P. 1
biologia_reszletes

biologia_reszletes

|Views: 956|Likes:
Published by Nahimi Csanád

More info:

Published by: Nahimi Csanád on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS

BIOLÓGIA

Munkaanyag

Készült az Oktatási Minisztérium megbízásából

2002.

Készítette: Baranyai József Fodor Gábor Oláh Zsuzsa Pölöskei Gáborné Zolnai Ildikó, Csorba László Kézdy Edit Kovács Október Lenkei Irén közreműködésével.

Tartalom Bevezetés A vizsga célja A részletes követelményrendszer használata A vizsga leírása: KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga célja A vizsga szerkezete Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga célja Az írásbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga célja Értékelés A szóbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet A szóbeli vizsga felépítése és értékelése EMELT SZINTŰ VIZSGA A vizsga célja A vizsga szerkezete Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Feladattípusok A feladatsor felépítése Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga célja A szóbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Feladattípusok A szóbeli vizsga felépítése Mellékletek A részletes vizsgakövetelmények témakörei: 1. Bevezetés a biológiába 2. Egyed alatti szerveződési szint 3. Az egyed szerveződési szintje 4. Az emberi szervezet 5. Az egyed feletti szerveződési szint 6. Öröklődés, változékonyság, evolúció Részletes követelményrendszer. Mellékletek

diszharmonikus állapotok felismerése. a várható változások. • Fontos a betegségek. többszempontú és dinamikus látásmód felé. érvekkel való alátámasztása és az ellenérvek ismerete. ezért lehetővé kell tennie az esetleg szükséges szelekciót is. A hangsúlyeltolódások főbb okai: • hangsúlyozottan szerepel a mindennapi élettel összefüggő. az egészség. az egyes módszerek korlátainak. A vastagon szedett mondatok. problémáinak érzékeltetése is.BEVEZETÉS A vizsga célja Az új érettségi követelményrendszer épít a hazai biológiaoktatás hagyományaira. Az emelt szintű követelmények a középszinthez képest (azon felül és ahhoz kapcsolódva) a biológia tudományának elvontabb területeit is tartalmazzák. az egészséges életmód szabályainak ismerete. A középszintű követelmények a gyakorlathoz közelebb álló. kulcsfogalmak köré épülnek. A véleményalkotás szabadságának tiszteletben tartásával elvárható az etikai szempontból fontos kérdésekben az álláspont megfogalmazása. amelyek befolyásolhatják a feltehető kérdéseket. • Egyszerű biológiai vizsgálatok elvégzése mellett cél ezek értelmezésének. az ismeretek köre is szélesebb. de több ponton módosítja is azt. eljárások. Az emelt szint alapvetően a biológiából továbbtanulni szándékozók számára készült. • Fontos Magyarország és közvetlen környéke (lakókörnyezet) sajátos problémáinak. • a pusztán elméleteket közlő megközelítés felől a gyakorlatban is használható ismeretek felé. következmények és a teendők ismerete. valamint a megelőzési lehetőségek. • a követelményrendszerben megjelenő tudománykép a pusztán empirikus-leíró és statikus jelleg felől közelít a kognitív. értékelésének képessége is. (Különösen a környezet. • Az ember és környezete kapcsolatának ismeretében minden témakörben elvárható a helyes döntések fölismerésének képessége.és természetvédelem. . Ennek megfelelően: • A puszta kijelentések mellett cél a vizsgálati módszerek (eszközök. betegségmegelőzés és a kulturális örökség területén). Ahol és amennyire szükséges. • az értékmentes tudomány absztrakt feltevése felől a megalapozott véleménynyilvánítás lehetősége és igénye felé. illetve a tanulók vizsgára való felkészítését is. A fejezeteken belül a dőlt betűs részek tartalmazzák a gyakorlati ismereteket. hangsúlyozottan szereplő gondolatokat tartalmazzák. mérése. elméleti háttér) megmutatása. szempontjainak figyelembevétele. alkalmazható tudás feltárása. kevésbé elvont és mennyiségében is kisebb ismeretkört tartalmaznak. A részletes követelményrendszer használata A részletes követelményrendszer fejezetei témakörök. a szemléletében újszerű.

A szóbeli –30 perces felkészülési idő után – 15 perces feleletből áll. A szóbeli tételsort a megadott szempontok alapján a felkészítő tanár ill. A vizsga szerkezete A középszintű vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. annak esetleges jelöléseit. Az írásbeli 120 perces. Ismerje fel: ugyanezt ábra segítségével. pontosságig. A vizsgaeredményt az összesített pontszám alapján az általános vizsgaszabályzatban rögzítettnek megfelelően kell megadni: A szaktanár a jelölt korábbi teljesítménye alapján indokoltan maximum 3 ponttal növelheti a jelölt írásbeli feladatsorának pontszámát. Ezzel a jelenség okait. lényegre törő ábrát.A követelmények megfogalmazásakor számos. Foglaljon állást: etikai tartalmú (értékválasztást tartalmazó) feladat. a követelményekben megadott tények ismeretében. magyarázni. Az írásbeli vizsgán 100. részleteit értelmezve (az ábrát nem a vizsgázónak kell elkészítenie). részben szinonim. Végezzen el. világosan látott szempont alapján leírni és az összevetés eredményét megfogalmazni.: konkrétan elvégzendő gyakorlati feladatra utal (a középszintű szóbeli vizsgán). és a mindennapi élettel kapcsolatos biológiai műveltségéről. A témakörök nyilvánosak. hogy a feladatsor képet adjon a jelölt általános. a szóbelin 50 pont szerezhető. Értelmezze. a konkrét kérdések nem. A jelöltnek tudnia kell érvelni valamely általa választott álláspont mellett. azokat felhasználva. A két pontszám összeadódik. Rajzolja le: maga a jelölt készítse el a világos. mutasson ki stb. iskolai szakmai munkaközösség állítja össze. jellemezze: adja meg a fogalom (jelenség. elemezze: az ismeretet legyen képes tágabb összefüggések közé helyezni. részben azonban eltérő jelentésű igét használtunk: Ismertesse. folyamat) tartalmát. Írásbeli vizsga . illetve funkcióit adhatjuk meg. Az ismeret tehát a meghatározás és a felosztás logikai képességét jelenti a megadott mélységig. a kívánt részletességgel írja le. Hasonlítsa össze: legyen képes két vagy több önálló ismerethalmazt egy vagy több. Az útmutató alapján a felkészítő tanár értékeli. Vizsgaleírás terve 2002-03-21 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga célja A középszintű érettségi feladatainak megadásakor az a cél. sorolja fel alkotóinak körét. központilag összeállított kérdésekből és javítási útmutatóból áll.

Az írásbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet A vizsga tematikája a középszintű követelményrendszerben megadott bármely témakört érintheti. b. Feladattípusok A feladattípusok formai szempontból a következők: a) Feleletválasztó feladatok • • • • • • igaz/ hamis állítás egyszerű választás többszörös választás (betűkombináció felsorolásával): a. ábrák értelmezésének a képessége. • a jelenségek közti kapcsolatok felismerésének képessége. • a biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezésének készsége. A feladatok 50%-a egyszerű zárt végű feladattípus.és Növényismeret c. ábraelemzés illesztés (párosítás) b) Feleletalkotó feladatok • rövid válasz (nem meghatározás. ill. Segédeszközként az Állat. A feladatok javításakor a megadott javítókulcshoz kell ragaszkodni. tankönyvek és a kísérletekhez szükséges eszközök vehetők igénybe. hacsak a követelményrendszerben nem szerepel ez egyértelműen) • ábrakészítés vagy kiegészítés A feladatsor felépítése A középszintű írásbeli vizsgán 100 pont szerezhető. • szakmai szövegek.Az írásbeli vizsga célja Az általános. ill. Amennyiben a jelölt terepmunkájáról . c variációk négyféle asszociáció struktúra-funkció ill. Szóbeli vizsga A középszintű szóbeli vizsga az eddigi gyakorlatnak megfelelően az iskolában rendezhető meg. Egy-egy részfeladat (item) 1 pontos. részletes követelményekben megfogalmazott fejlesztési célok közül az írásbeli vizsga az alábbiakra helyezi a hangsúlyt: • biológiai tények és elvek felidézésének képessége.

hogy az A) altételt húzni fogja. A tételek száma minimum 20. dia. a témaköröknek sem kell ezek mindegyikére kiterjednie. • a helyi ill. az iskolához közeli életközösség élővilágának jellemzése segédanyag (képanyag – video. A szóbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Mivel a szóbeli vizsgán nem a vizsgakövetelményekben megfogalmazott lexikális ismeretek teljes körű felidézése a cél. Ha a jelölt úgy dönt.jegyzőkönyvet készített és az A) altételként ennek ismertetését választotta. vállalkozhat ennek bemutatására. értelmezésének készsége. jegyzőkönyvét az elnök előzetes ellenőrzése után használhatja. A) Gyakorlati rész: célja a jelölt laboratóriumi vizsgálatokban és/vagy terepmunkában való jártasságának bemutatása. vagy növényfaj meghatározása és ökológiai igényeinek jellemzése a Növényismeret könyv segítségével vagy nemzeti park. feladata vagy laboratóriumi vizsgálat elvégzése. ill. egyszerű kísérletek elvégzésének. a fontosabb betegségek és megelőzési módjaik ismeretének összefüggésében. Amennyiben nem terepmunkát választ: • laboratóriumi vizsgálat (a részletes követelményekben dőlt betűvel szedett lehetőségek közül) vagy fajismerethez kapcsolódó feladat (ezek a lehetőségek 50-50% arányban szerepelnek az altételek között). Az A) altétel lehet • önálló terepmunkát bemutató felelet (projekt). és erről projektmunkát (jegyzőkönyvet. ha a jelölt ilyet készített és ezt választja. szakdolgozatot) készített. fénykép) alapján. Két lehetőség nyílik: • • Ha a jelölt önálló terepmunkát végzett. Valamennyi két altételt tartalmaz. részletes követelményekben megfogalmazott fejlesztési célok közül a szóbeli vizsga az alábbiakra helyezi a hangsúlyt: • a rendszeres biológiai megfigyelések. .regionális problémák ismerete • a biológiai ismeretek alkalmazásának képessége a helyes életmód kialakítása. • A B) altételek egy-egy életközeli témafelvetést fogalmaznak meg. Feladattípusok A vizsga két altételből áll. A szóbeli vizsga célja Az általános ill. melyről a diák a vizsgára jelentkezés időpontjáig dönt. • az álláspont megfogalmazása. Ez fakultatív lehetőség. a mellette való érvelés képessége. természetvédelmi terület.

környezetvédelmi problémáról. . A két altételre 25-25 pont adható. önálló előadásmódjának próbája a B) altételben fölvetett téma kapcsán fölmerülő egészségtani. A szóbeli vizsgán elérhető maximális pontszám tehát 50.• B) Elméleti rész: A jelölt véleményalkotásának.

2 pont • Ha a tanári segítséggel fölidézett tények közt nem vagy alig volt összefüggés. összefüggően és a nyelvhelyesség szabályainak megfelelően adta elő. de tanári kérdésekre pótlólag sikeresen megválaszolta 3 pont • Ha a tények fölidézése tanári segítséggel is csak részlegesen. A jelölt a felkészülési idő alatt végiggondolja – esetleg lejegyzi – mondandójának lényegét. Az útmutató alapfölépítése a következő: • Az érvelés alapjául szolgáló tények ismerete 15 pont • A véleményalkotás képessége. pontatlanul sikerült. A kifejtést önállóan végzi. kiegészítő kérdéseket tehet föl. a tanár a felelet végén segítő. 5 perc alatt – értékeli eredményeit. majd röviden – kb. a vázlat készítése szükséges is). ill. B) altétel. A felelet megkönnyítésére vázlatot készíthet és használhat (amennyiben a feladat ezt megköveteli. A jelölt a felkészülési idő alatt elvégzi a vizsgálatot. nyelvi kritériumok Összesen: 10 pont 10 pont 5 pont 25 pont A nyelvi kritériumok értékelésének szempontjai: • Ha a vizsgázó mondandóját önállóan (segítség nélkül) és egész gondolatmenetbe illesztve. Az értékelést a szaktanár az előre elkészített értékelési útmutató alapján pontozással értékeli. Az értékelést a szaktanár az előre elkészített értékelési útmutató alapján pontozással értékeli. 5p • Ha a gondolatmenet nem alkot összefüggő egészet. 0 pont Ezek a szempontok a B) altétel értékelésénél is irányadók. de az elmondott állítások önmagukban helytállók (például a tapasztalatok és a magyarázatok nem kapcsolódnak egymáshoz) 4 pont • Ha a tényeket és összefüggéseket önállóan nem. elemzést. Az útmutató alapfölépítése a következő: • A feladat megértése és helyes elvégzése • Az értékelés tartalmi helyessége • A felelet fölépítése. ellentétes vélemények összevetésének képessége 5 pont • Nyelvi kifejezőkészség 5 pont Összesen 25 pont .A szóbeli vizsga felépítése és értékelése A) altétel.

A vizsga szerkezete Az emelt szintű vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. hogy a jelölt általános biológiai műveltségén túl egy általa választott szakterületben való elmélyült tudását is bizonyítsa. ugyanakkor nem bontja meg az érettségi egységes formáját. Mindkettőre központilag kijelölt helyen kerül sor. valamint javítási kulcsa központi és javítása is központilag történik. így emelt szinten összesen 150 pont szerezhető. Feladatai. témakörei nyilvánosak. ábraelemzés • illesztés (párosítás) . és 100 pontos. főiskolák igényeinek is megfelel. Az írásbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Az emelt szintű írásos érettséginek lehetőséget kell adnia arra. a tételek nem. amely az egyetemek. A szóbeli vizsgabizottság előtt történik. Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsgán zsebszámológép használható. A pontszámokat az általános vizsgaszabályzat alapján kell értékelni. Feladattípusok A fentiek figyelembe vételével a javasolt feladattípusok formai szempontból a következők: a) Feleletválasztó feladatok • igaz/ hamis állítás • egyszerű választás • többszörös választás (betűkombináció felsorolásával): a. A szóbeli –30 perces felkészülési idő után – 20 perces feleletből áll A szóbelin 50 pont szerezhető. c variációk • négyféle asszociáció • struktúra-funkció ill. Mivel ez feltehetően egybeesik a választott felsőfokú oktatási intézmény profiljával. hogy a jelölt továbbtanulásra való alkalmasságát bizonyítsa. Az írásbelire 240 perc áll rendelkezésre. b. A feladatlapon az egyes feladatok pontszámait föl kell tüntetni. a vizsga olyan kötelezően választható egységet is tartalmaz.EMELT SZINTŰ VIZSGA A vizsga célja Az emelt szintű érettségi vizsga speciális célja az. a két pontszám összeadódik.

kiegészítése. A szóbeli vizsga célja A szóbeli vizsga célja. elemzése) • halmazba sorolás (a felosztás logikai alapjának egyértelmű megjelölésével) ill. problémaérzékenységéről. az eredmények érvényessége és a hibalehetőségek felismerése. olvasottságáról tegyen bizonyságot. képességek meglétét bizonyítsa. pontos fogalmazást. környezet. valamint a tartalomra és a szerkesztésre kapható részpontszámok feltüntetésével). egészséges életmód) b) Ökológia. melyek részleges egységességet biztosítanak (tematikailag és értékelésben is).nem feltétlenül a megoldás sorrendjében történő – pontos megadásával. hogy a felsőoktatásban (is) szükséges készségek. fordítottja: a felosztás logikai alapjának keresése (a megadott halmazok értelmezésével) • képek sorba rendezése. b) Kísérletek eredményeinek értékelése (problémafeladat) c) A jelölt által választható esszé Összesen: 50 pont 30 pont 20 pont 100 pont • A jelölt által szabadon választható esszé (c. hanem kifejezőkészségéről. képességek: • egyszerű ismeretfelidézés (reproduktív feladat) • adatértés és értelmezés. a választott módszer.b) Feleletalkotó feladatok • rövid válasz (nem meghatározás. növényélettan Szóbeli vizsga Szóbeli vizsgán 30 perc felkészülési idő adott. Cél. hogy elkerülve a fölösleges ismétlődést ne az írásbelin már bizonyított lexikális tudásáról. pontszámú és nehézségű): a) Embertan (élettan és szervezettan. A fontosabb készségek.és természetvédelem.) minden évben az alábbi két témakörből kerül ki (mindkét változat azonos feladattípusú. a) A témakör egészét lefedő. hacsak a követelményrendszerben nem szerepel ez egyértelműen) • számolásos feladat (számológép használható) • ábrakészítés vagy kiegészítés • irányított esszé (a szempontok . táblázatok) • szövegértés • példamegoldás • problémafeladat (a probléma. ugyanakkor a különböző képzési irányoknak megfelelő sajátos igényeket is képesek kielégíteni. A vizsgázónak olyan feladatokat kell kapnia. magyarázata A feladatsor felépítése A vizsga három részből áll. szabályfelismerés (grafikonok. . egyszerűbb feladatok. A központilag kiadott szöveggyűjtemény használható. elősegítse a lényegretörő. önálló ismeretszerzésre és feldolgozásra serkentsen.

Feladattípusok a) Kísérlet. A jelölt vázlatot készíthet.A szóbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet A szóbeli érettségi vizsga lehetséges témáinak köre az érettségi követelmények teljes anyaga. mélységű és összetettségű szövegek adhatók. • Szakkifejezések helyes használata. az OM által jóváhagyott szöveggyűjtemény tartalmazza illetve az ebben szereplőkhöz hasonló nehézségű. megfigyelés elemzése megadott szempontok alapján b) Problémamegoldás adott szöveg fölhasználásával A szóbeli vizsga felépítése A tétel két altételből áll A) altétel: Egy kísérlet megtervezése vagy egy elvégzett biológiai vizsgálat leírása alapján annak értelmezése. az A) részt önállóan fejti ki (10 perc).) egy. • Lényeglátás. a B) rész megbeszélés (disputa) jellegű (10 perc). tömörség. ábrákkal stb. az ahhoz tartozó grafikonokkal. alapján. A szöveget (mely lehet például egy újságcikk is. forma: • Nyelvhelyesség. a mondatok összefüggései). kifejezőkészség • Koherencia (a beszámoló fölépítése. Teljesítményét a bizottság pontszámmal értékeli az alábbi módon: A) altétel: 25 pont B) altétel: 25 pont Összesen: 50 pont Az értékelés szempontjai: A) altétel Tartalmi elemekre összesen: Kifejezőkészség. Az A) altételre adható maximális pontszám: 15 pont 10 pont 25 pont . kifejtése egy (megadott) szöveg ismeretében. B) altétel: Valamely gyakorlati probléma megoldása.

tömörség. kifejezőkészség. lényeglátás. forma: • Nyelvhelyesség.B) altétel Tartalmi elemekre összesen 15 pont Kifejezőkészség. • Vitakultúra (az érvek és ellenérvek megértésének és összevetésének képessége) 10 pont A B) altételre adható maximális pontszám: 25 pont . • Szakkifejezések helyes használata.

2.1.2. Sejtalkotók 2.1.2.1.2.3. Önálló sejtek 3.1 elemek.3 szerveződési szintek 1.Részletes tartalom: 1.3.1 anyag.1 vírusok 3.3 anyagcsere 2.1.1 prokarióták 3. Nem sejtes rendszerek 3.1. Bevezetés a biológiába 1.2 egysejtű eukarióták .3. ionok 2.1.3.3.és energiaforgalom 2.1.2.1 az élő rendszerek jellemzői 1.2.4 szaporodás 2.5 fehérjék 2.3. A biológia történetének főbb lépései.1.3. Az egyed szerveződési szintje 3. Szervetlen és szerves alkotóelemek 2. A biológia tudománya 1.4 Fizikai. Egyed alatti szerveződési szint 2. személyiségei 1.3.5 szabályozás 3. Az anyagcsere folyamatai 2.6 nukleinsavak 2.2 vizsgálati szempontok vizsgálati módszerek 1.1.1.4 szénhidrátok 2.1 elhatárolódás 2.1.1.2 az életműködések 1.2 információtartalom 2.2 molekulák 2.1 1.3 lipidek 2.2 mozgás 2.2.3.2 prionok 3.3.1. kémiai alapismeretek 2. Az élet jellemzői 1.

szervrendszerei  szövetek  kültakaró  mozgás  anyagcsere  szaporodás  szabályozás.4.3.4 az állatok szövetei.4 álszövet 3.3.3 a növények szövetei.4.4.3.1 táplálkozás 4.5 egészségtana 4.4 szabályozás 4. szár.1 vázrendszer 4.3. testtájak 3. állatok elkülönülése 3.2 izomrendszer 4. védelme 4.3.2 sejtfonalak 3.4.2. Szövetek.3.3.3. termés 3. A mozgás 4. Az ember szervezete 4. levél  virág.4. szervek.4.2.2 az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 3.3. A kültakaró 4.1 a gombák.4 a mozgás és a mozgási rendszer egészségtana 4.1.3 felszívódás 4. A légzés . szervrendszerek.3 teleptest 3. Homeosztázis 4.3 szabályozás 4.1 a bőr gondozása. növények.4.4. szervei  szövetek  gyökér. A táplálkozás 4.2 emésztés 4.4.3.3. (viselkedés) 4.1 a növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 3.4. A többsejtűség felé vezető utak 3.4.5.

5. elsősegélynyújtás 4.8.6.6.5. A kiválasztás 4.7. Az emberi szervezet anyagszállítása 4.1 légcsere 4.8.pszichológia alapjai  magatartási elemei  öröklött elemek  tanult elemek  emlékezés  társas viselkedés alapjai .3 a keringési rendszer működése 4.5.1 a vizeletkiválasztó rendszer működése 4.2 az emberi magatartás biológiai.4.6.6.7.5. A szabályozás 4.5.4 szabályozás 4.2 a szöveti keringés 4.3 a kiválasztó szervrendszer egészségtana 4.6. elsősegélynyújtás 4.5 a keringési rendszer egészségtana.8.6.1 a testfolyadékok 4.3 hangképzés 4.5 a légzés és a légzőrendszer egészségtana.7.1 az idegrendszer  információelméleti vonatkozások  az idegsejt  idegszövet  az idegrendszer általános jellemzése  gerincvelő  agy  testérző rendszerek  speciális érzőrendszerek (érzékszervek)  testmozgató rendszerek  vegetatív ( érző-mozgató) rendszerek  az idegrendszer kapcsolata más szervekkel 4.2 szabályozás 4.2 gázcsere 4.4 szabályozás 4.7.

1 kölcsönhatások a környezettel 5.3 az idegrendszer egészségtana 4.1 globális folyamatok 5.Populáció 5.5. pszichés fejlődés 4.1 minőségi jellegek .2 hazai életközösségek 5. Ökoszisztéma 5.2.2 mutáció 6.5 az immunrendszer 4. Életközösségek 5. Bioszféra 5.1. Biomok 5.1.1.8.3 környezetvédelem 5.4 a hormonrendszer 4.3 információtartalom és annak megváltozása 5.4.1. evolúció 6. fejlődés egészségtana 5.1 alapfogalmak 6.1 életközösségek jellemzői 5.3 a génműködés szabélyozása 6.5.2. változékonyság.9.5.4 környezetvédelem 6.2.1 egyedfejlődés 4.2. Molekuláris genetika 6.1.2 a szaporodás.1. Szaporodás 4.8.1.5.2 energiaáramlás 5.3.1 anyagforgalom 5.3 környezetvédelem 5.1.2 környezetvédelem 5.3.2.4.2 kölcsönhatások egymással  viselkedésbeli kölcsönhatások  ökológiai kölcsönhatások 5.8.9. Öröklődés.3.5.2 környezetvédelem 5.1 tájékozódás a Föld élővilágában 5.2. Egyed szintű genetika 6.4. Egyed feletti szerveződési szint 5.9.

3.2 A biológiai evolúció korszakai 6. Populációgenetika és evolúciós folyamatok 6. A bioszféra evolúciója 6.2.3.4 bioetika 6.1 Prebiológiai evolúció 6.3.3.6.4.1 ideális populáció 6.2 mennyiségi jellegek 6.3 Az ember evolúciója Mellékletek: Fajlista Életközösségek A biológiai evolúció korszakai .4.4.2 adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok 6.3 biotechnológia 6.4.3.

mondjon rá példát. nélkülözhetetlen. rendszertan. ökológia. osztály. élettan. Főbb között. hogy a rendszerezés alapegysége a faj. anatómia – élettan). hogy a csoportosítás (rendszerezés) az azonosításhoz Tudja. Tudja. Tudja mi a különbség a hipotézis és a teória (elmélet) amely az élőlényekkel. evolúcióbiológia. Értse. . de ennél kisebb és nagyobb rendszertani kategóriák is vannak az Tudja. de adott esetben külön-külön is vizsgálható (pl. hogy miben járult és járulhat hozzá a biológia tudás az egészséges életmód és környezet fenntartásához. szaporodásés fejlődésbiológia. életjelenségekkel foglalkozik. ismertesse a szempontokat. anatómia. hogy a szerkezet és a funkció egymást feltételezi. hogy a biológia a természettudományok egyik ága. törzs. hogy a biológiai tudás nem megfelelő felhasználása hozzájárulhat az élővilág pusztulásához. hogy az élő rendszerek vizsgálatához gyakran integrált természettudományos ismeretek szükségesek. mit jelent a kettős nevezéktan. Értse. genetika. Tudja miért fontos a modellalkotás. faj.1 vizsgálati szempontok Tudja. biotechnológia. Tudja mi a kísérleti változó. Tudja ismertetni. rend. nemzetség.1. hogy az ország. területei: sejtbiológia.1. alfaj egyre kisebb rendszertani kategória.RÉSZLETES KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 1. Értse. Értelmezze. BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA 1. A biológia tudománya 1. etológia. Tudjon megtervezni biológiai kísérletet. család. ökológia.

személyiségei ókori orvoslás: Hippokratész anatómia: Vesalius mikroszkóp: Leuwenhoek sejttan: Hooke. adatgyűjtés. nyúzat. ultrahang. gyógyszeres kezelés. Tudja a fénymikroszkóp működési elvét (nagyítás. homeosztázis: Bernard biogenetikai alaptörvény: Haeckel vírus: Ivanovszkij idegrendszer-kutatás: Cajal. képalkotó eljárások gyakorlati alkalmazását: mikroszkóp. mágneses rezonancia vizsgálat(MR). hogy a természetes rendszer alapja az élővilág fejlődéstörténete. pozitron emissziós tomográfia (PET). 1. a könyvtár és az Internet használatában. rendszerezés: Arisztotelész. élettani vizsgálatok gyakorlati alkalmazását: EKG.ország.1. szövettenyésztés. röntgen. anatómiai vizsgálatokat: boncolás. törzs. adatelemzés.2. Golgi növényélettan: Paál Árpád . Szentágothai János növényélettan: Liebig Nobel-díjasaink: Ismertesse az elválasztási technikák rövid elvi alapjait ( kromatográfia. elektronmikroszkóp.2 vizsgálómódszerek Ismerje az alábbi módszereket: megfigyelés. metszet készítése és elemzése. A biológia történetének főbb lépései. EEG. 1. számítógépes rétegfelvétel (CT). TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. Tudja használni a fénymikroszkópot: kaparék. néprajzi vonatkozások: Herman Ottó evolúció: Darwin mikroorganizmusok: Pasteur orvostudomány: Semmelweis Ignác genetika: Mendel DNS: Watson és Crick. kromatográfia. osztály). Schwann vérkeringés: Harvey őslénytan. mérés. feloldóképességét. átvágás. feloldóképesség). elektroforézis) Végezze el a levél színanyagainak a szétválasztását. Legyen jártas a szakirodalom. Wilkins élettan: Pavlov. kiiktatás. Linné leírás: Kitaibel állattan. Ismerje az elektronmikroszkóp rövid elvi alapját. korrelációtan: Cuvier kísérleti élettan. Tudjon felsorolni természettudományos folyóiratokat.

működő rendszerként értelmezni az élő szervezeteket. társulás. táplálkozás. halandóság. biom. belső egység. sejtszintű. alkalmazkodás.a szerveződési szinteken belül . Liebig. Tudja a tudósok nevét kapcsolni egy tudományterülethez. Az élet jellemzői 1. Hozzon példákat ezekre. biológiai oxidáció: Szent-Györgyi Albert helyzetérző szerv működése. Paál György Árpád. egyed.3. Fogalmazza meg az élő rendszerek általános tulajdonságait: Különböztesse meg a cél-oksági (teleologikus) folyamatokat anyagcsere. populáció.2 életműködések 1. és az alkalmazkodást (adaptívitást). evolúció. öröklődés és öröklődő változékonyság. szervrendszer. a fizikai kémiai folyamatok az életműködések részjelenségei). nyomjelző izotópok: Hevesy György Tudja a Human Genom Project célját és jelentőségét. de azokból nem vezethetők le (pl. mozgás.3. Értelmezze az egyensúly és a stabilitás fogalmát. Pasteur. hogy a magasabb szerveződési szintek működései magukba foglalják az alacsonyabb szintűekét. szövet. kórélettana: Bárány Róbert pszichoanalízis: Freud Ismerje az alább felsorolt tudósok kutatási módszereit: TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint modern halláselmélet.3 szerveződési szintek . membránképzés). Különböztesse meg a statikus és dinamikus egyensúlyt a stacioner állapottól és a homeosztázistól. Ismertesse a chemoton elmélet lényegét ( körfolyamat. szaporodás. ingerlékenység. Ismertesse a szerveződési szint fogalmát és biológiai tartalmát: sejt alatti. Mendel. Miller. időzítő és irányító mechanizmusok (biológiai óra).C-vitamin.1 az élő rendszerek jellemzői Legyen képes . 1. homeosztázis.3. Pavlov. Ivanovszkij. Különböztesse meg a termodinamikailag nyílt és zárt rendszereket. bioszféra. 1. Corti-szerv működése: Békésy Darwin. kiválasztás. Értelmezze. Semmelwieis. növekedés. szerv. egyed alatti és egyed feletti.3.

Tudja az aktiválási energia. Tudja.ozmotikus viszonyok). tudjon példákat erre a köznapi életből. puffer. Hozza összefüggésbe az ATP-bontó enzimeket az energiaigényes folyamatokkal (miozin. izotópok. Fizikai. Végezzen el egyszerű plazmolízises kísérletet hagyma bőrszöveti nyúzatával. Értse a só felhasználásával történő tartósítás biológiai alapjait. a glicerin. radioaktív izotópok. hogy a tengervíz és a desztillált víz miért nem alkalmas ivóvízként. Magyarázza. a glükóz szerkezeti és összegképletét. ismerje fel az alkoholos hidroxilcsoportot. szaharóz felhasználásával). nem ülepednek). kapillaritás). Ismerje a diffúzió és az ozmózis jelenségét. Mutassa ki az orvosi szén nagy felületi megkötőképességét festékoldattal.4. Tudja felírni az etanol. kémiai alapismeretek . az aldehidcsoportot és a karboxilcsoportot. atom.1. Ismertesse a szervezet ozmotikusan aktív anyagainak szerepét az életfolyamatokban (vérfehérjék a visszaszívásban. hogy az emberi szervezetben nemcsak a tápcsatornában. illetve az ATP szintézist az egyenlőtlen ioneloszlással Magyarázza az oldódást kémiai polaritás alapján. utóbbit hozza összefüggésbe szervezete jellemző értékeivel (testhőmérséklet. talajkolloidok. Tudja a kolloid oldatok jellemző tulajdonságait (nagy a TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint fajlagos felületük. Ismerje az élettani (fiziológiás) sóoldat fogalmát. optimális feltételeit. Építsen kémiai ismereteire. Ismerjen enzimhibán alapuló öröklődő emberi betegségeket (lisztérzékenység. Ismertesse a felületen való megkötődés biológiai jelentőségét (enzimműködés. hogy egyes enzimek vitamint vagy fémiont tartalmaznak. durva diszperz rendszer. molekula. Na-K pumpa). és a katalizátor fogalmát. Végezzen élő anyaggal ozmózisos kísérletet NaCl. gél. szol. emulzió. Ismertesse a turgor jelentőségét a zárósejtek működésében. Lássa a turgornyomás és az ozmotikus nyomás kapcsolatát. oldat. kémiai kötések. Ismertesse az enzimmérgek működési mechanizmusát. pH. Tudja. pH . Magyarázza az ozmózis jelenségének folyamatát. Ismertesse az enzimműködés lényegét. hanem a szervezet minden sejtben működnek enzimek. nyirokképzés). tudja a következő fogalmakat: Tudja a következő fogalmakat: kolloid. fenilketonúria). ismerje a . az ecetsav.

Tervezzen meg egy olyan kísérletet.betegség megnyilvánulásának a megelőzhetőségét. amely az enzim működéséhez szükséges optimális kémhatást és hőmérsékletet bemutató kísérletet. Végezzen el egy enzimes bontást kémcsőben. (mitokondrium). .

O. N. S. Szervetlen és alkotóelemek 2. miért tesznek a fogkrémekbe fluort. H. szteroidok. EGYED ALATTI SZERVEZŐDÉSI SZINT 2. mennyiségi viszonyainak következményeit a vízkultúrás Ismertesse a HCO3–. O. HPO42–. H.alapegységek összekapcsolódása fotoszintézis. Cl. legnagyobb mennyiségben az élőlényekben. és szétbomlása folyamatában. miért jódozzák a sót. és a keletkezett hamuból. H2PO4–. Tudja.3 lipidek .1 elemek. olajok.2 molekulák 2. foszfatidok. hozzon rá köznapi Tudja. kísérletben. hozzon rá fontosságát az élő szervezetekben (oldószer. N fordul elő szerepét az élő szervezetben. Tudja. anyagszállítás). Si Tudja magyarázni. Mg. I. a CO32–. fenolftaleines vízzel.1. NO3–. lipidek közé tartoznak. Mutassa ki az élőlények víztartalmát. a foszfatidok. ionok szerves Ismertesse a C. (Fe3+ és Cl-) Tudja mindennapi példákkal is alátámasztani a víz Tudja a hidrolízis és a kondenzáció fogalmát. hogy a karotinoidok és a viaszok. hogy a lipidek közé tartoznak a zsírok. Tervezzen kísérletet: milyen elemeket lehet kimutatni növényi részek égetése során. Ca. olajok. Mutasson ki szén-dioxidot lúgos. csírázás. hogy miért C.1.1.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 2. 2. PO43– ionok természetes előfordulásait. P. Ismerje fel a zsírokban az észterkötést. NO2–. hozza összefüggésbe az elemek kémiai jellemzőivel és bolygónk Tudja a Liebig törvény ismeretében értelmezni az elemek keletkezésével. Ismerje a lipidek oldódási tulajdonságait. példákat a makromolekula. az Ismerje fel a zsírok. Mutasson ki szén-dioxidot meszes vízzel. a szteroidok is a példákat. Na. Fe. hőszabályozás. Ismertesse a szén-dioxid és az ammónia jelentőségét az élővilágban. F.1. K. karotinoidok és viaszok molekulavázát.

di. és hozza ezt összefüggésbe a zsírszövet szervezeten belüli előfordulásával. Tudja. Ismertesse a zsírok és olajok biológiai szerepét (energiaraktározás.1.és poliszacharid fogalmát. hogy a zsírban oldódó vitaminokat miért nem kell mindennap fogyasztani. Mutasson ki festési eljárással lipideket növényi szövetekből. hőszigetelés. Tudja. 2. Ismertesse az epesav oldódási tulajdonságai alapján az epe zsírokat szétoszlató szerepét. példákat. hogy a vérben miért szállítófehérjéhez kötve szállítódik a koleszterin. Ismerje fel a keményítőben az éterkötést. miért alkalmasak a biológiai membránok kialakítására (hártyaképzés). Értelmezze. . hogy mi az összefüggés a karotinoidok konjugált kettőskötés-rendszere és fotokémiai szerepe között a növényekben (karotin. Ismertesse a koleszterin táplálkozás-élettani szerepét. Ismerje az emulgeálás és emulzió fogalmát. xantofill) és az ember látási folyamatában (A-vitamin. ezek az esszenciális zsírsavak. rodopszin). Ismerje a szénhidrátok tulajdonságait. hogy a zsírok glicerinből és zsírsavakból épülnek fel. Ismertesse a foszfatidok oldódási tulajdonságai alapján. mechanikai védelem). hozzon rá köznapi Ismerje a mono-. Tudja adatok alapján kiszámítani a legáltalánosabb élelmiszerek %-os zsírtartalmának ismeretében az adott mennyiségű élelmiszerben levő zsír energia tartalmát.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Magyarázza. Értelmezze.4 szénhidrátok Végezzen kísérletet az epe zsírokat szétoszlató szerepének bemutatására. hogy egyes zsírsavakat az ember szervezete nem tud előállítani.

TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje fel a ribóz. hogy az élőlények általában miért nem cukrot. Ismertesse az amidcsoport szerkezetének és az oldalláncok méretének hatását a fehérjék térszerkezetére. Ismertesse a fehérjék biológiai szerepét (enzimek. Magyarázza. szállítófehérjék. Tudja. gyümölcscukor. glükózegységekből felépülő. véralvadás. mikroszkóppal. Írja fel az aminosavak peptidképződést. Ismertesse a keményítő. általános képletét és a Találjon összefüggést az aminosav-oldalláncok képlete és polaritásuk. vázanyagok. Értse. Tudjon ezek előfordulására a mindennapi életből vett példákat mondani. glikogén. és ismerje előfordulásukat. Tudja. cellulóz). glükóz. szacharóz molekulájának vázát. 2. a glikogén és a cellulóz Tudja kiszámítani a legáltalánosabb élelmiszerek %-os szerepét az élővilágban (energiaraktárak. fruktóz. anyagok). tejcukor) és nagy molekulájú. szerkezeti szénhidráttartalmának ismeretében az adott mennyiségű élelmiszerben levő szénhidrát energia tartalmát. . Tudja a glükóz összegképletét. miért inkább keményítőt raktároznak.5 fehérjék Tudja. répacukor. vizsgálatát Értse a cukorbetegség ozmotikus következményeit. hogy különböző növények más összetételű keményítőt termelnek. Végezze el a keményítő kimutatását jóddal. a laktóz és a maltóz diszaharid. miért édes a sokáig rágott kenyérhéj.1. sav–bázis tulajdonságaik között. Tudja magyarázni. hogy a fehérjék alapegységei az aminosavak (20 féle). vízben rosszul vagy egyáltalán nem oldódó szénhidrátok (keményítő. Tudja. jelölő fehérjék. hogy adott környezetben az aminosavsorrend egyértelműen meghatározza a fehérje térbeli szerkezetét. receptorok. tartalék tápanyagok. édes ízű. nem édes ízű. hogy a cellobióz. dezoxiribóz. ill. Ismerje természetes előfordulásukat és az élő szervezetben betöltött szerepüket. Biológiai anyagból mutasson ki redukáló szénhidrátot (Fehling-reakció és az ezüsttükörpróbát. antitestek. hogy vannak kis molekulájú. Ismertesse a fehérjék térszerkezetét kialakító kötéseket. azaz szőlőcukor. összhúzékony fehérjék. szabályozó fehérjék). vízoldható szénhidrátok (glükóz.

a fehérjék és a Tudja a nukleotidok (cAMP. cukorinformációhordozó. NADP. mennyiségű élelmiszerben levő fehérje energiatartalmát. biológiai szerepe van.6 nukleinsavak . bázispárosodást. Tudja. Végezzen el fehérjék kicsapódását bemutató kísérleteket Tervezzen kísérletet a fehérjék denaturációjának (hő. Tudja. Tudja. hogy a vegetáriánus étrend összeállításánál a Magyarázza el. hogy ne alakuljon ki harmadlagos. hogyan rejlik a DNS szerkezetében az Ismerje fel a nukleotidok és a nukleinsavak általános. Értelmezze. bemutatására. negyedleges szerkezete. funkciójával. és Magyarázza a DNS kettős hélix szerkezetét és a miért nem az RNS. DNS) biológiai jelentőségét. nehézfémsók. hogyan hozható összefüggésbe a tRNS szerkezete Tudja a nukleinsavak biológiai jelentőségét. KoA) és tulajdonságok között. Ismertesse a visszafordítható (reverzibilis) és a visszafordíthatatlan (irreverzibilis) kicsapás. NAD. nukleinsavak (RNS. Tudja. (specificitása) a fehérjék térszerkezetével. hozza összefüggésbe működésüket a sejt öngyógyító folyamataival.és hússütés. Ismerjen kísérleteket a DNS örökítő szerepének bizonyítására (Griffith és Avery. miért nem alkalmas a xantoproteinreakció minden fehérje kimutatására. Tudjon a stresszfehérjékről (hősokkfehérjék). Értelmezze. miért a DNS vált az általános örökítő anyagá. dauer). miért elengedhetetlen alkotói VIZSGASZINT Emelt szint Tudja adatok alapján kiszámítani a legáltalánosabb élelmiszerek %-os fehérjetartalmának ismeretében az adott étrendünknek az esszenciális aminosavak. Hersney és 2. a denaturáció és a koaguláció lehetséges okait és következményeit. bázis-foszfát egységekből felépülő molekulavázát. mit jelent a fehérjék elsődleges. mechanikai hatás). fehérjeforrásokat úgy kell kombinálni. és ennek milyen fehérjehiány.TÉMAKÖR Középszint Magyarázza.1. örökítő (önmegkettőződő) szerep. hogy kapcsolat van a nukleinsavak. hogyan függ össze a fehérjék fajlagossága Tudjon példákat mondani a mindennapi életből a fehérjék szerkezetének megváltozására (tojás. másodlagos. Tudja. Ismertesse az ATP biológiai szerepét.

Chase kísérlete) .

a citromsavciklus (acetil-KoA. Tudja. Magyarázza a növények. hogyan függ össze napszakaszosan is a fotoszintézis és a sejtlégzés. fehérjék ebbe a lebontásba kapcsolódnak be. és hogy a fotoszintézissel termelt oxigént használják az élőlények a légzéshez.1 anyag. Tudja magyarázni sematikus ábrán. Tudja. hogy a felépítő folyamatok reduktívak. A lipidek. sok energia). energia kell-e hozzájuk vagy ATP keletkezik-e.és energiaforgalom Ismertesse az autotróf és a heterotróf élőlények felépítő és lebontó folyamatainak lényegét és kapcsolatait. illetve a fényszakasz és a sötétszakasz folyamataiban milyen anyagok lépnek be és ki. hogy a nukleinsavak is tölthetnek be enzimfunkciót. hogy a légzési oxigén víz bontásából keletkezik a fényszakaszban. Az anyagcsere folyamatai 2. ismerje mindennapi felhasználását. Tudja. a lebontók oxidatívak. a terminális oxidáció és az erjedés. aminek fontos szerepe lehetett az élet kialakulásában.2. 2. hogy energiaforrás szempontjából az élőlények fototrófok vagy kemotrófok és mixotrófok lehetnek. Ismerje az autotróf és heterotróf élőlények nitrogénforrásait. és azt. Tudja a fotoszintézis két lépését. hogy a végső oxidáció során a szállító molekulához kötődő hidrogén molekula oxigénnel egyesül.2. vagy a fogyókúrázó saját zsírját bontja. kevés energia. Tudja. Tudja. hogy a lebontó folyamat fő útja a glükóz (C6) lebontása. Tudja. hogy az erjedés lényege. Tudja az erjedés lényegét. a fotoszintézis alapvető Tudja összekapcsolni a lebontó és felépítő folyamatokat szükségességét a földi életben. + H2O→ CO2 és H-ig) és a végső oxidáció (H + O2→ H2O. hogy a fényszakasz lényege a fényenergia kémiai energiává alakulása és a sötétszakaszban a szén-dioxidból ATP és H felhasználásával glükóz keletkezik. egy növény fotoszintetizál és olajcseppeket raktároz. Ismertesse a fotoszintézist és a biológiai oxidáció lényegét. és ezt részben . víz keletkezik. Ismerje fel. hogy a gükolízis. Tudja. (pl. Ennek három lépése a glükolízis (C6→ C3-ig. és közben ATP képződik. egyéb szénhidrátok.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. hogy a végtermék még redukált állapotú. NADH). a citromsavciklus. hogy a fotoszintetizáló élőlények az ökoszisztémában termelők. tudja hogy több lépésben végbemenő folyamatok Tudja. hogy az autotrófok a fotoszintézissel felépített köztestermékekből vagy glükózból építik saját szerves anyagaikat.

részben pedig a vércukorszintjét növeli). fordítás. hogy pl. Tudja. . pl. hogy a fehérjék és a nukleinsavak monomerjeik sorrendjében információt hordoznak. hogy vannak konzervált DNS-szakaszok (homeobox). hogyan igazolták a transzformációs kísérletek. hogy vannak rákkeltő gének (onkogének). kodon. m-RNS. a fiziológiai szabályozás. a fehérjék működése és a tulajdonságok között. Értse. Értelmezze. hogy hogyan működik a kapcsolat a nukleinsavak. melyek rendes génjeink megváltozott formái. Tudja. 8 aminosavból álló fehérjét tud előállítani.2 információtartalom Tudja. mi a biológiai alapja annak. miért 3 bázis egy kodon. a gén fogalmát. Értse.elégeti. hogy a gének DNS-szakaszok. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. hogy a baktériumokkal emberi fehérjéket is meg tudunk termeltetni. az idegrendszer működése és a viselkedés szintjén is. 2. hogy nem mindig aktív minden gén. a muslicák és az emlősök génjeinek a hasonlósága megnyilvánul a szövetek vagy szervek fejlődése. Tudja. antikodon.2. Tudja. Értse. és ATP-n keresztül használják fel. hogy a sejtek az átalakított fényenergiát a szerves molekulák kémiai kötéseiben raktározzák. Ismerje a genetikai kód. egy 30 bázispárból álló DNS-szakasz max. Értse. Ismertesse a biológiai fehérjeszintézist (átírás. r-RNS és t-RNS). a folyamatban 9 tRNS vesz részt. hogy minden átépítés energiaveszteséggel jár.

Ábra segítségével vázolja a váladéktermelés folyamatát és a váladék útját a sejtben a kiválasztásig. csillós mozgásokra a saját szervezetében. (határolás. szállítók. Ismerje e sejtalkotók szerepét a sejt életében. ostoros. riboszómát. és tudja jelentőségét.3. lizoszómát. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) VIZSGASZINT Emelt szint 2. Ismertesse a mitokondrium és a színtest szerepét ( biológiai oxidáció.TÉMAKÖR Középszint 2.3. hogy a sejtmozgások sejtváz működésének eredményei. ezek és a szabad riboszómák . hajtóerőit. Tudjon példákat az állábas. zöld színtestet. Ismerje a biológiai hártyák (membránok) szerepét Ismerje a passzív és az aktív szállítás mechanizmusát. Tudja. sejtmagot.3. fotoszintézis). általános elvét. pumpák). Ismertesse a sejtbe bejutó anyagok vagy belső felesleges anyagok lebontásának lehetőségét (lizoszóma). összekötés. nyomon követés radioaktív izotópokkal). Rajzolja fel és magyarázza az endo.2 mozgás Ismerje fel rajzolt ábrán a sejthártyát. 2. endoplazmatikus hálózatot.3 anyagcsere Ismertesse a citoplazma és az endoplazmatikus membránok felépítését. sejtfalat. zárványt. jelfogás) és felépítésének végrehajtóit (kettős lipidréteg. membráncsatornák. citoplazmát. mitokondriumot. Golgi-készüléket. sejtközpontot. Tudja. Értelmezze a levelek őszi színváltozását. Példákkal bizonyítsa. Ismertesse a váladéktermelés nyomon követésének főbb módszereit (mikroszkópos megfigyelés. jelölés. mely sejtekben és miért fordul elő egy-egy sejtalkotó nagyobb számban. vonjon párhuzamot a sejt és saját szervezete szervrendszereinek az működése között. 3. ostort. hogy a sejt belső hártyarendszere felületnagyobbító szerepű.1 elhatárolás 2. Ismerje a passzív és az aktív szállítás lényegét. csillót.és exocitózis folyamatát.

osztódóképességét. mint egy fiatal ember érett agysejtje. Értelmezze a K–Na-pumpa fontosságát. Tudja. hogy a hormonok milyen mechanizmusokkal befolyásolhatják a sejtanyagcserét (adrenalin – cAMP. hogy az ember testi sejtjében 23 pár.3. a megfelelő struktúrához kötni. Ábrasoron tudja sorrendbe tenni a sejtosztódás fázisait. Tudja.5 szabályozás Példákon tudja bemutatni. Értse a mitózis és a meiózis különbségét.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint szerepét a belső fehérjék képzésében. Ismertesse a kemiozmózis-teória lényegét. Ismertesse az energiatermelő sejtalkotókat (a mitokondrium és a színtest) felépítését és működését. folyamán DNS elosztás megy végbe. Értse. a meiózis folyamatában a genetikai változatosság egyik oka az anyai és az apai eredetű kromoszómák véletlenszerű szétválása. Ismerje a kromoszóma fogalmát. hogy egy idős ember érett vörösvérsejtje fiatalabb. Tudja. hogy a sejt válasza működésének megváltozása lehet Tudja. nyugalmi szakasz.Ismerje a sejtközpont és az osztódási orsó funkcióját. az ivarsejtjében 23 kromoszóma van (22 testi és 1 ivari kromoszóma). mi a különbség a kromoszóma és a kromatida között.4 osztódás Ismertesse a sejtmag felépítését és működését nem osztódó és osztódó sejtben. Tudja a lebontó és felépítő folyamatok megismert szakaszait a megfelelő sejtalkotóhoz. DNS. Tudja. Tudja. Ismerje a sejtek osztódási ciklusát (nyugalmi szakasz. hogy a sejtosztódás előtt DNS-megkettőződés. megkettőződés. hogy ingerek hatására valamilyen belső anyag koncentrációja változik meg. 2. Értse. ioncsatorna-nyitás).3. osztódás). 2. hogy a sejtek a belső és a külső környezetből ingerek érik. Tudja a kromoszómaszerelvény fogalmát. hogy szervezetünkben van programozott és nem . jelentőségét. Tudja.

. Hozzon ezekre példákat. programozott sejthalál.(alakváltozás. szekréció vagy elektromos változás).

Ismerje. Legyen tisztában alapvető járványtani fogalmakkal (fertőzés. bakteriofág. és a baktériumok ivaros jellegű folyamatait. Ismerjen vírus által okozott emberi megbetegedéseket (influenza. sterilizálási eljárásokat. herpesz.2. Ismerjen baktérium által okozott emberi megbetegedéseket: tetanusz. lizogénia. Ismerje ezek megelőzését és az antibiotikumos védekezés lehetőségét. hogy az örökítő anyagot nem tartalmazó prionok is képesek betegséget okozni. rubeola. kanyaró.1. illetve szimbióták.2.1 prionok 3. ipari. Ehhez használja fel a mindennapi életben tapasztaltakat: bélbaktériumaink szerepe. gyulladásos folyamatok. szalmonella. AIDS. hepatitis. szaprofitonok lehetnek. Önálló sejtek 3. egészségügyi jelentőségét. alakjait. Lyme-kór. veszettség). Tudja. prokarióták Ismerje a baktériumok DNS-ének jellemzőjét.1. testfelépítését. a tej savanyodása.1 vírusok Ismertesse a vírusok biológiai. spóraképzését.1. Ismerjen fertőtlenítési. fogszuvasodás. AZ EGYED SZERVEZŐDÉSI SZINTJE 3. mezőgazdasági és egészségügyi jelentőségét. hogy a felelőtlen antibiotikum-szedés rezisztens formák szaporodását idézheti elő. kullancs által terjesztett vírusos megbetegedések. virion. Nem sejtes rendszerek 3. Tbc. Ismertesse a baktériumok biológiai. Ismerje a vírusok kialakulására vonatkozó elméletet.1. hogy a baktériumok anyagcseréjük sajátosságai miatt autotrófok és heterotrófok. Ismertesse a baktériumok szaporodását. 3. járvány. lássa ezek kapcsolatát változatos anyagcseréjükkel. evolúciós. . paraziták. Tudja. higiénia).TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 3. borkészítés. Ismertesse a vírusok felépítését és a vírusfertőzés Ismerje a következő fogalmakat: vegetatív vírus. folyamatát.

.

. a papucsállatka. hogy a felépítés. hogy a testszerveződés és az anyagcserefolyamatok alapján miért alkotnak külön országot az élőlények természetes rendszerében a növények. állatok elkülönülése Magyarázza. jobban szabályozottak. Tudja részletesebben. egysejtű eukarióták Ismerje az endoszimbióta elméletet. hogy a prokarióták gyors szaporodása. Hasonlítsa össze a prokarióta és az eukarióta sejt szerveződését és működését. a gombák és az állatok. Ismertesse a gombostűfej moszat és a fejespenész testfelépítésének hasonlóságait. Ismertessen emberben is előforduló amőboid. 3.3. növények. és ennek kapcsán ismertesse a baktériumok jellemzőit. spóraképzés). ivarsejtképzés. Vizsgáljon mikroszkóppal szénabacilust. a zöldszemes ostoros és az élesztőgomba testfelépítését. Ismerje fel ezeket az élőlényeket fénymikroszkóppal. életmódját. csillós mozgást. a növények és az állatok (életszakaszok típusa. illetve a működés mely jellemzői tették lehetővé az eukarióták robbanásszerű fejlődését (az anyagcsere lépései elkülönültebbek. a vízvirágzásnak és az élelmiszerek romlásának. Legyen képes az egysejtűek életmódjával összefüggő kísérletek elemzésére.2. Ismerje az amőba.1 a gombák.2. ostoros. Tudja. oka lehet Tudja az ősbaktériumok evolúciós jelentőségét. 3. hogy a sejtek működésbeli különbsége felépítésbeli differenciálódással jár. különbözőségeit.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. haploid és diploid szakasz hossza. Tudja. A többsejtűség felé vezető utak 3. és figyelje meg mozgásukat. lehetőség van a teljes információcserére ). hogy miben különböznek a gombák.3.

.

a kalapos gombákra és a mohákra. Ismerje a gombák fonalas testfelépítését. spórás Hasonlítsa össze a tömlős és a bazidiumos gombákat. Tudja a gombafogyasztás szabályait. allergiát okozó gombák és a szervezetben élősködő fajok. tudja. táplálkozásra alkalmatlan és mérgező kalapos gombákat. Vizsgáljon fénymikroszkóppal penészgombát és fonalas zöldmoszatokat. ismertesse a megfigyeltek alapján testfelépítésüket. Tudja. teleptest).TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 3. Ismertesse az ecsetpenész gyakorlati jelentőségét. Sorolja fel a hétköznapi életben legismertebb ehető. rajzolja és jellemezze a mikroszkópban látottakat. Ismerje a kalapos gombák jellemzőit és spórából való kialakulásának folyamatát. sok zöldmoszatra (pl. magyarázza helyüket a törzsfán. csillárkamoszat). példafajokon keresztül. sejtfonal. hogy a zuzmók gombák és moszatok szimbiózisai. Rajzolt ábrán tudja értelmezni a mohák kétszakaszos egyedfejlődésének lépéseit. Hozza összefüggésbe a mohák társulásokban elfoglalt helyét. szaporodását. 3.3. Tudja. Vizsgáljon kézinagyítóval és mikroszkóppal lombosmohákat.2 sejtfonalak A zöldmoszatok példáján mutassa be az egysejtű szerveződéstől a többsejtű szerveződés típusait (sejttársulás. testfelépítését és . hogy a gyilkos galóca halálosan mérgező.3 teleptest Tudja. hogy vannak gombás bőrbetegségek.és barnamoszatok többségére.3. hogy ez a szerveződés jellemző a vörös. Ismerje a zuzmók testfelépítését A moszatok színanyagait hozza összefüggésbe a különböző színű moszatok tengerekben elfoglalt mélységével. zuzmókat.

.Tudja. hogy a zuzmók a levegő szennyezettségének indikátorai.

Ismertesse a harasztoknál megjelenő evolúciós „újításokat” (szövetek.4. 3. hogy a szivacsok álszövetesek. Ismertesse a nyitvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” (virág.1 a növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából Értelmezze példákon keresztül. testtájak 3. hogy az új nagy Ismertesse. élőlényekből indulnak ki. szervek.4. vízért való verseny. ivarlevelek).  spóratermő levelek elkülönülése . Tudja. 3. mag. hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékony alkalmazkodással.szervek.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Figyeljen meg környezetében előforduló zuzmófajokat.Szövetek.3. hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékonyabb alkalmazkodással. Rajzolt ábrán tudja értelmezni a harasztok és a zárvatermők kétszakaszos egyedfejlődésében az ivaros és az ivartalan szakaszok arányát. a szárazabb élőhelyeken való szaporodás lehetősége.4 álszövet Tudja. miért az ősi zöldmoszatokból törzsfejlődési vonalak sohasem specializálódott származtathatók az ősi szárazföldi növények. víztől független szaporodás). és ennek fejlődéstörténeti jelentőségét. felépítésével. hogy a növényvilág fejlődését befolyásolta a fényért. Tudja ezeket összefüggésbe hozni a szervek megjelenésével. szervrendszerek. vonjon a levegő tisztaságára vonatkozó következtetéseket. Ismerje a szivacsok testfelépítésének főbb jellemzőit.

szállítócsövek. a keresztesvirágúak. maradványnövények. . fészkesek. termés. hogy az új nagy Tudja. kerti gyom. a szervi differenciálós szempontjából. takarmány.és élvezeti növények.  rovarmegporzá Ismertesse a zárvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” (takarólevelek. hogy az állatok országának ma élõ képviselõi mellett fejlődési vonalak sohasem specializálódott kihalt törzsek maradványai is ismeretesek. veszélyes (allergén) növények. gyógy-. ökológiai igényeinek jellemzéséhez.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje a kettős megtermékenyítés folyamatát. indikátorszerep). bibe. és élőhelyének. a boglárkafélék.4. zárt magház. zöldség. illetve osztályjellemzők alapján tudja jellemezni a Példafajokon keresztül mutassa be a növények szerepét fajlistában szereplő fajokat. a liliomfélék és a pázsitfűfélék csoportjába tartozó.2 az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából Értelmezze példákon keresztül. a rózsafélék.és szobanövények. kettős s megtermékenyítés. Ismertesse a növényfajok védetté nyilvánításának szempontjait (génkészlet. élőlényekből indulnak ki.és gabonanövények.és ipari növények. mindennapi életünkben: gyümölcsök. 3. fűszer. Tudja használni a növényismeret könyvet a környezetében élő növények megismeréséhe. tanórán bemutatott fajok virága alapján. Képes legyen a bemutatott fajokat összehasonlítani. gyökérszőrök) hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékonyabb alkalmazkodással. Törzs-. Tudja a zárvatermők virágának ősi és levezetett bélyegeit ismertetni. a pillangósvirágúak.

a szimmetriaviszonyokat kialakulhatnak a törzsfa különbözõ ágain (konvergencia). csalánozók. alkalmassá tették őket. egységekre az állatvilágból (ember esetében is). magyarázza életmódjukkal. hogy a szárazföldi élethez a gyűrűsférgek és a kétéltűek nedves élőhelyhez alkalmazkodtak. melyek a szárazföldi életmódra élőlények adottságait technikai vívmányaiban (pl. a madarak és emlősök viszont a száraz és hideg körülményekhez egyaránt képesek jól . közeli rokon fajok is lehetnek nagyon különbözõek. puhatestűek.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ábráról ismerjen fel sugaras. illetve a funkciók hatékonyabb elvégzésére. ha az férgek. Hozzon példákat ismétlődő szervekre. illetve szerepet játszhattak abban. illetve Értse az állatvilág főbb csoportjainak (. hogy hasonló tulajdonságok egymástól függetlenül is aszimmetrikus állatcsoportokat.és gyűrűsférgek evolúciós újításait (szimmetria. használja fel az ember a Sorolja fel az ízeltlábúak testfelépítésének azon természet (természetes szelekció) által létrehozott jellegzetességeit. tengeralattjáró). Mutassa be hogyan használta.és osztályjellemzők alapján tudja jellemezni a Ismertesse a lapos. gerincesek) illetve a evolúcióban gyors. radar. kétoldalúan szimmetrikus és Értse. ezért a hasonló fajok nem föltétlenül közeli rokonok. szervek differenciálódása). hogy a Földön a fajokban leggazdagabb állatcsoporttá válhassanak. gerincesek származási kapcsolatait. bélcsatorna alakulása. fajlistában szereplő fajokat. ízeltlábúak. repülőgép. de életműködéseikhez meleget igényelnek. hozza ezeket összefüggésbe környezethez való hatékony alkalmazkodással. miért jelenthetett a szelvényesség újabb lehetőségeket a differenciálódásra. magyarázza. Tudja. Törzs. jelentõs változásokon mentek keresztül. a rovarok és a hüllők a szárazságot jól tűrik.

hasonlóságait (csőidegrendszer. belső váz. Ismertesse az állandó testhőmérséklet kialakulásának anatómiai és funkcionális feltételeit. majd a szárazföldi. Magyarázza. Tudja összehasonlítani az emberszabású majmok és az ember anatómiai és élettani tulajdonságait. ötujjú végtag. Ismertesse a gerinces állatok közös jellegzetességeit. Mutassa be a madarak testfelépítésén a hüllőszerű bélyegeket. a Ismertesse az ember és a gerinces állatok anatómiai Ábra alapján elemezze a gerincesek átmeneti alakjaiban (ősi kétéltű. Tudja. többrétegű hám. szőrzet stb) az egyes gerinces állatcsoport Magyarázza miért tekinthetők a törzsfejlődés fontos anatómiai jellegzetességeinek tükrében (pl. előbél eredetű lépcsőfokának az ősi rovarevő emlősök.alkalmazkodni. Ismertesse az ősi bojtosúszójú halak evolúciós jelentőségét. ősgyíkmadár) keveredő hal-kétéltű illetve hüllő-madárjellegeket. vízhiányos és hideg élőhelyekhez való alkalmazkodás volt. hogy az állatvilág fejlődésének hajtóereje elsősorban az életműködések hatékonyabb elvégzése. ezek funkcionális következményeit. A magzatburok szerepét hozza összefüggésbe szárazföldi élethez való hatékony alkalmazkodással. miért mondhatjuk. . TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a porcoshalak (cápa) és a csontoshalak (ponty) Magyarázza miért tekinthetők a törzsfejlődés fontos anatómai különbségeit. lépcsőfokának az ősi fejgerinchúrosok. hogy a hüllők az első igazi szárazföldi állatok. légzőszerv). halak csőidegrendszer. 2 vérkör.

tudja magyaráznia látottakat.4. hogy milyen működésekre specializálódtak a következő szövetek: osztódó szövet és állandósult szövetek: bőrszövet. sematikus rajzon a gyökér hossz. . a kétszikű és egyszikű lágyszár keresztmetszetét. Lakóhelye illetve közvetlen környezete természetvédelmi értékei. a fás szár keresztmetszetét. szállít).  gyökér. és ez milyen változást okozott a felépítésükben.és keresztmetszetét. Jellemezze az osztódó szövetet és az állandósult szöveteket: a bőrszövetet. Ismerje fel egyszerű. szőrzet). szár. színkomplexió. tudja összefüggésbe hozni funkcióikkal.3.és keresztmetszetét. Magyarázza az évgyűrűk keletkezését. 3. Ismerje a gyökér alapvető működéseit (rögzít. tudja magyaráznia látottakat. alapszövet és szállítószövet. felszív. Jellemezze az emberi nagyrasszokat (élőhely. a kétszikű és egyszikű lágyszár keresztmetszetét. a kétszikű levél keresztmetszetét. a növények szövetei. jellemzők. Ismerje fel ezeket a szöveteket rajzon. testarányok. Vizsgáljon fénymikroszkóppal önállóan készített növényi szövet preparátumot. szervei  szövetek Tudja. a fás szár keresztmetszetét. az alapszövetet és a szállítószövetet. levél Ismerje fel fénymikroszkópos fényképen a gyökér hossz. a kétszikű levél keresztmetszetét. fej-arc.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Rajzolt ábráról ismerje fel a típusállatok fő szerveit. környezetvédelmi problémái tükrében ismertesse környezete állat világának egy-egy jellemző aspektusát.

Tudja mi a rügy.és hidrotropizmus. Ismerje a termés biológiai szerepét és a magterjesztés stratégiáit. Hozza összefüggésbe a nappalhosszúság virágképzésben betöltött szerepét az eredeti élőhely illetve a megváltoztatott élőhely (pl. módosulásait. hogy a gázcserenyílások működése hogyan folyamata között. melyeknek gyökerét. tudja értelmezni a fás szár kialakulását. helyzetváltoztató mozgás). Kövesse egy talajból felvett vízmolekula atomjainak sorsát a A lombhullatást hozza összefüggésbe a növényi növényben. Soroljon fel növényeket.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje a szár alapvető működéseit (tartja a leveleket. A virágpor fénymikroszkópos vizsgálata alapján következtessen a megporzás módjára. hajtóerőit. honosítás) nappalhosszúságával. Képes legyen fénymikroszkóppal vizsgálni a sejtüreg Értelmezzen tanórán bemutatott. anyagszállítással sejtnedvében és a kristály formájában való kiválasztást. geo. Tudjon kapcsolatot teremteni a virág és a termés részei között. az egylaki és a kétlaki növény fogalmát. Jellemezze a gyökér. Ismerje az egyivarú és a kétivarú virág. kapcsolatos kísérletet.  virág. ozmózis jelenségével. Tervezzen kísérletet a foto-. . hozza összefüggésbe a gyökér. a színtestek és a fotoszintézis Értelmezze. kapcsolatot teremteni a levél. gázcsere. szállít). a szár. szár és levél Ismerje a levél alapvető működését (fotoszintézis). Ismerje a növények további önfenntartó függ össze a zárósejtek felépítésével. hormonokkal és a növények vízforgalmának Ismertesse a folyadékszállítás kémiai és fizikai szabályozásával. a levél felépítését és működését. turgorával és az működéseit (vízforgalom. Kövesse a gázcserenyíláson át felvett szén-dioxid-molekula sorsát a növényben. kiválasztás. valamint a termonasztia bemutatására. szárát illetve levelét fogyasztjuk. termés Ismerje a virág biológiai szerepét és részeit. tudjon felépítésével. Tudjon példát mondani környezeti hatásokra bekövetkező módosulásokra és Magyarázza a növények vízforgalma alapján: hervadó alkalmazkodásra (adaptáció). növény meglocsolása után visszanyeri tartását.

4. a lenyírt/lelegelt fű Ismerje a hormonok szerepét a növények életében. a sötétben tartott burgonya kihajt. illetve a csírázás folyamatával. hozza összefüggésbe az energianyerésre felhasznált szerves anyag összetételével. Ismerje fel fénymikroszkópi fényképen a következő vázizom. a gyümölcsfák terebélyesedését metszéssel befolyásoljuk. üvegporc. emberi vér. szervrendszerei  szövetek Tudja. az állatok szövetei. Ismerje a szobai és kiskerti növények szaporítási módjait (tőosztás. izomszövet. szöveteket: többrétegű elszarusodott laphám. vegetatív szervekkel történő szaporodás). kötőszövet és idegszövet. hogy milyen működésekre specializálódtak a következő szövetek: hámszövet (működés és felépítés szerint is). csillós hám. csontszövet. Jellemezze a szövettípusokat. tudjon újból kinő. csillós hám. magját illetve termését fogyasztjuk. . Ismertesse a csírázás külső és belső feltételeit egy otthon Ismertesse a légzési hányados fogalmát. Hozza összefüggésbe a növényi hormonok hatásával: az ablakba helyezett növény elhajlik. lehetséges értékeit elvégzett csírázási kísérlet kapcsán. Soroljon fel növényeket. üvegporc. gyümölcs az egészséges gyümölcsök rothadását okozza. Ismerje a virágos növények fajfenntartó működéseit (mag illetve termésképzés. csontszövet. melyeknek virágját. középszinten megadott Ismerje fel fénymikroszkópos készítményen a következő szöveteket: többrétegű elszarusodott laphám. oltás. dugványozás. szemzés). vázizom. rothadó értelmezni auxinnal elvégzett kísérleteket. emberi vér. és ez milyen változást okozott a felépítésükben. 3.4.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait.

.

kapcsolni. a állatcsoportoknál fordulnak elő.  mozgás Hasonlítsa össze a külső. illetve hozzon további példákat. szárazföldi) és a funkció (hőszigetelés. magyarázza a különbségeket. a bőrizomtömlőt. hozza összefüggésbe ezek felépítését az állat . azok funkcióit. a testfolyadékot mint hidrosztatikai vázat. vízi. hátrányai). légzés. Vonjon párhuzamot a féregmozgás és az ember szervezetében előforduló perisztaltikus mozgás között. valamint a belső Értelmezze a gerincesek végtagtípusának alakulását az vázat. sorolja fel főbb típusait. előnyei. élőlénycsoportokhoz kapcsolni. a harántcsíkolt izmot. a többrétegű hám pedig lehet el nem szarusodó és elszarusodó.és belső vázat (mely Ismerje a mozgásrendszer aktív és passzív részeit. magyarázza a különbségeket. hogy mi a kültakaró alapvető feladata (védelem. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. Hasonlítsa össze a különböző osztálybeli gerincesek mellkasát. Hasonlítsa össze a különböző gerinces osztályok kültakarójának felépítését. a külső meszes és kitines vázat. Hasonlítson össze a csontos hal. Ismertesse példafajokon keresztül. és hogy az egyrétegű hám termelhet kutikulát. élőlénycsoportokhoz élőhely és az életmód szempontjából. Ismerje. hámizomsejtet. mely állatcsoportokban fordul elő még a vedlés. a simaizmot. mészvázat és kitinpáncélt. Ismertesse az emlősök bőrében előforduló mirigyeket. hogy az életmód (élősködés.TÉMAKÖR Középszint  kültakaró VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a vedlés folyamatát rovarok esetében. a párolgás csökkentése). mozgás) hogyan nyomja rá a bélyegét a kültakaró felépítésére. magyarázza ezek felépítésbeli különbségét az életmód függvényében. béka illetve madárcsontvázat. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. a toll részeit. Vizsgáljon madártollakat. Hasonlítsa össze egy kétéltű és az ember kültakarójának fénymikroszkópos képét.

légzésének mechanizmusával. Ismertesse a rovarok –rágó. hogy a fejmozgások lehetséges irányai hogyan tükrözik a koponya kapcsolódását a csigolyákhoz. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. Ismertesse.és izomrendszer tagolódásával. különbségeket. szemben a sejten belüli emésztéssel. hogy az anyagcsere a táplálkozás.és kétnyílású. Hasonlítsa össze az örvényféreg és a földigiliszta tápcsatornáját. magyarázza a hasonlóságokat. . hozza összefüggésbe a váz. hogy keringés és a kiválasztás szervrendszerén keresztül valósul a bélcsatorna lehet egy. Hasonlítsa össze a sejten kívüli emésztés előnyét élőlénycsoportokhoz kapcsolni. mindenevő táplálkozásmódot hozza összefüggésbe a bélcsatorna hosszával. Ismerje. a légzés. A növényevő. az emésztőmirigyek megjelenése felé mutat. a Ismerje. és a fejlődés a meg. A végtagok (lábak) kialakulását.szájszervének és az emlősök fogazatának az életmóddal és a táplálkozással való összefüggését. szúró-szívó. gyík és a kutya mozgásait összehasonlítva. az állkapocs megfelelő irányú mozgásával. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint  anyagcsere Magyarázza. a törzs elemelkedését a földtől. húsevő. hogyan függ össze a madarak testfelépítése a repülő életmóddal Magyarázza a rovar. nyaló. hogy az emésztés lehet sejten belüli és kívüli. hogyan segíti elő a lábak mindenkori helyzete a mozgás mechanizmusát. bélcsatorna tagolódása.

értelmezze a madárlégzés kiemelkedő hatékonyságát. a légzőszerv pedig lehet kültakaró és előbél eredetű. Az ellenáramlás elvének ismeretében magyarázza a halkopoltyú oxigénfelvevő hatékonyságát. élőlénycsoportokhoz kapcsolni. illetve légcsőrendszer. zúzó. a vízi vagy szárazföldi környezetnek megfelelően kopoltyú vagy tüdő. Ismertesse a halak szájának és kopoltyúfedőjének összefüggő mozgásait a hallégzés mechanizmusának ismeretében. összetett) az állatok táplálkozásával. Figyelje meg és magyarázza a hal légzésszáma és környezetében lévő víz hőmérséklete közötti összefüggést Hasonlítson össze vizes élőhelyen élő élőlények légzését (halak. Magyarázza a különböző állatcsoportoknál előforduló aktív belégzést illetve kilégzést a légzőszervben lévő gáz külső légkörihez viszonyított nyomásának függvényében. hüllők) Ismerje. diffúzióval is megvalósulhat. hogy a légzés légzőszerv nélkül. élőlénycsoportokhoz kapcsolni.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Hozza összefüggésbe a madárcsőr alakját a táplálkozás Hozza összefüggésbe az állatvilág különböző módjával. Hasonlítsa össze a madarak légzését nyugalomban és repüléskor. a fogyasztott táplálék összetételével. . rágó. Tudja ezeket konkrét élőlényekhez. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. gyomortípusait (mirigyes. kétéltűek. egyszerű.

a hímivarsejt. az ivari kétalakúság. ezért a rendszerezés alapjául is alkalmas. az embrionális és posztembrionális Tudja a tojás evolúciós előnyeit.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje. Hasonlítsa össze a nyílt és zárt keringést. hogy a szervek vesécske és vese típusúak lehetnek. egy. Ismerje a petesejt. a hímnősség és a váltivarúság. Sztereomikroszkóppal vagy kézinagyítóval vizsgáljon állatokat. Ismerje az ivarszervek általános felépítését (ivarmirigy. járulékos mirigy). hogy az állatok szaporítószerveinek felépítése a környezet hatására kevéssé változó bélyeg. élőlénycsoportokhoz kapcsolni. hogy a kiválasztás megvalósulhat sejtenként vagy szervekkel. Ábrán ismerjen fel koponyapreparátumon fogazattípusokat. Ismerje. Magyarázza a tyúkvér és az emberi vérkenet mikroszkópos képének különbözőségét. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. illetve azok szerveit (toll. kivezető járat. hogy a keringés megvalósulhat aktívan mozgó sejtekkel.és kétvérkörös típusban. a zigóta. élőlénycsoportokhoz kapcsolni. a szűznemzés. Ismerje a szaporodás víztől való függetlenedésének folyamatát.  szaporodás egyedfejlődés Ismerje.edénnyel és a gerincesek vesével történő kiválasztásának lényegét. nyílt és zárt keringéssel (vérnyirok és vér). földigiliszta) és magyarázza a látottakat. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. Tudjon példát az ivartalan szaporodásra és a regenerációra. párzószerv. ismertesse a szíven átáramló vér illetve testfolyadék oxigén illetve szén-dioxid tartalmát. Hasonlítsa össze a rovarok Malpighi . . rovar. Tudja összehasonlítania a különböző állatcsoportok szívének felépítését és működését.

a részek funkcióit. VIZSGASZINT . az ivadékgondozás és az utódszám összefüggését. Vizsgáljon tojást. tudja élőlényekhez kötni az átalakulás típusait. a külső és belső megtermékenyítés. mondja el részeit. TÉMAKÖR Középszint Ismertesse a teljes átalakulás. és az átváltozás fő egyedfejlődési stádiumait. a kifejlés.fejlődés fogalmát. hozza összefüggésbe a víztől független szaporodással. Ismertesse a belső megtermékenyítés előnyeit a külső megtermékenyítéshez képest. A magzatburok szerepét.

tudjon ezekre példát hozni. evolúcióján. Tudjon ezekre példát hozni. pupilla alakja. Ismertesse a fényérzékelés lehetőségeit és részletesebben a fényérzékelés lehetőségeit (fényérzékeny sejtek. a központosulás előnyét. a dúc. gyűrűsférgek. belátásos tanulás). mozaikszem. önzetlenség. Ismerje a diffúz idegrendszer. jelentőségét.viselkedés Tudja. fogalmát. komfortmozgás. hogy a beállított értékek maguk is változnak. illetve példákból ismerje fel ezeket.1. a szem gerincesek). illetve példákból ismerje fel ezeket. illetve példákból A kefalizáció folyamatát mutassa be. Jellemezze az alábbi magatartásformákat: (reflex.szabályozás érzékelés. agresszió) és a viselkedések egyedfejlődését. udvarlás-nász. párzás. táplálkozási magatartás. felépítése életmódjukhoz (színlátás.és a csőidegrendszer csészeszem. (tájékozódás. Értelmezze. hogy a szabályozás hormonális és idegi úton valósulhat meg. a gerinces agy ismerje fel ezeket. Homeosztázis Ismertesse a homeosztázis fogalmát. Tudja ezt konkrét Ismertesse hogyan alkalmazkodott az állatok szemének élőlénycsoportokhoz kapcsolni ( csalánozók. Ismerje az önfenntartással kapcsolatos viselkedéseket Hasonlítsa össze a rovarszem teljesítményét az emberével. . mozgásmintázat. Ismerje az érzékszervek típusait. menekülés). társítások. tudjon ezekre példát hozni. hólyagszem). TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 4. irányított mozgás. védelme). Ismerje a fajfenntartással kapcsolatos viselkedéseket (a partner felkeresése. AZ EMBERI SZERVEZET 4. ivadékgondozás.

Ismerje a bőr hajszálereinek szabályozhatóságát. vérhólyag és mi a teendő velük. 4.2. hogy miért veszélyes és akár halálos is lehet az égési sérülés. hogyan alakul ki a mitesszer. mi az anyajegy. hajápolás. Ismertesse a bőr szöveti szerkezetét. a napozás egészségtani vonatkozásait. Ismertesse a bőr festéksejtjeinek működését. a bőrápolás. a napsugárzás hatását a bőrre. a pattanás. (védelem. Tudjon égési sérülést ellátni. illetve ábrán a Magyarázza a hám megújulását.3 a bőr gondozása. és ábrán azonosítsa a bőr részeit. vízhólyag. mit jelent a bőr tisztántartása. kozmetikázása. mirigyeit és azok funkcióit.2. tapintás. hő ingerek). bőr részeit.2 szabályozás 4. hőszabályozás: fájdalom. a védekezést. Tudja. a szemölcs. Ismerje fel mikroszkópi készítmény fotóján.2. Kültakaró 4. nyomás. és ennek szerepét a testhőmérséklet szabályozásában. Tudja.1 bőr Ismertesse a bőr funkcióit. érzékelés. Tudja. védelme .2.4.

Ismertesse egy lapos és egy hosszú csöves csont szerkezetét a megfelelő funkciókhoz kötve. ezek szerepét. magyarázza. varratos. Ismertesse a csont kémiai összetételét (szerves és szervetlen alkotók).és háromtengelyű ízületre. csontjait. Ismertesse. Ismerje fel az arckoponyán az orrcsontot. járomcsontot. Röntgenfelvételen ismerje fel a végtagok csöves csontjait. alkotójának szétválasztására. hogy ezek milyen mozgást tesznek lehetővé az adott helyeken. Tudjon példát mondani a csontok összenövésére. Ismertesse a gerincoszlop tájékait. Tudja.TÉMAKÖR Középszint 4.3. két. Ismerje fel a csigolya részeit. Ismerje a csípőficam szűrésének fontosságát és korrigálásának lehetőségeit. hogy a csigolyák milyen funkciókat töltenek be Ismerje a függesztőövek funkcióját. tudjon az arcüreg szerepéről. a gerincesek ötujjú végtagtípusának csontjait. csonttörés után a gyógyulás folyamatának a lényegét. a mellkas és az Tervezzen kísérletet a csont szerves és szervetlen agykoponya csontjait. a fiatalkori és időskori csontsérülésekkel. Magyarázza a gerincoszlop kettős S alakját. Rajzolt ábrán ismerje fel ezeket. felső és alsó állcsontot. Ismertesse a medence csontjait. A mozgás 4. . Mondjon példát egy-. porcos és ízületes kapcsolódására. hozza összefüggésbe arányuk változását az életkorral.1 vázrendszer VIZSGASZINT Emelt szint Tudja milyen biológiai funkciói vannak a csontvázrendszernek. Ismerje fel rajzon az ízület részeit.3.

3 4 a mozgás és mozgási Ismertesse a mozgási szervrendszer gyakoribb betegségeit rendszer egészségtana és ellátásuk módját (elemi elsősegélynyújtás): törés. 4. végtagok hajlító. oxidáció. ficam. záróizmok Ismertesse az ideg. tejsavas erjedés. az ATP szerepét. hogy a sejt összehúzódása a sejtváz elemeinek Ábra segítségével magyarázza el a gerinces vázizomrost egymáson való elcsúszása. izomrost. Értelmezze a Ca2+-ion és igényes. 4.3. és oxigéntároló molekulával rendelkezik. hogy az izom saját energiatároló Ismertesse az izomműködés energetikájának lényegét. alapvető háttere az izomtónus. gerincferdülések illetve ezek megelőzésének lehetőségei. Értelmezze. Értse. lúdtalp. hogy az izom saját energiatároló funkciókhoz kötöttek. a folyamat ATP. Tudja a helyét és funkcióit a következő izmoknak: gyűrű alakú záróizmok. hogy a vázizmok akaratlagos mozgásai agykérgi Értse. izompólya. hogyan (glikogénbontás. inak. hajlító és feszítő.és feszítő izmai. Ismertesse izomműködés alapvető biokémiai folyamatai. és oxigéntároló molekulával rendelkezik. rekeszizom. hőtermelés). húzódás.Tudjon példákat hozni a férfi és a női csontváz TÉMAKÖR Középszint 4. hasizmok. Értse az izomláz kialakulásának okait. bokasüllyedés. hogy valamennyi izommozgás. izomrendszer különbségeire. gerincsérülés.3 szabályozás Tudja. VIZSGASZINT Emelt szint Tudja az alábbi szempontok alapján az izmokat csoportosítani: közelítő és távolító. mimikai izmok. mellizom.2. kifelé és befelé forgató. Ismertesse miért fontos a bemelegítés. mi a szerepe annak. fejbiccentő izom Ismertesse a vázizom felépítését: izomsejt. Értse az életmód szerepét a betegségek és a sérülések . szűntethető meg az izomláz. rándulás. izületi gyulladás.összehúzódását (aktin és miozin). rángás.izom szinapszis. antagonista és szinergista. bordaközi izmok. Tudjon az arthroszkópia lehetőségéről.3. tetanuszos összehúzódás folyamatát. Értse mi a szerepe annak.és Ca2+. gát izmok.

4.és glikogénszintézisben. 4. működésük helyét (amiláz. nukleáz). a fogszuvasodás megelőzését. jellemezze VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse az emésztésben résztvevő enzimeket. Ismertesse a mozgás szerepét a testsúly szabályozásában. Tudja. és értse folyamatait. . a zsír és a nukleinsav emésztésének folyamatában. tudja biológiai funkcióit. termelődési helyüket és szerepüket a fehérje. hogy mi a különbség a táplálék és tápanyag között. pepszin. a fogképletet.glükóz. Magyarázza. tripszin.4. állóképességet fokozó). hatásukat. Ismerje a testépítés során alkalmazott táplálék TÉMAKÖR Középszint kiegészítők káros hatásait. 4. ügyességi. hogy miért van szükség több enzimre egy makromolekula emésztéséhez. Ismertesse a sportorvosi rendelés jelentőségét. 2 emésztés Tudja a táplálkozás jelentőségét.megelőzésében. erepszin. Ismerje a szájápolás higiéniáját. kezelését. Ismertesse a testedzés jelentőségét. 1 táplálkozás 4. Ismertesse a rendszeres fogorvosi szűrővizsgálat jelentőségét. Ismertesse a máj szerepét az emésztőnedv-termelésben. lipáz. A táplálkozás 4.3 felszívódás Ismertesse a bélbolyhok helyét. Ismertesse az emésztőnedveket. a raktározásban és a méregtelenítésben. Ismerje fel a fog részeit. és tudja működésük Ismertesse a bélfelület növelő struktúráit. Tervezze meg a hasnyál vagy a gyomornedv hatását bemutató kísérletet. típusait (erőnléti. Ismerje fel ábrán az emésztőrendszer részeit.4. a szénhidrát. a fehérje.4.

működésüket.lényegét. Ismertesse a bélperisztaltika fogalmát. .

szomjúságérzetet és a tápcsatorna reflexes folyamatait ( nyál-és gyomornedv termelés. Ismertesse az alapanyagcsere fogalmát. hogy miért tartozik hozzá az egészséges életmódhoz sok növényi rostot tartalmazó ételek fogyasztása. hányás.B12.4. járhatnak a májbetegségek együtt Tudja.TÉMAKÖR Középszint 4.. zsírok. vitaminok Értelmezze miért természetes forrásait. táblázat segítségével. Ismerje az egyes vitaminok élettani jelentőségét. Tudja. 4. ( D-.B6-.4. ásványi anyagok (nyomelemek). Ismertesse a fehérjék. hogy mi válthatja ki az éhség-. nem az életmódnakszükségleteknek megfelelő étkezés. A-. nyelés). Rágás folyamatát hozza összefüggésbe a bélcsatorna további szakaszainak a működésével. és folsav). túlzott alkohol. Ismertesse a minőségi és mennyiségi éhezés fogalmát. szénhidrát és zsír alkotó részeinek útját a szövetekbe történő beépülésig.5 táplálkozás egészségtana Figyelje meg az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett összetevőket és magyarázza a lehetséges kockázati tényezőket. túltápláltság és a . következményeit. E-. Értelmezze: a tápcsatorna megbetegedéseiben kockázati tényező lehet az ember helytelen életmódja is (helytelen fogápolás.4 szabályozás VIZSGASZINT Emelt szint Kövesse a táplálékkal felvett fehérje. szénhidrátok.és gyógyszerfogyasztás. K-. étkezési rostok.C-vitamin. illetve a felhasználásig. Megfelelő táblázat segítségével állítsa össze egy könnyű Megfelelő táblázat segítségével állítsa össze egy cukorbeteg fizikai munkát végző fogyókúrázó napi étrendjét gyerek napi étrendjét. hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk sárgasággal. B1-. a kóros stressz.

környezet mikroorganizmusai. vegyszerei. valamint .

Tudja.1 légcsere 4.3 hangképzés Határozza meg a légzésszámot nyugalomban és munkavégzés után. Ismertesse a légzési perctérfogat fogalmát.5. . magyarázza az eltérést. Magyarázza meg a belégzés és kilégzés folyamatát a mellhártya.5. mitől függ a keletkezett hang erőssége. 4. szoptatás) függően. A légzés 4. hogyan változnak az étrendi elvárások foglalkozástól.5. beleértve a légcsövet. Adjon magyarázatot az eltérésekre. magassága. Tudja felsorolni az élelmiszer. bordaközi izmok szerepének feltüntetésével. Ismerje a légcsere. ábráján tudja értelmezni a Tudja. Hasonlítsa össze aktív sportoló és nem sportoló fiúk és lányok vitálkapacitását bemutató táblázat értékeit.2 gázcsere Ismertesse a légzőrendszer funkcióit.5. mely porcok között feszülnek ki a hangszalagok. Elemezze a légzési térfogatváltozásokat és a légzőmozgásokkal kapcsolatos nyomásváltozásokat bemutató grafikont. A Donders-modell légzőműködéseket. nemtől és állapottól (terhesség. Soroljon fel légzési segédizmokat. kortól. a gázcsere és a sejtlégzés összefüggéseit. 4. rekeszizom.és ételtartósítás alapvető szabályait. mi befolyásolja a hangszínt. Magyarázza meg a mellkasi és hasi légzést. hörgőket. hörgőcskéket és a léghólyagocskákat. és a környezet káros hatása). Ismerje a vitálkapacitás fogalmát. tudja hogy ezek részvétele a nehézlégzésben feltűnő..TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint veleszületett hajlama. Tudja elmagyarázni. gégefedő. Ismertesse a légzőrendszer szerveit. Ismerje fel ábrán a gége alábbi részeit: pajzsporc.

hangszalagok. Ismertesse a tüdőben és a szövetekben folyó gázcserét a diffúzió alapján (a parciálisnyomás-viszonyok . Ismertesse a hangképzést.

a légzés és a légzőrendszer egészségtana (elsősegélynyújtás) VIZSGASZINT Emelt szint figyelembevételével). asztma). Az anyagszállítás 4.1. hogy mi okból változhat a vér kémiai oxigénhiány összetétele. a testfolyadékok Ismerje a vér.TÉMAKÖR Középszint 4. keletkezésük helyét. keletkezésüket. Hozza összefüggésbe ezeket a vérzékenység kialakulásával . Ismertesse a vérzéscsillapítás módjait. szabályozás 4. tudja hogy a folyamathoz K. Ismertesse az orron át történő belégzés előnyeit a szájon át történő belégzéssel szemben.5. és következményeit. Tudja. C= cirkuláció) Hozza összefüggésbe a tüdő-léghólyagocskák felületi feszültségét a dohányzással. Kapcsolja össze fizikai ismereteivel a légmell és a keszonbetegség kialakulását. hogy a szabályozásban a kemoreceptorokon kívül. Tervezzen kísérletet a cigarettázás során keletkező anyagok kimutatására. Ismertesse a hemoglobin fő részeit (hem: 4 db N-tartalmú gyűrű. hogy a tartós (magashegység. Ismertesse a tüdőszűrés jelentőségét.4. a fehérvérsejtek és a vérlemezkék szerepét. a vérlemezkék a trombin a fibrin a kalcium ion szerepét a véralvadás folyamatában. a sejtes elemek és a vérplazma arányát. Ismertesse a vérplazma fő alkotórészeit és jelentőségüket.vitamin szükséges.6. Tudja a teljes vértérfogat mennyiségét. Fe. Ismertesse a légzőrendszert károsító tényezőket és a légzőrendszer gyakori betegségeit (légúti és rákos megbetegedések. Tudja. a normál értéktartománytól az eltérés okait. hogy a légzés szabályozásában a vér szén-dioxid koncentrációja is fontos szerepet játszik. Ismerje a vérszegénység lehetséges okait. Magyarázza a jelentőségét. B= befúvás. kapcsolatukat. globin: fehérje).5. Ismertesse az újraélesztés ABC-jét ( A= átjárható légútak. dohányzás) miért vörösvértestek számának növekedését. Ismertesse. nyirok összetételét. hogy a vér pH-ja szűk tartományban változik. Magyarázza el. Ismertesse a vörösvérsejtek. Tudja miért jár gyakran együtt a torokgyulladás középfülgyulladással. okozza a Ismertesse a sérült érfal. Tudja magyarázni a vér és nyirok szerepét a glükóz.5. aminosavak és a zsírok alkotóinak felszívásában és szállításában. szövetnedv.6. mechanoreceptorok is részt vesznek. 4.

Egyszerűen magyarázza. tisztában ezek szöveti eredetével. mint a sejtek közötti anyagcsere helyét.TÉMAKÖR Középszint 4. hogy a hosszabb egyhelyben állás miért okozhat ájulást.4 szabályozás Tudja. hogy mi a félhold alakú és a vitorlás működése Ismertesse a szív szöveti felépítését.3 a keringési rendszer Ismertesse az ember keringési szervrendszerének funkcióit Magyarázza el. Értse a nyirokkeringés jelentőségét lényegét.2 a szöveti keringés VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a nyirokrendszer felépítését. 4. a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolatát. hogy miért nem húzódnak össze egyszerre a nyugalmi működése. legyen Tudja a vérnyomás fogalmát és normál értékét. 4. hogy a szív szívbillentyűk és a nagyerek kilépésénél található zsebes szakaszosan működik. a véráramlás sebességét. billentyűk. nyirokcsomók Ismertesse a szövetnedv áramlási mechanizmusát a vérnyomás és a plazmafehérjék ozmotikus nyomásának viszonya alapján. mint a szív ingerületkeltő és vezető rendszerének részeit. szövettani alapok).6. billentyűk mindenkori helyzetét figyelembe véve. . Ismertesse. Értelmezze. vékonybél. az ínhúrok és a szemölcsizmok funkciója. Ismertesse. Tudjon pulzust és vérnyomást mérni. hogy milyen állapotokban változik meg a szív Értelmezze. Hozzon példát a kapillárisok szerepére a különböző szervekben: vese. máj. hogy milyen mechanizmus mozgatja a folyadékot a nyirokerekben. hogy a legtöbb szerv hajszálereinek egy része zárt.6. és működését. Legyen képes alapvető számítások elvégzésére a keringés mennyiségi viszonyainak terén. agy. pitvarok és a kamrák (élettani. Ismerje a lép helyét és szerepét. a véráramlás mégis folyamatos. a Legyen képes alapvető számítások elvégzésére a légzési gázok szállításával kapcsolatban. a szöveti folyadék szerepét. az erek keresztmetszetének alakulását ábrázoló görbéket. hogy mi a koszorúerek feladata. Tudja. Grafikonon tudja azonosítani a vérnyomás változását. Ismerje a sinus csomót és a pitvar-kamrai csomót. Ismertesse a vér.6. hogy miért Tudja elemezni a szívműködést (annak fázisait) a életveszélyes ezek elzáródása.

Ismerje a kiválasztás három fő részfolyamatát: szűrletképzés. 4.1 a vizeletkiválasztó Értse a kiválasztás funkcióját. a egészségtana. Értse a testedzésnek és a helyes táplálkozásnak a keringési rendszer egészségére gyakorolt hatását. a végbél és a vesék szerepét a kiválasztásban. vérnyomás ingadozás és az infarktus kialakulására . visszaszívás. a máj.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a szívfrekvencia.6. Tudjon alapvető sebellátási módokat. Tudja a véreloszlás megváltozásának élettani okát.5 a keringése Ismertesse a helytelen életmód hatását az rendszer érelmeszesedés. a tüdők. hogy élettanilag milyen hatások emelik. Ismertesse a kapillárisok funkcióját az anyagcserében. Tudja felsorolni és ábrán ismerje fel a vizeletkiválasztó Ismertesse .a légzés folyamatában. tudja ellátni a kisebb vérzéssel járó sérüléseket. pl. kiválasztás (exkréció). Ismertesse. a trombózis. a nefron működését: vesetestecske (tok. verőtérfogat. vagy csökkentik a pulzusszámot és a vérnyomást. Ismertesse a zsebes billentyűk szerepét a vénákban. perctérfogat értékeit.7.7. A kiválasztás 4. visszértágulat. elsősegélynyújtás ismerje ezek fogalmát. 4. Értelmezze. rendszer működése Ismertesse a bőr. milyen tényezők segítik a vénás áramlást.

számítógép). ionok (pl.rendszer főbb részeit. Tudja. Magyarázza a kémiai és az elektromos potenciálok összefüggését az ionmozgásokkal. hogy az evolúció során egyre több szabályozókör alakul ki. hormonok. hátrányait a több hibalehetőségben. modelljeit agy működéséről (viasztábla. Cl. Tudja. a csatorna falát behálózó hajszálerek. Értse a folyadékbevitel jelentőségét a vesekőképződés megelőzésében. Értse. hidrogénion) kiválasztása történik.3 a kiválasztó szervrendszer egészségtana Tudja hogy mi és hogyan befolyásolja a vizelet Ismertesse a vazopresszin és aldoszteron szerepét a összetételét és mennyiségét. mechanikus gőzgép. a tokban és a csatornában lévő folyadék. funkcióit. Tudja alkalmazni az ellenáramlás elvét a kiválasztás folyamatára.és egyéb ionok. Tudja. hajszálérgomolyag). valamint a vizelet összehasonlító elemzése alapján értelmezhető.8.1.2 szabályozás VIZSGASZINT Emelt szint 4. Ismertesse különböző korok elgondolásait.7. TÉMAKÖR Középszint 4. Értse a művesekezelés jelentőségét. Ismertesse a vizelet főbb összetevőit: víz. miért keletkezik vizelet tartós szomjúság esetén is. karbamid visszaszívása. a szűrletképzés az aktív és passzív transzport folyamatait. glükóz. Értse ennek előnyeit a pontosabb szabályozásban. hogy egészséges körülmények között miért nem lehet fehérje. glükóz és vér a vizeletben. ioneloszlása játszik elsődleges szerepet.8. telefonközpont. a szabályozás és a vezérlés között. sók. Ismertesse az idegsejt felépítését. Na+. karbamid. Ismerje a biokibernetika fogalmát.7. Tudja mi a különbség az irányítás két alapformája. gyógyszerek. idegrendszer információelméleti vonatkozások sejtszintű folyamatok . hogy a vizeletképződés folyamata a vér. folyadéktérfogat és sóháztartás szabályozásában Magyarázza. Tudja. Értse a helyi (lokális) és a tovaterjedő potenciál kialakulá- 4. hogy a nyugalmi potenciál kialakulásában a membrán két oldalának eltérő ionösszetétele. K+. A szabályozás 4. csatornák. Értse a visszacsatolások szerepét a szabályozásban. változatosságát. hogy a vesében víz. gyógyszerek.

Értelmezze az acetilkolin példáján. Ismerje az idegsejt elemi működéseit ( az ingerület keletkezését. a receptornak megfelelő (adekvát) inger fogalmát. hogy a jelátvivő anyag hatása elsősorban a receptortól függ. hogy a drogok és egyes mérgek hogyan hatnak a szinapszis működésére (jelátvivő anyag működésének fokozása. míg mások gátolják. hogy egyes molekulák az ingerületi folyamatok kialakulását serkentik. vezetését valamint más sejtekre való továbbadását). amely lehetővé teszi az ingerületi állapot átadását. Tudja.izom szinapszis felépítését és működését. visszavételének gátlása. hogy a szinapszisok száma és működése is plasztikus. Értse. hő). receptormódosítás) Ismertesse az ingerület átadásának lehetséges típusait ( szinaptikus. típusait (mechanikai. hozza összefüggésbe az idegsejt felépítésével. Tudja. sának feltételeit. Ismertesse az idegsejt alapvető típusait ( érző. fény. hozza összefüggésbe a tetanuszbaktérium izomgörcsöt okozó hatásával. Értelmezze szívizom elnyújtott repolarizációjának biológiai szerepét. példával igazolja. hogy a szinapszis az idegsejt kapcsolódása más sejttel. hogy az ingerület a sejt környezeti hatásra bekövetkező anyagcsere-változása (bármely sejtre jellemző lehet. nem szinaptikus). hogy az inger erőssége az akciós potenciálok szaporaságában kódolt. ez fontos tényezője a tanulási és emlékezési folyamatoknak. kémiai. mozgató. Tudja. Tudja. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. . az ingerküszöb fogalmát. Ismertesse az ideg .Ismertesse az inger. hozza összefüggésbe az analóg jel digitális jel fogalmakkal. hiszen az ingerület nem feltétlenül elektromos potenciálváltozásban nyilvánul meg). hogyan változhat ez meg a külső és belső környezeti hatásokra Ismertesse a receptor.

Értse annak a jelentőségét. az ingerre adott válasz továbbítása (mozgatóidegsejt) a végrehajtó szervhez (izom. vegetatív jelentését. a testi (szomatikus). hogy az emberi agy idegsejtjeinek legnagyobb része interneuron. Értse. mirigy). Tudja. hogy az idegrendszer összetett egységei a neuronhálózatok. és ismerje az ezt megvalósító sejttípusokat: az információ felvétele-bevitele (receptorsejt. Tudja miért helyesebb reflexkörről beszélni reflexív helyett. melyek külső jelek nélkül is kimeneti jeleket állítanak elő (spontán aktivitás). kéreg. hogy az agytörzsi hálózatos állomány és az agykérgi oszlopok is idegsejthálózatok. hozza összefüggésbe az ingerület vezetési sebességével és az SM (szklerózis multiplex) betegség kialakulásával. Tudja az idegrendszer működésének fő folyamatait. és a fehérállományt.  az idegrendszer Tudja. fehér. feldolgozása (asszociációs sejtek).és szürkeállomány fogalmát. Tudja. hogy az idegrendszer központjai emeletszerűen . pálya. általános jellemzése Ismerje a központi. hogy az idegsejtek mely részei alkotják a szürkeállományt. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a gliasejtek főbb funkcióit a központi és környéki idegrendszerben. mag.interneuron). dúc. hogy az idegrendszer a szervezet legfelsőbb szabályozója. érzőidegsejt). Tudja. az ideg. környéki idegrendszer.

és a felsőbbek felülszabályozzák az alsóbb központokat. Tudja. agy-gerincvelői folyadékkal és agyhártyákkal védetten helyezkedik el. nemi szervek vérbősége). hogy 31 pár (kevert) gerincvelői ideg van. Rajzolt ábrán ismertesse a gerincvelői sérülés és a funkciókiesés kapcsolatát. . és magyarázza funkcióját. hogy az idegrendszer központi része csontos tokban. Hasonlítsa össze a vázizomreflexet a vegetatívreflexszel. gerincvelő épülnek fel. Ismertesse a gerincvelő szerkezetét. Ábra segítségével értelmezzen bőreredetű reflexkört. Ismertesse a gerincvelő főbb funkcióit: izomtónus kialakítása. vegetatív szabályozás (a bőr reflexes érszűkülete ill. Váltson ki térd reflexet. védekező mechanizmusok. Tudja.

és hogy kiváltásukban pszichés tényezők és drogok is szerepet játszhatnak. hogy az álomalvás életszükséglet. talamusz = kéreg alatti látóközpont). hipotalamusz/. Ismerje az érzékcsalódás fogalmát. hogy 12 pár agyideg van. Tudja. Értse az érzékszervek működésének általános elveit: (adekvát) inger. a szürkeés a zöldhályog lényegét. a II. Ismerje a szem részletes felépítését és működését (sugárizom működése. a halló-egyensúlyozó és a X. Tudja. Tudja a reakcióidő fogalmát. a szemüveggel korrigálható fénytörési hibákat. Ismerje fel ábrán a nagyagy lebenyeit. nagyagy). hogy az érzőpályák kéreg alatti központjaiban már előzetes feldolgozás is történik (pl. köztiagy /talamusz. csapok. elsődleges mozgató. a látóa VIII. az agykéreggel való kapcsolatát hozza összefüggésbe az alvás-ébrenléttel és a kómával. Tudja. Ismertessen hipotéziseket az alvás funkcióival kapcsolatosan. középagy /. kisagy. halló. érzet. a szagló-.  . Ismertesse a nemi különbségeket az agyműködésben. Tudja főbb központjait ( író. Ismertesse az agytörzsi hálózatos állomány működéseit. olvasó. az I. a bolygóideg. beszédérző.  testérző rendszerek speciális érzőrendszerek Tudja. hogy az elsődleges érzőkéreg sérülése a tudatosuló érzékelés kiesését jelenti. híd. beszédmozgató. elsődleges érző. működése). és hozza összefüggésbe lényegi működésükkel. Tudja. hogy az agykéreg működésében az agykérgi oszlopok fontos szerepet játszanak. Az agykérgi modellalkotást hozza összefüggésbe az éntudattal. pálcikák elhelyezkedése.TÉMAKÖR Középszint  agy VIZSGASZINT Emelt szint Hozza összefüggésbe az agytörzs funkcióit a gerinces agy evolúciójával. látó központok) Ismertesse a jobb és a baloldali agyféltekéhez köthető főbb funkciókat. Ismertesse az érzékszerveink főbb funkcióit az analizátor fogalmának ismeretében. Ismerje fel (rajzolt ábrán) az agy nyílirányú metszetén az agy részeit (agytörzs /nyúltvelő. ingerület. Ismerje a szem alapvető felépítését és működését.

Ismerje a bőr (mechanikai. Vizsgálja a különböző íz-receptorok elhelyezkedését a nyelven. . Ismerje a helyzetérzékelés receptorainak (tömlő. a látásélesség és a térbeli tájékozódás vizsgálatára. hogy miért erősödnek fel a hangok a középfülben.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint A lencsetörvény segítségével értelmezze a fizikai képalkotást a retinán. Tudja magyarázni. halláskárosítópszichés hatását. Ismerje a távolságészlelés módjait. Ismerje a hallószerv részletes felépítését és működését (Corti-szerv. Ismerje a szaglóhám. Ismertesse a látórendszer kapcsolatát az egyensúlyérzéssel. szőrsejtek). a csiga. ínorsó) működését. Ismerje a fül alapvető felépítését és működését. fájdalom. A látóideg és látópálya sérüléseit hozza összefüggésbe a különböző látótérkiesésekkel.zsákocska. háromfélkörös ívjárat. Próbálja ki és magyarázza a pupillareflexet. a három félkörös ívjárat szerepét. Ismertessen egyszerű kísérleteket a vakfolt. támpontjait. az ízlelőbimbók szerepét az érzékelésben. Értse a pupilla akkomodációs és szemhéjzáró reflex funkcióit. chemoreceptorok) és a belső szervek receptorait. a színtévesztés. Ismertessen kísérletet a hangirány érzékelésének bemutatására. izomorsó. a tömlőcske és zsákocska. Ismertesse a zajszennyeződés forrásait. Értelmezze két pont küszöbértékét. hő. alaphártya.

hogy alkohol hatására ez az egyik leghamarabb kieső funkció. Értse. Tudja. miben nyilvánul meg szervezetünkben a szimpatikus összefüggésbe az agresszióval. agytörzs.  vegetatív érző és mozgató rendszerek Ismertesse a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer anatómia hasonlóságait és különbségeit. Ismertesse a mozgatópályák kereszteződéseinek funkcionális következményeit. hogy az akaratlagos mozgások szerveződésében az agykéreg mozgatómezője nélkülözhetetlen és a vázizomzatot közvetlenül agytörzsi és gerincvelői mozgatósejtek idegzik be. Érte annak jelentőségét. és a testhőmérséklet szabályozása.TÉMAKÖR Középszint  testmozgató rendszerek VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. Tudja. működését hozza Tudja. halló. hogy a motoros rendszer is hierarchikusan szervezett és minden egyes szint folyamatosan értesül a működtetett izmok állapotáról. hogyan valósul ez meg. hogy a vegetatív működés szimpatikus és Ismertesse a limbikus rendszer lényegi szerepét az paraszimpatikus lehet. izmokból. Tudja. bőrből). Tudja. köztiagy és a limbikus rendszer lényegi funkcióit. egyensúlyozó szervekből. Értelmezze: a kisagy fő funkciója a mozgáskoordináció. Ismertesse hogyan valósul meg szervezetünkben a keringés. hogy a bélidegrendszer idegsejtjeinek száma közelítőleg megegyezik a gerincvelőével. hogy alapvetően motivációs állapotok irányítják és aktiválják magatartásunkat . hogy a mozgások megszervezésében jelentősek az érzőinformációk (látó. izületekből. emberi magatartási folyamatokban. Értelmezze milyen folyamatok szabályozását jelenti a vegetatív működés. és a paraszimpatikus túlsúly. Ismertesse a vegetatív központokat: gerincvelő.

.

Hozzon példákat az emberi magatartás öröklött elemeire : szopóreflex. szívfrekvenciafokozódással. drogtoleranciával. 4. . Ismertessen olyan kísérleti módszereket.2 az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai Hasonlítsa össze az öröklött és tanult magatartásformákat. Mutassa be az idegrendszer más szervrendszerekkel való fő kapcsolatait. Feltételes reflexeket hozza összefüggésbe a fájdalmas ingerekre fellépő vérnyomás-növekedéssel. hogy a vegetatív szabályozás (is) hierarchikus felépítésű.  tanult elemek Értelmezze a tanulás fogalmát a viselkedés megváltozása alapján. Ismertesse a feltétlen reflexeknek a jelentőségét.TÉMAKÖR Középszint  az idegrendszer kapcsolatai VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse Sperry hasított-agy kísérletét Fogalmazzon meg hipotézist a kétlábra állás. Hozzon példákat ezekre az ember viselkedéséből. hogy az öröklött magatartási elemek hátterében feltétlen reflexek is állnak.8. fáj a hasa és szól. agresszió. Legyen képes a szomatikus és vegetatív működések kapcsolatát felismerni az alábbi esetekben: szólnak neki és odanéz (szomatikus–szomatikus). és tudja. amelyek a feltételes reflex.  magatartási elemei  öröklött elemek Tudja. ismertesse működésük lényegét. pótcselekvések. meglátja a veszélyforrást és megijed (szomatikus–vegetatív). A légzés példáján bizonyítsa. Ismerje fel a központi és a környéki idegrendszer részeit vázlatos ábrán. hogy fáj (vegetatív–szomatikus). félelemmel. kulturális alapjait. Ismerje módszerük korlátait. az operáns tanulás és a belátásos tanulás kutatására irányulnak. ökológiai. a beszéd (nyelv) és az agy evolúciójának lehetséges összefüggéseire. érzelmet kifejező mimika. Ismertesse az emberi viselkedés evolúciós ( genetikai). fázik és elsápad (vegetatív– vegetatív). hogy nem választhatók el élesen. eszközkészítés.

hogy az emberi magatartás különböző Magyarázza a társas kapcsolatokban megnyilvánuló kapcsolatokban nyilvánul meg. behódolás. készségek és a tények felidézésére. Tudja. a hírközlés. Foglaljon állást a fentiekkel kapcsolatban. Ismertesse Lorenz bevésődésre vonatkozó kísérleteit. memóriában rögzülnek. tárolás. Ismertesse az emlékezés szakaszait (kódolás. beszéd). Lássa a család. Hasonlítsa össze a csoportok közötti taszítás (agresszió).  emlékezés  a társas viselkedés alapjai . rövidtávú-. szerepét a szokások kialakításában. Példákon mutassa be a tanulás kritikus szakaszait az egyedfejlődés során (bevésődés. a rászokás és a függőség összefüggésbe a kábítószerfüggéssel. járás. hosszútávú memória) és az Tudja. reklám stb. fenyegetés). hogy a tanult magatartáselemek a előhívás). altruizmus megnyilvánulásait emberek és állatok esetében. kialakulását. ezek formáira (pl. hozza összefüggésbe a család szocializációs funkcióival.  pszichés fejlődés Ismertesse az érzelmi fejlődés hatását az értelmi fejlődésre. a szokás. rangsor). hogy különböző emlékezeti rendszerek vannak a információfeldolgozás kontrollfolyamatait. Példákon mutassa be a megerősítés rászoktató vagy A jutalmazást (jutalmazási rendszert) hozza leszoktató hatását. Hozzon példákat a társas kapcsolatokban megnyilvánuló vonzódásra és taszításra (pl.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Világítsa meg a tanulás és az érzelmek kapcsolatát (megközelítés-elkerülés). az iskola. csoportos szelekció). Tudja. típusait. a memóriatárakat (szenzoros-. vonzódás és taszítás okait (csoportos kohézió. verbális) megnyilvánulására (pl. ivadékgondozás.

.

Értse. drognélküli élet. mentális és szociális pszichikus működésekkel.8. biológiai faktorokra. migrén. hanem a teljes fizikai. hozza összefüggésbe a pályaválasztással. 4. Az olyan stresszorok azonban. kognitív. a test és a szellem edzése). pszihoszomatikus betegségek kialakulásával. krónikus stresszreakciót váltanak ki. Alzheimer-kór. erkölcsi jellemzőit. amelyek tartóssága meghaladja a szervezet alkalmazkodóképességét. hozza összefüggésbe a a jólétet. társadalmi nyomásra. Tudja a fájdalom csillapítás néhány módját.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a 16-18 év közöttiek személyiségfejlődésének pszichoszociális. és ún. gondolkodással. epilepszia. Ismertesse az:. hogy az anorexia és a bulémia kialakulása visszavezethető személyiségtényezőkre. és betegségeket sem idéz elő.3 az idegrendszer egészségtana Értelmezze: Az egészség nem csupán a betegség hiányát Értelmezze a zsigeri működések kapcsolatát az érzelmijelenti. stressz-betegségek kialakulásához vezetnek. . Parkinson-kór megbetegedés lényegét. Ismertesse az idegrendszer leggyakoribb betegségeit: agyrázkódás. hogy a stressz önmagában nem betegség. ezek esetleges veszélyeit. alvás. Ismertesse az életmód szerepét az idegrendszeri betegségek kialakulásának megelőzésében (bukósisak. Tudja. szélütés. agyvérzés.

hogyan befolyásolják a hormonok a szervezet szénhidrát-anyagcseréjét (adrenalin. a környezet felelősségét és lehetőségét. Elsősegélynyúj Tudja. agyalapi mirigy hormonjai.  drogok Ismertesse a pszichoaktív szerek főbb csoportjait. hogy ugyanaz a hormon más szervben más hatást fejthet ki. a drogfogyasztás megelőzésében. Értse. A pajzsmirigy példáján jellemezze a hormontermelés szabályozásának alapelveit (TSH). adrenalin. progesyteron. kálciumanyagcseréjét. Magyarázza.  belső elválasztású mirigyek Ismertesse az ember belső elválasztású mirigyeinek elhelyezkedését. ösztrogén. a kémiai és a viselkedési függőségek közös jellegzetességeit.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja mit jelent a lumbálás kifejezés. hogy a lipidek közé tartoznak a szteroidok is. Ábra alapján magyarázza a női nemi ciklust. növekedési hormon. Értelmezze sejtbiológiai ismeretei alapján. mit tegyen. tiroxin. mellékvese hormonjai. Ismertesse a szülő. hogyan viselkedjen.8. glükokortikoidok): só.4 a hormonrendszer   hormonális szabályozás Ismertesse a hormonrendszer működésének a lényegét. inzulin. Tudja összehasonlítani a hormonrendszer és az idegrendszer szabályozó működését. tesztoszteron. Ismerje az alábbi hormonok termelődési helyét és hatását: Ismerje az alábbi hormonok termelődési helyét és hatását: inzulin. Tudja. a hormontermelést és szabályozását. Értse a hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjait . ha valaki a környezetében idegrendszeri betegségben szenved. a család. hogy az apoláris és poláris hormonok hatásmechanizmusa különböző (közvetlen hatás és másodlagos hírvivők). -tás 4. oxitocin.és vízháztartását. mikor alkalmazzák. hipotalamusz hormonjai.

hogy hormon nem csak belső elválasztású mirigyben az inzulin.5 az immunrendszer  immunitás Értse az antitest.8. az idegen anyag okát. tüneteit és kezelési módjait. Ismertesse a hormonhiányból vagy túltermelésből eredő rendellenességeket. kialakulását. Ismertesse az immunizálás különböző típusait (aktív. Magyarázza a rendszer működésének a lényegét: az idegen anyag megtalálásának a módját. kialakulásuk immunglobulinok jelentőségét. megsemmisítését. hogy a hormonok hathatnak a viselkedésre is. jöhet létre. Ismertesse Pasteur és Semmelweis tudomány történeti jelentőségét. természetes. nyiroksejtek). tiroxin és az adrenalin termelésén keresztül. Ismertesse a memóriasejtek szerepét a másodlagos immunválasz kialakításában. immunválaszt. passzív. Ismertesse a falósejtek szerepét és a genny eredetét. Ismerje a vírus és baktérium által okozott betegségek eltérő kezelésének az okát. 4. Minden típusra mondjon példát. antigén. felismerését. Ismertesse a cukorbetegség lényegét. a növekedési hormon példáján. Hozzon példát a Magyarországon kötelező védőoltásokra. mesterséges). Tudja. . Tudjon az autoimmun betegségek létezéséről és lényegéről. Tudja összehasonlítani a nem specifikus és specifikus Sorolja fel az immunrendszer jellemző sejtjeit (falósejtek. az Magyarázza meg a gyulladás tüneteit. Ismerje a vérszérum fogalmát.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Magyarázza a belső környezet állandóságának a biztosítását Tudja.  a hormonrendszer egészségtana Ismertesse a golyva. gyakorlatilag minden szerv képes előállítani hormont. immunitás fogalmát.

szülés. másodlagos. értse az allergiák és a környezetszennyezés közti kapcsolatot. Ismertesse az ember magzati fejlődésének és születésének folyamatát. ivarmirigy általi.vércsoport cseppreakcióban miért mutat kicsapódást. járulékos mirigyek: prosztata. húgycső. ondóvezeték. 4. ondóhólyag. valamint a megtermékenyítés folyamatait. petevezeték. 4. csíralemezek. Ismertesse a szervátültetésekkel kapcsolatos gyakorlati és etikai problémákat  az immunrendszer egészségtana . (barázdálódás.1 szaporítószervek Ismertesse a férfi és női nemi szervek felépítését működését (ivarmirigyek: here. petefészek.összeférhetetlenség jelenségét.2 egyedfejlődés Ismertesse az ember embrionális fejlődésének lépéseit. Ismertesse az ember posztembrionális fejlődésének Ismerjen fel ábráról petesejtet és hímivarsejtet és ezek részeit. Ismertesse az anyai Rh . kivezetőjárat: mellékhere. hogy a 0.9. a szoptatás biológiai folyamatait. Ismerje a nem meghatározottságát (kromoszomális.9. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a vérátömlesztés és a véradás jelentőségét. Szaporodás és egyedfejlődés 4. tudjon felsorolni allergén anyagokat. vércsoportok Ismertesse az AB0 és Rh-vércsoportrendszert. Tudja a méhlepény és a magzatvíz szerepét. méh párzószervek: hímvessző. a terhesség. Magyarázza. pszichés). Magyarázza az allergia (pl. . Ismerje a láz védekezésben betöltött szerepét és a lázcsillapítás módjait. hüvely). a szervezetben pedig nem.asztma) kialakulását.9. velőcső kialakulása) Magyarázza a magzati és anyai vérkeringés kapcsolatát.

nemi érés. beszéd. a gondolkodásmód változása). . ezek időtartamát és legjellemzőbb biológiai változásait (tömeg.és hosszgyarapodás. járás.szakaszait. fogak megjelenése. jellemző tevékenység.

. lombikbébi. szervek szintjén. AIDS. a szoptatás előnyeit a csecsemőre és az anyára nézve.  a szaporodás. feltételezett okait. a terhesség megszakítás lehetséges következményeit. terhességi tesztek lényegét. gombás betegségek). hogyan előzhető meg a nemi úton terjedő betegségek (szifilisz. Ismertesse az öregedés (menopauza) során bekövetkező biológiai változásokat a szervezet. a terhesség és szoptatás alatt követendő életmódot. Ismertesse a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálat jelentőségét. valamint a kapcsolódó etikai problémákat (mesterséges ondóbevitel. Ismertesse a várandóság jeleit. béranyaság). a terhesgondozás jelentőségét. Ismertesse a meddőség gyakoribb okait és az ezeket korrigáló orvosi beavatkozások lényegét.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja az akceleráció fogalmát. Magyarázza. fejlődés egészségtana Ismertesse a családtervezés különböző módjait. Ismerje a szoptatás fogamzásgátló hatását. Ismertesse az újraélesztés és az eutanázia biológiai és etikai vonatkozásait. Tudjon különbséget tenni a klinikai és a biológiai halál fogalma között.

1. koreloszlás. Ismerje az élettani és az ökológiai optimum különbségét. Populáció Ismerje a populáció ökológiai és genetikai értelmezését. térbeli eloszlás). a valószínűség. Tudja ezeket grafikus ábrán magyarázni. vertikális) változását. a környezet időbeli (periodikus és előrehaladó) és térbeli (horizontális. vonjon le belőlük következtetéseket. Ismerje a populáció jellemzőit (egyedszám.pontot) Értelmezze a statisztikus megközelítés. Értelmezzen tűrőképességi görbéket: minimum. Ismerje a populáció egyedszámának korlátlan és korlátozott növekedési lehetőségét. Esettanulmány alapján ismerjen fel néhány hiánybetegséget mind az állatvilág. (lásd 2. a biológiai védekezés előnyeit. a környezet eltartóképességének fogalmát. egyedsűrűség. 5. Ismertesse a testtömeg. Ismerje az r. Értelmezzen emberi korfákat. szűk és tág tűrés. Ismertesse ezek mezőgazdasági szerepét (pl. optimum. Mondjon példát hirtelen elszaporodó (gradáció) majd összeomló létszámú populációra. a testfelület és az élőhely átlag hőmérsékletének az összefüggését.és a K-stratégia fogalmát.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 5.1 környezeti kölcsönhatások Ismerje a környezet kitettségtől függő változását. az élőlény élettartamával és testnagyságával. . maximum. sáskajárás).1. hogy a tűrőképesség grafikus ábrázolása legtöbbször nem szimmetrikus görbe. az előfordulási gyakoriság fogalmát. összefüggését a környezet állandóságával.EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 5. Tudja.1. Hozza összefüggésbe az indikátor szervezetekkel. mind a növényvilág igényei alapján. a védekezés módjait. Ismerje a környezet fogalmát (élettelen és élő).

. az asztalközösség  ökológiai kölcsönhatások (kommenzalizmus. a behódolás fogalmát. állati és növényi példákkal. hogy az élettelen környezet legfontosabb tényezője a fény.1.  viselkedésbeli Ismerje a territórium. Ismertesse a talaj termőképességének okát. vándorlás. Ismerje a peszticidek. a társas kapcsolatok. mérgek felhalmozódását a. a víz. . illetve példákból ismerje fel ezeket. Mutassa be példán. tájékozódás. Alkosson véleményt az emberi agresszióról. Ismerje a hasonló igényű populációk kizáródásának elvét. párosodási rendszerek (csoportszerveződés) szaporodás viselkedés típusait Tudjon ezekre példát hozni. a levegő és a talaj. Példákkal igazolja.kölcsönhatások Ismerje az élőhely kiválasztás. táplálékláncban. 5. a hő. a rituális harc. fogalmazza meg a különbség lehetséges okait. Ismertesse a szimbiózis.2. Példákon keresztül mutassa be az állatok és az ember kommunikációja közötti különbségeket. az önzetlen és az agresszív kölcsönhatások magatartás. a rangsor. lássa a csökkenő és növekvő létszámok kölcsönös függését. az emberi nyelv sajátosságait.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. hogy az egyes élőlénypopulációk közti kölcsönhatások sokrétűek. kialakulásának feltételeit. a versengés. gyakran nem írhatók le egyetlen megnevezéssel.) az antibiózis. hogy egy faj elterjedését több környezeti tényező is befolyásolja. az élősködés és a táplálkozási kölcsönhatás (predáció) fogalmát. Vesse össze ezt valós adatokkal. Ismerje az ökológiai fülke (niche) fogalmát. egymással populációdinamika és magatartás viselkedésökológiai alapjait. Ismerje ezek hatását az élőlényekre. Elemezze a kéttagú (róka-nyúl) szaporodási modellt.

Ismertesse a természetes vizek forrásait fenyegető veszélyeket. Ismerje a fontosabb légszennyező anyagokat. illetve a levegő magasabb rétegeibe kerülő por fénymennyiséget csökkentő és lehűlést okozó hatását. illetve javításának folyamatát. Ismertesse a savas esők okát és következményeit. Értelmezze a “közműolló” fogalmát.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Hozza összefüggésbe az elvet a biológiai sokféleséggel és az evolúciós folyamatokkal. Tudja mi a teendő szmogriadó esetén. szmogot. lehetőségeit. a hőszennyezést. nitrogén-oxidok. kialakulásuk feltételeit. Értelmezze a talaj romlásának. 5. Magyarázza az emberi tevékenység hatását az ózonpajzs sérülésének a kialakulásában. Ismerje a mesterséges megvilágítás.1. a fényszennyezés kedvezőtlen hatását. csökkentésének lehetőségeit.3 környezetvédelem Ismertesse a környezetvédelem fogalmát. a globális felmelegedés kedvezőtlen hatásait. . Magyarázza meg a talajerózió okait. ezek eredetét és károsító hatását. Különböztesse meg a “londoni” típusú és a fotokémiai CO2. a határérték fogalmát (CO. por. Értelmezze a vizek öntisztuló képességének magyarázatát. Ismerje az üvegházhatást. a mechanikai és biológiai víztisztítás lényegét. ólom és ólomvegyületek. korom. halogénezett szénhidrogének). Hasonlítsa össze az élettani és ökológiai niche fogalmát.

5. Értelmezze a változások természetes és ember által befolyásolt folyamatát. a kezdő (pionír). Értse.2. röntgensugárzás élő Tervezzen kísérletet a környezetszennyezés káros hatásai szervezetre gyakorolt hatását. Ismerje az UV. tavak kotrása). Fogalmazza meg álláspontját a legfontosabb teendőkről. Ismertesse a ligeterdőket fenntartó környezeti tényezőket.és állatismeret határozó könyveket.2. a lecsapolások hatását. Segítségül használja a növényismeret. talaj. időbeni változások). Hasonlítsa össze a természetes erdők és a faültetvények jellemzőit. Értelmezze a szukcesszió tartós megszakadásának lehetséges okait ( legeltetés. a közlekedés és a mezőgazdaság hatását a ligeterdőkre. Értse az életközösségek időbeni változásait. hogy egy életközösség sokfélesége produktivitása és stabilitása összefügg. Grafikonon vagy ábra segítségével értelmezze. szintezettség. 5. radioaktív sugárzás.1életközösségek jellemzői Tudja. és ember által befolyásolt társulást (környezeti tényezők. az aszpektus. Ismertesse a mintázat kialakulásának okait. Életközösségek 5. uralkodó állat.és növényfajok. bizonyítására. a zárótársulás és a leromlás (degradáció) fogalmát. értelmezzen egy ökológiai mintázatot bemutató ábrát. . Ismerje a szukcesszió.2 hazai életközösségek Jellemezzen egy iskolájához vagy lakóhelyéhez közeli természetes. Értelmezze a folyószabályozások. hogy az életközösség is értelmezhető ökoszisztémaként. lássa védelmük fontosságát és lehetőségeit. Értelmezze a szintezettség kialakulásának okát. ismertesse a szennyezés csökkentésének lehetőségeit. hogyan változik az életközösség a szukcesszió folyamatában.2.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse az atombomba-kísérletek és atomerőmű balesetek következményeit.

hogy a biomok is értelmezhetők ökoszisztémaként. az itt élő fajok természetvédelmi jelentőségét. jellemző fajait. útszéli. szavanna. szubtrópusi erdők. 5. Tudja felsorolni a legfontosabb zonális biomokat : trópusi esőerdő. tundra. életközösség előrehaladó változásait. Egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül mutassa be az Ismertesse a gyomnövény fogalmát. tűlevelű erdők. a másodlagos szikesedés Ismertesse az alföldi futóhomok kialakulásának okait.3.3. a szikes talaj kialakulásának feltételeit. . mérsékeltövi lombos erdők.1 tájékozódás a Föld élővilágában Tudja. Ismertesse a sziki gyepek jellemzőit.Hozza összefüggésbe az adott életközösséget az azt kialakító környezeti tényezőkkel. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudjon példákat mondani ezen társulások hazai előfordulására. a nem zonális biomokat (tengerek. vágástársulások). jellemző környezeti sajátságaikat. Hasonlítsa össze a tölgyes. a nyáras-borókásokat kialakulását. édesvizek. kialakulásuk okait. Ismertesse a sziklagyepek előfordulásait. (száraz kontinentális) füves puszták. a bükkös és a fenyves jellemzőit. Ismertesse a fontosabb gyomtársulás-típusokat (vetési. Ismertesse a szikes puszták jellemzőit. Biomok 5. hozzon rá példát. sivatag. Sorolja fel a sziklagyepeket fenyegető fontosabb károsító hatásokat.

5.3.2 környezetvédelem

magashegyek). Tudjon példát mondani az egyes övekben a természetes növény- és állatvilágot létében fenyegető emberi beavatkozásokra (pl. az esőerdők irtása, a monokultúrák hatása, kőolajszennyezés).

TÉMAKÖR Középszint 5.4. Bioszféra 5.4.1 globális folyamatok

VIZSGASZINT Emelt szint

Tudja, hogy a bioszféra is értelmezhető ökoszisztémaként. Ismerje a Gaia-elméletet.

Ismertesse a városok ökológiai hatásait.

Ismerje a műanyagok lassú lebomlásából és a Ismertesse a közlekedés (úthálózat) ökológiai hatásait. hulladéktermelésből adódó globális problémákat Ismertesse a hulladék típusait, kezelésük lehetséges módját. Ismertesse a hulladék típusait, kezelésük lehetséges módját. Lássa a szelektív gyűjtés előnyét, összefüggését a feldolgozással, újrahasznosítással. Ismerje a népességnövekedés, urbanizáció, élelmiszer és energiaszükséglet növekedésének kialakulását és következményeit. Képes legyen civilizációs ártalmakat felsorolni, és kialakulásukat magyarázni: helytelen életmód, kábítószer-fogyasztás, túlzott gyógyszerfogyasztás, vegyszerek károsító hatásai. 5.4.2 környezetvédelem Jellemezzen civilizációs ártalmakat. Tudja, hogy a globális problémák között tartjuk számon a népességrobbanás, globális felmelegedést, Tudja, hogy a mennyiségi növekedésnek a Földön anyagi-és hulladékproblémát, a savasodást, a tengerek-óceánok, energetikai korlátai vannak. édesvizek problémáit, az ózonpajzs csökkenését, a Föld erdeinek pusztulását. Ismertesse miért lehetnek ezek ökológiai válság tényezői. Értse, hogy az ökológiai válság társadalmi és gazdasági kérdésekkel is összefügg.

TÉMAKÖR Középszint 5.5. ökoszisztéma 5.5.1 anyagforgalom

VIZSGASZINT Emelt szint

Ismertesse az ökoszisztéma fogalmát. Különböztesse meg a flóra és fauna fogalmát az életközösségétől. Értelmezze és példák segítségével mutassa be a termelők, a Értelmezze az ökoszisztéma tagjainak kölcsönös egymásra lebontók és a fogyasztók szerepét az életközösségek utaltságát, a ragadozók szerepét a társulás stabilitásának fenntartásában. anyagforgalmában és energiaáramlásában. Fogalmazza meg a táplálkozási lánc és hálózat különbségét. Elemezzen táplálékhálózatot. Értelmezze a szén és az oxigén körforgásának útját: az autotróf és heterotróf lények szerepét, a humuszképződés lényegét. Ismerje a szénhidrogén- és kőszénképződés okát, a karbonát-kőzetek keletkezését. Értelmezze az élőlények szerepét e folyamatokban. Ismertesse a foszfor körforgásában a tengeri madarak szerepét, a biológiai ciklusból való kilépés lehetőségét (foszfátüledék). Ábra segítségével elemezze a lebontó szervezetek, a nitrogéngyűjtő, a nitrifikáló és a denitrifikáló baktériumok szerepét a nitrogén körforgásában. Értelmezze a biomassza és a produkció függését a globális éghajlati tényezőktől. Hasonlítsa össze a produkció, biomassza és egyedszám fogalmát.

5.5.2 energiaáramlás

Értelmezzen “ökológiai produkció és energia piramist”. Magyarázza meg az egyirányú energiaáramlás Ismertesse a hagyományos és az “alternatív” termodinamikai okát. energiaforrásokat, a megújuló és a nem megújuló energia különbségét. Értelmezze az atomenergia felhasználásának lehetőségét és veszélyeit. Magyarázza a fenntartható fejlődés fogalmát. Ismerje az energiatakarékosság lehetőségeit.

ennek okaira (pl. tiltás. veszélyét. műtrágyázás. egészségügyi. fajok száma) és az ökoszisztéma szintjén (pl. bírság. jogi az emberi hatások. Legyen képes az elemek körforgásába elhelyezni és magyarázni az emberi tevékenység bioszférára veszélyes tevékenységeit. időszakos horgászati tilalom. a tápláléklánc szintjeinek száma).TÉMAKÖR Középszint 5. hogy az ökoszisztémák térben és időben rendezett Értelmezze a diverzitást a gének szintjén (pl.5. az éghajlat. a fajok kapcsolatrendszere heterozigótaság mértéke a populációban). Ismertesse az ivóvíz nitrátosodásának okait. Tudjon a szennyezés csökkentését ösztönző főbb gazdasági Tudja. Értelmezze a kapcsolatot a környezet állapota. Ismertesse a lakóhelyéhez legközelebb fekvő nemzeti Tudja.5. hogyan csoportosítjuk a védett területeket példákkal és jogi lehetőségekről (adók. talajerózió).4 környezet-és természetvédelem Hozza kapcsolatba a fajok védettségét az élőlény bennszülött (endemizmus) vagy maradványfaj (reliktum) Ismertesse a természetvédelem fogalmát. Hozzon példát a hosszú távon és a csak ideiglenesen elérhető produkcióra. a struktúrák. Értelmezze a sokféleség fontosságát az ökoszisztéma stabilitásában. hogy milyen elvek alapján készíthet biokertet. ( természetvédelmi terület tájvédelmi körzet. lehetőségeit. a természetvédelem stabilitása között. határérték. fajösszetételük. a mellette szóló jellegével. 5. a vízgyűjtőterületeken zárt rendszerű emésztőgödrök kötelezővé tétele. etikai. nemzeti park) polgári per). Magyarázza meg miért fontos tényezők a Balaton megóvásában a következők: nádvágások. a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma és gyakorlati szükségességét. . Ismertesse a biológiai sokféleség megőrzésének etikai. erdőírtás.3 biológiai sokféleség VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. a jellemző. a faj szintjén (pl. kulturális és gazdasági érveket.

. terület értékeit. Ismertesse egy. lakóhelyéhez közeli természetvédelmi Tudja hazánk nemzeti parkjait térképen felismerni. ennek fontosabb értékeit. és az azt fenyegető veszélyeket.parkot.

hogy egy populációban egy génnek számos allélformája van. Lássa az információtartalom és a tulajdonság összefüggését (DNS-gén-fehérje-tulajdonság). Tudja. EVOLÚCIÓ Ismerje a haploid.2 mutáció Tudja összehasonlítani (hasonlóság.1 alapfogalmak 6.1.és genommutációkat Tudja.1. hozzon ezekre példákat.1 Molekuláris genetika 6.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 6. is. genotípus és fenotípus. közömbös és előnyös pontmutációk következményeit az aminosavsorrendben. genetikai hátterét. Tudja. . Ismertesse a sarlósejtes vérszegénység. homozigóta és heterozigóta. VÁLTOZÉKONYSÁG. fogalmakat. és ezek megoszlása nem egyforma. az öröklődés és változékonyság összefüggéseit (az információ kombinálódása a számfelező sejtosztódáskor. különbség) a genetikai változékonyság forrásait. Tudja a gén-. zigótaképzéskor). hogy a Down-szindróma a kromoszómák számbeli és számbeliek. és ezek új fajok keletkezésének lehetnek forrásai az evolúcióban. a mutációt és ivaros szaporodást. Tudja mi a különbség a gén és allél. rendellenessége. szaporodás. kromatinfonál és kromoszóma között. Tudja. diploid. hogy a kromoszómamutációk lehetnek szerkezetiek Tudja. és az allélgyakoriságok a populációra jellemzők. A gén és allél fogalmát hozza összefüggésbe a homológ A sejttanban tanultak felhasználásával magyarázza a ivaros kromoszómák. kromoszóma. hogy az emberi népességben egy génnek sokféle összehasonlítani. A kodonszótár segítségével vezesse le különböző típusú Értse. Ismertesse kialakulásának kockázati tényezőit. hogy mutációval génváltozatok jönnek létre. ÖRÖKLŐDÉS. kétkromatidás kromoszóma fogalmakkal. 6. génváltozata lehet. hogy a mutáció lehet hátrányos.

2. Tudja levezetni a dominanciaviszonyok ismeretében egy 1 génes enzimbetegség (például lisztérzékenység vagy tejcukor-érzékenység).3 a szabályozása génműködés Ismertesse. Adja meg Mendel következtetéseinek érvényességi korlátait. Hozzon példákat a környezetben fellelhető mutagén anyagokra és hatásuk felismerésének problémáira. értelmezze sejtjeink azonos genetikai információt hordoznak. 6. szerepüket.1. 6.TÉMAKÖR Középszint Ismertesse a fenilketonúria genetikai hátterét. a karcinogén kifejezéseket Tudja. Tudjon két gén két-két allél illetve 1 gén három-három alléljával. VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse az albinizmus a genetikai hátterét. hogy vannak jó és rosszindulatú daganatok.1 minőségi jellegek Tudja. Ismerje a mutagén. Ismerje az ultraibolya sugárzás és a radioaktív sugárzás mutációt okozó hatását (kromoszómatörés és pontmutáció ivari és testi szövetekben. Soroljon fel ember esetében dominánsan illetve recesszíven öröklődő jellegeket. letális alléllal kapcsolatos számításokat végezni. a . Tudja. intermedierek és kodominánsak. daganatok indukálása). sejtmagon kívüli öröklés). ennek okait (kapcsoltság.2. Tudja. Egyed szintű genetika 6. hogy a mutációt kiváltó ágensek két nagy kategóriába sorolhatók: kémiai mutagének és a sugárzások. hozza összefüggésbe a valószínűség és gyakoriság fogalmával. hogy a diploid szervezetek által termelt ivarsejtek számfelező osztódása során az adott génhelyen lévő két Értelmezze Mendel kutatási módszerét. hogy az allélkölcsönhatások lehetnek dominánsrecesszívek. Tudja. Ismerje a rákszűrés jelentőségét. Magyarázza miért alkalmas alanya az ecetmuslica a genetikai vizsgálatoknak. hogy különböző felépítésű-és működésű testi Ismerje fel ábra alapján a laktóz–operon részeit. az Rh és AB0-vércsoportok öröklődését. hogy az eukarióta sejt génműködésének szabályozásában erősítő és kioltó faktorok vesznek részt.

VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje a tesztelő keresztezésből levonható következtetéseket. hogy a mennyiségi jellegek eloszlása a 6. kopaszság). hanem csupán azok kromoszómális elhelyezkedését jelzi. hogy a mennyiségi jellegek kialakításában általában sok gén vesz . Tudja. Ismerje. hogy a gének megnyilvánulását az ivar (hormonális állapot) is befolyásolhatja (pl. Tudjon genetikai családfát értelmezni egy gén által TÉMAKÖR Középszint megszabott tulajdonságok esetében. Értelmezze: a maximális rekombinációs gyakoriság 50 %. Tudja. Értelmezze miért nem okoz betegséget az X ivari kromoszómához kapcsolt recesszív gén az adott jelleget csak hordozó nőben. hozza összefüggésbe az ivari kromoszóma fogalmával és a megtermékenyítéssel. Két gén kölcsönhatásának jellegére tudjon következetni a második utódnemzedék aránypárjaiból.allél közül csak egy kerül az ivarsejtbe. a rekombinációs gyakoriság és a genetikai térképezés módszerének összefüggését. hogy a gének szabad kombinálódása és teljes kapcsoltsága között szinte mindenféle átmenet előfordulhat. Tudja.mennyiségi jellegek Hasonlítsa össze a mennyiségi jellegeket és a minőségi jellegeket kialakító gének hatásait. Értelmezze. Tudjon számítási feladatokat végezni mennyiségi öröklődéssel kapcsolatban. hogy a legtöbb tulajdonság a gén kölcsönhatása eredményeként alakul ki. Magyarázza 2 gén 2 tulajdonság esetében a független és a kapcsolt öröklődés második generációs fenotípus eloszlásarányainak különbségét. Értse a kapcsoltság. Tudja az ivarsejtek szerepét az ivar meghatározásában. Értelmezze: az X kromoszómához kötöttség nem a gének funkcióját.2.2. Tudjon következtetni a gének számára az utódokban megjelenő geno-és fenotípus eloszlásból.

részt. populációban normáleloszláshoz közelít. . és a kialakuló tulajdonságra a környezet hatása viszonylag jelentős.

TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje az ikervizsgálatok szerepét a mennyiségi jellegek öröklődésének felderítésében. .3.3 Populációgenetika és evolúciós folyamatok 6. illetve egy példa alapján képes legyen megítélni. ezek függését a populációsűrűségtől. 6. hogy a populációk genetikai szempontból allél. Értse a beltenyésztés és a nem véletlenszerű párválasztás biológiai hatásait. Soroljon fel mennyiségi jellegeket ember esetében is. Lássa a ki. 6. a stabilizáló és a szétválasztó szelekció fogalmát.1 ideális és reális populáció Tudja. Értelmezze az ideális populáció fogalmát. Ismertesse az irányító. hering sirály-ezüst sirály). kapcsolatát a genetikai sodródással és a beltenyészet következtében föllépő leromlással. Értelmezze a kihalási küszöb fogalmát. hogy a folyamat milyen típusba sorolható. Értse a populációnagyság jelentőségét a fajra jellemző allélgyakoriságok megőrzése szempontjából.2 adaptív és nem adaptív Ismertessen adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós evolúciós folyamatok folyamatokat.3. Értelmezze a fokozati sorok evolúciós jelentőségét (pl. Értelmezze. Értelmezze az eltartóképességet mint e függvények metszéspontját. Magyarázza el ennek természetvédelmi vonatkozásait (fajmegőrzés). kapcsolja össze ezeket a fajkeletkezés elméletével. Értelmezze a Hardy–Weinberg összefüggést 1 gén 2 allélos számítások esetén. hogy a mutációk jelentik a populációk genetikai változatosságának forrását.és genotípus gyakoriságokkal jellemezhetők. feltételeit. Tudja az evolúciót gén és populáció szintjén is értelmezni. Lássa a matematikai modell és a megfigyelhető biológiai folyamatok összefüggését.és bevándorlás szerepét az allélgyakoriságok megváltozásában. Értelmezze a születési és halálozási ráta fogalmát. Hozza kapcsolatba a mennyiségi öröklődést a háziasítással és a hibridvetőmagok elterjedésével.

klónozott fajták a mezőgazdaságban). hogy a biológiai evolúciót fizikai és kémiai evolúció Indokolja az élő sejt kialakulásához vezető lehetséges előzte meg. Ismertesse a humángenetika sajátos vizsgálati módszereit. alkosson véleményt szerepéről. Értse. etikai megfontolásait. Ismertessen néhány példát a “génsebészet” (genetikai technológia) alkalmazására (inzulintermeltetés. funkciójukat vesztett szervek léte). a módszer korlátait (családfaelemzés. Ismertesse a relatív és az abszolút (C14/C12) kormeghatározás fogalmát.3. vonatkozó elméleteket. génátvitel haszonnövénybe.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a pollenanalízis és az évgyűrűelemzés módszerét. hozzon rá példát. Lássa a biológiai alkalmasság (fittnes) és az emberi élet értéke közti különbséget. sejtes felépítés. az embriók hasonlósága. kövületek. A bioszféra evolúciója 6. 6. magzati diagnosztika). Lássa a genetikai tanácsadás lehetőségeit. homológ szervek.molekuláris törzsfák. hogy a szerves anyagok kialakulása nem jelenti automatikusan az élő rendszerek kialakulását.4. . az ebből levonható következtetéseket. Értelmezze. hogy miért jelenthet a háziasítás genetikai beavatkozást 6. lépéseket. Ismertesse a módszer mellett és ellen felhozott érveket.1 prebiológiai evolúció Tudja. Ismerje az élő kövület fogalmát.3 biotechnológia Ismerje a klón fogalmát.4 bioetika 6.4. Ismertessen az élőlények anyagainak kialakulására Ismertesse Miller kísérletét és annak jelentőségét. genetikai kód. lerakódás). Ismertesse a pontozott (ugrásszerű) evolúció tényét az értelmezések lehetőségeit. Fogalmazza meg álláspontját. Értse az evolúció közvetett bizonyítékait (DNS. lenyomat. Tudjon példákat említeni az evolúció közvetlen bizonyítékaira ( zárvány.3.

szervek. Magyarázza geológiai és éghajlati jellemzők alapján az óidő. azaz több ágon – különböző testszerveződési megoldásokkal – is kialakultak a szövetek. Tudja.2 a biológiai evolúció korszakai Tudja. Tudja milyen főbb lépések jellemezték a mai állatvilág kialakulását.4. Értse.4. testarányok.és állatvilágának kialakulását. szőrzet).3 az ember evolúciója Tudja összehasonlítani az emberszabású majmok és az ember közös vonásait. a középidő és az újidő növény . hogy egy állkapocs.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Magyarázza hogy a változékonyság és szelekció is hozzátartozik a sejt evolúcióhoz. szervrendszerek és testtájak. 6. fej-arc jellemzők. (melléklet) Magyarázza az erszényes emlősök példáján a különböző kontinensek élővilágának különbözőségét és hasonlóságát. Ismerje a korai emberfélék és a homo nemzetség evolúciójának főbb lépéseire vonatkozó elképzeléseket . Ismertessen elméleteket a hüllők nagyméretű kipusztulására vonatkozóan a földtörténeti középidő végén. Értse hogy az ember evolúciója során kialakult eltérések (nagyrasszok) nem különböznek. a biológiai és kulturális örökség az emberiség közös kincse. színkomplexió. 6.és egy koponyatöredékből milyen módon lehet következtetéseket levonni az adott emberelőd fejlettségéről. hogy minden ismert állatcsoport kialakult a tengerben. Jellemezze az emberi nagyrasszokat (élőhely. hogy milyen főbb lépések jellemezték a mai növényvilág kialakulását.

amelyen a szervezettani ismereteket lehet bemutatni) Középszint Vírusok influenza* rubeola ajakherpeszt okozó kanyaró HIV hepatitisz veszettség Emelt szint dohánymozaik vírus bakteriofágok (T2*) Baktériumok tetanusz diftéria tbc szalmonella Lyme-kórt okozó baktérium rothasztó baktériumok erjesztő baktériumok szénabacilus nitrifikáló baktériumok nitrogénmegkötő baktériumok denitrifikáló baktériumok szifilisz kórokozója tejsavbaktériumok E.Melléklet a biológia érettségi részletes követelményeihez I./ Fajlista (* az a típusfaj. coli * Egysejtű eukarióták óriás amőba* közönséges papucsállatka* zöld szemesostoros* Nummulina élesztőgombák* Gombák peronoszpóra ecsetpenész* gyilkos galóca* nagy őzlábgomba közönséges csiperke* fejespenész* .

jóféle vargánya Középszint óriáspöfeteg légyölő galóca Zuzmók tölgyfazúzmó* sárgazúzmó Mohák ligetmoha* tőzegmoha Harasztok kapcsos korpafű* mezei zsurló* erdei pajzsika* Nyitvatermők erdei fenyő* lucfenyő vörösfenyő feketefenyő Zárvatermők mocsári gólyahír fehér tündérrózsa réti boglárka gyepűrózsa* vadalma erdei szamóca szilva veteménybab borsó szója kereklevelű harmatfű szőlő sárgarépa kapor petrezselyem kömény burgonya paprika paradicsom petúnia dohány rezgő nyár Emelt szint struccharaszt páfrányfenyő boróka tiszafa fehérnyár .

fehér fűz tök uborka Középszint görögdinnye káposzta repce mustár retek napraforgó kamilla gyermekláncfű szegfű kaktuszok fikusz nyír mogyoró gyertyán bükk kocsányos tölgy* kocsánytalan tölgy csertölgy molyhos tölgy átokhínár békaszőlő vízitök vöröshagyma* őszi kikerics agárkosbor zsombéksás kukorica rozs búza* angolperje* parlagfű vadkender nád békalencse gyékények Állatok Szivacsok tavi szivacs* balatoni szivacs magas kőris Emelt szint éger légybangó tavi káka árvalányhaj kókuszpálma .

Csalánozók zöld hidra* fátyolos medúza* .

Középszint Laposférgek füles planária* horgasfejű galandféreg Fonálférgek hegyesfarkú bélgiliszta* Gyűrűsférgek földigiliszta* orvosi pióca Puhatestűek nagy meztelencsiga éti csiga * tavi kagyló* tintahal (szépia)* Emelt szint májmétely simafejű galandféreg kerti csiga pannon csiga Ammonites Ízeltlábúak folyami rák * kis vízibolha érdes pinceászka erdei vaspondró háromkaréjú ősrák közönséges barna százlábú óriás szitakötő konyhai csótány imádkozó sáska (ájtatos manó) zöld lombszöcske olasz sáska fűrészlábú szöcske lótücsök portetű macskaszőrtetű vértetű óriás énekeskabóca tiszavirág .

molnárpoloska Középszint májusi cserebogár tavaszi ganajtúró hétpettyes katicabogár szarvasbogár burgonyabogár házi légy* közönséges muslica* gyötrőszúnyog háziméh földi poszméh lódarázs erdei vöröshangya földi poszméh verőköltő bodobács Emelt szint nagy szentjánosbogár aranyos virágbogár bőrfutrinka havasi cincér franciadarázs fecskefarkú lepke citromlepke kardoslepke nappali pávaszem atalanta lepke koronás keresztespók * fali kaszáspók kárpáti skorpió kullancsfajok* Halak keszeg* lesőharcsa csuka Kétéltűek zöld leveli béka barna ásóbéka .

barna varangy zöld varangy Középszint kecskebéka* foltos szalamandra Hüllők mocsári teknős törékeny gyík /lábatlan mocsári béka zöld gyík fürge gyík * vízi sikló keresztes vipera Madarak kormorán (kárókatona) nemes (nagy) kócsag fehér gólya fekete gólya bütykös hattyú tőkés réce kerecsensólyom egerészölyv héja fogoly fácán dankasirály balkáni gerle* kakukk vöröshasú unka sárgahasú unka Emelt szint tarajos gőte magyar gyík erdei sikló parlagi vipera szürkegém vörösgém vörös vércse parlagi sas vörös kánya túzok jégmadár .

erdei fülesbagoly kuvik fekete harkály Középszint partifecske mezei pacsirta vörösbegy kerti rozsdafarkú ökörszem fülemüle feketerigó kis tarkaharkály őszapó széncinege erdei pinty házi veréb * sárgarigó mátyásmadár (szajkó) szarka holló vetési varjú Emlősök keleti sün vakondok mezei cickány nagy patkósorrú denevér mezei nyúl erdei egér uhu Emelt szint tövisszúró gébics csúszka fakusz keresztcsőrű seregély .

házi egér * mezei pocok mókus ürge hörcsög nyest vidra borz barna medve farkas róka gímszarvas őz vaddisznó vadmacska hiúz menyét mogyorós pele .

kőtörőfüvek Cifra kankalin. vízitök hínártársulások Homoki gyep Száraz szikes Nedves szikes szikikátgyepek mészkősziklagyepek dolomitsziklagyepek lejtősztepprét Vizeket szegélyező. hínáros békaszőlő Gyökerező Tündérrózsa. varjúháj. gyöngyvirág . ligeti szőlő Kocsányos tölgy. kövirózsafajok Kövi fodorka. Emelt szint magyar csenkesz. Tavaszi hérics. réti margitvirág.II/. sovány csenkesz. kékperje Acsalapu. kamilla. réti lóhere Konkoly. kék búzavirág. hóvirág. nadragulya. fogasír Erdei fenyő. kutyabenge Kocsányos tölgy. mezei szil. nád Zsombéksás. homoki árvalányhaj Bárányparéj. csattanó maszlag. leánykökörcsin Emberi beavatkozással létrejött Gyom-társulás Tengerszint Fás szerint társulások Vízellátottság szerinti tagozódás Alapkőzet szerinti tagozódás tölgyesek bükkös fenyves Puhafa -ligeterdők Keményfa ligeterdők láperdő Homoki erdő Csertölgy. sziki üröm Sziki őszirózsa. vízellátottság szerinti tagozódás nádas magas sásos láprét Patakmenti magaskórós Hegyi kaszáló Tavi káka.Életközösségek Középszint Vízi társulások Fátlan társulások Plankton-társulások Plankton Lebegő hínár Békalencse. pázsitfüvek Északi fodorka. vetővirág. királydinnye. kocsánytalan tölgy Bükk. beléndek Fűzfa. kocsánytalan tölgy Gyertyán. gyöngyvirág Enyves éger. Tőzegmoha. kőris. luc Terebélyes harangvirág. nyárfa. nagy csalán. odvas keltike. széleslevelű gyékény. komló. magyar kőris. báránypirosító. nyúlfarkfű.

bükk. áfonya kocsányos tölgy. virágos kőris. tatárjuhar. nagylevelű hárs. körtikék. csarab. ritka páfrányok Molyhos tölgy. kislevelű hárs Magas kőris. veresgyűrű som . korpafüvek.Középszint Mészkerülő erdők Sziki erdők Domborzati viszonyok szerinti tagozódás Törmeléklejtő erdők szurdokerdők bokorerdők Emelt szint Kocsánytalan tölgy vagy bükk. sziki aljnövényzet Magas kőris.

szövetes szeveződés (harasztok és nyitvatermők ősei) Harasztok virágkora Valamennyi gerinctelen törzs megjelent .belső váz A halak elterjedése az első szárazföldi gerincesek A kétéltűek virágkora a hüllők megjelenése A szárazföldi hüllőknél kialakul a hőszabályozás a tengeri gerinctelenek tömeges kihalása a dinoszauruszok virágkora a madarak megjelenése A dinoszauruszok kihalása.máig) .külső szilárd váz első gerincesek .III. ivaros szaporodás Főbb evolúciós események az állatvilágban Az első szárazföldi növények . az erszényesek és méhlepényesek szétválása Az emlősök meghódítják a szárazföldeket Az emberi (Homo) nemzetség első leletei Újidő nagyságrend: 50-máig (67./A biológiai evolúció korszakai Földtörténeti korbeosztás (millió év) Ősidő nagyságrend: 5000-2500 (4600-2600) Előidő nagyságrend: 2500-500 (2600-570) Óidő nagyságrend: 500-250 (570-235) Hegységképződés ózonpajzs kialakulása Hegységképződés kőszéntelepek képződése Kialakult a Pangea a déli félteke eljegesedése Középidő nagyságrend: 250 – 50 (235-67) Az Atlanti-óceán kinyílása Gondwana feldarabolódása A szárazföldek és kontinensek mai elrendeződése Eljegesedés az északi féltekén A zárvatermők benépesítik a szárazföldet Főbb geológiai és klimatológiai változás A Föld bolygó életének kezdete a földkéreg és az ősóceán kialakulása Főbb evolúciós események a növényvilágban Az első élő rendszerek kialakulása a kékbaktérimok kialakulása – fotoszintézis Valódi sejtmagvas egysejtűek – eukarióták .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->