TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZAKMAI ÁBRÁZOLÓ
ZÁRÓSZIGORLAT TEMATIKÁI

GEOMETRIA ÉS MŰSZAKI RAJZ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG

1. Projektív geometria Affinitások, kollineációk, korrelációk, involúciók. A projektív sík és térgeometria analitikus modellje. 2. Projektív transzformációk Másodrendű és másodosztályú alakzatok. Pascal, Brianchon, Steiner tételek. Projektív metrika. 3. A Monge projekció Helyzetgeometriai és metrikus feladatok. Képsík-transzformáció és rotáció. Poliéderek, gömb, egyszerű görbelapú testek ábrázolása, metszése egyenessel, síkkal. Kúpok és hengerek áthatása. 4. A kótás projekció A kótás projekció fogalma, alapfeladatok. Gyakorlati feladatok a kótás projekcióban: fedélidomok, földmunkálatok szerkesztése. 5. Axonometria A leképezés fogalma, Pohlke tétel és az alaptétel, térelemek ábrázolása. 6. Az axonometria alkalmazásai Testek ábrázolása, árnyékszerkesztés. Speciális axonometriák. Összemetszési eljárás. 7. Centrális projekció A centrális projekció matematikai megalapozása. Térelemek helyzetgeometria feladatok, metrikus feladatok, mérési kör. ábrázolása,

8. A centrális projekció alkalmazásai Testek ábrázolása, árnyékszerkesztés. Speciális perspektívák. Centrális összemetszési eljárás, centrálaxonometria. Sztereoszkópikus projekció. Fotogrammetria. 9. Differenciálgeometriai alapok Sík- és térgörbék, felületek differenciálgeometriai vizsgálata. 10. Műszaki rajz A szimbolikus ábrázolás alapelvei, a legfontosabb szabványok. Az ábrázoló geometria objektumainak speciális megjelenése a műszaki rajzban. 11. Számítógépi grafika Grafikus szoftverek, műszaki rajzok gépi úton való előállítása. Az AutoCAD elemei. Szerkesztések. Síkbeli és térbeli objektumok ábrázolása.

ANGOLTANÁRI Kötelező tárgyak

SZAKKÉPZETTSÉG

1. Teaching British Culture and Society 1. Major developments in the history of the four nations of the British Isles up to 1485 The history of conquests and settlement. Wars in France. The first stages of the unification process 2. Britain in the Early Modern period (1485-1800) The Reformation. The Elizabethan religious settlement. The causes of the Civil War. The Glorious Revolution. The Hanoverians 3. Britain's changing role in the world Foreign policy. Empire & Commonwealth. Britain and the European Union 4. The British political system Constitutional development. The electoral system. The party system. Parliament. The Government 5. Economy and society Economic history. Economic policies. Social classes. Race relations 6. The Educational system School history. The state school system. Public and other independent schools. The Universities 7. Religion in Britain Religious history. The Church of England. Other religions, churches and religious movements 8. Welfare The origins of the welfare state. The NHS. The NHS reforms of the 1980s and 1990s. The benefits system 9. Post-1945 political history up to 1970 10. Post-1945 political history from 1970 to 1997 Required reading: McDowall, D. An Illustrated History of Britain. London: Longman, 1991. Oakland, J. British Civilization. London: Routledge, 1992. Sked, A. - Cook, C. Post-War Britain. London: Penguin, 1990. Recommended reading: Bromhead, P. Life in Modern Britain. London: Longman, 1991. Irwin, J. Modern Britain: An Introduction. London: Allen and Unwin, 1994. Jenkins, P. Mrs Thatcher’s Revolution. Cambridge: Harvard UP, 1988. Marwick, A. British Society since 1945. London: Lane, 1982. Oakland, J. A Dictionary of British Institutions. London: Routledge, 1993. O’Driscoll, James. Britain. Oxford UP, 1995.

2. Teaching Contemporary American Culture and Society 1. The geography of the United States. Geographical regions and natural landscapes. American regionalism. Cultural regions in America. 2. The American system of government. Federal and state institutions. The U.S. Constitution. The courts and the law. Political parties and the election system. Lobbyism. 3. The ethnic composition of the American population. Major ethnic groups and minorities. Civil rights movements in America. From “melting pot” through “cultural pluralism” to multiculturalism. 4. A comparative survye of the American and Hungarian systems of education. 5. Factors contributing to cultural stability: belief systems and myth structures. Ideologies of American destiny and identity. American ethnocentrism. 6. Women in American society. 7. Entertainment and the mass media in the U.S.A. Major television networks. The printed media: major American newspapers (choose 10 for your survey) and magazines (choose 15). Popular culture. Advertising. 8. The survey of a historical period of your choice. Choose one of the following six historical periods for your presentation: the American Revolution, the Civil War decade, the “Gilded Age,” the “Progressive Era,” America between the two world wars, or the U.S.A. since 1945. 9. Hungarian-American links and contacts. The Hungarian contribution to the making of America. 10. Regionalism and multiculturalism in Canada. Kötelező olvasmányok (a következő források megfelelő fejezetei): Fawcet, Edmund and Tony Thomas, America and the Americans. Glasgow: Fontana/Collins, 1983. Chapter 1: “Rich and Varied Sameness”: Regions and People (pp. 11-47) Chapter 4: “Democracy and Its Discontents”: Politics and Government (pp. 129-164) Chapter 5: “Limping Donkeys and Lumbering Elephants”: Democrats and Republicans (pp. 165-183) Chapter 9: “Tomorrow’s Americans”: Schools (pp. 274-307) Chapter 10: “The Knowledge-Industrial Complex”: Universities and the Arts (pp. 308-332) Chapter 11: “Rule of Lawyers”: The Legal System (pp. 333-365) Chapter 12: “Soft Soap and Hard News”: Television and the Press (pp. 366383) Luedtke, Luther S., ed., Making America: The Society and Culture of the United States. Washington, D.C.: USIA, 1987. Magyarics, Tamás and Tibor Frank, Handouts for U.S. History: A Study Guide and Workbook. Budapest: Panem-McGraw-Hill, 1995.

Mittleman, Earl N., An Outline of American Geography. Washington, D.C.: USIA, 1986. Schroeder, Richard, An Outline of American Government. Washington, D.C.: USIA, 1986. Tindall, George B. and David E. Shi, America. New York: Norton, 1989. Walberg, Herbert J., American Education: Diversity and Research. Washington, D.C.: USICA, 1978. Háttérirodalom: Boyer, Paul S. et al., The Enduring Vision: A History of the American People. Lexington Mass., 1994. Brinkley, Alan, The Unfinished Nation: A Concise History of the American People. New York, 1993. Evans, Sara M., Born for Liberty: A History of Women in America. New York, 1989. Fiedler, Eckhard et al., America in Close-Up. London, 1990.

Testing vocabulary (task types and task effects) 11.3. Guidelines for classroom testing 3. Clapham. Techniques for testing listening 7. (2004). Longman. Testing for Language Teachers. reliability. Techniques for testing reading 8. The Writing Handbook . The Speaking Handbook Fehérváryné. Testing grammar (task types and task effects) 12. Hughes. Heaton. washback. & Pizorn. (2005). SD. CUP. Language Test Construction and Evaluation 1. Classical item analysis: item level analysis (facility value. (1990). C. (1989). test types 2. J. I. Assessing speaking (task design considerations. Gy. Internal and external ways of test validation 5. Prentice Hall International. Communicative Language Testing. C. J. Reading and Use of English Csépes. (1988). K. & Wall. distractor analysis). & Cseresznyés. C. Háttérirodalom: Into Europe sorozat. & Együd. (1995). D. whole test level analysis (measures of central tendency. M. Assessment of young learners 6. Test specifications 4. J. Kiadó: Teleki László Foundation & the British Council Alderson. B. (2003). Language Test Construction and Evaluation. range. Weir. K. C. H. (2005). Basic concepts in language testing: validity. Listening Tankó. Writing English language tests. Gy. J. CUP. A. Assessing writing (task design considerations. assessment scales) 9. assessment scales) 10.. item discrimination. split-half reliability index) Kötelező olvasmányok: Alderson.

1. Literature in the Modern World: Critical Essays and Documents. „Englishness”. 121139.M. Figures of speech in everyday discourse and in poetry 4. „Form and Genre”. 450-470. Animals in poetry 6. Fejezetek: „Interpretation”. Reading and Teaching British Literature 1.Választható tárgyak Egy tárgy választandó az alábbiak közül 4. „Literature and Ideology” Charles Tomlinson. London: Macmillan. Definitions of poetry. Taylor. Rowland Wymer. Approaches to History in Post-War British Literature (focusing on D. Thomas) 10. “Primary Modes of Poetic Expression”. Oxford: OUP. 55-69. Tamás Bényei. The French Lieutenant’s Woman D. ed. “Freud . Understanding the Elements of Literature. Thomas. rhyme and their use in teaching 3. In: The Pelican Guide to English Literature 8. Jung and the ‘Myth’ of Psychoanalysis in The White Hotel”. Major Tendencies in British Poetry between 1945-1980 7. Children in poetry 5. 153-163.M. 1981. Dennis. 2. Hungarian Journal of English and American Studies 1995. 39-100. The basic literary forms: fiction 9. Social and Political Issues in Post-War British Literature (focusing on John Fowles) Háttérirodalom Regények John Fowles. “Seduction and the Politics of Reading in The French Lieutenant’s Woman”. Winter 1989. The White Hotel Szakirodalom Walder. Rhythm. . Mosaic 22. The basic literary forms: poetry 8. its main features and function 2. pp. “Narrative Fiction and the Printed Word”. 1993. “Some Aspects of Poetry since the War”. Richard.

7. Budapest: Argumentum. 4. Thorton Wilder as a dramatist. Literature & the Learner: Creative Classroom Practice. Budapest: Eötvös József. eds. Zsolt. . 1997. Az amerikai irodalom története. Ronald and John McRae. and Ronald Carter. Teaching American Literature 1. The use of literature in the language classroom. Scott Fitzgerald. 5. 1994. Virágos. László és Virágos Zsolt. Theoretical considerations.5. Carter. Literature and Language Teaching. 10. eds. Oxford: Oxford UP. 1986. 2. 8. Zoltán. 3. 2007. The Modernists and Others: The American Literary Culture in the Age of the Modernist Revolution. American Poetry after 1945: African-American and ethnic voices. London: Longman. Debrecen: Institute of English and American Studies. The American short story after 1945: trends and representatives. The New Poetry Movement. The American Short Story before mid-century: Willa Cather and Ernest Hemingway. American drama coming of age. F. Abádi Nagy. 9. Language-based approaches to literature. Brumfit. Multiculturalism in contemporary drama: African-American voices. J. 6. Az amerikai minimalista próza. Modernism in fiction. Multiculturalism in fiction: Chicana voices. Országh. C. The Great Gatsby. Language. 1996.

A sejtorganellumok szerkezete és működésük. 10. Endokrin mirigyek. A genetikai polimorfizmus.BIOLÓGIATANÁRI 1. a C4. szervrendszerek jellemzése és kialakulása. A zárvatermők kialakulása és jellemzése. Egyedfejlődés. Az extrakromoszómális öröklődés jelensége. két. A légzés és a biológiai oxidáció. Populációs szintű evoluciós folyamatok. SZAKKÉPZETTSÉG A prokarióta sejt szerveződése. embrionális és posztembrionális fejlődésbiológiája.. DNS és RNS vírus ismertetése egy-egy példával. Ivaros folyamatok. 17. evolúciója. Hormonális szabályozás az élővilágban. szervek. Az állatvilág főbb szerveződési típusai. 6. 15. A biogén légkör eredete és a genetikai állomány kialakulásában játszott szerepe. 16. a Homo evolúciója. 7. Az eukarióta sejt evolúciója. Gazdasági fontosságú csoportjainak ismertetése. szervei és evolúciója az állatvilágban. A rendszerezés alapjai. vízfelvétel és leadás. fejlődési ciklus. A növényi sejtek. Az evolució irányíthatóságának kérdése. Kemoszintézis. A populáció. vegetatív és reproduktív szakasz sajátosságai. Alkalmazkodás a szárazföldi életmódhoz. A vírusok morfológiai. Az anyag. . Az állandó testhőmérséklet evolúciója. A kapcsoltság jelensége. szövetek. Az aerob és anaerob energiafelszabadító folyamatok. 8. Növekedés. a raktározás és a kiválasztás főbb típusai. Kromoszómák. A növekedés. A Mendeli genetika alapjai.és immunműködés sejt és szövettani. Az autotrófia és heterotrófia főbb típusai. funkcionális tagolódása. Nemzedékváltás. Az agykéreg felépítése. 3. szerveződése. anatómiai leírása. a törzsfejlődési kapcsolatok. Bakteriofágok ismertetése. 2. mint az egyedfölötti szerveződési szint. A növényrendszerezés alapelvei. Anatómiai és élettani jellemzése. Az ideg. A főemlősök evolúciója.és többfaktoros keresztezések. 4. Az asszimiláció és disszimiláció az élő szervezetben. A limfociták és különböző típusainak szerepe az immunválasz kialakításában.és energia megkötésének és felszabadításának molekuláris alapfolyamatai. A mai ember egyedfejlődése. A mitotikus sejtosztódás. A szelekció típusai. Az állati szervezetet felépítő szövetféleségek ismertetése. Antigének és antitestek.és biokémiai jellemzése. Az anyagfelvétel és az anyagszállítás. Fontosabb csoportjaik jellemzése. szaporodás. 12. 13. Az ősbaktériumok és az eubaktériumok összehasonlítása. Az immunizálás módszerei és jelentősége. A gerincesek kialakulása és fő törzsfejlődési csoportjaik. A légzés. 5. 11. a CAM növények anyagcseréjének jellemzése. A hominidák kialakulása. Az immunitás kialakulása. Törzsfejlődési vonalak. 14. valamint biofizikai és biokémiai alapjai. A növényvilág kialakulása. az immunrendszer szerkezete. A fotoszintézis. A vírusok osztályozásának alapjai. A növények ásványi táplálkozása.A C3 (Calvin ciklus). A nukleinsavak molekuláris szerkezete. A vírusok általános jellemzése. Az öröklésmenetek főbb típusai. A növényvilág fő szerveződési típusai. 9. A növényi növekedés és fejlődés szabályozása. a fejlődés és az ivari funkciók hormonális szabályozása. Egy-.

A niche elmélet. 25. . 24. Táplálékláncok és hálózatok. turnover). Az ökológiai faktorok elmélete: az ökológiai miliő és az ökológiai tolerancia direkt komplementaritása. biomassza. A cönózis analitikus és szintetikus bélyegei. A populációrendszerek fejlődése. A biológiai fajfogalom. Az ember és az emberi társadalom szerepe a földrajzi burok és a bioszféra sorsának alakításában. A hazai nemzeti parkok.18. mint ökológiai alapegység. A populációk struktúrája és dinamikája. A biológiai produkció (produktum és produktivitás. A populáció. A cönózis tér. 22. 23. 19. A környezetminőség fogalmának ökológiai értelmezése. A szukcesszió.és flóra története. mint tudomány és mint szemléletmód. Genetikai és környezeti tényezők szerepe az állati magatartásformák kialakításában. a fajképződés menete és típusai. Az ökológia. Ökológiai piramisok (szám. A populációs szemlélet jelentősége a biológiai fajfogalomban. Viselkedésbiológiai alapismeretek. 20. Az ökológiai hatásvizsgálatok. Primer és szekunder produkció.A bioszféra fogalma. A szünbiológia fogalma. 21. A Föld nagy biogeográfiai egységei. Reliktumok és endemizmusok. Fajfeletti evolució. A limitáció és az indikáció elve. A természet megőrzésének és az emberi környezet védelmének ökológiai alapjai. Biodiverzitás. energia). asszociáció alatti és feletti egységek.és növényföldrajza. Az élőlények közötti kapcsolatok típusai és ökológiai jelentőségük. Védett és veszélyeztetett fajok. Flóra és fauna elemek. A cönológia alapfogalmai. Az ökoszisztéma fogalma. fauna. A Kárpát-medence állat. A cönózis és egységei. Anyagforgalom: elemciklusok és energiaáramlás. efficiencia és preferencia.és időbeli struktúrája.

A munkatétel speciális alakja merev testre. a csillapodó rezgés. a mozgás felbontása haladó. megoldásának módszerei. Relativisztikus dinamika: a relativisztikus tömeg. A perdület (impulzusmomentum) és forgatónyomaték. A szögelfordulás. A potenciális energia definíciója. az elmozdulás.FIZIKATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. jelentősége a természeti jelenségekben és a műszaki életben. származtatásuk a Newton-törvényekből. a hajítások. A tömegközéppont fogalma. 2. A tehetetlenségi erő fogalma. folyadékok és gázok sztatikája . a mozgások leírása inerciarendszerben és gyorsuló vonatkoztatási rendszerben. Alapvető dinamikai fogalmak és összefüggések A tehetetlenség törvénye. az út. A tömeg-energia ekvivalencia törvény. 4. A pálya. a potenciális energia fogalma. 6. A speciális relativitáselmélet alapjai. lejtő. Harmonikus rezgőmozgás. erőtörvények. A merev test egyensúlya. Merev test definíciója. és a kényszerrezgés leírása. inerciarendszer.és forgómozgásra. Mozgásegyenletek és megoldási módszerei A mozgásegyenlet fogalma. a körmozgás. szöggyorsulás definíciója. a perdülettétel tömegpontra. A Newton-törvények. az erő mérésének módszerei. Az első és a második kozmikus sebesség fogalma és kiszámítása. A relativisztikus dinamika kísérleti bizonyítékai. tömegpontrendszer és merev test kinematikája A vonatkoztatási rendszer és a koordinátarendszer fogalma. 7. A pillanatnyi forgástengely fogalma. a tömeg és a lendület fogalma. Perdülettétel tömegpontrendszerre. A mechanikai energia megmaradásának törvénye. A merev test rögzített tengely körüli forgása és síkmozgása. Az általános tömegvonzás törvénye. Rugalmas szilárd testek. Kepler törvényei. Tömegpontrendszer perdületének. 3. Konzervatív és nem konzervatív erőterek. a közöttük fennálló összefüggések Az erő munkájának fogalma. munkatétel tömegpontra. és a tömegpontrendszerre ható forgatónyomatéknak a fogalma. szögsebesség(vektor). A munkatétel kiterjesztése tetszőleges tömegpontrendszerre. relativisztikus kinematika és dinamika A speciális relativitáselmélet. kényszermozgások: matematikai inga.és a sajátperdület fogalma. Az erő fogalma. 5. a lendület-megmaradás törvénye. energia. A Lorentz-transzformáció és kinematikai következményei. a sebesség és a gyorsulás definíciója. perdülettételek Egy tömegpont perdülete és egy erő forgatónyomatékának definíciója. bevezetésének indoka. Szabaderők és kényszererők. Az egyenes vonalú mozgás. A párkölcsönhatások tapasztalati törvényei. impulzus. A speciális relativitáselmélet posztulátumai. Tömegpont. A Michelson−Morley-kísérlet alapgondolata és eredménye. a mozgási energia. a tömegpont mozgási energiája. A munka. A testek mozgása gravitációs térben. és ezek kísérleti igazolása. A Galilei-féle relativitási elv. a harmonikus rezgőmozgás leírása. A pálya. a bolygók és a mesterséges égitestek mozgása. A rezonancia fogalma. Az erő meghatározása a potenciális energiából. a test általános mozgásának leírása.

Energiaviszonyok haladó hullámban. A szilárdtestek fajhője. A hatásfok és a veszteséghányad definíciója. A statisztikus entrópia és a statisztikus hőmérséklet értelmezése az Einstein-féle kristálymodell alapján. A folyadékok belső súrlódása. 11. Kondenzált közegekre vonatkozó állapotegyenletek. Állapotváltozások és körfolyamatok Az ideális gázok speciális reverzibilis állapotváltozásai. áramfonal. A gázok összenyomhatósága. Folyadékok és gázok egyensúlya. A testek sajátenergiájának és belsőenergiájának értelmezése. az ideális gázskála. A kontinuitási egyenlet. és törése új közeg határánál. Arkhimédész törvénye. fázis). A hidrosztatika törvényeinek alkalmazása. Az ideális gáz nyomásának és hőmérsékletének értelmezése a kinetikus gázelmélet alapján. áramcső) értelmezése. A statisztikus. A szabadsági fok fogalma.Rugalmas szilárd testek deformációi. 9. áramvonal. Az ideális gáz belsőenergiájának mikroszkopikus értelmezése. a Hagen−Poiseuille-törvény. Bernoulli törvénye és alkalmazásai. Az ideális és reális gázokra vonatkozó állapotegyenletek. főtétele. A hullám visszaverődése. Hullámtani alapfogalmak (forrás. a Newton-féle viszkozitási törvény. 10. 8. hullámszám.és termodinamikai hőmérséklet kapcsolata. főtétele. A hidrodinamikai felhajtóerő és a repülés. A hullámfüggvény egydimenziós harmonikus hullámra (hullámhossz. a hőmérséklet fogalma. a barometrikus magasságformula. a bennük szereplő anyagállandók jelentése. hőmérők készítésének elve. terjedési sebesség). A közegellenállás fogalma. A hőtan II. Rugalmas feszültségek nyugvó folyadékban. Lamináris áramlás csőben. Termosztatika Termikus egyensúly. Gay-Lussac és Joule−Thomson kísérletek. A deformációs energia. A gázok belsőenergiájának függése az állapothatározóktól. Hangtani alapfogalmak. empirikus hőmérsékleti skálák. a hőtan I. állóhullámok kialakulása és tulajdonságai. Az áramlások osztályozása. a . Folyadékok és gázok áramlása Az áramlás alapfogalmainak (áramlási tér. összenyomást. valamint a nyírást leíró összefüggések. függése a mozgás körülményeitől. a Boyle−Mariotte-törvény. Összetett deformációk visszavezetése az alapvető deformációkra. A hőkapacitás és a fajhő fogalma. Az ideális gáz molekuláinak sebességeloszlását leíró Maxwell−Boltzmann-féle sebességeloszlás. A szilárdtestek fajhője alacsony hőmérsékleten. Az egyirányú húzást. a Doulong−Petit-törvény. Hullámok interferenciája és elhajlása. Az ekvipatíció törvénye és érvényességi köre. Az ideális gáz fogalma. 12. a nyomás fogalma. A hőerőgép és a hűtőgép fogalma. Hidrosztatikai nyomás a gravitációs térben nyugvó folyadékban. Gay-Lussac törvénye. Doppler-effektus. az eloszlás sűrűségfüggvénye. A statisztikus fizika alapjai A valószínűségi eloszlás fogalma. A tranzverzális és a longitudinális hullám jellemzése. A rugalmas feszültség fogalma. Mechanikai hullámok Rugalmas hullámok keletkezése és terjedése. az ideális gázzal működő Carnot-gép veszteséghányada. Nyugvó folyadékra vonatkozó Pascal-törvények.

az elektrolízis Faraday-féle törvényei.termodinamikai entrópia definíciója. a Millikan-kísérlet. 15. A töltés eloszlása fémes vezetőn. A kritikus állapot jellemzése. az ozmózis. Áramvezetés gázokban: önálló és nem önálló vezetés. Fázisátalakulások és transzportfolyamatok A fázisátalakulás fogalma és általános jellemzése. A piezoelektromos hatás. az elektrosztatikus mező örvénymentessége. Elektrosztatika Az elektromos töltés. Az időben állandó mágneses mező vákuumban A mágneses mező hatása áramvezetőkre. 16. a gázok cseppfolyósítása. Az áramvezetők között fellépő kölcsönhatások. izotróp közegben. az ellenállás hőmérséklet függése. szuszceptibilitás és dielektromos eltolódási vektor. Az anyag elektromos polározhatósága homogén. Az entrópia meghatározása makroszkopikusan mérhető adatokból. A halmazállapot-változásokat leíró fázisdiagramok. főtétel statisztikus megfogalmazása. A II. hatásai. mozgó töltésekre. A diffúzió. Az anyagok mágneses tulajdonságai Mágneses tér anyagi közegben: a mágnesezettségi vektor és a mágneses térerősség fogalma. A transzportfolyamatok fogalma. A mágneses szuszceptibilitás és a mágneses permeabilitás. Kirchhoff-törvényeinek alkalmazása egyszerű áramkörökre. A potenciál és a feszültség fogalma. Biot−Savart és Amper törvénye. A fázisegyensúly. 13. a pontszerű töltések között ható erő (Coulomb-törvény). a mágneses kölcsönhatás mint relativisztikus effektus. Az elektrosztatikai tér energiasűrűsége. a hővezetés és a belső súrlódás tapasztalati törvényeinek leírása és molekuláris értelmezése. A vezetők kapacitása. híg oldatok) jellemzése. a fázisátalakulási hőmérséklet és hő értelmezése. 17. és alkalmazásuk áramvezetők mágneses terének meghatározására. Az elektromos mező leírása: a térerősség és az elektromos fluxus fogalma. Munka és teljesítmény az áramkörben. a Lorentz-erő. A mágneses mező forrásmentessége. Munkavégzés elektrosztatikus mezőben. alacsony hőmérsékletek előállítása. Joule törvénye. Elektromos tér jellemzői közegek határfelületén.és ferromágnesség anyagszerkezeti értelmezése. Az áramerősség és áramsűrűség fogalma. para. 14. A szuszceptibilitás anyagszerkezeti értelmezése. . Mozgó töltések mágneses tere. kondenzátorok. Az elektromos polarizáció. A Gauss törvény. az elektrolitikus vezetés mechanizmusa. a mágneses indukció vektora. A dia-. Ponttöltés mozgása elektromos térben. Egyenáramú áramkörök A stacionárius áram fogalma. A folyadék áramvezetésének alapjelenségei. ill. Ohm törvénye. Többkomponensű rendszerek (gázkeverékek. Munkavégzés mágneses térben. A vezetők ellenállásának anyagszerkezeti értelmezése.

A Compton-effektus. 22. A fotoelektromos effektus. Fényterjedés anizotróp közegben. A fény hullámtermészete: az interferencia és az elhajlás jelenségei és értelmezésük. Váltakozó áram soros RLC áramkörben. Elektromágneses rezgések Szabad rezgések LC áramkörben: az áram. Az elektromágneses hullámok fontosabb tulajdonságai Az elektromágneses hullámok tranzverzális jellege. Gyakorlati alkalmazások (katódsugár-oszcilloszkóp. Váltakozó áramú generátorok és motorok. az elektromágneses hullámok Az eltolódási áram fogalma. Elektronok és ionok fajlagos töltésének meghatározása elektromos és mágneses térben. A Maxwell-egyenletek integrális és differenciális alakja. terjedési sebessége. Csillapított. polarizációja. A Stefan−Boltzmann-törvény. A hőmérsékleti sugárzás alapfogalmai: emisszióképesség. Heisenberg-féle határozatlansági relációk. ciklotron) 19. A kvantumfizika alapjai I. A Maxwell-egyenletek. a Planck-féle hipotézis és a sugárzási törvény. a hipotézis kísérleti ellenőrzése (Davisson−Germer-kísérlet. a mágneses és az elektromos energia periodikus változása.18. rezonancia jelensége. A kvantumfizika alapjai II. A hullámegyenlet származtatása a Maxwell-egyenletekből. az alagút-effektus. Az elektromágneses indukció Az elektromágneses indukció jelensége. A hullámegyenlet speciális megoldásai: az elektromágneses síkhullámok. 21. G. a feszültség. Az elektromos és a mágneses térerősség változása a síkhullámban. Az elektromágneses hullámok előállítása. A hullámfüggvény és a Schrödingeregyenlet. Fénypolarizáció. A Lorentz erő és alkalmazás a gyakorlatban Töltött részecskék mozgása homogén mágneses térben. Az elektromágneses hullámok energiája és impulzusa. részecske véges térrészben. Huygens−Fresnel-elv.P. abszolút fekete test. Töltött részecskék eltérülése elektromos és mágneses térben. . Egyszerű rendszerek kvantummechanikai leírása. A váltakozó áram teljesítménye. Diszperzió. A változó mágneses indukciófluxus által keltett elektromos tér és tulajdonságai. tömegspektrométer. Az önindukció és a kölcsönös indukció jelensége. Elektromotoros erő keletkezése homogén mágneses mezőben mozgó vezetőben. 20. A részecskék de Broglie hullámhossza. a változó elektromos tér által indukált mágneses mező és tulajdonságai. a Wien-féle eltolódási törvény. kényszerített és csatolt elektromágneses rezgések. 24. abszorpcióképesség. Thomson kísérlete). Holográfia alapjai. Faraday és Lenz törvénye. Az anyag hullámtulajdonságai: az anyag interferenciája és elhajlási jelenségei. Információ-átvitel elektromágneses hullámok segítségével. A transzformátor működése. Az impedancia és a fáziseltolódás fogalma. A mágneses mező energiája és energiasűrűsége. 23.

A hadronok kvark-modellje. A bomlások értelmezése.törvény. Atommagok szerkezetének egyszerű leírása A radioaktivitás felfedezése. A Pauli-elv szerepe az elektronállapotok betöltése során: a szabad elektronok Fermi-energiája. A radioaktív bomlás. a periódusos rendszer magyarázata. A fémes vezetés szabad elektron-gáz modellje. Elektronállapotok adalékolt félvezetőkben: donor. Ponthibák és diffúzió. A részecskefizika alapjai A természet alapvető építőkövei a Standard Modell szerint: a hat kvark és a hat lepton. Megmaradási törvények: a leptonszám. A színtöltés és a kvarkokat összetartó erős erő. Képlékeny alakváltozás. a Thomson-féle atommodell. a sugárzások fajtái és azok tulajdonságai. Elektromos vezetés szilárd testekben. a fúzión alapuló reaktor előnyei és építésének nehézségei. izotópok előállítása.25. Az elektron saját-impulzusmomentum (spin) létezésének kísérleti bizonyítéka: a Stern−Gerlachkísérlet.és molekulafizika alapjai Az atomfogalom kialakulása. Szilárdtestek mágneses tulajdonságai. 28.és akceptor-nívók. A molekuláris kötés értelmezése. A természet alapvető erői: a gravitáció. Szilárd testek felépítésének alapjai Kristályszerkezetek és főbb kísérleti vizsgálati módszereik. Az erők egységes elméletének eddigi története. a lézerek.és p-típusú vezetése. Az atommag mérete. A hidrogén kvantummechanikai modellje: a H-atom Schrödingeregyenlete. Az atommag kötési energiája. a gyenge. Az atom. előfordulása a természetben. A Hall-effektus. 26. a barionszám és a ritkaság megmaradása. A karakterisztikus röntgensugárzás. A p-n átmenet. és ezek orvosi és műszaki hasznosítása. A maghasadás és a láncreakció. A Frank−Hertz-kísérlet. Atommagfizika a gyakorlati életben Természetes és mesterséges atommag-átalakulások. A félvezető anyagok n. Az atommag szerkezete. 27. Szupravezetés. szigetelők. Rácsregések. a sokelektronos atomok felépítése. Atommag-modellek: a cseppmodell és a független-részecske modell. Vezetők. A maghasadáson alapuló reaktor működésének alapjai. félvezetők vezetési tulajdonságai. gyorsítók és detektorok. Az elektron-állapotok betöltése nem zérus hőmérsékleten: a Fermi-Dirac statisztika. n. Az atommagok stabilitási görbéje és annak magyarázata. Szilárd testek elektron-állapotainak sávszerkezete. Félvezető diódák és tranzisztorok működési elve és alkalmazásuk. fajhő. .és p-típusú félvezetők. az egy nukleonra eső kötési energia tömegszám-függése. a kvantumszámok értelmezése. a nukleáris kölcsönhatás jellemzői. A szabad elektronok kvantumállapotai szilárd testekben: az állapotsűrűség fogalma és meghatározása. mezonok. barionok – leptonok és hadronok (mezonok és barionok). A részecskék családjai: leptonok. az elektromágneses és az erős erő. A magfúzió jelensége. Az atomerőművek biztonságos működtetésének követelményei. Az atomok vonalas színképe és a Bohr-féle atommodell. 29. a Rutherford kísérlet és a Rutherford-féle atommodell.

A Big Bang kozmológia alapjai. tágulása. A kozmológia alapjai A Világegyetem szerkezete. . keletkezésük és fejlődésük. Az Univerzum kora. Hubble törvénye. atomok kialakulása. Hertzsprung−Russelldiagram. A csillagok energiatermelése.30. az atommagok. A csillagok jellemzői.

hazai helyzet) 12. A Föld népessége növekedésének fő tényezői és környezeti problémái 8. A mező. Az urbanizáció fogalma. A felszíni vizek formaképző hatása. hagyományos és megújuló energiaforrások 10. FAO.FÖLDRAJZTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. Az európai tájvédelem sajátos vonásai 18. antropogén beavatkozások 6. A településrendszer fejlődésének területhasználatra gyakorolt hatásai . Vízháztartás és vízminőség 4. A földrajzi övezetesség 7. A globális klímaváltozás 3. A légkör felépítése és nagy földi légkörzés rendszere. UNESCO. UNEP. Lemeztektonika és vulkánosság 5. A víz körforgása és környezetföldtani szerepe a Földön.és erdőgazdasági termelés földrajzi típusai és környezetformáló hatása 11. A természeti veszélyek rendszere és a védekezés típusai 17. Kőzettípusok és környezetföldtani alapfogalmak 2. fórumai és tevékenységük (ENSZ környezetvédelmi világkonferenciák. A világgazdasági centrumok szerepe napjaink multipoláris világgazdaságában 15. A globális szintű környezetvédelmi politika fontosabb szervezetei. A természeti és antropogén veszélyek és katasztrófák általános jellemzése 16. A mezőgazdaság által hasznosított területeken beindult talajdegradációs folyamatok bemutatása 20. Az Európai Unió legfontosabb közösségi politikái: a mezőgazdasági politika és a regionális politika 19. A Föld energiapotenciálja. A világgazdasági globalizáció kialakulása és értelmezési lehetőségei 14. A földhasználati piramis bemutatása és egyes szintjein a földhasználat és a védelem intenzitásának az értékelése 21. A tájvédelem feladata és intézményes helyzete (Világörökség. A szilárd kéreg felépítése és tulajdonságai. Európai Tájak Egyezmény. a modern urbanizáció szakaszai 9. WHO) 13.

A mai francia igerendszer és használata. b. a filmben Irodalomkritika.: Hangtani tárgyú tétel a vizsgán nincs. (2) Francia irodalom és kultúra A francia irodalom a 19. 3. a. A nyelv felépítése és részrendszerei. életművek A korszak egy kiemelkedő alkotói életművének bemutatása A francia irodalom a 20. 1. mai szociokulturális rétegződése és területi változatai. . c. b. A francia szófaji rendszer morfoszintaktikai jellemzői. 2. században A romantika két generációja: kontextus. A francia nyelv története. A francia szókészlet jellemzői. A nyelv és a jelrendszerek.FRANCIATANÁRI (1) SZAKKÉPZETTSÉG Francia nyelvészet 1. vizsgálatuk irányaira és a szavak közötti viszonyokra. A francia mondat szerkezete. században A költészet új útjai Új színházi törekvések Az Új Hullám a regényben. irodalomelmélet Az irodalom fogalma. kitekintéssel a nyelvi jelentés és a jelentésváltozások fő kérdéseire. 6. az ezekkel foglalkozó tudományágak. azonban a felelet során a francia kiejtésre vonatkozó gyakorlati kérdések felvetődhetnek. A francia nyelvű szóbeli kommunikációs készség és nyelvhelyesség a feleletek értékelésébe beszámít. 7. 3. 2. szerzők. a. b. 8. 4. irodalom és parairodalom Az irodalom kontextuselvű megközelítései NB. életművek A realista esztétika: szerzők. c. felépülése és struktúrái. 5. a. a kommunikáció. Az újlatin nyelvek kialakulásának történeti körülményei és mai elterjedésük.

fejlődése. Infokommunikáció: információs és kommunikációs technológiák szerepe a társadalomban. Az elektronikus oktatási környezet (elearning) fogalma. eszközrendszere és kommunikációs modellje. A Informatikai alkalmazások. 2. Multimédia. E-learning rendszerek. használata. Informatika és társadalom. 7. segédprogramok és használatuk. A figyelemfelkeltés eszközei. Informatikai alkalmazások. A számítógépes multimédia fogalma. 8. Információs hálózati szolgáltatások. 6. Informatikai alkalmazások. Előadás-. Adatbiztonság. hangok. Informatika és társadalom. Informatikai közhasználatú felületek. legnevesebb kutatói. személyes adatok védelme. Informatikai alkalmazások. 14. Információs technológiák. Információs technológiák. 9. Szövegszerkesztés. A programozási nyelvek számítástudomány legfontosabb eredményei. szabványok. 4. üzemeltetési módszertanok. Táblázatkezelés. Információs technológiák. Szerzői rendszerek. bemutatókészítés. A számítógép szerepe a tanárok. ötödik generációs koncepciók. 5. Elektronikus oktatási környezetek. 3. Szabványosítás. Neumann-féle architektúra. Minőségbiztosítási kérdések . adatbázis-kezelés.INFORMATIKATÁRI SZAKKÉPZETTSÉG A 1. szervezési és 13. Alapvető számítógépes multimédia környezetek. diákok otthoni felkészülésében és az iskolai adminisztrációban. megjelenési alapformái (architektúrái). grafikák. Web Design. Multimédia. 11. Speciális effektusok. 10. Elektronikus oktatási környezetek. kiadványszerkesztés. információs technológiák alapjainak ismerete. Számítógép generációk. képek. mozgóképek. Elektronikus oktatási környezetek. A főbb médiatípusok alapvető jellemzőinek áttekintése: szövegek. Tananyagfejlesztési. 12. a hardver technológiák fejlődése.

14. Programegységek kommunikációs lehetőségei. fejlesztői és alkalmazói támogatás eszközei. . ekvivalencia. Elsőrendű logikai nyelv. beágyazott és ER modellek jellemzése. Generatív nyelvtanok. Grafikus eszközök. I/O eszközök). A programhelyesség bizonyítása. A zárószigorlaton a hallgató egy A és egy B tételből felel. Beszúró Gyorsrendezés. Formális rendszerek. Az objektum orientált programozás eszközei és jelentősége. Béziergörbék és B-spline-ok. hatáskör. Az adatmodellezés problematikája. ellentmondás.B 1. paraméterátadás. Normálformák. Szintaktikus elemzők. Számítástudomány. Operációs rendszerek. Logikai kalkulus. Számítástudomány. Programegységek. 2. Paraméterkiértékelés. Rendezéshez szükséges minimális összehasonlítások száma általános esetben. nevesített konstans. legrövidebb utak problémája. függvények rajzolása. A programozási nyelvek alapeszközei (szimbolikus név. Informatikai algoritmusok. Törvény. algoritmusok. kupacrendezés. Automaták és nyelvek kapcsolata. Magas szintű programozási nyelvek. Adatbázisrendszerek. 8. Interpoláció és approximáció. szemantika. Helyesség fogalmak. nyílt címzés. 13. Chomsky-féle osztályozás. 7. adattípus. Kupac. Szélességi és mélységi keresés. Térnek síkra való leképezései. Az operációs rendszerek jellemzése. Programok operációs. Szintaxis. feszítőfák. Fordítók és interpreterek. műveletek bonyolultságai. kivételkezelés. Számjegyes rendezés. konstans. Adatbázisrendszerek. Operációs rendszerek. axiomatikus szemantikája. Számítógépi grafika. kör. iteratív eszközök. körív. Hasító táblázatok célja és hasító függvények kiválasztása. 3. Elfogadó automaták. Összefésülő rendezés. Informatikai algoritmusok. következmény. Görbék. fogalma. Reláció algebra és reláció kalkulus. 11. Hierarchikus. 10. denotációs. élettartam). 12. Kifejezés. 9. Számítástudomány. a Hoare-kalkulus. hálós. 4. A rendszeradminisztráció. Összetett programnyelvi eszközök (elágaztatás. Csúcs beszúrása és törlése keresőfába/ból. felépítése. Informatikai algoritmusok. Operációs rendszerek osztályozásuk. gráf rajzolása. Szakasz. Absztrakt és konkrét kezelő nyelvek. Diszjunkt halmazok ábrázolási módszerei. Informatikai algoritmusok. Magas szintű programozási nyelvek. Elemi adatszerkezetek és műveletei. rendezés. Ládarendezés. változó. relációs. 5. 6. Az SQL.

Az atom szerkezete Az anyag atomos szerkezete. és annak értelmezése.8. fizikai és analitikai kémia Kémiai rendszertan Az elemek periódusos rendszerének kialakulása és mai értelmezése a kvantumkémiai atomszerkezet alapján. Katalízis. leírása (állapotegyenlet). A sav-bázis titrálások. A legfontosabb kétkomponensű rendszerek.6. Az elektrolízis alaptörvényei. Kinetika és mechanizmus kapcsolata homogén. jelentősége és mérése. 1. és végpontjelzési módszereik. Halmazállapotok és változásaik Halmazállapotok jellemzése. Reakciókinetika A reakciósebesség. Pearson) és alkalmazásaik a kémia különböző területein.9. A folyamatok irányának és egyensúlyának termodinamikai leírása. energetika) kvantumkémiai értelmezése. molekuláris értelmezése. A molekulatulajdonságok (szerkezet. A pH fogalma. Elektrokinetikai jelenségek. Az atommag és az elektronhéj felépítése. összetételük megadásának formái. Láncreakciók. Galvánelemek kémiája és termodinamikája. Elektródok és elektródpotenciál. 1. 1. A korrózió. Adszorpció és cserefolyamatok szilárd felületen. ezek gyakorlati jelentősége. heterogén és enzimreakciókban. Az anyag makroszkópos sajátságai és molekuláris szerkezete közötti kapcsolatok. Termokémiai alapfogalmak és mennyiségek. jellemzése.2. Elektrokémia Az elektrolitos disszociáció. 1. 1. Áramvezetés.és sortulajdonságok. 1.1. 1. Az atomok szerkezete. Sav-bázis reakciók Sav-bázis elméletek (Arrhenius. Az elektromos kettősréteg. Természetes és mesterséges radioaktivitás. Halmazállapot-változások. Fázisdiagramok.5. Brönsted. Elektrolitok termodinamikája. Lewis. . SZAKKÉPZETTSÉG csoport: Általános. sebességi egyenletek. 1. geometria. Periodicitások az elektronhéj-szerkezetben. oszlop. A kémiai kötés A kémiai kötések csoportosítása.7.3. Hess tétele. Izotópok. Termodinamika A termodinamika főtételei és jelentőségük a kémiában. Határfelületi jelenségek Oldatok határfelületi kémiája. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése. 1. Mező-.4.KÉMIATANÁRI 1.

Aromás vegyületek Az aromaticitás fogalma. A kémiai analízis elvi alapjai és módjai Kationok és anionok osztályozásának elvi alapjai. A műszeres analitikai és elválasztási módszerek csoportosítása. főcsoport) esetén. A fémes kötés. szerves és alkalmazott kémia A nemfémes elemek és vegyületeik Az elektronszerkezet.12. d. Elektrokémiai módszerek. kinetikai) alapfogalmak. Az s-. megszüntetése. . és a stabilitást meghatározó tényezők. A fémek és vegyületeik A fémek fizikai és kémiai tulajdonságai. oxidjainak és oxosavainak általános jellemzése. 2. 2.5. A fémek előállításának módszerei. 2.2.10. a többgyűrűs aromás és a heteroaromás vegyületek kötésrendszere. A nemfémes elemek hidrogénvegyületeinek. reaktivitásuk és kialakításuk. Műszeres elválasztási módszerek. Elemorganikus vegyületek alapvető típusai és alkalmazásaik. Az ilyen kötésrendszerű szénhidrogének legfontosabb képviselőinek jellemzése. Telített és telítetlen szénhidrogének Egyszeres és többszörös szén-szén kötések jellemzése. A benzol. alapvető jellemzése Atom. A komplexek stabilitása. stabilitása.3. Alapvető elválasztási módszerek és analitikai alkalmazásuk. az oxidációsszám és a fizikai.1. Kolloid rendszerek keletkezése. 1. Kolloid rendszerek gyakorlati jelentősége. 1.4. asszociációs és makromolekulás kolloidok. Kolloid rendszerek Diszperziós.és f-mezők fémeinek összehasonlító jellemzése. csoport: Szervetlen. A fémek és vegyületeik gyakorlati jelentősége. 2. vizsgálata. Mennyiségi meghatározások (titrimetriás eljárások). A tulajdonságok változásának szemléltetése egy kiválasztott elemcsoport (IIIVII.1.és molekulaspektroszkópia. kémiai jellemzése. Környezetvédelmi vonatkozások. Koordinációs kémia Koordinációs kémiai (szerkezeti. A komplex vegyületek és ligandumok csoportosítása. A komplexek alkalmazása a kémia különböző területein. 2. 2. A fémionok biológiai szerepe. egyensúlyi.11. kémiai tulajdonságok általános jellemzése a p-mezőben.

Ipari folyamatok Néhány fontosabb ipari folyamat (ammóniagyártás. aminok kötésrendszere.és vákuumdesztillációja. Szén-oxigén és szén-nitrogén egyszeres kötést tartalmazó vegyületek Alkoholok. fenolok.10. 2. 2. flavonoidok. Petrolkémia.2. enolok. A kőolaj atmoszférikus. Az ásványi szenek és szénhidrogének ipari hasznosítása Kémiai jellemzésük. műtrágyagyártás.12. 2. nukleinsavak) és építőköveik. kémiai sajátságai. éterek. alumíniumgyártás. nátrium-klorid elektrolízise. A különböző izomerek jellemzése. salétromsavgyártás. ketonok. A műanyagok felhasználásának környezetvédelmi vonatkozásai. különböző típusainak (konstitúciós. molekulaszerkezeti háttere. 2. Természetes eredetű szerves vegyületek Polimer biomolekulák (szénhidrátok. Energetikai és vegyipari jelentőségük. A legfontosabb műanyagok előállításának technológiája. Törekvések az ipari folyamatok környezetszennyező hatásának csökkentésére.9. .8. Izoméria Az izoméria fogalma. fehérjék. kémiai sajátságaik összehasonlítása. tulajdonságaik összehasonlítása. Szén-oxigén kettőskötést tartalmazó vegyületek Aldehidek. kénsavgyártás. 2. alkaloidok. konformációs és konfigurációs izoméria) áttekintése.11. Vitaminok. csoportosítása. Ipari és biológiai jelentőségük. Ipari és biológiai jelentőségük. Az antibiotikumok szerkezete és élettani hatása. szteroidok. 2. Mesterséges makromolekuláris vegyületek A műanyagok általános jellemzése.6. karbonsavak és származékaik kötésrendszere.7. vasgyártás) bemutatása.

Könyvtárosképzés és továbbképzés. Az ókori könyvtárak (Ninive. században. A nagy írásrendszerek létrejötte. A kutatás módszertani kérdései. Egyiptom.és könyvtártörténet) 3. kapcsolatrendszere más tudományokkal. törvényi szabályozása. A könyvtári szolgálatot segítő tanácsadó és szakmai szervezetek. római birodalom stb. Az írás. Az írás-. a könyvtár mint ismeretgazdálkodó intézmény. század végéig. A magyarországi nyomdászat. a fontosabb ókori és középkori írások.és információtudomány kapcsolata. a könyvművészeti mozgalom és a sajtóviszonyok gyökeres átalakulása a XIX-XX. Az egyetemes és magyarországi könyv. központi fejlesztési programok. A könyvtári kultúra fejlődése a középkorban. Az információ forradalmai. az információhordozók körének bővülése a XX.és könyvtári kultúrája. a magyarországi könyvtárügy története a kora újkorban. mérhetősége. A könyvés lapelőállítás új formái a második világháború után. A tudomány mint információs folyamat. A magyarországi könyvtárügy és a . a Bibliotheca Corviniana. a rádió és a televízió elterjedése. (Bevezetés a könyvtár. században. könyv. Könyvtártípusok és funkcióik. a kódexek előállítása. előzményei. A könyvtárügy irányítása. A kéziratos könyv a középkorban. kialakulása. könyv-. A könyvtárak fejlődése a polgári korban. A könyvtár fogalma. A tudomány problémája. a könyv alakváltozásai az ókorban.és könyvtártörténet tárgya. A magyarországi és erdélyi nyomdászat és könyvkiadás a XVI. tágabban a társadalom fejlődésében. (Írás-.). Az információrögzítés új eszközei a polgárosodás korában. A könyvtári modell.KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA-TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. A könyvtárak a középkori Magyarországon. században.és információtudomány. Könyvtárak fenntartása és szakfelügyelete. Könyvtár. század elejétől a XVIII.és lapkiadás a XIX-XX. a könyv és a könyvtár jelentősége az információrögzítés és -közvetítés. Az informatika fogalma.és könyvtári kultúra fejlődése a könyvnyomtatás feltalálásától napjainkig. történeti szerepe. helye a művelődés rendszerében. A dokumentumok feltárása. jellemzői.és információtudományi szaksajtó. A hazai könyvtári rendszer. A könyvtár helye a művelődés rendszerében. könyv. A könyvtártípusok és a fontosabb könyvtárak a XVI-XVIII. Alexandria. Az írás fogalma. keletkezése és jelentősége. sajtó. különös tekintettel a számítógépekre. könyv. században. Könyvtári és információs szolgáltatások. A kéziratosság korának írás-. A nyomdászat technikai fejlődése. a könyvkiadás új vonásai. A reneszánsz könyvgyűjtemények Európában és hazánkban. Dokumentumtipológia. Az információ forradalmai.és információtudományba) 2. jellemzői. a könyvtári belső munka és a nemzetközi kapcsolatok alakulása. A könyvnyomtatás feltalálása és jelentősége. A könyv fogalma. A könyvtár. A kéziratos könyv a középkori Magyarországon. az időszaki sajtó kialakulása és differenciálódása. A nyomdászat és a könyvkiadás fejlődése XVI-XVIII. században. Az információ fogalma. A közlésmódok és a dokumentumok kapcsolata. A magyar könyvtárügy mai rendszere. A könyvtári tevékenység jogi szabályozása. Az informatika és a könyvtár. a hazai sajtó kezdetei. Az információ szerepe a társadalomban. fejlődésének logikai modelljei.

A dokumentumokban rejlő információk. Az egyes könyvtártípusok gyűjtőköri sajátosságai (nemzeti könyvtár. A feldolgozás egységei és a feltárás célja. Bibliometria. A bibliográfiai leírás nemzetközi szabályozása. A besorolási adatok megválasztásának szabályai. A katalógus és a bibliográfia fogalma. az ISBD-program alapján készült magyar szabványok. az időszaki sajtó és a könyvtárak jövője. a külföldi magyar könyvtárak. Raktározási szisztémák: rendszerező raktári rendszerek. a visszakereshetőség biztosítása. a funkciók teljesítésének eszközei. célja. betűrendbe sorolás. A könyvtár automatizálás kérdései. felsőoktatási könyvtár. A katalógustétel és a bibliográfia-tétel hasonlósága és különbözősége. Gyűjtőköri szabályzat. A bibliográfiai tétel részei. A gyűjtőkör fogalma. funkciói. munkafolyamatai: kiválasztás és forrásai. A bibliográfiai leírás szerkezeti felépítése egy. Dokumentumtípusok és az eltérő formai jellegzetességek.és könyvtártörténet) 4. sajtó. katalógusrendszerek. gyűjteményszervezés. A leíró katalógus funkciói. A külföldi magyar nyelvű könyv. Állománygyarapítási segédeszközök. A könyvtári dokumentumok típusai és bibliográfiai leírásuk. Fogalom meghatározások. csereformátum. Tételtípusok jellemzői. iskolai könyvtár. előszerzeményezés. rendelés. A leíró katalógus keresési szempontjai. Az állománygyarapítás módja: vétel. összefoglaló és analitikus szintű leírás. Raktározási szisztémák: mechanikus raktári rendszerek.vagy többkötetes művek esetén. csoportosítása. saját előállítás. Állományvédelem. A könyvtári gyűjtemény mai értelmezése. Az információ nemzetközi méretű visszakeresése.és lapkiadás. A könyvtári állomány rendezettségének fogalma. UNISIST. század elejétől napjainkig. csere. szakkönyvtár). (Könyvtártan) 5.fontosabb könyvtárak története a XIX. ajándék. A katalógustétel besorolási adatainak és a bibliográfia mutatóinak összehasonlítása. (Írás-. A bibliográfiai leírás szabályzatainak áttekintése. besorolási adataik megválasztása. Nemzetközi egységesítési törekvések a dokumentumok formai feltárásában és a hazai szabványok. közkönyvtár. A bibliográfiai leírás és a katalógusszerkesztés gyakorlása. a mű és a dokumentum kapcsolata. A könyv. Állományellenőrzés. Állományelemzés. Az állománygyarapítás menete. Az MSZ 3424/1-78-as szabvány. A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem története. A sorozat megjelenítése a katalógusban és a bibliográfiában. A feltárás szintjei. Tételszerkesztés. UAP. Katalógusszerkesztés. adatközlő helyei forrásérték szempontjából. Az első magyar könyvtártani munkák. Monografikus. köteles példány. Nemzetközi egységesítési programok: UBC. könyv-. A könyv részei. Az adatok írásmódja. A nyilvántartás és feltárás különbözősége. funkcióik. Állományapasztás. CIP. A könyvtári raktározás színtere és eszközei. A keresési szempontoknak megfelelő besorolási adatok szerkesztési szabályai az MSZ 3440-es szabványcsalád rendelkezései szerint. Bibliográfiák. Fölöspéldány hasznosítás. érkeztetés. a MARC II. transzliterálás. Időszaki kiadványok és az időszaki kiadványokban megjelenő részdokumentumok bibliográfiai leírása. Katalógustípusok. A könyvtári raktározás színtere és eszközei. Katalógusok. A bibliográfia részei. a számítógépes könyvtári .

egységei. Visszahívás és precízió javítását szolgáló eszközök. A nyelvi feldolgozás lingvisztikai szintjei. A tartalmi feltárás folyamata. Tárgyszavas keresési stratégiák gépi környezetben. tezaurusz szerkesztés (szócikkek. jelzetszerkesztési sajátosságai. (Információkereső nyelvek. A könyvtár mint információs rendszer. Az információ. folyóirat. Az ETO szerkezete. A természetes nyelvi szövegfeldolgozás problémája. Az automatizált indexelés korlátai (Swanson-féle posztulátumok). Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: az osztály. Az információkereső nyelvek típusai és általános jellemzői. Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: a fogalom. jelentéstan. a tárgyszó kiválasztásának minőségi és mennyiségi kérdései. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás története.és posztkoordináció az indexelésben. Az osztályozási rendszerek/információkereső nyelvek elemzése: alaktan. A logikai alapú osztályozási rendszerek története. Választott indexelési módszerek leírása és bemutatása : láncindexelés. statisztikai irányzat. Az osztályozási rendszerek/információkereső nyelvek típusai. halmazműveletek. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás főtáblázati része. közös katalogizálás. alosztások rendszere. A fogalmi meghatározás alapján a valóság és a megnevezés megállapítása. nyelvészeti irányzat. A könyvtári osztályozás hagyományos irányzata. a tudás könyvtári reprezentációja. Besorolási adatok. rekordok nemzetközi szintű egységesítési törekvései. KWIC/ KWOC. A természetes nyelvi szövegfeldolgozás problémái. Egyes indexelési nyelvek általános jellemzése. A tárgyszavas osztályozási rendszer. Egy információkereső nyelv részletes bemutatása. általános jellemzői. feladatai. tulajdonságok megállapítása. sorrendi szabály. hierarchikus listák. zajtényező. gráfok ). Megadott fogalmak tartalmának és terjedelmének meghatározása. feldolgozási egységek azonosítása. mondattan. Gyakorló dokumentumanyag tartalmi elemzése. USMARC. felépítése. felépítése. jellemzői. Nyelvészeti irányzat az osztályozásban. Katalogizáló rendszerek (OCLC). a tartalmat leíró mondat (tézismondat) megállapítása. Jelzetalkotás. MARC formátumok (UNIMARC. Számítógépes adatformátumok. definíciója és módszerei. Pre. A tartalmi feltárás fogalma. Fogalmi kategóriák és a szemantikai háromszög. tárgyszó katalógusok. könyv-. Segédtáblázatok. Számítógéppel támogatott bibliográfiai adatfeldolgozás. Szövegfeldolgozás) . Dewey Tizedes Osztályozása. Az egyes főosztályok jellemzői. PRECIS (magyar nyelvű példákon keresztül). Tárgyszó kategóriák. A tárgyszó szabályozása. HUNMARC).és újságindexelés. osztott. céljai. Az indexelés és információ ellátás axiómái. Az ETO alapú tárgyi keresések problémája gépi környezetben. Osztályozáselméleti iskolák: logikai alapozású osztályozási rendszerek. jelzetszerkesztési analógiák.rendszerek és a bevezetésük problematikája. A könyvtári osztályozás célja. Fogalmi kategóriák. relációk. referátum. katalogizáló modul. Indexelési folyamatok. (Bibliográfiai adatfeldolgozás) 6. Az ETO alapú szakkatalógus szerkesztés. Az információ visszakereső folyamat és rendszer a természetes nyelvek tükrében és összefüggésében. A tartalmi feltárás szintjei és ezek jellemzői: feltártsági mutatók. Előnyszabály. moduljai. Tárgyszó rendszerek. Fogalom párok közötti relációk típusának felismerése. jelzetszerkesztési szabályok. Információ visszakereső nyelvek hatékonyságának eszközei és mérése. Az integrált könyvtári rendszerek felépítése.

osztályozási lehetőségek. Információkeresés a weben. A tájékoztató szolgálatok vizsgálata egyes könyvtártípusokban. adat-információ. videók. A bibliográfiai gondolkodás állomásai és ennek megfelelően a kialakult eszközfajták ismertetése. A szaktájékoztatás fontosabb kérdései. együttes. Entitásés kapcsolattípusok bibliográfiai struktúrákban. definíciói. (Információs rendszerek) . Bibliometriai módszerek. Az információs rendszerekből származtatható szolgáltatás típusok. (Tájékoztatás. A magyar nemzeti bibliográfia mai rendszere (a hungarika bibliográfiák is). A bibliográfia fogalma. stb. Elektronikus levelezés. Rekord struktúrák. www. A magyar nemzeti bibliográfia kialakulása. A számítógépes hálózati kommunikáció alapfogalmai (számítógép-hálózatok céljai. képek.és forrástípusok. Adatstruktúrák elemzése. Az interkommunikációt befolyásoló tényezők. Online információkeresés lépései. A tájékoztatás fogalma. Információs rendszerek tervezésének fázisai. szerepük a tájékoztatásban. Információs rendszerek tesztelése és értékelése. A bibliográfiai információ gyűjtésére és az egyes. A bibliográfiai adatstruktúrák típusai. Internet szolgáltatók. elsősorban bibliográfiai.). Kérdés megfogalmazás Boole-féle operátorokkal. alkalmazások). kapcsolódás az Internetre. Az Internet fogalma. MIME fájltípusok (szövegek.7. eszközök. Az Internet információkereső lehetőségei. tevékenységi formák. stb. információs források értékelésére használt.tudás. Az információs rendszerek (bibliográfiai és nem bibliográfiai) tipológiája. kapcsolási módok. Az Internet története. működése és főbb szolgáltatásai. címzés. Keresési stratégiák. hírcsoportok. e-mail. Bibliográfiaelméleti kérdések. célja. Heurisztika. protokollok. A problémára orientált szemléletmód. forrásai és jelenlegi helyzete. Az Internet architektúrája (hálózatok hierarchiája. A könyvtári tájékoztató szolgálat megszervezése: feladat. A bibliográfiák típusai. Az általános tájékoztatás forrásai típusok szerint. Wyer fokozatok. Hipertext. A tudományfejlődéssel összefüggő bibliográfiai evolúció elemzése. Az információ természete. adatátvitel. stb. Rendezési elvek és terminológiai kontroll. Online keresési nyelvek. Adatbázis formátumok. A bibliográfiai tájékoztatás forrásai. stb. A bibliográfiai online rendszerek keresési folyamatai. A Taylor-féle filterek.). keresési módszerek. osztályozásuk. A referensz interjú készítését befolyásoló tényezők. jövője és adminisztrációja. Keresőmotorok és indexelési technikák. Az Internet fogalma. Tranzakció láncok és jellemzőik. A kommunikáció szerinti megközelítés. információforrások) 9. Referensz és problémamegoldó modellek. hangok. A TCP/IP és az OSI hivatkozási modell. Fontosabb Internet szolgáltatások (telnet. szervezet. csoportos kommunikáció (levelezési listák. (Hálózati ismeretek) 8. Kérdés. szempontrendszer elemzése.). A könyvtári tájékoztatás és a bibliográfiák.). valamint a modellek egyes rétegeinek vázlatos ismertetése. Példák. Szakterületek és tájékozódási szokások. Bibliográfiai adatbázisok értékelése. A tájékoztatás és a kommunikációelmélet összefüggése. ftp. Bibliográfiai adatbázisok file-struktúrája.

Multimédia prezentációk és környezetek. űrlapok. színek. A HTML és az XML. Az MS Word for Windows szövegszerkesztő. stb. megjelenés (design). keverés. Könyvtári rendszerek adatbázisa és lekérdező nyelve. grafikával kapcsolatos tippek. áttűnés (morphing). Tipikus hibák a weblapok szerkesztésében. hullámformájú (digitalizált) és MIDI állományok. Adatbázis rendszerek. videoállományok. Információrendszer modellezés. Logikai és fizikai rendszerterv. Relációs algebra műveletei. kép-.10. Alapvető multimédia segédprogramok és használatuk: állományok előállítása (digitalizálás és letöltés). Önálló és beágyazott nyelvű adatbáziskezelők. a fejlécben alkalmazható elemek. tömörítése. és szerkezetük. tulajdonság. Az adatmodellezés alapfogalmai. Minőségbiztosítás a rendszerszervezésben. listázási elemek.és videószerkesztés. a weblapok grafikai arculata. egyedélettörténeti ábrák szerkesztése.0 nyelv áttekintése: felső szintű elemek. entitások. jólformázottság. attribútumok. Integrált könyvtári rendszerek moduljai. A HTML 4. Szöveges és multimédiás információk kezelése számítógéppel. tartalommodell. navigálási eszközök. Az SGML-re épülő konkrét . az ODL elemei. A főbb médiák alapvető jellemzői. Weblapok tervezése: szövegformázás. Elemek. informatikai alapfogalmak. Az SQL mint a relációs adatbáziskezelők szabvány nyelve. Multimédia engineering. séma. hálózatok. A SELECT utasítás. szöveges állományok. általános blokkszintű elemek. adatrendszerek tipusai. ER modell: egyed. Képek: a képek jellemzői és digitalizálása. Funkcionális függőségek. Strukturált rendszerfejlesztési alapelvek és módszertanok. normálformák. Ábrázolástechnikai módszerek a rendszerelemzésben és tervezésben: adatfolyam modellezés. Objektumorientált technikák. A relációs adatmodellezés gyakorlati kérdései. A weblapszerkesztés technikája. Képek. Szövegek: kódolási szabványok. érvényesség. Adatbázisszemlélet kialakulása. A JavaScript alapjai. bittérképes és vektorgrafikus képállományok. A rendszerszemlélet jelentősége az alakalmazásfejlesztésben. logikai adattervezés. színmodellek. táblázatok elemei. Strukturált és objektumorientált rendszerfejlesztési módszertanok. Olvashatóság. tömörítés. Adatdefiníciós (DDL) és adatmanipulációs (DML) nyelvek tulajdonságai. betűtípus formázó elemek. a Közös Parancsnyelv (CCL). hang. kapcsolat. (Adatbáziskezelés és könyvtári rendszerszervezés) 11. Netscape. Rendszerelméleti. előfordulás. Multimédia adatok és modellezésük. A számítógépes multimédia fogalma. keretek. Az SGML mint metanyelv és dokumentum tárolási formátum. a CODASYL ajánlás. Jogosultságok és tranzakciókezelés az SQL-ben. normalizálás. A leíró jelölő nyelvek kialakulása. A HTML szerkesztő programok áttekintése: FrontPage. Multimédia hardver. kulcs. információ visszakeresési technikák. szerzői rendszerek. A relációs adatmodell. Speciális effektusok: animáció. Elektronikus könyvtárak funkciói. alkalmazási lehetőségei. Alapfogalmak: szintaxis. feliratozás. alkalmazások. keretrendszerek. típus. normalizálás. Adatmodellezési technikák. tömörítés. stb. A relációs modell alapfogalmai: reláció. átlátszó háttér. Mozgóképek: a mozgóképek jellemzői és digitalizálása. multimédia. Az SQL. memóriakezelés. Az SSADM strukturált rendszerfejlesztési módszertan kialakulása. illetve Excel táblázatkezelő használati lehetőségei a weblapok készítésében. Mozilla. függvényhasználat. Hangok: a hangok jellemzői és digitalizálása.

A tudásalapú és információs társadalom paradigmái: az információs társadalom fogalmi megközelítése. Dokumentumtípusdefiníciók (DTD-k). tudásbázis. A könyvtári munka tervezése és szervezése.1 ajánlások. vállalati információs rendszerek. Névterek. modellek. TEI. A marketing fejlődési szakaszai. A marketing menedzsment főbb tevékenységei. információ. XSLT. pozícionálás. az infokommunikációs szektor tagjai és információs igényei. megvalósulása a könyvtárban. Az XML mint leíró nyelv. versenyelemzés. Marketingstratégia kialakítása: életciklus modell. popularizáció. intranet. NewsML. XML. marketingstratégiák csoportosítása a termékek ára és megkülönböztethetősége. árpolitika. HTML. globalizáció. adatkötéses technikák. A marketing-mix: célcsoportképzés. az információs szakemberek szerepe a tudásmenedzsmentben. Az XML formázási szabályai. Az innovációmenedzsment tartalma. (Könyvtári marketing és rendszerfejlesztés. értékesítési csatornák. termékpolitika. (Weblapszerkesztés alapjai. Az infokommunikációs szektor információs igényei és általános helyzetképe: konvergencia. lehetséges stratégiái. A W3C XML 1. érvényes XML dokumentumok létrehozása. a termék és a piac újdonsága és a piacon elfoglalt hely alapján. liberalizáció. a tudás megosztása. információ. tudástranszfer. WML. igényfelmérés. tevékenységei.és tudásmenedzsmentben. XML-dokumentumok formázása a képernyőn és nyomtatásban. Az XML néhány alkalmazása (XHTML. értékek és attitűdök.alkalmazások (pl. MODS stb. A könyvtári rendszer működtetésének minőségi kérdései. Boston mátrix. a számítógép és az ember kapcsolata. tudástérkép. megjelenítése a Weben (stíluslapok. XPath stb. az információmenedzsment célja. motiváció és hatáskör). A tudásmenedzsment gyakorlata: az információs technológia felhasználása.) XML alapú kommunikáció az Interneten. A tudásmenedzsment és az emberi erőforrás menedzsment kapcsolata: az emberi erőforrás hatékonysága (céltudatosság. az Internet-jelenség. Hálótervezés. a tudásmenedzsment definíciója. XML-struktúrák megadása schema használatával. információ.0 és 1. Könyvtári marketing és rendszerfejlesztés. marketingkommunikáció: kommunikációs modellek. közönségkapcsolatok. tudás. modelljei és eszközei. szabályozási kérdések. tudásspirál. Az információmenedzsment alapjai: adat. A piacszerkezet megállapítása. A projekt fogalma és általános sémája. képesség és képzettség. leíró jelölő nyelvek és multimédia) 12. RDF). A könyvtárak lehetséges szerepe az információ. szervezeti kultúra.és tudásmenedzsment a könyvtárakban. XML-dokumentumok szerkesztése. CSS. A könyvtári rendszerfejlesztési projekt. a piac szegmentálása.és tudásmenedzsment a könyvtárakban) . Az XML használata a felhasználói programokban.). A tudásmenedzsment mint a tudás menedzselésének tudatos formája: a vállalati tudástőke és mérése. a tudásmenedzsment legfontosabb elemei. Az emberi erőforrás hatékony menedzselése.

A légkör kialakulása. kémiai és biológiai folyamatokkal. 3. 11. kapcsolatuk a felszíni vizekkel. A víz körforgása. A környezettudomány tárgya. Ezek környezeti szempontú geokémiája. 9. A víz szerepe a Földön. környezeti hatása és környezetvédelmi hasznosíthatósága. nyomás. A vízminőség és vízminőség védelem. A légköri aeroszol tulajdonságai. Az atmoszféra felépítése. A víz. Veszélyeztetett ivóvízbázisok. A savanyú és a szikes talajok képződésének természetes és antropogén okai. A Föld légkörének jelenlegi összetétele. 4. A talajok fizikai tulajdonságainak antropogén változásai. ezek környezeti szempontú geokémiája. jelentősége és hatásai. hidrodinamikai és vízkémiai jellemzői. A Föld és Magyarország klímazonális talajtípusai. 5. A régiót felépítő kőzetek. Az éghajlatot meghatározó tényezők. környezeti hatása és környezetvédelmi hasznosíthatósága. javításuk eljárásai. A felszínalatti vizek szerepe a vízellátásban. Az ózon probléma. A Föld belső felépítése. vízáramlási rendszerek. módszerei és kapcsolata más tudományágakhoz. a talajerózió kiváltó és befolyásoló tényezői. 7. A Föld energiamérlege. A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. mint életközeg. Növényzetük jellegzetességei. A felszíni vizek szennyezése és annak lehetséges következményei. A zonális és nem zonális talajok képződése. A környezetvédelem szempontjaiból legfontosabb ásványcsoportok. A felszíni vizek minősítési rendszere. Az ivóvíz minősítése. 6. A kémiai folyamatok szerepe a légkör összetételének alakulásában. 13. A fontosabb aerobikus és anaerobikus szennyvíztisztítási eljárások. 10.KÖRNYEZETTAN-TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. Felszínalatti vizek jellemzése. ivóvíz termelése felszíni és mélységi vízbázisból. a társadalmi környezet elemei és jellemzői. az ásványok kapcsolata sugárzásokkal. a hó. Városi levegőminőséget meghatározó meteorológiai folyamatok. az épített. Az eutrofizálódás és az ellene való védekezés. A belső erők környezeti hatásai. A talajvédelem. A Kárpát-Pannon régió kialakulása. víztározók: a felszíni és felszín alatti vizek.és jégtakaró. a szennyvizek jellemzése. . 8. A légkör kémiai minősítése. A Kárpát-Pannon régió hasznosítható érces és nem érces ásványi nyersanyagai. vertikális rétegeződése. A természeti. Az üvegházhatású gázok koncentrációjának változását eredményező természeti és antropogén folyamatok okai és következményei. anyagai. 2. Az ásványok és jelentőségük a környezettudományban. 12. a Los Angeles-i oxidatív és a londoni reduktív típusú fotokémiai szmog jellemzői. A környezet fogalma. 14. Magyarországi fedett víztározók földtani. A légkör és az óceánok közötti kölcsönhatás.és hőmérsékleti viszonyai. alrendszerei. A vízszennyeződés lehetséges módjai.

a hulladékok hasznosításának lehetősége. A prokarióta mikroorganizmusok a Földön. A tájökológiai rendszerek stabilitása. 17. 24. Környezetgazdálkodás formái és módszerei. A gerinctelen és gerinces állatok evolúciója és környezeti jelentőségük. minősítése. a megújuló energiaforrások szerepe. Az energetikai folyamatokból származó környezetszennyezés csökkentésének lehetőségei. Környezetegészségtan célja. . 26. anticiklonok). funkciói. A szukcesszió fogalma és főbb folyamatai. Algák.15. Az energiatermelés folyamatai. és ezek környezeti hatásai. 21. Társulások (közösségek) tér-idő struktúrái és működésük. A niche-tér felosztási modellek és a niche szegregáció.és zárvatermők) evolúciója. A biológiai produkció. mohák. határértékek. szelektív hulladékgyűjtés. 20. 23. fejlődése. A bioszféra kölcsönhatásai. Az anyagkörforgalom és az energiaáramlás a szárazföldi és vizi élőközösségekben. 28. 27. jelentősége és eszközei. Populációs alapjelenségek. Természetes és mesterséges sugárterhelés. A szennyezések fizikai terjedése. Áramlások a légkörben és az óceánokban. A zajjal kapcsolatos környezeti és társadalmi problémák. 22. valamint a kommunális hulladékok osztályozása. A kapcsolatszerkezet ─ trofikus struktúra ─ (táplálékláncok. Sugárvédelem alapelvei. populációdinamikai modellek. A földtörténet nagy kihalásainak környezeti értékelése. rendszerezése. Az energetika szerepe az emberi társadalmak fenntartásában. Az értékelési módszerek. melléktermékek. Hulladékgazdálkodás. A jövő energiatermelésének lehetőségei. A földi élet kialakulása. A radioaktivitás felhasználása. 19. szukcessziós modellek. A környezet minősítése során alkalmazott monitorozó vizsgálatok alkalmazását lehetővé tevő méréstechnikai módszerek. 25. Az ipari és mezőgazdasági termelés során keletkező. Gyakorlati szempontból fontos taxonok környezettani vonatkozásai. Az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások és ezek biológiai hatásai. A környezet fizikai szennyezésének főbb formái. Globális légköri áramlási rendszerek. A biológiai organizációs szintek jellemzői és az ökológiai szemlélet jelentősége a környezettudományban. A biológiai diverzitás és megőrzésének fontossága. A mérsékeltöv időjárását meghatározó légköri folyamatok (ciklonok. Az emberi tevékenység káros hatásai a bioszférára. módszerei és termelés közben keletkező hulladékok. 16. zuzmók. táplálékhálózatok). gombák és hajtásos növények (harasztok. ─ A zaj. helyük és szerepük az élőközösségek anyagforgalmában és energiaáramlásáában. Az ökológiai rendszerek stabilitása. Szerepük az élőközösségek fenntartásában. A radioaktív hulladékok kezelése és elhelyezése. Állapotok és folyamatok változásai a tájökológiai rendszerben. jellemzése. 18. A környezeti mintavételezés alapelvei. ezek kezelése. nyitva.

a természetvédelmi kezelés és rekonstrukció. in situ és ex situ természetvédelem. elvei és szemléletének érvényesítési lehetőségei. . A természetvédelem célja és szervezetei. 30.29. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. szervezetei és a jogi szabályozások. valamint a kiemelkedően fontos nemzetközi környezetvédelmi egyezmények. A környezetvédelem célja. Az Európai Unió környezetvédelmi rendelkezései. EU rendelkezések. A fenntarthatóság fogalma. A természetvédelmi területek típusai. elvei.

A római líra fejlődésének bemutatása. 4. Demonstratív műnem jellemzőinek felvázolása a római tanítóköltészet példáján. A római történetírás. Az ókori Mediterráneum kulturális kölcsönhatásai 10. Elbeszélő vagy narratív műnem: az epika (Vergilius. A magyarországi latinság . 8. 6. különös tekintettel Tacitusra. A római kultúra aranykora. 7. különös tekintettel Horatius életművére. 3. 5. Hellenisztikus filozófiai iskolák és hatásuk a római irodalomra. történeti összefüggései 9. Szókratész és a klasszikus görög filozófia. Irodalom és mitológia 11. Európa antik öröksége 12. Ovidius). Műfajok és műformák megoszlása a római irodalomban 2.LATINTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1.

tolmácsolásban. a fordításban. 5. Frazeologizmusok és neologizmusok a fordítás gyakorlatában. tolmácsolásban okozott nehézsége. A XX. 7. A lengyel és magyar igék kontrasztív összevetése. 10. 4. 9. századi lengyel irodalom legjelentősebb alkotói A XX. . 6. A lengyel igeszemlélet és a magyar igekötős igék. századi lengyel irodalom tematikus vonulatai 2. SZAKKÉPZETTSÉG A nyelvtani nem problémája a nyelvoktatásban. 3. A lengyel mondat szerkezete. politika. fordításban. Ismeretek a XX. kultúra. gazdaság. századi Lengyelországról: történelem. A modern lengyel nyelv és kultúra a globalizáció körülményei között. 8.LENGYELTANÁRI 1. A lengyel nyelv stílusrétegei.

Az irodalmi korszakolás elméleteinek szerepe a szövegelemzés előkészítésében (A stíluskorszakok. a kultuszok (Komparatív szempontú értékelő áttekintés. a szó és a zene viszonyára összpontosító elemzésmódok. eszmetörténeti szempontú értékelő áttekintés. drámaelméleti. Interpretációs eljárások régi.) 10. Az élő irodalom és kulturális-mediális környezete (Az irodalom szerepe a mai társadalomban – kortárs szövegen szemléltetés. A barokk irodalma (Retorikatörténeti. műfajtörténeti. a kép. műfajtörténeti. stílustörténeti. a szövegismeret bizonyításával. klasszikus és modern irodalmi műveken szemléltetve (A középiskolai szövegértelmezést segítő eljárások bemutatása választott magyar és világirodalmi művek részletes elemzése során. Az irodalmi műelemzésben használatos interpretációs eljárások fogalomrendszere (Verstani. rokokó. intézménytörténeti szempontok alapján. kapcsolata az irodalommal és az irodalomtanítással. a szövegismeret bizonyításával. egy életmű részletes ismertetése műfaji. klasszikus és kortárs magyar és világirodalmi művek részletes elemzése során.) 8. Az emberkép változatai. intézménytörténeti szempontok alapján. stílustörténeti. az irodalmi szöveg. az önreprezentáció keretei (Komparatív szempontú értékelő áttekintés. a televízió. retorikai. stílustörténeti. poétikai. poétikai. Reneszánsz.) 5. poétikai. stílustörténeti.) 9. Felvilágosodás. érzékenység (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről. előadáselemzési fogalmak és elemzési technikák. egy életmű részletes ismertetése műfaji.MAGYARTANÁRI Irodalomtudomány SZAKKÉPZETTSÉG 1.) 3. az internet. a mítoszkritikai olvasás szemléltetése világirodalmi szövegen) 7. a film. a szövegismeret bizonyításával. A romantika korának irodalma (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről. klasszicizmus. Az irodalmi műfajok és intézményrendszerek. egy életmű részletes ismertetése műfaji. a műfajiság szempontjára figyelő olvasás szemléltetése világirodalmi szövegen) 6. a nyelv és stílusújításról. tömegirodalom és magas irodalom viszonya. eszmetörténeti szempontú értékelő áttekintés. a tömegkommunikáció. reformáció (Retorikatörténeti.) . a szövegismeret bizonyításával. kritikatörténet. Az irodalmi mítoszok. a korszakretorika és a stílustörténet alapján zajló szövegértelmezés. szemléltetés régi.) 2. poétikai.) 4. humanizmus. narratológiai. intézménytörténeti szempontok alapján. a médiakutatás. egy életmű részletes ismertetése műfaji. intézménytörténeti szempontok alapján.

) 14. egy életmű részletes ismertetése műfaji. A két világháború közötti magyar líra.) 12. stílustörténeti. század első két évtizedének lírája. stílustörténeti. Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji. világháború utáni évtizedek irodalma a hetvenes évek közepéig (A korszak történeti és esztétikai jellemzése. intézménytörténeti szempontok alapján. kritikatörténet. a szövegismeret bizonyításával. poétikai. poétikai. a szövegismeret bizonyításával. A századvég irodalma (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről.) 13. drámaművészet és epika (Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji. drámaművészete és epikája (Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji. stílustörténeti.) . intézménytörténeti szempontok alapján. poétikai. A II. a szövegismeret bizonyításával. A XX. intézménytörténeti szempontok alapján. stílustörténeti.11. intézménytörténeti szempontok alapján. poétikai. a szövegismeret bizonyításával.

a mai igetőrendszer és kialakulása. helye. A mondattan alapvonalai – a mondattani fogalmak értelmezései. a sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok. érvényességi területe. a tudományos és népszerű retorika összevetése 9. felosztása. anyaga. a szónoklás alkalmai. fajtái a színtértől és a céltól függően. fogalma. a stílusfogalom alakulása. névszóragozás a mai magyar nyelvben: a magyar esetrendszer leírásának problémái. névszóragozásunk fejlődésének főbb vonalai. stíluselmélet – a stilisztika fogalma. a fonéma és a fonémafelfogások 2. a közbeékelődés. memoria. morfológiai és jelentésszerkezete. a megkülönböztetésükre vonatkozó elméletek. a hangok rokonsági rendszere. hangkapcsolódások a beszédláncban. képző. a magyar szószerkezetek és mondatok transzformációs generatív elemzése 8. a mondatrészek. A retorika tudományos épülete – a retorika szükségessége. a retorikai szituáció. Leíró hangtan – a szegmentális fonetika irányai. szemlélete. a generatív transzformációs nyelvtan modellje: standardelmélet. a morfémák funkciói. a beszélőszervek biológiai és fonációs működése. az általános és a határozott ragozás. dispositio. a stilisztika összefüggése nyelvés irodalomtudományi és más diszciplínákkal. az igemódok és kifejezőeszközeik. a morfémák kapcsolódásának szabályai. a mondatátszövődés. a morfémák főbb típusainak történeti változásai (tő. időtartama. tárgya. tárgya. igei személyragjaink rendszere 6. Stilisztika. rag) 4. A retorikai elemzés – a beszéd és funkciói. pronuntiatio) 10. a szónoki beszéd szintjei. Rendszeres leíró hangtan – a magyar magánhangzók és mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere. a funkcionális . a tudományos igényű mondattani leírás jellemzői. az egyszerű és az összetett mondatok elemzése. a módjelek története: alaktani és funkcionális változások. elocutio. a magyar grammatika és a generatív nyelvtan közötti eltérések és hasonlóságok. a magyar beszédhangok képzése. jel. a klasszikus és a modern. a mondattani elemzés szempontjai.Nyelvtudomány 1. a funkcionális stilisztika stílusértelmezése. A névszó alaktana – a mai magyar névszótőrendszer és kialakulása. az igefajták és az igeragozás összefüggése. a szónokra vonatkozó főbb retorikai ismeretek.és a mássalhangzótörvények a magyarban 3. a mondat szerkezeti és szerkesztettségi típusai. elkülönítése más tudományágaktól. Az ige alaktana – a magyar igealak szintetikus jellege. az egyetemes és magyar retorika története és mai reneszánsza. A mondattani irányzatok – leíró mondattanok tipológiája. módszerei. a magánhangzó. a mondatok logikai minősége 7. az ikes igék. A morfémák alaktana – a morfémák fogalma és fajai. kormányzás és kötés elmélet. a szónoki beszéd kidolgozásának öt fázisa (inventio. az egyes esetragok története 5. a névszójelek története. tárgyköre.

fajtái és eszközei. a szó.és kifejezéskészlet. foka szerint . tárgya. megjelenése. stílustipológia.stílusfelfogás elméleti háttere. segédtudományai. a stílus hírértéke. feladata. szövegstilisztika 13. a szöveg szerkezeti sajátosságai. hatósugara. a szövegértékűség jellemzői. a képi. célja. a szöveg fogalma. a szövegösszefüggés területei. tematikai ugrás a szövegben. felosztása. a szöveg kifejtett és kifejtetlen jelentése. stílusirányzatok nyelvi-stiláris jellemzői 11. eszközei. szövegpragmatika. a szöveg jelentéstani összefüggésének mértéke. szövegforma. a szintaktikai. Szövegtani elemzés – a szöveg témája. a szövegszinten. művészi áramlatok. a szöveggrammatikai utalás fogalma. stílustörténeti korszakok. Stilisztikai elemzés – a stílusteremtő és -meghatározó tényezők. fajtái az utalás iránya. a művészi stílus legfőbb sajátságai a tárgyalt hat nyelvi szinten 12. anyaga. szövegtipológia. a nyelvistilisztikai eszközök szerepe a legfontosabb stílusrétegekben. -akusztikum. a verbális és a multimediális szöveg. Szövegtan – a szövegtan történeti gyökerei. a nyelven kívüli jelenségek szintjén. a magyar szövegtani kutatások mai helyzete. a stíluseszközök szintjei: stíluselemek az akusztikai.

9. Eloszlásfüggvény. Lagrange tétel. Klasszikus valószínűségi mező.és unicitás tételek. szórás. Elemi megoldási módszerek. Egyváltozós függvények differenciálhatósága. Euklideszi tér. 7. alkalmazásai terület és térfogatszámításra Differenciálegyenletek alapfogalmai. magasabb fokú kongruenciák. folyamok. Csoportok. Konvex poliéderek és politópok. Analitikus geometria síkban és térben. . folytonossága. 5. Legendre szimbólum. fák. Bayes tétel. SZAKKÉPZETTSÉG 2. szélsőérték számítása Határozott és határozatlan integrál. Nevezetes diszkrét eloszlások. Euler tétele. Átviteli elv. Cayley tétel. minimális vágás. mohó színezési algoritmus. 4. Caratheodory tétele. 10. Lineáris kongruenciák. A lineáris differenciálegyenlet rendszerek és differenciálegyenletek elmélete. Elválasztási tételek. 6. 8. Egyenesek. Térelemek távolsága. Euklideszi gyűrűk. Egyváltozós függvények határértéke.MATEMATIKATANÁRI 1. testek. primitív gyök. 3. permutációcsoportok. Párosítás-elmélet. Hálózatok. Euler-Fermat tétel. Kvadratikus reciprocitás tétele. Helly tétele és alkalmazásai. diszkrét logaritmus (index). teljes valószínűség tétele. Konvex halmazok. lineáris diofantoszi egyenletek. maximális folyam. várható érték. függetlenség. Gráfok összefüggősége. szöge. konvex burok. Egzisztencia. síkok. feltételes valószínűség. kromatikus polinom. Gráfok színezései.

grammatische Kategorien. szabadon választott irodalmi példákon bemutatva . Komplexe Sätze mit besonderer Rücksicht auf die Ergänzungssatzkomplexe: Typologie und kontrastive Aspekte der Ergänzungssätze. eszmetörténeti és kulturális kontextusban. A narratív. Satztopologie: syntaktische. „Generalisierung“. olvasás. Dependenz vs. a prágai iskola és az amerikai deskriptivizmus módszertana. A történeti összehasonlító nyelvészettől a strukturalizmusig: az összehasonlító módszer. kortörténeti. intenció. eszmetörténeti és kulturális kontextusban. 6.NÉMETTANÁRI Nyelvtudomány SZAKKÉPZETTSÉG 1. Kontrastive Grammatik – Forschungsobjekt. 2. 9. sollen). morphologische und kommunikative Bedingungen). absoluter und relativer Tempusgebrauch. Attribute. A német nyelvű irodalom korszakai. A romantikától a naturalizmusig 6. 8. A német nyelvű irodalom egy szabadon választott korszakának bemutatása. Valenz. Irodalomtudomány 1. szöveg. „nom. 5. 3. Értékválság és individuális identitásválság. 7. kortörténeti. eszmetörténeti és kulturális kontextusban 8. Zielsetzungen und Stellenwert im System der linguistischen Disziplinen. Rektion. Komplemente vs. A német nyelvű irodalom korszakai. Modi (Konjunktiv außerhalb und innerhalb der indirekten Rede). Kollektív identitások (nemzet. Interferenzanfällige Erscheinungen im Satzbereich (Satzmuster und Satzbauplan. A szemantika és a pragmatika módszerei. kortörténeti. Az irodalmi kommunikáció folyamata .-ung. Kontrastivität im Bereich der Nominalphrase: Struktur. vallás. 4. a drámai és a lírai szövegfajták jellegzetességei (műfajelmélet) 4. Modalverben (müssen vs. a társadalmi nem identitáskonstrukciói). recepció. Dt.irodalom mint kulturális kommunikáció 2. a „saját” és az „idegen”. Grundbegriffe der kontrastiven Morphologie und Syntax (Wortklassen. Prädikatsteil“ und „Propria“). Verbalkomplex (Topologie im Haupt. intertextualitás) 3. Az irodalmi interpretáció alapfogalmai (szerzőség. Topologie. 10. A generatív nyelvészet módszertana. Kontrastivität im Bereich der nominalen Kategorien Genus und Numerus. Felvilágosodás és Weimari klasszika 5. Identitások az irodalomban – irodalom mint interkulturális kommunikáció 9. Kontrastivität im verbalen Bereich: Genus.und Nebensatz). etnikum. eszmetörténeti és kulturális kontextusban: „Klasszikus” modern és avantgard 7. Kontrastivität im Artikelgebrauch (mit besonderer Rücksicht auf die funktionalen Domänen „Identifizierung“. Satelliten: Satzglieder und Attribute. irodalmi példákon bemutatva 10. kortörténeti. A német nyelvű irodalom korszakai. Supplemente). a saussure-i fordulat.

Семейные праздники: дни рождения. возможности приобретения собственной квартиры или дома. . строгость и терпимость в воспитании ребёнка. в которой вы живёте. крестины. Жилищные условия Город или деревня. причины и последствия разводов).перевод текста (800 n) с русского на венгерский (60 минут) . СЕМЬЯ Личные данные. Воспитание детей в семье и школе. возможности решения проблемы. образование.OROSZTANÁRI Разделы экзамена: SZAKKÉPZETTSÉG 1. Расскажите о роли семьи в современном обществе (проблемы многодетных семей. именины.сочинение (минимум 50 строк) на тему. Равноправны ли женщины с мужчинами при устройстве на работу? Пенсионная система.диалог (10 минут): свободный разговор с экзаменаторами на основе следующей тематики: I. Работа На основе чего молодёжь выбирает профессию? Способы поиска работы. II. Пасха. как можно сделать квартиру по-настоящему уютной. Безработица и её причины. годовщины. демографические проблемы. типы жилья. Зарплата. Рождество. Устный экзамен (20 минут) Структура и тематика устного экзамена . учёба. Письменный экзамен (180 минут) Структура и тематика письменного экзамена . Жилищная проблема в Венгрии. Новый год. ваш дом или квартира.перевод текста (800 n) с венгерского на русский (60 минут) . возможности заработать. предварительно одобренных экзаменационной комиссией . указанную в тематике устного экзамена (60 минут) 2. идеальные условия для заключения брака. кризис института семьи.монолог (минимум 10 минут): доклад на одну из пяти выбранных и подготовленных студентами тем. Стоит ли сохранять старые здания? Какие проблемы существуют в связи с сохранением старых кварталов? III.

Погода. группа риска. Мода и торговля. объявления. Спорт и игры. Особенности русской кухни. V. симптомы. Спорт и бизнес. Транспорт Общественный транспорт и его проблемы. рестораны быстрого питания. VI. дорожные происшествия. дорожные знаки. в больнице. . столовые. пивные. Состояние медицины в Венгрии (реорганизации. хобби Театры. Вождение автомобиля и алкоголь. иглоукалывание. почта. Свободное время. развлечения. Цели рекламы. кинофильмы. Климат и внешность. Альтернативная медицина (мануальная терапия. Задачи охраны окружающей среды. Как влияет погода на настроение человека. лекарственные травы и тд. Расскажите о вреде курения. Услуги и торговля Виды услуг (салоны красоты. Здоровье У врача. Типы магазинов. кинотеатры. болезни. Реклама. проблемы паркования. массаж рук и ступни. бары. Чем знаменита венгерская кухня. инвестиции. корректность в рекламе. «В здоровом теле здоровый дух». кадрами). VIII. Автомобиль. национальные блюда. климат Времена года и погода. бытовые услуги). её особенности. VII. национальные блюда. профилактика и административные меры.IV. последствия. IX. Курение – это личное дело? Алкоголизм и наркомания: причины. режим питаня. оборудование. Чистота окружающей среды и здоровье. Климатические особенности Венгрии и России. фнансовые услуги. снабжение медикаментами. модные диеты. биоэнергетика. Дайте оценку дорожной сети Венгрии. фитнес-клубы. Одежда и погода.). кафе. концерты. детская полнота. аварии. Питание Какой должна быть здоровая пища? Последствия неправильного питания. Рестораны.

9. Имена существительные. Понятие «морф» и «морфема». Газеты. Словарный состав русского языка. X.Телевидение. Mai orosz leíró nyelvészet 1. Государственное устройство Венгрии и России. . Знаменитые места (столицы. писатели. 4. 5. радио. Классификация глаголов. концерты. Путешествие. Виды морфов. В этом случае студент не допускается до устного экзамена. Типы склонения.. поездки по Венгрии и за границу. 2. Простое предложение. Типы словарей. 6. Венгрия и Россия Географическое положение. Синтаксис словосочетаний и проблема валентности. Нестандартные окончания. 7. В случае неудовлетворительной оценки (1) любого подраздела устного экзамена весь итоговый экзамен считается неудовлетворительным. Имена прилагательные. библиотеки. Оценка экзамена В случае неудовлетворительной оценки (1) любого подраздела письменного экзамена весь письменный экзамен считается неудовлетворительным. музыкальные инструменты. Словообразование и словоизменение. Продуктивные и непродуктивные классы. Функциональные стили современного русского языка. курорты. Русский глагол. края. 8. исполнители. Местоимения. книги. виды и способы путешествий. электроника. Грамматические категории глагола. 10. музеи. население двух стран. и 3. Сложное предложение. журналы. Музыка. природные богатства). Этимологические пласты словарного состава. Стандартные нестандартные именные основы.

Древнерусское искусство (литература. Лермонтов. документаризм. деревенская проза. Основные мотивы и жанры (Пушкин. имажинизм. Литература в эмиграции 9. Русско-венгерские литературные связи. произведения 8. Раскол Деятельность Петра I. 4. иконопись. «исповедальная» проза. музыкальность. стилевое многообразие литературы второй половины 20 века («оттепель». Бунт и смирение. Славянофилы и западники Психологическая проза Толстого. жанровое. символы и т. импрессионизм. 7. 3. Конфликтность русско-советских культурных парадигм после 1917 года (измы и группировки идеологического и поэтического характеров). реализм. . Рождение постмодернистического романа и лирического мышления в канун 21 века 10. Представители. подтекст. зодчество). 6. Воспроизведение исторического и семейного романа. Сюжетный параллелизм Полифонический роман Достоевского.п. Эпоха русского классицизма и сентиментализма. литература о войне и о ГУЛАГ-е. деталь. Гоголь). Проблема двойничества. Поэтика и история русского символизма и постсимволизма (акмеизм. «Самиздат». Восприятие русско-советской литературы в Венгрии с рубежа 19 века до наших дней. футуризм. Эпос и роман. Тургенев). Становление социалистического реализма. Москва. Миф Петербурга в русской литературе Русский романтизм и реализм.Orosz irodalom és művelődéstörténet 1. Европа и Россия. Санкт-Петербург). «тамиздат». Роман-прозрение Специфика чеховской новеллистики и драматургии («футлярность». лиризм. Типология «лишнего» и «действующего человека» (Гончаров. 5.) 2. Три культурных центра (Киев. «Диалектика души». Москва–Петербург. авангард). Слово о полку Игореве. бесконфликтность. Славянская мифология. Идейное.

Gesamtschule) a II. kollégiumi nevelés. században: embereszmény – pedagógiai célrendszer – iskolai műveltségi kánon(ok) – vizsgarendszer. 6. 11. konstruktivizmus). 9. Modellek és paradigmák a neveléstudományi gondolkodásban. 8. Forrásközpontok. Színterek és szakmai szerepkörök a tanári munkában: nevelési és pályaválasztási tanácsadás. információhordozók a pedagógiában: nyomtatott és digitális változatok. Az iskolai nevelés és tanítás társadalmi/társas közege: tanulói szerepek. interkulturális nevelés. 10. A tudás szerveződése és fejlesztése (kognitív pedagógia. században: tanulási környezet(ek) és tanári szerepek. Speciális nevelési/képzési szükségletű gyermekek felzárkóztatás/tehetséggondozás. együttműködés és versengés (pedagógiai szociálpszichológia).PEDAGÓGIATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. ideológiák és értékválasztások. 2. az iskolában: cigánytanulók. A tanítás és tanulás értelmezése a 2o. Tantervi paradigmák a 2o. Adaptív és szelektív iskolarendszerek sajátosságai: európai összehasonlítás 3. gyermekvédelem. 12. Az egységes középfokú iskola (comprehensive school. . drogmegelőzés. Iskola és társadalom: az iskolaszerkezet alakulásának történetisége és a hazai iskolaszerkezeti átalakulás (l989/9o) társadalmi és pedagógiai problémái. 4. 7. A tanítás és tanulás értelmezésének történeti vázlata. 5. világháború után: történelmi okok. inkluzív nevelés. csoportdinamika.

Magyarország története 1526-1686 között 8. Egyetemes történelem a két világháború között és a II. A polgári társadalom 23. A nagy földrajzi felfedezések és a reneszánsz kora 10. Európa története nemzetállamok születésének és a gyarmati küzdelmek korában 15. Magyarország története 1301-1526 között 5. Európa története a feudalizmus korában 6. A modern politikai eszmetörténet irányzatai és történetírói megközelítései 21. Európa története az ipari és a polgári forradalmak korában 14. Magyarország története a magyar nép kialakulásától 1301-ig 4. A rendi társadalom jellemzői. Róma története a királyság korától a Nyugatrómai Birodalom bukásáig 3. a késő rendi társadalmak felbomlása Európában 22. világháború korában 18. Európa az abszolutizmusok korában 11. Magyarország története 1686-1790 között 9. A hidegháború kora 19. Európa története a rendiség korában 7. Magyarország története 1918-1944 között 16.TÖRTÉNELEMTANÁRI 1. A társadalomtörténet irányai. Történeti segédtudományok szerepe az oktatásban 20. A görög polisz és története SZAKKÉPZETTSÉG 2. Életmód és mentalitás a klasszikus antikvitásban és a középkorban . Magyarország története 1848-1918 között 13. Magyarország története 1944-től napjainkig 17. Magyarország története a Habsburg abszolutizmus korában és a reformkorban 12. módszerei és forrásai 24.

25. Életmód és művelődés a koraújkorban és az újkorban .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful