TANÁRI MESTERKÉPZÉSI SZAK

SZAKMAI ÁBRÁZOLÓ
ZÁRÓSZIGORLAT TEMATIKÁI

GEOMETRIA ÉS MŰSZAKI RAJZ TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG

1. Projektív geometria Affinitások, kollineációk, korrelációk, involúciók. A projektív sík és térgeometria analitikus modellje. 2. Projektív transzformációk Másodrendű és másodosztályú alakzatok. Pascal, Brianchon, Steiner tételek. Projektív metrika. 3. A Monge projekció Helyzetgeometriai és metrikus feladatok. Képsík-transzformáció és rotáció. Poliéderek, gömb, egyszerű görbelapú testek ábrázolása, metszése egyenessel, síkkal. Kúpok és hengerek áthatása. 4. A kótás projekció A kótás projekció fogalma, alapfeladatok. Gyakorlati feladatok a kótás projekcióban: fedélidomok, földmunkálatok szerkesztése. 5. Axonometria A leképezés fogalma, Pohlke tétel és az alaptétel, térelemek ábrázolása. 6. Az axonometria alkalmazásai Testek ábrázolása, árnyékszerkesztés. Speciális axonometriák. Összemetszési eljárás. 7. Centrális projekció A centrális projekció matematikai megalapozása. Térelemek helyzetgeometria feladatok, metrikus feladatok, mérési kör. ábrázolása,

8. A centrális projekció alkalmazásai Testek ábrázolása, árnyékszerkesztés. Speciális perspektívák. Centrális összemetszési eljárás, centrálaxonometria. Sztereoszkópikus projekció. Fotogrammetria. 9. Differenciálgeometriai alapok Sík- és térgörbék, felületek differenciálgeometriai vizsgálata. 10. Műszaki rajz A szimbolikus ábrázolás alapelvei, a legfontosabb szabványok. Az ábrázoló geometria objektumainak speciális megjelenése a műszaki rajzban. 11. Számítógépi grafika Grafikus szoftverek, műszaki rajzok gépi úton való előállítása. Az AutoCAD elemei. Szerkesztések. Síkbeli és térbeli objektumok ábrázolása.

ANGOLTANÁRI Kötelező tárgyak

SZAKKÉPZETTSÉG

1. Teaching British Culture and Society 1. Major developments in the history of the four nations of the British Isles up to 1485 The history of conquests and settlement. Wars in France. The first stages of the unification process 2. Britain in the Early Modern period (1485-1800) The Reformation. The Elizabethan religious settlement. The causes of the Civil War. The Glorious Revolution. The Hanoverians 3. Britain's changing role in the world Foreign policy. Empire & Commonwealth. Britain and the European Union 4. The British political system Constitutional development. The electoral system. The party system. Parliament. The Government 5. Economy and society Economic history. Economic policies. Social classes. Race relations 6. The Educational system School history. The state school system. Public and other independent schools. The Universities 7. Religion in Britain Religious history. The Church of England. Other religions, churches and religious movements 8. Welfare The origins of the welfare state. The NHS. The NHS reforms of the 1980s and 1990s. The benefits system 9. Post-1945 political history up to 1970 10. Post-1945 political history from 1970 to 1997 Required reading: McDowall, D. An Illustrated History of Britain. London: Longman, 1991. Oakland, J. British Civilization. London: Routledge, 1992. Sked, A. - Cook, C. Post-War Britain. London: Penguin, 1990. Recommended reading: Bromhead, P. Life in Modern Britain. London: Longman, 1991. Irwin, J. Modern Britain: An Introduction. London: Allen and Unwin, 1994. Jenkins, P. Mrs Thatcher’s Revolution. Cambridge: Harvard UP, 1988. Marwick, A. British Society since 1945. London: Lane, 1982. Oakland, J. A Dictionary of British Institutions. London: Routledge, 1993. O’Driscoll, James. Britain. Oxford UP, 1995.

2. Teaching Contemporary American Culture and Society 1. The geography of the United States. Geographical regions and natural landscapes. American regionalism. Cultural regions in America. 2. The American system of government. Federal and state institutions. The U.S. Constitution. The courts and the law. Political parties and the election system. Lobbyism. 3. The ethnic composition of the American population. Major ethnic groups and minorities. Civil rights movements in America. From “melting pot” through “cultural pluralism” to multiculturalism. 4. A comparative survye of the American and Hungarian systems of education. 5. Factors contributing to cultural stability: belief systems and myth structures. Ideologies of American destiny and identity. American ethnocentrism. 6. Women in American society. 7. Entertainment and the mass media in the U.S.A. Major television networks. The printed media: major American newspapers (choose 10 for your survey) and magazines (choose 15). Popular culture. Advertising. 8. The survey of a historical period of your choice. Choose one of the following six historical periods for your presentation: the American Revolution, the Civil War decade, the “Gilded Age,” the “Progressive Era,” America between the two world wars, or the U.S.A. since 1945. 9. Hungarian-American links and contacts. The Hungarian contribution to the making of America. 10. Regionalism and multiculturalism in Canada. Kötelező olvasmányok (a következő források megfelelő fejezetei): Fawcet, Edmund and Tony Thomas, America and the Americans. Glasgow: Fontana/Collins, 1983. Chapter 1: “Rich and Varied Sameness”: Regions and People (pp. 11-47) Chapter 4: “Democracy and Its Discontents”: Politics and Government (pp. 129-164) Chapter 5: “Limping Donkeys and Lumbering Elephants”: Democrats and Republicans (pp. 165-183) Chapter 9: “Tomorrow’s Americans”: Schools (pp. 274-307) Chapter 10: “The Knowledge-Industrial Complex”: Universities and the Arts (pp. 308-332) Chapter 11: “Rule of Lawyers”: The Legal System (pp. 333-365) Chapter 12: “Soft Soap and Hard News”: Television and the Press (pp. 366383) Luedtke, Luther S., ed., Making America: The Society and Culture of the United States. Washington, D.C.: USIA, 1987. Magyarics, Tamás and Tibor Frank, Handouts for U.S. History: A Study Guide and Workbook. Budapest: Panem-McGraw-Hill, 1995.

Mittleman, Earl N., An Outline of American Geography. Washington, D.C.: USIA, 1986. Schroeder, Richard, An Outline of American Government. Washington, D.C.: USIA, 1986. Tindall, George B. and David E. Shi, America. New York: Norton, 1989. Walberg, Herbert J., American Education: Diversity and Research. Washington, D.C.: USICA, 1978. Háttérirodalom: Boyer, Paul S. et al., The Enduring Vision: A History of the American People. Lexington Mass., 1994. Brinkley, Alan, The Unfinished Nation: A Concise History of the American People. New York, 1993. Evans, Sara M., Born for Liberty: A History of Women in America. New York, 1989. Fiedler, Eckhard et al., America in Close-Up. London, 1990.

Classical item analysis: item level analysis (facility value. split-half reliability index) Kötelező olvasmányok: Alderson. Listening Tankó. K. Testing vocabulary (task types and task effects) 11. test types 2. Testing grammar (task types and task effects) 12. (2004). (2003).. Guidelines for classroom testing 3. CUP. The Speaking Handbook Fehérváryné. Communicative Language Testing. D. J. Test specifications 4. & Pizorn. Hughes. C. J. & Cseresznyés. range. & Együd. Heaton. item discrimination. Internal and external ways of test validation 5. J. Techniques for testing listening 7. (1989). SD. Testing for Language Teachers. Techniques for testing reading 8. Writing English language tests. K. Weir. Reading and Use of English Csépes. whole test level analysis (measures of central tendency. Assessment of young learners 6. Háttérirodalom: Into Europe sorozat. Gy. Gy. distractor analysis). assessment scales) 9. Language Test Construction and Evaluation. (1990). M. Longman. Language Test Construction and Evaluation 1.3. C. assessment scales) 10. The Writing Handbook . CUP. C. & Wall. reliability. (1988). B. Basic concepts in language testing: validity. (2005). I. Prentice Hall International. washback. Kiadó: Teleki László Foundation & the British Council Alderson. J. Assessing speaking (task design considerations. C. Clapham. H. A. Assessing writing (task design considerations. (1995). (2005).

Rhythm. Thomas. 39-100. The White Hotel Szakirodalom Walder. Literature in the Modern World: Critical Essays and Documents. In: The Pelican Guide to English Literature 8. Fejezetek: „Interpretation”. „Englishness”. ed. Jung and the ‘Myth’ of Psychoanalysis in The White Hotel”. Richard. Major Tendencies in British Poetry between 1945-1980 7. Animals in poetry 6. 1993. “Some Aspects of Poetry since the War”.Választható tárgyak Egy tárgy választandó az alábbiak közül 4. . 2. its main features and function 2. pp. London: Macmillan. Children in poetry 5. Understanding the Elements of Literature. Taylor. Figures of speech in everyday discourse and in poetry 4. “Freud . The basic literary forms: poetry 8. 1. Reading and Teaching British Literature 1. Hungarian Journal of English and American Studies 1995. The French Lieutenant’s Woman D.M. 450-470. “Primary Modes of Poetic Expression”. Mosaic 22. Rowland Wymer. „Literature and Ideology” Charles Tomlinson. Approaches to History in Post-War British Literature (focusing on D. Dennis. 153-163. Social and Political Issues in Post-War British Literature (focusing on John Fowles) Háttérirodalom Regények John Fowles. 121139. rhyme and their use in teaching 3. Thomas) 10. Winter 1989. “Seduction and the Politics of Reading in The French Lieutenant’s Woman”. 1981. “Narrative Fiction and the Printed Word”. Tamás Bényei. 55-69. The basic literary forms: fiction 9.M. Definitions of poetry. Oxford: OUP. „Form and Genre”.

The use of literature in the language classroom. Multiculturalism in fiction: Chicana voices. Abádi Nagy. Literature and Language Teaching. The Modernists and Others: The American Literary Culture in the Age of the Modernist Revolution. Debrecen: Institute of English and American Studies. 10. American Poetry after 1945: African-American and ethnic voices.5. London: Longman. American drama coming of age. Zsolt. and Ronald Carter. László és Virágos Zsolt. The American short story after 1945: trends and representatives. Language. 9. Modernism in fiction. F. Theoretical considerations. Language-based approaches to literature. 2007. 4. Országh. 1996. The American Short Story before mid-century: Willa Cather and Ernest Hemingway. 5. 2. Az amerikai minimalista próza. 1997. Budapest: Eötvös József. 8. Thorton Wilder as a dramatist. Brumfit. Virágos. 7. 1986. Scott Fitzgerald. eds. The New Poetry Movement. Carter. Teaching American Literature 1. 3. Budapest: Argumentum. eds. 1994. Literature & the Learner: Creative Classroom Practice. Ronald and John McRae. The Great Gatsby. C. J. Az amerikai irodalom története. 6. Multiculturalism in contemporary drama: African-American voices. . Zoltán. Oxford: Oxford UP.

A főemlősök evolúciója. 9. A rendszerezés alapjai. 10. SZAKKÉPZETTSÉG A prokarióta sejt szerveződése. a fejlődés és az ivari funkciók hormonális szabályozása. valamint biofizikai és biokémiai alapjai. A vírusok morfológiai. funkcionális tagolódása. Az autotrófia és heterotrófia főbb típusai. 17. a raktározás és a kiválasztás főbb típusai. evolúciója. A növényi növekedés és fejlődés szabályozása. szervei és evolúciója az állatvilágban. A légzés és a biológiai oxidáció. A biogén légkör eredete és a genetikai állomány kialakulásában játszott szerepe. A hominidák kialakulása. 13. A növényi sejtek. Az immunizálás módszerei és jelentősége. A növényvilág fő szerveződési típusai. Az agykéreg felépítése. A vírusok általános jellemzése. Antigének és antitestek. A nukleinsavak molekuláris szerkezete. Anatómiai és élettani jellemzése. 12. A genetikai polimorfizmus. 6. A zárvatermők kialakulása és jellemzése. Az ideg.és immunműködés sejt és szövettani. Az anyagfelvétel és az anyagszállítás. Az immunitás kialakulása. szerveződése. A sejtorganellumok szerkezete és működésük. A gerincesek kialakulása és fő törzsfejlődési csoportjaik.A C3 (Calvin ciklus). 4. A Mendeli genetika alapjai. A növényrendszerezés alapelvei. Az állati szervezetet felépítő szövetféleségek ismertetése. A növényvilág kialakulása. . Az állatvilág főbb szerveződési típusai.és biokémiai jellemzése. 8. Hormonális szabályozás az élővilágban. Kromoszómák. DNS és RNS vírus ismertetése egy-egy példával. A mitotikus sejtosztódás. A limfociták és különböző típusainak szerepe az immunválasz kialakításában. Bakteriofágok ismertetése. Gazdasági fontosságú csoportjainak ismertetése. szervrendszerek jellemzése és kialakulása. 16. A légzés. Az öröklésmenetek főbb típusai. 2. A vírusok osztályozásának alapjai. 5. 14. A szelekció típusai.és többfaktoros keresztezések. A növekedés. Endokrin mirigyek. a törzsfejlődési kapcsolatok. 7.és energia megkötésének és felszabadításának molekuláris alapfolyamatai. az immunrendszer szerkezete. Az aerob és anaerob energiafelszabadító folyamatok. vízfelvétel és leadás. a C4. két. vegetatív és reproduktív szakasz sajátosságai. Nemzedékváltás. 3. mint az egyedfölötti szerveződési szint.BIOLÓGIATANÁRI 1. A fotoszintézis. 11. Kemoszintézis. Az anyag. A mai ember egyedfejlődése. a Homo evolúciója. szövetek. Törzsfejlődési vonalak. fejlődési ciklus. szervek. anatómiai leírása. Alkalmazkodás a szárazföldi életmódhoz. A kapcsoltság jelensége. Egyedfejlődés. 15.. Egy-. embrionális és posztembrionális fejlődésbiológiája. a CAM növények anyagcseréjének jellemzése. Ivaros folyamatok. Az ősbaktériumok és az eubaktériumok összehasonlítása. Az asszimiláció és disszimiláció az élő szervezetben. Populációs szintű evoluciós folyamatok. Az evolució irányíthatóságának kérdése. szaporodás. Fontosabb csoportjaik jellemzése. Az állandó testhőmérséklet evolúciója. A populáció. A növények ásványi táplálkozása. Az eukarióta sejt evolúciója. Növekedés. Az extrakromoszómális öröklődés jelensége.

A hazai nemzeti parkok. 21. efficiencia és preferencia. Táplálékláncok és hálózatok. Fajfeletti evolució. Reliktumok és endemizmusok. mint ökológiai alapegység. Az ember és az emberi társadalom szerepe a földrajzi burok és a bioszféra sorsának alakításában. Flóra és fauna elemek. Anyagforgalom: elemciklusok és energiaáramlás. energia). 25. turnover).és időbeli struktúrája. a fajképződés menete és típusai. Viselkedésbiológiai alapismeretek. Az élőlények közötti kapcsolatok típusai és ökológiai jelentőségük. biomassza. 24. 23. 22. asszociáció alatti és feletti egységek. A biológiai produkció (produktum és produktivitás.és növényföldrajza. A biológiai fajfogalom. mint tudomány és mint szemléletmód. A populációs szemlélet jelentősége a biológiai fajfogalomban. fauna. A szünbiológia fogalma. Az ökológiai faktorok elmélete: az ökológiai miliő és az ökológiai tolerancia direkt komplementaritása. Ökológiai piramisok (szám. . A limitáció és az indikáció elve. A cönózis analitikus és szintetikus bélyegei. A populációk struktúrája és dinamikája. A cönózis és egységei. A populáció. Védett és veszélyeztetett fajok. Az ökoszisztéma fogalma. A szukcesszió. A Kárpát-medence állat. Az ökológiai hatásvizsgálatok. A cönózis tér. Az ökológia. A niche elmélet. Genetikai és környezeti tényezők szerepe az állati magatartásformák kialakításában.A bioszféra fogalma. A cönológia alapfogalmai. A Föld nagy biogeográfiai egységei.18. Biodiverzitás. 20. Primer és szekunder produkció.és flóra története. 19. A populációrendszerek fejlődése. A természet megőrzésének és az emberi környezet védelmének ökológiai alapjai. A környezetminőség fogalmának ökológiai értelmezése.

A szögelfordulás. a csillapodó rezgés. munkatétel tömegpontra. A perdület (impulzusmomentum) és forgatónyomaték. A pillanatnyi forgástengely fogalma. az erő mérésének módszerei. az elmozdulás. Az erő fogalma. perdülettételek Egy tömegpont perdülete és egy erő forgatónyomatékának definíciója. Merev test definíciója. A Newton-törvények. Az általános tömegvonzás törvénye. a körmozgás. Tömegpont. Rugalmas szilárd testek. Szabaderők és kényszererők. a tömeg és a lendület fogalma. A munkatétel speciális alakja merev testre. A merev test rögzített tengely körüli forgása és síkmozgása. szöggyorsulás definíciója. Az első és a második kozmikus sebesség fogalma és kiszámítása. a potenciális energia fogalma. A munka. Mozgásegyenletek és megoldási módszerei A mozgásegyenlet fogalma. a test általános mozgásának leírása. relativisztikus kinematika és dinamika A speciális relativitáselmélet. A Michelson−Morley-kísérlet alapgondolata és eredménye. Konzervatív és nem konzervatív erőterek. származtatásuk a Newton-törvényekből. jelentősége a természeti jelenségekben és a műszaki életben. A testek mozgása gravitációs térben. a hajítások.FIZIKATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. a bolygók és a mesterséges égitestek mozgása. A speciális relativitáselmélet alapjai. és ezek kísérleti igazolása. energia. Relativisztikus dinamika: a relativisztikus tömeg. A Galilei-féle relativitási elv. megoldásának módszerei. az út. a tömegpont mozgási energiája. 2. Kepler törvényei. a mozgási energia. A potenciális energia definíciója. tömegpontrendszer és merev test kinematikája A vonatkoztatási rendszer és a koordinátarendszer fogalma. Az egyenes vonalú mozgás. Perdülettétel tömegpontrendszerre. a lendület-megmaradás törvénye. a közöttük fennálló összefüggések Az erő munkájának fogalma. és a tömegpontrendszerre ható forgatónyomatéknak a fogalma. 6. Az erő meghatározása a potenciális energiából. Harmonikus rezgőmozgás.és forgómozgásra. szögsebesség(vektor). 4. A munkatétel kiterjesztése tetszőleges tömegpontrendszerre. impulzus. A relativisztikus dinamika kísérleti bizonyítékai. A mechanikai energia megmaradásának törvénye. A tömegközéppont fogalma. A merev test egyensúlya. 3. és a kényszerrezgés leírása. lejtő. folyadékok és gázok sztatikája . A pálya. a sebesség és a gyorsulás definíciója. Alapvető dinamikai fogalmak és összefüggések A tehetetlenség törvénye. a mozgások leírása inerciarendszerben és gyorsuló vonatkoztatási rendszerben. bevezetésének indoka. kényszermozgások: matematikai inga. erőtörvények. A párkölcsönhatások tapasztalati törvényei. A pálya.és a sajátperdület fogalma. Tömegpontrendszer perdületének. A Lorentz-transzformáció és kinematikai következményei. a perdülettétel tömegpontra. 7. inerciarendszer. a mozgás felbontása haladó. A rezonancia fogalma. 5. a harmonikus rezgőmozgás leírása. A speciális relativitáselmélet posztulátumai. A tehetetlenségi erő fogalma. A tömeg-energia ekvivalencia törvény.

A hidrosztatika törvényeinek alkalmazása. Folyadékok és gázok egyensúlya. az ideális gázskála. áramcső) értelmezése. Az ideális gáz nyomásának és hőmérsékletének értelmezése a kinetikus gázelmélet alapján. A szilárdtestek fajhője alacsony hőmérsékleten. Arkhimédész törvénye. A testek sajátenergiájának és belsőenergiájának értelmezése. Folyadékok és gázok áramlása Az áramlás alapfogalmainak (áramlási tér. Termosztatika Termikus egyensúly. a barometrikus magasságformula. áramvonal. a hőtan I. a hőmérséklet fogalma. A szilárdtestek fajhője. Lamináris áramlás csőben. A hullámfüggvény egydimenziós harmonikus hullámra (hullámhossz. áramfonal. empirikus hőmérsékleti skálák. 11. A kontinuitási egyenlet. az ideális gázzal működő Carnot-gép veszteséghányada. Doppler-effektus. A hidrodinamikai felhajtóerő és a repülés. Az ideális gáz fogalma. Kondenzált közegekre vonatkozó állapotegyenletek. A közegellenállás fogalma.és termodinamikai hőmérséklet kapcsolata. A tranzverzális és a longitudinális hullám jellemzése. állóhullámok kialakulása és tulajdonságai. a Boyle−Mariotte-törvény. Az ideális gáz molekuláinak sebességeloszlását leíró Maxwell−Boltzmann-féle sebességeloszlás. a Hagen−Poiseuille-törvény. A hullám visszaverődése. Rugalmas feszültségek nyugvó folyadékban. A gázok belsőenergiájának függése az állapothatározóktól. 9. a Newton-féle viszkozitási törvény. valamint a nyírást leíró összefüggések. A statisztikus. A hatásfok és a veszteséghányad definíciója. Hidrosztatikai nyomás a gravitációs térben nyugvó folyadékban. a bennük szereplő anyagállandók jelentése. összenyomást. Gay-Lussac és Joule−Thomson kísérletek. Állapotváltozások és körfolyamatok Az ideális gázok speciális reverzibilis állapotváltozásai. 8. főtétele. Az áramlások osztályozása. hőmérők készítésének elve.Rugalmas szilárd testek deformációi. A szabadsági fok fogalma. és törése új közeg határánál. fázis). 12. Hullámtani alapfogalmak (forrás. a Doulong−Petit-törvény. Nyugvó folyadékra vonatkozó Pascal-törvények. terjedési sebesség). Hullámok interferenciája és elhajlása. hullámszám. A statisztikus entrópia és a statisztikus hőmérséklet értelmezése az Einstein-féle kristálymodell alapján. A deformációs energia. Hangtani alapfogalmak. főtétele. Az ekvipatíció törvénye és érvényességi köre. Összetett deformációk visszavezetése az alapvető deformációkra. A statisztikus fizika alapjai A valószínűségi eloszlás fogalma. Az ideális gáz belsőenergiájának mikroszkopikus értelmezése. Bernoulli törvénye és alkalmazásai. 10. az eloszlás sűrűségfüggvénye. A folyadékok belső súrlódása. Az egyirányú húzást. Gay-Lussac törvénye. a nyomás fogalma. függése a mozgás körülményeitől. A gázok összenyomhatósága. Az ideális és reális gázokra vonatkozó állapotegyenletek. A rugalmas feszültség fogalma. A hőerőgép és a hűtőgép fogalma. Mechanikai hullámok Rugalmas hullámok keletkezése és terjedése. A hőkapacitás és a fajhő fogalma. Energiaviszonyok haladó hullámban. a . A hőtan II.

Az elektrosztatikai tér energiasűrűsége. 17. Munka és teljesítmény az áramkörben. A szuszceptibilitás anyagszerkezeti értelmezése. A kritikus állapot jellemzése. A diffúzió. A potenciál és a feszültség fogalma. az elektrolízis Faraday-féle törvényei. Az elektromos mező leírása: a térerősség és az elektromos fluxus fogalma. A folyadék áramvezetésének alapjelenségei. főtétel statisztikus megfogalmazása. Munkavégzés mágneses térben. Elektromos tér jellemzői közegek határfelületén. 16. Biot−Savart és Amper törvénye. A fázisegyensúly. ill. Az elektromos polarizáció. A mágneses mező forrásmentessége. a gázok cseppfolyósítása. Joule törvénye. Elektrosztatika Az elektromos töltés. a Lorentz-erő. a fázisátalakulási hőmérséklet és hő értelmezése. A Gauss törvény. kondenzátorok. Az időben állandó mágneses mező vákuumban A mágneses mező hatása áramvezetőkre. híg oldatok) jellemzése.termodinamikai entrópia definíciója. para. az ozmózis. Áramvezetés gázokban: önálló és nem önálló vezetés. Ohm törvénye. az elektrosztatikus mező örvénymentessége. A halmazállapot-változásokat leíró fázisdiagramok. izotróp közegben. Fázisátalakulások és transzportfolyamatok A fázisátalakulás fogalma és általános jellemzése. Ponttöltés mozgása elektromos térben. a mágneses indukció vektora. 14. Egyenáramú áramkörök A stacionárius áram fogalma. 13. Az anyagok mágneses tulajdonságai Mágneses tér anyagi közegben: a mágnesezettségi vektor és a mágneses térerősség fogalma. A töltés eloszlása fémes vezetőn. mozgó töltésekre. Kirchhoff-törvényeinek alkalmazása egyszerű áramkörökre. Az áramvezetők között fellépő kölcsönhatások. az elektrolitikus vezetés mechanizmusa. a pontszerű töltések között ható erő (Coulomb-törvény). a mágneses kölcsönhatás mint relativisztikus effektus. A transzportfolyamatok fogalma. Többkomponensű rendszerek (gázkeverékek. a Millikan-kísérlet. A dia-.és ferromágnesség anyagszerkezeti értelmezése. A mágneses szuszceptibilitás és a mágneses permeabilitás. a hővezetés és a belső súrlódás tapasztalati törvényeinek leírása és molekuláris értelmezése. 15. A vezetők ellenállásának anyagszerkezeti értelmezése. A piezoelektromos hatás. . A II. szuszceptibilitás és dielektromos eltolódási vektor. A vezetők kapacitása. Mozgó töltések mágneses tere. Az anyag elektromos polározhatósága homogén. az ellenállás hőmérséklet függése. és alkalmazásuk áramvezetők mágneses terének meghatározására. Munkavégzés elektrosztatikus mezőben. hatásai. Az áramerősség és áramsűrűség fogalma. alacsony hőmérsékletek előállítása. Az entrópia meghatározása makroszkopikusan mérhető adatokból.

részecske véges térrészben. a feszültség. A Lorentz erő és alkalmazás a gyakorlatban Töltött részecskék mozgása homogén mágneses térben. Váltakozó áram soros RLC áramkörben. Információ-átvitel elektromágneses hullámok segítségével. A hullámegyenlet származtatása a Maxwell-egyenletekből. A fotoelektromos effektus. A hullámegyenlet speciális megoldásai: az elektromágneses síkhullámok. A részecskék de Broglie hullámhossza. ciklotron) 19. az elektromágneses hullámok Az eltolódási áram fogalma. A transzformátor működése. a hipotézis kísérleti ellenőrzése (Davisson−Germer-kísérlet. A hőmérsékleti sugárzás alapfogalmai: emisszióképesség. Fénypolarizáció. Az elektromos és a mágneses térerősség változása a síkhullámban. Thomson kísérlete). A mágneses mező energiája és energiasűrűsége. Diszperzió. A Compton-effektus. terjedési sebessége. a Planck-féle hipotézis és a sugárzási törvény. 21. a Wien-féle eltolódási törvény. Elektromotoros erő keletkezése homogén mágneses mezőben mozgó vezetőben. Fényterjedés anizotróp közegben. Elektronok és ionok fajlagos töltésének meghatározása elektromos és mágneses térben. Heisenberg-féle határozatlansági relációk. rezonancia jelensége. A kvantumfizika alapjai I. Az önindukció és a kölcsönös indukció jelensége. a változó elektromos tér által indukált mágneses mező és tulajdonságai. Gyakorlati alkalmazások (katódsugár-oszcilloszkóp. polarizációja. a mágneses és az elektromos energia periodikus változása. az alagút-effektus. Holográfia alapjai. Az elektromágneses hullámok előállítása.P.18. tömegspektrométer. 20. 22. Az impedancia és a fáziseltolódás fogalma. A fény hullámtermészete: az interferencia és az elhajlás jelenségei és értelmezésük. abszorpcióképesség. Huygens−Fresnel-elv. A kvantumfizika alapjai II. A váltakozó áram teljesítménye. Töltött részecskék eltérülése elektromos és mágneses térben. Faraday és Lenz törvénye. 24. Csillapított. G. A Maxwell-egyenletek. 23. kényszerített és csatolt elektromágneses rezgések. Váltakozó áramú generátorok és motorok. abszolút fekete test. Az elektromágneses indukció Az elektromágneses indukció jelensége. Az anyag hullámtulajdonságai: az anyag interferenciája és elhajlási jelenségei. Az elektromágneses hullámok energiája és impulzusa. A Stefan−Boltzmann-törvény. Az elektromágneses hullámok fontosabb tulajdonságai Az elektromágneses hullámok tranzverzális jellege. . A Maxwell-egyenletek integrális és differenciális alakja. A változó mágneses indukciófluxus által keltett elektromos tér és tulajdonságai. A hullámfüggvény és a Schrödingeregyenlet. Elektromágneses rezgések Szabad rezgések LC áramkörben: az áram. Egyszerű rendszerek kvantummechanikai leírása.

törvény. Az erők egységes elméletének eddigi története. A részecskefizika alapjai A természet alapvető építőkövei a Standard Modell szerint: a hat kvark és a hat lepton. A részecskék családjai: leptonok. Szilárd testek elektron-állapotainak sávszerkezete. A színtöltés és a kvarkokat összetartó erős erő. Elektronállapotok adalékolt félvezetőkben: donor. A molekuláris kötés értelmezése. Az atommagok stabilitási görbéje és annak magyarázata. a sugárzások fajtái és azok tulajdonságai. 29. Megmaradási törvények: a leptonszám. Az elektron saját-impulzusmomentum (spin) létezésének kísérleti bizonyítéka: a Stern−Gerlachkísérlet. Szupravezetés. Az atomok vonalas színképe és a Bohr-féle atommodell. a fúzión alapuló reaktor előnyei és építésének nehézségei. A Frank−Hertz-kísérlet. az elektromágneses és az erős erő. A szabad elektronok kvantumállapotai szilárd testekben: az állapotsűrűség fogalma és meghatározása. a kvantumszámok értelmezése. 27. előfordulása a természetben. Képlékeny alakváltozás. Az atommag mérete. Félvezető diódák és tranzisztorok működési elve és alkalmazásuk. az egy nukleonra eső kötési energia tömegszám-függése.25. A hidrogén kvantummechanikai modellje: a H-atom Schrödingeregyenlete. A félvezető anyagok n. a Thomson-féle atommodell. Szilárd testek felépítésének alapjai Kristályszerkezetek és főbb kísérleti vizsgálati módszereik. Vezetők. és ezek orvosi és műszaki hasznosítása. Az atommag szerkezete. mezonok. Az atomerőművek biztonságos működtetésének követelményei. a sokelektronos atomok felépítése. A Pauli-elv szerepe az elektronállapotok betöltése során: a szabad elektronok Fermi-energiája. A maghasadás és a láncreakció. szigetelők. a nukleáris kölcsönhatás jellemzői. A p-n átmenet. A maghasadáson alapuló reaktor működésének alapjai. 26. Az atommag kötési energiája.és akceptor-nívók. A Hall-effektus. . Ponthibák és diffúzió. a Rutherford kísérlet és a Rutherford-féle atommodell. fajhő.és p-típusú félvezetők. Elektromos vezetés szilárd testekben.és molekulafizika alapjai Az atomfogalom kialakulása. A bomlások értelmezése.és p-típusú vezetése. A fémes vezetés szabad elektron-gáz modellje. Atommagfizika a gyakorlati életben Természetes és mesterséges atommag-átalakulások. 28. gyorsítók és detektorok. a lézerek. A karakterisztikus röntgensugárzás. A radioaktív bomlás. A természet alapvető erői: a gravitáció. Szilárdtestek mágneses tulajdonságai. Atommagok szerkezetének egyszerű leírása A radioaktivitás felfedezése. A magfúzió jelensége. félvezetők vezetési tulajdonságai. Rácsregések. Az elektron-állapotok betöltése nem zérus hőmérsékleten: a Fermi-Dirac statisztika. Atommag-modellek: a cseppmodell és a független-részecske modell. a periódusos rendszer magyarázata. a barionszám és a ritkaság megmaradása. A hadronok kvark-modellje. a gyenge. Az atom. barionok – leptonok és hadronok (mezonok és barionok). izotópok előállítása. n.

keletkezésük és fejlődésük. A csillagok energiatermelése. tágulása. Az Univerzum kora.30. Hertzsprung−Russelldiagram. A csillagok jellemzői. atomok kialakulása. A kozmológia alapjai A Világegyetem szerkezete. A Big Bang kozmológia alapjai. . az atommagok. Hubble törvénye.

A globális klímaváltozás 3. A településrendszer fejlődésének területhasználatra gyakorolt hatásai . fórumai és tevékenységük (ENSZ környezetvédelmi világkonferenciák. A földrajzi övezetesség 7. Az Európai Unió legfontosabb közösségi politikái: a mezőgazdasági politika és a regionális politika 19. Az urbanizáció fogalma. hazai helyzet) 12. A víz körforgása és környezetföldtani szerepe a Földön. UNESCO. a modern urbanizáció szakaszai 9. A természeti és antropogén veszélyek és katasztrófák általános jellemzése 16.FÖLDRAJZTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1.és erdőgazdasági termelés földrajzi típusai és környezetformáló hatása 11. A felszíni vizek formaképző hatása. WHO) 13. FAO. A Föld népessége növekedésének fő tényezői és környezeti problémái 8. A tájvédelem feladata és intézményes helyzete (Világörökség. Kőzettípusok és környezetföldtani alapfogalmak 2. A földhasználati piramis bemutatása és egyes szintjein a földhasználat és a védelem intenzitásának az értékelése 21. A légkör felépítése és nagy földi légkörzés rendszere. Lemeztektonika és vulkánosság 5. A világgazdasági centrumok szerepe napjaink multipoláris világgazdaságában 15. Az európai tájvédelem sajátos vonásai 18. antropogén beavatkozások 6. hagyományos és megújuló energiaforrások 10. Vízháztartás és vízminőség 4. UNEP. A természeti veszélyek rendszere és a védekezés típusai 17. A mezőgazdaság által hasznosított területeken beindult talajdegradációs folyamatok bemutatása 20. Európai Tájak Egyezmény. A Föld energiapotenciálja. A globális szintű környezetvédelmi politika fontosabb szervezetei. A szilárd kéreg felépítése és tulajdonságai. A mező. A világgazdasági globalizáció kialakulása és értelmezési lehetőségei 14.

4. A nyelv és a jelrendszerek.: Hangtani tárgyú tétel a vizsgán nincs. kitekintéssel a nyelvi jelentés és a jelentésváltozások fő kérdéseire. életművek A korszak egy kiemelkedő alkotói életművének bemutatása A francia irodalom a 20. b. A nyelv felépítése és részrendszerei. 1. 3. c. A francia szófaji rendszer morfoszintaktikai jellemzői. században A romantika két generációja: kontextus. A francia szókészlet jellemzői. a. (2) Francia irodalom és kultúra A francia irodalom a 19. a. 6. 2. 5. felépülése és struktúrái.FRANCIATANÁRI (1) SZAKKÉPZETTSÉG Francia nyelvészet 1. az ezekkel foglalkozó tudományágak. A francia nyelv története. vizsgálatuk irányaira és a szavak közötti viszonyokra. században A költészet új útjai Új színházi törekvések Az Új Hullám a regényben. 2. c. a filmben Irodalomkritika. 8. irodalomelmélet Az irodalom fogalma. 3. b. azonban a felelet során a francia kiejtésre vonatkozó gyakorlati kérdések felvetődhetnek. A francia nyelvű szóbeli kommunikációs készség és nyelvhelyesség a feleletek értékelésébe beszámít. A francia mondat szerkezete. szerzők. . b. irodalom és parairodalom Az irodalom kontextuselvű megközelítései NB. életművek A realista esztétika: szerzők. mai szociokulturális rétegződése és területi változatai. a kommunikáció. 7. a. Az újlatin nyelvek kialakulásának történeti körülményei és mai elterjedésük. A mai francia igerendszer és használata.

Informatikai alkalmazások.INFORMATIKATÁRI SZAKKÉPZETTSÉG A 1. Szabványosítás. Információs technológiák. Speciális effektusok. grafikák. információs technológiák alapjainak ismerete. Web Design. Informatika és társadalom. A Informatikai alkalmazások. A számítógépes multimédia fogalma. Tananyagfejlesztési. Elektronikus oktatási környezetek. mozgóképek. Információs hálózati szolgáltatások. Elektronikus oktatási környezetek. Informatika és társadalom. E-learning rendszerek. 4. Táblázatkezelés. Az elektronikus oktatási környezet (elearning) fogalma. Informatikai alkalmazások. személyes adatok védelme. 14. diákok otthoni felkészülésében és az iskolai adminisztrációban. Infokommunikáció: információs és kommunikációs technológiák szerepe a társadalomban. Számítógép generációk. A számítógép szerepe a tanárok. 3. megjelenési alapformái (architektúrái). képek. 11. ötödik generációs koncepciók. Informatikai közhasználatú felületek. segédprogramok és használatuk. 5. 9. használata. Multimédia. Előadás-. Minőségbiztosítási kérdések . Adatbiztonság. fejlődése. bemutatókészítés. üzemeltetési módszertanok. A figyelemfelkeltés eszközei. adatbázis-kezelés. 2. szervezési és 13. Neumann-féle architektúra. Informatikai alkalmazások. 10. eszközrendszere és kommunikációs modellje. a hardver technológiák fejlődése. Információs technológiák. Szövegszerkesztés. 8. szabványok. Információs technológiák. kiadványszerkesztés. legnevesebb kutatói. Alapvető számítógépes multimédia környezetek. hangok. 6. Szerzői rendszerek. 12. Elektronikus oktatási környezetek. 7. Multimédia. A programozási nyelvek számítástudomány legfontosabb eredményei. A főbb médiatípusok alapvető jellemzőinek áttekintése: szövegek.

Programegységek kommunikációs lehetőségei. A programhelyesség bizonyítása. 4. Programok operációs. Operációs rendszerek. Chomsky-féle osztályozás. nevesített konstans. következmény. iteratív eszközök. fejlesztői és alkalmazói támogatás eszközei. Informatikai algoritmusok. Az operációs rendszerek jellemzése. Programegységek. denotációs. kivételkezelés. Paraméterkiértékelés. 6. Ládarendezés. Szélességi és mélységi keresés. Diszjunkt halmazok ábrázolási módszerei. konstans. Fordítók és interpreterek. beágyazott és ER modellek jellemzése. 10. gráf rajzolása. Adatbázisrendszerek. 2. Reláció algebra és reláció kalkulus. Számítástudomány. Helyesség fogalmak. adattípus. Interpoláció és approximáció. Elemi adatszerkezetek és műveletei. algoritmusok. Automaták és nyelvek kapcsolata. kupacrendezés. Adatbázisrendszerek. Informatikai algoritmusok. Béziergörbék és B-spline-ok. Elsőrendű logikai nyelv. paraméterátadás. Szintaxis. Térnek síkra való leképezései. 9. körív. Szakasz. Görbék. felépítése. szemantika. Összetett programnyelvi eszközök (elágaztatás. Generatív nyelvtanok. 8. axiomatikus szemantikája. 11. hatáskör. 7. Operációs rendszerek osztályozásuk. A rendszeradminisztráció. Absztrakt és konkrét kezelő nyelvek. Logikai kalkulus. Számítástudomány. Számítástudomány. függvények rajzolása. Csúcs beszúrása és törlése keresőfába/ból. Hierarchikus. Szintaktikus elemzők. relációs. A zárószigorlaton a hallgató egy A és egy B tételből felel. 14. Informatikai algoritmusok. . 3. Az objektum orientált programozás eszközei és jelentősége. I/O eszközök). hálós. Rendezéshez szükséges minimális összehasonlítások száma általános esetben. Operációs rendszerek. Az SQL. Informatikai algoritmusok. 12. változó. Összefésülő rendezés. Magas szintű programozási nyelvek. kör. 13. Kifejezés. Törvény. Beszúró Gyorsrendezés. Kupac. Grafikus eszközök. ellentmondás. A programozási nyelvek alapeszközei (szimbolikus név. fogalma. Formális rendszerek. legrövidebb utak problémája. a Hoare-kalkulus. Az adatmodellezés problematikája. feszítőfák. rendezés. Normálformák. Számítógépi grafika. Magas szintű programozási nyelvek.B 1. Hasító táblázatok célja és hasító függvények kiválasztása. élettartam). nyílt címzés. műveletek bonyolultságai. Számjegyes rendezés. ekvivalencia. Elfogadó automaták. 5.

geometria. Sav-bázis reakciók Sav-bázis elméletek (Arrhenius. Természetes és mesterséges radioaktivitás. A kémiai kötés A kémiai kötések csoportosítása. és végpontjelzési módszereik. Kinetika és mechanizmus kapcsolata homogén. jellemzése. Termokémiai alapfogalmak és mennyiségek. leírása (állapotegyenlet). összetételük megadásának formái. ezek gyakorlati jelentősége. Az atomok szerkezete. Elektrokémia Az elektrolitos disszociáció. sebességi egyenletek. molekuláris értelmezése. 1.2. és annak értelmezése. Elektródok és elektródpotenciál. Halmazállapotok és változásaik Halmazállapotok jellemzése. fizikai és analitikai kémia Kémiai rendszertan Az elemek periódusos rendszerének kialakulása és mai értelmezése a kvantumkémiai atomszerkezet alapján. energetika) kvantumkémiai értelmezése.7. Elektrokinetikai jelenségek. 1. Az atom szerkezete Az anyag atomos szerkezete. Láncreakciók. 1. 1. Hess tétele. Halmazállapot-változások.3.4. oszlop. Áramvezetés. Termodinamika A termodinamika főtételei és jelentőségük a kémiában. heterogén és enzimreakciókban. Reakciókinetika A reakciósebesség. Az elektrolízis alaptörvényei. A pH fogalma. SZAKKÉPZETTSÉG csoport: Általános.és sortulajdonságok. A legfontosabb kétkomponensű rendszerek. A reakciósebesség hőmérsékletfüggése. Az elektromos kettősréteg. 1.8. A korrózió. Határfelületi jelenségek Oldatok határfelületi kémiája. Fázisdiagramok.5. jelentősége és mérése.1. A sav-bázis titrálások. Izotópok. . Galvánelemek kémiája és termodinamikája. Pearson) és alkalmazásaik a kémia különböző területein. 1. Az atommag és az elektronhéj felépítése. Brönsted. A folyamatok irányának és egyensúlyának termodinamikai leírása. A molekulatulajdonságok (szerkezet. Mező-. Periodicitások az elektronhéj-szerkezetben.9. 1. Adszorpció és cserefolyamatok szilárd felületen. 1. Az anyag makroszkópos sajátságai és molekuláris szerkezete közötti kapcsolatok. 1. Katalízis.6. Lewis.KÉMIATANÁRI 1. Elektrolitok termodinamikája.

A fémek és vegyületeik gyakorlati jelentősége. oxidjainak és oxosavainak általános jellemzése. Alapvető elválasztási módszerek és analitikai alkalmazásuk. A komplexek alkalmazása a kémia különböző területein. Elektrokémiai módszerek.12. Aromás vegyületek Az aromaticitás fogalma. asszociációs és makromolekulás kolloidok. főcsoport) esetén. megszüntetése. Az s-. Koordinációs kémia Koordinációs kémiai (szerkezeti. kinetikai) alapfogalmak. A kémiai analízis elvi alapjai és módjai Kationok és anionok osztályozásának elvi alapjai. alapvető jellemzése Atom.2. A benzol. kémiai jellemzése. 2. 2. Környezetvédelmi vonatkozások. 2.és molekulaspektroszkópia. vizsgálata.10. Kolloid rendszerek Diszperziós. kémiai tulajdonságok általános jellemzése a p-mezőben. d. .3. A komplex vegyületek és ligandumok csoportosítása. és a stabilitást meghatározó tényezők. az oxidációsszám és a fizikai. 1. Műszeres elválasztási módszerek. Telített és telítetlen szénhidrogének Egyszeres és többszörös szén-szén kötések jellemzése. A nemfémes elemek hidrogénvegyületeinek. A műszeres analitikai és elválasztási módszerek csoportosítása. Az ilyen kötésrendszerű szénhidrogének legfontosabb képviselőinek jellemzése.1. csoport: Szervetlen.11. A fémek és vegyületeik A fémek fizikai és kémiai tulajdonságai. szerves és alkalmazott kémia A nemfémes elemek és vegyületeik Az elektronszerkezet. stabilitása. 2. 2. A fémionok biológiai szerepe. A fémes kötés. A fémek előállításának módszerei.és f-mezők fémeinek összehasonlító jellemzése. 2.1. egyensúlyi.5. Elemorganikus vegyületek alapvető típusai és alkalmazásaik. Mennyiségi meghatározások (titrimetriás eljárások). reaktivitásuk és kialakításuk. Kolloid rendszerek keletkezése. 1. A tulajdonságok változásának szemléltetése egy kiválasztott elemcsoport (IIIVII. a többgyűrűs aromás és a heteroaromás vegyületek kötésrendszere. A komplexek stabilitása. Kolloid rendszerek gyakorlati jelentősége.4.

Az antibiotikumok szerkezete és élettani hatása. Ipari és biológiai jelentőségük. Szén-oxigén és szén-nitrogén egyszeres kötést tartalmazó vegyületek Alkoholok. flavonoidok. A legfontosabb műanyagok előállításának technológiája.10. 2. 2. alumíniumgyártás. fehérjék. Ipari folyamatok Néhány fontosabb ipari folyamat (ammóniagyártás. konformációs és konfigurációs izoméria) áttekintése. aminok kötésrendszere. A különböző izomerek jellemzése. A kőolaj atmoszférikus. 2. csoportosítása. műtrágyagyártás. Szén-oxigén kettőskötést tartalmazó vegyületek Aldehidek.7. fenolok. kémiai sajátságai. Izoméria Az izoméria fogalma. Természetes eredetű szerves vegyületek Polimer biomolekulák (szénhidrátok. Energetikai és vegyipari jelentőségük. Vitaminok.2.8.6.12. Petrolkémia. alkaloidok. nátrium-klorid elektrolízise. salétromsavgyártás. tulajdonságaik összehasonlítása. enolok. Mesterséges makromolekuláris vegyületek A műanyagok általános jellemzése.és vákuumdesztillációja. éterek. 2. Az ásványi szenek és szénhidrogének ipari hasznosítása Kémiai jellemzésük.11. különböző típusainak (konstitúciós. 2. kémiai sajátságaik összehasonlítása. . A műanyagok felhasználásának környezetvédelmi vonatkozásai. Törekvések az ipari folyamatok környezetszennyező hatásának csökkentésére. vasgyártás) bemutatása. 2. szteroidok. molekulaszerkezeti háttere. kénsavgyártás. ketonok. Ipari és biológiai jelentőségük. karbonsavak és származékaik kötésrendszere. nukleinsavak) és építőköveik.9.

A könyvtári kultúra fejlődése a középkorban. A nagy írásrendszerek létrejötte. Alexandria. A könyvtárügy irányítása. A magyarországi nyomdászat. a könyv alakváltozásai az ókorban. a rádió és a televízió elterjedése. A könyvés lapelőállítás új formái a második világháború után. században. A reneszánsz könyvgyűjtemények Európában és hazánkban. római birodalom stb. Könyvtárosképzés és továbbképzés. tágabban a társadalom fejlődésében. Az informatika fogalma. A könyvtári tevékenység jogi szabályozása. az időszaki sajtó kialakulása és differenciálódása. Könyvtári és információs szolgáltatások. különös tekintettel a számítógépekre.és könyvtártörténet tárgya. A kéziratos könyv a középkori Magyarországon. könyv-. A kéziratosság korának írás-. A nyomdászat és a könyvkiadás fejlődése XVI-XVIII.KÖNYVTÁRPEDAGÓGIA-TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. Az információ forradalmai.és információtudomány. A tudomány mint információs folyamat. Az információ szerepe a társadalomban. Az ókori könyvtárak (Ninive. A könyvtárak fejlődése a polgári korban. A kéziratos könyv a középkorban. a könyvkiadás új vonásai.és információtudományba) 2.és könyvtártörténet) 3. Az információ forradalmai. történeti szerepe. században. sajtó. Az információ fogalma. Könyvtár. (Írás-. a könyvtár mint ismeretgazdálkodó intézmény. jellemzői. a Bibliotheca Corviniana. században. Könyvtárak fenntartása és szakfelügyelete. A könyvtártípusok és a fontosabb könyvtárak a XVI-XVIII. A könyv fogalma.és információtudomány kapcsolata. A magyar könyvtárügy mai rendszere. központi fejlesztési programok. törvényi szabályozása.). fejlődésének logikai modelljei. A magyarországi könyvtárügy és a . Az írás fogalma. A könyvtárak a középkori Magyarországon. A könyvtár fogalma. a hazai sajtó kezdetei. a könyvtári belső munka és a nemzetközi kapcsolatok alakulása. könyv. keletkezése és jelentősége. A könyvtár helye a művelődés rendszerében. század elejétől a XVIII. jellemzői. Az írás-. században. előzményei. Az írás. könyv. az információhordozók körének bővülése a XX. Az egyetemes és magyarországi könyv. A nyomdászat technikai fejlődése. kialakulása. A kutatás módszertani kérdései. a könyv és a könyvtár jelentősége az információrögzítés és -közvetítés. A könyvtár. A könyvtári modell. a magyarországi könyvtárügy története a kora újkorban. Az információrögzítés új eszközei a polgárosodás korában. mérhetősége. kapcsolatrendszere más tudományokkal. A hazai könyvtári rendszer. Az informatika és a könyvtár. A könyvnyomtatás feltalálása és jelentősége.és könyvtári kultúra fejlődése a könyvnyomtatás feltalálásától napjainkig. Könyvtártípusok és funkcióik. könyv. A közlésmódok és a dokumentumok kapcsolata. (Bevezetés a könyvtár. a kódexek előállítása. Dokumentumtipológia.és információtudományi szaksajtó. a fontosabb ókori és középkori írások. A magyarországi és erdélyi nyomdászat és könyvkiadás a XVI. A dokumentumok feltárása.és lapkiadás a XIX-XX. században.és könyvtári kultúrája. helye a művelődés rendszerében. A könyvtári szolgálatot segítő tanácsadó és szakmai szervezetek. A tudomány problémája. a könyvművészeti mozgalom és a sajtóviszonyok gyökeres átalakulása a XIX-XX. század végéig. Egyiptom.

vagy többkötetes művek esetén. az ISBD-program alapján készült magyar szabványok. Monografikus. Az MSZ 3424/1-78-as szabvány. A katalógustétel és a bibliográfia-tétel hasonlósága és különbözősége. A könyv részei. Állományvédelem. A könyv. Raktározási szisztémák: rendszerező raktári rendszerek. század elejétől napjainkig. a MARC II. A bibliográfiai leírás szerkezeti felépítése egy. A bibliográfiai leírás nemzetközi szabályozása. A keresési szempontoknak megfelelő besorolási adatok szerkesztési szabályai az MSZ 3440-es szabványcsalád rendelkezései szerint. iskolai könyvtár. Állományelemzés. Időszaki kiadványok és az időszaki kiadványokban megjelenő részdokumentumok bibliográfiai leírása. célja. közkönyvtár. betűrendbe sorolás. besorolási adataik megválasztása. Az első magyar könyvtártani munkák. a mű és a dokumentum kapcsolata. az időszaki sajtó és a könyvtárak jövője. Dokumentumtípusok és az eltérő formai jellegzetességek. Az állománygyarapítás módja: vétel. a számítógépes könyvtári . rendelés. Nemzetközi egységesítési törekvések a dokumentumok formai feltárásában és a hazai szabványok. Katalógusszerkesztés. A leíró katalógus keresési szempontjai. munkafolyamatai: kiválasztás és forrásai. a külföldi magyar könyvtárak. a funkciók teljesítésének eszközei. csere. Az egyes könyvtártípusok gyűjtőköri sajátosságai (nemzeti könyvtár. Állománygyarapítási segédeszközök. A magyar könyvkiadás és könyvkereskedelem története. Katalógustípusok. CIP. Fogalom meghatározások. katalógusrendszerek. ajándék. A bibliográfiai tétel részei. A katalógustétel besorolási adatainak és a bibliográfia mutatóinak összehasonlítása. funkciói. a visszakereshetőség biztosítása. szakkönyvtár). A feldolgozás egységei és a feltárás célja. Bibliográfiák. adatközlő helyei forrásérték szempontjából. A könyvtári állomány rendezettségének fogalma. előszerzeményezés. Raktározási szisztémák: mechanikus raktári rendszerek. Állományellenőrzés.és lapkiadás. A nyilvántartás és feltárás különbözősége. A könyvtári raktározás színtere és eszközei. A könyvtári dokumentumok típusai és bibliográfiai leírásuk. köteles példány. Tételszerkesztés. A leíró katalógus funkciói. A feltárás szintjei. A bibliográfia részei. Az információ nemzetközi méretű visszakeresése. csoportosítása. A dokumentumokban rejlő információk. (Írás-. funkcióik. Nemzetközi egységesítési programok: UBC. (Könyvtártan) 5. A külföldi magyar nyelvű könyv. A könyvtár automatizálás kérdései. A besorolási adatok megválasztásának szabályai. A bibliográfiai leírás és a katalógusszerkesztés gyakorlása. Katalógusok. UAP. A könyvtári raktározás színtere és eszközei.fontosabb könyvtárak története a XIX. Az adatok írásmódja. Tételtípusok jellemzői. felsőoktatási könyvtár. érkeztetés. A sorozat megjelenítése a katalógusban és a bibliográfiában. Állományapasztás. A könyvtári gyűjtemény mai értelmezése. A gyűjtőkör fogalma. transzliterálás. saját előállítás. gyűjteményszervezés. Gyűjtőköri szabályzat. összefoglaló és analitikus szintű leírás. könyv-.és könyvtártörténet) 4. A bibliográfiai leírás szabályzatainak áttekintése. sajtó. UNISIST. Bibliometria. Fölöspéldány hasznosítás. Az állománygyarapítás menete. csereformátum. A katalógus és a bibliográfia fogalma.

(Információkereső nyelvek. zajtényező. céljai. Dewey Tizedes Osztályozása. Jelzetalkotás. Az egyes főosztályok jellemzői. Pre. Megadott fogalmak tartalmának és terjedelmének meghatározása. általános jellemzői. A tartalmi feltárás folyamata. USMARC. feldolgozási egységek azonosítása. Tárgyszavas keresési stratégiák gépi környezetben. A tárgyszavas osztályozási rendszer. gráfok ). felépítése. Az automatizált indexelés korlátai (Swanson-féle posztulátumok).és posztkoordináció az indexelésben. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás főtáblázati része. Tárgyszó rendszerek. egységei. Az indexelés és információ ellátás axiómái. Szövegfeldolgozás) . Az információ. közös katalogizálás. a tudás könyvtári reprezentációja. Az Egyetemes Tizedes Osztályozás története. A könyvtár mint információs rendszer. Fogalom párok közötti relációk típusának felismerése. jelzetszerkesztési analógiák. Fogalmi kategóriák és a szemantikai háromszög. Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: a fogalom. Tárgyszó kategóriák.és újságindexelés. a tárgyszó kiválasztásának minőségi és mennyiségi kérdései. A fogalmi meghatározás alapján a valóság és a megnevezés megállapítása. Választott indexelési módszerek leírása és bemutatása : láncindexelés. mondattan. Besorolási adatok. Az integrált könyvtári rendszerek felépítése. Egyes indexelési nyelvek általános jellemzése. nyelvészeti irányzat. Az információ visszakereső folyamat és rendszer a természetes nyelvek tükrében és összefüggésében. Előnyszabály. moduljai. jelzetszerkesztési szabályok. tulajdonságok megállapítása. A tartalmi feltárás fogalma. MARC formátumok (UNIMARC. Segédtáblázatok. A könyvtári osztályozás célja. (Bibliográfiai adatfeldolgozás) 6. Számítógéppel támogatott bibliográfiai adatfeldolgozás. KWIC/ KWOC. A nyelvi feldolgozás lingvisztikai szintjei. relációk. Indexelési folyamatok. HUNMARC). tezaurusz szerkesztés (szócikkek. A tartalmi feltárás szintjei és ezek jellemzői: feltártsági mutatók. hierarchikus listák. feladatai.rendszerek és a bevezetésük problematikája. Az osztályozási rendszerek/információkereső nyelvek típusai. A természetes nyelvi szövegfeldolgozás problémái. Osztályozáselméleti iskolák: logikai alapozású osztályozási rendszerek. folyóirat. statisztikai irányzat. Az osztályozás logikai és matematikai alapjai: az osztály. definíciója és módszerei. jelentéstan. jellemzői. A könyvtári osztályozás hagyományos irányzata. katalogizáló modul. referátum. Az információkereső nyelvek típusai és általános jellemzői. A tárgyszó szabályozása. könyv-. PRECIS (magyar nyelvű példákon keresztül). halmazműveletek. Az osztályozási rendszerek/információkereső nyelvek elemzése: alaktan. osztott. Egy információkereső nyelv részletes bemutatása. tárgyszó katalógusok. Az ETO alapú szakkatalógus szerkesztés. Nyelvészeti irányzat az osztályozásban. rekordok nemzetközi szintű egységesítési törekvései. Az ETO alapú tárgyi keresések problémája gépi környezetben. a tartalmat leíró mondat (tézismondat) megállapítása. alosztások rendszere. jelzetszerkesztési sajátosságai. felépítése. sorrendi szabály. Visszahívás és precízió javítását szolgáló eszközök. A természetes nyelvi szövegfeldolgozás problémája. Információ visszakereső nyelvek hatékonyságának eszközei és mérése. A logikai alapú osztályozási rendszerek története. Számítógépes adatformátumok. Az ETO szerkezete. Gyakorló dokumentumanyag tartalmi elemzése. Katalogizáló rendszerek (OCLC). Fogalmi kategóriák.

Az Internet információkereső lehetőségei. e-mail. információs források értékelésére használt. stb. A bibliográfiák típusai. protokollok. szempontrendszer elemzése. tevékenységi formák. A bibliográfiai gondolkodás állomásai és ennek megfelelően a kialakult eszközfajták ismertetése. Információs rendszerek tesztelése és értékelése. Az információ természete. Online információkeresés lépései. Bibliográfiaelméleti kérdések. Hipertext. stb.). célja. Internet szolgáltatók. valamint a modellek egyes rétegeinek vázlatos ismertetése. Adatbázis formátumok. Információkeresés a weben. elsősorban bibliográfiai. Az Internet története. címzés. működése és főbb szolgáltatásai. Információs rendszerek tervezésének fázisai. Bibliometriai módszerek. stb. osztályozási lehetőségek. együttes. információforrások) 9.). A Taylor-féle filterek. alkalmazások). eszközök. Az információs rendszerekből származtatható szolgáltatás típusok. stb. Rendezési elvek és terminológiai kontroll. hírcsoportok. A bibliográfiai információ gyűjtésére és az egyes. jövője és adminisztrációja. Referensz és problémamegoldó modellek. A szaktájékoztatás fontosabb kérdései. A tájékoztató szolgálatok vizsgálata egyes könyvtártípusokban. szervezet. Rekord struktúrák. Online keresési nyelvek. A tájékoztatás és a kommunikációelmélet összefüggése. Keresőmotorok és indexelési technikák. kapcsolódás az Internetre. Elektronikus levelezés. definíciói. Az információs rendszerek (bibliográfiai és nem bibliográfiai) tipológiája. (Információs rendszerek) .). Keresési stratégiák. Az Internet fogalma. Bibliográfiai adatbázisok értékelése. Adatstruktúrák elemzése. Bibliográfiai adatbázisok file-struktúrája. Wyer fokozatok. A magyar nemzeti bibliográfia kialakulása. A tájékoztatás fogalma. Kérdés. keresési módszerek. Heurisztika. Tranzakció láncok és jellemzőik. Az Internet architektúrája (hálózatok hierarchiája. A bibliográfiai adatstruktúrák típusai.és forrástípusok. forrásai és jelenlegi helyzete.tudás. adat-információ. A bibliográfiai tájékoztatás forrásai. A bibliográfia fogalma.). A bibliográfiai online rendszerek keresési folyamatai. A kommunikáció szerinti megközelítés. Példák. Az Internet fogalma. csoportos kommunikáció (levelezési listák.7. osztályozásuk. Fontosabb Internet szolgáltatások (telnet. kapcsolási módok. képek. A problémára orientált szemléletmód. A referensz interjú készítését befolyásoló tényezők. Szakterületek és tájékozódási szokások. www. hangok. Az interkommunikációt befolyásoló tényezők. Kérdés megfogalmazás Boole-féle operátorokkal. videók. Entitásés kapcsolattípusok bibliográfiai struktúrákban. Az általános tájékoztatás forrásai típusok szerint. MIME fájltípusok (szövegek. (Tájékoztatás. A TCP/IP és az OSI hivatkozási modell. A könyvtári tájékoztató szolgálat megszervezése: feladat. A számítógépes hálózati kommunikáció alapfogalmai (számítógép-hálózatok céljai. ftp. A könyvtári tájékoztatás és a bibliográfiák. A tudományfejlődéssel összefüggő bibliográfiai evolúció elemzése. (Hálózati ismeretek) 8. szerepük a tájékoztatásban. A magyar nemzeti bibliográfia mai rendszere (a hungarika bibliográfiák is). adatátvitel.

jólformázottság. grafikával kapcsolatos tippek. A SELECT utasítás. kulcs. hullámformájú (digitalizált) és MIDI állományok. színek. Adatbázisszemlélet kialakulása. Információrendszer modellezés. Alapvető multimédia segédprogramok és használatuk: állományok előállítása (digitalizálás és letöltés). A HTML 4. Integrált könyvtári rendszerek moduljai. Rendszerelméleti. Képek: a képek jellemzői és digitalizálása. Adatmodellezési technikák. Önálló és beágyazott nyelvű adatbáziskezelők. Hangok: a hangok jellemzői és digitalizálása. attribútumok. normálformák. tömörítése. normalizálás. kapcsolat. hálózatok. illetve Excel táblázatkezelő használati lehetőségei a weblapok készítésében. típus. Az SGML-re épülő konkrét . áttűnés (morphing). Funkcionális függőségek. navigálási eszközök. Az SSADM strukturált rendszerfejlesztési módszertan kialakulása. Multimédia prezentációk és környezetek. Logikai és fizikai rendszerterv. A főbb médiák alapvető jellemzői. Alapfogalmak: szintaxis. Multimédia engineering. Az adatmodellezés alapfogalmai. stb. egyedélettörténeti ábrák szerkesztése. Netscape. A számítógépes multimédia fogalma. Multimédia adatok és modellezésük.10. normalizálás. A weblapszerkesztés technikája. szöveges állományok. a CODASYL ajánlás. Az SGML mint metanyelv és dokumentum tárolási formátum. A JavaScript alapjai. logikai adattervezés. Tipikus hibák a weblapok szerkesztésében. adatrendszerek tipusai. Jogosultságok és tranzakciókezelés az SQL-ben. Minőségbiztosítás a rendszerszervezésben. Elemek. keretek. entitások. memóriakezelés. Ábrázolástechnikai módszerek a rendszerelemzésben és tervezésben: adatfolyam modellezés. A HTML és az XML. A relációs adatmodell. a Közös Parancsnyelv (CCL). A rendszerszemlélet jelentősége az alakalmazásfejlesztésben. A HTML szerkesztő programok áttekintése: FrontPage. videoállományok. Mozilla. informatikai alapfogalmak. táblázatok elemei. keverés. ER modell: egyed. betűtípus formázó elemek. az ODL elemei. színmodellek. átlátszó háttér. Könyvtári rendszerek adatbázisa és lekérdező nyelve. keretrendszerek. a weblapok grafikai arculata. függvényhasználat. séma. Strukturált és objektumorientált rendszerfejlesztési módszertanok. alkalmazási lehetőségei. Strukturált rendszerfejlesztési alapelvek és módszertanok. Az SQL. listázási elemek. Szöveges és multimédiás információk kezelése számítógéppel. Relációs algebra műveletei. űrlapok.és videószerkesztés. tömörítés. tömörítés. érvényesség. Adatdefiníciós (DDL) és adatmanipulációs (DML) nyelvek tulajdonságai. hang. stb. Képek. Multimédia hardver. általános blokkszintű elemek. tartalommodell. Objektumorientált technikák. Elektronikus könyvtárak funkciói. multimédia. feliratozás. Az SQL mint a relációs adatbáziskezelők szabvány nyelve. a fejlécben alkalmazható elemek. Olvashatóság.0 nyelv áttekintése: felső szintű elemek. Adatbázis rendszerek. megjelenés (design). A relációs modell alapfogalmai: reláció. Speciális effektusok: animáció. tulajdonság. alkalmazások. előfordulás. A leíró jelölő nyelvek kialakulása. Weblapok tervezése: szövegformázás. Mozgóképek: a mozgóképek jellemzői és digitalizálása. (Adatbáziskezelés és könyvtári rendszerszervezés) 11. Az MS Word for Windows szövegszerkesztő. információ visszakeresési technikák. szerzői rendszerek. Szövegek: kódolási szabványok. és szerkezetük. kép-. A relációs adatmodellezés gyakorlati kérdései. bittérképes és vektorgrafikus képállományok.

A tudásmenedzsment gyakorlata: az információs technológia felhasználása.0 és 1. XML-struktúrák megadása schema használatával. modelljei és eszközei. az Internet-jelenség.és tudásmenedzsmentben. Az XML néhány alkalmazása (XHTML. A W3C XML 1. Az XML formázási szabályai. marketingkommunikáció: kommunikációs modellek. A tudásalapú és információs társadalom paradigmái: az információs társadalom fogalmi megközelítése. a piac szegmentálása. popularizáció. tudásspirál. versenyelemzés. XML-dokumentumok szerkesztése. HTML. A projekt fogalma és általános sémája. tudás. (Weblapszerkesztés alapjai. szabályozási kérdések. Az XML mint leíró nyelv. adatkötéses technikák. intranet. A könyvtári rendszerfejlesztési projekt. (Könyvtári marketing és rendszerfejlesztés. XML. MODS stb. Könyvtári marketing és rendszerfejlesztés. XPath stb. XML-dokumentumok formázása a képernyőn és nyomtatásban. képesség és képzettség. Az XML használata a felhasználói programokban. Névterek. Az emberi erőforrás hatékony menedzselése. A könyvtári rendszer működtetésének minőségi kérdései. vállalati információs rendszerek. RDF). információ. tudástérkép. tevékenységei. az infokommunikációs szektor tagjai és információs igényei. A könyvtári munka tervezése és szervezése. A marketing-mix: célcsoportképzés. a tudás megosztása. információ. liberalizáció. A piacszerkezet megállapítása. pozícionálás.és tudásmenedzsment a könyvtárakban) . NewsML. A tudásmenedzsment és az emberi erőforrás menedzsment kapcsolata: az emberi erőforrás hatékonysága (céltudatosság.1 ajánlások. termékpolitika. A tudásmenedzsment mint a tudás menedzselésének tudatos formája: a vállalati tudástőke és mérése. CSS. árpolitika. szervezeti kultúra. információ. Marketingstratégia kialakítása: életciklus modell. Az információmenedzsment alapjai: adat. lehetséges stratégiái. a számítógép és az ember kapcsolata. értékek és attitűdök. tudásbázis. az információmenedzsment célja. Boston mátrix. az információs szakemberek szerepe a tudásmenedzsmentben. a termék és a piac újdonsága és a piacon elfoglalt hely alapján. marketingstratégiák csoportosítása a termékek ára és megkülönböztethetősége. Dokumentumtípusdefiníciók (DTD-k). igényfelmérés. a tudásmenedzsment definíciója.).alkalmazások (pl. TEI. A marketing fejlődési szakaszai. motiváció és hatáskör). közönségkapcsolatok. modellek. értékesítési csatornák. A könyvtárak lehetséges szerepe az információ. globalizáció.) XML alapú kommunikáció az Interneten. tudástranszfer. WML. A marketing menedzsment főbb tevékenységei. érvényes XML dokumentumok létrehozása. megjelenítése a Weben (stíluslapok.és tudásmenedzsment a könyvtárakban. megvalósulása a könyvtárban. a tudásmenedzsment legfontosabb elemei. XSLT. Hálótervezés. Az infokommunikációs szektor információs igényei és általános helyzetképe: konvergencia. leíró jelölő nyelvek és multimédia) 12. Az innovációmenedzsment tartalma.

ezek környezeti szempontú geokémiája. Az eutrofizálódás és az ellene való védekezés. A vízszennyeződés lehetséges módjai. jelentősége és hatásai. A természeti. alrendszerei. az ásványok kapcsolata sugárzásokkal. Az ivóvíz minősítése. A környezet fogalma. környezeti hatása és környezetvédelmi hasznosíthatósága. 8. az épített. 7. hidrodinamikai és vízkémiai jellemzői. A víz szerepe a Földön. A Föld energiamérlege. vertikális rétegeződése.KÖRNYEZETTAN-TANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. A belső erők környezeti hatásai. A Kárpát-Pannon régió hasznosítható érces és nem érces ásványi nyersanyagai. 6. 4. A környezettudomány tárgya. A Föld légkörének jelenlegi összetétele. A felszíni vizek szennyezése és annak lehetséges következményei. A talajok fizikai tulajdonságainak antropogén változásai. A víz körforgása. ivóvíz termelése felszíni és mélységi vízbázisból. A felszíni vizek minősítési rendszere. A légkör kémiai minősítése. 3. . A globális éghajlatváltozás és lehetséges következményei. környezeti hatása és környezetvédelmi hasznosíthatósága. anyagai. A zonális és nem zonális talajok képződése. A fontosabb aerobikus és anaerobikus szennyvíztisztítási eljárások. nyomás. kémiai és biológiai folyamatokkal. Felszínalatti vizek jellemzése. 10. A savanyú és a szikes talajok képződésének természetes és antropogén okai. módszerei és kapcsolata más tudományágakhoz. a Los Angeles-i oxidatív és a londoni reduktív típusú fotokémiai szmog jellemzői. 13. Veszélyeztetett ivóvízbázisok.és hőmérsékleti viszonyai. 5. A felszínalatti vizek szerepe a vízellátásban. 2. A víz. Növényzetük jellegzetességei. Az ásványok és jelentőségük a környezettudományban. vízáramlási rendszerek. A légkör és az óceánok közötti kölcsönhatás. Az üvegházhatású gázok koncentrációjának változását eredményező természeti és antropogén folyamatok okai és következményei. A régiót felépítő kőzetek. a szennyvizek jellemzése. Az éghajlatot meghatározó tényezők. mint életközeg. a társadalmi környezet elemei és jellemzői. víztározók: a felszíni és felszín alatti vizek. 12. A légköri aeroszol tulajdonságai. 14. javításuk eljárásai. A Kárpát-Pannon régió kialakulása. Magyarországi fedett víztározók földtani. A kémiai folyamatok szerepe a légkör összetételének alakulásában. A vízminőség és vízminőség védelem. A környezetvédelem szempontjaiból legfontosabb ásványcsoportok. 11. Városi levegőminőséget meghatározó meteorológiai folyamatok. Ezek környezeti szempontú geokémiája. A légkör kialakulása. A Föld belső felépítése. Az atmoszféra felépítése. Az ózon probléma. A talajvédelem.és jégtakaró. a talajerózió kiváltó és befolyásoló tényezői. a hó. 9. kapcsolatuk a felszíni vizekkel. A Föld és Magyarország klímazonális talajtípusai.

határértékek. Az ipari és mezőgazdasági termelés során keletkező. helyük és szerepük az élőközösségek anyagforgalmában és energiaáramlásáában. A niche-tér felosztási modellek és a niche szegregáció. nyitva. A környezet minősítése során alkalmazott monitorozó vizsgálatok alkalmazását lehetővé tevő méréstechnikai módszerek. 23. Természetes és mesterséges sugárterhelés. A prokarióta mikroorganizmusok a Földön. A zajjal kapcsolatos környezeti és társadalmi problémák. Gyakorlati szempontból fontos taxonok környezettani vonatkozásai. 16. Környezetegészségtan célja. Az emberi tevékenység káros hatásai a bioszférára. 20. Algák. Hulladékgazdálkodás. Az anyagkörforgalom és az energiaáramlás a szárazföldi és vizi élőközösségekben. 24. A jövő energiatermelésének lehetőségei. 26. 19. A földi élet kialakulása. 17. Az energetikai folyamatokból származó környezetszennyezés csökkentésének lehetőségei. módszerei és termelés közben keletkező hulladékok.15. A bioszféra kölcsönhatásai. fejlődése. zuzmók. . a megújuló energiaforrások szerepe. A szukcesszió fogalma és főbb folyamatai. 27. Sugárvédelem alapelvei. Az ökológiai rendszerek stabilitása. 22. ─ A zaj. Az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások és ezek biológiai hatásai. Populációs alapjelenségek. Áramlások a légkörben és az óceánokban. A földtörténet nagy kihalásainak környezeti értékelése. ezek kezelése. táplálékhálózatok). Környezetgazdálkodás formái és módszerei. szukcessziós modellek. A gerinctelen és gerinces állatok evolúciója és környezeti jelentőségük.és zárvatermők) evolúciója. 21. A radioaktivitás felhasználása. populációdinamikai modellek. szelektív hulladékgyűjtés. Az értékelési módszerek. anticiklonok). a hulladékok hasznosításának lehetősége. rendszerezése. minősítése. valamint a kommunális hulladékok osztályozása. A mérsékeltöv időjárását meghatározó légköri folyamatok (ciklonok. jelentősége és eszközei. Állapotok és folyamatok változásai a tájökológiai rendszerben. Az energetika szerepe az emberi társadalmak fenntartásában. jellemzése. 18. Az energiatermelés folyamatai. funkciói. A kapcsolatszerkezet ─ trofikus struktúra ─ (táplálékláncok. A biológiai produkció. Szerepük az élőközösségek fenntartásában. A környezet fizikai szennyezésének főbb formái. mohák. A szennyezések fizikai terjedése. Globális légköri áramlási rendszerek. A biológiai organizációs szintek jellemzői és az ökológiai szemlélet jelentősége a környezettudományban. és ezek környezeti hatásai. 25. A környezeti mintavételezés alapelvei. gombák és hajtásos növények (harasztok. melléktermékek. A radioaktív hulladékok kezelése és elhelyezése. A biológiai diverzitás és megőrzésének fontossága. A tájökológiai rendszerek stabilitása. 28. Társulások (közösségek) tér-idő struktúrái és működésük.

in situ és ex situ természetvédelem. A természetvédelmi területek típusai. valamint a kiemelkedően fontos nemzetközi környezetvédelmi egyezmények. elvei. 30. elvei és szemléletének érvényesítési lehetőségei. szervezetei és a jogi szabályozások. A környezetvédelem célja. EU rendelkezések. a természetvédelmi kezelés és rekonstrukció. Az Európai Unió környezetvédelmi rendelkezései. A fenntarthatóság fogalma. Nemzetközi természetvédelmi egyezmények.29. . A természetvédelem célja és szervezetei.

különös tekintettel Tacitusra. A római történetírás. Ovidius). 8. Szókratész és a klasszikus görög filozófia. A magyarországi latinság . Irodalom és mitológia 11. történeti összefüggései 9. Elbeszélő vagy narratív műnem: az epika (Vergilius. 4.LATINTANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. A római kultúra aranykora. 3. Az ókori Mediterráneum kulturális kölcsönhatásai 10. Demonstratív műnem jellemzőinek felvázolása a római tanítóköltészet példáján. Hellenisztikus filozófiai iskolák és hatásuk a római irodalomra. 7. különös tekintettel Horatius életművére. 6. 5. Műfajok és műformák megoszlása a római irodalomban 2. A római líra fejlődésének bemutatása. Európa antik öröksége 12.

10. A modern lengyel nyelv és kultúra a globalizáció körülményei között. A lengyel mondat szerkezete. tolmácsolásban. kultúra. A XX. Frazeologizmusok és neologizmusok a fordítás gyakorlatában. tolmácsolásban okozott nehézsége. 8. 7. Ismeretek a XX. 9. politika. gazdaság. 4. A lengyel nyelv stílusrétegei. századi lengyel irodalom legjelentősebb alkotói A XX. századi lengyel irodalom tematikus vonulatai 2. . a fordításban.LENGYELTANÁRI 1. 5. 6. A lengyel igeszemlélet és a magyar igekötős igék. 3. századi Lengyelországról: történelem. A lengyel és magyar igék kontrasztív összevetése. fordításban. SZAKKÉPZETTSÉG A nyelvtani nem problémája a nyelvoktatásban.

) 9. Interpretációs eljárások régi. az önreprezentáció keretei (Komparatív szempontú értékelő áttekintés. az internet. a korszakretorika és a stílustörténet alapján zajló szövegértelmezés. stílustörténeti. érzékenység (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről.) . stílustörténeti. a kultuszok (Komparatív szempontú értékelő áttekintés. Az irodalmi műfajok és intézményrendszerek. szemléltetés régi. klasszikus és modern irodalmi műveken szemléltetve (A középiskolai szövegértelmezést segítő eljárások bemutatása választott magyar és világirodalmi művek részletes elemzése során. műfajtörténeti. intézménytörténeti szempontok alapján. előadáselemzési fogalmak és elemzési technikák. intézménytörténeti szempontok alapján. reformáció (Retorikatörténeti. a szövegismeret bizonyításával. eszmetörténeti szempontú értékelő áttekintés. tömegirodalom és magas irodalom viszonya. a nyelv és stílusújításról. a műfajiság szempontjára figyelő olvasás szemléltetése világirodalmi szövegen) 6. egy életmű részletes ismertetése műfaji. a szó és a zene viszonyára összpontosító elemzésmódok. poétikai. klasszikus és kortárs magyar és világirodalmi művek részletes elemzése során. rokokó. stílustörténeti. Az emberkép változatai. Az irodalmi műelemzésben használatos interpretációs eljárások fogalomrendszere (Verstani. egy életmű részletes ismertetése műfaji. A barokk irodalma (Retorikatörténeti. a szövegismeret bizonyításával. Az élő irodalom és kulturális-mediális környezete (Az irodalom szerepe a mai társadalomban – kortárs szövegen szemléltetés. drámaelméleti. kapcsolata az irodalommal és az irodalomtanítással. narratológiai. Az irodalmi mítoszok. retorikai. a mítoszkritikai olvasás szemléltetése világirodalmi szövegen) 7.) 10. Reneszánsz. a televízió. a tömegkommunikáció. egy életmű részletes ismertetése műfaji. eszmetörténeti szempontú értékelő áttekintés.) 3.) 4.) 8.) 2. humanizmus. poétikai. a kép. a szövegismeret bizonyításával. poétikai. a médiakutatás. kritikatörténet. poétikai.MAGYARTANÁRI Irodalomtudomány SZAKKÉPZETTSÉG 1. Felvilágosodás. műfajtörténeti. egy életmű részletes ismertetése műfaji. intézménytörténeti szempontok alapján. a film. a szövegismeret bizonyításával. Az irodalmi korszakolás elméleteinek szerepe a szövegelemzés előkészítésében (A stíluskorszakok. intézménytörténeti szempontok alapján. az irodalmi szöveg. stílustörténeti. A romantika korának irodalma (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről. klasszicizmus.) 5.

század első két évtizedének lírája. drámaművészet és epika (Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji.) 12. a szövegismeret bizonyításával. intézménytörténeti szempontok alapján. intézménytörténeti szempontok alapján. kritikatörténet.11. drámaművészete és epikája (Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji. A XX. a szövegismeret bizonyításával. intézménytörténeti szempontok alapján.) 14. Értékelő áttekintés és egy életmű részletes ismertetése műfaji. egy életmű részletes ismertetése műfaji. a szövegismeret bizonyításával.) 13. a szövegismeret bizonyításával. stílustörténeti. poétikai. stílustörténeti. A két világháború közötti magyar líra. világháború utáni évtizedek irodalma a hetvenes évek közepéig (A korszak történeti és esztétikai jellemzése.) . A II. stílustörténeti. stílustörténeti. intézménytörténeti szempontok alapján. poétikai. poétikai. poétikai. A századvég irodalma (Értékelő áttekintés az irodalmi élet kereteiről.

a generatív transzformációs nyelvtan modellje: standardelmélet. A morfémák alaktana – a morfémák fogalma és fajai. az egyetemes és magyar retorika története és mai reneszánsza. névszóragozás a mai magyar nyelvben: a magyar esetrendszer leírásának problémái. érvényességi területe. Stilisztika. módszerei. a mondattani elemzés szempontjai. a szónoklás alkalmai. dispositio. az egyes esetragok története 5. az általános és a határozott ragozás.és a mássalhangzótörvények a magyarban 3. pronuntiatio) 10. a fonéma és a fonémafelfogások 2. helye. elkülönítése más tudományágaktól. a magyar szószerkezetek és mondatok transzformációs generatív elemzése 8. Az ige alaktana – a magyar igealak szintetikus jellege. a közbeékelődés. a beszélőszervek biológiai és fonációs működése. a mondatátszövődés. a szónoki beszéd kidolgozásának öt fázisa (inventio. a szónokra vonatkozó főbb retorikai ismeretek. a funkcionális stilisztika stílusértelmezése. rag) 4. időtartama. névszóragozásunk fejlődésének főbb vonalai. Leíró hangtan – a szegmentális fonetika irányai. a tudományos és népszerű retorika összevetése 9. a névszójelek története. fajtái a színtértől és a céltól függően. a sajátos jelentéstartalmú mellékmondatok. a klasszikus és a modern. stíluselmélet – a stilisztika fogalma. memoria. A mondattan alapvonalai – a mondattani fogalmak értelmezései. hangkapcsolódások a beszédláncban. jel. a szónoki beszéd szintjei. A mondattani irányzatok – leíró mondattanok tipológiája. a retorikai szituáció. elocutio. tárgya. A retorikai elemzés – a beszéd és funkciói. a mondat szerkezeti és szerkesztettségi típusai. a megkülönböztetésükre vonatkozó elméletek. anyaga. a mai igetőrendszer és kialakulása. fogalma. a morfémák kapcsolódásának szabályai. morfológiai és jelentésszerkezete. a módjelek története: alaktani és funkcionális változások. a stílusfogalom alakulása. kormányzás és kötés elmélet. A retorika tudományos épülete – a retorika szükségessége. az ikes igék. a magyar grammatika és a generatív nyelvtan közötti eltérések és hasonlóságok. a magánhangzó. az igemódok és kifejezőeszközeik. a stilisztika összefüggése nyelvés irodalomtudományi és más diszciplínákkal. a magyar beszédhangok képzése. igei személyragjaink rendszere 6. tárgyköre. képző. az igefajták és az igeragozás összefüggése. felosztása. a morfémák főbb típusainak történeti változásai (tő. a funkcionális . szemlélete. a mondatrészek. a tudományos igényű mondattani leírás jellemzői. A névszó alaktana – a mai magyar névszótőrendszer és kialakulása. a morfémák funkciói. a mondatok logikai minősége 7. tárgya.Nyelvtudomány 1. a hangok rokonsági rendszere. az egyszerű és az összetett mondatok elemzése. Rendszeres leíró hangtan – a magyar magánhangzók és mássalhangzók fonetikai és fonológiai rendszere.

szövegforma. a stíluseszközök szintjei: stíluselemek az akusztikai. stílustörténeti korszakok. tárgya. a szöveg fogalma. stílusirányzatok nyelvi-stiláris jellemzői 11. fajtái az utalás iránya. szövegtipológia. a szó. a szövegszinten. stílustipológia. megjelenése. a szövegösszefüggés területei. foka szerint . felosztása. a stílus hírértéke. a képi. fajtái és eszközei. a szöveggrammatikai utalás fogalma. szövegpragmatika. Szövegtani elemzés – a szöveg témája. a szöveg jelentéstani összefüggésének mértéke. a nyelven kívüli jelenségek szintjén. a művészi stílus legfőbb sajátságai a tárgyalt hat nyelvi szinten 12. feladata. a magyar szövegtani kutatások mai helyzete. hatósugara.és kifejezéskészlet. a szöveg kifejtett és kifejtetlen jelentése. tematikai ugrás a szövegben. a szövegértékűség jellemzői. szövegstilisztika 13. eszközei. művészi áramlatok. segédtudományai. Stilisztikai elemzés – a stílusteremtő és -meghatározó tényezők. -akusztikum. a verbális és a multimediális szöveg. Szövegtan – a szövegtan történeti gyökerei. célja.stílusfelfogás elméleti háttere. anyaga. a szöveg szerkezeti sajátosságai. a szintaktikai. a nyelvistilisztikai eszközök szerepe a legfontosabb stílusrétegekben.

minimális vágás. mohó színezési algoritmus. Euklideszi tér. Egyváltozós függvények differenciálhatósága. maximális folyam. Egyenesek. Bayes tétel. Klasszikus valószínűségi mező. Térelemek távolsága. magasabb fokú kongruenciák. Gráfok színezései. függetlenség. Euklideszi gyűrűk. 4. Elválasztási tételek. 9. . feltételes valószínűség. A lineáris differenciálegyenlet rendszerek és differenciálegyenletek elmélete. Legendre szimbólum.MATEMATIKATANÁRI 1. Kvadratikus reciprocitás tétele. Párosítás-elmélet. testek. várható érték.és unicitás tételek. 5. Helly tétele és alkalmazásai. Lagrange tétel. Gráfok összefüggősége. lineáris diofantoszi egyenletek. Elemi megoldási módszerek. szórás. Cayley tétel. diszkrét logaritmus (index). szöge. 3. Egzisztencia. Caratheodory tétele. Konvex halmazok. Euler tétele. síkok. Csoportok. Egyváltozós függvények határértéke. folytonossága. folyamok. Átviteli elv. Euler-Fermat tétel. kromatikus polinom. Nevezetes diszkrét eloszlások. primitív gyök. 8. Eloszlásfüggvény. 10. fák. 6. Lineáris kongruenciák. Hálózatok. alkalmazásai terület és térfogatszámításra Differenciálegyenletek alapfogalmai. 7. Konvex poliéderek és politópok. konvex burok. SZAKKÉPZETTSÉG 2. teljes valószínűség tétele. szélsőérték számítása Határozott és határozatlan integrál. permutációcsoportok. Analitikus geometria síkban és térben.

kortörténeti. recepció. a „saját” és az „idegen”. Felvilágosodás és Weimari klasszika 5. Attribute. A romantikától a naturalizmusig 6. Valenz. Interferenzanfällige Erscheinungen im Satzbereich (Satzmuster und Satzbauplan. kortörténeti. Kontrastivität im Artikelgebrauch (mit besonderer Rücksicht auf die funktionalen Domänen „Identifizierung“. „nom. A generatív nyelvészet módszertana. Supplemente). 10. Modi (Konjunktiv außerhalb und innerhalb der indirekten Rede). etnikum.-ung. 6. eszmetörténeti és kulturális kontextusban. kortörténeti. intenció. olvasás. a prágai iskola és az amerikai deskriptivizmus módszertana. intertextualitás) 3. A szemantika és a pragmatika módszerei.NÉMETTANÁRI Nyelvtudomány SZAKKÉPZETTSÉG 1. Verbalkomplex (Topologie im Haupt.irodalom mint kulturális kommunikáció 2. kortörténeti. eszmetörténeti és kulturális kontextusban: „Klasszikus” modern és avantgard 7. A német nyelvű irodalom korszakai. Az irodalmi kommunikáció folyamata . Komplemente vs.und Nebensatz). A német nyelvű irodalom egy szabadon választott korszakának bemutatása. Modalverben (müssen vs. absoluter und relativer Tempusgebrauch. 5. morphologische und kommunikative Bedingungen). Kontrastivität im Bereich der nominalen Kategorien Genus und Numerus. sollen). Kollektív identitások (nemzet. eszmetörténeti és kulturális kontextusban 8. 8. Kontrastive Grammatik – Forschungsobjekt. A narratív. 7. „Generalisierung“. Értékválság és individuális identitásválság. Irodalomtudomány 1. vallás. irodalmi példákon bemutatva 10. Grundbegriffe der kontrastiven Morphologie und Syntax (Wortklassen. Satztopologie: syntaktische. 2. Topologie. grammatische Kategorien. A német nyelvű irodalom korszakai. Dependenz vs. Rektion. 3. Prädikatsteil“ und „Propria“). a saussure-i fordulat. Dt. szöveg. Az irodalmi interpretáció alapfogalmai (szerzőség. a társadalmi nem identitáskonstrukciói). 4. A német nyelvű irodalom korszakai. Satelliten: Satzglieder und Attribute. a drámai és a lírai szövegfajták jellegzetességei (műfajelmélet) 4. Identitások az irodalomban – irodalom mint interkulturális kommunikáció 9. Komplexe Sätze mit besonderer Rücksicht auf die Ergänzungssatzkomplexe: Typologie und kontrastive Aspekte der Ergänzungssätze. szabadon választott irodalmi példákon bemutatva . 9. Zielsetzungen und Stellenwert im System der linguistischen Disziplinen. Kontrastivität im Bereich der Nominalphrase: Struktur. eszmetörténeti és kulturális kontextusban. Kontrastivität im verbalen Bereich: Genus. A történeti összehasonlító nyelvészettől a strukturalizmusig: az összehasonlító módszer.

образование. Расскажите о роли семьи в современном обществе (проблемы многодетных семей.сочинение (минимум 50 строк) на тему. именины. в которой вы живёте. идеальные условия для заключения брака. строгость и терпимость в воспитании ребёнка. Рождество. демографические проблемы. возможности приобретения собственной квартиры или дома. ваш дом или квартира. Устный экзамен (20 минут) Структура и тематика устного экзамена . Пасха. Жилищные условия Город или деревня. . учёба.OROSZTANÁRI Разделы экзамена: SZAKKÉPZETTSÉG 1. Семейные праздники: дни рождения. Равноправны ли женщины с мужчинами при устройстве на работу? Пенсионная система. предварительно одобренных экзаменационной комиссией . причины и последствия разводов). как можно сделать квартиру по-настоящему уютной. кризис института семьи. возможности заработать. годовщины. СЕМЬЯ Личные данные. крестины.перевод текста (800 n) с венгерского на русский (60 минут) . Работа На основе чего молодёжь выбирает профессию? Способы поиска работы. Воспитание детей в семье и школе. возможности решения проблемы. Безработица и её причины.перевод текста (800 n) с русского на венгерский (60 минут) . Зарплата. Жилищная проблема в Венгрии.монолог (минимум 10 минут): доклад на одну из пяти выбранных и подготовленных студентами тем. указанную в тематике устного экзамена (60 минут) 2. Письменный экзамен (180 минут) Структура и тематика письменного экзамена .диалог (10 минут): свободный разговор с экзаменаторами на основе следующей тематики: I. Стоит ли сохранять старые здания? Какие проблемы существуют в связи с сохранением старых кварталов? III. типы жилья. Новый год. II.

Расскажите о вреде курения. VII. Свободное время. развлечения. Здоровье У врача. лекарственные травы и тд. снабжение медикаментами. Цели рекламы. Курение – это личное дело? Алкоголизм и наркомания: причины. объявления. Транспорт Общественный транспорт и его проблемы. концерты. Реклама. пивные. профилактика и административные меры. Одежда и погода. её особенности. Чистота окружающей среды и здоровье. Альтернативная медицина (мануальная терапия. Рестораны. национальные блюда. дорожные происшествия. Автомобиль. фитнес-клубы. Питание Какой должна быть здоровая пища? Последствия неправильного питания. режим питаня. Состояние медицины в Венгрии (реорганизации.). Погода. массаж рук и ступни. Задачи охраны окружающей среды. хобби Театры. . Климат и внешность. Особенности русской кухни. почта. VI. модные диеты. Спорт и бизнес. болезни. аварии. IX. кинофильмы. V. Мода и торговля.IV. кинотеатры. оборудование. Вождение автомобиля и алкоголь. Климатические особенности Венгрии и России. Услуги и торговля Виды услуг (салоны красоты. Чем знаменита венгерская кухня. дорожные знаки. рестораны быстрого питания. биоэнергетика. инвестиции. корректность в рекламе. климат Времена года и погода. столовые. Типы магазинов. симптомы. фнансовые услуги. бары. в больнице. группа риска. детская полнота. кафе. Дайте оценку дорожной сети Венгрии. проблемы паркования. Как влияет погода на настроение человека. национальные блюда. «В здоровом теле здоровый дух». последствия. VIII. кадрами). Спорт и игры. бытовые услуги). иглоукалывание.

края. . курорты. радио. музеи. Нестандартные окончания. журналы. электроника. Типы склонения. Простое предложение. поездки по Венгрии и за границу. Синтаксис словосочетаний и проблема валентности. Путешествие. виды и способы путешествий. Имена прилагательные. 2. Функциональные стили современного русского языка. 4. библиотеки. Mai orosz leíró nyelvészet 1. природные богатства). Государственное устройство Венгрии и России. X. Классификация глаголов. 6. Грамматические категории глагола. Словарный состав русского языка. 10. книги. Местоимения. В случае неудовлетворительной оценки (1) любого подраздела устного экзамена весь итоговый экзамен считается неудовлетворительным. В этом случае студент не допускается до устного экзамена. Венгрия и Россия Географическое положение. 8. Русский глагол. Продуктивные и непродуктивные классы.. Понятие «морф» и «морфема». Музыка. Оценка экзамена В случае неудовлетворительной оценки (1) любого подраздела письменного экзамена весь письменный экзамен считается неудовлетворительным. 7. 5. Типы словарей. Имена существительные. Словообразование и словоизменение. исполнители. Знаменитые места (столицы. и 3. Сложное предложение. 9. Стандартные нестандартные именные основы. писатели. концерты. музыкальные инструменты. Виды морфов. Газеты. Этимологические пласты словарного состава.Телевидение. население двух стран.

стилевое многообразие литературы второй половины 20 века («оттепель». Миф Петербурга в русской литературе Русский романтизм и реализм. литература о войне и о ГУЛАГ-е. Рождение постмодернистического романа и лирического мышления в канун 21 века 10. авангард).Orosz irodalom és művelődéstörténet 1. Бунт и смирение. Основные мотивы и жанры (Пушкин. Санкт-Петербург). «Диалектика души». «тамиздат». жанровое. Литература в эмиграции 9. Эпос и роман.п. Москва–Петербург. 7. деревенская проза. музыкальность. Роман-прозрение Специфика чеховской новеллистики и драматургии («футлярность». бесконфликтность. Тургенев). . лиризм. Конфликтность русско-советских культурных парадигм после 1917 года (измы и группировки идеологического и поэтического характеров). 4. Представители. футуризм. 6. символы и т. Лермонтов. Типология «лишнего» и «действующего человека» (Гончаров. Эпоха русского классицизма и сентиментализма. Три культурных центра (Киев. Поэтика и история русского символизма и постсимволизма (акмеизм. Восприятие русско-советской литературы в Венгрии с рубежа 19 века до наших дней. документаризм. произведения 8. «Самиздат». зодчество). Европа и Россия. Становление социалистического реализма. Русско-венгерские литературные связи. Сюжетный параллелизм Полифонический роман Достоевского. Воспроизведение исторического и семейного романа. реализм. Раскол Деятельность Петра I. иконопись. Древнерусское искусство (литература. 5. Гоголь). Москва. Идейное. Слово о полку Игореве.) 2. «исповедальная» проза. импрессионизм. имажинизм. Проблема двойничества. подтекст. деталь. 3. Славянская мифология. Славянофилы и западники Психологическая проза Толстого.

kollégiumi nevelés. A tanítás és tanulás értelmezésének történeti vázlata. 4. Tantervi paradigmák a 2o. interkulturális nevelés. világháború után: történelmi okok. 2. Speciális nevelési/képzési szükségletű gyermekek felzárkóztatás/tehetséggondozás. 6. 7. az iskolában: cigánytanulók. században: tanulási környezet(ek) és tanári szerepek. információhordozók a pedagógiában: nyomtatott és digitális változatok. A tudás szerveződése és fejlesztése (kognitív pedagógia. Iskola és társadalom: az iskolaszerkezet alakulásának történetisége és a hazai iskolaszerkezeti átalakulás (l989/9o) társadalmi és pedagógiai problémái. drogmegelőzés. Az iskolai nevelés és tanítás társadalmi/társas közege: tanulói szerepek. 10. együttműködés és versengés (pedagógiai szociálpszichológia). Modellek és paradigmák a neveléstudományi gondolkodásban. konstruktivizmus).PEDAGÓGIATANÁRI SZAKKÉPZETTSÉG 1. ideológiák és értékválasztások. Adaptív és szelektív iskolarendszerek sajátosságai: európai összehasonlítás 3. inkluzív nevelés. Színterek és szakmai szerepkörök a tanári munkában: nevelési és pályaválasztási tanácsadás. gyermekvédelem. 8. Gesamtschule) a II. 5. Forrásközpontok. csoportdinamika. században: embereszmény – pedagógiai célrendszer – iskolai műveltségi kánon(ok) – vizsgarendszer. 12. 11. . Az egységes középfokú iskola (comprehensive school. A tanítás és tanulás értelmezése a 2o. 9.

Egyetemes történelem a két világháború között és a II. Magyarország története 1848-1918 között 13. Életmód és mentalitás a klasszikus antikvitásban és a középkorban . Magyarország története 1686-1790 között 9. Magyarország története 1944-től napjainkig 17. A társadalomtörténet irányai. világháború korában 18. Róma története a királyság korától a Nyugatrómai Birodalom bukásáig 3. A polgári társadalom 23. A rendi társadalom jellemzői. A nagy földrajzi felfedezések és a reneszánsz kora 10. A hidegháború kora 19. Magyarország története 1301-1526 között 5. A modern politikai eszmetörténet irányzatai és történetírói megközelítései 21. a késő rendi társadalmak felbomlása Európában 22. Európa története a feudalizmus korában 6. Magyarország története 1526-1686 között 8. A görög polisz és története SZAKKÉPZETTSÉG 2. Európa az abszolutizmusok korában 11. módszerei és forrásai 24. Európa története nemzetállamok születésének és a gyarmati küzdelmek korában 15.TÖRTÉNELEMTANÁRI 1. Történeti segédtudományok szerepe az oktatásban 20. Magyarország története a magyar nép kialakulásától 1301-ig 4. Magyarország története a Habsburg abszolutizmus korában és a reformkorban 12. Magyarország története 1918-1944 között 16. Európa története a rendiség korában 7. Európa története az ipari és a polgári forradalmak korában 14.

25. Életmód és művelődés a koraújkorban és az újkorban .