P. 1
Dr.Michael_Newton_Lelkunk_utja_1

Dr.Michael_Newton_Lelkunk_utja_1

|Views: 254|Likes:
Published by Szabolcs Szudár

More info:

Published by: Szabolcs Szudár on Feb 08, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/12/2014

pdf

text

original

Lelkunk (itja I.

Letilnk titkei
dr, Michael Newton

AGYKONTROLL

~redetJ ICJI'Ile<~Jtibirfiaygf SoLiIs {C~a StJ.N;l1es of life !3~l.weel'll.nes~ #\4 e~eli IrIU,kii!l(ihjja: Jew'8ljI1 Pilblicatlorrm L P.O. E!iO*JM383. St Faul MN 05~M-OO:flS
A
iifI{l

AjanJl;i1!S;

P'e'91yne:k, s~er~be'tI' tete:segeml'lle!k ,es tel~l<itarsami'l~k
HataJlin!lls segi~et: iliyUjl,o.fel'esegeml;!'!'1 ild'vO'1ik:oszonttel'tarto,zom meg Norah Ma,ypemek, Joihn Fa~eynek ~ azon l~meroseimnek, QlWlk- id5t nem kfmelve 5:zerk,esztessell, tatlJiiJ;;:S()klllal as biltata<5~id ~jbetoolii ml)Jflikitmat. ~a((lello'!Jabba ~a.lamermyi kliensemne~, ,akikl"ltl<a kitartasa leinetO'II8 tefie e.~ a kuialmt mart igy e:gyOO u'talnMlui!(. bel ieJ~tiJk Utjait.

www.llewtyn.oolli'l @ Mi'cJlael N:~wron,'1'99B

USA

K6szinet

@Agyk01ltmil Kit.; ,B~est"

(tel.;4.glleO us I

2002.

Dr. Micrn@I.i)llJffi l\IJewtnn pszichoterapiab61 d'ok>tor,aU,.s tagja a'Z .Airneri~i lPs:rlcholo.. Szi$vet:s&g!l!!r'lek. Felsook"latasi inrezmerry.ekbil'l folyl~toft Oldatoi ,es ps:!!ichole:riipias.teve~eny~et ~vekig dolgQzotl 'cso,portoorapra:bcaJiI l~bi~6szeresekk'l.'ll is. Je!enleg til magan,pmxisiiball'l IJis-e!kred!lsmodOlSIlassal fogbl.kQ~ik:; illetve abban segiti 01lI I:lGllZafomUJI'6kat. h.Q9Y :k:apcso~lbalepnessenek lifIag'Mabbs,pirihJlaii;s, h~nyilkkel. Safat konreg:reCSS'l!DOStedlllr.kajamk fe~eS'Ztesiwel N',e;rOOn doliitor tmfedazte, hDgy lehet:seges a klielflseit az: eldz:6 el~te:lk emlek.ein till, all annal ,il.'lren~tisebbk;e;z;Ws hMbe useNiMi, ahol magiapa5:l.talfulalj,ak l!erk~k l1alhartatl'al1!Ssg:at iwn elso Iilil"lyve Newton doktQr s·okeves, s:zelJe,mvi!agg:al kapcso'la~()5 kul,Qlasi ,wnyagalt osszegzi. A ~6 to.rl:8l:i1est, amati'ir csilllag:asz, vilagut~6 ,es lel.kes.lleQIYmas.z.:O.iis. Moribbal1l Los AlliIgelesben in, lIJabloon azoillban fele~evel, P'eg~el!. a,Sierra. lNlevaclahegY" .segpen ~akik,:ES2ak~KaIUornjablil.iii.
'QUSQ.I!:

A sz.e:rz5r611

Minden jog!H!nlartva,

repwaukarasal.

beloome

a ktinyv baJrne111' Ires:l!etJe~oolTTlilyen mooolil WrI-e!'lO

Ha kapcsolaliba s.zeretl'le Ispln! N'eMclil i;lokto!1f"al, vag¥ tO~!IDbi iin[crmkilot kivaJ'i ~pni' KO!'Iyvbern, rirl:akl'dI, a}d~or lrton' Si lUevl'e~IYIi1 Viklrl!d'wl'de kiaidCiba, mi toWbbft~ jlL'k M~eseta sze~5riek. A, kiad6 ~ N;ewt(;):!'!doktor is 6r0l1Mei v,9szua, 1~\jE!e~.et. es. szive'SGiIi II'mll arr61" In0:9'11 mi~ye:n elmeny:t ny,ultoH a kDll,¥V, s IhQ~W miben, segrtstt aIZ olvas6knak. A. Uewellyi'1l WOrrdwide 'l'1Iem~lJdjllgar-arrrtall'li. hAlgy a smtzOl1ek trti min.den egyes levelre vatasz: erkerlk, de vatarimellln¥ft tovatlbi!jult A. kovetkezD oimrerithat: l\Aicha:.e1 Newtof1l, Ph.D. c/o Uewelhffll WorkJWtde

Hogyan ini1lart ,aszerzonek.?

a

es

Pr;O.~)l 6.4363, Oep'i~K4'S9--S

St P,aul, MN 55Hli4-0383, U.S.A, Bori!CitelV ,es nyomd'ai emk.eszftQ mll~ka:k: B&B Grall~ SI(!d16 KIt (tel: 2GB,.,59El4) Keszill!: <liZ IMIPliint Kfit. oy,omdEijBban. N~~~haza (tel.,: .IIW4ijIH36S) F'~I~I'as ~bj,: rN'a.aY hnrooe Kmj,uk, i1Ilell8keljel'1l egy s~at citnmel ,es belyeggru (:11181'OtI. arftelKot \I'<Igi11 Sot a; kOltseb gek fede~oo~e! Ha,az Egyeoolt A1Jarnoilio.l1rwurrol fr, merJ~~rl il'lu~·mmk:a~i k posta] 'I1aJasz~l:evelez~lapof! .

3

FOIismeFfirJ fflfljd:; .1! rejteUO'lUag, hoOi f I~tek, miOO tfJf!flmill. k A:z tit lefeje' ott LteZeit, hoI k5cki9 fos:z11kamfaJ. (da~feJj .<it.fuiro .~ .tit, s rojl' veultO taktyd fmbtJ~g. re~dte eDer eJiefem. . rf~reVule;fben .fiiJtI3mo~, M.NI,
(D. Gilhor fillan fC«li~s'aJ

Be'lfezie'l..es;

'••. '•••••

'" •• '•• '" •••• ' •• ' '" •• '" ••••

,•• '" ••••

'" ••••••••••••

, ••••

" • 'D"

1. teje'ze't .A ~'[didill'S ,.1 tavozas' ~tfejezet

.•..•..

"", .. , .• ".,' ,.• , •... ,' .,, • , • . . •• ~a

A 'S~e II,m¥iU'i~ba v,e~t3

atjaro .•.•.•.•..•..•.•.
'".•..

,'•.. "'•.• '"",2{)
,..• , •.. "'• , • , . 21

3. 'kIjQlet .At ~'ii'ii!mUli!"~s,'•.. ".' ••' •. '" . " " •. "' .•.•.•..

4.. fejellff!: ,A felresjklotth§le.k
5,

'••, ..••• ',.'•.•. "'. "'. " .. '".. , .. , .•. ,.... " . " ,•. 41

fejeo~et Az elhila!l'iod~s • '•••• ' ..••.. "•... "'.• , • , , ,., •• , •., • , • , ,., .,, •• , 4,B
•..••• "' .. "."' •••• , •• ,•• , ••• ,., •••• , ••••••• , , ••• 63

6, fej~~eti:: /Ia. ra~enet

:8,. leje:zut

.Po,

vez.eliliflik .,. '. , ••' , .'•• , ••••••••••••
•.•• ' •• '. ,.•• , ••• ,.•••••

'•.•.• '".•. '"...•.
, .••.•. '"•••••.••••.•••

, ... 901
' • 10S,

'So. feje:!lElt: ,Pli, ,kez'dlfhil!0k

~O. reje:~t: .A,halald6 szifl'lJilm~~~.ek •• ,', • " ••••• "'• '"• , " . " '•••. '"••. ,... , .. ,. 122
11, fejlli2flt ;Alejle" I'tel!: ,.' •••• '. " •••• '•••••••.••. , .•.•. "."' ••• '•.. , ... ,.141 ,. ... " .. "." .•. '".. ,.. ,.il67 '" ••. , , ••••..••• " 1M

1:2.wjlzoe1tAz ~letk~¥alas~ta:Si;l
1:13. ~je,~t!: t]~t(l!l;,tel valasz:l,unk f ., '"

" .. "'......

"' .• , ..••••.

4

Gs6kkel'llteni. amlkol' ~pp befejJette !3I. so 19y a splriWalis alagulrU! thke~ve a maga is belephet . hogy elkepzelta. vagy sz esak a hakilfilelem okozia abr. A1. ajtajat. cl . hogy megtapaSZlaija ml tortenik a lelkeik.lam. hagyomaiilYo:s. mju1an aloldi eleHink lIege'l tll. Klinikll pszfc~@I'6guskern: as hipno1:eta:pejJta~ent a p~ches tel'ld~ e-!lene--ssegek kru.klrritl 'IlOlt. akko. akkor mi lortel'lik vela a halalulan'1 Vatob. Ez: a kOf1lyVeg. oldail1!t sWl"ltel~[i1 gyabi:l if&JdaJomra pa:_rnlszkodoft.l!natl:ak vagY oilvashattak sokan. benrniJnk ~eJ16 amnbal'lleh!lllo'IJe tesZl. kapcsolOd6ak ahllOil.liz.ellfllml'f1I~g'ba.es loglkusan eg1J'1TBi'isrro2.. A hQlgy ~emek e 'hipn6zisal~ynClk bi~ol'llyull AbbaJ'i a ftindkiVOI en~ellY allapootban szarooltlbe mag:anyw61 es.vE. hogy Ilshanyukkalldoben ta.elOh~nyeikazul oegyedul . kifakadl: .sz[ge1e1I:::i~en:esen51.mkJ:l6jat es kOvet'u.Eiban el~ v telme~1el'l Ie-nne. hogy rrnel'1en gy<lkere:Z)6 emieJrelrnl<: a multblll~ ·~rmenyeink ol1Ja1I leljes so·tat 'kimMl<B. tmivel az az alapelvllm. a IlalaJ gOl"ldol!ata eg~renagyobble'he~Mnt1l9hg. es eddig szWl1U:I'I~a 'Iobbnyire megdlaSlolaU1ailol( rnaradtak. oot or61!(lelket Ha tenyleg !. hogy ravesszuk a p-A:Ci&r1lst a fajdalom novel~sere.~elii 'l.osan ml Js ~iiSZ . ~ ·Iejrast k. mi¥e1 r!lgia~kmltam a. hOlW normaJis eletet eJjen.oialQ5 kfuryvben s~erepl5ooszamolok egyike sem flyUjlolt smmlJokn. A Wapia somn segI~ a Fe~ On a h:alaUci? SwkoU iiZOl'lOOprengeJ'ii. ~detbei1 aUol tartotlaril.a s~lremvilagba.iit A kQ<:lelmllllban Uibb clyan. hogy kepzel. az. aid ezt a par81cficsomot ~ranyjtja'il M[fidfi:zek a keird~:!5eXsz emOOriseg III:lrltenelmelll'.eli5seg!~ha l:elsl(oo az ernberi agy e5lS~eki1!pcsol6das.k elottre me[iltunk vissza. Azol1oof'ir h. ba ooa~erlmlnk? 0 to ve'lOPK.e.IDj'ntellekiualis klvoIDcSI~ votl mindaddig. vajulil mi t-ortenik ma. Munkam java tek nekik. A halaJ ulanr elet mjtelmei a I'egtabb ember smmara tltkok marad flak. el. Iihrpnolerapia egyik mOdsZEm a Iiljda[\.. Megannyr loonkJ'et 'eseItanLollm~ tilrtalmaz.ilIfL00':.~me~f1 nem kazditem dol~lIIi. hogy e1eMbern az ~lsO vilaghaboruba!! . A ~aciElnsem a Jobb.sol ~o~ J d 6 7' ..@.emle:~t El a ki~eiS.gysern ffgyatmen kivCil hagyhatmill'K ok.koms munkAvaJ-slkerOU meg~~wnteliflUdik a f. hOgy. fl.a Feildo. mie1atl egy masikl:eslberl visszalerl1ek a! FOldre.jd annel. csoportja?" l"iir1eJel'llsirnl kNdetl.oz. hogy a hl~rrOI1ll:ilt azemeJy lelkf szemlill'! ker:es:tHll be hllhet I':·ukloantani a sz.r iii2: '1~t ~a'l6j. ·lalalkozott Am a. ~zAmos. slkep1il1l~s vagyok. Inogy a terapiia.Ian relkuflilt.legul'6bbi aletere 'IIal~6 \l'issz.ameJy .-A-rail'1kamaci6 as a metafizilka irnfl1i erdeldOdesem C~lIYP.eEeteinek elerese. A haliatla'i kapc$o!a:'tbat1l 1:1.ki? Mil tes:zOn~. menMl1is :proiblema.takbal1:! Egy k6. beierl'k epite1t em1@keWsb!oJ<J(. MeggondQtaUaflul a sp·iriluiills \liiflzaem!ekezes egyik hiv6sza'll'~t is a1kalmmam.jenseim ug~veze11 kog rn~Uv liormalasa.Elj. es majd \lis.zedrk \I'~IUfllkf1l. hogy tOl kockazalos es szakszerUtillorl Illl'lne barmffet€i Jdsarl'etet temli paciel1lseim ko:mbbl . en ~.on t-ie>gY. Ihag¥ jxmt. A halalv8gs5 SCJifC1n mi'nde!'! fQld~ oel'unkat h~bmralow. <I klirlikilli !lalal allaFlotaoo k·erillternber tte5zatncMtJat ha.hMmJk~e ert.y vdse-llkedesuk up'a eges.. mert megkkderl1ffil: ".eleset 00:12:-0Visel~edasm6dositas a 52. _ . SOl nem~lyikuk r5viid !IS iocre meg baratsagos l. RAjOOem.et 8elatltam. hogy minden kapcsola~unk megnakad majd a usaJadulilAAaI a Ibarata nkkal.~meslelkekkel tefi mennytlf5zagfaJ flzikal vJi!agl. BiolOgJal ~S2t{lniink azonban sehasem e'n.lammg'ba. aklk. Vegitl is . hosslZu ah~9lLo1tat erds ffiinyeket la:ltak..zi..yt.etesell'e. megsemmiS'OIe:slol valo falelmill'lk .Mogo/ i5regsztlnk.sza~ oda. Ezu:tiil1 ~!IY faJ'ltaszUkus fOlfedazesbe botlol. gcmdo~tai'k es m..m ler e:s as S'i!in1en . miu:liill rne. Paciens-elm biztatasaFa azml kezdtem kr:serlelezni.l'es~el.k 1($1.o:zis es a kol'Fegressziii tec'hnikaJit . mlgl egy f. fluel megtanitva. Meg OJ: valra505 ernberek is ferrle~ atkil.edi e~e-1ej!9nDr:Jkezt i1I_ lliluriket ~en.atkatmmam Ogy e:re~tEm.11Il3gs2:urnyUbb.jatalemwffiid~m.il telke va:lahoonan Il'IMhoJ1lilan jOlt. hog.hianyzfk-e' ismer6seirrrek ~gy kon'km. rrli a oaj. telipms m6d:szel'hez. Kiozoo~rleriti(. Mikm a:z:t kartem..i:l_kloerl:i~em.elkekkel is.ir:'Sai eweszi.zepkoru 1"10 seli 'lArta fol s.em.zsegesse va1jOil..ese mialti bcinatanak a forrasahoz~.e1' egyid5sek. A:z.vdla!bbra.jk lei l'iioo@"lmeikjelelil~sel.j(el. eae:l\oeljilnk vaJamiyer'l ma.amaros!!_" r. Jemagarn termas~tem!ilel reg.eamQm~a a s:zelfemv. En net< oka a lelki identilasunkra V01131kO.zo. te-s. UB~ezilNii eg¥ felj. aJ<"il Franc. miU!tan a teste m~halt. bar ez ill k:onyv tarlalmab61 j '!Jisstaaiootlam. Amrg a tavaro emlekek as <I 9YErmekkorii trauma er:edetoofil'k meghaterotilsara a hipn.amelyek tUi v~IOszerQe'k.i1ksegletei. egyik fajdafonmnQ\IIelo ltie1:etesen paclensem llgy eros~erte !linjal. hQfilyan tlldja.n egy batcneUel liltek meg.itp. hogry a hal~[laI vegeler szemetyes letezesOk.Bevezetes. I':ratunk iIIrr&l.y inlim !1!iIp16a telk) vUagro1.elmeik ·6ssmkapcoolasaban.)m kez. H~ i'iI hal'a11a1alObarl mi~den 'lriIege1: erne szsifllmlnl. teszl ki. amml kessElI dofk'OO1ik.. IE91l kfllorJas..'Iudatos vaJ. mondja el.VEiletienUi lL9Y foglalmnlam meg InstrukciomarY h09¥: most terisn vissza a ~. embeme-k . as igy kontrollalni alt. utols6 sl.iutott a mod'o'Sult tudat~ aJllapot IErg melyebb sz[f1~era.ti kapcsoial. soklkal t:t'ib~ bel. hogy togalem mat atlkoss:ul1k a tWllilagr61.gha'it'l Le'l1et!i8ge!> tan.. lamelvek sokmrnollld6 re51!el$ooggel taria~fel.nem li1:e:zik.1ijdrumlil.lIag. mint a hafAI uMIimi lelbe torlimEi IrQll/id bepilianiast.y mi tQ:rtsillk a l(lldl eJetek ~tti id5s.iIDd? Paradox mooem au.'znnen~it.Qletesu. hp. Eme kepm't eredeOOtkutawa v41grn ftMedtem.gasabb I'el1dill hatalll1iBlI.Olt. reinkru-naci6val kap~ Cs. hiedelmeli es felelmei farrtaziAlt eml'IHckepeket sztllnek majd. h~gy k1leFl5f!ilmaMualis sz..eb~\la!Q leny.etesett ka. S1!E!lllpontjatOOl rendkfvOI jelenios a 'korabbl ~Ietaink eeerr:'I~nyeies a mai ol'10l'lk k. szemeW sz:in~e magarol .zllt:.lnkol'l I? Ha lete. Praxiisom kez:deten pii"ciell"lseim ilalaJ I!iItanl dologra VlJMlkozo minden kerese1 resl}sI a p~.Ie ~III kQ:zdeoie mag3bari a haWrslelfiflild aIlhoz. hog. oem fog kitUnni.

Bszita. anov.rek se nem ..hogy tera~as ~empontbtll sokkal!tibbt1!t jerentett klienseim sziimrua.ii a hfpnDzis eleJi!'1'IIer~· ·1'iJElZ'unk meg. hogy beszelje- es es 8 '9 .t n~i!. sel. MUrikaffi 'el:€Jen m~tanllltaTll az: ilI~POS keresztkerel~k rottevesel'leF.al elerl"li a Ie:r~f? KepzeljOI< at az e:lmet Mrom.olni a.alamennyi memcmoosalOroor1lk i'iyitott allapoh~ban bldiliTik ilyenk·or Li:zeneleket I:le. bOl'cse.oinyQmak nell£lillyafl.! fonlWigat. ~yre ~obben erez- 1ek.a megteleiO ajt6f'1oz a megfe· lele kulccsal kell r<enclelJw. probaHiJim elle-nomoi alUtAooil<at. az Qlb alaU mlJoor.'ZslllS'l'I'IlJilagrol. Eppen az a tel"lY gy&6tt meg klrernseim amta· salilal! hihe1:6segerol.em.t. ~yes.-&zio soraI'! viss~ke.p(l1Ja jellemm betaffekwl'lci8r61 fokoulIOSM a. Ie:. hogy azmfl az mma:inkoofll sl:'ello~e'k .9yunk Ozelile:!l. hogy ho~eMrl'iress{inkal al:.alla~OItb~n az alany kepes emle'kekel fabrikalni. GSak_Mgy a k:edVembel'l ja~o. A le~ekkenI e~t ef.iUal vallolt egyetemes ngmsagck3il is ·i_a!maiZnak. /Ii 1'11pnoZJlsban I'vo az. eg. rsjilttem.latdg-a ~ukkantarn. hogy a szellemvilag me:g. noB}! ~ na'iam tirl ~ge!1lsoklele ellrli:l9_~ egyoohang~ool"ll.mag:imyos a f(j!d!5n.!leJel( t'Lmkronalis te'llekenydget A klien<sektOl M.tesel<rOl b~nyleges me. ~!etve arra V(lI~0l)61lImutat~SiI.krderr~&sere7 'Iudnl 1'(.eJlrrtll es maltoR besliilgEl. "Itt. Ahogy non ez ese·Hararn.delli azzal.k hazugsag:gaJ v!itaszJ\llnl. mint ha elohfllltuk'el6~Q f6Jdi . A k6v~5 nltegl I3i tudia'ialatli IS zinlj e. A.lalas~j hamamsan o.an'ts~anrl.'i.nne valamltyen m-od'.. A legrlobben valanol az 'emilltett ia§t veglet k6zt helyezkedtek.asunf. A legkulso d'.!.joUam. smmo11'1ak 00.htdatQs elmen~rJek felel meg.anak.lUek Ieleka'll~poOtukb-a.ho~JYalanyafm l<OIClnooz6f!eppEm laniik volm~ iii szeUemvll'agol.[I. hi!!. deltma kapcsoJUnik. oogy ollhonosan mozgok a temaoon. Hipoozisban a!Z e.m az Informad6teli5swr hallar'lam. klfej.ktp.y ·az.znie. de ez sokkal inMbb a I'.ls egyezett A SQk paciens~51 szflrmmo.ri. daff6:JOtli e11l1el'1ek nevezQnk.m Jawtmkat. hogy rel~eertell'I1ezlk a wda"taJaUljukb. a lelkOnk sl. el.ki mag~ Thet~bal1 ~(ll'lbal'l iii. r. Nem alrnooiLInk idorend1 sQlI'fiendb~n. sZijllem. rendlkf'ljlOl 00001'116~lmllnYOOSz~moI6k ellenerefolyallIl<lltosan. mfg masok semmilyen konkirel spirutualis hittell1lem l'el1ldelkezt:ek.o~ykor tllda:l~s aJlapolban is m. amelye1: kieg.- reteg a. ugy l.. as e2!ert vagydk ilyen .'giM'i \l'6gzem el az ehhez SZUkii6:g. fallen I«!l'de5~. me1yik . A ludatfololti a valamsilli':lyi Informtictom el't01 az fntelUge:ns ene.eS. mooikIDv a1faszin1m lassuf.el dolgona rtJ.lfent.elkek ellero rel~ettsegj siil1tjevel. Ihlogy a hipno~isb® levo em'tJe.'r'mflk. amel.wt.b legmagasabb kOzpontja. IlTlajd iii meg alacsOJ1yabb fr£!kvencraju' tMtaI:artOO'iMy valarnaly Slinljen atlnu.rclnalnCllk.(!!etefk. s-e nem halh.ldatalaJtlijukbati Ilatall .\!'Wag Ikmbnb5z5 res.tet~enek lennenek a tobol e::. egyre koisebb S iJ!'J:arU. egymasban 'sfheiyezkedo. a probaJgatas. valakilloek as.eleim szamanak !laUe".rglat61 ~rumarz!k. A kul1tas rendkivOllassU von. hQgy bilrk] is rnegtmmisftani a spiritual is tapas~taJarait.nak. A h[. Alvaskof alacsor1yabbfiiilik'llElnciara. meglepEi an e-g ybehangm infomnlk:iot adt.em!a~~lel . Ilogy pacterrseim ~ijavitai"lalK. ille!We a hipnotlz5r sluggelitlta elmeleli strwktUratuJz [g~od6 voillasrokat adl'lt En ert te. Thernoon az ember hlpn6· Zisbelini 'IoIim.ak a S.lllleMirikoo k.gyakorIBSSal fepesdeft:enn k~segmne1.eUek.yre rnagablztosabba viltam. nom ritka. Megkerdleztem.allrti_kaIl fEilreertelmel. ahal a. i'I'1il!.taJa!asanoz ki kell szell9:sftenem a kQiibbi ele1rn ~onatkQ:i:.adon assrocial na a 001'011 ul'l1~ eletF61 ajl(otott gandolellal alapjan.tirkenta Erek-et a korolret 'egymastol cs. de egyi~be!il.vtIaszolm -..i: rotrasa. az oUrnonornbaJ'l . VaJOI'I mtll'rlnl{ire megbrzhat6 e-s:zk_oz a hlpn6zts az Igazsig . KiJlatasom el5rehaladtc'ival azt a megdtll:ibenro renyt tapasztaftam.s korAbbl e!.p9rtomool hi.sem taliiltam a le. lI'1empedig alszik.em!" MhJtan bef'9jeltwn pBciel'lsemi'l't8l1 a filgralkozastj as a vele keszfteU maQlnOr~lyeleJek·et tali'lulmanYIJrtam.erulnek. loogy mrlimt 'ferhetUlnk ooue.an meg ill s:z6hwf)!'Hal a W!rJraJzi l~r'Fals.1:111..sseg es .i'eS iI.. hogy mluilan az alal'lvairn a Itorreg res. oElrrnbe.e1roJ atJ:ott beszamol6lkb-. Ugy d6nWttem. de es. Ali is nnegl<ipaszti:aJtam. mrni:se.6UemvUEiggal kapc:oolaoos ke~desejm f1JJteves. okfej't6 gol'ldolko· ahanyok uQyal'l nflmtLldni!l.emelyek a h.1Ifsz.dnak. lIlanem a lilek maga. hogiY ebben ill tu:d!at. A ludatfiiJ5tti vailoszil'1lmegl m2r' l1em Isegy k{i'lol1ell6 szirrt. igm.elekbol kapoU bes~funoI6kkal. Mol. kl. valojabant hal is talali'lalti barateil!lak e c:soportja. iilmi! nem tart i9laznall. Ilyen-oiyarl. I'IlfIg.gadoi es ~OIt1el'lli.e:z:odesei velgyllnk A tudalfol6Ui ad OtihOflt vaJoctil id'eii1tilas Lmknak. liszen fWhelOilk hcm Jenyllnk legmagasabb szfntCi kOzjiXll'ltjailoz. A szellemvJlaggal kaposo~ !atoorn o1yaf"l gOl'1do.i'lkemlmdni a h~Pfi6zrson.enek a helyes sorrendje.ahol <l. i'I'11ar sZ.PQtl infm-!lliiciok ktl·zillott uQyafl oIy~or akadi nemi killonbseg. ~s $z.yet manapsag Iy.e· tejnki'e vOl'latkoz6 .st krmzill6k Ldmr veJlk.i Si tucfiata:lmtlnkba k. Hil egy ktlensem kepes.lgyan- as termme·t:esflsk v. kutatasl. S ezM v. es semmi bi~gt1yitekot seml<lllAltaml erra. Kre!'1iSleim k6zt elofordullak mtllyen'llaJlasos szemelyek. es.yenl vilayl'1~zett. hog'Y~l!dlam.ulllaoositasilak tartom. szarnQs. ha:gy onlmnt ULje~o:dassanak it szeUem'llilEigbelllalki slet te~isseger(i!. ha meglaJ!l1am hely(j~et a szellelTlvilagcan.y 'eref!llW es ~ere1alkoki. ahog.QfI fel(. de aJ5fO'J'duIMI'. Ar6t. A.!I' \1'egiJl kirajzolOdon el6Uem 'egry model! arlol az orok Villigr6'l. es a halalutElini elelfe vonatk·ozo fo.gfigyelesek.mber flOO1 md mit kez. k(lnibbi e.a'k iii l'Iozzajuk l<apcSiOl6doll!ldat!irJapot retegei vilasO!:ljal( el. rOggoli o!isze.lekirenlell ~relro4 :sz616 ~$UimoI6. Mikenlleha~es hipn6~iss.s halludnalul'lk IranyftoU mOdosult tudai·· aJlapo1bal'll A ~(PI1jj'Zllsba ke!iU16s:mmiyagyhullamiiil ill eoor aJIa.l:tekkel.egtesszOk.reiroek emlske:ibe tM8~ nO be~utas fMlOdsze~l'il az<'i~aI sikerOltlllkeielesil:ell1em..!' Ossze. ils ne\m r.ib!il:nrak1:arozodo m~stJ~i i§.pnozl.ekkal 'raflitaziiiil· na a sz:ellemvi~agrol! vagy szab. meg. eml'ekelt.1udatalattink.el.letitnkbeli aJlteregol'lk emlekei tal'olo. hiQgy Iklienseirnerl keJ'esdGiI m!nte:w be1~phessek a szellenwilagba.ajt6t !tell kirryitflom. mAIltf1a. tvdatoo elme oem tudailtalen. Alhogy ese·trol'6setre ~a!adva eg.l..l'l. A:z.. aITletyek a Foldon elc rHlkelr: . za'IJarodLam. Ez:el'l 01Ii. 8l'flel. A harmad Ik -a legbelsii. ahol motr egy magasabb era. az nek 1'61fll..m a:z~ :zel.ssleegyeztethe.o regre:~zr6t Szitmos kol'1YV foglallW2lk az el5zli 'e!{.ottes tLldaMi~lapotban revel alanyok nem rgi!l1:~bt motivalta.k.pirtWili's efl1l~ keihe:. mOdisrerev. MUll1kilm $loran mindeil'l essl~t u:gy keretek. most is epp 5KE.

egytk kl ienSJemsem 1ucita folfdezoi mebben a .eU il1ir.e:t!o inkiullliiil6diislJ1t:. . al!Tili~Qr a 'hipnOzis ~!Jet oik kok szAmm.em berek.ellremlQ'tragbaerk~~t m: . 11109'1 :e~oDenek hozzlim. hogy az olYa.~ halild i. hQQY'Iigyelme S2ab~onl vandnroljol'l ielen.gall1ak E k.a fezt meg hatsfQ.bar1l pont'OO'irn m~fElleJnek il!WI6~1l.ooeguk nyillt bepilml:lliri~ ha!lhata~lallsagl!ri~oo.Q !!ilf.e. sph'i~ualis telleg..el~ il'lform:..!:lM~.elk.sr611 €saA< m&glehe1(lsen kodos eml'ekkep€ik lIallriak:.eret er01: ado Uj mejy~ege 1:aru~foll.jaMiam. A ~olilYv elso rejeZiebeibel"l 'laJlatihalO. a~lrO~ elmof'l.ozhatdk. nogy haJalul1k ulan olyaii1 helyre erke.)- IJfl<IItalali<. aikJiknek. Ii fejej\loetekett (fgy s~erkeszt€ttem msg. .elt ele~dilktl.yelive.i1ar. mig rnasok anna'!< va'amety ma.m emle~ kez.t 5 tartiiilmaz.. Az efttek bil:o.1~ hog~ eml~k.gednl. .lezhetfk a lerek~8nt meg:elt ertne-!'lyejlwl Igy-eksz-'eli'lll uQlyan kKJ'!.ooM szarz. V.allapo~ball CI legtObb em1bar hajlill1los ell.a halatrol .ra at esetlerrisok \I. 12M iii konyvem a 'relsorolt :29 eseten kr'l.alkototl eddigi elkepm'lese talalli jekmto5e1l el~er aH~I! amit itt tabU A bemutatasm k:erQl6ismeretafIYag '~.re<Ike1es~eppli:!n ugy lallam.A smllemvilFigban jaN.ot ~sak e. majd az OJlIl1al'l t1iJltene! 'IJavOczast ismertessek.l'UI rtillis kliel'llsejml'0l hall~U 'reszlet.g~ademisal p sa. ~[ell'!seim g~akra_1'l~e~ik. m 1m a mostarlira.ek_e.a.iciot.ei~~ent meg.2. !JIYOI~11l atfok 1I'I~ldk o. Solaitll nagytavolsagot tesznek meg. !logy ~V'lk'ill"lasik es. hogy 'll'anl1ak.l"ly'dek. ezert .ek telfe8 kroool6giijiit ISgyesek..llfleg a I€lkek. ktltatasijim eredmenyekent m~~is azl taJrutam. A:s::relleflilvilagban lelk. nagy amil e ~t)nll\ilbenalvas majd..rellg. 1UnlnlekmaId.dQtlak valo. :l3dzonyos men.l'k be" Modooult tlJ{jat.(j cse. mint amlkor egysz. hogy na 3.h9tekken~ megelt e:leteikr~.gyaz o~6 onma.t a: s\li?illemr\lillJ:g:.mil is .tlhlk~ iithQl' gO. nogy klJllatasi eredmenyeJm ismeJielese!e az ese'ttarUJlmany rr':ujd~~118 1'e:g~e{eICiIj~.enlen esak a ko. Ixmlako. hogy meg e 29 ese1leirbsal !liiillli tilJ~tiJli1 mar. EI~iiile 'gencsalli: meglepeU.rdat:Qs i:sme· ~e'~eas a. K61.i-li~ ill5 me~~!f!ek.Ji B.1~azQdiiJsballl. Ugly gOl'u::loltam.sei't.eseUeg p. b~y. u. 3_Z oe'1iim.ru:iec1d.ar6sz1nUleg slmbjekliv.oo:ese' houM!.m ke'll.llCiihail alZOl"llilQwflai vag'll vallasi n~efllek.er:edme-Jliyl akar-ok e!!§mi .ormacl6i gytlI~ji. .ormaciiWal [s klegeszUetlem. ahogy paciensemet fag!.Ie'. h09iY milyen fOJfl1!l- Ez segitseg azoknakaz olv.s es meg.ossz.egfti 6Jml <IZ eJejtukbelll val6 e.k119m flizikai val6sagaban '<Ia16.1laSil rem6Jlem IlgO'IlQ):llkozfk :m~Jdazen.emh!ikeliae. huzOdik meg. TinmeszereSiEl~ olyan olvasok is akad'nak majd.alll a2:meseken kiszitelt magmlfehJet'elek szo(.emberek arciin a csodalkoza!l1t.zoottabban krilll megtll!i'IIi1Ii.oltall 'leNlni besdJgeMsQrJk mell1etel.em-\i\iiagi elalOk . 1 ElPfOfdl!lrhat. h~gy maradjak cs6mlbel1!.eI1r61 jerenE!:ti'e. ~ tobbi Q_ktMta.ig tanO uljanak Eli kOnyvben olvasi'narlo le[r<asa. tiogyiiZok a ban jelsnnek.ekig minden eseUanlIlmanyt lerovi'd rtetllem.o:r!e:neseli:l:!t.tltf(jlmsll~mr a paoienseim'f!l.y:an poolthlipnoti}!:}J$ It.5:1k resziletet:e emlekeznek Hsztan.goll: l1atalmas telV~eflilis~g.ke!lytelell vagyok l1a1aro:z.egyl'lilijittem.heJ. szamara elidekes torliilllesek kj.ia~ jlJkat..s. aiUKnek ie1ie.l!!sz.. rnert r.Hzm61 az igazsagoktol ~61t. Mimlanl kiv. akili! 01..sat lig. ony\!lbel'l eddigi 'll'alamenyOk meg8rosr~esere Ilslnek.o. silknak. es otykor esak egij(S2Iertudn£lk follmre:sni. teMt l1em \lagyok vaJfasos.a.aJanili misU tw:ll'lban .rabbl laletek.ii:oll)NiJel1 beml!ltatotl !elki 1evekenyseg. lis .aJamoU.ym ikeAt milkodnek.m eI6jDtt. hiilJii! u~l1i' eietrt5!.oomuia1ando es~'~ a kUel1iS~m ticSi k6ltem lazajlbU besl'i']geltit 1ru1almazza.e:m'lekezes 'naljJeil~ei'ilewg.ott zajlo t. reszibel1i a ooly sz[1ke miaH:. cg. al!lkor azoIk . ill szeU.:alMulfatadnl' olvasOinnnak aiZit a. rnert aklkOI' sza'badol'l ell.~el(jelililleny lialni az .t.Nagys. rumE!m az. BilmlilyeJ'l1lagyen is. s.eglyik. hogy aiZok mik6f11ltuggenek ossze a $ze3!emvil:agban sal'2ett tapasllaiatailkka.eS'~~leg soi<lrioilo-anhatnalt Onre.kon teet!:f1izikall8:~e~asek '~l5rbllnetere \laiC! . ro~ HI u .Ita_srtas.f1d'OSal'I .50 ~ml'<szefiezelt atl'athato kepe'l:Kap= st.epzer4'!SE!l. nogy ele~ijn!k Ills az 'eleliink ULilI1i idoS.nrYVllsk 'rne:m~ienseim kom1)bl 'BleM!:jne'k a oomula'l8sa ill (telja. kruernseim iil~a.lIZ On msgmtOz.ezz&J1Iek a hipoo. m5. akik l'Iosslu.erro lenni..melt:ielMli ~ioosef. ds.glye~lel'rl"alkalornlen a 1e-1kekteverkerl!y:Be:gB6I. Minda'll nelllli egyeb. el5zo 'elet'eik uMn is tilSZtibbaf'l emledc. amf. IS hog.I'(malikoz:6aJll.eznelic. IE~i!ies olvas(ik k .gblel !ilil~ em~ak®!>i1!ak lartja maId axl. azQrtb'a'l1.yetlel'l eg)lihaztlnz sam fartozom.tizeves m!Jn~am gyOm. A lerkekl1ek a halartQ~ a irovetk. ~rI.ieJefl'lef\'lek H. zisb.Veg~4@lm figlyelmeztetll'lli.o-.ga. emberi&eg es j ~gles:z:n '!.01:aktiin1eneser. A l1ipnozisbalfl azonooi1l fontos. ~eS2:bt!i'Illedrg azofirt.stal'l'1iii.l. ~ogy az allanyi a kiv<'dacszlIJfU nyamllona!ol1ltart~!. MfaCO.1!T\:1'U1s1eg-!jr=e.irMyilou rend W'alkodik. es csod'al-a/I:!al ismertem {IiJ.!k • .lSeUeg ellentmo. a. az .e!settanuJlmooVO'K leilrjak.1.roblem~t okoz a ~~Ie.

\(. Az eleil'lt.erdl§seif'l'l1El. a J:e. hogry \rami Togom.e:nvedefl:ekli5ll Q..elbben rordi16dnak. (al. de 5 lle-fI'! figoye1ram . Hogy mr a kaz. kliensem 'egyr6 m:ajo-2iottabban kez.a kerdeseimre.Os a haialkozellli!lmenyl iltell:e'k as az . hogy tl.1v-a:l e-I5keszfl'ettem 51: ana.a bas. .gfeges testi halatl k-Oileloel1. Imgy milvan elmenyt el at a I'fltKai tes. hog~ a teslem 1. amit remje'iCim blzlond.idlOl.eti]nk halaILJnJ:(kor. Ezt irovatOe. leir6 jellegCi ikifejamse'k: rmletes rm. a 5Zerhre~:nes:em vege1 erl'. 12 mlrll-sok mas kJiensem.delkezDnit:.:abb !tfe~ !:art.Jlma... A szolmsosnil ez kisss.. teteill'ris&ali'l milgvoliU lilleJ.1.. OiJ~ elorehaladvav. a '~nye[m~. A Ilelkek megleneWsen kOnrr~i'l hagyjjk el testtlket. f51E1gbaleseret sz.o~Ramo'l !be.iIg)l'alil i'iaJott . kite:rulve a k6rtW:l 8g)1011. rnlkQWefl eJil f610lrof . amikor iaija e.tuk fOl6'l...ekel a slli!lvakat e!!JY {erli mondja 81 mely hfpmlzFs. a lestemet.. amikor az orvosi lero'le'$7itesek hat ash megis 'iri[s. IU. Ml'II'el elmejill'leJoi l'Uldatoo. KoriJIOHem millildenki cut gonriolja. hogy m~ghakam. Ie Slillvakra.e t'mek abba vissza.mer! iii tEste:rn te~esen i1<1lott. Altal~b~l1j Oi\!Z.ek.lyant. hogy mi~yen Is a1: elet a ve.!dl~t.altadtinlbtt haltamlaju kltelban rekVEI Vrs.. horn' sgy ketabbi ~apa3ztalatat lerernti meg ujra. az. hogy eredlmenytele!'!m pl'6b~rl'lak 61!l. Az elOlo eletekbe VdSS-lliVivo hlpnotiK'L!S iror.ort. aJckor egV kep.iI[krD'&_!i[i elmeflyt atelok a(jllilk.emberekhez beszeillf.ere.01YM. mUIt.• g. a fejemre. OI'V'CS 1I11yuQilatgatja a feles4i!g. amiko~ 'poorhit'llelyOk a veget ~rj. egyNl! maga:soabbra eme!ked.lUem ct.e erqsethe'll kapc. Mindket CSQpOf1lbeliek ate!llk azt .· g~tlan III1'Brrgernsokalfl me-gte'Uek.s~aJerteka m4s>ik oldalr:61..ElZ: infQ~m~ci6v. amik ismtlfl1eUk. de en ..llit.aiban aooU leirasok &s:z:hangban a. hogy az an~arnehbeli l. AztiIn.okoU l10zri . Ez nem sokk~1 azutim tiirtBl1t nogy gyermekkari em- magabilztossaggal EQy'-Mt P€f(.no'Zi5''bcmleva . csak e~pen 'o.l' M'eflpr6biLIom e1am-n az ell'J'H~!jert. Olyan Iitr61'van sro. h. A kM eseport ~()zoU az a ~ll1ornbseg. Most tavolodo1T! tale:". mi~!"! is bEllepni 0i ~enenwjJqba.20k altalfoljegYl'ett .erelm~ntobeavalkoz_Asokat ve. A. . ~ste:l1emt Nero haltam meg igazM".regresSZitl kezdf!U tazis.. v~lem minden fendo!2ll'.gyarazatla bontako~ nak ki. mrlenlk Uyeflkof. hogy f~rosa mooJ:ln tebegn:ek a tes. Szavar r(!JvTd.. ahogy ujra ateli a nala. i(isszatelll'e' on eletbi. A sz.valllt'el'"l.s2aerntekezhessen e.! -.og. hQfly.zeletbeli id5aJag-uloll'1 kereszljj! elvlHema leQiurobili foldl ele:h~oo. mull t!letlf!nek a befelazes..i.!dja.ogy olyan Ill-l'lo. mert atalllY'lm vislonyla~ flatal lele.roa&!.Y. hog)' e1lrnondhassa:m nekr.s kat._ ahom' a tLl~ datfo!attes tlilapot emlekej' egyre jobban el6j~n nek _ iii ~1r.oolodn8lka sm~lemvilaghoz vE!2!eI6 atJlitOhoz. es en megis fitek( FU!1CsaJ. zok. hog.eji <I!il elme-jebell elojovo i<epeket.3:matM.gyikelliM<eil1ek [oJ]dems. mintha egy ntozifilme1 hitnek. amlt a Ilenany percre'megha~~ '3 .amiben ~JlI I's 5J!efepelek.: No!S".{ln a ludalfolol1i s!i:!io:lteernetem a!anyomat.alanyek egyr. amit sajat ha~limak as.:.aJ az aJany mel1tjl1s kepei egJ!m konny. At!: .gezrek rajtuk. .ro . hpgy a hipnotiziiltal< flem em~ekE!zl1e1c issl!a az alrneneti hah:iluKbaU! ili!lt e1menye'kre. as .ere.1< efl'lh~keit el15hfVju k. ami elaruljl1" ml tilrtenik v. U9yani9)l az is ktilc~l1i!is>e!'!jeUemza mil"ldket Gsoport tagjalra" h. 'fejezat A..anese.rasz h'ijtli. i[Jetv.liHa!l1atelt. <IIMgy cl'Nrosalk .ISbegelt" Ls welok lI1ezRi. 195mar egyre nagyobb kezd valuzol!"li .e CSl1PU r. .armazo .II.e ceija!ldl m6cfosult tlfdat:allapo1ba v.nnfarmicio. (Az akmy kel'lyelll'letl~ni11 fesz~e'tldika es ill 1a.J«lrwlr_ebegsm az:t.rarnat.. I:l'akJ EZ. ismeroserm s. Amikor vegeZlililnk &.. l:z:gatott kmrisekben buggyanrtak el5 ba!aie. A fir~ a kllensem. k!. hog!!. raillbred. A mely v hipn6zis-balll'El\llD emberek m:1 tudjillk ellTlolldani.. Am armyiro elboritja a . EZ mrtenet!!s!!n egy 'rtjvfd eret volt. H!albltoak ~ lenntn'l. aklnsk epp rnest sagtrtetlam.!1y.akar. Si ~pr6t)!Unak megeril'l1~el1ii zil~n:l targya. ho[oft e:z nem igazl Ki~ltanek. elernzO reszenekegy kis hiinyada me~ mindi~ funkcionaJ.eJllem\lllaggal kapcsolalJcs Ik..cMd. OOg)o':"Hell Va10fQban oem vagyok ~otelban. !rogy. . t3S meg kellesbEo s:z.!I $zOreoos=halaJ--ujrasz1lkit~s cildrkus foly..my): 0. Aif. A tudatalatli hT[pnotiklLls s~inlr61 9'iOFs.om.ezek az emlekek fokozarosan 'elllalvooy!Jlnak.'ban.oban f01fJD szam~yek k~nikailag'mar megtiaUak. s azt ill meg!epeteset 1iikr6~~ amlt akkor . Immar hatalms me!lnyisegll..hOfiSz.zszal'lto elmMyI'.IlilUtan lassen fI'Im!"li k-ezda megd'obb~lles.. kijloFlcsen elelvaszj'ly:es hel)iZetekbel'l.a sz.a. ameiyl4lk az orruk eJ6tt vSlnak semmive. meg mindi91 tebsgek .UnM. apoloneJk lepedO'l hUlnaJ.elkerzdi fQlich~'zni a szellemvilaglba k6~t6~s fol.Iatom.. ~alkenek iii l:e&t~I' lOl'lioo kllebegese .al . lliogy nem jtd el lMoztii a g:ooo!Olat'om..tak be alrFOI.resz:· ben az leg:e~zs~OQ-yoon d0190.m amnban alkalmazkadi'k ill helyzilithez.e15z5 eletlJ'ke-t be-fejeze halalt hfpl'I!oll1sMi"I1e1fdeZri5k emUlkrei ~o'Zott? Noo" mil1idkoetcsopi1rl: arjl. . hogll m~szabad'Ldt:arn a ~st:e'mt.omat A te~esegem at I'nalcmf' OIyaFl hil1ete1lleJl.t. Soka_n s-zamo-1.elllrmt A.s erzl. amil'lek az 191B'"'Cls 1111111enZlajmval1¥ vstett \I~get _ l\.egy ser iranyllO 'ulasffas 5egftsegwel .egyUtlmCikOdni velem. TudataJatli erze~elese e~ il'lkabob htljlal'u:io volt .gi¥ artem.!atom magam ~laI.zzel ill 1gerl r'Onl:OsmenlilJis elokesziro flIiIUvelettel. Va-g'lf meg i's'il O.hele' merjel1 ugra_n i regmliltfa ktidebe. . azzal .kliensem . hogy I!.ternekelflek. h a l.y mar nincs szliksegem ri •.z.zl altarom.. hogy lliUasmljorl . Ezt kovateen egy v9d6burok vizLJalizaU'aJ1as.hogy tJ8stuk wttm iebegtek" es onnan nBztil~k.lgll mar k6s:~e:n wi arm. vjssZii'il~e-k a les~ernF'EI.-sWn'ktl'll'k!vOl.

ol. hogV M iileto ill 'ilisoonytag nefi1l rreg~ vagy a: !'l'agYO!ii! tavQlilm~l~ban m~:tO!'b~nt ha1atar6~s..) D:" IN~:~a:g(:l'(m foij a rryit'ffi&lzOl okozl:a seta A.arjaJ .)..olva - pD(ItoOSam1 "rol tud alln i" !!10k-SDk 101".~mililie belei.):nY09Ci¥.etrenUJI . ~e¥edl[ei~mI )J:ollna a ib6rllmet.I"!:all1i1 ~illanatabain? A. es valM.k a:z' in:dliali1lok lelma. IN. lEis Iii.bad'on mozogn~1 .Il:8i~abaJn s:tffl!s.mmil :se!n s. .! Kel\emreM~ Illl a. fet>ergeg lfeRe 61 toeljeoon k&iill mig! maso!<azt: ftigiyehek meg" hg.el~l~k ftirud~~~ ~()rfu1) rgy~ksze:m f1IY!!l!Q)Odtaflk.Jda1~tQ$ $llaoaarrak IlennitNin~s tol:ib fajdalom.za.A.d!atlo~tU s:ili"tr® lIi!j.. ru11l kjfroU1 A~:lHatenl Dt'. ln~em POIFltoiSa:n. ~? ...ahClogy megy€k tovatJb.eI~~t.s.~ t'l.'e hezni..ajzy h:eliyszfllers. minlsem f~~llilliil1. ke.rgi8imllJt t'1l.: Tudja iMll1yftaliiii a mozgas~M? Merre megy eppenl? 11ilIe.vUiriataJs:~szolilyMiF'It ~m aklrt !!iz.a~lthass.. N.01yan allatszoanfehGrvagyok.:rres. az.orliJl" . 5si1. Slulytalali1l vagyok Dr.oog)' 1tfi6gffjl~e(k ~a.akJI:nJm:b.v.ye.s:wltl6 Ke. _ $QOrOOClII11" .em h.zo 'eee~e~~k :sziIil1~ baf!iT!€Jly ~doPOlltJara: es 1old.K-epes.ja.ama-ikai []er. Dr.bEm ~arofE.~ O.ieirtllUrnmSa as a tarlult leek.g l:.ek !j. de: 011 Q!ell~ITII'!..: Es mi iflll':.sina~ aza dologJ. I.yolt.--a. Mogy meghalt. Mar !i!lfogedl. ~enrQ99~~zlv.slk...entekr rrw.QWhamoooU mob' ell i~i!'*l:ilrt!3'~ltf.lIQtI elhagyja <I 'gnda~ meQo/ rnness:zire. ami ifi&m is JevegtL.i6k(Jril. kinl .52. ~sa.~ranas ehre. mtm a!Z illiso.t.:zilirJTd IWruI511'&m.filk minc. 'Cilyan ~etSlOrt vag.g ieg( Ipe~.~ .~Vi5k kL Dr.hi1lJtna ~!Z~rt? Mi rndiinesetre nem Ikfik OI!lkall'l'Wlza~ ~ttil:n altl!.'aia ten~!1:. Dr. Ez ill eTlilberil~i\i'i· n~<ir.c.s>€geSl>e!1np!)flItja. awtan. €:QY•.: En:·erm. ejetbeil fels..:Mon.eleteban kellematrennry. ($Zjjwu~~):lE:gy Idcsit I'1Qit1L .s~gel.lltk..lm.'llimrtol.en.• . N. tt:E:s ~"IOgynez ki mOISt.ltemjelent5s Iilllonbso&get az.s<it t1~3Il.ami elM:ua OI!:iBt halililuk Ihel~in8r.. ~i&n. .w. l'eveg6oo!t! li6gn. Az el~5 .. !llol~..oleleben m~r. !'iii.! kG<l:OSVOflas.. (s=illoeij: Mint.2iempoo~aool 'nines ~~Jento!S'&gie ®lnnak.1a!!1l'. .ly.Bf!l:I'. lhog)' . f.1~1 f"OQIIa:lkozlila.~any(1m e9~Yhat.1il.ogy Iebeg. .':e~et. IlOgY Sally l1Iyakat€9:11 kOOeJlrolll<lilotltn/ii'il~IO I u~oHe a~.01610 r~lmyes5€grot lN~h~f'!Y allarlyom azl t~tta.. IN.zHtlflilerrL FlQlyeli~n ral'l1l.~EgyaMlan neml C$o!'.esele(rlkek.. haltldklom ~l<liellOOI1fl sUltcgni klez.. e.amik(lff k!imegy a fejeliii? A.amikoi' ~z 'wszIi9~~tarok.: Egy erii.eJ<ie~kara\l'.~ gyakrOl!I1l elfojtjoa emkillliU.!..".ellernviila.lI tart ill.El:lermeszet:es ebhen az aJlapotban. Ninosen€&< akada1yOlk.'f\ ~~~s cse'~\\l'r~viflk.adt'6s has!Dnl..ll~o~.rfi" akr eJme:seO~86l'J"ibal1! eikOv'elke~lt b halalat..tttal S2... iIIetv!:! a ImOOeflli idOkOOI'l lilleglh~lIal( b@:szamc'loikD~~t Az. fen\IPcmt. h09r megrnotJt a. nim:~enek 'Ez a hab'.mll a.i1IIamily\()1ili ·G'IO IiYOrrllki. &llry. N:.. ltljekozatl1an.: Es ez.ad. amit Sally me.estemoot lOr.. wdOitalatl..lebe1'1~" s:z.:...tg\ atnelyeU" i".~emaJ~m~t. Megjegy:. N.omast 'erz~n a nyak~bao>Al. Ih.atesWb61? .l mQ$'I.! i!:<l~kall!l tarijaJ.mgji!l.:.. Of.z~s~rm ~ 00: 'C'ket k. aim l~kEiklet Astiiban f0cg6 ~Iien$ ~:erllk~re~eU foil mer1:eg~ ..: Ugy tJrti.len"! Mit {.ft a.ucsa. haha!elmeoybe.gv lkerel .~ Kil1yomj<l? l-iIov:a?' /1.k&z.:fisiOOri alafl)1 ffiEmdelkezikazzal a ~jrel~!es ez t*~et M az:nagy fii..Il.t SZ~QrU6ag haJt.llehememirnQm .1tglba. M.gy a fenyesseg ta!\i'olabb . All!. riIYSSL.N. ..es a . hogy .:oIJO~ .i$s4'Jt~roe~ o e-"s az otlalilielet amlakJO!ilmjnd~gtiSZlhik . amin 'ii'~lam ity.t is el ka'Jt IiiOOrrJda:llom" ttogy hflprn6.!lnel).ges. hegye atszakitoUaa. a! t€stet? A.. imC!Qr{ MJ!~'iJiapill~!N!t~bM ragyogo.~~ulte~e!ib~. . SaJIIy.~e.i~'nk" I:lincsgrarloitacro . hOog. A. hel:ii'segfl:evek killOffilb5:cl:ek a mQG)taniakt6I.nk~t·a. A sz.aZQUll11!rn !k~s volt s..81 Mrdle~imre~ . N. valC!)f. 00 inkabb a letkefil 'II~Hl$ Br~s:eit. Hysn ese11ellbewl Slakmailla...: Igen . .~ug~l)Z. Ez az . Mioo~gl ovatos lJa:g~(okaz otya~ 1M.urn lerlillJe? 4.e1 nooa nem IOOnnyti mimlen e:lmurt.da1nm~1 es1\lltoro .ol.amHror kikertil .en erQ athu. hur.rn€r1'l€-ire.at 'VaJamennyierli b~~molnak a sZ<I!hadsag eLJrririku$ ~r. d\a~l. 14 .91Y~kraml lFl'l~r a haml t~m~d~rt. ~estE\lliIet. spd~~us el. dlll" . Ndtu.. aM. A 2'. 1 rna et:5.. ami} en.iles: !lis kilprrU9wamo..:.a~i. Joll van.at.mityen i!iJ1.ooi!nem 1~pasz1a. MQst J100r Im~tfI3k kifete . toMkomat .::IZiUtiilll.f~Hf'el!e .ldla.V megl1alQk. diE!! en a!zt ~~etn~lfI.re~ a.A.Will {'Jro.niilyl] s..ad. lhogy lI'ifIilyeffiie. .d.z: " . .atene. az eimooy.!lirrokr.k:lc..llatl.e. miFrllha.Megh!.an. ijllt/illt: ~ 9" lkiowa !M~t\Ok. Dr.za a Ultnyt1' A. .ugWo l:oorliFli. 1(j''I'at!iran . Qt"yalll•• .. ~ ~ .jrjlalmat lerez.al-1e t p. Dr. a~ enEl~gilll~ri!Y I!JgVMl'o!~. mitt j~~e!1J1 ho91 .e .:: Hbgya!1 :suga~ru. ' 1 A.pe1teglet megngye!lo ~'O~It[D(ba he~Z:\I(iltomp'1om a fI:ij.. A lil1'asod~k eSIli1em mar !'I'1!€lye:b!ben visz mi.1tJr.:.~. ImnrH~r\~g9it ert.i!!.~!li 8z~k$@.r.57k!e"!'\\'.lo~tilt~~tti szi i1ilid~a ~u.an·lJ:taLa$ k02ibell ~t.t !eom! rmlra s~eles kOfOOIlJ ismert.s: AI~~k.~ketft f~ak ez. ~'eieml€Le!EU:l .da 5ket. . millltilill elhagyta.s". ..c...ebbe'l"l! ha! ~lQbbiesetben 'erolljteitt ~ " ~~ aooU ailali1lYregurobbii e:8~e"liil:ka vegetjrelzu. ~ama I. P" regr Ine1..~llfiIira k€tes.. I~K:rloos.dlja eIIP()!Jlt'OSl'lJ"i.Orbejami a ~i1a1i1llkfjfmid5· i s:wFo<m.: ~$.Jg~al1l k]n~b1il. Neml ~.. kivam:~is~g j. egy IJtazas I<amlln hle2ldloolik.A"l imen~ azt mondta.e.. ~.ocg¥ a fI~~ldi res. a I~~kfi!m .In.tebb ter151.. N..veg....lfllut}elme.1iszri1la~orn. .'I®gig a hllldold6~e~l k.~ hett1~It. h()lg~ ooklcal Inkabb nYI)Jgailom ~s. ver'. mirittill<l v.lt ~s helys..Z.:: A saj..ia. Miri1lt leI~ memi91~n tala~..e. ~enye? baniufl.s.i ~glell.bbi ~g!~sBiTa! 15~rverl.lIn miJif." !efiot:jlika. l. se.zamol b~. ~~t all . .e t. m~nl1tl!a.rn1l a.gilt egy oJ~n.

a~as21anar. megprabalIBflall1i. szamilra meglehetosen fol.. P~6blil~m vtgasl:ltlni.A lelkek. '!I'akimtt t.Esmit csirull on ebboelil! ill plilanatban? A.udok •. a.~6..::i'k. hiS&':em. Hi Iti..yIlWSt.lIWFiltit~~O[( ii'lekelik a t~le'Q ba..'!1ow. ~flraigyog6r~ .y@mliJ~ z iiJo.::M~E!ddigel~Wl wei !'illl'll' a! talkil !€Inns!!a Illfizoaoonek. nagy v~lamermyJN t~dJiiliirimyllli!fi!i A. UJ~:a mar. .• de .~apvelo.: Igen .. (HMsMi 5zllile.: PeirligllJdom.(Sfrflikwd. lifl.erti arz on ul. n..m okeL.rai(lk. .Qkiketmegg~llkQltak vagy al!likvi!irn:~laill bahue1ben halta~ meg. N.i1t n.l humaronek. es hQgy meel tW. u'igirnyl!e~rem! s . A ~~Iek: talan ezM: is. vala1iiogy. llcIny kiir~t..ttuk!.l. IOU .I611athato b~s5 ."W ii:lduljaL.k h§lek l 16 ..: Es siKerfi~1 A. mar MegJegyzes: MegerOsr'~ttem a Ikepeelelbe:li vedopajlSOt az . aJ lkem . IN. rsleJ'1lE!Ilr!.az~az uwbbi es<elJQeniis..yon akOiifOk..aiismeri. Will'.. a folyamatot Hog~Ei rrna ~e.s. sz..: miillkel'.: Ah'I.eg utim ~em.!"Cola l.nyeget..!\1.. am i rendkivU I fQ:n~os· sze~epal jMszif<'a megfl~ugl:3t~srolyamat. el iMulel:t . mil cS!l1al a rM~ kQmettel'lOl a tamada. .szerel'etOki'll.Ia!ahogry Sf'll a I&..y f1aplg...akik a hahl~ hel:llSlrnii!in maradnall. hO'Q'Y El[llaQYjam.sltet? ' A. de mlnlha..gint 'el~~g:yttl"!k a F€ilatrv idobi:l'il.sftil.:: ~I~eg (at vagy 8t'reZ va. i1If'I'~.9 . V~llamrmagnetrkus Iro .jllelet- adasat Amint . ... Vt)l'!ako(j~kelilld'ulni Dr. megcs6kolja:. hogV ezeka relkek ing.e:m dlly.. mrut a s.:.Z:OI$lg folotl.Wr1et): i(6z-..1 A. elle'Jl. ~s nagy la~Lik meg eg. a nOz. Simretli'lemr~hallUdna. ' -16Idom. Ilog..e:. mikij:zbell'l barat6lNal eayOtit tovabb l1!l. ho-gy 1.ertiflm.'Oero tecso[do:ent Most t. emberi !eUorrn~MI~ ~ofMoo hirle:len ejszakad.amek It:il'1m\~.S.l'£W.~gy I~~k.'!ud~k mmaol'li.e1 v<ll"ll1lak. is.1amilyen mac$.kar! ~szilillet~:AmikQr~eUeseJ'flelhagytam a leslem.... de ••• (naQiYsmmorusa-gga1 a harngI~baJlJmos't.: IErtern.anaik m!:lgilllapoo. itt 'IIIilQyo!t S~cerelinem.an rneg!~to.dot'iiWt[libll.: J6I1V>8r1r.: Jol vall SaIIllI.eteo. N... V.tllnl.t maga 'kO:fill .talja Wimt? Dt 'N.drii! .• atest. Sa. Sielil'!i att. +. Am akad~ak oillan relke'k is..C! tefl~emel tartIa a ka:rJaban •. v'ilrrl1!ak rnfll!..: .lt®'1.:!.em .g.. mig ellWsziJ.: Will fl'lje ·r6:loII:Te~ek. 01'. mar jo.mI .. ~ok:o:nok fdldi. h:ogy nnge!5bb megl~:tnassak ~.: Dr.: Sally. mar ~rrl!mij~ Ser!Il tehet ."" IJ~ meg nem tu'Clom elhagyni WiUt .fooelban. Van vaJamlszimbolikus me:I1IYCl a 3-5 F1apDisgl¥iliszld Q. A2. mjntl1~ e. t~5. A ~fOdol'Q5 ~elkek'!. la~fli es ~cruabbl'a is' h~zzai"e va1amefJl. D'f. maradrd ak:aJrO~.tlnla Je'Jcn ke:rw. szre!lemi' entitas.rlmek e~em.•.s'dU'h900.a i'lrS!Iyetik a te.Mffu11 A.. {egy kf~.\arnak.: ~s rnil(lrMnik 1ilflCiS~ az on 11~lkWe~? A. . meg ho~szan tart!) bet.: Olyan l13tl'enelssen sZlomor".i• 100_1'1 zilriJ<e. e!oomeUek" lit sz id~ei ho.'liianya lrilnt. lehet annak. h()gj( Ilem !jIes:de:1t el !!ngem orokre.ik.y mie1ob~ in~lllhassa:J1ak.: M iooenlilt egy!fmna. Szeretnem.. melViliil . m~g oom :aft(aJok.• f.zWI.cka ilMak hogy so.. Sally. de. !nogy 3iZ:erO. l. Uifilyes feherseglJe' .ebbei"l a p~IISlWJUb:an?' A. Df. P. Ez Mm a szremelyes h:elyzel(J1\: vagy a li'Iili~ra" I~ hagryotl emberek imll~i euekett~nise9 ~kb61 ered.z. mill:etlek ~ak a '~adlak a llelsteJilUnel! Vemel"l uszlMa eS<ioos'!kek rul"laml A Ietjem.IIenallFliil Va~1imhlekJ IDr~N.flIi a Qe~eret.aszffast ~ek .eR'ElmetMik.'Zillm'V~iJgban§Milt '~.00 vegOI elv. de rnilYlha aft monetta volna. Hideg wgyok. akarorn. han em a hal"l Iber'eI~Us~enek tellsm@f8s9M~. Bari:mlnl7: I7:Ml~ve5iZJi~ot.alno9iY en szeretlll~m... 16ttb Qkiil 'i!l. megmOfldana.ihitr'Olytat tinmagailliaiq: Ig&11... (lrr. l1a .arnaly a haJ\al'a plrlall1atiiogm llihuzl!ll . lriamSfos. .} Ret~e'netes."ami e!lijk a ~estem~dl •.: Es meg.ti1:angja ~r m~aJbizl'Qsabb): Ige[l1.ttJogy.• de ez a.. De ez~ meg nem erl~lt€! m~ egeszen. hog'll a ~EHt..z er6 . Most mt. a Jsh ercS6:g intenzitam? A. szeretet~t. N.. (S.eFletiH1 i r:erdszerint' <I ~elme~srg. Sa~relnek ~endbe tiJo2.i2indr6maja" ~10:IiI6$'e1i1 gyaIrori fiatal emberek hal~1a ~s. vall egy €I. ~!)I!:. OOiY meflj~k .~ iilrtamat slmo'9a:t£Q . €IS az itt a A. hggy Wi~i !ltreu:e az enyemett •.k. or.as: nam me~IY tilkiken. I'll.nw.!lfta! plililinlmban. Mnyesr A.. szakoon< A lelkekbem nem el mmb&(1 krv200sisag iii 'l:esWkl:emet~seflek lal.er01tel:ce.~tdallJl9yallio:ri. ha Ii'lag.iii.mqi$lU mara!. hogy hatoU v.. a. (simi kezd) Jaj.menni.. meg neMn.6k n~~ij~. olVin Mgyo:n Dr.Qn:etutall¥ Az!t...rzeli'Mk: kOlOnboUlekafoldrekt~t lJe mt islapasz'~ ~il. N..telik az idlQ" kepes-e Olff<l. ami huzza? :1\. '.: 8rre fenyesebb . Nel1ll ~s. (Klfeosefl'll iisszeh~z:& wm~'iU 3 . hili E!re'l:ne. az il. hogya s:rer~ lietem nem mO~~at . hegy a 11a1~llJtall'l 1'111 a tecsWkkfll.em . Win &ez' erJge..rie fil~bell1....apak szarrtl!Jkr:'Qicsak ~r(.. ~aiil. a A. . sze~limvll~gs~ps~g~t.. l'Iem ~riutm~gj . Meg millldig ellel'l3JI~k. rogtoo a. amlkor mar tovabbleplifllnk az [d'aber'l.J:Q1~em rei r. N.Hy. s~eretn6k fI1iI~ it! mama.." de valamf kenynerit. N..as~bar'L !S~ny lelke meg a_kk@r ls oil teste f515Rrebegett. N. utmi A.. Ugjy..t kijvetk. . amikaf all: im:li:a!1dkmegh~~f. Ma e'en~:edne nnagat. :N.nt az erat.eg!S.agydk. me~y a1aitta:i: wany·~ Sallyk. hogy lIOegvig3. Pr6:ttalok befarkOznl a gO!i'!..iopOr:ltra..DJr. N. Ilblgy az uliiarsa1 valamirele . Dr. !ivohibb egy k~ij ~i)li!'te'bbfehel__ szu'Iiw ..allaka kacsikboi tQze~ puskak el5L M~l'l!d~I'l'l1![lmkeE hiresZ'tele$ ellen~fE' a ~elkek gyalllran' mil sem t5:rocrnek azUlI. ["Jam akarmk ml!1ldjart elmennt Gya!<ra1!l:apas:ltIJllai'lrl.

.eve'1 azonosiijak. Ile>gy alig varjak mar.akik nehezel'l t.e:reUein'kleikeve4 nem akarja elhagynl a test l1aJalalfl<ik a hety.laUal. kOl1lirit . ill fifl1eny .uk.tef min. A hakfoklas aspirilualis ludatassag s:zempontjifl. rnert tudiak. de OrIJKkevalo' eletenel!giank a !egfelsobb If!lek istenj flfeJevel egiYesu1. hog~ a !egvage!'l! s~iflrte miH"ldenld rnegookelvs tavozlk. am egy dolgot mar most ietzek: a mozikb6'1 es it konyvekb51 ismen rejleryes kfsertetek remk~peJ szerle fogllak fosilMi. 'liege kiSzereg.vetke:z6 feje. K1fenseim iilZ. iliSive Ii! m~ ~~'S ~~btil'] es2:l~(he<lo ilgyl"lullarnUpusl1ll Lltat (Lektorim~.akkol'·lruta oiloet. hogy a hard'oklOk egy mag.s..ek a i1alillt a!Z ete'lerO e'lveszles. Nehimy ora m~lva.pcS1olodi[<.emlekk.lakelllek JrusztraoiOOrzesOkT~ .epek il sajat iEilkOnk refte:d6i.mk tl'lljesen 'eltompull.ooettoo tavozik.A ka.a16sag~Mz ka. SaiEIt eletennbOl is emljlihe~ek eQ!Y tlplkoo pef.. mintlnyaji.z: <I J!ilekk€'1 valo komlnunikaciora.v. srlvrohambarl<. pedlg ·Iulajdonkeppe.vig8sz1 nyujtson at e~knek.ztetl s. .sek a Wldfekm!k segileni abbafl.1Sege.~ 91omfosloode entitasok a tulo!d'alrol ~i1lernelk a r. ha ~Njuk oket El5tortilllha1:. jelezve.et.. l'iendsmirflt eleg.eny8'l. h09¥ 'le:lkQnk az [do or(lk'kev. AILItan e·Jtunt Nahany masodpercig tartott ag ege:oz. Ar:tllam hirtel!~n hall meg.1:ef<ettefnk relke. a nazastarsafnkJo.lkalma!Zkodas· ban. Ihogry tesli haMJIa:t kIDi. as ~z gyakran meg is [atszik az archJkot"L Sokan e~'Kor €fbbtlennak ra hogy odaat Vililami Ulfii-· lJe!F.lal8.I9a:rdok:l6k dgig mennek a relel< liZ: adopllilt [. es u9V dBl'1t·o1. amelyek 19. ember.zereieU s~emetyl iir6kJre eI'II'. hogy a s.s klfelisalm arr'o1szal'llolnBk be. iii. am~kor e talaU«~ZIiIl!i1Ik ell a hQlZ~!lk inti ha.detTiki!'!e4 ljon !lIZ [do. A. nagy legahibb illosz.~ • kz !!ilfa es a.m toM meQ i! s. mart at a sok!k ·as a.ea.tn~ris sf)(\jitt. ilomszerli fef'lykent Felenk nyult es moselygott.tara Ezeklbenflz abnormalls esete:kbe!'l1 a 1els6bb.o. leggYillD<rn. De l'iIe'kOnkis megva~nak OIl e.!Sagllkta -. Hogyal'l keszull1etullk tol legjobbaru a haliL1fa~ ~letQllk lehe[ rO\lid vagy hossz.. lehelulflk eg. A lemelesel'l a l'1overem es !Jay tele \ioltul'lk szomorusaggal. de olyan je!lanb5sa9Ielj~s letii.lt. hoQIY a IrIlmrerem '9S Mlagyjaool ~YSlarre MOle &.csalQ. megbimnyos-odhaes hmk armlet.es~leUek..IIalo. hogy a szertarlas a:lart aludflll.efnk al'Tfl.h()g~ re~ihenOnk.amnormalis elrn&ilyek ir~iiti f(lg. ra .!!a1nsvar N!ij. as hOoQif az a dol()g I6..akoflkenl ell.'islartjll:S1el'1ki sem hal mea' ig:azan add'19.azuljunk. mig. a megbocsarlas.szrnet. akikel most otthagytak.!lanyalm gyakiran em. gyasz mfaU nsm figyert rAJuk. diill'i!i a rf!l~!!S.i6utan megfe1e~oel1fi':!lkesztiljUnk ra. A gyaswl6k a temeteseli ~(lnban ugy e~k.lmnyaltaallapotart Anyam . abbol a 'il<l9YlooJ ered.ial'atbiiln megp. H iiIIZI:IDI1 mar mier6b:b szerelnr1:elhagyni a fold afi.kes Ozvegyasszonyt61 all IlarJom. hogy .lj:a a m6djiit. Ez.n enne~ epp ez elle-nkez6je tortenikl A ha:lallJan elveszitjtik a tesUlnket. a ko[Ie'ldiv emlef<ktpek a Ielk-ek osszessegenek energiajabOl veU artal1'lok. hogy a% egyKll. Ezerl font0-5.barJTIrJyen rfividen is .iliigb1lfl vagy akar ~gy kesobbi I!!retbefl is: atlolckal. hogy ill keldeU sokk. nanem mage. f€tlekk.r megefGiOOk elves. Ahogy tooti 'tOnk.r~ete.a batarftas pooiliu ~l8. hogy gQm. de egy. amig ernlek-ezne'k 1F51rl6n.nyebb S~kaSZ9:.ras voft ~.. Val6sziillU.nak vfgaszwl6 jelei'illeMit.art ez utat. Ugy hiszem. n5 ill p. fA hal8~ nem sotets. 1'IOm' mj.!dlnk.Ud-alukkaJ ff1aga.[yen azelet ata:rlln.es d~.e:s. hogyelfogadta a hal~Jt.ent kepe- ferrntarloti'. 6ar akaidnmk embefek. Ha hirtele<n Inaltlrlk meg'. h~glY uUin:a mfndkettOnk a nyug!Odt. hisze<n kQzvetlell'lm ere~ het]rJk:. arnikor igyekezetlik elJemere nam vo[tltk kE'pEl'!!ie4<valak1nek a gon(lolalaiba ferkollli. azelrne atvagja .asabb rem1u ludla~tmz l~pcsQIOcInak. hog).pr'eS\Sl. a Mr'iyg Elmull hala~a[kat fOltdiU. hog-y sagUsllk III megza'rlarodotl lelkeknek eLhagyni a FOId'et ~rrol mS9 b5vehber1! is boo:z'!§!ekmaid a zavart ~a!kekrtll szolO.ln e1jldthatLiiikegy maga.z.ezet A j«)llIetkezo es~lekbOl megludhatjllk.rJgaszlalmss~ szemUeikel.el:eknekaz :a. H'a egy '(ISSEI" elszakadt lilek l'I1~is meg. meghil~seg birodalmaba v.Mi ~etLlflk legkrn. 4. folytonos 'kapooolatunkatcs13!k azert. rnert azok sivesz(tettek haland6 testLlk fiizika~ s1:emelyiseget" IRerngeteg tennival6j uk ellellefe' az eMvolQU 1~lkeik al tlldnak bellflunket.~tiiena megzavarot1ott h~lek oom rrkarja e. ~~badsag ujra rtmedezetl elmenye.al egyuti vioozatertunk az elhagyo-tt SiZuloi hazba. vaIl eleg ~ !d5nk.4l9!.s a gym rutal erne-Itfarat Ezekben a pillanaL"Qkbal'l meg.~ HI . f10gy nil l'I~hez id5kben eljiin hozzam ateqem". ll:1~ljas .tek vagy Ibelegel!<. [e]ezetbeiil. a fejtll1k foloU 'lebeg5.~onysagu nk. . AAOQiY Ii bdlcs mamt.mjnclketl6n'k tuclatalat6jabaJll1m~~ler. A halal rle.!kra Ie i as j a fB:ldi e18~rnan.szkfu.t afJitjak. A lfiipl'1021isban leve .erne:les omn. hegy nekivaa'hassanak a spitilualis UIa1iisr:tak amely a Mke es..dirl: iii: lelek 'IIigaszti1L~asara. en his:zek neki.is hogy mOtsl j61 eUI magat. a MldO'kl'o:kat segitok azt tapasztaljak. h'Ogy'b~s51. fgy el'erhet bel'iii-Qnket a sl:eretet.r~i at en en es j elhag¥f'ia Foldet Ez otyan megold\atlan p:rotlhhnak '~Ove1kezfl'llenye lel1et.11 eros hatassai voltak az flle~otuda.k'st kQlon smbabfln .vahlsanllk a Jolyalmalan. hegy Ilyenkor ugy eUtlld 5ket a f61di flesllol '!. Az e:rze'lmi lira!Jma egy ilii5 em'benrael oly mertektlel'l &lnyomllatja a belsQ ludatot. h09iY lalal. nem esnek ketsegbe a haJaluk miatt.hoza szellernvilaghoz kapcsoloojana[j. ria Iho"z~be1egd~ vezei hozza. megtrntbuk az elmenket hogy a splri~L!alis kommufIIi'kic16 altorrnasse 11 sokk e.U.sOIbb tudatallapolba. maly aids delta a1lapotiblll meruit' Kflpesek vagVtHlIk raj hiog. kl.mll!kben IAtni fQgJiJk.1az atm fOge.est sz.gadljak el a haiaJ t. hogy :s:zereteU hQuSitarrozQnk ~OIlelyre kerOiL Amlkor egy kisgyerme. nog:y ki!ptelern les. aml. miet5'f\t a m:eJlemvir~~feUI furdul~ak. Akjk meghlll~ak.·dott.kQll1ak: meg a szellemv.bblln kOzve11enm a 't.

. a gondolatoK harm6niiij~ eu. Amil«lr mag aulagQlban vollam.gu1hatas vi&li aket a szallernvilagba. N. hogy az erz. bimirlyen mas tJei'ilyomb [S. A FOictre visszaterlili pedig cs. De most. iArzek. Olyan CSOl"u::ie's mlnden . a t3I1'aSlllrJ1!lJJ~e.S99ft az ~j 21 .l el.: fellsz6limne!k.rul:aliil"l<lik.gy kisse ijedt? A. ~s. hogy Ill! l.".. (s:zul'1et): Nem.: la!zliljon e~ telJesen...19(1[001." HI. datudern..lk alen~ bElszemo!6ja a sm1iemvilagr. felTyes Ez az aran!!'. . iii lell«ek iaMhelven vag. ami kUla:nOOlik a.. SI"Ilikor k1ij6tt a!Z tlilagUtb61. l109Y nsm :laUelegr lTslla!l? A.olt 'lIsz~namv~lagban..mO:rldjuk egy masik dimen- A. Dr..•• ige. E~em a gOfJdoskod:asl. :N.az adou !fiileldQl1tklgo marlekiben .: Nell'rf'4lek semmil:Ol.!ok. aOOgy egyca tavolabb. eset IDr. Bar a ~e'k. hogy ml U5rtenik o rill ell Engedje. ~~seg.. hogy h:aladjak t. El iii. ierbeln vagYQk. Dr.oiln€i. N.lesekim] szEimolt be.\11i1~tlem.:' AIlogy kijoH az alaglll!~bol. aJ Lelkek FO~yOianak a ket v.!K~6bb.amet. PI kedetl bizonytaJaf1sag utAn hamarosan von~6j kelremes ~n:..: Meg mlndi.l'at. az Ikle!k kljamtan rel'lel az ejs.)'Ii\sz. t'iogy atfebegek &9yft11IDszen) dolg'On.~OU.egboltCifl. amIJIy megerinl •.ovabb .l'a~6jaban oo:kk.~a[l lhelye21kedili: at A malal utan a rell<ekil'lak megl kall vmnll.. tlJda.elyii:! esetel is vesszil'k.: BiztOl1sagbal'l e~i magat.. mart barnentem az alagulb~.zell.: GondoJalJ It:rzem a gOl'iloolat .a FOld ffil'e emelkedlnek.: A. i:1omalyoG G9Y IQcs~. Az alagUionlodello ilJlhilllad:assal lelkOnk atlepi as.em. hogyfe'lhi5k vattek k5r1l:!l. solei szeUozocsd. as mlM vagy. N. (~itrtva): Nem! Inkabb mem . amJt erzek" " a S~e'tet gondor~tai.z \iliSJ!ot'frYlloU ltelyzeterOI.~. tornmo be.l'I. egy kicsit. lit. Dr.: FigyafJe. egy~e in'kabb <l!1~alJmazkodott a IJast.? A. as mondla t'Oll<ibb. lelkek !IItazasa 'l. csupan elv~szrtettek fnldi t~:stLl\!: temat.0'1: at at 3.esz.•• m in~haaWbbTek. Dr. a halalelme. De ugv tOf"Ijk..: ~ri tin:. Jimyes kodoL Aimegyek ra]ta. N. Mi t5rl~nlk ~lJtan? z[6ban? DI'.etren IiIliapot<ihaz.~EIOO:zor.a FOldet elhagyva az afe.yasa. f61di fulhOtat Dr. e.: L~he_1. i:gel'l.... Most mar szl. N. a testet. lehetwges .regen a fer'l~k6r kiliglJl. (kliel'lsem 1:It megall}. aaoi\l kivUI. nQgy <Ii menl1yek orszagal"lak bela rata es kiJarala a Teju_~nagy kanw... most 'egy kilcsl~ sowlebb van. mit . N.s meg mlndi. Dol'.ak.lsz6bat. N'.Q . ej. ~I it FO!d hOz. es tapl'aJ.. oogV eg~ m. N. IN. lesz. nogy ki vag!.: Em:litet:te.tm~lfItielket.. de azt is pomo:sal'l tudjak 1«.em mindenOtl. a Fotdr.yjik.ok most itt Dr.."" mosl bl!ZtonS1igoofl erzem magam.l.lijatO'I. FelhosfenyeflSeget 'IMok..lk.ortSnik onnel! A..lakaj .inl vagyollt ez .: LatJa eg¥il:ltalan a FCildet? Maga alan vall? A. A f~toibbefil edd[gre mer pOr'ltooan erlik. nekem ugy I.le visszaten~s iclejen. men bejutottElIll1 az a1agOIba Dr: N.• e.es~ kMlI. :mtlkor egyrorma Massw ill nappaJ es ai 'Sji>2aka.~Or latszlk a lldao vhgen. FUFCSa..~ LJlgy erzi.:2~fejezet A szeUemvila:gba veze.Ell aiagut:atl A. arnoQIYaiZ aJagClt .: !-!iit neil~ ed S2avakibom kifejez:ni. VllSgall alanyaf:m azt morndj!'k. Im!}y !'190m Mltek meg! ~giaZil.. m:t hiszOOl. esazl:AfI meg is te~.. kerol haliila l1ely. g.epjJen s!amciltak be az aJlagUl FaJdh.ze'llemvitagl ki.•• .::ffele megyek bel4:lle.ebbre hat. miel6n elf~.Clly. hetgy ott van valal1o.: Lat!!'1Ta valamr blzoll)'l'OOlrotrm:g..lrkeseg v.. flil~YkOr ~agyo~ meJlas. Mlol'lcji. mrg masolll art iillftjak" hogill' magasan . na:gy·na9Y mr&ge:rtes•... N. en!em a k~~s. abol most van? A. mig a NyUas kaplJja az OSz! Mpejegyellioseg idejen megrrIyl1ik. Oryan. .: On most ep. empatia ..'ek igerl gyorsail'l elhag.o. iithalad'ilbl ut:an. ViZsgall a'arlyaim kon~ben'ez 8lerzes altal'antls-nak nlondhal:6. Dr. ime" 89)1 mas.. DI'.• tiblos.yok. Dr.oogy a szelltmvllagba valll atrnenet eQ¥ pontosan kimert..gyfm'5seg icl\ejen.: Va~aml megkidlt . nann l~lmtam a helyerne'!:.n'lek ~z aJ:agu:tat.a ki)rOl? A.gvre tavolabb a folcl s. Nh~tiilny frJssen meghalt ember ~lIlaija. Folyl. . a Fm(j folotit? A. [Ie 'barm.l'an . A2. hOiW Iii.UITik. Nem ott.JosloIolt... .yell'lgSd h~t..jel.t6 atjaro EVe'"zriooe!kk'el erel5tl: MeIDpcMlimlaba:n um' hiltek az ernbe-rek. ac A.Iila1. ala£ll~tofl' ..flV es az alagumn vaJ6. olyan Ilihetetlenor csiifid~s:".etol.rn. lI1agyofb l.l'1dja tovtllib. mit 1apasztaH A. va..p41"1 elh:a9¥ia a tesoot Ui1ja mB!.s.e.111.eseU s:zahado!'l smvakba ol1tsel 'Keremh folytassa! A.. egoon lJan. men k6r '!!gyre nOvekszlk eloUem. alarry szinte SUtlOg\!\B swlal meg). . es mO.. ulUnk mar solootl gyO'J:satJb ~ElooL AI~l'lIyalnl tobhfelek. at Mns: IITIBl1F!ernelen OJ 1:IZ.'es az alagutOO..: EZ egy ...: Mit hidna mtg el'molfidanfr a heiyi8l.al egyszerfibb. mintha •. SiWbatyozott f. (at.. [)& mar r. N. hogy at a l:eslilkMz kO~el nyj~k meg szamukra. Gor)dolatban a fMrj ko. hogy m~ mfnclig ko~ooik a FE!ldihCiz." egy kis f8ny..jLrtas kowU elte'h5 ido 'elharwagolilato.erejat magam karOn .assal A.".er csaU".<isik.olal:at vera . ahogy maly. vagy e. a Fold e-1hag. de nem !iitQrn. mar vartak \I'..: Irja re ne'kem m .

viii':szll1~es iranyban mfllyskolkkal .• retegel<et liitok.: Ne.. Oly.etto pontossaggal fria lea formaka:l. (lira hazal61t.as reher~eg'. miel5U a I'eiek elindl. hog[y h a lal uk utan a fiala'I.2 23 .sebb.asok sokat foglal~O:ZJ'i<ak at Fold ffitolt! sikokkal.imClI6 alanyaim eset.zetuFiek ir'iii!l Ie ed a Ml1gcrt.. Nl. [ria..akik i!jan rovid rdo alatl ~epl1!sek kllepni a ~est(lkbal Szfu1lukra a . mIni ami~nt a (elerofldrolok k6ze. kabe mini e9Y tocta.dnak olyaook: 1s.~W itt a.g:e hogy ralan as·zln'ilis.gesszinte'ket NormaJ esetben Ilyen reszieles I~imst csak a s:zelleflwiLag me!y. (:szilnat): Nek. Minde~ m: adoU t~lek eretlsegen ssa illOStal'li e!el:eoon Uilllalmczotl.~ve a kesobbi kelali s~O.aros. De. mSsoJi! egySleriirolni nsale lei~ak.IOl'1beti) 5zintjeiL. A.tdm. . feher.trali'S s['K :sur..zik]rl testukel. (egyeh~rtoefl h6ljliltl: Igen. Eza. es nlatra es izre is 8f1I1h~kszeR1. ahogy k~zltilmegy Irajta? . Dr. Akkor most.bsa~1 A.~Haogo~at hanak. Attetszonek . MiJldiS :ez rog!ltd. es lassuak.. mert azok. Nl.: HaL.taJ!'l~rnegngyelesi :pon~arol ~ t.. Legg:llekraibhian a Ikwetke20kiet hallom. Ie ~etesen. meg eves eri't~ d~IWI-StaiPil. ami egWU razeg a rnozga$ommal . csel"lg6 ]eUegul hal'!. Vi§iZOOl'lgj!U. a 'ran.. amikQr Dr.eJhajtana~ 131001. Otdalir.or atmegye1< 8Z alagu.•. Mlcsoda nyL:lgaJom! ..• rovalirollinak 'lil rmek .am(ll· nak be a velDk t&rlentekr61.ltatbkor~. Orr. ez a F61det kilrillv8v5 le:gkOz. 'Iineal'is d[meniZki~abO'lll h:iij.nk? A:~ Igen. KorOli5tmm pl:lr.. .an !'lang. .helyzet eU'ogadasaban.. hO.iI. De ez!'lem O'lyElI'l.szellerni uli ce1tloz l6rtoo5 n'leger~eczes GSuJnm egy r6pke pillan.N.it. akik bug6 IJ. most olyall gyenyiiruek •..i}sSlE! ••• Nem m fflondom.: Ogy latja.etegzelt tortanak kepz.anyban IhaftadQk. l.. eset as Df. IDr: N. Arnlk.csapat" • de biztos 1Jagyo~ benl"l9'.. 1'logy relegz'e'ttek? A.. .sa liliAn :zenelbbe vallk.: M~sck hul!1imue termes. A halaJ utan Yiszarlytag h8irflar elk:e·:zd fldnek iilI.:. mlnlha em' i'narngvilJa pengesen ek .n.. il'I2: emleke'ik.D~.nrlVilagot e.ll! csoomd la~os!... N.: Fogallll'lam sincs. ~yeteft euel a 18ir... aJ'Ja fenyesebJp. N. Dr. lI1i lehe.zila. N. aktk igencsak lewlIIB}.. a relke mOlog fi.etetla~zlalatan mu1ik.Ualli. lelT. a legltlbb to1'll3nak kicsi tetele as. hurok .a 1eo. Leg'tobb alanyem mol szamol be'. as atll'ilk a hallQ" ~reje is valtozhat.t ennek a iele!'ls-egnek a magyarazata'1 A.: MlI~yenr harngokat? A. . hangerrnerryek Vi3!rlnak alimyalm.tfagos Jelek nem mozog ilyiln gyofSan.: Igen. ez. A vegs6klg osszezava_rodot"t. s:zeles a'ija vaJII. Olya_n megny:LIIgllat6 •• .. es' pr6bBl'e~[azilani.SZIaI'aJaval rendeJke:z6lelkek k6-tMnek em(Sebbeln ilIftildll kQrny~hez.esetelf6~ e'it'eSQntva ugy h~tom.: Po do~ol-! retegi!letlBk . Mt. rQkaz "el. hulh:'im~a~menrtes.. . es a rMegek ivesek .. A'l" OcsiIrniiai rras:161.a rwon'al11claJan ulazlf1ifmak.. liogy ei1Ji azt. szellerrnrilag v. SZrf'l!3S r-enytoreseket larlok a re~.ak. lNIli so:l<kaJ fi3n-ye. .ogyugyaJl'1szl a han got Iel'1el nalllllni k6r'h~1 a.ebb. j l.gaz alagut elhagya.ill.JY na.Dr. es A. aka. h. Amerre rnegyek:.~ Mos.ett 191tvagyoro a f'aldet.N.: leli'le. kerem.. Dr. kOlol1leJe Viil.i'.~. hts:z. .elem . ~etegekil'lek kUlonos s~neik lennenek .: Ez aztjelen~'J nogy hidiillunk u1al'l megmaradnak afizikai erz&kei.. 'h09Y ill alagcl1t szal~b63 klj5ve a hefylet eQ1Y kl'eig meg za. ami fen}llesebb ·ss sO·OOtebbszjnrete-ge~ilI bom'lvk.Ol admak klien.zl!J1 h..uS'&g.~ frni a rat.alapJan a szelle. bogy a. 111)Q¥mif tat magi) IkOroll A. mint ahol e-]5zQleg "QUam.: Miutan kgat! in aJagOibol...ellemvilag-liltazo mesel a zemel rezgesek nnegl'l!(!Jgt!ilit6 elrn..k a f51'd. Sok s:z... ez az . aml'kor mar lobban hous. halon testUkh1).l'i!i egy kicsil pon1osabban? A:. a'Z ula!'i1illlak ITIegtetet6 ~i!'ltre hUL.mgJatekail.ebb re'tegsjJ'.ln :s.tEgyessk arr61 szamollak be. A're-D)!. egy:elsl1"Izo hajlamU kJieMsem seghsE9eveL Ez: a lefek Iligyelemrn m. . Egy a. h09Y el. a feny kC!. w'r els5r8- u~ tun[k.t!tgakat.hagyli!ik ali..egek szfllleit? A.: ~8fl'1 hlttlm. mig.selm. a s:zinekel R a 're:z. .on.1l a s·zeHemvnlagot. !'lsm anyagi jellegO energia.. egy ~8tes'Zett fonaUa allnak ..u(lk.rdsbukwra? ugy. szintj.•.ain lattam.1eben h".z6fufSOk ~ltali!ramar4lkatlak neve2leU . \l'onaJak szogek..ozassal m. Nem $~fArd. hogy ill dolgok Illem ~immetrikus.AzI: his~em. Dr. A ll'letafiiZ!lkallr. Ocla·Viss~~ mozQgnak. sol.y kereszlOlaramli'k eL~Ik(!n <I szellemi fetegeken. h:ogy ber. Dr.el.lk k&Ve5~1'1 varma. " A harng'c'k: hlJlliima.: Ettem.tm.enytidl.:JlaU 1e:1kek. Ha~al1g()k". Dr.: LeTras<l.lsn . Dr.i". .a$<z.em ez olyill1 sadro.: Mit gOl'!dol. mindjan: azutalil.. N.z ragaszkod6 I'el~ kek ri~ka. sfkokaliilnak. A szerlemi srk'Olu'Ol bes. E ze:net Itlg:gall'iivja'k az univefzum Mergiajfmak. N.ahC)9Yen f1E1Ve::rem.stagrs.Iilllahogy il1k:abh a feher valamely Wilto:zatai.(.r~geken j '2.a Fold aszlrililis siki:S1"01. A. am1t lalna:k. N.4. mint 3mil az ala£!utb. Nero en ~~rve:ztem.ahogy kQ~Wk lebegek.: M[lyen mOdon? A. Om' ~rtf!m. egy orOmS'6haj kisere"tooeJl: ~'6. RAI:egz.e1 A. N.el'l eroveHtiUi fel a lelke'l.:lQYzOrnmOglol1angot hallfot1ak...: tpp ezl pr6belo m meg Imgyuazni. Azl: his~ei1.elebbT . a vtdi'kt61 .szokf:ak::a kOmy~2athiz.al.gy.ine'k a k5vetkenmenye.ege!lben..iUe-1e lIag1' Ilefef.ebtlnu rtllveL'ddik 8i1r1a!k le'he1ose.: Ahog.alamtly.: INem.ffi M& a gyonyibll :lt1elyre[i' Varmak magasan f. .. Egyesekrolyamatos amuJatto1J c:::sm:iatk. a s. A IOOvetkelo eSe!tbe:n errol a teJrOl bOvebbefl is lasz male! sao. valami . €IS lassantavolMlk trUe. N.ene bj~rgeseL.

Mllyen s~erellet'lfeles~et . h~ mTndlly-ajukat mask€!l'iIl iirlntelt€k m. es balcH. nagy einnelltelll'l.cEaliido'Jll n~Mlf:tI'lern ra oolGlogul rna'jd es elklg1ll. hogy eg. elmo'l1dana..201'.. N.gye) . N.: E's most hog}' erzle1tol nna:gat? .z.iegp. hogy m'i lasz a. szeretnem f61hrllnl oil l'igyalmet arm.. :segits:egflelti.r.ellemi slat fllllkc1ona1i.y meg'leihetosen !degyens-LillyoZiJtren relek nagyon kBzeli kapcsolatban mruadt hiWahagyotl 1e. m&rl a j6akaratli s~ellemi erok r!1egmg.ek. Eviilagi emfekernk sol:lasem mulnak e(. t:esten Ikivilll megligyel~.' hoQy hmJlom kall.gyok larvEl.rac:xIk lI1em t~klll'l'~jjjk a ftfloi helyszlnek liihr. Dr.A hipf'lotiku. az. _ Az elobb'i esetet U9)' 'rtelmezheljO'k.esz erre a vemto? . meg min.alany mru. 'ss hogy harrra:ros1i1'l..: 'Probel meglnyu:gtatni. Dr. .: fs mil vilas. l'i:l alliJtaTl is za'if~. de &lagy. (Iklaoo~( ~t nmooom neki. egyser gesebbe villnak a bes~amoI6k.. hO:gY ez a fern ji!gpalot1ike:. FtiJl.eli!:a hel¥l 01yal'll 009"1 as ~Isltal RIlll1ek az iliialaJ IS. Mll'ld csill~mlil. AI".er-et"ern. mit lit. nagyon le'va.: IUgy litQI'!1I. hogy a .N. Nagyon szeg.B~vemL. (g6rcslls&n taml a lotelban): JiJ! vanJ Mar latom. N.Ah •. Ebb51 ~ogikusal"l kO'IJ.. 190t2-ben.. esetbsn nnegjeleniivezel. amlkor a hlpoozisb3iflllev.: MBselje:1'iImeg i'Ola! Dr. Ma.y IapllsztaUam.iInyit olyan. aid w..1< 1a!latt.sz.. s:zellsm\i<ilag megnyugtilt6 hiatiisainllk ellene~e ~NSmbb rdeig h~~k rm~g!Jk~kaJ e~millt f. a:fflellye]' ldinnyebb fl'iegS2. e~a tef ve~e. hogy jOn felem a \l'e~et6m! Ez !iI no tlJdja.nyaim.natkouisail ke!l':di ~eirni. hogy az ismer5~ kepelc kellemes erzesakk'ei 'Iohsel'll'll< el rrninket.o lelek.etkezik.o:~i ru:iMmeu1atet es :afli!iikai ha'iflil alflpi01at.oo.n nern teljesen egysegesek..: ALl mondom nekl.szelfernvdl.s a .lern.• 'lJrist..rrllatta . 8mikof al. tlJdom mruradektalahlul .. amit mono? A.asai ez.es toob kisgyerml3Ut '~agyta ha~ra. (hangJaban A.tem.lektBn.11 sz. e. amelyek wgiJl [booh.o eoot eg.ladl"lak a s:zeUemi sLk:ba_ELe~et1I.Ia~t1atSitlal1.elOlSzor's2:amotl1l. mali! nem akiUllk tovabbmenoi . " korOloU:em slines 1<G}'II'ek osillognak.l'a. iimulattaij: Hthetettenill na'g~. ll10(0~titt jelimtik. A.'!] ut~n miflde:i'i egyes 191&11: lm~ndertJtud. a s.as malt:! loitJuk Meg egymast . Ez a 36 eves farli szrwonamool'l halt meg.sz.sara.. Dr.• fen. ..adt. D. . t6giol!mt az embe~ek le'l. Dr.Sokan at all hiszfk.ll.eUel1rlvila~ got. sz:ellemviliig f8le? A. allapol onmagaban nem .: Mit l.. Ia-volbEIn egy k.. Dr.o lelkek s2lamBli-a a El!el!ernvil.1ine~ gOI'ld.g. Dr.a~ment a sp]a~l![Usa1€1igllton.)e2)l'Ie~k ruml.. vagyis az erzekelheUl vila:gl forow dlmenzi6 k. ha a tet.eliJ~ a'laklJl~a. Og. m:in~mfis. de .!:lel:eikInal1@z~6it..QU mar. nllas szl mallet is latck.yes. N. All lis mom:fJak. Ez. A.gy e~5 relkek . hogy "Mferl trJagylacl.e'k olyan Mpeket Iat a sz:elJemvilargban ame~k a. wQya..l'eHed~k o~ tapaszta!ljak a lelel( meditaci6:s 'liJlapotban lor1enG.. A. (mfinet): A gOl1iJolllt§lim 1iliZl/!i uj inJOrmBiciok ~:r:h.epuletekrp'l es berandez.~krl1ek minden wle m ikapooo1atba Itp. K~ts-eglele:n.djak.o szerepenek meglargyala. iN.tClvibbh. ..tol1enj~ll'l? Hogy Mielon ram-me-nk az 5.: Megl millldTg e:zelk ko. IDr: N.$llralls slkok a 1iZlikai. Illr.ztasz eI1cle'?" Dr..er1lyek \Foltlk_ tel1etteci e:zt vslem7' Mi€n: oJirozml ennyi bajl es fiijd'atmat.'b relegeibe I'IaIOHM.ett szabakr6'1 be:S2:el~ek. fQldu eleteben fOl'ltos s~efepe'l jatsllj}Halt Azel't liI~nak'a l'elkEik al1hcml. hogv !1!!Z aszmi1is ~lrok raffele ti<alad'll'a higaottbak. hogy meg nem mehetek .s es 24 25 . Azt mondj~. U§yGe.n" nogy tovltbbhalad~n a. MegElkat:l'iiilyoua ~ . N..l'ik\laravt. 1l0'9¥ ez meg. most mien va'as.y o~n lele!kfill 8.t.dol'l..Ii\. . iskolal" ke'rt&t. N. 'hiSNtiI a Fold rnl:asa foloomtosaJl csokken.latni fe>gom all umm 'el1etmet Dr. Mindig e~'IiIElzem. a chicag6i elFJtmg·I~lkalia1ia. mOlai1<szerUell ..ab'ba..:Mil Elfl!I mo:s'lebooin a pil!anabirn? A.oloK.: Nerf!. is fetlea-k.: 89ket erzek __ (OOhaj~". N.enikoo es aJ vezet6je kClz:ottl . ho. Uszla s.nnak-e Maggie 6S a gyere'kek.. habos relhok 'k{\~tlU hatadok.peket.igban a Fol'drol ~616 'et-eri I~el'ek nem sokat lJaltoz..e'JlemvM... Van.ElI"l Sz. a.y a haJ.tSly ·totnV8l1. . Gi1lcago I!.: Probal lecsOl'ldesilel\1i.ok .s eg. amikQra..: Nem. t'n~gy jO ffiiJInkiit vegez. heg~ket 'lengerpartol.. 8ol'dogull'l1 kl~nak .: Hat jobbiira srurt<ek. . Olyal'1 fens~ges.z·ol.en.el..ggje-'\I'€I1. (sz1lr::u~'1l.. e'f.alad.s vQ. mitikLls alma'l< rwalltiakent erintik megl az emberi artE!lmet !elke:t. mar kin! vagyok.d·va vamt Ez fIIeml egej e.elmek a k~. hog.e . szamara masmas \1'011a: jelNllese. erre a vellsio? A.lIfotiit na-I:ok.: Most mar timan es en Ma-ggie ~ at any 6zve.ed'ik. $z:lkr~c) Krista1y .Itciii'n.alkot liven M.: Mit mend 'eJ~e tin'? A.g ~p.. NI.y 9Y5'rryiX(i . . Illr. amikor 1100ss:m taveil!i!l Wltiin.myaim . Inogy Slel"llciSiem emle~zJh8t vis$z·(iI a s<rel~emvi lagban h~'II5arlyagi ep:ftmanyekre . A. Mos~ e.eg !l\ fold1 tapas:taJ1atok.ka lien al1nak.. jol va. NI. hogry 11.ismet visuater e cSOoolallal~s he~yre. Most mar keszen allok at indu~sTa • e~ A.m oil a ~iI~mv[lagrol .at.ag malyeb. A kOvetirel.dlg. _" de almgy tovabbleibeg.bar at kJienssk lel.s.!fiH a .A visszaliE!r. rni ke11nekem.: Amlkor kristaJyrOl biaSM~..'...~N'~zzen s__:d!t efil'\ol :a he'lyr611 Let vaJahall'la'Wolilat? lelt hogy alert az aJagwton7 A.!.rJak liZ egymasl koveto el'eilciklyso. IhQgy ~$soJbb.ill. ha egs!Szen atrnernf'ls raituli.aval.dvtragos mez5tl'm. N.: E1fogadja. raga.: MesSlje 'el~ mi too..

. mert a I'ele'k. . A karregresszi6k 50~al1gyakran hallo!k inge(ult hangnkat is.. ~ '0..: Var on valak'j onre? A. . a tavCfI- . am[kor egy-egy iialal e1et l'Qirtelen nalttllaoo'z ~i1 n~ el. {tloosza retovazas ban .haMil'utim a lel~k sokszor dOI1Odten es megzflliliUDdlla 'er~eznek \!ism.k lesznek.egeJI6zoefalform3.al'anjliaim k:i)rilU alta· hinos az '!!9yeterles abool'il. hogy a narn o-rga· Jlik'us . Az.. OIllelelf.l:'6ij~.f'lefl5ki!.juKat 'lJetftsek ki'.Y'a'loil1.es~leteiben is ..UJillo selin elsosumu nyUJtOOfll'le'K'i.. mlndeliekelOtl 21t6k:eletes f. De . hogy vez·allOje segrtseo l'1ekl a..eJlemvillilgba. 5.rliik a S2&llemvihfig lljrarelfedeNsE'ir"'5L Ez ~ erzes rendiZerint eLJtrnibai P~U~i' mart az 0ss2l1il5 fB'ldi gondot . Jelenle-tOkel tulajdonkeppen roar a hallal pillallatat61 kezdve ereuuk. <lkive1 'Iallllkolik.. hfrl. lis e:gy f&J~tt ervlil:assal talalkoz. lelektars. (szlli'ist): A'zt Ilf~tem .vB nem sakai!.t hagyhBl1:ak.sald. es"a maguk m6djan ka.! Q$Odalk. ilimikor egy ildllOOieges. koral alkalmazkooasa nagy/Ant e segitokesz 'Imlitisok kO. fIJI.llirs. Magy etl magi majd ~bb kitajmm. A haliduk utaru tudalailapotlJktoll fU!:lgeUelilll. mlnlha "" stKl'r6d~'k val'ami ment~Jl .Oink. !logy ~ifeje:z2:ek ensmarasUke'l. fl. de sz is iehet&'e~s..alatl vagyolL. Veze1. IliroioDeit.!larne'lyik m.Zire. a $i!ellemi iflergia.1r. tilelel &s a nall'iJt iis.A s:~1Iemljj'nag az urlaz6 lel&1<szamara.~Blrsmi eroS!: emberi fomnioon jelenj)el1ek mag. . tla egy regi 00rat v~ 'eQY ro~onielei1jk meg a fnissen erk-ez.lrodas'LIkaJ.A1: llyE!n. ~ogy JlyenlllO'!a ve:0:!e:t6k'II'. Hal egYSZ€iF ha1~llmk lJtan lIY€f11fontos a segito'kesz sz:eliemekkel' vaJ6 :J... Az 5.tl lele'kf1lek akkor a VQIe'to hiooyo!Zhat a ~~pbal U~IYwnlk. a lelektarsak nem ezonos szemeiye:k.27 . es i'R'!m maradunk seglt· nelkLll.iott a spiri!ualts atJ~bo~.unk Is: barataink vatnak rank az m. egyedlJl vagyok. le~ezik me egy soitlkru m~f.erril felesege. hogy L1dIlO:. ark1~el ElZ elmuU elettai~P"I n..tjal.I'l!kel jt)VI5jet mBt6e iii. IDr.4. ez:ert tesillk eltmgyfrsa [utansokan I~ttlmek es SZQUIllOrua.mfemi villagban leg~lQ.!I'Ikate~hagyal:Ol-ma_k.!". l'agasz. .!~rtalfl.. feIezefben.z. IN. e~t !leg .an a 1~lkekg'l'\akran has~nS!ljt\i:~l ill INep~s"seguke:tt. h09Y segitsenek cipel ni az ida el5Ui hal.tOttoolk majd \tellinl<. as gYl'!f.w. a n_. Am IJg1l1a.~snyugalmat lelefl~L 8~ els&e U911liLinlk...O'lt. lisltta Ieher hal'nOk .8i1:..albOj ered6 mmeket.Bs most egy halalmall tangerpifti naperny5 . kz e:mberi Ml:f(lrmaMn ~6.eile:n kel~ lett atlJhamrn~k sZtel'fltteiket KeszOle:tlenQl-erte omt a 'ha~al. l. mertfelk@lDJetlenQl.Oz. hogy k6zva~lelQm a. !riaegy lelel\ nemludia befejez. beJeerlve a2.ni a meg~dlat1 i:lgyeit. A lere'k $j:ljergiatorrl:egjr<ent [s meg l1Iyllvanulhat. egy 're:ny. Alanyaim leg~O'bbje arr61 szamolt lbe. gyorSim k. (izgatotlan): C~arlie baas!! . igy az \I~ [IInyugodllahban :fo'lylalhai1a ao!: u. hog'lI barmellv ...srOen attel:sz:o" de SZOiI"OS"al1lossze \fan e~fisilve.siebe me"~.!tan) ••.aJ~ol... 8tek a magasan tejleu szgllelflll tarnirok ~ itlnnek: eJeifii-l.. N.: Mil f-al most maga k5!ilI? .szar <Ii sl!:erne· Iyes vezeltljlikk~ l.. intelHgerts eOElJgiak 1!e(Z'!illnek tU1!I'i1ilf:lnket az felli.o:zhe:wn!l: arofl.. reset alanya vegGl1sikaresel1l alkalmazkodott a st'eUemi'l1~aghazi mertnagyIa. A mim:!emit! . sz:eret5 b£iloriLast es ragyog6alL. amil.:apcs!i:llalliJnk.: Miltlrt:ent? A. Bar e:z Oil releltlfu1s liem k:lien- es j \(.es mi . 'it va(W(Jk! Dr. l:rh~giis.zul. szfnes aura ep(]1 kOrei. Az.yil~ii!'llv. " ami elShlo!lik !tClrQloRem.egymas-l a sZelle'rni vihigbQrn. ~m megsem e~iik ma91.v{!~ik az er~ezo I!~lelk: ut.m am.ezer6j!!. A s~lterriviragba I!rkez. Egymas$aJ val6 kommuniKa(l!ojuk sor..a.tovibbpergEl'tte a fordl ido.a meglelenesm ralha~~nalh.6dtataskem erl.i!I kijl!'eloof'l tart62kodn([l~.eliL.szen !gilZ. e~beJii a vezet6 gyornaJii.iI a spiritua~5 aqar6l'i1al'klig~ni. az also entitas.alelkek r~tjak .mulcooes~n IiIlQlik.asanak: ijdeje a l1aIiJ kiiruhEl!nyeit51.: OWan. hoQ!Yminden r!'endbaii1\Ian velOnk. hala1 ulan Q9yedill \l'agyunk.esti lajdalmat . ho-gy va.iai A iiIlOst bemlllatancf6 @setbeJiia 1~lek ~ppim ki. l'1ic.megjetenssenelfi egy masrk mooj.8ilhataHan. ahoQvafll ..etOSi3g kO. A lelel\ ~lkalm~~cd. az eppen be'll~Q~'tt emrekl:'lihe:z valo kM&diesliil 85 <I lelek rejl~I~E1f1ek foka161 KJgg. es biztosi~g.atvenL:ltli': a kamni1rus ~lInrtas. .det . mert az alkalmazkodiiisi id'oszak tartama nagyon kllfor]bOz{l. alanyail1l'l lLjlaracl6 el'"lesakkel nyila1ko:z.I'ivo ukm..all1!{kaJ is.akian k6zeM hpcSora1b.rnag uk mdg01.Blat ufifma le[ei'.hog)' a \metOk nefl1 a~k a gMdoiat ton:ula&!it rBg~o. . A szinei !.kOlBnooen al. !log\' megTIYiJgta:ssa a '. nevez:etesefli all.l"Iak min[kat am'il.elehlbb h-elj'.i1~fere lI. parns_l. KeOObb.i:s ig'Hl.i'e~mes pel'S2H csak: eQiY a mertietetlen sdk leh. A V62SI:oli.es a halel ~ nagy megt. ahol r. t~JaIJ«lZhatUl1k. folv'8'tOO'ika kerdes: viljon rnlrdl iSliIlerjjliJk fe~o~el?H[pnoiJizal~".sOO.(hangosan) Charlie bacsi. 'ho-gyh~ is ~ErO'ItEJrllk.jsJ:ol'lal. rends:zelil1t a Ve2:Eto~e. hogy a s..tt iill IiIrg..aijlkolta:k..

!t). Vir:fiam..: Akkor what it hal a' ut2l11.-z5 elel:eink saran hany narla1tta. N.l'.lasztotll.: Mien eppenQ varja om? A.\lncf. minde2i :ill 'Q..en Ie melven a tudala~! Meg kell tudlnla.. mvilbb a f. Uj 'Ielet elnek.: Es 'mit (1SiMI.yet magu.i'i~sg.an 'kover mint arnflyen 'lJ'a1t. hog.glassoll .t le!enln.uk. hegy mat l1ouaszokctl a smllellnviiaghoz. nnil'yeli! ihatassal van 6me ez a. meJeg es keltemes .f1 rolytatjuk.p idok!re gOflldolllnk. es hogy 'Idsvezessen..\.ll') baralsagesl'1ak.) lOr: N. es felem nylljlja a k'ezet. hogi!f 0 Charita bacsi?' van va'iitliml..ahbl Mit esl"al most CSnar[ie'baC517 A. N.oenel a. igen is me'Q nem is. 29 .ak az \i'~rJt a dolfla. ggato1tJm izeg-mozog . flit. dt (m-eteg hElngon.!..rnogtjt\t hagylun1k:.llajdCI1- mar pel.<1 tilikai ecletfmmat 'IIs. l1omr vezessen .tl meg~kwmtas:.: Hon:llantudja.ys~nief1 c:sak !ebeg:ek .em ra. tl.IN. Iftlityeno gyonylln1ls ezl.em? A.: Mosol.. 6 all hozzam a r. ami~or 'l'T!eg:hall. egy masik A s2:eUemvilflg fLjrcSa ielense. efIY kjcs~1 meg fol vagyok miaHa kawrodva.. l.) Dr..idnak.ITlol'llan): Charlie bOOsi errneQIY.. . all. TUdjil. Q is. SzemtMm tudni.. as sohasem tudtarn oapifSndre tern] a haDala flJl6tt..t're. amir<or . de meJy sajnaJattal~: Igen .: ... ~Ez egy rne'bmsZkai rantlol'l torrent. ~Megsmkrwm a parbeszed'st.l A.. N.pjliJnk. 'lWll'ile5t. meg akkor ~s. . N..~km:. N.a S~!llll'emi'vilagho... mer! lehengerl6 elmerrv laInj mindazokat.cfni.lUjuui1k a fatmon. ame.Ijt-ag flililk al emk~keil:.l'iilii'ik 0li!t1 A..~ny fele. NI.A. DI'.t Ghai1[tl bacsi iZEln a ponooh1.tja.yog. Igenl TlIlajdonke.: Mer1jel"! wv<llib .y .•• Eppen ollffln. lalk-ak 6itjeinail. msgait ala. I'Ipgy lIal6han 'l. sze1l1aban jatsz. am~ uJra hOL:z:i! nern swlwnk .p. hOQ¥ jobban lI'an·e mar. Minderl alkalomm. alho'lla rnennern kell.'iratial'luiert.alni.megny. Ezulit.g.: Igen..mk .'l. ha e.o. kedV€lS. (az alan!!. file. h~y talalkon:lI. mint l'lianyozM.:Megy itt lebeg.f.99:1{kicstt f4!'IOnk.. merl m.obban. rrEl men} ell !Dr. aul-obilmet /V..:ll !lIIias.yom ell megceklzCi eletaben. csornagoK'.ge.. En lde-oda lebegek. ert:e:m.Nillos ~mmi feszYltseg.da.es es 'relem. hogy minden feAdben WI"I omlel. A2.. Ol.~ Miert l'lyil~tjaon fele a ~ezet rlyefl materiiilis m6don? - A. Alert CSitn~ja. ~~~~~~~ .' anogy kdzelooek . Dr. (mlgyo. • Dr:.lnkilbi:l vruannl elfogodoUS'ag. Hog. hogy 3!Z eletuflkbefl fi:iritos szerepet betolil6 emberek mil"ldigl ko:sz6'nt..uaj!Jk ..r.lJ. alr!. (llalamjefii: ku.ogv megjsmertem fit a.ry miir sohasem leUl'lfIIljLik dk:et ime. mondjEl el.elleml1i1agban meg.szemra. mini en . kiterjed j lOr. N'. csak <lze:rt jolt. a!gonaolt relld .:lk. tiar'Qmra legyLirllic oltl EroI kslto. !is otthcoosa:bban erzi-e mat nnagat? A. ff'le'rt a sz. IDr: N.1 gon. &16zo eletl'llli'lben ••. .. Meg gyerek vallam... Ham-mig szamololt. rni a klivetikez{i rontoHbb bellyomM...el.• . !logy m~t melotl: is isrm:rtem oKeto ..tOl.. slere'lnek. milsod:Szor..•... hogy oUhagytam a Folc:let. e~lltailn? A..): Nezz. hirteli.. amr a splritu~lis 6tJarO elhagyba ..z.Rigg:el!lefltil <lH61.: Amrl. amiket a. IEzeft hagyoU ott Cha. A... nogy kepesek megoszrnni saj.n s:i!Q. 0 !II1as ool:yen tartozkadilk.rJ~I1". (i.. Mos..M hffiyeg. es. Megkt'innyebblUlem.rlcog.:: EJijJi~Sl:an:a a hel.~Mi IDrtenik most? A.a '~oldi le1bOl suirmaz6 fi<Z'kiaies mentalis lerne-k _ mar (lr'OseI1 megfogya:tko~f1alk. ~rlJ hOQry 'iollsmerje ot7 A. fajezebn f090k kJ1tern~. magur'!kkal hUI'Coiti.~ !.:. N. A gondolataif1l1ba:n 1ortGi"I'ik .: El az. 6rre a 6. . (hosszu sz. Ket 01\001 is: elosmr.~s hmlilonia mnd{!tzi an~ J'lak a !. ligy.. .csaUaKOimek ho.• II-eszllek I<orul.N.. Val6jaban !ail nem i~ falefem.z'? . amtr611 r6Iismer:i'i1 A. (~ilifll.elejiikl Ogy Ia.dl:llluk. s i!3Y 18gynel IObb tes~be!iIlIS [elen tliJdnak lenni <l FoflJOin.r.QIiitnekem .olataiolln fatlatja onnel. Orokre iUakarok m:ara. persze! . hrogy meg !ar! a haJalom miat.<Ii f:otelban): Persze. Dr. D. D. magS! &ter01.eni tl. .INem ez III j6 SlO ra. S:aeremtrern&1t6 .:. N.: Es. es azokra a (egi sze.: Charlla baosi epp ol~.N.: Rerulben.) A. es nagy. A 10.: (Megi~metJem a kerdest.:e keraslte'~5d.l1 IDr. ha .:kar le.~Azt hi&zem.elt'J. c:s:ak a fa euete lJe5Z kiirm. IWgy l'Ie fEdjek. miii'1t 01 nagyoll e1merU'lI \IIa!amibel1: CharAe b1'i~l~ an nytm ami~rmel< e'l1lhU<. NI.paS2ta!~Lllnk mar meg .y mindel"! iSlJleroo. (ril'tlJet): Hat. nin~lie'k gondek.e'lebb.l DF: N.mk. hog. Dr. as az llyenklJf szokAsos megrnyugtato teatll'1ikAkat alkalmazom.: l8Iinaulunk.. Miert haglY el 'ellgem? IDIt. igen. Dr.rMa.. e& amikor mar f6lrg~'t. N.lie bacsi a tObbisli:lke'L lJ~all. aikl'kr61 fOrdi ha!aluk ulan 31.Dr.va lo. rniert hagyla Q1.l~r'~seQ...SZ'GS ro~OT'llom kozul.m.Hogy .Onetulanr): Mb embereJk .. f'*~lben a lel~ek a~". minket. (f5Iisn. megmuillatja mEl.ets6 s~merlykeO'I ra!oilkOUQrl ol1l'1el a l1alala hogy megbizol'lyosoojol'l afel6J. ..gy Uj testbe:n. l"iogy . h61)'1 ~: Annylm .'le teste fs meg I<:el'e Is van? A. (mar !'Iem' olY<l1'1lfe:szOltel"!..li.p-en mcslj6YQk r~.: Mi olyarll vicces? . hOfiJ:!(valilIDlU4.lijy. SiJru:ett~i'I'i a legj.••. Charlie bacslfl. .az . A.. haraml MQst mandja al" milOrtenlld - segal fogom \. ~Az alany egy autobale5lel!ben halt meg. Ugy euem.

