TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZAKMAI ÁBRÁZOLÓ
ZÁRÓSZIGORLAT TEMATIKÁI

GEOMETRIA ÉS MŰSZAKI RAJZ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG

1. Projektív geometria Affinitások, kollineációk, korrelációk, involúciók. A projektív sík és térgeometria analitikus modellje. 2. Projektív transzformációk Másodrendű és másodosztályú alakzatok. Pascal, Brianchon, Steiner tételek. Projektív metrika. 3. A Monge projekció Helyzetgeometriai és metrikus feladatok. Képsík-transzformáció és rotáció. Poliéderek, gömb, egyszerű görbelapú testek ábrázolása, metszése egyenessel, síkkal. Kúpok és hengerek áthatása. 4. A kótás projekció A kótás projekció fogalma, alapfeladatok. Gyakorlati feladatok a kótás projekcióban: fedélidomok, földmunkálatok szerkesztése. 5. Axonometria A leképezés fogalma, Pohlke tétel és az alaptétel, térelemek ábrázolása. 6. Az axonometria alkalmazásai Testek ábrázolása, árnyékszerkesztés. Speciális axonometriák. Összemetszési eljárás. 7. Centrális projekció A centrális projekció matematikai megalapozása. Térelemek helyzetgeometria feladatok, metrikus feladatok, mérési kör. ábrázolása,

8. A centrális projekció alkalmazásai Testek ábrázolása, árnyékszerkesztés. Speciális perspektívák. Centrális összemetszési eljárás, centrálaxonometria. Sztereoszkópikus projekció. Fotogrammetria. 9. Differenciálgeometriai alapok Sík- és térgörbék, felületek differenciálgeometriai vizsgálata. 10. Műszaki rajz A szimbolikus ábrázolás alapelvei, a legfontosabb szabványok. Az ábrázoló geometria objektumainak speciális megjelenése a műszaki rajzban. 11. Számítógépi grafika Grafikus szoftverek, műszaki rajzok gépi úton való előállítása. Az AutoCAD elemei. Szerkesztések. Síkbeli és térbeli objektumok ábrázolása.

ANGOLTANÁRI Kötelező tárgyak

SZAKKÉPZETTSÉG

1. Teaching British Culture and Society 1. Major developments in the history of the four nations of the British Isles up to 1485 The history of conquests and settlement. Wars in France. The first stages of the unification process 2. Britain in the Early Modern period (1485-1800) The Reformation. The Elizabethan religious settlement. The causes of the Civil War. The Glorious Revolution. The Hanoverians 3. Britain's changing role in the world Foreign policy. Empire & Commonwealth. Britain and the European Union 4. The British political system Constitutional development. The electoral system. The party system. Parliament. The Government 5. Economy and society Economic history. Economic policies. Social classes. Race relations 6. The Educational system School history. The state school system. Public and other independent schools. The Universities 7. Religion in Britain Religious history. The Church of England. Other religions, churches and religious movements 8. Welfare The origins of the welfare state. The NHS. The NHS reforms of the 1980s and 1990s. The benefits system 9. Post-1945 political history up to 1970 10. Post-1945 political history from 1970 to 1997 Required reading: McDowall, D. An Illustrated History of Britain. London: Longman, 1991. Oakland, J. British Civilization. London: Routledge, 1992. Sked, A. - Cook, C. Post-War Britain. London: Penguin, 1990. Recommended reading: Bromhead, P. Life in Modern Britain. London: Longman, 1991. Irwin, J. Modern Britain: An Introduction. London: Allen and Unwin, 1994. Jenkins, P. Mrs Thatcher’s Revolution. Cambridge: Harvard UP, 1988. Marwick, A. British Society since 1945. London: Lane, 1982. Oakland, J. A Dictionary of British Institutions. London: Routledge, 1993. O’Driscoll, James. Britain. Oxford UP, 1995.

2. Teaching Contemporary American Culture and Society 1. The geography of the United States. Geographical regions and natural landscapes. American regionalism. Cultural regions in America. 2. The American system of government. Federal and state institutions. The U.S. Constitution. The courts and the law. Political parties and the election system. Lobbyism. 3. The ethnic composition of the American population. Major ethnic groups and minorities. Civil rights movements in America. From “melting pot” through “cultural pluralism” to multiculturalism. 4. A comparative survye of the American and Hungarian systems of education. 5. Factors contributing to cultural stability: belief systems and myth structures. Ideologies of American destiny and identity. American ethnocentrism. 6. Women in American society. 7. Entertainment and the mass media in the U.S.A. Major television networks. The printed media: major American newspapers (choose 10 for your survey) and magazines (choose 15). Popular culture. Advertising. 8. The survey of a historical period of your choice. Choose one of the following six historical periods for your presentation: the American Revolution, the Civil War decade, the “Gilded Age,” the “Progressive Era,” America between the two world wars, or the U.S.A. since 1945. 9. Hungarian-American links and contacts. The Hungarian contribution to the making of America. 10. Regionalism and multiculturalism in Canada. Kötelező olvasmányok (a következő források megfelelő fejezetei): Fawcet, Edmund and Tony Thomas, America and the Americans. Glasgow: Fontana/Collins, 1983. Chapter 1: “Rich and Varied Sameness”: Regions and People (pp. 11-47) Chapter 4: “Democracy and Its Discontents”: Politics and Government (pp. 129-164) Chapter 5: “Limping Donkeys and Lumbering Elephants”: Democrats and Republicans (pp. 165-183) Chapter 9: “Tomorrow’s Americans”: Schools (pp. 274-307) Chapter 10: “The Knowledge-Industrial Complex”: Universities and the Arts (pp. 308-332) Chapter 11: “Rule of Lawyers”: The Legal System (pp. 333-365) Chapter 12: “Soft Soap and Hard News”: Television and the Press (pp. 366383) Luedtke, Luther S., ed., Making America: The Society and Culture of the United States. Washington, D.C.: USIA, 1987. Magyarics, Tamás and Tibor Frank, Handouts for U.S. History: A Study Guide and Workbook. Budapest: Panem-McGraw-Hill, 1995.

Mittleman, Earl N., An Outline of American Geography. Washington, D.C.: USIA, 1986. Schroeder, Richard, An Outline of American Government. Washington, D.C.: USIA, 1986. Tindall, George B. and David E. Shi, America. New York: Norton, 1989. Walberg, Herbert J., American Education: Diversity and Research. Washington, D.C.: USICA, 1978. Háttérirodalom: Boyer, Paul S. et al., The Enduring Vision: A History of the American People. Lexington Mass., 1994. Brinkley, Alan, The Unfinished Nation: A Concise History of the American People. New York, 1993. Evans, Sara M., Born for Liberty: A History of Women in America. New York, 1989. Fiedler, Eckhard et al., America in Close-Up. London, 1990.

Language Test Construction and Evaluation 1. item discrimination. Heaton. Classical item analysis: item level analysis (facility value. Testing vocabulary (task types and task effects) 11. C. Writing English language tests. Testing grammar (task types and task effects) 12. I. C. K. K. Testing for Language Teachers. B. Gy. distractor analysis). J. & Cseresznyés. J. Gy. (2003). Techniques for testing listening 7. Háttérirodalom: Into Europe sorozat. Assessing writing (task design considerations. C. The Speaking Handbook Fehérváryné. (1990). J. test types 2. (1988). range. The Writing Handbook . & Együd. M. assessment scales) 10. Reading and Use of English Csépes. Kiadó: Teleki László Foundation & the British Council Alderson. J. Assessing speaking (task design considerations. A. SD.. Basic concepts in language testing: validity. whole test level analysis (measures of central tendency. Techniques for testing reading 8. Assessment of young learners 6. (2004). Test specifications 4. Listening Tankó. split-half reliability index) Kötelező olvasmányok: Alderson. Hughes. Weir. (2005). assessment scales) 9. & Wall. Communicative Language Testing. Prentice Hall International. C. D. Language Test Construction and Evaluation. Internal and external ways of test validation 5. Clapham.3. Longman. (2005). CUP. CUP. H. washback. (1995). Guidelines for classroom testing 3. (1989). & Pizorn. reliability.

its main features and function 2. Definitions of poetry. Hungarian Journal of English and American Studies 1995. Oxford: OUP. “Freud . „Form and Genre”. “Some Aspects of Poetry since the War”. Thomas) 10. . The basic literary forms: poetry 8.M. Jung and the ‘Myth’ of Psychoanalysis in The White Hotel”. „Literature and Ideology” Charles Tomlinson. Dennis. 55-69. “Seduction and the Politics of Reading in The French Lieutenant’s Woman”. Fejezetek: „Interpretation”. 1. 450-470. The basic literary forms: fiction 9. 121139. Taylor. The White Hotel Szakirodalom Walder. Social and Political Issues in Post-War British Literature (focusing on John Fowles) Háttérirodalom Regények John Fowles. Animals in poetry 6. Figures of speech in everyday discourse and in poetry 4. Richard. Children in poetry 5. “Primary Modes of Poetic Expression”. Major Tendencies in British Poetry between 1945-1980 7. In: The Pelican Guide to English Literature 8. pp. ed. Reading and Teaching British Literature 1. Literature in the Modern World: Critical Essays and Documents. “Narrative Fiction and the Printed Word”. London: Macmillan. Rowland Wymer. 1981. 153-163. rhyme and their use in teaching 3. Winter 1989. 2. Understanding the Elements of Literature. „Englishness”. Mosaic 22. Thomas. Approaches to History in Post-War British Literature (focusing on D.M. 1993. Rhythm.Választható tárgyak Egy tárgy választandó az alábbiak közül 4. Tamás Bényei. 39-100. The French Lieutenant’s Woman D.

Modernism in fiction. Language-based approaches to literature. The use of literature in the language classroom. Multiculturalism in contemporary drama: African-American voices. Zsolt. Ronald and John McRae. László és Virágos Zsolt. 2007. Literature & the Learner: Creative Classroom Practice. American Poetry after 1945: African-American and ethnic voices. Scott Fitzgerald. Abádi Nagy. Brumfit. 10. . Teaching American Literature 1. Zoltán. Az amerikai irodalom története. Thorton Wilder as a dramatist. Az amerikai minimalista próza. Budapest: Argumentum. 2. 8. 4. Carter. American drama coming of age. 1996. eds. 1997. 9. Debrecen: Institute of English and American Studies. 5. The Great Gatsby. 7. 3. C. J. Budapest: Eötvös József. Language. Oxford: Oxford UP. F. Literature and Language Teaching. Virágos. The American short story after 1945: trends and representatives. Országh. London: Longman. The New Poetry Movement.5. 1986. and Ronald Carter. The American Short Story before mid-century: Willa Cather and Ernest Hemingway. 1994. The Modernists and Others: The American Literary Culture in the Age of the Modernist Revolution. Theoretical considerations. eds. Multiculturalism in fiction: Chicana voices. 6.

szaporodás. szervei és evolúciója az állatvilágban. Az aerob és anaerob energiafelszabadító folyamatok. 17. Az agykéreg felépítése. A sejtorganellumok szerkezete és működésük. A vírusok általános jellemzése. a törzsfejlődési kapcsolatok. A nukleinsavak molekuláris szerkezete. A vírusok osztályozásának alapjai. 6. vegetatív és reproduktív szakasz sajátosságai.. a C4. 5. Az immunitás kialakulása. A légzés. anatómiai leírása. Populációs szintű evoluciós folyamatok. Törzsfejlődési vonalak. A szelekció típusai. Az asszimiláció és disszimiláció az élő szervezetben. Az eukarióta sejt evolúciója. A populáció. 11.A C3 (Calvin ciklus). A mai ember egyedfejlődése. Egy-. Anatómiai és élettani jellemzése. 16. A növényi sejtek. Ivaros folyamatok. szervrendszerek jellemzése és kialakulása. A növényvilág fő szerveződési típusai. Egyedfejlődés. 4. A gerincesek kialakulása és fő törzsfejlődési csoportjaik. Nemzedékváltás. A növekedés. A vírusok morfológiai.és biokémiai jellemzése. A főemlősök evolúciója. a fejlődés és az ivari funkciók hormonális szabályozása. fejlődési ciklus. az immunrendszer szerkezete. A növények ásványi táplálkozása. valamint biofizikai és biokémiai alapjai.és energia megkötésének és felszabadításának molekuláris alapfolyamatai. a Homo evolúciója.BIOLÓGIATANÁRI 1. A zárvatermők kialakulása és jellemzése. Az ősbaktériumok és az eubaktériumok összehasonlítása. Az anyagfelvétel és az anyagszállítás. Alkalmazkodás a szárazföldi életmódhoz. 12. Gazdasági fontosságú csoportjainak ismertetése. . mint az egyedfölötti szerveződési szint. két. Antigének és antitestek. Az állati szervezetet felépítő szövetféleségek ismertetése. A növényvilág kialakulása. Az állatvilág főbb szerveződési típusai. szerveződése. A hominidák kialakulása. funkcionális tagolódása. Bakteriofágok ismertetése. Az ideg. Endokrin mirigyek. A genetikai polimorfizmus. DNS és RNS vírus ismertetése egy-egy példával. 3. 7. A növényrendszerezés alapelvei. Az anyag. a CAM növények anyagcseréjének jellemzése. Az extrakromoszómális öröklődés jelensége. A légzés és a biológiai oxidáció. Kromoszómák. Az immunizálás módszerei és jelentősége. 13. szövetek. 15. Növekedés.és többfaktoros keresztezések. 14. A biogén légkör eredete és a genetikai állomány kialakulásában játszott szerepe. Az evolució irányíthatóságának kérdése. A limfociták és különböző típusainak szerepe az immunválasz kialakításában.és immunműködés sejt és szövettani. 10. A mitotikus sejtosztódás. Hormonális szabályozás az élővilágban. 9. vízfelvétel és leadás. 8. A fotoszintézis. Az állandó testhőmérséklet evolúciója. SZAKKÉPZETTSÉG A prokarióta sejt szerveződése. embrionális és posztembrionális fejlődésbiológiája. A kapcsoltság jelensége. a raktározás és a kiválasztás főbb típusai. Kemoszintézis. szervek. Az autotrófia és heterotrófia főbb típusai. evolúciója. Az öröklésmenetek főbb típusai. Fontosabb csoportjaik jellemzése. 2. A Mendeli genetika alapjai. A növényi növekedés és fejlődés szabályozása. A rendszerezés alapjai.

20.és flóra története. Az ökológiai hatásvizsgálatok. Genetikai és környezeti tényezők szerepe az állati magatartásformák kialakításában. A populációk struktúrája és dinamikája. Az ökológiai faktorok elmélete: az ökológiai miliő és az ökológiai tolerancia direkt komplementaritása. Az ember és az emberi társadalom szerepe a földrajzi burok és a bioszféra sorsának alakításában. . A cönózis tér. Fajfeletti evolució. Az élőlények közötti kapcsolatok típusai és ökológiai jelentőségük. 24. 23. Flóra és fauna elemek. efficiencia és preferencia. 19. 21. A biológiai fajfogalom. A populáció. A hazai nemzeti parkok. A Föld nagy biogeográfiai egységei. A Kárpát-medence állat. A biológiai produkció (produktum és produktivitás. A cönózis analitikus és szintetikus bélyegei. energia). Ökológiai piramisok (szám. A szünbiológia fogalma. A cönológia alapfogalmai. Védett és veszélyeztetett fajok. A környezetminőség fogalmának ökológiai értelmezése. Táplálékláncok és hálózatok. Primer és szekunder produkció. A limitáció és az indikáció elve.A bioszféra fogalma. Reliktumok és endemizmusok. A niche elmélet. Az ökológia. mint ökológiai alapegység. A populációrendszerek fejlődése. mint tudomány és mint szemléletmód. Biodiverzitás. Viselkedésbiológiai alapismeretek. 25.és időbeli struktúrája.és növényföldrajza. A természet megőrzésének és az emberi környezet védelmének ökológiai alapjai. A cönózis és egységei. asszociáció alatti és feletti egységek. 22. biomassza. a fajképződés menete és típusai. Anyagforgalom: elemciklusok és energiaáramlás. turnover). Az ökoszisztéma fogalma.18. A szukcesszió. fauna. A populációs szemlélet jelentősége a biológiai fajfogalomban.

és ezek kísérleti igazolása. tömegpontrendszer és merev test kinematikája A vonatkoztatási rendszer és a koordinátarendszer fogalma. A potenciális energia definíciója. A perdület (impulzusmomentum) és forgatónyomaték. A Lorentz-transzformáció és kinematikai következményei. a test általános mozgásának leírása. a csillapodó rezgés. A pálya. A Newton-törvények. A merev test rögzített tengely körüli forgása és síkmozgása. A rezonancia fogalma. Az általános tömegvonzás törvénye. 3. jelentősége a természeti jelenségekben és a műszaki életben. A munkatétel kiterjesztése tetszőleges tömegpontrendszerre. inerciarendszer.FIZIKATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1.és a sajátperdület fogalma. a mozgások leírása inerciarendszerben és gyorsuló vonatkoztatási rendszerben. A pillanatnyi forgástengely fogalma. Az egyenes vonalú mozgás. Relativisztikus dinamika: a relativisztikus tömeg. folyadékok és gázok sztatikája . Tömegpontrendszer perdületének. kényszermozgások: matematikai inga. Alapvető dinamikai fogalmak és összefüggések A tehetetlenség törvénye. a tömeg és a lendület fogalma. lejtő. a mozgás felbontása haladó. a tömegpont mozgási energiája. A relativisztikus dinamika kísérleti bizonyítékai. A Galilei-féle relativitási elv. A szögelfordulás. A Michelson−Morley-kísérlet alapgondolata és eredménye. A tömegközéppont fogalma. szögsebesség(vektor). a hajítások. A párkölcsönhatások tapasztalati törvényei. A speciális relativitáselmélet alapjai. A pálya. a mozgási energia. bevezetésének indoka. A munka. perdülettételek Egy tömegpont perdülete és egy erő forgatónyomatékának definíciója. impulzus. A tehetetlenségi erő fogalma. megoldásának módszerei. az erő mérésének módszerei. Harmonikus rezgőmozgás. a perdülettétel tömegpontra. Merev test definíciója. 5. Rugalmas szilárd testek. A mechanikai energia megmaradásának törvénye. A speciális relativitáselmélet posztulátumai. a sebesség és a gyorsulás definíciója. Az első és a második kozmikus sebesség fogalma és kiszámítása. a körmozgás. munkatétel tömegpontra. 4. az út. A testek mozgása gravitációs térben. erőtörvények. a harmonikus rezgőmozgás leírása. 2. Mozgásegyenletek és megoldási módszerei A mozgásegyenlet fogalma. Az erő fogalma. a potenciális energia fogalma. a közöttük fennálló összefüggések Az erő munkájának fogalma. és a tömegpontrendszerre ható forgatónyomatéknak a fogalma. Kepler törvényei. 7.és forgómozgásra. az elmozdulás. A merev test egyensúlya. származtatásuk a Newton-törvényekből. a bolygók és a mesterséges égitestek mozgása. és a kényszerrezgés leírása. szöggyorsulás definíciója. Az erő meghatározása a potenciális energiából. Szabaderők és kényszererők. relativisztikus kinematika és dinamika A speciális relativitáselmélet. A munkatétel speciális alakja merev testre. A tömeg-energia ekvivalencia törvény. 6. Tömegpont. energia. Konzervatív és nem konzervatív erőterek. a lendület-megmaradás törvénye. Perdülettétel tömegpontrendszerre.

A statisztikus entrópia és a statisztikus hőmérséklet értelmezése az Einstein-féle kristálymodell alapján. Folyadékok és gázok áramlása Az áramlás alapfogalmainak (áramlási tér. A hidrosztatika törvényeinek alkalmazása. fázis). Az áramlások osztályozása. a hőtan I. hullámszám. A hatásfok és a veszteséghányad definíciója. a Hagen−Poiseuille-törvény. az ideális gázzal működő Carnot-gép veszteséghányada. főtétele. áramvonal.és termodinamikai hőmérséklet kapcsolata. A hőkapacitás és a fajhő fogalma. A tranzverzális és a longitudinális hullám jellemzése. Lamináris áramlás csőben. A gázok belsőenergiájának függése az állapothatározóktól. áramfonal. a nyomás fogalma. A rugalmas feszültség fogalma. állóhullámok kialakulása és tulajdonságai. terjedési sebesség). Az ideális és reális gázokra vonatkozó állapotegyenletek. 12. Termosztatika Termikus egyensúly. a . Energiaviszonyok haladó hullámban. A hullám visszaverődése. A statisztikus fizika alapjai A valószínűségi eloszlás fogalma. Az ideális gáz molekuláinak sebességeloszlását leíró Maxwell−Boltzmann-féle sebességeloszlás. főtétele. függése a mozgás körülményeitől. A szabadsági fok fogalma. hőmérők készítésének elve. Nyugvó folyadékra vonatkozó Pascal-törvények. Az ekvipatíció törvénye és érvényességi köre. valamint a nyírást leíró összefüggések. Folyadékok és gázok egyensúlya. A szilárdtestek fajhője. áramcső) értelmezése. Hidrosztatikai nyomás a gravitációs térben nyugvó folyadékban. 10. A szilárdtestek fajhője alacsony hőmérsékleten. Hangtani alapfogalmak. a hőmérséklet fogalma. Az ideális gáz belsőenergiájának mikroszkopikus értelmezése. Rugalmas feszültségek nyugvó folyadékban. A hidrodinamikai felhajtóerő és a repülés. Doppler-effektus. empirikus hőmérsékleti skálák. Állapotváltozások és körfolyamatok Az ideális gázok speciális reverzibilis állapotváltozásai. A hullámfüggvény egydimenziós harmonikus hullámra (hullámhossz. 11. A hőerőgép és a hűtőgép fogalma. A statisztikus. a Doulong−Petit-törvény. 9. az eloszlás sűrűségfüggvénye. Az egyirányú húzást. és törése új közeg határánál. A deformációs energia. Összetett deformációk visszavezetése az alapvető deformációkra. összenyomást. az ideális gázskála. A gázok összenyomhatósága.Rugalmas szilárd testek deformációi. a barometrikus magasságformula. A hőtan II. A testek sajátenergiájának és belsőenergiájának értelmezése. Gay-Lussac és Joule−Thomson kísérletek. A közegellenállás fogalma. Az ideális gáz nyomásának és hőmérsékletének értelmezése a kinetikus gázelmélet alapján. Az ideális gáz fogalma. Hullámok interferenciája és elhajlása. Gay-Lussac törvénye. Mechanikai hullámok Rugalmas hullámok keletkezése és terjedése. a bennük szereplő anyagállandók jelentése. Bernoulli törvénye és alkalmazásai. 8. A folyadékok belső súrlódása. Kondenzált közegekre vonatkozó állapotegyenletek. Arkhimédész törvénye. A kontinuitási egyenlet. a Newton-féle viszkozitási törvény. Hullámtani alapfogalmak (forrás. a Boyle−Mariotte-törvény.

a mágneses kölcsönhatás mint relativisztikus effektus. és alkalmazásuk áramvezetők mágneses terének meghatározására. Az elektromos polarizáció. A fázisegyensúly. izotróp közegben. A II. Kirchhoff-törvényeinek alkalmazása egyszerű áramkörökre. a mágneses indukció vektora. kondenzátorok. a Millikan-kísérlet. a gázok cseppfolyósítása. Biot−Savart és Amper törvénye. alacsony hőmérsékletek előállítása. Az áramerősség és áramsűrűség fogalma. 14. A diffúzió. Az időben állandó mágneses mező vákuumban A mágneses mező hatása áramvezetőkre. para. Munka és teljesítmény az áramkörben. 15. Többkomponensű rendszerek (gázkeverékek. Az entrópia meghatározása makroszkopikusan mérhető adatokból. 17. az ozmózis. A kritikus állapot jellemzése. A transzportfolyamatok fogalma. főtétel statisztikus megfogalmazása. Az áramvezetők között fellépő kölcsönhatások. A vezetők kapacitása. a Lorentz-erő. hatásai. A piezoelektromos hatás. Mozgó töltések mágneses tere. Joule törvénye. Az elektrosztatikai tér energiasűrűsége. Munkavégzés elektrosztatikus mezőben. A mágneses szuszceptibilitás és a mágneses permeabilitás. Az elektromos mező leírása: a térerősség és az elektromos fluxus fogalma. ill. Fázisátalakulások és transzportfolyamatok A fázisátalakulás fogalma és általános jellemzése. A Gauss törvény.és ferromágnesség anyagszerkezeti értelmezése. A potenciál és a feszültség fogalma. Elektrosztatika Az elektromos töltés. az elektrolízis Faraday-féle törvényei. a hővezetés és a belső súrlódás tapasztalati törvényeinek leírása és molekuláris értelmezése. 16. az ellenállás hőmérséklet függése. A dia-. szuszceptibilitás és dielektromos eltolódási vektor. Az anyag elektromos polározhatósága homogén. Elektromos tér jellemzői közegek határfelületén. A töltés eloszlása fémes vezetőn. A folyadék áramvezetésének alapjelenségei. Ohm törvénye. híg oldatok) jellemzése. Az anyagok mágneses tulajdonságai Mágneses tér anyagi közegben: a mágnesezettségi vektor és a mágneses térerősség fogalma. Áramvezetés gázokban: önálló és nem önálló vezetés. Ponttöltés mozgása elektromos térben. A vezetők ellenállásának anyagszerkezeti értelmezése. az elektrosztatikus mező örvénymentessége. . Munkavégzés mágneses térben. A halmazállapot-változásokat leíró fázisdiagramok. mozgó töltésekre. A mágneses mező forrásmentessége. az elektrolitikus vezetés mechanizmusa. Egyenáramú áramkörök A stacionárius áram fogalma. a pontszerű töltések között ható erő (Coulomb-törvény). a fázisátalakulási hőmérséklet és hő értelmezése. A szuszceptibilitás anyagszerkezeti értelmezése. 13.termodinamikai entrópia definíciója.

Csillapított. Az elektromágneses hullámok előállítása. A váltakozó áram teljesítménye. 24. Információ-átvitel elektromágneses hullámok segítségével. A Maxwell-egyenletek integrális és differenciális alakja. Fényterjedés anizotróp közegben. A transzformátor működése. Fénypolarizáció. tömegspektrométer. Töltött részecskék eltérülése elektromos és mágneses térben. 22. A Maxwell-egyenletek. rezonancia jelensége. Heisenberg-féle határozatlansági relációk. A mágneses mező energiája és energiasűrűsége. Gyakorlati alkalmazások (katódsugár-oszcilloszkóp. Diszperzió. A hullámegyenlet speciális megoldásai: az elektromágneses síkhullámok. A hullámfüggvény és a Schrödingeregyenlet. Az elektromágneses indukció Az elektromágneses indukció jelensége. Az önindukció és a kölcsönös indukció jelensége. A változó mágneses indukciófluxus által keltett elektromos tér és tulajdonságai. Huygens−Fresnel-elv. A Lorentz erő és alkalmazás a gyakorlatban Töltött részecskék mozgása homogén mágneses térben. Az elektromágneses hullámok energiája és impulzusa.18. részecske véges térrészben. G. az alagút-effektus. A kvantumfizika alapjai II. A Stefan−Boltzmann-törvény. 20. ciklotron) 19. Faraday és Lenz törvénye. a hipotézis kísérleti ellenőrzése (Davisson−Germer-kísérlet. az elektromágneses hullámok Az eltolódási áram fogalma. Az anyag hullámtulajdonságai: az anyag interferenciája és elhajlási jelenségei. terjedési sebessége. a változó elektromos tér által indukált mágneses mező és tulajdonságai. kényszerített és csatolt elektromágneses rezgések. Thomson kísérlete). Váltakozó áramú generátorok és motorok. Elektromágneses rezgések Szabad rezgések LC áramkörben: az áram. polarizációja. a Planck-féle hipotézis és a sugárzási törvény. A kvantumfizika alapjai I. 23. . Elektronok és ionok fajlagos töltésének meghatározása elektromos és mágneses térben. Egyszerű rendszerek kvantummechanikai leírása. Váltakozó áram soros RLC áramkörben. 21. A fotoelektromos effektus. A fény hullámtermészete: az interferencia és az elhajlás jelenségei és értelmezésük. Az elektromágneses hullámok fontosabb tulajdonságai Az elektromágneses hullámok tranzverzális jellege. Holográfia alapjai. Az elektromos és a mágneses térerősség változása a síkhullámban. Elektromotoros erő keletkezése homogén mágneses mezőben mozgó vezetőben. a mágneses és az elektromos energia periodikus változása. Az impedancia és a fáziseltolódás fogalma. abszorpcióképesség. A Compton-effektus.P. A hullámegyenlet származtatása a Maxwell-egyenletekből. a Wien-féle eltolódási törvény. A hőmérsékleti sugárzás alapfogalmai: emisszióképesség. A részecskék de Broglie hullámhossza. abszolút fekete test. a feszültség.

a gyenge. A bomlások értelmezése. A részecskefizika alapjai A természet alapvető építőkövei a Standard Modell szerint: a hat kvark és a hat lepton. Az atom. Az atommag szerkezete. a kvantumszámok értelmezése.és akceptor-nívók. a nukleáris kölcsönhatás jellemzői.és p-típusú félvezetők. Az elektron-állapotok betöltése nem zérus hőmérsékleten: a Fermi-Dirac statisztika. A természet alapvető erői: a gravitáció. Vezetők. Szilárd testek elektron-állapotainak sávszerkezete. és ezek orvosi és műszaki hasznosítása. gyorsítók és detektorok. A szabad elektronok kvantumállapotai szilárd testekben: az állapotsűrűség fogalma és meghatározása. előfordulása a természetben. Az atommag mérete. az elektromágneses és az erős erő. Szupravezetés. 28. . A részecskék családjai: leptonok. A maghasadás és a láncreakció. Félvezető diódák és tranzisztorok működési elve és alkalmazásuk.és molekulafizika alapjai Az atomfogalom kialakulása. barionok – leptonok és hadronok (mezonok és barionok). A színtöltés és a kvarkokat összetartó erős erő. a lézerek. izotópok előállítása.25. a sokelektronos atomok felépítése.és p-típusú vezetése. 29. n. A maghasadáson alapuló reaktor működésének alapjai. A hidrogén kvantummechanikai modellje: a H-atom Schrödingeregyenlete. Az atomerőművek biztonságos működtetésének követelményei. A magfúzió jelensége. A karakterisztikus röntgensugárzás. Az atommag kötési energiája. A félvezető anyagok n. Az atomok vonalas színképe és a Bohr-féle atommodell. a Thomson-féle atommodell. A p-n átmenet. az egy nukleonra eső kötési energia tömegszám-függése. A Hall-effektus. Atommagfizika a gyakorlati életben Természetes és mesterséges atommag-átalakulások. Megmaradási törvények: a leptonszám. a Rutherford kísérlet és a Rutherford-féle atommodell. Atommagok szerkezetének egyszerű leírása A radioaktivitás felfedezése. Elektromos vezetés szilárd testekben. Az erők egységes elméletének eddigi története. A radioaktív bomlás. Szilárdtestek mágneses tulajdonságai. a sugárzások fajtái és azok tulajdonságai. félvezetők vezetési tulajdonságai.törvény. Ponthibák és diffúzió. a fúzión alapuló reaktor előnyei és építésének nehézségei. Atommag-modellek: a cseppmodell és a független-részecske modell. A hadronok kvark-modellje. Szilárd testek felépítésének alapjai Kristályszerkezetek és főbb kísérleti vizsgálati módszereik. Elektronállapotok adalékolt félvezetőkben: donor. a barionszám és a ritkaság megmaradása. szigetelők. 26. a periódusos rendszer magyarázata. A Pauli-elv szerepe az elektronállapotok betöltése során: a szabad elektronok Fermi-energiája. A fémes vezetés szabad elektron-gáz modellje. fajhő. A molekuláris kötés értelmezése. Az atommagok stabilitási görbéje és annak magyarázata. 27. Az elektron saját-impulzusmomentum (spin) létezésének kísérleti bizonyítéka: a Stern−Gerlachkísérlet. Rácsregések. A Frank−Hertz-kísérlet. Képlékeny alakváltozás. mezonok.

tágulása. A Big Bang kozmológia alapjai. A kozmológia alapjai A Világegyetem szerkezete. keletkezésük és fejlődésük. az atommagok. Hertzsprung−Russelldiagram. . atomok kialakulása. Az Univerzum kora. Hubble törvénye. A csillagok energiatermelése.30. A csillagok jellemzői.

Vízháztartás és vízminőség 4. Kőzettípusok és környezetföldtani alapfogalmak 2. fórumai és tevékenységük (ENSZ környezetvédelmi világkonferenciák. A szilárd kéreg felépítése és tulajdonságai. A Föld energiapotenciálja. Az Európai Unió legfontosabb közösségi politikái: a mezőgazdasági politika és a regionális politika 19. A globális klímaváltozás 3. A földhasználati piramis bemutatása és egyes szintjein a földhasználat és a védelem intenzitásának az értékelése 21. UNEP. A felszíni vizek formaképző hatása. A mezőgazdaság által hasznosított területeken beindult talajdegradációs folyamatok bemutatása 20. A világgazdasági centrumok szerepe napjaink multipoláris világgazdaságában 15.és erdőgazdasági termelés földrajzi típusai és környezetformáló hatása 11. A természeti veszélyek rendszere és a védekezés típusai 17. antropogén beavatkozások 6. Az urbanizáció fogalma. UNESCO. A településrendszer fejlődésének területhasználatra gyakorolt hatásai . A mező. A víz körforgása és környezetföldtani szerepe a Földön. WHO) 13.FÖLDRAJZTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. A világgazdasági globalizáció kialakulása és értelmezési lehetőségei 14. A globális szintű környezetvédelmi politika fontosabb szervezetei. Lemeztektonika és vulkánosság 5. Az európai tájvédelem sajátos vonásai 18. hagyományos és megújuló energiaforrások 10. FAO. A Föld népessége növekedésének fő tényezői és környezeti problémái 8. Európai Tájak Egyezmény. a modern urbanizáció szakaszai 9. A légkör felépítése és nagy földi légkörzés rendszere. A földrajzi övezetesség 7. hazai helyzet) 12. A tájvédelem feladata és intézményes helyzete (Világörökség. A természeti és antropogén veszélyek és katasztrófák általános jellemzése 16.

c. . b. a. b. A mai francia igerendszer és használata. a. irodalomelmélet Az irodalom fogalma. 7. az ezekkel foglalkozó tudományágak. azonban a felelet során a francia kiejtésre vonatkozó gyakorlati kérdések felvetődhetnek. A francia nyelvű szóbeli kommunikációs készség és nyelvhelyesség a feleletek értékelésébe beszámít. a filmben Irodalomkritika. (2) Francia irodalom és kultúra A francia irodalom a 19. kitekintéssel a nyelvi jelentés és a jelentésváltozások fő kérdéseire. életművek A realista esztétika: szerzők. 5. A francia mondat szerkezete. 2. 1. 8. században A költészet új útjai Új színházi törekvések Az Új Hullám a regényben. vizsgálatuk irányaira és a szavak közötti viszonyokra. 3.: Hangtani tárgyú tétel a vizsgán nincs. szerzők. irodalom és parairodalom Az irodalom kontextuselvű megközelítései NB. Az újlatin nyelvek kialakulásának történeti körülményei és mai elterjedésük. 3. 6. A nyelv felépítése és részrendszerei. életművek A korszak egy kiemelkedő alkotói életművének bemutatása A francia irodalom a 20. a kommunikáció. A francia szófaji rendszer morfoszintaktikai jellemzői.FRANCIATANÁRI (1) SZAKKÉPZETTSÉG Francia nyelvészet 1. A nyelv és a jelrendszerek. A francia szókészlet jellemzői. században A romantika két generációja: kontextus. c. A francia nyelv története. 4. mai szociokulturális rétegződése és területi változatai. a. b. 2. felépülése és struktúrái.

Információs technológiák. Elektronikus oktatási környezetek. A figyelemfelkeltés eszközei. információs technológiák alapjainak ismerete. A főbb médiatípusok alapvető jellemzőinek áttekintése: szövegek. Szerzői rendszerek. Speciális effektusok. mozgóképek. Informatikai alkalmazások. használata. üzemeltetési módszertanok. 11. hangok. segédprogramok és használatuk. fejlődése. Web Design. megjelenési alapformái (architektúrái). 5. 8. Informatika és társadalom. szabványok. Táblázatkezelés. Infokommunikáció: információs és kommunikációs technológiák szerepe a társadalomban. Minőségbiztosítási kérdések . Adatbiztonság. a hardver technológiák fejlődése. kiadványszerkesztés. ötödik generációs koncepciók. legnevesebb kutatói. 6. Elektronikus oktatási környezetek. Informatika és társadalom. Elektronikus oktatási környezetek. A számítógépes multimédia fogalma. diákok otthoni felkészülésében és az iskolai adminisztrációban. A programozási nyelvek számítástudomány legfontosabb eredményei. szervezési és 13. Multimédia. 14. A Informatikai alkalmazások. 9. E-learning rendszerek. képek. 7. Számítógép generációk. Informatikai alkalmazások. Szabványosítás. 10. bemutatókészítés. személyes adatok védelme. 4. Az elektronikus oktatási környezet (elearning) fogalma. Tananyagfejlesztési. Multimédia. 3. eszközrendszere és kommunikációs modellje. Információs technológiák. Információs hálózati szolgáltatások. adatbázis-kezelés. grafikák. 2. Informatikai közhasználatú felületek.INFORMATIKATÁRI SZAKKÉPZETTSÉG A 1. Előadás-. Neumann-féle architektúra. Alapvető számítógépes multimédia környezetek. Informatikai alkalmazások. Szövegszerkesztés. Információs technológiák. 12. A számítógép szerepe a tanárok.

Összefésülő rendezés. Elsőrendű logikai nyelv. Operációs rendszerek osztályozásuk. fogalma. 10. nevesített konstans. hálós. 4. iteratív eszközök. gráf rajzolása. Számítástudomány. konstans. Informatikai algoritmusok. Reláció algebra és reláció kalkulus. Absztrakt és konkrét kezelő nyelvek. körív. ellentmondás. Számítástudomány. Programok operációs. A rendszeradminisztráció. Rendezéshez szükséges minimális összehasonlítások száma általános esetben. relációs. Helyesség fogalmak. Chomsky-féle osztályozás. kupacrendezés. legrövidebb utak problémája. Magas szintű programozási nyelvek. Az adatmodellezés problematikája. rendezés. Normálformák. Beszúró Gyorsrendezés. következmény. algoritmusok. Informatikai algoritmusok. felépítése. beágyazott és ER modellek jellemzése. feszítőfák. hatáskör. Generatív nyelvtanok. A zárószigorlaton a hallgató egy A és egy B tételből felel. függvények rajzolása. Térnek síkra való leképezései. Informatikai algoritmusok. Adatbázisrendszerek. I/O eszközök). kivételkezelés. adattípus. Szintaxis. Diszjunkt halmazok ábrázolási módszerei. Kifejezés. Informatikai algoritmusok. 7. 8. Az objektum orientált programozás eszközei és jelentősége. Törvény. 13. 6. fejlesztői és alkalmazói támogatás eszközei. Hasító táblázatok célja és hasító függvények kiválasztása. 14. Szintaktikus elemzők. Paraméterkiértékelés. 12. A programozási nyelvek alapeszközei (szimbolikus név. 3. Ládarendezés. paraméterátadás. Szakasz. Kupac. Az operációs rendszerek jellemzése. Automaták és nyelvek kapcsolata. Számítástudomány. Hierarchikus. Számítógépi grafika. 2. denotációs. a Hoare-kalkulus. Operációs rendszerek. élettartam). Adatbázisrendszerek. Csúcs beszúrása és törlése keresőfába/ból. Formális rendszerek. műveletek bonyolultságai. A programhelyesség bizonyítása. kör. Az SQL. Összetett programnyelvi eszközök (elágaztatás. . nyílt címzés.B 1. Görbék. ekvivalencia. 5. Számjegyes rendezés. Grafikus eszközök. Fordítók és interpreterek. Szélességi és mélységi keresés. 9. Programegységek. Logikai kalkulus. Programegységek kommunikációs lehetőségei. 11. Elfogadó automaták. Interpoláció és approximáció. Magas szintű programozási nyelvek. Elemi adatszerkezetek és műveletei. Operációs rendszerek. axiomatikus szemantikája. változó. Béziergörbék és B-spline-ok. szemantika.

Pearson) és alkalmazásaik a kémia különböző területein. és végpontjelzési módszereik. 1. Az anyag makroszkópos sajátságai és molekuláris szerkezete közötti kapcsolatok. ezek gyakorlati jelentősége.2. Izotópok. 1. Katalízis.KÉMIATANÁRI 1. jellemzése. Mező-. Elektródok és elektródpotenciál.7. 1. Halmazállapotok és változásaik Halmazállapotok jellemzése. Lewis. Áramvezetés. A korrózió. A pH fogalma. Fázisdiagramok. Hess tétele. Termodinamika A termodinamika főtételei és jelentőségük a kémiában.4. 1. A molekulatulajdonságok (szerkezet. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése. Az elektromos kettősréteg. 1. Halmazállapot-változások.9. Az atomok szerkezete. Elektrokinetikai jelenségek. sebességi egyenletek. 1. összetételük megadásának formái. Az elektrolízis alaptörvényei. A folyamatok irányának és egyensúlyának termodinamikai leírása. Reakciókinetika A reakciósebesség. Határfelületi jelenségek Oldatok határfelületi kémiája. A legfontosabb kétkomponensű rendszerek. 1. Sav-bázis reakciók Sav-bázis elméletek (Arrhenius. Elektrokémia Az elektrolitos disszociáció. Láncreakciók. heterogén és enzimreakciókban.6.5. Az atommag és az elektronhéj felépítése. Adszorpció és cserefolyamatok szilárd felületen. geometria. .és sortulajdonságok. Elektrolitok termodinamikája. Az atom szerkezete Az anyag atomos szerkezete. és annak értelmezése. SZAKKÉPZETTSÉG csoport: Általános. Termokémiai alapfogalmak és mennyiségek. A kémiai kötés A kémiai kötések csoportosítása. 1. A sav-bázis titrálások. Galvánelemek kémiája és termodinamikája. leírása (állapotegyenlet). 1. Természetes és mesterséges radioaktivitás. molekuláris értelmezése. oszlop.1. jelentősége és mérése. energetika) kvantumkémiai értelmezése.8.3. Brönsted. fizikai és analitikai kémia Kémiai rendszertan Az elemek periódusos rendszerének kialakulása és mai értelmezése a kvantumkémiai atomszerkezet alapján. Periodicitások az elektronhéj-szerkezetben. Kinetika és mechanizmus kapcsolata homogén.

A fémes kötés.3. 2. A fémionok biológiai szerepe.1. 2. Műszeres elválasztási módszerek. és a stabilitást meghatározó tényezők. Aromás vegyületek Az aromaticitás fogalma. Kolloid rendszerek gyakorlati jelentősége. alapvető jellemzése Atom. A nemfémes elemek hidrogénvegyületeinek. 1.10. 1.5.és molekulaspektroszkópia. asszociációs és makromolekulás kolloidok. Mennyiségi meghatározások (titrimetriás eljárások).2. A kémiai analízis elvi alapjai és módjai Kationok és anionok osztályozásának elvi alapjai. A műszeres analitikai és elválasztási módszerek csoportosítása. 2.és f-mezők fémeinek összehasonlító jellemzése. Az s-. Az ilyen kötésrendszerű szénhidrogének legfontosabb képviselőinek jellemzése. A komplex vegyületek és ligandumok csoportosítása. csoport: Szervetlen. oxidjainak és oxosavainak általános jellemzése. a többgyűrűs aromás és a heteroaromás vegyületek kötésrendszere. 2. A fémek és vegyületeik A fémek fizikai és kémiai tulajdonságai. Kolloid rendszerek Diszperziós. Koordinációs kémia Koordinációs kémiai (szerkezeti. d. Kolloid rendszerek keletkezése. egyensúlyi. kémiai tulajdonságok általános jellemzése a p-mezőben. A komplexek stabilitása.4. A tulajdonságok változásának szemléltetése egy kiválasztott elemcsoport (IIIVII. reaktivitásuk és kialakításuk. Elemorganikus vegyületek alapvető típusai és alkalmazásaik. . kémiai jellemzése.12. vizsgálata. Elektrokémiai módszerek. megszüntetése. kinetikai) alapfogalmak. szerves és alkalmazott kémia A nemfémes elemek és vegyületeik Az elektronszerkezet. Környezetvédelmi vonatkozások. 2. A fémek előállításának módszerei. az oxidációsszám és a fizikai. Alapvető elválasztási módszerek és analitikai alkalmazásuk. A benzol. stabilitása. 2. A komplexek alkalmazása a kémia különböző területein.11. Telített és telítetlen szénhidrogének Egyszeres és többszörös szén-szén kötések jellemzése. főcsoport) esetén.1. A fémek és vegyületeik gyakorlati jelentősége.

aminok kötésrendszere.7. fehérjék. alumíniumgyártás. 2.11. Ipari és biológiai jelentőségük.8. Ipari és biológiai jelentőségük. flavonoidok. kémiai sajátságaik összehasonlítása. nátrium-klorid elektrolízise. molekulaszerkezeti háttere. A különböző izomerek jellemzése. vasgyártás) bemutatása.2. műtrágyagyártás. Izoméria Az izoméria fogalma. kénsavgyártás. A műanyagok felhasználásának környezetvédelmi vonatkozásai. fenolok. A kőolaj atmoszférikus. Szén-oxigén kettőskötést tartalmazó vegyületek Aldehidek. alkaloidok. éterek. kémiai sajátságai. csoportosítása. Az ásványi szenek és szénhidrogének ipari hasznosítása Kémiai jellemzésük. Törekvések az ipari folyamatok környezetszennyező hatásának csökkentésére. 2. Mesterséges makromolekuláris vegyületek A műanyagok általános jellemzése. 2.12.9. salétromsavgyártás.10. Természetes eredetű szerves vegyületek Polimer biomolekulák (szénhidrátok. Energetikai és vegyipari jelentőségük. Az antibiotikumok szerkezete és élettani hatása. Szén-oxigén és szén-nitrogén egyszeres kötést tartalmazó vegyületek Alkoholok. . enolok.és vákuumdesztillációja. Petrolkémia. különböző típusainak (konstitúciós. karbonsavak és származékaik kötésrendszere.6. ketonok. tulajdonságaik összehasonlítása. 2. 2. nukleinsavak) és építőköveik. Ipari folyamatok Néhány fontosabb ipari folyamat (ammóniagyártás. 2. szteroidok. A legfontosabb műanyagok előállításának technológiája. konformációs és konfigurációs izoméria) áttekintése. Vitaminok.

Könyvtárosképzés és továbbképzés. században. különös tekintettel a számítógépekre. a könyv és a könyvtár jelentősége az információrögzítés és -közvetítés. század végéig. (Bevezetés a könyvtár. Az információ forradalmai. a rádió és a televízió elterjedése.és lapkiadás a XIX-XX. Az írás-. A kéziratos könyv a középkori Magyarországon. A könyv fogalma. Alexandria. A könyvtár fogalma. Az információrögzítés új eszközei a polgárosodás korában. A könyvtári kultúra fejlődése a középkorban. könyv. helye a művelődés rendszerében. jellemzői. kapcsolatrendszere más tudományokkal.és könyvtártörténet tárgya. a magyarországi könyvtárügy története a kora újkorban. tágabban a társadalom fejlődésében. A könyvtári modell. a könyvtár mint ismeretgazdálkodó intézmény. könyv. a könyvkiadás új vonásai. Az írás. A könyvés lapelőállítás új formái a második világháború után. Az informatika és a könyvtár. könyv-.és információtudományba) 2. Könyvtártípusok és funkcióik. a Bibliotheca Corviniana. a kódexek előállítása. Az információ forradalmai. kialakulása.és információtudomány. század elejétől a XVIII. A magyarországi könyvtárügy és a . az információhordozók körének bővülése a XX. a könyvtári belső munka és a nemzetközi kapcsolatok alakulása.és könyvtári kultúra fejlődése a könyvnyomtatás feltalálásától napjainkig. fejlődésének logikai modelljei. A könyvtár helye a művelődés rendszerében. Az információ fogalma. Az informatika fogalma. Az írás fogalma. A magyarországi és erdélyi nyomdászat és könyvkiadás a XVI. A reneszánsz könyvgyűjtemények Európában és hazánkban.és könyvtári kultúrája. A magyarországi nyomdászat. a könyvművészeti mozgalom és a sajtóviszonyok gyökeres átalakulása a XIX-XX. A könyvtárak a középkori Magyarországon.és könyvtártörténet) 3. A tudomány problémája. Az információ szerepe a társadalomban. római birodalom stb. Az egyetemes és magyarországi könyv.és információtudományi szaksajtó. jellemzői. a könyv alakváltozásai az ókorban. könyv. Az ókori könyvtárak (Ninive. A magyar könyvtárügy mai rendszere. központi fejlesztési programok. A könyvtárak fejlődése a polgári korban. az időszaki sajtó kialakulása és differenciálódása.KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA-TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. A nyomdászat és a könyvkiadás fejlődése XVI-XVIII. Könyvtári és információs szolgáltatások. A dokumentumok feltárása. A kéziratos könyv a középkorban. sajtó. (Írás-. A nyomdászat technikai fejlődése.). mérhetősége. törvényi szabályozása. Könyvtárak fenntartása és szakfelügyelete. A tudomány mint információs folyamat. században. keletkezése és jelentősége. előzményei. A könyvtárügy irányítása. században. században. Könyvtár. Dokumentumtipológia. A könyvtár. a fontosabb ókori és középkori írások. Egyiptom. A kutatás módszertani kérdései. A könyvtári szolgálatot segítő tanácsadó és szakmai szervezetek. A könyvtári tevékenység jogi szabályozása. történeti szerepe. A kéziratosság korának írás-. A könyvnyomtatás feltalálása és jelentősége. A hazai könyvtári rendszer. A könyvtártípusok és a fontosabb könyvtárak a XVI-XVIII. A nagy írásrendszerek létrejötte. A közlésmódok és a dokumentumok kapcsolata. században. a hazai sajtó kezdetei.és információtudomány kapcsolata.

A könyv. szakkönyvtár). Katalógusszerkesztés. Katalógustípusok. az időszaki sajtó és a könyvtárak jövője. Dokumentumtípusok és az eltérő formai jellegzetességek. a funkciók teljesítésének eszközei. Állományapasztás. a külföldi magyar könyvtárak. célja. ajándék. Nemzetközi egységesítési törekvések a dokumentumok formai feltárásában és a hazai szabványok. Időszaki kiadványok és az időszaki kiadványokban megjelenő részdokumentumok bibliográfiai leírása. Az első magyar könyvtártani munkák. összefoglaló és analitikus szintű leírás. Bibliometria. besorolási adataik megválasztása. Gyűjtőköri szabályzat. csereformátum. a visszakereshetőség biztosítása. A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem története. a mű és a dokumentum kapcsolata. iskolai könyvtár. A bibliográfiai tétel részei. Az állománygyarapítás menete.és könyvtártörténet) 4. (Írás-. A keresési szempontoknak megfelelő besorolási adatok szerkesztési szabályai az MSZ 3440-es szabványcsalád rendelkezései szerint. Az adatok írásmódja. Az MSZ 3424/1-78-as szabvány. A gyűjtőkör fogalma. közkönyvtár. A bibliográfiai leírás szabályzatainak áttekintése. Állománygyarapítási segédeszközök. A katalógustétel besorolási adatainak és a bibliográfia mutatóinak összehasonlítása.vagy többkötetes művek esetén. A feldolgozás egységei és a feltárás célja. század elejétől napjainkig. Állományvédelem. könyv-. munkafolyamatai: kiválasztás és forrásai. A bibliográfiai leírás szerkezeti felépítése egy. gyűjteményszervezés.fontosabb könyvtárak története a XIX. A feltárás szintjei. előszerzeményezés. A leíró katalógus keresési szempontjai. A bibliográfiai leírás nemzetközi szabályozása. transzliterálás. Az állománygyarapítás módja: vétel. Állományelemzés. A könyvtári raktározás színtere és eszközei. felsőoktatási könyvtár. A besorolási adatok megválasztásának szabályai. Az egyes könyvtártípusok gyűjtőköri sajátosságai (nemzeti könyvtár. A sorozat megjelenítése a katalógusban és a bibliográfiában. sajtó. Bibliográfiák. Az információ nemzetközi méretű visszakeresése. A katalógustétel és a bibliográfia-tétel hasonlósága és különbözősége. A bibliográfiai leírás és a katalógusszerkesztés gyakorlása. Tételszerkesztés. köteles példány. Raktározási szisztémák: mechanikus raktári rendszerek. UAP. A könyvtári raktározás színtere és eszközei. Katalógusok. A könyvtár automatizálás kérdései. saját előállítás. rendelés. A könyvtári állomány rendezettségének fogalma. CIP. UNISIST. A katalógus és a bibliográfia fogalma. adatközlő helyei forrásérték szempontjából. funkcióik. katalógusrendszerek. Fogalom meghatározások. A könyvtári gyűjtemény mai értelmezése. Tételtípusok jellemzői. Nemzetközi egységesítési programok: UBC. csoportosítása. csere. a MARC II. Fölöspéldány hasznosítás. A külföldi magyar nyelvű könyv. A dokumentumokban rejlő információk. funkciói. érkeztetés. A könyvtári dokumentumok típusai és bibliográfiai leírásuk. az ISBD-program alapján készült magyar szabványok. Raktározási szisztémák: rendszerező raktári rendszerek. A leíró katalógus funkciói. A nyilvántartás és feltárás különbözősége. A bibliográfia részei.és lapkiadás. (Könyvtártan) 5. betűrendbe sorolás. A könyv részei. a számítógépes könyvtári . Állományellenőrzés. Monografikus.

Az ETO alapú tárgyi keresések problémája gépi környezetben. feladatai. hierarchikus listák. (Információkereső nyelvek. Segédtáblázatok. MARC formátumok (UNIMARC. A tartalmi feltárás fogalma. Az egyes főosztályok jellemzői. általános jellemzői. Egyes indexelési nyelvek általános jellemzése. A tartalmi feltárás folyamata. Gyakorló dokumentumanyag tartalmi elemzése. Az osztályozási rendszerek/információkereső nyelvek típusai. A könyvtári osztályozás hagyományos irányzata. A tartalmi feltárás szintjei és ezek jellemzői: feltártsági mutatók. Az ETO alapú szakkatalógus szerkesztés. Fogalmi kategóriák és a szemantikai háromszög. Választott indexelési módszerek leírása és bemutatása : láncindexelés. Előnyszabály. Osztályozáselméleti iskolák: logikai alapozású osztályozási rendszerek. HUNMARC). Az automatizált indexelés korlátai (Swanson-féle posztulátumok). osztott. Pre. Az információkereső nyelvek típusai és általános jellemzői. A természetes nyelvi szövegfeldolgozás problémái. folyóirat. Tárgyszavas keresési stratégiák gépi környezetben. rekordok nemzetközi szintű egységesítési törekvései. A tárgyszó szabályozása. Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: az osztály. Fogalom párok közötti relációk típusának felismerése. Nyelvészeti irányzat az osztályozásban. Az információ. Szövegfeldolgozás) . moduljai. céljai. relációk. USMARC. Egy információkereső nyelv részletes bemutatása. alosztások rendszere. zajtényező. A logikai alapú osztályozási rendszerek története. Az osztályozási rendszerek/információkereső nyelvek elemzése: alaktan. Információ visszakereső nyelvek hatékonyságának eszközei és mérése. A fogalmi meghatározás alapján a valóság és a megnevezés megállapítása. Tárgyszó kategóriák. Besorolási adatok. egységei. A könyvtári osztályozás célja. Az indexelés és információ ellátás axiómái. felépítése. KWIC/ KWOC. jelzetszerkesztési analógiák. a tartalmat leíró mondat (tézismondat) megállapítása. PRECIS (magyar nyelvű példákon keresztül). (Bibliográfiai adatfeldolgozás) 6. Fogalmi kategóriák. könyv-. Dewey Tizedes Osztályozása. mondattan. referátum. Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: a fogalom. tezaurusz szerkesztés (szócikkek. A könyvtár mint információs rendszer.és posztkoordináció az indexelésben. Az integrált könyvtári rendszerek felépítése. gráfok ). közös katalogizálás. nyelvészeti irányzat. jelentéstan. jellemzői. a tudás könyvtári reprezentációja. Tárgyszó rendszerek. Számítógéppel támogatott bibliográfiai adatfeldolgozás. a tárgyszó kiválasztásának minőségi és mennyiségi kérdései. Megadott fogalmak tartalmának és terjedelmének meghatározása. definíciója és módszerei. Visszahívás és precízió javítását szolgáló eszközök. A természetes nyelvi szövegfeldolgozás problémája. statisztikai irányzat. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás főtáblázati része. tulajdonságok megállapítása. Indexelési folyamatok. halmazműveletek. tárgyszó katalógusok. feldolgozási egységek azonosítása. felépítése.rendszerek és a bevezetésük problematikája. Jelzetalkotás. Számítógépes adatformátumok. Az információ visszakereső folyamat és rendszer a természetes nyelvek tükrében és összefüggésében. katalogizáló modul. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás története. Katalogizáló rendszerek (OCLC). Az ETO szerkezete. jelzetszerkesztési sajátosságai.és újságindexelés. A nyelvi feldolgozás lingvisztikai szintjei. jelzetszerkesztési szabályok. sorrendi szabály. A tárgyszavas osztályozási rendszer.

videók. adatátvitel. valamint a modellek egyes rétegeinek vázlatos ismertetése. Az Internet fogalma. képek. osztályozási lehetőségek. hangok. célja. A tájékoztató szolgálatok vizsgálata egyes könyvtártípusokban. A problémára orientált szemléletmód. A tájékoztatás és a kommunikációelmélet összefüggése. A tájékoztatás fogalma. Internet szolgáltatók. Referensz és problémamegoldó modellek. Keresőmotorok és indexelési technikák. A magyar nemzeti bibliográfia kialakulása. (Tájékoztatás. Az interkommunikációt befolyásoló tényezők. MIME fájltípusok (szövegek. Hipertext. jövője és adminisztrációja. Tranzakció láncok és jellemzőik. Kérdés megfogalmazás Boole-féle operátorokkal. Az Internet információkereső lehetőségei. Bibliográfiaelméleti kérdések. Online információkeresés lépései. definíciói. stb. keresési módszerek. A tudományfejlődéssel összefüggő bibliográfiai evolúció elemzése. Az Internet fogalma. Rendezési elvek és terminológiai kontroll. együttes. stb. (Hálózati ismeretek) 8.tudás. Bibliográfiai adatbázisok értékelése. stb. Az Internet architektúrája (hálózatok hierarchiája. (Információs rendszerek) . címzés. A számítógépes hálózati kommunikáció alapfogalmai (számítógép-hálózatok céljai. Az információs rendszerekből származtatható szolgáltatás típusok. szerepük a tájékoztatásban. A referensz interjú készítését befolyásoló tényezők. működése és főbb szolgáltatásai. Online keresési nyelvek.7. Az információs rendszerek (bibliográfiai és nem bibliográfiai) tipológiája.). szempontrendszer elemzése. Bibliográfiai adatbázisok file-struktúrája. A bibliográfiai online rendszerek keresési folyamatai. forrásai és jelenlegi helyzete. elsősorban bibliográfiai. A bibliográfiai tájékoztatás forrásai. adat-információ. Entitásés kapcsolattípusok bibliográfiai struktúrákban.). hírcsoportok. A szaktájékoztatás fontosabb kérdései. A kommunikáció szerinti megközelítés.). Adatstruktúrák elemzése. információforrások) 9. információs források értékelésére használt. stb. Szakterületek és tájékozódási szokások. Elektronikus levelezés. A Taylor-féle filterek. Heurisztika. tevékenységi formák. csoportos kommunikáció (levelezési listák. Kérdés.). A bibliográfia fogalma. Példák. A TCP/IP és az OSI hivatkozási modell. eszközök. Wyer fokozatok. kapcsolódás az Internetre. e-mail. Információs rendszerek tervezésének fázisai. Az információ természete. szervezet. A könyvtári tájékoztatás és a bibliográfiák. Fontosabb Internet szolgáltatások (telnet. A bibliográfiai adatstruktúrák típusai. alkalmazások). www. osztályozásuk. Információkeresés a weben. Bibliometriai módszerek. Az Internet története. A bibliográfiai gondolkodás állomásai és ennek megfelelően a kialakult eszközfajták ismertetése. A könyvtári tájékoztató szolgálat megszervezése: feladat. A magyar nemzeti bibliográfia mai rendszere (a hungarika bibliográfiák is). Az általános tájékoztatás forrásai típusok szerint. Keresési stratégiák. kapcsolási módok. A bibliográfiák típusai.és forrástípusok. protokollok. Rekord struktúrák. Adatbázis formátumok. Információs rendszerek tesztelése és értékelése. ftp. A bibliográfiai információ gyűjtésére és az egyes.

Funkcionális függőségek. informatikai alapfogalmak. Az SGML-re épülő konkrét . a weblapok grafikai arculata. ER modell: egyed.10. A relációs adatmodellezés gyakorlati kérdései. Az SQL mint a relációs adatbáziskezelők szabvány nyelve. stb. Multimédia engineering. multimédia. Relációs algebra műveletei. Az SQL. a fejlécben alkalmazható elemek. Rendszerelméleti. A HTML és az XML. hálózatok. betűtípus formázó elemek. megjelenés (design). áttűnés (morphing). Adatdefiníciós (DDL) és adatmanipulációs (DML) nyelvek tulajdonságai. jólformázottság. Képek: a képek jellemzői és digitalizálása. grafikával kapcsolatos tippek. tömörítés. Multimédia prezentációk és környezetek. A JavaScript alapjai. entitások. egyedélettörténeti ábrák szerkesztése. tömörítés. információ visszakeresési technikák. A leíró jelölő nyelvek kialakulása. attribútumok. Jogosultságok és tranzakciókezelés az SQL-ben. kép-. Strukturált és objektumorientált rendszerfejlesztési módszertanok. kapcsolat. Strukturált rendszerfejlesztési alapelvek és módszertanok. normalizálás. Netscape. Weblapok tervezése: szövegformázás. Szövegek: kódolási szabványok. A HTML szerkesztő programok áttekintése: FrontPage. normalizálás. Elektronikus könyvtárak funkciói. bittérképes és vektorgrafikus képállományok. kulcs. Könyvtári rendszerek adatbázisa és lekérdező nyelve. A főbb médiák alapvető jellemzői. alkalmazások. stb. Speciális effektusok: animáció. Minőségbiztosítás a rendszerszervezésben. keverés. feliratozás. Az SGML mint metanyelv és dokumentum tárolási formátum. séma. Olvashatóság. memóriakezelés. Mozgóképek: a mozgóképek jellemzői és digitalizálása. tartalommodell. általános blokkszintű elemek. szöveges állományok. A rendszerszemlélet jelentősége az alakalmazásfejlesztésben. az ODL elemei. A SELECT utasítás. a Közös Parancsnyelv (CCL). Logikai és fizikai rendszerterv. Elemek.0 nyelv áttekintése: felső szintű elemek. Integrált könyvtári rendszerek moduljai. Ábrázolástechnikai módszerek a rendszerelemzésben és tervezésben: adatfolyam modellezés. érvényesség. színmodellek. a CODASYL ajánlás.és videószerkesztés. Tipikus hibák a weblapok szerkesztésében. színek. Mozilla. átlátszó háttér. Adatmodellezési technikák. logikai adattervezés. A relációs adatmodell. hullámformájú (digitalizált) és MIDI állományok. Önálló és beágyazott nyelvű adatbáziskezelők. tömörítése. A weblapszerkesztés technikája. Információrendszer modellezés. listázási elemek. előfordulás. tulajdonság. keretek. keretrendszerek. Multimédia adatok és modellezésük. illetve Excel táblázatkezelő használati lehetőségei a weblapok készítésében. Az MS Word for Windows szövegszerkesztő. normálformák. Az SSADM strukturált rendszerfejlesztési módszertan kialakulása. Multimédia hardver. szerzői rendszerek. videoállományok. Képek. navigálási eszközök. A HTML 4. Alapfogalmak: szintaxis. adatrendszerek tipusai. hang. függvényhasználat. Adatbázis rendszerek. típus. Szöveges és multimédiás információk kezelése számítógéppel. Alapvető multimédia segédprogramok és használatuk: állományok előállítása (digitalizálás és letöltés). Adatbázisszemlélet kialakulása. űrlapok. és szerkezetük. (Adatbáziskezelés és könyvtári rendszerszervezés) 11. táblázatok elemei. Hangok: a hangok jellemzői és digitalizálása. A számítógépes multimédia fogalma. alkalmazási lehetőségei. A relációs modell alapfogalmai: reláció. Objektumorientált technikák. Az adatmodellezés alapfogalmai.

megvalósulása a könyvtárban. Az információmenedzsment alapjai: adat. XML-dokumentumok szerkesztése. értékek és attitűdök. Könyvtári marketing és rendszerfejlesztés. (Könyvtári marketing és rendszerfejlesztés. A W3C XML 1. XSLT. a tudásmenedzsment legfontosabb elemei. képesség és képzettség. termékpolitika. globalizáció.0 és 1. Marketingstratégia kialakítása: életciklus modell. modellek. tudásspirál. az információs szakemberek szerepe a tudásmenedzsmentben. A tudásalapú és információs társadalom paradigmái: az információs társadalom fogalmi megközelítése. RDF). A tudásmenedzsment és az emberi erőforrás menedzsment kapcsolata: az emberi erőforrás hatékonysága (céltudatosság. liberalizáció. HTML. az infokommunikációs szektor tagjai és információs igényei. A könyvtári munka tervezése és szervezése. információ.1 ajánlások. marketingkommunikáció: kommunikációs modellek. szabályozási kérdések. (Weblapszerkesztés alapjai.és tudásmenedzsment a könyvtárakban. CSS. az információmenedzsment célja. intranet. információ. szervezeti kultúra. megjelenítése a Weben (stíluslapok. a piac szegmentálása. modelljei és eszközei. információ. MODS stb. tudástérkép. XML-dokumentumok formázása a képernyőn és nyomtatásban. A könyvtárak lehetséges szerepe az információ.és tudásmenedzsmentben. popularizáció. WML. érvényes XML dokumentumok létrehozása. Boston mátrix. a tudásmenedzsment definíciója. árpolitika. Az XML néhány alkalmazása (XHTML. tudástranszfer. NewsML. Az XML használata a felhasználói programokban. a tudás megosztása. Hálótervezés. leíró jelölő nyelvek és multimédia) 12. motiváció és hatáskör). XPath stb. igényfelmérés.és tudásmenedzsment a könyvtárakban) . XML-struktúrák megadása schema használatával. tudásbázis. vállalati információs rendszerek.).) XML alapú kommunikáció az Interneten. Az XML formázási szabályai. közönségkapcsolatok. Az infokommunikációs szektor információs igényei és általános helyzetképe: konvergencia. versenyelemzés. A projekt fogalma és általános sémája. a számítógép és az ember kapcsolata. A könyvtári rendszerfejlesztési projekt. tudás. A marketing menedzsment főbb tevékenységei. A marketing fejlődési szakaszai. A könyvtári rendszer működtetésének minőségi kérdései. az Internet-jelenség. A tudásmenedzsment gyakorlata: az információs technológia felhasználása. a termék és a piac újdonsága és a piacon elfoglalt hely alapján. Az innovációmenedzsment tartalma. lehetséges stratégiái. pozícionálás. A tudásmenedzsment mint a tudás menedzselésének tudatos formája: a vállalati tudástőke és mérése. Az XML mint leíró nyelv. Dokumentumtípusdefiníciók (DTD-k). marketingstratégiák csoportosítása a termékek ára és megkülönböztethetősége. A marketing-mix: célcsoportképzés. tevékenységei. Névterek. adatkötéses technikák. Az emberi erőforrás hatékony menedzselése. TEI. A piacszerkezet megállapítása.alkalmazások (pl. értékesítési csatornák. XML.

A Föld belső felépítése. 2. 14. Magyarországi fedett víztározók földtani. A környezet fogalma. A Föld és Magyarország klímazonális talajtípusai. Az ózon probléma. az ásványok kapcsolata sugárzásokkal. A zonális és nem zonális talajok képződése. nyomás. 10. javításuk eljárásai. Veszélyeztetett ivóvízbázisok. 4. A víz. A belső erők környezeti hatásai. Az atmoszféra felépítése. . A felszínalatti vizek szerepe a vízellátásban. A légköri aeroszol tulajdonságai. A fontosabb aerobikus és anaerobikus szennyvíztisztítási eljárások. Növényzetük jellegzetességei. a talajerózió kiváltó és befolyásoló tényezői. Az ivóvíz minősítése. A légkör és az óceánok közötti kölcsönhatás. 7. A felszíni vizek minősítési rendszere. A természeti. 5.és hőmérsékleti viszonyai. A Kárpát-Pannon régió hasznosítható érces és nem érces ásványi nyersanyagai. ivóvíz termelése felszíni és mélységi vízbázisból. A légkör kémiai minősítése. 9. A légkör kialakulása.KÖRNYEZETTAN-TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1.és jégtakaró. A kémiai folyamatok szerepe a légkör összetételének alakulásában. A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. A víz körforgása. A környezetvédelem szempontjaiból legfontosabb ásványcsoportok. Városi levegőminőséget meghatározó meteorológiai folyamatok. A talajvédelem. vertikális rétegeződése. hidrodinamikai és vízkémiai jellemzői. módszerei és kapcsolata más tudományágakhoz. A víz szerepe a Földön. A környezettudomány tárgya. anyagai. 11. 8. A Kárpát-Pannon régió kialakulása. A régiót felépítő kőzetek. kapcsolatuk a felszíni vizekkel. jelentősége és hatásai. Az eutrofizálódás és az ellene való védekezés. vízáramlási rendszerek. A felszíni vizek szennyezése és annak lehetséges következményei. 3. ezek környezeti szempontú geokémiája. a Los Angeles-i oxidatív és a londoni reduktív típusú fotokémiai szmog jellemzői. Az ásványok és jelentőségük a környezettudományban. 12. Az éghajlatot meghatározó tényezők. A vízszennyeződés lehetséges módjai. a hó. víztározók: a felszíni és felszín alatti vizek. A Föld energiamérlege. 13. kémiai és biológiai folyamatokkal. mint életközeg. környezeti hatása és környezetvédelmi hasznosíthatósága. a szennyvizek jellemzése. környezeti hatása és környezetvédelmi hasznosíthatósága. A Föld légkörének jelenlegi összetétele. A vízminőség és vízminőség védelem. Felszínalatti vizek jellemzése. alrendszerei. A savanyú és a szikes talajok képződésének természetes és antropogén okai. a társadalmi környezet elemei és jellemzői. az épített. A talajok fizikai tulajdonságainak antropogén változásai. Az üvegházhatású gázok koncentrációjának változását eredményező természeti és antropogén folyamatok okai és következményei. 6. Ezek környezeti szempontú geokémiája.

A tájökológiai rendszerek stabilitása. 17. rendszerezése. a megújuló energiaforrások szerepe. A szennyezések fizikai terjedése. ─ A zaj. táplálékhálózatok). Az emberi tevékenység káros hatásai a bioszférára.15. A bioszféra kölcsönhatásai. Hulladékgazdálkodás. 25. Az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások és ezek biológiai hatásai. jelentősége és eszközei. A környezeti mintavételezés alapelvei. 20. ezek kezelése. Az anyagkörforgalom és az energiaáramlás a szárazföldi és vizi élőközösségekben. A jövő energiatermelésének lehetőségei. A biológiai organizációs szintek jellemzői és az ökológiai szemlélet jelentősége a környezettudományban. Környezetgazdálkodás formái és módszerei. A kapcsolatszerkezet ─ trofikus struktúra ─ (táplálékláncok. 23. funkciói. helyük és szerepük az élőközösségek anyagforgalmában és energiaáramlásáában. A gerinctelen és gerinces állatok evolúciója és környezeti jelentőségük. A környezet fizikai szennyezésének főbb formái. 18. Az energetika szerepe az emberi társadalmak fenntartásában. Az értékelési módszerek. 21. 27. Szerepük az élőközösségek fenntartásában. Globális légköri áramlási rendszerek. melléktermékek. zuzmók. Az energiatermelés folyamatai. fejlődése. Társulások (közösségek) tér-idő struktúrái és működésük. anticiklonok). mohák. 28. Természetes és mesterséges sugárterhelés. gombák és hajtásos növények (harasztok. A biológiai produkció. 26. 24. Az ökológiai rendszerek stabilitása. Az energetikai folyamatokból származó környezetszennyezés csökkentésének lehetőségei. A földi élet kialakulása. és ezek környezeti hatásai. A földtörténet nagy kihalásainak környezeti értékelése. jellemzése. A zajjal kapcsolatos környezeti és társadalmi problémák. A radioaktív hulladékok kezelése és elhelyezése. A biológiai diverzitás és megőrzésének fontossága. populációdinamikai modellek. módszerei és termelés közben keletkező hulladékok. Környezetegészségtan célja. nyitva. A szukcesszió fogalma és főbb folyamatai. A mérsékeltöv időjárását meghatározó légköri folyamatok (ciklonok. szukcessziós modellek. határértékek. A prokarióta mikroorganizmusok a Földön. 22. Gyakorlati szempontból fontos taxonok környezettani vonatkozásai. Az ipari és mezőgazdasági termelés során keletkező. Algák. minősítése. valamint a kommunális hulladékok osztályozása.és zárvatermők) evolúciója. Állapotok és folyamatok változásai a tájökológiai rendszerben. A környezet minősítése során alkalmazott monitorozó vizsgálatok alkalmazását lehetővé tevő méréstechnikai módszerek. 16. A radioaktivitás felhasználása. A niche-tér felosztási modellek és a niche szegregáció. 19. Sugárvédelem alapelvei. Áramlások a légkörben és az óceánokban. Populációs alapjelenségek. szelektív hulladékgyűjtés. . a hulladékok hasznosításának lehetősége.

valamint a kiemelkedően fontos nemzetközi környezetvédelmi egyezmények. elvei és szemléletének érvényesítési lehetőségei. A környezetvédelem célja.29. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények. Az Európai Unió környezetvédelmi rendelkezései. . elvei. A fenntarthatóság fogalma. in situ és ex situ természetvédelem. 30. szervezetei és a jogi szabályozások. EU rendelkezések. A természetvédelmi területek típusai. a természetvédelmi kezelés és rekonstrukció. A természetvédelem célja és szervezetei.

Műfajok és műformák megoszlása a római irodalomban 2. 4. Európa antik öröksége 12. történeti összefüggései 9. Elbeszélő vagy narratív műnem: az epika (Vergilius. különös tekintettel Tacitusra. Az ókori Mediterráneum kulturális kölcsönhatásai 10. A római líra fejlődésének bemutatása. 8. 5. Ovidius). Demonstratív műnem jellemzőinek felvázolása a római tanítóköltészet példáján. különös tekintettel Horatius életművére. 7. A római történetírás. A római kultúra aranykora. 3. 6. Hellenisztikus filozófiai iskolák és hatásuk a római irodalomra.LATINTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. Irodalom és mitológia 11. A magyarországi latinság . Szókratész és a klasszikus görög filozófia.

6. 8. 3. politika. fordításban. A lengyel nyelv stílusrétegei. . 9. 7. a fordításban. gazdaság. századi Lengyelországról: történelem. A lengyel és magyar igék kontrasztív összevetése. A modern lengyel nyelv és kultúra a globalizáció körülményei között. A lengyel igeszemlélet és a magyar igekötős igék. századi lengyel irodalom legjelentősebb alkotói A XX. Frazeologizmusok és neologizmusok a fordítás gyakorlatában. A XX. tolmácsolásban okozott nehézsége. tolmácsolásban.LENGYELTANÁRI 1. Ismeretek a XX. 4. századi lengyel irodalom tematikus vonulatai 2. A lengyel mondat szerkezete. 10. 5. SZAKKÉPZETTSÉG A nyelvtani nem problémája a nyelvoktatásban. kultúra.

a szövegismeret bizonyításával. a tömegkommunikáció. kritikatörténet. a szövegismeret bizonyításával. egy életmű részletes ismertetése műfaji. a kép.) 5. a szövegismeret bizonyításával. intézménytörténeti szempontok alapján. a mítoszkritikai olvasás szemléltetése világirodalmi szövegen) 7. Az emberkép változatai. stílustörténeti. szemléltetés régi. eszmetörténeti szempontú értékelő áttekintés. A barokk irodalma (Retorikatörténeti. Az irodalmi műelemzésben használatos interpretációs eljárások fogalomrendszere (Verstani. Reneszánsz. drámaelméleti. intézménytörténeti szempontok alapján. a kultuszok (Komparatív szempontú értékelő áttekintés. tömegirodalom és magas irodalom viszonya. az irodalmi szöveg. A romantika korának irodalma (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről. a film. intézménytörténeti szempontok alapján. egy életmű részletes ismertetése műfaji. a nyelv és stílusújításról. egy életmű részletes ismertetése műfaji. a médiakutatás.) 4. kapcsolata az irodalommal és az irodalomtanítással. Az irodalmi műfajok és intézményrendszerek.) 8. az internet. humanizmus. műfajtörténeti. előadáselemzési fogalmak és elemzési technikák. stílustörténeti. a televízió. a szó és a zene viszonyára összpontosító elemzésmódok. Az irodalmi mítoszok. az önreprezentáció keretei (Komparatív szempontú értékelő áttekintés.) 10. retorikai.) 9. intézménytörténeti szempontok alapján.MAGYARTANÁRI Irodalomtudomány SZAKKÉPZETTSÉG 1. stílustörténeti. műfajtörténeti. a korszakretorika és a stílustörténet alapján zajló szövegértelmezés. egy életmű részletes ismertetése műfaji. klasszikus és modern irodalmi műveken szemléltetve (A középiskolai szövegértelmezést segítő eljárások bemutatása választott magyar és világirodalmi művek részletes elemzése során. poétikai. Az irodalmi korszakolás elméleteinek szerepe a szövegelemzés előkészítésében (A stíluskorszakok. narratológiai. poétikai. rokokó. poétikai. a szövegismeret bizonyításával. Az élő irodalom és kulturális-mediális környezete (Az irodalom szerepe a mai társadalomban – kortárs szövegen szemléltetés.) 2. Felvilágosodás.) . klasszicizmus.) 3. Interpretációs eljárások régi. klasszikus és kortárs magyar és világirodalmi művek részletes elemzése során. a műfajiság szempontjára figyelő olvasás szemléltetése világirodalmi szövegen) 6. eszmetörténeti szempontú értékelő áttekintés. stílustörténeti. érzékenység (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről. reformáció (Retorikatörténeti. poétikai.

) 12. stílustörténeti. intézménytörténeti szempontok alapján. A két világháború közötti magyar líra. stílustörténeti. poétikai. kritikatörténet.11. stílustörténeti. A századvég irodalma (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről. poétikai. intézménytörténeti szempontok alapján. A XX. poétikai. Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji. világháború utáni évtizedek irodalma a hetvenes évek közepéig (A korszak történeti és esztétikai jellemzése. század első két évtizedének lírája. a szövegismeret bizonyításával. egy életmű részletes ismertetése műfaji. a szövegismeret bizonyításával. stílustörténeti. a szövegismeret bizonyításával.) 14.) 13. intézménytörténeti szempontok alapján. poétikai. drámaművészete és epikája (Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji. a szövegismeret bizonyításával. A II. intézménytörténeti szempontok alapján. drámaművészet és epika (Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji.) .

a beszélőszervek biológiai és fonációs működése. dispositio. A retorikai elemzés – a beszéd és funkciói. a generatív transzformációs nyelvtan modellje: standardelmélet. a mondatrészek. hangkapcsolódások a beszédláncban. elocutio. fogalma. a mai igetőrendszer és kialakulása. képző. a stilisztika összefüggése nyelvés irodalomtudományi és más diszciplínákkal. az általános és a határozott ragozás. érvényességi területe. a sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok. a magyar szószerkezetek és mondatok transzformációs generatív elemzése 8. a klasszikus és a modern. pronuntiatio) 10. névszóragozás a mai magyar nyelvben: a magyar esetrendszer leírásának problémái. jel. igei személyragjaink rendszere 6. a közbeékelődés. az igemódok és kifejezőeszközeik. a megkülönböztetésükre vonatkozó elméletek. a funkcionális stilisztika stílusértelmezése. a mondat szerkezeti és szerkesztettségi típusai. Rendszeres leíró hangtan – a magyar magánhangzók és mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere. a magyar grammatika és a generatív nyelvtan közötti eltérések és hasonlóságok. A mondattani irányzatok – leíró mondattanok tipológiája. Leíró hangtan – a szegmentális fonetika irányai. a magánhangzó. a morfémák funkciói. az egyes esetragok története 5. memoria. a morfémák kapcsolódásának szabályai. kormányzás és kötés elmélet. a magyar beszédhangok képzése. az egyszerű és az összetett mondatok elemzése. módszerei. a hangok rokonsági rendszere. a morfémák főbb típusainak történeti változásai (tő.és a mássalhangzótörvények a magyarban 3. a szónokra vonatkozó főbb retorikai ismeretek. rag) 4. időtartama. a fonéma és a fonémafelfogások 2. a szónoki beszéd kidolgozásának öt fázisa (inventio. elkülönítése más tudományágaktól. A morfémák alaktana – a morfémák fogalma és fajai. A névszó alaktana – a mai magyar névszótőrendszer és kialakulása. az egyetemes és magyar retorika története és mai reneszánsza.Nyelvtudomány 1. stíluselmélet – a stilisztika fogalma. Stilisztika. a retorikai szituáció. helye. a stílusfogalom alakulása. az igefajták és az igeragozás összefüggése. tárgya. Az ige alaktana – a magyar igealak szintetikus jellege. az ikes igék. A retorika tudományos épülete – a retorika szükségessége. a módjelek története: alaktani és funkcionális változások. tárgya. a névszójelek története. a mondatátszövődés. tárgyköre. felosztása. a tudományos igényű mondattani leírás jellemzői. szemlélete. a funkcionális . fajtái a színtértől és a céltól függően. a szónoklás alkalmai. anyaga. a tudományos és népszerű retorika összevetése 9. a szónoki beszéd szintjei. A mondattan alapvonalai – a mondattani fogalmak értelmezései. a mondatok logikai minősége 7. a mondattani elemzés szempontjai. morfológiai és jelentésszerkezete. névszóragozásunk fejlődésének főbb vonalai.

stílustörténeti korszakok.és kifejezéskészlet. tematikai ugrás a szövegben. Stilisztikai elemzés – a stílusteremtő és -meghatározó tényezők.stílusfelfogás elméleti háttere. szövegstilisztika 13. a szó. a magyar szövegtani kutatások mai helyzete. -akusztikum. Szövegtan – a szövegtan történeti gyökerei. tárgya. szövegpragmatika. stílustipológia. a szöveggrammatikai utalás fogalma. a szöveg jelentéstani összefüggésének mértéke. a nyelvistilisztikai eszközök szerepe a legfontosabb stílusrétegekben. művészi áramlatok. a szövegösszefüggés területei. a szöveg szerkezeti sajátosságai. a verbális és a multimediális szöveg. szövegtipológia. a szöveg kifejtett és kifejtetlen jelentése. segédtudományai. foka szerint . megjelenése. fajtái az utalás iránya. hatósugara. stílusirányzatok nyelvi-stiláris jellemzői 11. a szintaktikai. a stílus hírértéke. feladata. felosztása. Szövegtani elemzés – a szöveg témája. a szövegszinten. a képi. a művészi stílus legfőbb sajátságai a tárgyalt hat nyelvi szinten 12. a nyelven kívüli jelenségek szintjén. fajtái és eszközei. szövegforma. a szövegértékűség jellemzői. a szöveg fogalma. a stíluseszközök szintjei: stíluselemek az akusztikai. anyaga. célja. eszközei.

konvex burok. függetlenség. Lagrange tétel. 10. Euklideszi tér. Térelemek távolsága. Euklideszi gyűrűk. Egyváltozós függvények differenciálhatósága. Gráfok színezései. diszkrét logaritmus (index). Átviteli elv. A lineáris differenciálegyenlet rendszerek és differenciálegyenletek elmélete. Euler-Fermat tétel. Csoportok. teljes valószínűség tétele. mohó színezési algoritmus. Legendre szimbólum. 3. lineáris diofantoszi egyenletek. Nevezetes diszkrét eloszlások. Egyváltozós függvények határértéke. várható érték. alkalmazásai terület és térfogatszámításra Differenciálegyenletek alapfogalmai. . 4. 6.és unicitás tételek. testek. Kvadratikus reciprocitás tétele. Euler tétele. Cayley tétel. Elemi megoldási módszerek. Klasszikus valószínűségi mező. Hálózatok. SZAKKÉPZETTSÉG 2. Analitikus geometria síkban és térben. magasabb fokú kongruenciák. Elválasztási tételek. Egzisztencia. 7. 9. Helly tétele és alkalmazásai. szórás. Eloszlásfüggvény. folyamok. permutációcsoportok. folytonossága. Konvex poliéderek és politópok. fák. szélsőérték számítása Határozott és határozatlan integrál. Bayes tétel. 8. 5. primitív gyök. Konvex halmazok. Caratheodory tétele. feltételes valószínűség. Lineáris kongruenciák. Párosítás-elmélet. síkok. Egyenesek. kromatikus polinom.MATEMATIKATANÁRI 1. minimális vágás. szöge. Gráfok összefüggősége. maximális folyam.

7. Kontrastivität im Bereich der Nominalphrase: Struktur. Irodalomtudomány 1. morphologische und kommunikative Bedingungen). 10. Felvilágosodás és Weimari klasszika 5. „Generalisierung“. eszmetörténeti és kulturális kontextusban. kortörténeti. Dt. A történeti összehasonlító nyelvészettől a strukturalizmusig: az összehasonlító módszer. a társadalmi nem identitáskonstrukciói). Attribute. Kontrastivität im Bereich der nominalen Kategorien Genus und Numerus. intertextualitás) 3. Komplexe Sätze mit besonderer Rücksicht auf die Ergänzungssatzkomplexe: Typologie und kontrastive Aspekte der Ergänzungssätze. Grundbegriffe der kontrastiven Morphologie und Syntax (Wortklassen. szöveg.irodalom mint kulturális kommunikáció 2. 5. Valenz. A generatív nyelvészet módszertana. Rektion. A romantikától a naturalizmusig 6. Az irodalmi interpretáció alapfogalmai (szerzőség.NÉMETTANÁRI Nyelvtudomány SZAKKÉPZETTSÉG 1. 3. etnikum.und Nebensatz). Interferenzanfällige Erscheinungen im Satzbereich (Satzmuster und Satzbauplan. Kontrastive Grammatik – Forschungsobjekt. Kollektív identitások (nemzet. intenció. Prädikatsteil“ und „Propria“). kortörténeti. 2. kortörténeti. 6. a „saját” és az „idegen”. kortörténeti. A német nyelvű irodalom korszakai. Supplemente). Satelliten: Satzglieder und Attribute.-ung. Satztopologie: syntaktische. Verbalkomplex (Topologie im Haupt. olvasás. 9. Az irodalmi kommunikáció folyamata . Modi (Konjunktiv außerhalb und innerhalb der indirekten Rede). eszmetörténeti és kulturális kontextusban. recepció. Modalverben (müssen vs. A német nyelvű irodalom korszakai. grammatische Kategorien. a drámai és a lírai szövegfajták jellegzetességei (műfajelmélet) 4. vallás. Zielsetzungen und Stellenwert im System der linguistischen Disziplinen. A német nyelvű irodalom egy szabadon választott korszakának bemutatása. A szemantika és a pragmatika módszerei. a prágai iskola és az amerikai deskriptivizmus módszertana. Identitások az irodalomban – irodalom mint interkulturális kommunikáció 9. A narratív. Értékválság és individuális identitásválság. 4. Komplemente vs. sollen). absoluter und relativer Tempusgebrauch. irodalmi példákon bemutatva 10. Topologie. 8. Kontrastivität im verbalen Bereich: Genus. eszmetörténeti és kulturális kontextusban: „Klasszikus” modern és avantgard 7. „nom. Dependenz vs. Kontrastivität im Artikelgebrauch (mit besonderer Rücksicht auf die funktionalen Domänen „Identifizierung“. A német nyelvű irodalom korszakai. eszmetörténeti és kulturális kontextusban 8. a saussure-i fordulat. szabadon választott irodalmi példákon bemutatva .

предварительно одобренных экзаменационной комиссией . возможности заработать. II.сочинение (минимум 50 строк) на тему. в которой вы живёте.перевод текста (800 n) с русского на венгерский (60 минут) . типы жилья. Жилищные условия Город или деревня. ваш дом или квартира. годовщины. учёба. кризис института семьи. возможности приобретения собственной квартиры или дома. идеальные условия для заключения брака. демографические проблемы. строгость и терпимость в воспитании ребёнка. Безработица и её причины. указанную в тематике устного экзамена (60 минут) 2.перевод текста (800 n) с венгерского на русский (60 минут) . Равноправны ли женщины с мужчинами при устройстве на работу? Пенсионная система. образование. именины. Рождество. .диалог (10 минут): свободный разговор с экзаменаторами на основе следующей тематики: I. Новый год. Пасха. Работа На основе чего молодёжь выбирает профессию? Способы поиска работы. Зарплата. Устный экзамен (20 минут) Структура и тематика устного экзамена . как можно сделать квартиру по-настоящему уютной. Семейные праздники: дни рождения. Письменный экзамен (180 минут) Структура и тематика письменного экзамена . Стоит ли сохранять старые здания? Какие проблемы существуют в связи с сохранением старых кварталов? III. Жилищная проблема в Венгрии. Расскажите о роли семьи в современном обществе (проблемы многодетных семей. причины и последствия разводов). Воспитание детей в семье и школе.монолог (минимум 10 минут): доклад на одну из пяти выбранных и подготовленных студентами тем. крестины. возможности решения проблемы. СЕМЬЯ Личные данные.OROSZTANÁRI Разделы экзамена: SZAKKÉPZETTSÉG 1.

последствия. детская полнота. национальные блюда. Курение – это личное дело? Алкоголизм и наркомания: причины. «В здоровом теле здоровый дух». национальные блюда. Автомобиль. в больнице. Расскажите о вреде курения. кинотеатры. рестораны быстрого питания. оборудование. .). Состояние медицины в Венгрии (реорганизации. дорожные происшествия. бары. Рестораны. лекарственные травы и тд. концерты. иглоукалывание. Климатические особенности Венгрии и России.IV. Одежда и погода. корректность в рекламе. пивные. V. VI. Типы магазинов. инвестиции. проблемы паркования. Мода и торговля. бытовые услуги). Чистота окружающей среды и здоровье. её особенности. Услуги и торговля Виды услуг (салоны красоты. модные диеты. массаж рук и ступни. фнансовые услуги. симптомы. Транспорт Общественный транспорт и его проблемы. режим питаня. Погода. профилактика и административные меры. снабжение медикаментами. кадрами). Особенности русской кухни. биоэнергетика. Спорт и бизнес. Цели рекламы. Альтернативная медицина (мануальная терапия. болезни. Дайте оценку дорожной сети Венгрии. дорожные знаки. фитнес-клубы. Питание Какой должна быть здоровая пища? Последствия неправильного питания. столовые. развлечения. Как влияет погода на настроение человека. кафе. VII. кинофильмы. Реклама. Здоровье У врача. Вождение автомобиля и алкоголь. хобби Театры. IX. Климат и внешность. группа риска. климат Времена года и погода. Задачи охраны окружающей среды. Чем знаменита венгерская кухня. VIII. Спорт и игры. аварии. объявления. Свободное время. почта.

Классификация глаголов. Словообразование и словоизменение. концерты. Типы склонения.. электроника. Типы словарей. Этимологические пласты словарного состава. и 3. В случае неудовлетворительной оценки (1) любого подраздела устного экзамена весь итоговый экзамен считается неудовлетворительным. музеи. 2. Грамматические категории глагола. радио. Газеты. Понятие «морф» и «морфема». Оценка экзамена В случае неудовлетворительной оценки (1) любого подраздела письменного экзамена весь письменный экзамен считается неудовлетворительным. поездки по Венгрии и за границу. Государственное устройство Венгрии и России. Продуктивные и непродуктивные классы. население двух стран. Знаменитые места (столицы. края. Имена прилагательные. Музыка. Имена существительные. 7. природные богатства). виды и способы путешествий. Путешествие. журналы. Синтаксис словосочетаний и проблема валентности. писатели. музыкальные инструменты. библиотеки. 6. Сложное предложение. . Местоимения. 10. Простое предложение. Виды морфов. Mai orosz leíró nyelvészet 1. курорты. Русский глагол. книги. В этом случае студент не допускается до устного экзамена.Телевидение. 4. Стандартные нестандартные именные основы. исполнители. Венгрия и Россия Географическое положение. 5. Функциональные стили современного русского языка. 9. Нестандартные окончания. 8. X. Словарный состав русского языка.

Orosz irodalom és művelődéstörténet 1. импрессионизм. Поэтика и история русского символизма и постсимволизма (акмеизм. литература о войне и о ГУЛАГ-е. «исповедальная» проза. стилевое многообразие литературы второй половины 20 века («оттепель». Восприятие русско-советской литературы в Венгрии с рубежа 19 века до наших дней. деталь. бесконфликтность. жанровое. музыкальность. «Самиздат». Представители.п. Типология «лишнего» и «действующего человека» (Гончаров. 7. подтекст. Становление социалистического реализма. Лермонтов. Тургенев). документаризм. деревенская проза. Санкт-Петербург). Проблема двойничества. имажинизм. 3. лиризм. Идейное. «Диалектика души». Древнерусское искусство (литература. Бунт и смирение. Основные мотивы и жанры (Пушкин. 5. авангард). 4. зодчество). реализм. Миф Петербурга в русской литературе Русский романтизм и реализм. символы и т. Эпос и роман. футуризм. Европа и Россия. Рождение постмодернистического романа и лирического мышления в канун 21 века 10. Раскол Деятельность Петра I. Москва–Петербург. Конфликтность русско-советских культурных парадигм после 1917 года (измы и группировки идеологического и поэтического характеров). Славянская мифология. «тамиздат». Литература в эмиграции 9. Три культурных центра (Киев. Слово о полку Игореве. 6.) 2. Роман-прозрение Специфика чеховской новеллистики и драматургии («футлярность». произведения 8. Эпоха русского классицизма и сентиментализма. Русско-венгерские литературные связи. Воспроизведение исторического и семейного романа. Сюжетный параллелизм Полифонический роман Достоевского. . Славянофилы и западники Психологическая проза Толстого. Москва. Гоголь). иконопись.

6. 10. 9. drogmegelőzés. Modellek és paradigmák a neveléstudományi gondolkodásban. A tanítás és tanulás értelmezésének történeti vázlata. 4. Iskola és társadalom: az iskolaszerkezet alakulásának történetisége és a hazai iskolaszerkezeti átalakulás (l989/9o) társadalmi és pedagógiai problémái. században: tanulási környezet(ek) és tanári szerepek. Speciális nevelési/képzési szükségletű gyermekek felzárkóztatás/tehetséggondozás. 11. konstruktivizmus). inkluzív nevelés. Színterek és szakmai szerepkörök a tanári munkában: nevelési és pályaválasztási tanácsadás. A tudás szerveződése és fejlesztése (kognitív pedagógia. 2. az iskolában: cigánytanulók. században: embereszmény – pedagógiai célrendszer – iskolai műveltségi kánon(ok) – vizsgarendszer. gyermekvédelem. ideológiák és értékválasztások. 12. Forrásközpontok. Tantervi paradigmák a 2o. kollégiumi nevelés. Adaptív és szelektív iskolarendszerek sajátosságai: európai összehasonlítás 3. együttműködés és versengés (pedagógiai szociálpszichológia). csoportdinamika. interkulturális nevelés.PEDAGÓGIATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. 8. 5. Gesamtschule) a II. információhordozók a pedagógiában: nyomtatott és digitális változatok. világháború után: történelmi okok. 7. . Az egységes középfokú iskola (comprehensive school. Az iskolai nevelés és tanítás társadalmi/társas közege: tanulói szerepek. A tanítás és tanulás értelmezése a 2o.

Európa története nemzetállamok születésének és a gyarmati küzdelmek korában 15. A társadalomtörténet irányai. módszerei és forrásai 24. Magyarország története 1848-1918 között 13. Európa története az ipari és a polgári forradalmak korában 14. Magyarország története 1686-1790 között 9. A polgári társadalom 23. A hidegháború kora 19. Életmód és mentalitás a klasszikus antikvitásban és a középkorban . A rendi társadalom jellemzői. Magyarország története 1944-től napjainkig 17. Európa története a feudalizmus korában 6. Magyarország története a magyar nép kialakulásától 1301-ig 4. Magyarország története 1918-1944 között 16. Magyarország története 1526-1686 között 8. a késő rendi társadalmak felbomlása Európában 22. Magyarország története 1301-1526 között 5. Európa az abszolutizmusok korában 11. világháború korában 18. Egyetemes történelem a két világháború között és a II. Európa története a rendiség korában 7. Róma története a királyság korától a Nyugatrómai Birodalom bukásáig 3. Történeti segédtudományok szerepe az oktatásban 20. A nagy földrajzi felfedezések és a reneszánsz kora 10. A görög polisz és története SZAKKÉPZETTSÉG 2. A modern politikai eszmetörténet irányzatai és történetírói megközelítései 21.TÖRTÉNELEMTANÁRI 1. Magyarország története a Habsburg abszolutizmus korában és a reformkorban 12.

25. Életmód és művelődés a koraújkorban és az újkorban .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful