Sebészet I.

tételek 2008

Sebészet I. Kidolgozott tételek 2008

1

T

Sebészet I. tételek 2008

Vizsgakérdések
1. Az anorectum sebészi megbetegedései 2. Hyperparathyreoidismus 3. Heveny féregnyúlvány lob 4. Pajzsmirigyrák fajtái, tünettana, kezelése 5. Hormontermelı mellékvese daganatok 6. Laparoscopos adrenalectomia 7. Göbös pajzsmirigy megbetegedés 8. Pneumothorax tormái, kezelése. Mőtéti indikáció 9. A tüdırák sebészi kezelése. Operabilitás, re^ecabilitás 10. Pajzsmirigy mőtétek utáni szövıdmények 11. Perianalis tályogok és sipolyok 12. A haemorrhoidalis csomók sebészi kezelése 13. A szívbillentyők szerzett hibái 14. Coronariaszükületek és mőtéti megoldásuk 15. Pericardialis folyadékgyülem és pericarditis constrictiva 16. A portalis hypertoniáról 17. A hyperthyreosis sebészi vonatkozásai 18. Empyema thoracis. A tuberculosis sebészet^ 19. Mellkassebészeti mőtétek elıtti kivizsgálás, mőtéti kockázat, postoperativ szövıdmények 20. Mediastinalis tumorok 21. A máj jóindulatú daganatai, cystás elváltozásai 22. Máj rosszindulatú daganatai és kezelésük 23. A véres széklet differenciál-diagnosztikája, a rectális vizsgálat jelentısége 24. Colorectalis daganatok 25. Emlıszőrés, gondozás 26. Emlıdaganatok diagnosztikája 27. Operábilis emlı carcinoma (mőtéti és adjuváns kezelés) 28. Benignus emlıdaganatok, emlıgyulladások 29. A colostomákról 30. A Crohn-betegség sebészi vonatkozásai

2

T

Sebészet I. tételek 2008

1. Az anorectum sebészi megbetegedései
Anatómia: Az emésztıcsatorna utolsó szakasza; szerepe fontos a continentia fenntartásában Képzeljünk el két egymásba tolt csövet: a külsı izomhüvely a medencefenék harántcsikolt izomzata (m. levator ani; m. puborectalis; m sphincter ani externus) Belsı csı a simaizomréteg: m. sphincter ani internus Linea dentata: a rectum és anus fejlıdéstanilag elkülönülı határvonala Kiemelkedések: columnae analae Morgagni; tasakok: cryptae anales, ide nyilnak a mirigyek Vérellátása: 1. a. mesenterica inferior/ a haemorrhoidales superior- létrehozzák a corpus cavernosum rectit, egy bal és két jobb oldali csomóba csoportosulnak a belsı aranyeres csomóknak megfelelıen ( kımetszı helyzetben 3, 7, 11 óra irányában találhatók) 2. a. hypogastrica/ a rectalis media 3. a. rectalis inferior Nyirok: Dús. Metastatisatio minden irányba lehetséges Felsı rész: Az ampulla nyirokelfolyása az artéria mentén az aorta körüli nyirokcsomókba megy Középsı rész: iliacalis és hypogastricus Anusnyílás: lágyéki nyirokcsomók felé fut. Beidegzés: Sympathicus és parasympathicus is 1. rectum és belsı záróizom: S2-4 =n. errigens 2. külsı győrőizom és a m. puborectalis: n. pudendus/ plexus rectalis inferior és S4 perinealis ága 3. m. levator ani: n. pudendus, S3-5 4. érzı beidegzés: n. rectalis inferior (a fájdalomérzés határa a linea dentata) Székletürítés (defecatio): Kulcs szerepő: m. shincter ani internus, ez állandó tónusban van; Rectum saggitalis és frontális síkú hajlatai lassítják a székletet; A külsı sphincter akaratlagosan contrahál, nagy nyomás ellen is hatékony; Szükséges az érintetlen szenzoros funkció megléte (ez colitis ulcerosa, elülsı resectiok alkalmával gyakran sérül) Anorectum vizsgálata: Anamnézis; RDV: térd-könyök, kımetszı, oldalfekvı helyzetben végezzük Anoscopia, rectoscopia Nodi haemorhoidales: Etiologia: Az aranyér a végbél érpárnázatának megbetegedése Ezek vastag submucosus képletek, simaizmot, eret, rugalmas kötıszövetes elemeket tartalmaznak Kellenek a zárómőködéshez Ezek az érplexus pangásos, hypertrophias tágulatai, a linea dentata felett helyezkednek el, kommunikálnak a linae dentata alatti vénákkal, és így létrehozzák a külsı aranyeres csomókat Az aranyeres csomók kialakulásának okai: 1. az arteriovenosus shuntok szabályozásának zavara az érpárnák feltöltésében 2. elégtelen vénás elfolyás 3. megnövekedett intraabdominális nyomás (terhesség, obstipatio, prostataadenoma) 4. záróizom fokozott tónusa Elıfordulása az életkorral nı, férfiakon gyakoribb; Predisponál: kor, nem, éghajlat, ülı életmód, irritáció, öröklıdés, májcirrosis, székrekedés, hashajtószedés. stb. Zsír, kevés rost, sok fehérje hajlamosít rá.

3

T

látható Ok: erıltetett székelés. tételek 2008 A csomók súlyossága: 1. Ritka tumorok Th: I. therápia érzéstelenítı kenıccsel. sphinctertágítás altatásban. A csomók elıesnek. székürítés szabályozása 2. gyógyszerelés: analis tamponok 5. m Chron. fájdalmas. tétel 4 T . Chron. analis dilatator: a spasmus és nyomás csökkentésére jók II.fok 1. leucaemia. • Hosszanti berepedés az anusnyílásban a bırön és a nyálkahártyán. Perianalis haematoma/ thrombosis. kékesfekete. testmozgás 4.fok 1. colitis ulcerosa. Excízio. Longo módszer: varrógéppel resecálunk Perianalis thrombosis Ok: vénák thrombosisa Tünetek: Piros. Kifekélyesednek a csomók. Mőtét: érzéstelenítésben thrombus eltávolítás Fissura ani: végbélrepedés • Fájdalmas. krónikus fissuranál. székeléskor megjelennek az analis csatornában. nifedipin (Ca+ csatorna blokkoló. operáció!!! Ellenjavallt: portalis hypertonia. hogy nincs-e rectum carcinoma. 3. állandó kitüremkedések Tünetek:Fájdalmatlan vérzés. analhigiénia. túlsúly redukálása. lymphoma. Nyílt. Milligan. váladékozás. sebészet is 2. Dg: Klinikai kép Th: Konzervatív: kenıcs. Az aranyér májbetegség tünete is lehet. Elhalhatnak—súlyos septikus szövıdmények Dg: Ajánlatos rectoscopizálni. Viszketegség. mosás. botulinum toxin. ujjal visszahelyezhetık 4. fok 1.. ezután perforál vagy thrombotisál. oedemás duzzanat. kicsik.Sebészet I. nitrát tartalmú kenıcsök Mőtéti th: Konzervatív kezelés nem hatásos. maguktól visszahúzódnak 3. bélsárrög Th: Konzervatív th:Akut esetben. sarjszövet • Belsı végpontja: a linea dentata alsó széle • Külsı végpontjában: caruncula (heges bırfüggöny). dilatator. Parks szerint mőtétek: arteriovenosus shuntok megszakítása a lényeg 3. Ddg: Rectum cc. Barron gumigyőrő 4. székelés után is lent maradnak. véralvadási zavar. analhigiénia. nem látszanak 2.Morgan. Diverticulitis. így vasodilatatio). analis dilatatio. thrombotisalo oldatok 3. dialysises vesebetegnél. Lord módszer: rendszeres sphinctertágítás dilatatorral III-IV. zárt lateralis sphincterectomia (sphincter ani internust átvágjuk) Anorectalis fistula és abscessus: Lásd 11. típusosan 6 óra magasságában ( hátsó commissura) • Akut esetben csak epitheliális defektus látható • Krónikus esetben hiperthrophiás papilla látható. 2.

hypertrophiája. Hátterében bırbetegségek vannak: bakteriális. széklet a fehérnemőn 2. Valódi prolapsus Fokozatai: 1. ekcéma.Sebészet I. allergia. Tünetek: székeléskor égı. fokozott izzadási hajlam. nyálkahártya prolapsus. obstipatio. mycotikus infekció. ismétlıdı gy. ezekbıl abscessus. a rima ani területén lévı szırszálak mechanikus irritációja okozza. ha másként nem megy 5 T . Hiányos higiene. fistula Prolapsus recti Def: a nyálkahártyának. abszolút inkontinentia Etiológia: • senzoros: a nyálkahártya elveszti érzékelı képességét ( pl: harántlaesio) • musculáris: sérülés kapcsán • degenerativ: idıs korban • neurogén: a cauda equina sérülése. az anus csatorna a helyén marad. vagy cerebrális okok • vegyes Th: Oki. ulladások. Tünetek: Váladákozás. fonalféreg Etiológia: Elsıdleges: Másodlagos: aranyér. bélféreg. a rectum és az anuscsatorna valamennyi rétege prolabál a peritoneum áthajlás prolapsusa nélkül 2. fistula alakulhat ki. Álprolapsus esetén kékesen áttünı aranyeres csomók a kúpszerően elıesı nyálkahártya koszorúban. A leggyakoribb lokalizáció a farpofák között: az os coccygeum feletti vájula Th: Mőtét: széles feltárás (excisio az épben). folyékony anyag nem tartható vissza 3. szúró fájdalom Szövıdmény: abscessus. gáztávozás nem kontrolálható. a rectum hosszú szakaszon prolabál és a peritoneumáthajlás is prolabál Etiológia: A rectum mobile és az extraperitoneális rectum fixum közötti kaliberkülönbség (medencefenéki izomzat / tartószalagok lazaságának nincs hozzá köze) Tünetek: Valódi prolapsus esetén radier irányú nyálkahártyaredık jelennek meg. DM. székelés közben 2. elötte festékanyag befecskendezése a járatokba (a már meglévı fistulák feltárására) Pruritus ani ( az analis régió ekcémája) A végbélnyílás és környezetének kínzó viszketegsége. májkárosodás. viszketés. continentia zavar. Nidus: fészek Szerzettt betegség. túlsúly. Álprolapsus: fibrotikus aranyeres csomók kitüremkedése. colostoma. a teljes bélfalnak a végbélnyíláson való kitüremkedése Fajtái: 1. Th: Ripstein és Wells szerinti ampullát körülvevı. Th: a kiváltó ok megszüntetése Cryptiti és Papillitis: A linea dentata columnai által körülvett vájulatok=crypták és a melletük lévı papillák gyulladása. tételek 2008 Sinus pilonidalis: Pilus: szır. és azt elmerevítı mőtét (rectumot a sacrumhoz rögzítik) Incontinentia alvi: Def: a végbél záróapparátusának elégtelensége Fokozatai: 1.

rectoscopia. abdominoperinealis extirpátio: intraanalis tumorok. sphinctert infiltráló daganat. haemangiomák. tenesmus= fájdalmas székelés. condyloma acuminátumban szenvedett egyének (homosexuális férfi) Lokalizáció: Anuscsatorna proximális része (75%) Szövettani típusok: • Chronikus gyulladás talaján laphámrákok • Melanoma malignum • Adenocarcinoma Tünetek: Véres széklet. neoadjuvans irradiatio a nagy daganatok esetén 5. incontinentia. analis sex. lokális excisiót követı intraanalis recidiva 3.Sebészet I. vagy az emésztıcsatornán végig haladnak. sugárth) tényezık. neurinomák. Jóindulatúak: fibromák. colitis. tételek 2008 Strictura ani (szőkület) Etiológia: Rosszindulatú: Tumorok Jóindulatú: külsı (retrorectalis tumor. lymphomák. proctitis. lokális excisió: anuskörnyéki tumorok 2. amoebiasis. MRI Th: 1. adjuvans besugárzás minden kuratív beavatkozás esetén 6 T . Tünetek: Fonalszerő széklet. fájdalom Dg: RDV. ezeket el kell távolítani pl: halszálka Tumorok: 1. obstipácio. idınként híg széklet. Rosszindulatúak: Az idıskor betegsége Etiológia: Rossz szociális környezet. gonorrhoea. UH. elégtelen higiénia. anus pre Idegentestek: Szexuális aberraciok következtében kerülnek a végbélbe. Th: Dilatatios eljárások. asnus preternaturalis felhelyezése 4. végbélplasztika. lipomák. ujjal alig átjárható nyílás. 2. TBC. incontinentia. cysta) és belsı ( chron.

Kalcitonin-pajzsmirigy C sejtjei termelik > Ha a szérum kalciumszint csökken: PTH emeli > Ha a szérum kalciumszint emelkedik: Kalcitonin csökkenti Formái: 1. Izületek. Osseális: Osteoporózis. pancreatitis. Szekunder: > Krónikus veseelégtelenség következtében létrejövı alacsony serum kalciumszint. patológiás törések. hypofoszfatémia.fokozódik a tubuláris Ca-reabszorpció Tünetek: 1. Társuló betegségek: Hypertonia. Szérum alkalikus foszfatáz emelkedése 2. Ca-foszfát.Parathormon (PTH)-mellékpajzsmirigy termeli . cystás csontfelritkulás – von Recklinghausen betegség 3. > Fokozott PTH termelıdés > Okai: .Hypercalcémia. izomatrófia.Rtg 3. tételek 2008 2.7 mmol/liter > Szabályozásban részt vesz: . GI: hasi diszkómfórt. obstipáció 5. cholelithiasis 6. Renális: Leggyakoribbak Nephrolithiasis: .fokozódik az intestinális Ca-abszorpció .Hyperplasia (10-15%-ban) .Ca-oxalát. fáradtság 4.Adenoma (80%-ban) .Primer HPT > Mellékpajzsmirigy betegsége. Hypercalcémiás krízis Rohamosan összeomló anyagcsere Legsúlyosabb Diagnózis: 1.D3-vitamin-vesében alakul ki . ulcus duodeni. étvágytalanság. Labor: . > Szérum kalcium: 2. lágyrészek: •Fájdalom. Hyperparathyreoidismus Kórélettana: > A szervezet kalcium homeostasisát regulációs mechanizmus biztosítja.fokozódik a csontból a-Ca-reszorpció . UH (lokalizációs Dg) 7 T . hányinger.2-2. osteodisztrófía.vegyes kövek Funkcióbeszőkülés Nefrokalcinózis 2.Sebészet I. arthritis. > Pathológia: .Carcinoma (ritka) => MENI (Werner sy) => MENII (Sipple sy) 2.

)= mellék pm+hypofízis+pancreas) Sipple sy (MEN II.)=m. D vitamin hidroxilációhoz kell a vesében Formái: 1. tételek 2008 Therápia: Mőtét Célja: elegendı túlmőködı mellékpajzsmirigy eltávolítása. Mediastinum feltárás >Sikertelen nyaki feltárás >Recidív esetben Mőtéti megoldások: 1. Bélben felszívódás nı D3 vitamin 4.5) > teljes extirpáció + autotransplantáció egy ülésben 3. ált. a fısejtekbıl hyperplasia: egyszerre több mirigy carcinoma: nem mindig aktív hormonálisan. túlmőködése autonómmá válik 8 T . secunder: alacsony se. 1.Egyszerő nyaki feltárás > Típusos lokalizáció esetén > Makroszkóposán kórosnak ítélt szövetet eltávolítjuk. pm. Vese Ca ürítése csökken 3. tok. a visszamaradt rész biztosítsa a megfelelı Caszintet. Több mirigy érintettség: > subtotális resectio (3.Carcinoma > tumorexcisio > nyaki blokkdissectio > tumorexstirpatio hemithyreoidectomiával Mőtéti indikáció tünetmentes pHPT esetén: > szérum Ca-szint több 3mmol/l > csökkent kreatinin-clearance > csökkent csontsőrőség > kísérıbetegségek Posztoperatív gondozás: > l-2gCa iv > A hypocalcámiás tetánia elkerülése Kórélettana: PTH termelés Ca anyagcsere 1.Soliter adenoma > exstirpáció > a másik három mirigyet is megvizsgáljuk 2. Werner sy (MEN I.leggyakoribb ok a veseelégtelenség congenitalis pseudohypoparathyreoidismus: PTH hatásával szembeni szervrezisztencia 3. Ca mobilizáció csontból 2. pm+ pm C sejtek+mellékvesevelı túlmőködés 2. tercier: tartós hypoCalcaemia miatt a m. Kiterjesztett nyaki feltárás >Ectopiás lokalizáció esetén 3. primer: adenóma: soliter.Sebészet I. 2. Ca .

ALP↑ (csont érintettség) hidroxiprolin ürítés Se. familiaritás. pszihózis. nagyító szemüveg strumectomiához hasonló metszés: n.Sebészet I. Kifejezett szubjektív tünetek. Recidiv PTH. hányinger. magas mortalitás Dg: Enyhébb formája rejtve maradhat számos megbetegedés mögött Labor: Ca↑ foszfát↓ (beszőkült vesemőködés esetén a Dg. ectopiások felkeresése Tünetmentes (biokémiai) fázisban a mőtét várhat. iv. fel nem szívódó varrat) . részleges vagy teljes median sternectomia 9 T . Nehéz a mirigy felismerése. rohamosan összeomló anyagcsere. MEN Mőtéti megoldások: Soliter adenoma esetén: exstirpatio. tételek 2008 Tünetek: • renalis: vesekı. funkció csökkenés. 99mTc és a 99mTC MIBi 2ıs scintigraphia. epekı • Mentalis: depressio. acut HPT. de visszamaradó rész biztosítsa a se Ca megfelelı szintjét.késıbbi operációt megkönnyíti Kiterjesztett nyaki fetárás: Ha típusos helyen nem találjuk. MR Szelektív vénás katéterezésbıl meghatározott PTH – oldaliság eldöntése Mőtét primer HPT-ben: Túlmőködı állomány eltávolítása. étvágytalanság.+hemithyreoidectomia Egyszerő nyaki feltárás: Finom vértelen preparálás. ép-kóros elkülönítése. nephrocalcinosis • ossealis: osteoporosis. Nyaki blokkdissectio tumoexst. lágyrész: fájdalom. pancreatitis. renalis érintettség – relatív javallat Abszolút indikáció: cc. ossealis. osteodystrophia. pyelographia. videoendoscopos mőtét Multiplex: subtotalis resectio Teljes exstirpatio+autotranszplantáció Carcinoma: tumorexstirpatio. CT. patológiás törések • Acromioclavicularis osteolysis • Koponya molyrágásos atrófiája Lokalizációs diagnosztika: UH. arthritis. substernalis zsírszövet) Mediastinum fetárása: Sikertelen nyaki fetárás. recurrens! Bizonytalan felismerésnél biopsia! Visszahagyott mirigyek megjelölése (kapocs. kimerültség. izomatrophia. fáradtság • GIT: felsı hasi diszkomfort. kóma • Acut HPT: extrém magas Ca. patológiás törések • izület. felállítása nehéz) Se. ulcus. ectopiás lokalizáció (pm. plazma PTH – RIA módszerrel – a magas Ca+PTH együtt pathognomicus! Radiológia és egyéb: renalis formánál natív Rtg. obstipatio • Társuló megbetegedések: RR. alsó pólusa. UH – vesekı Csontelváltozások kimutatása: • Osteoporosis • Ujjpercek subperiostealis reabsorptioja • Cystak.

napi 1-2g Ca iv. 10 T . + lassúbb hatású D vit. Regulációs HPT Renalis osteopathia. izületek mellett lágyrészmeszesedés..Sebészet I. Ca nem esik normális szintre mőtét után Ok: elégtelen resectio. hypoCaemiás tetánia veszélyére gondolni kell! Ált. sternocleiodomastoideus és alkarhajlító izmai Díalizáltaknál a shunt nélküli végtagot választjuk Kapillárisok benövését segíti. csont-izület-izomfájdalom Állandó követés mellett konzervatív TH Szubjelktív panaszok fokozódása – relatív indikáció Elırehaladott renalis osteopathianal abszolút indikáció Mütéti kezelés céljai: • Elegendı mirigyállomány eltávolítása • Ne váljon aparathyreotává • Legkedvezıbb feltételek megteremtése a posztoperatív idıszakra Transzplantáció: Helye: m. ha láncszerően helyezzük el a mirigydarabkákat 12-14 nap múlva várható hormontermelés megindulása – 2 végtag hormonszintjének különbségével ellenırizhetjük Posztoperatív gondozás: Közvetlen mőtét után intenzív Th-s megfigyelés kell. kínzó viszketés. egyéb hypercalcaemiát okozó betegség kizárása Secunder HPT sebészi TH: Idült veseelégt. fennmaradó PTH: Ha se. mediastinalis lokalizáció Új mőtéttel 2-3 hónapot célszerő várni Őjabb kivizsgálás HPT Dg megerıdítésére. tételek 2008 Recidív. számfölötti mpm.

A gennyel telt appendix duzzanata tovább fokozódik. jobb vesetáj. amit infekció követ. mégis van néhány. és étvágytalanság kíséri (ez viscerális típusú fájdalom) émelygés. hasi puffadás.Appendix rendellenes fekvése. APPENDICITIS ACUTA GANGRENOSA: A tünetek jelentkezésétıl számított 48 órán belül kialakulhat a féregnyúlvány falának elhalása. újabb néhány óra múlva izomvédekezés. agyulladás átterjedhet . 3. epigastricusan. megtöretés. a hasizom feszülésének csökkentésére elırehajlik. > gyakran elızi meg felsı légúti infekció. mesenterialis és a nn. idegentest. Bevezetı: .Sebészet I. így értékelhetısége kisebb.A heves fájdalmak hirtelen enyhülése (lehet perforáció következménye) . A lumenelzáródás oka: nyirokelemek hyperplasiája. bal hypochondriumban -terhességben máshol van ( a 8. enteritis). Etiopatológia: A kórok ismeretlen.Csecsemıkorban ritka. oka: ráfekszik a rektumra. . A feszülı appendix a ggl. a tizen-huszonéves korban a leggyakoribb. gyengeségérzés. gyakori hányás általában féregnyúlvány-gyulladás ellen szól > leukocytosist sok más betegség okozhat gyermekkorban.Jean Fernel . néhány óra alatt a fájdalom a jobb alhasra lokdizálódik (somaticus fájdalom). APPENDICITIS ACUTA PHLEGMONOSA: A nyirokelvezetés romlik. vagy a kilépı genny a szabad hasüregbe jut és diffúz peritonitist okoz. splanchnici izgalmát váltja ki 4. a féregnyúlványt fíbrin borítja. míg a kor elırehaladtával egyre ritkább (párhuzamos az appendix nyiroktartalmával) 2. Tünettani sajátosságok: Jellemzı.Heves diarrhoea (ezt okozhat bakt.Gyermekkori jellegzetességek: A patomechanizmusa megközelítıleg azonos a felnıttekével.Hirtelen görcsös fájdalom vezeti be a tüneteket. a gyakorlat szempontjából fontos különbség. erezett serosa > magas láz. ezért erıltetett kontrahálások .Az elsı appendectomiát végezte (1880). székletstasis. paraziták > coecum mobile. mint felnıttekben > gyakori a hasmenés vagy obstipatio > mőtét során gyakran található a féregnyúlvány lumenében parciális vagy totális elzáródás: appendicolith. hónapban a bordaív alatt) .Tait. hányás. APPENDICITIS ACUTA SUPPURATIVA: A bakteriális fertızıdést követıen a nyák gennyé alakul.A perforált appendix elsı leírója (1554). ezért a fájdalom lokalizációja: subhepatikusan. . oka az elzáródás. tumor APPENDICITIS ACUTA CATARRHALIS: Az elzáródott lumenben felszaporodó szekrétum fokozódó feszüléshez vezet. malrotatio miatt gyakori az atípusosan elhelyezkedı féregnyúlvány gyulladása 11 T . heg. APPENDICITIS ACUTA PERFORATIVA: Perforációs nyilasok jelennek meg. a beteg nyelve bevont. Félrevezetı tünetek: .idıs egyéneknél . mesenterium commune. A nyálkahártya kifekélyesedik. hogy a fájdalom a köldöktájon vagy epigastriumban kezdıdik. oedema jön létre és a fertızés per diapedesim kilép a féregnyúlványból. tételek 2008 3: Heveny féregnyúlvány lob = Appendicitis acuta 1. lymphoid hyperplasia. Ennek a fázisnak a kimenetele kettıs: vagy a cseplesz rátapad a gyulladt féregnyúlványra. tonsillitis (haematogén szóródás) > enteritis/enterocolitis esetében a féregnyúlvány is mutathat gyulladásos jeleket: oedema. A betegség a lumen elzáródásával kezdıdik. hányinger.fiatal nıknél .Heves tenesmus jellegő vizelési inger (az appendix a hugyhólyagra fekszik) .

így fájdalom 3. LEXER-TÜNET: A beteg bal oldalán fekszik.cholecistitis.A vizeletürítés és annak kísérı jelenségei . Labor: CRP és fehérvérsejt szám emelkedés (leucocytosis. PSOAS-TŐNET: A jobb alsó végtag balra abdukált helyzetben való hátrafeszítése jobb alhasi fájdalmat okoz 4.Sebészet I. Crohn. Palpatio: mindig a bal alhason kezdjük I. az a coecumtájon vált ki fájdalmat. ami fájdalmat vált ki. diverticulitis acut pancreatitis. ha CRP és fvs növekedés is norm. .ANAMNÉZIS: . belsı nıi genitália betegségek (tüszırepedés. oka: a colontartalom átpréselése jobbra. ulcis duodeni. Mély légzésnél csökkent hasi kitérés. Extraperitoneális folyamatok: . helye . . mély rányomás a bal alhasra. Yersinia-fertızés.. ROVSING-TÜNET: A bal hasfélre gyakorolt alulról-felfelé haladó rányomásra fájdalom jelentkezik a jobb alhasban.Lanz pont: a két csípıtövist összekötı vonal elsı és középsı határa jobbról 3. behajlított jobb csípıizület. RDV: A Douglas-üreg jobb oldalán érzékenységet érezhetünk. amelyeket nem kell operálni!!! Leggyakoribb kórképek: 1. Hımérsékletkülönbség: a rectalis és hónalji hımérséklet között (1-2 fok!).Kümmel pont: 1-2 cm-rel a köldök alatt jobbra II. köhögéskor jobb alhasi fájdalom. tételek 2008 5. kezünkkel a jobb lumbális régióra nyomunk. majd hirtelen felengedés erıs fájdalmat vált ki a jobb alhasban. idıtartama . enterocolittis. Intraabdominális betegségek: lymphadenitis mesenterialis.A fájdalom jellege. 5.Mc Bumey pont: Jobb alhasi nyomásérzékenység. fogamzásgátlásra . méhen kívüli terhesség. BLUMBERG-TÜNET: Lassú. akut gastroenteritis.FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT: Inspectio: Bevont nyelv. Diagnózis: . adnexitis) 2. m.pielonephritis 12 T .A nıknél rákérdezünk a menstruációs ciklusra. 2. .cholelithiasis.ennek oka a coecumban fellépı hírtelen nyomásváltozás 2.A panaszok kezdete. HEDRI-TÜNET: Bárhol kopogtatjuk a hasfalat.Meckel-diverticulum.Ureterolithiasis (combba sugárzik) . Indirekt tünetek: 1. akkor nincs acut appendicitis) UH: fontos adatokat nyújt a kórisme felállításában (90%) Differenciáldiagnózis: A legfontosabb feladat azoktól a kórképektıl elkülöníteni. Direkt nyomási tünetek: 1.

) adása javasolt. majd átvágása → dohányzacskóöltés a prox. A peritonitis tünetei: diffúz hasi fájd. leukocytosis. UH: folyadékot tartalmazó megvastagodott falú béíszakasz 2.laparoscopos appendectomia. az infiltrátum eltőnését követıen. paralyticus ileus. melyet a postoperativ 6-8. heves nyomásérékenység.ritka szövıdmény 13 T . majd néhány hét múlva. Szövıdmények: 1 periappendicularis tályog: Elırehaladott esetben fedetten perforálódott appendicitis következményeként a peritonitis lokálisan. napon alakul ki.McBurney szerinti rácsmetszés. Natív hasi Rtg során a psoas izom kontúrjának elmosódottsága látszik. -subphrenicus. vagy retrográd (a hátsó falhoz lenıtt appendix-et operáljuk retrogradan) • A mőtét lépései: behatolás → a coecum mobilizálása → az appendix sceletizálása → az appendixcsonk elkötése. peritonitis gyanúja esetén a mőtét elıtt széles spektrumú antibiotikum és Klion (rectalis vagy iv. körülírt periappendicularis tályogüreg és rögzített conglomeratum alakult ki. A hasi UH (kerek vagy szabálytalan körvonalú echomentes terület) és hasi CT-vizsgálat (denzitasa alacsony) az anamnesissel együtt értékelve ilyenkor értékes felvilágosítást ad.máj alatt. • A mőtét: lehet anterográd.. testhı. PENROSE draint hagyunk a hasüregben. részbe → Z öltéssel elbuktatjuk a prox.. A ruptura miatt a tünetek átmenetileg enyhülnek. periappendicularis infiltrátum: o Az infiltrátum a tünetek jelentkezése után 3-5. akkor mőtét Mőteni csak akkor. Gyakori a 38 °C-ot meghaladó láz. izomvédekezés. uterus stb. ha az eltávolítás nem ütközik nagyobb technikai nehézségbe. tételek 2008 Terápia: • Gyanú esetén csak folyadék. láz. Tályog kialakulhat: Douglas-üregben. a környezı szövetek és szervek (terminális ileum. napo eltávolítunk.Sebészet I. szoros obszerváció (pulzus. ajánlatos az appendectomia elvégzése • Perforáció. Üregekben összegyőlik → abscessus képzıdés → gyors állapotromlás → 1224 órán belül septikus shock → halál 4. széklet és szélrekedés. Az utóbbi esetben a klinikai kép aperitonitis minden tünetét mutathatja. majd romlás. Az elsı lépés drain. CT: magas denzitás -Therápia: Lokális hőtés. + a hasüregi genny a kül. az eltávolítás után puha. RR.) konkomittáló gyulladásos folyamata következtében körülhatárdódhat → tályogképzıdés Klinikai képére az ileocoecalis régióban tapintható terime. perforatio (legsúlyosab szövıdmény): peritonitis diffusa Lokális vagy általános peritonitisszel járhat együtt. csonkot → hasfal zárása. ha sikertelen.mesenterium lemezei között 2. gondos obszerváció • Gyulladás esetén mőtét . pylepHlebitis és pylethrombosis . o A tünetek: jobb alhasi fájdalom. láz. leukocytosis o Diagnózis: 1. . generációs cephalosporin + metronidazol). és láz a jellemzı. • Ha a féregnyúlvány korábban már perforált. oncotomia a választandó eljárás. általános állapot) 3. nem szabad erıltetni a féregnyúlvány eltávolítását. AB (3.

nem terjed túl a PM-en T2: a tumor 1-4 cm. Nem hámeredető Sarcoma Haemangioendothelioma Malignus lymphoma 3. Hámeredetüek Benignus: Follicularís adenoma Malignus Papiliaris carcinoma. dediferenciált medullaris PM rákok: . ha nem volt komplett a mőtét Invasion: +1.A PM állapotában ritkán jelentkezik változás .08 x év) Completness of resection: +1. mediastinális nycs. papiliaris.Másodlagos rákok TNM beosztás: Tx: primer tumor nem ítélhetı meg. a daganat cm-ben mért nagysága Tünettan: 1. ha van távoli áttét Age:3. áttét N1: regionális áttét: La:. Magasan differenciált follicularis. tételek 2008 4. túlterjed a PM-en Nx: regionális nycs-ok nem ítélhetık meg No: nincs regionális nycs.5-1%-a Oka: ismertelen Etiológia: tartós jódhiány és következményes TSH hatás. Elsıdleges tumorok a.Hasonló a benignus golyvákhoz . amit meghatároz: • a tumor differenciáltsági foka • agresszivitás mértéke • tumor nagyság • áttétek Prognózis megítélése: MACIS score Metastasis: +3. kezelése A malignus tumorok 0. ha tumor a tokot áttörte Size: x 0. Rtg sugárzás.Lassan növekednek .azonos oldali nycs-ba Lb:. Medullaris carcinoma. nem terjed túl a PM-en T4: különbözı nagyságú tumor. T1: a tumor <1 cm. tünettana. tünetei .3. Pajzsmirigyrák fajtái.Sebészet I.Gyakran a távoli metasztázis hívja fel a figyelmet 14 T . nem terjed túl a PM-en T3: a tumor> 4cm. familiáris öröklıdés WHO klasszifikáció 1. Follicularís carcinoma.Évekig felismerhetetlenek .Nincsenek ált.bilaterális. áttét Mo: nincs távoli áttét M1: kimutatható távoli áttét A rákok vonatkozásában a biológiai tulajdonság a legdöntıbb. Differenciálatlan carcinoma b.1 (0.

Medulláris: Tl-4. A gyorsfagyasztott szövettan közül legalább egy pozitív. .ismeretlen távoli áttét (tüdıben.hormonkezelés ellenére is gyorsan nı . MO-1: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + szelektív nyaki dissectio 3.bármely életkorban . MO-1: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + szelektív nyaki dissectio 2.féloldali n.Gyors növekedés . Nla-b. Nla-b.Környéki nyaki szervek infiltrációja . csontban) . MO: Thyreoidectomia T3-4. Hideg göbök Differenciáldiagnózisa: * Cysta => leszívás * Szolid => Citológia: Malignitás és gyanú esetén: MŐTÉT * Kevert => Citológia: Malignitás és gyanú esetén: MŐTÉT Benignus esetén LT4 követés A gyanús csoport premalignusnak tekinthetı.a PM a környezetéhez rögzített . Gl anomália Diagnózis: * Szcintigráfía * Tárolási defektus a PMrákok 90%-ban megtalálható. . MO-1: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + radikális nyaki dissectio 15 T . NI a. Therápia I. tételek 2008 2. MO-1: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + radikális nyaki dissectio 4. n.rekedtség. Nla-b. MO: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + szelektív nyaki dissectio T3-4. Cushing. A jóindulatú esetben funkciókímélı mőtét.Sebészet I. mellékPM hyperplasia/adenoma.APUDOMA . Medulláris carcinoma . Fiatal és soliter göb: enukleáció Idısebb korban: teljes lebenyeltávoítás Kétoldali multinoduláris golyva esetén: subtotális resectio. NO-la. Papilláris: TI-2.kimutatható amyloidosis . Anaplasztikus: Tl-4. de hiánya nem zárja ki a tumort. NO-1. Mőtétcélja: Sebészi radikalitás.stridoros légzés 3. akkor is abszolút mőtéti indikáció.Gyanújelek: .gyorsan növı solid göbök fiatalkorban . Folliculrais: T1-2. a citológiát 3-6 hónap után érdemes megismételni. Anaplasztikus carcinómák: .sporadikus és familiáris forma .Kemény tapintat . A mPM. recurrens megkímélése 1. recurrens parézis.egyéb betegséghez társul: pheocromocytoma.

célja: .Csökkent funkciójú PM hormon pótlása 2. Kalcium meghatározás.PM hormonkezelés. Egésztest szcintigráfía. ivasion. Posztoperatív jódizotóp vizsgálat . Thyreoglobulin meghatározás Scoring rendszer: AMES.medulláris tumorok .ha a mőtét nem volt radikális . UH. tételek 2008 II: Kiegészítı kezelés: 1.visszamaradt tumor nem vesz fel jódot . Mellkasröntgen.izotóp felvevı PM szövet/nycs/távoli metasztázis kimutatása 3. MACIS (metasztázis.csomó Utógondozás: sebész. size) Gyanújelek: • Gyorsan növı többszöri recidív golyva • Elızetes nyaki besugárzás • Megnagyobbodott nyaki ny. Csontscan. age. Külsı sugártherápia: .Sebészet I. DAMES.TSH hatás gátlása révén a visszahagyott carcinoma/metasztázis növekedés gátlása . endokrinológus. Medulláris rák: calcitonin meghatározás. onkológus 16 T .differenciálatlan daganatok esetén Utógondozás: TSPI teszt. completeness of resection.

Fejfájás. szelektív angiografia Therápia: Tumor exstirpációja: egyoldali tumor esetén eltávolítjuk az egész mellékvesét kétoldaliság esetén a kisebb mellett kéregállományt hagyunk A mőtét elıtt a vérnyomást beállítjuk. Fogyás. fájdalom.) > mPM adenoma > hypofizis elülsı lebeny hyperfunkció > pancreas tumor MENII/a (Sipple sy) > medulláris PM carcinoma > pheocromocytoma > mPM adenoma MENII/b (Gorlin sy) > medulláris PM carcinoma > pheocromocytoma > ganglioneuromatozis (3) CONN sy (primer hyperaldoszterinizmus) Általános jellemzés: > Összhypertonia 1%-ban fordul elı. CT. Sápadt arc. 2)MEN (multiplex endokrin neoplasia) MEN I. > Aldoszteron túltermelés következménye. tételek 2008 5. bélrenyheség.Sebészet I. hányás. Hányinger.Izomgyengeség. 80%-ban: 30-50 év között 4%-a bilaterális 10%-a malignus 10%-a MEN része Összes hypertonia 1 -2%-ban mutatható ki. Hornontermelı mellékvese daganatok Mellékvesekércg hormonok: zona glomerulosa / mineralokortikoid csoport: aldoszteron zona fasciculata / glukokortikoid csoport: kortizol zona reticularis / androgen csoport: dehidroepiandroszteron Mellékvesevelı hormonok: adrenalin. noradrenalin Tumorok: 1. Tünet: Tartós/paroxizmális magas vérnyomás. polyuria.(Wermer sy. Latens diabetes ( B-adrenerg stimuláció miatt) Diagnózis: Plazma + vizelet cathecolamin szint maghatározás. Fáradékonyság. UH. Ingerlékenység. polydipsia > Hyporeninémiás magas vérnyomás > Hypokalcémia tetániás jelekkel > Fejfájás 17 T . Tünettan: > Hypokalémia: . Pheocromocytoma Általános jellemzés: Cathecholamin túltermelés révén magas vérnyomást okoz. Remegés.

hirsutismus . tételek 2008 Diagnózis: > labor . Perifériás Cushing: .fáradékonyság . de a kortizol dominál 2.holdvirágarc . CT .(vizsgálat elıtt 2 hétig ne szedjenek a betegek K vesztı diuretikumot) > UH. Centrális Cushing: -ACTH váltja ki: az egész mellékvesekérget stimulálja.fekély Diagnózis: 1.mellékvese adenoma/carcinoma okozza →kortizol termelés nı Tünettan: .Serum renin . CT -az utóbbi kettı a perifériás Cushing Dg-ban segít Therápia: Tumorexstirpáció 5) Incidentalomák: Véletlenül különbözı tünet nélkül felfedezett elváltozások Pl: cysták.K+-ürítés .24 h K+ . pseudocysták.szérum K+ .magas vérnyomás . DM. 18 T .3-5% Ált nem hormontermelık.osteoporosis . UH 4. haemaniomák. de azzá válhatnak növekedésük során Egyéb endokrin kórképeket súlyosbíthatnak.Sebészet I.menstruációs zavarok . Anamnézis: korábbi fényképpel való összehasonlítás 2. lipomák.Aldoszteronkiválasztás . myelolipomák Incidenciájuk hasi CT során 0.5mg adása →48 óra múlva a vizeletben 17hidrocorticoszteroid mennyiség csökken 3. Labor: -szabad/plazma kortizol szint meghatározása 24h-s győjtött pisiben -szérum ACTH mérés -dexamethazon teszt: 6 óránként 0. magas RR.virilizmus .törzsi elhízás . MRI Therápia: > Hyperplasia: spironolacton + antihypertensiv szerek > Adenoma: exstirpáció 4)Cushing sy 1. adenomák.izomatrófia a végtagokon .DM .striák .

endoscopos videotechika: -segítségével a mőtétet a TV képernyın nyomon követhetjük.hidegfénnyel mőködik fénykábel: .egy beépített automatikus szabályozónak köszönhetıen egyenletes és állandó nyomás (12-15 Hgmm) biztosít C02 gáz .fogók .dissectorok . amelyen a gáz a hasüregbe jut . mintegy védve a szerveket a tő külsı. tételek 2008 6. vékony és miniatürizált funkciós fejbıl állnak Leggyakrabban használt mőszerek: .varrógépek varrattechnika: Legismertebb formái: 1. instrumentarium: Speciális eszközök szolgálnak a mőtétek elvégzésére Hosszú.monoelektróda .ollók . Laparoscopos adrenalectomia A laparoscopos mőtéti technika Magyarországon 1990-ben Kis Tibor végezte az elsı laparoscopos cholecystectomiat Pécsett Speciális felszerelés szükséges: Optika és videorendszer: optika: . koagulálhatunk és preparálhatunk (a mőszer hegyével) . éles végétıl insufflator: . és a folyamatot dokumentálhatjuk Állandó pneumoperitoneum fenntartása: Veres tő: . belsı varrat extra.formái: .a kezdeti pneumoperitoneum létesítésére alkalmas .rugós mandrinnal ellátott tő.Veres János professzor érdeme .a gyakorlatban a monopoláris elektróda terjedt el . titán vagy felszívódó anyagból készült klippek 3. 30 és 45 fokos tekintési irányú optikák fényforrás: . Roeder szerinti endoligatura 2. .használatban vannak: elıretekintı 0 fokos.preparálásra és szövetszétválasztásra használjuk az ultrahangos energiával dolgozó mőszereket.öblítı-szívók .bipoláris elektróda '.tőfogók .klipprakók .vagy intracorporalis csomózással 19 T .a pneumoperitoneum fenntartására alkalmazott gáz koagulatios rendszer . belsı tőt a rugó a hasüregbe nyomuláskor elırelöki.a tompa.A kép fényerejének növekedése és az optika átmérıjének csökkenése .Hopkins által továbbfejlesztett lencserendszeren alapul .Sebészet I.a hidegfényt az izzótól az optikáig vezeti.Az elektromos és magas frekvenciájú készülékkel hıhatás révén tudunk vérzést csillapítani.ugyanabban a folyamatban vághatunk.horgok .

tompa vagy átfúródó hasi sérülés .jóindulatú tumor .tumor-staging . adhesiok . Hiba olyan mőtétek elıtérbe hozatala.gyomor-.: intraoperatív cholangiográfia. kizárása . intraabd. kísérleti stádiumban: oncologiai sebészet Diagnosztikus laparoscopia indikációi: Az indikáció lényeges eleme az operatır jártassága. súlyos adipositas 20 T . elfogadott: .Sebészet I. pl.cardiopulmonalis decomp. stomakészítés. peritonealis carcinosis. . hasüregi vérzés .ismeretlen eredető hasi térfoglaló folyamat Kontraindikációk: . Indikációk: Elfogadható indikáció ____________Kiértékelés alatt ____________ Cholecystectomia (LC) Appendectomia Laparoscopos hernioplastica Diagnosztikus laparotomia Palliativ onkológiai sebészet Fundoplikáció Onkológiai sebészet Érsebészet Emlısebészet Atípusos májresectio Szívsebészet retroperitoneális mőtétek .rectopexia d. nıgyógyászati történés. alvadási zavar -bélelzáródás => meteorismus -kiterjedt intraabdominalis adhesiok. a kórház vagyoni helyzete. jelenleg kiértékelés alatt: . diffus májmtsz. amelyek manapság már gyógyszeres therápia fejlettsége miatt a háttérbe szorultak. tételek 2008 Laparoscopos sebészet indikációi és kontraindikációi Indikációk: a.dg-s laparotomia (tumor-staging) b.acut has: appendicitís.adhesiolysis . ascites.chr. pancreas tumor.palliatív oncologiai sebészet c.rekesz felnyomott → légzıfelület csökkent . megengedett: .ismeretlen eredető láz .: vagotómiák. perforatio. Néhány dologban visszalépést jelent a már jól ismert eljárások mellızése.sérvek .appendectomia . pl.vagotomia .cholecystectomia . a pneumoperitoneum veszélyesebb: .fundoplicatio . portalis hypertensio -vérzékenység. fájdalom hasi mőtét után.vénás visszaáramlás csökkent -elırehaladott terhesség -cirrhosis.

ekkor a vénás visszaáramlás csökkent b.keringészavar. rövidebb kórházi tartózkodás. ér. mind az elülsı vagy oldalsó transperitonealis behatolásból végzett laparoscopos adrenalectomia gyakorlott kézben biztonságos eljárás és a videoasszisztált mőtéti megoldást „gold standard"-ként tartják számon a sebészek. speciális: . legfeljebb 7-8 cm átmérıjő adenomák eseteiben ajánlja ezt a mőtéti eljárást függetlenül attól. szükség szerint mőthetı és nem utolsósorban maligni-tás esetén a mőtét kiterjeszthetı.C02 masszív felszívódása → acidosis . tételek 2008 Szövıdmény: a. hogy az RO resectio követelményeinek minél inkább meg tudjunk felelni. infiltráló.pneumoperitoneum készítésekor: emphysema. hogy lehetıleg a tumor mobilizálása elıtt a v. jóindulatú. A körülményeket mérlegelve és a személyes tapasztalatokat is figyelembe véve dönthetünk a mőtéti feltárás milyenségérıl. A laparoscopos adrenalectomiák indikációs területe még nem teljesen egységes. Ebbıl a feltárásból jól ellátható az esetleges vénasérülés is. kevesebb a hormonkiáramlás a periféria felé. üreges szerv perforatioja. kisebb posztoperatív fájdalom. gyorsan növekvı malignitasgyanús. Ilyenkor a „nyílt" mőtét biztonságosabb és az onkológiai radikalitás követelményeinek is jobban eleget tudunk tenni.vagy üreges szerv sértése trokár bevezetésekor: nagyobb ér megsértése. hogy ha a daganat kifejtése közben 3-5 perces szüneteket tartunk és ezen idı alatt a lefogott ereket klipszeljük vagy lekötjük. parenchymás szerv laesioja Adrenalectomia/ Mőtéttechnikai szempontok Az utóbbi 5 évben az egy. Mi a bordaívekkel párhuzamos transperitonealis behatolást részesítjük elınyben. minimális sebgyógyulási zavar és jó kozmetikai eredmény. A legtöbb sebész a környezı szöveteket nem infilt-ráló. Elıfordul.A másik fontos szempont. mert ezáltal mindkét mellékvese ellenırizhetı. (2) thoracolaparotomia. Kontraindikált a minimálisan invazív technika alkalmazása a 8 cm feletti tumorátmérı. suprarenalisokat preparáljuk ki és kössük le. hogy laparoscopos adrenalectomia után a szövettani vizsgálat utólag rosszindulatú betegségeket igazol. továbbá többször operált hasban. komplettálo mőtétet célszerő végezni a regionális nyirokcsomók és a környezı zsírszövet eltávolításával. Mind a hátsó-külsı retroperitonealis.vagy kétoldali hormonaktív és inaktív mellékvesebetegségek sebészi kezelésében a minimálisan invazív eljárások kerültek elıtérbe. A mellékvese-betegségek nyitott sebészi kezelését általában négy mőtéti feltárásból végezzük: (1) laterális vagy ferde translumbalis incisio BERGMANN-ISRAEL szerint. (3) transthoracalis-transdia-phragmaticus és (4) haránt transperitonealis. Ilyen esetekben nyílt. Az eljárás elınyei a következık: kevésbé traumatizáló mőtét. kevesebb vérvesztés. hogy hormonaktív vagy inaktív daganatról van-e szó. gázembolia. általános: . Ugyanezt a célt szolgálja az is. 21 T .Sebészet I. Ezzel csökkenthetjük a hormonbeáramlást és a vérzést. vagy igazoltan rosszindulatú betegség esetén.

nem iatrogén eredető) Stádium: I. secunder (hypofízis. már messzirıl is. Kozmetikai és szociális ok Funkciókímélés! n. hormon hiánya.Sebészet I. stridor. telt nyaki vénák Gégészet+radiológia Rtg. mély hang • testtömeg↑. mőtét. recurrens!!!! 2. késıbb TSH-tól függetlenné válik Kompenzatorikus: Congenit. szintézis gátlott Struminogén anyagok Fiziológiásan megnıtt hormon igény Göbök kolloidos. TSH hiány) vagy szerzett (gyull. multinodularis Relatív: Hiányzó készség a tartós pm. normális fejtartásnál is III. étel Fiatal korban 1. scintigráfia Th: 1. hypofunkciós strúmák: Pm. ↓-t kontraktilitás • Bır: hővös. töredezı haj • Git: obstipatio • Potencia-libido-menstruációs zavarok • Lassult beszéd. fibrotikus átalakulása – fıleg multinoduláris golyvában Tünet: Nyelési. hormon Th folytatására. normofunkciós strumák: Pm↑ (nem malignus. testi és lelki elváltozások Lehet veleszületett (a/dysplasia. UH. Etiológia: I szegény víz. I hiány. konzervatív: hormonTh IIIst-tól subtotalis resectio Mőtéti indikáció: Abszolút: • Malignitás • Nyaki szervek kompressziója • Min 1 éves sikertelen gyógyszer Th retrosternalis vagy intrathoracalis lokalizáció • Uni v. nem gyull-os. nyelıcsıpasszázs. igen nagy. száraz. l. coma. TSH↑ Th: újszülött: T4 Th felnıtt: csak akkor mőtét. sugátTh. bradycardia • Tüdı: alveolaris ventilláció↓ • Izmok: pseudohypertrófia. strumigének. se cholesterin↑ . diffúz majd göbös. repolarizásciós zavarok. Göbös pajzsmirigy megbetegedés 1. légzési nehézség. hypotal. hallucinációk. oedemahajlam↑ Dg: anamnézis. ha mechanikai akadályt okoz. Enzimdefektus – tyrox. tételek 2008 7. neoplasia).: tapintható struma a: hátrahajlított nyak esetén még nem látható b: csak teljesen hátrahajlított nyak esetén látható II. vagy malignus gyanús 22 T . perifériás hormonrezisztencia. teljesítıképesség↓ • Szív: ↓-t kontraktilitás. eredető) Tünetek: Újszülöttek – szőrés Felnıtt: myxoedema • Agy: koncentrálási zavar.

tételek 2008 3. ha nagyobb mint 2. v. diffúz autonómia Th: Basedow: tyreostaticus gyógyszerek. pm hormon készítmények.Sebészet I. Tumor.5 cm akkor hyperthireózist okoz 2. uninoduláris autonóm adenoma: kompenzált v. B2 blokkolók. disseminalt autonómia 4. dekompenzált attól függıen. multinoduláris golyva 3. hyperfunkciós göbök. fokozott TSH val járó hípofízis tumor.szövetet. hogy az általa termelt pm. hormonok képesek-e supprimálni a göb körüli ép pm. Lugolozás. gyorsan kell megszüntetni túlmőködést Csak eutyreoid állapotban lehet mőteni.betegségek Tyreocyták autonóm mőködése 4 formája: 1. radiojód. hyperfunkciós strúmák: Hypertyreosis ok: Basedow. Basedow-kór tünetei: • tachycardia • pm↑ • fogyás • izzadás • ophthalmo/dermatopathia TSI Immunglobulin Hyperthyreosit okozó göbös pm. mőtét Autonóm: ablatív Th. izotóp th kontraindikációja. tyreotoxicus szer abbahagyása. Mőtéti indikáció: gyógyszeres v. 23 T . elváltozások – autonóm pm.

stellatum blokád után *centrál vénás kanul percutan implantációja során Szövıdmények: Haemoptx: trauma után Seroptx: minden légmell kialakulása után néhány órával kialakuló kisebb mennyiségő.tbc-s üreg pleurális áttörése . és idısebb korosztály esetén Traumás ptx: Nyílt: áthatoló mellkasi sérülés Zárt: közlekedési baleset (kormánykerék).kilégzéskor: levegı nem tud távozni .zárt: nem közlekedik a külsı levegıvel Ventil ptx: feszülı ptx . de késıbb nagyobb kiterjedéső folyadékgyülem.korábban lezajlott mellhártyagyulladás következménye . tételek 2008 8.lehet feszülı légmell is Köpenyptx: csak néhány mm vastagságban alakul ki Bilaterális ptx egy idıben alakul ki mko.Sebészet I. Csoportosítás: 1. Több liter is lehet.tüdı normális mőködése romlik . nyomásviszonyok alapján Egyszerő ptx: . kezelése.nyílt: a külsı levegıvel közlekedik . 3.akut cardiorespiratoricus állapotromláshoz vezet.daganatos üreg áttörése . Pyoptx.csökken az oxigénellátás .emphysemás bullák hirtelen rupturája . kiterjedés alapján: Totális: az egyik oldali tüdı teljesen összeesik Parciális: a tüdı csak részlegesen esik össze .kuratív mővi: tbc kezelésében alkalmazták -diagnosztikus beavatkozás szövıdményeként: *mellkaspunctio *ggl. etiológia alapján: Spontán ptx: váratlanul alakul ki 20-30 és 60-70 évesek között Okai: . Mőtéti indikáció Definíció: Levegıgyülem a pleuraőrben Általános jellemzés: . magasból leesés Iatrogén ptx: . Pneumothorax formái. elhanyagolt seroptx felülfertızıdése 24 T .magas vékony fiatal beteg.mediastinum shift: szív és nagyerek az ép oldalra áttolódnak 2.belégzéskor: a tüdı/mellkas sérülés miatt levegı jut a mellüregbe .coronáriakeringés romlik .abscessus ruptura .

Observatio: .kisebb plx esetén 3.folyadéknívó . bordaközben helyi érzéstelenítésben trokáron át 14-28 Charr-es oldalnyílásokkal ellátott draint vezetünk be 24-72h-ig vákuummal (0.pihentetés.kis kiterjedéső ptx esetén 2.2 atm-vel) szívják 4.vitális szervsérülés Elsısegély: *A nyílt ptx-et zárttá kell tenni. vastag tőt kell a mellkasba szúrni. köhögési inger.éles pleuravonallal határolt.szúró mellkasi fájdalom. *ventil ptx esetén: Tő a mellkasba.hiányzó pleurarajzolat . tételek 2008 Tünetek: .tőleszívás . Mőtét: thoracotomia VATS (videó assisted thoracoscopic surgery) Indikáció: . bordaközben medioclavicularis vonal 2.haemoptx . *Ép területen rövid.48-72h-s drainage sem hozott eredményt . a külsı végére levágott végő gumiujjat rögzítünk Pleurodesis: talcumpor és víz mellőrbe →steril gyulladás → összetapad a két lemez 25 T .1-0. összeesett tüdı . Drainage: thoracocentézis Legfontosabb!!! kivitelezése: a középsı hónaljvonalban 5-6.) Fizikális vizsgálat.Aspiratio: . fektetés . -inspectio: az érintett oldalon a légzési mozgás gyengül -percussio: hipersonor kopogtatási hang -auscultatio: gyengült légzési hang Kétirányú Rtg: .Sebészet I.recidiváló ptx . orvosi beavatkozás stb.ventilmechanizmus esetén: mediastinum áttolódás Therápia: l. dyspnoe Diagnózis: Anamnézis (baleset.

nyílt Ptx – mellkasfal-. prodromák nélkül alakul ki elıfordul: . zárt Ptx – P viszonyok alig változnak. ritka. tünetek Kiterjedés alapján: A.zárt  közlekedési baleset (kormány). Ventil Ptx – feszülı  tüdı vagy mellkasfal sérülése + „szelep” belégzés: levegı a mellüregbe kilégzés: szelepes mechanizmus miatt a levegı nem jut ki szupraatmoszférás nyomás (+60 . lövés.+80 vízcm) = pmellőri > külsı légnyomás „mediastinum shift” – mediastinum az ép oldalra tolt súlyos cardioresp.nyílt traumás  szúrás.. Köpeny – csak néhány mm-es légmell. retroperit.kuratív – régen a TBC th-jában caverna összesett gyógyult . egyszerő vagy ventill B. egyszerő vagy ventill C. acut szívelégtelenség. Spontán Ptx – váratlanul. Partialis – részleges (inkomplett) – a tüdı csak részlegesen esik össze. nincs tünet D. centr. Pl: arteficialis Ptx mellüregben gyakran vízszintes folyadéknívó látható 2. gyakran recidivál II. tételek 2008 Egyéb anyagok ehhez a tételhez = mellhártya lemezei („virtuális őr valódivá válik”) köré levegı kerül tüdı részlegesen vagy teljesen összeesik gázcsere romlik acut cardioresp. vénás kanül percutan implant. Totalis – komplett egyik oldali tüdı körkörösen. cyanosis 26 T . súlyos tünetekkel jár ok: trauma – magasból leesés. Bilateralis – egy idıben alakul ki mindkét oldalon.Sebészet I. Általában kétoldali. kiterjesztett nyaki-. stellatum blokád. Egyszerő Ptx mellkasi nyomás ≤ külsı légnyomás mediastinum nem tolódik át az ellenoldalra a. kétoldali áthatoló mellkassérülés. tüdı sérülése. ált.vagy ablakos bordatörés és életveszélyes szervi sérülések gyakori cardioresp. vagy hasi mőtét.ffi : nı = 10:1.dg-s vagy th-s beavatkozás szövıdménye: mellkaspunctio. szúrás. respirator th. ggl. korábbi lezajlott mellhártya-gyulladás okozta adhéziók. magasból leesés sorozat. mellkasfallal párhuzamosan. transthoracalis tőbiopszia Tünet: ..feszülı Ptx coronariakeringés romlása cardialis panaszok: tachycardia. nyelıcsı eszközös perforatioja. Traumás Ptx – áthatoló vagy tompa mellkasi sérülés . tünetek sürgıs ellátást igényel III. teljesen összeesik. P(intrapleuralis)=P(atm) b. állapot romlik Nyomásviszonyok alapján: 1. ES. lövés Etiológia alapján: I.késıbb terhelésre dyspnoe . Arteficialis (iatrogen) Ptx . valamelyik része érintkezésben marad a mellkasfallal. nyársalás .

intermedier(szegmentbronchus szintjén) felsı/alsó jobb o-on középsı lebenyi rák.Lipóma . fıleg 40 évtıl. bronchológia. hamartóma: perifériás • tuberculoma • non specifikus granulómák • cysta • tüdı arteriovenosus aneurysmái – subpleuralisan fıleg • chr. polypus bronchi . Áttétképzés: • Lymphogen: regionalis (N1). labor. ha hörgıobstrukciót. Microcell. rtg.Papillóma.Teratóma Th: sebészi! . fiatalabbakban mőtét malignizálódás elkerülése végett A mőtét: lehetıleg parenchymakímélı resectió • pulmonotómia és enucletatio: hamartóma • atípusos vagy típusos gépi ék.: 90%. collaris (N3) • Haematogén: csont. máj. resecabilitás I. cigi. perifériás. Operabilitás. agy. korom. centrális. . Adenocc. Carcinoid tumorok – semimalignus – APUD rendszer.Bronchusadenoma . tételek 2008 9. Típusai: Cc. . fibróma. a metasztázistól elkülıníteni. biopsia II. Sarcoma Stádium: TNM. Planocellulare.Relatív: ha sikerül benignitást igazolni idısebb betegekben obszerváció. A tüdırák sebészi kezelése.Sebészet I.és szegmentresectió • lobectomia csak definitíve károsodott parenchíma esetén Soliter „kerekárnyék” diff. Dg-a: • soliter tüdıtumor – fıleg periférián • benignus tudıtumor – adenoma: centrális. mediastinalis (N2). malignus bronchus cc. haemoptoét vagy recidiváló pneumóniát okoz .Adenoma . ellenoldali (N3). mellékvese • Bronchogen • Intrapleuralis 27 T . pneumonitist.Abszolút indikáció: ha az összes rendelkezésre álló invazív és non invazív módszer segítségével sem sikerül a bronchus cc perifériás megjelenési formáitól ill. gombás parazitás tüdılaesió Differenciálás eszközei: tünetek. Macrocell. Cc. Cc.Hamartóma . Benignus: . Adenosquamosus cc. Pneumónia: tüdıtályog.

phrenicus bénulás. V. • Atelectasia. rec. posztoperatív empyema • Cardialis szövıdmény: ritmuszavar. I. ARDS • Thromboembólia • sepsis Nem sebészeti eljárások: • kemoTh: ciklikus polikemoTh neoadjuváns (mőtét elıtt).cs. Minden esetben indikált. – Stokes gallér (nyaki vénás pangás jele) Th: sebészi. Microcell.N2 hörgıanastomosis mőtétek=sleeve lobectomy: amikor tumor eléri a hörgı eredését és ilyenkor a lebenyresectióval együtt ezt is el kell távolítani. trombophlebitis migrans. Sugár Th. Trechea sleeve pulmonectomy: carinára terjedı. Perioperatív szövıdmények: • masszív utóvérzés: > 1000 ml. VATS resectió. Cc. mellkasi fájdalom. phrenicus paresis (pericardialis érintettség jele) • mellkasfalba terjedı vagy onnan kitörı tumor Mőtéti elıkészítés: fizioTh (légzési és inhalációs). st-ú hörgırák. mediastinalis ny. Dyspnoe. szervrészletek eltávolítása. dissectió . Funkcionális határesetben carcinoid tumor és laphám cc esetén. atelectasia. Pancoast sy.Sebészet I. váladékretenció • Hörgıcsonk elégtelenség.. polyneuritis.k eltávolítására alkalmas. ha onkológiai vagy belgyógyászati ellenjavallat nem áll fent!! Onkológiai ellenjavallat: 1. szomszéd képletek metasztázisviszonyok. az ép hörgı szakaszokat anastomisálva kell a légutakat reconstruálni. • Oesophagobronchialis fistula 2. cava superior sy. Haemoptoe. egyébként inoperábilis bronchuscc. VCS sy-t okozó rákok • Pancoast rumorok komplex Th-ja: neoadj. szegment resectio. tételek 2008 Tünettan: intrathoracalis: Köhögés. Esetén nem javasolt. ált-os állapot kuratív célkitőzés: ritkán jön szóba. rekedtség n. expectoránsok. atípusos gépi ékresectio hílusi. cigi stop. AMI. myopathia. DM kezelése Komplex Th kell: mőtét+sugár+kemo+immunTh Mőtéti típusok: törekedni kell az anatómiai egységben történı resectióra: lobectomia. recidivaló pleuralis folyadéggyülem extrapulmonalis: paraneoplasias osteoarthropathia. anaemia metasztázis. hörgıtágító. sugárérzékenység. paresis (mediastinalis propagatio) • Pleuritis carcinomatosa • VCS sy • Igazolt távoli met. adjuváns (posztop. vagy limited disease kissejtes tüdırák palliatív. majd adjuváns Th 28 T . célkitőzés: szomszédos szervekre terjedı.) • sugárTh: fontos: differenciáltság. inoperábilis. RR. Kiterjesztett tüdıresectiók: tumorosan involvált környéki szervek. pneumonia. növekedési sebesség. abszolút • N3 • N. majd tüdıcsúcs+ I-IV bordák en bloc resectiója. relatív • tumor eléri bifurcatiót • pancoast sy • n.

lobectomia. hiánya • Egyéb incurabilis betegség hiánya • Alkalmas ált. lokális operabilitás esélyei. néha pneumonectomia) Prognózis: hisztológia. Mőtéti típusok: parenchymakímélı mőtét. Palliatív. mőtéti teherbíró képesség felmérése. atípusos gép resectiokon át a típusos resectióig (segmentectomia. kizárása. tételek 2008 Metasztázisok sebészete: Malignus szervi tumorok 30%-a. helye. állapot Kivizsgálás kell: egyéb szervi met. áttétek száma.Sebészet I. Feltételek: • Alapbetegség kuratíven megoldott • Egyéb szervi met. met-ok száma. esetleg kuratív Th. tumormentes intervallum. elektroexcisio. 29 T .

3. a. Intraoperatív szövıdmények .1.egyoldali sérülés tünete: rekedtség .különösen veszélyeztetett: a. recurrens atípusos lefutása során 5.5.1. mély tokelvarrásoknál -Indirect laryngoscopiát rutinszerően kell végezni preoperative és postoperative.beszéd fáradékony lesz II.2. A n. légembolia . n. laryngeus superior sérülése: . thyreoidea superior lekötése során 2.3. tracheomalácia Vérzések: .Légembolia: . thyreotoxicus krízis . A lehetséges szövıdmények csoportosítása: I. tételek 2008 10.leggyakrabban az artéria thyreoidea superiorból erednek . thyreoidea inferiort tok közelében kötjük le c. recurrens magasabban ered a n.ha a PM lebenyének felsı pólusa magasra nyúlik . vagusból .megelızése: kíméletes preparálás .6.4.kétoldali esetén asphyxia.4.magas hangok képzése lehetetlen .Sebészet I. vérzések . thyreoidea inferior ágainak lekötésénél 3.sérülés leggyakoribb helyei: 1. posztoperativ hypoparathyreosis . recurrens sérülése: . anatómiai és kórélettani ismeretek birtokában viszonylag ritkák.tünetei nem annyira nyilvánvalóak . n. utóvérzés . recidív hyperthyreosis . az a. posztoperativ hypothyreosis . larngeus superior sérülése Posztoperativ szövıdmények . az alsó pólus durva luxációjakor b. thyreoidea inferior ellátás alkalmával 4. azóta nem kell ezzel számolni A n.ha mobilizáláskor valamely mellékág elszakad . 30 T .. Pajzsmirigy mőtétek utáni szövıdmények Kellı sebészeti. n.2.amióta a struma mőtétek intubatios narcosisban zajlanak. ha a n. v. fulladás következhet be . laryngeus recurrens sérülése .

pitvarfibrilláció .felületes nyakizmok alatt lévı le nem kötött artériák . sürgıs reoperációra van szükség .nyugtalanság .Etiológia: .diureticum .asphyxia.nyugtalan . tételek 2008 Utóvérzés: .hyperthyreosis miatt végzett mőtéteket enyhe fokú felerısödés kísérhet: .magas láz (39-41 fok) .felületes nyakizmok alatt lévı le nem kötött vénák .A korszerő mőtéti elıkészítés következtében ma már nem fordul elı -posztoperativ reakció: .hyperthyreosis értékei a vérmintában .szapora pulzus (140-180) . hányás Thyreotoxicus krízis: . meleg bır .lesodródott ligatúra . nehézlégzés (gége/tracheakompresszió miatt) .görcsök .Provokálja: .láz .oxigéntherápia 31 T .köhögés.B-rec.Vénás készítmények alkalmazhatók/nazogasztrikus szondán keresztül juttatjuk le a gyógyszereket: .szimpatikus idegrendszer tónusfokozódása . rekedtség.hepatomegalia . blokkolók (tachycardia kezelése) .thyreotoxicus krízis tünetei: .hypermetabolizmus .Sebészet I.tachycardia .Lugol-oldat (az elızı után 1 h-val) .Hydrocortison (hypadienia kezelése) .digitalizálás .icterus .szedálás .AB .Therápia: .pszichózis .klinikai kép .néhány órával a mőtét után jelentkezik tünetei: nyak fokozatosan megvastagszik.vitaminok .A beteg nem tud táplálkozni .izzadt.Diagnózis: .Propiltiouracil (thyreostaticus készítmény) .

egyéb ritka neurológiai szövıdmény: nyaki szimpatikus köteg – Horner triász.: mellékpm-ek sérülése – mőtét után Ca és poszfor meghatározás. görcsök. TSH és pm.5-10%-ban újul ki a PM túlmőködése . SIRS. sup. 4.Etiológia: . posztop. Tracheomalacia – ritka: hosszú ideig fennálló golyva. myosis.ma már ritka Szövıdmények: I. parenchymavérzések – fıleg thyreostaticumokkal kezeltek 2. GIT: sárgaság. N. nyak megvastagodása. nehézlégzés – reoperáció kell! 2. postoperatív: 1. fulladás. rekedtség. fokozott sympaticus rendszer.Sebészet I.: Dg: klinikai kép. hepatomegális. észlelés: pulzus. néhány óra. posztop. dialízis. B-rec.a beteget élete végéig kezelni kell Postoperativ hypothyreosis: .vérellátásuk károsítása .légembólia – tágult nagy nyaki vénák lekötése 3. Tünet: görcsök. hypoparathyr. lar. phrenicus sérülés (ptosis. coma. hónapon belül kifejlıdik Postoperativ hypoparathyreosis: . vese. 4. Lugol oldat. vérzések: a. kétoldali: asphyxia. légzés. enophtalmus) II.tyr. a pm hormon koncetráció a hypartireózinak megfelelı érték Th: proplitiouracil. Szint 5. posztop. görcsök. hypermetabolismus. ızfejtartás 6. intraoperatív: 1. RR. testhı.PM mőtét során sérülés . tachycardia. tételek 2008 Recidív hyperthyreosis: . májenzim emelkedés. laryngospasmus. hasmenés Dg: klinikai kép alapján. megelızés: gondos kivizsgálás. nyugtalanság. fáradékony beszéd. hangszalagok állása 32 T . magas hangok képzése lehetetlen lesz 5.véletlen eltávolítás . intrathoracalis strúmák – oka a külön vérellátás. sérülése: hang minısége változik.sup – 2-ıs ligatúra!. recidív hyperthyreosis – radiojód Th javasolt. utóvérzés: rögtön. v. recurrens sérülés – hangszalagbénulás egyoldali: rekedtsék. hydrocortison.Posztoperativen Kalcium és foszfát szint ellenırzése Tracheomalacia: . EKG. hányás.a PM mőtétek után 18. thyreotoxycus crisis: hyperthyreosis és Basedow kór miatti mőtétek – posztoperatív reakció: hypethyr. n. lítium. KIR tünetek: pszihózis. CVP. Blokkoló.A trachea porcos vázának pusztulása a hosszú ideje fennálló golyva kompressziója miatt . Basedow esetében 20-40%os halálozás Th ellenére. N. hypothyr. plasmapheresis 3. tünetei felerısödnek: láz. Indirekt laryngoscopia kötelezı elvégzése pre és postoperatívan fıleg recidív beavatkozásoknál.

Alapjukat excochleáljuk . . Perianalis tályogok és sipolyok 1.dorsalis félkör sipolyai ívet írnak le a periproctalis régióban. Tbc.inkomplett =1 sipolynyílás . Járatokat eltávolítjuk Festékek befecskendezésével a járatok elszínezıdnek. Hippokratész szerinti fonalas technika A sipolyba 4-5 fonalat füzünk. Etiológia: cryptális mirigygyulladás → perianalis abscessus → fistula Differenciáldiagnózis: Crohn betegség .periodikusan ismétlıdı gyulladások .alacsony sipolyok = trans/intersphinctericus járata => a záróizomgyőrőn belül van => az izomrostok között 2.Alacsony sipolyok: . rectovaginális/rectourethrális fistula. Anorectális Fistula (sipoly) Krónikus kórkép. majd 1-2 napos idıközben egymás után megcsomózunk. A perianalis bırfelszín és az anuscsatorna között alakul ki. pelvirectalis fístulának is nevezik GOODSALL-szabály: .anusnyílás ventrális félkö rsipolyai radier irányban egyenesen vezetnek a végbél lumenébe.Sebészet I. diverticulitis .viszketés Diagnózis: > Kérdések: 1. colitis ulcerosa Beosztás: . 1. azaz granulációs szövettel bélelt krónikus járat. Definíció: Végbélsipoly. Általánosan elfogadott és használt eljárás. Van-e specifikus betegség a háttérben? 2. -AIDS. ezeket eltávolítjuk. A járat a sphincteren kívül/belül helyezkedik el? > Szondázás > Fistulográfía > Proctoscopia > MRI > Transrectalis UH Therápia: A sipolyjárat lokalizációja szabja meg. 33 T . b.kellemetlen váladékozás . osteomyelitis.komplett két nyílás (anus és a külvilág között) Parks szerint: 1. tételek 2008 11. magas sipolyok = supra/extrasphinctericus.Nyálkahártya-sebzést zárjuk 2. Magas sipolyok: a.Teljes hosszukban felnyitjuk .Belsı nyílásukat kimetszük . Tünetek: .bırelváltozás .

fistula: etiológia: Granulációs szövettel bélelt krónikus járat.Mőtét Egyéb anyagok ehhez a tételhez Tályog – akut. abscessus submucosus 3. ampulla recti között 90% cryptalis mirigy gyull. A belsı nyílást analis feltárásból zárjuk. a spinchtergyőrőt kívülrıl megkerülı és az ampullába magasan nyíló járatok: supra v. Diverticulitis. Appendicitis. exctrasp. Enterococcusok > Tályogok forrása: Crohn. mely a pearianalis bırfelszín és az anuscsatorna v. 1. fonalas technika 3. > Kórokozók: Bélbacik. sipoly plasztius zárása. Adnexitis. tapintás. excochleáció. DiffDg: Crohn!. tételek 2008 2. Fonalas átvágási technika: (Hippokratesz nevéhez főzıdik) sipolyba 4-5 fonalat főzünk.Sebészet I. AIDS Beosztás: 1 sipolynyílás: inkomplett külsı/belsı fistula 2 nyílás: komplett PARKS szerint: 2 csop. vagyis inkontinenciával→ más módszer. Kövektezménye. belsı nyílás alacsonyan az analis csatornában (alacsony sipoly) ha nyálkahártya alatt fut: submucosus v. egész sebvályút nyitva hagyva hagyjuk behámosodni 2es csop: feltárás az izom átvágásával járna. interspinchtericus sipolyok járata a záróizomgyőrőn belül v. abscessus ischiorectalis 5. colitis ulcerosa. diverticulitis. anus praeternautaris felhelyezése. Pelvirectalis sipolynak is nevezik. 3as csop: Crohn betegek: kiterjedt és recidivál. abscessus pelvirectalis 4. > A mirigyek kivezetı járatai a linea dentata intercolumnáris cryptáiba nyílnak. A fonal mögött a sebzés hegesen gyógyul. proctoscop Therápia:. Prostatitis Felosztás: 1. 3 mőtét is kellhet: 1. nyálkahártya sebzés zárása. mire a fonal átvág (5-6 nap) addigra mögötte a fistula helye is sanálódik. Felszínes járatok. rectourethralis fistula. Lefutása szabályszerő: GOODSALL-szabály Th: 1es csop: felnyitás teljes hosszában. Másik megoldásuk: festék befecskendezésével elszínezett járatot egy szövethengerrel együtt körkörös preparálással egész hosszában körüljárva kifejtjük környezetébıl és eltávolítjuk. belsı nyílás kimetszése. trans v. Staphilococcusok. sipoly feltárás 2. Anorectális Abscessus (tályog) Akut kórkép Etiológia: > Az intersphincterikus mirigyek gyulladása. subcutan-submucosus sipoly 2. (magas) sipoly. osteomyleitis. rectovaginalis v. Fistula – krónikus 1. abscessus intermuscularis Tünetek: Fájdalom Dg: inspectio. A fonalak így a sipolyjárat és a külvilág közti szöveteket fokozatosan vágják át. végől stoma visszahelyezése 34 T . TBC. melyeket 1-2 napos idıközökben egymás után megcsomózunk. abscessus perianalis 2. izomrostok között fut.

coccus.o. Diverticulitis. tételek 2008 2. könyv: 724. próbapunkció. endosonográfia. nyálkahártya borítja 3. prostatitis.) Tünet: Fáj – mélyebb abseccus késıbb ad tünetet Dg: tapintás. submucosus: analis csatornában. Staph.Sebészet I. enterococcus. ischiorectalis. MR Th: mőtét! Perianalis + submucosus: egyszerő széles feltárás A többi nagyobb körültekintést igényel Egyuttal a jelenlevı sipolyokat is sanalni kell! 35 T . anaerobok Pelvirectalis tályogok forrása: Crohn. adnexitis Periprocatalis tályogok: végbél egyik oldalára lokalizálódnak Isciorectalis: ellenoldalra is Felosztás: 1. Perianalis: anus környéki bır alatt 2. intermuscularis. tályogok: Interspinchterikus tér mirigyeinek fertızıdése Bélbaktériumok. pelvirectalis (ábra. szövıdményes appendicitis.

sphinter ani internus. kımetszı helyzetben 3.széklet konzisztenciája.oldalfekvı helyzetben végezhetı. cava inferior 4. Vénás elfolyás: o A linea dentatatól orálisan: v.A puborectalis izomtól az anusnyílásig tart. haemorrhoidalis (rectalis) suprior: A nyálkahártya alatt a corpus cavernosum rectit alkotják (egy bal és két jobb csomó).obstipatio. hámsérülést.7. Anoscopia 4.kımetszı . 3. rectalis média A középsı harmad vérellátását biztosítja. színe. lumen átjárhatóság a fal merevsége gyulladásos /tumoros elváltozásról ad felvilágosítást 36 T . m.incontinentia . Anamnézis: . . .váladékozás 2.Az emésztıcsatorna utolsó szakasza . sipolynyílást. tételek 2008 12. Nyirok: > az artériás elfolyást követi.5: a nyálkahártya elváltozása. diarrhoea. a.Sigmoidoscopia 3. hypogastricus nyirokcsomókba > alsó harmad: a lágyéki csomók felé Anorectum vizsgálata: 1.Rectoscopia 5. mint a LLNEA DENTATA 2. rectalis inferior Az anus és bırének vérellátása. alsó megvastagodott győrője a m.térdkönyök . m. váladékozást. > Külsı izomhüvelyt a medencefenék izomzata alkotja.fájdalmak jellege és helye . >3. m. > Az entodermális rectum és ectodermális anus találkozásánál határvonal nem más. puborecalis. haemorrhoideális csomók sebészi kezelése Anorectum anatómiája: . 11 óránál > 2. > felsı harmad: aorta körüli nyirokcsomókba fut > középsı: iliacalis. gyulladást. Vérellátása: > 3 szinten! > 1. portae o A linea dentatatól distalisan: v. hypogastricából az a.panaszok kezdete és tartama .nyák-vér-genny-nyomok a székletben . 3. Az inspectió során keressük: záróizomzat görcsös tónusát. 1. Szerkezete: > Hasonlít két egymásba tolt csıhöz.Sebészet I. RDV: . thrombotisalt aranyeres csomót. levator ani. mesenterica inferiorból az a. Az a. > Belsı rész simaizom. sphincter ani externus. szaga.tapintható rendellenesség az anusban .4. Az a. repedést.

Coloscopia Differenciáldiagnózis: . érzıideg-végzıdéssel sőrőn átszıtt bır (anoderma) vénás plexusának tágulata Tünetek: .Sebészet I.hosszú ideig fájdalmatlan marad .a székelés után is lenn maradnak (submucosa gyengülése miatt) . fok: .Fizikális vizsgálat .már a korai stádiumban is fájdalmas . azaz a vénás plexus varicositása.Rectoscopia . fok: .késıbb a csomók elıesnek.nagyra nıve a mucosával borított varicosus vénás plexus az anuson elıeshet 2.azonnal visszahúzódnak 3.megjelennek az analis csatornában .a linea dentata alattiak .Crohn betegség .Colitis ulcerosa Súlyossági beosztás: 1.arteriovenosus shuntök szabályozásának zavara Elıfordulása: A férfiakon 2x gyakoribb.A záróizomzat fokozott tónusa . Külsı aranyeres csomók: . Predisponáló tényezık: öröklıdés székrekedés éghajlat hashajtószedés kor ismételt irrigáció nem ülı életmód terhesség májcirrhosis Típusai: 1.Anamnézis .préseléskor sem érnek a linea dentata alá 2.a végbélnyílást övezı.rectum prolapsus . Etiológia: .ujjal visszahelyezhetek 4. váladékoznak . > Elıször mindig a RECTUM CARCINOMÁT kell kizárni. fok: -kis csomók . fok: .Rectumcarcinoma .székeléskor fellépı világos vörös színő fájdalmatlan vérzés . tételek 2008 Nodi haemorrhoidales: Definíció: A végbél érpárnázatának megbetegedése.visszahelyezhetetlenek 37 T .Megnövekedett intraabdominális nyomás (fokozott hasprés.préseléskor a linea dentata alá szállnak .a linea dentata felettiek . Belsı aranyeres csomók: .viszketegség -nodusok kifekélyesedhetnek Diagnózis: > Nem nehéz. prostataadenoma) . .

Crohn.a beavatkozás végén vazelinos gézcsíkot vezetünk a végbélnyílásba 3. . . zárt: Fergusson) Kontraindikált .BARRON szerinti gumigyőrő . Guttaíax cseppek) f. Testsúly csökkentése e.leggyakoribb. Prosperisan) a linea dentata felé kell a kúpot.LORD módszer: sphinctertágítás dilatátorral 3.kenıcsök/kúpok (pl.: Levolac. Elsıfokú aranyér: a. Kapcsolat linea dentata alatto subcutan vénákkal → pangás áttevıdik → külsı aranyeres csomók Okai . harmad és negyedfokú aranyér: Mőtét (nyitott: Milligan-Morgan-Parks. véralvadási zavar Mőtéti megoldások: 1. MILLIGAN-MORGAN-PARKS: .főszerek. az anus nyílás körül kell a kenıcsöt használni.Analis tamponok . rugalmas kötıszövet. Végbélpárna=simaizom. Gyógyszeres kezelés: . alkohol redukálása.Analhigéniés szabályok: > A székelés után vízzel való mosás.A vénás öblök sclerotizációja különbözı thrombotizáló oldatok befecskendezésével . kávé.laxánsok (pl. Analis dilatator: 2-3x 5 percig naponta A fokozott intraluminális nyomás és a megemelkedett sphinctertónus csökkentése. LONGO: . tételek 2008 Therápia: 1. öblítés. 2.odavezetı artéria átöltı ligatúrája. Testmozgás d. ér.rost dús étkezés .Székürítés szabályozása: .Záróizom fokozott tónusa Krónikus pangás → mucosát rögzítı szalagok meglazulnak→vénás öblöket tartalmazó nyálkahártya elıesik 38 T . > Legjobb a bidet! c.Megnövekedett intraabdominális nyomás – elvezetı vénák kompressziója .Tilos a hashajtó! b. .Elégtelen vénás elfolyás . LANGENBECK és WHITEHEAD: elavult 2. .Másodfokú aranyér: .Sebészet I.csomók submucosusa exstirpációja . Szerep: végbél záróapparátusának pontos tömítése Belsı aranyere csomók: linea dentata felett – éplexus pangásos és hypertóniás tágulatai.: Doxiproct. leukémia. > Elmagyarázni a tisztálkodás mikéntjeit folyóvíz mellett kézzel a végbélnyílásba is behatolva ujjal alaposan kitisztítani a beteg régiót.körkörös varrógéppel rezekáljuk a csomókat 4.FERGUSSON Etiológia: Végbél érpárnázatának megbetegedése.AV shuntok szabályozásásnak zavara az érpárnak feltöltésében . lymphoma.portális hypertonia.

Sebészet I. tételek 2008

13. A szívbillentyők szerzett hibái
A leggyakoribb szerzett billentyőhibákat a RHEUMÁS ENDOCARDITIS okozza, akár 1-2 évtizeddel is megelızheti a billentyőhibák manifesztációját. A leggyakrabban a bal kamra jelentıs igénybevételnek kitett billentyői érintettek. Therápia: * Belgyógyászati therápia: szívelégtelenség kezelése; endocarditis kezelése * Mőtét: - Billentyőmegtartásos mőtétek:-rekonstrukció;- valvuloplastica - . Mőbillentyő beültetés:biológiai mőbillentyők; mechanikus mőbillentyők I. Aortastenosis sebészi kezelése *A billentyő cuspisai megrövidülnek, meszesednek, majd rigiddé válnak. *A szők billentyő nehezíti a bal kamra ürülését, nyomásterhelését → bal kamra koncentrikus hypertofiához vezet *Tünetek: angina; syncope; szívelégtelenség; hirtelen szívhalál Az echocardiográfiával a billentyő két oldalán mért nyomáskülönbség meghaladja az 50 Hgmm-t. * Általában választandó megoldás a mőbillentyő beültetés. II. Aorta billentyő insufficiencia sebészi kezelése * Diastóléban nagy mennyiségő vér áramlik vissza az aortából. * A végdiastolés térfogat emelkedéséhez és nagyfokú bal kamra hypertrófiához vezet. * Tünetek: bal kamra elégtelenség, gyengeség, dyspnoe, oedema, peckelı pulzus, holosystolés szegmentális zörej, magas systole, alacsony dias tıle * Mőtéti megoldása: -Billentyőcsere III. Mitralis stenosis sebészi kezelése * A vitorlák és a chorda tendineae megmerevednek, megrövidülnek * A bal pitvar, pulmonális erek nyomása növekszik * Jobb kamra hypertofia * Tünetek: Dyspnoe, gyengeség, szédülés, palpitatio, szívbajsejtek * Sebészi megoldás: billentyő plasztika, mőbillentyő beültetés, zárt/nyitott comissurotomia IV. Mitralis insufficiencia sebészi kezelése * Systóléban a vér regurgitál a bal kamrából a bal pitvarba. * Tünetek: Gyengeségérzés, dyspnoe, ortopnoe, paroxismalis noctumalis dyspnoe, oedema - Pitvarfobrilláció, holosystolés zörej, arrhytmia absoluta * Mőtéti megoldás: - billentyő megtartó eljárások Egyéb anyagok ehhez a tételhez Ok: a, fertızés – bakt., gombás, rheumás b, ischaemia: - mitralis insuff. - papillaris izomdysfunctio - necrosis - ínhúrruptura Th: a, mechanikus mőbill.: - nem kopik, nem törik, nem deformálódik - életfogytiglan anticoag. th. kell - AB mőtét elıtt, gócszanálás b, biológiai mőbill: - beültetés után 4-6 héttel beépülnek a szívbe anticoag. nem kell - 6-10 év múlva degeneratív elváltozások cserélni kell Javasolt tricusp. és pulm. bill.nél  mosási effektus, kisebb terhelés

39

T

Sebészet I. tételek 2008

14. Coronariaszőkületek és mőtéti megoldásuk
Angina pectoris - mindhárom coronariaág kezdeti szakaszának > 50%-os szőkülete - 2-3 ág szőkülete a, coronaria bypass mőtét – elzáródott vagy szőkült szakaszának áthidalása v. saphena magna kipreparálása fordított helyzetben (vénabill.) beültetés (aorta ascendens – coronariaág szőkület utáni része közé) Feltétel: - kiáramlási pálya megfelelı - szőkülettıl distalisan életképes a szívizom b, a. mammaria-coronaria bypass - bal a. mammaria ant. desc. (a. cor. sin.) ághoz - jobb a. mammaria jobb art. coronariahoz c, endarteriectomia - ha a kiáramlási pálya nem megfelelı - kiterjedtebb szakaszon csak a jobb coronarián végzik + mindig v. saphena áthidalással - bal coronariarendszeren csak lokális endarteriectomiát végeznek MI: - bypass mőtétek száma ma csökken (CABG) - PTCA (ballondilat., stent, atherectomia( (rotablator, cutting ballon, laeseres) - stent beültetéssel kombinált PTCA - rotablatoros katéteres beavatkozás - BK-aneurysma resectioja - kamrai septumperforatio zárása folttal - kamrai ritmuszavarok: a, automatikus implantálható, cardioverter defibrillator beültetése b, BK ectopiás góc roncsolása – diathermia, cryo- vagy laeserablatio - cardiomyopathia szívtransplantatio Az a. coronariák atherosclerosisa kezdetben lassú folyamat: * intimában lipidek halmozódnak fel * monocyta és T-limfocyta invázió→ simaizomsejtek migrációja és proliferációja → kollagén és mátrix létrejötte követi. Késıbb akut plakkruptúra/thrombosis alakulhat ki. Addig marad észrevétlen, amíg a lumen jelentısen be nem szőkül. A plakk lokális gyulladása → a belsejében lévı kollagén feloldódása és az ér mozgásai együttesen a plakk megrepedéseihez, instabilitáshoz vezet → a lument elzáró thrombus kialakulása. Tünetek: * Az anginától az infarctusig széles körben. A noninvaziv kardiológiai vizsgálatok utolsó állomása a szívkatéterezés: * pontos diagnózis * mérlegelni: - mőtét - mőtéti terv Revascularizáció: 1. gyógyszeres therápia 2. invazív kardiológiai módszer Percutan Transluminalis Coronaria Angioplastica (PTCA) A stenotizált szakaszt az a. coronariába vezetett, ott felfújt ballonnal tágítják. 3. Bypass mőtét

40

T

Sebészet I. tételek 2008

A revascularizáció idejének meghatározása: 1. Elektiv beavatkozás: " gyógyszeresen uralható anginánál - pozitív terheléses EKG-nál 2. Sürgıs beavatkozás: - Néhány napon belül " gyógyszeresen refrakter angina - nagyfokú elváltozással járó EKG 3. Azonnali beavatkozás: o Néhány órán belül o status anginosus o 3 órán belüli coronaria elzáródás A revascularizáció sebészi lehetıségei: Lényege károsodott oxigén ellátású terület keringésének helyreállítása. 1. Coronaria bypass mőtét A poststenoticus koszorúseres szakaszok keringését helyreállítjuk. Lehetıségek: *Artériás *Vénás áthidalás az aorta és az a. coronaria között. *Thrombendarterectomia *A fentiek kombinációja. Az erek használata gyakoriság sorrendjében: *v. saphena magna *mammaria intema *radiális A felhasznált vénák átmérıje 2-3 szorosa a coronariáknak. Hátrány: *Az áramlás rosszabb, mint egy artériás grafton *élettartam rövidebb *szöveti felépítés sem megfelelı a tartósan magasnyomás elviselésére Elıny: *könnyő elérhetıség *megfelelı mennyiség Aortocoronarias bypass: *A véna perifériás végét az aortába varrjuk *Fontos az áramlási irány betartása a véna billentyők miatt *A másik végét a coronariákba varrjuk. 2. Thrombendarterectomia A coronaria stenosis/elzáródás miatt hypoperfundált szívizomzat vérellátásának javítása történhet a stenosist okozó plakk/thrombus közvetlen eltávolításával

41

T

pericardium fenesztrálása a mellüregbe.Seldinger technikával 3. drainage . Pericardiális folyadékgyülem Fogalma: * A pericardiumban felgyülemlı folyadék gátolja a szív diasztolés telödését.A processus xyphoideus és a bal bordaív alkotta háromszögben a bordaív alatt 1 HU vezetjük be a tőt. . Etiológia: * Szívmőtét utáni vérzés * pericarditis * aortadissectio miatti hemopericarditis * urémia * pericardiumra terjedı tumor Diagnózis: 1. * csökkenti a perctérfogatot → tachycardiához vezet. a tőt ne toljuk tovább.Amint a fluidum megjelenik. Punctio: *Echocardiográfía ellenırzése mellett. Echocardiographia Therápia: * A kompenzáló tachycardia gyógyszeres csökkentése tilos!!! * Kizárólag sebészi: 1. *Helye: a subxyphoidális regio *Menete: . Az újraélesztéskor mellkasi kompresszió tilos!!!! Theápia: azonnali pericardium punctio A folyadékot lassan bocsájljuk le. Pericardialis folyadékgyülem és pericarditis constrictiva I. .A bal vállizületet célozzuk. mőtét .Sebészet I. EKG: . pericardium punctio 2. tételek 2008 15. Klinikai kép: *nagyvérköri pangás *telt nyaki vénák *jugularis pulzálás *magas centralis vénás nyomás *hepatomegalia *dyspnoe *hypotensio *kompenzáló tachycardia 2.low voltage 3. 42 T . mert a gyors akció keringés összeomláshoz vezet.

gézlapon lakkszerően szétfolyik. Tbc-s. kamratelıdést gátolja art. uraemia.mRtg. nagy mennyiségő folyadék) . Egyéb anyagok ehhez a tételhez Pericardialis folyadék: Folyadék diast. tumor. RR ↓ Vénás p ↑ ↵ Acut szívtamponád oka: . Constrictív pericarditis (páncélszív) Etiológia: *TBC.centralis vénás kanül perforatioja Chr. Echo Th: a.Sebészet I. AI-betegség Dg: . halk szívhangok.EKG: low voltage . gomba (ennél gyorsan.anamnézis . szívburok kanülálása – többször leszívható. irradiatio) hegesedı. (purulens.tünetek: tág nyaki vénák. bakt.serosus vagy seropurulens pericarditis – vírus. fordított sorrendnél tüdıoedema alakul ki 43 T . szívburok punctioja: . ha a pericardiumból jött.: BK BP JK JP „meghámozása” – pericardiectomia Sorrend fontos. serosus. nem alvad meg b. Az elmeszesedett pericardium gátolja a szív diasztolés telödését Jellemzı: *A perctériogat csökken. *Gennykeltık okozta pericarditis után a folyadék szervül → hegesedik →elmeszesedik. szívtompulat ↑ . tételek 2008 II. dyspnoe. folyamatos szívás Constrictiv pericarditis . trauma. *Pangás *Hepatomegalia * Ascites Therápia: * Medián sternotomiából a szívrıl a pericardiumot lepreparáljuk. Th – op.Vér.páncélszív Kialakulása: lezajlott gyull. AI-bet. tumor-paraneoplasia.savós folyadék . tamponád: uraemia. *Kompenzatoiikus tachycardia.szív vagy nagyerek intrapericardialis szakaszának sérülése . meszesedı pericardium diastoles telıdés gátolt tachycardiával kompenzál idıvel decomp.

lipoiddepositio • Post: cirrhosis Posthepaticus: Budd-Chiary sy. májenzimek. protozoon) Jelei: • Csillag vagy póknaevusok.Sebészet I. Caput medusae. Lehet side to side (ennek a májkárosító hatása kifejezettebb) vagy end to side típusú.c. mesentericocavalis H-shunt: protézis beültetése v. mesentericocavalis. CT. vagy v. Fokozott hepatopetalis áramlás: májban AV fistula. közé 44 T . izomsorvadás. duodenum. 3. coronario cavalis. alvadási faktorok. Bilirubin. összfehérje. mesentericocavalis shunt) shuntmőtét. vérzékenység sebészi Th: Sebészi beavatkozást igénylı szövıdmények: nyelıcsıvarix vérzés. albumin. Fıleg ha hypersplenia van. lipidek • Kiválasztásos próba: alfa aminopyrin kilégzési teszt és MEGX-próba Májbetegek csoportosítása: CHILD A. mesent. mesentericocavalis shunt: ma már ritkán.i.i. máj keringését rontják. biopsia (vak. portae trombózis. v.c. cavographia – v. A portalis hypertóniáról Ok: splanchnikus keringésben a nyomás tartósan megnı. Doppler. aminosavak. trombosis. Lehet szelektív (portocavalis. fehérje metabolitok. gyulladás. • hypersplenia – nyomás nı – fvs és tct szám csökken vvt élettartam csökken. aranyeres csomók.. Petechiak. angio (aorta felöl. se. cava felöl).cava és v. lépbetegségek (tumor. epesavak. külsı kompresszió (tumor. Erythaema plantare et palmare. bilirubin. interpositiós shunt) vagy nem szelektív (distalis splenorenalis. sup. A teljes vért a v. lépvéna trombózis propagációja Intrahepaticus: • Presinusoidalis: protozoon. parenchyma károsodást okoznak 1. jelei: • Icterus.cava és a v. Gynecomastia. tudat. között. ascites portalis nyomás csökkentését célzó mőtétek . centralis splenorenalis. mérgezések • Intrasinusoidalis: oedema. vérammónia. jobb szívfél elégtelenség.c. lymphadenomegalia). Legmagasabb a postoperatív encephalopathia aránya 2.C. Gáttájék+alsó végtag oedema. ascites. Lépben AV fistula. Tremor. tudatzavar Labor: • Se. Cél: gátolt keringés fenntartása a nyomás emelésével. Ascites Májelégt. hasi fertızések. V. prothrombin Vizsgálatok: UH. Májszag.hep. B. end to side anasztomózisa 4. endoscopia. splenorenalis centralis shunt: lép eltávolítása után a lépvénát a bal vesevénához end to side anasztomizáljuk. cardia tájék. hypersplenia. tételek 2008 16. portocavalis shunt v. bacik. collaterális rendszer kialakulása szövıdmény: • vérzés: nyelıcsı. protrombin. általános állapot. fibrósis.i-ba irányítja. albumin.portae és v. caput medusae vérzés • encephalopathia – NH3. MR. célzott) Patofizilógia: Kompenzáló mechanizmus. Beáramló vér mennyiség nı vagy kiáramlás csökken Praehepaticus blokk: v.shunt a vért nagy vérkör irányába terelik. mesent.

A vér a nagy vérkör irányába shuntolodik. csökkent aldoszteron lebontás Mőtéti Th: Egyirányú szelepen át az ascites a v.sup-ba jut. 7. 6. rendszer elérése. A lépvéna felszabadítása pancreasról.jug. Uterus és anus prolapsus lehetséges. sürgıs shunt: vérzés ideje alatt korai mőtét: 2-4 napon belül javallata jelentısen beszőkült: csak ha egyéb vérzéscsillapítás eredménytelen. A portosystemas shuntmőtétek javallata és alkalmazása: • Profilaktikus shunt: portalis hypertensio és varixok igazoltak. Öntáguló fémstent.i. distalis splenorenalis shunt: lép eltávolítása nélkül. Jellegzetes haskonfiguráció. tételek 2008 5. direkt vízkiürülést fokozó (etakrinsavszármazékok) és natriuresist elıidézó (furosemid származékék) kombinált diuresis Th.c.c. max. és vv.hep-n át katéter májba. Ellenjavallat: • fertızött ascites • acut v. Magas a mortalitása: 40-60% • Transzjugularis portosystemas stent shunt: v. Legalacsonyabb posztop.csı varix ruptúra kezelése. sószegény diéta. antikoaguláció. Ascites: Szabad hasüregben levı interstitialis nedvnek megfelelı összetételő folyadék. mesentericocavalis shunt. Hasfal bıre elvékonyodott. distalis csonkját a véna renalisba szájaztatják end to side.port. A folyadék áramlását a hasüreg és a jobb pitvar közötti nyomáskülönbség biztosítja. ismételt scleroTh ellenére kiújuló nycsı varixok. Ritkán alkalmazzák. A folyadék ballotálható. Helytelen eljárásnak tekinthetı a szövıdmények és a postop.Sebészet I. Encephalopathia miatt • Választott (elektív) shunt: varixruprúra szerepel anamnézisben – kivételes esetekben: hypersplenia. napi 1000 ml-re korlátozott folyadékfelvétel. • Acut shunt: ny. szövıdmények. ahol májszövet átfúrásával v. Gravitációs viszonyoknak megfelelıen változik. ismétlıdı GIT vérzés • dekompenzált májmőködés • kiterjedt hasi összenövések • alvadási zavarok • emelkedett centrális vénás nyomás posztoperatív ellátás: Elzáródás diagnosztikája. end to side anaszt. májsejtgerendák közti térben keletkezik. albumin infúzió 45 T . gyakran elzáródik. Szőkebb graft. Az áramlás részben hepatorenalisan is megmarad a portalis nyomás egyidejő csökkenése mellett. Elsısorban májtranszplantációra váróknál. Javallata: gyógyszeres Th eredménytelen: aldoszteron antagonista. „szőkített” interpositios shuntok: interpozíciós portocavalis ill.int. de még nem vérzik. Coronariacavalis shunt: v. coronaria ventriculi és v. csillogóan fénylı. Kialakulásásban szerepe van: • Sinusoidalis és postsinusoidalis nyomás emelkedése • Oncoticus nyomás csökkenése • 5-6-szorosára fokozott folyadékkiáramlás a máj intravasalis tereibıl • Posthepaticus nyirokáramlás zavara • Emelkedett RAAS. A nyomás csökkenése csak a cardia körül jön létre. parenteralis albumin együttes alkalmazása ellenére az ascites nem csökkenthetı. Gyakori betrombotizáció.

nagyságú 2) intrahepatikusan a) veleszületett májfibrosis b) bármely eredető cirrhosis Jellemzık: fibrosis. 1) omphalitis 2) v. Ha a portalis keringés akadályozottá válik. máj normális vagy megnagyobbodott hyperspelismus: anaemia. kollaterális keringés nem olyan kifejezett Gyermekkorban leggyakrabban a praehepatikusan elhelyezkedı obstukcióval találkozunk Kiváltó okok. a rendszerben lévı.portae vagy ágainak thrombosisa b) v. Következmény: portalis vénás hálózat és a v.cava rendszere között normális körülmények mellett gyakorlati jelentıséggel nem bíró anastomosisok kitágulnak: a)elsısorban az oesophagus alsó része és a gyomorszáj között b)köldök körül c)plexus haemorrhoidalis portalis vér jelentıs része a máj megkerülésével a szisztémás vénás rendszerbe jut Portalis keringés akadályai elhelyezkedhetnek: 1) praehepatikusan a) v. máj lehet normális.portae veleszületett szőkülete Jellemzık: hisztologiai elváltozás nincs. ahonnan a máj artériás keringésébıl száimazó vénás vérrel keveredve jut a szisztémás vénás keringésbe. meglehetısen állandó vénás nyomás (10-15 vízcm) jelentısen megnıhet (60-80 vízcm). leukopenia Diagnózis: > klinikai tünetek > UH (Doppler) > oesophagogastroscopia: tágult kollateralisok > oesophagogramm: tágult nyelıcsıvénák ábrázolása > splenoportographia és lépnyomásmérés > angiographia 46 T . folyadékbevitel vagy kalóriapótlás Tünetek: súlyemelkedés elmaradása az obstrukció típusától függıen ascites gastrointéstinalis vérzések. melaena nagy lép. megkisebbedett vagy megnagyobbodott 3) posthepatikusan a)v. thrombocytopenia. cirrhosis.umbilicalis gyulladása 3) köldökvénán keresztül végzett cseretranszfuzió.Sebészet I.hepaticae thrombosisa vagy stenosisa b)Budd-Chiari-betegség c)pericarditis constrictiva Jellemzık: pangás miatt a máj jelentısen megnagyobbodott. tételek 2008 Egyéb anyagok ehhez a tételhez A páratlan has őri szervek vénás vérét a portalis rendszer szállítja a májhoz. haematemesis. máj norm.

a vérzés veszélye csökken Fontos: splenectomia a portalis hypertensióban csak a hypersplenismust oldja meg. Terápia: splenectomia szükség esetén shuntképzı mőtét 47 T . nehezen uralható vérzéshez vezethet (hasonlóan a portalis hypertensióhoz). felfújható (ballon) szonda alkalmazása (Sengstaken-Blakemore) acut endoscopia és sclerotizálás béltraktus rendszeres kiürítése (magas beöntések).mesenterica sup. hogy a fiziológiás bélflóra elnyomásával csökkentsük az ammóniaképzést fehérjeszegény diéta ha ezek nem használnak. congenitalis 2.portae általában érintett (thrombosis) gyermekekben nem ajánlatos (encephalopathia veszélye) mesentericocavalis shunt: v. mert abból az emésztés során ammónia képzıdik antibiotikum adása.Sebészet I. oesophagus és gyomor körüli vénás kollaterálisok lekötése.cava inf között Prognózis: sikeres mőtét esetén a portalis rendszer nyomása alacsonyabbá válik. hogy a bélben ne maradjon vér. tételek 2008 Terápia: TEENDİK ACUT NYELİCSİVÉRZÉSNÉL: shockterápia lokális vérzéscsillapítás vérzı ereket komprimáló. szerzett: a) vércsere b)tartós köldökkatéterezés c) omphalitis után kialakult thrombosis Következmény: kifejezett splenomegalia mérsékelt májmegnagyobbodás hypersplenismus: enyhe anaemia. a hypertensiót nem! BANTI-SYNDROMA Definíció: Lépvéna szőkülete Etiológia: 1. thrombopenia lép vénás vérének elvezetése a szisztémás vénás keringés irányában kialakuló kollaterálisokon keresztül történik => masszív. fıleg kisgyermekek esetében endoscopia során a nyelıcsı tágult vénáinak sclerotizálása vagy elektrokoagulációja PORTALIS HYPERTENSIO ELEKTIV SEBÉSZI ELLÁTÁSA: Ha már volt 1 -2 vérzés a mőtéttel megkíséreljük a portalis keringésbıl a vért a szisztémás keringésbe vezetni splenorenalis shunt (általában 10 éves kor után) portocavalis shunt: mivel a v. és v. leukopenia.

a: szelektív vagy módosított dissectio: nyirokcsomóáttétek kezelése. mőtét alkalmával lehet kifogástalanul elvégezni. totalis thyreoidectomia: csak 1. fiatalkori eredménytelen thyreostaticus kezelés 48 T . sup.PM tumor 4. osteoporosis. lekötése. lobectomia. lobectomia ezt ultrasubtotalis resectionak nevezzük. Nyakizmok leválasztása a lebenyek felszínérıl. Artéria tyr. ciklus zavarok. malignitás gyanúja. fogyás. tumor miatt. tachycardia Basedow oka: TSI (thyreoid stimulating immunglobulin). Autonóm PM betegségek: A hyperthyreosist okozó göbös PM elváltozások együttese. Gyógyszeres: 40%-ban eredményes: A thyreostaticumok blokkolják a PM hormonok szintézisét. Mirigyállományba tartóöltések. 3.Plummer-kór 3. palliatív mőtét: tumormegkisebbítés. pl. alvás. lekötése.n. autóimmun thyreoiditis és jódtartalmú szerek alkalmazása 6. inf. zsírmáj. és véna thyr. erek és mellékpm.Merseburgi triász: struma.Formái: uninodularis autonóm adenoma. drenázs. rövid nyakizom átvágása. étkezés ellenére.PM hormonok túladagolása Basedow-kór tünetei: . b: radikális nyaki dissectio: mind3 nyirokzónában áttétek 6. kipreparálása. rövid nyakizmokban haladó nyaki vénák lekötése – légembólia! Felszívódó monofil varratok. hasmenés. kóros glukóz tolerancia. recurrens és a mellékpm-ek kipreparálása! Isthmus leválasztása tracheáról. disseminalt golyva. thyreotoxicus krízis: jódexpozíciókor a hiperfunkciós PM súlyos tüneteket kiváltó mennyiségő T3 és T4-et szekretál Relatív indikáció: terhesség elsı és második trimeszteie. recidiva esetén intracapsularis. részleges resectioja is. sup. Az ideg. Perklorátok b. sinus tachycardia. myopathia (combizomzat gyengesége).Sebészet I. multinodularis golyva. tételek 2008 17. gyakori széklet. a.állandó húzás mellett trachea felé fordítjuk. 5. többszöri beavatkozásnál. pszichomotoros nyugtalanság (ujjakon finom hullámú tremor. Mőtét alatti és utáni sebellátás: Vérzéscsillapítás. megfelelı vénák lekötése. Metothyrin) 2. isthmusresectio: mindig extracapsularisan. Nyaki nyirokcsomók és egyéb nyaki szervek infiltrációja. fokozott TSH elválasztással járó hipofízis daganatok 5. Hyperthyreosis etiológiája: l. idegesség. exophtalmus. egy évig gyógyszer therápia rezisztens. 4. második v. a. v. az érintett oldalon extracapsularis az ellenoldalon intracaps. Az art. meleg. szövıdménymentes 2. 1. Kéntartalmú thyreostaticumok (pl. .struma. mindig extracapsularis mőtét. Mőtéti típusok: 1.Basedow-kór 2. ophtalmopathia . difíuse autonómia Therápia: /. anucleatio: soliter göbök extracapsularis eltávolítása. int. nedves bır. Mőtét: 90-95%-ban eredménes Abszolút indikáció:nagy Struma. kiterjesztett mőtét: malignus betegségek. Ált. subtotalis resectio: csak benignus betegségek. thyr.. A hypertyreosis sebészi vonatkozásai Feltárás: KOCHER-féle gallérmetszés. dekompresszió. jug.

Sebészet I.a késıbbi mőtéteket intracapsularisan végezzük 3. Palliativ mőtét: inoperábilis tumorok Mőtét utáni gondozás: * A mőtét utáni funkció csökkenés a TSH-elválasztás fokozódását vonja maga után * Recidív struma alakulhat ki.Szenzitív TSH meghatározás: jelentısége a szubsztitúciós és suppressiós kezelés beállítása Szubsztitúciós kezelés: PM-hormonokat adnak (levothyroxin) Suppressziós kezelés: A hypofízis TSH elválasztását visszaszorítják (thyroxin).Subtotális resectio: leggyakoribb mőtét . Hyperthyreosist okozó göbös golyvák mőtéti elıkészítése thyreostaticummal lugol nélkül. Kiterjesztett mőtét a nyaki nycs.A strumakiújulás megakadályozása.Enucleatio: solitergöbök eltávolítása (cysta.elıször mindig extracapsularisan . áttétek és környezı nyaki szervek daganatos infiltrációja miatt végzett mőtét -szelektív dissectioval: follicularis és papillaris PM rákok nycs.-zónában áttét van 6. Thyreoidectomia totális: azonos a kétoldali extracapsularis lobectomiával -ultrasubtotális resectio: az érintett oldalon extracapsularis. szövıdmények megelızése . akkor 6-8 hétig tanácsos a mőtét elıtt elvégezni. *Thyreoiditis. *Enthyreosisos golyva. tételek 2008 Mőtéti elıkészítés: Célja: Kivédjük a thyreotoxicus krízist. adenoma) 2. Lobectomia és thimus resectio: extracapsularisan végezzük 4. Nem kell elıkészíteni: *Hyperthyreosis nélküli forró göbök. áttéteit -radikális dissectioval: ha mindhárom nycs. majd a mőtét után 7-10 napig adjuk. A tervezett mőtét elıtt 10-14 nappal abbahagyják. B receptor gátlókkal 2-3 hét alatt alkalmassá tehetı a mőtétre. míg az ellenoldalon intracapsulris lobectomia 5. *PM tumor mőtéte elıtt. és Lugol-oldatot adnak. 49 T .benignus elváltozásokat operálunk ezzel a technikával . Célja: . Mőtéti feltárás: KOCHER-féle gallérmetszés Mőtéti típusok: 1. Menete: Aki még nem részesült thyreostaticus kezelésben.

süllyedés magas fvs normális/alacsony étvágy javul Szövıdmények: ha az empyema chronikussá válik sepsis agytályog amyloidosis callus képzıdés bronchopleurocutan fistula empyema necessitatis (a mellkas íalon át kitörı pyothorax) Therápia: A gennygyülem kiürítése AB Mellkas punctio Öblítı-szívó drainage (legjobb a genny eltávolítására) Mőtét: 1. anaerobok (pl. Proteus) gombák Tünetek: Az akut szakban: septicus-toxicus jelenségek uralják a kórképet.. Decorticatio: A callusosan megvastagodott pleurale mezekkel határolt gennyzsák lefejtése és eltávolítása a tüdırıl. 3.a tüdı funkciók súlyosan károsodnak 3.VATS 50 T .oesophagus perforáció (Boerhave betegség. nosocomiálisok (Klebsiella. A tuberculosis sebészete Empyema thoracis (pyothorax) Definció: Gennymellőség.összenyomott tüdı feletti bordák eltávolítása . abscedáló pneumonia. bronchiectasiás üreg áttörése 5. Bacteroides). 2.a genny és pyogen membrán maradéktalan eltávolítása . Etiológia: 1.. láztalanok. subphrenicus tályog) a pleuraőrbe terjedése 7. Chronikus szakban: a betegek általános állapota javul. ptx. pleuritis. melkasfali gyulladások pleurális propagációja 6.a gennyzsák pariétalis lemezének eltávolítása . . tbc/tumoros cavema áttörése 4. tumor) szövıdménye 8. haemothorax bacis felülfertızıdéssel 2. serothorax. elhanyagolt pleuropneumonia. tételek 2008 18. Empyema thoracis. subdiaphragmaticus gyulladások (májtályog. mellhártyaüregben gennygyülem alakul ki.Sebészet I.a tbc és chronikus empyema típus mőtéte volt .Thoracoplastica: ma már ritkán alkalmazott módszerek. tbc bacik. immunhiányos állapotok Kórokozók: gram-pozitív/negatív bacik.

bronchiectasia.Tünetek 3. köhögés. ellenálló képességet csökkentı tényezık 2. * vizelet: urogenitális tbc gyanú esetén * vénás vér: AIDS-ben Ziel-Nielsen festés Többszöri tenyésztés antibiogrammal (Koch tenyésztés) 6. köhécselés.PA és oldalirányú felvételen. mérsékelt fogyás. tüdıcysta. szerepelt-e a kórelızményben tbc.A felsı lebeny csúcsai közelében győrőárnyék (centrális felritkulással járó gócos elváltozás) . A tuberkulotikus gyulladás exsudativ formájának ismertetıjelei: -exsudatum. tételek 2008 Tbc sebészete Kórokozó: Mycobacteriun tuberculosis . letargia. idınként mellkasi fájdalom. * BAL útján nyert bronchiális szekrétum.Tőberculin-próba (Mantoux-féle intracutan teszt) 51 T . Másodlagos elváltozások hegesedés elmeszesedés Tünetek (a betegnek minimális tünetei vannak) Hıemelkedés. kábítószer alkoholizmus Pathológia: 1. AIDS terjedése. kívülrıl egy lymphocyta szegély található. szétesı tumor.-nekrózis (elsajtosodás) Másodlagos elváltozások -beolvadás .Inkubáció: 4-12 hét Epidemiológia: A 90 évekig jelentısen csökkent.családban volt-e tbc. * gyomormosó folyadék.Rtg: .A cord faktor okozza a granulomaképzıdést . epitheloid sejt szegéllyel. körülötte Langhans-féle óriássejtek. migratio. étvágytalanság.A mononuclearis phagocytakban intracelluláris perzisztálásra képes. .Lábon nem specifikus gyulladásos jelek 4. éjszakai izzadás.Sebészet I.Tuberculoticus kerekárnyék (jó védekezı képesség esetén alakul ki) -A kerekárnyékdifferenciádiagnózisa: *Bronchuscarcinoma *Metasztázis *Jóindulatú tumor 5. munkanélküliség.. A tuberkulotikus gyulladás produktív formájának ismertetıjele: Tuberculum (gümı): középen nekrózis. echinococcus cysta .A győrőárnyék differenciáldiagnózisa: *emphysaemas bulla.cavernaképzıdés (az odavezetı bronchus elzáródása és a sajt elfolyósodása következtében) 2. kis fokú nehézlégzés.A sejtfal viaszrétege okozza a savállóságot . Oka: turizmus.Bakteriológiai vizsgálat: (3 egymást követı napon) * minta: * köpet. szőrési fegyelem fellazulása. majd az utóbbi években emelkedést mutat az incidencia. Késıbb a cavema perforációja már súlyos tünetekkel jár: haemoptoe Diagnózis: 1.Anamnézis: . .

Streptomycin. anatómiai egységekben Th: mellkaspunctio – tehermentesítésre. TBC – mycobact.tünetek + poz. laborba) alkalmas öblítı-szívó mellkasi drainage – addig. Rifampicin. Sebészi: .pulmopleuralis fistula . Ethambutol. gócos betegség Dg: .Tbc-s roncs tüdı kialakulása . tenyésztés. hegesedéssel jár) mőtét: decorticatio – pleuralemezzel ellátott gennyzsák lefejtése. sarjszövetképzıdéssel és sajtos elhalással járó chr.Gyakori recidiva ..mRtg 85%-ban felsı lebenyek csúcsi részén ..Ha a tüdıtumortól nem lehet elkülöníteni Mőtéti típus: Resectio: parenchima kímélı.Cavernapunctio . dg-ra (mikrobiol.. eltávolítása thoracoplastica – gennyzsák parietalis lemezének + 5-10.sebészi – antituberculoticum védelemben javasolt + op. pathol. bronchoscopia Szövıdmény: . thoraxfenster – „mellkasi ablak” Tbc-s empyemában 1-2 borda eltávolítása + izombırplasztikával zárni decorticatio 52 T .Eredménytelen gyógyszeres kezelés . borda eltávolítása pulmonectomia – súlyos esetben 2. javasolt kb. empyema (> 6 hét.Posttuberculoticus hörgıelváltozások . tuberculosis okozta spec. Mantoux-próba .empyema Th: .Bronchiopleuralis fistula . után antiTbc th. amíg ürül a mellüregbıl chr. Pyrazinamid 2.kenet. resectio – segmentum.Sebészet I. 3 hónapig a. tételek 2008 Therápia: 1. lebeny pulmonectomia b.Masszív haemoptoe . Gyógyszeres: Isoniazid (INH).

DM. súlyos szervi zavarok 5. immunológiai állapot . sav-bázis egyensúly. légzésfunkciós vizsgálatok: . EKG.közelmúltban lezajlott MI (< 6 hónap) . pitvarfibrillatio. seb.ugyanolyan. elhagyott béta-blokkoló vagy Ca-csat. dohányzás. FVC > 50 % paO2 > 45 Hgmm A mőtéti kockázat: ASA (Amerikai Anaest.tüdıbetegség kiszőrése. súlyos szervi elváltozás 4. blokkoló 3. mőtét sürgıs. VES.bet. ventillatios. kiterjedésének. magas koleszterinszint. só-. alacsony rizikó: . immunológiai vizsgálat: lymphocyta szám 53 T .jobb. idıs kor Perioperatív cardiális események: . pulzus. . perfusios tüdıszcintigráfia Eltávolított tüdırész funkciója: .RR ↑. sürgıs mőtét . mint a többi tüdırész – tüdıfunkció ↓↓↓ Tüdıresectio kritériumai: MBC > jósolt norm. anaesthesia és mőtét idıtartama.érsebészeti betegség . antropometriás mutatók: Tm. postoperatív szövıdmények Kivizsgálás: 1. csökkent gyakoribb fertızések. dekompenzált. cardiális dekompensatio.alultáplált mőtéti megterhelés nagyobb.ischaemia. napon a legvalószínőbb a MI) . sebgyógyulás rosszabb. VES. anaesthesiológustól. biokémiai mérések: szérum albumin. transzferrin.Sebészet I. pulmonalis éknyomás Preoperatív kockázati tényezık: 1. magas rizikó – minimum 1 hétig kontroll (3. mőtét helye.statikus: anaesthesia.aortastenosis . mint a többi tüdırész – nincs változás . art. tárgyi feltételektıl.th-ra adott válasz megítélése a.öreg MI. elektrolit háztartás. glukóz-. betegség kivizsgálása 4. operálhatóság vizsgálata 2. . mőtéttıl: sebész készségétıl. 3. elızetes gyógyszerszedés 2. Ts. Társaság) – anaesthesiológiai kockázat (nehezen becsülhetı meg) 1. MI. arrhythmia Monitorozni: RR. tályog. immunológiai telj. cardiális. tételek 2008 19. betegtıl: életkor. hosszú mőtét. mérsékelt kockázat: . anaesth. mőtét utáni ápolástól Intraoperatív kockázati tényezık . respir. spirometria b. preop. hidráltsági fok. érték fele FEV1 > 2 l. egészséges 2.dekompenzált szívelégtelkenség 2. tachycardia. funkciók vizsgálat – altatás. közvetlenül halállal fenyegetı állapot Mőtéti kockázat = sebészi + anaesth. cardiovascularis vagy respiratorikus betegség. enyhe szervi elváltozás 3. légzésszám. pneumonia Vizsgálandó: a. mőtéti kockázat. Mellkassebészeti mőtétek elıtti kivizsgálás. MI – mortalitása 36-70%-os. mint a többi tüdırész – tüdıfunkció ↓ .dinamikus: RR↓. kockázat Függ: 1. ritmuszavar Tápláltsági-. triceps bırredı vastagság b. összfehérje c. vérgázanalízis c. progressziójának felmérése.rosszabb.

környéke elszínezıdik nyomás. mint az elektív mőtété .szájhigiene postop. Pl. diaphyllin . kivizsgálás szükséges.cardiopulmonalis deficit . gangraena . fájdalomcsillapítás köhögésre bátorítás b. anticoagulansok. rendszer: pneumonia gyakori .aortastenosis antibiotikumos prophylaxis kell .szervrendszeri tünetek – cardiotoxicitás. hörgıtágítók. fájd.regionalis. cardiotonicumok. atelectasia – fájdalom.immunrendszer gyengül Gyógyszerinterakciók egyes gyógyszerek és a sebészeti ápolás során alkalmazott gyógyszerek között.mesenterialis ischaemia . felületes légzés.csill. mőtéttechnikai nehézségek Idıs beteg (> 65 év) Gyakori: .ISZB . fokozott mőtéti kockázat b.fokozott fertızéshajlam . fájdalom. restriktív légzészavar gázcsere romlik. cholecystitis. jelentıs hypertonia Tünet: duzzadt seb. spinalis anaesthesia jobb Idıskori betegségek: preop.: .combnyaktörés – mőtéti megoldás (korai op. intubálni d. steroid. vérzéscsillapítás.preop. célzott AB . fekvés. gennyes köpetürítés mőtét halasztása.vastagbél diveticulum . tüdıvolumen ↓ Postoperatív sebgyógyulási zavar: 1. normotonia biztosítása.respir. dosis javasolt növelni .periop. anaemia. köhögési képesség ↓. megelızés: .csökkent idegrendszeri mőködés Onkológiai betegek Kemoth. blokkolók. Haematoma – sebben alvadt vagy friss vér Ok: pontatlan vérzéscsillapítás Hajlamosít: thromboemboliás prophylaxisra adott heparin. mellékhatás jelentkezhet Postop. coagulopathia.asthmás beteg – ha steroidot szed. légzési munka növekszik.Sebészet I.korai mobilizáció. gyógyszerváltásnál allergia. Ca-csat. invazív. noninvazív cardiológiai monitorozás . megszokott gyógyszereit folytassa. mucociliaris clearance romlott. szövıdmények: a. mőtét utáni erıteljes köhögés.csökkenti a mőtéti teherbírást . atelectasia.: vérnyomás-csökkentık.a haemodinamikai állapotot gyorsan kell rendezni .tumoros bélelzáródás Sürgıs beavatkozás kockázata sokkal nagyobb. cardiorespiratorikus kapacitás csökkent c. javasolt . tételek 2008 túltáplált a. normovolaemia. ismételt sebzárás 54 T .appendicitis tünetei atypusosak korai a perforatio korai op. postop.epesebészeti beavatkozás: epekı.preop.. nyugtatók. csontvelı depresszió . nehezebb vénát találni. feszülés Th: veszélye: fertızés abscessus Nagyobb haematoma kiürítése. antidiab. fertızés – dehydratio.. légzıtorna. garatöblítés . dohányzás elhagyása (7-30 nappal) . + thrombosis prophylaxis) jobb a konzervatív th-nál .hypertonia .

tünet: növekedett fvs. vizeletbıl. calor. általános tényezık: idıs kor. cytoth.. gyógyulást eredményez . üreget decubitáló drain elhúzódó sebgyógyulás immunszuppr. napon lehet számolni a.. sebleoltás Th: sebészi th. icterus. stresszulcus. részleges – dehiscentia b. pulm. cachexia Szövıdmények: .vérellátási zavar (érszőkület. sugár-. functio laesa Ált.3°C vagy < 35. liquorból haemokultura Th: góc kiürítése + célzott AB th. cirrhosis. hírtelen köhögés varratszétválás c. elesettség. máj károsodása. corticosteroid th. és superinfectio sepsis: szervezet szisztémás válasza masszív fertızésre bakteraemia (vérben életképes baktériumok) testhım. tételek 2008 2. hólyagkatéter) b.fertızésnél infectio gyógyulása után sec. is hajlamosíthat rá). anaemia. enterocutan sipoly – vastagbél diverticulitis.általános: DM. helyi tényezık: . varratok 4. malignomák. párakötés) hyperaemia beolvadást sietteti. malignus bet.helyi: a. fluktuáló seb + bırpír. sebgyógyulási zavar – sebfertızés. nem megfelelı sebészi technika (fascia varrása fontos. máj. szubj. immunszuppr. mőtét) . szám. érzékenység + subferbrilitas Th: punctio vagy a seb kis helyen történı megnyitása Nyomókötés vagy drain 3.. seroma Th: . Tünetek: nyugtalanság. ha a zsigerek is elıesnek – eventeratio Ok: . vese-. uraemia. szív-. adipositas. punctatumból.nem kielégítı sebellátás (heamatoma) . bet. sápadtság. appendicitis b.. késlelteti a sebgyógyulást. adipositas . > 38. nyugalomba helyezni a beteg testrészt Lokális fizikális th: . lépmegnagyobbodás dg: bakteriológiai vizsgálat – gennybıl.idegentest (véna-.sérülés (trauma.sipoly: a. láz. magas intraabdominalis nyomás obstr.: minta-haemokultura..: absc. liquor.és vesfunkció zavara Dg: helyi tünetek: rubor.6°C szívfrekvencia > 90 / min légzésszám > 20 / min leukocytaszám > 12000 / mm3 vagy < 4000 / mm3 MOFS: ARDS.Sebészet I. helytelen sebészi technika – ischaemizáló varratsor. fejfájás toxaemiás állapot – bırvérzések. levertség Mikrobiológiai dg. emelkedett süllyedés.hideghatás vasokonstr.ha bélelıesés van op.meleg hatás (borogatás. th-s beavatkozások: steroid-. fertızıdhet Tünet: elıdomborodó. Seroma – sebben felgyülemlett „serosus” folyadék + nyirok (elektrocoag. tumor. Sebszétválás – felléptével a postoperatív 5-8. sebészi lekötés) . DM. bél visszahelyezése + tehermentesítı varratok . nincs étvágya. dolor. haematoma.tehermentesítı varratok 3 hétre .azonnali ágynyugalom . Sebfertızés Hajlamosít: a. tovafutó varrat rontja a vérellátást) b. panaszok csökkennek 55 T . teljes – disruptio.