A.Wk1 A.. hogy kik ii5 vOtm~ ·efek az: emberE!k.. es ez.'I. Nil. ol. l. (miutan Ilaayta. art Iliszem. ~Mllsek . A. A.i. M JalriB.wtem oket. maJd: Ojro pritJb\i'll..: M1nden 6n1iliisI'lM ~ts'mme 1 van? . a XVlltl.giban1 A.s. .ki..~ folytassa! A..: MI wnentk 8zurloo.afi . aL..5 az els6... f1em tudom pentossn mit is c:sinilljak .. el'eH all? .alEll'iyom kapkoofli Dr'. IAdhatool'1 beszel'getes~be merul fllZ el'(iz5 eJell9bOiI vale ariiyji!iVtll.I'QalBk lassen . GQndojatokat magu'kiltil.++ li1at. hag)' magihoz te~Er!n): Larry IleleliQen1itasa a'Z ismeros tsQpoIJ1:.ak megoleljilk egymast . (Az a. A1aoyom Dr. :Or.. SZ~ renC$ete lronibbJ Illesei·nkellrnar atbe'S2e!l~uk.: On Illegy felejOk.ebe.IN.: Es mi annak a lerentese? A:..et egyre Wilben jOlin:ek felem.s~db6Ii GQlJ'lther pedlg ni€lmet ~rils:ztOok. jOl van.: . de 'srzem 11.. N. es.:.Igam6 fe~Qe!k . s-lilnte semnni..6ak.: Kez.IN. ~iirlet): Most '[81fg m@gknmifilt emb.. (simi ea.mind! [JQyanaz egas:zen izgamtt lett. A rolbbiek meg hitr. A ktlrvonalaik is aUiitsz.ko'Zom. jelenletD'klet. IN.~ Re:ni:lbel1t.: tgen.. !. '.• . N'..• sI.lanv hsmM simi k:ezd.: .. .an ligry..fOmata lats~k. aldkel nagyoli1.emek most kOniJ16'I~em varmak! ' •...koljuk 'egymast a JellY til'll kk. GyonyorCi e-1etiink 'r. ak~or most menIOnk lovabb-! Ml al. N. Millatl"lill. de en lassubb vagyok.eri alak.. D. nagy aFe. hogy ez. Mlnd.m egy his icf5t az alianynak.i'..l hiany.: Mit lat? A. lEistudcrn. as esa!!: u:!ana keZdtflnk it sz. AI .et ter:'lyosomag egymEislkOrLJI arvenYlli'k. men".. ~megsZQrilja a ka. '~nyugla1anu~.t.slott egyma5:ra tor- A. (majd i!9V megkonnyeb-'btm oohaj]aII O!.knveloen I~l? A.i!3I hahi'ln.ra..).•• .' It.. N.J azt rns~m . tll'lol'oliak.ri'aij: 01. eCDnther ~ Je!Wll a regi f'erjei voila!!:..•..ze'fettem lIolna litnl. az ismeroseim jelenlet. {Al alanyom Mnylr.) D..IIIIBvak.EZ' o.. (egy kiss>e inger£m s6ha1ia~: Termesmesel'1 Ug:}" hogy bebuF. N. es kozOOn mOrldjon el mioo-ent.' Ids ~a!l~an cseil'ld lila!')): HI1iII!lI.~ Fi(l!~kan 'embBrti tu'lajdol1si!iga'kk. nagyobbak . Dr •. ha nilles les..l Dr.er? A.• o. Dr..: I'gen. ""af<Jk egyperoet): Nos. OdaJ1~zzenj.ly. Dr.embe~eldW vi!ilnrud .i'~a? A.y lel11. milt latna? A. N. :s. Larry! Dr. aki mast megllesl"le &O:ket larl'lj"le:1 " 11aU!llemviila. .dzele'bb fonnek .. ne kerdel!2en mo. folylass:a a lebeg5 IIIlO'Zgast.: (Nem lIalaszol. '.. ~m. te[l'Ionel1l refill/II.. auatol< rajluk..: Mi minden..&L.zgasa k~n lIalto:zatlan 1Im:U...: Larry 'az elfizoelelbelJ terj'e..Dr. l'Ie'Vel!fli kezd egyszme): AzI: hiszem.. N. szizadlb6l todtak. Dr. iEzek a slem~k 'Ii!mberis:I!ernnek LUi1l'1ek. . emberek .t61 tolfele." kif:e~i. boldog- IDr:. 1\1'.: Kerem. akiTol mar be.. a gOl'ldolatol< •.pek'et sugarozoak a Wdatomba.) Dr.. No: J61 van.OlllkezUlilk. 110j]¥ kimentsen a MarHOle-1 rossz .. tehat nogy tali!ilko-zo1t aletekWsaval? A..rililisme:rni ok-et . Vwok egy-Ioet pillatJa'liig. Al1l'l1yfr.: Egy Q..: IErlgied~ .: Igen.. hogy Sivezf ezl a Ianilk.oHI.ii1 rendeilmzc em oamkk.yan Gsodalatos i$mel vela lenl'li .iii ftildiismerOseil? A. [ri&&'Zel is plJpillaval? 9'a iesz mlokeL . volt.N. MisdK ••.: Mo... Most . N. N.t6bbi amerikaj !'erje voR~ Jean egyfraflcia tengelftst a XIX.• relem jonnek .: ~rzem 5keL. ami't hit! A..an er~.ig !"ng:em akatt. N.. mi tMenik. N. (g.: IEg. anoglY elmolt e:ietai a szeme .sze!lt? kez.ellemvJ(rlg feljdezes. . hogy ludjsliIl. 01 mruo.li!lil'Y. . hogy . (me-rango ha.sak .S! ielekti:'its.. a hazassagllnkat a osaladjaban . k...ei:elemb5J. N. mililltli!.: Hogyan o!lilrik meg IilQymast.: Ha egy harmadik szemely megne2Jie.! MindnyajlJkat tisz:lan n.r.: Csak :5zem~l rat? A. N'. kapcso!a1banw"9YJL1nk •.Etdin a 'Nny.e:n! El Larry! Mil'11denki mas· ElIOtt. •• MfndenkHallenezte. 1itk gyermeke.m jon . Larry elol v.z..aRy •..mmastele sodr6dunk..: :O. N. Larry! Dr. desegitenie kelJ. .! IDl.a.okat latok.sebkenaovel... N. aklt Lg328n ratok . :isme'ros? A (&!i!. iii hAl!I.ngonJ: EgyszerQen cs.. hogy k~innyek Jolynak vegig az arcWl. eZ.ik aszifeteWnket . ig6n ...eI mag at. ahogy most olelke'znek.: Nem. IDf.ozast. Anyu! Jo~felemL.••• baralok .: Ez azutan ttlrb!l'!rk.. osak oerek.." Dt.. arnil eid . D.gy iiatja iSke1!. Jean dezerlalt a hadsereg:b6I.amk 'efort.je iT'i18ir meJletl alii? lin A. N. Wdom.Gk emberek~ Dr. 'Ilr.• teke'le szembogamk •.: Ne~ Nihi'..: Mit csil'1ainak most ol'uSk kel1en? A. A. k.al"l.cilem . mInt. de .1 s&mm1t! Szeretl1em elvezni ezta pll!an-atot (Az alany 01". 'li'agy ok jal'in'iek on tel!'!? 1\.abb.d).szemGlf:l Dr. I!\I..: Igel'l....: LAt valami kG~i::Inregeal raItuk? A..:: Neill.elmerOI a 19Iektarsa.. A szajul1i:na~ 'G.am taliilk~b.. 'IIE1szl'lek kOOll. 114. A. 01.april 'el1ergiapanac~It. Dr. '. Mind ttl lIanmakl Az e:l(ibb ClSOI!k e. Olel~e~{jlflk. ali . (AJarlyom kezd m~nyugodlnL SeGitek ~l:Oriilni aroiuiJi a Ironnye~elt El'91t z.I'al \t. Lany a legllJ.eks~:k../oltlGilnther oly.) Dr.. ~Aladtialil) A sc.. ·rele.

: Igen. H mb. l!Hlokal:eslverelnkkel. i2I 7. S[{lI@'lrlk~l. nagy a szellemviblgba valo be[ep~s IUtan hoi fognak \11910k tahUkoznl.epp2n IogiJd· ha1.1{kel1hel.emml ve~el:lensti!fus8{l siif'lCS a f09adAsibBn: slliEilleml ~l3. Arnikor oolepilnka ~elk!1 'ltila. se-toen s:z:ereplo 9yerme'r<et..: ".: latf. am~~oTrnf!9t1alalj~k herytike't az: a szrntjO~on revo entil:as<lk:~Olfltt.az adott he1yzett51 fUg. monavarn.!>lellerni vezetOl1k s. m~yell att. kedV9S· baralalnkkallalalkozlUlllt Klienseim ~~V8f1 ti:lbb loroksz-oritO tali1kQzis 'lanuja Is lehel1em.lekjelC5. n5.: OJY(ln. a Ilatal utan is. Amlkor nem ~I a hala~l.s. as . Dr.'n.lnk utan talBlkozunl< e lelkekk/el.rl)'\'~1 WrI. entitasok lehm. A fe~emm~ el~em a 'e:gmbl:n~t."-: Es az. sekatrnondd egyOittfel aial(ul ki <II szellemi jffl. m.om I. megi5tt u'11:1m. h09lY egiY ~tm'UJOkr. I~yen~cr [ta~ a laban st!!nki sines a i«lzelben. ha'I~lautan. arastliJ.ElJ:a!IGI'm.ok csopottJabOll.ahal a !ipfriibual is gronclookodllIs mar keIJMOO iontos.'Selbo~ vfJagos. l'Iogy a ve~etolnkkal t. A !lalaJ tltl'ill'litala..er~mutst majd Jellegzetes ~aldat a szellem i almenet e faj1ajara A -[rissel'! erke.zet6 iM. UgJ' la~jUk.5. .d a 6. ~e£WBrem.Q:el5ZallnblS esetben is tapaszlaltam.: Igen.m IiJIr.laMi.s [d:lliitarti!l1l1fla .Q'e~velsren.e balJ::::si minden bizJOnnyal 'reJrceJ'le'bb ~e. hogy ~l5z6 elelainkbi. .t it blzonyiija.11egyrorma fejl:e'ltsegoi szinten. ~a9Y a mas mar mas. fogad1.i. Am ill ~obb:lekbEm 'kiderult.szor is azt valaszoltmc.~zl!l-adj~k egy velunk egyuttt!irz'O h~.asokkal va16 kolesol'riis OsS~ fIIest . egymiSl.lEs itt itt legJobb brilJllom. ora. e. omi i!I!Iarnyommal azonolS.3Iwzasok aludatfOll:lUe.le:k volt" mint az alanyom..~d~i amtlly~ a S'.es. mint a !'i. . csak el5f<8itikMnt sl'OIQ<llnak ill kestil:JbJeiklhl1!z.eraiig~" egy.lft6 talillko.algondolamt egy idoben en lesz-6llam.Qm!Szed~61J Ugysmigy i1Ie\l'et~i1k a fi~kon. Bevallam.. A1klOCir ertern.zo halkeket 11 sm'llemvilagban aJapvet(ien ~momfele\(.) 71ml.lk02ast. N.ltt.eliOOn is ti5rtent.1k. de a rejlettebb lelkekmU.ki ~ r.es 'ez egy 5ZleUemnek! A.egi ~~~n~k es bruit. bar 5 v. hogy s.gtudti'lJlllil.y a r~l&k mag.betoortvi a !l.5rteno elso taIEi[koz.ez.egig a hi®ft~Moon maradrt.A.iagw netl.erepI5felesegunkOII.: Igen. hogy mInden lele-k kepes . f'iagyszm!1link1kel. enlil.-ar6. hcgy azember marne megsem alhanyagolhat6 tenyezo. N. mar ISlTIen nemmy baratomat is. a miT1ke~ rog~ildo.i.itols6 elelt!~ben tafllog<tssa a 15. N.en h~rek l«l:z6tt. Sok vez~~olnek ideg~. koran il:I&ghait. mig masokkal talM csak egyel l. mi ila1itro~ meg az lin Illdvozlesere erkezoemberek 5OlfendJet? A. ~ lejaratolt mitologiat tart eletbel'l" ami nem ani Oss. mint amikm otl OlttJl"Ik a man:dirds-zob~jillian.akitja.es. i. nagy mil"lclen elel Lltan killiinbOzO' s:zamu e:ntitas ijdv'rn![lll mmket. hotly a sz:elleml vemto kesZlooftoe eli) a.!k meg ma. . Ezt jelerliSe.i'alla~ soo sz:ot rna .J-Ie.pirUul'iI'is.glwn'kb61. szil'rten j. A haJal1 Ulani ta!alkozasQk mEisodik tiilJta. I: feJeret v..itatjak.vess~MI es :szere'tetbi}l magis taI<'iJkozni akamak velul'lk.1esere."111.jnyal:?' .!is ta.dliul.hogy .z1k. masokll1ak nagyon is hetktlznapi. mint ah09Y ez az 5.r. A 'IS. ag alany elO2io aleleben. l.a 'llalahoJ i. Ez helyes 'es Ilagycnlermaszetes.: Fetftlflak. a sl. a 9.. E 1ar.t!g.altjiUtmw Wrtenne-k. modem vilaggal Mill mill a veliemer:rY'em" KliaflSerm ·tobb. Nt.Iarija? A. Szamomra vi lagos. M[ndMt le'ekre ~~hegy efaljar6 enlilJiiio e.yaIM~'!.: ts az osszes etetebell 6 vigys2iOlt O!1le1 A. :hog.n hanglZasu neve val'l.I v9oz'etoEijel? A.ielleget . oot m~ a'Z is !ehet'.Mrliaa.enelf1kklld. s~mendbefl kOvettek a lobbiek. hogy a~ egy hamf. hogill mennyke fsmerjuio. Erdekesnek t. A 7.I10gy a:z embmk nagy-on kOzell kapcsQlatban all~ l1ak a szellemi lIezetolkke!1.\Z is .119y. h09Y atZ. NagyoEl.a ~ove:lkeU! fejezetekben 1'argya[cf'll. ron5fllemi az.k a nullira is.m..ulltrn is: fo~tatOdoU" A 1. esetben kormyebb 'Ioiti. hogy az ismenrQs arook milyen f~lkill\lar6 elmenyti jelel'ita:I1ElkIn erke!o fiC!l' talabb lelkekne'k. esellem'nek egyik m6djat l'I"Iul:alj<ll be. aml'lror Gsandes. az meg lIlernjelenti.o[Jlnk megfelelo tarll.uIOQ:Soportjanak! U\gyal1is nem mrl'1ldenki 8. Meghld!.(I m~rm.:: MOl'ldJ.s all~tbm le1l0 alanyl mas:fajta erze[mi magasrilllO~rais eljuJ. anog¥ f'ete:f1lI us~k oldalrol. hogy nem 'iagjai a szellemIJlMlg· i"Ii:k.Dr.goa-n . ese11bern ~ is yj~goBan IlatS2)l~ ~og. akiket fontossag. meiafizl'kiliban i's h~l.l'Isk vagy valahogy mas. tes:wfueink~el. Ugy talallam.gba.g I!~Tszama nemcsk elelt6l eietre lIano:zhal. A S.:ibimtrnagunk mar kles2:. n Gyelaan eI5ror. N. N. emit a_'karlllnk..am.e. emberekel:.!'lY~ Sl. rnintlis. a rrrssen erJ. Df. hog.a. aki JOfllt:oS sz:erepet j~ts~o1t ~ e~etUinkl:}(lrI< H:ogy a ha!al'unk utan lred.1ijat pre~erem::iajanallmggWnyeberl . Ige.a ketnemu de all is mom:ltik.znel akar lenni.i delkezett..ent. es. 01". Q~MizI!is formaja a h~letl." A. men szUkse91 eset:en r'Qgl'i:ln ke. Dr.rint 1 me.: (AI alIDlY a raisrneroo OrtJrn!iefi s[kk:rnt:asE~wl smidt felbe. l1~y Brtsilik. MI mas? D.zhangban iii. 'nagy OIl . ~~oon Charlf.:s~JXir!ok formlll6dasan<lk IliiOdji3i es az em'. N[dal.an 1:il1." Mloo'ig a vedel'm:ezom volt. A spirilueJis ~el"\ilereti berendezkedest . Ugyal"lerre pel· da a !y_ esellis. es. lJa'tom Iak. hogy !.a az. A (.I'I!i1o.-baA. hogy egyuUal Spiritll<i.::us~n lecsQ. hogy n~anyukkal sok elete-t en. Qs leladata alae n~oTll llaJi!ll!a.tilUSiJ es sajal egyeni karnkterurlk at. kmltisE!mrE.as vart sz.hilZ.. szeretell61 100)110 taJrnroba bLl~kolllinak.csQportiJnktagjai is IfmnBrtflk. vflgyakozassal (eli.legelsB fon~os tali!.kor diltalos.ligy tll ni k .: Mrnd azt mwtaril. Ugy talaltam. Forntos. val6dllfileklars volt. Vilma: is. megbizaiasa. eatbsn a. Bar' az.a. 0 <I. (14 eves koraoon full'adt meg.e. J 32 . ilmikor khJulullk az atjaroooL A fogad6 tSJSBsa. Azok .} Csodatatos\ hogy il1latlnamml (Az aJany ~l'1teget. hogy Charlie bilcsi I'e[kernekiiIZ volt a.illelen:IQs entitaiS kiss!\! iii tobb~~ elon !Jar minkel.mirnden elet utan mas..s~lleini ~~~Qjie Inem~iint.jak.rS3Ink pontesan ludhog)' mikor erkezunk.y 0' mar ~ splrilUalfs veze10K ke~sse.' .lko~.s.a el.. (mil!Jtan alanyom megemliU a nagrynenjet e-s n&h8ny barm]at is): MIt gondoJ. 6 mindig farflken:t \liGZOllyult ho:n:l!i.en aiL E:z 32. ak. nqYlJ1.

~helemheriS. . (bulg:Gn~: 6 iogsn!.amit a szeltemvililgbafl is meg~ei1aJJ[jl'1k? A.fl nem veLitett-a voll'la megat ember] formabal'll M e!le...pitlanalhaJ1? A.. sreretet. KQlol'lben e'leil'1ltekjsse el!leSlZel1n.: Ezek szerint toehat 16. magailYosnak.(nosztalgitlval): IEgyS2er. h(lgya szeUeml !el'lyeicre nero jellernzo ili neml hOlllalwms? A. S9m bes:z.. as 0 sz:amol11I<I.: .eltem\l'lhig'bflll az entltaSIOk valameiyik nernli'ltz kCIOd'l'1Iak? /1. valamrnt a lelek1arsak es mas s~ib5 ent.k. Igal. rO. lori"ileny alkat ••.ti£.arni~ saernnek mOHd!.. !logy az lljonnall erke:mtL lelek meghatarOz(lt1 neml1. (csonGfesen): Fiatalos n6 . . fit.. Dr. mm ismer1k egym1ist vaiallOl"lnan? dafatban -.!. Bizal·masan? Igen.gell.J. iimerte Ril. iSJTIl1lro.at~nru. Ez a voi<Iz6di...mg:Z'ik.".Dr. . lOr. A.-.l rontoo. . en egyetlenegysW tapasztaUam meg '~udatQSElna!Z azonrnati rmsrrtere:s ttz'8set: aII1I1Iikor elosz<ir lilttam meg. merl liIl. !'logy a Faldiin m~ha ket ember egymasTBll'leZ.'S aroot Il'Ilunk. I'logy lIfIasok . eseibol' jol la..: Telepatikus L1ton7 v8il1eiom. Dr..es eQV !kiosilMtboor:zongat6 is . kicsl. he s.akit eiill!lIegr nem is isme~!. miM dcnt€lnek ugya lelKell.halok.. Mindigl . ElF.: ILelletos8g van sna na hallhassak iiket? A..gom:loralo~ sligAromi egy mas'ik el'lt~tis fela'.[it.: At sz.l'1I5:ies aUitudot.: Most. Mit tel1etWnk a fij[o(jOJi a szemllnkk:e:l. ezl pers~e meg is feszilt A 6.k:.eleb'biiill ill egVIk l'IE1mhe:z.i'e~m van ... ski mil'ldlg Itt matadl? A.!lnl htdunk.o:il~egem ~al"l ra. Vannal<.. amikQr epl'l Gsak elhagytuka F6ldet? A. N.: Jon vslak.vaJaki.t. \lagy olyas. N. a Aacml az on l61ektarsa.emkor-elo. Rachel.ooll"1e. Ig:enl Es biiZlol'l'Sagct arlo Jobbar'J ermm mag!.! Szoval.s~r ta.: 1:5 mit erez.: (Iii'll ..al is halEotiani milr a ~6IektAf\S emberl . Ez. A.: t. nos.1k is·. ez a. N.s m:onbarn hosszabb !ivan kieg. ariilhez viszofly. (bizollytalanu~/: Valia'hogy 'ogCll· •• de <ll. aielesegemet Ez. 01'.:lgan.am . '1\1. hogy bemlJtassam. OF.! E1me.: Senki J 111".S:~ maben mfl'gjelel1o.1i.ert mas~ent.ine~ a F(lldol'l . aki tobb foldl &1e~en at iiS onnel volt. de e. N.. !.ilssa~: Nem malad miruffg i'l:U Inkabb min. N. hal Isms. .kor. es ta~al'1 5SSl~iJarodO'l. (nemil m8Hiltlankad.•. N. aunll e. amiiita 'li'issz.mert at szern az.lemmeJ I'lIltcFlE!k egyro'sra9 Dr.ami'kor meg. hlszen mindkel nem IlurajdDnsagaitfal ludJI.k. lie.. s-ze1lemiazonossag~a lJItalo 'fen..Am5gotl.i Oii'lf·e~? A. ill areal'll el~t Ikil'ejeres .• aho!W Il!girlkabb emle~szem nL. Tudom. de a le-telk emtfl~~k. itl6:~1lko.djg' 'l.: 1gen.!m..: MiM nNja eztaz '6l'1titasl baralnOmnek? N:em [gaz. . nagyon ~en.6i.latj.int a mi:sikl1oz. most a A. N.~nk:ivilll megl mrl: is irok Ie.a s~emebe nezD:n.. De RaChel . N.lnk .a bru'iltnijm.: Nios. ha 5Zo.~perrsze €)ll'1ll€fl<ent Ii F61don is megtenetj. ha rane~1 A.~a9iY segftsegetjelel1t Rachel.~ NYl!gaillTl<aI.yis R. latuFilk benne..tna. nagyol'1 sok tudes as szeretet Villl benne.uk OJ gom:lo!alul.•• Dr.Z e:rz·esmsgdO'bbenlii . ha nooe~ t-aln.s..Y€lbben natoi A.es k. .. gQ~dolatb~Il'1mm~s:zetesen ~nfndig megtalt'iliuk ~ymast De fgll' valahog¥ szebb. az segtt hozzuzokni .(. Or.j(unflYoeob m eges. hOllY ~fi1 a s. otYOIn bekBS mlnoen .l1iJ'Iryaim~6'J lObb ~k~!omm.z. ho9)' <I Ie kek ligy bes~i\!lifmek legymilssal.: . o~i'l tarsa~i dolog.itas:ok kOztl fenyeg. Me'nj.Es beiiOiliI elekhel az ernbe~khe.: Ha va:lak.nhsegeloeLa It fejezelben fejlem Ik!i re5..1 Slerelne. nagy emberi formaban jelenn-ek l'I'1~ a szeUsT'I'illtllagbari.: Ogy erti.: 'JlIg.ilK v~$Sza Ral'Jhalhe:z a s1Jilllemi \/ilagba! Ha a 'IIerel. N.thal. e·z almond lJa!Jami flo:n~()sat lIZ illElt5r61.a.sOitlet Is !. hoQlY mnrSBtl 't1i.tiICilQI'l rs? It." Dr. N.ek fizne!lk magunkat .: IgsPil.1< lIefifli. N. h~yan !"I~ I{t R~c:hellelke ebben a . ismer5s _arrokat'" tasSOJl maga k.: C!Siindet. lOr.• . mQndJa el. mit eml el~:agyja ili Fold aszlriIlis slkj~l..llIo. milyer. A~Y miQrt.e."s Aa. Ez a kove1kez6 setTe is. Mkoel.. es . N.m. hogy segrtse ~jrOil! hO:lEiiSlO~r1Ii ill sz:e-lremi'Il'~agh0l1 .u.tleles~bb€l'1. ugy erzik..chelt a P. kHlOlicHMI ak.O.1 N A. as. mentaUsan i~anl'lak mlda1kcmk. !tommulI1ikaJunk. ami](o:r a 1~lek kaz.eg fO.gOl'l- Me!Ijegpes: A.. es a 7. o. k$em.Uok.: N'flm.yr5L Ami el1!gem inet.: Ez. kOzel aU! Iiomm 3Z eletben ••• . A.rellemvllagba.aanel m[Ild'~:yik ff!ld~ halala Ultflri embeJi iormaban mula1koZlk mea ormek.van~U!dik.. .t .lismei4lle \tOlna? A.. Hla a Fegi atak~u'k!boo latom az . . N.. A gOl'lcia'aftail'llkkal. EmberUruI nemliUd'ju'k. ~BintokQsl bQs:ruseg~€iQ ort!lm! 0 az 61'1szemelyes t€l<st· Megfegyzes: A vezet6'.~erillt l'Iezz(lk a dolgo1.Ii1aegy elaz6 ele'1b61 Ismert s:zemeiyt emberi vOllasO!ival felruMzlla It'ilunk. es egyre rnel.es egry ismero5 feny!.et.". Mi[1dig itt '!Jib rilln.: lJe [gell.!l'Ik.i . deja vu: Dr..embe:re'ket. as.orul. ko:rmme!l'lYllkhez . N.~lkQ~t8im vele . Dr. N. Dr.

• .yaI'I oe1olyasoljak <I kU!anbO:l!o k&olmen. Dr.~ Re!'S2!e 'ez IS firezrk . am It~&bb~ rn~$ik egy b~{lny05 arm[ mLllatja helyzetboan.:t caron frlLlll!!.a tubjdol"lsag.verijill'.lJi!l~i\iutaJ arm.ej~ik e~Jhogy ki is vagy l/a]ojab'aill. rmMd is. Pi fioIY<lirna!:os58g keweerll:la5?nilljIJoc e. .~ei'e'trti:l)e'k valamlllirenMl<llInrli.or. ik ez~rI meg otyrJfJ fll'CQkat i~f0'lir.yunk ez adolf $Z~!T!~lie:Z.. N. samllyeol'1lek srerirlte en szeretnem 5l : liil. a s:i:lknakef'l"l6ny allkapasot.. .: De mceri. Dr. tlL~Nero. hogy ~perl mllyen qrzesek elnek bennimnk. IN.. AhogV o~1any. Ihogya~lfk: A.ic.:JeftMl"lt kedv.€!kIf51 if! masik szeun. 'N. {nevet): Hiillpe!rSrel IDe mas eletelmbEi'n liS'IJ~~k Jelil. .on ideak meger. IeI'! idel1ititasav<!rl.. hogy h~nya!'Ctl1!1 \J1ll~r~ijk ki m~!!Jnkat rel~~ .Dr. N. m~61 'Van meg erre' a Wpessegtl!m.:: E~ todna mOi)dani po.: 0.Pcd'roll bajoSwmme'!l. l1. talalk(l~b~r <Ii fBli:smerss az_.az em'bi'!lj 1i'i)I"!~okal ~Llj1eitl~lIDl.FI~nn~el. <l:mitt. vaJOdi lk. ha J. mert e~ek: aL.g.zltemr loll'!Al.. Arflikor k&t If§r:ek f!'B." . Dr.: Akkor . A ~ahll'kC'!lislQQrtJlm€l'IlIe~ is befo~yfu. ~ ez:IW!Qlda[iJ d. .hlbblek mluk:. D~.oI.elern m~am a. de a l<ii~e~ilJelt t!Jlajdo. Viisron.onooen iiss. Jelilyegebep egyet~ fii.zSb mely fMi~joam 'IIagyu.. h®g:y hogyan m!t:lt:aijtik meg mag:u~kat.k.Jeff fOlJlner ron.) ~e~ettem JeiilOOrlt villOgl':!i.nergiarormait mas s:~&1f&f'Iilek ir.eml H~!'I!afraj.r. egy maS-lkOfla m!sikat 4: PeFc'Sze. N.on tebet I. hogy 001 ~artOzkOL!iJ'u~k.'bElfl tel'i!lJm~-Foo. utat-.na~. 8: itt •.: Ez.n~agokkaJ ISgyatt gyoffi1JJb'bIDl1lalrlosfloJl! .r'onillsai!"!iw.•• dei1lti. s~g~~()tI k9pet a smllemvilat' OOnri3talan~ezas he1~. mo~. haaem ITIert jol eren..a!ldQafi vaJt~ll:rnak az EigylTliis!l1ak rrlulatoU kepek? A (M\!'e~: A kiveliteU ke.t aleglolt6!bbii '1~1ebe. . hom' m~~neck vagyunl1l!' Ballet 1:19\!emnk ~okon a lelke~n! akjk. es m~. nem tydcrm m~gmol"lda~i. NehanYalll osaka job:bikreU.raklW.Jr. DF.~jfl.sagdka fi:Zillii eletu!lK reswi 'lJlllt~ egy masik hel.el'dillke~. '9 gonrlolatok tietekU'omo..a es ta~ a ps..s. as nema2:.A.I~ltl..yek a ~~gjoblJal'! illenek a~hQz.: Hugy<lfl 'IMhlik. h~y en va. aJrcomazokra iii c1garettarl@khiimokQrI Slere. N egyi. lUJogry Miflld~juflkf1ak ~~..al egyik GSDperiljat mLilta1jiil. ahogy beliebb ~LltLlL'ilk a sllllliIDl~ilag1na.: TLuldni1l egy ~esil kQF'lkrlMllbban roga1W1~i? Hag. ii'ii~a.5 arounk V\)II.p. Dr.y mtert vetrt ki1 on ~ a ~obbi tel~ idoniffint tll.refOggp.pen JeW? Csak azer1. aiklrou amI!. ~ogy a:i!aroli'lt~s~ ami fete ta/1l.ik elmult el9tQn'kbefl kO'li5l'1b5z.ifI!JUOOZ. M!!!selj8n tobbe't meg a mrisik IEHe:kffinsme<resilro.!ln. amit Joommunikafrd al<a~l.ly reelk't)l'lnye11..n? Dr.lfratrl8.: Erim!t~et Elt l1ivrak .. a fellebe tfs. A:: Ige:.t . el.A.~ TudIa. i\'I .IeQlClbba11.$rrak rnag6l'1ieile"gll:i .el'inlese~!rom muni~. tN. Gs..i6va11 A.egymi!i!ii5a! ko1m:.e·z te.1 A.".ony.t~t meglelenil:tfli'? .ba 'farteno m~terral!l~:lOr A.a. d:~fn~Yfl.em mag am Q~y.elii& nell<:jj~ kammunikac.orog .~Ideiik? A.k!h.fl~yze~a .glll'ilkf'a" arnely..lI'etl.arny9. Dt. •• ea:eseken m~llk A rnasik h~lek all!!aJlrll<lk.rl". £11'. N..Z .. '1IfiI1jlV!jFli~k :sona: nem is voltrilka F51'dBoI'D13t ez i~rerndbefl Win.r(lrlalt Megje9~s. Fl"Illirfl"Iis k€pet muta!? oIJI spirltuali::.: Azl akaJje mOl'1ld.s haflgil'l1p~tziIJsok.z. Bo'ldog.:: D& he! mlnch~gY. tiL: Mibt? A. mer'! ~ogy mit gondo1nal(.nr mll1ldelllkU a magElval~iiban IBlunk. mert 5 vol.l o'tjij~ ma.ivannak bes~[flrez@kmJ:a s:zefflel~~jlt<oI<roJ" Dr: N. ha eppel'll ~hazai palyanii w_gylJrrlk.!'kaz fdiac.. rernberi WI!tljGlotl.: Mint: ahogy mar mgndmm. Val'llnak ketivel'llt: kiivetrtetl areai? A.onyoo tulafijoMagok ~ gondQJaklk k1VBLiftese. .or"!nek. j(e.z i3mb8re~t D!: iN. .idejEl'« az aeon letk:ek hallgulal. . 'ami! mar mfldotl.yntlrT!f.1nk. N. hOQ:yal'l ~udj~ a lelkek .agjak ]olism1. akilk ne:m ~smett8k atiban az ereteba~. ~.es !!IIleg:<g. 86 37 .Mni ~Kufloog. mutat~ mawl:t. p~llal"!atl'wi e~~il"e gOfld(l~ A.ei'1ez nas~!'iI16 ~t'(:aJm" dHaoo~ . fU'I'I11'61 mar be~lj[lnk.ans "teriJle!elt.: El"lergiat5rril~QI segltslirgwel. Win~ei kU:1dhatl'lsk egymil.rek~~ill: ~s. va'lahogv ~y ..: De ez -cs3k egye1ler:'l·~t{d volt! Alrok az rflm't:n~mk.g¥ok ~ At!Y!aI~ozh~~tle~V.os 'von!!isok<ll? Ai (hoosw S~O~il~: Ez a~t61 fQg~.lrnl! A.: Es mt . Emk ru: ~ek nem o~ya!1(]~k"mirnl-aFoloQ!'l!. h09Y mifyeJ1 a.flIk ~f)pen. Mb a l"Ietyie1..~ az ejfud etelmg:andol.hQ aa G L!pal~. m~lyiUt itaszliIA!juk 'ill ~reternk ko:zillJl~ id5szakl'ban? Ai. N..ii1mlko:r ffill'edez!uk <Ii dol~:okat. ~s.a. N:.nlosan." Dr.zrG'iles a1!itpota ha1~meg7 aqar(mro.aZt I'IWg tu6lja-e mandML. !iIlOc!J$t? Megj~gyz(js: At .1!I~ A..:.••. ep.:.8$ arnel. .~y.Dr. ~ehel. Csak ragO'mfolok'e@yw!aj~OrlSa!::Fra.iiim morrdj:fi.l'fitIri:la 161fl!8.a.. D[. tcJogy a !elkek ~!i'mi!is fele. N..: Ahlwr hogyan leih~tlOOgism:e:rl'li ee@l!i 12Iek~l!dlalii. de' rnos~. egys~rO eletet errtlam.: Hmm .yi~l!dat~'I~()~unkt61. . N...: Epp' e. t[)r •.poeksO:ha$em :r.. N.i1i&li1!l do!got.l! ..~k az :e. j6ris. .: rgy van.allfi1lyel"inek liMsz2I111:. amik6r'meglallult: a ma'fliKaLes a plllaClatn.rmesutes -. a texasi COWOOy? lib.osfti3lSlE!.ll {ogalmal meg ooUJe:boofl! k~8jfem.gond~jatQkat.mk.filge~erlul atlol.n'll.. hog.k h~ly9j'1. oket Az:okat a 'l.s-enMlI'!ek gazd'aL AJalf!)IIaim a hipn<izi&ban !e:grt5ilbsror !lE!m k.lol ert&11i'I ak'k:or.gfl lW~ell I<e:tUI ilQi.torm~a'ban c. .a.. hogy a mo.ni.:~ererem aooJusOl. Dr.15 arco~na hasQl'1it~Qt~ amelyekai a2.. N.ikel: akarJ&k megmuliul'Il. Qeak mig rremll!r'liktl lefl¥e" g~I-.: rim.I'@Szi'iiek.spiriW.tU!ajdMk:~~p. es V~C1 o~S29kap!Cool~hilk..ellioTI1~bb" Biz.

Ua utar'l lWeg t~dtll? A.a'ala a er. me!1 a2:i~!i! meger.alJ\9Zt11.!lg Cal'! legL6bbunk m~ mess~e a jar .: N~gV megka-l1n.i!oiala sok E:lJ'flbertwira1hml.1.BrffU~LEmSJI ~.eFl!ki.VoWefI¥ h:.M esazon f(11lll1is. Mol mir riJirl.uiore. ugy ~atm:ik. IEl.lOflak a mti. haladO't~abb lelk..alln~.kiJ10Fi!~es Ieite-m~5ik: v.lmet kiiwtoofil. f:!1'll'tier<ek Gsak I9m~k.: Vlccel? Mar i'iIem keU 5.11: t~l. is a fIiIegerke~esnfk. ere~en ~~~kt..m'llr05 IHIIyek:ll:.lvarbali!~5 tn6d iZ.so 'Ie~s. a 'IOkelel~ ~e(hliS:. IlOgw m~5{lkk:a1 is'tEi_hiilkoilZ<lJlak.. Mr ncreAtelrand. bJrit l:limn e:lyalrl ~e[keket aklk nema Foldrn. illHhl'i':! . de a i!:Gmmunlka!l}16 ked'veert biinlTli1verl V(lru!5l WI tudunk veTLn~ . Dr. vatam]kor.t:A ~elkeknek hOSl¥ fonoo. es ill hK!$agsemall mliJ:klallol. akik gzla leheWs.A. a!hol attafl v. ho:g~ miMnt um:ott 'eg~:s·egyed ul egy liiitl'taitatra:n er. s senkive'l sam a krl.! a1amyammtol a.em mas ooIY9l6. ma:gne:lii{us erQ huz. rlJd'om.ebo lelkek. a. (kjliJro n'ilVe'!llsool): m.tben olyan a!allY ~~repe!J s<pi:ri~!Jallsalj.lk lkepes&k ezeltel M e.: rgen.: 0.. [Or. D. .yasmire. !'Om es ~ kfulwm ..ok.!lI!gens OIflUldlatra . doJg\li. oogy n:a.: Mindij~ r~ Wrtelll ez o~[Lf!I'? eUiIi!k.t?lt.~r'le\ll@t}: Volt IdQ. Nl.: Hat. hogy mikell!! mlikooik.eves id5s.s(i..egye~s9It6rltf'llL a tana.mint mar emll\ieUem .deti s.•. nem igenyelne!k l'iez. De G)li1IiTloSt.a e.li a a Eror •A ~ElSZ ~_ tBfilflm'kl R6t ~is ~@Ill:e~ (lilkillci' mll'9i:.i]f6nal..zsg. Kik mn{J~k ~j'l :.hatna. MOiStanra vilago!Ssii v~U iilJIl'I...• Minl.Br~lI'I1itasbar! is Jgv :Sj'.ezneJk helye<t~'em.e uti!iJ? A. fHgg:ellenQl aU61. Alit gyanitorn.k)eze~1l51 himyzlk az E'QyOUmo tilmoga:tiis .es rossz:~edv(.: Mi Hifitenik@lI1rlelallf:iMlla pil!aflillihflban? A.. h()gY ''oI'artall:..Io'.aI t5kete'te:sseg1ol..rn Ielen~Os@ge"MQiY a sz~tlem'rlilaglZla I~pv!a Mlton& rela e'l'I~itii$Id~J lal:ru~02lm[. hogy ·~mr'ItMhatal!1anera \le~!l!li.gomoot. m:ajd \l'allr. M.N.:" N. hogy sz~M~Qf!'k: van ra?' A.s illlfiormiilJil6ka'l vetitsenek ki egymi:snak. feny hullam5alJja. amrkOF j6:lesetl.nem C1szljak amk. iNeha:napjan . flaITil &fI'Iber~ Jormilboo.'aL 01'.anOQ'll1an A lelek..:(!lnk. O~yao I~het ez.ildleokeri a ke-re.hOQV m~yernl$hilh~t egye.ereit. mlflt ~gy .l~ A 8.. hog~ h~yan m~l_l1ek ~ a flZikaJ vilagu~e§l. Mar lsmerem \'It: ~.e~em.: IgM. e~od5segen:ek gOllu.lv~1 kel~ u~azrmm . sik!'l~mll:al<1Jkmnia mi!so~kal is. N. A vliigfin ugyis minden !i€oobejijn. nelfl i:s 11LK:Iiart~'lmrors!tai'!i dolg~kat .ili. haso!ihhHadiol'ilo~.. hogy egyedtli1 is megbirl\'ila:wlliI tl.:i szami!J ele1et ell!..lyk ez eges:zrclyamat rii\lid~bb.: Egy l'uJ~lilrnor1IJI<liilom .t rnolldja. Djr. PofQ'llE!gIYSz..19 . g.iJg.. fojd~n? A.erill. E marmac:Dik. ese.y{'Ogja iii.o:r mar ~re:zt'em.senkf sem vari:a? A. AIt hisL!~m..~ Es nem z. . A 11!JJllimqkm:lk Irmya \fan.a~a:rja.rzi magal magany<l~nak. Erzeseimet . OO!l!lY s~Ui'm\l'~. es en Bmklrel tarl. ~$QIYa mCliS:fanl ~151tt mar nsrn \latta s~nlki a Megj~w: 01'.::Magyarma 91 Mrorr.obb hananr f~luk. a~rernoo bi~tos[OOIt1a nel'.ebb. Mla1ah<fJ1 ~k a'l: rdOs.aNrt laVa:!' ~z e:r1!i/ijir~:.. A 9.:.aoogy all ke!. miht felis5bl:ltElirldCi. de nines sehel eg.am~tba niecs sok bele'.Sietek. his~i1I hamanbb klertilneka tarlQt!mc:UlSi hely.iieJ. M unkam a1apVoet6 GaljaSlJerteagaLo psLiQhQlu~ lai flfjjloo~(lrlt~ vl. Dr. 8~J9Yh~.: MiWEln .as.: f:1'! I1rgygil:ill11dOI()k a $~ellemvj~rn. N. Egy kis !'lai!liil~to! .!ig fl~gy killi\l'asl. artItk.st A.y allilja :00. e15:W ~~telkrolllkiiiJlOj( Trjfaim~t16t gyujtenn.) rrtil1li ~erzQ.rzek.ml. eset -is 1mb klr.8. lloliJl!l manne!'.. mim amlkor val\.s.egeJ valtizlIalt ~ek a~ ·embemek iapBI5:Z'" es mint id~So€t1b. hu~&er6" aml a 'hIIElgreljanQZ: viszi! .: ~s n:el1:'! .y :~firdib v39Y ~y ~flforl1l'llii~t6s if@~la. 'W. csak az uror..A.rug)" mint anogy k:oz..ljistlef'lr. mint .: Ezegy elektromgl1eses nyal. nenmv. . - a.. N.Dr. Dr. s 6milltl . de milr ni!']t::t s.yebt:mre. Df.egUJmegis.. P@n~O$M t!l.ai9ditsf~ utan). a hala!uk ulafl. 'Laft u~6l(.~ rnsn~ek'! A: . mill'ldentudo..i1l(l9Y .ors~gba..sror~5. A reinkamaclo regr'CntQ5iltlb celja 8l: flnfejleSII&. D'.agyok ~JIi iSlfelm~ azt <l:~e~eg.e~ sZilremvllagb. meglei'let~sen 2il.1'~fiI'lIklal.~ Hannan istur:lh~tJr!~m.Hf1i. II'Ib. K6rOlbiilml nYQlc eleU~ illmtotlb ~€ir . aml-~ e kQr vala:~ M61 mesel. IWlcso. mint ilil.riiban e~ilLtln h11.erl!~e!im beS1)~moh11~5 aet It'lzjk.liJk:s~im il... ha:gy mil" se:gi~~g niill\UIII~ltel be . (~~nElt.w. in'kabb ll':Iouiadok a sajiit e:rlilbereimr. h09iY Ilovata_rto~ es szefelnek miel5tIb ()d1i~~lIii. a fojy.It~rn~ a s~iritLli[lr:s .. hugy <I lelkeknek j6<. hi.'IaJJa mq ~ rlekl kell5 hulliim'hO$slat.. N..lk is: vara. hal.!djak.or nem tal!irJwzunk SE'1"IkiveL Bar kliell5eimollil ez:me9reh~oo~ ri!ktln lemu1 era. ta~lro2tataiSt :i<.G:.@.t!i!: a. es elve~emal uilazasL DI". k. mll"It amikor valaki megm2ik esv iclegen. " r Jegy fel1rYf1~!!oon. mas \l'flagokiDi!ln 1~lt.1ta'J:!bM ~!k m~.ap. akik: liiI'Ieg. DI': N:: lehill az.o hatisara a v~ce:1ja Jel~.: Ne.ll'l1inyeik9l fOlJdiizrli.e I 'roI'aio f.l at~vetQ.: h. ljiaw ITI~mroda( A. hog.egftseget. N~~l<ii dpJuluU QgiY. Ii.nOS mag.~SleJlemvij~igb'O A. h~n. d~ nef11illtelkelQnk le1ettUit :.amik. akiml._.. renyol]S1I~Pr BS mar ~tOI'il is vagyok_. El$adba1nalr\. bcilygor611 erke'zett lelkelmek? N .mnadik mooja.9 vruuban ~tk:mek.YC'lraan utMk indiulQlt Ffirc~pok.~k. e'Jves~etlflell:? e A. jeJel'[t. N.. laNa!"!. N.<11al~~ .A vezetQrnkkel va1]!Y az is.. ~kltmseln): En .dOII. akiwcs~k:.

eltkek Yeze:!t06i mil'ldk~t esetooril kQ~iI.<I ooljit..lr1ib~s.: Igem.erre f:OQi8~{)ny em'b€rek l'!i~e~E!nl1oogere ep~enek. minlha em' vim" gif6torony vagy hail1gforra.el:So esetben . a tWli:la!talanrJaI: eglyJJtt 18r1.t! Imk.: Tehat ail' efeUebb ~~JekrfIegiSGsak l!1emileg iJ. vill'ogb ~trdOOSlkopbal"l! Dirt.z. m~$'Odikbllr'l ill sze1l'fmi ve~t5k 'Iartf.. es ail: a iapasz!al<li~ain.iUra. Am mitik all es~m~nlf~k. okkultista efemell. akik [J@fIltogfl.'ek a lelkek nem rnennek haza a t€lit! halal wMiI'il" ~.oJ 51610 gO.t)l"it!.akik. alt.11111e" Iyeti.lI£1!!OJl.. IN. nem lllJdQm PO!loosao.if!lmrn~IQdot~ lelkekre.z ulnd.om. Az VL5ZO'Jlt igaz.an 0:)0011'kcrtotyolag nemjutottak leieddfg aJ pcll1tig a swlremvoilagbal1i. imzaLiir>!3s··elien.zO'lt vomfQri villgyok. @og9'Oclalmn miatl. Ibrtentek a F51:::lOin. elsG GSoportoo alok tartO:Zrfak.rJklhs'le-~Uk erv~l"Iyre jLlttatn~ vesJl:eke~ do~llMme~_z.6rii .: ~pmljel"! E'I egy~i. SZluggesltiokka~ blze ta:ttam is . irranWrte!jsebe5. amiko:r mar m~glalSltam a helyemet so~kal ko~nye'bherl mozo.bar semmi"~p&11 s.guS'ok .kiiweoek 9.mnak. ember a ff!d~ j:ol ismerttiir:venyeilllasz:n~Jta a mOf)gils _re.Jt~m . aKik beMi:len s.on.ven· "'1 £If.M ~ont~Sier51 beszelhetQ. es&tbei'ilSlZ!lEI.. Ez az.s ira!'lll'ft~Il'<I.Qvokatfv is !ehE!l II2~k a IVyUgta10m e-nUt8i50~ nern ~ililemi \fezet5k. if1:apcso:latban IeiDna i:rrlb'zett k:erd~S\eifflre.agy tla~~lJ'k I:. iiikik ily. uzerl.iket magza'ol'ar. Kes£lbb. a llullilml'lYalan •. At.gy teGltnlkl3:1 fQgallillakkal irla le ~pl~~tu.: Nem eg~Sleri .!mr~iuk. m~rt K{)mly nOillast gyalmrolh:ailniilj..9Ilfmegta1i1j..I'dle!lm rl1mll ve-. 8ajrlitlil'J.: AihelTh~:t \l'ali1l!rnilyen energii3i van ott? . ~'$ -srmf'(lngils' es. M~kr clannnaka ~esze..owaTodoU lele'k . MiO'de~ik aJanyom 'saj. A megz.• Sajii( magunk reS genelijunk energitiL". mn~s. m van. A ri!lre~r. len ugyel mafal:i~ak i:l fOldd!!.loo~tos allTlfrm egyliltmOk~di II.~.iii k:~rdeseket. 4. [I blin:p:itcto'16kait liS·bel'eerlw.1ilalmas hangvllliil egy r'lagy.kif. I!).a1'! niha c1~moni !>~eOemE'ikn~ is Inlllll'iliIiZik.el kapGsdl~~ba...a.e stJ1ii)S ~khoz ffil ela elli'lbe~ re~he2.ills e. 11091i'ez£ina S~akasZOIlii III Ielkek '!I..e. N~.m is magahoz VQm:~lta.lt~1 Senkfllrdatilba kill{inh~!re keILeme~le:nkeda.ill loboi entililSlSa~ v~o!alalko:za.:.fldofalait~echflikai.elmezik es v3la:R'O'jak m~gl .• .y f'Ol1l:OSd'll· dekkal mIlLlasziillj. 1D1i'. ami'kbr a rMi6rdi bemm Sz. tdL~I.ak tall'ol e felkeket . gyalmm. Ek ITem rosSlJ rgen. aJT!eliyek a melyen eltemeteu emlmilre ]tany1Jln~k.: .: anaDUku$. A gonda1atJCLim <Ii mO'~a].altro.smrnM. fgy nem megrepo. . de nsm ezen a.a refilY H a I'&zg~. SLajir. ben mOl'Ognalt Mte~tt f.: R~Q~ak7' WlamUyen hangol: ha!l? A.s 41 .krol' fiiggaBnJ tllJd']uk tel hlilSZfllaJl'll. ill kQltil1targyrual'O 6:ket A1.A.It. a rez:ge:sekkl:. hogy serom1 ki:lz. 'ill! az en tocr1l:iii.ru: flZ eflloorek . ke~lemeth~1rl ha~sal varma). men !1I:llzalvad~~ak oket. valami miatt a4' AitalAl1oot61 €lItem oorslj. McstinkiLbb hl)cl valOO'li ri.: ~ ~nel'glank aiZ efiler.anyitjak? A. res :sr~Clicmy frekwncia1u . nfi'hany szOt .rra~. DI'. aklnek az IJI~Jllso elembOl beifeJgz~t.nk. ha..eF1!ik ezuli!inl A. kt . ~ne\lel).8jisJmenyeit. Te:hat 1'191n'1GSEI!k a \lOl'Jalaki"iQ1 ~el:e.s A.. velO!!. hogy iii re:lel(utazas~.tos OQ<:u'I a spj~ltua~~tas eo m terUleleawkat a gitras.I\Lllatasokat to~alt~k. 1 Hipno~i$~ a.irryllafltlk •.l'e1gt§SElk' ir.. a melyek 'e l~st nel~~JiienyakHi~eTOOrne'k.s::1:Il1e:i< ~ehabilil~iii dOOOll. EZ.kal Nem en a ieleI6sazert" ~O.akuum- es ~Oil vi!M10 t1yft\fa ~zefl abnormaJis lel kek ~zama kevilis.en-ol:y.i3rtem. ~ ~iS2em.at . mos1: Ie.. kz.meritilkben s4riilt>ik. es. Akik 'ir. I~i:k:epe!>. .y@t.l!1J'. hoW biz.tamn.lmajet PI negill!Jv 1elkek temiijtLool"I a parapS'2icho~ io. s£ElII~m1 vilag~al. A ma$Odi~ eSCJponala buncoole:krlme~ nyekli. a.itan. wez~. DI'.. ~liJvlds~net): l~gyedOI :m~~k".ill: ()Iy . 1ranyilisban. .olylatlJlam a lel~ek :u~anak ibemLitalMat. msgam aiomala :s~er[rd.retfik.. ~k. A ITSke'm ri1e<gfeleJO ~I~an vagyok..em~OOrf!ttfffll .az:ilte\lsdt lelek silIj.azokat ..Qmrafila:_I'IIm:O~Qdtilk .<!it kfsEirlJelBkl!1lii!k 'hfl.eI taritalmOl frivol" viQlY akiir pr. a spiritl.IN.~OkEk BI~1rormi!~j~nk @JI1llYioorn.eke<1 ill ~l'V'ult lalkdet . Uziill'i'etekkel. ha valaJki ely. ho9~ miwrt. h<lzAiukb.p16 iilIan~ eleltlrQrn8rrJlli':. aflO'i. Dr..IN. A VLS!llz:atera emif<iook'Szama~ hogy oke'llevala5~aJ. kerQlt embmk alkotjak. v:. ~ls5lipus tagj.ghaook a. N~:Teh®t nem OJQ iranyfltja :a dofgo.ejezesek~ei kl1all1~WI meg'..el~e:k. A g.:Menjilnk Vi8SZ.glame~ 'N~S2e.iI tlldasanak taPMZtala~l1'Iak megreJ~loo~ wlasl. oozmkapcsdQdom.lesk.eiti:iket V~s.a Sz()MOOS m6do:n vi:ssralei'dk OtvC!oolar61. E r.engedelmMked'rnm kel~ !'Iekil.sLOI. ese1iel"!k~i1t Z<'Ii'ilalifO mlntazatw 1:eteket fDghat.1l.r§. med~taHv~ud<lMIra:potoon.:oolk egyllit . e!)" megh.e~ek a:w~rol ·ail: enlit:aso~ol.d~ak e:l fizikai hOlI1i1luktel'l. megli!> forU<lsaJk !eha~!1lek ~fu:rnlcillkra. nogC{anmfill.at IEl. 3~nkrBi az iemberekre.ekvo cs~tQrnal e !'1¢g9.efotyasolni ludja a.: l:gen.:loU 1:eIJrekncl< k~t fa:jti!ij1it Ioitilonb{)ZtelihetILlk ~F. N.c1lyaA el'e'!len Ell"ltitas.emtnek teelnf a Rlkfi . de mir'Ii'E21 elt~VedlIEllke~ e· ~el csopon~l'llak a kor(llmMyei m~gyon elteroek. m~k U9l/ 'fogallll'1ftZlak.yos emb!1!rek kgtiye~mti kezenf. al1'O'II'a:tarioz.!.l.megh:MatooaUafi icleig.liuk.'!leg~H? es r~. iN.zlki am:ln I.tfvszellernl1lkne'k.. hog.l.ellei'nITutjat a ma]as. A.rriar S2e.1leHg'~k< •• Akaonak r. A ljiatodi ve:il~tak g!yOgyrt6k~ es nsrn h~kik!al< be erO$1!al.

elSliill(admk omnagukt.zimutq.okel. napjafnk eroszakl1u'JI'ama aIll . ~ogy az akaratulII1k $~bacl.el~el'lt.tbel'limlJla!to1t viserkedeseen.dit be'llnOnket" abool tn~glmem ~81\1'e:lkezik.ls-o hal"!9 OnmaguJI. len. a:klk (. hog(ye:z.absagabal'1 6 Is tar1ha'ijak. Azok 3 lel~ek...SlabilJly~ansa_gokl'a .z.Jffir OR01 ~~rogad6 test r.. nagy aztll1 fellloUktmt elOra Idterore1I.y a F. IE! . 11kOveU<.is elemEl'I6:k es..ej:( l!:amara c!.oor lalji. hCkgY a raid i eJelsoflinil tart6:zkodj8llak IIillndelil gooo!. pszlc:hej~.ez5 ~mbEr negaliv hatas11ii.s.folvast gyalwrol r'!ln~. becsill8-set... akadi8ilyozzak afe:il:6d&t.. ~jd. a11..t !mOflban nem me. EZta. AJanyaim azt lil:Ortdjak. .eNlHc: el it Fold aS4tr~lis si1<j!ir. !'logy d'tll'l'tOfliKUsak lenl'l@nelli.y6JtiiL1BrIleitJe~nek? Ax.k. ill.k. O:r'dQ.tleiilcl s. azl ts la~atjukl hogy az embe:li 5lenved'est enyhileni 19y.ak ioQrVai.Sajal kutatasaim-taJna>s..aoo rejlooik: azjll:aI.m nem rut mondjfl: "Ugy eneJil'!'1 meg<sWllt agy belso em.e2.re!Zhetj..k.perdaulordegilzesse! . ital6szinUieg' a tenl n!!szei.lIlIt.es a \I'~etoil'1k tt'irodlne-k 'lierunk. M'ondjal'i. aZiOkkal a lelkekkil. hogy vil~sal1l i1issuk: mi az. ~Y' idegen leny vagy ~ppe-f!seggel egy Il'Oss:zakam:lu.a1'~bal'l alacsony ~erleilUi@g(jne'k tiRlnllteWk. Mivel a leleik nem teremtetik tijk'~[e'te. {lonos" ~ egy~s I~kek me:gsaml ns:zimilaJodnEik 1{!ljesen. w'elijjii 5ket.ereket a lelkeket Majdl k:e:e:eil'1 fagva v.! be. hog. De' hOIa po2!ilfv olCialt nezztik.zkodVOlI!!i1If'lem Ihisl. a lilak on. ala.ihogy ez·ek QJ ros~s.ndje mooja Sm1i'1t a!menjenek a slellellfllrih:igba.lanro~tlak.ak 6kel.lkfla'k. D.erO!5z.leljesft: 'emberi 'l'estbell.Ik \I'. Akadmk elmslbetegel<.I<elesi mOd'da!l rnnd~lk. ~Eln.trik . I~ek ~ az@'rnberiego?vag)' a kel doJog ugyarm:7 Egy-egy kl!ense.onma. aJI1I!ely rosSl dolgokua kjszt. den rnegbaflll~. ~e~ben. hag.alast. Most aJZ<l1Jm lelkek masooik.aklk? Ki a 'relelils. ttil«!letes irany.ul4loz.s...zaeles.'bet(irt~!['Q5 ~~kozbsal. vajon vetkesl'lek va.eshez. a:kik ugy enik. men vala!m i'llel rl1lgiyon erii1jedeUenek". i:ilf~1e ea. Femlas.akik.1'esE~nl.ol.eg gy.yaman elerrneli s f·-okozat-ot iii patTII6~~~5. hogy az.151d:1611!enelmeook leg~msebb pl111anala1oanis s..1so'k: ic!5vellerombolhattai':.jai 'es a szellemvitag kOzoH 1~'otiS :S>BIllId 'foldjebe rag.rmaz6.eke:t az alol flI k6lelezel~seg .es a szeJlemvilligban a neki!k: megfelilo helyre kis.Odtire.do~t filr:drnj2i h~yh~ kot.u: elllberi test ell. es ~agr en. a'kikolllm3gl4kat hlrtJ. eJIBvedt l'elk.gyjanak: az ernbe:reJ:. Ihogy Ilal!i!ul< IJtal'l OF1szal'ltlUkbOl II'narad'nak egy i'deig a fOld i :sil<on.k. oanilaikkal.erOf l1ajt.~s deviaci6kra .aJl!.stn*tiv impu~zusok. /tr·er:zelmi rel'1deJlen~&S8gekb51 s:za.ltan ana aJ ktivslkeztetesre jutottam. l10gy ~.9~egek.. ~estiikkd.nral'lyilhiat . szeReme~et m lelhet VBlll1r.s.ztenek.eggel s~mbel'l. hit@hag¥otti sl~~mi ve:te'1:6tiatass aliltt .z aJl~p(l. deoooliln egyetlel'll h~t~1<e'm ordog:i.a1iv. min.akaz: egeslseges . $ii)ylk: magyafi:!.lI"l'k. mt a. ered~tj 1:~tme5ZCE!it.iak.gabal'l m~g. DI! mi torteni'k. ha nem..i'edij~YbBte. miel5U tova:bbiepiflimek.. F~rllle-rOr. akikorhomran engedhe:l!ik Imeg.zsaglOl. hogy a G5a~ liiid:ofll belOUfjrikai es eu~lll'ii viss.mliltasabru'l 'feJ'&Uill< ki. A kOlCni5s6n sulyos bdflt ordoginek In8'"vezZ'Ok.l'a~ oo!degltalan 'leJk-ek..-alm:!:l'iI!IYOi!:" .ekvti hldatos eI~OleleZHlts.rtJ'&Zairilak.a. Dolguk vegeztewl . kUl{:ini':isoo ve:s:~fye2tet. 'l'E'kfi ne:gativ energfcM iSiLlgm.~peskireiltmi ahilek. Ok villlamilyerl gon£isz csele~det reszesei volmk.ami neg:atlill. m_e~ylbef'l randre lrudarcot vallarlak \ig. olY sok dok'lg kaVarodik o~ze~ a s:ze[lemi .em.mint amUyen.Illogy e IIl'tegzi!l!llatodoll entilasok amid ~al!'i6 ar~raJi!i :sil!.. A mMil<.et". mil1t r'eg~bben? Ii tllln.al~cSztani ma_gl.gy demolili~rJs s~il'emi erdiltas.e5 trau:makal t:lpelrnek. .Yere~~eL.aditak.de.liflegolJ:ia.ter la Eli helyes ulr6I"'.eloca lelkoelk eltevedtek vohiiia a terten" es azt rem..'lmi:mliis mag]al I'loi'dozzak magl.gi IJi'l1I'l'1esmtet a' S:~l'Ii!elyes 'lillitetetlm5.&. 1.engeseg en~se jeflemzi.ik S. hO!ll).'6f eJ.. dg. a'k!ik nil'lcse!liIsk l1armoli1hiban a. ke'1S'~lbeeseS'ijkne:k es.kez:eP1et5k.s.~~sedes es a ftrd~tallapotoli.Elk tClbbfele modQf') . aki ~gy blinOz6oon ~. esetek 'labbOOg~ben e-zek ~l! molt i9~~ egya. az embe.agywlaki mas meggyilliro.leJel1c nkifejel~:eI~ sot. hogy ta.s es k5n~on1le:t i'lelkt[U .a testi le~b611 Iortenii lIlormalis kiillo<nIJ16lit6Jeltero haJal . li:mni:S.-e a reI~E!"t. Al:o. ~ e'lrI.id6ja. A '1:es~DkItll mag'l.Ok: oem vagyllinkteljes emibel'sl<. meg hruall!!!nKban is.a lell(e. s.lye5 lelkek hajJamo. ugy e~fk. 'bar kesaob. iii hipn6~~bal'l levo emberJ.. .i-e..us szamila~ RlJnk kell. Seks. . iii.y la1:t1kozzana_k !:l.. oogy @re- lasara bu2. lI1em1'iIDIl gyiiloletiikinek kri~0!l1h'9t6e:1'I . a:mll1e-n1.k olyan kOlT!yezeIet \I'. hogy vegLUI felha. aJcik valooo.snek:. e$ ml u.jelz.aJt befo~al6 d'ro~ok terjedes!! mindenmlelre ezt lamasztja. G::ellsZQlgilJjal az embeti &:lk!isr:nemt.gy tbtaUal1nak 'lekintsuk. A meg.n eros so'tiargas 8S it PClnli. E'!.ekhog~l1 ~e~2iktonm ag. akik zavan1knaJt:. \!IatOIl .:!lamos ember ell.akos tJul1Icselekmenyekel ik6\.a. a1Z er&za'Jw.iktud'aWitiuThe.()~ k~IOIlll$el1 nagy fajde.A benllunkelb aggoda:lo:m halasara 'ug.lk'ban •.arma. 'MlJlda2!ol1allal m'il'lde'll lel~leteI6s: HZ cilla:la elfogilall:I~. samn a ttiUA Ie.rrli '(til !)l.agonos. sz emoori elet Iol.lOgy r~adatorieTIta~t 'ele'lei SOfan szamlalan ibornyo:lult nenez lI1l~biz.zuJ allmlmazkodQ.gV ellentodllek .rakenQnketadaminat6 btoJ6giai sWkSegle1e:kes. Ha egy be. a k~Wl1kb515Wm~ ingerek s. amelym <Ii Ilk:itelen aldozl:lltok to-vahb gelje. nsm vilt ki ~'OSSZif"!dulalii vise[l«!rles-l aJ d)Lm~mberi SHmi1~~yisegMI. a j'6 es. A ~1:s!rieljel'efl~IIe' speci~iztU6dort kuta1'6k azit ~nil.odnek.erint a neg. Peldl~1.meg a ~IilUljkle1 sem akarjak l':5ZeJ en" gednj ffiag. le~ ~ 'wdll. oogy manapsag tobb 1~le~. B~f embari fQffl'uil'!kban n1em s letm:ik ~2II!l!mi ejmlt:.:!1 .[jl.lkel.l'lliiig'minden ~il':en erilsodik.eg a 'l.a kerdes: Il~ aspirit!. arnelyekoek a gaztlai gene'!ikiiii okokbOl haj~amO'w'k a htl1las agymuk.dOI.Uan.:etelj. hogy vezef6l~ ~~tse~ hrJgyafl tel<imik 1it ill lelkek m: e-Imult eletO~et.e~ttek. Awk .eme1benmegl1i9Yalhe~jOk.esti elet:t.rI(lrd~gi cs~elfled:eteket vittek v.o lilInyak eg.ill anlMk re.el benefllilYtihe1i az il~n elelf.iilroel:yek: a szerrie~v tilljdaJmaMJ tap. Szel'fl~y.ak '1l:twegesek. nagy m~e~ nziJ<ai vilagunk. hok. l!lmetEiteff'lk -Sl.y e.!alis lirlagban rend. Aztgol'ildoloiTI. Ezek a l"Iegativ e~ok bel6ililrnk t3lledr'lek! es es i .eLes. Elo&zor is azt kell eldontenLiIlk. aikik sil<ertelfll1iJ1 pr6MI:taK kQzdeni az emben kegyetlellls.ii~ Iyek ill me:gtes~mt I~t.s2fillO. ~liiiiiiJ I.IJel v~~U :lobMws mUi'lkarn H. igy a ross:z:etetval~5zt." A:z.lmat QkaZJI:ak maooknallt? Ha at lelek k'liiptelell~o'bbei 'term! . sokkal gYilkmibb~ipl!JSlba te:rek ft. . de az eretkin lelelk . Oly'an seruilielkek o. e.

ell:e. a j6 es a QQ~oGZspirituitlis egyOOelasebel1. ho. Ezz. ~ e'mberle'lk~9fIJlElr~Mt Fes:ililH ~Ilanillf'e'z. evas.! EiIB1iik sOlin rnem\.d5" lelkek. A merseoirell:ebb te6rrak ugyall nem ragauk. az elszlg&tellrig B'Sa szenvedas nelyszillla. az >elsz. Is ~erkenl:sek tanLlla$~folyammuk.al'ld6. tun nyalm l~lkei mInden &s~lib~n arroll gy6'ltek meg. A konfrit mOdal az adott e!e1 vegeo.z~ltetk :miaU gatell aJanyaim elmol]~:oTh. AmI a . alJQIe lelkek aOOrtekelheti'k az tlnmagl. a1c!~. hogV a.Ii:ffil~lIIlmal es s:l-e:reteltel fogadmk" Pm azt is megll..igetel9. a ceremo.isebb 'I1eIJ~ket Iiikovet8 lelkek kerlj1lr1ek.milluktOl megszabadu 1talc.fQ~dI.8 I. A k.• rette:netesen" •. az v.ill Bablrina:1 evelmd6k~1 ~ebbi v.egton '16116 elszl&\adas.ziis l1elyz:elfelrneres id&'j~1i'tdrtel'lik.sze'riflt 119m ugy.anal'l'EI a .nyek szerlnt-.!I~ilsftoms-a.n minden iSlaknek meg~ !l81!1l a l'ehetodge aJ'T.edesben ve:ltek.ldlam.m!aot6ba '1. Ha alalkek mar az oss~ oogallv kar.a b1inteles? A.m l&het rosszal os-elekedl"li.s. m600n .el'SiZsmilel'1 a sQlyos {halalas) bOiilOkEirt arO'k IKHri"lOlal jar. bilrmel'll1lyl v msSL ~set:e~et te:rheli is a m4r1eget.yiatnia.!arol {fs1enl h'my..helyre M mr:ndlef'l hl!ek. !.ikBIl. s:re1lemvilagban. a'kik SleflVooest oko:ma'k ma\ilOk.s. Emr mell1'eg mellen a I."lilt cs. meg- .lia'k a ·UHdi eretbet'l?' A. Klte~joo~egyel1itall1ulmanyok9il. hety le!!te.~h.osrtetteink ~erleml elkOlooDiesnez: V&2letnak'".fak FrOnyve lPlimii mOben taltlhali6. m[nt a.okkal.yfa]ta purgalorlum.i! esa haloltak oJlzag. !logy fiQiYEIIIl'1&S. rsten. ket'deset'veti i'nQ9van szamoUatNlIl. nv~liiJe fOlSSZ irirryba: tar kf. mitorogif'am ritlJale.. ~I'i is ie. magal1yba vonutoak.seteket!et'ert. hogy a miJ..tIbbiej(hl.oosi}kir'lek jiri :kiink6v!ils pokolilh.<I. egy..sseggel tartozl'lak"il! a.hi$2 \it smmonkeres: tbld5k ota a'llaJta~ Ifa-dlcionk rtue.l:etesel~tet t~E!1'i tartani..ms51. mer!: 81'lflylm gyong'en s:l:.srol? Mil t5r1ilnt !JeJe. Ezek a lelkek j6 darabig: narn k9!varednek a. A Nlbbi ~elekke1 ellenMtben ok nem Indulr!ak el a meg5l(llilltt I"Itfilk.l'Ollak kepesek az a:rt6 emben Ikesjl.I. Relldefomfalan '1390/ egyiptomi festmeflY Feph'Od'ukeioja 169.am91~e'k fold. mind~Q. h az:tafll"uam CSSlJtlako:zott a cS'OIPMlJJnkhoz. reszt 45 . Mindez nem buntetes.spJrltueilis rnstruk:ci6lelkenkel1t mas as mas.s a h. aiJlJ'I. a. Klggade!'lQl att6l. 7000.ernszler.ezt.eollerni vilagbalar Iwa !II ha!iil utal'1. fel. 9S ez :iI ve~t5ikkel va.ll'm:'il vala ludaSilikat. Ez a kOr1YV nem mn eay.z.s rasa ~ eloth!rlOOl'!i1cm. hogy vlssza1i!1'jt. A1.bd.es.otl1JhtdataUapul(')l (El.j'el'Od~s id61mti!lnil3 sem al!.lII1iulM e-zl az ~Ietel k5vetaen j vlsszatert Ii szellemv.1'I s:zeDemvlii!goo.161ro. e!! Dr.oportjuKitra.egy nemreg elhunyt ermb@rt abraml. j szokoti.g~arok a ~kez. modIa . IN. IN.ere~lt abbBn alE!Sli!befl.lAjjar nagy rfjgvestrfllia~a.7 Ez <II mas.zern'bBlI. HOI a merleg. Msofllftott-e elkept:eTesuk a rlYlJgati vUag purgat6rlu:mii!1Q\z1 A. ha!!illJh!ni bil!'l115da~ lkQ\ie:tke:zl~ben az: jslen-esszem. Al er·ede~ije a Hafal.ellen elkiivel:eU I!iJ.~k ff~Si5eleteik saran rend:sze· FeSen rlsgativ vise~k:ede.eget vet a Ielak ret~nek. 'laton h~tezi~e pokol. PetdalUl bes~amQHak nekem olyan j(lSSl utra tert lalkoelq6l.miatl: kflnU1'1rtk. MWe'1 a foldol'l szamtaian ·rorrni'b. akik a magany id5szaka ItJMIl'laL'lll'll'lai visszalil1ek a fol'd~ hogy egy jo erettel a lehelo leghamarabb ledo(§ozzak hiltranYl. szrv. WlJtlI bejutlhatnak iI mf!l"Illyorsz«g'b'Eli.nem a fe.: Em' hinyt baJ1tO'!t . amiker wsszatemek a sz. l1a aiZ elillbtr IfOUZ csere~ll!del:ei lulsirlyban v<ll'!nak a J.sok vallasf !izekta. Dr.segil::Segevel majd megltelik fold! elete'Jle-k.ir~gba7 A.jmjl' es az at[Je'l.: Mit tlJd errol az Er1lita. 1t'I'iIOva til emberiessiig . ill slI:fvet. A kemsneny purgat6rium a ve~e-kles. akik kegyel.metlem egylly6n I'elket. a masikba pectrg az ~azsAg e9Y toll..M[nd~n lalel< ugyaflabba a sz.ititlon vflag megszaJloUjiai II{)Hak. hel. 6st eQVipt.j .y doldrina a legkOJ1bbl k&Mel'lelrtol rogva . E:z mali: a F&lctOn ta:Ii!i[hato meg' .reIl tes.:I.~.'k tekinU a ptlirgatOriumcl'l.:. A 1ibetJ haJ'Q:!task6nyv. f'elOg~let mel"lell elZ€li. ~!!!'kE-ksZimara nsm Ilbtezik a sronnyll sz:enved~~ek elkillonile'lt ~el~e.tell ta15ult rd~enn? A kOO:re. aJ'i'lIita1lit? VajO'.ienk.iUItNs. INemjo 'ElZ inkabb regenerat6dEis. amelY1:len az "elkQlIeleU ~~h.N. eppei'1l meg~F:ke2iel:l':& e15k .maki :s~melyrt SZ8iOOU splritl!lalls i." lelkel Uieti . at: !'Iem ma'S. amelynek .lns:zeMemm:eJ. 19l'1z.jI!5nl!!!gBssplrilual~.e..a kOzti mezsgyere. AIl Is:e:sHellJetiem.I'aala lIagy 01lfQ:SSl oserekedmeirtK el e! a masvilagoi"l. Ic. TullljdQIl'ke~pen a tana. a hariillall kapcsolatos" tab!:! milll. ~Jl!itek kliz. ..hOZ.zSls:eben.Ielke.l1 bamtl!lt8Jk valakill.ro'k da'l1'les~n mulilk. akik kegyetler:J1.l hetyezi Az egylptomiak sMmara g. uw .gil{ metafiriJ(ai M:lek16desU' fffI'Il::Ierr atl~ ~!IFootla.. anova a vet~k kerOlnek.i!itmerneti slam~etasl1e. {. a heIYle1ifeilmer@$ seran hat~rooUak m~. aki kiizwtlen kapcsO'Jatbal1 aJ[t egy ii!lt.k rria Ie. A ~.. AJai'lyaim Jo netniny megjegyzes1 teltek mar ern!! a ~pre.t) olyan idasz:a~. A.ep . olyanokkaJ.'at. relksk azert. b<ardc.: BlfnteLU? .: Miben alit ez . he Qlyan embe:ri Ilenye~l aJl'fialk koipcSJOlallialf'l.lbb&z!: nyltotfi S.oonak rn~f a .niamester" a merl'eg egyik serpemy6jebe lem:i all ember szivet. :ame~ybanII ro$~Zak 'M'e9leges~I1li!lkUlafl~tne:k: ill l6:kl61? Ala-- mSi1riyorsl<ig va~pDko:l' egelo" erosUl~O-s keslteteseft. h. l'Iogy hiz. Dr. hQl'liiUf! i~kabll ag. hisl a ket men1ajriallapol.yeak.onyos lelkek me!1is efk{iIOlliilnek . Soletal sziSQrLiibbak az. Gonos.a ~ala~adot't maQYm1:zatct az iHelFe.rnvltagba.lkaL A kiivetke'zi5 ~tla eQV ol¥a_lll~ekfol szarmazik. oogy senkil sem z'kmal( ki III 1ulvrlagbol. H~ blliek is a keJeti emberek iBgY ~[..rJatlal.dkkal s.10' nulll"1aK V~i:ll c&r~lls.ltan~sflt.ortJiak a h~al' e.eje.: Fe:lelo.egves 6kori Iilozoflai v8leme. Nem messze egy krokod'ilfej(i sz6myeteg gi. mart kO'zn'!lkl!ls PilIl'lteoilju k. hogy a 1arsatfalom oagy reszellsk valeme!'lye .ogy az:ok a Ie-'Jkiek.: 'gen. kelten fol. S ott mrnden1<it 1. A efrne: Az irelet.

arl'Iew mar ki._ NyiioU k~rdes. hC!@y OJ kove~~.et5 Imeg ill r.ti1.l!~S.-sok eleten ~t kR. tm181~k '~Jmes ojra nega.lehetseg~ leU varna. hogy . vaJasztiisa A baratomnak meg ~ellett t~Ol!1i2.5djSfl" vl?le ~9iy(:ltt.U:: intEillig. A IEl~avad: Git.evel mlsz.~1 lo~bel is megtudlInk o. haIWm azt.k ..'itil'en:o~esial. ~Iyek seJt. ese1ben az arany nem vara:s~lltijbbe a: temara rf.'J lehel~ wt . hog. ssm rO'S~zaJt Il'Ikatl.iNem pllIsztftasSilIt.oog:y (ermerhesse szt iii· fajdalmat. ~stevabJn..QJ~smmjlik.:Qdasr.alnak mLll~Elt.Ez BI'Inyil jele"lt.K9li@bb !IiI1~geQ-""M' kicr:.eig.giall.u!ajclonlteppe~ nem .rtsOk: ere'l.elffHfqJe" Az a kqelel'1~e.. arnel...fjstudala ~llInyomjit bEHyeget I'll enmootig:ondoll'. or'lfeUede. .:li 1&e~€Jet gll biiZiJ!'Iyt:lS td:6alait. 'h~y ill lejlodie-s Il§rde'Keben va!toz~ tassana~. ~g~iena ~edesek. he>gy~~fJuS!. Aro'Im~ <li 1®lkem-ek.eTek tud~Ta ~saz embe:ri .l:h~rnk megerre a .I.[liQ~~ va9~iSa karma ill t?kI.ci6ban :hivo emberek korul l'l~hanya1il azt gondQlja!.G el(l"~eben meggyaraz~1~ n5 le!!e~sen.amil a linynak flkoootl. h!oos @ek ~P9S . NI. akl bekebelezt. kUJQJ'[JOsiin akkor !1em.m:. :szfllMn i"n'eglehe:toiWll'1 s:zQlcszavOaJ< wltaK.iU~lassal kerl1l11kWlS mrntamk.: Ig£lJ'h de fie-flllta:lal~0I1ettsei'lki rna$s. a:z uj va~iU~tasOO:il: kI'omLIII'.ak e aWotgomi. mru~eli'l~.e. karma egys~err.<l! gonosil. hog~ 'll'egm etpusgUffiilk at a sml~mvilagbaJ17 A. amit telL.sEl~e~edetete-rI? Ie-Jelmek mi A • I Az. a..zJ(]des~kli31. . efl.az ol:yarilh~laklle:z. hogy v. Ell':N.eje fl. ho9lY vilagosan e..~rls i'!nergiiJ k!alaklillil!sar61 esii. Nem hog'!l EMete[nk Wigerl eg.el h~Jvel~eS!!]kat. iilJ. hagy furcsa ~1t5sse\\'l 1igyelh. (bJrnnytaiarluD: ".a: nil 1~Ike'KaJ h. ember!' ~e"'IY ese:t~be'ri meg keU tanllil1ia. valoj~m al~pv.nek az emben <lgY:olt ()Iko~~a.nt jere~tl..:gsagQS ~ kQ." A legtcihb.aJonmikfnl.. .ert? A. .s€ll. ElM!Elilta.l'ek l'Iammii'lu1J~ magl.obajat..w. \I'&lo!'1y~1 ... IS.Myu~ ki!rd~iml'l'!!.amiert kep~le!'l vOlt regYOO:111 em'Deri Ilibail.s. .m1ma1t:".11ks. Alanyaim Mt:3faz'oH~n car'Oljak ezl jot.item ~~Mtl.elhlilrla tanu!ando ledkt.uClZ..i-d:omago~at 'veS2 fet Am ug.. nagy <ldaU tetlsiflik Item szolg. mlfllao? A. m"!m . lJ~a.n mCik.~ Hogyal1? A.Jlk 'fe~ h09:jt oo!"!rt~rJket.l' at~ilood!el elnekemberi ugazdalestiJkbe.".onatkom laQ.ooiiiiili~. A masik.y elOl rliem tudu:nk .ajmagat a ~i'In1'!i..karm k..'i he: f. .". OIYiIDhetyre.agQt.Ie~tmeget kapn~k ana.!ilom nemjoU vtcS!>:la~rtll'IlI .zesi1e:K n~F!losmfndel'l eselben a(enetele~~1l.: Neill.. hogy k:5wlkeoz.zak-05 bun el mvetoL ~!JY bUl'lhlldn~k..iJ!al'ryaim. 10 kMe. . m:gy megt[S. akik csaJ<. .:i!QtI!. Kedves mvas6. iclenllit.$'Sz~szCinet ~t.agy g1o~dolk()d~sa ktllott . IDr.ilsagos5iifgho:. IiO'mboJo c-. A ne~livLJrnolMrl.~Millal9:r'll at:a ~eJllem'l!'flag:ban.~iEs il'f&tan mi tiirteflt vele? IA.~rnbei1.olgallalunk f:gaz:s.. fiea Il~S8g eKen.§llt~a~ e. aoca a llel¥Je ment. Alhogy az egyil\ a1a!"!~m IlI1Ornjt.. .. eQ"!V rnasl'k Koral. ~za !~Je~ a:z e!<lzd tE5l~." ~i IEgy tlalal uMni ef.ek pr.e." Fizrkai~ is bailto.h~l lplJsztrtmi". ma.N'.Meg~~~sem SW1iiflit flem ta~ ll1egatw kmmOl. negatw Il!.a. VBgliJI .lg~bal1~em ]elenl sam . :N.galJa rusklldL.oIY~f1 emberi testeket valaszl. at<m~!I'a varia..m~ In6dOi. hogy a kamia IOOllYs~ er.a'ld a so~sok elete fO~l'Ia!ill~11Ih~llafld6 dolgoznl magan.b ~~.!1E!Llbl1l!n nlllCsE!nek vill~lllerlLl'fI'.y meglegyen .l1l:fll[lgahan ervel1'l~esiUl. ujra viS$~tert a faldl'B mint nfL.m~~'b~ benkrilizaljuK 'ITla.tiisk5'11'e~kel51k..k A 10..9Ymz~~ hoQi'j' !:ii. nmM<okna:k.er. hGgy flldGlzatkant vesmek r. val' OF. 1l1ll~1'lt ~zarrl1l: .dolli3lekre jememzo tll:!la.~ N~.. NL: HOI. amikQ.aJalt alfo ha!kel::ne.'I.aban. .lliaru Idej~re 'keTOIM'k a IFotdre". a Ibam¢ai\ta.' hatasa. A ressz cselek:~~ink mJatt flZew!t or e5 a i6 es~e~~d!!ooifJ'kerl k<lpot~ j!Jlalrnak tru-lja. ~k B~re megMI.tal"lul~1<oI"lyabb~Iekk. !. e~ a b.n~ ~Q. amel¥ fgy €9Vel'ili.aL. .~eLtein~M.lMaka. OOgy ~a egy rem. tiJa: &2ellVoed~t okoztuok ma~kW!ak.igorub~k"?' A. A rei!'1lkarna. ." es.'lalnta.e1'l csak.UEz ma. csak ail. .. IE~s.y Vel.elrl~H!!neld.. Jov5beo1i dluflka~ a m(iltuJl~ beJdly. j9rusiitlismlgat1ii1. Imurmany n!!m :sokal t1".a ~'ID ioot:msagur1k Clszukseges villtOl]a_·· tas:oktlQZ. deslruklfu. kerelh. hogy wjon csa~is cO ~el~ 'It!ha1i5k~edelEi!Ossfl ru: embt'3r~e€l irraclorDaJls.asogEl.y GZOrfly&tagl 11'Oi1ilk.rl~6r1: ViSSZEi.lraJja L'le-m I'Qrtlked~11! willa a megell'lMre.inl:Ar.a ~elkOnk!el. A novdw:es €9jYllll.rnozgasbari it kanna low€llyet ~..egh~lt6 is ugyai'Jatol:'l a spirituans 3ijaJ6. tis matS..1e.\'"eles i1:li k.Dr~ NI.ettel fQQl. (~"e!i ~)a~beo. hogy a 1~lloiiekid5'l es.MiHii az'dk:sag elveMl ~ a valarMllllyi rifllekm v.jQsafll6i11~ ....temara.{ilkG~{i. miT ~6bbellud'olt meg a ~Ith. ha on.m:IW.. Mutan a$. Ihogya.: Egy idB ulan .lli'li. TapacSzlalaliansagal vadol!ll. ahal Dr.i e1et~OliIiw ~~~galiv &sElle~\e'till"!e~ M. M!lnak. 1\ k4Si5bb~ feje:l!etElkben vrS:SZ!'. A karma onmr. akkormegsemns[s tik.: 1\rmiilro~ lll1.QJlk fol~a. e:s at .Mk 01.e~~~.es.et6oef'lmi ~!i1k-azok~~~lkl:alf'l~r ve:mloillK eJ\\ltt a leg'ke.SiC!l!ka~sz. a'kJik l'I'Iegludta'k ne~allY cI~991 :eiekroJ a seriilllet~ekf61.I'e~fed. ..: Mil gondol.1. ~ re:z s:zandikos.hogry .az '!m~nyl. e-rOs.nyiI. ti!l~~lhillo egilf mondat.lomoru e:l~t U'h~~fl"'amelytlem.ockhat\l'. 1'1[1 MIiT1I fogralkozlk a kem.l1YorU~. 'e:t :aJ bar. ~ho..bkr:itotta azt a ra.QlY nem lu~h0'S5z~ kj5 utan .r't'a..S~ejleml taT1:.gUrlk~. aholl ~v~li61flilek voilaI':: az em~k. A rele-lem ~egyGirese1.:s~eUe~lJilagitete:rok \lis~a ~ellsre~mr(l&.tar~k:Ylb~~"6I.felMtef. li:iogy 'lfiless!~L.sra.es.e.Iiibbrnis ttl:rel:«id'rlIiuk IkEIU lJiltO'z9. antisl.slMlOainK ssg lt~g.Sf:t~jukutlinkat.

ami 1QVabbj erzelmi 'frelsrnbaduhissal iar. vagy Eli! afe:ny-sugar csa:k C!gy a.: A fenyrbern Ui:ggo~. Ezen a Inejyen az ftnmtr fEiI~rb.. s.hany megis gy6gyilaini a le'krW?. hely.l:Jogy afmkai tes1ten halal ulan is er. De e. r. . De his:i!en ninC!ii ma.omoz..: Valra:kl Hird'eti ont. amiben etteml elmsn eselt sertJ'esel< a fel~erl'? .a \!Ie&e~5k aJapvelo tonlossagu tanacsokat adl'li!lk IkQlontlsen a flata'iabb lel~\rlek.a lelkernen hato·1 at.alt agy es lest.aJdhlllyk~llt vagyok -!hatott az ill el'e'leim~1. A gy6gyit. .ll~k az L1to3s6 eletem kO~elekeU51•. N.nk1rt1 u~naz a hatala? A.o as r ' Dr.halon mar dro:ki'frelV.6 eletamben" testembElfi. i A QV6gyul.amelytOl sohasem lqgo:k teli~sel1l meg.po ooszeJgeresf'lek~ is felfogi1m!uk:.ii1ysrnet fu~cfe1ik.:' egyoo[il.y va1ttrfll.!1.or::laS'ban.. Ihe~yzetA fe1rnlu~rKt <life-Ie "bele.z"iiJUlk"llenalllY kiemelkedo. hog)' el!er. Dr. Dr. berlytlmBlo~. rnogy megs2:i!ibadl.s az emberi . {nev. sokkal iisszeltlrtebool1l erk.: Meg most :is.¥ miterez:. lehetove tesli.el!!tem ide. hat pers:ze! A sajal kifejelOdesagmre aJ reyutobbi e.s~abi'ildLIIln~.anetgia etlen~r'e 'IDva1Jb h. tlJma:. hogyal"llel'let a Hgil'Seg:svel. Mem. . N.: H. e!3l segrtiil s:el1emviragho.elmenis so.. tniulan ki voltafll teve III Foll. rnert 1CIert1'1 hidWitn.ahl egy frfssrt5 fOrdo'! v8nnelil'k.: Istel'lem.:rel.:: El'mek a zliJhanyrurk minde.<IZ sl'Iergiaw.e Igaz. vtlgyok. N. ~r.tama Jegi s:eboeim~t DI'. NagYOIli eHtiracltam sz Ilto~.. 'i!lnergfa nem tUl'lt ennyire haoo. .s. N". A. A1.ran . Mgl{ azl. ut.is zuhanya a VrSs2atero lelek ~habilitilld6jnk csak az elso momell" .tr\l vfrusok j. N. (sz~nBl umn): An1iktlr Iilatalabb es meg kevesbe tapasltaJt \i'olt.an ujra agesz: letlessek.1!le{esen beszamol Ell eppen b. m~lmi jeJell'lagy/nak A.s Dr.' k~m{l'Ssa a 11~a.zeke:lhero.~All mondja e. j A. mitrog most . A ~AZul.llisl6le... elos.r.z9r-emem. aIlol a ve'2iei:5m· m~1 ~allilkoz():m..egm az atalalrulasomat. .5.1) te5'l~0I? ne· e. hogy olyan erzlesl@Z.am mafaztis. elindulok egy esefld~ tJe!Jyre. em~kk~p megis rtigtOlt bennem ewe~ testeifl!'lfQ.• . mrndlfm n~at~vitas1. semrnibOl jon? A.Qi .zeti...ton ez '!.eij: IEgy fiJetnryi kemeny mU'fllka utal'tll.lWnynak. N•• Oke. A.o I"!5-ZB-•• '.61 megsza:badurni. hog.: Azt hlszem. lIfIil'ltha a napi kemen.y rnurhka. Wr nern kiitOdom mi!r ~o.ami rog. N.i haMsail'lak.e'f8jezaU ~le~l!irOl. legareJbtisegy ideig. N.3 a... l1"Ieggy6gyrtana'k:.fejsZiet Az . 11110&1.: HarloH. Van nany oo<st.osinall1i? A.II~mko\!'.z vale ~jriila1kaIMam.J" 'd .am..1 atl61 . ha befejezne a gyOQYi16 zlihanyt. a: lenyern 18nyegeig. .a~unk. de valakl meQiis irallTji\ftja a t5rtsI'lest A 1e.l. e·s rem is ieszek ned'lof.slikw:ik .sOIlI'lek re...a I'nM OsSieszedl'em miilg<am. Dr.rfirlkai 1iestel Ak!«ir hog-yan t1l!djiil !l!l . A.sokkal jobb.: Mfnden test hag. Dr. as e!mollldamJ.

a!l! atliagf.i!I f6letme3ri5H Ol.t lehe.e~I. Tudja. s~llem.es moot 5 is in 11. i~raj tanarat Kep.anlclIBsi S~k~wrO~.PIK'~ hh.yekre. I'JD. .. FI'sncos area llfIo~l is . uI(}ljiil~a Ross Fekion ne-v.k rtelt~l\" Hlpflrnisb.ppsn a ve.E1IenkflolOl .fan tanaJ'l. ha WJlIami oontGtJt . am ~I'I mennyire ya1~ kepes oer!ehtrleztlJi~ eij~~rU a:z .at' orv<)sQ'k e.€S 'a!"l!~l\!haka:~seem vis..i1~1JO ~eJkek a ~ FoltiroJ 'Ilato vl!>sil:at!ertQ'~OOfil esak lrgy e'll.te~le!'1lcsati"l~.eJ.~ool jats:z(}~t IbaMli" kal . a r1eiif3. Mint JIlI1ondl1a. .l'al an kedvGs.. .m~sre. ~~ fQ. 'egry hotels:z.s nem c$LJpan n':I€Qi~l§yelOkient $'Ze· ml. mesOOf!tan:3i1'ok r8szW:ter.eretutan li'I'I~ tfis mis iehet A mo51 kOvalkw b~s~mo!6 wloI"Jdp:a!ea a l1er~elf~imBres hely~1'I!'Icr~no eoome.. Jalal'iJ beli1Mglcan ~al'lyaim a ~~~~L!el~'r~ sziUltiM t6rrenQlarhiesada5r6legy~ azt a:llr~ak! hogy ~ v~. on ail '~gjam ~en. az ~yyamat a nylk.elflllere6u fojVarrlatliioOln sumtarao kuloflooeg ad6d:irr. tortenik" Pi. ha JlllC!sl . N.::rkal \I'~~gb6~ a. kmregrewi6va1 ~larkQ.es e:zt'o\'!ferje ~S:>(iagYM iZQa~fi1l!k taMjta. I A fe:j1eUeilh lelke'~fleJ( iii h~zaiLI~.. N.Lawm a 'r. es mmdeF'l m~riildi! ~e!ilIIMm" A di.ertd.va'.estm~n.lr':!l'!I'I. E1: Ilem :ul. Ketseglbe" El'se:U l~tte~aJ klglaU'lozasab.@¥m e ketefg6riaba tarto!.. r<trl1ne~bel1.az. natBlr{)zot!i 65 ramenos. att61 fUggoot'll. er& je!l!emu.Q -.0r.ll~tdm.::~'1 Koes6bb.Q l!JJIhal"l~ti me~re m'BQYl'Odbb? Tal~lkQ~m ~.!l\.teheUE'J1i'J l.IDdekU.1!ll 1tl60'3S O e1ffilWeh.geit ~erl: ._. Ala.izmaban 45. !logy ki toler!pihii"lner1l magam ebool'1 <Ii g¥6'~rQ' \lifigbaftl.1'Femas tr"rellsz.::a~O'!t leM . m~1't 6 \l\ol! iral'1Ylrt6 bJe!y.errejl'e.jer. . A Ilafadottabb lelke'lk ~b~tep{) be!¥)er_g~ti.8in1ek.rat 1k.J.1Ii~ IUlrif18Wg. aki ~rO'£Jadta vis~nylJ1t:ban a.alja iiI~kat IlQrd~nL Alt'nu.p@s :kiivizsgalas umrn ..an tQ.amikm relepeH a $~lJeJllWll~:gba.lKta a n. es e. a rerrllkat. Aztan rammul"lk aztlkm iiI.l'jeh e:zt. dQminanc:lai~t ~fiter elvezte a~e. IBgpom~~b'ban eafl:i~pz.rU . KI1ens8m. a :sz-obaJ bereJiil~ez~€ €S at:. 32' 011'1.Sllleakci~fI.ete:n pCJlti~n I'lil'll(... ~.hogy Qlurajc!on~.<St. kVlM HgvelrrnetfQ~ itaJ'nak. Jegl.Qli( k!fffilmL~Sl!!k. (e~O!Joooitan). ['§IY i(fo' lI1an 1'4[.oorgO'kra.Hjp~o~~Sban ~l: ke2E!e.m terapeutak ~relf\')lOOzdll. ~ A. ingatlafiltlg~mtik. loar Ifl'i:'lsob. aki bmmlk'1lf keszs9s:eFJ a mendellfsz!l!sere <'ill.!li Sl'fJr~nnf tarulr. eU.rt~ nik...r. a mig. A telJesilmeRY ~m3rQeja ~.Am' . erO~~eir(j1 esgyeflgrl P'OJ'lUalrOl..n5 i1irte3en a1!1OOnetRamos ne'M~.rngr.De a \t~efl mlfilclel"l rendOO_n. nO.1oln<ll.~Pfe~€ntI~Jthl' megJalenbLi. l10gy a1 eppen be(~e'Zel:t elet !Ji!in milyel'!l <1. es meglenet5seFii i!gaitotlan lJl5lelkOO'e'lt.!'~k. de lut.a eltll! Ebben al~19~6kliJ!S vrj. gy:ek·e: \l'al\aiha L!):a F5rdre.gy a~5s. agm:lr.szrnf:i laKarOual. A. i1em.tetbel1i.s~kis.ta~csad6mmal.l~ $zObegO'k helyzetfel mi.~rE!mm boldog es s~omorO esemenr~ei. bar JOeQ.Sllyit tw:! ri3i.o11 ugy iill'l1:elm. hogy.szlii:eol ellele rfMd . l1og~ I!Q€$Z el~tebriin mal1!p!.el~ts. rhq9Y nam vagyok ell[gge n6.Q.a:val.i5. mert: sokl!..ai esOll vas:tag.etl<ezil eseH)en na:g¥Ob:b szel1!pe'l kap m. n09Y a vezelak al.e. Beszelek n-ekl' !iii rll(Jsl \le. 3m~ a na. A kOfinYfjzet. a1apt:'.eUt~iIiIler&s. rnerl1:ul anyagi'aStiiak esegynangunak Eired.t. elmlirt eletelefl.'Ob~bijilll fejbe 15fl:e magal.r:il.::e. semmil sem 1utl . 32e'll'00 no. e~:liobe$Z~g:8~~S intenilitasa eg'~8gV Ie-~llolt . de lF9Yill'lakkor !1agvofl k5ve:t- ugy tenet 3i smuacr&t a.iifa. nagy <iIaJFI[!!'Olm. :rninoig' me:gWga$ZtaJII. Nem etde~1.zerep!!l. Dr.zJI: a WlzoH slressl kO\i'$tkezme~yene. me1'l . A oosze[get's el\')[erna'adt.e art. roua.eI~~.isilval a iQ. A. ii.. eros e:rzellfll I!litttr~selmel!< I~· M~ lamjjll.az aJany uIl1!tell az: . IkOOV61ilC' r'b\>ka[lat~h'llJmar.: Mo-st" !logy elhi1l~yl:a a 9~9yit.rnenkHelil5s.io ~J bemem.ai'll~l.Q. lam ~rikobal\'l er~e:z~t1 <II NillldelOmbe.n era ~mi oUhoooml m es Fert1as e~ze:lmel nem '!I'1il1~zlak rne:g az fd6mul:a:.FuMkl!aI.t is elm~e1I.~Y'Sa~k a s.r.: A h1ru~zo!lh:iim kGzepen tafaJ(I'JI'l ~ami ahol fBOIID'{m Ibotd~g \IIoltlrn gverek~oroJ1'!'bari!. m.fe"wszUII\'l~e es tudatatia:pola A b~slliiimo.jobbolda!n.etr.gYl'l1lafRam ryam ~ nekem.ele9ed~Uel'il '!IQit .1 IbElnOOseges viszofllyCafl voltam.rurilfl"lUg~. gom. eltQ~ell5z:. EI5adolt probiemai harom [eS2lre t~tQdlak J161mene. ~e. s egyL'lHal azt ls s2!~penmegr. amiko.ek ~etyz. m~v&1 :s:zArm. h09Y hi~ik oolore a nOtes von{. m~rt ez .aki mir1d'er1it~l!d a I.!laUa. . IDr. A most !dIv.ln kidBrillt. TIpiK!:Isnlrllk rfIondlllato..ahogy Gjraelern a2: esemsnyeket. .yeket.. rerzEsek es ~ libZ2aatlas feltar..a1fl.. l!llf. nilflcselmei< kirog~s~:k. krahomil:ban.eS€lteim 10%.9l1a&KaI.et.l'.min! mif!dig .>rl a velei~6illkket Min.b ierthe~ merit e~iY O~f'I !i'lMberltez. m. (~Qne!': Dee~ .rdulat \Ial:tgfta ki.m!lt~ia.. Dr.til5U ~II.a rgo m~t'llkl\. a. PI l'liigYfllllamamif'I1.'e.r.\l." ~!:l!!r~~ett JSlkekl9 ill h. ski mirudig ~es~ f'OgJar~ll:ni . hQgy hUiJakat kOvel1~m ell de o~n kedves homm! EgVlm sironk es l1evetGnk.ibe tijf1i. Ross 38 9\1$ kQrnbaJl.l1 e .mag!ile1~kEp~i kooV!ell1c allalanos. CIOOees" . iilal.ezte. helY2etfullrneraS! gyakran egy ~obal.lm \r.F~li!> hel'yz. hagy 'rliSSmMe •.aL i'ut. Olvas6.tiiji fe:Jia]asr6l is :~anas2!kod(')tt.l.aI JQblbl9ln ~rd!ekelte a filukkaol f....i!gban nmc:Sienel( klMvrik. AfriIephus .tany koril'bl1JJrl kell..reteUifil. N. .~el. akkor a 'Fejri}dss!i1l m~ii!II.edes:t ki!s~~tLk8l'O"A13. iiszleleRbe men6 splrih.! ESi kicsoda "I A.h. elateve.} magasabtl erok vr:gast'l nyujl:an3i< az e'Ppenl1iaZaJlef!! neleknek.er.Onnel.6tJ!~ 'tell'! van gif5ny().lihbll . akl ooslsulybarl !§csmaga!i6agoor:! is.:iookoodo l1o~las(] ~ri\!'Iyt. Las~ ellaZ!ulo~.olytato~t. spbrtOG \ilerselJl@aS.M be~lIt kedvezi}Uen fo.eI o~what.rgy er. he<gy EU': adol:! A.iltOb~i elete!loen micool9l~enl votl.mjen eI em' halam<:oU.be!I~vilS~l(.amelyeke'! <l!Zitlel:embe-rli nern teitlilllifl meg.I'itQMhb:l:lak egy el'l~IglahLlII:amr.: Valtott m~r srol CJodeesszal. e<se!be:J1kHen$em e.~ Ki£.~s':apetal:~.r61'<'~erfi1t a.rnR:ood(j1!.

.gyanazzal a p:roblemaval. . l10gy ilyen kol1An 'folatilam . ~nJe:n beljebb a Bl.amnool'l! megl1oiaatermfik. N.': SZ:O'lllaI'iklc:sit lehango:lt..emr1 ass~. hogy azok".zamoltak VO~!1a.Mmrtottam itt.lnet) OU 01 Cloden eg:yaszlalnilll.gl!Jk~~.gutab!bi Iillete miatt.tlijelhez il'1te'Zl:ecm. IEz a sz.OZOU. IN.etl~m v. hogy ongyilfiiias .sos szellteml. I. adflem.. . ~ny'6legyel.I.kOiZ. esel'b.l'e..6 kiizvletlell Ilommunik"acio rmindjg k(lck~h:a'I(lkat r. Iillil a folyama.: il:g~jta.iranyil ellgamaz(..st .kezdemenye.:' latorn.: lJj.:Ez az egyik segils~g.ll.t hlszem sohase m lesz. (egy pilhilJ1'a:! toprenges ul:8in): Ha.:mdla ki Clodees go~oo~at8!it. (szoro~gfu.: ISzolI.yeielben v.Sflmki setn mgja e1i'~ell'!iamiaflt. miJltunldYarl gyeker.. GSLUpan a s2!uleimel szer. na sam lenne Uyen sz·ep a F61d.elne'k .mi.terekkfmt nsm megbi!nasl l1y6:1'1eselekoon 111/e~eWk tiS a britol< tiS. mint amity-en on? A.lekhorn-barba.nak .elo f~daJrll'ats emllekek nem h<ill1ak meg alyai"! 'I«lnnyen. Es persze most (ijfa' kell ke-2dellem i az ~e-s:re~! lI.a. aszta~ masi'k old I'. Moot b9sm~e'h"!1 f~lm~. Dr.aztan vegrehanom azokat. Nagy~n SZOfl'lanJ vagyok am[aU. nogiY mar kOmi van Clodeell'1QZ:. es nern volt biiklrsagom szembeneznem a l1ehezs~ekkel.Uua a vallaf.ilsa. buzamoloo kelilleki.almag<lisibb rendllek.W::.ttt e~k rn~ ma.eles. (!Ji<:Ie~ez(jen): Men elsnu'lal1'1! Most tlda kelll lmerlileni.elsumakolni! Mind~01ki jail itt ismer Semmit sem n~1rolhiILok e~ Clodees ~151. .En:flel a pM~m!1 KerdesBtme.eta "'ellaltoom. el. Dr.yon krass. E9IY leremils' lepek be.e!eibesen \H~g:rehait. ram pam~ es &2 53 .lldJ. ami! 'le-Item. d~ nem g:oooOilja.zvdUi :szerepet vallaltam rna_gamriJ Ross es elodeas k. ez hlldi ki'li'ejezes. de ~dhiJSiem alaznID: meg minket . vollIam.. bOntl!ekek .: Ha valaki meg51i ma~t a Fotdon. {abol kes:il'~U l:ambe-rJa. Ebben a tenlpias helY2ectben s:zer:elPalvjl~llls .. vtrt'9ok. nog.(.Retten. IIi. ~laU a taInacSadok ulmumt6 megjegyzesei lem:Uthe1nek ." Dr. Tudja. mit 'I~$~L It.ek i<elOO's lOk.y . ~l'1Ie\leij-0. leJll!:lhilyzelfelmeres helyszlnenek 'hipnozisooi'"l torlin5 rolidezese r1agysegitsegemre sl. n€'mIeUem.leU? ..lIedekew mechanlz. N~ha 49'Y ermm.alnClim neld. Ugy '~alaUiilm. N.III. es mindig !bar. A helyzettel:mereei ido.annel s.•• ~.. N.lilag'i hOi!la~flas az ongyilkossagtlOz. ho-gy a r·egi maggy5zodesek as el'jt~sek mi~ nati1lst gyako-rol)'lilk a momani viseUliedesre. N'il1.go:san. amit leltem.~ 6gy nag.: Moot. hogy ily~!..yeIl1l6rn.{JrJteltElm.skell.okk.e"n nosszu voJII:) . A.s~er-R{Jssmr. Cr.a mad.ejl DJ'.atkor a ClodeE!SSlaJ vatt'i ht'lalko.ol<lahomai hmt@.IIeseken.es 181 ~elll!lliilgyar. A tanac:sadok lel1. Anal.hl'l ga~16. /it.le~lla[alko:zi~Clodee$$Zaj? A.A.: Nem. hogy a liaJalt var:a~touaJll'l..: Akkm mffg rnem alltam ra kesz'en.HirelmeUenOij:-l~1 JlIem.N:: Hogyarn slamoll bea dolgair61 egy . ltefElk.a ltiilek giYogytllasi fuf[yamC!!talll.e1. le~ It. hogy ~icklrgoL2uk a oelok:at . hogy myomas () k fllB:lkfil !>~61iIsakmeg ~zerokel'.! hamar kisz!lllll:am.z.S~l"Ia_1hat6akannak kJiclerrtese-re.Irt: var. A 'kliQI'iIS vlii. . 1lJ'. Mil'1dig is 6Vii'kodtam aUol. hagykOnnyebb legyen a dofgunlt IDea tamogat<1s.olna Iiltni."'~~B. hDgy le1ekkerlt megounretik? A.elfallar6 beszelgetts soran ko. . N. A '13.m Ckldeesszal.. Reneeisj ido'l e'Jpanll'oll1lmaual.i:zdel"lem u. .a pszichodrama szerepJa'tek~ tecl'mikiii jol 'h!l. i§s. aho'lla .gyOf'l eJkewrede1tL.A.oka.1'1 it s:zeUem\l~iigban? 11.rtetn. aMI<. AI slet o~yrul (jeh~! ProbiUom jal csinalni. '".es. ..dolgQt sam l'eJh. es Ie'rW~k. de EllulitalllyiOOg wg~k a pacban. Dr. . A Ross Ferdon etet.: Megfegyres.Yflkos lettem. N. bar Oklahomooao. es mQ. en sokkall 'rl.arja rOnI' a IJan!iC~o'OiB! ill.eh~gecfleiJenek valami'l.~ ~' mlcS/Oda? A. ma:garnrot Minden ~re1emutan tOrtel'1jk.. e:ae'l veset is er.ol'gru ill terapiaban. 6t is olyain elkesi9redeUIl~k talitlja a Je.: Rendben. III.zetojevel ~arte. Heslem~k ti5ztan as wra..".sa~: Megaliapodl:.t ill alooy ve2s. ~ azt jete[Jlii. hat IitZ a Butkhornl Dr..al'ogaswk a 1Ifla9'Elsabb entiitaso'k seQrtsegBf~ es ~leseDb megvl~gltasba Ile~yeuuk a probl~~kat. hogy (jjra vlssz!. A.aezit.. dill. IDr.s 'oilyan.: .ie~ sen f61s. r11S.Ie~eWjevel az etf1lllllt elet4:r. Dr. mint a b2rplJl~nru a CS6V8g liS'" . 00 !<Jk'aJ I megtrlob:bek gyilkosdgot iltet5e!1. s~ere1tek.t. Az alai:lY es vazetOJenelt egves~~~se id esZ.ga. aIIik OJ J<ironlkus flZikai faj:dalQm vilgy nem ttljes cselelkveske"reie~eg mfl. 11)1'. Q~atotlar:l kClzbevag): A legaprobb . 'hagy . hogy bOfl'let~". Iii.kl~~nabbvagyok arm!artt. Jr'le:mtrutotlii [be a meg~lla!podhist. Annvil a majd~re:mek az on- IllIr.gy erzl. T~Isok halitd jar~.vendegnek s. annil mer! kapuIIik.t ~aelt ~J&MMk negatiV vunasail. mien l1em 'l~ikerm[j61. ennt~lern rnagamniB:. TerjCink at .m:lja las5BIl tJe1is:oom.N!. .muookat tl6il.arora.tillsatal Elosttir frja Ie. (i!i2ii.s volt a 'hana ulaL (3yoI'lfV&ru.N!l!m" rietl1i'l. ClOcJe~s '81 lesz ~9sel'ed\!e. amelyb!lll 19Ie. mfnd·enl i:oi:l'JMs nel'!<itil Io1ellfcdnia F!m.c'owboyok jarl'1lak Tom.i. hogy ilyenkor sajat vezelom r.: E:$ mOiSt 1iI"I.en a I1flyzstfel~ run folYaJmfilla megle/hJ.y mety lelegZ'etet. hogy Idcs.clocieuszali ~emben a bfupuUmil aJ[a nagy.I~d. a b8iral-aim sem Jognak ha~oo~g'91Inr".l kell mennem" es' 'egy masik ele1iben ujfa meg ImiI1'ki. E~t varta tOlem mint Rossl:6L Afram:::bal Mo.: Melfi ollg.. res amil.at. Dr.sohil&em mennek vissz\\I. hOSlll' hamaroSiir'l 6szlrtle bes~arget'eM ke'lIfoJyI~l'Inil lI. fal"a:k vesz:nek kl)rQl". mlrnt it ~est.s. ~ 'rolh.amj~ a tanaosadojaval kritott a Aos$kenl eh/egzend5fe!adlailDkkaJ kapcsolaliban? It. as 5 pont~oo tl. Mil pretilal j61 cslniln l'\l . IN.egy nagy sohaj IJta~ ElZa OOszelg:eles nem :le!Sz olyall kO~ny.: Mierl?' A. de ez nern jelenli! hog¥. mil.: V~yen eg.

. <IIkik masokat bBntalm~lak. K~Pfi tesz. No: vala~o~jcm Clod*!rentl A. meg azt.. Dr.&i'est.1. So~at ruclloztak az~rt.fJp beszall Ott 01 n a~mill. hogy rOI'lLOS tagJIlI legyek a WJsi\da1Qm· d'IIai<.s valaS1O~ol"iCJode~s:nakt Dr. legesz ertelrnethm..etvad'eni.asom otromlla 'IIagy szakseg~~11.. Haromig szamolok. akik nemlluanaklilelnl. 114.mind iii vezeroje go:nd'olalait &lmondjll meum. Amikor ill alanyaim oo.1 A.ill w.. UJ'al~odFl] ez~~f1 az emberekefl.OnOen. Ha~!:U1do &IT&? A.a szlllaid'el. a habQrodo1mk.iillasz:ufjoll. N. amikor elkezdt.n.ellenooarol es fislintesegmllettek talllloiz{)nysasot.an e'as~ reszel6& hang:on sz611l i.tin ketltls ~e!l'e. (VOOelre"lfiefl)~ Ha .eg . iQiVSlerre lesl O1odees Is ~s onmaga is.kenl lIl19gsrola:JvaaJanyom lassan reaga~): Twoo.lkelltlel. hog~ en is do-lgo'UiIn <K 0 kiNJil$rj:gel. perSl(.. .. El.mIeMki!lirt! A.~isbillak.liJ masik oldahlra.i".Okill~ll.. !!Jr.: ailaszotJarl mint Re~s.a 6dl kapcsola't 1'Iet1k0i.: Gronan. az igaz . csmathaUad 110100 j:obban is .elmik a vezet5iklWl 1'i!IDi iii vezetOk OOs:ze!flek kti'l'v. N... Nem kell magy-ru:ibnom.!ulIuihasson.". U90/gOAcioltam.: Megpr6ballam. alo' az (ill ha.'J' h09l{ a loi:lbfek 'fllrg ker. mar ugyis ..ol:ltik me<g. . A. Dr.!.a. D~.• Qde-oda il1gatj:a a 'fetet). !loGY milyen lei kj ~jlaJ'lak Ie .al'aszoljcm Clodeeskentl A.en nem priibiiltaml volma. N.. Mit mcmd mid? Mosr~ gyorsan. NI..n. (gyo:r:s<lJl'l):. a Cbdeessal valo 'ta181mmstOl!Sz:erelnem!. nem szarJdekosan klMattek eJ .. eg:yslerU emt:J. a dlsmokat.Sllem. saj8'~. o~ok."..: Da igen. ... mint <II szlOrefm. . FlO'Ss~ Most mindkeltonknek meg kell ert:enfe..as /1.en szelalt meg! HesooJ'-AolSS llomgIoirt.: Figye~en riilm.l V A.t. ~lle" l'lekiR 8 penl. (~z:CWlyilaf."" hQgy:5egitsEJle~ nekem.GyllrClltem a farmo.6nni. . Mar akikor kSt&lyelm volttak.: V8iaszoqon flGsskan1f A. Dr.l. N. ez ~ktekt'e en..~kik.eloedl:nessek 6s csodi1jfmak.: V. erve . cr. fegyefl Ujra R~l>S Ferdonl Oljolhl At Uol$2t.sz.ollo. .life nem... de a eel efM'kshez k'evesm~k bi:ronyultam . Al!:lIiora bir. Ross Feldonlerkivel SZ£imben. N. ok urfllkocltak \ldna ra~am! Dr. Ilog!y eJ6mozdrt~ sam az a.lii 8bben az eselben awrlbarI OJooOO5 erthetiJ." Nem akartam t~bbB szegeny marne/nl. o~ !lliml:ioeml<. H6dll'a!fli il'kMtiii..N. Masokat r5Iaka.W ber. A rends2:er 'IIoUa mssiZ! 01'.nbereklrel.lldls:m blJrWpl)bs.: Miart Ilagylad." azI: hlszsm .. Ross!.. hogry maJd megre1ormilom a rends~ett. IAltad" mil ttlrtiint..al'lott voltak. mom\' m.. eo is a:karI'am e:zi. a sajal ve~5lM 1fI01n.~ V.: Ebben nem volt erteke!end5 erde'm. tudsz mil'ldent. Hiroml'iQ:z. (saiiit ve. vagy megz.szlattam! ~MJegtOrt hang:onll~~lls Qjyilkofl5iii valtam. SzereHem jelel'ltos emberek kOlleleben sOrgi:ll{idni. ha a!Z alarryom afe!ad'at neirlfrlSegeuol sz:dl6 kiritiJ<-lJS gondola:1ok nelk1l1 valaszolna.itltt be. N1~'~eljeli1l Ross~lili'ltll /4.) Mbst ie:gyen Clodees. N. 1.: .: Igen.• .: KODtln6sen.KSsz. iDl.iiIaSzl.leutirm'lrt lOr.: Cserel~11 Mlye'I U"lri<llLegyen most (:fQdees gOIilCidlatainaJ( it SmC!lilWE!. 11'1.: ValaszorjQJ1 mint Clodee5>l ~ . !logy mirndiI. .U Dr. Megjegyze.A..s: Floss Ferdon SlOlei atlagos eletszinVOl'1a!ol"!el6 ra:l1iIefBk vollak. hogV RossIogO't t. N.: Gsak nel1af'lyuk velt Itye. iN. ~melyiten l'Iangon): Nagryol'l 161c· milial' T()villibrn is cserelgesse a szerepe'ket ill a~ta'!mill Most lIala~i:(lUoi'l a l/e:l::eWIatJWrdesere.:d!! G~! A. hogy megefjeM'k . as amikor LigY8s£kerTt ill iflIlam szoIg31a1aba alllam. Nennloda jutoU-aJ. hom" elek a dolgok ellerUlsenek emdeij oeljaidlol? Dr. Amik!lr Ii:~~em. Miliirt 'Brzed akkor magad t&lelosnek? IDr..al1lu~: Hit. ill veze!5k leblokkoljiikaz aiany vliJasz1rlt. hogy segftsek a videki embere.... (rgy fogl tLlfiif'l~ mf:rtlhiil. es va1aezoljoll RoS's1'I.las~QljOFlAos. (siat"): Igen. ~FldlJ!ail05an). ~robbs.zoka.1 ~SzefE!tnem.• Hogy ts II'SI'lez7 Dr. a marluikat .~ \l'alaswljC!~ mIni CIOO5S! es Dr.Ke20jDk a helyzat{ilm~rGs .elefjl:al. kelll MiUmj '~udatosan 'fQg lal~d a1181i1'e? A.: Qlyan bUno:ziik ellf!1i! j(irtill el.~t BIt majd me-gars.skefitl A...) A.Qkat fiz~ltstt:em az er.. IN. ho!..1gel1 . 111'. allg el'ieHem meg a kerdesefmrre kapatt valaszokal.iliVaijak azdkal HalloUam m!ir vemtoltet olY. tl!dom.ef'nivfl.. akik rennakadtak ~ feildsmr fogrulkere'~n ..• E!~e'l a ~mJ:I.: V8laszoJjOlJ Clackeskellil .'ij~ ide.i 8m-val a randszer [Olltott meg .: Valas:z.3J (TenY'iremetaz alany f1mnlokam tl.zaloje..~A pBm a h~m VQn~I . MegfigyeUem. ami a l1o~l il!ali.iN. Vruasroljofll Cr. .2.sag. \!'.: Vl3. hOQY 5l:el('uillisal'l is megproba!tal ural'lrodl'lf fOlCitt£lk. nem valnek kal1l'uptla.a."e1'l !lllyamalok val! A...e.. N.em a srakiOOl'". akik nagyfDk6i ol1z.eUer!lu~ az al~l'Iyalm 1'I!1fD9Ija:n -. a1odeB~1 54 .mag€iban.:.t: Remek Most vruami s.: Ha uwlag w!i11oztalihalniil :az: eleteden. a s:zavak altala~an kOnl'ilyebbelm sOI'ji2lf1a'k e.ed i9 '9ondosall \i. .amt.. a:z e'IIil1EiOOtegek . Ha tolakodl.: Sz-erettem wlmita:rro:~ni vaJElhilv.l<en. \toll.tlan dolog fogl 1ol't.: V'alaslZoljon Roosk41'111 ". es bizonyos erte4emben nw:geiiigedte.erokkantllkl Ol~~l'io~ ki. D. e. hog¥. N. mf ~enne at? Dr.t!'endez. ha segil:&ne nekem. ~hD\la indlUllilL P.

lkOlljlaJami.9.~5S adotl1 Nem mioolQi sl".: tarsadalombam Dr. ~arlil ug-IY sikW~.en". llezal1:am ab~Y'Lcetfelrneresi I~1ef!lel'et.! ~ert' lettliejillll"lo.: V.Elql5l.N. lio.. Ez . "'-'I!:lIWQ. Ha!5011'!~6.edasriQH~s.mook"~ hataml'O:L1ai'ibiilk Olod~es \I':a. (oohas~rn).akas:z Ujr:a9!I&i!)I_asaazoMali \I.m h2prmi.a ~le!11egil:estet? A....emn a Foll~ij[:'l fblakarjiik ial'!'IIil akl'2t "'~i (_i '.: Varasz. ff1te:m . amtl6nkfeteU.~. ~en tlJdlam vnsslalelf.erni.t@r If..d.a~tal!ta~safl"l <'II F"oldofUj..etescooliJ'liilg] va.t!ilJl!Ss.) Tl1!doFn hogy nem k~~m mlol1~L. .g. ~ elidegen. ill fiiij.. M~glml'rldi€ll~1 ereis es f:ertias vagyo~.torval:)bi egrtULtlilTulllQijesre.mi.trllJkHv vioolM~esi ml!1tat. . Aimi~CiJ' emA~ln~ n eel a..i'I"i a . (mgyon ~~9SaJ'1): lt SZE'.~k8nr e ktij~len~re!! Ai Mlt erit. mit ~s mQ'lld{).o:r el.. U~a.t~. IMi haSlnod s\tii~m~k abooll 00 I\(jMI~segemflek QilJoo:Olod...1&Er'Eiteteel"t A. a t1'irsad'~lomtmQpilrh§r~iL EtkalJ)O. (smmon..altotaSo:k-at hiD2 a! 1'iI~p.~ Ellqr. (5:Z(i!:'!~t). c I E:z~tt:all me.ab'bOi.az . ed1es hlll<iatMI. tm'! mnegJeg~~~it ilyer'! s. h£)91!1 mi['lden ~rbll'!l ijlj)e k3PJaia&t? D'.l1fem te VGlliit Mierit b~Jtru onmagad 1ll16l7 el' Of" Nt. . Ross! viriigat? 31&iV!~rIi3iSZ~ofta~da biZit{)l'l~gosabba . N.gban utan mar 1l!8:.a ~he" l6seg.: BrtI'OOJ\\tk ne f!~ljeli'1ek tO~m.j is vo~ aza R:oss\ es a . o~e~. CIi.tert. a..elek@t.tudal hii!in~ar6l.is5~biS. N. vaElY el5z6ef!le. Dr. M~: r1l}Jm ~rtdel jObban.tl €iMiru~at. ~O. as j cA..mJ a~et.!OkhOrfil-b:~rbtm atlo:vt viSSlliiflllewrt{inkw: id:nben -..Ii.oka'lm('):ndM~.iil A. tt: Valas.rn.Jif1i~1f 1~r. tlh1'ifi9~sanlc f1f'/ffl tatoo.a_oo~k.J .o!"l Rossk~l"It. Ias. mij csil'llallitsUlk? eg.lmvd!a. akiket csa!k a perg iiOGiluga'l.:.fan1fm..dl:l. NI.eg.N~ (me. Kogval~JWOI'IiI vagy a 1l!'em. barwaUyen sprtilual'i5 1t~~1pel:m· is cl!1~Z!1. iRoSiS:! - ugy.. >C:(.Jatr"'M1Ues ur .ba.g!ep.~MlI~eiAfajt~ fem~kan It: A n~9Y6iJikalt.@1ko'~[tMe~ekrol. N..5-ze!I~l.sIi:il . .. filjz.A. aJszdll~idIswetatet.ak~"'iBm te' va~ ..!hbfep:I. de Helme[ <II legjabb .'relad'<ltm.•.a. 1Irni!i:lrl!yivel' 'ioIi1agos.ve~len~il ~ j]~zmeOOstt megel5zo kJa.. feUel aJ l!!o!Sk~atl:6l.mffi{Jrkodh~tslZ. . N. IN. helyz~tfilmeresi :si. Oly. tarsildodmat. h~~' miert v~lasZ!mJt1li1! n{Ji I:elet ebbenaz eleteb€f).pakLtll. ahog~ latom. ~et1(lrd)larni. es en .m'~kelliii.ezve}:.!tI¥akr. m~ 1egyek m. rrrlntalTl!i1~enfil~ell<llr'e!:i!stlm..E2. a ~role .• . . c ~ c .o:l{! lU ..~ __ililS:I"I().~ ~alasmljon. It. l Dr.. Megl~~etescsom>ag'l .IiJ!li!bltani :a:karok 1. Ok:e.akkor elkapnJtomes IhruaJrn I'€imit~etema~t Dr. .)ndola~ra~ It.: T61 k5nn~m has:on!J~!I li3lokhol.'idol< kis ·~alalffita.zetfelm&& soren.~.'or n1iert jJaJasltOlit rlye~efcr~dli druumo. megint nem @!lt~11r. Ko~m~~l nekik.MI. ~ogyva~szoai.las~lJo~. akkor 'IoI\iiir<3i~Qljo:nClfldeeslllel'!terre a g(. n "''"' .: Most.afl M G.ifik. a.i!Yilln<ab'ba a -saJtet'!g~rb(ll ra~~t bele.es . mim S~ff1elVi ~<ibltID:e Hes..lZ e:mbero~ sO'fflan. 5® .1.!!y . i1lZ ~dfll. mil: ~elel1rt? A.ratoo. ID·r.lni'. v.Egy0t!~st aiKarolt azt hlsiliem. !ElIul~e:ltembe!'7!neda jo.v mt~i'i'keFII~ae.I'GlIt4m Ithi!tls9:g. c I..at. niS29JlI en no vagyok.: ViiiEtlis<zoljona.lHlMlett ra.~o:gy mar mll1den1: tydi !ll116l. hackl k@td~~m meg.: Tl:ili::ltann! hog¥ n6~ent ~EsM' lesze~ ~aszt5a rerfiaJmak.gkmem Joie'5. ~@!i.1" marad)~ :SZE'Jietnem pontosarl .§n.a.ol1~ emtJerek aklbmra1i!r~I? N~m ing:<lt. mim ~v~luzloll\.: Va.{af11~ml vil:la~toIJMI. de te nem f~yeltil e~!!!1u!ea @ond©~IIn~r. Veitet~~rnek! err lJIl:aiSitas!am ne.slifJban!? AkIk.l Mar nem fosn1:lkreMteba~M1!Z&!tallam:ug¥esz~ent lilln! amrg!i'a~ol:erembeh. lOr.L!I~am!i' Ma¥. '..: Es Iilli' vaJlaz leljaras aJj\l'. a Je'Ieflue IiQ~m! em-I"''''''' . .'? GyjJko.el1. :semir'!. ~@9i!i' fit v£I(:I'ol~3itja az e....gllmeg~ol~felir!'Elzta des. l1eJiooJ'.. merrekl€~ess$g.9·""in '". (':~Qde~~ IDr.!!J~'kat. amll mo~t er~ ~saljoo~ az.I~1 ~ el@~6 ele~k !emlt§kei .e.. ind~r!iJ.er es.a do.myolll'l~i iiliisnli~elJuk. N&h. elt61~(jU id-6 "'!.. Gtorlees az [rant emelNlodll!::. abbahagyla~ ISZ'J . ~d!em el a palyamat? II).9li:e1L ..'iall}: tg. es. hog. .wIJoml OOOOO$~I9t! A.9!1ol:lb (al~tasBa~ rli'lr'ldelke~ik valOdl: kJe:nti:tasat ilte!6sn.s fetfem .egy primitilt A.. 'L.se 1udta. _!lY .gy. ..g~~11egy k.e!:rri)i:ElnMest RossI.fJY nelill' ItJtt ~.my peroeil ~alW~~okJ hogy al. Hester.5je' iooy1td1a~e a: besl. s1lo:. .~ ValiasmUOJ1. j. Q£I'Y Ili. s.l'. A: Hogy ~volt Ibe-:nlCienm ~ vagy.:: IKor. !9·lf \l:aJ1c? A. Olil. ""_ I. a.dalO'llil!b6l.: Valas:zoljoo Cllilde.A. lO'l.megtllled? .g)l ml has2:(Ia ~zhrnak .lk:ar e seg!~nli! mint aldknek: rerI~k~tclt'nem ~ik~r~n s:~g~€:n!e el&zll 6lataben. hogy az 19azsig f~vetI ~edda.ujra: senJ~rv~vaJni. fw. Dr •. ~'lir.al\wyaim ve:t~f6IfieK a Sip]riiwalUs hely...Dr" 114.~ v. CiOodees! AI.al'l '.saPl'1lak ~t a mal prdblerni!ikoa.dli 116i:testet? A.k es a v~k Dt' N.: lI(ii!:Gikk~m ~ k~~.lgokm. It ~obbiljktel8! bai 'l:en~e~ebe ~ely. No:: Vmtlsl(j!jo:n RQSs~enltl A.ar!nil3!Karnil W1n..m.l er:!!e~gieU~fcsard!JJllbemllem.. a leg~:6bbm maga. ~h:te~i?rMem nyinlt<ile1eg melye!'7! M magadba.pja.8.piritlJJaJls iiJllomlfushoz vitt'e.a:n? Dir'i N. mirnt ahogy gondo'l~rfl!.de azl hi~m. ~ j mst cs@lE!k@dL~L 8. N.a relelosSi&g~B~~t. <I russz rmny. amiRor abba a haJrrmis t[!daU)~ riil~~lakm8.'llMGlf:lm ooes..e~€:test~ eI.1'!otiItUcS me!'.~· .!'~.az iin.j 1!lpaD.:: ~@ss az ['Jr. M[U~9i"1l r!imelr6lkef~em eloo~est1lI.911.f!f s&gutsdla.re. I"" II. hogV ifi~g~m~r~01¥i. makacSlu~ Mlfket.'''. akik: .(l)!J~n mililt IClodees~ A. Flgyelje m~.'.ftsb6I e~et!€rt magadat ~s.eimszerint llt'IiWldem megtesrel!i:. Vegul is: Ross Irek'Joli'I. hogy bi~ni5agba:!1 \!\i!!llin.r.mintJ~y.l.en~ek ~r'~dm~llye'k~!lI'It u1ra." ~!...5.. hagv . de ml~el szotlarn mrai1I:.ehetl6· a $eggel. /Jt.orre .tI.rri'!:l!'. s:zemj~li'es Ii'.Ei!asmljrilrl..ri1.j. n-ogl{ I~. ~.

~Mire vonatkozikez: a lii1.wal'is emberek a 5a~lte>..... A pelil'z ~ <li~ng n@la.•. . hagy k:ik t J ~}iilitelIei ~1'klLI5 vagyllnkes mi a ieladatulrak-.Az. Ie.u)Uisi$rel'l$eg~ M a Ilii ·lIIi9V. N.. e. l1liJyefl k.ab[m ez[ a'nemetvalaslljak. reskad a rot-el· OO.tt~$~m.oz:eilih:!'. He$rer nsm swks~gsrerQe!'rltom..oroaig.: Norma. ~ogyfeil9!YOrrsftsa ..nokknt -. Rangra. 1leke-:m .. iNiOS. N.or~imel1lye~ be:f.sadal:om meghiiil.? :A.erezhe~ik.exu!tIJlila:sr6L AJlmyalm t!5bibSiege a'Z' egyik Mml'lez 'i.a~!'l dla"SZtottar a !lJoi nernet.io:n ~g~l.annoi ·~eM.[l!!al Len!E!t va!akii1ek ]ekl'Jefiergiaja . mint wegelll (R.ottviselkedle~ ~flek es.1'11.jiICio segltsBgevel nma:sksppen aki3l't!·l1legk.emiatt a:z elete l'lene"Zebbe \i'.! ese1ben igene.sL:l.aklr'.nj ~le1dll<eMiit.olija.: ~ooa'na err. ".emberi? EgrlJ erzes ~al:t:5LQgia.: IgerJ" So.. Aim:atnl1i:tian m§h~ el. nogy <II homoszfr](u1lilis emoorek aze~l ·1I·aiasz. m.laU.... IlO_gya ki:ive~kez:.i!is le. ahe~y.lett'iElvolna He..ett.:: Mi .rcssz uto:rajarok-.sgelnu'I1k. ami megfelemrrti'. ria a mUilt .. ~eil1~rnad6 ir~d A emd'eklot:lol~'km:QIsoif. N~:t's mfM ban'tja ez. hogry fiester:J.ez:eitl volna iii ~ol(f.reelertgedM<te~lerl at(')ilJabi:lflepeshe:z{ _ . tmgy !prObara.es:vaioi"l mim ~~az elelben ~ak~lr1!apo.nadrog'k:erd mllk. ho'9Y ~regt~teit Vi:)· ~~~I'lk'abennUlI"lket ~r1·s4t. iiTllb" (!1lk13rjjjlli~siJIkUJgyanazpkal a ()S. 'l{rr>l:l:She~e"OOikb~"nI a:!:' ember.lCIeh~ny swl kell e~en"em a homos:z.t azcn a ~v1'lglya... u~ a!eteL. hogy".K. ha marswlete$ete~fog~a !Sm~m RDS~ ~r leelt mliltj:at. ala~!lJlasi'lbaf'ii. hogy O'rok s:z...t.z. . :hogy taf. it'o~lY me~p:rObBUI!JI{. a m~liiban tem.ahogy al~i1Iacsad61<mondJa:k ~. ~~. hQgy IlO 'l1. al'lapo:t'Ot? Mire 'l.oo.to rflegei'k.yeseg ..ak tllJaatOISemleltlei a.:rlnt megkapjak a val.5oda baiklov.e:rreset. A noi lelet a~ra aka!l'!talTll ha:541i!a1nl hogy ujra megjJr6bllilji\lm as Glod!ees is beleegve:zett (Kllierj(ll~m magaba.as eb!befl~ ejeteb-.en J.e p~~da[? A. D'.any? {viilg~IroLOaf1~:Hiruyegebe~ ugyanaz.!( emberek~t O~y.9Y Wasil kemeny ol'lm~gaval sz. rilL: Br:irrllklkonra m·lliemi vilaQi eV1.l.nl~i IrDemiti'k.egemeli"!.es! Dr. ho~W Ill! t6rtel'!het ve!lulnikami:Eltt~a:rni~ mint Mfieltltt beJ-eJezl1&m Eliflrliekaz esstnek azj:smente~.:aikat foglalJroz~ IBitil ~em.elilemi!elunkmidi vonatk.e!?k09d5k.zmelett.~zi ezt _'..Ias!!lkal ta~~ln~nak ki ug..~L ". llIloli\l'aai6~Han:dSlere\!'lek a.3 kere.esetlsm~-e. ~ive~e az igmm reijll€ilt rell<elki1lt.. N.ug¥. VaIl-e m~ m:iJ.": M6g. es .e~daE"l!lOO:rd me~h\lip1lS. 'igam!'! nGnek. Mr!'Tidegy.: M~t gOl1ldoL mriert mem volt. tegye ol"lmi'iigat. A.fa e~'IJI~k". D.:5 ~y vrn6:t!alnletliiilik=eva~am~lyenspiri!ll. hogy nokerrl e..ngo$anl. !'OI:!' Efr.elmek m.egk~n1Ih:elik:azt a tiltasL IlIr. . N.ajon a "l1eirll lIT!@grg~I&' MmliaJiaszti!is. Es meg mindf.. hogy.:.tan8Jcs~d6rUkJ1mt k Dr..s.[l'ek.f1l'los:zs.!tal:t i1:~Mzs~ek. hiJl... es lintl. ..i'QIii:rodi k irnkabb.:g ele~b~rl.etv~laS£:totlaim.osskenij. N •.' C$aI!. .r. .: Jo~blisZ!a..xu.A.. vagyOJ1T1.ojon egy~e§iY vlllma5..R. iDr. .lfloi ~~U()rmf)t.t m: (Jiles"a. De.e." abba.. E~erl jo. lii1iint . N.A. ..slelesebl:me(k ~rnem....st~kbe'1·.I'diPpal 1iJr.letesllJek a kOve1!ke-zmenye...aZ.h.afennrrna!rad6. r1fIQllaL".uern tinliloo! .ali~. .o:z:asu emMk~Sne'k:a l~l:jes tOilei. nsm fa.hiS! mar ·ennek ne~.yegzii. A I61di lelk.." Mien? ii1lcl~!rllU.. tN.ek tobbSl~g~ti~k e rlemii prefereirmio3Jja nern jele:nti.gO£ian iserdekeiJ a pelilz. mlllgl~lia~odast B~iJnk a-.agYQk... nem e!de~e~nek. .. Kih~suulli'om.l1~aszl'la~t nemmet Ha \I'.gatoz\J. ." Or.dka is aI·j)eIe!!lSleg.mollil'hogy irlf'Jyil!~am~.~" ~V:G\i2E a Almm ~. N.i3J Ilem~ ijnaLcmossag ftOOlil'!p~exlerdeseMIi. k!i3£z. szer.s.az~ hiUem." ~ .: SlfOOuali!5 \!\QIl:allko:zasibarn'is . A'l.ilI9mll9lj~s. 1l0!.lf1iJnr.klderUJon? Amti1ezi~:m~kIfle~U~. .itornbollrll.ld. hogly az ~lle.CIZ renriS2)erinLanll:lIk a.z{jltta~sOikJlml.a dOrl't~s m~ melon megs.ernf]eFekel O~yaJli.feriuatat ~s l1em'ls 8m!ITI liiIl@gam.§i!'! resZlb~. magal'?' I .:: Ha milnd:el'1lii ismi1ime a mpltI§:t s9kan s2itTIt'e"csak al'l'a lJ~liYelne[[e.t~a. m~-e:'i egy-egry !k!liensem megis ell az utat villasz. Vl'l.afJ'dirkat.k!ka!IIHrl1TI!e.[lf QKozza-e ebben .~emmit sam v.ar5j:"9:1iU!dni. de aWrl'Els .!Oilja.lok.es eleel:eik 75%~. a_ldk na!I'I"~ab6Ir~~e·fel~ atiiliYb.egallapoda}s? visslat~r.a a pm!Jjiemara.~s <Ii bar~1tCikis. Ilan.: Oe nero lenrrlle lO:bb tudni az ~lmultrel~te~ hi~8ir{i!.8I"lT1ben. j61 \lagiY :ross-:?:ul is mag gukat A val6oo!ll hQm(. llr.f1J~t.5~eXlWaJis .el:e-wmre:. meg .A. ranI<? He-.11-.seger~.sait er1r? nena .:!111 meg'lreJ:dezik) hogy v. Ilaferti vagyok. 25%-!'1Y~ eleteiikban bbldogrlatanok !en!lene[k.d.W .tCi(ta .oss Feldo. vagy b.. A 13.rllkSnt: Ileeit ~!9te" A: Miikm '~eslet 'lJaJasz~lml< ~. a mosts.~ehll azl ~atom. mlen••• JlHl!le~. Dr..re.. .&rll' mlndet.n azedv~laszl()Uafl."yai!WU?k az ad ott relk:e1 n~1fIi virlaszlasa:bern.."er.)re mmls:z..lk.3ilto'z~t~l. es Illel]1 kelleU'Volna \lamia lilarmiirloegyn~QY~IflY eVes k. !logy :merre.I-aJa~.ster.enni.h~ valakine~ nincsen!.o..[l:?: eleMi1<bene~t az.B. ro~$z. hogyhilbas li::I~U:ekib6I'1.~Dltilk Iele.el manipllJia~Dk iu!sa. ~orm~· j .IS:w:iUalis .'k()Zbelfl mara. Nem gOilld.Y.e. NJ.dhllt rnegis tlI~i~.: l"elt1a:t ~gry gqnr.tS.rful~a~odunkSib14aIn.a.gQk emlek~~ll.b datoo emlekeol a multj.aI~~l I1lo'.toU noi nemet? ..f)i 'a i(ll1. oeml ttJdj~k. IinQmilllD:b· ~es~ek.'. ru:t a maitar. '1iii6gy .s! j..~ . He-.eit. mint azerOlO elle.fte~em.. :~rd~J1J). Dr.k611.g a&:! gollidolJa. ~he. .l'ege.'lilmi Jat~kotjatsLmn •. "J1agy niiIPnol!lstMn rt1iindez. ill tQibb~. EWl'tallingat. Ni. Illlii keU.I.ese~...o. mer! kiseQ1e:ooz!ili akattak a riliKa:bba. eletben.lll'is1 a:kir ItllmMnlj akr!j~.~~ megOiI\.~gy tiirnik.. Ez $zint'e minden:~i~eigaz. kevesbe ~'eledkel~n:k ~Ie.lk..t.llt~MiQ. .flj necmi V"ala:szliLsa mia~L A hOlnosz~.tafirik T~i B6 noTJete!.oSZ€l>:~aJi:s. elk~$:z!rtjijk a Fijll<ire torlErl5 ~¥IDjl'a.!iii'l valas.5diik s~momra.epet J:at$z.kRenseim gy..6klBrd~~kik:e1Z~rlam. A.tesb6ln k smf13pl5 a:larl~liifl. mert ill I'iOJ belal:as.stemek..l. m!E!glJosslJ[Jlrii a. N..yeijre valo ar tyall1 :ke:ll"v.stel'rel az lile'S~az al"lll'leziajam vonatJi. Me91inl hllt.. ir..? A.A nmlt emi8lk~i :nellillll.

!At Ielkek .eteluliTili slUa._ 'l. hom' tud-e !. oog~ megjekmjermk egy magasabb szil'l~en allo liinye'kbrn ru[a' tes'tiJIet etotl.00 az Ill~s~. Az amlillelia ki:id~1l a. ihog-y olyan ImgkOz. :J.mint pekiaull iii gy~l61et as a dOh = a 'kgkors~an.e. kevar-edbink. A ra1ak. hogyvmml gi!tof{a.l. N.mik5w&1l 8Z osszes tUda1i sz! nlen ro~ato5 a mlil«:!des .et az .meg Or! altallaml1il III multamat. l1a !oleD. rnirtelelil tful'lek rank. A PQZ~Uv as Sj ne9atr~ erzi. lIoii'latkozo emleke:ink.el'lewe orok 'Iudat'lm~ sallas-em . A fO'ldre Sl.kat . Ha a lilek €sak !J :s~Wlete'l: ~. his:zenli1'em esupin rMiak&. :amelY egy' smba ~ende~ a mull les a jilen lapaszli.apro. es a mom aroarl. DI:. a szerrete'l a btllooesdg b61c.st 'kOcz6U.dll. az emberi lesUol megs:zaba.zm'ossaga~ tartatma:uiJ emlekeink fQ!ytlimat. Alalmal fejlQdik. killOfiosen.ik. tlogy feloldjU!k 'Iudattnak amnEi~iat. Vef. emrl: amikor ill .tarQZonan. hogy vezetl)ik az elso ajekQZooo (Ilk sarin felk6sUtik oket m. hM~ ragvogO tanlJlBsl..dablkat vilall'1a:lna.)iriJdg" 'Il'. . A lelkek.!n.nk.S'i5jebillszUllillflek. res~'E!. hogy m!l!gerosftetlem a n.helyzellelmero besz€lIge1. !'Is mar m!!g~rkeztek az: otlil'lolllukba. t. . e Dr.tI.emefiyem sze.!b~l1nyl:alan!1asa ~eijab61vaJ'ooztotte erre ii'll ~Ietn' a. ru:. !'nog!. .potb6l kiIejlOOotl liz[kallrmnyel..arollQY maslk taJlilk:QZo kOlJetk. .elOtlOk. i:I 'biket JSIillir'rn~] nam fajUldhe'tn€l iii benne a valOd i tis. iIjra.ls bir6k Ililke.zl1e::kretetltlk..: Erme.ivaL Mindig a.OntnjlID ia. mInt .lfly't 'le4kek-et az: ~ietmrmeoo v~z.lkall'03JlflkBllt e!ol'ordu~J nogy flag~ balesetek vian at en1e hil]IaJll'1O<.s .rm g:ol'idi::rlkoob. IEl'maly. En Is esrllaltam.! Ha oem igy voilla. mikor k911en lermCIl'k. l1o. k6. Ol1lJm•.ta a "l. AzlgyQnftom. aml](o:r haJl'otl:am i1JiIOigliJ6:J. a~onnalle.Ez MIl'I all jeienti" hogy nlncsenek ernlekei.. De meg'ian enne'k a:z ellem. v&illma:arl~s:ra.11.mtlle l5'. amah: millildig !!Z az aki!l.esZJi8. N. amlnt all a 13.eselekbefl . neha tli1jelssre~geb8n fol a boldog eJfltJ~k A vezstOiMlkkel ftil.er~nek a.IiOj nemet Ana billattaffll.. eml-ek- A. n!YefS. A..eke!5 teslUiet 3-7 rtsbOl aJlhal.tW"gy~las'l sm~i8ika:t IEiar sDkan bfl'l(. Mil!J'Uln iiIl ~g~nevere'l:t (f. ig:!l' vtlgy !.ik ~nl!Jnm.lotMek egy ollyan pial'le~ara .•.rn'1a.l'lmek l(i(. ItlLbrrel"lo dolgokl"6l a 'kOvelkt:z:o fej~bel1 besmlek.Ienvek~r'lt vezeookMnl.rinl rnlndi91 aka van annElk.JTa!.!k.'lataiL A valasztett t.allil'kat is befee. a tu1elesert fol.aia. Ugy veUem .z a vez. hog)!' 'ila az Dssliegz{'j. 1'Iogy sok-sok mlndkel~p kOiGsOnol! n. A halek 'IIa1Odi teJTIIIIBsiete. Vr5. crode!e5 oe!n1 eil1~dte .oszirrle Clrom.li1. Egy-egy eset lazarilisakor milild!g' ~dalatlal ad6rom a 1@lekbrul:alls o:s·zif'ltese.le:het6segnek. a rlI~ilt.Ih09'Y el~zamolJaTl!lk Ei'1m!JU jTetm«e1.. I1IttJiliv fepesekel'I'Mg1eve .e~. oogy kevesi::le \Jed~e onmagat. A haiElIll'tal'l1 kfncs I:Irr6sagi '1iI19!!1'Ellas'gondolata.esterfdM !ellY is reul vesz. 68 a k6vetkezo elel. a meg1'8~sztakl eroszai< sokkha:taskent '00.zakben M. a c. 'hogy ai'1lSga1ivlw:c:k ea¥ (ism meg a '&2el· lefmi:llagban is meglllliilfad. sat olykor brrakk.pesek vagylJ!I'I'k arta. lrogy t!JdJuk. e!tel"lgedett aJI'apolabafli . K. Mara IITIif odaig juroU.erKel1k.Fllen'.et5ve.agyunk wl6hlban. es~tben Is 181Mltl.zivarognak itTlozzank atra. egy ilIlisil< te--$ltben.. azul fejezl:em . de mivel a Ielkek.n me5terekn'leil: vS9V Sil!iloljiiriik tatiicsanik nev€lzik 5ket Ez az erl. f J6zan .es:zemibililaJis mooSMwl:1l1 kiiik:laU!lIm halantektaji teJr I'ilijManak ill fCII'ri. tamogjit61~ll!llgUi fela. iUlhatatos megprOb<Mj.a 13.as~nara. csupa.lviil. sz.ent eml~e1lk . jelI!liItktzlk. hogy m i~ellI lehehH9' a munkajaban ~jcelo'. .e:zik.esek lehatO\II8 tm.g¥ kik Is v. At emberek. mm ez. c&idjliirl!:lk tekJrnt .as~~nkb.'iptomi tradfc Oro!. ha ~ . medi@(. Ha iileteink *Ol'sn elICn a megrfele!ii ido.zl6 danteoo"'u~lyooseget.'e-' kOzdBtemban ben ~e5ttm!"lleva felelmen.fQ "Elgy Im~ kazben 11s.ekre tullllr!.k: eller'U~re e:Oolt t!ouam.nagy magunkl'ilil" bmllyan helyzelibe fa..ell!llm1.6an.m ford.beti. hQgy iii le!. A fizikai haJEift Ikovet. Igen. Am e fc~yamalleirariJ'a meg 5el'!ki sem h'aszn~I. iIlZ. a modosult hrdi!till'apotban csak szakm. IlSQia· ltv er.ijl'lgyilkoS$~!.allo lef.doz'Oh.818..a.. A szellemvllag k~gbl:li slacioinal aiarlyalml'lal mar tobb el'e!"lgedeUsqet as efi sla1a. sirgnek.5 egyilnek teSlen kililOiI e!JnI!liiIye. hogy elpmtlt!lMk a IBzaIT eleWk. 8lZt hogy meg nem ~ a.md~oi az em- maclo ~ior<lda lelekbe..nScem¥i 'info~~ a es ereten AI: 'tarte.i'oJ'nameg'!tJdnf..sat.! haszncl1'lr. vaID' ha abbe. nefy-tetfel!'niires .junk..ytatott haJICI'1Qzkapcool6d15 telelam es 'kin krnrotkelte'ben f&J16d~ek Id.zelebb ker01j~n iii sagilJa ie'll8k-erLys6g11e~r '~O!!lIY llfIil~n. ArtOI is besze"lg8t1Ur\ik.esei . hog.. el5z5 fejez'{llben ooS'zMem .!MY3lm arr6I.a lE!!gyizni a fel~l(ilmhez kapcoolOdo li11egativ en:eseket. ••. Jev-el1oomasilik el..agya .:dalclt. Elofordwhal.$~ <I. s !"logy lie viselkedj'tfl arll"lyira tiimadoan.fi~~ a ~agtob'bef"l azonba. ail annefiaja wvsbbr8 IS meglll3l'adna? A.bi8gbe.e'l'lvarnsztott nernl ident~ta_:s.g8ri1lk. lio9iY bizJCmyO:S d'o!gQkal meg nem szabad megtudnom.ztanlatss.~s SZBHlUe l.'lSlY.riV1e.kItwnl.. eg1~egy prodLllkit~V lis gyilmOlcso:z6 ~lli!It utal'l a hillek orom. Nem!S(lk. l'Iogy bel~lteil:dJOnk eletrlnk erteke~IiI!e-k: OOSSlll fol~malAba.erb§'kelO m~b€:smh'iseiben ..so'k kUlllura . aMeliyel'l mar tobb iFI'l.114. hGQIVazok f&ljojeflE!k. ml3iZ. aMI demonikl. a fe:116d~~t. m~erint a hiss-en elhl.a pckol OeI~Filk sli!l~lwJt kepe j1ilszik conto S2.. 80% 'kliens~m 'iire~le ~a. .5en.iell&n lOr fa Teljes mulij€lnak ismerete.a.llnyrt1lk ftjdalm6s.el.!9al fejezl:ek be" a ~ten~st Fmglooeto.ek i'eil'1lkamaoi~s ~~g'ara -al. genek. Enl1lk soran gyakmrl sabekke1 elll:UzM~1 tar m!39aS'Zelielinvllagb~. tuda:lfofel:lj "slem~~ya.atsakka'i vag!!' 61 fe~at. r~a:n- A hfpnm:ls nyugalmas.§zre lJ{zom.szM!io1nak be. hOQiY 'relet nem OJ r()'sslul m. es eg~l:lSjjl a primitiv alla.sl1apas.lkeSll. ~ofldolatlJkal villantaJIIaldB'I. Az azt ie1e.ytatQ.til repe$¥e.a. es sohasem M8kelne l'9mn e lpo~trv erzese'k.Ell al1. Ezert !1I2tan a helyzelfelmereskor az elelQnkbern elk6v&teU os:klbas3'. ~-e. Megfi~1tem.z. csak akkor !ele:finek meg . hom' a. ha vaTakl ikEiple'Jen hipmflikU5 eJtapoloa kedll'n~.fili mivoltal valas.et.amelyixtn mlfli!tzto Idsertetek ragacijak eI6~.a !larik.~rel5d'iI1ek 1~I'ek es a gazd!tlt~.ru: 5si egl.li~ba~ De ha .6ss~e J1«i11iQyeztetll'lOJllk az ember M}l'agi igenyea a lfHek itleni OOlja.megismerl1etjLik letOIlK &rlelmat. lidhees IStomaso:kkal van 1.t rgy .elililst !:alal.tall'asl rerildsz. 'e!S<e~h~:z: ~Er' ha$cn:a.l1yaim arJIcl sdmolnak be.al'lb~'S. Mar akkor keszel'1 kepeket fud a felszfnr'{! 1102111.

hogy m: altallJk haszl1alt ut elZ egyet· len. hogy eljusunak . ahagy lelherk <I felivortulasi ter nyito:lt arel'lajiban rebegnek. Amikar 0061 a cS'OfII'I6pontr.a:gban. a lel~ismeret . erkelve mar ~8Ie!l1to:se!'l megvruoo~k.sete.a m:eslmk tan!csa el'OU .. lihel. ~ S~· kasz:an. majd Vilsz lnnsn lavabo. ink fu~matO.eUe'n leleJ\.lIZ e-latben: vt. 'IIegiJl mind'en rilek egy kti~r1Itl k[katiYbe e:rke.egyenlo 2iiu'llyal esne'k: (alba. trNse:lk IZ. barme~y Ylil . A tajeko!~dasi ~zirrtet ..J!juk a: hery~lfelrneres hely:s:1inetEzI' kOveloen egy nagy.eel fele.eIJlernrvir.toJ'u.egyvalami mindig azonos: a kap(ltl' vlsnajel.de a telke~.nU net yell. rit~.eisa t~.je!iemzi.t Il'Il!Iel'l meg tudom ilelni.s 9$ MaS A [elkek Ossz:egyl'ijleoo es . 6s~ehal'llgolllevekenysegrendsm1tlez csa1iakOZUiik. SlfuJdekafl1kat orykor IT!egkGJ.~ink . fllgsEiUenm .es felha~. Mi:lndjak. es ill gepe~ mindl'l!!ta:junlltat eJ ludJ1i!1kszalmani.z. Am:llror a vell:-etOnkke! vale els5 l:alalkozfls ~e:t if. mWlog a ~i~rehgyb6l" ki e.~ ink 1s m:ok.esa klilr. A ~elvO!1IJ~ lirsi ter nem taborhely.az. hogy 't~b bacilli€.Sa!l !!ii1rfiKezte-t!'1lek mrnillel irni:a.eloik donlBsen mOflk.1rem1 rneslere. A felkek be~.s be.izifI11hetii as elha-Slyhato. ill vez. A beszamol6f{ aiapji€irn Ogy fest.€lls.'inak sebeuegebel'!. a HijlJk \faro &i1litEisok fele.a !'Wi1 Uitan a spiritu. hogy nagyszamu ~mer. de aJarnywIfl1'l11mdug:y gondlolfak. UzaJ~.al!tOpillva.ik Il"Iegl.!ij~gban.si terre~ f:61eg ~ f."Jlli. Az egyfk amnyoma.g fDggrvenyebe'fl kOlofll:lsegek tehetnek a lelkek mozgas!.Amermyim ez.· ked:e.a ~e. !l!'£.lktll .t a felf!. hogy . UQIYlafszik:" se!lik~n~k sines kUrDI1.o~ hallok. amelyoo "kOz.BI fe~e. iiJogy a Ilelek e:gy par.eiy ml'l:gki.egoy~6 oroW<evaJ6 lernet A megerkez:kkor tapasztalt. Eg!y miis:ik kllel!1sam ~a rQs an~lesi .ithata1lan e'ro Inez ide.men megbai'l~.Et 54Blleml.u~a .a sz. 6.lIthe'lyezese vaJ6jaban ke'[ t. aJOl. d UQok l'1elkOl" lefms!lii!ll jelremezte ezt a Iwlyet. hogy.rmina'li'm kMszW~.Ielkek egyecltll vag~ a t5biblek tlrsasagaban ei"keznek ide.epen fJr~ez.rnke.eil'et EirhikeleseooJl va!aS<!f~5tJnk-wedefi' ceuar &.p <I fel\ilo!"lylasi h 62 .ilis .at Az atmenet A m~s~{Ml'I IleIpamafaitoklol.ll_ Ez:.ighezvrt~' c.kal agysegese'bb egi lI'nezore erttezlk Gyakrarl haUgalol1l'l eivezellcl alailYaim izgatal:!sagl61 flLitolt hmgjat.dEije!eZiil!i 9S kri.lIkal.J!eU smliemvllagke.II:1ala.::ellemiltimElgk5zIeked. am it en it! most felvomda.si tel11ek l1evemlt Mar emliteltem. Milllclig 'Vi3i1'l meg egy eselyunk a f'ejl&ifisi'e. magam !iilmt. Legrliibbszor egyallaliill !iliI'!GS ok at stet:segre. Ez a vilag fdo nelkQli. csoporlokba gyOlnek. amelyen at e. . MiildaZ<lnaltai a. aml m[flc'en IMe~urnn me. .ethagyva szen0011.. A 'IIeze16l< naha elidsMik II Ie Ikekei erre a fehlO'l'IUIa.l:atl1labb.genek. hogYS2amtal'Eln ulSIl tarsasagabarl1 setalok a varosl reptilMtr kmponti te.6tdml. a k6zpol1U h. hogy a .8 11<1j.ert ooLl!tasl tel~.zallik. erhag. aut6pidyasz.al'olll dl~l'lItjllkho:z. fej§\Zetben mar ~ilefletlem .ilrnk meg. a-dclt tuaill~allapotuktOl T~g. ~ eza 'tie~yvaJtorta!as tia'IilIi:'QI'lYaIi. ~lJS~tafi azerl. .est haszna~. hogy iii t8lkeket folmel!1tik a szsnvedlest oko:z6 cselekedetefk: su~.ereUse. Lel'lyugil~ oj(_et: az 615:t1~1t m. hogy S2e.hasem tl:elik e:I ilg:y. feiBel. llIilondjaK. kdd'os. gal8:ldikus felhO ElllyMn IV{lS ka~ail1 at egy .ok iranyaban kUela nalad'll8 foglaijUlk 131 azl:an kijel'(m helylJ.lIk azokat A karmlkti<sIize1:segel.zesben . m~jd elinditjak ok_at a neklk megil'eleh5 ~c.soll. ~kenU(agY' is Imezik a s~llel1l1vilagba:fl. rnogy mlr~ al emoor'1 agyban nines beepil:ett elikO!csi euek. iilmelyllek e~sO lepeSle all 'erimz6 le1~ek sokllsiJgan!'!k Iogad1isa egy Mzpo. .t". de so.amin! azt <II 4.AlanyaJm all.i k6vatkem eletOOn Ie !<ell . smJleml \I'~ag:!JI -tl1i!arad'6 me9lbOcsatais .ek. A i'lagyszamu 'l!is~14r5 !elek a leirasoik szermt valamifere s.jek -releliissege.sul!:. Masokat' inkiibb egy l. mfr!d'ig azl latom.ooj Ie.!"16mfelenli. tLJmlJltusok ne.!lSsi tit' ~egy hatalmOiS S1!:ekeF~'erekagrym" emlekezlelte.erl: nem id5znek illl SIOkai u!gz~.az nel!lun:k s:~enwd\kt okorro.izis<bain lorlhrnik. es arra WrJ1a:i<. <£1.

t:e vonalakat.rI@gte~~Or.mfiteatrum eI6~r~ben az Ilid:~. de ktt ene-rgf.irilen~· ~a.!s le'ol'€-S.!ia 11!llketarliO~lk:.zil sz.: Ezt l11ibiil ~n:dl}lja'? A. &:ok reljeg~. >[a rtuartgomat me. Neml. -amely e!l1¥ ferbeli r.J$bestilmoroIa1 ".y em~.. Siebe::.wr Ireszen iill arl'.Ierlf~ek. semmJ sz]f.k iilt ·!aI~l~n~k.a'u'ttI~!'ilalls ott volt. egyl1ttali jellemzoen mlJJ!atI<I be a vf.l'isszalliirii lalkek e.ke'Ir:Ji.t 1'1'11em tlldunk TranyHani. ~Ot ab~:i'ln sem v.\I'.yCi les:z. hogy v:alahQI ~ h~l~f'(lkQI'il be:IUI l<J'a1h0lli6 a terelTltes Dr.• .g t~ga$5agiL.~u u!azas 19C)gya!1lv-ar. hatart:aJan".gtfl'llaGoie!fekeite~r5'l.u5Sle~kez.m ·egy. a 'JiQ.s a:z VlnrlQ bannilnket -.alO'JfIfI<I kiil. IN.Ql'Sal1. ·o:nnan. . (1l05S:lU SitUf]!'l!l wan~: Hogy os:~irliere~lYek. hogy a.altalat'! vanps..rhL'lJOibt igyen ~iye'n"'or pilranalok ala'll: megiJefeU!i~az uta" ~6 h:HekgQnddlatabai1l..a.'..: tSlle'J1. .6 5~~5ZSt.. Mondlak. elmes·elflle~ annill~t. amil a. megh01tamzen hEl~r~l~rrinyul.: Nem.'-I~S." m~gorb(lr!1e~.vet!ernibh 'k~pcool"ltJa is lephet egY..:. Olyan. M&i1 oly.i'li'lloi"llevo. milf1del1l'rnl.tiln fbgja mert IiIlar tsmeri m: ula. g. vil!.a. N.k. N.. e. feJ'e letejerefllrdiloti1lk.egy re$~ f!ilar.e mar SOkSliO. A ~gudJi!lbb Jek. NI.l1:beng:Omb5.arQ ••• IDr.d5i1gon kiseb'b iIllM~Q ir.(L. de ~.z.seggel a:z: egyenesek.o~: 1.i3i1'1 s.uru.g. Aiz irafly-!1k m~gl1a'ldro~ot~abba val'ik....erzr megis gyms mezg'.gE!m~lem.e!\1Jrasziletet IWnn.r ITfu!.A lelke rrnar elha.a~i iral'lyf1r. 81 ~udna mQi'1danl pO!'l!~S..akat5z :mjnd.seg e:~.1Jkil1e~ emU relk. N'.r. --.se: . arofJkk~.yor-sab'bain ~eldek siklllfli.lk erl'!be~ Js leha~eU volna.\w()m.s.t\rd doJog. Vi!!Igyis a lelk:e. w. Dr.elres2!e volt A'J.: [gy. re~L Em1~1 a pornlna~ ~dlikiil.ss.. . Dr.vagyi.Jb slilioo. de ~ljukon m~st I~Sma~llaJIa:k.alallkozaooltatl&S. amelye.Q0'~ ert? ft.baJI nem 9~:rl a viz surulSegel? A.estal oolseJEioo~ va.~ols. Mire ooromlg sZ!~molokJ '~is:z.~Hogyan w'ltozik? A. 81011. veg!>>o s.esz~.fa.s m~r nam o~ s~<lb~d~ l'IiID4Iasom. De aho9V eIUz-d~k mOz.1erUI1€~. el.mfoly-amalnsan egy naialmas meflUilis eral ~enet erjlJ~. rOH~ . lulm!nak? a .. mi!"ltha egw milors arrunlaUaI Q/Ji.~aSZitotlam.fJI.illank .erl.hogy o~n eseitel 1E:lalja:k:. ah~y g:v~a!1 ha!a.z r£lhetilll!e. mu r.s~a"'ell gOJlclotnrul!:. hogy ~fl)to\l'·onal? It: !-'logy egybj~nyos .gyfa a til}ii!korodiiis .. vifiq 'f8Ilyass~e vaJl:o~.Js.vOen6r.: IEgy adoU ml1a1 mt!oflt~f1 v~16 naw sme. OOh!)pa.a:gyok biz.19~~..iJgo/. a €'Z cSiilk .a.s ~i!isjill .szeriemf ellinlasokeUieargiBjilval tQrtJel"lQ._ nagy sebe~seg. &~akela NeM:ily ailornynlll s&inten haijlolt a vornalil!s ~eir.eseren .ektli a smI9m). es~k I:!l nem oly.iIDo'll. A me~.I'llasS!. I109'Y ugy sm:lr6dDk itt. mintha E!gy \lirO!: en nf&:i1iem.lmokat "paras ifalylaks:tiSlr~!elk:ent" rIj~k1&. hogya szellern. mintf'la ~9V araFll1~lban .lteTI igaz.. mind'efil megvalkltik.~€$l€k gyoman ~.aJ~!1Iyom'ugyrumt mond~~ el aszellemi utaza'S mik.. de annilror egy !dcsiL.orsan halad dokDr_ N. hogy eg!y giB!aJ1~lkl. az Uliral'lll'Q~rOII. [l.ool'1l. a'kik .b. A gondolatnak.A m~gmlbl9Jl 1&116 Ilelkekre Io::Wiil'iliii.lehet. N!. sZiI!~rnvil.: Lat mas lelkek'flt ls 01"1 iaU es ftiloU.ll~ltlgot? A. t~rb. VliIIa.gta- alatli oiramlas vfnne.aJrI'Ii e~kl~t~sel). MegJe~s: tek eJlgl. Senki U!'II'I beszeJt mIl6. hog~ hal a tal I'emroe. hogiY al go!l'!iIbillll'~? A: Mer! iii. : Dr.I'iz.'!'logy egy leveseslillban van? A. rllincs ke<Fult\tlitimlt !J. hogy abb. Nt.Qm.bilrJlivel tmillkoooatrl!l!t bhh@ilcsldpan iii..: IEgYIl~~rlifln ~$ak <Clekatatijbb..r.tm:lilitja rn!il:gl a&Z~llemj VihigfQI valo erzekelset? MUQI ~ ~gy.. alanya1m ilIZJ mOlWdj~k. de a ~ob:bssg:gel cs.nall? II. A lelkoek:gyOletcemls. Elimely a viragurt jeliemti.•.aprO C-s!llagf~i'!iyrm€ktii:nfk.. iii .dok a v~~t{h['Qna1m~mtel1i.r. hortV}'·~kal'l! 'II~~k d~.. GSak sodtGdoa.tomnatra:nu!.i1t'!et uM.giakormll'lnlrnJt!. en. ~ss.3 ~ MondI(!J [<1 gy. 2.reflll'El.sznevenol.ag vilgtelen? A.i!:e:1I~1"IfQi ~lrnQSde~.: Most ratnJ IrnIga rn. !:!9Y'"" n m~sLQI el e. V~Q'I ~gy ji!te-m~ens( 416'o1'·e5 g~aqkli. ooktele fo:rmii:Ja. l. ho9'!{ ha Bkmnak.Irr.: A kise1.a h~a'JMl.gsll Urli e~1 r~l~ U'~€t5 ~lat 'OJyan b€iS1i!1_morol 'Kerefitem. N.1lsfale. nogya t1irsasa!r.. hogy egy bizonyoo ira~ybEi mLltatO erOvQrJaI mef)ten ulaztolk.anvJtl1at6sj.t ~lier. az Uitiiisitash.Mosl eUndlllllunk. ahon:mm Ienn~Wi"!ik.o9n~. tw.z fur-csal IBar mrocle-n egyenesneK tQl'1ik.~mlJet . 'l. aETflely [nd'~l"I m panloo reAdkl\ii~ harrriQI'IITaUellE!lllt A ~alillOl6k ala~ e'o1: O\l! he!y a lisZlla! gcltiloolate.t. ho~y a ~ellem\l'JI~~ ~iellemmbb ~nris. T€-Mt mozgful ~o. de 61: m'l!Q'>1oi!lOzlk.]nil': all: alsO benYM'l. khr..iig ... N.! Mit en. Meg a levegon~lis ritkabb.N. MirekJliekerzek mLlllitlen.as¥ adoU 001 fele.z:est bCl1:gllszlmri ~itt.:lsal? A.milyell zart e@yon~6Io.ta. IDr.1~aflYOO rnegye~" Dr. IDr. ahogy a 1\e'1kern :smir6c1ik. K hiszik. 1Irt1ikar gy.: Mien . 'al[le~1j alffir 5iI.yok.ilmciO nem 'I1'rz~<i!i!il. N.. h¢g. ~.:iehat azt mondJaJ.s a:z au oelokral.ibe:n a s.gtebe en BZ ma'9la. V1!1. ~yilillik "vrbra~ii5~ hllroknak"l'Iev. mUJirir'dnyi. ha egym~hol kQ:i!E! vOlIfll':!ak Vabmeruwl . hog¥~n mOiruQ a ~e!ke e· gorbtm 'VoE!mt6vQrnlak..ei1ljerol.JseITmi a. Nook.es r\l\eltl"lek. amelye.an en-eg.:tei ~t lIegs. Of..: A ta.pp a:zt probalom elnnol'ldani. N. ge ok ugy bes~l- Dr.otat Mlcgyfiil!ekintenek a nyitotl egb<l1lolai!ra. rnenler1'7 11. mtnt :a l. Nos.. .a. Hal·e.. ladnak..iku. tiogy megi:F'~Jl EiJOttI'e! odi1l. ..!'!). iiitom..: Igen. ~~fele mo~o. .9ll rneglegye..t 'K.

.. l1i1litifirlffIllk el:ti~ml :#I.. N. N. 111.: Ahogy most relek"kfml korbejar. N. s a m02!.: Aihol a folY-o ooletotkollik 31". es ftt- leto lellmk Wf!ldL!iW Dr.a Jegmagasa'btmaik? A.fUrtak" :stru[d\lralis. . Dr. V<f9YOk! Dr.ag. fllggeUeflOI allol..: igVl.• eler houam . visszatero lelkek C5ermel~ke!nt Indl.oll'loo~koclllruk.M? A.yon J61 csTnallal Most sl. Ez 8Z. t. N..iirva M'1'I~Udt bar a fi. 'I Dr. mit:1t vllagil6 szo!5fi.e. amil:.: Fotytassal mint amllye:n a ve:zewje1 .ik k111fulfele fei. hisz sok kapcsolatorn vali'l. hOQlY'minden lelek Ibaratsagos minden 18l'ekik...: Ugy erli. Dr.. amlrol az fill6bb beszi3lt A.r\l'o~bb 'I.. de. N. allogy tovabb soor. elkapam ill j IlOll [slam kflld6tt papirsrurkali'lY furikait. lue r~:g. l'Iogy hogyan is: l'iIeL Id az egesz l3\folabbr61..... mi \l8ilasz:lja ell a fenyrUrtoket egymi!lstGlI ebben a fo~ebal1.: A p.ektol a fUrtokt61. . .'l: All: h~s. fo~tok!ban.: A. Probalja megll[la91ital'li. ahogy az on . 1:10911' soh&s6'J'il a'karok illr'len eimeilni.. ami alliin vegiil eg. m egvWlge'r . :!lot. N..fenyfuftokat lelbukkanMlimgam ko.es beti1remkedik .. izzo !nerny6.: 0.al is kaposolatol emz.oldiil'lterakeiol A..ul'lk. (Ilovekw iz.~k1 ~sze klnyUlik a~8fben .lIld'ja el. \lalrlh~y '~WM: 'll'a'rnna'k..rn6dOfl lJI!tazlk.1!om . hat van meg nehar..l1.el. mit I'a!! A..y most lKili:. ahog~ l~volQdom tole.latom roggel'1i.: Hogry er:zi maQat eboo!1 a.o:enJ .yogas sugii~k ber..: ~rzem.lHbilJl? A.az energ iaarnmbarL Dr.: 'eke.!! . akikl'lek SiT'OJIWII g. Dr. lehe1ellillomsagil". Ez ooljesell mas. N.alabbak e:setJegl azt hihE!6k.elo8"r'l@tem .~s.: F.. Nezzefl j61 kOriH. . vissl!atero lelke~ szama melyik reslelli Uinik.. __ Dr. az eJII'l.Qdul'lk.: FolytasSlaill leb~goot.le$l~iak{l~ tiket egyrnastol. Imi a legsjtimbao~IQbb k{llonb-seg a lelkek: ~rlodikl..rOl...amma dagad.: Igil'11.iim!a1an elme ~aJTllta~<ln go.11mlvokon el~r.~Senki' sines e~.: Az. fUi1i." J t61em I[).CWPo..: Mier~1 A.: Nem. az encs<iport-om f€!le naladok. tobb e~.8.tainak e.. V-ek"QI'ilY.abb.Sopor~ja el van-..[ilQ~.. G. illBlvtl ~f.: Ugy &rtf..aIi'!): Anol os~egyijllOllk.: Igen. ha elrnol-uiana. ko:zotl? Dr.. .flasa rilmikus.iXll il~6 .:em.tn 'EllvaJna'k egvmastol a roJvaso menten I'evo Iddudarodiisokban~ A..anal a.e~itl.~~koris. (meg:aIQ va. Majd ugrY erlsm. Azdk.zwa a lobbl rOI~Qs.galommej): Me!'! ..:' Nag. . hogy va:Jami eM$.. N. ~.: Hmm •. En mar hOISS.': Rendbel'l. NI.<ssal. miniiha iii.pcOOlaOOkb!ln.mc. m ItlImi. ahO'I mo:s~cSlE!i'ida~bl:i' 1M! minden.egy kisebb ~nellel!lr'O~6ba.Z~1 fd61 t. Dr. A. . mint egy szalag a: szelbe. IN•• E:. mit ·liirez meg eb'bel'l a ptJlarualoon?' A. Dr. . barrUairn lak.m:lolatatol"" mar c:sak i5lmerOsfik ~~n&k hl:ir[ll. :A.: Miloen tobb? .rlj<!ffila'WI? A.: Mit ~rez: v-&141. hogy'mi hazaerjUl'lk. N'~:Kerel'lll. mast mel1junk taV<llabb ez. .irtoket. kis ~oport()kal alkoln1lk . 66 latok .E-gy maslk folyoso melle'll \I'-agyo:.mtasztikllSiln! A gondollatok iimer6s vonooreje •.: Itts. Teljesen hliill1iyzik a gy(l!tllet . N'+: Ezek az embere[.: Nem tudom. lassu mQo2ig:i!. meg] A.Ik ga:ndolalbarl. mfndlebben ka. Olyanok v.ak .er' kOMledtjilk . He 'llIgyszer eti!rtiik .lll'1anak. ~sdi:netbJ~.enki sem idegen. Ila~(illabb roaM!.l . milloonutl egyse~ hono!.kfeIEik.amit Nagyon neMz e!ZI: pontosan elmag)larmol . .•.k K:apGSQlathall1. Akkor lebegh&ti1ok:. libeg. cooporlialt6!J? reJln'litWl jOn a 'feny. N. !ncgy kiltYurtlall...lelass~ok. . N.nd:olariaik •.I'an.zem mtg magasabb sl1ri. leny lejs:. AhogV slmegve~ meiJel-lGk. Mini egy h()s~z.nak! 011'. lOr.: Embereft A kraJl6 pa'hooyokba..A. f/l. IN..'efeitnfl'In.onlok 16meg:m.al.5!toUem .Hazaterunk.ekener-giak: csop<lrtjaU jt!:~entjk.es renget~91 <ll Isnn8r{is~m OUl_ngj~b3n vi~~~~togott Jbiis:zkeseg Dr. a go. hog}' milyan fE1!lill~sba~ ~ ~a.ek sorozatat ~ni? -.t ell egymast61? /1<.: Ez:ek a. Moil szefetl'lem. IN. amelyek~t ter las2. amel¥nek az..8 r:Blke? A. paholyok va. NI. olda!la ki.var!lunk.y int!!JililJ gandoll9. I'm..: Ki adja m a nyommm5t a hiuateresaPa..l'l l&\io emb~rek Es iii fe:11. IDr. Dr. . N.ambere'keL.: Olyaflle~ A.i1 liettellatoi a flirtokben az 6gye5 lelkeket? /t.giamarnmal.. Dr.: Magasabb entITaook.•• . Dr•.u. irnkabb Eigy 'llo<sszil fOly-oiSo ... egy resz. ha a bali rne IhlS le'lkeidtsleseUeg nern is tal[dkoZcOtl a mi. IN. mmt b-~tsagoss.. Dr. N. de .: KUr:onle!e fenyeket la1nk.y llata1mas fpry. mint a IMacek ili'ss idelAn.k .N. csaUakm:om houa]l.~Olyan mely ooke-e:rzest.. Dr.: 1rdiim vabtml masl is? A.~Tehiil a tatibi kltyooo'l!-. pjllallatbllllt A. M'i'fyszill. ezt nern lUd'om elrnondani.ten allck. N..me-lieU rnegyek el. Dr... (neve~.ag:y..: A bari. harmol1i~bar'il. me. fef. .irs hasflnlil ahtlOZ. N. .- es j A. Dr. A."... .:: Hogya. a.. ~stef'1em!Alele a hely f.Gh . I[) .. k6~elftene ai:1hoza he~hez. S.i'<lliwQJk aJ sz.zese~ 01'.: Nem" jU nil1C$enek fid!:lk. miI'lC!lID.fteU terOlet.ElZotthQflUl'lkat ennan mar semrniS!e1'n taszil Lov....g . eQyartaJan nem.. o~yan !iio. va[!aszijak eL. pt6balja. ami heJY~l'lkOOtkid udmoodik. P.:or kes6bb.. ahG\la lTIecIlfli'e kell. ~z.: .: Igen..*"mmi sz:efk&zet" niilC5lel'le:k serkok is egyellooeli:. N.: fit. mar a s:zakasm.. Dr. . es mOll1dJa e~. . _Fenypo'lltokkel'lt.er. hog. ellek1 A.: Ez a foly&ba_n aJWl1!relokiban tiir1en5 utaz..es. . .: Igen.. fo'Jyoso maga is m-ozogl? Dr. Dlyan ez. ame~kegy (010/0&0 falabal IOremkednek k1.

AikadmlK olranoll(.. lfe!elemmel a oongjaban): mit hit as e~eZ:1 Isrrnerosok". N.: Ig. dolog. .mgJa!~meg€is a 'run Sz.".ott is me!lan~A bl&nnak ve!tik. <I. aram1at.a~l es messle . Mos[ mil csinal? A. de .iil liataJabb lelkek? l<lbb tamogatasra SZ_.: Egilj ida..a. etoltem •. ~ nenez. nero I:l'IHsz. A lellte most a ~lja fele tart. (allluuyorn~' keflYEilm~def!.il<. nl)gYeli kOfOnbijzo kliensek megle:hetCisen hasonlc kifejezese!tel 1'!~"Sjl'1ak a szeltemi jelehSegek leil'iisam. gyorsan"'1 egye:nes~n. Ugy ~em. nyitott.ak .eset azert 6fdekes.wisz vaiarnL. a szabad lli'ID'zgas eirnel'lyere vonatkm:nak A. de.ert Mint sg.u..: rgiril. .oiritualis ~'IIezelihez. nagy em~!t!k csopoirljajtr A.l szjge:lszenlbb emketestt muta~a.seket.• egyQIL.iknak . mas! arr. N.: Mit leU? mt sa 59 . !lam fIrlI!-SS'le •.'II'.• emberek jaszkeit Jatom •. S. cr:holrendas kruolmenyek ko~ IOU .. N. Oms tenben vagyGk •.Ytila'llatOdot1saggaQ: Nem ludOO111stel1em. ott! A. Dr.lofa!ahog-yan...i:U szlirnet ulBn): Azt hlsl&m. kulol'loon elveszl'lek nt.. aki~[le!k ~oob elet ~s .li3rtM): \l'a.hat.alrok vlzzel: kapcsolatos :kifeje~ .N. .! Laznool'll! Most a rel'tQnlllas~terre erkemH m~. . Mo'zg6 fenyek kflteyeinelk ~IDm 5keL.. Ald(or igen Ileh!k lehet iii le~~neka tOldi algi.vallow le'tszaml. baraISi~gpL..... Uja Ie..: Mt ttlrtsnt? A.. IEgy nagy .: Semrni sem feik.. N. 6f Dr. merl. Dr.. .. minden ol. hcgy Itt vagyok1' DI'.. Ii:lir.3.y kap.1! miisilk "aU. arinabli ertem" .. drnguk most masok.: Menjen tovmb..regg:tlmblik. N. ame~kJrOlllffi:sobbsz610k . as kisebb '1a. Illi kere:m.ak. helyenfOOi9t kjdLldo~'fu3okkal'''. A 14. !arloftle mentern .rO:ly6. lele:k: fejleltsegj szin~let6'l as mas olyanle:l'lyoeziibSl fl. \IaIe. (allIfI~lkodass1l~'.Z'irt t1szteletet is. le[luIk.taf.A. erzekll!I~Sefil mulatja be a hIllelk vegso..:: Jol 'Van.el< "iuo renyii. Qdegesell}: Megyek .Qc mblak'.eretl1&\c.: II3~rle mar a) sajat kaptatJ:8iI: (f(li1jetl? A.u. Meg mindig IiItja a w~8tdlel? A. miS'll m: eggel kapcsolatoo Sli:liVa]< peld. :swtaraL Ami az egyik i'ilmhern.frvOzOljam CI biri_lalfli!at? am as Mar sz61tam arl'o~.•..: Ez az Qr~$seg. hel'l1~1 kapcsolalos tl!Jlajcionosl el'ZBseket.atsm buborekok 6rl~i kOleg'eirnek~ l"IiW9Zi..e feJletllilek pBI'd~a a szElll'emVilag soldre. rN. lalkOnktl!l!. k(llo~5se:n a fiat<llokrla'k... klPfuRUl:em . ah09V a vart!'lal< epp az eltenkezojet fa. megnyilik .a1any reszketili ke<Zd..:... Az JranY'lott oHam!as leirasara rel1ldszsres91l h. h09)! mit wi... &'Zek iii.. mil'll egy aJom.alll a fe-iM.. (tai.illt }elenti. as erezr {liiz. Udvozlo tso!Xll1ija .~'K]f'ele? . azt .van halalmas . az en. hogy l'eg)ll6aiik iii nene:Z$t~geket . net1i1r1ysl'1l. (keze:rnet a hmn. Oss~e~ vissm clkml1ak.egvek vagYlllflk.: Po..z.: Nehe.p&SzurlalaJ11i!1 rogrV<! J'llISlr!{Ob:b szr[i~g. N.llre:m'ZO:k . Lelassultaml. N. amrt megyUnk u.ebbm magal) lOr. egYSIegOflkiel ettl'zzJ:lk . A 14... altetszd IJ'iliarryk(3rtek (}som6'JakOOl" fr Ie.ti:irt~nrt? It.rni kOOos fabiriintlJsol'l . A. N. !logy" maid .itg es M eUoga:das. e~l a. mimt peldiil:ll paJak."... k:Ove~kemf k'ffiriisb.. nern tul n9yeh~stl· es .kodl'.r. hogy megszokjak a fordi testst. nmm..ilnl'laza ak arunk jOnni.•. A. eset kisse gaz:dagitottE!. N. rmasoKI$ Mladlla'k.' Eiiflberoscporlo~ vanna~ itL . A Hi esetben a felv~l'II!Jhisi tertoll a h~lek onhoruHg \l'e~tti lit meglehe1Cssl'I gyo:r· sari Uljlo-H Ie kliense:m ~Eljebefll.. most li'I~rnjen kw.ira ujriill 11 F61dro. 11)11'.• iWtln 6QY . az iii mas. k~ele-. N.~ Mien? A (k-1lnn.} A. IIl. (bizonytala!'ulilj: 1gen••. rne:rt Ok . (hoS5.ild~rr!~k (i! 'alt'ltlak. virualis jeileosegek Beiri. hogy mar jart SiTe ~ bar le.lokara 1elJe~:lazitson to\labbra is. . IDr. s2:ellemvlf!gban !artozkadi'k.]k? A.. mer! az agryrenge'teg ero~za'kol as felelmet hell! a.. A ~zatero lelek utO'lso mega[l6jaiiliil az isrneros enHtasok.]..: Tovilbl.. .iirnyekak Amrkor relassu~k. hogy fllC)sl mirnden ujnak 1ul'lik itt.fljbbakrhatarowl1abbak. .igando!kodasba laNaI kei. Dr.• (szorongass. BizoJ'ijloS mertekb<ef! an Iina-gam is a1kalm. ~ebegek... alhl. aln09!'l a foldf koriJlmenyek k:5zoltt k~der... E:z at .ogil/ Uc..ol a Ilelyrol Oeszelrli ol'mel.sarCl <II liillke'K kdrebal'l kOloo6sen n~.! A1. oem ludjak. lI'~n9e1iegeCl WI'IFI'<lk..~ncszem merlltim ...tllathat6 ~biM.N.yszerC1segekre ~s. as porrrtosfln jelsfltse. Minclnvaf.. a sodrodas.• a stbesse9 em mlatt satetellbekaz . Amil az egyfk ember dlhalalm~~. kl..e~e volt az . . hogy maga kiirull mindenrekete? A. mil'll~en fenyesebb le's~ ~lII1as~ikis meger5si1:etrek ~~t a m~- em es Dr...lami . h. Abbahagvhatllll:im li'Qy kiGl:iit a bes~et.SI csarMombOl' .e lollm . empaljat .lsmvem 'sZitahelyet. . mit A. ember." Dr. ..al) kept.. .at:dl" as liI'1ondja ell . N.:: M1.! OW ertii.psmruerr.: l~jes a nyilts. as kifejeii a rendsrer liranryil(ii kan I er.: Csak ~~jen magara.mlt e~? Jl: Me~segel. Dr.: Hogyan mast')k? A. egy sor ••• egyJllQshoz itapcso[Odo I. al1o!3lY vVsszatsmek a tLlrti~kh5!? .: Mi a v~lemenyej 'l'5rekenye:bbek. IDr.ke'JI ahhoz. IN. ..erl:ei Itt ••. N. emlekauen. Mondja.. meg nen:l ••• Dr. N... tm:ijatelm.. Dr.A.lgg6sfI. Dr.res'be halilkornyak.az1 gOi'ld£lljak.. azlan". paS2Jialjak. N... N5a!af)!{om lelkel' rvemile-g fi.artl ehrhez a s.11. ErOs sokko'l je!erllt..a feny •.elsll vagyokeJemi eJretl Dr. .noo5. eset UlAn Oil. umn •. le0990 farnkl<al'".:' tAl ~any i'esz:kel'l'Ii kezd.: Ezpontosan igy iQai!.

Dr.8L1kJr6l e~e~nek.A. Ne'haoyukaJt lsmerem.ewtbe6'1 .: lHa.apotool1l az emberek a :!lmllemi oUl'1onuk teilisam oJyanr smvakal fs haS:ZO'I(Jiilk.peldliil.. Itye'nkor alanyaim 52:e!lemi kOril'lyezeoo... N. mik az elso befloyomasaJ.zeJepet I~Msz.- Dr... amil all: apja kLildoli? A. uglY. U'gy d~i'iItijU:em. N.ogy irgy e. atl (Ujia~. as az apam is S'e.: Es m.· ~ugy~mk! minlha ela5 allUlbm llI'laJ halilpnam ~zt az i.•• {ujm .. ba tldeges. Me.tikiys kapc$oialfe~eteit~ joblbifl cslllaJni. ii.ok bennE!' biztas ••• Megj~yze. A~omsz&lok abfaka m~ 'I.' 6riasi a l!ets2am.liIi I.. hegy . N. H'.. (rneml 51 . Dr.e!leme:rni...A.lepa. e~ a l'IiIegrQgalmatils soKkal e. ml ~ ~egf6b'b ok!) .e~esv~:s5 f:62isa Il'erndkivilll {on. N. fl. hogy majd megtanulom..) Nriim Mi!m et ~ apame.o1t elc:ro elate-ben" edrt alal'iiyom tovabbi nyugtalQalltaSira sacm is nn.sir'1iI1 . mOSl towbb lasslJlok . hogy .eJ(Ji. nagy Dr.s.• alon a palyan mozgok.ast.£ly.:. olyan fol~d e~etterkel11l jelenik meg" aMI vallha iJol· dogsag'ban as brzloosigbal'l eltek.: Elegedett ezzel az sljamssa. maId utasftaM ad'ok.yaim iii.: De MI. kL ail D helyjjk.tj:al tm9mik awn? Mi k6zelben segUsem ~ !!!polllan vafMi.segeil ajanlok hll neki1..l'a.. ..ed a re:rll:. hogy a rei'ek en.dolg:a. mielolt ftllyflat- K!iensem apja na:gyonfOn- Mf4}je!JY2ds: A megerk.Ol. Ids~il. mindegy.iii go:!'!doiataimban loz.l erUitaook lIgy g:olliJ'Dfj!ilt.g\' elQOJ Dr.: Pr6baljuk meg ki.: iMit gondol. (kisse ossz:esz. Azutim rnegaJlok. Termeszetesel"! Dr.at fenellsegl s2:lntjG:11 hi~ Ie:lkekk:el kell tafalkQUlia? . (Ujjsval fI'I€gil'lt 8.:..1? . sle:retnel< 1itmermi hom. m~l 1M a~on...rurtbe·.. rn~el6tl a sCJj<it ottnonahoz er~ '{of!'1!SI. •..yenibM v.erek. . hOQY m~f m€g'tillapooolit. . [r "l'Iyftak blzlatn:a.eflY~lTel a l'ernderom fala 'f~e rnyu~ia.Ilt tudal~ lMf. oem .i\eI ~&tf! fal~ra mutaJ:J lOr. M:agamnak kell mego:ldarom a . Az.: Mil gO'ndknl.z1.eUI mwl'dgtattas :mnak: a~ eredrni1inye.Qyunk.: Azt mondJol &zz&1.6. barhOiJa odameiWli.mO(W·elhara... N. . tK'9zemet m.edve maglil): Ig:en.m m~~i hQgilf ne ethessC! el?' A.iU'lnak..ll nern ~lJdja elhagyni a cs~Cil1jat? A.': (PI Itoss:w sziirleI alarfi alka1mam l1yilik arra:. azt mondja. az . ashO..too a fiatrua. net ulOO.. Most. az Uiljiil al~al a pllllMlal:toI.11 :oolal~ ike pre mlJtat) Dr. N. szelr.k mrn~eL. llSd5pajzsot nank. N. Mi a baj? A.k? 70 71 . 1I9(yanazok ElZ emb. am in eill1d ul tam ••• Elmegyek rnehiiJlty esoport o(emb<&IfOn} mel etL. lg9l111. II18m en:e mar el a vegceljat? A. hamarosal'1 mlndam megertak .rdormaciot..i!ott a m(!9fel'elo Llitcaba. \t<irosba. N.:l:ok a kOzelben iii ttibbiek..arik. hoQIYok olt! A...zokat. Altalabm k:eri.: N.) Ez: pedig iii mi l'leJyUl'lk.ll!amd- Dr.: Es kfk 15k? 11.a padlora. iskolakent vag)! mas.g.rm.es u[.Hilitamua meg. hogy M ap~ sgy mas[K helyel"l l11arad? A.~Nem sz:a~cf'.bb lelkek szamilra Eg~ik kliens~m iiilI f6Jilibred.imal •. beha. K!lj~'tlm. Aihagy megeri'le~e'lt OJ. ho. ..hel'i~tlel. ahogy IroZEl[ebb amek. amlkor n£hamy c~laidlap h~.csak S!~ks~em van Ii. amikor alan. anal 'kI'8J1..l . Iokazatosan .Bar m&d'osl.gyek ~.e.. kmbo l1iiJ'eiteS ulan . l1!m@1I: Mngon): Nem ~rlii?Nem rne. eler:nyedve): Miir rend ben van .lt<lm a.kUensem ar:car. a fotelban [jIve kaIja:1 ny!tott t.eS: Egy r5'vidl idem ab-bahagyol'llll a k~t.d'~ el5tt~k.: .gil~!'lOgy megel1sem ezL lbanl Lenetseiges. Az en elllooreim! Csodalatos ujra Dr. tos s.m kelll!!!I' (\ililgyis a1-e. LaUa bent lU em'be-reke1'.eg? A..ija narn h~ onszanl:a:bOl bamova almennl . l1eld.gfBgyz.1m elnnandla.emi utazii· ..akik az II!l[FIllilt eleteoo!1 is SlErepet jiltszaLla. ('Szomor.silse' a:z flllr!asat) Dr.i/Of. becsatlakomllk ilI. N.t:iaii1~ .fl A.Bzon'ban Idiensem meglehetosen fijekozalian b es zavarodo"~ ~ert em. a csoporlom. N. A.: t:s is mil mona errol? It.t. (lk'Onrnyek kozott): Nero trutozik az en kaptaromhQc~" Drr.--.) lepjeil k. miff! wt'6:zkodik alapJa oly. varoskent.gerooil:effl ktlrQI~tl:e.: OsSZ. Ebben az . Ihogy lefi6r5ljem . Mi itt v{J. (kjlele I'I"1Litti!t): iOk(lst nsrn tartomak az en esepertemhozl Dr.olyaookkal egyLitl" .N~ KOl!el~bb mehetnenk hr.tltatililJl~dl. (m.: Rend!benViii'ii. hC}gy ez most azegyel1i meriege'les fdsje. NI. ez az Omnel jOn at. alany tlamloMra l1elyez~m. {Lere~emlJk tat .Hat a~Obbillk.Jl.N. Nem lehet ooa1t. ~r'1agVOl'l 'omo~ halig~j: A. beavalk.apjAiial-mod' A.IiIlOndJa""" 1109(11' Il'lllnd{g .. IDr.. miert nem rnehet ooa a>': ~pjBmo:z eboo:n iI p. Dr. N'.)&ajuk? ~ A. kl~ytassa.: Nagy a nyiJ:tSges . mfnfua alkony~f.i Igen.a ~Ozeleben tehes8ek. Olin:t "fUrt" vagy ~kapliu"".kezd" nem vag. ho~iY a. ami~or . I[)r. es DiI'.(Alal1yom kOzdelli kezd. legr}' h~zi.l Valobafl? Ez flagySleri:i~ Ezell.: AI.. Nem me9tYek at ada.amilyen lID ~gyol<.a_JJCSola:tba a2. ezM moISt osak a saj.ake~!Fe!emjell nek! Qlyan emberek.1'~a90s \i'ol~• .legyek Hlmlmes.S6'llnt. hogy meger6.N...a ikol'! nV'ei'*etes az iuadsagot) Nem 'wdom . de nl1!kliolt ke[1 mamrlrua. mag:asabb szil'l'li. IN. h.:e10:Qg ez v3:1altogy azzaIl iii gOi'idol.: .'it l!J1:anrsrnezfle ham..~ . akik iI1em 1artozl'1ak. ~6!nelle! latrln . nehanv~kal nem. iral1yrtok" .A..

es oem is kommunikall 'IIellik tell1!palikus uton. Dr. Mlndig tl!ldna1juk. 6.ksmFl1. saIjins akkordok 'irallltrtjak ill. <lkikklel it! ke!1I1'ennem . hall/any ·teilyt sugaroznak es liithatOaf1 !"19m ioomm1Jnrkainak h~1 SQkat Ennek etle. mir"ldelllki a s:a.iI. Mar l!il'tv~ hlogy egy a-tlagos lelek melloyire CirOl iii vis.laliben vagyok velllk gOrildOlilIfbanl Mien otya:n bOf!ilyollltt ez? E.nemig.helYek. Elml ie'lik.1:lbL [nforma-ci6kat kapjak.! Nemcsakaz DI'.szalerooek.!. ahagy l1I'Iindnyajan !!Jrymsan re. akik eileen a pmana.soportok S:lamm. alarnyaim eg.: Ell: ertem. N.ell vesz~iilk aJdivan res1l a hastero. azokkal az em~erekkel. Dr. N. hogy .o::za.00portokban. hogy FI11nr az en embemirm elrrn1ltl eleteml:ien - e2t nYLIgodtal'1 alliihQtom.ll.el eppeli1 testben ki varn belli. I-Iogy flel: ki: a hel)!" ahol iilk efnek?' A.nves ·Stililiu'giatbo~a:tanak !d.en kOrOl.agyokl J6 ~ u!ra r~lfli dket Ct. ho9if meilrlek itt a dolgok.U:rlsk aJIT~.jat helyen wt6zkoollk. Lll. ~cigy firthett5'o1'BteUe szamomra a.eg!riil ti:}lJb harag illlliQi a Itosszan krtarl:oU Ile« hangO't.ez: .: !ria ~fele. Inkabb aiZ i1itlVil.emha:l:• . esat . es d.1" rnagyan szabadnak IJ" ~ . itt Dr.: 19Y Ig:a:z.. hag¥ Rem mellleteH oda az ..1 ~C:30Jat n~rliI jrill:el1~ az 9f1ergiaikba tgt'Jjno bea~tk..ok is IWpesek 'LU~\." Az l:!I'6bbiek aJa.an r!§g6ta veiOk v..: Ez~k a:z emberek olyan entitaSQk.~A gondolal. saJiit hiool'lkbOl.lt amiaU.mm lOmegbe gyiilnek kort3. a:kkor mi ·torl.eteg nagy saki! \lOR ez elsi5re.m~ eJ re~et ves~i benne. hQm' ki va. feladatokat majl vegre.ego/-e.Jes keftliSSFilI'llmbokal is. IN.it on as ..g. ho~y loW.n10lldjaJ.oJ.ernreg ~hk·ezeU Ide. tes~ I'lelk[j~lenyek. Alkalmanl4lru zenei hangok. Amil«lr a haz. Az. a ktltonb5l6 leLeloc.I'IJroli'1!i11.am~I~~r6~ a 15.: Es i'la nem tartja be.'dogat6ba.elvesznel1lk. ~og¥ ne avatkozzarlak bele a ta\liOla_bbi csopcrtok dolgaba1 A. Art .: (A.a? d01l1i 131.IN.laimas heM zsu~oll rrueri Ibe!:ava.:' A2:I mOJ'ldja lehtl. a~ikel ismert ea ii:Z@refett. l1em mehet II.: II-hit persIa! Mar dJy. hog1' el1lEl'Zzti ezt a.. Most mar emle.: Es nem enl UQ'lI'i hog:!. "'~Ina. !kll[e:nsemet..1i. hogy mindel'l1kinek m~an <I 1'OOg~ csoportja. N. hogy mindez . es mar tudom. i'o'i:)en a tsroorq. (Alan-yom nagYGn bold'ogl. pecll:Q csak n. ~sSZJJ&'ZllM. re. . Ismeros reI1Vek fenyesen hulla.•. nem I-Iatalrnas Itt a til.A."j~ategvegs6 f1iiisat." Mindel azt Je!lenti. Dr. Adok: neW! nehin:y petC.uk. cscporlba hazater51elkeket A kijWnfete . ildVOzJasebalH. IN.st? A.ener. as hogy most app a rnegfelelolllelyen tru1l6z.: Most mal" ludorn.a. Nem1 Kapcso. "Dr.a szabaJy kor'IAtozUl '~l'I'l? es. Ahag". je'lefie-tat. ide 00a .s:~Oks. N..iioom.legaJillibfiffi ez a slOka~. gondOla~tiig meg nem hMgotodtam M ft. (smr(lng:assal'~ Nem ~ tudni! PIL az 0 dolg.kodlik a szellimvilagoof'l? A.a'any.nere ai mfJ9iJk c:seFit1es mCKlirijn .z alanyom mages mm.apjit meglatla..= Eiteln magam.: Ne.•• A tamirok segttene'k. Nagyon is e1'11-agyok fogla'lv<I.Minden utas fl sajit m6dJan erteimezi a '!e"'r(lnul?si terto~ EI vegallomasiQ ler~edo hilvanycs utal Akadnak olyarlo'k IS. Dr.alit mar akkor. akik. A. 'Ssfl9:Yelj:e meg virag? A merele miatl az:tail sol'l!l~m ft. . IN. NSfunk.IN. vezeN5je.Jj[lIdJuli1a~. amiilor ide m<:gerkiezeU .y formajriban.gy [onros sz:em. Ha. mlel't nem kiserie flint a.tk:o:mi <IZ d . ho9Y I'!ines semmi kapcs.Q~tlla1\i'arodlam . ·hog:l' ho.61 a.llAssanviisszajOn mir:Jd~n lemlak.15 id~n tiirtcen~ akkcr nsm AmikQr ra~rnek erre.n kiill. akijk annyira !'6vld fdo alatl ernek a s. N. Cr..t 'II·o. . I«)Ziilte'k a hely.g)aJll1illtAlatli!.dll~: Isen. Gya'koril..): ts flam i:s IJgrlk be rOVid liitogatasra arokh02 a csoportokl1oz1 A.a.6k m&rlllek.): Eleg nagy lJmmmt hitok liZ erzesetben. hazatero utaz6t Ahogi!l' al egy.tQfll 5k'el.ogy ak a melle:t19m megjelene. helyzetef. N. <Ii lelkek.olala vel 1(..res utill'1l meg! F18mi idorn van .: Es [119m ludlal .aszok:janak. illetve egy Ioewo telek. h09if fClismartek.1issita1. N.lZ. de csak a.lle~et~nek '[lint . Nem latj:at? Nem kiiliidom hozzajuk.ik a!any megjeg(li'e~e: Jlhogy ut IDr•. kulDnben .a meQ'leslesiUes$el mgg 6ss:ze..le'thez.C5'OiPotto~'kezat! tapa~Ellt natllfok . jcfezi feli a sze!lle.8J mar elfoglalt Iwlysket! Nsm :zsufoU: a &zelJl€.entelmagryarinDl'II? A.: Nem ts tudom.. It:: Nekem elegge el'l. amiker ide&kmeU? A.. .tban ~gy vagy ttib:b ·tIrstOOI1 I'llm~k.A. OIYiiinlemberek is akad'nak el!ekben <I (.eg mas.et [smerek es S2eIrel:e!k. Dli.. milltillla Ibekapcsolt <luiomata pilola malletl 5 .csof1lYffElkvencmju . {nevel}: Neha .et. (kissel~1tlgga. (8ilsz~ggel:) Ezak A..n.: Az apja!:i! I-clviJI va:lo5>Ziour.m1femi iiMjar6t.~gilk ahl1oil. almel1e id6sla!k Vligere Qmnhan altaliibafl kidenllermek az oka.a ~ es 72 . egy ma. h.~M~i'laltaz . oe f1eMl'lY perccel e-zel6U meg meglehetdsen lel'mngdl. hogy 81 roogerke-. "o!yan ez. mele. ahogy egy fejleLiebb. as mentaliS kapowlatot is csak a megrfele16 id6bel'l Istesilhet? It. lOr.le~l!toii.e.enik?Ki .v. aliik.ely nem jeleflt mE!g fen. N. Nezmn etIy kics.zgo. {blzot1VlaJanu~: er!: nem ~C$Oloolain ra . as senki sem kil~aJilat el.U ~Vo!abbm.logy meilyek ! a/ IfI18gfel~6 Dr.5li1i emli3keil folfdOOilk. arz on csojX!lrtJjanak a tagjai? . Dr•. Slek a szemelyek gyakran az ifppein berejezelt ~Ietbell s~el\epi5 h_tarsak vsgy szill·ok. benUai nagyel"l lIigY.E!koor is.• Nern hszsrn.aMreses a vegs5 e]helyezketh§s kQz. A. aholl az 6 emberei vWlInak.y res~ ag~pdal'mat rajeoti ki amiatt.mvrlagoll i.: K6sz. 1UrI!ig. Az'okkall.ogry a1!ok.. (fiOill'abb OSltekalem a. l1. Te..lulJgj~jWlkbai A:z urwbbi kel ese{ kat kLl!onbozo reakci6formal demGflS1(.gll~n i!t keU maradnom.t! hely. es amfg be tart om a sz:abiilyok. Be kell vallanom. egy biaenyos helyen.ogy nI!~ megv8l1 a $2Jilt ·gyO!eJ!(~e. uLan): Nem ludo:m. nogy vilagosan Mil fIiIi~Jl hElJ:ajmEls itt 1119.apjBhoz.si'k alal'lY kifej'refie.: Hemf Ait 119m iehell iN:em lehet 'Gsak (lgy odameriill1 az cl GSoporljaikhcg.

amit ro!ftm mOl'ld:atl'lak . zeli bar'€lwk talall'mt6k..sem az CI k~!tEi. hagy hogyan hJdram \l'olna j9bbtll'1 kihaszOtB.formajiba.Ok. I-Ja mar vtgk.s ibirtiik orfasi lnalmazarb61 allnak. mtn'lha egy isk~epOleten bellli kOli)nb5zo oSZlalytennelIDen lennenek. Ez a rt!sUI.ag.a Ielke1< oL§fJlilanul ortyo~gal'l~k.gyobb. b Hogy egy-. mehetlem ill.:o~~titll ellm'l'trorodasl. hogy elmagyanizza. fejez'et Az e. mir:!lt a t.es furt. mislS!! 'ilisuatt!m4!k 11 FOldre. A sol<.. A jele:k szeril'1t mindegylkllKtJe 3-25 kozti s~mu leiek lartoziK" Om' rT'Jc:. SemmU sam rellhetek ~1 el'Or.sen vag:!' sehogyan . A mag am r'flsz€ml blztos VBWO. A hi. A kOltinbUztl ffirtokbe trlrto.iJgy mil<. 'tamogal. oos:ttu. Az atjarhatosagrol ~s ii mobiUtasr61 egy masfk ~iercs~m . igy masik nelyra VlSI. engem rs folkeszOle:tleraill ert a ler~k sz..as.oolsQ k5r.ndegyik: boles ismeros.!k rle/i.llalall'lf!!l~Ok alyan diakok. te1epllli egy hatalma£ leban. a ve:zeLaltli. hagy ez a gatlas nem viliB. hogy cscportjl1k teljeseti1 be v. elott erkez. eg~. kl." Alelkek. h09Y alal1yaim csak kiseb'b-nagvo.'l"g~ irf.as·znomra.mssegekk:ernl SZ€i.o c~portial1ulk a gondofata< Adelig Ugyiillrs ugy kepzell.akar a vizililio· ffiQH.tlefi.i'ezelt ~ 'formaci'ollla'k iliX a!lagos relsziim:a '1:5 kO~iJli. (1irI!il.1remvrmilsukkal riligg ijs.GIesen aJomi alBipvet6 tanllh. mffllha iii.1.altoz:6. ahogv a gono101atok nagy sebesseggel aram'lanak l<o~oU[jk.!o iel~ek !Coo:on a: m !.1ik ~e a &.. E!!l.h@rruhabaJ'i.solooik egymashoz. a:d fenettsegene'k ::. de mimfani1yian egyenesek i!s oszinl'ek. 'lJe.ll9VO IBlkek elm 'Ilerel&iben kjalakl!JII: kapcsolatavalv.~p'zeIJ: val6szioiileg minden ~.Qo·' nevcla&i csopol1ol( ml)kOdesere.l'QI(i~L1k.ok. . (:. k{llona. arof<at olVaJfIl kiS!mtlliltu. Olyal'1!diel1sem Is alkadt akl ugy erezTe.pcaolatuk . es hog:)' segrtool1 az elmuJt . iill'OOlya masodt. Barm!km szabadon beszlllinetek a. Mil'ldegylk a magasajatos mOdjsn k8idez. kepest sok~orosaJI. lelsodleg. szBmara ml'1l11lartoU helyere . h~V a l!Hel! Ietezeseben hivt5 embemk t(lbb:rege ugy 1!:.lJn6ziSib61 kJlov{! meghepiidw mes&llfk" 1109)1 a s:rellem'\l'iI'SgbanIi:lffldenkirl~k meg.~ill'lje donti el. olyan lelkeket.ago:s Cs>oportol alkotjiL.!nk. A !elkek gl. adoll esoporthoil: iJalo csatla:kQZils fell:etelrendsl. amikar a.o.tll epp m.s~e. \lam' nem iz:ofal6d ik a 4. amil 1'100'1 . !J09iY megjelenjek a bOlcsek szamomra kijel6frt teslOlete 'elolt. s$t kolo· nrtiabal1la\i'Q. A I!lsebb alcsoportokba roocIez&lo. vedo.y va:lamily-en je.rbsen emlelrez ~el a paclag'og!al celzaltalletfe!to. A szeUemt tavo1lk vegtel.ru.J"'lJeilod"l1s!k.rlam a biaratsill'l'lmal.iUtln1b5.ervezett. rE:ii!ze:~tlEmemlrtett O:kok eg[~ke mia:tt.i.Jik:sz. t~tban allnak egymass.vaniil maga kije:161t helye. hcgy mi is tortenik E!leken a meghallgaLa~ so!iOJ1.elefet vl~garni. A li. es mi vall igazen a I1. tmotQlel aJaposan rnegl{ij!~a~Iaa let~k cselle'ke:d'MElit. en~it.efmek tunnel<.r(jftcsopO'rtj~ih6I" bes:zelr1etl. Iarlamk ~'oIIeNtQk)aJlal irknyltoU !Mellem! is~o11l ana:h:)g!'aJat olyan gya~ran A nasOlil'ilruJak.ronika (az alaJ...a h:lJelt korat61 fiJggoen kOJ6f'1biizO faMjiliak es eroosegllek Ishel'fleJk. mjet<lU visazMngedne et a GSoportjaba.oPQrtr~. !logy el'l is fas~ktam erie 01 tslftl'lil'1tll6giJlira. Nemtul s:zokana~ .ere1 '1.hac'Ea. <I legbefoJyasosabb M!emeJy <ltanacsbal''l.egy h~h~k melylk esoportba kerl1l. kepet adni aeroJ.Ne' a ludascn afejlells€!gl szlnten al~zik. ho9Y nem mond at Illjl'ldent Meg egys2ler iilkmnak ~dI ratn!.Jlalal. Az egyel'l~l'lgu tagok a f61di \li~oJlYOkhl!)l.t.!nkakapcso. mint az emberi ICsalEitlokban. Mindlg Ugy<I!l'Ia2 a 6 boles all e!ottem.an bellsosegesek.ElZ eI5b1biek~ Az. Veronlka.val elkezdtem a s. de nella elveszll:em a fU. h Amini a£I mar korabban emiitettem.ge't tudok k6zluk 'lenni. ke. e4oodreges.mdjak.<l ip!1l62ismtn 1~5 emberek. akik keviSsbe.an ziilMl a!l oszlitlytermUiJ<.of< szama lI.li!tlekenyebbei'l tern cselekedeleinek iiFtellTlsles:ebeJi.'SopGook r.zelieTl'1\1l1agbankir0/6 . mil'll 'em" tolmacs. !logy a lelkek mikGnt lali~k mttgukal 'il s. Veronika fordftja. Egyes tarsalk:kal \l'alo ka.cs nem vadhat6~ sag~ a. hogy miutan 'elhagylak a FIBlJclet. A test! halalt kovsWell a lelek hazauti~ m!sd' vegzodik.· figyvedem refine. Nag~/Onritkan 18121010.lhelyezkedes Az a bel1vomasom. A kOvetkiez6 f-ejezet a lelkek CSOPOJ1cfI bemn Idvamszt6dasal largyaijOl.C)bbiel<. masodlagos osoportjai az elsEid!ege. a ilemOk atmil1t is kilIBrlllse. har Ou~1 (alelRyam id500hb vezet:5je. A:t.h..hanyad.e~rnel kevese'bb Ili!lekbOl alit verna.atot ail :lllkminiicioiukban meglal'lli~ tend61ecke na1arozz:a . hogy m: ~yei'1 .lt: nem Igan flatal telekJrGI van 5ZQ. Az a:rcuk: ke-dve..biU'mak velem. v3gyaim001es a kudarcatl'l'lrol Mi.az &ppen halloU61 elter&m 52:811101rnaJd be a kovelike2"O esetismerreresbel'1. Meg sohasem .. eselleg€'.r(h~$t lniezf ho~~m.. a11.~eti'i'IIseg..jallamogato kQ. <lir!'9JlytK. aki a Jeg16bb Ok UalaJabbnak: is til~lU~k.bar ligy sejtam. nagy meg:erkezlk a.s.al1oototl ~e· ~el erte. miu~1iI a lelkek viss~~zi1lek Isfekcso· por1jukba. osakii.gemel.lio fi]rteSllptlrtoltiba ~el.segekkent frjak l!l.n taPtalmaban IS . A1anlYalm kozul is sokan Ilgy kepzellek" InJel6tt elkezdootek \ilolna az tilliselnk. arnslye:koon a lelkek k3z· il~tl~DI 6s r'el'ldsz:erE!sel'{ tetiilkozoak egymbsal. eli3tt B~r ez a tanii.e.:ul'Oll'lboz5 mbodlago:s c:soporll'io:z tWlozn.elt) A rHlk:ek mtioodlagos csoport. A!'inik'or hipmizis segltsege. egy OeSi'arimJo az egylke~~mrlulm~l1ybal: "MhJtan tal~lko.'lni a tehetse. akik reagatnak egym~sra. 42t hiszem.er1:ek. akikl'1ek a ludati szill1tIilk azenes.lgy.as o1yal1of< is. meg keJI jel:el1lniuka oolcsek Uii'ioIDs<l. ne.zamlUkr-a kfjswll spiritya~s ~(9lyszinaken.asl jee1t ii!letemr61 . mini . Mint minden oSltal~blIDr lit i:.:Sopol1Oaln csallakO'ollfla'k liSrr1er051arnajkhOl.lyfla.lm rs aJll. Amikor ell: emberek mooosLiltlltcataJlapolban iii . es mindiQI ~orrektill.!ism kapc. &s rrlliigls kapoS<l- 14 75 . Egy ad'OU fOrl:bfn k.a.~ma O'JYBlfil nagYl hog~ ez nem is s.aiab:1) ta:r'W2i}. naza-· erkez-I:e'k. benne.oro· salbban kClPC5lOtGdFlSlk Ii tannkhoz.bb nehezslitgek ilIran Ill(:!rlak. aki Vemllika.eim. I'don'oont a nevemb~n hoo:m.els5dlege£ tnrt. es as.~€IIik.be.akikl'ilek bO<5e.ak. tElmondI~J".Eipp nam 1110011'1.alek egy nagy-nagy gyml1'l~eloheiyen jon OSSD.l.dlksege. re. atlagos le[kek .bes:zamo!l: .meg. valaminl Mt. ameI:yek kozal sam oly.h"noUarrJ etalJakba_n aIY·!ln masodfagos cs.

rm:on 77 . illelvl'l 2. int'en21i~ !!ilIt.M~kJ!<a.tettr Idle%.e.ae.rellemiiililagbalil \lam' a fQI:dor! I Vd. b~t~agba!'i Ij()l!l.lf!i. I'I'ID mocomJ smlgaJlliliik minket. aspek1usa ~erUl elrnalcte\ Irli~~en ~ 5kugyan.ltt ir:l~~bb testverek ktittflmulas ~ctalr'S.ULJn:k U~erl.ies k:ap..faU V~I'! f{!y.'n'ltalaJlW~(mla~!. GSol'<lt. hlmfl a 'f(jld'ilap.'StrJPMr1k (A.etet mutatJa 00. Po fQrtbe~ levOke! leg:tOboo~ar a Aasol'l16 g.orit tagjU mlnddrom sz. gy.iilltalar.l:ad ~<ilkozu!flk ve10k. <I tes:lv9xeJkke1 es a kfi.! aflonrllJrtGSop.'b~1' W!ore.es 1(l (£irt fef!l_i'lgfi'~ott k~.ate~fll a'rOlt6sopOr!!baJ. e aztan a s~ltem\i~agmf!1 ookslor mar mlem i!5. lell\!!k k~zOtli ~apc:splat ii'E'je M Q2000S mrtcsoporthlrn ljfal:6 '~:artQZiasen.bol.Ui~rbar.e.pori. a nagy~enlk. ee a n.izastarssa~. a!.akrobc •.Qm:kllk..~t~egerl!~k nillCS. Itt oa' fu~tis .es~ el a. {. C:SOpor1!GfI beOOif ~.abran ~ 1H*smmmaljeliiU elsa(l!eg~~ csoportbairil ~(j I~f. de most mi!ir esak at! os!taJy~ tal~llroookl:!!'i hl~ukegymaiS."11jg kmonbo2!o fr~Jys'lirre!'riaJ .mas.fJ~as intwaKOiW! az. rffigy jer. k 1l1szen ru:isllehet.l~ez:k-ed:ik el) SZO('OSaJI e~!tmCikooik elSIildleges ®sQporlia ttibbi l:agjav.('llo fia~a1il!bb ~eikellrvalOszll"llii'eg kel. rail'll< a roMi ha1. $zQci.flclo. Ugylnakkor a 9• .k kazolt.o.oldala~fIiatrn~6t..rl ataJ1}'ilima ~Ellemi.m.so1l'l16 affil:liliist .g1 lirev€sbe gyakori. Ez a dfagram az ~o~es .e~~ hog)l rokonokioo.lj1fsfMBmimI6k a I'I'I<ls~O'S il§lekcscpMokcm beM Pi .es a 1Q.)'lt va. Ez nem 1illnryira az ere'Ms8Qboo 1~1iIij· (j~ol'i!bEegek ". A fOrt tagjai ~1t1iJi!iba(J ug~ vaJas.-m:9S mQdon m.sllKfibt hI'll" e~tr. ho9"l a:srula le[kellej~etl'~~ebb. til p~ldaitll a eQfll' eogykori.g~ fOldt el'~lbe!'1.rl. egykOT@fi jo. .o.s ~.akikegy IW'lsig ge!'ler.~~~S. sma:k.s:t· \I'~I '1M ~Q~rUrtcsopo. egyes.')IEQ5'Opgrt@kba:n .II'&s~'rrflmmti.gy egy..!icMk a~1~ISlJdl~1l~ ~tI~g(l\$ 001(11 csoportok Itfrztltt.rfiOk k6zijftf i:ltf'estmr.b8r1 in!m.mfekt{1f m6doo mjl'ld~~ csopQl't t~ilj is egyil!iimukOdhem8J( .takbe. A k<lvEl~k~ril esstbE11F1 a. C) kWli aJI~tlO1S 'V~'s:Wflyt mutatla be.!!. i:2:aIOn ban semmit sem v. mQ09V miIY9i'!.ab~1'II az :iclOk@rEi.e~Jeies o50pertok kazoU.mgQ.oorl.'S.trot ~e. fD.oros k. az els6tlI'eges.aj eg:Yf!i1!assall is egl(iJU dotg02haln1lk. rejteu 1~!k~1t8S8re.rtball'l. ~ a lelkt:lk aVtahinos Sipiritua:lf-s l<:5rnye:l. tagjal (2.01i· c~lok kapGoo~ak sz:orns<l1'lI. es. ·11 leJkekbe. egllYliiissal ~apcoo~.egYIlfi.>9. EIl'IiI~sod~· g03 ~~01iii az il'lki~akcr6k~ztnte t'lii~ hlarl'}'i31 a rnaoodlago.1".l ale 'ViS20flY oolelyav solja az Eifel saran legiflik~tlb a $~e~feJI&I&it.erzes a tesll hala! ali! Ullin \!'1S$z. akive:l. ilog!y Elgy a!any ~ elo:zO ete~e.n na.ztaflia!k e~E!I.Ez a ~ociogw.LSllal1lit\lk hasolliQ.m hf!.~~ireJi €fll~l:vezkad6l'el~ek kfi~rJtt k6Jcs6f1~ l!:apcsalaf fl~hero meg. A cso..g(. hmn .furtcS'QP1J. a iilagyl:nlcsil< iii nrlg.. e~ .&piSoM~ar oSKtaJy'tal'SUl'lkhQzfutOCio kapcsol~JlInldlOl.. me.eberl egyararnt.{1 9~ a h. &ibr.lil:ci!51't a !~kf?. de az itt rElItil f.'ktJ's.unE!!~)j csoportJAvai egyGtt m: "A" j~la masodlag:os c~so~l1ib. mil'Uhogya swr~wl A szLlIOJi lnll<MJbiii bejma~nal )farnall.odtl. A.tartl~6 !elk~k: li!iW1.s. elsfuo:rbao a szdllOk !elentllta gye!1:ek szamaraa·!egflibb aron!DsiukisJ f1g.ny <lrtr'ollsl.m~..S e. fJa AiB as Cm~oodl:a.t Mm illnalt:.eJkflt s.!iiag1l. Mlz.slafrl1! tJfp(lfeu.l'i:' ~s a csoporttllk..e.tben elnek A~aes a iF(l9i~~~'lkJJS halUok t~kiritel.szcrlok je!el'ltOsilgEibOl.im m: t almttl ~fQ 9.hifiOl be.al!.ebE!lmiisho:. a fO~~mOO$fllil ~e.ot tal'tainak. milllaz €mOOr. tudm'im hasOIrllftarlii. e1s6dlt!ges cso.ei16 lelkek .gy ~~~Ii ba~arol{ki!ntt(jllhessek [nidi idejlli~el So~lml. .gyf['lacssal. ban J.issal a s.t Cg!.rt~ 1€'1I(31~hh (1-10) ·es 1'l' m~\5. AI.al1ll6!.l.ITIk. a kevesiJe A 7{~.drat NaQil/o.ek (. B.M'. m~Iil~. ~cia/ls MIekc~~l1o/1:.apCso'ilI~bm :iilll'J!ak 'e.

amit IlIrlrlyi:ras~erel a F51d511'1. Karla.le'b!bencr.iI nelysrln. D. .Dr.mll~l1ye!ka reako16im a rQmci6IQ.: Mert moiSt e£~! a \l'J..1"o Oke.el'erl'nek iPozutv lIagy l1egaUv t'~lteMI. mt9hataroU!lI.t):Neml tudom.ll 20.i'o l\elkek lehiUI''lek inkibl'll feimas. K_aria biivltl a templomi iskolilbil.at? IDr.f~lveS2i donaim. at no.: Mi itt.: O.:Bletl*()~kbe. miliden iml'ly· be villamgyof.~Ig~n.: NaglYJab6i k.': S:Z'Elt"ellnem. Dr: N.".nh~ leS1kooe~~bietl'llMs&.d'al'l~J miIYE1!i1lboldog lfJagyok.rnJI6cso.5ze.eS'egy arany elml: fogj:a OSS:lH"".. ill1Mbb notes vagy vegyes sz:eIill~lyrseg(jelt A. ~s ~.lmrf. . A. Megje9}'2!e. on b!Gel1eve? Hom' hr'Vja ok.'a:Aak? A. fudass~iltje .s: A 110i'al!alilYQmaHai ha.:: MO'J1dja...ek kiagfjs.: Mil keres egy kl'~t!jkU-S g~fag temprtim aszell\e:mvil'i!:gban? A. Ililr.~mrK. Dr..o.. 0.z:el~. Sokatd..A.N.porliba tartozUl1k.N. IKOny~kbe? Mifefe konVV€ikbe'l j .ldjll! A.r..y tetszik ne~m.eril1roeL~ :ru: egesz ele. (szilnet): TldjaJ<. Ifrl. tel ""anl.ofjyal!)~ A ~:. mint a t"OOJl:Jiek.eg. mi ['5 'Iiirlenik abba.pokk~. (bizalrnas~r* Latom..eie!l!. dol'g~. Jaragott ()szllo.IJ IrllnyegrM. nog-y \ilaJamilye.:: Odamegv. .arban? A..I'!~Bg'ana l[.mamm.s2:mUt 'il'tIgyertek szo kiil:Onosel1 hallgztk.: Ugy ~i.. ~ . imJl ~t kiilli1lr:oJ! '... Dr.. N..: (Szunetet tart.pre.K mlndel"lkfnek!. de a kifejE}Z~s mlnct~l"l€setre talar. . DF~ N. hog. Nem i~ W:dom 191lT1on. N.n is i~merijs a.• " as ezt valltlzla1nT isliud:juk.az etgyjk. N. mig Yjr.Cfll.: 1Ezek ~ 8rocerek mind fel1'il5'lt rerllaM3k 9S noknek Ila~sl.nagyjab6~ mind i..: {rja fe ezelQet. Dr.. (megvonJa a vatJa.i1 .esoportokibal'l ~e'i.) Dr.kefmt f!QY .lf:lagyj~b6I~ ~onos hldassrlif1~ell1 jari KmU1iJk (it.l'I00 ide j5vo!t !ill'..? A.fi~. mega_s. ha a: nsmi V'lilaszlasra W-n'latkClzta~uk.k IYlnek . Dr. NI.e!Ott? E A... ugy 111mik. mierl rt~om igTh/.. ~gy il.: Mlel11 A. a.az .: lB-~gal!1cs. hatCuk" .l!i k mag uka[ Ireflyelme-llelbibell." ugyalilQgy loltowl'lk . M!l~ mil csirlaJlilak. b.elilosopottomtian 'Itl.1kan . (s.. ahal <l!Zo[1lI'l"lUi(hIOzoIMk a bruiitaim. nagyol'il kO'lolll:ie:zJ5 e~liIis!gekbGI a~l.nelkllQ: Eg\y WMlal€'.jelen!i.l. M~st e'lmQ:r1Idal'la.: MI ail.I'I!.sati! sz:etfro~Ii:Sentii m ener'9iml~ Olyan.: Kru:~ ~ legkiOzeaebbi aS2italhoz. . N. aOO'!. ..yo:rlI kilzellallnmK -6ifwmasll1oz. (klllncog): IBooerlleveken s!t6ilirljuk egym:1i$t Or.ek.en a le.emplOrriCift ta'l'ok. mer.IN. A. eh~gge' I<. Oagy r1Ie'l. l'I'!os.es 'fe~mlrui . on 'es a tarsar ebootJ <Ii k.)~rtekk-e1 er.: Moot mar elhagyl~l. h09iY meg:erthes:sem.ak tl.es:zOnkbar.: E~K kepesk6!lyv~k.nOli. ami n.a. i3-6 G:ei'ltfnMter sz:eles.feher nagy •.elKlrel~ ember.l'etess~'1~: S.: Igcei'll. e~ta!'i!ulli!nlk. 'Gyoit~rm f'l:ilismereJl1i. r~ldl.: Neil2etl I'e imagn! 01'1 rs ttl1. vallalrnertete. Igen r~61a il$merem ~Mt D.s) Inegy.ye..gondQlk'Odas . N'~: s 0 M'Q[ltan je:lenik meg 3.: Ez az. a templom bejar8lla fellSll erikezik.r~ IN. tI~lvre. amllye!'l POl'lOOI611 os.ek1<~I.lemelyes bjla..eoopor1oo eb~1'I a tamp~iJfTIOOrr? A.pri. A..lja 5ket) K'Oiiilbeli.nt1 ~.: A 20 ember l1IiIir1ldegyike.oI!1JQz'iI.IN. N.: Reru:lbe!l. A .O.dill az . N. de j~ 'lJjsszaleroili Dr~ NI.: Ez 0120 ~mber mind naglYQi'll«\zeli barat? D.•• .IIa 1artO'ZIk.~I'.helVelne onmagtitt a ~s@pol1lbaf1l? .I. Nehanyali1 kJssee!6bbre t'lrrWnak. MindlgllelIesen feereszt a rotad6i alatL..jdo. Dr~N.dli~ 99¥mast.eg.eremben Willi? A . NL~~s mien val1nak beeeneveik? A. ~.ag.n~ellemi oszl:alyl. A kiirllli~bal'l a llegyeliek az ..l ielv.: Hogy ..a:ti. D~. M'it 'csmail ~'ZlJliirn? A.•• " mint eg~dsk!nfl. g. ami:g megs:zamQ. !Dr.r. gorog t.izicnsago5'erzes.kben) eJ6foi'dul6 Qj Mlyz:etekben. A.. M[t~esz el:ulen? N. hii!SzellHllyan sdk ~Ietet elfem GfIri:lgors:z!igbail Dr.: AI3ii1JJ'IAst mmaelf! llogyal1 allal 5lagkemrest'!bb baril!1jll kfu:Otti:? (i.. a ~aja. hat . Mr1IY errrOO-l iJa!fl ebben <I kth'lyvIA'tbarn? p.1I11a~J~n hova.•• aJt aLtaloknil. Emberek Ids cseponi~ibesziilgetneiJ< ha. mint avJl.ek az asztafomhoz es lII1'indnyaIl9:i'I a I«lnyvekbe I1Iltuii'Jijnk.: Hogy Mlb!Jjak az o. rllnat vi. Kana.:' H~Unlagyj'ab6~.ze:t.. barataimm'aJ.: Hoi Yat'QI1aik iii 'lflbbrekl A.1u:dja. Egy nagy kOI1yv"ttirat lBilok.lfiind'iIlyajao.. mert m[ndsn (Et'Jilit-) cfkJlu5 1. N.hP9Y railez:ullik egvmisra..: ilsko!iiJ~ J~k a.g 78 .: Mert milldnyjjan l!l9iYiJMbbai a rn. olyMi f1yugod'l.z·et al'apte:riUet(iJ. Oi'ils. .~r. Pelem nyuJ~il<i a kezeL..~ Ez I oSillrkll: csoport. a meger~e~.ypereba is 'beJe~lik. I'IQglliS!T1et wink lehel~kl {Alanyomlig~eJmet teljl!sen ~ek.n. hoSiSW.gkedvtilsebb barililaim. •• .• fel'lyek villodznak rajlunik •.se piltawatat61 ke~dve.ar~unk. hQ9¥ !3~mondj~.onatkozik.1'14. ahog. IEz ax '~gm . hoglY .: IgBO. sZlilmoliJ'rra" Dr.Uornok kapcso:16da· S~lJaJ at vsgye'fit.oflulasi taml es megerke'listt arm a $~J~mi.Soril~6 ruh3!ban van? A.. Dr. '~gigvez:etntl lIW!ri1 az IskoUill.: A. as mien ugy? IA. min'Ci'rr'(aj®l1'l nag. l• A.QJman .I!"!k" eg-yOU.~rt fle-m" me:J1 alyan lermes:~. N.ban (Wldi elem.1l!koj fotylassulk~Varia val~ o.ihlo!il<" .:. N. IK~il:dje ott.! Miel1.\. 'l. D.Isppen e:z.: Dr.bl'l.v·e...

1eko. h. at: igaiils:Eig iill:. e~.do :r. N. ..Y!1t~rl:i!kba ~S seJ9'r~ a:na~rlek? A. Biilr egy a.: ez? A.: ANrI. ssm voll lOr.oz. de l!1e-m V'OI:lZ: ml~derlki.O.leooOOflBljek in:lffibb csak ~obb j'6nnel<.e hirs:asagi te!)JJ!ikillnysegbin. miafatl:a. de'atert 'res. hO!j'J. a l'Ob... rillriJn1.ilJ. leg:esznek $lllmml M:elma es ...: ~eprro~kitk1klmt. IDor.... 3 ml C$opoi:1!Jl'llkat smr:gitlJ~.kor€i"I€~ peldEilt Ilatlmat .tfagoo alany priv~t l'e~m~ ~ekrQl. bi3'Ilne rm.ms~~kl~gbali1lta.e!'J! oonyomasai 1I.rtszt.[)e m~1!iI'l ro~. . MegneIDeli~k.nilizife~ada~l!k:~Fi..besze-1. NO'E. ~. I\! Igi)! iQlili:.djs.Vilag~ bfl.y a k~rstaJy solelb6:1 vila.lQak:.. ahe! aki~rf.1'.anuloki.!s:. Ml rlIermill taniirQ~ (vem.n}. eclil!e~ekr&..~'e~tlOk silo fel'adato~II'i1. Mil'lldkelt6. lOr.ra ~i1el:rell ill s. IDr.U(eml~"'ekmrf. A. ~egrtseget hom' 'e~mna iliet6€n.ai'rI~mn I"ejla. ..biek:~fls~&i!.te:zner..Df.I&k)~13~1tdat~ . . ~~.."' mar es . t~~k a ~_QI'IJ'Vek" lapwto€'J'I abbar'! II.tSl. N:.:ln a lbaral'il ia!Z a'Szlairndl! /t. •.fa bOjooslkii:t la-ts:l:l. hogy aJ :letekenEll\glaj:a er.1l.co. 1"111De.YlijtarlaJi:.s. ~ 0.de csak itt m&ltol .rarna. N.l1.: A2. 'esiremben.[I. Ha beind!o!lt ~lUlda:tf61tJ.eblben . aihl::JljI. sc)io.l~k fiaOOSreresen. mint <'lIZ ujaj!.N.iiul M.ila~ el9bbre V~i'IIMk (<. at e$ l Me~.: Mieirt nem? Mierl fi'il!lin fordulhat el5peld.: Nen'l er~em magram Irorlat@1a. Dr..zo illelemool:!. all fl)t.on e'ISlO.k6Pfr~ mindig hO'mjyosak. k©IOn. ~ .10111 csopcritI.. Dr.emi !'end >E!S. a krisla!y kOi!-epel(l~...mk:. .iU.pol'l:ok ~:gjaIJejr~ebbek tgk.: Mily.liZ emlf:leUekre.raek. s:l:e:lrem.llIl. ellelfltmilda!l~ 1~ltsgik aJ s. ftlltnopo:li KOrotl cSi1Ik szOrvanyo$if!:t~rak..irl. Ez:ek !lro k~ek. de . etbbe!n<I Jiorool'\i ejfu~ h1bainM:th!lija" a vimn~. jOnnek:-i!OOl1ne~ f:9y eregl so~!t~!"!lilunkegy«iasool. hel~'elbe aJI:. altemalillr leh6oo~SE!geket.. \l'iszneK .egekeL.. j!.:." a~ jde! OSSlI) \iM sJJriwe" I!l!.r. de biirkit e!" ~lt.~ am:1kOl IlTfLcse.e~djn:k:eiles a pMI1l1~amos. ott.: Mem.1li nern ZiWaf matS leLke~t arnrnulohel¥!)kon? Ii.ak azokatak~k a tGbai epUHe.a!Z e. mil IMn~&lb¢nl1~ f.6.ef!l~ma~nak a2:. le-ckiik fomnajallarll. . NI.ar:lak ill lagj~i7 vagy keY~ fsllet'- A1. otdaij. a.ln'bruti rejleM~gii rnr'!tu h~~kek kelnniYedhan:g!Jla~blln t~ltik ~!I'l:1tl.~ rriVf:sso:n lkil ~~m t9y !!le~kOli:l}"!!e:t.il'l'I!h I. h.)zpo:n1on Ki· ·'IfIi.egrt~(lnkeli' iiil~rt kozt:llebb allunk hon~jlolk A.lfiII. Ihog:fe£ a &SQpart r-Iagy. ~Uir'leiy a'lljss:z:a'VErirenyli)~liJ1jl'1d!g V~lto.:iJ~.tOn" majtl . .es rtIDndIa til.. Meg]atoga:tfiatj.ellysega~ ls.l Nlnos.ijjrn. (1-dss~kirerQi5!n ~iir'Q.l me:llel~WlIt.. . Ka k~GsolaTIot Iuilmsek~akWJ~ aJt.'MllliI." Mea ut'l11n oem is ~!'" 11. sz6val itt dj@k: k:()~repetaJ dialmt! A. .gni ~ ~'mb~jvokat..Q a szerle:ml..illnljillk ..~ A ~o!bbi epOletoo~tali1ulO £so..• .ogy !it lerke:k nlnG5Bl1ek ~rl6!.ta!on meghalok. ez j!r most ail.IQYi}tl..: 1'«.I r~j!loofibe:.csak apr@ reszl~tekb~n. IDr. . aJ Hiwlabbak nkha entlvedflek. J6 ElIue!S. Dr. Igel'l.soor bes~l\lnk aJ v.~Elllleoot binmerre.: .Y51enki em s ~rtim"giill mrlatozv·a <it Sl'ell'errrrjlHagbaJ'n.lk atfia.a~ak"' 'fialalalbba~L Ahogy az a eg~lk ali\llilfOffi mondl[lJ "He:oQet5dlJnk egym~ss.~n egy piiltallmtasl a kOllY!!l'el M[ .: Melyikre? A..a '\I~t!. afIliiror I.a templolTlom kilmyek.aIo~ ero kepek. 11Il1nt ..ek ilI. Ik!Tb:Siboen••• oU: elmu[t ..". ahogly .l..s.peldaull'OillkOhelyr'ol ~s mwn'kahe~5:I.N~:~a aj~6:ben el~mit a ~f!yvbeil'l1 . bara szeUemvitagbM ~~eli szo.? iii.: Hlogyan keiletikaz idil! 19l'ek aM!IlIyvek? A. o[hOSSZiU ~~et lJitian): Csak 99"1 helyJre' j. . tan~. mint a ~~ere~911.en.tb~n tanulook? A. . a ieglbbib alaJ1Y i. liiklm.ktlros~e9i terekelflalelhk :5Qloct'er. Ilog(!{ s2iahadlon flilIOOl:.egy s~lmi !5-3I3Zo€~(i~b~11I'F!a.U'lnaik a CS'!JI~Cttja~ala.3-7.abb €I1~et A.j'Ei a szelleiFlli helyoo van I<.. A.. Vii'. . N.\\ J1vol:io~li lehltos. .alfni l'e:tJet . a tSiMrolk.f!'./jsen a s. alyan i'I~llll1e~yet.mlr. IDr.: MeseUe e~.i~so~lbi1lJ! ~ugr.e.a. Dr..{lij~ Szereklk . [I.I-.epeik:el illetoen. . a:z. N. a \[!hzt6ik spol'lltan mdo:n t5:rnrekfe'I. it ermkorlwe~be.!:e fl'1l1en vafliilak m~s ep'Uleook is.. N!. Blek€J1a. ..ieg van rank. Altll'll g@!1do:l'aII'a!n~al '9!e:rjOk~ WlOg.~ ~ge. (Sz:i:inm~t fart.orlatoz· VilI.• o!d!alan~eI'ilL. Nl.l\t: T€:~~j a kepel< nern Ii!lPQsai(" A mrlOiZg:6 fel'il~hull\!rimoknalk me:lysege ~$van? ..uI!'l1 a lJ'i&ultia:oor:J. na akaro'k. N. Ell cuk.a~~SS(2)alapM az t &bra/hot: (710.mira:lnk.. hog~ a magasabb ~tnt'ei'il N ja~Q tan lire lelkek GSQportja odajOrI a k6f1.l:al:aIal[l1l1ak.~€fI!.al idot.'!l1a.: ~ Oj~ki)al!: l~ni'it artott helyre..l.{gy.jr JD\I'al'eIQ~bTe Wigylilnk. akl-IDr ar'!Mk B .1lmi tilrbi1l1ll re'll'Q hal<irok 18~eseli1e!k.: ~. (newt). Dr.H.i'ilagban. al:ii9nyomoisolllll.>(lk~rmw~~ 1<i~t1lk. ogyan naslflilja:k a Irol'lyveket~ h It: f..i~I:eszern.I!illl\oek IktiIOS· segena: elet~ben b~t6U'Olt sz:er.mk.. onfsgyelem ~i~nvya<ill:: el!5. 'bill' meJ!t:iHsan sokkal tov.l(ls. is ta:nul60srobak? A. Mt tudja.tmirnd~al!:ln seg~Jijfl'k .~0:r1~ nyd~na lkii'. N. e1cs~(Umk. Alkadna~ ezell.~glat bemf1? A. N. mtrIl'nli1i.hogy s<!(ik'l.lel~aulM'1ililo:r ail: idDSi\lbb Jelk~Ir:. IWzoU ii!.i\ele1lrtut1'.ooJetben masek -sL3mU:a. ta.D~~N..pik..lke-! ~e &sszeer.lmondji. 10.: Mioon segrtem~ rnekrk? A.: Nem SHlffi!nek most naYYOl'lelm€". Seg~Onk n~kil. 1r't!lIlget-eg hetv varil..'gosr. Mait':4gll~tk. . rIfilajd ~met s~elv!MLk. a. l!l~IlY'i1 a.: ~1J!ta$. Hyenkor segMnkr hog~' vilSS.d~esf.nem. a~~1mils 'c~opOrlok lanll:J~n~k. kl.fe~seljut. mefil ral m. 'kilnryvt:iiirba!1l 'eltQJtobltld6 C~lji:U h~sOk m~IWEl~ cseleke(j'~l'e'lnloot. Mozg.14.f5 kepek1 A.ao. Aln1t II:!tll~k. Arnilror elOszilr Vi~1I1 alMrralm~t ai.

valsiigb6I .a lere.olatt>anv'aSlyunk. ililatok. m..ke'J mjlo. Ezel!mek a kep9ikMk speci~IJs i~hil'llese l.. hogy ezek az ~lil1ber iillilal Idsugarzott.tte.aba.e<i tis m~g'jeleflheill'ilek. hiteilren~ed!essel fogadja.' Gy.elyes k!rdeseket lsmsrtern a KirI9an.eres2. rnert ailalatanulhl8ll.znom az energ1a:mallr~e8~tad6k 1..i\!'Il [u§ha ri isel5f.behszereplo tlIrmiOlhely.ldataUapotban dIZOnban az. e5!etet. nogy .al~al 13flas:l:talt fO!d.. !iiJtoltakat Szep szEimmal a'kadllak olya!lok.an szimbdlummal rejezl ffi. a szi>llemc:. fil'lom tal'ilcca.IQta1Il el'lergfijuk:at Ilyenkor mind1g 'lJalamnyer:l.'Z. l'Iogy a lelkak allalkislJganoU fel'1Y nem'lelJ~sefil feher.a. van at Ikozelemben.A.!:daUalanjuik j'e:Jez.bb? ~.hD9Y a sz. al<iik a hip:nnzis utan .oQY f)oh6clrnfa!kkalsz.de Illraffi kmv. amikm a le~k!..kaIn.i? K:aPGsa~atb<ln illirnak ol1lrlel? A.k tudas&'Zii'i~e liamrona meg.lr~.Lirtcs:oprnrtjanak.k."".6dO'~ irj~k l:e.var.eptllet lehet.kriterium azonben ke'1J~nek bizonyult alhl1m:" !laID' egy Wiens helyet gyorsan meghati\roz~ nassam A 16. h'Qgry .• .in~I:. h.aJ gaUl. hilt em.i s~r-Ll!<li!lrak:hoz proooljak ig22Harni B.zMn azt is hOZZSllt'e.ergliat m.s~al'Os kep.Otl05 m. oog. a leiiek f61di silli:o!'l tartasahoz szUkseges. h'ogy hemerosen enellke fanodnak oss.MI van :5Z. tll. a:kiik a szellemvHa. e~eklr:omagne5es. nern tudom megs:tamollli.ort iormafnak. Dr.s.6. Kerilbbr I1::I'ie{J'l5:eimlo~is: JiThardbbs~(ir l'Iilllo'ltam.rdlUinak .egyfurcsfll'1IakI1ur'lQiellemzc.embe~i'letform. ember@k hiamar:osan hazzaszokmlk Cl!rnnO::1::.ih~t a ikJijlonfMe foldi: szrnek. ~ .L. gyal<r~1'1I haJl:Ot~'va.r kezdtem a lelkek Qsoporljairol ~n~ormaci6tgly(iJteni.)'1lI k(lr~l vag. Kapcsol'atban iilil most a n!il.eJovel:elt. elsiidleges..•. majd klwtftik ewmasnak a gom. irnkabb az iir(irrJ~elik~Qmml. iKal[)Cli. .l'ezzLik..brnlUl.y ta. :llOZZBU1k.tatM'k. seg leinni.ekbel'l a ~izikiaJi:v:mag iir1iIl.C.llaiailak: megerr:&rt. maf!IJ s~elvalnak E taaeok kQzepPQ!"!tJiioolil lizikaii t6irgY€lK .o. h'alfl!I.a[..n.is mQm:itak. BeffilamOltak az eher:g'la~iJme9 s:zlnarnyala:tar61 is. !:lml~ s~~vaJld~rke:pteh~n'foldi zart.~sek e darabkail" nem ~elt~iifI fiJhth. 1.a giWog temploml" egy milsik beszi1imal6ban modem iiSkola.et ke'p'~zik. " Hal'1yaJrl ~ehetl'1ek1' N Jt: Hmm •.J16hely(611.toU konkr4lt kepe'k jgan 'lJaltozatosak' lehelnelt Igy pekh§:lIl az elobbf e519~iis:merl~t&s..: Es \i.H." .(mill1t eczt az elo· Jolele:.ednek.kor emSlO. . iUldatf515Ues allapotban a szellem'llihig birzonYQ5 oolyeit aJal'1yaim .20 f'OOcsapatot az.e9\'lSeges.lis. .llli"likj'k:('6 resz. egyetemen foJylaItott parspssiohclaglal kls. liIlenanyan ug:y fog!almaztall. Nagyra eftekel'e:m ezt aiZ.cSlIikugy" mint tnubaduookletlek art a k6zepk:orban.alan.zimb:6I11m.~k. Sz. cle I1Eimlsm~rh~k ftll e'Jlli'leik a jeltifl'!5seget. hogy 'tarteneleket meseljeruek es s:z.g e dediMbjai II!:iAlhaJtOmsemm~Mle &7:.ket . hggy az elinberek modosuit 'ludalam:apotinm ls a ~lIt1~it'OSgom:lolkod:a. masodl!itg10S ~ere:kcooportml is:? A. tarsasagu oeletO'kegy. !:fieri a:tUida.azt mll.zltrv emleksit. azl. amety a csakl:'~lkl1lak ReVElZeU.a os:sz'OO5!mQ.k" is csatlakQzna!k a lelekc50pOl1okhD~. .gYlob~. N.vdJa.l1 ioniZalit ener(.Petdaul so.~tlE!nfjL Nam ism. eg)i1k.gr<li-CSOmdpOliiiok halo· ~ k.6rakozlassak a lObbie. en an .maga~abb 'ef'ii5wl vai6l<apcso!a. de al csapalorn it!.M~'lJe~ nipl'lozis:i:lan le'i1D ala~yaim <I spiril.~fO'togrnfiat.s.zliJ. Elofo. h. milldig szem ela" ken tari.korOl orvenyl. halillatluk).erletek. Df: N.es mer~cflanok 'ko:zvetleifl kapcs'Oiatbal1 allhatnaJk mal a fennyel' amit a leikel< a sielle:mvi lagban magllikb. elsa larog1fllasok alkahllal. Az.ewl M6dos1Jlt tl.lfiljak.ge.er.de"aI rotuk alko. h1tlm.a min dig tirUI:t.6rakozlais1>a CiKe:t" HiiPm]iZisbllll1a~ emberel-l csalk neh~n tu:djak vilagosa!fI elmag(YIDEzU1i a.fiame~6 v€szi k. leUOifltas8iiigli el'ler. ha megje~erU egy I-Iurnar nevu iur:csa.shol.:(ide5lei :5~ert:artasiellegl(leki 'es jorval tUlmermek 82. hom' a.: Nem rgamn.lho.szen\$lyek.00 Ill. ami szarn:lata ~rtelm€'.erep~t jatS:. !'logy a C:SQ" portj.)( a:il e-mtH~rl aUlra~ gondolal'Okes erzesek.: Emooreket. a:zbal.ol!: meger5sr~ik a mege!6..ttil kapDsbl'{idik..• ilye!n ta.ato. de a. sahes aurid haz Urlre.z: egyen 'leSti . akkar mast reboeg~Ul1kki ~1:eJlI"Iplo:rll"li~aIilI.al!anv maga. I'!agyon . esetb5Imegt!Jdtam. .az U.ere:m aU azokat. rut hrszern.. oss:m-illes:i::teI11a meg~igye. kev.1f. sremety. filk vagy tenger. egymas . Az1anyaj.os ott rni'n= den.: Me1.gomlollllm. hlszen e.g~ak{)tiJis.: Aeiidl:le. t virqbali"l.akran alaJlw1 a rol~aJmat kecses.zol egWltlol:~Oolt e~€k po.::~tbeftl is.ei1~!k a lelkek idenfiititisU.aun!it sugB!fOZ ki magab6L kz.s:z1k.tam meg <lilelke~el a s2!rll1iik sl:€rint is megl<fiIOOba~etni.ZiJiilll.amelyel< .itatasarliil !korai szakasza~ ban Jolt hOZ.amOirmai a ~ellkekl'lek '13 mi!ikus kiiejer:. hogy minden el5 stemsll}' SZ[1"I6S .ellemvilagban r:engereg dlO:log taM(lh.Ail is halloltam rnar . Ez :a!2.el al ~lZel1iIetek Id:lIdi:Jzgeltes.og. osonakok. Elegg:<e•• .ltozat szeril1t a lelkek egy k.arii".sl!Jk .6rbe P2ilkai tes:li.lobbi l~ek. Alanyaim gondolalaibarn mindell-I'eleil< egy specmkus. le~r@hez~8r1i· Mee em . es . nog)! az .y a kariJIo-UiJlk.tosgondolkodas kri~ikai tarQleoo meg r1e'm hagvoU f. hogy~fl1lekelt Uttn:ak. IEz az egy . esetleir~sbal1i$Zerepel!: pa:cceriisem rifi~g li:J!.~zta oorUlbelU1.eges:ts~gi alli!lJmtanaik fUg:gvenyebel1 vaJroii~.partok .t nsrn [lrelt'ellek a lelk. erOket"ll irlilik le lI'Iekem. i~gl. Nagy 6ss:z. Meg csak n. nomaly.t.ert liiriimik.eseben. a latotiakait. aJil'la~ytreili a t5rtene:tf esemeiilyak ~m. sml!emvmag nem a Ami.aldli $..: Mincll'ily.alaliiOsliliyjillret magismer. h.solmrn vanl1lak.li vJhl. .let.anurnk. liogy :how lartozik. val'amlinita.Az el\lo:nt spiriluamslapasztalatokat minden eillb~( o:ly.arap· vet:o l"itl!JaJh~kon.M maga sl. lmert segftett. amiit a.ellentmoftldasosllbb· IMDlli\$ok is.f. Az.lk egzoUlkilis S21ii1-es fenymintiikat kOl.gy' olykar "venc!e.o:rimoruviJ.. N. i.S2amo:mra Jgen ]eleni:6s eset vol~: az DVe..iiz<lk e-.lJ!alis en.1:ll!li"IkCiojllkat tekinlve ~. Mhet6 keppe.eru.eleIlI:&SIll!.Mht A. de en akkor meg Item 'ludlam .elrnondt.o~6.gegyik he~yerol a masjkra ula:znaik. Egy masik afany me9lemlile.. . Ma . 85 elfog'adhat6.!'elve.doraJo~ riitmiLJsa anoyir. Miw til' gamb tJJlaM.'lm~ra.ogy meg kmelebb ~eriillhesiSen~k egyma.em is latom Inifldnyajllkal.enfieli .!'all1a re!ekcsoportok sz.s l'5:m&ak".e. I!I~. Dr.et. energia is s:z.DI kisiJgBlOzllalc Po.

n? A. eg. de iii t.: E:g. Dr. ~Q9iY az. a~k.HI 'hely. aldt \la1'BJ'lsl1al( i1ivnak ..s ke'iret? A. Ii .SI!l' vlszorryllk Karla stirga Silins 32:011 feherneg~hez. N. N. Dr. N. Dr. Es 'I:U m il1den :srellem szamira l1yilvenval6? A.aliol e.eher.. De Valarisl ritkan.csop(Jl(i!jana:k . Dr. es a sarga iMam!· vehb.yanLigy .. SEUg:.? A.: 6. II<4k7 drga A.ien.kl.I. mini a .tlja.alt ug..oklC! a fenyes fl'ltrer fenyekre. IDr.: Nem. Dr...vtlago~ antnyszlrllllen&'k.Interolitasa vegLll sotBlkekbe megy maje! at? A.ocnnanli 811'101. Dr. az Ql!Jeped:ig kellesbe ragyogo. J61ej.: MfM nlncs8l'lek? A. N. /!t.: Es ezeknek a \tez~Iii~I'1~ az aWi~~i<J! e.t't k: VaJIMS. rniRlt egy kJ!Ir. N. IEddi:g nem emlfliUe. vElillTIak" .iene tiszf~l'Ii ez. Na~n ol«J. Neha !aljuk 61 8l1eJ'e1&.1llev5. Dr.: Mi€rt? Nincsli!nei( piros es ~old . alQsziir virtgoskell: lsez. :N\em.pen taJ:1:Ozkooik? ~ A.:: Megpr6biJ. N. ha.i'B.A.yalal mas lei keto iiSlOl. NI. N.amikor epp nemstlgil:eneka ~al'lula_sban~ [O.at Egy ido. At kek melyebb.: Akkcr ~ehjt Mroill8ilapftl1Y. mint <Ill an &nergraj~. ludasban. de a vall'O. de nIl3i1a. ha m~m.mul. es Qly.! Tel1tt Kana 00 MI bi!ni~a: !eMr 'sgymas amya4ltabanllats:Zik? a A.: Nem.Uliinooeg? At! mondJi.~...: Igazan? £s ezek. mmor..oz tartozik_ l~ pel'SH Karla S~. Ez mindi~ fokola:loS<ln1:Qrtenjk.: At~meg tudna-e marnd\. min't peMaul a tal'larok es a dfakok.Qyaltarai'i!nemftllereJll [Dr. de az enetgiitr'ltenrzi'!as mggve.uak. es e1 nsm roll.~A hek szimiim. Valaris feUigy@lere a:JeJtI h.amikQr kortllnezsk.ppefl tart6zkodrkl Az. S~6va1 a vezet.:KUlonfeIefenyek. OI~an'j.Denem minden Letek ieher" Cr..!. N. . N:. ahag(yaz e!1I"IE!f9 i~ arnk egyte tijmGrebb~'II'alik. tlId}.patomban igen.'l.yszEm·l'. [fl.. Sokk~ hatrebb! Mlndkettajtiknek SIJJYClsoob. aJland6alli eg.ol!::sarg1i enargitil sugarozlinak?' Di'. h09iV a cso.eut iii iizJneket'1 Mien: sugaroz Karla s.nli'~be!1 kevHlrI1lIFagyo>g.ebb a k!lnye. mint mi.: Es ItO! a ki. Nt.z. mfnt a sima fsiier.ettl Dr. rlJekik meg'llal1l a magruk CSOPOf'lj.a.! AiNkor milym s:rlnuek? A. Karla tanW'aJ. latjuk. (I1Sve'I/.. tem'ieszel:e:!. as $lent so1ete-ilb :5l.rta!1i". . hogv IIszet6k. s\ZQks$ges. N.!les a ~l1e~ A.~Tehat Karla egy ~~sbe ~retl ve-zelo. N. (RISSe :sert1Odotier.tellebb s81ga re'tt.. saj~t . nem.:' E2.IIal1nak.! Neuen kijrQI rntig ~yszer~ Egyfarma :melnnyisegban ~alia ez t\SSle<s t'2nergiars-zfnl ma'Qa Mlr(JIl 85 .t fllO<S.kik:? It: Valaris vlt3. KatUl.atja. eglljmillstarsasagat ~resik olyan-[!<. N.lom elmagya:razJlil.oak fs lenelUl"lk.: }Jean. D'r.val. N.en csa. INel1lrE!g rettem estt'e. 0 1Wk.: 6 es a ket bar.an sokat lLJd I seg! sziintpl. III sarga es.. ok te.: Mer.ak. es gOl1dola:tban lIJl~g tllcja aJlcIpitanli h09ry ok !J&Z~tak? Dr.Ol •• . Nehii~yal". tanaro~..erzekeli~ mint a lemp:lomPar.a tagJaJet? A.te. Oe mindegy" mam is az 00 csopartomf1.: NeZ2911 egy kicsiili.: fgy rgaz.e. N'+~A t. atl61 ri1ggoon. NagyoJ1 kivancsi v-agyok erre' a Valarisra Milmj!el'll8l~k>cS()pOr1niik ket tanara A. sZlpor. e·zer! lf1e1<Ul'lk ketl:o WI'I.kikor a Vallaris~[ta[ sugarzott Jenyesseg klsebb..• A.: Az .r. amely8:r'I dt~k ~I'laf? A. mint a tGzijalik Dr. IDr. N.:lgel'l.: Nem blz'Ony..! nelfJ1ll~rdez.e\i'esebhen 'I.: Meg lhany tBl'1i11ltgiBsrlm let 1£I~i1i il"Ni!ja k6rOI? A.i1la:rQk iol\ab'b.t rile"" ertem .r. 1Ez••• Jdekillt ~ermeszeteselbb.Dr..<.k:tl. :N.: Ez riszben az!!!11 igaz. af. D.ge.... lr9:'l fest eo. IN. Mar vartarn ell. a.t latom ke~ ba:r.goskek. A. mlnt ami!.. . j:)~S2e S(lkk:a~k. N.az 0111etolTIe-- VaI'i? es IDr. Dli.yijlt dO~OlJ"t. ta'tlolab:'bm Dnnan.~ Es meg a~kor ts.lirga fel1yt Valalf.~Tebbet nem.: f\lemhrdoFrl.: Nern mind&n !el~k teolje5e:nfiMr? En ~ hJttem.Va!aris mindl'llY?ljunkat megel6z.): Nekem bOvern elea Br.Ielke:k. Karla sugaro. . N. hogy minden Ilele-I( 'feherl A.le1J: Lassan pr~QSasfeh6be I1Iielgyek. mint az enyi&rn.acoorwfa. irllrlt . BI kt'iir muta'tja a lellookfeJlen· I'Il!llelel' n~k? A.: K!§k? Hogy jon ide a . Oka" de segl.volabbi COOPOrlb3~ aJl6 Je!k:ek fizilt:al VOM8-. Rajtunk [([\lUl meg mas cs<YporioKkal is rogJailkOlik. (busz~Se!ij.Dr.eii~rafenyek'l' A.: Hilt.: 1:5 hogy. HI. hl:!gy ezek a vezet6. lellreknek hito!Jm oket.:' Lilt most vahinoJ &9V tanart (ve:ret6Q . IN. hom' az adoU felek a lejlOdesben hoI ~Bl't (J'Jr:.yiJtt 'l(ant1!ak-e.sir. N'. utan mar..: Hcgyal'!? _ lOr. hogy Karla egy klcsJt sa.i~laij8J a 'Dzfkai'IIonasaikat? Ranel az.or.:' P'ers~" mindenkT meg tudja ~Dap.: Most mar eQiYHltallilrnnem ertem az egesz"et.: S~k.porijal:l3lllial'lit egy masik tru1ID" is. szerfrn az '0 ~nergiaszjntltnek ElZ .in!JlwfIiibfu!lu fenyt baceal.zas Jl3QY(l!1lassu. altol filgg . . Dr.< nem reMr energial sug!uozoBk? A..s. ossz'as larkel Ialp? lMilyenek? A.de zQldek nil'llcsenek. N. N.olI.: Pirosas sl!iI'1Liek. i.III'Ii.s.ga.6. Dr. Dr. !<alIi!. mlvoI1llQt'Imeg ha:t~ebb hm a reJlodbb.

zgesl rernergta. csoporlban bemllOtt.sargaJ'lak. amikor m6dosuU tlidalidlapolba karul.}!Lk. embEii szem a vilag. mind a lizlkai tuda11Ull< fenyel1srgiat ~ ki ~sfogad !be. Tl.saWll. a. sargawl vagy kekkel elegyedrnek.eban ta!:a[hat6 a r'e.zinQek.l16 lelki jl1lterns~gElkre is. olyal'1' eleme'khez.ci6b<ll1'l ped!g Ilia s. Ha a szin sun'l-sege a bf:i. 1 A 3" abrat (87.s~ majd! ~i:"1 kav~mdi It NEjMr1Y ember z~kles . hogV IJQYllilezek a viszOrlYOli ielfemzQ.'I.s.ednek kovetkez1'el rlit hog~ SIZ uf'ilillerzlJm ~l*Ia/:ad6 5.o8j.en lehet Mil1ldazon.Ietke:z.r:ghi!u mewivel. N.hlJl ha1at1jUlllk elO:re. hullamh. oolebg te:rjed'ii c-si~kbM 109J3. ~. Az.l\sss. iiifTnelyelk klltoflb5zo fre!+:.etoforol.jJQ fbrdu~ 8~ Nines Nines Mines Jun~or Hipnozisbal"l (11: ernb~k 5Zi. Ugy tapaszla~tai1il.('!zl <Ii kepessegUnkel. ke.g iar6lllallotla'k es az. 1. utols6 oszlo. a. hogy ~isrlazta eLI nekem. es <lIZ. az et. ihia_nem bizonyos kerdeseklie adotl. akkor a:z alacs.az.g'Ui .sseteimben .gb61.[1O<sE!fll'lagryobb tavolsi.z.segE! me!Jle.8. Bar a!arnvaiirnll etlalabafl slmeseb'b . is C4lI1OOlhatul'lk. liI~ali1Y sa~aa. . .hog.lioQY alt ill fajlodesSJeI ~It nl&rek'll'tl mnykoooontfaciciots mUlatja.so flzrkii ~letfe1acattalrol'gYQ~S\lI. fej1etl!isgll szirrljB.Y<im)' SO:~tsarga (metvOlfM)!. A sz:eliem reher 3JUraie a~utful :ri.~ol klvehet6 ktirvonal"'k. Az elso .: KoS'zooom.yi feller energieja maradL meg.3tjiiik NyJlval'lvaJ6.elmuft elerei sikereinek Si tt5rteflate. abran a megtes~ewld 1i3lek6.~ezdil. hi 9l1'anf~om. IUllol'losen nagy l!orlc81llra.kkor .os:ztopbal'l-a lelkek szellemi. s2ine es formaJa aral'lYooJ'll all a fjlek tudillisaval as felloga.aJ(a:z adlll:t 8£j!lJsnre f.U.itlka egyes Ie-tel&l alTa eng.e:1temm mifll:amla 1'If. Viz5. hogy ha . es e!IY'~ket kek :aJorad. latha16 reZ'gesei.iltfo:ssal. \!.lllf'lCsak m. A:Hlfrll!ltrgiilll.[ll( iii. nemcsak an ~eUb.elgetesei egyaraflt jellenm:5ek a IEilek feJtodesere.etE!pe'es a veze16i:vel folylatOlt besz.eS1mF8nCS sliml.ben vissza. Ogy gMtla'lOO1.eK az . a j.dl'lom.e.splrtt'lJlails szilltet.agyi.1lapja" 5zJnelk st'el1inl osltalyouam ~ lelkeket.amm. nagy iii semlegesfeher V8QiY $~Orkes szrnek jeiEm1ik a.od:@s: kllfmduloponlj. ktllo.pfui f. V'egiil al'rnl a k5ve1km:telesr.I"u:lleg Mmmi kOOH sines <12. A Jelekallal kibGcs~~(ln feny $urusege.3. l'iogy alanyalm beszamol6i .p mlUtrJia a vezewi fo~ozatruI'lJkat. es Tudasszffit l.Ovdjefi6 vonitl«iw eIv-arasal. enerUra a szernmel latnat:atfal1l IIjffi3jbo~rilban a legl. de lalafl valamnYGri kapcsolalban ailinatna~ ail el'eki!oonOOgfffi-5e£1seg l'Ilagy 9ne.zQe-se'kb6r all. i?er. iiimelya harmonlkus az·alle-ml . h.szil'll 2. s.B lale~ mar eJert \ilgy b!zcnyos .vencmkal t!iatl'illak a fizikai objeklumo'k to.A.tova.~alnr.1tll taIatlam Il1sharny nas. SEnt 6.vagYiJJn1i. amely vegi. 5iZiflt Fejlett IgeJl fell~tI IlilAgQiSke'PI (nine!> Ilyoma a.ed. harlem lJ'u~gazt ill.megere. A h6merseklet hat a fenyihullamof«"a.a lenem· ZCl egy bi'lanyos e~JYel'!i rezgesofl1il'lla. az adetl l else ~intrOl a miisodikra. A iwan:rumf. Ma mar m~ins:2!eniel!i1 ITlfndell kljensamet lII1egkerdmem a szl'narl'lyalatarol.eseleimb5l megial'llull:am.lIriijiir. Szenior Mester yegiJllila tela tolrldik en &itetkek-tila (slIgarz6 Mrmyel kOrnlveve~ A. NeMrw alarryomli~alkoz~tt a:z ellen. keszJ~IWJ'i.onl6ugot. amelyek sz]nlen a SPEld'fium kiiJonoozo I'rekvenciaju. Iyek kek.ladQ (piro5aS.am!l'aj~t·cYkal is lat.GIs161a.daul al:iittoz hogy eld~fltt11t3-ssem.jt:iW!nkat.Qssza. At sleltemvilag alLam_1'IOS Jeh.a teremtes:se1lke:zdoolk.iIIloe-l!. ha nln~ . Dr •.csonyabtl KQooell'1'1:rac. !lzll'lll.s. v. dehogyis! A legt<5bb feMr.e jUl'Ottam.y rnl!:yen ll'1e:rI~~f1 vagj/uiflJ!. ItikOOb srirgas amyal'al:ek) ~t~ml'. a.oi'lyabb hullam'hosszusi!'igusiilrga es fehtir r'iiil'lyeklf olyan lelk:ek bocsa1jak ki.egyseg ool~Eg&ol er.: Jaj.ahogy azi a J«j. .nIi)~kel i~ak te iii lelkekei. abrful modeltBze'l~ s~e-z~tji menedwmeli'lt !i1ta~ IninyUolt tarsada!ml s~nuklllrake.lk vad6sz.lftszecsMkwmeget sugarQUIDc kit arne.1ase~ seg szintjevel a~aranyiba!'l. mlndell Jelel!cCll. A lelkek energiastineinf. re. ame1l1'ak.. Az egbollilidegebb csillagaib6! SUg.t meg" !s 'tartja.tiirllJljil el.Obb.N.eMtelE!s. Mg. hogy kr:k. all&pOtat.~r. . A Fl>ldon iii la1hato spekulJmban a kak-i'bclyaszrnu ferlynek a fegrovidebh a.ldiBS'lIrlik 8s tk!:elmiilfliK 'mj~d6n inkamacjol'll~kal n~\ile~5. ~tl Also Feh~ (viragos. hlogy mind <I Sle1lemi.a'aszait is £lIemeznem Ite II .pe£ek maso:kal t1I1eg9yO~wilani &s 01'1 m~unkat regen €I- Minyere egy rrszg5moz9M hat. mas~6val atanulminyi fokozatat runtetlEml fiil.slinl 3.ae~berl mafrd ~es~etesebbei!1 J. hog. hamQg~~ F!lih:i!ir_ ko. jal:Z~. A lelekener.lr!IIIIrn~ benrm reh~ rl. nagy menyn. A 1a:nula.tt az ala-nyalm a lelkek tQhbseg~l ~isa fe:ner kOf{)nfele ~rnY!i1a1aibaIl1.3rLO '1ll1ergia vorctls. eget"l lalat! sllfrnrnyalatok flzikaja idlz6tt j1arhuzamO'i von:ni C:SY.afilelyek a tooisszintt'r i9azolj~k. allli'kbeJ'l aJa. i'!o!3ya fejlefiebb lelkek gyorsabbal'l mozgo ~iar.y a sz:ellemViil~got (a 3.7 . Mindeneseue Ug¥ [. aida!) amll a cetl'al.l( mrnden !elek. m[g a fOlf6bb c-sUlagok szine a sargm61 " kekes(eJMrlg terje(J.zepha. hogV ebben a min5segurlkOOIl roasQkatszdJgaljui'lk. bill' egyes: e:IliIll8iin!i:. hogill' az!8M1 isrnst m'eg'l. f~1 &:reket a rezgeseket. mint amily&1'Il a hfdrogen \I~Q'I' iii Mliurn.t mElla-tom be..s kfl'" f fejtem. halEl(:lb ~ rejlelt -lkat'ag6riakbasorolom.lIt jeUemm<liZ 1~lek'el'mozdul-e 6. l1eha etdeifies ezeket a ka'leg6riakit rovi'bb is-osztani.

porto'k eilli. Ei'lJilek megfele100n ellged'ery:t ka.u em'boenT tarsadalml MereleiktOl fOg.Chiaba. Ido.es a vagvalkban megievo 1'13OOil- mar 16~ok II' a1apj1in. nosy az emooriseg.a(. Af51di liiii'sadat- .ai tartozo) l~lkeknel reSlleleiebbei1l mrgtValom e lelekosOIportok: miilkodeset De mieJ5tt to'\I.lassabban rnalad'na)k:.endelkezesere. amelyeket egyenrangu liirsak es tanamk: be-folyasO'JnSk.el. . fej~Bltse9i ·szi!1l~et. iaza rrU.es.:B~e iii.a.~las~s.zvetl'el'lO'1 egyma.laki~la_k kl.:Aalha.1ltam elkertllni.z<ihos.etben a Iw:da (1.opomln be~iil 'e!Q[yes leJloilekgyors-aJ:llli!ln.Elilet. mil'ltegl' tatsadaJmi struk~Cira.anytlriiletes.J~atra. egy mestertan.(1bb ese. A gO~Ogolt! 'U~PI et-ai!ek. Bar:a cSrilpo:rIok me. a kifeie~l§si l'/a51segukhf'in.okr:~kI 'ianpu. &"8 rendiSl€Wa rnegrlJilagosodbt v-egsO somT1 a lelkek t6keJetesedeselS0e9j~ e!{l.esgel kapcoo~alban oem gyOmm elegge s IwtgsU1VOZini a l~ek(l:!loiPQrtokl'o!i1tossagat A 9. de erek' nem valnak 'E!~egyma. cs-oparto'k hawrain t(J1is kommUl"likaljanak .. mjala. a.zes tan1W'g}/lbal'l. hogy UI~anezek ~~' a!a.aJgyako.' p. Ii f.m. szint kOvelelmenyeil'llek m~fl!!eld "i . hog)" tiMsadaJ. • A SiZ-elmm'i vezel6knek -OJ. Hill ugy rb~lik me~.porton bela!' A i::!lIaportta. a Teremro Iislel'ft.onban nem lef1e1 [I.gok 'IamJllIsi s.akfnek !'1:ei[')pla1onikusko.l:onak -tartjak majd . iranyltallM 1l11nketllMlndezt a l'e:lkek saIJemp mei1~smenyaf1ek ne'L!BlIl.ebessege k(llo!'!oozQ.cso.luMkLll ~erem~es rela.¥e~bel'l ha5J.stoJ II{urtcso.l1f&le szakcooprxt.pc-s.a soriIt ke!ilmk fel <:11']1'.e:zl a Ironoepcl6t. atml magillsahb s:zintO munkat v. es es egl{E®fll'nek \ii3I~. sreretn~m Ossl. az emJperek oslZrnlyom tiil. A lelkek koootti h1eraJ'chia ~ndOli.s~~iint a telkek a llit ro~oza1aiszetint reli1dezwl'iek hlru. mer. A r~j.tel~telt1Jlez igmoOdoolil. ~es(ibb vis. egyosztatyo.abbmennenk. szlnte:n "tovabbli t~[JuI6i alcsoporilokra bornolhatnail.a ttmllrtikb61 ~.edjOk OJ tal'llJliisi tol.zmoJlog'iaja. csopoi'tb. !! j m~r iii III a~ .Ililkacs~ortot alootna.ufenyazol"los fonasbol sWmallk. e!kli!1inites) l'ete:ztk.vabbra is a filrtcsopo!1jukban maradl1f11k.A 3. aIloltamiir Ilelke'" f. A sUl1[eml k~S(lipoookban . . hog'll ilfoallalha!l5ak ill nek!ik rnegfefelo lielyel. oi.A nlaQi1S 'realeUse. (lSClptlrl o~e. oo501116an ahho~. amcri. Ha a s~ell&lI'!vilagbian .'..erreoom. alliit idaig ~ 'Ielek.iesitd:kepes!i'8ge mar teUes merrekoon elerte a 3. hOQ¥a le1ki ereltseg iUdoU aJlapoW.okbiln vegyene'k reszt. A lelkeketleijt!os m~rlekbel':l integridjoli a.ejlatlsegu lelkekkel d'o~02!11ak egyiitti. tamoga:tnak.t tal'iuirok (\!'ez:e1iik) gen.1so re'lekhez.giszil'llen aJl6lalkek. A ~egf a lo'ezel6 relldszerint tovmbra is felOmrei rajlJk. h09yk~IQ. lelkek lejl3dese'IJEiI cs6kken. gondel'at.ac.j csoporlba. a relkeknek lkeves es.em' c-. I«Iral'ltsarn Rikeletes. oSzjnte es sleretet~el afhatolt allapotbajul el.&.ooll Ie:ledrenek So~]!. 'tdeaz egye.yasos 8z. tef. cs~pal'll egy alapsz:fll'lii rnLlllkamoCeil.umllt a lelkek a gyerrekkOl1tJI Ii 'relfiOUkorig sml'llool'al1 MaJilIku1ifnllwriID.tt to.s. l10gy a smlfsm\lilaQl.ola~bm m. 1-1091a szeltemviragban is alkarmazhato ez a 'liUdast fejieUsegi sZ!int&.' !ria a ISlek aiert'le a nov1cius allapoto'l. eretre'fl. A oon rengel~gl ~MtyteFem ta:lali'latW. m01iv.szatarne!k H IJInilJerzalisfe.si mCflszer a r.~ml. A l-egmagas1Ibb tBi'ly iii tranSzflencjentilis IEgy. mig . liIogy a QSQPorlban I9IsMIlY lelel< 'szfikdgleLe. es leljes fI'lertekool"l .e'k.Ikootas stb~. az e~d)etl (lso.Jgyanabba a kate:.dattan az ~j keresztlliny teologia.esenek os:zWIlyozasa saran megJl~ab. at el'llLillkooll. inI0!!1'Yi!ll1siik. hogy a ~eglrn!ssllios ternpeU'lak az erkOv.k. bar Iehi't. a'iacsony "r.li:s allapalb611 sok-!1.!l"Iciaj.a • Uj 1:mnogattJesopart m~alakulMa ulan nemioor(llooloek be uj tagok . es rangtelm: Lelejef1l 0'1110. a kogn·· 'IIV Iiilepessegeikiben.a tmkelt: <I. [oldi.e:ro madsz~r.ba1li egy fel'lysi!lint'ek $Zerlnll sz:e.oja. 'l8IeketM a 4.era'Ciol!l: (llQymast IkOlIet.goz'6dnak. hog)! megSiZenv.ok alaten at egy k.rnogy afiirdilarsadahnaicban mivis:zol1.s:mak ana.z I!llsodleg~s rQrtfika2 1.lit alapjan On most talal1l azl gondolhatja. ~pftenek r. 00()_SllHd\iaJ ka.1l'1goot.s !elkek kepes&k ~ hog}'.cOO'.-egtml hatliunk. feje. . A leJekfej~~Udgi s211ntje: z~rlnfj .porl:tagoli ko.as :kornpetens az oss.or!aij okai valtrna:](teMt armak. mitag vagy Irrtelle!ktll'alisan elitista f@niCfsiZert houaJ( lew. szintet. nem mas. prettln .U.t.egeznek. ~:a. ak~Qr mindez. m~boc:sa16.pszlnllSl egyre jobb!Jn megmuitatkQzl'lak a Jelkek speciaJl:s kepessegei (gyogVfteis.aki1l61 at' embenrtk Jelkei k&letkez!'Ie!k.Llot1ot vagy ltlbb masod~aQlO:s.y "fLlgg:e~lelltal'llulmal'lyo:k:al " f'o1y1. 'e. m he. lfire'lmes.g6rjaba esne. Gyak.megvwenek. amikcr a r~l1<ek e'MI1s~enek.l. Mime.e1'9: a saj\?li:reiild5~ riJkelllil1egalkUljak. masoolagos.lgy nafassal voH Pl61il'lMHa.li!lag!.t m. tokl5:n gyekran 1t!w01n..egezl'li.gre9'~ci6 (el'll.l'lYok fQlyamatosanteNezatl es fel'ldez. .elkN·9I"1d5 e. Egy fLir1:es. de a re!i!ds~erbel1 <i!s:li vevo meS'lerlelkek milldig . FOl:ltos. Az alaCSOilyabb s:ztl'ltQ lelke!k. Remel'em. Ha m~r elerlek a koz.emelyekroll 11 l'egmkabb eseioon mom::ihaoo csru< el. iil. E feje.getren~1alilrlcsoporiok nem kevemdnek k1(l. A lelekfejfod:. tlJd!isszintj\ellek mL'!g~e!ehJ~nIl.onv sohasem swnik megl.ar~o2'11'llllrtese\i'(jI. as 2. Ihe<gy egy adoU 'tam. m~ook. mar ttlbb lehetoseg:e nyi1ik <Ii c::soporlonklvUli levekiflysegekFe.s n§ko~aJel1dszer is glitilita a kUloflOOIO Kalil diakdk fejloneset.az" elsadleges es.t 0.l1itas.mrndei'llieljesijmenyszmt I. rn~r!!li fej100esen rnennek ke~es.JIk~n@ ha:sol'llof. ~at hQSzf.OS mr'lOSc:poh'li]Mak tagjaib61 a.3.. be:rol. k~rijl't te'kinte1 r. .sopcr1 Slam.ehu:QyelEk az eMlmel'let'elt.g!!' eroo.ze.elye volnaa tan!Jlasra.Jlo nem egyi'ormarn i1at~kony . h~t1et.s\ igaz.szamtlisunk mbodl~ IWsziza. a sze-II'emlli1i\:gegy 'ha!aImas Tsko~ 'ernleke:ztet amely.hO frekW. hcgy e':rmek az ell!ernke-roje az 'igaz. szeUemvllagra alkalmaznJ! A ~elkek h!dasszlrUjeben tavo kQJol'lbdgeke'~ jelz6. Ugyanakhlir az l.' A lelkekel: minden jel szsrint m6ch3zereserl va!ogatja:k oss. ell. el:'lefgiBival.zem. .a &!isWadokon keres~tOI rel:&zetl mind a k. Igy 11: ::I.trv ide-jn. ~s .'akai al. abra.ehd~ mind ~ nyugatil'Ui!lt~rakbal1.mUi bel1isooegiS-S visz.s.ett onfepesno fofyamatQkrol bes~rnek.amat sarar1 hazoU roSS2' clantesein~.

erntflllDlII. saiall ~Iku!"lk: mi~!1letet Vm'etijil'lkl!§10nk a~d.ye$ ist9I'lsi. V11a<gs.sern 21 QiljW9k· r.aI~di es ill szemel.3klk..ook fle\tlemlt entitiisQ.zakame.I~k ~~M f1aog$Q~ vruilna'k jeren a~iPnD.elMl.adil.Jllkbiilri.ti .H helyezkOOneK el.'tren aI!i!k jEi!l~n'letet..eg..ye~.j~ .den.e'k go:nrcljainKat es -kr.alil<i( \/cagy eF1i~-.e:jen.em!§lyl.ok ~ val6Silinli~iitik.~r l'Iemt(lJnk e1em~erkent ·~()ndol~oonl.-Orl.@egy 1~sh~1km jelef!le~ela.y9lnyltjt:ott ~. taso'k (S. Mt az:6t~.erOJ.kj I. hogy nmmtaris mlnri1a.lekkel dotgozrrak a sleiJemlJilagban.z c~porl: re.z:ynltOrz!ek szi!. Gyajmmkli'd!JJ1 !lID.: IQih~!nek.sunk \l'alcjaban gondo~lrodo veze.t6 vagy ~Y$m~Ji! ·ciBlk. !'noel{ osefk jsl~nekke ha.ibafl. Ogy lleiJ~:zikoket.ell£ilmhe~ kap" CSQI.or!.!Ii hagY0!TIllF'!Y meg naplamk kuUilr.mok. :megleg.~~ oo~aml.Meg sonasem dolgoz~iilm o:lyal'l ~U1y.ta<lk let:'e. IEza Slejlf'h~~ rel~r~tel]:5eg ill c. men ~&M val!ailnak ce1jain'k ~leH:lsiben. i~iot:iban . Ezkrt mind l1>ag~otJb tewt IOv.nap. Ott mt ez ~s~~alom lej.~b:OOf!l. :aJmarklb~nAumak. A ~elloisket ITgyelo. a. A leJek liUGlalf S:i!lnqe b~nyos .z aJany egy ~evel has:lnal a: 'l/E!.IIlDh51f'l6sen.itom. mlk6:men3Z 1t!1e:~(J~jatjru-Jlik.k. haogy 13.BleIro:sGpQ.1baJiltQ-m".!zf6kat..enior.gek. ~Q. Vlfti6:ikbillfl es. 91 . v~eta'k.a lisze.(lc:!i!f. gya'kiDrilo tanar is ta:M. de meg Is fedd. A \I'. se_grtsl1E:k.or.t A!14k gyakran alk:aJmazflak Vl!li1!m]~iI medltaeros tedhl'lrkRt. h09lY ~reJ tutjjun!k n5'ftf a relada.ffird~selrnre.y~or fale!met is kelletl'ek oennuk. liI'II4rosalla. a¥J'kQr alt~ban Mm a veZllit 'll\e:zetoik-e:t.<Ill d!l~tos~i'iIY IOO.oml Em[~k5>].'O.lfl az eieh3ben miotl iMI1I!~ria vezeoojet f9y Ieiell: .bat i'I~pn6zrsWnIiszt.zok. hogy eQyl'k-:rl~sik~ :rnagb:Jnkefli<ik 1l~1t.e't5jflki~1I1 lker€!szHil f\lagvobJl:! figyelmet s1enltelunk ai':. S. l'aahfrvtiik. maraz e]sD oopcn rnEiI~ Ee~m vk£lt az Isko~.5e. ha m~ter vezet~Jm5' iiial'li Sl. !h09Y .5:oo~ lany fig. az ~yesml Allame-k Mt :s!Ze~.<lob szemelyjs~9~ Oir'!'.lesooen seQ iiettekOseinket. hogy ail fiIIlber oolso.sl adjall'lak ~ s~Uem''!I'Uagb6l.Jg<li1li .imua. lI'ejon IIMook-e·v. tor~~ A neJem ekiUi emoorrel fl:lglaflroz:e antrn~ol6giai tan utm ~i"!y. Ez ~ smmJilyes or ma9rved~ az egye~t a rak![lrd51'1 oontbt6 1 8~ ill I!'l~~gi' e:rokl61.elret <l!v. Km piMctat rs tudok fl"!oMa:J'li (.i.f va:laiki ijmikll«l~ik va'9Y medltAl.'.ua s~9 !thatl.melybe!'H~lo em'be~ek szinten abban hisHl!e'k. -Kormyen lentei~.Illdlasoli: l!.el'l'1e:kgQnciola.a 'Il'<ll'1l"e. A ~:h~I!'IYl. vagy .agy hail fonnajabanJ.ol. 'lI. ·ho~r" enyh~ts.wpOfltfjiin<ik egyJk lagJn !iI(lndOI. nevelkogt Nekik ~.tapasztar~tukkal abibailoogilItll8k benn(liillolet. ~og¥.eflylal'lllJkl.s~ellemi VH. Ime9Je!hanik.!kkeIMi Ir&lOOU ijlffilkel~k (agy gondajjaie.em@Iy.nikai~mes2ietikiultur. A . swklam lII'l(mdant I10gry a i'Jmt< ijlegrl'!~es~ sokio'al fuotosillti:l alit ~~!ll.I00n a WO.ertelembe~ J~ll)i ¥e'Zel. H1lt i~. Egyes "fezetBl<. altalaban esy vagy kel uI. ~mikO( ~.l~Ie:tbe-n.t:la.ten~a. Ter~pja:s mUI"lk. A poljr'!e~iaiak ugy his.. 1 A2t hls:zsm" mrmfig is· s~~~se9Llflk volt ·clj!ail em~l'Sze~~ figura!<ta. Irninket kO'Jillvevo s2ieliemf ~!\i5ket !5dfllu.revaznek . ~l§~eseR !raI.eri:ek 'U}s..talnk. rrniko.'i!'.a.nl.. hogy eQyaltal:an almod(Jz.rmagyIAbcil a mi fI:iJ~etlsegi s:zil!1tllr'lK6n .iooes v~akarregies.os~ag:anak.ec!eI1met nyUjIDt1aka lFI"Iin.IEizetll~t5k Vl5S2!!!. Vel.to!lklfill sZ~F.0sligural. hogly mern'IB 1.Jl!cnti. etl~s~&'! odt'ifg. hogya.. ~Q'k.p'tllek llSIt~1:a$~bi. merlll!IDl~u~lM<. k~€'JaMv Kwe· I~be lre. i~lensege. A bara~e:1nl!.mm.keptel'enek meflt1evlWli kJej.gi~jabal'li s2em~l. Erek :az i~~enek mar n~rn aJltak oIY:<l11Q~!l1 al emb~J'eikk ~ as QI.jhagyomah"lY I~ijan terjed)(j m1to~o.erepetnek.lirAkr:s talathatOk.he~1 iii hOUi~ f~n:..o:l).lnkm megi~~melyes.rml1ek.es \I''OOeremmegeros.egy ma.0.ya. E nellemi tan!rok megiSimefEseve.lt"l. bKlarr ~rMij ~I me- tOiere. . miri'l~El. spi:riLut'iDs~rf!.megrvi9~s~jafl_ min:ket Emt&s:::em ·e~k ooalal'1Yo:m Il!ilim. OOtemek a sz_:.es a ralklk gOi'lldivJs:flijjel<ie~t lwtjak o~~l e szam.ernber.a5.1:!!m&jy~s~eH .hogY eQli! Istent61 kJJI1l!'l'bOzo.a!ii3[Jij'io. egy A Id. Kesob'b. AI sz..al'll~tj8k.1Jo!tlt IEnnek '~redmen~ktppe!l €lQV€SembereJ<ne:k t51ID OO1.e~ti: komplex.its~M~l. tr6l j'e1e1110l:sten alla. sz. es swksagesetafl ~m. i.al.entl.ne' lett 'IIolna S:Zlilm~~ 'lfeZ~tOjll!.t oem mertem Meg~erd~i a 1<:i!llit6enimt.lndaS:l.soi{ $s. ele:t folymn.'hoz. mini g.6 me::grruLta.e(gollCfola. is~:eni se.es.mrujk! V.stoooban.lkit1!e}t.. A vl!lre'lo ~rsittse:ge ped'ig megnat..l:oorabllr1. liy&n leserelIDen .eltimegneiJezesafe.ok temJ1les:zetesen ~ jobbm ism~.. es krr~i5!hel:ytemldJer'l.a hruti'!adik ~eJllefy oiII~iiba!'! ill IEirny vooeirnezo I<Iez:tto.'· n A megs.Ei!.. allal v. kj'ill!nSl'lErnir'I~hlI ~frronseges.iioomsmriii'lll'liilij"qdi\g meg kBi'00291l klienselmei.rerte~ k!lll~!.liil:nm hi].am~giYik IegFO<i'.6kCll.gll ebbli.eutGlnk. MiQQY ~n l.tilfeOO.(l:I'Jeppon~iiba.rth[}z. hQ9Ymlel1 \WI wm~:a \I'e~.i>miooriiiljarol ~s~~I. iii F()tdon~s. h~a1aB()S iiStenseg€k kertiltek ~ oMfami 'I. .sok Idelen is. amilm1' nag1fOlii! megrerlflUitem. l!ika vemHiiket Ez·e~a l'Ie'il'e~9Ya1m:rta esy ·er6z.f1lk e:l.:k .grts€.arnit 01"eflGal1akr.e-TIl1. Jmgy azaIany letJire mege!i1:i a ~~te.Ezeknek iii \!IeZ~l'6kl:le:krtl$.bariif:om lSZQ ~elentes't monb..!. k hog~ ~egrtsegel l"Iyujtsak k~snseimnek a 'llez.a m~ ififllga8abbsrurrtu ve~tak'.rato gond'olata mecssmaz Cisidokbe llyUl1k visS2\9i. It:umem a ~I~tarsara vagy a c.sBget is.izbclep.lOOsabbllaaatanakattl:artolli'l.I u!{j SgyeiCIt Affle~ika Bsl.:al es a .aPs iral'livltiH"'.~rict. okta. mialaU mi a FOld6n vagyunil.u1 r:eoo~jl)O.'.vagy 'litiban Istar'lOlfllO'tK '!it vez~t~se aI~..E tanft6 eJIi1i!as~k a tas nacsaikk.sz~. Aumakua ill hai:wall !£Imberek :sz. a'kii~ a legfo.1 az em~k m~t. m~g mi:emu meg1aitl':la vag'll meghaliaJ'l' a hangja. hOgi¥ me legyek egy~dQI. Me'lletiunk a:11!"I~ka RiJ1E!gpr~ban:a!:il..aJ'l n~gyoo po-n1:osantisztDnf ~efJ!AmikQr v~laJt:i mO!t(tsult ~udati!illapDtb[ln a $!re11f.ffiJe 1Ejletl.ta..iilta~a~1'!1 egy e:ge~.cionafo sulf.u~arskel'lltis wliJ. akik v.1el von ·mnarata l.l 6rzii<:Ulg~ lkerlt s?~!gall~ .e- ero ~iS:'j~'kis ~~het ~nak a~I1¥(lt~.ye~ ~t. is'lNIs~efa re!i!ve.trel!.ii!i:.saliiid llfiIinden tagjal"la. Po. es J~y segrtik a!Z el6ket (ef!'1loer. :ami!ror @I~s:z. aklk meg soha~em lde:zt6k meg a lIezemlket.tQlijk. fIlil1l pelda. ooU~asq~.'dlna~. ~y 5000 evvel 8Z.gfls.

Qlffi~8vel.t mar 1Wz'I. am ill IlJJlelfogla'lt ahhoz.efegg:e. kill 00190211la1 '93 ek5ide:m~.es:etek WbbsegelMi'I ~emilyes \lezelcnk !Ji&ell aI8g~· a tulajdonlu!lppen jOllal a negyedik szinl elei.pmtetaX. beQsz. kl. l1a50nl'6 viseJked~i mln1avaJ rnnd91lkei:(J lelkek vezet5fnek J&l6lik k'.amiahimmacsZ'tlil az all[~st.I'.afm raebresite. E di~ktamimkat 1!.ttek.egy IfJUegte!en. akiknek BiZ 91Ozo eleleikbanktllOnosen sol< kmos jSll!!l1Ilwm'isllkkil sikerjjll megszabadlllniuK. kO'li~UI"eict hallottoam: . ~ud'alliUa. kO. $j nitla AIe)!jS.e. Vagyis .sremetyesek.rli. h:ogy mell'atlaook az r.nk 'l. hogiy a 8z~llelJ1li. v. E "tudes tallal'Ok a fOld'i elll!zredek. s elme. A Ijlek er&ltsSge liermesz__. hogy akmbe-Il latfa . ktk slinQ embert rajrolf Ie. az emberek . nemi It'Dva.esaDeru forduJataiMl Hipnm:1sbM a:z . nagyol"1 valla.3!l': isOOl'li szll1tre emetked"le!k. ValOfl mlnden \i'etltt.m~r es s:ze eik I<QJo!ilb6z6ek lehretne5t Egy.c1!i~f hOQY rerfinak ferfi. s. hogy segrtsegilnkre J [lek a slam1alan eleLOnk elOH.dlk szil'll berejelise slott kezdhe1ik meg tevekeny~i. reil1dfSiZere.jket.seg:ei1 BeFolya. hogy arokm a fiatalabb v~elckel. Va. Anilloll mOl1dom ezt. hogy OJ sz.Ziust Amikor meg:iWrte'k..Ietlebb le!kek k:evesebb sl!g~tsiget.lld!ltunk:ka:i. abbarl!.adtlvoz.. akik fiataJlalbb V&zet(lk~t fel'UlJy\eI5 in.il~agban mtkent riigg6ssu a fejletl'eool::lb lelkek segj~boe~ :ItIUlI6I. is. aki egy tenykij!ben alit Ala:ny. a fel.mim ahogy mil'ildig isludlltk-. nella Ak1t). hogy Il!itezik egy' legfelsiibb Ist.etOK.akik egyk<lr a Ftlrddlil !Hek. hogy a s.A ve~etam. .ellem\l!lliiighall IIItilllawiilasztas folyalllata.od lagos ¥eZe'lOt l. p(lnt&san meghatarowlt elvek szeririt t'ij~lk.. arne!yet e pr6fetakelilt megtesIHUlI.J9at.enre:ndsz:er SleI~i"It jeJEilik ki a 1Ieze15inkel.IIC}Uam peidalll. !mg. nagy ereju rel~ek I1rnt~ttek sdt a mrtenei'mi mull· ban. A fejlOdes alansonyabb snnfein a F5ld~n el6 bamtalknak ~gIllene'k. nOJ'lek mal vezeto~ rf!T1llte.lU!Oill'l ne.my .l9'alna:k !<&tunk !stan t@z6tt k5z(u l'1ei'1anyan magllllk is. kepes:s-egr a \fezet5re b~l:Qtttanulotisoport Itts:zaman A koO~telb:W~selbe!1 {IQ!l tapas:z:talt l'lek: Ibes~el f!ekem elTiill.f'I a szal· lemi 'IIazeronkre.so1ja. ~z sok emben: rnegak.- en tol Krse~ 'ot LijtOnk SQran snk:afliwllJn'k ezen 'F~IU1 gy uJabb.anak tanaesokat Ugylliinik.meg.l!a:JasZ'lJak kid va. . ait61 Kigg:oon. de mCl5. fSk.st l'lyi1jtamlk nekik. . Ezeket az lem..oda·vissza viIlroga1F:t a nemet. Gya:Jqaf'll k!§rd&li'k ~il!em: iii ta 1'1 min kelt. kapillak.nogy -a. so.ikonnye'bb ert~ pa1llaro suI!.. nern ~atQmk'O'I. ..y Ik()zvet~ !ellOl is kapcsoJatba l€ipffll 'Vah!. hagy 01.<£eroknek ne:V!!il. a j j 1. mig masok inkabb csak s>i:amon kerik a kiti:izoU felacJatok terjesitesetl es keves nyilt I:liztahi.KllslI1seim .W mar &sidok 6'Ia megs:rokia'k a fliirO vagy a I''1oiklrltiM.estllnak a 1i1l1itis jQ'lekony hatasab6ll.Jl1'IOkhoz:.gy ~k ugy WleLlanmrllell O'SZljitlkki rank? Eirm neMz \1'''1\3.sos: ernbere-k ve~MGi mlndf.pzes. mint a kezdok. s flam Istell. Ha.g az ad'oU hltFi1~ megfe'Jelei fOiTl'uiool'il jere-flIMi:< meg. A 1n. 8leftek kOztJtl a . M iridin embm lenyl1ek van etly S!'e7 n10r vagy agy Mag'ftsabb rafl90 mesWJ wzeWje.'inyilo tes1Ulelhe tomor:Cilrrek tl'<lisonJloana k.1' k)lsebbrtenllprobiilmim e nagy pr6felalmal!! a kJ3vet5iJ(te gyakorolt. nog.KOnnyebb olyas. .iiJZ.~tel1ne'J val6 k'Ozvitten JmpcsclEllfa.s:zo.yaz.aki csak afra !far. 'Enllberok mlll16i r-esz.:. "nagy eietOl'lk snmn mijyen nag.. Hogya'Z egyilnl'agiY a.isl. van-s [nkabb S20k'~em.lmtoril.ez.wrlily.i[i~an eg)' kisrtn. a rab~ott 1ID'1wl6fl~" de a 1anfhlisi moof . hogy Meleforduijalflak.. a net6seg Ioodveert junior v.k taJrl~asi felad2Jtafia m§t€(WJzetok hatarouak . am 'li'tZet'olnkat smf1i~y.majd'fajlettG-bb letkeJk eseoolnek b~mu!:ataslWal ifIwztr. egy hilJhhi k. Ii!.€lse e46tt elkezd&dik. hogy ok til'tomak I!\d2. Eflfliektalfu'! az az aka. Egy klie:mremtOl egyszer iii. prllana'la.-e ell: i!!I.Il.en..s.. N. az: emberek aszr\lt1k me'yen tudf.ag. is oem .zeli\rllne [tl!al:ett 31~apcth!a kerUllll.af. Amn a. A l6gfobb Istei'lt nenlil elkep~rni.Hisi l'I1Ieggy5zodes!lk wkffilesege1:ol ti hilJJ'k me[ysegetd! mSgetfel'll1J so~ erzlk UQY. h{lgy egyeni tal'lM~i ImOOs. aJtahlbal"l a narm . nUszerii'llt a lalel< val6jiiban ketnemu. Minden vemt6 telje$ odaadassal·forOlI.. ~s megis.alom hOgryail·ts mOk&Uk avezet. .zhii< es problemamegoldo leehn ik_sJk szerv.. Ilogya ~etj)jjlk felVe'lt ne:mMiez 5'k 'oormeszete-s moo@!"i viswnYl.. hogy rajzoJj! Ie 6t Ell !'. hogy a junior es a s::!:eniar vezel6.WfI. Hrszek abbatn.e-reazteny tsalad'tagjiil.I'ellll5l<let1lt .tQU kilpesseg es iii ka. hogy van egy 0$100 nekiik 82016ljIalaki:.'II'e-trell fele:l5sseggel er· tijnk.5'k sam . ho!.etOk fo1yamatosflI'I segilik lal'lul6i1<at a FOIdon. llIlekkom sikenel t1lJ~r'1ak PQziliv 'IIallcz:fuckat Am mivel e pm~ sza_mara .unkkal ponlo!iiall elludulilk ke~elni.es egyseglBl alkotnl1ll mamd'ancrd leh9k6nt!.ysz~kse"g ul'ftk VB.e'~5i szerepre lelke!!: a fiiir55koz~halL0Id6 slirnl koz."". milsik nem m: adoU esetben tlate'kollyabb lenne. akik veQY'SS nemOek... hog~ 9gyeni probl~[miikka~ zavarja£t $Oksz:or mCl'1djak az emoo.Je. Fold nagy vil'a:g.et falihal:6an asMjjnt ralflgsoJorjak.el:eseofolitos taktor.5ke.fejelm1ben .ia 11.rEil !. Lattam atels\i'f.Ie:t~e:rele~n .PQlibanaz !:lmberek sohasem vadDljoilk Isignt az lMetClks:zBIlef1...rnedodet~alli1segQl1k 1:erMt.es vez.vajltsilliban 'Elzer! szerepelrilekil ..v<ilakHdl segrrseget kirr. hataroua me:g a V&zetO segrto jeleril&tenek QlyakOJ~s. iOlkrhalalko!t'elf slmel'lytfiit it'.1I.A fe]lettJlegl sZ'lnt meJlelt i3:Z e~lyefl kMins1igLEmak intenilitas1l. \lannak \le2. mas. eset ID!'. A "". as.y-fem vag¥ fl5i fellegil tamicsra.llosforUQsS1'lgli spffil:uaJis hatasiil. $it emben ag:y.e1Jecel1.seite.ra!il mi rldiQ vS«Onk l'I'Iaradnak.peoU f.tartozast matI'. hog.ak .<1 kep:re!S mint ami~Jl m el~5 fejfioeliben amuten Kal'l!l is. Ezert ugy Iilisz-em. Amikor a ler.e~d!ail.y~·.ismeroo emilts 00. a~rfIIleMk Is ~egven az. Nagy(lI1t 'iirrdekel.zellemvilagb'an 'I.a li'il:ek terernieselinek.wel'lye50lrtl an a tf)mjan.kortaroS CSQport" tagja:inak nyujl.llook.epes. alal1 as utai'll rank varo megJ'll'Ob1ill:atasokbal'l .szoll1L Og¥ tOnik. U'gy tahl~am.patikiJs V82:eteik.tott vezetokent.ittal~b:ai1 art mOr:ldijilk." MiMebb51 ana k6velketletek..onek egvfc:mnan idk a tamkl k.ek 'IIezet6v6 hi!p eto" 'LIgye S:liiiIll1lOS t~lekkel. lFIormal Alrllpottall ellelill:elben .

: Ha egy.lt dO.ek? A.lek.H sem I«!rliJ!~ ~I."". Dr. a . sot. a gltakortotlabbil~l1Iak..alakiMI vluet6! VegyOnlt -&g'!l tr. De C51l szerint m!!l'fek aool! a fontoo. NI. S"em vft1llottak. amilv.t.em~6k. A. .sm aj. Tov.at.N. hQgo/ Ilag¥ hais~am~ Iwkcoopm'l!l)~k~1 ~5dorgozzol'l? A.l~()SS~.nfDr ¥meta.r. mel1: ·61<..: Ugy ~!S~k. es rnadSl)'lr)e~ OIZ{lta. Em'i!< tanilvllIny.a is 'rQrlmjO.: O~e.linr ez.UZiilreit N:emsokar:a egy i'll'6:ban kellel. am nem lehe!tiil ellidooekeny.ga.ihat ezeket n~ cSlinalla.tir:ltfe~leU~ to- Dr.glatta. hO\jy a lobi!) el&t~bell1S'lilglrtQ s::eJ~pet jatszi:J ill m'berok mag~tt va!Qjabafl1 'eg~etle'rfl el'l!llt~Ei tal8lhat6.: A~rt. aldtor az osz@!r' lels. m1ntlm:li~ IDr.doFlsag:a iii! ve::I!:at&ri.ikbOI1 s~enek e'JeresetJeki.sz.mal kato:I'lak meg is .'II'al ~fldelkez. Szamos otyan e'Jete r.a_fe'adatael'iol'6gl~5eooll. A nagyebb (. es moM]£! Ell.: A f.~M~~eJ1 szil'lQ enel'Q~atiugaroznak ok magl:. hogy mll'ldill'ilk~ az 5 m6ds. es nagy Ihjg:g~k valamlbe!'l. I!. morBlis ertekreooet epil. Crr~N. Mar jd6-s.. he s. A. dl!JN'a ~mbetek.t mondll:arn.~jieH1~l'paJ d{)lgrn:t1lm.i~sllf!1kek enef9hit s!:Jgaroznak. e~ kepes 'voU aru"Qi is.n mif'lldig ooJHjnt Owe.an.1l'n~lyeket meg~sz? A. A. .: Natlryoi1 m~IY egyuttre~rwk ~eli elnie benne. is ~ohasern hagYr:lak mrnket Qserbel1. hogy oszoonOz?QJl mi!:ilket b.l1Inyek s.e:lieHe. meli m~van ilIlteJE~ige ana. Dr. ~J)P Gsa~ amll az [doFt!.uW8!t. .giil6tanvt. nmiP.Mlaz. AtItlgy az el6:zll I'eje:zel3. O.i5 S2I'. Nt~~(Jr Pfr." mtr ludatr&lotOOs i!llapoobt'U1.~Aho-gV !al:om. m~h~O~OOIilkffiIe- tudas't.I'ilagi'll~t$l!mu cs{)poorl: megleoh~t5sell na~yr~J!. Inog.2oml:l5:s. es persze a vel. sajat Ihlbalkat e!lki~fli. oe. Ih~y rB p~6bidl1iiJkeny~zemi~1'I1 $iljilt a e~ erW~rujjiEit .tkoe~6~settJ.Nm re~ml.: Csak.thl!l5!>1'!.zokteik il sz@m.Hlrte~an ~k9~. auJn. NI. s~'k.1. E5~ . .fuVl~mar nlllilTiltlemtya.olyafl wlf!.u .: Il\iem egeSZl.zereUk. nelnez' El~!~ral. amfkortelismei'te 'I.~NolS.tttin.~j meg re:ndszeresen Ies:z(J~eljk a MlJezi)( oket k: OlyaL IllasaL Megje~ Dr. o~yker a koosm:i!ibarn mulato2!o .&ter 1ao~mak Po. m<Miko~ pet:Pig esupl3.lri'lnat1ltla!l'l!J~ resz]ketl1lll<e:d~lt RO.s~9rtftget kapott l~t~.~el OflSlleniomak n-evez.t . Nl.. ~ 5.mert milld'nyilJiJ1ti"rdIl1k.l'jalfsal uerzetoikkell.y Ow-a ebben az eletelcien is j~len v<lI1'l?Pillarna~n:yi gO.to:rol Orl/a. N. ~(JI mely ilia.alilirnyom to!J~bb.hlldB~al]ar. !>ef!jileni. gel ro a fejlen ¥0get.n·ekc[6kbal'll tf(lrrWkben)ig9f11 sen vennak.m.!!) . i . Brz<!lm~t es mnagab~t()ssagot. m 1D.Iel~ek lalaJInaook aJ~S1:lIl'lsrthcn'1'.fiI€i01 S<l!erellllsnek t~rJes Gdiiladassal ta"1itanL . <!!'I'I(.'.ore.. Ne.e. dezl<er'i1 \iiijon lenem~g®NI. rnil'ilt bl~alfrilas ~t.M.. {g(lrldolkooa~ Mlk~~: Az. EboBin a.hogy 0. a vez:eook i'rl. Ana tanr~ lott.~ Megbrrlffimaik ve:le. .t Ilgy gondolam. rr!ir:!l a koru!atlOOl! levo. A neve OWa. Dr. s.3koriot~$. akikMk j09 link \I. boov.e~Eiszalroll1!. amj magasahb rend~.. dolgok.s. egyelmn emb~r" i!lIWkedv6issn vlselked'e'tt wle.mell Alar'lyam •.i rEls. R~i"regi fet.:zetes. ~briii!'ir'! ieltrlnteltem. Ok aGl:Jtiiln valot.l"IIdolkodtis uMn aril!l'IVClm rne.pikus ¥ezet.en el6 oregemberrol: . k. al~ilUY eQlyenelkk1Fll'lt ~e:ilB~ min'ket. az aura egyre rni!reiObevati~. es it '!lIlhalsroltSi~g kBve1kezreoon. Owa eI6sz0fido!ii!!amrt. 0 'l!iolt at.: Azek~.: Nem ll!l1l!1enek tamrok.[I tarn~rsi9hru ~zllk~es szama mar lill.'Olg<ilt.t. $O~i!lIl.~iOjaban. 11la-berntQolFal allai1yom veZ€\t6talol~nt.. maga is sdk mr~eMn tul lfafi !TW. s.6t. 1109Y f1e'li'~n mfVezle Ow..en .1:s·rl'1li!sLa!rlilfuii rfI. .:ilefa'lles l\or1ibi'ilfi Ilalt meg. Ilogy mil¥l9n tipus.l_r!'li hogy lIru!. ho9(11l1oz. N •• Mis nalloltr.Ielkek l~eniliiak Ill.'iig.abtl r~jloove Ei':il:. ve~!ok.gy besmU a falujab.sw va~ megszeF@u~.!'1 alfflell~U Jiz:ikRi k:ape!K!lalboa ke'r(i[t vela.f1I1!viir~a el.s ak:adt.t~ terrnes. EI'&ziir l~mpa llllelyMk. I:h:..oopor1Dkbal!1 segitsegelblS kaprnOlk. szrnte:Jacsllll¥<Lt:Jb ro~oza:~O!agia.om a tudatalaffijab61 srolva t...Es k~segit ll:e~lk?' A. a..zln!:e ra'biSzol9~roon. N. Nem prOi)alja oje~5vel" megrrHilwlru tilkst. 't. a ~~~zotllelkek Dr. ami trU a 6. Sel'ilklltilotl~m ilJilkezrk.nagy lIIliBl"lleSl v. mi a.a.g. :kij a. N~:M:: ~apnak SiBgitseg~t? A.sQ~a .:6d'cSmrekoet ha~£'n1'irf)ak.epestri. aki a'kkG~iban meg kislany vol.eti5g'f.lany.kor is.: ~gen.: Ha lehal vaila'ki egy i(ek <l.Qbalja ~ba~f m iI"Iek-em.b- A I!iOve.~ egh3'l~s.or!D akoi6 sman V€Szitetreel . A M:tsi!am rnem s:~rml IDr.i'&zet6Je jelenlegl in~arr!ai:lr~jat.ez P1&flil ro!!lis. <unelyektJe.urol.l~· flak fe:gOlde:)1~tmfjll1rkll. Knobb.eg~d dolgo!Zik m.agy romai megt. a ve~et6. es mim::lenbel"l megfal.'is1Jl''1~ 61100kb.k.S~at. h@9[l1'a . olt beltl:rill'(. a..')s w~ torn lIerte a flilital feisz:ot..1. ~lkiiteteretJt tanar lsmel"'le<TlI'1tk. Alal'lyom fgencsa:k mig \lo. jilideai falllt• .ohasem adjak Iel. hogy I:iImtk magambal'l. Fokjl'El.lZ.eJlil2:. .nnilyel'll tulajdomagau varlitak ez ilyall IejleU le~ek~ nelll! A. Ill1l1e· Ivekben nemjelam m~ Ow.0'\.ol. ember \iO~. ha nem a'karl"iafmk. ~gyL':l1'ii ~k mDlik.dkllgoll'lLa.abrsagot ijnliEon belenk es Dr. l~lSibbasz!l:ot:ta fajdlEllorn es a meglltMtal~$. a rOSiZ baosi'ff1oo.ietSi8Qbe9sas e~t. ument v~Qlt.e.legfonto:sab'b Maj.eooi es felkh11to!t a SIE'me ele tm'ulo Mp 1.vetlentli Is segilse 1l18.el i. Nt ~ MiM: nem? A.m~haf'l me.. amf meg1s kl!~s ber'lnuk? A.z1etekkel st. AI.egySl~ mint fl(i)tesLver is. s. N.enek vag~!l1!1k. a (o. nl~ga1t.ullijdor:u.da.or a rOl'l'lai!!lk eIrQgla~t:iik iii.: Mit gorndctl.

pimanatlii~ J'OQIVt\. €!I'2/BS. bar kOl'lnye:n IEffie'!.. E:s akkor most 118m lttdmltm mirndezl akkor nem jiOUem volna el A.e:llll roga.·'~.ttirten. amilkor meg!S21[Jlt'e? .ahog¥: soha.ka]iap· eselst alaku'l ki kO:i.vag(ll'i._ sek egyeb melleU -Iei'ietne'k 'h1iz<lstiJ!rsak is.epe 'Ii.elk:ezdodB ti.£l..mos'l mar rudomf .:11: Giso szUleskor . nem beszelt ['iek~m emri3L. ~l1ytJgodtabban..rdja.pcsola.em.. ooes fsienemJ D[" N.. Alert is tI~M'irlVsI6' e~t !.an as oos:ze.1. kliElrJsem egyi'k e~!Oz6eleteoon sam a von az. mielolt fo~atrnaIl. ho~lY megrludtaJ. .emebEl ne. hog.A. I. Illnno2.d'itozeke . Gurviib:bak lesznek .: lgsn. Nem WI' szokaU!'I1'liele!n~. Bmndon! Dr..ehet. Ailogy ram niilz. mas. ".I\I""" .o.r.l2ilelagban.sgyszera sZlarvs.ilban majdnem les2!edUi a f'Otelr6t) Mit gondol. :valahogy .61mWalja aL't az erzel1mi ~liiszegseg:E!t.eriemrT1"e~ sem I:6 a·kll. milkozbe!'! mindketten a saf.: Ig:azan s-emlmltsem tudtam C$ak belm erezter'rl valalnnit ..U11 'ferje.1. 'egy' mester kOt~:5'lt)"hog¥.m. ~rtioU.'erni va~. es m6ta sem mtHt el ez 22:." mirnlQda a'idas! Abb1l'n sam vdtam bizlqs.ep· f. az . ".ez az al8ifiiY" ha !§Jeteben taJ1ilkozik ill w~.sMr rullaJ..amit Owa. amit az any.Ya ebben az e~eteben is. ~aradt. hogy iii telhe'I.eI.rsa to.ton vesznek reszt' (peldaiiJl .kka~16bb penzt k~" miutal1 ha~\li~te ot? .juk.I ) flak.. MrelO:iJi megsmle'llt. :s. nil!.ru1 €9V szenTilT es. Dr.l'agyO:k..eiket .)! jl.ll.'t<ilarn~get'l" De: azt kell mo:ndjam. EdcUg nsrn ert'liIlte~n ponlQsan. Miik nem ei1:ekel'nek: semmire.d'ot vesz.amital<l<... mert elinek: sorilln tlJdtaw! megUgyelni egys-z!'lmely ket veze.. bol'es.a\.tojene!k a kOlqnbOz6 er. :N.nsm avatl'lrozna!k bele eQY· mas dolgaba. e~ekbeln az esetekben ~l'Ikabba" egylkdlk'domillal. iro ez.jlasztoH s:z:er. Ul:olerhe.. ISiz.i indiangyam'it6 asswrlY Mpaten jek:nik nneg1.skolai barB/lja volt A kapott iinform~()!61k ala_pr~nazl mondha1oll1.an jO\lO~ haza.'Ozo!'lt..er eli'liH=9Yr lngrerih~k€I1Y vagyok vela 0 m~gIs oly..elllle!yzelekbm zajl6 egyiltlmak6dese1:.elugyeli at a meste{. bar lel1ets.: . rniilYe(n (.-e \ialaf:Ja is a vezet51D'lke'l'7 Solk~.'b" . mint a fer~e.f'le1 eZJE!lolt lett junior ve."" . majd igenybe. hQgy ~ros marndlhasA. [leo most mar mirldel'lt Mek! IDr. sirv.: ~geln..L\o.lem.:: Mit: Melt meg? A.oriJe" amn't ".A neve: Quan. resz'l1etele' a nspl feJad!1iI.t sem ~O\i'ete. " me.. (sz. A Ii~sa.• . FuggeHenUi atl'ol" hogy sz hany ~v."'n "'le'I!. mint az az jzg~t. >(ll". . .eges.eloruek mill' sajillt lur~C$oporija ~s :van.aZeTI van m.rterudesel1 e:gy regi. resZlbel11 salt.a bebis·zirt..: KirOiI van s:z61 A.:: Es miit gondo~l. Ez a ~teilas eSii't i. anilikor dU:r\Ia . de at il'lRannwodoU vezHt5 nern viLIaS2t. gondo-skod6.} TlUdtamJ Eri¥.okban nem erhel.emoorek egyre .. N.lovabbira is f. Hal" perszG". hagy ke'll~e l1e~em egy.@l"it e91Bsllti1eti ki egymast kiit egyuU dolgaz6 ve~eto.ami meg~vari'la'I..eooliiet lett allert. hogy kl1en.ek". HOSSlU haj. sem azon kMll.. hog.gsimogat.'~.6klielk~el.a nem akar!a volna. hogyOwa valoszil1lmeg .: JUna re-rme Owa? A..elobbre ju~l'll a munkambaii1l. ulesek tdejel'l 'alal1ynni! nagy er6f.. hagy a 1I1.en ezena neh~' &d:oszakon .a11 Ulrelm'&s houa..20(10 9i.3'2el61<: p~rtJah dolgo~l1a:k a f.y eli/alL Dr. A f.11~ni. mh:§rt jaM el Owa miFil: az.l:Z.. . Enn... Ileikek gy. . hog.al szolgiiltatl'1lak atra.e15[lev. C'r.i' kAt vmetO Mzblt man.gil\ial is :kirnlooo. hamr meglmllj<lm.. hog.¥ eooteimben enFe semmilyelil biiZ. De.. hogy megsztm~m~ Va:lami M:nt:&iZ!tlkuS811 rcsmer'os es km::ives '!JoU be:nM. N. hogy Owt!.. Ne!hEl tetiel1eiese!:ll M:rad~.zek:.at (is:szefogva ho.erneteUen bab.llasemtalflJko2inaik maid affildi eletekb~. hogy' e~akaJrok..$Zaz. . L_..a.ik ..i.Azma megtudllam.. A vezetak .:Aljamr6l~ Owa s' fi. . N.a. 'OgP.'. hagll ellsmeresl vivjoll'l ki maganak egy meglehetosen Iov.gy.~a sze:repr"io. ko:!:.vagyis Brandon . V".y t6bbe so. mar a ~6rhazban: N~:IErnli valam~ szo!lwillal'lta b~bajavallkap'D6olatbain.~l1Iiot relU'gye1ete e!a~~.y' . mil'lt . v~g(ll aJland6 l1ilun."".Il:eselet bemlllatnj.m! Meg c'Silk az. m ~""'uknem h a t Oi'L!.oolk ict6 mJUlv..y segrtsfilfi.. Mind:jgles~ld.erezoek..Brandon? A.erek. e a: 'brl. hom.Amikor a. olyarn szerepet." ru . a:z I:ehet <liZ aka.ek a szell19m~ tandem.ga aura szintJerejutotHel.(Kisse megnll'lIglatom. owa tOldtbb'rais a ve~e'lGJe marad..otlsag. ame~!W.m~8i19!ltam.yamegi..az. :. mint a tia.oWJlt Leliletr hogy a szel1ior vez:.illard ll1eg9yO~:odissJ9iI): Ahog:y probalok..zeto.: Milt ~lJdoU rOla. hogy a karromball'l tarlsam.sem a feherb51a sar.dnyitalmt se. k.edle1mazo" egyszersmind kuzdeltnes i.~ Igoo ig6'Jll {Sir es neve! egyszsro9..egyilit~ h a IIl'lIlikOdas (pel[J.. .e. de< rrh!ig mindlig.aitalall .embere1< \l'esznek ktirill. Ha.oannyfJ<I teHen.or ~. ' .<lII""~" . de az. hogy in van Q. i5bbvoli ez. a.k. lobb \l'Oilt" mint . v. n. V~gyO~ e9ire. hQgylill ~me!lyel1 colg. az ol:yan . m~rt sd. hat E!'l fantlszlilmsi. Nem ileU p~~d:€i. Off! :kilsli.0. ez of..: 0.sadarlal~oo megJ. Talilio mar azel~olt valt ke'k szif'!ltli szenlor ve~e1ijve.J'a '.tom. h'DgI}r ok: is' 9yaJ<orla..s: Az.eg. tanitasi m6ds-zer. ".kJ men i!l9latotlsag.18" sset Dr. haogy mil ts je:lent e:l.djak el" hogy en is tuddk valalfli~.. s ha·.egy t.tl.a. hogy a tapaszmltabb 5wniorvezel!o.Dl'lcmvelet6.~gy sa~. 97 .tila:gy mi.z.szrt.. A barMom"' jiunioT vezetoje egy kedves. A lellekiiursak: a Rl~l)rn .~a ~ellelekrnrs Uit£li egyOtlmdlkOd~set Enneka klie!ilsileka telekM.sem aszellemvila@l::Ja!n.IiI"""'''''\O va'la"~~a"'ak ""::.atseg:lts.alkalmauillk. HiI1t nsm Eir1i? 6. N. ugydontOU" eljorl hozmm mint a~am.hogy gyQ:2z.seges. mint <Itobbiel<! es ~epeoosl Megjegyze.!!'m. E9iY kweli banioom vezet'oi j6 peId.ert ~li:ibb mas GSoportta~ 9gymt .. . .a): !-1og.tosen tudlla" ho~W Itlar rnOiSsz·u rdeje bajba:nlt. altol a. ~e-:rt. Ow.8ibbai'lfej!Odne:'kJ de akkOi" faite-hewen a ve~t6iik is ~'ehetsegesebbek. Ha:t IrrOtamf 'fudtam.. Brandon? A.

~og¥ meglkpllm:y-iilse a mlilgleih~osein ULenez e~.ala.:: Nem leheme WladCli rajta.Cs<:ik so!lkal kesOibb .an~a. m.: Nem Ml. hogy lifiiM'kaplal Ksto~yanV@iE)!!l'lot. tit: 6. 'de arra I«inyszerft. nem Qly.z. r nem ah>oUar!!Jk.. Miill. 19:ei'i1MIiIikor medUa~dk E:<s.ekitbl :d!6~gak. miintha or'olltal to'glJa A.'1.-em!\: egyuU. <l:kikor hat f. ..gyzes.r k:ob6JdI s~eme~OOt'l.~OIl1lhilJja. de· rnagy.munl QU'. es·5r1.saK ~TW'r5en kiile~r~uk ~gl a dolgokal. (megJFe~rtillle):'6iles Ciw.ooyos h~z.a~:. pi'Ezki!il'n~ ke:zdl.k ugy itl~r.. ~ [lr.. I"mma te:rve.egengedik.Je~ szeme~y~ben" Gm~s mindeiO ~e!.is erLea az .: Sz.. es bcimlllk. nogy ".oz2ak a.lI V!ilzeto. itlt {vagyis 8J szel~emvil~ogbaln)"..meg~ehetOsefi salk 'alFIle:riilka~ SZ3JrrnQI ~~ lW1d~iinl![ez·e~5ro~. TfirelmeUe.lei!looK \!onmclnak bf'zonyos tDldvaJzi helyekhe.az.. ~el1i!m j.jI['Jllilne~dolgm:za.galmiMI arr61.Ii.. Nit!Itl. na . !logy h~pjeK 'idvaMb". 8Jz.magamba melyedieL.akik ~genj:.a. No': Miert? _ A._oq' ~fi""od at?· A~ (egy I<fs. egy kek p'araoarnyeka mogii . " Mief5U meg~atrllrum.fl~ egy P~()'lO..o.oldaM!boo? A.sa!kktt'ibla..s2itHll~1 6~e. Gile.Jg.a!t~.on o..d~ ez nam tart sokai.: iilis!! l!l.J~r.J!r. hogy kutyakemenyell do.'1If1). h~y eze..goMolkooas uh..?. lb. ~I. fQgOOirlann"$incs.r.' . mint QUalll." 9~n@:8tL.' Aki'kQf ~OJrII a hfviiisO:llfIra. .9gy kiQsU".'eljermk. hlqgy s~kkJ!msum'\m!alk te3ljlntHm.i~t\. m~111 az·an~ya!nfl. hog'll milyen hatasl gyak·oml ra'lil ~cavrsal~ hd~? _ A.ai?~[J~. ei~zo:r ike:~ ellt.s tannlasi modszlE!Jiei: N. mik~l1it lUIutal1. 99 .a111 a'm~sre-rlokozat ~Ien~s~he. anol a ~md' a . r." ~. ttQpre~w¢).ats-oUak a: tTi~biljmb..: 1:1tllJdl1ad mo:nd<lll'1lijJor]tasabb.: Igem. S~ereUit~Ql6-zf1l~.$e!!I)&t.apli'li'GIles galler· a Q1U81'l'" Ilel kaPo~so1[1l1:raI:ll .:ov.N..nn. DiI'~N. hogy erenyt ~. an minc. hogy biZtos ~eglyefl ool'iln~~Ii~y var6b. . tMiindkelten l'i!al9J'on tilpa_:?~l:altak. fme er.. 66 ne $ajna~Jam. Nl. ne2r~be[metilyruogassam. Qua!'!. hogy ciSapdiilkatarift ne~:emi' c.:\Ils8mm ~~1~k·ot. .esserm. Aimilolol' a oolg"O. f(lilonbEi'rI is. Eboon <I trljrlos~8beil1 ezerl: nem i)s j1i!lenik megdJyaln gya~ram".. N€:m tucom elk. ID't.liIgMs. eS8lzalmaimOOin. elzt Inll'uglodl~nm amhillitam: Alt1ltabaifl$i!e'l'et.tekiLl1S11l a dolytO&' OOk6-ZQfbal~1 t:llinek kt ~ehi1l rut gondoJoliiI...1t: 5mmilira. ... Dr. (sz:omQrka.JQgyelrejtozzOrc1 Eigy ktcsil.N . h9i nagyoliI!ka[lloly ~Iy.ogat.SIegf:l megefilelli[ I)Ii kmonfe~~.mia!att a M~am os. merit m. Gi. laliin azeht.tt!:la'v.megte5"le£iiJllese~k !lCirar!l meg.\rc:snemberJW7 ft.sakl:!i!JQykimasstak b@IOIuk ..el. A rjjl:tY:etlt~seri1re nem ugrilL . amita bam" tom valasz~olt magan:ak ...iallak.:!rgia fllrmajabilln jelte:n~k megr? A... A gy~..q~V.cieset " QUaIl loreklfese . aki a sle'liemvilargibafl mar val6s:iiflUlegl k02. ~. tszak-Amerika '~rtll:e:ten. N. eset DI" NI.. 6. hoglyjolr ..dn.s all<lJrldl6aJ1ll tamfl.: Mert G'i!a~ izgi!iga H:gu\l'a. Az.kfzaroan Sami(.. az.8o:kszor ralrtOol]a a s... N.arc:at Nagyo!'!l rendeitlen!UI n~z .g. N.: ALI mood)od..f:tiJd6rn_ Dr.e~ta.ifg hirteJern 'te~i.: N(]I... H. hQgy minden ~pe$seg@-met Ih.. ha a Piilrii.ldi:ilret..: Ha G~res1' mar naQ~n be.aJJdh:ogry'rltm hee<. ~.mea .. mar hialllJ1.1Jrnolgaln.s.s.el.nlUll mar C:lla:k QiI.tet..g~lQrL'$~eranC$esnak ~~®m mltLgmn.ar:§!tamasz~ael!gond(l)liisom~tj mr$~r. megkiv.e).-an BrI~lim:e~d' . ]agy.manii G~baf1l0C1S$~kJ~11 bo:(llija a-riUlOOS . ikel!emetlerf'l 9sem.3n ~OSSl~a illrdulnS!K..r!? A...~Oi" eQ1[solenunik a bar~ito:m m fel'sotib ludlili~wan.. nagy .: Dt:!IiIQ9yis!Olr( valaszronaik lit! miilllke~l! [).A.K ig...e~t indianok in:iwmlidili kii~5U .ed'z.szamlt. ·akiik.:a. Dr.M nem u9Yr.. hat a:zt :ahogy .a Msz!~t.ami&.r9!renfleilne. • ~ehe~g'~s. i:!M~.6det ·ma@au mogoU.ko.ktJili!itm.aU! 'melitQ~tel'j@~.!lines ~army~ me~o'Jd~.m Dr .z. (megint rl!e\i\el. e@solh~ .. l1li. E$ Giles arkkor j~:n. f@leg ala.: Es a\t:ilror. Megje..ismiiNtek~ lrefal \'~lemJ.~Akkonmosl megik:erlek" oss:zegezd nek"em az e~§~ld1el Giles-za!l .ru is.kii.or csa.ze~.e.: jelellllt&tet. zsenfD~.a!?Segilse.I? A.ahogl¥ nevet magaball..yO"!tt? A. ami:k:or segftenlflk rrekoo? m 19. D.: (:!lZUi"H!t tlt~rI) .eg igalalt'! n1i~s.Mjni ..el ho~m..an. Gile:s.~ HOgY..1'.JeFI~te'Jes s2iellemi ve:zat6htlalhatOt.: Akkor htfl fle:m lTI!i villp!s:i:~l.~mo.e~l1le In1§1kJlj11 '~i1lrli'!iti'lek 0"1.: VSinva:lam~ (o. hogy mlb~Wl ~Olon'bQzi&\ a szeniiOlr vezelQ \l'i'Sel~ed9~~ a ji:.. mifilt egy~-selt .as ').lSlP"i:t. D~.v~): Emf kis.~relE:m QI.:j megl maQ\~htBk'l'!dl1 It: IEgy f.: Nem. QMan.lesuppedsZ·E>QY naMz problemaba.a-mrnog.g. !"logy-an Iron e~"ollad .Ii"lt a.s.~N..i..ln mosolyogva): N~m ~giY menifl.mar megje~errlik S'ifles. ~oilu:1mel.i~_iIre lZ€-. oor m~g:is Ug'Y tLinik. Qua!i1 sokkal ~rabbam ~n .o$Zbr.Ika ve:ret&lnket1 N A.zek.v. . amelo/eket elmo .yik:eU:edveled a ieg~ol:lban? CiI'.je Gil~s.ele:rak feIWberll tlkdJk.megielelo elriSlnU'lUIYffila1.. ".eg:ykbron kiivaltek OiKet: iClel.az et:fitelm~t.w pel:d\a. Dr.sok bi(ildfllYQu"l'edmeoym''iJ~ze~n~k.g~dre \10M mar Gites '(:JiZ eletecl prollh§mainak a me. <llTlikor mr kenen nem dolglO" llIn~ ilt eg. N.W~lmetl'@1'i! magi3!~~5t? A.u]ior \ile~ooetoL Es oo!d(lg!Ul~ ez~! a l~ciYr'!iMl.M1nyirnmagrunat.. 'Az a ten¥.:eJ"CJmt karrnl jarkiill r5i.an k~rcam a 1D.5!1 ha... {Ine'lle~v.iselke.e:nyeket) es ez rudkiban sltlreplo embereM \I.ll1dorn.J1.

abb allol ~ai1ailak~IlOgy . hogiY.g a Mtle. :illllffihb egyantaJem nem lelooutenek kapcsolab.a1~1ili:lasabaIllJ e az~ is be kej~ val~an:om. iJe~i. de <lIZ: bilt-O!.elegge.~ hat~koJiy csapafol eFkel. Vel. \i'e£:etO'ket mert fgoo 1\oril:05.embereik_kell.omlvan.tiil kOrmyelil. en csalk rovidl ide.altan az. ami 8J $:Z()M.e!ket~. aJkl megengooi.EszreveUem" hogy az uwbbi kat elet.gYia. m. fifejerelbel'l lerr! 13. engem a f.petsem eg. Ilog.ez:etoil'll~hez \raMi visl!oll!Yiunk sokkal i!lkiiibib a i!alilar as .. de a w-z9.okbOl <I torndeke!kb51 tudom Qsszera:kni a szellell11 titkokat" ~melyekehNazet:oi!k tIJdn{li'rI"e. ha<soil~tt. Jnogy sok. osak ide1g·or.k irant.alja.j adato!kat" as ·ekozben eloiordul. !logy Ouan minor. vezelo.ig' logfalikozinatom az. Ez altal8!brul 5DOO" alanyom el6z6 eletelnek €mlek.~ kLu\letitove'l.oz[li.egbo~iUasll!aik.a~ r1ut15kmeQlpr6bainak eJI1!lEmekmni a pTobh§m'ak dil. ~.dll.fu entib'isok lilesrol ulesf. UgyBIl1lakko:r azt is ertem. IDnlMt Si vezetoje ellen fard~t'Ol:ta.nben mara. .egiJ'lYii9kl1ja. vagy emr-szenwen osak.akisz. v19.angoI6djcmaz a'iany erzefmi" irdelllekrtl!Jalis.llf!!k.Oszirden lllor'U:iom.h~ra.mkadalymza a' k)1~E!I'iI!>etnmeI11:orterio \l'r~sgatckiasaimat.ogy millyen vdSlonyt alakit. v"8JIamUyern itii.ami .adiityo. msrt sohasern tudom kistiLrr!itani.dii91ha. IhQgy eze!k az odllado. ese:l m§iia aziti€"ernli. Erzesem szerinl: sokk.al. h. oeljab61 megtiozzuk a szO~s~es dOflileseket.:y-segeben sem Nem vo~t haJlando a saj. NagIY0i'llFltligyratiSlrtQm 9z.tfilusaoon. a mas bolyg6~ofllelezo elelre vagy a t~remtes:re· vOf)atko~6 kf:rdese~mre.el mfnclen apro it1IormatiDert m.e utlin v8i16ba1n eh3g sok idot t{lltOtt egYled'lll. Azt akarj. Ebbefl az eeetben Giles ellJe~etlel tanitja a .ye~rajllJk. S2er:epetia~szarlak a 'oor"StJnk..azot!:aJ~. Miv.e.al1!ak ki '!Jelem...d. pocJ'Ot:"Idolll. hogy sa~a~:szellelllil mmc. hogy hltilala rnElIli harnarcsan ta!~Ik02:l1ita k!ell <I .t'onk e·zlmegMi.8.oszinle legy. hpgy nem iqg. Gsolatos li.zetonk1ol? kl. A kOlWtito es a konlJQIIk)ernt hivott leny energiaJ'l1!intazalanak a hlll.a tes~i meg'SzUleL-e:ssel mindny.tnal<).a 1\8p@cssege:it. eroo. aJbban is segit.!nkt6! k@potl..s.:'lIllgyehr'?1f. magas:rem. arnfg nem aalul1k keszeJ1 arra.a~rt.o lelkek . de e:1:e!n e-rzssek. v€ze'tonk.tszo'tt.ml"erzekelem.. A vezetO'k a legljobb.erelmeselte.oglalk. de . ir'Elny!6J en€ril~~k.. ahogy egy bfiZonyos eel elerese vegeU s~envedUilk.fokoz(k:l:ni. ink. hogy 119m sz (5 erdel«liket szolg. szazad elej€lFiIszokas \r'. Ikent egly masik re!1lilast ioS megldeztek.at kin. :bogy a\l'eZet'ojtlk IillontiCJl kove:telodzo. hogy :megatadalyou.:e:repeU.y--elelil'kala tarto. K!ltenseirn iSol<mle 6rWsooi viS'eltetne:k a veze-h:J.hogy a llipn6zis. amit ez alan~ommal teSiilek.eliresebEln.Titom alegvegs'okig ki'l'lasz· naJj.az e:let lleMz periOdtlsai'bafi szelleml.el'ilg..tig. .k)ooll.las Ules menetet. Quan vls:zollt l1f'!indpg m.amig b:a.ergJamintazata r. illIes lO\ltlbbi szakaszAb8!t1 fijlborffja az emlekE!k rilmusat Ugy hiiszem.'!Jil~fmall p~ l.anak. hog~ hilnenJjeltldnal<'vonu~ii~1\ ha ail ele98dellei"ll.z s.sos leasztas a~olmi'iil az emberekflel.alt kijm.odaado 'BSelkotelez. REljlh~lyeslleklalalom o.egllke-t Iejezik kJi. mig iil'Hlsok tag ·teret htgYil~k fleikelilm a kutalwdashoz.ltikus i1lesre jpn ho~am a b'aJratom.ngedtiek. HEl.ellemi ofdalrill BZ .i~O\i'llila:zonbarI'l aUah§ban flam tart s:okai:g. akli segiti ugyan . '!Jagy e. Van·. \!Iezet61:oi: kgran:toom azert blokkqljaK az InJorm!iici'okat. mint IYlrind'en vel!::eoo.. hogya (oldi I. l1..tj~kis.im~ ltihemek 1o.l1Iamron hafil.al'aJIilYkommiJlliikiLci6jalilak iral1oyitOfakenl lJietl: resz:t a fo~!amatban. hogy m~birk6mmk az egye· S dulll~t as a:!:els:!:igel:ellts~~r~s~'Ile~. t-anacsad'6il< e<s~tlegmagukra ha:gyJ~k5ket.elnezEi m.eg.e-lunl-liet.val.a viasd . a. es splrituaUs. A2 emberek barmikor nihetik.nm6niajaJ is !Eil'l~es szerepet Ia.at ald..ajllnkn.Mi.al nak! az a Gsop.a dii'ik" mintsem a biro es a vad lott \liSlOtWa_fa. hogY'I[1em htizia ki 6t a IwellemeUen halyzete.ct!j[lln~ kat.ek. akliknek kef llezel6jllil< van.all ah· noz.go!dast fI(}fiY .. hOflyafO'"ntos d!3r\il~sek ne s.~Iioiege~ a:ly nedje:nek· Um1llk. ~eI!ben em' fatal h~18ks. !'logy uJ 'Velet6t kapfran. ~tualfis.es nern ad eleget mag-ab61.'JI mel:yebb ok huz6dk meg a jel@flssg mogmt Fotyamai~osan gyrnjtoma.:zUlelhessenek:meg. A XX.i3I. slellemivsze:l:O? Aflnyit i"liIondhalok Ihogy en meg nem tah~lkoliam Ike~ egyf:olTlla. hcgy <LiZ.kel'l ha:rooIIilOrn.mtOiI s9g1itseg1etkaJpok ez alanyalmilflaJ es a v~zet.oiklt'el val)6 Ikommuniksu::f. allapo. mTn~igl pr6b. kozt a 'felelem soha I'lem szerepeL.eskUensehnr a vez. Giiles. Ellel1~gleg. m~g~oz. sz:e1~m. Nem segilihetrJelkareI:IOdesben.sal dOig.erojiJIkkel k_aJPcsol~~banneha eh~gedath~l'Is. $Lo&irates. viselIwdhel:neik kitsroeifl iJi3gy f'oJredhetfk a dlolgok leli~l~f. 'Gilesi en egy ko:misz. Ebbell Ilem osztozik velem ra bararom. e!S gyeng:ooefll bgtaritja a D[lJraitomat.lb:lgtaJlalfl zavarb~n lJ9gYUIl k" am:ikO'[el kell m'Q(gyarawl.!tO!mek :mlmde..iEz a ket ve:zelti teM.resllln afll'Jak i8!Z o~t flizonyQ5 ve<!'e'l~k.tli csalla.ett. be ike!11szamolnia neki sz eleler.61 s. nogy kenyiteJenel< llegig'ilBzol. N\em !hBgJIh8!tom f. Ala!1laraillKal sesem ~!. hagy a konlra/U· '*'Ilitas (aikAr ve:zelo .e oi~Junktartanl a. aki .n joguk megv.egy bi:zonyos pon.o~l.ga'IOdasafmat akadaJV(l!Zha.ig~eltrlen kivd]. h09ry a.hogy mi~rt ne:m :siik~HOIt elemi akit~ilz5~!t . es nem na!gyon v~U reS'll a ~s0'P()rlja Ie'li'eken. ha eppe\1l Giles ~art6zkodik a.9tOnk meglen1isiti enllnklGI: ~bben So megloeh9i'tos:eiil zs(tfo!ll ~~ag'OO:fl.z. A v. \liiS2ontagsagok. de rwomalsil1:cs. az aggodi.Iecket.tII.gysz:eru~n csak e:rdeikte!eneK ~lhdg!im'lel kapcsolatoon.ei s:zabadol1 aramrolhass:armk. V~gill is.a tem:ip.a:iglpro· balkoz:oLt. mint mOigy oIyan11alkelijefl dolgoznom.karmiik!Us. N!ekem ~~y Wnik.lt a Idi€'nSelin vezeliijiivel. ~gy fogalmaz:ott: ~A 'l"e~e15m k'6falakkal ves~ 110' rO! . es a reszl'etes elemres ~()ran tanulh:asslmk a nibai~kb61.i!iigtlrt.ehetoseg:ek jobb kihaszoalasa.!1iOgy enelmeu:ok az elmull . hogy '1lgyelmel1kfvllil hagy· tal< a v-aJto:ziabls·iniIfTiikerenmBt ." Azl:ail arr.2za.ld'jiUl< Irfle'jle~bel'll foJMlJorr~alfli" hogy vegfkepp .. {) .y es 100 '101 .k'et.ooiumok ~onlrroll... Egyik a1anymll eg~rsz.• akill' nem) en. zemelve..al al~r~ak nehliflk.ogy.illom megke. s~ereteUol ftiggetIleJlUl .el nernad eIQ~. megak.A.'6 E. l J hogy valaszI l<apJak a: szeltelflilvilag folepil!9sere. Amlkar hipllii. Ezert csak klienseim beszamol6inak sokas.ezetEijevel~ crodeess~:a!.rlyJt6 erii.Ierinsak vaQy s.i!:6rak.az . .cs . Egry .oz6 m.'Zamolt be.aki meglehet-o~en [rzgull: ar[iiililt. FOf)toon:ak truto'ttak. ben-rle az .d\srr. EgyO:UrnaktklhelnekvagiY obs!rualhat~a~ (megakas&:tha. hlogy ilyell !kihillasoi-. hrogy megrtah'ilja a liil!S.gy.a§!iira tama~kodmr az.}rsze~(i talila~: Mil:yef1l hal aklror az ~tlagos. hajcsatnak fatom.problemrulIaik a. sot meg emreile[l tile'S tartama ajaU is vall~ziaIjak a ilolZzaiimasu](at.ekulcsot a hetyzetekhez.

. ElelQiilk nelu2~ szakas:zaiban ha:jl~ilnosa_k vR9:yunk a·Ifa.doo. H:a ~y f:ejJet! . MDfidla~ erek .lltl hsr:Jatalla.e. tervezesse~ es a S2911~mVila_gb6i ~6riteno cratily[ta. de Ilagyo:nis .j8lk. a b-eis5 hamg ifll(abtl.da&ot.l:it~.altai vegzeU felmeresekb&l klder{lli.ssz-e-s 'iJonatko·.ign:aJk. ezet:1 UijdaJmal elullk 8J.1en JlIIilg6n s. tud'.es alazmtaJnvissa meg S~ii'!lel a m~g.a'bb szinlre. menlalfs tlmnetekert villlva"egymassal is eID'iiHmLlkoclnek. i1Iogy kapcsoiatba lepj[ln1t velUk1 H:fI 'termmets~ro· leg Ilajl@k az [lJe~ vaJas:zra. Az.el kell vegeml.ymegszolaJjol'l beffQI'I'Ok·a. A 6. ~. fepetl~ A"I.kQl" A be-!aMl.-l"Iai is maga. ~a nem is \ffifdellfIi'1k lote semmit.et kerjOnk.. bensO' hang be~!irl'lik~d ho~al1k.n91.ywl~ki ideg:~n kapcsol6djon 00 a Spiritu:alis eletUlkiJe. hogv a Ul. ha l1em .".lfikook megvan a ikepessege. .term. mint az em'ltil magasab'b erol<.:.olda:s f.es. S"l!intU. MQ.e toozl~.p<!siul mMegelik. all 9S vigraz rank. mhidenmapi elelihii:i! szQkseges Ibelso erol !. AI ele1be:1'! elmhet6 !J. s.ill an1)f.!. hogy imSiara a sajelt f'Ilag'asabb eroilt adj~ meg a 'PJaJa. A ve'ZJet5k e tekinfe.amely. ~[rrlef1l aUo vszelo smms~ogeool latha~Ulk a viM got.ki 6".asl 1l?9~ ez eletek k. . a .fela.agy Ilihilci6nak nevezfli.o.sa~. hallok oryko. A k!. amelyel a mes.€. A lebjrtobt).@lyzetbe-f'i kel1te. lEI a OOSSlO lajl:o~a az intim~ns 13'nergia Io_risihQZ ve~ minden !€itmlok aze~l ~ePzett eliEi:mek egy millik so~kail. Hem m'ill'ldergkij 1Ke. zis-e· a legjpbb modjl'J: aflFilak. lieremlo ko:zeteooMi v9il'lrnlk. . de az <Ii gyanum.~rzelm. amU IMnd.. Jtlmu~a:" . oogy-obb energiiYal.zet5 .'Oik ilye~ ie-Jlen f.am..a klie-:ns'9m hipr1o:z1soan lebloJ). A linagia~blb eWf!khtiz: 'f/eZ'em ~elritn saj~t lelkltn'k ellflrcesa~ . .nos@n az erosen sl'~~zes alfapolokoon . ~ii)g.. A:l 5.~lrtek tl!dni. mest'srszinti:i v~. santa. AzIt is klerde~tek mar tOtem. Ihagy a w~el:Oik f1ern S'BgnLenek mi:rn:i:. Inem '6. be~amal6kb6l1 ulgy 'IOnik. amilro:r lelki kinoka. Sokan sm.rlIefliil mLi~kOojyanl5Eo:mo~~sagot. Nel?lk .iIDeen rrll!l!gk. ami:M: mindig (ildal'ii~l~. a:k:ik 1W'taJl'1akatI:ol. A 111.ami bAfm~'b~:n~. bel'so m. az a 'Ieghelyese!bb.S. hJpiiiolizaij2k 6kel.Alok. .Ie'lt"loll1a.l5 ut eI5t1:~ H<lI~Jl.elek t!!!bbseg.Re~leJilWil.mk egyedim.nnryebb'[ltes.e~ I«lnyan I'ehet re$Z~Ie-$ ~pidhJaiis 11idorm. A pS!icbolog. :hlas~ml~ana a: R)ldl gyaszttOl.tooru e.d az erot.3 benrnYllkrel segilfil'9ooszer JiS mihouMk tanozik.U1hivjak. res ugyanfg[ll' Bfemek ve~etojl'lk is. nagy rlJ@1lIImul~.alll1ak 1:fJ:vo!az erzel·~ melt Megtudl:am. Szilnte bl!i!O:rJyiQSr hogy e {els. .get.[rrlen . s.zielll'l.Il 'Iegmi!ltyebb lila szfnii rSil1efgiav. hogill' hango~at hall. ha. EZ.!t~!beiSii ihlilngja n~m hallu:cinaG:io.. fol'egl mO:K: s~mara.ereU ittle.. de re:l'ldi· ~[VOIt~lilllellMnvei a . a:k. es.Ha a ~VlJlg:odt kornOOl'lltrado afJapolaban 'v~!!Jn!k. tmUleszUrnk. hQgY Ilem l..ells5 bi~. ame-l~1< vigyama_k rank! ~l'Iten et-e'z.ir atZO'I1Rafi vati'Qzilst. ~t mondjiiilk. eg.e.sztEzert ol:ll\~lnI fOllloo~ak a ~foink.acitilt Im:pni.cS'oport~megbesz8Iesekren. 'emberek ve~eroi. h~ll a Itinyilatkm..latasokat sem ke~elj[lk egyformSJ'L Ha valakil se9r~seg€wt folyaniiodik a magasal:ih sl:ellemie~akhfiI.i:noozi3. hog!! a ve~eitojOk mlndl!" 'slj6n-.obbrel'!dl~ 'Ien~ek mil' a.is megvar'imiak a v-ezetaik.. n. Ihog.. Lehet. mind a sp:iniluaii:s elsttai'Jkben. de at16:1az m~ mindefil~inel oU taJriil~!6.mk utanr . men eJI6bb ala. h091 merre j. . dta~~b:af1l. hogy az adQtl p~ral'lalOOil megl nE!i11fedi f511ill ipfQblri!lifI. hogy egy Sr. 103 .eW.6. csakUgy.erzesell: es. . A. siZinI 'r~l5tt ano . .il vag'll eppegy s-egiL6 ideg:el'l. . SokSlOI" a15toi'dLlI.aJiJmjrmuotl mod'szeftol.ciil.llliIiis.ek gyaJQralill lPo:.I1Ii.OOom. mtm:l az iduleges..ElZ "ma . de" oolfrainkhtMltlibb UI is wz-et.l'en tOiiel:lo lii(pl1OzIis I1'e:Jn alk:alma1:na-t6 n!l!po!'lta.'s. 'fe~ezM'lbl!n ~m' 5..munlffi. hogy a f1~pilOzis segitseg:evelmilyen hat.o~elrth.oporllJflklagjai valdban szerwednek. .eM~ • hatarozza meg.1 o.. egY'lmmoija. mint a!hogy'azt mar . A'l el:etun'k scrim .ent meg linll<arnalooQ lel~ Item iSlNr mincfen 802oterlkw.Sl'1ak 'es a megerl.ep.egilel'li. aki'k ebbeilis.yugootan leg[ye. oornElm csak a liIl.mtiil 1e'lek.ele veJe. Olya~ alann~ElI mag .alyai'l .dm(il !elek all1lnyira ~~fogl'all iii.ik c:sor1des mm~5desCUk~ellehe'W-\l. rtan~lo eloti. azI:je~e.y en~nl9'"~€m -Ielki bEinatot. ~agy nem akarjaX oog.es meg 1man a ~pz@tI: m8d1iurflseg~segjvel 'ItIrI:eOO smeI19f'1i1kJ~:eS~s ige:n. szamf. akko:r is Ibizmmk 1<'13[1 aboan..Azt _gyanftOl1lil.k embEl~S7ila:mara nagy megkt'l.a ~t-abbefil ere:zz~k" Inogy ~al6ki mell'etlilllk.lek lIehet oeg\ll id&beli1 a fal'doili. mert 'l. vajOI'l a hipm5. lMil'ld8iZo:ni!ih<tl a IkOzW'lfl:iii rre'l. MooIDsa.inte!1 mar nincsenek ~j ~elad'atok.lj~TIl aJIlnyira a ve:finr5 'vh1:ll!IaliiSk4pe ~~tilifelenk. a megfele16 idooon etkez~k egy 1amicsad6.gy 'ba.usok .nl'lyii\e van rajuk szii!kseg.t5. s~rgas..medye!kbolllll1~9yOtildi"l:etunk. E-gy'gon.y ngyOnk Fef'ldezese· !let :aIDllnwi segftseg.egold!ais Iele' Vli).ttl'!~k S:WiiilOrO:Sagot a taJ~~oz&J. lt a javaslom..erzik velilink kapG'solatban a 'Iamiri 'felelos:.etekkrel van dolgcrm. 1~l1el a <U: l'iiJoo::dwi!'l!tilil21az.gymastol etrero mooon vise'lkedile'k. a leiOOekt51 nem. tanar leilet.mellltal)s komlfll!!!!11kac:i6 oss~es csatotnaja!t f1gyelik a vezeliiiflk . hQ!:JY <Ii S. emboer s:zamilraaJ~pveto fOl'looiSagU 9i hit. h~y S'z:erne-Jye:s Upcso!a:l:ol: hogy t5btle mar 1n9m Iftbll:Olik fi2iikill tuttle.i n-dnden~ll1~11mas .I'agy".ktil5. me. id6nk..dlernatiV"<l. ZaS. m amelyel at: elmebet~g6fig6k mnetel k6:zOU szokl:S. e.llacsadOnk munka- al1iCil :~amoinak be. mii!ld:ig (]Sak a ktlf!J'elllooZo !epes megw'elel'tez w_gVell Elut31'l lpedlg' legyen f6. Ina" ~~lddj. mil1dnyall.r. ~ ~ Fiuggellem11 az ..al.Em pmblef[lla {wors megal:.f egy-e:gy utalast aJ 6..00h~pn6zis.es moo. ihogy magasabb rl::ldawl1kbol m~ssze nato go:ndol~fhulli!im(}ka!1 klildjiink .a vUaigitafiak fa.*~a..az.arunk es.potoo.s{llla5'em 1:a:lallwzl:am.pe5 :Ie!'nni'i!.1nek 'II..k OO1I~~efnL El!l!:ela~re1elmeles el· ke~eresse~ ~lef1tetben.A gOfldoIlataink men1B1is u]lellryomalJkent ~Igalnak at 'IIezet. hogy amI< ilIZ er8k.ik'erilnket at t. Ha 01'1 irall'llimutahis-t 'krE)r. kivail6.nek velemifsle~· anog. mlg: a medrtacjQ". hD9Y m3Sii'ik.t 'Ediml<.m.e'hletoOsegekre1st Hut'lel .ai.)" iii.k!.oinli: szaiNIra. De..emerCi fl9ura'k . ·eligaz~t6 jelle:gO:ek. ha segits~g.fl liW6 a'ianyairn az-OJ1bal'1 :es es \l\allja be.1l!l~~lve a Ie>glJ'ar~tia!1iabb 1.amikor l:atjak" :ho9Y rosszul valasztottuok az ele~be:ri.ng OJ wl. Ez az egyJ'k ok. l:stensei f€lle iral1lyuto . hane:m .eben ygyanis.s. J10gy valek! ~krUish.-esn'iek megv<ll~ 11 fIil~gi1l.entltasok renoelkezJilsk . So.Iatlluk. Lelektarsaink es.res~e. maga'Satib lfokaih.~k! a.a !i!'le~!jI'medrMi. ba. 1H!a rezt a belsQ tiiiinogalo fenastert valakijobban sz.z~t.y '~iz IIro:zO:1 ember egy SZ&J'Ve. de . In a ha.fi :u~r. alfle~y 1:f1mE:lQatas1esi megeriisitest nyUjt nekik.

TaMln s. melt azt jeliel1lti. a v.elyik fe~lause:gl szinren heiyezk.zonaltal at ol1ll!.bszrntj~wll\a'pGso!atball.s..eliemenyemet a hogy t~-o. l6bb inkannaci6ra van meg s:ilik!seguk" Iii 9. es'diZok.:teru .: ha bannib~1ll~ewo.lent. amfg megr:lYllgtalo bi:do!1sag-ot ad. 2.lelkullk ez ~stel1ti1e!k l1avele-1t lels6bb lele!k e:9Y ap.y tlJ)d.an nem lehet 'lilt az eredm~nyt kiveti'tE!l1i a vi lag so"kmilU~:rdos ne.uial'abain.e.ooll:ek el.ehs.agy .t aJl~Ia}k:.rocska res:ZSl Klkr. Mindef)"h§rek ugyanal'l''' ll'8Jkaz:llstem Ilenryegriek a resz€.[i n~hany even s·hllti$&. h aiacS'Ollyszint.I'eil jobb. A ketil5 le!lk.!ny. hogyan is kap- ~9.a. ugy gOl1dlollam.az.a megne\leze$e~e.zambeln gry:arapoclasa tIfIi~1i mr1l9a~g ujszu~ mt1nelk vam iSzuksege al"(:.lnk. Ketsegrte.mindnry.ek mindk~et ta#lja~1taMllkotiaJlifl az: 1.tJb a k~tJ. es . 5.k" akik a sz:ellernwil~gon :kivul'i l'etilke:l teikJinhl.I5s:zinthnek I mHild'!Elr:l smad !lOll': lIa~am:i j. fels:6bb lele. sam viIll ~Sith<alt&ta.15kmegse:m istenek. tJogy emlberi popuilaci6:nk meg .~i~erJedese.ll~klekintik. 1I. Ogy hiszam. felemel6.s a ktiiruraktizi meg nem sl1e- sekre g:ondQlok. a ~ilo2i6ft!!s rnondta legi1atat6bban: . amivel megiatnatj:uk.awllast az emberuseg Mim:l. de ~ems:.et6. S:!:lilntQlerek . mfnt mavagyl. meglis prebl~imHm a1ka.tlE!e ~el!!i:i51~I\3k M.tsegre vafl s2!liksegUiIo: ele-tbell.yba toloCil1ak al.ezer 5. hogy az ernberi testben 1316lellKek ma!jdne:m haromn~yada meg (l$<lk a J~!acles I\orai szakaszabanjiur.. hog.mL'!. Ez:ert M.Ik wl6szinme:g ta. hogy a ~9Ikei< akmrfejeziik be fOldi' inkamiiciaik sorozahIl" ~E1 elertek . ~kikifOlI1Ud(jm.aI.st rass~ inlm.Munden 1~lekElek mas ·es mas a je:llem.sem erecJmBflye. hogy a rejID-' des !koran szalkaszailbm jillnatk.ere<ilmenyek valamelj!e.esebben tOOiel< 'liis.ez.: "tudom.rjnt a vszetak s8!". se.agy-is ..60 MCI Q(Yermek oszijletik.'SZ<i e. h09il1 me9\1alit~ta.ew16IbiID fl>ailalolk. szlntan. I-i~_pott .eretlk ez lsten 8Z.leUseguk folytan.rdullt er6. Mitldig tisztelelbenfartgm azcn klielilseim erzl3®eiit. tlOgy 'ell.kes2iSeg.ert fO:rloos.rik tyjzlosftja a tOktOt·.e.pes:segsr@..eki'k szok a kflVe. _ Ke.klsebb' isrerne&mek te'kjl1ti"e!-e oket VegOf is minden el~p~res jo.y szama a01:. nogy n.ohez. es milll~ den egryern szamara melmezhel6.s::dnt: 31 % 3. a \i'.amely az egiyeUen.er.~is erdeMI a 1elmere-. jaro·ierlre\k l'Ilag. de llgy liJlszik. ami lelszik" M"I'lI~efl'l~1-ekhez kapcs~6d'ik egy ma. fme: 1.r!d" AhiiJnyaim .'aki Iletezuk. as <1:2.ememvi~got fra:ny1il6 felsobbmnd:u elr6 Je~enMitel. 03!Z Aki'ket m..lnk ehhiel a tere:mto .y egy IUjl kliens azzall jiju. :E:Zazt jelenti. akiklIIaks~f. ihqgy miridt:lyaja:n ie-jleU ~iiJkek:szeretn~T1ik ~al1lf'ii. sm tudj. MiJ'lden e!. ruo.Jsten nem o. megleiletilsen lehiangoloon IwIngzik. s1!ilflt: 42 %.es ezertfordulnak hozzam.fe:jezet A kezdo h9~ek csorMl."Termeslele. Tud'om.gasabb szel!emi era.sM fejl'ett lelkakiutnak" ame1ve~nek a J'€'ljl6des erdeketlt:in.gy lij2lbb 8!ell~e:.. hiszen pootosan ok azok ell: embere.z5U!.100001m!1!k te!kiintse. akik mM ml'a"l:i''«ehossZilibt tdeJe v~s$'Za.movel alegtobb ember uta~a..n1n~1 MlekH~. Az.zen . ho~iV a vezetoket islens. h09iye~ik a sz. emberek azt moncjliIk hipI'llO:21soon. mart sz embens~ :SzOOijl~~'e's :.:.flelie!> 'ereltseg s:zinrtjet. Bar n. sz1nt 1 %.agy ke!iie~be istene&::.eien a . V-eiem. Ha ._ •A !Iegt<ibb !k!11ans. rnertnem 'rI(iI!ellenslen1:en 6k kerull.ek rtozzam. hog~· en mar es"y 'iGi5slelek vagyok.1T!lmi5~m indokolja. J'. ilia a FOld l1epess.l<!bol joU 18~re"El'll'lsk az iil'lfelligens eneiglimak vest.. .e~ egyedL .an \!'. {Ie' megis er~Uen~k mEliradt'lk.em sZe'.tezik. A mil1ta kis merete miaU nyiiv. slint 17% ~4.ij fejlelf lelek. ~apQnl:a -2.m e:roszakra e. v.~et Je"l!em.embeln.fej.ijan osztozunk e: isteni atrapolban. Ko.aI.osak a taJ'l!lJllasi fol~famat elajt!ii'l tart.en.tIlIk oket szesem mellyeltrl1lsK lS"len az esete:lm ~ylkeben.ny Idiens@1i'l tJajlik alTa.ptll'loza. hogy a. szint: 9%.ml hogy El foldon GEiupan nehany szaz..s[~m lellrek a'ac50iil.ozii viss:l:Ia.-viss:moorli"lek a Foldr.ot 1lla6:zmlln~ egryl:erelllilt._va!p~ a szelr?ml ve-zeloket az istenim§r a!!JIcsonyabb n cszmlire nelyezze-e.ti'~t 'iJez~tt~rm arr-(1)09Y kliei:lseirmlallmi m. S:zamtalalflszor 'fo.dtak az e~let.llam~rn Az.. hozzam..!. megis v.az egyenij 'tejlodesi IQoome.

le. apa . de.. a2 egyUifferz. etsz. hogy l~yr5z:ze a maSQKOn val6 ur. . a ~s. ak!illek.! m£g m:t1-sokal 'l«J:rmyebbetii v6g:ezflek 91.szintnel taJftaJn.megolil:eik . N..ol. ahhoz. amikpr egySzer esak.krvQI egy masil<: 1811tiliissal is intenal«:ooba lepetl? . slereinek . A. va!to:m lonmlaik.. N.l n.wertekJ Az e'let sztimy. infomma·.isszaaz icialbeh oda. .A.. Dw.. nern tudom megragadlnL.': OS!iWS~djUik. .eI: hiba \J\O!t.eflelek.: Eitettem •. . minden paras... (elOb. de fej~etl:segOiket teklnhr. Ennekaz Ui]dol1s. N.s k.varlall): Nem is tudQ([l'!.• a glOnctol!.. (f5Idul. Ne11lany..odeben"" az. /1.e'lteneteSi i'l9~yl"Fetevan s~funydseg" gel! Neiill mOl'ldtak rn. amikor tallim meg agyedQI volil! Mit enetJt..~baI1l): A vezet5m! B5ltam sz iiSlet.m~i6 ls !:!Ibbsn at: 'e~a~be!i? A. •.. ezt nem hiszem .I. EI5szOr S ~re.a1ili()d~s vagya.m~sll< a~anyom majeil16!m17'pO evet 'rolootl: m:ail. a 'I as 106 . amra vag}' A. is nehezebben.afot. mint tin.Wm' Nem toditam CIt! m<uadn1.ta.jd iol. !Bill! Ugyallaz.kkor1' A. antig.iestebeli'! menjen a fOidre? A.bocs:arlja ki ..: Ki k"oveteU el hlMt? A.e@.: Ez .i!$s. N.a. N. IEgy . am..t V$gUl slkerfi1t Iratalalri'ia.' (AJanyoilll htrteleifl to~aJl .: Nem tW::iorn"" 9911' lag/! 'feny .kiilonbsegek 'figyell'ul)t6k meg a kijielOlt \119zefok mil10segebein is..• ~B2. N.? A.n08lSZU ..erJ' kegye.Ill. Ertlekel~Qk a 'fol~i tapaslta:la.zMnt meghalt.az kleje? A...: Nem hlS(U!m. tt: Akadlt. 'hagrv meg:birk6.odik" . .voil. ~riliko'r . a ve:z:~t6!'lk Qssz..ali..._. I~tezlem .gQl:1ez ida ·alalt ~OI'lT1jy..Ahmeddel egyult e.: Ki teremteUe. Dr. . !Oil.. alk]k [ll. mig a \1a~uz. A#i1!la.esre~ A k5vel.: A balyam Ahmed.'(§I.! Milyen volt a h.. es'e~ert av~ze~ tortfa f9~eilos~ IDr.inkat Meg OlHi'ldlg hl]. voltak ott rnasok is .: "" Mfi'idl .: Itt van" Mmed e!bben al iIllleteben is? A. e:10'i! Dr.eibDl.. (. ho9Y segitsek nekik erts!mezni <I f.. N. mi IEgy 1'1:0..zzCll'laz Ur~gyseg erzesave.eletet. az csodiilatos 1..••• segil'6k .. N.ma~ gall !'is 03-vezeli5Jel'1.lam a llapo\I1..szokat'lan Jelelliseg. 85Uell is ke!i. miel5tt mag. ID.ehozoH rninket.levegiOjet ••• " ilre:zlem'aJ S:z'!9'retetet ..:Azt mendJa. 'es v[<ss~altert a s:rellem\iila...lyben megoltek.dat(imat aibball latom. ligen...elyzet -a.. (kla!:ralva): . die volt r.. az'lilieleb'ol? ((..t8n m><lir ii is ""el'l!!m v-aJn. N. mint m'QIQ'amat.: Meleg. \fo.tllaIoo.lbe k!liW5tt. biztClnsagos .1. NI.".z. inh~lIig:ens Ile:ny.: De abban l6!gyererleU vele.llogy-o.•• amiloor megs~mettem.. IlIf. hogy e~l Dr.let.: Mos1~'hogy mar m~halt SI1'abe~.A.. vandO.) Hat.y 5Mbez . ame...IN.lIull!el): tpp csak e'kezdt. . Kislany voltam me.. {egry (lSrmles:J. ahol Ones A_himed l"I'Iegr.. ~ 5z. Mint mind ern okIatdsi mtldell 'eskMben" a di'akok blzonyos 'feJ:datokat iii.em!:uenil9.edel'! tuljukitt.a vezelilJe ferfiallakban jelenik meg.eszem bo~do9'.olt leny·· !"]. 19:f3I'l ".. amit magun kr61tuduflik.er." szereteU€'IJes U!z.aOallll. arnnikor a mongo'iok fe'ldUlt:a!k azt 92.k a f{)i:(ittcUja is igaz.• egy b6~s. mit csif'li'il lttl J . •... N.• Gsa\( oU vol!:am.: Egy !lio? AzJ flrlHem.. '" a gon~o~lkocfiis..VQ slJiillS. amikor megt@!remtetl~k? A.lyan Ihama. IDr. '" aholmost vagi!lullk.~Si"ibMai ·ffi~I!J~.ukkel k-ap.N.s6nek .. a balyam •.. vaila..JltebtJ5l. i:Je-lelegeztl€llin aF5td . es aztal'l Ahmeddell.s:zilinst 'wtan}: MasQK .yta. elt megl.• a szt11e:ill'll"•...1011.kkora 1'libal.t a s:zint.llIr.. magat? Dr. rosszul dOlTltoU.6s~nQI~ rn~g s~el1emicsoporHeltIda!asines.t.: Mit tud m~g mondarlJl aJ:e:remt~..).Ahmed. lMogyf:etfi lenmr.tan.b ~ecsillapltom azalan).ltailmmat. N...!'agyok a \. az..: Ugyanru.tom): Miul:an Shabe..ell Ahmed a ferjem.gOsa. N. hGl9!YiilZ IOIlilli'inossaga~kko:r kezdett meg~r(jsMni. Me.. selilil.ar t5bb mint 30 ODD eve reinik:arn8iodnak. es ne-m ludlam senlkinsem segrrteni. A': A~ezeWink jon flS 1iil'i1il9iY. !t.. N. 1260·ban 'han meg.: KioSi[jda? . a 5z'emely! Hogry lanet ez? .. Dr. ma. .l'lem dolgo:dak egyUrtt~ Goa. 'lJagy a g .gl:rdi latja 'll'a!ai1.. men meg csak nagyon keVii1s e'1e. ..lke' teremte. ..Melfi t~dtam. Dr.Ileiyertil. egV~t! dolgozunk.hmedet? A ~Igen..: Mel'ljen v. N. -.'inkabb anya. jelelllli6te? .y csi::indes neIYf€.zSiterta srellerrwllagba." .A.lrezQ e®etben egy abszolul kew5 !lelek szerepel.: ltz l5gy.hQg.•. b~torrtas. (za.A.0':.eg' <I h~n~eket! Ez 82: eg6SZ: hiLHye 'l." enne. de nagyol1 ravia ideig lart:oU.: Mondia e1.ezetommeL il)J:.1l eg.:...eilyoen.ellemi fejiodes jele:ntos (ulgyo.omreir. i~ilkezdhattem\llQ!ll1Ja.c:s.ak.g..: Ernleksziik a sajaJ teremtesere.ta:n elrnenInsk . ig€!l1. oar.eJIades..: Semmlt sem lanl.. 1!Ir:.ebel'l.E!s Vlss.ekv. magat es Ahmsde:t? A.. meg ".: ~taradjull'ilk meg ez Ahmed ~lotU rd'okben. vagy wtlami' mast? A. Al1rmedideL .. egeszefl addllg.em kerilitam ..1O......fh~sat. IDr..Y kliE:tilsem. mea 1IlI:t.sa9tJan is •. N.: Miit do~oznak? . allli..emtaIflIJlni.!renrt gondolkodllj ke2dett? ~.: Milyen a.'Omat. f:eMrek '\I'aill"unk~ ]i)r.rsUIJaJsa.A. ciiikait Sokallyal"l alanyl: ismerek.tes1Ibe·vaID.or. erzem a ielei111atet valaJ<inek. " de nem lsrnertsm magamat. elrrmg!yarra:wm neki a lel'ek uj . "" aho9Y.. hogy a F{lld iliyel'l r.el.e miflldig csak azt. IN. 009'1' \IIelelJioU:am •.. arnuiror ebbe a kegye~leuH§.

eIl. M'bo:rtossagli~ blzonyoo.sl.l]ss~ ardes tagfllit a. keldo vall egys:z~rJ Haegy eMheiyz.egymt valo 'elor"!!!le. A kezd5 ~e!ek toblb eletet is ~avarodo~t ...gY e~ a de.-Ml1. meghata:rQz~lall ensrgiabOllelrejo:n az ~n.erit iii. egV>El~ Ie!~.yel'l I'arljak.zert. s hogy lie· gyen eleg erOl'lk es btitoorsagun'k ahl1o" nOQY Iolyamalo:san alaldl:suk a smstJllkat. .~6U hOlzam.ek£M ssrn aui koze-1 magahoz..k$pet fessek atQkrdl a lelkekrol. eset majdoobbet is 'ebiFul az egoteremtesanek sp~rltualis helyszine:ir51.amacii'ik tepasztela1<Ii 'fuggvo.sgifilil· sat fej.~Iet utari~tiijet~e~k hs.'.g kaonerens" tiuTI<ogat6 h~llnrr!J6nieujaho\i!..elk. .epet jia-tszilt Arnp.az e:iiI'ibe~f!S~910bbseget lkepeZlik. A :n "eset s:o~l-lrurif:isz~~esebb Mpet ad ildtilien v.jo.amlinleKllk(lveilke-zmenyek:eppe:iiI a.eBemii b6.tek.ek Ilagyobb cooporljaiba helyezik ok~t IEb!benaz alia· potbafl mar n9m allfl!lJJkoJyan cs~or1O<S felugyeletalii!lt.illilap01ban ~het Ie.el . ahol·aJ nyem. . hogy "Mb§rt . es nem is v1illla'lt a te-UStBrt ~e"Ms tGonek all1ossz1ib5II.s".-IL-k <Json..tebe.arsa" A .1J5!:1g. .arrra is.ol1[11ab'b<m segftseget llytJijlani. a spr~tualls csopo:rlokban! igy a r'ej~tt 5i'l~rnerehlilbbiek"s:zamara t is.e e~oTe.i~ettle1ek Iifi@iga ls. N:emszabad m:eglbel:yegezni e~ek.. lelk€!l!<et.el!fel'do!gonak._!O:!i_". Ill. hirtelen neveieSibeirl tart ki 109 ..ldQk a legiha.KlQdasatO!J.set. nem haiSQoljthalt6ka.csatlla~ozoU a smllsmi CS.h§rt A rnasodikierjetol SZ.iv.ls kapcs.e~ke:zo esetben'l ~. jetenlos... .el'sOdleges mOhelyet A hJiditlslI'1!emcsak a csoporfot fe!i:igye.lt)blelke!k szamal'a. A:l.ziillvum tal. . hlSilrilll1 minden ile. A kOv. A szel~emi cso.ek tall"llJlasi kepassege a hajlam. ilS nS\I\9-zhe:t5 k:ti.meIY. al10l a cseC'semoi'ooyeket" mint klik. Kliensern egy gr:alldfoz:us" ]~mkrnponh'.tben mar ilall!lIl!i.csal· ta e'l tolem a'Z ~Iel O\'! oo'dogsagot1~ Az els6 iilesen ll'1egtuotuk. sokkal nagyobb merieku. aiakulasablllFilligazab61 aa a. Az egD' vedekez6 ll'1.angual< velIJlt iNem S:liandBkom. A fT><'Ital1. A. epp amlk:oiJ"ke~e"lct \!dna befwnL Amikor ujra .1i::$o- s.efepl'a alanyolliJ1 eppen egy lieg:ebbi .etben dUilosem-" bO-$c'Szusaikagy zavarodoU'alk... . hoW mas. A !ro\l.h)S szemp jut a humomak.a is luaj~amosak.6!lJa tollott.elha:s:znililjak..et ~ a sejtesem.cj'.l sUilo.d'i gub6kb6I.Ielkek neMny kQms jellemw]El. va.1O\I.fj:rih~np kilepes egyll!c legbIztosabb jele...gyunk.. nog. 1:".ikhili· sonl6. . akvk .nLli le~kek is: elhrell!'lek ·olyan eletet.o:nrombo!ast. e'". okol szolgiJiltat ar..eklg ellen· st'llyozza a 5lte. 'Iarsasagaba.ek.rm"'·g·.o tobbsege alare!ld&lt szer..". kis csala.Pes. cl:e pontosen a. amn a kezdQ Ie-lek fellg~meddlg elmk.ta~st l1ryuJ'thassanak egymasflak Ez ~ oss~e'artas.£!:2.lkodas hiafllYa.f. hog. es a kez-d'o I:elk.nn. !l'teUen .qe.6Itetlen. hogy a I<Uell'lseumllek a -csoportmg(:)k inklrrnaci6i a~apjan 8S a.portok a lelkek okla· tasanak . TOdogyu:lradasbafl halt meg. 110m".~k kl..ijes l1ajl:Oerot je-lent.szF. ~ a:tr6l. volt.kud~rGaiko.A oOSIOPorttagokElt a kmikai hou:ilaillas el1l~il~5lOkA"'aJ s:ztilk'\I'M sze. az elsa f!~rje. hogy egyuU Q@lgOa:a!fH. A Iellek '~eitQdI~e Yg(y'ilnls kompne.'er5t:a..W: .1hetWk.el he~5 az. nagy' orometjeleflt a.. tm:gyleljesen soMt .az . a!meUy. L1g¥ tal'anam. -_ .Me9ltudilam. a2: alanyUl· aatifolOtti ell'1l~keze'te modQt i'i)fJlI~.'"'·k . .ego/ 1~lefi:megserOl. I'..\Iezet5ik speD.ossze. humor Ilil.. I1Dg:y reJ~e~le'nh3lekkel' re:nde~k.ganc'iajjt (kUlonck5de.oz. fuloog!ta. Le~kMnt nem 'lam1srlotl semmif61e IlE.ellhJ:durnkkepzSllni! Bar a kijvelkez:O esetet ~y osoporttaq szemslogebill rnutatorn be.eletimeik mviz. ielkekikel egyl.oija . hogy felfsmeJ'ju!o.tej~l. h09Y val6-s ~epet nyerjunk a eseporton l1l.. as nelin rQggenek 'al1nYlra . csopon-tlagUa~ leU!9k. A :20.zemelyes ·fe:lelosseget.ellemi osoporthoz 1~flak azok at e:nlilasok is. IEGoopOO1lJ. HataJol1. A leg~ kmtosabb. ilogyru" "epflik rujja" a.lzes.l!emi.. ~ ezt liS megfigrye. F6:1don . fei~Men telkek haj"lamoiliak . ahogysJn az §reltslPas2Jtanat-obJt a spiri~tiJaJis. lGs exl1ib]cioofzml..a. kozos e~1 Mle val6 t05rekv8s tart. f.lo·yjCilJsokkal egyuitt {3Imo'~drttak okel a.n.a.allom gazdas~igi viswnYi3Jillldik rellldelj~k aMI... aJl1el~bel1l nagy-on ook po.iiI.yifill. Mivel a "i'ele'patikus korrrmwniMoi6 IfiC.sz eJetb50rl-erilete Jo~yruma.tizS\l.:a ili~aillk. hogy az uj5ZUl5U lelkek s~mara le~ezik 'agy affe!e sz.el~el1il\lIila.cgytelkiisege{ a tobblek trant.. E telkek extrava. aket. hog.liIak.y millJe. c A 7. val6jaball Ahmed \)loll.eraWny az ?I' !oldu .110gyBill. n~rcjSz. EgOGEmbtklUssagr. A !kemeti rul<'l!potool·t.: .y azUiIll m'ajd f.elk:ezofejezethen r:e[ri:"22. hlaJ nem (g'y I~fll'le. hrJ.z.k:OO~9'n.ra. az estk. -- ""apr megJelenMs eszk.oohanij>jmusan[:61isme:rtek. sa alaGSony szi. aldkkel a :kezd5 lel'ek a Wldii aletei saran kapcso!atbanaUt.A"MIiI'j-.i si!:elilemi v ~OpOiFtCl1l1i11iJlal be.elkeriiljLik.ar<it mar reges-reg~n ellh~gyotit elgy-maSiik iferi.A fUrtcsopDl'itokat ugy a!al:<rtmti. •. Az aJIany itt eg!'l67 eves no" .l1oQ¥ a Wbbrekoegyem.ornoecsapason as az !:Il· szentes.~s.re!latasLik.ja 'osz- tJ. uj fiil'l:csopartok. !logy a Stlab<ez altalleirt!ereml'6kBzpol1t· nak l1gJ'i:lllle~a funkcioJa. Sokszor megb5r1enik. soporttasak is o4yan uJ lelke~. merl keptele:n volt bi((ikinez is kotOdnL E:gyik.tmatnak az. • ·.ijlcs~:nQs bizalD:m es ambbiekkel .halo.feJi"s!TIffies..ek.enyebenjobb \lagy ITIsszabb leltet.QportjfdlO:l:.'l9Y ~k®ra/hJkat az .~1 annak :az a osoportdiilamikiut61. hOO!zaJi..30 talan iilehez~i'I fogaqja el.th~!Js.§r.a he . Swmelyes e. h\l a llelek 'f5ladja vi· szollylagolS elszigeWl~segiet Mias r.elltevedt lel~ekro. UVJl1IlllJI ala".zlnte vlss:zaje. a ~. hogy a l!ell<ek vk. Inatle!il1 leg1alabb arnin.>: ·r'O~amat A kOloJilbom tertl'letekell'l nem egyf.ag!ya mo'zgmja.hwiliak. .iU egy' t-eklntely.ejm. merl ana !iolt kivfmcsi. 4. ..elb'ztsben a csoporttagok iJnindePlt rudl1i'lk . hrllQytagJaJ.akinek ege. Egyik k.y a tagok hogyai1l ls 1t'3i~nak egyhnasr.n . . Cselekedete!il a midi viszOInyolk ~r.in"itefil elv-a'u. WillI{ aJ ~l§lekcsoport a Visz· ~alero le~ek szartnlra.ffilfa. Az. A s~el1emi 'osoportoon a. filagyolllfoll." fo..e:mnk.et ill.emben ~..aim l1e~yesek.!II'emi" 1!terapj:a~:" ~ ()s. tgen figyelemrernell6.tQskarI'asztrora.llk. mint amily.mert.ezetot. a m:otivac16es '.. .akilii6k gryQgrytto ereJe.()i[ilI'latemp6bafi lI1aladO'nk elore.at.. 1841 ~ben. mint kombbafil.e'lo.lliel1lsem fgy foyal'm~ott: "Ez at: a hel¥.rte.ha a felmereseim es a s:zamn~s.raoeS(}fluZvse.~~geHen.ult sZ. egy ffiehkapmrhoz h1liSlOIl16 hel. iii bltsald'6l is '~rkezik. es nem Io" gad~al< el.z.eUdi1egbenmeno fQilyamatokrol.. tojasokat.ielil'mti. .. esstben megfigy.eU)en (13.a!>lla~atlafillelkeket elnyomJa a Iilggetlen gOfildo.ag:ymasr6l. ~kllk elos.zfrfil~er.. Nehany 0IV<'I. Hill .kir"eYldjdl·k hason~6sag:a.ceI5djenek . Az.z emb<erekdont.or kermnek tnis~k.'ltve ~.eli}zQ i!'!k.€ilis gondos...l< >1.e. akkor senki sem lepheln. gyer. gondosklodQ s.serOiI ~Ik. A.. a..amelyben fes'l:6 volit AmszLerdamban. az megl v nem . ellel) [mar lattu'k..

Jk.'. Lemm.s~~l::Jek.tib~t "ftest~nem. Meg!enget~m el&lWlk1lil ha!:ailmas:karTllfIas fes~akaliJPo{!f!. H@g.ragelj[ik egymast.z.: < Erii. Akkor moS'~ b*5!l':e. agyoOJ1I'hio 'IlOitarrHlZ' 9~h5.gyan ~llem~mea MIdi visellredeset? A.tilk gymlilist. A.er]ni VIHoval.[I m[).iil. e2ekke~ a r[jhada~:abo!(kal\!letrtik~ magiatJ' A.:lgell'l. .erol he~~tel~n volt? .'\1!sztilflk res..".'l.vil~Qbeli fOl"I:cs~p~'I1IbatW A •. legvi:ssrnhli!Zad6bb ~agi21'il A.I'eL (az a!any I':iatrahliua a v. NL: Mien? O'r. ts~epatikus: k:omtriuflitclwi6 kti\!'e~kezt!§berTe\l~gge r:fehezen tali1ihat6 e:t:: :az :al!aspontjla..!tbmmviselenn.~ H'al'ly. (srorrnoruan): Hogy k~\le!setJbet kelleU VQl'na inrnom..M !!If. N. esak ritkal1i ItliljllK az eru9r- ttn'Sl.enr :5zoln~ak ti~t? DiI': N!.. DI" N.•.•: Igazi'i1i17 Ha...i1ims:z:reraarmo kav. egy id1o$ par vett magahoz.segilet~:e a SZ9g1® Ket.elm el!t <l. ont..lnk:t:ien.aa b~rill<l:immal vag. 8imikpr .) IDUl)ri ~pp mest jotl.h:elyz. N.es. . BS hiogy mily€!1'l komol!"~!fl 'lfe$sWk mlndnyalan a!Z.t·~e meg! veJa. hiszen miindienki ismeMi a telj!M iglaz!.€t. Haft. EJlvazt.n. N.- a! t<lbb:1" Dr. lzt az e~st1 e /Ji.vakat)~ KaJtnd! lzgafomt Akad IneMny vaiCibaril uttar-a egyelilflseg ®lktlrl. hOQVtarlb:oom l1.elll. Tmzem h00!23. 0 iii legvJccese!bh..:. N.: Es a m:.: tlJeml. milliiiln a s..e ml11!9a ItO::!!.)k:~l r. hoagy Vil[l~o'!labtJl~pel. ~ .: Zavarja. D[: NI. N.• . Nt.erl. ez az eges.: Akkor most :mit m:ond ~eki? ~t.yelllsLOlyus is.(t.: Ami:k. IN."5dl~s~JIlffi.a16bijn lud~ak...giglildi~J. IDcr.. Allum-.) Dr. M~t'lcinyW]arJitlldjll:lk ezt. Its arra ls emli~ke-zl.any.•.. '(Az alany b61d'ogan5(l~Dlni Keldi. da.: Norrc:ros:s a G5lJPO.rt.3!n nsm i!asznal~m k:f a..e~odaJe:nl'l a F5:ldorll.ik.b9Jrntaim..[lr. batY-I:ii'v.Dr. Gy6H~orii kerljuk.'. eSil:?. (mely sonaH)a!I): ~gen.. es teljeS8n ki~. eolitasva!'1! eibbena $z.enni.elelmel kertek ~iij~e el~.~r. (swnet IJtat:l~.: Milyerl ne\.gyWk mar el <tl erede1i csoportQtJ A~lum1 A.an l1a. a<b.: blJS"i.: i'tendbef'l van.a.(bun (jail): fio!Jem.ilelve): NorG:ros~.I-..~s2~net utan. d-e amlil nem egiyt:a:rInaK NQroross nyerS moooru.." legaliibbjs 0 a.. llo~JYVila ~yor$aJJban hal~d. N.)~ai).1tanl? A.e~uk -r.: H.Dr.illilis gondo. iDr.awk.ki N ~ Imig:aml1la:k al. cSt:!k5 a le-gli1!angosapo. Harmarosan el!ha~!y mit1lket. Emiatt :a ~ura]dolilsa.re[]nek v.mal!'os \ldl1 l!!l!. :e~ ~.: Mi a.zL .IiL b'EllJtait. Ill.szaeml~k~zi!-. . NI. j6 Ilel.eL.: !<orbevesZlnert:.lIgd~ A. hOQY'm1iven 'I!IoWlS!~il<:Gzil. ~.l1!lot isoruDenr \jjlb? ~. I<ozni! Dub. nem ig:arzao.-i es TrilI'li:arll..!'.tswth..IJuk!h~y 8gy .fit~l p:rodukidL DI:..~s.0.: N!§u:e! A FdkleQIY nagy szinpadl. A:: Hari: ezt !1lieg hennsn :$2ledte? Vll0 mindig &d~kes >g~ndl'. " mihd tudtlJk. [Ie mrt ~~s~B~yte~r11 Jick6. Jol hatba. milll' a tBbbiek? '.... hogy azo+i!hoz.• d~ {i~n v.nelm!EHllrek.zintel1i elmefi!:e. n _ kat. N.Ji'l10~! l'iJeve:zz.s. kos<!arihe1tenn.. IN. Ai. .jen nekem a kru~li ~.. {~iss~ rmvidllMli): resz~ ve<nnlf. e!IGzQ t!:'lle'l.aJes. @9Y eleg . '" A.og¥ mil. N.-mihd~g me:g\. ls V'o~Lv]IQ elill'll~Mzl€it erra.j6 nehanya. ViIOv.iIi is c:lolgo~!jIl~k egyr[j~L.:Ebf·e~. Dr.. ITiil'ldannYiLIJn~lDdiiJ.at: ~mberebiz[!.es -vnegh~[9yaIIl!Jk. (Az 'a:larry vis. .? A.a~ iSlfUferj. h~gy . N . peihany mas' emberreL .!m.wsan}: 6.:sz6raltalt3i1 ele.. N..!JaJ[l. ij6~2!uenejh'e"a :sta. hogy v~glull ki'~~I!(jdheltelt a rnii- A. (irej~~iyesel1}: Na. ingy.~ A'lerrt ugr8iljak.:. N. mg~ .: t's ~i:smeri VUe! rgaz~i..4rocln~Qm t.yok. t:5bb1e. kert IIlspirartaa.o!I"fMaoo Elr.. Mind'egyen'loek vaQYllInk ..s:l1~mbe~UQ... hogyan kell S"t:.IlI.. ..ura. ~o2ek.le!hetseg. mert onekm. h.a110\i: tart():1.i!te. .~ Mert a div~tos" C:Saltoscipomet es a fenyes zold b~rsoI'lYJ<ab. csatlaft\ozwiil. ta~€imaldl Hat Vlbl . Nem. vezTerojie:? 'A. eiet b()~Q:nQIdQ~g:air6Ibe'szel'getUl1ik. . a!Z.r.S2er'epet"es fal .6~aztan v. hogy. mindnyajul1knak A. {hOSo$. min~nY.: Mond~rlfegy p8lditt~ .s.~0. s elJeg...·d()~avaJ! T~·is.tars~5agban.'aJlI .eslfil:em mar <I!"lon tI ponton 1airtoU.e<pi meg eket. !lit'.iU. IDr.' . (nel. gy~s.J!S'szjlilpadj produ\k(l16oon \.y a.iliJ~ntlUdjLll[.: Vila kres.~lhUJ!.iulelm meg- Dr:. hogyo "Ii\ocsmaro.s.? . Dli.: Igen .31I.legll:dfa!jaJbb. 11..d€J en nem fekteUern minden errQ' eletet DiI'i N. Dr..: ~gefl.oporf milllde:n tagiaCKc5zYa. N®irlJa! Mind Uglf g!o!1d:O..geU'" Dr.g~ vBlleme~iye. m~rt. 'A.diat. Most m!fl: ~e'\!'ef? A.: Dill es.mUyen .eglS ~y:e. Ne'm :a:~t'()m.l. hem igaz! AJluiTI.: is' ...rtten~k e. N. cd:avellTI]a~d mi: is liJeerjilik 5:k.isja.l.: Fiat lJeiFS~e!.-gYUfilli:.eJre:m... al{ijk sZallast: es.:l!i I3tasirTilodom.. ®Iki a leg~ljecslbe lud a cSQporte~~eben i~..bb"freliemroje a GS!DppFtjiLruak't IlL.. j.3k In..el'~ri .6:ti. ~epe~mel: -."is .: Kit a o50p6rt Ilegcsal1ldese~b. ... a~ik'lll!ar .ga~lastalali1 .t~sbe . muv.a.leg.:Azt gondol'nam! ItogY' a.' ott ani Mtall>.il/rMair61'! v.. e [I'. ke'vesebbe~ pavas.If!ha~nos \lO~t a ltibb~e'.pr:(l.: M~rog"I:Oh't.l.ga miaU . 5ru-g~zsin6rokkal.. m[lglUr]k<lli~ ~g~mt..iM~tQ:.. hogy 1St:: \lila r.eL '1' de e:gy darabig meg nem Nem~Oil'lte~ el. egrf. Oj~. Hallandia.6~al~ Vilon es Norrcrossm1 'A.cw Homamlli<1iban elt~rn.\lliltle:11I cooportj.: l". ne:Vem.~ A.eha:il:i .et \IMam .k.~tar nen Ihi:S:l!iik~hiOgy erOelrnes lefl!ile a ]oll]i eletetkornolY8ii'l (i a lefkJifiSm~rete. olyan itol ere2:tUk. hilt elegge. to:roclj a magtildl.zik.

vad eleib51, ameily:oon i'Jajo.slkapil!il:ny volt Norcross meg ut,azo keres~ed:5.. Az '91el rnlnd~1n per;cet kf:e1irOk,mert van I,ehei1s€gunlkaJlhoz, Il!Ogy el~ogadjl.ll-l. a1!iIil !ly~jl, Dr. rt~ lElegook e~drC$em~et hallok ,a.szajaboJ, Allum. .. . A. tvedekez0en): Es iifr] eZZEll1 baji' Tudjlfi. a llIli.csopor!i.ink nsm minnCizakb61 aU. a D[. N,.;Mi lidl Trinia!fl I]lo'lso ,eletenek <l!lortenet'e? A. 'wehemOOlse!TII);PU$ptik vo'lt! ~rti ez1? !MTcsoda keprnurtato! Dr. N~: Milyei1 'ert,elem'bElI1i~ J!L: l1SZlta omimMs! f;.4O'ICroSS. D1Ubri en 31.1-mo:ndJl,lk Tr~nlQl'!'naJ.\~ hogy a vfl!laszla .. sana~ semmi Jkoaenem Will sam Is,terih~', sem ;[1. jotekonysaghoz, sam a spiritual!. tasl1oz. IPr. :N.: Es m'it lJIelit ki Trinia!1'I melltaJgsarn i.iedek.ezeskerIl? A.': Azl ITI;Qnd.ia. sO'k emb:e.rf'\lElkny!lJoot'llJiga5zt. l[Or., N.~ Mit ~:erelene·lin, ,NL{)l'CmSiS .as OuM?' Ai.: All, hogy csa!k haJandzsazlk, NQ~r05S azt alihtja. tmgy Triniian 'IJ~16jabiillil osaka peozffi' 'lItal!otl;. msrt ,kllionbein cs:ak egly ,eQYSZ'€i~ij pap lieU voln'<l!. Igent,.ell: mondja, es· ern e9veh:irte,k vele. Talalja kil, mit gondollDubri ,errol ,az egeszr,o!l? lOr. IN.: Nem tudom. MOncija meg mi;!,!ga~ A.~Hm..• H-ogy Trinia:n ~gy Ilagyv<tr~t 'va~M:ZlioU ma.ganak, ·gmdag ~~tedro;lissail"" i,s, egy~orr'inaJ pel1lt torl'i6~~a zsebebel -Dr. IN.:, Es mit JiflQnd 0111 Tri'fliiaJnlllak.? .A.,::6, :tili:U erng'em l1agyon vOllza:nak ezok a UO kis; 'Gi(JC(Jol!(, amilket vlsel.! Az a f~r'iyes bioorpalast .•. a ~egil!1o:ma:bb anyagool ...., es a pQspotlkigyijrti, amU l~glY jma~don. Meg az arany· as e::l:.QJsttargvak ik6rQs"k5rm minde!Jiltt MeglBmliIl.emazt r,sj Ihogy " igencsaks:z.ereteiit a hfzJ!1!lgotar:J,yern¥a~6k bokjaiban tl.lb'itkolnj, Semm~l sern rejlhe-Ili el ele'lJilruka t.enyt; l@r:lr1lyU. kupaJrnarofl: elelm akf.lrl~soil: kajjvaiL. IDr.N.: MegprobaJja Ellilflag~I'l!, ~(}gy mt-erl vaJaszmtla e:!!!taz. elelet'2' A.: Igen, de No:rcross moot sze.mrei1aflyast tes:z:!'Iekii amiatl:, ~og,y a I'ellf<!iszi h:i'l.i'atal· ban elcdb~to'tt eg[Y fr~ila:1lanyl. (Ked~yeSieril) Hilrl jge:n, ez vaJ6ban meg torren t.. ,. Ol,{atil sok do.log l1ryil.j~hatVlig:aszt em qyhazflna'k .... Mi vls::ronUudJuk,iha;gy Iki is Tri· !niHil \1a1o~aban: 11lag}! zst\lanyl lOr. N.: Ke~es val~mj' kifogillsflrlnianr a viSielkede.sere? It,. ,(aLa~li,y csoncfesl8bbe v.!lililQ:. Q,. Mt a:SZOkEiS05. Felrs'Ileze!te· hogy a lifurrynak s;z~ksege \rolt ra ... , nemvo!t ,osaladja. 6 meg nag,yon egy,~dm ere,zle ma,gall ebben. a t,emph;!lm~ ,el'etbenl, AzJ: mcmdj~, a:aal.l h{lgya:z: e!gyMza:t viIil~~QUa. m:eQ'pr6baUa elk:e:n1llnii a. sO!.okasos,e~GI:aMI~ de.m;!tat::l be~es;remitelt abba, a: larnvb:a. Dr.. N~: It's mil: gondol nlOst Noror,oss, Dubri ,eson lri!'lBarura1? A. ,(kon;.Qiyan): .ALI ,goli'!.doljuk, Ihogy megpr6baUa \rI]lot kovetll1i (mint f:ej,letl:ebb lelek), de ,elt.mkoU. IEzek a jamoor szand'kkai nem nagy-on janek. be neki, Dt. N.:: Allium! Ami: ail meti" .s!e'g .cil1likius~ri1bes:reJ lrif'ilmrn kise:rMerCil, hQglYjobbdt'501l ma;,gilill!. e.s :hDQYmeg,iJaJoozzon ... Mondja. me9l&!cill:t~I1, mat er,se.:1r~nlasrnir~~t?

es

A.,: 0, csa'Icugrat1uk vegul is .•• Elf: N.: :Ez ez ~grr'a'.bl.s, l1al'lgrzik, mlf1tm Ile'iilym a-11l8!k agi!{ lrinian eredeti ~6!>mrlldeklltt A. (sz:omoru'<fn): igm:a. Vail.... es e:ztistudjuk lTlirudnya]arl .. '! de, tlJJdja.. " NorrCFOSS, IiIllibri as en ..• 001,. nem a1ffiirjl!Jk.a csoportb61 51 is ell.lleS2iltm' •.• IiIr, Nt. Mi,t mond Vito TriinianrOll? A,;~ \led:elmebe w:sz.ilirinlan erede-ti JIS'sz.mdl€!kat, ,es azt mOcTIdja nek.i, nogry a:! onamifasosapdilijaba 'eseU !:Ii temptomr ,allele soran, luI: sok ,asodala'l'ot es f(g~elm.e1. abialtt maganaik, . '. Dr.,N.: Bocsasool'l me.g a megrjernrzessrt, A~uim; de e'z. Vila, kiV~Me!~1a CSiOjpOrlj1i· oak val~ennyi tagj,rra ligaz, nem? A.: ,Amjol'l megr a menetl Vilo megJe:het6s~11 ,f.)nelegun is turd Ilermi! Hadd aruljam ,ell, t:109\Y az: probl.emilja az onhil'tseg, es [lubJI m-eog is momlJa 'rilekii,eieg hatarowU sli:arvalklkal.

ot..

a

A.~ Nem, nem ..•, daazt m~ncJfJa, hagy ~egali1.bbdotgozik. ezen, 01'. N.~ Es kii az, a/k:la l'egel1!ek~nyeb.be.fil reagal aJ Ikrililkara? A.: .,•.0" hat kl nern tala~a.... Niorcross. De mindilyajlmknak nehez belatn'; he. hioozDr; NI.: MOlfldltt meg eg~re'!1eseJi,AJluml Zav.ar~1! a. lelekc50porti>a tagijaU, noQiY a te,. nye,ket nem lehet e9ym~s elol elrej;terli', s fgy ez e1mull ele,t minden gyijngesege·n~p,. fenyre ker,ili? A.: ... Nos tgel'l, ez er,z·ek.enyen e.rililt millket, de azei1l!1em esOfilk to~e'naSta, Nagy:az eg.yeterte:s.k,&zoUunk. En pe~daiUl murvasii elvme~lel alkalftam 'iI1yl~~a_l"!l emberekaz nak, es naggy1. \l'bln~ a 'mOveSllet aBllal,,~ ehBlyet.t mit tetllFilm?' Oss.lsviss,zi,\l rohafl'ga1lam mlniieln eUel AmSZlterdam csa.to(('I1~ kOzi)U" €IS a sz:6rakozasr1al es a. sz.ere:n· eselaWk!nl'i1 'kOWttem ki;, Az. erndeti oatom Item, val6sIlJlt !ill1eg. . .. 01': .N.: H~ mindezt bevallja :a ,csoporl,ja. el6tt, milyenl viisszajelz,est lka.p? PeJdrlul neQ.¥~!.I1itd[nte.nek egym~5.rai)1'I ecs Nor,crQl!;Is? • A.: Norcross mal tob.hszflr is ramlll:tatotJi:, hogy 'UlIil~okfelela~seget viillalt1!i m~okWi R trLaiQaITlIsrt" Norcros$',a! a pem: a Ip~o:bh~rrl1!, imMja a hi;lla~nn;;tt. , de min~~et~ ... ".. ten oFlzoek. va.gyun'k... , c.s~k en egy kicslt hi~bb, mimt tL, Alml at! iIIeti, egyik!!.ink ssm l<a!p·'kiti.lntetest <Ii legul6bbi: eleteert.. D~. NI.: Hog,yan i!l~s:zkedik Dub'ri az 6 hibtiiival a .cs<lporlbsl'?
Wfi'!k.

Dr, 'N.: t$ Vito tagadia Eiz:t?

A.: Szer,et maso'ka't WlZ91trni, IlJralk.odni If'a]tU!k. Ve~el.aI1Elk szOl'etett so~kal i!i'l~ab'b, mrn'llJiI!l'fI1e~"iIilQnlk. E9r! k.a~6'zhaJ6k$ilii.[1Iy.~ vol;t",kiemel'l~rficlk6'. akitile~ l[1Iem a.iatllal'Os k.e~5Zmzflii ~ o~jalt. Elh; N.:: Kegyellel1i '10111 A.: Niem, csak kemeny,. KlIpit.al'ly,k,ent Us:z~'eltek. K.iiny8:rtefen voU az ellel1rS~ea\lel a. tengeriasf)liikban, dea. saIlit embere'ir6119fjndos'kQ~ott Or. NI.:Azt [nar IlfiJondita! ~ogy Vil~ sElg~tett a szeg9i11Y utatz6'kon, ,die azart'et6lg 'keves

1112

n3

szot ejtett az if:letOk. pozitrv vomlsair61. Van valaki' a <lsoporljlJkba_o, ka.,Po,t az: olrl:aelilens6geert? . A.•.(f:e.szOlrt.'tigyelemmel)i: Van m~g iii v.alami [):ubrival kapcsalatbanr .....

akj j"6

pontO!

ik.ilra'BSa tengerbe ugroU, Az iHeteI kock:iEtaUa, I'logy m~gme!1ll;;e.ataffiat! Dr. N•.: Aimikor errol bestelieka. csoporljUkballl, mit mondtakDubrlnak.? A.:: MegdOC:s.e'Jiilik a teU~ert; es osodaJlruk at Milildal1f1yh:m uQyanarra .a j(o'r,iletkeLletBsre JUlottUlIlk, hogy egyikiink lienn 1ett velna If;epes ·lhason16 cse!leked.etre. egyik. eletil:nk"~El,1rI S8m. Dr. :N.::Ertem. ~ Vilo ele,te;a fogad6ban ~ amikot ilrl9yen el-et:te' es szallasoll:a el azokat, akik nem tl!ldf!'a!k'Ilz:etnl - hosS'z:abb tavuonze,tlensegr1e !{ami" ~s ez.ert d[c;s.er~I~s~bb? A.: AiTlil~.meQlis kapoU W~ullk,!(Nelfet) 'r:ii:bb,j6 iPol':I~javan; mff1lt [)uorin:ak. 01'; N.: On kapotl vaJamilye!!l dlGsemte'l a.tz: el6mefeteert? A.: ... lFestilk:entaz egesz Bletemben. patromlook l!Jmn ~lIeU kajta~nom.deiG VO~'OO1

Dr. IN.: Mi m? A.: Kimag:asl6 dOlgok:atis tel'!. IEg)"S;?:t!r, .amikor :nagyorn i'I:aragos volta tenger; eg~' tengeres~ az ;a~boc[d az ooeanba. ee.sett iiulddkJo,tt. DUD:ri kdte!aI: ik6t6tt till de'.re-

es

rrak~de aLl is ,megtl.l'dtam, hogl)' Vila kine,tikus energi:aja lassen rezsaazinra v.lltozik~ liIffi!ii ill. masodik szilnt: el~ere I;Ital.. '. AI. ,ar3kkevai6 ~elkek jellemz.eser{;n!iJ.1 itt emberl foglal~'i'la:1<at: asznal:ok, merit vegLll h is!1 aJdk l€:j5:nFilek a F®I.dr:e, eiIlIIIbL:!rltulaJdot'1s~g.o~Qn keres:z.tOl mUlatJ€lk meg maqukat Mli'lcdazon:iil~all a szellemii Gsopori'okbam sendl sem talalkozoma 9yUJIl5let, a gyanak'!i<'l's ·es a tisztelet'l~nS1E:g me;gfeleloHv.el. ~bbem ez ~yuUer2.Q iegllOOrbe)i'!sen'kl 5'e!11 torekszik tiatalomr,a. a tagok nem tlJdna'k jj~kol'6znl. es keptelellek mal'lipulalni 'egy· mast A ~en.ek inlWlbb (jllilmagukkallslemben bimlrl'mlri®lnok, minlsem a'tarsall(~al.. . 8al'o:rsitg, vagy es ag az ~ll1taMro:zas jellemziioket, hogy a k;6vetke:z·(j· eielbet1Jl<;oz€:lebb ker,uljen.ek k~(il.oUc~Ja~khoz.-lo9!Y meg:eroslJthesS1!!rI'l a s.zel~emicsopOirl,-,taQ!ok i ~arsadalmi dillamikaJawal kapDsollatos megfigryell1iseimiiit. meg, Inehany doigot kerdez.ak AUu,m.t61. ,Dr. N_: Mitgondlol Allum, a.z egymas irfmt] krlti~jlUi< illilindig jellegd? ,A.,: P.er:s~e!Var6di 9yUWOlkodes: n;iMs kozIUin'k. Egt';'1'r'!as'kar.~ra sz,6rakollunk - ezt e'l ke.!lIIs.meroem -, de ezz:el·csak .... m,t ,ismeriuk el, hogy Irtik is vag.ylmk val6jaban e-.s men-e ke!lIl.tamr1u'nlk. !:Jr. N.: I:l6fordllJlt-e vPilaha is al'csoPQrtjitba'll, hogy' az egyi'k :Iag s'Z.egyent vagy b(jn~ ludfatol e~'z~ttegy' e;hult ,elete miatt'f ' -, . 'k.: El~k,. ,emiJ.2ri ·regyver~k..., 6s lui swk fogalnnak a!1l1'lakJ~rrasara, amil mi ,erzOnk. . J:)f. N.:Jo" akkor ha.dd km~lits.em meg' .. Ie'lekkelilt€lleit erz.es,eiit masMppen. EN5tor~ dul-e, ilogy I'lagyob'b 'biztQns:agoa.11 ~rzi !f!.~gat, amii<or a, e9Y1ik cS'oporJtagrol kapja a vls5zajel!zBst, mint amikio[ iiigy masikl:6l? A.:: Nem, ~em. MindlfilyajaFil re;nd1kivm tiszte'I]Uik egy~st. A h'Jgel.esebb kritilditmrl'ldig anmagt.mkl'6l kapjU:k.· IlIt. N.: 'Ere:z-t:: va!atmiiMlle megpan~I.ai}eIIl1i'lI!1Jt 'eletebe!n 1an~$~lC;}tt'l.l'iselkedese.ert? A. (hOs5zUszi.jnet.ufil'rl): igerl..... saijniilom, ha megbantoUam masokiat ... , e~....a:z,tan iii! mi!1c1el:ikiismeri a ~iba[ma.t. De Mt taJllulLJ(llk, Dr. N.: Es ;miheiZ k·ezd ·ezzlll a l.ooassaJ? J\.~Megbesz.eljfik egymss :k6zt. ..., b.J a k6,vetkezD a~kalom!'l'lal ~g!y'ekszul'lk I<iikQ.sz-O~ nJlni a csorMt I!Ir. NJ.: Ab'b61, amit korabbafl ijtOndolt, m.t kem hinnem;, hogy on, Norcross 'Duoo ill J~g(va!eko:ssa9Iai'k!kal kapesolaIos elfojLott erz.eseikt51 ig!Y@kezne!k megszabadvllrl'i

epilo

ru: ernbe:rekhe.z

lh.og!yoJ s-zivem, alZj6.,

...., elZ. rem WI sek ... , de

eWe-ztem, ha orlililek. A csepcrtom

elismet~.

J:el.lemUidol it&gg~elien[jll, klienselm mindegYD~eegysi'li modem kapcS10ladik a 0.50po:rtI)8irnoz. h. emberek hajl!llm'os8Jk azt. hilillilt inogy szabad allapotbsn a leKkekrle'k niincwnek eirliberi fogy.al.ekossagaik. Ein. 'ug,y latom; Ihogy nagyonjs sok. hasonlosagl
talliilhat.6 ill leri9'l«;soportok esa. mld~ csalMok mlillrnd'tsi9I Mlztltt, Pelcl'{ijui:(lg1' vetiem es:z;re"'hogy No~ross ~ i€~lemsoport lazad6 biUnbakja, mig 6 as Aillum:a lelliilfoso·.k, ~~lk.szamon tartjEik a ~ob:biek ·fogyQft-e'kosdgaiit..A'llllIm azt mOll1ota, hogy ha egy Gsopotttag .at elmvlt elete hibiiinal<: mciQnaiizali1isaba \''agy anijgm.ol6~ejt,egielesehe kQd. Norcross az els5" aKl megkSrdiijei.ezi Mt LaUlatoan Fileld V<iill a,~e9kevesebb ketseg~ onma,gatilleti}el1!, es 15az, aId .a s~o'wanyos vlselk·adeselil tUlmenoeJl eddig .3 I~kevesebb elLE!hni befektetest tel:le·.. Talan ~z az olt;;a.a bizonytalans<1'ganak is, ~iS2.eh Noraos.s va~6$ziniileg l.eljes ereje,MI harool, hogy lepesttarts>oo a osoport lem:p6jav:ail.

rirlt a ~egkisebib gyer-ak}, A $;reir.e:!11i CS('Jpo;rtdkibglfl mil\ldig ~ IllstJaTily'leJek, alki Ilat~ haldan lor·ekenyebbes nagyobb gond!oskodasra szorul,miint a Iobb.iek: Vilo idvalQ·
sagra to:re!I{v:5 maga~artasa azt mflutaltj~, hagy 0
I1fIQ$t

.A:zt.gyal'i!ltom. hDg(l(bohOC'koddsWal, magJakellare.seveJ es;a kom.olyliig,yekelvicce;. lesevel Allum Ishe,t a csoportban a peplil!>aj~i (at: ecnnberli osal~klokban ez rendsze-

es

C$a'M~,agl),Erzssem s~erjl1t 5 '8S Allium vise:lkedlilek a legkelll'esbe 'kihtv6ana csoporlboo; tah:l.n i;U';.ert iis, mert 6ik erlik el a£Z '!il~m(i'lt &Iele'ikben a h;l9~.ob:be't.CsaMgy, mint azembe[fl c.sabid.okban; a :5~·ememl c:soport tagjaillaik: a szerllpei Is k<irbejarha~.~

m a hiSs·(va.gyi~HI. ~eg1do:sebh

,AI,(~:lgQooolkod,va~~ Tes2ilnk ugya:n dl1li\Ws megjeg~eket, de ez I1sm olyao, mnrllt· hill. meg mfndig: amberek Vollntllnk. A: t:esHin'k nelkOI eg,y kisse milisMpp ke~e!iOk a mllki3t. Annal< tekilrltjuk egi\;lma£l" ,aklk: vagYlJI!lk, sert6des vagy felt.el<~nys,ebl'!Ielk:liiL ! pr. N.: Nem ak..arom a szaj~baadni CI szavakal:, csakaWl gondolQk. hogy a OSOp(lrt~~ Yilh.<ln m.e:gml.!!talkoz6 'ex!Ja1(agancia vajoin nem ·eppen ;a~ erdemtefenaeg l!rz.esebOJ

a2:zal. liogyegymasl: Llgra!~iBk..

fakad-e?' .

n5

A.:

a "fejliidEis mmerny,eben bejenk Ihelye~tek mil<i5z!beli orrmagaval kapesolatban is ke-Isegei vanrnak, azl ;rer'IC~bel'! levol1ek taJalja hogy ciill'iklJis megjeg:Yleseiret tegyel1, a tobbiek mo~i'rlaci6javal kap. cS'OI~tban'? k: !Hat persze, de all! is szere~nenk: megmulatni egYl1[lasmk, I'nogy ri5SIinteifll dongozUltilk az egyen:i 'f~lada~-aiink:orl" A bus2:kleseg nelha ~tI)§ba!1l ,al~ e:nnek, es. egymast
4

6, hat ez tilem er;ezmk loml1a'k, amil Dr~ N.: TeMt

tul jonal< a kep&ssegeil'lk'et •. alhlloz, tiogy m~,f,el~,ljOi'ik annak: a bi'za.,

megint egy masiik ddlog . Igen. eleg,ge el vagyllnk: '

batortalanodvQ!"

es

haSZ!r11it1jllk-arra, hogytUljlisslin'k

ezen,

A pS.I'oesz,eci kO\!lel!ke-~a.s~kalSzabaneg~ milsik.·a csopert gyagy,lllasaJt elfisegrito lelki'jeleflSieget mwatQk: be. Tabb vitll:ozaUmn is hallotiarrilllTiar ,et:rOl atelJakenysag· rol, ,ameilyne:k lel!tet a 21.. ,eset is rnegelfositL
Dr. N.•: Nos" .AllUm, ,moS[" hogy an611Ibe:s:z:tillge1.iJnk, l10gy mlkoot visellkednek acsoporlja tagjaj E'I~lyma$$al, reremem, he leifmii, m~tye:nsz·ellemi ene:r:giiak segftik. 6ket s e.'blberna fulyaroatban. . .It ~',e."O''Ii',an.': NerI1 ~$liI.,!ldQm. ~og.y k:epes v.a;gyok-e ezt almO:lldaniim .. I!)'r. N.: Gomj',olko'llon!: Ni.llics m~9 valami eszk,o.z, amlvel ;;JJ:z; i:fl'l'el~r9ens enef!:tia harm6nia.t tereml: <iii oCsopolfljan be~~li? A. (h()S,'5Z~1 szunel [ltan~: Aih •.. ugy erii, a kiupol«6l.bes;z~]ek? D:r. N. (a "kup" sz6 meg uj nek.em, detudorn, hogy Jei heIYB!'Ikere.sgelek): Igen, a kli:· polkr61. Mondja el. mit tud roJIUk:! ,eshog,},rni k.Qllik van a csopoi1j'ahOiz. A. Gassen): Hid; a kllp t~moglatmii'ik:et. Dr. N.: K~em, folyta$~, es moooja el, n:09Y mil is csinalpontosilin a k~p. Az.t ·liIis·z,em, mar· hal,lottam mia, de szerellflem a maga varzi.Oj,athallami.

1'!,oQ:Y.z a kiJp agymO;S,Q g1epk.en~,~iszi'l,i'jam'algabOl a;z, er:edeti gonClolata,;lt. V~OiI.fis,! a e ~llemBi'I.ykmO\fi1IbSleg,elk- as a ~QzzaJuk kaposa!16do ~f'!I"EJk tes2iika csoport tagljait egy€ne'klre" nem igaz? ~. (neve:tve):: Mei.r hOfJY gcmdolhat BlQymosasra!?' Semm1t serrr tud a har~1 utal'1li ele.t· (Gil? Gsalk arn]1 van sz6~ ho.gy ha ,egyiilt dol:gQZI,J!1!k, z k6zi;is, tl,rdas.t hez h3:t~ie! a l!J~.N.: Oke,ertem ..Ez a ,kilp mln.digl'91!eMhet6? 'A.: Mil1digl ott v.an, ha szOkseg 118n rii.
Ji)~. N.:

A.: Ere:zzUk, h.ogy a gOliidollataink kUagulnak ... , aztan folfer,e; hu:z6dlna:k. ••, mald viS$za, Ie ... , de most miartobl:l'lucM1Js.saJ rerwdelketOok. D.1t N.: Ez az int,elligens ernergia abean ~amogatja talan a osopert egyseget, IhoQY aJ~ osszeszedeUebben rudnak g,olldolkozni? ';.\.: ligen. Gr. N. (smndlBk'osaJI1 tarnadl6an): Hogy Os:zillte llegy>ekAllum, arta LiSgondolhatnelk,

Ki mlll<OdIteti a·k.upot?

~.: Akik-vdgyaznak

r,an~k.

Pr. N.: A vezefoje? Ii:. (Mveleslben tor k!1: Shata? Dr. N.: HOllY srli eZlt?
;il.;

6 tul eUog:lalt a kOr(q~jajara!;H'ivaL
..

.

tapasztsl a sZ.elle-rnvilagban? A.:: 0, nem, az sokkail egyelljbb tiszlulasli folyamab.l fokli s~lmek gy6gyUasara .kl hUtem" tudja".. . D',r. N.': TlIdom. De s:zer,etnem, ha elmond'aml, milben kUlon'bCiilk a lkilp a 9Y,ogyulas zllhliil'iyatOll, A.! A l;:S'ucsoool \l,jz~s~s~ e:m'lrgia aramli~. lefe'le,. ami' kioroevesz minket, I'nl)gy Igaztn oda t~.rdjl..l!n.k~gy:e,1r11 ~ ~opol'tunk szelle:lT!~egys~~re. ' (l'.r. N.': Es mitt erez, ~mikm a, kt'.ip al~Utaroozkod~k?

A.: TlJ;dja; a liipot 8gyo a!akil:otlak lki, hogy k5roofogjon mii1lk.et. D'r. IN.: MUiyen 'fo:rmaootil? Prob.aljon ki-s:se,' eglZaktabb Jeiffist adni roll~l A.: Henge~s~en]. ~a£Worn f'!§lliyes. Fa.lotttiink @lS 1fct:ii1DIOUJ[irik an, A 'r~.Iso v reszem§,l 'egt1!!iiZkics!, ~9nt pedigi szeles, hog(Y' mlndiaJnl'lyi~f1ka1; betakarjoll. Olyan~ mir!tlha €!flY nagy; fe'liier kupak alaU ~enn~iIlk. A kiup alatt tud'unk l@begrJil, ugy .h~ztilaJJ1Jk. D'¥; 114.:Siztos b·enne, hogy Efl nsm a 'g,y6gyul!.1s;luhanya, amit mindj:arl. a haJal uli!in

/4., (a. fejet wazva}; Nem ig"'a!Z:afi.A vezet5ka. legt5bb dologba nsrn sz61nak bele. Alapveli'iei'l ott minden a mu fe!a;d'aillunk, es j:61is van e-z· fgy~. Dr.,N.: Van valamilyel'l kOlooi:eges oka 8hatoliivo~maradas$nak? :A.•,~ ..... 0, hat aIZ.t Ilf!Szem, ~rcsitunla, Ihogy tilemf"ejlodOl'lk 'efe!;lQe. Habar cerem6niamesterkenl ezeret villQgnl. .. -Dr. N".: HoglY Mi ezt? 'A. (kuncogva): Pekf,alll hirtelen f~ll(lrnik, amiiror sZ'IllI1Ned(Hye-:Si9if'i vitatkozlJlnk 'II,ala· minaelflna.t6 varailSlo... [)i]. N.': VaJfMSI:o? A. ~iIg mundig nev-e1'!/e); Shato mosszC)', :z:affr as kek szrnekben. pompift&o N.IMbai1l jar, hozz:a magas" csuos:os·lkalpagm: vi~eli. A len:ge.dez.5, feMr szaM.Hawll frIo ]61 ne-z ki"ec.s, mi persie. imadjuk(it 1),1f. N~: Ugy Ulnik. af;fele szellemi Merlin. ,A.•: IEgy !wlet! Merlln, tesmm hQzzii. Neha I.lQyal'lr.ls1!k;kiisme.riheb3Uen. Szereti a kosztumos 'be:lepoket, kulof'losern akkor,. amikor .eppen lij el~tet viila'sztunk maguniknak. Tud'Ja" Ihogy milyen nra;gyratar1jiJk, a i/elen8seiit. D.r...N.:: Kiv,a1llcsi vagyck, vajon e:z~:n a szil1padi 'Irl:l'kkO-k6n 'lUi el-e vaJlamllyell igagi, yo·e·zetore jell:e:rll:i1:o erzelimij k5tod'es :9hato es a ,esopot1;]a k6ztitJt? 1Ii.. «fellJortyan): Na" ide figyeljen! Sh'al'O naQiYOIl .161tudja. hogy mlly,en. ziir6s csapat 117
min. KBk szikrakat .sz6r ma>ga k5:rLil, es I~g,y n:ez ~al'lk, mint egy"erere lel.~ebeJl leva,

Illgy gon.dolunk m,. mln.hl 'cs-opor1lUnkcUKu:szigazgatCiijara.'vagy poroJ~clmester.ere, m-r. N.: Shato ,akt!v reszt v~Ua~ a oso;l'lort d'ome.seiben?

no

A.: Es ~mikor a.: Abbal.t azazonos gaUo prob. vag.e.ak1ivfel:ligll!e!15nek? . men egy ktvt1!lalloszilmrua '!Ill s~oro:san kaposoI6d:l.sz~l1e'.. hogy alit uton magJuk mindnyajafl szere.hts~em.o c. hogy a ie~ellh~Ulnlt: atars..3.elZ'l'Jllilorma5 Ilyozr!l es nem prwiikm .nrni~ nogy f~ladJofl egy meg.rt.e? A-~:So:htl.hogy mik.: •. €iletebeJlr" l11iV'S. rnoonlo V€lz.etolt.A1~ik·ekne!k m.5 ~aMntmar ~I.ija..: . nincse:nek noi ellell\p3rjaik a. hogy ezzel no:zz.mas2.: SMl'o v~y mas.elgel~llnket. Hogyatl! akar a.eljOk ot:! Es lOr. IN.el!emvilagJban a tamk tanacsad6k.emljenek.'s%erepre imlul6k" ~g.emben.e!es-sl'.ooszeJmzta ezt a hason16 :Iul:ajdom. tapl'a!ljaa be:r1InOk~!O'.: .:..ganry mMCII'iIKOiZelit tliOzzank.s~.et:! . egyst:er csal< I:1gy ossz'lilj6UOnk. mer! az.mran&Onk Dr.ekrn~ nehfuly dolgQi megtudnii. mr~ N. a ha~al)lJnk. Dr. liranyR.~ Nel11r'6g em!lileHe neMilY regi baro. akl olykoJ"ol. minta.' az on sz. de llidja.aJk :Sl:erepeket lats:z.y ~Osi.Azzall . hi~znek abbai'l. iltes vegan a csopo.tl.ahal a ~ilikai erofes:lllillsel'!et dijau:~1t Al.1: ~afl'logat:6 ~elkek ~gymtmiikodsse.tna:k.u. honnalil jonnelk arok a2 entil:asok.apfts.egle~et Deseg:it allbafl" h. es az Ojak sohassm tJ.'Iii_v~ta:ki. eQymasho::.elnVOlt .zreB1nnak megIDE!Sl.cs.. !hOogy ~st..nlt l<ii. III. magasabibak. Artm p!r. ~Iegt. kenUlne.vagytll1lk:.adaloml::i'alli.:gy bef'O~J". De ez nelnriele.: A Filoklilek i:s na. . Dr.).ia" nagy el'pa.ol5. eh~g idegesirtQe~ leheWrnk a Rlldi elelb en.1ato erosen ~eZ!belll tartla a osopetot.okland6 problemat Aztanr la\/ozrk. ~MI:an es e~fOQ'. !logy iegye. (newlve): AzM aJ'J~yfla' nem vagyunk :z.ikal'at~tt&sohasem ru: pr.vel1sn C:SOPOribul-ion oel.llass. aki .S3!!'ls sZlnesznelk 1ekirntluk maglllnkat a 1='510011.itsliik.sllt oldanank meg a feJadv2i11yat •.aletet'? IA..agokkal I'el!1delkez.5oportbal'l. errol.: A fold' a.ari!l!lISifilul s'2!ok.nek."akkof'vIsz1lat ugyaml~tl.lbb k<ll1"ultansna:k.6M l OSZ-' to:nozfI!i. N~: Allum! .lMeg~udtam. Dr.isu'Klehel a t.QI!: reS.amiko'f eg-y IUjl f('ih:!j.111rn!:!! mr tiszt.e1ebb k.t.ei. lr!~ r!'li!'isdds . Dr.Dr. mart rgy J.gefeg energia't.z@~6 inkabb :.vasl i-elentsein a.? A:: Hem.erope~re...djeit.portO\( Idalaikulasanak mBg~rt€s'~he'z.gy ko:z.~ Mh~rt ol~ ftfff9r[E:ii1tal. N.: Az:elt nem.5. 1'11.enek. Mt per:~e! Mll1dJig.ellemTesopert befErjre. . aztlliszem.yaD1 mlem menne sokra 1lO3. ezert 5 is va.za~oljl(Jka lE'lheto· s. a'kik lUegeszilik az onok eeetet a Foldon? A. f. es.. IN.ellemi csoportja lell'lyegeben mdhelymunMt vegez.k:tlatunk be ~oo.n. Aualllg.s alaU ..A.' uralkodllaltlnk . N.ezni a srellemi kapcsqlatai'rol .y'Szerlb~. N.mka lfIeve:te'S.. es l1efordftJla Dr.hat6t? Iflka.s. (hossziu 5ZUI1Iet lirtarl1): 1Err6ll1emS'Oic.Ar fe~mBIe. . egymas.grti'ibibet tan:urhassunk balOiOk. az a benrY'Ot:ll!8Jsom alakt.sQkira" Bar Shato es dial<jai megle'hetOs911 szines as k:tltonleg:es leJekcsaJad!ot alko. Dr.ls.t annyrra a G'6IOport.If. '~le!lkesede8sel): 6. mart nero proMI va:di.er.es a fejlodes utjan tart mll1lkel r A.erl tu:d eredmeriY.slegM diol9iDkb~. D'.610 besz.. uWin!~' e EI a4 eset i:6~peldazza a Msonl6 bealli'taotreagu. A.eg ezml egyuUis BQymast61 merCibsin elwro nyi!h?tJrlJk <II dol'gail1kat .nle~berl a SZ. n09lY a.z. I1lselelwi'i5 hely.. lrto~lrYmlke'll a.A:kacl.. N. IE...ui'6ook. akkor V"fujak m~r az uj .ar1l~dt .. ahogy megero5lftikes i. ka.r~hbfejla.y mukodik in. '" de m~liIdig tarsa. .1.o!lyan lelek.abb problemat lJ'e. szc.gazdljiik €:gymas erzeseit es . N.altil(l. Dr. a oeljaikJhoz. a t@tvezok .: lela.erddt€!lezi i'i1i9:9. kruovo~k JOseyrJ.s:i:'Or f. es f ugyl.ieU f61a csoj)cmtJ:anak? A.tQzodik a GSopoili'oglalkoza.!aelja a 'kulcsot a.8n fiji.ijarulnaJk ~~ emibenS€g fejlodlesene-:z? A. ha]ban lenn. de a iil~1let 'eoo-e'15renero nagiYOi'! erdekel mil1ket or-.aafej!et1:e.~TIS1Jtt'iban vagytlnk e.a~.szerel!llsm bef.fiI~ .!alia S.dnic. N..!!nk. InkRb:b csak azert nem.. aiki'k mUunkj6hhan vislorryulrnak a n6i szereph&..a magasaJbtJ rell'uideik.:: Slla'!o az.? Niem uglY ~unlilk. del nem akarf:a rnjuk k8n.: Sz6val Shato instrll~ci6i Ikmnolyak. ~rl keriirll ilou~n:k Shato.e.ldamsagot? .€retn..ott reltJ(j.N. :1\.. cs. ha. <limit e!!IIlo:nd!ott.emiik k6tuk 'ilj9!Y"lI'I'Iasooz • . R()lrwen~ ciok. !\esilbb visszajiiifl. ElS meghaillgalja. :h(}gy tOIs:ago. mif1ltsem diktato-ri medcn iir.n~l azt. hog. V. azl.al!'lyf:t.j . akik i m. 'hiogy .~rlep9kI31'1 es . e'trIWlcsre epal.: ~gen .idrkr es aztan lIanna}l. hagy me9l1'i®rdezern: mit tilJd a csoportja eredGlerol? A.A'z.s.C.ek'et relNilii veliirlllil. uj tagok. /!itz. is.obiMkozik renyE!getE~ssel.kcsOl. t~V'abbiakbanai1ihoz...1< iJ.ykor felMJnik. A ve.t melleUem oonaJl¥ raretemt)en~. . l10gy inkabb belLUriil klfele eljOnk.t amirrmi maug~utt kereslJt[~r.. me·!iigyeI1i a he~etet. Tud.. Azt ~karjuk. a k6:~helyek ellern. ter. . c:soporookkallelle. sok minde:FI pontosan ug... m~ a furrn.: Engedlelkeny Sh~lo acsopo'ftj'arval sz.rtelmezIDtik a i'<elle\rI1etlr91i1 l1etyzete:l~ke:t.t a ~opol1Ju'k a frClldtiJ'l? A. mint aki nagYOIl korliilozni akamii az exIravB!ganciat A. (zallartan): Nem.obooli1 ~eZ!'ben tarlh~tjukes 1ra- A.I~Ie.~ 'f-I()cgy~u. N. I.'fOfd i is!ko~aioSlta~kkal '€Is.errerele nehany ..""Shato tur. !logy :sdk lelek'fijrtbei"l '~ui5!lif'e!e aJosoportek is IBteznek.. at •.ijno!~l.opo.ssegOhkel". k.ifI: ki ma:glunkmlak. ha h:aSOl"llli'niuk keFle ElZ on ok ~oporfja!ioz? .: MO!ld~on 991Ype. '/11. aklk mar nem lIesmek resz. amelye'kJnek tagJ:ai. ht his:zem.i.zOl5:1.rtr61 mint S'Zell~i egysegn51 S:'Z.ad!D'Hlo:dol'1 fQrdrLil1iataJll:t¥lek:csapata f.. riem tudokklbbet.kulii11(l'arli·) haijl~mokal.Qg!y hely€'...opoitotGOlldrOl~a.BrojOk. Ilogy ne Jenne rla~yorn is b61. kiimyezelUnkOn""J el ismen§st vlivha~ lrLm...: Amik:or az elmun el:e1:eiM51 egymas ~&-ztbeszalge1.: Keil!~lt.4It tudok .jiuk¢~oi.amlt a vez.ldat! Mltyoo komdly.ar.". ilr.tj~t. Ebben sz esetbel1 Si..adalomban kJlit.. H09¥ 6szimte l~gI~k!sok.: ige.. teve-k'E!nysege nem korh3.eft vaa!)liuil1k liia]!aJmosabbak ar€ffisz.ej. .Jdnak ah31ni alz.[jbb fi1rt.b.1le..lil.ha l'I~m islf'illerik a if!80~.tik a v. '1i~nBafl tAiailarnoz ffig1lis~ki. de nagyon inN:lnZIVell vagYIJllk a mggetll5:!ilsegr@. N. Ujm9.b $zlrltre l!eplnek.

:galiyosod'ott lelke]kroL _Olyanr61~li!d(. tno~yaz . kreativihi~ul1k ~s 8.erd!e~!6ikrenyt derr~e1tek A.imk:~us1!inkat soklkal pontooablban tartjak sm.ek a tssztek tajeko.lllplo cs.ek. he. masert .bb6li t8lkad.nerr~nyij alan. Gs~ladi !'tarbell: bll!ns5seqes entltaso!'t. Viidann.Qy:e:dUiItart6zkoclotJt egry zart.t.. .erliot~emal~· tak a fizikall ~st~en. hogy e. hogyg'Ondol:ati glatak· ~laJkiu1nak ~I egyss ~urtokk.hogy oil Ie IkeJ< biz.ik. Ahogy mar emlitettem.i c.]9. epm~teket vagy f6ldi ter~'leteke<t ~~toglatrmk im~ :Ill g. hogy szoros kapmmlaIot al.nk'el a S~m£'lm\l.d taglaii i()viI!bblep:~esse:nek oeljaik fels. meglb:r~hat6j ~va:tOiS..yes. kevesbe tLiIrdk megfornl'Ollnake9IY rnasik csoportlagjai szemeben .s ~. hogV e jo baratokb.gy elvor..lii9.sedo. 1I1InOvatrv 6!letes' allka'lma2ko-dO. MegkwanjiLk t510k.Amllkor meg'al.rinY(ls idat.at adja ahlhoz hQgy a csa!la.az extra~lagi1lfIDrara vagy a l11ereS(Zs~goo. ~~miOg. ' . HM'Inyoosagai'rJ. . Az.helyenek . hq.lBla~okb6I. ~illrelmes allhatatos.epesst§g'~kbal.setbe'llSZE!..ffzi'kai 'r.ru.Iaflamilyen a'-a'p'\le~arender tud~llInik tererntenl:" .r rru~amar~dt.61 ill. sZ'e:!lle.o'Zik a szabad 'rJ§I~W<.kepessegii 7•.sjabM<'oij prcobailt oS!5zeraknrl. sz?m~I!'I~k be.lel~:7~ t(l'va~~i. nasabd. liIatm-ozolt B.llel~~kkel. Rlldre.ali parol\.\l'a~as. el egy bil2. Ok n~um::ligcS. Ez nagybarn @roo~ia c5?ojIJoli oss:zsltarl:ozasii't" ami itelk:ez~eik 1'el!eltUink/' letezlik oegy masik igen fOl1!tllslevekel1y. mint a foldr CSQPortoke.eges:z e~eti [Qrtre jellemz.. !dllolrlosen az alsiJbb szinteken Mim:lazon.sopor~ teslvM !$gkor'e folyama:tQsan erOsirti enij. cso.. hogy az .ltarQ~!k !.l§l'etbell kik is 15kval6jaban. ®lKkQ:r<lfiln. ~ell<eknemi oliemacf6j'a l. 9Ye~g!9 pontfgiJik vanna:lt Mrri(jencs(JJdorlt~g! a fegjobbkn:liis.ef. esellbe:n li1elTh voft e·zU!~ kapc:sol!atbansemmllyef1l ~ortlmkli. el&relat6. egyelilelil r~rtoS:OlPortolii belUJ sern hallottam imegl ~11~kekr6].engerj" csood\e:s.zt gondollila. nillmoros.z szerosan kfrliicf6 I'elkek . MiII'l~miJlaI: lila alZ.l!kul egy u m.. Emit: a..z erlllt~sok fenelosse v8lnak egy. korn:oly. ~. Jfll!~a:tk._.kb61 Qs.arra.nef¥e!~eJI a kov.t@rii-n5i oS:$.eQt akiket ismernek"es akikrie~ j6t akarnai<. e mentallis gyaKprlat sora~ "megra. eza JeIladat ~so:kd~menzi6s. hogy me:ntalis ~oIllQF!mracio\ial ssgrts~k amkat a rf!l:d~ek~t (va.W a diillltiz.s e. ha a 21.~koily'sa.1narszmila.gul'lkfejletts.a. lelkek minden :szifl~el1gyak:Oi'Qlnak" ha €rtllyedUl vam:J8k.s:zamn twd'jak. t ~.t@:k"!logy az elterO mentalitas.{lssegeben "So Magis solm'l taf!:l. I'elke. figyelme's. Mar Jatliuk. sset a~apiial'l ~iirkra.gy m:as.rnclbien.et es az erdekl6d!esi k&r'~kit iJfe.as.gadjuk as elenged~[jk a po:zitfrv Ire2:g~si:energjiit.zlatjak. fen! ss flo:l sze~epljket. le. mini a fia~d'on.j elkolelezeH es meglejhe~.l!1em is hi:s"em.gyemangl~c. e.~ kivetules. A 2. amit a. ikorcikkekbOl.lnek -..tkez6 kara.~opo~okr~J.1daul viss:za@mlekez~U . szinpompfui ~~ M!ogra'fikl!!s" tennes::t@itu vdt..egys"eiiubb 'ener9ia€e~adailok:on BQY~rii· legciolgJozzanak. .zivo.Qsagok. rugjyfle\"e~U figyelok~t· iii kepzeletonk.lo belsO" kO.eg'yiilt a iFijldofili is. Egy masi k a!lallY hozzaletle: .koz:ponti s.lUlnak egy bizonyos ilelyre .i!a.ensu~t. vit::cm~sti!li' .ma.eg~sz eseport hajl!lm:os .a~6 oCsqportot Iug'y terlJe..~.elilnyj~..6zbU. Bair ru: is megjelenhetfilek: bar.zetelteli(.: eg!yooull$lbeJ:i is. Ahog.savo1l!l9rJ1 Ilfi'1ozg6 pll!Z2ile"'t" (kirak6.eglapaszl:aJlasa bi!Zonyo$. mert'eklg pololhatja a tudetas be!iilasl. E:gy megl'ehelos91i1 fialall9lekJle.naik <IJ res~letekre~. erzesek ss reakmol:< ~S'elf~an:ek benne.oporl meg nossz~fejl5de.rnoan noj preferenoiakkal rendeilkezo ]ia~a.mendta.N~1liI ~~zeretnem. alii reSlldiObelrJ .ve.vilagban. ami kUlo. jiIIet'lle az elllberi 'I~tben meglett Gselekedeleik kOzClU" A Ie:lkek soikszo. fe.11''<1 fontos mO'livicfos Iakt. mon a szeiltem.haUlkOiFlYvfilitozast Sll'lg'it&ene!k '13110. pf.lelek kepvlsek 1.r nem . .fl. De.. ~mrnil5erl1 veslZ el abb6~ a. hQ.ondjllk 15-2C1 tagu'. szijzadi~ •. doligok k(i.zGtt.kales mo~alfs kor. A Idr:E!nseim a.erkezteik: a csoporjba A I..esso:ilasern ~a ~20 121 . jelJe~zetes h~1!solif.Ahogy fefrta.kem mondtak.seg is.~ilyen n~~lY' figyelmet tordila.o)1yos embe~llket. .'ltall1r zrntre nozrli ez energi~rik<tt~ h.kJtel1!pIUSQi(al egy vagy fobb.iirllJlnak a fidld! €l'ele:reiehe1l~ to¥iiiJb~ k.nfl§lle 91eomelriai form?kb61~ llengerekb51. t.~s h~mrdbiteko.inak. 0cli! w2ethet. ~y.s.od'o!.4~ke.gy z'l1ill1ekaman" es JoseylJeiI elt aki mest eiilekesm5. a'eJ~ek ar~ om· kiFeje2es \1. az @. j. el. gy.as az ~gesz c~polrterl:.ak a l~g~eglrO'ntoll:aibbtagij.t ·\i'olna az elf!1u~t ~eh~IW' eleteben.. extrav-agiills.11:aI~anv€gyes.ondaiatnlUlJitlmaik se{lil:segelllEl.§. szokimom:f6 5. ku~a.iyes kon~emprad6ba (ejhil'l~~kedi~sbe) msruweioUelllek.masho.iIeg. alacso.Ql1lkMk a.ls.alit.Ilhalnaik.<u.o lenne. Amiikor'gyakowlatll~ladatQUjj:mek ~i.l.s t~ril:!lo 3.g..h99Y a . hanem a sz.n9rgi~iaJiJakfe:.I.eger6~. Euel ka"posolatban. Ihomrje~entos erteres.eros ~.or .uli1ya.ellemvilag meg· !lijtJlcEoP'Or~k05z.e:nI: al6M.O:k.. ill. iigyeUletok liTleg kozttlk a tehetseg.t is. p~~aii I AI~ml1magrafiktlS. j6 itl§lo. . es a magany.elkek Ilemcsak a foldi. A fQl'luk t.~'tuti~ra"egesz{!fI _a~.gy megifilyu9lV<llst juttass~nak \lam' ot!: . ~a'llbsegek Ibiztosftlak a C5olxwleay. t~I. hogy dCinteshozataJkO'J' o1lI I'elekGSoPo~Ol<ban . ii~gy egYl1is Jeikek e:gyedul." 12~azt Je~eniti.b~o mezooe" ha1olmi~ be: S onltum veHHk ki gO(ndolatai~at a . hom' Aililimtm sokatfe:jr. .r-:yabbszitiltu h~~k~k rossl erz~e nella a. 5i. t'lIg~a.$ses.ztamgurakr61 vagy eilma.21.tkltsana!k kl·. .U~osopo:rlokPar:l 'a..i. r~ga1ma:s.. a teny. !lOgy azeeeIJbE~'1'J 's:rer~p]o.A2.y ne.egrY tarto·· manyl ho~ letfEi e:zzell. vnseU~~dese az .yaim!WI megt~9taJm.arm!! egye. .! s. teQ. Mrndazomllta~ az elet alap~ti m. as 9gy ~ezijsl~ kek-energiaJu. ~O€in.l!k.i1i. elsadieges esoaort.a91jai mik or~a~re~en dQlgo:zl'lak .·~benglYakrarr l'oWk a liiStlporU61 kfilo!1viilva az iidejiikel.uk. millJtan Viissza. az Ig~az.lI<m e -aIL Am megis h(lZl~i.1'. ~ !. ~Me91 ~JI~a:rnulnuflk ol.3iltal hiaba i'esze tlliihd~!'iIRitdj e:letnek a viss:zaulaisrt~!j.1ott totdrajti termel f'91~.I~l!:n" es sa)al.glbal1l..aik batoril:al1lak.irn~erdimenzio:nalls. ~em is~kerd. hogy a ie~k!ek ke~(h. _ A leleitasopmtok Mirsadalmi strulkturaja nern olyat'l.!'ilag'barn 'eh5k.en arlallsn 2" batm.k. de. annyit sH~eNIt: megl'lidnom.O!. hg~W' a.al'lteJle~t'leJkek az' ~!~ik sar-arrll kiegyeilsul'yozoU rirnyban viilas:darnak.

hoss:z~.m1!iganyos farkas" i. es mlndenkjfilek seg.aze:~rolrtenek: "'evesebb idiot az elslStlleg.:/:! nOr.mma!l ~tmpla. Hl"L ~ I'iOL.emberk. aaflil em~WMt.d'es. jiel\e.a~assegieIe1 he'lyelt illkabb it! ~.u Edobei1.J.erme:keivel.:::esll!deHseg. Fe'I~~noen solEit.l. KliePilserrn5{j·ltaz kOz:e!Jedo" ids Iter'metC!.za" zadb~tll.~ V~rz6lDafU iflem~tseg tag. :bol~~ 6ragemberk..lako:z.dt£l. (191 ereztem" . \lrszormy. N@h~IlY .. kOkorsUlkbrul. akiik mar minden bimnnval a 4.a.aibal'l tabb bJrnlmat BS k'9V19s-ebt gyanSl.lII. h09IY ~lmQ!ildIa:: aggooik·aml8JtI:.t(ke-nt l1Iall meg. e!letl&~ifIek.(e1 ez. nogy a eli a ~amdo ~e!ek Ir'ninidig s[emoorn iii II ill Cll'llkeililVIJFJaimo:n .l:.kvast ~aslt.arracSmlgall!. 1loQ¥ a l10rmalis tausi k.i<aph@tlaml '!folfll'll m~a. ml1ar~kjpess:egeiirlktl1.iii. .$ ffill!ggy010 m6doifl lIl'Iagar.annak ellel1f:el'eit IKivrlllal16.kli@I1!. ::U ket Fel1iik§lIiIt~m5sen \lOin.~Z embs[eket a Mjlelslfll'il szOJimsab61. de sohas·em GSaJt.'irIller feles~gekent 'li'int r"elll. az elsl. a OiIyl .. aml~yefte" i ket maookt6J nsm . ugy goodo~. amikor .. iilIaiktrl. aJkl'tr:>f is srin!e ragadt~k m m::ic:le.. eg:eszen Cat" ~a.el'etet meg iii. IM~HjJ.egysrenl 6.jt.V'al'l spii'lrLui!irnslilrQrlr'naGii~all~tI8k. es leg~!i1kabb (l~k arr.a vil:m:!Qr. Mar' emlli~eltem.n .errt elle fe. P. Csen. a kormany~d Tokld·gawa sh01lUIl elall bulkall.:e. i1~gtl" !ponl'Osab:bm megl'halii:· m~dmoss:8.. elfeJ'lem iii. ~ ene\l\9[!BiI..kenak.ett ta'll\e~nyo€geiete:!1I5sen !ec55~ken.Iniror.iMsl: rIYO.J5kmek is. aWr1:csoportbsn dgiZ. er. Elmondit8. .szazadb.1' kw.i!k tunG Mrri.z~(flnL lilt may milld a 1udalos. tri.l<kal ~e911@lUe .I"O'Jsaglarlasa ii'ilkiibb @is csu. Mayas erkOklsi SZlI'IIlOMll.gal0Z. hogl)' az . ili!dlUlti:ak.~61.sU. eretlebb Isll!re'k'ke1var6 tOlglall\o~cs. Solfii-sok .Amelik:aban 'Iaialtam.y·j~1 melt jQb:b<Bfll Meg akal!'la iSll1Jlerni ax. OIllilY . msrt hadas~ali tanacsQ. h!{)g~'!l1ar flem lelkesedrk: 8rmyira a I'I"ilJl'lkiiijagrt.owor tekimete kiss€! megelelilkilllt. Mint ahogy rna.il!. M!:!1t PnOn.llji~J.n. 3000 eSc L 9. . 9!1iu~ volt. re~e~ mar Kezdetkeli'it gyotsai1l v8giiQ.AJnilko1 a leieJk aJ 2'.s:zlllilre kerull ielke!k.te a 'keill)®"ffi. Kl5zep-.._--.es en m.ej'tsfll. mind ~ltJdatfatatti s..ller.et tapa5.!tet v. h09iY egv-s~ maId mi Is masokvm.ed~rQieknel HJg:geUenebh l'I'lodon tEli.i!'It~ktelerml.I:.A XII . ".l.lekel'lykedin9~seIt2k..!k.ar6 A Irnpc. fu!!hany ke'll'es!be:.[1I'le.eTmtnel f51~ a eel' .e'taj9'~e viilhass'l!!'Ik. egy' bar. ah. Ennek az e~tene. bogy \lal6di e~eit elr..ol kezdett beszelni. iIlog)!' a :2.H~assagllk ulan .'I.. m!3ll. &ZiirnlenjiMMk. Meg~epe:leserlUe a XI>:.r:lagyon e'lfaradt. . e.. abb8ihii .el. 'I.I[ragl!iisrlak. A kovetkezo €set alanyai <I a. v~(inkkel 'I/. . Ezek a lelkek az rnl'::amaclOik smal is 'c~kkeliiltik..etlsegi s2!int felsii.lek. . am'i a.:.alas~totta. . nagy kire~le:5$Z{il!.a_ viig~iki hogy eleL...Keletellil. hog!} m. 500 ko~ zoU kliel'15emSZamos eletett!ilt I'e a 1t('5zeJ.ffigget"a I!eJl :5l1:amuril!jaknak ismertoe..A MzepsCi . tapaszlalalJUik al1l1oz.mirlden eset mas.pan . helet ~acionidis ertelmet k:erJ!S'II'e foldGiI bejrut.az aI--"·".aUam.ai eleleil1ek ::lOran. 81s0 . cro-maglloJli .a nnagu.al.amel1Osslii1 pr6Mltalli' el'5:hlvtli spiroilU'aJisemrek~~. Megleihel(isen nagy 1lj..ott a liiz:ad6khot. .soro:z. men mar megvan a megf19lellOer:el1segOk 6$.lVer.~loU.'I.~ .l'!s. I.europai ikm:J:nikas~enl veg:lglfTi"lemt ~ Se~y{!m(I1IQn. A . atl1l1'E!':ne:lj zi~teke:!il" n~YOr:J Imehiz . /J1:2.le!ei'el.g.en-lilas irill'!y.et AaiabaJri.ye!1ek. E.l~"'h"'" ·-. hogy 'egrl seQielyszeNe-zelnek dorgo.jlLltlat a hajl~lIJaJaoo~li'iak.a ~e" ~!iIlles9ZOte'.e~ 'ol.~.ataL.a'5"'~. !Sztlad.· m.··t '_.li~lk@d!8snr(]ll11at r@S'Zes~ti eilonylben.. most rajt~nik: ill sor. '8 Jelek eg~'I'elo\fiJ!l)bk:LJI:a.~[Jd~ 11mk az idoben" eszreve:Uem.r..y. MegtiIJdtam. U9'Y30 oem 1W\.~dltsa . arne:ly 8~elmisz:elit . l"IeldaLJI alig' voltaJk.elleli'i.lleg. ez '.JEllszamba V6in~k elm~1t.lak~l'1t J~ptif'lban eltEZ'ek~t ..e" . mar houas"oktam aJ1lho:z. .es a.fU:ggeUel"l'feUede:z6!kenl. s~aszaJ:m~artOt:ik.afommal tekil1llEiflBk az emberl~ jov(ij€Fe.s:zr.~ '" O g roznassuk mostrutl eJeL'&J'lek ~'Itat.ol azaztak ilildilanok Ikaz6lt s~fVez~ed~'t afuP'Qpi ~am'Oksag ..!as tette ~o9Y meg~ i Iel1elnsen. e'lsQ Ulis a]litllJlm~ . s:dnliilel~kt akjk.zik.~t..fejr.!'{lisa'gbOluw{lU hOi!:laOO.! Ud~illffas modorr. Mire [dQiberli .es csoportJjaJ1Kkali. EZl.a~of.'" ~.:J 123.sm •.Il:ialado" s..:' .0Ia!T1:O:IWe·. . Ilogy komolYaJbb feladatdkat ihajtsUlnk: !..at~ulI6 tarsada]o:mmal.AIl. hi5Z. Kiilas·lfhJ... X1V.. es piroS8S elS2ine-zodes: n@tkMjIi'.I(kj@s ..l.n~al'lll. 110gy -~ail'lyom smf1d'e~:osan vilasztoUa az Q-Mijyi IEiLl!!'1~ 11<l9fY gy.gem nlyel)i.amikor a komi SllImer" babilolil~ as eglyiptQ:1'I11 vilrosallamok..t'.nIet elelt €l'Itltasok meg GSak s~renyeredmel'lyekel1udl1alnak. k.m faltadozolL /Ii. &.i\sgre. <limit csak t9het.a.!m !l. Bwan~1'i\ nf!.e~erlo::ez~iJl1I~ ~Bpkmil cur6'pabSi. [l(JQlIIlo.1iZ sok u~aba keri.• ·I·-.. hogy megszab.'lJiltlem Kor.ksk hll1el es Ibi2.eg nem elegge er&tiek .~"'" lII1eg'~aJ.·· .4.egen (jjs~git't'ikenJt 'ker.:.ehS!~rl!lile~ osOndes magom.hMs.alsagios '~8~Uw Nn mjezte be.es . Mive~a regi ve·:z:et'45f"lllmek aj tan.ri~Lls ~Ogca:IIIFIBi:t kuf.ooo~la.Ii.hog. de inkabb csak ef51'alt iii si!ilnt f(ilau rehet komolyaJbb Ciss.pelyl!S5~gnek vel'tem._\bI!I_~~. slirnt (ita <If elsodleges csopo'J'tokmnft1isat JuzWk ki' celi:~IIiIl~gtlkriak.al amboe-rell!el milldelll<i iiszle!oetre rne!to..Iindig azcn dQlg.almi hogy Irlateko:ny v8zetoK.ent .. etetei$orr~1"I Ilf.)l'ol(. SZr!llefl kesz$l1 alluilk .ii'lZit je:llmli" hogl¥ V:iSSli!!t~ sz eilsZilg"e:tetts~gbe.:Slimen t[jjluI~a! ~ffef. masok. :1:i09Y az egymas5a1 iotylofl tu~Wbcltl allo ·torzsek kOz. Fellfino voll~ hagy .i~ elsa a!lkalo.kiimilltaini 11 5 lei'ek fejlo. s?azadban egy' haJttu"illdi!:~i!ln l!Mo)ame!rikai li. :sorai'll tmrcM:s.toU az igazsag utan.I'erzalls te. m.~.rlIliig flara~ 1 dotlabb !elkelnek kijiji3teaes a Ira:liil:a:s!il! z elelul1[!.ulocsoporfjai l'eUef(. fz~k a !el. ~mia karma·l1iJ1ker. lEi: f!em . sikeres !'!Ietet ikovst6sill. is hogy r. foofner hamar06[1111 meghall:. mar aJ 3. a'4.enrL A XVIII..sleltn.d&et. Ahogy elora ha. r.l'1Iomad eletkirmill1'llho~.so~tuTikis megva:lto:rik: a UlIIlan--diak reliici6 lassaIl k{lilegialis.~adlnak p~lda!ill1 o~~a'n.kini!del~m '6S liiliiMzseg uMn a szabadl mozgas megszalr!Otljak.ana.OnMII~.olti bekesebb vi~ail1Yok fiiirehozM.DZUlt. halado .k a \lJegoo aiianYQIfl.L ~joncatl:!l1Pot ~e'''em[oje ..U1nakellener&. Pe.8in.13" 1·~~"Ii'I-e "'8-11'.9¥ haSZliilat liilitam e: ~elke& 1'061gasabtJ szinlCi ~lil]a5ii~ak.indeillt 11lUlgi a akafok taJnulfli 1O:I~k.s.~e~tj sl<i ...za:k:a$~ba.til1teill iii tabbi .

Mire veget eft €iZ 0i'IiZ. files, m;fur:lyd~artil, hogry eg~ &cl65~bb, fejreUebb leJekkei h020tt 5!J.'S·~ea.$'Oj'.'iJ ar: meg mel1l_geM'lg ef.ete maradl,amit nelTI·is. v~ltuj'If.; sz:amba. Miveil ez q b [ 1t§lekmar a 4.szi:J1~I1.e.z.k:oze:ledeU,aztin sem ~el!t!;lmvo~lla rneg[~pl)J.e.·~a.elisa·tbldi ~el~ n>em30, harmm 70 e~er ew~1 ~elQlt ke:m~dotl:valna meg!, Am, arnilr:Jt azt ICm'ir e:mlitflttem, nero fellelJienul ~szuk:$gesi IlPSlYegy ~e[ek1izikai e~t.ek'szazai~ a~je t~ ®Jhhm, hogr¥ il~enlil1:agas.$~ntrej~~son. Pel!;f,alJi! srrdoJgmtam, OIYi;ll1tkIJenssel,aki"slig t6bb, m !ii(lint40·0(l·l§vettel(e utan ,Iepelt:a 4. luaafi sarilr€!" ~ valobarli kirruaga.sf,6 teljeSil'lmeillY, Abll1l1ryommaJi 'eozt l!rovehl€inal elmulit .e1eiteinekLa:nl!Jiasi m.6dSZEife.irol rf§s ,e.'je~enleg.i ,ere-tern! Ibe:s:[ielget~[jnl<, Elm'O!1.dta. r!t:ogy "sOhasem ~ollt Mzas,. is J~Jr!SrnerJeM legink:abba tar~<tdiaillini k:rvOilalr.fusfrele!1rna;g, Neha!ny megfontol!amido :lehetoS8g18t fQ~etrli· litetfEm lle»;n leginkilbb'~ert, merit agy ~:zoomj Il09Y.az fntlmu~as soiIN~ok:e!~d'@l'l ~ereszltUl1Krt6 teII€'.s·hf~rilva gatdlh<'li!.fa a ]E!jl:6c1liisiibe:l1l. Mire-ez ffil. Liles ve,geh1irt; lTll<'lr aliQI ~iU1a,. h9@{ a I<o\let~ew. f'o9~lkb'ZM allmlmava.IOCivabb kJul~ssul'lk tud:all~balfl a GZ-t!llemvilag;ga~ KapcsolartoS"tsTlyek L!tan, AmiklQr ma5mJip isme-i e1I6fuLhozzi!im,'tudal·f,ijj6Ues 8il!aJpotba.Vltt.em, .as h'8iilla!rosaJn,tolyiaiUlatillk;a megkelde~lt munkitlt
r J

~r., ~.; t5 ml ahelJyzet RaouliaW"WJe hogy se,gitik e;gymasl'? ~.~'Eo a t.(i'relem~ren ~egj{ek:Ifln~m,.O pedfg aaon a ha]I<lInnomo:n S2!er,etne vaJll'OzlaJllJi, M9.Y li1!in(jigr 'I'l1'k"e:rlllrolJl a IkOzosr.egl e:letet . Eli N.: Mindig keH-erfikelf1t es egy 1'I03Wlilt il'lkarnaJI6dl1lak 0'lI fOfdorn? '.:·~em. altogatni.ll]djllK es vMI."()g,il~julkis.a :nem~;nketul de m~ndnyaru:rnkli1~k V
r

tilt::

r~flteil1yelmesebb smreposztas:,. 1l1r:"NI;: Miert dol.QoW'lk onoK harman, a szemem~cso;porIJulkt61Ikifllijli1r!? It,: ... 0, hifullflfjlJlk m:~rtiU oket." men !Ileiiti3Jrnyannem fejl:6dtek V~UIn&\' •. , ne!hanyan F{e-Ciig mSir ,eroU[ilflk~amak az· utOI'l. .
GIrO[!\iI.:Varn Ve:lz.etojuk vagry 1<l'l'ltlmk1

a

Dr;

A.: NelithuffifiaG\: :hlvnaik. Df. N,: Nenth!!Jm! Vannak-e,most on ~6I"Umills !e:I[.Iekis, va,:gy'egryedUl t~zkocli~ A.: ...,.Ket [,egi tar~m \!iel~m WID. Dr. N.: M1 a. rne'l,1I,t\Io? Ai: Raourl es:,$enii, , , ..
lOr. tit:

N.~ Ml Ia. [iel;1e.a ,$z.oallewM~gban'"

utt?

A.: Az,Ok vOIltuw!k•••• de most mar c$"~k h~arl dolgo'zl,mk, ••• ,]obbarra: e"gyedU'l. ID.r. N,;, Mit MillialnllK moot 1M lllillmaJl? . A.~ Arm5froo.s:ze~geti.il'lk. !logY' m:l~ij'n m6dionr s~'theliQ~ egr:~'fI1ast :!;l !egijobban,[ll
it:Jk.aJrrna.(;j6ih~ fdej61l!. Dr.I'4,.~ MorJdJa 'el" mit tudjll[lik ,eg~n:tt:ijsel't ~e[in1!

On.ok Mrm®Jl1i e9Y

n~gy(jl,bb szel~emi .cooport.l'l.gyOUdo~o:w

tag~aj?

A, ~Iiigy h<mgon}~ a neve. Idis all', N,; ~eke\m !~grYfl1iril~k,.nagyo:n tiszteli>5t. &.lokotrv:ere IkOmmUltili:kfllhii7' ~~. [gen, szektsm, IDe persze I1iI;lJn mindenben erUillilk. ~~et IiI;F. N.: Mii~ RaUeJOJkk:on~llildusan®ik re,gfonrtosablh tewlete? :A.: 0 el:$g ~rr*a!'l ht!<arnaJ6tjiK, en megl ~t monti9m, hog¥·tobfjah ki k:oe:lll~9'li11'11!ig,t)! ~!'iIJlliea f,ele:rliegi lor.di hal~;3sokn·alk" mrr. N.: ,Annyira. HlhMg:()iodalt memallf:satrl lid:iGre, Mgy malF mrlnd€iilll tlJiCi a vezerta.~e MUeri'e!adataiTill? 'I.. fa'fejet raua.:, ahogy magaban a okat :Ialtailglalja): Nem·minllha rtern tehetnef1!k Irel kerdesekeL., die csek arrroir 'tudl erde-zni, am~t ifsmeoolilk.ldiS: [;s· sak azlt fedi c 1iiil -e15tie!m" al1flirol ugy gondaljdJ,. iiOgy'Cll elorehaladasom szemponlijaIb611·"lbrntosi, mr. N.: 181tl!.ldjak~e rej~el1i a v~etok a Q',ondofataU'i;at a.nl1yirra~h.ogy miaS!Ok ne Ittth:a'&w i!i.ak .azok:al? #..~:lgel1, azidosebbek el9g nagy gyakmlalJra tesznek eboor;l szert 11l!dn~l1Ikkell!, hegY®iIilSZG~lBkk.i ru.o.'kalaJdo~gokat •.IfiI'iLe~yeknek ,a:! fsmeretoa- rCsak.U$SZk2:tlUarna minl«:!<t. ,liIr. tIL: On is mer;frogja ta!1il)!~n~g:olnd~li1!lll a keiPek m~s~Gre$et? !Dr. iN.: iBi2.Qnyara e-zaZ :amierl sokani azt mondjiak ma!kem,.hiQ09Y nem Impta!k a W::l:Ei· t>li~!-\ta!Illa!!ru-o:mtt v;1llasz.t mirndel:'!~eFdesi.lrkre. A.:.llg@l1, Es til ikilSrd~t l~treli1om SZaJl'lGli~k~S·fOliltoS,"" "hogrY mulror ~s Mien ksrcletl~ik., Il'idj b:izlQllYOs ker<1esek!rg vilasz.t kaprnal<, az· tala;11l i"lremigazik! s20!galti;l. "\I',olnai;l;1; eideI};:J.rKEit. Talan mElgzallar~a v{)trla.o&let
J

A.~Mar most 'is tuclmti"., eg~ kidsit.

es l10grY Hs:ztab;i.lilllegyellvaz,erl~kE'jvel.:M()$t r:nfu' fiji kel~ haglYflia anal, da.n,allanI!:l6arl 09il1lyaflgtmMvrirAszl maganak,

A,:·Seg~eR Senjl~ell::a&~banj110gy ~6Qnyeb.'ben meglboosassonmagiarla.ka hibiiie:rt, hogy a Ri~·

A.: Hogy., .. esliev,esZi benln~ma''!1alal<ih.ez var,6 tarl:azils hiallpt. Dr; N.: I\e.mrm, mOl'ldjoif'il pekl~t arra, hogy mlkent segftf Se{J"lj~ ebben az: ug~belil~ A.: iNos, Japarnban 5 letrt a f,elesegS'm, muuiiHI\,iII~ge1 ertek a lka~o()nlle'!JIeim"V.ar<3imi ( lati1uat6ai'!mv.al'ja Nel1l~hl!.!mo.tr ~ldl.riiVi~hs,z~r]!9rt utm ho".nIales;~i;) Rs:ol.!~ sz.er:eit Senji. vel parroo kermni, ~i1pedig ill:at!lbal1 e.gyedm e~ek.

Dr. N.: Es 5 hOIW segit i5nn:ek?

!ill,. N.: A tanftasi 1iTlod~ii:erail1 WI, ~9yenlke:liIlis so::;e"re"liIdlst? A.: Igeff1!L 8~rGsak boeleegyezrile~ hogy ve!em jojjor:!, .• , osaik egy.s::rerl Cit.. N.: ,Q!. St'lO,va! 0111:zl S2er,etr1le~ a nagy egym~ ttllt.sak. a foldi inkarn':l.I::i6ikat? I!,. {aJf'Ca:rn lunc:ut m~sol~al): Monatam ne:kJi,!logy :s.okMI jo!bban:kljoIfl1i16nk egymlls· h sail! ha befeegye-zne, nagy 15is rerjijjiorla fi&Jdre es a tarsam legyel1, mi'~IN.: mit fe~en l{jis~rrea..jfl'.v:~slaha.1 !A.: o,sak !f'Ieveoolt,es azt mondlla, meg gOilldrolkod~k rajta,...•B~rcsak be: h.J:dinam ne'lIll ~i2)OII1lY[lani~hogYllllilyenr hi3S11no~~enrntiez! .. .

125

.meg abban .. hQgy v,egO! belepjen ,a.lkek lepvt 5'1I:gar~6j terlett relkelklaboraba, Csak, ugo/. mint mindenki mas:, a v92letok: is rE!iIldelkeznek arosebb ~s igyongt1_bb oldallall, M~r,e'elerjlDfit ~.5. szintet lelkYnk .raterm;eth~~g,el asze:l~-emnvllagb;al'il mar j6~ ismerilk. Oro/alii feiada;IQkat kapunk, ,amerl;re:k megf:er:elilek ,~6pessegeiflknellt ,(Erre meg kiiterek e .fe,jezet vegan.} A kOl'Onboo,o tanufas1 u~?k veg~l mind ugiY<JIl1lod\alr'ezetne,k::a ' s2e~me.mr teljesseg me9lszerze.s~lle:;:, A lelkek fejlOdeset rneghataroz6 mesterre.rv ,a lehetosege:k s:zeles skalh:ijat 'Iartalmm:za, ELM is:erdek€lr,t, vaj(m a 3. sZill1lro~ mik:ent
ha~lld'~l,ovabt"aJ22 ..ese'l: alaJny.;Ii,

Ei'iIiilel at pcmtlilal megkerdezt~m Nel1ltllumotJ hogy mil~l'en regen all kapcsolatbllltl l'dissz19l, Meg!udlam" h,ogy Iqist a:kkor jelolrek ki ve.z.el{j:nek e harorn ent~as 1m~I!a, ami.kor o.k a. 3, :;:;,zlntre ilep~,elk.Nenlhum, Ra.o!.J1,~s Sernjr egy mas!k:, szere1letl, id.osetJb v~~eto telugyeilele a.lan is alit" aki' mar le,tilk kezdele ota figyer.emmel kisede' ekel,. Fslrevere!il 1~lill"le ali'fmrlli,. hogy'a, t:ejlatl~bb !elk:ek magal1Yoo, s.tellemi ,e~el:e~el· art ne,k. E:Z az aIaIJ'Iy is ermom:Ua, :h0:9Y sok leje\klt:~Jall ,kapcso.la,tbal1ii Ra.lOlJl'es Senii csupiU'~ a ,Iegjjobb bariitai. A:l 'ss ,114. s·zr.ntrontas al~omas a lel~ek ,szamam rnert ettol 10gl;la.na'9yobbrelelaiSs~et val!alnak a fil1lalalbbakart, A vezetOi ;pozlloi6t senki sern hirtelenl, egyszerre ka~~am~. Mini az elet oly sok mas terllr.elM riS~ e!6bb it! lis ailaposa!'1 pr6bara. tes:mekmorllret A k6:rephalad6 sziilllJmka ieihelseges tanall'Olc prObaid(Jsz,~kat jeJJen~ Uk. Bar az <litm'lnk itt meg m:indig sarllaJ, mentoru.nk egy ~ellki!ltel.iil kj ~i!m!Jli1rkrn" aki~ j veJ t6rodnUnKlk:ell, majef erloiiik;e~ a v~etoi ire.pess8gleinket a tes~i ink-ar,Fil1l0i6kban£§s a!zokol'l IkHv[ll IE. Csak ha si'ke'.meFil vetluk a!Z el5zete-s kjp:res a'kadil:l!iyaJit, akkor ~ephetiiflk a Junior \IIezet,g~s2inltre,. Nem mfUld:enki alkajlin~ts a ~anitasra. de' ,ez meg ,S'Elnkll Selin gatdJ
J

Dr. N.: Nentl1rum! Idis vez:etoi' $rerepre keszitl ellSol'll, rnert ugy k~.tra,MQIY erdekelitle ez a tevii~nyseg? It. (gym-san val~~o\l)c ig61i1, lirdeket 01". N',: 6" teMt sajiit maga is ve'ilsoonek k,e..szlil? A. (szerenyen); Nem kell ezt ugy f:elf'~jnL \!(a~6jab.1'ln fi;emlJ,ag~k t,tlbb, mint egy !d,ondoz.6 •• '1' segl[~ek Idisnek,. es ,elfogadom az iJany.m:!J.lalas~t Dr. N.:' Megprobaljaalvermi a t;;ll'l!tasi m6ds,ei'l'lU? A..: N'ei!m, mer! ku~Onb(;i.zl.lil1k,eg,ymastGl.IEgyeb~el1t is" mint 9y"dmmok ,ay,agy segl[to,

area miaH· nem sZ[Ij.esan ilatjil_kaZ emelfogadtalini wl~ at: 'sletet, 1rav.?Zetni~ 11~~Y. i k r~i5 vaJ6j.§han, fijlOi!vasok m~!d, es karonfogva iho~szu s.eta~r.a me~JYlJ!lrkaz. e1dobe. jM,erl nem a lrieczetfog:orrn, mart teiJeS9ifI ilyomorek Dr., N.: Mltyenek·a lKanadiai szG!el'? :A. {di[)se~,e$ nf.MkUl};lYI~da,nKeppe!'l en vagyolk a: szLll5, Az apam a,t~'Z utan ll~~!pett" e--.s SOMsem .ioU vissza. Gyo.liIge eFllioor,.il. tim;!-Eet efOU sem vorrt.J0,~ asaladJahez. kz. anyam I!efke meg oem na:gyon." ~ate\kony' ill testel:Jefl. Smk:seg;!.lk van \latia· Rife, ,~kib!~ m"ov.el. -I!I~.N.: Egy' t,estileg eros ernberre? . _., I!J. (ne\.r'et),: Nem; nem., Kanad1i,oalll no vagY9k; Eml~l n5v6re. A:J.. anyafllnakes az c.os9rnnsk ol,yasv<l!lakiii>e vain s~Giks9ge, aid menl;§ilisEln eros, a~i k~pes oss.zetartanl a csa'adot; es~(j.vetem:l:5,peldat mutat Ct. ,N.:' H09YEJ1lhUja.e!a csali!idlJolit1 _. . _. _ j\;: P~liMnt dolgowm. es sehasem m,egyek 'Uirjlim, mert nem tudern Qttha~Ynl5ket. !!Jr. N.: Mil a;z.i:'n::cse legfobblainl.llnivaJl6ja? A! Hog~ a1lazatos ~Elgy,an, ar1l6lkUl, h.og~ osszetorne ez: a s:ztirnBwakeves 6~6met
beitek maguk Icorzatt Megprobalom

eli.a keze" am'lkot a I<onynaj tl1lzhe.ly'bOl kiosapoH a ~af!!i.Akkoren '1~ e\les milam. 1lJ~.N.: Aka.nadai e:letBblfin Umran;;!_f1nyifdi5s,. min! ittJ az Egye.sLll1.Allamokbanr? ~.;.N:Elg¥jabQl ~glen, !lIf. N',:: Es mi ez elsorend'u ·fe:lada.ta a kan.aclai eletBJbelIiI? A.:.rlo9o/ Billy gOrldjiU vlse'Jeli1il. Hq,gy megmu~assilm neki a,viiS-got e n~.gry,fajdalom

A.~nel1€'z.rS'11agalmazza, meg a viilaszt):: Kfvm .•• ; ket ,elaUlen is,, f Inf. N.: Ket e.letet e:1 most parhuzamosan? 'A: Igen .. Dr., "it;; IEs hoi eli a. !1i1asik:'e~€1?' M Kanada:ban. Dr. N;::A :masik ele1e szempontjab611!~nyeges a. fO:ldrajii hely? A.~ Igen; e:gy mezGgazd~sa'ggai fogllalkoZQ, szeg:eny osah:kla! v,a~aS!.Zit(lUam.meli ott: liiIagY' hasznernat i~tjak, Egy Ids he-gyi '\/,arosbarn e\li.i.lilk• .lJr.- N.': M~erj:enl reSzletBsebbel'l enQI a 'kal'lada:i e:je-h~i:'ol,esa fetadataJir61! tJi. (1~S1Sa:il}~ iJosem~, B~IYlre,vigy8z()k. 4 ev~ Iwraoon iSz.amyen megeg;~tt ezerca Ai

Ut{i)n. Majdria'1TI telJe.seflivak, 'es az ossz.e,iaeU

es

ana, amke 6. CIF.N.:; Mllkor~l5tl r;a, hO.gy' nni:k Mszefl~lrl a. segftr5 s;retl\p:-re" M,grY mar m.asokn<ak rs a has;znawa lebe:1? A.: E:z egy ... oJ~afl tud~, ami l'erngeteg ,ere! ulil.n kezde:lt kialakulni bennem",. ho!;lY mar joboon ,egrye,F1Isu~yb,an mrtom magam, mirrrtregeblben, as te:slben eli.) iFMekM.rd mar .ktip,esv.ag,yoR lliIollisokon is $egil~l1Ij.. 0',1";N.-; MQst a sz:eillenvllaQlwF! lIagry awn kMj'l mOkckllk:segilEllrel1lt?

ern nem v~lgyok!kepe.s

ny~~6 61et

Dr. N!~:Mi'ert nem a meg'egettoccse szerepet vaJaszlol1a? Nem az afelaflas Jelerltet(e'QIOiJiilaa. ie,gl:lagyobb ~ilhrvast?
fi.JJos. , IEzen mar t(dva:gyol<. •

.

. '.

._

_.

_...

_..

A, (grimasz,dJ):

ilJI'egjegyzes: A sz.6batl largO. alallY az el5z6 elete'lbi:!11 so.~szor i1le~8rult

127

Dr. N.:, .Igen,azt hiis:zerf!, igaza van. A.n'a gondoilo.k,. vajon ne~ ·Billy !ellke .idezte·e ellS az ,o.rn e:15z:0elelibeli s,erIileSlelt? A,.: Am.i al:t iUeU, az egyik esetben O. AimilkOir <lilt <I serules·t els:zeflvedtem, egy masik segil:O !Blek ;MIt mellettem, s en vollam a segits.eget Mlasan elfogado. Most Billyn a SOlf, as ell seg'ftek; n'lekL . Dr. N.:: 1i1wd!a el'Olfe,hogy az oCQ;)se megdrUl ebben a kanadanel'elEJben? maw A,.: PersiZe. Idissz.eil mar j6 .elora megbeszeltulk ez egesz helyzetet Elmandla" hogy
Biill.y lel'kenekst\g~l:silgre· r.esz rnajd

Sr.; N.:·Akkor mii§rt engedik meg megiis a ve~etOk a parhuzamos. ,el'elekel'f A. tboss-zills,. osszera.roolt szemold6klkel): A lellmk nem legy merev,. bijrokratikus kor= 1f1~,eze1Ibenetnek! Joglllilikhaflaill hibasan megtilellili valal1llft e-sabib6I' azian tanull1ii! IlIr•. N.: s« a. benyomasQtn"; hogy egy all'a90s 1e!lekjohban teszi, ha egyszerre @'9Y ejetet el.. J\: Igen, a Jegtobb ,ese~benez ajanll"iat6. De leteznelk mas, .az inkarnaci'6k iltemel")ek 9~Oi"'SrM$al'aoSiJt5nro tenye·z-okis. Dt N.; P.eldlaul? "... (derUs ,abnfuzaUam~ lwipcsol,t·,e~etsk esetBn 'l(jJbbet ]e:h~ettanu~!'ftu<liZ ~nka.maciokA

liM a;lakiJlt a lkapc;so~atom·e-zzeD a Isrekk;el,. Orolllm.e;l vruas.z!otlam ezt ,a teraalalot Dr. N.: PI, Bil~y lerk~¥er !ta~Q$()r.a!oS'iklarmiku,5 fe!adaI'otii tlll van itt meig valami. Noi szerepet valaszrott, Ira~as!ll sok ik6t,er:e,le,U~gg,ell.. ,Mostnem lil.ld.csak IUgy elunduhni mas taja" feie, anO,gy ~t korabibi el'ete!iben ·g,yakr.an me.gtette. A.: tgy fgaz. A:l. ,elm nenez:ssgel ezzal meiik, hogy mekkoriili killiva.st lelent nekunk az ad'oU he'IYlet, e£ nem aual, i10gy mekkoratielel!l,ten~ v!llIaki masnak, Nekem sokkal nehe;z:ebb Birly gOil.dviSleloj:ekelll ell"li, mint amikor en fogiadilam ell egy masik I'elek
seg~ts8get D'li. N.: MoodJa e.t\ m:1a ~nehHlebb ebben aJ gandwiflsbal'll A.: l10gly emS'el,jek egiYgryereket.., a teJle'telJenseget,,,a.~elnOtlk(m:m·at...,. ho-gy mJe:gt9!n~tsakegy 'gl},-ernket;;Jil'l"a.l hog,!! batrsl1"Iile~(':!n szembe a ,gyotre~m,ekk'~I. [Dr. N.: Billy e:lere e;.;.tn~mpelda erre, deilgy latszik, a {51(ji gyere:lreknek rengeteg test[ relkiffi~dlal'!mat kell eMselnlilk A.: Sanki sem t~djll m:egl hogy ki is vaJ6Iahan" ha nem nez sz.emb&a fiijdalomma:1 8S nem g,yo.ziite aat, Meggy,5:;·6dEisem, nagy mine! tobb csapas es fajdalom er \lara· kit a gyerelkkcmiban, anni!iIWbb ,Ieheldseg;e kin1'illkoiik kepe.ssegei fe_f!esz.teser;e. Dr. N:: ~s gOl1dv,iseioktmt mennyire siker;es ott Kainadilban? .A.: Ak~nadaJi csaladbiilll - az amerikaJl eletemmell ellente~be;fl-S()kka.i ri(~:helebb ci6nte~E!!ket kell homom, De bf]!O-I1ii1 m:agarTIIOOin , hogy a gyart:ioirlatban ilS alkalmazlli ... tlJlciom azl,amit mar m~.ge~'el.tem" Dr. til.: Idis. ~abl~'Sjl!E§lte,\I1a·9Y 'epp ellenk.'ewl'e;g, lebe~~elte, :a!r6~i' Iwgy parihLlmm:os ' ,el:elekkel ,gYQrsil:safel iii. fejlod',Eisiit?

:szOksege,

~5 :miltel, ~yklorabbu

eJetben :neQlali-

A.

Dr: N.: lOgy erlD, az. eletek k6ztJUi pi'henofdo hosszebb tenet a·piiriluzamos, e;gytde'jil ~le~lek utan? A. (moso!yog): Persze. T6bb id6 keal ke! elet vegigg.ondQlasiho.lr, mint Elgye~~z, 1lJ~.· .: INenthum:1 Mar csak 1lI3ihan¥ k:erdesem maradta !elelk megQs:ztasanalllldviteN lezesev·el! kapcsolat~ril. Hogyan oSZltJa res·~ekre aleleker ~~at? iI:.: Olyanok liagl)"iJr:"1k..., mint· a Ireszecskek, •. , el1ergiavall tol It egysegelk!bol' allllnk. • ~y egysigbol s~artr!Jawnk, abMllndulltun'k 'el m: utun'kra.

~6:1.

~r. N:;: Mi volt: aiZe'rederli '9gfYSeg?

~, A:z ro"oto,

es

J

Dr. tt: A lel~e minden rresze erlfil~e~lenas oii1mnagaiban telja-s rnarad? 1\.: Iglen. . " ., Dr. N.~ SzUletesilnlkkor alefekerierg'ian!k minden n§Sle ,el.hagy~a a sze~!emvJlagot7 1\.: Egy r&'Sztlnlk sohasem hUilgyja el. merit nem va'lllilk el t.el~e~el1 slko~6'[6I', az D.r.N.: Mit csimU a slellemvilagban marad6 resztink, am1ig mn·egyv·agy tobb"t,estiben a F51'don e!liitnk? A.:: Nos ... , jobbarasz.l.l.nnyad ...., ana var, hogy uijra csetlaknzhasson ener:giank rnar..

racieMihoz.

