Sebészet I.

tételek 2008

Sebészet I. Kidolgozott tételek 2008

1

T

Sebészet I. tételek 2008

Vizsgakérdések
1. Az anorectum sebészi megbetegedései 2. Hyperparathyreoidismus 3. Heveny féregnyúlvány lob 4. Pajzsmirigyrák fajtái, tünettana, kezelése 5. Hormontermelı mellékvese daganatok 6. Laparoscopos adrenalectomia 7. Göbös pajzsmirigy megbetegedés 8. Pneumothorax tormái, kezelése. Mőtéti indikáció 9. A tüdırák sebészi kezelése. Operabilitás, re^ecabilitás 10. Pajzsmirigy mőtétek utáni szövıdmények 11. Perianalis tályogok és sipolyok 12. A haemorrhoidalis csomók sebészi kezelése 13. A szívbillentyők szerzett hibái 14. Coronariaszükületek és mőtéti megoldásuk 15. Pericardialis folyadékgyülem és pericarditis constrictiva 16. A portalis hypertoniáról 17. A hyperthyreosis sebészi vonatkozásai 18. Empyema thoracis. A tuberculosis sebészet^ 19. Mellkassebészeti mőtétek elıtti kivizsgálás, mőtéti kockázat, postoperativ szövıdmények 20. Mediastinalis tumorok 21. A máj jóindulatú daganatai, cystás elváltozásai 22. Máj rosszindulatú daganatai és kezelésük 23. A véres széklet differenciál-diagnosztikája, a rectális vizsgálat jelentısége 24. Colorectalis daganatok 25. Emlıszőrés, gondozás 26. Emlıdaganatok diagnosztikája 27. Operábilis emlı carcinoma (mőtéti és adjuváns kezelés) 28. Benignus emlıdaganatok, emlıgyulladások 29. A colostomákról 30. A Crohn-betegség sebészi vonatkozásai

2

T

Sebészet I. tételek 2008

1. Az anorectum sebészi megbetegedései
Anatómia: Az emésztıcsatorna utolsó szakasza; szerepe fontos a continentia fenntartásában Képzeljünk el két egymásba tolt csövet: a külsı izomhüvely a medencefenék harántcsikolt izomzata (m. levator ani; m. puborectalis; m sphincter ani externus) Belsı csı a simaizomréteg: m. sphincter ani internus Linea dentata: a rectum és anus fejlıdéstanilag elkülönülı határvonala Kiemelkedések: columnae analae Morgagni; tasakok: cryptae anales, ide nyilnak a mirigyek Vérellátása: 1. a. mesenterica inferior/ a haemorrhoidales superior- létrehozzák a corpus cavernosum rectit, egy bal és két jobb oldali csomóba csoportosulnak a belsı aranyeres csomóknak megfelelıen ( kımetszı helyzetben 3, 7, 11 óra irányában találhatók) 2. a. hypogastrica/ a rectalis media 3. a. rectalis inferior Nyirok: Dús. Metastatisatio minden irányba lehetséges Felsı rész: Az ampulla nyirokelfolyása az artéria mentén az aorta körüli nyirokcsomókba megy Középsı rész: iliacalis és hypogastricus Anusnyílás: lágyéki nyirokcsomók felé fut. Beidegzés: Sympathicus és parasympathicus is 1. rectum és belsı záróizom: S2-4 =n. errigens 2. külsı győrőizom és a m. puborectalis: n. pudendus/ plexus rectalis inferior és S4 perinealis ága 3. m. levator ani: n. pudendus, S3-5 4. érzı beidegzés: n. rectalis inferior (a fájdalomérzés határa a linea dentata) Székletürítés (defecatio): Kulcs szerepő: m. shincter ani internus, ez állandó tónusban van; Rectum saggitalis és frontális síkú hajlatai lassítják a székletet; A külsı sphincter akaratlagosan contrahál, nagy nyomás ellen is hatékony; Szükséges az érintetlen szenzoros funkció megléte (ez colitis ulcerosa, elülsı resectiok alkalmával gyakran sérül) Anorectum vizsgálata: Anamnézis; RDV: térd-könyök, kımetszı, oldalfekvı helyzetben végezzük Anoscopia, rectoscopia Nodi haemorhoidales: Etiologia: Az aranyér a végbél érpárnázatának megbetegedése Ezek vastag submucosus képletek, simaizmot, eret, rugalmas kötıszövetes elemeket tartalmaznak Kellenek a zárómőködéshez Ezek az érplexus pangásos, hypertrophias tágulatai, a linea dentata felett helyezkednek el, kommunikálnak a linae dentata alatti vénákkal, és így létrehozzák a külsı aranyeres csomókat Az aranyeres csomók kialakulásának okai: 1. az arteriovenosus shuntok szabályozásának zavara az érpárnák feltöltésében 2. elégtelen vénás elfolyás 3. megnövekedett intraabdominális nyomás (terhesség, obstipatio, prostataadenoma) 4. záróizom fokozott tónusa Elıfordulása az életkorral nı, férfiakon gyakoribb; Predisponál: kor, nem, éghajlat, ülı életmód, irritáció, öröklıdés, májcirrosis, székrekedés, hashajtószedés. stb. Zsír, kevés rost, sok fehérje hajlamosít rá.

3

T

dilatator. Milligan. kicsik. maguktól visszahúzódnak 3. nitrát tartalmú kenıcsök Mőtéti th: Konzervatív kezelés nem hatásos. therápia érzéstelenítı kenıccsel.Sebészet I. székürítés szabályozása 2. tétel 4 T .. túlsúly redukálása. Perianalis haematoma/ thrombosis. botulinum toxin. Mőtét: érzéstelenítésben thrombus eltávolítás Fissura ani: végbélrepedés • Fájdalmas. fok 1. Elhalhatnak—súlyos septikus szövıdmények Dg: Ajánlatos rectoscopizálni. kékesfekete. nifedipin (Ca+ csatorna blokkoló. leucaemia. állandó kitüremkedések Tünetek:Fájdalmatlan vérzés. Barron gumigyőrő 4. székelés után is lent maradnak. analis dilatator: a spasmus és nyomás csökkentésére jók II. Nyílt. m Chron. Excízio. sphinctertágítás altatásban. Ddg: Rectum cc. sarjszövet • Belsı végpontja: a linea dentata alsó széle • Külsı végpontjában: caruncula (heges bırfüggöny).fok 1. Parks szerint mőtétek: arteriovenosus shuntok megszakítása a lényeg 3. véralvadási zavar. mosás. Ritka tumorok Th: I. colitis ulcerosa. • Hosszanti berepedés az anusnyílásban a bırön és a nyálkahártyán. lymphoma.fok 1. Dg: Klinikai kép Th: Konzervatív: kenıcs. fájdalmas. sebészet is 2. thrombotisalo oldatok 3.Morgan. analhigiénia. testmozgás 4. ujjal visszahelyezhetık 4. analhigiénia. analis dilatatio. 3. krónikus fissuranál. dialysises vesebetegnél. ezután perforál vagy thrombotisál. székeléskor megjelennek az analis csatornában. gyógyszerelés: analis tamponok 5. A csomók elıesnek. bélsárrög Th: Konzervatív th:Akut esetben. látható Ok: erıltetett székelés. Lord módszer: rendszeres sphinctertágítás dilatatorral III-IV. így vasodilatatio). Diverticulitis. tételek 2008 A csomók súlyossága: 1. típusosan 6 óra magasságában ( hátsó commissura) • Akut esetben csak epitheliális defektus látható • Krónikus esetben hiperthrophiás papilla látható. nem látszanak 2. Az aranyér májbetegség tünete is lehet. zárt lateralis sphincterectomia (sphincter ani internust átvágjuk) Anorectalis fistula és abscessus: Lásd 11. Longo módszer: varrógéppel resecálunk Perianalis thrombosis Ok: vénák thrombosisa Tünetek: Piros. Viszketegség. Chron. váladékozás. hogy nincs-e rectum carcinoma. Kifekélyesednek a csomók. operáció!!! Ellenjavallt: portalis hypertonia. oedemás duzzanat. 2.

mycotikus infekció. Hátterében bırbetegségek vannak: bakteriális. fistula alakulhat ki. fistula Prolapsus recti Def: a nyálkahártyának. fokozott izzadási hajlam. ekcéma. túlsúly. Hiányos higiene. májkárosodás. Tünetek: Váladákozás. bélféreg. az anus csatorna a helyén marad. Álprolapsus esetén kékesen áttünı aranyeres csomók a kúpszerően elıesı nyálkahártya koszorúban. a rima ani területén lévı szırszálak mechanikus irritációja okozza. elötte festékanyag befecskendezése a járatokba (a már meglévı fistulák feltárására) Pruritus ani ( az analis régió ekcémája) A végbélnyílás és környezetének kínzó viszketegsége. Álprolapsus: fibrotikus aranyeres csomók kitüremkedése. viszketés. ismétlıdı gy. hypertrophiája. székelés közben 2. fonalféreg Etiológia: Elsıdleges: Másodlagos: aranyér. ezekbıl abscessus. DM. nyálkahártya prolapsus. colostoma. Tünetek: székeléskor égı. és azt elmerevítı mőtét (rectumot a sacrumhoz rögzítik) Incontinentia alvi: Def: a végbél záróapparátusának elégtelensége Fokozatai: 1. ha másként nem megy 5 T . szúró fájdalom Szövıdmény: abscessus. vagy cerebrális okok • vegyes Th: Oki. tételek 2008 Sinus pilonidalis: Pilus: szır. Valódi prolapsus Fokozatai: 1. A leggyakoribb lokalizáció a farpofák között: az os coccygeum feletti vájula Th: Mőtét: széles feltárás (excisio az épben). Nidus: fészek Szerzettt betegség. allergia. széklet a fehérnemőn 2. Th: a kiváltó ok megszüntetése Cryptiti és Papillitis: A linea dentata columnai által körülvett vájulatok=crypták és a melletük lévı papillák gyulladása.Sebészet I. a rectum hosszú szakaszon prolabál és a peritoneumáthajlás is prolabál Etiológia: A rectum mobile és az extraperitoneális rectum fixum közötti kaliberkülönbség (medencefenéki izomzat / tartószalagok lazaságának nincs hozzá köze) Tünetek: Valódi prolapsus esetén radier irányú nyálkahártyaredık jelennek meg. abszolút inkontinentia Etiológia: • senzoros: a nyálkahártya elveszti érzékelı képességét ( pl: harántlaesio) • musculáris: sérülés kapcsán • degenerativ: idıs korban • neurogén: a cauda equina sérülése. a rectum és az anuscsatorna valamennyi rétege prolabál a peritoneum áthajlás prolapsusa nélkül 2. ulladások. folyékony anyag nem tartható vissza 3. continentia zavar. Th: Ripstein és Wells szerinti ampullát körülvevı. a teljes bélfalnak a végbélnyíláson való kitüremkedése Fajtái: 1. obstipatio. gáztávozás nem kontrolálható.

lipomák. Rosszindulatúak: Az idıskor betegsége Etiológia: Rossz szociális környezet. lymphomák. analis sex. haemangiomák. abdominoperinealis extirpátio: intraanalis tumorok. elégtelen higiénia. anus pre Idegentestek: Szexuális aberraciok következtében kerülnek a végbélbe. sphinctert infiltráló daganat. asnus preternaturalis felhelyezése 4. amoebiasis. obstipácio. tenesmus= fájdalmas székelés.Sebészet I. colitis. lokális excisiót követı intraanalis recidiva 3. ujjal alig átjárható nyílás. proctitis. fájdalom Dg: RDV. TBC. incontinentia. idınként híg széklet. Jóindulatúak: fibromák. neurinomák. adjuvans besugárzás minden kuratív beavatkozás esetén 6 T . vagy az emésztıcsatornán végig haladnak. cysta) és belsı ( chron. MRI Th: 1. neoadjuvans irradiatio a nagy daganatok esetén 5. gonorrhoea. sugárth) tényezık. rectoscopia. végbélplasztika. tételek 2008 Strictura ani (szőkület) Etiológia: Rosszindulatú: Tumorok Jóindulatú: külsı (retrorectalis tumor. UH. incontinentia. lokális excisió: anuskörnyéki tumorok 2. ezeket el kell távolítani pl: halszálka Tumorok: 1. Th: Dilatatios eljárások. 2. Tünetek: Fonalszerő széklet. condyloma acuminátumban szenvedett egyének (homosexuális férfi) Lokalizáció: Anuscsatorna proximális része (75%) Szövettani típusok: • Chronikus gyulladás talaján laphámrákok • Melanoma malignum • Adenocarcinoma Tünetek: Véres széklet.

fokozódik a tubuláris Ca-reabszorpció Tünetek: 1. Szekunder: > Krónikus veseelégtelenség következtében létrejövı alacsony serum kalciumszint.Sebészet I.Primer HPT > Mellékpajzsmirigy betegsége. arthritis. hányinger.Carcinoma (ritka) => MENI (Werner sy) => MENII (Sipple sy) 2. patológiás törések. GI: hasi diszkómfórt.Rtg 3. lágyrészek: •Fájdalom. Szérum alkalikus foszfatáz emelkedése 2. Hyperparathyreoidismus Kórélettana: > A szervezet kalcium homeostasisát regulációs mechanizmus biztosítja. Hypercalcémiás krízis Rohamosan összeomló anyagcsere Legsúlyosabb Diagnózis: 1. Izületek.Kalcitonin-pajzsmirigy C sejtjei termelik > Ha a szérum kalciumszint csökken: PTH emeli > Ha a szérum kalciumszint emelkedik: Kalcitonin csökkenti Formái: 1.Parathormon (PTH)-mellékpajzsmirigy termeli . fáradtság 4.Hyperplasia (10-15%-ban) . osteodisztrófía. pancreatitis.D3-vitamin-vesében alakul ki . > Szérum kalcium: 2. hypofoszfatémia. izomatrófia.7 mmol/liter > Szabályozásban részt vesz: .2-2. > Pathológia: . étvágytalanság.fokozódik az intestinális Ca-abszorpció . obstipáció 5. cholelithiasis 6.vegyes kövek Funkcióbeszőkülés Nefrokalcinózis 2. ulcus duodeni. Osseális: Osteoporózis. > Fokozott PTH termelıdés > Okai: . UH (lokalizációs Dg) 7 T . Ca-foszfát. Társuló betegségek: Hypertonia. Renális: Leggyakoribbak Nephrolithiasis: . Labor: .Ca-oxalát. tételek 2008 2. cystás csontfelritkulás – von Recklinghausen betegség 3.Hypercalcémia.fokozódik a csontból a-Ca-reszorpció .Adenoma (80%-ban) .

primer: adenóma: soliter. tercier: tartós hypoCalcaemia miatt a m.)=m. ált.)= mellék pm+hypofízis+pancreas) Sipple sy (MEN II.Sebészet I. pm+ pm C sejtek+mellékvesevelı túlmőködés 2. Bélben felszívódás nı D3 vitamin 4.5) > teljes extirpáció + autotransplantáció egy ülésben 3. Több mirigy érintettség: > subtotális resectio (3. a fısejtekbıl hyperplasia: egyszerre több mirigy carcinoma: nem mindig aktív hormonálisan. Kiterjesztett nyaki feltárás >Ectopiás lokalizáció esetén 3.Soliter adenoma > exstirpáció > a másik három mirigyet is megvizsgáljuk 2. Ca mobilizáció csontból 2. secunder: alacsony se.Egyszerő nyaki feltárás > Típusos lokalizáció esetén > Makroszkóposán kórosnak ítélt szövetet eltávolítjuk.leggyakoribb ok a veseelégtelenség congenitalis pseudohypoparathyreoidismus: PTH hatásával szembeni szervrezisztencia 3. Vese Ca ürítése csökken 3. 2. Werner sy (MEN I. D vitamin hidroxilációhoz kell a vesében Formái: 1. 1. pm. Mediastinum feltárás >Sikertelen nyaki feltárás >Recidív esetben Mőtéti megoldások: 1. tok. Ca .Carcinoma > tumorexcisio > nyaki blokkdissectio > tumorexstirpatio hemithyreoidectomiával Mőtéti indikáció tünetmentes pHPT esetén: > szérum Ca-szint több 3mmol/l > csökkent kreatinin-clearance > csökkent csontsőrőség > kísérıbetegségek Posztoperatív gondozás: > l-2gCa iv > A hypocalcámiás tetánia elkerülése Kórélettana: PTH termelés Ca anyagcsere 1. tételek 2008 Therápia: Mőtét Célja: elegendı túlmőködı mellékpajzsmirigy eltávolítása. a visszamaradt rész biztosítsa a megfelelı Caszintet. túlmőködése autonómmá válik 8 T .

Nehéz a mirigy felismerése. lágyrész: fájdalom. Kifejezett szubjektív tünetek. ép-kóros elkülönítése. ossealis. ALP↑ (csont érintettség) hidroxiprolin ürítés Se. étvágytalanság. kóma • Acut HPT: extrém magas Ca. pancreatitis. 99mTc és a 99mTC MIBi 2ıs scintigraphia. felállítása nehéz) Se. renalis érintettség – relatív javallat Abszolút indikáció: cc. patológiás törések • izület. pyelographia. Recidiv PTH. ectopiás lokalizáció (pm. funkció csökkenés.Sebészet I. tételek 2008 Tünetek: • renalis: vesekı. részleges vagy teljes median sternectomia 9 T . substernalis zsírszövet) Mediastinum fetárása: Sikertelen nyaki fetárás. UH – vesekı Csontelváltozások kimutatása: • Osteoporosis • Ujjpercek subperiostealis reabsorptioja • Cystak. nagyító szemüveg strumectomiához hasonló metszés: n. hányinger. nephrocalcinosis • ossealis: osteoporosis. arthritis. recurrens! Bizonytalan felismerésnél biopsia! Visszahagyott mirigyek megjelölése (kapocs. plazma PTH – RIA módszerrel – a magas Ca+PTH együtt pathognomicus! Radiológia és egyéb: renalis formánál natív Rtg. obstipatio • Társuló megbetegedések: RR. de visszamaradó rész biztosítsa a se Ca megfelelı szintjét. iv. CT. MEN Mőtéti megoldások: Soliter adenoma esetén: exstirpatio. familiaritás. videoendoscopos mőtét Multiplex: subtotalis resectio Teljes exstirpatio+autotranszplantáció Carcinoma: tumorexstirpatio. MR Szelektív vénás katéterezésbıl meghatározott PTH – oldaliság eldöntése Mőtét primer HPT-ben: Túlmőködı állomány eltávolítása. patológiás törések • Acromioclavicularis osteolysis • Koponya molyrágásos atrófiája Lokalizációs diagnosztika: UH. ulcus. pszihózis. acut HPT. osteodystrophia. Nyaki blokkdissectio tumoexst. fáradtság • GIT: felsı hasi diszkomfort. kimerültség. ectopiások felkeresése Tünetmentes (biokémiai) fázisban a mőtét várhat. fel nem szívódó varrat) . izomatrophia. alsó pólusa.+hemithyreoidectomia Egyszerő nyaki feltárás: Finom vértelen preparálás.késıbbi operációt megkönnyíti Kiterjesztett nyaki fetárás: Ha típusos helyen nem találjuk. magas mortalitás Dg: Enyhébb formája rejtve maradhat számos megbetegedés mögött Labor: Ca↑ foszfát↓ (beszőkült vesemőködés esetén a Dg. rohamosan összeomló anyagcsere. epekı • Mentalis: depressio.

fennmaradó PTH: Ha se. csont-izület-izomfájdalom Állandó követés mellett konzervatív TH Szubjelktív panaszok fokozódása – relatív indikáció Elırehaladott renalis osteopathianal abszolút indikáció Mütéti kezelés céljai: • Elegendı mirigyállomány eltávolítása • Ne váljon aparathyreotává • Legkedvezıbb feltételek megteremtése a posztoperatív idıszakra Transzplantáció: Helye: m.Sebészet I. Regulációs HPT Renalis osteopathia. izületek mellett lágyrészmeszesedés. mediastinalis lokalizáció Új mőtéttel 2-3 hónapot célszerő várni Őjabb kivizsgálás HPT Dg megerıdítésére. sternocleiodomastoideus és alkarhajlító izmai Díalizáltaknál a shunt nélküli végtagot választjuk Kapillárisok benövését segíti. napi 1-2g Ca iv. Ca nem esik normális szintre mőtét után Ok: elégtelen resectio. + lassúbb hatású D vit. ha láncszerően helyezzük el a mirigydarabkákat 12-14 nap múlva várható hormontermelés megindulása – 2 végtag hormonszintjének különbségével ellenırizhetjük Posztoperatív gondozás: Közvetlen mőtét után intenzív Th-s megfigyelés kell.. hypoCaemiás tetánia veszélyére gondolni kell! Ált. 10 T . számfölötti mpm. egyéb hypercalcaemiát okozó betegség kizárása Secunder HPT sebészi TH: Idült veseelégt. kínzó viszketés. tételek 2008 Recidív.

a tizen-huszonéves korban a leggyakoribb. a beteg nyelve bevont.Csecsemıkorban ritka. APPENDICITIS ACUTA PHLEGMONOSA: A nyirokelvezetés romlik.Heves tenesmus jellegő vizelési inger (az appendix a hugyhólyagra fekszik) . bal hypochondriumban -terhességben máshol van ( a 8. míg a kor elırehaladtával egyre ritkább (párhuzamos az appendix nyiroktartalmával) 2. hasi puffadás. lymphoid hyperplasia.idıs egyéneknél . megtöretés. oka: ráfekszik a rektumra. epigastricusan. mégis van néhány.Sebészet I. splanchnici izgalmát váltja ki 4.Hirtelen görcsös fájdalom vezeti be a tüneteket. oedema jön létre és a fertızés per diapedesim kilép a féregnyúlványból. . gyakori hányás általában féregnyúlvány-gyulladás ellen szól > leukocytosist sok más betegség okozhat gyermekkorban. vagy a kilépı genny a szabad hasüregbe jut és diffúz peritonitist okoz. amit infekció követ. erezett serosa > magas láz. . hányinger. heg. jobb vesetáj. A betegség a lumen elzáródásával kezdıdik. Ennek a fázisnak a kimenetele kettıs: vagy a cseplesz rátapad a gyulladt féregnyúlványra. APPENDICITIS ACUTA GANGRENOSA: A tünetek jelentkezésétıl számított 48 órán belül kialakulhat a féregnyúlvány falának elhalása.Tait. enteritis).A perforált appendix elsı leírója (1554). hogy a fájdalom a köldöktájon vagy epigastriumban kezdıdik. APPENDICITIS ACUTA SUPPURATIVA: A bakteriális fertızıdést követıen a nyák gennyé alakul. tételek 2008 3: Heveny féregnyúlvány lob = Appendicitis acuta 1. APPENDICITIS ACUTA PERFORATIVA: Perforációs nyilasok jelennek meg. Félrevezetı tünetek: .Appendix rendellenes fekvése.Az elsı appendectomiát végezte (1880). a hasizom feszülésének csökkentésére elırehajlik. paraziták > coecum mobile. 3. néhány óra alatt a fájdalom a jobb alhasra lokdizálódik (somaticus fájdalom). újabb néhány óra múlva izomvédekezés. mesenterialis és a nn. A nyálkahártya kifekélyesedik. hányás. hónapban a bordaív alatt) .fiatal nıknél . mesenterium commune.Heves diarrhoea (ezt okozhat bakt. és étvágytalanság kíséri (ez viscerális típusú fájdalom) émelygés. agyulladás átterjedhet . malrotatio miatt gyakori az atípusosan elhelyezkedı féregnyúlvány gyulladása 11 T . gyengeségérzés.Gyermekkori jellegzetességek: A patomechanizmusa megközelítıleg azonos a felnıttekével. oka az elzáródás. tonsillitis (haematogén szóródás) > enteritis/enterocolitis esetében a féregnyúlvány is mutathat gyulladásos jeleket: oedema. A gennyel telt appendix duzzanata tovább fokozódik.A heves fájdalmak hirtelen enyhülése (lehet perforáció következménye) . idegentest. mint felnıttekben > gyakori a hasmenés vagy obstipatio > mőtét során gyakran található a féregnyúlvány lumenében parciális vagy totális elzáródás: appendicolith. tumor APPENDICITIS ACUTA CATARRHALIS: Az elzáródott lumenben felszaporodó szekrétum fokozódó feszüléshez vezet. a gyakorlat szempontjából fontos különbség. A lumenelzáródás oka: nyirokelemek hyperplasiája.Jean Fernel . székletstasis. Etiopatológia: A kórok ismeretlen. Bevezetı: . ezért a fájdalom lokalizációja: subhepatikusan. Tünettani sajátosságok: Jellemzı. ezért erıltetett kontrahálások . > gyakran elızi meg felsı légúti infekció. a féregnyúlványt fíbrin borítja. így értékelhetısége kisebb. A feszülı appendix a ggl.

A nıknél rákérdezünk a menstruációs ciklusra. mély rányomás a bal alhasra. m.ANAMNÉZIS: . . . LEXER-TÜNET: A beteg bal oldalán fekszik.pielonephritis 12 T . enterocolittis. Palpatio: mindig a bal alhason kezdjük I. amelyeket nem kell operálni!!! Leggyakoribb kórképek: 1. Intraabdominális betegségek: lymphadenitis mesenterialis. adnexitis) 2. RDV: A Douglas-üreg jobb oldalán érzékenységet érezhetünk. Crohn.ennek oka a coecumban fellépı hírtelen nyomásváltozás 2. ulcis duodeni. akkor nincs acut appendicitis) UH: fontos adatokat nyújt a kórisme felállításában (90%) Differenciáldiagnózis: A legfontosabb feladat azoktól a kórképektıl elkülöníteni. idıtartama . helye . Labor: CRP és fehérvérsejt szám emelkedés (leucocytosis. fogamzásgátlásra .Sebészet I. kezünkkel a jobb lumbális régióra nyomunk.FIZIKÁLIS VIZSGÁLAT: Inspectio: Bevont nyelv. behajlított jobb csípıizület. PSOAS-TŐNET: A jobb alsó végtag balra abdukált helyzetben való hátrafeszítése jobb alhasi fájdalmat okoz 4. . Direkt nyomási tünetek: 1. így fájdalom 3.Meckel-diverticulum. belsı nıi genitália betegségek (tüszırepedés. 2. méhen kívüli terhesség. tételek 2008 5.Mc Bumey pont: Jobb alhasi nyomásérzékenység.A panaszok kezdete. ha CRP és fvs növekedés is norm.Kümmel pont: 1-2 cm-rel a köldök alatt jobbra II.cholelithiasis. Diagnózis: .cholecistitis. Yersinia-fertızés.Lanz pont: a két csípıtövist összekötı vonal elsı és középsı határa jobbról 3. 5. Extraperitoneális folyamatok: .A fájdalom jellege. BLUMBERG-TÜNET: Lassú. Mély légzésnél csökkent hasi kitérés. diverticulitis acut pancreatitis. majd hirtelen felengedés erıs fájdalmat vált ki a jobb alhasban. Hımérsékletkülönbség: a rectalis és hónalji hımérséklet között (1-2 fok!). ami fájdalmat vált ki. az a coecumtájon vált ki fájdalmat. HEDRI-TÜNET: Bárhol kopogtatjuk a hasfalat..Ureterolithiasis (combba sugárzik) . köhögéskor jobb alhasi fájdalom. akut gastroenteritis.A vizeletürítés és annak kísérı jelenségei . ROVSING-TÜNET: A bal hasfélre gyakorolt alulról-felfelé haladó rányomásra fájdalom jelentkezik a jobb alhasban. Indirekt tünetek: 1. oka: a colontartalom átpréselése jobbra.

RR. periappendicularis infiltrátum: o Az infiltrátum a tünetek jelentkezése után 3-5. láz. széklet és szélrekedés. testhı.laparoscopos appendectomia. Tályog kialakulhat: Douglas-üregben. leukocytosis. ha az eltávolítás nem ütközik nagyobb technikai nehézségbe. és láz a jellemzı. A peritonitis tünetei: diffúz hasi fájd. az eltávolítás után puha. CT: magas denzitás -Therápia: Lokális hőtés. a környezı szövetek és szervek (terminális ileum. perforatio (legsúlyosab szövıdmény): peritonitis diffusa Lokális vagy általános peritonitisszel járhat együtt.. ajánlatos az appendectomia elvégzése • Perforáció. vagy retrográd (a hátsó falhoz lenıtt appendix-et operáljuk retrogradan) • A mőtét lépései: behatolás → a coecum mobilizálása → az appendix sceletizálása → az appendixcsonk elkötése. körülírt periappendicularis tályogüreg és rögzített conglomeratum alakult ki. majd néhány hét múlva. -subphrenicus. nem szabad erıltetni a féregnyúlvány eltávolítását. majd átvágása → dohányzacskóöltés a prox. A ruptura miatt a tünetek átmenetileg enyhülnek. paralyticus ileus. AB (3. peritonitis gyanúja esetén a mőtét elıtt széles spektrumú antibiotikum és Klion (rectalis vagy iv. akkor mőtét Mőteni csak akkor. • Ha a féregnyúlvány korábban már perforált. Natív hasi Rtg során a psoas izom kontúrjának elmosódottsága látszik. leukocytosis o Diagnózis: 1. gondos obszerváció • Gyulladás esetén mőtét . láz.máj alatt.. izomvédekezés. Az elsı lépés drain. PENROSE draint hagyunk a hasüregben. + a hasüregi genny a kül. o A tünetek: jobb alhasi fájdalom. . majd romlás.) adása javasolt. részbe → Z öltéssel elbuktatjuk a prox. pylepHlebitis és pylethrombosis . Az utóbbi esetben a klinikai kép aperitonitis minden tünetét mutathatja. csonkot → hasfal zárása. generációs cephalosporin + metronidazol). uterus stb. napon alakul ki.ritka szövıdmény 13 T . általános állapot) 3. melyet a postoperativ 6-8.Sebészet I.McBurney szerinti rácsmetszés. ha sikertelen. Szövıdmények: 1 periappendicularis tályog: Elırehaladott esetben fedetten perforálódott appendicitis következményeként a peritonitis lokálisan. UH: folyadékot tartalmazó megvastagodott falú béíszakasz 2.mesenterium lemezei között 2. tételek 2008 Terápia: • Gyanú esetén csak folyadék. szoros obszerváció (pulzus. Gyakori a 38 °C-ot meghaladó láz. az infiltrátum eltőnését követıen. Üregekben összegyőlik → abscessus képzıdés → gyors állapotromlás → 1224 órán belül septikus shock → halál 4.) konkomittáló gyulladásos folyamata következtében körülhatárdódhat → tályogképzıdés Klinikai képére az ileocoecalis régióban tapintható terime. A hasi UH (kerek vagy szabálytalan körvonalú echomentes terület) és hasi CT-vizsgálat (denzitasa alacsony) az anamnesissel együtt értékelve ilyenkor értékes felvilágosítást ad. oncotomia a választandó eljárás. heves nyomásérékenység. napo eltávolítunk. • A mőtét: lehet anterográd.

dediferenciált medullaris PM rákok: .Lassan növekednek . túlterjed a PM-en Nx: regionális nycs-ok nem ítélhetık meg No: nincs regionális nycs. Pajzsmirigyrák fajtái. Elsıdleges tumorok a. amit meghatároz: • a tumor differenciáltsági foka • agresszivitás mértéke • tumor nagyság • áttétek Prognózis megítélése: MACIS score Metastasis: +3.Másodlagos rákok TNM beosztás: Tx: primer tumor nem ítélhetı meg. Medullaris carcinoma.1 (0. Nem hámeredető Sarcoma Haemangioendothelioma Malignus lymphoma 3.bilaterális.08 x év) Completness of resection: +1. mediastinális nycs.azonos oldali nycs-ba Lb:. áttét Mo: nincs távoli áttét M1: kimutatható távoli áttét A rákok vonatkozásában a biológiai tulajdonság a legdöntıbb. Differenciálatlan carcinoma b.Nincsenek ált. a daganat cm-ben mért nagysága Tünettan: 1.Gyakran a távoli metasztázis hívja fel a figyelmet 14 T . papiliaris. kezelése A malignus tumorok 0. Rtg sugárzás. áttét N1: regionális áttét: La:.Sebészet I.A PM állapotában ritkán jelentkezik változás . Hámeredetüek Benignus: Follicularís adenoma Malignus Papiliaris carcinoma. tünetei .3.Évekig felismerhetetlenek . nem terjed túl a PM-en T3: a tumor> 4cm. ha tumor a tokot áttörte Size: x 0. familiáris öröklıdés WHO klasszifikáció 1. tünettana.5-1%-a Oka: ismertelen Etiológia: tartós jódhiány és következményes TSH hatás. nem terjed túl a PM-en T2: a tumor 1-4 cm. nem terjed túl a PM-en T4: különbözı nagyságú tumor. T1: a tumor <1 cm. ha van távoli áttét Age:3.Hasonló a benignus golyvákhoz . Magasan differenciált follicularis. tételek 2008 4. Follicularís carcinoma. ha nem volt komplett a mőtét Invasion: +1.

Cushing. recurrens parézis. MO-1: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + radikális nyaki dissectio 4.Gyanújelek: .a PM a környezetéhez rögzített . A jóindulatú esetben funkciókímélı mőtét. A mPM. MO-1: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + szelektív nyaki dissectio 3.ismeretlen távoli áttét (tüdıben. Medulláris carcinoma . MO: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + szelektív nyaki dissectio T3-4. Medulláris: Tl-4. Fiatal és soliter göb: enukleáció Idısebb korban: teljes lebenyeltávoítás Kétoldali multinoduláris golyva esetén: subtotális resectio. Folliculrais: T1-2.rekedtség. NO-1. mellékPM hyperplasia/adenoma.bármely életkorban .Gyors növekedés .kimutatható amyloidosis . MO-1: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + radikális nyaki dissectio 15 T . Anaplasztikus carcinómák: .Sebészet I. tételek 2008 2. MO-1: extracapsuláris/kiterjesztett thyreoidectomia + szelektív nyaki dissectio 2.féloldali n. Anaplasztikus: Tl-4. .Környéki nyaki szervek infiltrációja . csontban) .gyorsan növı solid göbök fiatalkorban .APUDOMA . Therápia I. Nla-b. Hideg göbök Differenciáldiagnózisa: * Cysta => leszívás * Szolid => Citológia: Malignitás és gyanú esetén: MŐTÉT * Kevert => Citológia: Malignitás és gyanú esetén: MŐTÉT Benignus esetén LT4 követés A gyanús csoport premalignusnak tekinthetı. NI a. Nla-b.hormonkezelés ellenére is gyorsan nı . MO: Thyreoidectomia T3-4. NO-la.egyéb betegséghez társul: pheocromocytoma. Gl anomália Diagnózis: * Szcintigráfía * Tárolási defektus a PMrákok 90%-ban megtalálható.sporadikus és familiáris forma . n. a citológiát 3-6 hónap után érdemes megismételni. recurrens megkímélése 1. Nla-b. de hiánya nem zárja ki a tumort.stridoros légzés 3.Kemény tapintat . . Mőtétcélja: Sebészi radikalitás. A gyorsfagyasztott szövettan közül legalább egy pozitív. akkor is abszolút mőtéti indikáció. Papilláris: TI-2.

ha a mőtét nem volt radikális .Csökkent funkciójú PM hormon pótlása 2. Mellkasröntgen.medulláris tumorok . Thyreoglobulin meghatározás Scoring rendszer: AMES. Csontscan. Külsı sugártherápia: .differenciálatlan daganatok esetén Utógondozás: TSPI teszt. endokrinológus.TSH hatás gátlása révén a visszahagyott carcinoma/metasztázis növekedés gátlása .csomó Utógondozás: sebész. size) Gyanújelek: • Gyorsan növı többszöri recidív golyva • Elızetes nyaki besugárzás • Megnagyobbodott nyaki ny. MACIS (metasztázis.visszamaradt tumor nem vesz fel jódot . onkológus 16 T . tételek 2008 II: Kiegészítı kezelés: 1. DAMES.Sebészet I. Egésztest szcintigráfía. Kalcium meghatározás.PM hormonkezelés. célja: . age. Medulláris rák: calcitonin meghatározás. completeness of resection. UH.izotóp felvevı PM szövet/nycs/távoli metasztázis kimutatása 3. ivasion. Posztoperatív jódizotóp vizsgálat .

Tünet: Tartós/paroxizmális magas vérnyomás. 80%-ban: 30-50 év között 4%-a bilaterális 10%-a malignus 10%-a MEN része Összes hypertonia 1 -2%-ban mutatható ki. szelektív angiografia Therápia: Tumor exstirpációja: egyoldali tumor esetén eltávolítjuk az egész mellékvesét kétoldaliság esetén a kisebb mellett kéregállományt hagyunk A mőtét elıtt a vérnyomást beállítjuk. tételek 2008 5. Sápadt arc. polyuria. Fogyás. hányás. Fáradékonyság. 2)MEN (multiplex endokrin neoplasia) MEN I. Tünettan: > Hypokalémia: . Latens diabetes ( B-adrenerg stimuláció miatt) Diagnózis: Plazma + vizelet cathecolamin szint maghatározás.) > mPM adenoma > hypofizis elülsı lebeny hyperfunkció > pancreas tumor MENII/a (Sipple sy) > medulláris PM carcinoma > pheocromocytoma > mPM adenoma MENII/b (Gorlin sy) > medulláris PM carcinoma > pheocromocytoma > ganglioneuromatozis (3) CONN sy (primer hyperaldoszterinizmus) Általános jellemzés: > Összhypertonia 1%-ban fordul elı. Hornontermelı mellékvese daganatok Mellékvesekércg hormonok: zona glomerulosa / mineralokortikoid csoport: aldoszteron zona fasciculata / glukokortikoid csoport: kortizol zona reticularis / androgen csoport: dehidroepiandroszteron Mellékvesevelı hormonok: adrenalin. polydipsia > Hyporeninémiás magas vérnyomás > Hypokalcémia tetániás jelekkel > Fejfájás 17 T . fájdalom. UH. > Aldoszteron túltermelés következménye. bélrenyheség. Ingerlékenység.Sebészet I.Izomgyengeség. Pheocromocytoma Általános jellemzés: Cathecholamin túltermelés révén magas vérnyomást okoz. Fejfájás. noradrenalin Tumorok: 1. Hányinger. Remegés.(Wermer sy. CT.

tételek 2008 Diagnózis: > labor . DM. MRI Therápia: > Hyperplasia: spironolacton + antihypertensiv szerek > Adenoma: exstirpáció 4)Cushing sy 1. Centrális Cushing: -ACTH váltja ki: az egész mellékvesekérget stimulálja.mellékvese adenoma/carcinoma okozza →kortizol termelés nı Tünettan: . magas RR.Serum renin .(vizsgálat elıtt 2 hétig ne szedjenek a betegek K vesztı diuretikumot) > UH. adenomák.striák .fekély Diagnózis: 1. CT -az utóbbi kettı a perifériás Cushing Dg-ban segít Therápia: Tumorexstirpáció 5) Incidentalomák: Véletlenül különbözı tünet nélkül felfedezett elváltozások Pl: cysták. CT . de a kortizol dominál 2. Labor: -szabad/plazma kortizol szint meghatározása 24h-s győjtött pisiben -szérum ACTH mérés -dexamethazon teszt: 6 óránként 0. 18 T .Sebészet I.osteoporosis . haemaniomák.fáradékonyság . Anamnézis: korábbi fényképpel való összehasonlítás 2. UH 4.24 h K+ .DM . de azzá válhatnak növekedésük során Egyéb endokrin kórképeket súlyosbíthatnak.magas vérnyomás .menstruációs zavarok .hirsutismus .3-5% Ált nem hormontermelık.szérum K+ .Aldoszteronkiválasztás .virilizmus . lipomák.5mg adása →48 óra múlva a vizeletben 17hidrocorticoszteroid mennyiség csökken 3. Perifériás Cushing: . pseudocysták.K+-ürítés .izomatrófia a végtagokon .holdvirágarc .törzsi elhízás . myelolipomák Incidenciájuk hasi CT során 0.

amelyen a gáz a hasüregbe jut . Laparoscopos adrenalectomia A laparoscopos mőtéti technika Magyarországon 1990-ben Kis Tibor végezte az elsı laparoscopos cholecystectomiat Pécsett Speciális felszerelés szükséges: Optika és videorendszer: optika: .a tompa.a kezdeti pneumoperitoneum létesítésére alkalmas .fogók .Az elektromos és magas frekvenciájú készülékkel hıhatás révén tudunk vérzést csillapítani.Hopkins által továbbfejlesztett lencserendszeren alapul .egy beépített automatikus szabályozónak köszönhetıen egyenletes és állandó nyomás (12-15 Hgmm) biztosít C02 gáz .öblítı-szívók . tételek 2008 6.tőfogók . koagulálhatunk és preparálhatunk (a mőszer hegyével) .rugós mandrinnal ellátott tő.Sebészet I. 30 és 45 fokos tekintési irányú optikák fényforrás: .dissectorok . éles végétıl insufflator: .varrógépek varrattechnika: Legismertebb formái: 1. és a folyamatot dokumentálhatjuk Állandó pneumoperitoneum fenntartása: Veres tő: .vagy intracorporalis csomózással 19 T .használatban vannak: elıretekintı 0 fokos. belsı tőt a rugó a hasüregbe nyomuláskor elırelöki.preparálásra és szövetszétválasztásra használjuk az ultrahangos energiával dolgozó mőszereket.Veres János professzor érdeme . instrumentarium: Speciális eszközök szolgálnak a mőtétek elvégzésére Hosszú. Roeder szerinti endoligatura 2. endoscopos videotechika: -segítségével a mőtétet a TV képernyın nyomon követhetjük. titán vagy felszívódó anyagból készült klippek 3.a pneumoperitoneum fenntartására alkalmazott gáz koagulatios rendszer .bipoláris elektróda '.hidegfénnyel mőködik fénykábel: . vékony és miniatürizált funkciós fejbıl állnak Leggyakrabban használt mőszerek: .formái: . mintegy védve a szerveket a tő külsı.horgok .ugyanabban a folyamatban vághatunk.a hidegfényt az izzótól az optikáig vezeti.A kép fényerejének növekedése és az optika átmérıjének csökkenése .monoelektróda . belsı varrat extra. .ollók .klipprakók .a gyakorlatban a monopoláris elektróda terjedt el .

súlyos adipositas 20 T .vagotomia . pl. jelenleg kiértékelés alatt: .jóindulatú tumor . a kórház vagyoni helyzete. alvadási zavar -bélelzáródás => meteorismus -kiterjedt intraabdominalis adhesiok. amelyek manapság már gyógyszeres therápia fejlettsége miatt a háttérbe szorultak.Sebészet I. Néhány dologban visszalépést jelent a már jól ismert eljárások mellızése. pancreas tumor.fundoplicatio . a pneumoperitoneum veszélyesebb: .ismeretlen eredető hasi térfoglaló folyamat Kontraindikációk: . diffus májmtsz.ismeretlen eredető láz .dg-s laparotomia (tumor-staging) b. adhesiok . intraabd. nıgyógyászati történés. kísérleti stádiumban: oncologiai sebészet Diagnosztikus laparoscopia indikációi: Az indikáció lényeges eleme az operatır jártassága.sérvek . tételek 2008 Laparoscopos sebészet indikációi és kontraindikációi Indikációk: a. Indikációk: Elfogadható indikáció ____________Kiértékelés alatt ____________ Cholecystectomia (LC) Appendectomia Laparoscopos hernioplastica Diagnosztikus laparotomia Palliativ onkológiai sebészet Fundoplikáció Onkológiai sebészet Érsebészet Emlısebészet Atípusos májresectio Szívsebészet retroperitoneális mőtétek .gyomor-.tumor-staging .tompa vagy átfúródó hasi sérülés . portalis hypertensio -vérzékenység.vénás visszaáramlás csökkent -elırehaladott terhesség -cirrhosis.acut has: appendicitís. hasüregi vérzés .adhesiolysis . megengedett: .chr.: intraoperatív cholangiográfia. peritonealis carcinosis. perforatio.cholecystectomia . ascites. fájdalom hasi mőtét után. elfogadott: . Hiba olyan mőtétek elıtérbe hozatala. stomakészítés.palliatív oncologiai sebészet c. kizárása . pl.rectopexia d.: vagotómiák.cardiopulmonalis decomp.rekesz felnyomott → légzıfelület csökkent . .appendectomia .

komplettálo mőtétet célszerő végezni a regionális nyirokcsomók és a környezı zsírszövet eltávolításával. gázembolia.keringészavar. hogy ha a daganat kifejtése közben 3-5 perces szüneteket tartunk és ezen idı alatt a lefogott ereket klipszeljük vagy lekötjük. legfeljebb 7-8 cm átmérıjő adenomák eseteiben ajánlja ezt a mőtéti eljárást függetlenül attól. Mind a hátsó-külsı retroperitonealis. Ilyen esetekben nyílt. Ezzel csökkenthetjük a hormonbeáramlást és a vérzést. gyorsan növekvı malignitasgyanús. (3) transthoracalis-transdia-phragmaticus és (4) haránt transperitonealis. Az eljárás elınyei a következık: kevésbé traumatizáló mőtét. hogy lehetıleg a tumor mobilizálása elıtt a v. hogy hormonaktív vagy inaktív daganatról van-e szó. Mi a bordaívekkel párhuzamos transperitonealis behatolást részesítjük elınyben. Kontraindikált a minimálisan invazív technika alkalmazása a 8 cm feletti tumorátmérı.Sebészet I. Elıfordul. szükség szerint mőthetı és nem utolsósorban maligni-tás esetén a mőtét kiterjeszthetı. A legtöbb sebész a környezı szöveteket nem infilt-ráló. speciális: .pneumoperitoneum készítésekor: emphysema. Ebbıl a feltárásból jól ellátható az esetleges vénasérülés is.vagy üreges szerv sértése trokár bevezetésekor: nagyobb ér megsértése. parenchymás szerv laesioja Adrenalectomia/ Mőtéttechnikai szempontok Az utóbbi 5 évben az egy. továbbá többször operált hasban. ekkor a vénás visszaáramlás csökkent b. kevesebb vérvesztés. minimális sebgyógyulási zavar és jó kozmetikai eredmény. infiltráló. 21 T .A másik fontos szempont. kisebb posztoperatív fájdalom. ér. kevesebb a hormonkiáramlás a periféria felé. suprarenalisokat preparáljuk ki és kössük le. rövidebb kórházi tartózkodás. tételek 2008 Szövıdmény: a. mind az elülsı vagy oldalsó transperitonealis behatolásból végzett laparoscopos adrenalectomia gyakorlott kézben biztonságos eljárás és a videoasszisztált mőtéti megoldást „gold standard"-ként tartják számon a sebészek. hogy az RO resectio követelményeinek minél inkább meg tudjunk felelni. vagy igazoltan rosszindulatú betegség esetén. mert ezáltal mindkét mellékvese ellenırizhetı. jóindulatú. általános: . A laparoscopos adrenalectomiák indikációs területe még nem teljesen egységes. Ilyenkor a „nyílt" mőtét biztonságosabb és az onkológiai radikalitás követelményeinek is jobban eleget tudunk tenni. Ugyanezt a célt szolgálja az is. hogy laparoscopos adrenalectomia után a szövettani vizsgálat utólag rosszindulatú betegségeket igazol.C02 masszív felszívódása → acidosis . (2) thoracolaparotomia. üreges szerv perforatioja. A mellékvese-betegségek nyitott sebészi kezelését általában négy mőtéti feltárásból végezzük: (1) laterális vagy ferde translumbalis incisio BERGMANN-ISRAEL szerint.vagy kétoldali hormonaktív és inaktív mellékvesebetegségek sebészi kezelésében a minimálisan invazív eljárások kerültek elıtérbe. A körülményeket mérlegelve és a személyes tapasztalatokat is figyelembe véve dönthetünk a mőtéti feltárás milyenségérıl.

recurrens!!!! 2. strumigének. normális fejtartásnál is III. repolarizásciós zavarok. ↓-t kontraktilitás • Bır: hővös. testi és lelki elváltozások Lehet veleszületett (a/dysplasia. TSH hiány) vagy szerzett (gyull. vagy malignus gyanús 22 T .Sebészet I. késıbb TSH-tól függetlenné válik Kompenzatorikus: Congenit. ha mechanikai akadályt okoz. diffúz majd göbös. Etiológia: I szegény víz. konzervatív: hormonTh IIIst-tól subtotalis resectio Mőtéti indikáció: Abszolút: • Malignitás • Nyaki szervek kompressziója • Min 1 éves sikertelen gyógyszer Th retrosternalis vagy intrathoracalis lokalizáció • Uni v. secunder (hypofízis. normofunkciós strumák: Pm↑ (nem malignus. étel Fiatal korban 1. I hiány. hormon Th folytatására. légzési nehézség. mőtét.: tapintható struma a: hátrahajlított nyak esetén még nem látható b: csak teljesen hátrahajlított nyak esetén látható II. már messzirıl is. Enzimdefektus – tyrox. TSH↑ Th: újszülött: T4 Th felnıtt: csak akkor mőtét. teljesítıképesség↓ • Szív: ↓-t kontraktilitás. tételek 2008 7. szintézis gátlott Struminogén anyagok Fiziológiásan megnıtt hormon igény Göbök kolloidos. Kozmetikai és szociális ok Funkciókímélés! n. nyelıcsıpasszázs. nem gyull-os. hallucinációk. eredető) Tünetek: Újszülöttek – szőrés Felnıtt: myxoedema • Agy: koncentrálási zavar. perifériás hormonrezisztencia. bradycardia • Tüdı: alveolaris ventilláció↓ • Izmok: pseudohypertrófia. sugátTh. mély hang • testtömeg↑. telt nyaki vénák Gégészet+radiológia Rtg. hypofunkciós strúmák: Pm. coma. töredezı haj • Git: obstipatio • Potencia-libido-menstruációs zavarok • Lassult beszéd. scintigráfia Th: 1. neoplasia). multinodularis Relatív: Hiányzó készség a tartós pm. hypotal. stridor. l. fibrotikus átalakulása – fıleg multinoduláris golyvában Tünet: Nyelési. hormon hiánya. Göbös pajzsmirigy megbetegedés 1. nem iatrogén eredető) Stádium: I. UH. igen nagy. se cholesterin↑ . oedemahajlam↑ Dg: anamnézis. száraz.

hogy az általa termelt pm. disseminalt autonómia 4. izotóp th kontraindikációja. mőtét Autonóm: ablatív Th. diffúz autonómia Th: Basedow: tyreostaticus gyógyszerek. tyreotoxicus szer abbahagyása. Basedow-kór tünetei: • tachycardia • pm↑ • fogyás • izzadás • ophthalmo/dermatopathia TSI Immunglobulin Hyperthyreosit okozó göbös pm.Sebészet I. ha nagyobb mint 2. radiojód. pm hormon készítmények. dekompenzált attól függıen. uninoduláris autonóm adenoma: kompenzált v. tételek 2008 3. hyperfunkciós göbök. fokozott TSH val járó hípofízis tumor.betegségek Tyreocyták autonóm mőködése 4 formája: 1.szövetet. hyperfunkciós strúmák: Hypertyreosis ok: Basedow. Tumor. elváltozások – autonóm pm. Lugolozás.5 cm akkor hyperthireózist okoz 2. multinoduláris golyva 3. hormonok képesek-e supprimálni a göb körüli ép pm. Mőtéti indikáció: gyógyszeres v. B2 blokkolók. v. gyorsan kell megszüntetni túlmőködést Csak eutyreoid állapotban lehet mőteni. 23 T .

Csoportosítás: 1. Több liter is lehet. 3. stellatum blokád után *centrál vénás kanul percutan implantációja során Szövıdmények: Haemoptx: trauma után Seroptx: minden légmell kialakulása után néhány órával kialakuló kisebb mennyiségő.daganatos üreg áttörése .belégzéskor: a tüdı/mellkas sérülés miatt levegı jut a mellüregbe . magasból leesés Iatrogén ptx: .kilégzéskor: levegı nem tud távozni .emphysemás bullák hirtelen rupturája .Sebészet I.nyílt: a külsı levegıvel közlekedik . tételek 2008 8.mediastinum shift: szív és nagyerek az ép oldalra áttolódnak 2.lehet feszülı légmell is Köpenyptx: csak néhány mm vastagságban alakul ki Bilaterális ptx egy idıben alakul ki mko.tüdı normális mőködése romlik . elhanyagolt seroptx felülfertızıdése 24 T .tbc-s üreg pleurális áttörése . kiterjedés alapján: Totális: az egyik oldali tüdı teljesen összeesik Parciális: a tüdı csak részlegesen esik össze .kuratív mővi: tbc kezelésében alkalmazták -diagnosztikus beavatkozás szövıdményeként: *mellkaspunctio *ggl.akut cardiorespiratoricus állapotromláshoz vezet. kezelése.magas vékony fiatal beteg.abscessus ruptura . és idısebb korosztály esetén Traumás ptx: Nyílt: áthatoló mellkasi sérülés Zárt: közlekedési baleset (kormánykerék).zárt: nem közlekedik a külsı levegıvel Ventil ptx: feszülı ptx .korábban lezajlott mellhártyagyulladás következménye . Mőtéti indikáció Definíció: Levegıgyülem a pleuraőrben Általános jellemzés: . etiológia alapján: Spontán ptx: váratlanul alakul ki 20-30 és 60-70 évesek között Okai: . Pyoptx.coronáriakeringés romlik . nyomásviszonyok alapján Egyszerő ptx: .csökken az oxigénellátás . de késıbb nagyobb kiterjedéső folyadékgyülem. Pneumothorax formái.

-inspectio: az érintett oldalon a légzési mozgás gyengül -percussio: hipersonor kopogtatási hang -auscultatio: gyengült légzési hang Kétirányú Rtg: .Aspiratio: . bordaközben medioclavicularis vonal 2.ventilmechanizmus esetén: mediastinum áttolódás Therápia: l.recidiváló ptx .kis kiterjedéső ptx esetén 2. Mőtét: thoracotomia VATS (videó assisted thoracoscopic surgery) Indikáció: .1-0. Drainage: thoracocentézis Legfontosabb!!! kivitelezése: a középsı hónaljvonalban 5-6. *ventil ptx esetén: Tő a mellkasba.hiányzó pleurarajzolat . tételek 2008 Tünetek: .48-72h-s drainage sem hozott eredményt . bordaközben helyi érzéstelenítésben trokáron át 14-28 Charr-es oldalnyílásokkal ellátott draint vezetünk be 24-72h-ig vákuummal (0.szúró mellkasi fájdalom.kisebb plx esetén 3.pihentetés.tőleszívás . összeesett tüdı . a külsı végére levágott végő gumiujjat rögzítünk Pleurodesis: talcumpor és víz mellőrbe →steril gyulladás → összetapad a két lemez 25 T . orvosi beavatkozás stb.vitális szervsérülés Elsısegély: *A nyílt ptx-et zárttá kell tenni. *Ép területen rövid.Sebészet I. fektetés .folyadéknívó .Observatio: . vastag tőt kell a mellkasba szúrni. köhögési inger. dyspnoe Diagnózis: Anamnézis (baleset.) Fizikális vizsgálat.éles pleuravonallal határolt.haemoptx .2 atm-vel) szívják 4.

Spontán Ptx – váratlanul. nincs tünet D. Ventil Ptx – feszülı  tüdı vagy mellkasfal sérülése + „szelep” belégzés: levegı a mellüregbe kilégzés: szelepes mechanizmus miatt a levegı nem jut ki szupraatmoszférás nyomás (+60 . tünetek Kiterjedés alapján: A. magasból leesés sorozat.ffi : nı = 10:1. transthoracalis tőbiopszia Tünet: . acut szívelégtelenség. Pl: arteficialis Ptx mellüregben gyakran vízszintes folyadéknívó látható 2.. gyakran recidivál II.vagy ablakos bordatörés és életveszélyes szervi sérülések gyakori cardioresp. ES. súlyos tünetekkel jár ok: trauma – magasból leesés. retroperit.feszülı Ptx coronariakeringés romlása cardialis panaszok: tachycardia. teljesen összeesik. ggl. Köpeny – csak néhány mm-es légmell. tünetek sürgıs ellátást igényel III. Egyszerő Ptx mellkasi nyomás ≤ külsı légnyomás mediastinum nem tolódik át az ellenoldalra a. Arteficialis (iatrogen) Ptx . vagy hasi mőtét.késıbb terhelésre dyspnoe . vénás kanül percutan implant.+80 vízcm) = pmellőri > külsı légnyomás „mediastinum shift” – mediastinum az ép oldalra tolt súlyos cardioresp. lövés. nyelıcsı eszközös perforatioja. kiterjesztett nyaki-. Általában kétoldali. egyszerő vagy ventill B. Partialis – részleges (inkomplett) – a tüdı csak részlegesen esik össze. nyársalás . nyílt Ptx – mellkasfal-. prodromák nélkül alakul ki elıfordul: . állapot romlik Nyomásviszonyok alapján: 1. lövés Etiológia alapján: I. zárt Ptx – P viszonyok alig változnak. centr. tüdı sérülése. P(intrapleuralis)=P(atm) b. stellatum blokád. kétoldali áthatoló mellkassérülés.. egyszerő vagy ventill C. Bilateralis – egy idıben alakul ki mindkét oldalon.dg-s vagy th-s beavatkozás szövıdménye: mellkaspunctio. szúrás. respirator th.nyílt traumás  szúrás.kuratív – régen a TBC th-jában caverna összesett gyógyult . korábbi lezajlott mellhártya-gyulladás okozta adhéziók. ált. mellkasfallal párhuzamosan. Totalis – komplett egyik oldali tüdı körkörösen. ritka. cyanosis 26 T . Traumás Ptx – áthatoló vagy tompa mellkasi sérülés . tételek 2008 Egyéb anyagok ehhez a tételhez = mellhártya lemezei („virtuális őr valódivá válik”) köré levegı kerül tüdı részlegesen vagy teljesen összeesik gázcsere romlik acut cardioresp. valamelyik része érintkezésben marad a mellkasfallal.Sebészet I.zárt  közlekedési baleset (kormány).

Dg-a: • soliter tüdıtumor – fıleg periférián • benignus tudıtumor – adenoma: centrális. bronchológia. Carcinoid tumorok – semimalignus – APUD rendszer. hamartóma: perifériás • tuberculoma • non specifikus granulómák • cysta • tüdı arteriovenosus aneurysmái – subpleuralisan fıleg • chr. A tüdırák sebészi kezelése. resecabilitás I. agy. Sarcoma Stádium: TNM.Teratóma Th: sebészi! . tételek 2008 9. Típusai: Cc. Microcell. centrális. fiatalabbakban mőtét malignizálódás elkerülése végett A mőtét: lehetıleg parenchymakímélı resectió • pulmonotómia és enucletatio: hamartóma • atípusos vagy típusos gépi ék. Pneumónia: tüdıtályog.Lipóma . korom.Abszolút indikáció: ha az összes rendelkezésre álló invazív és non invazív módszer segítségével sem sikerül a bronchus cc perifériás megjelenési formáitól ill. . cigi. Adenocc. biopsia II. collaris (N3) • Haematogén: csont. gombás parazitás tüdılaesió Differenciálás eszközei: tünetek. ha hörgıobstrukciót. pneumonitist. Macrocell. fıleg 40 évtıl. intermedier(szegmentbronchus szintjén) felsı/alsó jobb o-on középsı lebenyi rák. a metasztázistól elkülıníteni. Cc.Bronchusadenoma . Operabilitás. Benignus: . Planocellulare. polypus bronchi .Sebészet I. mediastinalis (N2).: 90%.Hamartóma .Relatív: ha sikerül benignitást igazolni idısebb betegekben obszerváció. . labor. Adenosquamosus cc. haemoptoét vagy recidiváló pneumóniát okoz .Adenoma . malignus bronchus cc.Papillóma. máj. Cc. ellenoldali (N3).és szegmentresectió • lobectomia csak definitíve károsodott parenchíma esetén Soliter „kerekárnyék” diff. mellékvese • Bronchogen • Intrapleuralis 27 T . Áttétképzés: • Lymphogen: regionalis (N1). rtg. perifériás. fibróma.

abszolút • N3 • N. Haemoptoe. rekedtség n. váladékretenció • Hörgıcsonk elégtelenség.cs. • Atelectasia. DM kezelése Komplex Th kell: mőtét+sugár+kemo+immunTh Mőtéti típusok: törekedni kell az anatómiai egységben történı resectióra: lobectomia. pneumonia. mellkasi fájdalom. szomszéd képletek metasztázisviszonyok. Dyspnoe. Cc. tételek 2008 Tünettan: intrathoracalis: Köhögés. RR. mediastinalis ny. Pancoast sy. célkitőzés: szomszédos szervekre terjedı. Funkcionális határesetben carcinoid tumor és laphám cc esetén. polyneuritis. az ép hörgı szakaszokat anastomisálva kell a légutakat reconstruálni. szervrészletek eltávolítása. egyébként inoperábilis bronchuscc. relatív • tumor eléri bifurcatiót • pancoast sy • n. majd adjuváns Th 28 T .Sebészet I.N2 hörgıanastomosis mőtétek=sleeve lobectomy: amikor tumor eléri a hörgı eredését és ilyenkor a lebenyresectióval együtt ezt is el kell távolítani. I.. Perioperatív szövıdmények: • masszív utóvérzés: > 1000 ml. st-ú hörgırák. Sugár Th. trombophlebitis migrans. V. rec. • Oesophagobronchialis fistula 2. anaemia metasztázis. phrenicus paresis (pericardialis érintettség jele) • mellkasfalba terjedı vagy onnan kitörı tumor Mőtéti elıkészítés: fizioTh (légzési és inhalációs). inoperábilis. adjuváns (posztop. cava superior sy. Trechea sleeve pulmonectomy: carinára terjedı. phrenicus bénulás.) • sugárTh: fontos: differenciáltság. atelectasia. ha onkológiai vagy belgyógyászati ellenjavallat nem áll fent!! Onkológiai ellenjavallat: 1. Kiterjesztett tüdıresectiók: tumorosan involvált környéki szervek. – Stokes gallér (nyaki vénás pangás jele) Th: sebészi. myopathia. expectoránsok. atípusos gépi ékresectio hílusi. Microcell. recidivaló pleuralis folyadéggyülem extrapulmonalis: paraneoplasias osteoarthropathia. Esetén nem javasolt. AMI. növekedési sebesség. sugárérzékenység. hörgıtágító. VCS sy-t okozó rákok • Pancoast rumorok komplex Th-ja: neoadj. paresis (mediastinalis propagatio) • Pleuritis carcinomatosa • VCS sy • Igazolt távoli met. VATS resectió. ARDS • Thromboembólia • sepsis Nem sebészeti eljárások: • kemoTh: ciklikus polikemoTh neoadjuváns (mőtét elıtt). majd tüdıcsúcs+ I-IV bordák en bloc resectiója. posztoperatív empyema • Cardialis szövıdmény: ritmuszavar.k eltávolítására alkalmas. Minden esetben indikált. szegment resectio. vagy limited disease kissejtes tüdırák palliatív. cigi stop. dissectió . ált-os állapot kuratív célkitőzés: ritkán jön szóba.

kizárása. 29 T . Feltételek: • Alapbetegség kuratíven megoldott • Egyéb szervi met. Mőtéti típusok: parenchymakímélı mőtét. lobectomia. állapot Kivizsgálás kell: egyéb szervi met. atípusos gép resectiokon át a típusos resectióig (segmentectomia. elektroexcisio. áttétek száma. Palliatív. met-ok száma. néha pneumonectomia) Prognózis: hisztológia. tumormentes intervallum.Sebészet I. helye. esetleg kuratív Th. lokális operabilitás esélyei. tételek 2008 Metasztázisok sebészete: Malignus szervi tumorok 30%-a. mőtéti teherbíró képesség felmérése. hiánya • Egyéb incurabilis betegség hiánya • Alkalmas ált.

thyreotoxicus krízis .különösen veszélyeztetett: a. tracheomalácia Vérzések: .ha a PM lebenyének felsı pólusa magasra nyúlik . a. recurrens atípusos lefutása során 5.5. vérzések . n.megelızése: kíméletes preparálás . thyreoidea inferior ágainak lekötésénél 3.3.Sebészet I. fulladás következhet be . recurrens magasabban ered a n.ha mobilizáláskor valamely mellékág elszakad .sérülés leggyakoribb helyei: 1.amióta a struma mőtétek intubatios narcosisban zajlanak.4. légembolia . A lehetséges szövıdmények csoportosítása: I. Pajzsmirigy mőtétek utáni szövıdmények Kellı sebészeti.beszéd fáradékony lesz II. larngeus superior sérülése Posztoperativ szövıdmények . posztoperativ hypothyreosis .1. posztoperativ hypoparathyreosis . 30 T .6. recidív hyperthyreosis . thyreoidea inferiort tok közelében kötjük le c.leggyakrabban az artéria thyreoidea superiorból erednek .1.egyoldali sérülés tünete: rekedtség . n.tünetei nem annyira nyilvánvalóak . n. laryngeus recurrens sérülése . v. A n.3. az a. vagusból .4. utóvérzés . az alsó pólus durva luxációjakor b.kétoldali esetén asphyxia. thyreoidea superior lekötése során 2.magas hangok képzése lehetetlen . anatómiai és kórélettani ismeretek birtokában viszonylag ritkák. thyreoidea inferior ellátás alkalmával 4.Légembolia: . recurrens sérülése: . laryngeus superior sérülése: .2. ha a n. mély tokelvarrásoknál -Indirect laryngoscopiát rutinszerően kell végezni preoperative és postoperative. Intraoperatív szövıdmények . azóta nem kell ezzel számolni A n..2. tételek 2008 10.

nehézlégzés (gége/tracheakompresszió miatt) .pszichózis .felületes nyakizmok alatt lévı le nem kötött artériák .hyperthyreosis miatt végzett mőtéteket enyhe fokú felerısödés kísérhet: .klinikai kép .pitvarfibrilláció .Therápia: .thyreotoxicus krízis tünetei: .görcsök .A korszerő mőtéti elıkészítés következtében ma már nem fordul elı -posztoperativ reakció: .Hydrocortison (hypadienia kezelése) .nyugtalan .A beteg nem tud táplálkozni .hyperthyreosis értékei a vérmintában . hányás Thyreotoxicus krízis: . sürgıs reoperációra van szükség .tachycardia .vitaminok .szapora pulzus (140-180) .AB . meleg bır . blokkolók (tachycardia kezelése) .lesodródott ligatúra . tételek 2008 Utóvérzés: .hypermetabolizmus .Vénás készítmények alkalmazhatók/nazogasztrikus szondán keresztül juttatjuk le a gyógyszereket: .Lugol-oldat (az elızı után 1 h-val) .Propiltiouracil (thyreostaticus készítmény) .Etiológia: .diureticum .oxigéntherápia 31 T .felületes nyakizmok alatt lévı le nem kötött vénák .szedálás .asphyxia.Sebészet I.B-rec.köhögés.néhány órával a mőtét után jelentkezik tünetei: nyak fokozatosan megvastagszik.icterus .szimpatikus idegrendszer tónusfokozódása .láz .izzadt.digitalizálás .nyugtalanság . rekedtség.magas láz (39-41 fok) .hepatomegalia .Provokálja: .Diagnózis: .

légzés.vérellátásuk károsítása .véletlen eltávolítás . hepatomegális.A trachea porcos vázának pusztulása a hosszú ideje fennálló golyva kompressziója miatt . nehézlégzés – reoperáció kell! 2. phrenicus sérülés (ptosis. parenchymavérzések – fıleg thyreostaticumokkal kezeltek 2. thyreotoxycus crisis: hyperthyreosis és Basedow kór miatti mőtétek – posztoperatív reakció: hypethyr. hypermetabolismus. CVP.Posztoperativen Kalcium és foszfát szint ellenırzése Tracheomalacia: . myosis. posztop. N. magas hangok képzése lehetetlen lesz 5. fulladás. vérzések: a. v. lítium. tachycardia.tyr. tételek 2008 Recidív hyperthyreosis: . lar. KIR tünetek: pszihózis. hangszalagok állása 32 T . egyéb ritka neurológiai szövıdmény: nyaki szimpatikus köteg – Horner triász.ma már ritka Szövıdmények: I.5-10%-ban újul ki a PM túlmőködése .sup – 2-ıs ligatúra!. vese. SIRS. posztop. N. fáradékony beszéd. Blokkoló. TSH és pm. néhány óra. nyugtalanság. intrathoracalis strúmák – oka a külön vérellátás. Lugol oldat. 4. B-rec. hypoparathyr. RR.Etiológia: . utóvérzés: rögtön.a beteget élete végéig kezelni kell Postoperativ hypothyreosis: . hónapon belül kifejlıdik Postoperativ hypoparathyreosis: . kétoldali: asphyxia. hasmenés Dg: klinikai kép alapján.a PM mőtétek után 18. posztop. észlelés: pulzus. görcsök.PM mőtét során sérülés . recurrens sérülés – hangszalagbénulás egyoldali: rekedtsék. Basedow esetében 20-40%os halálozás Th ellenére.Sebészet I. Tracheomalacia – ritka: hosszú ideig fennálló golyva. Indirekt laryngoscopia kötelezı elvégzése pre és postoperatívan fıleg recidív beavatkozásoknál. sup. plasmapheresis 3. nyak megvastagodása. hypothyr. intraoperatív: 1. görcsök. Tünet: görcsök. hányás. laryngospasmus.: mellékpm-ek sérülése – mőtét után Ca és poszfor meghatározás. fokozott sympaticus rendszer. tünetei felerısödnek: láz.: Dg: klinikai kép. ızfejtartás 6. recidív hyperthyreosis – radiojód Th javasolt. rekedtség. n. a pm hormon koncetráció a hypartireózinak megfelelı érték Th: proplitiouracil. hydrocortison. Szint 5. coma. megelızés: gondos kivizsgálás. sérülése: hang minısége változik. testhı.légembólia – tágult nagy nyaki vénák lekötése 3. GIT: sárgaság. májenzim emelkedés. 4. EKG. enophtalmus) II. postoperatív: 1. dialízis.

A perianalis bırfelszín és az anuscsatorna között alakul ki.dorsalis félkör sipolyai ívet írnak le a periproctalis régióban. Tünetek: .anusnyílás ventrális félkö rsipolyai radier irányban egyenesen vezetnek a végbél lumenébe. Definíció: Végbélsipoly. A járat a sphincteren kívül/belül helyezkedik el? > Szondázás > Fistulográfía > Proctoscopia > MRI > Transrectalis UH Therápia: A sipolyjárat lokalizációja szabja meg.Sebészet I. -AIDS. diverticulitis .Alacsony sipolyok: . Anorectális Fistula (sipoly) Krónikus kórkép. osteomyelitis. Magas sipolyok: a.Belsı nyílásukat kimetszük . Van-e specifikus betegség a háttérben? 2. tételek 2008 11.bırelváltozás .periodikusan ismétlıdı gyulladások .alacsony sipolyok = trans/intersphinctericus járata => a záróizomgyőrőn belül van => az izomrostok között 2.komplett két nyílás (anus és a külvilág között) Parks szerint: 1.inkomplett =1 sipolynyílás . magas sipolyok = supra/extrasphinctericus. Járatokat eltávolítjuk Festékek befecskendezésével a járatok elszínezıdnek. rectovaginális/rectourethrális fistula. pelvirectalis fístulának is nevezik GOODSALL-szabály: . Hippokratész szerinti fonalas technika A sipolyba 4-5 fonalat füzünk.Nyálkahártya-sebzést zárjuk 2. Etiológia: cryptális mirigygyulladás → perianalis abscessus → fistula Differenciáldiagnózis: Crohn betegség . 1.viszketés Diagnózis: > Kérdések: 1. b. ezeket eltávolítjuk. .Alapjukat excochleáljuk . majd 1-2 napos idıközben egymás után megcsomózunk.Teljes hosszukban felnyitjuk . Perianalis tályogok és sipolyok 1.kellemetlen váladékozás . Általánosan elfogadott és használt eljárás. colitis ulcerosa Beosztás: . azaz granulációs szövettel bélelt krónikus járat. 33 T . Tbc.

Diverticulitis. abscessus perianalis 2. Fonalas átvágási technika: (Hippokratesz nevéhez főzıdik) sipolyba 4-5 fonalat főzünk. colitis ulcerosa. exctrasp. > Kórokozók: Bélbacik. Másik megoldásuk: festék befecskendezésével elszínezett járatot egy szövethengerrel együtt körkörös preparálással egész hosszában körüljárva kifejtjük környezetébıl és eltávolítjuk. nyálkahártya sebzés zárása. melyeket 1-2 napos idıközökben egymás után megcsomózunk. rectourethralis fistula. trans v. subcutan-submucosus sipoly 2. mire a fonal átvág (5-6 nap) addigra mögötte a fistula helye is sanálódik. Enterococcusok > Tályogok forrása: Crohn. sipoly plasztius zárása. 1. Anorectális Abscessus (tályog) Akut kórkép Etiológia: > Az intersphincterikus mirigyek gyulladása. ampulla recti között 90% cryptalis mirigy gyull. TBC. abscessus submucosus 3. egész sebvályút nyitva hagyva hagyjuk behámosodni 2es csop: feltárás az izom átvágásával járna. A fonalak így a sipolyjárat és a külvilág közti szöveteket fokozatosan vágják át. belsı nyílás kimetszése. (magas) sipoly. a spinchtergyőrőt kívülrıl megkerülı és az ampullába magasan nyíló járatok: supra v. rectovaginalis v. interspinchtericus sipolyok járata a záróizomgyőrőn belül v. végől stoma visszahelyezése 34 T . Lefutása szabályszerő: GOODSALL-szabály Th: 1es csop: felnyitás teljes hosszában. AIDS Beosztás: 1 sipolynyílás: inkomplett külsı/belsı fistula 2 nyílás: komplett PARKS szerint: 2 csop. Felszínes járatok. A belsı nyílást analis feltárásból zárjuk. anus praeternautaris felhelyezése. DiffDg: Crohn!. vagyis inkontinenciával→ más módszer. Appendicitis. osteomyleitis. Pelvirectalis sipolynak is nevezik. Staphilococcusok. > A mirigyek kivezetı járatai a linea dentata intercolumnáris cryptáiba nyílnak. mely a pearianalis bırfelszín és az anuscsatorna v. fonalas technika 3. excochleáció. abscessus intermuscularis Tünetek: Fájdalom Dg: inspectio. 3as csop: Crohn betegek: kiterjedt és recidivál. abscessus pelvirectalis 4. Kövektezménye. Fistula – krónikus 1. belsı nyílás alacsonyan az analis csatornában (alacsony sipoly) ha nyálkahártya alatt fut: submucosus v. diverticulitis. tapintás.Sebészet I. proctoscop Therápia:. Prostatitis Felosztás: 1. tételek 2008 2. fistula: etiológia: Granulációs szövettel bélelt krónikus járat. abscessus ischiorectalis 5.Mőtét Egyéb anyagok ehhez a tételhez Tályog – akut. A fonal mögött a sebzés hegesen gyógyul. sipoly feltárás 2. Adnexitis. 3 mőtét is kellhet: 1. izomrostok között fut.

Staph. enterococcus. Perianalis: anus környéki bır alatt 2. intermuscularis. prostatitis. submucosus: analis csatornában.Sebészet I. nyálkahártya borítja 3. tételek 2008 2. anaerobok Pelvirectalis tályogok forrása: Crohn. pelvirectalis (ábra. MR Th: mőtét! Perianalis + submucosus: egyszerő széles feltárás A többi nagyobb körültekintést igényel Egyuttal a jelenlevı sipolyokat is sanalni kell! 35 T . Diverticulitis.o. tályogok: Interspinchterikus tér mirigyeinek fertızıdése Bélbaktériumok. ischiorectalis.) Tünet: Fáj – mélyebb abseccus késıbb ad tünetet Dg: tapintás. endosonográfia. könyv: 724. adnexitis Periprocatalis tályogok: végbél egyik oldalára lokalizálódnak Isciorectalis: ellenoldalra is Felosztás: 1.coccus. próbapunkció. szövıdményes appendicitis.

.tapintható rendellenesség az anusban . színe. hámsérülést.Rectoscopia 5. sphincter ani externus.Az emésztıcsatorna utolsó szakasza . diarrhoea. sphinter ani internus. alsó megvastagodott győrője a m. rectalis média A középsı harmad vérellátását biztosítja.térdkönyök . levator ani. 3.váladékozás 2. Az a. lumen átjárhatóság a fal merevsége gyulladásos /tumoros elváltozásról ad felvilágosítást 36 T . Szerkezete: > Hasonlít két egymásba tolt csıhöz. Az inspectió során keressük: záróizomzat görcsös tónusát.fájdalmak jellege és helye . > felsı harmad: aorta körüli nyirokcsomókba fut > középsı: iliacalis. Vérellátása: > 3 szinten! > 1. 1. gyulladást. hypogastricus nyirokcsomókba > alsó harmad: a lágyéki csomók felé Anorectum vizsgálata: 1. mesenterica inferiorból az a.A puborectalis izomtól az anusnyílásig tart. Anamnézis: . cava inferior 4. Nyirok: > az artériás elfolyást követi. Anoscopia 4.incontinentia . Az a.Sebészet I. rectalis inferior Az anus és bırének vérellátása. kımetszı helyzetben 3. .oldalfekvı helyzetben végezhetı. 11 óránál > 2. puborecalis. >3. > Külsı izomhüvelyt a medencefenék izomzata alkotja. > Belsı rész simaizom.4.kımetszı . Vénás elfolyás: o A linea dentatatól orálisan: v. sipolynyílást. m. 3. RDV: . a.obstipatio. portae o A linea dentatatól distalisan: v. thrombotisalt aranyeres csomót. m.széklet konzisztenciája. szaga.panaszok kezdete és tartama . m. repedést.5: a nyálkahártya elváltozása. mint a LLNEA DENTATA 2. váladékozást.Sigmoidoscopia 3. haemorrhoidalis (rectalis) suprior: A nyálkahártya alatt a corpus cavernosum rectit alkotják (egy bal és két jobb csomó). tételek 2008 12. > Az entodermális rectum és ectodermális anus találkozásánál határvonal nem más.7.nyák-vér-genny-nyomok a székletben . hypogastricából az a. haemorrhoideális csomók sebészi kezelése Anorectum anatómiája: .

Crohn betegség .a linea dentata alattiak . > Elıször mindig a RECTUM CARCINOMÁT kell kizárni. Belsı aranyeres csomók: . tételek 2008 Nodi haemorrhoidales: Definíció: A végbél érpárnázatának megbetegedése. fok: . fok: .Megnövekedett intraabdominális nyomás (fokozott hasprés. Külsı aranyeres csomók: .megjelennek az analis csatornában .Sebészet I.azonnal visszahúzódnak 3.Rectumcarcinoma .Coloscopia Differenciáldiagnózis: .a linea dentata felettiek .Anamnézis . prostataadenoma) .ujjal visszahelyezhetek 4.Fizikális vizsgálat . Predisponáló tényezık: öröklıdés székrekedés éghajlat hashajtószedés kor ismételt irrigáció nem ülı életmód terhesség májcirrhosis Típusai: 1. . váladékoznak .visszahelyezhetetlenek 37 T .viszketegség -nodusok kifekélyesedhetnek Diagnózis: > Nem nehéz.Colitis ulcerosa Súlyossági beosztás: 1. érzıideg-végzıdéssel sőrőn átszıtt bır (anoderma) vénás plexusának tágulata Tünetek: .hosszú ideig fájdalmatlan marad . Etiológia: .arteriovenosus shuntök szabályozásának zavara Elıfordulása: A férfiakon 2x gyakoribb. azaz a vénás plexus varicositása.préseléskor sem érnek a linea dentata alá 2.a végbélnyílást övezı.nagyra nıve a mucosával borított varicosus vénás plexus az anuson elıeshet 2.székeléskor fellépı világos vörös színő fájdalmatlan vérzés .késıbb a csomók elıesnek.már a korai stádiumban is fájdalmas .préseléskor a linea dentata alá szállnak . fok: -kis csomók .rectum prolapsus .Rectoscopia .A záróizomzat fokozott tónusa . fok: .a székelés után is lenn maradnak (submucosa gyengülése miatt) .

LONGO: .LORD módszer: sphinctertágítás dilatátorral 3. Testsúly csökkentése e. . Analis dilatator: 2-3x 5 percig naponta A fokozott intraluminális nyomás és a megemelkedett sphinctertónus csökkentése. Guttaíax cseppek) f. 2.: Levolac.odavezetı artéria átöltı ligatúrája. rugalmas kötıszövet. > Elmagyarázni a tisztálkodás mikéntjeit folyóvíz mellett kézzel a végbélnyílásba is behatolva ujjal alaposan kitisztítani a beteg régiót.főszerek. MILLIGAN-MORGAN-PARKS: .Záróizom fokozott tónusa Krónikus pangás → mucosát rögzítı szalagok meglazulnak→vénás öblöket tartalmazó nyálkahártya elıesik 38 T . tételek 2008 Therápia: 1. Crohn. alkohol redukálása. .rost dús étkezés . LANGENBECK és WHITEHEAD: elavult 2.csomók submucosusa exstirpációja . kávé. az anus nyílás körül kell a kenıcsöt használni.Analis tamponok . harmad és negyedfokú aranyér: Mőtét (nyitott: Milligan-Morgan-Parks. Végbélpárna=simaizom.Megnövekedett intraabdominális nyomás – elvezetı vénák kompressziója . ér.Másodfokú aranyér: .A vénás öblök sclerotizációja különbözı thrombotizáló oldatok befecskendezésével . Kapcsolat linea dentata alatto subcutan vénákkal → pangás áttevıdik → külsı aranyeres csomók Okai .AV shuntok szabályozásásnak zavara az érpárnak feltöltésében . öblítés.Analhigéniés szabályok: > A székelés után vízzel való mosás.kenıcsök/kúpok (pl. Testmozgás d. Gyógyszeres kezelés: .BARRON szerinti gumigyőrő .körkörös varrógéppel rezekáljuk a csomókat 4. lymphoma.a beavatkozás végén vazelinos gézcsíkot vezetünk a végbélnyílásba 3.Székürítés szabályozása: . leukémia. > Legjobb a bidet! c. Szerep: végbél záróapparátusának pontos tömítése Belsı aranyere csomók: linea dentata felett – éplexus pangásos és hypertóniás tágulatai.laxánsok (pl. Prosperisan) a linea dentata felé kell a kúpot. . . zárt: Fergusson) Kontraindikált .Elégtelen vénás elfolyás .Tilos a hashajtó! b.leggyakoribb. véralvadási zavar Mőtéti megoldások: 1.: Doxiproct.portális hypertonia.FERGUSSON Etiológia: Végbél érpárnázatának megbetegedése.Sebészet I. Elsıfokú aranyér: a.

Sebészet I. tételek 2008

13. A szívbillentyők szerzett hibái
A leggyakoribb szerzett billentyőhibákat a RHEUMÁS ENDOCARDITIS okozza, akár 1-2 évtizeddel is megelızheti a billentyőhibák manifesztációját. A leggyakrabban a bal kamra jelentıs igénybevételnek kitett billentyői érintettek. Therápia: * Belgyógyászati therápia: szívelégtelenség kezelése; endocarditis kezelése * Mőtét: - Billentyőmegtartásos mőtétek:-rekonstrukció;- valvuloplastica - . Mőbillentyő beültetés:biológiai mőbillentyők; mechanikus mőbillentyők I. Aortastenosis sebészi kezelése *A billentyő cuspisai megrövidülnek, meszesednek, majd rigiddé válnak. *A szők billentyő nehezíti a bal kamra ürülését, nyomásterhelését → bal kamra koncentrikus hypertofiához vezet *Tünetek: angina; syncope; szívelégtelenség; hirtelen szívhalál Az echocardiográfiával a billentyő két oldalán mért nyomáskülönbség meghaladja az 50 Hgmm-t. * Általában választandó megoldás a mőbillentyő beültetés. II. Aorta billentyő insufficiencia sebészi kezelése * Diastóléban nagy mennyiségő vér áramlik vissza az aortából. * A végdiastolés térfogat emelkedéséhez és nagyfokú bal kamra hypertrófiához vezet. * Tünetek: bal kamra elégtelenség, gyengeség, dyspnoe, oedema, peckelı pulzus, holosystolés szegmentális zörej, magas systole, alacsony dias tıle * Mőtéti megoldása: -Billentyőcsere III. Mitralis stenosis sebészi kezelése * A vitorlák és a chorda tendineae megmerevednek, megrövidülnek * A bal pitvar, pulmonális erek nyomása növekszik * Jobb kamra hypertofia * Tünetek: Dyspnoe, gyengeség, szédülés, palpitatio, szívbajsejtek * Sebészi megoldás: billentyő plasztika, mőbillentyő beültetés, zárt/nyitott comissurotomia IV. Mitralis insufficiencia sebészi kezelése * Systóléban a vér regurgitál a bal kamrából a bal pitvarba. * Tünetek: Gyengeségérzés, dyspnoe, ortopnoe, paroxismalis noctumalis dyspnoe, oedema - Pitvarfobrilláció, holosystolés zörej, arrhytmia absoluta * Mőtéti megoldás: - billentyő megtartó eljárások Egyéb anyagok ehhez a tételhez Ok: a, fertızés – bakt., gombás, rheumás b, ischaemia: - mitralis insuff. - papillaris izomdysfunctio - necrosis - ínhúrruptura Th: a, mechanikus mőbill.: - nem kopik, nem törik, nem deformálódik - életfogytiglan anticoag. th. kell - AB mőtét elıtt, gócszanálás b, biológiai mőbill: - beültetés után 4-6 héttel beépülnek a szívbe anticoag. nem kell - 6-10 év múlva degeneratív elváltozások cserélni kell Javasolt tricusp. és pulm. bill.nél  mosási effektus, kisebb terhelés

39

T

Sebészet I. tételek 2008

14. Coronariaszőkületek és mőtéti megoldásuk
Angina pectoris - mindhárom coronariaág kezdeti szakaszának > 50%-os szőkülete - 2-3 ág szőkülete a, coronaria bypass mőtét – elzáródott vagy szőkült szakaszának áthidalása v. saphena magna kipreparálása fordított helyzetben (vénabill.) beültetés (aorta ascendens – coronariaág szőkület utáni része közé) Feltétel: - kiáramlási pálya megfelelı - szőkülettıl distalisan életképes a szívizom b, a. mammaria-coronaria bypass - bal a. mammaria ant. desc. (a. cor. sin.) ághoz - jobb a. mammaria jobb art. coronariahoz c, endarteriectomia - ha a kiáramlási pálya nem megfelelı - kiterjedtebb szakaszon csak a jobb coronarián végzik + mindig v. saphena áthidalással - bal coronariarendszeren csak lokális endarteriectomiát végeznek MI: - bypass mőtétek száma ma csökken (CABG) - PTCA (ballondilat., stent, atherectomia( (rotablator, cutting ballon, laeseres) - stent beültetéssel kombinált PTCA - rotablatoros katéteres beavatkozás - BK-aneurysma resectioja - kamrai septumperforatio zárása folttal - kamrai ritmuszavarok: a, automatikus implantálható, cardioverter defibrillator beültetése b, BK ectopiás góc roncsolása – diathermia, cryo- vagy laeserablatio - cardiomyopathia szívtransplantatio Az a. coronariák atherosclerosisa kezdetben lassú folyamat: * intimában lipidek halmozódnak fel * monocyta és T-limfocyta invázió→ simaizomsejtek migrációja és proliferációja → kollagén és mátrix létrejötte követi. Késıbb akut plakkruptúra/thrombosis alakulhat ki. Addig marad észrevétlen, amíg a lumen jelentısen be nem szőkül. A plakk lokális gyulladása → a belsejében lévı kollagén feloldódása és az ér mozgásai együttesen a plakk megrepedéseihez, instabilitáshoz vezet → a lument elzáró thrombus kialakulása. Tünetek: * Az anginától az infarctusig széles körben. A noninvaziv kardiológiai vizsgálatok utolsó állomása a szívkatéterezés: * pontos diagnózis * mérlegelni: - mőtét - mőtéti terv Revascularizáció: 1. gyógyszeres therápia 2. invazív kardiológiai módszer Percutan Transluminalis Coronaria Angioplastica (PTCA) A stenotizált szakaszt az a. coronariába vezetett, ott felfújt ballonnal tágítják. 3. Bypass mőtét

40

T

Sebészet I. tételek 2008

A revascularizáció idejének meghatározása: 1. Elektiv beavatkozás: " gyógyszeresen uralható anginánál - pozitív terheléses EKG-nál 2. Sürgıs beavatkozás: - Néhány napon belül " gyógyszeresen refrakter angina - nagyfokú elváltozással járó EKG 3. Azonnali beavatkozás: o Néhány órán belül o status anginosus o 3 órán belüli coronaria elzáródás A revascularizáció sebészi lehetıségei: Lényege károsodott oxigén ellátású terület keringésének helyreállítása. 1. Coronaria bypass mőtét A poststenoticus koszorúseres szakaszok keringését helyreállítjuk. Lehetıségek: *Artériás *Vénás áthidalás az aorta és az a. coronaria között. *Thrombendarterectomia *A fentiek kombinációja. Az erek használata gyakoriság sorrendjében: *v. saphena magna *mammaria intema *radiális A felhasznált vénák átmérıje 2-3 szorosa a coronariáknak. Hátrány: *Az áramlás rosszabb, mint egy artériás grafton *élettartam rövidebb *szöveti felépítés sem megfelelı a tartósan magasnyomás elviselésére Elıny: *könnyő elérhetıség *megfelelı mennyiség Aortocoronarias bypass: *A véna perifériás végét az aortába varrjuk *Fontos az áramlási irány betartása a véna billentyők miatt *A másik végét a coronariákba varrjuk. 2. Thrombendarterectomia A coronaria stenosis/elzáródás miatt hypoperfundált szívizomzat vérellátásának javítása történhet a stenosist okozó plakk/thrombus közvetlen eltávolításával

41

T

Az újraélesztéskor mellkasi kompresszió tilos!!!! Theápia: azonnali pericardium punctio A folyadékot lassan bocsájljuk le. * csökkenti a perctérfogatot → tachycardiához vezet.low voltage 3. mőtét .Sebészet I. EKG: .Seldinger technikával 3. Pericardialis folyadékgyülem és pericarditis constrictiva I. pericardium punctio 2. a tőt ne toljuk tovább. Echocardiographia Therápia: * A kompenzáló tachycardia gyógyszeres csökkentése tilos!!! * Kizárólag sebészi: 1. .A bal vállizületet célozzuk. 42 T . Etiológia: * Szívmőtét utáni vérzés * pericarditis * aortadissectio miatti hemopericarditis * urémia * pericardiumra terjedı tumor Diagnózis: 1. Punctio: *Echocardiográfía ellenırzése mellett. mert a gyors akció keringés összeomláshoz vezet. Klinikai kép: *nagyvérköri pangás *telt nyaki vénák *jugularis pulzálás *magas centralis vénás nyomás *hepatomegalia *dyspnoe *hypotensio *kompenzáló tachycardia 2. drainage .pericardium fenesztrálása a mellüregbe. *Helye: a subxyphoidális regio *Menete: . Pericardiális folyadékgyülem Fogalma: * A pericardiumban felgyülemlı folyadék gátolja a szív diasztolés telödését.Amint a fluidum megjelenik. .A processus xyphoideus és a bal bordaív alkotta háromszögben a bordaív alatt 1 HU vezetjük be a tőt. tételek 2008 15.

gomba (ennél gyorsan.anamnézis .serosus vagy seropurulens pericarditis – vírus. (purulens. meszesedı pericardium diastoles telıdés gátolt tachycardiával kompenzál idıvel decomp. gézlapon lakkszerően szétfolyik. AI-bet.EKG: low voltage . AI-betegség Dg: . szívburok punctioja: .szív vagy nagyerek intrapericardialis szakaszának sérülése .Sebészet I.mRtg. kamratelıdést gátolja art. *Kompenzatoiikus tachycardia. szívtompulat ↑ . Echo Th: a. Tbc-s. folyamatos szívás Constrictiv pericarditis . halk szívhangok. bakt. ha a pericardiumból jött.centralis vénás kanül perforatioja Chr.tünetek: tág nyaki vénák. irradiatio) hegesedı. RR ↓ Vénás p ↑ ↵ Acut szívtamponád oka: . tumor-paraneoplasia. trauma. Constrictív pericarditis (páncélszív) Etiológia: *TBC. *Gennykeltık okozta pericarditis után a folyadék szervül → hegesedik →elmeszesedik.páncélszív Kialakulása: lezajlott gyull. Th – op. uraemia.Vér.savós folyadék . *Pangás *Hepatomegalia * Ascites Therápia: * Medián sternotomiából a szívrıl a pericardiumot lepreparáljuk. Az elmeszesedett pericardium gátolja a szív diasztolés telödését Jellemzı: *A perctériogat csökken. fordított sorrendnél tüdıoedema alakul ki 43 T . nem alvad meg b. tételek 2008 II. tamponád: uraemia. serosus.: BK BP JK JP „meghámozása” – pericardiectomia Sorrend fontos. dyspnoe. nagy mennyiségő folyadék) . tumor. szívburok kanülálása – többször leszívható. Egyéb anyagok ehhez a tételhez Pericardialis folyadék: Folyadék diast.

mesent. tudat. vagy v. Gáttájék+alsó végtag oedema. vérammónia. Caput medusae. biopsia (vak. lymphadenomegalia). aminosavak. vérzékenység sebészi Th: Sebészi beavatkozást igénylı szövıdmények: nyelıcsıvarix vérzés. Lehet side to side (ennek a májkárosító hatása kifejezettebb) vagy end to side típusú. CT. caput medusae vérzés • encephalopathia – NH3. endoscopia.portae és v.Sebészet I.cava és v. Bilirubin.C. bacik. interpositiós shunt) vagy nem szelektív (distalis splenorenalis. fehérje metabolitok. angio (aorta felöl. mesentericocavalis. mesentericocavalis shunt: ma már ritkán. lépbetegségek (tumor. se. portocavalis shunt v. protrombin.c. lipidek • Kiválasztásos próba: alfa aminopyrin kilégzési teszt és MEGX-próba Májbetegek csoportosítása: CHILD A.i. trombosis. cardia tájék. ascites portalis nyomás csökkentését célzó mőtétek . prothrombin Vizsgálatok: UH. Gynecomastia. tételek 2008 16. lépvéna trombózis propagációja Intrahepaticus: • Presinusoidalis: protozoon. hypersplenia. Lehet szelektív (portocavalis. hasi fertızések. epesavak. célzott) Patofizilógia: Kompenzáló mechanizmus. A portalis hypertóniáról Ok: splanchnikus keringésben a nyomás tartósan megnı. Májszag. bilirubin. aranyeres csomók. mesent. tudatzavar Labor: • Se. külsı kompresszió (tumor. gyulladás. Erythaema plantare et palmare. parenchyma károsodást okoznak 1. ascites. jobb szívfél elégtelenség. Beáramló vér mennyiség nı vagy kiáramlás csökken Praehepaticus blokk: v.c. end to side anasztomózisa 4. portae trombózis. között. coronario cavalis. Doppler. duodenum. protozoon) Jelei: • Csillag vagy póknaevusok. máj keringését rontják. általános állapot. V. Fıleg ha hypersplenia van. lipoiddepositio • Post: cirrhosis Posthepaticus: Budd-Chiary sy. collaterális rendszer kialakulása szövıdmény: • vérzés: nyelıcsı. 3. MR. mesentericocavalis shunt) shuntmőtét. albumin.cava és a v. B. májenzimek. alvadási faktorok. • hypersplenia – nyomás nı – fvs és tct szám csökken vvt élettartam csökken. Petechiak. közé 44 T . Tremor..shunt a vért nagy vérkör irányába terelik. sup. izomsorvadás. Ascites Májelégt. A teljes vért a v.hep.i.i-ba irányítja. Fokozott hepatopetalis áramlás: májban AV fistula. mérgezések • Intrasinusoidalis: oedema. splenorenalis centralis shunt: lép eltávolítása után a lépvénát a bal vesevénához end to side anasztomizáljuk.c. fibrósis. albumin. v. Legmagasabb a postoperatív encephalopathia aránya 2. centralis splenorenalis. Lépben AV fistula. cavographia – v. cava felöl). jelei: • Icterus. mesentericocavalis H-shunt: protézis beültetése v. Cél: gátolt keringés fenntartása a nyomás emelésével. összfehérje.

Magas a mortalitása: 40-60% • Transzjugularis portosystemas stent shunt: v.sup-ba jut. sürgıs shunt: vérzés ideje alatt korai mőtét: 2-4 napon belül javallata jelentısen beszőkült: csak ha egyéb vérzéscsillapítás eredménytelen.jug. direkt vízkiürülést fokozó (etakrinsavszármazékok) és natriuresist elıidézó (furosemid származékék) kombinált diuresis Th. antikoaguláció.hep-n át katéter májba. Hasfal bıre elvékonyodott. Ascites: Szabad hasüregben levı interstitialis nedvnek megfelelı összetételő folyadék. gyakran elzáródik. end to side anaszt. tételek 2008 5. Ritkán alkalmazzák. Szőkebb graft. Uterus és anus prolapsus lehetséges. distalis splenorenalis shunt: lép eltávolítása nélkül. Az áramlás részben hepatorenalisan is megmarad a portalis nyomás egyidejő csökkenése mellett. 6. max. A folyadék ballotálható. Javallata: gyógyszeres Th eredménytelen: aldoszteron antagonista. de még nem vérzik. A lépvéna felszabadítása pancreasról. Ellenjavallat: • fertızött ascites • acut v. sószegény diéta. ismétlıdı GIT vérzés • dekompenzált májmőködés • kiterjedt hasi összenövések • alvadási zavarok • emelkedett centrális vénás nyomás posztoperatív ellátás: Elzáródás diagnosztikája. csillogóan fénylı. A folyadék áramlását a hasüreg és a jobb pitvar közötti nyomáskülönbség biztosítja. Gravitációs viszonyoknak megfelelıen változik. distalis csonkját a véna renalisba szájaztatják end to side. Coronariacavalis shunt: v.c. szövıdmények. Legalacsonyabb posztop. ahol májszövet átfúrásával v. ismételt scleroTh ellenére kiújuló nycsı varixok. A nyomás csökkenése csak a cardia körül jön létre. Gyakori betrombotizáció.c. Helytelen eljárásnak tekinthetı a szövıdmények és a postop. parenteralis albumin együttes alkalmazása ellenére az ascites nem csökkenthetı.Sebészet I. albumin infúzió 45 T .port. mesentericocavalis shunt. A vér a nagy vérkör irányába shuntolodik.i.csı varix ruptúra kezelése. rendszer elérése.int. Elsısorban májtranszplantációra váróknál. májsejtgerendák közti térben keletkezik. Öntáguló fémstent. Jellegzetes haskonfiguráció. A portosystemas shuntmőtétek javallata és alkalmazása: • Profilaktikus shunt: portalis hypertensio és varixok igazoltak. coronaria ventriculi és v. „szőkített” interpositios shuntok: interpozíciós portocavalis ill. csökkent aldoszteron lebontás Mőtéti Th: Egyirányú szelepen át az ascites a v. és vv. 7. napi 1000 ml-re korlátozott folyadékfelvétel. • Acut shunt: ny. Kialakulásásban szerepe van: • Sinusoidalis és postsinusoidalis nyomás emelkedése • Oncoticus nyomás csökkenése • 5-6-szorosára fokozott folyadékkiáramlás a máj intravasalis tereibıl • Posthepaticus nyirokáramlás zavara • Emelkedett RAAS. Encephalopathia miatt • Választott (elektív) shunt: varixruprúra szerepel anamnézisben – kivételes esetekben: hypersplenia.

thrombocytopenia. meglehetısen állandó vénás nyomás (10-15 vízcm) jelentısen megnıhet (60-80 vízcm). haematemesis. Következmény: portalis vénás hálózat és a v. 1) omphalitis 2) v.hepaticae thrombosisa vagy stenosisa b)Budd-Chiari-betegség c)pericarditis constrictiva Jellemzık: pangás miatt a máj jelentısen megnagyobbodott. melaena nagy lép.portae veleszületett szőkülete Jellemzık: hisztologiai elváltozás nincs. a rendszerben lévı. ahonnan a máj artériás keringésébıl száimazó vénás vérrel keveredve jut a szisztémás vénás keringésbe. máj norm. tételek 2008 Egyéb anyagok ehhez a tételhez A páratlan has őri szervek vénás vérét a portalis rendszer szállítja a májhoz. cirrhosis. folyadékbevitel vagy kalóriapótlás Tünetek: súlyemelkedés elmaradása az obstrukció típusától függıen ascites gastrointéstinalis vérzések. nagyságú 2) intrahepatikusan a) veleszületett májfibrosis b) bármely eredető cirrhosis Jellemzık: fibrosis. kollaterális keringés nem olyan kifejezett Gyermekkorban leggyakrabban a praehepatikusan elhelyezkedı obstukcióval találkozunk Kiváltó okok. máj normális vagy megnagyobbodott hyperspelismus: anaemia. Ha a portalis keringés akadályozottá válik.umbilicalis gyulladása 3) köldökvénán keresztül végzett cseretranszfuzió.portae vagy ágainak thrombosisa b) v. leukopenia Diagnózis: > klinikai tünetek > UH (Doppler) > oesophagogastroscopia: tágult kollateralisok > oesophagogramm: tágult nyelıcsıvénák ábrázolása > splenoportographia és lépnyomásmérés > angiographia 46 T .cava rendszere között normális körülmények mellett gyakorlati jelentıséggel nem bíró anastomosisok kitágulnak: a)elsısorban az oesophagus alsó része és a gyomorszáj között b)köldök körül c)plexus haemorrhoidalis portalis vér jelentıs része a máj megkerülésével a szisztémás vénás rendszerbe jut Portalis keringés akadályai elhelyezkedhetnek: 1) praehepatikusan a) v. megkisebbedett vagy megnagyobbodott 3) posthepatikusan a)v. máj lehet normális.Sebészet I.

portae általában érintett (thrombosis) gyermekekben nem ajánlatos (encephalopathia veszélye) mesentericocavalis shunt: v. mert abból az emésztés során ammónia képzıdik antibiotikum adása. hogy a fiziológiás bélflóra elnyomásával csökkentsük az ammóniaképzést fehérjeszegény diéta ha ezek nem használnak.mesenterica sup. nehezen uralható vérzéshez vezethet (hasonlóan a portalis hypertensióhoz). thrombopenia lép vénás vérének elvezetése a szisztémás vénás keringés irányában kialakuló kollaterálisokon keresztül történik => masszív. hogy a bélben ne maradjon vér. és v. a hypertensiót nem! BANTI-SYNDROMA Definíció: Lépvéna szőkülete Etiológia: 1. congenitalis 2. Terápia: splenectomia szükség esetén shuntképzı mőtét 47 T . szerzett: a) vércsere b)tartós köldökkatéterezés c) omphalitis után kialakult thrombosis Következmény: kifejezett splenomegalia mérsékelt májmegnagyobbodás hypersplenismus: enyhe anaemia.cava inf között Prognózis: sikeres mőtét esetén a portalis rendszer nyomása alacsonyabbá válik. fıleg kisgyermekek esetében endoscopia során a nyelıcsı tágult vénáinak sclerotizálása vagy elektrokoagulációja PORTALIS HYPERTENSIO ELEKTIV SEBÉSZI ELLÁTÁSA: Ha már volt 1 -2 vérzés a mőtéttel megkíséreljük a portalis keringésbıl a vért a szisztémás keringésbe vezetni splenorenalis shunt (általában 10 éves kor után) portocavalis shunt: mivel a v. felfújható (ballon) szonda alkalmazása (Sengstaken-Blakemore) acut endoscopia és sclerotizálás béltraktus rendszeres kiürítése (magas beöntések). oesophagus és gyomor körüli vénás kollaterálisok lekötése.Sebészet I. leukopenia. tételek 2008 Terápia: TEENDİK ACUT NYELİCSİVÉRZÉSNÉL: shockterápia lokális vérzéscsillapítás vérzı ereket komprimáló. a vérzés veszélye csökken Fontos: splenectomia a portalis hypertensióban csak a hypersplenismust oldja meg.

A hypertyreosis sebészi vonatkozásai Feltárás: KOCHER-féle gallérmetszés. étkezés ellenére.PM tumor 4. Nyaki nyirokcsomók és egyéb nyaki szervek infiltrációja. myopathia (combizomzat gyengesége). Az art.Plummer-kór 3. difíuse autonómia Therápia: /. mindig extracapsularis mőtét. Mirigyállományba tartóöltések. a. dekompresszió. szövıdménymentes 2. subtotalis resectio: csak benignus betegségek. kóros glukóz tolerancia. hasmenés. kiterjesztett mőtét: malignus betegségek. isthmusresectio: mindig extracapsularisan. autóimmun thyreoiditis és jódtartalmú szerek alkalmazása 6. lobectomia ezt ultrasubtotalis resectionak nevezzük.Basedow-kór 2. osteoporosis. mőtét alkalmával lehet kifogástalanul elvégezni. pszichomotoros nyugtalanság (ujjakon finom hullámú tremor. többszöri beavatkozásnál. sinus tachycardia. részleges resectioja is. lekötése. a. sup. thyreotoxicus krízis: jódexpozíciókor a hiperfunkciós PM súlyos tüneteket kiváltó mennyiségő T3 és T4-et szekretál Relatív indikáció: terhesség elsı és második trimeszteie. Mőtét alatti és utáni sebellátás: Vérzéscsillapítás.struma.Formái: uninodularis autonóm adenoma. tételek 2008 17. zsírmáj. rövid nyakizom átvágása. Autonóm PM betegségek: A hyperthyreosist okozó göbös PM elváltozások együttese. recurrens és a mellékpm-ek kipreparálása! Isthmus leválasztása tracheáról. második v. Artéria tyr. Nyakizmok leválasztása a lebenyek felszínérıl. az érintett oldalon extracapsularis az ellenoldalon intracaps. megfelelı vénák lekötése. exophtalmus. gyakori széklet. drenázs. a: szelektív vagy módosított dissectio: nyirokcsomóáttétek kezelése. fiatalkori eredménytelen thyreostaticus kezelés 48 T .állandó húzás mellett trachea felé fordítjuk. meleg. pl. Gyógyszeres: 40%-ban eredményes: A thyreostaticumok blokkolják a PM hormonok szintézisét. 5. Az ideg.Sebészet I. 4. tachycardia Basedow oka: TSI (thyreoid stimulating immunglobulin). disseminalt golyva. tumor miatt. egy évig gyógyszer therápia rezisztens. erek és mellékpm. rövid nyakizmokban haladó nyaki vénák lekötése – légembólia! Felszívódó monofil varratok.PM hormonok túladagolása Basedow-kór tünetei: . palliatív mőtét: tumormegkisebbítés. fokozott TSH elválasztással járó hipofízis daganatok 5.n. kipreparálása. malignitás gyanúja. Mőtéti típusok: 1. int. totalis thyreoidectomia: csak 1. 3. b: radikális nyaki dissectio: mind3 nyirokzónában áttétek 6. ciklus zavarok. fogyás. alvás. inf. Hyperthyreosis etiológiája: l. és véna thyr. anucleatio: soliter göbök extracapsularis eltávolítása. Mőtét: 90-95%-ban eredménes Abszolút indikáció:nagy Struma. v. thyr. Kéntartalmú thyreostaticumok (pl. 1. Ált.. lobectomia. ophtalmopathia . multinodularis golyva. idegesség. Metothyrin) 2. sup. nedves bır. jug. Perklorátok b.Merseburgi triász: struma. lekötése. recidiva esetén intracapsularis. .

Mőtéti feltárás: KOCHER-féle gallérmetszés Mőtéti típusok: 1. szövıdmények megelızése . Palliativ mőtét: inoperábilis tumorok Mőtét utáni gondozás: * A mőtét utáni funkció csökkenés a TSH-elválasztás fokozódását vonja maga után * Recidív struma alakulhat ki. áttéteit -radikális dissectioval: ha mindhárom nycs.Sebészet I.Szenzitív TSH meghatározás: jelentısége a szubsztitúciós és suppressiós kezelés beállítása Szubsztitúciós kezelés: PM-hormonokat adnak (levothyroxin) Suppressziós kezelés: A hypofízis TSH elválasztását visszaszorítják (thyroxin). *Thyreoiditis. Thyreoidectomia totális: azonos a kétoldali extracapsularis lobectomiával -ultrasubtotális resectio: az érintett oldalon extracapsularis. Célja: . *PM tumor mőtéte elıtt.A strumakiújulás megakadályozása. A tervezett mőtét elıtt 10-14 nappal abbahagyják.-zónában áttét van 6. Lobectomia és thimus resectio: extracapsularisan végezzük 4. 49 T .Enucleatio: solitergöbök eltávolítása (cysta. *Enthyreosisos golyva. adenoma) 2.elıször mindig extracapsularisan . Nem kell elıkészíteni: *Hyperthyreosis nélküli forró göbök. Kiterjesztett mőtét a nyaki nycs. Hyperthyreosist okozó göbös golyvák mőtéti elıkészítése thyreostaticummal lugol nélkül.Subtotális resectio: leggyakoribb mőtét .a késıbbi mőtéteket intracapsularisan végezzük 3. Menete: Aki még nem részesült thyreostaticus kezelésben. B receptor gátlókkal 2-3 hét alatt alkalmassá tehetı a mőtétre. és Lugol-oldatot adnak. tételek 2008 Mőtéti elıkészítés: Célja: Kivédjük a thyreotoxicus krízist.benignus elváltozásokat operálunk ezzel a technikával . majd a mőtét után 7-10 napig adjuk. áttétek és környezı nyaki szervek daganatos infiltrációja miatt végzett mőtét -szelektív dissectioval: follicularis és papillaris PM rákok nycs. míg az ellenoldalon intracapsulris lobectomia 5. akkor 6-8 hétig tanácsos a mőtét elıtt elvégezni.

anaerobok (pl. haemothorax bacis felülfertızıdéssel 2. pleuritis. bronchiectasiás üreg áttörése 5.a tüdı funkciók súlyosan károsodnak 3. mellhártyaüregben gennygyülem alakul ki. melkasfali gyulladások pleurális propagációja 6. 3.a genny és pyogen membrán maradéktalan eltávolítása .oesophagus perforáció (Boerhave betegség. serothorax. ptx. elhanyagolt pleuropneumonia. Proteus) gombák Tünetek: Az akut szakban: septicus-toxicus jelenségek uralják a kórképet. 2. nosocomiálisok (Klebsiella..Sebészet I. süllyedés magas fvs normális/alacsony étvágy javul Szövıdmények: ha az empyema chronikussá válik sepsis agytályog amyloidosis callus képzıdés bronchopleurocutan fistula empyema necessitatis (a mellkas íalon át kitörı pyothorax) Therápia: A gennygyülem kiürítése AB Mellkas punctio Öblítı-szívó drainage (legjobb a genny eltávolítására) Mőtét: 1. Decorticatio: A callusosan megvastagodott pleurale mezekkel határolt gennyzsák lefejtése és eltávolítása a tüdırıl. tételek 2008 18. tbc bacik. Empyema thoracis. immunhiányos állapotok Kórokozók: gram-pozitív/negatív bacik. láztalanok. tbc/tumoros cavema áttörése 4. . subphrenicus tályog) a pleuraőrbe terjedése 7.. subdiaphragmaticus gyulladások (májtályog.Thoracoplastica: ma már ritkán alkalmazott módszerek. Etiológia: 1.a gennyzsák pariétalis lemezének eltávolítása . tumor) szövıdménye 8. Chronikus szakban: a betegek általános állapota javul.VATS 50 T . A tuberculosis sebészete Empyema thoracis (pyothorax) Definció: Gennymellőség. Bacteroides).a tbc és chronikus empyema típus mőtéte volt .összenyomott tüdı feletti bordák eltávolítása . abscedáló pneumonia.

kábítószer alkoholizmus Pathológia: 1. * gyomormosó folyadék.A győrőárnyék differenciáldiagnózisa: *emphysaemas bulla. idınként mellkasi fájdalom. kívülrıl egy lymphocyta szegély található.PA és oldalirányú felvételen. letargia. bronchiectasia.Bakteriológiai vizsgálat: (3 egymást követı napon) * minta: * köpet. Késıbb a cavema perforációja már súlyos tünetekkel jár: haemoptoe Diagnózis: 1.cavernaképzıdés (az odavezetı bronchus elzáródása és a sajt elfolyósodása következtében) 2.Anamnézis: . köhögés.Tőberculin-próba (Mantoux-féle intracutan teszt) 51 T .Lábon nem specifikus gyulladásos jelek 4.-nekrózis (elsajtosodás) Másodlagos elváltozások -beolvadás . Másodlagos elváltozások hegesedés elmeszesedés Tünetek (a betegnek minimális tünetei vannak) Hıemelkedés. szerepelt-e a kórelızményben tbc. * BAL útján nyert bronchiális szekrétum. migratio. AIDS terjedése.Inkubáció: 4-12 hét Epidemiológia: A 90 évekig jelentısen csökkent. majd az utóbbi években emelkedést mutat az incidencia. . körülötte Langhans-féle óriássejtek.A mononuclearis phagocytakban intracelluláris perzisztálásra képes.Tünetek 3. echinococcus cysta .Tuberculoticus kerekárnyék (jó védekezı képesség esetén alakul ki) -A kerekárnyékdifferenciádiagnózisa: *Bronchuscarcinoma *Metasztázis *Jóindulatú tumor 5. kis fokú nehézlégzés.Sebészet I.családban volt-e tbc. Oka: turizmus. szőrési fegyelem fellazulása. munkanélküliség.A felsı lebeny csúcsai közelében győrőárnyék (centrális felritkulással járó gócos elváltozás) . szétesı tumor. * vizelet: urogenitális tbc gyanú esetén * vénás vér: AIDS-ben Ziel-Nielsen festés Többszöri tenyésztés antibiogrammal (Koch tenyésztés) 6.. epitheloid sejt szegéllyel. tüdıcysta. mérsékelt fogyás. étvágytalanság. A tuberkulotikus gyulladás produktív formájának ismertetıjele: Tuberculum (gümı): középen nekrózis. tételek 2008 Tbc sebészete Kórokozó: Mycobacteriun tuberculosis . A tuberkulotikus gyulladás exsudativ formájának ismertetıjelei: -exsudatum.Rtg: . . köhécselés. éjszakai izzadás. ellenálló képességet csökkentı tényezık 2.A cord faktor okozza a granulomaképzıdést .A sejtfal viaszrétege okozza a savállóságot .

. thoraxfenster – „mellkasi ablak” Tbc-s empyemában 1-2 borda eltávolítása + izombırplasztikával zárni decorticatio 52 T .Cavernapunctio . hegesedéssel jár) mőtét: decorticatio – pleuralemezzel ellátott gennyzsák lefejtése.Ha a tüdıtumortól nem lehet elkülöníteni Mőtéti típus: Resectio: parenchima kímélı.. Sebészi: . 3 hónapig a. tételek 2008 Therápia: 1. lebeny pulmonectomia b. resectio – segmentum. amíg ürül a mellüregbıl chr. után antiTbc th.Posttuberculoticus hörgıelváltozások .mRtg 85%-ban felsı lebenyek csúcsi részén . tuberculosis okozta spec. Ethambutol. empyema (> 6 hét. tenyésztés.tünetek + poz. Gyógyszeres: Isoniazid (INH). eltávolítása thoracoplastica – gennyzsák parietalis lemezének + 5-10.. pathol.Tbc-s roncs tüdı kialakulása . sarjszövetképzıdéssel és sajtos elhalással járó chr.Masszív haemoptoe . TBC – mycobact.Bronchiopleuralis fistula . gócos betegség Dg: .kenet. borda eltávolítása pulmonectomia – súlyos esetben 2.sebészi – antituberculoticum védelemben javasolt + op.empyema Th: . anatómiai egységekben Th: mellkaspunctio – tehermentesítésre. bronchoscopia Szövıdmény: .Eredménytelen gyógyszeres kezelés . Mantoux-próba . javasolt kb.Sebészet I. Pyrazinamid 2. Streptomycin.pulmopleuralis fistula . Rifampicin. dg-ra (mikrobiol.Gyakori recidiva . laborba) alkalmas öblítı-szívó mellkasi drainage – addig.

csökkent gyakoribb fertızések. mérsékelt kockázat: . glukóz-. vérgázanalízis c. triceps bırredı vastagság b.ischaemia. kiterjedésének. transzferrin. perfusios tüdıszcintigráfia Eltávolított tüdırész funkciója: . funkciók vizsgálat – altatás. antropometriás mutatók: Tm. mőtét sürgıs.alultáplált mőtéti megterhelés nagyobb. alacsony rizikó: .th-ra adott válasz megítélése a. mőtét utáni ápolástól Intraoperatív kockázati tényezık . mőtét helye.közelmúltban lezajlott MI (< 6 hónap) . immunológiai telj. enyhe szervi elváltozás 3. cardiális. preop.ugyanolyan. betegtıl: életkor.dinamikus: RR↓. EKG.érsebészeti betegség . progressziójának felmérése.öreg MI. pulmonalis éknyomás Preoperatív kockázati tényezık: 1. ritmuszavar Tápláltsági-. dekompenzált. MI. só-. mint a többi tüdırész – tüdıfunkció ↓↓↓ Tüdıresectio kritériumai: MBC > jósolt norm. postoperatív szövıdmények Kivizsgálás: 1. napon a legvalószínőbb a MI) . tachycardia. DM.Sebészet I. sebgyógyulás rosszabb. art. cardiovascularis vagy respiratorikus betegség. tárgyi feltételektıl. összfehérje c. elhagyott béta-blokkoló vagy Ca-csat. Mellkassebészeti mőtétek elıtti kivizsgálás. Társaság) – anaesthesiológiai kockázat (nehezen becsülhetı meg) 1. légzésfunkciós vizsgálatok: . pneumonia Vizsgálandó: a. ventillatios. közvetlenül halállal fenyegetı állapot Mőtéti kockázat = sebészi + anaesth. tályog. anaesthesiológustól.jobb. kockázat Függ: 1. súlyos szervi zavarok 5. VES. Ts. seb. .aortastenosis . hidráltsági fok. mint a többi tüdırész – tüdıfunkció ↓ .RR ↑. biokémiai mérések: szérum albumin. súlyos szervi elváltozás 4. mint a többi tüdırész – nincs változás . pitvarfibrillatio. elızetes gyógyszerszedés 2. pulzus.rosszabb.statikus: anaesthesia. immunológiai állapot . spirometria b. anaesthesia és mőtét idıtartama. magas rizikó – minimum 1 hétig kontroll (3. érték fele FEV1 > 2 l. hosszú mőtét. cardiális dekompensatio. mőtéttıl: sebész készségétıl. mőtéti kockázat. dohányzás. elektrolit háztartás. sürgıs mőtét . idıs kor Perioperatív cardiális események: . immunológiai vizsgálat: lymphocyta szám 53 T . tételek 2008 19. magas koleszterinszint. arrhythmia Monitorozni: RR. egészséges 2.dekompenzált szívelégtelkenség 2. respir. légzésszám.bet. betegség kivizsgálása 4. MI – mortalitása 36-70%-os. sav-bázis egyensúly. 3. VES. . FVC > 50 % paO2 > 45 Hgmm A mőtéti kockázat: ASA (Amerikai Anaest.tüdıbetegség kiszőrése. operálhatóság vizsgálata 2. blokkoló 3. anaesth.

mellékhatás jelentkezhet Postop. ismételt sebzárás 54 T .csökkent idegrendszeri mőködés Onkológiai betegek Kemoth. tételek 2008 túltáplált a. diaphyllin . Ca-csat. gangraena .csill. Haematoma – sebben alvadt vagy friss vér Ok: pontatlan vérzéscsillapítás Hajlamosít: thromboemboliás prophylaxisra adott heparin. coagulopathia.korai mobilizáció. + thrombosis prophylaxis) jobb a konzervatív th-nál . cardiorespiratorikus kapacitás csökkent c.: .szájhigiene postop. blokkolók. atelectasia.szervrendszeri tünetek – cardiotoxicitás. antidiab. postop.periop.tumoros bélelzáródás Sürgıs beavatkozás kockázata sokkal nagyobb. csontvelı depresszió .cardiopulmonalis deficit . spinalis anaesthesia jobb Idıskori betegségek: preop. feszülés Th: veszélye: fertızés abscessus Nagyobb haematoma kiürítése. intubálni d.preop.respir.epesebészeti beavatkozás: epekı. normotonia biztosítása.combnyaktörés – mőtéti megoldás (korai op. rendszer: pneumonia gyakori . környéke elszínezıdik nyomás. nyugtatók. normovolaemia. felületes légzés. atelectasia – fájdalom. nehezebb vénát találni. célzott AB . mint az elektív mőtété .asthmás beteg – ha steroidot szed. cardiotonicumok. dosis javasolt növelni . gennyes köpetürítés mőtét halasztása. anticoagulansok.aortastenosis antibiotikumos prophylaxis kell .ISZB . javasolt . megelızés: . tüdıvolumen ↓ Postoperatív sebgyógyulási zavar: 1.immunrendszer gyengül Gyógyszerinterakciók egyes gyógyszerek és a sebészeti ápolás során alkalmazott gyógyszerek között. fertızés – dehydratio. noninvazív cardiológiai monitorozás .. vérzéscsillapítás. köhögési képesség ↓.mesenterialis ischaemia .vastagbél diveticulum . légzıtorna. Pl. megszokott gyógyszereit folytassa. garatöblítés . légzési munka növekszik. mőtét utáni erıteljes köhögés.regionalis.. szövıdmények: a. fekvés. fájdalomcsillapítás köhögésre bátorítás b. fokozott mőtéti kockázat b.csökkenti a mőtéti teherbírást . jelentıs hypertonia Tünet: duzzadt seb.hypertonia . dohányzás elhagyása (7-30 nappal) . mőtéttechnikai nehézségek Idıs beteg (> 65 év) Gyakori: .appendicitis tünetei atypusosak korai a perforatio korai op. fájd. restriktív légzészavar gázcsere romlik. invazív.: vérnyomás-csökkentık. fájdalom. cholecystitis. mucociliaris clearance romlott. anaemia.a haemodinamikai állapotot gyorsan kell rendezni .fokozott fertızéshajlam . kivizsgálás szükséges.Sebészet I. hörgıtágítók.preop. steroid. gyógyszerváltásnál allergia.

tumor. tovafutó varrat rontja a vérellátást) b. uraemia. késlelteti a sebgyógyulást.és vesfunkció zavara Dg: helyi tünetek: rubor.fertızésnél infectio gyógyulása után sec. Sebszétválás – felléptével a postoperatív 5-8. adipositas. DM. corticosteroid th. haematoma.Sebészet I. pulm. érzékenység + subferbrilitas Th: punctio vagy a seb kis helyen történı megnyitása Nyomókötés vagy drain 3. nem megfelelı sebészi technika (fascia varrása fontos. elesettség. levertség Mikrobiológiai dg.hideghatás vasokonstr.meleg hatás (borogatás. th-s beavatkozások: steroid-. magas intraabdominalis nyomás obstr. calor. fejfájás toxaemiás állapot – bırvérzések. malignus bet.helyi: a. punctatumból. fertızıdhet Tünet: elıdomborodó. vese-.. anaemia.idegentest (véna-.3°C vagy < 35. fluktuáló seb + bırpír. cachexia Szövıdmények: .: absc. immunszuppr. részleges – dehiscentia b. hólyagkatéter) b. Tünetek: nyugtalanság. sebleoltás Th: sebészi th. sugár-. helyi tényezık: .tehermentesítı varratok 3 hétre . helytelen sebészi technika – ischaemizáló varratsor. cirrhosis. általános tényezık: idıs kor. máj károsodása. is hajlamosíthat rá). sápadtság.ha bélelıesés van op. cytoth. panaszok csökkennek 55 T .sipoly: a. seroma Th: .vérellátási zavar (érszőkület. bet. nincs étvágya. napon lehet számolni a.sérülés (trauma. adipositas . sebgyógyulási zavar – sebfertızés. tünet: növekedett fvs.. üreget decubitáló drain elhúzódó sebgyógyulás immunszuppr. stresszulcus. hírtelen köhögés varratszétválás c.6°C szívfrekvencia > 90 / min légzésszám > 20 / min leukocytaszám > 12000 / mm3 vagy < 4000 / mm3 MOFS: ARDS. szám. functio laesa Ált. icterus. máj. ha a zsigerek is elıesnek – eventeratio Ok: .. és superinfectio sepsis: szervezet szisztémás válasza masszív fertızésre bakteraemia (vérben életképes baktériumok) testhım.. > 38.: minta-haemokultura. Seroma – sebben felgyülemlett „serosus” folyadék + nyirok (elektrocoag. mőtét) . tételek 2008 2. liquor. láz.nem kielégítı sebellátás (heamatoma) . lépmegnagyobbodás dg: bakteriológiai vizsgálat – gennybıl. szív-. appendicitis b. nyugalomba helyezni a beteg testrészt Lokális fizikális th: . malignomák. szubj. párakötés) hyperaemia beolvadást sietteti.azonnali ágynyugalom . Sebfertızés Hajlamosít: a. enterocutan sipoly – vastagbél diverticulitis. vizeletbıl.általános: DM. emelkedett süllyedés. dolor. gyógyulást eredményez . varratok 4. liquorból haemokultura Th: góc kiürítése + célzott AB th. teljes – disruptio. bél visszahelyezése + tehermentesítı varratok .. sebészi lekötés) .

csíraszám ↔ asepsis . súlyosan kontaminált: . postop. Egyéb: a.szervezet helyi és ált.Tüdıscintigráfia 5.nincs gyulladás a mőtéti területben 2. MRI -UH 7. Thoracoscopia Spirometria: * vitalkapacitás mérése * kilégzési áramlási paraméterek felmérése * MBC = maximális légzési kapacitás * FEV1 = 1 secundum alatt erıltetett kilégzéssel nyert volumen.légzı-.gennyes mőtét . sebfájdalom – postop. = 50 %-nál kisebb. ismét emelkedett fvs-szám. * nagy mőtéti kockázatot jelent: .mőtét gyulladt területen. CT.kórokozó virulenciája . sepsis esetén Postop. Bronchoscopia. de nincs genny . sérv. napon normál esetben csökken chr.asepsis szabályainak súlyos megszegése 4. aseptikus sebek: . oedema. fájdalom – fonalgennyesedés.Labor 4.MBC. haematogen osteomyelitis pneumonia. peritonitis.asepsis szabályai betartva . 5-6. napon – fájdalom (seb-). ascites okozta dehiscentia és hasvízfolyás ill. mint 1 liter . jó vérellátás.váladék levezetése drain AB th: generalizált fertızésnél van láz Veszélyes fertızés: abscessus arcon. nincs holt tér Mőtéti seb: 1.Képalkotók: Rtg.sebszélek nyitva tartása (ovális sebkimetszés) .FEV1= kevesebb.Artériás vérgázanalízis 3. 56 T . GIT megnyitása 3. neuroma b. kontaminált: . GIT-t nem nyitjuk meg . 5-10.Ergometria 6. Mellkas sebészeti mőtétek elıtti kivizsgálások: 1.Sebészet I. urogenitalis infectio. feltételesen aseptikus sebek: légzı-.Spirometria 2.Endoscopia: Laryngoscopia. 5. sebfertızés Th: feltárás + defektus zárása Egyéb anyagok ehhez a tételhez I. Mediastinoscopia.béltartalom okozta fertızés . védekezı mech. tételek 2008 Ha 24 óra elteltével sincs javulás sebészi feltárás Sebészi feltárás – vértelenítésben .üreges szerv perforatioja Dg: tünetek a postop. sebfertızés Fertızés kialakulása: . ↔ atraumatikus sebkezelés. idegentest granuloma. subfebrilitas-láz palpatio fájdalom fokozódik késıbb fluktuáció Th: mőtéti seb széles feltárása + drainage + genny-leoltás Generalizált fertızés AB th.

embolizáció -destiuktív tüdıbetegségek: tumor. *A tüdıtályog és empyema thoracis elkülönítésére alkalmas * az intrathoracalis folyadékgyülemen belüli kóros folyamatok feltérképezése * kontrasztanyagos CT: -érképletek.ventillációs zavarokban: -cysta. bronchográfia *a hörgı fö ábrázolása pozitív kontrasztanyaggal *a tracheát és a bronchusokat érintı folyamatok ábrázolására alkalmas *ma jelentısen beszőkült az indikációs területe *oka: gátolja a légzıhám ciliáris aktivitását b. *Vizsgálható a daganat pontos helyzete *A környezı szervekkel való viszonya *A mediastinum térszőkítı folyamatok felderítésére és képleteinek érintettségére ad választ. Ventillációs tüdıscintigráfia: *egy zárt spirométérbıl 133Xe izotópot inhaláltatnak *alkalmazható: .summatios rtg: -kétirányú felvétel: -PA. terhelés végpontján * 100-150 W/3 perc → minden mőtét elvégezhetı * 60-100 W/3 perc → csökkent terhelhetıség * <60 W/3 perc → magas mőtéti kockázat Rtg: Rutinszerően alkalmazott 1. Perfusios tüdıscintigráfia: *vénásan beadott 99 Tc izotóppal *alkalmazható: . tomográfia: -A legpontosabb topográfiai diagnózis 3. -oldalirányú -A hátsó tüdıszegment egyes részei a PA síkban a középárnyékba vetülnek. * A tartós hypercapnia tüdıszövıdmények nagy kockázatát jelenti. DSA (digitális substractios angiografía) * Ötvözi a CTés az angiográfia elınyeit CT: *A tüdıtumorok kivizsgálásának szerves részét képezi. abscessus 2. érdús tumorok. 2. pneumoangiográfia: *a tüdı egyes fejlıdési rendellenességei vizsgálható *nem veszélytelen eljárás c. tételek 2008 Artériás vérgázanalízis: * mérsékel/súlyos spirometriás eltéréseknél * PaO2 = kevesebb 60Hgmm esetén a mellkas sebészeti beavatkozások megfontolandóak. kontrasztanyagos rtg: a. intrapulmonalis góc elkülönítésére 57 T .Sebészet I. Labor: vérkép We vércukor máj -és vesefunctio ionok köpet bakteriológia és citológia fehérjék Tüdıscintigráfia: A morfológiai és funkcionális viszonyok feltérképezésére alkalmas 1. Tbc. -emphysaemás bulla Kerékpár ergometria: * EKG * Vérnyomás * Pulzusmérés a terhelés elıtt.

II.Thoracoscopia: *helyi érzéstelenítésben *kis bırmetszésbıl *intercostalisan bevezetett eszköz *indikáció: -ismeretlen eredető mellkasi folyadékgyülem *A betegség hisztológiai igényő tisztázása és a folyadékgyülem szívó kezelés a bevezetett drénen keresztül *A pozitív pleurobiopszia pleuralis metasztázist igazol (= M1 ). Thrombembolás szövıdmény 6. Hörgıcsonk elégtelenség. *VATS: alkalmas a difíuz disszeminált gócos tüdıelváltozások minimális invazív szövettani diagnózisára. Cardiális szövıdmény: *coronaria hypoxia *pitvar-kamrai ritmus zavar *pozitív nyomású lélegeztetés *barotrauma *perioperatív hyperoxia 5. posztoperatív empyema: *pneumonectomia után 2-10 % gyakorisággal *hosszasabb konzervatív therápiát igényel (szívó-öblítı drenázs) 4. Posztoperatív szövıdmények: /. Laryngoscopia: *térfoglaló tüdı és mediastinum betegségek esetén *kimutatja a hangszalagok mozgását 2. Masszív utóvérzés: 1000 ml-nél több vérzés esetén 2.Bronhoscopia: *a képalkotókkal kimutatott betegségek felderítésére *mintavétel: direkt biopszia. tételek 2008 MRI: mediastinum. kefebiopszia *típusa: merevcsöves. Atelectasia. csontos mellkas betegségeinek kivizsgálására UH: retroperitoneális metasztázis keresése Endoscopos vizsgálatok: /. Septikus szövıdmény 58 T . fíbero bronchoscop 3.Sebészet I. emiatt onkológiai inoperabilitást jelent.Mediastinoscopia: *invazív diagnosztikus eljárás *pre-paratrachealis *subcarinalis nyirokcsomók vizsgálata *mediastinális elváltozások diagnosztizálása 4. váladékretenció: *leggyakoribb *az idejében végzett bronchoscopos aspiratio számos késıbbi szövıdményt kivédhet 3.

mediastinális tumorok Elváltozások: • ny. teratoma. elsı-felsı mediastinum: . • VCS kompr. myastheniás tünetek! . transthoracalis • Mediastinoscopia Th. mega oesophagus) • thymustumor • cysták (pericardialis. thymoma. megnagyobbodással járó kórképek • intrathoracalis struma • pseudotumor (aneurysma.) törekedni kell sebészi eltávolításra.struma endothoracica falsa (gyakoribb)/vera: kompresszió: trachea. 59 T . fıhırgık nyomása: dyspnoe. Substernalis és mediastinalis strumák: KOCHER metszés és parcialis sternotomia 2. pneumonia… • Idegek: Horner triász. adjuváns Th. rekeszbénulás. VCS malignitás kizárása .malignus lymphoma.: A lymphogen tumorok kivételével az összes térfoglalás mőtéti indikáció.: • Rtg. ez után adjuváns Th ajánlott. dermoid cysta: kompressziós tünetek. haemopthoe Th: tumorexstirpatio. angio. myelographia. CT. posterolateralis thoracotomia 3. palliatív mőtét. pm. bronchogen. tracheobronchographia • Uh. posztop. MASOKA stádium: I-II st-ú lokalizált thymomák: mőtét abszolút indikált – gyors és tartós gyógyulás várható malignus lymphomák (II-III st. Ha kiterjedt: median sternotomia. thymomák (III-IV st. • Ductus thoracicus kompr.thymus. vagy standad. enterogen) • mesenchymalis és egyéb ritka tumorok • neurogén tumorok • teratoid tumorok Tünetek: • 30-40% panasz és tünetmentes • Tranchea. VATS: jól körülhatárolt és nem túl nagy elváltozások Lymphogen tumorok: kemo+radio Th.): kemo+radio Th. vagy axillaris thoracotomia. középsı és hátsó mediastinum: axillaris. MR • Izotóp pajzsmirigy scan.Sebészet I. scintigraphia • Trancheobronchoscopia • Biopsia: transbronchialis. láz. elsı mediastinum: anterolateralis. .cs. 1. 1. rekedtség • Nyelıcsı kompr. – chylothorax • Láz – lymphoma • Spontán hypoglikaemia – mesenchymalis tumorok • Anaemia Dg. tételek 2008 20.

Felülfertızıdhet.cs.bronchogen cysta: ált. lymphoma 3.: hiatushernia. artéria subclavia 4. bármely életkor. Th: sebészi. n. ruptúrálhat videothoracoscopia . intercostales. szimpatikus lánc. hiatushernia ritkán: thymoma. lymphoma. n. óriási pancreaspseudocysta Egyéb anyagok ehhez a tételhez Mediastinum definíciója: (gátorüreg). elülsı-felsı: intrathoracalis struma substernalis struma malignus lymphoma teratoma thymoma lymphangioma 2.rendszerbetegségek és daganatok áttétei.: neurogén tumorok. elsı-alsó mediastinum: pseudotumorok!: pericardialis cysta. felülfertızıdés . phrenicus. lipoma. mediastinoscopia.: oesophagus diverticulum. középsı-felsı: Enterogen cysta Aneurysma Mellékpajzsmirigy adenoma 60 T . vagus. felsı-középsı mediastinum . . Hyperpth-ban: hyperplasia és adenoma megjelenhet ezekben is. a med-ban. hátsó-felsı med.aneurysmák: aorta. tünetmentes. elülsı-alsó: pericardialis cysta Larrey és Morgagni hernia 3. hátsó-alsó med.enterogen cysta: laphám borítás. mediastinalis struma 6. videoendoscópiával 7. tételek 2008 2. középsı-alsó mediastinum: jó és rosszindulatú ny. vízszintes nívó. Ruprúra. hátsó med. cranialis. 4 típus: paratrachealis. nycs biopszia 5.parathyreoidea adenoma: fiziológiásan is lehet mellékpm. hilaris. Mediastinum határai Etiológia: nycs-megnagyobbodással járó kórképek (27%) intrathoracalis strumák (20%) pseudotumorok (18%) thymustumorok (Í3%) cysták (9%) mesenchymalis tumorok (5%) neurogen tumorok (4%) teratoid tumorok (4%) KULIBA szerinti topográfiai felosztás: 1. paraoesophagealis. ectopias gyomormucosa is lehet benne. Gerinccsatornába terjedhet=homokóra tumor! Ált. 90% benignus Schwannoma: nn. tünetmentes.Sebészet I.

anterolateralis/axillaris thoracotomia .) hilusi lymphadenomegalia 5. hátsó-alsó: hiatus hernia malignus mesenchimalis tumor neurogen tumor Diagnózis: I. Non-invasiv eljárások: 1. Invasiv vizsgálatok: 1. Myelográfia 5.median sternotomia . Oesophagoscopia II. Mellkasi Rtg (kétirányú) 2. 61 T . nem túl nagy mediastinalis térszőkítı elváltozások eltávolítására. Angiográfia 3. Angulus venosus nycs-biopsia 4. Tracheabronchográfia 4. Csontizotóp-vizsgálat 8. PM izotóp-vizsgálat 7.alsó: pericardialis cysta nycs-rendszerbetegségek (Boeck bet.Sebészet I.Kocher metszés . Transbronchialis biopsia 2. tételek 2008 4. Mellkasi UH 6. Hodgkin bet.. Tracheabronchoscopia 9. Transthoracalis tőbiopsia 3. hátsó-felsı: Zenker-féle osephagus diverticulum neurogen tumor 6. középsı.parciális sternotomia Középsı és hátsó mediastinum: axillaris thorcotomia posterolateralis thoracotomia VATS: Alkalmas jól körülhatárolt. Elülsı mediastinum elváltozásaihoz leggyakrabban alkalmazott behatolások: . Mediastinoscopia Therápia: A lymphogen eredető tumorok kivételével az összes térszőkítı elvátozás mőtéti indikációt képez.

struma endothoracica vera (5%) . A csecsemımirigyrıl néhány fontos gondolat: . st. Intrathoracalis struma Az elülsı-felsı mediastinum jobb oldalán gyakoribbak Típusai: 1. súlyos tünetek (bulbaris és respirációs) III.semmilyen összeköttetésben sem áll a nyaki PM gyel. lassan kifejlıdı rekedtség. végtaggyengeség. -mellkasi fájdalom -társulhat MYASTENIAS tünetcsoport (30-50%) Myastenia Gravis (MG):thymus eredető autoimmun betegség. Tünettan: -kompressziós tünetek: köhögés. fulmináns jelleg IV. dyspnoe.Az ebbıl kiinduló daganatok malignusak. . dysphagia.Sebészet I. 5-10%-ban malignizálódhat Therápia: Mőtét.: kp.:st akut. struma endothoracica falsa (95%) . Elülsı-felsı mediastinum: a. 2.A serdülıkor után zsírosan degenerálódik.van összeköttetés ez és a nyaki PM között. légzıizomgyengeség miatti fulladás OSSERMAN-féle MG klinika stádiumai: I. b. st: ocularis tünetek (ptosis) II/A. mimikaszegénység.: enyhe generalizált tünetek II/B.Kétlebenyes nyirokszerv. cava sy. -infiltrálhatják az itt lévı képketeket. Az összes gátori daganat 20-50%-a. A falsa struma Kocher-féle metszésbıl + parciális median sternotomia kiegészítésként feltárható. A vera pedig sternotomiaból. neuromuscularis transmissio zavarát okozza. st: izombénulások 62 T . st. stridoros légzés. Thymoma Ezen régió típusos daganatai. A közös eredet: csecsemımirigy.cava sy Diagnózis: Mellkasi Rtg: látható a tracheát szőkítı árnyék PM scintigráfia / UH: negatív is lehet Mediastinalis CT: topográfiában tuti Tőbiopsia: pontos kórisme Differenciáldiagnózis: Asthma bronchiale (a hangos stridor a félrevezetı) Veszélye: kompressziós tünetek. v. tételek 2008 Néhány fontosabb elváltozás részletesebben: 1. v. szemhéjptosis. . motoros gyengeséghez vezet. Tünetek: Dyspnoe. tünetek: (a súlyosság szerint) fáradékonyság.

mikroszkópos tokinvázió III. A rekesz congenitalisan gyengébb pontjain keresztül jobb oldalon: foramen Morgagni. gyógyszeres kezelés (cholinerg szerek. Aortaaneurysma: lásd: érsebészet b. 63 T . Zenker diverticulum A régió típusos pseudotumorát lásd: nyelıcsı sebészeténél. MG therápiája: Thymectomia. Középsı. Hátsó-felsı mediastinum: a.makroszkóposán teljesen tokba zárt . plasmapheresis A mőtéti indikációt felállítja: neurológus-sebész-anesztes.felsı mediastinum: a.makroszkópos invázió a környezı zsírszövetbe . Hiatus hernia: A régió típusos pseudotumorát lásd: nyelıcsı sebészeténél. tételek 2008 MASAOKA-féle thymoma inváziós stádiumbosztás: I. Elülsı-alsó mediastinum: a. stádium: . stádiumban indikált. Hátsó-alsó mediastinum: a.: mőtét Masaoka II-III: mőtét (kuratív/palliatív) adjuváns sugár/chemotherápia Masaoka III-IV. steroid). MellékPM adenoma: lásd: endocrin sebészete 3. stádium: . Larrey és Morgagni hernia Ezek az ún. 2. stádium: . 5. mellsı sérvek közé tartoznak.Pleurális és pericardiális áttét/lymphogen és haematogen metastasis Therápia: Tumorexstirpáció Masaoka I-II.: chemo/sugártherápia.Sebészet I. baloldalon: foramen Larrey supraperitonealis zsírszövet/valódi sérvként peritoneummal borított cseplesz nyomul a mediastinumba.makroszkópos invázió a környezı szervekbe IV. de lehet szendvics-therápiát is alkalmazni: neoadjuváns + mőtét + adjuváns kezelés. A mőtét általában az Osserman II-IV. Az elváltozás resectioja.mikroszkóposán nincs tokinvázió II. stádium: . 4. Therápia: Thoracotomia.

A máj benignus daganatai. poz. Kompresszió • Sipolyképzıdés • Epeúti kompresszió • Malignus elfajulás. cava inf. Dg. tételek 2008 21. epesav! • nem közlekednek az intrahepaticus epeutakkal. cystás elváltozásai Nem parazitás eredető: intrahepaticus epeutak congenitális malformációjából származnak. epeutakkal közlekedhet. 50%ban 2 vagy több Tünet.: • Tályog • Malignus tumor • Hemangióma • Hematóma • Echinococcus: septum.: • Nem okoz tünetet. ha nagy májszövet atrophia+ másik lebeny kompenzációs hypertrófia • 50%ban 1 . Th: Sebészi: >5cm cystafal mőtét alatti fagyasztásos vizsgálata + a bennék citológiai vizsgálata ajánlatos Percutan leszívás: ritkán eredményes véglegesen Sclerotizáló anyag befecskendezés Cystadenóma: • Ritka • malignitási hajlam! • 10-20cm • Májfelszínen különbözı nagyságú göbbel jelennek meg Tünet: • Hasi fájdalom • Diszkomfort • Étvágy ↓ • has↑ • majfunkció normális! 64 T . • Néhány mm-tıl 20-30cm • Ha kicsi: májparenchyma veszi körül. Ca lerakódás. nincs benne bilirubin. Egyszerő cysták: • serosus folyadék. • Nagy cysta tapintható • Feszülı cysta tumornak imponálhat! • Negatív májfunkciós vizsgálat • UH vagy CT. UH-gal nyomonkövetés Szövıdmény: • Bevérzés • Ruptúra • Felülfertızıdés • V. vagy kontrasztos CT Diff Dg.cystadenocarcinoma fıleg ha cysta nagyobb.Sebészet I. mint 5 cm. Serológia Kórlefolyás: megfigyelés.

vér+nyirokér destrukció→necrosis Tünet: • Hasi fájdalom. Jobb mellkasi fájdalom. multiplex áttét.Sebészet I. feszül. felülfert. CT. Májfunkció • Nincs: icterus. CT TH: • Ruptúra. Th: teljes sebészi kimetszés Polycystás máj: Polycystás vesebetegséghez társul gyakran Ált. Echinococcus: Egész világon Uniloculáris cysta ált.ideiglenes eredmény. kompressziós icterus→sebészet. ismétlıdı bakteriális cholangitis. Kiújulás Cystadenocc. Bevérzés. Granulosus – invazívan növekvı. portalis hypertensio • Uh. fáj • Neg.nem javallt • Májtranszplant. 25% panaszmentes 65 T . DE: Echynoc. Felülfertızıdés. Viszketés. (vesetrplant is) Veleszületett májfibrózis (máj fibrocysticus degenerációja) Portalis RR-t eredményez Caroli sy-hoz társulhat: intrahepaticus epeutak segmentalis multifocalis cysticus dilatatiója. multiloculáris forma 85% jobb lebeny Tok nélkül nı. Uh vezérelt drenázs+ fenestráció.tapintható. Ruptúra.. nem okoz tünetet Tünet+Dg: • Ha sok+nagy. Asthma. tételek 2008 Dg: • Uh: folyadék tartalmú irreguláris szélő septumokkal elválasztott tömlık • Angio: avasculáris • ERC: intrahepaticus epeutak dislocatiója Szövıdmény: Epeút kompresszió. diclocatió. ERC Kórlefolyás: • Cholangitis • Tályog • Sepsis • Amyloidosis • Intrahepatikus kövek Th • Antibiotikum • Mőtét: KEHR-drenázs 1 lebenyre localisált: lobectomia diffúz: transzplant. Colitis ulcerosa gyakran társul Dg: • Máj↑ • Májelégtelenségre utaló jel nincs • Portalis RR jelei • UH.

angió (fıleg ha nagy cysta). Felülfert. FNH (focalis nodularis hyperplasia) Antikoncipiens Ha mőtét közben melléklelet – biopsia mindenképp esetleg eltávolítás Antokoncipiens abbahagyandó + UH-os nyomonkövetés Ha nyomási tüneteket okoz – resectió Ruptúra: ha gyorsan nı 3. Cystás hamartómák Gyerekkorban nagyra nıhet Nyomási tünet Mőtét 5. abscessus Benignus májtumorok: 1. sebészi beavatkozás után) Szerológia-immunilógia TH: nem kell minden cystát kezelni Mebendazol. hemangióma Leggyakoribb Akkor kell eltávolítani. regenerációs májnódus Alkoholos cirrhosis Májrákhoz hasonlít!! Diff! Szöveti kép: heg + atrófia Sebészi javallat nincs 66 T . ERC (icterust okozó echinococcus esetén. tételek 2008 Szövıdmény: • Ruptúra. congenit. hepatocelluláris adenoma Antikoncipiens Abbahagyandó Ruptúra – vérzés Mőtét 4. Anafilaxiás shock. albendazol Ha nagy és kompressziót okozó cysta + fiókcysta van – mőtét Akkor is mőtét ha ruptúrál és icterust cholangitist okoz Resectio. CT. ha nyomási tüneteket okoz (gyomor. duodenum) Peritóneális fájdalom lehet Spontán ruptura – legnagyobb veszély! Ha nagy: szelektív angiógráfia és embolizáció Resectió: elektív 2. pericystectomia Mőtéti szövıdmény: vérzés. Icterus Dg: UH. enucleatio.Sebészet I. natív has (cysta calcificatió). epecsorgás. biliaris fistula.

i. ↓-t regeneráció →resectio →májelégtelenség CHILD stádium: A: nagyobb resectio lehet B: kisebb C: nincs mőtét • multiplexen nı • infiltrálja V. hamar metaszt. hepatica szelektív angió. sarcoma és hemangioendothelióma Rendkívül malignus. gyomor-bél rtg. tumorsejteket embolizál keringésbe chirrózisban gyakran multicentrikus 2. hepeaticát. HCV. MR. primer: 1. Máj rosszindulatú daganatai és kezelésük I. fióktumor kimutatása. jó túlélés. izolált cytostaticus Th. Ha biopsia adenocc-t mutat. aflatoxin De novo – más klinikopatológiai kép Formája: fibrolamelláris cc. negatív Alfa-foetoprotein. legjobb prognózis májparenchymában terjed. CT vezérelt Sebészi TH: HCC-ben resecabilitás kb. CT. colonoscopia A. Perifériás – nagyra nıhet mielıtt tünetet adna Centrális – elzáródásos sárgaság 3. labor: AFP. DSA – késıi vénás fázis vizsg-a HCC – érdús Cholangio cc – érszegény Csontscintigráfia: áttét Májscintigráfia – „forró göb” – izotóp tumorban dúsul Ha icterus van: ERC Biopsia: UH.c.portét v. hepatica embolisatio 67 T . májmetasztázisok megkeresése Hd-YAG lézer: csökkenti vérzést 5 éves túlélés resectió után: HCC: 20-40% Colangiocc: 8% Májtranszplant: recidíva kifejlıdik Palliatív th: • a. alkohol. ép-kóros határ elkülönítése. CEA: metszt. kutatás Mellkas rtg. • Transhepaticus epeúti protézis és irradiáció • A..-t resectio: intraoperatív UH!! Májon belüli nagyobb képletek felkeresése. ↓-t májfunkció. rossz prognózis. v. gastroduodenoscopia. irigoscopia. v. tételek 2008 22. Fiatalok. 10% Ok: • chirrosishoz társul gyakran – portalis RR. hepaticába betör. akkor a tumor EXTRAhepaticus!!! DG: UH. cholangio cc. nagy recidíva. hepatica ischaemia elıidézése. HCC: HBV. varixok.Sebészet I.

V. portae mindkét ága vagy a fıág tumorosan beszőrt Mőtéti megoldás: resectio. Nem parazitás cysta: A. hypertermia. májtályog (klinikum. tüdı. mint primert Forrás: Tápcsatorna. Petefészek. elıbb kimutatják. CT. alkoholos infiltráció. kontrasztanyaggal nagyfokú dúsulás jellemzı) 4. Méh. kiterjedés a májban 2. Pajzsmirigy. Fizikális vizsgálat: a nagy cysták tapinthatók. tételek 2008 II: áttétek Gyakrabb. Tünetek: nagy többségben tünetmentes. Tumorjelzık Sebészi th-s idıpont: Ha primer tumor is észlelhetı. véletlen kerülnek felismerésre Diagnózis: 1. Egyéb anyagok a 21-22-es tételekhez I. UH (echogenitás alapján lehet diagnosztizálni: környezetüktıl teljesen elhatárolódó echomentes terület) Differenciáldiagnózis: 1. cava tumorosan beszőrt 2. elmosódott szélő) 2. metszt.a 20-30 cm-ig → a máj szövet atrófiáját eredményezik a másik lebeny hypertrófiájával. Prostata. necrotikus malignus tumor (UH. a.Sebészet I. nem recidivált-e a primer tumor 2. CT) 3. közlekedik az epeutakkal Szövıdmények: bevérzés. akkor annak eltávolítása után 1-3 hónappal Primér tumor eltávolításást követı ellenırzések során felfedezett metaszt. radiohullám Th. haemangioma (CT = hipodenz lézió. Labor: általában negatív 3. kemoembolizáció. echinococcus cysta (ELISA)septumokat tartalmaz. CT = csökkent denzitású. extrahepaticus tumor 3. malignus elfajulás 68 T . segmentectomia. hepatica ishaemia. bakteriális felülfertızıdés. nincs-e egyéb hasőri áttét 3. Pancreas. Májcysták 1. több mint 25% 4. Egyszerő cysták: Fogalma: Serosus folyadékot tartalmazó képzıdmény. Pathológia: Gömb vagy ovális alakúak. primer tumor kezelhetısége Egyetlen kuratív Th: resectio + primer tumor radicalis mőtétet ha ez nem történik meg nincs 5 éves túlélés! Egyes vizsgálatok alapján csak a colorectralis és petefészek tumor esetén javítja a túlélést Dg: izotóp. Nıknél gyakoribb. cryoTh. mindkét lebenyben kiterjedten. UH resectio ellenjavallt: 1. Uh. Rtg = a tályogban NÍVÓ kialakulása látható. Hólyag. Emlı. kórimézéskor mőtendı Mőtéti technika és intraoperatív DG: Metszt mőtét során meg kell gyızıdni: 1. v. MR.Ca-lerakódás. Epehólyag A májmetaszt okozza a betegek 25%-ának halálát Pognózist befolyásolja: 1. Átmérıjük változó: a néhány mm-tıl → máj parenchyma veszi körül.Nem közlekednek az intrahepatikus epeutakkal. tumornak imponálnak 2. metastesectomia Ma fıleg utóbbi 2 Nem resecalható betegek TH-ja: • kemoth. nincs-e fiókmetasztázis a májban intraop.

CT (hipodenz lézió.UH-gal könnyő diagnosztizálni: . Polycystás vesével párosult májcysta: . a nagyobbak nyomási tüneteket okoznak.. noduláris hyperplasia: Jellemzés: .Ennek talaján ismétlıdı bakteriális cholangitis keletkezhet. B. II. Hepatocelluláris adenoma: Jellemzés: . Caroli syndroma: . Szövıdmények esetén operálni kell. cystikus dilatációja.antikoncipiens szedése mellett .Tünetek: -csak elırehaladott állapotban okoz diszkomfort érzést . ELISA Therápia: 1.malignizálódhat . Echinococcus cysta: Kórokozó: . 2.folyadékot tartalmaz . UH: .Az intrahepatikus epeutak szegmentális.Hasonlít az egyszerő cystákhoz . .a nagyobbak nyomási tüneteket okozhatnak . ezeket sebészi úton el kell távolítani 69 T .mellékleletként .tokkal határolt 3. -ezt követıen mérlegelni kell a resectio lehetıségét. Cystadenoma: .irreguláris szélő . Focalis. malignus elfajulásra hajlamos . asthma broncialie.septumokat tartalmaz. Haemangioma: Jellemzés: Leggyakoribb.Therápia: eltávolítás D. viszketés.Sebészet I. (jó mőtéti eredmények az irodalomban) 2. Konzervatív: Mebendasol 2.spontán ruptúrálódhat . Benignus: 1. legfıbb veszélyük a spontán ruptura → acut has Diagnózis: -UH. mőtéti mellékleletként ismerik fel. C. multifokális. vagy skalpolás (unroofing).Echinococcus multilokuláris → multilokuláris megjelenéső Tünetek:Jobb felsı hasi fájdalom. kontrasztanyag nagyfokú dúsulása jellemzı) Therápia: a nagyobbak esetén embolisatio javallt. szelektív angiográfia. -jobb oldali mellkasi fájdalom.a gyorsan növı típus ruptúrálódhat. tételek 2008 Therápia: > 5 cm esetén sebészi eltávolítás.Echinococcus granulosus → unilokuláris megjelenéső . Májtumorok A.antikoncipiens szedése mellett gyakoribb .változó nagyságú .UH-gal diagnosztizáljuk .. diffúz hepatomegália -Szövıdmény: spontán ruptúra → anafilaxiás shock. icterus Diagnózis: 1.ritka.

CEA Therápia: . III.oka: cirrhosishoz társul. Fizikális vizsgálat 3. a parenchyma szétválasztásának sorrendjében -intraoperatív szonográfia: -a májon belüli nagyobb képletek felkeresésére. MRI angiográfia: .ha adenocarcinoma mutatható ki. anaplasztikus tumor Diagnózis: 1. Sarcoma d.a cirrhotikus betegen multicentrikus. Képalkotók: UH.a hepatocelluláris rákok nagyon érdúsak májscintigráfia: . alkoholos cirrhosis .AFP szintje emelkedik a szérumban . 10% .a cirrhotikus máj kevésbé képes regenerálódni → a nagy kiterjedéső májresectio máj elégtelenséget okoz.leggyakoribbak .. multicentrikus. Haemangioendothelioma 2.Anamnézis:. alveoláris szerkezet még látható grade IV. az ép és kóros elkülönítésére -Nd YAG: vérzéscsillapító .a resecbilitási arány kb. tételek 2008 B.-gyakori a tumorszuppresszor gének mutációja . Primer tumorok: a. Cholangiocelluláris carcinoma D az epeutak hámjából indul ki n gyorsan progrediál a centrális: (nagy epeutakból kiinduló) egygócú (pl: Klatskin tumor) ° perifériás: többgócú c.aflatoxin (Aspergillus flavus penészgomba carcinogén anyaga) Pathológia: . HCV. akkor a tumor biztosan extrahepatikus eredető Labor: -AFP (követésre is alkalmas).Sebészet I. Malignus: 1. infiltrálja a véna portáét .Nagyobb hangsúlyt fektetni a metasztázis tisztázására 2. Hepatocelluláris carcinoma Etiológia: .a tumor forró göbként ábrázolódik májbiopszia: . -májresectio: -több módszert dolgoztak ki az érképletek.HBV. Metasztatikus tumorok: .a primer tumor tünetei vannak elıtérben 70 T .máj transzplantáció b. hepatocelluláris adenoma grade II. a trabekuláris. az epevezetékek.differenciálisági fok: grade I.a májparenchymán belül terjed . CT.

idegentest.vékonybélbıl – keveredik sötét . MR .GIT felsı részébıl: oesophagus erosio. polip. Rectalis digitalis vizsgálatot el kell végezni. enteritis).GIT alsó részébıl: a. oka megállapítható vele. fissura ani. trauma Ok: gyulladás (M. trauma b. tu. nyh. anorectalis: aranyér. 71 T . röntgen – 2-ıs kontraszt vizsgálatok. fissura ani.savhematinos gyomorbennék Dg.: RDV. gyomor ulcus.széklettel kevert . tételek 2008 23. Mallory-Weiss sy (oes. UH. Gyomor. érmalformatio ruptura. erosio. Minden rectalis vérzést tumoros eredetőnek kell tartani. rectoscopia (biopsziával). A véres széklet Haematochesia – friss piros véres széklet (emésztetlen véres széklet) . varix.. diverticulum/diverticulitis. Duodenojejunale feletti vérzések esetén haematemesis nem kizárt.kiegészítı szerep Urgens endoscopia: ha aktív vérzés idején. angiográfia – embolizációra lehetıséget ad – eredményesen vérzés ideje alatt alkalmazhat. trauma. intenzitása. polypok. tu. Vér: . Ettıl distalisak ált-ban nem okoznak. amíg be nem bizonyosodik az ellenkezıje. Crohn. irrigoscopia. bronchus. duodenitis. amoebiasis). vércsíkos széklet Melaena (szurokszéklet) – emésztett vért tartalmazó széklet  bélbaktériumok emésztik Vér származhat: . vagy megszőnése után 12h-n belül Vérzés helye.haematemesis .felszíni. ulcus . tumorok. idegentest. sigmoideoscopia. diverticulum. Hosszanti berepedései). colonoscopia. idegentest.. trachea .GIT-on kívülrıl – másodlagosan jut GIT-be: orr-. garatvérzés. nodus haemorrh. fistula ani. gastritis.Sebészet I. colorectalis: gyull.vastagbélbıl – kevésbé keveredik . erosio duodeni. kismedencei).. (colorectalis. colitis ulcerosa. CT. tumor.rectum – élénkpiros occult vérzés: 10-15ml-nél nem több vér Masszív vérzés: ha shockot okoz Lig. férgesség (helminthiasis.. tu. férgesség.

A földrajzi. finomított szénhidrátokat tartalmazó étrend. Magyarország 29. A jobb colonfélen a daganatok relatív szaporodását „moving to the right” jelenség-ként említik. Crohn. nem polyposus colorectalis carcinoma szindróma . sült húsok mérsékelt fogyasztása. rostdús. Az említett 49 országot felölelı listán a colorectalis rákok miatti halálozás elsı három helyezettje: Csehország 30. sugárcolitis. Colorectalis rákok kockázati tényezıi: 1.Sebészet I. Életmód tekintetében a fizikai munka.emlı-.és petefészekrák után is. a rostszegény. Adatok szólnak amellett. a colorectalis rákok elıfordulása csaknem háromszorosára megnıtt. de ugyanezt figyelték meg méh. A táplálék magasabb zsírtartalma carcinogenek képzıdését segíti elı a belekben és fokozza az elıfordulást. Emlırák után a vastagbélrák elıfordulásának az esélye a statisztikai adatok szerint fokozott. A fizikai aktivitás.familiáris adenomatosus polyposis szindróma . méh. miután átvették az új étkezési szokásokat. normális testsúly bizonyos védettséget jelent. A legfontosabb kockázati tényezı.vagy petefészekrák a saját anamnézisben 72 T . mint az azonos környezetben élı.7 megbetegedés/100000 lakos.juvenilis polyp . Hazánkban a morbiditás növekedése különösen szembeszökı: 1963-ban 16. 1970-ben 22.gyulladásos bélmegbetegedések . Ma erre a szakaszra csak a daganatok 40%-jut. Epidemiológia. tételek 2008 24. 3. sport hiánya megháromszorozza a vastagbélrák esélyét. Az életkorral a colorectalis rák kockázata nı.hereditaer. más vallású (és étrendő) lakosoké. füstölt. Átlagos kockázat: 50 éves vagy annál idısebb férfiak és nık 2 Fokozott kockázat . 4. 1980-bam 33. A colorectalis daganatok I. Az alkoholfogyasztás és dohányzás kockázatot növelı tényezık. etiológia. rendszeres testmozgás.0 és Új-Zéland 25.7. Magyarországon pl. Az Egyesült Államokba bevándorolt japánok körében. amelyeket merev rectosigmoideoscoppal el lehetett érni. de a végbélrákra vonatkozóan ilyen összefüggést nem találtak. A diverticulosis ilyen irányú szerepe nem bizonyított. Az 1950-1960 közötti évtizedben a sigmára és a rectumra esett a rákok 75%-a. vallási okokból vegetariánus mormonok colorectalis carcinoma incidentiája 40%-kal alacsonyabb.és zsírszegény koszt. A vastagbélrák miatt mőtéten átesett egyének esélye második daganat megjelenésére háromszorosa a normál lakosságénak.6. fehérjében dús.colorectalis rák vagy adenomatosusos polyp a családi vagy a beteg saját anamnézisében . Az étkezés összetételénel meghatározó szerepét bizonyítja az is. A vastagbélrák kockázatának csökkentésére tehát a fehérje. 2. égetett. hogy a cholecystectomia utáni állapot is hajlamosít a colorectalis rákra. jónéhány iparilag fejlettebb országénál magasabb az incidentia. A családi halmozódás régi megfigyelés.1. Rák fellépésére hajlamosít a colitis ulcerosa. hogy az USA-ban élı. Az iparosodott. életmódi körülmények nagymértékben hatnak az epidemiológiai helyzetre. 1.0 és 1992-ben 43. Az elmúlt évtizedekben a carcinoma lokalizációjának a megoszlásában is változást észleltek. növényi anyagokban gazdag étrend javasolt. A vastagbélrák miatti halálozás az egész világon növekszik.57/100000 lakos. A vastagbélrák az egyik leggyakoribb rosszindulatú betegség. fejlett országokban évek óta a második daganatos halálok. és egyelıre magyarázatot nem találnak rá. m.

távoli áttét Colon. perirectalis szövetbe tör T4 . körkörös és (4) diffúzan. struktúrákat N . tömött tapintatú győrőtumorok („napkin ring” tumor) alakulnak ki.tumor infiltrálja a muscularis propriát T3 .és rectumcarcinomák TNM-beosztása (UICC 1987) T . mint a mucint nem tartalmazó adenocarcinomáké. perirectalis nyirokcsomóban N2 . ill.fıleg a coecumon .nyirokcsomóáttét egy értörzs mentén M . fibroticus szerkezető carcinomáknak is. . (DUKES C) Stádium IV.elsısorban a sigmán . exophyticus.regionális nyirokcsomók N1 . infiltratívan növekedı típus (megfelel a gyomor linitis plasticájának).áttét 1-3 pericolicus. pecsétgyőrősejtes és laphámrákok lehetnek. perirectalis nyirokcsomókban N3 . (3) stenotisáló.tumor a subserosát infiltrálja vagy nem peritonealisált pericolicus.primer tumor T1 . • Szövettanilag a colorectalis rákok a nyálkahártya mirigyhámjából kiinduló adenocarcinomák. melyeknek elıfordulása igen ritka. Közismert a megfigyelés.N3 bármely T bármely N N0 N0 M0 M0 M0 M0 M0 M1 M0 M0 73 T .A DUKES-beosztást ASTLER és COLLER módosították. N0 T3 N0 T4 N0 bármely T N1 bármely T N2.A TNM -beosztás a legelterjedtebb és nemzetközileg elfogadott besorolás Colon. A colorectalis carcinomákat feloszthatjuk a makroszkópos kép és a szövettani megjelenés alapján: • A makroszkópos kép tekintetében megkülönböztethetı: (1) ulceratív típus. A ritkább pecsétgyőrősejtes típusok prognózisa még rosszabb. Patológia. mucinosus adenocarcinomák.tumor infiltrálja a submucosát T2 .és rectumcarcinomák stádiumbeosztása (UICC 1987) és viszonya a DUKES-besoroláshoz Stádium 0. ill. hogy a jobb colonfélen . ill.infíltratív. (DUKES A) Tis T1 T2 Stádium II.tumor perforálja a visceralis peritoneumot vagy direkt infiltrál más szerveket.Sebészet I. (DUKES B) Stádium III. A mucintermelı (mucinosus) rákok túlélési eredményei lényegesen rosszabbak (fıleg a rectumban).inkább tömegesebb. polypoid. • Stadiumbeosztás. Stádium I.áttét 4 vagy több pericolicus. míg a bal colonfélen . Hasonlóképpen rossz a kórjóslata a scirrhorosus.DUKES-féle klasszifikáció DUKES A: a tumor a bélfalra lokalizálódik DUKES B: a tumor betör a környezı zsírszövetbe. (2) polypoid. ill. törékeny tumorok. tételek 2008 II. de a nyirokcsomók intaktak DUKES C: nyirokcsomó-áttétek C1: a tájéki csomókban C2: a paraaorticus csomókban . 5 éves túlélés alig fordul elı. .

azonkívül szekréciót sem eredményez. A hasi UH vizsgálat az ascites kimutatásában és a májmetastasisok felfedezésében fontos. amellyel a végrákok 60%-át észlelhetjük. A nagymérető coecumtumorok. A szisztémás megelızést ma gyakorlatilag a mőtét kezdete elıtt (altatás bevezetése) adott egyszeri. melyek az anaerobokra és a Gram-negatív kórokozókra hatnak: cephalosporinok. hogy a nagymennyiségő folyadék a jelentékeny resorptio miatt a keringést megterheli. hogy ezeket a panaszokat ne könyveljük el. • Transzfúzió kérdése. A CT a nyirokcsomómetastasisok.és rectumcarcinomák esetén mindig végezzük el a kiválasztásos urographiát. • Antibiotikus prophylaxis. a székelési habitus változása. Az ureterek dislokációjára. melyeknek passzázszavarra utaló tünetei dominál-nak. mint banális „aranyeres” tüneteket. Az eljárás hátránya. Ismert. stenotisáló tumorok. az anaerobokra és a Gram-negatív baktériumokra ható szerek per os: erythromycin. a székrekedés és hasmenés váltakozó elıfordulása. Alapvetı. elızetes ureterkatéter (belsı sírtezés) szükségességének eldöntése szempontjaból pótolhatatlan. hiszen nem szolgáltat szövettani vizsgálati anyagot. és így észlelik jobb colonfél tumorát. A sigma és a rectum tumorai esetén elvégzendı a nıgyógyászatai vizsgálat és a cystoscopia. Mindig tumorra gondolva vizsgáljuk betegünket egészen addig. Nagy mennyiségő NaCI vagy RINGER-oldattal (10—12 1) addig mossuk a beleket. Az isotóniás mannitoldat nem vezet a fent leírt folyadékresorptióhoz. hogy a beteg anaemia miatt kerül kivizsgálásra. 3.FORDTRAN-szerinti eljárás. a nagyobb daganatok pedig tenesmussal. amíg az öblítı folyadék tisztán távozik. Egyéb. míg a proximalis húgyutak dilatatiójánál utalhat az ureter részvételére. sigma. 1. metronidazol.A baktériumflóra csökkentésére a bélbıl nem (vagy alig) felszívódó antibiotikum alkalmazható elınyösen (paromomycinszulfát: Humatin®). 74 T .Orthograd bélöblítés. A hagyományos kontrasztanyagos vizsgálat nem teszi szükségtelenné az endoscopiát. tumoros involvatiójára vonatkozóan megbízható tájékoztatást nyújt. étvágytalanság. A rectum carcinomái korán okoznak véres székletet (haematochesia). Ha a mannitot polyethylenglycollal (PEG) helyettesítjük. ciprofloxacin. 4. A tüdımetastasis kizárására rutinszerően mellkasi röntgenvizsgálatot végzünk. vagy az inkomplett székürítés fonák érzésével jelentkeznek. elhúzódó operáció esetén még egyszeri dózis formájában alkalmazzuk. rossz közérzet. A hasfalon át tapintható vastagbéltumor vagy a bal colonfél tumora által okozott passzázszavar (ileus) késıi tünetek. Ezzel szemben elınyös a saját vér adása (preoperatív győjtés). aminoglycosidok. A bal colonfélen — elsısorban a sigmán — gyakoriak a kisebb. Coloscop. Tünetek. hogy a vérátömlesztés általában fokozza a posztoperatív szövıdmény lehetıséget. . májáttétek és a környezı szervek daganatos infiltratiójának a felismerésére a leginkább hivatott képalkotó módszer. 2. . ami kevésbé tőnik célszerőnek. metronidazol. 8. • Bélelıkészítés. Elıfordul. Terápia. aminoglycosidok. véres széklet hívhatják fel a figyelmet a kórfolyamatra. IV. Általában elegendı 3-4 l elfogyasztása szájon át 3-4 óra alatt. Még ma is sok helyütt a beöntéses. Rectalis digitalis vizsgálat. 6. Diagnózis. 7. míg az ellenkezıjét nem bizonyítottuk. Cololyt®) . Kezdeti panaszok: a has fokozatos néha alig észrevehetı puffadása. Ilymódon a gyomorszonda is mellızhetı. s egyes tanulmányok szerint stimulálja az immunrendszert is. törékeny szerkezető tumorok gyakran véreznek. Ezért a pozitív irrigoscopiát rendszerint követi az újabb elıkészítés és a coloscopia. Bizonytalan hasi fájdalmak. A leggyakrabban szóba jövı készítmények. ugyanakkor ezek a karfiolszerően burjánzó. V. kettıskontrasztos röntgenvizsgálattal kezdik a kórismézést. tételek 2008 III. s a tumor növekedésére is kedvezıtlenül hat. 5. úgy elkerülhetı a bélgázok esetleges robbanása mőtét közben (kész oldat: Golytely®.Sebészet I. zsugorító. ami a mőtét során a melléksérülések elkerülése. A jobb colonfél gyakran jelentıs tumorai ritkán okoznak passzázszavart.

lép. A jobb oldali hemihepatectomia nagyban fokozza a mőtéti megterhelést és az operatır részérıl kellı jártasságot igényel. Ahhoz. colica mediát az a. en-bloc eltávolítást végzünk.Minthogy bizonyos tumorlokalizációknál a nyirokelfolyás több módon lehetséges. Az említett célok eléréséhez a következıkre kell ügyelni.A vég a véghez anastomosis többnyire kézzel készül egysoros. epehólyag.Sebészet I. mesenterica inf. • Intraoperatív eljárás: Turnbull no-touch isolation technikája – elınye fıleg a preparálás során mutatkozik. Mőtéti onkológiai meggondolások a vastagbélrákok vonatkozásában.A pericolicus (az irodalomban para-. ezek képezik az N1 és N2-es nyirokcsomókat. Ide tartozik a jobb és bal oldali flexura. ha pozitív nyirokcsomókat találunk paraaortalisan. A szomszédos szervekbe tört tumor conglomeratumot alkot. • Anatómiai-patológiai megjegyzések. csomós. hogy az illetı ereket eredésüknél lekötjük . . • Biztonsági zóna. hogy a nyirokcsomóstátust megbízhatóan megítéljük. . és v. A coloncarcinoma cirkularisan és nem longitudinalisan terjed. a colon transversum és a sigmabél: ezekben az esetekben jogos és szükséges kiterjesztett resectiót végezni . ha a katétert a már altatott betegen (laparotomia esetén nyitott hasnál: ellenırzés lehetısége!) helyezzük be. A preoperatívan diagnosztizált májáttétek szinkron mőtéténél elıbb a metastatisokat távolítjuk el és csak ezután operáljuk a vastagbéldaganatot. sinistra. Legkíméletesebb módja az.A nyirokcsomók involváltságát csakis intraoperatív gyorsmetszetkészítéssel tudjuk eldönteni. media. . epicolicus nyirokcsomóként is említik) és perirectalis nodusok az artériák bélközeli elágazásaiban találhatók. vagy egy második mőtéttel távolíthatjuk el az áttéteket. .-t kötjük le. Lehetıleg suprapubicus katétert tanácsos alkalmazni annak elınyei miatt. az N3-as csoportba tartoznak. colica dextrát. hogy R0-resectiót érjünk el: kielégítı biztonsági zóna mindkét irányban és az N1-N2-es nyirokcsomók eltávolítása. általános állapot. ezért ezeknél ezt figyelembe kell venni. • Májmetastasisok esetén vagy a primer tumorral szinkron. A tumoros bélszakaszt nem szabad traumatizálni (nedves törlıbe takarjuk). Általában ajánlatos inkább az 5 cmes zóna betartása. extramucosus.Az N3-as nodusok feltétlen eltávolítása. ileocolicát. májrészlet. melynek egy része gyulladásos jellegő: ezért nem eleve inoperábilisak! Természetesen tekintettel kell lennünk az összes körülményre: kor.Jobb hemicolectomiánál az a. • Palliativ mőtétek. Ha nem tartjuk magunkat az ismertetett onkológiai elvekhez. . . mesenterica sup.-ból történı leágazásnál.csakis így biztosítható a már említett radikális R0-resectio! .Az a. legpraktikusabban úgy. Egyidejő beavatkozásnál a bal lebenyt resecálhatjuk és mindkét májfélbıl akár 3-5 metastasist is eltávolíthatunk. mesenterica inferior és rectalis superior mentén lévı nodusok (az irodalomban interdemiaer vagy centrális nyirokcsomónak is nevezik). egyéb betegségek. és v. felszívódó fonallal (varrógépet a rectum mőtéténél használunk).Az anastomosis elkészítése elıtt a béllument citotoxikus szerrel. a bél lumenét orális és aborális irányban lekötjük (megakadályozandó az intraperitoneális és intraluminalis áttétképzıdést) ás ellátjuk az ereket. a makroszkópos megítélés nem megbízható! A resectio mértéke: Célunk. 75 T . hogy minden második betegnél nyirokcsomóáttét található és hogy a lokális recidívák nagy része éppen a (benthagyott) N3-as nodusokból veszik kezdetüket.Multivisceralis resectio. az a. . colica dextra.Távoli metastasisnak számít. Leggyakrabban a következı szerveket kell részben vagy egészben eltávolítani: distalis pancreas. extema és communis mentén. és v.a gyakorlatban 3 cm-es . csakis palliativ kezelésrıl beszélhetünk. tételek 2008 • A húgyutak elıkészítése. Ilyen értelemben annak számít a szegmentresectio is. Bal oldali hemicolectomiánál az a. nıi genitalis szervek. .biztonsági távolság elegendı.A centrális erek lekötése után a periféria felé haladunk a resectio során és án. legalább 12 nodust kell eltávolítani. ileocolica. Ehhez még nyomatékul meg kell jegyezni. leginkább 10%-os jód-PVP oldattal kezdjük. ezért egy bizonyos minimális . ill. iliaca interna. .

(3) Központi téma továbbra is a T2-T3 daganatok terápiája. (2) Rectumcarcinománál már II. a nyugati országokban a leggyakoribb malignus betegség. III. táplálkozási és genetikai tényezık ° ismertté vált a familiáris polyposis génje és lokalizációja. ha egy családban legalább 2 elsıfokú 76 T . • Palliativ mőtétek: (1) ha palliativ resectióra lehetıség van. év végéig. Colontumor mőtéte után a recidívák fele az elsı 18 hónapban lép fel. másodsorban a tüdıben található. melyet levamisollal vagy folinsavval kombinálva még kedvezıbb terápiás eredmény várható. Tekintettel a rectum különleges anatómiai helyzetére (nagyrészt extraperitonealis fekvés. hogy a (1) a T1 tumorok lokális excisio útján is eltávolíthatók. Cél a kuratív resectio (R0). a mesocolonban („mesorectum”) jelentkezik. melyet háromféle módon érhetünk el: (1) lokális excisio. mindig végezzük el. az esetek 30—50%-ában 5 éven belül locoregionalis kiújulással számolhatunk. ma már egységesen elegendınek tartják 2-3 cm-es távolságot. a legdistalisabb határt az anocutan vonaltól mért 5 cm jelenti. (1) Coloncarcinománál az I-II-es stádiumban posztoperatív kezelés nem szükséges. Familiáris vastagbélrák elnevezést akkor javasolnak. Európa-szerte ugrásszerően gyakoribbá vált a colorectalis carcinoma. ezért a continentiát megtartó resectiót a középsı harmadban. mint distalisan.Sebészet I. • Posztoperatív kemoterápiánál a legszélesebben elterjedt eljárás az 5-fluorouracil. sphincterizomzat) a sebészeti kezelés speciális szempontok szerint történik. Egyéb anyagok ehhez (24. A recidívák csaknem 90%-a sebészileg nem kezelhetı: palliativ terápia az egyetlen lehetıség. hogy (2) az elırehaladott T4 daganatok resectiója a távoli metastasisok ellenére sokszor még mindig jobb életminıséget biztosít. hogy a rectumcarcinomák 60-80%-át ma már sphinctermegtartásos mőtéttel operálhatjuk. Az öröklıdés és a vastagbélrák: Mintegy egyharmadában a családi halmozódás miatt hangsúlyozottan felvetik szerepét a betegség kialakulásában. annak környezetében a bélfalban. a kedvezıtlen prognózisfaktorok nyirokcsomó-metastasis esetén kemotherápia ajánlott. esetenként viszont még az alsó harmad felsı határán is végezhetünk. mint a palliativ kezelés lézer vagy cryoterápia segítségével. Az öröklıdı nem polyposis talaján kialakuló colorectalis carcinoma syndromák pedig az összes colorectalis rák 4-7%-áért okolhatók. hogy a tumoros infiltratio sokkal inkább a rectalis zsírszövet felé történik („mesorectum”). Egyrészt igaz. hogy megtartható-e a sphincter vagy sem. és a rosszindulatú folyamatok között a második vezetı halálok. különbözı vénás elfolyás. ismert genetikai rendellenesség csak az összes eset 6-8%-ában bizonyítható. Alapvetı kérdés. Mindez azt jelenti. míg 85%-uk a 3. Ha a radikális mőtét során pozitív nyirokcsomók voltak jelen. ° a colonnyálkahártya sejtjeiben molekuláris változásokat figyeltek meg. hiányzó mesocolon. már elırehaladott állapotban kerül felismerésre. a szomszédos szervekbe mélyen penetráló daganat esetén jön szóba. Ennek oka. Oka: ° környezeti. de egyértelmő. (3) rectum exstirpatiója. stádiumban is. (2) Sigmabélen készített anus praeternaturalis többnyire lokálisan inoperábilis.) a tételhez Epidemiológia: A gyakorisága az elmúlt évtizedekben jelentısen változott. A vastagbélrákos betegek jelentıs részében családi halmozódás figyelhetı meg. Rectumtumor sebészi kezelése után a lokális recidívák 80-90%-a két éven belül fellép. (2) resectio. • Adjuvans terápia. • A rectum resectiója. Recidíváról beszélünk. ha egy kuratívnak vélt mőtét után ismét tumor lép fel. ill. Mivel manapság anastomosist még a linea dentata magasságában is tudunk készíteni (varrógép). Távoli recidíva elsısorban a májban. Korábban a tumortól aboralisan 5 cm-es biztonsági zónát tartottak szükségesnek. A lokális recidíva leggyakrabban az anastomosisban. (3) A transanalis tumorredukció diathermiás készülékkel vagy (4) cryoterápia segítségével a passzázs biztosítását szolgálja. tételek 2008 A rectumcarcinomák terápiája • Anatómiai-patológiai megfontolások. másrészt az is tény. A T3N0 vagy T4N0 stádiumban. Alapvetıen a radikalitás és a continentia megtartása közötti dilemma határozza meg cselekvéseinket.

kialakulásával kell számolni. • az 50 év alatti vastagbélrákos esetek mintegy 15%-ában kell számolni a synchron daganatok lehetıségével. a Familiáris adenomatosus polyposis (FAP) a colorectalis rákok 1 %-áért felelıs A genetikailag determinált vastagbélrákok felosztása: 1. -Colorectalis carcinomában kimutattak genetikai abnormalitásokat is. • a mőtétnél minden tizedik operált betegnél kell számolni máj. tételek 2008 családtagon észlelik a colorectalis carcinomát. 77 T .Lynch I. puffadás.Lynch II syndroma (cancer family syndrome) 2.az elmúlt évtizedekben proximalis irányba tolódott el. szőrésére. a 17-es chromosoma rövid karján a p53 delécióját. hogy az öröklıdés bizonyítékait ki lehetne mutatni. syndroma . amelybıl sok tényezı eltérı hatására jön létre végül az invazív folyamat. Hereditaer nem polypoticus colorectalis carcinoma (HNPCC) . vagy a hasi diszkomfortérzés • a bél obstructiós tünetei (elhúzódó passage-zavar. tenesmus) már a betegség késıi fázisában • a jobb oldali daganatok esetében sokáig a vashiányos állapot és/vagy az anaemia lehet o az egyetlen tünet. Gondot kell fordítani a családtagok nyomon követésére. • a colorectalis carcinomák áttéteinek lokalizációját a colon és a rectum vénás ellátása. • egyazon idıben. Tünete: • vérzés • a székelés ritmusának megváltozása. Polyposis syndromákkal öröklıdı vastagbélrák 2. • a colorectalis carcinomák miatt operált betegek 2-4%-ában késıbb (metachron) újabb malignus vastagbélfolyamat. • a daganatos megbetegedés általános jelei (testsúlycsökkenés. Klinikai jellemzık: • a vastagbélrák döntıen az idısebb kor betegsége: 40 éves életkor elıtt csak az esetek 5-8%-ában fordul elı. A vastagbélrákhoz a betegek egyharmadában adenoma jelenléte is társul. gyengeség. illetve nyirokérhálózata magyarázza. szükség esetén vizsgálatára. a vastagbélben több carcinoma is jelen lehet.Sebészet I. esetleg a metastasis okozta tünetekkel kerül észlelésre. anélkül. -Ezek magukban foglalják a tumorsuppressor gének inaktiválódását és a protooncogenek aktiválódását egyaránt. Hereditaer vastagbélrákok 1. • egy évet is meghaladó anamnesissel. • a 40 éves kor alatt megjelenı. jobb oldali carcinoma esetén a rákbetegség családi halmozódására vagy genetikailag determinált vastagbélrák syndromához való tartozásra is gondolnunk kell. A metachron tumorok jelentıs része a vastagbél jobb oldalán alakul ki. Familiáris vastagbélrák bizonyított genetikai defectus nélkül Molekuláris genetika: -A colorectalis carcinoma általában egyetlen sejtbıl indul ki.vagy tüdımetastasis lehetıségével. pl. • a tumor praedilectiıs helye a korábbi distalis túlsúllyal szemben . étvágytalanság) szintén késıi tünetek.

A két különbözı stádiumbeosztás tulajdonképpen kompatibilis egymással.Sebészet I. ° A jól differenciált vastagbélrákokban a mirigy szerkezet tulajdonképpen megtartott. az utóbbi években azonban a TNM-beosztás alkalmazását javasolják. vagy hiánya határozza meg. alkalmanként ulcerált A mikroszkópos kép: ° A colorectalis mirigyhámból kiinduló malignus daganat mikroszkóposán adenocarcinoma. ° A mirigyképzödés és a daganatsejtek morphologiai jelei alapján a daganat differenciáltságában különbözı fokozatokat állapítanak meg. A colorectalis carcinomák beosztásában leginkább a Dukes-stádiumok használata terjedt el. ° Ha. a serosát is áttörı folyamatoknál a beteg prognózisát a távoli áttétek jelenléte. illetve mirigyszerő képleteket tartalmazó rosszinduitú folyamat. ° A mucosára lokalizálódó vastagbélrákok prognózisa feltőnıen kedvezı. más szervekbe infiltráló tumor ' No: nincs nyirokcsomó áttét N1: < 4cm nyirokcsomó áttét N2: > 4 nyirokcsomó áttét N3: fı elvezetı ér körüli nyirokcsomó Mo: nincs távoli áttét M1: van távoli áttét Dukes beosztás: A1: T1N0M0 A2: T2NoMo B1: T3N0Mo B2: T4NoMo C1: T1-4N1Mo C2: T1-4N2-3M0 D: T1-4N1-3M1 78 T . a nyáktermelö sejtek aránya meghaladja a tumorsejtek 50%-át. TNM: T1 submucosát infiltrálja T2: a muscularis propriát infiltrálja T3: a muscularis propriát áttörı tumor T4: serosát áttörı. mucinosus adenocarcinomáról beszélnek.és a nyákképzıdés háttérbe szorul és a szövettani képben a lumen nélküli sejtfészkek és kötegek dominálnak. azaz mirigyeket. tételek 2008 Pathológia: A makroszkópos kép: -általában lumenbe befelé növekvı karfiolszerő vagy polypoid daganat -alapja a tumor stádiumától függıen lehet kötött. a sejtmag a daganatsejtek bázisán helyezkedik el és az oszló alakok ritkák. ° A differenciálatlan (anaplasticus) colorectalis carcinomákban a mirigy. fixált. felszíne pedig egyenetlen.

MRI a stádiumok megítélésében nem haladja meg lényegesen a CT lehetıségeit. illetve a várható túlélés szempontjai miatt van létjogosultsága. 79 T . Anamnézis és fizikális vizsgálat: -a tünetek és a familiáris adatok miatt elvégzett alapvizsgálatok: rectalis digitális vizsgálat. -a mőtét elıtti stádiumbeosztásának a mőtéti típus. occult vér kimutatása. A metastasis kimutatásra bevezetett. 6.. vérkép (anaemia. tételek 2008 Diagnózis: 1. vashiány) 2.. ° Az eseteknek kb. ° Az anastomosisban. valamint a mágneses rezonancia vizsgálat eredményei alapján a carcinoma tényleges stádiumbeosztását az intraoperatív lelet és a resecatum pathologiai vizsgálata után mondhatjuk ki Túlélés: ° a colorectalis neoplasiás betegek mőtét után várható túlélése elsısorban az invasio mértékétıl és a távoli metastasisok jelenlététıl vagy hiányától íugg. A vastagbél minden rétegét érintı folyamatnál (a regionalis nyirokcsomók számától függıen) a várható 5 éves túlélés drámaian csökken. 7. a proximalis daganatok esetében ritkábbak.Sebészet I. A carcinoembryonalis antigén (CEA) specifítása alacsony és kevéssé szenzitív. egyharmadában lokális recidíva észlelhetı. izotóppal jelzett CEA-ellenes monoclonalis antitestek diagnosztikus értéke vitatott. CT -a primer daganat kórismézésében másodrendő szerepet játszik. illetve annak környékén kiújuló daganatok a rectumcarcinoma esetén gyakoribbak. rectoscopia. Endosonographia: -a rectalis tumorok kitejedésének és invasiójának legbiztosabb diagnosztikuseszköze -a módszer alkalmas a lumen. ° A tumormarkerek a betegek kiszőrésére alkalmatlanok. -a lokális invasiót az esetek háromnegyed részében ezzel a módszerrel ki lehet mutatni. ° A recidiváló tumorok jelentıs része nem intraluminalisan indul újra növekedésnek. 3. a fali rétegek és a perirectalis szövetek vizsgálatára -a proximalis vastagbélszakaszon a vizsgálat korlátozott értékő Preoperatív stádiumbeosztás: a máj funkciós eredmények. a hasi ultrahang. a daganatos áttétek kialakulását és a recidivát viszont jól jelzi. 5. ezért használata elınyös. colonoscopia -a szövettani mintavételre és a kísérı adenomák eltávolítására egyaránt alkalmas. A CA 19-9 (szénhidrát antigén) a másik jelentısebb tumormarker. ° A muscularis mucosae-t nem infiltráló daganatok esetében a várható túlélés meghaladja a 90%ot. ° A vastagbéltumorok 30-50%-a a kurativnak vélt resectio után két éven belül elsısorban távoli áttétek jelentkezésével kiújul. -a kimutatott malignus colonfolyamatok extraluminalisan levı eltéréseinek (pericolicus infiltratio és kóros nyirokcsomók) kimutatására viszont jól alkalmazható. az adjuváns kezelés kiválasztása. a mellkas-röntgenfelvétel. a kettıs kontrasztos irrigoscopia 4. a computertomographia.

tételek 2008 A vastagbélrák preventiója: -a napi zsiradékbevitel csökkentése (a teljes napi energiaigény kb. -A vér kimutatása a vérzésforrás felderítését teszi szükségessé. a nyirokcsomókat tartalmazó mesocolon eltávolítását.a daganat biztos eltávolítása után a colon és az anus anastomosisa vagy definitív stoma kialakításával lehet megoldani Az utóbbi években a rectumra és a colonra lokalizálódó daganatok kezelésében lényeges különbségek és speciális kezelési eljárások alakultak ki. vaskészítmények. -növényi eredető táplálékok mennyiségének növelése pl.Sebészet I. vagy olyan tápanyagok felvétele. -Az egyéni vagy családi anamnesis alapján nagyobb veszélyt hordozó betegeknél a másodlagos vastagbélrák-preventio feladatai összetettebbek és egyénenként is jelentısen eltérıek lehetnek az anamnesis és a hordozott rizikó alapján. amely a székletben levı haemoglobint általában hidrogén-peroxiddal elıhívott színreakcióval jelzi. a táplálékkal elfogyasztott húsok és redukáló szerek okozhatják. A rectum felsı részére lokalizálódó daganatok esetében a rectum és/vagy a sigma resectiója után a colon descendens és a csonk egyesítése jön számításba. hozzáférhetı laboratóriumi eljárássá váltak. -Ezeknél a betegeknél a vastagbélrák-megelızés fiatalabb korban kezdıdik. fızelékfélék (elsısorban keresztesvirágúak). 30%-a eredhet zsiradékból). a colon transversum daganatai esetében subtotalis colectomia és ileosigmoidostomia a mőtéti megoldás. Kezelése: Alapja a sebészi megoldás A kuratív resectiónak magában kell foglalnia az erek lekötését.a szőrıvizsgálatok találati arányának növelése érdekében . A modern bélvarrógépek elterjedésével a rectumcarcinomák kezelésében a sphinctermegtartásos mőtéti megoldások bizonyos mértékben teret nyertek. amely magában foglalja a teljes vastagbél és esetenként felsı gastrointestinalis rendszer endoscopos vizsgálatát. -a rostbevitel növelése (minimálisan napi 30 g). transversorectalis anastomosis a megoldás lehetısége. amelyek sok kalciumot tartalmaznak kevés zsiradék mellett. az érintett bél. a rigid és a flexibilis sigmoidoscopia. A FOBT-teszt álpozitívitását C-vitamin. A próbák többsége csökkentett érzékenységő gualac próba. valamint a fizikai erınlét karbantartása. -Szőrıvizsgálatra alkalmas lehet a rectalis digitális vizsgálat.és nyirokellátása alapján jobb oldali tumorlokalizáció esetén jobb oldali hemicolectomia. mivel a vastagbél daganatainak mintegy kétharmad része a flexura lienalis és az anus között helyezkedik el. Lehetıség nyílt távoli.2 mg/ml haemoglobinkoncentrációt ki lehet mutatni a székletbıl. A rectum alsó részének tumorát . A szőrıvizsgálatként alkalmazott flexibilis sigmoidoscopia találati aránya nem tér el lényegesen a FOBT-teszt szőrés eredményétıl. A stabilizált kittek alkalmazásával már 0. -az elhízás kerülése. Az elmúlt évtizedben a sebészi és az anaesthesiológiai módszerek fejlıdése a colorectalis carcinomás betegek standard sebészi ellátását megteremtette. elsısorban a mőszeres vizsgálatokra alapul és a teljes vastagbél átvizsgálását tekinti céljának. gyümölcsök. hüvelyesek és búzakorpa rendszeres fogyasztása. érintett szervek mőtéti kezelésére és kialakultak az adjuváns kezelés útjai. -A széles tömegszőrések helyett . illetve alacsony rizikójú csoportok szétválasztása mindenképpen indokolt. A vastagbél ér. A colon descendens és a sigma malignus folyamatainak esetén bal oldali hemicolectomia. az occult vérzés kimutatása (FOBTtesztek).a z adottságoktól függıen . -az alkoholfogyasztás mértékének csökkentése. megbízhatóan biztosítani kell az onkológiai szempontból megfelelı ép resectiós vonalat és a széklet útját. -A FOBT-tesztek az általános orvosi gyakorlatban elfogadott. esetleg egyéb szervek resectióját. 80 T .a malignus colorectalis betegségek szempontjából fokozott. -A vastagbélrák elleni küzdelemben a korai felismerést a flexibilis sigmoidoscopia végzése elısegítheti. -legalább napi 800 mg kalcium fogyasztása.

Ezeknél a betegeknél az 5-fluorouracil (5-FU) és a levamisol adagolása a legáltalánosabban elfogadott különbözı kezelési sémák szerint. 3 cm átmérınél nem nagyobb. illetve T2-3 N 1-2). hogy a vastagbélmőtét után visszamaradó micrometastasisokat elpusztítsa. Az utóbbi idıben az 5-FU-t kombinálták leu-covorinnal és interferonnal. Az adjuváns preoperatív és posztoperatív radiotherapia lényegesen javítja a helyi viszonyokat. Az adenocarcinoma chemotherapiája azonban a kiterjedt klinikai vizsgálatok ellenére még mindig nyitott kérdés. de a gyakorlati alkalmazásokról még nincs kellı mennyiségő releváns adat. mikor mi a teendı? Az ilyen típusú beavatkozások után az érintett bélszakasz áttekintése elkerülhetetlen.Sebészet I. Ismerni kell. A resectiós mőtétek után minden harmadik-negyedik betegben kell lokális recidívával számolni. akiknél a malignus folyamat túlterjed a serosán vagy a környéki nyirokcsomókban áttét(ek) észlelhetı(k) (Dukes B2. növelheti a rectummegtartásos mőtétek számát. Bár számos cytostaticumot kipróbáltak. uréter. tételek 2008 Az anus közeli. immunmodulánsok beépítése a kezelési protokolba megkezdıdött.az insufficiens resectio eredményeként lehet értékelni. A distalis rectum "en bloc" resectiója után bekövetkezı lokális recidívát – onkológiai szempontból . igazi therapiás hasznot a kombinált módszerek nem jelentettek. lokális kimetszés) is számításba jön. uterus. milyen a daganat differenciáltsága (szövettani típusa). nincsen-e az erek és idegek környezete érintve. idıs betegeken anuson keresztüli daganateltávolítás (mucosectomia. Az adatok alapján kell eldönteni. medence) súlyos tünetekkel és szövıdményekkel járhat A colorectalis carcinoma áttétei a chemotherapiás szerekre csaknem rezisztensek. mobilis. hogy a folyamat nem terjed-e túl a rectumfal valamennyi rétegén. Ezért az adjuváns kezelésben részesülök azon betegek közül kerülnek ki. milyen posztoperatív adjuváns kezelés jön számításba.. A sugárkezelés és a chemotherapia kombinálásáról a vélemények megoszlanak. hogy az eltávolítás kellı biztonsággal megtörtént-e. de alapvetıen nem befolyásolja az 5 éves túlélést. A rectumcarcinoma adjuváns kezelésének alapja a megnyugtató distalis és marginalis szél biztosítása. A coloncarcinoma adjuváns kezelésének. A rectumcarcinomás betegek 5 és 10 éves túlélése elmarad a magasabb szakaszok eredményei mögött. próbálkoztak lokális adagolásával is (az érintett szerv ellátó artériájának perfusiójával). invazivitás nélküli rectalis malignomák esetében. az a célja. mert különösen az elsı 3 évben lokális recidíva kialakulásával kell számolni. Újabb készítmények. Cl-2. az eredmények nem meggyızök. Ezekkel a módszerekkel a kezelés eredményessége 90% feletti. Az eltávolítás után a sebésznek és a pathologusnak együtt kell állást foglalni arról. mikor kell a beteget ellenırizni. 81 T . Ilyenkor a per continuitatem terjedés (hólyag. jelenleg is csupán-az 5-FU maradt az egyetlen (korlátozott értékő) hatékony vegyület.

masszázs .20-40 év önvizsgálat: 4 hetente.felsı végtag fertızésének veszélye nagyobb . 1-3 évente (> 50 év évente) Postop. ha a hónaljárkot is érinti . vagy felsı végtag fertızése miatt chr.érintett oldalon injectio.irradiatio után. vizsg. seroma. oedema hónalji mtsz.ellenoldali emlı mammographiás vizsgálata . csak gyanu esetén – mRtg. rehabilitáció: . LDH) Radicalis vagy módosított radicalis mastectomia . oedema th: . RR-mérés kerülendı Lymphoedema oka: .. oldai kar és váll mozgatása minél hamarabb 2. infusio. 10 nappal a menstruáció után az emlı áttapintása – szimmetria.anamn. mamilla váladékozása . feszülésmentes sebzárással + op.kiegészítı vizsg. – mőtéti terület. supraclav.infectio esetén azonnal AB és localis kezelés kell . korai postop. . sec. terület .) . hasi UH. kb. GOT. haematoma. gondozás Szőrés – cél: mtsz-képzés elıtti dg.radicalis mastectomia (módosított rad. ellenoldali emlı. tételek 2008 25. labor (GGT.plasztikai sebészet 3. gondozás: rendszeres kontroll recidivaveszély.Sebészet I.késıi. kezelés – szövıdmények (sebfert. mastectomia után nem jell. hónaljárok. sebszéli necrosis) megelızése drainage alkalmazásával.önvizsgálat . CT. ellenoldali emlıtumor miatt .protesis .. vizsg.gyógytorna . bır egyenetlenségei. GPT. kezelés és gondozás 1. Emlıszőrés.> 40 év mammographia + fiz. fiz. csontvázRtg.kompressziós harisnya 82 T .

A tömeges szőrıvizsgálattal szemben nem keveseknek komoly fenntartásai vannak. színére. 10 nappal a menstruáció után az emlıt részletesen át kell tapintani. ha azt a nık a szokásos testápolással kötik össze.Sebészet I. különben a betegség sorsszerő kimenetelét alig tudjuk befolyásolni: a beteg évekkel korábban értesül ugyan arról. A 20-40 év közötti nıknél ajánlatos az emlı fizikális vizsgálatát a rutinvizsgálat részeként tekinteni. Különösen az anya vagy testvér emlırákos megbetegedésének lehet jelentısége tumor gyanúja esetén. környezethez való viszony. ha az még a metastasisképzés elıtt tisztázza a kórkép mibenlétét. Fontos momentum az emlıbimbó váladékozása és mibenlétének tisztázása. a másik ellenérv szerint a túlélés (az elızıekben leírtakhoz hasonlóan) csak azért kedvezıbb.5 cm átmérıjőek. Ügyelni kell a bır egyenetlenségére és a mamilla váladékozására. A rendszeres szőrıvizsgálat célja tehát az elıbb vázolt ideális állapot elérése. 85%-uk eléri az 5 évet. hanem egyedül a gyógyulási és a halálozási arányokat! Ezek mértéke azonban tudvalevıleg az utóbbi évtizedekben is alig változott. Ez azt jelenti. hogy a szőrés alkalmával a nık figyelmét az önvizsgálat fontosságára felhívja és ıket arra meg is tanítsa. és a szülések száma szintén az anamnézishez tartozik. mozgathatóság. szinte kínálkozik a rendszeres ellenırzésre. Lényeges a hónalj áttapintása. késıi menopausa (50 év felett). melyeknek többnyire nincs jelentıségük. Diagnózis ⇒ Az anamnézisnél figyelmet kell fordítani a családi elızményre. A mamilla retractióját is gyanús jelként kell értékelni (az areola szintje alá fordult emlıbimbó lehet fejlıdési rendellenesség is). egyenetlenebb és gyakran nagyobb tapintatú.és az emlıbimbó magassági szimmetriája. vagy pedig ún. s így biológiai létének 2/3-át megérte. Az adatokat pontosan rögzíteni kell: lokalizáció. A hónaljban gyakran található egy-két mobilis. nagyság (cm-ben!). A saját kórelızményben fontos adat egy már kezelt rosszindulatú daganat (méhrák. Emlıdaganatok diagnosztikája Az emlıtumorok tapintással vagy mammographiával történı legkorábbi felfedezésükkor kb. Az önvizsgálat szinte magától adódik és értetıdik. Az emlıtumor felfedezése. ellenoldali mellrák). addig ez az arány a már tünetekkel jelentkezıknél csak 45%. mert kisebb tumor esetén a metastasisok kifejlıdéséhez is természetszerően hosszabb idı kell. A „korai” diagnózisnak csak akkor van értelme. mint jól vizsgálható szerv. Korai menarche (12 év alatt). Az emlı. tételek 2008 26. mielıtt az még nyirokcsomó metastasist adna. A mammographia és fizikális vizsgálat javasolt 40 év feletti nıknél 1-3 évenként. 50 év felettiek-nél egyértelmően évenként ismétlendık az említett diagnosztikus eljárások. Tükör elıtt. forma. gyulladásos carcinomáról van szó. hogy rákja van. Ügyelni kelt az emlı feltőnı vénás rajzolatára. ⇒ A palpatiót szisztematikusan kell végezni. A premenstruációban a vizsgálat nem mindig megbízható. 83 T . 1-1. Ennek során 4 hetente. Bırpír oedemával a bır tumoros infiltratiójára utal. vagy ismert mastopathiás panaszok. Az egyik ellenérv az aránytalanul magas költség. Ügyelni kell a bırre: helyi behúzódás vagy oedema (narancshéjtünet) kedvezıtlen prognózist sugall. konzisztencia. kb. nagyban megemeli a túlélést: kb. A mastopathiás elváltozással ellentétben az emlıcarcinoma keményebb. A szőrıvizsgálatok effektivitásának kritériumaként nem a meghosszabbodott túlélést kellene alapul vennünk. A daganat tömege viszonylag lassú növekedése folytán 100—300 nap alatt duplázódik meg. ezért a betegeket a vérzés lezajlása után ismét kontrollálni kell. ⇒ Megtekintéskor az emlı vagy az emlıbimbó aszimmetriája tőnhet fel elıször. de várható élettartama nem hosszabbodik meg. nem fájdalmas nyirokcsomó. 5 mm alatti nagyságú. Az orvos feladata. hogy a tumor a kórisme felállításának idıpontjában már mintegy 10 éve fennállt. Míg a tünetmentes esetek kiszőrésekor a betegek 80%-ánál a hónalji nyirokcsomók negatívok. az elsı szülés idıpontja. majd emelt karokkal ellenırzendı a mell forma. leeresztett.

de nem minden elmeszesedéssel járó elváltozás malignus. vagy a biopsiára. jelentısége alig van. nulliparák. ⇒ Az emlı thermographiája azon az elven alapszik. így biztosítható mőtét esetén a pontos excisio. hogy nincs sugármegterhelés. Ilyenkor a solid tumorok cystától való elkülönítése csaknem mindig sikerül. ⇒ Aspiratiós citológia. A felvételen látható meszesedés lehet a preinvazív vagy invazív carcinoma elsı jele. ill.Genetikai faktorok: BRCAl és BRCA2 génekben fellépı mutáció. akkor kerül sor a próbaexcisióra. egyik oldali tumort gyakran követi a contralaterális elıfordulás A tumorok közül leggyakoribb: ~ invaziv ductalis carcinoma (80%) . familiáris elıfordulás. Különösen alkalmas kis carcinomák korai diagnózisára. preoperatív jelölése sztereotaktikus módszerrel lehetséges.ÖSZTROGÉN: elısegíti a tumor növekedését. Ha a rutin eljárásokkal az elváltozás mibenléte még mindig kétséges. Az ultrahangos emlıvizsgálat nem vetélytársa a mammographiának. (2) A cystás elváltozásnál az ultrahang segítségével punctiót is végezhetünk. a relative magas kontrasztanyagigény és a körülményes vizsgálati technika miatt a klinikai mindennapokban nem vált be. ahogyan ez sokáig a gyakorlat volt. de mirigyes állományban gazdagabb emlıinek kis daganatainál elınyös a vizsgálat. A röntgenfelvételek értékelésekor tudni kell. A kor szerinti elıfordulást tekintve két csúcs:45-50év. hogy kimutatja a tumorangiogenesist. hogy a fokozott anyagcserével és fokozott vascularisatióval járó folyamatoknál lokálisan több hı keletkezik. Rizikófaktorok: . (1) Különösen fiatalabb betegek zsírszövetben szegényebb. megbízhatósága miatt eredménnyel alkalmazható az MR vizsgálat. Ezzel az eljárással a klinikailag occult.Sebészet I. multifocalis betegség bizonyítására. tételek 2008 ⇒ A mammographia ma már a bevált és rutinszerő diagnosztikus eljárások közé tartozik. ha az emlıbimbó szekréciója esetén annak oka mammographiával vagy tapintással nem tisztázható. A nem tapintható. (5) A röntgennel szemben elınyt jelent az ultrahangos vizsgálat a mellkasfal közeli területek ellenırzésénél. Galactographiát végzünk. 60-65 év Etiológia: . ⇒ Az ultrahangos emlıvizsgálatnak ma már kialakult indikációs területe van a mamma diagnosztikában.9%). A CT a nagy sugármegterhelés. Segítségével gyakorlott kézben 1 cm-nél kisebb elváltozásokat is fel tehet fedezni. minden bizonnyal jóindulatú elváltozásról van szó. . A vizsgálat azon alapszik. A carcinomák 22%-a emlırák. Mivel a tévesen pozitív és negatív eredmények gyakran elıfordulnak. valamint az. Emlıdaganatok Dg / Néhány szó a tumorról Magyarországon az egyik leggyakoribb tumor a nık körében. hogy (2) a rák radiológiai jeleként szolgáló mikrokalcifikáció csak az esetek 25—42%-ában van jelen. A szcintigráfia csontmetastasis feltételezésekor végezhetı.Mastopathia.Hajadonok. korai menarche . (4) A képernyın megállapíthatjuk a rezisztencia elaszticitását: amennyiben a terime átmérıjének 1/3ára komprimálható. hanem kiegészítıje. hogy: (1) a negatív lelet a carcinoma lehetıségét nem zárja ki. de röntgennel lokalizált elváltozások finomtő biopsiája. ⇒ A mellkasi röntgenfelvétel pulmonalis metastasis kizárásához szükséges. ⇒ „Próbaexcisio” Ha a diagnosztikus eljárásokkal a tumor mibenlétét illetıen bármi kétségünk támadt és a rosszindulatúságot nem sikerült egyértelmően kizárni. (3) Ideális eljárás a cystás mamma rendszeres kontrolljára is (mastophatia). ill. Elınye a nagyfokú szenzitivitás (97. A modern technikai lehetıségek bevezetésével lehetıvé vált a sugárdózis csökkentése is.invaziv lobularis carcinoma (10-20%) 84 T .3%) és specifitás (96. azaz 5 mm-es vagy kisebb átmérıjő carcinoma is felismerhetı.

Rutin.<5mm is felismerhetı.keményebb .nagyobb .méret (cm) . tételek 2008 Diagnózis: 1. Anamnézis: Családi elızmények Egyéb tumor Korai menarche Az elsı szülés ideje Szülések száma Az emlırákos csomó nem fáj!!! 2. .érzékeny .mozgathatóság Differencáldiagnózis: mastopathias csomótól!!! MASTOPATHIÁS CSOMÓ rugalmas sima felszínő mobilis bırrel nem kapaszkodik .A negatív Rtg a carcinoma lehetıségét nem zárja ki.kisebb sugárdózis . .Palpatio: Szisztematikus tapintás szükséges.lokalizáció .forma .Sebészet I. Az axillaris nycs. Emlı váladékozása Az emlı feltőnı vénás rajzolata 3. .Új eljárás: teljes mezıs digitális mammográfía (FFDM) . ! DAGANAT rugalmatlan szabálytalan felszínő fixált a környezethez behúzza a bırt 4. A carcinomás csomó: . Inspectio: Aszimmetria Narancshéj bır: helyi behúzódás oedemával rossz prognosztikai jel.egyenetlenebb Rögzíteni kell: .A microcalcificatio (radiológiai jel!) csak 25-40%-ban van jelen. . Mammográfia: .konzisztencia .Ha UH-gal kombináljuk a Dg pontosabb! 85 T . tapinását ne feledjük!!! Normálisan is van néhány <5mm-es csomó az axillaris régióban.

Mellkas Rtg: .bizonytalan mammográfia .Tumor gyanú és pozitív a hónalji nycs.Kemotherápia: eredmények vizsgálata 6.Lumpectomia: Az eltávolítás egyben végleges megoldás is. <1 cm-es tumor kimutatása.májmetasztázis .Tapintható tumorok Dg. 10. . .Emlömegtartásos mőtét elıtt a multcentricitás kizárása .CT nem vált be. Néhány mm-es tumort is ki lehet mutatni. tételek 2008 5. . ártalmatlan.Pulmonális metasztázis kizárására.cysta punctio . . 8.99 Tc izotópot tartalmazó MIBI oldatot jutatjuk a vénába.PET: Távoli áttét Dg-ra is alkalmas. . Kontrasztanyag: gadolinium Kímélı. Scintimammográfia: . UH: A mammográfia kiegészítıje. . Aspirációs citológiai . Indikáció: . 86 T .Sebészet I. 11.Malignitás egyértelmő kizárása. Próbaexcisio: .cystás mamma ellenırzése 7.MRI: 1992 óta Alapja a tumorok angioneogenetikus aktivitása. az eltávolított terület széli részei mikroszkóposán negatívak. Hármas vizsgálat: fizikális vizsgálat mammográfia finomtő biopsia A legtöbb emlırák ezzel diagnosztizálható. Indikáció: .Excisios biopszia: az egész elváltozást keskeny biztonsági széllel hisztológiai vizsgálatra eltávolítjuk.A menopausában lévı nınél felfedezett cysta különös figyelmet érdemel.Hisztológiai vizsgálatot végzünk preoperative. 9. .Rtg-nel lokalizált elváltozások finomtő biopsziája és preoperatív jelölése stereotaktikus módszerrel.Csak pozitív tumorlelet bizonyító értékő.fiatal egyén .

melyek a tejjáratok distalis részét veszik körül. thoracica interna mentén 87 T . tejmirigyhez hasonló csökevényes képzıdményeknek felelnek meg. (1) plexus areolaris (felületes vagy cutan nyirokerek). Nyirokellátás. 10-100 acinus képez egy lebenykét (lobulus). Ezek száma kb. A parenchyma legperiférikusabb részei az acinusok.Sebészet I. Az emlımirigyet burkoló fascia pectoralis superficialis legyezıszerően kötıszöveti septumokat bocsát (COOPER-szalagok) a lebenyek közé.és verejték-mirigyeket. tételek 2008 Emlı anatómiája: A nıi emlı mirigyállományból. thoracica interna et laterális ágából eredı. melyek jelentısége a metszés kiválasztásában. 3) plexus fascialis (mély nyirokerek). Az emlıbimbóba mintegy 15-25 tejjárat nyílik. thoracica interna (a. (2) az a. (2) plexus subareolaris. egymással anastomosáló felületes és mély plexus látja el. LANGERvonalak. Az emlıbıl kilépı nyirokerek két fı irányba haladva érik el az elsıdleges nyirokcsomóhálózatot: (1) axillarisan. megegyezik a tej járatok számával.és zsírszövetbıl áll. subclavia). valamint 5-15 apró kiemelkedést találunk. Kb. melyek az emlıt a bırhöz rögzítik és így tartófunkciót is betöltenek. axillaris). melyek a MONTGOMERY-féle. A bırön itt is megtalálhatók az ún. A pigmentált bimbóudvarban faggyú. míg 20-40 lobulus tesz ki egy lebenyt (lobus). Az emlı mirigyállománya a m. thoracica laterális (a. A mamillát az a. intercostales (aorta). A vénás elfolyást egy felületes és egy mély véna biztosítja (transversalis és longitudinális típus). alsó külsı és belsı Az artériás vérellátás három forrásból történik: (1) a. s így a sebgyógyulás kozmetikai eredményében mutatkozik meg. pectoralis major felületes fasciáinak kettızetében helyezkedik el. A nagyobb nyirokerek regionalis nyirokcsomókba torkollnak. Az emlı 4 negyedre osztható: felsı külsı és belsı. A nyirokelvezetés 3 úton jön létre:. kötı. (3) a. (2) aa.

Emlı újrafelépítése – mastectomia utáni plasztikai mőtét Oncologiai kritérium: tumort teljesen el kell távolítani + kozmetikailag kielégítı eredmény maradjon vissza kontraindikációja Mőtét indikációja ..multicentrikus gócok .G1.kar mozgási képessége és ereje csökken . besug. T2) . emlımegtartásos quadransresectio. tételek 2008 27. regionális nycs. módosított radicalis mastectomia (Patey) a radicalishoz hasonló. lumpectomia tumor 1-2 cm-es ép szövettel történı eltávolítása + reg. subcutan mastectomia mirigyállomány 5-10%-a visszamarad ind. pectoralis majort nem távolítják el 4.lymphoedema 2. eltávolítás III. – mastectomia + axillaris nycs. szint) I.tumor ≤ 4 cm (T1. menti nycs-kat is eltávolítják 2-5. I-II.Sebészet I. marad postop. szinttıl a n. – palliatív op.: mastectomia a kifekélyesedés megelızésére 88 T .N0. – emlımegtartásos mőtét vagy mastectomia + nycs. szintő nycs.centralisan fekvı tumor . dissectio + postop. thoracica int. de itt a m. besugárzás kötelezı 6. bordának megfelelı sternocostalis részt resecalni kell 3.alacsony axillaris dissectio – 6-8 nycs. intercostobrachialisig . std.graviditas Minimum 10 axillaris nycs-t kell eltávolítani nycs. egyszerő mastectomia emlı eltávolítása. Operábilis emlıcarcinoma (mőtéti és adjuváns kezelés) Mőtét: 1. dissectio IV. G2 . ultraradicalis mastectomia elızı + a. I.: . szegmentresectio. stádium – emlımegtartásos mőtét II.kozmetikai eredmény nem kielégítı .lymphangiosis carcinomatosa . eltávolítás. de a mellizmok megmaradnak 5. gyulladásos tumor .komplett: 10-15 nycs.exulcerált. kiterjesztett mastectomia emlı eltávolítása + I. radicalis mastectomia (Halsted-Rotter) emlı + regionális nycs.M0 . szint (III. en block + 2 mellizomzat eltávolítása Következmény: . std.atípia nélküli cc. tumorectomia.proliferatioval vagy atípiával járó mastopathia . std. lobulare in situ 7. N1 . dissectio . nycs.

idıpontában locoregionális vagy távoli micrometastasisokat kell feltételezni 1. GnRh analóg c. poz. esetben is. postop. op. LHRH analógok 4. 12 hónapig max. kemoth. nagy rizikó – receptor neg. Adjuváns. poz. javasolt rec. kemoth. > A túlélést nem javítja. Postoperativ sugárkezelés: > A parciális mastectomia után kötelezı.: a. ovariectomia Szerek: ADRIAMYCIN+CIKLOFOSZFAMID (4 ciklus) CIKLOFOSZFAMID+METOTREXÁT (6 ciklus) > Ha > 10 nycs. rec. tételek 2008 A dg. 2. esetleg alkalmazható Hormonth. . ált. > 2 cm III. Csökkenti a másik mell carcinoma kialakulásának valószínőségét. életminıség javítása Polikemoth. neg. b. Adjuváns hormontherápia: Szerek: a. Tamoxifen . > A visszamaradt mikroszkópos gócokat pusztítja el. és az op. TAMOXIFEN Ösztrogén receptor + és negatív esetben is. neg. th. Ha az axillaris nycs. sugárth. Citotoxikus hatású. + Tamoxifen Tamoxifen + kemoth.partialis mastectomia után kötelezı .Sebészet I. neg. rec. Tamoxifen Tamoxifen Tamoxifen < 2 cm I/II. Legalább 2 évig. és poz.: cycloph + Mtx + 5-fluorouracil (CMF): 6 cikluson át. 3.oestrogen poz. poz.hónalji lymphadenectomia után hónalji besugárzás nem kell Sandwich-technika: 3x CMF (kemoth. a micromtsz. menti nycs-k besugárzása . túlélés meghosszabbítása.: . Neoadjuváns kemotherápia: > céh Down staging > Fıleg emlımegtartásos mőtéteknél > Standard eljárás gyulladásos carcinoma esetén. kemoth. minimum 2 évig kell b. Esetben. GnRH analógok c.T2 stádium a. neg. után 4 héten belül javasolt elkezdeni. > TAMOXIFENnel kombinálhatók. a kezelés rezisztenciát okozhat. esetben -axillaris nycs. Indikáció. Tamoxifen Postop.radicalis vagy módosított radicalis mastectomia után nem alkalmazzuk . > 50 Gy a mőtét után 2-4 héttel 5-6 hét alatt. Preventív szerként is hasznos. de akár 5 évig is adható. semlegesítésére Célja: . thoracica int. neg: alacsony közepes menopausa elıtt menopausa után > 70 év tumor stádium Ø Ø Ø < 1 cm I. + Tamoxifen Tamoxifen + kemoth. nagy rizikó rec. rec.) – besugárzás – 3x CMF 89 T . áttét van.axillaris nycs.gyógyulás. esetben igen.

diazepan. digitalis. chlorpromazin . syringomyelia. mamma .Tumorok: mellékvese. addig a lányoknál a hormonális behatásokra megindul a további átalakulás. hypophysis. A gynaecomastia leggyakoribb okai: . ill. 90 T . betegségek Fejlıdési rendellenességek: Az embrionális fejlıdés során a hónaljtól a lágyékig terjedı vonalban. kemoterápia . comb) találunk emlımirigyállományt. melynek során a már ismertetett felépítéső nıi emlı jelenik meg. isonicid.Oestrogen/testosteron arány zavara: májcirrhosis. de akár kifejlett nıi mell formájában is. aplasiáról. valamint az emlı bırének túltengését jelenti. Ha a mamilla kifejlıdik. ill. Veleszületett gátló tényezık mőködésbe lépésére vezethetı vissza az emlı teljes hiánya. fejletlen emlıt micromastia. oestrogenterápia.Sebészet I. Extrém hyperplasia gerinc. Míg a férfi emlı a pubertás után is változatlan marad. klimaktériumban . ritkán viszketésrıl és serosus váladék ürülésérıl számolnak be.vagy kétoldali hypertrophiáját értjük. az amastia. cimetidin. Hyperplasia Túlnyomórészt konstitúcionális vagy táplálkozásból eredırıl van szó. Fiziológiás gynaecomastia fordul elı az újszülötteknél. A mamma aberrata elıfordulásakor a tejléc vonalán kívül (hónalj. az ún.Ideggyógyászati megbetegedések: paraplegia. Az elváltozás jelentkezhet csupán mint subareolaris duzzanat. tejléc mentén találhatók az ectodermalis eredető szövetszaporulatok. melyekbıl az emlık fejlıdnek. dialysis . s így csaknem mindig szimmetrikusan jelentkezik. mely folyamat a növekedés befejeztéig tart. A tejléc vonalában található multiplex emlımirigy. tételek 2008 28. többnyire emlıbimbó és udvar nélkül. fájdalomról. így többnyire kozmetikai okokból keresik fel a betegek az orvost. Elsısorban feszülésrıl. az ellentétjét macromastia elnevezéssel illetjük. emlıbimbó megjelölése polymastia. gonadok.Familiáris gynaecomastia . hemiaphroditismus. mindenekelıtt hormon-aktív tumoroknak. Benignus emlıdaganatok. Oka többnyire hormonális zavar.Idiopathiás gynaecomastia Panaszokat e kórkép keveseknél okoz. A többszörösen és szimmetrikusan elhelyezkedı telepek általában visszafejlıdnek és mindkét oldalon egy-egy emlı képzıdik a mellizomzat magasságában. mindenekelıtt az oestrogen/testosteron arányának eltolódása az elıbbi javára. Gynaecomastia A kórkép alatt a férfi emlımirigy egy. A hyperplasia a kötı. orchitis. Fiziológiás hypertrophia a velejárója a terhességnek és a szoptatásnak. 2.és zsírszövet.Gyógyszeres kezelés: spironolacton.és REIFENSTEIN-szindróma. mely aztán visszafejlıdik. a pubertásban és a férfi klimaktériumában. pubertásban.Fiziológiás gynaecomastia: újszülötteknél.Hypogonadismus: KLINEFELTER. reserpin.és vállövpanaszokhoz vezethet. hát. míg hiányzó emlıbimbó és meglévı emlımirigy esetén atheliáról beszélünk. de hiányzik a mirigyállomány. Növekedési rendellenességek 1. Az abnormálisan kicsi. emlıgyulladások Jóindulatú elváltozások. Elsı tünete lehet azonban más megbetegedéseknek. FRIEDRICH-féle ataxia . polythelia. phenotiazin.

de akár többszörös is. adenomyothelioma . a személyzet kezétıl. sonographia és biopszia (tumor kizárása). s így sebészeti beavatkozásra csak kevés esetben kerül sor. gyulladásos pseudotumor. A plazmasejtes mastitisnél a dilatált tejjáratban retineált váladék abakteriális gyulladásáról van szó. intrammammaris (intraglandularis) abscessus. ha a betegek egy része erre már nem emlékszik. esetleg inggombtályog. mely az idık során hegszövetként gyógyul. Malignus elfajulása az esetek 0. különösen 40 éven felüli nıknél. Fontos a tumor kizárása. III. haematogen áttét. hogy az elhízás következtében jelentkezı pseudogynaecomastiát (lipomastia) és a gyulladás okozta megnagyobbodást az igazi gynaecomasától elhatároljuk. Többnyire fiatal nıknél fordul elı ez a fibroepithelialis daganat. II. s mint ilyen tapintható. Krónikus mastitist idézhet elı a ritka gombás fertızés vagy trauma okozta asepticus necrosis és gyulladás. elmozdítható. ezért a fibroadenomát mőtéti úton ajánlatos eltávolítani.kép: gyulladás klasszikus tünetei. Ritkán alkalmazandó gyógyszeres kezelésben az androgen hatású danazol (Winobaninn). mely jól tapintható. drenázs. éspedig vagy a csecsemıtıl (orrés garatüreg). hogy gondoljunk a férfi emlıben fellépı carcinomára és azt ki is zárjuk. Oka általában trauma. Zsírnecrosis . erysipelas.Epithelialis tumorok: intraductalis papilloma. adenoma mamillae. adenoma mammae. a carcinoma kizárására biopsiát kell végezni. phylloid tumorok -.ritka.: klin.5-1‚5%-ában jön létre. azt kizárjuk. retentios tejút cysta. A szoptatási idıszaktól függetlenül jelentkezı egyéb mastitis (mastitis nonpuerperalis) rendkívül ritka. másrészt. az antioestrogen tamoxifen vagy clomiphen jön szóba. Ritkán korábbi bevérzésre utaló jeleket láthatunk a bırön elszínezıdés formájában. Gyorsan és nagyra nıhet a juvenilis fibroadenoma.A mastopathia különféle formái Fibroadenoma. általában széles incisio (kozmetika!). még akkor is. Legbiztosabb azonban a rezisztenciát az épben eltávolítani. lues.Daganatszerő elváltozások: a járatok ectasiája. Ritkán tbc is okozhatja. A menopausa elıtt elıforduló leggyakoribb jóindulatú tumornak számít. a ductalis ectasia fertızése és elvétve tbc. Dg. KLIENEFELTER-szindróma. feszes csomó formájában jelentkezik. ill. hamartoma . Tályogok keletkezhetnek: subareolaris abscessus. A kórokok (leggyakrabban staphylococcus) a felhám kis sérülésein át fertıznek. 91 T . tételek 2008 Differenciáldiagnosztikailag lényeges egyészt. Döntı. Az emlı gyulladásai I. sub. hogy rosszindulatú daganatra is gondoljunk. kép. tumor kizárása után akár 2-3 évet is lehet várni. Therápia: kezdetben konzervatív kezelés. Okai között szerepel sérülés.Egyéb vegyes tumorok: a bır és a lágyrészek benignus daganatai.Epithelialis és mesenchymalis vegyes tumorok: fibroadenoma. A mőtéti indikáció felállításában a pszichés megterhelést sem szabad figyelmen kívül hagyni.vagy retromammaris tályog. úgy az idık folyamán többnyire fokozatosan felszívódik. Ha nem kerül kezelésre. Amennyiben kétség merül fel a diagnózist illetıen. Jóindulatú daganatok: Az emlı jóindulatú daganatainak beosztása (WHO 1982) (szövettani alapon) . de fontos a malignus tumortól való elkülönítése – tapinható rezisztenciát okoz. Kezelés a pubertásban gyakorlatilag nem szükséges. mivel a tünetek csaknem mindig spontán visszafejlıdnek. granularis sejtes tumor (granularis neuroma) . Klin. Akut mastitisek túlnyomó többsége a lactatio szakára esik (mastitis puerperalis). adott esetben mammographia.Sebészet I. ill. akár bırelváltozás vagy mamillaretractio mellett. vagy az anya ill. Lehet solitaer.

sıt esetleg galactographiát is végezzünk. ill. ugyanakkor a lebenyes carcinoma in situ gyakran bilateralis és még gyakrabban multicentrikus. Terápia. hogy valójában nem jogosult „betegségrıl” beszélni. a rutinszerő nyirokcsomó-dissectio nem szükséges. a fibroadenomára emlékeztetı daganat a cystosarcoma phylloides. Az átmenet a fiziológiás involutiótól a patológiailag jól definiálható megbetegedésig minden formában felléphet. cardialis eredet. mint a ductalis formáé. a mastectomia a megoldás. az oestrogen dominanciája az emlımirigyre proliferatiót serkentı hatással van. annyira gyakori. Különösen az atípiával járó ductalis papillomatosis hajlamos malignus elfajulásra. fibrosis és cysticus degeneráció különbözı arányú elıfordulása jellemzi az elváltozást. melyek vagy diffúzan. az emlımirigyben végbemenı. Elsısorban fokozott epithelproliferatio. a ductalis és lobularis epitheliosist (in situ) és a papillomatosist A carcinoma ductale in situ és a carcinoma lobulare in situ csaknem mindig invazív növekedésbe megy át. nevezetesen az oestrogen és progesteron arányának az utóbbi rovására történı eltolódása. emlırák.A mellben fellépı fájdalom a legkülönfélébb okokból jöhet létre. Kis daganat esetén (<5 cm) elegendı a széles.Mellkasból vagy mellkasfalból kiinduló fájdalmak TIETZE-szindróma. Mivel a hónalji nyirokcsomók igen ritkán érintettek. Kemoterápia és besugárzás nem hoz javulást. A lobularis forma prognózisa jóval kedvezıbb. baleset után (haematoma. Helyi kiújulás esetén további széles excisio. de nem látható sem invazív növekedés. melyben az érintett szövet az egészségeshez képest lényegesen gyakrabban mutat készséget a rosszindulatú elfajulásra. Solitaer papilloma kb. Fibroepithelialis eredető. hogy a secretumot citológiailag megvizsgáljuk. A papillomák cystákban vagy megnagyobbodott tejjáratokban léphetnek fel és serosus vagy véres váladékot eredményezhetnek. Prognázisában döntı tényezı a gyakori recidiva (20-30%). A carcinoma in situ esetében megtaláljuk a rák szövettani kritériumait.Ciklikus vagy ciklusosan erısödı mastodynia . 5-10%-ban fordulhat elı. tételek 2008 Phylloid tumor. A papillaris proliferationál megkülönböztetünk retromamillaris. krónikus gyulladás (plazmasejtes mastitis). Másik veszély a haematogen metastatisálás lehetısége. Papilloma.Nem ciklusos mastodynia mőtéti hegben. intercostalis neuralgia Mastopathia („fibrocystic disease”) A mastopathia fogalma egy sor. Oka a hormonális egyensúlyzavar. Patológiás lelet esetén a megfelelı mirigylebeny exstirpatiója a megoldás. Fıként a 30-50 éves korban lévı nık keresik fel az orvost panaszaikkal. lobularis és ductalis papillomát. sem áttétre való hajlam. így mellızendı. melynek egy benignus és egy malignus formája ismert. MONDOR-kór. pleura eredet. ill. Ide soroljuk az emlı esetén a proliferatioval járó mastopathiát. zsírnecrosis). prolactintúlprodukció. mint carcinoma esetén. Az emlı fent nevezett elváltozása (ha a normálistól való eltérést vesszük alapul). jóindulatú átépülési folyamatot takar. Lényeges tehát. idiopathiás megbetegedés . Mastodynia . A mastodynia különbözı formái: . vagy körülírtan jelentkeznek. míg kiterjedt elváltozáskor (>5 cm) a legtöbb sebész az egyszerő mastectomiát végzi.Sebészet I. 92 T . Praecancerosis Rákmegelızı állapoton olyan jóindulatú megbetegedést értünk. míg papillomatosisban ez a rizikó háromszor akkora. épben történı kimetszés.

acutan subtotalis colectomia+1nyílású ileostoma 3. Prominens stoma kell az agresszív béltartalom miatt. 2 nyílású. Stoma célja: biztosítsa a bél ürülését Felosztásuk:végleges/átmeneti. ideiglenes colitis ulc. minimal invasív technika Szövıdmény: 1.:ileorectalis anasztomosis. Varrat tehermentesítı funkció esetén 2. Szempontok: 1. stenosis Gondozási hibából fakadó szövıdmények: • a bır alkoholos. korai: ileusnecrosis. régi mőtéti hegekhez való viszonya 3. okozta ileus miatti szájadékot 2-3 hét múlva Gyulladás esetén: 3 hónap. egyéb: ileus. átmeneti stoma: colon transversum jobb fele. a szájadékot mindig lapos területre tervezzük 6. bélkacs biztosítása mőanyag rúddal a visszacsúszás ellen. Terápiás taktika részét képezik. végleges szájadékot a lehetı legaboralisabban. 2cm-es szél rectum distalis cc-ja radiokemoTh ellenére fennálló tumor analis cc. kétnyílású: bélkacsot emelünk elı és azt nyitjuk meg. parastomális tályog • túl ritka→irritáció. vastagbél gyulladásos betegségei szövıdményes diverticulitis: primer resectio v. megfelelı távolság bizonyos anatómiai képletektıl (köldök. benzines vagy éteres tisztogatása→dermatitisek • cinkoxid felülető zacskó túl erısen tapad→irritáció • túl nagy zacskó→dermatitis • túl kicsi→stomaoedema • túl gyakori zacskócsere→irritáció. külön incisio. késıi: parastomális herniaprolapsus. Ok: bal oldali szájadékkal funkcionálisan semmit sem nyerünk és gátolja a bal flexura rekonstrukciós felhasználását. leginkább a transversostomáknál lépnek fel szövıdmények (pl. rectovaginalis colitis Stoma helyzete: Optimális helyzete betegenként más és más. bordaív. protektív enterostoma 4.: sérv). ha más lehetıség nincs anus praeternaturalist sose vonjuk be a mőtéti sebbe! enterostoma zárása: cc. posztop. egynyílású: oralis bélszakaszt varrjuk ki. sérülések. rectum és anus tumorai: exstirpatio. 2. Az oralis és aboralis véget külön-külön is kiszájaztathatjuk. abscessus. fistula retractio 2. Colostoma: Végleges transversostoma ritka. candidamycosis allergizáló gyógyászati segédeszközök 93 T . teljes vastagbél betegség esetén: ileostoma 7. sigmoidestoma: leggyakoribb 1nyilású – mély rectum cc és Hartmann féle resectio során. károsodott bırterületek (besugárzás után) 5. egynyílású. lágyékhajlat) 2. 2nyílású is lehet akár. a kivezetı rövid bélszakaszt invaginatio segítségével türemítjük be a rezervoárba és így szelephatást érünk el. 1 v. ezért véglegesen csak akkor. nehogy bélkacs szoruljon oda. jobb oldalt. Hartmann mőtét. Fontos a bélkacs 2 szárának összeöltése egymással és a hasfalhoz rögzítése. bırredık 4. tételek 2008 29.Sebészet I. Continuens ileostoma: terminalis ileumból zacskó formát készítünk. Colostomákról Enterostoma=ileo+colostoma. Béltartalom megszokott ürülési módja megváltozik – anus praeternaturalis (természetellenes végbélnyílás) Pszichés megterhelés. ileo/transverso/sigmoideo/coecostoma. Különleges katéterrel naponta üríthetı. 2/3/többszakaszos mőtétek Indikáció: 1. de ajánlatos a 3 hónap (szövıdménymentesebb gyógyulás) Ileostoma: Végleges: proctocolectomia követıen has jobb alsó negyede. idıleges: 2 nyílású. ha szigma szövıdményes megbetegedése áll fent. héttıl. A colostomák nyílásának 2 ujj számára átjárhatóknak kell lenniük. intussuspectio. sugárcolitis. sebgyógyulási zavar.

Sebészet I. tételek 2008

30. A Crohn betegség sebészi vonatkozásai
Fogalma: A Crohn-betegség krónikus, ismeretlen eredető gyulladás, mely a bélfal minden rétegét érinti
(transmuralis), a szájtól az anusig a tápcsatorna bármelyik részét megbetegítheti, számos bélen kívüli tünetet okoz. Leggyakrabban az ileum és/vagy a colon, továbbá a perianalis régió vesz részt a gyulladásos folyamatban. Jellemzı az aszimmetrikus, segmentalis elhelyezkedés és a betegség kiújulásra való hajlama, a remissio és relapsus váltakozása. Epidemiológia: Bizonyos népcsoportok, elsısorban a fehérbırő népesség, ezen belül a zsidóság fogékonyabb Crohn-betegségre, mint a környezetükben élı egyéb populációk. Gyulladásos bélbetegségben szenvedık családjában gyakoribb. Crohn-betegek gyermekei között 20-30-szor gyakrabban fordul elı a betegség, mint az átlag népességben. Pathologia: Mikroszkópos a bélnyálkahártyában a cryptatályog kialakulása → a nyiroktüszık felszínén pici, aphthoid fekélyek → a gyulladásos sejtelemek, az aktivált macrophagok proliferálnak a lamina propriában, és laza aggregátumként létrejön a nem elsajtosodó epitheloid granuloma →granuloma található a bélfal minden rétegében → a gyulladásos sejtelemek a nyálkahártya mélyebb rétegeibe terjednek és járatokat alkotnak. Makroszkóposan a mucosa oedema → az aphthák megjelenése .→ mélybe terjedı fekélyek szabdalják szét a duzzadt nyálkahártyát, utcakövezetre emlékeztetı képet alkotva → a fekélyek a serosáig terjednek, a bélfal megvastagodik, a submucosus gyulladás következtében a lumen szőkül Anatómiai kiterjedés: A tápcsatorna bármelyik szakaszát érintheti. gyakoriság megoszlása a következı: -csak a vékonybél 30-40%, -a vékony-és a vastagbél 40-55%, -csak vastagbél 15-20%). - 75%-ban érintett tehát a vékonybél, ezen esetek 90%-ában a terminális ileum részt vesz a betegségben Etiológia, pathogenesis: Az ismeretlen eredető gyulladásos folyamat kiváltásában a környezeti tényezık és a belsı miliı eltérései egyaránt részesek. A környezeti hatások közül az infectió és táplálkozási antigének A belsı tényezık közül a betegség genetikai vonatkozásai egyértelmőek. Bizonyítja ezt más hereditaer betegségekkel való társulás (pl. Turner-syndroma, Bechterew-kór), bizonyos HLA antigénekkel (HLA-A2, HLA-DR4, HLA-DRI-DQ5, illetve HLA-A11 és HLA-D3) kimutatható korreláció. Klinikai tünetek: Hasi fájdalom, a jobb alsó quadransban, esetleg az egész bal colonfélben. Jellemzı a hasmenés, mely a víz csökkent felszívódásának, nyák, genny, exsudatum keletkezésének következménye, A gyulladt bél fokozott peristalticája, a tenesmus. A colitis ulcerosával ellentétben Crohn-colitisben a betegek csupán felének, ileocolitisben alig egynegyedének van véres széklete. Profus bélvérzés csak a vastagbél mélyre terjedı fekélyeibıl származhat. Fogyás a felszívódási zavar hiányában nem jellemzı. Láz csak sipoly lezáródása, tályogképzıdés esetén észlelhetı, egyébként subfebrilitás jellemzı. Crohn-colitisben a betegség gyakran perinealis tünetekkel kezdıdik. Bélen kívüli tünetek. bır - erythema nodosum; szem – uveitis; szájüreg - aphtosus stomatitis; ízületi tünetek (arthritis) megnyilvánulása Szövıdmények: 1. sipolyok és tályogok képzıdése. -A gastrocolicus, duodenocolicus és ileosigmoidealis sipolyok kiindulópontja mindig a vastagbél, -Irányulhat a sipolyképzıdés más szervekre is, -A hólyagba törı colovesicalis sipoly, mely levegı vizelés és feculens vizelet formájában.nyilvánul meg. -A rectovaginalis sipoly vagy a rectum fekélyes gyulladásának közvetlen ráterjedésével jön létre, vagy az anusból kiinduló folyamat a rectovaginalis septum mentén proximalis irányba haladva penetrál a hüvelybe. -Az enterocutan sipolyok a bélbıl a börfelszínre törnek, a legkisebb ellenállás irányába, gyakori a mőtéti hegben, a köldökben és az ileostoma körül keletkezı sipolynyílás. Sipoly keletkezhet a nem megfelelı orvosi beavatkozás következtében, ha a hasi tályog kiürítése után nem történik meg a beteg bélszakasz resectiója. A hasi tályog a sipolyjáratok lezáródásával alakul ki, leggyakrabban a mesenterium lemezei, esetleg a bél savós hártyája és valamelyik szomszédos szerv között. 2. diffúz peritonitis - ritkán fordul elı
94 T

Sebészet I. tételek 2008

Diagnózis: anamnézis fizikális vizsgálat colonoscopia klinikai gyanúját (kevéssé véres hasmenés, tenesmus) eredménye igazolhatja báriumos röntgenvizsgálat: elırehaladottabb stádiumban a bélfal merevsége, submucosus oedema, endoscop számára át nem járható szőkületek hossza, mértéke, sipolyjáratok, bélconglomerátum CT-vizsgálat: Segítségével jól differenciálható a bélconglomeratumban a gyulladt bélszakasz az éptıl, a bélfal minimális megvastagodását, levegıtartalmát kimutatja, sipoly, tályog, a mesenterialis, perirectalis, retroperitonealis terek eltérése jól ábrázolható. Differenciáldiagnózis: -a specifikus fertızések okozta bélgyulladás (tbc, salmonella, shigella, typhus stb.) -colitis ulcerosa Therapia 1. Konzervatív: sulfasalazin (Salazopyrin), intolerantia esetén olsalazin Pentasa retard tabletta mesalamin készítmény Elınye idı- és pH-főggı a szabaddá válása, így a tápcsatornában a gyomortól a rectumig egyenletes, therapiás koncentrációban található. metronidazol aktív stádiumában, sipolyképzıdéssel járó esetekben kortikoszteroid heveny szakában immunmodulációs kezelés Therapiarezisztens esetekben, különösen, ha sipolyképzıdéssel jár a betegség, jó hatást tapasztaltak azathioprin, Methotrexat, interferon-alfa kezelést követıen. bél nyugalomba helyezése 2. Mőtéti indikáció: - abszolút indikációja toxicus megacolon, profus rectalis vérzés, hasi tályog, bélelzáródás fíbroticus szőkület. - relatív mőtéti indikáció therapiarezisztens, súlyos perianalis szövıdmény, gastrocolicus, duodenocolicus, kiterjedt hasfali sipolyok Mőtéti alapelvek: - bélresectio - stricturaplasztika a végsı megoldás a passage akadály leküzdésére - a takarékosság elve érvényesül, a resectionak szigorú szabályai vannak - általában HARTMANN mőtétet végzünk, esetenként totális colectomia, amely definitív ileostoma készítésével végzıdik

95

T

Sebészet I. tételek 2008

Egyéb anyag ehhez a tételhez A CROHN-betegség a gyomor-béltraktus nem specifikus, idült, gyulladásos, ismeretlen etiológiájú megbetegedése. Elıfordulása 6-7 eset 100 ezer lakosra viszonyítva. Az Egyesült Államokban, ÉszakEurópában, Skandináviában sokkal gyakoribb, mint délen vagy keleten. Egyaránt érinti a férfiakat és nıket. Az incidentia a második és a hetedik életkori dekádban a legmagasabb. 1. Etiológáját mikrobiológiai és immunológiai vonalon kutatják. Kórokozó szerepét bizonyítani eddig nem lehetett. Feltételezik, hogy az ileocolicus nyálkahártya hámja egy necrosist okozó immunválasz célszerve. Az immunreakció kiváltói bakteriális eredető anyagok, amelyek a bél nyálkahártyájának sérülésein át jutnak a szervezetbe. A bélnyálkahártya ellenállásának csökkenése pedig gyermekkori tejérzékenység következménye. A CROHN-ban szenvedı egyének 16%-ának vannak ugyanebben a betegségben szenvedı rokonai. Környezeti ártalmak hajlamosító szerepe valószínősíthetı, erıs dohányosok közt jóval gyakoribb. 2. Lokalizáció. Az esetek 75%-ában a terminalis ileumon lép fel, és 15%-ban terjed rá a coecumra, vagy az oralis vékonybélszakaszokra. A betegség az emésztıcsatornán mindenütt megjelenhet. A vékonyés vastagbelek együttes érintettsége 50%, 30%-ban csak a vékonybélen, l5%-ban csak a vastagbélen és 5%-ban az anorectalis területen jelenik meg. 3. Patológia. A betegség jellemzıi az aphtosus fekélyek, amelyek transmuralis gyulladásba mennek át és az elıször gócokban megjelenı krónikus gyulladás a jellegzetes granulomák kialakulásához vezet. 4. A morfológiai kép alapján a következı stádiumokat különböztetjük meg. 1) Akut stádium: az érintett bélszakasz és mesenteriumlemez oedemája, hyperaemiája, bevérzések, nyálkahártya-fekélyek, kevés fibrin a serosán. Az elváltozások éleshatárúak. (2) Szubakut stádium: kiterjedt fekélyek a nyálkahártyán, óriássejteket tartalmazó granulomák, kezdıdı stenosisok, gyakran passzázszavar jelei. (3) Krónikus stádium: fokozódó kötıszöveti proliferatio, a bélfal megvastagodása gyakran 2-4 cmnyire, izomhypertrophia, a lumen nagyfokú szőkületei, a nyálkahártya fekélyeinek kiszélesedése, további granulomák kialakulása. (4) Szövıdményes stádium (krónikusnak minısíthetı): elırehaladott gyulladás, ami túllép a bélfalon, összenövések és sipolyok képzıdnek. A sipolyok a környezı vékonybelekbe, vastagbelekbe, a retroperitoneumba, hasfalba, vagy a gátra nyílnak, a stenosis ileust okozhat. Perforációk léphetnek fel, tályogképzıdéssel, vagy peritonitis kialakulásával. 5. A tünetek: (1) az akut stádiumban alig különböztethetık meg az appendicitistıl. A gyulladásos tünetek nem indokolják az érintett bélszakasz resectióját, az ép appendix eltávolítása pedig sipolyképzıdés veszélyével járhat. (2) A szubakut stádiumban az anamnézisben passzázszavarra utaló colicák szerepelnek, a jobb alhasban fájdalmas gyulladásos rezisztencia tapintható, amit gyakran periappendicularis infiltratummal tévesztenek össze. (3) A krónikus stádium a betegség típusos tüneteivel jár. Rohamokban jelentkezı rosszabbodások, melyeket rövid remissio válthat fel. A jobb alhasi fájdalom intenzitása nı, passzázszavarra jellemzı colicát okozó hyperperistalticák jelentkeznek, és ezek a panaszok székürítés után enyhülnek. Jellemzı a diarrhoeák váltakozása hasi puffadással. Ezek alkalmával véres lehet a széklet. Az évekig tartó alattomos kórlefolyás nyomán a beteg állapota súlyosan leromlik, testsúlyvesztés és a felszívódási zavarok miatt folyadék-, elektrolithiány, vitaminhiány, anaemia következik be. Az éveken át tartó szenvedések a betegek személyiségének torzulását okozhatják. (4) A szövıdményes stádiumot a vérzések, stenosisok, passzázszavar, tályog és sipolyképzıdés jellemzi. 6. Diagnózis: A kórelızmény, fizikális kép és részben a laboratóriumi leletek is jellemzıek. Tapintással a merev, megvastagodott falú bélszakasz és a környezeti gyulladásos rezisztencia, vagy tályog észlelhetı. Jellegzetes a puffadt has, a fokozott peristaltica hangjelenségei, gyakran pedig a vékony hasfalon áttőnı bélmozgások.

96

T

Az emésztıcsatorna egészét érinti. tályogképzıdés. Shigella-infekciók. gyulladásos conglomeratum. hasmenés anaemia súlyveszteség növekedési zavar munkaképtelenség depressio (4) Tüneti beavatkozások: végbélsipolyok.Sebészet I. melyek vagy a hasfalra. Külön csoportot jelentenek az enterovesicalis sipolyok. Intermittáló passzázszavar. A CT-vizsgálat jó támpont a megvastagodott bélkacs. perforáció. septicus szövıdmény (fedett perforáció. A belsı sipolyok rendszereinek a felderítése már nehezebb. béltuberkulózis. Gyermekeken súlyos fejlıdési retardatiót okozhat a m. sem sebészi kezeléssel nem gyógyítható meg véglegesen. sipoly-. Az oralis táplálás leállítása és teljes parenteralis táplálás csak átmenetileg eredményez tünetmentességet. komplett ileus. Terápia: A m. tályogok). a merev bélszakaszokat. Az intestinalis. de ne hagyjunk vissza stenosist. A második mőtét után a recidíva valószínősége kétszer akkora. 8. ezért nem tekinthetı sebészi megbetegedésnek. A sipolyok is gyakran ábrázolhatóak a hagyományos röntgendiagnosztikával. mint a Salmonella-. Elıfordul. toxikus megacolon (2) Halasztott sürgısségi javallat: inkomplett (krónikus) ileus. megvastagodott fala a lumen gyakran fonalvastagságnyi beszőkülésével (string-sign). Az elv az. A resectiók után a recidíva aránya magas. hogy a csak tőszúrásnyi sipolyjárat idült hólyaggyulladás klinikai tüneteit okozza és csupán cystoscopiával ismerhetı fel. amoebiasis. hogy 5-6 beavatkozás is szükséges az élet folyamán. székletfoszlányokat tartalmazó vizelet. lassan de feltartóztathatatlanul végzetes lehet. elhúzódó lázas állapotot okozó. Jellegzetes az endoscopos kép. Elıfordul azonban. intestinalis összeköttetését. mely a colonon jelenik meg. akiknek a kórfolyamata nem vezetett szövıdményhez. hogy ne végezzünk bypass mőtétet stenosis áthidalására. fistulographia tisztázhatja a járatok irányát. masszív vérzés. CROHN “parenteralis” betegség focalis fellángolásokkal és az egész életen át tartó intermittáló aktivitással. Az m. a praestenoticus dilatatiókat. CROHN. urológiai szövıdmények conglomerattumor (3) Relatív javallat − terápiarezisztens esetek: hasi görcsös fájdalmak. annyi belet resecáljunk. enyhébb vérzés. anaemia. vagy enterocolicus fistulák gyakran csak a mőtéti feltárás során tisztázódnak. CROHN esetén (1) Abszolút javallat: perforáció. gáz ürülése a vizelettel és vizelet ürülése a széklettel nyilvánvalóvá teszi ezt a szövıdményformát. hullámzó kórlefolyás mellett az indikáció minden esetben egyéni elbírálás alapján ítélendı meg. hogy az akut és a szubakut stádiumban konzervatív kezelésben részesítjük a beteget. tumor elkülönítésében. tételek 2008 Sipolyok esetén. vagy a gáttájékra nyílnak. A kényszerítı indikációkon kívül mőtétre kell szánnunk magunkat intractabilis esetekben (gyulladásos conglomeratum. Jellegzetes a terminalis ileum hosszú szakaszának merev. A mőtéti kezelés legfıbb indikációja tehát a m. CROHN okát nem ismerjük. 7. a m. stenosisokat. peritonitis. A kontrasztanyagos vizsgálat jól ábrázolja a bizarr. CROHN okozta szövıdmény: vérzés. fedett perforáció belsı sipolyokkal). Az aspecifikus kórképek közül elsısorban a colitis ulcerosa különítendı el. így oki kezelést sem alkalmazhatunk. Vérzés miatt ritkán kényszerülünk sebészi beavatkozásra. 97 T . tályogok incisiója A sebészi kezelés alapelve. A konzervatív kezelés célja a gyulladásos reakció. immunválasz mérséklése és a szövıdmények elhárítása. Ne távolísunk el bélszakaszt csak azért. hanem resectióval. CROHN azonban leggyakrabban az ileumon. Differenciáldiagnosztikai problémát vethetnek fel a specifikus fertızések okozta vékonybélgyulladások. mint az elsı után. szabálytalan eloszlásban megjelenı szegmentális fekélyesedést. A bőzös. Ileus vagy perforációs peritonitis esetén a javallat nem kétséges. de az ileocoecalis megjelenéskor is értékes adatot nyújthat. Sem konzervatív. Ugyanígy kezelendıek a krónikus stádiumban lévık. sipolyt. amikor a betegség okozta elhúzódó sepsis. salazopyrin. vagy a strictura plasztikájával oldjuk meg a passzázsakadályt. typhus. Mőtéti indikáció m. súlyvesztés. steroidok és antibiotikumkezelés. amennyi feltétlen szükséges. Eszközei: immunsuppressio. elsısorban az anorectalis lokalizáció esetén. tályog. septicus gócot még funkción kívül helyezett bélszakaszban sem. ileus. mert a betegség megtámadta.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful