TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZAKMAI ÁBRÁZOLÓ
ZÁRÓSZIGORLAT TEMATIKÁI

GEOMETRIA ÉS MŰSZAKI RAJZ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG

1. Projektív geometria Affinitások, kollineációk, korrelációk, involúciók. A projektív sík és térgeometria analitikus modellje. 2. Projektív transzformációk Másodrendű és másodosztályú alakzatok. Pascal, Brianchon, Steiner tételek. Projektív metrika. 3. A Monge projekció Helyzetgeometriai és metrikus feladatok. Képsík-transzformáció és rotáció. Poliéderek, gömb, egyszerű görbelapú testek ábrázolása, metszése egyenessel, síkkal. Kúpok és hengerek áthatása. 4. A kótás projekció A kótás projekció fogalma, alapfeladatok. Gyakorlati feladatok a kótás projekcióban: fedélidomok, földmunkálatok szerkesztése. 5. Axonometria A leképezés fogalma, Pohlke tétel és az alaptétel, térelemek ábrázolása. 6. Az axonometria alkalmazásai Testek ábrázolása, árnyékszerkesztés. Speciális axonometriák. Összemetszési eljárás. 7. Centrális projekció A centrális projekció matematikai megalapozása. Térelemek helyzetgeometria feladatok, metrikus feladatok, mérési kör. ábrázolása,

8. A centrális projekció alkalmazásai Testek ábrázolása, árnyékszerkesztés. Speciális perspektívák. Centrális összemetszési eljárás, centrálaxonometria. Sztereoszkópikus projekció. Fotogrammetria. 9. Differenciálgeometriai alapok Sík- és térgörbék, felületek differenciálgeometriai vizsgálata. 10. Műszaki rajz A szimbolikus ábrázolás alapelvei, a legfontosabb szabványok. Az ábrázoló geometria objektumainak speciális megjelenése a műszaki rajzban. 11. Számítógépi grafika Grafikus szoftverek, műszaki rajzok gépi úton való előállítása. Az AutoCAD elemei. Szerkesztések. Síkbeli és térbeli objektumok ábrázolása.

ANGOLTANÁRI Kötelező tárgyak

SZAKKÉPZETTSÉG

1. Teaching British Culture and Society 1. Major developments in the history of the four nations of the British Isles up to 1485 The history of conquests and settlement. Wars in France. The first stages of the unification process 2. Britain in the Early Modern period (1485-1800) The Reformation. The Elizabethan religious settlement. The causes of the Civil War. The Glorious Revolution. The Hanoverians 3. Britain's changing role in the world Foreign policy. Empire & Commonwealth. Britain and the European Union 4. The British political system Constitutional development. The electoral system. The party system. Parliament. The Government 5. Economy and society Economic history. Economic policies. Social classes. Race relations 6. The Educational system School history. The state school system. Public and other independent schools. The Universities 7. Religion in Britain Religious history. The Church of England. Other religions, churches and religious movements 8. Welfare The origins of the welfare state. The NHS. The NHS reforms of the 1980s and 1990s. The benefits system 9. Post-1945 political history up to 1970 10. Post-1945 political history from 1970 to 1997 Required reading: McDowall, D. An Illustrated History of Britain. London: Longman, 1991. Oakland, J. British Civilization. London: Routledge, 1992. Sked, A. - Cook, C. Post-War Britain. London: Penguin, 1990. Recommended reading: Bromhead, P. Life in Modern Britain. London: Longman, 1991. Irwin, J. Modern Britain: An Introduction. London: Allen and Unwin, 1994. Jenkins, P. Mrs Thatcher’s Revolution. Cambridge: Harvard UP, 1988. Marwick, A. British Society since 1945. London: Lane, 1982. Oakland, J. A Dictionary of British Institutions. London: Routledge, 1993. O’Driscoll, James. Britain. Oxford UP, 1995.

2. Teaching Contemporary American Culture and Society 1. The geography of the United States. Geographical regions and natural landscapes. American regionalism. Cultural regions in America. 2. The American system of government. Federal and state institutions. The U.S. Constitution. The courts and the law. Political parties and the election system. Lobbyism. 3. The ethnic composition of the American population. Major ethnic groups and minorities. Civil rights movements in America. From “melting pot” through “cultural pluralism” to multiculturalism. 4. A comparative survye of the American and Hungarian systems of education. 5. Factors contributing to cultural stability: belief systems and myth structures. Ideologies of American destiny and identity. American ethnocentrism. 6. Women in American society. 7. Entertainment and the mass media in the U.S.A. Major television networks. The printed media: major American newspapers (choose 10 for your survey) and magazines (choose 15). Popular culture. Advertising. 8. The survey of a historical period of your choice. Choose one of the following six historical periods for your presentation: the American Revolution, the Civil War decade, the “Gilded Age,” the “Progressive Era,” America between the two world wars, or the U.S.A. since 1945. 9. Hungarian-American links and contacts. The Hungarian contribution to the making of America. 10. Regionalism and multiculturalism in Canada. Kötelező olvasmányok (a következő források megfelelő fejezetei): Fawcet, Edmund and Tony Thomas, America and the Americans. Glasgow: Fontana/Collins, 1983. Chapter 1: “Rich and Varied Sameness”: Regions and People (pp. 11-47) Chapter 4: “Democracy and Its Discontents”: Politics and Government (pp. 129-164) Chapter 5: “Limping Donkeys and Lumbering Elephants”: Democrats and Republicans (pp. 165-183) Chapter 9: “Tomorrow’s Americans”: Schools (pp. 274-307) Chapter 10: “The Knowledge-Industrial Complex”: Universities and the Arts (pp. 308-332) Chapter 11: “Rule of Lawyers”: The Legal System (pp. 333-365) Chapter 12: “Soft Soap and Hard News”: Television and the Press (pp. 366383) Luedtke, Luther S., ed., Making America: The Society and Culture of the United States. Washington, D.C.: USIA, 1987. Magyarics, Tamás and Tibor Frank, Handouts for U.S. History: A Study Guide and Workbook. Budapest: Panem-McGraw-Hill, 1995.

Mittleman, Earl N., An Outline of American Geography. Washington, D.C.: USIA, 1986. Schroeder, Richard, An Outline of American Government. Washington, D.C.: USIA, 1986. Tindall, George B. and David E. Shi, America. New York: Norton, 1989. Walberg, Herbert J., American Education: Diversity and Research. Washington, D.C.: USICA, 1978. Háttérirodalom: Boyer, Paul S. et al., The Enduring Vision: A History of the American People. Lexington Mass., 1994. Brinkley, Alan, The Unfinished Nation: A Concise History of the American People. New York, 1993. Evans, Sara M., Born for Liberty: A History of Women in America. New York, 1989. Fiedler, Eckhard et al., America in Close-Up. London, 1990.

Guidelines for classroom testing 3. Techniques for testing reading 8. Prentice Hall International. C. Basic concepts in language testing: validity. (2005). SD. C. reliability. Assessing writing (task design considerations. test types 2. Internal and external ways of test validation 5. J. Language Test Construction and Evaluation. Clapham. Longman. (2005). M. K. & Wall. The Writing Handbook . Techniques for testing listening 7. assessment scales) 10. (1989). Communicative Language Testing. (2003). (2004). distractor analysis). J.. Heaton. Gy. CUP. Hughes. I. (1995). item discrimination. Classical item analysis: item level analysis (facility value. D. Háttérirodalom: Into Europe sorozat.3. CUP. washback. Listening Tankó. K. C. assessment scales) 9. Weir. whole test level analysis (measures of central tendency. J. (1988). Test specifications 4. Assessing speaking (task design considerations. Kiadó: Teleki László Foundation & the British Council Alderson. Gy. H. Language Test Construction and Evaluation 1. & Együd. split-half reliability index) Kötelező olvasmányok: Alderson. range. B. Testing grammar (task types and task effects) 12. & Pizorn. Assessment of young learners 6. Reading and Use of English Csépes. A. (1990). C. Testing for Language Teachers. Writing English language tests. Testing vocabulary (task types and task effects) 11. J. The Speaking Handbook Fehérváryné. & Cseresznyés.

1981. ed. Approaches to History in Post-War British Literature (focusing on D. Fejezetek: „Interpretation”. Dennis. “Seduction and the Politics of Reading in The French Lieutenant’s Woman”. Tamás Bényei. Figures of speech in everyday discourse and in poetry 4. Literature in the Modern World: Critical Essays and Documents. Social and Political Issues in Post-War British Literature (focusing on John Fowles) Háttérirodalom Regények John Fowles. Definitions of poetry. Understanding the Elements of Literature.Választható tárgyak Egy tárgy választandó az alábbiak közül 4. “Narrative Fiction and the Printed Word”. Rhythm. Reading and Teaching British Literature 1. 2. Children in poetry 5. Richard. its main features and function 2. “Freud . „Literature and Ideology” Charles Tomlinson. “Primary Modes of Poetic Expression”. Thomas. . rhyme and their use in teaching 3. 450-470. “Some Aspects of Poetry since the War”. The White Hotel Szakirodalom Walder. In: The Pelican Guide to English Literature 8. Winter 1989. Rowland Wymer. „Englishness”. 55-69. 39-100. Oxford: OUP. Animals in poetry 6. Thomas) 10. 1. Major Tendencies in British Poetry between 1945-1980 7.M. pp. 153-163. Mosaic 22. Hungarian Journal of English and American Studies 1995. Taylor. 1993.M. The French Lieutenant’s Woman D. The basic literary forms: fiction 9. 121139. The basic literary forms: poetry 8. „Form and Genre”. London: Macmillan. Jung and the ‘Myth’ of Psychoanalysis in The White Hotel”.

Language. 1996. 9. Teaching American Literature 1. Theoretical considerations. Multiculturalism in contemporary drama: African-American voices. The Great Gatsby. The New Poetry Movement. Brumfit. 7. 1997. Abádi Nagy. László és Virágos Zsolt. F. 5. C. and Ronald Carter. Thorton Wilder as a dramatist. Scott Fitzgerald. Modernism in fiction.5. 4. Budapest: Eötvös József. Virágos. Zoltán. 6. Literature and Language Teaching. American Poetry after 1945: African-American and ethnic voices. Az amerikai irodalom története. 10. 3. The Modernists and Others: The American Literary Culture in the Age of the Modernist Revolution. Országh. Multiculturalism in fiction: Chicana voices. Zsolt. . American drama coming of age. 1986. Debrecen: Institute of English and American Studies. Ronald and John McRae. The American short story after 1945: trends and representatives. London: Longman. Oxford: Oxford UP. eds. The American Short Story before mid-century: Willa Cather and Ernest Hemingway. The use of literature in the language classroom. eds. 1994. 2. Language-based approaches to literature. Carter. Literature & the Learner: Creative Classroom Practice. 2007. J. 8. Az amerikai minimalista próza. Budapest: Argumentum.

szervek. A mitotikus sejtosztódás. evolúciója. 14. Kromoszómák. Antigének és antitestek. 15. A kapcsoltság jelensége. két. szerveződése. Az anyag. 6. A zárvatermők kialakulása és jellemzése. Az evolució irányíthatóságának kérdése.és biokémiai jellemzése. szaporodás. DNS és RNS vírus ismertetése egy-egy példával. 11. A légzés és a biológiai oxidáció. Az állatvilág főbb szerveződési típusai.és többfaktoros keresztezések. Ivaros folyamatok. Nemzedékváltás. szervei és evolúciója az állatvilágban. Az immunizálás módszerei és jelentősége. A növényrendszerezés alapelvei. 3. a raktározás és a kiválasztás főbb típusai. 7. 12. A növények ásványi táplálkozása. A vírusok általános jellemzése. A limfociták és különböző típusainak szerepe az immunválasz kialakításában. vízfelvétel és leadás. Alkalmazkodás a szárazföldi életmódhoz. A biogén légkör eredete és a genetikai állomány kialakulásában játszott szerepe. A főemlősök evolúciója. A fotoszintézis. A mai ember egyedfejlődése. embrionális és posztembrionális fejlődésbiológiája. A gerincesek kialakulása és fő törzsfejlődési csoportjaik. 5. Az extrakromoszómális öröklődés jelensége. Endokrin mirigyek. 8. Az agykéreg felépítése. 17. SZAKKÉPZETTSÉG A prokarióta sejt szerveződése. az immunrendszer szerkezete. Egyedfejlődés. Az állandó testhőmérséklet evolúciója. Bakteriofágok ismertetése. szervrendszerek jellemzése és kialakulása. . A növényvilág fő szerveződési típusai. A rendszerezés alapjai.. Kemoszintézis. A vírusok morfológiai. Az ideg. A hominidák kialakulása. 10. 2. 13.BIOLÓGIATANÁRI 1. Populációs szintű evoluciós folyamatok. A növényi sejtek. 4. Törzsfejlődési vonalak. Az eukarióta sejt evolúciója. fejlődési ciklus. Hormonális szabályozás az élővilágban. Anatómiai és élettani jellemzése. Gazdasági fontosságú csoportjainak ismertetése. vegetatív és reproduktív szakasz sajátosságai. Az ősbaktériumok és az eubaktériumok összehasonlítása. A sejtorganellumok szerkezete és működésük. Egy-. Az anyagfelvétel és az anyagszállítás. anatómiai leírása.és energia megkötésének és felszabadításának molekuláris alapfolyamatai. a fejlődés és az ivari funkciók hormonális szabályozása. A populáció. funkcionális tagolódása. Az állati szervezetet felépítő szövetféleségek ismertetése.és immunműködés sejt és szövettani. a Homo evolúciója. A növekedés.A C3 (Calvin ciklus). valamint biofizikai és biokémiai alapjai. a törzsfejlődési kapcsolatok. a C4. Az autotrófia és heterotrófia főbb típusai. Növekedés. mint az egyedfölötti szerveződési szint. Az aerob és anaerob energiafelszabadító folyamatok. A növényi növekedés és fejlődés szabályozása. A szelekció típusai. A légzés. Az asszimiláció és disszimiláció az élő szervezetben. A vírusok osztályozásának alapjai. A növényvilág kialakulása. a CAM növények anyagcseréjének jellemzése. 9. A nukleinsavak molekuláris szerkezete. Fontosabb csoportjaik jellemzése. A Mendeli genetika alapjai. 16. Az immunitás kialakulása. Az öröklésmenetek főbb típusai. szövetek. A genetikai polimorfizmus.

25. A cönózis tér. Védett és veszélyeztetett fajok. A cönológia alapfogalmai. A limitáció és az indikáció elve. turnover). A Föld nagy biogeográfiai egységei. Az ökoszisztéma fogalma. fauna. Anyagforgalom: elemciklusok és energiaáramlás. A környezetminőség fogalmának ökológiai értelmezése. A természet megőrzésének és az emberi környezet védelmének ökológiai alapjai. Reliktumok és endemizmusok. mint ökológiai alapegység. Az ökológiai hatásvizsgálatok. efficiencia és preferencia. Az ökológiai faktorok elmélete: az ökológiai miliő és az ökológiai tolerancia direkt komplementaritása. . 19. A populációs szemlélet jelentősége a biológiai fajfogalomban.A bioszféra fogalma. 23. mint tudomány és mint szemléletmód. 22. A szünbiológia fogalma. A cönózis és egységei. Az ember és az emberi társadalom szerepe a földrajzi burok és a bioszféra sorsának alakításában.és időbeli struktúrája. 24. energia). A hazai nemzeti parkok. Flóra és fauna elemek. 21.18. A biológiai produkció (produktum és produktivitás. Genetikai és környezeti tényezők szerepe az állati magatartásformák kialakításában. A szukcesszió. A Kárpát-medence állat. Viselkedésbiológiai alapismeretek. a fajképződés menete és típusai. Primer és szekunder produkció. A cönózis analitikus és szintetikus bélyegei. A biológiai fajfogalom. Ökológiai piramisok (szám. biomassza. A populációk struktúrája és dinamikája. A populáció. Az élőlények közötti kapcsolatok típusai és ökológiai jelentőségük. A populációrendszerek fejlődése. asszociáció alatti és feletti egységek. Fajfeletti evolució. Az ökológia. 20. Táplálékláncok és hálózatok. A niche elmélet.és flóra története.és növényföldrajza. Biodiverzitás.

és ezek kísérleti igazolása. A rezonancia fogalma. a mozgás felbontása haladó. A merev test egyensúlya. Szabaderők és kényszererők. Alapvető dinamikai fogalmak és összefüggések A tehetetlenség törvénye. A speciális relativitáselmélet alapjai.és forgómozgásra. lejtő. A pálya. Rugalmas szilárd testek. az elmozdulás. Az erő fogalma. Az általános tömegvonzás törvénye. a potenciális energia fogalma. 6. Konzervatív és nem konzervatív erőterek. energia. perdülettételek Egy tömegpont perdülete és egy erő forgatónyomatékának definíciója. inerciarendszer. A mechanikai energia megmaradásának törvénye. 5. 7. a mozgási energia. a tömegpont mozgási energiája. az erő mérésének módszerei. a körmozgás. A potenciális energia definíciója. munkatétel tömegpontra. Merev test definíciója. Az első és a második kozmikus sebesség fogalma és kiszámítása. A Lorentz-transzformáció és kinematikai következményei. kényszermozgások: matematikai inga. és a kényszerrezgés leírása. A Newton-törvények. A munkatétel kiterjesztése tetszőleges tömegpontrendszerre. Tömegpont. a sebesség és a gyorsulás definíciója. tömegpontrendszer és merev test kinematikája A vonatkoztatási rendszer és a koordinátarendszer fogalma. A Michelson−Morley-kísérlet alapgondolata és eredménye. A tömegközéppont fogalma. Relativisztikus dinamika: a relativisztikus tömeg. A szögelfordulás. 2. a hajítások. szöggyorsulás definíciója.FIZIKATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. A merev test rögzített tengely körüli forgása és síkmozgása. A speciális relativitáselmélet posztulátumai. folyadékok és gázok sztatikája . szögsebesség(vektor). impulzus. jelentősége a természeti jelenségekben és a műszaki életben. Mozgásegyenletek és megoldási módszerei A mozgásegyenlet fogalma. 3. a perdülettétel tömegpontra. A testek mozgása gravitációs térben. Harmonikus rezgőmozgás. a lendület-megmaradás törvénye. erőtörvények. A munkatétel speciális alakja merev testre. és a tömegpontrendszerre ható forgatónyomatéknak a fogalma. Az erő meghatározása a potenciális energiából. származtatásuk a Newton-törvényekből. A Galilei-féle relativitási elv. Perdülettétel tömegpontrendszerre. Az egyenes vonalú mozgás. az út. A perdület (impulzusmomentum) és forgatónyomaték. a tömeg és a lendület fogalma. a csillapodó rezgés. a közöttük fennálló összefüggések Az erő munkájának fogalma. megoldásának módszerei. relativisztikus kinematika és dinamika A speciális relativitáselmélet. A tehetetlenségi erő fogalma. A párkölcsönhatások tapasztalati törvényei.és a sajátperdület fogalma. A pillanatnyi forgástengely fogalma. a mozgások leírása inerciarendszerben és gyorsuló vonatkoztatási rendszerben. 4. Kepler törvényei. a bolygók és a mesterséges égitestek mozgása. Tömegpontrendszer perdületének. A relativisztikus dinamika kísérleti bizonyítékai. bevezetésének indoka. a test általános mozgásának leírása. A pálya. A tömeg-energia ekvivalencia törvény. a harmonikus rezgőmozgás leírása. A munka.

függése a mozgás körülményeitől. Az egyirányú húzást. áramcső) értelmezése. a hőmérséklet fogalma. a nyomás fogalma. A folyadékok belső súrlódása. a Boyle−Mariotte-törvény. Hullámok interferenciája és elhajlása.Rugalmas szilárd testek deformációi.és termodinamikai hőmérséklet kapcsolata. valamint a nyírást leíró összefüggések. hullámszám. az eloszlás sűrűségfüggvénye. A hőtan II. az ideális gázskála. áramvonal. A statisztikus entrópia és a statisztikus hőmérséklet értelmezése az Einstein-féle kristálymodell alapján. Mechanikai hullámok Rugalmas hullámok keletkezése és terjedése. Összetett deformációk visszavezetése az alapvető deformációkra. Folyadékok és gázok áramlása Az áramlás alapfogalmainak (áramlási tér. A statisztikus fizika alapjai A valószínűségi eloszlás fogalma. az ideális gázzal működő Carnot-gép veszteséghányada. Hidrosztatikai nyomás a gravitációs térben nyugvó folyadékban. A szabadsági fok fogalma. A hatásfok és a veszteséghányad definíciója. A deformációs energia. 9. Gay-Lussac és Joule−Thomson kísérletek. Állapotváltozások és körfolyamatok Az ideális gázok speciális reverzibilis állapotváltozásai. A statisztikus. Kondenzált közegekre vonatkozó állapotegyenletek. Energiaviszonyok haladó hullámban. Az áramlások osztályozása. Gay-Lussac törvénye. a Doulong−Petit-törvény. A rugalmas feszültség fogalma. Rugalmas feszültségek nyugvó folyadékban. A szilárdtestek fajhője. Az ideális gáz molekuláinak sebességeloszlását leíró Maxwell−Boltzmann-féle sebességeloszlás. Az ideális gáz belsőenergiájának mikroszkopikus értelmezése. a Hagen−Poiseuille-törvény. főtétele. hőmérők készítésének elve. A tranzverzális és a longitudinális hullám jellemzése. Nyugvó folyadékra vonatkozó Pascal-törvények. Hangtani alapfogalmak. Arkhimédész törvénye. Az ekvipatíció törvénye és érvényességi köre. A gázok összenyomhatósága. A hullámfüggvény egydimenziós harmonikus hullámra (hullámhossz. Bernoulli törvénye és alkalmazásai. A gázok belsőenergiájának függése az állapothatározóktól. fázis). 11. főtétele. 10. empirikus hőmérsékleti skálák. A testek sajátenergiájának és belsőenergiájának értelmezése. Lamináris áramlás csőben. a . A szilárdtestek fajhője alacsony hőmérsékleten. Termosztatika Termikus egyensúly. 12. a Newton-féle viszkozitási törvény. 8. a hőtan I. A hőerőgép és a hűtőgép fogalma. A kontinuitási egyenlet. a barometrikus magasságformula. terjedési sebesség). Az ideális gáz fogalma. A hullám visszaverődése. összenyomást. Az ideális gáz nyomásának és hőmérsékletének értelmezése a kinetikus gázelmélet alapján. A hidrosztatika törvényeinek alkalmazása. Doppler-effektus. Hullámtani alapfogalmak (forrás. és törése új közeg határánál. áramfonal. Az ideális és reális gázokra vonatkozó állapotegyenletek. a bennük szereplő anyagállandók jelentése. A közegellenállás fogalma. állóhullámok kialakulása és tulajdonságai. A hőkapacitás és a fajhő fogalma. A hidrodinamikai felhajtóerő és a repülés. Folyadékok és gázok egyensúlya.

A Gauss törvény. Munkavégzés elektrosztatikus mezőben. A szuszceptibilitás anyagszerkezeti értelmezése. az elektrosztatikus mező örvénymentessége. kondenzátorok. A potenciál és a feszültség fogalma. Munkavégzés mágneses térben. a hővezetés és a belső súrlódás tapasztalati törvényeinek leírása és molekuláris értelmezése. a gázok cseppfolyósítása. az ozmózis. Áramvezetés gázokban: önálló és nem önálló vezetés. a fázisátalakulási hőmérséklet és hő értelmezése. a Lorentz-erő. Egyenáramú áramkörök A stacionárius áram fogalma. mozgó töltésekre. A vezetők ellenállásának anyagszerkezeti értelmezése. Többkomponensű rendszerek (gázkeverékek. és alkalmazásuk áramvezetők mágneses terének meghatározására. a pontszerű töltések között ható erő (Coulomb-törvény). A fázisegyensúly. Az időben állandó mágneses mező vákuumban A mágneses mező hatása áramvezetőkre. Az anyagok mágneses tulajdonságai Mágneses tér anyagi közegben: a mágnesezettségi vektor és a mágneses térerősség fogalma. Kirchhoff-törvényeinek alkalmazása egyszerű áramkörökre. az elektrolízis Faraday-féle törvényei. A mágneses mező forrásmentessége. főtétel statisztikus megfogalmazása. A piezoelektromos hatás. 13. a mágneses kölcsönhatás mint relativisztikus effektus. izotróp közegben.termodinamikai entrópia definíciója. A halmazállapot-változásokat leíró fázisdiagramok. A kritikus állapot jellemzése. Az áramerősség és áramsűrűség fogalma. . 16.és ferromágnesség anyagszerkezeti értelmezése. Joule törvénye. ill. Az elektromos polarizáció. A töltés eloszlása fémes vezetőn. Ohm törvénye. A transzportfolyamatok fogalma. A diffúzió. a mágneses indukció vektora. Mozgó töltések mágneses tere. Az elektromos mező leírása: a térerősség és az elektromos fluxus fogalma. A mágneses szuszceptibilitás és a mágneses permeabilitás. Az anyag elektromos polározhatósága homogén. híg oldatok) jellemzése. a Millikan-kísérlet. A folyadék áramvezetésének alapjelenségei. Elektrosztatika Az elektromos töltés. Az entrópia meghatározása makroszkopikusan mérhető adatokból. 14. Munka és teljesítmény az áramkörben. Fázisátalakulások és transzportfolyamatok A fázisátalakulás fogalma és általános jellemzése. Az elektrosztatikai tér energiasűrűsége. A dia-. A II. Elektromos tér jellemzői közegek határfelületén. para. az elektrolitikus vezetés mechanizmusa. 17. 15. alacsony hőmérsékletek előállítása. az ellenállás hőmérséklet függése. szuszceptibilitás és dielektromos eltolódási vektor. hatásai. Biot−Savart és Amper törvénye. Az áramvezetők között fellépő kölcsönhatások. A vezetők kapacitása. Ponttöltés mozgása elektromos térben.

az elektromágneses hullámok Az eltolódási áram fogalma. Az impedancia és a fáziseltolódás fogalma.P. a Planck-féle hipotézis és a sugárzási törvény. 20. A Stefan−Boltzmann-törvény. tömegspektrométer. A hullámegyenlet speciális megoldásai: az elektromágneses síkhullámok. kényszerített és csatolt elektromágneses rezgések. Fényterjedés anizotróp közegben. G. ciklotron) 19. Váltakozó áram soros RLC áramkörben. A hullámfüggvény és a Schrödingeregyenlet. A Compton-effektus. Elektromágneses rezgések Szabad rezgések LC áramkörben: az áram. A Maxwell-egyenletek integrális és differenciális alakja. A részecskék de Broglie hullámhossza. 21. az alagút-effektus. a változó elektromos tér által indukált mágneses mező és tulajdonságai. A Lorentz erő és alkalmazás a gyakorlatban Töltött részecskék mozgása homogén mágneses térben. abszolút fekete test. 24. . Váltakozó áramú generátorok és motorok. A változó mágneses indukciófluxus által keltett elektromos tér és tulajdonságai. a mágneses és az elektromos energia periodikus változása. A hőmérsékleti sugárzás alapfogalmai: emisszióképesség. abszorpcióképesség. A Maxwell-egyenletek. részecske véges térrészben. Diszperzió. Fénypolarizáció. rezonancia jelensége. Töltött részecskék eltérülése elektromos és mágneses térben. A transzformátor működése. a Wien-féle eltolódási törvény. Csillapított. Információ-átvitel elektromágneses hullámok segítségével. Az elektromágneses hullámok energiája és impulzusa. Az önindukció és a kölcsönös indukció jelensége. Az elektromos és a mágneses térerősség változása a síkhullámban. Holográfia alapjai. a hipotézis kísérleti ellenőrzése (Davisson−Germer-kísérlet. Egyszerű rendszerek kvantummechanikai leírása. Thomson kísérlete). Az elektromágneses indukció Az elektromágneses indukció jelensége. Gyakorlati alkalmazások (katódsugár-oszcilloszkóp. A váltakozó áram teljesítménye. Elektronok és ionok fajlagos töltésének meghatározása elektromos és mágneses térben. A mágneses mező energiája és energiasűrűsége. terjedési sebessége. Az elektromágneses hullámok előállítása. Az elektromágneses hullámok fontosabb tulajdonságai Az elektromágneses hullámok tranzverzális jellege. 22. A kvantumfizika alapjai I. polarizációja. Az anyag hullámtulajdonságai: az anyag interferenciája és elhajlási jelenségei. A kvantumfizika alapjai II. Faraday és Lenz törvénye. Elektromotoros erő keletkezése homogén mágneses mezőben mozgó vezetőben. 23. A fotoelektromos effektus. a feszültség. A fény hullámtermészete: az interferencia és az elhajlás jelenségei és értelmezésük. Heisenberg-féle határozatlansági relációk. A hullámegyenlet származtatása a Maxwell-egyenletekből.18. Huygens−Fresnel-elv.

28. mezonok. A maghasadás és a láncreakció. Elektronállapotok adalékolt félvezetőkben: donor. Félvezető diódák és tranzisztorok működési elve és alkalmazásuk.és akceptor-nívók.és p-típusú félvezetők. A hadronok kvark-modellje. A színtöltés és a kvarkokat összetartó erős erő. Az atomerőművek biztonságos működtetésének követelményei. Az atommag szerkezete. Az atomok vonalas színképe és a Bohr-féle atommodell. Atommagfizika a gyakorlati életben Természetes és mesterséges atommag-átalakulások. Rácsregések. az egy nukleonra eső kötési energia tömegszám-függése. Az erők egységes elméletének eddigi története. A szabad elektronok kvantumállapotai szilárd testekben: az állapotsűrűség fogalma és meghatározása. Az atommagok stabilitási görbéje és annak magyarázata. fajhő. a gyenge. a nukleáris kölcsönhatás jellemzői. A Frank−Hertz-kísérlet. a kvantumszámok értelmezése. A félvezető anyagok n. Képlékeny alakváltozás. izotópok előállítása. Az atom. 29. a sokelektronos atomok felépítése. A molekuláris kötés értelmezése. A p-n átmenet. szigetelők.és p-típusú vezetése. A fémes vezetés szabad elektron-gáz modellje. A maghasadáson alapuló reaktor működésének alapjai. A bomlások értelmezése. Elektromos vezetés szilárd testekben.és molekulafizika alapjai Az atomfogalom kialakulása. Az atommag mérete. A karakterisztikus röntgensugárzás. félvezetők vezetési tulajdonságai. A magfúzió jelensége. Az atommag kötési energiája.törvény. Megmaradási törvények: a leptonszám. előfordulása a természetben. A részecskék családjai: leptonok. Szupravezetés. Atommag-modellek: a cseppmodell és a független-részecske modell. a lézerek. barionok – leptonok és hadronok (mezonok és barionok). A Hall-effektus. Az elektron-állapotok betöltése nem zérus hőmérsékleten: a Fermi-Dirac statisztika. az elektromágneses és az erős erő. a Rutherford kísérlet és a Rutherford-féle atommodell. A részecskefizika alapjai A természet alapvető építőkövei a Standard Modell szerint: a hat kvark és a hat lepton. A Pauli-elv szerepe az elektronállapotok betöltése során: a szabad elektronok Fermi-energiája. Az elektron saját-impulzusmomentum (spin) létezésének kísérleti bizonyítéka: a Stern−Gerlachkísérlet. a fúzión alapuló reaktor előnyei és építésének nehézségei. 27. és ezek orvosi és műszaki hasznosítása. a Thomson-féle atommodell. 26. . n. Ponthibák és diffúzió.25. Vezetők. Atommagok szerkezetének egyszerű leírása A radioaktivitás felfedezése. A radioaktív bomlás. a sugárzások fajtái és azok tulajdonságai. A természet alapvető erői: a gravitáció. Szilárdtestek mágneses tulajdonságai. Szilárd testek felépítésének alapjai Kristályszerkezetek és főbb kísérleti vizsgálati módszereik. a barionszám és a ritkaság megmaradása. a periódusos rendszer magyarázata. Szilárd testek elektron-állapotainak sávszerkezete. A hidrogén kvantummechanikai modellje: a H-atom Schrödingeregyenlete. gyorsítók és detektorok.

30. Hubble törvénye. A csillagok jellemzői. atomok kialakulása. . A Big Bang kozmológia alapjai. Hertzsprung−Russelldiagram. A csillagok energiatermelése. tágulása. keletkezésük és fejlődésük. A kozmológia alapjai A Világegyetem szerkezete. az atommagok. Az Univerzum kora.

Az európai tájvédelem sajátos vonásai 18. A földhasználati piramis bemutatása és egyes szintjein a földhasználat és a védelem intenzitásának az értékelése 21. A világgazdasági centrumok szerepe napjaink multipoláris világgazdaságában 15. FAO. A természeti és antropogén veszélyek és katasztrófák általános jellemzése 16. hagyományos és megújuló energiaforrások 10. a modern urbanizáció szakaszai 9. A Föld energiapotenciálja. A szilárd kéreg felépítése és tulajdonságai.és erdőgazdasági termelés földrajzi típusai és környezetformáló hatása 11. UNESCO. Lemeztektonika és vulkánosság 5. A globális klímaváltozás 3. fórumai és tevékenységük (ENSZ környezetvédelmi világkonferenciák. hazai helyzet) 12. Az urbanizáció fogalma. Az Európai Unió legfontosabb közösségi politikái: a mezőgazdasági politika és a regionális politika 19. Kőzettípusok és környezetföldtani alapfogalmak 2. Európai Tájak Egyezmény. UNEP. A természeti veszélyek rendszere és a védekezés típusai 17. Vízháztartás és vízminőség 4. A víz körforgása és környezetföldtani szerepe a Földön. A mező. WHO) 13. A légkör felépítése és nagy földi légkörzés rendszere. A mezőgazdaság által hasznosított területeken beindult talajdegradációs folyamatok bemutatása 20. A felszíni vizek formaképző hatása. A globális szintű környezetvédelmi politika fontosabb szervezetei. A földrajzi övezetesség 7. A Föld népessége növekedésének fő tényezői és környezeti problémái 8.FÖLDRAJZTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. A településrendszer fejlődésének területhasználatra gyakorolt hatásai . A világgazdasági globalizáció kialakulása és értelmezési lehetőségei 14. antropogén beavatkozások 6. A tájvédelem feladata és intézményes helyzete (Világörökség.

8. 7. a. A francia nyelvű szóbeli kommunikációs készség és nyelvhelyesség a feleletek értékelésébe beszámít. vizsgálatuk irányaira és a szavak közötti viszonyokra. a filmben Irodalomkritika.: Hangtani tárgyú tétel a vizsgán nincs. a. életművek A korszak egy kiemelkedő alkotói életművének bemutatása A francia irodalom a 20. A nyelv és a jelrendszerek. A nyelv felépítése és részrendszerei. b. kitekintéssel a nyelvi jelentés és a jelentésváltozások fő kérdéseire. században A romantika két generációja: kontextus. A mai francia igerendszer és használata.FRANCIATANÁRI (1) SZAKKÉPZETTSÉG Francia nyelvészet 1. 4. b. c. 5. 2. A francia szókészlet jellemzői. (2) Francia irodalom és kultúra A francia irodalom a 19. 2. 3. szerzők. irodalomelmélet Az irodalom fogalma. 6. A francia mondat szerkezete. mai szociokulturális rétegződése és területi változatai. században A költészet új útjai Új színházi törekvések Az Új Hullám a regényben. a. c. irodalom és parairodalom Az irodalom kontextuselvű megközelítései NB. azonban a felelet során a francia kiejtésre vonatkozó gyakorlati kérdések felvetődhetnek. az ezekkel foglalkozó tudományágak. . Az újlatin nyelvek kialakulásának történeti körülményei és mai elterjedésük. életművek A realista esztétika: szerzők. 3. b. a kommunikáció. A francia szófaji rendszer morfoszintaktikai jellemzői. A francia nyelv története. 1. felépülése és struktúrái.

A számítógépes multimédia fogalma. hangok. 2. 10. Számítógép generációk. adatbázis-kezelés. Informatikai alkalmazások. Informatikai alkalmazások. ötödik generációs koncepciók. bemutatókészítés. 11. 9. Adatbiztonság. képek. személyes adatok védelme. Szövegszerkesztés. kiadványszerkesztés. szabványok. Információs technológiák. A Informatikai alkalmazások. Tananyagfejlesztési. 14. Alapvető számítógépes multimédia környezetek. Neumann-féle architektúra. Informatikai közhasználatú felületek. legnevesebb kutatói. Az elektronikus oktatási környezet (elearning) fogalma. megjelenési alapformái (architektúrái). 8. Elektronikus oktatási környezetek. Információs hálózati szolgáltatások. Multimédia.INFORMATIKATÁRI SZAKKÉPZETTSÉG A 1. A figyelemfelkeltés eszközei. Minőségbiztosítási kérdések . fejlődése. Elektronikus oktatási környezetek. szervezési és 13. a hardver technológiák fejlődése. Információs technológiák. információs technológiák alapjainak ismerete. Informatika és társadalom. 4. használata. Speciális effektusok. üzemeltetési módszertanok. grafikák. Szabványosítás. Informatikai alkalmazások. segédprogramok és használatuk. A főbb médiatípusok alapvető jellemzőinek áttekintése: szövegek. Táblázatkezelés. 6. Informatika és társadalom. Szerzői rendszerek. 3. 5. A programozási nyelvek számítástudomány legfontosabb eredményei. Elektronikus oktatási környezetek. mozgóképek. A számítógép szerepe a tanárok. E-learning rendszerek. eszközrendszere és kommunikációs modellje. Előadás-. 12. Web Design. 7. Infokommunikáció: információs és kommunikációs technológiák szerepe a társadalomban. diákok otthoni felkészülésében és az iskolai adminisztrációban. Információs technológiák. Multimédia.

Térnek síkra való leképezései. Informatikai algoritmusok. feszítőfák. Logikai kalkulus. fejlesztői és alkalmazói támogatás eszközei. Operációs rendszerek. Paraméterkiértékelés. Helyesség fogalmak. Diszjunkt halmazok ábrázolási módszerei. Fordítók és interpreterek. szemantika. 7. 2. I/O eszközök). 12. hatáskör. Összefésülő rendezés. Számítástudomány. ellentmondás. Informatikai algoritmusok. nevesített konstans. Számítástudomány. 9. Formális rendszerek. Kifejezés. beágyazott és ER modellek jellemzése. 5. ekvivalencia. Chomsky-féle osztályozás. Informatikai algoritmusok. A programozási nyelvek alapeszközei (szimbolikus név. Görbék. kör. Számjegyes rendezés. Normálformák. paraméterátadás. A programhelyesség bizonyítása. Hierarchikus. Szélességi és mélységi keresés. Szintaxis. Hasító táblázatok célja és hasító függvények kiválasztása. legrövidebb utak problémája. A zárószigorlaton a hallgató egy A és egy B tételből felel. Operációs rendszerek. műveletek bonyolultságai. rendezés. 3. fogalma. Számítástudomány. Törvény. következmény. élettartam). körív. Elsőrendű logikai nyelv. Rendezéshez szükséges minimális összehasonlítások száma általános esetben. Kupac. Az operációs rendszerek jellemzése. Interpoláció és approximáció. 8. Ládarendezés. Adatbázisrendszerek. Operációs rendszerek osztályozásuk. . 4. Grafikus eszközök. Programegységek. Automaták és nyelvek kapcsolata. 11. A rendszeradminisztráció. Magas szintű programozási nyelvek. Összetett programnyelvi eszközök (elágaztatás. iteratív eszközök. 14. Az objektum orientált programozás eszközei és jelentősége. konstans. Informatikai algoritmusok. Magas szintű programozási nyelvek. adattípus. nyílt címzés. a Hoare-kalkulus. Szakasz. Programegységek kommunikációs lehetőségei. Az adatmodellezés problematikája. Reláció algebra és reláció kalkulus. Béziergörbék és B-spline-ok. Számítógépi grafika. axiomatikus szemantikája. Csúcs beszúrása és törlése keresőfába/ból. denotációs. változó. kupacrendezés. Adatbázisrendszerek. gráf rajzolása. Elemi adatszerkezetek és műveletei. 10. Absztrakt és konkrét kezelő nyelvek. kivételkezelés. algoritmusok. relációs.B 1. Az SQL. Beszúró Gyorsrendezés. függvények rajzolása. Szintaktikus elemzők. Elfogadó automaták. Programok operációs. felépítése. 13. Generatív nyelvtanok. hálós. 6.

Az anyag makroszkópos sajátságai és molekuláris szerkezete közötti kapcsolatok. Adszorpció és cserefolyamatok szilárd felületen.5. 1. Lewis. Áramvezetés. Izotópok. 1. Az atommag és az elektronhéj felépítése. Elektrolitok termodinamikája. Galvánelemek kémiája és termodinamikája. Láncreakciók. Az elektrolízis alaptörvényei. fizikai és analitikai kémia Kémiai rendszertan Az elemek periódusos rendszerének kialakulása és mai értelmezése a kvantumkémiai atomszerkezet alapján.9. Hess tétele. SZAKKÉPZETTSÉG csoport: Általános. Elektrokinetikai jelenségek. 1. energetika) kvantumkémiai értelmezése.KÉMIATANÁRI 1. leírása (állapotegyenlet). Halmazállapot-változások. Termokémiai alapfogalmak és mennyiségek. A molekulatulajdonságok (szerkezet.7. Sav-bázis reakciók Sav-bázis elméletek (Arrhenius. Elektrokémia Az elektrolitos disszociáció.3. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése. Katalízis. A kémiai kötés A kémiai kötések csoportosítása. A folyamatok irányának és egyensúlyának termodinamikai leírása. Termodinamika A termodinamika főtételei és jelentőségük a kémiában. ezek gyakorlati jelentősége. Elektródok és elektródpotenciál. és annak értelmezése. 1. Fázisdiagramok. geometria. 1. Reakciókinetika A reakciósebesség. . 1. Természetes és mesterséges radioaktivitás. Mező-. Az atom szerkezete Az anyag atomos szerkezete.6. 1. A pH fogalma. Halmazállapotok és változásaik Halmazállapotok jellemzése. és végpontjelzési módszereik. 1. Kinetika és mechanizmus kapcsolata homogén. Brönsted. jellemzése.és sortulajdonságok. A legfontosabb kétkomponensű rendszerek.1. jelentősége és mérése.2. 1. Periodicitások az elektronhéj-szerkezetben. molekuláris értelmezése. Az elektromos kettősréteg. Az atomok szerkezete. heterogén és enzimreakciókban. oszlop.8.4. A korrózió. összetételük megadásának formái. Határfelületi jelenségek Oldatok határfelületi kémiája. sebességi egyenletek. Pearson) és alkalmazásaik a kémia különböző területein. A sav-bázis titrálások.

11. kémiai tulajdonságok általános jellemzése a p-mezőben.2. az oxidációsszám és a fizikai. stabilitása. 2.4. kémiai jellemzése. Elektrokémiai módszerek. főcsoport) esetén. A nemfémes elemek hidrogénvegyületeinek. A kémiai analízis elvi alapjai és módjai Kationok és anionok osztályozásának elvi alapjai.és molekulaspektroszkópia. A komplexek stabilitása. és a stabilitást meghatározó tényezők.1.1. Műszeres elválasztási módszerek. Elemorganikus vegyületek alapvető típusai és alkalmazásaik. 2. vizsgálata. Környezetvédelmi vonatkozások. kinetikai) alapfogalmak.5.10. egyensúlyi.3. csoport: Szervetlen. Az s-. 1. A fémek és vegyületeik A fémek fizikai és kémiai tulajdonságai. oxidjainak és oxosavainak általános jellemzése. reaktivitásuk és kialakításuk. A fémek és vegyületeik gyakorlati jelentősége. A komplexek alkalmazása a kémia különböző területein. Kolloid rendszerek Diszperziós. A fémek előállításának módszerei. Az ilyen kötésrendszerű szénhidrogének legfontosabb képviselőinek jellemzése. A komplex vegyületek és ligandumok csoportosítása. 2. Aromás vegyületek Az aromaticitás fogalma. 2. Koordinációs kémia Koordinációs kémiai (szerkezeti. . A műszeres analitikai és elválasztási módszerek csoportosítása. A tulajdonságok változásának szemléltetése egy kiválasztott elemcsoport (IIIVII. Alapvető elválasztási módszerek és analitikai alkalmazásuk. A fémes kötés. 1.12. Mennyiségi meghatározások (titrimetriás eljárások). Kolloid rendszerek keletkezése. d. Telített és telítetlen szénhidrogének Egyszeres és többszörös szén-szén kötések jellemzése. megszüntetése. alapvető jellemzése Atom. Kolloid rendszerek gyakorlati jelentősége. szerves és alkalmazott kémia A nemfémes elemek és vegyületeik Az elektronszerkezet. 2. asszociációs és makromolekulás kolloidok.és f-mezők fémeinek összehasonlító jellemzése. A benzol. a többgyűrűs aromás és a heteroaromás vegyületek kötésrendszere. A fémionok biológiai szerepe. 2.

2. fenolok. tulajdonságaik összehasonlítása. .és vákuumdesztillációja. konformációs és konfigurációs izoméria) áttekintése. Ipari folyamatok Néhány fontosabb ipari folyamat (ammóniagyártás. Szén-oxigén kettőskötést tartalmazó vegyületek Aldehidek. kénsavgyártás. 2. flavonoidok. kémiai sajátságai. enolok. szteroidok.10. Ipari és biológiai jelentőségük. Az ásványi szenek és szénhidrogének ipari hasznosítása Kémiai jellemzésük. Mesterséges makromolekuláris vegyületek A műanyagok általános jellemzése.12. Energetikai és vegyipari jelentőségük. 2. nukleinsavak) és építőköveik. Természetes eredetű szerves vegyületek Polimer biomolekulák (szénhidrátok. Törekvések az ipari folyamatok környezetszennyező hatásának csökkentésére.11. nátrium-klorid elektrolízise. Izoméria Az izoméria fogalma. salétromsavgyártás. fehérjék.9. ketonok. A kőolaj atmoszférikus. karbonsavak és származékaik kötésrendszere. Szén-oxigén és szén-nitrogén egyszeres kötést tartalmazó vegyületek Alkoholok. molekulaszerkezeti háttere. vasgyártás) bemutatása. csoportosítása. 2.2. Petrolkémia. 2. A legfontosabb műanyagok előállításának technológiája. kémiai sajátságaik összehasonlítása. 2. A különböző izomerek jellemzése. Vitaminok. A műanyagok felhasználásának környezetvédelmi vonatkozásai. műtrágyagyártás. Az antibiotikumok szerkezete és élettani hatása. alumíniumgyártás. aminok kötésrendszere.6. különböző típusainak (konstitúciós. alkaloidok. éterek.8.7. Ipari és biológiai jelentőségük.

A könyvtár fogalma. keletkezése és jelentősége. Könyvtári és információs szolgáltatások. mérhetősége. A kéziratos könyv a középkori Magyarországon. A könyvtár helye a művelődés rendszerében. a rádió és a televízió elterjedése.és információtudomány.és könyvtártörténet) 3. A tudomány problémája. A közlésmódok és a dokumentumok kapcsolata. a könyvkiadás új vonásai. az információhordozók körének bővülése a XX. törvényi szabályozása. kapcsolatrendszere más tudományokkal. jellemzői. Az információ forradalmai. A könyvtár. században. Az egyetemes és magyarországi könyv. különös tekintettel a számítógépekre. Könyvtár. a fontosabb ókori és középkori írások. könyv. fejlődésének logikai modelljei.és információtudomány kapcsolata. a könyvtár mint ismeretgazdálkodó intézmény.és lapkiadás a XIX-XX. Dokumentumtipológia.KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA-TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. Egyiptom. Az informatika és a könyvtár. a könyvtári belső munka és a nemzetközi kapcsolatok alakulása. A nyomdászat és a könyvkiadás fejlődése XVI-XVIII. A nyomdászat technikai fejlődése. a hazai sajtó kezdetei. könyv. Könyvtárak fenntartása és szakfelügyelete. A könyvtárügy irányítása. Az ókori könyvtárak (Ninive.és könyvtári kultúrája. A nagy írásrendszerek létrejötte. A könyvtárak a középkori Magyarországon. sajtó. A magyarországi nyomdászat. a kódexek előállítása. (Bevezetés a könyvtár.és információtudományi szaksajtó. a könyvművészeti mozgalom és a sajtóviszonyok gyökeres átalakulása a XIX-XX. Az információ szerepe a társadalomban. A magyarországi könyvtárügy és a . A magyarországi és erdélyi nyomdászat és könyvkiadás a XVI.és könyvtártörténet tárgya. A kéziratos könyv a középkorban. tágabban a társadalom fejlődésében. Az írás. (Írás-. században. század elejétől a XVIII. római birodalom stb. az időszaki sajtó kialakulása és differenciálódása. A dokumentumok feltárása. A könyvtári modell. Az információrögzítés új eszközei a polgárosodás korában. Könyvtárosképzés és továbbképzés. a magyarországi könyvtárügy története a kora újkorban.). A tudomány mint információs folyamat. Az írás fogalma. kialakulása. század végéig. A kutatás módszertani kérdései. században. A könyvtári szolgálatot segítő tanácsadó és szakmai szervezetek. A könyvtári kultúra fejlődése a középkorban. Az információ fogalma. A reneszánsz könyvgyűjtemények Európában és hazánkban. A hazai könyvtári rendszer. Az informatika fogalma. a könyv és a könyvtár jelentősége az információrögzítés és -közvetítés. helye a művelődés rendszerében. a könyv alakváltozásai az ókorban.és könyvtári kultúra fejlődése a könyvnyomtatás feltalálásától napjainkig. A könyv fogalma. A könyvnyomtatás feltalálása és jelentősége. században. században. A könyvtárak fejlődése a polgári korban. Az írás-.és információtudományba) 2. jellemzői. A könyvtári tevékenység jogi szabályozása. a Bibliotheca Corviniana. történeti szerepe. előzményei. A könyvtártípusok és a fontosabb könyvtárak a XVI-XVIII. A könyvés lapelőállítás új formái a második világháború után. A magyar könyvtárügy mai rendszere. könyv. A kéziratosság korának írás-. Alexandria. Könyvtártípusok és funkcióik. központi fejlesztési programok. könyv-. Az információ forradalmai.

vagy többkötetes művek esetén. Bibliográfiák. Monografikus. felsőoktatási könyvtár. A feltárás szintjei. Tételszerkesztés. Katalógustípusok. A könyvtári raktározás színtere és eszközei. A könyvtári dokumentumok típusai és bibliográfiai leírásuk. saját előállítás.és könyvtártörténet) 4. a mű és a dokumentum kapcsolata. Az MSZ 3424/1-78-as szabvány. Az állománygyarapítás módja: vétel. A katalógus és a bibliográfia fogalma. Az információ nemzetközi méretű visszakeresése. Nemzetközi egységesítési törekvések a dokumentumok formai feltárásában és a hazai szabványok. az ISBD-program alapján készült magyar szabványok. A bibliográfiai leírás szabályzatainak áttekintése. katalógusrendszerek. A könyvtár automatizálás kérdései. érkeztetés. munkafolyamatai: kiválasztás és forrásai. Nemzetközi egységesítési programok: UBC. a MARC II. A sorozat megjelenítése a katalógusban és a bibliográfiában.fontosabb könyvtárak története a XIX. A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem története. (Könyvtártan) 5. a visszakereshetőség biztosítása. Fogalom meghatározások. A katalógustétel és a bibliográfia-tétel hasonlósága és különbözősége. iskolai könyvtár. A bibliográfia részei. A gyűjtőkör fogalma. adatközlő helyei forrásérték szempontjából. A bibliográfiai leírás és a katalógusszerkesztés gyakorlása.és lapkiadás. a funkciók teljesítésének eszközei. betűrendbe sorolás. Állományelemzés. A besorolási adatok megválasztásának szabályai. előszerzeményezés. köteles példány. Állománygyarapítási segédeszközök. Állományapasztás. könyv-. Katalógusok. A leíró katalógus keresési szempontjai. A bibliográfiai tétel részei. A bibliográfiai leírás nemzetközi szabályozása. A leíró katalógus funkciói. A könyv részei. A keresési szempontoknak megfelelő besorolási adatok szerkesztési szabályai az MSZ 3440-es szabványcsalád rendelkezései szerint. UAP. szakkönyvtár). Gyűjtőköri szabályzat. összefoglaló és analitikus szintű leírás. ajándék. A dokumentumokban rejlő információk. Dokumentumtípusok és az eltérő formai jellegzetességek. transzliterálás. Állományellenőrzés. A katalógustétel besorolási adatainak és a bibliográfia mutatóinak összehasonlítása. A könyv. CIP. A könyvtári állomány rendezettségének fogalma. Bibliometria. század elejétől napjainkig. a külföldi magyar könyvtárak. funkciói. Az állománygyarapítás menete. csoportosítása. funkcióik. A feldolgozás egységei és a feltárás célja. a számítógépes könyvtári . besorolási adataik megválasztása. csereformátum. A könyvtári gyűjtemény mai értelmezése. közkönyvtár. A külföldi magyar nyelvű könyv. A nyilvántartás és feltárás különbözősége. Tételtípusok jellemzői. UNISIST. Raktározási szisztémák: mechanikus raktári rendszerek. Az adatok írásmódja. Időszaki kiadványok és az időszaki kiadványokban megjelenő részdokumentumok bibliográfiai leírása. csere. célja. A bibliográfiai leírás szerkezeti felépítése egy. gyűjteményszervezés. Állományvédelem. Raktározási szisztémák: rendszerező raktári rendszerek. (Írás-. rendelés. Az egyes könyvtártípusok gyűjtőköri sajátosságai (nemzeti könyvtár. Katalógusszerkesztés. sajtó. Fölöspéldány hasznosítás. A könyvtári raktározás színtere és eszközei. az időszaki sajtó és a könyvtárak jövője. Az első magyar könyvtártani munkák.

relációk. Az integrált könyvtári rendszerek felépítése.és posztkoordináció az indexelésben. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás története. Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: az osztály. A tárgyszavas osztályozási rendszer. A tartalmi feltárás folyamata. rekordok nemzetközi szintű egységesítési törekvései. referátum. Segédtáblázatok. A könyvtári osztályozás célja. jelzetszerkesztési szabályok. alosztások rendszere. Az osztályozási rendszerek/információkereső nyelvek elemzése: alaktan. (Információkereső nyelvek. Dewey Tizedes Osztályozása. Az indexelés és információ ellátás axiómái. statisztikai irányzat. A fogalmi meghatározás alapján a valóság és a megnevezés megállapítása. A természetes nyelvi szövegfeldolgozás problémája. Katalogizáló rendszerek (OCLC). Osztályozáselméleti iskolák: logikai alapozású osztályozási rendszerek. nyelvészeti irányzat. Szövegfeldolgozás) . felépítése. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás főtáblázati része. Az információ visszakereső folyamat és rendszer a természetes nyelvek tükrében és összefüggésében. HUNMARC). céljai. jelzetszerkesztési sajátosságai. könyv-. A tartalmi feltárás fogalma. sorrendi szabály. Tárgyszavas keresési stratégiák gépi környezetben. A könyvtári osztályozás hagyományos irányzata. gráfok ). egységei. KWIC/ KWOC. moduljai. tulajdonságok megállapítása. általános jellemzői. Pre. hierarchikus listák. zajtényező. A tárgyszó szabályozása. Indexelési folyamatok. folyóirat. tezaurusz szerkesztés (szócikkek. A tartalmi feltárás szintjei és ezek jellemzői: feltártsági mutatók. Jelzetalkotás. Számítógépes adatformátumok. Megadott fogalmak tartalmának és terjedelmének meghatározása. Visszahívás és precízió javítását szolgáló eszközök. Az információkereső nyelvek típusai és általános jellemzői. Nyelvészeti irányzat az osztályozásban. a tárgyszó kiválasztásának minőségi és mennyiségi kérdései. jelentéstan. Az osztályozási rendszerek/információkereső nyelvek típusai. MARC formátumok (UNIMARC. Számítógéppel támogatott bibliográfiai adatfeldolgozás. Az automatizált indexelés korlátai (Swanson-féle posztulátumok). Az egyes főosztályok jellemzői. definíciója és módszerei. Fogalmi kategóriák és a szemantikai háromszög. USMARC. feladatai. A könyvtár mint információs rendszer. a tartalmat leíró mondat (tézismondat) megállapítása. Választott indexelési módszerek leírása és bemutatása : láncindexelés. Egyes indexelési nyelvek általános jellemzése. a tudás könyvtári reprezentációja. Tárgyszó rendszerek. Információ visszakereső nyelvek hatékonyságának eszközei és mérése. Előnyszabály. (Bibliográfiai adatfeldolgozás) 6. osztott. mondattan. PRECIS (magyar nyelvű példákon keresztül). felépítése. Az információ.rendszerek és a bevezetésük problematikája. Az ETO alapú tárgyi keresések problémája gépi környezetben. feldolgozási egységek azonosítása. Tárgyszó kategóriák. Besorolási adatok. tárgyszó katalógusok. A logikai alapú osztályozási rendszerek története. Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: a fogalom. A nyelvi feldolgozás lingvisztikai szintjei. közös katalogizálás. Fogalom párok közötti relációk típusának felismerése. jelzetszerkesztési analógiák. Az ETO szerkezete. halmazműveletek. Gyakorló dokumentumanyag tartalmi elemzése. Fogalmi kategóriák. Egy információkereső nyelv részletes bemutatása. Az ETO alapú szakkatalógus szerkesztés.és újságindexelés. A természetes nyelvi szövegfeldolgozás problémái. jellemzői. katalogizáló modul.

Információs rendszerek tervezésének fázisai. videók. információs források értékelésére használt. szervezet. A TCP/IP és az OSI hivatkozási modell. Entitásés kapcsolattípusok bibliográfiai struktúrákban. e-mail. Online keresési nyelvek. A bibliográfia fogalma. elsősorban bibliográfiai. stb. szempontrendszer elemzése. hangok. szerepük a tájékoztatásban. A magyar nemzeti bibliográfia mai rendszere (a hungarika bibliográfiák is). Kérdés megfogalmazás Boole-féle operátorokkal. célja. A tájékoztatás fogalma. A bibliográfiai információ gyűjtésére és az egyes. A tudományfejlődéssel összefüggő bibliográfiai evolúció elemzése. Keresőmotorok és indexelési technikák. Internet szolgáltatók. A könyvtári tájékoztató szolgálat megszervezése: feladat. forrásai és jelenlegi helyzete. Rendezési elvek és terminológiai kontroll. Információs rendszerek tesztelése és értékelése. Bibliográfiaelméleti kérdések. A tájékoztatás és a kommunikációelmélet összefüggése. Az információ természete. stb. Az Internet története. eszközök. Bibliográfiai adatbázisok file-struktúrája. Az információs rendszerekből származtatható szolgáltatás típusok. keresési módszerek. MIME fájltípusok (szövegek. működése és főbb szolgáltatásai. képek.tudás. Rekord struktúrák. A bibliográfiai adatstruktúrák típusai. A bibliográfiák típusai.7. hírcsoportok. Hipertext. Az általános tájékoztatás forrásai típusok szerint. kapcsolási módok. ftp. Wyer fokozatok. osztályozásuk. adat-információ. Heurisztika.). www. Információkeresés a weben. protokollok. információforrások) 9. A kommunikáció szerinti megközelítés. címzés. A bibliográfiai gondolkodás állomásai és ennek megfelelően a kialakult eszközfajták ismertetése. Szakterületek és tájékozódási szokások. Tranzakció láncok és jellemzőik. definíciói. Referensz és problémamegoldó modellek. Adatstruktúrák elemzése. Bibliográfiai adatbázisok értékelése. kapcsolódás az Internetre. (Hálózati ismeretek) 8. A bibliográfiai online rendszerek keresési folyamatai. Az Internet fogalma. adatátvitel. A problémára orientált szemléletmód. tevékenységi formák. A számítógépes hálózati kommunikáció alapfogalmai (számítógép-hálózatok céljai. Az Internet információkereső lehetőségei. alkalmazások).és forrástípusok. stb. Az Internet fogalma. Bibliometriai módszerek. A magyar nemzeti bibliográfia kialakulása.).). valamint a modellek egyes rétegeinek vázlatos ismertetése. jövője és adminisztrációja. (Információs rendszerek) . stb. (Tájékoztatás. A tájékoztató szolgálatok vizsgálata egyes könyvtártípusokban. A szaktájékoztatás fontosabb kérdései. Adatbázis formátumok. A könyvtári tájékoztatás és a bibliográfiák.). Példák. Elektronikus levelezés. Az információs rendszerek (bibliográfiai és nem bibliográfiai) tipológiája. együttes. Az Internet architektúrája (hálózatok hierarchiája. A bibliográfiai tájékoztatás forrásai. osztályozási lehetőségek. Online információkeresés lépései. csoportos kommunikáció (levelezési listák. A Taylor-féle filterek. Keresési stratégiák. Kérdés. A referensz interjú készítését befolyásoló tényezők. Az interkommunikációt befolyásoló tényezők. Fontosabb Internet szolgáltatások (telnet.

Adatbázisszemlélet kialakulása. A főbb médiák alapvető jellemzői. entitások. kulcs. jólformázottság. Minőségbiztosítás a rendszerszervezésben. navigálási eszközök. Alapvető multimédia segédprogramok és használatuk: állományok előállítása (digitalizálás és letöltés). űrlapok. szerzői rendszerek. A SELECT utasítás. megjelenés (design).0 nyelv áttekintése: felső szintű elemek. Objektumorientált technikák. általános blokkszintű elemek. Tipikus hibák a weblapok szerkesztésében. hang. Logikai és fizikai rendszerterv. Az adatmodellezés alapfogalmai. a Közös Parancsnyelv (CCL). A relációs adatmodell. tömörítése. normalizálás. áttűnés (morphing). Strukturált rendszerfejlesztési alapelvek és módszertanok. A HTML és az XML. tömörítés. A relációs adatmodellezés gyakorlati kérdései. logikai adattervezés. Információrendszer modellezés. keretek. az ODL elemei. kép-. Mozgóképek: a mozgóképek jellemzői és digitalizálása. Relációs algebra műveletei. a CODASYL ajánlás. Képek: a képek jellemzői és digitalizálása. A JavaScript alapjai. átlátszó háttér. Adatmodellezési technikák. Az SGML-re épülő konkrét . stb. Az SGML mint metanyelv és dokumentum tárolási formátum. Az SQL. Multimédia adatok és modellezésük. Jogosultságok és tranzakciókezelés az SQL-ben. Rendszerelméleti. adatrendszerek tipusai. szöveges állományok. A rendszerszemlélet jelentősége az alakalmazásfejlesztésben. a weblapok grafikai arculata. tömörítés. Szövegek: kódolási szabványok. Elektronikus könyvtárak funkciói. normálformák. Funkcionális függőségek. A számítógépes multimédia fogalma. Alapfogalmak: szintaxis. stb. információ visszakeresési technikák. ER modell: egyed. tartalommodell. A HTML szerkesztő programok áttekintése: FrontPage. keretrendszerek. függvényhasználat. Az SSADM strukturált rendszerfejlesztési módszertan kialakulása. Speciális effektusok: animáció. színek. színmodellek. Szöveges és multimédiás információk kezelése számítógéppel. Ábrázolástechnikai módszerek a rendszerelemzésben és tervezésben: adatfolyam modellezés. A weblapszerkesztés technikája. Könyvtári rendszerek adatbázisa és lekérdező nyelve. Adatdefiníciós (DDL) és adatmanipulációs (DML) nyelvek tulajdonságai. kapcsolat. Önálló és beágyazott nyelvű adatbáziskezelők. Multimédia hardver. A leíró jelölő nyelvek kialakulása. Strukturált és objektumorientált rendszerfejlesztési módszertanok. A relációs modell alapfogalmai: reláció. Netscape. Elemek. Hangok: a hangok jellemzői és digitalizálása. illetve Excel táblázatkezelő használati lehetőségei a weblapok készítésében.és videószerkesztés. normalizálás. Multimédia prezentációk és környezetek. Képek. érvényesség. feliratozás. grafikával kapcsolatos tippek.10. Az SQL mint a relációs adatbáziskezelők szabvány nyelve. Az MS Word for Windows szövegszerkesztő. listázási elemek. előfordulás. tulajdonság. és szerkezetük. betűtípus formázó elemek. A HTML 4. attribútumok. (Adatbáziskezelés és könyvtári rendszerszervezés) 11. típus. bittérképes és vektorgrafikus képállományok. a fejlécben alkalmazható elemek. Adatbázis rendszerek. multimédia. Mozilla. Olvashatóság. egyedélettörténeti ábrák szerkesztése. informatikai alapfogalmak. alkalmazási lehetőségei. alkalmazások. táblázatok elemei. Weblapok tervezése: szövegformázás. Integrált könyvtári rendszerek moduljai. memóriakezelés. hullámformájú (digitalizált) és MIDI állományok. séma. videoállományok. keverés. Multimédia engineering. hálózatok.

(Könyvtári marketing és rendszerfejlesztés. A marketing-mix: célcsoportképzés. Az XML használata a felhasználói programokban. az információmenedzsment célja. (Weblapszerkesztés alapjai. közönségkapcsolatok. információ. Marketingstratégia kialakítása: életciklus modell. az Internet-jelenség. megvalósulása a könyvtárban. liberalizáció. Dokumentumtípusdefiníciók (DTD-k).alkalmazások (pl. A projekt fogalma és általános sémája. MODS stb. XML. A marketing menedzsment főbb tevékenységei. A piacszerkezet megállapítása. tudásbázis. CSS. A tudásmenedzsment és az emberi erőforrás menedzsment kapcsolata: az emberi erőforrás hatékonysága (céltudatosság. NewsML. a termék és a piac újdonsága és a piacon elfoglalt hely alapján. információ. Az emberi erőforrás hatékony menedzselése.és tudásmenedzsment a könyvtárakban) . motiváció és hatáskör). XML-struktúrák megadása schema használatával. érvényes XML dokumentumok létrehozása. képesség és képzettség. RDF). a tudásmenedzsment legfontosabb elemei.0 és 1. A marketing fejlődési szakaszai. modelljei és eszközei. értékesítési csatornák. vállalati információs rendszerek. tudás. megjelenítése a Weben (stíluslapok. A könyvtári rendszerfejlesztési projekt. pozícionálás. tudástranszfer. A könyvtárak lehetséges szerepe az információ. A tudásmenedzsment gyakorlata: az információs technológia felhasználása. XPath stb. szervezeti kultúra. XML-dokumentumok formázása a képernyőn és nyomtatásban. információ. intranet. szabályozási kérdések. Könyvtári marketing és rendszerfejlesztés. a tudás megosztása. A könyvtári rendszer működtetésének minőségi kérdései. versenyelemzés. a számítógép és az ember kapcsolata. A könyvtári munka tervezése és szervezése. Az innovációmenedzsment tartalma. A W3C XML 1. a piac szegmentálása. az infokommunikációs szektor tagjai és információs igényei. a tudásmenedzsment definíciója. Az XML formázási szabályai.) XML alapú kommunikáció az Interneten. Boston mátrix. A tudásalapú és információs társadalom paradigmái: az információs társadalom fogalmi megközelítése. tevékenységei. Az XML néhány alkalmazása (XHTML.és tudásmenedzsmentben. Névterek.1 ajánlások. tudásspirál. árpolitika. Hálótervezés. Az infokommunikációs szektor információs igényei és általános helyzetképe: konvergencia. XSLT.). TEI. igényfelmérés. marketingstratégiák csoportosítása a termékek ára és megkülönböztethetősége. A tudásmenedzsment mint a tudás menedzselésének tudatos formája: a vállalati tudástőke és mérése. értékek és attitűdök. leíró jelölő nyelvek és multimédia) 12. Az XML mint leíró nyelv. lehetséges stratégiái. WML.és tudásmenedzsment a könyvtárakban. HTML. globalizáció. Az információmenedzsment alapjai: adat. popularizáció. adatkötéses technikák. termékpolitika. tudástérkép. XML-dokumentumok szerkesztése. modellek. az információs szakemberek szerepe a tudásmenedzsmentben. marketingkommunikáció: kommunikációs modellek.

A felszíni vizek szennyezése és annak lehetséges következményei. A talajvédelem. Az atmoszféra felépítése. A víz szerepe a Földön. mint életközeg. A fontosabb aerobikus és anaerobikus szennyvíztisztítási eljárások. Az üvegházhatású gázok koncentrációjának változását eredményező természeti és antropogén folyamatok okai és következményei. A Kárpát-Pannon régió kialakulása. javításuk eljárásai. A zonális és nem zonális talajok képződése. Magyarországi fedett víztározók földtani. A légköri aeroszol tulajdonságai. vertikális rétegeződése. 8. A felszínalatti vizek szerepe a vízellátásban. környezeti hatása és környezetvédelmi hasznosíthatósága. Az ózon probléma. kémiai és biológiai folyamatokkal. A víz. Városi levegőminőséget meghatározó meteorológiai folyamatok. Az ásványok és jelentőségük a környezettudományban. A belső erők környezeti hatásai. A vízminőség és vízminőség védelem. A savanyú és a szikes talajok képződésének természetes és antropogén okai.és jégtakaró. A Föld légkörének jelenlegi összetétele. jelentősége és hatásai. Felszínalatti vizek jellemzése. kapcsolatuk a felszíni vizekkel. Veszélyeztetett ivóvízbázisok. a társadalmi környezet elemei és jellemzői. ezek környezeti szempontú geokémiája. A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. A környezettudomány tárgya. Növényzetük jellegzetességei. 3. A kémiai folyamatok szerepe a légkör összetételének alakulásában. a talajerózió kiváltó és befolyásoló tényezői.és hőmérsékleti viszonyai. ivóvíz termelése felszíni és mélységi vízbázisból. Az ivóvíz minősítése. Ezek környezeti szempontú geokémiája. 6. vízáramlási rendszerek. . Az éghajlatot meghatározó tényezők. 14. nyomás. A talajok fizikai tulajdonságainak antropogén változásai. 7. környezeti hatása és környezetvédelmi hasznosíthatósága. A légkör kémiai minősítése.KÖRNYEZETTAN-TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. 11. 4. anyagai. víztározók: a felszíni és felszín alatti vizek. 13. a hó. Az eutrofizálódás és az ellene való védekezés. A légkör és az óceánok közötti kölcsönhatás. A természeti. A környezetvédelem szempontjaiból legfontosabb ásványcsoportok. módszerei és kapcsolata más tudományágakhoz. az ásványok kapcsolata sugárzásokkal. A környezet fogalma. a Los Angeles-i oxidatív és a londoni reduktív típusú fotokémiai szmog jellemzői. A víz körforgása. A Föld és Magyarország klímazonális talajtípusai. A légkör kialakulása. 12. A vízszennyeződés lehetséges módjai. 2. 9. 10. A Föld energiamérlege. A régiót felépítő kőzetek. alrendszerei. az épített. 5. hidrodinamikai és vízkémiai jellemzői. A felszíni vizek minősítési rendszere. A Föld belső felépítése. A Kárpát-Pannon régió hasznosítható érces és nem érces ásványi nyersanyagai. a szennyvizek jellemzése.

nyitva. minősítése. Sugárvédelem alapelvei. populációdinamikai modellek. Az energetika szerepe az emberi társadalmak fenntartásában. Az ökológiai rendszerek stabilitása. 25. A gerinctelen és gerinces állatok evolúciója és környezeti jelentőségük. Az ipari és mezőgazdasági termelés során keletkező. 23. a hulladékok hasznosításának lehetősége. a megújuló energiaforrások szerepe. ezek kezelése. Az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások és ezek biológiai hatásai. A radioaktív hulladékok kezelése és elhelyezése. jelentősége és eszközei. .15. Áramlások a légkörben és az óceánokban. Állapotok és folyamatok változásai a tájökológiai rendszerben. zuzmók. módszerei és termelés közben keletkező hulladékok. A jövő energiatermelésének lehetőségei. A környezeti mintavételezés alapelvei. Az értékelési módszerek. 20. A szukcesszió fogalma és főbb folyamatai. 22. helyük és szerepük az élőközösségek anyagforgalmában és energiaáramlásáában. 17. fejlődése. 19. 28. Szerepük az élőközösségek fenntartásában. A biológiai diverzitás és megőrzésének fontossága. A kapcsolatszerkezet ─ trofikus struktúra ─ (táplálékláncok. A biológiai organizációs szintek jellemzői és az ökológiai szemlélet jelentősége a környezettudományban. A tájökológiai rendszerek stabilitása. Az emberi tevékenység káros hatásai a bioszférára. Természetes és mesterséges sugárterhelés. A földtörténet nagy kihalásainak környezeti értékelése. szukcessziós modellek. Az energiatermelés folyamatai. Társulások (közösségek) tér-idő struktúrái és működésük. A zajjal kapcsolatos környezeti és társadalmi problémák. Globális légköri áramlási rendszerek. A mérsékeltöv időjárását meghatározó légköri folyamatok (ciklonok. jellemzése. A biológiai produkció. A környezet fizikai szennyezésének főbb formái. 16. A környezet minősítése során alkalmazott monitorozó vizsgálatok alkalmazását lehetővé tevő méréstechnikai módszerek. 21. 27. melléktermékek. funkciói. 18. Az anyagkörforgalom és az energiaáramlás a szárazföldi és vizi élőközösségekben. táplálékhálózatok). szelektív hulladékgyűjtés. Algák. mohák. 24.és zárvatermők) evolúciója. A radioaktivitás felhasználása. Környezetgazdálkodás formái és módszerei. határértékek. A bioszféra kölcsönhatásai. A prokarióta mikroorganizmusok a Földön. Populációs alapjelenségek. ─ A zaj. anticiklonok). 26. és ezek környezeti hatásai. A földi élet kialakulása. A niche-tér felosztási modellek és a niche szegregáció. Gyakorlati szempontból fontos taxonok környezettani vonatkozásai. gombák és hajtásos növények (harasztok. Hulladékgazdálkodás. A szennyezések fizikai terjedése. rendszerezése. valamint a kommunális hulladékok osztályozása. Környezetegészségtan célja. Az energetikai folyamatokból származó környezetszennyezés csökkentésének lehetőségei.

Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. in situ és ex situ természetvédelem. A környezetvédelem célja. A fenntarthatóság fogalma. A természetvédelmi területek típusai. EU rendelkezések. A természetvédelem célja és szervezetei. . szervezetei és a jogi szabályozások. 30. Az Európai Unió környezetvédelmi rendelkezései. elvei. elvei és szemléletének érvényesítési lehetőségei. valamint a kiemelkedően fontos nemzetközi környezetvédelmi egyezmények. a természetvédelmi kezelés és rekonstrukció.29.

Szókratész és a klasszikus görög filozófia. történeti összefüggései 9. különös tekintettel Horatius életművére. 4. Elbeszélő vagy narratív műnem: az epika (Vergilius. 8. 6. Az ókori Mediterráneum kulturális kölcsönhatásai 10.LATINTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. Európa antik öröksége 12. A római kultúra aranykora. 5. 3. A római líra fejlődésének bemutatása. A római történetírás. Demonstratív műnem jellemzőinek felvázolása a római tanítóköltészet példáján. különös tekintettel Tacitusra. Műfajok és műformák megoszlása a római irodalomban 2. Irodalom és mitológia 11. A magyarországi latinság . 7. Ovidius). Hellenisztikus filozófiai iskolák és hatásuk a római irodalomra.

10. 5. századi Lengyelországról: történelem. századi lengyel irodalom legjelentősebb alkotói A XX. 8. 6. századi lengyel irodalom tematikus vonulatai 2. a fordításban. gazdaság. A modern lengyel nyelv és kultúra a globalizáció körülményei között. SZAKKÉPZETTSÉG A nyelvtani nem problémája a nyelvoktatásban. A XX.LENGYELTANÁRI 1. 7. tolmácsolásban. 4. A lengyel nyelv stílusrétegei. tolmácsolásban okozott nehézsége. 3. Ismeretek a XX. A lengyel igeszemlélet és a magyar igekötős igék. A lengyel és magyar igék kontrasztív összevetése. 9. A lengyel mondat szerkezete. Frazeologizmusok és neologizmusok a fordítás gyakorlatában. fordításban. politika. kultúra. .

Interpretációs eljárások régi. szemléltetés régi. intézménytörténeti szempontok alapján. stílustörténeti. Az élő irodalom és kulturális-mediális környezete (Az irodalom szerepe a mai társadalomban – kortárs szövegen szemléltetés. Az irodalmi korszakolás elméleteinek szerepe a szövegelemzés előkészítésében (A stíluskorszakok. egy életmű részletes ismertetése műfaji. poétikai. kapcsolata az irodalommal és az irodalomtanítással. Az irodalmi mítoszok.) . Az irodalmi műelemzésben használatos interpretációs eljárások fogalomrendszere (Verstani. a kultuszok (Komparatív szempontú értékelő áttekintés. kritikatörténet. humanizmus. Felvilágosodás. klasszikus és modern irodalmi műveken szemléltetve (A középiskolai szövegértelmezést segítő eljárások bemutatása választott magyar és világirodalmi művek részletes elemzése során. eszmetörténeti szempontú értékelő áttekintés.) 8. a nyelv és stílusújításról. a szövegismeret bizonyításával. a szövegismeret bizonyításával. stílustörténeti. reformáció (Retorikatörténeti. a televízió. klasszikus és kortárs magyar és világirodalmi művek részletes elemzése során. műfajtörténeti. tömegirodalom és magas irodalom viszonya. az irodalmi szöveg.) 9. a szó és a zene viszonyára összpontosító elemzésmódok.) 3. intézménytörténeti szempontok alapján. poétikai.) 5. a műfajiság szempontjára figyelő olvasás szemléltetése világirodalmi szövegen) 6. műfajtörténeti. előadáselemzési fogalmak és elemzési technikák. intézménytörténeti szempontok alapján. stílustörténeti. a mítoszkritikai olvasás szemléltetése világirodalmi szövegen) 7. egy életmű részletes ismertetése műfaji. a korszakretorika és a stílustörténet alapján zajló szövegértelmezés. egy életmű részletes ismertetése műfaji. retorikai. narratológiai. klasszicizmus. a szövegismeret bizonyításával.MAGYARTANÁRI Irodalomtudomány SZAKKÉPZETTSÉG 1. poétikai.) 4. egy életmű részletes ismertetése műfaji. a tömegkommunikáció. Az irodalmi műfajok és intézményrendszerek. stílustörténeti. Az emberkép változatai.) 2. a film. a médiakutatás.) 10. az internet. a szövegismeret bizonyításával. rokokó. poétikai. intézménytörténeti szempontok alapján. A romantika korának irodalma (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről. drámaelméleti. az önreprezentáció keretei (Komparatív szempontú értékelő áttekintés. érzékenység (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről. A barokk irodalma (Retorikatörténeti. Reneszánsz. a kép. eszmetörténeti szempontú értékelő áttekintés.

) 12. stílustörténeti.) 14. poétikai. stílustörténeti.11. drámaművészete és epikája (Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji. intézménytörténeti szempontok alapján. poétikai. A két világháború közötti magyar líra. poétikai. intézménytörténeti szempontok alapján. poétikai. stílustörténeti. kritikatörténet. század első két évtizedének lírája. a szövegismeret bizonyításával.) . intézménytörténeti szempontok alapján. drámaművészet és epika (Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji. stílustörténeti. világháború utáni évtizedek irodalma a hetvenes évek közepéig (A korszak történeti és esztétikai jellemzése. intézménytörténeti szempontok alapján. A XX.) 13. egy életmű részletes ismertetése műfaji. a szövegismeret bizonyításával. A II. a szövegismeret bizonyításával. a szövegismeret bizonyításával. Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji. A századvég irodalma (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről.

a retorikai szituáció. a funkcionális . elocutio. tárgya. stíluselmélet – a stilisztika fogalma. a szónoki beszéd kidolgozásának öt fázisa (inventio. A névszó alaktana – a mai magyar névszótőrendszer és kialakulása. a klasszikus és a modern. A retorika tudományos épülete – a retorika szükségessége. a mondatátszövődés. A mondattan alapvonalai – a mondattani fogalmak értelmezései. a stílusfogalom alakulása. a mondatok logikai minősége 7. morfológiai és jelentésszerkezete. a magánhangzó. fajtái a színtértől és a céltól függően. a morfémák főbb típusainak történeti változásai (tő. a módjelek története: alaktani és funkcionális változások. módszerei. a tudományos és népszerű retorika összevetése 9. helye. az egyetemes és magyar retorika története és mai reneszánsza. felosztása. érvényességi területe. az egyszerű és az összetett mondatok elemzése. fogalma. tárgyköre.és a mássalhangzótörvények a magyarban 3. a közbeékelődés. Az ige alaktana – a magyar igealak szintetikus jellege. anyaga. a névszójelek története. a mondat szerkezeti és szerkesztettségi típusai. dispositio. a sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok. a morfémák funkciói. a magyar szószerkezetek és mondatok transzformációs generatív elemzése 8. névszóragozás a mai magyar nyelvben: a magyar esetrendszer leírásának problémái. az ikes igék. Rendszeres leíró hangtan – a magyar magánhangzók és mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere. időtartama. kormányzás és kötés elmélet. névszóragozásunk fejlődésének főbb vonalai. a mondattani elemzés szempontjai. a tudományos igényű mondattani leírás jellemzői. a hangok rokonsági rendszere. a fonéma és a fonémafelfogások 2. a generatív transzformációs nyelvtan modellje: standardelmélet. a szónoki beszéd szintjei. Stilisztika. képző. rag) 4. igei személyragjaink rendszere 6. szemlélete. a funkcionális stilisztika stílusértelmezése. memoria. a magyar grammatika és a generatív nyelvtan közötti eltérések és hasonlóságok. elkülönítése más tudományágaktól. A mondattani irányzatok – leíró mondattanok tipológiája. jel. a morfémák kapcsolódásának szabályai. az igefajták és az igeragozás összefüggése. a mai igetőrendszer és kialakulása. az igemódok és kifejezőeszközeik. a szónokra vonatkozó főbb retorikai ismeretek. az egyes esetragok története 5. a szónoklás alkalmai. hangkapcsolódások a beszédláncban. a mondatrészek. az általános és a határozott ragozás. A retorikai elemzés – a beszéd és funkciói. Leíró hangtan – a szegmentális fonetika irányai. a megkülönböztetésükre vonatkozó elméletek. a stilisztika összefüggése nyelvés irodalomtudományi és más diszciplínákkal. a beszélőszervek biológiai és fonációs működése. A morfémák alaktana – a morfémák fogalma és fajai. pronuntiatio) 10. a magyar beszédhangok képzése.Nyelvtudomány 1. tárgya.

anyaga. stílustipológia. stílusirányzatok nyelvi-stiláris jellemzői 11. célja. a nyelvistilisztikai eszközök szerepe a legfontosabb stílusrétegekben. felosztása. tematikai ugrás a szövegben. Szövegtani elemzés – a szöveg témája. a stíluseszközök szintjei: stíluselemek az akusztikai. segédtudományai. a stílus hírértéke. szövegpragmatika. tárgya. a képi. a szöveg szerkezeti sajátosságai. feladata. -akusztikum. szövegstilisztika 13. Stilisztikai elemzés – a stílusteremtő és -meghatározó tényezők.és kifejezéskészlet. a szövegszinten. eszközei. a szintaktikai. a szöveg fogalma. a szövegértékűség jellemzői. szövegtipológia. hatósugara. fajtái és eszközei. művészi áramlatok. a szöveg kifejtett és kifejtetlen jelentése. a verbális és a multimediális szöveg. a magyar szövegtani kutatások mai helyzete.stílusfelfogás elméleti háttere. foka szerint . szövegforma. a szó. a szövegösszefüggés területei. megjelenése. stílustörténeti korszakok. a művészi stílus legfőbb sajátságai a tárgyalt hat nyelvi szinten 12. a szöveg jelentéstani összefüggésének mértéke. a nyelven kívüli jelenségek szintjén. fajtái az utalás iránya. Szövegtan – a szövegtan történeti gyökerei. a szöveggrammatikai utalás fogalma.

Lagrange tétel. minimális vágás. Analitikus geometria síkban és térben. maximális folyam. Egzisztencia. Cayley tétel. fák. lineáris diofantoszi egyenletek. Euler tétele. síkok. folyamok. 7. permutációcsoportok. 5. Eloszlásfüggvény. Hálózatok. Konvex poliéderek és politópok. Konvex halmazok. Csoportok. alkalmazásai terület és térfogatszámításra Differenciálegyenletek alapfogalmai. 9. Lineáris kongruenciák.és unicitás tételek. Bayes tétel. Gráfok színezései. 8. Caratheodory tétele. Elemi megoldási módszerek. szélsőérték számítása Határozott és határozatlan integrál. függetlenség. diszkrét logaritmus (index). 6. konvex burok. Klasszikus valószínűségi mező. . Egyenesek. Helly tétele és alkalmazásai. 3. mohó színezési algoritmus. Euklideszi gyűrűk. Átviteli elv. várható érték. primitív gyök. Egyváltozós függvények differenciálhatósága. Nevezetes diszkrét eloszlások. 10. Kvadratikus reciprocitás tétele. kromatikus polinom. Párosítás-elmélet. testek. Euklideszi tér. Egyváltozós függvények határértéke. magasabb fokú kongruenciák. Gráfok összefüggősége. Euler-Fermat tétel. A lineáris differenciálegyenlet rendszerek és differenciálegyenletek elmélete. folytonossága. Elválasztási tételek. Legendre szimbólum. Térelemek távolsága. szöge. szórás. 4. teljes valószínűség tétele. feltételes valószínűség.MATEMATIKATANÁRI 1. SZAKKÉPZETTSÉG 2.

A német nyelvű irodalom egy szabadon választott korszakának bemutatása. Grundbegriffe der kontrastiven Morphologie und Syntax (Wortklassen. Identitások az irodalomban – irodalom mint interkulturális kommunikáció 9. a „saját” és az „idegen”. Felvilágosodás és Weimari klasszika 5. Kontrastivität im Bereich der Nominalphrase: Struktur. Kontrastivität im Bereich der nominalen Kategorien Genus und Numerus. kortörténeti. eszmetörténeti és kulturális kontextusban: „Klasszikus” modern és avantgard 7. 5. kortörténeti. 7. 10. 8. morphologische und kommunikative Bedingungen). Zielsetzungen und Stellenwert im System der linguistischen Disziplinen. „Generalisierung“. Kontrastivität im Artikelgebrauch (mit besonderer Rücksicht auf die funktionalen Domänen „Identifizierung“. Kollektív identitások (nemzet. Az irodalmi interpretáció alapfogalmai (szerzőség. Komplexe Sätze mit besonderer Rücksicht auf die Ergänzungssatzkomplexe: Typologie und kontrastive Aspekte der Ergänzungssätze. 4. A szemantika és a pragmatika módszerei. eszmetörténeti és kulturális kontextusban 8. A generatív nyelvészet módszertana. eszmetörténeti és kulturális kontextusban. Satztopologie: syntaktische. Satelliten: Satzglieder und Attribute. a drámai és a lírai szövegfajták jellegzetességei (műfajelmélet) 4. etnikum. Supplemente). Értékválság és individuális identitásválság. grammatische Kategorien. a prágai iskola és az amerikai deskriptivizmus módszertana. Valenz. Modalverben (müssen vs. Kontrastive Grammatik – Forschungsobjekt. Az irodalmi kommunikáció folyamata .NÉMETTANÁRI Nyelvtudomány SZAKKÉPZETTSÉG 1. Prädikatsteil“ und „Propria“). 3. eszmetörténeti és kulturális kontextusban. recepció. A német nyelvű irodalom korszakai. Topologie. szöveg. A német nyelvű irodalom korszakai. intertextualitás) 3. Kontrastivität im verbalen Bereich: Genus. 9. Komplemente vs. absoluter und relativer Tempusgebrauch.-ung. Modi (Konjunktiv außerhalb und innerhalb der indirekten Rede). a társadalmi nem identitáskonstrukciói).irodalom mint kulturális kommunikáció 2. szabadon választott irodalmi példákon bemutatva .und Nebensatz). Irodalomtudomány 1. Verbalkomplex (Topologie im Haupt. Attribute. A német nyelvű irodalom korszakai. sollen). 2. intenció. Interferenzanfällige Erscheinungen im Satzbereich (Satzmuster und Satzbauplan. „nom. kortörténeti. A narratív. kortörténeti. 6. Rektion. Dependenz vs. a saussure-i fordulat. olvasás. A történeti összehasonlító nyelvészettől a strukturalizmusig: az összehasonlító módszer. Dt. vallás. irodalmi példákon bemutatva 10. A romantikától a naturalizmusig 6.

возможности приобретения собственной квартиры или дома. Письменный экзамен (180 минут) Структура и тематика письменного экзамена . строгость и терпимость в воспитании ребёнка. Рождество. указанную в тематике устного экзамена (60 минут) 2. .перевод текста (800 n) с русского на венгерский (60 минут) . Расскажите о роли семьи в современном обществе (проблемы многодетных семей. СЕМЬЯ Личные данные. как можно сделать квартиру по-настоящему уютной. учёба. ваш дом или квартира. возможности заработать. годовщины. крестины. в которой вы живёте. типы жилья.перевод текста (800 n) с венгерского на русский (60 минут) .сочинение (минимум 50 строк) на тему. предварительно одобренных экзаменационной комиссией . идеальные условия для заключения брака. Жилищная проблема в Венгрии. Семейные праздники: дни рождения. демографические проблемы. Зарплата. Новый год. Жилищные условия Город или деревня. Пасха. Устный экзамен (20 минут) Структура и тематика устного экзамена . Безработица и её причины. Стоит ли сохранять старые здания? Какие проблемы существуют в связи с сохранением старых кварталов? III. Работа На основе чего молодёжь выбирает профессию? Способы поиска работы. образование.монолог (минимум 10 минут): доклад на одну из пяти выбранных и подготовленных студентами тем.диалог (10 минут): свободный разговор с экзаменаторами на основе следующей тематики: I. Равноправны ли женщины с мужчинами при устройстве на работу? Пенсионная система. II. именины. возможности решения проблемы.OROSZTANÁRI Разделы экзамена: SZAKKÉPZETTSÉG 1. Воспитание детей в семье и школе. причины и последствия разводов). кризис института семьи.

модные диеты. бытовые услуги). климат Времена года и погода. в больнице. Как влияет погода на настроение человека. кафе. фнансовые услуги. Услуги и торговля Виды услуг (салоны красоты. Чистота окружающей среды и здоровье. биоэнергетика. снабжение медикаментами. Типы магазинов. Рестораны. Состояние медицины в Венгрии (реорганизации. оборудование. последствия. Расскажите о вреде курения. Цели рекламы. массаж рук и ступни. Погода. столовые. VII. Автомобиль. группа риска. иглоукалывание. корректность в рекламе. кинофильмы. Климат и внешность. объявления. V. Питание Какой должна быть здоровая пища? Последствия неправильного питания. дорожные происшествия. «В здоровом теле здоровый дух». Курение – это личное дело? Алкоголизм и наркомания: причины. Одежда и погода. кинотеатры. кадрами). симптомы. Особенности русской кухни. болезни. инвестиции. VIII. Климатические особенности Венгрии и России. Спорт и игры. Дайте оценку дорожной сети Венгрии.IV. Здоровье У врача. хобби Театры. Свободное время. фитнес-клубы. Чем знаменита венгерская кухня. Транспорт Общественный транспорт и его проблемы. концерты. Задачи охраны окружающей среды. Спорт и бизнес. лекарственные травы и тд. аварии. почта. бары. пивные.). IX. Мода и торговля. Реклама. профилактика и административные меры. режим питаня. её особенности. VI. рестораны быстрого питания. развлечения. национальные блюда. дорожные знаки. Альтернативная медицина (мануальная терапия. национальные блюда. . проблемы паркования. детская полнота. Вождение автомобиля и алкоголь.

8. Словарный состав русского языка. и 3. Типы словарей. Русский глагол. Сложное предложение. Венгрия и Россия Географическое положение.. Имена прилагательные. концерты. Классификация глаголов. журналы. 6. писатели. 4. 7. Стандартные нестандартные именные основы. Mai orosz leíró nyelvészet 1. Синтаксис словосочетаний и проблема валентности. Имена существительные. X. края. Виды морфов. население двух стран. Типы склонения. Простое предложение. 5. 2. Оценка экзамена В случае неудовлетворительной оценки (1) любого подраздела письменного экзамена весь письменный экзамен считается неудовлетворительным. В случае неудовлетворительной оценки (1) любого подраздела устного экзамена весь итоговый экзамен считается неудовлетворительным. Путешествие. 10. Понятие «морф» и «морфема». музыкальные инструменты. 9. . В этом случае студент не допускается до устного экзамена. Функциональные стили современного русского языка. Словообразование и словоизменение. Газеты. виды и способы путешествий. Знаменитые места (столицы. Нестандартные окончания. книги. исполнители. Продуктивные и непродуктивные классы. курорты. радио. Этимологические пласты словарного состава. Грамматические категории глагола. Музыка. Государственное устройство Венгрии и России. электроника. Местоимения. поездки по Венгрии и за границу. музеи. библиотеки. природные богатства).Телевидение.

) 2. музыкальность. Славянская мифология. Конфликтность русско-советских культурных парадигм после 1917 года (измы и группировки идеологического и поэтического характеров). 5. имажинизм. жанровое. Европа и Россия. «Диалектика души». Древнерусское искусство (литература. Становление социалистического реализма. иконопись. произведения 8. документаризм. Слово о полку Игореве. Воспроизведение исторического и семейного романа. Поэтика и история русского символизма и постсимволизма (акмеизм. . Основные мотивы и жанры (Пушкин. «тамиздат».п. Гоголь). бесконфликтность. Три культурных центра (Киев. Роман-прозрение Специфика чеховской новеллистики и драматургии («футлярность». зодчество). Лермонтов. Бунт и смирение. символы и т. Раскол Деятельность Петра I. авангард). Представители. Литература в эмиграции 9. 7. стилевое многообразие литературы второй половины 20 века («оттепель». «исповедальная» проза. Славянофилы и западники Психологическая проза Толстого. литература о войне и о ГУЛАГ-е. Сюжетный параллелизм Полифонический роман Достоевского. футуризм. реализм.Orosz irodalom és művelődéstörténet 1. лиризм. Русско-венгерские литературные связи. Москва. «Самиздат». 6. Миф Петербурга в русской литературе Русский романтизм и реализм. Рождение постмодернистического романа и лирического мышления в канун 21 века 10. импрессионизм. Эпос и роман. Москва–Петербург. Типология «лишнего» и «действующего человека» (Гончаров. Идейное. Восприятие русско-советской литературы в Венгрии с рубежа 19 века до наших дней. 3. 4. Тургенев). Эпоха русского классицизма и сентиментализма. деревенская проза. деталь. подтекст. Проблема двойничества. Санкт-Петербург).

A tudás szerveződése és fejlesztése (kognitív pedagógia. Speciális nevelési/képzési szükségletű gyermekek felzárkóztatás/tehetséggondozás. világháború után: történelmi okok. Az egységes középfokú iskola (comprehensive school. az iskolában: cigánytanulók. gyermekvédelem. . Tantervi paradigmák a 2o. Forrásközpontok. A tanítás és tanulás értelmezése a 2o. kollégiumi nevelés. 12. 11. ideológiák és értékválasztások. A tanítás és tanulás értelmezésének történeti vázlata. században: embereszmény – pedagógiai célrendszer – iskolai műveltségi kánon(ok) – vizsgarendszer. 5. interkulturális nevelés. konstruktivizmus). században: tanulási környezet(ek) és tanári szerepek. Gesamtschule) a II. Iskola és társadalom: az iskolaszerkezet alakulásának történetisége és a hazai iskolaszerkezeti átalakulás (l989/9o) társadalmi és pedagógiai problémái. 9. 10. együttműködés és versengés (pedagógiai szociálpszichológia). információhordozók a pedagógiában: nyomtatott és digitális változatok. Modellek és paradigmák a neveléstudományi gondolkodásban. Színterek és szakmai szerepkörök a tanári munkában: nevelési és pályaválasztási tanácsadás. drogmegelőzés. Adaptív és szelektív iskolarendszerek sajátosságai: európai összehasonlítás 3. 2. Az iskolai nevelés és tanítás társadalmi/társas közege: tanulói szerepek. inkluzív nevelés. 6. 8. 7. csoportdinamika.PEDAGÓGIATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. 4.

A rendi társadalom jellemzői. Magyarország története 1944-től napjainkig 17.TÖRTÉNELEMTANÁRI 1. A hidegháború kora 19. világháború korában 18. Róma története a királyság korától a Nyugatrómai Birodalom bukásáig 3. Egyetemes történelem a két világháború között és a II. módszerei és forrásai 24. Magyarország története a magyar nép kialakulásától 1301-ig 4. Európa az abszolutizmusok korában 11. Magyarország története 1918-1944 között 16. A polgári társadalom 23. Életmód és mentalitás a klasszikus antikvitásban és a középkorban . Európa története nemzetállamok születésének és a gyarmati küzdelmek korában 15. A nagy földrajzi felfedezések és a reneszánsz kora 10. a késő rendi társadalmak felbomlása Európában 22. A modern politikai eszmetörténet irányzatai és történetírói megközelítései 21. Európa története a rendiség korában 7. A társadalomtörténet irányai. Történeti segédtudományok szerepe az oktatásban 20. Magyarország története 1526-1686 között 8. Magyarország története 1686-1790 között 9. Európa története a feudalizmus korában 6. Magyarország története 1301-1526 között 5. Európa története az ipari és a polgári forradalmak korában 14. Magyarország története 1848-1918 között 13. A görög polisz és története SZAKKÉPZETTSÉG 2. Magyarország története a Habsburg abszolutizmus korában és a reformkorban 12.

25. Életmód és művelődés a koraújkorban és az újkorban .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful