P. 1
biologia_reszletes

biologia_reszletes

|Views: 989|Likes:
Published by Nahimi Csanád

More info:

Published by: Nahimi Csanád on Feb 05, 2011
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as ODT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/01/2012

pdf

text

original

RÉSZLETES ÉRETTSÉGI VIZSGAKÖVETELMÉNY ÉS VIZSGALEÍRÁS

BIOLÓGIA

Munkaanyag

Készült az Oktatási Minisztérium megbízásából

2002.

Készítette: Baranyai József Fodor Gábor Oláh Zsuzsa Pölöskei Gáborné Zolnai Ildikó, Csorba László Kézdy Edit Kovács Október Lenkei Irén közreműködésével.

Tartalom Bevezetés A vizsga célja A részletes követelményrendszer használata A vizsga leírása: KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga célja A vizsga szerkezete Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga célja Az írásbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga célja Értékelés A szóbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet A szóbeli vizsga felépítése és értékelése EMELT SZINTŰ VIZSGA A vizsga célja A vizsga szerkezete Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Feladattípusok A feladatsor felépítése Szóbeli vizsga A szóbeli vizsga célja A szóbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Feladattípusok A szóbeli vizsga felépítése Mellékletek A részletes vizsgakövetelmények témakörei: 1. Bevezetés a biológiába 2. Egyed alatti szerveződési szint 3. Az egyed szerveződési szintje 4. Az emberi szervezet 5. Az egyed feletti szerveződési szint 6. Öröklődés, változékonyság, evolúció Részletes követelményrendszer. Mellékletek

• Fontos a betegségek. de több ponton módosítja is azt. • a követelményrendszerben megjelenő tudománykép a pusztán empirikus-leíró és statikus jelleg felől közelít a kognitív. • a pusztán elméleteket közlő megközelítés felől a gyakorlatban is használható ismeretek felé. Az emelt szintű követelmények a középszinthez képest (azon felül és ahhoz kapcsolódva) a biológia tudományának elvontabb területeit is tartalmazzák. Ahol és amennyire szükséges. alkalmazható tudás feltárása. az egészséges életmód szabályainak ismerete. eljárások.BEVEZETÉS A vizsga célja Az új érettségi követelményrendszer épít a hazai biológiaoktatás hagyományaira. • Fontos Magyarország és közvetlen környéke (lakókörnyezet) sajátos problémáinak. ezért lehetővé kell tennie az esetleg szükséges szelekciót is. kulcsfogalmak köré épülnek. Az emelt szint alapvetően a biológiából továbbtanulni szándékozók számára készült. . A középszintű követelmények a gyakorlathoz közelebb álló. betegségmegelőzés és a kulturális örökség területén). elméleti háttér) megmutatása. • Az ember és környezete kapcsolatának ismeretében minden témakörben elvárható a helyes döntések fölismerésének képessége. az egyes módszerek korlátainak. diszharmonikus állapotok felismerése. az ismeretek köre is szélesebb. A véleményalkotás szabadságának tiszteletben tartásával elvárható az etikai szempontból fontos kérdésekben az álláspont megfogalmazása. többszempontú és dinamikus látásmód felé. • Egyszerű biológiai vizsgálatok elvégzése mellett cél ezek értelmezésének. a szemléletében újszerű. • az értékmentes tudomány absztrakt feltevése felől a megalapozott véleménynyilvánítás lehetősége és igénye felé. (Különösen a környezet. A hangsúlyeltolódások főbb okai: • hangsúlyozottan szerepel a mindennapi élettel összefüggő. a várható változások. amelyek befolyásolhatják a feltehető kérdéseket. valamint a megelőzési lehetőségek. problémáinak érzékeltetése is. mérése. az egészség. szempontjainak figyelembevétele. hangsúlyozottan szereplő gondolatokat tartalmazzák. Ennek megfelelően: • A puszta kijelentések mellett cél a vizsgálati módszerek (eszközök. A vastagon szedett mondatok. A részletes követelményrendszer használata A részletes követelményrendszer fejezetei témakörök. érvekkel való alátámasztása és az ellenérvek ismerete. következmények és a teendők ismerete. illetve a tanulók vizsgára való felkészítését is. A fejezeteken belül a dőlt betűs részek tartalmazzák a gyakorlati ismereteket.és természetvédelem. kevésbé elvont és mennyiségében is kisebb ismeretkört tartalmaznak. értékelésének képessége is.

Az írásbeli 120 perces. Végezzen el. Vizsgaleírás terve 2002-03-21 KÖZÉPSZINTŰ VIZSGA A vizsga célja A középszintű érettségi feladatainak megadásakor az a cél. Az útmutató alapján a felkészítő tanár értékeli. A jelöltnek tudnia kell érvelni valamely általa választott álláspont mellett. folyamat) tartalmát. hogy a feladatsor képet adjon a jelölt általános. azokat felhasználva. Az ismeret tehát a meghatározás és a felosztás logikai képességét jelenti a megadott mélységig. iskolai szakmai munkaközösség állítja össze. részben azonban eltérő jelentésű igét használtunk: Ismertesse. Az írásbeli vizsgán 100. elemezze: az ismeretet legyen képes tágabb összefüggések közé helyezni. A témakörök nyilvánosak. Rajzolja le: maga a jelölt készítse el a világos. Ezzel a jelenség okait. központilag összeállított kérdésekből és javítási útmutatóból áll. világosan látott szempont alapján leírni és az összevetés eredményét megfogalmazni. és a mindennapi élettel kapcsolatos biológiai műveltségéről. a kívánt részletességgel írja le. pontosságig. Ismerje fel: ugyanezt ábra segítségével. A vizsga szerkezete A középszintű vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli tételsort a megadott szempontok alapján a felkészítő tanár ill. lényegre törő ábrát. Értelmezze. részben szinonim. Foglaljon állást: etikai tartalmú (értékválasztást tartalmazó) feladat. mutasson ki stb.: konkrétan elvégzendő gyakorlati feladatra utal (a középszintű szóbeli vizsgán). A vizsgaeredményt az összesített pontszám alapján az általános vizsgaszabályzatban rögzítettnek megfelelően kell megadni: A szaktanár a jelölt korábbi teljesítménye alapján indokoltan maximum 3 ponttal növelheti a jelölt írásbeli feladatsorának pontszámát.A követelmények megfogalmazásakor számos. sorolja fel alkotóinak körét. jellemezze: adja meg a fogalom (jelenség. a konkrét kérdések nem. annak esetleges jelöléseit. magyarázni. a szóbelin 50 pont szerezhető. a követelményekben megadott tények ismeretében. Hasonlítsa össze: legyen képes két vagy több önálló ismerethalmazt egy vagy több. illetve funkcióit adhatjuk meg. A két pontszám összeadódik. részleteit értelmezve (az ábrát nem a vizsgázónak kell elkészítenie). Írásbeli vizsga . A szóbeli –30 perces felkészülési idő után – 15 perces feleletből áll.

• a biológiai megfigyelések és kísérletek értelmezésének készsége. ill. A feladatok javításakor a megadott javítókulcshoz kell ragaszkodni. Egy-egy részfeladat (item) 1 pontos. ábrák értelmezésének a képessége.Az írásbeli vizsga célja Az általános. • szakmai szövegek. A feladatok 50%-a egyszerű zárt végű feladattípus. Segédeszközként az Állat. c variációk négyféle asszociáció struktúra-funkció ill. Amennyiben a jelölt terepmunkájáról . részletes követelményekben megfogalmazott fejlesztési célok közül az írásbeli vizsga az alábbiakra helyezi a hangsúlyt: • biológiai tények és elvek felidézésének képessége. hacsak a követelményrendszerben nem szerepel ez egyértelműen) • ábrakészítés vagy kiegészítés A feladatsor felépítése A középszintű írásbeli vizsgán 100 pont szerezhető. • a jelenségek közti kapcsolatok felismerésének képessége.és Növényismeret c. b. Szóbeli vizsga A középszintű szóbeli vizsga az eddigi gyakorlatnak megfelelően az iskolában rendezhető meg. Feladattípusok A feladattípusok formai szempontból a következők: a) Feleletválasztó feladatok • • • • • • igaz/ hamis állítás egyszerű választás többszörös választás (betűkombináció felsorolásával): a. tankönyvek és a kísérletekhez szükséges eszközök vehetők igénybe. ill. ábraelemzés illesztés (párosítás) b) Feleletalkotó feladatok • rövid válasz (nem meghatározás. Az írásbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet A vizsga tematikája a középszintű követelményrendszerben megadott bármely témakört érintheti.

az iskolához közeli életközösség élővilágának jellemzése segédanyag (képanyag – video. A szóbeli vizsga célja Az általános ill. A) Gyakorlati rész: célja a jelölt laboratóriumi vizsgálatokban és/vagy terepmunkában való jártasságának bemutatása. • az álláspont megfogalmazása. Feladattípusok A vizsga két altételből áll. egyszerű kísérletek elvégzésének. dia. vállalkozhat ennek bemutatására. és erről projektmunkát (jegyzőkönyvet. a fontosabb betegségek és megelőzési módjaik ismeretének összefüggésében. Két lehetőség nyílik: • • Ha a jelölt önálló terepmunkát végzett. a mellette való érvelés képessége. Valamennyi két altételt tartalmaz. Az A) altétel lehet • önálló terepmunkát bemutató felelet (projekt). • A B) altételek egy-egy életközeli témafelvetést fogalmaznak meg. . hogy az A) altételt húzni fogja.jegyzőkönyvet készített és az A) altételként ennek ismertetését választotta. Ha a jelölt úgy dönt. természetvédelmi terület. melyről a diák a vizsgára jelentkezés időpontjáig dönt. értelmezésének készsége. • a helyi ill. ill. Ez fakultatív lehetőség. vagy növényfaj meghatározása és ökológiai igényeinek jellemzése a Növényismeret könyv segítségével vagy nemzeti park. fénykép) alapján. szakdolgozatot) készített. részletes követelményekben megfogalmazott fejlesztési célok közül a szóbeli vizsga az alábbiakra helyezi a hangsúlyt: • a rendszeres biológiai megfigyelések. jegyzőkönyvét az elnök előzetes ellenőrzése után használhatja. A szóbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Mivel a szóbeli vizsgán nem a vizsgakövetelményekben megfogalmazott lexikális ismeretek teljes körű felidézése a cél. A tételek száma minimum 20.regionális problémák ismerete • a biológiai ismeretek alkalmazásának képessége a helyes életmód kialakítása. a témaköröknek sem kell ezek mindegyikére kiterjednie. feladata vagy laboratóriumi vizsgálat elvégzése. Amennyiben nem terepmunkát választ: • laboratóriumi vizsgálat (a részletes követelményekben dőlt betűvel szedett lehetőségek közül) vagy fajismerethez kapcsolódó feladat (ezek a lehetőségek 50-50% arányban szerepelnek az altételek között). ha a jelölt ilyet készített és ezt választja.

környezetvédelmi problémáról. önálló előadásmódjának próbája a B) altételben fölvetett téma kapcsán fölmerülő egészségtani. .• B) Elméleti rész: A jelölt véleményalkotásának. A szóbeli vizsgán elérhető maximális pontszám tehát 50. A két altételre 25-25 pont adható.

a tanár a felelet végén segítő. A jelölt a felkészülési idő alatt végiggondolja – esetleg lejegyzi – mondandójának lényegét. ill. Az útmutató alapfölépítése a következő: • Az érvelés alapjául szolgáló tények ismerete 15 pont • A véleményalkotás képessége. elemzést. nyelvi kritériumok Összesen: 10 pont 10 pont 5 pont 25 pont A nyelvi kritériumok értékelésének szempontjai: • Ha a vizsgázó mondandóját önállóan (segítség nélkül) és egész gondolatmenetbe illesztve. összefüggően és a nyelvhelyesség szabályainak megfelelően adta elő. pontatlanul sikerült. Az útmutató alapfölépítése a következő: • A feladat megértése és helyes elvégzése • Az értékelés tartalmi helyessége • A felelet fölépítése. A jelölt a felkészülési idő alatt elvégzi a vizsgálatot. de az elmondott állítások önmagukban helytállók (például a tapasztalatok és a magyarázatok nem kapcsolódnak egymáshoz) 4 pont • Ha a tényeket és összefüggéseket önállóan nem. A kifejtést önállóan végzi. A felelet megkönnyítésére vázlatot készíthet és használhat (amennyiben a feladat ezt megköveteli. 5 perc alatt – értékeli eredményeit. 2 pont • Ha a tanári segítséggel fölidézett tények közt nem vagy alig volt összefüggés. Az értékelést a szaktanár az előre elkészített értékelési útmutató alapján pontozással értékeli. B) altétel. a vázlat készítése szükséges is).A szóbeli vizsga felépítése és értékelése A) altétel. de tanári kérdésekre pótlólag sikeresen megválaszolta 3 pont • Ha a tények fölidézése tanári segítséggel is csak részlegesen. 0 pont Ezek a szempontok a B) altétel értékelésénél is irányadók. 5p • Ha a gondolatmenet nem alkot összefüggő egészet. kiegészítő kérdéseket tehet föl. Az értékelést a szaktanár az előre elkészített értékelési útmutató alapján pontozással értékeli. majd röviden – kb. ellentétes vélemények összevetésének képessége 5 pont • Nyelvi kifejezőkészség 5 pont Összesen 25 pont .

témakörei nyilvánosak. ugyanakkor nem bontja meg az érettségi egységes formáját. Feladatai. valamint javítási kulcsa központi és javítása is központilag történik.EMELT SZINTŰ VIZSGA A vizsga célja Az emelt szintű érettségi vizsga speciális célja az. Mivel ez feltehetően egybeesik a választott felsőfokú oktatási intézmény profiljával. A pontszámokat az általános vizsgaszabályzat alapján kell értékelni. hogy a jelölt továbbtanulásra való alkalmasságát bizonyítsa. Feladattípusok A fentiek figyelembe vételével a javasolt feladattípusok formai szempontból a következők: a) Feleletválasztó feladatok • igaz/ hamis állítás • egyszerű választás • többszörös választás (betűkombináció felsorolásával): a. Az írásbelire 240 perc áll rendelkezésre. a vizsga olyan kötelezően választható egységet is tartalmaz. így emelt szinten összesen 150 pont szerezhető. Mindkettőre központilag kijelölt helyen kerül sor. amely az egyetemek. Írásbeli vizsga Az írásbeli vizsgán zsebszámológép használható. főiskolák igényeinek is megfelel. a tételek nem. A vizsga szerkezete Az emelt szintű vizsga írásbeli és szóbeli részből áll. A szóbeli vizsgabizottság előtt történik. A szóbeli –30 perces felkészülési idő után – 20 perces feleletből áll A szóbelin 50 pont szerezhető. b. és 100 pontos. c variációk • négyféle asszociáció • struktúra-funkció ill. a két pontszám összeadódik. A feladatlapon az egyes feladatok pontszámait föl kell tüntetni. hogy a jelölt általános biológiai műveltségén túl egy általa választott szakterületben való elmélyült tudását is bizonyítsa. ábraelemzés • illesztés (párosítás) . Az írásbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet Az emelt szintű írásos érettséginek lehetőséget kell adnia arra.

ugyanakkor a különböző képzési irányoknak megfelelő sajátos igényeket is képesek kielégíteni. egyszerűbb feladatok.és természetvédelem.nem feltétlenül a megoldás sorrendjében történő – pontos megadásával. pontos fogalmazást. hogy a felsőoktatásban (is) szükséges készségek. önálló ismeretszerzésre és feldolgozásra serkentsen. melyek részleges egységességet biztosítanak (tematikailag és értékelésben is). A központilag kiadott szöveggyűjtemény használható. elősegítse a lényegretörő. táblázatok) • szövegértés • példamegoldás • problémafeladat (a probléma. magyarázata A feladatsor felépítése A vizsga három részből áll. olvasottságáról tegyen bizonyságot. kiegészítése. fordítottja: a felosztás logikai alapjának keresése (a megadott halmazok értelmezésével) • képek sorba rendezése. hacsak a követelményrendszerben nem szerepel ez egyértelműen) • számolásos feladat (számológép használható) • ábrakészítés vagy kiegészítés • irányított esszé (a szempontok . b) Kísérletek eredményeinek értékelése (problémafeladat) c) A jelölt által választható esszé Összesen: 50 pont 30 pont 20 pont 100 pont • A jelölt által szabadon választható esszé (c. képességek: • egyszerű ismeretfelidézés (reproduktív feladat) • adatértés és értelmezés. . A szóbeli vizsga célja A szóbeli vizsga célja.b) Feleletalkotó feladatok • rövid válasz (nem meghatározás. egészséges életmód) b) Ökológia. képességek meglétét bizonyítsa. a választott módszer. elemzése) • halmazba sorolás (a felosztás logikai alapjának egyértelmű megjelölésével) ill. pontszámú és nehézségű): a) Embertan (élettan és szervezettan. szabályfelismerés (grafikonok. a) A témakör egészét lefedő. hogy elkerülve a fölösleges ismétlődést ne az írásbelin már bizonyított lexikális tudásáról. A fontosabb készségek. valamint a tartalomra és a szerkesztésre kapható részpontszámok feltüntetésével). növényélettan Szóbeli vizsga Szóbeli vizsgán 30 perc felkészülési idő adott. környezet. Cél. A vizsgázónak olyan feladatokat kell kapnia.) minden évben az alábbi két témakörből kerül ki (mindkét változat azonos feladattípusú. az eredmények érvényessége és a hibalehetőségek felismerése. hanem kifejezőkészségéről. problémaérzékenységéről.

Az A) altételre adható maximális pontszám: 15 pont 10 pont 25 pont . Teljesítményét a bizottság pontszámmal értékeli az alábbi módon: A) altétel: 25 pont B) altétel: 25 pont Összesen: 50 pont Az értékelés szempontjai: A) altétel Tartalmi elemekre összesen: Kifejezőkészség. B) altétel: Valamely gyakorlati probléma megoldása. a mondatok összefüggései). Feladattípusok a) Kísérlet. mélységű és összetettségű szövegek adhatók. ábrákkal stb. tömörség.A szóbeli vizsga leírása Tartalmi szerkezet A szóbeli érettségi vizsga lehetséges témáinak köre az érettségi követelmények teljes anyaga. megfigyelés elemzése megadott szempontok alapján b) Problémamegoldás adott szöveg fölhasználásával A szóbeli vizsga felépítése A tétel két altételből áll A) altétel: Egy kísérlet megtervezése vagy egy elvégzett biológiai vizsgálat leírása alapján annak értelmezése. alapján. A jelölt vázlatot készíthet. az A) részt önállóan fejti ki (10 perc). kifejezőkészség • Koherencia (a beszámoló fölépítése. kifejtése egy (megadott) szöveg ismeretében. a B) rész megbeszélés (disputa) jellegű (10 perc). • Lényeglátás. az ahhoz tartozó grafikonokkal. A szöveget (mely lehet például egy újságcikk is. az OM által jóváhagyott szöveggyűjtemény tartalmazza illetve az ebben szereplőkhöz hasonló nehézségű. forma: • Nyelvhelyesség. • Szakkifejezések helyes használata.) egy.

• Szakkifejezések helyes használata. forma: • Nyelvhelyesség. tömörség. lényeglátás. • Vitakultúra (az érvek és ellenérvek megértésének és összevetésének képessége) 10 pont A B) altételre adható maximális pontszám: 25 pont .B) altétel Tartalmi elemekre összesen 15 pont Kifejezőkészség. kifejezőkészség.

2.3.1.2 az életműködések 1.2.5 szabályozás 3.1. Önálló sejtek 3.2 prionok 3. Sejtalkotók 2.1.1.1 vírusok 3.3.1 elhatárolódás 2.3. Bevezetés a biológiába 1. Szervetlen és szerves alkotóelemek 2.1.2 egysejtű eukarióták .4 szénhidrátok 2. Az élet jellemzői 1.4 Fizikai.1. ionok 2. Nem sejtes rendszerek 3.3 szerveződési szintek 1.2 mozgás 2. A biológia tudománya 1.és energiaforgalom 2. Az egyed szerveződési szintje 3. Egyed alatti szerveződési szint 2.1 1.1 elemek.Részletes tartalom: 1.4 szaporodás 2.3.2 vizsgálati szempontok vizsgálati módszerek 1.2.5 fehérjék 2.2.1.1.3.2. személyiségei 1.1. Az anyagcsere folyamatai 2.3.2 információtartalom 2.3.1 prokarióták 3.2 molekulák 2.3 anyagcsere 2.1.2.1.3 lipidek 2.1. kémiai alapismeretek 2.1 az élő rendszerek jellemzői 1.3.3.1 anyag.2.3. A biológia történetének főbb lépései.1.6 nukleinsavak 2.

5.4 a mozgás és a mozgási rendszer egészségtana 4.5 egészségtana 4. A kültakaró 4.4.3. védelme 4.3. levél  virág.3 a növények szövetei. növények.2 emésztés 4.3.3. állatok elkülönülése 3.4.3 felszívódás 4. A mozgás 4. szervei  szövetek  gyökér.1 a növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 3.4 az állatok szövetei.4.4.1.2 izomrendszer 4. szervrendszerek.4.3.1 a gombák.4 álszövet 3. szervek.4.4 szabályozás 4.4. szervrendszerei  szövetek  kültakaró  mozgás  anyagcsere  szaporodás  szabályozás.1 táplálkozás 4.1 a bőr gondozása.4.3.2.4.3. termés 3. (viselkedés) 4. Homeosztázis 4. A légzés . szár. A többsejtűség felé vezető utak 3.3 teleptest 3.3.2 az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából 3.4.3. testtájak 3. A táplálkozás 4.3.2.1 vázrendszer 4. Az ember szervezete 4.3 szabályozás 4. Szövetek.3.4.2 sejtfonalak 3.

A kiválasztás 4.5.1 légcsere 4. elsősegélynyújtás 4.3 hangképzés 4.8. elsősegélynyújtás 4.8.4 szabályozás 4.6.5.5.6.2 szabályozás 4.7.5.6. A szabályozás 4.5 a légzés és a légzőrendszer egészségtana.3 a keringési rendszer működése 4.pszichológia alapjai  magatartási elemei  öröklött elemek  tanult elemek  emlékezés  társas viselkedés alapjai .2 az emberi magatartás biológiai.1 a testfolyadékok 4.1 az idegrendszer  információelméleti vonatkozások  az idegsejt  idegszövet  az idegrendszer általános jellemzése  gerincvelő  agy  testérző rendszerek  speciális érzőrendszerek (érzékszervek)  testmozgató rendszerek  vegetatív ( érző-mozgató) rendszerek  az idegrendszer kapcsolata más szervekkel 4.4 szabályozás 4.2 a szöveti keringés 4.8.4.5 a keringési rendszer egészségtana.3 a kiválasztó szervrendszer egészségtana 4.6.7. Az emberi szervezet anyagszállítása 4.1 a vizeletkiválasztó rendszer működése 4.7.5.6.2 gázcsere 4.7.6.

5.1.3 a génműködés szabélyozása 6.2.2 energiaáramlás 5.5. fejlődés egészségtana 5. Egyed szintű genetika 6.1. Molekuláris genetika 6.3 információtartalom és annak megváltozása 5. Biomok 5.1 tájékozódás a Föld élővilágában 5.8.2 kölcsönhatások egymással  viselkedésbeli kölcsönhatások  ökológiai kölcsönhatások 5.1 alapfogalmak 6.2 mutáció 6.4.2.5.2 hazai életközösségek 5.4.1.1.3 környezetvédelem 5.9.3 környezetvédelem 5.2 környezetvédelem 5.2.Populáció 5.5. Egyed feletti szerveződési szint 5.5 az immunrendszer 4.1 minőségi jellegek .9. változékonyság. Bioszféra 5.2 környezetvédelem 5.8.1 globális folyamatok 5.3.1 életközösségek jellemzői 5.4.1.2 a szaporodás.8.1.2. Öröklődés. pszichés fejlődés 4.1. evolúció 6. Ökoszisztéma 5.3.9.3.1 kölcsönhatások a környezettel 5.2.4 környezetvédelem 6.4 a hormonrendszer 4.5. Szaporodás 4.3 az idegrendszer egészségtana 4.2.1 anyagforgalom 5.1.1 egyedfejlődés 4. Életközösségek 5.

3 Az ember evolúciója Mellékletek: Fajlista Életközösségek A biológiai evolúció korszakai .3 biotechnológia 6.2 A biológiai evolúció korszakai 6.3.3.4.4.4 bioetika 6. Populációgenetika és evolúciós folyamatok 6.1 Prebiológiai evolúció 6.6.4.3.2.2 mennyiségi jellegek 6.3.4.2 adaptív és nem adaptív evolúciós folyamatok 6.1 ideális populáció 6.3. A bioszféra evolúciója 6.

Tudja ismertetni. nélkülözhetetlen. etológia. szaporodásés fejlődésbiológia. területei: sejtbiológia. rendszertan. evolúcióbiológia. rend. törzs. alfaj egyre kisebb rendszertani kategória. mit jelent a kettős nevezéktan. Tudja mi a kísérleti változó. Értse. mondjon rá példát. életjelenségekkel foglalkozik. genetika. de adott esetben külön-külön is vizsgálható (pl. osztály. faj. nemzetség. ökológia. Tudjon megtervezni biológiai kísérletet. anatómia. Tudja mi a különbség a hipotézis és a teória (elmélet) amely az élőlényekkel. Tudja miért fontos a modellalkotás. A biológia tudománya 1. anatómia – élettan). élettan. Értelmezze. Főbb között. ismertesse a szempontokat. hogy miben járult és járulhat hozzá a biológia tudás az egészséges életmód és környezet fenntartásához.RÉSZLETES KÖVETELMÉNYRENDSZER TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 1. hogy az élő rendszerek vizsgálatához gyakran integrált természettudományos ismeretek szükségesek. hogy a biológiai tudás nem megfelelő felhasználása hozzájárulhat az élővilág pusztulásához. hogy a szerkezet és a funkció egymást feltételezi. család. Értse. hogy az ország.1. hogy a rendszerezés alapegysége a faj. Értse. . hogy a csoportosítás (rendszerezés) az azonosításhoz Tudja. Tudja.1. hogy a biológia a természettudományok egyik ága. ökológia. biotechnológia. de ennél kisebb és nagyobb rendszertani kategóriák is vannak az Tudja. BEVEZETÉS A BIOLÓGIÁBA 1.1 vizsgálati szempontok Tudja.

Tudjon felsorolni természettudományos folyóiratokat. Szentágothai János növényélettan: Liebig Nobel-díjasaink: Ismertesse az elválasztási technikák rövid elvi alapjait ( kromatográfia. kiiktatás. EEG. osztály). korrelációtan: Cuvier kísérleti élettan. gyógyszeres kezelés. pozitron emissziós tomográfia (PET). ultrahang. Linné leírás: Kitaibel állattan. homeosztázis: Bernard biogenetikai alaptörvény: Haeckel vírus: Ivanovszkij idegrendszer-kutatás: Cajal. Schwann vérkeringés: Harvey őslénytan. szövettenyésztés. feloldóképesség). 1. élettani vizsgálatok gyakorlati alkalmazását: EKG. a könyvtár és az Internet használatában.1. 1. Wilkins élettan: Pavlov. rendszerezés: Arisztotelész. személyiségei ókori orvoslás: Hippokratész anatómia: Vesalius mikroszkóp: Leuwenhoek sejttan: Hooke.ország. mérés. feloldóképességét. átvágás. nyúzat. Tudja a fénymikroszkóp működési elvét (nagyítás. mágneses rezonancia vizsgálat(MR). Golgi növényélettan: Paál Árpád . A biológia történetének főbb lépései. néprajzi vonatkozások: Herman Ottó evolúció: Darwin mikroorganizmusok: Pasteur orvostudomány: Semmelweis Ignác genetika: Mendel DNS: Watson és Crick.2 vizsgálómódszerek Ismerje az alábbi módszereket: megfigyelés. anatómiai vizsgálatokat: boncolás. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. törzs. Ismerje az elektronmikroszkóp rövid elvi alapját. adatelemzés. Legyen jártas a szakirodalom. Tudja használni a fénymikroszkópot: kaparék. metszet készítése és elemzése. elektroforézis) Végezze el a levél színanyagainak a szétválasztását. elektronmikroszkóp. adatgyűjtés. hogy a természetes rendszer alapja az élővilág fejlődéstörténete. számítógépes rétegfelvétel (CT). képalkotó eljárások gyakorlati alkalmazását: mikroszkóp. kromatográfia. röntgen.2.

társulás. szervrendszer.3.C-vitamin. Ismertesse a szerveződési szint fogalmát és biológiai tartalmát: sejt alatti. membránképzés). Pasteur. halandóság. öröklődés és öröklődő változékonyság.3. Ivanovszkij. 1. kórélettana: Bárány Róbert pszichoanalízis: Freud Ismerje az alább felsorolt tudósok kutatási módszereit: TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint modern halláselmélet. Az élet jellemzői 1. evolúció.3. Semmelwieis. Ismertesse a chemoton elmélet lényegét ( körfolyamat. egyed alatti és egyed feletti.a szerveződési szinteken belül . homeosztázis. alkalmazkodás.működő rendszerként értelmezni az élő szervezeteket. Tudja a tudósok nevét kapcsolni egy tudományterülethez.3 szerveződési szintek . és az alkalmazkodást (adaptívitást). a fizikai kémiai folyamatok az életműködések részjelenségei). kiválasztás. Mendel. táplálkozás. biom. Miller. Fogalmazza meg az élő rendszerek általános tulajdonságait: Különböztesse meg a cél-oksági (teleologikus) folyamatokat anyagcsere. egyed. szerv. növekedés. mozgás. sejtszintű. Értelmezze.2 életműködések 1. Különböztesse meg a termodinamikailag nyílt és zárt rendszereket. nyomjelző izotópok: Hevesy György Tudja a Human Genom Project célját és jelentőségét. Liebig. szövet. bioszféra. biológiai oxidáció: Szent-Györgyi Albert helyzetérző szerv működése.1 az élő rendszerek jellemzői Legyen képes . populáció. Hozzon példákat ezekre.3. Corti-szerv működése: Békésy Darwin. ingerlékenység. Pavlov. hogy a magasabb szerveződési szintek működései magukba foglalják az alacsonyabb szintűekét. időzítő és irányító mechanizmusok (biológiai óra). Paál György Árpád. de azokból nem vezethetők le (pl. szaporodás. 1. belső egység. Értelmezze az egyensúly és a stabilitás fogalmát. Különböztesse meg a statikus és dinamikus egyensúlyt a stacioner állapottól és a homeosztázistól.

Lássa a turgornyomás és az ozmotikus nyomás kapcsolatát. hogy az emberi szervezetben nemcsak a tápcsatornában. oldat. Ismerjen enzimhibán alapuló öröklődő emberi betegségeket (lisztérzékenység. tudja a következő fogalmakat: Tudja a következő fogalmakat: kolloid.ozmotikus viszonyok). ismerje fel az alkoholos hidroxilcsoportot. radioaktív izotópok. gél. puffer. Fizikai. molekula. Magyarázza az ozmózis jelenségének folyamatát. Ismertesse a szervezet ozmotikusan aktív anyagainak szerepét az életfolyamatokban (vérfehérjék a visszaszívásban.4. optimális feltételeit. pH . Ismertesse a turgor jelentőségét a zárósejtek működésében. Tudja. fenilketonúria). Tudja a kolloid oldatok jellemző tulajdonságait (nagy a TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint fajlagos felületük. az ecetsav.1. Ismerje az élettani (fiziológiás) sóoldat fogalmát. Ismertesse az enzimműködés lényegét. a glicerin. Tudja felírni az etanol. Na-K pumpa). durva diszperz rendszer. talajkolloidok. Mutassa ki az orvosi szén nagy felületi megkötőképességét festékoldattal. nyirokképzés). Ismertesse az enzimmérgek működési mechanizmusát. tudjon példákat erre a köznapi életből. kémiai kötések. nem ülepednek). hogy egyes enzimek vitamint vagy fémiont tartalmaznak. Építsen kémiai ismereteire. Végezzen el egyszerű plazmolízises kísérletet hagyma bőrszöveti nyúzatával. Magyarázza. kapillaritás). ismerje a . szaharóz felhasználásával). atom. Ismertesse a felületen való megkötődés biológiai jelentőségét (enzimműködés. Végezzen élő anyaggal ozmózisos kísérletet NaCl. hanem a szervezet minden sejtben működnek enzimek. pH. szol. Tudja az aktiválási energia. Hozza összefüggésbe az ATP-bontó enzimeket az energiaigényes folyamatokkal (miozin. és a katalizátor fogalmát. utóbbit hozza összefüggésbe szervezete jellemző értékeivel (testhőmérséklet. emulzió. kémiai alapismeretek . a glükóz szerkezeti és összegképletét. Ismerje a diffúzió és az ozmózis jelenségét. izotópok. az aldehidcsoportot és a karboxilcsoportot. illetve az ATP szintézist az egyenlőtlen ioneloszlással Magyarázza az oldódást kémiai polaritás alapján. Értse a só felhasználásával történő tartósítás biológiai alapjait. hogy a tengervíz és a desztillált víz miért nem alkalmas ivóvízként. Tudja.

betegség megnyilvánulásának a megelőzhetőségét. amely az enzim működéséhez szükséges optimális kémhatást és hőmérsékletet bemutató kísérletet. Végezzen el egy enzimes bontást kémcsőben. (mitokondrium). . Tervezzen meg egy olyan kísérletet.

hozza összefüggésbe az elemek kémiai jellemzőivel és bolygónk Tudja a Liebig törvény ismeretében értelmezni az elemek keletkezésével. karotinoidok és viaszok molekulavázát. HPO42–. foszfatidok. hőszabályozás. NO2–. H. fenolftaleines vízzel.2 molekulák 2. EGYED ALATTI SZERVEZŐDÉSI SZINT 2. N. S. PO43– ionok természetes előfordulásait. P. Mg. csírázás. anyagszállítás). legnagyobb mennyiségben az élőlényekben. hozzon rá köznapi Tudja. (Fe3+ és Cl-) Tudja mindennapi példákkal is alátámasztani a víz Tudja a hidrolízis és a kondenzáció fogalmát. hogy a karotinoidok és a viaszok. Fe. Mutassa ki az élőlények víztartalmát. példákat a makromolekula. Mutasson ki szén-dioxidot lúgos. 2. miért jódozzák a sót.1. N fordul elő szerepét az élő szervezetben. F.1 elemek. K. Na. Tudja.1. Ismerje fel a zsírokban az észterkötést. Si Tudja magyarázni. hogy miért C. Szervetlen és alkotóelemek 2. NO3–. a foszfatidok. I. szteroidok.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 2.alapegységek összekapcsolódása fotoszintézis. az Ismerje fel a zsírok.1. lipidek közé tartoznak. H. Tervezzen kísérletet: milyen elemeket lehet kimutatni növényi részek égetése során. a szteroidok is a példákat. O. H2PO4–. Ca. mennyiségi viszonyainak következményeit a vízkultúrás Ismertesse a HCO3–. és a keletkezett hamuból. O. hogy a lipidek közé tartoznak a zsírok. Ismerje a lipidek oldódási tulajdonságait.3 lipidek . miért tesznek a fogkrémekbe fluort. hozzon rá fontosságát az élő szervezetekben (oldószer. olajok. olajok. Cl. a CO32–.1. Tudja. Mutasson ki szén-dioxidot meszes vízzel. és szétbomlása folyamatában. Ismertesse a szén-dioxid és az ammónia jelentőségét az élővilágban. kísérletben. ionok szerves Ismertesse a C.

hozzon rá köznapi Ismerje a mono-. rodopszin). Tudja. Ismerje a szénhidrátok tulajdonságait. mechanikai védelem). Mutasson ki festési eljárással lipideket növényi szövetekből.és poliszacharid fogalmát. hőszigetelés.1. Tudja adatok alapján kiszámítani a legáltalánosabb élelmiszerek %-os zsírtartalmának ismeretében az adott mennyiségű élelmiszerben levő zsír energia tartalmát. Ismertesse a foszfatidok oldódási tulajdonságai alapján. Ismertesse az epesav oldódási tulajdonságai alapján az epe zsírokat szétoszlató szerepét. Értelmezze. példákat. . miért alkalmasak a biológiai membránok kialakítására (hártyaképzés). 2. Ismertesse a koleszterin táplálkozás-élettani szerepét. hogy egyes zsírsavakat az ember szervezete nem tud előállítani. és hozza ezt összefüggésbe a zsírszövet szervezeten belüli előfordulásával. Értelmezze. Ismertesse a zsírok és olajok biológiai szerepét (energiaraktározás. hogy a vérben miért szállítófehérjéhez kötve szállítódik a koleszterin. hogy mi az összefüggés a karotinoidok konjugált kettőskötés-rendszere és fotokémiai szerepe között a növényekben (karotin. Ismerje az emulgeálás és emulzió fogalmát. xantofill) és az ember látási folyamatában (A-vitamin. Tudja.4 szénhidrátok Végezzen kísérletet az epe zsírokat szétoszlató szerepének bemutatására. hogy a zsírok glicerinből és zsírsavakból épülnek fel. hogy a zsírban oldódó vitaminokat miért nem kell mindennap fogyasztani. di. ezek az esszenciális zsírsavak.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Magyarázza. Ismerje fel a keményítőben az éterkötést.

Tudja magyarázni.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje fel a ribóz. cellulóz). általános képletét és a Találjon összefüggést az aminosav-oldalláncok képlete és polaritásuk. anyagok). édes ízű. dezoxiribóz. fruktóz.5 fehérjék Tudja. tejcukor) és nagy molekulájú. Írja fel az aminosavak peptidképződést. . Biológiai anyagból mutasson ki redukáló szénhidrátot (Fehling-reakció és az ezüsttükörpróbát. Tudja. receptorok. véralvadás. szacharóz molekulájának vázát. Tudjon ezek előfordulására a mindennapi életből vett példákat mondani. szabályozó fehérjék). hogy a cellobióz. hogy vannak kis molekulájú. hogy különböző növények más összetételű keményítőt termelnek. Tudja. nem édes ízű. jelölő fehérjék. glükóz. szállítófehérjék. a laktóz és a maltóz diszaharid. Ismertesse a keményítő. antitestek. sav–bázis tulajdonságaik között. Tudja a glükóz összegképletét.1. vízben rosszul vagy egyáltalán nem oldódó szénhidrátok (keményítő. szerkezeti szénhidráttartalmának ismeretében az adott mennyiségű élelmiszerben levő szénhidrát energia tartalmát. azaz szőlőcukor. Ismertesse az amidcsoport szerkezetének és az oldalláncok méretének hatását a fehérjék térszerkezetére. Végezze el a keményítő kimutatását jóddal. Ismertesse a fehérjék biológiai szerepét (enzimek. 2. répacukor. és ismerje előfordulásukat. gyümölcscukor. glikogén. tartalék tápanyagok. miért édes a sokáig rágott kenyérhéj. glükózegységekből felépülő. Magyarázza. vizsgálatát Értse a cukorbetegség ozmotikus következményeit. hogy a fehérjék alapegységei az aminosavak (20 féle). vízoldható szénhidrátok (glükóz. Értse. miért inkább keményítőt raktároznak. összhúzékony fehérjék. Ismerje természetes előfordulásukat és az élő szervezetben betöltött szerepüket. hogy adott környezetben az aminosavsorrend egyértelműen meghatározza a fehérje térbeli szerkezetét. Ismertesse a fehérjék térszerkezetét kialakító kötéseket. Tudja. ill. a glikogén és a cellulóz Tudja kiszámítani a legáltalánosabb élelmiszerek %-os szerepét az élővilágban (energiaraktárak. hogy az élőlények általában miért nem cukrot. vázanyagok. mikroszkóppal.

NAD. hogyan rejlik a DNS szerkezetében az Ismerje fel a nukleotidok és a nukleinsavak általános. bázis-foszfát egységekből felépülő molekulavázát. fehérjeforrásokat úgy kell kombinálni. hogy kapcsolat van a nukleinsavak. negyedleges szerkezete. miért a DNS vált az általános örökítő anyagá. hogy ne alakuljon ki harmadlagos. Értelmezze. miért nem alkalmas a xantoproteinreakció minden fehérje kimutatására. a denaturáció és a koaguláció lehetséges okait és következményeit. mit jelent a fehérjék elsődleges. bázispárosodást. Végezzen el fehérjék kicsapódását bemutató kísérleteket Tervezzen kísérletet a fehérjék denaturációjának (hő. Tudjon a stresszfehérjékről (hősokkfehérjék). mennyiségű élelmiszerben levő fehérje energiatartalmát. dauer). Ismerjen kísérleteket a DNS örökítő szerepének bizonyítására (Griffith és Avery. miért elengedhetetlen alkotói VIZSGASZINT Emelt szint Tudja adatok alapján kiszámítani a legáltalánosabb élelmiszerek %-os fehérjetartalmának ismeretében az adott étrendünknek az esszenciális aminosavak. NADP.1.TÉMAKÖR Középszint Magyarázza. Tudja. cukorinformációhordozó. nukleinsavak (RNS. hogy a vegetáriánus étrend összeállításánál a Magyarázza el. KoA) és tulajdonságok között. a fehérjék és a Tudja a nukleotidok (cAMP. hogyan hozható összefüggésbe a tRNS szerkezete Tudja a nukleinsavak biológiai jelentőségét. biológiai szerepe van. Értelmezze. Tudja.6 nukleinsavak . hozza összefüggésbe működésüket a sejt öngyógyító folyamataival. Tudja. nehézfémsók. DNS) biológiai jelentőségét. Hersney és 2. Tudja. és Magyarázza a DNS kettős hélix szerkezetét és a miért nem az RNS. funkciójával. örökítő (önmegkettőződő) szerep. hogyan függ össze a fehérjék fajlagossága Tudjon példákat mondani a mindennapi életből a fehérjék szerkezetének megváltozására (tojás. mechanikai hatás). Tudja. Ismertesse az ATP biológiai szerepét. bemutatására. Ismertesse a visszafordítható (reverzibilis) és a visszafordíthatatlan (irreverzibilis) kicsapás. (specificitása) a fehérjék térszerkezetével. és ennek milyen fehérjehiány.és hússütés. másodlagos.

Chase kísérlete) .

Tudja magyarázni sematikus ábrán. Magyarázza a növények. (pl. Tudja az erjedés lényegét.és energiaforgalom Ismertesse az autotróf és a heterotróf élőlények felépítő és lebontó folyamatainak lényegét és kapcsolatait. A lipidek. és ezt részben . kevés energia. sok energia). Tudja. 2. hogy a végtermék még redukált állapotú. a citromsavciklus. Tudja. Tudja. energia kell-e hozzájuk vagy ATP keletkezik-e. hogyan függ össze napszakaszosan is a fotoszintézis és a sejtlégzés. és azt. hogy a lebontó folyamat fő útja a glükóz (C6) lebontása. víz keletkezik. ismerje mindennapi felhasználását. hogy a fényszakasz lényege a fényenergia kémiai energiává alakulása és a sötétszakaszban a szén-dioxidból ATP és H felhasználásával glükóz keletkezik. hogy energiaforrás szempontjából az élőlények fototrófok vagy kemotrófok és mixotrófok lehetnek. hogy a felépítő folyamatok reduktívak. és hogy a fotoszintézissel termelt oxigént használják az élőlények a légzéshez.2. egy növény fotoszintetizál és olajcseppeket raktároz. illetve a fényszakasz és a sötétszakasz folyamataiban milyen anyagok lépnek be és ki. Ismerje az autotróf és heterotróf élőlények nitrogénforrásait. a fotoszintézis alapvető Tudja összekapcsolni a lebontó és felépítő folyamatokat szükségességét a földi életben. hogy a végső oxidáció során a szállító molekulához kötődő hidrogén molekula oxigénnel egyesül. Ismerje fel.1 anyag. hogy a gükolízis. hogy a légzési oxigén víz bontásából keletkezik a fényszakaszban.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. és közben ATP képződik. Ennek három lépése a glükolízis (C6→ C3-ig. Tudja. vagy a fogyókúrázó saját zsírját bontja. Tudja. + H2O→ CO2 és H-ig) és a végső oxidáció (H + O2→ H2O. hogy a nukleinsavak is tölthetnek be enzimfunkciót. hogy a fotoszintetizáló élőlények az ökoszisztémában termelők.2. egyéb szénhidrátok. Az anyagcsere folyamatai 2. a terminális oxidáció és az erjedés. fehérjék ebbe a lebontásba kapcsolódnak be. hogy az erjedés lényege. a lebontók oxidatívak. tudja hogy több lépésben végbemenő folyamatok Tudja. hogy az autotrófok a fotoszintézissel felépített köztestermékekből vagy glükózból építik saját szerves anyagaikat. aminek fontos szerepe lehetett az élet kialakulásában. Ismertesse a fotoszintézist és a biológiai oxidáció lényegét. NADH). a citromsavciklus (acetil-KoA. Tudja. Tudja a fotoszintézis két lépését. Tudja.

Értse. a fehérjék működése és a tulajdonságok között. a folyamatban 9 tRNS vesz részt. az idegrendszer működése és a viselkedés szintjén is. Értse. 2. a muslicák és az emlősök génjeinek a hasonlósága megnyilvánul a szövetek vagy szervek fejlődése. hogy vannak rákkeltő gének (onkogének). Ismertesse a biológiai fehérjeszintézist (átírás.elégeti. a fiziológiai szabályozás. hogy vannak konzervált DNS-szakaszok (homeobox). Értse. Tudja. hogy pl. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. miért 3 bázis egy kodon. . antikodon. és ATP-n keresztül használják fel. Tudja. Tudja. melyek rendes génjeink megváltozott formái. mi a biológiai alapja annak. m-RNS. hogy hogyan működik a kapcsolat a nukleinsavak. fordítás. r-RNS és t-RNS). 8 aminosavból álló fehérjét tud előállítani. hogy a fehérjék és a nukleinsavak monomerjeik sorrendjében információt hordoznak. pl. Értse. Értelmezze. a gén fogalmát. kodon.2. hogy nem mindig aktív minden gén. egy 30 bázispárból álló DNS-szakasz max. hogy minden átépítés energiaveszteséggel jár. hogyan igazolták a transzformációs kísérletek. Ismerje a genetikai kód. hogy a baktériumokkal emberi fehérjéket is meg tudunk termeltetni. részben pedig a vércukorszintjét növeli).2 információtartalom Tudja. hogy a gének DNS-szakaszok. hogy a sejtek az átalakított fényenergiát a szerves molekulák kémiai kötéseiben raktározzák. Tudja.

Golgi-készüléket.TÉMAKÖR Középszint 2. 2. Ábra segítségével vázolja a váladéktermelés folyamatát és a váladék útját a sejtben a kiválasztásig. Ismerje e sejtalkotók szerepét a sejt életében. Ismerje a biológiai hártyák (membránok) szerepét Ismerje a passzív és az aktív szállítás mechanizmusát. Tudjon példákat az állábas. Értelmezze a levelek őszi színváltozását. citoplazmát. hogy a sejtmozgások sejtváz működésének eredményei.2 mozgás Ismerje fel rajzolt ábrán a sejthártyát. lizoszómát. hajtóerőit.1 elhatárolás 2.3. Ismerje a passzív és az aktív szállítás lényegét. fotoszintézis). mely sejtekben és miért fordul elő egy-egy sejtalkotó nagyobb számban. Tudja. Tudja. Sejtalkotók (az eukarióta sejtben) VIZSGASZINT Emelt szint 2. Ismertesse a sejtbe bejutó anyagok vagy belső felesleges anyagok lebontásának lehetőségét (lizoszóma). pumpák). jelölés.3 anyagcsere Ismertesse a citoplazma és az endoplazmatikus membránok felépítését. membráncsatornák.3. ostoros. 3. sejtközpontot. szállítók. riboszómát. ezek és a szabad riboszómák . (határolás.és exocitózis folyamatát. Ismertesse a váladéktermelés nyomon követésének főbb módszereit (mikroszkópos megfigyelés.3. és tudja jelentőségét. Ismertesse a mitokondrium és a színtest szerepét ( biológiai oxidáció. jelfogás) és felépítésének végrehajtóit (kettős lipidréteg. általános elvét. nyomon követés radioaktív izotópokkal). mitokondriumot. sejtmagot. csillót. ostort. csillós mozgásokra a saját szervezetében. összekötés. zöld színtestet. zárványt. hogy a sejt belső hártyarendszere felületnagyobbító szerepű. endoplazmatikus hálózatot. Példákkal bizonyítsa. Rajzolja fel és magyarázza az endo. vonjon párhuzamot a sejt és saját szervezete szervrendszereinek az működése között. sejtfalat.

nyugalmi szakasz.4 osztódás Ismertesse a sejtmag felépítését és működését nem osztódó és osztódó sejtben. Ismerje a sejtek osztódási ciklusát (nyugalmi szakasz. folyamán DNS elosztás megy végbe. Ismerje a kromoszóma fogalmát. Ismertesse a kemiozmózis-teória lényegét. ioncsatorna-nyitás). hogy a sejtosztódás előtt DNS-megkettőződés.5 szabályozás Példákon tudja bemutatni. mint egy fiatal ember érett agysejtje.Ismerje a sejtközpont és az osztódási orsó funkcióját. 2. Ismertesse az energiatermelő sejtalkotókat (a mitokondrium és a színtest) felépítését és működését. mi a különbség a kromoszóma és a kromatida között. a meiózis folyamatában a genetikai változatosság egyik oka az anyai és az apai eredetű kromoszómák véletlenszerű szétválása.3. osztódás). hogy a hormonok milyen mechanizmusokkal befolyásolhatják a sejtanyagcserét (adrenalin – cAMP. hogy a sejtek a belső és a külső környezetből ingerek érik. a megfelelő struktúrához kötni. Értse. DNS. hogy szervezetünkben van programozott és nem . 2. megkettőződés. Tudja. Értelmezze a K–Na-pumpa fontosságát. hogy ingerek hatására valamilyen belső anyag koncentrációja változik meg. hogy egy idős ember érett vörösvérsejtje fiatalabb. Tudja. Ábrasoron tudja sorrendbe tenni a sejtosztódás fázisait. Tudja. Tudja. Értse a mitózis és a meiózis különbségét.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint szerepét a belső fehérjék képzésében. jelentőségét. osztódóképességét. az ivarsejtjében 23 kromoszóma van (22 testi és 1 ivari kromoszóma). Tudja a kromoszómaszerelvény fogalmát. Tudja a lebontó és felépítő folyamatok megismert szakaszait a megfelelő sejtalkotóhoz.3. hogy az ember testi sejtjében 23 pár. hogy a sejt válasza működésének megváltozása lehet Tudja. Értse. Tudja. Tudja.

szekréció vagy elektromos változás). programozott sejthalál. Hozzon ezekre példákat. .(alakváltozás.

1 prionok 3.2.1. bakteriofág. Önálló sejtek 3. Nem sejtes rendszerek 3. kanyaró. herpesz. Ismerje.1. virion. szalmonella. testfelépítését. paraziták. Ehhez használja fel a mindennapi életben tapasztaltakat: bélbaktériumaink szerepe. fogszuvasodás. szaprofitonok lehetnek. higiénia).TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 3. kullancs által terjesztett vírusos megbetegedések. prokarióták Ismerje a baktériumok DNS-ének jellemzőjét. rubeola. mezőgazdasági és egészségügyi jelentőségét. folyamatát. alakjait. Ismerjen vírus által okozott emberi megbetegedéseket (influenza.1. borkészítés. Legyen tisztában alapvető járványtani fogalmakkal (fertőzés. gyulladásos folyamatok. hogy az örökítő anyagot nem tartalmazó prionok is képesek betegséget okozni. lássa ezek kapcsolatát változatos anyagcseréjükkel. Ismerje ezek megelőzését és az antibiotikumos védekezés lehetőségét. ipari. Tudja. és a baktériumok ivaros jellegű folyamatait. Lyme-kór. Tudja. AZ EGYED SZERVEZŐDÉSI SZINTJE 3. Ismerje a vírusok kialakulására vonatkozó elméletet. hepatitis. egészségügyi jelentőségét. Ismerjen baktérium által okozott emberi megbetegedéseket: tetanusz. Ismertesse a baktériumok szaporodását. illetve szimbióták. sterilizálási eljárásokat. Ismertesse a vírusok felépítését és a vírusfertőzés Ismerje a következő fogalmakat: vegetatív vírus. AIDS. 3. hogy a baktériumok anyagcseréjük sajátosságai miatt autotrófok és heterotrófok.1. veszettség). járvány.2. spóraképzését. Ismerjen fertőtlenítési. a tej savanyodása. hogy a felelőtlen antibiotikum-szedés rezisztens formák szaporodását idézheti elő. . Ismertesse a baktériumok biológiai. lizogénia.1 vírusok Ismertesse a vírusok biológiai. Tbc. evolúciós.

.

2. hogy a felépítés. a papucsállatka. hogy a prokarióták gyors szaporodása. és figyelje meg mozgásukat. hogy miben különböznek a gombák. spóraképzés). hogy a sejtek működésbeli különbsége felépítésbeli differenciálódással jár. állatok elkülönülése Magyarázza. egysejtű eukarióták Ismerje az endoszimbióta elméletet. hogy a testszerveződés és az anyagcserefolyamatok alapján miért alkotnak külön országot az élőlények természetes rendszerében a növények. a növények és az állatok (életszakaszok típusa. Ismertessen emberben is előforduló amőboid. és ennek kapcsán ismertesse a baktériumok jellemzőit. haploid és diploid szakasz hossza. oka lehet Tudja az ősbaktériumok evolúciós jelentőségét. .2. a vízvirágzásnak és az élelmiszerek romlásának. 3. ivarsejtképzés. csillós mozgást. a zöldszemes ostoros és az élesztőgomba testfelépítését.1 a gombák.3. ostoros. Vizsgáljon mikroszkóppal szénabacilust. A többsejtűség felé vezető utak 3.3. különbözőségeit. a gombák és az állatok. Tudja. lehetőség van a teljes információcserére ). Legyen képes az egysejtűek életmódjával összefüggő kísérletek elemzésére.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. 3. Tudja részletesebben. Ismerje az amőba. növények. jobban szabályozottak. illetve a működés mely jellemzői tették lehetővé az eukarióták robbanásszerű fejlődését (az anyagcsere lépései elkülönültebbek. Ismertesse a gombostűfej moszat és a fejespenész testfelépítésének hasonlóságait. életmódját. Ismerje fel ezeket az élőlényeket fénymikroszkóppal. Tudja. Hasonlítsa össze a prokarióta és az eukarióta sejt szerveződését és működését.

.

sok zöldmoszatra (pl. Ismerje a gombák fonalas testfelépítését. sejtfonal. magyarázza helyüket a törzsfán.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 3. Rajzolt ábrán tudja értelmezni a mohák kétszakaszos egyedfejlődésének lépéseit. Vizsgáljon kézinagyítóval és mikroszkóppal lombosmohákat. zuzmókat. csillárkamoszat). Ismerje a kalapos gombák jellemzőit és spórából való kialakulásának folyamatát. spórás Hasonlítsa össze a tömlős és a bazidiumos gombákat. a kalapos gombákra és a mohákra. 3. táplálkozásra alkalmatlan és mérgező kalapos gombákat. Hozza összefüggésbe a mohák társulásokban elfoglalt helyét. hogy ez a szerveződés jellemző a vörös. példafajokon keresztül.3 teleptest Tudja. hogy a zuzmók gombák és moszatok szimbiózisai. szaporodását. teleptest).2 sejtfonalak A zöldmoszatok példáján mutassa be az egysejtű szerveződéstől a többsejtű szerveződés típusait (sejttársulás.3. tudja.3. hogy a gyilkos galóca halálosan mérgező. ismertesse a megfigyeltek alapján testfelépítésüket. Tudja. Ismertesse az ecsetpenész gyakorlati jelentőségét. testfelépítését és . hogy vannak gombás bőrbetegségek. Ismerje a zuzmók testfelépítését A moszatok színanyagait hozza összefüggésbe a különböző színű moszatok tengerekben elfoglalt mélységével. allergiát okozó gombák és a szervezetben élősködő fajok. Tudja. Sorolja fel a hétköznapi életben legismertebb ehető.és barnamoszatok többségére. Vizsgáljon fénymikroszkóppal penészgombát és fonalas zöldmoszatokat. Tudja a gombafogyasztás szabályait. rajzolja és jellemezze a mikroszkópban látottakat.

Tudja. . hogy a zuzmók a levegő szennyezettségének indikátorai.

4 álszövet Tudja.4. Tudja. és ennek fejlődéstörténeti jelentőségét. testtájak 3. Rajzolt ábrán tudja értelmezni a harasztok és a zárvatermők kétszakaszos egyedfejlődésében az ivaros és az ivartalan szakaszok arányát. vízért való verseny.4. szervek. hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékonyabb alkalmazkodással. 3. Ismertesse a nyitvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” (virág.  spóratermő levelek elkülönülése . élőlényekből indulnak ki. miért az ősi zöldmoszatokból törzsfejlődési vonalak sohasem specializálódott származtathatók az ősi szárazföldi növények. hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékony alkalmazkodással. felépítésével. víztől független szaporodás).Szövetek. hogy az új nagy Ismertesse.3. szervrendszerek. Ismertesse a harasztoknál megjelenő evolúciós „újításokat” (szövetek. mag. vonjon a levegő tisztaságára vonatkozó következtetéseket. Tudja ezeket összefüggésbe hozni a szervek megjelenésével. hogy a növényvilág fejlődését befolyásolta a fényért. a szárazabb élőhelyeken való szaporodás lehetősége. ivarlevelek). hogy a szivacsok álszövetesek.szervek.1 a növényvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából Értelmezze példákon keresztül. 3. Ismerje a szivacsok testfelépítésének főbb jellemzőit.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Figyeljen meg környezetében előforduló zuzmófajokat.

fűszer. Tudja a zárvatermők virágának ősi és levezetett bélyegeit ismertetni. a pillangósvirágúak. Ismertesse a növényfajok védetté nyilvánításának szempontjait (génkészlet. a rózsafélék. termés. zöldség.4.2 az állatvilág főbb csoportjai a szervi differenciálódás szempontjából Értelmezze példákon keresztül. hogy az új nagy Tudja. ökológiai igényeinek jellemzéséhez. a szervi differenciálós szempontjából. kerti gyom.és élvezeti növények. Tudja használni a növényismeret könyvet a környezetében élő növények megismeréséhe. és élőhelyének. indikátorszerep). a liliomfélék és a pázsitfűfélék csoportjába tartozó.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje a kettős megtermékenyítés folyamatát. kettős s megtermékenyítés. 3. Képes legyen a bemutatott fajokat összehasonlítani. gyógy-. maradványnövények.és gabonanövények. zárt magház.és ipari növények. élőlényekből indulnak ki. veszélyes (allergén) növények.  rovarmegporzá Ismertesse a zárvatermőknél megjelenő evolúciós „újításokat” (takarólevelek.és szobanövények. bibe. a boglárkafélék. a keresztesvirágúak. illetve osztályjellemzők alapján tudja jellemezni a Példafajokon keresztül mutassa be a növények szerepét fajlistában szereplő fajokat. hogy az állatok országának ma élõ képviselõi mellett fejlődési vonalak sohasem specializálódott kihalt törzsek maradványai is ismeretesek. fészkesek. . szállítócsövek. Törzs-. mindennapi életünkben: gyümölcsök. takarmány. tanórán bemutatott fajok virága alapján. gyökérszőrök) hozza ezeket összefüggésbe a szárazföldi élethez való hatékonyabb alkalmazkodással.

ha az férgek. szervek differenciálódása). hozza ezeket összefüggésbe környezethez való hatékony alkalmazkodással. Hozzon példákat ismétlődő szervekre. Törzs. gerincesek) illetve a evolúcióban gyors. gerincesek származási kapcsolatait. miért jelenthetett a szelvényesség újabb lehetőségeket a differenciálódásra. közeli rokon fajok is lehetnek nagyon különbözõek. fajlistában szereplő fajokat. magyarázza. csalánozók. jelentõs változásokon mentek keresztül. repülőgép.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ábráról ismerjen fel sugaras. illetve Értse az állatvilág főbb csoportjainak (.és gyűrűsférgek evolúciós újításait (szimmetria. alkalmassá tették őket. egységekre az állatvilágból (ember esetében is). bélcsatorna alakulása. hogy a szárazföldi élethez a gyűrűsférgek és a kétéltűek nedves élőhelyhez alkalmazkodtak. a szimmetriaviszonyokat kialakulhatnak a törzsfa különbözõ ágain (konvergencia). illetve szerepet játszhattak abban. használja fel az ember a Sorolja fel az ízeltlábúak testfelépítésének azon természet (természetes szelekció) által létrehozott jellegzetességeit. a rovarok és a hüllők a szárazságot jól tűrik. a madarak és emlősök viszont a száraz és hideg körülményekhez egyaránt képesek jól . ízeltlábúak. magyarázza életmódjukkal. melyek a szárazföldi életmódra élőlények adottságait technikai vívmányaiban (pl. hogy a Földön a fajokban leggazdagabb állatcsoporttá válhassanak. kétoldalúan szimmetrikus és Értse. illetve a funkciók hatékonyabb elvégzésére. puhatestűek.és osztályjellemzők alapján tudja jellemezni a Ismertesse a lapos. de életműködéseikhez meleget igényelnek. ezért a hasonló fajok nem föltétlenül közeli rokonok. tengeralattjáró). hogy hasonló tulajdonságok egymástól függetlenül is aszimmetrikus állatcsoportokat. Mutassa be hogyan használta. radar. Tudja.

Ismertesse az állandó testhőmérséklet kialakulásának anatómiai és funkcionális feltételeit. belső váz. ősgyíkmadár) keveredő hal-kétéltű illetve hüllő-madárjellegeket. Ismertesse az ősi bojtosúszójú halak evolúciós jelentőségét. Magyarázza. ötujjú végtag. majd a szárazföldi. többrétegű hám. előbél eredetű lépcsőfokának az ősi rovarevő emlősök. . hogy az állatvilág fejlődésének hajtóereje elsősorban az életműködések hatékonyabb elvégzése. légzőszerv). hogy a hüllők az első igazi szárazföldi állatok. hasonlóságait (csőidegrendszer. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a porcoshalak (cápa) és a csontoshalak (ponty) Magyarázza miért tekinthetők a törzsfejlődés fontos anatómai különbségeit. a Ismertesse az ember és a gerinces állatok anatómiai Ábra alapján elemezze a gerincesek átmeneti alakjaiban (ősi kétéltű. Tudja összehasonlítani az emberszabású majmok és az ember anatómiai és élettani tulajdonságait. A magzatburok szerepét hozza összefüggésbe szárazföldi élethez való hatékony alkalmazkodással. Tudja. Mutassa be a madarak testfelépítésén a hüllőszerű bélyegeket. szőrzet stb) az egyes gerinces állatcsoport Magyarázza miért tekinthetők a törzsfejlődés fontos anatómiai jellegzetességeinek tükrében (pl.alkalmazkodni. 2 vérkör. vízhiányos és hideg élőhelyekhez való alkalmazkodás volt. Ismertesse a gerinces állatok közös jellegzetességeit. halak csőidegrendszer. miért mondhatjuk. ezek funkcionális következményeit. lépcsőfokának az ősi fejgerinchúrosok.

szőrzet).3. környezetvédelmi problémái tükrében ismertesse környezete állat világának egy-egy jellemző aspektusát. sematikus rajzon a gyökér hossz. levél Ismerje fel fénymikroszkópos fényképen a gyökér hossz. jellemzők. Magyarázza az évgyűrűk keletkezését. a fás szár keresztmetszetét. Jellemezze az osztódó szövetet és az állandósult szöveteket: a bőrszövetet. Ismerje a gyökér alapvető működéseit (rögzít. tudja magyaráznia látottakat. Lakóhelye illetve közvetlen környezete természetvédelmi értékei. a növények szövetei. a fás szár keresztmetszetét. testarányok. a kétszikű és egyszikű lágyszár keresztmetszetét. Ismerje fel ezeket a szöveteket rajzon.és keresztmetszetét.4.  gyökér. Jellemezze az emberi nagyrasszokat (élőhely. a kétszikű és egyszikű lágyszár keresztmetszetét.és keresztmetszetét. 3. szervei  szövetek Tudja. a kétszikű levél keresztmetszetét. fej-arc.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Rajzolt ábráról ismerje fel a típusállatok fő szerveit. és ez milyen változást okozott a felépítésükben. az alapszövetet és a szállítószövetet. szállít). alapszövet és szállítószövet. Ismerje fel egyszerű. színkomplexió. tudja magyaráznia látottakat. hogy milyen működésekre specializálódtak a következő szövetek: osztódó szövet és állandósult szövetek: bőrszövet. Vizsgáljon fénymikroszkóppal önállóan készített növényi szövet preparátumot. . tudja összefüggésbe hozni funkcióikkal. a kétszikű levél keresztmetszetét. felszív. szár.

melyeknek gyökerét. hajtóerőit. szár és levél Ismerje a levél alapvető működését (fotoszintézis). honosítás) nappalhosszúságával. Hozza összefüggésbe a nappalhosszúság virágképzésben betöltött szerepét az eredeti élőhely illetve a megváltoztatott élőhely (pl. gázcsere. anyagszállítással sejtnedvében és a kristály formájában való kiválasztást. szárát illetve levelét fogyasztjuk. Tervezzen kísérletet a foto-. Kövesse a gázcserenyíláson át felvett szén-dioxid-molekula sorsát a növényben. kiválasztás. hormonokkal és a növények vízforgalmának Ismertesse a folyadékszállítás kémiai és fizikai szabályozásával. növény meglocsolása után visszanyeri tartását. kapcsolatos kísérletet. geo. helyzetváltoztató mozgás). kapcsolatot teremteni a levél. Tudjon példát mondani környezeti hatásokra bekövetkező módosulásokra és Magyarázza a növények vízforgalma alapján: hervadó alkalmazkodásra (adaptáció). a szár. Ismerje a növények további önfenntartó függ össze a zárósejtek felépítésével. Tudjon kapcsolatot teremteni a virág és a termés részei között. Jellemezze a gyökér.  virág. Kövesse egy talajból felvett vízmolekula atomjainak sorsát a A lombhullatást hozza összefüggésbe a növényi növényben. ozmózis jelenségével. hogy a gázcserenyílások működése hogyan folyamata között. a színtestek és a fotoszintézis Értelmezze.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje a szár alapvető működéseit (tartja a leveleket. a levél felépítését és működését. az egylaki és a kétlaki növény fogalmát. tudja értelmezni a fás szár kialakulását. Tudja mi a rügy. szállít).és hidrotropizmus. módosulásait. A virágpor fénymikroszkópos vizsgálata alapján következtessen a megporzás módjára. Ismerje a termés biológiai szerepét és a magterjesztés stratégiáit. Soroljon fel növényeket. hozza összefüggésbe a gyökér. Képes legyen fénymikroszkóppal vizsgálni a sejtüreg Értelmezzen tanórán bemutatott. tudjon felépítésével. Ismerje az egyivarú és a kétivarú virág. valamint a termonasztia bemutatására. . termés Ismerje a virág biológiai szerepét és részeit. turgorával és az működéseit (vízforgalom.

rothadó értelmezni auxinnal elvégzett kísérleteket. Ismerje a virágos növények fajfenntartó működéseit (mag illetve termésképzés.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje az ivaros és az ivartalan szaporodás előnyeit és hátrányait. illetve a csírázás folyamatával. vegetatív szervekkel történő szaporodás). vázizom. magját illetve termését fogyasztjuk. középszinten megadott Ismerje fel fénymikroszkópos készítményen a következő szöveteket: többrétegű elszarusodott laphám.4. Jellemezze a szövettípusokat. szemzés). üvegporc. tudjon újból kinő. hogy milyen működésekre specializálódtak a következő szövetek: hámszövet (működés és felépítés szerint is).4. az állatok szövetei. és ez milyen változást okozott a felépítésükben. a gyümölcsfák terebélyesedését metszéssel befolyásoljuk. 3. dugványozás. üvegporc. csillós hám. Soroljon fel növényeket. gyümölcs az egészséges gyümölcsök rothadását okozza. a lenyírt/lelegelt fű Ismerje a hormonok szerepét a növények életében. a sötétben tartott burgonya kihajt. Hozza összefüggésbe a növényi hormonok hatásával: az ablakba helyezett növény elhajlik. izomszövet. Ismerje a szobai és kiskerti növények szaporítási módjait (tőosztás. emberi vér. emberi vér. Ismerje fel fénymikroszkópi fényképen a következő vázizom. szervrendszerei  szövetek Tudja. csontszövet. melyeknek virágját. lehetséges értékeit elvégzett csírázási kísérlet kapcsán. szöveteket: többrétegű elszarusodott laphám. . oltás. Ismertesse a csírázás külső és belső feltételeit egy otthon Ismertesse a légzési hányados fogalmát. csontszövet. csillós hám. kötőszövet és idegszövet. hozza összefüggésbe az energianyerésre felhasznált szerves anyag összetételével.

.

a testfolyadékot mint hidrosztatikai vázat. hogy mi a kültakaró alapvető feladata (védelem. kapcsolni. előnyei. magyarázza ezek felépítésbeli különbségét az életmód függvényében. a harántcsíkolt izmot. a párolgás csökkentése). Vizsgáljon madártollakat. magyarázza a különbségeket. valamint a belső Értelmezze a gerincesek végtagtípusának alakulását az vázat. Hasonlítsa össze a különböző osztálybeli gerincesek mellkasát. Hasonlítsa össze a különböző gerinces osztályok kültakarójának felépítését. azok funkcióit. mozgás) hogyan nyomja rá a bélyegét a kültakaró felépítésére. Tudja ezt konkrét élőlényekhez.TÉMAKÖR Középszint  kültakaró VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a vedlés folyamatát rovarok esetében. a toll részeit. légzés. Ismerje. Vonjon párhuzamot a féregmozgás és az ember szervezetében előforduló perisztaltikus mozgás között. szárazföldi) és a funkció (hőszigetelés.  mozgás Hasonlítsa össze a külső. a többrétegű hám pedig lehet el nem szarusodó és elszarusodó. élőlénycsoportokhoz élőhely és az életmód szempontjából. magyarázza a különbségeket. sorolja fel főbb típusait. Hasonlítsa össze egy kétéltű és az ember kültakarójának fénymikroszkópos képét. a állatcsoportoknál fordulnak elő. Ismertesse példafajokon keresztül. és hogy az egyrétegű hám termelhet kutikulát. hozza összefüggésbe ezek felépítését az állat . hámizomsejtet. hogy az életmód (élősködés. mészvázat és kitinpáncélt. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. a simaizmot. béka illetve madárcsontvázat. vízi. mely állatcsoportokban fordul elő még a vedlés. a bőrizomtömlőt. illetve hozzon további példákat. élőlénycsoportokhoz kapcsolni. hátrányai).és belső vázat (mely Ismerje a mozgásrendszer aktív és passzív részeit. Hasonlítson össze a csontos hal. Ismertesse az emlősök bőrében előforduló mirigyeket. a külső meszes és kitines vázat.

a törzs elemelkedését a földtől. Hasonlítsa össze a sejten kívüli emésztés előnyét élőlénycsoportokhoz kapcsolni. Ismertesse. Ismertesse a rovarok –rágó. hogy keringés és a kiválasztás szervrendszerén keresztül valósul a bélcsatorna lehet egy. különbségeket. . gyík és a kutya mozgásait összehasonlítva. bélcsatorna tagolódása. hogyan segíti elő a lábak mindenkori helyzete a mozgás mechanizmusát. nyaló.légzésének mechanizmusával. hozza összefüggésbe a váz. mindenevő táplálkozásmódot hozza összefüggésbe a bélcsatorna hosszával. hogy az emésztés lehet sejten belüli és kívüli.szájszervének és az emlősök fogazatának az életmóddal és a táplálkozással való összefüggését. Hasonlítsa össze az örvényféreg és a földigiliszta tápcsatornáját. hogy az anyagcsere a táplálkozás. húsevő. a Ismerje. az emésztőmirigyek megjelenése felé mutat.és izomrendszer tagolódásával. magyarázza a hasonlóságokat. a légzés. szúró-szívó. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint  anyagcsere Magyarázza. A növényevő. az állkapocs megfelelő irányú mozgásával. hogy a fejmozgások lehetséges irányai hogyan tükrözik a koponya kapcsolódását a csigolyákhoz. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. és a fejlődés a meg. szemben a sejten belüli emésztéssel.és kétnyílású. hogyan függ össze a madarak testfelépítése a repülő életmóddal Magyarázza a rovar. Ismerje. A végtagok (lábak) kialakulását.

a vízi vagy szárazföldi környezetnek megfelelően kopoltyú vagy tüdő. illetve légcsőrendszer. értelmezze a madárlégzés kiemelkedő hatékonyságát. Az ellenáramlás elvének ismeretében magyarázza a halkopoltyú oxigénfelvevő hatékonyságát. a légzőszerv pedig lehet kültakaró és előbél eredetű. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. . Hasonlítsa össze a madarak légzését nyugalomban és repüléskor. Tudja ezeket konkrét élőlényekhez. hüllők) Ismerje. élőlénycsoportokhoz kapcsolni. élőlénycsoportokhoz kapcsolni.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Hozza összefüggésbe a madárcsőr alakját a táplálkozás Hozza összefüggésbe az állatvilág különböző módjával. Figyelje meg és magyarázza a hal légzésszáma és környezetében lévő víz hőmérséklete közötti összefüggést Hasonlítson össze vizes élőhelyen élő élőlények légzését (halak. Magyarázza a különböző állatcsoportoknál előforduló aktív belégzést illetve kilégzést a légzőszervben lévő gáz külső légkörihez viszonyított nyomásának függvényében. a fogyasztott táplálék összetételével. hogy a légzés légzőszerv nélkül. rágó. összetett) az állatok táplálkozásával. egyszerű. zúzó. gyomortípusait (mirigyes. Ismertesse a halak szájának és kopoltyúfedőjének összefüggő mozgásait a hallégzés mechanizmusának ismeretében. kétéltűek. diffúzióval is megvalósulhat.

földigiliszta) és magyarázza a látottakat. Hasonlítsa össze a nyílt és zárt keringést. Tudja összehasonlítania a különböző állatcsoportok szívének felépítését és működését. hogy a szervek vesécske és vese típusúak lehetnek. ismertesse a szíven átáramló vér illetve testfolyadék oxigén illetve szén-dioxid tartalmát. hogy a kiválasztás megvalósulhat sejtenként vagy szervekkel.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje. járulékos mirigy). hogy az állatok szaporítószerveinek felépítése a környezet hatására kevéssé változó bélyeg. Hasonlítsa össze a rovarok Malpighi . nyílt és zárt keringéssel (vérnyirok és vér). a zigóta. hogy a keringés megvalósulhat aktívan mozgó sejtekkel. a hímivarsejt. párzószerv. Ismerje. Ismerje a petesejt. Ábrán ismerjen fel koponyapreparátumon fogazattípusokat. Tudjon példát az ivartalan szaporodásra és a regenerációra. az ivari kétalakúság. Sztereomikroszkóppal vagy kézinagyítóval vizsgáljon állatokat.és kétvérkörös típusban. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. rovar.edénnyel és a gerincesek vesével történő kiválasztásának lényegét. a szűznemzés. egy. . Ismerje az ivarszervek általános felépítését (ivarmirigy. élőlénycsoportokhoz kapcsolni. az embrionális és posztembrionális Tudja a tojás evolúciós előnyeit. élőlénycsoportokhoz kapcsolni. a hímnősség és a váltivarúság. illetve azok szerveit (toll. ezért a rendszerezés alapjául is alkalmas. Tudja ezt konkrét élőlényekhez. Magyarázza a tyúkvér és az emberi vérkenet mikroszkópos képének különbözőségét. Ismerje a szaporodás víztől való függetlenedésének folyamatát. kivezető járat.  szaporodás egyedfejlődés Ismerje.

fejlődés fogalmát. Vizsgáljon tojást. tudja élőlényekhez kötni az átalakulás típusait. az ivadékgondozás és az utódszám összefüggését. a részek funkcióit. a külső és belső megtermékenyítés. Ismertesse a belső megtermékenyítés előnyeit a külső megtermékenyítéshez képest. A magzatburok szerepét. és az átváltozás fő egyedfejlődési stádiumait. a kifejlés. VIZSGASZINT . mondja el részeit. TÉMAKÖR Középszint Ismertesse a teljes átalakulás. hozza összefüggésbe a víztől független szaporodással.

komfortmozgás. agresszió) és a viselkedések egyedfejlődését. hogy a beállított értékek maguk is változnak. mozgásmintázat. evolúcióján. a gerinces agy ismerje fel ezeket. Ismerje az önfenntartással kapcsolatos viselkedéseket Hasonlítsa össze a rovarszem teljesítményét az emberével. társítások. a szem gerincesek). Ismerje az érzékszervek típusait. illetve példákból A kefalizáció folyamatát mutassa be. Tudja ezt konkrét Ismertesse hogyan alkalmazkodott az állatok szemének élőlénycsoportokhoz kapcsolni ( csalánozók. hólyagszem). Homeosztázis Ismertesse a homeosztázis fogalmát. fogalmát. felépítése életmódjukhoz (színlátás. táplálkozási magatartás. ivadékgondozás. tudjon ezekre példát hozni. . önzetlenség. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 4. Tudjon ezekre példát hozni. a központosulás előnyét. párzás. Jellemezze az alábbi magatartásformákat: (reflex. (tájékozódás. Ismertesse a fényérzékelés lehetőségeit és részletesebben a fényérzékelés lehetőségeit (fényérzékeny sejtek. jelentőségét. illetve példákból ismerje fel ezeket. gyűrűsférgek. Ismerje a diffúz idegrendszer.szabályozás érzékelés. illetve példákból ismerje fel ezeket. belátásos tanulás). hogy a szabályozás hormonális és idegi úton valósulhat meg.viselkedés Tudja. AZ EMBERI SZERVEZET 4. pupilla alakja. Ismerje a fajfenntartással kapcsolatos viselkedéseket (a partner felkeresése. Értelmezze. udvarlás-nász. védelme).és a csőidegrendszer csészeszem. tudjon ezekre példát hozni. a dúc. mozaikszem. irányított mozgás.1. menekülés).

2. Tudjon égési sérülést ellátni. Tudja.1 bőr Ismertesse a bőr funkcióit. a napozás egészségtani vonatkozásait. és ennek szerepét a testhőmérséklet szabályozásában. Ismertesse a bőr festéksejtjeinek működését.4. (védelem. hő ingerek).2. a bőrápolás. Tudja. a védekezést.2. vérhólyag és mi a teendő velük. kozmetikázása. mit jelent a bőr tisztántartása. Ismerje a bőr hajszálereinek szabályozhatóságát. hogy miért veszélyes és akár halálos is lehet az égési sérülés. érzékelés. bőr részeit. a pattanás.3 a bőr gondozása. Ismertesse a bőr szöveti szerkezetét. hogyan alakul ki a mitesszer. a szemölcs. hajápolás. 4. mi az anyajegy. vízhólyag. Ismerje fel mikroszkópi készítmény fotóján. és ábrán azonosítsa a bőr részeit.2 szabályozás 4. mirigyeit és azok funkcióit. hőszabályozás: fájdalom. a napsugárzás hatását a bőrre. tapintás. Tudja.2. Kültakaró 4. nyomás. illetve ábrán a Magyarázza a hám megújulását. védelme .

tudjon az arcüreg szerepéről. felső és alsó állcsontot. porcos és ízületes kapcsolódására.3.TÉMAKÖR Középszint 4. A mozgás 4. Tudjon példát mondani a csontok összenövésére. ezek szerepét. a mellkas és az Tervezzen kísérletet a csont szerves és szervetlen agykoponya csontjait. Ismerje fel rajzon az ízület részeit. Tudja. hogy a csigolyák milyen funkciókat töltenek be Ismerje a függesztőövek funkcióját.1 vázrendszer VIZSGASZINT Emelt szint Tudja milyen biológiai funkciói vannak a csontvázrendszernek. a fiatalkori és időskori csontsérülésekkel. magyarázza. Ismerje fel az arckoponyán az orrcsontot. varratos. alkotójának szétválasztására. Magyarázza a gerincoszlop kettős S alakját. Mondjon példát egy-.3. Ismertesse. Ismertesse egy lapos és egy hosszú csöves csont szerkezetét a megfelelő funkciókhoz kötve. Röntgenfelvételen ismerje fel a végtagok csöves csontjait.és háromtengelyű ízületre. a gerincesek ötujjú végtagtípusának csontjait. csonttörés után a gyógyulás folyamatának a lényegét. Ismertesse a medence csontjait. Ismertesse a gerincoszlop tájékait. hogy ezek milyen mozgást tesznek lehetővé az adott helyeken. csontjait. . hozza összefüggésbe arányuk változását az életkorral. két. Ismerje fel a csigolya részeit. Ismerje a csípőficam szűrésének fontosságát és korrigálásának lehetőségeit. Ismertesse a csont kémiai összetételét (szerves és szervetlen alkotók). Rajzolt ábrán ismerje fel ezeket. járomcsontot.

Tudja a helyét és funkcióit a következő izmoknak: gyűrű alakú záróizmok. inak. Értelmezze a Ca2+-ion és igényes. gát izmok. rekeszizom. hogy az izom saját energiatároló funkciókhoz kötöttek. és oxigéntároló molekulával rendelkezik. hogy az izom saját energiatároló Ismertesse az izomműködés energetikájának lényegét. rángás. mimikai izmok.Tudjon példákat hozni a férfi és a női csontváz TÉMAKÖR Középszint 4. oxidáció.3. alapvető háttere az izomtónus. bokasüllyedés. mellizom. Tudjon az arthroszkópia lehetőségéről. mi a szerepe annak. rándulás. izomrost. 4. kifelé és befelé forgató. szűntethető meg az izomláz.összehúzódását (aktin és miozin). ficam. 4. hajlító és feszítő. Értse. izomrendszer különbségeire. hogy a vázizmok akaratlagos mozgásai agykérgi Értse.3 4 a mozgás és mozgási Ismertesse a mozgási szervrendszer gyakoribb betegségeit rendszer egészségtana és ellátásuk módját (elemi elsősegélynyújtás): törés. Ismertesse miért fontos a bemelegítés. gerincsérülés. hőtermelés). Értse az életmód szerepét a betegségek és a sérülések . antagonista és szinergista. és oxigéntároló molekulával rendelkezik.izom szinapszis.2. a folyamat ATP. VIZSGASZINT Emelt szint Tudja az alábbi szempontok alapján az izmokat csoportosítani: közelítő és távolító. záróizmok Ismertesse az ideg. hogy valamennyi izommozgás. lúdtalp.és feszítő izmai. hogy a sejt összehúzódása a sejtváz elemeinek Ábra segítségével magyarázza el a gerinces vázizomrost egymáson való elcsúszása. izületi gyulladás. izompólya. Értse az izomláz kialakulásának okait.3. húzódás. hogyan (glikogénbontás. tejsavas erjedés. gerincferdülések illetve ezek megelőzésének lehetőségei. fejbiccentő izom Ismertesse a vázizom felépítését: izomsejt. Értse mi a szerepe annak.3 szabályozás Tudja. Ismertesse izomműködés alapvető biokémiai folyamatai.és Ca2+. hasizmok. végtagok hajlító. bordaközi izmok. tetanuszos összehúzódás folyamatát. Értelmezze. az ATP szerepét.

4. kezelését. a fehérje.megelőzésében. tripszin. a szénhidrát. hogy mi a különbség a táplálék és tápanyag között. és tudja működésük Ismertesse a bélfelület növelő struktúráit. erepszin.4. Ismerje fel ábrán az emésztőrendszer részeit. pepszin. hogy miért van szükség több enzimre egy makromolekula emésztéséhez. Ismerje a szájápolás higiéniáját. jellemezze VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse az emésztésben résztvevő enzimeket. Ismertesse a testedzés jelentőségét. és értse folyamatait. a raktározásban és a méregtelenítésben. .4. 1 táplálkozás 4. 2 emésztés Tudja a táplálkozás jelentőségét.glükóz. hatásukat. Ismerje fel a fog részeit. A táplálkozás 4. Ismertesse a mozgás szerepét a testsúly szabályozásában. állóképességet fokozó). a zsír és a nukleinsav emésztésének folyamatában. tudja biológiai funkcióit. a fogképletet. Magyarázza. lipáz.3 felszívódás Ismertesse a bélbolyhok helyét. Ismertesse az emésztőnedveket. ügyességi.és glikogénszintézisben. Ismertesse a rendszeres fogorvosi szűrővizsgálat jelentőségét. Tudja. Ismerje a testépítés során alkalmazott táplálék TÉMAKÖR Középszint kiegészítők káros hatásait. Ismertesse a sportorvosi rendelés jelentőségét. típusait (erőnléti.4. 4. működésük helyét (amiláz. Tervezze meg a hasnyál vagy a gyomornedv hatását bemutató kísérletet. a fogszuvasodás megelőzését.4. termelődési helyüket és szerepüket a fehérje. Ismertesse a máj szerepét az emésztőnedv-termelésben. nukleáz).

lényegét. Ismertesse a bélperisztaltika fogalmát. működésüket. .

Értelmezze: a tápcsatorna megbetegedéseiben kockázati tényező lehet az ember helytelen életmódja is (helytelen fogápolás. szomjúságérzetet és a tápcsatorna reflexes folyamatait ( nyál-és gyomornedv termelés. zsírok. K-. járhatnak a májbetegségek együtt Tudja. táblázat segítségével.B12. a kóros stressz. 4.C-vitamin. Rágás folyamatát hozza összefüggésbe a bélcsatorna további szakaszainak a működésével. nyelés).TÉMAKÖR Középszint 4. hogy miért tartozik hozzá az egészséges életmódhoz sok növényi rostot tartalmazó ételek fogyasztása. Ismertesse az alapanyagcsere fogalmát..4 szabályozás VIZSGASZINT Emelt szint Kövesse a táplálékkal felvett fehérje. túltápláltság és a . A-. Ismertesse a fehérjék. hányás. ( D-. étkezési rostok. ásványi anyagok (nyomelemek).B6-. nem az életmódnakszükségleteknek megfelelő étkezés.4. Megfelelő táblázat segítségével állítsa össze egy könnyű Megfelelő táblázat segítségével állítsa össze egy cukorbeteg fizikai munkát végző fogyókúrázó napi étrendjét gyerek napi étrendjét. szénhidrát és zsír alkotó részeinek útját a szövetekbe történő beépülésig. Tudja. illetve a felhasználásig.és gyógyszerfogyasztás. B1-. Ismerje az egyes vitaminok élettani jelentőségét. E-. hogy mi válthatja ki az éhség-. és folsav). szénhidrátok.4. túlzott alkohol. vitaminok Értelmezze miért természetes forrásait.5 táplálkozás egészségtana Figyelje meg az élelmiszerek csomagolásán feltüntetett összetevőket és magyarázza a lehetséges kockázati tényezőket. következményeit. Ismertesse a minőségi és mennyiségi éhezés fogalmát. hiányuk vagy túlzott fogyasztásuk sárgasággal.

valamint . vegyszerei.környezet mikroorganizmusai.

2 gázcsere Ismertesse a légzőrendszer funkcióit.1 légcsere 4. szoptatás) függően. Ismerje fel ábrán a gége alábbi részeit: pajzsporc. és a környezet káros hatása). Adjon magyarázatot az eltérésekre. kortól. A légzés 4. Ismerje a vitálkapacitás fogalmát.. Tudja.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint veleszületett hajlama.5. Tudja elmagyarázni. hörgőket.5. bordaközi izmok szerepének feltüntetésével. magassága. mely porcok között feszülnek ki a hangszalagok.3 hangképzés Határozza meg a légzésszámot nyugalomban és munkavégzés után. 4. Ismerje a légcsere. tudja hogy ezek részvétele a nehézlégzésben feltűnő. Magyarázza meg a mellkasi és hasi légzést. Elemezze a légzési térfogatváltozásokat és a légzőmozgásokkal kapcsolatos nyomásváltozásokat bemutató grafikont. ábráján tudja értelmezni a Tudja. rekeszizom.5. Ismertesse a légzési perctérfogat fogalmát. . a gázcsere és a sejtlégzés összefüggéseit. beleértve a légcsövet. A Donders-modell légzőműködéseket. gégefedő. Magyarázza meg a belégzés és kilégzés folyamatát a mellhártya. Ismertesse a légzőrendszer szerveit.és ételtartósítás alapvető szabályait. mi befolyásolja a hangszínt. Soroljon fel légzési segédizmokat. magyarázza az eltérést. Hasonlítsa össze aktív sportoló és nem sportoló fiúk és lányok vitálkapacitását bemutató táblázat értékeit. nemtől és állapottól (terhesség. hörgőcskéket és a léghólyagocskákat. mitől függ a keletkezett hang erőssége.5. Tudja felsorolni az élelmiszer. 4. hogyan változnak az étrendi elvárások foglalkozástól.

hangszalagok. Ismertesse a tüdőben és a szövetekben folyó gázcserét a diffúzió alapján (a parciálisnyomás-viszonyok . Ismertesse a hangképzést.

5. tudja hogy a folyamathoz K.vitamin szükséges. hogy a tartós (magashegység. okozza a Ismertesse a sérült érfal. Ismertesse az orron át történő belégzés előnyeit a szájon át történő belégzéssel szemben.5. a légzés és a légzőrendszer egészségtana (elsősegélynyújtás) VIZSGASZINT Emelt szint figyelembevételével). Ismerje a vérszegénység lehetséges okait. Hozza összefüggésbe ezeket a vérzékenység kialakulásával . keletkezésüket. Ismertesse a vérzéscsillapítás módjait. Tudja. Ismertesse a tüdőszűrés jelentőségét. aminosavak és a zsírok alkotóinak felszívásában és szállításában. nyirok összetételét. a fehérvérsejtek és a vérlemezkék szerepét. kapcsolatukat.1. Tudja a teljes vértérfogat mennyiségét. Tervezzen kísérletet a cigarettázás során keletkező anyagok kimutatására. és következményeit. Ismertesse a hemoglobin fő részeit (hem: 4 db N-tartalmú gyűrű. mechanoreceptorok is részt vesznek.6. Magyarázza el. a normál értéktartománytól az eltérés okait. Ismertesse az újraélesztés ABC-jét ( A= átjárható légútak. hogy a szabályozásban a kemoreceptorokon kívül. hogy a légzés szabályozásában a vér szén-dioxid koncentrációja is fontos szerepet játszik. szabályozás 4. Magyarázza a jelentőségét. Kapcsolja össze fizikai ismereteivel a légmell és a keszonbetegség kialakulását. asztma). a sejtes elemek és a vérplazma arányát.5. Ismertesse a légzőrendszert károsító tényezőket és a légzőrendszer gyakori betegségeit (légúti és rákos megbetegedések. a vérlemezkék a trombin a fibrin a kalcium ion szerepét a véralvadás folyamatában. a testfolyadékok Ismerje a vér. szövetnedv. hogy a vér pH-ja szűk tartományban változik. Az anyagszállítás 4. C= cirkuláció) Hozza összefüggésbe a tüdő-léghólyagocskák felületi feszültségét a dohányzással. B= befúvás. Fe. keletkezésük helyét.TÉMAKÖR Középszint 4. Ismertesse. hogy mi okból változhat a vér kémiai oxigénhiány összetétele. Ismertesse a vérplazma fő alkotórészeit és jelentőségüket.4. Tudja magyarázni a vér és nyirok szerepét a glükóz. Tudja. Tudja miért jár gyakran együtt a torokgyulladás középfülgyulladással. Ismertesse a vörösvérsejtek. globin: fehérje). dohányzás) miért vörösvértestek számának növekedését.6. 4.

Ismertesse.4 szabályozás Tudja. vékonybél. a Legyen képes alapvető számítások elvégzésére a légzési gázok szállításával kapcsolatban. hogy a szív szívbillentyűk és a nagyerek kilépésénél található zsebes szakaszosan működik. az ínhúrok és a szemölcsizmok funkciója. Hozzon példát a kapillárisok szerepére a különböző szervekben: vese. hogy mi a koszorúerek feladata. és működését. Tudjon pulzust és vérnyomást mérni. pitvarok és a kamrák (élettani. Ismerje a lép helyét és szerepét. hogy milyen mechanizmus mozgatja a folyadékot a nyirokerekben. Legyen képes alapvető számítások elvégzésére a keringés mennyiségi viszonyainak terén. Ismerje a sinus csomót és a pitvar-kamrai csomót.6. Értelmezze.3 a keringési rendszer Ismertesse az ember keringési szervrendszerének funkcióit Magyarázza el. agy. nyirokcsomók Ismertesse a szövetnedv áramlási mechanizmusát a vérnyomás és a plazmafehérjék ozmotikus nyomásának viszonya alapján. hogy miért nem húzódnak össze egyszerre a nyugalmi működése. mint a sejtek közötti anyagcsere helyét. Ismertesse a vér.6. Értse a nyirokkeringés jelentőségét lényegét. legyen Tudja a vérnyomás fogalmát és normál értékét. Grafikonon tudja azonosítani a vérnyomás változását.2 a szöveti keringés VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a nyirokrendszer felépítését. máj. . 4. Ismertesse.TÉMAKÖR Középszint 4. a véráramlás mégis folyamatos. a szöveti folyadék szerepét. a szöveti folyadék és a nyirok kapcsolatát. a véráramlás sebességét. hogy miért Tudja elemezni a szívműködést (annak fázisait) a életveszélyes ezek elzáródása. hogy a legtöbb szerv hajszálereinek egy része zárt. hogy mi a félhold alakú és a vitorlás működése Ismertesse a szív szöveti felépítését. mint a szív ingerületkeltő és vezető rendszerének részeit.6. szövettani alapok). billentyűk mindenkori helyzetét figyelembe véve. 4. hogy a hosszabb egyhelyben állás miért okozhat ájulást. Egyszerűen magyarázza. billentyűk. az erek keresztmetszetének alakulását ábrázoló görbéket. Tudja. tisztában ezek szöveti eredetével. hogy milyen állapotokban változik meg a szív Értelmezze.

vagy csökkentik a pulzusszámot és a vérnyomást. kiválasztás (exkréció). 4. Tudja felsorolni és ábrán ismerje fel a vizeletkiválasztó Ismertesse . Ismertesse a zsebes billentyűk szerepét a vénákban. hogy élettanilag milyen hatások emelik. Értse a testedzésnek és a helyes táplálkozásnak a keringési rendszer egészségére gyakorolt hatását.7. a nefron működését: vesetestecske (tok. visszértágulat. A kiválasztás 4. verőtérfogat. pl. Ismerje a kiválasztás három fő részfolyamatát: szűrletképzés. rendszer működése Ismertesse a bőr.1 a vizeletkiválasztó Értse a kiválasztás funkcióját. vérnyomás ingadozás és az infarktus kialakulására . Tudja a véreloszlás megváltozásának élettani okát. a egészségtana. tudja ellátni a kisebb vérzéssel járó sérüléseket. a trombózis. Értelmezze. a máj. milyen tényezők segítik a vénás áramlást. elsősegélynyújtás ismerje ezek fogalmát. a végbél és a vesék szerepét a kiválasztásban. Ismertesse.a légzés folyamatában. Tudjon alapvető sebellátási módokat. 4. visszaszívás.6.5 a keringése Ismertesse a helytelen életmód hatását az rendszer érelmeszesedés. Ismertesse a kapillárisok funkcióját az anyagcserében. a tüdők.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a szívfrekvencia.7. perctérfogat értékeit.

Értse a helyi (lokális) és a tovaterjedő potenciál kialakulá- 4. TÉMAKÖR Középszint 4. idegrendszer információelméleti vonatkozások sejtszintű folyamatok . valamint a vizelet összehasonlító elemzése alapján értelmezhető.7. folyadéktérfogat és sóháztartás szabályozásában Magyarázza. hogy az evolúció során egyre több szabályozókör alakul ki. miért keletkezik vizelet tartós szomjúság esetén is. Cl. ionok (pl. telefonközpont.8. Tudja. Értse a művesekezelés jelentőségét. hogy a vesében víz. Ismerje a biokibernetika fogalmát. Na+.és egyéb ionok. Magyarázza a kémiai és az elektromos potenciálok összefüggését az ionmozgásokkal. Értse a folyadékbevitel jelentőségét a vesekőképződés megelőzésében. hormonok. hogy a vizeletképződés folyamata a vér.rendszer főbb részeit. funkcióit. Tudja alkalmazni az ellenáramlás elvét a kiválasztás folyamatára. modelljeit agy működéséről (viasztábla. Ismertesse az idegsejt felépítését.2 szabályozás VIZSGASZINT Emelt szint 4. karbamid visszaszívása. mechanikus gőzgép.1. Értse. hátrányait a több hibalehetőségben. számítógép). Értse a visszacsatolások szerepét a szabályozásban. Ismertesse különböző korok elgondolásait. Tudja. glükóz és vér a vizeletben. Ismertesse a vizelet főbb összetevőit: víz. hidrogénion) kiválasztása történik. a szabályozás és a vezérlés között. a szűrletképzés az aktív és passzív transzport folyamatait. ioneloszlása játszik elsődleges szerepet. Értse ennek előnyeit a pontosabb szabályozásban. sók.7. a csatorna falát behálózó hajszálerek. A szabályozás 4. glükóz.3 a kiválasztó szervrendszer egészségtana Tudja hogy mi és hogyan befolyásolja a vizelet Ismertesse a vazopresszin és aldoszteron szerepét a összetételét és mennyiségét. hajszálérgomolyag). a tokban és a csatornában lévő folyadék. csatornák. gyógyszerek. Tudja mi a különbség az irányítás két alapformája. Tudja. változatosságát.8. hogy a nyugalmi potenciál kialakulásában a membrán két oldalának eltérő ionösszetétele. Tudja. hogy egészséges körülmények között miért nem lehet fehérje. gyógyszerek. K+. karbamid.

hogy a drogok és egyes mérgek hogyan hatnak a szinapszis működésére (jelátvivő anyag működésének fokozása. sának feltételeit. hozza összefüggésbe a tetanuszbaktérium izomgörcsöt okozó hatásával. Tudja.Ismertesse az inger. Értelmezze szívizom elnyújtott repolarizációjának biológiai szerepét. hogy a szinapszis az idegsejt kapcsolódása más sejttel. Ismertesse az idegsejt alapvető típusait ( érző. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. hogy a jelátvivő anyag hatása elsősorban a receptortól függ. visszavételének gátlása. hozza összefüggésbe az idegsejt felépítésével. típusait (mechanikai. hogyan változhat ez meg a külső és belső környezeti hatásokra Ismertesse a receptor. amely lehetővé teszi az ingerületi állapot átadását. hozza összefüggésbe az analóg jel digitális jel fogalmakkal. hiszen az ingerület nem feltétlenül elektromos potenciálváltozásban nyilvánul meg). hő). . a receptornak megfelelő (adekvát) inger fogalmát. fény. receptormódosítás) Ismertesse az ingerület átadásának lehetséges típusait ( szinaptikus. hogy a szinapszisok száma és működése is plasztikus. Értse. Értelmezze az acetilkolin példáján. példával igazolja. hogy az inger erőssége az akciós potenciálok szaporaságában kódolt. Ismerje az idegsejt elemi működéseit ( az ingerület keletkezését. míg mások gátolják. az ingerküszöb fogalmát. Tudja. hogy egyes molekulák az ingerületi folyamatok kialakulását serkentik. vezetését valamint más sejtekre való továbbadását). mozgató. Tudja. nem szinaptikus). Tudja. kémiai. Ismertesse az ideg .izom szinapszis felépítését és működését. ez fontos tényezője a tanulási és emlékezési folyamatoknak. hogy az ingerület a sejt környezeti hatásra bekövetkező anyagcsere-változása (bármely sejtre jellemző lehet.

hogy az idegsejtek mely részei alkotják a szürkeállományt. fehér. hogy az idegrendszer központjai emeletszerűen .és szürkeállomány fogalmát. Tudja. vegetatív jelentését. és a fehérállományt. feldolgozása (asszociációs sejtek). kéreg. Értse annak a jelentőségét. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a gliasejtek főbb funkcióit a központi és környéki idegrendszerben. Tudja.interneuron). hozza összefüggésbe az ingerület vezetési sebességével és az SM (szklerózis multiplex) betegség kialakulásával.  az idegrendszer Tudja. a testi (szomatikus). dúc. mag. érzőidegsejt). hogy az agytörzsi hálózatos állomány és az agykérgi oszlopok is idegsejthálózatok. Tudja. pálya. hogy az idegrendszer összetett egységei a neuronhálózatok. Tudja miért helyesebb reflexkörről beszélni reflexív helyett. mirigy). hogy az emberi agy idegsejtjeinek legnagyobb része interneuron. és ismerje az ezt megvalósító sejttípusokat: az információ felvétele-bevitele (receptorsejt. Tudja az idegrendszer működésének fő folyamatait. Értse. hogy az idegrendszer a szervezet legfelsőbb szabályozója. környéki idegrendszer. általános jellemzése Ismerje a központi. az ideg. melyek külső jelek nélkül is kimeneti jeleket állítanak elő (spontán aktivitás). az ingerre adott válasz továbbítása (mozgatóidegsejt) a végrehajtó szervhez (izom.

hogy 31 pár (kevert) gerincvelői ideg van. vegetatív szabályozás (a bőr reflexes érszűkülete ill. gerincvelő épülnek fel. és magyarázza funkcióját. . Rajzolt ábrán ismertesse a gerincvelői sérülés és a funkciókiesés kapcsolatát. és a felsőbbek felülszabályozzák az alsóbb központokat. Tudja. Ábra segítségével értelmezzen bőreredetű reflexkört. Váltson ki térd reflexet. hogy az idegrendszer központi része csontos tokban. Hasonlítsa össze a vázizomreflexet a vegetatívreflexszel. nemi szervek vérbősége). Ismertesse a gerincvelő szerkezetét. Ismertesse a gerincvelő főbb funkcióit: izomtónus kialakítása. agy-gerincvelői folyadékkal és agyhártyákkal védetten helyezkedik el. védekező mechanizmusok. Tudja.

és hozza összefüggésbe lényegi működésükkel. Ismertesse az agytörzsi hálózatos állomány működéseit. a szagló-. a látóa VIII. beszédérző. Tudja. Tudja főbb központjait ( író.  . elsődleges érző. Tudja a reakcióidő fogalmát.  testérző rendszerek speciális érzőrendszerek Tudja. hogy az érzőpályák kéreg alatti központjaiban már előzetes feldolgozás is történik (pl. halló. a szürkeés a zöldhályog lényegét. hogy az álomalvás életszükséglet. érzet. Ismertessen hipotéziseket az alvás funkcióival kapcsolatosan. olvasó. működése). Értse az érzékszervek működésének általános elveit: (adekvát) inger. látó központok) Ismertesse a jobb és a baloldali agyféltekéhez köthető főbb funkciókat. hogy 12 pár agyideg van. Ismertesse a nemi különbségeket az agyműködésben. Tudja. Ismerje fel ábrán a nagyagy lebenyeit. híd. Ismerje fel (rajzolt ábrán) az agy nyílirányú metszetén az agy részeit (agytörzs /nyúltvelő. Tudja. a halló-egyensúlyozó és a X. pálcikák elhelyezkedése. és hogy kiváltásukban pszichés tényezők és drogok is szerepet játszhatnak. hogy az elsődleges érzőkéreg sérülése a tudatosuló érzékelés kiesését jelenti. Ismerje a szem alapvető felépítését és működését.TÉMAKÖR Középszint  agy VIZSGASZINT Emelt szint Hozza összefüggésbe az agytörzs funkcióit a gerinces agy evolúciójával. hogy az agykéreg működésében az agykérgi oszlopok fontos szerepet játszanak. az I. beszédmozgató. a szemüveggel korrigálható fénytörési hibákat. középagy /. Ismerje az érzékcsalódás fogalmát. talamusz = kéreg alatti látóközpont). Ismertesse az érzékszerveink főbb funkcióit az analizátor fogalmának ismeretében. Tudja. Az agykérgi modellalkotást hozza összefüggésbe az éntudattal. ingerület. hipotalamusz/. nagyagy). a bolygóideg. a II. Ismerje a szem részletes felépítését és működését (sugárizom működése. köztiagy /talamusz. csapok. az agykéreggel való kapcsolatát hozza összefüggésbe az alvás-ébrenléttel és a kómával. elsődleges mozgató. kisagy.

támpontjait.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint A lencsetörvény segítségével értelmezze a fizikai képalkotást a retinán. Ismerje a helyzetérzékelés receptorainak (tömlő. Ismerje a bőr (mechanikai. A látóideg és látópálya sérüléseit hozza összefüggésbe a különböző látótérkiesésekkel. szőrsejtek). Ismerje a hallószerv részletes felépítését és működését (Corti-szerv. Ismertesse a látórendszer kapcsolatát az egyensúlyérzéssel. chemoreceptorok) és a belső szervek receptorait. izomorsó. a tömlőcske és zsákocska. Próbálja ki és magyarázza a pupillareflexet. hogy miért erősödnek fel a hangok a középfülben. Tudja magyarázni. Értelmezze két pont küszöbértékét. Értse a pupilla akkomodációs és szemhéjzáró reflex funkcióit. Ismerje a fül alapvető felépítését és működését. Ismertessen egyszerű kísérleteket a vakfolt. ínorsó) működését. a látásélesség és a térbeli tájékozódás vizsgálatára. háromfélkörös ívjárat. Vizsgálja a különböző íz-receptorok elhelyezkedését a nyelven. Ismertessen kísérletet a hangirány érzékelésének bemutatására. Ismertesse a zajszennyeződés forrásait. Ismerje a távolságészlelés módjait. a három félkörös ívjárat szerepét. az ízlelőbimbók szerepét az érzékelésben. . alaphártya. halláskárosítópszichés hatását. fájdalom. Ismerje a szaglóhám.zsákocska. a színtévesztés. hő. a csiga.

hogy a bélidegrendszer idegsejtjeinek száma közelítőleg megegyezik a gerincvelőével. Ismertesse hogyan valósul meg szervezetünkben a keringés. Értelmezze: a kisagy fő funkciója a mozgáskoordináció. emberi magatartási folyamatokban. Tudja. hogyan valósul ez meg. Ismertesse a vegetatív központokat: gerincvelő.TÉMAKÖR Középszint  testmozgató rendszerek VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. miben nyilvánul meg szervezetünkben a szimpatikus összefüggésbe az agresszióval. izületekből. egyensúlyozó szervekből. halló. hogy a mozgások megszervezésében jelentősek az érzőinformációk (látó. izmokból. Tudja. köztiagy és a limbikus rendszer lényegi funkcióit. hogy a motoros rendszer is hierarchikusan szervezett és minden egyes szint folyamatosan értesül a működtetett izmok állapotáról. Tudja. hogy alapvetően motivációs állapotok irányítják és aktiválják magatartásunkat . Érte annak jelentőségét. Tudja. hogy alkohol hatására ez az egyik leghamarabb kieső funkció. hogy az akaratlagos mozgások szerveződésében az agykéreg mozgatómezője nélkülözhetetlen és a vázizomzatot közvetlenül agytörzsi és gerincvelői mozgatósejtek idegzik be. és a testhőmérséklet szabályozása. működését hozza Tudja. Értelmezze milyen folyamatok szabályozását jelenti a vegetatív működés. hogy a vegetatív működés szimpatikus és Ismertesse a limbikus rendszer lényegi szerepét az paraszimpatikus lehet. Ismertesse a mozgatópályák kereszteződéseinek funkcionális következményeit.  vegetatív érző és mozgató rendszerek Ismertesse a szimpatikus és a paraszimpatikus idegrendszer anatómia hasonlóságait és különbségeit. Értse. és a paraszimpatikus túlsúly. agytörzs. bőrből).

.

Hozzon példákat ezekre az ember viselkedéséből.2 az emberi magatartás biológiai-pszichológiai alapjai Hasonlítsa össze az öröklött és tanult magatartásformákat. drogtoleranciával. érzelmet kifejező mimika. az operáns tanulás és a belátásos tanulás kutatására irányulnak. pótcselekvések. szívfrekvenciafokozódással. . meglátja a veszélyforrást és megijed (szomatikus–vegetatív). agresszió. ökológiai. ismertesse működésük lényegét. félelemmel.8. hogy a vegetatív szabályozás (is) hierarchikus felépítésű. eszközkészítés. Feltételes reflexeket hozza összefüggésbe a fájdalmas ingerekre fellépő vérnyomás-növekedéssel.  magatartási elemei  öröklött elemek Tudja. hogy az öröklött magatartási elemek hátterében feltétlen reflexek is állnak. Ismertesse az emberi viselkedés evolúciós ( genetikai). Ismertesse a feltétlen reflexeknek a jelentőségét. Mutassa be az idegrendszer más szervrendszerekkel való fő kapcsolatait. Hozzon példákat az emberi magatartás öröklött elemeire : szopóreflex.  tanult elemek Értelmezze a tanulás fogalmát a viselkedés megváltozása alapján. Legyen képes a szomatikus és vegetatív működések kapcsolatát felismerni az alábbi esetekben: szólnak neki és odanéz (szomatikus–szomatikus). amelyek a feltételes reflex. és tudja. hogy fáj (vegetatív–szomatikus). Ismerje fel a központi és a környéki idegrendszer részeit vázlatos ábrán. A légzés példáján bizonyítsa. fázik és elsápad (vegetatív– vegetatív). hogy nem választhatók el élesen. 4.TÉMAKÖR Középszint  az idegrendszer kapcsolatai VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse Sperry hasított-agy kísérletét Fogalmazzon meg hipotézist a kétlábra állás. a beszéd (nyelv) és az agy evolúciójának lehetséges összefüggéseire. kulturális alapjait. Ismertessen olyan kísérleti módszereket. fáj a hasa és szól. Ismerje módszerük korlátait.

ezek formáira (pl. Foglaljon állást a fentiekkel kapcsolatban. Példákon mutassa be a megerősítés rászoktató vagy A jutalmazást (jutalmazási rendszert) hozza leszoktató hatását. hogy különböző emlékezeti rendszerek vannak a információfeldolgozás kontrollfolyamatait. vonzódás és taszítás okait (csoportos kohézió. a memóriatárakat (szenzoros-. szerepét a szokások kialakításában. Hozzon példákat a társas kapcsolatokban megnyilvánuló vonzódásra és taszításra (pl. memóriában rögzülnek.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Világítsa meg a tanulás és az érzelmek kapcsolatát (megközelítés-elkerülés). Ismertesse Lorenz bevésődésre vonatkozó kísérleteit. Tudja. Lássa a család. járás. Ismertesse az emlékezés szakaszait (kódolás. Tudja. készségek és a tények felidézésére. típusait. hozza összefüggésbe a család szocializációs funkcióival. hogy az emberi magatartás különböző Magyarázza a társas kapcsolatokban megnyilvánuló kapcsolatokban nyilvánul meg. csoportos szelekció). reklám stb. kialakulását. hogy a tanult magatartáselemek a előhívás). Hasonlítsa össze a csoportok közötti taszítás (agresszió).  pszichés fejlődés Ismertesse az érzelmi fejlődés hatását az értelmi fejlődésre. verbális) megnyilvánulására (pl. a rászokás és a függőség összefüggésbe a kábítószerfüggéssel. rangsor). beszéd). fenyegetés). ivadékgondozás. behódolás. az iskola. altruizmus megnyilvánulásait emberek és állatok esetében. a hírközlés. hosszútávú memória) és az Tudja. rövidtávú-. a szokás. Példákon mutassa be a tanulás kritikus szakaszait az egyedfejlődés során (bevésődés. tárolás.  emlékezés  a társas viselkedés alapjai .

.

Az olyan stresszorok azonban. migrén. 4. hozza összefüggésbe a pályaválasztással. erkölcsi jellemzőit. mentális és szociális pszichikus működésekkel. Alzheimer-kór. Ismertesse az idegrendszer leggyakoribb betegségeit: agyrázkódás. Tudja. Tudja a fájdalom csillapítás néhány módját. drognélküli élet. pszihoszomatikus betegségek kialakulásával.8. . alvás. a test és a szellem edzése). amelyek tartóssága meghaladja a szervezet alkalmazkodóképességét. biológiai faktorokra. Parkinson-kór megbetegedés lényegét. szélütés.3 az idegrendszer egészségtana Értelmezze: Az egészség nem csupán a betegség hiányát Értelmezze a zsigeri működések kapcsolatát az érzelmijelenti. hogy az anorexia és a bulémia kialakulása visszavezethető személyiségtényezőkre.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a 16-18 év közöttiek személyiségfejlődésének pszichoszociális. hanem a teljes fizikai. Ismertesse az:. társadalmi nyomásra. hozza összefüggésbe a a jólétet. krónikus stresszreakciót váltanak ki. kognitív. ezek esetleges veszélyeit. Ismertesse az életmód szerepét az idegrendszeri betegségek kialakulásának megelőzésében (bukósisak. hogy a stressz önmagában nem betegség. agyvérzés. stressz-betegségek kialakulásához vezetnek. Értse. gondolkodással. és betegségeket sem idéz elő. és ún. epilepszia.

adrenalin. Ismerje az alábbi hormonok termelődési helyét és hatását: Ismerje az alábbi hormonok termelődési helyét és hatását: inzulin. Ábra alapján magyarázza a női nemi ciklust.4 a hormonrendszer   hormonális szabályozás Ismertesse a hormonrendszer működésének a lényegét. mellékvese hormonjai. Elsősegélynyúj Tudja. oxitocin. agyalapi mirigy hormonjai.  belső elválasztású mirigyek Ismertesse az ember belső elválasztású mirigyeinek elhelyezkedését. a kémiai és a viselkedési függőségek közös jellegzetességeit. hipotalamusz hormonjai. Értse a hormonális fogamzásgátlás biológiai alapjait . tesztoszteron. mit tegyen. hogy ugyanaz a hormon más szervben más hatást fejthet ki. növekedési hormon. inzulin. tiroxin.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja mit jelent a lumbálás kifejezés. Értse. Ismertesse a szülő. a drogfogyasztás megelőzésében. -tás 4. Tudja összehasonlítani a hormonrendszer és az idegrendszer szabályozó működését. Értelmezze sejtbiológiai ismeretei alapján. a hormontermelést és szabályozását.8. a család.  drogok Ismertesse a pszichoaktív szerek főbb csoportjait. Tudja. Magyarázza. a környezet felelősségét és lehetőségét. hogy a lipidek közé tartoznak a szteroidok is. hogyan befolyásolják a hormonok a szervezet szénhidrát-anyagcseréjét (adrenalin. hogyan viselkedjen. ha valaki a környezetében idegrendszeri betegségben szenved. ösztrogén. mikor alkalmazzák. hogy az apoláris és poláris hormonok hatásmechanizmusa különböző (közvetlen hatás és másodlagos hírvivők). glükokortikoidok): só. kálciumanyagcseréjét.és vízháztartását. progesyteron. A pajzsmirigy példáján jellemezze a hormontermelés szabályozásának alapelveit (TSH).

8. 4. Tudja összehasonlítani a nem specifikus és specifikus Sorolja fel az immunrendszer jellemző sejtjeit (falósejtek. Ismertesse a hormonhiányból vagy túltermelésből eredő rendellenességeket. kialakulását. Ismertesse a memóriasejtek szerepét a másodlagos immunválasz kialakításában. immunválaszt. hogy a hormonok hathatnak a viselkedésre is. Ismertesse az immunizálás különböző típusait (aktív. a növekedési hormon példáján. . Ismerje a vérszérum fogalmát. Ismertesse Pasteur és Semmelweis tudomány történeti jelentőségét.5 az immunrendszer  immunitás Értse az antitest. az Magyarázza meg a gyulladás tüneteit. gyakorlatilag minden szerv képes előállítani hormont. nyiroksejtek). természetes. Minden típusra mondjon példát. tüneteit és kezelési módjait. megsemmisítését. kialakulásuk immunglobulinok jelentőségét. Ismertesse a cukorbetegség lényegét. Tudja. Magyarázza a rendszer működésének a lényegét: az idegen anyag megtalálásának a módját. Tudjon az autoimmun betegségek létezéséről és lényegéről. az idegen anyag okát. mesterséges). felismerését. tiroxin és az adrenalin termelésén keresztül.  a hormonrendszer egészségtana Ismertesse a golyva. Hozzon példát a Magyarországon kötelező védőoltásokra.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Magyarázza a belső környezet állandóságának a biztosítását Tudja. immunitás fogalmát. Ismerje a vírus és baktérium által okozott betegségek eltérő kezelésének az okát. hogy hormon nem csak belső elválasztású mirigyben az inzulin. jöhet létre. passzív. antigén. Ismertesse a falósejtek szerepét és a genny eredetét.

4.9. Ismerje a nem meghatározottságát (kromoszomális. pszichés). méh párzószervek: hímvessző. kivezetőjárat: mellékhere.vércsoport cseppreakcióban miért mutat kicsapódást. ondóvezeték.asztma) kialakulását. Ismerje a láz védekezésben betöltött szerepét és a lázcsillapítás módjait. járulékos mirigyek: prosztata. szülés. Ismertesse a szervátültetésekkel kapcsolatos gyakorlati és etikai problémákat  az immunrendszer egészségtana . csíralemezek.9. ivarmirigy általi. velőcső kialakulása) Magyarázza a magzati és anyai vérkeringés kapcsolatát. tudjon felsorolni allergén anyagokat. húgycső. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a vérátömlesztés és a véradás jelentőségét. petevezeték.1 szaporítószervek Ismertesse a férfi és női nemi szervek felépítését működését (ivarmirigyek: here. Ismertesse az anyai Rh . értse az allergiák és a környezetszennyezés közti kapcsolatot. Ismertesse az ember magzati fejlődésének és születésének folyamatát. hogy a 0. valamint a megtermékenyítés folyamatait.9.összeférhetetlenség jelenségét. ondóhólyag. Magyarázza. petefészek. vércsoportok Ismertesse az AB0 és Rh-vércsoportrendszert. Ismertesse az ember posztembrionális fejlődésének Ismerjen fel ábráról petesejtet és hímivarsejtet és ezek részeit. Tudja a méhlepény és a magzatvíz szerepét. 4. a szervezetben pedig nem. (barázdálódás. a terhesség. a szoptatás biológiai folyamatait. Szaporodás és egyedfejlődés 4. hüvely). .2 egyedfejlődés Ismertesse az ember embrionális fejlődésének lépéseit. másodlagos. Magyarázza az allergia (pl.

fogak megjelenése. . beszéd. nemi érés. ezek időtartamát és legjellemzőbb biológiai változásait (tömeg. a gondolkodásmód változása).szakaszait. járás.és hosszgyarapodás. jellemző tevékenység.

fejlődés egészségtana Ismertesse a családtervezés különböző módjait. Ismerje a szoptatás fogamzásgátló hatását. feltételezett okait. a szoptatás előnyeit a csecsemőre és az anyára nézve. a terhesség és szoptatás alatt követendő életmódot. Ismertesse a meddőség gyakoribb okait és az ezeket korrigáló orvosi beavatkozások lényegét. a terhesgondozás jelentőségét. . gombás betegségek). Magyarázza.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja az akceleráció fogalmát. hogyan előzhető meg a nemi úton terjedő betegségek (szifilisz. Tudjon különbséget tenni a klinikai és a biológiai halál fogalma között. szervek szintjén. béranyaság). lombikbébi. Ismertesse a várandóság jeleit.  a szaporodás. Ismertesse az öregedés (menopauza) során bekövetkező biológiai változásokat a szervezet. Ismertesse a rendszeres nőgyógyászati szűrővizsgálat jelentőségét. a terhesség megszakítás lehetséges következményeit. Ismertesse az újraélesztés és az eutanázia biológiai és etikai vonatkozásait. AIDS. valamint a kapcsolódó etikai problémákat (mesterséges ondóbevitel. terhességi tesztek lényegét.

TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 5. a környezet időbeli (periodikus és előrehaladó) és térbeli (horizontális. Hozza összefüggésbe az indikátor szervezetekkel. (lásd 2. vertikális) változását. a biológiai védekezés előnyeit. hogy a tűrőképesség grafikus ábrázolása legtöbbször nem szimmetrikus görbe. vonjon le belőlük következtetéseket. Esettanulmány alapján ismerjen fel néhány hiánybetegséget mind az állatvilág. a környezet eltartóképességének fogalmát. Értelmezzen tűrőképességi görbéket: minimum. térbeli eloszlás). Ismerje a populáció jellemzőit (egyedszám. összefüggését a környezet állandóságával.1. 5.1 környezeti kölcsönhatások Ismerje a környezet kitettségtől függő változását.és a K-stratégia fogalmát.1. Ismertesse ezek mezőgazdasági szerepét (pl.1. egyedsűrűség. Ismerje az élettani és az ökológiai optimum különbségét. Ismertesse a testtömeg. az élőlény élettartamával és testnagyságával. Értelmezzen emberi korfákat. az előfordulási gyakoriság fogalmát. mind a növényvilág igényei alapján. maximum.pontot) Értelmezze a statisztikus megközelítés. Ismerje az r. Tudja. a testfelület és az élőhely átlag hőmérsékletének az összefüggését. koreloszlás. Populáció Ismerje a populáció ökológiai és genetikai értelmezését. Mondjon példát hirtelen elszaporodó (gradáció) majd összeomló létszámú populációra. . szűk és tág tűrés.EGYED FELETTI SZERVEZŐDÉSI SZINTEK 5. Tudja ezeket grafikus ábrán magyarázni. Ismerje a környezet fogalmát (élettelen és élő). a valószínűség. optimum. sáskajárás). a védekezés módjait. Ismerje a populáció egyedszámának korlátlan és korlátozott növekedési lehetőségét.

TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. az emberi nyelv sajátosságait. a rangsor.) az antibiózis. gyakran nem írhatók le egyetlen megnevezéssel. vándorlás. Elemezze a kéttagú (róka-nyúl) szaporodási modellt. lássa a csökkenő és növekvő létszámok kölcsönös függését. Alkosson véleményt az emberi agresszióról. a hő. fogalmazza meg a különbség lehetséges okait. a víz. a társas kapcsolatok. hogy egy faj elterjedését több környezeti tényező is befolyásolja. az asztalközösség  ökológiai kölcsönhatások (kommenzalizmus. hogy az élettelen környezet legfontosabb tényezője a fény. Példákkal igazolja. kialakulásának feltételeit. egymással populációdinamika és magatartás viselkedésökológiai alapjait.2.1. tájékozódás. a rituális harc. Ismertesse a talaj termőképességének okát.. a levegő és a talaj. az önzetlen és az agresszív kölcsönhatások magatartás.kölcsönhatások Ismerje az élőhely kiválasztás. Ismerje a peszticidek. Ismerje a hasonló igényű populációk kizáródásának elvét. az élősködés és a táplálkozási kölcsönhatás (predáció) fogalmát. táplálékláncban.  viselkedésbeli Ismerje a territórium. a versengés. hogy az egyes élőlénypopulációk közti kölcsönhatások sokrétűek. . Mutassa be példán. Példákon keresztül mutassa be az állatok és az ember kommunikációja közötti különbségeket. Vesse össze ezt valós adatokkal. mérgek felhalmozódását a. Ismerje az ökológiai fülke (niche) fogalmát. Ismerje ezek hatását az élőlényekre. állati és növényi példákkal. Ismertesse a szimbiózis. illetve példákból ismerje fel ezeket. 5. a behódolás fogalmát. párosodási rendszerek (csoportszerveződés) szaporodás viselkedés típusait Tudjon ezekre példát hozni.

a hőszennyezést. korom.3 környezetvédelem Ismertesse a környezetvédelem fogalmát. nitrogén-oxidok. Hasonlítsa össze az élettani és ökológiai niche fogalmát. illetve javításának folyamatát.1. a határérték fogalmát (CO. lehetőségeit. por. Ismerje a mesterséges megvilágítás. a mechanikai és biológiai víztisztítás lényegét. Értelmezze a talaj romlásának. a fényszennyezés kedvezőtlen hatását. Magyarázza meg a talajerózió okait. Értelmezze a “közműolló” fogalmát. halogénezett szénhidrogének). szmogot.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Hozza összefüggésbe az elvet a biológiai sokféleséggel és az evolúciós folyamatokkal. Különböztesse meg a “londoni” típusú és a fotokémiai CO2. Tudja mi a teendő szmogriadó esetén. kialakulásuk feltételeit. Ismertesse a természetes vizek forrásait fenyegető veszélyeket. a globális felmelegedés kedvezőtlen hatásait. ólom és ólomvegyületek. . Ismerje az üvegházhatást. 5. ezek eredetét és károsító hatását. Értelmezze a vizek öntisztuló képességének magyarázatát. Magyarázza az emberi tevékenység hatását az ózonpajzs sérülésének a kialakulásában. Ismerje a fontosabb légszennyező anyagokat. Ismertesse a savas esők okát és következményeit. illetve a levegő magasabb rétegeibe kerülő por fénymennyiséget csökkentő és lehűlést okozó hatását. csökkentésének lehetőségeit.

és ember által befolyásolt társulást (környezeti tényezők. 5. bizonyítására. Grafikonon vagy ábra segítségével értelmezze. értelmezzen egy ökológiai mintázatot bemutató ábrát.2 hazai életközösségek Jellemezzen egy iskolájához vagy lakóhelyéhez közeli természetes. Ismerje a szukcesszió.2. lássa védelmük fontosságát és lehetőségeit.és növényfajok. Értelmezze a változások természetes és ember által befolyásolt folyamatát.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse az atombomba-kísérletek és atomerőmű balesetek következményeit.és állatismeret határozó könyveket. Segítségül használja a növényismeret. a zárótársulás és a leromlás (degradáció) fogalmát. Értelmezze a szukcesszió tartós megszakadásának lehetséges okait ( legeltetés.1életközösségek jellemzői Tudja. hogy az életközösség is értelmezhető ökoszisztémaként. időbeni változások). 5. Ismertesse a ligeterdőket fenntartó környezeti tényezőket. Hasonlítsa össze a természetes erdők és a faültetvények jellemzőit. . talaj. ismertesse a szennyezés csökkentésének lehetőségeit. a közlekedés és a mezőgazdaság hatását a ligeterdőkre. röntgensugárzás élő Tervezzen kísérletet a környezetszennyezés káros hatásai szervezetre gyakorolt hatását. szintezettség. Értelmezze a folyószabályozások. Értse az életközösségek időbeni változásait. a kezdő (pionír).2. hogy egy életközösség sokfélesége produktivitása és stabilitása összefügg. Ismertesse a mintázat kialakulásának okait. Értelmezze a szintezettség kialakulásának okát. radioaktív sugárzás. a lecsapolások hatását.2. hogyan változik az életközösség a szukcesszió folyamatában. Értse. Fogalmazza meg álláspontját a legfontosabb teendőkről. tavak kotrása). Ismerje az UV. az aszpektus. uralkodó állat. Életközösségek 5.

3. mérsékeltövi lombos erdők. a szikes talaj kialakulásának feltételeit. tűlevelű erdők. Ismertesse a sziki gyepek jellemzőit. jellemző környezeti sajátságaikat. a bükkös és a fenyves jellemzőit. a nyáras-borókásokat kialakulását. Biomok 5. a nem zonális biomokat (tengerek. szubtrópusi erdők. Tudja felsorolni a legfontosabb zonális biomokat : trópusi esőerdő. Ismertesse a szikes puszták jellemzőit. 5. vágástársulások). sivatag. szavanna. útszéli. az itt élő fajok természetvédelmi jelentőségét. a másodlagos szikesedés Ismertesse az alföldi futóhomok kialakulásának okait. Egy tó feltöltődésének folyamatán keresztül mutassa be az Ismertesse a gyomnövény fogalmát. Sorolja fel a sziklagyepeket fenyegető fontosabb károsító hatásokat. Ismertesse a sziklagyepek előfordulásait. tundra. Hasonlítsa össze a tölgyes. életközösség előrehaladó változásait. (száraz kontinentális) füves puszták.3. édesvizek. Ismertesse a fontosabb gyomtársulás-típusokat (vetési.1 tájékozódás a Föld élővilágában Tudja. kialakulásuk okait. . hogy a biomok is értelmezhetők ökoszisztémaként. TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Tudjon példákat mondani ezen társulások hazai előfordulására.Hozza összefüggésbe az adott életközösséget az azt kialakító környezeti tényezőkkel. hozzon rá példát. jellemző fajait.

5.3.2 környezetvédelem

magashegyek). Tudjon példát mondani az egyes övekben a természetes növény- és állatvilágot létében fenyegető emberi beavatkozásokra (pl. az esőerdők irtása, a monokultúrák hatása, kőolajszennyezés).

TÉMAKÖR Középszint 5.4. Bioszféra 5.4.1 globális folyamatok

VIZSGASZINT Emelt szint

Tudja, hogy a bioszféra is értelmezhető ökoszisztémaként. Ismerje a Gaia-elméletet.

Ismertesse a városok ökológiai hatásait.

Ismerje a műanyagok lassú lebomlásából és a Ismertesse a közlekedés (úthálózat) ökológiai hatásait. hulladéktermelésből adódó globális problémákat Ismertesse a hulladék típusait, kezelésük lehetséges módját. Ismertesse a hulladék típusait, kezelésük lehetséges módját. Lássa a szelektív gyűjtés előnyét, összefüggését a feldolgozással, újrahasznosítással. Ismerje a népességnövekedés, urbanizáció, élelmiszer és energiaszükséglet növekedésének kialakulását és következményeit. Képes legyen civilizációs ártalmakat felsorolni, és kialakulásukat magyarázni: helytelen életmód, kábítószer-fogyasztás, túlzott gyógyszerfogyasztás, vegyszerek károsító hatásai. 5.4.2 környezetvédelem Jellemezzen civilizációs ártalmakat. Tudja, hogy a globális problémák között tartjuk számon a népességrobbanás, globális felmelegedést, Tudja, hogy a mennyiségi növekedésnek a Földön anyagi-és hulladékproblémát, a savasodást, a tengerek-óceánok, energetikai korlátai vannak. édesvizek problémáit, az ózonpajzs csökkenését, a Föld erdeinek pusztulását. Ismertesse miért lehetnek ezek ökológiai válság tényezői. Értse, hogy az ökológiai válság társadalmi és gazdasági kérdésekkel is összefügg.

TÉMAKÖR Középszint 5.5. ökoszisztéma 5.5.1 anyagforgalom

VIZSGASZINT Emelt szint

Ismertesse az ökoszisztéma fogalmát. Különböztesse meg a flóra és fauna fogalmát az életközösségétől. Értelmezze és példák segítségével mutassa be a termelők, a Értelmezze az ökoszisztéma tagjainak kölcsönös egymásra lebontók és a fogyasztók szerepét az életközösségek utaltságát, a ragadozók szerepét a társulás stabilitásának fenntartásában. anyagforgalmában és energiaáramlásában. Fogalmazza meg a táplálkozási lánc és hálózat különbségét. Elemezzen táplálékhálózatot. Értelmezze a szén és az oxigén körforgásának útját: az autotróf és heterotróf lények szerepét, a humuszképződés lényegét. Ismerje a szénhidrogén- és kőszénképződés okát, a karbonát-kőzetek keletkezését. Értelmezze az élőlények szerepét e folyamatokban. Ismertesse a foszfor körforgásában a tengeri madarak szerepét, a biológiai ciklusból való kilépés lehetőségét (foszfátüledék). Ábra segítségével elemezze a lebontó szervezetek, a nitrogéngyűjtő, a nitrifikáló és a denitrifikáló baktériumok szerepét a nitrogén körforgásában. Értelmezze a biomassza és a produkció függését a globális éghajlati tényezőktől. Hasonlítsa össze a produkció, biomassza és egyedszám fogalmát.

5.5.2 energiaáramlás

Értelmezzen “ökológiai produkció és energia piramist”. Magyarázza meg az egyirányú energiaáramlás Ismertesse a hagyományos és az “alternatív” termodinamikai okát. energiaforrásokat, a megújuló és a nem megújuló energia különbségét. Értelmezze az atomenergia felhasználásának lehetőségét és veszélyeit. Magyarázza a fenntartható fejlődés fogalmát. Ismerje az energiatakarékosság lehetőségeit.

5. határérték. a biológiai sokféleség és az ökoszisztéma és gyakorlati szükségességét. a természetvédelem stabilitása között. Értelmezze a kapcsolatot a környezet állapota. Hozzon példát a hosszú távon és a csak ideiglenesen elérhető produkcióra. erdőírtás. . Ismertesse a biológiai sokféleség megőrzésének etikai. műtrágyázás. jogi az emberi hatások. 5. talajerózió). Legyen képes az elemek körforgásába elhelyezni és magyarázni az emberi tevékenység bioszférára veszélyes tevékenységeit. etikai. időszakos horgászati tilalom. hogy milyen elvek alapján készíthet biokertet. a fajok kapcsolatrendszere heterozigótaság mértéke a populációban).5. bírság. ennek okaira (pl. Magyarázza meg miért fontos tényezők a Balaton megóvásában a következők: nádvágások. kulturális és gazdasági érveket. a faj szintjén (pl.TÉMAKÖR Középszint 5. lehetőségeit. a jellemző. Ismertesse az ivóvíz nitrátosodásának okait.3 biológiai sokféleség VIZSGASZINT Emelt szint Tudja. tiltás. egészségügyi. a mellette szóló jellegével.4 környezet-és természetvédelem Hozza kapcsolatba a fajok védettségét az élőlény bennszülött (endemizmus) vagy maradványfaj (reliktum) Ismertesse a természetvédelem fogalmát. Tudjon a szennyezés csökkentését ösztönző főbb gazdasági Tudja. a vízgyűjtőterületeken zárt rendszerű emésztőgödrök kötelezővé tétele. Ismertesse a lakóhelyéhez legközelebb fekvő nemzeti Tudja. fajok száma) és az ökoszisztéma szintjén (pl. a tápláléklánc szintjeinek száma). ( természetvédelmi terület tájvédelmi körzet. hogyan csoportosítjuk a védett területeket példákkal és jogi lehetőségekről (adók. nemzeti park) polgári per). Értelmezze a sokféleség fontosságát az ökoszisztéma stabilitásában. hogy az ökoszisztémák térben és időben rendezett Értelmezze a diverzitást a gének szintjén (pl. az éghajlat. fajösszetételük. veszélyét. a struktúrák.

terület értékeit. Ismertesse egy. ennek fontosabb értékeit. lakóhelyéhez közeli természetvédelmi Tudja hazánk nemzeti parkjait térképen felismerni. és az azt fenyegető veszélyeket. .parkot.

. hogy mutációval génváltozatok jönnek létre. Tudja. kromoszóma. EVOLÚCIÓ Ismerje a haploid. hogy az emberi népességben egy génnek sokféle összehasonlítani. génváltozata lehet. VÁLTOZÉKONYSÁG. Tudja mi a különbség a gén és allél. Tudja. Tudja.1.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint 6. szaporodás. hogy a mutáció lehet hátrányos.2 mutáció Tudja összehasonlítani (hasonlóság. Tudja a gén-. zigótaképzéskor). Ismertesse a sarlósejtes vérszegénység. genotípus és fenotípus. a mutációt és ivaros szaporodást. kromatinfonál és kromoszóma között. rendellenessége.1 alapfogalmak 6. kétkromatidás kromoszóma fogalmakkal. hogy a Down-szindróma a kromoszómák számbeli és számbeliek. A kodonszótár segítségével vezesse le különböző típusú Értse. különbség) a genetikai változékonyság forrásait. Ismertesse kialakulásának kockázati tényezőit. hozzon ezekre példákat. és az allélgyakoriságok a populációra jellemzők. ÖRÖKLŐDÉS. is.1. A gén és allél fogalmát hozza összefüggésbe a homológ A sejttanban tanultak felhasználásával magyarázza a ivaros kromoszómák. az öröklődés és változékonyság összefüggéseit (az információ kombinálódása a számfelező sejtosztódáskor. közömbös és előnyös pontmutációk következményeit az aminosavsorrendben. hogy a kromoszómamutációk lehetnek szerkezetiek Tudja.és genommutációkat Tudja. homozigóta és heterozigóta. Lássa az információtartalom és a tulajdonság összefüggését (DNS-gén-fehérje-tulajdonság). fogalmakat. diploid.1 Molekuláris genetika 6. hogy egy populációban egy génnek számos allélformája van. és ezek új fajok keletkezésének lehetnek forrásai az evolúcióban. genetikai hátterét. 6. és ezek megoszlása nem egyforma.

1. hogy vannak jó és rosszindulatú daganatok. VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse az albinizmus a genetikai hátterét. a .TÉMAKÖR Középszint Ismertesse a fenilketonúria genetikai hátterét. szerepüket. Magyarázza miért alkalmas alanya az ecetmuslica a genetikai vizsgálatoknak. Soroljon fel ember esetében dominánsan illetve recesszíven öröklődő jellegeket. intermedierek és kodominánsak. 6. Ismerje az ultraibolya sugárzás és a radioaktív sugárzás mutációt okozó hatását (kromoszómatörés és pontmutáció ivari és testi szövetekben. a karcinogén kifejezéseket Tudja. ennek okait (kapcsoltság. Tudja. Egyed szintű genetika 6.1 minőségi jellegek Tudja. hogy a mutációt kiváltó ágensek két nagy kategóriába sorolhatók: kémiai mutagének és a sugárzások. hogy az eukarióta sejt génműködésének szabályozásában erősítő és kioltó faktorok vesznek részt. hogy különböző felépítésű-és működésű testi Ismerje fel ábra alapján a laktóz–operon részeit. értelmezze sejtjeink azonos genetikai információt hordoznak. hogy a diploid szervezetek által termelt ivarsejtek számfelező osztódása során az adott génhelyen lévő két Értelmezze Mendel kutatási módszerét. Ismerje a mutagén. Ismerje a rákszűrés jelentőségét. sejtmagon kívüli öröklés). 6. hogy az allélkölcsönhatások lehetnek dominánsrecesszívek.2. Adja meg Mendel következtetéseinek érvényességi korlátait. Tudja. Tudja.3 a szabályozása génműködés Ismertesse. az Rh és AB0-vércsoportok öröklődését. letális alléllal kapcsolatos számításokat végezni. Hozzon példákat a környezetben fellelhető mutagén anyagokra és hatásuk felismerésének problémáira. hozza összefüggésbe a valószínűség és gyakoriság fogalmával. Tudja levezetni a dominanciaviszonyok ismeretében egy 1 génes enzimbetegség (például lisztérzékenység vagy tejcukor-érzékenység). daganatok indukálása).2. Tudjon két gén két-két allél illetve 1 gén három-három alléljával.

Tudja az ivarsejtek szerepét az ivar meghatározásában. hogy a mennyiségi jellegek eloszlása a 6. Értelmezze: az X kromoszómához kötöttség nem a gének funkcióját. VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje a tesztelő keresztezésből levonható következtetéseket. hozza összefüggésbe az ivari kromoszóma fogalmával és a megtermékenyítéssel. Tudjon számítási feladatokat végezni mennyiségi öröklődéssel kapcsolatban.mennyiségi jellegek Hasonlítsa össze a mennyiségi jellegeket és a minőségi jellegeket kialakító gének hatásait. hogy a legtöbb tulajdonság a gén kölcsönhatása eredményeként alakul ki. Két gén kölcsönhatásának jellegére tudjon következetni a második utódnemzedék aránypárjaiból.allél közül csak egy kerül az ivarsejtbe. Értelmezze: a maximális rekombinációs gyakoriság 50 %. hogy a gének megnyilvánulását az ivar (hormonális állapot) is befolyásolhatja (pl. a rekombinációs gyakoriság és a genetikai térképezés módszerének összefüggését. Tudja. Tudja. Értelmezze miért nem okoz betegséget az X ivari kromoszómához kapcsolt recesszív gén az adott jelleget csak hordozó nőben. Tudjon következtetni a gének számára az utódokban megjelenő geno-és fenotípus eloszlásból. hogy a gének szabad kombinálódása és teljes kapcsoltsága között szinte mindenféle átmenet előfordulhat. Ismerje.2. Értelmezze. Magyarázza 2 gén 2 tulajdonság esetében a független és a kapcsolt öröklődés második generációs fenotípus eloszlásarányainak különbségét. Tudjon genetikai családfát értelmezni egy gén által TÉMAKÖR Középszint megszabott tulajdonságok esetében. Értse a kapcsoltság. Tudja. kopaszság). hanem csupán azok kromoszómális elhelyezkedését jelzi. hogy a mennyiségi jellegek kialakításában általában sok gén vesz .2.

populációban normáleloszláshoz közelít. . és a kialakuló tulajdonságra a környezet hatása viszonylag jelentős.részt.

Hozza kapcsolatba a mennyiségi öröklődést a háziasítással és a hibridvetőmagok elterjedésével. a stabilizáló és a szétválasztó szelekció fogalmát. Ismertesse az irányító. 6. Értse a beltenyésztés és a nem véletlenszerű párválasztás biológiai hatásait.3. hogy a folyamat milyen típusba sorolható. Lássa a ki. kapcsolja össze ezeket a fajkeletkezés elméletével. Értelmezze a születési és halálozási ráta fogalmát. Értelmezze a kihalási küszöb fogalmát.3 Populációgenetika és evolúciós folyamatok 6. ezek függését a populációsűrűségtől. Soroljon fel mennyiségi jellegeket ember esetében is. Értelmezze.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismerje az ikervizsgálatok szerepét a mennyiségi jellegek öröklődésének felderítésében. feltételeit.3. Értelmezze a Hardy–Weinberg összefüggést 1 gén 2 allélos számítások esetén.és bevándorlás szerepét az allélgyakoriságok megváltozásában. hogy a populációk genetikai szempontból allél. kapcsolatát a genetikai sodródással és a beltenyészet következtében föllépő leromlással. . Magyarázza el ennek természetvédelmi vonatkozásait (fajmegőrzés). Értse a populációnagyság jelentőségét a fajra jellemző allélgyakoriságok megőrzése szempontjából.2 adaptív és nem adaptív Ismertessen adaptív és nem adaptív jellegű evolúciós evolúciós folyamatok folyamatokat. Értelmezze az ideális populáció fogalmát. Lássa a matematikai modell és a megfigyelhető biológiai folyamatok összefüggését. Értelmezze az eltartóképességet mint e függvények metszéspontját.és genotípus gyakoriságokkal jellemezhetők. 6. Tudja az evolúciót gén és populáció szintjén is értelmezni. illetve egy példa alapján képes legyen megítélni. hogy a mutációk jelentik a populációk genetikai változatosságának forrását. Értelmezze a fokozati sorok evolúciós jelentőségét (pl.1 ideális és reális populáció Tudja. hering sirály-ezüst sirály).

funkciójukat vesztett szervek léte). Tudjon példákat említeni az evolúció közvetlen bizonyítékaira ( zárvány. homológ szervek. lépéseket. Ismertesse a humángenetika sajátos vizsgálati módszereit. Ismertesse a pontozott (ugrásszerű) evolúció tényét az értelmezések lehetőségeit. 6. Ismertesse a módszer mellett és ellen felhozott érveket. Lássa a genetikai tanácsadás lehetőségeit. Ismerje az élő kövület fogalmát. lenyomat. vonatkozó elméleteket. etikai megfontolásait. Lássa a biológiai alkalmasság (fittnes) és az emberi élet értéke közti különbséget. lerakódás).3. Értelmezze. Értse az evolúció közvetett bizonyítékait (DNS. alkosson véleményt szerepéről. hogy a biológiai evolúciót fizikai és kémiai evolúció Indokolja az élő sejt kialakulásához vezető lehetséges előzte meg. Értse. az ebből levonható következtetéseket. genetikai kód.4 bioetika 6. A bioszféra evolúciója 6.3. hozzon rá példát. .4. Ismertesse a relatív és az abszolút (C14/C12) kormeghatározás fogalmát.molekuláris törzsfák.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Ismertesse a pollenanalízis és az évgyűrűelemzés módszerét. a módszer korlátait (családfaelemzés. magzati diagnosztika). klónozott fajták a mezőgazdaságban). hogy a szerves anyagok kialakulása nem jelenti automatikusan az élő rendszerek kialakulását. Fogalmazza meg álláspontját. kövületek.4. Ismertessen az élőlények anyagainak kialakulására Ismertesse Miller kísérletét és annak jelentőségét. sejtes felépítés. hogy miért jelenthet a háziasítás genetikai beavatkozást 6.3 biotechnológia Ismerje a klón fogalmát. génátvitel haszonnövénybe.1 prebiológiai evolúció Tudja. Ismertessen néhány példát a “génsebészet” (genetikai technológia) alkalmazására (inzulintermeltetés. az embriók hasonlósága.

fej-arc jellemzők. a középidő és az újidő növény .és állatvilágának kialakulását. Értse hogy az ember evolúciója során kialakult eltérések (nagyrasszok) nem különböznek.4. hogy milyen főbb lépések jellemezték a mai növényvilág kialakulását. a biológiai és kulturális örökség az emberiség közös kincse. Tudja milyen főbb lépések jellemezték a mai állatvilág kialakulását. hogy egy állkapocs.2 a biológiai evolúció korszakai Tudja. Magyarázza geológiai és éghajlati jellemzők alapján az óidő. testarányok.3 az ember evolúciója Tudja összehasonlítani az emberszabású majmok és az ember közös vonásait.TÉMAKÖR Középszint VIZSGASZINT Emelt szint Magyarázza hogy a változékonyság és szelekció is hozzátartozik a sejt evolúcióhoz. Ismerje a korai emberfélék és a homo nemzetség evolúciójának főbb lépéseire vonatkozó elképzeléseket . 6. szervrendszerek és testtájak.4. Értse. 6. (melléklet) Magyarázza az erszényes emlősök példáján a különböző kontinensek élővilágának különbözőségét és hasonlóságát. hogy minden ismert állatcsoport kialakult a tengerben. szervek. szőrzet). Tudja. Ismertessen elméleteket a hüllők nagyméretű kipusztulására vonatkozóan a földtörténeti középidő végén. Jellemezze az emberi nagyrasszokat (élőhely. azaz több ágon – különböző testszerveződési megoldásokkal – is kialakultak a szövetek. színkomplexió.és egy koponyatöredékből milyen módon lehet következtetéseket levonni az adott emberelőd fejlettségéről.

/ Fajlista (* az a típusfaj. coli * Egysejtű eukarióták óriás amőba* közönséges papucsállatka* zöld szemesostoros* Nummulina élesztőgombák* Gombák peronoszpóra ecsetpenész* gyilkos galóca* nagy őzlábgomba közönséges csiperke* fejespenész* . amelyen a szervezettani ismereteket lehet bemutatni) Középszint Vírusok influenza* rubeola ajakherpeszt okozó kanyaró HIV hepatitisz veszettség Emelt szint dohánymozaik vírus bakteriofágok (T2*) Baktériumok tetanusz diftéria tbc szalmonella Lyme-kórt okozó baktérium rothasztó baktériumok erjesztő baktériumok szénabacilus nitrifikáló baktériumok nitrogénmegkötő baktériumok denitrifikáló baktériumok szifilisz kórokozója tejsavbaktériumok E.Melléklet a biológia érettségi részletes követelményeihez I.

jóféle vargánya Középszint óriáspöfeteg légyölő galóca Zuzmók tölgyfazúzmó* sárgazúzmó Mohák ligetmoha* tőzegmoha Harasztok kapcsos korpafű* mezei zsurló* erdei pajzsika* Nyitvatermők erdei fenyő* lucfenyő vörösfenyő feketefenyő Zárvatermők mocsári gólyahír fehér tündérrózsa réti boglárka gyepűrózsa* vadalma erdei szamóca szilva veteménybab borsó szója kereklevelű harmatfű szőlő sárgarépa kapor petrezselyem kömény burgonya paprika paradicsom petúnia dohány rezgő nyár Emelt szint struccharaszt páfrányfenyő boróka tiszafa fehérnyár .

fehér fűz tök uborka Középszint görögdinnye káposzta repce mustár retek napraforgó kamilla gyermekláncfű szegfű kaktuszok fikusz nyír mogyoró gyertyán bükk kocsányos tölgy* kocsánytalan tölgy csertölgy molyhos tölgy átokhínár békaszőlő vízitök vöröshagyma* őszi kikerics agárkosbor zsombéksás kukorica rozs búza* angolperje* parlagfű vadkender nád békalencse gyékények Állatok Szivacsok tavi szivacs* balatoni szivacs magas kőris Emelt szint éger légybangó tavi káka árvalányhaj kókuszpálma .

Csalánozók zöld hidra* fátyolos medúza* .

Középszint Laposférgek füles planária* horgasfejű galandféreg Fonálférgek hegyesfarkú bélgiliszta* Gyűrűsférgek földigiliszta* orvosi pióca Puhatestűek nagy meztelencsiga éti csiga * tavi kagyló* tintahal (szépia)* Emelt szint májmétely simafejű galandféreg kerti csiga pannon csiga Ammonites Ízeltlábúak folyami rák * kis vízibolha érdes pinceászka erdei vaspondró háromkaréjú ősrák közönséges barna százlábú óriás szitakötő konyhai csótány imádkozó sáska (ájtatos manó) zöld lombszöcske olasz sáska fűrészlábú szöcske lótücsök portetű macskaszőrtetű vértetű óriás énekeskabóca tiszavirág .

molnárpoloska Középszint májusi cserebogár tavaszi ganajtúró hétpettyes katicabogár szarvasbogár burgonyabogár házi légy* közönséges muslica* gyötrőszúnyog háziméh földi poszméh lódarázs erdei vöröshangya földi poszméh verőköltő bodobács Emelt szint nagy szentjánosbogár aranyos virágbogár bőrfutrinka havasi cincér franciadarázs fecskefarkú lepke citromlepke kardoslepke nappali pávaszem atalanta lepke koronás keresztespók * fali kaszáspók kárpáti skorpió kullancsfajok* Halak keszeg* lesőharcsa csuka Kétéltűek zöld leveli béka barna ásóbéka .

barna varangy zöld varangy Középszint kecskebéka* foltos szalamandra Hüllők mocsári teknős törékeny gyík /lábatlan mocsári béka zöld gyík fürge gyík * vízi sikló keresztes vipera Madarak kormorán (kárókatona) nemes (nagy) kócsag fehér gólya fekete gólya bütykös hattyú tőkés réce kerecsensólyom egerészölyv héja fogoly fácán dankasirály balkáni gerle* kakukk vöröshasú unka sárgahasú unka Emelt szint tarajos gőte magyar gyík erdei sikló parlagi vipera szürkegém vörösgém vörös vércse parlagi sas vörös kánya túzok jégmadár .

erdei fülesbagoly kuvik fekete harkály Középszint partifecske mezei pacsirta vörösbegy kerti rozsdafarkú ökörszem fülemüle feketerigó kis tarkaharkály őszapó széncinege erdei pinty házi veréb * sárgarigó mátyásmadár (szajkó) szarka holló vetési varjú Emlősök keleti sün vakondok mezei cickány nagy patkósorrú denevér mezei nyúl erdei egér uhu Emelt szint tövisszúró gébics csúszka fakusz keresztcsőrű seregély .

házi egér * mezei pocok mókus ürge hörcsög nyest vidra borz barna medve farkas róka gímszarvas őz vaddisznó vadmacska hiúz menyét mogyorós pele .

kék búzavirág. nyúlfarkfű. réti margitvirág. sziki üröm Sziki őszirózsa. sovány csenkesz. kőtörőfüvek Cifra kankalin. homoki árvalányhaj Bárányparéj. kőris. kamilla. ligeti szőlő Kocsányos tölgy. mezei szil. nád Zsombéksás. varjúháj. kutyabenge Kocsányos tölgy. királydinnye. Tavaszi hérics. réti lóhere Konkoly. odvas keltike. nyárfa. kékperje Acsalapu. kövirózsafajok Kövi fodorka. csattanó maszlag. pázsitfüvek Északi fodorka. vízitök hínártársulások Homoki gyep Száraz szikes Nedves szikes szikikátgyepek mészkősziklagyepek dolomitsziklagyepek lejtősztepprét Vizeket szegélyező. gyöngyvirág Enyves éger. magyar kőris. kocsánytalan tölgy Bükk. kocsánytalan tölgy Gyertyán. beléndek Fűzfa. hóvirág. vízellátottság szerinti tagozódás nádas magas sásos láprét Patakmenti magaskórós Hegyi kaszáló Tavi káka. komló.II/. báránypirosító. nagy csalán. nadragulya. gyöngyvirág . luc Terebélyes harangvirág. leánykökörcsin Emberi beavatkozással létrejött Gyom-társulás Tengerszint Fás szerint társulások Vízellátottság szerinti tagozódás Alapkőzet szerinti tagozódás tölgyesek bükkös fenyves Puhafa -ligeterdők Keményfa ligeterdők láperdő Homoki erdő Csertölgy. Emelt szint magyar csenkesz. széleslevelű gyékény. Tőzegmoha. vetővirág.Életközösségek Középszint Vízi társulások Fátlan társulások Plankton-társulások Plankton Lebegő hínár Békalencse. hínáros békaszőlő Gyökerező Tündérrózsa. fogasír Erdei fenyő.

virágos kőris. ritka páfrányok Molyhos tölgy. nagylevelű hárs. sziki aljnövényzet Magas kőris. csarab. körtikék. korpafüvek. tatárjuhar. áfonya kocsányos tölgy.Középszint Mészkerülő erdők Sziki erdők Domborzati viszonyok szerinti tagozódás Törmeléklejtő erdők szurdokerdők bokorerdők Emelt szint Kocsánytalan tölgy vagy bükk. bükk. veresgyűrű som . kislevelű hárs Magas kőris.

külső szilárd váz első gerincesek .III.szövetes szeveződés (harasztok és nyitvatermők ősei) Harasztok virágkora Valamennyi gerinctelen törzs megjelent .máig) . az erszényesek és méhlepényesek szétválása Az emlősök meghódítják a szárazföldeket Az emberi (Homo) nemzetség első leletei Újidő nagyságrend: 50-máig (67. ivaros szaporodás Főbb evolúciós események az állatvilágban Az első szárazföldi növények ./A biológiai evolúció korszakai Földtörténeti korbeosztás (millió év) Ősidő nagyságrend: 5000-2500 (4600-2600) Előidő nagyságrend: 2500-500 (2600-570) Óidő nagyságrend: 500-250 (570-235) Hegységképződés ózonpajzs kialakulása Hegységképződés kőszéntelepek képződése Kialakult a Pangea a déli félteke eljegesedése Középidő nagyságrend: 250 – 50 (235-67) Az Atlanti-óceán kinyílása Gondwana feldarabolódása A szárazföldek és kontinensek mai elrendeződése Eljegesedés az északi féltekén A zárvatermők benépesítik a szárazföldet Főbb geológiai és klimatológiai változás A Föld bolygó életének kezdete a földkéreg és az ősóceán kialakulása Főbb evolúciós események a növényvilágban Az első élő rendszerek kialakulása a kékbaktérimok kialakulása – fotoszintézis Valódi sejtmagvas egysejtűek – eukarióták .belső váz A halak elterjedése az első szárazföldi gerincesek A kétéltűek virágkora a hüllők megjelenése A szárazföldi hüllőknél kialakul a hőszabályozás a tengeri gerinctelenek tömeges kihalása a dinoszauruszok virágkora a madarak megjelenése A dinoszauruszok kihalása.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->