II. vagy szolgáltatásból megfigyelhető felvevőképesség mérőszáma. Szelektív specializáció (T-P mátrixban néhány négyzet) V. A szegmentumok főbb tulajdonságai: a homogenitás / a jó azonosíthatóság / az elkülöníthetőség / a mérhetőség / a megfelelő méret / a megközelíthetőség. tájegység. A szegmentálás a piac megismerését célzó és azt homogén részekre osztó eljárás. A szegmentumok közötti eltérés a lehető legnagyobb legyen. lakásviszony. image-hűség.189 - . motiváció. fogyasztási volumen. személyiségvonások A termékkel kapcsolatos magatartási tényezők: árérzékenység. előítélet. Termékspecializáció (T-P mátrixban egy T sor) III. A piaci szegmensek kiválasztása: I. vonzáskörzet Társadalmi-demográfiai tényezők: életkor. foglalkozási viszony Pszichológiai és pszichográfiai tényezők: életstílus. Három mutatószáma a piacpotenciál (elvileg lehetséges értékesítési mennyiség) > a piacvolumen (a megvalósuló értékesítés összege adott idő alatt) > a piacrészesedés (a piaci összértékesítés egy vállalatra jutó hányada). Piacspecializáció (T-P mátrixban egy P oszlop) IV.A kínálatdifferenciálás tervezése PIACSZEGMENTÁCIÓ A piac mérete egy adott termékből. majd a szegmentálás alapjául szolgáló ismérveket határozzuk meg. A szegmentálás folyamán először meghatározzuk a vizsgálandó piacot. míg a szegmentumokon belüli különbség a lehető legkisebb legyen! A piaci szegmens a piac egyedi keresleti sajátosságokat mutató csoportja. márkahűség. vagyon. elérhetőség / az időbeli stabilitás. vallás. régió.

A

VIZSGÁLT

PIACI

SZEGMENTUMOK

ÉRTÉKELÉSE,

A

CÉLPIAC

KIVÁLASZTÁSA
A célpiac kiválasztása nem más, mint a vállalat stratégiai céljai alapján meghatározott, a vállalat számára lényeges kritériumok, tulajdonságok, sajátosságok szempontjából homogén piacrészek meghatározása és pontos azonosítása. Az értékelés során több tényezőt is figyelembe kell venni: - A SZEGMENTUM PIACI VONZEREJÉT (méret, növekedés, időbelis stabilitás, biztonság) - A VÁLLALAT CÉLJAIT A SZEGMENTUMOK VONATKOZÁSÁBAN - A VÁLLALAT LEHETŐSÉGEIT (adottságok, fejlesztések) - A VÁLLALATI SZEGMENS-CÉL ELÉRÉSÉNEK ESÉLYÉT ÉS VÁRHATÓ GAZDASÁGI HATÁSAIT - TÁRSADALMI-KÖRNYEZETI TÉNYEZŐKET, AMELYEK KOCKÁZAT NÖVELŐ TÉNYEZŐK LEHETNEK

POZICIONÁLÁS
A pozicionálás a vállalati kínálat és imázs tervezésének folyamata, egy adott piacon, egy adott termék versenytársaihoz való viszonyának meghatározása, és ennek a vevőkben való tudatosítása. Célja, hogy a vállalat megkülönböztetett versenypozíciót foglaljon el a vásárlók tudatában. Pozícionálni lehet tulajdonságok alapján, előny alapján, a felhasználás sajátosságai alapján, a versenytárshoz viszonyítva, termékkategóriák szerint, a termék kiemelkedő értéke alapján.

MARKETING-MIX KIALAKÍTÁS
A marketing-mix a marketingeszközök különböző piaci helyzetekben alkalmazott kombinációja, amelyeket a vállalat a piacon adott időszak alatt céljai elérésére alkalmaz. Elemei a 4P: termékpolitika, Árpolitika, disztribúciós politika és kommunikációs politika. A kínálatot illeszteni kell a fejlesztéspolitikához, a belső szervezethez, a vevői igényekhez és az áregyezkedéshez.

- 190 -

A kínálat KÜLSŐ tényezői:
- Mit kíván a piac (a felhasználó és fogyasztó igényeinek a kielégítése, az ipari trendekbe az informatika beépülése) - KIT / HOGYAN / MILYEN MÓDON / MIVEL akarok kielégíteni - Fontos, hogy a vállalatról mindenkiben egységes kép alakuljon ki

A kínálat BELSŐ tényezői:
- Az előzőeket le kell képezni a szervezetbe - Az informatikának mind a fejlesztésben, mind a kommunikációban fontos szerepe van - Reklám, PR, CI, IMAGE fontos szerepe - Itt az a fontos, hogy a vevőkről mindenki fejében azonos kép alakuljon ki.

- 191 -

11)

MILYEN

SZEREPET

TÖLTENEK

BE

AZ

ÁRAK

A

MARKETINGBEN?
A marketingmix a marketingeszközök különböző piaci helyzetekben alkalmazott

kombinációja, amelyeket a vállalat a piacon adott időszak alatt céljai elérésére alkalmaz. Elemei a 4P: PRODUCT / termékpolitika – PRICE / árpolitika – PLACE / disztribúciós politika – PROMOTION / kommunikációs politika.

AZ ÁR, AZ ÁRPOLITIKA
Az ár egy termék, illetve szolgáltatás tulajdonjogának vagy használatának megszerzéséért ár kért / kifizetett pénzmennyiség. Árként funkcionálhat a díj, honorárium, illeték is. A vállalati árpolliitiika magába foglalja a hosszabb távú árpolitikai célok megfogalmazását, a árpo t ka hosszabb távon is alkalmazandó stratégiát, az árstruktúra kialakítását, az árképzési elveket és módszereket, az ártaktikai elveket és az érvényesített árak ellenőrzését. Az árstratégiia a vállalat adottságainak, lehetőségeinek és gazdasági környezetének, árstratég a valamint a potenciális kockázat elemzése alapján határozza meg a vállalati célok elérését leginkább szolgáló ármagatartás legfontosabb irányelveit, szoros összefüggésben a marketingstratégia egyéb elemeivel. Az ártaktiika az operatív kereskedelmi munka része, az árstratégia irányelveinek konkrét, ártakt ka rövidebb időszakra történő alkalmazása. A vállalat árpolitikai céljai sokrétűek lehetnek. A célok kapcsolódhatnak a nyereséghez, a forgalomhoz, a versenytársakhoz, de szolgálhat sajátos marketingcélokat is.

AZ ÁRAK VÁSÁRLÓI MAGATARTÁSRA GYAKOROLT HATÁSA
A KERESLET ÁRRUGALMASSÁGA A kereslet volumene függ az alkalmazott áraktól. De az árváltozások során két tényezőre is ügyelni kell: az egyik az árváltozások gyakoriságával, a másik várható hatásukkal kapcsolatos. Tudni kell, miként viselkedik a vevő az árváltozások esetén! Ezek az árváltozások ne legyenek túlzottak, mert az megzavarja a vevőket. A kereslet és az árak kapcsolatát az árrugalmassági együttható fejezi ki, értéke az árváltozás hatására bekövetkező várható keresletváltozás irányára és mértékére enged következtetni.

- 192 -

Árrugalmasság = E = a kereslet volumenének %-os változása / az ár %-os változása = ∆Q / ∆P Jellemzői: E<1 E>1 E=1 a kereslet rugalmatlan (alapvető élelmiszerek) a kereslet rugalmas (fogyasztási cikkek) a kereslet rugalmassága egységnyi.

Minél inkább alapvető szükségletről van szó, a kereslet annál rugalmatlanabb a termék iránt. Egy termék árának változása a rokon- vagy helyettesítő termékek forgalmára is hat. A keresztrugalmasság azt mutatja meg, hogy az A termék árának 1 %-os változása miként változtatja meg a B (helyettesítő) termék keresletét. A helyettesíthetőséget befolyásolhatja, hogy a fogyasztónak elegendő információ áll-e a rendelkezésére. A KERESLET JÖVEDELEMRUGALMASSÁGA A kereslet jövedelemrugalmassága azt mutatja, hogy az adott termék kereslete miként reagál a fogyasztók jövedelmének változására. Jövedelemrugalmasság = E(j) = a kereslet volumenének %-os változása / a fogyasztók jövedelmének %-os változása = ∆Q / ∆Y. AZ ÁRÉRZÉKENYSÉG Az árérzékenység a vevőknek az árakhoz való viszonyát írja le. Az őt befolyásoló tényezőknél a vizsgálat tárgya egy adott időpontban egy cég, illetve egy termék, vagy szolgáltatás. Az árérzékenységet befolyásoló tényezők nem, vagy csak nehezen formalizálhatók. Azok a tényezők, amelyek leginkább hatnak a fogyasztók árelfogadására: A minőség és az ár összefüggése A termék egyedi tulajdonsága A helyettesíthetőség Az előnyök Az összehasonlítás bonyolultsága Az áruvásárlás abszolút nagysága A kiegészítő kiadások igénye Az ár kedvezményekkel történő csökkentésének lehetősége Várakozások ÁRPSZICHOLÓGIA Csupa kilences számjegyre végződő árak Kiárusításnál „RÉGI ÁR” – „ÚJ ÁR” feliratok

- 193 -

A fedezeti pont nagysága. divatjamúlt termékek. végkiárusítás) Dömpingár (indokolatlanul alacsony) / Bevezető ár ÁRKÉPZÉS A MARKETINGSZEMLÉLETŰ ÁRKÉPZÉS Az árak legfőbb szabályozója a piac és a gazdasági verseny. FEDEZETI ELEMZÉS A helyes árdöntéshez szükséges a költségek ismerete. Ezek párhuzamosan is érvényesülhetnek. sem nyereség. amelyek a vállalat árdöntései mozgásterét határolják. sem veszteség nem képződik. aminek az ára a szokásosnál alacsonyabb) Árleszállítás (szezonvégi kiárusítás. A fedezeti mennyiség mellett az árbevétel megegyezik a költségekkel. A fedezet pedig az egységnyi termékre jutó fix költségeket és a nyereséget foglalja magába.Presztízsfogyasztás Becsalogató árak (mindig van az üzletben egy olyan termék. Négy domináns tényező van. hogy a vállalat termékeinek árszintjével a piac mely minőségi és árszegmenseit veszi célba. túlzottan nagy készletek kiárusítása. a vevők árelfogadási hajlandósága pedig az árdöntések mozgásterének felső korlátját jelentik. az értékesített mennyiség és a nyereség közötti összefüggést vizsgálja. A költségek (változó és fix) egyszerű elemzési módja a fedezeti elemzés. Az árszínvonal meghatározása egyidejűleg a minőségi színvonal megválasztását is jelenti. . Az árképzés a piaci és gazdaságossági célok érvényesítését jellemzi. A belső vállalati tényezők csak másodlagos szerepet játszanak. Az egész vállalati marketingpolitikával összefüggő stratégiai kérdés.194 - . amely mellett a képződő fedezet éppen megegyezik a fix költségekkel. Ezek: A tisztességtelen piaci magatartás tilalmáról szóló törvény Az előállítás költségei. erkölcsileg elavult. A piaci viszonyok között működő vállalatnál azonban a költségek sohasem lehetnek az árdöntések kizárólagos meghatározói. szavatosság lejárata előtt adott kedvezmény. Az ár itt a fajlagos változó költségek és a fajlagos fedezet összege. Ez az árak. de a piaci célok az elsődlegesek. ami az árak felső határát szabja meg A vállalat kockázata Marketingszemléletű árképzésnél a piac a fogyasztók igényeiből indul ki és figyelembe veszi a vállalat árpolitikai céljait. a költségek. ami az árak alsó határát szabja meg A vevők árelfogadása. A vállalat számára a költségek az árdöntések mozgásterének alsó korlátját.

Ez az ár átmenetileg alacsonyabb is lehet a ráfordításoknál. amely során a termékre. Bizonyos esetekben teljesítményalapú árképzés is lehetséges. A módszer hiányossága. ÁRKÉPZÉSI MÓDSZEREK KÖLTSÉGALAPÚ ÁRKÉPZÉS : ez a hagyományos módszer. nem szerepel keresleti korlát. Ekkor nem adás-vételről.De felmerül még itt néhány kérdés: rendelkezésre áll-e elég kapacitás. hogy az érték valódi értelmét a termék által a vevőnek nyújtott hasznosság és az azért fizetett ár közötti egyensúlyt jelenti. a fix költségekből mennyi jut az egyes termékre. növekvő a kereslet. Mindig a vevő szemszögéből értékel. Az időszak általános költségeit különböző módokon lehet szétosztani az időszak alatt előállított termékek között. A versenytársak árain alapuló árképzés első lépése annak meghatározása. vagy a termék eltérő feltételek közötti értékesítése esetén különböző . PIACVEZÉRELT ÁRKÉPZÉS : logikája éppen a fordítottja az előzőnek. Főleg termelővállalatok alkalmazzák. A keresletet itt PIACVEZÉRELT ÁRKÉPZÉS tágan értelmezik: nem csupán az eladható mennyiséget veszi figyelembe. hanem a keresletet kialakító. befolyásoló szempontokat is. Az árkövető vállalat mindig tartja a relatív árkülönbséget. Új termékek piaci bevezetése során gyakran kétféle árat alkalmaznak a vállalatok az életgörbe piaci bevezetése szakaszában: Behatolásos árstratégia: a felmerült költségek alapján számítható árhoz képest alacsonyabb árral jelennek meg a piacon. Lényegesen kisebb a kockázata. ahol az összes költséghez KÖLTSÉGALAPÚ ÁRKÉPZÉS adják hozzá a nyereséget. hogy figyelmen kívül hagyja a versenytársak árait / a kereslet alakulását / felülárazza a termékeket a kedvezőtlen piaci helyzetben / leárazza a termékeket. Az értékalapú árképzés abból indul ki. A fedezeti hányad minél magasabb. Ezáltal képes jelentős extraprofitot realizálni. mert mindig egy már megtett piaci lépés után következik a követő vállalat döntése. a költségek viszonylag állandóak. de mindenképp minimális nyereséget tartalmaz Lefölözéses árstratégia: a rokon. bizományosi szerződés) ÁRDIFFERENCIÁLÁS Az árdifferenciálás olyan vállalati árpolitikai döntés. ha kedvező a helyzet. hogy kit tekint a vállalat versenytársnak.vagy helyettesítő termékek árához viszonyítva magas induló árat határoz meg a vállalat. annál inkább volumen-érzékeny egy tevékenység.195 - . itt egy vetítési alapot állapítanak meg. hanem eladó és vevő közti sajátos kapcsolatról van szó (pl. kisebb változtatások alapján.

mennyisége. A KERESKEDELEMNEK NYÚJTOTT ÁRENGEDMÉNYEK ÉS KEDVEZMÉNYEK A termelő részéről a kereslet befolyásolása jelentős mértékben a kereskedelmen keresztül történhet. Az árdifferenciálás különböző elvek feltételek alapján történhet. A kereskedelmi partnerek megnyerése és ösztönzése leginkább az alábbi eszközökkel történhet: Mennyiségi árengedmények / Szezonális árengedmények / promóciós árkedvezmény / Fizetési időponthoz kötött árkedvezmények. Ilyen a fogyasztás helye / a földrajzi távolság. INCOTEMRS ajánlások. gyakorisága / a vevő típusa. közbülső lépés a nagykereskedelmi és kiskereskedelmi funkciót ellátó vállalatok. Leggyakoribb az akkreditív. deviza vagy áru. Autonóm árrés-politika esetén a termelő eladási árra gyakorolt hatása kisebb. hogy visszavezesse a saját exportárait. A nemzetközi gyakorlatban az árrés alapját a nettó eladási ár képezi. jogszabálygyűjtemény. végső pontját a fogyasztók jelentik. amely a nagy. árrés-tömeg. jellemzői.és kiskereskedelmi árrésből tevődik össze. Az összes értékesített terméken realizált árrés összege az ún. Szállítási és fizetési feltételeket kell meghatározni.vevőknek különböző árakat állapítanak meg. EXPORTÁRAK Az exportőr az exportpiacon érvényesíthető árból kell. A kereskedelem érdekeltsége az eladási és a beszerzési ár közötti különbség. az okmányos inkasszó és a nyitva-szállítás. . Ez fedezi a működési költségeket és a nyereséget. AZ ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK ÁRAI A NAGYKERESKEDELMI ÉS A KISKERESKEDELMI ÁR Az értékesítési rendszer kiindulópontját a termelők. ha a terméket mindennemű tulajdonság és az értékesítési feltételek változatlansága mellett eltérő áron értékesítik a különböző vevőknek. távolságkülönbség / a fogyasztás vagy megrendelés ideje / a fogyasztás intenzitása. Automatikus árrés-politika esetén a termelői ár befolyásolja a fogyasztói árat. azaz az árrés. Ezzel szemben az árdiszkrimináció.196 - . A fizetési eszköz valuta.

a közbülsők a közvetítők. Az értékesítési rendszer kiindulópontja a termelő. adottságokat.12) MELYEK AZ ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZER MEGHATÁROZÓ TÉNYEZŐI? AZ ÉRTÉKESÍTÉSI RENDSZER FOGALMA ÉS JELLEMZŐI Az értékesítési rendszer a terméknek / szolgáltatásnak a termelőtől / szolgáltatótól a fogyasztóig / felhasználóig történő eljuttatását végző – a vállalaton belüli és az e célra a folyamatba bevont vállalaton kívüli – szervezetek személyi. A folyamatban fizikai (szállítása közúton. A disztribúció funkciói: Az üzletkötéssel kapcsolatos funkciók: Megrendelés Tárgyalás. kombináltan. Így valósul meg az értékesítési folyamat. vasúton. vezetéken. Az értékesítési folyamat mozgásai és változásai: a termék mozgása / az áru tulajdonjogának változása / az áru ellenértéke. tárgyi. hogy továbbértékesítse. szolgáltatások) vesznek részt. a pénz mozgása / az információáramlás. időbeli és mennyiségi különbségek Minőségbeli különbségek Egyéb adottságok Az értékesítési láncban a termék a piaci szereplők minden típusát érinti. A viszonteladók áthidalják a termelő és a vevő közötti különbségeket. a nagykereskedő vásárol. vízen. a nagykereskedelmi és a kiskereskedelmi funkciókat ellátók. pénzügyi. levegőben) és nem fizikai termékek (szellemi javak. a viszonteladók. hogy továbbértékesítse a végső fogyasztónak. A különbségek és adottságok. végső pontja a fogyasztó vagy felhasználó. a kiskereskedő vásárol. informatikai és szervezeti összetevői. valamint az általuk ellátott funkciók. amelyek indokolják a viszonteladók működését: Térbeli.197 - . kísérlet a végleges megállapodásra Az árrés megválasztása Visszaigazolás Az eladás és a vásárlás lebonyolítása Az elosztási csatornák kialakítása Kockázatviselés . A termelő termel.

keresletösztönzés. az üzleteknek a száma. Célja a minél nagyobb piaci részesedés elérése . A gyártó általi forgalomba-hozatal többféleképpen lehetséges: átadja a terméket a nagykereskedőnek VAGY elhelyezi közvetlenül a kiskereskedelmi egységben VAGY értékesíti a saját boltjában. ahol a termék megvásárolható. Az eladási láncban sok kis.198 - . amelyek abban a folyamatban vesznek részt. összeszerelés Csomagolás Raktározás Készletgazdálkodás Választék kialakítása Szállítási mód Az áruforgalmat segítő. kiegészítő funkciók: Fizetési kondíciók megállapítása Promóció. Beruházási javaknál inkább a közvetlen értékesítés a jellemző. AZ ÉRTÉKESÍTÉS INTENZITÁSA Az értékesítés intenzitását az eladási helyek gyakorisága (sűrűsége) fejezi ki.Logisztika jellegű funkciók: Összevárás. amelynek végső eredményeként a termék vagy a szolgáltatás felhasználásra.és nagykereskedő működik együtt. különböző szintjei lehetnek: Intenzív értékesítés: ekkor a termék számos. A fogyasztási cikkek esetében minden lehetséges csatorna-változat előfordul (termelő – nagykereskedő – ügynök – kiskereskedő – fogyasztó). helyi reklámok Információk szerzése a vevők számár a termék kiválasztásához Kapcsolatteremtés és fenntartás a vevővel Az áru eladási utáni szolgáltatások ÉRTÉKESÍTÉSI CSATORNÁK Az értékesítési folyamatba bevont közvetítők értékesítési csatornát alkotnak. piacbefolyásolás. illetve fogyasztásra rendelkezésre áll. nem szakosodott üzletben jelenik meg. Az értékesítési csatorna azoknak az önálló szervezeteknek a csoportja. Többcsatornás értékesítési rendszernél a vállalat egy időben több forgalmazási csatornát vesz igénybe egy vagy több piaci szegmens elérésére.

a márkanéven alapszik. ami gazdaságosabb a tételek nagysága.Szelektív értékesítési mód: a termék szaküzletekben jelenik meg. majd ezek kisebb egységekre osztása Raktározás. A verseny alapja ezeknél a termékeknél a minőség. Ennek a kategóriának a tőkeigénye magas. mindig termékre. az üzlet helyének kiválasztására Az egyes országok kormányai jogi és adózási szempontból megkülönbözteti őket A nagykereskedelem területén ellátott fontosabb funkciók: Beszerzés és a választék kialakítása a fogyasztói igények alapján Választék kialakítása: beszerzés nagy szériákban. NAGYKERESKEDELEM A nagykereskedelem azoknak a személyeknek és intézményeknek a termék vagy szolgáltatásértékesítési tevékenysége. ritkaságon.és kiskereskedelem eltérő jegyei: A nagykereskedelmi tranzakciók nagyobb volumenűek. vagy intézményi. márkára szakosodottak.199 - . illetve üzleti felhasználóknak értékesítenek. a légkörre. Kevésszámú eladóhelyet kíván meg. annak állandósága. ez korlátozott számú eladóhelyet jelent. Exkluzív értékesítés: az egészen kiemelkedő minőségű termékek. Az eladó magas képzettségű. más nagykereskedőknek). de a végső fogyasztók részére történő értékesítésük nem jelentős. ezek az üzletek különleges kialakításúak. egyedi tervezésű vagy kivitelezésű művészeti tárgyak számára. A nagykereskedelmi szervezetek főbb típusai: Az áru-nagykereskedők önálló vállalkozások. szélesebb üzleti területet fednek le A nagykereskedelmi szervezetek kevesebb figyelmet fordítanak a promócióra. ritkaságok. piaci információk. motivált. A termékek piaci versenye a minőségen. így a vevők készletezési költségeinek csökkentése Szállítási tevékenység. útvonal-optimalizálás miatt Finanszírozási rendszerük (hitel) kedvező pénzügyi helyzetet teremt a vevőknél Kockázatviselési politikájukkal tehermentesítik a beszállítókat Értékesítéseik széles kapcsolati rendszerre támaszkodnak Kétirányú információáramlás: beszállítók felé a vevői. akik viszonteladóknak (kiskereskedőknek. vevők felé a várható trendek információi Forgalomszervezési és üzletépítési tanácsokat adhatnak a kiskereskedőknek. a forgalmazott árut tulajdonukba veszik . A nagy.

200 - . az értékesítési lánc bármely tagja végezhet kiskereskedelmi tevékenységet. A KISKERESKEDELEM FELADATAI A prognosztizálható keresletnek megfelelő rendelések feladása Az áru fogadása és tárolása Az értékesítés. főleg tranzakciós feladatokat látnak el A termelők és a kiskereskedők saját nagykereskedelmi szervei. a kialakítása a megfelelő termékválasztéknak Árazási feladatok A forgalomnak megfelelő készlet-szabályozás Felkészülés a forgalomnövekedésre. a fogyasztó személyes fogyasztását. másrészt beszerzési irodák Egyéb. maga az eladás mozzanata (vevő tájékoztatása. Ennek ellentéte a SHOPPING GOODS. vagy a szolgáltatás közvetlen. amelyeket a vásárló számos üzlet kínálatának összehasonlításával vesz meg. reklamációk A visszaváltható göngyölege átvételének lebonyolítása Vevői reklamáció esetén hibás áru kicserélése A KISKERESKEDELMI TEVÉKENYSÉG CSOPORTOSÍTÁSA Árusítás szempontjából léteznek kényelmi termékek. ezek egyrészt értékesítő egységek. ezek olyan termékek. becsomagolása) Az áru elhelyezése az eladótérben. készletcsökkentés a kereslet hanyatlása esetén. amelyek az áru. Ezt a kiskereskedő bonyolítja le. amelynek forgalma döntően a kiskereskedelemből származik. ajánlása. ezért igyekszik azokat közvetlen környezetében beszerezni. melyeknél a vevő nem számít jelentős minőségi és árkülönbségekre. . Bár a kiskereskedő az értékesítési láncban a nagykereskedő és a fogyasztó / felhasználó között áll. információgyűjtés a vásárlói észrevételekről.Az ügynökségek és brókerek közvetítők. A kiskereskedelmi bolt (üzlet) olyan üzleti vállalkozás. egyes területekre szakosodott nagykereskedők KISKERESKEDELEM A KISKERESKEDELEM FOGALMA A kiskereskedelem azokat az értékesítési tevékenységeket foglalja magába. tehát nem üzleti célú felhasználását szolgálják. a termék bemutatása.

201 - . azonos névvel. alacsony üzemeltetési költség. kevés szolgáltatás Üzletlánc: kiskereskedők önkéntes társulása. ami lehet: Hagyományos közvetlen személyes kiszolgálás Önkiszolgálás Fél-önkiszolgálás Automaták útján való forgalmazás Levélben. szerényebb környezet.Az árusítás módja: tulajdonképpen a kényelem és a kiválogatás (a kockázat mérséklése érdekében) lehetőségének tényezői formálják (differenciálják) az árusítás módszereit. egyre növekvő területe Az üzlet típusa: Bolti kiskereskedelem Élelmiszerüzlet Szaküzlet: kevés árucsoport.000m^2). önkiszolgáló terület. részben alkalmazottak végzik Franchise rendszerű: az értékesítési rendszer fejlődésének jellegzetes. vagy egy nagyobb kereskedelmi egység egy részlegét üzemelteti a bérlő Szövetkezeti rendszerű: kiskereskedelem esetében a tulajdonosok száma nagy.000m^2). nagy választék Áruház: több termékvonal Diszkontáruház: alacsony árszint. főleg élelmiszer és háztartási eszköz Hipermarket: még nagyobb (több mint 10. szerény árrés. vagy néhány alkalmazottal Lánctípusú: a tulajdonos több üzlet felügyeletét látja el Bérlet: az üzletet. az üzemeltetés részben a tulajdonosok. különböző helyeken. bő választék. önkiszolgálás. formával és választékkal Szupermarket: nagyméretű (több mint 1. élelmiszer és más termékcsoportok . telefonon vagy interneten keresztül történő rendelés A tulajdonlás típusa: Független: a tulajdonos egyetlen bolt üzemeltetését látja el önmaga.

alacsony bérleti díjak mellett. hova települjön az üzlet. A KISKERESKEDELEM SAJÁTOS TERÜLETEI Ilyen a személyszállítás (távolsági autóbusz. nagy épületrendszerben. a rendelések felvételét.Bevásárlóközpont: autóval könnyen elérhető. több száz kiskereskedelmi egységet is tartalmazhat Nem bolti kiskereskedelem: Középpontjában a vevő kényelme áll. a város külső kerületeiben. meghatározott helyre és feltételek között történő eljuttatását. vagy nagy haszon – kis forgalom (magas színvonalú eladói tevékenység. Közvetlen értékesítés: ügynökön keresztül Multi – level – marketing: a vállalat független üzletembereket szervez be termékei elosztására. milyen választékot tartson. szerény üzlet-kialakítás). vagy utcán. semmiféle extra szolgáltatás. vagy kevésbé vonzó belső kerületekben. A disztribútorok újabb disztribútorokat vonnak be. milyen legyen a mérete. késztermékek meghatározott időben. a lakosság részére végzett teherfuvarozás. javítás-karbantartás. turizmus.202 - . Katalógus-áruház (csomagküldő kereskedelem) Automaták és önkiszolgáló gépek: épületen belül. a beérkező áruk fogadását és küldését. hogy milyen üzletpolitikát valósítson meg. vendéglátó-ipari szolgáltatások. vasúti személyszállítás). bevásárló központokban) lehetséges általában. a készletek tárolását. csomagolását. a szolgáltató. milyen szintjeit érdemes létrehozni. valamint az ezekhez a feladatokhoz kapcsolódó információáramlást és feldolgozást. A kereskedelmi egység üzletpolitikája: kis haszon – nagy forgalom (jelentős hirdetési támogatottság. belvárosban. A kiskereskedelmi üzlet jellemzőinek. vásárlásra és szórakozásra. az igénybevétel módja. miként épüljön ki az értékesítési csatorna. TV és rádió műsorszórása. távközlés. alkatrészek. a piaci környezet határozza meg. vízi-. városi-. . AZ ÜZLET KIALAKÍTÁSA ÉS ELHELYEZÉSE A termék és a szolgáltatás jellege. nyilvántartása. légi-. akik a vevőknek otthonukban adják el termékeiket. jellegének kialakítása során a főbb vizsgálandó tényezők: Választék kialakítása / A szolgáltatások színvonala / Az üzlet arculata / Az üzlet elhelyezése / Vonzáskörzet PIACI LOGISZTIKA A PIACI LOGISZTIKA FOGALMA ÉS CÉLJA A piaci logisztika magába foglalja az anyagok.

az értékesítésben. redundáns adminisztratív folyamatelemek kiiktatásával. költségszint. Elsősorban a már gyártott termékek olyan összetételének a kialakítása a cél. hogy kiegyenlítse az eltéréseket. a szervezést hatékonyabban támogató informatikai bázis megteremtése révén. hogy a termék biztonságosan. rövid szállítási határidők. a könnyű és gyors hozzáférhetőség biztosítása korszerű épületet. Fontos a jármű útvonalának megtervezése. A SZÁLLÍTÁS A termelő és az értékesítő abban érdekelt. A készletezés feladata. Ilyen JUST IN TIME (JIT) termelésszervezési mód. időben. a fölösleges papírmunka felszámolásával.RAKTÁROZÁS. A készletgazdálkodás hatással van a beszerzésre és az értékesítésre. amely megfelel a vevői igényeknek. A költségeket saját fuvareszköz esetén azok kihasználtsága határozza meg. közlekedési adatok. nemzetközi szabványok szerinti elektronikus . A választék kialakítása termelői és kereskedői feladat is. vasúti. közúti. dokumentumok. a vevő megelégedettségét elnyerve érkezzen rendeltetési helyére. átláthatóbbá tételével. Az áru védelme. A logisztikai feladatok automatizálását segíti a CRP (CONTINUOUS REPLENISHMENT PROGRAM). Az elektronikus adatcsere (EDI = ELECTRONIC DATA INTERCHANGE) igazgatási. biztonság. A beszerzésben. A fuvarköltség számításának alapja a szállítási módok szerint differenciált díjszabás. légi. KÉSZLETEZÉS ÉS A VÁLASZTÉK KIALAKÍTÁSA A raktározási funkció ellátása tér. de időbeli intenzitásuk eltérő. számítógépi alkalmazások közti. okmányok. berendezéseket és rakodógépeket igényel. A gyors reagálású QUICK RESPONSE (QR) vevőkiszolgálás az elektronikus kereskedelem és annak logisztikai támogatásának bázisán jöhet létre. és eszközigényes feladat. Ez a just – in – time stratégia megvalósítása esetén irányítja a készletezés folyamatát és a felhasználástól függő automatikus feltöltést tesz lehetővé. a pénzügyi folyamatokban főleg az informatika teremti meg a hatékonyságnövelés.203 - . A készletek biztosítják a kereslet és kínálat közötti időbeli eltérések áthidalását. kereskedelmi. optimalizálása járattervező szoftver segítségével lehetséges. A szállítás módjai vízi. A PIACI LOGISZTIKA INFORMATIKAI TÁMOGATÁSA A vállalat eredményessége nagymértékben javítható az üzleti folyamatok gyorsításával. vezetékes. flexibilitás. a szállításban. A szállítások szolgáltatás-szintjét meghatározó tényezők: megbízható. összekötő kapocs a termelés és az értékesítés között. hivatalos ügyiratok papírmentes. Sok esetben a termelés és a fogyasztás folyamatos. a termelésben. illetve kombinált fuvarozás. de ugyanakkor jövedelmező gazdálkodást biztosít az eladó számára is. a versenyképesség feltételét. a felesleges.

szállítmányozási és fuvartarifa információ. adóügyi dokumentumok. szállítólevelek. vámáru-nyilatkozat. rendelés-visszaigazolás. átutalási megbízás. . árkatalógus.204 - . bankátutalások. kiszállítási terv. Az érintett dokumentumok lehetnek megrendelések. amely az áruk és szolgáltatások kereskedelmével kapcsolatos strukturált adatoknak az egymástól független számítógépes informatikai rendszerek közötti elektronikus cseréje. szerződéskötés. számlák. váműrlapok. Az UN-EDIFACT szabványok és irányelvek gyűjteménye. visszaigazolások. Gyakran használt üzenettípusok: pályázati kiírás.cseréjét jelenti.

13)

MELYEK A MARKETING INFORMÁCIÓS-RENDSZER

ÉS A MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ FŐBB JELLEMZŐI?

MARKETING-INFORMÁCIÓS RENDSZER
A marketing információs rendszer jellemzői
Az információs rendszer a vállalat környezetére, belső működésére és a vállalat – környezet tranzakcióira (az ügyletek lebonyolítására) vonatkozó információk koordinált és folyamatos beszerzését, feldolgozását, tárolását és szolgáltatását végző személyek, tevékenységek valamint a funkciók ellátását lehetővé tevő hardver- és szoftvereszközök összessége. Ez akkor marketing információs rendszer, ha Összhangban van a vállalat marketing stratégiai céljaival, és megfelelő információkat szolgáltat a vállalatvezetésnek a stratégiai célok megvalósulásáról Marketing alapú, vagyis ha adatbázisa magába foglalja a marketing feladatok ellátásához szükséges külső és belső információkat Marketing szemléletű, azaz ha az információk jellege és a feldolgozás általi csoportosítása, az információbázis biztosítja a vállalat teljes tevékenységének marketing meghatározottságát Marketing célú, ha kimenet-orientált, vagyis a piaci szükséglet-kielégítésből levezetett szervezetműködést támogatja (azaz a szervezet felépítését, a szervezetelemek egymás közötti kapcsolatát, a folyamatelemek egymásra épülését) Az információs rendszer fő összetevői: Az ember – a döntések előkészítője és a döntéshozó Az információ – belső és külső információk A hardver és szoftver eszközök, szervezési megoldások

A marketinginformációk főbb csoportjai
A marketing információs rendszer (MIR) stratégiai célok elérését szolgáló, ahhoz információbázist teremtő széleskörű adatgyűjtő, számos információforrásra épülő, gyors és hatékony adatfeldolgozást lehetővé tevő szolgáltatás. Információbázisában az üzleti célú - 205 -

információk mindkét csoportja megjelenik: egyrészt a piac szereplőivel, azok termékeivel, szolgáltatásaival kapcsolatos információk, másrészt a piacon érvényesülő, versenyt befolyásoló közvetett hatások információi. Megjelenési helyüket tekintve belső és külső információs csoportokba sorolhatók. KÜLSŐ INFORMÁCIÓK I) Tudományos-műszaki eredmények információi Ezek egyre szélesedő köre érhető el az interneten, hazai és külföldi nagy könyvtárak katalógusai, lexikonok, kézikönyvek, folyóiratok, nemzetközi adatbázisok. További források a nemzetközi szabványok (ISO), európai szabványok (EN) és a magyar szabványok (MSZ). II) A fogyasztóra, vevőre vonatkozó információk Fogyasztói réteg és területi vizsgálatok adatai, piaci célcsoportok megkülönböztető adatai, az értékesítés jövőbeni lehetőségei irányukba Vevőnkénti információk, legrészletesebb állandó és időről-időre változó adatok A fogyasztó, a vevő magatartásának adatai III) A versenytársakra vonatkozó információk Kik a piac szereplői? Milyen termékekkel és szolgáltatásokkal vannak jelen? Ezeknek mik a jellemzői? Mik az áraik? Milyen értékesítési csatornákat vesznek igénybe? Meg kell ismerni stratégiájuk fő összetevőit. Információkat kell szerezni fejlesztési törekvéseikről. Ismerni kell a versenytársak erős és gyenge pontjait (tradíciók, hagyományok, image, profit, likviditási helyzet stb.) Meg kell érteni üzletfilozófiájukat, marketingtevékenységük főbb jellemzőit. IV) A gazdasági, jogi, politikai, kulturális környezetre vonatkozó információk Ezek az információk vonatkoznak politikai, gazdaságpolitikai környezetre (feszültségek, kereskedelempolitika, vámpolitika) / jogi környezetre (törvények, előírások, korlátozások) / gazdasági környezetre (árpolitika, vásárlóerő, életszínvonal konkurencia) / kulturális – társadalmi – szociális környezetre (iskolázottság, vallási előírások, családszerkezet) / földrajzi, klimatikus környezetre (népsűrűség, éghajlati viszonyok, szállítási távolság). BELSŐ INFORMÁCIÓK I) A termékek és szolgáltatások információi A kínálattal és a versenytársak vizsgálata során nyert információkkal függ össze. Itt jelennek meg a termékek, szolgáltatások piacképességének vizsgálata során nyert információk.

- 206 -

II) Termék-előállítás és szolgáltatások technológiájának információi A termék-előállítás folyamatának jellemzői jelennek meg, és a szolgáltatásjellemzők. Valamint az új technológiák és termelési eljárások bevezetése III) A termékszerkezet vizsgálatának információi Arányváltozások, súlypontképzések információi, a termékösszetétel és annak változása. IV) A kereskedelmi tevékenységhez kapcsolódó információk Például a különféle kereskedelmi formák, típusok, partnerek, szállítási és fizetési kondíciók, reklamációk stb. V) Értékesítési csatorna információk Saját és közvetítő csatornák adatai itt találhatók, valamint a fejlesztésükre vonatkozó információk, az ügynökhálózat. VI) Az ár- és jövedelmezőségvizsgálatok információi Két alcsoportja: az árak és a költségek adatbázisa. A saját termékek és szolgáltatások ár- és árszínvonal vizsgálata összefügg egyrészt a konkurens cégek árvizsgálatával, a piacon érvényesülő általános árszínvonal vizsgálattal; a fogyasztói magatartás vizsgálattal stb. A költség-információs adatbázis esetén információt kapunk a termékek és szolgáltatások önköltségéről, összetételéről, az állandó és változó költségekről stb. VII) Értékesítést elősegítő eszközök, tényezők információi Többek között itt jelenik meg a reklám, image, PR, márka, eladásösztönzés különböző alkalmazott formája. VIII) A kommunikációra vonatkozó információk Fő összetevői a média, kommunikációs költségek, kampányok gyakorisága stb.

MARKETING KOMMUNIKÁCIÓ
A marketingmix negyedik P-je. A kommunikáció minden olyan folyamat, amelyben információ továbbítása történik, függetlenül attól, hogy az információ milyen jelekben, vagy a jelek milyen rendszerében, kódjában fejeződik ki. A kommunikáció résztvevői az üzenet kibocsátója, a közlő, valamint a befogadó. A közlés tartalma, értelme a hír, üzenet. Az adó ezt jellé alakítja, amely az információközlő csatornán jut a befogadóhoz. Az adó működése gyakran a kódolási folyamatot is magába foglalja. A vevő végzi a dekódolást. Fontos, hogy az üzenetek kölcsönösen egyértelműek legyenek. Diszkrét jelek esetén digitális kódolásról, folytonos jelek esetén analóg kódolásról beszélünk. A csatornát szennyezheti zaj is.

- 207 -

A marketingkommunikáció a vállalati kommunikáció része, amely biztosítja a marketingfunkciókhoz kapcsolódó információk többirányú, hatékony továbbítását. Új területként az infokommunikációs marketing jött létre. A marketingkommunikáció 4 meghatározó területe a reklám, az értékesítés-ösztönzés, a személyes eladás és a PR (PUBLIC RELATIONS). A marketingkommunikáció fő kérdése, hogy mi legyen az üzenet tartalma, majd meg kell határozni a célközönséget, aztán el kell dönteni, hogy milyen pozíciót akar a cég elfoglalni a piacon. Az elérni kívánt hatástól függően kétféle kommunikációs stratégia közül lehet választani: TOLÓ (PUSH) stratégiánál a piacbefolyásolás a vállalattól indul ki és a hatás láncolat következő lépcsőjére hat, végül eljut a fogyasztóhoz. HÚZÓ (PULL) stratégia esetén a termelő közvetlenül a fogyasztóra hat, és a hatás a láncban visszafele érvényesül. A marketingkommunikáció hatásmechanizmusainak modelljei: egyrészt az AIDA modell: ATTENTION (figyelemfelkeltés) – INTEREST (érdeklődés) – DESIRE (vágy) –

ACTION (tett). Másrészt a hatáshierarchia modell a piac (vásárló) marketingkommunikáció
hat szintjét különíti el. Ezek a figyelemfelkeltés, megismerés, megkedvelés, előnyben részesítés (preferencia), elkötelezettség, vásárlás.

REKLÁMKOMMUNIKÁCIÓ
A reklám a kommunikáció, ezen belül is a tömegkommunikáció speciális fajtája. A reklámkommunikációs modell: az adó a reklámozó cég, a címzett mindenki, aki a reklámot olvassa, látja, hallgatja. A reklám céljai között szerepelhet egyszeri vásárlásra ösztönzés, márka-hű fogyasztói réteg kialakítása, bolthűség erősítése, információközlés új termék megjelenéséről, új szolgáltatás indításáról, vagy adott eseményekről. Másképp: a reklám fizetett, személytelen, termékeket, szolgáltatásokat, ötleteket, szervezeteket és embereket széles hatókörű médiákon keresztül elérő kommunikáció. Az eladótól a vevő felé irányuló információ-kibocsátás annak érdekében, hogy az a vásárló attitűdjét és magatartását befolyásolja. A reklámüzenet befogadásának lépcsői: A figyelem irányítása / Az érdeklődés felkeltése / Tájékoztatás / Asszociáció keltése / Meggyőzés / Vásárlás. A reklámmal szemben támasztott követelmények: Érzékelhetőség A figyelem felkeltése (különleges eszközök, újdonság, szokatlanság, színek, hangok) Asszociáció keltése Az emlékezetben való megmaradás (ismétlés, érzelmi hatás, humor) A vásárlási szándék felkeltése - 208 -

ismétlések gyakorisága Saját szervezet. szakértőket. új értékesítési területek) Célcsoport kijelölése (korcsoport. szolgáltatások reklámja. hogy a feltételezett tendenciához viszonyítva milyen forgalomnövekedést biztosított a reklám. plakátok. A hetilap és folyóirat szelektívebb módszer. valamint az etikai. de nem szelektív. digitális térképes tájékoztatás). cégtáblák. többek között: egészségre káros termékek. nem ellenőrizhető a célcsoportja. valamint a média. reklámügynökség feladatainak meghatározása Költségvetés készítése A reklámeszközök: Nyomtatott médiumok: a napilapok a legnagyobb példányszámban előállított eszközök. A reklám-eredmény a reklám hatására történt cselekvést. Elektronikus médiumok: hang. életmód) A kívánatos változás meghatározása (piaci részesedés növelése 5%-kal) A reklám tartalmának meghatározása (stílus) Reklámhordozók meghatározása (TV. CD-ROM.A reklámkampányok keretében kidolgozásra kerülő reklámok két fő csoportja a termékek. a reklámügynökség. óriásplakát) Elhelyezési időtartam. a direktmarketing egyik eszköze. CALL CENTER (ügyfélkapcsolat-tartás céljára) Kihelyezett médiumok: hirdetőoszlop. A piacon betartandó szabályok két csoportja a jogszabályi előírások. Etikai kérdések merülnek fel ugyanis a reklámok esetében.209 - . erkölcsi alapokon nyugvó szakmai szabályozás. eseményeket.és reklámhordozó tulajdonosok. félelmet tápláló. A szaklapok olvasói érhetők el a legnagyobb biztonsággal. A reklámhatékonyság az eredmény és a ráfordítás hányadosa. majd az így elért többletbevételt viszonyítják a teljes reklám ráfordításához. A reklámpiac elsődleges szereplői az üzenet kibocsátója. . szükséges a gyakori ismétlés. vagyis a vásárlás szintjét jelzi. illetve a cégreklám. de olcsóbb. Ez utóbbinál azt vizsgálják. helyszíneket).és képmagnó szalagok. A TV egyesíti a képet. INFO TOUCH (számítógépes információs rendszer. óriásplakátok. nemek. A direct mail levélpostai küldeményként továbbított levélreklám. hangot. A reklámtervezés főbb feladatai: Reklámcélok kitűzése (új termék bevezetése. félrevezető. telemarketing (telefonon hoznak kapcsolatba egymástól távol élő üzletembereket. Sugárzott médiumok: a rádió szelektív. A reklámhatás a reklám tudatosulásának szintje a fogyasztóban. cégeket.

szaktanácsadás. A vásárlásösztönzés különböző. verseny. VÁSÁRLÁSÖSZTÖNZÉS Az ösztönzés hathat a fogyasztóra. minták. döntéshozatalát meggyorsító eszközök összessége. különleges megvilágítás Anyagi ösztönzés: kupon. illetve a kereskedelemre. kiárusítás A fogyasztó tájékoztatása: árubemutató. Többségük rövidtávon hat. fényképek. A vásárlásösztönzés főbb csoportjai: Akciók szervezése: díj. előadás. a döntésre képtelen gyermekek megcélzása. mint legfontosabb célon túl az informálás (a termék tulajdonságainak megismertetése. Kóstolók. árengedmény. KIÁLLÍTÁS Nagyközönség számára Árucsoportjai fogyasztási cikkek Kiállítók a kereskedők Látogatók a végfogyasztók Sokféle árucsoportot mutatnak be Jelentős minőségbeli különbségek Árusítás is történik VÁSÁR Szakemberek számára Árucsoportjai beruházási javak Kiállítók a gyártók Látogatók a továbbfelhasználók Kevesebb az árucsoportok száma Termékek magas minőségi színvonalúak Üzletkötés a jellemző SZEMÉLYES ELADÁS Ez kétirányú kommunikációt jelent eladó és vevő között egyének vagy szervezetek vásárlási döntéseinek elősegítése. képzés POS-POP eszközök alkalmazása: POS = POINT OF SALE. A személyes eladás: a forgalom növelési célján. elfogadtatása. termék másolása. igénykeltés) . betanítás. a vevő vásárlási szándékát felkeltő. kirakatok. Szerepük: vásárlásösztönzési / reklámfunkciót / PR funkció is betöltenek. erősítő. azaz az eladás helyszínén alkalmazott eszközök. megvesztegetés határát súroló reklámok.210 - . meghozatala érekében. árubemutatók. fizetési kedvezmény. részletakció A vásárok és kiállítások a marketingkommunikáció több funkcióját betöltő intézményi. Az ösztönzést alkalmazni kívánónál az alábbi feladatok ellátása szükséges: A cél egyértelmű meghatározása / Az eszközök kiválasztása / a program kidolgozása / az időzített program levezetése / a program lezajlása utáni értékelés. hamisítása stb. tombola.tényeket elhallgató. nyereményjáték. közízlést sértő. plakátok.

amely arra irányul. potenciális vevők. működtetése. elfogadás jöjjön létre. Feladatai ebből vezethetők le: a vállalaton belüli kommunikációs kapcsolatok fejlesztése a vállalata és környezete közötti kommunikációs kapcsolat kiépítése. Célja a szervezeteken belüli. a vevő véleményének. beállítása. a szervezetek és a környezetek közötti – kölcsönös előnyökön alapuló – kommunikációs kapcsolatok céltudatos alakítása. beszállítók. a működés többirányú elemzése a vállalat és környezete közötti kommunikációs programok kezdeményezése. kivitelezése a vállalat és környezete közötti kommunikációs programok értékelése A PR fogalma 3 strukturális elemet foglal magába: Célcsoport képzés / A kommunikáció érvényesülése / A vezetési – szervezési feladatok megvalósulása. bizalmat szerezzen.211 - . üzleti partnerek). és ezzel üzleti tevékenységét. hogy a vállalat külső és belső kapcsolatainál megértést. használattal kapcsolatos tanácsok adása. bizalom. olyan tervszerű és folyamatos kommunikációs tevékenységsorozat. A személyes eladás szervezése történhet: Földrajzi területek szerint / Termékorientáltan / Vevőtípusok szerint. amelyektől a vállalat küldetésének teljesítése függ. PR A PUBLIC RELATIONS célja összhang és pozitív viselkedés elérése és fenntartása a vevők és olyan társadalmi csoportosulások körében. hogy a vállalaton belül a vállalat és a vele szoros kapcsolatban állók (vevők. amelynek az a célja. üzemeltetéssel. bizonytalanságok leküzdése) a vevőhöz a termék kiszállítása. támogatást. igényeinek megismerése folyamatos kapcsolattartás. folyamatos tevékenység általános magatartásforma. annak eredményességét hosszú távra megalapozza. az újravásárlás lehetőségének kihasználása. A PR kapcsolatszervezés. A PR a tulajdonos. . elfogadást. valamint a vállalat és tágabb környezete között megértés. a vezetés funkcióinak integráns részét képező szemléletmód az ehhez kapcsolódó tervszerű. tervezése. A vállalat a PR tevékenyégével kedvező társadalmi és politikai környezetet hoz létre és tart fenn a vállalaton belül és a vállalat kapcsolatrendszerében.a meggyőzés (a versenytársak termékeitől eltérő előnyös sajátosságok kiemelése.

szállítók) tartott kapcsolat.A PR nem általában fordul a környezethez. szerepe és az adott szervezet tevékenységében tartalmi jegyei nagymértékben függnek a szervezet alapfunkciójától. hanem a közönség meghatározott csoportjához fordul. egyének közötti kapcsolatok munkaerő toborzás és beillesztés A vállalatazonosító jegyek (CORPORATE IDENTITY) arra hivatottak. a vállalati vezetők viselkedése. jellemző vonása. hogy milyen a termékek.212 - . VÁLLALATI BELSŐ PR Ez a szervezet vezetése és a munkatársak közötti. A különböző célcsoportok számára szóló üzeneteket célszerű személyre szabottan. a cég internetes arculata. Az arculatépítés vállalati specifikus jegyein túl általános jellemzők is felismerhetők: A vállalkozás jellege. másrész az arculat megjelenít. tevékenysége. Az arculatteremtés nem öncélú tevékenység. hogy belső szellemi értékeket a külvilág számára megjelenítsenek. a társadalmi munkamegosztásban elfoglalt helyétől és attól. differenciált tartalommal és eszközökkel keresi azt meg. Az arculat kettős: egyrészt közlést tartalmaz. egymással szemben tanúsított magatartása. főbb területei: Ügyfelekkel (vevők. a webdesignű A KÜLSŐ PR Magába foglalja a vállalat teljes külső kommunikációs kapcsolatrendszerét. a külső és belső szakmai kör A kialakított stílusjegyek az arculat bevésődését segítik Az átgondolt arculatépítés az emberi értékekből képes sokat hasznosítani Fontos az elektronikus kommunikáció. a szakmai kapcsolatrendszer. Megkülönböztetünk vállalati belső és külső PR-t. a földrajzi elhelyezkedés. a vevőkkel kialakított kapcsolatok. szervezet-specifikusan megfogalmazni. A megvalósuló PR funkció súlya. szolgáltatások piacának karaktere. megmutat. A fogyasztók közötti kapcsolat legfontosabb eszköze a produktum . hanem üzleti szerepe van. valamint a vállalat egyes szervezeti egységei közötti kommunikációs kapcsolatok szervezését foglalja magába. célrendszere meghatározó Az arculatteremtés célrendszerét befolyásolhatja a méret Fontos lehet a szakmai környezet. Pl. az ügyekhez való viszonyuk. Főbb területei: vezetői információs rendszer és menedzsment kommunikáció szervezeti egységek közötti kommunikáció alkalmazottak belső tájékoztatása személyes.

felsőoktatási intézmények elérése. kulturális. a vállalat iránti bizalom erősödése. hogy a begyűjtött és feldolgozott információ. hogy a szponzorált ellenszolgáltatásával segítse a szponzorálót céljai elérésében. Az 5M modell: MISSION: az üzenettovábbítási célok meghatározása MESSAGE: maga az üzenet MEDIA: az üzenettovábbító eszköz(rendszer)-ek megválasztása MONEY: költségek. informálása Társadalmi érdekcsoportok. amikor egy vállalat pénzt. hatékony. az az alapján irányított és lezajló folyamatok. A macentúra ellenérték. ellenszolgáltatás nélkül nyújtott támogatás. Lényeges eleme. és a vevő számára legkedvezőbb kiválasztására. különböző kutatóhelyek. a márkanév fokozott megismerése. a vevő sokrétű tájékoztatása révén és az interaktivitás lehetőségének felhasználásával kiskockázatú. vagy szervezeteknek. a tömegkommunikációs eszközök és munkatársaik A leggyakrabban alkalmazott PR eszközök: Publikációk / Események (új termékekre ezzel hívják fel a figyelmet) / Hírek közreadása / Beszédek / Közszolgálati szereplések / Honlap az Interneten SZPONZORÁLÁS. egyéb dologi eszközöket vagy szolgáltatást nyújt sport. a felügyeleti funkciókat ellátó szervekkel kialakult kapcsolat Szakmai területen belüli szövetségek. hogy a földrajzi tér információs térré alakul. MACENTÚRA A szponzorálás magába foglalja mindazon tevékenységeket.A pénzintézetek együttműködése A befektetők pozitív megítélése a vállalatról Az irányító. támogat eseményeket azzal a szándékkal. a vevő megelégedettségét is elnyerő kínálati piacot teremtsen. illetve szociális célokra személyeknek. pénzügyi ráfordítások MEASUREMENT: az elvárt hatás. AZ INTERNET ÉS A MARKETINGKOMMUNIKÁCIÓ Az ONLINE MARKETING képes arra. az üzenet tudatosulása . civil szervezetek A sajtó. Ezek a célok lehetnek a vállalat ismertségének fokozása. A kereslet és kínálat világméretű találkozása lehetőséget teremt az ajánlatok egy időpontban történő összevetésére.213 - .

űrlapokat. kényelmes használatot biztosít Interaktív együttműködést valósít meg a látogatóval Jelentősen nőhet a régi ügyfelek elégedettsége. Az online marketing alkalmazásának előnyei Csökkenthetők az értékesítés. pontosan megtervezett. a vevőszolgálat. menetrendek. részletes. grafikái fontosak. pl. az értékesítési szervezet működtetésének költségei Forgalomnövekedés Kockázatmérséklés azáltal. WAP WIRELESS APPLICATION PROTOCOL. gyorsan betölthető legyen. hogy az új termékek / szolgáltatások virtuális bemutatók révén tesztelhetők Az eladó – vevő kapcsolat felülete kiszélesedik Könnyű. az elosztás. árfolyamok jeleníthetők meg. stílusa világos. valamennyi vásárló differenciált információ igénye egyszerre elégül ki Az érdeklődő nagyfokú szabadságot kap A kapcsolati rendszer lehetővé teszi a pszichológiai korlátok lebontását Az online marketing esetén az egyének tömege érhető el Elmosódnak bizonyos határvonalak sok hagyományos kategória között. amit beépíthet saját adatbázisába Sajátos szegmentálás jön létre. tartalmazzon konkrét információkat. Jelenjen meg a lapion a cég arculata. weblaptérképet. rövid oldalakat tartalmazzon. az ügyfelek igényét állítsa a középpontba. az információ mennyisége nincs korlátozva Az érdeklődő online módon adatokat nyerhet a hirdető webről. elérhetősége. mélyreható. azaz internet-hozzáférés mobiltelefonon keresztül. Segítségével hírek. az interaktivitást. mivel új kommunikációs csatorna is létrejön .214 - . hirdetés vagy katalógus? Az online marketing átalakítja a szervezet belső irányítási folyamatát A WEBHELY A kezdőlap színei.és a hagyományos marketing főbb különbségei: Az online marketing alapvetően más technikára épül A számítógép lehetővé teszi az eladó és a vevő közötti kommunikációt.Az online. legyen informatív. meteorológiai előrejelzések.

Az 5I mindegyikében megjelenik a vevő. hanem a vevő bizalmának elnyerése érdekében engedi látni a szervezet cél.Hozzáférhetőbbé és biztonságosabbá válnak a beszállítói kapcsolatokhoz szükséges információk Olcsóbbá válik az információ-szolgáltatás Az elektronikus levelezést reklámeszközként is felfogható A marketingkommunikáció fő jellemtőinek 5I-je: INTERACTION (interaktivitás) / INFORMATION (maximális választási szabadságfok) / INTEGRATION (összehangolt vállalati tevékenységsorozat) / INTEREST (érdeklődési körnek megfelelő aktuális információk) / INDIVIDUALITY (személyre szabott). valamint az interaktivitás. vásárlásösztönzést és bizonyos esetekben a vásárlás lehetőségének megteremtését is.és eszközrendszerét. Előnyei a pozícionálhatóság. Szolgáltatást mutatják be. érdeklődő. hűségakciók. márkanépszerűsítést. a biztos célba érés és rugalmasság. Direkt marketing Szalaghirdetések. a nyomon követhetőség. virtuális kuponok. támogató) a szervezetbe.215 - . a potenciális vevő. Az internetes reklám: Ez a hagyományos reklám és a direkt marketing találkozásából jött létre és azok határmezsgyéjén helyezkedik el. ezért virtuálisan beviszi az ügyfelet (vevő. . Az internet PR alkalmazása Nemcsak a terméket. Magába foglalja az elektronikus információ-cserét (információ-szolgáltatást és az információ visszacsatolását). ingyenes áruminták. online versenyek és játékok.

Olyan eszköz tehát a vezetés számára. kereskedelmi. A kontrolling koordinálja (felvállalja) a tervezést. tevékenységek. hogy a vezetés dinamikus összhangot tudjon teremteni a szervezet környezete. költségvetési vállalkozás hatékony belső irányításának alapja. MILYEN FEL.216 - . A vállalkozással – mint rendszerrel – szemben alapvető követelmény. A TO CONTROL angol szó eredeti jelentése irányítani. valamint az ezekhez kapcsolódó információszolgáltatást. hogy a vezetés alkalmazkodni tudjon a környezet dinamikus változásaihoz. szabályozni. amely elősegíti azt. stratégiája és struktúrája (belső működése) között. az ellenőrzést. valamint az információellátást koordinálja. az ellenőrzést. .14) ISMERTESSE A KONTROLLING SZEREPÉT A SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGI RENDSZERÉBEN! MILYEN FUNKCIÓKAT FELADATOKAT SZEMÉLYZETI. A kontrolling a vállalkozás irányításának egyik kiemelt alrendszere. LÁT EL. ami egyben a vállalkozás fennmaradásának is fontos feltétele. a környezeti változások folyamatos figyelésével és megértésével tudja a vállalkozást irányítani. így legyen képes vagyonát (tőkéjét) gyarapítani. szolgáltató. INFORMATIKAI TÁMOGATÁST IGÉNYELNEK? MELYEK A KONTROLLING FŐ TEVÉKENYSÉGEI. pénzügyi. MÓDSZERTANI TERÜLETEI? RÖVIDEN JELLEMEZZE EZEKET! A KONTROLLING SZEREPE A SZERVEZETEK TEVÉKENYSÉGI RENDSZERÉBEN Egy termelő. amelynek segítségével célorientáltan. A kontrolling a vezetés alrendszere. komplex. állapotok együttes. értékelése. azaz többletterméket. nyereséget tudjon realizálni. rendszerszemléletű szemmel tartása. profitot. S SZEREPEKET EZEK ÉS VÁLLAL MILYEN SZERVEZETI. hogy kimenetei haladják meg bemeneteit. A kontrolling a vállalkozás egésze szempontjából fontos folyamatok. vezérelni. A kontrollingot a vezetés eszközeként tartjuk számon. amely a tervezést.

hogy a kontroling rendszer csak egy felelősség és döntés-centrikus belső irányítási rendszerben működhet hatékonyan. ellenőrzését végzi. a terv-tény adatok összevetését. mely egyrészt információkat befogad és használ. SZEREPEK ÉS FELADATOK FELVÁLLALÁSA. míg a másik fő fogadó az operatív vezetés. ellenőrzés mellett azokat támogatva a kontrolling harmadik fő funkciója az információs rendszerek működtetése. meghatározva azok különböző szintű önköltségét.217 - . Így különböző fedezeti lépcsőkben megtervezhető a vállalkozás egységeinek és egészének eredménye is. az elérések elemzését. ugyanis minden költséget. azok koordinálását öleli fel: Tervezés Könyvvezetés Beszámoló rendszer . amely az irányítás (vezetés) funkciói közül a tervezést (operatív és stratégiai).A kontrolling helye és funkciói a vállalkozások belső irányítási rendszerében A kontrolling a vállalkozások belső irányítási rendszerének (alrendszerének) egyik kiemelt. tömörített adatokat a vállalkozás gazdálkodási. A kontrolling információgyűjtési funkciójának alapja a hagyományos pénzügyi számvitelhez kapcsolódó vezetésorientált számvitel adatai. A tervezés első lépéseként megtervezett. visszacsatolási teendőit. Az információszolgáltatás egyik célállomása a társaság felső vezetése. másrészt információszolgáltatást végez. hogy a működés tényadatainak „on-line” számbavételével elősegítse a gazdasági folyamatok eltérésének elemzési. időbeni beavatkozási. majd később elszámolni. költség-centrikus eleme. ezen feladatok koordinálását saját szervezettel és információs rendszerrel látja el. Ezekből következik. INFORMATIKAI TÁMOGTÁSA A kontrolling funkció az alábbi feladatok ellátását. FUNKCIÓK ELLÁTÁSA. A kontrolling szemlélet és módszer elsősorban a tervezésnél nyilvánul meg. ahol azok ténylegesen felmerültek. kialakított költséghelyi költségeket megfelelő vetítési alapokkal. kulcsokkal kalkulált formában átterheljük a költségeket viselő termékekre. kimutatni. ráfordítást ott kell megtervezni. EZEK SZEMÉLYZETI. SZERVEZETI. A tervezés. gazdasági helyzetéről. amely a megfelelő beszámoltatási rendszer alapján kap szelektált. A kontrolling másik fő funkciója az ellenőrzés.

Szűk keresztmetszet a vállalkozás azon gyenge pontja. szolgáltatások előállítása képzi. a múlt azonban csak annyiban lesz számunkra fontos és érdekes. elemzése áll. amely a vállalkozás teljesítményének. termékek. ráfordítások tervezése. A tervezés területei: teljesítmények / költségek / eredmény / pénzügy tervezése. amely konkrét terhelési viszonyok között elsőként okoz problémát. ezek csak didaktikailag választhatók el egymástól. A TERVEZÉS A tervezési rendszer három fő eleme: a tervezési munkafolyamatok / területek / időhorizont. és amely feloldása nélkül nem lehetséges további bővülés. a teljesítmény mérésének. A teljesítmény tervezése: a teljesítmények alapját általában a naturáliák teljesítése. A tervezés időhorizontjai: hosszú távú (3 – 5 év) stratégiai / éves operatív kontrolling. csak a vizsgált időszak tér el egymástól. információtermelés a felső-vezetés részére Nemzetgazdasági vizsgálatok és jelentések készítése Vagyonvédelmi és vagyonbiztosítási feladatok A kontrolling gondolkodásmódjának 4 kritériuma: Célorientáltság: a kontrolling tevékenység egyik fontos kiindulópontja a folyamatos célképzés. Költségtudatosság: szabadságfoka. Az üzemi (vállalati) teljesítmény leegyszerűsítve a a kontrolling szemléletének fókuszában a költségek. értékelési rendszer Koordináció és belső ellenőrzés Beszámoló jelentések. amennyiben befolyásolni képes a jövőbeni feladatokkal való megbirkózást.Elemzési. Szűk keresztmetszet orientáltság: a szűk keresztmetszet tudja a legdrasztikusabban lerontani egy vállalat hatékonyságát. munkafolyamatai: felülről lefelé (top-down) / alulról felfelé (bottom-up) / ellenáramú (a kettő kombinációja). A tervezés formái. A kontrolling elsősorban a költség és eredménytervezést végzi. hiszen a vezetésnek itt a legnagyobb a változtatási . Tehát a kontrolling fő funkciói a tervezés. pl. értékelésének is alapja.218 - . a terv / tény ellenőrzés és az információkezelés. A stratégiai és az operatív kontrolling is ugyanazt a módszertant alkalmazza. Jövőorientáltság: azaz a jövőre irányított gondolkodásmód. A legelterjedtebb a gyakorlatban az ellenáramú tervezés.

az elszámolásnál azonban a mindenkori ténykihasználtsághoz igazodnak. valamint az eltérések elemzésével megfelelő döntés-előkészítő anyagok. Eredménytervezés: a kalkulációs sémák első lépéseként megtervezett önköltség adatok. Felmerülési helyük alapján költséghelyek és termékek költségeiről beszélhetünk. Az eltérések mutatószámai: A szűk keresztmetszet egységére jutó fedezet / Biztonsági együtthatók / Vevőorientált mutatók / Szállító orientált mutatók / Munkaerőre vonatkozó mutatószámok. illetve a középvezetés felé. költségnemekre. A tervkalkulációs eljárások száma nagy. Az eltéréselemzés folyamán a terv / tény összefüggéseiről kapott információkat döntés-előkészítés és intézkedés céljából egyrészt rendszerezni kell. Az eltéréselemzés feladatának lépései: Tényadatok gyűjtése / A terv és tényadatok összevetése / Az eltérések elemzése. Költségtervezés: a költségeket feloszthatjuk közvetlen (egyedi) és közvetett (általános) költségekre. . Az üzemi teljesítmény tervezéséhez szükségünk van az értékesítendő teljesítményegységek számára és azok értékesítési árára. eltérésfüggvények használata. A költséghelyeket jellegük alapján tovább bonthatjuk: fő.nettó árbevétel + . tervkalkulációjának célja. A tervkalkulációs módszereket csoportosíthatjuk az elszámolás volumene szerint (teljes és részköltség kalkuláció). Az eltérés-elemzési függvénynél a költségeket egy meghatározott kihasználtsági fokon rögzítik.219 - . Ehhez a kihasználtsághoz tartozó tervköltségeket tekintik a tényleges kihasználtság előirányzott (vagy indokolt) költségeinek. Eltérések táblázatos kimutatása esetén az vonatkozhat költséghelyi adatokra. A függvényt elemezve értelmezhető árkülönbség és mennyiségi különbség. segéd és igazgatási költséghelyekre. hogy a költségeket viselő termékek várható költségeit meghatározzák. valamint a vállalkozás egészére. valamint fix és változóra. Ezek szorzata adja lényegében a teljesítményt. A TERV / TÉNY ELLENŐRZÉS Azaz a terv / tény kapcsolat koordinálása. beszámolók készítése a felső. döntéseket hozzák. illetve az elszámolás módja szerint (merev és rugalmas tervköltség kalkuláció). valamint a tervezett árbevétel ismeretében az árbevételből kiindulva felülről lefelé módszerrel a költségadatok levonásával megkaphatjuk a vállalkozás eredményét. másrészt időben el kell juttatni azokra a vezetési irányítási pontokra.saját termelésű készletek állományváltozása. A kontrollingot támogató vezetői számvitel költségtervezésének.következő elemekből áll: . a tervszámok megvalósulásának ellenőrzése. termék önköltségére. ahol a megfelelő intézkedéseket.

220 - . információ szolgáltatási funkciójának fő irányai az információgyűjtés és az információszolgáltatás. illetve komoly mértékben támogatta a kontrolling költség és eredménytervezését. termelésirányítás. gyors információ igényeit csak egy új típusú elszámolási. a hardver eszközök. A kontrolling újszerű. központilag szervezett adatbázisokon. a szerver gép kapacitása. A kontrolling szoftver PC-hálózaton több lokális vagy hálózati rendszer információit folyamatosan gyűjtve (konvertáló programok segítségével állandóan frissíteni kellett az aktuális állományokat) napra készen az egyes rendszerek (anyag. technológiai adatbázis. Információt egyrészt felülről (tervezési irányelvek). kereskedelem. termelésirányítás. A kontrolling információ kezelési. Az ORACLE adatbázis egy megfelelő interfészen keresztül veszi át a konvertáló programok által összegyűjtött adatokat az információs rendszer különböző hierarchikus szintjein funkcionáló modulokból (anyaggazdálkodás. hozzáférési sebessége. Az . előremutató. másrészt a vele egy sorban levő információs moduloktól (pénzügy – számvitel. Az információs tevékenység tekintetében a kotrollingnak a legfelső vezetés alá kell tartoznia. Hátrányuk volt a kezelés nehézsége. kalkulációs rendszer. Ezeknek a moduloknak az adatai lehetnek PC-s szervereken. mint törzskari döntés-előkészítő apparátusnak. WINDOWS NT-s környezetű szoftverek A számítástechnikai háttér fejlettségének és anyagi lehetőségeinek függvényében hazánkban először PC-hálózatos szoftvereket kezdtek alkalmazni. pl. hagyományos adatbázisokban. illetve a hozzá kapcsolódó hardver környezet terjedt el: PC-s. tárgyi eszköz analitika. üzemgazdasági információs rendszereivel képtelenség érdemben megvalósítani. termeléskövetés) szerzi be.AZ INFORMÁCIÓKEZELÉS Az előző két funkciót a vállalkozás hagyományos számviteli. minőségi előírások). stratégiai fejlesztési célok. valamint az alatta levő szintekről (anyag-.). ezek főleg külföldi eredetűek voltak. naprakész. NOVELL hálózati szoftverek POWER PC-s. a vezetésorientált számvitel tudja hatékonyan támogatni. bér-. technológiai adatbázis adatbevitelének függvényében) előállította a kontrolling terv / tény eltérések adatait. A kontrolling apparátus az egyetlen kapocs. kereskedelem stb. főkönyvi könyvelés. amely információs oldalról összeköti a felső vezetést. mind a saját szintjére és az alatta lévő szintek felé egyaránt biztosít. ORACLE adatbázison működő UNIX-os. bér. A rendszer számítástechnikai támogatása: alapvetően két típusú szoftver. Információszolgáltatást mind felfelé. pénzügy – számvitel. MS – DOS. a központot és a divíziókat.

MÓDSZERTANI TERÜLETEI. Minden objektum szigorúan egy adatbázishoz tartozik. kiindulópontja az árbevételek tervezése. Az ORACLE adatbázison működik a kontrolling rendszer két funkciója. azokon túl naplókat és mentési állományokat. Az árbevétel fastruktúrájának módszere arra épít. mint grafikus ábrázolási technika: arra épül. és az azok jelentőségét kifejező súlyokat tartalmazza. a közöttük lévő függvénykapcsolat meghatározása. másrészt az árbevételi függvény a bevételre ható tényezők pénzben kifejezett értékeit. a tervezés és a terv / tény ellenőrzés. melyek meghatározott marketing műveletekkel alakíthatóak. hogy a bevétel egyes alkotóelemei egymástól jól elkülöníthetőek és kimutathatóak. Portfolió-módszer. másrészt az ár / mennyiség. Az . eltéréselemzés. hogy két (esetleg három) tényező alapján egy (esetleg két) dimenziós mátrixot (koordináta rendszert) rajzolunk fel. erre két elméleti lehetőség van: egyrészt a fogyasztói magatartás prognosztizálása a keresleti függvénnyel. A KONTROLLING FŐ TEVÉKENYSÉGEI.ORACLE adatbázis a szabványos SQL utasításokat használó relációs adatbázis a legelterjedtebb. Az árbevételeket olyan alkotóelemekre bontják. Az adatbázis egységbe fogja saját tárolási területeit. mind a portfolió egészére alkalmazandó stratégiánkat. amelyek síkbeli (térbeli) elhelyezkedése alapján határozhatjuk meg mind az egyes elemekre. hogy a kínálat költsége az egyes tényezők értékben kifejezett költségének az összegzéséből adódik. a definíciók csak saját adatbázisunkon belül érvényesek.. Ha a költségfüggvényekhez hasonlóan definiáljuk a bevételi függvényeket. JELLEMZŐI Módszertani területei: ÁRBEVÉTEL-KONTROLLING: árbevételek tervezési módszerei: A tervezés a kereslet feltételezett szerkezete alapján történik. ennek két lehetősége van: egyrészt úgy képzünk költségfüggvényt.221 - . A tényezők által meghatározott koordináta-rendszerbe helyezzük el a vizsgált portfolióelemeket. illetve az ár / piaci részesedés összefüggések közvetlen becslése.

és semmilyen jövőbeni döntés nem képes azokat megváltoztatni Lehetőség költség (OPPORTUNITY COST): az elveszett vagy feláldozott lehetőséget. legfeljebb a felmerülés helye határozható meg) Termelési költségek csoportosítása: a költségviselők leggyakrabban az előállított termékek. jövedelmet jelenti. amelyben meghatározzák. A költségek csoportosítása: Költségnemek szerint: anyagköltség. a tevékenységi volumen változására a vizsgált időszakban változatlan) Az adott döntési helyzettel való kapcsolatuk szerint: releváns és irreleváns költségek Elkerülhető és elkerülhetetlen költségek Elsüllyedt költség (SUNK COAST): amelyek valamely múltbeli döntés eredményei. időköltség (amelyek nem képezik részét a készletek értékelésének. hogy egy bizonyos lehetséges variánssal szemben egy másik mellett döntünk EREDMÉNY-KONTROLLING: a költségkalkulációs eljárások tartoznak ide (lásd következő tétel) . Keletkezésük szerint: termékköltség (nemcsak a saját termék előállításával kapcsolatos. A költség a gazdálkodó szervezet tevékenységéhez szükséges élő. A költségszámítás az a folyamat. degresszív: volumennövekedés hatására az egységköltség csökken). amelyről lemondunk azzal. hogy a gazdálkodó szervezet által kifejtett tevékenység értékben kifejezve mennyibe kerül a tevékenységet végző szempontjából. indirekt költség (nem rendelhető hozzá kizárólagosan. Lineáris: a tevékenység egységére eső költség változatlan. Progresszív: a tevékenység mennyisége növekedésének hatására az egységre jutó költség is nő.KÖLTSÉG-KONTROLLING: a költségek az összekötő kapcsot képezik a gazdálkodó szervezet és a piac között. bérköltség (személyi jellegű ráfordítás). jellegüknél fogva olyanok. hanem továbbértékesített árukészlettel is). értékcsökkenési leírás. amelyek nem vesznek részt a termelésben) A tevékenység volumenéhez való viszonyuk szerint: változó (a tevékenység volumenével valamilyen arányban változik.222 - .és holtmunka felhasználások pénzben kifejezett összege. állandó (fix. egyéb költségek Elszámolhatóság szerint: direkt költség (kizárólag egy konkrét költségviselőhöz rendelhető hozzá).

Főbb részei: működési (operatív): a tulajdonképpeni pénzforgalmi kimutatás. Indirekt CF könnyebben összeállítható. a működő-tőke elemzés és a pénzügyi terv. A pénzügyi kontrolling egyéb eszközei a pénzügyi háló. hogy a nem azonnali pénzmozgással járó eredmény-kimutatás tételeket azonnal korrigálják azokkal a mérlegtétel változásokkal. Először azokkal a tételekkel. vagy a projekt során milyen hosszabb élettartamú eszközök létesültek. a végeredménye az időszak során tapasztalt pénzeszköz növekedés vagy csökkenés. majd korrigálunk. CF). pénzmozgásokból álló eredmény-kimutatás összeállítására törekszenek. ahol az adott nem pénzbeli esemény szintén változást jelentett. mekkora mértékben járulnak hozzá az időszak működésének. Direkt CF esetén egy részletes. A CF az adott időszak pénzbevételeit és pénzkiadásait veti egybe. A korrigált eredmény a bruttó CF. egymással szorosan összefüggő kimutatásból áll (mérleg. befektetési: arra ad választ. ha negatív. amelyek biztosan nem jártak semmifajta pénzmozgással. Ez azt jelenti. finanszírozási: milyen források. rossz.PÉNZÜGYI-KONTROLLING: a pénzügyi kontrollingnak a következőkben kell segítséget nyújtania: A likviditás. de kevésbé informatív jellegű. Az eredménykimutatás sorait átvesszük korrekciók nélkül egy az egyben. A mérleg az adott szervezet által vagy az adott tevékenység érdekében hasznosított vagyon részletezése és csoportosítása megjelenési forma (eszköz) és eredet (forrás) szerint. hogy az időszakban milyen és mekkora értékű befektetéseket és beruházásokat eszközöltek a szervezetnél. Bármely számviteli beszámolórendszer általában három. . eredmény-kimutatás. Az eredmény-kimutatás az egy adott időszakban elért bevételek és ráfordítások összegét illetve különbségét mutatja.223 - . illetve befektetéseinek finanszírozásához. a fizetőképesség folyamatos fenntartása A jövőre vonatkozó mérlegek és eredmény-kimutatások elkészítésével a pénzügyi és számviteli funkciók összekapcsolása A költségvetés-készítés révén az erőforrások teljesítményekhez rendelése Pénzügyi mutatószámok képzése A pénzügyi tervezésben kiemelkedő szerepet tulajdonítunk a CASH FLOW tervezésnek és elemzésnek.

Ilyenek lehetnek a projekt időigénye. A beruházási döntések megalapozását pénzügyi oldalról a beruházás – gazdaságossági számítások különböző módszerei segítik elő. Jövedelmezőségi számítás: ARR. Minél hosszabb idő alatt térül meg. A jövedelmezőséget az elérhető nyereség és a lekötött tőke hányadosaként értelmezi. Megtérülési idő számítása: PP. ami azt jelenti. Az egyes alternatívák jövedelmezőségét vizsgáljuk. a z adott részcélok elérése és a projekt személyi költségei. a számításhoz a jelenlegi költség és teljesítményadatokat használják. DINAMIKUS eljárások (életciklus-orientált): időpreferenciát alkalmaznak.224 - . hogy a hozamok és ráfordítások értékelésénél nem közömbös. a beruházás hozamának mérése. általában egy periódusra vonatkoznak. és a beruházási alternatívák elvárt éves eredményét is összehasonlítja. annál nagyobb a kockázat. célja a költség szempontjából legkedvezőbb alternatíva kiválasztása. STATIKUS eljárások: ezek nem. azt az időtartamot vizsgálja. amelyeknél a beruházásnak az eredményre és / vagy CF-ra való hatását mérjük. ami alatt egy projektbe az eredetileg befektetett összeg visszatérül. hogy a kalkulált bevételeket is figyelembe veszi. . számviteli megtérülési ráta. A beruházásokra általában jellemző: Jelenben történő pénzráfordítás révén jövőbeni bevételt várunk el Jelentős kockázatot tartalmaznak Kihatásuk közép – hosszú távú Jelentős pénzügyi és szellemi erőforrásokat igényelnek Műszaki – gazdasági folyamat A beruházások alapvetően a globális stratégián belül a fejlesztési stratégiához kötődnek. Típusai: Költség-összehasonlító számítás: költségelemzés. A beruházások konkrét megvalósítása a vállalati (vagy akár önkormányzati) erőforrás-biztosítás és erőforrás-elosztás keretében valósul meg. a költségek és keretek betartása. az előző módszer kibővítését jelenti úgy.BERUHÁZÁS. Ezek az eljárások lehetnek statikusak és dinamikusak. szervezését tekintve tárgyi eszköz – létesítési projekt. Nyereség-összehasonlító számítás: nyereségelemzés. vagy csak korlátozottan veszik figyelembe a beruházásokkal kapcsolatos időtényezőt.ÉS PROJEKT-KONTROLLING: a gazdasági hatékonyság mérésére leginkább az alternatív. egymást kiegészítő mérőszámok alkalmasak. A beruházás pénzügyileg a tárgyi eszközök bővítésébe történő befektetés.

DU-PONT rendszer). a mutatószámok használata arra épül. az a kamatláb. A beruházás teljes élettartamát figyelembe veszi. Lényegében hosszú távú előrelátást. ha az index nagyobb 1-nél. MUTATÓSZÁM-MENEDZSMENT: arra keresi a választ. Típusai: Nettó jelenérték módszer: NPV. és a nem kizárólag értékben dimenzionált mutatószám-rendszerek (a pénzügyi mutatókon túl más gazdálkodási tényezők számszerűsítését is elvégzik. értékre hozhatók. de a nem lezárt jövőbe mutat. pl. stagnáló.225 - .hogy mikor merül fel egy ráfordítás. amely összefoglaló jellegű. mint a jövőben. hogy az NPV nulla legyen. visszafejlesztő. pl. ugyanaz az összeg a jelenben többet ér – a befektetési lehetőség és a kockázatmentesség miatt.. A jövőbeni pénzek jelenértékre történő átszámításával / diszkontálásával)a különböző időhorizontok miatt a különböző értékű pénzek egységes szintre. lényeget megragadó elemzésekkel támogatja a controllert és a vezetést. Nyereségességi index: VI. s az azonos módon képzett mutatókat összevetjük. . amely ugyan a jelenben folyik. Belső megtérülési ráta: IRR. hogy milyen módon lehet kialakítani egy olyan kontrolling eszközt. prognosztizált adatokat tartalmaz. amivel a CF-t diszkontálni kell ahhoz. hogy bizonyos kimutatásbeli adatokat meghatározott módon elosztunk és / vagy összeszorzunk egymással. elemzi. Ezek két nagy csoportja a pénzügyi-mutatószám rendszerek (jellegzetesen valamely csúcsmutató köré csoportosítottak. BALANCED SCORECARD). STARTÉGIAI KONTROLLING: a stratégiai tervezést és annak az egyes időintervallumokban való időarányos megvalósulását ellenőrzi. a jövőbeni CF-k jelenértékeinek összege elosztva az eredeti beruházás értékével. A stratégia lényegét tekintve háromféle lehet: dinamikusan előretörő. A beruházás és / vagy befektetés – pénzügyi szempontból – akkor elfogadható. tervezést jelent. illetve mikor realizálódik egy bevétel.

Legnagyobb hátránya. Termék eredménye = Termék ára – Termékre jutó önköltségi hányad Mellette szól. az értéktermelés érdekében történő felhasználás. Így az önkényesen megválasztott pótlékkulcs közvetett módon az ár. a termelés mennyisége változásának függvényében. célja a rendelkezésre álló kapacitások optimális kihasználása. másoké nem. amely alatt a vállalkozás nem képes erőforrásait bővíteni.költség: az a költségszámítási eljárást.költség: mindazok a költségszámítási eljárások. amelynek minden elemére fedezetet kell. Ezek a módszerek tehát adott kapacitások mellett azt az optimális termelési szintet vagy eljárást keresik.és termékpolitikát is befolyásolja. amely az értékesítés alapjául szolgáló költség meghatározásánál az adott időszaki összes termelési költséget figyelembe veszi. RÉSZ . MELYEK HASZNÁLATUK ELŐNYEI ÉS HÁTRÁNYAI? HAGYOMÁNYOS KÖLTSÉGSZÁMÍTÁSI ELJÁRÁSOK Ezeknek a módszereknek az időtávja jellemzően egy év vagy még rövidebb időszak. Ezen a rövid távon néhány input mennyisége növelhető.15) ISMERTESSE ÉS HASONLÍTSA SORÁN ÖSSZE A KONTORLLING TEVÉKENYSÉGEK HASZNÁLT KÖLTSÉGKALKULÁCIÓS MÓDSZEREKET ÉS MECHANIZMUSOKAT! MI EZEKNEK A MÓDSZEREKNEK A LÉNYEGE. hogy csak a teljes költség mutatja meg. Egy vállalkozásnál az összes felmerült költség végső soron a termék-előállítás. hogy nyújtson az eladási ár. Valamint használatával nem állapítható meg a nyereségességhez szükséges minimális termékvolumen (fedezeti pont). hogy a módszer önkényesen osztja fel a fix és általános költségeket az egyes kalkulációs egységekre. és nem veszi figyelembe a kapacitások kihasználtságát sem. amelyek a legjobb pénzügyi eredményt adják. amelyek az értékelés alapjául szolgáló költségek meghatározáshoz a közvetett költségek valamely körét figyelmen kívül . A vállalkozás teljes tervezett önköltségét valamilyen önkényesen meghatározott pótlékoló kulcs szerint szétosztják a termékekre. TELJES ÉS RÉSZKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS TELJES .226 - . A módszert a kontrolling nem használja. hogy mennyibe kerül valaminek az előállítása. a szolgáltatások nyújtás. Így ez az eljárás egymástól eltérő eredményekhez vezethet.

VÁLTOZÓ KÖLTSÉG 3. ott nyereség termelődik.227 - . FEDEZETI KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS Más néven költség-volumen profit elemzésnek nevezzük. ÁRBEVÉTEL 2. Lényege. Mivel a közvetett költségeket jellegüknél fogva tudjuk egyértelműen költségviselőkhöz rendelni. mint amennyi előnye van. hogy a termék árbevételéből mekkora összeg fedezi a fix költségeket és az elérni kívánt eredményt. EREDMÉNY (3. A fedezetszámítás a változó és fix költségek szétválasztásán alapuló módszer.) .hagyják. Mellette szól. A fennmaradó általános költségeket egy összegben. hogy közvetett költségeknek az értékelés alapjául szolgáló költségek közé számítása sokszor több problémát okoz. A fedezet azt mutatja meg. A termékre csak a ténylegesen annak előállítására fordított költségeket tervezi. sem veszteség nem keletkezik. FIX KÖLTSÉG 5. FEDEZETI ÖSSZEG (1. Az a kérdés. Egy vállalkozásnak mind az állandó. termékcsoportokra és a vállalkozás egészére osztja fel. a költségviselőkre történő szétosztásukban mindig szerepet játszik a becslésből eredő pontatlanság. mint a fix plusz változó költségek értéke. tehát sem nyereség. minél távolabb esik a szóban forgó közvetett költség elem a közvetlen termelési folyamattól. a fix költségeket egy összegben számoljuk el az eredménnyel szemben. Kifejezések: FEDEZETI ÖSSZEG = nyereség + fix költségek. Nem használ fix és proporcionális felosztást. Ennél a pontnál a megtermelt mennyiség árbevétele = az összköltséggel. A pontatlanság annál nagyobb mértékű. így fedezetet sem számol. árbevétel – változó költségek TERMÉKEGYSÉG FEDEZETE = egységár – termékegységre jutó változó költségek FEDEZETI PONT = az árbevételi függvény és az összköltségfüggvény metszéspontja. hogy csak a változó költségeket termeljük a termékekre. A FEDEZETI POTHOZ TARTOZÓ TERMÉKMENNYISÉG = fix költségek / termékegység fedezete A fedezetszámításhoz szükség van a költségek vizsgálatára aszerint. mind a változó költségeire fedezetet kell teremtenie ahhoz. hogy hol van ez a pont. hogy nyereséges legyen.) 4. Ahol a bevétel nagyobb. Az ötsoros séma: 1. több lépcsőben és ha kell. – 2. – 4. hogy hogyan reagálnak a termelés és / vagy értékesítés volumenében bekövetkezett változásra (azaz fix és változó költségek).

Minden egyes döntés mennyiségi tényezők meghatározott csoportjának a függvényében alakul. nyereségből). vagyis az eredmény 0. akkor a nyereségcél elérése érdekében szükséges értékesítési mennyiséget kapjuk. hatékonyabb működést tudunk elérni. hogy a menedzseri döntéseknek csak az egyik. hogy a saját gyártás a célszerűbb-e. A gyártmány-karakterisztikák készítésének célja az optimális termelési (szolgáltatási) és értékesítési program meghatározása. Tehát Fedezeti pont = Állandó költségek / Egységár – Egységre jutó változó költségek. Relatív fedezet: egységnyi fedezet / egységnyi szűk keresztmetszet.228 - . tisztában kell lennie azzal.A fedezetszámítás egyik célja a fedezeti pont meghatározása. s nem is mindig a fontosabb oldala jól számszerűsíthető. fedezeti pontnak (BREAK-EVEN POINT) nevezzük. kvantitatív faktor. ha annak eredményeként a korábbihoz képest jobb helyzetbe kerülünk. Szűk keresztmetszet esetén az erőforrások allokációja jelent megoldandó feladatot. aki vezetői döntéseket előkészítő kalkulációkat készít. A karakterisztika összeállítása: A termék fedezeti összegének összeállítása A termékek fedezeti összegéből rangsorolási mutatókat kell képezni A rangsorolási mutatók alapján összeállítjuk a termékrangsort és meghozzuk a döntésünket Saját gyártás vagy beszerzés: A beszerzési árnak és a saját előállítás összköltségének az összehasonlítása alapján nem lehet egyértelműen megválaszolni azt a kérdést. A jobb helyzetbe kerülés elbírálása többféleképpen történhet: a tevékenység átlagos hozamából (költségből. HATÁRKÖLTSÉG-SZÁMÍTÁS Egy feladatot vagy tevékenységet akkor célszerű elvégezni. Ha ezt az elvárt nyereséggel kiegészítjük. vagy kívánatosabb a beszerzés igénybevétele. amelynél az összes árbevétel éppen fedezi az összes költséget. Azt az értékesített mennyiséget (szolgáltatási egységet). Ugyanakkor mindenkinek. . azaz Fedezeti nyereségpont = (Állandó költségek + Nyereség) / (Egységár + Egységre jutó változó költségek) Optimális termelési program összeállítása: A fedezeti számítás jól alkalmazható eszköz a gyártmány-karakterisztikák (a fedezeti összegből készült mutatószámok alapján összeállított termékrangsor) készítésére. VAGY a tevékenység határhozamából (azaz a változás költségéből.

erre néhány lehetőség: Termékhierarchia: termék – termékcsoport – összes termék Értékesítési hierarchia: megrendelési tételek – megrendelések – vevők – vevőcsoportok – értékesítési relációk – összforgalom Termelési hierarchia: költséghelyek – részlegek – üzemek – gyáregységek – gyárak – termelés és egyéb funkciók – teljes szervezet Idődimenzió hierarchiája: egyetlen műszaktól – több éves periódusig A RIEBEL-FÉLE módszer a költségeket igen sokféle szempont szerint gyűjti és csoportosítja. amely azt mondja ki. a rétegköltség (a rétegtermelés miatt keletkező többletköltség). A határelemzés két alaptétele: A tevékenységek optimális szintjének tétele. Azaz több termék esetén azon termék mennyiségét célszerű növelni. . ha lemondunk a termékegység gyártásáról illetve értékesítéséről. hogy az optimális eredmények elérése érdekében a tevékenységeket – ha lehetséges – addig kell növelni. határelemzésnek. a határköltség (a rétegtermelés egységére eső rétegköltség. azaz a rétegtermelés önköltsége). hogy valamely tevékenységet – ha lehetséges – addig kell kiterjeszteni. Az egyedi költség olyan. Ezt a gondolkodásmódot marginálisnak.229 - . amelyet egy termékegység gyártása illetve értékesítése járulékosan okoz. amely kimondja. Szerepet kaphat a költséghelyek és költségnemek szerinti csoportosítás. s ezáltal nagyobb mértékben járul hozzá az összvállalati nyereséghez. A módszer legfontosabb továbbfejlesztése a RIEBEL-FÉLE relatív egyedi költségek és egyedi bevételek számítási rendszere. A tevékenységek viszonylagos szintjének tétele. amíg határhozama pozitív. vagyis az a költség. a reagálási mód és időhorizont szerinti gyűjtés (a költség az idő. A rétegköltség kétféle előjellel is értelmezhető: költségtöbbletként a termelés növelésekor és költséghiányként annak csökkenésekor. határköltségszámításnak nevezzük. amely még nem érte el az optimális költségszintet. vagyis tartalék van benne. A FEDEZETSZÁMÍTÁSI MÓDSZER TOVÁBBFEJLESZTÉSE A továbbfejlesztés egyik lehetséges irányát a fedezetszámítás mélységi bővítése jelenti az egyfokozatú fedezetköltség-számítástól a többlépcsős fedezetszámítás felé. a termelőeszközökhöz vagy az elhasznált anyagi javakhoz való kapcsolódás. Alapfogalmak a rétegtermelés (adott tevékenységi szinthez képest további.nyereségéből). az intenzitás vagy a mennyiségváltozásra reagál). amíg egy egységnyi ráfordításra (költségre) számítva valamennyien azonos határhozamot adnak. A kalkulációs egységek megfelelő hierarchiáját kell kialakítani. amely akkor takarítható meg. pótlólagos mennyiség).

A gyakorlati alkalmazás informatikai alapjai a relációs adatbázisok létrejöttével megteremtődtek. munkabéreit. művelet-egység) értenek. alapadat szintű költségszámításra van szükség.Mindezek alapján egy nagyon részletes adatbázisra. amely valamely termék előállítására jellemző (pl. s az ezzel járó általánosításokra. A standard egy fizikai tényező. ún.230 - . hogy a tervezett és tényköltségek és árbevételek eltérését a különböző meghatározó összetevőkre bontja. hogy a termék egységének előállítása során milyen költséggel kell számolni. hogy ebben a szisztémában nagyon sok a kalkulációs egység. ahol előre megtervezik. amely a standardokra meghatározott működési feltételek mellett várhatóan felmerülnek – a műszaki specifikációk alapján azon időszak anyagárait. A módszer hátránya. amelyet már a terv szerint sem akarunk felhasználni .felhasználásának tervezett áron számított értékének különbözete. amely rugalmas kiértékelési lehetőségekkel rendelkezik. becslésekre. termék előállításhoz szükséges munkaráfordítás órában) standard költség az a költség. ami az alapadatok kontírozásakor és rögzítésekor igen jelentős munkaráfordítást igényel. Ilyen összetevők: Ráfordítási eltérés: a tényleges termelés tényleges költsége és a tényleges termelés tényleges erőforrás-felhasználásának tervezett áron számított költségének különbözete. egyéb költségeit figyelembe véve. ami a piaci árak változásának és a beszerzés hatékonyságának a számszerűsítésére szolgál Mennyiségi eltérés: a tényleges termelés tényleges erőforrás-felhasználásának tervezett áron számított költsége és a tervezett termelés tényleges erőforrás. amelyre a standard költségeket használni kívánják költségeltérés a tényleges költség és a standard költségek eltérése. Ez tovább bontható: Tervezett mennyiségi eltérés (tervezett passzív költség): a standard költség és a tervezett termelés tervezett kapacitás lekötésének standard költségének különbözete. amelyek kétségbevonhatatlan és megváltoztathatatlan természeti törvényen vagy tényeken alapulnak. STANDARD KÖLTSÉGSZÁMÍTÁS A standard költségszámítás olyan módszer. Egy ilyen nyilvántartásban nincs szükség utólagos felosztásokra. A standard költségszámításban: standard alatt egy előre megállapított mérhető egységet (teljesítmény-. A módszer legfontosabb jellegzetessége. ami azon kapacitás passzív költséghatásait tükrözi.

ezek ellátásának alacsony hatékonysága. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK SZEREPÉNEK MEGVÁLTOZÁSA A fejlett tőkés országokban az általános költségek aránya a hatvanas évek elején jellemző 30%-ról napjainkra 60 – 65%-ra emelkedett. hogy a termék valamennyi funkciójára szükség van-e. amelyek lehetnek Használati funkciók / Fő-. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEKET CSÖKKENTŐ MÓDSZEREK Az értékelemzés: azt vizsgálja. szervezetek. vagyis a gyártmányokon és szolgáltatásokon kívül eljárások. termelési eszközök. s ez a fejlődési tendencia Magyarországra is jellemző volt. amely a ténylegesen jelentkezett kapacitás-kihasználatlanság hatásait tükrözi Intenzitási eltérés: a tervezett termelés tényleges erőforrás-felhasználása tervezett áron számított költsége és a terv szerinti költségek különbözete.vagy alfunkciók / Tényleges. értékelésére vagy újonnan történő kialakításra is alkalmas.Tényleges mennyiségi eltérés (tényleges termelés melletti passzív költség): a standard költség és a tényleges termelés tényleges kapacitás lekötésének standard szinten számított költségének a különbözete. és az elérhető árból fedezni lehet-e az előállítás költségeit. az általános költségek megtervezésének. A Nulla-bázisú költségtervezés: azaz ZERO BASE BUDGETING. Tárgya lehet bármely anyagi és szellemi termék. vagyis az erőforrásfelhasználás hatékonyságának mérőszáma STRATÉGIAI KÖLTSÉGMENEDZSMENT A vezetői számvitel egészének egyik legfontosabb fejlődési trendje. a termelés és ügyvitel kis mértékű automatizáltsága. elemzésének. Ebben sok tényező játszott szerepet. ellenőrzésének módszertanának összetettsége és nehéz kezelhetősége a közvetlen költségekhez képest. A módszer alapvető célja. ZBB. mellék. tervezett és felesleges funkciók. hogy az általános költségek csökkentését azok tervezésének az . hogy a költségvetés meghatározása során sok vállalati területre jellemző az előző időszakra jóváhagyott költségkeret megtartásának a szándéka.231 - . többek között az ügyviteli feladatok volumenének állandó emelkedése. koncepciók funkcióinak és költségeinek az elemzésére. Az értékelemzési eljárás a funkciók csoportosításából indul ki. s ez megakadályozza a tudatos költséggazdálkodás kialakítását az általános költségek területén. azokat korszerű technika segítségével alakították-e ki. Abból a felismerésből indul ki. hogy az operatív költségszámítás fokozatosan stratégiai jellegű költséggazdálkodássá fejlődött és fejlődik.

232 - . Fő célja nem is az általános költségek minden áron való csökkentése. sokkal inkább a stratégiai célok jobb teljesítése. Az elemzési. ÁLTALÁNOS KÖLTSÉGEK FELOSZTÁSI TECHNIKÁI Közvetlen költségek: pontosan megállapítható a termék vagy szolgáltatás előállításához felhasznált erőforrások fizikai mennyisége. hogy a vizsgált terület eredményeinek költségeit és azok hasznosságát szisztematikus és kreatív eljárással ítélje meg. szemléletes módszer. ahol a mérések helyett feltételezések. Ehhez valamennyi tevékenységet újra kell értékelni. ahol sok párhuzamos tevékenység folyik. Munkaigénye viszonylag kisebb. Közvetett (általános) költségek: olyan erőforrások értékét foglalják magukba. amelyek fogyásának mérése közvetlenül nem kapcsolható a költségviselők fizikai folyamataihoz. annak zömét szakcsoportok végzik. mérési kérdés. hogy részben annak költségeit csökkentse. Az eljárás rövid idő alatt képes megmozgatni az egész középszintű menedzsmentet a cél elérése érdekében. továbbá külső szolgáltatások költségeinek csökkentésére. mintha a vállalatot nulláról újra felépítenék. amely rövid és hosszú távon egyaránt jól használható. Az AWA módszer: ez az adminisztráció felülvizsgálatát helyezi előtérbe.elvégzendő teljesítményekhez való hozzákapcsolásával érje el. s kigyomlálja a „haszontalan” munkát és ennek költségeit. Jól alkalmazható az általános igazgatás. becslések alapján határozzuk meg az elfogyasztott erőforrások mennyiségét. Felosztásuk dilemmája az. A GWA a szolgáltatást nyújtók és az azt fogadók kapcsolatának vizsgálatára helyezi a súlyt. Az általános költségek elemzése: (GEMEINKOSTENWERTANANALYSE. tervezési folyamat 9 lépcsőből áll. hogy noha olyan erőforrások felhasználását mérik. Viszonylag nagy időigénye miatt kevésbé használható rövid távú költségmegtakarítások elérésére és nem alkalmazható akut válságszituációkban. GWA) célja. Azaz a költségfelosztás egyik alapkérdése informatikai jellegű. az összes lehetséges érdekelt bevonásával. szervezetek költség-vizsgálatánál. A módszer jól használható a jelentős általános költséget okozó. de változó teljesítményt nyújtó tevékenységi körök. ami az általános költségek egy-egy csoportjának a lehető legnagyobb mértékű csökkentése. Ezért a költségfelosztási technikák mindig magukba foglalnak egy bizonytalansági tényezőt. a központi irányítás területén. értéküknek az egyes költségviselőkre történő felosztása azonban valamilyen szinten mégsem elkerülhető. . Ez egy jól strukturált. amelyek közvetlenül nem rendelhetők hozzá a költségviselőkhöz. részben annak teljesítményét növelje változatlan költségek mellett. melynek során egyszerű elemzési módszereket alkalmaz.

ABC módszer. szolgáltatási ágakra racionálisan felosztható. Ezután valamilyen vetítési alap (közvetlen munkabér. közvetlen munkaóra. Célja az általános költségeknek a valóságos viszonyoknak leginkább megfelelő. amely a termék. Ezek a vetítési alapok mennyiségorientáltak. hogy megfelelően hosszú távon a legtöbb költség változóvá tehető. majd a költségeket ráterhelhetjük (feloszthatjuk) a költségközpontokra az alábbi képlet alapján: Átterhelt (felosztott) költség: Költségfelosztási ráta * Felhasznált erőforrás A felosztás alapjául szolgáló erőforrást mindig valamilyen folyamat jellegű mutatóval mérjük. melynek képlete: Felosztandó általános költség Felosztás alapjául szolgáló erőforrás Vannak olyan költségek. a hagyományos kalkuláció szerint a termékeket terhelő közvetlen költségeket azok felmerülése pillanatában elszámolják.233 - . melyek nem rendelhetők hozzá közvetlenül valamilyen költségközponthoz. melyet felosztási alapnak vagy költségokozónak (COST-DRIVER) nevezünk. hogy a költségeket nem a termék vagy szolgáltatás okozza. szolgáltatás előállításához és / vagy értékesítéséhez szükséges. okozati elv alapján történő felosztása. Az eljárás szakaszai: Az általános költségeket. Ha ismerjük mind a felosztásra kerülő költségeket. az azokaz okozó tevékenységek szerinti költséggyűjtő helyekre gyűjtik . ezért az egyes termékekre. a gyártással kapcsolatos általános költségeket pedig a felmerülésük helyén összegyűjtik. és nem tükrözik a termékek valóságos erőforrás-felhasználását. másrészt az.HAGYOMÁNYOS KÖLTSÉGFELOSZTÁSI TECHNIKÁK Alapja az általános költségfelosztási ráta. valamint a stratégiai döntések meglapozása. hanem az a tevékenység. Folyamata négy-lépcsős: Általános költségek termelő és szolgáltató költséghelyenkénti megállapítása Szolgáltató költséghelyek költségeinek felosztása a termelő költséghelyekre Költséghelyi költségfelosztási ráták számítása Általános költségviselőkre terhelése TEVÉKENYSÉG ALAPÚ KÖLTSÉGKALKULÁCIÓ Azaz ACTIVITY BASED COSTING. a hatékony költséggazdálkodás (költségmenedzsment) megvalósítása. gépóra) arányában szétosztják a költségeket igénybe vevő termékek között. mind a felosztás alapjául szolgáló erőforrás mennyiségét. ezeket arányosítással terheljük a megfelelő költséghelyre. akkor kiszámíthatjuk a költségfelosztási ráta értékét. Az ABC alapgondolata egyrészt az.

Majd az előállított termékek és a költséggyűjtő helyek közti kapcsolat kerül meghatározásra. Ennek során különösen jól használható eszköz a benchmarking. adaptálási lehetőségeinek felderítését jelenti. Alapfeltételezése a piacon meglévő árverseny. annak továbbgondolásával. külső versenytársakkal való összehasonlítással vizsgálja. a vállalaton belüli teljesítmények (folyamatok) állandóan ismétlődő értékelésének igényével lép fel. Amely a legdinamikusabban fejlőd. a piac igényeihez leginkább alkalmazkodni képes vállalkozások költséghatékonyságának a fenntartását jelenti. . illetve a termelés oldaláról ezt követő költségverseny. amelynek segítségével a vállalkozás termékeire és azok egyes részelemeire is felső árhatárokat képes kijelölni. A folyamatmenedzsment a folyamatok költségeit felosztó módszerből fejlődött ki. vagyis a vetítési alap segítségével kerülnek az általános költségek felosztásra. A komplexitás-kontrolling olyan módszertant jelent. A STRATÉGIAI KÖLTSÉGMENEDZSMENT ÚJABB TECHNIKÁI A célköltség-menedzsment (TARGET COSTING) olyan marketingszempontú költségkalkulációt jelent. A stratégiai folyamatmenedzsment a vállalaton belüli szolgáltatások versenyképességét piaci dimenziókban. ami más vállalkozások hasonló jellegű folyamatainak a részletes vizsgálatát.234 - . ezek: Egység = UNIT Sorozat = BATCH Termék = PRODUCT Üzem-fenntartás = FACILITY-SUSTAINING. Az ABC eljárás a költségeknek négy hierarchikusan egymásra épülő szintjét tételezi fel. a költséggazdálkodáson túlmutató eszközök igénybevételével. de ezek mellett más marketingtényezőket is megvizsgálhat. Középpontjában a versenyképesség fokozása áll..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->