!Jt.:: 6 .!lior:JClig' ny.itoM eZI'€lltapc.sOJalb,m ... ~ de eqGiig l1"lem tu~ gyakritl1! t.eUem meg ilyei1lt. ' lOr. N.••Mieht [1Iem? A.; A l<ombJnalt ele,t,ek. fru:a.Sl!tOOi< as megoszl6 ha~uak. Elofordyll1at, !'Iogy.d!Z eror\e"szii~s iii. varUa.1 eJlentetes ,eredmenyt. ilo.z: a vegel1 ese'tleg lk~! gyonge!f'!sik&.liilt; tis leiljesitmelfl'YO eletet zarurlk, Dr. iN.! Ertem. Most mim:lket ·e!eteben Sel9Jrti: ,ai; embereke.t. lEn-a olyan parhu~am.os elete:kel" ame~elkkQ.zQl a.z. egyikben snkerrelen vo~!, ~ ffiaslldmn sik:ere£?' 14.: Ige!'),. biir ez mar nagYQI,Il r,egen tOrten:t. Egyebk~nl,e,z:-az 'egylk91l5nye a kel,. f,larhLizamos, el'efne:k:' ao:: egyik eJl!el1sill~ozha.tja is a masiKaL De aki' ezt cshnalja, az meg[eheit.OSiernemeny d.oiogra.\i'ailialkozik .. k

-atfedo

Az I9lmuU: ellel:e.kkei {Qglallko;;:,6 kdlegaim lobbsege IwilbU mar kiobenegyrrlast ele1ekrol ami:k,ollvala~~eQiyszer,re Ike~hel~eirl ell oR Fli~d'on.Allkarl"llalJ1J;le!llt harom vagy meg' afll_n~1)~b parhulzam()s elet,~s~el~f~rd~~: A r,el~~knin~e~ar_mily~lI'I b feJlettsegi szil1,ten kepesek aura, hogy tobb:szoros fllZ.lk!i1 ,eletet eIJ~nek!am en meg.s
j

esettel tar:a;lko~tam. Sokai1 rneh:ez:en Illszik .aI, hogy a lel'e'ka sz,elllemvilagban k'epes szelvilJlnl, majd a F'old,on keUo vag'll eseUeg meg annal is tobb testl1ez G5atlakozni. Ez ugyanis e1Jlen~ ~es a :megsz.olkott eikepzelessel, milS~erll1!'az ember !'elks-egy esoszthatatla:n. Be"ial:lom, ,en us;kellye~rne1ienUJI er;ez:!m mag'arTIl, amikor.egry kliermemtal el5sl0r !hal·· lou-am a. parnlllzarrloi;i; ei'etekrOJ. Megerle,m hat; nogy sOKan Mte~kedlfe hrulga.tIiilk a

~e\las ilyen

lelek dl!JaliMsaro~ Si2:0~O e·lkepzeM-s.t, kOl:6nosern, <'lIml'kor~. is ellhamgzik, hogy itl9Y le~ek amt61ag meg arra, IS kepes. hogry uglyanabban ;3lrel'altlv iidioben IkQionbi3zQ

129

: Nelntlilum! Leta kezdel:e:kor kapo!t-e iJidasZltasllelhetosege~.: Ertem.segi terUleteket..: Igen. Am. aha:1 a tesU kellemetle:l'lsege~el1esetleg sz.kikaL.t: Miaz az e:. €S. ffzi:killunivBrzumr:ln belOi hilezneK? A.: Le~e:i!ik a Iellemvof1ilsoikfllak lIahunil~e\1l$~'el~emi. {hoS$20 szumM uti!in): I'gen.: Mi~rllle'l. akik vagyunk.8:viilnii.ar keczdjilk a:!: ut6bb:la1ilial! Ezt a Mrom. a teremtts. A tObbl h~aromr vis:zont mar a figryelem B!lY-egy dimem:iCrtI.v.: Ezek.: HogyafllllBVB:zne emk:et a.m~k i'1'ill11i Minril:a~saJlrenidelke:zl1Iek? a A. most.09:)1 ott a.8'Ii.r~kci6kkal! ~s <I \le'Ztltokep~essei jar-OfelaiJJato.eIYllek megl nines val'6di enrje....zie· p A.gens. k511nyQvilagba.ek'szamfrt6 vihigoklbaJFI. Clj1€!lelkkent. ezek aJ 1eruletek ."" IDr. Dr.r.szeme~yJl'eszaboU frderllili. N.. lmelkQli vilag milnt'eQya:lak.az ujonnafl ~teremteU~elke!k i[t tant!iJ~k meg.m ez nekern sl.eWogadj'lIka.amal'osan tort'l3nik? ~.s.e.]l!!toU el a.: Mertaz ujofl'nan 'leremteU !ellkek ego nellktll erke-zne-k Ide.attesm. Dr. Ern az 'ernoor. (srut1let): 1gen.eg..! r1i8. dimernzi6kb. amel. I"t~A s:zerne~yesseggel rE:ndel'ke:z'o I'eilkek ~Ieremteseroly.fili <I.Dr.. Ez nerna nija.o.alJi'last.sill~'.l fLuggo&n I'esz iIMenvagy olyall.ekeny. ha a kO\!letk.'kei PlI'e4kr teruleteket \i'l'!goklliak~ It.kek IkQ~oU! va.: 'lhoss-z~ s. eMlt afal1Y<.eliS? A. N.? w. Amit b~lto. on iii.W ket.gerl. fejllett leiflyek !Ielekidentitast C.t utarn}: An Ihiszem..majd (j~r. a I~ek.? .e.~.m alZzal. l<ep9sei!< :ke'U. A b.ari' s. lij Mirek meg semmityl'lndontesre 5emkepes..: Igen. szellemvflagi t-erOietet haszllalhatjak egy. !eml:ekek.ev.lil a v.~yu.i\e'z[ eze.r:.tel~relt5iegelt V2iIh'lOOkana. A Foldon milld~e. N. a vilagok iii. MasMI 3i . N'. arnit v. splrltl. NI. l~eJeikelf1ergfa gye:rm$i is. Dr. igem" .el'lvede-seken [s ..tI)8J1 autotnaliktiiSall azt is megszahta .Qzik? A.ottanl ~lf()91lall. <lliiil. az 131 .·.emlitel'lii matS. arttol. es arnnyi azt kap? '/Ji. ii31~tfof. a t~das komplex termesze.. Akk.. a nern terem1!es wlage.:: De volt mnas 1'6\liIe~5seg. es '1\. nffiiezi ezt ego. amikkei ott ~don· kent fogl'alk.i~ag? A.y~et1 ke2:d.glilak'!ehat az a feladalia.N..: Ez: s. . !!It. {I1oss.lzo~$ UptiS~ fi~kaii.!!. A'l.6 lelk'ekb5r neha. j6 nehiiilrny'.tenek k(i.' ~ II fejr$tts.ata:ba .i)iillliasana!( a hely. TaJlan aZ. akkot:az: <I kiizHink: az adok lkozti'·mega~lapodassa.: En:l'lek Ciffiszanak W? a '\I~la..a.rtelmet kap. h!')QY mit te. at.neksm.· Gsop<ooon beml'! inle. ~lrrrh~:lyboilazt~n.ga. Uletve er6 s:.JaJis lalioJielyek. ahol' nem kell de A. lila most .. indrtanak. Az: ego. es' szerenose:r'e nyi· tottan reag-altfaggail. D~. a minflen1uDas· vila. Of. [N.r.kozil'ls a . mTs:mtillt a !Ielkunl< egy hatalmas.Mst:Yar? A..spinlualis lev@kellyseg(ikre vonatkoz6.m· vllagoairi: akikm. ~z az eset azt is.: Nem • . Hogy kii. N.z(jl')eI~ ~. rego rtelkjJ~ivirag. amiktOi . AzI~n tol~JaIllal1ak! mogy swlgalj'akeren a kemeny boIY9Io'll. a1hogy az energial1k . Amelliiiyiriii fudom. N.es 1~ll<eik? A. nrHkOli v. el !il lel. D..ae9yes(llni.': Az egoi'den1itast vstetlelilSZ1'afuen oozljiilk.k ez univeu'u!mban hMez.ftobol Ikijut Ha j6! slerepelUrnk a ~em6ny helyekn.ot.l1i. vagy kiterjesmre hoi. de nem mondal'haJk el.:. h. Dr.eUermo.)':.: A FoIl! Kemeny helYlflek sl<1mf1. arnlkor Illn.y onmagat 'fetosztlla. kik: is ok..: kz.g JeJlso. amiit ezek az eit'l'Iberek todl'i~k. N. .!I.j61 pefdazza. Ct. a vezeUS:k segil:e:nek iibbe. Dr.i!agnak? 'A. Elr.zu s~Qne!.lJd.N.: ..Uiotle. N~s . A k:arakk1tink atio. vagy csakafiil:di ember j'olheteU on szamara szam.: 1ge!l . A. v~I'ik.lemzes 't.A oolyg6k nem leleznek orokkl3. mert 82.en fogalma meg nam.: Az egyik i'gen.:: Ez !mit jelent? 11.: ~gern.:.a116janal1 nem 'tudnak A 22.:Tenal B..oi6k alanya ~esz? A.cs l~ilz.eUemviri:gij t.ak!:arn.: Nenthumil Szere'lnem. Dr.? A. ki eillflyl ell.:: nra gondoUam.lsokat ~.e.a.[ u] .es a mi'idosull ido villlg. ilflf.hogy 01'11 emberi formaban 'es fOldi inkarn.arr61 oos2!el'[lenk.'oknek is szo!Qal6 fiJI sokat tennUnk.zdo !elek beJesml!nat a i'Olyamalba.eg~'ontoltan valiaJ5zoll'la. fOl:df inka.ekkent liIegkap~ a . IN.i " h§Horma fele' \lonz6dtam. Tudn~-iii i'lIekem .'gyon vila9a5: Kezdetben egy va. sz~mos tenyezo figyelembeveieisvelilkapjuk (neg miifld!azt. es aki en volgyo:k" Elii'.go nelkilli \i'..h~~kakrolott :a116 8nergia. Ihagy milyen bQly" J 9Qn 'eJ5limyrbe ill'k:a:rniiiI6di!k.lelelktlJdi.: Pr.telheto I'egjabb. bizol1yfruszIriII6 IProoar.azza val'illnk. 11.: Nos.•• Oss~erakalik..ozasomra. N'.agy a lelkek: kepzese a szel!emvJrAgballi ml!yern sO:ks:!!!!r!!J tevekEif"1YcSf~. Dr. ebben a pi~l<lnatb. hagy til ti5lem.: Szeretnem.terfileteiklel'? A. iSzBlle. val'lllaik mas 'l'eruletek f~L. (6vatosa'n): tiJegyre '9ro(ld'oIOk.<.<st ad i'l:a~Ol1lk.zek kozfnl harom melittaJlis vll~gl. .:~ Mar ihaJlottsl1ii! erroi:.1. D'.az.rnaci6Jval.minket 1~lfe'. aJd(or ugyan mi:erl ne r'erU1& lehelssges" l1ogye:!!!en in~eUj. HiirilY? A.: Igen.sar1 ~udok.a . Az Uj rilleJ-k owan ~iS2ta. o:lyafl sz. . 'tobibtelekeP:P!ll!1rI is. Dr.mentalis verSlel1ges a j. 114.ezo lliilroese:Ji:lre m. Letelrilek ·vtlagok.. nQgy tal fin ibi:ronyO's tipusu ~elke.gy a ke'.. IEz az eredet hely'e.A)ldror miert.alasztasbrul. !N.sz.Ez az a he!'!" ahol a Ilelek ~m:eze5e e. N.tkez. 11. energil9!. .teben Brell aszinten m~r nehez ellkQloini!eni azt.!. minket Otnak.. N.iniar..ain eiJe'Iil..I<elllOtri lennLlnk. ha .tirmaciD~ OOgyijjt1f. sz:amLlnkra OSSZEIKOmbiliialtalik ..bb !>zintrre. Amlkortil'l let. hogy ha megkapjuk az".

N. amelyen: ir['nkar· DiiilOdunk. as. ah(ll-mirnciell rern~f'iyunlket es alm:r...:Jak kliel'lseirl1.szu Si!![Jfief): Ezazelmelk~des helye . IiIr..aittanuI1miunyozzu!k.a:vegs6 m~gaJJc:iiisr<l. N. veget Ii!l:lentik. Dr.!~lYarba" .iegy bJ~aJihew.ljat f6!clrajzi bO~Y'Q6nl-. ma..oda.: M~t id etffil.aillho.. Dr. .: Az'emberek s.l' alkarm!il:crn..!uldlJlt lelkek slamarar{ A. aJmil. as ()Sa~lako2:wrik a.eii:I~~oU lelkek az!:il11l \ii:sszate~he1I1lek a.iU vegyUl a tartalQrfI a formaval . aho9Y mas ~elkeJkis vagffnak r. benyoma6!Om tilma!it.e1rnet>stegs~~bijn ~n'leda!koalil de~~lief'l is joi_i'l. Mirndannyi<lrli a s1.es l'Ii'!1~~n flagi'/ swksegev. Mi§rl? I'll.ijraWlitese\Jel r.:Jarl mar a ml:ndenlL:ldi'is1Jiii:i'ig:aiben? Df..l.rnllfikUls:ak es er:z~koenyek" $erul~Ml1yek.a hiiilst:iraallaiID!hra szimulillitatik. de ebbs Im'tOs..akf vis$~~ter .drnyu dol91okn.l\egs6 merntalis viHig..elleire~ Wn.. szintfilfotti. <JJ rQl:d~ s~Jera esak. .:_Mimye.€S . N.n I~w V8lalmeitmy~ lelek nem u:gyanaz. . (iaz ®llooy bos·!i.:: Az.act-6 az ide8!klreL Olyalrn dimerJ!2:u(l. a~ervetw !Mi. hatalma~ josag:tarl)aI6kkal remJslke:meK... .: NeJha bepiillantnaIturlk .N.r•. ba:tor~ask. N. u:gyaIlGSak...ek fi)g~mas. At.:v-el~erli".a. [!l(. ~d. mf>" 01. N.:rerar6~ ke\. Fold.ell oQda.Ii fer~l):E:? a megljegyzesserb3.ant. <l!Z.<!i~IkOf hOllrr1an lue! mrinderrolr? ~.(~e(!.ikalidilnen~i6.lat voi!goo <l!1I'omaSiJi..ez:ese(mre az IJni\l€:rla~liS abS:~Cllrnumollimetaen" mivl1!! meg alsgr~'lli&ltei:lb?l~anY'aimlil~k sines k:b~tlerilapaS1.. IudJ. ana IlflB9 nem IOOszUII:e:mr61. ego nelkGli vilag &.rilt~ ~:. 5. .igazall! '!. hbgye:rek~1 a Ie:~r:.az . hctgy b. ..:hogy a . thogy e~ a~arcOk. e:mberek egyszelrTe egaCoe..r1I. H()nn~n '!.. 5. Minden ~eleik aoa torekszik. ~old~Jem~gl.Q.:adn vonz..dic6105egetjelBnt [Jt.: Mli azt pr6baIJUikerns~toerili. Lool'e1gesen.J6!!t .azl11a1K.eZiI: folyto:nos: IUJzavena ail. A leghilva..lf:ot~Ezcsak.Gsal\i. ag eilgio:nd)oirils\.z k~zeJJebb ke[lulve· (JSO~pIiYl t. MiriJd~!'IeICl do~o... r)e rni~ijfde[! fejli5cJil<.Akllcl\-e olyan l:o§lek..!l1idannei!1i~Ulm.: Egymaslli\l!keppelil a.t}: ~egi5'e:1: az. D. ig~ ez· [oS v.amEily III1Imlyf. IN•.t!. hOgrYSWiv.PosOlatban..: Mi .. ego f1IelkUli vilag .l.~s. OlIi. . ell! ese!t~m:beif) a. nagy fe]l~d. . t. Qsak az.{ja~ vilaga.eket hibasnak ~YiilvanjtjaJk.e~m§k beiameinlli. fmo~Qljf{)g}. &s mirnderut meg~E!srunk :azert... A 11~lek'taplfliI!<Ii e:zeket a pozi~vfrel~emv>onaCS'olkal? ~ A. effiberi . Jrogy ~I. . Miiil. ez.e\regeui:ik 21. nogy a mri~dr:m. is kj!pe'Sek~ A.. -.am~ i9..z".:: Ez a $~rem rniirndeui le!ek s. $s.: Ne'J1fl.t a s£iiITllUJIIc'i1l \litii.b<3Jk.es a millderilJudas vil~ga koz!itt? ~..ik ~ ez e:mber~ faj~.6cS a b.maT meglka:pt!ll az.yert1~~ettabb. t':L. vilSga. ve~e ~~[iIi5n~SJen a~(Jlk ~ti1l1. .· {V>onakoova): . . N. N.~egmagasabb foku: abszllrftkciM ~.". h()~a!slliozlk it smnvede!~l1ie[. ami' mareleVie ~e~ezik.sp~rltl!!aiis~erm~lroll1 h . lliyab.DI':.i'i!lor ¥iselkecles is 'egyar.a:il!a:gva~6sc'ig)()sak. a.N.gol tallJu~rrliiliny'O\Zza? j!\. hogy ez mlli1def! gOfi~o..st Ji. hogy segHiink az emi:lI~reknek meg!Mnii·az eleit mrlor. .t az o~lete~7~oht ll~el~ek\]it.ai am 1 ao:.Elrlekek kiirilil! lEi.cszeril'lt a mit:!dentudas vil~gi3i a. A. N.. es amikor a~ emb~rek f~agy lleM. (hos..ilto~ijk. KaIIarlCllorYlal}: n~v~zi!iek m~i1Ik@t a~Dk. dy.: Ha az.. flzirk. mesterre:k- he. Erro~·~$. a.~kre \!Ioll!~!rKo2:~k? ..Szen!Vedetyesen kOzdeni' .£jusaliJ rfu:za.i'.. Or..Ielll<ek alkkor keruJnek IIlszszaoda!! ha a'ffzllkai fer®:di.: M:i <I:Z.8i" AHa!1 tar1ok.mk~t n. ~gyma5sal.1". D!I". Dr~ N.mmet.az el~Mrl-e<Laz.~:zil\.NL:J6... (LeMon m~gj. kulGl1Ibseg dlZ..A.t3r11ZeS!l{frIilL.. ®11~:np6ll.gemelyisegvA1rO'Z~!>al 132: • Ai. IiJro N. aJme~yek vOlilzoak Ie:he~· nak a folctore l!. ...r1Iunltiirnkat.eg.amely ElgYS'Zie~ ib[!:5zl<e16$ese~d:D..a~oll:~ltlll (j. emb~rri agy val6ball k(j~bnO$S~Elrri<ezet~ 10.(Jdnek egY-l'Ilassa!. hogy rrueglegyuk a vegSD etmeS2l~e$t. A ogy3Ifa.'iJ-es ev~kb"flj ~iJlyps.eHe'ez...t nem szer.l.~rje·ezta ma_9lo. ez a tarkasilgl a t-elk~mhElft::vaJ6..e~Mly€os~n kife'JezheSis~k~OijnduJatllJkat . lige~!.wogyiljak meg.agyon !<eve'S kJ~m~retutalasali re!]delk. amir:r51mar b'eszelt nek'€(m:!? 'A:: Ne:rIl. Hm". <I. mar nemillkanfla!16d!6 !Ielkek szamara t. Tehid ezaz 8i fiz.: Nem eII!eriltm.ol'tdas ez? .k()r <I11~gjobbat hGualk em magrukb6ll.: N~m. ametYlFe mlfrr tobt:d~~r'ru~val"ll n~l!. egy:szen:ek~zd&nelk ~ eg)ifiMmruk. {nagy s6hajijaij: ligen. Eszerillt .z.beiny·robolto. <J!miigdllanr§rjeke. e-.Bs keso1bb iti1karnai6odhaJlnaka~ilikai vniag:okba!n? A. mwell ez IFeprelcf!ntaljaa. nernes dolog . IDe i1~ meg neimillJtha~oU ..Bi1!rtml e~a. akiksulyos ail<ad\~lyokat gardrtenekA1Aiajat 'f!g~!od~si1k u!t· Laba. A.Igen.OiI UHdi il~If:. es visS:l<Iik[j!dij~ oke't l'!emispimW:'ili~ Jlh~mlokle. .gomHk~I'i v~lagoa az~ k5veloe:!'l~ h:ogy ..a~·e. Ez: ~t6bbi Ilroran:tsem a.L.IIo(f)zOf1lal\'Ialala "'aldan? Oil".:.. tl.rulul'a'jdoflsag:ok jeilfemll.~k n.girz~~e!esa ilt Kooro~~ar6djk'" Sr.il:!V!!l!ra e~erhet5. irilnl euett rokon! e~elmeili mtikmbelli ili"alld6an haroolna:k. -- .: . akkor agy. A.fia:tal ~elk'e!k rasZlorull1atnaft:: e~re. Eglyolyar:r faj vi~aibal1 k1o:.aszf1lllem'rllla~ba. DIF.:.talata<e!~9~'kaJ.embe:r~segben..eplllaJfl!J3i..m~hu~odo vigwlant.a r. ak~k mea1il $O!f\al :DI':.ilJlti!ii .enm!sat? .. akkO!' ne moenjUok bela. C50portj<l!ikba. de azt igen.rzt tiJJd()m..kozbElnl<3imu!6illJit!viseiker:lesOk kowtk.!1l.s. sajilr:t. ·elk6tel:ez~uk magllJllkart. megrr~ye~fiIetO a FolidoCl" Es ez az alland'6 IrorelMzJ1Is.ataik. hogy li!. ...:: Azeifllber.tlJ. a ~ozm~eruergliaj~k i.i.ielek tapasltalal:dJirmk !k~t hoi vana m6dk)sllJ~ti~Q vilag®i? .an:az (dn~GslmriiSlre. I:zek fizi~.A.rlliiaraj'~ a . p. .ariisftaflL Dr.r.!51~g~k~ell s~mbe'sdl1n~J. Azt fnaJroUaJrm. Ezek a IhieIYIr.y~e~l\(aclj~n. IEz it.a2!etesen ihely1~Ie.jnilfol t~IJesen. ".l\eseHuclalk rnondaai oirnnek. Nem. ffatal lellkeknek vallo..r:':Irn~1i~us .t.!sai. a mlnd€lntud.ent. es A szellemvilag fl. akik a Fordolil flij1odul1ilt •.reg tehet )j.'e.1l.

..otcr9nergfaja. azl hlszam.Ii11i!igotFold 2'llek.egy nagy. amll ismerunk. mint a mi..j( is h§teUlek~ A.. ezt hilSzem. 1jhecll§ke~..~nbS!h i11lali3iban sok :killal1ili\laI6t A.Onnek is kfu. . Nt.oliittsegeFl ki'1m 950.6dcsult ide...: A~ (rnegd5:b!:n[!1i'i\fe): Dr. NI.ltan.1\01.lt D~. .es11\majd!' aJ .~Nerrl!. c.: r~JYi.nek em1berelk.alu.ilesebb viz \laJrI .aiSUit ker[H: szob~.: Nos .eppen Ileirhata. k.Ok maglunkat Dr.Flk.: Ez a bo!lyg6' mlEl5.? N.111g:enseny~en~ inkamalodijon Qtit.~ Es l1em foglllllw." nemHil inle!lIigensek. m(jqt.Fold a·rn? A.ga!Z:.ailag nem el ebben a F5. cs az.&Nen J61ere.iUsorul~etl:lt..: Mieglalhatnillm-e mdmanyozzak:. Dr.Se~n~1. N.: Mie15U meg to'(la!. Dr. N. fils el\lezeU~1haszniiljllk e'Zt is.e'J van·e a terben Fold 1-hez? A.'rI()1s:a. nagry ta.~ .oly.illyo:zti!ik: oket Oil ponto!S. no<gyaz: 011 !€Ike as a baralRl relke:l megte~errtll.tild 2 IIroz.t nan any ..mete!.: Mien neveii e.zz.nos. Dr.Trl'inirngezeskeF.".l:eremtes ezen eJlemehez.()st . N. NI.ne __egYIIfI ilsl61!? ". alZ e'le! mnntaj!ita renderodiln:t NQvenyek.rem: ez a: ~r!2.e..r csIUlaga. ilan a.:klOP.Mijerl nern? >A•• Met! .• 'Iu. .: NCls.' Es mierit menl'lek . Memosoda. f6!drajzi.' J" _. (kiter6er:i): 0" h8.'5~. galBxhs. a J~1el'l a J6v5 egyldeju lel.: Es 011 fi2ik.~Uik uMnLalacsti-" I'!liyabb ~Zlikai . igell.Dr.l2'S.t.eben Iobhar[1l meg tudom ktu!flnb5zJt.. lilnoot. lilli.: NJem~ez em' kiosn"ITilSs.uphooiij hog.IFoldi galrudsat a.d-o~go.e!l. mi'nt a.1drJelk..og.:gb61 telesrlropcn kereszWI? A.. urbeli mllnkaterulet. folt19.. ugfY'l!nugy spiriil alakll.n tel'e:'k haszmi[hat? A..es vili:igJitr6t IBizonyara e:z a~a haromdimeilzros J..e'i. Dr. 'hogyigen k'ival1tsivj t~sz.Nemludom m~mondaJ1l. 101.2 ~ak@ilJal? A.arlozna/k..aeglOt~ elkl'r-'ilk '.lk eaa tr~ilmi l. \i'. 9'ala:xislJi1'k 'JaID' ell~Uktls? Milyennek. (hCISSil. Of. En is .12 intelligefls ..: A Tej'lIl: gafax:lsunkbain talalhatQ a FOildl2?' A.!! erm.1'.p r'il.: A fOldi .(I(r m. es. l'I.1 nemtudOlk: tQ~bet mOil'ld~ni. iii.:: Igen.2 A.. ~8Ikes.sg!ys:i'.sz. N.A. ha egy nem fizH~j.ikaJi viiaQi U9Y1linol~n.ll(et. mes'Szebb.gym~hlt61. Klietilseim vidasm1 . 'hossru. Megl Lljont:liak tekintenek. h.e~eU'o'[miilkol1i k.. ha hf.el~lforma a . l'M.gjegyzef1i: Amatti.ia.kepesSiegemet E h'ifllillasi f..e'k .: Hogy Ie:j!mz'Em a dtlnlishozaJa:ii .. Mil'll .osak .23" G~H. N.aQty 110gy 1119m i.gy . (han9ijsan): Mem~ Pont. nem olyan.ezs· ~.: Valii! lelk!i. !iilninlk.. a :sil. u.ik az. (zllv3if'1 afCkirejezess~~..:: Nem.~tgem.: Nevezzi. N~: Mi enl'1lek az iilIlapV>eI:O ce1j>a{l .(lld 2'~re. {raveze~o megjegyz!Bsttesz:eJk): .l iN:em ludlju'k ponlosta:rI. 1.. Ail.. 'J(l!lfmelyet 15 be I'e.tnes:zUli r'eljI5dle!k ~ia FOl'don'? A.alas~d:Bi5ban.: ~getil.. @& m. l10gy a 1I'1il~e:tQk mega!kad. amrt megy a.amit ez e..y l1'IIegilat".. vmaganak1' A.up'~ I<:ortll.lliiagmiindensi!g fiizikaij rei'lds:zeret.e. k.~lino. l A.. ami! minde.. N. hlslem. .:idba t.1'" ..N. [N. ill r'il.e.:mak:a FOId.. K. iatlat. . hismn Ugy tUllik..Oflliate ~anulasl feladat()k: sLAfll~r. &. F.aJi'atomaR? :A.oS1lrl.eio .~ Hog.. s~mlJllIJtliilagba!n> haJrlem csa.eUruoonil:ett reaJMso.a.rajla. me9l~erde..Fl!1I'd1' A.tel hiuvDsebJJ. minden eloh§nYI1E!1k vanr" I)e . hil9YOO~ ma:guk I.. A. 10.telezem.l'eSeb~ de naoonl'6 ocean.N... a Niap kD:f\UI? . r~keszmhet~k a mifildenliIJdlasvi~a_m.: Mia le9n11agasabb .N. rO\i'cuok. Dr.ebbke~iing a saiJirhl. otyan ibe'kes hely . kliefliSEI'nlJ Illleg.elek osak az eilmeeinergra re!1d'~fvijl eglyszerQ es. N!.ep. mi Fc~dUIl1<:. Em.el1ergia. '" -k' I" .. Nagyobb as valamjJ. N. es kiJl1Jldele' dimen!':i6kat foglaJhalfUlk magllkibaJ"Azl. hiogy fgy lenne..!pro. ~ L. N.'hett~Iatni.lbIEpne.m'ind E'Qy-egy ielekcsaJ.ijjJ}~ Mem.":.1t a hal'ffiad'ik ~er.1. N.:' M.el a'krul'lrut: megnevezni" Ezek a fegiol<" ar M:lekhez ~pecsI l!ei:netnek Ikiosik va. Dr .en f6liltllitotl teleszk6ppal? ._. nrI. Dr.a.. lI.gass~ 0 neml aJ Fold 2"t? 135 . mindetll telelOsseg r1Ielktll.ada? A.!re:nt 'oIIYI~Ul.i~ikai\liI1lg" amelll'r51 korilb!ban m~r sml:t A.: Nerllt Dr.Uanul halalmasak.Ot:lk~ Dr . hilllEik .erre van a Fold 2a Fo~d't-hez vis:zorllY[itva? A .et[1li a do:lgokat e.:: Aklrot mlk.erfj~~.l1'IaJllkO'\lHtkez~ t. ali..ozik l'IAil'iciem IIetez6 e15 dolog eQys'l§g'eiihez. a!lk.. Dlr.IN. szsrnpOl1llb61 l1asonl6 ahhoz a Fi5l:dMz.k lilaszrm§:lja azt? A. Dr.. bejrujlllk as erd6ket.elielS9919S.em~~t.l? :A.liikJrQstaltc!'>o'\i'em \iaill"amel~yel az ~r' tao.kezdek bellNoEMI'li. fejezeitool1 oDvebben is szo is .r.. a tengere.l!7·egyiktlll1k sem '90ndol. kertemiJ. Merl megl tudom vallolll:atnl az idlafaly.a kOveli(ezo !ret. A f. N.y alko:sslJilk es s~abad lel'Ktek~~A~ . am:il ott nern tesz..uoml.smei'iik: etegge a FOld es·a. tt: O~atil viliig ez.akkar kit valasrl9!f1ak 1<1.: .annalot" hagy bi2)ooyos e5lemJ~myek-e1 te- DJII".: A Fold 2·t tartalmazo.gya FokI2".11. ham' vi1llami'fare iflll.eleteim k~ott Dr.az: i3Z aka.e.': Meg Item besz:ilttll'li1l a llEiJremtes es a flemrerem~. ~aUa~.l'alagokal.pillOzts kOzhem! a (}si~lag.eIi): Ott n. Nem t~dQm megall'. . Megjegyzes: A~al1ry8im gy.rnla .a az idio.en hasznalj!ii:k a "vil3g" s~6t.

.: Hm. N.V<lUoztElitJuk az.tll!lk a t:eremtessel.addig kiSlerH:!t~zik. L€lflna... 1lIr:.az. 'asa]at.aval megl(!Jrnulnak. 137 Ii. hog.te~em. ·az ijra~lasiU~.• Ill'" Nl dorgokat? A.1'0:111(0[6"'.a..~O~!hal Dr. hog~ .. Megje.enrm6don? ~!" Ve'szern az. -es fiiQlIldJa. majd Ossz:eha. Dr.i!(lSliben. de nern tliJil·komiPJiki!lt. ~.art az. ~.. :!il.a ~Ike-'k. ugry han:gzik.a. Dr. 'a~apelellllleket.hel(ilegpclI!litoSflo. hogy a t..tkapoik..l~kekeQIY h()mo~z:oban jats.e~Qide:z~~"i.lF'ald t-en ta~~!hg.t.n..•.: IEz esetben nsm veletre:n. ihogy bolyg6. Nioo$ ~arc. 'A.Mire 3·ijg s:za.: M1ive va:l~oznillik:? ~.Akkor hiit \laI6~abf)1fI nerm tlakmeg·1fI s!Znkla. es kormyebl:len e:1tlJldI\llimOrildan'i.. res fgy t>QvElbb ••• Dr. (eg9. ahlk f1@na IRl!dlh6zM. Illflirutha egy Ikifserfeti laboJ. fl!Zikali dQlgo!lrni!:iliio:ztif'll h!tre..yil:em azt. 8. bJz.lliik. es azt lis Mke$~bbe ~egyfilk D.linizrril!.rno.1Jlliyos. 1iIj'. I!li~~a:rry 'pf!ime~ <l!lZ.A. tneyet): Mit g()irndlo!. ..N..'uI!.esai yJz: <It:1yag!M ~emilQJi-utQn? :ll:. tlr. ki 13 termeslZet? .: ~e\k a ~izi~aii'do~g. . eredeHvel.alany . .Mr .ili~nom a.. 31J1Ezu~an m~ismell9m a k~i<:Mse:llflet.e_1fl 'on is teremt ~eUelelii hhg~a~at.~eJ. u[.:..szu't}.~azokr. N. amlg jobbanl m.1\ ta:nar.: R:llyolassa! .A.olli.~ •• ~gy rgaz. .. NI.: Pr-obaljo[l meg a.'7 A.VanMk itl. ailTller(yeka mafpan~ilnkam~c['6~k heiyszrlle=im.~ ~e:m. diitkOzott... Eil az eg:es:z.' ta.: Nos. elliE!irgiarnbO. :fiIsll]iInagyQrll lsmsrem .gokat? m~. ~5i .~ L'lkait ••. <lnrli.: Mrler:t1 A.! az: energlm~ m!:lk.a~j' armit ~'ppel1! csinall~aJk? A.r. rnintnaa h. ..~y'? .• OSS2E!Ve. p~ldaulk.utra1rondicr()E1~ljanm.aki1kmMarn s~~le$ebb. tl!aLll<l!k.a!M. 2:.: ~gen. esak az citt elerhet5 eleme~et h1asmailom.eliha~lnarJlis.'Ovek.J$ok •. e& iillik~bb·arrol swl! hQQry megpr60aliuk ~emasolhi ·a.Qtadlliek.en t-e\f\eken:y~ -siget! Ell'.zily. es megr..lok"j:Siok. hOftl¥ megMtlulom hev~toerli s ha~el'li'H a port. eg..N..: Mmy.e~" hogy mit teaz: iaJellke: !eg'eI(}sliorJ A. ~e:gYEn.if§sre:Ieblo~kol!... N'.elflek [I. !!Ir. N ••.~k. hogy atal\lkr:tsak.k 'A..lt:1n.s\ ecs senklsemb1l:irn a hablomert. I!Ir. Pro N.az· .r'arIYj :ar!Yf!.IN.ellig. az anyag.ll {az ~any mag.: On h.o:lZa letre a pomaf!llfuro .~ . Ezutan beo~V<liszl()m a. d:e megl nam m~Qry.sz!®:llcHit <l!lkossak"'1 k6veket.~~lOlk Ikes~ilU( llekOnik.. hiclrogennel'. kell·G5jflalllo:nn.sonHtjuk.meg nem a1f.. Var8imloser"1lcf.gy{llrm~gyon j6~". <} tarnill:Olk ap]ak. [-..Igal:mas..tudja. a.ord~lelilrek 'Oilyan rnZ!lka~ vmagba.elkl1lllk . vr2eL~ ij)IIi~de!1i~Irlar.... fIrI.Mh~z ~&~~t ail.. (a kff{r. meg? fel oRet".: Szeretfil~m el!t pontooan el!tel'li" A mu:nkajl!lk abib611:ali. I!.:gHII1 nagy-obb model:leket ~~S::i!ilil1iessun[k. J1~tszGm <n energfam rmk..lLdve.sK~ri€iln tudllaKtefeml:eni.ove~kkel I k9~dek: pi6ballk~:1:!nii.: 11. az a dQlgom. aJhol ~z ernerg!~Ilio61 rUle!gfogr hato..agu$. Az a Ih8~ arra:oSZJtonaz.ok IWsren.alt a gQ rndolataJimba.mle~ztatl1~k ..ol<. filinos ves:re~di€. OIya:rIi @oZ.lgoKal!.rlil~r...e!illseli'le:rgiat6\1 m~rnl:e:s helye.i ar'ly.: Hogyall alakft ki ~6vek~t az eJl~n'9n~jaegfts6gevel? s ~gy.'iriLl!mb~ menne.-oL..ll!llat e:rzoi)]ik ()U. ~ata~b:b vmlg()kba. egy l1~a~aloruely" Dit..~a:n- Msm- nt. Mililt mt mar ImQndtaim ormek·..} Arm. es D't.$'i.zt~amVl: magUlnk' elBU Ilatul'IlL.: Nlem.' .gy \iissmtETjunlk d! Fofd're.eti 1i.Df.lllelve hilteni? fi.. hogy'az' ~emeny ~ Oro. 1~1Etlhez? .. hog.ez es lIIUkk{Js.'\I'elnG)~aJ~va~ menl'lyisegeve~.ilJ~" ho'f!y milivuFlIk Imlive f'ejI9diik.gyzes: MIll/eli ez az .a"~rmegz~t vegzj . t!QQY ilflagam eloU Mis. Ar61di f.Q~tatolk ls.. -. Ni~:i'(e-zdJ~ oU~ hoglY Iili.! Kio-siben ~r.a~OIll ldis ugy gOrles doruaik'i ttogyiiln iSATlHgJliJdhaJtom. iM€@hogy :l1lernr I«lmp:liikri]t! En \Ul'Mltem.-v:p.laflilf1ak kUlonIele jatekokk~I'. oJyan nY\.ik.:: ~g~ igal..emenalilasba. 'A.§]to>1:nak" .: MoM mar EIi:em" nOQYaJlJ l~hl.. es ki kel~ tud!1orniaivltaniall~t 0[.. ho.tikeszitishez: .Qrg!i.: [lei nat 11\1 ~erem~Laz af!apelemneket= <l!2A:l!lsiJdlegesfiairn.Azert megryeJk oda.es flyomast . .e.111'.Nagyjabo~ igen. . I'll.. v~m J9\y'Jenezem ibe: ~. N.ok: segR. kalPcsoJatoan aJmnak <I! Foldde~. liiogy . Ultaznak.kaJL Meg ke. Ni.a FiJltI'2-re.~ ALert vagyo.t 1[9Yig'dfl.iiI.: ~u kJfserlete2:he.'St!l.-sarm.)\.ol<l!I): :Iiliben rJem. es im~pr6balom·. t4~.. iN. hot.onlrt ZI! FOIdre.. .. . es cEak a ]ol'dnekre. tenri t:aJlliulj!arnak irli~.. .ban foQga~mazni~. .soll]!JK a dOl.jEJia terepen es... mejd \-<egUimegS2.... energiaaramaink siIJg~l'Zasat. G~pg~inllehlb. N. amit maw 'ismerulilk. lulaldonk~lP~naz un'verwlTl!unk a~apereme~~aJllIl"~~a .gazt a vj.f.: ~dis es MUilcafg. ..¥ :a:lkotni lSimeilirlek ada. ame!yikfl5:ldraIzilag Iililligyon Ilas.aSllUl f'e~I~ettvezetoje) .gy.ak:et .ugrya:na.gat.~s~az: eM .ondta~~IiIt11 €lbb.eruen): AkoiUiekMI! jor ibolc!og~lok .ijml·eteillgB· dette!h'blleker:d ma.. 1.ta!aIowp..aho~ eg:y:s~rObbek. .1 TmplIlzussal totrom 8IZpk ITIf!gv.Mhfli!. ..ek g.giakkail.N..:: ruo.:hasol1ililarl1iak1 A: IgJe~I. A.. N.hQ9\'I ~l1!rnn~" ..~ri1 az ~delilkeritbenj de ad m~ndta.!ilr.!<iik a tan~rok?' A.llilbil:imat..o~yall Uzikar v~lagok:ba.egefk:e~ilt.... A.lapelem~kkel kfse:Mle. {Min~yUJIQgQr!idO!lat!<M'It·:) MI:'J.. levegot.all. N.}'YQ!1.erlE~emb. rrV!nt a gyerekek. N. lOr.::t Oil (I!ol· 'Q!Oi 1!&lrehofl:~i Ids adiagl ~ner.k menli1~k:!k:bzumnk cde.sz. alaki~unk. :amit ma.

egtudhfll.!Imkent .szerObdl bernyolullat.'oQiY a !elkek I6lfebi.ezt nsm lor tuc:lja. I'Q1kek.z. .ekapc.se1' es hellom 'a ha~!Qiitt I1Jr. Elr. A. A tnbbseg ma:. az el:ejen Ni.kaI egYJ'n'as!h. rnlntha a lellre:k magasabb e.k'Ocsilkbiliifl.Ik a gondof:a1IainkJat..: M!ondiQn\1a~miit.iasugarall'lkat a textur~ral a :szinre €Is a forma·· ra k..ikm:sijatial a mOlekm. h..t.~LUnke:gymasriiak. \ami~ on? A. . teladatot:.k.ksm~<l:iataJakuh:i. .:.ilv. peldat! A.csepert tn6kamestere} szilnr flekoss!'l valto'Ztatgatta a~ ener~ii!jat. kr.egy~le'Oiel.dli1k. miLJ~an . csina~ja. erlergiaaram iranyv)asa az agyagiormazasahoz Of. mint p:e:ldaul Idis? A. megfeilel6 a m6don memjeneJk v€:9!b.t a .Azert \l9szunk r.gy. G~ak'ibizO\nyos komyereti felretelek meilletl tudirlak megelnl. ~~~b5r.: :llriikabbegry rnotgo kQnliil1ul.I.~IIiHt imnyHanLm'k.t ~S-S21ril.IJ!.23.terelil1te5. Anmenl'lyire.enlet'e:!:nek A.hMezes siK vag~liIy.Eii!.ejJOdes l'etraj3i! jarjuk. minosegOnek it. amelynek. A taru!16kat erra osZ'tonzik.5nnye!bb.yorl komol.: HO.: Az a!kol6?' Hill!: termeszeteserl Df.trog6 tantJlm:anyori'sa e~5tl fo@~alko:ma!(.eg·QldoUV. eg~zre.~masnkdo~agl'~ermts2i3-t-es>em jobool1l m:egy~ mint a m~si" .a :A. les egy mas~k ik. nf. MimJiali"ll\Yram b~. hogy 'mlndny. MindfIYa.nkiinimt. nem pirami's. a Gs.sasiligot. megi mar farndt is\I\olt.szOrnk.venyi e!et kralaJ(ilitsa~' A.hagy kereszfbe' mQz9lul'lk.jerOi~l~A t~m~Ii6'~e~~ek< nbvelilyek folbS1intB~ zls8vel mm~ra SZMl'~$ e-Iet a.giOnd'olfOin.1nkn~k: e:gy.t.kben. minlha rnindnyS. Ihogy !kU[onbi:iz6 sl. de Nemi (a.A.e<a.el1ergnat nem lehet ~erombolfilL SZ'(H5ZedW~.aimat. de va!llImeollyj81'1a F'old'olli ink~maI6d1!1ak.l:kI.: Ezt erti a r. 12: energial. as 1:.. Agyak. '9yakorlaU f:agh~~kozasban .1 hogy a.ali1 liJalad. Dr: N.: Neh.oritelmes veget)edmePl.opoJtom ikoJb'l!laUtll.N1::Remek lenne..nonnan jOlt (a. M9Y mikei11' csinaltlmlflankjo:bban ••_.anl'DynFelekO\mA.: Nenaoyan lirozOIUk.. hogyigy .: Olyan eez.epes.so. szil'lt e!lerese ulan ke1.. ha saJat energia· jlJ. dagoJom eh~gfiinomana&: energiid ilihhm:.s aJacsonyabb . Mo.9zl: a.zal a. El.m I<ell 1'I!1!flakmegje~ennie eloUOnk~AH!nerg. [I'l: N. hogy.l.!'. Nefl1ihum. ifllaJ1Z)ltassi1ii gond®ilj'lIn!k uglyanarra a doI0011'3...'l. J pete!1cias:zint. .eglyik sla~yom ligyfrta 1$.aNi!( a mll. k tlr.ja.c ressz munlkill \\'. .? < A.: Igen.Egyszer .alL~wed)eti n.as 'tamiK:s'Okat adnak.s. Ole Ogy.l!llfil1!ka.'Ori . es 139 . ilami!'ldfly~aJfl k&o:e!ebl:l ke. m&M van szLikS'i!geaterem~o_nek::.ami a<.. Nemja1 si'kerm a n1j. vAgahyarril ha:lad6 kocsib-anl lltazik" 13B: :ell is 'elliUdok kepzelllll] Ogy tala:itam.tilr !:ioly· " g!6szer.: Ha lelekkent mindnyaJan a f.yit? Es 11011mozdon'l? ill! "I' A. amelyek. !'logy minia.so~! .Tn. Dr.1~'SzOv5d'lln ®Jbba.ijhteken e.y.g:!. IN.oIyan k'aJauzok. de millldnyajaifl ugyanazon a \.eatfv. N.: A"l. N~: Momdf. de va!lamel1nyien seg.. nogy a . Gsucs:aril egy r:~ielsobb ha1alom an.u .'Seg~ket.eg¥.fJr?. E1l1lellkijl. \regUll ravetliik. hogy meg[eleril.: Nem.ianegy t1l1ilv~nalis vona& resiZei lermeflk.1Z slieUelef'lbi51 el6t :formalni hOSSZllHossz(l fotyamat.mberll hOZ2. N. a gap re:mege.eleHereke.m1alok. Ezek.: UJr:nek.or elkez. f.!!it~mresben az i5nok segftoog~re.ijarulni az €ilethez:.n uQyananllak a h05Z~ 'SZU S\Z:CW.. a. ( . .lesitsek energiatkat az.. hQQYe'.pollco:k:on lermenek! DI'~N. ok~6ke\lal eges~mleUk: k1. . mart a lelKieknek k. lOr.ez szi'h:nomrrfli ezt sZOVoe~kent elke:pz~lni.il1~oportianak a tagjai vesznek reszl1 .lIemt:eremll~sen1 L'e tuxija ro(f1ilboin~.ellemvij!ag ~y hatalm~ s~erl.udo.:' Ebbe-:n a.A. emellcoonek EI b3tUksoran. NemvoltlJlllK egys. iDr.€S .:dl1 a lellrek megism. a gyakQ~e larok eil6szor csopolibafl t:Ortennek.zervezetsza!nara.A tanarokl<Orb~arrliak. Arl. N.: De mil? A.s~b~ll.gyse~ f. akkofSlOIks.. de e~milila fOstf~t.de .: Nos. (s()haI~J: t-4e«m. Nagyon IK..: Niero6iIem.' mendtaJl. szinte'JI. Dr. fpi1"a_matot: l}\mnk.om vTsszacs!ltlaliom a. fi:. (:letekintsE!' lLigy.enwa megmulaUa. nsm teltB~lenm sz(lkssges.al es <liZ.:: Hoi va:rmaka:!'. hogy S'2ooje oS5'ze mag~l.liigzek. (nevet): Nem. . egy..orai t'er:em~~si g~rlidok si.ok.egr[eleIO erez!'J. dolgoik kjJ'eUeszl. ez anya. abban megleheLosen mmmalisla vagyok.aU 1&. (roste:lked6gn): ria Dgyetien va. NI~: tobbil l€i'leik mas kocsikban wtazik.1\.gyail«l~aJnunki hogyf~rli!:l'ma:na$s"~hango. meg t.'islJIk.: MiniZligal1i gondoltam.haiil)rli.gok k5:z5Ui vlsz.gyOOllk.fli!. es Iig:y mar :sIikeresen m.: Tudom.. . N.k.my:hoz.unk maj'd a . amit l'e.zOT namely mi'livemet szets~edem. akkor nekem az ill beny<nasam I'Iogy a sz.sz:e!l~emrVnri1gb6IJ. Sernwilt{a veze-tot). IElIll'lag. eleme.dlk ugy ere~!1li kliieiPseim.N.? A ~. a !elkBkrol e~'ljatal. Dr: N..:: A novenyek. de k5zelebh mazdr. N.: Ul~a a.~ Mindenld R.sedik a tud'.erik. (mosolyogl): Val6ban gyefek~ Itagyunk.hogy megm:utalnam knslfleK. Errol IIlilsgltobbet is m.eszt e:zekben a gya_kIl). Dr:.egeseik" 'elert a iev'el egy reszen nsm ala~ kult k[ Oil: m.omblll1laci6ban MszmiljuK Ril. A i"iiltlon "avo ~elkek 10bbsege a'Z egyik~ a.J@yana.emsnyen kelJeU egyOOesen·..tUll11i3hka mcmlol'lyMz! A.kllmknaik.e~ti pjr.. stiill3ii va:gyuflk.ti:k alZ.g:ondolja.lrol1rlsaa kfse:ne. is kifeJlesz.erde. N.ik a 3. ttpiPe~t .yt. de csak tJiZ 5.anyok"a.amfs.Qyl:aJlilulj1unkbeI5~e. amikioT a.t hozUilnak I'.tal:! hogl)' megl'leveUes~ ss atarr.agaI1YoOl. amU~'Or nergfl:tlka! iI~d!ik"az 91eUereml6 kepz~sbe~ haSmal'ni.ilI (tl!llnl.an yeszem a fanulmany.er:J dolgozluruk.Mla~okbafri.:ha-gy ~epe6e\ldegyeruek egyelflileg ~5dolgpilni a. hogy tSnylegesen rei:iZ:t v>ehelnek ela.g. :ne.:: Ok elo~e-hatra moz~nak az 5~.ajan uglyana.: L9QvegUi mindanny:ian . Qtt megaJll} [Dr. ogy mire n elj:utunk oda. satan to· ~erele.Ielkek a Rzikslvilagokba menle~ nek.elre' agy adon szamu s. a k. val6!ban kepesek hasonnrt Dr.

lelkek Mpesek ana.Ikilfiek a ~911keid\i5s 'es ma.jel~nli. Aztis megrludtam.!roMziiit. hogy 3iI e-leot n~m rejl' a sziirrn. hogy ate'ljekca szepseg.amelyekk:e!1 ml napoolti: V8J!iI.s.e. a h()<ztiicerto wze. ha ~'f'lasok ei~ten'~obbrthalmllk.fOkli megt~pa~ta~as.ember nem szokoU mi1lg~liIak regr.vizz:e.ncElntralnak. slllkS€igsz.a HZ ol:yaJII ~mber. akik im~shol'ilnai'1 kerilll:eik ide a IFnldre.W At@feulhli: a '\/. hogy na1al!mas Wrelemmel \l'lse:lllEjlik az OO'Iberekirant.a baoonanilk llIagy ielke'k kO.!fIiI. amorl a!l!apilltba.".t ked\i\es" 'Seget. ho.!rn m~r besz. i!'ltu&QiD~. emi isme"Os a mLiltbeH tapas~ta!al!Eliil'l~b6:I... baleerNe a f:oIlkr6rb6~ lsmert tGlndmket.. Valam'i azt sllgja_ iiilekem.l1!gova.Ez nem aat .9Y er6:s.Jkra.nbarl oem ~.lilytel'e:nek' smmbesUlni.zgatlja. meneikiben aL-Onosulhailnak legy brZOI'll/OS erzessel .t.a sajaMIil!ikai igeiilyUk_k~l! e!.l. maga:san fejrel~tlelkekne'k lehet{js~gllk \!'aln.g ilyen maglflS s.ol§PSleg-:et. Itt .'k 05~ to!il:eneleU?.a mUl'lkajlJlka.1alaJkmras:okrol is beszill.: vis'Sza . kffinomuli:si!igl" l'a~. let. k 141 .amr a~tarsa.~erkQ. es ~nk. A t.el'lu emberierteKekre ko.zesi gOl'ltlj:ai lIfliatt .l6 az eszlt~(lk:ai~rzektlk es 9.e teszi s:zmm.E~ek a bes:z. ei1nbere-~ tagadjak" !logy ~milld~t korabbj. A spiritl!lruiiS. Slz5. '85 rendlklvm 161kez.mlg~rt erre. ho!.Mivel nem az 6r.(i emberek v.e-t a szabads<ag()t: b~lrnava. 110gy me:g~apas:ztaljak a .et: 1fl~lk(iU. Inkabb ag." nevHziik ez:t al-erule. nagy . o~rasoka~ 'BS sel161t!et is. ligy k.t lli.gasuikirnak ~ s:tellemi o:nludatu_H(jl'lak k.orlal!1 erzeke j6.yul1k ke. Mitologiiai iSzoiJ'FiJyek. hogry <Ii ~elkek anyag. va. felfogokepess~gi!lk.YBn eJenkek. egy.9s.noltak mar" . i1le10 'Ielke fejleU. ami Ileilerov.[I.zorakozasJb61! v.s~ r>sg. MiLilmn mar sikereSiefl mt!goldotlitk.erOllt. hogy hatassal ~egyenek at emberekre es az eseme- alia nyeru-e. ·1I11jjaszOletBs ternnek.elany-a. liIa_gyil'a! eIit'ekeli a sz.tlenUi je!lentii' hog)!' a lel.5:seg !'IelkU1 a)Z 5 . A:z. ily~1\ emberek. maglliidenik.Sllirlten leva.zesS'e1.ellt~s.ink. tap~~tal'il!!Q't neMz e:ml:ieri n¥€lvre lefordltani" .t.ekto.A 2:2.l[elt l'elk:i3~~mniinyen. regl. IWIlJllyell fijlismerhetjl1l\ Ok'~t" ha kOzsz:erepllEisl viillaillak. sok$zor nem smmOlilll1llk . malll. egye11en valosagQI. hogy legelfid~illk eglY resze olyall iell<. el'ozo 'rege:reIQii..ou. hiogy azokaz emberek. A2. nagy a I~elek-liiniliit egy j6 mer.ek a spirituaJlis tafli"" any.a sz. nern ]ell1!oli szQksegs~Ei'rOen.es a megelte.. idotlsl] mSllti"iris \l'il~g jete:!lfi Oll. Afejletl: lel:kekflyuga!lma. nooem <Il.el\6l'Qyeir.eltaiel1l'tfu.:es al.s kiveteles fejlettsege .eill e-lel1e~. Lehe:l.:!szarma. fejezet zo es- mu- a era.uk!ls6 Met is . aml:hez kepest millden mas zio. szinlQ eii'iberrek gyak.kl'. hogy a fe.l.oglallkazills.dalmn igaz5~gl:aIla1t1sa'gellen narool6k kot::Olt ~ell oke.mek'eny ElS tiSitorn:5 .em a 1~lak If'ilagafiyossi''ig~rn2lk lebefseges . Ilyen szemely volt pe!d:aJu! 1er. eset a mOdoiSult id5 \lUi"igiarol mint az atmenett foldi lanulm.11Ile'k: vollak.s·zKozerol beszelt.vassziIlk az ene.eladatak erdek~ik.y ~atsliki nehimy ler&'Jmek tenm3szetes 't.alapjal'1l t.jell pelcf.zillijen .akra k.ak'ascidasra_ Az. rn~elesil" - 11. .ai1yok e.t Ii betellj~s(J'18'St s~mukra.eift.es s.enek nelll'.a1reiiid:elitmik . Ese~eiljl'l att mutaljak. :sijileeia1is.lak. hogy (i'V·ek ~egyen a liIagys~ e~ aL. '1I1ke'k"lem~:eke~v1gyeI.t ts.pesseg"e'ketls -. ragygg6 feli'FO'.a. hogy iMlaki ~. hog¥.erilien lejlatt le~e~k€1 renaelke:i:inek-e.'he~yzet€lk.I'. 6.ziK. l3.ol.3igadhassilik a :suruse91len'je'.ipnozjisbao lev.olt: "AlfTa gondolok.gok.1I '.massSg meg! nemfelte.Qnnyen lmegrlaJlalhatJuK tilte'! is kultu:r-alis el\lonalball. Tudom. hls:z.ok iilfsh oss. hog~ az ereUoo.ok . ~ke. .tokre jeillem-.!1 vaJloiS'zemelrte's. If!e9~ehet:6selll sZlen1iIiiY ~tlr01menyek j)~otl ~Iil~k.etunk.armikus blJ'ktat6ki:U. a fejleUlelkeket in/kilob a ~finomhi.a.saJl·r~jlelt i6M !<eves allkalmarn volit 'Mi.yako!!'ibb. A fejleU leile'k j:ele ~a~.ta!asa.NaMny alanyom arrol beszeit. hogy 5.lIBlre!. nem o..g&!: fa. siin~Gerllnerek inkBbb vezet6kent tevekenykMnek a Foldon.okat.ls ihely. <'..etbefl allnak a v~lagtii~keletlensB~ !lIe~vet ~ azo. a leg.nmaguk.eli a nE'!Mz .olfll'leroen' a \1Iel:ukf'olytatott rriIJnk<li mindig j:.!urm'ik leih.t keresfli. f.ga.elilek.zefuggest.agy talliulilisi cetmltail e45 vagy er.aJ6di Derus I1IYlUgalm<lll.gyakba ol.all.ulonfele dIOkbollno:z. MiFlaazOinanal'az 5.ve a transzeendens ~. [15 kermlhetllek.Iagyon l:er.ahogy mei'lt§l1If!1k. l'Iogy a tereJ'ntesfoglalkozasokon sMfgiakkal dolgozzorl." ember szamara al'.. vamr egyszeril:en a!Z.k!. salltu le~kek tala11l m~r nem Is !efmenekiii a Foldon. amire akaJrOk.rgiaikat Egyik alanyom fgy fogalmm. '!hisz eM:tJdflI1Sa. hogy m~hezefiitudom c$lJpan melaf:orakanlt MelmaZIli oketo 'JajOf1l egyszer. az alapveto probl'emaikat. A le·lk:ek pel'daul kijvek~e ~hatillakt hogy megr.YOlflasom.. Teny. hom' mlsztikus terme~~i szeUe.szemely. . I10gy a :teremtesiii3ladatokban vaMi j.i'gaba tudja l'Ogl'll a te'remte-s. Meg nYdwaf'lvel6bb jell !ehet a Ibe~ahis .rzeke:IiIY. amit k. de leggyakrabban a Slegiro f.zas m~tapa5l'.s~k a k.i. de hranyzik belO!le.flok .en .aso'rndben s ~zi'k .alfl.~mo~6k ol..essztos t~apeut~t I(eresni eletierVe. kenye2:lel~e I)eleftl:l. es te'IIe. s~k erzek~enyseg~ket lIg..H~rdek mo.e. megeb1esl siLlgaro~na~ a korLiUjtle e!5k.e!kilnt.ldeen. aki~k!.gElsellem.lf1iak 'I..\ling:olast" igenY!(l. kivii.Ol'on'b600 emberlajt. hog'll ebben se:git.ezM M!1f1adhatott az a: ben.~ rd5be'llll.illonlegesen erzekel'lyek. piUa. Sokian kemezMk m~r. hogy ail. liiasonl6 521l1tel'l itiirb mas ailanya[maz "ataJakul'.A:i. az elet bilrmety terf!ileten meQlIiI€llhat6ak.ehetSieg~ yaWl arra. valamijkor regE'.ennek. KevesM e:rdeklll< 6ket a sze!"\1'e~eti il:gyek.ag n:ulstertnetedn ~s ugyan~Jyen ugyes..pe\ld!aiLll az @Q1jiLllter. Amosokkarg. fel!e.gy s.

da eie veteUe magat.ztel~SH'ljutotliaJnl" !logy .A:z_· mboi sz_azezer evbe:n a sZlelllemi tl..els. llan!1!irti belem nez .111. amitt nagy-on val.informac[ot kaphail. esazornnal kap0.alianyormf.a k.galom. ha:gylejl:tldesenek t'ontos merffildk.A po\lJletil'ltol'6glJsok ug:y tarljak.ejle-tt lelilWk! akik arra speciaJIi'Za:16dl~k. hogl)' mit tapaszlall.netelflek e 1k6.n.ewe1 .02ilOOdese 813arorzsi ritl!. n09iY az€Jk a. nogy egy fenyes mahag.eslekben eUorrtoU ltlbbeziilr e.n. pedig Ifflunkalheliyeneik j.val. A feglkorabbi <emlekeil f. Em" t llIeri kapcso!aW!i: akklOr ert vagel. ideben.luillk. Mar az..iau kor. Osap!)H homloka. modern eomlJer maIom- hrn:odva ell.ll!!. leg kQm_blb~ ['Oldie.6szR!JIut!:el1nekartdk. nagy geologia I vallo:Wisok a marad~ v-iroyokat elrejlelM·k el5Ui1n k.t-eberntalifilkozoU KlWmara.gY .zep-'pa. Elrrmndia.J1t"hogy emne. Ferlikenl.z a lak6hielye" 8.plPen a te'ngerbe sillilyedt Atih:!llll" tiSz ~o. . szubtropnkus szavanll'lak.s gyajttig~t-esre a~kalmas he:l~ekh~.zfialtak.ek at szellerrw:iraggall kapcso:iatos klJ~at..Ue.r-volgyi ember el6tt ls letezteli:. Am! kertel[[J.1akmtok a kmabban Ielezetl kOl'Ifinensekbol1 alakurrtak kl. eflyilk fejlett kJlenoom megjegyezte: "A lellwk t5bb crldusban termeken. A szam folo1.et ert: el a gy<i9:yuI6fe!lbliin IBV6. Egyik lk.chfe~ke. vlUem vis:S{.r§'vei iis.aj~1'l1elhBs.I'eo. -nogy ter:ei adjal1lal{. ®iiflliko. Atlal'l'il·6ccean.il'e~. 'ami~ idonk:enl megC1S. lIlezze meg magat ·9m' poosolyaoon. es i'mlr 11:1el'1l regola: reanka!m8lodmik a F5Cd'on? Nehany haJlad6 kliensem azl aU~lla. V.yasQS ·fele:sege voU. kOrrai ihominidak. t Ezek ul. Ihogy a1anyom mar smmtaJaJ!'I ele. ibeleer:lve az.reMr haju. hogy a Homo' .alfail .orget. ihogy 911ms<lt:l fel1. . aldt mar·embem€!k l1Ievez~nk. es anal" nagy mil)ilS.a leLek f:e.I'0:FOS hana s:zen'aJ~a.ke. fel. Mar az elsa taJalkiozas aI~a.lml mes~Jt rola. lan90~6 1.l'alhattak a'lkaJrn-.egerkezett a ren.ek. es megihallt KU!TIara.l'azoljuika.eUel Msobo m.€(gyUUaknaZZUlk IU szelliemDismfjfeteil:.. oU.a!illitllyrol an tit\lli1dta.!.~ lati. de medit<ki.{ide!lmebHn egy eUensegas dlfu'.~.ewel e. ho~lYmeg~el915 gazdakal :taLidjalllak.erle·szt.e volt.zeI5tt. s:z:eJ'~. r'Jil~hOOy~~a~et 'e"!" ~I e:~~5ttfejIIOd!otl: ki.edmenyek.imtelmet es 1 ell 143 . ·Koillegam Javaslilitarcalhffimasi:Jan ebooeIWI1'k.olili bord.meg mindig rendszer. IQIY azlan az is ... s&int-et matatom be. liiSzta.eb}:JelJ.a!l\aJratUr l\ltirzsi vt&ze~o b~fol.Oilgy. valamf fUfCSlI meg:kozelitherelieru. Nyaikiliball'l rikiJ~6 sZlfnii kovel<bo'l aWD ffufirl: visel.ogy <1ll:tar] ell !!J:gr6c1e$Z!ka~ent nasZnalva eijmhass'ullk a tlJdaJtffir~ttes al~~po. A Fold '1:arte.ose:. hanem a tanulasi rO~yaJrnalallak -szOksegszerli ve~ejar.eletat . ~mikor ar~IWQm Kumara v. a. ugy 50 000 .5otatba.ba Ahogy OO'9Y ~eps'Se\kk:ell.PilJalflatolK aJalt rn-elYhipllJozrsba eseU.es megteiletooen hulJam. Modora me:leg es b:ariits~l'J$ VQ~l!lniegis. j.t.kii az ir~nta ·erzeU: szeretetet. azI \leUem eszre" hogy ~ilZikarT rnegl[e!elllese 'Iassen megvaJil.gyrint sok .deten elhette.epen" :alvas kozoon. Regesze:ti leletek latlifm az. akik a'Ztan klhai1ak.ek~t semetyik mar 161drajzi helyszi.oilas..a.lkent 'l~sb3It~ a fejen.yilettek nne. Kesobb.~'ens.akil'lek peldar.eiveszlelte robs<szlJUsJelleg~I:.oi" egeszen az 'emoor iQ~d[iR'jrMnet~n.o i:nkarUia:cI611tlU6Ue a ~oldlon.er~ fa~atuik''§ssz~lkQ.ies8I1ek.altotta. akl elOz6leg: 1"i1at'so.AI alany-almt61 s:zarmaiz.al<lidh.el~eg)emiatt megtehetooel1i kaotiktis allapQtok veU.szik!iaraJzoko:1'l meg]eleno muvi3szl aJbraz.s cs~pof.€lwei ezelottre.oru ell:.Qndta.eztel<. hala&za1ra.e-I< a.ra~i~.k a Ilolgynek d5bbenet~s talJO!$a. hogy a mel foldraIzi a.~me.eseb~li.fl 10 er. az.megha.:zall.r a .taro2~ho. tQ!ldis~es. iura ninecse-nek antropolograii a.er .ek ezekne'k·a hominidiaitmak irlevezeU primitiv keUaIJ(rallll'lal< a testel. as nokenl e.tb. mar tobb mint egym1l1i6 eve figryelik' a Folde.etcsak eg-y vekony irha!b6r talmrja:.ker. Ih. oHhol'lLlk val!a'ho!l Etf6pf<l t~i1i11sfkljainlehietett~ N~tvaf1lValo \loll. Ame!'myire Meg tu:dtam .alti kabiloszeresekkel foglaJlkoz6 kiirh~i os:ztillyofil do.s al'anyaimr ()~an os!' ·rolde!ket em~f~ te.det.1'I Jejezz'e! . amrKor Kumara utols. Ml'hiszem" ~:tek a ~zsgal6d6 lelkek uQiY talaJll:ak.frika.1ii!5sa ana.z. .ti sremoid:01kcsont . ootalmas no k:epebe. e1m. ugy negyoomilli6 ewel e:~9H.mert a. hogy <I.eg lengte ·k<oro!.t ~IZ ul:olso nehany ez. N'eMlIlIY lh.!zlalta a FOld Idfmaj'a.ma:Ila11 meglepelt a be!6le ilrad6 derQ es nyu.egy harmintas 8'1!&j kbmpen jaro Ilo. a li1ailoU tarl:a. aJf'IleW. az egylk a.s hangk~pzes~leheto:segel'k mia~ttT' leg~eUe:bb osalc200 OQOewel i:i:z:eIOilt 'l.ga. [J\gy eroZ'l~fnl hogy nem is warn. h'OglYmeg sohasem hrpnollmltak:. ho'gy nem tu~silgo:san ~r~·ekIOd~k: !iirmQlt i§letei ihoss:z. agyt.ell:.el'sQ'p:imaJf)atokbankid.ye. Gyakar~alilag mezteletl" '13S terJedelme.bafil tekv6 Azp[j-.da~ok. kaibltoszerffig:go beteg:ek: anerte~el€~ se!f1ek If.1~telt. hogy .!nk nema vele. . ha.6 \folt!.es. Minda:zonalla!1 ez ..oU. QQlygolfldolla. teiflyes szilr'ke sl.7 ifll1li6 ew~1 ezelottIe'lent meg ·a·fOlcfon. ebt:J.rmel5em tud1am ibeamoasilalili.Valii igiaz.a:o.hiog¥ a.S1igehi!m5~ <I~tmilJndI~k.='()r.5v1e volt_.ozolt.n 'es a. voloa.ljsiiin. magasan f. KUi:1'l~ilJail tOlt51t E:bban az tdoben K:umara fe]leU I\9leikker:l~e.61.dves.B s~er5.riln:JclL1s.ek kar{lL iMaQliils" kaICsu h.Jllk el6re aIZ.gy eg.stB~"es: mondja el iIIekem. VegUl is a !elelk tett minkel embeMre..al1el~e. valli. ha az ej k5.: ulol5!6 j~gl«Jrsz:ak: eloUi meleg perri6dus: kez.megMlJt.[llt bels5 Bi1jevel.felte~el!~ azt sugaJlja.ul sQ.t 30 000 . figyeU:e meg a te.ert nem k~[ilite:k ela.QIlde·:zvearra .~ e aJ lelk.oja..Az ail ~g!yen. M. .eri.alllkaJpcsa.o ele:li'lt ..esen Iliss:zab§r-ehhez az al~nyhoz.ilo(.lil ko:rszakaoo.ioik tLlI~jdo:r1lke. l'Iogy ezek a szerlarla$>Ok a neande.laleK alaman.afilt Ugy dOf!')tOittem. csaJ(ugy -mint a!La~Gh{JIiklfJS ember sz6nete es .t!sn miiv. ftHegryenesedeU po-doio \i'." . hogy az emberi fe-~1:6d'.aZIdob6l.!. e.1ai.de~ornbeo"Vilagossa 1e. ugy 70 000. 1!ijz.gibaJny~lfilaik vissza az inkarllarJi.lgo:ziik. At . Ik6~e~a vadas~atra.eJ\'lC'tttsenoal 'fejileUebb teslben let.archaikus Homo s.am~rol~oitla legtel:lb em be~ e!siklik. h10gy a lielkek a Hrlm6 .lkaJflikus vami magneses Ikalaklizmak sonlin'.i\i':t~6'1.al'l aI1an'fo:mat (igy 9000 .j&. haszna.i eletebe.!ldalossag as komrnuu ~ikacfi6 Ut IeJreerthe-tetlilli1! jalet vehe-tItik rrajl:aeS:Zfl3~ e:z. j.ntillens heglVC5U()Sa1. nl3!mrardfrlva.t.a kezd6 lelkek szamara.kQIOnb5lQ t.Iehe~eg. m~rt a Mlgy erdeklOCIeSEH'folkel~ tett.a. hogylalaJ~ozasll.oi reven ~ nagy spii:iilluillis tapaszta!ailra tett szert.o&an do!gokat fs.tam a ~ry()rnanhopol6g.st egy~ijnka_l)b a.hataro:wl.olh~gaJn mUllatoi:t bel' !lelli.Oinform:aci:6:k alapjan az a Mp alakult k~ bellinem. aifanyom na. Ifgy eregend'6.ek a kezdeteig. aJm!elyet-'ile'Z.a_z5.valaU lass8nWgg5Ieg:ess. At.kon~iuienljlis jegtakar6 ismel rnegw~Jk.e~eI51.t. hogy a sztlrnyO hkieg'bBJ1 Ibm1angdk. Ez vdlt az utols6 o1y. WI <Jikarj<'l hhmi magotm.lsgalabb 1. M~aJlapod. tametesi s~ertar1asokj ~18!lilint a t:aragofiroteme.l.

z.!ises a med:i~iid6 ide:je. nem Mrh~et I<umalla ugy tooft hogJy az el6zo ~l.®nl. N.eg~ a'Z~ mik'a 9.: HQ9y·anjeid a fellY isa ~f!~ a l. 1!Ir. .erztte!. akik a follcliel~e~ kmai 52akasza.... !T!!ar nem. E:z a ·re:keJleseg 01 j€~9n!emnk ~ol1!oel1!tr:ild.e:l a 1~I~k. D. NI. V<l!jo~KILlm!ar.f:\I~:HOil'nan er&:! a'le§inagyohb . C:Ir.agl'lsan £4smelr.\t. N.: Merit rgy :aiQrl'ast tulzot!an .os1liri ]e!lrem~ola 8~II:emvllagba.~1imaka F51dre.'I regi testekre .I-fogyerill ez:t? Ow..? k A.ban IilrtakiU.~5Ie m~.(.radt? A.eg m>as.an jiOrtDentr.iethbnek tnil.oll}: HEitinnen sz~rmlClmaka kfserle. III.~ itJo~yalWk:.m. hisren m.111. Dr.N.i3J11I rr. t A. [[Ij'.sgl meg akMtam iism~nnia'i31l'i!yj.gt~r.setember! igefl.pje~<itt Egy ldel~ imkabb egyecJO'I va!1yoik..A r1egi meg.vahballt. mes errerglajelenll~tel !!Ii'.emK!'benJmar megr~a:rntJlt too~e.: ~ui) J~liIyp>on:tk.~latkol!i1~1k1·Ezdlyan krser~~~]em!$QClI1l~ktll1llk a sot]momm . Dr: N. miDlll amI...hoz imso!l16 ~eikeNet ls. wi mind- Dr.N.6ja.? A.: Atudas.l'ef'@.I" IstenFe goniiJoJ?' A.Qgy.Jime'lll' :ilJltal a s.r. !Dr.: Amiikor vjsszater 1.las8rl<lJk 1~gyeiemremel16 ·()$al.e!k valameniny~te~ti megn~llv<'in.t'ooI. Amiket Clri s~~meikkell1l em~[t.: Eg'S"ZiI'l1:i::9k.A:l &. "A1:..sz:t A.: Vlarl.o.-e:gysegr61.~ner'gjajan!~K.aslZlalata:it rlamawsi1l11l tudail:[Qlott~s. '~ooibef! is la~tJaUuk-. ha '€\QY ~!c5itez i~aselbb lel~.•.S:fJ~ha a 'kerr . fl)Sszabban.: J.enanyat.: U :szellem~w:z.5Z karull.eu megfrel~tles . aJk~iUma.: It. en s 0. no£w !1l~m r~Jkell azoUl!nal tarilaC.ri!Illr.Kl. ezl'el<ool a. DIr.Mbn nyajan re6~e~ va.od!~m" me NL:. IifI.o Ilel1in~. A.: fiIl0:5.: Azza1.: Es ml~iI1 Kumaia 1energiajl.: .amikm·llem &1lfiIt\e~ifo:rrnablil!t'1 m.: Nelilll. en e.egyernidOI1l~€s ~lg!a. IN.: . [:)8 mOiSt Mr]unk vissza m. ha a kj'se1i~te~rOl L.te:tebb szin8Jrll1y.. hflPoreliku$' valas:Zl~s'i I'e:he.'umi3!FCJ! :HZ nevet? A"~ kl.O~el~bbJeI1iY €liflergiaj<i el~f itoll. ~t1!ergiaka!pGSo..k~mf:)Oili~l!s kiliPei:t llijllamja fel ~lanyom ~Iolt.Jene~iaja? A.~I1b\a le.minlt a~. A.kal~!lIk". NI. li44 . Pi JIli fenyiili1k <Ii faiffisno2 "fiPcsolMik D~.~tba leWe o~yan lelkeikkel flS. re:zek a s sm. ?!ffii keV'e:!.. ma@amba melyed~ -elmellked)emJ.:nem e!J~$egrE!5.Sk. ~e:J]."".. (newt €is kisse o~tI{)ltalbban va!asl.rili3.zo:r a FmcliOll!.lJ6 spintlJiilis titko.es:zeteset:l il!llanlEivan grom!olatd imulra!:Tt{)kokatsaga Ve.ol!dfu.r8s:r.bb.: Es mi a. N!. eiek· ~!JI~~Jdo!'!lkepp~n . Ele:r1 a.f:!Q1 aJelk'eik enerrgiatmlinU~z. i3i :5~erneknel slJkkiSiI ~t1!ka.3Jna:ka siine1 A. hOQrylk[szUirnessem a IsguL'Olw ifll~rnaGi~m soraneseHeg .e9l(]rlill.: . amel~Bk kel.If.elhetn~t:1k.o:znia·a:·w~!Ojl~:veil~.: A mE!nI. viss:zatero farlell 1~I~e~re-.1.~v.el&k SiP~ritLu:ir:iseiPiM.~Til.. hilkai ..•.1er6nr:n1i3!gAt s~ellemi vmagibsJI? a . aiZOIkC6up'. N.il[tabb fll1tenzrtli$(1 Ilondola~ok Dr.:iwr!llkor a slJifllJe1rllvilag 0S a.apotba~[!~em"es liI~gy YamlroZiilssal te~il'Yte1:tern a JeMiirl.elkoveteU Hipai'mtlll" mieli5U.aliamitY€'r:!_mas szini:i b<e$z"OrQcMs J5a ieoyebai1r? A.gyullk a {oml.. Milyen stillCi a'-.o~6mrtO:s. hoJolt en 1 llI1~radhatna. el:so f!cl'i(ijJ¢~el'ell~m e15U" l\o.sL:!pal11j1isszate~ese utSrll sok~a! k!§$ci)bb. minl'egy metarorikJ. Mi a siPiMi~LJams neve'? A.f'Ilekez vlssz~~~ ena-rgllammaJ. b5s~!iJkkeiI keVerednell.len.jlite[1l:zita$~ jrl~elligens 'oolilYlenemia? A.l'.!iJ.n if(lliiil1l~FhietitanLlloI~tLJl!'.Thcece!! S:zeretnem. 0[: N.ek~e gondolllk. s'Okuk 1B. KlImar8..na. F31tl:~rgi~tij.JInii3r.s er5 navekedil!!seiyel-aosm.o meWede$l. UgV j(Qm!ltil!nj.>SzU~? A. akik ilyelli kfs..: N!Uli3S ras:zfikS'~giE!mj mogy kapcs()IIaI.w~ nsm is olyafllegb5! 1k:apotJtak.: Hogy.: Hogyalll? IlIrr..llki{eltl~Hlljulk) e@Y'" :1017.)ritlbbi1en. ElieaL~§rtigyeMzem elk.oillnk" it 1onrasb61 ered. de tCiblJe mat neil jenrnelk OC:Ie iiss:za? V lJI" {llilegrQI'I~f)ltafiJr N.S.aU.o.a vJsSlZater' meg.k·iij..: 1~11i~!ftl.4r1ffikiillsejuekrnek: tunrtek9 A.. :5~ellern\lii{{gba..eSiSe tette~. o.I:oUa .iki'ilef1t ket feriYr. ho:gy :tiJls.• !l'ii.'~m~ekekbo~.ekJ61 is beiN:.: 0~yai1teJlett lelk.a~ b~zelfll~k.: Nos.es azlan mi3g a:z.a~6:~ jab~koall.z.i egy:s~gen~k.. akik~o\l§bbra is Vi$S:la.:zelne .!lta~a a 'rQrr~st.ece.llJlllanto~rnm.k leliEf.: 't!! vOlt.J. Meg lrell mo:m:l~PQi~..Aim e.a" Folidfe1 A..ertllni a tul sdk kOllt~ktusl. a'i'i.. ha meg bes.€geut.ala~o~ egwen~9yobb hangsu:lyt ka~na!k.afor.ellem\lilagbf!lT1l. :klr. IN. lelkek e!elenek mas aspeklusair61 es!k I1!iaijd N~rm$okara.tekr61 soo~6 legeflcJIak. nem solk.t*. IN. f:eke!Ei1!Jiemrlig-Mrok bi~onyam hasznos kit'erje~i:.. till.•Neml aJnmy" ••.(jlwara nyul8 alJlakoR..k a $~. s l[lli.d. h!ill:er~infomaci61tra mar nsm mar-ad! 1d.: M~ert.:hogy·ab~~rbe"aJjl.ti tap.Ezlt aS1!61 mM sokszm f~roortelmel!Jek.I<e:zdeti r:d5kben . . eml)einlnek: :m~rils~Ii1i8n'k tetkJintelfli. l[lr.)m !:'!Ietelk kfu.olt . . N. ~yze'S: Ezaltal~tJ.a :1~le~mM ClilllnyirafejijeU. mara m. esa •.~ Alfliikor iQrrasr6:1 besze.. aJr.{liiJ" ~ahoz:..m6do~ i<iu..k~rnE!'se:ket [096!-do[lterJlni e'®1 az.Mien jelelJilenek meg a le~kek s2!emi.ji@irl t5bbs. le:rm.

fOff'.t~9ztelii~st)t .mos! a telekeletene!k e. Amikar ego/ hala'd6 '1~leKvezat6jf§m~k l1s:zhi:e'6dtak a 'feiada:taj.gyan megi ismefi9t1e:t1I ez a kife. . a IbOlesekre grOl'ldol? .FOIdonsgy b('lrccsel? A.. -N..A.. - !elkekkel do.ok $emmi~' ssm je. Besze~!'m meg rallUld (Szarnomr.ltilibra is inikai!'m'l:16c:1nak?.3Jglyl~nlt teillese~.:' SOkail'lilarmak? :1. he. (lUiI g~m.az <l)spektusar6! bes:z.: Klfejtene ~y kicsi~ resrletesebbenls. llElhat bnok W"Gn Elgy olyancso~ !\lsm.: Ja. (bizonytal!aifllll~: GSiilk.· A . (lfagy:akozva): cg~.IIO<Qyfgy lenne.:: Beszel-e va~aha. En varom az rdot. E'gysz!9rih~letete~nek" Az. N•• Es ok mindlnyajan egy eseportban ~.z·ereHk tt:dZQUat1la varosQkat Dr~N. So.o~galat? A. DI'lif!!t am€nnyit \{al6jabr:m tudok~l _. maqasan ifijli'li 1~Ik.~ Nem. {51o:hajl)~A IhilQiWboolll nsm nSillilenkfe\1 6ket A Fold tOrreruelmenek kol<ibbi smk<\'sza'llan az igail~ Q~ur.. hogy iii! m:aradnak..: Nekeil1i csak keV95ieLO is ~gyakar lenni l:IiozOlUk mr~t mindnyajan.akikliez: 6 f(lrnlil tudasert? .rs~a. mint ahoQI!{ em is kO:llelitek 6J1OZza.r~ a tovfi'bbi (b.1l1ece~ ·Ont i~.vetle.io csopDlrlMI D..lllOlz• SI'OkQlt 4\. akik·6t is'segftiik?' A.an'llak a.es alkaJmaZll1ia. N. a.: Mlh~tiI\I'~m €It? A.': Igen. de a:z iiOOiifrlicii:'lk Iif1EgSZerz:eseiilE2k erd~kebEin Syakra!!'l tesz:ek ugy. Nem" ok f1Il~sQk".I.amlkor mar ab-ballagyhmom at rnkarDr.te1epmeseken elne:K vagy a szabadbaJrJ . Egylr.oicl'la'k Is segitente.t.ekinkabb nemzetk6. de' nsm his&oe:m".!'. . es·l1gyelik.ihe:lyekbeln. N. . kUl&rnbOzo fe. mert.. 65 i. az en felelossege--lm...a FITJdllek $:1'.:: MelfI. A.. minlsern remeteldkent segitet1lek. masr.tat Jelen1i? <111.l e-mibe'f'ek!nek.il'511..lgoznak? A. " 1lI~. N.: HpQYiiilri retial ffili'snner~i ake.: lehe~seg)es" h'tlgya \i'el'Le~.ij:z.szamu!lira.)ssm-" f'mfli lassLa.arht!zamos ~eladaltal kell iJ~vesen . csapalom kat kijfiinbol.n fejli-U I~~k'ek..! r.amelyikel on tan~f? A.akik to'l.6gryesfil~l:1ez. ere. [gy is lehet Hnol'lciaiii•. A. me-giYilagosodias kom::entrfilt #I.z5o. iSk.• egyszenilllall. KiiS. N.. N.arooi or:ei•. Kumara azokr64 a:z:enHtasokrol. Dli..z.:: Osa.ez:el'ottismertern meg' nehiililyuk:at M~lnlpsag naglyon nenez f1ileg~ab1i oket ..:ilgellt hogy m~tM:enlk. smiil~elk. lenet erezrli a. mit tenni? A..LlbstlaJllciak .iii hatasuIkat IlJr.agy . ~QrttaglaJl.l. IlIr.eszl vl1i~k . 1"4. V:alfl'-dor.I I. N.m. Oil':. ~r .is.A. iida~91l§lilye5rnl}'am·a. MI 'iI~nelk!llek l1ivjuk 5~et. nal!6dilst. dlyaril E!il1titasokra is. Aiom:lsssl (.m.umajkel':lt {tevedrh~~elhm [bt'$]oseik.l'I~ka. .. .ak a ro:rrasnak a meglieslesUtese:i? Igenk6zel vannak afofitashoz:A erejet.es.".l1ogy koze'i-v...ngl6rkijcjnie". .sban a: v€lnelkhe:z? -A.endsZlBs.ar egyre ritikabb). nem s. 11liiilyagi doJg.: AkkO:f teJult e-za g..•.: M\ond~~.N.1enll9ne:k ..: ~em. [Dr. err. es k.t az i§lelk'ozl alla~ l1Jotbaii mas.. inkawnacioi soran a sajiit be"fej€!te1Ieh JUgye. (eUun5dve)r.: Vajon a nMlosl! [~fejez.el'lle~Mk magukaI.eoen.'mar magar.: Ki:mondrn.on A. N.erde:kJtaz i~e..a 9'OndoJa. \I'. Iil~y ok rtemetek? Nagyon is s2leretnek. de erez:::Uk.: Mil. 'olk a ford \j. Me~yen m'6lglsrtoe!:kes a laiilacsark H'lndlkivm Mlc5e~. ~ fell:e~elezem . Am lIiz.eL ILk NI. c.15ka! bOlcsek-foIQH·alln~k. lTIier! arajUlk tudnaka.fl~1 se9ite. A.k ven van. iU·vOlnnak. D.:: Hoi vanmlk euk a bolcse'k? A. ! mrtr:.en a:11'T'iak ..gy meg mrndig ii(t ken lolle:nilik iail: rdej!]ker?' A.t1 . legjobbatlihatl1i.nem. es kil'ep sz ~t1I~e!1ltes maganyab6!1.: Ki!emcb.rezesebe'l'i as r. a-melyiik I<um~ veze~ese-aIIalt all? 6.[1jra!jtas.: Hm •.Dr.riilrtbehl~l elnek. D.: AlTilikor y.: Tliidom.Dr~ N.. [. 146 147 .t !~gtis~t:ilib eie~ meiL."Z.tt 1art61!k-odnf. jerMI~tultbefl? til.llkelll elreiide:Zlirle..aliiflak az. tria.II'. mit erl awn. N.aJlI! ~H::~P<JIla? IDr.a! hangjaban): Tudj'a.r.oze:lll.: Nem hinn:em"" legalabbis iii mi szmllun'khoz: viszonyitva .• kdHQPl~eges jedeniMe:t.~ az .r.il!!1ltis~gi -l'Zint.san vOliom Ie a kb'rJ9. csapatmn tagja..: 0 .es.. (esodalaltal.A.a silfalagballl vagy a hegyek· ben .: tudom megmondanl.zi vezet6kkent.'ltmul:a1iiist . hogye magasan eIMlye:z· k€d5 ~elkek k. mintha tol:)bet tudll1ek..aln<li~ ls•.. il0grY prngmatiik!lJsEl!'1l (tl~ltzottall ih~S2liioss:agelv~en) hangzik a k~es."eru elletet elne!k~ En magam rte~efIY ezer ewel . NI. N. rSjlJlk. men 1irI~ nem V. az egyszEri} helkozn~pi emberek kozij.ia .•. Ell:t !'19m Ilr.. ak!ik KUimarn sz:inHi vagy meg annru is mag:asabb '1' szinle:n ~ar6 Dr.: Milyen ~s faliiilk):J. DI': N.. NI.tlako:zom a. ieds. K'ell.a5hoz1 A.. (halkall): !<Ozelil teteju!e . ter..~:Hm •... ket p.(~l[llt) H:sneltek -5!ke:I.:: .akar a.l. N.yara l vel'lek repr·ez:entaljiik . Ok..: Kozel jar !mar tu:di3.isSlater a sll:~lIem\lilagba.em'kaz Oreg..tO aa oiya!1l I'elkekro is" mint Kurrnar.e abba.".a. ~mtitas olyan d~akc50port. . N..: 8s nsm f~adllBik bef. ez emb~rise~t? A.~ SZ. de hat nem lenneiobb. ami.z all (.i:m.:. Theca. Mim nragSlm.c ~hillY Ilelelkb5:l. N. k6zelllkbe<Fli.: 6k tUQat'osan (rgy dOlJ1lOtlek..5l.

gry onio moLlon mfID.r•.t be(l:Sli:.se:z szande:fi10SEii'i V8irtl rgy.oll1ma.~Sehogy.ttldato:M. ml .es a. N.yarii!2:aJt am~. veHtst') a gorndalalaj(em' ol:ya_nJ ~Iyre.1es .tlii!acQss:m~!Z:5dik 149 . 114.~? it ( _•.: Nem oo:t je!ernti.: Es a I"narar:lek'na:l? Dr.:.ele!!l6k:ac:iqdll'ak mii'iltfeiJlclel.<lit-lOgy en nev.t'l~n..w Eiletben.: Ne ~i'ls:l:m te1f.z N ent.Tl'~s1hozvez·(lj·l6.k4k.: Ha minden in~ellliijE'llls @nerg:ia vEigillls ugyaiial. akk-or mierit kiJIonb.rnliti"isaJel~em.Ok f1. tll<:. A Ibe. hOllY a szeret:et as a bfZal'om Gsak fajda!mat ol\oz l1akullk. 'Dr.a.1.~6 A:riI"ms.ashoz valo.: Ha a tanu'~s seb\l)s~eg€:.Dr.et illetoein:'l viS5zatatija. az en.3 beosfiletesseglll(. t5bbiek SZrl'1.'1 F'5ldol'l nagyon sokf€!le fl1':ika:ifllgyal hasznaturrk.~lreerti. hDgy Idbo.Qf~~15ienek[ ~u~t rmes:lerlainaJrnlIk vagly eSIfiIiIfi91 e'l. gr... a "lial~d6 SlilitO ttlna. .jlllnijo. fOg'~I!T1a!imm~1iszliilni. csal< he at: rgaz.: 6'olyan . . e.a· n lesi igra~at6na~ ne.:\!" indrt:ekau!lkka~ Ik!.yelolmeik: neVeZIl1. lL'lg!jobhan.iI'ete~ige hajt .a· Ih~Jak:a~aJ1 Wiasztot)hmfllber:i agy ment. szeralnell:ile·lt..ol< keli@sb~ t. lnMbb alert hasZil'lafom ez@kel <JJ m~· jel1:iJeseiJ(e~~ troi'iilY~r1ILll:<lilhasSilik hOQlY a iel'e!l6sseg1j k.ilgO:ke:t). N. Nil.· am~~.. IN. ID.jjkf1ek1 A..D'i'l'in lassabbal1l fejlodik. ahoman <liZ egesz GSd!pata eii'loogla:szlneiUal:haitja[ Milyen annat a h1at Mleki'iek a szine~ .y(rrttaJa.ar l:ehet6vr3 a 1~Zl1a ro.al:to:zt~ljak :t3kiit.Slli"Ilwi eg:o~ef'iltru~us. A csepatom harem tagjlCl.dem. IN.lgeljuk.vilagunltban az e~et.Sajittja de.A v~ltoz:. M i van <I 9.s a [].. 1\1.[l An A kldfldsagm tor:e~~'J. (IEltuni5d~e:) IErit'~keskepeS5~ekkel..r" me.elolal'lamak.cs(lilet azt a vo'fugyatjelenti.. 1"4.·· • J>\..~afldoekolll1 rali1goka~ oSZJtogaJtrni.eze:rm 6~et..jsUernrel.: 0JoolilWinert.l. ha.sdk iiIl:aJ LJj OESz.: Ojan. Pwzhlll1 a~1 ~al'l s:zo.azrienj.yre: 'h~p~slt(£s. tn csak a mQtwalts. (moso:ly·og): Piiszkos il6g:olyok:1 Dr. leikintse a szen.:NQs.. . Sdk ele1El1~klapa·s:ztat~lib61 all.es~beTordulo •.&t6s.Ha nines ellenere.gcrlo nem diktarol'il: .: Ha ezek feher tom.re.lm.ag.1agja.nek a: mid i irlkamaotuk? A.OjanDwinibefl is !1i'l~'el'!n9'?' A.-~t. s""n. eie'tbel1l ma:so.tazonrhan a saja. (lJel1y"SzenG9n):Olyaif1 ernberek.tel'enU Dr.69\'1an_murlatkGz~k oe:~ meg .z.lI()Mft'h" flzi~i testelkOOJi 85 Kf:Ulonte:le kOltllifreri.fiZ.: Vagi05 azt mond]Q!.: Es holl kaposol16dik milldehllez a Jelek tecsuletessege? A. DI'.akill: nem fiigyel6k? A. Ne (OOllMJri. hogy a h~leknekielleme van? A.rrrinta1iibbiek? It.ztessegas. Dr.e.N.gr61beSrnlti:!m .t['I.. A kitoe!jeoooes nrern az~ jeler1l~i. h·o~JYa.iellzi.: Meg egy hianyZiik. a csepata harom l:agj'a:bizonya~ .A.yelk kfu:iitl I®elt ·9Ie·tek.tiitasl'lak ez.ela vlhigon? 111.a legkmtosabbll1lajdonsag. a fajla . ez inkarnacl6 (Ol'ltos !3'szk:Bz. milYEIli 11.: Jobban szeretem magamal:fig.: Igen..gofi1dalkadE!s rtelldJI valaszol'iJ"3): .e \J'~y'Ok az erlSfes:ziresel'El! iN~y(m ~rzek'iE!n'V~. (.o5{)~atbal'h.JI)r. Dr.: A lelekidern. B! beGsulele:sseget is . _ • 'illlbagraOOdik'" ~~seg~jbl.azorinal. deaz emNtett atUtudje e.. . Ha te. sargas. t hat . imr r·es~mr. nece. A.n~abbeg'y tekinte~y'eIVillrem]szerre I1talnalk . Ha a le~ek OCIe.anak es e~e~elk te'Ijie5 poteFloraljLli-lat {kepe$S!~gOket. ID:I". Dr:.e~~oJre:k. Dr. Minden lefke. N..kezil(.szim·en ~1gye:1(j.jbb:[esz 1l!91ii:-s.1~a r!sze ennek a jallemillek. r:iIB91ugye5.es sZ9roJlne.1 J DJr.. aJ<kor mikent kerOJ ake:pbe a voilig.' ~ teljesenlimealis. i:gye:s..gu{!~ka. (vililram:iitassal). i'iP9Y .itoel. Thooe. alllfket !lze.ennek a imertek'e ts mas es maeS m lenet eQ~H~r.oznek .~rrJa fe a~ energ~ajal'!lak a 1S2ilneU A..a. ki!val6 ngye~5..ek . 85 A.ot·e· kedrieik ana. I~ N I.ntal«m. a rru'lggyQz{icies9s ItJ3velkeztetssl vanta re. en igaz8Jll b'Us21l\. leh.vezni'i!mI. N. Ez 37:.ztikseges lelj~$.ior 5201.t' Ji'!Itelli- es.kedIJeJelkberme..el'o.i'Iaid ezt at aJlapOitot PIid. f. r!em HZ B.ermsszetet Cllr... feJI~d®si1li1k sorfu .. .kka:l integrall6dj:un:k'. hggy~dbb ffgy.fjin egy . iharrem ho.: Me'rt a jel~em 1e!lkek a jellemilket mi~rt? gel1cilijahb. alkailmazkodlas lkepL'lssege. 1:g~I'i.amJ vi:szont !!'iem igaz rimk!! Dr.alis k'epes~eiben? A..c8Ija'l A: Mert a furlkai elEilbel1 s~l:tl'aipasztalataik megv. e:s.i(ra'lakijlasat.lip.e ':1: os.s ti$.. lelk'ek lobban" mas.. (me.gy lehe~5ye 'hasszllk.oosfllet nern egyfQr!11<1 l1lindenl:linel. ha mlnden le~ek az e:njeve!1fogilalatQskadik. IN.:: 6~rmalll vil:tl:glbafimjlo elel celija ez 0:1'. hio. ~moor . . t!~ k~ ··~"I.datjaJkVi8'lod~ .el'. tJ.engJsm .de ezek a s~nior es junior szavak i. N. mi m. !logy olyao merl:ekben tegy[ink os:ziFQt.y? .lsuak.N. ami Ar1l-lclSban !T!~gtal:BJhat6. ubonrtaka.. N~. !nag. egyl'orrm!tn haladl·e a vezat~se a s:latl? A.. persze.zenior rugy.6k.: MeojUflk a csepata maslk \l691li!llez! Me!lyik lager! aggooik a. No': Eterl ~ellle.. N.iI~S inden lelek. .r ve:. vagy ~nl'e\i1i. OJ'.ollmegva'l6sitasa a. k t. N. - ti.a becsUl'~I€ss~g esa j. Nfva_Ms1 wl'QYoIk. iE:s meg:is Oill a szellerni ~afl~ mind ~rkil'em:.·c viiltotii.5tokr:s. Dr.de vegtil mindnyajan e:herj. 'I!@jOFl csOlpatamk9.ellernesseg kuilonMz6sege folymn mnnd'er:l lelskm§!1 mss _~s mas.N.: em.: ~g!ln. Most. A.ref'ldel. D~. ~a91gal? A. akik nern ·!1gyer.: Miert? A. harnasosan elhagy. N.enUIl!<. A. a.5i rendben valli .: Minti1gy. e~ikus elelv... Ez:eg..:: Ez a vagy l\ite{J'Jeszt~oo.s.retnek b~16~ elohomi.: Nem .memel ugellyrli.

k . nsm .1'I !tell ezt csrnjln~? fA:: A.. A.. iN. amiQl ho'zz·aszoKuli1ka dolegl'iol..~elhet lfIi1lkemarmJ. Mir. itteni ml:. T(lhat ·Ialilari haIekoiflysayat nern ron~~ a/Z'... ha'l.mk szerint Dr. !WE.amalha~'Okf lltWei! .egy pJllan~lra az mful. a masik.! befel€ for:dulassaL. (.!lltawllr:l ava~koznak bele'az ol:emes:z:etes ikii:Jor:rtakozillstlkb'a.llnkam '16 s:zaim::leku"Alert 1agg:albm aa an fan[tvanyal.~: MtJindha. diN)H pillerrJllrek is a ~ell~k. Dr.agboJ te-v~eke:rl. EI5sz.r~fegtH}.r.. N. hOg¥T11.N.elki onhonukail. A F6ldiin' ti1iirlozkrn:l'as azt is lahel'OIJ.ikaclnn.: (ne'm' v. Ezt k~pte~.erdesernrltelalt~agolce Dr: N.: A legk..to:g..: IReUldbe:n. kevesbtL.t..1lI.: .j 9yaMabba-n ji:innek ide. A na.l~atbaiiepni a ~ar:!frlvimyai~kar.. rrllece·tl.apcsO\lattbH.~KlImata! EngedJe~. s~lIemvil. 'BSa figyelmliket ell h!l~ vonniuk-a kOz.. 1geii. fej{ikibe a 'gondola/taU? .>nagy nY4l'gO(jtabban b~. fgy Mt slrnondtam .en foku ".ilJelem. N. e .! ho:z:zarerhe-to" mag1asab!b t~remt6 ertihillz.el6ve leszi.gyobb kmd"E!~eseim S1Z.fil flfIegt1irleffi. csofld sagilsegevel.ldr.etst €Is a.lJeldaad'~sal torreno tanrtas .: Amilkor. (hoss.r.Dr.tjUlk. iEkiiizhen is IOOpes .A.Ebb.(fEit3.eltinrtek is az ujijammaJl) . licgy mjkent ma~(ldnek a [elke!k vezetOkkent.zvettlelilm segilsem a esaoatom Jegy ta9lJ9iI. l1.: . de mOISt mar nil1es konflilkl1l5 a ket r'eJad~t !\Ozotf..t tarija 'fMlosatlb:nak a tmitas s:remponljaMI.:: R-eg. A . hogy mikOOl: tu:dnak a spkitualii.m tOre Mvol ~. ahO:QY has:m(lilia" t:lem egesz''e'll pOJIIDS~ Miflldiem IreszUllk IOllabb~a.gondolkodom" h:og~ IleIle~kep~ arra.: Besze'ltilinkmagi11!nak.azzal M.elmet! 1.az .:' Itt g'iiu~st. hogy mar m. A l.eglel1e:!CisEin nlkilll Ia.Ifhem.'Z:er. Or. N.k.am1icsot il1~ar adlli vaglY na meg akarja vigacSzl:all'li a csapatal'laik vlllamet.n ..ztLll most MzveUenor oph[iz 1'orcl'ld!jak~ A:z.o~del:? A. fillint AA-t. llIr: N.oc:lllk. iho!)y fgy rfd. de fdoiflkenl rnindny.aki llJ fbi-A. hOlQYha yalaJiilely tolak:oClQ·k.seU az ily.!logy felooszakrtom . U.2. ihogy kfii.ye~lie'sselllll gyo.gj'at.odni1' 1!l'1 es 150 .ahnez .:: Nem k!onillYu folfogllom atimyt.t. ID. NI. kOzVellellim d{)lgozrN!ik ve\llik.ar-ra.) be-Iso hang)l!Ikra..lalkQm~tillj :amlkor 'testelleh .yl<.ztl: Erti. fs.jelet IkUldefli" hiDgy magara vonja' a at4onFrtgy. A 1:allrit6 i1ataoo:rn'lJgyan megoszlik.ak-ejhogy tin a vez~taiuk.diifikat.: KogrYQ..•.seoblb :hal·aS' k.? Ai.on feit ~.es Thooe vezat6illl ~ ez l. hogy mlindk.kor!lye~e1iikr6t !!Ir. v<)9y:amiil SzaJbad enlitask~l1it a Sl2:el~e!TI\I'iI9gbiID7 A .atS.e m§mi idobe telf. hogy igefi. bea).. PO:r1Ilm:ian mit tesz a.es I!ogll/ mlindig veluk Will? ' A. mfllro'li:lI'mmeg mindfg inkairnal'6dik a Fl.a df:akja:l a lFotdon. NL: 'Mfelyik hal:as. de efI1itll~t ifIem rekt.di n.. N.).mr.A.egesz marad.: Ojanowltl l(e'lf~$bs·6szililte.. iglY t!JJd va!Ia:kt1s~elilemi segitsegerl fQ\lyam.or alii rm:mdja elf" ho.t. N.ek? Hogyan uiletil fiiit a.1'. A2:o.sejr'('lk..I.ekol'lY s::ffil~emi vez. ki maqa.5. l'io{ly k.ild5n.. tmgry eleint.9ii11 vagyok szarvakbarn rTlE!gfagsJlmazni.epbe!'l miiSMn& visz.1. (rnegipr6M!om Idcsal.jOlket. Dr~ N.efkekJ1ek ez a! kep?ssege leh. 'Ol'ilmosl.~ a.3'1 (:m: ~rO. hi09!Y 9 leJek hat.aj!!111 erzik a A l1a~as:omat 011'.: A ki9rt~l«!le..ilwe·Gin"ke:re.': ." .fIt4.5kent ep\pe~ iU tart6zlk.s es az.ene eng em ebben a Wrel{= ~embei1l? ft. elemzeskoZIPol"ltja. Nih: A Illool-afls kapcsolat modjiJi mas? A... Igen.evesbi: :sem. men igy egyl1el tdbb p:I'OgtR r'Ii1at ~e~1 Jd5be<n ke:zellliill':l~.. de enol mEig nenl .all'apotban aI. hogY!lem i1iS!l18z. Theoo.alaszol) .al1f]e:lyflret ember! te-stben" a F'o!d'.e S~lQis:z.a. N.az.etfeladatot egysZl'me vegm:i'!uk.1gy lathaltatlm halart" akkor arIa hiEiba varok maijd tolfik ieleletet. att'. iFa!lflrlcint IJQyanigylarfozkodik a. m'ik6zoon magsmon is segl~.salpatl:a:gjailoe.l!aJiamk ~apeSr. IS..j9Iti:e1®. Mef1i. C.hegy a szellerflvilag a tar!~'B!s follrozpontla? A.tr. hogylolvegyem a harcot a i1alaJMleh~mme~.II9 tsszi stilrrlonnra.s. a~r<or . N.oncel"l~raci6.N.:: Meg kell o. hOQY !nit kerdez.f:j !~leke!'lelYiajiil? ii5ne:l? l s:ar.: Ez ket kiilofll do[og.y.efoje leg'l'lelf'l.: N. onlliimftas. Dr. Segn.t.alfllolo~.gy erzi maj<j. hogy megfsrnerte'tem ember= lID'sai'mmai a lel~llk termes·z.ed!!OOrt c:s..i. 017.. s8!lat be!iitas'L.v~leril .esQk' ken a ha:teltoi'lysaga .ell1e:k.lrosa MlfIgon v8Jlasz:oij~Tudjul\:. 00 kOZ'IJetlerdl!i KumaJrahoz fordlJllok. fi'gyeless>eL ll!lr.:edik? 1 0.!QVdont. egy ID.s.egyzes.:: MOlldtam mar.f!! megoszlils Megfe~s: !ret ve~e~(jjI"lie.szlania .yik ta. ..onylLil!'il"l vgv~mahhoz a c.ubai1l tobb te\lekerry~et fS fo~vta~? . h{)gry el'llleg:ezzSla Set.a~is. Dr.azaltaJl. ~I.? De A. ~m~lmar kQ~~bball.Altol tartok. h~pje.alja meg a f.il'liforma.:' 19.. bar a m6ds2!erek ikiil5nbOzlI'Ieft Illii.zuszunet IJItan): lE!iiSlOf is·le kell csiltlanf az elme. mini' ember az ernbeml.ik ~bbiUl.s~e~lemvilaglball1l.8zeretnek tai:lbetludni aF~Q. !logy egy tdopillam. (n. k~.gyilto tUldilsQmat es ~o':z:etebb vilnessem at emberek:eta berollllk 1ie]l'o esszllunulffi. NI.: I'gen.e a.::Ak~or segitenenek nekern mim:ikeUsn? A. Ig. hogya lell<ek Mpesek onmaguk mego5ztakifujez·es. N.e~elW'~z egy.fl a csapat~1i1!lJktay~i'!lali? A.: Amu~::iler8tn~k ~ily'l.ogatni a va'.aUem.gV<lr:1tud csapataNl!k \la~!lli1:E'ilytagla fDldr5[. Csak mt mOil1d'DITI. A.eb~en krss~ nehezemre e.dflig b5ke-zcrenadta.= Igen.t.

.fiIeret! D~.a-tali. .II'II\I~$a~~lo~am.ilt~. €S \I'~[ni. {n~YO(llromolv. ~..~r!ilkatm ~gy:rmlm:1.le pr.~zzali O!>1IKa SLli!l1vooesei!ketntweli. .lmBj(]kbe'1' ~: .TOI k~jl! l'I~ulnjul< az:on.kon~a:bb allaJ1!ot. Ha a f[9yelo tOI hsmar l)tip ..~ OIY.tet.est n~lkllJrj retUfii!W@n Tlem rIIeIti8~.. . ne uQiQrjak rogfti:"l1I.!!5 e!.ngem.vebib~.. e'le.5~giOm.12i1l:l1 5ket.lu~nOlm olyall @'lm§b~.ot Dlr.ljlilg'ba.nrny~ \lenni a r~leket.opDrlve'~i.a_sra.akikk.1 Il!U~S aOi1g()l. Or.. I<i kell ta_gftall]uk a bels'o tUidsttessagl!Jkat.fiZikailag meg~e~.ell..~Un<li'k! ~·s.. IN.~. Nem k1.rrflaJk.. aku ulmutal:a. Dr.ul flinolffilllin ke!1! oolep. til. N'.' !lIr.. ~ornorili.lksk millirud~ai IruI!:Je:nek k~l\S~91b~@sett Oz. ElOsz.: iW"M-m. MU~r? A tal'lar!ellwk megllenetose:11I kOzalr~yo:sek len!"leil.oke~ k!in". hogy a Ikoilponiii gondQlat~kba lJevolnrnassauaJk.3!19.?' A.fiII. at azol1lban klme!nfh. Es J.y ertl a..r.titaSiho'z(orrd!J~· n:ak!iat!!ac!>E!rt es litmutatas.A.' ~i.~J:t~.h.rui.rmy(i\rl$ te-:s:ilemS.Ull.fl'!-egJo91§. A F31C13n ~ev{je:mberekn~k ElZ marr nehe~hb.lZokkal.'?S~:t~i ai '~otw SXilran? A~ AJ~Je~emmeL I!]'Ji.Ua. 1iJr<. Dr.am~ bflllil~a 5~el.a:m a nehe2seg:elk ztlrr:'iet liIekuk trte-go1d1ani.s IIMm. (go/:i.:: l'ul.okf h:<i!!1Y fejlelt·liln. IOle. iirar1lyf~oU . N. ~~a~rv eIT'!ergh~~bO. akik magllJK 'is cs. A. az ~lIik :1i)r.gy kOriilte· kin!tessel osszeoeo!vadur:Jk ve!E!r es la~fI me!g:~nilltJ(]k az elmeJ~t: .amik.: la!lan OJ<lirilowii1looka negneM:>.N.5~Q~nia" sa:rwMmak az O.:Mi~? .el m.llll<.:lI. N!.: .~ IDe 8. Iii.r sok .goc!l osendbCiI f.'Zoru:l? .t6 kombarit? ..etparos. . mer! emberi! t.el.)1e]§sek.en ~r1elmen.!~~aJ.!11ie~ J~lrce.eze.. ES!(i&.:ebo? iegll1lehelebb. .: Hogy letllfiltrne ~y tig_ye~!5' '49yelJlen. Hia :!Jlar 11 ikepe$OOgekneltar:tLJrrik" elmonrlanti ne!kE:m.. .Ula. alilurllt..yzelbe k~nUl '. irja.N. ga.be.m)b~em~ra !keUgClndoln'lu!k'2 A.: EZ~ a fl'lile~!teb"lelke'k !k:i3rUlbell.ii!~keljDJk •. l1. Az~mbmk..sa~\!al iis talallko:zik neha?' ILIgtMem"a~. a l'.tI'e'n i1iU Iy. I1:Ir.n.ilio1. hogya mal' -erolilett gorndonatmiir'lhik:at ~~nd()SCI~ ko.m vDlna.ondl:JarJ. gy. hog. .)bll§r:ni3Jla f. al\lK ~ on htjlett3eg~ &4i..)o~pel~a~li~t:nzf\/ tiana~ott ere:znek. . ID.~ 0 a'l.tmiI:1Uit H~!d.: Igsl1I.~ nek7 [Ii.l..t[en g)onQQlatok tolonganw_.l rim.on odl1ikoeHiigye~flemi 110.s. H. aruelkill~.rial e.lzi:i!Jl1f0ook.:: Onr:e \lag~ tl1kabb az ..tkek...gyelo r.o Q1ondola.gyszaMrtoje: erllflek".. On i§s a.odlas:..orSi3!i1l alffii"tam segfteni..: ~OSI""I' ig~n.ig(Yero 6eg!rto~l«§l1Il .yroge:k'Q.iEl~em·e.sra.apmrt.e.N.iDr.t'i~. DIl. ~ge:rL. nagy 'Ilagyj.!gLJk is v~Z€itne:k: csopotit()k~t? A.cug.:$Lceretf)lEin!8lk..m .omi.el~llqlme.ergiajail'lIak iiit kell hatQlnli~ az: e:mb. ~.1mei!i91? A. megtenni.lnt egy rez@~I-.-ert?" es A. aliiIllIlacU 9pnd:'olaL turbtil~ltti~an~k ~b~rgo§. 09:¥ h trJ! ko. glondo1atal· ~ma]a_bafl6t'!l'el'\yI6e!k1 S nern a sf.dorii~ e:~.g~a.):rrl:osabiban einl1l~k a!l.amibenrend'. .br.km a l:1elytet '!.3.. liirillk.a t3illrta311'li16d$~reik"et. s hogy ~lId Ibekm adj~k lnekilt1.ge.ed'il\: rnnk az ...Qg~elien writam eb-ben. ·ami kjil~l!iJlSZ~.eflelrct~Ja6rn.ro~rTIal e!leg gY2lkirart Dr:.~1 6$ a gondQlatianer. !a!e[jtt~tem .ill e(ijJmmo1i11 k. N. .a me!1kkil.:ltil m..: A sajtLt ()$oporlta~.ornem lehet kapcoo~ilIIba I~pinr vf3illU~.: MfVlel akad a lle. N. MEl. Oil'.A csapa:tanalk mind a {I 'lagJa ikorOiblel.)~yalliilatat! A. i[)r.som:n fe!elosa:nert a csapata@ft? A.11 gondo!ai~"OKtlt = amilt.:: Nekem k{jI.e"9~bru"atSi!g()3 Ielek-G. osszekilpc!>ol6dlils:nak a f. f'@cSzm~. !-i@r1ItiI.rQOot.be. ~.Elc=..:.aW\or mlit ~~4~ A.eg t~dljak. Dr. A f. ®e:gh~g~eres[d( lItanOinr be:l1y.: Nem miindeil1 komm.6d a gO[1!do!I1l. Az 0 G6<IiP~t. kepes. egy .gja eTz.ll ugya!!l2lnrrjti lel~I{Mrl.·targytll~nri. fnevei}: Pla~.kio!Zbe.. mert mingen etTI'ber 'a egy®(f]i. Dr.s.szeJiemi ~tmutatas:! a. Arnik{)r ""_f: €:mtJerek aL(ln~ali m~g~ .1a~t i1i~'m..:Rtz::!'Idbeil1. N" (koirln'yed:ern): Czt~esiti . ~~n.lieljes~t1I sz~lsl. slorongo ()J~kO'f m309'¥me~:rnyiseg1ta..nrirnciig.~Iglerru.gDn.'Zamul"Jra·~2..14.~ ~o<gyan IWpes a ~~ellelflrl. ~. ~~~Janoll. (srune:t): Ilia va~aki e!lke8e~ooeU. Gsapa:Mnak 8 ~a.S'Fguamlntazal'ot.ig!(e!pk.Ekko:r na.N.rnert akkm nen l\:ommlln~lffiDl1lanJk.:: ~e'm. arniko. . Tlid. U:gyeG!le~ get Re[!d~iv. Ie\.l:i~d~ a :embel'iekkel MallO k6mm~fliKaQi6 "..N.o:::!. INlagy.IIl'li.. hog1yan kOlmlmu.: AR61 f(Jg:g.6 j.Ett IlrYICl.::~a~.nlly. ro. kiv9\1\E!Wa-. g. amiben 11 figryei1mi5. bar.ge-rn e!a~ emt:}f~rE:l~~e~"a.Igen. t~!YiI1i9Q~~bbak·tudU!nk[lenni.ek az"emberek napi prob(l~iIlIiIai IMf'I'l1' A. . ~j.a.P\Z-eFecielin r~~UI liiIlJa~lKcsoportot is rmegk.6kinsplrEioi\Jrrak r€t'Elmek -:. (sze:le~ mruoJ~: !it.! OtW:fl'VI~s}. t!~liYgy-Ort..emb~ri ~EiIOO"! IOOze ve. aRk.hogyaz elet atm. a!k~ vegs. A. rrleg~ehet hog'y nJnGs~nek m('l9ir6~15·a:mapotbana r.: Ilgell.meltejebeo? A.iiljalla!<: ram . .eril8l'€i~t a.]'v.i'1.o .kiimll'il~lll. aKJikk€i1 yOU rnoU€'1liI! tol? ~ liJjl"./1' figyelok nem 'rilyomuIHa~nak be ~eMva.Q1rdtni.~enr. vezsh'j1u~-ne-k. A.: Ez~ ~~na!1 JeRet tud!1L Minder:'! ~f. . N.g~~bb ~.a: l~z..t.r. [ok N. Minden tlJe~yz.0. Kilmara rn~.~!1Ie!t~iit. & h'!kabb<. lko~~roll~latian."llulmulom Kufllil.u. minct~nfl}'iafl: <IZ I) haM!s~aliall.. ~ meg.nagyol1l neMz..nij(~j~:m.: A.q(:lik.j(ep"lederus®g'.6:r. csa]{ r.8& egy t'ljJ.£IY ICildli.tagL-a k~mh. N.ResilelHme@z~:?' A.ogr'y miben \l\oflt i1:gyet!-en keziJiii vezs.s eg:iffieg!B~ karl'li? ~ d5~~~m ~k vagfi1~ragos_ ~~c A.1 prob~lk..lres2:..htoOniak.elt()mpul)1atll~k..m~limT e:s.m.ara! e h~Y wdla: .:: . " A . legal1libfDf:s I'mzzil:m 19Y.He$t .'l! majdnem ketslerakkora.m. N.mJ: A nyv.9:'/na kel1l~e:zws.! A.l16bWl T9~riyli a: .aiell~i1)e&.af o a Ile.'. mint 01117 ~.~ege:13 k~~onb6:UJ.enet]~I~ap~t M i solt:k. .i99~<3ru!'!iF~I on Il<llal<iit. m~nt a2 lenrye..ayem(Ml> ta~sztm!attal rsndelkezik? A.

Iflint amilyene~·lPeIClir~~ aUlJlgalt ~lan'ktorlloik:? 'A... .. <lJriyagat. Dr: Nt. . A. (gyoman heleI!Jagok}.zet~ felte~ele.. f'I~ ros:. . vagy ~l1te~~igen$· k t~leiktooialok i~tJele!"lyolrral<. . N.genek egy1es biol'6g:iaJh<ll~a'8®iit. .vetk'eF'iYSlB. Rio: [<.aJnflelyekel Nentnul'in af.~ Fig~jein rr~ITI. Th~ce.:MClstV. .6ba~jameg msglJecstllrilil a s~ilim:Ulkatl .A.$5rQI..ol. h<3Jneg6(ro$~ene a..tlssej~e~kel. . J ~I\'.pIooilyen'ko[ .\'aL ID[i NI.SIgyra ~[Mik:eIi1§IIiIl.protoplaz- i[e!r~... N.l1nikQr e..:: Eszeril1lt tehitt.zerir.aporoU me:g·~ eio:i!!oteiezetben.. {Nor..n ~'Mk~dj(itt .: (Mltint} ~ Dr... Osak afllnyit~'hog:v liilJr~asvag!l''Ok .Jllajdo!nkeRpell OJ'kem:i1li~yijleteke'l hoZnak ~i!!tre ag$ltaJ.f!?'_."". r~ern. Ilk N..terpr~M.sf!ta.. szov~1 egy ag®sl halet h~lre tli. ~()gy 0\lyasmir6~ bes~.. ho9J}r I~S81[jk.: Ed ..Akker hood DroitJ'~IJammeg €in ·tlsszarpgllalni 'ra: . N .l'OndaJl1Ii e. [1[. . m€Oly~k mukod~kef.: Mit tll!d meg 'eil. Dr.sulymo[(l.giaI~va]7 Df.alfJji (@!fli]inek !efra. <l!mikm a lelkeke[etrQrmak~Jt ke2detrlek I'.sebb@n..elU telilg:eri'elolenyek~e~. . ~ ftI.. haosak llem~ud~lJk 1lzt/"kometfre" nm a..l'ra i$'k~pe.!1ek lreil'lemi1~e.sokaj adtN'Ik.1!1J8kodva):.l-abbi vRzsgaiahil mifur nemook Uj8i~:. . hogy . N.. ..rE!!T!ll.melott. leloik te.n tu~~kj ~()9iY jjs~tQlQel~em ot).er.: Pr..lr"s. ti1eM~ Il}. . .rnM" Mii'g...• MaJd megIM]lJIk .r.~i a mel11tEiI:is e:ne~.1: vagilnyratevedteifll!' Anlllak a lelelfinek teihait.!dho.: O..!!'flIfte..er Ha rhajl~nd~egyHl1mQ&{odlli velem meg' rlehal1Y' pe~cr9. hngy .: ~ce!afl:okban" I. .eghat!~kDfily.: CSi~!-\ iElgyhe:z. a .: . .IN..nerfriaJa <3J fen¥.' A:..b 'aUet1ern.s. til..le:$ek Qrgy rem:lJeZl~k el m.~et6 ~egiobb i!i"!.:remtesoen all urlilbbf idooot1l reszt. Mill/enl ·re.ondoJ.i$ megl ~ell ta:I1IUIr:r~hk.: Olyan alapv.zetnel\<:.es~ ...:Akikor ho~:kewi? A.I1iol:rm. energliank netftkepes m. mak IkOJ6n·!wrrilg.H'OO-tmz hasoUllo l.•....e:I&lali~allyi~KUl'fIara'i A. IiJrc~ .eljen\ ami k€:nyelme~le:n orilnek.rrOl? /J.. (e~~Elnalbisn~lk:uij:Ji'i1 .: Men minden naprendszer rlapja mlil..esmn az.':'&$ W1.: or)i]O!l.eZ:·l'lagYori. N.s. aZ.I~~kek: elelrajZ<li fl~g~Q.ke[ly~ereill fJa. szoljorn. N.al~pok lTsztlrzaS<! veg~tl mOl1ldj~ e~ktrem" I'I()QY ~onkre~a!1 mit osina~ az '!BnEngi~jiavat alrli~Ofr eg:y i'fiall 5£:im:ul .r) tsfrilaban: •. hogy me.: NernlrereYl1.okra?' A: (!..beaJIIJtotl:sagUdv..dnarn rmegmoril::l~rtL.HoISmlE~.®l1 majcl flnrH3da l.. . a vonaltKDztalil$j ~ilJmttai $o~asellrl a! foleli tu[klm. ge r!!. Dr. hogy s. mo~elkulabairilrlyllaJriL ~t'.l nQgY'e:nergi~resL«sk®k~l kmda.. IN.nnk mutac~6kaL .. 8!Z. igen..sal ttli!TIorilv~adom k'o£:fe) to~bb ga:zdaQrtja~ ~okat az ismeret-eillkel.<!'!'t n~m tu. NI. ~_ijfrrii~$Mte-s Orfll~.r~gokb. N. l~szta~. kepzese.:9. (vonak...i'Ii:!!IJlI!d$:la•. ."lInes valasZ) l[)f.~t1IO'zrqrd!JlliJf']k..~.Q'oSS~lI!k vale a megQgl'Ele. Dr...1\I::: Moot mUiYElllajla korrViye~elbelfl dolgo!l:ik? . .lOtte I!evo vi:l§.: Mierl? _ ~ A.1JJn:) liIf.: Harl.Hoppa!. (szande~O$a..Theo:. aill'lert wU KUlmara b~s.li. I'IQgy eletetlloz~orl E)M~UlI:asltasok8. .sut kULlkrrewoO" ~~nllil? {}v.icoeIY C't.s!Zamol be nekern.. A.ban .elnanal Eg~tert ~zrel1 A.lk. N.. N.i6t adni...j k·'eml:iri6['(kar.ilsUJl~jdDns~~ait ~smo5i~ja? h A.? . OSS&l:enarigolva a Narrt'llfi@fgiajtl\.. hogy az embriaikat hal ria !1lOveszL-eHevo!I'li3? '/Jf. . eze::rt sZE':"retl1e~ m: on. hOoby s:zelhaSulsa a·se]teket es fgerern" rIJeln idQizO:k-stOk.elletel hOiz le~re! . hogy art ¢n>ergi'ail'lr<l!iJluk segitsege-\l. It. az adett kornyElt:...gy aJlany aJ>e.ebehozni.s halas~l·a kOrO.nek egy ma~k \!Orilalilro1fuJ~r61 is tijbbet tudni.: OM •.(.og(Y.•.ru·kmtirllbDLBek iehetnF. . miko!f·a~1 ma~d k.. Ez nem bea1ffi~fkom>s" t:Ji str~kWtfut vlizsg:11ilt.Amik"O[ egy 'faj kiifejlOdiKc®9Y borlyg6:r1"Elkkor a sl~[lakd6. a~ ®id1aplaGiGa U54 156 .a~~baj'l'gyQl:i-.nn f~jtr k~ r~sz~el:e'. 0.gra.el :se'jijei .:. ~bQSS. s ezt Ogy teszi.[jk a tovabbJ fejlocies ~tj!iit Dr. ~rlIemitOPf€l]gJB$ iUtanJ: Legaliibb 5n~et~ de vaJoszfnwleg meg alllt'lal itS t6bbet Komara spj~it[Jali~r!tliv'€~riIy. 'A'~~-gYfile~t'bbbern. meg . O.. .•:()sak bjZJ05 akar1:aJm ~enl1!ioo. Nem.osszekap0sDljak. Br. ~detben ig:eVi!..: Akkor m~ert a\l\atkoZimik belEHllsTlaJ almilal adalt !"lap '1:e-:rm~S2iete$ul!)iflis m!egtenna a boiygon! a saJate!1erg~aj:flib....Ir.Az .~mh)· ".ele1ltllez sz. Ii:lr.: MiM1: A. :5}:..t adJj~n.uksege'S a~ap\l'..g~k . !!If. ·osak·annYlll iiru~'el. A·ks!poU lntormacf6kale. amely kepess~ viLlik arra.: es a IDr..I\. tmm!isi gyakO'Jlat~ra.l<~lt ·a MPl~'$'ora.. .~ TlfIdja Them.dtelleh(il o:n~? A.: . a. D~~N.ege$mt~ es <~erem...s~enek: tOl. Mind KUlm'lr.: IEgyvag}' Gok vmag.~ A:L ef.: Ak~or tl... .csinii~j8. Az~l~tle:remt8senek saran az e. .wSSiI1l}. Azt hitlem! Iludja•.fill? .mikr9Q(rg!8i" ~izlfll!JOOkkal kellclik? ' ...eIDek. h. A tlllcfomatirlos. N. a hB .as6k.l~ ~ailik.:TlJeinaegy kiD. ~e[i1Ikel~ meg~eres:s..sz~te5IEm A. Uta. (\n. arolyamatl:li~.eti reM:e~¢leK kiJ.' N.abba. mapa..z5tt .fold t!pL!su" ~.eto motekU~:lr[is tiss~e~ev~l<et? ~.: U9'Y e:rti.~ S'~f\!~.ert:ejk <Ii ha~kho::.a kiironbozQ napok ~[att.mO. .Mt ne'flfl hiszern. !'>4.Ell.Qdva~. igem. IQiY~nk<ili.a Jlehtli6 r. IN. ~rnl~d6b:be:rrv~).

gyoefil aJzf ls megm~yarAzna" .~s.a. a teteirfl. .!roJ)b sZli.CS()l'iryaibb osztalyoo tartoz:o·. .nak nines fs s2IOks9910k 1(!i'il!mt.e.a ~e~desl: m~er! .M ~elk:e:kJ ia!¥WdhJi3.z.aG . N.r. mi!!'ldfg ffllt'esz.hog'i{ a cell erdelu3ben cegye~rllh.SSek.. Dr.1T ~<»:'9bbefetekef oozzolll.tElfl€oZem.k alk1Jtj\iiik az 'er±lY€'iemes tell'"emtok ·c50portja t.1«i:s:z~~Ii.naprendsz'sr.ddhaJ<. N!. AJlattuk. IN.se.z iidot.Dr.3gg~tOll'lBkenyek es 110IflEil. ahoQlY ok is. hog'll egyetemes aJrnyagot es m~g kom.ele-twrmalK: Ikr~eir~6zte.trehozla ()sUl1!9it:iinkat. (nevet): A napok . /Wanr'j1'Sfm egyk:ls 1is~9 vJsszaelifil~keleU arm ~ reMs~rlr!il az f.6. A.eljiSen toke"le-tes tellt:eik:. N. riogy mas \l'ilagokbarl flJrcsa.a.esitik ez er5ikef. Dr. univerzumlJlnkball? A. 1leti rei.e'ai:re: egy.e[flOlk'.~lo!I1lQk f51l'Qbba'nl1lak .tsl'l Ia:roleleklkelj ak~ m~l1y!Ugla:t6an tiSll~lla velna szamomra. hiLt a fom.asabb szin.pok:at. Dr-N.k elkes:l!iilt? A. Ez a real-iielk ~16teneK.e<t'e5.zr.elkek szllimara . va/jon Thece-ne!i.:: Mii nem foldli evekbSil:·merjilk: a.t az iOrt? A.i? M6:giilern1! taJalkoz:lam ol. a rell{&k:s:zarnara is megtelelo. es a bolyg:6k .yes alan yo kat rrovid .!ll'lvag robbaIlil$a ~ ameJy Ie.a~ 'I:(lob .. !elkek k"QZl'nlkiL!S kepz.y a fold5:n kiv..:.iegye~te. is van-s a regmli!tb61 iJyen·tap.z ki egy mU\I\e.y.1e&eben. amlt 61om1s!flak nevel.l10gV azt.l~ek kialakuja_s~oz e!!lmilliD~ kellettek a" osi'viragban? A.anacsMn" i1isz. alia.a osElIa. a h:il~k ~izika~ 11€l5<tbe.zj . inlelligeos eleUQ~maban is eltek.gl-io. (6vaoos~n): FaHiJ3.ges. lelreh~zn.A !legt.filet alacSIQ. Iejletfe:bb Ilelkek -. Ezek az.eJkek "t~'I]es merlektJen me:gsza!1JaduU-ak a megtesl~sGh§s ikenyszeffit.f!.:.as oss.tll mas blikai vilagok is !0lezllek. N.sebe.: ~os. es.k. vagon. amu~ly :sokak s:mmara nehezeil eUl)ga"d~ato.t left a mas vilagoikoofil le'telo irntellVgens eletre. v-aralik el tmul1~ hogy ml is csatl.tbs iin!1veletehe:z a !meg Item t.: Nemr'eg meg..: MJiM torekszik arra a2: ellergraj. boiyg6:k :k5zii..ssen.o[Ji'lak a LE'i'S'Iti.t'eremteUe "iga'Zgllll!6t. . hom rnasonl6 .A. Ugy has~narj\Jtk" !logy liiiIegllslerue:n a kiserlelennknek.e:ssuk az ffnergilaink.e. ezert as. .zle'l Amik.va. hog.!. aZICiJ. akiknek meg inkarnalMnillik kell!. ililo.! Miar!: lI!.tok {<Ii ve-ne.alomy tleszamolO:j<it ~lllga· tom. ".k:osarlabda mereluel!:. ez ategiobbj ami t:5l'em'ielik.goink.gyett~ len es legUlbb Isteln.V1JbiD'eg~tes~eket i:s. Eg. C.yarn 6.1{oli villagok el'heljil9Zl'kedese:t il[etoei'l" Krvancsr V<lU:am.YQsak al~te~karuhTI(~nyek. <l~ik mar magas iejtettsegi siil1lre jlUtoUak el. Ez az ellW~el'es nem uJ.: cgrY'l1ar6di filapot? 0'.Dr..ink'abb egy ".:' MliUi:tJer..asolni a n.1m§nanyolll ul1telligells elet is tal'alehat6. bekapcsol6dnak a bol'1961< tereITlteseoeo. iN. hOgIY 0 maga is tQv'i!ob(:ejI5d'he.dosebb.. S:okat Hlnodtem.dolgo:zo:rlt . ha mi. i!W5 alfaJpotball. 157 156 .~.nizmLls e·te. Or. . kaposan.alas.al'lf\. Korabb. Inagy sliirusegllii any:agnyalaodkat.int'elil:ge:ncia.k) E!9yooolvadasBtval jon lelre. es: Dr. Elkepzellliet5.ek a r. osak~:gy. .~lilek koncentnifrl energiaja.:at .J1o:dk. mas alan:yok is'k!ifejtetlek amiikor .z e. a'kik qnriverzlUmok nemz...bb"'l. azon. a fizikai reSl':!e~ek e til.gya]{-orolnak: a lelk~k :kisrneretu Il:Ir.zenteik.(vonakodva): !lgelfL .1l'1.: rlogyan :kepcesek a h:llke.: De hogV lle.lan rnagy dolgokal c.ido aJhilHis sord~e ternarollehet Ildkerdezni.~s~rtii ezekel i~.: Meg ken tan1. . amelyek. hiogy mikeni lehetseges a tar..s~taJam.gy egyesrtheSsek ()~iS2:ott energiajukat a:l! gr~gek1\eJ.!!'niiI6dna~.iilZ elso Qk E.fejles:z..ld? A.".eke:kboo.ernl~~bemr? k A... 1"181 em am :SZilll~~kuk!ban nan g.ejlod\6Ielkeknelk A jalnok smnflaraa val6sag ortlk es nemterem'tett. 6zerul1JtUk a toll<e~elE!Sseget el.t)ve'keM.6bb keletii filoz61T!a 1:agadj'aa jai.hogy mi:ffii ink. lonas" . akkorak.! On szeme:ly szerim nap egilmt@It'et :is tere'miet:t ~.. ba~mi~ ~es~unk:is" azterm~S1..: Azlt hr]sZlem"".a mar nam Fcl'1k'Enn8i16d:o.: A.se.l Jgy pr6bakepperli nemafllY percig err:61al~marQ:l faggaUam m. mint egy :ko vag'll mll'lt"egy ~pullet.amel_y. res ehhez sokak Elne:rgllaja szilk:se. f. 8ime. haL. N.l.obb. nememoor] i~llegrn. magasabb irnlelligerneiaJt hordoznu keJll!i¥. 'idos: Ie:lkek egyesil:eU erejer61 bes.: f!.s bjoJi'ig.or Thece 'IIagrY mas..: 0.an n~gyobb li1a. es . del1logyi's .Elnlilzt ill gondola/lot mas mOdo.:\srlak &eailsag:e i's: vall? A.k§pes vagYQk •. vajol'! mi&rt f. arra vag:!"" oak. amit ikepes !Gtreliomi? r rrrod'ellekel1 az arrryagi ~s ru: e:nergia.am~t a leJl\lkfigyel'.:zesiJrcus1idnek. (kil~foen): Egy bdJ'lIg:6. N.a.fll'int amire ~JiI . a:z alrhatlelkek.U11 <lIJI'a a ki:ilJe~ke:cte~esre'jOtQttam. ifheoo :5~eri'ot 9! l'egf'e~<s6bq.6lt. Dr.gt~f\ie.r<l! fblyamatalt. . fh~Ce·mar IJI.(.Ilyabb szll'lttj' formainaJk. tlgV.: ~zeika mil11aWr irnapo:k air. ~. Dr . egy miiisik aspekl1[Js:al.csak kis !epl.li¢s&gszerrue:n Rilmfl\[iI. .5 .ern magarnna.die eg-yoom nerrrtudok iga. bol. Ell . A t-eremres 'Iemajiill f~s.I. N.iIDrnaJl.lil.~lymegrele:lo Ie!het ail inMrru@ladni·\I'. J es kerde.ai'illl~s eroit tovabbfejleszte:ni. a lelkelk...af-iozZlli'1k hozzajuk. mirnt a tovabbii I'iiiIrom.' .telet..gy meg annal is mag.Jre. elethe1oe!( a l.wapro.e2 ~okk. N. .k frgyelemmei~isemi 'BS befdJv. limDreaJk~i6:J~t. millt egy jaMk~ gdJyo .sim3llni.. ..ellensz:erutorl:efilese '\lolli' vagy azl egy il1t~lligen:s ero· elore: m.N.mgetveetii..Dr. hog}' felt~hetoen !"IhIi'nd~llrieleknek megadatik a lehetoseg..l~mias 'oeljalJ".kQT~ l'otlakebben!? A.: Mi al.lffiIt. M~relel6 nyomas alaU .aBtahiootl befq!laid~aaztaz &leta..t ~·a tem$~et \IIer.ink egy{!ltd(j!£lom~.. Mlyeikednsnek el a megrviil1ag!050doUak.agy61elkeKs~amara. inallai"jairr stekta'~ld~ulfJIzt hi'rden" hagy niihcs'e. hog").y reszt 'IIegyell az intelligeris . Ez a verziO a il'iyugaii e"lm~ slamarn is sokkal eUogadhat.llm. vagy a Ho. emlekek !'l'.fll.ak~ar kicsinaJijla'a '113116&mereta 1:eir'iI11Ionl!lk~earis robbaf1HaS()1. hog. a. amikor Kumara ~ az ili6lotte·aJJl6 el1tilasok-mar gya.. It.. Vegi.: Gy:.ek r€!"lr:eho~ak a fiizik~ll'l'Iive:t1ullllot es maga.lelre. E:z. a v.: Hogy er1ilezl:? A.

. ...I'? A..ali he~:feI1l.!Ment k'es(lbb azon a partin? A. N.11lgy milyen j6 volt. . SzaiJai akad.la. Azt moneta.I'.zksdlllel:e-tl el.alkran halI'Gka Mlfiakt6. MifilclniYij~n tu.•.an flam? A.gy.l~kal ha:jtva magukat a.: Beszelt mar valaha m1i!. 0' volt.: Nero. egy halljokl6 viragoon. v2waUanf'Omulat k~lke'zen be.alafllit.gf6gtaa.obbi 'i.Sa~.l. De meJ pon~oS1I!i1 ~iil()m.~s egytirtt elre'k valamikQr. mol'td~ni r.taMiIii a Imi ga~a::dsl. Masolt.: A F5Id·:iskola meg mnlldig !"lam brzionsigas ..erli!et sem lalsz. ugy gondotla hOgY irobb :Iesi? i~t Qlbbaihagyni~ mer:t . I'll. a faldre ~elleU ktmtil:niuk.anak" mlrrt l11ekern. ho~W nagr!{on vonw vagyok-r amH·llem tu. sok isk"Q!audvtar leiezik .etelott .k~ztek [a..l 9y. a masISljta is~dliilk.er. Ad rnol1dta. r6vrd kleig t.A..or!lfnak.llt helyek ••• 01'. mj:[~0:2Ibengyorsarl~' sz:agg.~elyl. i£I~gef'Q~omyezetben. Nt.llJl<. All is... rnfg . lahet <H. lli)rr. rnentora.y'a.6!.aidk nag yon.~ ElmCltlcial'ls. ALt is megtlUotam. mint a fokl1ln. ..iriQsa.A 'i.t na9\YOrl wk a h-asQJlII6sag ••A bolyg9 repillo ember:ei itt reS ielnl ke..az .:: E'zekhiez ~epest m~tgOindlo1 a F(J:ld~is~ohir.a FOld' rne:hi3z iskala. viz a'.y loviilib dolglozhassanak.$em I~~tann 6L Bar sokatglOlilddltam ro.11.al kalPosolatos Mrdesefmel:. csak tol aka~ szedi:11. tlO9Y a 1L3I~iikh3ren SISklein k.. eras i:is2.!. {l1i1egfnt l'Ie\ileij: Azt hlt:tem.: Szc)val az e-mberl test nem a legJQbb !.lEgylk.dei<OlRlekek i~ is megilehe!15s..l!'l9leiooll eU a soleJ ilg alatt.volt f!izikai v~szlQnyl!kr61? A. N. . hogy mii tol1el'lt e fajjal. Ail hiszem. 1-{D1onoonis. hal liIehany olyan ..szelgeresOk? ji.all az eletre. Mit keres·IU egyilltalan? D.&:G1t beti)· IUIk a IlI1i1seg as . Dr.ekk.e.aizdajeJJkek szamara.l!llt.segbe.1\? Pt.csal'a. kezem . hogy.iklUls()lk\lliI'aga.f:l~.e!6ttem jar. \IIoltak r. majd alig 1udja turt-i)zie:trni m'agid}.hezen f. Ftlldon.er€iSztull V<igll1lak:1it. ieb.ilag aIIka~mananml \I.ll es.1~5 isikolaJudvaro!kT61? Dt~ IN.a!ami szexUaiiiS jelJegCi dollog. repOl'6 t~ii8ml.6!llIk" nogy m~lyel'lek iei1e1nek? . es Kump \lo!ll . a la.el~kta.elJorl maJkoon~s? ! (ho:s:szu s::tiinet I. (1~:9y'an):Eges~e~.en kepe:. .~6 baratok 'VotM. m~ jt'ii!lai<:lz:e!otl.. hogy meg majd talalk.es mindkettelfl ugyooabbM ~ idloblilll Ji:iUek hip.alt f. A. .alflnyom :S!3'. men: W~$ol< ~m'bertm sokiele do!got akar. ~elhal6 hanQcm): Nem . lsmeli KllJrnsJs. NemH§gi . . talalk'OZJtam e:ggyeL Dr. CsakJii:gy.l1:izalli. (A neve:t katlogos torokl1anggalejtetl:e . .an erl veget a ber. IkE'k.1Ez a ~o!'dr. . a:kkm meg nem ig.g6r~. Dr: N. S.an mi tOitent? A. ~dfam.oo1i\'adas sam .y mar isrnar valaihaJlnan. mar nem I~tt vo~na mas er.hOSYmeg Filagyon f~aJta~ lelekk~nt.. hogy kozWk"meg ten~~n!li t. 4<s mind! nagy. es rlem hr<any. a fokn el'elmenla. D:r..'On.. Tariln·egy.djuk.acitket ol:'/arnsilarnyom .nDzisraJ" Kiderillt" hogiY nemosaca fieldon.n . Fmcsaia!alkozasvolt.· k sege h]I~'lit{)H a mentsli:s fajrod~f1I. i1og.. Miutan azall'. a v>eZeto:kpedig kii!t:si:inos' ellientetben i~lhr1aJk egryfllao$sal.lagok ." oalapvetoel'l . kezdl:ek jelenteniiegymEis.lE!si helykent egy mii:sik OQlyg:6t? k A .aJ5'~ltek kl aSi\liiij:iill. nogy 'ikJkukl.J1.ezt.fele!em.rumij.em voll1<1 az.Jt:.lfr<lJodoUsagomal. (slilnet. elm6ir~vel.A. N.i'il!:\gLbane:iJe<seibbell elne:k es l'19. tlOgy } effi1szer mar egytitl: elitDmk.. meg..lt.a'ibolygo vaJoiSZJll1ulegegoyga. hogy'\l.etek r.? A..k la:rtaJrm.. egyta.<l!epp aJnov.ozzanak egymii(j. azt hfttem.otl..i5ztUnk.: cz igaz....V meg masok is \!'..es ~rra sem e[l[llekeztek!.ilSab61 i:telv€) a. N. egy B. ami annyira. ~rDe'l.'k . honnafll1!Udlhatna !1I'!im:le·zl:..... .l<inos volt.a.in!'e: bu1tll.Be5zamol6~a st'Jerfnt: e9Y paras cjzs.m.? ~ 'fl.a!omM:lredez. ~Majdiflkabb mag. Nagycm sek ilt a ~egyOz~f1Id)5. IH.~s k:e:gye. egym~ist6J.N. Latta" hogy I~ljasen osszezall~odllam..: Hogy. minteg¥ .N. A lIe~eteU iamberek Ileheztelnek a vez. N~m. feile.emav.o:..a ~e\lle· k got .: Mil:yen kor!. ep.ak. hogy a starazlOldii emlosok a leI· i J 159 .r.(7 .e!1 el:avoli balj/go~oji"J .ahaeg. 158 E oevezoelo ~e~des utan Thace elmondta.rifI~udott'sutil·a bolygo" Fol WlsQkat.elfirkire. v. amikor . maJd a fel· sz.mentiliis vi.1.sal< s'ok~5iok ~1e19rr ~~" de egy halszeru.aallapolba menl al. Amikat all mondta.tt oU..ajon ismernem kell~I'i(Nloket .t.arn6zkmlio..loiltak. Of'~N.t1enkedesek el1efle~ ilt leg'atilbb szetlvedely as batofsiigl : is ~et.xfs . hogy oWdatosan emleke:lett err's a bDlr. nagy mi.) mar men~ \I. . f1~g¥ egyszer mar egyQtb~lmn'k . s2ialfii'a.. Egesz~n kiakadtam. 'ilog!y tal~I~.Vmir6I' is besz:e1.elm{)ndl~.obb harmorniabal'l. Mlilldketten emle.A Ford Ilepes.kO:zepen h~'ye.r.jszek beMe·.v....1'>. mar halCltl vHa.odaiott hezzam es ma..ped'ig ~:z l1am Ie:HemUi r.i'itak.~t hiiUern.oU. N.azan ettetitem" 110g.o~'!. 0 iSi'ne!rt meg elrll0sm.Ami ezt H'ieti..: LEtHa rajlam. nQgy e lav. A t..6ta.lis e'IJotlici6ja koool.litalfl): Ez rilt1!maz ..eU vennL Leir. I1Ifi.. te~a vollcsillagokkal'.endet virmi aJrendetlen.an elit€. ibolyg6 napj.:ol!ek.evegot is ne. hogy valami T .: Ii'OQy. nogo/ mas dyan lelkek is 1ahl1hat6k a. h.".ra!6ban \Ian k.[zalatti 'vUagban.: AzI.: Letez~e:k !.(jnnyebb retf. de nem fttikaJllagt" ban em m. l1a'amr h02.p'lrod!a. Neha bevillard az agyamba.an. 66 at is r:ehet. ahal r.: Jobbna. hogy .• .rfum. Dr.emu!ltaJ.erosek'l. es.: ManciO'tt ~kak tiJ16gvalaliili Ilil1i:ist :is'ecta\l'ollii"d~agba!l:.: Nos.obb ves. mart kaZ!'ben eb'leztem.. N.. ho9IY v.B. Ennek ai'apja!'l arra gOllddlaml. hog.: De tattn tuchl\a v.zla:m egy fM'ival. arra gcmdolok". Or" N. hogy esak ram akar hajtani. akik e'bben ft rna.!.yorfly6rCi.: Morndotl t5bbet is·rQ.Ozun'k. aiilalitikUls is~oJa.am:iaik m . Dr.hog. .amilror -kevesM ~er(iltink IkQntliklJusba onmaglJkkaL. . .:: '0.1a ~ lelke. kilinOffil..Sldiljarlakii.al:01t8i1'il ai.az.ol~ vilagbarni levo el(. Dr.y apIa. rosszLiI slke· ~mt fOldildserl'ef n~'szeEeHioltalt.fl:. nillelUgens !~ny~ell't . erig:em nem vOfilUli1ak .v. a~szfgeteI6d'· tek. Amikor mar epp be~ej.eZlik~ Szoeretek kri~ishelyzelben dDlg:olni.: Mert (j.l'et)~ Nemreg egy pattil'l! tal:§!iko.?' a A.: Go:nd'olja.llmenyelk kl)z.en teriJllrtem .lI~Jl\.. .el1et.gb.

liaxi'sunkban leviS csiltagok 1 %·aJluik. mint Thece eseleben . intElli· gens eJeLf. a vIz alatli leteglJJl1lk vagy mas. es igy soklkal k. rnog!y.Az. alacsQ!'l.. a:klk megi!!. milliawd osfl!ag:ot tartarmaz.a lelke~.6toUem ki.is iehet. Gondolja illeg: ha a g. id5t1en? . is eJIM.s~6!6 emlekl3k eset!ag. ~ . M. Mom' id'oseb:be:k:ke \ia~Iink. akhl.ndSini e.es kell'eilme'l~en hatasait Azok az . art mondjiIk rnlaj:di" Ih()cgy va~ahol a mi gaJax:islUnkooiil. 'ahova azlillin sok. a l'iJap . N.ogyan Ilehet a szelle. mas'vih.' .enl)~aS.. N..jlJlhat IIJ nk..~ atmYvokJ a~ik mas vifagokr.ire hely. maid idorliel ~.~asamKkor. A. g.oikatal'ain az ~mle.a..olt: "Ez a.erelli[ik. eges~S'. ha gondolalait ismst remto fele iranryitalla . milliDkra liig~ . hogy egy m:isik vUagiban eUeik" vrz. assze.jsoek higt~Jt~toobb z!Jg~dl.k!llk.thart6~fl semmit sem je[€ilit a l'eJkekszamam vOI'l<li1kozoaJli.€:vetes.)..ef'l.y .e. fiZikai k"Ontraszt e~eg Iilagy lehet. A.tin. hiaszl1lalhato ilfllelUgenrs. hQg.azonbal'l rna:h. a. -hogy's:reret·.jillr6 l!uHh3. Tu:dJuk.yal t~Jalkozlrum.zugaban l1elyezk'edik iii.r. nel< Idcsil elszak-adni a lFoldml.Itek. ame~y-e~n delke-zo..adlhalathm j .: Meg akkeF is.:sza t!. ellet. a l'elkeJtet nam kilkllk IsHebb..is beszamoMak aliol.om nap smut{ fOlotHink.A. e vilagok szama akkor i's. Fo~dJ tipusu bol'ryg6k!l!l)Z \. .!.. OSs2eS i'srrll~rt.a.3. emiberi n.o.en vagyunlk.anterl:eleooilgo. aho~ apro.\Ez:Gnk-e? A . a:z HlJollCioios letr.: AkkOiF m im besZi€lne'k a r'erkek a spiriiualis elet magjalflak e~8rese:rol? lA~ Amiik:or fiata.i lelkek vQltunk.. helyeitlkel is megepr1:eifli . magyar.'.Abb61~•amlt a~aii1yaim el tllat. O1lelemhez.emleJ. a hiog.niatf. !aklOtl 'iiilay. ' A.. mint .araflYOk.<5'. . OSiSll:emnas ak!usa lle~f~I!S.te ku: . talatjon . elOfel1lyekk€:1 teir1iiZirka.~ ~elke)(V:egiSO oolja.lootennsokaL Ez a teliadat km:C.aJK .eRker. leU vol'lla . n:yulasok.ete.." Olyan univ.': Mert i:Uo~y. mi galaxisun'k liibb. A:l.be kerijllh~sS1.eikedrtek al.3.15. Am S .f:ibbi elmelyit6 teohnilG'ik <lilk:alma:zasa val:! szUk~. ha e:mk.. es a F5fd'rollol1eno' ijkiral1dLlrasok" sam jel~entenek feUetlentil kellemes elmenyil. al:alti kiirlfl~feze~bel'l.: Theca! tassan lejar az idonk. !lIr. /la. .kipe-sek <Ii mas ~ilagiOkban !l~ernetHa'pasztal'ataJlkOOl lJesrelnii. DI'~'N.: . .y gye:flged szerel:el:et ~~eznClkbizor'lYos helyek (psldc'lul a Fii:ild~ironl.' Dr. amelyelmek a:z emberenel ~ac5iOnYab-b'szl!'1'tii a'!. . az ul1i· venumunk a !egu}abbeI'Jrepzell. . . m~rll1ylben km6r:JbOziik:ez a men!aUs heJly.elliger1Cf~Ja.: . elmcmdMlk.A . hogV aiZ.forras~6Ioos:z.ke:k smm'ara iE.buakho..M:osmnr.!!n:k korOl.. vagy az . emb~ri liIeteJ<hO's~.s .eJ\. mart mar masok . mrelott a F5idfe ji:innenek..: EmlUlette! ~ogy. mert ha.g teljes lhialiY21 a vi:!: alan nfilgyolli ikelle:mesirle!k bizorwult...ok. h(lgy. aki kef)?S. sliran. enes vegij:1 elpl:lsztllli..N.mmli virAg alaJklJli'iaJotl kO amelyekel'l az Edet is fehe!:s~es. de komor IIsnyek (\).osen rrenez letJetett ne~i.~ud!alaral elbredi. lIl!o~Y96kkal.erint ion mn!"atd galaxisbol all..zI~m a 2.omne!k. !Jolna.ijbb fOJ(a6:a\ra~. at eg.otl eIO:nk. en rr81J~liliImyl:. de mags..sek M. E)(r.t lestaiIllJlv'a!. •• . es m~gs i!lgy .k szamara a.. lOa ha mar egys:'Zer eljlJtDtlaI< a:z ember ) sZiinljef8.: Ezeli: . ekes. sehogyan sem tudlam s~inkra:nM ~erml'iumagamrflail. hQ. N. es s~eretnem.. iIImi tE~gLlII.ol1 !1Ierlll?QY masi.. forms a ~I~ernvilag va..A s6t~lt5..200. MondJa..el5 majd eleIifY~sz.. N. s Igen.l'lapkozUl GSupan 4% sz...Q!k b. hogy.I vaJl9::lii.Igen .. h. ug!y. taJan a tapaSztal\1thiriny'l.· niszerf a humor es a.ZellelTIvi!agDt repre-zeniMlja.paszlellszlnO.sebb fajja 'lliitmk votna.: A klnras maga a s~el'lemvilag" . t1hl9b'l: marn~yon J J Maaszoktam az emberi tesl es ellJrle mulkodesehez. (fan tOrtervt. amelyek a Napt6~ 1 I) f~i1yeViny.fls a szelJemil vilag e1mar..~kailIniverz. Ez afeltetelez£. CSOik egy epr60ska ~orectekenvain a lel.l§~o!1lys~gnelkiil. 11I0gy a.(Nem.a_ I9Mlrk8. eleten k:eres~m vissza is lamak. C'.baFi k. !Dr•.ma meg!. idolnatiIltl:k ."" rnindennek csek a pereme:n vag¥unk.ossze . Megreszi ezt naksm? fi.nvebben tud!liIk a.lfldolok arra. S ~gyazUm nsm is fej. .. A nepck kornyezeteben szfulrlu!'IkrnfQ(foghalat'.mak IbizonYIJIR.1dkik'Oljm tL)dato1. .mjek a Flem~ijldileste&tr61.n.: K~r..as el akartak mo.yik ilyefl alaflyom igyfo~~m<'l!Z.Fo~ld a iejrn ~:gyik Jelre~s5. hogy 3:1T11kOlr i!lmllrnlt_ban repnmilK..: Ha a fomis alii:. haThaoe a n.ok resz:ei a mirn~e:tlelekkent fenl1l:airt6 rQr(askonce'rlb'ilJ~:ereIernek. mincl.Ieilkeik 't. Miv~1 terben ~s.wvet. 8£.. legiger.is lL'ihfltJ :httgvaye~et. IEgy kozepe.[~nak emr&~n'i..a csml'a.alni tljrekszunk.rnaz.yakrarn o~yan Ieremt· menyek: testebe ka:IHizm:ik.!.uJm1oa.~ ki..ke.. tlOg.. es i!. az IUgya.zurte:m Ie.:d5 eleteik Jeladamfr6I" • all: s.1aruwily:spt!!cialus. Nems:ok olyan aJann.anis met oSS2ehUl~ik.kiizeillhel'l ell'eik. E21a. C'r.i'. fyresa. N. Inkamaci6iik nem kapcs:ol6QnakIlLorosan a.'lIliLDI:rm'lI1Jy.e ~. ".-gokkal.8 olyan c:s!tlagglal.I'fz.: Mint a 'regso. elete re$Zlete~t Ennek. r.> . lakQ-.'M az en5kel: e!.az a~ido· ral SiS·.a~zaban t:~I'lg·meddig arm ~amitott<lrl'1. ~e!1Y hason'~ a mi NapulJIkra. IU tOI. nz.em.erlJiJilfiballeliJInk.'Lmlverzumok a fo:rras oeJja!ira teremtOdtek. 11 fottitste· trogy egyestll1e1ilek a teremt5 ene:rglia A.kk6z~bel'l .:d SOfozata ul:im azl moflt:l!am~. mik ezek a z:6nakt A.: N!as.wrI fejfett kliensem ezt fgy t:ejez.inK egry kolloolllhaU eriinek..raibb fokilna. ami idotJen"'f ne1'ial:1Y ~Ofla.l'. is 'Vls.ai s:zak. Vizi vilag naigyon me~eg' es 1iszla \lolt. .d()!gp:~:os~]akszUnK" vaj.a11 s.9'Y "'alamil~lern mas kornlle:z:el.orma h~tizlk.I!fttikai najf.kretaie'rnsr: arcu. Igecrl.atilt koriibbi tapas::ctallalulIlkm . Figyelmezl'€!leU. Az ..z int. \IIez~I.:.elkCllldilk ame~yell m~glel~15.k5z.Dr. Nos" 169.iullive!1umo'kt6J1. I:IifiMk~k? CI'.'go.wetle:n energidlforrassa rnkja. kO:zpOll'~~he~rn lailaJhatO? . . esetben s:rerepl6 alSinYOtlllillal Qles:Qllik vegso fa2iisiiihaz. mim:l)ellul't ettit erzekeltCink magl. egymMh'Oz kapcsolod'6 ajlOlk..a:kikSlQnaOOIi'ill m(}sol~'ogtak. Az eg. hogr!! wl6iS~lfImeg nero ilasz:fl]JyeliTl:(E!' ez <. tOltlzeSi..elhess.0I6Uii e:lms.~ Gyai«'an gO. ha ezt a lerij!etet~ venal< l1eliyellek nevezl:e1 A. En pmsze rag!as~kodl~m <liZ: eletn'e! . tereml~t emberibb f'O:gslmakkal? A.N.ijje!Ss8 mi~el szereittem •.y mi!ldiaz nsm a 1"01.. A ielkek he~ye a terras.~t is meQlfM lelilolekelmol'ldliilk. hogryaiillma tu.!ism' intel ilgerIls.• hogy a ~elkeket b:iirmeiv viragba.rolid~nr a: If'I'ias\i'ilago~bal'l mjla..lfl- vilaS maga. .y id'ovel r'en" '1161 .

a'szellemv!lag absz:ollllt r~a!lilasa megkerd6Jeleihete.i a dimenzi6rval rendiel'kem viJagok elsikl6 realltas:arrval. valto.asai:t.eldnt. A masodpercek 'ftl.elll relilyegi s:zer.a e(l1Ilberek: k9pesel-va f.@ijy... akik:et nni'mea GsaK 'el'lOOpze.e1n.et oJy~n lenyekk'£ll b~l:osrrl:s~.a~mazasat a kfuretkezii.rU <I! "megz:awst vizben kel~tk&z5 hullam. a:i:. nyomas.M e~ektromiig.!lm ra jel'lerTi\zo gravUaci6" MmersJ@. N.1Ul1t.tne.iii 'fol'di .Jr"latlalm. gomb$Z.. Az iJles vegez.emilliik a ki3iotrk·YS re" fizi:kai I.le\l\el ~I[enseim gyakran nagy megilepetesselszamolfiak be an\). a r. Tudalfi.. It j a szellemv!tlag IOOzel ~~y epp messze '~Irna a iilz:ikai unWer. M6d0'.es me:z.eletekregom:I!ofok. elorordUll. VoJ~. k:omyezet.kUls e:nergia es a fenyhullamok '[r·ekIiEinoiajMak segftsBg'ffire!1. tiJ.Ezzel az: eszkozzellJg~anis konllyebben me~iletrk a.ahhOI!: . Feln. Itog.!. .neses energia5iitrnl'ekkel rlria le.olgofm't. amtll:yek k&ve:zelhe.gabi! fog'lalfa:? A.8ir'Qiottalf':f aJlfltf.allll'lk be. Itt. De I( !'Ids IflMof1".zfll~1t ~dokiiszol.: Az llnQv.ik BS villlt. hanern ssalk a vililtoZ6S iklIeIez. !logy a rm§1Jy hilXn6zJs:mn [ev.oJilcepci6]1iInak? A valasz: nem. k'!ulata<5sJm 'I.ly . ezffel" t'eheMiei1'l1!gy veges :rnrl. az idt)zonakr6. eS juilinak is..srellemvilag .lnl~e.e:t s:zovetkSnt hatarozta meg. hogya S:-l.an.'iilat"jelentes JoYO.. eletllaraslZitasn'>.obkenl . IJallozaHansagvan •.. vrhigban elt mM.eru vnagra uta!. aroikor tap<:ls~talatajka~ .a.: A nymasoik a realilasok koz.nt=:ib:e.riitam6stor'\l'enyeifl1iill~pve.esrtlnetok .lliDnb1:i4o U!!i'lil.le!re·.erjnt"a ~r§ny es a mozgas ·az 'O:nm<l'gab13 ferdlul'o id5 €.ewazoltira a te:ric!5-e~Il'!.e ezt a hel¥"et.kJ eszsmbe jut.aP'Dl.tI kO'cSl. A~ny. fiflegjegyzem.(l erz. es egly~erre' sohasem .liaJlOsegal.feI'li'idesijl'li9t. m~k: .elennek '6S a i~\i'5:l1ek 'lJaJamiiy.dm:asl['hallltilol1drg hajlol1 rv menten k:Q~lek'€dne.yOnek vagy ne:.l"irmara. hIogy a r-er1lyene.yez'et~taltt!~oofil h~gYMlak~s !l1jIiIottna~ r~~ail( ~s meg ssm .ok. :re'alitas!t:jzg A.!:!gy ffl&(lda ~ibbeno. Leteznek rf1~s fi!Zik.ent e\flnlftem aH~lellemviJago.k..!k.og egy egy.ilerzumok azert teremt5dtek.oo.jefel'l es joll.St Megjegyzes: A lelJl<ek anal has. ho~y a 1IiI11~l1ltlol kif.a Ile.l sz616 f.e mlnd~ a mtllt. DI'" NI.ej~em. akik nsm le.': H:ogyatil lehelnek: id6aJjMk a tMIf!IErnseglbe:n? A.ia. Dr.erz!.olt ~Iete:i ~ a hel~i ViSlO~ j j Nem .. Iho~!y az &dlOnam egy haromfazisCrabs:rol(Jtul1l.seg.mi.~szatl9Ilme!etnez. amelyek Illatlooalisi.en" a mas fliilkai diimemi6k !9"le nem. s~mmlliek sines szilardl" megnatarozott forfri4e. ITililyenfa]1a.zlmfiZilklJsdk. .tO!t egy. Dr. Mliel5tt az mes 1Jeg:e~e'emenk.ame1y a FoJdllllt is.hu!:znek.ha.1:umul1lldol. f¢Jrn. Bar aliliFlyaim kep1:eilenek arrCl.[lCioben leJa~sz.1ik eg:ymasu~a:nii5aganak.sebiissegu I.is <'r!£Orl kfuilR. aMk a fizikal diimenZi1obol erkemek vag.\ili. Ahogy ezek ez as.enL Tudatallalti aJllapo. ahol a lelke'ik et. Ott az id5:beJi mo:s.ellk.1 esa kmDnbQ~6dimelilzio!l: k:ijzotli .:il'llim egy.son~rtjtlk. es'St!:ien :s:zerepJo alany azt an~1. mas.kor az alalli)'aim gorb0l6 volilal mel1tehtortenD utaza-SrOl ibesz.eje~lben \i'i~sga:JOirn.erben minden oor.aid Slivl1ek nevElz!.ele1lhez ha. iTI()1.m tu:dufilk. N."..l1i1t)ndjlr~. varras flelkiili rufila redlQire E!'mlekeztel. mirndrl~jan ha.te I.at esldot tarlalmaro i:iniverzumoo vez:et6 kilszebtit .ru:asmk- maria. megenesehez.tild] h~Tomdim~z:i6s realilason ttl'l az fdotienOOg realikisailba . Dr.z!el'€seliL~gg~lleirjak a he:lyi3t. az is. homagen emrsegk9nt rarljak. ill'etve az arryag es az ido.Ij'ls91ossa te~tek szamomra.. De h!81lud:a!f.k.fiIgeden filllJlla'iIlTl!lO ha¢asal' er..fl~l&. EIDdk fejreU ailaJrD"y.. a hiperwJb~ vezeto "s~aJakaill' es fake. hogy nosszQ lete alatt s:~ilmos.iJillapotban sz alanyok a Ie:lkei'. alkik.l~.oz6ak.lbilZcmytaltamJij: If(ti1olll!:JozO ••• realitasvk.is bet. hogy az ido [f1Ulasaliiak illuziola t'eremooU do~og. ha a !eret ·el~g'ge meghsj~~j!.l. a m6dosult Im:laiallapDtban r:evo.llek at .n. Ezert Melme~hIet6f1e'k tanik sz:amomnr8i a k'ian}.zt(U kl.. Val6ban.a. .s.t megjs.. Dgy s.tiijlapolban n@nnlatnak arra u:1a!16elek:et sern.a s~eliem\lilaQ.afanya ill lalkek ter.Q~ (gyiirUk)".enzio'S liniverZllili'ii!MI. 'iE rend:sz.kif'leti.l1ogy ha a szellemvilagot g.!'l eljwtn~k a s:zel~ temvihigba.iloUes.OICjttes iillap.6do ruozgas .rg!iagYe".lJ.• az~k szarnar.ai ul'loii/erzl.ekeUk" ami nagyo:n hasenllt atIhoz.~g.Ialarrdk.v..etl'enr. ezzel a magasan 1'e~leUalanilya.ma. 85 (}~yallalan yom lsi!.sZerill't a tizikai lit ·go.~u1hatt!la.zaook .!1Itenek.D'Jf.tn~s l.s: res:. {ib6lin~~ Igen.p.tr..e~mei' elivlben s. v Mig a.Ietemek.il5nfBI'e tizik:al re[ll~ta..ldi 9r11eket Iele. '®ktagadtiltk billTl1ilyen climenzionaljs I'ta:tar 18tet" am f1]Jetafornkol1 klvU'l nem ookat hdak el1"oll f1'lOndalli A 23. ho.U'mfiz~nak az afeltevese.gulabb oQsiIJa9'.rb:lltetei as csarvarodasai.om elinlilmUa. Amf. a szubatornl re5l2lecsl<ek rnozglas. A 22.:' Nos.y oda ind'ulnak (aklik. mint az oJ. ami o.ondja.ll!k. ~eihal hr.hogy a ~elk'ek ~ smllemi vi~a:.I.: van·e' a muUnak.armnalk.eiimet hall~atom!.eg~ SZl!IbsztMcr.ob:efi helyetltedik el. ha a 5zellem'llnag.. es 1llik M olyrulfajta bjol6giai rTeflkci6kho'.kilet.r. ai'()rras c'e'ljairilak rnegrelleloen. ameryek sz.: Etgy aliand6" \1a~6sagaJJr.i'o ~v~es· k. hJi:t. akli s:«lrlnt a..Qli. N. esel .IIl'!iverzl. Megllf:u.epe a szel!er:nvmagba!1lllevo leikik Si.g [~6foly()s6Jaiban kront)~6gia sze.4.ame. a modem fi!ZiKa egyik iLga. A kvan~ufil')moohanl:ka.1y.Jek..5ult tuda. vaJrlriaJk.l egy it!noos.t. tehet.nl1t erz~l«llik a d.. ah:ogy e:beir allapotlnm :Iafun'k.y e~ jelenti stimrrliiufl a.k~:ny.lkadl. a:z fdo m'BgiIJli'. k1C:Eilll1ekiilgy i1agyrll8k ·m~'!iIdI~k.SlY telje.tball ar:anyajim ez e:lm(ilt es a mostani iMe-teiikel kFl:lI'loJ6g1r~ s(mre. a spiritualis My~O.I@lkek a spJrlltuaris iltjilf6ko.n:ek.egedes" .tla koel5nelli:\bh reslJe a le~kel'.Uj3ir6krollbeszelne. drme-. mennyj~e hasonJlit nniiildeil .odese.lstei"illeleg~eter. I~Sazolmak a lelll:eJkfielk tarlj:€lk itlf'lilil.olJba.ilt is lartalmazo.5ZemOOr.sl)~te~eibe .llipn6~isba!l1levO emberek s~fimira.s tar egysege.ooZlo. hog)" az 8sztrofiZilk!uool< es a: metafi:cikusQk leiil:io·elmeleter nem ilS rulnalri .alkailomadlifm me9lis .w:tOfl ~rr..ombolyt(inek latjaJk es ha a nagy .? A..k? A.t.: Azt m.: Csak es:zkozkel1t $ZCI~srunak a 'fjzikal :form:.!1 ke~.Imoml 'l13boos 'szambfln oosz'sl.'elik.k a hofunmdim. a kOlmil~Ys hlJl'k.a.~n messze egymasi61. I'lo~gy a Ilelillek 'fejloclesenez s~ijkS1egj?S. allk. sOrrQnE!!kvag~ hllQlilak.egs5 'l.YiulrtakathOOJilak. e:mbsre!k e m'SigiegYl"i<s ihalla-tan 'Ullako~nak. Vaiol'l elfenlilTiond . labbsz(Jr ralilereuem. ha'klieil'ls. ~Am.!'logy at terem"les t:orra:sa maga.eJ~mvil'agb3lll menf'lyire ~gyseg\9S az tdo. hoQlY .

A sz6ibaril forgo terb.•.alO:k~le~egnek.utaznak.: ligen. mil"lI:lenutl.anassz. hogy ki15kOdott a f-enyk6r perem~e? A. 'U14 vagyok. Dw: N.l.g koz.s forrasnillk &ZtH(s~ge ana.lIIbe1ie~ hal'acl!. N.s Wzel. " a kohezf. as a domil'l1ins eletfo:rma. !noaY mindel. t.s~.etle!ll'l oromlJt~d.~mlkor l~elekkel'lt~I5s2ior eSm1elt onmagara. "O!" -sztlkftoiam ~elbe .i Nem ros!kad.r ikQrabbanllS'·besmll:? A. A forra_s itt vall ktilii!Citiitill'lik.iile.: LefllnL dyan eri. mel1 nem vagyok €Ie.lezes!keiill m~ fotre:slek fqeki nehany Mrdest az OSstes tere:mtes eredeteml.le1re.t. . OOQlY. ti.: Nehezen tudl9m ~IMp~l!'!i a teremtes ISielilet.~galag(ilhaM~ sal1ak figy.'I.emmi. mas Vlir<l..Az..es ••.: Talan a..az ere(jet k6·zpontja felel? A. kl3n~n'v'(j!nhem.og.: Tl1ece!. am1rQ1 m. szfnek segil:segeveille! tlUdl1i1 Itlni ell az Mergiaforras. a t'er'emtes gyony. lel\!l9 m~1 "lZ ismero.eru Ik!iollj.gy "paradicsorni bQlyg9rOl" baszell:. idly.9Y 'a hO:lOi:ia ha. Egye.il elpuSiztul? A.. I:lOgy az helyilE:g sines rnessze a FoklooR. es az a virag en es eszrs.. ko)koros·h.. Dr.egy a. Ebben 0lI •• .6 ~s egy~· stiles fe!e •.IN. hogy U9iY9oli1.alai1!yok a!IDnl:ian ~ol<aJg kepesek fenntartal11i a spfrilJOamsJageikoli1ysag ezen allajpotat :ElhaUirozlam.laJolfi.go Hem a mi u fl~VerL:i. va'larJlilivlSSlahUZ .am Thece-t ..ks~fl'lu e:l'lergiaronas egyszer ommagooa roskad. aml:kor kJiUikOdl:em. ~11 dobo-go m:fv Ibeilsejeben v'Ollnall'lk. £:If. ha most lIlagyof'l Iigy~lne rem! !Hal a 'for!"iit~naksz.vel.azt'iH!aI. h.letre:.".~tle~1ebb iKerUlUIlK a sOiIt:e tabb tonlUsu f~hybe.. Kesolibr az e1eteink s(ml.kon at egy bolygrfl fE:1~.!.. (r.. amii ~ a sZ!elllenrvU.allozall.tQI.: Ez az .oldlUdvallban \fan e. Azert joUiink.z m~]d nag:.letet adjoDl nekiDnR. ~IPIMseh9Z.8 mas 'll'i'lagokiJarn tOrten.eE.a~ja vetem ~t a ~'O.-AhQgy Ossze~o:rnjr1lk. s ahogy fejlodUnk . iE!lvillano" SlDt~t~ila.szlvaiabMI Ql1hganal alacsonyabb szintU ertelmet 11m.l.A sO'I.ka afl'll1aK. Dr.••• es ami elo~ Dr:.l rnegismerl fUnl5Et realittlsak.lltit.e. meg g~e~tf.egas. az a benyomasom himadt. Igy -az on. hogy 6 maga is hiiJanvan ..: De nemreg at! mandl:a. as m~rliet. ~ az Dw. e·zt vatahogy t!.rillfli .is torten i k•..ul:.. egy burak.s:zllne~: . azilan eg Y \flisszaWr.kor. hogy ahogy egyre to!bb~t ~ltd. N. ill lelk~knek:va.y e. hogy a fOJfa!> mniltadani vagyil< a folyamatot? A. hogy eros~ibb~ vagy ba:lcsebbe VaJj'OIil .U a..yzete sIin'len egy-egv t~nye~5.aj'arL!l~un:k ·Blet..ymashoz yiszoi1lyJtofi hel.i'l\~ l.~mL egy ho~dudlJart hOiZ.. nagy.gY.: Es on el1nek .y k~esl szerelifi8k~fol~erilni afOll:rasr61. ~hfele 'IIandotol. (s¢hajl): Olyan ez.. de megi.gy'a. mar t5keiet:e.. hogy a kamElSzkomm [lassen veget ar.Lmk •.~akkQl"I(Ifnd:~ csak: nehany feiiy~wlyire ! ttirtEint in nefl'?" IEkkar 0 "luiffilmese!'l kjfejteU'&j h.kra szij'its. akkor ~z ez Os$~es viragl isvegi. K~dffilbe'l'la h'il'ekeO'lergia. amil mindenutt rendef.s . reS Mik hos:!:iZO[deje f.z1Il1leij~ A mozgas ~mk:ei18s6.v.IkeL. mil1i1h€l egy ~Molet1lyt~ulrna 8S rhuwdlfia .l. mrntha le~ szedifJ~ml esY' arliml'dltili osszes le'l. [1[.a ~elkek galaxf'sokoll vagy dimeJl12io.ijj~a~ak~tase$a be:wljesmes magla$~bbr szin~~ir@ vi:i16~eIJ!Ut~~He\l'efi h022. N.ogb m.ert. $o.. !logy oere.t J61el tUidJam magr.ame~rd~ remeli. Hcigyarrvisz_onyitana Qnms.teremtes mitlel'1lletet It.(!g~a~ a..Dr.i:K..91f. all is hazzifietl:e. tereliilYlnl1l~k tersmtenl.iil'.um:Ul"lk:d'imellzToi1I~lils komlisege:1.ll1iul1ikra .N.et f.al OMl60 m.{lnk. lelek~'8nl sohaseen halunlk m~ .el HZ oss:z.ybolygoja. kif~her:edik.mk . akkm Ill~ndelnem all s. ella funa.i€lls·zak_ar:lniuk a ror~ rlu.e:Wn . nOlJ'skvO Mlc:sessegunk erosebibe t&szi a forrilst.sekszor Ulern tartotlak tovabb l'Iehany 'i6kli hOfilapnal..sszat azzall az frdo'iJlel mook.? fl.: ..ossagaban.gat a'l'IWnntesnek ahhol. hogy jobban erfSem a lelkek mO!9a. minl. Tudaiwss1l:gul11ka er'll€ '~rillf:.vagy mert a szeHemviliLgban kiestek a 'kegyelmiallapotb6l? A..e.agg:.doljak: mirtden dimenziol'latis patak a szellem~ viragbaill egy hatalmas.o!oi!:!o.. ez egy:segehe~.: 09Y Ilar!. D~. hogy farad.Ieny.ooly.U~6Iag.. Szerelnem.: Thecel. C'r.ele:mb9>Vet'elev.nyok.Vid .: I~n. N.tOil.sol116l1etyelkre jOl1li1j(.fj. l[lir. foil'. IN. l1o"9Y istelli 9:ni3rgiaja egy rs-szet lev.. ugyneve:zeu es $~rli. . Igen. li'L: Miert van . all~t iKl.!sr'e aU a szB.. iil:mely kozal sam tokelelies'? A.9ny ma'gao. 8S a Folt!rewa.k!e.Igall]:a.zd5d·ik.leie.. .vilJrk. ugy h:ailadvLssza.e-bb 'IIafll ~ Foldhoz~ lU1)iflll g~laxisu!'!~ ·n~nan.-r€lis mes~melek e ra.e~re efli1~ekeznekvii5smj ~1hatcim aem I\@rllaro:~akaket a m~ IIJflilvm..o:raz €J1ilbSii3!t .~V~oJabarl nines is kiozpont.sti. ahiloz.Uksege van ana.: H~y seg~s>er! ~.a c. ~gyr.az osSil:. IN..o!Ssz~.1~ktromos robbanirn r&5ze Ilen..: IEz i<elPt. naggya vaJJ.lfIllJ~klooll ~o:Jt. Fo:nl:os.r6vfd e!etideje m[alit .: IJ-la9:Z a robbano. AmiKO[ e..a kozlPonlja fele harad? A. mintha ..o. az oly:al'1l leone'. aJmii a Fold egy csendessbb.@Jt§he:z..: Meg belje'bb a loma5ba.ef:ou. \legOI eljuthasslmk a.in$ fel'lY s:z.• . Moot. Ha most kMi!iirl6k~l1t darabol<rn szednem a!Z ~teim besmm. £u:.{il eletooellezszamiU.. Mitlian nehiirny alaJnyom tobbs:roros dimen2liol!lalis realitas:rol baszelt.o.as :pontjlaho:z.zel$o-viragat nE!ze:fIl..el. A.. NI.iuk.t h0ftJiY elju-ssak jt kfu:erpen l'e'IJ'6. IN. a iOJlras pulz.a fomits \leg nelkO:Ii. mOilt e9Y hidlegl.obao egye~u.? 165 . nogy a. ITiliFil~ha. Inogy I:ovabbi ertelmet teremtsel'l.: Havel vissza.. ami mQg6tl int. 8efejSlesk~nt meg rnehtm.ala."..ielenleUel. Dr.IYllma. amely a sz. sme1 fellyt A.. Es anloglY jobban kinyiJ~k.es !alek egy liatalmas e. Wlke~etessil~91 allapoiaba.!d.: Milye:n erz~ vgll:.t. tud6 ..tanak 'Ilin. .enzfv melegsegel tkz.i§leil'l. egyszeriibb v?il:oza.elenseg.oru e~ v.SSl:8 s.gertse:: am~k.611 mar nagy<m hossru iidFljl'l iii mi!lt feliek.lsmilyeli : eredendo Mn mra'lt k:@llelt. Ami..'amliKoi" a !:mras.•Egy mbb.k wham.1!Z enl1!rgi'rnomisnak.t.gok I~t.ali reg16 merele aJ vilagok eg. azutan. (hooszuHi.

lsmeri '85 meltanYO:ljfi.t~I!1. a bajrtars'ia.a Foiddtil-'sd!ffizoir maganyo$lnak ..!.mbiillernlyUs: zaJlgorilru. q~g¥at ke~linlk '&remi ilTrR." csak ElFlrl¥J.eSlUJI][iliik.sqc{sopO'rtl!irl~klWiloly6egyUUf m~k6deS![ir!k is srra os. f eneznunk.~ez.ettne!< er'lik rh~g!l.·lrortair.ruo9Yfl.. aki~ek a n~~kal@Ietuk ":rre:sem !J~kl1lri.s :azl g]Oifld(]llj!lii<1 ho!. ero6ebbB valik a 1§lelrn~rnl va!6 !ei:ezEsurnk.Jt).aT.~t!lJlnk k.zelllemvll~gb61. .!. .tiilia.m~.: Ha a'szellemQnlk Irlem!~a$~tallml meg a fiZi'kEt~ €1~t€t. :hoi9~ aiZ.a.::~V.~Ui1i km v.neikJill1ilt /!Q.§.iderUl~1 hogi'.!.alva~tozas jlJljt elel'lk (:~It Dr. Mi~ al elrnul1eletben szel<l~U seb~k begy~gyulrlak. El~dj~o:rl(jser!·azokra:iQ:az.orrmaelr5f. Aho9'Y elbuos{I~Utnk egymast6l. ..!.izl hog. ~gy lLiI')~1 m~rntha a ler es <I:l.apo!.{ h~tahas.'. h ILIIlm:zm.kjerh~kelese :mas-mas idot W$~ ~Qiemyiirea ~~~bnb5zo('lnmasokrf~r.s:dvifi az.mlik(jmyez. [ll. S.z.embelek Gsalk oizonytalansafjot es fell9lrrret.ijesrJ~lkrevern.arMai~·vanJ1jak.o hiurom. Ahhoz.. egyOU~ e~ IJ.eJl~emien(il'lk'e"ismri1ltah1m oentitas. hogy ha ®aIk kiQ$ll ls Uj!~tt~v04tila no-gy !f!il~!l iag.cA ieleKnek mostWJa van stiik'S~g:el' lioglY mgab09.l'. ez a l Thece e' pr[!lr~d~kII.gontioll. sot.l.eI11e.ttq. a leakek rossz ndoltilsK arra.asul'lkmit.ellermvill~i. ido m6lyer6:1 h~rt\.t.l!kQdita.et~ az ~llllllnl)1~mje a lellernz6~~u-a ~elkek egy 5rbkMvarQsiig.~ TLlIdna:!lk i"6~!1Jk. kaj m6dan is ~>ilf~Ja.'Z!llll)e~):A forms onrnaga. Fltill1elem.t €~lreit Ai'.Iepjen af t.. m.~nesenis eihagyj.2!Ia!l'Ili? lJ" {hMcwm:ik}: Amntier·(' m~ Ioit]uk .J[jje !Ojabb'~nkarnaGio ]oliyamatat Bar sz.m..hC!9Y a forriils!&t:ilyliegesen.~~~Z~· ~letLJIrlkr€.gyik 166 'ez:... €is soiha nem s.Sondb.~plri~u~li$ Ie eJlergiaI~l1Iak ezt mondanak. ~olk.dittabist'erel e @ffil !logy .es~~tarJ. .•~ a . osi Pegsiiio[ll1 a SlUJ~i!kili'lkvolt egy if!Or1ldasa: ha i1l.!lQ~riIieillrr. N.ga!asnalfi ~es:z.iilt egkom :z.'i.~:\Jav>elurl!k a t'G~e~esooe$ ~ehelQseQieli aJlliII~egyb>en oru!l!1aQl2lvi§Ql5o 12.Eis hi8Jny.on abb1lnl hog~ ha a f.ail: elet eredetehez \!Ial6 vis~~ slZa~eres'to~a:tabalil. a~aJltaJli M~gIYtThegos. .ladi.eMsegOn8!eli~t~ l e!jo:n at 1<16.:ztlk. [tIr.: IEiPpez: az! Hogy. Or•.cika~ete1re? • Mill:fM~'e.:M.IBIRetk egyi'k sZ!uloje lermi7. q. !logy €!ooegfilsem a tan:u- es lasomat es a. .es bizm.alla!r1YQtrnI!l k b a meiy hipna~i$bO. A4.olnij hogyegy.s. aeltuda~os cselekvesbe "k~zdjen a k6ve~kei1:.rflWa. iMtr !altulr.\ntesoon.lrosan~.U.1JliI.v~bb gOiildl. ·ke~1l.9Y I~tezik es r.gO" ditll1.to.ho~ ri&~re . sZJ9me~Ytelen tome.A tanaesafli'm'kkaIl a. kOvet~ezlE!b.ll.lassar! ktd~TiiL .on ala l:eg~l:1t~mebb'titkaika. mintha a:l: tli"!1 .zood€.i't'estfizikaij ~s me!"i'@[SQyalrelrn'EliJe cser. ~. ~j fi.l!ib6l. .a1:·u~e$i. $aHlt 'ro:gall1~atas~hkba. (hOISSZ. t/. " eo.!11!1. HlllrlUn!{ ltiiel'l~bb~:n a d(.f. rnogy rruegismerh~ss[jlk.Ol'le~!~l'l11 ~l'llkiek:l\Il= es €lr:Jlkek s.g $~efllt1Myij..t is m:egosztjaj{ r'E?:9ymaMal.an1valhat az aJ~s~O'I~tmeg ab8zo~ult<l!bbal ll1Ji(.at f.('iwunlc kelt gryereknek ke:11len:nulflk.energ[~\lall va!6 feltQltQdi'!-s ~s ~nun!(: s.~.i:i.akar rloi$'Zt09lgiiavi3!1. mej.igen. DiI'.It'9II.: Es Msz .hQgy!<li.ano.L Ah01JY kihoz~a. ~e~em.Flet}r Lidom a tereW!i~o!Okelek:.ss .S$egil~t.senonmag.iL A m~tesl~stm leJkek 'nagy aim 09<Foldrle ~y$Ler ami rme.sra v"a.ssZies in. Sdk. es ~. (soha.~. Alhbgy G.1.• a.erl ag.($eteimibol pOl'ltosa!l'l l\.:mar M.a IIII1~Me$. Azembei'" a riesseg irafly8iba mutalo ll1!Heinl< k:am~at O$5~e-5hibankkall e.:Ono tamo'gati:'isl'lnyujt.m az el~tiQrr@s@Jr6lleU~iJ~ 1~r!le$«rol.{jlas~r. ikor:JIl'feru lehel~ .err:Jetm~nd .Il!llloS'6~elSiIijQtodfila? A.a k~:erjies.Ima91~~1 egy olyan ool¥90r~ men~enek.eres. id)Elr9r.ls: iJ@01en!~$9V~1~r!!!ie:zt€'nn. es: 'l~kin~et:et a kol!iUQtl~ 11ev6 • hirgya!i.) VisSZI1l... f'or~.>. bOQY:akik csalk.1 milyen faraJdtal-l~udnak lennlfl lelkek!. de nem i'smerm~!i!k 6!ket OilY. &s.m'k a f31di 'el:~~fi<lilt-::aioromeure.o. A . es • hogyantLlldJa on:magat m~giki~E!!rjesl~en~? A. a~zUl5i Ie.I!ucJ!fiIan.~Uj.e:ze.. alb~olUJI s~§pel is. tlmennyilluaulflk ..m~al> nsm ~:eremt~U volna ~s neiin tefem~ene< lel'kekei. hony ail e~E~tgazan ert~kelni. a_rnelyeklr(l~ bes~n? A.• rolke:re:se.ig.etn? . hogrY' $M"~zz<on eQiYI'. O1mikol. N~:T@h~la fOA'..\c l'lB:nt.9irli nne 9iZ.l.. k&.allinem ~s1lkarnal< ana gondl.megs:zi.e~a $:.! Qhs~o~ latl~tre-pro~llwl.ot.eis.es i:srru@l: ta1Je..as <l!~zflilk€zd~.em~ye-$.elje-. eldontendti kerd~ megvalasz. .de \Jeg.ettli'llkelt !I1~hezen <11:: ~agYII!JI<'ell. .'Zttj~kffej'eZZ8 msg~t .¥.tem TIeki !:1a!Qyra!becsmes'emet az8rt <JIleh~tgseglert. ahol a"l 0l9lre$$. Ii re1MswlteraN.lssza-lt:rrnlilk a spiri~ualf$ ~~~gba.N.m.'. orolilll.. ~l!dJl~j. renseges eneJgliaja>ak!ifejezod.:eletes 'Mlosesseg or5titg. hO. AdiJnles nem kOnli1yij~ Fol. es verselligo .{ a )sze~lem:vil:ag~amind1e:lektl.k4l vZlliaha lS e:zeikroll a'dolgokrol. A.rr.iH).lInk ~es2unk. al1lipveto.gy iiiyeru magial5 sz~rntel'i! dQlgozlnaU~mvele. Dr.E')liv'es1!.~nk.:sakrnegl!s nem llia[1lyzik be!5te v.salad]ll!kes b.A..Cik:ait tapial]fI'~ nO've$s~.rnkm a s<':eP5egteme:sz:ele az.l'a 1$lekn:ek el k€111 agynia a s.dOlj.er:eulik a meleg alda~.kar~e 'on~ a.to ®1.zUis.li!Jel :hogy.)gye:Ur.abtlds~g alc:loU:aH.a!t valaszoU\. N.Legyik: ililmoln.kitelle. hogy .~Ii)m.I:: Es giOn.ii~ at: !emio.zZlImara Wkerelien elleUormakat . iN. fe]Odesemet? 167' .m~lyen ~rahYiba kE:iierafoe~~il{i6iflkel'~en· l'I.o!lli:.re teren:at.gnyil~an.hogy ~t.UI' a 1:~I@k ros in. .A.gbeif1. . MosolylOgrvai ..anm3ke~lerl.t Az el.!kat .t al<aro'k Veg-re!l1ajt9nl a_fln~~erdeikeben. A.Jwlk .:r~ pl" h~l1kiltei kilfej~.nV<l!16 reszvet..W ateriem~6 vagya aZI hDgy ra.sz~r mlajd ujra a r51dre IrDj~~· nell:..I. akkor. lh~flY s..n~&.et kiv·a~asztals..~~gyeli! h<lgy liTIli~Meni~.6im11b~iiI.k~ll~nek mag~.('!n d"l: lUI:a rt:irl!l:ier. ali:JhQz.g'®rsdmen'y(lnkke:l egyUU mal' Ik!ierte~el:t~k.~lil~~l1Iii[lk 1.. ce!j:a:ikat. la~alll a c~lja.A 11s. [elekkel1il l~gy6ngedseggei..

erzurtlbo~y. hQgy~aJ~n viss:zaje1 a Fo~dr~f? A.tanl lat6<~!ik.lygonk C51J!~~1i! egy.t Pit::::orok ~eta lelkek rnkarnil!!::[6s cik· lusaiit i:nkiiibb a lelik:ek benr.ultertekek-.mggetlenUl a ki..r~ aHr. ~1TI~vrel' h~~W!6:.A di.pulati6 blb'.1~tt.kat a le~kek~t. regmuUjukra.szulnk reszlt.ba170 eV elattismet meg!tlIegyszernzar. Ma tonD.g6~rn 615 oo-JQg>a:d'.tilli:a.k'celjaim megva.ej~5<Ui5'erdekJ..kor.'! HZ.:unacOCis lQr~E!llet.:krj!3~61l .k6nny. ~I<kor a Jelkek slilma vaI61:1. .rEl l'Io\l'8k'lio igellr'ye van.1900"8$ ~v:ekban f'mir ~9yaI1ana:n nem rntk:a.esellyel dcilg.aJkarma$ az adotl feladat vegr:ei1iajtasaJ'l.Foidolll. es rrIilYe'n emb'e~n'ek ~el'l rnegsziJIetnern a k. taian nem •.?:))~t.bbafl il1lk~<lriIl~16dlriaJk. ha mar ~ lrrkairnacioi vege rE!~e ' . ·kiYz:alm.el'e!eJik ko.llama1 Aimi~orr klianse~met a rernd'elk.:m meg' \1ann:a.Z€it.r. (hOSS'lfll SZiUInEit): Nos.ezeri h~gyjak el allL ~em kerdes'E':s. w~aswlf.egt!{ AZ. mill. kivLili. 1"4.!r:lk ulii.a kell. miijl biirrm~~ot 'ko!iabban.e~en'ek hjht:ile'tle.. N.:iou-.olgaik. eiloU ls reszlgtesen me~iz.eg~S' .t igerw! kiele9l1te f"lL h1a a. .ebbetl! re:mlek€-~':r!eik viSSZQ. Nelliml~nkna:l{ egy kis Qi[~atss keJI. . a~ik.Offi ll:gyben. A fol!!i6\n ke:'(lesebb ember el maid: .: Az oktalome.ilepes.o'!Je'tke:l'.sjk ruelyte tMepLlml'll~ aL" viliigm.ennii ugyMlj:s 8X1.lordeile boosieseket adnek 8irrra vonatl«l:rolagl. iol:kies.beJ~ig..az:t V"jilaslOil= i~k-!..tr5ink mar 'ugy €Ii:IK hogy ~erket€lI sz~m.s~erir1rt id.jstfllrk Ut.ilIl1i heiyzeH>eII1i'n~~ res:i ~z~ka$~ibafl i$egy.k!iSiil!bb lssz a :.ns.t Us· eljejll.:or ""eze.ert.·a:s eveklremegrlegyszf)reLO~auJr§s ~~b.20(1 m.ns a F6!dr-e'rogl menni.y·!'Il!a.talm:a~ hu. uj l€il~~k sz1im8l.hogry 1:obb oirolm v. es: r NL: Mikm gondoll anra er6s~Dr. ..e~.eI(I'~FtQ.tOa.zUl!.etlanllJlrminy0zoru.eg~~r:u~tl!=Jt AL.az un'i\ller.taron~f !logy i ill palooift nomnad] k.lso!< I<:u. i9701 i!is :21010 k02.dIOrrak Idej~i1r~vszazadoiJ{.: A't. hol. erm'be--rek szama ag 1S00.€in~.al(mtmll k'8Ils~teh!n.em ra.: Jiogy erliSe:lT]. ezt nern laoom Es eh~gmegeroU:etQ@k. imeini'le:rJil. Or. Bacsr.: E~rki$vCiJt.§$te.alfllinyaim: Qifalkra:. ml.v~aG.a. pa'.osszesen JI1iiIeirlnYiamber Jelhe&e. a lellffi'k's~abarjo..et~e[teb~ ~cm~afla ~9Ikeldl1l<anulci6.wmrul1'kJbMI$tet.bsil..:: ~gy lagy mmg szo:lall meg bellinram.s~i!iljakf vaJ]on val16barl l<i§s:ze.1\i. selFll teljesen .a ilelkekre.a ba.!Ol'rn~pe6iea des. Figyele. elt1 A.!. .§ben k~vesel:lb iei&! l~l!tl1llllek a sleilr. h.. aikikWbb. am'i!i:m ma:r llIagyobb szerepet jats"l. i1ogr¥ vamlcl~nkebbe'll .e az.IIliOI\i\OII..hasz maja al<ikor? :1\.: tis mit gondoL aldtBr.vilir.ad:6.• it]6v. magrafiai hetp§lero~. A le~~f:!~fulldl ir1rk~m~ci6irrak O~el'llle . hogy kMogyrr:anak .'iIli 1 0110 ~s 1i5~0 kOzc.5s~milaSI.\'\\Sizamd la~~:til.QSSlI1" h09ry ~!iiny le.gsLuletnii a k5vetk'e2o fizikai elemkben.p:r.5 !€lsettiplkl. .el.1:'wn:ak m'8'.IDlt <I lIliir.kerdezem. I~r majd? 'el$g1isltalll . e ha egy EM v.k~k::stiirtra~1. h~lrIg?' A.rall <!ZI: gO!l1d'otlltrr!! hoQllflds~bb a val6sago.ej~..jQbh.-Mszelgel~s.:. ho-gy eg.: IgiEln. ~Imi' .1 Lli.e'!1e:i1:6 bolyg6k 15:5ztil.. ~epes ib~rrne1l.Ott.afl.!JJ:mn.)rlBI~lktarl:aleikok: Miindirny.r:: rl.arra mllflr:f€!l'IIki elE!ill~ellJ iem1ekS. o~!'y a tell<e>I<eg.eilm[iSzerc1ellaralts~gna~ a: kov.kl§ltnek.o1olagyai' smhiJ)l~ozzak" es r:lellm az: ILJ[J~v. A .de ott is MMi . mjnit amial:t.Fol~ 'rr6:pes5li§g~ viir. el5 e!l1lb~~k5zi:'i~a ~agyJab61 mPulge>gye. M.yr13 fiyaltrab· h ~alijOiYrlJek.yal r~rrci.• " .Scmel1~trtenc£Je.8J11 c-siillagasziil!~i lehet Mil'll rllarmondtam. ~l VaJloszrlrlmegl'rBszb~rJ [i0taJi!.j?rn~r!= m d tos" .al~6 .esz'tes.ggeLlerim armai< iLlejelol. mSsrik vrs20ni megl~ehet&sE!in lIlen. Eb1~I~J~~I~~ g.!ij~ Wlaha is a ~H.m re1nJ<am~IM~ak.ho.t elpusltiiljaa. ~gYflrll1c:SQnyabb szirdiU lel:ek ttikretJ. IWgy iUillaWie.mk.arnaciora.e:-~.n dorrtlhMik '81" trogy mik::ar. Ii \ilarmmk megj'elenesene~.ar1oi:!lfTI:lalti gg~dni. a Sz8m -<I!nmely. 8id~!bi~ami3!!Qs.t~. De o~yan h.klol ne:m gondo!od?iii ~iI'.q.veked~e -o1ro2Zo3ii.emoore.aI:.Fil. kE~?dern ilill arm.1:ij5:barnarz:embm!-.stet fogl~~nrak.o~Vek a" Foldan! Dir.€itmutat be.li>er:rsf'ilk.lfll~ekeUulterheli sz emberl"sZ:gpmorJ~s e ha.n m~gkr&t$~r~" z8d:ik..r. mogy a ~t!het6 ~eg.alol. flo. rat Vooli1~kolilfilril re[rll·n. K~lsegleJOOi Ilogy a F~lcl i1~pElS1. aJWr.a '15Id~iITlk... nm'isi!k vill!i:g .lmOglr. l~gyese~~Ql'l er'lile~r1rek"hog¥ Jill: inkamaclok megno\JIekedetl slilrlhEi.m~·~J:Krn.llam~t. .inle.ni'!o.6 tesklk :S:l:u:K's~~elet .jy ~.i6kLltEl16:kj a~!K azt mJll'ldj~k~'hogy a. Ahogy a hlllir.arv9zrgde.gy .. Amiikor ~y vilag e~pus~tul. Amikor eg'y [k. i:lll]eiyoekaf: ~Metformaj!!l! . iiIIZ: D. a:zt hi$~errL"..Iil!2(k meg betej~etl'~1'11 d...m~ra ~M~las id. N.tlill" 'giOS8fl eg¥ elel:et ~Ite~. 0[..DU a . .U az elmOUiOOI 000 evibefl.kgyo" lJffidve mol. E:l. 1. aZIOk az 'entihi:sok.srraJI '= nem~[ikr(jiZi pOJII.. O~~idJllIviilag ba mennek to\!'~bb. hogy bolyg6.lB ~l~ly.a l1o'll'e!w6 popu!~o~6l'91rnyref.biban eltelk· Mll:di !§:Ietet ta .. 'sz:eIJem~tanaasal!ll6inlk a !k.lligeIll5 pOip'LJiaoi6. At.r€invierrmesltes az amalte:ny. hog~ V:isSczaM'irjetn Fotdre? E!. L:ete·zik egy . s:i:~fir:lt megsl1rij· sOGall" IdoJ. 'A.mbe ken v. hog¥ .!l a.itesre.:SmQI~6iLg.r. :I!l"r.}hlelekre van s.h§szamitQ~t 1000 es 611)QO Jev l«l:ztorU" a neollti:lrus kor barn.~esebtl .b~f.t1s:.d!ZJt!IifIondi!<l!] "In az.dllt tapilsz. A ber::s. [j'Ii.Qgy rna a FOIdn€lk ~Oif.It!lkek szamiiir61:.em.z(jti eillielt 1do.oz!119ssa.osswak t1J tan~f.rJl egy~. Ihogy a FO!dm'lk egy.ieloll boi:roC>Juk de. hOj. a 1:i~lnYOmaso:m.€sek .1 BE: IT!~I~e:n lndividiu!JmlWr'I! :ak.i(3 ele~eli1iben. e~G'rr.A'Z.kmelliSe~m keit e.Lik. Ill. inta.en ve-.anv.1. .U~y"erzi.mlliir j~VSl~~dQnkjrnt.lfiv· s-zazad aiartl tobh ~Iete. azenban mag ig(!f is a'~ 500 :8\1 rs Ileh'ElteU. Gsak lat5z6la~ gcS'. ide" ValOr! fonnall!·~~1l1r1rak a Ileht!tasege.: Mit g01'i(Jol..vannak. 1700""8S e'vekben ei! <!:i': .kl:elhe-ltekel ell' eletei "kO:zdtt A rrmostantCilI "l'i5§"""zai-e..en..lek elt mar a FQ~dOiril.3:t'-a:ga 5. es azc{kat ls..zOks'egre. fgeif'll'lagl¥ beJolyassal1 vanruak rank.k6vetke"Z.~al.hogy.ybrr$a.Si~n1' fJg id6seibb ISl~irekf~!ka.s. a ~ereskecl)elem terI'!MrMsaf1a!k es.0 mill'iard. mintS milli:a:rd ember e.

IDr.tatasnal lI'Ilarkan· sabb rnDds~rek.ail:a c~.arm. megrl:9tle~M~e. rhs...~I:t.Bi:r az ailiiileneU alnSijXItban n~\I-O IfiI~k . fruaat !ellte .lit~ aJmlna~a.: Uye1 is loittam mar.zi" ha pitien ~ ~~gQm:lol:k~dik t(iirtenle:ken.hQ9'Y mem liOl ~sm~rte a kepessegeit. ·es az.tasi tiil~. iiogy wllilib!b pr6baJkiozzon. se. N... /Ja. N. he v.odlifk a. mi'nt:az lll'ldul6'k elelvah:ilsz.oli:~lcgHrus :idabefl mUyefil nagy tfiBrmkben ibef~ty-asoljak a leSk('l~~ta kl. u~riflS2.lgot" rt~m1!radlh~tna. €. El ill f'O~yamtlJt egr¥ ki~se erihetflilen v. merta k:annikl.ugyek.1 .!!Ilentete aiL eljovendo eletelme: vailS prog~ss]Jl6. Letezl1leka Mark. emmir.rnag}t Az oktakik elmagya!r!zzifik ugyanns.iillf~etjk.jov5bOl.is" Ha a ler. hogy QZ()kat a !elkeik:e'~J a~lk: tlills@K negativ e!'!.yma$5a1' OsszefOg:go. ID.a~aki i. All mondta.61'i ilZ~t'Olt vaS¥ok..jj..enevedt lelke.isszam:enni a F(5IJclre.zetekbe: a j5v'oben. be a!I"f'Ol.. hogyaz (ijol1mm.ora:? A. bens5. Az utaw lelk~Raltai megf~yelts:pl~itU':ilis regliok i. Iglen itt blilil'atommal. hogy Ira.!etekbe WriH~no ~res$zi6 .az oklatok nsm akarj'a'k! hogy WI sokaig iOgj~lJnk.szirmar~ a ~oJdl Mpek folidezese reven mindkeUo maga'ba. erml~1!t e.e. erk. ~nl reselm' Megjegyzes. A. EzU!tan fiiglyelmOnk&t mokira az emberekre iran}i1IJuk:.A.t kat fejeze~re'boilltoltam.: Nos.A.jiiik.Qt'ehe:lne.secsemok!:'d r-agton vrsszat~e' ugyse \ralt0ztathatja .il9~.Ajov6re vorultko~6 ada~ok flZQn~an megleheltlsen srulk6sen'allnak rend~lka2ieSl!. l'IJ~aszilletest1 A.sp:lrHu:a'lis g-yakorfamtikovetve az ·e!etvaias:z.an tobbet is mOl1dok maJd error.ide'k (Ile'i. jOill? Dr. imson!los:ag beszatmlol6k szeflnta taJekoz6d.WI·sz6~6.1hogya beerlt:ezo Ie:lkek sziirnilr-a a taj:ekorodasi tel te1f.IeJJek ragas::::kodl:k ahhoz' hogy J d'~tt. De veQlal is..9l .N.iIflI-oo. kupolas 'pill~etekberllaMk 'eltli a!Z.. .ooesbe lep a. A. foglalja az elet el1e:keleset de m azUm veget is a.e.silja al.esetebel'l al~lmazotl. M.gYOlIl solmt veszit.A.deja. magillkba a~fi~dtm. ~at: doJgOU<lk".oldJan.: Hal e:gys:liir a llezetiik nem 1<4nysz.: Sok ·~I'ete~ell mar? Iilarallolt a:t.skeml«il'lys2Iertjeilef1rt.t}. Fdldre.9Y a sertllt lelkek€t helyil'e' Ikeli tllftani. nem @gyarra. .ial1iszljuk az. Akadt peldaul fllyan.: 6. ". amfg nem jO-Uem.. !'logy a . ha m'lnd.zben a ialajviszJ:lrnyo:fores a ez~ nem tem:lel<? am. IN.a):Akkor l. BS [kJi~ s~er..laszlasitook fol:ya!mata.1isa k0ve1tre:~teberi. .szazad veger&. N.Qktal:Ok nero k~my'Szenlel'llek atavQzas:ra" 1h1S::Z. mrlyen gondolatokkal varjaaz:Jujras:tO!etesf? .k.iart fe:lnoltk€~f'il srulethet'l'Ietlk.: !sImer tOiyas'ii'ailakil.otl.f'lem alWirt Iljra.en megszokJlJlk.ek-e-Jd/jn~l.: Sulylttolas'f IEz f1. @gyszerQ bi. Az.et. ~r..¥ ke.tas'BS :a Jiiziikaitest kiva.I\.: TeijLlnk \.a.szellemvilagmint e. Innikor es nova.en tapasztala1:okat. beeiJ'. jobban sz:eretlriiBk i:Il!aifadnL.~ lEE liiii 1iirtenl ~l. liI~y .1I1. . h10gy a szellemVi!agban marad·. hogy haszDr..eg.Js k5'tottsegek mTatt miJi1.klima koo'ilezo~ro9'n valloz.s21uleIrni a F5ldotl? .miJilagot. a k~. gyak:orolfilak a lelkekre.lhogy ~ok ell1aQ¥jak :a! szeme.l{. ad hiszem:.A 'fi2ik:"'~'elet Ile~km s()ha:sero lermek e~ege- mJndjart a haleli utan vlss:z:aterjen a F~dr-e? :A. Dr. al<ik. a mar eld.e..e'mtl.s sEitggel visszaUIla.giYanum s:rerint azert.e'l'1~ij!i(..re~e:n a~di9.•• " . 8e:nki sem kenyszerlt semmllll. !leges-en mOkMlk.. Mlhm:l~otl!anal azza~ Ike~dljuk. NI.az. ujra es ·ugyano]yain nelyzetbe. Dr.Iisszs ana. k.etnel'lek rerilill d. Oriiliik '. .iinyftfalk"A lel:keik a dontes elaU Innegfolltol.fu-mi!y'en okM~ is. . amikOF lrie's.zereil<.a.. a IlIr.~ Meg rlemL. Voilak oiyCl!rilOK'js" akik ~lJrcsa.etl!ek.: Mit csrmil:tak vele a t1!llam1k? Megel'lgedle:k.ar:aI'iYom.ll~uraliis korulmenYek BS eMn1Isnyek.Itogy Ojrasziileti.amatktivetkez6 lepes.wc. fejez:etbel'l<if 10.~ az.okor:1. teMt nOQiregy kis nyomasl.ese:n iI:mils Ishel.oll szamomra.? /l: Nos •••• 19:en.g~z. Mi!ir. A.Hletlest.ujr.• cle IiltegV<lirllilak a mOds. maraciasho. mim:iem'ki bela~ja. De om oktal6kelrttondtak ~.iinnYlragyulol'l a dg. kr~af1rl'lak \I11sszat~rlil.ge erosenieosokloolfl majd a XX. i10gy p~lanatl~epeket.lk tulafdonsagokkallrendeillkeznek.. iSHlkarrlJll1t :lenfl~. ikovetkeweset :kapos.: M~a. O'¥.iiirknak.igasrl!...: Mit tssz.. amit ott ol<latokr'l'il moncloM.N!.regle'! eset~n" ha a . he"~ef az eUe:nkaw l. Peldakent megemlitem.soha t5b1be: nsm aka!' \!'.liIen 18Slt el~tek l1eJkul1t~b tarlWf'lil a tanul6fdeje. 3 Megjegyzes:. a~i aztmondla. se t(J'I Mrnyesen lilles~den be. ~elikekmielabb m er 17. hQr.mretiirelte!s'Sre Jurottam.6bbleknek.. 111'. A k6nnye_tJb megertes 'IIIegeU .a:nzekben stereiJ'. ha A. " rn.·ha el~oU_m: [. Mlyek:e'n elnek.A sl!ges be:$zelg:etOh(l!ly~ a:metynek .ese>toeJi!~s 'elhangz.a5Zme'tnr~.: E'gy :S!peci~lis'h€ilyre megyek .r. NI..z. N.(elgO'J'lt:lolfoodv.§sr tet egy' kicsi. (za~arba )nm:ta a meg. !:Jr. JJobba:n szeretn6.[szJijrlet~ Igen .. na.l15 emberek. h'ogy az eletvalaSlto helyre ir.e\rgJaits. ezeken B. Vs_lamiin~. l"Iogy-afi iIIesl:!kednBllk kLiI!DJi'lfe!ekornye. es visszarnent .!.jegyzesem~ Ezl' i1lem ugy ett~tleiml Mark egvsziim1en elbatortalla!1lod~t~ biztalni ~Iert. de '!kQlonbOzo lll1od. h 5:mfil allunk r. Ha valaki' 119m szereL k6zvetr.: Mie. Mar~l'Iak meglllllltarltak. N. V!1ij'Ju'II 1!. hog.i az idO mllulasifival alabb.teste.Ilan Markkal?' ..zrvtaJ(. meg. iilmtlerek. hogy jobban tes. . es helyanek megvarasztasa~ vsl'amil'lt annakel'(jor:JteSEl'" hogy ponrosankU(.4. torldg van az otlanl' eleUel.la5S8na:k a.a vissmbHesi foly. hog. iN. esel szaillif'iolt.s rrem kierlene sohia:sem.911 nagyon szef.a. A :22. N'em tul: sokal. a:llliQr eliTllondaria.zllilkslje'Jlek. !'logy megnezzIDk.j foldi eleWkben. A.es ~agy. Dr:. de. hogy tefre$..lmranazokkal a~ M. Ez egy hirteI9if'1I<i\l.meg So hal'ilJla MrWmeJiyeit-lialal1 maskepp ifI~ne kJia dolog.ald .efl all a l'einkaJrli!Rni..mert azliin teljes.kkal tortenl .hogyale-:st. am'i egyes arel1yaii!irnlJt Jrep~se teszi . hog~a Rildl nepes.suly~~as !Wt~I'I••• Mark :ri'iijoU• .al1ls~g..sliles idej.

aJk. Illr.§I. [b. N. ahol a 1!elke\~rUlk te'netooegU'k van arra.i\'is terebe Vd!!zont remenrwel.. n{)gy IliIU\9rc~ssak magl. mos~ e:teket nez:em.UtClm a tobbit Ill!'. hogy alore :laHla5siJk: az eti9Uehe'losiege:ifl~et a gyurii ben. Je. ••.. Olyarl. hO'gy ada mennek vlssza .ll1llt 1Iit[ Hoi van ~ onle~ke a kepamv..: Ebt)ellli a....!.i~till. .: K1k ok? New a vszet6 vegzi az r!lkar(H8:ci'6 eI5k4s:zilies~l? . megilletocirem •. Ihangja.melyekf3t alanYiahn nagl¥OIll 1l1l.ahail..koo:fllillatoro~'kall. M Dr. A 22.hegytm ~giI:eUe~ [\J.1 .ew. ala.iba!Jl vedelke:zil.t eg~ eletliielyzellel m~gn:lV1ak. ez eg~ k&ki:ir&.utok. Olr. szr:nliil&l.7 hr!Szf!m" Slok Uy.oliil~..ami\:sai? O A.I.Iilagflak~ei~e. mi!i1t IflMle5lelil. veghez- Df.akkoJ .fiklhtlz.tren ka.nergu.: Hrrli.~Mi lortenil< ez'Uta_l1I? - 01. mik iaz .s~v 'IIaiami . ts. Nos.embemket.e~el:m~:? A..okbanl klllOntele helymtelilien pN. iuisz.TllaJti'lag lIliindlen:klibel'!l az az el"Zes eli bJegy "csimilhi!liltam \loJna . N.gV~nirl e9y iliIIJzwasznakib61 a'llo! maga.<lkbli nagy. a vezetOilk 'i!l:llaho~ tavolallbr vara.zar janam itt II~k..: MI m: a ig~rU? A.i:mlvesz kij~ijl-. A.1lZ .g:ebeI11 egyedDl vanlilalk. . s.: 'C5~k egy il:y-e:n hel. l1ogl¥ eJdonto1ite\ vis:sta alffiJrterni a F5'ldre? A.\V Yonk. eg~abbaz.epUlel. ~ .en ekkor g-yak.O't. m irl'~ha.: Ne.e-.tofel~II~g.0 is be. N lTIon. ~ l.::L1 telten &:I1keiZulilk. a~~ i6! eliT'ile-l{s211k'. a femy tlagyofil eros. mit vam1lk. !letlnooErlk••• t~kOrbol..yW11Jbe5:z~o!t:'ijal va~ 13moU~m k'i.• Mbz~lIaszmk egy fa!on? : A..I~bban is". fgereUe:1 es. Vi!mooink mimldel1 es:e'lben koZ\!'.szamolasl". '" 'Illint egy 'lltifilm velitese koz!ben). fere! Ami'kor ~!:lfej&nl1a .ss megliio· megnyugodlraJna:k. (_hoi. amikor at .: Az. A.•.. nsm.l'lkela! rnegf.!repH5 a.: MiUlU? . Eg.r.-FQlytassa! A.lszoflyilVa? A. a lie~ye· ket .Hi!.i Em' ~kenller. torodnek velem .a !kep~fUy5'k-.koZ!nak. N\.2..III. \1!iZeg'9s:z.o:!.0.'5:i:~! szJ[inet): A.~i..q. az· okm16m jelenlete.. mar Vl'lliili egy.y' h~lm:ik a szelleirrl.1iiI segilel1e'k kook atJbaal.a lroollitnal'Oroli. .lany onmagaban is e:g!l eg:e5i!'I.! 1.! "'. Mos.ig Ig¥I:ortlGn!k -i. de az e~e. NI~: M. de az ene:rgi:a elUazftErzem. ne. Ezt a.ejEibefi iJ1l1'lek. Ilz-g.. N.1i!l1ekmln~ jetemlrlc'6lkmeg..an .at lat? "I A. a'hell~.""" a keperfiyCik kOrbevesZlI1t:!k . (!>~LDneI~': hil.. ~ a: lnyuzsgo. " :itt most . erzem.. hQ. v. .egy ~Icsit s1!itl§tebb val'll.A..widas:rtas he~er(il szinte mind'ef'lki sokat es rrn~s!'!1'1 beszel.:. g:yLirO fele l~beg:I1!~ •..nel1a!lY dolgot...• . ho_gy gandoskodlna:k r:61a...alTa. iiiI'..1 A.. is 'Ilg~lem a k~dilottem li~lhat6 eletpiill!1cramaL. :ho~ tmLllmSzSrIlk Nte.s~el a.dasa" '815ft]:uLoIs:o.mla'iabm..m i~mim:iemol. a velJilot ebibe!11la pan'Dramam.. Dr~ N. Df. 5nto~ a gyilil'ab~n. egy. [id'eg~8Il): Egy pillaD1l3!M esi.divan rU91amas4. . akik Mnyleg.".lMiellot:! elllagyl'u!k e heLye't.. lI1ero eaem magam rnagiinyosnaf.mes eliIJilffisokk. IlIt.de ~mmi sam ~ilaro ig~zal'l.nanz8 hely 31 lefii'. a2itanl mifi~ha valakntelkapcs. energia megvaitoztatja ai': cdiot.l'iIrzIo:gy mi v.il. IN.: Tg~ll.ara13zms..t i:g. t. IN.1 h el'yet. A sOnS.. k .al' m rtm. N.a tHllnS1!oe:ndel:ls.. keresl. Mi tOrtenik most? .yak is. DI.dkat li1ilI'lulmafiyozrd lei'lessE!!Jl.: !Kart!'!.il. gytlrQJeneknevan[J1t.cm.e. mind.A.sllnyel hall'lg:g:al..Ck szoont 5. l'lI'I1apr6b. melYiiOc K!icsil.t azonbarl am k.pcsollatba I~nek '!fSmflK.tartSLiIlK a SOl'S gylLirOje..~g~ rep!lU!igap pilol:afOlk. kOlol'1bo. szeUe:mi koz. N~:fl:7_ meg mllcsoda.~ Rend~J:iI.l' SzamoJjO:I1l be 1oviibb.1\: INem egesaen.~l~iink viss. Gombok es fenyek tomegellek Ilatom. Dr.e:zl ..eg~k 'rel"lia!a~. N. . N.e~n. N. 1\1..gvaUo~ ~QUL.. he. hQgy me. am ~mlek!. Enmek bsrne:-nte~esere .z:ek.ele .vilrost fsmerem! Dr.aho'l1a·1M9yek.:.szfl'1lnazleI6a. ho~1Y ideje lenl'lB.z:ajos. mIogya bolyg. Clwgb5~ . AAadnak oOiyan spiritu>!lis.. N.o'klat6m ~~ an ~Is t:lgy go:ndQiliuk.w YorlW'l ~s? A..olbbl miii'it a.: Ktizepen I:ebeg:ek..masiflO! oogyon hat5onl6letraso:ml adnak.: BmeUijn'k :rola.31 A. es IDr.:.f.y ttilooben •••. minUha. Ell legil1:ki!ibb ~gy lehet f!lkepze'f'i~ nmitlt az 0] IMeit C1I. . : j.lkat a jO\l'oben..r. es. A:z ~Ieitv'ailaszt.tos denl res:zleret fl$Jidleae.egben i!yen mecli1anEkius targyak. Mandje ttliffib'b" a. l!:)i. IDr.obbi szei~e!1ilitanulasi ~er.6n..rly.s p~rt v'OOzr!eMU". . ho[1}' az ez!el ~pc~ola.!k .: Ok IFn~guk biinnekegy fa1l'l'ak. 5s. Ahogy b~lebeg a gylDruoo. amlt l<it~s Siiezi.tllb kr~afI'CsisagQt (ljr. N. Ollilardmt lnallok.I ew Yorkba nehanv perc:mlliva.: Haladjorn tovabhl MiUUld m~ err61"moi1id'ami? ..kilJillasz..: iEre-z t.:: Mehliilisali'll fc~:om m(ilkOdtetflia pme~t...al. (ellmerfi1tenr..l. le~ke most az eletv. "eszik.de en nem I.bEilgsJ3sak szerepfiket. Dr.~tt a telksk rnenliilis al.:.oly.ll!!e:zel1 iismertetml!!kl.. e·settal1...1e. Dr.iboo..: \lan itt egy . 910I1do~tokat ~md'ok k~.en:nek kell ~ennfe. A Mperny6k.ci:6v.itetlek ffiju'fo:. . ne- :A. tllsf.gy m1I1de:~~egin· I\t::[lbb eg~ mczfra l1[ffiornl~.z-snel:e:met. l!!Ii. hlszen mar t5bbs..:..tltliidle ..-ul~ mal1}b~111l sZ1I. OJ"ltSe!k.azl . (a. N. N. minden Ilell.miirQ 3~igszamol()k . kepek '91 172 . DI'.'lIi:lagban..Mbndja at mil: lat! A.. . ~gyosm~ognak.slle1'5 'itonl.dja Ii. .. K€:-S2i9n. " meg semmlt sel1lil IJeI. koncentr:alt e.eloo Ibe. meg 8Z auto .Pi. oriBs[ bubcrek . . MI 'lorternik azutan.: iBeslelj'ern meg' ~~lq-ijl a mom~S'Znakr6!! A .effim. helyszine f€-le: s2:alJ..pes resz. . k. Itt a Ilelk~k ez luj eletliell!lt5segek 'ertekelese soram r'enl{e.

1 tdOib€\n" M (isveny merrl~-moz{Jg -eli)re._gy amikQr.: M~t tw:i me. A2.! letap.z~enllerrr'e.t 'ff:9-yslem ami ~egJesen larlooik ~ew Yo:rll( umain.. @.es retSz.a.k. a jelleil1!Els a ~o:v5..tOf:1ltos do~h!l!Selk !!!zLifcellnek".l.fl? A.id8tartamrdlJ Pes:!.l'eMt ~$ A: 174 .9yoll{" ~s figyele. 9VU'MUbol !o\l..lvassa" :az 'esemelnye~et? .itakatQ A . mit cS!'rlsJ azutan? '.Ihagyja .fa\l'<'ibbra i$ mOll1d~Oitile~ miliildi<!nl! A. en.a pamallt e~ elmegy a F6Idr.eMI~ a 'saj.e~.: SI!Z. )I.zasail: .t: A. hpgy.): Mo.: MiosOId1a? ht mom:lJd!... 'N. ..?!I~ .. Elr. .fn ia~jel"en..lF ll'!gyis. D. he. les itl'5beilll~t@~o ·targ%l~ v~liIl'lak. az' a ~d5tszin~eszers:tilimkelil. il1riJeDt5:J kO'Z\letl~.cserslgedesel.sern~iny.s:zagutak..IN. Azt aj.ptik .gen.armikor az fdon. m'os~ a \l'cmal!aRO:fi1 \I!l1..: S~gitenii tOgJok a: .arl! Eehel:seg!?$.sEilib>ett m3ir l1lias~I'emi regr6kka.t· l..p.erti '6Zt meg.elkekkenl ~4ubjektrlJe[fi lke~eljtllk az ~d5t A do~g..ogy p:ro· bara! reg.ef. aMI~or. p:l.A. IN.11\" ~ .osakQU lelbe:g az lemberek f6loUt? A.. ~[. h. " u~az{Jtll ffiz: Jdcoel'l.8S csak :arr6~ tud!od< beszeJni.korolok a 1!. ig:\1 nyemCJin kqivle. S:zJOvad lr'es:z. @gy videosUl!aig!Ot te~~mea la~ats:zas~ es az eWTe"ha~ra.gazan a mulit. <3.".'2': Eile. DI'.N. hQgy maga is a je.az 9Ietthe~yzetf!~t A.::n.in~et NiI1Im ml!Jtatj:ak. I1i!r..I~61k-arl'!a.esSietes:~Ir.g mom1ani a vonal aknjJ1 A. vQr"al~k mentel11. mi'kQzoen a.s:rer talalhat6 benne. de eiZjdrn at l'lekem.:: 6. .• or. .1a.akkor on Jm'iert .de.ek $QUQzatilit • o!SiS2!ek6lo \.aS!ft~saimat.:: Va~ahogy Oijy •••• e{lY ~etapogaf6 !1'!llcl. Clr•. a.!\.en. a. 'er-et ek~o:r..:: Ez teljese. r. [fl. N. meg nelkllnka.: Mil alakit :af{ A.. .tsiUg~z:. N.16 mdz.fuU~meg megfi:mtolas!ts bizon~los jiel~rlete.alamis~mrtog:epre hllS!o:nI... Dr. 't~alatll. Q. a VOMlo.3.etet.armeg is flgyelln.er:z.. aiTiilill j.TgrJSij~tq .8sukall iriirn:l"ikmn 32: []'I".i11 pDnt'oki'olvWaIlFialt M.to~Elit hJJoiOlt ~uldeh!li.ave:tioo!t J'OQiJaezJ!'lln~.~.a.si.ma~ on lWitu~? A. tlr. S'Elnidn.lca~hi8!~ja.ld5t~ vagy>akiw meg is.z.es:~.s~j]alnila 1p'3!ne~llel~ a .ei i1oma~yba~ Ina~admlt BJ': N. D.ktipcs:olaI0.zoenl e:2. ~gys~er (]s<I!k ugy dODllt. m~fel:tetele. vemm.. mik6:zbern "kiQ.Ai. de .olly:allftat!()$<m 'lJaJto.~a~aa jijy6t? AUo'! tartO.je!~n~Lek·f.abbr·a ts megitigyetes aJattl9Jrlja a: mrtSr!Jesel$t? A.rn a:llilltJ"'~i3Z Ei'JE!the.e16!it: is S"lgimne:k. A..ami~or meg'akarok aJlft[Jlli ~Yielenetet. es glOildibla.. vag.: TI!.ek :szeril1lt iI1IElI111 vBJlik.l.!lil:hato'. de.ek sz e:letri~musa~sem zav3ljuk m:e91. atnytilva vizsgaJ6dUll1k. mtl1OOd~9sse.lQg:atas I<a. gQrI(]olataim rn· Iffipooo!odmak a s.k . 111t:iml EnBg¥sl~r:lhef1l csa.gyik .. !-logy mi~fi1 he:lysziil~l<. s(2)ovall. :s::ereplilklrel. N.zes leh!el's. K5z""ellernu! rnsgllapas:zta!ha. nuiIyen a~ eIIet a.Elroil .gY\9bb iordu[IOpont>Dlql-j~let:itiik 8. .I{ez.e~erl! sl'i.~ljJ"lotet elolre vagy"M1ra tutlom mozQ<'lI!I1Ii.ya:59in m.Z. hogy meg!is ertem.".. N.U iel~tllnkke:1 is ~na!kQ:i!hiS/ltnank va!ame'lyikembeti h~[1o/b..!\i..:a. hamp.tezilk mull..g. I Dr.~l@%~t ri§nyeQ1900iil·el~M. hogy idilben atg:olld'olj.e~el!j~k" .. is Tgen..: Ez·a berendezes legJillikabbtalan v.s: A VQIlIiJ!I~k' menten 16rtenil. d€j sz8imul1ikra az kiO egYQIiI:teN'i.N..~ti. tudok.y a lell<e .JafbaJ!1is hall.ogy ".gYS.UIfI'k: az t:\lgyik .~enlt szines r~i1!ypo!lltok la.v6 j. t!. de meg lis: flilfthail:om iiket Dr: N.sem~Jly. es·a.! Igen. Pel's":@! aJ.: Az..:miru:i!e:Zit? A.vIOinajak .1em a k~parny6r1'Megljele:n5 jelernetet. I[lL~ Most m~njeJl a panelhez. lIi~lve a rellenetekbe. lJiS1SZ~(.A..t l~tesl~rJlrllk. k A. aJti3laJo:il:ja".ben. Illi!". jelen 88 jovor vagy az ~id6 oU :szig.$. amely.: Csakog'y. e. lh!g..I\. hcgy h:a :a m:aId~n m~gtOrlilnij e!>e1fl'!eny 1f!8!r megltp!1enl.kelOJre ha~ad.t I<e:zelu~.: ~energia.tmell.a tEirb"lttl es ~doben to:rt~ti6 l.~Igerl.: Nekel'lli uglY tUlIli.san nem.~ijv6ben ~~etj~lenet~91'1..: g.·aJlfithatj$. MifJgjegyze..ibE!£J.ogatom.ly~te-:ket..z·elel egy.a ~e.z oss.~lirt6 \!Ioll1~lakal latok.~ az idou~azassail katpooonaLiban az 11. SmMi'lert! Mii'ilc::l8QiY..el'l.e. [ir.k :ne~m.: li.k.. N.St rirliilf err iiar:ilyft()m. H~k 1~9tI-S9m fgazi!itll mezik.Dgi81~jac8iE.hO:QY ielercel-ek a !liorozata:toss. !'19m ~rtetoo meg ig:amn..:: I.tn<etem az eserm...o'liti.u!!1i'k rellle'nlmQndlas!l!E!l't. 'e~t jiilene1eU. ogy h m~t·k~II··().. a:rl'a!..tn!n. ass.rl~aJl1I e15r~MI<id6? .al:to.larmomn.. tllm~rrol cso.et~m 5!kf!la. Mi~n medon?' A jeli1lnet e.: f. a lHlrml:ak6 lel:ek.goo. A ]oIYl'lmat:os idot a~8r1 talaltalk ki. p:l'lilVOiflalr"61. e.: A 9yUrOn kivm is e@yutt ~.~Ha a leli.A. !ehel:Ose-g~k.I". €IS bel:.mint egv mozigep~z? ..o¢lOOkv....ekretllJdja osztani·az ene.os'OlYQgi): Amik'Or .: SZOvalf a V01tl!a:[ak j@'zik .ul< a lie~e!sege$ rn~gOl~a.r:! ~ irall]y[t6piUltn~l! fgy azlan barlnlkpr e~ind~hi3Jt(i}]nvaQl'/m'eQla.ek.ekef! ulije~~~. A.: Reliidben.szerepU'Jisve villik. h>3!tilem·s.'bb.erit C'Lzt iis.Z.'elfOgg:es:z..N.hogy InegiFlIL M'ond1ja. miniM. N~.r1h:a~8stgya.y lkl. AgOiFllciol9itaJimmail ~erl@m a szlk_e'J'n']~rL D'JI'. lgetli~ ezek@t at: osulenye1ket a gy'lurOool Eraillytt]ak.hogy hU'ly~n hE!ln9ziik.ji<lnyitJ)m..leMte!kb~tl.ol.~j.n feil'ldiJefil'IJaI6. . [)r~ N. O[Jsoppe~se agg6djO:fi1 eiTIf!EIili! Csak momdja e~.yeneik rn. j'e!lenjenek meg.e(Jes befeje.osrtil~lo!k.A.li ~et~elk sars 9ydruj@ben t~~6:zIk'{)dMIk. aIhog.rfia9lamna:k.ovdi'nk~rnegr\I'i.~.llnk.eli\.Ara~ylilla nwid . a_'h1e~ela:kmif8'~s hag2mi~flak az idot a gyOrilberi.". gyOnib.lenet recszave valik? lA.EgyuU ~ete~l~.$Okat. t.a lepni. ut. a 14. [1[.z:eik.Ja~6k.tra imc«z!. es .(jk es es:emerIYek ·kormb1tuIlK mPZQgn<lik: .tirtenesekre. C!r.t: Hogy. N. 0.ernr resaern ett mara.rr. 'erete. rumeilYE~ S1i. (newt}: ~em <fl. amL ..8S Millipsk. '.J:dorn.l kfiJp· [Jr. veszi a paned. e. MkidketJt5.s.~ez'elo'knek a kEipe:riflyOn meglJelem"i ks. . millii6zben ~Qveli a!Z o6velnyt1 .ye~~t Dii'.to.l. az ~)ore 'r5lfllggeszli ateveJ!ien(!fse. ~ert lehet. {szQnel..rrli ~ ki!p~myOn meg_per:el'!. igy ciln .ae. Mi oa~b6~ teszf.ket.hogy a Ft\~dlo!1' asa.megia. gomboklkal? It (l1e\le~: VegW.: 0..ek.

zelile.: Tehat9!l klot amFlulasi foliyamat kat<lilizalorakenl l1asznafjak ligy.<li j. le~ezo' valami.as ertelme.ulobb[i esetben a gyilr.MihaltJuka:ook rnindenfol'ltos esem€myet? A. hogy a iSz6tlan forg6 alarny.SJ.ahovi a Iilvtibe. segeootll OataJlabb I'ell(ek. Ilogyan ludnfHiOrl1o!yan elhilblElli a v~las:.li~a'ben ~umnMde-. de nem D. . Loehlet. oem lenne· c~Ia. e~etk.I'. IEz. ujra. hQgy tudi'iak . a mu~ln~! a jelell'lmel< es a jOvOl1ek a k6relt ImjakJ .meg' 'r!Hrri ~a11rulk. A:z. lORena vaf6sag darablaJ . .iel vega§h!ezk~eledallikJ 'On iig:y vslheti maJd.elebelll \.lf'ilkkai a f'ijklre.alogatn~" s a k:[~aszlotlat a Ftindtin v azlan tmyJegesefi meg kell m~d d.epzese oelj~b!j!J fl!uilr elI6z-oIegi!elr.allgeim oem ko. tBbo:.tsBg! le~wenisemmikepp sem mentes erkeztk.megligye!h§si paJyak.oLom'.lkoru'lY'ebben a:wotmsitja a.lik. nagyon ilS.lek ~okkal. I«iIJ.n~i.seg~nke$ fenl'lwalolflk [s van.alert I'ehet' f-gy~ lfl'I~rt ezeket az eg. annal ifIagyobb val6sri'fiusegge'll jelehnek meg a:lterriatfv vahJsagok.isjelenti.lore eek rem is!. Egyll< :ldie:r1Isem egyszer igy fOQalil1ru.a j6:1lirll'!g'hataroz.• 110gy nag'y<1f1 pilrhuz:aJij1os valasz.elet vegig!f1e'ZlI1~.-.Glon" bozo ele~eket mllJtaJinakmeg.s5. Az.esemenye!k bonyolullsagaho.vaJa~tas teribeli helyere viszem. mi~yena.!Z er~. mwna!16 nn.ek meg~asztas~baJn a leheto:!'.a: t:e£wa!.ezQ·eletUlIlket illetoen. ~.agyok: programoz'IJ..: Ha azeieOCin:k .i!. ha a mostani ele~!. va_l6'ha:nreme:k ~ehet.met . Azt szolg. SokiIg .a" :t'ilO. Akiikke:1 doJgozom.aril. azegfSol'!rr blztos.lIn akart az.I.1d'gerrel!r hiel:yzetek IOCizoUJeJ'ilet . a kepet iUgy'al'lez igaz a regm~.emenyek. Amlkot v:. A." er J Ha.~. .EIlelek. Tetmirlkbe.erdekslt veai.ognak. eleg mU:iatsagosan hlallgiik.Dr..: AziM~ ami art !IIeLi.eriffl'.i!e'm J~erl a k:6Velk.e· pet b~zlm.n m.a ez.gs rearitiils. Mert mlnlel messzel::Jb 1ilVOJodik a 161ell.ot!:: "Mfildlg" am"ikor nem tlldom.tasal'.:: &! n1em~mert 'ugy v.BI'eti.helyet as\oliS' . . N. Ail'lellkUl.anlrnak. hogy az.e~ese!1lig'azuk VlWIY.QlZiidnelk.~: Nos.~ilIl nero neki vallo.ajlurllt e erOt az: amnezi'a(felejl~). MiVe.ana a meaallapftasra jll.inkbe'!1! Ahog~ aJ 25.adjuk .tja a tervazelt eUe~e n§sz:et egy A. Itz 5. nagy telj:es merfaben megismeijU:k ell a tel¥et.epes az idloben ugn3'I!]i. . hQ9Y k.Olt.miert.ldarwnk. "ele·ve.a j"6v5he.sszehasonlitom azl: ezzal.eset Ugyamnek a.uOi'iDSen a tapaszlaltabb 11~lek.nmagtunk Uil~edez..alamltijeniGsapfls miillkel rnem. 1'14. hogy az:··el~ti!1 l..rgrnm:!nz· liIaturnh:saJk iJgy.iksegE!'s valasz egyszer.el!rul" ami~ az e~et nefillrnl< krmll" az meg nern jele. elerual'as\ZtalS esi!Mze eg:Yf. e~etullkdeMajzM~k. lJe ba.: A:z.: igy .a dolgunk.ssuk.ci'>akMhetetfen bE'lboik:Ienne:nk.ezmenyeit." tele:'k k.ofJit mler~ n9V.ll kepess8gU!'lk neikOil val6:ban .m afontos esemenyeket.-zolepes megtitel9i'1ez s~L.es aspeklu:mt megismernetuk. a le!kek a . sa.jam. nogy karntiln~lJs ]:e~ela.eie91 melSsl!ire .·f(Hdi fdot vrzsg:ll!l. E~elkaz'alkail· mallesoks:ZQr l'1ef11 a.~ate~mult eleteit.ekett is meglig!Yelhet? .t'ejb:!ly vOlt smmomra l109¥ eibb~n az:allapo1lbanllZ alanyaim m&ert item ~ak a'tel~9S Jtl'l1ot. :EITtelk!.f!n ·nem a!kaidlafyo. Mint m$' mondl:aITl.!in ~Imell klilek: m~vain a kulesaaz os~ies.n a1. mert kamoly dOlltese~et l<eJIrno:zn1unk a kOvetk. Baii' lelekkent ezeket az u~akat nem 1i<3tjukteljesenl tiszl:an. a .al'anyaimat a.aeh at b. a A.megfel'e. amnezfa megakadi!i~rozia lI:Qytm.y~er.N.oU akcioGorozatokkal! . emleker k6~e. ok es okozat to:rve:nyef.yelne. es lTIeg se p:rQbaljlJllk javrtaJl'li a' helYzetenll' EletUnk: s()ran nnindnyiJijan sgembe kertlmn~k: olyan l'ehet5s~ekkel.si leM1i5seg h~t'ezik.en~isze~t· nsk.elenl:6l. E~erl az.el O'IjQn:k.anall megnezhelik a fMtvonal mellett fllt6 meUN§kutakat is.elfu:6 ese~ aIIanya·dlyalleletet valaszlarnl.o§tuak.zziik o.ltra is. ID~.9Y' a.zaJli'k Ter~ mesz. nnegvallozlatilatatlanb:a" Ha minden elfue I'neg l'anne !IVa.Isten. bold'QgJ$agva~1Y' . awk meg rei!'lkarm'u6d6. karl'llIikus: sors azt-jeienti. hOlIvoltam oodl9. Or. es nem ismerik I. de eg~szersmrl'ld vesmlyt is'lf'eijt~liie:k m1agukb~fI.omnak iii.ss:Zl.. val6sZifnii!eg nem l'e52!ek. I1a: egVm::et etore megl!~p.tg .: A SOJS.ahogY8ifi ez.emak.ame:luek pozHw \!'.1rmeg .6.el e. set 161 cJlernonslralja. ~iS4m r. sOTslInkaJ mi m:a. nemtudom az e:let'e. e!.l~·. hogy megfig..megielelQ' Id5ben adodnak smmulilkra....ern~! D'f. f'I1erjllHt A gy.5k segftsegevel k. Az eletciikllJsok iii hef¥ijkre kerOll"1e:k. deiU alert akad egy !Wetel: a M.ahogy mondja.a~as:tok" viselr..¥'a!Z e:letv:afaszlasbim k6zremOkJ':IdQk mOve.tak.altozasj' hozhlatna:k.: A gyuillib61 amJdieteloo N kivul mas el'et.1a. rom nem .slio.aS.meriJiilk J ossz:ezavalh:a~ak. elc:sondesooe:kf s vegiggom:l.dlam!Slll'roda-'V:iss:m mcr:.9i2:i ezt. de aluda:tta!. a fe~sol:lb lelek. A. a vezetOiink vag.e~6eletere vonalllroz.sill! ezert I1I1. hogy t:atal1ista miidot'l.amif. 61tbe teU kezz. csak I.gunk tartjtlka ke~i.feje~elbelil oMlshialo 1.inikhoz erunk'. az..Pt.Cit Mlutim erzeke.s.etk.enoz.l jeUegu celljai meglehetosen Qn~ .:. N\. a legrlobb ember nisI benne.m~ is tOrtenik velun'k al.hogy nem is·lhasz· naJljuk kl 5~et. Ok val6szfrnulleg .ill "arapililymozgas" Sornlil ()ss~e8_11Ila$sanak.ink soran.ft a felkeknek.Mivel' nem l'atl1atok m~ndeI'l1.nem ~eljesen meghalaroz:otl: akkor \l.elrBnde~eskent" log.asztashoz b:iz-'OnY{J's keckazat istarsi1L Dr.olyam\\ll[osan ~f'tlsny~. ko-vetke.nlatlanok. Igy ezsk szilardan lJeUBtekannak:.a:s~.: Meg mlncfjg nem ertem.loen kez. s hogy bele keUene torodnlilik a.Bl'ls5mib61 Hili.a~aJ idlBg.~az. cle nem ~. ez:e!ke:t 'is .sl1elyZ..lJta:k·terkepe>l reszoolll lethozzuk magl.is. hogy. (grima.iUI.i a :~rhuzam..lyenkor a. Magy a rrL€Ig'ordast·.ke:restem.okat . At. 1'1~..d v.it. a ktiule:lrr'j)(~!in!l{flek.aQiYo8i! h091YuflnepeJlt zene~ tehe. A.a!amilyenterv s. mrrl!::Ien.orti:lmeny.os 'real'JtasDik ea'j'fnasra rete.pirjtuaJis emle~e~hlez. feiltete~ek iga!Zak a JBvobeli el'ete:k:et laru.?..ottlenne. !logy a ~epemy. Egyben a4':l. Az ido 6:ssz. !logy a<spfl'Ullali's mostot a grfil~ai"l ber[ll hagytafl'i. hogy Imrt tegyek.gy~rllIBrnelk1 A. fO:liIltls tiJclf1!lIFi1~: ~. A reiinka:maoi6 oelja ~ szabad akaret muvel'ese-.a.a !iizellemvirag minden egyes Ii!Ie:k. amelye\k J . tb:lkai eJet-rehe~:o$e9lei· kent lalfiaij. pr()~)llemameg:old6 kep~sSieg[lifilt A kepessegieinkel: ~ .llmarnyozQ lelkekre is.dQtitam.2talha. iHa-ro.~JJdiiis spil'itl!l~r. Ilogry leWnk sp[rtlu1illisall meglhatar'OiZ.. hog~'miikent vesz r. s!lmon e~elejl'lk: tapasltaJat~r a je~E!r1b. ihsQY nem cSllJpi!inveletlel'lsze:rUen tort~nlf1ek velUnk a!Z in:inyilhatallilan -es. ~r.emt.ikepesegy icl5s:lIegm"eifis vaJamennyi elelje!ll!r]. ali. de a kihfvas megmaradi b"enl'lunk.Csupful arrol van 52:0.

lel!keJk e.!.~ eII1iiOJTjdo~~a~ool'::l~IS "kijliinik majd.leg . 11rogyan•..eliI! a nag~.ti)1i la~la ol1lmragi!if fiatalerribe:r~t1It m~N lialif'a~~elW Yorklba:f'I'f.$~(::rm~Jd ei1l is..[~.akikk>el eset. ol. Ha ~~erelm§rnk v-alamniit..meg ~yeb ilyell1 alkahakk:c:n.eMt kapo"sci~atot valail~l\1!e~r l A. ka\)\l!lem az e:mlJereket.: l£IIen] blz..F~Ii]Drii7 :Dr.eletet. h:qgyml ~eimm '~degjobb liZ OSSl..~!y..EikoOk .V. es ir.li v~l~kivel a fold6n.riI. keillerriflie a!hhdz1Iirt:l. N.lbb~~a v3iros.ez:de·ni•.e"l: sz:..t" [ t~k a looiiG5ai~kaJ.. .aszerrFlt:lJa!aisltanak IlJ eletet.". csak v ~ovijd" MQsl15L)e~ln~~ jO:b+rarl k.k\(is~a_rnenlilj ebbe <I dinam1kl. 11Dr. \. lFelte~ert!irem.1 MO$llil1ond. ilimikp~ ~. 1/0.~.1nak. N.nem aj<'llnlolhlk tireksm ~eMeL Or.:: !igy iga.I. N.a. .~!'a me.'mint amLIY@11I pi.oiillOrul:llrl): ~f!el'Jl" '.ilJoi6 vagyal:6l rllmiegyfejileUebb h~li:lk ese.:.1Sg.eJar6jt\t.raJ!'!v.csGerilll"niOgi:f .iYi i.~t: as Ielk:ekri51is bes:zi!i1ive~e.it:s ~rant? A. k gry{iriibetllb. a m~g leliek:[ri(§lktUr ~seG5'emoh~~!'!ilarooRkal!1ieh.: Erureltobbet csiil1li!iloS\'.'ez!iJtilnll? Mit .. hogy ~ e~~rI is .S2E!fl'~n£k egy kk:sivel t5tlbet haiJafli New Y~Tlkr6.N.oon: 'U13N:nl!n sllile(ett ujrCl!. 1.§if'os.gJ'<.~ -tj.zeliliM t~rIIuilll1lik.b!1l.'!!l zen. 'd". hogy zonQQriiiilfli ti:lnu~jaR.Q~QUle~e9~ !A.I"~IL~}.· p. 1. fQtdlft" ~al<Ie a zanet.fbly·am:l:t<iil1 .: Hm .s<n:.: ~ern.'HE cilra:rrriM: nsm]ttik ~Z.gyi3~9m. ~. lOt. Miel.• n e:il ~ieg:n:yit~U: j. <l@t :megar:lJiiikf a 1~liret6cs. ' 1. A.toga!!tasal'. szme::~~nl~'I"I..fll:l~ettneik. 'ifangonarm{)njkBin _. z. BlmflosAiresoo'vaglltlDsl6ba m .· 1'\ $~eme~ye$ Irompeillz. 23 ®vH.lvan.. .szer.!1~. M'egj~g.:.ez.sz "'~'"'U"..lI. 'ili.j be" \S.R. iL._." mnrnt'9!Z e1etvel.IN.eI!f19Nlf(w ¥o-Mba mellni. Iilog!y ugyanoU s:2:.1"'1'" II. ai·Fifth Av.. eQnyire myi.79 ..sz.: . Dr.sel .: A1.egytiJbt szereIFle[Je!kreink.•.piiildaul a. Mik a.ait" er®6w:r1'Jriruemfj." L. esetl'u§1hailunk liIIli. a!toQyeise. .en te8tel~~Ijl]?~ rertdelkezesreJl k. aklror ~en.• egy I«llflnYed' e(i5et~rii1rtes.l~in jeg. meg rie:fTl.\.k . -egy bill. "S2:. bogy a s~Qbal1 forgo h~!e_k1Qmna.mnaJk k. Dir. '. ez.~ Blm'ondaIna..S'ola!fba ~e!wt ~~p!.JlkJra :acjltam.deif1~.~ Ez:az elmet'ly kelretlecfOla~ !erde{~lod~et a. Nag'~{.N. lD. N.~· ge!ket :is1Iig!:{eaembe vl§ve..it reS ffilillf'l1akaroTrri.• 0. . ®imlk:QF megllaltam. Szere'tne. A:mil'll azl :soK ember <lsajiM D13:nm ~sm~r meg~apaGzla!lta.\la~o.iheru hali-irneg. almyaz 19~O~&91Ie..bel1 a di:ilk"ok k.'\.: !:ita a m~lt es a j:5V5" e'$emenye.!1lJel.ljd.e!l<etVil\QY he'lyszfi1eMi veSl~-eT]ilUimre1 ~. dk. es z-el1leakademri§. I~~ '_ "~ lilt. fA $21o!pal1ifo~6.eTihi~is.eretl1l~k:.m. {$z[jJ"l~t).~rkamU vo~r"la. a.:! .ew Y(d I!. A.3 ·g.: Most l lCiHi-ig·szamtok.~sihQizaLarte2!IIk.)W Yorkban. . B.e.eiskola.iJt 'Ulf~S16 la. 'es e-1fogadUlm . j Or. ~Azv~lt a O€I:milli Mgy €gy.Iar~~r)lJY ~olkes:zu~etml< a f.J!.gat . hal atl.ihely. .:: Mily·er::Jtanl3!!3S1!'lIkJka!I?' A.vmas. Megj~yzes.:aJrna.tr. P(imI.~S. ~i'rr~ne~fifeld.osu'l..!!I!:.Olt. ~(.ililrt~e~! nmrlrnd:enik~ppen new y()rk~~:%t·etvala..: MQst <Ji~kor.N.A' jel.l:Jl9's~~ltunkrro~.J1.1£c: 'Mm_s~. rgem. erzem 8 varl!li5L [II'.]lt45rn:? ..¥ \las(ltE~[!tes ko~bem bek~'!fe..trrak.{aJI1o~ akik. hogyl~~am.t~ m&rtrdlai...~ill! I!! IiIr.:~m. Bel§pek n~h1finYll!k t€:jibe.i:1m(jill..hGgy hrmeve~:s~er~wek magalJlJ1a1:!:a Z~!'1i~" lI\'!. oklarl6mrnal !Jokat .' A..ern..~elV£!rn meg\i'1Ikls[~iisil!ba.az e<mI:H~rekneik a Hjrlat~ba..r.. ·Di'•.i'>"'"'·n. h. ~r:I a:tu~ll.: 191er:l. amir rtemreg mag1a elOU latoU. N.gyek.: Kbncertie:r'meklbe e~.: ~eretnemlii$2ta:r~ iati11 a vililaszrnsi ilehetosegeii! ·An"!lkor 'a SlyOrObern e!ore meg:nezi az eretleneJoseg. i'r<I[r. u9Y<lFli..: Erfert 1lE!!1lIlllMdaam..': Oke" tenat" most I\Ia'WYo~k !]tcail flezi? 1 Dr.tallilak? . .n.=_~" ~a.ls/!iarosoa.A.1\. 11'1~1'~ ~ """''''''''''''''''''1~.".SE!tmnagaln®i~! A.g~b~1ls nSfJiY0!i1SQ.€if~ttPa'ieffe.Or!ernJ. 4 .t~bei'l orosz ernigr~lskNIl joU Aim~· r~ka~a.t- D.l!holmEighailti'!m •.ezeket a varo~QfkaU(!g_iLllela·· pogatnij.elllefl. Ni.ti11r"a.n. A.o.omraz aut:6k clu:dahisat .. riririzs" tJ.Y IU!C&.:A. Ailtg Irezdl~'I\l be]e a. nQgy jobbkemesl S2!eretne zEnei Ie-rein.: (rgy art1.)r.! lEi a varr:os Q)d~aa ~e~Wbb"le!heti5seg'e1.§!e~ernmbenlfia~lonr ~!taJn'm~g ~ew Yorkbaru.z U!tca~~n s€. aIl1:lgy a dr.e~ebb·Ugy. 2". bO. Illr. DI". Nt.3!II'flo~l'am.~ Eg~ specrliiilis ih@~YElfl.2: ete!-ek ii~l<l!tat.erliiberl {a sz~l[emv~~agl:laW Mrml"lw'f: '1k3J'.e.." .~yd sm~~ek !lla~aml'Jakeb..1eg kCirnn~n ~ucitllaJl('liIzenetek:et Idjl'deni es' f1ogi'!clhi a spin1Luali$es a vU~g~te~e~EllliaL Am etek az ijda~ege5' kap~oola"l()k hamar liil"iegs~kadnak A hljr..:iv~m a vem:iegr6kben 8. E pi~lallialtbi'!ru belo€peU allJkn:tliK.Hllrd&.:! kirakatai el!DlL. IEQlYSze:rael'!l csalk'megnIQye[i a kOTny.. hQQyzoJ!g('tramJ11!Je-..S"re..onyos l1IiIer:tekI9l~ Az. mit 'csanan~ gyakoro.~ M 160nrr.. N. IlDr•. 5.·i§S'mke 5~hal ere.~~ben1li.yl1ru'bEr .ni!elesbe.: Per.en~.I_! ~ Ir.. -11. PaniZ'lbani .:I\eITh .~.I4r nem lenne.gy meg. .G.()kba m~g~k.. Nl.gy(i~~b.: A nelye!K!lwI1w2c!juk.!l ]~ r- s~eitru§~lfinfili. N. oklcil61Y1 ~·a.Ii'.~t !i1leFe!if'!~ adn~. . ~rataim is segft!l.arosbaH'l. l~dmel1i~em ~y iK:onoertterem oel'OH.. hogy .erll~t ~<rn!UlJaki e.oldl· ralzi Ihli!~yzet ali'!p@. Dr.Az. ~0zrrnopQ1uta ·vard5fa! vagytamJ ahpl:!rok. N.: ~101fll'\eJ )~t-'¥~!w '" ~N!J· VI~!killli.z~ KOlon csod3lal:os.arooo~. Errol ill 29.gr. ~s k&zoerr mindllpr61I:leiSZ<lrfi()1 ni@!klerrr.etlll.ogy netncsa:k nez. .)6 ~~et qU.~ te. mikot:...8-ibPJ)"eg.~ ..~a is~ c~. Mint . Z()l1gorm. Am.ae's. kerli:e~i m:g.: Besj:eltYl'!ikar~6~.Qli"!iY'Os. hane:nn on ~s ~ebegek.eletre sz:6l(j osatla~ "kmasa..ta.I..Qz~O[olk'ol.viis" g1illlas8a a2iemlb. inagy : a el!1izQ .

~ m~~o:r aiTfa lrertern.§seiim ar~piafl.(l'iaM.g i~yeJ$mi.LnL Dr.mindig uQlyal1a1)oikm eliititas..atkim.r-.gyuir.1:!i!lmls~im~ 1M.1ttid~9rhpz ason]rtaJi1al'\.rhetmeg mi!isember€ketes helyeketq ..iimo!il'. bar legtoiJoon u.amnaK:. igell . mfndrg sok ~ek~:S Ilah~!:6sege:m tid6dott D:Ii. ~~gtf· l~lkek stilma ne'1Tl tt~l mag. {tUreJJmetililill[]ij. NI.N.'. mar .. f\ogy megre.e.!l alacsonyilltib ·rrendu L\@ny·eKk{):I~Rli.fJ11!1lesnek tOUlilk. 'A.per! @1')'.~iwll"j~lodni. kllP. gS9!t b~?!moJ6jflbvll<iderul.elfilt .~ nekem.(tetovazik): Most.Az ernbe~ii illik. vat-6di reillkarnaGi6 c~jalra aJlanyanl'al t.~rigy loone.obs h fick6t peoe:z.Ii!~mo$ak a. (Iilie'llet): Ami ru.r.e~h~ vezetG utat "j.hO<QYSiOk lel.Liben loHot. En eleg !6')hel:oseg~t ka:p.<l" z. Mg'y ell~lliori~~(:!m :.olj:8ik. N. uj ~Iet· 'elolt a leUWk term®sz~~sGln ma}i!~lTias.:.JlQY kiicsi1t durva.FdldCifn? A.e.k &s~mesi: les'~k. K-es. do!lgri!. Ha csak a ~'nLibenll[[legmLJtatoU lehelosegek :l«lzOl'll. vaJarnint a sZ€l'1IlIel. de er.: V'ruj~I1' egy p~e:t~ Mt tortenik akkor . A1:. Jistabot"" .ztei:lZ: e~ele~':s:tarnba\(ell:!!let giY'[i~Cibe.. es me. N..gy glond.:~ ularn.Il~~~yeR·legin~bb \la~allli irlagry p~lY. mar runennryir~ a gyO[diter.~ LJhOmL .SiekleteL" . ana is" nagy olyara e!1Tlberekk..amellJl1Iy.6bb!allaJ:lYQ·!Ti1tfm§ctzse(k:onGi. es folY1lmatosan O:scti:i4$lr!~.itja. ha meg'k.~l~rre.t licleje.Zenek.l1Itotlijkl hogy miiy..ila~~6b-.SOr'getik JoIalamilyen modon. N. Hog'll pontl:lSffn kJl~bijH :ill! eZit!ZOlpparatu:s.k ISJt~!JjR.l~~.lflQ. !logy a lei kek ~ mlilgvil~gosodases pihen\~"s ceJjabOl.. hog~ gy<ll«:lfQ'JI:1liK" !1Ia~oro. N::.~j8iho:r -vezel.ti:lkl@llis talallirozhat" nal\':.• beja.z.1 a gQI1c1o~a!taim!ba.s~get ad. A. l.galTI!..Iarosll~? A.m-~.llpuk.n. 8. ~legge..zes e'gy il~GiLI:alagOton uj\'a:szurej~. ~8 a.6 "mO'.sko.e~- ktlHieltres~k!ran§k.'Olt? A.hogy ez .. akuk a N:: f. in~eraklH\I'~J:jb I:en'\l.~.ak i{Q.~.A.ll sa]ilil e~kep.{l eletl1llml:Je:rn nyo- I~~. A ~as!~ Ulg~I1 n~1'I"I~es2o!yaMf911~naIIIQ.:? A.. Egyik hCilglY f~Y f~J'g~i~ l1iirazl:a eil mgg: .!!hol ..~iilariCI.§ v.ool.s . ilOgy.:i.yes 'ifez.. a peJ!d .ek meg mlll. a.:en ismere:m .ho:gy.'arnaclok kwi)lt ~'y Mlekcsoporllal mHlli! a J'~s~a -lUtes vllag'aba megyOnk.!rZi!.~z·es es~ilmogfltas s. ami nekem a~t bizo:ny.5z...el a i'l.eWIQk-alko~.jimerilz16kb0 li:lrlfln5.: A!hogy e:z.t il'leJi.1. . i'll:-elve csatmnait'al ihasj!fialrlak. amikom mar jmam agyuruben.ak masokmdf. Nero hl$...z6 testem voll.zN ' terrmesz:etesen .1l prog~fI1!o~il~ 'Oflt. mierl S"a\'llret~m am'iYUr.A.ele. a:lany.em.eleiiIlUL A~{it€l~tIb mez:o a imernta1~$a. Ig'en.01'.tlla~kenit\. A sziliTIiu alatbe l~kinlenek be.el."". luWWle.t}.f~eMts~gult€!t" a st. a 29. hns:.aban..kkai ilJstml'1llJakkal! krse1iate.ez~ie~erlt.r k.: Pill hliS2iem. Szambm~a a vllagm.lIHtmkba va. A1.en t~pU!$~ elet'iii~ ~karuJ!:k .lligens m()!ek.al'aS%rliiatel:ete.ls Ililgkolfbal1l atel]. k~p.a !il. .i~Mmcl< '~waij :5z[lkas:.iztas heiyszirnelll a. ~ to . mondloll neillany !iszlete.{j\)\eljk. 1'{i3i~E:h~~ teije~en be\f. ..ok aflota~ilika~ es ~r.Az. liQ~n~s.~r."Egy' nlMik alany' fgy rrta le. 198G:ot frllJl'IK. ]61 illeszk:ooe..e\I~S$1:atoook: EHf]ilekeln~ . $i!:eme~yre stabCJtt a. A :gyilriih5z haS'o:i1If..1!e~. IEbben :a vulkallli'kiL.. BlftenQr" z. nOQymeghmOlt! adti. F514:Jetkilpes.<lElem a. Oka.rn.lI:8JkJ. a)k:km"haladj:unk tovilb[b~Atno~y 1~S!Sal1i lejar <3J . m(l(rlcij<m ~y peld. ke21.e. klilrlr1seim g'yeren'iakoH~eJlepUieseken lal-dak.. hogy e~ek. de·azt hiszem {megiilil!es !'1le'itet)..t51 Ilem messz~' tal~lhat. amijt a lang ~rloo.s. hQQYmegI:eQY~llljiz.jflI11a.s:ziJIeim jomadUak.Jglecii'. Arnth-viirilgbwn olyanok va:~JYl!In'k.g~moij~Jt D'.janloU lerueli6segi0H :k~lill ef!yik sell'lletsZllk.o~diJ.k egmQhdan~. 1101'.tam.om 6k-e:t e~ el&1t ~.:. II~en !>z[JrDk.Gti m.alle:mfehmasokis dolgoznak azon.A. hogy .Azene s:l:!epseget akaromkjf~je~~i.Ok.ala.t. tnogy eleg a![lposen megvizsg{lDlaa tob:bi '!. a!llijkm a 1"51dol1 meg csak kev~s e!ITfll]9r '~It.ijlval~ozasok bare szamta~an modQt kinal arra.gbe5.) Ail mdndjak. k4.. .:: ~ew Yorkbtar Iflegye. k.gyek.l\a[6 r. h001Y !TIil~n e:r.aa F51ldon a !l0 Celsiu. N. iaizt az alanyai'm n:em ~L!dl~ci.esa IIsgl.tarsalmmrll is a.~aTYle~yek \a csopCirlija:ik ta.. iril~az 'elo.al!<ligll~a:z.zu!kseges.edvelt egy 0016.Osa!k alI.aim morog'~arnn. m dE! elal~~Dmre :szo[g_~.!. .~ rla a 9y(ijrOb~iI'I I&Ia.ir..l'BroS johe~.IN. iEh kilebegek. avii!agosabb aliagulba~Meno bejlJtas~t .at tlalalmas boltfuek !:)or'02.ek mAs \Ii lagiOkbsn is S'zernt reiil'lk. miel5!t v~faQ donteruilk. (Kes6bb.relaiiv 'ida szerin~ meg' Ineg sern ·szure~te[. de en a~kl'¥ IS New Y'Orkba akaroolv mer.2ilasztok. oi'iJi~i!1.A111 <I mj tmiv(. . Mos.szt8J~kor csu'pan 4 'l.•..le~5 helys::1:rHeket E3'si!!~l@!kielta~allha:i.kJjIO<!liele: alaJ<. amiKDr a n§gi c~vili:zioi!6k rJaigyob'b vaTos~l~amo14lit es. amit mUltaUak -. hQgy lkiit v.ac~oo kb~P'Orltok<ll Ilcudal< letr. na !iimlr eldo.16!. Meg nem tudem egJ~!. Dr. ~s mag.0) \l'arh!Q!roval~~~~ar61ll /.r. !logy mils s.t.. ®i :k:"e. !logy 1J.:akl 'Szimbolizal]a.Cibb.az~v uten.gy a mas 1.' Gondorja.nne.alf€lS:ZNililiaIM:ni.Iror m:egy_urlk m:l!a.t mar·~uclom. 10. e:se!~nGI Mllonuk. 1il!~1de N. 25. N:.sllln'k. KormotHa~1111: 'Se-mrrnisem ..€i!wl:a ieendO {~Iilltek~ 1'Ii8~!• ..gyOlflll~l1at leMt&.~~Ol A fele~te'.'is I~oruli &1V~tlyles a~ arg:alztnlUShiOZ i'l!fIIson~rt. es ehihez megfe[elCi k.a.aw "itirkban 'llkar el!ili? A. 'te~irnelt:el arm a szam~alaii1l ailwllornra. .brOme4 a~j.: ·. cigy regy nagyon Aehetseges.QnYQs !ret? iii. rillin-l avatltaJ[)IlJ~lrorbOflkas:z(ilt [lo~~ok.. ~atnL 'Eml K1elt13Hl.. o::eneak<'i!d:emh.. Tudlo:m.amQI61 gzerint ter=ido aia:g uLaikal.'e~eden vagyok-e mal.:Rendbeill.Eie~~t a oyilac5okat a tetl:!en ~'bte'tebb vagy 'lJilaQosabb.merke-~" Ill. hormen tudja. N. g~~ hlLll~amai moz{Ja:tncak miWlket. Dr. hcrgy a \lenf!k m tarlabsa.t . \l'an is ~0Y Ig'Bretes lany LDS A1nge~lesbem. o.139YoorU~ 1e:.' 181 . d'~ ne:mlal:ilarom atket Dr. Po.gtuidjak..: riladd le."".M a ~1tQru:t? Egy~:ma!18f1nern.elnJi.•.kozoUarn} de New YorrkQtakamm! D'r. JegalSib:biso nekem nem.hog.m~lyik es~lel1ido za]lik ~ppern a.6>l!ik.:o.zaloDtnem cinkeU I~po:kki'll! jil:tsmnak? Hog'll nem§p..mi mair a ~e:pes~ A. eIi3lva~aJ. {sztine. A ..~.t:silsagna'k ..: iNJem swks~es..llliberiSlli!gIM~r.~ F:(ll"!1t05. A ~liile!kfizllKa:l giYOkere fantos M:lIiyez6.I..·AzegYI1l!1.ll'Ji1 bJZlosan.Hogy liassam. feje" :zetbell hemukiiltamJ nagy a s~llIeml\lilagb1:!h a!Z . .k l m~]d. hogy ow.llI~~M! m~el:ol1j elh~y.abb .ibk korClli Mrne.rt6:zkodas~ n€llyel.

r!r tw:L A kovetkeid <rejeze.wt WlIeritem ilO'.gye:relreke't \!'fg~ztOlna" es az eletbe.t egy eJie.k:et ember I!elkenek.nalalb@'. o.vagy sO:k ril'1!JS ·emberfed egyUU egy k. aI10l ~y5zelf mar . ~:zen~~.lk'fOvid i'dore jon a f.m ~s'olY<l!11I regein :t!~d.tll· ~et: fjg~aAab!ban <I GsalildlJan :szeretnek IeI:tO]~eni. Bilpnyo.t<ffifl tole:. aho. llly.$at .oOrll~t A tlialdaklC! ~mbemJlalt~:aJr~ja~. hanern mr~(l.a XX. gyermeikekeF'il ler ViSSZLl.l~m. a Rildraj:1:j I\OmyeZ9:t so.[tn:llllt N~.tott emb~rii leon'f ag!ya.f Vis.I" a f.sruese!rol.t lflll. reg!. 1(liensem<a . t~aglikus c{>aladi ese~ re'5:ZlVev6i.s~ufl.eli no:uatar" tw.atalornelhlUl1lyt osecs~m611:ieik:e 183 .!'eszitenek.tki'ijla'r~SZ!tas:all mumt Mon. Ila .s 1II~~ur~k:~ t)tI_r1. V8glJil.rE:1:.@flndil'is vo~t.:rem1pontoJknaklllfilii'lelk o3i l~iC!k ~~elv~Ii1l$~tas_rilb(lnmeglSJ9meL'ek a dO[llo ~eli1!1e'~(IltM~m::leil1i mas !iiIllfigfontol~t !m'1legeJol.s Ikultura..a temgerp. rossz h~lyen f:a!FlD:lllmo'takti amiltQr 3i s~8S.oat ceJjafrnfilk 'erdekebell. ~bben: az .ok 11l~ Rilbb a heg'Y'IIik:h§~.i]leim!1ek :s~61:t.>ltra. ltoQiY mflrlilril hatrliSir:li van l1i<lkeg:y k. hogy . S~erep'el.ha~aJt~barbi31.(:jz.~Id~ata en es .e!!'leklc1ajen mar egym~~.henem \IIos.is~tuljoFil . a ~u~Wra~.gedia're$l. . kqIQIfID~@i1Iaz !J!'¢bpJ -1 tllvs:<:azadban.ji'il. iJete)I1lUEiIl egiY fOn~l'J5I€!laaaJioL Jl:!~jmril~:05:sa.te~annSik :a keroes1:le:k: $i2:9nt~II!l'.6d1it~$ana:"..~Ll(:lMI azok~ le11lt::ek.akar~m . am>erikai Iindisn" m ~~~kel'lt.g¥.Ies:Qtes~g miaU~ gytitr.esJi§iyOI<Jat pr6bal!a Javnl:a. tes. .~ ~anya~aloU f~lverMnla:k az elete !JOWT! ele. alellrek nem valasLtal1<1k f.a~kEhryt \l'al~'1~ko~nat-.amik()r eg:yik a!lanyom es h§lektiirsa:i mLindhenizsid. ~m~t a villas2.idej€1i! tapas~taUM1.rff]leke.e5'e:Lib:~m a s2/LJl6k~egyregebb:l e~eWkbeifl ca. ~Neha!1apj. I~i\.jd viss. Kliense-m e:IQ~el~.IviOn. nlvidl es i!1~eJlzfv ~eckiit .!ii..odes elmeWiletl:e. ili~.vig!Y!l3K . U~lIial p.!a vaJ~s"toU ~S>Bm~ny r88lt\J~\.de~I)gl'ilessegl:lerl igen kora. hogy a tfnl~"o lest'!fer gyerrnekekit!itt terma.8!rtot I\OOvetik. osaladi VE!rv.rokona 'IE£tebeiErV:issZa" Ha peWaul kffi te5t:ve.ew:t valaslta." IEgy rnaesik.:La. azS91¥ikllk hirtelen. aill'Lkolr egy 11agYril!1'Va~ gyottgye.5ih1JilililuKiJl.:zaj!Jk. hl)QlI 7 e\'e's Ironliban 1f>1llljrorl eg.[I m~g meg kll:i:rmsmletetlllJllio~aj" te5tEiA'lell te:r maJjcl\iiiss:za.t eka. Bar az.<I terueketa. ~rtola~9m$r6~ egy mil.aJa.k~or a I@. s~erueill rp.. hOQr¥ W411-ban a daoh.s Ja~l!<eka&i~atagat.etli~~o.y Iilapot?~ M!tval~· s~olt~.ijzj 5Z6n6d~.I!. akkoF Ie!hel.eWse1baltran 'fll:Js.aj v.$ilk.!'mre.n megllal..~ nagyQIi1 $lQJOS ~a(Ocs()lalb1llrl ~j.e'gy€!. es.tITl{ ha!I8J()~ beleg:!!i991et kapa I~g. er:lYle1eka Si].s~azad~ba!l.tl Lel!ke.u feladatra ~Svam~lkoo:n:liik.yarglaU!'l!{ egv gY:Ei..l'iin~lo1Ji1'il m~g'keilletl~apasltarlliiJk. men uj ~1l1!.lpeli~ti2:mu$ e terrnekeitosU!pam gyer6lkkorunkbalfl venit lJeh3l11k•.tanak o~yal~fhel.:pe~d?m ~sles2. a fejlodeshez.uek tnegl. <Imler.s a:f\BJH meg'kijI5nbijlztetess~r valamltill az. Va~OItifal~iliek aiz:er1\!'on:ZQdn~k-eugY~li!ah~oz'flFQkiraj!2:i't!1lrU~~lm®z.A srornyul 'I..t Megk~rde2.b \1illoS!D@il !>zer:et lelni.9.rE)k~t.. hQgy Iheiyreall~tsa a ITIieQ!S~akadlttktaipcs.Oirzl. ~Ielkek I~nyegeben J ~s:tet IJ!:'lYa!nazJ()1ls~ulok ~ol1Jetke~o. el5z6W.gy-egVE:sE!1!( hiszik:.27. '. 85 r1em a sajSJt.. l10gy mit Miunk:l<l!rllllrlfi abb¢~.elkek hagyoma!1VQsafi lugy va!as:!ttaJr'lillk.:U.!te b9.t va..i~glt VO~iila r1Iekik.d5slaJft1lenll::lu? Nem.6 e~ves~t8seli1ek. 8 Igy feKel!t>ifl vo~nl1l azt.nilik.hogy m va~~il inKabb fiafuil vagy Irlkab.ssz idiaiben. ogy h 8Z: elgzp ·Eile@ ugy t:eruezte meg. lia.f. fa~yi<)jssal.gi(ilf!jto$Sib'b s.!l maradasi .ye.esetb:en: A ~elkek remd5\1:e~tllttllem lal~ak :a J(jcllo!beliel:emlli:b~iI1 ~bek~ye. ~le!ket.. hogy a lalkeil\ fajn me:gfontolasoal ClKarriak ugyaJllabba. Ihogy milyeill efZ'es. i:i>" .olyan r§r.. fi@gys.tulne~s@dil\.I\J5jeve valf:k.ertek \~sszaAl e~eiNiillas:zt~S()kf.ahal sz.e~Ja~nn. Ez a mairerru::l€nola vajo. hogry.~at~bat neg a!Z. mlS!UlU 19'4S~ban megha~t ~1il~d.mac.sege1 rnyru.n all j€lenti.f!!rtag]1liiksn& ei~~k egyHtit.e~ei 11~$zn!t!k.Slb.an'hallrl~ oly.zo~.\iI@.1Jdird ilL ~srner6. M91Y M~g gyakor]ljb IJapaszllilil<!l!!:.an a :ma. akik egy ilyen ha. die rii~m\. egyEs ces~mer::lyelk.Z ui l fijjld€k m€gh. mills.r.atasLtr6f.'i':r.(a.eJk8i kora~ Iha~alilalk.yelk:et..az. "Mii volJta e.stazadl:Jan .sat lflinrQl.mare~5zo~~ ~[dofgoltak.ola~ot.Ainnil«!:ra U!ile~ GSi. Egyil< kitensem a:zt Jmond~[)I. .e:::.alas:t:~asfOi1llo@'eleme !elhe.gyanabba a regii6ba t.at: inkamaeiiGl'az MoU.enkor re:jllil!ye'$j!.(j~eL Mil[)dinyaijan ugyaJf'!abba a baralkJkJba k\'!rulltek (ezt ~s fgy tervelMi~).lienJGemfl a\1 EILlzo el!ei~beill velesLiil:eleU rell.o nokk~nt sz~lIe. tucl<~.e . mt Ihe)zagpo!lo e!e!n~ks~OIk~ak !lJerVe~ni. ~~rme ~11n:ek. ~ezagpotI6keo~~II' . ho~W a rI~yon 'r.t!gyre to.ni.m p!. A. p§l~ool a:z amerr~i irJdianokna.e~~:eik.tlk.. hogryreJ.. i1iSlZsnr :[119eJt neliian. a taJi. Az embe~i $4.ga s.alaZ:a!!ib6I. MI:ndernleleknek megv.mu ho~y.arrrnikusQKQ~" i:s SIf!~pei! latszl1. "A I~cke li1JS!nHleik'eIirlJ. i3J!1TI!"i!tyibeJlfiiatalionhalnak !ll'~Q: Az~tatm5ztaltam.ilItI~ . mert ez ~S~bb I.k mi~yerTI DJdlC>gilli ~s p$1':r!GnoI6giaii (llmk m~aitl v:~laszt]ak.amelYben !l.t ~efel'Q.ttlliion me9lhal.~lyil1lsIst~n epp(m l1~m ffgyelt o1. (l3jmi netlHl.a!Z adoU.bben vat'<l5Z.nem egy. i1ogy.szamunkra liIyujlk'f. hogy ~t~elk~!\'('JlY:l<or \5z-<imy.'I:Fra.!'.B. ill Qffilo'fuglbal.(jldre. rigy fqgalmmott~ "Egy.atl'a!rnkarrnikus ~elt(M~lek ~OO:OU ~gy.A \.agy nemzeli~ a:lapl~ul. !meg latual'ayos~bb pelda. Al paoietlsei!JJi ~Qwtt nag'jl\Oril Iwvesefl!isi'nJ~~lh§lt meg fl~n~tilkai vaJastZliasOk:at. <.

hog¥ egy bl~GflYQs f~lad!at elveg~e~E! Qel.eg ·csokk'9IUl tizikalt.at..ieiek.!~.ajjllal Valas<z!]uk a te. mol6Jl Mllgatom" .illere.e s~ker(iJt.. Ewlan a!lti6 me'gvlzsg'aJjl!lk. .ke.'i:zfl1len a lellWl1ik t6IJiJemb8'r elelet lis .szrIliW!eg mar ugy ~ val.OiI. a ele.oiIJe1ke.n.ern a !ellillk s2.i~hen. egy amerikaii o.a~nIIzilmi.elSetb61kidero1.az'Of.k.5ti cssk rillkii:n ta!~lka.et ~h30aban ]ele<Tl'~~::e"Zil<:.·s.aki m~ 1l1Bii1l szo:k:ia.s~akbail" Mire 1elhagy1u1k ezt a't:et.tJe.'jab61 is: Illerlilheta leEek '$err.slOk~iv.k.U\m e feJez.megl10llBl.n.tlla!a. ~emritk~nl<lpa:sllalom~ .:.si r<li~ma/!ba}".rm111ye!11Il@S'lbetogllillltOrz!li.jjl~lja iril:a. nagy. mlnt . ~s Iflefril m: a 100: 000 gieurlivts:sza. Lelekk~nt vallai:rliUyel1lr.!I8:li megl s(Jilyosabbez <'li teher . ezert naQiVOIil··f. h~g~ a te<stuk mialt nsm erheU'ei~ . t:e'sti :Del:egs'e. Tobhs:zo!l' lIS. mert el5zo elel:e.eket mutillssarf'. O.s elaU megh>iiilvjlllk'r.i'iI.' e~el1Jal~sztas ihl~ijS.li d(jrrtes~t.ti rokk:antsaga n.tapO~ k6wt~sze!!t volrna· be.rszag'Os folmeres~'eiin~ a r~iif.csallak. hQgy beito~Zil l®mar.e:t kE!peiZ:i ntllak a pN'ibiinak.e. lesmnk: {ontos· '~eS1.deseh.:o:::ik.sWIIlKei.a.terpers:~. ~ta~6tt ce~ail.aJkibe majd] val:6szlr:!lIileg be~tm~. 1~lis ~girnbairil em5@moerel\: .Ui fizikSii ~-.ok. . SJ18ne.s€l~. h~gy. hogy az vaJl6b8i1'ii l!lii'iegr~~e~o~i'i szolgalf. a:t~.:Uk$eg'5~era~n azL.t Gsak onlmag'L.elyekre·e~s&j~k~erint lrepesnek iloollene. l1:ogry iIlI~n!!!lt ~O:z.!ztuk mag!lJ!lkl6r1i .bm is \...dles:eik kUioiiloiSen $~rvbe markoloali: akk'O:~ ha ~esti[i[]k: nem tes:::i t~ha~iWe.)l.rrregI1gY~lesere..mLltat6 vefil'esrt e~6ke$. E.aranyamag'alS.~n a~apul.\.Eidasatt es elerJe.s.tOOj13l.e11!li!Us.iak es a n5k 90 %·a eJ!egedeUel"l a testa nzikl1!ii jt:iill\ernzoiveL Efl': il'l1ulafja a JJlidat~s JIDl!!le~i.m mindl<.1sJI fe]16ctJ6n. nsm tMenl: '!lOJl'lili.e ha iegY&lZLUk or.om ~()Iw![ a:k'Om.sii~eres~Ie. a:dOMEgUJ'I.lirogy ha valak~ sirnat'! "meQlus~Jta"az e~ei:e~.oeri1lfelkesj!)[illhess@r\re'lJit"a ·For£!~monbo\Z5 ktllt~.e:JWk:bll5l is bizonyo$ '1:6. o. re$~t VeiS1Zhe:k ''9bMn ag errek'ele.ib' p~tChCiI¢gfai ~:r~mI~k.·Cz:l a k.CiI $~616besza.lnlt vala. 5~abaJJ. nogya.j kt.i5reiaqa egy :adorn klS. Ez: az·illS1r.9yak? Mni§rI: m~ilel~ ki: eiPP igy'l Abban a tes~be:n vaeyok. hog. ~~fJY hill.kal: ta:r~ l~szl~Uk.'amlt becslsseksz:erinti1li:: embe~i leny GrGko. mag:unikat az e!letben 'alrr~l.szms. es e:zert ItB\i'e5 h. hog~ mim akarrra~ a ~elkek puszt.tl~ja a h<lladas~. !IIl.elli!i!1eg fagjuk ~a.elye~ al~p~aflj ~ .egynt~:J .rttaW68JlrlkazelelvitiaslLas helJ$2. AJinikQr kli€\llsei!lll i.te!W~..t A 'lestvalas2t~sO:l1IlmMm:.l!K ti1Stlti!1lh.m~~~ikjbeil ma~adaMo's. A ki)wetkez{].M op[irnalfs test kPviulaszlasa nillgr/ gsndossagpt ig~enYfll. hQ\lV a ~arrnikus.ztam..:ikarl'otl!13i~ko4!~Sail. de fits~~!imKGl.o!l'll()s. hogya veg$o'a1tl:f1l~. tenet ~O<QY ez kem. egyik ~Ie~iink t[ji~ottai1l egYSlier(lr.teb.. ho~W gyorrsabl:.gy trraged:ia sren\iad5 ~anyai rs ~ei1eimtik.Azok s~mara.ovetkeztet:4.Z\I!J§I'em~tilycsokkent ·erl-eMnekli~!.timry kfj9Ien~e(linek 'tQfI'lk.l6tha.fBrlf'!lOnk S~mQ5 . M~lJlda~onalt.~.tvalas:zt~s.ak meg nekOnik.datafnk(ll) •. e:szreveUem.eronllles'Z a r.gek e.i'essti~ lTf~g!.. N~i1I sok bold'ogrn!lans. ~16. akikne~.og~lkmik" aIDflel~k' eI5seg.be!m combcso!lt koo:epenel!. A II~ekfej!ea®6gis.!i9l:s~arlk . T:arrarnlnk refaHv Ida joviSii.abad raka~a.allais·l:!ltnat.earis ~estalk~lm l. forye:kcmy mivo:itaJ. atlarliid6~l'if kiujl:l~6lab· ·fii:jirsa.etes gQndOiJataink a!apjan is ti!.sfiij:d<lltmaJk aJlit!DHaoClkadaJlyoki.olya~o~kal. a kova. hog.arrl<varo megprolbaJIl:alasokhoz.e:z ilehel'6seget !lY~jl !lek~ arra.maiis klon..a .y ha nem sZlUletett VOrl'lr:l.Pl~).Iel~16Infk 66 G\SopG'.elet" aJ ~eg:~tlbb ler~kne!~ mar rnegVaJrl a lfIo11iga Ikedll1eno ]elof.a Mszere..$8:ga51:lRkal inka!.m:k vOl1haljll!k le.nrl ell! 'il'a..s2~ml:leQ~IQ .elilenerre nagyoin s1leret :spO'ttdlnL'ru eI5~~tes rnrtirj~ sornllelmrmdta hogy et: ' a ro~pa t4jdalo. ~ho'\la tartozcm?" E ker. n~gYOIli !"Iehe~az! mondellii.!'·olllEl'IIk:o£6a~.h~Q¥ (l~ dlorgokat is mliJglegyiilrrk"am.\1efJell: a lbal.zik MiFiidazo:niUtal $~e[lt!mi tarracsadoink :bosibge!JE!f1 h!agYflii.alez is re~z.zintje1DI. AmjkQiJ a ~e!ekllu::l"'tegy bf'OIOgiaf oagglyal do~glOzik.inere ju~ai!5.!k.ti'I~tJJiIliba!.zfito 1€~~a~mara'Z eil6:z.olJb .oll i'lljll'k~l"azel'J5" vend6 .ial.@ilek. eretBben ~ymaS'h~1 J)ellent6siGlTIkmoni:J&2:o tesm~t· is.ti. Mill'lt m~r ElrI'ondtram.5ket"am.. aklk meg \i\OlIak @'YW:Cld'ie IrtSia. ~s Ilmnr is.es:zletek~ ken f.]!dj1.e:. A :stllrult embernelk.aki.. tillrsadla[om :szlerooMpiakat all:HelaO!l: ig'. Ilfszen [gilf m-dunkcsak dol'gozl"Ii a b!3lfejerzet" le!1lie:la.Iilll:-el sem osalhatatr>llll1l..s..A ~:c. e~~y'eirli1beri OSlelCsem'o agyahoz. ml'j5l(.t[li.Glfln~k'mijlyEibb !i§I'~kta!li \l'lo.Ie:lekket ku'lonb6r t:Jl. v.:.tam.~ar e.arf.~ni nemjelenk . vaJ6 erJie~es~nkelij~J.[1 sp~rl~uo¥ms.f10glY mil'if€inr e:letlehelosBg.k(\\sZl[ilet~lr. ·a~i. . benirulta~ tom a t~$l~ja~t~5 Irn..¥e!k:~6elst ~e~ aJer~kdomS5etoi 'I'~~mDen kUlB:nb5:z5 neMzs~(]r lehet. hogy a . el az IIn. Mrmityeli valasztoHh:.lisztjllK meg. a ~mi J 185 .!inyoo~eslfeleR~eSU ho~gw.pess$geit.l. AI:es.~ru~e5t ok~turrk. \ Armalteiliell'lere.~I~l.orilyoo ba~eSJe'~az elate sokkal·g·yOrnolcSi1iz{5bbe: e 'ltalik.alaslM6irr. a'k~ar meg t.el!51J elketdlrn~1i: gOr!dolil1(Tz".!lilkool1l a ]f:hJlllJerl llllegJ1jg~errt IrepeJk'etEi:areJezet azokJ(~1 a . kQ~~I. helysz!ine.'estil nehezs~ek ie!lillz. hog'll a 1.fUi:< eril:a dQti1~et.e~ EliSD !3'SE!.s<.naltkpzasai lenlliel1ek.rJilyan'!1 a~al:lnwaJdo!go1!.{bb6~. Itrogy lahel15vet·egyeJi a lellkek sza" mara:uemberii hasZ!!1ios.m te~lbe.pet. ~rej. !iogy nehez d:OrglJni~[egye-n.ll demor:!$InMj'a. h<lQlY a telk$J\ megf.t:et~ '\i'·6Letit l:ock4j'enek A:J. €~.lk~ I!'!ak. .z:tUilK mar a lfjk6me ·I§s k~rd!.VaJon sz ~ali6b!. Hill. meg . el~tvlarac$z!a:s hely. A.a.)ebb tn.j.et Jt~r· a S'adalm.e-a l. al\:ik egeszsiegecs: tS'stben ~llfleJ.[d!ot. Egy sefUft 'lestbe~ .ez 5Ziukseges eroJ'esiZ:[t~s vaJO!ban megg:yors.sag menest.tre IIQiaZ" Mie~51ft f6Iv. mrl~en egY"eb tenyezrtik ]ikls~iilak meg s:zerepet'a !ellkek ~9s:lvaJaszMs:i3Jb.ruggeUe~HI at lemtlerek· kivetel m§~kUl hfb~K:at k:6\11'e~nek el.sl'ei1OO:t IiI'1Ia~tllmall..~k.er. hQgy.y lielkUnk mar elore Fh'ilily:s:z~r rt:e.a rett el5.gilt..tet S1lkSlerWt ember hl$.etjj(lkb~.z)o ~11k8ilolillimall ISzinle tUIV.!'ilJ~o:il:tathassLlIll!k @letUnk: lOiya:Sfm. Eseteim meggyo~te~ mOil.er.ala~ clas! e:rtU'Il!l.lj~5 eletdi nRe~vail&.$~nal~ak az: file." melkUl.

: hibatran 'Ilolmm.aSOU. even at. Nern voltam slflm jobb.temneszet gyermeJke.Q. J5tteun-mel"ltem a csapa.azik N"y.el)':Egy r6mai kaill. elE'J. f!zjka~ erot E9Iesz t61cJI 1a.!Mleli1 mar bar-. meg akkor' se'm.. . Milyen t. .hogy at az elet eg1yUltal.? teljebbvalam.szkiII"lL IN.I'ete.. . A.hogy v~o:n kat tes.e:rette a csapat-ot. Nekem mar alklkor msgvollak sz elkepza:leseim a megre:lelo teslm~relekFOI... N1. arra vagyok kiv811'1osi.ak a mal"lak en'em" Csa~ Bj. !hogy taf:i'in a tanaGsad6k is' elrol'lthainak ldonksnt· ezt~[lzt.B. L. \H~gtag"jai i~E~~S emi se~.zabads. minden kOITlilanyzatl f:elUgjllel'et I"IBlkiil.eerl? A. ho~W milyefl test letlile a c. .iiradlt ebbe.ml tori5:r:itern.eget. iI\1l!l..et pszioho~omatilkus er.'Odhattaml . (eI90ndQI~odvaJ: A va'llszU'. I-Ia egy.n? A.l!g.ilel1li vilkillg efetet idezte lcU.niurilk vo~t'la.egmegfeJJe:J5bb.orul ~II. N. hagy miiert vililaszlotia .s'bel:1! lor kiil: Viccel? S'Ohal Os. hogy beszal'jen t6bbe-t an.-t rs rnegihall:da. vagy egyszarllleil .: AJldoor~emezzak most..: .mll'!!ili a·J~t. Krrmzl:a-e val<!!!'Ili ledl"t I'OEmlaifsan'f Erzelmileg ki voU-e te\le vaianfiilysfi eroo~bb hata&nak e:biben m: ~!~ibe.ntosaj)b.lelih kectv.:sz1:etle ..$ok lando wit kiprvi:nilni.: Ana gondoltam. It: A. Nt. IN. ho_gy megilizonyo'soajak testvalasztasana!k motlVaciojarol.~szQl1. ahogy a ritkte· lel1ak()[t~kbafl az 8romre tamas2Jk.epp' olysl1 erOs voll.udlam.11".az 'li~ju'kb'9!kern!!) tel'ep'll!liis'eket Le-th 9!!.vagyal e. FeJsretes eglji' fl.littam. tamiosadO:k !f!el'loezneR el mindel1ll.gesz csupan valog·ditias neJIkOli. EhrlQim:llta" hogy Leth a .sol< eJletleheto!>eg" hiCIi egr->:rer a talla..: Pont.ll hagynak egy uj:SZmmtel'l 'A.estet.[I varliit v.en tes.s. amikor ki alratta~ rabo~nl ~V fulUJ!.~Nem kell' tiil .dsag.ll 1!~'lekrlelk.. AI'nikor3 Sle~rern\lnlagba!1 megn02ta a da. Szabacl vQltam. ~. Tudl~'m.'..es szmetlek~e gyerekei?' H!1 186 .lIilatesteL . amit az 1!i1~teiml soran meg ali"artlm '~api!l.ezt a fanlaJ~likus t-estet mi~IPM Le1h-be kQll-ozQrtt 110111£1. a j6 .emlJ..Y jtJlo?J'lseme-t viigigviSlsm neh:anyelmlilil elete. Dr.edielu- n~k 'l. N. r.t ~t.ooan ezt ki[og..silk:? 1\.. pengeIu 'kardol hO'fdott an:Iit 1t00nrry...!nert nern e:rez~i1mrtiijdalmat.: Mit gOfidol. a tal1'acsad6k mar ~16re tlldj1ak. Most visszarerve !.i A:bswl~t mertel:<ben.e1Jh ho:sszU. ke!lleny.Blat a te.ltematfvik mi'ndlig megfe!e~ek ann:ak.m~g sz'&x. 01:. nem 3kartam \. de hat Ibn.: ml@rI·nsm alk~artiflkabb i~rui8li k. Miellillta problema forrasatmz.! Semm1Kl1 ssm feUem. alaltt<iIU. I!J!': NI. M meg)sebesij~eill1.tok mTint p.i'e~ik. (nevet): Nem futosilafagon torrenn~k a dCiIg:ok! MondtaJl1lr mar. .(. vagy v64etlelli. 'Iulii haltooban ~ehet.yeUUnk.A. A Ve9~ri9 l1IaQ{yOn belel.eclen fargalott a csahikbru-. N.an sosem voll meg Lly. (il il!\. amh Le. N . akil< selnm1ilyenfiiikai eiJvaniozist rtemlalaltak nala.!_k hel.on. kat tes~ kO:lldll \!'~Ia:sz!ihaUam" Dr.aO!: elete~5.: A tanall:lsadok nem 'i1al~szlam.B"l{is!ilgg:el.al J es IlCIr.. :szazadlban EurOpa nagy resze Nagy Karoly Szellt· - A. Haj61 eml!~ksz. ilQ9.e!iil~em 'i.: Ne-m afkiartam .ileh. N.atorua.A. Az .'uLasilolt vis!Sza. N. esJajd!al'mai enynit~:e erde~. .as.JY' csatatan ve. ".riasl tavohsagakat j~rhik IJ.t vizsgar<a~a elegenilf06volt-e az on !l·zsmata at: elelvalas2.)10..: Vollt'-ep.1'. ..: Nellill.6kepesk Segtnek kOlfz'onlr®foen (5 v.cs:ad6ink mar ismerik a vagyainka:t..genet~l<ai allo:manya ltI~aU kerte ezl a teslet. amig fi:zilwiila91 'leljes merlekben Hi tu:dtam magamfejeznt Dr. Nagy 8]1. vagyis az 0 id.: Csak egy v.3 csat~~ ~uhe . Dr.at"S. 1~.~k fOlkinalt tehetoseg! sem te:(.: Ak:koi'" me'selj'e 'ell.flM a kat'l)i'iIaeleUe:1 kapCrsol~tban.. Mindefi1 erze'semlri.! ez eg~k legjobb fi~kai pefidalilyl ~karli:1rn ill. [igy hataroztam.. Vi:klligkEuill nem voll sZ()'UlBI:s~g8n:ek fenll'lha!ta.iJ fIIalasz. hogy !i1Iilldell1 napmiussoll1 eh§Q1 Mrc" fosztogatas.ugal-Orosz.. Miic:soda.. !logy az arvQsok a belegseg.AIIailyomat ~agiYon 'foli~garlta agQl'1Ida:lata. Amikm srra ~erlem.akEnek .rme.f!!. liestmagassaga a 1:90 C:IfI.. .ejeben 'IIaJosagos ooacsn:aJ1t szarnftmt.ntesel.tasai'a.fjh~ szeles es. h~y a fiijdaJom 'eg'y elm~~t:eleloon '9yoker~~.lem.larta az mvosokarl".ibanl m~gjeleflo kep. viking E§!etiibal vissmemlekszilk? ..rt6zi<odasoJ'n sor.a'aszliis kinalkOO:Oll:?' A. iilemro:-rdulh'Sil 1. hogy az atllam irallyitson (az alany jobbn:~~balriif i!iga!lja a fieje'l).Pa.eld~iul a.rnemrol. ha az em.etl:ek:.1 .: liU nem :ismerllka nem10r0d6mssgat Pi. Minden teknt1i~lbe. 'iilelelilenste~(j knna!at~' .anu!lt ff!l!. aki idesZBmUlii<5l!lT'Ik szei'i. N..el]aiioak l.thJa.: De hoi maradta~ az olyan szemp.n Dr. a l'9rm~~r618S a . a ~X. sem nlJ6smbb~ mint i~dGbbiek\ [Dr.a vezet6jer€: bfzta ill 1 j val~a$z.~II:J a fejel f. rnliel:tlitl s2:.arja A.e:m.\S! sz:egelyu kiipony. hogyan va~al$ztoUon. Es· 10.i!at I~n hilbaJlmt semmiltepp' sam kOVettmtrnek ~IJ Dr.: Mi voU a !egfo. A b-eteg"'Seijet nem is ismertern.fahi a.epp a BaHi-tengere:n a. !~gy.e a fo~y.hist.l'telis id5k jartak akl:<oJiban.n. A mW9las szaba.J MOO' meg~apaslla~hattam azt a nagysmr£i tElstel!'.s:zer enny~ csec~en1o$Zdi let~k.'Zko$~ v6rotS9SSz~~e hrajf(ln!alal .N.al . 10.n~ren 00' a~ erclokben fema.1." aki most . hogy (lira a cs:odal1aitosan aranyo5.[.)f!~mE.tlkai t~ttekbli!!n Inyilv.tommaia vadnnbSitl. .'liestam voJt! Dr" N.hogy keJ lel!mt j~~lrne~ ki emrlestf'lek.sagEl. J. Hetamas mellkasa. l'lyers.zagl::Ja..: Mi tortenl vol'fla.lenrllli? i A.:Jo" eJhiszem.kegyetlen is.mar g~. hogy nagyol'l mik a da!g uf. mint amily-enl akal1ii!:m 'ana az eletemre:.erL-ek".6kOlles vad . (llr.ia1!deg:yelmeL.b\ban azidopen Dr.erd6~on .mit ~ajAmikor me9ll.lilUlOQ jk.s:lhsz:a1!6 oomadlr~g(lt ftii:zoU'tsizm:aI'Vj:.: Semmi: sem zavart.. fofdo:n" es !61he~{i~ segkelllt Lellh-t ajsl!lottak WI.anfl.: Ezek S"zeril'lt a s.s as.flis.sletet. .at" s k:OZOOI'lkUosztalltak.zem~lyiseg? j.Q IS beleJats:wtt iii! dontOOebe? A.im1e~en a teste-vel a legnago/Obb meitelkben voltelegedleU" eg1y Lelh .ennrmel a-tsz61itfejredo vecUfl.tas hel~l~i"i? A...

. Dr.Ugyn~"\.a~raat . Or. A.. egeszen az' eletva~a!5'Zliistg...mert Iflekik. e.gr. aki nem m&. D.t mar ~egl. IDr...: AmeFlka me:gaJlapoctott.. kaptalll1 at aIRalmoll .5k allnale.A.agybardekii:d~em. es smallen meg lha)tr. .lkocsll:lafl.: Sze~nem itt aiZ ok$ag·j viszol'lyoka:l egry kilos~t:megpnszk. NI:: Tallilhl1ll6-e Asht~~ben es a viking Leth-oon v<I!la!Iliil.. 1!::I.UlksligOk Ifol~ . a terrm2k. mind'kett5:nk mfrve vdlt".6 burkoRalDIl..elesell jobbaJn megertetl~m. Nem} (a hangja.e1t.alii ana..: Ez mindig k:e~oldaILif a !!l~eres~ as aki:ileJezeltseg egyllit" jar. Ill"Iose'"'l.lit!Y<l~"il mar kes:2:erlJ.k:.Iilbriljlilsat akoznatja.~smlk sz.ahlloz a pIU8iI'lathQ'z·!i!I~rule.etieill. most k5v.maganyuS.. :amikQr a. abban a pmarn~t~n eg)le~k 'iJolhmk .:: Termeszeresen. a h~ts6Irerekmindl~GI C()mtlj~iil atment.~ Alol"! gOlldolkaodtam.9Yferj- A:: Igen. EliI'. de az8rl.: Sz6vallatl'a Asihle.tfOliitti alliapQ~b61 atl:epoelt a tud'a~a~i1lJttl Ua.slkod!1a~ majd! rii!airrl!.:. aki .es Ashley f'iie~.:sib6i~ ~i ..slhley 19'12-ben hair meg" elel:enek eg~ produlkli'v OCjQ~aJia ut~lfI.evesbe sewl meg. a k'0c. Miillden tes~i·.Ash:ley tests..eSiZebell vat~SiZtottam magami1lak .e·zt kii~eh~..aki iI·goflcljat v[iSe:lt~i? c A.mebena.. egylldlllRtlIeksem leU \loin? jobb!. kooott..= Ezan seriilt megl? .. h09ryl:cljesen a tanu'.hogy ~ntl}l~-e:ktl!JaJi$an fejI5dhes5e'k.'Zl:oUafu· a tny(lffiOifek ~etet..ej~eszt~Uem ~ eiite[m..\ -..'l.r az anyja msj!olt.iJiI5ket.".a coonUores ~i!rt.. ~e'l.t? . Amrtvruas. (i3sszerazlibdik): KorliUoZOlt ertelemberm ./·eUam sZ€im.tni mctgam. '::. 0.: NO's.essUk ViSSZi!lrfele ~nneJk ill dOriH~stliek.Akkar is klesatt \JIolna Ashley a: Imcsilliil.de a1!er1i. iN.t6j fUg:getlerJIiJI is'~epBs\lO\ltam lalni .. na·mosi. . M. rua.. A rol£lr.$sztel-eit1 e.ogl'll.shley~8n... Dr. A.s2'eretettel gondo.: De szzelnem lIala.ogzito eilenm A's.z·6'alt meg!.: \!'ag¥is mndez ko!csOn1oS .eletebe. :SohaseJlllll~oU Iiflbif'a 'allliir. tah'in nem i5.!t~es~emOgyre a szellemViiliig!. me.~lias:.osWlajdonsag? A..r.. ID"r.' .et.. A h.polba.~s sdKa"t gyakorollam az iras. aI~l1yoma& visszavhtt~m a.Blel.okat lud:Jak..:!Jla.: IQieFl. . .a~~ega~ .6 is.t:asa:? .szsege!l.sZ:-lI1a~tatn is. !lr1agam. Clr. h:"Ogy mos. N. Semmi I1.szljaez (5 testet? A.is sZ.: EgylntmukMlunk .~ do9:l:aili3Jnembernek [flam 18~elet.pillall:atbOlJ[1" •• en ilS fK:el.rl\lBta.]~rasDpteler:lseg r.: Ezel{szerifl't telhat lLeth·fEiaz e~ek~$eg~i!Zikaikililese miaU eseU a \I.e'kiilIali] I. Amik·or elo. keiiBssel a terde fQ~ tou.liflml fud. ·-C· masll'I e e.fit.. KNa~61komm~nllkao[l6s k:e.t(jn~ szamamra ez .l1eoos~ff~r. 111. En '!I(I~tam ·a n.Y-liifl kOi::.. Nl. mllsok nsm -.csa'a:dot O:lyan Iheiyet a1karmm.tis 16 tarHar ~s vall be15'lelti.. Allarndp I1iiQZ. mindke."" .lahoval A'Zit i'liio.gasbaJl'I voH:am.Qyonyor houaad6do·tt a iizikai erom kifeIezodesehez:.t() saJficlerl:.~ S2lEretnem. l:alke·eliis~6r \l'o'.6b6~ megse:rOl! A.. mert nem alimam. oS5ZevilSs~ lJgFJiilt i.egf·eleltul1k egymasnak .eben mf<ert vall'l ezer eve! a fi!Zj~i"a:g eros left! es· a llYomorek no ~51:6H?' A. h. S'lor i.. 6 eves kislaliiykenl: s.n mankwa!l. O a hinto aJtaJavaJ jatszett.ogy· s.llley . mivel SZluletesern el5U 611.esetil: '11011'1<9.Ire!Uel'llmabba a!Z e~etehe.N. swmmu 52. ruriivel.~ Mo.ely. moz. A csaltid1 kme>I~I< Ilagyolli szcrosek vol. Sok Ibol. ez:az egylk te.zen. _I! __ • __ e-geszsegesen .. milJtal'llkilfililasztoUa .::klUa.. aki szerette.tas l1ely!"~lI'Ie. IN. ~holl kOilylflarai(alinak. alak~tot!am Ikij.yl bol'dQgarn ell'li m. .If. Pr .nd]a.ytak. a kmnoosel hil!S~Qtli amiko. a l-ioosib61 sz (lttes~re esett.oll. ietl.00 I •• __. .inteiliiv s~ret6tre. do~g(lz.em..sz~leU~m meg.szolt a !klfJ'de~emra. N.es ha.ztr.: es azI:an ot .. aJd New England-ben ell 1871-bell.: .. mire gondolit . es ez a . AIiO. es arot.a S'OK~i. KssOi as agyetlen 9.-. {v~dlekQZoei'* Mi ll'iagyon m.uto~s6 .s~loltam eitt a c:sa!ii. f.elmellyt a legmess~ebbmenQKig kr akanam t5b. A!anyom beS:zamol6Ia :sora:n ~traelte..ooe g..i or'i. hnszcen iro'lla. en meg'.iz·a1n aUJIam.lnldja a. nal~OI? A. hogryarn dCintOU e sajiUos. amikor meg~~tta azl ~ Ie'lanet:et. w§lWi:f1Iy~lle$~ Ie:heloseg k6~1[i!. ·es ahohl sl1uleiirn. as. ami a .dog~alansagba:ne~nlegy JtrflvaL.. rosS'! \IIerkertn__ges miatt mrakraJrl becdagadt a lalba:.. Semmil:yenerte:lembel'l5!em akarlam·leko.JJ!1!' a. C't. Se!:f}Le azonaal ibelh:Jpett. . Mb.n. 5rdeflre.A lelks vagy al~stlagya? N.oril'elll"ietett vo!!1!a.ogl¥ k. A~Q.: A.g~ehelcseFil r&vtdBr. 118m tenetl:em SZ~l'lte fo-Iy· ton . ezaJaU ail e~r ·ev .!!tfl ..6S nsm h:agyja omt eQrYida· um:11ImHlglrkra.ian Ash~y elehM.alaU termes:z.. es ugya.A.si1~eyt. ho.~IIJiVQS heliyZetd gy€rme~ek~t is oklatolt Amlkor ~ Ashley e1elerall sz616 beszamQf6 veget en. Cz. Dr.oombosQntli~r !L!elflll]61 fOlfftalc: &ssw. kalmasabbna.t lestembefl tellemzett. ]1'51 szitllalt Ir.tak.est melle-ttl A. Sok !not birtokolltam .e~i5ny6kOlI'I aJlapLllt1 It~ TelJesmertekben. h.'b.tlI•.r eI nem \l()1t ibaleset Meg keUeU lorrrefinie.a 'Ia~ekll. N. €'9Y ·1'" ii'.aklsr]yszernectt"hogytabQet olvas:sa!k es: tanlJljak.gy elterult a kockak. Ogy er~teml~ ali.A.: Afon·6veriisegl . O~!"I h:iny.."" de-azsrl az konil'lyebb v.! Tesil"v"alasztasa:i ta.r.egyik: leg.e e"Ne ki volt 'f@lelos a baleoo'lei'it? . '"1'Uel. mert ~~s:t.8 mlaU keseregve . \faJaszthaUalilli. 0 kamisz" .oOQt.Akikor. hafillozotlabibil %lJi~k) ez az •. -~I. amit osak liI~aJil iialakij iralllit sfemeUek. A..enteflhessem magam. serLiIt t. N. nnegk@-'Jiem! a hOQ)' menjen kOz.9IY arjelenlegi' priOblemiiJJan. h09"~alli Ileihetl1e 8zf ar rnYdimorektsstet jol haszi1alni.· Meselje el.an ellett.yermell:)rI~Jrerlt..ftlata az e~etvidasz.:l[rem" •• . na AshleY'~y .elek! D:r. sze1~ernvijaglbaJ.: {hOSSlU swnet} A spiritualis tudiLsom mCigolt !kWenH31&·er..: Motlcma 91 r~szlell&'s~bben.az .ravag.: Fell10U not ~ltam •• 'I normillis: labakkal.. Miultam a 1ttda. til".:elvezll~. iL~tta.st eljutoULUI1k: v:a. a meg szul eteSiei:.!'rnntlir:iden erot:esz~ese as a tab6LkeszOIt vegta. amiik~r hlrlelem kirnyitofta· anr ajt6t.:rtenef..tiJitenete!lierii egy masik lelek v. N. hogy Ashley-l<iesJk a :nltl'!.: IFOleg (iilleU a baiesetert.JII" .all[li. Ash:ley nene£: hil'ltOlIl utazott.:' IE. ': :: "-'1". N. iiogy ki vagyok.egiBsz elieIebeli te~Jesell to[[lk ffigg.t. az elesJajd!almat.•. IN.s lOr. amikorAshley eletet va1as.~ ['S'megt.volt.lfIi3Jr aki«lr a ik'opsibaleset r. oor.t mit wUet:~ a szere.masik Ilele~ent~tass~1 Re·zdq az:el:e·tel. N.

Ei'. E!~gedeU volt-e a tana~!iadqja.elttu\Sa:inaik ( m fe~~e&'ZJt§sevel ltai¥lksil1!il:e~ az 5.fo~dli'~estfi&ikalll[Jlajd'onsagail.prteloo voit..ldI~k. d! M.t h~lonam.. F~ggetleinmiil~W].1\.labrajd~ll'it'!l!ifila~ az eml~..~mataJtOI.a~ hoz:::m.i~Ilisak ..::.az eg. MieIDlt eljLdoo m:.l!okb[!l1.e:.al~et1 .talan a l:egf.. ~O\t1Itt'Ql!a~nl a Jajdalma:L . Nem $m~Heimi 'l. all..So .ppen aldto:r tOrtenjen meQi a b. '1f!ljes[trfl.!'i$5zah§pbet~€m vdn:a:" es aJ<!kolfl'Ie!1fl esem kl. hOg~H~. es meglanl1ltam az .tva~szra..i~@iQltlalal han...s~e !reil ilres:t~el1i[jk fopifRlU'Hisszerrl!.lhelk az el6zetes e~e. milJlt. A ~efcsQIu:data s~rnalk.<l!i3Jpos~n megronooljaJl a JQlv\3end6.ni!J:lasra.al: [llaiJU bloloQlai el€t_iormaJ.lltasl::t..a'liElgl1i3jgy.hO.oye-ltet~m ~GlI~de!g~~tem ill®Jg<'i!m (Jf1eNe:t). Ai1!o9!Y @lmeS'i1i~e.ket KesOb..):Mrel5l!t :~iestem!. a!zilltar" hQQ~ i<e. de soik'aj Ilam.1ba.meriliigelli ~. volt egy vm!arnits.gk ala..rnibefi. A2im~rn bemUitaJtt!tllkel ef.es.er~eni~ .Qel SZF. Lellh-kent atelt ia:jd'<almak. 'Of\!'O'SQk teh~l€tlrarrlilal-(. ~elik. IDrr:N.ev kUli.gehez kOLe~edve v~leQ aJtprogramolitam ~el:el'llelil1!l" a:millffir . ~s ere'zoom. de a hl'd<l!tom'ke'~d!~!tmagMa ta~alni" Hogy.ak" i kaiJin~ tohtiehye miJ!]~ ® dig ef'!)l~ilye-.yen miSdoJl Nirnenek bele iegryeS lizik:ail tesookbe.n uYlHye." HogY.AI~hy.: M~nde!l'!l1l!per. A fegnag..s. 6gr¥ ha!'1~ a tw:latQmbal'1 a!ZOi!1iboo rgy sooR: "JIt a lenstosi@g. hq_gy I~b.lellso. ~sl!re1JeUem.i aJllmitll e~ a ~!s!I~JI~(~lmenl? . ~. sokal ierJofteU rajtam.:'iIJltCit~!Ja.lalr6 r~QlI~R. <Ill e!etvalasltas he.teili:[!Sr' uzjle~e.15znako)'nam elsg lo. v szeJI'enlivilagba? #\.:b (lrommel4!Ifsago:l~~.::j'liiero mlyjiill-<. A.sjj'l.1I.e.i1lgy ~d:relllist~ el~Ili~(ll.enek.~l.mbef e9Y nag'y es siker:es r:t!h~.e:kIi J~II~mUIk ~s ~ mas .pacszlA· lata!a.e.kul~LJraIB9 kOl:.Jye'il.giaj v.\'. I'rb ll!.ire vO:I~a. N. l10gV $~ha.:alja m~I~.dl st6reillzt n~mszabad 'fel~.ozQ kibr~o!kr!lil1k nlegfeae~ve ero\\iiid~k. 110gy ket :5i'k~i1Ireleli1i'I!~~assEl. mag~knall... a 1~Ie!k s:::itmara elp['lift relenl. Ihogy V!lr. E v.etiakaritad! Itt <li1l a1k..nak fil!'. nagy a2.!iIP.egv.nk~al Megl.ets:ol:i!ru1 Ashley leilkelOOnt meg y~s. Most ma~ <1lZ!s erreml.tam.Ir.rluafl nEl'£: a Upusu teS!t s~Igi!JWi iII1:1Jijd a LegllTl!:!9rll\!leliPlIbeI'lL qt A.szentel. Ikl m~unkve. l~flI1#i v~ltml'll..al'om DSe!ek1jesr:e~" a 11D1i. el'LILr.kiSiS~ l~IZ\Oltal(l is lW<.[.i'oln\'Ji If(l.: N~YO'!'!.j[jk Ie.fiIrrli~.gsu!:fOltSJ k.akonmegir.?!em a j6teternenyuKe:t" ahogy'arelem a teSI: ies:a lifJek egysE:s~irIel\ Gzuksegessegel:.:~meag:g6d.. janli? A.I ~lh .n.t(jrterl~s Y~91..nkifreje\l:8sre. h()gy·rneQita~.a szemel:yes j!elleg li pal1lacs2aik arndata mai"I!'I'lar.iak.66 r. Kallfomial \!~lnici6Ia $oran Breve aZErt jiHJt .tva~ l<!. Amiko:r I<lielil®em lIjme:1l-e azl .031lf is!¥atErt a. A 1il~lildiJk hi5Z~Kt I'I'QgY.odafigvelf.gy ail: ille~. Rengel~g emiberrel l\eve~lellem.gye!i rel~8k kailil'ltll~~bQalii ve-s{ji~ 82J a (:iijl"lt~$t. rfll[g Ash~ey sokkal klDoobhlesz:. Megkerdez:t_em.a& BSe~:et. N. A.(!!r. milyen f. megslig!Ofitptta a 'fegy.Jlla..el kLUI:6mb~~ktlmye-z. Nemnt-· k.f.silO IE!Jl€'sekel feUetll. hogV affelhacsznaJt ~.. nogy e.i'lo~b61 9Sa!t~. rDr. r~. h.€:lmet. <limit 161 f'Og tarni.aI<d\~ott egy lelel( ~~o.Bs:zkocsfio'aleseltoJ1 At. Gsak.s helys:.iI(.". ·~Idgzatok' is. Es all: a hlVi e.e..elllet is ~e~eadnL I\Uejlesl:telmll1 a kiosikkell.i'elm1kodo. k@dv9zil'l1en~~. elet\tala~i~ helySliinare.IeJgyf~l"e aJ hipiIl6~isrl)I. a~ ~gytian f!eI<Qdt~Ilfl ..rero'ltvzerel.Sllas folyamiil1l (}SM.s( kirug!a a a lhangaclokat MegfiJdti1l!lTII.d'J!!!m:!keresek v.:.ejI6dlhe$$erli.atsel k4!Ijen egllik bara~a\ilt'dkaifIDsdlatbrul. ' .11 :Ie~e~n~k mar .<lfl.:'ici6im szerirlt a ~t6k res.ge:.iik'? at~lr:1i" a.IJ1 ooguliK.1 e!6btHJilob\bJ. es gi'{. J11Og~a ~elke f. a laJ~lQatas!~a~ vege. De~e.Eil. llornr9Jl11'11~'k6di:K maid . a.lJfLt:l:t: ~yik Ilegfontosabb.O!'l MfI..te: ~. <I1l)l'lIya IJi.A. val6.elet ps-lichQJa..~.ant'OsS!bbJ.es a taltiJ:esadlom is $eg~t~tta !1liiag:a~nom m6diJan.~111 szOkseg. A kmtl:nb.llana)~~oorli? A.uralm:[!mal~lt t'lrrlsama" serult l~stemet.N. liogy ~ IOO'v~lk€i5 e\letebefi mllyen .lyszITlem 1<01.elek ~~irlMrli~ energiajii h~l ¥ err'R~eri $I..!Ml nllg.~rm m!9 nagyohb Iiigy:~Imet .: Menl'l}. blzol1~unalk._at Jilloobb ana·ha!szl1Ial!am. A:l s2:ornyuvolt: Az.ob9 'Fajp@Jom Ri.21 gazdagi emb:aroCi.p.lEllJlak atg~:md'. OsszegyOjt.elllben. ez arrtallu:druJik~embeglaJrni a sik'@ifil!~reJISIBggel ~. .Ha a.Ne\ll].e:tb e~ l J\s:l1l1ey elete err'81l1 kwrmikus kOirnpeniZac[!6r?! .: rontas \lioU.azasai!l'ilJK:.' Klfensem ·elililondta.sz:atarucoHlatotlvo:lna e.alla a lt~r..emos!esliWel es A$hley gyQingel~$'Hiv~1 val6 'ta.. leoke.guj!l$z~e.[~sor1 helyzeterJ. nagy mil. szenved'e$:. le!~k QlYafl~leitel val.ain'l azl mQnd. (sluDle~..N..e$~.ai<lllelk.6d(i.. D@ aJ'@.hi$l~~n .q~>otHlli .!l!am aotJ6~.p~omil[iS\l. CIF. Am. hf~szen CS.@g flgyer:emb~e:r·ev-&I [.K~ll s~kail :I'fy<elit 'elen'll eleten.gais Volt.n"lizikai es m~i'lMtirs @.reM. V@Ia$zitas1'lna.lll~ti!nk elsza~ad~i a-I"l101U6L A le[I'-'ek teM!l ~ a kmOnUlle . IbIjp:no.ije]lesZlteU techfli~8Lt-. ne varfl~\!'abb.eleligazii t~r]ulsa.e. ha m!eglb-ekeIUiilKemtJarr.e$:1':uIL Uj~aivaldJ kulcsc:so~6f:8Jn ba!braU" ElSs. mire a~t j 1'8lel. a:mik:or ~.ou inlfonn.sz:.rajos[tasa.l~1.9ilasz:t. dorntes . mail·sl~!.etUkre.gail ullY is:zurhe~.~ltoz:6k miatt . iIlOID'ft~eIK-ek IT!ilyenewWlbe~l \i'f!Se'lk€de$~o:.rma~at~erElln. hogy ta I.va te~inteltkorbe a rendle" Ic.! alWs:&bbie~ben ~y .~m..enidldli1L!li iajc:lal'nnak)fJil IlDg 190 menle.ryszerrel.ozas:Mpesseget.et? Va9¥ ezl1iknek·niimJs egym ~ShOlIt5.artlkf~s :es a komyei1let'Il'am!J~it.JInbsll§"ggil k:€it l1!mberi IE'Jlyhez. ~..Ii 1~i1lIt$~lile~yiseg[jf'lk.JJs:zlialr!~lvben r.bafl.sro!gaU:<l~lI1iak pel diM. . Marpsdig <lfejfodeshez 8:E: ~Ietben e.perf'€. @!so 6 hie~be[J1szinte e~rnol1lclh3JtaJtlaJflul M:j~k . tQ'b'M :i1I~m~M visSlla i1lira~l'Ia!m<l:.6sieml§ly ~trr'oV'erl~lt vagy 111l~rol)Jeu3It.~. 110gr¥ egy !.ofiJs:tk.11 az e!ete~Emj~h'ii. D[.zeU~k:.mestNek pontasal'J.tl5J.k.et a ~er.-()mbJaillii. ha. hogy e. . FlZ . !1gyeh5 esg'()oo!OIMd/6.ell1ds~~re'~ent teniiszezik .)~yjsegO~el @g:yh~l~nd6 ~&ruytulajdonsagafVaL A ki5vei!K. ho~y tan. de Ilal.tek.lJil'll£.Q~IiI~.aH "(leg tl.~lg€f..lore' 'el 11@11 k!§p~e~[Ii.e~heMlen!'ile h~$z:l3_Zelel~L Hogy~av.H~'" l.k:Onll¥~ es v[dal1i)~let kQmp~nt.zishElw! ~e\lli ~1~ensemOOlaz. ~elkeke~ az~Ie:.egezhiel:e:fIl el '" reladia~oJlTIlaJt.~ (.i" (jonoM. tapas~a1ata is.e1l5rfJU·mimdke11i1. hogy :a!Z a~kia!lmazot1:aiallanlL:f6afl·:kfui'ete. A~kQr mar po:nl'osan a.(. hogy rde.e.3ijdalom- .i3! Gegl'lez:.3!l~at!*itre. amik>orm~ \..!'. hi:SZEli:'i e2!ek bffiolya6o~ja1<.oldu$I~. A'I"ajdalolffl.yol:!b m~!Mol:!anat~sok ideJe.. Majdm::lu me:ghal.·i(9yv.elvrse~~seJl'1!! If. megi~:a!l!LI~tamJobban. mivdtu.sl:~~ket 4'lkallliila~t. 27: esetbenr sti!e~~pla..n azaJjlil~s es ez e:l:menle~ haiarim lebeg. \!~{]~ kDmrligad.igy befa1vasCIIJk!.jrvetke~15 ef.~ ~M I:@ndj6n.hO£jY megis. ar. i Dlr. ehiiseltem.r . nem Mdek aU61. a! kl. mirrt 11ii1)3$QK.ne~ a2) ernberi .r. Ne~em U9\YHJJl1Ifk. . haHamu vqy ~el:mi b~.

"i9~i !'Jnm!lga:t-.zi:sbs kerClt ~OO!'ldflf'lyel . O!ez... hogy demonS'lnilJarn a~t~az akad~lyt ami meooat~ miFlill<at szemelyi$6. ~ mg\Jijng~ti 1Ij1to1.: Monel v.elmol!i): 0. de hiarMrosal1 megll§· petti meit ott "tursa.. alMY a'I~ mOl besm1rlij: pEl l<€ll hagyjalak..!.l~tek. Dr.asz :aml'3. amilmr kilienseim hiPIlOlisbaJll ill.Ii. banQk~Ui!IiI1'b~l.uejl ta-l rn:! M~ fat rmllgi fajta? A. 1~. hogyan orczi meg Ste~e lelke I3i saj:illszem~lyi$eg.. aid e 1. e.:g.. ~nomaf1l •.y reszketni keild): Egy egy k~s.: R. Dr.Ol. l1'iIeges~'IKlI. teshlilfa:szlils moll\1'iil~ c:.Dr.3gVOlnI'alMi ..'iOtllll\'1~ -tette·lio'na -. l .talthbM tbltelt mag~!WIs.ssal A.sn~tlf Dr.. 'eS€!t ~lejM kiivoonaoosan isrnerteteTl'l.je"l It. 9vermekko!'ai em]ltke~. aMQlY h§plek mreleJJne1!:.'Os... Jijlki3res egyrenapeUilat Ahogve~ aa ~et ki~mlik.ett Ci an irafllt.1l lliZ m. gyerilieldrorib:aiJJTIa)iJlul.dta..lt ru oo!!)lJe'l n§s~be'n elierl ITIlJtalQm be.deseL Tu:em'iV!El-5 koraban el5iZ:6k:<ltt otlholi1wL ·s 'l~bD~s~a:f Ossz.el. rE!m~nvte:Jms.agii:O~.ltti I~t~r~e a rerI'l~!om ~epcsQ. es bokfog'~aJa!'! ev utan egy rdooebb paroog.rn~izaltik".yilkossagot is megkis.. f:dlyamatm.em.majd H~lJtt'i1f!I a ]ffi:zeles folytaUisake!1!.• eJI~n5rizll!lik es futy:to'n biri!ltik". A.my~m' ..ernek Wget}: Ste~. 1 :l.roU me:zgatom alanyomat oda"'lJr~s.Ilan egytexasr t'ffi1l'lprom !:u. 1o'j(:S. e hogy az: en~r9iaj~ meg . Mmlldlja I'll.N.g0nkItOJfedezm. At.. .. tt: MQst wle SI_Z n~ljuk. hkl. l\Iem s~mit.0l11ev. Il:f vagyok .EI! rnagam ura".eW@!ilo~ural1l i~H€s:d lieU. ~hoiSzQ sz!lr1!~1J. MO$! menjunk vissza az.pC\SoIeretetl:e at) ma:jd e'IHil'lt az ele~biSt Ne- l1Ie:Tfiil li"a~Odott Ossze az: <l.a :ml~~I'.egy? A. lI109ry r'5v!d~eWedez.t fOllibb! f«ll'!d1J3iol'laMs utiill'1 l'Ierru...b~n vag. Q!ytltlydrti .. . aihogy al al!mY (IJra lahil}:orott tl \!'~. nsm \I'. hogy iirlt'gtJ.• kfrfakl!Jlt.ygg:esz~i6ba. N.? 1 N.. N\.1t-e m~ eZfJ5'll Is \I!i!iamiiyen '&iitit i Vel' S2lerll'llil~rilyjavaJ? ame~Ytb~n ke~)teJiiKikij. 183 .g. qeS1&n a . ezen ele!ibesllDI'eleset megeto.gamo:.o td6bel ~n.1:: van HZ: a lepcso7 Hoi 1 Megjegyzes. .e[ltlW'.: Emr 'Iemplbm elor.vam sir:"" 9rz:elll. A.da!1l. N . all': al'1lYIat ukioljira.!l elek ~. hogy ~Il~nsem megtellMlJ.orID slernallllise~mval'ol:c~ ".g1fo~el'€i~tt. NL: Mit momial1a'k ill leabenso gondolalai a II~tottalkr6i? AJ ~majdnem!ellese:!1 lel~aclja..!las ItI!:e:rnz:itaM a~talaban ~!'10\l'eks:tik. !'logy ugye~.gOS<L1'I rr. nemr akinl: e1h\igyrni . (az.er. PI k.S..dja el. erffi!5cdnj kezdl): AI.fU'I. mi~ l8:t! A.: MegklgJa a !1'ElMz MWl'DgrntoL . sl!ve-rnben!" l te:nat on egy neh~ny napos 'CSE!:GS<!!mo. Steve e!l1IlOndta. M~ ·fjatal ..z e9~i1I!el ~.epP91'1 mosllaLja.arlfY Mrfllo~a ~esID~ml ~ egy ser p. (a m5ziQ!te:s.6hwlfd aI.yok •. Steve ermofiildm..elete a kl~z~tu51.. .l"I'jil'ltlig OI'ii1e~ '!. Nines" penre.pmhipno. cmaM . iLlOhe 'a. Most mar lUdja.a (uti ~llIY az:erzflfmi 1ijJdal!OIn? DF. oo.!JI. egy illl<rtJf'ej \i\al1 rajl~"...• v~I!gO.m1 mikG~be!1.•. (az::. higl)l1o.e~Kez6instrult:ci6kkal . M~aJr~ootllJnt<.. . EhlfSli. Dr.(l5i2JQit az . . ~It megprobiiJna. .N~ Mit g.ek:! Mindiig S~fetn~ 'roglak. Az aYI.N. Melildj:a . hogy ilYEll"lffatai. 'N...'ka: <I~udatalam ~ <iJtapQJ ltiI.velOen? A. (Iifulgalij.e~ 01 rerllt iSso~&i:gla1...t. Most mtr ege:S2 elstere Trieg5n:1 a.~ri1et aza~.l1e!k Szeretr.~aL Ezaz egylk tegmegrendft5bh e!SI!!~. mi~ti1:'l e!m.1 A.eiTI:et a ~elleflilljflhigb!!.po~arfe.i6j.nekere...iui61 i~~lm:!k.. amelye'k a \k)(hl'.: Fofyla.>D~.@s a!l~ is. EgysHr 601lg.A@r'd es· fegyelemm~Hjas 9mberelii.:I~!i!J'i."I ellszaladl.Qd'ik..: NEll'll v~f<ok Ig~al'1 ."lfI.. fb'Jem l'!ajoL! (Zokogliiii~ezd) IDr.roU Oljilan ftildi er." Dr.m..[I.<limit :m®J'l!doI<.: Nii.t. e~fu:wr!J. ElgrmfFlllo. ml a lI'Iem V<l_I6diioni:Jef'll A..m.MrHlmisen vim1~\'IDik. (eWL!!lladvaJ.odr anYia.. al:Jogy a k~:nl'lyali .pamflilaL •• 1ilki 1'1l0:3 emlJ.oltika vl~lke.i1asl~]~kOllr!ehel elatet. Illr. .: ~~efl.m~Ia'la~a.. '1 mar eltem. Tex9sban.eben.. OmkJre\.eg vail. Nemreg bi'l)kantes. SOMsem \. Ah~y lO'llab'b ro~~r:HgeUiink. (Ul~mele:1'IiI S!J nal'!go~~.t. a ~kQ~e]yer!'.ao.~Mil t6rtenlk @lit koi:J.et.t 1. am1 vereliil1enik..a f'C!ldi eieliben emberl tesl~h~ icS igm. VdI~g. es i~t 6rizl~k a.i'o1~a~·eIEgEidelitek 'll\ei. !I1l1l.yfeJ nehany n!1lippal a szulelese' Ii. il~w!'lyOal1 . ame~yfleJk~am ItSLaIlUja voltam.rnyJ'.ag.gyal fiiiell h~yJilii1l. IN. s ami' .!BIni 1ogjuk." veg~1ls a~l1engern •.sanl r. Dr.: Kl az.n. M'ie'lo1h~!vnt:ern voln. sijh~em ~i~relj a te~l'!tehjt. ~1e hal . hoQYa!ilI is ~r1.'eJ'IIdlooiiil S~ve. most.OrTlrn.a!"! dQho:s v. D:r. mer! a I:lelso felniitt mirndel'llt lal ~~lJud. nem is hJld6m..)ld'jlJk miel't v81asztotm rtl!li! €Itt: az ei:etet. hilll<l!l1i.a 1kOs:zktido e'Mbmf'€:K 11~lkelsz§ndekruoo v.. mar IrePfi !. kek l:epedobe Dt.tIlJc*uzlk tolem .ar~mrlit.• " e~ D~.•.. 111. tale flj'itlcJk es megmliJl€ma. rossz.ian.OCjtt rnagy smrepet. letdek egy ~epe~oo . az elhagyalo:lts~g e!2es.eoorn . .~. lis IJgy lala:ltam.ell tudatfall. Nl.'iJl~ a.i{jn~udatnl ebm$Lte~IEi3< bel"i~ Item .a.: Srir!lE!Ie:k.1k.tikus Sl. Ig:el"l. m[hder:u~·:11t". D.: Aklldl . {al roiiU'l¥ ama: l'lIedUEISIssz a k~i'iIi'lryekJtoles az i~ds. hogiY el~a tudlltalllt1{1 emleMt rtiloozm a:tllldatab8[..: A~r most MJadjlJnUoltabb az Id6b~i"!1 es !'ImOMjsJfl. .. El. ~. ililt €:~ a liewlOszme:i i~ar1tl It.eabe kargEiNsm 5kel..ill M:. f>iogy .Nl.. l10gy az: .ei pantos. ~dek. .'ol t8~t:la..ij. hogW f. kapott . A~O'leim oem S1Bgjle. .szenved. akJik folvama~osal1 I<irogiis.. $l'~at •.i(.Il<litte· sliiink ~1uc!'atm'Mjill. .:luk_5~g:et ere~f!m ei...erell:.yok .ondot mierl Ilagyjal ~101lt<12: aflyj.

€mb>ere~et.~SlUmus.eleteb@ iiil~nnel! arneJYbe:n a:orulofo:nlossagu ~semeny. Dr. [bfI5. N.: EngJed~e el trl!1Iglil'i) esrne ta. reher whiU es s~dilJLEgy ~a.es Ielelem a t~!dmtetebain? A.: Mlly.t~aa'lli a ferm. -Al (Mis kove:l!kezQ szekasea arra iraI1Yuu': hO:QY fOlMljjjuk s. Megiegy.L!'d. Dr.. Ai1.agyorr1L.2:eretlFiet'[l. 'l~\laibllra i.. ember!. ~hirtelen}:.el. all ernlbe{ J10rz.y'a~i<lil~n akarom-.amikor elhagyja az eletIJiiI1:lSlt~.k lfutorlQs'Ein. 11!000Y meg ((lg~a orr1l~at:: lDnYJat.b alan~om erOSeUlI meg.. IN. hornak..:Jr.:91K81in:alnl1:L..:.N.Grefnn oj -lifIflriHlil.t a. testBl valas:ti6t~a.gballl~<lmnk" fi. 1'l2. volL Oil sJ:!eOlemb~Jt Elegedetri.p.kQz~1 a Vdm5.. Dr. •.figvelek.. MeQi ~bl:Jen.Hl8!ril~m? ii1I...lWil megbuntetnem IEzer! ugy rjo[rdtlltem. forulus ruolli..ezt4l\. (egy piman!i3/~}tal keso'b.f!r.iiibaru~afIm11l1l'iMien·lirimMlak.eli5Lt? A. '21. e:z a!ajeko~dI~s hielij'e volt. Az elE!imis~radagoltat azert 'G3ytQtn &\ij e.aral'lY ki~. MremJis tudom.\lz e~9Imi~er·~IIl~!as$zab~ly. B1'Ir Steve m. amiklJ(eppen e'l1'I12!gY!1l/ 11'.ll a !~P'QsOro kopperltok.y@dull az en ~9'gom rc@l[lde!Ite2llli a. .. A~rill~h3in rnil~rd~n ~lie:t'iI" ~mmel ana.a!talm:am:ruL r~JI \ian a ke~emben. hogy adempi!om valyogboJ as kobol e.IN.tei'rl iit .Iii~~ o~t Steve.alkpdni.akuk maId ..a_mara. N.ek ~5riel1rie.: HOg~M Isoot.:az. setn~1 .sa91ilirual<l9v.t is 1 !1lI.. h. c. milie~ G is magas poz\lci6:ba1f'H~mt MiIr [leJn tU. {ria te pomtosao.Dr...l!:f(ird. Hat igenL .:. Dlr.<'1 szeillem\i'ilagbi:l.t~mni:e! MiMig szalk:a.r:z oj D.. is.A. 31 A.e ezl'<1 testf!lt! Dr.z:es: A fQwlJl:Ji vizsgmodas kideri~ette" hQgy E!Z. l:sronyil dli:ih5~" amim . 1(2. kes:detek. I?s~tb~f1.e keHet:l aSIlL .3!Z ~dak6n alivSl5 'boosw ~tkezm~ny.ftmeIlLY \ioU. !"4.terJnenk.teben~ merl sejti.B!.t megle-hessOk. amft a hold~s...' Enlnek meg KeJI' U:ir.!!gtUdtar[1.ggesh'lket e<sE!IlI161Yk~ott.hogy poJl~08an nm~ttl'lSl~. (a h:<l!ngja. e.A.arIGsot .clan !l!.sleine~y" i a! tes~e mtts •• de ~kk·or ['S.Am!1.arempr.~...ra ·abba.is e...Gljrta .r..:.(llnez.? fJ. 194 195 . . A 1~.': ele~'V~a$zt~$ hely$z~n~t Ettal ~t:J varorn. miUiOgok1ermi: Ez ug'y<l!ru laVOC. . M~I.en 1l6'111e-n ismerik 3·s. A p[f:!kl~Slikil!~ i(l5kber'l eat ~ l:e:rW:etet.I! l<armr:likUl~Oe. riirnJ sz~rna!mat as: ]elelmeIJ.madtaR? A" Micsooa Ba~on es haragtarto..s"e:fQ. eVflilck @bMn a2: ~closg a k.r'~ ..fit. 'ezzel adokpE!rancso~. Hil1iU.~emplom .a~. '!:log/gVefmelilio!ii elhagy<l!tolts~ga nem P11l5ZMrr.~ Alepcsol1l . .S he]yszillilHl A. . {ITI~~so!h8!jial): '0..zarn..ZMfI~: E!lvagyo~ a fopap . ~. !logy QII~k !ml1e!l N. M.an~ A. fj\tar.Ii. nagy.ek s.:~ M~t vl:sel magan. h09(y o~YCliner. egYSll3ITe sz~n:aICim . Ell megertem.em!)tomo:f'Iii elol:t. az er.aK'ell~n? A t.ske..eM'it IlJgyM 'BMleg megkrm.. .i rel:e""ellO~l! iN.: Ho~s~~. 'lte®5bb mar 5il11naita. essg!'! no fmcU (t~kezem.t '!JeVlqtabbi taleR. nagy .tenerllJ". N. ~.zent~l~k.. g. :Sl~epet IS ~sltal:lbafl 1:B!lj1:t Dr. hm az ~lyei'l)d'Urva. G~vil..:~Os.tf1lem.adoU azllnyja k:ivegl:esl§).~ny. (&wnet): Feny.gyon'megkl!"lit:oll~ . Forra n~psiJt8$. A'l. a IWflK*banl A..e~he.tr:lVEl h~l~kS2~m~l~i!>~· gel:.~llok.flml$!al'l'~k:h~Jb<a eJermeit ~OPQtt 091: ~mb~r. lio9Y >e.~ wll Agy6gyur:as.resz:UlHe v8]i~J: Netnf $zabad"" nyesmi.plHt. r.A.a..'ZfilleiSlB:r~· !Jet!.egtatta i.'Zerueberi!.t most nehany percr~ fell~.. 0 sz aiil~am.s..fn:i'ncb8~ a .k ke:ilejuk visz-<JlMyab~il. " ..deU...: Mm\li~n i'1a:talm~ v.~ 91l!1hdolhom.Q~Y Steve megll~tjoa .QlflegQ1e~ $ZlilmDen . de p~fdiis:aI1l.zs·efe!ben mamdas. Pelszet . etz_sim Uag li'ne£iterheI5 ~semrel1¥t e'~ .. a.. iats:zodott te. a test. €:$ ·~er&t!l€m:j i1>ili 3".! SUImI!JS"m~wl uI~asZ§)ll®mViri<i.ICl6Ii1ksnt mag~'!fIyra v. mogilUe:m. ha .om reposiljlii'no!l1 efoU1' tJ.e~ta donle5.Qsen ~elJemben l:airloUam al embere~ flapl e1et:eL E$ felel:em is Wkrm:5dik a"teki!lte. alaasl:a a Ilaltill- latOl~ M.1alll1lam ~limnib61IJm<3i.aIIQk . ~nneggy616d1e$Seil): Megszegte a torverij'it. D:r. k~~~m'bel'ir h~nsama.te!1ln~k s. A.. men a hatalomfO!em~zieitt 'ellgrem"".:'ici6s rS1:etv.IIolodjo!f'! t&l~m ru~:gyOr1 mGiSis~ira! !MosJ: 3·i~" s!a· lim:o~ok..b.t. 11 spirJtLJiill'is leriJirB1re· rneg~Uflk viss~.v~sziik a s. Ha:roum? llilt ~.. Alt alkarom.. {~jik1JidlQ~v~: A t.es liIappai..y o f.:r Mit log most 1:ef1F!i a<::anyjalfal? .IP\Rai! V~lllvagyejs~J. es ma~'Se! roglalkozmink? Mi(!mdJl. ~OQypar.arr~. aho:t'lhan· a I~gtobb e~dmallY v~MhalO. 1'4. ILJgy·a~aJz:. Az. ~W:{lDben. mr t&rtennkaJmr6 napsf!l:esbet.b!ba atJdo" ~e' teIlf!ellk vJss:za a!!llelY.-t'e~~erhe~ idJ6$2Jiim~t~5illnk .•.r. a pill<:ln. a Eddig a ponUg Stelle tud~Jijl :ke1 ol'l"~IiI.: Teh~!:v~taLt.. ~s azoka savarny~ e:mberek:.lotitm5l· von ~!1:6.sJo!"lO~ voll.!J'I~et s~rl!ott <It: eml:ierelnf!1 Mz:iHI:.. N.: f-Iogy erzi magal !Y!Osl. ~~. A.~ Sa'jn~I. hog~ mF....aki owzAr~b-'i$1S2:rQetfm e~t.M ves:ze~v. de mrlen!'lle.y"eingOrlie!6· m j .EHa:s~ a'ktu'S.. llilr.:eII~mlJilagD<!il'i? A. Az .j hogy mi!1c[e!~~i l:o]jl~s 1~~Wli!nhioz..atbtlill ~5kihi~ii A rudd.~l! afQatyben aruya: 8sIHEi kart (jn~§ntes szepar.1. p@@g. Q~ ~Ii nem llilIutalila{om I<i.'Hal< <I s. 11ln. erdeJkl§:biS'i1 ~n!1iel m~ mel'jt!bbr.Saoo kiraly.€!Y A.= MiM te:rdell az. .y~ V'CIlt .:l.ITIEHfI filos:zor ~a.sp!ri~lJIallis idSflog]llk ujrae~lni. IElo!tem terdel. e:r. Dr.lta~~rl! l1agyon oda.dok lobse vel~ ur.. .:~ Mia ne'!Je? A •• riaroum. 'Rion i1&\arom tartani a h..gad~a fotel kEJilaj8It): 6. N.. hagy nellir'i engede~me. iM05t.!' ~nyj:a ()I~tl1agYh~ (it a templomleposon . ~ ~~ ~let~bM resl. N.\. ha.ef.l.. Dr. eg.eztette ezml'?' J.a.a!J'Q'llit b:aridairn a a_z eppen h:il'OtlEUelrol mond':8ina.lme~ na.z·llbad (lsa~ kimewL Dr~ N.azllk:al ru okqk1lt am~ly~k mitlU a jelellilegi. ele. Mit cS~r1ala.djonl. hB!a..

.• kUlonosen KaiIiS:h·sa!..enileclOO-t k'elll megifaflul~Bai? ..e anol.5lS!mJ"on osap"altab6~ VElla.a.i$· helys:zinet elhaQY1Ja n.: Sel1!~isem kel1¥swit Sfi.jau idle.y m'~y..:I'lL. e.sit lassabbafl.e. amilmr viSslatert a oorntaLcsopDrtjiiho:z.: Em5l'a 81.liiletam nsm bLir1tetesnelksz. nogy valami miatt nehiUlY mas 1\€'lek !ep [I.e 4000 evet.t a. [one! ugy tekintl..i..f<lifl Ihe. allTlak.a! pontosan be fog sdmoillii.ket.. Mr to'ftenik? .sI'el'jei< aZ Arabiaban tbrblln&. Milldde nyajan megbes2!Gljulk a. h. anyo·$om es az apo$O::I'1 a g€(rmanl e1i~~imben. hogry e:zl fgy la~a.~lnenrI!YJr€lcsak tMja! ." hogy nines igazi anyfa ••.: H.OQIY.r.zjk.lrm. ~nyallil~kil~ lennt .: EIer. Prob~l~ameg eflernged!'i!il'!1Iag~1..1\. A k6ze1~ ~il:)k eh~g gy.1ii:tozimt en!1e~ .d6s:s€tgat? KaJis-h! ••. l1il:1cs. Ki jon e!s6nek1' A. N.zem. iHegii sikereke! esslkell'l.::·'gell.p:be. Csak edd!g [neg nem kfmllkozoti 'Ol!. !logy melydk:test res! ez 3v~? A...s'umuS"? A.• " megililt a2 .. eiifont h3iieto.N. ' Dr...: Most hagyjat hogy ellmenJe:n Eone. mart Eone Fies:detesen 1s. a feheba is! 'faJ:u.iWM. vollt..es KtilliEh o~eU ~ajanlkOll<lkSteve .: l!gen.ilkit. hogy mllyeifl az elhagyalo1tsag a csalacli visz'Clllyoka:n bedUl. igeQ" .akran keriIlnekbe az ello'll. ter:v€!ikr.(meg mirldig magabiil"11 mormog): Igen. Sokat dolgoznak egyiJU.clja....I" Dr. igSi"I.: A.: De SJ.:Ar!y. C. ezeke nek. Dr. mrel5ft eljutt vQlna.eliigaJilodiiisha!n. _ • III . ..• m.ge is kirl§!lkm:ott? A. IID. A t~stet illetoe:ntabb valla$ztasT leheto5>[. ahogy Sieve ai'OOi'i od'~te5z. :Dr.y ves~1'f1Iki . N. . e~ nem is baj..or rni a gQndI'.:: tlJeg:v.JM .dehel1elt 'IIdl1a akar~egnii1lp ts.~. ezt pontosan ~ kell fh::oIlI(lLll1lk. I a.: Ug. m$g rn~eloU elment 'rIolna ez e!elvaJr11sztoo helys2i[llere? A.. kovet~ezd slel(inket a ta:bbie}(ke!.: Mon.ni hiCigy mn~yen el'2eH5 kllas. Mit tssz el'o~i:in DI'~N. N. az a. DIF.lok.6vetkez5erelbem lleMnYllJklwi1 egyUitt fOri rruJ!jd a fol:dfe'? A..: Ez <U a lelek. . Mielnlt elkilildtek '\Io~llaez elatvara<szlils helye..kat beszeltem nskl arrOi.a): E~ kellett elvilfa!lllom •... . N~~ f{&wj9! Hhy ~iilirnst ~arl1 . 6.r. ha eilrnonda· n<iJk·a \i1elemerwL1lk. N'. Dr.pr. A bol'dogl~alaf15ag\Br61 .lfI.. Epp91'1 m06:t N'ir! '\I'rc!1$~·~ etehl'alasZ'liis hel'y~1 az elsikHeges ~ [I. beszeltak..alaslta5. mar' rn~ilit .ei!]'fveJlik.•..elldo etetembe. fefem ~5nnek.OIsi Steve tesle:he~ kapcsoI6d:lk.rd:enek. nagyQi1l so. till hrimar tortenl. 'Ilde.. a!mfbefil e:lllellsOlyomarom a fajdall1l1Bl~.... N.tJ mindnryaj:a:no'IY.: 6ru.a:? A. ha kernet. meg~rte. hogy millyen emb.a Ie>. hogy·elle~ meg~lizelte a ~J!'llikll$ A. !logy megtJe.N.-" ilyeS!l'lliket...: Ogy iiiitam.i~iett rs'il A.a es fla szand~l«ls..: EOlll8 azl mondja.'SldIlebeg . EOlle lJiis.'N.s.: ~l(.~ SZfWtlJiMI.e..enrel!el-et akaroK" Dr.•.k..qji.A. meg meg k'ell gy5zI1Ki:k. .a.lelke . N.'ZtmDndja.reszretekr6~..g iliy~m~" •• hQg.rrn. Ak~ot' htht mily.apontnal' vagy az e~ei:var~~lii. hogy melyilk h~lek" iTI:illyik testet viil'qsztja'? A.. hogy a J".Oi$·eletoon. a [l'r.: /!rl. hQ9¥ !1ilily. en. es lis az. ...r. Klrttsoportjahoz.eJl1mberek wijs..!s! E:zt az @Ietvala:szti:s helYSZlrn~nlIlemhlidta'?Amil¥of liUla. SlilffiliS. Ig@ll.91\19-11'131 tJeszelelk.." beilJll'1ak a k:e. tem.k!stek kr. N.elilek ~ . lMegMeU1 A.~s azt is" hogy ebben az eletebel'l milY€n sz~r@p@t jalslanfinak aWllbiek" v<1i1iiilaJk enllf 1artasaJim: E:m beSl~ek-JQ. (smnel): A Sleve-I«lnt vala.Amillmr utasr'last 31dlok" minden tQ.ovskbe. . lJe tudjuk.ehetos!igeL.~bEiS&. [k N.~ Ok.. de ez in¢g csakeg'Y .: All4:.~ .5:rul .1!rGa ~ri5o!eH]j).. IiIs.elel1lsege. es t:enyereit maga e~Billr!v.tUal'll az e..z~tv. a A. korfilm€myek megfel'eloek erre.et . hO. De most IhoQY mal" !iiltarn St'ev...omlepcsorej A. Most a.:..zr:loltn:tlik Isnni'". I1Il!m aik:alfOm!1 [h-:.e.. (az alaJrlY t'eszke~odf1!i ~e:m a szl§kei1.ost:. tobbie-k [oS.innit Ow. meg nem vollam Azt his.a iecMre.: Affilc:li ev·ekse'mm~tse:'m Lele.re'f1! j~vOk'ki V~ljjk.: 'Kik ok? It .emel): E2:••. 6. mind oss'*! kell illell'iuk. 36mllllilire. . hogy csallakozlol1 a 'tiobb. .: .porrgebte ei~ .mirldenkr~nek megmondffiJk.l entitasl A. hO&lY megint anya 9S lia legyllnk egy zUfZ.zetO:jl¥N • A. hogy mit k€lfJ t€ll'i1ni..ud. S:!]IlI!]..eml TehaU marr d'olgo:rolt~lli!k~'. N. ~tzarjtJIka do~gokaL. N. " de olyan llell. EOfle.0\."." ('<'R a1hBll1f . ".~ igen.eta.:barataJm elmel1nelt . Dr. {sohiajt}. nagyjab6U..A...: Iglen. a. . tna!d~ k. egylk.Dr.." Jor az egylk. Nem. iN. .eLaJlffiir-. N..a szavaJkat): Talu . D[.: Torrent V'a:iamll. ilt az ido. IN....e~I.N..§. Dr. SLmlUS. oonllB'mindenki minden @!E!'Iben. Persze. N.' . (aiZ alany megragadia a kez. Dr. fejel ra:u. Ugy e!i1i. nem.. Olk valtak ill'. ho@ynem akaJ. ~jo!"l!1laJII er~ezett el1~ta:s.El IiI1BgpniIjali~ elhaman[ a Mt leIRet). Jmhoz •. Semmi konkr9t1JiIllQt.om Dr: NI.IYz'et.kiegesz:ilsek.• es eIONl6f'11nek".~il.okortam. ellg'redje..tohaszulellne.. a t.. .gesen}.: Mien vart Eon..gy mrte kell en odaUgye(l1[ "...mbereket •.o.~[.: Jcr a v:e. Jar . Szerememl. €s masokjOinli1ek ihelyettU!k.: Igen. aki Harotlm e~ Steve anYJa \fOrt? A. . " a srnn· " dekos s:zetl/filla:s~ta5 . N.dol'gak kieglyenlfteset? .6!1'Itol r:sm~~uk l egymasL. 0 8:1:.!an!]i <! kovetkero ~Jet8bel'l. Dr •...a .. . az eros es a gyengeoldaJa~nkat.ID:r. (siri Ihangnn): 6.6L. (a.rtel1e:sr... (bir~al'OMin).N.• k~gy·el~eil do log voll:. hogo/".• .. j I' A. as a.i a cSeQSem.Msa meg \I.. s. amit HaJoumkent neki .

segilsegi. 1t'Cl9Y'''1311.merit~e. Talurlak CS<1ik .ucbasta.. c texas! elelbe.t IF~ggeli@1i ~8 l1:ag)'tli'i' :hatarozo(t Dr.N.a? A.a:sat:? A.. de ez ir1em jelefltialt. Bil10S vagyok benne.: Mom:lja. IN.k a: citilntestJ .o~dQf! tarrozkodfK.etlern velna. A Jorral.ekbell johbal1. A. N. Ka!ish mint~&g dul"lla sz:er@pe~et Wilaszt OIY<lJrn ~mbe:relket •. hog. Dt~ N. em.a.ert.Jar .€<K leftkek a os.Ini.eddig az ege·sZlhtll. mim:li"g tudja.e$lEon~ ls oda!jonll es KaII~IHlak ii1in~sef1lek meg· a ki:pessegeiik . as SLimusta. hog'y liajlamos vagy·olk.. Dr.ak. A:!. Dr..: Ez itt flaM igy miikOdli!i.Supan iidopocselkOltls fe:nne.~ Nos.m~!1drg.ho.. ez fl9¥ hangzik.. N.: htt monidia. Mindk:etlell lIlagyoniegyelmeml!tel'(. 'Va!! millllm.1J16dasel nem .: 6.. (lunod\le): ligen ". amil . N. nogy meg a tud[ijJf515ttes .m1!llo!i.iiii~e ()k. m:asok:baJll kevesM 1iudok ~UI~l.l. ['18m. es e'L befoly~s{)lja.e!ldll( ~.one·t. 'E'ffa mind klnevetne!<. Niei<ern nem feJ'adatom.. A. nogy nogyan .ekap" c$.: :lDr.elelem (]. mart on segit nekem ... . Tudji1l. h09iY ill 'onlIPOZliU'II vagy I'legaliv madom befuiyasO:J6 ·emberek mleri foniosak az on :sz:.i'.elm:iJnk~ kal. az.egukQn dolgoz28flt.Jlnom 'Ioluk. a strnusa elJl\HiJ~em.el~kidel1liit. hideg s~[\lOek_ •• Dr.1esen? A. :Eone·mal.Udrel kJijavltalili a.!aJ"I?· A. NI.laJ? . BZ emberi lerry-elk. Dr. N. gyerelkkmomban na.n:lni fug. Kalish-nat. fi10gy mien nem aka rom a.eni:'beri agynak? A:j EIre Ileheil wlaszolni. az onel~giJitsegre.stben maskepp reagalna1 A.. hO~W!Eil emberi a!::!yoPik:kiill1lnbj'.arn. a:kikben ill: eleleiben le~ekkenit lakoU.egyeos tes. as. aki a! FoldQllvagyok:.6:I. fold! testek~l..amar. de meg n5lB:rnrthat~ak val8!f'lflofi!l1 11. h~gyiQ !1ev~r6!.aze:rt [ eozrei1djelfl valo" 85 nagy na5wiil veezem. N. de.. . N.: :Kamsh es.gyunk val6Jabaiil. Jar nem veszl . mont . Ihogl)' l@ke!kk~1lt Iki~ is va. iali:.g' m'!'lst ep'pefl ezt h1iSSlOlL. A k.. 1a)iJ..diigl tiS1teretJte~ b~n:unk OJ.elhiallyaQoll:a a csaladjid.k.: Mi M 511 MVEllosZ. nnilyetnek.ok.erekre 'Wlli stllks~em.: Epp~n . hibiiim"'!t. (... ez. C'li.ye!5·~t'eil1iilr~ szJv9sebbel1 'gondo· lokvisSIZ[l.. N. IDr. " e'h"eszrtem E.saJat lel~B~:.z. adoU eletem· o:alsejtalme'lrol be>s:i'lelgelOrnk. hQgy m~besz. E:zla I. ez egyaJtalo3!fl nem oly. . hogy kj~f'I¥S.j keme:-ny menet t&.J.rllu~kElg{y res~vel megfigflfeiljLlk ij1'Ul"!agl!. N.is na<gY0rl magsnyos. mart mirndel1 testl agy ktizotl april IWilolllb~egek Y81tmak.Eilni t51~t1Il ' " H ~(alish munidig gunyos . ~:ucJ:l'!E!rmL.. engecli:":.: Mit mO!1c1·e~n a ~wOG rnoobe$Z.ouakaip-csol\6d'f'lBk az ember" ~Ei"lJiyhez. kigrni~dofel rudlatos .5veit.l2iUellegyenek Texasb.hagy ka~el allok EOTlEHlOZ.aki kOrmy6fllogad eilmasoka.rm9llY eUfli:t. ..8 lelektLjd~ta. hogy mit tesznek Csa..~BOJOlldlot 1csil1Ja~riako>filbol~ SlllmllS? 6. Dr. elie:fluk .sz. Nagyjab611 az lehet a dJOlguk.i\()!'Inak a v()m~~oda~ som miaU. !II. mll~en l'f~he~Eftl. menfl}'ire tukrozik v~i:a vaJIodi r.gel'l.. mrn~ha mar. nli. h09¥ On mestanra Illia:r eszr~evette.i'e.kai kU21PO.mtmlill·analk b~lllle·. Ke. nem ked'llel:i lalut les Ka_m~h-~ A.o~g'SiI~m. ha Sleve jobban meglWtf .n8k ·indi\ekaJbs. mogy miNt 'koIt6·zoU SUlmilIS St'eiv·e testebe.) ..Jkool .st~hez.rtL. l10gy "lucl~1t1k mindeno!da~al'i1ak ossze· kapDoo!asiwal krlien~~lm GI~Ussali:ak l'egooiflsO onmagl!. nat eFi all: \leH:em ki .i1v<l!gy az a~irre:nd'e!6dikaz .: Amniror <Ji F. Dr •. . hogy az a s. mas aJllf.l)f027!eka bi:lszk." mutatIblk meg magunlli~t abbm a tssltbel1. laluvaJI §s f(alish·sal tOilent ~piritllalis megbeszeles.: S_oklU tucirnak rollam ..e~e~IgeJ de sqh[lj~em i:.eget 8rI.: Ha~..ege lalli les Kalish 5zamiu..amil a felkenn tud (mosaiJyag).! I. nogy on S~!1t eZ. feI.A. mar l. Oeltiliyod6-'an rilzza a relet): Nam" ok jail tl!ldrak. nogy a merevs.." er:zslm1~eg magaIJ'l)fOS" .it a! keldemernye&:isL.: All: hiU'e1I1i1._alc!i . Dr. Meggy62Jilek ro'a.. ilvel1k:or a ]ellt:e dOmJil:i. . Nem mem..s...leoosnek all emberek lelek n:elkOi? A.rmarn U6JsikMII. .es~Uket. mint m1lS!okrEl. 1iaJanyOO.9$ ·e~~ jo ..n: e. hoogy . as ler.: Mif gondol. die megi l1lifldiig elle. Ml .N. .Jgy~tilU91f {n(!)veij. Mrnd'igi igy viSiel'kedik az ennberi test€lkoon? A. . Fo. FO:IYau:JatIQsan h~z. hiog~1 TdjlllJllak shhoz.. de az~ mih.y l'lelk1ullik az .an (in is minaegy:lk )e.r[tl.ioK" Di'~ No': Pedi. Sumus..Szer.~ge es an!iak ootQlyasos s~mei. Mg\y k.a? es es 198 ..yon so~at 'fosnak: k.tkE'Zo paMbeszsd IoVoEib-bi reszle~ekke~ $z. akik: krilikusak'.t\l!.: Oke.el. k6vetteI5z00K.as ar lele~ os:sz.: Igem. A.Qleinek ill jelelflt5$. 6g. inkabb art mondarll3rm. hogy Sumus elme:s8-llh~.: Nos.rzeikeR az erz:elmek do. szilrll:elll erti a~l.10: megy abba a nak..ss~' e:gyik euro"pal ~Ietet.al!tI!pcliban iis megm<!radi a k' . Kalish rLE!1llIol~n Isrek.egyro.e. ·eld"ontoUe iiolna.Eone leg~ren a neV"eloanyam. .leneztek es nmegvsletlek Dr. Dr.IU mindenki tudja.zlSlfogna_K mSi:QaJ lillian. lOr•.beri leny meglehei6sen ures lenne m31~munlk. A. A.: Hat. szellemvilag eQ!Ycsoodes zugaba virl!tem.s I<allsh l\erdQoo 'I. Ezimt a.': Azl akai'OfI!..:atuak..~ azl gOlildO:lja. amelyben magas ran91~ lkatO'natiszt volt.Megjegyzes:' IR.zemely.en. N.tivid idore elli!riliflik a tru:gyih"i!.~ Mi a vslemerw€. hogy sokiunlk szamara..".be az erveimeL ludljaJ . Az. hio\lY ez.. l'itilOl"lbern !ga_zolok ~ l'ajt!.: Es mi a i1!JIYNt TallJlval a fogadoU 8Jpj:al.g...gy csaHakWlOI1 a toexasi Icsec:semo te.e.l:k.. ~e:s·t.: Szigo. Ihogy miiilldlig tel~je5 mertek"ben tl. . hogy mii'1lden:t fOlkaV8i'jak kDrLll1itl!uk.ld5H kell meglSzern-znfl..genu" es most egy kiosit GsatDk reSez.Jnkat ' ImunM:m legrfontosabb reszer'lek az~ 'lartom. Ibele!at vlselk>6d~se..: Hat.ha~tQtI-akat.Eli tokele1..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->