TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZAKMAI ÁBRÁZOLÓ
ZÁRÓSZIGORLAT TEMATIKÁI

GEOMETRIA ÉS MŰSZAKI RAJZ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG

1. Projektív geometria Affinitások, kollineációk, korrelációk, involúciók. A projektív sík és térgeometria analitikus modellje. 2. Projektív transzformációk Másodrendű és másodosztályú alakzatok. Pascal, Brianchon, Steiner tételek. Projektív metrika. 3. A Monge projekció Helyzetgeometriai és metrikus feladatok. Képsík-transzformáció és rotáció. Poliéderek, gömb, egyszerű görbelapú testek ábrázolása, metszése egyenessel, síkkal. Kúpok és hengerek áthatása. 4. A kótás projekció A kótás projekció fogalma, alapfeladatok. Gyakorlati feladatok a kótás projekcióban: fedélidomok, földmunkálatok szerkesztése. 5. Axonometria A leképezés fogalma, Pohlke tétel és az alaptétel, térelemek ábrázolása. 6. Az axonometria alkalmazásai Testek ábrázolása, árnyékszerkesztés. Speciális axonometriák. Összemetszési eljárás. 7. Centrális projekció A centrális projekció matematikai megalapozása. Térelemek helyzetgeometria feladatok, metrikus feladatok, mérési kör. ábrázolása,

8. A centrális projekció alkalmazásai Testek ábrázolása, árnyékszerkesztés. Speciális perspektívák. Centrális összemetszési eljárás, centrálaxonometria. Sztereoszkópikus projekció. Fotogrammetria. 9. Differenciálgeometriai alapok Sík- és térgörbék, felületek differenciálgeometriai vizsgálata. 10. Műszaki rajz A szimbolikus ábrázolás alapelvei, a legfontosabb szabványok. Az ábrázoló geometria objektumainak speciális megjelenése a műszaki rajzban. 11. Számítógépi grafika Grafikus szoftverek, műszaki rajzok gépi úton való előállítása. Az AutoCAD elemei. Szerkesztések. Síkbeli és térbeli objektumok ábrázolása.

ANGOLTANÁRI Kötelező tárgyak

SZAKKÉPZETTSÉG

1. Teaching British Culture and Society 1. Major developments in the history of the four nations of the British Isles up to 1485 The history of conquests and settlement. Wars in France. The first stages of the unification process 2. Britain in the Early Modern period (1485-1800) The Reformation. The Elizabethan religious settlement. The causes of the Civil War. The Glorious Revolution. The Hanoverians 3. Britain's changing role in the world Foreign policy. Empire & Commonwealth. Britain and the European Union 4. The British political system Constitutional development. The electoral system. The party system. Parliament. The Government 5. Economy and society Economic history. Economic policies. Social classes. Race relations 6. The Educational system School history. The state school system. Public and other independent schools. The Universities 7. Religion in Britain Religious history. The Church of England. Other religions, churches and religious movements 8. Welfare The origins of the welfare state. The NHS. The NHS reforms of the 1980s and 1990s. The benefits system 9. Post-1945 political history up to 1970 10. Post-1945 political history from 1970 to 1997 Required reading: McDowall, D. An Illustrated History of Britain. London: Longman, 1991. Oakland, J. British Civilization. London: Routledge, 1992. Sked, A. - Cook, C. Post-War Britain. London: Penguin, 1990. Recommended reading: Bromhead, P. Life in Modern Britain. London: Longman, 1991. Irwin, J. Modern Britain: An Introduction. London: Allen and Unwin, 1994. Jenkins, P. Mrs Thatcher’s Revolution. Cambridge: Harvard UP, 1988. Marwick, A. British Society since 1945. London: Lane, 1982. Oakland, J. A Dictionary of British Institutions. London: Routledge, 1993. O’Driscoll, James. Britain. Oxford UP, 1995.

2. Teaching Contemporary American Culture and Society 1. The geography of the United States. Geographical regions and natural landscapes. American regionalism. Cultural regions in America. 2. The American system of government. Federal and state institutions. The U.S. Constitution. The courts and the law. Political parties and the election system. Lobbyism. 3. The ethnic composition of the American population. Major ethnic groups and minorities. Civil rights movements in America. From “melting pot” through “cultural pluralism” to multiculturalism. 4. A comparative survye of the American and Hungarian systems of education. 5. Factors contributing to cultural stability: belief systems and myth structures. Ideologies of American destiny and identity. American ethnocentrism. 6. Women in American society. 7. Entertainment and the mass media in the U.S.A. Major television networks. The printed media: major American newspapers (choose 10 for your survey) and magazines (choose 15). Popular culture. Advertising. 8. The survey of a historical period of your choice. Choose one of the following six historical periods for your presentation: the American Revolution, the Civil War decade, the “Gilded Age,” the “Progressive Era,” America between the two world wars, or the U.S.A. since 1945. 9. Hungarian-American links and contacts. The Hungarian contribution to the making of America. 10. Regionalism and multiculturalism in Canada. Kötelező olvasmányok (a következő források megfelelő fejezetei): Fawcet, Edmund and Tony Thomas, America and the Americans. Glasgow: Fontana/Collins, 1983. Chapter 1: “Rich and Varied Sameness”: Regions and People (pp. 11-47) Chapter 4: “Democracy and Its Discontents”: Politics and Government (pp. 129-164) Chapter 5: “Limping Donkeys and Lumbering Elephants”: Democrats and Republicans (pp. 165-183) Chapter 9: “Tomorrow’s Americans”: Schools (pp. 274-307) Chapter 10: “The Knowledge-Industrial Complex”: Universities and the Arts (pp. 308-332) Chapter 11: “Rule of Lawyers”: The Legal System (pp. 333-365) Chapter 12: “Soft Soap and Hard News”: Television and the Press (pp. 366383) Luedtke, Luther S., ed., Making America: The Society and Culture of the United States. Washington, D.C.: USIA, 1987. Magyarics, Tamás and Tibor Frank, Handouts for U.S. History: A Study Guide and Workbook. Budapest: Panem-McGraw-Hill, 1995.

Mittleman, Earl N., An Outline of American Geography. Washington, D.C.: USIA, 1986. Schroeder, Richard, An Outline of American Government. Washington, D.C.: USIA, 1986. Tindall, George B. and David E. Shi, America. New York: Norton, 1989. Walberg, Herbert J., American Education: Diversity and Research. Washington, D.C.: USICA, 1978. Háttérirodalom: Boyer, Paul S. et al., The Enduring Vision: A History of the American People. Lexington Mass., 1994. Brinkley, Alan, The Unfinished Nation: A Concise History of the American People. New York, 1993. Evans, Sara M., Born for Liberty: A History of Women in America. New York, 1989. Fiedler, Eckhard et al., America in Close-Up. London, 1990.

& Együd. washback. Classical item analysis: item level analysis (facility value. distractor analysis). (2005). C. (2003). H. J. Weir. Reading and Use of English Csépes. & Cseresznyés. SD. Basic concepts in language testing: validity.3. Language Test Construction and Evaluation 1. Háttérirodalom: Into Europe sorozat. test types 2. Gy. Clapham. (2004). Writing English language tests. range. The Speaking Handbook Fehérváryné. (1995). Gy.. Longman. J. I. C. C. Language Test Construction and Evaluation. (2005). reliability. & Pizorn. (1989). Testing for Language Teachers. (1990). B. Testing grammar (task types and task effects) 12. Assessing speaking (task design considerations. (1988). Communicative Language Testing. M. J. A. The Writing Handbook . C. D. K. K. split-half reliability index) Kötelező olvasmányok: Alderson. assessment scales) 9. Kiadó: Teleki László Foundation & the British Council Alderson. Testing vocabulary (task types and task effects) 11. Listening Tankó. Hughes. CUP. Heaton. Prentice Hall International. Assessing writing (task design considerations. Assessment of young learners 6. Internal and external ways of test validation 5. assessment scales) 10. & Wall. item discrimination. Techniques for testing reading 8. whole test level analysis (measures of central tendency. Test specifications 4. Guidelines for classroom testing 3. Techniques for testing listening 7. CUP. J.

Taylor. Thomas.M. Richard. Mosaic 22. Rowland Wymer. 2. Animals in poetry 6. London: Macmillan. The basic literary forms: poetry 8. . Oxford: OUP. Approaches to History in Post-War British Literature (focusing on D. “Narrative Fiction and the Printed Word”. Reading and Teaching British Literature 1. Winter 1989. Thomas) 10. Fejezetek: „Interpretation”. rhyme and their use in teaching 3. Jung and the ‘Myth’ of Psychoanalysis in The White Hotel”. 39-100. 55-69. Social and Political Issues in Post-War British Literature (focusing on John Fowles) Háttérirodalom Regények John Fowles. “Primary Modes of Poetic Expression”. “Some Aspects of Poetry since the War”. Literature in the Modern World: Critical Essays and Documents. its main features and function 2. 1. „Form and Genre”.Választható tárgyak Egy tárgy választandó az alábbiak közül 4. Understanding the Elements of Literature. „Englishness”. The basic literary forms: fiction 9. The White Hotel Szakirodalom Walder. Major Tendencies in British Poetry between 1945-1980 7. The French Lieutenant’s Woman D. Dennis. 1981. Children in poetry 5. Definitions of poetry. Tamás Bényei. “Freud . In: The Pelican Guide to English Literature 8.M. Hungarian Journal of English and American Studies 1995. 153-163. “Seduction and the Politics of Reading in The French Lieutenant’s Woman”. 1993. pp. ed. 450-470. 121139. „Literature and Ideology” Charles Tomlinson. Rhythm. Figures of speech in everyday discourse and in poetry 4.

9. The American short story after 1945: trends and representatives. The New Poetry Movement. The use of literature in the language classroom. F. Budapest: Argumentum. C. 6. 5. . Országh. Scott Fitzgerald. Zoltán. Budapest: Eötvös József. Literature & the Learner: Creative Classroom Practice. J. 1996. The Great Gatsby. Modernism in fiction. 10. 3. 1997. Brumfit. 8. 1994. Multiculturalism in contemporary drama: African-American voices. László és Virágos Zsolt. Az amerikai irodalom története. London: Longman. Language. Multiculturalism in fiction: Chicana voices. eds. Az amerikai minimalista próza. Virágos. Language-based approaches to literature. 2.5. and Ronald Carter. 1986. Debrecen: Institute of English and American Studies. American Poetry after 1945: African-American and ethnic voices. Oxford: Oxford UP. American drama coming of age. The American Short Story before mid-century: Willa Cather and Ernest Hemingway. Thorton Wilder as a dramatist. Teaching American Literature 1. Theoretical considerations. 7. Zsolt. 2007. eds. The Modernists and Others: The American Literary Culture in the Age of the Modernist Revolution. Literature and Language Teaching. 4. Carter. Abádi Nagy. Ronald and John McRae.

és biokémiai jellemzése. 4. a CAM növények anyagcseréjének jellemzése. A genetikai polimorfizmus. A légzés és a biológiai oxidáció. a C4. a törzsfejlődési kapcsolatok. A szelekció típusai. 6. A növényrendszerezés alapelvei. A növényi növekedés és fejlődés szabályozása. szervei és evolúciója az állatvilágban. az immunrendszer szerkezete. Az állatvilág főbb szerveződési típusai. A rendszerezés alapjai. A növényvilág kialakulása. A növekedés. A növényi sejtek. A hominidák kialakulása. A növényvilág fő szerveződési típusai. Az állati szervezetet felépítő szövetféleségek ismertetése. Endokrin mirigyek. Bakteriofágok ismertetése. szerveződése. A vírusok osztályozásának alapjai. Az öröklésmenetek főbb típusai. 13. 8. 15. Egy-. A populáció.. 3. evolúciója.és többfaktoros keresztezések. Az immunizálás módszerei és jelentősége. Egyedfejlődés. Antigének és antitestek.BIOLÓGIATANÁRI 1.A C3 (Calvin ciklus). fejlődési ciklus. valamint biofizikai és biokémiai alapjai. A biogén légkör eredete és a genetikai állomány kialakulásában játszott szerepe. Nemzedékváltás. embrionális és posztembrionális fejlődésbiológiája. Anatómiai és élettani jellemzése. Az asszimiláció és disszimiláció az élő szervezetben. vegetatív és reproduktív szakasz sajátosságai. Az extrakromoszómális öröklődés jelensége. Az anyagfelvétel és az anyagszállítás. két. 11. szaporodás. Növekedés. 9. szervrendszerek jellemzése és kialakulása. Az immunitás kialakulása. A vírusok általános jellemzése. A mitotikus sejtosztódás. A növények ásványi táplálkozása. Az aerob és anaerob energiafelszabadító folyamatok. A Mendeli genetika alapjai. a fejlődés és az ivari funkciók hormonális szabályozása. 14. A limfociták és különböző típusainak szerepe az immunválasz kialakításában. A főemlősök evolúciója. szervek. 5. A nukleinsavak molekuláris szerkezete. anatómiai leírása. a Homo evolúciója. DNS és RNS vírus ismertetése egy-egy példával. Fontosabb csoportjaik jellemzése. Az agykéreg felépítése. Ivaros folyamatok. Gazdasági fontosságú csoportjainak ismertetése. funkcionális tagolódása. Az evolució irányíthatóságának kérdése. mint az egyedfölötti szerveződési szint. Az ideg. Az anyag. 16. a raktározás és a kiválasztás főbb típusai. vízfelvétel és leadás. Az ősbaktériumok és az eubaktériumok összehasonlítása. Populációs szintű evoluciós folyamatok.és immunműködés sejt és szövettani. A légzés. A sejtorganellumok szerkezete és működésük. Kemoszintézis. Az autotrófia és heterotrófia főbb típusai. Kromoszómák. A zárvatermők kialakulása és jellemzése. Az állandó testhőmérséklet evolúciója. 7. . SZAKKÉPZETTSÉG A prokarióta sejt szerveződése. A gerincesek kialakulása és fő törzsfejlődési csoportjaik. Hormonális szabályozás az élővilágban. A vírusok morfológiai. 10. Alkalmazkodás a szárazföldi életmódhoz. A mai ember egyedfejlődése. Az eukarióta sejt evolúciója. Törzsfejlődési vonalak. 17. A fotoszintézis. szövetek. 2. A kapcsoltság jelensége.és energia megkötésének és felszabadításának molekuláris alapfolyamatai. 12.

Az ökoszisztéma fogalma.és flóra története. Primer és szekunder produkció. mint ökológiai alapegység. Fajfeletti evolució. Az ember és az emberi társadalom szerepe a földrajzi burok és a bioszféra sorsának alakításában. A biológiai fajfogalom. energia). A szukcesszió. A populációrendszerek fejlődése. Ökológiai piramisok (szám. A biológiai produkció (produktum és produktivitás. A cönológia alapfogalmai. A Kárpát-medence állat. A szünbiológia fogalma. A cönózis és egységei. 25. fauna. 22. 23. efficiencia és preferencia. a fajképződés menete és típusai. 20. Táplálékláncok és hálózatok. A Föld nagy biogeográfiai egységei. Biodiverzitás. biomassza. Flóra és fauna elemek. Az ökológiai hatásvizsgálatok. A cönózis analitikus és szintetikus bélyegei.és időbeli struktúrája. 21. A populáció. 24. Az élőlények közötti kapcsolatok típusai és ökológiai jelentőségük. A limitáció és az indikáció elve. Védett és veszélyeztetett fajok. A természet megőrzésének és az emberi környezet védelmének ökológiai alapjai. A környezetminőség fogalmának ökológiai értelmezése. 19. Az ökológiai faktorok elmélete: az ökológiai miliő és az ökológiai tolerancia direkt komplementaritása. Az ökológia. turnover). Reliktumok és endemizmusok. Viselkedésbiológiai alapismeretek. asszociáció alatti és feletti egységek. Genetikai és környezeti tényezők szerepe az állati magatartásformák kialakításában. A hazai nemzeti parkok. mint tudomány és mint szemléletmód. Anyagforgalom: elemciklusok és energiaáramlás.A bioszféra fogalma. .és növényföldrajza. A populációs szemlélet jelentősége a biológiai fajfogalomban. A niche elmélet. A cönózis tér.18. A populációk struktúrája és dinamikája.

szögsebesség(vektor). A párkölcsönhatások tapasztalati törvényei. a körmozgás. A Michelson−Morley-kísérlet alapgondolata és eredménye. munkatétel tömegpontra. és a kényszerrezgés leírása. a hajítások. a közöttük fennálló összefüggések Az erő munkájának fogalma. a potenciális energia fogalma. A Newton-törvények. 5. A munkatétel speciális alakja merev testre. a tömeg és a lendület fogalma. A munkatétel kiterjesztése tetszőleges tömegpontrendszerre. A relativisztikus dinamika kísérleti bizonyítékai. a lendület-megmaradás törvénye. 6.és a sajátperdület fogalma. A perdület (impulzusmomentum) és forgatónyomaték. A speciális relativitáselmélet alapjai. A Galilei-féle relativitási elv. A mechanikai energia megmaradásának törvénye. Alapvető dinamikai fogalmak és összefüggések A tehetetlenség törvénye.és forgómozgásra. az elmozdulás. Harmonikus rezgőmozgás. A testek mozgása gravitációs térben. Az általános tömegvonzás törvénye. az erő mérésének módszerei. Az első és a második kozmikus sebesség fogalma és kiszámítása. relativisztikus kinematika és dinamika A speciális relativitáselmélet. A szögelfordulás. származtatásuk a Newton-törvényekből. perdülettételek Egy tömegpont perdülete és egy erő forgatónyomatékának definíciója. energia. Mozgásegyenletek és megoldási módszerei A mozgásegyenlet fogalma. A rezonancia fogalma. Kepler törvényei. A tehetetlenségi erő fogalma. Tömegpontrendszer perdületének. A pillanatnyi forgástengely fogalma. a sebesség és a gyorsulás definíciója. inerciarendszer. a test általános mozgásának leírása. és ezek kísérleti igazolása. folyadékok és gázok sztatikája . Az erő fogalma. A speciális relativitáselmélet posztulátumai. szöggyorsulás definíciója. kényszermozgások: matematikai inga. erőtörvények. a csillapodó rezgés. A potenciális energia definíciója.FIZIKATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. Merev test definíciója. Perdülettétel tömegpontrendszerre. az út. Konzervatív és nem konzervatív erőterek. 3. A munka. 7. A merev test egyensúlya. a mozgás felbontása haladó. a bolygók és a mesterséges égitestek mozgása. tömegpontrendszer és merev test kinematikája A vonatkoztatási rendszer és a koordinátarendszer fogalma. 4. 2. lejtő. Az egyenes vonalú mozgás. és a tömegpontrendszerre ható forgatónyomatéknak a fogalma. Tömegpont. A pálya. A Lorentz-transzformáció és kinematikai következményei. Relativisztikus dinamika: a relativisztikus tömeg. A tömeg-energia ekvivalencia törvény. A merev test rögzített tengely körüli forgása és síkmozgása. A pálya. Szabaderők és kényszererők. impulzus. a tömegpont mozgási energiája. a mozgások leírása inerciarendszerben és gyorsuló vonatkoztatási rendszerben. A tömegközéppont fogalma. megoldásának módszerei. Az erő meghatározása a potenciális energiából. Rugalmas szilárd testek. a mozgási energia. a perdülettétel tömegpontra. a harmonikus rezgőmozgás leírása. bevezetésének indoka. jelentősége a természeti jelenségekben és a műszaki életben.

empirikus hőmérsékleti skálák. A hőkapacitás és a fajhő fogalma. 11. A hatásfok és a veszteséghányad definíciója. Az ideális gáz fogalma. Hidrosztatikai nyomás a gravitációs térben nyugvó folyadékban. Hangtani alapfogalmak. terjedési sebesség). 10. áramfonal. Az ideális gáz belsőenergiájának mikroszkopikus értelmezése. a hőtan I. Állapotváltozások és körfolyamatok Az ideális gázok speciális reverzibilis állapotváltozásai. Mechanikai hullámok Rugalmas hullámok keletkezése és terjedése. A testek sajátenergiájának és belsőenergiájának értelmezése. A gázok összenyomhatósága. fázis). az eloszlás sűrűségfüggvénye. függése a mozgás körülményeitől.Rugalmas szilárd testek deformációi. A rugalmas feszültség fogalma. A deformációs energia. A statisztikus entrópia és a statisztikus hőmérséklet értelmezése az Einstein-féle kristálymodell alapján. Energiaviszonyok haladó hullámban. a Boyle−Mariotte-törvény. 8. Folyadékok és gázok áramlása Az áramlás alapfogalmainak (áramlási tér. Lamináris áramlás csőben. A közegellenállás fogalma. A szilárdtestek fajhője alacsony hőmérsékleten. A gázok belsőenergiájának függése az állapothatározóktól. A szabadsági fok fogalma. állóhullámok kialakulása és tulajdonságai. hullámszám. valamint a nyírást leíró összefüggések. Az ideális gáz nyomásának és hőmérsékletének értelmezése a kinetikus gázelmélet alapján. Kondenzált közegekre vonatkozó állapotegyenletek. Gay-Lussac és Joule−Thomson kísérletek. Hullámok interferenciája és elhajlása. a Newton-féle viszkozitási törvény. hőmérők készítésének elve. A hőtan II. és törése új közeg határánál. A tranzverzális és a longitudinális hullám jellemzése. 12. Termosztatika Termikus egyensúly. összenyomást. A folyadékok belső súrlódása. Gay-Lussac törvénye. Az ideális gáz molekuláinak sebességeloszlását leíró Maxwell−Boltzmann-féle sebességeloszlás. a bennük szereplő anyagállandók jelentése. A statisztikus. a Doulong−Petit-törvény. A hullámfüggvény egydimenziós harmonikus hullámra (hullámhossz. Az ekvipatíció törvénye és érvényességi köre. Folyadékok és gázok egyensúlya. A hőerőgép és a hűtőgép fogalma. 9. az ideális gázskála. a barometrikus magasságformula. az ideális gázzal működő Carnot-gép veszteséghányada. A hullám visszaverődése. Doppler-effektus. Rugalmas feszültségek nyugvó folyadékban. áramcső) értelmezése. Összetett deformációk visszavezetése az alapvető deformációkra. A hidrosztatika törvényeinek alkalmazása. Arkhimédész törvénye. A szilárdtestek fajhője. Bernoulli törvénye és alkalmazásai.és termodinamikai hőmérséklet kapcsolata. Az egyirányú húzást. főtétele. a hőmérséklet fogalma. A kontinuitási egyenlet. főtétele. Az áramlások osztályozása. Nyugvó folyadékra vonatkozó Pascal-törvények. áramvonal. Az ideális és reális gázokra vonatkozó állapotegyenletek. a . A hidrodinamikai felhajtóerő és a repülés. A statisztikus fizika alapjai A valószínűségi eloszlás fogalma. a nyomás fogalma. a Hagen−Poiseuille-törvény. Hullámtani alapfogalmak (forrás.

Ponttöltés mozgása elektromos térben. Biot−Savart és Amper törvénye. A potenciál és a feszültség fogalma. a Millikan-kísérlet. Munkavégzés elektrosztatikus mezőben. híg oldatok) jellemzése. az elektrolitikus vezetés mechanizmusa. A diffúzió. a fázisátalakulási hőmérséklet és hő értelmezése. mozgó töltésekre. 14. Az anyag elektromos polározhatósága homogén. ill. A vezetők kapacitása. A II.és ferromágnesség anyagszerkezeti értelmezése. alacsony hőmérsékletek előállítása. Többkomponensű rendszerek (gázkeverékek. Egyenáramú áramkörök A stacionárius áram fogalma. Munka és teljesítmény az áramkörben. Az áramerősség és áramsűrűség fogalma. az ozmózis. Fázisátalakulások és transzportfolyamatok A fázisátalakulás fogalma és általános jellemzése. A mágneses mező forrásmentessége. főtétel statisztikus megfogalmazása. A fázisegyensúly. Elektrosztatika Az elektromos töltés. Az áramvezetők között fellépő kölcsönhatások. A transzportfolyamatok fogalma. A Gauss törvény. A szuszceptibilitás anyagszerkezeti értelmezése. az elektrolízis Faraday-féle törvényei. Elektromos tér jellemzői közegek határfelületén. Áramvezetés gázokban: önálló és nem önálló vezetés. az elektrosztatikus mező örvénymentessége. A kritikus állapot jellemzése. szuszceptibilitás és dielektromos eltolódási vektor. 15. Ohm törvénye. Munkavégzés mágneses térben. 17. para. . a hővezetés és a belső súrlódás tapasztalati törvényeinek leírása és molekuláris értelmezése. Mozgó töltések mágneses tere. Kirchhoff-törvényeinek alkalmazása egyszerű áramkörökre. Az időben állandó mágneses mező vákuumban A mágneses mező hatása áramvezetőkre. és alkalmazásuk áramvezetők mágneses terének meghatározására. A vezetők ellenállásának anyagszerkezeti értelmezése. 13. A folyadék áramvezetésének alapjelenségei. Az elektromos mező leírása: a térerősség és az elektromos fluxus fogalma. az ellenállás hőmérséklet függése. A halmazállapot-változásokat leíró fázisdiagramok. kondenzátorok. a pontszerű töltések között ható erő (Coulomb-törvény).termodinamikai entrópia definíciója. a mágneses indukció vektora. a mágneses kölcsönhatás mint relativisztikus effektus. a Lorentz-erő. Az elektromos polarizáció. A mágneses szuszceptibilitás és a mágneses permeabilitás. A dia-. Az elektrosztatikai tér energiasűrűsége. hatásai. Az anyagok mágneses tulajdonságai Mágneses tér anyagi közegben: a mágnesezettségi vektor és a mágneses térerősség fogalma. a gázok cseppfolyósítása. A piezoelektromos hatás. A töltés eloszlása fémes vezetőn. izotróp közegben. 16. Joule törvénye. Az entrópia meghatározása makroszkopikusan mérhető adatokból.

21. Faraday és Lenz törvénye. A Maxwell-egyenletek. A hullámfüggvény és a Schrödingeregyenlet. Az impedancia és a fáziseltolódás fogalma. Huygens−Fresnel-elv. polarizációja. A hullámegyenlet speciális megoldásai: az elektromágneses síkhullámok. A Stefan−Boltzmann-törvény. A kvantumfizika alapjai I. Egyszerű rendszerek kvantummechanikai leírása. Az elektromos és a mágneses térerősség változása a síkhullámban. 22. A hullámegyenlet származtatása a Maxwell-egyenletekből. Holográfia alapjai. az alagút-effektus. Fénypolarizáció. Fényterjedés anizotróp közegben. Elektromágneses rezgések Szabad rezgések LC áramkörben: az áram. 20. Az elektromágneses indukció Az elektromágneses indukció jelensége. A Lorentz erő és alkalmazás a gyakorlatban Töltött részecskék mozgása homogén mágneses térben. Váltakozó áramú generátorok és motorok. A változó mágneses indukciófluxus által keltett elektromos tér és tulajdonságai. Információ-átvitel elektromágneses hullámok segítségével. a változó elektromos tér által indukált mágneses mező és tulajdonságai. A Compton-effektus. terjedési sebessége. A fotoelektromos effektus. a Planck-féle hipotézis és a sugárzási törvény. abszorpcióképesség. A transzformátor működése. 23. rezonancia jelensége. Az elektromágneses hullámok fontosabb tulajdonságai Az elektromágneses hullámok tranzverzális jellege. A kvantumfizika alapjai II. Elektronok és ionok fajlagos töltésének meghatározása elektromos és mágneses térben. ciklotron) 19. Thomson kísérlete). az elektromágneses hullámok Az eltolódási áram fogalma. abszolút fekete test.P. a Wien-féle eltolódási törvény.18. A mágneses mező energiája és energiasűrűsége. Elektromotoros erő keletkezése homogén mágneses mezőben mozgó vezetőben. A váltakozó áram teljesítménye. részecske véges térrészben. A fény hullámtermészete: az interferencia és az elhajlás jelenségei és értelmezésük. A Maxwell-egyenletek integrális és differenciális alakja. tömegspektrométer. G. Gyakorlati alkalmazások (katódsugár-oszcilloszkóp. Az anyag hullámtulajdonságai: az anyag interferenciája és elhajlási jelenségei. Diszperzió. Az elektromágneses hullámok előállítása. 24. a hipotézis kísérleti ellenőrzése (Davisson−Germer-kísérlet. . A hőmérsékleti sugárzás alapfogalmai: emisszióképesség. Váltakozó áram soros RLC áramkörben. Az elektromágneses hullámok energiája és impulzusa. Heisenberg-féle határozatlansági relációk. a feszültség. kényszerített és csatolt elektromágneses rezgések. Az önindukció és a kölcsönös indukció jelensége. A részecskék de Broglie hullámhossza. Csillapított. Töltött részecskék eltérülése elektromos és mágneses térben. a mágneses és az elektromos energia periodikus változása.

A Pauli-elv szerepe az elektronállapotok betöltése során: a szabad elektronok Fermi-energiája. Az atommag mérete. Megmaradási törvények: a leptonszám. a Rutherford kísérlet és a Rutherford-féle atommodell. Az elektron-állapotok betöltése nem zérus hőmérsékleten: a Fermi-Dirac statisztika. Szilárd testek felépítésének alapjai Kristályszerkezetek és főbb kísérleti vizsgálati módszereik. Az atomok vonalas színképe és a Bohr-féle atommodell. A félvezető anyagok n. Rácsregések. Az erők egységes elméletének eddigi története. a Thomson-féle atommodell. a periódusos rendszer magyarázata.és akceptor-nívók. mezonok. az egy nukleonra eső kötési energia tömegszám-függése. szigetelők. n. Atommagfizika a gyakorlati életben Természetes és mesterséges atommag-átalakulások. a barionszám és a ritkaság megmaradása. előfordulása a természetben. 26. A szabad elektronok kvantumállapotai szilárd testekben: az állapotsűrűség fogalma és meghatározása. Ponthibák és diffúzió. Vezetők. az elektromágneses és az erős erő. félvezetők vezetési tulajdonságai. Szilárd testek elektron-állapotainak sávszerkezete. A bomlások értelmezése. 27. Az atommag szerkezete.és p-típusú vezetése. A maghasadás és a láncreakció. és ezek orvosi és műszaki hasznosítása. a sugárzások fajtái és azok tulajdonságai. A magfúzió jelensége. 28. gyorsítók és detektorok. . Szupravezetés.törvény. A részecskék családjai: leptonok. A Hall-effektus. Elektronállapotok adalékolt félvezetőkben: donor. fajhő. Az atommagok stabilitási görbéje és annak magyarázata. Az atom. a kvantumszámok értelmezése. A színtöltés és a kvarkokat összetartó erős erő. A hidrogén kvantummechanikai modellje: a H-atom Schrödingeregyenlete. a lézerek. A maghasadáson alapuló reaktor működésének alapjai. A Frank−Hertz-kísérlet. Elektromos vezetés szilárd testekben. a fúzión alapuló reaktor előnyei és építésének nehézségei. Atommagok szerkezetének egyszerű leírása A radioaktivitás felfedezése. Az atommag kötési energiája. A hadronok kvark-modellje.és p-típusú félvezetők. A fémes vezetés szabad elektron-gáz modellje. A karakterisztikus röntgensugárzás.és molekulafizika alapjai Az atomfogalom kialakulása. Szilárdtestek mágneses tulajdonságai. Az elektron saját-impulzusmomentum (spin) létezésének kísérleti bizonyítéka: a Stern−Gerlachkísérlet. barionok – leptonok és hadronok (mezonok és barionok). A természet alapvető erői: a gravitáció. A p-n átmenet. Képlékeny alakváltozás. izotópok előállítása.25. A részecskefizika alapjai A természet alapvető építőkövei a Standard Modell szerint: a hat kvark és a hat lepton. Félvezető diódák és tranzisztorok működési elve és alkalmazásuk. a gyenge. a sokelektronos atomok felépítése. 29. A molekuláris kötés értelmezése. Az atomerőművek biztonságos működtetésének követelményei. Atommag-modellek: a cseppmodell és a független-részecske modell. A radioaktív bomlás. a nukleáris kölcsönhatás jellemzői.

Hertzsprung−Russelldiagram. Az Univerzum kora. Hubble törvénye. . A csillagok energiatermelése. A Big Bang kozmológia alapjai. az atommagok. keletkezésük és fejlődésük. A csillagok jellemzői. A kozmológia alapjai A Világegyetem szerkezete. tágulása. atomok kialakulása.30.

WHO) 13. A víz körforgása és környezetföldtani szerepe a Földön. hazai helyzet) 12. UNEP. Lemeztektonika és vulkánosság 5. A mező. A földrajzi övezetesség 7. A mezőgazdaság által hasznosított területeken beindult talajdegradációs folyamatok bemutatása 20. A légkör felépítése és nagy földi légkörzés rendszere. A Föld energiapotenciálja. A világgazdasági centrumok szerepe napjaink multipoláris világgazdaságában 15. Az Európai Unió legfontosabb közösségi politikái: a mezőgazdasági politika és a regionális politika 19. Európai Tájak Egyezmény. A szilárd kéreg felépítése és tulajdonságai. A településrendszer fejlődésének területhasználatra gyakorolt hatásai .és erdőgazdasági termelés földrajzi típusai és környezetformáló hatása 11. antropogén beavatkozások 6.FÖLDRAJZTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. A természeti és antropogén veszélyek és katasztrófák általános jellemzése 16. A felszíni vizek formaképző hatása. A világgazdasági globalizáció kialakulása és értelmezési lehetőségei 14. Kőzettípusok és környezetföldtani alapfogalmak 2. Vízháztartás és vízminőség 4. hagyományos és megújuló energiaforrások 10. A természeti veszélyek rendszere és a védekezés típusai 17. A tájvédelem feladata és intézményes helyzete (Világörökség. A globális szintű környezetvédelmi politika fontosabb szervezetei. fórumai és tevékenységük (ENSZ környezetvédelmi világkonferenciák. FAO. A Föld népessége növekedésének fő tényezői és környezeti problémái 8. A globális klímaváltozás 3. Az európai tájvédelem sajátos vonásai 18. UNESCO. a modern urbanizáció szakaszai 9. A földhasználati piramis bemutatása és egyes szintjein a földhasználat és a védelem intenzitásának az értékelése 21. Az urbanizáció fogalma.

mai szociokulturális rétegződése és területi változatai. b. 3. A nyelv és a jelrendszerek. irodalomelmélet Az irodalom fogalma. Az újlatin nyelvek kialakulásának történeti körülményei és mai elterjedésük. életművek A korszak egy kiemelkedő alkotói életművének bemutatása A francia irodalom a 20. A mai francia igerendszer és használata. A francia mondat szerkezete. vizsgálatuk irányaira és a szavak közötti viszonyokra.: Hangtani tárgyú tétel a vizsgán nincs. 7. A nyelv felépítése és részrendszerei. b. A francia nyelv története. 5. a filmben Irodalomkritika. 2. felépülése és struktúrái. században A költészet új útjai Új színházi törekvések Az Új Hullám a regényben. 1. A francia szókészlet jellemzői. c. 4. (2) Francia irodalom és kultúra A francia irodalom a 19. kitekintéssel a nyelvi jelentés és a jelentésváltozások fő kérdéseire. században A romantika két generációja: kontextus. 6. c. a. azonban a felelet során a francia kiejtésre vonatkozó gyakorlati kérdések felvetődhetnek. a kommunikáció.FRANCIATANÁRI (1) SZAKKÉPZETTSÉG Francia nyelvészet 1. 2. a. b. A francia szófaji rendszer morfoszintaktikai jellemzői. a. szerzők. életművek A realista esztétika: szerzők. . 3. 8. az ezekkel foglalkozó tudományágak. A francia nyelvű szóbeli kommunikációs készség és nyelvhelyesség a feleletek értékelésébe beszámít. irodalom és parairodalom Az irodalom kontextuselvű megközelítései NB.

Web Design. Multimédia. Információs technológiák. 4. Neumann-féle architektúra. hangok. Infokommunikáció: információs és kommunikációs technológiák szerepe a társadalomban. eszközrendszere és kommunikációs modellje. Alapvető számítógépes multimédia környezetek. Minőségbiztosítási kérdések . legnevesebb kutatói. E-learning rendszerek. Informatikai alkalmazások. 7. Multimédia. információs technológiák alapjainak ismerete. Táblázatkezelés. Informatika és társadalom. 14. 9.INFORMATIKATÁRI SZAKKÉPZETTSÉG A 1. Előadás-. 8. diákok otthoni felkészülésében és az iskolai adminisztrációban. segédprogramok és használatuk. Információs technológiák. A Informatikai alkalmazások. fejlődése. kiadványszerkesztés. Az elektronikus oktatási környezet (elearning) fogalma. Informatikai alkalmazások. Számítógép generációk. Szerzői rendszerek. 5. Tananyagfejlesztési. Szabványosítás. 3. üzemeltetési módszertanok. Elektronikus oktatási környezetek. A figyelemfelkeltés eszközei. A számítógépes multimédia fogalma. A számítógép szerepe a tanárok. szabványok. Speciális effektusok. ötödik generációs koncepciók. használata. grafikák. 11. Informatikai alkalmazások. Elektronikus oktatási környezetek. Informatikai közhasználatú felületek. Információs technológiák. A főbb médiatípusok alapvető jellemzőinek áttekintése: szövegek. megjelenési alapformái (architektúrái). mozgóképek. szervezési és 13. 6. Adatbiztonság. A programozási nyelvek számítástudomány legfontosabb eredményei. Informatika és társadalom. Elektronikus oktatási környezetek. a hardver technológiák fejlődése. 10. 12. adatbázis-kezelés. személyes adatok védelme. Szövegszerkesztés. képek. 2. Információs hálózati szolgáltatások. bemutatókészítés.

szemantika. Elsőrendű logikai nyelv. fejlesztői és alkalmazói támogatás eszközei. függvények rajzolása. A programozási nyelvek alapeszközei (szimbolikus név. A programhelyesség bizonyítása. hálós. Interpoláció és approximáció. Beszúró Gyorsrendezés. Chomsky-féle osztályozás. konstans. kör. . Programegységek. Hierarchikus. I/O eszközök). Az adatmodellezés problematikája.B 1. Rendezéshez szükséges minimális összehasonlítások száma általános esetben. 2. 8. Elfogadó automaták. Operációs rendszerek. Formális rendszerek. Számjegyes rendezés. Informatikai algoritmusok. Az objektum orientált programozás eszközei és jelentősége. legrövidebb utak problémája. Grafikus eszközök. 9. a Hoare-kalkulus. Az operációs rendszerek jellemzése. fogalma. körív. Térnek síkra való leképezései. Összefésülő rendezés. 5. Reláció algebra és reláció kalkulus. denotációs. ellentmondás. műveletek bonyolultságai. felépítése. Paraméterkiértékelés. 4. Adatbázisrendszerek. nyílt címzés. Az SQL. Béziergörbék és B-spline-ok. Görbék. axiomatikus szemantikája. 14. Hasító táblázatok célja és hasító függvények kiválasztása. Programok operációs. Operációs rendszerek. hatáskör. élettartam). Szintaktikus elemzők. Összetett programnyelvi eszközök (elágaztatás. Szakasz. 10. Csúcs beszúrása és törlése keresőfába/ból. Automaták és nyelvek kapcsolata. rendezés. Szintaxis. nevesített konstans. Helyesség fogalmak. Fordítók és interpreterek. ekvivalencia. adattípus. 13. Informatikai algoritmusok. Szélességi és mélységi keresés. 11. Törvény. Logikai kalkulus. Számítástudomány. A zárószigorlaton a hallgató egy A és egy B tételből felel. kivételkezelés. Operációs rendszerek osztályozásuk. Adatbázisrendszerek. 7. beágyazott és ER modellek jellemzése. Normálformák. Magas szintű programozási nyelvek. Ládarendezés. Absztrakt és konkrét kezelő nyelvek. Programegységek kommunikációs lehetőségei. feszítőfák. Számítástudomány. Számítógépi grafika. Kupac. Elemi adatszerkezetek és műveletei. Magas szintű programozási nyelvek. változó. Diszjunkt halmazok ábrázolási módszerei. Kifejezés. algoritmusok. következmény. Számítástudomány. kupacrendezés. 12. Informatikai algoritmusok. 3. A rendszeradminisztráció. Generatív nyelvtanok. relációs. Informatikai algoritmusok. gráf rajzolása. iteratív eszközök. paraméterátadás. 6.

oszlop. 1. Halmazállapotok és változásaik Halmazállapotok jellemzése. Az atommag és az elektronhéj felépítése. A pH fogalma. Elektrokémia Az elektrolitos disszociáció. Periodicitások az elektronhéj-szerkezetben.6. 1. Halmazállapot-változások. Galvánelemek kémiája és termodinamikája. Az anyag makroszkópos sajátságai és molekuláris szerkezete közötti kapcsolatok. 1. és végpontjelzési módszereik. Hess tétele. Elektrolitok termodinamikája.és sortulajdonságok.1. energetika) kvantumkémiai értelmezése.7.5. geometria. fizikai és analitikai kémia Kémiai rendszertan Az elemek periódusos rendszerének kialakulása és mai értelmezése a kvantumkémiai atomszerkezet alapján. jellemzése. jelentősége és mérése.3. leírása (állapotegyenlet). A folyamatok irányának és egyensúlyának termodinamikai leírása. A molekulatulajdonságok (szerkezet. A sav-bázis titrálások. Az atom szerkezete Az anyag atomos szerkezete. Sav-bázis reakciók Sav-bázis elméletek (Arrhenius. Izotópok. Láncreakciók. Természetes és mesterséges radioaktivitás. A korrózió.9. molekuláris értelmezése. A kémiai kötés A kémiai kötések csoportosítása. összetételük megadásának formái. 1. Az atomok szerkezete.4. Brönsted. Az elektromos kettősréteg. Pearson) és alkalmazásaik a kémia különböző területein. Lewis. Fázisdiagramok.8. Áramvezetés.KÉMIATANÁRI 1. A legfontosabb kétkomponensű rendszerek. Az elektrolízis alaptörvényei. Mező-. Termokémiai alapfogalmak és mennyiségek. Határfelületi jelenségek Oldatok határfelületi kémiája. SZAKKÉPZETTSÉG csoport: Általános. Termodinamika A termodinamika főtételei és jelentőségük a kémiában. és annak értelmezése. 1. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése. Elektrokinetikai jelenségek. Katalízis. 1. Adszorpció és cserefolyamatok szilárd felületen. 1. sebességi egyenletek. Reakciókinetika A reakciósebesség. Kinetika és mechanizmus kapcsolata homogén. heterogén és enzimreakciókban. 1. Elektródok és elektródpotenciál. . 1.2. ezek gyakorlati jelentősége.

A fémek és vegyületeik A fémek fizikai és kémiai tulajdonságai. 2. Az ilyen kötésrendszerű szénhidrogének legfontosabb képviselőinek jellemzése. 2. asszociációs és makromolekulás kolloidok.és molekulaspektroszkópia. 1. 2. Telített és telítetlen szénhidrogének Egyszeres és többszörös szén-szén kötések jellemzése.12. Környezetvédelmi vonatkozások. stabilitása. Koordinációs kémia Koordinációs kémiai (szerkezeti. szerves és alkalmazott kémia A nemfémes elemek és vegyületeik Az elektronszerkezet. Mennyiségi meghatározások (titrimetriás eljárások).10.és f-mezők fémeinek összehasonlító jellemzése. Aromás vegyületek Az aromaticitás fogalma. . Műszeres elválasztási módszerek. Kolloid rendszerek gyakorlati jelentősége. A fémek és vegyületeik gyakorlati jelentősége.5. 2. A fémek előállításának módszerei. A komplexek stabilitása. Alapvető elválasztási módszerek és analitikai alkalmazásuk. a többgyűrűs aromás és a heteroaromás vegyületek kötésrendszere. és a stabilitást meghatározó tényezők. A komplexek alkalmazása a kémia különböző területein. A fémes kötés. főcsoport) esetén. A nemfémes elemek hidrogénvegyületeinek. Kolloid rendszerek Diszperziós. Elemorganikus vegyületek alapvető típusai és alkalmazásaik. Az s-. Elektrokémiai módszerek. reaktivitásuk és kialakításuk. A tulajdonságok változásának szemléltetése egy kiválasztott elemcsoport (IIIVII. A komplex vegyületek és ligandumok csoportosítása. alapvető jellemzése Atom. kémiai jellemzése. A műszeres analitikai és elválasztási módszerek csoportosítása. kémiai tulajdonságok általános jellemzése a p-mezőben. egyensúlyi. az oxidációsszám és a fizikai. d. kinetikai) alapfogalmak.1. A benzol. Kolloid rendszerek keletkezése.11. csoport: Szervetlen. 2.2.4. 1. megszüntetése. A kémiai analízis elvi alapjai és módjai Kationok és anionok osztályozásának elvi alapjai.3.1. oxidjainak és oxosavainak általános jellemzése. A fémionok biológiai szerepe. 2. vizsgálata.

Izoméria Az izoméria fogalma. fehérjék. Ipari és biológiai jelentőségük. Természetes eredetű szerves vegyületek Polimer biomolekulák (szénhidrátok. ketonok. Az antibiotikumok szerkezete és élettani hatása. Vitaminok.2. Szén-oxigén kettőskötést tartalmazó vegyületek Aldehidek. Szén-oxigén és szén-nitrogén egyszeres kötést tartalmazó vegyületek Alkoholok. különböző típusainak (konstitúciós. műtrágyagyártás.12. tulajdonságaik összehasonlítása. Törekvések az ipari folyamatok környezetszennyező hatásának csökkentésére. aminok kötésrendszere. 2.7. nátrium-klorid elektrolízise. vasgyártás) bemutatása. csoportosítása. kémiai sajátságaik összehasonlítása. alkaloidok. éterek. kémiai sajátságai.9. Ipari és biológiai jelentőségük. 2. karbonsavak és származékaik kötésrendszere. kénsavgyártás. Az ásványi szenek és szénhidrogének ipari hasznosítása Kémiai jellemzésük. 2. A kőolaj atmoszférikus. Petrolkémia. 2. salétromsavgyártás. A legfontosabb műanyagok előállításának technológiája. konformációs és konfigurációs izoméria) áttekintése. 2. 2. Energetikai és vegyipari jelentőségük. enolok. A műanyagok felhasználásának környezetvédelmi vonatkozásai. .6.és vákuumdesztillációja. flavonoidok. A különböző izomerek jellemzése. nukleinsavak) és építőköveik.8.10. Ipari folyamatok Néhány fontosabb ipari folyamat (ammóniagyártás. alumíniumgyártás. fenolok. szteroidok.11. Mesterséges makromolekuláris vegyületek A műanyagok általános jellemzése. molekulaszerkezeti háttere.

tágabban a társadalom fejlődésében.és lapkiadás a XIX-XX. (Írás-. Dokumentumtipológia.és információtudomány. Az információ forradalmai. A magyarországi nyomdászat. Az információ forradalmai. Az írás fogalma. jellemzői. A dokumentumok feltárása. században. A könyvtári szolgálatot segítő tanácsadó és szakmai szervezetek. A könyvtár fogalma. sajtó. Egyiptom. században. Könyvtár. könyv. a könyv és a könyvtár jelentősége az információrögzítés és -közvetítés. könyv. A könyvés lapelőállítás új formái a második világháború után. Könyvtárak fenntartása és szakfelügyelete. központi fejlesztési programok.és információtudományba) 2. Az írás-. A magyarországi és erdélyi nyomdászat és könyvkiadás a XVI. a könyvkiadás új vonásai.). Az írás. A nagy írásrendszerek létrejötte. a könyvtári belső munka és a nemzetközi kapcsolatok alakulása. a rádió és a televízió elterjedése. A hazai könyvtári rendszer. a fontosabb ókori és középkori írások.KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA-TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. a hazai sajtó kezdetei. A reneszánsz könyvgyűjtemények Európában és hazánkban. A magyar könyvtárügy mai rendszere. történeti szerepe. Alexandria.és információtudományi szaksajtó. A könyvtár. Az információ szerepe a társadalomban. római birodalom stb. A könyvtárügy irányítása. mérhetősége. A könyvtárak a középkori Magyarországon. A kéziratosság korának írás-. a magyarországi könyvtárügy története a kora újkorban. A magyarországi könyvtárügy és a . Az információ fogalma.és információtudomány kapcsolata. A nyomdászat és a könyvkiadás fejlődése XVI-XVIII. A könyvtár helye a művelődés rendszerében. A kutatás módszertani kérdései. törvényi szabályozása. különös tekintettel a számítógépekre. könyv-.és könyvtári kultúrája. az információhordozók körének bővülése a XX. A könyvtári tevékenység jogi szabályozása. A könyvnyomtatás feltalálása és jelentősége. helye a művelődés rendszerében. A könyvtártípusok és a fontosabb könyvtárak a XVI-XVIII. keletkezése és jelentősége. Az informatika és a könyvtár. században. kialakulása. század elejétől a XVIII. században. a könyvtár mint ismeretgazdálkodó intézmény. Könyvtárosképzés és továbbképzés. a Bibliotheca Corviniana. a kódexek előállítása. a könyv alakváltozásai az ókorban.és könyvtártörténet) 3. A tudomány problémája. fejlődésének logikai modelljei. Az egyetemes és magyarországi könyv. kapcsolatrendszere más tudományokkal. Az ókori könyvtárak (Ninive. előzményei. A kéziratos könyv a középkori Magyarországon. az időszaki sajtó kialakulása és differenciálódása. a könyvművészeti mozgalom és a sajtóviszonyok gyökeres átalakulása a XIX-XX. A könyvtári kultúra fejlődése a középkorban. könyv. (Bevezetés a könyvtár. A tudomány mint információs folyamat. jellemzői. A kéziratos könyv a középkorban. Az informatika fogalma. A könyvtárak fejlődése a polgári korban. Az információrögzítés új eszközei a polgárosodás korában.és könyvtári kultúra fejlődése a könyvnyomtatás feltalálásától napjainkig.és könyvtártörténet tárgya. A könyv fogalma. században. A könyvtári modell. Könyvtártípusok és funkcióik. század végéig. Könyvtári és információs szolgáltatások. A nyomdászat technikai fejlődése. A közlésmódok és a dokumentumok kapcsolata.

a külföldi magyar könyvtárak. A könyvtári gyűjtemény mai értelmezése.és könyvtártörténet) 4. Raktározási szisztémák: mechanikus raktári rendszerek. Állományvédelem. A könyvtári raktározás színtere és eszközei. A bibliográfia részei. Állományellenőrzés. csoportosítása. közkönyvtár. A könyvtári dokumentumok típusai és bibliográfiai leírásuk. csereformátum. A besorolási adatok megválasztásának szabályai. összefoglaló és analitikus szintű leírás. A sorozat megjelenítése a katalógusban és a bibliográfiában. Bibliometria. munkafolyamatai: kiválasztás és forrásai. A külföldi magyar nyelvű könyv. Az első magyar könyvtártani munkák. az ISBD-program alapján készült magyar szabványok. Állománygyarapítási segédeszközök. Katalógustípusok. (Könyvtártan) 5. könyv-. A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem története. Tételtípusok jellemzői. Katalógusszerkesztés. A katalógus és a bibliográfia fogalma. funkcióik. CIP. Monografikus. saját előállítás. célja. A leíró katalógus keresési szempontjai. gyűjteményszervezés. A leíró katalógus funkciói. Az MSZ 3424/1-78-as szabvány. a MARC II. funkciói. szakkönyvtár). a funkciók teljesítésének eszközei. csere. A bibliográfiai leírás nemzetközi szabályozása. A dokumentumokban rejlő információk. A könyv. Nemzetközi egységesítési törekvések a dokumentumok formai feltárásában és a hazai szabványok. az időszaki sajtó és a könyvtárak jövője.vagy többkötetes művek esetén. felsőoktatási könyvtár. Az információ nemzetközi méretű visszakeresése. besorolási adataik megválasztása.fontosabb könyvtárak története a XIX. Az állománygyarapítás menete. A feltárás szintjei. A keresési szempontoknak megfelelő besorolási adatok szerkesztési szabályai az MSZ 3440-es szabványcsalád rendelkezései szerint. Állományapasztás. előszerzeményezés. A könyvtári állomány rendezettségének fogalma. Fölöspéldány hasznosítás. betűrendbe sorolás. Az egyes könyvtártípusok gyűjtőköri sajátosságai (nemzeti könyvtár. A nyilvántartás és feltárás különbözősége. Raktározási szisztémák: rendszerező raktári rendszerek. Bibliográfiák. UAP. transzliterálás. UNISIST. Állományelemzés. Fogalom meghatározások. (Írás-. Katalógusok. A könyvtári raktározás színtere és eszközei. Időszaki kiadványok és az időszaki kiadványokban megjelenő részdokumentumok bibliográfiai leírása. Gyűjtőköri szabályzat. köteles példány. a visszakereshetőség biztosítása. Az állománygyarapítás módja: vétel. sajtó. katalógusrendszerek. A katalógustétel és a bibliográfia-tétel hasonlósága és különbözősége. Nemzetközi egységesítési programok: UBC. A bibliográfiai leírás szabályzatainak áttekintése. rendelés. iskolai könyvtár. Dokumentumtípusok és az eltérő formai jellegzetességek. Tételszerkesztés. század elejétől napjainkig. A gyűjtőkör fogalma. a mű és a dokumentum kapcsolata. Az adatok írásmódja. A katalógustétel besorolási adatainak és a bibliográfia mutatóinak összehasonlítása. A könyv részei. A bibliográfiai leírás szerkezeti felépítése egy. A könyvtár automatizálás kérdései. ajándék. A bibliográfiai tétel részei. érkeztetés.és lapkiadás. A feldolgozás egységei és a feltárás célja. adatközlő helyei forrásérték szempontjából. a számítógépes könyvtári . A bibliográfiai leírás és a katalógusszerkesztés gyakorlása.

A könyvtári osztályozás célja. Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: a fogalom. Fogalom párok közötti relációk típusának felismerése. hierarchikus listák. Információ visszakereső nyelvek hatékonyságának eszközei és mérése. Katalogizáló rendszerek (OCLC). halmazműveletek. alosztások rendszere.rendszerek és a bevezetésük problematikája. A természetes nyelvi szövegfeldolgozás problémája. USMARC. Az ETO alapú szakkatalógus szerkesztés. rekordok nemzetközi szintű egységesítési törekvései. Segédtáblázatok. Az indexelés és információ ellátás axiómái. Visszahívás és precízió javítását szolgáló eszközök. definíciója és módszerei. jelzetszerkesztési analógiák. Szövegfeldolgozás) . Indexelési folyamatok. jelentéstan. A tartalmi feltárás fogalma. Számítógépes adatformátumok. (Bibliográfiai adatfeldolgozás) 6. Az osztályozási rendszerek/információkereső nyelvek típusai. Előnyszabály. gráfok ). HUNMARC). tárgyszó katalógusok. folyóirat. zajtényező. céljai. Tárgyszó rendszerek. Fogalmi kategóriák és a szemantikai háromszög. egységei. tulajdonságok megállapítása. A fogalmi meghatározás alapján a valóság és a megnevezés megállapítása. Pre. a tartalmat leíró mondat (tézismondat) megállapítása. A tartalmi feltárás szintjei és ezek jellemzői: feltártsági mutatók. jelzetszerkesztési szabályok. Fogalmi kategóriák. statisztikai irányzat. moduljai. feladatai. Osztályozáselméleti iskolák: logikai alapozású osztályozási rendszerek. Az automatizált indexelés korlátai (Swanson-féle posztulátumok).és posztkoordináció az indexelésben. könyv-. Tárgyszó kategóriák. Egyes indexelési nyelvek általános jellemzése. a tudás könyvtári reprezentációja. nyelvészeti irányzat. A könyvtár mint információs rendszer. Az információ visszakereső folyamat és rendszer a természetes nyelvek tükrében és összefüggésében. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás főtáblázati része. Gyakorló dokumentumanyag tartalmi elemzése. KWIC/ KWOC. Az osztályozási rendszerek/információkereső nyelvek elemzése: alaktan. általános jellemzői. A tartalmi feltárás folyamata. A könyvtári osztályozás hagyományos irányzata. jellemzői. (Információkereső nyelvek. Választott indexelési módszerek leírása és bemutatása : láncindexelés. A tárgyszó szabályozása. Nyelvészeti irányzat az osztályozásban. Az egyes főosztályok jellemzői. Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: az osztály. PRECIS (magyar nyelvű példákon keresztül). Dewey Tizedes Osztályozása. Az információkereső nyelvek típusai és általános jellemzői. A nyelvi feldolgozás lingvisztikai szintjei. felépítése. jelzetszerkesztési sajátosságai. Megadott fogalmak tartalmának és terjedelmének meghatározása. katalogizáló modul. Besorolási adatok. referátum. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás története. A logikai alapú osztályozási rendszerek története. sorrendi szabály. feldolgozási egységek azonosítása. felépítése. tezaurusz szerkesztés (szócikkek. közös katalogizálás. Az információ. Jelzetalkotás. Egy információkereső nyelv részletes bemutatása. Számítógéppel támogatott bibliográfiai adatfeldolgozás. relációk. Az integrált könyvtári rendszerek felépítése. a tárgyszó kiválasztásának minőségi és mennyiségi kérdései. mondattan. A tárgyszavas osztályozási rendszer.és újságindexelés. Az ETO alapú tárgyi keresések problémája gépi környezetben. osztott. Az ETO szerkezete. MARC formátumok (UNIMARC. Tárgyszavas keresési stratégiák gépi környezetben. A természetes nyelvi szövegfeldolgozás problémái.

Információs rendszerek tervezésének fázisai. A tájékoztató szolgálatok vizsgálata egyes könyvtártípusokban. Adatbázis formátumok. osztályozásuk. A tájékoztatás és a kommunikációelmélet összefüggése. A referensz interjú készítését befolyásoló tényezők.7. A bibliográfiai adatstruktúrák típusai. keresési módszerek. Tranzakció láncok és jellemzőik. Bibliográfiaelméleti kérdések. hírcsoportok. elsősorban bibliográfiai. A magyar nemzeti bibliográfia kialakulása. Elektronikus levelezés. A magyar nemzeti bibliográfia mai rendszere (a hungarika bibliográfiák is). Keresőmotorok és indexelési technikák. Adatstruktúrák elemzése. Entitásés kapcsolattípusok bibliográfiai struktúrákban. információs források értékelésére használt. csoportos kommunikáció (levelezési listák. adat-információ. Szakterületek és tájékozódási szokások. A TCP/IP és az OSI hivatkozási modell. MIME fájltípusok (szövegek. Az Internet információkereső lehetőségei. működése és főbb szolgáltatásai. protokollok. A bibliográfia fogalma. stb. Információkeresés a weben. Hipertext. Internet szolgáltatók. Bibliográfiai adatbázisok file-struktúrája. Az Internet története. A tudományfejlődéssel összefüggő bibliográfiai evolúció elemzése. (Hálózati ismeretek) 8. stb. célja. Online keresési nyelvek. Rendezési elvek és terminológiai kontroll.). Keresési stratégiák. Információs rendszerek tesztelése és értékelése. adatátvitel. hangok. Az Internet fogalma. forrásai és jelenlegi helyzete. www.). A bibliográfiai online rendszerek keresési folyamatai. A problémára orientált szemléletmód. Heurisztika. A bibliográfiai gondolkodás állomásai és ennek megfelelően a kialakult eszközfajták ismertetése. szempontrendszer elemzése. A könyvtári tájékoztatás és a bibliográfiák. tevékenységi formák. Az információs rendszerek (bibliográfiai és nem bibliográfiai) tipológiája. A Taylor-féle filterek. címzés. együttes.). kapcsolódás az Internetre. A tájékoztatás fogalma. osztályozási lehetőségek. A bibliográfiai információ gyűjtésére és az egyes. eszközök. A bibliográfiák típusai. Az általános tájékoztatás forrásai típusok szerint. stb. A bibliográfiai tájékoztatás forrásai. Rekord struktúrák. Kérdés. Referensz és problémamegoldó modellek. (Információs rendszerek) . A könyvtári tájékoztató szolgálat megszervezése: feladat. jövője és adminisztrációja. Bibliometriai módszerek. valamint a modellek egyes rétegeinek vázlatos ismertetése. szervezet. alkalmazások). Az Internet fogalma. Az információ természete. Wyer fokozatok. stb. Bibliográfiai adatbázisok értékelése. Az információs rendszerekből származtatható szolgáltatás típusok. (Tájékoztatás. Az interkommunikációt befolyásoló tényezők.és forrástípusok. Példák.). képek. Fontosabb Internet szolgáltatások (telnet. A számítógépes hálózati kommunikáció alapfogalmai (számítógép-hálózatok céljai. A szaktájékoztatás fontosabb kérdései. A kommunikáció szerinti megközelítés. definíciói. e-mail. videók. Online információkeresés lépései. információforrások) 9. Az Internet architektúrája (hálózatok hierarchiája. Kérdés megfogalmazás Boole-féle operátorokkal. ftp.tudás. kapcsolási módok. szerepük a tájékoztatásban.

ER modell: egyed. Alapvető multimédia segédprogramok és használatuk: állományok előállítása (digitalizálás és letöltés). Integrált könyvtári rendszerek moduljai. színek. attribútumok. Ábrázolástechnikai módszerek a rendszerelemzésben és tervezésben: adatfolyam modellezés. Relációs algebra műveletei. Minőségbiztosítás a rendszerszervezésben. entitások. Az SSADM strukturált rendszerfejlesztési módszertan kialakulása. keretek. betűtípus formázó elemek. táblázatok elemei. A főbb médiák alapvető jellemzői. A relációs adatmodellezés gyakorlati kérdései. (Adatbáziskezelés és könyvtári rendszerszervezés) 11. tartalommodell. Könyvtári rendszerek adatbázisa és lekérdező nyelve. Olvashatóság. videoállományok. Multimédia prezentációk és környezetek. hullámformájú (digitalizált) és MIDI állományok. feliratozás. Az MS Word for Windows szövegszerkesztő. Hangok: a hangok jellemzői és digitalizálása. navigálási eszközök.10. Speciális effektusok: animáció. keretrendszerek. Mozilla. Tipikus hibák a weblapok szerkesztésében. Szövegek: kódolási szabványok. A weblapszerkesztés technikája. hang. átlátszó háttér. kép-. Elemek. Objektumorientált technikák. Önálló és beágyazott nyelvű adatbáziskezelők. megjelenés (design). Az SQL mint a relációs adatbáziskezelők szabvány nyelve. A relációs modell alapfogalmai: reláció. érvényesség. függvényhasználat. és szerkezetük. logikai adattervezés. illetve Excel táblázatkezelő használati lehetőségei a weblapok készítésében.0 nyelv áttekintése: felső szintű elemek. szerzői rendszerek. alkalmazási lehetőségei. tulajdonság. tömörítés. az ODL elemei. Strukturált rendszerfejlesztési alapelvek és módszertanok. A HTML és az XML. Az SQL. kapcsolat. bittérképes és vektorgrafikus képállományok. színmodellek. jólformázottság. Strukturált és objektumorientált rendszerfejlesztési módszertanok. listázási elemek.és videószerkesztés. információ visszakeresési technikák. normálformák. Multimédia engineering. Weblapok tervezése: szövegformázás. a fejlécben alkalmazható elemek. A HTML 4. szöveges állományok. kulcs. Multimédia hardver. Rendszerelméleti. Az SGML-re épülő konkrét . típus. adatrendszerek tipusai. Elektronikus könyvtárak funkciói. A SELECT utasítás. Képek. tömörítés. Netscape. a CODASYL ajánlás. normalizálás. általános blokkszintű elemek. tömörítése. Szöveges és multimédiás információk kezelése számítógéppel. séma. áttűnés (morphing). A számítógépes multimédia fogalma. előfordulás. normalizálás. Logikai és fizikai rendszerterv. keverés. egyedélettörténeti ábrák szerkesztése. Funkcionális függőségek. multimédia. Adatmodellezési technikák. stb. a weblapok grafikai arculata. űrlapok. Jogosultságok és tranzakciókezelés az SQL-ben. A rendszerszemlélet jelentősége az alakalmazásfejlesztésben. Képek: a képek jellemzői és digitalizálása. Az SGML mint metanyelv és dokumentum tárolási formátum. A relációs adatmodell. A leíró jelölő nyelvek kialakulása. a Közös Parancsnyelv (CCL). stb. Adatdefiníciós (DDL) és adatmanipulációs (DML) nyelvek tulajdonságai. A HTML szerkesztő programok áttekintése: FrontPage. Az adatmodellezés alapfogalmai. Alapfogalmak: szintaxis. hálózatok. alkalmazások. Multimédia adatok és modellezésük. Mozgóképek: a mozgóképek jellemzői és digitalizálása. A JavaScript alapjai. Információrendszer modellezés. Adatbázis rendszerek. grafikával kapcsolatos tippek. memóriakezelés. Adatbázisszemlélet kialakulása. informatikai alapfogalmak.

termékpolitika. Az XML formázási szabályai. marketingkommunikáció: kommunikációs modellek. Az infokommunikációs szektor információs igényei és általános helyzetképe: konvergencia. (Könyvtári marketing és rendszerfejlesztés. NewsML.alkalmazások (pl. információ. A könyvtári rendszer működtetésének minőségi kérdései. a tudásmenedzsment definíciója. Könyvtári marketing és rendszerfejlesztés. liberalizáció. tudástérkép. (Weblapszerkesztés alapjai. intranet.és tudásmenedzsment a könyvtárakban) . XSLT. a tudásmenedzsment legfontosabb elemei. Az XML mint leíró nyelv. XML.és tudásmenedzsment a könyvtárakban. az információs szakemberek szerepe a tudásmenedzsmentben. az infokommunikációs szektor tagjai és információs igényei.). Marketingstratégia kialakítása: életciklus modell. Az emberi erőforrás hatékony menedzselése. Boston mátrix.0 és 1. A marketing fejlődési szakaszai. megvalósulása a könyvtárban.1 ajánlások. tudástranszfer. globalizáció. CSS.és tudásmenedzsmentben. tudás. szervezeti kultúra. Névterek. értékek és attitűdök. marketingstratégiák csoportosítása a termékek ára és megkülönböztethetősége. WML. a termék és a piac újdonsága és a piacon elfoglalt hely alapján. TEI. A tudásmenedzsment gyakorlata: az információs technológia felhasználása. A tudásmenedzsment és az emberi erőforrás menedzsment kapcsolata: az emberi erőforrás hatékonysága (céltudatosság. Hálótervezés. modellek. érvényes XML dokumentumok létrehozása. modelljei és eszközei. tudásbázis. szabályozási kérdések. A W3C XML 1. vállalati információs rendszerek. A tudásalapú és információs társadalom paradigmái: az információs társadalom fogalmi megközelítése. RDF). a piac szegmentálása. XML-dokumentumok szerkesztése. motiváció és hatáskör). információ. HTML. XPath stb. képesség és képzettség. az Internet-jelenség. versenyelemzés. lehetséges stratégiái. árpolitika. pozícionálás. értékesítési csatornák. az információmenedzsment célja. Az információmenedzsment alapjai: adat. A piacszerkezet megállapítása. XML-struktúrák megadása schema használatával. leíró jelölő nyelvek és multimédia) 12. Az XML néhány alkalmazása (XHTML. Dokumentumtípusdefiníciók (DTD-k).) XML alapú kommunikáció az Interneten. tudásspirál. A marketing menedzsment főbb tevékenységei. a számítógép és az ember kapcsolata. információ. tevékenységei. Az XML használata a felhasználói programokban. A tudásmenedzsment mint a tudás menedzselésének tudatos formája: a vállalati tudástőke és mérése. igényfelmérés. XML-dokumentumok formázása a képernyőn és nyomtatásban. adatkötéses technikák. A könyvtári munka tervezése és szervezése. Az innovációmenedzsment tartalma. A könyvtári rendszerfejlesztési projekt. a tudás megosztása. A könyvtárak lehetséges szerepe az információ. A marketing-mix: célcsoportképzés. közönségkapcsolatok. popularizáció. A projekt fogalma és általános sémája. megjelenítése a Weben (stíluslapok. MODS stb.

jelentősége és hatásai. a társadalmi környezet elemei és jellemzői. 11. A természeti. 10. A kémiai folyamatok szerepe a légkör összetételének alakulásában. Városi levegőminőséget meghatározó meteorológiai folyamatok. az ásványok kapcsolata sugárzásokkal. Növényzetük jellegzetességei. A víz szerepe a Földön. környezeti hatása és környezetvédelmi hasznosíthatósága.és hőmérsékleti viszonyai. hidrodinamikai és vízkémiai jellemzői. 12. 3. A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. ezek környezeti szempontú geokémiája. Az ásványok és jelentőségük a környezettudományban. 14. A víz körforgása. A víz. a talajerózió kiváltó és befolyásoló tényezői. A talajok fizikai tulajdonságainak antropogén változásai. A környezet fogalma. nyomás. A környezettudomány tárgya. A Föld energiamérlege. A környezetvédelem szempontjaiból legfontosabb ásványcsoportok. A régiót felépítő kőzetek. A Föld belső felépítése. 5. A felszíni vizek szennyezése és annak lehetséges következményei. 4. víztározók: a felszíni és felszín alatti vizek. a hó. vízáramlási rendszerek. Az atmoszféra felépítése. A légköri aeroszol tulajdonságai. a Los Angeles-i oxidatív és a londoni reduktív típusú fotokémiai szmog jellemzői. Ezek környezeti szempontú geokémiája. A vízszennyeződés lehetséges módjai. A légkör kialakulása. Az ózon probléma. Magyarországi fedett víztározók földtani. 7. A belső erők környezeti hatásai. a szennyvizek jellemzése. kapcsolatuk a felszíni vizekkel. A felszíni vizek minősítési rendszere. 2. . A légkör kémiai minősítése. vertikális rétegeződése. A Kárpát-Pannon régió hasznosítható érces és nem érces ásványi nyersanyagai. A Kárpát-Pannon régió kialakulása. környezeti hatása és környezetvédelmi hasznosíthatósága.KÖRNYEZETTAN-TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. 13. A savanyú és a szikes talajok képződésének természetes és antropogén okai. ivóvíz termelése felszíni és mélységi vízbázisból. 8. javításuk eljárásai. mint életközeg. A talajvédelem. A Föld és Magyarország klímazonális talajtípusai. A légkör és az óceánok közötti kölcsönhatás. Az üvegházhatású gázok koncentrációjának változását eredményező természeti és antropogén folyamatok okai és következményei. A zonális és nem zonális talajok képződése. Az ivóvíz minősítése. Veszélyeztetett ivóvízbázisok.és jégtakaró. Az eutrofizálódás és az ellene való védekezés. A felszínalatti vizek szerepe a vízellátásban. alrendszerei. 9. az épített. kémiai és biológiai folyamatokkal. módszerei és kapcsolata más tudományágakhoz. 6. A fontosabb aerobikus és anaerobikus szennyvíztisztítási eljárások. A vízminőség és vízminőség védelem. Az éghajlatot meghatározó tényezők. anyagai. A Föld légkörének jelenlegi összetétele. Felszínalatti vizek jellemzése.

Az energetika szerepe az emberi társadalmak fenntartásában. zuzmók. Környezetgazdálkodás formái és módszerei. minősítése. módszerei és termelés közben keletkező hulladékok. 26. valamint a kommunális hulladékok osztályozása. A környezet minősítése során alkalmazott monitorozó vizsgálatok alkalmazását lehetővé tevő méréstechnikai módszerek. A zajjal kapcsolatos környezeti és társadalmi problémák. A földtörténet nagy kihalásainak környezeti értékelése. táplálékhálózatok). nyitva. 28. 17. szelektív hulladékgyűjtés. rendszerezése. Az ipari és mezőgazdasági termelés során keletkező. Az értékelési módszerek. melléktermékek. ─ A zaj. A gerinctelen és gerinces állatok evolúciója és környezeti jelentőségük. A szukcesszió fogalma és főbb folyamatai. A kapcsolatszerkezet ─ trofikus struktúra ─ (táplálékláncok. Az energiatermelés folyamatai. Gyakorlati szempontból fontos taxonok környezettani vonatkozásai. A jövő energiatermelésének lehetőségei. A biológiai organizációs szintek jellemzői és az ökológiai szemlélet jelentősége a környezettudományban. Algák. 24. 16. A szennyezések fizikai terjedése. A radioaktivitás felhasználása. Populációs alapjelenségek. anticiklonok). Társulások (közösségek) tér-idő struktúrái és működésük. Természetes és mesterséges sugárterhelés.és zárvatermők) evolúciója. ezek kezelése. A niche-tér felosztási modellek és a niche szegregáció. A mérsékeltöv időjárását meghatározó légköri folyamatok (ciklonok. A földi élet kialakulása. szukcessziós modellek. a megújuló energiaforrások szerepe. funkciói. A környezet fizikai szennyezésének főbb formái. Az anyagkörforgalom és az energiaáramlás a szárazföldi és vizi élőközösségekben. 22. mohák. populációdinamikai modellek. A környezeti mintavételezés alapelvei. 18. 25. jellemzése. a hulladékok hasznosításának lehetősége. 27. gombák és hajtásos növények (harasztok. helyük és szerepük az élőközösségek anyagforgalmában és energiaáramlásáában.15. A bioszféra kölcsönhatásai. 20. 21. Sugárvédelem alapelvei. A biológiai produkció. Az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások és ezek biológiai hatásai. jelentősége és eszközei. fejlődése. Az energetikai folyamatokból származó környezetszennyezés csökkentésének lehetőségei. . Állapotok és folyamatok változásai a tájökológiai rendszerben. A tájökológiai rendszerek stabilitása. határértékek. és ezek környezeti hatásai. Globális légköri áramlási rendszerek. A prokarióta mikroorganizmusok a Földön. A biológiai diverzitás és megőrzésének fontossága. A radioaktív hulladékok kezelése és elhelyezése. Áramlások a légkörben és az óceánokban. Hulladékgazdálkodás. Az emberi tevékenység káros hatásai a bioszférára. 19. 23. Környezetegészségtan célja. Az ökológiai rendszerek stabilitása. Szerepük az élőközösségek fenntartásában.

30. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. A természetvédelmi területek típusai. elvei és szemléletének érvényesítési lehetőségei. EU rendelkezések.29. . a természetvédelmi kezelés és rekonstrukció. A környezetvédelem célja. A természetvédelem célja és szervezetei. valamint a kiemelkedően fontos nemzetközi környezetvédelmi egyezmények. Az Európai Unió környezetvédelmi rendelkezései. elvei. in situ és ex situ természetvédelem. szervezetei és a jogi szabályozások. A fenntarthatóság fogalma.

Európa antik öröksége 12. 4. Az ókori Mediterráneum kulturális kölcsönhatásai 10. Irodalom és mitológia 11. történeti összefüggései 9. A római líra fejlődésének bemutatása. Ovidius). Műfajok és műformák megoszlása a római irodalomban 2. 7. különös tekintettel Tacitusra. Demonstratív műnem jellemzőinek felvázolása a római tanítóköltészet példáján. A magyarországi latinság . 6. 8. Elbeszélő vagy narratív műnem: az epika (Vergilius. 5.LATINTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. Szókratész és a klasszikus görög filozófia. A római történetírás. 3. A római kultúra aranykora. különös tekintettel Horatius életművére. Hellenisztikus filozófiai iskolák és hatásuk a római irodalomra.

A XX. kultúra. tolmácsolásban okozott nehézsége.LENGYELTANÁRI 1. századi lengyel irodalom tematikus vonulatai 2. politika. A modern lengyel nyelv és kultúra a globalizáció körülményei között. 3. 9. A lengyel és magyar igék kontrasztív összevetése. gazdaság. 10. a fordításban. . 7. 6. SZAKKÉPZETTSÉG A nyelvtani nem problémája a nyelvoktatásban. Frazeologizmusok és neologizmusok a fordítás gyakorlatában. A lengyel nyelv stílusrétegei. fordításban. A lengyel igeszemlélet és a magyar igekötős igék. 4. Ismeretek a XX. 5. 8. tolmácsolásban. századi Lengyelországról: történelem. A lengyel mondat szerkezete. századi lengyel irodalom legjelentősebb alkotói A XX.

Az élő irodalom és kulturális-mediális környezete (Az irodalom szerepe a mai társadalomban – kortárs szövegen szemléltetés. egy életmű részletes ismertetése műfaji. intézménytörténeti szempontok alapján. tömegirodalom és magas irodalom viszonya. klasszicizmus. érzékenység (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről. A barokk irodalma (Retorikatörténeti. stílustörténeti.) 3. poétikai. stílustörténeti. stílustörténeti. retorikai. a szövegismeret bizonyításával. Az irodalmi műfajok és intézményrendszerek. rokokó. stílustörténeti.) 9. intézménytörténeti szempontok alapján. a médiakutatás.) 10. intézménytörténeti szempontok alapján.) 4. a nyelv és stílusújításról.MAGYARTANÁRI Irodalomtudomány SZAKKÉPZETTSÉG 1. a mítoszkritikai olvasás szemléltetése világirodalmi szövegen) 7. Az irodalmi korszakolás elméleteinek szerepe a szövegelemzés előkészítésében (A stíluskorszakok. eszmetörténeti szempontú értékelő áttekintés. Reneszánsz. reformáció (Retorikatörténeti. narratológiai. drámaelméleti. a szövegismeret bizonyításával. poétikai. előadáselemzési fogalmak és elemzési technikák. egy életmű részletes ismertetése műfaji. humanizmus. a szövegismeret bizonyításával. műfajtörténeti. eszmetörténeti szempontú értékelő áttekintés. a korszakretorika és a stílustörténet alapján zajló szövegértelmezés. Az irodalmi műelemzésben használatos interpretációs eljárások fogalomrendszere (Verstani. egy életmű részletes ismertetése műfaji. kapcsolata az irodalommal és az irodalomtanítással.) 8. A romantika korának irodalma (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről. a szövegismeret bizonyításával. intézménytörténeti szempontok alapján. a tömegkommunikáció. Felvilágosodás. a televízió. klasszikus és modern irodalmi műveken szemléltetve (A középiskolai szövegértelmezést segítő eljárások bemutatása választott magyar és világirodalmi művek részletes elemzése során. Az irodalmi mítoszok. műfajtörténeti.) . egy életmű részletes ismertetése műfaji. poétikai.) 5. a film. a kultuszok (Komparatív szempontú értékelő áttekintés. Az emberkép változatai. a kép. az internet. Interpretációs eljárások régi. a műfajiság szempontjára figyelő olvasás szemléltetése világirodalmi szövegen) 6. a szó és a zene viszonyára összpontosító elemzésmódok. kritikatörténet. az önreprezentáció keretei (Komparatív szempontú értékelő áttekintés. az irodalmi szöveg. poétikai.) 2. klasszikus és kortárs magyar és világirodalmi művek részletes elemzése során. szemléltetés régi.

stílustörténeti. poétikai. a szövegismeret bizonyításával. A két világháború közötti magyar líra.) 13. drámaművészete és epikája (Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji. a szövegismeret bizonyításával. Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji. A XX. a szövegismeret bizonyításával. intézménytörténeti szempontok alapján. poétikai. világháború utáni évtizedek irodalma a hetvenes évek közepéig (A korszak történeti és esztétikai jellemzése. a szövegismeret bizonyításával. intézménytörténeti szempontok alapján. poétikai. stílustörténeti. poétikai. stílustörténeti. drámaművészet és epika (Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji.11. intézménytörténeti szempontok alapján. intézménytörténeti szempontok alapján. kritikatörténet. század első két évtizedének lírája. A II. A századvég irodalma (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről.) 14.) .) 12. egy életmű részletes ismertetése műfaji. stílustörténeti.

memoria. a generatív transzformációs nyelvtan modellje: standardelmélet. a névszójelek története. hangkapcsolódások a beszédláncban. igei személyragjaink rendszere 6. morfológiai és jelentésszerkezete. a morfémák funkciói. a mondatok logikai minősége 7. a szónoki beszéd kidolgozásának öt fázisa (inventio. dispositio. az egyes esetragok története 5. helye. tárgyköre. módszerei. a hangok rokonsági rendszere. A retorikai elemzés – a beszéd és funkciói. A mondattan alapvonalai – a mondattani fogalmak értelmezései. Stilisztika. a szónoklás alkalmai. a módjelek története: alaktani és funkcionális változások. a beszélőszervek biológiai és fonációs működése. az egyetemes és magyar retorika története és mai reneszánsza. a közbeékelődés.Nyelvtudomány 1. Az ige alaktana – a magyar igealak szintetikus jellege. fajtái a színtértől és a céltól függően. a magyar beszédhangok képzése. rag) 4. tárgya. Rendszeres leíró hangtan – a magyar magánhangzók és mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere. a morfémák kapcsolódásának szabályai. szemlélete. időtartama. a magyar grammatika és a generatív nyelvtan közötti eltérések és hasonlóságok. a retorikai szituáció. a funkcionális stilisztika stílusértelmezése. a tudományos és népszerű retorika összevetése 9. érvényességi területe. az egyszerű és az összetett mondatok elemzése. a szónokra vonatkozó főbb retorikai ismeretek. képző. a morfémák főbb típusainak történeti változásai (tő. a tudományos igényű mondattani leírás jellemzői. a stilisztika összefüggése nyelvés irodalomtudományi és más diszciplínákkal. fogalma. névszóragozásunk fejlődésének főbb vonalai.és a mássalhangzótörvények a magyarban 3. a magyar szószerkezetek és mondatok transzformációs generatív elemzése 8. A névszó alaktana – a mai magyar névszótőrendszer és kialakulása. felosztása. stíluselmélet – a stilisztika fogalma. elkülönítése más tudományágaktól. az igemódok és kifejezőeszközeik. a magánhangzó. a szónoki beszéd szintjei. a mondatátszövődés. a stílusfogalom alakulása. az ikes igék. pronuntiatio) 10. névszóragozás a mai magyar nyelvben: a magyar esetrendszer leírásának problémái. az igefajták és az igeragozás összefüggése. a fonéma és a fonémafelfogások 2. a mondatrészek. a klasszikus és a modern. a mondattani elemzés szempontjai. a sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok. a megkülönböztetésükre vonatkozó elméletek. a mai igetőrendszer és kialakulása. a funkcionális . A retorika tudományos épülete – a retorika szükségessége. az általános és a határozott ragozás. jel. tárgya. a mondat szerkezeti és szerkesztettségi típusai. Leíró hangtan – a szegmentális fonetika irányai. elocutio. A morfémák alaktana – a morfémák fogalma és fajai. A mondattani irányzatok – leíró mondattanok tipológiája. kormányzás és kötés elmélet. anyaga.

a szöveg szerkezeti sajátosságai. Stilisztikai elemzés – a stílusteremtő és -meghatározó tényezők. a szöveggrammatikai utalás fogalma. a verbális és a multimediális szöveg. művészi áramlatok. a szöveg kifejtett és kifejtetlen jelentése. a szintaktikai. fajtái az utalás iránya. foka szerint .és kifejezéskészlet. stílusirányzatok nyelvi-stiláris jellemzői 11. a magyar szövegtani kutatások mai helyzete. a szövegösszefüggés területei. stílustipológia. a nyelven kívüli jelenségek szintjén. a stíluseszközök szintjei: stíluselemek az akusztikai. a szövegértékűség jellemzői. a képi. szövegstilisztika 13. a művészi stílus legfőbb sajátságai a tárgyalt hat nyelvi szinten 12.stílusfelfogás elméleti háttere. szövegforma. tárgya. anyaga. a nyelvistilisztikai eszközök szerepe a legfontosabb stílusrétegekben. a szöveg fogalma. tematikai ugrás a szövegben. hatósugara. a stílus hírértéke. szövegtipológia. segédtudományai. a szó. -akusztikum. feladata. szövegpragmatika. Szövegtan – a szövegtan történeti gyökerei. megjelenése. felosztása. Szövegtani elemzés – a szöveg témája. a szöveg jelentéstani összefüggésének mértéke. stílustörténeti korszakok. fajtái és eszközei. célja. a szövegszinten. eszközei.

teljes valószínűség tétele. 5. folyamok. Elemi megoldási módszerek. síkok. fák. 10. függetlenség. Térelemek távolsága. Euler tétele.és unicitás tételek. 8. Egyváltozós függvények határértéke. Átviteli elv. Gráfok összefüggősége. permutációcsoportok. feltételes valószínűség. Lagrange tétel. szöge. 6. magasabb fokú kongruenciák. Legendre szimbólum. Cayley tétel. kromatikus polinom. Bayes tétel. Helly tétele és alkalmazásai. minimális vágás. Hálózatok. Analitikus geometria síkban és térben. lineáris diofantoszi egyenletek. primitív gyök. konvex burok. 4. SZAKKÉPZETTSÉG 2. 9. alkalmazásai terület és térfogatszámításra Differenciálegyenletek alapfogalmai. Euklideszi tér. Klasszikus valószínűségi mező. diszkrét logaritmus (index). 3. Euler-Fermat tétel. Csoportok. Konvex poliéderek és politópok. testek. Egzisztencia. Kvadratikus reciprocitás tétele. maximális folyam. Párosítás-elmélet. folytonossága. Eloszlásfüggvény. Euklideszi gyűrűk. Gráfok színezései. Nevezetes diszkrét eloszlások. Caratheodory tétele. mohó színezési algoritmus. Lineáris kongruenciák. Konvex halmazok. A lineáris differenciálegyenlet rendszerek és differenciálegyenletek elmélete. Egyenesek. Egyváltozós függvények differenciálhatósága. szórás. 7. Elválasztási tételek.MATEMATIKATANÁRI 1. várható érték. . szélsőérték számítása Határozott és határozatlan integrál.

etnikum. Kontrastivität im verbalen Bereich: Genus. Satztopologie: syntaktische. 7. absoluter und relativer Tempusgebrauch. A német nyelvű irodalom korszakai. A német nyelvű irodalom egy szabadon választott korszakának bemutatása. A német nyelvű irodalom korszakai. Grundbegriffe der kontrastiven Morphologie und Syntax (Wortklassen. Kollektív identitások (nemzet. a drámai és a lírai szövegfajták jellegzetességei (műfajelmélet) 4. 10. 4. eszmetörténeti és kulturális kontextusban. A német nyelvű irodalom korszakai. Kontrastive Grammatik – Forschungsobjekt. A szemantika és a pragmatika módszerei.und Nebensatz). intenció. 6. Identitások az irodalomban – irodalom mint interkulturális kommunikáció 9. a prágai iskola és az amerikai deskriptivizmus módszertana. Satelliten: Satzglieder und Attribute. Prädikatsteil“ und „Propria“). a saussure-i fordulat. A romantikától a naturalizmusig 6. Modalverben (müssen vs. Az irodalmi interpretáció alapfogalmai (szerzőség. Komplexe Sätze mit besonderer Rücksicht auf die Ergänzungssatzkomplexe: Typologie und kontrastive Aspekte der Ergänzungssätze. kortörténeti. A narratív. a „saját” és az „idegen”. grammatische Kategorien. szabadon választott irodalmi példákon bemutatva . Zielsetzungen und Stellenwert im System der linguistischen Disziplinen. Modi (Konjunktiv außerhalb und innerhalb der indirekten Rede). „Generalisierung“. sollen). kortörténeti. eszmetörténeti és kulturális kontextusban. „nom.NÉMETTANÁRI Nyelvtudomány SZAKKÉPZETTSÉG 1. kortörténeti.irodalom mint kulturális kommunikáció 2. olvasás. Értékválság és individuális identitásválság. Kontrastivität im Bereich der nominalen Kategorien Genus und Numerus. kortörténeti. eszmetörténeti és kulturális kontextusban 8. 5. 2. Dt. Attribute. 9. Supplemente). A történeti összehasonlító nyelvészettől a strukturalizmusig: az összehasonlító módszer. eszmetörténeti és kulturális kontextusban: „Klasszikus” modern és avantgard 7. 3. Interferenzanfällige Erscheinungen im Satzbereich (Satzmuster und Satzbauplan. Topologie. Dependenz vs. intertextualitás) 3. Komplemente vs. Valenz. Kontrastivität im Artikelgebrauch (mit besonderer Rücksicht auf die funktionalen Domänen „Identifizierung“. Kontrastivität im Bereich der Nominalphrase: Struktur. Rektion. vallás. Az irodalmi kommunikáció folyamata . recepció. Irodalomtudomány 1. szöveg. A generatív nyelvészet módszertana. a társadalmi nem identitáskonstrukciói).-ung. Verbalkomplex (Topologie im Haupt. morphologische und kommunikative Bedingungen). Felvilágosodás és Weimari klasszika 5. 8. irodalmi példákon bemutatva 10.

Работа На основе чего молодёжь выбирает профессию? Способы поиска работы.перевод текста (800 n) с русского на венгерский (60 минут) . Жилищная проблема в Венгрии. Зарплата. как можно сделать квартиру по-настоящему уютной. возможности заработать. Жилищные условия Город или деревня. строгость и терпимость в воспитании ребёнка. Стоит ли сохранять старые здания? Какие проблемы существуют в связи с сохранением старых кварталов? III. Безработица и её причины.диалог (10 минут): свободный разговор с экзаменаторами на основе следующей тематики: I. . Расскажите о роли семьи в современном обществе (проблемы многодетных семей. причины и последствия разводов).OROSZTANÁRI Разделы экзамена: SZAKKÉPZETTSÉG 1. годовщины. Рождество. в которой вы живёте.монолог (минимум 10 минут): доклад на одну из пяти выбранных и подготовленных студентами тем. идеальные условия для заключения брака. возможности приобретения собственной квартиры или дома. учёба. Воспитание детей в семье и школе. СЕМЬЯ Личные данные. Равноправны ли женщины с мужчинами при устройстве на работу? Пенсионная система. Устный экзамен (20 минут) Структура и тематика устного экзамена . ваш дом или квартира. Новый год. указанную в тематике устного экзамена (60 минут) 2. именины. предварительно одобренных экзаменационной комиссией . типы жилья.перевод текста (800 n) с венгерского на русский (60 минут) . Пасха. крестины. Письменный экзамен (180 минут) Структура и тематика письменного экзамена . возможности решения проблемы. Семейные праздники: дни рождения.сочинение (минимум 50 строк) на тему. образование. II. демографические проблемы. кризис института семьи.

Рестораны. снабжение медикаментами. кинофильмы. Транспорт Общественный транспорт и его проблемы. национальные блюда. Спорт и игры. Курение – это личное дело? Алкоголизм и наркомания: причины. Расскажите о вреде курения. массаж рук и ступни. детская полнота. объявления. Цели рекламы. Здоровье У врача. Состояние медицины в Венгрии (реорганизации. климат Времена года и погода. IX. Климатические особенности Венгрии и России. Одежда и погода. развлечения. пивные. Чем знаменита венгерская кухня. Альтернативная медицина (мануальная терапия. Типы магазинов. бары. Как влияет погода на настроение человека. VIII. её особенности. биоэнергетика.IV. бытовые услуги). кафе. иглоукалывание. режим питаня. корректность в рекламе. Вождение автомобиля и алкоголь. Реклама. . почта. Особенности русской кухни. хобби Театры. Услуги и торговля Виды услуг (салоны красоты. дорожные происшествия. аварии. дорожные знаки. столовые. Погода. Дайте оценку дорожной сети Венгрии. проблемы паркования. профилактика и административные меры. рестораны быстрого питания. инвестиции. «В здоровом теле здоровый дух». национальные блюда. симптомы. кадрами). Задачи охраны окружающей среды. Мода и торговля. Свободное время. болезни. фнансовые услуги. модные диеты. фитнес-клубы. концерты. Чистота окружающей среды и здоровье.). Автомобиль. в больнице. последствия. V. Питание Какой должна быть здоровая пища? Последствия неправильного питания. лекарственные травы и тд. группа риска. кинотеатры. Климат и внешность. VII. Спорт и бизнес. VI. оборудование.

Типы склонения. журналы. Простое предложение. края. писатели. Грамматические категории глагола.Телевидение. 6. Газеты. Сложное предложение. концерты. В случае неудовлетворительной оценки (1) любого подраздела устного экзамена весь итоговый экзамен считается неудовлетворительным. Имена прилагательные. электроника. Имена существительные. библиотеки.. виды и способы путешествий. Стандартные нестандартные именные основы. Понятие «морф» и «морфема». Оценка экзамена В случае неудовлетворительной оценки (1) любого подраздела письменного экзамена весь письменный экзамен считается неудовлетворительным. Классификация глаголов. Знаменитые места (столицы. X. Государственное устройство Венгрии и России. Типы словарей. 5. Функциональные стили современного русского языка. Путешествие. Словарный состав русского языка. Русский глагол. Словообразование и словоизменение. 9. книги. природные богатства). курорты. музыкальные инструменты. Виды морфов. радио. 10. Местоимения. 2. Синтаксис словосочетаний и проблема валентности. В этом случае студент не допускается до устного экзамена. Музыка. музеи. Этимологические пласты словарного состава. Венгрия и Россия Географическое положение. 8. население двух стран. Продуктивные и непродуктивные классы. и 3. Нестандартные окончания. исполнители. Mai orosz leíró nyelvészet 1. 7. поездки по Венгрии и за границу. . 4.

футуризм. музыкальность. Литература в эмиграции 9. жанровое. деталь. Лермонтов. Слово о полку Игореве. Типология «лишнего» и «действующего человека» (Гончаров. 4. Сюжетный параллелизм Полифонический роман Достоевского. Рождение постмодернистического романа и лирического мышления в канун 21 века 10. Москва–Петербург. Воспроизведение исторического и семейного романа. Древнерусское искусство (литература. Москва. импрессионизм. Европа и Россия. Славянофилы и западники Психологическая проза Толстого. «Диалектика души». Славянская мифология. деревенская проза.п. Раскол Деятельность Петра I. 3. реализм. имажинизм. 5. Поэтика и история русского символизма и постсимволизма (акмеизм. Миф Петербурга в русской литературе Русский романтизм и реализм. «тамиздат». Восприятие русско-советской литературы в Венгрии с рубежа 19 века до наших дней. подтекст. произведения 8. Три культурных центра (Киев. Становление социалистического реализма. зодчество). Идейное.Orosz irodalom és művelődéstörténet 1. лиризм. Эпоха русского классицизма и сентиментализма. Представители. бесконфликтность. . Русско-венгерские литературные связи. Основные мотивы и жанры (Пушкин. стилевое многообразие литературы второй половины 20 века («оттепель». литература о войне и о ГУЛАГ-е.) 2. Бунт и смирение. Тургенев). 6. символы и т. Санкт-Петербург). иконопись. Роман-прозрение Специфика чеховской новеллистики и драматургии («футлярность». «исповедальная» проза. авангард). Эпос и роман. Проблема двойничества. Конфликтность русско-советских культурных парадигм после 1917 года (измы и группировки идеологического и поэтического характеров). «Самиздат». документаризм. Гоголь). 7.

7. információhordozók a pedagógiában: nyomtatott és digitális változatok. Modellek és paradigmák a neveléstudományi gondolkodásban. 11. ideológiák és értékválasztások. együttműködés és versengés (pedagógiai szociálpszichológia). 6. A tudás szerveződése és fejlesztése (kognitív pedagógia. 12. csoportdinamika. Színterek és szakmai szerepkörök a tanári munkában: nevelési és pályaválasztási tanácsadás. az iskolában: cigánytanulók. Forrásközpontok. . világháború után: történelmi okok. 8. 10. Gesamtschule) a II. 9. Adaptív és szelektív iskolarendszerek sajátosságai: európai összehasonlítás 3. Az egységes középfokú iskola (comprehensive school. interkulturális nevelés. drogmegelőzés. században: embereszmény – pedagógiai célrendszer – iskolai műveltségi kánon(ok) – vizsgarendszer. kollégiumi nevelés.PEDAGÓGIATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. konstruktivizmus). Iskola és társadalom: az iskolaszerkezet alakulásának történetisége és a hazai iskolaszerkezeti átalakulás (l989/9o) társadalmi és pedagógiai problémái. Tantervi paradigmák a 2o. A tanítás és tanulás értelmezése a 2o. Speciális nevelési/képzési szükségletű gyermekek felzárkóztatás/tehetséggondozás. A tanítás és tanulás értelmezésének történeti vázlata. Az iskolai nevelés és tanítás társadalmi/társas közege: tanulói szerepek. században: tanulási környezet(ek) és tanári szerepek. 4. 2. gyermekvédelem. 5. inkluzív nevelés.

Európa története nemzetállamok születésének és a gyarmati küzdelmek korában 15. A társadalomtörténet irányai. A rendi társadalom jellemzői. Európa története a feudalizmus korában 6. Magyarország története 1944-től napjainkig 17. A modern politikai eszmetörténet irányzatai és történetírói megközelítései 21. Magyarország története 1686-1790 között 9. Magyarország története 1918-1944 között 16. A nagy földrajzi felfedezések és a reneszánsz kora 10. Magyarország története a magyar nép kialakulásától 1301-ig 4. módszerei és forrásai 24. Történeti segédtudományok szerepe az oktatásban 20. Európa története az ipari és a polgári forradalmak korában 14. Magyarország története a Habsburg abszolutizmus korában és a reformkorban 12. A polgári társadalom 23.TÖRTÉNELEMTANÁRI 1. Európa az abszolutizmusok korában 11. Magyarország története 1526-1686 között 8. Róma története a királyság korától a Nyugatrómai Birodalom bukásáig 3. Magyarország története 1301-1526 között 5. Magyarország története 1848-1918 között 13. Egyetemes történelem a két világháború között és a II. a késő rendi társadalmak felbomlása Európában 22. A hidegháború kora 19. Európa története a rendiség korában 7. világháború korában 18. Életmód és mentalitás a klasszikus antikvitásban és a középkorban . A görög polisz és története SZAKKÉPZETTSÉG 2.

Életmód és művelődés a koraújkorban és az újkorban .25.