nincs gyulladás a mőtéti területben 2. GIT megnyitása 3.sebszélek nyitva tartása (ovális sebkimetszés) . de nincs genny . urogenitalis infectio.asepsis szabályai betartva . * nagy mőtéti kockázatot jelent: .gennyes mőtét . neuroma b. Mediastinoscopia.béltartalom okozta fertızés .FEV1= kevesebb.Tüdıscintigráfia 5. idegentest granuloma. 56 T . jó vérellátás. tételek 2008 Ha 24 óra elteltével sincs javulás sebészi feltárás Sebészi feltárás – vértelenítésben . nincs holt tér Mőtéti seb: 1.csíraszám ↔ asepsis .légzı-.kórokozó virulenciája .Sebészet I. CT. ascites okozta dehiscentia és hasvízfolyás ill. MRI -UH 7. védekezı mech. aseptikus sebek: . Egyéb: a. sebfertızés Th: feltárás + defektus zárása Egyéb anyagok ehhez a tételhez I. ismét emelkedett fvs-szám. sebfájdalom – postop.Képalkotók: Rtg. sepsis esetén Postop. GIT-t nem nyitjuk meg .Endoscopia: Laryngoscopia. sérv. oedema.Labor 4. napon – fájdalom (seb-). 5-10. Thoracoscopia Spirometria: * vitalkapacitás mérése * kilégzési áramlási paraméterek felmérése * MBC = maximális légzési kapacitás * FEV1 = 1 secundum alatt erıltetett kilégzéssel nyert volumen. napon normál esetben csökken chr. subfebrilitas-láz palpatio fájdalom fokozódik késıbb fluktuáció Th: mőtéti seb széles feltárása + drainage + genny-leoltás Generalizált fertızés AB th. kontaminált: .Artériás vérgázanalízis 3. ↔ atraumatikus sebkezelés. sebfertızés Fertızés kialakulása: .Ergometria 6.Spirometria 2. postop. feltételesen aseptikus sebek: légzı-. peritonitis. Bronchoscopia.MBC. súlyosan kontaminált: . 5. mint 1 liter .asepsis szabályainak súlyos megszegése 4. = 50 %-nál kisebb.váladék levezetése drain AB th: generalizált fertızésnél van láz Veszélyes fertızés: abscessus arcon. fájdalom – fonalgennyesedés. 5-6.mőtét gyulladt területen. Mellkas sebészeti mőtétek elıtti kivizsgálások: 1.szervezet helyi és ált.üreges szerv perforatioja Dg: tünetek a postop. haematogen osteomyelitis pneumonia.

terhelés végpontján * 100-150 W/3 perc → minden mőtét elvégezhetı * 60-100 W/3 perc → csökkent terhelhetıség * <60 W/3 perc → magas mőtéti kockázat Rtg: Rutinszerően alkalmazott 1. abscessus 2. kontrasztanyagos rtg: a.Sebészet I. Tbc. Perfusios tüdıscintigráfia: *vénásan beadott 99 Tc izotóppal *alkalmazható: . érdús tumorok. Ventillációs tüdıscintigráfia: *egy zárt spirométérbıl 133Xe izotópot inhaláltatnak *alkalmazható: . * A tartós hypercapnia tüdıszövıdmények nagy kockázatát jelenti. pneumoangiográfia: *a tüdı egyes fejlıdési rendellenességei vizsgálható *nem veszélytelen eljárás c. tételek 2008 Artériás vérgázanalízis: * mérsékel/súlyos spirometriás eltéréseknél * PaO2 = kevesebb 60Hgmm esetén a mellkas sebészeti beavatkozások megfontolandóak.summatios rtg: -kétirányú felvétel: -PA. *Vizsgálható a daganat pontos helyzete *A környezı szervekkel való viszonya *A mediastinum térszőkítı folyamatok felderítésére és képleteinek érintettségére ad választ. -oldalirányú -A hátsó tüdıszegment egyes részei a PA síkban a középárnyékba vetülnek. DSA (digitális substractios angiografía) * Ötvözi a CTés az angiográfia elınyeit CT: *A tüdıtumorok kivizsgálásának szerves részét képezi. tomográfia: -A legpontosabb topográfiai diagnózis 3. intrapulmonalis góc elkülönítésére 57 T . -emphysaemás bulla Kerékpár ergometria: * EKG * Vérnyomás * Pulzusmérés a terhelés elıtt. 2. Labor: vérkép We vércukor máj -és vesefunctio ionok köpet bakteriológia és citológia fehérjék Tüdıscintigráfia: A morfológiai és funkcionális viszonyok feltérképezésére alkalmas 1. bronchográfia *a hörgı fö ábrázolása pozitív kontrasztanyaggal *a tracheát és a bronchusokat érintı folyamatok ábrázolására alkalmas *ma jelentısen beszőkült az indikációs területe *oka: gátolja a légzıhám ciliáris aktivitását b.embolizáció -destiuktív tüdıbetegségek: tumor.ventillációs zavarokban: -cysta. *A tüdıtályog és empyema thoracis elkülönítésére alkalmas * az intrathoracalis folyadékgyülemen belüli kóros folyamatok feltérképezése * kontrasztanyagos CT: -érképletek.

Mediastinoscopia: *invazív diagnosztikus eljárás *pre-paratrachealis *subcarinalis nyirokcsomók vizsgálata *mediastinális elváltozások diagnosztizálása 4. kefebiopszia *típusa: merevcsöves.Sebészet I. Masszív utóvérzés: 1000 ml-nél több vérzés esetén 2. emiatt onkológiai inoperabilitást jelent. II. Posztoperatív szövıdmények: /.Thoracoscopia: *helyi érzéstelenítésben *kis bırmetszésbıl *intercostalisan bevezetett eszköz *indikáció: -ismeretlen eredető mellkasi folyadékgyülem *A betegség hisztológiai igényő tisztázása és a folyadékgyülem szívó kezelés a bevezetett drénen keresztül *A pozitív pleurobiopszia pleuralis metasztázist igazol (= M1 ). csontos mellkas betegségeinek kivizsgálására UH: retroperitoneális metasztázis keresése Endoscopos vizsgálatok: /. Thrombembolás szövıdmény 6. Hörgıcsonk elégtelenség. *VATS: alkalmas a difíuz disszeminált gócos tüdıelváltozások minimális invazív szövettani diagnózisára.Bronhoscopia: *a képalkotókkal kimutatott betegségek felderítésére *mintavétel: direkt biopszia. Septikus szövıdmény 58 T . posztoperatív empyema: *pneumonectomia után 2-10 % gyakorisággal *hosszasabb konzervatív therápiát igényel (szívó-öblítı drenázs) 4. Atelectasia. váladékretenció: *leggyakoribb *az idejében végzett bronchoscopos aspiratio számos késıbbi szövıdményt kivédhet 3. Laryngoscopia: *térfoglaló tüdı és mediastinum betegségek esetén *kimutatja a hangszalagok mozgását 2. Cardiális szövıdmény: *coronaria hypoxia *pitvar-kamrai ritmus zavar *pozitív nyomású lélegeztetés *barotrauma *perioperatív hyperoxia 5. fíbero bronchoscop 3. tételek 2008 MRI: mediastinum.

enterogen) • mesenchymalis és egyéb ritka tumorok • neurogén tumorok • teratoid tumorok Tünetek: • 30-40% panasz és tünetmentes • Tranchea. myelographia. scintigraphia • Trancheobronchoscopia • Biopsia: transbronchialis.Sebészet I. ez után adjuváns Th ajánlott.) törekedni kell sebészi eltávolításra. . adjuváns Th. • Ductus thoracicus kompr. elsı mediastinum: anterolateralis. láz. mega oesophagus) • thymustumor • cysták (pericardialis. megnagyobbodással járó kórképek • intrathoracalis struma • pseudotumor (aneurysma. posztop. VATS: jól körülhatárolt és nem túl nagy elváltozások Lymphogen tumorok: kemo+radio Th. Substernalis és mediastinalis strumák: KOCHER metszés és parcialis sternotomia 2. transthoracalis • Mediastinoscopia Th. fıhırgık nyomása: dyspnoe. CT. pm. teratoma. elsı-felsı mediastinum: . myastheniás tünetek! .: A lymphogen tumorok kivételével az összes térfoglalás mőtéti indikáció. thymoma. mediastinális tumorok Elváltozások: • ny. vagy axillaris thoracotomia. bronchogen. tracheobronchographia • Uh.: • Rtg. palliatív mőtét. MASOKA stádium: I-II st-ú lokalizált thymomák: mőtét abszolút indikált – gyors és tartós gyógyulás várható malignus lymphomák (II-III st. haemopthoe Th: tumorexstirpatio. 1. rekedtség • Nyelıcsı kompr. MR • Izotóp pajzsmirigy scan. pneumonia… • Idegek: Horner triász.malignus lymphoma. vagy standad. • VCS kompr. angio. tételek 2008 20. Ha kiterjedt: median sternotomia.): kemo+radio Th. 59 T . posterolateralis thoracotomia 3. 1. középsı és hátsó mediastinum: axillaris.thymus. dermoid cysta: kompressziós tünetek. VCS malignitás kizárása .cs.struma endothoracica falsa (gyakoribb)/vera: kompresszió: trachea. thymomák (III-IV st. rekeszbénulás. – chylothorax • Láz – lymphoma • Spontán hypoglikaemia – mesenchymalis tumorok • Anaemia Dg.

Ruprúra. elülsı-felsı: intrathoracalis struma substernalis struma malignus lymphoma teratoma thymoma lymphangioma 2. paraoesophagealis. óriási pancreaspseudocysta Egyéb anyagok ehhez a tételhez Mediastinum definíciója: (gátorüreg).: neurogén tumorok. vagus. cranialis.: hiatushernia. ruptúrálhat videothoracoscopia . nycs biopszia 5. lymphoma. Gerinccsatornába terjedhet=homokóra tumor! Ált. artéria subclavia 4. 4 típus: paratrachealis. hátsó med. tételek 2008 2. középsı-felsı: Enterogen cysta Aneurysma Mellékpajzsmirigy adenoma 60 T . elülsı-alsó: pericardialis cysta Larrey és Morgagni hernia 3. mediastinoscopia. intercostales. vízszintes nívó.rendszerbetegségek és daganatok áttétei. mediastinalis struma 6. tünetmentes.enterogen cysta: laphám borítás.bronchogen cysta: ált. n. ectopias gyomormucosa is lehet benne.cs. lipoma. phrenicus. Mediastinum határai Etiológia: nycs-megnagyobbodással járó kórképek (27%) intrathoracalis strumák (20%) pseudotumorok (18%) thymustumorok (Í3%) cysták (9%) mesenchymalis tumorok (5%) neurogen tumorok (4%) teratoid tumorok (4%) KULIBA szerinti topográfiai felosztás: 1. a med-ban. felülfertızıdés . felsı-középsı mediastinum . hátsó-alsó med. .: oesophagus diverticulum.Sebészet I.aneurysmák: aorta. n. Hyperpth-ban: hyperplasia és adenoma megjelenhet ezekben is. tünetmentes. hilaris. hiatushernia ritkán: thymoma. középsı-alsó mediastinum: jó és rosszindulatú ny. szimpatikus lánc. videoendoscópiával 7. elsı-alsó mediastinum: pseudotumorok!: pericardialis cysta.parathyreoidea adenoma: fiziológiásan is lehet mellékpm. Felülfertızıdhet. lymphoma 3. 90% benignus Schwannoma: nn. hátsó-felsı med. Th: sebészi. bármely életkor.

hátsó-felsı: Zenker-féle osephagus diverticulum neurogen tumor 6.parciális sternotomia Középsı és hátsó mediastinum: axillaris thorcotomia posterolateralis thoracotomia VATS: Alkalmas jól körülhatárolt. Transthoracalis tőbiopsia 3. Transbronchialis biopsia 2. Hodgkin bet. Mellkasi UH 6.median sternotomia .Sebészet I. 61 T . Non-invasiv eljárások: 1. Csontizotóp-vizsgálat 8. Tracheabronchoscopia 9.) hilusi lymphadenomegalia 5. Angulus venosus nycs-biopsia 4. Mellkasi Rtg (kétirányú) 2. Tracheabronchográfia 4. Oesophagoscopia II. tételek 2008 4.anterolateralis/axillaris thoracotomia .Kocher metszés . Elülsı mediastinum elváltozásaihoz leggyakrabban alkalmazott behatolások: .alsó: pericardialis cysta nycs-rendszerbetegségek (Boeck bet. Invasiv vizsgálatok: 1. Angiográfia 3.. PM izotóp-vizsgálat 7. középsı. hátsó-alsó: hiatus hernia malignus mesenchimalis tumor neurogen tumor Diagnózis: I. Mediastinoscopia Therápia: A lymphogen eredető tumorok kivételével az összes térszőkítı elvátozás mőtéti indikációt képez. nem túl nagy mediastinalis térszőkítı elváltozások eltávolítására. Myelográfia 5.

van összeköttetés ez és a nyaki PM között. st: ocularis tünetek (ptosis) II/A. cava sy. A falsa struma Kocher-féle metszésbıl + parciális median sternotomia kiegészítésként feltárható. struma endothoracica vera (5%) . -infiltrálhatják az itt lévı képketeket. végtaggyengeség.cava sy Diagnózis: Mellkasi Rtg: látható a tracheát szőkítı árnyék PM scintigráfia / UH: negatív is lehet Mediastinalis CT: topográfiában tuti Tőbiopsia: pontos kórisme Differenciáldiagnózis: Asthma bronchiale (a hangos stridor a félrevezetı) Veszélye: kompressziós tünetek.:st akut. Az összes gátori daganat 20-50%-a. légzıizomgyengeség miatti fulladás OSSERMAN-féle MG klinika stádiumai: I. v. -mellkasi fájdalom -társulhat MYASTENIAS tünetcsoport (30-50%) Myastenia Gravis (MG):thymus eredető autoimmun betegség. A közös eredet: csecsemımirigy.semmilyen összeköttetésben sem áll a nyaki PM gyel. b. st: izombénulások 62 T . Intrathoracalis struma Az elülsı-felsı mediastinum jobb oldalán gyakoribbak Típusai: 1. mimikaszegénység. Tünetek: Dyspnoe. tünetek: (a súlyosság szerint) fáradékonyság. lassan kifejlıdı rekedtség. súlyos tünetek (bulbaris és respirációs) III. A vera pedig sternotomiaból.Kétlebenyes nyirokszerv. tételek 2008 Néhány fontosabb elváltozás részletesebben: 1. fulmináns jelleg IV. stridoros légzés. . Elülsı-felsı mediastinum: a. dyspnoe. st.Sebészet I. . neuromuscularis transmissio zavarát okozza. 2. st. dysphagia.Az ebbıl kiinduló daganatok malignusak.: kp. Thymoma Ezen régió típusos daganatai. motoros gyengeséghez vezet. A csecsemımirigyrıl néhány fontos gondolat: .A serdülıkor után zsírosan degenerálódik. v. struma endothoracica falsa (95%) .: enyhe generalizált tünetek II/B. szemhéjptosis. Tünettan: -kompressziós tünetek: köhögés. 5-10%-ban malignizálódhat Therápia: Mőtét.

gyógyszeres kezelés (cholinerg szerek.: chemo/sugártherápia. mellsı sérvek közé tartoznak. 5. stádium: . tételek 2008 MASAOKA-féle thymoma inváziós stádiumbosztás: I.mikroszkóposán nincs tokinvázió II. steroid). Larrey és Morgagni hernia Ezek az ún. 4.mikroszkópos tokinvázió III. stádiumban indikált.makroszkópos invázió a környezı szervekbe IV. Elülsı-alsó mediastinum: a. A mőtét általában az Osserman II-IV. MellékPM adenoma: lásd: endocrin sebészete 3. de lehet szendvics-therápiát is alkalmazni: neoadjuváns + mőtét + adjuváns kezelés. stádium: . Hátsó-alsó mediastinum: a. Hátsó-felsı mediastinum: a.makroszkópos invázió a környezı zsírszövetbe . baloldalon: foramen Larrey supraperitonealis zsírszövet/valódi sérvként peritoneummal borított cseplesz nyomul a mediastinumba. 63 T . plasmapheresis A mőtéti indikációt felállítja: neurológus-sebész-anesztes. 2. Aortaaneurysma: lásd: érsebészet b. Zenker diverticulum A régió típusos pseudotumorát lásd: nyelıcsı sebészeténél. MG therápiája: Thymectomia. Az elváltozás resectioja.Sebészet I. stádium: .: mőtét Masaoka II-III: mőtét (kuratív/palliatív) adjuváns sugár/chemotherápia Masaoka III-IV. stádium: . A rekesz congenitalisan gyengébb pontjain keresztül jobb oldalon: foramen Morgagni. Hiatus hernia: A régió típusos pseudotumorát lásd: nyelıcsı sebészeténél. Therápia: Thoracotomia.makroszkóposán teljesen tokba zárt .Pleurális és pericardiális áttét/lymphogen és haematogen metastasis Therápia: Tumorexstirpáció Masaoka I-II.felsı mediastinum: a. Középsı.

: • Nem okoz tünetet. nincs benne bilirubin. epesav! • nem közlekednek az intrahepaticus epeutakkal.Sebészet I. Egyszerő cysták: • serosus folyadék. tételek 2008 21. mint 5 cm. poz. Dg. epeutakkal közlekedhet. • Nagy cysta tapintható • Feszülı cysta tumornak imponálhat! • Negatív májfunkciós vizsgálat • UH vagy CT. UH-gal nyomonkövetés Szövıdmény: • Bevérzés • Ruptúra • Felülfertızıdés • V. Ca lerakódás. Serológia Kórlefolyás: megfigyelés. 50%ban 2 vagy több Tünet. cava inf. Kompresszió • Sipolyképzıdés • Epeúti kompresszió • Malignus elfajulás. cystás elváltozásai Nem parazitás eredető: intrahepaticus epeutak congenitális malformációjából származnak. vagy kontrasztos CT Diff Dg.cystadenocarcinoma fıleg ha cysta nagyobb. ha nagy májszövet atrophia+ másik lebeny kompenzációs hypertrófia • 50%ban 1 . A máj benignus daganatai. Th: Sebészi: >5cm cystafal mőtét alatti fagyasztásos vizsgálata + a bennék citológiai vizsgálata ajánlatos Percutan leszívás: ritkán eredményes véglegesen Sclerotizáló anyag befecskendezés Cystadenóma: • Ritka • malignitási hajlam! • 10-20cm • Májfelszínen különbözı nagyságú göbbel jelennek meg Tünet: • Hasi fájdalom • Diszkomfort • Étvágy ↓ • has↑ • majfunkció normális! 64 T .: • Tályog • Malignus tumor • Hemangióma • Hematóma • Echinococcus: septum. • Néhány mm-tıl 20-30cm • Ha kicsi: májparenchyma veszi körül.

nem okoz tünetet Tünet+Dg: • Ha sok+nagy. diclocatió. CT. ERC Kórlefolyás: • Cholangitis • Tályog • Sepsis • Amyloidosis • Intrahepatikus kövek Th • Antibiotikum • Mőtét: KEHR-drenázs 1 lebenyre localisált: lobectomia diffúz: transzplant.Sebészet I. tételek 2008 Dg: • Uh: folyadék tartalmú irreguláris szélő septumokkal elválasztott tömlık • Angio: avasculáris • ERC: intrahepaticus epeutak dislocatiója Szövıdmény: Epeút kompresszió. Ruptúra. ismétlıdı bakteriális cholangitis. multiplex áttét. fáj • Neg. felülfert. CT TH: • Ruptúra. kompressziós icterus→sebészet. feszül. Echinococcus: Egész világon Uniloculáris cysta ált. portalis hypertensio • Uh.tapintható. Bevérzés. vér+nyirokér destrukció→necrosis Tünet: • Hasi fájdalom. DE: Echynoc. Jobb mellkasi fájdalom. Granulosus – invazívan növekvı. Viszketés. Th: teljes sebészi kimetszés Polycystás máj: Polycystás vesebetegséghez társul gyakran Ált. Májfunkció • Nincs: icterus. 25% panaszmentes 65 T . Kiújulás Cystadenocc. Uh vezérelt drenázs+ fenestráció.ideiglenes eredmény.. Felülfertızıdés. Asthma. multiloculáris forma 85% jobb lebeny Tok nélkül nı.nem javallt • Májtranszplant. (vesetrplant is) Veleszületett májfibrózis (máj fibrocysticus degenerációja) Portalis RR-t eredményez Caroli sy-hoz társulhat: intrahepaticus epeutak segmentalis multifocalis cysticus dilatatiója. Colitis ulcerosa gyakran társul Dg: • Máj↑ • Májelégtelenségre utaló jel nincs • Portalis RR jelei • UH.

Sebészet I. duodenum) Peritóneális fájdalom lehet Spontán ruptura – legnagyobb veszély! Ha nagy: szelektív angiógráfia és embolizáció Resectió: elektív 2. enucleatio. congenit. epecsorgás. regenerációs májnódus Alkoholos cirrhosis Májrákhoz hasonlít!! Diff! Szöveti kép: heg + atrófia Sebészi javallat nincs 66 T . Anafilaxiás shock. hepatocelluláris adenoma Antikoncipiens Abbahagyandó Ruptúra – vérzés Mőtét 4. pericystectomia Mőtéti szövıdmény: vérzés. albendazol Ha nagy és kompressziót okozó cysta + fiókcysta van – mőtét Akkor is mőtét ha ruptúrál és icterust cholangitist okoz Resectio. hemangióma Leggyakoribb Akkor kell eltávolítani. ha nyomási tüneteket okoz (gyomor. abscessus Benignus májtumorok: 1. FNH (focalis nodularis hyperplasia) Antikoncipiens Ha mőtét közben melléklelet – biopsia mindenképp esetleg eltávolítás Antokoncipiens abbahagyandó + UH-os nyomonkövetés Ha nyomási tüneteket okoz – resectió Ruptúra: ha gyorsan nı 3. Icterus Dg: UH. natív has (cysta calcificatió). ERC (icterust okozó echinococcus esetén. biliaris fistula. tételek 2008 Szövıdmény: • Ruptúra. angió (fıleg ha nagy cysta). sebészi beavatkozás után) Szerológia-immunilógia TH: nem kell minden cystát kezelni Mebendazol. Felülfert. Cystás hamartómák Gyerekkorban nagyra nıhet Nyomási tünet Mőtét 5. CT.

alkohol. Perifériás – nagyra nıhet mielıtt tünetet adna Centrális – elzáródásos sárgaság 3. ↓-t májfunkció. májmetasztázisok megkeresése Hd-YAG lézer: csökkenti vérzést 5 éves túlélés resectió után: HCC: 20-40% Colangiocc: 8% Májtranszplant: recidíva kifejlıdik Palliatív th: • a. DSA – késıi vénás fázis vizsg-a HCC – érdús Cholangio cc – érszegény Csontscintigráfia: áttét Májscintigráfia – „forró göb” – izotóp tumorban dúsul Ha icterus van: ERC Biopsia: UH. CT. Máj rosszindulatú daganatai és kezelésük I. aflatoxin De novo – más klinikopatológiai kép Formája: fibrolamelláris cc. CEA: metszt. kutatás Mellkas rtg. hepatica szelektív angió. negatív Alfa-foetoprotein. hepatica ischaemia elıidézése. gastroduodenoscopia.. primer: 1. rossz prognózis. irigoscopia. ép-kóros határ elkülönítése. sarcoma és hemangioendothelióma Rendkívül malignus. colonoscopia A. hepeaticát. HCV. izolált cytostaticus Th. labor: AFP. nagy recidíva.portét v.Sebészet I.c. tételek 2008 22.-t resectio: intraoperatív UH!! Májon belüli nagyobb képletek felkeresése.i. Fiatalok. Ha biopsia adenocc-t mutat. jó túlélés. HCC: HBV. v. tumorsejteket embolizál keringésbe chirrózisban gyakran multicentrikus 2. ↓-t regeneráció →resectio →májelégtelenség CHILD stádium: A: nagyobb resectio lehet B: kisebb C: nincs mőtét • multiplexen nı • infiltrálja V. • Transhepaticus epeúti protézis és irradiáció • A. v. hamar metaszt. hepatica embolisatio 67 T . akkor a tumor EXTRAhepaticus!!! DG: UH. cholangio cc. gyomor-bél rtg. CT vezérelt Sebészi TH: HCC-ben resecabilitás kb. 10% Ok: • chirrosishoz társul gyakran – portalis RR. hepaticába betör. fióktumor kimutatása. varixok. legjobb prognózis májparenchymában terjed. MR.

Ca-lerakódás. Méh. májtályog (klinikum. mint primert Forrás: Tápcsatorna. necrotikus malignus tumor (UH. Petefészek. Pancreas. több mint 25% 4. radiohullám Th. tételek 2008 II: áttétek Gyakrabb. alkoholos infiltráció. Nıknél gyakoribb. nincs-e egyéb hasőri áttét 3. Labor: általában negatív 3. cava tumorosan beszőrt 2. Emlı. v. tüdı. Rtg = a tályogban NÍVÓ kialakulása látható. portae mindkét ága vagy a fıág tumorosan beszőrt Mőtéti megoldás: resectio. tumornak imponálnak 2.Nem közlekednek az intrahepatikus epeutakkal. haemangioma (CT = hipodenz lézió. echinococcus cysta (ELISA)septumokat tartalmaz. kórimézéskor mőtendı Mőtéti technika és intraoperatív DG: Metszt mőtét során meg kell gyızıdni: 1. Nem parazitás cysta: A. Epehólyag A májmetaszt okozza a betegek 25%-ának halálát Pognózist befolyásolja: 1. hepatica ishaemia. hypertermia. nincs-e fiókmetasztázis a májban intraop. CT) 3. elıbb kimutatják. Hólyag. elmosódott szélő) 2. Uh. mindkét lebenyben kiterjedten. V. Prostata. bakteriális felülfertızıdés. akkor annak eltávolítása után 1-3 hónappal Primér tumor eltávolításást követı ellenırzések során felfedezett metaszt. Fizikális vizsgálat: a nagy cysták tapinthatók. malignus elfajulás 68 T . CT = csökkent denzitású. Tumorjelzık Sebészi th-s idıpont: Ha primer tumor is észlelhetı. extrahepaticus tumor 3. UH resectio ellenjavallt: 1. UH (echogenitás alapján lehet diagnosztizálni: környezetüktıl teljesen elhatárolódó echomentes terület) Differenciáldiagnózis: 1. Tünetek: nagy többségben tünetmentes. Egyéb anyagok a 21-22-es tételekhez I. segmentectomia. a. Pajzsmirigy.Sebészet I. Pathológia: Gömb vagy ovális alakúak. közlekedik az epeutakkal Szövıdmények: bevérzés. CT. metastesectomia Ma fıleg utóbbi 2 Nem resecalható betegek TH-ja: • kemoth. kiterjedés a májban 2. Májcysták 1. MR. kemoembolizáció. cryoTh. metszt. nem recidivált-e a primer tumor 2. kontrasztanyaggal nagyfokú dúsulás jellemzı) 4.a 20-30 cm-ig → a máj szövet atrófiáját eredményezik a másik lebeny hypertrófiájával. Egyszerő cysták: Fogalma: Serosus folyadékot tartalmazó képzıdmény. véletlen kerülnek felismerésre Diagnózis: 1. Átmérıjük változó: a néhány mm-tıl → máj parenchyma veszi körül. primer tumor kezelhetısége Egyetlen kuratív Th: resectio + primer tumor radicalis mőtétet ha ez nem történik meg nincs 5 éves túlélés! Egyes vizsgálatok alapján csak a colorectralis és petefészek tumor esetén javítja a túlélést Dg: izotóp.

a gyorsan növı típus ruptúrálódhat. cystikus dilatációja.Sebészet I. C. Cystadenoma: .Tünetek: -csak elırehaladott állapotban okoz diszkomfort érzést . tételek 2008 Therápia: > 5 cm esetén sebészi eltávolítás.folyadékot tartalmaz . noduláris hyperplasia: Jellemzés: . . Focalis. multifokális. ELISA Therápia: 1.Ennek talaján ismétlıdı bakteriális cholangitis keletkezhet. Májtumorok A. (jó mőtéti eredmények az irodalomban) 2. Benignus: 1.antikoncipiens szedése mellett . 2. malignus elfajulásra hajlamos .változó nagyságú .Hasonlít az egyszerő cystákhoz .ritka.spontán ruptúrálódhat .septumokat tartalmaz. Polycystás vesével párosult májcysta: . Szövıdmények esetén operálni kell.Az intrahepatikus epeutak szegmentális.Echinococcus granulosus → unilokuláris megjelenéső . Caroli syndroma: . asthma broncialie.Echinococcus multilokuláris → multilokuláris megjelenéső Tünetek:Jobb felsı hasi fájdalom. B. viszketés.UH-gal diagnosztizáljuk . kontrasztanyag nagyfokú dúsulása jellemzı) Therápia: a nagyobbak esetén embolisatio javallt. UH: . vagy skalpolás (unroofing). II.irreguláris szélő .antikoncipiens szedése mellett gyakoribb . mőtéti mellékleletként ismerik fel.a nagyobbak nyomási tüneteket okozhatnak . ezeket sebészi úton el kell távolítani 69 T .tokkal határolt 3. diffúz hepatomegália -Szövıdmény: spontán ruptúra → anafilaxiás shock. a nagyobbak nyomási tüneteket okoznak.mellékleletként . icterus Diagnózis: 1.malignizálódhat .. Hepatocelluláris adenoma: Jellemzés: . legfıbb veszélyük a spontán ruptura → acut has Diagnózis: -UH.. Konzervatív: Mebendasol 2. CT (hipodenz lézió. Haemangioma: Jellemzés: Leggyakoribb.Therápia: eltávolítás D. Echinococcus cysta: Kórokozó: . szelektív angiográfia.UH-gal könnyő diagnosztizálni: . -ezt követıen mérlegelni kell a resectio lehetıségét. -jobb oldali mellkasi fájdalom.

Sebészet I.ha adenocarcinoma mutatható ki.differenciálisági fok: grade I. tételek 2008 B.Anamnézis:. Képalkotók: UH.a cirrhotikus betegen multicentrikus. MRI angiográfia: . III.a májparenchymán belül terjed . -májresectio: -több módszert dolgoztak ki az érképletek. Cholangiocelluláris carcinoma D az epeutak hámjából indul ki n gyorsan progrediál a centrális: (nagy epeutakból kiinduló) egygócú (pl: Klatskin tumor) ° perifériás: többgócú c.a hepatocelluláris rákok nagyon érdúsak májscintigráfia: . infiltrálja a véna portáét . Malignus: 1. Primer tumorok: a.máj transzplantáció b. HCV.a tumor forró göbként ábrázolódik májbiopszia: . a trabekuláris. anaplasztikus tumor Diagnózis: 1.a cirrhotikus máj kevésbé képes regenerálódni → a nagy kiterjedéső májresectio máj elégtelenséget okoz. akkor a tumor biztosan extrahepatikus eredető Labor: -AFP (követésre is alkalmas). Sarcoma d..HBV.Nagyobb hangsúlyt fektetni a metasztázis tisztázására 2. CEA Therápia: . Haemangioendothelioma 2. hepatocelluláris adenoma grade II. multicentrikus.AFP szintje emelkedik a szérumban . Metasztatikus tumorok: . a parenchyma szétválasztásának sorrendjében -intraoperatív szonográfia: -a májon belüli nagyobb képletek felkeresésére. Fizikális vizsgálat 3.-gyakori a tumorszuppresszor gének mutációja .aflatoxin (Aspergillus flavus penészgomba carcinogén anyaga) Pathológia: . 10% . Hepatocelluláris carcinoma Etiológia: .oka: cirrhosishoz társul. az epevezetékek. alveoláris szerkezet még látható grade IV. CT.leggyakoribbak .a resecbilitási arány kb.a primer tumor tünetei vannak elıtérben 70 T . az ép és kóros elkülönítésére -Nd YAG: vérzéscsillapító . alkoholos cirrhosis .

felszíni. colonoscopia. trauma b. nodus haemorrh. 71 T .GIT-on kívülrıl – másodlagosan jut GIT-be: orr-. varix. trauma Ok: gyulladás (M.haematemesis . anorectalis: aranyér. sigmoideoscopia. Ettıl distalisak ált-ban nem okoznak. Rectalis digitalis vizsgálatot el kell végezni.savhematinos gyomorbennék Dg. oka megállapítható vele. trauma. Vér: . Duodenojejunale feletti vérzések esetén haematemesis nem kizárt. UH.. férgesség. CT. colitis ulcerosa. rectoscopia (biopsziával). enteritis).kiegészítı szerep Urgens endoscopia: ha aktív vérzés idején. fissura ani. ulcus .széklettel kevert . A véres széklet Haematochesia – friss piros véres széklet (emésztetlen véres széklet) .: RDV. trachea . vércsíkos széklet Melaena (szurokszéklet) – emésztett vért tartalmazó széklet  bélbaktériumok emésztik Vér származhat: . gastritis. fissura ani. tu. nyh. Crohn. érmalformatio ruptura.GIT alsó részébıl: a. polypok. colorectalis: gyull. duodenitis. (colorectalis. férgesség (helminthiasis. intenzitása. kismedencei). amoebiasis). erosio. amíg be nem bizonyosodik az ellenkezıje. tumor. diverticulum/diverticulitis. idegentest.. idegentest.rectum – élénkpiros occult vérzés: 10-15ml-nél nem több vér Masszív vérzés: ha shockot okoz Lig. polip. tu. MR . erosio duodeni..GIT felsı részébıl: oesophagus erosio. angiográfia – embolizációra lehetıséget ad – eredményesen vérzés ideje alatt alkalmazhat.Sebészet I. vagy megszőnése után 12h-n belül Vérzés helye. tu. Gyomor. gyomor ulcus. garatvérzés. röntgen – 2-ıs kontraszt vizsgálatok. Minden rectalis vérzést tumoros eredetőnek kell tartani. Mallory-Weiss sy (oes. tételek 2008 23.. fistula ani. tumorok.vékonybélbıl – keveredik sötét . Hosszanti berepedései). irrigoscopia. bronchus. idegentest. diverticulum.vastagbélbıl – kevésbé keveredik .

Az 1950-1960 közötti évtizedben a sigmára és a rectumra esett a rákok 75%-a. Epidemiológia. 1980-bam 33. A legfontosabb kockázati tényezı. a colorectalis rákok elıfordulása csaknem háromszorosára megnıtt. és egyelıre magyarázatot nem találnak rá. Az életkorral a colorectalis rák kockázata nı.colorectalis rák vagy adenomatosusos polyp a családi vagy a beteg saját anamnézisében . rostdús. sugárcolitis. Emlırák után a vastagbélrák elıfordulásának az esélye a statisztikai adatok szerint fokozott.0 és 1992-ben 43.gyulladásos bélmegbetegedések .1. A vastagbélrák az egyik leggyakoribb rosszindulatú betegség. tételek 2008 24. A fizikai aktivitás. Adatok szólnak amellett. amelyeket merev rectosigmoideoscoppal el lehetett érni. Colorectalis rákok kockázati tényezıi: 1. füstölt.hereditaer. mint az azonos környezetben élı. Átlagos kockázat: 50 éves vagy annál idısebb férfiak és nık 2 Fokozott kockázat . hogy az USA-ban élı. a rostszegény. 3. fehérjében dús. rendszeres testmozgás. A vastagbélrák miatt mőtéten átesett egyének esélye második daganat megjelenésére háromszorosa a normál lakosságénak. Az Egyesült Államokba bevándorolt japánok körében. 1970-ben 22. m. etiológia. Crohn.familiáris adenomatosus polyposis szindróma . Az elmúlt évtizedekben a carcinoma lokalizációjának a megoszlásában is változást észleltek. Az alkoholfogyasztás és dohányzás kockázatot növelı tényezık.0 és Új-Zéland 25. égetett. nem polyposus colorectalis carcinoma szindróma . Rák fellépésére hajlamosít a colitis ulcerosa. Magyarország 29. Életmód tekintetében a fizikai munka. sült húsok mérsékelt fogyasztása. A táplálék magasabb zsírtartalma carcinogenek képzıdését segíti elı a belekben és fokozza az elıfordulást.vagy petefészekrák a saját anamnézisben 72 T . Az említett 49 országot felölelı listán a colorectalis rákok miatti halálozás elsı három helyezettje: Csehország 30. jónéhány iparilag fejlettebb országénál magasabb az incidentia.és zsírszegény koszt. 2. de a végbélrákra vonatkozóan ilyen összefüggést nem találtak. Az iparosodott. A vastagbélrák kockázatának csökkentésére tehát a fehérje. de ugyanezt figyelték meg méh. méh.és petefészekrák után is. Az étkezés összetételénel meghatározó szerepét bizonyítja az is. sport hiánya megháromszorozza a vastagbélrák esélyét.6. A vastagbélrák miatti halálozás az egész világon növekszik. A diverticulosis ilyen irányú szerepe nem bizonyított. 1.7 megbetegedés/100000 lakos.57/100000 lakos. Ma erre a szakaszra csak a daganatok 40%-jut. miután átvették az új étkezési szokásokat. életmódi körülmények nagymértékben hatnak az epidemiológiai helyzetre. növényi anyagokban gazdag étrend javasolt. A jobb colonfélen a daganatok relatív szaporodását „moving to the right” jelenség-ként említik. A földrajzi. Magyarországon pl. A családi halmozódás régi megfigyelés.emlı-. más vallású (és étrendő) lakosoké.Sebészet I.juvenilis polyp . hogy a cholecystectomia utáni állapot is hajlamosít a colorectalis rákra. vallási okokból vegetariánus mormonok colorectalis carcinoma incidentiája 40%-kal alacsonyabb.7. A colorectalis daganatok I. Hazánkban a morbiditás növekedése különösen szembeszökı: 1963-ban 16. fejlett országokban évek óta a második daganatos halálok. finomított szénhidrátokat tartalmazó étrend. 4. normális testsúly bizonyos védettséget jelent.

.infíltratív.tumor infiltrálja a submucosát T2 .és rectumcarcinomák TNM-beosztása (UICC 1987) T . tömött tapintatú győrőtumorok („napkin ring” tumor) alakulnak ki. A ritkább pecsétgyőrősejtes típusok prognózisa még rosszabb. (DUKES C) Stádium IV. pecsétgyőrősejtes és laphámrákok lehetnek. (3) stenotisáló. ill. • Szövettanilag a colorectalis rákok a nyálkahártya mirigyhámjából kiinduló adenocarcinomák. fibroticus szerkezető carcinomáknak is.nyirokcsomóáttét egy értörzs mentén M .primer tumor T1 .A DUKES-beosztást ASTLER és COLLER módosították. ill.elsısorban a sigmán .tumor perforálja a visceralis peritoneumot vagy direkt infiltrál más szerveket.tumor infiltrálja a muscularis propriát T3 . polypoid.regionális nyirokcsomók N1 .A TNM -beosztás a legelterjedtebb és nemzetközileg elfogadott besorolás Colon. perirectalis nyirokcsomókban N3 . (DUKES B) Stádium III.távoli áttét Colon. Patológia.N3 bármely T bármely N N0 N0 M0 M0 M0 M0 M0 M1 M0 M0 73 T . tételek 2008 II.DUKES-féle klasszifikáció DUKES A: a tumor a bélfalra lokalizálódik DUKES B: a tumor betör a környezı zsírszövetbe. törékeny tumorok. hogy a jobb colonfélen . struktúrákat N . míg a bal colonfélen . 5 éves túlélés alig fordul elı. infiltratívan növekedı típus (megfelel a gyomor linitis plasticájának). exophyticus.inkább tömegesebb. mucinosus adenocarcinomák. ill.fıleg a coecumon .áttét 4 vagy több pericolicus. perirectalis nyirokcsomóban N2 . (2) polypoid. perirectalis szövetbe tör T4 . A mucintermelı (mucinosus) rákok túlélési eredményei lényegesen rosszabbak (fıleg a rectumban). A colorectalis carcinomákat feloszthatjuk a makroszkópos kép és a szövettani megjelenés alapján: • A makroszkópos kép tekintetében megkülönböztethetı: (1) ulceratív típus. N0 T3 N0 T4 N0 bármely T N1 bármely T N2. Hasonlóképpen rossz a kórjóslata a scirrhorosus.áttét 1-3 pericolicus. körkörös és (4) diffúzan.és rectumcarcinomák stádiumbeosztása (UICC 1987) és viszonya a DUKES-besoroláshoz Stádium 0. (DUKES A) Tis T1 T2 Stádium II. .tumor a subserosát infiltrálja vagy nem peritonealisált pericolicus. ill. mint a mucint nem tartalmazó adenocarcinomáké. Stádium I. de a nyirokcsomók intaktak DUKES C: nyirokcsomó-áttétek C1: a tájéki csomókban C2: a paraaorticus csomókban . Közismert a megfigyelés. • Stadiumbeosztás. melyeknek elıfordulása igen ritka.Sebészet I.

8.és rectumcarcinomák esetén mindig végezzük el a kiválasztásos urographiát. A hasfalon át tapintható vastagbéltumor vagy a bal colonfél tumora által okozott passzázszavar (ileus) késıi tünetek. míg az ellenkezıjét nem bizonyítottuk. Ilymódon a gyomorszonda is mellızhetı. Ezzel szemben elınyös a saját vér adása (preoperatív győjtés). A sigma és a rectum tumorai esetén elvégzendı a nıgyógyászatai vizsgálat és a cystoscopia. A CT a nyirokcsomómetastasisok. amíg az öblítı folyadék tisztán távozik. vagy az inkomplett székürítés fonák érzésével jelentkeznek. úgy elkerülhetı a bélgázok esetleges robbanása mőtét közben (kész oldat: Golytely®. A bal colonfélen — elsısorban a sigmán — gyakoriak a kisebb.FORDTRAN-szerinti eljárás. aminoglycosidok. Diagnózis. elızetes ureterkatéter (belsı sírtezés) szükségességének eldöntése szempontjaból pótolhatatlan. metronidazol. étvágytalanság. sigma. tételek 2008 III. 4.Sebészet I. az anaerobokra és a Gram-negatív baktériumokra ható szerek per os: erythromycin. kettıskontrasztos röntgenvizsgálattal kezdik a kórismézést. zsugorító. hiszen nem szolgáltat szövettani vizsgálati anyagot. 6. 3. májáttétek és a környezı szervek daganatos infiltratiójának a felismerésére a leginkább hivatott képalkotó módszer. 5. • Transzfúzió kérdése. rossz közérzet. 7. IV. A szisztémás megelızést ma gyakorlatilag a mőtét kezdete elıtt (altatás bevezetése) adott egyszeri. A nagymérető coecumtumorok. Coloscop. Terápia. A hagyományos kontrasztanyagos vizsgálat nem teszi szükségtelenné az endoscopiát. ami a mőtét során a melléksérülések elkerülése. és így észlelik jobb colonfél tumorát. tumoros involvatiójára vonatkozóan megbízható tájékoztatást nyújt. a székelési habitus változása. azonkívül szekréciót sem eredményez. Alapvetı. Bizonytalan hasi fájdalmak.A baktériumflóra csökkentésére a bélbıl nem (vagy alig) felszívódó antibiotikum alkalmazható elınyösen (paromomycinszulfát: Humatin®). ugyanakkor ezek a karfiolszerően burjánzó. Ismert. Az ureterek dislokációjára. s a tumor növekedésére is kedvezıtlenül hat. melyek az anaerobokra és a Gram-negatív kórokozókra hatnak: cephalosporinok. elhúzódó operáció esetén még egyszeri dózis formájában alkalmazzuk. véres széklet hívhatják fel a figyelmet a kórfolyamatra. A tüdımetastasis kizárására rutinszerően mellkasi röntgenvizsgálatot végzünk. metronidazol. Mindig tumorra gondolva vizsgáljuk betegünket egészen addig. ciprofloxacin. melyeknek passzázszavarra utaló tünetei dominál-nak. hogy a nagymennyiségő folyadék a jelentékeny resorptio miatt a keringést megterheli. hogy ezeket a panaszokat ne könyveljük el. Cololyt®) . amellyel a végrákok 60%-át észlelhetjük. ami kevésbé tőnik célszerőnek. a nagyobb daganatok pedig tenesmussal. mint banális „aranyeres” tüneteket. 1. • Antibiotikus prophylaxis. stenotisáló tumorok. Ezért a pozitív irrigoscopiát rendszerint követi az újabb elıkészítés és a coloscopia. • Bélelıkészítés. Az isotóniás mannitoldat nem vezet a fent leírt folyadékresorptióhoz. A jobb colonfél gyakran jelentıs tumorai ritkán okoznak passzázszavart. Általában elegendı 3-4 l elfogyasztása szájon át 3-4 óra alatt. s egyes tanulmányok szerint stimulálja az immunrendszert is. A leggyakrabban szóba jövı készítmények. Az eljárás hátránya. 2. Kezdeti panaszok: a has fokozatos néha alig észrevehetı puffadása. Rectalis digitalis vizsgálat. hogy a beteg anaemia miatt kerül kivizsgálásra. aminoglycosidok. míg a proximalis húgyutak dilatatiójánál utalhat az ureter részvételére. A hasi UH vizsgálat az ascites kimutatásában és a májmetastasisok felfedezésében fontos. V. Elıfordul. hogy a vérátömlesztés általában fokozza a posztoperatív szövıdmény lehetıséget.Orthograd bélöblítés. . Ha a mannitot polyethylenglycollal (PEG) helyettesítjük. Még ma is sok helyütt a beöntéses. . Nagy mennyiségő NaCI vagy RINGER-oldattal (10—12 1) addig mossuk a beleket. A rectum carcinomái korán okoznak véres székletet (haematochesia). Egyéb. a székrekedés és hasmenés váltakozó elıfordulása. 74 T . törékeny szerkezető tumorok gyakran véreznek. Tünetek.

75 T .Sebészet I. Lehetıleg suprapubicus katétert tanácsos alkalmazni annak elınyei miatt. a colon transversum és a sigmabél: ezekben az esetekben jogos és szükséges kiterjesztett resectiót végezni . hogy R0-resectiót érjünk el: kielégítı biztonsági zóna mindkét irányban és az N1-N2-es nyirokcsomók eltávolítása. Mőtéti onkológiai meggondolások a vastagbélrákok vonatkozásában. A szomszédos szervekbe tört tumor conglomeratumot alkot. ezek képezik az N1 és N2-es nyirokcsomókat. . Ehhez még nyomatékul meg kell jegyezni. extramucosus. a makroszkópos megítélés nem megbízható! A resectio mértéke: Célunk. ezért egy bizonyos minimális . ha a katétert a már altatott betegen (laparotomia esetén nyitott hasnál: ellenırzés lehetısége!) helyezzük be.Az N3-as nodusok feltétlen eltávolítása.A vég a véghez anastomosis többnyire kézzel készül egysoros. . en-bloc eltávolítást végzünk.A nyirokcsomók involváltságát csakis intraoperatív gyorsmetszetkészítéssel tudjuk eldönteni. melynek egy része gyulladásos jellegő: ezért nem eleve inoperábilisak! Természetesen tekintettel kell lennünk az összes körülményre: kor. Általában ajánlatos inkább az 5 cmes zóna betartása. csakis palliativ kezelésrıl beszélhetünk. tételek 2008 • A húgyutak elıkészítése. májrészlet.csakis így biztosítható a már említett radikális R0-resectio! . Bal oldali hemicolectomiánál az a. A tumoros bélszakaszt nem szabad traumatizálni (nedves törlıbe takarjuk). általános állapot. .-t kötjük le. ileocolicát. hogy minden második betegnél nyirokcsomóáttét található és hogy a lokális recidívák nagy része éppen a (benthagyott) N3-as nodusokból veszik kezdetüket. csomós. hogy a nyirokcsomóstátust megbízhatóan megítéljük. . . colica dextrát. ill.Az a.biztonsági távolság elegendı. Ahhoz. . iliaca interna. mesenterica inferior és rectalis superior mentén lévı nodusok (az irodalomban interdemiaer vagy centrális nyirokcsomónak is nevezik). és v. felszívódó fonallal (varrógépet a rectum mőtéténél használunk). leginkább 10%-os jód-PVP oldattal kezdjük. • Palliativ mőtétek. ha pozitív nyirokcsomókat találunk paraaortalisan. media.A centrális erek lekötése után a periféria felé haladunk a resectio során és án. és v. Az említett célok eléréséhez a következıkre kell ügyelni. Leggyakrabban a következı szerveket kell részben vagy egészben eltávolítani: distalis pancreas.Jobb hemicolectomiánál az a. az N3-as csoportba tartoznak. legpraktikusabban úgy. lép. ileocolica.A pericolicus (az irodalomban para-.a gyakorlatban 3 cm-es . Ha nem tartjuk magunkat az ismertetett onkológiai elvekhez. colica mediát az a.Multivisceralis resectio. . A preoperatívan diagnosztizált májáttétek szinkron mőtéténél elıbb a metastatisokat távolítjuk el és csak ezután operáljuk a vastagbéldaganatot. Egyidejő beavatkozásnál a bal lebenyt resecálhatjuk és mindkét májfélbıl akár 3-5 metastasist is eltávolíthatunk. egyéb betegségek. mesenterica inf. . extema és communis mentén.Távoli metastasisnak számít. hogy az illetı ereket eredésüknél lekötjük . az a. epehólyag. és v.Az anastomosis elkészítése elıtt a béllument citotoxikus szerrel. colica dextra. • Biztonsági zóna. nıi genitalis szervek. .-ból történı leágazásnál. A jobb oldali hemihepatectomia nagyban fokozza a mőtéti megterhelést és az operatır részérıl kellı jártasságot igényel. Ilyen értelemben annak számít a szegmentresectio is. • Intraoperatív eljárás: Turnbull no-touch isolation technikája – elınye fıleg a preparálás során mutatkozik. legalább 12 nodust kell eltávolítani. a bél lumenét orális és aborális irányban lekötjük (megakadályozandó az intraperitoneális és intraluminalis áttétképzıdést) ás ellátjuk az ereket. mesenterica sup. epicolicus nyirokcsomóként is említik) és perirectalis nodusok az artériák bélközeli elágazásaiban találhatók. sinistra.Minthogy bizonyos tumorlokalizációknál a nyirokelfolyás több módon lehetséges. vagy egy második mőtéttel távolíthatjuk el az áttéteket. • Anatómiai-patológiai megjegyzések. ezért ezeknél ezt figyelembe kell venni. Legkíméletesebb módja az. Ide tartozik a jobb és bal oldali flexura. A coloncarcinoma cirkularisan és nem longitudinalisan terjed. • Májmetastasisok esetén vagy a primer tumorral szinkron.

mint distalisan. • Adjuvans terápia. sphincterizomzat) a sebészeti kezelés speciális szempontok szerint történik. Egyrészt igaz. esetenként viszont még az alsó harmad felsı határán is végezhetünk. Egyéb anyagok ehhez (24. (3) Központi téma továbbra is a T2-T3 daganatok terápiája. A T3N0 vagy T4N0 stádiumban. már elırehaladott állapotban kerül felismerésre. Alapvetıen a radikalitás és a continentia megtartása közötti dilemma határozza meg cselekvéseinket. Ha a radikális mőtét során pozitív nyirokcsomók voltak jelen. hogy a (1) a T1 tumorok lokális excisio útján is eltávolíthatók. a mesocolonban („mesorectum”) jelentkezik. (3) rectum exstirpatiója. Colontumor mőtéte után a recidívák fele az elsı 18 hónapban lép fel. A lokális recidíva leggyakrabban az anastomosisban. az esetek 30—50%-ában 5 éven belül locoregionalis kiújulással számolhatunk. másodsorban a tüdıben található. Tekintettel a rectum különleges anatómiai helyzetére (nagyrészt extraperitonealis fekvés. ma már egységesen elegendınek tartják 2-3 cm-es távolságot. hogy a rectumcarcinomák 60-80%-át ma már sphinctermegtartásos mőtéttel operálhatjuk. A recidívák csaknem 90%-a sebészileg nem kezelhetı: palliativ terápia az egyetlen lehetıség. annak környezetében a bélfalban. év végéig. a nyugati országokban a leggyakoribb malignus betegség. a kedvezıtlen prognózisfaktorok nyirokcsomó-metastasis esetén kemotherápia ajánlott. Az öröklıdı nem polyposis talaján kialakuló colorectalis carcinoma syndromák pedig az összes colorectalis rák 4-7%-áért okolhatók. Korábban a tumortól aboralisan 5 cm-es biztonsági zónát tartottak szükségesnek. stádiumban is. ismert genetikai rendellenesség csak az összes eset 6-8%-ában bizonyítható. ezért a continentiát megtartó resectiót a középsı harmadban. (1) Coloncarcinománál az I-II-es stádiumban posztoperatív kezelés nem szükséges. Recidíváról beszélünk. • Palliativ mőtétek: (1) ha palliativ resectióra lehetıség van. Ennek oka. Cél a kuratív resectio (R0). Rectumtumor sebészi kezelése után a lokális recidívák 80-90%-a két éven belül fellép. különbözı vénás elfolyás. másrészt az is tény. ill. Oka: ° környezeti.) a tételhez Epidemiológia: A gyakorisága az elmúlt évtizedekben jelentısen változott. (2) Sigmabélen készített anus praeternaturalis többnyire lokálisan inoperábilis. a szomszédos szervekbe mélyen penetráló daganat esetén jön szóba. hiányzó mesocolon. Alapvetı kérdés. hogy a tumoros infiltratio sokkal inkább a rectalis zsírszövet felé történik („mesorectum”). (2) resectio. és a rosszindulatú folyamatok között a második vezetı halálok. (3) A transanalis tumorredukció diathermiás készülékkel vagy (4) cryoterápia segítségével a passzázs biztosítását szolgálja. Európa-szerte ugrásszerően gyakoribbá vált a colorectalis carcinoma. melyet háromféle módon érhetünk el: (1) lokális excisio. mint a palliativ kezelés lézer vagy cryoterápia segítségével. a legdistalisabb határt az anocutan vonaltól mért 5 cm jelenti. ha egy kuratívnak vélt mőtét után ismét tumor lép fel. ° a colonnyálkahártya sejtjeiben molekuláris változásokat figyeltek meg. (2) Rectumcarcinománál már II. Az öröklıdés és a vastagbélrák: Mintegy egyharmadában a családi halmozódás miatt hangsúlyozottan felvetik szerepét a betegség kialakulásában. Távoli recidíva elsısorban a májban. melyet levamisollal vagy folinsavval kombinálva még kedvezıbb terápiás eredmény várható. Mindez azt jelenti. hogy megtartható-e a sphincter vagy sem. de egyértelmő. III. Mivel manapság anastomosist még a linea dentata magasságában is tudunk készíteni (varrógép). ha egy családban legalább 2 elsıfokú 76 T . A vastagbélrákos betegek jelentıs részében családi halmozódás figyelhetı meg. tételek 2008 A rectumcarcinomák terápiája • Anatómiai-patológiai megfontolások. táplálkozási és genetikai tényezık ° ismertté vált a familiáris polyposis génje és lokalizációja. hogy (2) az elırehaladott T4 daganatok resectiója a távoli metastasisok ellenére sokszor még mindig jobb életminıséget biztosít. • A rectum resectiója. • Posztoperatív kemoterápiánál a legszélesebben elterjedt eljárás az 5-fluorouracil. mindig végezzük el. míg 85%-uk a 3.Sebészet I. Familiáris vastagbélrák elnevezést akkor javasolnak.

Sebészet I. Tünete: • vérzés • a székelés ritmusának megváltozása. Hereditaer vastagbélrákok 1. kialakulásával kell számolni. • az 50 év alatti vastagbélrákos esetek mintegy 15%-ában kell számolni a synchron daganatok lehetıségével. • a tumor praedilectiıs helye a korábbi distalis túlsúllyal szemben . Familiáris vastagbélrák bizonyított genetikai defectus nélkül Molekuláris genetika: -A colorectalis carcinoma általában egyetlen sejtbıl indul ki. vagy a hasi diszkomfortérzés • a bél obstructiós tünetei (elhúzódó passage-zavar. Polyposis syndromákkal öröklıdı vastagbélrák 2. A metachron tumorok jelentıs része a vastagbél jobb oldalán alakul ki.az elmúlt évtizedekben proximalis irányba tolódott el. tételek 2008 családtagon észlelik a colorectalis carcinomát. Klinikai jellemzık: • a vastagbélrák döntıen az idısebb kor betegsége: 40 éves életkor elıtt csak az esetek 5-8%-ában fordul elı. jobb oldali carcinoma esetén a rákbetegség családi halmozódására vagy genetikailag determinált vastagbélrák syndromához való tartozásra is gondolnunk kell. A vastagbélrákhoz a betegek egyharmadában adenoma jelenléte is társul. gyengeség. • a colorectalis carcinomák áttéteinek lokalizációját a colon és a rectum vénás ellátása. • egy évet is meghaladó anamnesissel.Lynch I. • a mőtétnél minden tizedik operált betegnél kell számolni máj. étvágytalanság) szintén késıi tünetek. tenesmus) már a betegség késıi fázisában • a jobb oldali daganatok esetében sokáig a vashiányos állapot és/vagy az anaemia lehet o az egyetlen tünet. a 17-es chromosoma rövid karján a p53 delécióját. • a colorectalis carcinomák miatt operált betegek 2-4%-ában késıbb (metachron) újabb malignus vastagbélfolyamat. • egyazon idıben. puffadás. Hereditaer nem polypoticus colorectalis carcinoma (HNPCC) .Lynch II syndroma (cancer family syndrome) 2. esetleg a metastasis okozta tünetekkel kerül észlelésre. szőrésére. pl. 77 T .vagy tüdımetastasis lehetıségével. hogy az öröklıdés bizonyítékait ki lehetne mutatni. amelybıl sok tényezı eltérı hatására jön létre végül az invazív folyamat. • a daganatos megbetegedés általános jelei (testsúlycsökkenés. szükség esetén vizsgálatára. illetve nyirokérhálózata magyarázza. Gondot kell fordítani a családtagok nyomon követésére. syndroma . -Ezek magukban foglalják a tumorsuppressor gének inaktiválódását és a protooncogenek aktiválódását egyaránt. a vastagbélben több carcinoma is jelen lehet. anélkül. -Colorectalis carcinomában kimutattak genetikai abnormalitásokat is. a Familiáris adenomatosus polyposis (FAP) a colorectalis rákok 1 %-áért felelıs A genetikailag determinált vastagbélrákok felosztása: 1. • a 40 éves kor alatt megjelenı.

TNM: T1 submucosát infiltrálja T2: a muscularis propriát infiltrálja T3: a muscularis propriát áttörı tumor T4: serosát áttörı. a serosát is áttörı folyamatoknál a beteg prognózisát a távoli áttétek jelenléte. tételek 2008 Pathológia: A makroszkópos kép: -általában lumenbe befelé növekvı karfiolszerő vagy polypoid daganat -alapja a tumor stádiumától függıen lehet kötött. fixált. ° A jól differenciált vastagbélrákokban a mirigy szerkezet tulajdonképpen megtartott. ° A differenciálatlan (anaplasticus) colorectalis carcinomákban a mirigy. azaz mirigyeket. a nyáktermelö sejtek aránya meghaladja a tumorsejtek 50%-át. más szervekbe infiltráló tumor ' No: nincs nyirokcsomó áttét N1: < 4cm nyirokcsomó áttét N2: > 4 nyirokcsomó áttét N3: fı elvezetı ér körüli nyirokcsomó Mo: nincs távoli áttét M1: van távoli áttét Dukes beosztás: A1: T1N0M0 A2: T2NoMo B1: T3N0Mo B2: T4NoMo C1: T1-4N1Mo C2: T1-4N2-3M0 D: T1-4N1-3M1 78 T . A colorectalis carcinomák beosztásában leginkább a Dukes-stádiumok használata terjedt el. ° Ha.Sebészet I. illetve mirigyszerő képleteket tartalmazó rosszinduitú folyamat. vagy hiánya határozza meg. a sejtmag a daganatsejtek bázisán helyezkedik el és az oszló alakok ritkák. ° A mirigyképzödés és a daganatsejtek morphologiai jelei alapján a daganat differenciáltságában különbözı fokozatokat állapítanak meg. az utóbbi években azonban a TNM-beosztás alkalmazását javasolják. ° A mucosára lokalizálódó vastagbélrákok prognózisa feltőnıen kedvezı. felszíne pedig egyenetlen. mucinosus adenocarcinomáról beszélnek. alkalmanként ulcerált A mikroszkópos kép: ° A colorectalis mirigyhámból kiinduló malignus daganat mikroszkóposán adenocarcinoma.és a nyákképzıdés háttérbe szorul és a szövettani képben a lumen nélküli sejtfészkek és kötegek dominálnak. A két különbözı stádiumbeosztás tulajdonképpen kompatibilis egymással.

. rectoscopia. Anamnézis és fizikális vizsgálat: -a tünetek és a familiáris adatok miatt elvégzett alapvizsgálatok: rectalis digitális vizsgálat. 5. A vastagbél minden rétegét érintı folyamatnál (a regionalis nyirokcsomók számától függıen) a várható 5 éves túlélés drámaian csökken. valamint a mágneses rezonancia vizsgálat eredményei alapján a carcinoma tényleges stádiumbeosztását az intraoperatív lelet és a resecatum pathologiai vizsgálata után mondhatjuk ki Túlélés: ° a colorectalis neoplasiás betegek mőtét után várható túlélése elsısorban az invasio mértékétıl és a távoli metastasisok jelenlététıl vagy hiányától íugg. a fali rétegek és a perirectalis szövetek vizsgálatára -a proximalis vastagbélszakaszon a vizsgálat korlátozott értékő Preoperatív stádiumbeosztás: a máj funkciós eredmények. 6. A carcinoembryonalis antigén (CEA) specifítása alacsony és kevéssé szenzitív. ° A vastagbéltumorok 30-50%-a a kurativnak vélt resectio után két éven belül elsısorban távoli áttétek jelentkezésével kiújul. -a kimutatott malignus colonfolyamatok extraluminalisan levı eltéréseinek (pericolicus infiltratio és kóros nyirokcsomók) kimutatására viszont jól alkalmazható. 7.. -a mőtét elıtti stádiumbeosztásának a mőtéti típus. illetve annak környékén kiújuló daganatok a rectumcarcinoma esetén gyakoribbak. a proximalis daganatok esetében ritkábbak. ° A tumormarkerek a betegek kiszőrésére alkalmatlanok. ° Az anastomosisban. ° A recidiváló tumorok jelentıs része nem intraluminalisan indul újra növekedésnek. izotóppal jelzett CEA-ellenes monoclonalis antitestek diagnosztikus értéke vitatott. 79 T . ezért használata elınyös. a mellkas-röntgenfelvétel. a computertomographia. MRI a stádiumok megítélésében nem haladja meg lényegesen a CT lehetıségeit. tételek 2008 Diagnózis: 1. CT -a primer daganat kórismézésében másodrendő szerepet játszik. a daganatos áttétek kialakulását és a recidivát viszont jól jelzi. colonoscopia -a szövettani mintavételre és a kísérı adenomák eltávolítására egyaránt alkalmas. az adjuváns kezelés kiválasztása. ° A muscularis mucosae-t nem infiltráló daganatok esetében a várható túlélés meghaladja a 90%ot. illetve a várható túlélés szempontjai miatt van létjogosultsága. occult vér kimutatása. a kettıs kontrasztos irrigoscopia 4. a hasi ultrahang.Sebészet I. ° Az eseteknek kb. egyharmadában lokális recidíva észlelhetı. vérkép (anaemia. 3. Endosonographia: -a rectalis tumorok kitejedésének és invasiójának legbiztosabb diagnosztikuseszköze -a módszer alkalmas a lumen. vashiány) 2. A CA 19-9 (szénhidrát antigén) a másik jelentısebb tumormarker. A metastasis kimutatásra bevezetett. -a lokális invasiót az esetek háromnegyed részében ezzel a módszerrel ki lehet mutatni.

esetleg egyéb szervek resectióját. 30%-a eredhet zsiradékból). gyümölcsök. amely a székletben levı haemoglobint általában hidrogén-peroxiddal elıhívott színreakcióval jelzi. amely magában foglalja a teljes vastagbél és esetenként felsı gastrointestinalis rendszer endoscopos vizsgálatát. Kezelése: Alapja a sebészi megoldás A kuratív resectiónak magában kell foglalnia az erek lekötését. illetve alacsony rizikójú csoportok szétválasztása mindenképpen indokolt. A FOBT-teszt álpozitívitását C-vitamin. -az elhízás kerülése.a daganat biztos eltávolítása után a colon és az anus anastomosisa vagy definitív stoma kialakításával lehet megoldani Az utóbbi években a rectumra és a colonra lokalizálódó daganatok kezelésében lényeges különbségek és speciális kezelési eljárások alakultak ki. valamint a fizikai erınlét karbantartása. Az elmúlt évtizedben a sebészi és az anaesthesiológiai módszerek fejlıdése a colorectalis carcinomás betegek standard sebészi ellátását megteremtette. mivel a vastagbél daganatainak mintegy kétharmad része a flexura lienalis és az anus között helyezkedik el. amelyek sok kalciumot tartalmaznak kevés zsiradék mellett.a malignus colorectalis betegségek szempontjából fokozott. A vastagbél ér. A próbák többsége csökkentett érzékenységő gualac próba. A colon descendens és a sigma malignus folyamatainak esetén bal oldali hemicolectomia. -a rostbevitel növelése (minimálisan napi 30 g). -Ezeknél a betegeknél a vastagbélrák-megelızés fiatalabb korban kezdıdik. A rectum felsı részére lokalizálódó daganatok esetében a rectum és/vagy a sigma resectiója után a colon descendens és a csonk egyesítése jön számításba. A stabilizált kittek alkalmazásával már 0. az érintett bél. vaskészítmények.és nyirokellátása alapján jobb oldali tumorlokalizáció esetén jobb oldali hemicolectomia. A rectum alsó részének tumorát . -A vastagbélrák elleni küzdelemben a korai felismerést a flexibilis sigmoidoscopia végzése elısegítheti. -növényi eredető táplálékok mennyiségének növelése pl. -az alkoholfogyasztás mértékének csökkentése. a nyirokcsomókat tartalmazó mesocolon eltávolítását. a rigid és a flexibilis sigmoidoscopia. -A széles tömegszőrések helyett . -A FOBT-tesztek az általános orvosi gyakorlatban elfogadott. Lehetıség nyílt távoli. -legalább napi 800 mg kalcium fogyasztása. megbízhatóan biztosítani kell az onkológiai szempontból megfelelı ép resectiós vonalat és a széklet útját. a colon transversum daganatai esetében subtotalis colectomia és ileosigmoidostomia a mőtéti megoldás. -Szőrıvizsgálatra alkalmas lehet a rectalis digitális vizsgálat. fızelékfélék (elsısorban keresztesvirágúak). A szőrıvizsgálatként alkalmazott flexibilis sigmoidoscopia találati aránya nem tér el lényegesen a FOBT-teszt szőrés eredményétıl. a táplálékkal elfogyasztott húsok és redukáló szerek okozhatják. tételek 2008 A vastagbélrák preventiója: -a napi zsiradékbevitel csökkentése (a teljes napi energiaigény kb.Sebészet I. transversorectalis anastomosis a megoldás lehetısége. hüvelyesek és búzakorpa rendszeres fogyasztása. A modern bélvarrógépek elterjedésével a rectumcarcinomák kezelésében a sphinctermegtartásos mőtéti megoldások bizonyos mértékben teret nyertek. -A vér kimutatása a vérzésforrás felderítését teszi szükségessé. 80 T . érintett szervek mőtéti kezelésére és kialakultak az adjuváns kezelés útjai.2 mg/ml haemoglobinkoncentrációt ki lehet mutatni a székletbıl.a z adottságoktól függıen . -Az egyéni vagy családi anamnesis alapján nagyobb veszélyt hordozó betegeknél a másodlagos vastagbélrák-preventio feladatai összetettebbek és egyénenként is jelentısen eltérıek lehetnek az anamnesis és a hordozott rizikó alapján. elsısorban a mőszeres vizsgálatokra alapul és a teljes vastagbél átvizsgálását tekinti céljának. vagy olyan tápanyagok felvétele. az occult vérzés kimutatása (FOBTtesztek).a szőrıvizsgálatok találati arányának növelése érdekében . hozzáférhetı laboratóriumi eljárássá váltak.

milyen a daganat differenciáltsága (szövettani típusa). Az eltávolítás után a sebésznek és a pathologusnak együtt kell állást foglalni arról. Bár számos cytostaticumot kipróbáltak. Az adjuváns preoperatív és posztoperatív radiotherapia lényegesen javítja a helyi viszonyokat. idıs betegeken anuson keresztüli daganateltávolítás (mucosectomia. igazi therapiás hasznot a kombinált módszerek nem jelentettek. Újabb készítmények. A coloncarcinoma adjuváns kezelésének. invazivitás nélküli rectalis malignomák esetében. mobilis.Sebészet I.az insufficiens resectio eredményeként lehet értékelni. Ilyenkor a per continuitatem terjedés (hólyag. hogy az eltávolítás kellı biztonsággal megtörtént-e. Ezekkel a módszerekkel a kezelés eredményessége 90% feletti. Az utóbbi idıben az 5-FU-t kombinálták leu-covorinnal és interferonnal. A sugárkezelés és a chemotherapia kombinálásáról a vélemények megoszlanak. Ezért az adjuváns kezelésben részesülök azon betegek közül kerülnek ki. immunmodulánsok beépítése a kezelési protokolba megkezdıdött. Cl-2.. mikor kell a beteget ellenırizni. jelenleg is csupán-az 5-FU maradt az egyetlen (korlátozott értékő) hatékony vegyület. nincsen-e az erek és idegek környezete érintve. akiknél a malignus folyamat túlterjed a serosán vagy a környéki nyirokcsomókban áttét(ek) észlelhetı(k) (Dukes B2. növelheti a rectummegtartásos mőtétek számát. 3 cm átmérınél nem nagyobb. az eredmények nem meggyızök. hogy a folyamat nem terjed-e túl a rectumfal valamennyi rétegén. mikor mi a teendı? Az ilyen típusú beavatkozások után az érintett bélszakasz áttekintése elkerülhetetlen. uréter. az a célja. milyen posztoperatív adjuváns kezelés jön számításba. tételek 2008 Az anus közeli. Az adenocarcinoma chemotherapiája azonban a kiterjedt klinikai vizsgálatok ellenére még mindig nyitott kérdés. uterus. hogy a vastagbélmőtét után visszamaradó micrometastasisokat elpusztítsa. illetve T2-3 N 1-2). Az adatok alapján kell eldönteni. mert különösen az elsı 3 évben lokális recidíva kialakulásával kell számolni. Ezeknél a betegeknél az 5-fluorouracil (5-FU) és a levamisol adagolása a legáltalánosabban elfogadott különbözı kezelési sémák szerint. A distalis rectum "en bloc" resectiója után bekövetkezı lokális recidívát – onkológiai szempontból . 81 T . A resectiós mőtétek után minden harmadik-negyedik betegben kell lokális recidívával számolni. A rectumcarcinoma adjuváns kezelésének alapja a megnyugtató distalis és marginalis szél biztosítása. próbálkoztak lokális adagolásával is (az érintett szerv ellátó artériájának perfusiójával). Ismerni kell. de a gyakorlati alkalmazásokról még nincs kellı mennyiségő releváns adat. de alapvetıen nem befolyásolja az 5 éves túlélést. medence) súlyos tünetekkel és szövıdményekkel járhat A colorectalis carcinoma áttétei a chemotherapiás szerekre csaknem rezisztensek. A rectumcarcinomás betegek 5 és 10 éves túlélése elmarad a magasabb szakaszok eredményei mögött. lokális kimetszés) is számításba jön.

) . oedema th: .anamn.kiegészítı vizsg. kb.> 40 év mammographia + fiz. terület . infusio.gyógytorna .ellenoldali emlı mammographiás vizsgálata . 1-3 évente (> 50 év évente) Postop.. ellenoldali emlı. feszülésmentes sebzárással + op. csontvázRtg.radicalis mastectomia (módosított rad. oedema hónalji mtsz. hasi UH. rehabilitáció: . bır egyenetlenségei.késıi. RR-mérés kerülendı Lymphoedema oka: . tételek 2008 25. csak gyanu esetén – mRtg. vizsg. sec.felsı végtag fertızésének veszélye nagyobb . kezelés és gondozás 1.plasztikai sebészet 3. sebszéli necrosis) megelızése drainage alkalmazásával. CT.érintett oldalon injectio.20-40 év önvizsgálat: 4 hetente.irradiatio után. ellenoldali emlıtumor miatt . 10 nappal a menstruáció után az emlı áttapintása – szimmetria. haematoma. hónaljárok. korai postop. fiz.Sebészet I. mamilla váladékozása . oldai kar és váll mozgatása minél hamarabb 2. – mőtéti terület. supraclav. GPT. . Emlıszőrés.kompressziós harisnya 82 T . gondozás: rendszeres kontroll recidivaveszély. labor (GGT.önvizsgálat . vagy felsı végtag fertızése miatt chr.masszázs . gondozás Szőrés – cél: mtsz-képzés elıtti dg. vizsg. ha a hónaljárkot is érinti .infectio esetén azonnal AB és localis kezelés kell . mastectomia után nem jell. LDH) Radicalis vagy módosított radicalis mastectomia .. seroma.protesis . kezelés – szövıdmények (sebfert. GOT.

majd emelt karokkal ellenırzendı a mell forma. nem fájdalmas nyirokcsomó. különben a betegség sorsszerő kimenetelét alig tudjuk befolyásolni: a beteg évekkel korábban értesül ugyan arról. A rendszeres szőrıvizsgálat célja tehát az elıbb vázolt ideális állapot elérése. de várható élettartama nem hosszabbodik meg. Bırpír oedemával a bır tumoros infiltratiójára utal. Az emlıtumor felfedezése. mozgathatóság. az elsı szülés idıpontja. 10 nappal a menstruáció után az emlıt részletesen át kell tapintani. tételek 2008 26. mert kisebb tumor esetén a metastasisok kifejlıdéséhez is természetszerően hosszabb idı kell. s így biológiai létének 2/3-át megérte. Az egyik ellenérv az aránytalanul magas költség. mielıtt az még nyirokcsomó metastasist adna. egyenetlenebb és gyakran nagyobb tapintatú. 1-1. A mammographia és fizikális vizsgálat javasolt 40 év feletti nıknél 1-3 évenként. Tükör elıtt. Ügyelni kell a bır egyenetlenségére és a mamilla váladékozására. 85%-uk eléri az 5 évet. A mastopathiás elváltozással ellentétben az emlıcarcinoma keményebb. hanem egyedül a gyógyulási és a halálozási arányokat! Ezek mértéke azonban tudvalevıleg az utóbbi évtizedekben is alig változott. nagyban megemeli a túlélést: kb. a másik ellenérv szerint a túlélés (az elızıekben leírtakhoz hasonlóan) csak azért kedvezıbb. Korai menarche (12 év alatt). ⇒ Megtekintéskor az emlı vagy az emlıbimbó aszimmetriája tőnhet fel elıször. ha azt a nık a szokásos testápolással kötik össze. Különösen az anya vagy testvér emlırákos megbetegedésének lehet jelentısége tumor gyanúja esetén. és a szülések száma szintén az anamnézishez tartozik. Míg a tünetmentes esetek kiszőrésekor a betegek 80%-ánál a hónalji nyirokcsomók negatívok. Fontos momentum az emlıbimbó váladékozása és mibenlétének tisztázása. ezért a betegeket a vérzés lezajlása után ismét kontrollálni kell. nagyság (cm-ben!). konzisztencia. Ügyelni kelt az emlı feltőnı vénás rajzolatára. Ügyelni kell a bırre: helyi behúzódás vagy oedema (narancshéjtünet) kedvezıtlen prognózist sugall. hogy a szőrés alkalmával a nık figyelmét az önvizsgálat fontosságára felhívja és ıket arra meg is tanítsa. 50 év felettiek-nél egyértelmően évenként ismétlendık az említett diagnosztikus eljárások. A tömeges szőrıvizsgálattal szemben nem keveseknek komoly fenntartásai vannak. mint jól vizsgálható szerv. Ennek során 4 hetente. A saját kórelızményben fontos adat egy már kezelt rosszindulatú daganat (méhrák. A hónaljban gyakran található egy-két mobilis. gyulladásos carcinomáról van szó. ha az még a metastasisképzés elıtt tisztázza a kórkép mibenlétét. leeresztett. Az önvizsgálat szinte magától adódik és értetıdik. addig ez az arány a már tünetekkel jelentkezıknél csak 45%. kb. hogy rákja van. Ez azt jelenti. forma. ellenoldali mellrák). színére. A premenstruációban a vizsgálat nem mindig megbízható. melyeknek többnyire nincs jelentıségük. hogy a tumor a kórisme felállításának idıpontjában már mintegy 10 éve fennállt.Sebészet I. ⇒ A palpatiót szisztematikusan kell végezni. A daganat tömege viszonylag lassú növekedése folytán 100—300 nap alatt duplázódik meg. késıi menopausa (50 év felett). A „korai” diagnózisnak csak akkor van értelme. Az adatokat pontosan rögzíteni kell: lokalizáció. A 20-40 év közötti nıknél ajánlatos az emlı fizikális vizsgálatát a rutinvizsgálat részeként tekinteni. 5 mm alatti nagyságú. Az emlı. Diagnózis ⇒ Az anamnézisnél figyelmet kell fordítani a családi elızményre. környezethez való viszony. 83 T . A mamilla retractióját is gyanús jelként kell értékelni (az areola szintje alá fordult emlıbimbó lehet fejlıdési rendellenesség is). A szőrıvizsgálatok effektivitásának kritériumaként nem a meghosszabbodott túlélést kellene alapul vennünk. vagy pedig ún.5 cm átmérıjőek. Emlıdaganatok diagnosztikája Az emlıtumorok tapintással vagy mammographiával történı legkorábbi felfedezésükkor kb. Az orvos feladata.és az emlıbimbó magassági szimmetriája. Lényeges a hónalj áttapintása. vagy ismert mastopathiás panaszok. szinte kínálkozik a rendszeres ellenırzésre.

hanem kiegészítıje. ill.3%) és specifitás (96.Sebészet I. A nem tapintható. korai menarche . A röntgenfelvételek értékelésekor tudni kell. ⇒ „Próbaexcisio” Ha a diagnosztikus eljárásokkal a tumor mibenlétét illetıen bármi kétségünk támadt és a rosszindulatúságot nem sikerült egyértelmően kizárni. így biztosítható mőtét esetén a pontos excisio. Galactographiát végzünk.Genetikai faktorok: BRCAl és BRCA2 génekben fellépı mutáció. de mirigyes állományban gazdagabb emlıinek kis daganatainál elınyös a vizsgálat. A felvételen látható meszesedés lehet a preinvazív vagy invazív carcinoma elsı jele. (1) Különösen fiatalabb betegek zsírszövetben szegényebb. Ha a rutin eljárásokkal az elváltozás mibenléte még mindig kétséges. ahogyan ez sokáig a gyakorlat volt. egyik oldali tumort gyakran követi a contralaterális elıfordulás A tumorok közül leggyakoribb: ~ invaziv ductalis carcinoma (80%) . jelentısége alig van. Különösen alkalmas kis carcinomák korai diagnózisára. . A kor szerinti elıfordulást tekintve két csúcs:45-50év. Emlıdaganatok Dg / Néhány szó a tumorról Magyarországon az egyik leggyakoribb tumor a nık körében. Rizikófaktorok: . azaz 5 mm-es vagy kisebb átmérıjő carcinoma is felismerhetı. familiáris elıfordulás. Mivel a tévesen pozitív és negatív eredmények gyakran elıfordulnak. Ezzel az eljárással a klinikailag occult. (4) A képernyın megállapíthatjuk a rezisztencia elaszticitását: amennyiben a terime átmérıjének 1/3ára komprimálható. ⇒ Aspiratiós citológia. ⇒ Az emlı thermographiája azon az elven alapszik.Mastopathia. vagy a biopsiára. nulliparák. a relative magas kontrasztanyagigény és a körülményes vizsgálati technika miatt a klinikai mindennapokban nem vált be. ill. (3) Ideális eljárás a cystás mamma rendszeres kontrolljára is (mastophatia). 60-65 év Etiológia: . ha az emlıbimbó szekréciója esetén annak oka mammographiával vagy tapintással nem tisztázható. akkor kerül sor a próbaexcisióra. Ilyenkor a solid tumorok cystától való elkülönítése csaknem mindig sikerül.Hajadonok. A modern technikai lehetıségek bevezetésével lehetıvé vált a sugárdózis csökkentése is. tételek 2008 ⇒ A mammographia ma már a bevált és rutinszerő diagnosztikus eljárások közé tartozik. hogy nincs sugármegterhelés. hogy: (1) a negatív lelet a carcinoma lehetıségét nem zárja ki. A CT a nagy sugármegterhelés. Segítségével gyakorlott kézben 1 cm-nél kisebb elváltozásokat is fel tehet fedezni. preoperatív jelölése sztereotaktikus módszerrel lehetséges. hogy (2) a rák radiológiai jeleként szolgáló mikrokalcifikáció csak az esetek 25—42%-ában van jelen.9%). megbízhatósága miatt eredménnyel alkalmazható az MR vizsgálat. de röntgennel lokalizált elváltozások finomtő biopsiája. minden bizonnyal jóindulatú elváltozásról van szó.invaziv lobularis carcinoma (10-20%) 84 T . A vizsgálat azon alapszik. A carcinomák 22%-a emlırák. hogy kimutatja a tumorangiogenesist. Az ultrahangos emlıvizsgálat nem vetélytársa a mammographiának. ⇒ A mellkasi röntgenfelvétel pulmonalis metastasis kizárásához szükséges. (5) A röntgennel szemben elınyt jelent az ultrahangos vizsgálat a mellkasfal közeli területek ellenırzésénél. de nem minden elmeszesedéssel járó elváltozás malignus. multifocalis betegség bizonyítására. valamint az.ÖSZTROGÉN: elısegíti a tumor növekedését. Elınye a nagyfokú szenzitivitás (97. hogy a fokozott anyagcserével és fokozott vascularisatióval járó folyamatoknál lokálisan több hı keletkezik. (2) A cystás elváltozásnál az ultrahang segítségével punctiót is végezhetünk. ⇒ Az ultrahangos emlıvizsgálatnak ma már kialakult indikációs területe van a mamma diagnosztikában. A szcintigráfia csontmetastasis feltételezésekor végezhetı.

Emlı váladékozása Az emlı feltőnı vénás rajzolata 3. Az axillaris nycs.Sebészet I. Mammográfia: . .egyenetlenebb Rögzíteni kell: .A microcalcificatio (radiológiai jel!) csak 25-40%-ban van jelen. .méret (cm) .keményebb . ! DAGANAT rugalmatlan szabálytalan felszínő fixált a környezethez behúzza a bırt 4.kisebb sugárdózis . . tételek 2008 Diagnózis: 1.A negatív Rtg a carcinoma lehetıségét nem zárja ki.lokalizáció . A carcinomás csomó: . Anamnézis: Családi elızmények Egyéb tumor Korai menarche Az elsı szülés ideje Szülések száma Az emlırákos csomó nem fáj!!! 2. tapinását ne feledjük!!! Normálisan is van néhány <5mm-es csomó az axillaris régióban. .Rutin.érzékeny . Inspectio: Aszimmetria Narancshéj bır: helyi behúzódás oedemával rossz prognosztikai jel.<5mm is felismerhetı.konzisztencia .Palpatio: Szisztematikus tapintás szükséges.forma .Új eljárás: teljes mezıs digitális mammográfía (FFDM) .Ha UH-gal kombináljuk a Dg pontosabb! 85 T .mozgathatóság Differencáldiagnózis: mastopathias csomótól!!! MASTOPATHIÁS CSOMÓ rugalmas sima felszínő mobilis bırrel nem kapaszkodik .nagyobb .

Lumpectomia: Az eltávolítás egyben végleges megoldás is.Pulmonális metasztázis kizárására.Malignitás egyértelmő kizárása.A menopausában lévı nınél felfedezett cysta különös figyelmet érdemel. Kontrasztanyag: gadolinium Kímélı.Hisztológiai vizsgálatot végzünk preoperative. Indikáció: . 8.PET: Távoli áttét Dg-ra is alkalmas. . ártalmatlan. .cysta punctio . .CT nem vált be. 10.Kemotherápia: eredmények vizsgálata 6.cystás mamma ellenırzése 7. Aspirációs citológiai . . <1 cm-es tumor kimutatása.májmetasztázis .Emlömegtartásos mőtét elıtt a multcentricitás kizárása .Excisios biopszia: az egész elváltozást keskeny biztonsági széllel hisztológiai vizsgálatra eltávolítjuk. az eltávolított terület széli részei mikroszkóposán negatívak.MRI: 1992 óta Alapja a tumorok angioneogenetikus aktivitása. UH: A mammográfia kiegészítıje. Hármas vizsgálat: fizikális vizsgálat mammográfia finomtő biopsia A legtöbb emlırák ezzel diagnosztizálható.fiatal egyén .Tapintható tumorok Dg.bizonytalan mammográfia . Néhány mm-es tumort is ki lehet mutatni. 9. Scintimammográfia: . . Indikáció: . tételek 2008 5.Sebészet I.Csak pozitív tumorlelet bizonyító értékő. Mellkas Rtg: . .Rtg-nel lokalizált elváltozások finomtő biopsziája és preoperatív jelölése stereotaktikus módszerrel. 86 T .99 Tc izotópot tartalmazó MIBI oldatot jutatjuk a vénába. 11. . Próbaexcisio: .Tumor gyanú és pozitív a hónalji nycs.

pectoralis major felületes fasciáinak kettızetében helyezkedik el. 10-100 acinus képez egy lebenykét (lobulus). A vénás elfolyást egy felületes és egy mély véna biztosítja (transversalis és longitudinális típus). Az emlıbimbóba mintegy 15-25 tejjárat nyílik. axillaris). Az emlıbıl kilépı nyirokerek két fı irányba haladva érik el az elsıdleges nyirokcsomóhálózatot: (1) axillarisan. Kb. tételek 2008 Emlı anatómiája: A nıi emlı mirigyállományból. melyek jelentısége a metszés kiválasztásában. A parenchyma legperiférikusabb részei az acinusok. LANGERvonalak. subclavia). (3) a. A bırön itt is megtalálhatók az ún. melyek a MONTGOMERY-féle. Az emlı mirigyállománya a m. Az emlımirigyet burkoló fascia pectoralis superficialis legyezıszerően kötıszöveti septumokat bocsát (COOPER-szalagok) a lebenyek közé. thoracica interna (a.és zsírszövetbıl áll. (2) aa. thoracica laterális (a. Ezek száma kb. 3) plexus fascialis (mély nyirokerek). Nyirokellátás. alsó külsı és belsı Az artériás vérellátás három forrásból történik: (1) a. megegyezik a tej járatok számával. melyek a tejjáratok distalis részét veszik körül. kötı. melyek az emlıt a bırhöz rögzítik és így tartófunkciót is betöltenek. (2) az a. (1) plexus areolaris (felületes vagy cutan nyirokerek). thoracica interna et laterális ágából eredı. valamint 5-15 apró kiemelkedést találunk. A nyirokelvezetés 3 úton jön létre:.Sebészet I. A mamillát az a. míg 20-40 lobulus tesz ki egy lebenyt (lobus).és verejték-mirigyeket. tejmirigyhez hasonló csökevényes képzıdményeknek felelnek meg. intercostales (aorta). egymással anastomosáló felületes és mély plexus látja el. A nagyobb nyirokerek regionalis nyirokcsomókba torkollnak. s így a sebgyógyulás kozmetikai eredményében mutatkozik meg. A pigmentált bimbóudvarban faggyú. (2) plexus subareolaris. thoracica interna mentén 87 T . Az emlı 4 negyedre osztható: felsı külsı és belsı.

subcutan mastectomia mirigyállomány 5-10%-a visszamarad ind.. lumpectomia tumor 1-2 cm-es ép szövettel történı eltávolítása + reg. de itt a m. – emlımegtartásos mőtét vagy mastectomia + nycs. dissectio + postop. N1 . std. I-II. – mastectomia + axillaris nycs. regionális nycs.tumor ≤ 4 cm (T1.proliferatioval vagy atípiával járó mastopathia . bordának megfelelı sternocostalis részt resecalni kell 3. T2) . thoracica int.G1. Operábilis emlıcarcinoma (mőtéti és adjuváns kezelés) Mőtét: 1. szegmentresectio. tumorectomia. besugárzás kötelezı 6.centralisan fekvı tumor . Emlı újrafelépítése – mastectomia utáni plasztikai mőtét Oncologiai kritérium: tumort teljesen el kell távolítani + kozmetikailag kielégítı eredmény maradjon vissza kontraindikációja Mőtét indikációja . gyulladásos tumor .lymphangiosis carcinomatosa . ultraradicalis mastectomia elızı + a.: mastectomia a kifekélyesedés megelızésére 88 T . emlımegtartásos quadransresectio. menti nycs-kat is eltávolítják 2-5.N0. dissectio IV. szinttıl a n.M0 .alacsony axillaris dissectio – 6-8 nycs.atípia nélküli cc. intercostobrachialisig .kar mozgási képessége és ereje csökken . szintő nycs. lobulare in situ 7. szint) I. stádium – emlımegtartásos mőtét II. eltávolítás.lymphoedema 2. marad postop. szint (III. G2 . – palliatív op. eltávolítás III. besug. módosított radicalis mastectomia (Patey) a radicalishoz hasonló. pectoralis majort nem távolítják el 4. radicalis mastectomia (Halsted-Rotter) emlı + regionális nycs. nycs.multicentrikus gócok . egyszerő mastectomia emlı eltávolítása. std.Sebészet I. I. dissectio . std. kiterjesztett mastectomia emlı eltávolítása + I.graviditas Minimum 10 axillaris nycs-t kell eltávolítani nycs. tételek 2008 27. en block + 2 mellizomzat eltávolítása Következmény: .komplett: 10-15 nycs.: .exulcerált. de a mellizmok megmaradnak 5.kozmetikai eredmény nem kielégítı .

idıpontában locoregionális vagy távoli micrometastasisokat kell feltételezni 1. neg. > A túlélést nem javítja. thoracica int. áttét van. poz.T2 stádium a. Adjuváns hormontherápia: Szerek: a.radicalis vagy módosított radicalis mastectomia után nem alkalmazzuk . Esetben. kemoth. + Tamoxifen Tamoxifen + kemoth. és az op. esetben is. semlegesítésére Célja: . ált. menti nycs-k besugárzása . 3. neg: alacsony közepes menopausa elıtt menopausa után > 70 év tumor stádium Ø Ø Ø < 1 cm I.hónalji lymphadenectomia után hónalji besugárzás nem kell Sandwich-technika: 3x CMF (kemoth. és poz. kemoth. minimum 2 évig kell b. Tamoxifen Tamoxifen Tamoxifen < 2 cm I/II. esetben -axillaris nycs. .: .gyógyulás.Sebészet I. neg. b. de akár 5 évig is adható. Citotoxikus hatású. Ha az axillaris nycs. a micromtsz. Preventív szerként is hasznos. a kezelés rezisztenciát okozhat.: a. Tamoxifen Postop.) – besugárzás – 3x CMF 89 T . javasolt rec. tételek 2008 A dg. Neoadjuváns kemotherápia: > céh Down staging > Fıleg emlımegtartásos mőtéteknél > Standard eljárás gyulladásos carcinoma esetén. életminıség javítása Polikemoth. rec. op. > TAMOXIFENnel kombinálhatók. > 2 cm III. neg. kemoth. rec. 12 hónapig max.partialis mastectomia után kötelezı .oestrogen poz. ovariectomia Szerek: ADRIAMYCIN+CIKLOFOSZFAMID (4 ciklus) CIKLOFOSZFAMID+METOTREXÁT (6 ciklus) > Ha > 10 nycs. esetleg alkalmazható Hormonth. Tamoxifen . sugárth. th. 2. poz. postop.axillaris nycs. poz. Postoperativ sugárkezelés: > A parciális mastectomia után kötelezı. > 50 Gy a mőtét után 2-4 héttel 5-6 hét alatt. esetben igen. nagy rizikó rec. nagy rizikó – receptor neg. Adjuváns. + Tamoxifen Tamoxifen + kemoth. után 4 héten belül javasolt elkezdeni. GnRh analóg c. > A visszamaradt mikroszkópos gócokat pusztítja el. neg. túlélés meghosszabbítása. LHRH analógok 4. rec. Legalább 2 évig.: cycloph + Mtx + 5-fluorouracil (CMF): 6 cikluson át. Csökkenti a másik mell carcinoma kialakulásának valószínőségét. TAMOXIFEN Ösztrogén receptor + és negatív esetben is. Indikáció. GnRH analógok c.

Oestrogen/testosteron arány zavara: májcirrhosis. Hyperplasia Túlnyomórészt konstitúcionális vagy táplálkozásból eredırıl van szó.Ideggyógyászati megbetegedések: paraplegia. orchitis. Elsı tünete lehet azonban más megbetegedéseknek. dialysis . digitalis. A hyperplasia a kötı. Az elváltozás jelentkezhet csupán mint subareolaris duzzanat. Gynaecomastia A kórkép alatt a férfi emlımirigy egy. hemiaphroditismus. A többszörösen és szimmetrikusan elhelyezkedı telepek általában visszafejlıdnek és mindkét oldalon egy-egy emlı képzıdik a mellizomzat magasságában. oestrogenterápia. diazepan. 2. mamma . ill. chlorpromazin . fájdalomról.Gyógyszeres kezelés: spironolacton.Sebészet I. míg hiányzó emlıbimbó és meglévı emlımirigy esetén atheliáról beszélünk.vagy kétoldali hypertrophiáját értjük. valamint az emlı bırének túltengését jelenti. melyekbıl az emlık fejlıdnek. Az abnormálisan kicsi. phenotiazin. de hiányzik a mirigyállomány. tejléc mentén találhatók az ectodermalis eredető szövetszaporulatok. cimetidin. Ha a mamilla kifejlıdik. addig a lányoknál a hormonális behatásokra megindul a további átalakulás. aplasiáról. gonadok.Hypogonadismus: KLINEFELTER. mely folyamat a növekedés befejeztéig tart. A tejléc vonalában található multiplex emlımirigy. Oka többnyire hormonális zavar. hát. a pubertásban és a férfi klimaktériumában. reserpin. A gynaecomastia leggyakoribb okai: .és vállövpanaszokhoz vezethet. s így csaknem mindig szimmetrikusan jelentkezik. hypophysis. az ún. ritkán viszketésrıl és serosus váladék ürülésérıl számolnak be. de akár kifejlett nıi mell formájában is. Extrém hyperplasia gerinc. Fiziológiás hypertrophia a velejárója a terhességnek és a szoptatásnak.és REIFENSTEIN-szindróma. Elsısorban feszülésrıl. mindenekelıtt az oestrogen/testosteron arányának eltolódása az elıbbi javára. fejletlen emlıt micromastia. betegségek Fejlıdési rendellenességek: Az embrionális fejlıdés során a hónaljtól a lágyékig terjedı vonalban. Növekedési rendellenességek 1.Familiáris gynaecomastia . isonicid. melynek során a már ismertetett felépítéső nıi emlı jelenik meg.Tumorok: mellékvese. polythelia. Benignus emlıdaganatok.Idiopathiás gynaecomastia Panaszokat e kórkép keveseknél okoz. az amastia.és zsírszövet. comb) találunk emlımirigyállományt. mindenekelıtt hormon-aktív tumoroknak. mely aztán visszafejlıdik. emlıbimbó megjelölése polymastia. kemoterápia . az ellentétjét macromastia elnevezéssel illetjük. Fiziológiás gynaecomastia fordul elı az újszülötteknél. Veleszületett gátló tényezık mőködésbe lépésére vezethetı vissza az emlı teljes hiánya. A mamma aberrata elıfordulásakor a tejléc vonalán kívül (hónalj. klimaktériumban . 90 T .Fiziológiás gynaecomastia: újszülötteknél. ill. emlıgyulladások Jóindulatú elváltozások. így többnyire kozmetikai okokból keresik fel a betegek az orvost. FRIEDRICH-féle ataxia . syringomyelia. többnyire emlıbimbó és udvar nélkül. pubertásban. tételek 2008 28. Míg a férfi emlı a pubertás után is változatlan marad.

Akut mastitisek túlnyomó többsége a lactatio szakára esik (mastitis puerperalis). mely jól tapintható. intrammammaris (intraglandularis) abscessus. retentios tejút cysta. kép. Döntı. A kórokok (leggyakrabban staphylococcus) a felhám kis sérülésein át fertıznek. ezért a fibroadenomát mőtéti úton ajánlatos eltávolítani. A menopausa elıtt elıforduló leggyakoribb jóindulatú tumornak számít. Zsírnecrosis . 91 T . Ritkán alkalmazandó gyógyszeres kezelésben az androgen hatású danazol (Winobaninn). Többnyire fiatal nıknél fordul elı ez a fibroepithelialis daganat. feszes csomó formájában jelentkezik. Gyorsan és nagyra nıhet a juvenilis fibroadenoma. vagy az anya ill.Sebészet I. hamartoma . de akár többszörös is. elmozdítható. Ha nem kerül kezelésre.ritka. Lehet solitaer.Epithelialis és mesenchymalis vegyes tumorok: fibroadenoma. s így sebészeti beavatkozásra csak kevés esetben kerül sor. másrészt. még akkor is. mivel a tünetek csaknem mindig spontán visszafejlıdnek. a ductalis ectasia fertızése és elvétve tbc. Fontos a tumor kizárása. a carcinoma kizárására biopsiát kell végezni. ha a betegek egy része erre már nem emlékszik. sub. az antioestrogen tamoxifen vagy clomiphen jön szóba. hogy rosszindulatú daganatra is gondoljunk. Kezelés a pubertásban gyakorlatilag nem szükséges. Jóindulatú daganatok: Az emlı jóindulatú daganatainak beosztása (WHO 1982) (szövettani alapon) . tételek 2008 Differenciáldiagnosztikailag lényeges egyészt. A mőtéti indikáció felállításában a pszichés megterhelést sem szabad figyelmen kívül hagyni.Epithelialis tumorok: intraductalis papilloma. Klin. Ritkán tbc is okozhatja. granularis sejtes tumor (granularis neuroma) . gyulladásos pseudotumor. Tályogok keletkezhetnek: subareolaris abscessus.vagy retromammaris tályog. adenoma mammae.5-1‚5%-ában jön létre.Daganatszerő elváltozások: a járatok ectasiája. III. erysipelas. akár bırelváltozás vagy mamillaretractio mellett. általában széles incisio (kozmetika!). azt kizárjuk. phylloid tumorok -. hogy gondoljunk a férfi emlıben fellépı carcinomára és azt ki is zárjuk.A mastopathia különféle formái Fibroadenoma. Therápia: kezdetben konzervatív kezelés. Ritkán korábbi bevérzésre utaló jeleket láthatunk a bırön elszínezıdés formájában. tumor kizárása után akár 2-3 évet is lehet várni. ill. A plazmasejtes mastitisnél a dilatált tejjáratban retineált váladék abakteriális gyulladásáról van szó. adenomyothelioma . esetleg inggombtályog. Krónikus mastitist idézhet elı a ritka gombás fertızés vagy trauma okozta asepticus necrosis és gyulladás. Dg. úgy az idık folyamán többnyire fokozatosan felszívódik.kép: gyulladás klasszikus tünetei. Oka általában trauma. Malignus elfajulása az esetek 0. Az emlı gyulladásai I. lues. hogy az elhízás következtében jelentkezı pseudogynaecomastiát (lipomastia) és a gyulladás okozta megnagyobbodást az igazi gynaecomasától elhatároljuk. adott esetben mammographia. de fontos a malignus tumortól való elkülönítése – tapinható rezisztenciát okoz.: klin. adenoma mamillae. s mint ilyen tapintható. A szoptatási idıszaktól függetlenül jelentkezı egyéb mastitis (mastitis nonpuerperalis) rendkívül ritka. II. ill.Egyéb vegyes tumorok: a bır és a lágyrészek benignus daganatai. Okai között szerepel sérülés. éspedig vagy a csecsemıtıl (orrés garatüreg). különösen 40 éven felüli nıknél. KLIENEFELTER-szindróma. Legbiztosabb azonban a rezisztenciát az épben eltávolítani. Amennyiben kétség merül fel a diagnózist illetıen. haematogen áttét. drenázs. mely az idık során hegszövetként gyógyul. a személyzet kezétıl. sonographia és biopszia (tumor kizárása).

A papillaris proliferationál megkülönböztetünk retromamillaris.Mellkasból vagy mellkasfalból kiinduló fájdalmak TIETZE-szindróma. annyira gyakori. Különösen az atípiával járó ductalis papillomatosis hajlamos malignus elfajulásra. Másik veszély a haematogen metastatisálás lehetısége. A lobularis forma prognózisa jóval kedvezıbb.Ciklikus vagy ciklusosan erısödı mastodynia . zsírnecrosis). Mastodynia . a ductalis és lobularis epitheliosist (in situ) és a papillomatosist A carcinoma ductale in situ és a carcinoma lobulare in situ csaknem mindig invazív növekedésbe megy át. Helyi kiújulás esetén további széles excisio. fibrosis és cysticus degeneráció különbözı arányú elıfordulása jellemzi az elváltozást. idiopathiás megbetegedés . a rutinszerő nyirokcsomó-dissectio nem szükséges. Oka a hormonális egyensúlyzavar. 92 T . mint a ductalis formáé. A papillomák cystákban vagy megnagyobbodott tejjáratokban léphetnek fel és serosus vagy véres váladékot eredményezhetnek. Az emlı fent nevezett elváltozása (ha a normálistól való eltérést vesszük alapul). jóindulatú átépülési folyamatot takar. míg papillomatosisban ez a rizikó háromszor akkora. hogy a secretumot citológiailag megvizsgáljuk. Praecancerosis Rákmegelızı állapoton olyan jóindulatú megbetegedést értünk. Lényeges tehát. Az átmenet a fiziológiás involutiótól a patológiailag jól definiálható megbetegedésig minden formában felléphet. Papilloma.Sebészet I. ugyanakkor a lebenyes carcinoma in situ gyakran bilateralis és még gyakrabban multicentrikus. míg kiterjedt elváltozáskor (>5 cm) a legtöbb sebész az egyszerő mastectomiát végzi. a mastectomia a megoldás. Fibroepithelialis eredető. intercostalis neuralgia Mastopathia („fibrocystic disease”) A mastopathia fogalma egy sor. Mivel a hónalji nyirokcsomók igen ritkán érintettek. Ide soroljuk az emlı esetén a proliferatioval járó mastopathiát. vagy körülírtan jelentkeznek. melyben az érintett szövet az egészségeshez képest lényegesen gyakrabban mutat készséget a rosszindulatú elfajulásra. így mellızendı. prolactintúlprodukció. A carcinoma in situ esetében megtaláljuk a rák szövettani kritériumait. cardialis eredet. épben történı kimetszés. krónikus gyulladás (plazmasejtes mastitis). nevezetesen az oestrogen és progesteron arányának az utóbbi rovására történı eltolódása. A mastodynia különbözı formái: . Kemoterápia és besugárzás nem hoz javulást. sem áttétre való hajlam. ill. lobularis és ductalis papillomát. de nem látható sem invazív növekedés. MONDOR-kór. melyek vagy diffúzan. az emlımirigyben végbemenı. pleura eredet. ill. 5-10%-ban fordulhat elı. az oestrogen dominanciája az emlımirigyre proliferatiót serkentı hatással van. mint carcinoma esetén. Terápia. Fıként a 30-50 éves korban lévı nık keresik fel az orvost panaszaikkal. hogy valójában nem jogosult „betegségrıl” beszélni. Patológiás lelet esetén a megfelelı mirigylebeny exstirpatiója a megoldás.Nem ciklusos mastodynia mőtéti hegben. emlırák. Solitaer papilloma kb. Elsısorban fokozott epithelproliferatio. Prognázisában döntı tényezı a gyakori recidiva (20-30%). baleset után (haematoma. a fibroadenomára emlékeztetı daganat a cystosarcoma phylloides.A mellben fellépı fájdalom a legkülönfélébb okokból jöhet létre. Kis daganat esetén (<5 cm) elegendı a széles. tételek 2008 Phylloid tumor. sıt esetleg galactographiát is végezzünk. melynek egy benignus és egy malignus formája ismert.

Az oralis és aboralis véget külön-külön is kiszájaztathatjuk. nehogy bélkacs szoruljon oda. stenosis Gondozási hibából fakadó szövıdmények: • a bır alkoholos. rectum és anus tumorai: exstirpatio.: sérv). Terápiás taktika részét képezik. leginkább a transversostomáknál lépnek fel szövıdmények (pl. késıi: parastomális herniaprolapsus. külön incisio. 2/3/többszakaszos mőtétek Indikáció: 1. kétnyílású: bélkacsot emelünk elı és azt nyitjuk meg. 2nyílású is lehet akár. idıleges: 2 nyílású. vastagbél gyulladásos betegségei szövıdményes diverticulitis: primer resectio v. rectovaginalis colitis Stoma helyzete: Optimális helyzete betegenként más és más. Béltartalom megszokott ürülési módja megváltozik – anus praeternaturalis (természetellenes végbélnyílás) Pszichés megterhelés. héttıl. Fontos a bélkacs 2 szárának összeöltése egymással és a hasfalhoz rögzítése. sigmoidestoma: leggyakoribb 1nyilású – mély rectum cc és Hartmann féle resectio során. ezért véglegesen csak akkor. megfelelı távolság bizonyos anatómiai képletektıl (köldök. posztop. ha más lehetıség nincs anus praeternaturalist sose vonjuk be a mőtéti sebbe! enterostoma zárása: cc. Különleges katéterrel naponta üríthetı. okozta ileus miatti szájadékot 2-3 hét múlva Gyulladás esetén: 3 hónap. sebgyógyulási zavar. lágyékhajlat) 2. Hartmann mőtét. károsodott bırterületek (besugárzás után) 5. acutan subtotalis colectomia+1nyílású ileostoma 3. bélkacs biztosítása mőanyag rúddal a visszacsúszás ellen. Szempontok: 1. Colostoma: Végleges transversostoma ritka. egynyílású: oralis bélszakaszt varrjuk ki. fistula retractio 2. 2 nyílású. végleges szájadékot a lehetı legaboralisabban. A colostomák nyílásának 2 ujj számára átjárhatóknak kell lenniük. ideiglenes colitis ulc. egynyílású. Stoma célja: biztosítsa a bél ürülését Felosztásuk:végleges/átmeneti. sérülések. abscessus. 1 v. 2. protektív enterostoma 4. bordaív. Colostomákról Enterostoma=ileo+colostoma. Continuens ileostoma: terminalis ileumból zacskó formát készítünk. korai: ileusnecrosis. régi mőtéti hegekhez való viszonya 3. benzines vagy éteres tisztogatása→dermatitisek • cinkoxid felülető zacskó túl erısen tapad→irritáció • túl nagy zacskó→dermatitis • túl kicsi→stomaoedema • túl gyakori zacskócsere→irritáció. a kivezetı rövid bélszakaszt invaginatio segítségével türemítjük be a rezervoárba és így szelephatást érünk el. Ok: bal oldali szájadékkal funkcionálisan semmit sem nyerünk és gátolja a bal flexura rekonstrukciós felhasználását. 2cm-es szél rectum distalis cc-ja radiokemoTh ellenére fennálló tumor analis cc. sugárcolitis. tételek 2008 29. Varrat tehermentesítı funkció esetén 2. candidamycosis allergizáló gyógyászati segédeszközök 93 T . egyéb: ileus. ha szigma szövıdményes megbetegedése áll fent.:ileorectalis anasztomosis. intussuspectio. átmeneti stoma: colon transversum jobb fele. parastomális tályog • túl ritka→irritáció. teljes vastagbél betegség esetén: ileostoma 7. Prominens stoma kell az agresszív béltartalom miatt. bırredık 4. jobb oldalt. a szájadékot mindig lapos területre tervezzük 6.Sebészet I. ileo/transverso/sigmoideo/coecostoma. de ajánlatos a 3 hónap (szövıdménymentesebb gyógyulás) Ileostoma: Végleges: proctocolectomia követıen has jobb alsó negyede. minimal invasív technika Szövıdmény: 1.

Sebészet I. tételek 2008

30. A Crohn betegség sebészi vonatkozásai
Fogalma: A Crohn-betegség krónikus, ismeretlen eredető gyulladás, mely a bélfal minden rétegét érinti
(transmuralis), a szájtól az anusig a tápcsatorna bármelyik részét megbetegítheti, számos bélen kívüli tünetet okoz. Leggyakrabban az ileum és/vagy a colon, továbbá a perianalis régió vesz részt a gyulladásos folyamatban. Jellemzı az aszimmetrikus, segmentalis elhelyezkedés és a betegség kiújulásra való hajlama, a remissio és relapsus váltakozása. Epidemiológia: Bizonyos népcsoportok, elsısorban a fehérbırő népesség, ezen belül a zsidóság fogékonyabb Crohn-betegségre, mint a környezetükben élı egyéb populációk. Gyulladásos bélbetegségben szenvedık családjában gyakoribb. Crohn-betegek gyermekei között 20-30-szor gyakrabban fordul elı a betegség, mint az átlag népességben. Pathologia: Mikroszkópos a bélnyálkahártyában a cryptatályog kialakulása → a nyiroktüszık felszínén pici, aphthoid fekélyek → a gyulladásos sejtelemek, az aktivált macrophagok proliferálnak a lamina propriában, és laza aggregátumként létrejön a nem elsajtosodó epitheloid granuloma →granuloma található a bélfal minden rétegében → a gyulladásos sejtelemek a nyálkahártya mélyebb rétegeibe terjednek és járatokat alkotnak. Makroszkóposan a mucosa oedema → az aphthák megjelenése .→ mélybe terjedı fekélyek szabdalják szét a duzzadt nyálkahártyát, utcakövezetre emlékeztetı képet alkotva → a fekélyek a serosáig terjednek, a bélfal megvastagodik, a submucosus gyulladás következtében a lumen szőkül Anatómiai kiterjedés: A tápcsatorna bármelyik szakaszát érintheti. gyakoriság megoszlása a következı: -csak a vékonybél 30-40%, -a vékony-és a vastagbél 40-55%, -csak vastagbél 15-20%). - 75%-ban érintett tehát a vékonybél, ezen esetek 90%-ában a terminális ileum részt vesz a betegségben Etiológia, pathogenesis: Az ismeretlen eredető gyulladásos folyamat kiváltásában a környezeti tényezık és a belsı miliı eltérései egyaránt részesek. A környezeti hatások közül az infectió és táplálkozási antigének A belsı tényezık közül a betegség genetikai vonatkozásai egyértelmőek. Bizonyítja ezt más hereditaer betegségekkel való társulás (pl. Turner-syndroma, Bechterew-kór), bizonyos HLA antigénekkel (HLA-A2, HLA-DR4, HLA-DRI-DQ5, illetve HLA-A11 és HLA-D3) kimutatható korreláció. Klinikai tünetek: Hasi fájdalom, a jobb alsó quadransban, esetleg az egész bal colonfélben. Jellemzı a hasmenés, mely a víz csökkent felszívódásának, nyák, genny, exsudatum keletkezésének következménye, A gyulladt bél fokozott peristalticája, a tenesmus. A colitis ulcerosával ellentétben Crohn-colitisben a betegek csupán felének, ileocolitisben alig egynegyedének van véres széklete. Profus bélvérzés csak a vastagbél mélyre terjedı fekélyeibıl származhat. Fogyás a felszívódási zavar hiányában nem jellemzı. Láz csak sipoly lezáródása, tályogképzıdés esetén észlelhetı, egyébként subfebrilitás jellemzı. Crohn-colitisben a betegség gyakran perinealis tünetekkel kezdıdik. Bélen kívüli tünetek. bır - erythema nodosum; szem – uveitis; szájüreg - aphtosus stomatitis; ízületi tünetek (arthritis) megnyilvánulása Szövıdmények: 1. sipolyok és tályogok képzıdése. -A gastrocolicus, duodenocolicus és ileosigmoidealis sipolyok kiindulópontja mindig a vastagbél, -Irányulhat a sipolyképzıdés más szervekre is, -A hólyagba törı colovesicalis sipoly, mely levegı vizelés és feculens vizelet formájában.nyilvánul meg. -A rectovaginalis sipoly vagy a rectum fekélyes gyulladásának közvetlen ráterjedésével jön létre, vagy az anusból kiinduló folyamat a rectovaginalis septum mentén proximalis irányba haladva penetrál a hüvelybe. -Az enterocutan sipolyok a bélbıl a börfelszínre törnek, a legkisebb ellenállás irányába, gyakori a mőtéti hegben, a köldökben és az ileostoma körül keletkezı sipolynyílás. Sipoly keletkezhet a nem megfelelı orvosi beavatkozás következtében, ha a hasi tályog kiürítése után nem történik meg a beteg bélszakasz resectiója. A hasi tályog a sipolyjáratok lezáródásával alakul ki, leggyakrabban a mesenterium lemezei, esetleg a bél savós hártyája és valamelyik szomszédos szerv között. 2. diffúz peritonitis - ritkán fordul elı
94 T

Sebészet I. tételek 2008

Diagnózis: anamnézis fizikális vizsgálat colonoscopia klinikai gyanúját (kevéssé véres hasmenés, tenesmus) eredménye igazolhatja báriumos röntgenvizsgálat: elırehaladottabb stádiumban a bélfal merevsége, submucosus oedema, endoscop számára át nem járható szőkületek hossza, mértéke, sipolyjáratok, bélconglomerátum CT-vizsgálat: Segítségével jól differenciálható a bélconglomeratumban a gyulladt bélszakasz az éptıl, a bélfal minimális megvastagodását, levegıtartalmát kimutatja, sipoly, tályog, a mesenterialis, perirectalis, retroperitonealis terek eltérése jól ábrázolható. Differenciáldiagnózis: -a specifikus fertızések okozta bélgyulladás (tbc, salmonella, shigella, typhus stb.) -colitis ulcerosa Therapia 1. Konzervatív: sulfasalazin (Salazopyrin), intolerantia esetén olsalazin Pentasa retard tabletta mesalamin készítmény Elınye idı- és pH-főggı a szabaddá válása, így a tápcsatornában a gyomortól a rectumig egyenletes, therapiás koncentrációban található. metronidazol aktív stádiumában, sipolyképzıdéssel járó esetekben kortikoszteroid heveny szakában immunmodulációs kezelés Therapiarezisztens esetekben, különösen, ha sipolyképzıdéssel jár a betegség, jó hatást tapasztaltak azathioprin, Methotrexat, interferon-alfa kezelést követıen. bél nyugalomba helyezése 2. Mőtéti indikáció: - abszolút indikációja toxicus megacolon, profus rectalis vérzés, hasi tályog, bélelzáródás fíbroticus szőkület. - relatív mőtéti indikáció therapiarezisztens, súlyos perianalis szövıdmény, gastrocolicus, duodenocolicus, kiterjedt hasfali sipolyok Mőtéti alapelvek: - bélresectio - stricturaplasztika a végsı megoldás a passage akadály leküzdésére - a takarékosság elve érvényesül, a resectionak szigorú szabályai vannak - általában HARTMANN mőtétet végzünk, esetenként totális colectomia, amely definitív ileostoma készítésével végzıdik

95

T

Sebészet I. tételek 2008

Egyéb anyag ehhez a tételhez A CROHN-betegség a gyomor-béltraktus nem specifikus, idült, gyulladásos, ismeretlen etiológiájú megbetegedése. Elıfordulása 6-7 eset 100 ezer lakosra viszonyítva. Az Egyesült Államokban, ÉszakEurópában, Skandináviában sokkal gyakoribb, mint délen vagy keleten. Egyaránt érinti a férfiakat és nıket. Az incidentia a második és a hetedik életkori dekádban a legmagasabb. 1. Etiológáját mikrobiológiai és immunológiai vonalon kutatják. Kórokozó szerepét bizonyítani eddig nem lehetett. Feltételezik, hogy az ileocolicus nyálkahártya hámja egy necrosist okozó immunválasz célszerve. Az immunreakció kiváltói bakteriális eredető anyagok, amelyek a bél nyálkahártyájának sérülésein át jutnak a szervezetbe. A bélnyálkahártya ellenállásának csökkenése pedig gyermekkori tejérzékenység következménye. A CROHN-ban szenvedı egyének 16%-ának vannak ugyanebben a betegségben szenvedı rokonai. Környezeti ártalmak hajlamosító szerepe valószínősíthetı, erıs dohányosok közt jóval gyakoribb. 2. Lokalizáció. Az esetek 75%-ában a terminalis ileumon lép fel, és 15%-ban terjed rá a coecumra, vagy az oralis vékonybélszakaszokra. A betegség az emésztıcsatornán mindenütt megjelenhet. A vékonyés vastagbelek együttes érintettsége 50%, 30%-ban csak a vékonybélen, l5%-ban csak a vastagbélen és 5%-ban az anorectalis területen jelenik meg. 3. Patológia. A betegség jellemzıi az aphtosus fekélyek, amelyek transmuralis gyulladásba mennek át és az elıször gócokban megjelenı krónikus gyulladás a jellegzetes granulomák kialakulásához vezet. 4. A morfológiai kép alapján a következı stádiumokat különböztetjük meg. 1) Akut stádium: az érintett bélszakasz és mesenteriumlemez oedemája, hyperaemiája, bevérzések, nyálkahártya-fekélyek, kevés fibrin a serosán. Az elváltozások éleshatárúak. (2) Szubakut stádium: kiterjedt fekélyek a nyálkahártyán, óriássejteket tartalmazó granulomák, kezdıdı stenosisok, gyakran passzázszavar jelei. (3) Krónikus stádium: fokozódó kötıszöveti proliferatio, a bélfal megvastagodása gyakran 2-4 cmnyire, izomhypertrophia, a lumen nagyfokú szőkületei, a nyálkahártya fekélyeinek kiszélesedése, további granulomák kialakulása. (4) Szövıdményes stádium (krónikusnak minısíthetı): elırehaladott gyulladás, ami túllép a bélfalon, összenövések és sipolyok képzıdnek. A sipolyok a környezı vékonybelekbe, vastagbelekbe, a retroperitoneumba, hasfalba, vagy a gátra nyílnak, a stenosis ileust okozhat. Perforációk léphetnek fel, tályogképzıdéssel, vagy peritonitis kialakulásával. 5. A tünetek: (1) az akut stádiumban alig különböztethetık meg az appendicitistıl. A gyulladásos tünetek nem indokolják az érintett bélszakasz resectióját, az ép appendix eltávolítása pedig sipolyképzıdés veszélyével járhat. (2) A szubakut stádiumban az anamnézisben passzázszavarra utaló colicák szerepelnek, a jobb alhasban fájdalmas gyulladásos rezisztencia tapintható, amit gyakran periappendicularis infiltratummal tévesztenek össze. (3) A krónikus stádium a betegség típusos tüneteivel jár. Rohamokban jelentkezı rosszabbodások, melyeket rövid remissio válthat fel. A jobb alhasi fájdalom intenzitása nı, passzázszavarra jellemzı colicát okozó hyperperistalticák jelentkeznek, és ezek a panaszok székürítés után enyhülnek. Jellemzı a diarrhoeák váltakozása hasi puffadással. Ezek alkalmával véres lehet a széklet. Az évekig tartó alattomos kórlefolyás nyomán a beteg állapota súlyosan leromlik, testsúlyvesztés és a felszívódási zavarok miatt folyadék-, elektrolithiány, vitaminhiány, anaemia következik be. Az éveken át tartó szenvedések a betegek személyiségének torzulását okozhatják. (4) A szövıdményes stádiumot a vérzések, stenosisok, passzázszavar, tályog és sipolyképzıdés jellemzi. 6. Diagnózis: A kórelızmény, fizikális kép és részben a laboratóriumi leletek is jellemzıek. Tapintással a merev, megvastagodott falú bélszakasz és a környezeti gyulladásos rezisztencia, vagy tályog észlelhetı. Jellegzetes a puffadt has, a fokozott peristaltica hangjelenségei, gyakran pedig a vékony hasfalon áttőnı bélmozgások.

96

T

tályogok incisiója A sebészi kezelés alapelve. peritonitis. ileus. A mőtéti kezelés legfıbb indikációja tehát a m. Terápia: A m. megvastagodott fala a lumen gyakran fonalvastagságnyi beszőkülésével (string-sign). Eszközei: immunsuppressio. A második mőtét után a recidíva valószínősége kétszer akkora. hogy ne végezzünk bypass mőtétet stenosis áthidalására. sipoly-. amoebiasis. Sem konzervatív. Gyermekeken súlyos fejlıdési retardatiót okozhat a m. enyhébb vérzés. CROHN okozta szövıdmény: vérzés. melyek vagy a hasfalra. Shigella-infekciók. amennyi feltétlen szükséges. hogy az akut és a szubakut stádiumban konzervatív kezelésben részesítjük a beteget. gyulladásos conglomeratum. tályogok). tételek 2008 Sipolyok esetén. A CT-vizsgálat jó támpont a megvastagodott bélkacs. a m. hanem resectióval. Ne távolísunk el bélszakaszt csak azért. amikor a betegség okozta elhúzódó sepsis. typhus. Mőtéti indikáció m. Az elv az. súlyvesztés. salazopyrin. vagy enterocolicus fistulák gyakran csak a mőtéti feltárás során tisztázódnak. steroidok és antibiotikumkezelés. perforáció. anaemia. de ne hagyjunk vissza stenosist. A kontrasztanyagos vizsgálat jól ábrázolja a bizarr. fedett perforáció belsı sipolyokkal). Ugyanígy kezelendıek a krónikus stádiumban lévık. mint a Salmonella-. annyi belet resecáljunk. 7. fistulographia tisztázhatja a járatok irányát. 8. CROHN esetén (1) Abszolút javallat: perforáció. hogy a csak tőszúrásnyi sipolyjárat idült hólyaggyulladás klinikai tüneteit okozza és csupán cystoscopiával ismerhetı fel. vagy a gáttájékra nyílnak. gáz ürülése a vizelettel és vizelet ürülése a széklettel nyilvánvalóvá teszi ezt a szövıdményformát. sipolyt. lassan de feltartóztathatatlanul végzetes lehet. Az oralis táplálás leállítása és teljes parenteralis táplálás csak átmenetileg eredményez tünetmentességet. tályogképzıdés. komplett ileus. a merev bélszakaszokat. hasmenés anaemia súlyveszteség növekedési zavar munkaképtelenség depressio (4) Tüneti beavatkozások: végbélsipolyok. elhúzódó lázas állapotot okozó. Vérzés miatt ritkán kényszerülünk sebészi beavatkozásra. így oki kezelést sem alkalmazhatunk. mely a colonon jelenik meg. Külön csoportot jelentenek az enterovesicalis sipolyok. Elıfordul. Az intestinalis. intestinalis összeköttetését. Ileus vagy perforációs peritonitis esetén a javallat nem kétséges. vagy a strictura plasztikájával oldjuk meg a passzázsakadályt. urológiai szövıdmények conglomerattumor (3) Relatív javallat − terápiarezisztens esetek: hasi görcsös fájdalmak. Az aspecifikus kórképek közül elsısorban a colitis ulcerosa különítendı el. elsısorban az anorectalis lokalizáció esetén. septicus szövıdmény (fedett perforáció. tumor elkülönítésében. szabálytalan eloszlásban megjelenı szegmentális fekélyesedést. immunválasz mérséklése és a szövıdmények elhárítása. septicus gócot még funkción kívül helyezett bélszakaszban sem. székletfoszlányokat tartalmazó vizelet. CROHN. 97 T . Az emésztıcsatorna egészét érinti. Az m. A resectiók után a recidíva aránya magas. A sipolyok is gyakran ábrázolhatóak a hagyományos röntgendiagnosztikával. tályog. toxikus megacolon (2) Halasztott sürgısségi javallat: inkomplett (krónikus) ileus. mint az elsı után. A belsı sipolyok rendszereinek a felderítése már nehezebb. A kényszerítı indikációkon kívül mőtétre kell szánnunk magunkat intractabilis esetekben (gyulladásos conglomeratum. CROHN azonban leggyakrabban az ileumon. Elıfordul azonban. CROHN “parenteralis” betegség focalis fellángolásokkal és az egész életen át tartó intermittáló aktivitással.Sebészet I. mert a betegség megtámadta. masszív vérzés. A bőzös. CROHN okát nem ismerjük. hullámzó kórlefolyás mellett az indikáció minden esetben egyéni elbírálás alapján ítélendı meg. béltuberkulózis. de az ileocoecalis megjelenéskor is értékes adatot nyújthat. Differenciáldiagnosztikai problémát vethetnek fel a specifikus fertızések okozta vékonybélgyulladások. akiknek a kórfolyamata nem vezetett szövıdményhez. ezért nem tekinthetı sebészi megbetegedésnek. Intermittáló passzázszavar. stenosisokat. Jellegzetes az endoscopos kép. a praestenoticus dilatatiókat. sem sebészi kezeléssel nem gyógyítható meg véglegesen. Jellegzetes a terminalis ileum hosszú szakaszának merev. hogy 5-6 beavatkozás is szükséges az élet folyamán. A konzervatív kezelés célja a gyulladásos reakció.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful